(0)
น้ำเต้ามหาพรหม ในวาระ 9 ปีมรณภาพ ลป.ญาท่านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่องน้ำเต้ามหาพรหม ในวาระ 9 ปีมรณภาพ ลป.ญาท่านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม
รายละเอียดน้ำเต้ามหาพรหม ในวาระ 9 ปีมรณภาพ ลป.ญาท่านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม
การสร้างน้ำเต้ามหาพรหม โดย..นายชัยวิทย์ มาลาคำ

โบราณจารย์ในอดีตมีการสร้างเครื่องรางของขลังอย่างมากมาย ก็เพื่อมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่ลูกศิษย์ลูกหา เพื่อนำไปสักการะบูชาปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและเคหสถานบ้านเรือนที่พักอาศัย

น้ำเต้าก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่โบราณจารย์หลายสำนักนิยมจัดสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ศิษยานุศิษย์ ก็ด้วยมีเคล็ดความเชื่อหลายอย่างในเรื่องราวของคุณลักษณะของน้ำเต้า อธิเช่น น้ำเต้าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคล บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ เชื่อกันว่าน้ำเต้าเป็นภาชนะของใช้ประจำตัวของเซียนผู้วิเศษ เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับปรุงยาบนสวรรค์ แม้กระทั่งความเป็นจริงในอดีตการแพทย์ของจีนโบราณก็จะนำเอาน้ำเต้ามาเป็นภาชนะปรุงยาสมุนไพรและเป็นภาชนะสำหรับบรรจุยาสมุนไพรในตัว น้ำเต้ายังมีความหมายในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย จะเห็นได้ว่าในหลักฮวงจุ้ยมักจะนิยมนำน้ำเต้ามาแขวนในตำแหน่งสุขภาพ เพราะเชื่อว่าน้ำเต้าจะช่วยให้สุขภาพเข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและเชื่อว่าภายในน้ำเต้าบรรจุน้ำทิพย์แห่งความเป็นอมตะเอาไว้ เมื่อแขวนน้ำเต้าเอาไว้หน้าเคหสถานบ้านเรือนก็จะช่วยป้องกันจิตวิญญาณสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาเยือน อีกทั้งยังป้องกันคุณไสยต่างๆ ซึ่งกล่าวกันว่าบรรดาเซียนผู้วิเศษจะใช้น้ำเต้าดูดภูตผีปีศาจที่มารบกวนกักขังเอาไว้ น้ำเต้าจึงเป็นที่หวาดกลัวของเหล่าภูตผีปีศาจ ไม่กล้ากล้ำกลายเข้ามาใกล้ในบริเวณพื้นที่ที่น้ำเต้าแขวนอยู่

สมัยโบราณชาวจีนมักจะนำน้ำเต้ามาเป็นภาชนะบรรจุน้ำและสุราเอาไว้ดื่มในเวลาเดินทางไกล ด้วยเหตุที่ถือเคล็ดว่าน้ำเต้าเป็นภาชนะสำหรับบรรจุน้ำและยังมีความเชื่อว่าภายในน้ำเต้าบรรจุน้ำทิพย์แห่งความอมตะเอาไว้ และคำว่า "น้ำเต้า" นี้โบราณจารย์จึงถือเคล็ดนำเอาน้ำเต้ามาทำเป็นเครื่องรางป้องกันอัคคีภัย

ลักษณะรูปทรงของน้ำเต้า ทั้ง ๒ ส่วน เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงกันระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์และมาบรรจบกึ่งกลางของน้ำเต้า นอกจากนี้น้ำเต้ายังเป็นสัญลักษณ์ความเป็นสื่อเชื่อมกลางระหว่าง ๓ โลก คือ มนุษย์ สวรรค์และนิพพานและยังเป็นสัญลักษณ์ของแกนกลางของจักรวาลอีกด้วย

ด้วยคติธรรมความเชื่อที่กล่าวมาแล้ว คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ญาท่านสวน ฉันทโร จึงได้เกิดแรงบันดาลใจร่วมกันที่จะจัดสร้างน้ำเต้าขึ้นมาเพื่อหวังผลตามความเชื่อดังกล่าว ประการสำคัญเพื่อเป็นอุบายธรรม ต้องการให้น้ำเต้านี้ดูดและดับไฟแห่งปีศาจอันชั่วร้ายที่กำลังจะทำลายโลกขณะนี้ ไฟแห่งปีศาจอันชั่วร้ายนี้คือไฟอันเกิดจากกิเลสที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจมนุษย์ จนทำให้ขาดสติ ขาดความยั้งคิด ปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเปรียบเสมือนไฟแห่งปีศาจ ๓ กองเข้ามาครอบงำ จนเป็นเหตุทำให้สังคมและมนุษยชาติเกิดความวุ่นวาย เห็นแก่ตัว ไม่มีความละอายต่อบาป เห็นแก่ได้ มุ่งหมายในการทำลายซึ่งกันและกัน มนุษย์ทำลายมนุษย์ มนุษย์ทำลายสัตว์ สัตว์ทำลายมนุษย์ มนุษย์ทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็กลับมาทำลายมนุษย์ โลกจะแตกสลายย่อยยับก็เพราะไฟแห่งปีศาจทั้ง ๓ กองที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น

ในการสร้างน้ำเต้าครั้งนี้ คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ญาท่านสวน ฉันทโร มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างน้ำเต้าขึ้นมาเพื่อแจกไปทั่วโลก อันเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษยชาติ โดยไม่เลือกชาติ ไม่เลือกศาสนา ไม่เลือกเผ่าพันธุ์ โดยปรารถนาให้มวลมนุษยชาติได้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง
น้ำเต้าที่คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ญาท่านสวน ฉันทโร ร่วมกันจัดสร้างในครั้งนี้ ได้ขออนุญาติจัดสร้างในนามของน้ำเต้าอันเป็นภาชนะของ "ท่านท้าวสานังกุมารมหาพรหมที่ทรงถือ ซึ่งท่านประดิษฐานอยู่ที่วิหารพรหม วัดนาอุดม จังหวัดอุบลราชธานี" ด้วยบุญญาบารมีกล่าวกันว่าเมื่อครั้งที่ท่านสานังกุมารมหาพรหมยังดำรงสังขารอยู่ ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะ ท่านบรรลุธรรมตั้งแต่อายุ ๗ ขวบและได้ละสังขารเมื่ออายุได้ ๒๓ ปี ๖ เดือน เนื่องจากมีสตรีเพศกระโดดเข้ามากอดท่านเพราะหลงใหลในรูปกายอันงดงามของท่าน ด้วยเหตุที่ท่านเป็นผู้เคร่งครัดในการรักษาพรหมจรรย์เป็นอันมาก ท่านเกรงว่าจะทำให้กายของท่านมัวหมอง ท่านจึงถอดกายทิพย์ออกสู่พรหมโลก ซึ่งนับได้ว่าท่านเป็นพระพรหมที่มีอายุน้อยที่สุด ท่านได้รับภาระหน้าที่เป็นผู้แสดงธรรมโปรดแก่เหล่าทวยเทพและพรหม อันมีเนื้อความลึกซึ้งพิสดาร จนสามารถทำให้เหล่าทวยเทพและพรหมทั้งหลายปรับระดับภูมิจิตภูมิธรรมได้คราวละมากๆ จนทำให้ท่านได้รับความเคารพยกย่องและเป็นที่สักการะบูชาแก่ทวยเทพและพรหมในฐานะองค์พระอาจารย์ใหญ่

ด้วยเหตุที่ท่านเป็นผู้ทรงปฏิสัมภิทาญาณสูงและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องพิธีกรรมและวิธีการต่างๆของโลกจิตวิญญาณ ท่านจึงได้รับภาระหน้าที่เป็นหัวหน้าพรหมทั้งปวง ในด้านพิธีกรรมต่างๆกล่าวกันว่าเมื่อท่านจะประกอบพิธีและกล่าวโองการ เสียงของท่านจะก้องกังวานสั่นสะเทือนไปทั่วนรกสวรรค์ ๓๓ ชั้น เมื่อทวยเทพและพรหมทั้งหลายได้ยินสะเทือนจิตจะออกจากสมาบัติทั้งหมด เพื่อรับทราบพิธีกรรมที่ท่านจัดขึ้น ท่านเป็นมหาพรหมผู้มีฤทธิ์พิชิตมาร เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินคดีความข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเทวโลก ยมโลกและมารโลก ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือแก้วรัศมีพระวรกายของท่านจะแก่กล้าและสว่างไสวมากดุจแสงพระอาทิตย์ เมื่อแสงรัศมีนี้ปรากฎ ณ ที่แห่งใดก็จะทราบกันทันทีว่าเป็นแก้วรัศมีของท่านท้าวสานังกุมารมหาพรหม ด้วยเจตนาและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษยชาติและที่มาแห่งน้ำเต้า คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ญาท่านสวน ฉันทโร ขออนุญาติตั้งชื่อน้ำเต้ารุ่นนี้ว่า "น้ำเต้ามหาพรหม"

มวลสารที่นำมาหล่อน้ำเต้ามหาพรหม
รายการชนวนมวลสาร ( ยังไม่สมบูรณ์...กำลังรวบรวม)

๑. ชนวนมีดสายฟ้ามหาปราบไตรจักร หลวงปู่ญาท่านสวน ฉันทโร
๒. ชนวนเหรียญหล่อบาตรน้ำมนต์ หลังพระอุปคุต
๓. แผ่นพระยันต์สายรกพระพุทธเจ้า หลวงปู่ญาท่านสวน ฉันทโร
๔. แท่งชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพิธีสร้างเหรียญหล่อพระศรีอาริย์ และหลวงปู่ทวด ถวายวัดนาอุดม
๕. แท่งชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากพิธีสร้างเหรียญหลวงพ่อทองศุข วัดท่าตระคร้อ จ.กาญจนบุรี รวมแผ่นพระยันต์ ๑๐๘ นะปถมัง ๑๔ นะ และแผ่นพระยันต์ของพระเกจิคณาจารย์กว่า ๑๐๘ รูป
๖. แผ่นพระยันต์หลวงปู่ชาญ วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
๗. แผ่นพระยันต์หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
๘. แผ่นพระยันต์หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
๙. แผ่นพระยันต์หลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
๑๐. แผ่นพระยันต์หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๑. แผ่นพระยันต์หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี
๑๒. แผ่นพระยันต์หลวงปู่มีชัย กามฉินโท วัดปราการชัยพัฒนาราม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
๑๓. แผ่นพระยันต์หลวงพ่อสิริ สิริวัฒโน
๑๔. แผ่นพระยันต์ หลวงพ่อสุวรรณ วัดยาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
๑๕. แผ่นอธิษฐานพ่อท่านผ่อง จิตตปัญโญ วัดป่าตอ จ.พัทลุง
๑๖. แผ่นอธิษฐานหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ “พุทธนิมิต” วัดสะแก อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา
๑๗. แผ่นพระยันต์มหาอุตม์พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง
๑๘. แผ่นพระยันต์พระอาจารย์โนรี วัดหนองหญ้าปล้อง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
๑๙. แผ่นพระยันต์พระครูปลัดธนู ชาคโร วัดประชารังสรรค์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
๒๐. ๑๘.ผงตะไบพระกริ่งวัดสุทัศน์ฯ รุ่นเก่าหลายๆรุ่น
๒๑. ผงไม้เทพธาโร แร่เหล็กไหล ผงมวลสารสร้างล็อกเก็ต และด้ายสายสิญจน์อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่พิศดู วัดเทพธารทอง จ.จันทบุรี
๒๒. ผงกระเบื้องหลังคาอุโบสถเก่า วัดทรายงาม
๒๓. ผงธูปไต๋ฮงกง มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

ใต้ฐานน้ำเต้าบรรจุด้วยผงมวลสารวิเศษและผงดิน หิน แร่ จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายหลายพันชนิด เมื่อทุกอย่างสำเร็จตามขั้นตอนแล้วก็จะนำน้ำเต้าทั้งหมดมาประกอบพิธีสมโภช ณ วัดนาอุดม และประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อขอบารมีแห่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และขอบารมีท่านท้าวสานังกุมารมหาพรหม มาเป็นประธานในการสร้างตลอดจนเหล่าทวยเทพทั้งหลายให้มาร่วมอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้น้ำเต้ารุ่นนี้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์

ประกอบพิธีบวงสรวงประกาศโองการ บรรจุมวลสารและพลังงานโดยอาจารย์จรูญ พิพัฒน์

โดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ญาท่านสวนจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบอกบุญมายังศิษยานุศิษย์ทุกท่าน เพื่อร่วมกันระดมทุนปัจจัยและขอรับบริจาคชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนโลหะทองแดง ทองเหลืองและตะกั่วอวนที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ำเต้ากันภัยในครั้งนี้

กรุณาแจ้ง การโอนเงินทุกรายการ กรุณาแจ้งด้วยว่าจำนวนเท่าไหร่ พระอะไรครับเพื่อให้การจัดส่งรวดเร็วยิ่งขึ้น / ไม่แจ้งรายละเอียดส่งช้าครับ ++++ ผ่านMail Box ของทางเวปเท่านั้น
* สำคัญที่สุด **** ทุกยอดโอนกรุณาแจ้งทาง Mail Box G -Pra เท่านั้น ** ไม่รับแจ้งทาง SmS หรือ โทรศัพท์ ทุกกรณี**** /+ จะเปลี่ยนที่อยู่แจ้งตอนโอนเสร็จแล้ว **อย่าแจ้งก่อนกันสับสน+++

- เพื่อป้องกัน ความสับสน หากเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง กรุณาส่งข้อความแจ้งพร้อม การแจ้งโอนเงิน
- หากโอนแล้ว กรุณา แจ้ง
- พระมูลค่าปิด ต่ำกว่า 500 ขออนุญาติส่งแบบลงทะเบียน (ได้รับพระ 5-10 วันหลังส่ง)
- หากต้องการให้ส่งแบบอีเอ็มเอสเพิ่ม 30 บาท
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน200 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูล - 25 พ.ค. 2567 - 09:38:44 น.
วันปิดประมูล - 26 พ.ค. 2567 - 11:17:09 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลnop168 (20.3K)


(0)
 
ราคาปัจจุบัน :     200 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     50 บาท

!!! ปิดประมูลแล้ว !!!

ผู้ชนะประมูล    MANGORN (14.5K)

 

Copyright ©G-PRA.COM
www1