งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
2 กุมภาพันธ์ 2563
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หนอมไม้) จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอุตรดิตถ์
16 กุมภาพันธ์ 2563
งานประกวดพระเครื่อง ณ ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ
15 พฤศจิกายน 2563
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดลำปาง
29 พฤศจิกายน 2563
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดนครพนม
13 ธันวาคม 2563
งานประกวดพระเครื่อง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดลำพูน


Copyright ©G-PRA.COM