กัญญ์จนบริการ
โทรศัพท์ : 0816711799 โทรสาร : FAX054061326 อีเมล : papbua@hotmail.com,,
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : mumu99

  @## เหรียญรัชกาลที่ 5 หลัง จปร โมเน่ร์ เดอ ปารีส เ


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เหรียญ
ชื่อพระ   @## เหรียญรัชกาลที่ 5 หลัง จปร โมเน่ร์ เดอ ปารีส เ
ราคา1,200 บาท.
สถานะ  
ชมรม   กัญญ์จนบริการ
วันที่แก้ไข   4 ก.ค. 2562 21:36:31
รายละเอียด
@## เหรียญรัชกาลที่ 5 หลัง จปร โมเน่ร์ เดอ ปารีส เนื้อบรอนซ์นูนสูง รุ่นกาญจนาภิเษก ปี พ.ศ. 2539...พร้อมกล่องเดิมๆ...หายาก ....เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕o ปีในพ.ศ. ๒๕๓๙ นับเป็น พระมหากษัตริย์ ที่ทรงครองแผ่นดินที่ยืนยาวที่สุดในโลก เหล่าผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีมั่นคงในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้มีจิตสมานฉันท์เห็นพ้องต้องกันว่า ควรที่จักดำเนินการจัดการกองทุน ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโครงการ ตามพระราชดำริ และ จัดสร้างพุทธปูชนียสถาน “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ ประชาชนอย่างใหญ่หลวงหาที่สุดมิได้ตลอดมา พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะได้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน อันมีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณกาล และเพื่อการนี้ ท่านสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา ประธานคณะกรรมการกองทุนเทิดพระเกียรติ จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้น โดยอัญเชิญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชอัยกา มาประดิษฐานไว้ด้านหนึ่ง และ อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ จปร ไว้อีกด้านหนึ่ง นับเป็นเหรียญพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ที่ได้มีการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการ และ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์ประธานในพิธีมังคลาภิเษก ณ อุโบสถวัดพระแก้ว ในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ โรงกษาปณ์รัฐบาลฝรั่งเศส โมเน่ร์ เดอ ปารีส์ ซึ่งเป็นโรงกษาปณ์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีอันสำคัญกับประชาชนชาวไทย โดยรับจัดเป็นผู้ทำเหรียญที่ระลึกมหามงคลนี้ โดยรวบรวมประติมากรผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมพิจารณาดำเนินการ ด้วยระบบเทคโนโลยีชั้นสูง เหรียญรัชกาลที่ ๕ รุ่นนี้ถือได้ว่าสมบูรณ์ครบถ้วน งามที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด รายการจัดสร้างเหรียญร.๕ จากโรงกษาปณ์รัฐบาลฝรั่งเศส โมเน่ร์ เดอ ปารีส โดยทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต 1.เหรียญทองคำขัดเงา 26.5x30 มม. 595 ชุด (ทองคำ,เงิน,บรอนซ์) ทองคำหนัก23กรัม 2.เหรียญทองคำนูนสูง 26.5x30 มม. 595 ชุด (ทองคำ,เงิน,บรอนซ์) ทองคำหนัก30กรัม 3.เหรียญเงินขัดเงา 26.5x30 มม. 5,555 เหรียญ 4.เหรียญเงินนูนสูง 26.5x30 มม. 5,555 เหรียญ 5.เหรียญบรอนซ์ขัดเงา 26.5x30 มม. 15,555 เหรียญ 6.เหรียญบรอนซ์นูนสูง 26.5x30 มม. 15,555 เหรียญ 7.พระบรมรูปแผ่นบูชาทองคำ 26.5 ซม. 19 แผ่น ทองคำหนัก2,000กรัม 8.พระบรมรูปแผ่นบูชาเงิน 26.5 ซม. 199 แผ่น เนื้อเงินบริสุทธิ์ 9.พระบรมรูปแผ่นบูชาบรอนซ์ 26.5 ซม. 1,555 แผ่น เนื้อบรอนซ์..... ............. ""เหรียญสวยวิ้งเดิมๆไม่ได้ใช้มาเลย...เป็นรอยที่ตลับ""เหรียญหายากครับ..ออกแบบได้สวยมาก..นานจะพบเห็นสักที ...เหรียญละ 1200 บาท มีประมาณ 10 เหรียญ...สวยเดิมจองมา...อยู่ในกล่องและลังไม่เคยแกะ
  ยอดจอง 1  คน สมัครสมาชิก

  ชื่อสมาชิกจอง วันที่จอง สถานะ
JCainfo  5 ก.ย. 2564 คิวที่หนึ่ง


 


Copyright ©G-PRA.COM