ศตกมล
พระหลวงปู่โต๊ะทุกองค์บรรยายสภาพตามความเป็นจริง ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม
โทรศัพท์ : 086-4055724 อีเมล : satakamol@gmail.com
ยูสเซอร์เนมของเจ้าของชมรม : ศตกมล

  ต้นแบบที่นำมาสร้างเหรียญหยดน้ำยอดขุนพล ลป.โต๊ะ


(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

(ดูรูปใหญ่คลิ๊กที่รูป)

 

ประเภท   เหรียญ
ชื่อพระ   ต้นแบบที่นำมาสร้างเหรียญหยดน้ำยอดขุนพล ลป.โต๊ะ
ราคา999 บาท.
สถานะ  
ชมรม   ศตกมล
วันที่แก้ไข   11 ก.ค. 2567 23:39:42
รายละเอียด
......พระไภษัชยคุรุ ( ไพ-สัด-ชะ-ยะ-คุ-รุ ) หรือพระหมอยา ที่มาของการพระกริ่งทั้งหลาย และพระกริ่งปวเรศ ซึ่งพระพุทธเจ้าหลายพระองค์นั้นมี “พระไภษัชยคุรุ” พระพุทธเจ้าที่เป็นที่มาพระกริ่งทั้งหลาย พระไภษัชยคุรุ เมื่อยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ตั้งปณิธาน 12 ประการ ที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ที่เกิดจากโรคทางกายและใจ ทั้งให้มีชีวิตยืนยาว บางครั้งจึงเรียกพระองค์ว่า พระหมอยา หรือ เอี๊ยะซือฮุก ฯลฯ ..........ตามภาพที่ลงนั้นเป็นพระไภษัชยคุรุ ทรงเครื่อง ปางสมาธิ ถือหม้อน้ำมนต์ หรือตลับยาในพระหัตถ์ ศิลปะเขมรในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 18 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี (ข้อมูลบางส่วนจากเว็บท่ากรมศิลปากร) .......พระไภษัชยคุรุองค์หนึ่งซึ่งพบในประเทศไทย และแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยจัดพุทธศิลปอยู่ในสมัยลพบุรี มีคำอธิบายประกอบว่า เป็นหนึ่งในพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของพุทธฝ่ายมหายาน นิกายวัชรยาน หรือพุทธตันตระ โดยนับถือกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์ จากปณิธานที่ทรงตั้งไว้ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ว่าเมื่อสำเร็จพระโพธิญาณแล้ว เหล่าสัตว์ซึ่งทนทุกข์ด้วยโรคภัยใด หากได้ยินนามของพระองค์ ก็จะพ้นจากโรคภัยทั้งหลาย ร่างกายสมบูรณ์ ประกอบด้วยสติปัญญา มีทรัพย์มหาศาล และบรรลุพระโพธิญาณในที่สุด
  ยอดจอง 0  คน สมัครสมาชิก


 


Copyright ©G-PRA.COM
www1