งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
11 กันยายน 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
18 กันยายน 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ SC Plaza สายใต้ใหม่ จัดโดย ชมรมพระเครื่อง SC สายใต้ใหม่
25 กันยายน 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา
2 ตุลาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง (ประกวดเล็ก) ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดละหารไร่ จ.ระยอง จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดระยอง
9 ตุลาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมสยามแกรนด์ 444 อ.เมือง จ.อุดรธานี จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอุดรธานี
23 ตุลาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร
11 ธันวาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ
18 ธันวาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารฮอมบุญหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดโดย ชมรมผู้นิยมพระเครื่องจังหวัดลำพูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
25 ธันวาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมืออาชีพแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จัดโดย เทศบาลตำบลเวียง ร่วมกับ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดเชียงราย
5 มีนาคม 2566
งานประกวดพระเครื่อง (ประกวดท้องถิ่น) ณ ตลาดประชารัฐ (กาดข่วงสันกำแพง) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดโดย ชมรมพระเครื่องสันกำแพง
12 มีนาคม 2566
งานประกวดพระเครื่อง ณ โดมหอประชุม โรงเรียนเมืองพัทยา 1 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จัดโดย ชมรมพุทธคุณกระทิงราย ร่วมกับ วัดพุทธิวราราม (กระทิงราย)
19 มีนาคม 2566
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมใหญ่ 60 ปี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
26 มีนาคม 2566
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลทุ่งสง
2 เมษายน 2566
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมข้าวหอมมะลิ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดสุรินทร์ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุรินทร์
23 เมษายน 2566
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดชลบุรี
23 กรกฏาคม 2566
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้องเอ็ฒซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ (โคราช) อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อทอง สุทธสีโล
6 สิงหาคม 2566
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) จัดโดย โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับ ชมรมสุดยอดพระเครื่องล้ำค่าเมืองสยาม
10 กันยายน 2566
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมใหญ่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
24 กันยายน 2566
งานประกวดพระเครื่อง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สหายพระกรุ ร่วมกับ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดเชียงใหม่
18 กุมภาพันธ์ 2567
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมทีปังกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
25 กุมภาพันธ์ 2567
งานประกวดพระเครื่อง ณ วัดอัมพวัน (วัดคลองมะดัน) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จัดโดย ชมรมนักนิยมพระเครื่องสองพี่น้อง
10 มีนาคม 2567
งานประกวดพระเครื่อง ณ สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ( ประตู พล.ม.1 ) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จัดโดย ชมรมบารมีหลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
17 มีนาคม 2567
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี) จัดโดย สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย
27 มีนาคม 2567
งานประกวดพระเครื่อง ณ บลูพอร์ต หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย ชมรมพระเครื่องกุยบุรี
7 เมษายน 2567
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุรินทร์
28 เมษายน 2567
งานประกวดพระเครื่อง ณ โดมกีฬา 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลางนครสวรรค์ จัดโดย ชมรมพระเครื่องเมืองสี่แคว


Copyright ©G-PRA.COM