(0)
<<> ยอดเศียรหลักเมือง จตุคามรามเทพ รุ่นปรกเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อนวะโลหะ ปี 49 อุดผงไม้ตะเคียนหลักเมืองนครปี30สิหิงค์ปี30ที่ชำรุด+ชานหมากเส้นเกศา หลวงปู่หงษ์ No.๑๕๕ <>>
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่อง<<> ยอดเศียรหลักเมือง จตุคามรามเทพ รุ่นปรกเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อนวะโลหะ ปี 49 อุดผงไม้ตะเคียนหลักเมืองนครปี30สิหิงค์ปี30ที่ชำรุด+ชานหมากเส้นเกศา หลวงปู่หงษ์ No.๑๕๕ <>>
รายละเอียดจตุคามรามเทพ รุ่น “ปรกเกล้า” จัดสร้างโดยมูลนิธิสิรินธรฯ จตุคามรุ่นปรกเกล้านี้ คณะผู้จัดสร้างและนายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครศรีธรรมราช ประธานการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้ในการจัดสร้างศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระครองราชย์ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดสิรินทรเทพรัตนารามในพระบรม ราชูปถัมภ์
กำหนดการพิธีต่างๆ

- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549 ตรงกับวันมาฆบูชา เวลา 9.59 น. เป็นฤกษ์เวลาที่ดีมาก คณะผู้จัดสร้างประกอบ
พิธี หล่อองค์พ่อจตุคามนาคปรก 9 เศียร เนื้อบรอนซ์ เป็นปฐมฤกษ์ จำนวน 60 องค์ โดยพราหมณ์ยศโกมล เวทิน กองพระราช พิธีสำนักพระราชวังอ่านโองการเริ่มพิธี

- วันที่ 1 เมษายน 2549 จะทำการประกอบพิธี หล่อองค์พ่อจตุคาม นาคปรก 9 เศียร ที่วัดมหาธาตุ จ.นครศรี ธรรมราช เนื้อนำฤกษ์ ทองสัมฤทธิ์ เข้มข้น 32 องค์ พร้อมทั้งหล่อแท่งฉนวนที่จะนำมากดพิมพ์เป็น เหรียญปิดตาพังพะกาฬ และ เศียรเสาหลักเมืองขนาดเล็ก โดยอัญเชิญ เกจิอาจารย์สายใต้หลายท่าน ร่วมประกอบพิธีและอธิฐานจิตปลุกเสกในครั้งนี้ด้วย อย่างสมบูรณ์ พระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาส วัดพระมหาธาตุ เป็นประธานในพิธี และพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อ นั่งปรกในพิธี 8 รูป 1. พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 2. พ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง พัทลุง 3. พ่อท่านช่วง วัดควนปันตาราม พัทลุง 4. พ่อท่านพรหม วัดบ้านสวน พัทลุง 5. พ่อท่านเหวียน วัดพิกุลทอง พัทลุง 6. พ่อท่านพระมหาอุทัย วัดดอนศาลา พัทลุง 7. พระอาจารย์เอียด วัดโคกแย้ม พัทลุง 8. พระอาจารย์รรรศิริ วัดบ้านสวน พัทลุงโดยจะจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ พ่อค้า ประชาชนรวมทั้งนักนิยมพระจะร่วมเป็นสักขีพยานโดยทั่วกัน

- วันที่ 19 มิถุนายน 2549 จะประกอบพิธีครั้งใหญ่สุดที่ยอดเขาปราสาท พนมรุ้ง ซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กว่า 900 ปี ครูบาอาจารย์สายอีสานหลายท่านเคยกล่าวไว้ว่า การประกอบพิธีกรรมใดๆ ก็ตาม เมื่อได้ฤกษ์ยามที่ดี ครูบาอาจารย์ที่เก่งกล้า ร่วมเข้ากับการประกอบ พิธีในปราสาท เขาพนมรุ้ง แล้วจะทำให้วัตถุมงคล ดุจมีชีวิต บุคคลใดก็ตามเกิดเคราะห์กรรม, พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก, ผีซ้ำ กรรมซัด เมื่ออยู่ในพิธีกรรมในครั้งใดเสมือนได้ ล้างชีวิตใหม่ เหตุเพราะเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ที่เทพชั้นสูงสถิตอยู่ โดยจะทำการอัญเชิญเกจิอาจารย์ร่วมประกอบ
พิธีพุทธาภิเษก

-หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์
-หลวงปู่ธรรมรังษี วัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน จ.สุรินทร์
-หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์
-หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
-หลวงตาพวน วรมังคโล วัดมงคลรัตน์ จ.สุรินทร์
-หลวงตาคีย์ กิตติญาโณวัดศรีลำยอง จ.สุรินทร์
-หลวงพ่อไสว วัดเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
- หลวงพ่อปึก วัดบ้านจกรู จ.สุรินทร์

ยอดเศียรหลักเมือง จตุคามรามเทพ องค์จตุคามรามเทพ มีบริวารเป็นทหารกล้าสี่คน ได้แก่ พญาชิงชัย พญาหลวงเมือง พญาสุขุม และพญาโหรา เป็นกำลังหลัก ในการปราบพวกพราหมณ์ที่ปกครองเมืองตามพรลิงค์อยู่ก่อน เมื่อได้บ้านเมืองแล้วก็ได้สร้างพระบรมธาตุฯ สถาปนาเมืองสิบสองนักษัตรหรือกรุงศรีธรรมโศก ฝังรากฐานพระพุทธศาสนาอย่างถาวรจนได้รับเทิดพระเกียรติว่า พญาศรีธรรมโศกราช ภายหลังท่านเป็นเทวดารักษาเมือง สิงสถิตอยู่ ณ รูปจำหลักที่บานประตูไม้ทั้งสองที่ทางขึ้นลานประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ส่วนบริวารทั้งสี่ก็เป็นเทวดารักษาเมืองประจำทิศของเมืองเช่นเดียวกัน เมื่อสร้างหลักเมืองแล้วก็ได้อัญเชิญท่านมาสถิต ณ เสาหลักเมืองอันงดงามดังปรากฎอยู่ ณ ปัจจุบัน ส่วนเทวดารักษาเมืองโดยรอบเสาหลักเมือง - ระดับล่าง ทิศเหนือท้าวกุเวร ทิศตะวันออกท้าวธตรฐ ทิศใต้ท้าววิรุฬหก ทิศตะวันตกท้าววิรูปักษ์ - ระดับกลาง จุโลกเทพ คือ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระพรหมเมือง และพระบันดาลเมือง - ระดับสูง เป็นไปตามคติพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในจักรวาลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือ พระไวโรจนพุทธเจ้าอยู่ตรงกลาง พระอักโษภยพุทธเจ้าอยู่ด้านตะวันออก พระอมิตรภะพุทธเจ้าอยู่ด้านตะวันตก พระรัตนสมภพพุทธเจ้าอยู่ด้านทิศใต้ และพระอโมฆะสิทธิพุทธเจ้าอยู่ด้านเหนือ ยอดเศียรองค์จตุคามคามรามเทพ หรือ เทวดารักษาเมือง ถือเป็นเศียรรุ่นแรก ที่เป็นรูปแบบรูปหน้าองค์จตุคามรามเทพทั้ง 4 ด้าน โดยจำลองเศียรจากบานประตูไม้จำหลักขนบันไดทางขึ้นลานประทักษิณองค์พระบรมธาตุเจดีย์ รูปแบบวิจิตรพิศดาร ปรากฎรูปหน้าองค์จตุคามรามเทพ 2 ชั้น รวม 8 หน้า บนและล่าง ส่วนบนสุดคือ ยอดชัยหลักเมือง ใต้ฐานบรรจุผงปี 30 และมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกมากเหลือจะพรรณนา ผู้ใดครอบครองบูชาองค์ยอดเศียร เปรียบเสมือนองค์พ่อคอยปกปักษ์รักษาแก้วทั้ง 8 ชั้น บันดาลสิ่งลาภผลดังใจปรารถนาทางดีทางได้ตลอดเวลา

++++++++++++++++++++++++++++++++

สำหรับองค์ที่นำมาตั้งประมูล เป็นยอดเศียรหลักเมือง พิมพ์เล็ก ขนาดความสูง 2.5 ซม. เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้างแค่ 3000 องค์ ใต้ฐานอุดผงจตุคามรุ่นแรกปี 30 องค์นี้หมายเลข ๑๕๕ พร้อมกล่องเดิม รับประกันความแท้ตลอดไป ความพอใจตามกฏ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาครับ
ราคาเปิดประมูล1,200 บาท
ราคาปัจจุบัน1,250 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูล - 16 ส.ค. 2565 - 22:18:48 น.
วันปิดประมูล - 22 ส.ค. 2565 - 07:17:35 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลtechnolog (3535)


(0)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1 - 16 ส.ค. 2565 - 22:19:31 น.ของวิเศษ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ของศักดิ์สิทธิ์ สิ่งวิเศษของหลวงปู่หงษ์ ที่ลูกศิษย์ต่างแย่งกันเป็นประจำคือ ชานหมากของหลวงปู่ ลูกศิษย์ในสายยุคต้นๆสิ่งที่เห็นประจำ หลังจากที่ท่านนั่งลงบนอาสนะประรำพิธีแล้ว หลวงปู่จะเปิดฝาขวดโค๊กลิตร ยกกระดกพรวดเดียวครึ่งขวด แล้วจึงหันมาหยิบกล่องหมากพลูที่ลูกศิษย์ตำแหลกเตรียมไว้ให้ ใช้ช้อนตักหมากเคี้ยวคำใหญ่ จึงเริ่มทำการนั่งปรกอธิษฐานจิต ท่านจะสวดภาวนาอยู่ตลอดเวลา
ในทุกวาระพิธีข้าพเจ้าจะเตรียมถุงสวมกระโถนใบน้อย เพื่อรองรับชานหมากเวลาหลวงปู่คายออก จะเก็บเฉพาะชานหมากที่หลวงปู่เคี้ยว ในช่วงระหว่างท่านประกอบพิธีปลุกเสกเท่านั้น เพราะเชื่อว่ามีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าปกติ กว่า20พิธีปลุกเสก ได้เนื้อชานหมากมากพอสมควร นำมาตากแดดจนแห้งสนิท รวมเข้ากับชานหมาก ครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขต จ.ตาก ศิษย์พี่ศิษย์น้องหลวงปู่หงษ์ ปั่นด้วยเครื่องบดยาจนเป็นผงละเอียด
นำเส้นเกศา หลวงปู่หงษ์ หลวงปู่ผาด หลวงปู่ธรรมรังษี..ใช้กรรไกรตัดซอยจนละเอียด
ผงไม้ตะเคียนทองที่แกะเสาหลักเมืองนคร ปี30 ปั่นบดจนเป็นผง
พระพุทธสิหิงห์ ปี30 เนื้อไม้ เนื้อขาว เนื้อแดง ที่ชำรุดเป็นจำนวนมากบดเป็นผง
ขี้ผึ้งศรีวิชัย หลักเมืองนคร ปี 30 14 ตลับ
มหาว่าน และพญากาฝาก บดเป็นผง
น้ำตาเทียนชัย ที่ไหลหยดกองรวมอยู่ก้นฐานตู้เทียนชัย 2กิโลกว่า หลายร้อยพิธี


ข้อมูลเพิ่มเติม 2 - 16 ส.ค. 2565 - 22:20:28 น.จำนวนสร้าง 3000 องค์


ข้อมูลเพิ่มเติม 3 - 16 ส.ค. 2565 - 22:24:42 น.กล่องเดิม


ข้อมูลเพิ่มเติม 4 - 17 ส.ค. 2565 - 11:38:40 น.หลวงปู่หงษ์ เจอกับ องค์พ่อจตุคาม
สิ่งมงคลรุ่น ปรกเกล้า ในครั้งปี 2549..ประกอบพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่สุดที่..บนยอดเขาปราสาทพนมรุ้ง..เกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม 9รูป และ พระเกจิสายอีสานร่วมอธิษฐานจิต 108รูป..หลังเสร็จพิธีดับเทียนชัย..พราหม์บวงสรวงในพิธีลูกศิษย์หลวงปู่หงษ์..หยิบไมค์กราบเรียนถามหลวงปู่ว่า..พิธีวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับหลวงปู่
พิธีจัดได้ยิ่งใหญ่มาก..เหล่าทวยเทพมาแสดงความยินดี..และมาร่วมให้พรกันอย่างมากมาย มีเทพอยู่องค์หนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน..เดินทางมาเป็นกองทัพอย่างยิ่งใหญ่..บริวารติดตามหลายร้อยองค์ มากมายเหลือเกินเห็นแล้วน่าใจหาย เทพองค์ใหญ่อยู่หน้าสุด ร่างกายสูงใหญ่ ผิวดำสนิท หน้าตาเข้มขลังดุดัน..ทรงเครื่องประดับ สังวาลย์ ทองพระกร ระยิบระยับอย่างกับวรรณะกษัตริย์ (แต่ไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไร ) ทรงพาหนะบนหลังเสือดำตัวใหญ่มาก..เทพองค์นี้หยุดนิ่งมองอยู่พักใหญ่..แล้วสวดให้พรอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินทางกลับ..ส่วนกองทัพบริวารหยุดนิ่งดูเช่นกัน..ทุกองค์ยิ้มดีใจ~จากนั้นก็ให้พรแล้วเดินทางกลับเป็นขบวน
พิธีในวันนี้ดีมากๆสิ่งมงคลใดๆก็ตาม..หากได้มาปลุกเสกบนยอดเขาปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้..จักทวีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่สถิตของทวยเทพ..จะทำให้วัตถุมงคลมีฤทธิ์เหมือนมีชีวิต คำกล่าวของหลวงปู่หงษ์ในช่วงขณะนั้น..ทุกคนที่อยู่ในบริเวณพิธีกว่าร้อยชิวิต..ต่างนิ่งสงบตั้งใจฟังหลวงปู่กล่าวจนจบ ขณะที่ท่านพูดผมรู้สึกได้เลยว่าเป็นองค์พ่อจตุคามแต่ไม่มั่นใจ ข้าพเจ้าเก็บเอาคำพูดของหลวงปู่ที่ได้ยินมา..ต้องหาคำชี้ชัดให้ได้ว่า..องค์จตุคามท่านมีลักษณะตรงตามที่หลวงปู่ท่านพูดไว้หรือไม่
2 ปีต่อมา..มีโอกาสได้พบกรรมการหลักเมืองท่านหนึ่ง..บุคคลท่านนี้เป็นผู้ช่วยเหลือการสร้างหลักเมืองคนสำคัญ กล้าซักถาม \ กล้าพูด \ กล้าขอกับองค์พ่อ เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดองค์พ่อมากๆ..รู้เรื่องรายละเอียดทุกอย่าง..ผมจึงเล่าเรื่องวันประกอบพิธีที่ยอดเขาพนมรุ้งอย่างละเอียดให้ฟัง..หลวงปู่หงษ์พูดถึงเทพองค์หนึ่ง..รูปกายสีดำแต่ไม่รู้จักชื่อ ..บอกถึงลักษณะรูปลักษณ์ทุกอย่าง..และมาร่วมเสกให้ด้วย
กรรมการหลักเมืองฟังเสร็จแล้ว..บอกกับผมว่า หลวงปู่ที่พูดถึงองค์พ่อนั้น ถูกต้องแล้วหละ \ เป็นจริงตามนั้นทุกอย่าง หลวงปู่องค์ที่เสี่ยเจ็ดเล่าให้ฟัง..ท่านเก่งมากนะ ญาณของท่านสูงมากเห็นองค์พ่อ..และเห็นเหล่าทวยเทพที่มาในพิธี..สิ่งที่ผมตามหาคำตอบก็เป็นจริงอย่างที่คิดไว้..คำพูดของโกที่ยืนยันชัดเจนว่า..ลักษณะขององค์พ่อตรงกับที่หลวงปู่เห็น องค์พ่อเดินทางมาปรากฎในพิธีจริงๆ..อย่างน้อยเรายังจินตนาการได้ว่า..องค์ท่านพ่อจตุคามรูปลักษณะเป็นเช่นไร..พาหนะเสือดำ และทวยเทพบริวารหลายร้อยองค์..ที่ร่วมเดินทงตามเสด็จอย่างกับกองทัพ..บารมีของท่านสูงล้ำเกินกว่าจะคาดเดาจริงๆ

++++++++++++++++++++++++++++++++

.เครดิตจาก facebook ของเสี่ยเจ็ด หลักเมือง ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูล


ข้อมูลเพิ่มเติม 5 - 17 ส.ค. 2565 - 11:39:17 น.หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ..ไม่ได้ปลุกเสก เพียงอย่างเดียว
มีผู้กล่าวไว้ว่าสิ่งมงคลรุ่นนี้..น่าจะถูกจัดเข้าทำเนียบของหลวงปู่ เอาเข้าจริงแล้วตั้งแต่ต้น การสร้างสิ่งมงคลของรุ่นนี้ ได้กราบเรียนขออนุญาต และสอบถามถึงเรื่องชนวนแร่โลหะธาตุที่จะนำมาหลอมสร้างพระชุดนี้ มิใช่เพียงแค่นิมนต์หลวงปู่มานั่งปลุกเสกเท่านั้น
สิ่งมงคลของหลวงปู่หงษ์..ที่อัญเชิญมาหลอมสร้างในครั้งนี้
เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงษ์ เนื้อทองแดงรมดำ10กว่าเหรียญ เหรียญบาตรน้ำมนต์ เหรียญทรงไข่เต็มองค์ เหรียญครึ่งองค์ เหรียญเสมา เหรียญหลังยันต์ ลอยองค์รูปเหมือน และเหรียญรุ่นต่างๆของหลวงปู่หนึ่งถุง 63 ชิ้น
แผ่นทองเหลือง 50แผ่น มอบให้หลวงปู่หงษ์ โดยขอความเมตตาให้ท่านจารอักขระยันต์เพื่อใช้ในการหลอมชนวน ข้าพเจ้าให้พี่มาด นางรอง ช่วยเป็นธุระให้ ช่วงไหนที่หลวงปู่ว่าง จะยื่นให้ท่านจารยันต์ทีละแผ่น..เสร็จทั้งหมดร่วม 2เดือน
แผ่นยันต์หัวใจหลวงปู่หงษ์ หรือ ยันต์ประจำตัวของหลวงปู่ เนื้อทองแดง เป็นแผ่นยันต์ที่นำเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก ของหลวงปู่โดยตรงหลายวาระนานหลายปี 1,500 แผ่น
นำเหรียญของหลวงปู่หงษ์ทั้งถุง แผ่นจาร 50แผ่น แผ่นยันต์ประจำตัวหลวงปู่ 1,500แผ่น รวมเข้ากับชนวนแร่โลหะธาตุนับหมื่นรายการ หลอมสร้างเป็นเหรียญและสิ่งมงคลชุดนี้ มิใช่เพียงแค่ ให้หลวงปู่ปลุกเสกเพียงอย่างเดียว แต่มีสิ่งมงคลสำคัญของหลวงปู่หงษ์ ร่วมอยู่ด้วย นี่คือสิ่งที่สูงค่ายิ่ง ในสายผู้ศรัทธาหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ อย่างแท้จริง
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ขอความรู้พิเศษ กับ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ครั้งที่เดินทางไปกราบหลวงปู่หงษ์ในปี49 เพื่อถวายใบฏีกานิมนต์หลวงปู่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ได้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่า หากจะจัดพิธีปลุกเสกสถานที่แห่งใด จักทำให้วัตถุมงคลมีความเข้มขลังมากขึ้นครับ หลวงปู่
นู้น..บนเขาพนมรุ้ง นู้น
หลวงปู่ครับ..ทำไมต้องเป็นบนเขาพนมรุ้งด้วยหละครับ
พนมรุ้งเป็นเหมือนบ้านพระศิวะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพทั้งปวง (น้ำเสียงหลวงปู่หนักแน่น นัยตาโต พูดจริงจัง) ทำพิธีบนนู้นจะทำให้ของต่างๆมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นหลายเท่า
ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมงานอย่างยิ่งใหญ่ พระเจริญพระพุทธมนต์108รูปหน้าประตูทางเข้าปราสาทพนมรุ้งทางทิศตะวันออก นิมนต์เกจิครูอาจารย์ที่เก่งกล้าในยุคนั้น ทั้งบุรีรัมย์~สุรินทร์~ศรีษะเกษ มาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง หลวงปู่หันมาพูดว่า โอ๊ะ..จัดงานใหญ่ขนาดนั้นเลย ท่านกำชับให้จัดเตรียมต้นกล้วยบายศรีใหญ่บูชาครูอาจารย์ 21 ต้น หลวงปู่ให้ความเมตตาจุดเทียนไชยในพิธีเป็นปฐมมงคล

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
..เครดิต facebook ของเสี่ยเจ็ด หลักเมือง ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลและรูปภาพ


 
ราคาปัจจุบัน :     1,250 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     50 บาท

!!! ปิดประมูลแล้ว !!!

ผู้ชนะประมูล    yut1678 (545)

 

Copyright ©G-PRA.COM