(0)
<<> ยอดเศียรหลักเมือง จตุคามรามเทพ รุ่นปรกเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อบรอนซ์ ปี 49 สุดยอดพิธีใต้-อิสานหลวงปู่หงษ์ หลวงปู่ธรรมรังษี หลวงปู่ผาด หลวงตาคีย์ ร่วมปลุกเสก สภาพสวย เคาะเดียว <>>
รายการประมูลนี้ถูกยกเลิกโดยผู้ตั้งประมูล
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวต


รายการประมูลนี้ถูกยกเลิกโดยผู้ตั้งประมูล

ชื่อพระเครื่อง<<> ยอดเศียรหลักเมือง จตุคามรามเทพ รุ่นปรกเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อบรอนซ์ ปี 49 สุดยอดพิธีใต้-อิสานหลวงปู่หงษ์ หลวงปู่ธรรมรังษี หลวงปู่ผาด หลวงตาคีย์ ร่วมปลุกเสก สภาพสวย เคาะเดียว <>>
รายละเอียดจตุคามรามเทพ รุ่น “ปรกเกล้า” จัดสร้างโดยมูลนิธิสิรินธรฯ จตุคามรุ่นปรกเกล้านี้ คณะผู้จัดสร้างและนายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครศรีธรรมราช ประธานการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้ในการจัดสร้างศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระครองราชย์ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดสิรินทรเทพรัตนารามในพระบรม ราชูปถัมภ์
กำหนดการพิธีต่างๆ

- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 ตรงกับวันมาฆบูชา เวลา 9.59 น. เป็นฤกษ์เวลาที่ดีมาก คณะผู้จัดสร้างประกอบ
พิธี หล่อองค์พ่อจตุคามนาคปรก 9 เศียร เนื้อบรอนซ์ เป็นปฐมฤกษ์ จำนวน 60 องค์ โดยพราหมณ์ยศโกมล เวทิน กองพระราช พิธีสำนักพระราชวังอ่านโองการเริ่มพิธี

- วันที่ 1 เมษายน 2549 จะทำการประกอบพิธี หล่อองค์พ่อจตุคาม นาคปรก 9 เศียร ที่วัดมหาธาตุ จ.นครศรี ธรรมราช เนื้อนำฤกษ์ ทองสัมฤทธิ์ เข้มข้น 32 องค์ พร้อมทั้งหล่อแท่งฉนวนที่จะนำมากดพิมพ์เป็น เหรียญปิดตาพังพะกาฬ และ เศียรเสาหลักเมืองขนาดเล็ก โดยอัญเชิญ เกจิอาจารย์สายใต้หลายท่าน ร่วมประกอบพิธีและอธิฐานจิตปลุกเสกในครั้งนี้ด้วย อย่างสมบูรณ์ พระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาส วัดพระมหาธาตุ เป็นประธานในพิธี และพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อ นั่งปรกในพิธี 8 รูป 1. พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 2. พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พัทลุง 3. พ่อท่านช่วง วัดควนปันตาราม พัทลุง 4. พ่อท่านพรหม วัดบ้านสวน พัทลุง 5. พ่อท่านเหวียน วัดพิกุลทอง พัทลุง 6. พ่อท่านพระมหาอุทัย วัดดอนศาลา พัทลุง 7. พระอาจารย์เอียด วัดโคกแย้ม พัทลุง 8. พระอาจารย์รรรศิริ วัดบ้านสวน พัทลุงโดยจะจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ พ่อค้า ประชาชนรวมทั้งนักนิยมพระจะร่วมเป็นสักขีพยานโดยทั่วกัน

- วันที่ 19 มิถุนายน 2549 จะประกอบพิธีครั้งใหญ่สุดที่ยอดเขาปราสาท พนมรุ้ง ซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กว่า 900 ปี ครูบาอาจารย์สายอีสานหลายท่านเคยกล่าวไว้ว่า การประกอบพิธีกรรมใดๆ ก็ตาม เมื่อได้ฤกษ์ยามที่ดี ครูบาอาจารย์ที่เก่งกล้า ร่วมเข้ากับการประกอบ พิธีในปราสาท เขาพนมรุ้ง แล้วจะทำให้วัตถุมงคล ดุจมีชีวิต บุคคลใดก็ตามเกิดเคราะห์กรรม, พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก, ผีซ้ำ กรรมซัด เมื่ออยู่ในพิธีกรรมในครั้งใดเสมือนได้ ล้างชีวิตใหม่ เหตุเพราะเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ที่เทพชั้นสูงสถิตอยู่ โดยจะทำการอัญเชิญเกจิอาจารย์ร่วมประกอบ
พิธีพุทธาภิเษก

-หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์
-หลวงปู่ธรรมรังษี วัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน จ.สุรินทร์
-หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์
-หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
-หลวงตาพวน วรมังคโล วัดมงคลรัตน์ จ.สุรินทร์
-หลวงตาคีย์ กิตติญาโณวัดศรีลำยอง จ.สุรินทร์
-หลวงพ่อไสว วัดเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
- หลวงพ่อปึก วัดบ้านจกรู จ.สุรินทร์

ยอดเศียรหลักเมือง จตุคามรามเทพ องค์จตุคามรามเทพ มีบริวารเป็นทหารกล้าสี่คน ได้แก่ พญาชิงชัย พญาหลวงเมือง พญาสุขุม และพญาโหรา เป็นกำลังหลัก ในการปราบพวกพราหมณ์ที่ปกครองเมืองตามพรลิงค์อยู่ก่อน เมื่อได้บ้านเมืองแล้วก็ได้สร้างพระบรมธาตุฯ สถาปนาเมืองสิบสองนักษัตรหรือกรุงศรีธรรมโศก ฝังรากฐานพระพุทธศาสนาอย่างถาวรจนได้รับเทิดพระเกียรติว่า พญาศรีธรรมโศกราช ภายหลังท่านเป็นเทวดารักษาเมือง สิงสถิตอยู่ ณ รูปจำหลักที่บานประตูไม้ทั้งสองที่ทางขึ้นลานประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ส่วนบริวารทั้งสี่ก็เป็นเทวดารักษาเมืองประจำทิศของเมืองเช่นเดียวกัน เมื่อสร้างหลักเมืองแล้วก็ได้อัญเชิญท่านมาสถิต ณ เสาหลักเมืองอันงดงามดังปรากฎอยู่ ณ ปัจจุบัน ส่วนเทวดารักษาเมืองโดยรอบเสาหลักเมือง - ระดับล่าง ทิศเหนือท้าวกุเวร ทิศตะวันออกท้าวธตรฐ ทิศใต้ท้าววิรุฬหก ทิศตะวันตกท้าววิรูปักษ์ - ระดับกลาง จุโลกเทพ คือ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระพรหมเมือง และพระบันดาลเมือง - ระดับสูง เป็นไปตามคติพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในจักรวาลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือ พระไวโรจนพุทธเจ้าอยู่ตรงกลาง พระอักโษภยพุทธเจ้าอยู่ด้านตะวันออก พระอมิตรภะพุทธเจ้าอยู่ด้านตะวันตก พระรัตนสมภพพุทธเจ้าอยู่ด้านทิศใต้ และพระอโมฆะสิทธิพุทธเจ้าอยู่ด้านเหนือ ยอดเศียรองค์จตุคามคามรามเทพ หรือ เทวดารักษาเมือง ถือเป็นเศียรรุ่นแรก ที่เป็นรูปแบบรูปหน้าองค์จตุคามรามเทพทั้ง 4 ด้าน โดยจำลองเศียรจากบานประตูไม้จำหลักขนบันไดทางขึ้นลานประทักษิณองค์พระบรมธาตุเจดีย์ รูปแบบวิจิตรพิศดาร ปรากฎรูปหน้าองค์จตุคามรามเทพ 2 ชั้น รวม 8 หน้า บนและล่าง ส่วนบนสุดคือ ยอดชัยหลักเมือง ใต้ฐานบรรจุผงปี 30 และมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกมากเหลือจะพรรณนา ผู้ใดครอบครองบูชาองค์ยอดเศียร เปรียบเสมือนองค์พ่อคอยปกปักษ์รักษาแก้วทั้ง 8 ชั้น บันดาลสิ่งลาภผลดังใจปรารถนาทางดีทางได้ตลอดเวลา

++++++++++++++++++++++++++++++++

สำหรับองค์ที่นำมาตั้งประมูล เป็นยอดเศียรหลักเมือง พิมพ์ใหญ่ ขนาดความสูง 3.6 ซม. เนื้อบรอนซ์ จำนวนสร้างแค่ 3000 องค์ ตอกโค๊ตใต้ฐาน องค์นี้ พร้อมกล่องเดิม รับประกันความแท้ตลอดไป ความพอใจตามกฏ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาครับ
ราคาเปิดประมูล450 บาท
ราคาปัจจุบัน-- ยังไม่มีผู้เสนอราคา -- (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูล - 13 ส.ค. 2565 - 14:40:13 น.
วันปิดประมูล - 23 ส.ค. 2565 - 14:40:13 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลtechnolog (3535)


(0)
 
ราคาปัจจุบัน :     450 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     50 บาท

!!! ท่านต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถร่วมประมูลได้ !!!


 

Copyright ©G-PRA.COM