(0)
พระกริ่งไตรสรณคมน์ หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกข์ สกลนคร สายหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
รายงานผลโหวต

จากรูปพระแท้ 0% [0]
จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง     0% [0]
จากรูปพระเก๊ 0% [0]
พระดูยากจากรูป 0% [0]

จำนวน โหวตชื่อพระเครื่องพระกริ่งไตรสรณคมน์ หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกข์ สกลนคร สายหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
รายละเอียดสายหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง พระกริ่งไตรสรณคมน์ หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกข์ สกลนคร
จำนวนการสร้าง 590 องค์

พระกริ่งรุ่นนี้มีพุทธลักษณะอันแปลกตา กล่าวคือ เป็น 3 เหลี่ยม มี 3 ด้าน คือ

จะมีพระในแต่ละด้านดังนี้

1.สมเด็จองค์ปฐม "สมเด็จองค์ปฐม" ก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกหรือองค์ที่หนึ่ง ทรงพระนามว่า "สมเด็จพระพุทธสิกขี" แต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ผ่านไปแล้วอาจจะมีชื่อซ้ำกันได้ โดยเฉพาะชื่อนี้มีด้วยกันถึง 5พระองค์ จึงเรียกขานกันว่าเป็น พระพุทธสิกขีที่ 1 พระองค์จึงเป็นต้นพระวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ จึงสมควรยกย่องพระพุทธองค์ว่า ทรงเป็น "สมเด็จองค์ปฐมบรมครู" อย่างแท้จริง

2.สมเด็จพระพุทธทีปังกร "ทีปังกร" เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ในจำนวน 28 พระองค์ (ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์ต่างๆ) อาจจะเรียกว่า พระพุทธเจ้าทีปังกร อยู่ลำดับที่ 4 ของสารมณฑกัป
ถ้าจะนับดูว่าผ่านมากี่ปีแล้ว ก็คงจะนับได้ยากมาก และก็เป็นเรื่องประจวบเหมาะที่พระพุทธศาสนาที่มีพระทีปังกรเป็นศาสดาอยู่นั้น มีสุเมธดาบส (กาลต่อมาอีกหลายแสนปีจึงเป็นพระพุทธเจ้าสมณโคดม) ทราบข่าวว่า พระพุทธเจ้าทีปังกรกำลังจะเสด็จจาริกเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาใกล้ถึงเมืองรัมมกนคร และจะมาประทับอยู่ในสุทัศนมหาวิหาร ขณะนั้นประชาชนชาวรัมมกนครได้ออกไปเฝ้าทูลเชิญเสด็จเข้าสู่พระนคร เพื่อรับบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นแล้วพากันตกแต่งทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้นไม้ขึ้นรกรุงรังแต่ละคนช่วยกันแผ้วถางเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบร้อย และจะได้มีการโปรยข้าวตอกดอกไม้ ยกธงชัย ธงผืนผ้า ต้นกล้วย ในขณะที่ท่านสุเมธดาบสเมื่อทราบข่าวจึงขอแบ่งที่เพื่อตกแต่งทางตอน หนึ่ง โดยท่านไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ในการนั้น ลงมือขนดินถมทางด้วยตนเอง ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จผ่านมา ท่านสุเมธดาบสก็ทอดตนลงนอนถวายหลังให้เป็นทางเสด็จ ท่านสุเมธดาบสก็ได้แลเห็นพระพุทธเจ้าทีปังกรมีพุทธลักษณะที่งดงาม บังเกิดความเลื่อมใสจับใจจนถึงตั้งจิตปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ในคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าแม้ท่านสุเมธดาบสขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุพุทธสาวก ของพระทีปังกรพระพุทธเจ้า ก็จะพึงบรรลุนิพพานได้ในชาตินั้น แต่ท่านสุเมธดาบสปรารถนาที่จะบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนพระทีปังกรทศพล ซึ่งจะเป็นการช่วยยกมหาชนขึ้นสู่ธรรมนาวาพาให้ข้ามจากสังสารสาครแล้วจึงจะปรินิพพานในภายหลัง ฝ่ายพระทีปังกรพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จถึงองค์สุเมธดาบส ประทับยืน ณ ที่เบื้องศีรษะ ก็ได้ตรัสพยากรณ์ว่า ท่านดาบสนี้ทำอภินิหารปรารถนาเพื่อเป็นพุทธะ ความปรารถนาของท่านดาบสนี้จักสำเร็จในอนาคตเบื้องหน้าโน้น

3.สมเด็จพระพุทธกัสสป พระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 ของภัทรกัป

ชนวนมวลสารที่สร้าง มีด(อาคม)วัชระนาถปราบพระนคร ตรีศูล พระกริ่งไตรสรณคมณ์ 1.ชนวนมีดมหาพิชัยสงคราม 2.ดาบฟ้าฟื้น 3.คฑาจอมทัพ 4.ชนวนสมเด็จองค์ปฐม รุ่นแรกหลวงพ่อหนุน 5.ชนวนพระประธาน 108 องค์ 6.ชนวนมีดสายฟ้าฟาด 7.ชนวนพระปิดตาเพชรกลับ 8.ชนวนพระกริ่งชินบัญชร 9.ชนวนขวานฟ้า 10.ชนวนสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่(พระประธาน)วัดพุทธโมกข์ 11.ชนวนประคำนเรศวรปราบหงษา

ชนวนมวลสารสำคัญมากกว่า 2000 ชนิด ตะปูสังฆวานรวัดอารามหลวงและวัดอื่นอีกมากกว่า50 วัด ชนวนพระกริ่งของวัดสุทัศน์ ชนวนพระของวัดระฆังโฆษิตาราม เหล็กยอดเจดีย์ต่างๆอีกมากมาย ขอสับช้าง แอกเกี่ยวข้าว มีดตอก พร้าโอ หอก เหล็กยอดเจดีย์ หลายที สมอเรือเก่า ปลายมีดเหน็บเก่า มีดน้ำพี้เก่า ดาบเก่า แท่งชนวนมวลสารจากหลายที่ แท่งชนวน กันมีด กันหอก กันดาบ กันพร้า กัน 108 แท่งชนวนโลหะผสม ชิ้นส่วนอาวุธโบราณ มีดตอก ผาลไถ ชนวนตีมีดเสาร์ 5 กันมีดเหน็บเก่า ชนวนหล่อพระ โซ่ล่ามช้าง ธาตุเหล็กไหล อีกหลายชนิด เหล็กสลักวิหาร เหล็กสลักบ้าน เหล็กพบ เหล็กเหนียว เหล็กกล้า ใบพร้าบิ่น หัก เหล็กตรึงเรือ เหล็กจอบบิ่น เหล็กแหนบ ผงตะไบเงิน ชนวนพระจากสถานที่ ต่างๆ เหล็กกั่นพร้าบอก.เหล็กสกัด เหล็กตรึงบาทพระ เหล็กตรึงกุฏิ เหล็กประแจเหล็ก เหล็กขุด เหล็กทาก เหล็กเจาะ เหล็กถาง เหล็กรีด ธาตุโลหะสินแร่ ตะกรุด เนื้อดีบุก เนื้อทองเหลือง เนื้อทองแดง เนื้อตะกั่ว เนื้อเงิน แร่เหล็กน้ำพี้ แร่เหล็กไหล แร่เหล็กไหลน้ำ ธาตุเหล็กไหล ธาตุโลหะเรเดียม โลหะปรอท เหล็กคนหูหนวก เหล็กคนตาบอด เหล็กคนใบ้ กระบอกปืนแตก กระบอกปืนไฟ กระบอกปืนซองหักลำ อื่นๆอีกร้อยรายการ และว่านยา และพระเนื้อว่านต่างๆที่หักหรือชำรุดอีกมากกว่า 1000 ชนิด ที่ใช้เป็นส่วนผสมหลัก ถือว่าเป็นชนวนมงคลที่หายากยิ่งในสมัยนี้

พระกริ่งเน้นด้านความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ความคล่องตัวทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต มีทั้งโชคลาภ และป้องกันภัย กันเชื้อโรค อย่างอื่นสุดแล้วแต่เราจะอธิษฐานขอ แต่ไม่เกินบุญ

รุ่น วัชระนาถปราบพระนคร
ได้รับการเสกโดยครูบาอาจารย์
1.หลวงพ่อหนุน สุวิชโย
2.หลวงพ่อเหิน ปุญญักเขตโต
3.หลวงปู่นิภา นิภาธโร
4..หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ
5.หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน
6.หลวงพ่อพิจารย์ วัดโพธิ์ผักไห่
7.หลวงพ่อบัวลอย ญาณรกขิโต
8.พระอาจารย์บ๊ะ วัดโพธิ์ลังกา

- เพื่อป้องกัน ความสับสน หากเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง กรุณาส่งข้อความแจ้งพร้อม การแจ้งโอนเงิน
- หากโอนแล้ว กรุณา แจ้ง
- พระมูลค่าปิด ต่ำกว่า 500 ขออนุญาติส่งแบบลงทะเบียน (ได้รับพระ 5-10 วันหลังส่ง)
- หากต้องการให้ส่งแบบอีเอ็มเอสเพิ่ม 30 บาท


กรุณาแจ้ง การโอนเงินทุกรายการ กรุณาแจ้งด้วยว่าจำนวนเท่าไหร่ พระอะไรครับเพื่อให้การจัดส่งรวดเร็วยิ่งขึ้น / ไม่แจ้งรายละเอียดส่งช้าครับ ++++ ผ่านMail Box ของทางเวปเท่านั้น
* สำคัญที่สุด **** ทุกยอดโอนกรุณาแจ้งทาง Mail Box G -Pra เท่านั้น ** ไม่รับแจ้งทาง SmS หรือ โทรศัพท์ ทุกกรณี**** /+ จะเปลี่ยนที่อยู่แจ้งตอนโอนเสร็จแล้ว **อย่าแจ้งก่อนกันสับสน+
ราคาเปิดประมูล100 บาท
ราคาปัจจุบัน200 บาท (!!! ปิดประมูลแล้ว !!!)
เพิ่มขึ้นครั้งละ50 บาท
วันเปิดประมูล - 27 พ.ค. 2567 - 10:58:45 น.
วันปิดประมูล - 28 พ.ค. 2567 - 14:28:24 น. (ปิดประมูลแล้ว)
ผู้ตั้งประมูลnop168 (20.3K)


(0)
 
ราคาปัจจุบัน :     200 บาท
เพิ่มขึ้นครั้งละ :     50 บาท

!!! ปิดประมูลแล้ว !!!

ผู้ชนะประมูล    malaitip2521 (63)(2)

 

Copyright ©G-PRA.COM
www1