ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : + ขอเชิญร่วมสั่งจอง เลสข้อมือ ธนบดี รุ่น1 หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี +
ขอเชิญร่วมสั่งจอง เลสข้อมือ ธนบดี รุ่น1 หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี

วัตถุประสงค์
- จัดสร้างศาลาธรรมสังเวช และปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณฌาปนสถาน
- สมทบทุนโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย (สร้างหุ่นกระบอกเล็ก และ เศียรครู)
- สมทบทุนโครงการตั้งโรงทางแจกข้าวสาร อาหารแห้ง
- สมทบทุนกองงานเจ้าคณะตำบลบางช้าง
- สมทบทุนโครงการสร้างโดมหน้าโรงเรียนวัดจุฬามณี


รายการที่เปิดจอง ** ตัวหนังสือสีแดง ** โดยมีรายการดังนี้* เลสนำหนัก 4บาท

1.3 เนื้อเงินบริสุทธิ์ สงยาราชาวดีสี สีแดง หน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 15,900 บาท
1.4 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีน้ำเงิทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 15,900 บาท
1.5 เนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากกทองคำ มีหมาายเสขกำกับ บูชา 14,900 บาท
1.6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง องค์ท้าวเวสสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.7 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีไตรรงค์ มีหมายเเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.8 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีเขียว-แดง องค์ท้าวเวลทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.9 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีน้ำเงิน-เขียว องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.10 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสี องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.11 เนื้อเงินบริสุทธิ์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,700 บาท
1.12 เนื้อWhite brass ดงยาสีดายเมฆ มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท
1.13 เนื้อWhite brass ลงยาสีลายไตรรงค์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท
1.14 เนื้อWhite brass ลงยาราชาวดีสีแดง องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท
1.15 เนื้อWhite brass ลงยาสีน้ำเงิน-เหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท
1.16 เนื้อWhite brass มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,200 บาท
1.17 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-เขียว-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
1.18 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
1.19 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดงเหลือบเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
1.20 เนื้อทองเหลือง ลงยาสี น้ำเงินเหลือบม่วง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
1.21 เนื้อทองเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท
1.22 ชุดของขวัญ 3 เส้น บูชา 9,500 บาท
- เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง-คำ มีหมายเลขกำกับ
- เนื้อWhite brass ลงยาสีแดง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
-เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
* เลสนำหนัก 2บาท

2.3 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง น้ำหนักประมาณ ๕๔-๖๒ กรัม มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,900 บาท
2.4 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีน้ำเงิน หน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,900 บาท
2.5 เนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,500 บาท
2.6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.7 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีไตรรงค์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.8 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีเขียว-แดง องค์ท้าวเวลทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.9 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีน้ำเงิน-เขียว องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.10 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสี องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.11 เนื้อเงินบริสุทธิ์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,700 บาท
2.12 เนื้อWhite brass ลงยาสีลายเมฆ มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท
2.13 เนื้อWhite brass ลงยาสีตายตรรงค์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท
2.14 เนื้อwhite brass ลงยาราชาวดีสีแดง องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท
2.15 เนื้อWhite brass ลงยาสีน้ำเงิน-เหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท
2.16 เนื้อWhite brass มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
2.17 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-เชียว-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท
2.18 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท
2.19 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดงเหลือบเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท
2.20 เนื้อทองเหลือง ลงยาสี น้ำเงินเหลือบม่วง มีหมายเดขกำกับ บูชา 1,300 บาท
2.21 เนื้อทองเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,100 บาท
2.22 ชุดของขวัญ 3 เส้น มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,500 บาท
-เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแตง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
- เนื้อWhite brass ลงยาสีแดง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
- เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง ดำ มีหมายเลขกำกับ


*** พร้อมรับสิทธิ ออกบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( จากราคาปกติ 500 บาท ) ***

( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ต่อทุกๆ 20 องค์ )

** รับพระประมาณเดือน ธ.ค 65 นี้ **

โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:32 น.]โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:33 น.] #84773 (1/55)รายการที่เปิดจอง ** ตัวหนังสือสีแดง ** โดยมีรายการดังนี้* เลสนำหนัก 4บาท

1.3 เนื้อเงินบริสุทธิ์ สงยาราชาวดีสี สีแดง หน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 15,900 บาท
1.4 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีน้ำเงิทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 15,900 บาท
1.5 เนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากกทองคำ มีหมาายเสขกำกับ บูชา 14,900 บาท
1.6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง องค์ท้าวเวสสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.7 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีไตรรงค์ มีหมายเเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.8 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีเขียว-แดง องค์ท้าวเวลทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.9 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีน้ำเงิน-เขียว องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.10 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสี องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท
1.11 เนื้อเงินบริสุทธิ์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,700 บาท
1.12 เนื้อWhite brass ดงยาสีดายเมฆ มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท
1.13 เนื้อWhite brass ลงยาสีลายไตรรงค์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท
1.14 เนื้อWhite brass ลงยาราชาวดีสีแดง องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท
1.15 เนื้อWhite brass ลงยาสีน้ำเงิน-เหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท
1.16 เนื้อWhite brass มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,200 บาท
1.17 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-เขียว-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
1.18 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
1.19 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดงเหลือบเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
1.20 เนื้อทองเหลือง ลงยาสี น้ำเงินเหลือบม่วง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
1.21 เนื้อทองเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท
1.22 ชุดของขวัญ 3 เส้น บูชา 9,500 บาท
- เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง-คำ มีหมายเลขกำกับ
- เนื้อWhite brass ลงยาสีแดง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
-เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-ดำ มีหมายเลขกำกับ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:34 น.] #84774 (2/55)รายการที่เปิดจอง ** ตัวหนังสือสีแดง ** โดยมีรายการดังนี้

* เลสน้ำหนัก 2บาท

2.3 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง น้ำหนักประมาณ ๕๔-๖๒ กรัม มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,900 บาท
2.4 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีน้ำเงิน หน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,900 บาท
2.5 เนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,500 บาท
2.6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.7 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีไตรรงค์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.8 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีเขียว-แดง องค์ท้าวเวลทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.9 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีน้ำเงิน-เขียว องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.10 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสี องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท
2.11 เนื้อเงินบริสุทธิ์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,700 บาท
2.12 เนื้อWhite brass ลงยาสีลายเมฆ มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท
2.13 เนื้อWhite brass ลงยาสีตายตรรงค์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท
2.14 เนื้อwhite brass ลงยาราชาวดีสีแดง องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท
2.15 เนื้อWhite brass ลงยาสีน้ำเงิน-เหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท
2.16 เนื้อWhite brass มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท
2.17 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-เชียว-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท
2.18 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท
2.19 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดงเหลือบเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท
2.20 เนื้อทองเหลือง ลงยาสี น้ำเงินเหลือบม่วง มีหมายเดขกำกับ บูชา 1,300 บาท
2.21 เนื้อทองเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,100 บาท
2.22 ชุดของขวัญ 3 เส้น มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,500 บาท
-เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแตง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
- เนื้อWhite brass ลงยาสีแดง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
- เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง ดำ มีหมายเลขกำกับ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:34 น.] #84775 (3/55)1.3 เนื้อเงินบริสุทธิ์ สงยาราชาวดีสี สีแดง หน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 15,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:35 น.] #84776 (4/55)1.4 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีน้ำเงิทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 15,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:36 น.] #84777 (5/55)1.5 เนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากกทองคำ มีหมาายเสขกำกับ บูชา 14,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:36 น.] #84778 (6/55)1.6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง องค์ท้าวเวสสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:36 น.] #84779 (7/55)1.7 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีไตรรงค์ มีหมายเเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:36 น.] #84780 (8/55)1.8 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีเขียว-แดง องค์ท้าวเวลทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:36 น.] #84781 (9/55)1.9 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีน้ำเงิน-เขียว องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:37 น.] #84783 (10/55)1.10 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสี องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:37 น.] #84784 (11/55)1.11 เนื้อเงินบริสุทธิ์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 5,700 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:37 น.] #84785 (12/55)1.12 เนื้อWhite brass ดงยาสีดายเมฆ มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:38 น.] #84786 (13/55)1.13 เนื้อWhite brass ลงยาสีลายไตรรงค์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:38 น.] #84787 (14/55)1.14 เนื้อWhite brass ลงยาราชาวดีสีแดง องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:38 น.] #84788 (15/55)1.15 เนื้อWhite brass ลงยาสีน้ำเงิน-เหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,400 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:38 น.] #84789 (16/55)1.16 เนื้อWhite brass มีหมายเลขกำกับ บูชา 2,200 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:39 น.] #84790 (17/55)1.17 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-เขียว-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:39 น.] #84791 (18/55)1.18 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:39 น.] #84792 (19/55)1.19 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดงเหลือบเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:39 น.] #84793 (20/55)1.20 เนื้อทองเหลือง ลงยาสี น้ำเงินเหลือบม่วง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:40 น.] #84794 (21/55)1.21 เนื้อทองเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:40 น.] #84795 (22/55)1.22 ชุดของขวัญ 3 เส้น บูชา 9,500 บาท
- เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง-คำ มีหมายเลขกำกับ
- เนื้อWhite brass ลงยาสีแดง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
-เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-ดำ มีหมายเลขกำกับ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:40 น.] #84796 (23/55)2.3 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีแดง น้ำหนักประมาณ ๕๔-๖๒ กรัม มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:41 น.] #84797 (24/55)2.4 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาราชาวดีสีน้ำเงิน หน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:41 น.] #84798 (25/55)2.5 เนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้ากากทองคำ มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:41 น.] #84799 (26/55)2.6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแดง องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:41 น.] #84800 (27/55)2.7 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีไตรรงค์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:41 น.] #84801 (28/55)2.8 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีเขียว-แดง องค์ท้าวเวลทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:42 น.] #84802 (29/55)2.9 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีน้ำเงิน-เขียว องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:42 น.] #84803 (30/55)2.10 เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสี องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,900 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:42 น.] #84804 (31/55)2.11 เนื้อเงินบริสุทธิ์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 3,700 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:42 น.] #84805 (32/55)2.12 เนื้อWhite brass ลงยาสีลายเมฆ มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:43 น.] #84806 (33/55)2.13 เนื้อWhite brass ลงยาสีลายไตรรงค์ มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:44 น.] #84807 (34/55)2.14 เนื้อwhite brass ลงยาราชาวดีสีแดง องค์ท้าวเวสทรงเครื่อง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:44 น.] #84808 (35/55)2.15 เนื้อWhite brass ลงยาสีน้ำเงิน-เหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,700 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:44 น.] #84809 (36/55)2.16 เนื้อWhite brass มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:44 น.] #84810 (37/55)2.17 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-เชียว-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:45 น.] #84811 (38/55)2.18 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง-น้ำเงิน มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:45 น.] #84812 (39/55)2.19 เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดงเหลือบเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,300 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:45 น.] #84813 (40/55)2.20 เนื้อทองเหลือง ลงยาสี น้ำเงินเหลือบม่วง มีหมายเดขกำกับ บูชา 1,300 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:45 น.] #84814 (41/55)2.21 เนื้อทองเหลือง มีหมายเลขกำกับ บูชา 1,100 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:45 น.] #84815 (42/55)2.22 ชุดของขวัญ 3 เส้น มีหมายเลขกำกับ บูชา 6,500 บาท
-เนื้อเงินบริสุทธิ์ ลงยาสีแตง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
- เนื้อWhite brass ลงยาสีแดง-ดำ มีหมายเลขกำกับ
- เนื้อทองเหลือง ลงยาสีแดง ดำ มีหมายเลขกำกับ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 30 ส.ค. 2565 - 09:46 น.] #84816 (43/55)**** ท่านสามารถสั่งจองได้ที่ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.order หรือ
2. สถาบันการันตีพระ ชั้น1, ชั้น 5 หรือ
3. ทางโทรศัพท์ 02-970-7949***** การชำระเงิน *****

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 หรือ
2. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น1, ชั้น 5
( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ต่อทุกๆ 20 องค์ )**** แจ้งการชำระเงิน ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.payment หรือ

2. อีเมลแจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.com

*** พร้อมรับสิทธิ์ ออกบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 50 บาทเท่านั้น ( จากราคาปกติ 500 บาท ) ***

( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ต่อทุกๆ 20 องค์ ).

** รับพระประมาณเดือน ธ.ค 65 นี้ **


โดยคุณ สุเทพ (518) [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 04:08 น.] #84823 (44/55)

รับทราบ ขอบคุณครับ


โดยคุณ saowaluk12 (3398)(1) [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 04:44 น.] #84824 (45/55)

รับทราบ ขอบคุณคะโดยคุณ ชนกสุภา (3795) [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 05:44 น.] #84825 (46/55)

สวยงามมากครับ


โดยคุณ joeenok (5334) [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 08:08 น.] #84830 (47/55)

รับทราบ ขอบคุณครับ


โดยคุณ elephant97 (4456)  [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 08:13 น.] #84834 (48/55)
โดยคุณ BankHiWay (6508)  [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 09:14 น.] #84840 (49/55)สวยงามครับ


โดยคุณ Deema (1819) [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 09:59 น.] #84846 (50/55)

สวยงามมากๆโดยคุณ kon112 (1014) [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 10:42 น.] #84847 (51/55)

สวยงามครับ


โดยคุณ โคนันคุง (2120) [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 12:23 น.] #84855 (52/55)

สวยงามครับ


โดยคุณ archin (424) [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 21:38 น.] #84868 (53/55)

สวยครับ รับทราบครับ


โดยคุณ Kamon58 (264) [ส. 03 ก.ย. 2565 - 00:35 น.] #84878 (54/55)

สวยงามครับ


โดยคุณ ฟ้าประทาน (936) [จ. 05 ก.ย. 2565 - 17:18 น.] #84887 (55/55)

สวยงามครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM