ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนสิงหาคม 2565


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ส.ค. 2565 - 08:44 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 10 ส.ค. 2565 - 08:35 น.] #84675 (9/9)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650720-023 ED829926755TH หมูบินกวนอู (545824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ650720-027 RSRI0001117744L ขุมทรัพย์บูรพา (545879) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650808-003 ED842238155TH ตี๋วัดทุ่ง (547906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 1อจ650808-028 ED839393075TH kingcrow (547990) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650725-010 เกษมสันต์99 (546312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ650801-029 olympia (547323) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 2อจ650801-030 olympia (547338) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
4 # 2อจ650808-002 การันตีพระ (547884) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ650808-007 การันตีพระ (547885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650808-010 การันตีพระ (547887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ650808-011 การันตีพระ (547888) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
8 # 2อจ650808-012 การันตีพระ (547896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ650808-013 การันตีพระ (547900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ650808-014 การันตีพระ (547902) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ650808-019 midori (547980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 2อจ650808-020 การันตีพระ (547905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650808-021 การันตีพระ (547907) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ650808-024 Benjapon88 (547994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650808-026 การันตีพระ (547911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ650808-033 การันตีพระ (547913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ650808-035 การันตีพระ (547917) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 2อจ650808-036 การันตีพระ (547922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ650808-038 การันตีพระ (547926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ650808-039 การันตีพระ (547929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 09 ส.ค. 2565 - 08:37 น.] #84672 (8/9)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650708-014 ED662428802TH newty53 (544399) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650721-013 ED822080285TH sculpter (546002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650805-022 ED815618675TH Namnathee1983 (547745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650706-015 ริณดา (544117) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650713-006 ริณดา (544929) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650713-007 ริณดา (544935) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ650715-019 เหมียวบางใหญ่ (545186) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ650719-005 กิตติ2528 (545631) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ650722-002 penpathum (546098) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ650730-006 phoomchai (546964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ650806-015 marchtu23 (547816) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
9 # 2อจ650806-020 patchara (547821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 2อจ650806-021 patchara (547832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650802-122 ED831634495TH midori + กว๊านพะเยา (547140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาโบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 75%)
2 # 3อจ650802-199 EJ030148481TH penpathum + (547201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี
3 # 3อจ650802-200 EJ030148481TH penpathum + (547202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี
4 # 3อจ650804-165 ED865210504TH mathong30 + katawut1 (547605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ลพบุรี
5 # 3อจ650806-008 showgun + tanint (547762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ (กรอบทอง G 91%)(น้ำหนัก 6.4 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 08 ส.ค. 2565 - 08:39 น.] #84647 (7/9)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650716-029 ED811224880TH goodmondays (545281) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650719-027 ED833607722TH seranee (545652) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ650720-001 EH338172428TH ปืนใหญ่ (545863) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650720-007 ED832004266TH dargon (545868) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ650720-017 ED755399309TH bluezone69 (545884) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650720-036 ED625083170TH bluelife69 (545883) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650721-012 ED760978739TH Birdsp44 (545988) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650721-017 ED820654701TH วุฒินันท์ (546006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650721-027 EJ974808182TH Khunpun (546003) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 1อจ650723-003 ED808933067TH หลานตาจวบ (546227) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650723-014 ED800276515TH Khunpun (546236) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
12 # 1อจ650725-008 ED820855323TH jojo5 (546308) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 1อจ650726-010 ED695369829TH RtitTi (546459) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ650726-015 ED780008319TH tang160946 (546461) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ650727-003 ED833881154TH เหน่งบางคู้ (546623) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 1อจ650727-028 822445464971 หนุมานเดินดิน (546633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ650728-018 ED808943767TH หลานตาจวบ (546685) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ650729-015 TH0118326CMQ9B sutee (546921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650801-003 ED852208630TH phuwa (547070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ650804-012 ED428366360TH หม่อง (547570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650713-005 ริณดา (544923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ650713-022 midori (544957) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650714-007 romsai (545062) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650720-006 ริณดา (545836) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650720-009 ริณดา (545855) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ650722-006 Toroclub (546108) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650725-003 tongjoy (546302) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 2อจ650725-005 boyboymarket (546311) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
9 # 2อจ650725-011 Buncha (546317) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ650725-018 Bigfil (546320) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ650725-019 banana (546319) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ650725-020 แพรวพรรณ (546322) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ650726-001 suksannb (546460) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 2อจ650726-005 anurak99 (546462) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 2อจ650726-020 Jonesun (546429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650726-022 TiRescue (546463) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ650726-038 Nicharida (546467) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ650726-042 Nathan666 (546468) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
19 # 2อจ650727-001 สยามเมืองยิ้ม (546607) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ650727-002 สยามเมืองยิ้ม (546616) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
21 # 2อจ650727-012 vittaya14 (546603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ650727-025 greenday88 (546584) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ650728-003 ตาต้น (546754) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
24 # 2อจ650728-008 ลูกเมืองพิชัย (546759) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 2อจ650728-009 BhuriKet26 (546721) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 2อจ650728-015 ibajack (546776) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
27 # 2อจ650728-016 tawat_boonyarat (546729) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 2อจ650728-018 peacemaker (546762) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 2อจ650728-019 chuthaphat (546710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ650728-021 JASMIN (546738) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ650728-028 Dadab168 (546708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
32 # 2อจ650728-029 ซิยิ่นกุ้ย (546745) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 2อจ650801-017 เกษมสันต์99 (547075) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ650801-018 เกษมสันต์99 (547079) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์

35 # 2อจ650801-019 Buncha (547082) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
36 # 2อจ650805-001 หมูหิน3276 (547722) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
37 # 2อจ650805-017 การันตีพระ (547612) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ650805-018 การันตีพระ (547619) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ650805-019 การันตีพระ (547629) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันอังตาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650716-177 ED819409624TH kttk2006 + สร้างตัว (545330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
2 # 3อจ650718-107 EJ030100740TH naret18 + หมูกุ๋น (545437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดหมวกกันน็อค เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี
3 # 3อจ650729-136 EJ030147662TH mark2542 + (546797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650802-118 ED848575371TH บรมีหลวงปู่ทวด + aoopasio (547131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 3155/หน้าตัก 3 นิ้ว)
5 # 3อจ650802-129 ED371439875TH aeed19 + รักษ์ต้มเลือดหมู (547155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
6 # 3อจ650802-150 EJ665633927TH raddy_rak + ขนมกรุบ (547200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ650802-189 ED726587154TH matee1974 + Boaai (547175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650122-1129)
8 # 3อจ650804-001 mntpt + greensnake (547442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 78%)
9 # 3อจ650804-002 ทิศเหนือ + Kiattichai (547445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (650603-1031)(G 71%)
10 # 3อจ650804-003 masterpiece + tongtip (547449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์มุจลินทร์เวฬุวัน รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 40)
11 # 3อจ650804-005 autto + koonnai (547457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูมิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
12 # 3อจ650804-007 arthur9669 + danaiw (547463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุชฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ650804-008 samsun + Nathan666 (547467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641216-2014)
14 # 3อจ650804-009 Free70 + อรรถพล (547473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650207-1127)(G 90%)
15 # 3อจ650804-010 บอยพระเครื่อง + aomm35 (547475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่.. (640514-394)(G 50%)
16 # 3อจ650804-011 ป๋องแป๋ง + ปาล์มริมคลอง (547481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4058)
17 # 3อจ650804-014 noi70 + ช่างไม้ (547490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร

18 # 3อจ650804-101 ED337679417TH พรบูรพา + autto (547495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2517 จ.ระยอง(G 84%)
19 # 3อจ650804-102 ED787689452TH jean5555 + nakornbubri (547499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้าเช็คหน้า หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อผ้า ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (640315-165)
20 # 3อจ650804-103 ED676096288TH masterbill + lag_yai (547504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี
21 # 3อจ650804-105 ED850346871TH Tao1475 + k_nine (547598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650804-107 ED858612683TH yut157 + kttk2006 (547513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (591014-215)(G 65%)
23 # 3อจ650804-109 ED873400195TH yyoyo + บุญทับ (547520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ650804-110 ED858902399TH naret18 + hooligan (547523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม
25 # 3อจ650804-111 ED847430438TH ingkamarathon + (547529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อภิชาติชุบทอง
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
26 # 3อจ650804-113 LKAE000113864QV tanapat05 + Aum2543 (547533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพเนื้อรานส่วนบนขวา)
27 # 3อจ650804-114 TH011832WMQG2B อ็อด-อมูเลท + prasan32 (547538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ650804-115 ED770962945TH chatchaik007 + ชินนิมอน (547540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650804-117 MEGA000175836LN pramual + สอปลายฟ้า (547545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650804-118 ED803355455TH Goodcobain + ไข่มุข (547546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป หลวงพ่อโต วัดยางพระ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
31 # 3อจ650804-119 ED691558597TH ครูสมชาย + (547549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจริญไชยธรรมพร
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช(G 66%)
32 # 3อจ650804-121 ED865507592TH poshwises + Manmoney88 (547602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
33 # 3อจ650804-122 ED833364583TH korn88 + buobucha (547427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650804-123 KBL38000002034W engineer27 + logisman (547433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุราษฎร์ธานี (550114-054)(G 68%)
35 # 3อจ650804-124 SSRR00009804229 Kurama + PornchaiPK (547439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี(G 72%)
36 # 3อจ650804-126 ED865605878TH hemman + Ake595 (547450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)

37 # 3อจ650804-127 PSP0008236794 pramual + BoySuchatis (547454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
38 # 3อจ650804-130 ED808955694TH piyaphum + หลานตาจวบ (547466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม
39 # 3อจ650804-131 ED815825085TH abc2519 + Boaai (547471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
40 # 3อจ650804-132 ED720058074TH แขกกำแพง + บีศรีวิชัย (547476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บและหูชำรุด) (650608-1200)(G 84%)
41 # 3อจ650804-133 ED436460852TH Automove + ป๋ามอส (547480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
42 # 3อจ650804-134 ED837651987TH pla_yim + MIXMUK (547487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ
43 # 3อจ650804-136 ED620868644TH Juicy + tiktony (547498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวักหลวงปู่อิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
44 # 3อจ650804-137 ED738591385TH pramual + คาร์บอย (547503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650804-138 ED720166290TH kankanmol + ZuTharua (547517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัยใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ650804-139 TH011832TV9V3B BuddaNa + เพชรมรดกไทย (547522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
47 # 3อจ650804-140 ED859130501TH Sasisinen + bancha18 (547526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พะหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (650721-2066)
48 # 3อจ650804-141 ED835890264TH pramual + อ้วนพิโลก (547534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
49 # 3อจ650804-143 EH577904332TH vichan + miokikujung (547541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกายทิพย์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 20/น้ำหนักทองรวม 5.3 กรัม)
50 # 3อจ650804-144 EH584991751TH chatchaik007 + paikung (547544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อรานด้านซ้าย)(G 62%)
51 # 3อจ650804-145 EH204987430TH พรญาณ + กระติบ (547547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ650804-147 ED843960024TH bunjerd + Anucha1985 (547604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว เนื้อผงใบลาน จ.นครปฐม
53 # 3อจ650804-150 ED575478654TH Totti19 + psvtheewarat (547566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ปั๊มเครื่อง เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ650804-151 ED84578225TH อ้วนอุดร + อูกิม (547426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
55 # 3อจ650804-152 TH011832XZWI2B Automove + ฅนพลัดถิ่น (547428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา

56 # 3อจ650804-156 EH576161562TH pla_yim + นิยมชัย (547436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นบูชาคุณ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ชัยนาท (หมายเลข 2963/วัดซับลำใยสร้าง)
57 # 3อจ650804-157 ED851039149TH pramual + Phichit_02 (547438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650804-158 ED760443075TH Taenoi + KEN2505 (547440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
59 # 3อจ650804-159 ED218683495TH peepop + kiat-korat (547443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ650804-160 ED218683495TH peepop + kiat-korat (547447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ650804-161 EF155350635TH pramual + joe4299 (547448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจุก วัดพระศรี เนื้อดิน จ.ลพบุรี
62 # 3อจ650804-163 ED844395034TH teepoptee + ตาลอินดี้ (547606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 90%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
63 # 3อจ650804-164 EW004586396TH ท๊อปบางนรา + m-cot (547455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (650208-1032)
64 # 3อจ650804-166 RPMP0000520295X noppthai + aemwanchalerm (547465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)
65 # 3อจ650804-167 RPMP0000520295X mntpt + aemwanchalerm (547469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 78%)
66 # 3อจ650804-168 Win_Amulet + noprama9 (547470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NRCM000089814CS
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ650804-170 EH478291752TH teeramet + ขนมไทยแม่อารีย์ (547477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.นนทบุรี
68 # 3อจ650804-171 REKB000079262R9 Wuttikri2523 + ตะกรุดโทน (547607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาผาผ่า วัดกิตติวงค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.แม่ฮ่องสอน
69 # 3อจ650804-172 EJ674848170TH ทันบางบอน + แก้วพิษณุ (547482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
70 # 3อจ650804-173 ED852215919TH kribth + sillaprathai (547485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.สิงห์บุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ650804-174 ED758029965TH mr_teerayut + สุขสงบ (547489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงินลงยา จ.นครสวรรค์
72 # 3อจ650804-175 EH139961466TH สันตุสสโก + tony2007 (547492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650319-1109)
73 # 3อจ650804-176 ED758361695TH ktitawong + Jarernkong (547496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
74 # 3อจ650804-177 ED862025755TH Tatamm + POOSIT (547500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อสำริด จ.ปัตตานี

75 # 3อจ650804-178 ED832208785TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (547502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 61%)
76 # 3อจ650804-179 ED852753175TH พรบูรพา + Nicharida (547505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา(G 68%)
77 # 3อจ650804-182 EJ680742513TH PHLOI + Bigz2545 (547437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
78 # 3อจ650804-183 SXF071300000232 yodpra + ยุทธพนัง (547441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
79 # 3อจ650804-185 ED866505880TH anndamun + pakarapo (547452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(640318-202)
80 # 3อจ650804-188 ED875800678TH nuttzagung + BankHiWay (547461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
81 # 3อจ650804-189 ED816635003TH พงศ์นริศร์ + kwang019 (547464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
82 # 3อจ650804-190 ED839808121TH tosspong + nogyoon (547468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
83 # 3อจ650804-191 ED866520768TH parinya_utra + ratakon (547472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แสง วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นปาฏิหาริย์ เนื้อทองเหลือง จ.อำนาจเจริญ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
84 # 3อจ650804-192 ED862412017TH mesa918 + PANI_SAMIT (547478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
85 # 3อจ650804-194 ED784662209TH pop2517 + Phongphawan09 (547483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(631217-362)
86 # 3อจ650804-196 ED834202423TH อะนันตะปัดชะเย + (547491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
crystalpower
เหรียญพระปิดตา เนื้อตะกั่ว
87 # 3อจ650804-197 EJ034994544TH tagsmtd + Jackthanya (547493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
88 # 3อจ650804-199 EH187386778TH arthur9669 + KarnKhonkaen (547501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
89 # 3อจ650804-200 ED856917308TH jack0542 + แม็คหลักสี่ (547506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650715-2013)
90 # 3อจ650804-201 ED838780974TH Moohan555 + เขยมาบตาพุด (547509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) กรอบทอง(G 82%)
91 # 3อจ650804-202 EG951707027TH PHLOI + กว๊านพะเยา (547511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (630130-071)(G 84%)
92 # 3อจ650804-203 ED829250735TH Namsaii + โอ๊ตหาดใหญ่ (547512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี(G 70%)
93 # 3อจ650804-204 ED861813875TH chutty + คงกะพันชาตรี (547516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)

94 # 3อจ650804-205 ED830757250TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (547519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สหายเมืองลิง
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 2313/วัดซับลำใยสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
95 # 3อจ650804-207 ED830757250TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (547527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สหายเมืองลิง
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี
96 # 3อจ650804-208 ED870410211TH Nong3514 + Nong2552 (547530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 72%)
97 # 3อจ650804-210 ED800181636TH อรทัย960 + มะนาวแป้น (547536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อบุญมี วัดโพธิสัมพันธ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชลบุรี
98 # 3อจ650804-214 ED848915574TH NP_PRATHAI + Teresa (547558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว) (571101-197)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 06 ส.ค. 2565 - 08:44 น.] #84640 (6/9)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650713-019 ED683591123TH คอปแมน (544961) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ650726-008 ED833640581TH seranee (546458) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 1อจ650727-004 EB677326495TH kanlaya48 (546636) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650727-009 ED800579082TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (546638) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ650727-010 ED820926912TH มหามณีจินดา (546639) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650727-026 ED772266656TH maii_amulet (546641) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650801-001 ED807388119TH Wisarutd (547065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650801-002 ED626379128TH Warasoon (547068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650802-006 ED77895285TH วิทย์พระประแดง (547225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ650802-007 ED743317038TH domsc1995 (547268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650802-010 ED829169605TH พรวิภัทร์ (547234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650802-011 EG903849422TH laphat (547245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650802-012 EJ489928850TH inuisiam49 (547247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650802-013 EJ665633927TH ขนมกรุบ (547250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650802-015 ED829169614TH พรวิภัทร์ (547252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ650802-017 ED809687345TH chit-p (547254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ650802-020 BTSD0001121647U prasertpp (547256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650802-022 TH011832MP6D7B sanz9797 (547240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650802-024 ED553593128TH heng9999 (547243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ650725-003 EJ030146715TH ขนมไทยแม่อารีย์ (546313) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650726-007 nattasak (546426) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650726-036 Nicharida (546451) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ650726-041 thitiporn (546452) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ650727-016 anurak99 (546631) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ650727-023 ppffarm (546637) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650727-027 Bigfil (546640) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ650727-028 อรรถพล (546642) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650801-003 nopparutMak (547052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650801-005 หนุ่มธนบุรี (547054) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ650801-007 แม็คพระเครื่อง (547059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ650801-009 Kag2509 (547061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650801-011 ดิอาโบล (547076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ650801-014 Kampanat13 (547080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650801-016 wilairat_22 (547086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ650801-022 staruch (547060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650801-023 Pkom (547091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ650802-002 ลูกรัง (547215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650802-003 misterpou (547217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ650802-004 montree_m (547220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ650802-011 napon (547172) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650802-024 Benjapon88 (547178) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
22 # 2อจ650804-003 nuttakrit (547579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ650804-019 การันตีพระ (547425) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ650804-020 การันตีพระ (547431) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ650804-021 การันตีพระ (547434) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ650804-023 แจ๊ค_อ่างทอง (547610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650805-004 การันตีพระ (547594) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 2อจ650805-009 การันตีพระ (547608) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
29 # 2อจ650805-012 การันตีพระ (547609) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
30 # 2อจ650805-014 การันตีพระ (547611) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650726-142 NGWW000203751US pramual + Nattapongg (546377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ650726-158 ED701178131TH เครดิตดี + จีระพงศ์8899 (546408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อเงินก้นทอง ปี 2513 จ.สุรินทร์
3 # 3อจ650726-162 ED801283305TH PHLOI + komwoke (546395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อเงิน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ650728-107 ED815140258TH keiat + apexshop (546699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
5 # 3อจ650728-114 ED828112335TH กิตช่างไม้ + เจริญ42 (546725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650728-127 EJ030361113TH ป๋องแป๋ง + เสือสมิง (546656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมือ)
7 # 3อจ650728-147 EX557729753TH mvunbay + pwongphu (546734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
8 # 3อจ650728-159 ED813829362TH TEE_INTER + ตะแคงขวด (546765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
9 # 3อจ650728-172 ED850812247TH อ้อยป่า + แปะยุ้ย (546707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
10 # 3อจ650729-107 EJ030091813TH masterpiece + ซูโม่ (546823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง 0.itpv'
11 # 3อจ650730-106 TH011832DM385B R-pong + CREATIVE888 (546978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.พัทลุง
12 # 3อจ650801-002 yime2 + น้าหมี (547011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพลงยาใหม่)
13 # 3อจ650802-017 guidenaja + tuk08 (547158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 4396) (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
14 # 3อจ650802-188 KBSC2000074848A Namnathee1983 + aumnuey (547171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ.. (โค้ดดาว/สภาพสวย) (630221-154)(G 61%)
15 # 3อจ650803-001 yime2 + วิชามาร (547274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (570222-164)
16 # 3อจ650803-002 AodAnt + ซารีญา (547277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
17 # 3อจ650803-004 midori + tanu21 (547290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650803-101 ED706489762TH yodpra + umpun (547300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศิษย์มีครู เนื้อทองเหลือง ปี 2565 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
19 # 3อจ650803-103 ED528584610TH ซีดานราชาเหรียญ + burabha (547307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (650722-1095) **พระสภาพสวย
20 # 3อจ650803-104 ED838759353TH Phetrv44 + เขยมาบตาพุด (547313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
21 # 3อจ650803-105 ED776442002TH tiwes + แจ๊ค_อ่างทอง (547317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(ท) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ650803-106 ED776017977TH Giant415 + wanida (547350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ650803-107 ED711183365TH BhuriKet26 + maiizza (547354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ650803-108 ED830738202TH โต้งกระนวน + หมุนบารมี (547357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระราหู หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
25 # 3อจ650803-109 ED706489745TH yodpra + umpun (547360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
26 # 3อจ650803-110 ED79179468TH popbtc + Ton820 (547364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 8335)
27 # 3อจ650803-111 ED818424355TH pramual + manliar (547366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน วัดมหาธาตุ พิมพ์บัวสองชั้น(เล็ก) เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
28 # 3อจ650803-112 ED816770051TH เฮียปั้ง + เนนิติ (547369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม **สมาชิกยกเลิกการตรวจสอบ
29 # 3อจ650803-116 EH478291372TH Kampanat13 + (547376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์
30 # 3อจ650803-117 EH478291372TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (547379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.ลำปาง (หมายเลข 202)
31 # 3อจ650803-118 EH478291372TH Doitung + ขนมไทยแม่อารีย์ (547383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ650803-121 ED727877688TH naret + mixsick150 (547273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม. (640920-185)(G 79%)
33 # 3อจ650803-122 ED834345841TH หลานตาจวบ + ต้อมตราโล่ (547278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุท้ายย่าน เนื้อดิน จ.ชัยนาท
34 # 3อจ650803-123 ED832034206TH นกจิ๊บ + HS2NAJ (547281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่โบราณ เนื้อผง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ650803-127 ED729676233TH ท๊อปบางนรา + sajjathep (547292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(581003-069) (G 79%)
36 # 3อจ650803-128 EW812024955TH yodchaiaa + พูลทรัพย์อรัญ (547296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบ้านคลอง รุ่นสารพัดดี พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2538 จ.ชลบุรี (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก) (ฝังพระนาคปรกใบมะขาม)
37 # 3อจ650803-129 ED858307043TH seanza777 + coldplay (547301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650803-130 ED732744891TH lumpini6655 + ปาล์มครับ (547303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบน)
39 # 3อจ650803-132 TH011832TK4V9B Schuenban + eveoil (547312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดจันทร์เพ็ญ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 56%)
40 # 3อจ650803-133 LKL70001316177N คงทอง + Piyanan1606 (547316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านยาว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง(G 85%)
41 # 3อจ650803-134 831152774421 khrawsadid + LIM2512 (547319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 1)(650202-1108)
42 # 3อจ650803-135 ED798088516TH pramual + แปะยุ้ย (547322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650803-136 ED798088516TH pramual + แปะยุ้ย (547326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650418-1187)
44 # 3อจ650803-138 ED824661107TH uthai211 + Komoot21 (547331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
45 # 3อจ650803-139 TH011832S5CW0B poshwises + ชัยนเรศ (547332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
46 # 3อจ650803-143 EJ030092589TH Chatchaijew + ซูโม่ (547343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพซ่อมขอบบน)
47 # 3อจ650803-144 ED541893522TH nengyo + computer20 (547344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปาฏิหาริย์ EOD เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 52)
48 # 3อจ650803-145 ED683624396TH พลอยพระนคร + คอปแมน (547421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 6 นิ้ว)
49 # 3อจ650803-146 ED843712504TH พงษ์ท่าม่วง + pop2517 (547349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650720-1041) (G 79%)
50 # 3อจ650803-147 822459141556 golf29 + ซีดานราชาเหรียญ (547353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(611019-056)
51 # 3อจ650803-148 ED706489759TH yodpra + umpun (547355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเมตตาศิษย์ พิมพ์อ่านคำภีร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.2 นิ้ว)
52 # 3อจ650803-149 EJ548228215TH บรีสพระช่วย + Anankiya (547359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
53 # 3อจ650803-150 ED819875175TH หงฟ้า + Nong2552 (547362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
54 # 3อจ650803-152 ED809127853TH guidenaja + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (547271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 36/สภาพแต่งผิว)(G 78%)
55 # 3อจ650803-153 SPXTH029745607968 Tawee888 + ฐานแซม (547272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
56 # 3อจ650803-154 ED287191227TH ptbg_petch1 + ท่านมหา (547275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 61%)
57 # 3อจ650803-155 EH478291531TH แอนกะดิว + ซาลาเปา (547423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
58 # 3อจ650803-156 ED654853003TH fortunato + kengpo (547279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
59 # 3อจ650803-158 ED760690559TH มหาชัยพระเครื่อง + k9cob (547289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
60 # 3อจ650803-159 ED805460907TH korn88 + logic_korm (547293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม(G 58%)
61 # 3อจ650803-160 ED763690822TH พรพระพุทธคุณ + พิชชากร (547295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(591019-065) (G 75%)
62 # 3อจ650803-161 ED774047049TH ทันบางบอน + prasit_jongsiri (547299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (570628-288)(G 86%)
63 # 3อจ650803-162 BBB300014094306 louisate49 + Pondnineteen (547304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650803-163 ED800163178TH พงษ์ท่าม่วง + sittong (547306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหงส์ทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวชั้นเดียว เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี
65 # 3อจ650803-164 ED800163178TH Naphat1129 + sittong (547309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดงรมดำ(นิลกาฬ) ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ
66 # 3อจ650803-165 ED573618994TH Namnathee1983 + laksi (547310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ.. (วัดบ้านน้อยสร้าง/สภาพสวย) (650311-1037)
67 # 3อจ650803-166 EG960903360TH Bin_Prasae + Mnnuttapon (547314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
68 # 3อจ650803-167 EG960903360TH guidenaja + Mnnuttapon (547318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
69 # 3อจ650803-168 PSP0003524310 ขุนสัญญ์ + manta69 (547422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสรงน้ำ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนัก 48.5 กรัม/สภาพใช้)
70 # 3อจ650803-169 ED781859017TH suras_photmail + jack_mali (547321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650803-170 ED801179007TH ศิษย์พระครูไข่ + (547325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
anothaitmc46
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่ว จ.ราชบุรี
72 # 3อจ650803-171 ED789864335TH kaimotor + Manoos (547329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(650527-1059)
73 # 3อจ650803-172 ED850921953TH Apraram + vsumit (547334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
74 # 3อจ650803-173 ED839356815TH Inawang + Bank1188 (547336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)
75 # 3อจ650803-174 ED839356815TH Inawang + Bank1188 (547341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)
76 # 3อจ650803-175 ED820980771TH skyforce + มหามณีจินดา (547346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650723-1145)
77 # 3อจ650803-176 ED818424364TH C-PRUK + manliar (547347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดหนองปลิง พิมพ์หน้าหนู เนื้อผง ปี 2509 จ.นครสวรรค์
78 # 3อจ650803-177 PYP077300001399 สวนดอก + gallardo (547351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทองบัว วัดโรงธรรมสามัคคี เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 11/น้ำหนักทอง 19.1 กรัม) (620525-087)
79 # 3อจ650803-178 ED809127867TH สถาศิลป์ + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (547356) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 327) (น้ำหนักทอง 7.5
กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 327)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 327)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 327)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 327)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
80 # 3อจ650803-179 EB596004858TH แทนพระคุณ + nampoo (547361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ท)
81 # 3อจ650803-180 GSPZ000046906RZ สันตุสสโก + korn88 (547365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(640504-003)
82 # 3อจ650803-181 ED778551040TH Phonkhaokho + janya (547276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางพวง จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ650803-182 PYP077300001397 ch-max + gallardo (547282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 11/น้ำหนักทองรวม 15.5 กรัม) (620114-074)
84 # 3อจ650803-184 TH011832SYHV0B pramual + Yamaruto (547297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงประทานพร เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุกรุ) (สภาพชำรุดปลายพระบาท)
85 # 3อจ650803-185 ED706489776TH yodpra + umpun (547298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.8 นิ้ว)
86 # 3อจ650803-186 ED771364590TH เซียนน้อยหนึ่ง + (547302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม(G 68%)
87 # 3อจ650803-188 ED800181622TH พจน์3841 + มะนาวแป้น (547315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
88 # 3อจ650803-189 ED800181622TH Dig_tut_959 + มะนาวแป้น (547320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
89 # 3อจ650803-190 ED800181522TH nopparutMak + มะนาวแป้น (547324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
90 # 3อจ650803-191 ED387668893TH loongmike + kritk (547327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ต้อ เนื้อผง ปี 2515 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ650803-193 ED845162328TH อ็อด-อมูเลท + iBose (547333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมปราถนา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 215)
92 # 3อจ650803-194 ED832033214TH pramual + เจ๋งจริง (547337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ650804-135 ตี๋แสนภู + raydy (547494) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ สร้อยนาก (น้ำหนัก 15.3 กรัม)(G 41%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 05 ส.ค. 2565 - 08:40 น.] #84634 (5/9)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650716-011 ED807884373TH golfsriracha (545327) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650716-021 ED794566697TH บิ๊กบีม (545244) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ650720-006 ED832004266TH dargon (545862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650720-012 ED683592375TH คอปแมน (545871) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650720-016 ED767261815TH lyla03 (545838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650720-024 ED833814821TH เหน่งบางคู้ (545877) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650720-028 ED498394209TH น้องหมี (545874) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ650720-042 ED833622407TH seranee (545885) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ650720-046 ED779869157TH Peppermint (545821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650721-003 ED774906825TH DU-DOO (545972) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 1อจ650721-005 ED809646045TH nakorn05 (545979) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 1อจ650721-014 ED539095039TH kampanat (545992) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 1อจ650721-023 ED820940636TH มาริโอ (545998) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650722-001 ED775735937TH Nattapat123 (546106) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650722-004 ED781453881TH Teehatyai (546079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650722-008 ED762790855TH OMBUN (546113) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ650722-017 ED833615803TH seranee (546091) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ650723-002 ED779360109TH อุบลรัตน์ (546215) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ650723-006 ED800276501TH Khunpun (546234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
20 # 1อจ650728-006 ED770275757TH Pongphayao (546763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650728-021 TH0118320PCT4B ศิษย์ครูบา57 (546692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650729-001 ED839347380TH ปักต้นกล้า (546890) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650729-007 ED822377864TH jack734 (546905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650729-020 ED839346883TH Wnk809 (546928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ650729-022 ED831145727TH timmumu07 (546925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650729-027 IN35000035245LY มอร์เมืองทอง (546932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650729-029 ED721588741TH tuktu40 (546941) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650707-007 ตูนธรรมชาติ (544274) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650709-001 manjung (544549) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650713-013 ริณดา (544953) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650714-010 Suriyachon (545070) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ650714-022 hanhaniiz (545077) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ650720-007 ริณดา (545844) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650721-010 Bigfil (545984) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650721-012 nonghee (545993) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 2อจ650722-001 เจริญ42 (546111) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650722-003 kueyunon (546101) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ650723-003 buspom (546214) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650723-004 somsak14 (546223) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ650723-006 logisman (546230) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ650725-006 tanint (546249) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650725-021 ศตกมล (547424) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ650726-008 เนตรมงคล (546411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ650726-016 witbcc143 (546420) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
18 # 2อจ650726-019 witbcc143 (546430) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 2อจ650726-039 กุสยาม (546400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ650726-047 ammoniamotion (546455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ650728-026 tuk08 (546706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650729-006 อตกพระเครื่อง (546897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ650802-001 loomthong (547253) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
24 # 2อจ650803-019 การันตีพระ (547287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ650803-027 เอกจักร (547280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650720-119 EJ030149456TH kwang019 + หมูกุ๋น (545889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงศ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.สมุทรสาคร
2 # 3อจ650720-147 EJ030153019TH Nicha-Malee + (545735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตา เนื้อผง
3 # 3อจ650725-103 EJ333620155TH lohbetong + เสือสมิง (546267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธัมจิณโณ หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.ชลบุรี (หมายเลข 427)
4 # 3อจ650726-119 PEKB0000772828M Pat029 + ตะกรุดโทน (546349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ650727-187 ED840720696TH วิทย์พระประแดง + nitithans (546572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ650728-149 ED760628741TH korn88 + k9cob (546740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลากำแพงคืบ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
7 # 3อจ650729-106 EJ030091813TH Maximax + ซูโม่ (546822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกูด เนื้อผงใบลาน ปี 2490 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
8 # 3อจ650729-125 ED810152563TH nouvo + tangmo-septat (546866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ650729-130 EJ030147662TH Manoos + ขนมไทยแม่อารีย์ (546881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
10 # 3อจ650729-142 RERW000070906U6 Chada-158 + sanopporn (546808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดบ้านกล้วย รุ่นเจริญทรัพย์สร้างครั้งที่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ650729-154 ED858701445TH aeksitk + sotorn (546849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1442/หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
12 # 3อจ650729-155 ED835972516TH richmanshop789 + (546850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Gaorak009
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
13 # 3อจ650729-156 ED835972516TH zafari + Gaorak009 (546853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
14 # 3อจ650729-160 EJ030361484TH สังกัจจายน์ + เสือสมิง (546863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง จ.ระยอง
15 # 3อจ650729-172 ED823523016TH sonc_bn + srithep (546811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ650729-176 ED852015501TH Intra103 + Paphatball (546827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี
17 # 3อจ650729-185 822452935183 tiseng + ลูกเจ้าตาก99 (546854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(650611-2036)
18 # 3อจ650729-201 EJ030151106TH pimthong + หมูกุ๋น (546917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเปลี่ยน วัดบึง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครราชสีมา
19 # 3อจ650730-102 TH011831Y36K0B บิ๊กบีม + Jindamanee55 (546971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น 2 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
20 # 3อจ650730-122 WRAT000125439TC ลูกชัยเจริญ + tle_wangpikul (546998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
21 # 3อจ650801-012 so-so + aomm35 (547041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)(640324-309)(G 66%)
22 # 3อจ650801-108 ED774479509TH pramual + prasit_jongsiri (547032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (571002-372)(G 73%)
23 # 3อจ650802-001 newcharin + ลูกรัง (547113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
24 # 3อจ650802-002 นายเอกรัตน์ + mistertop (547115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(650720-2069)
25 # 3อจ650802-003 kankanmol + banana (547118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิใหญ่ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ650802-004 พัทธลุง + naruechon (547120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พัทลุง (วัดชิโนรสสร้าง)
27 # 3อจ650802-005 AtipatU + naruechon (547123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดถ้ำเมืองนะ รุ่นกายสิทธิ์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.เชียงใหม่
28 # 3อจ650802-006 pramual + naruechon (547125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650802-008 PHLOI + พรพระพุทธคุณ (547132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(641022-1044)
30 # 3อจ650802-009 Bigbadaboom + somrut (547135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ650802-010 Kob_surat2 + ดิอาโบล (547137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(สภาพใช้)
32 # 3อจ650802-011 chaidee + Sasisinen (547139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
33 # 3อจ650802-012 เสนาะ53 + Sasisinen (547141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650704-2091)
34 # 3อจ650802-013 worakamon + ppffarm (547144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 1489)(650305-1202)
35 # 3อจ650802-014 Heart1982 + ppffarm (547148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(650630-1226)
36 # 3อจ650802-015 supervigo + คงกะพันชาตรี (547151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง
37 # 3อจ650802-016 pramual + คงกะพันชาตรี (547154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรางค์ กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
38 # 3อจ650802-018 viponcity + Chukiat-k (547160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ650802-019 viponcity + Chukiat-k (547162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (551206-035) **พระสภาพสวย
40 # 3อจ650802-020 viponcity + Chukiat-k (547165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
41 # 3อจ650802-021 sugar + Chukiat-k (547167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ650802-102 ED721663066TH หิมาลัย + ต้นอุทยาน (547096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสำหรับชาวเขา เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เชียงราย (หมายเลข ชร 039053)
43 # 3อจ650802-104 KBSSW00000744KA kanogkon + bancha18 (547099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
44 # 3อจ650802-105 ED741485974TH momon + หมุนบารมี (547101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี(G 84%)
45 # 3อจ650802-106 ED839057855TH mntpt + PHLOI (547104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (650610-1197)(G 89%)
46 # 3อจ650802-107 ED810281599TH mike1995 + Film789 (547106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650802-108 ED826444839TH tik_srt + ท่านมหา (547109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ650802-110 ED755984127TH Manunicon + fyuvbn (547112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (641222-1227)(G 66%)
49 # 3อจ650802-111 ED832032386TH มีกินมีอยู่ + HS2NAJ (547116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650802-112 ED789849231TH อรทัย960 + Nicktrapra (547119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว)(650723-1034)
51 # 3อจ650802-113 ED789849231TH อรทัย960 + Nicktrapra (547121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว)(650723-1035)
52 # 3อจ650802-114 ED675371837TH maiizza + sevenptk (547124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
53 # 3อจ650802-115 ED706743955TH PALM_Pitikorn + (547126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเครื่อง101
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
54 # 3อจ650802-116 ED824650872TH แม็คพระเครื่อง + (547128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PHAITOON
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
55 # 3อจ650802-119 ED835849298TH pramual + อ้วนพิโลก (547264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ650802-120 ED827509774TH Bin_Prasae + (547133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lamborghinizi
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (641117-2089)(G 78%)
57 # 3อจ650802-121 ED831634495TH ทิศเหนือ + กว๊านพะเยา (547138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
58 # 3อจ650802-123 ED827221625TH ซีดานราชาเหรียญ + manjung (547142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ650802-124 EX648712823TH Songpol_cg + tongleehae (547143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ650802-126 EH577905063TH Automove + miokikujung (547147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกายเทพ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำลงยา ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 48) (น้ำหนักทองรวม 5.2 กรัม) **พระสภาพสวย
61 # 3อจ650802-127 ED774487054TH Patumwan67 + manthegun (547149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
62 # 3อจ650802-130 ED840117083TH kaohom1 + Suwattana2542 (547156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
63 # 3อจ650802-131 ED840117083TH tongjoy + Suwattana2542 (547159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
64 # 3อจ650802-132 ED739999919TH โจ้บารมี + บิ๊กเฆ่ (547161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
65 # 3อจ650802-133 EJ030362215TH auu2520 + เสือสมิง (547164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง/สภาพใช้)
66 # 3อจ650802-134 ED588099448TH นพดล2519 + rawee (547166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
67 # 3อจ650802-136 EJ030361590TH poshwises + เสือสมิง (547170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.จันทบุรี
68 # 3อจ650802-137 EJ030361590TH Marvel + เสือสมิง (547173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650802-138 EJ030361590TH yyoyo + เสือสมิง (547174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650802-139 EJ030361590TH chay7 + เสือสมิง (547177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตา วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650802-140 EJ030361590TH thammawut + เสือสมิง (547180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
72 # 3อจ650802-141 EJ030361590TH อตกพระเครื่อง + เสือสมิง (547100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ650802-142 ED599684125TH เกษตร + ผู้นำพล (547103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (640621-386)(G 78%)
74 # 3อจ650802-143 ED714856812TH Gthammarat + ซิยิ่นกุ้ย (547182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมหนุมาน) (641013-003)
75 # 3อจ650802-145 ED785588527TH Thedowntown + อุกฤช (547187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทวรูปพระนางปรัชญาปารมิตา เนื้อสำริด จ.ลพบุรี (ขนาดสูง 3.2 นิ้ว) (650715-1053)
76 # 3อจ650802-146 EJ0303562051TH เป๋าแมน + เสือสมิง (547190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (650708-1507)
77 # 3อจ650802-147 EH454041724TH prasertpp + Bophantom (547192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2536 ประเทศเมียนมา(G 61%)
78 # 3อจ650802-148 RL419659201TH jean5555 + unvastar (547195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (640911-112)(G 68%)
79 # 3อจ650802-149 EJ665633927TH กุมภาพันธ์ + ขนมกรุบ (547197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงทองเหลืองตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกใหม่)
80 # 3อจ650802-151 EJ665633927TH virun123 + ขนมกรุบ (547203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อไม้ จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาดสูง 7 นิ้ว/สภาพซ่อมมือซ้าย) (ชำรุดปลายพระเกศ)
81 # 3อจ650802-152 ED751591717TH ภูมิภัทรพระเครื่อง + tranger (547267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
82 # 3อจ650802-153 EF572498120TH kimber + kengkas (547205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
83 # 3อจ650802-154 ESSL000169030HE juipeter + Suchat_TUM (547206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (650704-2038)
84 # 3อจ650802-157 MTFC000228254VS พระยอดบางขวาง + SA_peT (547213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเทพนิมิต พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2554 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง/หมายเลข 2352)
85 # 3อจ650802-158 ED647493874TH Drpong + ไซยะ13 (547214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
86 # 3อจ650802-162 ED844115922TH richmanshop789 + (547223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakornbubri
พระปิดตาหลวงพ่อใย วัดระนาม พิมพ์สองหน้า เนื้อเมฆพัด จ.สิงห์บุรี
87 # 3อจ650802-163 ED844115922TH อำนาจรามอินทรา + (547224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakornbubri
เหรียญหล่อใบโพธิ์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเมฆพัด ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (550324-008)(G 91%)
88 # 3อจ650802-164 ED81353320TH khrawsadid + thatcharit (547226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
89 # 3อจ650802-165 ED695392836TH uitra + RtitTi (547228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650527-1090)
90 # 3อจ650802-166 ED695392836TH uitra + RtitTi (547229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650302-1276)(G 62%)
91 # 3อจ650802-167 SXF132400016160 Apraram + Danai33 (547230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 1136)
92 # 3อจ650802-168 PTCW000070204XH ท่านมหา + awra0007 (547233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
93 # 3อจ650802-169 TH011832K3J70B toey7 + armymen2525 (547235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
94 # 3อจ650802-170 ED837618204TH m-cot + MIXMUK (547236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(G 53%)
95 # 3อจ650802-171 TINT000263333T6 hemman + golflampang (547102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 6931)(G 67%)
96 # 3อจ650802-172 TINT000263333T6 hemman + golflampang (547108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 9093/สภาพสวย)(G 63%)
97 # 3อจ650802-173 TH011832JS6R4B jessada6678 + ชัยนเรศ (547111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
98 # 3อจ650802-174 MIXMUK + manop2557 (547114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PNAM000199390GW
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว)
99 # 3อจ650802-175 ED698344106TH PHLOI + magician (547117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (650610-1091)
100 # 3อจ650802-176 TH011832J6DJ8B ศิษย์ครูบา57 + ม่าน09 (547122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 4960)(G 78%)
101 # 3อจ650802-177 PYP077300001377 แป้ง67 + gallardo (547127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั้มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (620114-012)(G 81%)
102 # 3อจ650802-178 PYP068000000597 goodaomzc + Film789 (547269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)(G 67%)
103 # 3อจ650802-179 ED823416122TH seanza777 + Namsaii (547134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
104 # 3อจ650802-180 TH011832HYQD0B nongder + rojheavy (547136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ650802-181 ED805898817TH ขุมทรัพย์_พระสวย + Songg (547146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
106 # 3อจ650802-182 ED835871194TH midori + kortzean (547150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ650802-183 EG903849419TH CharinT + laphat (547153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (650624-1168)
108 # 3อจ650802-184 ED830079519TH armyboy23 + น้องข้าวสวย (547157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(สภาพสวย) (641117-2103)(G 81%)
109 # 3อจ650802-186 ED852407114TH Aaekaa + ttbikeofrode (547163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล ที่ระลึกก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ฯ เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 33)(น้ำหนักทอง 7.1 กรัม)
110 # 3อจ650802-187 ED829372022TH six_cm + sanko88 (547169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 905)(631022-200)(G 81%)
111 # 3อจ650802-190 EJ030148481TH penpathum + (547179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปหลวงพ่อดิ่ง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
112 # 3อจ650802-191 EJ030148481TH wanitcha + ขนมไทยแม่อารีย์ (547181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)
113 # 3อจ650802-193 EJ030148481TH winwin + ขนมไทยแม่อารีย์ (547185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
114 # 3อจ650802-194 EJ030148481TH อ้อยป่า + ขนมไทยแม่อารีย์ (547188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
115 # 3อจ650802-196 EJ030148481TH supervigo + (547194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
116 # 3อจ650802-198 EJ030148481TH nco29-48 + ขนมไทยแม่อารีย์ (547199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
117 # 3อจ650802-201 EJ030148481TH Chatchaijew + (547204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
118 # 3อจ650802-202 EJ030148481TH ซิยิ่นกุ้ย + ขนมไทยแม่อารีย์ (547207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง(G 78%)
119 # 3อจ650803-005 dek_bansuan + tanu21 (547294) ตลับทอง (น้ำหนัก 12.1 กรัม)(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 04 ส.ค. 2565 - 08:41 น.] #84630 (4/9)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650709-011 ED782995504TH Mnnuttapon (544558) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ650709-019 ED818400589TH manliar (544540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ650719-025 ED683586830TH คอปแมน (545649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 1อจ650720-002 ED811235397TH goodmondays (545867) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
5 # 1อจ650727-008 EG951699745TH หวานเย็น007 (546630) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ650727-012 ED791156260TH chaiywutkunarsa (546583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650727-021 ED780557001TH ซุยคิขิง (546592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ650728-016 ED807895711TH golfsriracha (546723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650802-018 EH127557183TH tongjoy (547249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650720-011 ริณดา (545865) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ650727-013 bkk10250 (546620) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 2อจ650730-014 การันตีพระ (547189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650802-013 ppffarm (547258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650802-016 การันตีพระ (547095) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650802-018 การันตีพระ (547105) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ650802-019 การันตีพระ (547107) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ650802-021 joe8878 (547176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ650802-022 joe8878 (547261) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ650802-025 loongmike (547186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
11 # 2อจ650802-027 แม็คพระเครื่อง (547093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650802-017 การันตีพระ (547097) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ650802-012 kueyunon (547257) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650719-127 ED514567903TH bunjerd + nitithans (545530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ650720-128 EJ030094845TH TEE_INTER + บอสตัน (545727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวจตุมหาราช วัดหน้าพระเมรุฯ เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 173/ขนาดสูง 12 นิ้ว)
3 # 3อจ650720-135 ED837902291TH pairoat + ปาล์มครับ (545711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650720-159 ED792296201TH oltaot + pjanon (545787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุทัพชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร(G 76%)
5 # 3อจ650720-199 ED833814835TH tanit_p + เหน่งบางคู้ (545822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมมุมบนซ้าย)
6 # 3อจ650720-216 ED834831052TH Famadear + kit2509 (545795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ650721-108 ED830040359TH Powdernok + Boonmee888 (545908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงนิ้ว หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
8 # 3อจ650721-146 ED825618405TH mark2542 + เล็กอมตะชลบุรี (545976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรวิหารฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่งหลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
9 # 3อจ650721-158 ED810407382TH pakarapo + aoudom99 (545953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา
10 # 3อจ650722-143 ED679553645TH kankanmol + SOMDED (546041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์ทรงกรวยตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650723-110 ED641028129TH หนุ่มนพลักษณ์ + KaiThepSteP (546158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
12 # 3อจ650723-163 ED573968425TH คนจอมแก้ว + GOLFPTM (546166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์หลังยันต์สองตัว เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี
13 # 3อจ650723-165 EB665742683TH richmanshop789 + ปราถนา (546173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอียด วัดดอนศาลา พิมพ์จิ๋วหลังยันต์ เนื้อตะกั่ว ปี 2483 จ.พัทลุง
14 # 3อจ650723-167 ED766679018TH June2301 + terasak99 (546181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดมณเฑียร เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ650726-016 pontat567 + ทองแดง1009 (546338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ650726-137 ED820680600TH assava + tosspong (546469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง กรุบางกะจะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
17 # 3อจ650727-116 REKB000077634ZK Nono2009 + ตะกรุดโทน (546512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
18 # 3อจ650727-117 ED351648282TH ตะกรุดโทน + nongtom (546516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ650727-131 ED797087182TH sak15 + narit (546514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดม่วง พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650727-155 EJ030147336TH Tarkkyp + ขนมไทยแม่อารีย์ (546524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
21 # 3อจ650727-165 RKTL00009713792 อ็อด-อมูเลท + tossapon (546546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
22 # 3อจ650728-123 EJ030361113TH m_devil + เสือสมิง (546651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
23 # 3อจ650728-163 ED813829362TH poshwises + ตะแคงขวด (546673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก จ.ชลบุรี
24 # 3อจ650728-164 ED813829362TH poshwises + ตะแคงขวด (546675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามจิ๋ว จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
25 # 3อจ650728-167 ED731425477TH Arphakorn8888 + kankanmol (546684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ650729-001 Kurama + matee1974 (546787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพซ่อมเข่าขวา)(G 91%)
27 # 3อจ650729-008 carepor + รงค์พังงา (546802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
28 # 3อจ650729-104 EG815100903TH Manunicon + Sasisinen (546817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650729-124 ED850904249TH ปิ่นอนงค์ + ขุมทอง99 (546864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
30 # 3อจ650729-126 ED810152563TH namo08 + tangmo-septat (546869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก เนื้อแร่ จ.นครศรีธรรมราช
31 # 3อจ650729-127 TH01183282RW6B Thedowntown + crafter (546873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย(กำแพงเพชร) เนื้อสำริด จ.กำแพงเพชร (หน้าตัก 3 นิ้ว/สภาพซ่อมพระศอ)
32 # 3อจ650729-184 ED823523020TH Nangpaya + srithep (546851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 64%)
33 # 3อจ650729-186 RPTN00011100835 ต่อ_ถนนตก + Buncha2508 (546867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ650801-001 warning + nopparutMak (547008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดสัตตนารถฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.ราชบุรี
35 # 3อจ650801-003 Manchestar + Prapoj_w (547013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ650801-004 อนันตรา + Prapoj_w (547016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดขอบ)
37 # 3อจ650801-005 Dig_tut_959 + Prapoj_w (547019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อเงินลงยา ปี 2500 จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 65%)
38 # 3อจ650801-006 สมยศ5 + Prapoj_w (547022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นบารมี 10 เนื้อผงใบลาน ปี 2492 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 63%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
39 # 3อจ650801-007 noppthai + workplace (547026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
40 # 3อจ650801-008 reset-usb + anonnat (547029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นซื้อที่ดิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 11.5 กรัม)(650506-1152)
41 # 3อจ650801-010 tanint + Buncha (547035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
42 # 3อจ650801-011 pongchon + Kang2525 (547039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
43 # 3อจ650801-013 TEE_INTER + aomm35 (547045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (650331-1062)
44 # 3อจ650801-014 เอกจักร + wongdown (547047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์หลังยันต์นะโมตาบอด เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท
45 # 3อจ650801-015 olympia + ammoniamotion (547050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนร วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
46 # 3อจ650801-016 ศักดิ์ศิริ + ammoniamotion (547053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
47 # 3อจ650801-017 yime2 + ammoniamotion (547056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ650801-101 ED844364598TH RAK_PT + สิทธิ์ท่าฉลอม (547004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นตั้งตัว เนื้อผง ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพเนื้อรานและใช้)
49 # 3อจ650801-103 ED625497429TH thepmonkon + C-Path (547014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเขี้ยวแก้ว หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.สระแก้ว (หมายเลข 534)
50 # 3อจ650801-104 ED850351885TH หนึ่งเดียว + คงกะพันชาตรี (547018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง
51 # 3อจ650801-105 LKL7000131200ET Suklonkan + ศรรามเทพ (547023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ650801-106 ED842207714TH pramual + Tanadol1969 (547027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650801-109 ED855702929TH pavee + autto (547037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมใจนึก เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1191)(น้ำหนักรวม 33.7 กรัม)
54 # 3อจ650801-110 ED840116043TH chaiyut07 + Suwattana2542 (547043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ650801-111 ED840116043TH Phichit_02 + (547048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suwattana2542
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ650801-112 ED840116043TH masterpiece + (547051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suwattana2542
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
57 # 3อจ650801-113 ED486614256TH กิตติ2528 + somsak2518 (547055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2482 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้สึก)(641220-1090)
58 # 3อจ650801-114 ED844364584TH pramual + สิทธิ์ท่าฉลอม (547058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (สภาพล้างผิว)
59 # 3อจ650801-115 KBCLT00020960V6 yyoyo + Kampanat13 (547062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ650801-116 ED425446302TH nuttzagung + yyoyo (547064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง)(570227-096)
61 # 3อจ650801-117 ED826022291TH yottd10 + HIGHT (547090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650801-118 ED832027925TH โจ้บารมี + บอยน้ำมนต์ (547069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
63 # 3อจ650801-119 ED842207705TH showgun + Tanadol1969 (547071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี
64 # 3อจ650801-121 ED836907505TH Bobbie + Thanapong36 (547001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดพยัคคาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(650317-3029)
65 # 3อจ650801-122 EJ030148288TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (547002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 79%)
66 # 3อจ650801-123 EJ030148288TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (547005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเขียวปิดทอง ปี 2515 จ.ชลบุรี (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
67 # 3อจ650801-124 EJ030148288TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (547006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเขียวปิดทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
68 # 3อจ650801-125 EJ030148288TH joey18 + ขนมไทยแม่อารีย์ (547007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(G 55%)
69 # 3อจ650801-126 ED791777635TH Gthammarat + Rakchart (547010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(650520-2094)
70 # 3อจ650801-127 EH505276363TH yutputsoon + nampoo (547012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
71 # 3อจ650801-128 EH505276363TH yutputsoon + nampoo (547015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
72 # 3อจ650801-129 ED846709075TH SupachaiJan + (547017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kridsadakorn
เหรียญ ภปร. เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.7 กรัม)
73 # 3อจ650801-130 ED661069428TH paom1112 + เอ็มน้อยร้อยล้าน (547020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
74 # 3อจ650801-131 EJ030147852TH pradee125 + (547021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเขียวปิดทอง ปี 2515 จ.ชลบุรี (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
75 # 3อจ650801-132 EJ030147852TH pradee125 + (547024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธสิหิงค์ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเขียวปิดทอง ปี 2515 จ.ชลบุรี (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
76 # 3อจ650801-133 ED030147852TH จตุคาม + ขนมไทยแม่อารีย์ (547025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ650801-134 EJ030147852TH จตุคาม + ขนมไทยแม่อารีย์ (547028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ650801-135 EJ030147852TH pop2517 + ขนมไทยแม่อารีย์ (547031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
79 # 3อจ650801-136 EJ030147852TH TONG_NK + (547033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพแต่งผิว)(G 67%)
80 # 3อจ650801-137 EJ030147852TH น้ากร + ขนมไทยแม่อารีย์ (547036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)
81 # 3อจ650801-139 E030147852TH mr108 + ขนมไทยแม่อารีย์ (547040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อทองเหลือง
82 # 3อจ650801-140 EJ030147852TH mumu99 + ขนมไทยแม่อารีย์ (547042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
83 # 3อจ650801-141 EJ030147852TH ruenthong + (547044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธกวัก หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
84 # 3อจ650801-142 EJ030147852TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (547046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 76%)
85 # 3อจ650801-143 EJ030147852TH mumu99 + ขนมไทยแม่อารีย์ (547049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1749)(G 82%)
86 #3อจ650802-117 ED824650872TH ALINA+PHAITOON (547129) ส่งตรวจสอบกรอบทอง 1 รายการ (G 72%)(น้ำหนัก 3 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 03 ส.ค. 2565 - 08:43 น.] #84608 (3/9)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650709-015 ED808909071TH หลานตาจวบ (544560) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650709-025 ED712285397TH ตะพาบ (544544) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650713-024 ED730451484TH tony2007 (544970) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ650719-013 ED825009912TH Khunpun (545653) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
5 # 1อจ650719-014 ED805879472TH คุณศิระ (545641) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650719-021 ED820832305TH jojo5 (545646) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ650719-023 ED498393469TH น้องหมี (545650) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ650719-028 ED794567468TH บิ๊กบีม (545657) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
9 # 1อจ650719-029 TH0118312E2G7B toy_clong8 (545647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650719-030 SM65000181368MD suchat-01 (545654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ650720-011 ED820906745TH มหามณีจินดา (545882) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ650720-020 ED833751168TH องอาจ (545886) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ650720-030 ED816719193TH tongjoy (545888) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
14 # 1อจ650721-022 ED825618405TH เล็กอมตะชลบุรี (545971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ650722-011 PTAS000083685VN Reindeer_kwang (546092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ650722-012 TH011831J31S6B jjjack (546094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650723-011 ED803796925TH เหน่งบางคู้ (546216) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ650723-013 WDSR000236629CA มีดีพระเครื่อง (546228) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 1อจ650725-001 ED778943094TH Park--PrapradanG (546309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650725-002 ED778943094TH Park--PrapradanG (546310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650726-003 EJ113963589TH พรชมพู (546454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ650726-013 ED822822570TH ไพรวัลย์ (546407) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ650727-005 ED802040273TH Tzsamsak (546621) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ650727-033 ED819109275TH natakrit (546612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650728-001 EX558400694TH Starbucks (546752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650728-002 ED821609275TH เพิ่มบารมี (546755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ650728-005 822447609550 benzy (546761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650728-007 ED811261352TH goodmondays (546768) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ650728-008 ED773453108TH เฮงเฮงเฮง168 (546770) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ650728-009 ED738568360TH Burapha777 (546783) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ650728-011 ED818619357TH ตุ๊หลวง (546716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ650728-012 ED824465561TH loryinglong (546720) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ650728-015 EJ113963592TH พรชมพู (546777) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
34 # 1อจ650728-017 EJ113963601TH พรชมพู (546778) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
35 # 1อจ650728-019 ED851005777TH sculpter (546726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650728-020 ED785648441TH prabaiboon (546728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ650728-022 SXF485700004028 Ampol2522 (546780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ650728-023 FAM0002941492 ssorsoon (546696) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ650728-024 TH0118324F2X7B Benjarong (546702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ650729-003 EJ389272368TH Phichit_02 (546896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ650729-006 ED814652180TH toy_clong8 (546902) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
42 # 1อจ650729-008 ED835324573TH tananop (546907) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 1อจ650729-009 ED556839528TH นุหนองคาย (546909) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ650729-010 EG951702299TH guidenaja (546912) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 1อจ650729-011 ED825635443TH เล็กอมตะชลบุรี (546919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ650729-012 EJ030091787TH ซูโม่ (546940) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
47 # 1อจ650729-016 TH0118326CMQ9B sutee (546922) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
48 # 1อจ650729-018 PSP0016745827 manta69 (546924) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
49 # 1อจ650729-019 ED062567520TH RUAYGABPRA (546926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ650729-024 ED688738214TH บุญโขง (546929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
51 # 1อจ650729-028 EJ412219474TH อำนาจธรรม (546935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ650730-002 KELB009604795 Puripas (546970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ650728-010 ED839343272TH kingcrow (546784) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
54 # 1อจ650721-009 E๋J389469780TH PLANKTON (546784) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650713-019 อภิชาติชุบทอง (544962) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ650714-023 hanhaniiz (545081) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650715-009 ลูกเมืองพิชัย (545109) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ650715-020 ๙อุอากะสะ (545142) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ650719-009 kueyunon (545648) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650719-015 midori (545629) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ650720-002 penggo (545826) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ650720-004 somsak-p (545859) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650720-012 ริณดา (545870) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
10 # 2อจ650720-013 nuttakrit (545873) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650725-009 เกษมสันต์99 (546299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ650725-013 penpathum (546304) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ650726-018 witbcc143 (546427) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
14 # 2อจ650726-031 ThaiWong (546436) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ650726-032 ThaiWong (546440) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
16 # 2อจ650726-043 blue333 (546457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ650726-046 ammoniamotion (546449) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ650727-003 soi2507 (546591) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ650727-004 greensnake (546593) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ650727-011 ชม_ดู_วาง (546644) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
21 # 2อจ650727-026 แม็คพระเครื่อง (546588) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ650727-030 My_dear (546590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ650728-001 นายพอเพียง (546746) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ650728-002 YUTH612 (546748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650728-011 ibajack (546772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ650728-017 Norawan2522 (546779) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ650728-022 kittipim (546701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ650728-023 toey7 (546704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ650728-025 mangkon2531 (546771) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ650729-005 เด็กหลังวัง (546894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650729-008 bigปากน้ำ (546899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ650729-009 pipat_ch (546900) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ650729-015 นายเอกรัตน์ (546885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ650729-016 popnavy (546888) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
35 # 2อจ650729-018 wongglom (546889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ650729-019 Jokaiwan (546892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ650730-002 เทพดำเนิน (546953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ650730-004 ekchai (546957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 2อจ650730-007 ลูกเมืองพิชัย (546980) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
40 # 2อจ650730-017 กัมมัฏฐาน (547092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 2อจ650801-006 แม็คพระเครื่อง (547057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
42 # 2อจ650801-008 Kag2509 (547066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ650801-013 Kampanat13 (547078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
44 # 2อจ650801-024 การันตีพระ (547003) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
45 # 2อจ650801-025 skyline72 (547067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650713-134 EJ030151335TH กุ้งปรีชา + ขนมไทยแม่อารีย์ (544886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ650718-146 EJ680741597TH Kason3 + Bigz2545 (545380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
3 # 3อจ650722-123 EJ665633286TH เซียนน้อยหนึ่ง + ขนมกรุบ (546100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
4 # 3อจ650722-142 EJ030146485TH tone555 + รถถังพระบ้าน (546039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ
5 # 3อจ650722-153 EF230481156TH Park--PrapradanG + (546063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทียนทอง
เหรียญสภากาชาดไทย เนื้อเงิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 553)
6 # 3อจ650722-169 EH132021968TH bluezone69 + aroonnurom (546037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ650726-007 อตกพระเครื่อง + Mienthong (546336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
8 # 3อจ650726-008 Tatamm + Mienthong (546341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
9 # 3อจ650726-015 โต้งกระนวน + ทองแดง1009 (546334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ พิธีเทวสถานเขาคา เนื้อผง ปี 2544 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.2 ซม.)
10 # 3อจ650726-132 TEPA000551358WV wanitcha + marvellous (546360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนนารายณ์ตรึงไตรภพ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นบูรพาจารย์ 49 เนื้อเงิน ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 708)
11 # 3อจ650726-164 ED778928035TH chaiyut07 + วิทย์พระประแดง (546401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
12 # 3อจ650727-001 teespy + attta (546491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดนิรันตราย วัดพันอ้น พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.เชียงใหม่
13 # 3อจ650727-192 EJ030146888TH wanitcha + ขนมไทยแม่อารีย์ (546547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พยัคฆ์เขี้ยวดาบ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อแร่ฯ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 1543)
14 # 3อจ650727-193 EJ030146888TH bangpakong + (546548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 69%)
15 # 3อจ650728-006 pramual + เด็กตลาดใต้ (546667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุมะละกอ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
16 # 3อจ650728-126 EJ030361113TH midori + เสือสมิง (546654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
17 # 3อจ650728-128 EB680545442TH viponcity + Maxgy (546658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ตรีโลกเชษฐ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 4.1 กรัม)
18 # 3อจ650728-130 ED836234738TH เซียนน้อยหนึ่ง + Maxkro (546664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
19 # 3อจ650728-132 ED794893723TH eaknaengnoy + Coupe987 (546767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ650728-133 ED833418587TH golf29 + payan (546677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว จ.สระบุรี
21 # 3อจ650729-006 ATTORN43 + ateomak (546798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
22 # 3อจ650729-146 ED528575431TH ขุมทรัพย์พระ + ansaldo (546820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ650729-182 SXF363300000639 tommeng + สมาร์ทพระแท้ (546846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ650729-193 ED829174225TH สงกรานต์ + พรวิภัทร์ (546898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 3)
25 # 3อจ650730-001 yodpra + piwat (546955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.8 นิ้ว)
26 # 3อจ650730-002 yodpra + piwat (546956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.5 นิ้ว)
27 # 3อจ650730-003 yodpra + piwat (546958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ทำน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
28 # 3อจ650730-004 tang160946 + เนตรมงคล (546960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (650712-2109)(G 91%)
29 # 3อจ650730-005 Paswara + พุทธบูชา (546962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550112-295)(S 76%)
30 # 3อจ650730-006 treetaset + Bigfil (546965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(560109-218)
31 # 3อจ650730-007 TEE_INTER + teetoon (546966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป ร.ศ.126 เนื้ออัลปาก้า ปี 2451 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
32 # 3อจ650730-101 ED858601575TH showgun + สนบางกรวย (546968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
33 # 3อจ650730-103 ED836907805TH amaging + nonsiam1995 (546973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2516 จ.เชียงใหม่ (วัดปากน้ำสร้าง)(สภาพเนื้อราน)
34 # 3อจ650730-105 ED857802638TH masterpiece + sangexim (546977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคลห้า พิมพ์เตารีด เนื้อสำริด ปี 2541 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ650730-107 SXF356300004855 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (546981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tongnarong
เหรียญหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โตีะ ปลุกเสก)
36 # 3อจ650730-108 ED830750509TH kangnutta + ทรัพย์เทวา (546982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650730-109 EJ128919405TH thammanoon95 + Poriron (547000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
38 # 3อจ650730-110 SCPY000204627TD Piyawatkrai2509 + สมยศ5 (546983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 2935)
39 # 3อจ650730-111 PYP077300001358 jaroon123 + gallardo (546987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 612/สภาพสวย) (620121-086)(G 72%)
40 # 3อจ650730-112 ED709999800TH ริวตัง + Ksittiros (546988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อดำ วัดกุฎี พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อตะกั่ว จ.ปราจีนบุรี.. (650714-1159)
41 # 3อจ650730-113 ED842207127TH Park--PrapradanG + ตี๋กฤต (546989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
42 # 3อจ650730-114 PYP077300001360 jompol10 + gallardo (546990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่) (620510-039)(G 77%)
43 # 3อจ650730-115 ED824650492TH sanmita + Komoot21 (546991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา(G 68%)
44 # 3อจ650730-116 ED853802014TH guidenaja + Beed098 (546992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด ๙)(G 75%)
45 # 3อจ650730-117 ED743326556TH หมีจันทบุรี + pooke (546993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขาว วัดประสพท่าทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สุราษฎร์ธานี
46 # 3อจ650730-118 ED831397076TH บารมีธรรม + nakornyong (546994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
47 # 3อจ650730-119 EH576161545TH toymlt + นิยมชัย (546995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
48 # 3อจ650730-120 PYP077300001365 first19 + gallardo (546996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (620126-076)(G 81%)
49 # 3อจ650730-121 MBC0002168081 nongnene + ราชายตนะ (546997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2508 จ.ระยอง (โค้ด ร.ย.๐๘/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
50 # 3อจ650730-123 NGWW000205229LQ วิทย์พระประแดง + Nattapongg (546999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 78%)
51 # 3อจ650801-009 Poo1980 + เหมียวบางใหญ่ (547034) ตลับทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนักรวม 15.1 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 02 ส.ค. 2565 - 08:42 น.] #84583 (2/9)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650711-018 ED678783050TH toopronchai (544729) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ650716-006 EF619722015TH tongjoy (545198) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650716-009 ED834600898TH maii_amulet (545210) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650716-010 PYP260800000019 Vincent (545221) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650716-014 TH011830PAJ98B thanapipat (545234) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ650716-031 ED827132378TH chaidee (545292) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
7 # 1อจ650718-002 EX644580375TH print (545403) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ650718-003 ED694997235TH yoon9 (545440) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650719-010 ED765179523TH Khanoon (545651) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ650719-015 ED799320205TH มหาเวส (545656) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ650719-018 ED819359605TH noi70 (545660) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650719-022 ED820832305TH jojo5 (545663) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ650719-035 EJ333620274TH นกแก้ว (545665) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650707-011 ขุมทรัพย์บูรพา (544262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ650714-021 hanhaniiz (545074) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650716-001 manjung (545189) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ650716-003 เมวิกา001 (545205) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ650716-006 Kamthorn77 (545222) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ650716-010 banana (545332) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650718-001 tomying (545424) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650718-002 tomying (545407) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650718-006 Nathan666 (545417) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ650718-009 Buncha (545433) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650718-010 เด็กท่าพระ (545441) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ650718-017 Bigfil (545429) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
13 # 2อจ650719-014 R-pong (545637) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
14 # 2อจ650730-011 การันตีพระ (546952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ650730-015 การันตีพระ (546954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650730-016 การันตีพระ (546959) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650729-002 Chainarin + tatelittle (546790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (540901-299)(G 79%)
2 # 3อจ650729-003 thipakon + aomm35 (546792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดนาคกลาง เนื้อชินเงินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (650511-1196)
3 # 3อจ650729-004 wanitcha + mahahing (546795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
4 # 3อจ650729-007 pramual + รงค์พังงา (546800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650520-1044)
5 # 3อจ650729-009 พงษ์ท่าม่วง + prungthan (546805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650729-010 chanachok + tungsaima (546807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง) (650422-1012)(G 67%)
7 # 3อจ650729-101 ED801451581TH ต้อมเมตตามหานิยม + takrit (546810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(S 88%)
8 # 3อจ650729-102 ED838739393TH วิบูลย์ + เขยมาบตาพุด (546813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 1246)
9 # 3อจ650729-103 ED436459593TH Automove + ป๋ามอส (546816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
10 # 3อจ650729-105 ED836235852TH jtrsnum + Maxkro (546819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุนาคาม จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ650729-109 kewell + josiam (546830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NVTHPNTEX864829279
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
12 # 3อจ650729-110 EH576161488TH ขุมทรัพย์_พระสวย + นิยมชัย (546833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกเนื้อได้
13 # 3อจ650729-111 ED830729109TH jack0542 + ธิติวราห์ (546836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650509-1101)
14 # 3อจ650729-112 ED784642487TH พรพระพุทธคุณ + (546839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chokwoottichai
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (620626-002)(G 75%)
15 # 3อจ650729-113 ED815288625TH Kamthorn77 + ratakon (546841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
16 # 3อจ650729-114 ED817850125TH pramual + ธัมปารี_16 (546842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดนาคกลาง เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
17 # 3อจ650729-115 ED699572630TH PhaoNamo98 + ศิรสิทธิ์88 (546844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650729-116 ED699572630TH masterpiece + ศิรสิทธิ์88 (546845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ดาวนายพัน หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน จ.สระบุรี
19 # 3อจ650729-117 MGL1000041689RJ Lungaek + boon1981 (546948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
20 # 3อจ650729-118 ED718457166TH gymnastics + ARROW (546852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
21 # 3อจ650729-119 BBN5000185811CE rungrot + bboypm (546855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650729-120 SXF095400003499 memories + เชษชล (546857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพรปีใหม่ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 462)
23 # 3อจ650729-121 ED825635443TH Watermelon + (546859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
เหรียญเข็มกลัด พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ้มหูยายซิ้ม เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ฉะเชิงเทรา
24 # 3อจ650729-122 EX557730805TH Nisila_zana + จิตรธรรมะ (546861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ650729-123 ED711298955TH bigsong + Anankiya (546862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
26 # 3อจ650729-128 TH0118327ZR59B Nisila_zana + Sirisopa (546876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังยันต์มหาลาภ ปี 2509 จ.เพชรบุรี
27 # 3อจ650729-129 EJ030147662TH Manoos + ขนมไทยแม่อารีย์ (546878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
28 # 3อจ650729-131 EJ030147662TH เซียนน้อยหนึ่ง + (546789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2555 จ.อุบลราชธานี (โค้ด กก)
29 # 3อจ650729-132 EJ030147662TH เซียนน้อยหนึ่ง + (546791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
30 # 3อจ650729-133 EJ030147662TH aniwat2499 + (546793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี(G 78%)
31 # 3อจ650729-134 EJ030147662TH Piyawatkrai2509 + (546950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงิน ปี 2553 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 436/สภาพสวย)
32 # 3อจ650729-135 EJ030147662TH Piyawatkrai2509 + (546951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู เนื้อเงิน ปี 2554 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 45/สภาพสวย)
33 # 3อจ650729-137 EJ030147662TH kollek + ขนมไทยแม่อารีย์ (546799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต
34 # 3อจ650729-138 EJ030147662TH wanitcha + ขนมไทยแม่อารีย์ (546801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดมหาธาตุฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ชลบุรี
35 # 3อจ650729-139 EJ030147662TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (546803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 67%)
36 # 3อจ650729-140 ED062567520TH ธงทอง465 + (546806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RUAYGABPRA
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์สามเกลอ เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม
37 # 3อจ650729-141 ED463695764TH ประเสริฐวัง + น้องหมี (546949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650729-143 WDSR0002380694Q พจน์3841 + มีดีพระเครื่อง (546812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
39 # 3อจ650729-144 ED843464833TH newservice007 + คูณสตางค์ (546814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ปัตตานี
40 # 3อจ650729-145 EJ030361524TH showgun + เสือสมิง (546818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(610831-124)
41 # 3อจ650729-147 ED843465873TH นุพระสยาม + m_devil (546824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปื 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
42 # 3อจ650729-148 ED812426177TH ruamsup + ทองอิ่ม (546826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650729-149 EH476478370TH PHLOI + Teerubber (546829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพรมผิวใหม่)
44 # 3อจ650729-150 822451888731 rey0119 + srikriangkrai (546832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 75%)
45 # 3อจ650729-151 ED701336022TH กุมารเทพ168 + คนผมขาว (546835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
46 # 3อจ650729-152 TH0118328FW05B กิตช่างไม้ + ครูโอ๊ตลพบุรี (546837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ650729-158 EJ030361484TH arthur9669 + เสือสมิง (546858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
48 # 3อจ650729-159 EJ030361484TH adiphong + เสือสมิง (546860) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งเวชคาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.สระบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์เวชคาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.สระบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
49 # 3อจ650729-161 EJ030361484TH ateomak + เสือสมิง (546865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
50 # 3อจ650729-162 EJ030361484TH Prichar + เสือสมิง (546868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ650729-163 EJ030361484TH ไกรศาล + เสือสมิง (546871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์บ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เพชรบุรี
52 # 3อจ650729-164 EJ030361484TH yyoyo + เสือสมิง (546872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (ชำรุดขอบบนซ้าย)
53 # 3อจ650729-165 EJ030361484TH khom66 + เสือสมิง (546875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ650729-166 EJ030361484TH สามารถสินทวี + เสือสมิง (546879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2514 จ.นครปฐม
55 # 3อจ650729-167 EJ030361484TH มิสอามุน + เสือสมิง (546882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
56 # 3อจ650729-169 EJ030091875TH limmy + บอสตัน (546886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ650729-170 EJ030091875TH PHLOI + บอสตัน (546887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดนางชี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650729-171 EJ030091875TH atthasit + บอสตัน (546809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง/สภาพสวย)
59 # 3อจ650729-173 ED842607685TH jean5555 + pop2517 (546815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650621-1104)(G 78%)
60 # 3อจ650729-174 ED853801929TH pandp + Beed098 (546821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 62%)
61 # 3อจ650729-175 ED852015501TH tang160946 + Paphatball (546825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเล็บมือ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ650729-177 TH011832A0CW8B hrung_anek + nooing (546831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์แขนกว้าง เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650729-178 TH011832B1SG8B ponmobile + พยัคฆ์สมิง (546834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650729-179 FAM0005366910 pramual + Phetrv44 (546838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
65 # 3อจ650729-180 ED847720642TH Mai2008 + อนันตรา (546840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (650429-1058)(G 67%)
66 # 3อจ650729-181 ED854210110TH Suksawat + grantdee (546843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ จ.พัทลุง
67 # 3อจ650729-183 EH577904346TH s-mega + miokikujung (546848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร พิมพ์เม็ดแตงหลังแบบไม่ตัดขอบ เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 8/วัดแจ้งนอกสร้าง) (น้ำหนักทอง 6 กรัม)
68 # 3อจ650729-187 ED855803499TH Sasisinen + chaidee (546870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(650720-1016)
69 # 3อจ650729-188 TH0118329WSF5B richmanshop789 + ศรรามเทพ (546874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นตั้งตัว เนื้อผง ปี 2521 จ.จันทบุรี
70 # 3อจ650729-189 ED816265617TH teespy + ชัยณรงค์ (546877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650729-190 ED757262246TH โจ้บารมี + chffta (546880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(640923-050)(G 80%)
72 # 3อจ650729-191 ICON000125982TY ศักดิ์ศิริ + chkomtat (546891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
73 # 3อจ650729-192 KBL3800000046UA นายแก้ว + logisman (546895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630622-050)
74 # 3อจ650729-194 ED853107062TH Sasisinen + PANI_SAMIT (546901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
75 # 3อจ650729-196 RH17000291938YU teerawit + ครูแป้ง (546906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์หล่อตัน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี(S 91%)
76 # 3อจ650729-197 ED808689367TH น้าเดช + jamesza (546908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
77 # 3อจ650729-198 ED802260739TH พจน์3841 + Tawatchai1889 (546911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นพิทักษ์แดนใต้ เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.นครปฐม(S 88%)
78 # 3อจ650729-199 RD834639369TH pramual + ตุลา26 (546914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปรางค์ กรุวัดมหาธาตุฯ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
79 # 3อจ650729-200 EJ030151106TH Auttaporn1979 + หมูกุ๋น (546916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ650729-153 RPLW00008093155 แจ็คลพบุรี+sombud (546847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์ พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรีส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ส.ค. 2565 - 08:47 น.] #84579 (1/9)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650713-003 ED762945693TH bluelife69 (544949) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650713-015 ED789680646TH seranee (544952) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650713-017 ED768291495TH aircadet (544954) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650713-018 ED767257886TH arjarnjo (544958) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650713-023 ED748697148TH golfsriracha (544964) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ650713-029 EH921631090TH องอาจ (544966) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ650714-003 ED799242888TH sunchai07 (545061) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650714-004 ED759499165TH มูริญโญ่ (545041) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650714-009 ED755385962TH bluezone69 (545043) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ650714-010 ED807744380TH PHLOI (545063) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ650714-012 ED796562106TH natapoln (545046) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ650714-013 ED686749673TH phon8899 (545050) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650714-015 ED774905440TH DU-DOO (545054) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
14 # 1อจ650715-001 ED742457246TH chaiwat (545166) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ650715-002 ED789692012TH seranee (545181) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650715-009 ED789541508TH Wanlop (545169) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650715-010 ED762737069TH OMBUN (545177) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650715-013 ED806906157TH somchai_lawit (545183) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650719-004 ED825009909TH Khunpun (545644) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
20 # 1อจ650720-026 ED732060733TH Apipu6699 (545831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ650721-028 EJ974808182TH Khunpun (546001) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
22 # 1อจ650725-005 EJ030360634TH นกแก้ว (546316) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 1อจ650726-005 TH011831UDRK8B toy_clong8 (546439) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ650726-017 ED801636815TH tienmcn (546414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ650727-001 ED816538766TH Pui2529 (546619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650727-006 ED800579096TH kengsalaloi (546626) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ650727-007 ED564959160TH burabha (546628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650727-011 ED822275777TH samata (546578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ650727-013 ED832025133TH HS2NAJ (546587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ650727-014 ED729672024TH sajjathep (546589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650727-015 ED749519634TH กากุไรเดอร์ (546596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ650727-016 ED805241067TH nack168 (546600) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650727-017 ED808941426TH userchai (546606) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650727-018 ED805895118TH Songg (546611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 1อจ650727-019 822445269483 Kanlp (546614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650727-022 EJ030147336TH ขนมไทยแม่อารีย์ (546594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ650727-023 EJ030150750TH ฝอยทอง (546597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ650727-024 ED808941647TH วิทย์4301 (546599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ650727-030 ED808941633TH วิทย์4301 (546604) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
40 # 1อจ650727-031 ED848911294TH ชินนิมอน (546608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650729-021 EJ030147631TH ขนมไทยแม่อารีย์ (546923) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ
42 # 1อจ650729-030 ED839371755TH kingcrow (546937) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650709-005 nuaypkt (544554) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ650711-018 ชัยแคราย (544735) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650713-008 ริณดา (544940) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ650713-009 ริณดา (544945) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ650713-010 ริณดา (544948) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650713-011 ริณดา (544950) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ650713-012 ริณดา (544951) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650713-014 ริณดา (544955) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650713-015 ริณดา (544956) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650713-016 ริณดา (544959) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650713-017 ริณดา (544960) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650713-021 Lonely (544947) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ650714-001 nattasak (545060) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
14 # 2อจ650714-003 ฅนบางใหญ่ (545066) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650714-009 Suriyachon (545064) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
16 # 2อจ650714-013 ppffarm (545071) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 2อจ650714-014 jack0606 (545072) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 2อจ650714-016 walrawut (545065) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ650714-024 hanhaniiz (545079) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ650714-025 hanhaniiz (545080) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
21 # 2อจ650715-006 เมวิกา001 (545178) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ650715-012 marchtu23 (545117) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ650715-013 marchtu23 (545122) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ650715-014 marchtu23 (545129) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ650715-015 marchtu23 (545133) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ650715-016 marchtu23 (545187) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
27 # 2อจ650715-017 marchtu23 (545188) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ650727-010 เนติธร (546598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ650727-022 pongtrang (546643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ650727-031 Settawut (546575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ650729-004 kong1394 (546804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ650729-011 การันตีพระ (546788) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ650729-020 การันตีพระ (546794) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650725-118 ED836222173TH Kasem1 + takrit (546272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 404584)(S 90%)
2 # 3อจ650712-007 Powdernok + ชลชินเขต (544783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
3 # 3อจ650712-008 krais1 + ชลชินเขต (544784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
4 # 3อจ650716-006 Maximax + rongfox (545220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่น 2 เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ650719-174 ED725699565TH เซียนน้อยหนึ่ง + ศิษย์เสือเก่า (545513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ650719-185 ED606894691TH nouvo + tansave (545552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ650719-201 EJ030189977TH chuthaphat + หมูกุ๋น (545532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ650721-130 RKTL000095624LF jack0542 + tossapon (545946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ650722-132 TH011831HJF3B กิตติ์ธเนศป้ายแดง + Film789 (546015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพทำความสะอาดผิว)(G 82%)
10 # 3อจ650725-123 ED706486219TH โฆษิตพระบูชา + umpun (546262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
11 # 3อจ650726-006 JackBrown + Mienthong (546335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
12 # 3อจ650726-102 ED809664959TH Xabi17 + แม็คหลักสี่ (546351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
13 # 3อจ650726-108 ED768996424TH phoenix80 + draffy101 (546366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
14 # 3อจ650726-120 TH011831S5WG0B นพเมืองชล + armymen2525 (546352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 2 โค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
15 # 3อจ650726-130 EO712385523TH sanko88 + เอกภูซาง (546385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช พิมพ์หลังตัวหนังสือ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ650728-001 m-cot + ตาต้น (546655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลัง ป.ร. เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครปฐม
17 # 3อจ650728-002 kiatjinda + ตาต้น (546659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
18 # 3อจ650728-003 eak_nark + tumacer (546661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4915)
19 # 3อจ650728-004 TEE_INTER + เนตรมงคล (546663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(650721-1303)
20 # 3อจ650728-005 ชัยเจเจ + tanint (546666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (641022-1153)(G 71%)
21 # 3อจ650728-007 por_dindang + JASMIN (546670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
22 # 3อจ650728-008 Sunadi + Taoz2119 (546672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 174/สภาพสวย)
23 # 3อจ650728-101 EH574842245TH mr108 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (546679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
24 # 3อจ650728-102 EH443669031TH FIFAH + อี๊ดเมืองเลย (546682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) (650720-2017)

25 # 3อจ650728-103 EJ434080936TH sompob922 + myafter9 (546687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 79%)
26 # 3อจ650728-104 ED824465558TH เอิร์น + loryinglong (546689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 78%)
27 # 3อจ650728-105 ED824465575TH เมืองช้าง + loryinglong (546691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาวัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ ( หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(G 60%)
28 # 3อจ650728-106 EF314117206TH บูมกังวาน + beer_saraburi (546695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650728-108 ED738784196TH hemman + golflampang (546700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10581)
30 # 3อจ650728-110 EB671847060TH zafari + SOMDED (546709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ650728-112 ED823511225TH amulet9999 + srithep (546717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ650728-113 EJ030093482TH masterpiece + บอสตัน (546719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชลบุรี
33 # 3อจ650728-115 EJ030361113TH eakkapong + เสือสมิง (546732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
34 # 3อจ650728-116 EJ030361113TH kit01 + เสือสมิง (546735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลมีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
35 # 3อจ650728-117 EJ030361113TH กุมภาพันธ์ + เสือสมิง (546737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
36 # 3อจ650728-118 EJ030361113TH eakkapong + เสือสมิง (546739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม

37 # 3อจ650728-119 EJ030361113TH natthawat + เสือสมิง (546742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
38 # 3อจ650728-120 EJ030361113TH joeenok + เสือสมิง (546744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวร วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.พิษณุโลก
39 # 3อจ650728-121 EJ030361113TH ดิอาโบล + เสือสมิง (546649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
40 # 3อจ650728-122 EJ030361113TH mahahing + เสือสมิง (546650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 66%)
41 # 3อจ650728-124 EJ030361113TH BoySuchatis + เสือสมิง (546652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650728-125 EJ030361113TH opasn + เสือสมิง (546653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา เนื้อดิน กรอบทอง(G 59%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ650728-129 ED751559610TH JNang + tranger (546660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังพระปางไสยาสน์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ650728-131 EJ083301690TH นายชลิต + draffy101 (546674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ **พระสภาพสวย
45 # 3อจ650728-134 ED768385232TH chattawat + wadeesuk (546681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสมโภชครบรอบ 32 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 187/ขนาดสูง 8 นิ้ว)
46 # 3อจ650728-135 EJ437983776TH เด็กวัง + Ksittiros (546683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หัวแหวนเพชรกลับ หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้าหน้าเงินลงยา ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง) (สภาพใช้และตัวแหวนชำรุด)
47 # 3อจ650728-136 EB665777271TH akmobile9 + ปราถนา (546688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (650426-1023)(G 70%)
48 # 3อจ650728-137 ED760868543TH Werawath01 + tananop (546690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.ปราจีนบุรี (650630-3054)(G 68%)

49 # 3อจ650728-138 ED760868543TH Nat_tg + tananop (546694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
50 # 3อจ650728-139 ED837821828TH bomboo + eaknaengnoy (546769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(650303-1045)
51 # 3อจ650728-140 ED824465589TH sanz9797 + loryinglong (546698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)(G 62%)
52 # 3อจ650728-141 ED837614410TH สถาศิลป์ + MIXMUK (546715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 69%)
53 # 3อจ650728-142 ED662447259TH ธงทอง465 + mahaphom (546718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาเขมร เนื้อสำริด
54 # 3อจ650728-143 ED695656524TH annnyamulet + sarsi (546722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานเชิญธง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
55 # 3อจ650728-144 ED382298900TH Nammongkol895 + (546724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Kjohnpat
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง จ.ฉะเชิงเทรา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
56 # 3อจ650728-145 EB665775797TH Patumwan67 + aeakarat (546727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 1.8 กรัม)(641004-065)
57 # 3อจ650728-146 ED757249960TH anantand + chffta (546731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (630616-151)(G 86%)
58 # 3อจ650728-148 ED772619906TH Tarkkyp + ภาณุวัฒน์เขียว (546736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
59 # 3อจ650728-150 EB671757378TH jiradech47 + SOMDED (546743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650728-151 EW455922875TH Mai2008 + Buncha (546747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท วัดเขาบางทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ชลบุรี. (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) (650708-1140)

61 # 3อจ650728-152 ฎฌ397499735ธ็ Stump + Juicy (546749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดสุวรรณ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง
62 # 3อจ650728-153 EB593389258TH kritk + kwunjaii (546751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.บุรีรัมย์(S 94%)
63 # 3อจ650728-154 EB593389258TH kritk + kwunjaii (546753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.บุรีรัมย์ (สภาพสวย)(S 94%)
64 # 3อจ650728-155 gchai + masounjig (546756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NVTHPAYPS065835098
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคารามฯ พิมพ์แต่ง เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650728-156 ED777236695TH watercolour + pop8899 (546757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P7228)
66 # 3อจ650728-157 LP16000108112CX ratchaphong23 + yakuzasung (546782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 273)
67 # 3อจ650728-158 ED858010670TH pramual + ATTORN43 (546760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
68 # 3อจ650728-160 ED813829362TH poshwises + ตะแคงขวด (546766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก จ.ชลบุรี
69 # 3อจ650728-161 ED813829362TH Tarkkyp + ตะแคงขวด (546668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.สระบุรี(G 86%)
70 # 3อจ650728-162 ED813829362TH joeenok + ตะแคงขวด (546671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.ชลบุรี
71 # 3อจ650728-165 ED823522130TH chaidee + หมากคาย (546678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ650728-166 ED822393703TH spjpleoil + ขุนเมืองจันทร์ (546680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น

73 # 3อจ650728-168 TH0118320FFZ2B ทรงธรรมบ้านสวน + (546686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
akkhapons
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1574)
74 # 3อจ650728-169 EJ436893734TH Ball8800 + Ksittiros (546693) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งสุจิณโณ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
75 # 3อจ650728-170 ED711298947TH sudarat_P + Anankiya (546697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ650728-171 ED790645672TH พรบูรพา + อ้วนอุดร (546703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650310-1164) (G 78%)
77 # 3อจ650728-174 ED850812247TH เล็กบ้านโป่ง + แปะยุ้ย (546714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
78# 3อจ650729-157 mekin+วุฒินันท์ (546856) สร้อยข้อมือ 1 ชิ้น ( G 60%)(น้ำหนักรวม 6.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM