ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกันยายน 2565


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนกันยายน 2565 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 08:33 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 30 ก.ย. 2565 - 08:41 น.] #85095 (26/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650907-020 ED896076915TH บิ๊กบีม (551711) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650914-002 ED902750151TH Wanlop (552610) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650914-011 ED875866189TH k9cob (552642) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ650914-018 KBTKG00002856UJ sutee (552607) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650914-019 ED930093116TH ครูบ้านนอก (552611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ650915-023 ED875858046TH k9cob (552817) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ650916-005 ED875257951TH Pat029 (552936) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
8 # 1อจ650916-008 ED992231807TH อุกฤช (552941) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650916-012 ED928409815TH Khanoon (552948) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650916-015 ED875859086TH k9cob (552919) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ650916-016 ED875859086TH k9cob (552926) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ650916-017 ED688791529TH บุญโขง (552951) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ650916-019 BTKH000197338Q8 raydy (552952) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
14 # 1อจ650916-020 BTKH000197338Q8 raydy (552928) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650916-024 ED875889072TH k9cob (552957) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ650920-006 ESTS000242152 เอ็มซีเค (553389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ650921-007 ED901528487TH Promarin (553573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650922-005 ED945173685TH เรโกะจัง (553683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650922-011 PYP040900001306 taveecahijarung (553660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650923-015 ED881069192TH matee1974 (553811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650923-017 EJ030137988TH นกแก้ว (553814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650923-019 TH011838E1YF4B sodlook2 (553819) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ650924-006 EJ030137815TH นกแก้ว (553935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ650924-008 ED406854343TH Thana999 (553942) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ650924-013 ED936069954TH t_local (553895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650924-015 ED934128310TH tookatun (553898) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 1อจ650924-023 EJ038178949TH นกแก้ว (553924) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650924-030 EJ041880817TH ขนมไทยแม่อารีย์ (553973) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ650924-034 ED951162832TH Arunlert69 (553948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650924-054 EB677056016TH apiwat4825 (553987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ650926-004 ED003800314TH chaiyached (554137) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ650926-008 ED984600261TH sumeth (554142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ650926-009 ED944808127TH ptlsong01 (554155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650926-010 ED972620825TH DeeDee63 (554154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ650926-011 ED872989586TH ล้างจาน (554125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650926-015 ED965112561TH Bank2014 (554134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650926-016 ED922237652TH insolence (554136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ650926-019 BW82000174175QA เพิ่มศักดิ์ (554141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ650926-024 ED934216460TH waves (554120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ650926-026 ED936083275TH มหามณีจินดา (554122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650927-004 TH011838TYH03BO Arunlert69 (554254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ650927-007 RRKN000082363DJ เขยศรีเกศ (554259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ650927-008 TH011838MN4F8B0 keng5998 (554262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ650927-013 SSAN0000740726A สถาศิลป์ (554244) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
45 # 1อจ650927-017 ED038301685TH Hook2 (554247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ650927-024 ED940964515TH Khanoon (554252) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ650928-011 ED934152217TH tookatun (554470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650831-019 ริณดา (550906) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ650906-023 บารมีคุณย่า (551526) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 2อจ650907-006 ริณดา (551675) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650914-006 ริณดา (552646) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650916-005 banana (552909) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650923-008 prasertkorn (553778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ650926-001 หนุ่มธนบุรี (554087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650926-002 QiciQ (554089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650926-003 tong0259 (554092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650926-007 Neonat (554163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650926-012 วันทามิ (554116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650927-007 อรรถพล (554266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650927-022 samartw (554274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650927-023 tanac (554276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650928-001 การันตีพระ (554330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650928-002 การันตีพระ (554333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650928-033 ppffarm (554393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ650928-035 การันตีพระ (554335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650915-109 ED831985681TH s-sean + prasertpp (552724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง ปี 2539 จ.นนทบุรี
2 # 3อจ650916-109 ED935321380TH limmy + SamilaMT (552863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ650920-124 ED867056003TH นิกส์เพชรเกษม + ปรเมศวร (553266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่บุดดา ปลุกเสก)
4 # 3อจ650920-177 ED749565863TH ooakub + พิมพ์พิมล (553360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
5 # 3อจ650921-010 poshwises + pui1228 (553442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
6 # 3อจ650921-134 ED954118634TH แฮปรามคำแหง + (553516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chuanchai2505
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงว่าน จ.นนทบุรี
7 # 3อจ650921-167 ED910125910TH SarawutK10 + mrsurasit (553459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์หน้าหมู เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พิจิตร (วัดวังตะกูสร้าง/สภาพใช้)
8 # 3อจ650921-169 EG388600813TH ruamsup + เพิ่มพูน888 (553466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นคุ้มภัยให้ลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
9 # 3อจ650921-172 ED924028833TH ไซม่อน + ไข่มุข (553457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2528 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 736/หน้าตัก 9 นิ้ว)
10 # 3อจ650922-107 ED922622721TH แก้วอุษา + รักษ์สีลม (553603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นบูรณะกุฏิฯ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
11 # 3อจ650922-116 ED945173685TH นุหลัก4 + เรโกะจัง (553630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
12 # 3อจ650922-129 ED873655788TH sur_suk + popsleep (553665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ650922-135 ED945345037TH kokza + Benyapa (553598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
14 # 3อจ650922-148 TH0118389RVG9B rungrot + วิบูลย์ (553641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ650922-154 RSMH00006346298 เน้นแท้เน้นสวย + เต๋าเด็กกาญ (553602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
16 # 3อจ650923-009 กุมภาพันธ์ + bombkumphang (553747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
17 # 3อจ650923-116 ED966604845TH gold1 + arucha2510 (553760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผง จ.ระยอง กรอบทอง(G 78%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

18 # 3อจ650923-124 ED934419136TH yodpra + Funfun27 (553720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
19 # 3อจ650924-002 apeleven + srawutcho (553832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปางเปิดโลก หลวงปู่เพิ่ม วัดแค เนื้อชินตะกั่ว ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ650924-110 EH574904885TH เซียนน้อยหนึ่ง + (553888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม(พระธรรมเสนานี) เนื้อทองเหลือง ปี 2530-2535 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
21 # 3อจ650924-121 BANA000123200GX yyoyo + ฐานแซม (553863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650924-144 EJ041880613TH Amornwiw + (553840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2)(G 82%)
23 # 3อจ650924-182 ED940413375TH Pentor09 + Poompoommi (553927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
24 # 3อจ650924-183 ED994147660TH jarunphant + deawn (553930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของรุ่น/พิมพ์นี้
25 # 3อจ650924-194 ED941879380TH puriwaj + บ้านสมอลม (553966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน(กลาง) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
26 # 3อจ650924-199 ED749556685TH pramual + numpraram2 (553991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
27 # 3อจ650926-137 EJ038179082TH thonglor + เสือสมิง (554027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบมะยม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดซุ้มบน) (650906-1040)
28 # 3อจ650926-155 EJ041881605TH ทิศเหนือ + ขนมไทยแม่อารีย์ (554064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระรัตนรังสี หลวงพ่อมหาวิบูลย์ วัดโพธิคุณ เนื้อสำริด ปี 2520 จ.ตาก(G 89%)
29 # 3อจ650927-001 major + champ32 (554174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นครสวรรค์
30 # 3อจ650927-002 หม่อง + naruechon (554176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ650927-003 Tarkkyp + สปาต้าร์ (554179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพสวย
32 # 3อจ650927-004 พันเปอร์เซ็น + koonnai (554182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
33 # 3อจ650927-005 bioenjoy_k + แดนสุขาวดี (554299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
34 # 3อจ650927-006 dream777 + poonsaka (554189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641011-071)(G 70%)
35 # 3อจ650927-007 yime2 + Fullbustor (554300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมมหากัน หลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ650927-008 jitichai + teetoon (554283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบ)
37 # 3อจ650927-009 m-cot + s-rat (554194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
38 # 3อจ650927-010 BhuriKet26 + natanon03 (554202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560131-048)(G 80%)
39 # 3อจ650927-011 m-cot + natanon03 (554255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
40 # 3อจ650927-012 แสงธรรม01 + natanon03 (554257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(641010-174)
41 # 3อจ650927-102 EJ038238850TH WorapongP + รถถังพระบ้าน (554209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2507 จ.นครปฐม
42 # 3อจ650927-103 822578527400 limmy + sanernar (554212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ650927-105 ED975324251TH ไข่มุข + ศรัทธา111 (554218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3 10035/หน้าตัก 5 นิ้ว)
44 # 3อจ650927-106 822575667093 KandarDao + (554222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Nuttapong9594
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650927-107 GSRJ000175340TP itthikorn + ณัชกิจ (554224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาสิบเอก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(650221-1010) (G 61%)
46 # 3อจ650927-108 ED966532715TH pramual + kawin1980 (554228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650927-109 SCSR000141574MV เฮียรัก + Suriyothai (554232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (ไม่ตอกโค้ด)(G 69%)
48 # 3อจ650927-110 TH011838WPR10B0 ม่วงทองพระ + สมบูรณ์พระแท้ (554236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
49 # 3อจ650927-112 PYP260800000079 Tammy + Vincent (554298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2486 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
50 # 3อจ650927-113 SXF132400018432 final246 + Danai33 (554177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
51 # 3อจ650927-114 PKED000286932V9 Settawut + Semaeieiok (554180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
52 # 3อจ650927-115 822580204994 อำนาจธรรม + หมีจันทบุรี (554183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง
53 # 3อจ650927-116 ED831078608TH ทองครับ + ZengTa03 (554297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7024) **พระสภาพสวย
54 # 3อจ650927-117 ED875292817TH พันธิตรา + Pukkinai1996 (554186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.พัทลุง
55 # 3อจ650927-118 EW004582598TH pramual + จังซีลอน (554192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
56 # 3อจ650927-120 PYP040900001329 nonsiam1995 + (554200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
taveecahijarung
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2796)
57 # 3อจ650927-121 ED975903255TH pissanu007 + ธาราวดี (554205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650927-123 ED938912837TH arthur9669 + plukpee (554213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ พิมพ์ปางท้าวชมพู เนื้อดิน
59 # 3อจ650927-124 ED034313073TH จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + ลูกวังสะพุง (554216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
60 # 3อจ650927-126 ED960431869TH นพดล2519 + vit_2513 (554223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
61 # 3อจ650927-128 ED921099668TH ต้อมหลังวัด + dukenpd17 (554230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2533 จ.ตราด
62 # 3อจ650927-129 ED924698475TH jo1911 + ตุ๋ย-ท่าทราย (554293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.อุดรธานี
63 # 3อจ650927-130 ED948271378TH TAVABUNCHA + (554239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้สึก)(S 91%)
64 # 3อจ650927-131 ED9487271378TH Apraram + แฮปรามคำแหง (554188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 78%)
65 # 3อจ650927-132 ED948271378TH พิชชากร + แฮปรามคำแหง (554193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
66 # 3อจ650927-134 SCBY0001894493Z sugar + Gamulet88 (554296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 75%)
67 # 3อจ650927-136 จอมพล + IBABALL (554204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183BWGPX6B0
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2545-2552 จ.นครปฐม.. (650819-1124)
68 # 3อจ650927-137 ED936773899TH Pseheng + Phitsanupong (554206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1728)
69 # 3อจ650927-138 ED944664895TH เซียนน้อยหนึ่ง + (554295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KRU_Tae_2021
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 453/น้ำหนักรวม 37.1 กรัม)(S 90%)
70 # 3อจ650927-139 EF577157745TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้นพีเซ็นเตอร์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 12050)
71 # 3อจ650927-141 TH1183BV3RN3B0 richmanshop789 + Altintop66 (554227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระผงกระดูกผี วัดโพธิ์ท่าเตียน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
72 # 3อจ650927-142 EJ041885301TH atthasit + บอสตัน (554231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง จ.ปทุมธานี
73 # 3อจ650927-145 EJ041881812TH yuttip2524 + (554238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง พิมพ์ระฆัง เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 63/น้ำหนักทอง 12.9 กรัม)
74 # 3อจ650927-146 EJ041881812TH warning + ขนมไทยแม่อารีย์ (554241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี
75 # 3อจ650927-150 ED970715967TH แม็คพระเครื่อง + หนูเจ้าพระยา (554251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์หลังหมึกแดง เนื้อผง ปี 2508 จ.จันทบุรี
76 # 3อจ650927-151 ED831078599TH AMPjung + ZengTa03 (554292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3927) **พระสภาพสวย
77 # 3อจ650927-153 ED935843783TH Yiddo + เพิ่มพูนศิลป์ (554185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
78 # 3อจ650927-154 ED880371000TH Kanlp + Boaai (554187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
79 # 3อจ650927-156 ED040901325TH มิสอามุน + ซุยคิขิง (554191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี(S 89%)
80 # 3อจ650927-157 ED905979460TH pontat567 + nuy_two (554195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(S 91%)
81 # 3อจ650927-159 ED951628783TH วัฒน์พระเครื่อง + ตี๋กฤต (554201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 63%)
82 # 3อจ650927-160 ED966044125TH Naruedon2456 + Teeter27 (554289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
83 # 3อจ650927-161 ED961332227TH Khunpun + สนบางกรวย (554203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2515 จ.ชัยนาท
84 # 3อจ650927-162 ED883489285TH บารมีธรรม + เล็กอมตะชลบุรี (554211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
85 # 3อจ650927-163 ED947425016TH jatuponpond + natvjit (554214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
86 # 3อจ650927-164 ED998975295TH Warasoon + artat (554217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650927-166 ED904068246TH lertlakhatthakij + Ploy916 (554225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650713-1072)(G 81%)
88 # 3อจ650927-167 ED880371013TH tiseng + Boaai (554229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)
89 # 3อจ650927-168 EG967511500TH nueng39 + ลูกวังสะพุง (554234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 17.3 กรัม)
90 # 3อจ650927-169 EG967511500TH Tarkkyp + ลูกวังสะพุง (554237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานและชำรุดขอบซ้าย)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 29 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #85062 (25/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650914-015 ED710271506TH นุหนองคาย (552596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ650915-006 ED911287922TH tiwakornwong (552812) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
3 # 1อจ650915-029 ED994384377TH องอาจ (552805) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ650916-001 ED951130724TH Arunlert69 (552923) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ650922-003 ED855474872TH putza8888 (553679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650922-016 ED876462778TH thriphop09 (553694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ650924-003 ED749567189TH tongjoy (553922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ650924-004 ED91499642TH tommeng (553925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650924-005 ED748344622TH รวยทันใจ33 (553928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650924-009 ED9272009052TH somboomboo (553951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ650924-010 EG654280185TH Intra103 (553926) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ650924-011 EG654280185TH Intra103 (553929) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
13 # 1อจ650924-016 ED962605995TH วุฒินันท์ (553905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650924-018 ED974313425TH กระทิงขาว (553913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650924-019 TH011838MX3G0B0 toy_clong8 (553917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650924-022 ED951654488TH สุดยอด (553921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650924-024 ED921963239TH วิทย์4301 (553934) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 1อจ650924-025 ED846272466TH ต้นอุทยาน (553943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650924-026 ED914428690TH ZuTharua (553947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650924-027 EJ038178983TH นกแก้ว (553952) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 1อจ650924-028 EB666326565TH แสงพระใหม่ (553961) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ650924-029 EJ041880817TH ขนมไทยแม่อารีย์ (553968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ650924-031 EJ041880817TH ขนมไทยแม่อารีย์ (553931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650924-032 EJ041880817TH ขนมไทยแม่อารีย์ (553940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ650924-035 ED947531244TH สยามรุ่งโรจน์ (553933) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ650924-037 ED971305549TH ตูนพระเครื่อง (553954) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 1อจ650924-038 EG486673988TH somsak2518 (553955) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ650924-041 ED860542399TH น้องหมี (553964) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ650924-043 ED873465885TH Burapha777 (553969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650924-044 ED933159704TH nakorn05 (553971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650924-045 EH607923598TH naphat61 (553977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650924-047 ED941884481TH ภพเมืองสรรค์ (553937) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ650924-050 ED910336525TH sevenptk (553986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ650924-053 ED923167683TH tongjoy (553985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ650926-006 ED029800546TH yyoyo (554165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650927-001 RTAP000162196UJ ongjern (554264) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 1อจ650927-018 ED977922456TH jojo5 (554250) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650914-008 ริณดา (552652) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650914-020 naweena (552656) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650914-023 Pmark18 (552661) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650914-027 ธัมมจักร (552668) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ650916-004 tong0259 (552937) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650916-022 พุทธคุณ05 (552914) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ650920-025 aeknice (553381) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ650920-035 sermsak (553394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650923-014 wilairat_22 (553790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650924-004 tanu21 (553914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ650924-008 aek1979 (553919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ650926-021 การันตีพระ (554166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650926-022 การันตีพระ (554167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650926-023 การันตีพระ (554168) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ650926-024 การันตีพระ (554169) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 2อจ650926-025 การันตีพระ (554170) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 2อจ650926-026 การันตีพระ (554171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ650927-001 การันตีพระ (554175) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ650927-002 การันตีพระ (554178) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
20 # 2อจ650927-014 nouvo (554263) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
21 # 2อจ650927-015 การันตีพระ (554184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ650927-019 Nicharida (554267) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
23 # 2อจ650927-020 Nicharida (554272) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ650927-024 การันตีพระ (554306) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ650927-025 การันตีพระ (554307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ650927-026 การันตีพระ (554309) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ650927-027 การันตีพระ (554308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ650927-028 การันตีพระ (554310) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ650927-029 การันตีพระ (554311) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ650927-030 การันตีพระ (554312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ650927-031 การันตีพระ (554313) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ650927-032 การันตีพระ (554314) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ650927-033 การันตีพระ (554315) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ650927-034 การันตีพระ (554316) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ650928-023 การันตีพระ (554301) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ650928-024 การันตีพระ (554302) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ650928-025 การันตีพระ (554303) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ650928-026 การันตีพระ (554304) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ650928-027 การันตีพระ (554305) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650915-148 ED88345085TH Santiwall + gunner (552703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
2 # 3อจ650920-103 ED810476754TH สิทธิชัย + aoudom99 (553292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดบันไดทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ650920-114 ED660523160TH m-cot + jirajira (553335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
4 # 3อจ650920-186 EJ939649887TH p_did + เต่านา (553274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดลูกอม หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่น 3 เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม
5 # 3อจ650921-159 ED996922564TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (553497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ปี 2514 จ.สกลนคร กรอบทอง(G 89%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
6 # 3อจ650921-180 ED933158139TH นิกส์เพชรเกษม + nakorn05 (553491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ650922-136 ED949247344TH Chatchaijew + warravut (553606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย เนื้อผงทราย ปี 2542 จ.ลพบุรี (หลังตรายาง/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
8 # 3อจ650922-140 ED337698552TH beesomsak + autto (553618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 47/หน้าตัก 9 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ650922-161 EJ129357746TH ไซม่อน + สวนดอก (553638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาดวงดี วัดท่าจำปี รุ่นครบรอบ 89 ปี เนื้อทองคำ 77% ปี 2538 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 82/สภาพสวย)
10 # 3อจ650923-108 EJ030137775TH numchoke2597 + นกแก้ว (553739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดว่าวจุฬา เนื้อผง ปี 2495-2525 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
11 # 3อจ650923-110 ED955563836TH มอร์เมืองทอง + tayatang (553744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นอายุครบ 60 ปี ปี 2478 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 9.5x12.5 นิ้ว)
12 # 3อจ650923-134 PLF992100001043 คนเดินดิน + gondachary (553756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)(สภาพล้างผิว)
13 # 3อจ650923-143 ED901535315TH chane + Promarin (553719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)(G 61%)
14 # 3อจ650924-168 EJ041880817TH Monoment + ขนมไทยแม่อารีย์ (553908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 5 นิ้ว)
15 # 3อจ650926-001 ธาวัช + tong0259 (554011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 267684)
16 # 3อจ650926-002 Natthanan1 + Nathan666 (554014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ650926-003 Golf2424 + Pisan35 (554017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2485 จ.นครปฐม(G 77%)
18 # 3อจ650926-005 Aaekaa + wilairat_22 (554020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูร้อน เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 17.8 กรัม)(650921-1226)
19 # 3อจ650926-006 sutee + Kang2525 (554025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
20 # 3อจ650926-007 sutin_boons + Buncha (554028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นพฤทธิ์กำจร เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ650926-008 noomark + nunthawat (554030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
22 # 3อจ650926-010 tanit_p + microsoft (554036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (650906-1085)(G 85%)
23 # 3อจ650926-011 kttk2006 + microsoft (554040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ./หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
24 # 3อจ650926-012 เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + puu_30 (554044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นชินบัญชร ญสส. เนื้อทองคำก้นอุดผง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทองรวม 6.7 กรัม)
25 # 3อจ650926-013 lexrain + เฑียรบูรพา (554049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อก๋ำ วัดประตูสาร รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
26 # 3อจ650926-014 kaohom1 + unt2499 (554051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา(G 64%)
27 # 3อจ650926-015 ED255682851TH Boonmee888 + Golfji (554172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.ระยอง
28 # 3อจ650926-101 ED912587163TH lhuksit + ดรัณรัตน์ (554164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ลูกท้อ เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม
29 # 3อจ650926-102 ED930246470TH Wirote2541 + janya (554056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุนาคาม เนื้อชินเงิน จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ650926-103 EH574904934TH Lionado + เหรียญหลวงพ่อคูณ (554060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนนำโชค หลวงปู่จันทร์ วัดหาดสองแคว รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.อุตรดิตถ์
31 # 3อจ650926-104 ED941604946TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ban999 (554063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดพระแก้ว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ650926-105 ED933172952TH มังกรพัดถิ่น + nakorn05 (554069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ650926-106 ED933172952TH Culpidnoi + nakorn05 (554072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มไข่ปลา กรุวัดป่าแตง จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ650926-107 ED955574555TH junn353 + ATTORN43 (554078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (630620-161)
35 # 3อจ650926-109 EG860016883TH KUMPEE915 + ประวิทย์888 (554077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ650926-110 ED977023943TH sthianphong + Pakornpas (554082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)

37 # 3อจ650926-112 EG980080225TH nop168 + nooing (554009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ650926-113 ED905330913TH thipakon + hooligan (554012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุก วัดพระยาทำ เนื้ออัลปาก้า ปี 2482 จ.ปราจีนบุรี
39 # 3อจ650926-114 ED002600634TH kook582 + รักษ์ต้มเลือดหมู (554016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (560802-260)
40 # 3อจ650926-115 ED020200377TH jack_13 + ekaluck (554151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท **พระสภาพสวย
41 # 3อจ650926-117 ED949482118TH PHLOI + patanakarn39 (554026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม (630718-213)(G 63%)
42 # 3อจ650926-118 EX648713214TH MRDAVE + tongleehae (554031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี
43 # 3อจ650926-120 EJ939650823TH Nottj + เต่านา (554041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดพระเชตุพนฯ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ650926-121 ED872989586TH iamhon + ล้างจาน (554010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ650926-122 ED971550031TH อ้นวัฒนา + prathep (554013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผ้า(หยาบ) จ.อุทัยธานี
46 # 3อจ650926-123 ED036500913TH nongJN + Maxkro (554019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร
47 # 3อจ650926-125 ED936077791TH เด็กใหม่ใจรัก + Poompoom04 (554035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
48 # 3อจ650926-126 TH011838QC04180 akmobile9 + กิตติ์ธเนศป้ายแดง (554038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640118-158) (G 79%)

49 # 3อจ650926-127 RSRT000143397K2 pramual + champ_mufc (554043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพทำความสะอาดผิว)
50 # 3อจ650926-129 ED8989403958TH TUPANTIP + mike1995 (554048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ650926-130 ED898943958TH Olaw168 + mike1995 (554153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ650926-133 TH011838R8XM6B0 ธนภัทร์ + ton1111 (554156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์กรรมการ เนื้อผงว่าน จ.สงขลา
53 # 3อจ650926-134 ED975607862TH พระสมุทร22 + พิชชากร (554021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
54 # 3อจ650926-135 BANA000123362VD คงทอง + jeera (554023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก) (650714-2006)(G 83%)
55 # 3อจ650926-136 ED947829863TH แม็คพระเครื่อง + sps05 (554024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 62%)
56 # 3อจ650926-138 ED945893268TH mr_teerayut + maiizza (554029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ระยอง (หมายเลข 141)(620522-096)
57 # 3อจ650926-139 ED972332126TH บรีสพระช่วย + June2301 (554034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
58 # 3อจ650926-140 ED973926355TH akmobile9 + maii_amulet (554037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650908-1292)(G 67%)
59 # 3อจ650926-141 EX488792705TH Theptarget + Kongkee (554042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพล้างผิว)(G 62%)
60 # 3อจ650926-142 ED920831143TH kaohom1 + Joker007 (554045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี

61 # 3อจ650926-143 ED749569689TH อุ๊อุ๊อุ๊ + numpraram2 (554046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650926-144 ED749569689TH midori + numpraram2 (554050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650926-146 EJ038238568TH attasit32 + รถถังพระบ้าน (554055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง พิมพ์สระอิไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
64 # 3อจ650926-147 ED958873284TH จิ้งจกมหาเสน่ห์ + ซี_แซน (554058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นภูหินร่องกล้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2511 จ.จันทบุรี
65 # 3อจ650926-148 SXF100500002687 lertlakhatthakij + แสงพระใหม่ (554061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7526)
66 # 3อจ650926-151 ED959836932TH sappas + เขยมาบตาพุด (554054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี(G 81%)
67 # 3อจ650926-152 ED959836932TH ossmaungkan + เขยมาบตาพุด (554057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4825)(G 65%)
68 # 3อจ650926-153 TPD091A000092 cheeva_tee + unstobable (554152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาบารมีปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650926-156 EJ041881605TH mawinroch + ขนมไทยแม่อารีย์ (554067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
70 # 3อจ650926-158 EJ041881605TH plumkid + ขนมไทยแม่อารีย์ (554073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ650926-159 EJ041881605TH TAVABUNCHA + ขนมไทยแม่อารีย์ (554075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)(G 70%)
72 # 3อจ650926-160 EJ041881605TH Wirote2541 +ขนมไทยแม่อารีย์ (554076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
73 # 3อจ650926-161 EJ041881605TH shoke + ขนมไทยแม่อารีย์ (554079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 8738)
74 # 3อจ650926-162 EJ041881605TH chuanchai2505 + ขนมไทยแม่อารีย์ (554083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 481)
75 # 3อจ650926-164 EJ041881605TH pattapee9 + ขนมไทยแม่อารีย์ (554091) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระปางมารวิชัย กรุวัดกลาง เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปางไสยาสน์ กรุวัดกลาง เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปางสมาธิ กรุวัดกลาง เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปางประทานพร กรุวัดกลาง เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
76 # 3อจ650926-166 EJ041881605TH tiwakornwong + (554096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อลออ วัดหนองหลวง รุ่นเสาร์ห้าสร้างโรงพยาบาล เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 11/น้ำหนักทอง 14.9 กรัม)
77 # 3อจ650926-167 EJ041881605TH แม้วจอมเทียน + (554099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
78 # 3อจ650926-169 EJ041884972TH ส.วัชรินทร์ + บอสตัน (554104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
79 # 3อจ650926-170 EJ041884972TH sutee + บอสตัน (554107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 200501) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
80 # 3อจ650926-172 ED981301878TH TUPANTIP + suebtrakoon (554085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 78%)
81 # 3อจ650926-173 TH011838NF408B0 ruamsup + Thitima1 (554088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
82 # 3อจ650926-174 ED911176025TH Intra103 + niva_ball (554094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่น 106 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปราจีนบุรี
83 # 3อจ650926-176 SXF132400018405 final246 + Danai33 (554098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)

84 # 3อจ650926-177 SXF132400018405 final246 + Danai33 (554103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
85 # 3อจ650926-178 ED838359280TH เดอะแห้ว + Akaphop (554106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650926-179 ED921134577TH สนิมเขียว + Gupruek (554110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
87 # 3อจ650926-182 RBRN000122019A3 anuwatpolsri + aum6267 (554053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
88 # 3อจ650926-183 ED937677960TH เก๋งกาฬสินธุ์ + manop2557 (554059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
89 # 3อจ650926-184 ED961327553TH showgun + สนบางกรวย (554066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงน้ำตาล ปี 2515 จ.ชัยนาท
90 # 3อจ650926-185 ED963554456TH kttk2006 + ขุนอิน (554070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
91 # 3อจ650926-186 TH011838R5CE9B0 tuszaa + rote39 (554080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2468 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/รุ่นนี้
92 # 3อจ650926-187 SXF149500027688 lertsak + friendship (554086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์ไม่มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ650926-188 SXF149500027688 nuch2545 + friendship (554090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์เปิง เนื้อผงคลุกรัก จ.ปราจีนบุรี กรอบทอง(G 79%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
94 # 3อจ650926-189 REKB0000885363E chai99 + ตะกรุดโทน (554097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
95 # 3อจ650926-190 ED951137912TH BUNGZA + Arunlert69 (554102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 66%)

96 # 3อจ650926-192 ED021201303TH เหน่งบางคู้ + TEE_INTER (554109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600526-154)
97 # 3อจ650926-193 ED021201303TH เหน่งบางคู้ + TEE_INTER (554115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(610507-049)
98 # 3อจ650926-194 ED975334126TH joeenok + คูณสตางค์ (554117) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1427/น้ำหนักทอง 2.6 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1427)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1427)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
99 # 3อจ650926-195 ED936083275TH HopeMan + มหามณีจินดา (554121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(650914-1041)
100 # 3อจ650926-196 ED944437647TH ขุนแผนแสนสะท้าน + ต้นสุขสำราญ (554123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สามขา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
101 # 3อจ650927-165 ED945817394TH myafter9 + maiizza (554221) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ กรอบทอง (น้ำหนัก 7.6 กรัม)(G 90%)

102 # 3อจ650926-111 ED823585302TH srithep + ChartKT (554008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (G 69%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 28 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #85056 (24/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650912-006 ED936018436TH มาริโอ (552316) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650912-029 ED911283404TH tiwakornwong (552310) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650913-021 ED760482851TH KEN2505 (552440) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ650915-003 ED817086594TH puttakun666 (552809) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ650915-004 EH793696917TH Coltd (552746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ650915-021 ED997832525TH ธนกฤต999 (552814) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650915-022 ED688784633TH บุญโขง (552816) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ650915-031 ED994384363TH องอาจ (552807) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
9 # 1อจ650915-035 TH011837NK587B bagio (552819) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650915-036 TH011837NK587B bagio (552823) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650917-026 TH011837V3G69B ขาล-เสือ (553131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650920-004 EJ038181069TH เสือสมิง (553384) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ650921-009 ED921369087TH nampoo (553562) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650921-011 ED851742366TH kanatatpalm (553561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650923-001 ED972320560TH golfsriracha (553799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650923-004 TH011838F99E7B Beer456 (553821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ650923-005 ED997053989TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ (553800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650923-009 ED896983910TH jack_mali (553803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650923-012 ED990263890TH yodkk (553808) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ650923-013 822573720216 srikriangkrai (553809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650923-016 ED938895325TH tongjoy (553812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ650923-022 ED970530804TH พลฐานวโร (553773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650923-029 EJ478246206TH Aum2543 (553775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650923-030 ED778799790TH สายอีสาน (553776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650926-007 ED029800546TH yyoyo (554140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650829-008 Buncha (550559) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650908-005 nattasak (551857) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650912-014 vijit (552313) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ650913-022 boonlers (552449) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ650914-007 ริณดา (552650) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650915-011 showgun (552810) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ650915-019 ลูกเมืองพิชัย (552815) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ650921-014 banana (553528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650922-007 phoomchai (553681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650923-013 jamespk (553788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ650923-015 Settawut (553793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ650923-020 varkimkub (553796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650926-016 chatchaik007 (554145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650926-027 การันตีพระ (554157) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ650926-028 การันตีพระ (554158) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 29กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650920-127 ED852146538TH ksomchai + beer2126 (553280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ พิมพ์ท้องอุ เนื้อตะกั่ว ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ650921-116 ED926571778TH maipa + pakansit (553439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
3 # 3อจ650921-146 ED944725705TH Vachirasorn + TONG_NK (553576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 86%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650921-155 ED939144098TH samsun + มังกรชล (553487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ650921-186 EH440360705TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ประวิทย์888 (553512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นนทบุรี
6 # 3อจ650922-016 Nantakarn + ธัชขลัง (553673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2/สภาพแต่งผิว) (650504-1006)
7 # 3อจ650922-120 EG967507519TH tagsmtd + WaruntornB (553643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 89%)
8 # 3อจ650922-122 EJ038227171TH jojamja + บอสตัน (553640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพร พิมพ์หน้าแก่ ล หางยาว เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
9 # 3อจ650922-126 ED974501088TH maipa + prasertpp (553651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
10 # 3อจ650922-147 822570822301 miniwave + ซูโม่ (553700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650922-163 ED945814305TH HopeMan + kasettum (553649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
12 # 3อจ650923-127 ED955528732TH จวบเมืองชล + เบญจรงค์888 (553733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ650923-144 ED868648339TH chutty + KANC3 (553723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2517 จ.บึงกาฬ (สภาพล้างผิว)
14 # 3อจ650924-001 ประดู่เหลือง + arun2515 (553828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(640604-228) (G 90%)
15 # 3อจ650924-003 หนองซอ + prasertkorn (553833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นทูลเกล้า เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (530821-042)
16 # 3อจ650924-004 pramual + Sasisinen (553839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ650924-005 yodpra + piwat (553841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศรัทธาบารมี พิมพ์นั่งเสกตะกรุด เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
18 # 3อจ650924-006 yodpra + piwat (553844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ทำน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
19 # 3อจ650924-007 ongjern + Narasak1987 (553849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(650903-2194)
20 # 3อจ650924-101 ED904092143TH Chot56 + Pukki9585 (553856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 815)
21 # 3อจ650924-102 ED959730698TH penpathum + พิชชากร (553859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
22 # 3อจ650924-104 ED749567113TH juipeter + numpraram2 (553865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ650924-105 ED580765383TH karan + ลูกพระใส (553868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
24 # 3อจ650924-106 ED965721562TH kengpo + เล็กอมตะชลบุรี (553875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)(650704-2022)

25 # 3อจ650924-107 EJ763954422TH yime2 + ชอบพิจิตร (553877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
26 # 3อจ650924-108 ED921391726TH Phanin + isarawut (553881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 68%)
27 # 3อจ650924-109 ED780142035TH ongjern + จุ๋มจิ๋ม (553884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(650126-1205)
28 # 3อจ650924-111 ED920568841TH showgun + สนบางกรวย (553825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ650924-113 RKWM000071159MA Seangchin + Dslam (553831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมหามงคล วัดกลางอ่างแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.สมุทรสาคร (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
30 # 3อจ650924-114 ED977330396TH Suklonkan + Vayu27 (553835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม
31 # 3อจ650924-115 ED749556566TH มังกรพัดถิ่น + พิมพ์พิมล (553838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม
32 # 3อจ650924-116 ED964014642TH wee2096 + Somysom (553843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650924-117 ED933167201TH PHLOI + nakorn05 (553846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์ฐานบัว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ650924-118 ED860542354TH sekson + น้องหมี (553850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)
35 # 3อจ650924-120 ED844898456TH pramual + ช้างมีสุข (553857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ650924-122 EJ041880613TH teespy + ขนมไทยแม่อารีย์ (553866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 82%)

37 # 3อจ650924-124 EJ041880613TH น้ากร + ขนมไทยแม่อารีย์ (553873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 69%)
38 # 3อจ650924-125 EJ041880613TH ท๊อปTURBO + (553876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 78%)
39 # 3อจ650924-126 EJ041880613TH keng_kung + (553878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 14869)
40 # 3อจ650924-127 EJ041880613TH บุญพา + ขนมไทยแม่อารีย์ (553879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
41 # 3อจ650924-128 EJ041880613TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (553883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
42 # 3อจ650924-129 EJ041880613TH TUPANTIP + (553887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5250)
43 # 3อจ650924-130 EJ041880613TH TUPANTIP + (553889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 76%)
44 # 3อจ650924-131 EJ041880613TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (553891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ชิด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
45 # 3อจ650924-132 EJ041880613TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (553893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (650906-1123)(G 61%)
46 # 3อจ650924-133 EJ041880613TH tiwakornwong + (553897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 67%)

47 # 3อจ650924-134 EJ041880613TH rock10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (553900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 71%)
48 # 3อจ650924-135 EJ041880613TH น้ำดอกไม้ + ขนมไทยแม่อารีย์ (553902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650924-136 EJ041880613TH confirmed + (553904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์นะชาลิติ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี
50 # 3อจ650924-137 EJ041880613TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (553906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)(650824-1040) (G 81%)
51 # 3อจ650924-138 EJ041880613TH taat_007 + ขนมไทยแม่อารีย์ (553910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ650924-139 EJ041880613TH title_uniteds + (553912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (650909-1076)
53 # 3อจ650924-142 EJ041880613TH ครูสมชาย + ขนมไทยแม่อารีย์ (553826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี(G 65%)
54 # 3อจ650924-143 EJ041880613TH sanko88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (553830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว จ.ปทุมธานี
55 # 3อจ650924-147 EJ041880613TH จอมทอง33 + (553852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว)
56 # 3อจ650924-148 EJ041880613TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (553855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 78%)
57 # 3อจ650924-149 EJ041880613TH พ่อฟอร์ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (553860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(650914-2011) (G 70%)

58 # 3อจ650924-150 ED796392999TH poshwises + ดำบ้านดอน (553864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข พิมพ์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ650924-151 ED425340195TH tiwakornwong + สยามอาร์ต (553834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม รุ่นเก็บเสียง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สกลนคร(G 79%)
60 # 3อจ650924-153 ED896639179TH rachata56 + punlopkamee (553837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง
61 # 3อจ650924-154 ED696398075TH naruephan + patrollawyer (553842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (ทำความสะอาดผิว)(G 79%)
62 # 3อจ650924-155 ED972312458TH TUPANTIP + อูกิม (553847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 60%)
63 # 3อจ650924-156 ED972312458TH Thanyapod + อูกิม (553851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 83%)
64 # 3อจ650924-157 ED975332536TH เมืองไทย + คูณสตางค์ (553854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
65 # 3อจ650924-158 ED975332536TH pramual + คูณสตางค์ (553858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
66 # 3อจ650924-159 EH175992421TH Toncow + joe4299 (553995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี(G 68%)
67 # 3อจ650924-160 ED904093339TH จิรัฏฐาโน + Maxkro (553861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดไก่เตี้ย เนื้อเงิน จ.ปทุมธานี
68 # 3อจ650924-161 ED795987078TH อุ๊อุ๊อุ๊ + Great (553869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อผาด กรอบทอง(G 75%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
69 # 3อจ650924-162 EJ038179017TH Su4433 + นกแก้ว (553874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2517 จ.ระยอง (650813-2067)(G 79%)

70 # 3อจ650924-163 EH574904917TH มหาราษฏร์ + (553880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญพระพุทธปริต หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สุรินทร์
71 # 3อจ650924-164 ED912461273TH jiravorn_b + (553885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pech_Muangchon
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (640506-126)(G 65%)
72 # 3อจ650924-165 ED915780276TH boonyuen + Tawatchai1889 (553892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 พิมพ์หลังเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
73 # 3อจ650924-166 EJ659068239TH บุลากรพงษ์ + ลูกวังสะพุง (553899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
74 # 3อจ650924-167 EJ659068239TH อ๊อบน้อยหอยสังข์ + ลูกวังสะพุง (553903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหูและกะไหล่ทองใหม่)
(S90%)
75 # 3อจ650924-169 EJ041880817TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (553911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
76 # 3อจ650924-170 EJ041880817TH Kanlp + ขนมไทยแม่อารีย์ (553915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(650914-1084)
77 # 3อจ650924-171 ED9059767368TH ดาวนาดง + nuy_two (553867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน กรอบเงิน(S 93%)
78 # 3อจ650924-172 EH574904925TH Khongthasen + (553870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
79 # 3อจ650924-173 ED975603980TH masterpiece + SAPATAR (554000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
80 # 3อจ650924-175 ED937665581TH thammawut + Tongten (553882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)

81 # 3อจ650924-176 ED98480071TH นนท์รามคำแหง + (553886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somboomboo
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(650827-1208)(G 79%)
82 # 3อจ650924-177 ED873465885TH ชายภีม + Burapha777 (553890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา
83 # 3อจ650924-178 ED872992982TH Naruedon2456 + ล้างจาน (553894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อราน)(G 80%)
84 # 3อจ650924-179 ED87299292TH เด็กสังขละ + ล้างจาน (553896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 90%)
85 # 3อจ650924-180 ED933159704TH Stump + nakorn05 (553901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดมณเฑียร เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
86 # 3อจ650924-181 ED904093342TH m-cot + Maxkro (553923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริดก้นอุดผง ปี 2519 จ.ระยอง
87 # 3อจ650924-184 EG388613264TH bongbiab + บุ๋มบิ๋ม (553932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนิรันตราย เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 51)
88 # 3อจ650924-185 ED792664524TH khunooms007 + ManSikhio (553936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2547 จ.นครปฐม
89 # 3อจ650924-186 ED899392545TH bongbiab + Nyusuktip (553939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
90 # 3อจ650924-187 EJ627467844TH tanit_p + microsoft (553944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(650906-2080)
91 # 3อจ650924-188 ED933736605TH chalur + ศักดิ์นรินทร์ (553946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650520-1098)(G 60%)
92 # 3อจ650924-189 ED878959667TH pramual + หมูอู๊ด (553949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระประธาน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

93 # 3อจ650924-190 EB666322617TH Naruedon2456 + ปราถนา (553953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย) (650714-1251)(G 68%)
94 # 3อจ650924-191 TH011838MF8G0B UDS-35 + สอปลายฟ้า (553958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
95 # 3อจ650924-193 ED952340900TH Susit0302 + เอ๋หลังเซ็น (553963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
96 # 3อจ650924-195 ED969402122TH Songpol_cg + armarging (553970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 62%)
97 # 3อจ650924-197 ED977902071TH Bobbie + jojo5 (553978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (650906-1029)
98 # 3อจ650924-198 ED971905429TH worawout + เจมส์โพธิ์งาม (553989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม
99 # 3อจ650924-200 ED981600673TH ฉัตรชัย98 + Chakkapud (553993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
100 # 3อจ650924-201 ED927051575TH Kwang6482 + Tanadol1969 (553907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ650926-108 ED921688457TH tiwakornwong + วุฒินันท์ (554074) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ ตลับทอง (น้ำหนัก 14.9 กรัม)(G 77%)
102 # 3อจ650926-154 EJ038178970TH สิงค์ใต้สายดำ + เสือสมิง (554062) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ ตลับทอง (น้ำหนัก 15.9 กรัม)(G 87%)
103 # 3อจ650926-191 ED936614739TH t_inkeaw + นนท์รามคำแหง (554105) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ ตลับทอง (น้ำหนัก 4.2 กรัม)(G 75%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 27 ก.ย. 2565 - 08:42 น.] #85053 (23/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650905-007 TH011836D54Y4B BuddaNa (551364) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
2 # 1อจ650906-004 ED858386236TH แว่นพระประแดง (551550) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650907-018 ED927409898TH เหน่งบางคู้ (551701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650912-005 EJ041410875TH Ksittiros (552312) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ650912-019 ED748339477TH OMBUN (552296) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ650913-005 ED814789687TH หนุ่ยเสื้อดำ (552429) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650915-032 ED435139788TH โต๋พระเครื่อง (552764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650917-001 TLIP000192693GW พาสุขพระเครื่อง (553081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650917-006 ED870298937TH anuwatpolsri (553087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650917-010 EJ038178572TH นกแก้ว (553093) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
11 # 1อจ650917-015 ED910889634TH พรวิภัทร์ (553097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ650917-021 ED897580792TH intermilan (553126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 1อจ650917-033 ED994607255TH naphat1981 (553124) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ650919-010 ED968502739TH aidteegon (553220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ650920-011 ED863677673TH PING007 (553399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650921-006 ED939134056TH goodmondays (553568) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ650922-001 ED869491907TH Pond2865 (553672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650922-004 ED919932635TH Gibsonhotza (553682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650922-007 ED950614213TH suksilp (553686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ650922-009 ED958549612TH patchaya (553690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650922-010 822568131534 สุธาสินี (553691) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ650922-013 ED828161353TH สารพัดกัน09 (553663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ650922-017 EB677038905TH zong2521 (553669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650922-018 ED968414328TH Thanapong36 (553671) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ650922-020 ED943104886TH bungbung (553674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650909-013 microsoft (552021) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650910-014 ชลชินเขต (552110) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
3 # 2อจ650912-015 เด็กท่าพระ (552300) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650915-002 wit_27 (552784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650915-009 vee2503 (552801) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
6 # 2อจ650916-024 ipattamulet (552947) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ650917-001 Jonesun (553069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650919-016 นครเมืองเก่า (553198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650920-027 maiizza (553386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ650922-001 อตกพระเครื่อง (553675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650922-006 phoomchai (553678) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ650922-008 singha_eak (553684) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ650922-015 jompol10 (553653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650922-016 Boonyaritsss (553656) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ650922-017 sakaekrung (553661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ650922-018 nukoolinc (553664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650922-021 ลาเสือ (553652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650922-022 ธัชขลัง (553657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ650923-001 ฅนบางใหญ่ (553772) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
20 # 2อจ650923-004 Siamclassic (553816) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
21 # 2อจ650923-018 เกษมสันต์99 (553817) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ650924-001 การันตีพระ (553829) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650912-116 EJ038227707TH กีตาร์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (552170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
2 # 3อจ650915-117 EH793696917TH Tatamm + Coltd (552765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน เนื้อผงว่าน จ.ระนอง
3 # 3อจ650915-151 TH011837NH0Y0B อรทัย960 + ton1111 (552713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ650916-014 miniluckman + เพิ่งหัดดู (552885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)(631001-470)
5 # 3อจ650916-158 ED872793655TH บอย_วัดแหลม + หลานตาจวบ (552912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ เนื้อผงปิดทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ650917-005 so-so + วินัย15 (552994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (630326-033)
7 # 3อจ650919-005 Nickklins + SamilaMT (553157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
8 # 3อจ650919-013 ผู้นำพล + มังกรพัดถิ่น (553158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 30 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร(G 88%)
9 # 3อจ650919-111 TH011837ZFYA1B ดราก้อนปิง + Sukan2525 (553147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ตรัง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่น/พิมพ์นี้
10 # 3อจ650920-119 ED959105589TH กิตช่างไม้ + ต้อมตราโล่ (553355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ650920-128 EJ038181055TH poshwises + เสือสมิง (553284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
12 # 3อจ650920-137 EJ038181055TH Apisiri + เสือสมิง (553317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ

13 # 3อจ650920-144 EJ659064705TH noppthai + ลูกวังสะพุง (553336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ650920-155 ED860539369TH pontat567 + น้องหมี (553272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ650920-164 ED990652356TH tonychan + Kan01 (553304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเลยฐาน ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ650920-170 ED946605379TH TEE_INTER + มะนาวแป้น (553332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสมาหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อดินลงแล็กเกอร์ ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
17 # 3อจ650920-180 822568840085 Nattyos + aoy789 (553373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดศาลาครืน เนื้อชินตะกั่ว ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่น/พิมพ์นี้
18 # 3อจ650920-184 822568823484 kiattisak + richmanshop789 (553267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ650921-013 rungrot + ชลชินเขต (553451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650921-014 dobae + microsoft (553453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
21 # 3อจ650921-109 ED436473992TH มหาเวส + Mnnuttapon (553486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดแขนขวาครุฑ)(G 91%)
22 # 3อจ650921-130 ED909853297TH Culpidnoi + thanodom (553500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุเตาทุเรียง พิมพ์ 20 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (ขนาด 7 ซม.)
23 # 3อจ650921-131 EH224975501TH pramual + ท๊อปTURBO (553504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปรกลูกยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้
24 # 3อจ650921-133 ED938183444TH รชตะธาดา + PANI_SAMIT (553511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวรมดำ)

25 # 3อจ650921-138 ED905973997TH pontat567 + nuy_two (553531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ650921-150 ED970711435TH kaohom1 + yutboss175 (553532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อคง วัดวังวรรพรส พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2523 จ.จันทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ650922-001 ๙อุอากะสะ + chai236 (553597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 7 ซม.)
28 # 3อจ650922-002 Ruengchai + kaity (553601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650217-1176)(G 65%)
29 # 3อจ650922-003 NAPATSADOL + (553604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
singha_eak
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึกและตัดหู) (581223-136)(G 63%)
30 # 3อจ650922-004 civilwork + ppffarm (553631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 450)(650829-1072)
31 # 3อจ650922-005 thipakon + sakaekrung (553608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(620111-117)
32 # 3อจ650922-006 nongnoom + สัมปัญโณ (553611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์(G 80%)
33 # 3อจ650922-008 พิชชากร + แฮปรามคำแหง (553619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้านางฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสี ปลุกเสก)
34 # 3อจ650922-009 PHLOI + แฮปรามคำแหง (553621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคันธารราษฏร์ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ650922-010 พิชชากร + แฮปรามคำแหง (553624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
36 # 3อจ650922-011 yime2 + wutpantip (553654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพิชัย กรุคลองตะเคียน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา


37 # 3อจ650922-012 เพชรอโยธยา + ลาเสือ (553659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดอีโต้ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก ปี 2535 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ650922-013 Lionado + jessepre (553662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนำโชคคุ้มภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 93)
39 # 3อจ650922-014 Energy_KDK + jessepre (553666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครปฐม
40 # 3อจ650922-101 EH266975198TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (553587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ทรัพย์กำเนิด
เหรียญหล่อพระซุ้มกอ ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
41 # 3อจ650922-102 ED904090730TH น้ำดอกไม้ + Maxkro (553590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650922-103 EH574904625TH chai99 + เหรียญหลวงพ่อคูณ (553593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดราชบพิธฯ รุ่นบูรณะวิหารน้อย เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650922-104 EH132022209TH pramual + aroonnurom (553594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(S 92%)
44 # 3อจ650922-106 ED869491907TH pompwa90 + Pond2865 (553600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดผิวด้านหลัง)
45 # 3อจ650922-108 ED960307402TH มอร์เมืองทอง + aboom2019 (553610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
46 # 3อจ650922-109 ED959827153TH new999 + เขยมาบตาพุด (553613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกบัว/หมายเลข 1430)
47 # 3อจ650922-110 ED959827153TH tanit_p + เขยมาบตาพุด (553616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)
48 # 3อจ650922-111 ED933162535TH nine8047 + nampeung168 (553705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพตัวแหวนชำรุด)(650409-1011)(G 43%)

49 # 3อจ650922-112 ED945233897TH Pondnineteen + thepmonkon (553622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(590404-090)
50 # 3อจ650922-113 EJ038178952TH Goodcobain + นกแก้ว (553625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี (650820-1142)
51 # 3อจ650922-114 EJ038178952TH Goodcobain + นกแก้ว (553627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี (650820-1141)
52 # 3อจ650922-115 ED945173685TH Tarkkyp + เรโกะจัง (553628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ650922-117 ED999982315TH newcharin + nakornbubri (553633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนปลอกมีด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (620527-107)
54 # 3อจ650922-118 ED999982315TH ทำดีธรรมดี + nakornbubri (553635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ650922-119 ED597449473TH ซีดานราชาเหรียญ + ch_wit14 (553639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อสำริด ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1648)
56 # 3อจ650922-121 EJ03827171TH มิสอามุน + บอสตัน (553636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานกว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
57 # 3อจ650922-123 EJ038227171TH Golfthip4564 + บอสตัน (553642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ650922-124 EJ038227171TH tagsmtd + บอสตัน (553646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ650922-125 EJ038236006TH eakkapong + หมูกุ๋น (553648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดธรรมประสิทธิ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เชียงราย
60 # 3อจ650922-127 ED853561137TH SIVILAI + makluayka (553655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง

61 # 3อจ650922-128 ED904090788TH พิชชากร + Blackk (553658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650922-130 ED931065598TH Naruedon2456 + (553668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์พระ
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (621011-104)(G 67%)
63 # 3อจ650922-131 ED963327370TH Win_Amulet + เซียนภูธร (553589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
64 # 3อจ650922-132 TH011838DBWJ2B บางศรีเมือง + Yamaruto (553591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
65 # 3อจ650922-133 ED365148851TH อรรถพล + supraraat (553595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ650922-134 ED990656335TH วัฒนไชย์ + Panya999 (553703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อโขลก ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
67 # 3อจ650922-137 ED951634188TH treasury + ชัยณรงค์ (553607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ650922-138 ED908717410TH ศิษย์ท่านขุน + jabee (553609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
69 # 3อจ650922-139 PEX07610007090 อภิชาติชุบทอง + Flukeiiiz (553614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
70 # 3อจ650922-141 ED961319027TH uhusiam + สนบางกรวย (553623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท.. (650819-1103)
71 # 3อจ650922-142 ED977301125TH บุษกร + anuphanboonsuk (553626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด)(630718-098)


72 # 3อจ650922-143 ED977301125TH Him2542 + (553702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anuphanboonsuk
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 68%)
73 # 3อจ650922-144 ED959518885TH tone555 + นัทกะน้ำ (553632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
74 # 3อจ650922-145 822570061854 nopakk + kandapmy (553634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ650922-146 822570061854 noyranong + บีเวียงพิงค์ (553637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
76 # 3อจ650922-149 ED938045828TH สวนดอก + Friday (553645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 33 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
77 # 3อจ650922-150 ED860540543TH บุญพา + น้องหมี (553647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ650922-151 TH0118388ZYZ6B Jirawat1986 + มิสอามุน (553588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)(650831-1008) (G 62%)
79 # 3อจ650922-152 ED749566651TH Tourjen + numpraram2 (553592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2555 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1823) **พระสภาพสวย
80 # 3อจ650922-153 ED939325532TH พ่อมด + สุวรรณโชค (553599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว วัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และหักซ่อม)
81 # 3อจ650922-155 ED929447899TH Tumtim + Danai33 (553605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง(G 65%)
82 # 3อจ650922-156 ED929447899TH ananpanit + Danai33 (553612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(S 91%)
83 # 3อจ650922-157 ED929447899TH Oat_Phk + Danai33 (553617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อสำริดก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 276)


84 # 3อจ650922-158 ED947077713TH Aukorat + boonsatit (553699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
85 # 3อจ650922-159 ED999591800TH สิงห์คำรณ + jj2424 (553620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
86 # 3อจ650922-160 EH772369205TH ศิริศักดิ์ + Wittaya1 (553629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
สิงห์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้องาแกะ จ.นครสวรรค์ (ขนาด 1.5 ซม./สภาพใช้) กรอบทอง(G 79%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรองให้กับเนื้องาแกะ
เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถมีบัตรรับรองฯ ตามกฎหมายงาช้าง

87 # 3อจ650922-162 ED990666148TH บารมีองค์พ่อ + เก่งจริงจริง (553644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดหัวงิ้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครสวรรค์
88 # 3อจ650923-001 Benyapa + ปัญจพล (553715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ด 3) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
89 # 3อจ650923-002 Aum2543 + ปัญจพล (553718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
90 # 3อจ650923-003 Nippit + anurak99 (553721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (650905-1060)(G 76%)
91 # 3อจ650923-004 nick1880 + anurak99 (553725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(650901-1125) (G 79%)
92 # 3อจ650923-005 WeeBangpree + (553730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เด็กบางคลาน
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
93 # 3อจ650923-006 reset-usb + prasertkorn (553736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1/สภาพทำความสะอาดผิว)
94 # 3อจ650923-007 lertsak + midori (553737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (650805-1215)
95 # 3อจ650923-008 khrawsadid + เอฟอาปาเช่ (553741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (630326-012)(G 82%)


96 # 3อจ650923-010 sur_suk + jamespk (553749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
97 # 3อจ650923-012 murbur + เกษมสันต์99 (553781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโปร่งฟ้า วัดสุทัศนฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 194)
98 # 3อจ650923-013 pornlimk + เกษมสันต์99 (553783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(650906-2036)
99 # 3อจ650923-101 EJ041881070TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (553713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อสำริด ปี 2475-2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
100 # 3อจ650923-102 EJ041881070TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (553717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธหลวงพ่อองค์ดำ มหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทา เนื้อทองเหลือง ประเทศอินเดีย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
101 # 3อจ650923-103 ED968416071TH santhai_n + สหายเมืองลิง (553722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
102 # 3อจ650923-104 ED970816912TH pornlimk + seranee (553724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรส วัดหนองม่วงไข่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.แพร่.. (650915-1136)
103 # 3อจ650923-105 BW82000173691CS Somyot2012 + ketanirut (553728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
104 # 3อจ650923-106 EJ030137775TH samsun + นกแก้ว (553731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (650729-1234)
105 # 3อจ650923-107 EJ030137775TH แก้วอุษา + นกแก้ว (553735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (650702-1060)(G 60%)
106 # 3อจ650923-111 ED749566974TH ท๊อปบางนรา + พิมพ์พิมล (553751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี


107 # 3อจ650923-112 ED749566974TH NUNG1789 + พิมพ์พิมล (553752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)
108 # 3อจ650923-113 ED962223855TH Goodcobain + Sitthichai1993 (553753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ650923-114 ED952925638TH คนเดินดิน + kritbig (553757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ650923-115 ED961134297TH ZRONKETHUMMPE + (553759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฟ้าลั่น
รูปถ่ายหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์หลังจาร จ.สมุทรปราการ (ไม่ระบุปีสร้าง)(650516-3006)
111 # 3อจ650923-117 ED955590045TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + อ๋อย77 (553763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทองศุข วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี
112 # 3อจ650923-118 ED955590045TH สุขกายใจ + อ๋อย77 (553766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี
113 # 3อจ650923-119 ED954151520TH noi70 + chuanchai2505 (553768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
114 # 3อจ650923-120 ED975320158TH keng_kung + ริณดา (553769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (650906-1056)
115 # 3อจ650923-121 ED975320158TH Game_krub + ริณดา (553711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลัง ต เนื้อผง ปี 2500 จ.นครปฐม.. (650907-1038)
116 # 3อจ650923-125 ED963733355TH pissanu007 + sane30 (553727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (621007-173)(G 65%)
117 # 3อจ650923-126 ED806354431TH ด่วนสุพรรณ + KID_2 (553729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
118 # 3อจ650923-129 ED904092130TH หนุนดวง99 + Maxkro (553745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ


119 # 3อจ650923-130 ED954151533TH Him2542 + chuanchai2505 (553746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
120 # 3อจ650923-131 ED947109420TH นิกส์เพชรเกษม + Berm_07 (553750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (590922-050)
121 # 3อจ650923-132 SXF661300000532 ossmaungkan + sheep9 (553818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 518) **พระสภาพสวย
122 # 3อจ650923-133 BBN500210829MN pramual + bboypm (553754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ650923-135 TH011838G9AU2B พิชชากร + Gap14 (553758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี
124 # 3อจ650923-136 RONG000189686E2 sudarat_P + jeera (553761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ650923-137 ED868453213TH Chatchaijew + C-Path (553764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเงินไหลมา ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำไยสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
126 # 3อจ650923-138 EJ038231777TH tiwakornwong + บอสตัน (553767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)
127 # 3อจ650923-141 ED872979632TH morning + golflampang (553712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 749/สภาพสวย)
128 # 3อจ650923-142 ED904092126TH daew1970 + Maxkro (553716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ650923-145 ED913146335TH น้ากร + ญาญ่าซัง (553726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี


130 # 3อจ650923-146 ED937676139TH pramual + manop2557 (553732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
131 # 3อจ650923-147 ED897575523TH จอมทอง33 + ตะแคงขวด (553734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี **พระสภาพสวย
132 # 3อจ650923-148 ED938268842TH ไกรศาล + Vayu27 (553740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5966)(G 62%)
133 # 3อจ650923-149 ED933158730TH NAN777 + tum087 (553743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
134 # 3อจ650923-150 RJD3000127450BQ nengdkny + พุทธบารมี 99 (553823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
135# 3อจ650924-119 ทนายโอ๊ต58+วุฒินันท์ (553853) ตลับทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 13.3 กรัม)
136# 3อจ650924-174 tiwakornwong+ทวีสิน (553872) ตลับทอง 1 องค์ ( G 76%)(น้ำหนัก 11.6 กรัม)

137 # 3อจ650920-165 EJ127040955TH loongmike + เวียงพิงค์ (553309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 26 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #85045 (22/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650830-016 ED890286513TH พระลพ (550680) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
2 # 1อจ650909-039 ED897099285TH aircadet (552029) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 1อจ650910-009 ED937630171TH บิ๊กบีม (552085) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ650910-015 ED949400365TH 6230(นู๋เป็ด) (552122) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ650910-016 TH01183719TW0B Aum2543 (552131) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650910-018 ED925418588TH toong (552103) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650910-022 ED864945190TH gymnastics (552134) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 1อจ650912-033 RHKM000064833ZM tar2499 (552262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650913-011 EH235957035TH เสือติดปีก (552431) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 1อจ650913-019 ED920581750TH สนบางกรวย (552447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ650913-020 ED938140815TH ปักต้นกล้า (552404) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ650913-022 ED938108151TH คุณศิระ (552411) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650914-005 ON6800542166YR Goodcobain (552637) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ650914-006 ED868948625TH maii_amulet (552622) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ650914-009 ED425457530TH yyoyo (552629) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ650914-012 ED900387160TH tongjoy (552634) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ650914-013 ED920467857TH sai-9ton (552648) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
18 # 1อจ650914-020 ED990819215TH akara (552640) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ650921-002 ED899270294TH nuthapol (553548) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650906-016 TEE_INTER (551547) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650910-007 banana (552105) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650910-020 AnanBhangananda (552151) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650910-021 vittaya14 (552153) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ650913-008 เมวิกา001 (552451) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ650913-011 wutpantip (552441) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ650913-012 wutpantip (552444) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ650913-013 wutpantip (552446) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 2อจ650913-016 ppffarm (552452) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ650913-018 BallDesign (552454) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ650913-020 nukro09 (552456) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ650913-021 ลูกระยอง (552459) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ650914-001 misterpou (552644) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ650914-003 pui1228 (552614) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ650914-010 ริณดา (552619) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ650914-011 ริณดา (552627) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650914-012 ริณดา (552636) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 2อจ650914-013 ริณดา (552639) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ650914-015 ริณดา (552647) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ650914-016 ริณดา (552651) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ650914-018 ริณดา (552655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ650919-007 wisarot (553183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650920-001 ปวพนธ์ (553372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ650920-024 pop_vat (553376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ650921-021 หนุ่มนนท์ (553538) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ650923-003 ราชสีห์ (553774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 2อจ650923-011 พันเปอร์เซ็น (553784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 2อจ650923-017 การันตีพระ (553710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650921-156 ED939144098TH pcha429 + มังกรชล (553490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
2 # 3อจ650922-017 ED118944459TH chai99 + กรอมูเลท (553709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ650923-109 tiwakornwong+Poo1980 (553742) ตลับทอง 1 องค์ ( G 64 %)(น้ำหนัก 9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 24 ก.ย. 2565 - 08:37 น.] #84998 (21/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650827-004 ED644604531TH print (550439) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
2 # 1อจ650908-001 EH875685972TH Kpeng999 (551828) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ650908-007 ED846251112TH ต้นอุทยาน (551852) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650908-017 ED998511694TH Label (551840) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ650909-004 ED526505322TH Juicy (552038) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ650909-006 ED830599810TH Ksittiros (552001) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ650909-013 ED87584497TH k9cob (552044) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ650909-020 ED902256241TH mootoo36 (552011) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650909-022 ED911143716TH ตะพาบ (552019) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650909-027 ED847550095TH maturuch (552045) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650909-028 ED907177143TH ปักต้นกล้า (552025) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650909-040 ED010870960TH akecrma (552034) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ650909-045 ED895048691TH bluezone69 (552046) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
14 # 1อจ650912-008 ED875856249TH k9cob (552320) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ650912-009 ED875856249TH k9cob (552323) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650912-011 ED907336026TH Nattapat123 (552331) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650912-012 ED917768202TH seranee (552321) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650912-014 ED936017930TH มหามณีจินดา (552333) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650912-015 ED662493752TH newty53 (552334) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ650912-018 ED748339477TH OMBUN (552328) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650912-024 ED688783496TH บุญโขง (552303) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 1อจ650912-025 ED921475580TH nongJN (552332) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
23 # 1อจ650912-028 ED911283418TH tiwakornwong (552305) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
24 # 1อจ650912-031 ED895048688TH bluezone69 (552315) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
25 # 1อจ650913-009 BCSD000157809JR มีดีพระเครื่อง (552443) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

26 # 1อจ650914-017 KBTKG00002856UJ sutee (552604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650914-024 BC6200008540466 siamclassic54 (552632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650915-037 EJ742551207TH thanrat (552772) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 1อจ650916-003 EJ038229209TH ขนมไทยแม่อารีย์ (552930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650916-022 EJ38480465TH เสือสมิง (552903) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ650916-025 ED951630345TH กล่องแก้ว (552933) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
32 # 1อจ650916-028 ED938166517TH คุณศิระ (552911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ650917-011 ED875868865TH BankHiWay (553121) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
34 # 1อจ650917-016 ED910889634TH พรวิภัทร์ (553101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ650919-003 SCSR000139859XA มีดีพระเครื่อง (553213) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ650920-001 ED939615910TH yoyomust (553377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650920-002 SSAN000072955Z2 สถาศิลป์ (553380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ650920-003 TH0118385ZSJ6B ThanaphatBoonrueng (553382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ650920-007 ED938182934TH kengsalaloi (553391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ650920-009 ED936599648TH จุ๊กกรู๊พระเครื่อง (553393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650920-010 ED904086602TH Ploy916 (553396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ650920-018 ED938891902TH tongjoy (553400) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ650920-020 ED941763364TH Paphatball (553402) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ650920-021 ED963505733TH suparerk (553398) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ650920-023 EJ566839978TH อาเต๋ (553401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ650920-027 MVLD000419153EG Zen123 (553404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ650921-001 ED697782817TH chabu (553578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ650921-003 TH011838AR0B3B phalao2000 (553554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ650921-004 EJ038181007TH นกแก้ว (553556) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ650921-010 ED996630345TH นันทวัฒน์ (553565) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ650921-015 ED870080798TH saowaluk12 (553563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
52 # 1อจ650921-019 ED919232385TH nongJN (553566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ650921-020 ED959117074TH พรวิภัทร์ (553567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ650921-021 ED959117074TH พรวิภัทร์ (553539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ650921-024 ED965602812TH nirun1975 (553542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ650921-027 ED916761857TH tiwa9977 (553545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 1อจ650921-029 EJ038226803TH จำปาเอฟซี (553551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ650921-030 ED938185272TH ปักต้นกล้า (553555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ650919-006 ED878293459TH golf2010 (553218) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650824-004 ริณดา (550033) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650831-013 ริณดา (550893) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650831-016 ริณดา (550811) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ650907-011 ริณดา (551699) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ650907-012 ริณดา (551704) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ650909-003 สยามเมืองยิ้ม (552014) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ650909-014 หนุ่มธนบุรี (552027) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650910-005 tang160946 (552117) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 2อจ650910-006 tang160946 (552126) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ650910-011 K_AERO (552137) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 2อจ650910-016 champ32 (552144) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650910-017 skyforce (552148) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ650910-018 rattasah (552150) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ650912-003 showgun (552306) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ650912-004 tongjoy (552302) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ650912-013 vijit (552308) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
17 # 2อจ650914-004 pui1228 (552570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650915-008 vee2503 (552795) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
19 # 2อจ650915-018 orborb (552802) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ650919-017 khunanu (553188) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
21 # 2อจ650920-003 donkingddd (553374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650921-003 piaric (553559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650921-005 เมวิกา001 (553564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 2อจ650921-016 samartw (553530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650921-020 QiciQ (553535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650921-022 Owarut999 (553543) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ650921-032 happynoi (553546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ650922-002 หมูหิน3276 (553677) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
29 # 2อจ650922-013 bigbrother (553688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650908-143 ED858376980TH Bobbie + AONGKALOY20 (551764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดคู่ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว)
2 # 3อจ650915-004 Nicha-Malee + Komsank (552712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 75%)
3 # 3อจ650915-006 สิงห์สยามศิลป์ + หรั่งวัดไตร (552721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 71%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ650915-016 tanit_p + microsoft (552760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดอินทรฯ พิมพ์ฐานหมอน เนื้อผง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ650915-144 EJ038228883TH keng_kung + (552693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาไต้ฮงกง มูลนิธิป๋อเต็กตึ้งสร้าง รุ่นกาญจนาภิเษก เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1013/หน้าตัก 3 นิ้ว)
6 # 3อจ650915-146 EJ038228883TH UDS-35 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรางค์ เนื้อดิน
7 # 3อจ650915-149 EX525285775TH อุ๊อุ๊อุ๊ + Tackled (552706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อดิน จ.สมุทรสงคราม
8 # 3อจ650915-152 ED888160474TH มิลิน + tiwa9977 (552715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 94%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ650916-015 นพดล2519 + Khaowin (552888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมขอบซ้าย)
10 # 3อจ650916-106 ED942352011TH alife + sak_laoareerat (552853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เม็ดกระดุมศรีวิชัย กรุเขาศรีวิชัย พิมพ์ชะลูด เนื้อดิน จ.สุราษฎร์ธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ650916-119 ED863541565TH ทรัพย์กำเนิด + นำโชค-ประจวบ (552898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ650917-139 ED436473051TH PharmX + Mnnuttapon (553039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ650917-141 ED914784395TH lertsak + boymoo4 (553048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดชมนิมิตร รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
14 # 3อจ650917-147 ED960711033TH Santi1989 + jamesza (553071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ650917-165 ED936577506TH khunrock + เสรีไทย (553134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อผงกำยานปิดทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5 ซม.)
16 # 3อจ650917-191 KLA00020037183 nco29-48 + หนุนดวง99 (553032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บน)(G 84%)
17 # 3อจ650919-112 TH01183807GG9B WeeBangpree + num8383 (553226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้

18 # 3อจ650919-123 ED998980689TH โพธาราม + blackvazabi (553182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ650920-002 Preawpan + Pboonchai (553250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
20 # 3อจ650920-102 1682200243235 naykrong + Ottokung (553285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 20005)
21 # 3อจ650920-106 ED949461197TH Jinn2555 + Nut0212 (553302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 564)
22 # 3อจ650920-110 ED915951744TH สมิงพราย + Birdsp44 (553319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
23 # 3อจ650920-121 KBKRG00043629YC ต้นคุง + PANI_SAMIT (553252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙)(G 68%)
24 # 3อจ650920-140 EJ038181055TH joeenok + เสือสมิง (553325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสิวลี พิมพ์ฐานสี่เหลี่ยม เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
25 # 3อจ650920-157 ED932008393TH โก๋โรจน์ + โพธาราม (553278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโคนสมอ หลวงพ่อยุ้ย วัดเปร็ง เนื้อผง ปี 2480 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ650920-193 822569117226 prasertpp + (553303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พ่อนะโมพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อหิน หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2520 จ.ชัยนาท
27 # 3อจ650921-002 Intra103 + piaric (553421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นอายุ 106 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปราจีนบุรี
28 # 3อจ650921-003 Intra103 + piaric (553422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.ปราจีนบุรี
29 # 3อจ650921-004 yodpra + piwat (553424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศรัทธาบารมี พิมพ์นั่งเสกตะกรุด เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
30 # 3อจ650921-005 yodpra + piwat (553427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเมตตาศิษย์ พิมพ์นั่งอ่านคัมภีร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.2 นิ้ว)
31 # 3อจ650921-006 teerasuk + Kang2525 (553430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
32 # 3อจ650921-007 teespy + Kang2525 (553435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
33 # 3อจ650921-008 khunpra + Theethuch (553438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังตรายางรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(650908-2062)
34 # 3อจ650921-009 TUPANTIP + fully (553440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
35 # 3อจ650921-011 จวบเมืองชล + tanu21 (553446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูพลิกแผ่นดิน หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 2241)
36 # 3อจ650921-012 กิจจำรูญ + tanu21 (553579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

37 # 3อจ650921-015 kttk2006 + microsoft (553456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ./หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
38 # 3อจ650921-016 Nottj + microsoft (553460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650921-017 อิ่มจัง + microsoft (553461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)
40 # 3อจ650921-101 ED945839633TH tamonwon + Friday (553465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
41 # 3อจ650921-102 ED887994653TH schan2514 + เสน่หา (553468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
42 # 3อจ650921-103 ED856147220TH วัฒนไชย์ + aun38 (553470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพคอราน)
43 # 3อจ650921-104 ED990666029TH Piyawatkrai2509 + Kan01 (553472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ650921-105 ED910487689TH Aonpra + kawin1980 (553473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธิ์พนมมือ เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ650921-106 ED944819204TH jompol10 + มะนาวแป้น (553477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก (ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ650921-107 ED896267509TH ยิ้มสยาม + น้อยหน่า (553581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุทธศิลา หลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
47 # 3อจ650921-108 ED647796637TH พันเปอร์เซ็น + moovip (553482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ650921-110 ED9990665916TH Nottj + พุทธคุณ05 (553489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งฟ้าแจ้ง วัดพระเชตุพนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650921-111 ED910335745TH Naruedon2456 + sevenptk (553420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
50 # 3อจ650921-112 ED823582969TH Mai2008 + หมากคาย (553423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
51 # 3อจ650921-113 ED426463655TH pramual + bongbiab (553425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650903-1133)
52 # 3อจ650921-114 ED918045996TH kenshiro2810 + Meetung (553432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
53 # 3อจ650921-115 ED935528747TH Kungfujay + toyota888 (553436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2514 จ.นครปฐม
54 # 3อจ650921-117 ED866697703TH joeenok + เซียนพละ (553444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
55 # 3อจ650921-118 ED866697703TH joeenok + เซียนพละ (553448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง

56 # 3อจ650921-119 ED925794592TH สุชาติ49 + misterpou (553450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 62%)
57 # 3อจ650921-120 EH320438655TH กรเมืองกาญจ์ + เสี่ยเมืองกาญฯ (553454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 341) **พระสภาพสวย
58 # 3อจ650921-121 ED990424566TH bioenjoy_k + 015669662 (553458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) **พระสภาพสวย
59 # 3อจ650921-122 ED935623164TH Nisila_zana + Prozeedzar (553575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
60 # 3อจ650921-123 EH772369298TH แก้วอุษา + Wittaya1 (553462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)(531126-019)
61 # 3อจ650921-124 ED929248558TH อรทัย960 + vespa2 (553471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 81%)
62 # 3อจ650921-125 ED954508966TH ต่อ_ถนนตก + Theerapon04 (553476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม (ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(570816-074)(G 85%)
63 # 3อจ650921-126 EB678531100TH tiwakornwong + kanlaya48 (553484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นชินบัญชรเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 170/น้ำหนักทอง 7.6 กรัม)
64 # 3อจ650921-127 ED967410948TH pontat567 + ChartKT (553488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650921-129 ED947368530TH Naruedon2456 + (553495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maii_amulet
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(650908-1290) (G 83%)
66 # 3อจ650921-132 ED802298924TH kopper + Tawatchai1889 (553508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (650905-2041)
67 # 3อจ650921-135 ED921369087TH แม้วจอมเทียน + nampoo (553520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้)(G 71%)
68 # 3อจ650921-136 ED943691197TH แฮปรามคำแหง + (553524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ข้าวตอกแตก
เขี้ยวหลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ
69 # 3อจ650921-137 EJ553539949TH lertsak + Pissawat29 (553526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุม่วงค่อม เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
70 # 3อจ650921-139 EH175992378TH poshwises + joe4299 (553533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ650921-140 EH175992378TH Mai2008 + joe4299 (553536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
72 # 3อจ650921-141 EH175992378TH sirikun + joe4299 (553503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือสมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ650921-142 ED392888565TH pramual + มาตรลพบุรี (553507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
74 # 3อจ650921-143 ED820522263TH เฮียรัก + peaky (553510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

75 # 3อจ650921-144 ED936741511TH ksomchai + ธนกฤตพระเครื่อง (553514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าจีน ท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุทัศนฯ พิมพ์ฐานเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ650921-145 ED997049658TH ruenthong + Tzsamsak (553517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(650827-1264)
77 # 3อจ650921-147 ED949245079TH cediato + ปากคลองเปรง (553523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท
78 # 3อจ650921-148 EO711086125TH ตุลา26 + nack168 (553525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
79 # 3อจ650921-149 ED775361015TH pramual + kamollim (553529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ650921-151 ED966014194TH เด็กระยอง + Komoot21 (553474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา(G 61%)
81 # 3อจ650921-152 ED928943534TH chaibangseemeang + (553478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
vorapot-p
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
82 # 3อจ650921-153 ED884745626TH pramual + dealer (553480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ650921-154 ED647796994TH logisman + หนองซอ (553483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี(G 81%)
84 # 3อจ650921-157 ED955703326TH BcBenz + ทวีสิน (553570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 79 ปี เนื้อทองคำ 80% ปี 2533 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 15 กรัม)(630418-061)
85 # 3อจ650921-158 65IJA00097710220 likhitja + GEARBAN (553494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 88%)
86 # 3อจ650921-160 EJ035804771TH Rakchart + golfsriracha (553499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
87 # 3อจ650921-161 RERW000077061QJ พุทธคุณพระแท้ + sanopporn (553428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ650921-162 ED281195265TH areemitr + civilwork (553433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (650820-1158)(G 63%)
89 # 3อจ650921-165 ED875277430TH keng_kung + SiripongLR (553452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
90 # 3อจ650921-166 ED914321659TH มอร์เมืองทอง + (553455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nammongkol895
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ (วัดชิโนรสสร้าง/สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)
91 # 3อจ650921-168 ED996038322TH saithip + Peak_Thachang (553463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้าและทำความสะอาดผิว)
92 # 3อจ650921-170 ED925777095TH numchoke2597 + สุชาติสาย2 (553469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(640419-176)
93 # 3อจ650921-171 ED994145068TH Teesan1709 + Aofphanu (553449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์

94 # 3อจ650921-173 ED944450731TH pramual + พจน์3841 (553464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
95 # 3อจ650921-174 ED901528500TH tiwakornwong + Promarin (553571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)
96 # 3อจ650921-175 TH011838ACRD5B Preawpan + amlueky (553467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
97 # 3อจ650921-176 ED949638504TH murbur + CREATIVE888 (553475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสร้อย วัดเลียบราษฎร์บำรุง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ650921-177 TH011838DKHQ3B kttk2006 + สิบแปด (553479) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
(โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
(โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
(โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
99 # 3อจ650921-179 ED926574275TH Naruedon2456 + น้องปุ๊ก (553485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขัวญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(641028-2033)
100 # 3อจ650921-181 ED933158139TH pramual + nakorn05 (553498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
101 # 3อจ650921-182 ED933158139TH สุวรรณดี + nakorn05 (553582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อเงิน ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
102 # 3อจ650921-183 ED964101854TH Burapha777 + natvjit (553502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(650813-2174)
103 # 3อจ650921-184 EF241091465TH มหามนต์ + pirawit (553505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2522 จ.กาญจนบุรี (ฝังตะกรุดทอง 96%)
104 # 3อจ650921-185 EH440360705TH เหน่งบางคู้ + ประวิทย์888 (553509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
105 # 3อจ650921-187 EB666303136TH sittisak + ปราถนา (553515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบเสมา เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ
106 # 3อจ650921-188 ED904090451TH bioenjoy_k + BoyRama2 (553518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ650921-189 EH022537745TH tiwakornwong + พยัคฆ์สมิง (553521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ จ.ปัตตานี กรอบเงิน(S 91%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 23 ก.ย. 2565 - 08:40 น.] #84995 (20/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650906-002 822530699314 สุธาสินี (551487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ650907-006 EJ506669905TH num1522 (551705) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 1อจ650907-007 SPAW00006357448 zitthinan (551683) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650907-012 EJ628838396TH Sawadee9 (551690) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ650907-013 EJ628838396TH Sawadee9 (551693) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ650908-009 ED934103777TH tookatun (551856) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ650908-011 ED921863394TH Viper (551859) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ650908-018 ED929336853TH ข้าวตอกแตก (551860) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ650908-019 ED917745436TH seranee (551845) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ650908-021 ED872764985TH หลานตาจวบ (551861) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650909-016 ED936520943TH เสรีไทย (551950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ650910-008 EH505426496TH nampoo (552132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650910-020 EJ038214969TH ซูโม่ (552147) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ650912-001 ED921655989TH วุฒินันท์ (552304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650912-002 ED770869849TH ChonChob (552307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650913-004 ED664397113TH Thana999 (552460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650914-001 EJ038217568TH บอสตัน (552581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650914-007 ED934114531TH SAHAKORN (552583) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650915-019 ED683716755TH คอปแมน (552804) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ650917-017 ED910889634TH พรวิภัทร์ (553103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650919-011 SKB1000202518PG Sorawit (553193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650919-013 TH0118383CAG5B Watchara (553200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650920-025 ED954128051TH วิสูตรนนทบุรี (553361) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ650920-026 ED954125051TH วิสูตรนนทบุรี (553364) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ650921-012 ED963020160TH thumma (553537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650921-013 ED428381296TH หม่อง (553540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650921-022 ED962230343TH kook582 (553544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650902-011 tontatto (551120) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650906-026 พุทธคุณ05 (551524) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650907-039 เด็กราชวิทย์_17 (551715) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ650908-010 Nathan666 (551814) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ650908-015 Charat11 (551820) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ650917-009 lovelyman (553415) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ650920-033 mut007 (553370) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ650921-001 การันตีพระ (553426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650921-023 การันตีพระ (553429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650921-024 การันตีพระ (553431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650921-025 การันตีพระ (553434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650921-027 การันตีพระ (553437) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ650921-028 การันตีพระ (553443) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ650921-031 การันตีพระ (553447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ650922-003 การันตีพระ (553584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ650922-004 การันตีพระ (553586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650907-152 EJ038207512TH เรโกะจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (551651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพปิดหน้ากากเงินใหม่)
2 # 3อจ650912-178 PTP8000191069M9 TEE_INTER + orborb (552295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ650913-157 ED910309330TH anurak99 + sevenptk (552376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ตะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%)
4 # 3อจ650914-139 EJ038228509TH Kampanat13 + (552546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงคลุกรักปิดทอง จ.ชลบุรี
5 # 3อจ650916-107 ED944723404TH พลายชาติ + ซุยคิขิง (552855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650916-125 EH728982002TH ปราถนา + OKK08 (552851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) กรอบทอง(G 67%)
7 # 3อจ650917-001 bussakorn + เหลืองหางขาว (552980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูพลิกแผ่นดิน หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 2919)
8 # 3อจ650917-101 TH011837V33X6B ทนายโอ๊ต58 + (553017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิตติ์ธเนศป้ายแดง
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
9 # 3อจ650917-104 ED931674188TH ppong2506 + teaw7 (553024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ650917-113 TH011837VY4D2B frist + rote39 (553047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
11 # 3อจ650917-164 ED921365403TH transport + isarawut (553083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก.)(G 66%)

12 # 3อจ650917-167 EJ038230374TH welding24 + บอสตัน (553090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดปากกา หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 2.5 นิ้ว)
13 # 3อจ650920-001 Nares10 + Pboonchai (553414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
14 # 3อจ650920-003 Watermelon + playboy2106 (553254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 81%)
15 # 3อจ650920-004 bioenjoy_k + ปวพนธ์ (553255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ650920-005 santhai_n + tontatto (553258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (641201-2035)
17 # 3อจ650920-006 MEENOI + wutisil (553261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(640514-361)
18 # 3อจ650920-007 teespy + workplace (553263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมงคลเก้า เนื้อเงิน ปี 2518 จ.นครปฐม
19 # 3อจ650920-008 แสงธรรม01 + Pmark18 (553265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนขวา)
20 # 3อจ650920-009 bioenjoy_k + Pmark18 (553269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)
21 # 3อจ650920-010 arjarnjo + maiizza (553273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
22 # 3อจ650920-011 Phonkhaokho + (553277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 966)(G 67%)
23 # 3อจ650920-012 murbur + sermsak (553281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ

24 # 3อจ650920-101 TH0118380T2B7B pramual + siriarpa (553411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ วัดรังษี พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650920-104 TH0118380N0D7B warning + พยัคฆ์สมิง (553295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคำ วัดหน่อพุทรางกูล รุ่นแรก ปี 2498 จ.สุพรรณบุรี
26 # 3อจ650920-105 TH0118383XM00B doramon2345 + เด็กแคมฟร็อก (553298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (580205-121)(G 63%)
27 # 3อจ650920-107 TH0118382S1X9B Pmark18 + แฟร้ง_007 (553306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ650920-108 6812203363509 หมูขาว4036 + Medkanoon (553310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650514-1181)
29 # 3อจ650920-109 ED920493777TH confirmed + Thanapong36 (553315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
30 # 3อจ650920-111 EJ038178691TH mekin + เสือสมิง (553324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650827-1265)(G 81%)
31 # 3อจ650920-112 TH0118386HRX9B MALIJEEP + pdarnswat (553327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ650920-113 ED904077129TH คนเดินดิน + Maxkro (553330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650920-115 ED959424137TH chuthaphat + manorom (553340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ลำปาง
34 # 3อจ650920-116 EJ038181109TH อ๊อบน้อยหอยสังข์ + เสือสมิง (553343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเคลือบ วัดหนองกระดี่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.อุทัยธานี (650827-1266)
35 # 3อจ650920-117 ED911523232TH HS2NAJ + yut157 (553349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา

36 # 3อจ650920-118 ED828766730TH manas1976 + Coltd (553352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)(S 91%)
37 # 3อจ650920-120 ED940944365TH sombatbs + Khanoon (553358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650908-1300)
38 # 3อจ650920-122 ED962214014TH akmobile9 + maii_amulet (553257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650908-1293)
39 # 3อจ650920-123 ED962214014TH แขกกำแพง + maii_amulet (553262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพซ่อมขอบซ้ายพระ) (650908-1289)(G 64%)
40 # 3อจ650920-125 ED867056003TH newcharin + ปรเมศวร (553270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
41 # 3อจ650920-126 ED956740585TH eaknaengnoy + สำรวมใจ (553275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
42 # 3อจ650920-129 EJ038181055TH shookiat + เสือสมิง (553288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
43 # 3อจ650920-130 EJ038181055TH PHLOI + เสือสมิง (553291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ650920-131 Aodaod-21 + เสือสมิง (553297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท(G 69%)
45 # 3อจ650920-132 EJ038181055TH thammarod + เสือสมิง (553301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
46 # 3อจ650920-133 EJ038181055TH masterpiece + เสือสมิง (553305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 258)
47 # 3อจ650920-134 EJ038181055TH tiwakornwong + เสือสมิง (553307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม

48 # 3อจ650920-135 EJ038181055TH TEE_INTER + เสือสมิง (553311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
49 # 3อจ650920-136 EJ038181055TH poshwises + เสือสมิง (553314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650920-138 EJ038181055TH Darksugar + เสือสมิง (553412) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ฐานแซมตื้น เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์คะแนนตื้น เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
51 # 3อจ650920-139 EJ038181055TH deeclub + เสือสมิง (553322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
52 # 3อจ650920-141 EJ659064705TH Watermelon + ลูกวังสะพุง (553329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 10 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
53 # 3อจ650920-142 EJ659064705TH jamespk + ลูกวังสะพุง (553333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
54 # 3อจ650920-143 EJ659064705TH prasertpp + ลูกวังสะพุง (553334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท[พระไม่แท้]
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท[พระไม่แท้]
55 # 3อจ650920-145 EW004582465TH nongJN + จังซีลอน (553339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
56 # 3อจ650920-146 ED966303103TH yime2 + หลานตาจวบ (553342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ650920-147 ED935542908TH รชตะธาดา + Suwattana2542 (553345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)


58 # 3อจ650920-148 ED856583128TH eaknaengnoy + natvjit (553413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (ไม่ตอกโค้ด)
59 # 3อจ650920-149 ED955534287TH Gunchon11 + yingaree (553407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 43149)
60 # 3อจ650920-150 ED990415048TH bioenjoy_k + 015669662 (553348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
61 # 3อจ650920-151 ED958570663TH บอยพระเครื่อง + Pakornpas (553410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี(G 69%)
62 # 3อจ650920-152 ED935542911TH Doitung + Suwattana2542 (553253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
63 # 3อจ650920-153 ED904077146TH พันเปอร์เซ็น + Blackk (553264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650920-154 EH175992280TH Kanthana + joe4299 (553268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
65 # 3อจ650920-156 ED860539369TH sudarat_P + น้องหมี (553276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650920-158 joe8878 + thaiman1947 (553282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NVTHPAYS405452583
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
67 # 3อจ650920-159 ED949416595TH ch_worathep + พระราม9 (553286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(650531-1020)
68 # 3อจ650920-160 ED971501203TH ตู๋สาธุ + สุทนต์ (553289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี


69 # 3อจ650920-161 ED948914038TH เอิร์น + สรานนท (553293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
70 # 3อจ650920-162 ED931657865TH cpall + teespy (553296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
71 # 3อจ650920-163 ED950620426TH natapoln + doramon2345 (553300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
72 # 3อจ650920-166 ED904077115TH somnuk + Manat (553313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา ตลับเงิน (น้ำหนัก 14.7 กรัม)(S 89%)
73 # 3อจ650920-167 ED996036560TH มอร์เมืองทอง + (553318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suwattana2542
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์ข้างอุ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
74 # 3อจ650920-168 ED866997190TH เปี๊ยกเขียว + รักษ์ดิน (553321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 วัดแสนสุขวิสุทธิวราราม เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.ชลบุรี (ขนาดสูง 13.5 นิ้ว)
75 # 3อจ650920-169 ED944762080TH แก้วอุษา + singha_eak (553326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12534)(650513-1077)
76 # 3อจ650920-171 ED946605379TH กวงยะลา + มะนาวแป้น (553338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
77 # 3อจ650920-172 ED946605379TH Boonmee888 + มะนาวแป้น (553344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ อว. สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด 11/สภาพใช้)
78 # 3อจ650920-173 ED946605379TH โพธาราม + มะนาวแป้น (553347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูวิธานวชิรคุณ วัดหนองตาทอง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
79 # 3อจ650920-174 EH994600575TH tiwakornwong + Nantakarn (553351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 (รตท.) เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 85%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้


80 # 3อจ650920-175 ED945743100TH Nono2009 + sornnarai (553353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นนทบุรี
81 # 3อจ650920-176 ED940230695TH am_pond + doramon2345 (553356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 28/สภาพสวย) (650912-2004)
82 # 3อจ650920-178 ED931693567TH lertsak + โกวบ้อ (553366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)
83 # 3อจ650920-179 ED935542925TH หลวงปู่ช้างให้ + PANI_SAMIT (553369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
84 # 3อจ650920-181 ED940944351TH แขกกำแพง + Khanoon (553256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650908-1302)
85 # 3อจ650920-182 ED998529457TH แพรวพรรณ + Rambo_thai (553259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
86 # 3อจ650920-183 EJ408294791TH Komsank + sane30 (553260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 88534)(640310-300)
87 # 3อจ650920-185 PD25224344TH Seangchin + ต๋องไตรมิตร (553271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระคันธาราษฎร์ ธนาคารไทยทนุสร้าง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 829/หน้าตัก 5.3 นิ้ว)
88 # 3อจ650920-187 ED973201229TH bioenjoy_k + (553279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิโรจน์เจริญวิทูฒ์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
89 # 3อจ650920-188 ED955525081TH tmbig + tayatang (553283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นอายุครบ 60 ปี ปี 2478 จ.พระนครศรีอยุธยา
90 # 3อจ650920-189 TNR500174957Y5 คุณเร_ธรรม์ชนก + ซากุระ (553287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัตตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3051/สภาพสวย)(G 65%)91 # 3อจ650920-190 THR5000174957Y5 Sunadi + ซากุระ (553290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2563/สภาพสวย)(G 66%)
92 # 3อจ650920-191 82256856481 ดราก้อนปิง + nukro09 (553294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
93 # 3อจ650920-192 ED948226348TH roykean + keattisak (553299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 70%)
94 # 3อจ650920-194 ED954744032TH บัวแก้ว + joeenok (553308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1124)
95 # 3อจ650920-196 PLF917800043871 nirun1975 + เจษเมืองกาญจน์ (553316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 81%)
96 # 3อจ650920-197 ED946008773TH t_inkeaw + Piyawan (553320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
97 # 3อจ650920-198 ED946008773TH kengkas + Piyawan (553323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 62%)
98 # 3อจ650920-199 TH011838534M6B harnwat + Watchara_Kp (553328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
99 # 3อจ650920-200 ED961321241TH morn-tharua + aomm35 (553331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (650110-1110)
100 # 3อจ650920-201 ED955536725TH cpat1 + Phichit_02 (553337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ650920-203 ED937673455ธTH new999 + manop2557 (553346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)
102 # 3อจ650920-204 ED945815141TH Lionado + ชินครับ (553350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2534 จ.นครปฐม

103 # 3อจ650920-205 ED948226334TH k_weerawat + keattisak (553354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 69%)
104 # 3อจ650920-206 ED905325564TH pramual + kaohom1 (553357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (650721-1307)(G 60%)
105 # 3อจ650920-207 ED851439291TH tiwakornwong + adiphong (553362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18200)(G 65%)
106 # 3อจ650920-208 MNKP000173807LW Patumwan67 + ซุยคิขิง (553365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ650920-209 MNKP000173807LW กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ซุยคิขิง (553367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.3 นิ้ว)
108# 3อจ650921-164 เด็กลาดกระบัง+กิมเล้ง (553445) สร้อยทอง 1 องค์ ( G 75%)(น้ำหนักรวม 34.6 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 22 ก.ย. 2565 - 08:42 น.] #84991 (19/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650827-008 ED881351148TH Intra103 (550443) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ650905-003 ED843767560TH สยามรุ่งโรจน์ (551378) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650906-018 ED493958439TH ทวารวดี (551554) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ650907-014 ED893775674TH opor1217 (551697) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650909-017 ED889061257TH หนุ่มหนองแคน (551955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650910-007 TLIP000190927RD พาสุขพระเครื่อง (552127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650913-001 ED921484808TH มงคลชัย (552414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650913-023 EB666167838TH Suradech (552448) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ650913-025 EB666167838TH Suradech (552453) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
10 # 1อจ650914-010 ED927206422TH somsak191 (552587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ650914-014 ED949605174TH PANI_SAMIT (552594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ650914-016 ED943101686TH bungbung (552601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650914-021 EJ038219983TH เวสแฮม (552625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650914-023 ED945804299TH beambeam1 (552630) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650914-025 EJ038176687TH เสือสมิง (552633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ650915-002 ED936041015TH มหามณีจินดา (552742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ650915-007 EJ512719929TH Tee59 (552752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650915-008 ED997014821TH Diws2533 (552755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650915-009 ED882587030TH ภูผามหาพรหม (552758) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ650915-010 ED944095806TH paein (552761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650915-011 ED852153825TH กชชโย19 (552774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ650915-012 ED89207366TH ปริศนาพระเครื่อง (552818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650915-013 ED748337017TH winaiaof (552781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ650915-014 ED920469251TH Thanapong36 (552783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650915-016 ED8979999805TH Bumpzaza (552787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650915-017 ED947370856TH PHLOI (552790) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 1อจ650915-018 Korphai (552794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650915-020 ED702768775TH Nippit (552798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650915-026 EJ03822883TH ขนมไทยแม่อารีย์ (552786) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ650915-027 EJ038228883TH ขนมไทยแม่อารีย์ (552793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ650915-028 ED927110361TH เต้เมืองพาน (552797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ650915-030 EB666230473TH yutthanaP (552799) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
33 # 1อจ650915-033 ED937804694TH สวนดอก (552768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650916-002 TH011837R22N1B pangza (552927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650916-004 ED962501430TH tongjoy (552931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ650916-006 EH241273021TH naphat61 (552935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650916-009 ED941337548TH บางแก้ว1976 (552938) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
38 # 1อจ650916-011 EH266975051TH ทรัพย์กำเนิด (552934) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ650916-014 EJ038229190TH ขนมไทยแม่อารีย์ (552939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ650916-018 ED997776488TH แม่หมอ (552943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ650916-026 ED839499411TH มาดหานทราย (552906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650916-027 ED941836375TH shyamal (552908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ650916-029 ED910889625TH พรวิภัทร์ (552915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ650916-031 EX555675006TH Starbucks (552924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ650917-002 ED952423273TH ตราชั่ง (553084) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 1อจ650917-008 822561576174 adisak197 (553091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ650917-012 ED952508708TH POOSIT (553088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ650917-014 ED910889648TH พรวิภัทร์ (553092) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ650917-019 ED042535647TH SarawutK10 (553107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ650917-022 ED954626923TH มีนบุรี (553128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ650917-024 SCBY00018678297 ดอกบัว99 (553129) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
52 # 1อจ650917-027 ED0879883077TH Teehatyai (553132) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
53 # 1อจ650917-028 ED958823813TH วุฒินันท์ (553135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ650917-029 ED967710219TH Kamkiw3839 (553137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ650917-030 ED949414722TH ป๋องณรงค์ชัย (553139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ650917-031 ED899378747TH koekoe (553109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
57 # 1อจ650919-001 822562631284 TANTEMU (553203) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
58 # 1อจ650919-002 ED997797837TH tayatang (553207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
59 # 1อจ650919-004 ED846267982TGH ต้นอุทยาน (553212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
60 # 1อจ650919-005 EH372598462TH treasury (553215) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
61 # 1อจ650919-007 TH011837YZHV4B worawout (553216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
62 # 1อจ650919-008 ED994379425TH ต่อเจริญนคร (553219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
63 # 1อจ650919-012 ED962612299TH วุฒินันท์ (553197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ560907-023 ริณดา (551720) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650831-001 ป้องนันปัง (550907) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650907-007 ริณดา (551681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650907-016 ริณดา (551706) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650907-018 ริณดา (551713) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650909-004 แก้วอุษา (551997) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ650909-008 เกษมสันต์99 (552028) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 2อจ650910-019 AnanBhangananda (552149) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ650914-019 aek1979 (552641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ650914-021 เกษมสันต์99 (552589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650914-024 tuk08 (552592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650914-025 Kong2525 (552669) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ650915-010 ถนัดซ้าย08 (552789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650915-013 พลฐานวโร (552791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ650915-014 nunthawat (552796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650916-001 chanram (552929) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ650916-002 chanram (552932) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ650916-006 นัทปทุม (552940) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 2อจ650916-009 พันเปอร์เซ็น (552944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650916-010 Martyns (552946) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ650916-021 TADVENTURE (552917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650916-027 ศตกมล (553418) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 2อจ650917-002 heretic (553070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ650917-005 นวะสาธุ (553074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ650917-007 นพรามสอง (553076) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 2อจ650919-008 suchawadee (553187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ650919-010 SeksitK (553192) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
28 # 2อจ650919-012 kttk2006 (553178) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
29 # 2อจ650919-013 สิงห์สอง (553190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650919-015 boonlunch (553195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650919-018 khunanu (553201) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
32 # 2อจ650919-019 wilairat_22 (553205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ650919-020 wat_khongbin (553209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ650919-021 เฑียรบูรพา (553206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ650920-036 การันตีพระ (553249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ650920-037 การันตีพระ (553251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ650921-018 การันตีพระ (553416) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ650921-019 การันตีพระ (553417) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650902-138 RSCP0001130772C masterpiece + Jackthanya (551060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อเงิน ปี 2522 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ650905-120 EJ03826928TH chay7 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่)
3 # 3อจ650906-167 ED881482143TH Nisila_zana + กุมารดำ (551509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปภาพหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ปี 2513 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650907-103 ED897553182TH warning + gnokia (551619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.กำแพงเพชร
5 # 3อจ650907-127 EJ038215258TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ซูโม่ (551580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหม่บางปลากด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ
6 # 3อจ650907-151 EJ038207512TH เรโกะจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (551647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเก้า ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ650908-130 EJ038207818TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (551790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี
8 # 3อจ650910-111 ED945802001TH jane77 + ธีรดา (552100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
9 # 3อจ650912-115 EJ038227707TH starthree + ขนมไทยแม่อารีย์ (552167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดกรรมการ)
10 # 3อจ650912-123 EJ038227707TH nung4066 + (552191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ650913-141 SSRR000103300WZ AChen + krisda (552384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)


12 # 3อจ650914-004 ณัชกิจ + nstnathapong (552493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ ตลับทอง (น้ำหนัก 19.5 กรัม)(G 79%) **พระสภาพหักซ่อมทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ650914-108 ED902277604TH Ton820 + รวมมิตร3737 (552667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงพ่อคำมี วัดศรีประจันตคาม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ปราจีนบุรี
14 # 3อจ650914-138 EJ038228509TH ศิษย์มีครู + ขนมไทยแม่อารีย์ (552542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตเจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
15 # 3อจ650914-162 ED888158541TH PHLOI + kajell3555 (552554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
16 # 3อจ650914-168 82253706255 Nisila_zana + ปังปังพระเครื่อง (552663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก(ตื้น) เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ650914-197 ED570595937TH tiwakornwong + งดงาม (552548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 359/เพชรแท้)(G 82%) **เพชรแท้จำนวน 4 เม็ด น้ำหนักต่อเม็ดประมาณ 2
สตางค์ต่อเม็ด
18 # 3อจ650915-105 EJ038228835TH Mysticism + (552704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นฉลองสะพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/หน้าตัก 8.7 นิ้ว)
19 # 3อจ650916-163 ED960302904TH Nisila_zana + Nutkungzad (552955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก(ตื้น) เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
20 # 3อจ650917-106 ED997778033TH ads1091 + porn100 (553028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ650917-142 ED908715630TH Rakchart + jabee (553052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดนางสาว จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ650917-143 ED952920644TH Aloha + superman_vuth (553055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ


23 # 3อจ650917-144 ED926653485TH patbangbon + noi70 (553059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.บุรีรัมย์ (650201-1048)(G 69%)
24 # 3อจ650917-145 ED856193215TH bank33 + songprapob (553062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหนุมานแผลงฤทธิ์ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
25 # 3อจ650917-146 EJ797806649HT เต้เมืองพาน + doramon2345 (553067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
26 # 3อจ650917-148 ED939910404TH tnpong + เจริญพรรุ่งเรือง (553075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.นครปฐม
27 # 3อจ650917-149 ED997833914TH Golfthip4564 + Ksittiros (553078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (วัดเกาะเสือสร้าง)
28 # 3อจ650917-150 ED437761085TH teespy + ดาวนาดง (553080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
29 # 3อจ650917-151 ED997131584TH thipakon + OMBUN (553011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดนาคกลาง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ (650903-2201)
30 # 3อจ650917-152 ED965901167TH kokza + ติ่งลี่ (553015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
31 # 3อจ650917-153 ED898931654TH บรมีหลวงปู่ทวด + mike1995 (553023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง)
32 # 3อจ650917-154 ED898931654TH transport + mike1995 (553026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5086)
33 # 3อจ650917-155 ED898931654TH transport + mike1995 (553030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 25494)
34 # 3อจ650917-156 ED898931654TH thammawut + mike1995 (553035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4162)

35 # 3อจ650917-157 EJ797806635TH บรีสพระช่วย + doramon2345 (553040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ650917-158 ED769392606TH lovehunterlove27 + planoi (553045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมประสิทธิ์ วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อสำริด ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6283)
37 # 3อจ650917-159 EJ038178688TH AChen + เสือสมิง (553051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (650903-2328)
38 # 3อจ650917-160 EX558781785TH sucheewa + pwongphu (553057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650917-161 ED959805365TH bluezone69 + เขยมาบตาพุด (553064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นะโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง
40 # 3อจ650917-162 ED959805365TH เป๋งบ้านค่าย + เขยมาบตาพุด (553072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 65%)
41 # 3อจ650917-166 ED936577506TH khunrock + เสรีไทย (553136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อผงหน้ากากเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.2 ซม.)
42 # 3อจ650917-168 EJ038230374TH sittisak + บอสตัน (553094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุ 86 ปี เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 61%)
43 # 3อจ650917-169 EJ038230374TH Chaiwatwong + บอสตัน (553096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ650917-170 RCRP000129946TQ พันเปอร์เซ็น + ปลากัดป่า (553100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
45 # 3อจ650917-171 EJ038178586TH juipeter + เสือสมิง (553105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2502 กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ650917-172 EJ038178586TH saithip + เสือสมิง (553108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สระบุรี

47 # 3อจ650917-173 EJ038178586TH เจริญพรหม + เสือสมิง (553111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
48 # 3อจ650917-174 EJ038178586TH พิชชากร + เสือสมิง (553114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650917-175 EJ038178586TH Darkaun + เสือสมิง (553117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ชลบุรี
50 # 3อจ650917-176 EJ038178586TH poshwises + เสือสมิง (553118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ650917-177 EJ038178586TH murbur + เสือสมิง (553119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ่าง วัดใหญ่สว่างอารมณ์ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.นนทบุรี
52 # 3อจ650917-178 EJ038178586TH Nicha-Malee + เสือสมิง (553120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
53 # 3อจ650917-179 EJ038178586TH tomying + เสือสมิง (553122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5090)
54 # 3อจ650917-180 EJ038178586TH pramual + เสือสมิง (553123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
55 # 3อจ650917-181 ED038178588TH โจ้ณอโยธยา + เสือสมิง (552979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
56 # 3อจ650917-182 EJ038178586TH วิบูลย์ + เสือสมิง (552983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
57 # 3อจ650917-183 EJ038178586TH meesati + เสือสมิง (552987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650917-184 EJ038178586TH พิชชากร + เสือสมิง (552993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อท้าว วัดจระเข้หิน เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)


59 # 3อจ650917-185 EJ038178586TH keng_kung + เสือสมิง (552996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
60 # 3อจ650917-186 EJ038230595TH Mai2008 + บอสตัน (552999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 73%)
61 # 3อจ650917-187 ED896276735TH พันเปอร์เซ็น + Darkaun (553006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
62 # 3อจ650917-188 ED938036429TH opasn + Khanoon (553009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
63 # 3อจ650917-189 ED940934456TH kridsanapong + tangmo- (553013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
septat
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (650719-1001)
64 # 3อจ650917-190 ED914976988TH ปราถนา + LUCKY411 (553016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650917-192 ED873663197TH Pmark18 + ขุนอิน (553037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
66 # 3อจ650917-193 ED963430615TH RedBlue + หนึ่งเมืองแพร่ (553042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพสวย
67 # 3อจ650917-194 ED856724979TH Goodcobain + heng9999 (553046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้าและแต่งองค์พระใหม่)(S 91%)
68 # 3อจ650917-195 EW004582425TH เจริญพรรุ่งเรือง + m-cot (553050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (650616-1058)
69 # 3อจ650917-196 ED844896398TH บีเวียงพิงค์ + FIREWALL (553054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา


70 # 3อจ650917-197 ED930219426TH ใบไผ่ใบตาล + jawnantawut (553144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ650917-199 EH175992245TH m-cot + joe4299 (553066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ650917-200 ED9385036450TH uthenkhukid + Khanoon (553068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650908-1299)
73 # 3อจ650917-201 EB666278723TH เป๋าแมน + บรีสพระช่วย (553073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (650902-2013)(G 64%)
74 # 3อจ650917-202 ED843364469TH klang_pra + cediato (553077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 1.2 นิ้ว) (620710-032)(G 58%)
75 # 3อจ650917-203 ED797377318TH Weerawat0310 + บุญโชค (553082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
76 # 3อจ650917-204 ED775360085TH pramual + kamollim (553085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ650917-205 ED775360085TH เสรีไทย + kamollim (553086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ650917-206 ED938149068TH Sasisinen + ปักต้นกล้า (553089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี.. (สภาพใช้และล้างผิว)(650509-1018)
79 # 3อจ650917-207 ED933145719TH นกจิ๊บ + piaric (553095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อเงินยวง ปี 2528 จ.พิจิตร
80 # 3อจ650917-208 ED926183288TH yyoyo + เฮียนพพร (553098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (650820-1161)
81 # 3อจ650917-209 ED827333180TH jompol10 + สิทธิวงค์ (553102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)(G 63%)

82 # 3อจ650917-210 ED932406903TH vechvespa + มงคลทิพย์ (553104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 76%)
83 # 3อจ650917-211 ED932406903TH Nong3514 + มงคลทิพย์ (552981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 86%)
84 # 3อจ650917-212 EJ475173646TH VUDDY54 + anaken (552986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นบูรณะฉัตร พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม)
85 # 3อจ650917-213 ED923159829TH เพิ่งหัดดู + tongjoy (552990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650714-2067)
86 # 3อจ650917-214 EJ923159829TH doramon2345 + tongjoy (552997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์แขนขีด(บี) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (650909-1015)
87 # 3อจ650917-215 ED992240843TH sitthawee + อุกฤช (553002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (650908-1287)
88 # 3อจ650919-001 jarunphant + FLOOKER (553149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(650908-1220)
89 # 3อจ650919-002 แขกกำแพง + ชินนิมอน (553151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
90 # 3อจ650919-003 Naruedon2456 + ชินนิมอน (553228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650919-006 eaknaengnoy + ateomak (553161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
92 # 3อจ650919-007 นกจิ๊บ + attta (553164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร93 # 3อจ650919-008 ไซม่อน + wilairat_22 (553166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระธรรมญาณนาวา วัดยานนาวา รุ่นสำเภาทอง เนื้อทองคำ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 24.6 กรัม) (650913-1052)
94 # 3อจ650919-009 THAI-PRA + ยุทธิชัย (553169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มาวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (540915-013)
95 # 3อจ650919-010 pornlimk + banana (553174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี.. (650915-1147)
96 # 3อจ650919-011 สุเรนทรชิต + มังกรพัดถิ่น (553150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
97 # 3อจ650919-012 ต่ายวัดหนึ่ง + มังกรพัดถิ่น (553154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
98 # 3อจ650919-014 surasity + ชัยปราการ (553227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
99 # 3อจ650919-015 ชาติไทยสมุทร + Pond27 (553162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (650702-2329)
100 # 3อจ650919-101 ESTS000241934 ayew1986 + เอ็มซีเค (553153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
101 # 3อจ650919-102 ED954627725TH ภูมิภัทรพระเครื่อง + (553155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เดียวคิงส์สยาม
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 85%)
102 # 3อจ650919-103 ED871619978TH อาราธนา + มะโหน่ง (553159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 8 ซม.)
103 # 3อจ650919-105 ED926567402TH sucheewa + poshwises (553163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650819-2066)
104 # 3อจ650919-106 ED926567402TH สถาศิลป์ + poshwises (553167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (640331-028)(G 91%)


105 # 3อจ650919-107 ED897581617TH komwoke + ตะแคงขวด (553171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง จ.สมุทรสงคราม
106 # 3อจ650919-108 RCRPOO1301677M กชชโย19 + ปลากัดป่า (553175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
107 # 3อจ650919-109 ED937638498TH tiwakornwong + มาม่าเป็ด (553179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5262)(650625-2045) (G 75%)
108 # 3อจ650919-110 EJ038234932TH deeclub + ขนมไทยแม่อารีย์ (553185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมาลัย สมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 10.5 นิ้ว/สภาพชำรุดส่วนล่าง)
109 # 3อจ650919-113 TH0118380TGG9B tum087 + num8383 (553224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง/สภาพล้างผิว)
110 # 3อจ650919-114 nengsilk + ราเชน8840 (553225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NVTHPAYPS197068580TH
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
111 # 3อจ650919-115 TH011837XCVV3B vechvespa + สมบูรณ์พระแท้ (553152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(G 62%)
112 # 3อจ650919-116 ED947065162TH Nong3514 + panthong2522 (553165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
113 # 3อจ650919-117 ED954123461TH noi70 + อนันตรา (553172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2496 จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
114 # 3อจ650919-118 PTPN0001471378J ปราถนา + Sogood35 (553176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 72%)
115 # 3อจ650919-119 EJ014716250TH titong + Pat029 (553180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)


116 # 3อจ650919-120 ED954742751TH bellic + โกวบ้อ (553186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ650919-121 ED943729391TH joeenok + kritbig (553170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
118 # 3อจ650919-122 ED931692938TH nop168 + ปภานลิน (553177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่พวง วัดสหกรณ์รังสรรค์ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.สระบุรี
119 # 3อจ650919-124 ED941755221TH Tazmania + nakornyong (553184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ล)
120 # 3อจ650919-125 SAI4000190041P8 aggie + mawin2520 (553191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
121 # 3อจ650919-126 RPTY000047864LQ pramual + A_Surachai (553196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
122 # 3อจ650919-127 RPTY000047864LQ บรีสพระช่วย + A_Surachai (553199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุดรธานี
123 # 3อจ650919-128 RPTY000047864LQ pramual + A_Surachai (553202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
124 # 3อจ650920-195 tiwakornwong + intermilan (553312) ตลับทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนัก 18.5 กรัม)
125 # 3อจ650920-202 tienmcn+keattisak (553341) กรอบทอง 1 องค์ ( G 70 %)(น้ำหนัก 2.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 21 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #84986 (18/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650905-001 ED995703695TH HopeMan (551376) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2# 1อจ650905-021 ED911247203TH tiwakornwong (551374) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ650907-017 ED927409898TH เหน่งบางคู้ (551689) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
4 # 1อจ650910-014 TH011836YDMR2B สายปั่น (552152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ650912-003 ED886798330TH มาริโอ (552309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ650912-021 ED939121962TH goodmondays (552286) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ650913-012 ED939106191TH goodmondays (552445) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 1อจ650914-008 ED795982314TH ตาต้น (552605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9# 1อจ650915-001 BSCD00015866472 มีดีพระเครื่อง (552806) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ650915-034 NVTHPAYPS523855314 Vincent (552808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650829-006 โพธาราม (550554) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ650830-028 อตกพระเครื่อง (550617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650902-013 boonlunch (551123) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ650909-006 เกษมสันต์99 (552022) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
5 # 2อจ650910-001 ekchai (552143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650910-002 hunter04 (552146) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ650910-015 phoomchai (552140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650912-002 midori (552288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ650913-010 nhoojoke (552437) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ650913-019 blue333 (552439) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ650915-003 vee2503 (552778) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ650915-004 vee2503 (552782) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ650915-005 vee2503 (552785) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ650915-006 vee2503 (552788) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ650915-007 vee2503 (552792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ650919-006 หมูหิน3276 (553181) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
17 # 2อจ650919-009 nouvo (553189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ650919-022 การันตีพระ (553148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650919-024 เด็กท่าพระ (553210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ650920-004 การันตีพระ (553229) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ650920-005 การันตีพระ (553230) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ650920-006 การันตีพระ (553231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ650920-007 การันตีพระ (553232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ650920-008 การันตีพระ (553233) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ650920-009 การันตีพระ (553235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ650920-010 การันตีพระ (553237) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ650920-011 การันตีพระ (553239) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ650920-012 การันตีพระ (553234) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ650920-013 การันตีพระ (553236) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ650920-014 การันตีพระ (553238) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ650920-015 การันตีพระ (553240) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ650920-016 การันตีพระ (553242) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ650920-017 การันตีพระ (553245) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ650920-018 การันตีพระ (553241) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ650920-019 การันตีพระ (553246) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ650920-020 การันตีพระ (553244) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ650920-021 การันตีพระ (553247) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ650920-022 การันตีพระ (553248) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ650920-023 การันตีพระ (553243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650907-113 ED914262160TH MoTeSaK + ปืนปราจีน (551585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดดอนศาลา เนื้อเงิน ปี 2530 จ.พัทลุง (พ่อท่านคลิ้ง ปลุกเสก)
2 # 3อจ650908-150 TH011836QXJTSB pondpra + pangza (551869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี กรอบเงิน(S 87%)
3 # 3อจ650909-162 EJ014738533TH ดีพร้อมพระเครื่อง + (551975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สหายเมืองลิง
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2516 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ650910-106 ED937415734TH โพธาราม + ริณดา (552083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)(650204-1043)
5 # 3อจ650912-143 EJ038216369TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (552270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)(G 78%)
6 # 3อจ650912-147 EJ038216369TH ChartKT + ซูโม่ (552282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(G 74%)
7 # 3อจ650912-181 ED949400808TH kampanat + ป๋องณรงค์ชัย (552189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคง เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ650913-001 chay7 + นายพอเพียง (552350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุหนองไคร้เทวดา พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่
9 # 3อจ650913-127 TH011836S6WV3B Titikorn + ธัญสักปฐมาธนสรร (552396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดกัลยาฯ ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ650913-136 ED696393118TH pjanon + patrollawyer (552362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี(G 78%)
11 # 3อจ650914-104 ED921361035TH โพธาราม + isarawut (552518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นตระกูลโจว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี(G 65%)12 # 3อจ650914-121 EJ038217571TH tiwakornwong + บอสตัน (552489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงลงยาหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(G 65%)
13 # 3อจ650914-141 EJ038228509TH warning + ขนมไทยแม่อารีย์ (552556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดแหลมฉบัง เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.ชลบุรี
14# 3อจ650914-166 ED928004815TH daew1970 + Stapornch (552571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพอุดซ่อมฐาน)(G 79%)
15 # 3อจ650914-173 EJ038221899TH magician + หมูกุ๋น (552595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(กลาง) เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
16 # 3อจ650914-192 ED882374940TH Preeda11 + punpun (552532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
17 # 3อจ650914-205 ED907897193TH chuthaphat + Nut0212 (552665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน(แจกเจ้าภาพกฐิน) เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 442) **พระสภาพสวย
18 # 3อจ650915-001 chane31 + Kungfujay (552702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 8864)(G 67%)
19 # 3อจ650915-002 boonlers + Kungfujay (552707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 871)(G 65%)
20 # 3อจ650915-003 pontat567 + prungthan (552711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดเคลื่อน)
21 # 3อจ650915-005 tiwakornwong + watkaow (552717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650524-1058)(G 90%)
22 # 3อจ650915-007 สว่างเลิศ + wutpantip (552726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.หนองคาย


23 # 3อจ650915-008 arthur9669 + Kang2525 (552730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
24 # 3อจ650915-009 ผู้นำพล + Kang2525 (552734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หมวกเจ็กหลังยันต์ใหญ่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี

25 # 3อจ650915-010 BankHiWay + orborb (552737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ650915-011 พิชชากร + orborb (552741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
27 # 3อจ650915-012 โก๋แก่ + orborb (552743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
28 # 3อจ650915-013 พงษ์ดินแดง + orborb (552747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
29 # 3อจ650915-101 ED926651215TH Komsank + noi70 (552687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650915-102 ED926651215TH เซียนน้อยหนึ่ง + noi70 (552691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
31 # 3อจ650915-103 ED994384350TH kueakool + องอาจ (552694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ650915-104 ED996914642TH myafter9 + สายอีสาน (552699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 29008)
33 # 3อจ650915-107 ED930096608TH atthasit + แบงค์_วิดวะ (552716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี


34 # 3อจ650915-108 ED937634828TH Bankbhawk + manop2557 (552719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650831-1202)
35 # 3อจ650915-110 ED904936834TH Goppy05 + Koklek (552822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมังมีศรีสุข เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2519 จ.ระยอง
36 # 3อจ650915-111 ED904936834TH Wirote2541 + Koklek (552735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร วัดท่าหลวง พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.พิจิตร
37 # 3อจ650915-112 TH011837N0945B น้ากร + Thanita2524 (552740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ650915-113 ED798550318TH Chatchaijew + พรหมมาตร์ (552744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ใหญ่หลังกุมารทองประสพโชค เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง/สภาพทาบรอนซ์ทองใหม่)
39 # 3อจ650915-114 LKL7000139009E7 magician + Piyanan1606 (552748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 63%)
40 # 3อจ650915-115 EB678411699TH จิ้งจกมหาเสน่ห์ + Jukkarin2543 (552751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 79%)
41 # 3อจ650915-116 ED811093835TH June2301 + Apisiri (552759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ ท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(S 93%)
42 # 3อจ650915-118 ED958401537TH supervigo + ริณดา (552769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650902-1096)
43 # 3อจ650915-119 ED996030085TH หลานตาจวบ + Suwattana2542 (552773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท
44 # 3อจ650915-120 RL419679617TH อ้วนอุดร + unvastar (552776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(G 78%)
45 # 3อจ650915-121 kitsanachai_1 + นาควารี (552701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBCNN00043561YM
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น/สภาพล้างผิว)(G 71%)


46 # 3อจ650915-122 ED860535455TH wiratwhite + น้องหมี (552705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
47 # 3อจ650915-123 ED960401310TH คนสยาม + vit_2513 (552709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง/สภาพสวย)
48 # 3อจ650915-124 TH011837JK4Q3B Nisila_zana + พยัคฆ์สมิง (552714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หลัง ๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี
49 # 3อจ650915-125 ED921942432TH yyoyo + เกียรติกังวาน (552718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
50 # 3อจ650915-126 ED921942432TH yyoyo + เกียรติกังวาน (552722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
51 # 3อจ650915-127 ED923454707TH toymlt + ศิษย์ปู่สง่า (552725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ราชบุรี
52 # 3อจ650915-128 EH979335467TH tanit_p + nongnoom (552729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ650915-129 ED895074215TH อภิชาติชุบทอง + bluezone69 (552732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)(650527-2055) (G 68%)
54 # 3อจ650915-130 ED994982812TH khrawsadid + Mynu157 (552738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะนาว เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสงคราม(G 69%)
55 # 3อจ650915-131 ED994982812TH tiwakornwong + Mynu157 (552745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)(G 63%)
56 # 3อจ650915-132 ED760484835TH Energy_KDK + KEN2505 (552749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (650820-1036)57 # 3อจ650915-133 ED905772805TH วัฒนไชย์ + Manunicon (552754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมเศียรขวา)
58 # 3อจ650915-134 ED889164384TH pjanon + มารวยค่ะ (552757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
59 # 3อจ650915-135 ED909252451TH LUCKY7 + ดุจติปิยะ (552762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง


60 # 3อจ650915-136 ED848957883TH RTHANIT + สรานนท (552763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 88%)
61 # 3อจ650915-137 ED959801902TH สมิงพราย + เขยมาบตาพุด (552767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
62 # 3อจ650915-138 ED828781710TH Doitung + คลับจับลิง (552771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (650903-2005)
63 # 3อจ650915-139 EG980079995TH บีเวียงพิงค์ + nooing (552775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650915-140 ED996176615TH Preawpan + Meetung (552777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
65# 3อจ650915-141 ED996176615TH pcha429 + Meetung (552686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
66 # 3อจ650915-142 ED905772791TH ปราถนา + Manunicon (552688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
67 # 3อจ650915-143 SCBY000185833U2 warning + Amulet33 (552689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นสร้างแท็งก์น้ำ พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
68 # 3อจ650915-145 EJ038228883TH คนคลองด่าน + (552696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพรมผิวใหม่)(G 81%)
69 # 3อจ650915-147 EJ038228883TH keng_kung + (552700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 5205/หน้าตัก 4.7 นิ้ว) (650907-2064)
70 # 3อจ650915-150 ED951222292TH korn88 + arjarnjo (552710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (5-6/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา(G 72%)

71 # 3อจ650915-153 ED888160474TH arthur9669 + tiwa9977 (552720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
72 # 3อจ650915-154 ED898922025TH tiwakornwong + mike1995 (552723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1304)
73 # 3อจ650915-155 SINT000062400PC keng_kung + nuniie17 (552727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
74 # 3อจ650915-156 ED861965938TH จิ้งจกมหาเสน่ห์ + suthatpong (552728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งเสือ เนื้อดิน ปี 2523 จ.จันทบุรี
75 # 3อจ650915-157 ED929038510TH Chaiong + Sompote (552731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
76 # 3อจ650915-158 ED949404844TH พรพระพุทธคุณ + พระเหรียญ (552733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดผิวแขนขวา)
77 # 3อจ650915-159 ED873456155TH engineer27 + Burapha777 (552736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 246)
78 # 3อจ650915-161 TH011837NJTP0B Bankbhawk + Kamthorn77 (552766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650801-1083) (G 60%)


79 # 3อจ650915-162 SLOMOOO8581238 sugar + GEARBAN (552770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์(G 79%)
80 # 3อจ650915-163 ED931673219TH nouvo + NongP3 (552820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
81 # 3อจ650916-001 Preawpan + Pboonchai (552841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
82 # 3อจ650916-002 มีดีพระเครื่อง + ยุทธิชัย (552844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (580128-017)

83 # 3อจ650916-003 pramual + kusuma69 (552849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650916-004 kingamulet + jessepre (552852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ร่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง) (540908-245)
85 # 3อจ650916-005 pipob61 + สร้างตัว (552956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
86 # 3อจ650916-006 ต้นคุง + kueyunon (552858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพสวย)(650803-2038)
87 # 3อจ650916-007 Pritetw + nottosaad (552861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึกมาก)
88 # 3อจ650916-008 chaiklang + Taenoi (552865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ650916-009 Nottj + พุทธคุณ05 (552870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาราช วัดพระเชตุพนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)


90 # 3อจ650916-010 Nottj + พุทธคุณ05 (552873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาราช วัดพระเชตุพนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
91 # 3อจ650916-011 Nottj + พุทธคุณ05 (552877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาราช วัดพระเชตุพนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
92 # 3อจ650916-012 Nottj + พุทธคุณ05 (552881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาราช วัดพระเชตุพนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
93 # 3อจ650916-013 ใบไผ่ใบตาล + ๙อุอากะสะ (552883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
94 # 3อจ650916-016 tosspong + tuk08 (552890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

95 # 3อจ650916-101 ศิลป์ + twongt (552837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้ รุ่นนิรันตราย เนื้ออัลปาก้า ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา. (630612-060)
96 # 3อจ650916-102 ED883263724TH ตึ่งนั้ง + inpotel2008 (552842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (571013-047)
97 # 3อจ650916-103 EJ419590469TH สมยศ5 + onntiwang (552846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ650916-104 ED904084014TH cpat1 + Maxkro (552847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
99 # 3อจ650916-105 PTPN000145981RC sur_suk + Sogood35 (552850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวชื้นจากการใช้)(G 78%)
100 # 3อจ650916-108 PTPN000146188AJ จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + Sogood35 (552857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช(G 83%)
101 # 3อจ650916-110 ED802297760TH ตุลา26 + Tawatchai1889 (552868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
102 # 3อจ650916-111 EB678430300TH wanitcha + thaiman1947 (552872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นนำฤกษ์หัวใจ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.ระยอง (หมายเลข 1393)
103 # 3อจ650916-112 ED992616351TH ทิศเหนือ + Poonan9955 (552874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้อตะกั่ว ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา
104 # 3อจ650916-113 BTEC000059676P8 joeenok + สถาศิลป์ (552876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบเงิน(S 88%)
105 # 3อจ650916-114 ED936606763TH เทพมรณะ01 + Bigbub (552880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก(ไม่มีเม็ดตา) เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
106 # 3อจ650916-115 RJ834037837TH chajks + feifei (552882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 75%)

107 # 3อจ650916-116 ED868646718TH เด็กระยอง + รัชตพล (552887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
108 # 3อจ650916-117 ED860401836TH masterpiece + schan2514 (552892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
109 # 3อจ650916-118 ED947405042TH ruamsup + นายแทนคุณ (552894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นให้ลาภคุ้มภัย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
110 # 3อจ650916-120 EB666214507TH แม็คพระเครื่อง + Boon789 (552900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมดำใหม่)
111# 3อจ650916-121 ED958403864TH keng_kung + ริณดา (552838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (ไม่ตอกโค้ด)(650901-2140)
112 # 3อจ650916-122 ED958403864TH ราชสีห์ + ริณดา (552840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย)(650902-1083)
113 # 3อจ650916-123 ED958403864TH ham2773 + ริณดา (552845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์ยันต์ทะลุ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (650902-1071)
114 # 3อจ650916-124 ED948904490TH mark2542 + rada888 (552848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
115 # 3อจ650916-126 EH942382336TH Kwang6482 + paulteay (552854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (640619-280)
116 # 3อจ650916-127 ED934070084TH pramual + พระประแดง26 (552859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
117 # 3อจ650916-128 ED936727395TH บรีสพระช่วย + ssakda (552862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ขอนแก่น
118# 3อจ650916-129 ED941229225TH ทิศเหนือ + Kkanchana (552867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)


119 # 3อจ650916-130 ED904084059TH Doitung + Maxkro (552871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
120 # 3อจ650916-131 ED944077507TH kennyhsieh + Tid-Tom (552879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ650916-132 EB680871138TH tiwakornwong + Oat-Trat (552884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(650728-1135)
122 # 3อจ650916-133 EB680871138TH tiwakornwong + Oat-Trat (552891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (650901-1152)
123 # 3อจ650916-134 EB680871138TH tiwakornwong + Oat-Trat (552896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 65%)
124 # 3อจ650916-135 ED932417305TH watercolour + มงคลทิพย์ (552902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 18926/น้ำหนักทอง 22.7 กรัม) (สภาพชำรุดปลายพระเกศ)
125 # 3อจ650916-136 ED932417305TH tiwakornwong + มงคลทิพย์ (552905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
126 # 3อจ650916-137 ED936029283TH อ้อยป่า + มาริโอ (552910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี
127 # 3อจ650916-138 ED393183094TH อุ๊อุ๊อุ๊ + Kai-sila (552960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ650916-139 ED688791515TH Aof_GM + บุญโขง (552916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
129 # 3อจ650916-140 EJ038225502TH floi456 + เวสแฮม (552921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)130 # 3อจ650916-141 ED920477774TH isoda + surasak_bpb (552839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
131 # 3อจ650916-142 ED790475559TH ratchaplee + natthaphon (552958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
132 # 3อจ650916-143 TH0118376DFP0B Patumwan67 + Aum2543 (552843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตตฺโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
133 # 3อจ650916-144 ED862359197TH bigsong + warning (552856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี (สภาพล้างผิว)
134 # 3อจ650916-145 ED803968974TH transport + mai1975 (552860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม(G 73%)
135 # 3อจ650916-146 ED938166517TH P-Pong + คุณศิระ (552864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ136 # 3อจ650916-148 ED911287905TH pontat567 + vorapot-p (552869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650317-3007)(G 60%)
137 # 3อจ650916-149 ED911287905TH Phichit_02 + vorapot-p (552875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
138 # 3อจ650916-150 ED911287905TH Phichit_02 + vorapot-p (552878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
139 # 3อจ650916-151 ED4253185263ธTH santhai_n + สยามอาร์ต (552886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดไลยฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ลพบุรี (สภาพใช้สึก)(G 74%)
140 # 3อจ650916-152 ED945461038TH Nantakarn + nut141 (552889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(650826-1059) (G 61%)
141 # 3อจ650916-153 ED927017534TH Park--PrapradanG + ตี๋กฤต (552893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง พิมพ์สระอิไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
142 # 3อจ650916-154 ED927017534TH Park--PrapradanG + ตี๋กฤต (552897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง พิมพ์สระอิไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
143 # 3อจ650916-155 ED938236310TH Aonpra + Vayu27 (552959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
144 # 3อจ650916-156 ED378389652TH sthianphong + yongyot (552901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
145 # 3อจ650916-157 ED905963195TH pontat567 + nuy_two (552907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
146 # 3อจ650916-159 ED426463267TH pramual + bongbiab (552913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650901-1245)
147 # 3อจ650916-160 TH011837JTYCB บุษกร + Watchara_Kp (552918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์สองชาย เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 74%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
148 # 3อจ650916-161 ED216467873TH หมีจันทบุรี + supatjakin (552895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงพ่อเกีย วัดกุมรินทร์กุฎีทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2458 จ.สมุทรสงคราม
149 # 3อจ650916-162 ED953905008TH กิมเล้ง + k_toon (552899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุท่าเสา เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
150 # 3อจ650916-164 ED998852835TH pramual + jingmanu (552904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ใบสาเก ๒ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
151 # 3อจ650917-002 akmobile9 + goodaomzc (552984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)

152 # 3อจ650917-003 Nathan666 + goodaomzc (552988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650706-1092) (G 88%)
153 # 3อจ650917-004 nueng39 + นวะสาธุ (552991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2466
154 # 3อจ650917-006 yodpra + piwat (552998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.8 นิ้ว)
155 # 3อจ650917-007 yodpra + piwat (553001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเมตตาศิษย์ พิมพ์นั่งอ่านคัมภีร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
156 # 3อจ650917-008 yodpra + piwat (553004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
157 # 3อจ650917-009 yodpra + piwat (553007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศรัทธาบารมี พิมพ์นั่งเสกตะกรุด เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
158 # 3อจ650917-010 ปราถนา + หรั่งวัดไตร (553012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(G 68%)
159 # 3อจ650917-102 TTLY000330464DL RYUTA + numpraram2 (553019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่ว จ.ราชบุรี


160 # 3อจ650917-103 ED863946959TH ลูกวังสะพุง + Joker789 (553022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
161 # 3อจ650917-105 REKB0000870487Q yungsiam + ตะกรุดโทน (553025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เม็ดประคำหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อผง จ.ชัยนาท
162 # 3อจ650917-107 TH011837TT281B Yiddo + babyboyza18 (553141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 4976/สภาพสวย)
163 # 3อจ650917-108 ED952423273TH วราวุธ + ตราชั่ง (553031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

164 # 3อจ650917-109 ED927040745TH Gthammarat + Tanadol1969 (553034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พรพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงปลา เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
165# 3อจ650917-110 EJ038230272TH Eikkiwacdp + บอสตัน (553038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 67%)
166 # 3อจ650917-111 ED828129551TH pramual + เจริญ42 (553041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
167 # 3อจ650917-112 ED922454935TH Goodcobain + yut157 (553044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
168 # 3อจ650917-114 TH011837UE754B Phanin + เด็กอ่างหิน (553049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 240)(G 69%)
169 # 3อจ650917-115 BANA0001221977F NOP_BU8 + ฐานแซม (553053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี (620926-222)
170 # 3อจ650917-116 EJ038229521TH deeclub + ขนมไทยแม่อารีย์ (553056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานสร้าง เนื้อเรซินปิดทอง จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)171 # 3อจ650917-117 EJ038229521TH เอื้องแซะ + ขนมไทยแม่อารีย์ (553060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
172 # 3อจ650917-118 EJ038229521TH keng_kung + (553061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
173 # 3อจ650917-119 EJ038229521TH AChen + ขนมไทยแม่อารีย์ (553063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 6.8 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
174 # 3อจ650917-120 EJ038229521TH sugar + ขนมไทยแม่อารีย์ (553065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

175 # 3อจ650917-121 EJ038229521TH kengpo + ขนมไทยแม่อารีย์ (552985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
176 # 3อจ650917-122 EJ038229521TH รชตะธาดา + (552989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองคำ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.9 กรัม)
177 # 3อจ650917-123 EJ038229521TH chajks + ขนมไทยแม่อารีย์ (552992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
178 # 3อจ650917-124 EJ038229521TH น้ำดอกไม้ + ขนมไทยแม่อารีย์ (552995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
179 # 3อจ650917-125 EJ038229521TH พีรยุทธ + ขนมไทยแม่อารีย์ (553000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา รุ่นแรก พิมพ์ศูนย์ผ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นราธิวาส180 # 3อจ650917-126 EJ038229521TH anndamun + (553003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
181 # 3อจ650917-127 EJ038229521TH nengdkny + ขนมไทยแม่อารีย์ (553005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
182 # 3อจ650917-128 EJ038229521TH naret18 + ขนมไทยแม่อารีย์ (553008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม (สภาพหักซ่อมและลงรักปิดทองใหม่)
183 # 3อจ650917-129 EJ038229521TH ต่อ_ถนนตก + (553010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ปัตตานี(G 68%)
184 # 3อจ650917-130 EJ038229521TH ferluci + ขนมไทยแม่อารีย์ (553014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อผงชานหมาก ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบขวา)(G 62%)
185 # 3อจ650917-131 EJ038229521TH เด็กสังขละ + ขนมไทยแม่อารีย์ (553018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)

186 # 3อจ650917-132 EJ038229521TH doramon2345 + (553020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพแต่งผิว)
187 # 3อจ650917-133 EJ038229521TH keng_kung + (553021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
188 # 3อจ650917-134 ED952508708TH AnanHH + POOSIT (553140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
189 # 3อจ650917-135 ED868628453TH bungbung + รัชตพล (553027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
190 # 3อจ650917-136 ED897580951TH ATTORN43 + ตะแคงขวด (553029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
191 # 3อจ650917-138 RWOT0000493752N noppthai + paoku (553036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
192 # 3อจ650917-140 ED933143443TH BangRuk + nokxxx22 (553043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2507 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
1 93# 3อจ650919-004 tiwakornwong+nouvo (553156) ตลับทอง 1 องค์ ( G 84 %)(น้ำหนัก 22.3 กรัม)
1 94# 3อจ650919-104 พ่อมด+สุชาติสาย2 (553160) กรอบทอง 1 องค์ ( G 72 %)(น้ำหนัก 5.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 20 ก.ย. 2565 - 08:38 น.] #84983 (17/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650831-008 ริณดา (550879) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 2อจ650917-008 เอฟอาปาเช่ (552982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650914-209 EH385281673TH mootoo36 + ตำรับไทย (552593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองเรือนไทยฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2553 จ.ชัยนาท

2 # 3อจ650917-163 Tatamm+สุทนต์ (553079) กรอบทอง (ทอง/เงิน) 1 องค์ (G 82%)(น้ำหนัก 2.8 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 19 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #84980 (16/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650824-031 ED795824066TH ตาต้น (550006) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650826-010 ED777287145TH นันทวัฒน์ (550295) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ650826-034 ED803870541TH มะยมพุทธคุณ (550299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650901-016 QSV0194000128551 thanaj (550990) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650902-012 ED857988963TH OMBUN (551078) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650903-016 EB666115963TH pumcha (551236) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
7 # 1อจ650905-011 ED910846727TH SOMDED (551390) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650905-022 ED911247203TH tiwakornwong (551380) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 1อจ650906-001 822530699314 สุธาสินี (551546) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ650906-019 ED929690765TH tongjoy (551555) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650907-008 SPAW00006357448 zitthinan (551687) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ650907-011 ED856717071TH heng9999 (551686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ650907-016 ED915940097TH Birdsp44 (551692) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ650907-021 ED930806245TH maii_amulet (551696) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650908-006 ED919567279TH ขุนพลมะพร้าวอ่อน (551846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650909-012 KBNM200011793JA Yui_jaa2528 (551942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650909-037 EJ038207852TH ขนมไทยแม่อารีย์ (552039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650909-043 ED899085712TH mix12 (552040) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650912-027 ED921526264TH kaiza19 (552327) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ650912-030 ED924647482TH linyikaiii (552329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ650914-003 ED917229707TH ไทรปัณ (552615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
22 # 1อจ650916-030 ED910889625TH พรวิภัทร์ (552925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650817-005 ริณดา (549244) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ650818-024 legallaw (549344) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ650824-007 ริณดา (550007) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ650831-006 ริณดา (550870) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ650831-007 ริณดา (550874) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650831-009 ริณดา (550882) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650831-010 ริณดา (550888) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
8 # 2อจ650831-015 ริณดา (550905) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650902-008 tontatto (551109) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ650902-017 แม็คพระเครื่อง (551122) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ650903-004 vipawadee (551208) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ650903-013 Gaokod2549 (551243) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ650906-013 pump992 (551517) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650906-014 pump992 (551520) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ650907-003 ริณดา (551655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650907-004 ริณดา (551662) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ650907-005 ริณดา (551670) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
18 # 2อจ650907-008 ริณดา (551688) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ650907-009 ริณดา (551691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ650907-019 ริณดา (551714) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ650907-020 ริณดา (551721) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ650907-021 ริณดา (551716) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 2อจ650907-022 ริณดา (551718) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ650907-024 ริณดา (551717) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 2อจ650907-028 madeowsri (551719) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 2อจ650907-029 madeowsri (551724) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
27 # 2อจ650907-031 pramual (551726) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
28 # 2อจ650907-033 เกียรติกังวาน (551728) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
29 # 2อจ650908-012 Krongsin (551864) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ650908-016 สุเรนทรชิต (551810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ650909-007 เกษมสันต์99 (552024) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
32 # 2อจ650910-010 tang160946 (552096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ650910-013 ต้นณเมืองกุย (552139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ650912-016 Boonmee888 (552318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ650913-001 donkingddd (552415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ650913-002 เดียวคิงส์สยาม (552418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 2อจ650916-003 โอ๋เมืองพาน (552922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ650916-007 การันตีพระ (552835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ650916-008 การันตีพระ (552836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ650917-003 การันตีพระ (552961) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
41 # 2อจ650917-050 การันตีพระ (552962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ650917-051 การันตีพระ (552963) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 2อจ650917-052 การันตีพระ (552964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ650917-053 การันตีพระ (552965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ650917-054 การันตีพระ (552966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
46 # 2อจ650917-055 การันตีพระ (552967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ650917-056 การันตีพระ (552968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ650917-057 การันตีพระ (552969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ650917-058 การันตีพระ (552970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 2อจ650917-059 การันตีพระ (552971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ650917-060 การันตีพระ (552972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 2อจ650917-061 การันตีพระ (552973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 2อจ650917-062 การันตีพระ (552974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ650917-063 การันตีพระ (552975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ650917-064 การันตีพระ (552976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 2อจ650917-065 การันตีพระ (552977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
57 # 2อจ650917-066 การันตีพระ (552978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650905-105 EJ038206928TH พิชชากร + ขนมไทยแม่อารีย์ (551285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ตรัง
2 # 3อจ650906-172 EJ662468280TH wanitcha + ขนมกรุบ (551514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยนิรันตราย พิมพ์เตารีด เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา(หมายเลข 8)(S 91%)
3 # 3อจ650907-108 ED899077217TH natakrit + พจน์3841 (551639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650907-128 EJ038215258TH เบิ้มบารมีคูณ + ซูโม่ (551582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์แววนกยูง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อน้อยสร้าง)
5 # 3อจ650907-185 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ650926-015
6 # 3อจ650908-172 EJ577197435TH Sinner44 + ชอบพิจิตร (551817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประทานพร เนื้อผงว่าน
7 # 3อจ650909-001 Jokaiwan + มรดกเมืองไทย (551871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สามขา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4834/หน้าตัก 5 นิ้ว)
8 # 3อจ650909-101 ED780021385TH อุ๊อุ๊อุ๊ + tang160946 (551896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อดิน จ.สมุทรสงคราม
9 # 3อจ650909-103 ED990627572TH panitan + Kan01 (551901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดอรุณฯ เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ650910-149 เด็กลาด508 + Marksiam007 (552068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NGWW000216672KA
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ650912-110 ED856053686TH พระพุทธคุณ55 + pongpong9 (552259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี


12 # 3อจ650912-142 ED038216369TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (552267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง จ.ระยอง กรอบทอง(G 61%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
13 # 3อจ650912-149 EJ038216369TH Payaak1973 + ซูโม่ (552287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 67%)
14 # 3อจ650912-165 ED863737377TH pcha18 + helloxman (552228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 290/สภาพใช้สึก)
15 # 3อจ650912-186 ED91978663TH Chatchaijew + blackvazabi (552210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นบูรณะบันได เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
16 # 3อจ650912-188 ED873454945TH Pmark18 + บุญทับ (552341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
17 # 3อจ650913-110 ED848962591TH scpra + สรานนท (552405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (โค้ด 2)
18 # 3อจ650913-115 ED996005718TH อรทัย960 + Suwattana2542 (552356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ650913-116 RPTN000119718CX SamilaMT + Buncha2508 (552359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าโล่ห์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ650913-120 TNR5000173021A6 Sunadi + จริงใจ (552374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 203)
21 # 3อจ650913-142 ED926783392TH tiwakornwong + ฟลุ๊ค (552389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด ครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน เนื้อผง ปี 2539 จ.ลำพูน (ฝังตะกรุดทองแดง)
22 # 3อจ650913-151 EJ038176585TH เจริญพรหม + เสือสมิง (552351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
23 # 3อจ650913-156 TH0118379PJOB ต่อ_ถนนตก + Wachara326 (552457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพแต่งผิว)


24 # 3อจ650913-160 ED938108151TH jannarong_99 + คุณศิระ (552455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650913-161 ED938108151TH พันเปอร์เซ็น + คุณศิระ (552394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ชลบุรี
26 # 3อจ650914-135 EJ038228509TH tiwakornwong + (552533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด เนื้อเงิน กรอบทอง(G 81%) **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
27 # 3อจ650914-153 ED904081358TH strucsteel + เบียร์แปดสาม (552519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ลูกท้อ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม
28 # 3อจ650914-219 EH382233458TH Watermelon + R9999 (552635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
29# 3อจ650916-147 showgun+vorapot-p (552866) กรอบทอง 1 องค์ ( G 65%)(น้ำหนัก 2 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 17 ก.ย. 2565 - 08:35 น.] #84977 (15/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650827-009 ED881351148TH Intra103 (550444) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 1อจ650827-010 ED881351148TH Intra103 (550445) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ650827-018 ED907152760TH คุณศิระ (550438) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650829-012 ED908629471TH PHLOI (550564) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ650907-010 ED924642352TH linyikaiii (551679) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ650908-003 ED062584341TH RUAYGABPRA (551841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ650908-022 ED913114023TH ญาญ่าซัง (551853) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650909-019 ED812167720TH mchutith (551965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650909-032 ED923155518TH tongjoy (552020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650910-010 ED906266641TH กล่องแก้ว (552130) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ650910-011 ED802296415TH Tawatchai1889 (552138) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ650912-004 ED933123435TH piaric (552311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ650913-002 ED914948664TH Phichit_02 (552419) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ650913-003 RHKM000064832JG tar2499 (552421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650913-006 ED939123711TH goodmondays (552442) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 1อจ650913-007 ED909177897TH CREATIVE888 (552433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650913-008 EJ662468792TH ขนมกรุบ (552436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ650913-010 EJ038178379TH นกแก้ว (552438) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

19 # 1อจ650913-013 ED921844832TH คิวภูเก็ต (552416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ650913-014 ED896258285TH Darkaun (552423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650913-015 ED920465453TH surasak_bpb (552425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650913-016 TH011837CQN74B taveecahijarung (552428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650913-017 TH011837D9506B HopeMan (552432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650913-018 ED954701173TH Nong2552 (552435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ650914-004 ED875866192TH k9cob (552598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ650915-005 ED567599925TH frist (552750) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
27 # 1อจ650915-025 EJ038228883TH ขนมไทยแม่อารีย์ (552780) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650830-012 kttk2006 (550666) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650831-017 ริณดา (550914) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ650831-018 ริณดา (550910) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650831-021 ริณดา (550912) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650831-023 suchat-01 (550849) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ650831-026 BhuriKet26 (550913) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ650902-023 witbcc143 (551080) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 2อจ650905-011 อตกพระเครื่อง (551360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650907-015 ริณดา (551703) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
10 # 2อจ650909-011 เกษมสันต์99 (552031) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ650909-012 เกษมสันต์99 (552032) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
12 # 2อจ650913-003 เหินเมฆิน (552422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ650913-005 นครเมืองเก่า (552427) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650913-006 ขุนศึกสกลนคร (552430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ650913-007 แม็คพระเครื่อง (552434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650913-015 ratchapol (552417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ650913-017 RGO999 (552420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ650913-023 เฑียรบูรพา (552412) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ650915-001 หมูหิน3276 (552779) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
20 # 2อจ650915-015 การันตีพระ (552690) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ650915-020 การันตีพระ (552692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ650915-021 การันตีพระ (552695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650915-022 การันตีพระ (552697) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ650916-011 การันตีพระ (552824) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
25 # 2อจ650916-012 การันตีพระ (552827) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 2อจ650916-013 การันตีพระ (552826) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
27 # 2อจ650916-014 การันตีพระ (552830) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ650916-015 การันตีพระ (552825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ650916-016 การันตีพระ (552828) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ650916-017 การันตีพระ (552829) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ650916-018 การันตีพระ (552831) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ650916-019 การันตีพระ (552833) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ650916-020 การันตีพระ (552832) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ650916-023 การันตีพระ (552834) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650829-154 ED846082776TH tombetong + ไชยสิทธิ์ (550533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระปราบ วัดพุทธภูมยะรา พิมพ์ยะราหลังสายฝน(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ยะลา
2 # 3อจ650901-006 tar2499 + juadz (550933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
3 # 3อจ650905-161 ED907173844TH บรมีหลวงปู่ทวด + งดงาม (551335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อผ้า(ละเอียด) ปี 2511 จ.สุพรรณบุรี (ขนาด 12x13.5 นิ้ว)
4 # 3อจ650905-173 ED904040574TH Wirote2541 + Blackk (551348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง จ.ระยอง
5 # 3อจ650906-008 oltaot + หมุนบารมี (551481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเรซินปิดทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ650906-163 ED844884491TH benz1985 + ประดู่เหลือง (551501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผงคลุกรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี
7 # 3อจ650907-120 ED990805984TH SHADOW + s-class (551605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
8 # 3อจ650907-144 EJ038207512TH pondya + ขนมไทยแม่อารีย์ (551620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ650908-122 EJ038176364TH Nicha-Malee + นกแก้ว (551766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อชม วัดสิงห์ เนื้อเมฆพัด จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
10 # 3อจ650908-163 EJ038210397TH สาลิกาดง + ฝอยทอง (551863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชุบนิกเกิลลงยาใหม่)
11 # 3อจ650908-183 ED920634143TH เอลำลูกกา + boom6449 (551791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
12 # 3อจ650909-004 chanchim + tui-vt (551879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ


13 # 3อจ650909-005 chanchim + copper6363 (552047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ650909-102 ED889128974TH sunsadee + wongujung (551899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาธรรมชัย วัดปงสนุกใต้ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ลำปาง
15 # 3อจ650909-123 BBN5000204389M3 eakkapong + เดี่ยว999 (551966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 62%)
16 # 3อจ650909-153 EH786708535TH Patumwan67 + (551933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระหลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 75%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ650909-157 ED337693745TH สิงห์สอง + โองการ (551956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี (621221-315)
18 # 3อจ650909-169 EJ038178189TH eaknaengnoy + นกแก้ว (551996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)
19 # 3อจ650909-170 EJ038178189TH มังกร2014 + นกแก้ว (552000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย-ขวา)
20 # 3อจ650909-174 EJ038178189TH poshwises + นกแก้ว (551894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดห้วยขานาง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.อุทัยธานี
21 # 3อจ650910-002 s-sean + Kang2525 (552049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี
22 # 3อจ650910-108 ED871350298TH บอยพระเครื่อง + (552090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ทองย้อยท่าอ่าง26
พระของขวัญ หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ650910-126 ED885040804TH เมืองช้าง + Aompadriew (552109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)


24 # 3อจ650910-127 ED885040804TH ผงคลุกรัก + Aompadriew (552112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650912-005 eax2000 + noprama9 (552174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางสะแกนอก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
26 # 3อจ650912-008 คงทอง + suratask (552183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1013/ขนาดสูง 3 ซม.)
27 # 3อจ650912-119 EJ038227707TH madeowsri + (552178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 53%)
28 # 3อจ650912-126 EJ038227707TH thanakorneak14 + (552203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ650912-140 PTPN0001449028D guidenaja + Sogood35 (552258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650912-157 EJ038216369TH Amornwiw + ซูโม่ (552196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
31 # 3อจ650912-159 ED944711940TH m-cot + TONG_NK (552206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (650127-1160)(G 84%)
32 # 3อจ650912-160 RTBT000061380P3 dobae + dream777 (552209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
33 # 3อจ650912-171 ED920221473TH zointer + เล็กเชิดชู (552340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม
34 # 3อจ650912-182 ED435138972TH a_lek + โต๋พระเครื่อง (552193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม

35 # 3อจ650912-187 TH0118375YUT2B ฅนบางใหญ่ +ย่ามหลวงตา (552215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธบุญฤทธิ์ศรีมิ่งมงคล วัดเขางวงช้าง เนื้อทองเหลืองลงสี ปี 2563 จ.ระยอง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
36 # 3อจ650912-199 QFX028300010927TH saithip + amlueky (552248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650912-201 EJ097232844TH แม้วจอมเทียน + tokyo (552256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงชานหมาก จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650912-206 ED945411575TH maipa + Surfers (552277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
39 # 3อจ650914-001 wiratwhite + เอฟอาปาเช่ (552485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
40 # 3อจ650914-002 Bankbhawk + noprama9 (552488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 111 ปี พิมพ์จัมโบ้หลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ650914-003 Bankbhawk + noprama9 (552490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 111 ปี พิมพ์จัมโบ้หลังยันต์ตรี เนื้อผง ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650914-005 yodpra + piwat (552495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
43 # 3อจ650914-006 yodpra + piwat (552499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งเสกตะกรุด เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
44 # 3อจ650914-007 yodpra + piwat (552501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งอ่านคัมภีร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
45 # 3อจ650914-008 J1980 + เกษมสันต์99 (552503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หลัง ๗ หางยาว) เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี **พระสภาพสวย
46 # 3อจ650914-009 ม่วงทองพระ + tuk08 (552506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (520429-058)(G 63%)


47 # 3อจ650914-010 chuthaphat + monchail (552509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อตะกั่ว ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ650914-101 TH011837E49C2B หิมาลัย + นึกอ่อนนุช (552511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านญาคูคำดี วัดธาตุหลวงใต้ เนื้อทองแดง ปี 2484 สปป.ลาว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ650914-102 EJ038217554TH KandarDao + บอสตัน (552513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาศิลปะอู่ทอง เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 9 นิ้ว)
50 # 3อจ650914-103 ED895781156TH June2301 + สุเรนทรชิต (552516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ่อน วัดท้ายตลาด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
51 # 3อจ650914-105 ED997774535TH kwwee + jasada568 (552657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 3522)
52 # 3อจ650914-106 ED875257347TH น้ากร + หมุนบารมี (552521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ650914-107 ED9458333335TH นุหลัก4 + maiizza (552526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 62%)
54 # 3อจ650914-109 EJ038221871TH ฅนบางใหญ่ + หมูกุ๋น (552529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอท้าวปราบพญาชมพู เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ650914-110 ED939125916TH tiwakornwong + BhuriKet26 (552534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(641118-1228) (G 79%)
56 # 3อจ650914-111 831190164792 พระยอดบางขวาง + bluelotus (552541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นพุทธอุทยานธรรมโกศล พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นนทบุรี
57 # 3อจ650914-112 ED918770975TH sugar + golflampang (552545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 371/สภาพสวย) (650203-1176)


58 # 3อจ650914-113 TTLY000329133VM นาควารี + numpraram2 (552550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อรุ่ง วัดบางแหวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชุมพร
59 # 3อจ650914-114 ED936050034TH golf29 + nirut25 (552552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
60 # 3อจ650914-115 KBSSW00001303VH wiwat3 + bancha18 (552553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์ ล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม
61 # 3อจ650914-116 ED836493264TH Pop23 + toopronchai (552557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
62 # 3อจ650914-117 EJ038217571TH tiwakornwong + บอสตัน (552559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อสามกษัตริย์ กรอบทอง(G 77%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
63 # 3อจ650914-118 EJ038217571TH tiwakornwong + บอสตัน (552561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง(G 67%)
64 # 3อจ650914-119 EJ038217571TH tiwakornwong + บอสตัน (552564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (610503-090)
65 # 3อจ650914-120 EJ038217571TH tiwakornwong + บอสตัน (552567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน)พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 13928)(G 69%)
66 # 3อจ650914-122 EJ038217571TH tiwakornwong + บอสตัน (552491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
67 # 3อจ650914-123 EJ038217571TH tiwakornwong + บอสตัน (552494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1099)(G 70%)
68 # 3อจ650914-124 EJ038217571TH ไกรศาล + บอสตัน (552496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อสำริด ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ650914-125 EJ038217571TH gymnastics + บอสตัน (552498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)

70 # 3อจ650914-126 ED932416083TH Anoma + มังกรชล (552502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร.. (สภาพใช้)(650314-1028)
71 # 3อจ650914-127 ED932416083TH topten + มังกรชล (552504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (640816-222)(G 38%)
72 # 3อจ650914-128 ED902750151TH ม่วงทองพระ + Wanlop (552508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมออาจารย์ชุม ไชยคีรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
73 # 3อจ650914-129 TNR50001732376H Sunadi + จริงใจ (552510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 758) **พระสภาพสวย
74 # 3อจ650914-130 ED992048488TH mark2542 + golfsriracha (552512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดสามชุก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.สุพรรณบุรี
75 # 3อจ650914-131 EJ038228509TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (552524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ดู่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
76 # 3อจ650914-132 EJ038228509TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (552525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นแรก เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2517 จ.ระยอง (ขนาด 38x23 นิ้ว)
77 # 3อจ650914-133 EJ038228509TH มิสอามุน + ขนมไทยแม่อารีย์ (552528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
78 # 3อจ650914-134 EJ038228509TH gorn9 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพสวย)
79 # 3อจ650914-136 EJ038228509TH tiwakornwong + (552536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
80 # 3อจ650914-137 EJ038228509TH tiwakornwong + (552539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)


81 # 3อจ650914-140 EJ038228509TH confirmed + (552549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อนวโลหะก้นนวโลหะ ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 803)
82 # 3อจ650914-142 EJ038228509TH UDS-35 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ650914-143 EJ038228509TH mark2542 + (552563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
84 # 3อจ650914-144 bigsong + ขนมไทยแม่อารีย์ (552566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี
85 # 3อจ650914-145 ED889156198TH Auttaporn1979 + Sin_22 (552569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแจกทาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 71%)
86 # 3อจ650914-146 ED944801509TH attasit32 + มะนาวแป้น (552573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่รอด วัดในโรง จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650914-147 ED911286502TH เฮียรัก + jamesza (552578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
88 # 3อจ650914-148 EJ939648135TH gunner203 + สอระวง (552580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครพนม (สภาพใช้)
89 # 3อจ650914-149 ED904081295TH vtavee + Maxkro (552582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
90 # 3อจ650914-150 ED997757152TH รักษ์ต้มเลือดหมู + palmbec (552585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560411-164)(G 86%)
91 # 3อจ650914-151 EG960950890TH Tarkkyp + WaruntornB (552645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 89%)


92 # 3อจ650914-152 ED92022457TH Bobbie + SanthanAmuletArt (552507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกนาสีดา หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย
93 # 3อจ650914-154 EH747165514TH Chaiong + oudood (552522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์พระครูลมูล เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650914-155 ED686692758TH scpra + เงินช่างทอง (552527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
95 # 3อจ650914-156 ED868729284TH บุญพา + bankbong55 (552530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 8162)
96 # 3อจ650914-157 EH175992276TH WizardP + joe4299 (552535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ650914-158 TH011837FNSK9B chay7 + suttisak (552538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ650914-159 ED924024156TH seanza777 + บ-ธนา (552543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อตัด วัดชายนา เนื้อตะกั่ว จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตอกโค้ดลักษณะนี้
99 # 3อจ650914-160 822553866422 natapoln + catwalkz (552547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
100 # 3อจ650914-161 ED868646032TH bungbung + รัชตพล (552551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
101 # 3อจ650914-163 ED625088251TH จิรพล + beer_saraburi (552558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์รวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4720/น้ำหนักรวม 55.1 กรัม)
102 # 3อจ650914-164 822550788452 ฅนบางใหญ่ + แบงค์_วิดวะ (552565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ650914-165 ED928004815TH thevit + Stapornch (552568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดซุ้มบนขวา)

104 # 3อจ650914-167 EF314078079TH teespy + พรพานิช (552574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.สมุทรสาคร
105 # 3อจ650914-169 ED900387160TH tiwakornwong + tongjoy (552576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650831-1140)
106 # 3อจ650914-170 ED903884614TH ทิศเหนือ + มาตรลพบุรี (552586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 19151)
107 # 3อจ650914-171 ED949605174TH vtavee + PANI_SAMIT (552588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2951/สภาพสวย)
108 # 3อจ650914-172 EJ038221899TH Win_Amulet + หมูกุ๋น (552591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดโพธิ์สาวหาญสร้าง)
109 # 3อจ650914-174 ED954711388TH bigsong + องอาจ (552597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ650914-175 EX596841374TH สิงห์สยามศิลป์ + tongleehae (552600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
111 # 3อจ650914-176 EJ038179578TH โจ้ณอโยธยา + เสือสมิง (552602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
112 # 3อจ650914-177 EJ038179578TH yyoyo + เสือสมิง (552603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
113 # 3อจ650914-178 EJ038179578TH yyoyo + เสือสมิง (552606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
114 # 3อจ650914-179 EJ038179578TH warning + เสือสมิง (552608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ650914-180 EJ038179578TH เมืองช้าง + เสือสมิง (552609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
116 # 3อจ650914-181 ED855461216TH pontat567 + sevenptk (552487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ650914-182 EJ28518696TH อาจรูญ + pisanlost (552492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
118 # 3อจ650914-184 ED828780762TH Qman99 + Poo1980 (552500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือวัดมงคลโคธาวาส รุ่นสยบไพรี เนื้อทองดำ ปี 2561 จ.สมุทรปราการ (หมายเลข 79/น้ำหนักทอง 14.8 กรัม) (650318-1126)
119 # 3อจ650914-187 ED810474532TH Wirote2541 + aoudom99 (552515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ650914-188 TH011837JMT41B นายแก้ว + book9993 (552517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
121 # 3อจ650914-189 ED118952821TH วัฒนไชย์ + กรอมูเลท (552520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง เนื้อผงผสมปูน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
122 # 3อจ650914-190 ED997774513TH สุชาติสาย2 + jasada568 (552659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 4837)
123 # 3อจ650914-191 ED914416317TH Watermelon + สามพี่น้อง (552523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.สระบุรี
124 # 3อจ650914-193 ED837282880TH sucheewa + tayajura (552537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2531 จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
125 # 3อจ650914-194 ED452277890TH Forzajuve + Thanapong36 (552540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ลพบุรี
126 # 3อจ650914-195 ED452277890TH Forzajuve + Thanapong36 (552544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ลพบุรี
127 # 3อจ650914-196 ED930045597TH keng_kung + Gucci_Boy (552660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ


128 # 3อจ650914-198 ED904257956TH pornlimk + พิชชากร (552555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี.. (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650803-1130)
129 # 3อจ650914-199 ED904257956TH ibas7723 + พิชชากร (552662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ650914-200 EB678365288TH pramual + otto21 (552562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
131 # 3อจ650914-201 EB680871504TH Bankbhawk + เจริญบารมี (552572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650215-1072) (G 61%)
132 # 3อจ650914-202 EJ6590598411TH ตราชั่ง + ลูกวังสะพุง (552575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)
133 # 3อจ650914-203 EJ659059841TH เด็กอ่างหิน + ลูกวังสะพุง (552577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5937)
134 # 3อจ650914-204 ED925025073TH Songpol_cg + pound2007 (552579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (560613-458)
135 # 3อจ650914-206 ED862355045TH sugar + เสพดศรีราชา (552584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง(G 70%)
136 # 3อจ650914-207 ED862355045TH uitra + เสพดศรีราชา (552590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 1021)
137 # 3อจ650914-208 TH011837N2RP8B juipeter + อามอรรถพล (552666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
138 # 3อจ650914-210 ED866687167TH สมิงพราย + dewza08 (552599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (650813-2081)(G 66%)
139 # 3อจ650914-211 ED914757611TH ขุมทรัพย์_พระสวย + คีโน่ (552612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
140 # 3อจ650914-212 ED779047139TH KhomBangkok + Poowadon (552613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
141 # 3อจ650914-213 ED779047139TH kook582 + Poowadon (552616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 96 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
142 # 3อจ650914-214 ED862778914TH sirkob + korndecha (552617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650217-2056)
143 # 3อจ650914-215 ED994874747TH เมืองช้าง + tle_wangpikul (552621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
144 # 3อจ650914-216 EH010791357TH kook582 + KENJANG (552624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (4-4/4-4 สร้างเสริม) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
145 # 3อจ650914-217 ED994396313TH อ้อยป่า + joeenok (552626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ชลบุรี
146 # 3อจ650914-218 ED927467975TH Pop23 + ลำกระดาน (552631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
147 # 3อจ650914-220 EH382233458TH Wachara326 + R9999 (552638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
148 # 3อจ650914-221 EH382233458TH keng_kung + R9999 (552618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
149 # 3อจ650914-222 ED415185182TH sugar + benz51 (552620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)(650810-1187)150 # 3อจ650914-223 ED895944000TH print + เจ้นปรัชญา (552623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
151# 3อจ650915-014 อ้อยป่า+microsoft (552753) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%)(น้ำหนัก 3.8 กรัม)
152# 3อจ650915-015 tiwakornwong+microsoft (552756) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนัก 2.8 กรัม)
153# 3อจ650915-160 Patumwan67+วุฒินันท์ (552739) ตลับทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนัก 13.7 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 16 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #84974 (14/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650903-007 ED914683074TH จุ๊สุราษฎร์ (551209) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ650905-008 ED683686515TH คอปแมน (551382) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650905-009 EX644605072TH print (551388) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650905-010 ED906042825TH kook582 (551411) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ650905-016 ED917728279TH seranee (551394) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ650906-003 TH011836HZ3C9B manutkhumpera (551532) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ650906-011 PYP095900000351 assawin (551538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 1อจ650906-015 ED648975688TH pdarnswat (551552) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ650906-017 ED915740396TH Tawatchai1889 (551553) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650908-008 EJ038177550TH เสือสมิง (551848) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
11 # 1อจ650909-002 EH304195124TH Sleek (552007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650909-011 TH011836WWF15B kangbowin (551934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ650910-003 BCSD00015690596 มีดีพระเครื่อง (552123) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ650910-006 ED898658771TH เสือสมิง (552124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650823-020 เด็กท่าพระ (549862) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650824-018 microsoft (550041) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ650902-003 pissanu007 (551113) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650902-005 tontatto (551114) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ650902-014 Supaporn_Sri (551116) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650902-015 Supaporn_Sri (551119) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ650903-001 ฅนบางใหญ่ (551233) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650903-002 ฅนบางใหญ่ (551235) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650903-005 banana (551204) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ650903-009 buspom (551239) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ650905-006 dang29 (551389) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ650905-007 Dang2 (551387) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
13 # 2อจ650905-008 wiky-ddt (551391) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 2อจ650905-009 BhuriKet26 (551393) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ650905-018 ThaiWong (551392) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ650905-024 midori (551396) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650905-025 naret18 (551395) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ650905-031 boonlunch (551397) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
19 # 2อจ650906-001 banana (551528) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ650906-010 Buncha (551530) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ650914-002 การันตีพระ (552484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650914-005 การันตีพระ (552486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ650914-028 moo_bpk (552649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650914-050 การันตีพระ (552462) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
25 # 2อจ650914-051 การันตีพระ (552463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650914-052 การันตีพระ (552464) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ650914-053 การันตีพระ (552465) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ650914-054 การันตีพระ (552466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ650914-055 การันตีพระ (552467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ650914-056 การันตีพระ (552468) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ650914-057 การันตีพระ (552469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ650914-058 การันตีพระ (552470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ650914-059 การันตีพระ (552471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ650914-060 การันตีพระ (552472) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

35 # 2อจ650914-061 การันตีพระ (552473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ650914-062 การันตีพระ (552474) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
37 # 2อจ650914-063 การันตีพระ (552475) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 2อจ650914-064 การันตีพระ (552476) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ650914-065 การันตีพระ (552477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ650914-066 การันตีพระ (552478) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
41 # 2อจ650914-067 การันตีพระ (552479) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ650914-068 การันตีพระ (552480) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 2อจ650914-069 การันตีพระ (552481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ650914-070 การันตีพระ (552482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
45 # 2อจ650914-071 การันตีพระ (552670) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 2อจ650914-072 การันตีพระ (552672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ650914-073 การันตีพระ (552674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ650914-074 การันตีพระ (552675) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 2อจ650914-075 การันตีพระ (552677) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 2อจ650914-076 การันตีพระ (552679) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 2อจ650914-077 การันตีพระ (552680) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
52 # 2อจ650914-078 การันตีพระ (552681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
53 # 2อจ650914-079 การันตีพระ (552685) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
54 # 2อจ650914-080 การันตีพระ (552671) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
55 # 2อจ650914-081 การันตีพระ (552673) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
56 # 2อจ650914-082 การันตีพระ (552676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 2อจ650914-083 การันตีพระ (552678) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
58 # 2อจ650914-084 การันตีพระ (552682) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
59 # 2อจ650914-085 การันตีพระ (552683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 2อจ650914-086 การันตีพระ (552684) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650831-121 EB688403547TH พาสุขพระเครื่อง + ตูมตามบารมีหลวงปู่ (550896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง(ยุคปลาย) ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ650903-142 EH478262376TH เมืองไทย + รถถังพระบ้าน (551203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ฐานแซมหลังเรียบ เนื้อผง(ยุคปลาย) ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ650905-139 ED901495673TH bioenjoy_k + Theerapon04 (551413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบล็อกของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ650906-118 TH011836KQ9T6B masterpiece + tksboomt (551502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กลมเล็กหลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
5 # 3อจ650907-116 RKWM0000691967C ไซม่อน + Dslam (551594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2528 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 2189/หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
6 # 3อจ650907-196 EH02249724TH แม้วจอมเทียน + casio (551684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นราชาวดี เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 5.6 กรัม)
7 # 3อจ650908-131 EJ038207818TH manliar + ขนมไทยแม่อารีย์ (551792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม (หน้าตัก 9 นิ้ว)
8 # 3อจ650909-110 ED921334295TH pondpra + nampoo (551918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ650909-132 ED914254353TH พุดซ่า + dachamut (551875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวงพุทธาลัย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2562 จ.ราชบุรี
10 # 3อจ650910-007 พลธีร์5559 + phanatphong (552059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวเจ็ดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(640316-093)
11 # 3อจ650910-008 yodpra + piwat (552062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)

12 # 3อจ650910-163 EJ038227477TH tiwakornwong + (552074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญสุริยุปราคา หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ลำปาง
13 # 3อจ650912-161 ED923509745TH phoomchai + Suprarop (552216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผงชานหมาก ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุด)
14 # 3อจ650912-195 ED933123404TH บรีสพระช่วย + piaric (552237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
15 # 3อจ650913-002 tomwong + wutpantip (552353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์หลังประทุน เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
16 # 3อจ650913-003 tiwakornwong + นกบางพลี (552355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)(G 78%)
17 # 3อจ650913-004 kitsanachai_1 + ppffarm (552360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(650128-1067)
18 # 3อจ650913-005 ppeekun + ppffarm (552363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (650805-1148)(S 92%)
19 # 3อจ650913-006 Intra103 + BallDesign (552368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นอายุ 106 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปราจีนบุรี
20 # 3อจ650913-101 ED754868164TH สิทธิชัย + สิริมงคล (552375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่รอด วัดเกริ่น เนื้อผง จ.ปทุมธานี
21 # 3อจ650913-102 ED996318605TH watsukdee + จอมขมังเวทย์2 (552377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นมหาลาภ เนื้อผง ปี 2552 จ.สระแก้ว
22 # 3อจ650913-103 หนึ่งเดียว + Vincent (552379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NVTHPAYPS04096601
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2499 จ.ชลบุรี
23 # 3อจ650913-104 ED882557506TH witoonrich + ภูผามหาพรหม (552381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือก จ.นครปฐม (ขนาด 2.7 นิ้ว/สภาพใช้) (650826-1057)
24 # 3อจ650913-105 PYP165900004626 Sunadi + Auttaporn1979 (552387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 7392)(G 64%)
25 # 3อจ650913-106 ED926784092TH Chot56 + crystalfang (552390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ650913-107 EJ474971998TH kitsanachai_1 + momotaroa (552392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดซับลำใย รุ่นเงินไหลมา เนื้อผงปิดทอง ปี 2542 จ.ลพบุรี (ฝังตะกรุด/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องปิดทองลักษณะนี้
27 # 3อจ650913-108 PTPN000145382V4 viponcity + Sogood35 (552399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 74%)
28 # 3อจ650913-109 ED996318614TH พันเปอร์เซ็น + จอมขมังเวทย์2 (552401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท
29 # 3อจ650913-111 ED922204583TH engineer27 + kimzo (552343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650913-112 TH011836U99K8B chanachok + ananpanit (552346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611203-227)(G 87%)
31 # 3อจ650913-113 ED883458249TH จิ้งจกมหาเสน่ห์ + แม็คพระเครื่อง (552349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ถ้ำเสือใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.จันทบุรี (620530-020)
32 # 3อจ650913-114 ED996005718TH โจ้บารมี + Suwattana2542 (552352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ650913-117 ED881063115TH suwichai + matee1974 (552364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 71%)
34 # 3อจ650913-118 LASW000332219YE tiwakornwong + lamborghinizi (552367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ) (640816-053)(G 70%)
35 # 3อจ650913-119 ED905318784TH yodchaiaa + kaohom1 (552371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทอง-เงินใหม่)

36 # 3อจ650913-121 MEGA0001890683M tiwakornwong + สอปลายฟ้า (552380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 595/น้ำหนักรวม 114.3 กรัม)
37 # 3อจ650913-122 EJ038227945TH Ketsara1104 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้สึกมาก)
38 # 3อจ650913-123 EJ038227945TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ650913-124 ED452252310TH หมอมีดี + Thanapong36 (552388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดใบหน้า)
40 # 3อจ650913-125 ED940908805TH ชัยเจเจ + Khanoon (552391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(650903-1135)
41 # 3อจ650913-126 RH17000307930QT สุขกายใจ + ประสาน (552395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
42 # 3อจ650913-128 LP87000207475H4 nutcha + kungputakun (552402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสาคร
43 # 3อจ650913-129 ED93954817TH แอนกะดิว + pakarapo (552407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)(650112-2018)
44 # 3อจ650913-130 ED886887176TH สวนดอก + srikriangkrai (552409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ650913-131 EJ659059047TH p_did + ลูกวังสะพุง (552344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 473)
46 # 3อจ650913-132 EJ659059047TH Sunadi + ลูกวังสะพุง (552345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม
47 # 3อจ650913-133 EJ659059047TH จ่าจอก + ลูกวังสะพุง (552348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อเงินลงยา ปี 2516 จ.สมุทรปราการ
48 # 3อจ650913-134 EJ659059047TH วัฒนไชย์ + ลูกวังสะพุง (552354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 84%)
49 # 3อจ650913-135 ED992223536TH เมืองไทย + auu2520 (552358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
50 # 3อจ650913-137 ED910457850TH Ketsara1104 + Tuiimabkha779 (552365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นกฐิน ๙ อาราม เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 26077)(G 63%)
51 # 3อจ650913-138 ED914781584TH pandp + MIXMUK (552369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
52 # 3อจ650913-139 EJ038216770TH เมืองช้าง + ซูโม่ (552373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) กรอบทอง(G 66%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
53 # 3อจ650913-140 EJ038216770TH korn88 + ซูโม่ (552378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
54 # 3อจ650913-143 EJ038176585TH tiwakornwong + เสือสมิง (552393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ (วัดปีกกาสร้าง)
55 # 3อจ650913-144 EJ038176585TH Watermelon + เสือสมิง (552398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
56 # 3อจ650913-145 EJ038176585TH tiwakornwong + เสือสมิง (552400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ650913-146 EJ038176585TH blue333 + เสือสมิง (552403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
58 # 3อจ650913-147 EJ038176585TH tiwakornwong + เสือสมิง (552406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดข้อมือขวา)
59 # 3อจ650913-148 EJ038176585TH anupong + เสือสมิง (552408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
60 # 3อจ650913-149 EJ038176585TH aoy789 + เสือสมิง (552410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
61 # 3อจ650913-150 EJ038176585TH เอกภูซาง + เสือสมิง (552413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
62 # 3อจ650913-152 ED938811802TH surats_s + karjo123 (552357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดปลายหูซ้าย)(G 73%)
63 # 3อจ650913-153 ED945831365TH nakarin + maiizza (552361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (650820-1045)(G 89%)
64 # 3อจ650913-154 TH0118379FWYB masterpiece + Sukan2525 (552366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดมะกอก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650913-155 TH011837089G5B ดีพร้อมพระเครื่อง + Watchara_Kp (552372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ชำรุดพระเกศและขอบขวา)
66 # 3อจ650913-158 TH011837781T6B atthasit + kkkAmulet (552383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 2671)
67 # 3อจ650913-159 ED938108151TH bellic + คุณศิระ (552386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
68 # 3อจ650913-162 EJ650946785TH Qman99 + น้องใบคูณพระเครื่อง (552397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(650827-1217)
69 # 3อจ650912-168 ED863519862TH pjanon + นำโชค-ประจวบ (552249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี กรอบเงิน(S 89%)
70 # 3อจ650914-183 ED828780762TH gm2005+ Poo1980 (552497) ส่งตรวจสอบ 1 รายการ กรอบทอง (น้ำหนัก 8 กรัม)(G 71%)
71 # 3อจ650914-185 ED828780762TH โจ้ณอโยธยา + Poo1980 (552505) ส่งตรวจสอบ 1 รายการ กรอบทอง (น้ำหนัก 5.3 กรัม)(G 58%)
72 # 3อจ650914-186 ED846264592TH showgun + ต้นอุทยาน (552514) ส่งตรวจสอบ 1 รายการ กรอบทอง (น้ำหนัก 5 กรัม)(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 15 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #84969 (13/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650831-026 ED908382954TH องอาจ (550883) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ650901-002 ED879094661TH ฅนบางใหญ่ (550988) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ650901-004 ED886756887TH มหามณีจินดา (550991) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650901-008 ED870396109TH tookatun (550996) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ650901-015 ED912082633TH ตะพาบ (550987) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650901-024 EB677982261TH kanlaya48 (551002) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ650902-001 ED878169540TH Tatamm (551102) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ650902-016 ED917733733TH seranee (551103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ650902-018 ED917733733TH seranee (551108) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650906-009 ED870377436TH SAHAKORN (551499) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650909-001 ED889128974TH wongujung (552003) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ650909-003 ED917754906TH อ๊อบบางแก้ว (552004) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ650909-005 ED921622570TH วุฒินันท์ (552010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650909-007 ED921334295TH nampoo (552012) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ650909-008 TH011836VZ6C4B เพชรรุ่งโรจน์ (552015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ650909-009 ED873453370TH Burapha777 (552017) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ650909-014 EJ038178250TH เสือสมิง (551945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650909-015 ED691588894TH เจริญไชยธรรมพร (551947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650909-018 ED938122330TH poa_sarawut (551958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650909-023 EH239397478TH naphat61 (551978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650909-025 ED898658769TH เสือสมิง (551981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ650909-026 ED944710065TH ซุยคิขิง (551986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650909-029 ED928532321TH พรวิภัทร์ (551991) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ650909-030 ED993444848TH ChartKT (551998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650909-031 ED772641348TH เล็กหลังวัด (552018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650909-033 ED925013407TH เอ็มน้อยร้อยล้าน (552023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650909-034 ED993511865TH เอ็กช์ด่าน (552026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650909-035 EJ038207852TH ขนมไทยแม่อารีย์ (552033) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 1อจ650909-036 EJ038207852TH ขนมไทยแม่อารีย์ (552036) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ650909-038 ED862350309TH Chainoi09 (552041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650909-041 ED853548365TH ศิริมงคลลำปาง (552035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650909-042 ED914954165TH น้องข้าวสวย (552037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ650909-046 ED992717602TH ธนูทอง (552043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ650910-001 EF230482871TH เทียนทอง (552111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ650910-004 ED748339168TH รวยทันใจ33 (552116) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
36 # 1อจ650910-005 ED903856905TH เจมส์โพธิ์งาม (552120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650910-013 PYP264200000839 thammawut (552142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ650910-017 ED908688347TH ปภานลิน (552141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ650910-019 EJ038214898TH ซูโม่ (552145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ650910-021 ED923841493TH หนุ่มปักธงชัย (552099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ650912-007 EJ659058611TH หวานเย็น007 (552314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ650912-020 ED931660630TH kawin1980 (552272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ650912-022 ED387685874TH kritk (552322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ650912-023 ED744886971TH zaza2014 (552324) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
45 # 1อจ650912-032 ED42399778TH THAI-PRA (552290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ650912-034 EJ038219688TH เวสแฮม (552268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650830-006 Kungfujay (550656) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ650831-012 ริณดา (550891) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ650902-001 guaran (551111) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ650902-002 แม้วจอมเทียน (551107) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650902-009 tontatto (551110) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650902-010 tontatto (551112) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650902-012 tontatto (551121) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 2อจ650902-016 bucha (551043) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ650902-019 romsai (551124) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650906-030 lovelyman (552461) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ650909-002 โอ๋เมืองพาน (551993) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 2อจ650910-003 likeit (552082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ650910-008 rongruac (552087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650910-022 kollek (552107) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ650912-006 Owarut999 (552294) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ650912-007 noprama9 (552297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ650912-012 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2 อจ650914-028
18 # 2อจ650913-009 nhoojoke (552426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650913-014 การันตีพระ (552347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650913-024 การันตีพระ (552483) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650902-101 ED898618812TH jack789 + diethelm (551065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
2 # 3อจ650902-134 ED901468430TH ต่อ_ถนนตก + Theerapon04 (551049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ650903-109 TH011836644C0B tiwakornwong + ใหญ่กรุแตก (551164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง/น้ำหนักทอง 4.8 กรัม) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650903-127 ED889738525TH เอฟอาปาเช่ + tasunflower8 (551246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลุย วัดถ้ำผาปิ้ง รุ่นขวานฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.เลย (สภาพใช้และตัดหู)
5 # 3อจ650905-013 นายทัพ + nunthawat (551292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
6 # 3อจ650906-011 ผู้นำพล + ปิดตา (551452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 64%)
7 # 3อจ650906-108 ED871682485TH พนินทร์ + ronnakorn2516 (551437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพตัดหู)
8 # 3อจ650907-145 EJ038207512TH Tar_MDU35 + (551624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ650907-177 ED921844815TH เมืองช้าง + คิวภูเก็ต (551598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 61%)
10 # 3อจ650908-005 ใบไผ่ใบตาล + ปรมัตถ์ (551737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
11 # 3อจ650908-101 ED897631463TH yime2 + ศิรสิทธิ์88 (551765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
12 # 3อจ650908-155 ED996308206TH แบ็คแดด + จอมขมังเวทย์2 (551802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อชื่น วัดตาอี เนื้อผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์
13 # 3อจ650908-173 EH574885532TH suttanee + เหรียญหลวงพ่อคูณ (551819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่น 2 พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.หนองคาย
14 # 3อจ650909-006 ท่านมหา + ป้องนันปัง (551881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
15 # 3อจ650909-126 TH011836VZ134B pramual + เพชรรุ่งโรจน์ (551977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
16 # 3อจ650909-137 ED715396030TH Bigtho + Ottokung (551888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 80%)
17 # 3อจ650909-139 ED657179798TH kong1394 + นะโม-พุทโธ (551895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ650909-150 EH574885824TH บอยพระเครื่อง + (551926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญพระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน พิมพ์ชาย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.นครราชสีมา
19 # 3อจ650909-168 EJ038178189TH tanit_p + นกแก้ว (551994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์ พ.ศ.มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
20 # 3อจ650909-191 ED996613157TH Giant415 + นันทวัฒน์ (551949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(S 84%)
21 # 3อจ650909-204 ED378385633TH tonychan + ศรรามเทพ (552009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 84%)
22 # 3อจ650910-107 ED890752436TH toymlt + ทิศเหนือ (552086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
23 # 3อจ650910-109 ED941820058TH Boonnawat + น้องหมี (552093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
24 # 3อจ650910-120 ED937416902TH ไข่มุข + ศรัทธา111 (552133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธประทานพร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 9 นิ้ว)


25 # 3อจ650910-128 TH01183719TW0B Benyapa + Aum2543 (552113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพปิดแผ่นทองใหม่)
26 # 3อจ650910-136 EJ038227477TH goodaomzc + (552088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 70%)
27 # 3อจ650910-139 EJ038227477TH หนองซอ + ขนมไทยแม่อารีย์ (552098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 84%)
28 # 3อจ650910-142 EJ038227477TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 64%)
29 # 3อจ650910-152 ED915366532TH wee2096 + BLnEwSS (552079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบเงิน(S 90%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ650912-001 Sunadi + greensnake (552159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 69%)
31 # 3อจ650912-002 Songkiat19 + มิตรพระแท้ (552162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม(G 78%)
32 # 3อจ650912-003 roumchang + noprama9 (552166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)(G 66%)
33 # 3อจ650912-004 chay7 + noprama9 (552171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650912-006 tosspong + Nathan666 (552177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(650906-1093)(G 62%)
35 # 3อจ650912-007 Korawit5957 + suratask (552180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ


36 # 3อจ650912-009 dreamsconner + suratask (552186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650912-010 Tow168 + suratask (552339) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
38 # 3อจ650912-011 muser31 + BenzSW (552192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอสายนครสวรรค์
39 # 3อจ650912-012 kaohom1 + ดิอาโบล (552194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
40 # 3อจ650912-013 prisajee + ดิอาโบล (552198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมศาสตร์ รุ่นสร้างหอพระ เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ650912-014 โก๋ตู + moo_bpk (552202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
42 # 3อจ650912-015 doramon2345 + Buncha (552207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์กลม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี.. (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650903-2180)
43 # 3อจ650912-016 pornlimk + Buncha (552211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี.. (650902-1017)
44 # 3อจ650912-017 misterpou + mdkm11 (552213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 86%)
45 # 3อจ650912-018 sur_suk + อรรถพล (552217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 75%)46 # 3อจ650912-019 สุเรนทรชิต + กัมมัฏฐาน (552223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นพฤทธิ์กำจร เนื้อเงิน ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(650722-2021) (G 84%)
47 # 3อจ650912-020 โพธิ์ทองพระบูชา + (552338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Boonmee888
พระพุทธพระประธาน วัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 122 ปี เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 141/หน้าตัก 9 นิ้ว)
48 # 3อจ650912-021 วิเศษชัยชาญ + montree_m (552229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดด้านบนขวา)
49 # 3อจ650912-103 EV348001649TH pramual + เปี๊ยกเขียว (552337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(S 92%)
50 # 3อจ650912-105 ED990725495TH Jinn2555 + จริงใจ (552245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 250/สภาพสวย)
51 # 3อจ650912-106 ED885799546TH pontat567 + Aris40 (552247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ650912-107 ED937630914TH tiwakornwong + บิ๊กบีม (552251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น 2 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหลทอง ปี 2516 จ.พิจิตร (650804-1080)
53 # 3อจ650912-108 ED753248031TH PBnew + Aomzd (552254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ650912-109 ED951200822TH tuszaa + arjarnjo (552257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 19 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
55 # 3อจ650912-111 EJ038227707TH engineer27 + (552155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นวิทยุสมัครเล่น เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง(G 62%)
56 # 3อจ650912-112 EJ038227707TH Bankbhawk + (552157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)


57 # 3อจ650912-113 EJ038227707TH June2301 + (552161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
58 # 3อจ650912-114 EJ038227707TH Pleum127 + (552163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
59 # 3อจ650912-117 EJ038227707TH aek1979 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก
60 # 3อจ650912-118 EJ038227707TH หิมพานต์มุ่งงาม + (552175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
61 # 3อจ650912-120 EJ038227707TH UDS-35 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
62 # 3อจ650912-121 EJ038227707TH น่านน้ำ + ขนมไทยแม่อารีย์ (552184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพขอบเป็นสนิมตะกั่ว)
63 # 3อจ650912-122 EJ038227707TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (552188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2510 (ไม่ระบุที่สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการบูชา)
64 # 3อจ650912-124 EJ038227707TH sittisak + ขนมไทยแม่อารีย์ (552195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 3979/สภาพสวย)(G 68%)
65 # 3อจ650912-125 EJ038227707TH pondya + ขนมไทยแม่อารีย์ (552199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอขีด เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
66 # 3อจ650912-127 EJ038227707TH อาจรูญ + ขนมไทยแม่อารีย์ (552205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ


67 # 3อจ650912-128 EJ038227707TH niti2014 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสี ปลุกเสก)
68 # 3อจ650912-129 EJ038227707TH weerapoi + ขนมไทยแม่อารีย์ (552212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4486)(G 58%)
69 # 3อจ650912-130 EJ038227707TH weerapoi + ขนมไทยแม่อารีย์ (552214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4503)(G 66%)
70 # 3อจ650912-131 EJ038227707TH anansakju + (552218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ650912-132 EJ038227707TH ซิยิ่นกุ้ย + ขนมไทยแม่อารีย์ (552221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 4 นิ้ว) (สภาพซ่อมพระศอพระเกศและฐาน)
72 # 3อจ650912-133 EJ038227707TH ซิยิ่นกุ้ย + ขนมไทยแม่อารีย์ (552231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธคยา เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ)
73 # 3อจ650912-134 EJ036073336TH bellic + ชัชพนม (552234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประทานพร วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
74 # 3อจ650912-135 นกจิ๊บ + sam8793 (552239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000216899PU
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
75 # 3อจ650912-136 ED613386023TH Warasoon + เอกฤกษ์ (552241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพเนื้อราน)
76 # 3อจ650912-137 ED992717766TH boat4567 + Teerasak01 (552244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (580518-038)(G 89%)
77 # 3อจ650912-138 ED990717233TH ร่มเย็น09 + mek_kab (552250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งติสสฺเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ดกรรมการ)78 # 3อจ650912-141 ED938590880TH yodpra + Chikkan (552263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท (650827-1080)
79 # 3อจ650912-144 EJ038216369TH Moo888 + ซูโม่ (552274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)(G 78%)
80 # 3อจ650912-145 EJ038216369TH memories + ซูโม่ (552278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(G 67%)
81 # 3อจ650912-146 EJ038216369TH tpatt + ซูโม่ (552280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
82 # 3อจ650912-148 EJ038216369TH kueakool + ซูโม่ (552285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
83 # 3อจ650912-150 EJ038216359TH ผู้กอง + ซูโม่ (552292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดยาว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 65%)
84 # 3อจ650912-151 EJ038216369TH ผู้กอง + ซูโม่ (552165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์รูปไข่กลมสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
85 # 3อจ650912-152 EJ038216369TH anurak99 + ซูโม่ (552168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงลงยาหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(G 64%)
86 # 3อจ650912-153 EJ038216369TH anurak99 + ซูโม่ (552169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงลงยาหน้าทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(G 67%)
87 # 3อจ650912-154 EJ038216369TH wiratwhite + ซูโม่ (552182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 61%)
88 # 3อจ650912-155 EJ038216369TH wiratwhite + ซูโม่ (552187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)89 # 3อจ650912-156 EJ038216369TH wiratwhite + ซูโม่ (552190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
90 # 3อจ650912-158 ED912819429TH natapoln + unvastar (552200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง(G 69%)
91 # 3อจ650912-162 ED990725481TH tiwakornwong + จริงใจ (552220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9912)(650218-1146)
92 # 3อจ650912-163 ED990725481TH tiwakornwong + จริงใจ (552224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 179)(G 77%)
93 # 3อจ650912-164 EH786708481TH taratchon + แจ็คเชียงดาว007 (552226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อผง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
94 # 3อจ650912-166 ED931496876TH paein + nakub (552236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
95 # 3อจ650912-167 ED997738860TH wirachat + KANT_CHON (552242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2533 จ.ระยอง
96 # 3อจ650912-169 ED795887640TH KandarDao + s-sean (552253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
97 # 3อจ650912-170 ED923217795TH yutthanan9768 + Silages (552261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
98 # 3อจ650912-172 ED875973086TH keng_kung + SOMCHAIV (552265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
99 # 3อจ650912-173 EH382233356TH ake2512 + R9999 (552276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์เศียรโล้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร.. (สภาพใช้) (650829-1285)
100 # 3อจ650912-174 EH3822333356TH gunner203 + R9999 (552281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครพนม
101 # 3อจ650912-175 PTBT000249067VP หนึ่งเดียว + Konig (552284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบเงิน(S 93%)
102 # 3อจ650912-176 ED833194218TH mars7783 + พิศรุษ (552289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
103 # 3อจ650912-177 TTKS000075110GG โจ้บารมี + นะสิวัง (552293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%)
104 # 3อจ650912-179 PTP8000191069M9 TEE_INTER + orborb (552298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ650912-180 PTP8000191069M9 yyoyo + orborb (552301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ650912-183 ED91538666TH สวนดอก + Dadab168 (552197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (650427-1092)
107 # 3อจ650912-184 ED938115237TH m-cot + สายธาร (552201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
108 # 3อจ650912-185 EJ659047035TH บุญเลิศ2532 + (552204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้องใบคูณพระเครื่อง
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พระครูทวี วัดโรงช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.พิจิตร
109 # 3อจ650912-189 ED937624882TH แป้ง67 + บิ๊กบีม (552219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
110 # 3อจ650912-190 ED118952543TH นกจิ๊บ + จิ้งจกทองมหาลาภ (552222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือก สร้างก่อนปี 2500 **ไม่ระบุที่สร้าง
111 # 3อจ650912-191 ED940921205TH sucheewa + Khanoon (552225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650903-1134)
112 # 3อจ650912-192 ED928708955TH suwanarat + somsak2521 (552227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
113 # 3อจ650912-193 ED896176428TH น้ากร + yongyot (552230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
114 # 3อจ650912-194 EB631112082TH จิ๊กโก๋หลังวัง + yanaton (552233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(630724-415)
115 # 3อจ650912-196 0804397594 tikloet + piaric (552240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 365) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
116 # 3อจ650912-197 ED726134560TH warning + เบาหวิว (552243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา
117 # 3อจ650912-198 QFX028300010927 I-nam + amlueky (552246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท
118 # 3อจ650912-200 ED998916748TH logisman + เบญจรงค์888 (552252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
119 # 3อจ650912-202 BANA000121286RN บางศรีเมือง + ฐานแซม (552260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (580218-005)
120 # 3อจ650912-203 EANA000121286RN yanaton + ฐานแซม (552264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (620926-282)
121 # 3อจ650912-204 ED696391593TH nuang08 + patrollawyer (552269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
122 # 3อจ650912-205 RCRP000128752T7 carepor + ปลากัดป่า (552275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
123 # 3อจ650912-207 chaiyawit_doh + manop2557 (552279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PNAMOO212773WG
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดเข่าขวา) (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 67%)
124 # 3อจ650912-208 PTCW0000750238X akmobile9 + awra0007 (552283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 3.5 นิ้ว)(641223-2118)(G 86%)
125 # 3อจ650913-008 ED994321505TH สิทธิชัย + มีพอดี (552458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
1 26# 3อจ650913-007 tiwakornwong+boonlers (552370) กรอบทอง 1 องค์ ( G 70%)(น้ำหนัก 3.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 14 ก.ย. 2565 - 08:37 น.] #84966 (12/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650802-001 ED747095036TH แว่นพระประแดง (547193) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ650826-028 ED868741206TH ชวนชื่น (550305) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650831-023 BTKH0001880102R raydy (550878) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ650901-017 ED908644831TH PHLOI (550966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ650905-025 ED852142139TH beer2126 (551385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ650907-001 SSRR000102249ET krisda (551666) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ650907-002 ED927752989TH วุฒินันท์ (551669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ650907-003 ED892398441TH Manmoney88 (551671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650907-004 ED889643840TH หนองเสือพระแท้ (551729) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ650907-005 TH011836KU7D3B jirachat (551674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650907-009 RMRY000097616LY เด็กเนิน (551676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650907-015 ED818663850TH ตุ๊หลวง (551700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650907-019 ED371474360TH รักษ์ต้มเลือดหมู (551702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650907-022 ED921463290TH เขยมาบตาพุด (551678) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ650907-023 ED913227665TH naenaldo (551682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650907-024 ED722153356TH ป๋าชาย (551685) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ650908-002 EB688730238TH ฮักแม่สรวย (551838) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ650908-005 ED877799354TH วุฒินันท์ (551844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650908-010 ED9986630135TH suparerk (551851) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ650908-012 EG859942893TH อี๊ดเมืองเลย (551843) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ650908-013 ED706344520TH pornperm (551847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650908-014 SNCT000129193W9 Pig2525 (551849) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ650908-015 TH011836QXJT5B pangza (551870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650908-023 ED433593744TH bungbung (551854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650908-024 ED861959892TH armyboy23 (551855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650912-013 KBAN000151886U3 taccord (552330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 1อจ650912-026 ED949400808TH ป๋องณรงค์ชัย (552325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650727-009 ริณดา (546624) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650826-007 คานธี (550303) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ650830-010 likeit (550657) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650830-013 Serene (550662) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650830-027 อตกพระเครื่อง (550620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650831-005 wilairat_22 (550859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ650905-001 MoTeSaK (551366) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ650907-026 puriwaj (551672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650907-030 โชคหนุนบุญช่วย (551673) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ650907-032 wilairat_22 (551707) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ650907-035 tripetch574 (551709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650907-038 เด็กราชวิทย์_17 (551710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650908-011 Drpong (551805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650908-013 chanram (551808) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ650910-004 Sookasem (552084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ650912-001 การันตีพระ (552154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650912-005 tongjoy (552291) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ650912-008 หมูหิน3276 (552299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
19 # 2อจ650912-009 การันตีพระ (552156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650912-010 การันตีพระ (552158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650912-011 การันตีพระ (552160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ650912-017 Boonmee888 (552319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ650912-018 การันตีพระ (552164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ650912-019 การันตีพระ (552176) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
25 # 2อจ650912-020 การันตีพระ (552181) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 2อจ650912-021 การันตีพระ (552185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ650912-023 การันตีพระ (552266) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
28 # 2อจ650912-024 การันตีพระ (552271) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 2อจ650912-025 การันตีพระ (552273) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 2อจ650912-026 กัมมัฏฐาน (552342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650905-005 pramual + ซารีญา (551271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์หย่อง เนื้อดิน จ.ชัยนาท
2 # 3อจ650906-131 ED916420963TH surats_s + tommeng (551420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%)
3 # 3อจ650906-134 ED934001574TH tonychan + buobucha (551427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
4 # 3อจ650906-153 ED827938138TH หลวงปู่ช้างให้ + เก้าตะวัน (551477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติ(เล็ก) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ650907-011 LIM2512 + nuch2545 (551591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ฐาน ป เนื้อผงเคลือบแล็กเกอร์ ปี 2503 จ.ชลบุรี
6 # 3อจ650907-109 ED939600305TH scpra + ประธานพร (551643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ650907-111 RPTN0001177603M thammarod + Buncha2508 (551575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด/สภาพล้างผิว)
8 # 3อจ650907-130 SKB1000199331OR Tikamporn + Sorawit (551590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 60%)
9 # 3อจ650907-134 GSPZ00004982053 thammawut + korn88 (551607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(G70%)
10 # 3อจ650907-143 EJ038207512TH phetbanpra + (551615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม กรอบทอง(G 82%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่จาร
11 # 3อจ650907-146 EJ038207512TH aniwat2499 + (551626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ650907-153 EJ038207512TH Sasisinen + (551653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 90%)
13 # 3อจ650907-154 EJ038207512TH Sasisinen + (551656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%)
14 # 3อจ650907-156 EJ038207512TH weerapoi + ขนมไทยแม่อารีย์ (551661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี(G 65%)
15 # 3อจ650907-157 EJ038207512TH wiwat3 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 (มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม(G 67%)
16 # 3อจ650907-182 ED862780966TH jean5555 + Jutamast (551618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
17 # 3อจ650907-189 EJ659056187TH arthur9669 + Prince_Pratya (551644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ650907-194 ED897535555TH cartoonzaa + ปุ้มปุ้ย (551677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
19 # 3อจ650908-013 สวนดอก + olympia (551760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่ออัญญาถ่านดี วัดอรัญญวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครพนม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
20 # 3อจ650908-171 ED862781900TH บรมีหลวงปู่ทวด + arthur (551815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมาน เนื้อไม้ กรอบเงิน(S 90%)
21 # 3อจ650909-118 EH574885577TH Seangchin + (551951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระพุทธรูปหลวงพ่อโต วัดตะพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 9 นิ้ว)(สภาพทาทองใหม่)
22 # 3อจ650909-122 ED926765535TH Nisila_zana + (551964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuanchai2505
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี
23 # 3อจ650909-133 ED926765544TH Prince_Pratya + (551877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chuanchai2505
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(หน้าจีน) เนื้อทองหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ650909-134 ED620891170TH korn88 + tiktony (551880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650909-178 ED925751535TH auu2520 + สาลิกาดง (551906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ650909-192 ED856559591TH Tobphalo911 + (551954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หยกเมืองเพรียว
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อตะกั่วหน้ากะไหล่ทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1447)
27 # 3อจ650909-197 ED995819795TH kittibut123 + คเวสโก (551973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
28 # 3อจ650909-198 ED995819795TH ฅนบางใหญ่ + คเวสโก (551976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)
29 # 3อจ650909-201 EJ659046953TH Tatsuya + (551995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
น้องใบคูณพระเครื่อง
พระแผงตัดเดี่ยว กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม กรอบทอง(G 61%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
30 # 3อจ650909-205 LPUT000224366B6 รักษ์ต้มเลือดหมู + jeabkrub (552013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
31 # 3อจ650910-001 sonicotan + vadcharapol (552048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)
32 # 3อจ650910-003 viper356 + Kang2525 (552051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
33 # 3อจ650910-004 Namsaii + ฉางฟง (552053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (650412-1138)(G 64%)
34 # 3อจ650910-005 sanko88 + ฉางฟง (552055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650722-1104)(G 85%)
35 # 3อจ650910-006 Nicha-Malee + pungting (552057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อตุด วัดคูหาสวรรค์ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2485 จ.พัทลุง(G 75%)
36 # 3อจ650910-009 yodpra + piwat (552065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งบัลลังก์ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 6.5 นิ้ว)

37 # 3อจ650910-010 jatenarai + fully (552067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
38 # 3อจ650910-101 ED997708179TH มอร์เมืองทอง + tayatang (552070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปภาพหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นอายุครบ 60 ปี เนื้อกระดาษ ปี 2478 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 9.5x12.5 นิ้ว)
39 # 3อจ650910-102 ED899092917TH pramual + พจน์3841 (552073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(S 92%)
40 # 3อจ650910-103 EJ616563045TH มิสอามุน + kenshiro2810 (552075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบขวา)(650407-1137)
41 # 3อจ650910-104 EF314077881TH เหน่งบางคู้ + พรพานิช (552078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
42 # 3อจ650910-105 ED937415734TH wirachat + ริณดา (552081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (650829-1046)
43 # 3อจ650910-110 EJ659051940TH Phoom-Suphan + Prince_Pratya (552094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ650910-112 ED937416916TH ไข่มุข + ศรัทธา111 (552104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
45 # 3อจ650910-113 ED935402485TH louisate49 + Chokwoottichai (552108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ650910-114 ED863529618TH Joker789 + นำโชค-ประจวบ (552115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) กรอบเงิน(S 90%)
47 # 3อจ650910-115 ED802296415TH wee2096 + Tawatchai1889 (552119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัสสปมุณี วัดปิบผลิวนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
48 # 3อจ650910-116 ED90130800TH RYUTA + หมูอินโด (552121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดาน กรุวัดท่าเสา เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
49 # 3อจ650910-117 ED90013800TH tone555 + หมูอินโด (552125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
50 # 3อจ650910-118 ED900130800TH กิตช่างไม้ + หมูอินโด (552128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเดี่ยวดำ-แดง กรุท่าวุ้ง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
51 # 3อจ650910-119 ED914541495TH richmanshop789 + suk2006 (552129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานบัวสองชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
52 # 3อจ650910-121 TH01183709SN7B thipakon + pichet344 (552089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.นครนายก
53 # 3อจ650910-122 TH011837081A1B ท่านมหา + เด็กข้างวัด (552092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
54 # 3อจ650910-123 TH0118370JY84B asupasit + (552097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
weerapongmaneeket
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรภิมุขฯ เนื้อกะไหล่ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ650910-124 TH01183708VF3B PHLOI + sanz9797 (552101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)(650730-2033) (G 62%)

56 # 3อจ650910-125 ED885040804TH tiwakornwong + (552106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Aompadriew
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา(G 77%)
57 # 3อจ650910-129 EJ038227477TH Komsank + ขนมไทยแม่อารีย์ (552114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
58 # 3อจ650910-130 EJ038227477TH Komsank + ขนมไทยแม่อารีย์ (552118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5211)(G 65%)
59 # 3อจ650910-131 EJ038227477TH tiwakornwong + (552069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650910-132 EJ038227477TH tiwakornwong + (552072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
61 # 3อจ650910-134 EJ038227477TH tananop + ขนมไทยแม่อารีย์ (552077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ650910-135 EJ038227477TH นุหลัก4 + ขนมไทยแม่อารีย์ (552080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิด) (650824-1043)
63 # 3อจ650910-137 EJ038227477TH natapoln + ขนมไทยแม่อารีย์ (552091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 79%)
64 # 3อจ650910-138 EJ038227477TH กวงยะลา + ขนมไทยแม่อารีย์ (552095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นทองทรัพย์โต เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครปฐม(G 67%)
65 # 3อจ650910-140 EJ038227477TH sittisak + ขนมไทยแม่อารีย์ (552102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.นครปฐม (หมายเลข 452)(G 69%)
66 # 3อจ650910-141 EJ038227477TH tiwakornwong + (552050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพกะไหล่เงินใหม่) (650824-1044)(G 79%)
67 # 3อจ650910-143 EJ038227477TH doramon2345 + (552054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 67%)
68 # 3อจ650910-144 EJ038227477TH Tatchakorn + (552056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 84/108)(หน้าตัก 3.3 นิ้ว)
69 # 3อจ650910-145 EJ038227477TH tiwakornwong + (552058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระราหู เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
70 # 3อจ650910-146 ED990814924TH numdang + ข้าวเปล่า (552061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2497)
71 # 3อจ650910-147 ED927463001TH June2301 + jonakhon (552063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ระยอง
72 # 3อจ650910-148 ED916998955TH ทิศเหนือ + บางแก้ว1976 (552066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว/สภาพใช้)(G 68%)
73 # 3อจ650910-150 ED996606403TH m-cot + pop8899 (552071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ650910-151 ED905735710TH tiwakornwong + Manunicon (552076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (650803-2023)
75 # 3อจ650909-145 kong81+maiizza (551915) กรอบทอง 1 องค์ ( G 75%)(น้ำหนัก 3.5 กรัม)
76 # 3อจ650912-101 tiwakornwong+Poo1980 (552232) กรอบทอง 1 องค์ ( G 85%)(น้ำหนักรวม 8.7 กรัม)
77 # 3อจ650912-102 tiwakornwong+วุฒินันท์ (552235) กรอบทอง 1 องค์ ( G 84%)(น้ำหนัก 5.6 กรัม)
78# 3อจ650912-104 เด็กพุทธมณฑล+วุฒินันท์ (552238) กรอบทอง 1 องค์ ( G 84%)(น้ำหนัก 3.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 13 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #84963 (11/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650827-015 ED859643775TH Thanapong36 (550435) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650829-009 ED856713004TH heng9999 (550561) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650831-024 BTKH0001880102R raydy (550858) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ650902-005 ED911505154TH มีดีพระเครื่อง (551085) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ650906-007 ED930210078TH bomtada (551494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650906-008 ED846699413TH หนุมานเชิญธง (551497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ650906-012 ED910456001TH kawin1980 (551527) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ650909-010 BCSD00015651674 มีดีพระเครื่อง (552008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ650910-002 EJ797836671TH doramon2345 (552064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650910-012 EJ038177988TH นกแก้ว (552135) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650831-022 boonlers (550845) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ650906-015 Owarut999 (551545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ650906-027 staruch (551543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650907-025 puriwaj (551694) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
5 # 2อจ650909-010 เกษมสันต์99 (552030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650910-009 การันตีพระ (552060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ650910-012 หมูหิน3276 (552136) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650831-164 ED912017025TH บรมีหลวงปู่ทวด + (550807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สยามรุ่งโรจน์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดเขาอีโต้ ปี 2459 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ650902-006 pondpra + kueyunon (551040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ650902-103 SLOM000083199YS tik_srt + GEARBAN (551073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ650902-104 TH0118365N345B joeenok + nung100 (551075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)
5 # 3อจ650902-110 ED910288095TH masterpiece + คูณสตางค์ (551096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หัวโน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ650902-112 ED920423467TH showgun + พระลพ (551014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
7 # 3อจ650903-111 EJ742605231TH อภิชาติชุบทอง + thanrat (551173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
8 # 3อจ650905-014 จิรัฏฐาโน + nunthawat (551295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ650905-132 ย้ายเข้าระบบใหม่ไปที่ 3 อจ650913-008
10 # 3อจ650905-166 ED905935720TH วณิชออโต้ + nuy_two (551343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ650906-005 yyoyo + tanu21 (551473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ650906-009 Longhorn + มังกรพัดถิ่น (551534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดหน้าอาปาเช่แข้งขีด เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ650906-101 ED927970666TH บรีสพระช่วย + boon2469 (551539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เลย
14 # 3อจ650906-138 ED886874380TH Goodcobain + srikriangkrai (551443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 76%)
15 # 3อจ650906-144 ED996020587TH tombetong + (551453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suwattana2542
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
16 # 3อจ650906-151 ED931435449TH Wirote2541 + aphisit (551470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดปั๊มซ้ำ จ.ปัตตานี
17 # 3อจ650906-165 ED875844563TH ชัยบางแค + vasuratb (551506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก(ตกค้าง) เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง)

18 # 3อจ650906-178 ED908695405TH surasity + thanakorneak14 (551522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ650907-169 ED884685454TH kribth + ออกัส (551660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ650908-001 จิ๊กโก๋หลังวัง + boonlers (551731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์ใหญ่บี้ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (650721-1302)(S 90%)
21 # 3อจ650908-002 dobae + wutisil (551733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (สภาพชำรุดเหลือ 1.3 นิ้ว) (630703-376)
22 # 3อจ650908-003 LittleDragon + สว่างเทวะ (551734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมจักรสีห์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)
23 # 3อจ650908-004 yodpra + donkingddd (551735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(650418-1197)
24 # 3อจ650908-006 kingcrow + patcharaphol (551738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
25 # 3อจ650908-007 kingcrow + patcharaphol (551740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
26 # 3อจ650908-008 HatPra + anurak99 (551742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
27 # 3อจ650908-009 Thedowntown + anurak99 (551743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
28 # 3อจ650908-010 pontat567 + ทวดนรรัตน์ (551744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
29 # 3อจ650908-011 หมีดำ + ทวดนรรัตน์ (551755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวง พิมพ์หลังหลวงพ่อเพชร เนื้อเงิน ปี 2514 จ.พิจิตร (590818-026)
30 # 3อจ650908-012 กำธรนคร + Drpong (551758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
31 # 3อจ650908-102 ED581696605TH พนินทร์ + sura9 (551767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ650908-103 ED781019879TH Pichitj + pizzapai (551770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
33 # 3อจ650908-104 ED928208359TH lertlakhatthakij + Ratrat1234 (551771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2609/สภาพสวย) (641103-2023)(G 77%)
34 # 3อจ650908-105 EJ038218078TH aoy789 + เวสแฮม (551774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูพิรุณ วัดชัยมงคล เนื้อผง สร้างหลังปี 2533 จ.เชียงใหม่ (ฝังตะกรุด 9 ดอก)
35 # 3อจ650908-106 EJ038218078TH masterpiece + เวสแฮม (551778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางยมกปาฏิหาริย์ พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผง ปี 2514 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
36 # 3อจ650908-107 ED912815237TH Tikamporn + unvastar (551780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 70%)

37 # 3อจ650908-108 ED912815237TH Jirawat1986 + unvastar (551782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
38 # 3อจ650908-109 ED912815237TH Somkiathong + unvastar (551784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 58%)
39 # 3อจ650908-110 ED912815237TH Oat-Trat + unvastar (551786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 68%)
40 # 3อจ650908-111 EH126878368TH jean5555 + arjarnjo (551732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กัณหา-ชาลี หลวงพ่อคล้อย วัดบางไกรนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.นนทบุรี (650728-1147)(G 83%)
41 # 3อจ650908-112 ED774192077TH Ketsara1104 + joe8878 (551736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
42 # 3อจ650908-113 ED612395412TH chsearn + Stapornch (551739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระใบขนุน เนื้อดิน จ.ลพบุรี
43 # 3อจ650908-114 ED867037450TH TEE_INTER + ปรเมศวร (551741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อผง ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเนื้อราน)
44 # 3อจ650908-115 EJ038176364TH joeenok + นกแก้ว (551745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดคลองมะนาว รุ่นมงคลมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หลวงปู่บัว ปลุกเสก/หมายเลข 63)
45 # 3อจ650908-116 EJ038176364TH สมยศ5 + นกแก้ว (551749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
46 # 3อจ650908-117 EJ038176364TH PHLOI + นกแก้ว (551751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650908-118 EJ038176364TH ตาลเดชา + นกแก้ว (551753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
48 # 3อจ650908-119 EJ038176364TH joeenok + นกแก้ว (551756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สมุทรสงคราม
49 # 3อจ650908-120 EJ038176364TH แบงค์อรัญ + นกแก้ว (551759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศรีศากยมุนี วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2405)
50 # 3อจ650908-121 EJ038176364TH joeenok + นกแก้ว (551763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ตราด **พระสภาพสวย
51 # 3อจ650908-123 EJ038176364TH Nicha-Malee + นกแก้ว (551769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานสามชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
52 # 3อจ650908-124 EJ038176364TH ake2512 + นกแก้ว (551773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
53 # 3อจ650908-125 ED941501385TH Eikkiwacdp + jessepre (551776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมคางขีด เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
54 # 3อจ650908-126 ED916423029TH เจ้าชายอุลต้า + tommeng (551779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
55 # 3อจ650908-127 EJ014715285TH P-Pong + Pat029 (551783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

56 # 3อจ650908-128 EJ038207818TH king_64 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน เนื้อทองคำก้นอุดผง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (วัดป่าชินรังสีสร้าง) (น้ำหนักทองรวม 13.3 กรัม)
57 # 3อจ650908-129 EJ038207818TH สถาศิลป์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (551789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (650824-1039)(G 76%)
58 # 3อจ650908-133 ED921863329TH rachane53 + POOSIT (551797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นบุญสูง เนื้อผงว่าน ปี 2542 จ.ปัตตานี
59 # 3อจ650908-134 ED931617906TH Santi1989 + teespy (551800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว)
60 # 3อจ650908-135 ED990812336TH tomtoy + ข้าวเปล่า (551803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (650617-1155)(G 61%)
61 # 3อจ650908-136 ED913912748TH memories + chayaphon17 (551867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ650908-137 ED860530360TH แขกกำแพง + น้องหมี (551806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนขวา)
63 # 3อจ650908-138 ED860530360TH bongbiab + น้องหมี (551809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ650908-139 ED898916475TH Songpol_cg + mike1995 (551811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 80%)
65 # 3อจ650908-140 PYP164400001326 juipeter + iffound (551812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (ธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650908-141 ED920633837TH แก้วอุษา + ฐาปนพงษ์ (551761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.2 นิ้ว/สภาพใช้) (641016-1163)
67 # 3อจ650908-142 EJ694883842TH yodpra + sanyah (551762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
68 # 3อจ650908-144 ED937412636TH Rakchart + ริณดา (551768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (650331-1070)
69 # 3อจ650908-145 ED998630714TH หม่อง + เอ็มซีเค (551772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
70 # 3อจ650908-146 ED922840528TH masterpiece + Silages (551775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
71 # 3อจ650908-147 ED885694846TH Chatchaijew + golfsriracha (551777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
72 # 3อจ650908-148 EJ659046777TH magician + (551781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้องใบคูณพระเครื่อง
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
73 # 3อจ650908-149 ED925416998TH pramual + toong (551785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
74 # 3อจ650908-151 ED903880484TH Swaha + nonsiam1995 (551788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ650908-152 ED903880484TH supap2526 + nonsiam1995 (551794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลววงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 342) **พระสภาพสวย
76 # 3อจ650908-153 ED927461694TH yodpra + tanawin55 (551796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
77 # 3อจ650908-154 ED701575005TH pinits + สยามรุ่งโรจน์ (551799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย กรอบทอง(G 69%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
78 # 3อจ650908-156 PLF964500001676 jean5555 + (551804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
richmanshop789
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (650805-1015) **พระสภาพสวย
79 # 3อจ650908-157 EH574885550TH Zhang_Danny + (551807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
80 # 3อจ650908-158 RI321674235TH Mai2008 + dragon7775 (551813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(560422-087)
81 # 3อจ650908-159 ED930208675TH naja22 + จิตรเทพ (551816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ650908-160 EJ038214181TH poshwises + บอสตัน (551823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อตะกั่ว จ.นครสวรรค์
83 # 3อจ650908-161 ED886794205TH kitsanachai_1 + มาริโอ (551826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(630404-189)
84 # 3อจ650908-162 ED920216080TH มังกรชล + Kloy1999 (551829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
85 # 3อจ650908-164 ED857696347TH เก้าออโต้ + MINIGUNNER (551833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ650908-165 ED905951736TH kitsanachai_1 + singha_eak (551868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 462909)(650331-1074)
87 # 3อจ650908-166 ED908668135TH sak15 + หมูอ้วน1264 (551835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
88 # 3อจ650908-167 ED847672686TH หยกเมืองเพรียว + (551837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tobphalo911
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2197/กรอบชุบทอง)
89 # 3อจ650908-168 ED800562864TH pramual + kengsalaloi (551839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
90 # 3อจ650908-169 ED630869026TH HopeMan + C-PRUK (551842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ650908-170 ED848983937TH คำพันธ์ + สรานนท (551862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
92 # 3อจ650908-174 EB666166877TH ChartKT + ปราถนา (551822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (650607-1017)(G 63%)
93 # 3อจ650908-175 ED909240215TH watudon + ดุจติปิยะ (551824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี

94 # 3อจ650908-176 ED909240215TH korn88 + ดุจติปิยะ (551825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาหลังเข็ม กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
95 # 3อจ650908-177 ED918263829TH so-so + Tawee888 (551827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (650805-1247)
96 # 3อจ650908-178 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ650924-049
97 # 3อจ650908-179 ED879391347TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + ถิ่นบูรพา (551832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
98 # 3อจ650908-180 ED877799218TH gumoo007 + tosspong (551834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง กรุบางกะจะ พิมพ์สมาธิ เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี (สภาพใช้)(640827-043)
99 # 3อจ650908-181 ED911280218TH Watchara_Kp + vorapot-p (551866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนซ้าย)(650616-1116) (G 63%)
100 # 3อจ650908-182 ED911280218TH adittha + vorapot-p (551865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐาน)
101 # 3อจ650908-184 ED531681863TH yyoyo + towerboy (551793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี
102 # 3อจ650908-185 ED994603259TH SOMCHAI2524 + newty53 (551798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ.. (สภาพฝนขอบข้าง) (650804-2033)
103 # 3อจ650908-186 ED994603259TH tiwakornwong + newty53 (551801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ.. (650727-1170)
104 # 3อจ650909-002 TheJo + tanu21 (551873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาเชยคางข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้สึก)
105 # 3อจ650909-003 panitgang + tanu21 (551876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
106 # 3อจ650909-007 yutthapong85 + jamespk (551885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
107 # 3อจ650909-008 กิมเล้ง + รงค์พังงา (551887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณึ รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
108 # 3อจ650909-009 artirvana + เนตรมงคล (551890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท)(G 85%)
109 # 3อจ650909-010 Jinn2555 + olympia (551893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1263) **พระสภาพสวย
110 # 3อจ650909-104 ED936711660TH Ratchanon + deghong2013 (551902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 81%)
111 # 3อจ650909-105 ED759230396TH กิตช่างไม้ + เหยินน้อยโคราช (551905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทราวิหาร พิมพ์ปางอุ้มบาตร เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ650909-106 EJ662468259TH virun123 + ขนมกรุบ (551908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)

113 # 3อจ650909-107 ED889148639TH polsattahip + montrip (551910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง วัดพระบรมธาตุ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครศรีธรรมราช
114 # 3อจ650909-108 ED997760412TH tiwakornwong + chanchim (551912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นเพชรแห่งทักษิณ เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.พัทลุง (หมายเลข 116/น้ำหนักทอง 17.8 กรัม) (650827-1214) **พระสภาพสวย
115 # 3อจ650909-109 LB541653408TH weddy + ถัมภ์บรรฑุ (551916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
116 # 3อจ650909-111 ED911280221TH มหาเวส + vorapot-p (551929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (640614-141)(G 77%)
117 # 3อจ650909-112 ED911280221TH Namsaii + vorapot-p (551932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650530-1054)(G 70%)
118 # 3อจ650909-113 ED879515846TH อ้นปราจีน + Akaphop (551936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
119 # 3อจ650909-114 EJ035804581TH ศิษย์พระครูไข่ + golfsriracha (551939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (650827-1273)
120 # 3อจ650909-115 ED71737626TH masterpiece + khampee168 (551943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บุรีรัมย์
121 # 3อจ650909-116 EG283160312TH RYUTA + นู๋โอปอ (551944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์พระยอดซุ้มเรือนแก้ว(เล็ก) เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
122 # 3อจ650909-117 EF241069105TH ปรเมศวร + (551948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
123 # 3อจ650909-119 ED911263594TH yyoyo + vorapot-p (551953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641011-343)(G 66%)
124 # 3อจ650909-120 ED911263594TH Varawut1699 + vorapot-p (551957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650824-1135)(G 70%)
125 # 3อจ650909-121 ED937620979TH บุญพา + MIXMUK (551961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
126 # 3อจ650909-124 TH011836VWP25B ninewalk + โลหิต (551970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรายคู่ พระหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
127 # 3อจ650909-125 ED998628429TH Siris + Noomint (551974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
128 # 3อจ650909-127 TNR5000171994E8 Auttaporn1979 + จริงใจ (551980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหามงคล 89 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา(วัดหัวคุ้งสร้าง)
129 # 3อจ650909-128 TH011836WZQJ3B yyoyo + ลำกระดาน (551984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
130 # 3อจ650909-130 PTAS0000904576J แก้วอุษา + meksonice (551988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (650901-1119)
131 # 3อจ650909-131 822543835956 dokebi_123 + kandapmy (551872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกิมตึ๋ง กรุวัดพระรูป พิมพ์มอญแปลง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

132 # 3อจ650909-135 ED996128221TH winyuchon + Meetung (551882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
133 # 3อจ650909-136 ED996128221TH Wirote2541 + Meetung (551884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
134 # 3อจ650909-138 ED990368780TH Ketsara1104 + ริณดา (551891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (650805-1114)
135 # 3อจ650909-140 KBNM200011792AL komwoke + Yui_jaa2528 (551898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
136 # 3อจ650909-141 RSMH0000622333Q แม้วจอมเทียน + เต๋าเด็กกาญ (551904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
137 # 3อจ650909-142 ED997707292TH supap2526 + ออสก้า99 (551907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 2306)
138 # 3อจ650909-143 ED941812670TH ทศวรรษ33 + Mai2008 (551909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
139 # 3อจ650909-144 ED744457663TH numchoke2597 + tanawin55 (551913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 690) **พระสภาพสวย
140 # 3อจ650909-146 EJ038207954TH masterpiece + ซาลาเปา (551917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
141 # 3อจ650909-147 ED753247172TH pramual + Aomzd (551920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผงปิดทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
142 # 3อจ650909-148 ED938563836TH pandp + Warayu (551922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (590512-054)
143 # 3อจ650909-149 ED010870956TH หมูขาว4036 + นครนายก (551924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590808-092)
144 # 3อจ650909-151 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ 650922-017
145 # 3อจ650909-152 ED812167720TH tiwakornwong + mchutith (551930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 4.5 กรัม) **พระสภาพสวย
146 # 3อจ650909-154 ED586245103TH บอยพระเครื่อง + suparat818 (551937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุลานทุ่งเศรษฐี พิมพ์ตัดเดี่ยว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
147 # 3อจ650909-155 ED910307869TH artthaporn + sevenptk (551940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
148 # 3อจ650909-156 ED867029382TH นิกส์เพชรเกษม + ปรเมศวร (551952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (คุณสุธันย์สร้าง)
149 # 3อจ650909-158 ED925013407TH ruamsup + เอ็มน้อยร้อยล้าน (551960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
150 # 3อจ650909-159 ED725073277TH sucheewa + monze (551962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ. (หลังตรายางจาง) (641007-176)

151 # 3อจ650909-160 ED929421888TH SAMARTCHAI + Danai33 (551968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 464/สภาพสวย)
152 # 3อจ650909-161 ED881398318TH samsun + มังกรชล (551972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
153 # 3อจ650909-163 ED997745914TH ทิศเหนือ + chanchim (551979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
154 # 3อจ650909-164 EL038178189TH poshwises + นกแก้ว (551983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
155 # 3อจ650909-165 EJ038178189TH poshwises + นกแก้ว (551985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าธิเบต เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
156 # 3อจ650909-166 EJ038178189TH momon + นกแก้ว (551989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
157 # 3อจ650909-167 EJ038178189TH tanit_p + นกแก้ว (551992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์ ๗ หางตรง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
158 # 3อจ650909-171 EJ038178189TH mars7783 + นกแก้ว (551886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
159 # 3อจ650909-172 EJ038178189TH kay9999 + นกแก้ว (551889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พะเยา
160 # 3อจ650909-173 EJ038178189TH marut_toon + นกแก้ว (551892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุ 106 ปี เนื้อผงว่าน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
161 # 3อจ650909-175 EJ038178189TH schorlanz + นกแก้ว (551897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 62%)
162 # 3อจ650909-176 EJ038178189TH PBnew + นกแก้ว (551900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
163 # 3อจ650909-177 ED907324632TH Nattapat123 + mixsick150 (551903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม
164 # 3อจ650909-179 EH505426394TH thammawut + nampoo (551911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลืองผสม ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 4519)
165 # 3อจ650909-180 ED896630121TH akmobile9 + punlopkamee (551914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง)(650628-1103)(G 78%)
166 # 3อจ650909-181 ED897640329TH mvunbay + ศิรสิทธิ์88 (551919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ์ พิมพ์ฐานสามชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี
167 # 3อจ650909-182 ED914952261TH kamron_ch + bluezone69 (551921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์กลาง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2487 จ.พิษณุโลก.. (650419-1078)(G 69%)
168 # 3อจ650909-183 ED914952261TH kamron_ch + bluezone69 (551923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดราชนัดดา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650506-1095)(G 68%)
169 # 3อจ650909-184 ED924030355TH Warasoon + ชัยแคราย (551925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)

170 # 3อจ650909-185 ED398991583TH HopeMan + Chakkapud (551927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(630926-080)
171 # 3อจ650909-187 ED916418219TH wuthichai + tommeng (551935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
172 # 3อจ650909-188 ED938113001TH monchai02 + Songg (551938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 63%)
173 # 3อจ650909-189 ED858389135TH sombatbs + ชินนิมอน (551941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
174 # 3อจ650909-190 EW004582244TH yodchaiaa + m-cot (551946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(621204-009)
175 # 3อจ650909-193 ED899084615TH tiwakornwong + jojubkay (551959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 17.1 กรัม)(630407-132)
176 # 3อจ650909-194 ED990630205TH limmy + GOD_FATHER (551963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ปี 2522 จ.ปัตตานี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
177 # 3อจ650909-195 EH258643208TH Kungfujay + jarun123 (551967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
178 # 3อจ650909-196 ED942710116TH จวบเมืองชล + เบญจรงค์888 (551969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
179 # 3อจ650909-199 EJ659046953TH Tatsuya + (551982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้องใบคูณพระเครื่อง
พระแผงตัดเดี่ยว กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม(G 62%)
180 # 3อจ650909-200 EJ659046953TH Tatsuya + (551990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้องใบคูณพระเครื่อง
พระแผงตัดเดี่ยว กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม (สภาพใช้)(G 62%)
181 # 3อจ650909-202 ED815643785TH tiwakornwong + (552002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Tonhiripoonchai
พระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 71%)
182 # 3อจ650909-203 EG397472692TH June2301 + Thitima1 (552006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดบ้านค่าย รุ่นอายุ 80 ปี (สร้างเสริม) พิมพ์สระเอขีด เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ระยอง (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 12 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #84960 (10/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650824-018 ED906210381TH ศิษย์ท่านขุน (549988) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650829-004 ED904013327TH ไทยดวงเดือน (550563) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650830-002 HPPS000082250DP pot13 (550648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ650831-006 ED848952095TH o-larn (550838) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650831-019 ED45266469TH Thanapong36 (550851) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ650906-005 TH011836EX1U6B ThanaphatBoonrueng (551531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650906-006 ED858943827TH BOONNUM2526 (551491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650906-013 ED819158055TH natakrit (551533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ650906-016 EG652818882TH Olanchan (551536) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650906-020 ED921027167TH หนูเจ้าพระยา (551540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ650906-021 ED909180817TH CREATIVE888 (551418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650909-021 EJ091898679TH Thanaphu9 (551971) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
13 # 1อจ650909-024 EH266974921TH ทรัพย์กำเนิด (551874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650909-044 ED895048691TH bluezone69 (552042) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650818-018 nukro09 (549323) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650824-010 attajpra (550020) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ650830-002 สยามเมืองยิ้ม (550659) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ650830-015 Siamclassic (550672) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ650901-001 tuk08 (550993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650901-008 Nan_Diva (551005) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ650902-030 ศตกมล (552005) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650905-016 แม็คพระเครื่อง (551363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650906-009 เหินเมฆิน (551505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ650906-017 pipat_ch (551548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650906-019 krichayan (551549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ650906-020 Lionado (551551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ650909-001 การันตีพระ (551878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ650909-009 BankHiWay (551999) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
15 # 2อจ650909-015 การันตีพระ (551883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650826-114 EJ797839196TH รุตช้างกลาง + Guruva (550244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้างบล็อกตาขีด เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ650830-124 ED904394890TH วุฒิคลองขวาง + เจริญ42 (550580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ650831-107 EB666087255TH THARIS + Boon789 (550758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ650831-177 ED912017008TH ninlapat + สยามรุ่งโรจน์ (550729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (650401-1053)(G 67%)
5 # 3อจ650831-239 ED674471595TH scpra + OUOU83 (550808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หลัง ๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
6 # 3อจ650831-245 EB680774476TH พรพระวิษณุ + คิวภูเก็ต (550824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)(G 63%)
7 # 3อจ650901-002 vpong + Chaiyakom888 (550917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม(สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 81%)
8 # 3อจ650902-117 NGWW0002147898L แม็คพระเครื่อง + Amulet33 (551029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 79%)
9 # 3อจ650905-107 EJ038206928TH สถาศิลป์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (551289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.ชลบุรี
10 # 3อจ650906-116 TH011836F4MU8B บรมีหลวงปู่ทวด + Tatamm (551496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650906-117 EJ38213583TH poshwises + ซูโม่ (551500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดแหลมคาง เนื้อทองแดง จ.สิงห์บุรี
12 # 3อจ650906-120 RMR1000089529EF AnanHH + donunun (551508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (600107-139)


13 # 3อจ650906-170 ED921027175TH golf29 + หนูเจ้าพระยา (551513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
14 # 3อจ650907-102 ED841885855TH รถโฟร์ค + หยกเมืองเพรียว (551617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
15 # 3อจ650907-112 822539209483 triplejye + Kae33 (551578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)
16 # 3อจ650907-114 ED914262160TH supervigo + ปืนปราจีน (551588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ650907-138 SPP217800000819 Natnicha77 + tiwa9977 (551627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (650201-1026)
18 # 3อจ650907-181 ED907198510TH pramual + งดงาม (551614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ650907-192 ED896556942TH พ่อน้องจ้าว + Phrakaew (551650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด เนื้อดิน จ.ลำพูน กรอบนาก(G 37%)
20# 3อจ650909-129 showgun+Burapha777 (551987) กรอบทอง 1 องค์ ( G 79%)(น้ำหนัก 3.9 กรัม)
21 # 3อจ650909-186 ซิยิ่นกุ้ย+nouvo (551931) ตลับทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนัก 11.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 10 ก.ย. 2565 - 08:38 น.] #84954 (9/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650823-011 ED884291457TH jojo5 (549880) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ650823-013 EJ030364018TH เสือสมิง (549882) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ650824-027 ED90832472TH องอาจ (549997) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ650825-008 ED872197940TH nuch2545 (550161) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ650826-001 ED899507835TH thayarat007 (550289) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ650826-008 ED841873089TH อุกฤช (550271) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ650826-021 ED908342371TH องอาจ (550293) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650830-021 822522346973 richmanshop789 (550627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650831-002 ED906607031TH panja (550841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650831-009 ED905919979TH router (550864) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ650831-011 ED992200756TH อุกฤช (550868) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ650831-014 ED868919283TH maii_amulet (550871) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ650831-020 EB676860289TH Khanoon (550875) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650831-028 ED888132266TH zitthinan (550885) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ650831-030 EW903676713TH tongjoy (550889) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
16 # 1อจ650831-034 ED914741761TH citynew (550892) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ650902-006 ED879851233TH Teehatyai (551101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ650902-011 ED773487883TH เฮงเฮงเฮง168 (551100) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ650902-015 ED910311687TH sevenptk (551066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ650903-009 EJ038176259TH นกแก้ว (551229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ650906-010 PYP095900000351 assawin (551535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ650906-014 BCSD000155730JS มีดีพระเครื่อง (551542) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650823-024 เกษมสันต์99 (549861) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
2 # 2อจ650823-031 Nicharida (549866) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ650830-017 ksomchai (550665) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ650830-025 patchara (550670) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650902-020 koonnai (551055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ650903-008 boatM3 (551212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650906-002 สยามเมืองยิ้ม (551523) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 2อจ650908-001 การันตีพระ (551746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650908-002 การันตีพระ (551747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ650908-003 การันตีพระ (551748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650908-004 การันตีพระ (551750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650908-006 การันตีพระ (551752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ650908-007 การันตีพระ (551754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650908-008 การันตีพระ (551818) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ650908-009 การันตีพระ (551821) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ650908-014 chanram (551858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650908-017 การันตีพระ (551757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650826-161 ED378379108TH กิตช่างไม้ + yongyot (550217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงพ่อสอน วัดทุ่งลาดหญ้า พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว จ.กาญจนบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ650830-009 pondpra + kueyunon (550609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ650830-011 ด้วยรักและผูกพัน + kom19 (550616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650830-015 Guruva + You9199 (550630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง
5 # 3อจ650830-114 EJ662467752TH Pissawat29 + ขนมกรุบ (550625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว) (สภาพทำปลอกและด้ามใหม่)
6 # 3อจ650831-195 EJ367172399TH suparerk + phirat21 (550789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
7 # 3อจ650831-212 EJ038205919TH phalao2000 + (550778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
แหนบหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2502 จ.ระยอง
8 # 3อจ650831-230 PKED000279392UA penpathum + Gaorak009 (550866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี
9 # 3อจ650901-117 ED893729391TH khrawsadid + thanapipat (550983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
10 # 3อจ650901-139 EH786708844TH พิศุทธิ์ + แจ็คเชียงดาว007 (550984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(G 66%)
11 # 3อจ650902-008 manutsri + ลำกระดาน (551047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

12 # 3อจ650903-001 Santiwall + anurak99 (551126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง
13 # 3อจ650903-133 EJ038206494TH อาทิทัต + ขนมไทยแม่อารีย์ (551180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ650903-159 ED762858610TH หัดเทพ + เงินเหลือ (551168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ650903-163 ED903748769TH หลวงปู่ช้างให้ + Mnnuttapon (551172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ650903-165 ED903748769TH นุหลัก4 + Mnnuttapon (551181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ650905-004 yodpra + piwat (551268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา พระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อโต เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
18 # 3อจ650905-012 Tarkkyp + nunthawat (551290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ650905-104 EJ038206928TH อ้อยป่า + ขนมไทยแม่อารีย์ (551284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ650905-110 EG038206928TH khunphom + (551298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อพระพุทธ พระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศนฯ พิมพ์กลีบบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ650905-158 TH011836CB0B1B bellic + sutee (551338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ650906-001 piyathai + chffta (551459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (560529-092)(G 79%)
23 # 3อจ650906-002 PHLOI + FLOOKER (551462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(640908-422)

24 # 3อจ650906-003 Moddang1997 + Nathan666 (551537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650906-004 ผู้นำพล + Nathan666 (551471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 448890)
26 # 3อจ650906-006 tanint + ฉางฟง (551475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (650401-2002)
27 # 3อจ650906-007 หนุ่มบรรพตพิสัย + moo_bpk (551478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1884)
28 # 3อจ650906-010 engineer27 + มังกรพัดถิ่น (551483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.สมุทรสาคร
29 # 3อจ650906-012 belive17 + ลูกวังสะพุง (551466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์)(650903-3001)
30 # 3อจ650906-102 WRAT000136717P6 Xabi17 + tle_wangpikul (551419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
31 # 3อจ650906-103 TH011836G1HA8B kenshiro2810 + นึกอ่อนนุช (551422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
32 # 3อจ650906-104 EH478303022TH มังกรพัดถิ่น + เวสแฮม (551425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม
33 # 3อจ650906-105 TH011836K0J94B pramual + ChaiyutPho (551426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(650817-1199)
34 # 3อจ650906-106 BBB3000147673XM art8888 + Pondnineteen (551428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
35 # 3อจ650906-107 ED665798775TH uitra + marlboroman (551433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 484)

36 # 3อจ650906-109 TH011836JK9H0B kimsiam + prinkopd (551440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์พระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
37 # 3อจ650906-110 EJ038210984TH uthai211 + รถถังพระบ้าน (551445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนดัน รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.น่าน
38 # 3อจ650906-111 ED910456369TH สุเรนทรชิต + พิชชากร (551480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดโมลี เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.นนทบุรี
39 # 3อจ650906-112 ED908894471TH gong_40 + Patpat (551482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และชำรุดขอบล่าง)
40 # 3อจ650906-113 ED938102539TH kamron_ch + kingcrow (551484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(640305-092)
41 # 3อจ650906-114 TINT000276228TA JadeJ + golflampang (551489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 345/สภาพสวย)
42 # 3อจ650906-115 ED937502107TH yodpra + puklucky (551493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
43 # 3อจ650906-119 TH011836FXAN4B new999 + k-man (551504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ650906-121 RMR1000089529EF AnanHH + donunun (551454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(600106-049)
45 # 3อจ650906-122 TH011836GEJ50B arthur9669 + kamron_ch (551456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 61%)
46 # 3อจ650906-123 ED925373325TH pramual + TadSnave (551457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหูซ้าย-ขวา)
47 # 3อจ650906-124 ED925373325TH tiwakornwong + TadSnave (551460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมือและขอบล่างซ้าย)(G 68%)

48 # 3อจ650906-125 TH011836G2EQ2B chuanchai2505 + phusiam (551464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 89)
49 # 3อจ650906-126 ED847196284TH เฮียปั้ง + long_g (551465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดทุ่งเสรี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650906-127 EG859942292TH wiwat3 + อี๊ดเมืองเลย (551468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดินลงรัก ปี 2474 จ.ลพบุรี
51 # 3อจ650906-128 ED992014192TH kenshiro2810 + (551469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
POONBUNS63
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
52 # 3อจ650906-129 ED930204735TH tik_srt + ท่านมหา (551474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพรมผิวใหม่)
53 # 3อจ650906-130 ED868387647TH ใบเตย + SOMDED (551476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 674)
54 # 3อจ650906-132 ED921461170TH walrawut + pjanon (551421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
55 # 3อจ650906-133 ED921461170TH wanitcha + pjanon (551423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง
56 # 3อจ650906-135 ED911041615TH บอยพระเครื่อง + วีระบางลาย (551430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ650906-136 ED371466261TH ณัฐปรัชญ์ + รักษ์ต้มเลือดหมู (551435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
58 # 3อจ650906-137 ED858943813TH dang29 + BOONNUM2526 (551439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ650906-139 ED996020587TH Aonpra + Suwattana2542 (551448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงอะไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

60 # 3อจ650906-140 ED996020587TH เมืองช้าง + Suwattana2542 (551450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ650906-141 ED996020587TH Thedowntown + (551447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Suwattana2542
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุ่มดิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2483 จ.ราชบุรี
62 # 3อจ650906-142 ED996020587TH sevenptk + Suwattana2542 (551449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.เพชรบุรี
63 # 3อจ650906-143 ED99602057TH ทิศเหนือ + Suwattana2542 (551451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ650906-145 ED909686912TH thevit + pound2007 (551455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650906-146 ED922216621TH หมูขาว4036 + kimzo (551544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650906-147 EB680816043TH เอ๋พระรามห้า + Oat-Trat (551458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อรานและซ่อมฐาน)
67 # 3อจ650906-148 ED920552427TH playmore + koontoop (551461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 65%)
68 # 3อจ650906-149 ED928912761TH yuttip2524 +vorapot-p (551463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641201-2041)(G 66%)
69 # 3อจ650906-150 EH175992165TH Belton + joe4299 (551467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
70 # 3อจ650906-152 ED906844702TH แม้วจอมเทียน + cssbyaon (551472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
71 # 3อจ650906-154 ED648975609TH ป๋องแป๋ง + lomlopburi (551541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 72%)

72 # 3อจ650906-155 ED886874376TH pramual + srikriangkrai (551479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ650906-156 ED910453685TH pontat567 + kawin1980 (551485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ650906-157 ED907196709TH chaiyawit_doh + kanlaya48 (551486) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
75 # 3อจ650906-158 TH011836FBR52B กิตช่างไม้ + Phecharai (551488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
76 # 3อจ650906-159 EG6781078652TH yarit + Sasisinen (551490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดผิวใบหน้าและไหล่ขวา)(G 64%)
77 # 3อจ650906-160 EG678107862TH pramual + Sasisinen (551492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ650906-161 TH011836F1R20B Kloy1999 + เมืองภูผา (551495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดมธานี (มีโค้ด)(G 51%)
79 # 3อจ650906-162 ED929690765TH Patumwan67 + tongjoy (551498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (641117-1164)(G 91%)
80 # 3อจ650906-166 ED909686930TH บรมีหลวงปู่ทวด + (551507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pound2007
เหรียญหลวงพ่อหมึก วัดเกาะกง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ตราด
81 # 3อจ650906-168 ED907196567TH Songkiat19 + งดงาม (551510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
82 # 3อจ650906-169 ED930204713TH kitsanachai_1 + ท่านมหา (551511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(631130-294)
83 # 3อจ650906-171 ED895044828TH Giant415 + ซุยคิขิง (551512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 108844)
84 # 3อจ650906-173 EJ662468280TH -ดาวเหนือ- + ขนมกรุบ (551515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
85 # 3อจ650906-174 EJ662468280TH บีเวียงพิงค์ + ขนมกรุบ (551516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ เนื้อเมฆสิทธิ์
86 # 3อจ650906-175 ED922832773TH บอย_วัดแหลม + krais1 (551518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ650906-176 ED920552665TH กฤตยา + Finger (551519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ650906-177 ED920552665TH ต่อ_ถนนตก + Finger (551521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
89 # 3อจ650906-179 ED896066087TH chanachok + manop2557 (551525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 68%)
90 # 3อจ650907-001 ekaluck + Mahamonkkol888 (551558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวหิรัญพนาสูร รุ่นครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 135/ขนาดสูง 19.5 นิ้ว)
91 # 3อจ650907-002 June2301 + Pritetw (551560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอ็บ วัดบ้านลาด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
92 # 3อจ650907-003 santi_1957 + piwat (551561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
93 # 3อจ650907-004 คีโน่ + เป็นต่อ (551564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)
94 # 3อจ650907-005 yyoyo + เป็นต่อ (551568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
95 # 3อจ650907-006 arthur9669 + Kang2525 (551573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี

96 # 3อจ650907-007 หลวงปู่ช้างให้ + madeowsri (551577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (621005-080)
97 # 3อจ650907-008 goodaomzc + madeowsri (551581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (630328-252)
98 # 3อจ650907-009 tiwakornwong + kewell (551584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 2.4 กรัม) (610901-059)
99 # 3อจ650907-010 ดาวนาดง + supphachai (551730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
100 # 3อจ650907-012 yyoyo + เกียรติกังวาน (551597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน พิมพ์ฐานบัว เนื้อดินลงรัก ปี 2482 จ.อ่างทอง
101 # 3อจ650907-013 joeenok + phalittha (551601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
102 # 3อจ650907-014 HopeMan + jackmpa (551604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (540903-257)
103 # 3อจ650907-101 ED817058488TH showgun + greenday88 (551609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (650806-2187) **พระสภาพสวย
104 # 3อจ650907-104 ED847187336TH tiwakornwong + (551623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
CONVENTION
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 239/น้ำหนัก 24.8 กรัม) **พระสภาพสวย
105 # 3อจ650907-105 ED994315218TH Joker007 + Rattanin (551629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%)
106 # 3อจ650907-106 ED920424520TH mootoo36 + supot2030 (551634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ650907-107 ED921834985TH Alekadinho + POOSIT (551637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 81%)

108 # 3อจ650907-110 KBSSW00001215A3 Sunadi + bancha18 (551648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์ ล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
109 # 3อจ650907-115 BCOT000054872PV pornlimk + patchaya (551589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หน้าอ้วน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เพชรบุรี (650713-2019)
110 # 3อจ650907-117 EH010791312TH toymlt + KENJANG (551596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
111 # 3อจ650907-118 EH444539404TH เพิ่มพูนศิลป์ + ประวิทย์888 (551599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 10 (เลข ๘ ข้างแตก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
112 # 3อจ650907-119 TH011836R0QQ0B Jinn2555 + amlueky (551602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ซุ้มคู่ เนื้อผงใบลาน ปี 2513 จ.ชัยนาท
113 # 3อจ650907-121 SSRR000102249ET อภิชาติชุบทอง + krisda (551559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม ปี 2505 จ.ปัตตานี
114 # 3อจ650907-122 TH011836NZV48B mahana + aoy789 (551562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
115 # 3อจ650907-123 ED910429187TH tik_srt + SAPATAR (551566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ครุฑวิบูลย์วุฒิ เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
116 # 3อจ650907-125 EJ038215258TH พระเครื่องบ้านสวน + ซูโม่ (551727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ650907-126 EJ038215258TH รชตะธาดา + ซูโม่ (551576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 88%)
118 # 3อจ650907-129 ED858798461TH วัฒนไชย์ + บอลบาแดง (551586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสุพจน์ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ650907-131 TH011836R1VU1B ฅนบางใหญ่ + (551593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nuttapong9594
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพล้างผิว)

120 # 3อจ650907-132 BCPB000133502A5 eax2000 + ทอเร็ตโต้ (551600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
121 # 3อจ650907-133 ED513857189TH แบ็คแดด + DiamondiaN (551603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
122 # 3อจ650907-135 TH011836QTFV8B arthur9669 + Amulet33 (551612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
123 # 3อจ650907-136 TH011836Q8FF8B panna08 + NUNG1789 (551616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 6890)(G 63%)
124 # 3อจ650907-137 ED892855053TH Nottj + tomying (551622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระสังฆราช(ปุ่น) วัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
125 # 3อจ650907-139 ED921039001TH moo_bpk + เด็กใหม่ (551635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (640129-281)
126 # 3อจ650907-140 ED701088609TH bunpotth + nattawutng (551641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธนวราชบพิตร วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1)
127 # 3อจ650907-141 ED921844829TH confirmed + คิวภูเก็ต (551610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดกรูด เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.สุราษฎร์ธานี กรอบทอง(G 78%)
128 # 3อจ650907-142 EJ038207512TH Feen_8Rew + (551613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 70%)
129 # 3อจ650907-147 EJ038207512TH ร่มเย็น09 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อเงิน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
130 # 3อจ650907-148 EJ038207512TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (551631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2591 จ.สมุทรสงคราม
131 # 3อจ650907-149 EJ038207512TH หลวงปู่ช้างให้ + ขนมไทยแม่อารีย์ (551633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (650824-1045)

132 # 3อจ650907-150 EJ038207512TH tanawatpatt + (551722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ650907-155 EJ038207512TH toymlt + ขนมไทยแม่อารีย์ (551658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
134 # 3อจ650907-158 EJ038207512TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (551665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
135 # 3อจ650907-159 EJ038207512TH inspire + ขนมไทยแม่อารีย์ (551667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650825-1236)(G 64%)
136 # 3อจ650907-160 EJ038207512TH vpong + ขนมไทยแม่อารีย์ (551668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 65%)
137 # 3อจ650907-161 EJ038207512TH pairoat + ขนมไทยแม่อารีย์ (551638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
138 # 3อจ650907-162 EJ038207512TH Goodcobain + (551642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (650824-1038)(G 91%)
139 # 3อจ650907-163 EH973272653TH หิมาลัย + heretic (551645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา
140 # 3อจ650907-164 ED910814826TH bellic + ต้อมตราโล่ (551646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)
141 # 3อจ650907-165 ED704209938TH Onepiece1688 + ถิ่นบูรพา (551649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ
142 # 3อจ650907-166 ED704209938TH Rakchart + ถิ่นบูรพา (551652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
143 # 3อจ650907-167 ED863471630TH ต้นคุง + อรทัย960 (551654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (641026-1137)(G 77%)
144 # 3อจ650907-168 ED920619013TH chaiyawit_doh + oudood (551657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1379)
145 # 3อจ650907-170 ED857683312TH tiwakornwong + monze (551663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูพิรุณ วัดชัยมงคล รุ่นสร้างวิหาร เนื้อผง สร้างหลังปี 2533 จ.เชียงใหม่ (650617-2155)
146 # 3อจ650907-171 ED354017373TH KandarDao + thip999 (551574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พิษณุโลก
147 # 3อจ650907-172 ED898157452TH naenaldo + เต๋าเด็กกาญ (551579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงดำ(ฝังพลอย) ปี 2517 จ.ระยอง
148 # 3อจ650907-173 ED898157452TH กรรมการ + เต๋าเด็กกาญ (551583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
149 # 3อจ650907-174 TH011836PUDD6B jirapach + Aum2543 (551587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดรัญจวน หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2519 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
150 # 3อจ650907-175 ED795951095TH Power168 + Doe07 (551592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)(G 69%)
151 # 3อจ650907-176 ED934102374TH tiwakornwong + tookatun (551595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 81%)
152 # 3อจ650907-178 EJ038215641TH frist + บอสตัน (551606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
153 # 3อจ650907-179 EJ038215641TH ฐาปนพงษ์ + บอสตัน (551608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 3 พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์
154 # 3อจ650907-180 EJ038215641TH nawinwit + บอสตัน (551611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
155 # 3อจ650907-183 ED863219426TH Tatamm + ratchaplee (551621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นเจ้าสัวเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2547 จ.ภูเก็ต

156 # 3อจ650907-184 ED856168922TH ไพรัช6657 + dukeza01 (551625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ขีด) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.เพชรบุรี
157 # 3อจ650907-186 ED358317729TH Suklonkan + เมืองไทย (551632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน
158 # 3อจ650907-187 ED887974163TH Win_Amulet + ปลาโลมา (551636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
159 # 3อจ650907-188 ED921463290TH เมืองช้าง + เขยมาบตาพุด (551640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง กรอบทอง(G 66%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
160 # 3อจ650907-190 ED658938150TH หลวงปู่ช้างให้ + cockak17 (551725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 60%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
161 # 3อจ650907-191 ED658938150TH daew1970 + cockak17 (551723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
162 # 3อจ650907-193 ED858260160TH sckew + เอกฤกษ์ (551659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ประจวบคีรีขันธ์
163 # 3อจ650907-195 EJ038210074TH Bomecool + ฝอยทอง (551680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
164 # 3อจ650908-132 822541414601 amarin99+ พงษ์บู๋ (551795) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ กรอบทอง (น้ำหนัก 17.8 กรัม)(G 86%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 09 ก.ย. 2565 - 08:39 น.] #84945 (8/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650817-012 ED782899233TH router (549213) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650817-015 ED821776088TH ตะพาบ (549209) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650820-014 ED727899564TH ทรัพย์กำเนิด (549567) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650822-033 ED683657553TH คอปแมน (549714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ650824-048 BCH1000044728 joey18 (550061) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ650826-017 ED881370270TH goodmondays (550283) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ650826-024 ED872751010TH หลานตาจวบ (550300) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650827-001 EB541569563TH seranee (550424) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ650827-002 ED874784449TH thumma (550437) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650827-027 ED839473710TH บางบาง (550440) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ650829-003 ED907305911TH Nattapat123 (550562) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650829-006 ED719996286TH sanpol (550556) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ650829-014 ED879073658TH ฅนบางใหญ่ (550536) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650830-001 ED820937654TH มาริโอ (550674) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ650830-007 ED812162515TH mchutith (550660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ650830-008 ED907610880TH เงินทองพระเครื่อง (550667) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ650830-015 ED870597785TH seranee (550676) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ650830-019 ED891220164TH ท่านหลวง (550681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650830-020 ED902243923TH Charity (550653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ650831-005 ED850998175TH banchabangsue (550895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650831-017 ED927402299TH เหน่งบางคู้ (550834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ650831-038 ED898644145TH goodmondays (550869) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ650901-009 ED910824580TH พรวิภัทร์ (550970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650901-025 ED911504499TH มีดีพระเครื่อง (550982) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ650901-026 ED853285964TH Tuarua (551001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ650901-027 ED913037233TH sittipon (551004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650902-008 ED773487883TH เฮงเฮงเฮง168 (551089) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
28 # 1อจ650902-017 ED917733733TH seranee (551105) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ650902-021 ED8401957883TH ตี๋แยกปัก (551011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650903-001 TH01183698CP7B Benjarong (551217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ650903-004 EJ038176262TH นกแก้ว (551222) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ650903-012 ED919910025TH Gibsonhotza (551245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ650905-012 ED991711815TH pradrem (551371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ650902-009 ED773487883TH เฮงเฮงเฮง168 (551093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650803-007 ริณดา (547388) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650817-010 ริณดา (549196) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ650818-019 nukro09 (549329) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ650818-023 legallaw (549341) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ650819-010 lovehunterlove27 (549432) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ650823-017 romsai (549852) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650827-001 paein (550448) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650827-012 phoomchai (550425) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ650829-011 มังกรพัดถิ่น (550550) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ650830-001 banana (550647) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ650830-003 สยามเมืองยิ้ม (550650) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650830-008 putthakhon (550640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ650830-011 kttk2006 (550661) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ650830-018 Theethuch (550669) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ650830-026 patchara (550675) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ650830-029 seanza777 (550677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
17 # 2อจ650830-031 Nicharida (550679) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ650831-003 พระพิรุณ (550856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ650831-004 tang160946 (550911) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ650901-004 ยุทธิชัย (551008) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ650901-006 chanram (551000) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ650902-007 tontatto (551074) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
23 # 2อจ650902-022 witbcc143 (551077) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ650902-024 witbcc143 (551082) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
25 # 2อจ650902-025 witbcc143 (551086) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ650902-026 witbcc143 (551091) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
27 # 2อจ650902-027 witbcc143 (551095) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ650902-028 witbcc143 (551099) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ650905-005 Sookasem (551370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 2อจ650905-019 ThaiWong (551398) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ650905-020 ThaiWong (551399) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ650905-021 ThaiWong (551401) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ650905-022 ThaiWong (551407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ650905-023 ThaiWong (551408) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ650906-025 พุทธคุณ05 (551529) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
36 # 2อจ650907-001 การันตีพระ (551563) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ650907-002 การันตีพระ (551565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ650907-027 การันตีพระ (551567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ650907-034 การันตีพระ (551569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ650907-036 การันตีพระ (551570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ650907-037 การันตีพระ (551572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ650815-006 penpathum (548850) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650817-228 ED620876209TH noomark + tiktony (549094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสิวลี เนื้อทองเหลือง **ไม่ระบุที่สร้าง
2 # 3อจ650825-131 ED860448668TH t_inkeaw + sak15 (550105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ650825-133 ED907145211TH tiktik03 + คุณศิระ (550110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หน้าหนุ่มย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สมุทรปราการ (พระอาจารย์หยัดสร้าง)
4 # 3อจ650831-111 ED879511380TH Intra103 + Akaphop (550694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นอายุ 109 ปี เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ปราจีนบุรี
5 # 3อจ650831-125 EJ038208040TH คนคอเรด + หมูกุ๋น (550733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ650831-171 EH478261923TH textile007 + รถถังพระบ้าน (550711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดพุทธมารดา เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ650831-174 ED9021263926TH chiewchanze + (550722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะวันแดง2020
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี
8 # 3อจ650831-187 ED908662203TH yotaabt + teaw7 (550764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก พิมพ์ ญ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 # 3อจ650831-221 ED895263015TH arthur9669 + nakornbubri (550840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสุดท้าย ปี 2517 จ.นครสวรรค์
10 # 3อจ650831-238 ED883645459TH เซียนน้อยหัดส่อง + (550805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NERAMIT
พระพุทธชินราชซุ้มเรือนแก้ว วัดบึงสามพัน เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์
11 # 3อจ650901-145 ED801932019TH masterpiece + กล้วยหิน (550944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
12 # 3อจ650901-146 PNAM00208362ET pramual + MIXMUK (550946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
13 # 3อจ650902-111 EB676878072TH pontat567 + suttisak (551012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
14 # 3อจ650902-145 ED902251655TH หิมพานต์มุ่งงาม + Komoot21 (551061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หลัง ๗ หางยาว) เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
15 # 3อจ650903-146 EJ038208800TH คนคอเรด + ฝอยทอง (551215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ศรีสะเกษ
16 # 3อจ650903-164 ED903748769TH AChen + Mnnuttapon (551179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์หนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ650903-166 ED903748769TH Ball2008 + Mnnuttapon (551184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.นครศรีอยุธยา
18 # 3อจ650903-167 ED903748769TH ทศวรรษ33 + Mnnuttapon (551186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.นครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ650903-172 ED873426989TH Dig_tut_959 + ooyooy (551131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปองสร้าง)
20 # 3อจ650903-174 ED748480795TH sniper211 + jozaa (551135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นเข็มหัก เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์(G 64%)
21 # 3อจ650905-027 Natnicha77 + vittaya14 (551331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(631104-183) (G 90%)
22 # 3อจ650905-108 EJ038206928TH สถาศิลป์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (551293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นแจกทาน เนื้อเงิน ปี 2542 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 81%)
23 # 3อจ650905-138 SXF525300000430 สมยศ5 + pdarnswat (551269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ(S 90%)
24 # 3อจ650903-143 ED848972917TH jackmahakhun + rada888 (551242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท
25 # 3อจ650905-136 EJ041513089TH areemitr + chaichay (551261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (650217-1086)
26 # 3อจ650903-162 ED848972903TH romsai + rada888 (551240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650907-124 ED921621628TH showgun + วุฒินันท์ (551571) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ กรอบทอง (น้ำหนัก 2.6 กรัม)(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 08 ก.ย. 2565 - 08:38 น.] #84920 (7/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650815-008 SXF047400001782 Nattapat123 (548860) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650817-019 ED886705386TH มหามณีจินดา (549230) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ650819-001 ED200690986TH rattasah (549444) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ650819-006 PNAM000204672KV Big27 (549451) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ650822-017 ED870577110TH seranee (549591) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ650824-008 ED880193281TH nongJN (549979) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ650824-010 ED907116189TH กานต์ (549984) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650824-033 ED898525191TH เหน่งบางคู้ (550015) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650824-038 ED870584963TH seranee (550021) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ650824-050 ED870391044TH tookatun (550067) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650825-003 ED759224268TH เหยินน้อยโคราช (550165) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 1อจ650826-012 ED808196234TH boom6449 (550277) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 1อจ650826-015 ED877774233TH วุฒินันท์ (550282) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ650826-018 EJ712055204TH yodpra (550287) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ650829-002 ED854950650TH จุ๋มจิ๋ม (550560) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ650829-010 RCRP000124984MU supachai_u (550565) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ650829-016 ED877789621TH วุฒินันท์ (550539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650830-005 ED908355931TH Tee59 (550655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ650830-009 ED891220178TH ท่านหลวง (550673) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
20 # 1อจ650830-018 ED871997816TH ปักต้นกล้า (550649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650831-031 EB541597309TH Nongploy (550880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650831-032 ED997000456TH Tzsamsak (550881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ650901-005 ED891215601TH ท่านหลวง (550979) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ650901-013 ED870386883TH SAHAKORN (550960) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650901-014 EJ325765158TH madness8 (550964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650901-020 ED626387985TH Warasoon (550980) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650901-021 ED917305200TH jojo5 (550992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650901-022 EJ038206208TH ขนมไทยแม่อารีย์ (550995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ650902-004 ED907171653TH ปักต้นกล้า (551098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650902-010 ED773487883TH เฮงเฮงเฮง168 (551097) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
31 # 1อจ650902-013 ED429258826TH บัวแก้ว (551059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650903-014 ED881385606TH goodmondays (551199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ650905-002 TH011836B1540B Arunlert69 (551365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ650905-005 EJ266873931TH kollek (551369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ650905-006 ED901495673TH Theerapon04 (551372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ650905-013 ED776175505TH donunun (551375) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650905-014 ON6800053355693 Goodcobain (551377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
38 # 1อจ650905-015 TH011836CDYC3B Sukan2525 (551379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ650905-020 ED910846191TH nauts (551386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ650905-023 ED994741065TH PALMKING (551381) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ650905-024 ED879366890TH ๑k2king๑ (551384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650816-013 ลักษ์101 (548973) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ650824-008 ริณดา (550011) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ650824-009 ริณดา (550016) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ650825-005 เมวิกา001 (550173) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ650825-010 ลูกแม่รำเพย (550175) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650825-011 ppffarm (550178) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ650829-002 vittaya14 (550544) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ650829-012 SamilaMT (550553) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ650831-024 suchat-01 (550854) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
10 # 2อจ650905-004 chatchaik007 (551368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650905-010 chajks (551373) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650905-026 vechakam (551404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ650905-027 chanram (551405) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ650905-028 chanram (551406) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ650905-029 nuttakrit (551409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ650905-030 Tawanburapha (551410) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ650906-003 การันตีพระ (551424) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ650906-004 การันตีพระ (551429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650906-005 การันตีพระ (551431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ650906-006 การันตีพระ (551432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ650906-007 การันตีพระ (551434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ650906-008 การันตีพระ (551436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ650906-011 การันตีพระ (551556) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ650906-012 การันตีพระ (551557) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ650906-018 การันตีพระ (551438) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ650906-021 การันตีพระ (551441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650906-022 การันตีพระ (551442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ650906-028 การันตีพระ (551444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ650906-029 การันตีพระ (551446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650817-144 EH478297622TH toopronchai + (549095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผง ปี 2504 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ650824-129 EF314077688TH aidteegon + พรพานิช (549914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงใบลาน จ.ชลบุรี
3 # 3อจ650826-001 Warasoon + golfj (550184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวักหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทราปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์โซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
4 # 3อจ650826-129 ED910234680TH poshwises + คูณสตางค์ (550209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.ลพบุรี
5 # 3อจ650826-138 EH830450243TH zakII + naran (550240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
6 # 3อจ650826-168 ED859643761TH rojheavy + Thanapong36 (550234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 2 พิมพ์ พ ขีดมีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ650827-113 ED903032925TH เซียนน้อยหนึ่ง + ปั้นจั่น (550322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ650831-115 ED846883352TH jirapach + เด็กสังขละ (550702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธสังฆนายก วัดหนองกระบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ650831-132 ED804599391TH ruamsup + Meetung (550754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา(ตื้น) เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ650831-133 ED804599391TH poshwises + Meetung (550756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา(ตื้น) เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650831-152 EH478300009TH anonnat + บอสตัน (550732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา


12 # 3อจ650831-156 ED928143701TH เอ๋พระรามห้า + k9cob (550753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
13 # 3อจ650902-116 NGWW0002147898L จูมไม้เมือง + Amulet33 (551025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์นิยม เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 185)
14 # 3อจ650902-128 ED992003141TH Sunadi + golfsriracha (551032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรก(ส) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
15 # 3อจ650903-120 ED707484228TH RTPRA + armarging (551202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอภิมหาทรัพย์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครพนม (น้ำหนักทอง 1.9 กรัม)
16 # 3อจ650903-130 EJ038206494TH เสนาะ53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งติสฺสเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ดกรรมการ)
17 # 3อจ650903-131 EJ038206494TH Ball2008 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อผง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
18 # 3อจ650903-136 EJ038206494TH autopower + (551188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
19 # 3อจ650903-140 EJ038206494TH เสนาะ53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (โค้ดกรรมการ)
20 # 3อจ650903-177 ED873356381TH wanitcha + Pongphayao (551141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แพะ วัดหนองกระบอก กรอบทอง(G 75%)
21 # 3อจ650905-001 ผู้นำพล + เมตตาบารมี (551262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวหิรัญพนาสูร รุ่นแรก เนื้ออลูมิเนียมกะไหล่ทอง ปี 2465 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
22 # 3อจ650905-002 Ball2008 + nimrod (551263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
23 # 3อจ650905-003 สันตุสสโก + Frodojack007 (551266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และซ่อมมุมบนล่างขวา)(G 78%)


24 # 3อจ650905-006 peemark + พุทธัสสโร (551273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
25 # 3อจ650905-007 kitsanachai_1 + Wsummut (551275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 359/โค้ดปู่หมุน) (650722-2085)
26 # 3อจ650905-008 สมยศ5 + dragonboz (551277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650905-009 noomark + nunthawat (551280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ650905-010 noomark + nunthawat (551282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง **พระสภาพสวย
29 # 3อจ650905-011 noomark + nunthawat (551288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพฐานชำรุด)
30 # 3อจ650905-016 แสนพันดีเชล + nunthawat (551300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (G 79%)
31 # 3อจ650905-017 mntpt + เพชรนาคา (551415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
32 # 3อจ650905-018 richmanshop789 + ดิอาโบล (551302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
33 # 3อจ650905-019 pramual + ดิอาโบล (551308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
34 # 3อจ650905-020 surats_s + ดิอาโบล (551310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม35 # 3อจ650905-021 somkidcha + vinit09 (551313) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6,000 บาท)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 3,000 บาท)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1,500 บาท)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
36 # 3อจ650905-022 เมืองไทย + Sasisinen (551317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650905-023 chay7 + Sasisinen (551320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ650905-024 มังกรพัดถิ่น + Sasisinen (551322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650905-025 x-change + piaric (551325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (600809-081)(G 69%)
40 # 3อจ650905-026 โชติอนันต์ + piaric (551328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
41 # 3อจ650905-101 ED871795195TH แก่นนคร + piaric (551276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 คุรุสภาสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 18 นิ้ว)
42 # 3อจ650905-102 ED921108740TH Kittinan + หมุนบารมี (551279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนน เนื้อผงปิดทอง ปี 2519 จ.สิงห์บุรี
43 # 3อจ650905-103 EJ038206928TH อ้อยป่า + ขนมไทยแม่อารีย์ (551281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ650905-106 EJ038206928TH พิชชากร + ขนมไทยแม่อารีย์ (551287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม45 # 3อจ650905-109 EJ038206928TH aek1979 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือก **ไม่ระบุที่สร้าง
46 # 3อจ650905-111 EJ038206928TH ท่านมหา + ขนมไทยแม่อารีย์ (551303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ650905-112 EJ038206928TH ChartKT + ขนมไทยแม่อารีย์ (551414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2034)
48 # 3อจ650905-113 EJ038206928TH tiwakornwong + (551305) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 2.8 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ชลบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ชลบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ชลบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
49 # 3อจ650905-114 EJ038206928TH ดาวนาดง + ขนมไทยแม่อารีย์ (551307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ650905-115 EJ038206928TH พันเปอร์เซ็น + (551311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่ง สก. หลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ จ.ศรีสะเกษ
51 # 3อจ650905-116 EJ038206928TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (551312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
52 # 3อจ650905-117 EJ038206928TH เด็กสังขละ + ขนมไทยแม่อารีย์ (551315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์บล็อกหน้าทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี

53 # 3อจ650905-118 EJ038206928TH ake1009 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดหนา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 61%)
54 # 3อจ650905-119 EJ038206928TH suparerk + ขนมไทยแม่อารีย์ (551319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
55 # 3อจ650905-121 EJ038206928TH อตกพระเครื่อง + (551324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ลำปาง (ขนาดสูง 6.2 นิ้ว)
56 # 3อจ650905-122 EH576162639TH Khaowin + Ronado (551326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
57 # 3อจ650905-123 EJ038176355TH วัชรชัย + เสือสมิง (551329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
58 # 3อจ650905-124 EJ038176355TH masterpiece + เสือสมิง (551332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
59 # 3อจ650905-125 EJ038176355TH พันเปอร์เซ็น + เสือสมิง (551334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
60 # 3อจ650905-126 EJ038176355TH Sunadi + เสือสมิง (551347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
61 # 3อจ650905-127 EJ038176355TH เมืองช้าง + เสือสมิง (551349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
62 # 3อจ650905-128 ED856715813TH chane31 + heng9999 (551352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650818-1142)
63 # 3อจ650905-129 ED881896131TH PraLike + pupa09 (551355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)
64 # 3อจ650905-130 ED925722587TH tiwakornwong + misterpou (551357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 66%)


65 # 3อจ650905-131 ED911034968TH GORBOON + วีระบางลาย (551254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร
66 # 3อจ650905-133 EJ511621154TH เสรีไทย + kiattikhun (551256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
67 # 3อจ650905-134 ED840986535TH Hirankrit + พจน์3841 (551257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแซยิด 95 พิมพ์หลังทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง) (สภาพชำรุดขาเต่าบนซ้าย-ขวา)
68 # 3อจ650905-135 ED914929974TH m-cot + tommeng (551259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 84%)
70# 3อจ650905-137 ED862766195TH wuthichai + Jutamast (551264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี
71 # 3อจ650905-140 ED805955664TH sonicotan + ไชยนาท (551412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
72 # 3อจ650905-141 TH011836BB8E78 PHLOI + พยัคฆ์สมิง (551278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองคำ ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
73# 3อจ650905-142 ED360015059TH chanchim + BhuriKet26 (551283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650617-1212)
74# 3อจ650905-143 SPPA000111084TH tagsmtd + nengdkny (551286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
75 # 3อจ650905-144 EB680792320TH หลานตาจวบ + phumuenwai (551291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเม่ง วัดบางสะแกใน พิมพ์หลังจาร เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ76 # 3อจ650905-145 EH920551072TH jame1122 + สนบางกรวย (551294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
77 # 3อจ650905-146 EH920551072TH jame1122 + สนบางกรวย (551299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
78 # 3อจ650905-147 EJ038209005TH penpathum + หมูกุ๋น (551301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน จ.พระนครศรีอยุธยา
79# 3อจ650905-148 ED875851799TH บัวลอย + k9cob (551304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
80 # 3อจ650905-149 ED875851799TH CharinT + k9cob (551306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
81 # 3อจ650905-150 EH632107605TH Intra103 + nop168 (551309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ชัยนาท
82# 3อจ650905-151 EH632107605TH Win_Amulet + nop168 (551314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
83# 3อจ650905-152 EJ738955219TH kittibut123 + apichartploysai (551318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเกล้า พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ650905-153 TH011836BBC93B PHLOI + พยัคฆ์สมิง (551323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ650905-154 TH011836CDYC3B warning + Sukan2525 (551327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงปู่เผือก วัดโมลี เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.นนทบุรี
86# 3อจ650905-155 EJ0382133763TH มิสอามุน + ซูโม่ (551330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
87# 3อจ650905-156 EJ0382133763TH มิสอามุน + ซูโม่ (551333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทองใหม่)(G 81%)

88 # 3อจ650905-157 ED999006448TH anurak99 + setthaphong (551336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 79%)
89 # 3อจ650905-159 TH011836CB0B1B richmanshop789 + sutee (551341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองศุข วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี
90# 3อจ650905-160 ED841499582TH เก้าออโต้ + Manunicon (551342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดมุมบนซ้าย) (ขอบหลังบน-ล่าง)
91 # 3อจ650905-162 ED851672308TH Musashi + Tumkung (551337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ650905-163 ED909684386TH บุญพา + pound2007 (551339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ ปี 2512 จ.ภูเก็ต
93 # 3อจ650905-164 ED854267729TH arthur9669 + Khunj-69 (551416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
94 # 3อจ650905-165 ED992041808TH kaksuntech + อูกิม (551340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)(G 91%)
95# 3อจ650905-167 EJ129417396TH ช_ชุติวัตร + Korphai (551346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเทพากร รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ650905-168 ED914726702TH wuthichai + anirat_m (551351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
97# 3อจ650905-169 ED872960945TH hemman + golflampang (551354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 9308)(G 64%)
98# 3อจ650905-170 ED872960945TH hemman + golflampang (551358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อทองแดงกะไหล่นากลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 840/สภาพสวย)(G 65%)
99# 3อจ650905-171 ED862766187TH sw_fssc + Jutamast (551344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี (สภาพรมดำใหม่)

100# 3อจ650905-172 ED909684372TH Intra103 + pound2007 (551345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก(ไม่มีเม็ดตา) เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
101 # 3อจ650905-174 ED926731727TH naresean + chuanchai2505 (551353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
102 # 3อจ650905-175 ED839489697TH Kamthorn77 + มงคลทิพย์ (551356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอนามัยจัมโบ้ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม
103 # 3อจ650905-015 Arphakorn8888 + nunthawat (551297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทรใต้ พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
104# 3อจ650906-164 แม้วจอมเทียน+ประดู่เหลือง (551503) ตลับทอง 1 องค์ ( G 81%)(น้ำหนัก 6.5 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 07 ก.ย. 2565 - 08:32 น.] #84915 (6/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650820-015 ED837692385TH คอปแมน (549557) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ650822-015 ED778972467TH welding24 (549706) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650823-001 EX644604369TH print (549841) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650823-002 SPAW000061828L2 zitthinan (549874) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ650823-006 ED868594777TH RtitTi (549848) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ650823-010 ED899524833TH prajuab (549877) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ650824-007 ED857980868TH OMBUN (550024) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ650824-022 ED878342509TH samanta (550030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 1อจ650824-025 SXF116100005880 น้องข้าวจี่ (550034) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ650824-028 EW903671778TH tongjoy (550054) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ650824-030 EJ659043271TH น้องใบคุณพระเครื่อง (550056) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 1อจ650824-035 ED806923760TH somchai_lawit (550063) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ650824-043 EH478298150TH ขนมไทยแม่อารีย์ (550068) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650827-003 ED883671961TH linyikaiii (550410) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ650827-011 EJ038174916TH เสือสมิง (550407) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 1อจ650829-005 ED887392211TH naran (550555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ650903-002 TH01183688D12B ย่ามหลวงตา (551218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ650903-003 ED883649654TH linyikaiii (551219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ650903-005 822531093193 กชชโย19 (551224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ650903-006 ED796672680TH Hippopo2012 (551225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650903-008 ED778998950TH welding24 (551227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650903-010 ED930810752TH PHLOI (551231) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ650903-011 ED919910025TH Gibsonhotza (551241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650903-013 ED996602565TH นันทวัฒน์ (551247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ650903-015 ED625243676TH luangtajunior (551248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ650903-018 ED905307999TH kaohom1 (551249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ650903-019 ED858495457TH natapoln (551250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ650903-022 ED433354554TH Torhay (551207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ650903-023 EB676890232TH Darat1986 (551253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650905-004 ED378383283TH พุทธคุณ2543 (551367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ650905-017 ED881389191TH klang_pra (551383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
32 # 1อจ650905-018 ED887119745TH boyboymarket (551359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ650905-019 ED916974790TH บางแก้ว1976 (551362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650818-022 legallaw (549337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ650818-031 legallaw (549372) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ650819-005 TEE_INTER (549428) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ650822-021 ลูกระยอง (549688) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ650823-003 aketurbo (549858) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ650823-005 walrawut (549843) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ650823-008 maiizza (549863) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650823-013 Donking1972 (549869) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ650823-015 Charat11 (549883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650823-019 b_wor (549857) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650823-022 เกษมสันต์99 (549875) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650823-025 เกษมสันต์99 (549864) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
13 # 2อจ650823-029 Nicharida (549879) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ650823-030 Nicharida (549881) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ650824-003 ริณดา (550029) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
16 # 2อจ650824-005 ริณดา (550038) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ650824-006 ริณดา (550004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ650824-021 Nathan666 (550045) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ650830-005 ratchapol (550634) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ650830-016 พระพันธุ์เทพ (550645) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 2อจ650830-022 การันตีพระ (550596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ650901-007 teetoon (551003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ650902-004 ratro (551104) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ650902-006 tontatto (551067) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
25 # 2อจ650903-003 ถนัดซ้าย08 (551206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ650903-006 surasak_bpb (551210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ650903-007 kritmek (551211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ650903-011 ชลชินเขต (551226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ650903-012 aek1979 (551228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ650903-016 สุเรนทรชิต (551252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 2อจ650905-002 การันตีพระ (551258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ650905-003 chatchaik007 (551361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ650905-012 การันตีพระ (551260) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
34 # 2อจ650905-013 การันตีพระ (551265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ650905-014 การันตีพระ (551267) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 2อจ650905-015 การันตีพระ (551270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ650905-017 การันตีพระ (551272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ650905-032 การันตีพระ (551274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ650905-033 การันตีพระ (551400) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
40 # 2อจ650905-034 การันตีพระ (551402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ650905-035 การันตีพระ (551403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ650906-024 การันตีพระ (551417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650826-169 ED665899828TH bluezone69 + punlopkamee (550236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ650827-154 ED905517839TH สุขกายใจ + sukit_42 (550331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ650829-110 ED848648639TH หงฟ้า + piyaseelo (550520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ650830-104 EG960928698TH แม้วจอมเทียน + coldplay (550585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)
5 # 3อจ650830-106 ED812162515TH เมืองช้าง + mchutith (550590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ650831-137 ED883450660TH Aof_GM + แม็คพระเครื่อง (550770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
7 # 3อจ650831-138 ED775342475TH แก้วอุษา + ตาลทราย (550773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
8 # 3อจ650831-139 ED775342475TH แก้วอุษา + ตาลทราย (550777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
9 # 3อจ650831-140 ED775342475TH แก้วอุษา + ตาลทราย (550779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ650831-143 ED867024782TH saithip + คเวสโก (550697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.สระบุรี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
11 # 3อจ650831-148 EH478299994TH patbangbon + ซูโม่ (550715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2504 จ.พิจิตร(G 66%)
12 # 3อจ650831-173 TH011835WDJA3B อรทัย960 + thanapipat (550714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์

13 # 3อจ650831-201 ED371464393TH zakII + รักษ์ต้มเลือดหมู (550814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ขนาด 5 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ650831-227 EJ506668423TH triplejye + บุญโขง (550861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ650901-140 ED627382565TH Jay_ wongsakorn + (550986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bestrandom
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
16 # 3อจ650901-143 ED4218780723TH นิกส์เพชรเกษม + คเวสโก (550937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ650902-003 HS2NAJ + Doitung (551115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลา เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.ปัตตานี
18 # 3อจ650902-009 Piyawatkrai2509 + (551051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เกษมสันต์99
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ650902-106 ED878169540TH en_amulet + Tatamm (551083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
20 # 3อจ650902-108 RM34000331576HQ ร่ำรวย999 + Newpraram2 (551088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
21 # 3อจ650902-113 ED868643416TH mootoo36 + รัชตพล (551017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
22 # 3อจ650902-114 EX596841255TH Pracha40 + tongleehae (551019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผงลาย ปี 2512 จ.สิงห์บุรี
23 # 3อจ650902-118 ED875245030TH Wirote2541 + หมุนบารมี (551031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี


24 # 3อจ650902-121 ED908675913TH Xabi17 + ninnin (551013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 67%)
25 # 3อจ650902-130 EJ694882087TH yodpra + sanyah (551038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท
26 # 3อจ650902-136 SPXTH020803735118 teepoptee + ชิโนรส (551054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ วัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650902-146 E996002478DT yodpra + Suwattana2542 (551064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
28 # 3อจ650902-147 E996002478DT yodpra + Suwattana2542 (551068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ650902-148 E996002478DT เอกจักร + Suwattana2542 (551071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
30 # 3อจ650902-150 E996002478DT apexshop + Suwattana2542 (551079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
31 # 3อจ650903-002 eax2000 + Nathan666 (551128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650127-1038)
32 # 3อจ650903-003 ทิศเหนือ + Nathan666 (551129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (650801-1144)(G 65%)
33 # 3อจ650903-004 Kob_surat2 + SamilaMT (551130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดใหม่อมตรส รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 87%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
34 # 3อจ650903-005 limmy + SamilaMT (551132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร
35 # 3อจ650903-006 ปวพนธ์ + ชลชินเขต (551134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ

36 # 3อจ650903-007 PharmX + ชลชินเขต (551136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650903-008 Mission + aek1979 (551139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เขี้ยวเสือเก่า (สภาพชำรุด) **ไม่ระบุที่สร้าง
38 # 3อจ650903-009 m-cot + nongder (551142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ650903-010 สุเรนทรชิต + กัมมัฏฐาน (551144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นพฤทธิ์กำจร เนื้อทองคำ ปี 2516 จ.เพชรบุรี (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) (สภาพสวย)(650722-2020)
40 # 3อจ650903-101 SSAP000102764PS นายแก้ว + zeaezeae (551148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1080)(G 77%)
41 # 3อจ650903-102 EH478300729TH surasity + ซูโม่ (551151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ650903-103 EH478300729TH กังหัน + ซูโม่ (551153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดโพธิ์เอน เนื้อเมฆพัด จ.สระบุรี
43 # 3อจ650903-104 EH478300729TH ปอตลิ่งชัน + ซูโม่ (551155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท่อน วัดศรีอภัยวัน รุ่นเมตตา เนื้อเงิน ปี 2533 จ.เลย
44 # 3อจ650903-105 EH478300729TH แก้วอุษา + ซูโม่ (551157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
45 # 3อจ650903-106 EH478300729TH puriwaj + ซูโม่ (551159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
46 # 3อจ650903-107 ED917335918TH Tarkkyp + ธีรดา (551160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง
47 # 3อจ650903-108 ED818480423TH apeleven + manliar (551162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร เนื้อดิน จ.สุโขทัย

48 # 3อจ650903-110 ED900352333TH สิทธิชัย + ไก่ท่าข้าม (551165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650903-112 ED993504073TH ขุมทรัพย์_พระสวย + Wirat356 (551175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ650903-113 EH747165488TH SomphotK + oudood (551177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(560116-282)(G 67%)
51 # 3อจ650903-114 ED843772905TH BallDesign + amrunin (551182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
52 # 3อจ650903-115 ED801735447TH jack_edit + jugree02 (551187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650903-116 ED881019806TH เจริญ38 + pongpamorn (551191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวพรุนจากการใช้และแต่งผิว)
54 # 3อจ650903-117 ED818480437TH en_amulet + manliar (551194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
55 # 3อจ650903-118 ED916412114TH katawut_c + Manoos (551197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ650903-119 ED912095107TH daew1970 + แม่หมอ (551200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 46900)
57 # 3อจ650903-121 ED347855703TH พรหลวงปู่ + mingloei (551140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม
58 # 3อจ650903-122 ED995410731TH kittibut123 + bellic (551145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (650824-2037)
59 # 3อจ650903-123 ED881858884TH Thedowntown + buobucha (551147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ

60 # 3อจ650903-124 ED793328603TH popmook + Boaai (551150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 78%)
61 # 3อจ650903-125 8253010284 Feen_8Rew + jame1122 (551237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ 4 จุด เนื้อเงินลงยา ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
62 # 3อจ650903-126 ED774652445TH ภควโต888 + kasemchonburi (551156) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2559 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 102) (น้ำหนักทอง 7.6
กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 102)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 102)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2559 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 102)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2559 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 102)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
63 # 3อจ650903-128 ED358236309TH artthaporn + เมืองไทย (551166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ650903-129 ED998110577TH bussakorn + eaarnon (551169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650903-132 EJ038206494TH วัชรชัย + ขนมไทยแม่อารีย์ (551178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 88%)
66 # 3อจ650903-134 EJ038206494TH supervigo + (551183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
67 # 3อจ650903-135 EJ038206494TH เมืองช้าง + ขนมไทยแม่อารีย์ (551185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 600 บาท)(G 86%)
68 # 3อจ650903-137 EJ038206494TH ลาภิสรา24 + ขนมไทยแม่อารีย์ (551190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร


69 # 3อจ650903-138 EJ038206494TH ดาวนาดง + ขนมไทยแม่อารีย์ (551193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งติสฺสเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 792)
70 # 3อจ650903-139 EJ038206494TH viponcity + ขนมไทยแม่อารีย์ (551195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นสร้างโบสถ์ เนื้อทองคำก้นอุดผง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 29) (น้ำหนักทองรวม 13.6 กรัม)
71 # 3อจ650903-141 ED880249649TH Warasoon + Wnk809 (551201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดบางยี่หน พิมพ์หลังพระสองพี่น้อง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
72 # 3อจ650903-144 EH338190789TH Dig_tut_959 + นู๋มาลี (551205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
73 # 3อจ650903-145 ED884693226TH uitra + AMPjung (551213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1860) **พระสภาพสวย
74 # 3อจ650903-147 ED858943265TH loongmike + ลุงปิ่นเริน21 (551216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแจ่ม วัดด่านสำโรง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ
75 # 3อจ650903-148 ED847670478TH jean5555 + Jutamast (551220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี
76 # 3อจ650903-149 TH01183687QB5B Aum2543 + Benyapa (551221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร/สภาพใช้)
77 # 3อจ650903-150 TH01183687QB5B Aum2543 + Benyapa (551223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หวายลูกนิมิตร วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
78 # 3อจ650903-151 ED896083947TH บุญพา + MIXMUK (551152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)
79 # 3อจ650903-152 ED625244084TH หม่อง + luangtajunior (551154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ650903-154 ED910450423TH You9199 + kawin1980 (551158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 65%)
81 # 3อจ650903-155 ED927525315TH AChen + k_nine (551161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
82 # 3อจ650903-156 66850561778260 Theflash + Newpraram2 (551163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 (อายุครบ 60 ปี) เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ650903-157 ED85213786TH Nantakarn + highway (551244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
84 # 3อจ650903-158 ED883427873TH nick1880 + rongfox (551167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
85 # 3อจ650903-160 ED895288272TH Warasoon + suebsaks (551170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุเมืองศาสตร์ พิมพ์ซุ้มโค้งมารวิชัย เนื้อดิน จ.ลำปาง (สภาพใช้)
86 # 3อจ650903-161 EJ513191815TH Preeda11 + hattori (551171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650903-168 1682200228829 Darkwalf + Ottokung (551189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)(G 82%)
88 # 3อจ650903-169 ED990801112TH bunpotth + ข้าวเปล่า (551192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9599/สภาพสวย) (650726-1054)
89 # 3อจ650903-170 EG873614911TH ปากคลองเปรง + Bigz2545 (551196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
90 # 3อจ650903-171 EG873614911TH Rakchart + Bigz2545 (551238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650903-173 ED992003169TH pramual + golfsriracha (551133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบสอง กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน
92 # 3อจ650903-175 ED748480795TH ริชชี่ + jozaa (551137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2534 จ.นครปฐม93 # 3อจ650903-176 ED748480795TH joeenok + jozaa (551138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1962)
94 # 3อจ650903-178 ED891414562TH tiwakornwong + bellic (551143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (631003-021)(S 88%)
95 # 3อจ650903-179 ED858495457TH chamnan53 + natapoln (551146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
96 # 3อจ650903-180 ED433354554TH chuthaphat + Torhay (551149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
97 # 3อจ650905-028 EH478299994TH Golfthip4564 + ซูโม่ (551350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นถวายกฐินวัดใหม่ เนื้อเงิน จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 06 ก.ย. 2565 - 08:45 น.] #84902 (5/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650808-025 ED864326126TH Tawatchai1889 (547991) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650812-006 ED857941484TH OMBUN (548582) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650817-041 ED784658408TH Phongphawan09 (549233) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650822-018 ED738359199TH linyikaiii (549709) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 1อจ650822-022 ED898836857TH เซียนภูธร (549720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
6 # 1อจ650822-023 LPUT000216129M9 sing1 (549693) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ650827-025 ED921102407TH ศิริละโว้ (550431) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650829-001 ED887935995TH เสน่หา (550552) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650829-007 EH478298146TH ขนมไทยแม่อารีย์ (550557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650830-003 ED852289562TH kao_za (550671) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ650830-006 ED927510086TH แอ๊ดป่าซาง (550658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ650830-024 ED905909424TH anuruknavy44 (550638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650831-012 ED704788446TH wirat (550822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ650831-022 EJ014722119TH sai-9ton (550862) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
15 # 1อจ650831-025 TH011835UQZK0B HopeMan (550873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ650831-033 ED898644137TH goodmondays (550867) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ650901-001 EJ038176320TH เสือสมิง (550961) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 1อจ650901-006 ED861945880TH จ่าโท (550967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650901-007 ED927521733TH แอ๊ดป่าซาง (550968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650901-011 TH0118360AAV5B วิบูลย์ (550951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ650901-012 FAM0002421934 SAGITARIUS (550956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ650901-018 ED921425742TH เขยมาบตาพุด (550973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ650901-019 ED921425742TH เขยมาบตาพุด (550976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ650901-023 EJ038206208TH ขนมไทยแม่อารีย์ (550998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ650902-002 ED877778411TH วุฒินันท์ (551090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650902-003 ED796072266TH สายอีสาน (551094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650902-007 ED908675913TH ninnin (551106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650902-014 ED452251420TH Thanapong36 (551062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650902-019 ED836458625TH toopronchai (551069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ650902-020 ED883461089TH แม่ตะเคียนทอง (551072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650903-017 ED918232954TH ชวนชื่น (551230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650903-020 ED858495457TH natapoln (551251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
33 # 1อจ650903-021 ED858495457TH natapoln (551234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650810-013 ริณดา (548307) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650816-004 สรขอนแก่น (548960) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ650817-004 ริณดา (549240) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650818-030 legallaw (549370) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ650820-002 tawat_boonyarat (549550) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ650822-006 พุทธบูชา (549657) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650822-016 anurak99 (549674) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ650822-025 จ็อบพระเครื่อง (549663) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
9 # 2อจ650823-001 โอ๋เมืองพาน (549853) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ650825-008 mezzo (550170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650901-003 boonlunch (550997) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ650901-005 chanram (550999) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ650902-018 Nottj (551048) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ650902-021 Tiew3010 (551117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650902-029 nuttakrit (551084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650903-010 joe8878 (551214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
17 # 2อจ650903-014 อรรถพล (551232) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ650903-015 การันตีพระ (551127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650826-103 ED832089672TH richmanshop789 + น้อยหน่า (550214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูอาคม วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ650827-121 TH011835GWSV3B anurak99 + พจ_ลาดพร้าว (550355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ650829-136 EJ038175077TH tiwakornwong + เสือสมิง (550471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางห้ามญาติ ที่ระลึกในการสร้างหอพระยืน เนื้อทองคำ95% ปี 2537 จ.พระนครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ แผ่เมตตา) (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
4 # 3อจ650829-160 ED696387758TH pinits + patrollawyer (550551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา(G 85%)
5 # 3อจ650831-010 ส.วัชรินทร์ + chffta (550721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก พิมพ์สองหน้า ปี 2503 จ.เพชรบุรี (G 55%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
6 # 3อจ650831-110 ED903825783TH Suprarop + nonsiam1995 (550768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ650831-145 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ650905-028
8 # 3อจ650831-167 822525030773 แก้วอุษา + richmanshop789 (550820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650805-1017)(G 79%)
9 # 3อจ650831-180 TH011835XWWE3B ton1111 + book9993 (550903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแบน วัดเดิมบาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สุพรรณบุรี
10 # 3อจ650901-003 kook582 + koonnai (550921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ650901-005 พบธรรม + momon (550930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม เนื้อผง ปี 2557 จ.อุบลราชธานี กรอบเงิน(S 89%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ650901-007 Alekadinho + tuk08 (550938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 8401/น้ำหนักทอง 22.8 กรัม)
13 # 3อจ650901-008 Tarkkyp + Kang2525 (550942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
14 # 3อจ650901-009 pramual + เหมียวบางใหญ่ (550945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(650808-1010)
15 # 3อจ650901-010 pantakrit + พรพระพุทธ (550948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
16 # 3อจ650901-011 taranan + พรพระพุทธ (550950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2008/โค้ดดอกบัว)
17 # 3อจ650901-012 Rojjunk + oldshop (550953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนุมานแผงฤทธิ์ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ650901-013 somsak2518 + มังกรพัดถิ่น (550957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐีเฮงๆรวยๆ เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1644/น้ำหนักทอง 3.7 กรัม)
19 # 3อจ650901-101 ED879318695TH วิบูลย์ + มะนาวแป้น (550915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบ่อวิน พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
20 # 3อจ650901-102 SXF189100004649 เชลล์ไทย + PHAKIN99 (550918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 66%)
21 # 3อจ650901-103 SXF189100004649 bigbrother + PHAKIN99 (550919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
22 # 3อจ650901-104 ED886756365TH Preeda11 + t_local (550923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (650314-1073)
23 # 3อจ650901-105 ED902724338TH Jjiann1979 + Wanlop (550927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) (650611-1124)
24 # 3อจ650901-106 ED863848090TH m-cot + บอยพระเครื่อง (550931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้ามบล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
25 # 3อจ650901-107 ED879843395TH ruamsup + chaidee (550935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ650901-108 ED896081053TH guidenaja + MIXMUK (550940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)(600908-097)
27 # 3อจ650901-109 ED926715242TH 015669662 + (550949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chuanchai2505
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ650901-110 PTP8000188665PV richmanshop789 + orborb (550952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
29 # 3อจ650901-111 PTP8000188665PV m-cot + orborb (550955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650901-112 ED921013993TH pramual + yutboss175 (550958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หลังหมึกแดง เนื้อผง ปี 2508 จ.จันทบุรี
31 # 3อจ650901-113 ED926715256TH Watthanachai + (550963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuanchai2505
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นอายุ 93 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดเฟื้อสุธรรมสร้าง)
32 # 3อจ650901-114 ED991900845TH Win_Amulet + Nsamut (550969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
33 # 3อจ650901-115 822525907490 ซุ้มวัดศรี + เชาว์วิทย์ (550972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650901-116 TH0118360AAZ5B artthaporn + วิบูลย์ (550977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
35 # 3อจ650901-118 PKED000279396YR masterpiece + Semaeieiok (551010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
36 # 3อจ650901-119 ED862739411TH confirmed + korndecha (550985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(520328-095)

37 # 3อจ650901-120 SXF20060J030075 Piyawatkrai2509 + (550989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อากงพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่น 4 เนื้อเงิน ปี 2544 จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ650901-121 TH011835ZM6W4B Songpol_cg + prinkopd (550920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 25336)(G 51%)
39 # 3อจ650901-122 ED890184580TH somkidcha + ลิ้ม88 (550925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 วัดญาณสังวราราม เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 20.1 กรัม)
40 # 3อจ650901-123 TH0118360VG44B Preawpan + amlueky (551007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
41 # 3อจ650901-124 ED895262757TH muknp + tawat_boonyarat (550929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบเงิน(S 90%)
42 # 3อจ650901-125 ED858383314TH พันเปอร์เซ็น + (550934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ใหม่พระประแดง
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
43 # 3อจ650901-126 NAIN000176691XL Nono2009 + masterbill (550936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.น่าน
44 # 3อจ650901-127 ED776030664TH kook582 + wanida (550939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 143636)
45 # 3อจ650901-128 ED863852655TH เซียนน้อยหนึ่ง + บอยพระเครื่อง (550943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อผง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
46 # 3อจ650901-129 ED337690681TH payungsak + โองการ (550947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (640816-046)
47 # 3อจ650901-130 ED921425742TH rawats_99 + เขยมาบตาพุด (551006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง(G 80%)
48 # 3อจ650901-131 ED921425742TH thammawut + เขยมาบตาพุด (550954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
49 # 3อจ650901-132 ED921425742TH arthur9669 + เขยมาบตาพุด (550959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง
50 # 3อจ650901-134 ED856341815TH yyoyo + friendship (550965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมองค์พระและมุมล่างซ้าย) (641116-2087)(G 79%)
51 # 3อจ650901-135 EH478300091TH เต่านา + ซูโม่ (550971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณ์นี้
52 # 3อจ650901-136 EJ659052035TH natapoln + Bbeenaja (550974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)(G 77%)
53 # 3อจ650901-137 EJ659052035TH pcha429 + Bbeenaja (550978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 110)
54 # 3อจ650901-138 ED430683012TH นิกส์เพชรเกษม + (550981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
aemwanchalerm
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 67%)
55 # 3อจ650901-141 ED732369215TH Piyawatkrai2509 + panitan (550928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ650901-142 ED69330175TH จ่าตั้มศิรา + ซุ้มวัดศรี (550932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (561025-408)
57 # 3อจ650901-144 ED440323742TH บุญพา + sumeth (550941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
58 # 3อจ650902-001 chaiyawit_doh + kwankao (551022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นชนะมาร เนื้อหยก ปี 2547 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 714/ขนาด 5 ซม.)
59 # 3อจ650902-002 วณิชออโต้ + guaran (551028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(520228-173)
60 # 3อจ650902-004 Olanchan + หนุ่มธนบุรี (551033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 8169/หน้าตัก 5 นิ้ว) (650826-1047)
61 # 3อจ650902-005 กิตช่างไม้ + tontatto (551037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ650902-007 treasury + Ruengchai (551044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง 7 รอบ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (650628-1128)(G 76%)
63 # 3อจ650902-011 Free70 + chffta (551058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (530807-187)(G 87%)
64 # 3อจ650902-102 TH0118363TCY2B พิชชากร + sevenptk (551070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
65 # 3อจ650902-107 ED908386219TH แบ็คแดด + midland (551087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางลีลา หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650902-109 ED875842179TH มังกรพัดถิ่น + k9cob (551092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
67 # 3อจ650902-115 ED906019044TH pr1972 + kook582 (551023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี
68 # 3อจ650902-119 EB671795226TH tiwakornwong + สวนดอก (551034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (G 85%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
69 # 3อจ650902-120 EB666110467TH Viraphan711 + คนวังพลับ (551036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
70 # 3อจ650902-122 ED737895425TH moment11 + somboonwatta (551015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมประสิทธิ วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อสำริด ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2270)
71 # 3อจ650902-123 ED737895425TH lovehunterlove27 + (551018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somboonwatta
เหรียญพระพรหมประสิทธิ วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อสำริด ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8283)
72 # 3อจ650902-124 EJ035804493TH ผงคลุกรัก + golfsriracha (551021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ650902-125 ED838651630TH saithip + ไกลปีนเทื่ยง (551024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ650902-126 ED903058401TH audy05 + คนเหนือพลัดถิ่น (551027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

75 # 3อจ650902-127 ED903058401TH นกจิ๊บ + คนเหนือพลัดถิ่น (551030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
76 # 3อจ650902-129 66850561716658 Goodcobain + Tonetone (551035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด(G 67%)
77 # 3อจ650902-131 PEX076100005963 ภูสายลมรีสอร์ท + Flukeiiiz (551041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
78 # 3อจ650902-132 PEX076100005963 danaiw + Flukeiiiz (551045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด กรุวัดช้างล้อม เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
79 # 3อจ650902-133 PEX076100005963 pramual + Flukeiiiz (551046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
80 # 3อจ650902-135 ED856172198TH m_devil + teespy (551052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง)
81 # 3อจ650902-137 ED914920003TH anurak99 + LUCKY411 (551057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง
82 # 3อจ650902-139 ED883460401TH thammawut + rongfox (551063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2670)
83 # 3อจ650902-140 ED688674010TH vichan + อ๋าศิษย์หนองสะเดา (551118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา รุ่นบารมีพันล้าน 88 เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.สระบุรี (กรรมการหมายเลข 27/ขนาด 3.5 นิ้ว)
84 # 3อจ650902-141 ED870388685TH mekin + tookatun (551039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650820-1013)
85 # 3อจ650902-142 ED870388685TH tiwakornwong + tookatun (551042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
86 # 3อจ650902-143 EX487786663TH suksannb + yodpra (551050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (641127-1018)(G 71%)
87 # 3อจ650902-144 EX487786663TH champion39 + yodpra (551056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก กรอบเงิน(S 91%) **ไม่ระบุที่สร้าง
88 # 3อจ650902-149 ED996002478TH pramual + Suwattana2542 (551076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ650902-151 ED996002478TH namo08 + Suwattana2542 (551016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
90 # 3อจ650902-152 EB688881651TH ภัคภร + สวนดอก (551020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
91 # 3อจ650902-153 ED907165026TH RTPRA + kingcrow (551026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นผู้ว่าปรีดา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครพนม (หมายเลข 43)(650801-2075) (G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 05 ก.ย. 2565 - 08:41 น.] #84882 (4/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650817-002 ED868630219TH BOYLOMSAK (549205) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 1อจ650817-004 ED886721928TH มาริโอ (549208) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650817-009 ED870562438TH seranee (549235) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ650817-010 ED870562438TH seranee (549203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650817-014 ED731428561TH kook582 (549218) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650817-016 ED871949767TH widsanu1377 (549222) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
7 # 1อจ650817-017 ED664378247TH Mnnuttapon (549225) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ650817-022 ED888108620TH zitthinan (549236) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 1อจ650817-024 PYP260800000040 Vincent (549239) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650817-025 ED877846712TH หมูบินกวนอู (549211) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ650817-029 ED877727131TH วุฒินันท์ (549243) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ650817-031 ED877505228TH ferluci (549217) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ650817-034 PTRR00020585683 BOMBA (549223) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ650817-039 ED781688017TH lungwut (549229) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
15 # 1อจ650817-044 ED865587879TH เอ็ดวังหลุม (549238) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
16 # 1อจ650818-005 ED845271708TH LIM2512 (549321) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
17 # 1อจ650818-006 ED845271708TH LIM2512 (549331) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ650818-007 ED845271708TH LIM2512 (549357) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ650818-012 ED893826835TH chaidee (549335) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
20 # 1อจ650818-013 ED861549521TH Khanoon (549362) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ650819-003 ED884953615TH towerboy (549439) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ650819-013 ED857938560TH OMBUN (549454) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650819-016 ED872724955TH หลานตาจวบ (549457) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ650819-017 ED878765811TH จุ๊สุราษฎร์ (549459) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ650820-001 ED870558265TH seranee (549553) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 1อจ650820-008 ED872359165TH PHLOI (549564) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ650820-010 EH338187008TH ปืนใหญ่ (549565) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ650820-017 EJ041428774TH ธนกฤต999 (549562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
29 # 1อจ650822-004 EJ030363967TH เสือสมิง (549669) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
30 # 1อจ650822-011 ED806184627TH noi70 (549671) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ650822-016 ED899841734TH ข้าวตอกแตก (549680) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ650822-019 EJ030364004TH เสือสมิง (549686) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ650822-020 TH011834T8D90B sutee (549713) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ650822-026 TH011834U8HS4B chaloemchai (549699) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650822-027 ED749537615TH tongjoy (549702) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ650822-031 ED868920065TH maii_amulet (549707) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
37 # 1อจ650822-035 ED837693871TH citynew (549711) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
38 # 1อจ650827-006 ED843762899TH สยามรุ่งโรจน์ (550441) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ650827-007 ED890276961TH sai-9ton (550442) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 1อจ650829-011 EJ659047945TH ลูกวังสะพุง (550531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ650830-011 ED842775026TH Arnomony (550646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ650830-013 ED891220195TH ท่านหลวง (550678) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
43 # 1อจ650831-001 ED919542793TH ขุนพลมะพร้าวอ่อน (550837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ650831-003 ED907134298TH คุณศิระ (550842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ650831-004 ED870485603TH Nong2552 (550844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ650831-007 ED848797299TH ปิ่นอนงค์ (550847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ650831-008 EH266974351TH ทรัพย์กำเนิด (550850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ650831-010 ED890715478TH คลับจับลิง (550853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ650831-013 ED697491916TH Pet5091 (550904) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
50 # 1อจ650831-015 TH011835WA4A5B kamron_ch (550826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
51 # 1อจ650831-016 ED879835010TH กัจจายนะ (550830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
52 # 1อจ650831-018 ED452266469TH Thanapong36 (550839) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ650831-021 EH275355569TH pakavat (550872) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ650831-027 ED880504562TH thanrat (550876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 1อจ650831-029 ED856720583TH heng9999 (550877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ650831-035 ED910767692TH Noomint (550884) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
57 # 1อจ650831-037 EJ038175704TH เสือสมิง (550887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650706-009 ริณดา (544081) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ650817-006 ริณดา (549245) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650817-007 ริณดา (549176) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650817-008 ริณดา (549182) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650817-009 ริณดา (549188) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650817-015 Bigfil (549246) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ650818-008 kopuree (549338) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650818-009 เด็กท่าพระ (549316) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650818-010 pipat_ch (549319) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ650818-014 tiwakornwong (549345) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8
องค์
11 # 2อจ650818-016 nukro09 (549352) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650818-017 nukro09 (549356) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ650818-025 legallaw (549348) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ650818-026 legallaw (549359) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 2อจ650818-027 legallaw (549361) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
16 # 2อจ650818-028 legallaw (549365) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 2อจ650818-029 legallaw (549367) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
18 # 2อจ650818-032 legallaw (549364) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
19 # 2อจ650818-033 legallaw (549366) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
20 # 2อจ650818-034 legallaw (549369) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 2อจ650818-035 legallaw (549371) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ650818-050 friendship (549373) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ650818-051 friendship (549351) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ650819-001 Buncha (549452) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ650819-006 Pakatorn (549455) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ650819-013 ibajack (549442) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
27 # 2อจ650820-001 banana (549533) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
28 # 2อจ650820-005 K_AERO (549573) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
29 # 2อจ650822-010 หรั่งวัดไตร (549698) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ650822-019 tamo1 (549677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ650822-024 จ็อบพระเครื่อง (549700) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ650824-013 bkk10250 (550089) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ650830-009 putthakhon (550668) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ650831-002 noprama9 (550855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ650831-025 พุทธคุณ05 (550860) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650829-010 sakaekrung + ดิอาโบล (550484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
2 # 3อจ650829-021 ChaiyutPho + ใหญ่กรุแตก (550454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็กปรกโพธิ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้) (581109-081)(G 75%)
3 # 3อจ650830-112 ED872754339TH saro0911 + nutcha (550615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ650830-115 ED914720903TH bigball22 + คีโน่ (550628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดหน้าอกซ้าย)
5 # 3อจ650830-123 ED852388891TH JEABJEAB + Nirut9185 (550577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 89 เสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนัก 4 บาท) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ650831-218 ED897943885TH numdang + บารมีหลวงพ่อ (550799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
7 # 3อจ650902-012 MooPtnk + (551125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต อาจารย์ละออ วัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ650902-105 ED908386205TH tiwakornwong + midland (551081) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ กรอบทอง (น้ำหนัก 3.5 กรัม)(G 78%)
9 # 3อจ650902-010 tiwakornwong + tanu21 (551053) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ กรอบทอง (น้ำหนัก 10.4 กรัม)(G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 03 ก.ย. 2565 - 08:35 น.] #84879 (3/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650808-006 ED881100578TH Tee59 (547967) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ650815-001 ED868544372TH RtitTi (548783) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650816-006 ED843984618TH ยายทรัพย์ (548956) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ650820-009 RTAP000154574UF ongjern (549549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ650820-013 ED890256511TH Thanapong36 (549515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ650824-014 ED795824070TH ตาต้น (549968) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
7 # 1อจ650824-044 EG283160048TH นู๋โอปอ (549935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650827-019 ED865693705TH สาลิกาดง (550429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ650827-020 EH577904522TH miokikujung (550432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650827-028 ED921405805TH เขยมาบตาพุด (550434) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ650831-036 ED907128757TH คุณศิระ (550886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ650901-003 ED851363933TH บรีสพระช่วย (551009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ650901-010 EJ169225933TH เซียนน้อยหนึ่ง (550975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650808-005 greensnake (547992) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 2อจ650810-006 ริณดา (548246) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650810-010 ริณดา (548290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650816-003 kwwee (548980) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ650816-008 Buncha (548982) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650816-009 หนุ่มธนบุรี (548968) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650816-014 BhuriKet26 (548979) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ650816-015 Wachilapat (548986) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650816-016 ThaiWong (548988) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650817-001 แมวปลาทอง (549237) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ650818-036 อตกพระเครื่อง (549333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ650826-002 อตกพระเครื่อง (550275) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ650827-011 phoomchai (550422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ650829-004 ปรมัตถ์ (550527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ650830-024 เอ้คนรักพระ (550686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650901-002 หมูหิน3276 (550994) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
17 # 2อจ650901-009 การันตีพระ (550922) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ650901-010 การันตีพระ (550924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650822-009 ส.วัชรินทร์ + Pusitbeer (549621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์เล็ก ปี 2509 จ.เพชรบุรี(G 63%)
2 # 3อจ650822-144 ED820936265TH pom53 + มาริโอ (549625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองเรือนไทย พิมพ์หลังหนุมาน(สายฝน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ชัยนาท (650813-2173)
3 # 3อจ650824-008 suparerk + ป้องนันปัง (549915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
4 # 3อจ650824-199 EH444536133TH wiwat3 + อี๊ดเมืองเลย (549978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อผาด วัดดงตาล เนื้อผง ปี 2474 จ.ลพบุรี
5 # 3อจ650824-210 ED360876243TH สวนดอก + รักษ์ดิน (550046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร เนื้อเรซิน ปี 2514-2516 จ.สกลนคร (ขนาด 1.5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ650825-013 thanakorneak14 + nottosaad (550104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.นครปฐม
7 # 3อจ650825-111 ED431354914TH สวนดอก + เจริญลาภครับ (550099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 47 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.สกลนคร
8 # 3อจ650826-153 EH126877606TH swangpiboon + arjarnjo (550197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดมงกุฎเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือเล็ก เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2528 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ650826-158 EG397472508TH bunpotth + Thitima1 (550313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งลพบุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สิงห์บุรี
10 # 3อจ650827-005 รชตะธาดา + monchail (550330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ650827-119 ball_amulet + birdnaja (550353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONM000168696CD
พระอู่ทอง กรุวัดสิงห์ พิมพ์ฐานบัว เนื้อชินตะกั่ว จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)


12 # 3อจ650827-133 TH011835FKKN6B Leklek + rojheavy (550332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ650829-015 ball_amulet + iceandink (550567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางเข่ากว้าง กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
14 # 3อจ650829-115 EH478300975TH mark2542 + เวสแฮม (550476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดชัยมงคล เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)
15 # 3อจ650829-129 EJ038175077TH มิสอามุน + เสือสมิง (550521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 พิมพ์เล็ก ปี 2516 จ.สกลนคร
16 # 3อจ650829-161 RCRP0001250415C รชตะธาดา + ปลากัดป่า (550526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
17 # 3อจ650830-131 ED879329115TH บ้านกรอบเงิน + sittong (550603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดงรมดำ(นิลกาฬ) ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ
18 # 3อจ650831-001 Preeda11 + matee1974 (550901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650824-1111)(G 70%)
19 # 3อจ650831-002 harnwat + กิตติ (550909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ชส. กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ650831-003 puppy666 + พระพิรุณ (550900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
21 # 3อจ650831-004 panja + tang160946 (550698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
22 # 3อจ650831-005 Tarkkyp + Kang2525 (550708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
23 # 3อจ650831-006 gumoo007 + THAITANIUM (550713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สร้อยหัวนะโม พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช


24 # 3อจ650831-007 MoTeSaK + pump992 (550716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ650831-008 Look_tann + skyforce (550718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650820-1236)
26 # 3อจ650831-009 BallDesign + Pritetw (550899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี
27 # 3อจ650831-011 Sunadi + golflampang (550727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6688/สภาพสวย)(G 78%)
28 # 3อจ650831-101 ED920103763TH tum007 + ARROW (550735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/โค้ดเฑาะว์เล็ก)(G 70%)
29 # 3อจ650831-102 ED885395878TH arthur9669 + ป๋องณรงค์ชัย (550740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
30 # 3อจ650831-103 ED909212545TH ouyerayong + ดุจติปิยะ (550743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
31 # 3อจ650831-104 ED698354908TH มังกรพัดถิ่น + magician (550747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (650628-1032)
32 # 3อจ650831-105 ED823560583TH showgun + หมากคาย (550750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
33 # 3อจ650831-106 ED838648661TH saithip + ไกลปีนเทื่ยง (550755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650831-108 ED830278877TH fricknew + Reindeer_kwang (550762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)


35 # 3อจ650831-109 ED929330612TH SarawutK10 + ข้าวตอกแตก (550765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร(G 91%)
36 # 3อจ650831-112 ED879511380TH SeksitK + Akaphop (550696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ด ๙)(G 74%)
37 # 3อจ650831-113 ED929330665TH poshwises + stdpuy (550699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครราชสีมา(G 63%)
38 # 3อจ650831-114 ED929330665TH daew1970 + stdpuy (550701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (650620-3001)(G 80%)
39 # 3อจ650831-116 ED858160949TH ninjaykk + นพดล2519 (550707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ650831-117 ED921620582TH noi70 + วุฒินันท์ (550709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
41 # 3อจ650831-118 ED739353351TH น้องบอย + khomson (550712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 16/กรอบเงินกะไหล่ทอง)(S 86%)
42 # 3อจ650831-119 EX325652451TH tor2516 + kids999 (550717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
43 # 3อจ650831-120 EB688288617TH tepun + ตูมตามบารมีหลวงปู่ (550898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแบน วัดเดิมบาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สุพรรณบุรี
44 # 3อจ650831-122 ED062581305TH ทันบางบอน + RUAYGABPRA (550719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2409 จ.อ่างทอง
45 # 3อจ650831-123 EJ038208040TH Maximax + หมูกุ๋น (550726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร เนื้อกะไหล่ทอง กรอบทอง(G 75%)
46 # 3อจ650831-124 EJ038208040TH khampee168 + หมูกุ๋น (550730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 267)


47 # 3อจ650831-126 EJ038208040TH masterpiece + หมูกุ๋น (550736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงค์ วัดมะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ650831-127 ED870805829TH pot13 + bank9 (550738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 73%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
49 # 3อจ650831-128 ED702751973TH dreamsconner + (550741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Gaokod2549
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนซ้าย) (650820-1034)
50 # 3อจ650831-129 ED421485610TH storm17 + ekaluck (550745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
51 # 3อจ650831-130 EW004582068TH รักษ์ต้มเลือดหมู + m-cot (550748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
52 # 3อจ650831-131 ED914915808TH tgiporp + LUCKY411 (550752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 62%)
53 # 3อจ650831-134 ED804599391TH kenshiro2810 + Meetung (550760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ650831-135 ED778786266TH iamhon + สายอีสาน (550763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
55 # 3อจ650831-136 ED852295568TH เอ๋พระรามห้า + สำรวมใจ (550766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ
56 # 3อจ650831-141 EH266974351TH khaotip4649 + ทรัพย์กำเนิด (550693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (650517-1052)
57 # 3อจ650831-142 ED867024782TH susuki + คเวสโก (550695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี


58 # 3อจ650831-144 ED905919979TH pramual + router (550700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650714-1222)
59 # 3อจ650831-146 EH478299994TH nick1880 + ซูโม่ (550706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
60 # 3อจ650831-147 EH478299994TH Nammongkol895 + ซูโม่ (550710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
61 # 3อจ650831-149 EH478300009TH sak15 + บอสตัน (550720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประธาน หลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เล็ก จ.สุพรรณบุรี
62 # 3อจ650831-150 EH478300009TH ตุ๊บางกะปิ + บอสตัน (550723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำมีหู เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ650831-151 EH478300009TH sak15 + บอสตัน (550728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้าและขอบบนขวา)
64 # 3อจ650831-153 EH478300009TH Tatamm + บอสตัน (550737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธทักษัณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.นราธิวาส
65 # 3อจ650831-154 ED859238335TH boonlers + sakdac2488 (550739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผัน วัดอินทาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นนทบุรี
66 # 3อจ650831-155 ED904915896TH guxgru2 + พยัคฆ์สมิง (550744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท
67 # 3อจ650831-157 ED928143701TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + k9cob (550759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
68 # 3อจ650831-158 ED570585872TH takrit + strada4x4 (550767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(550306-036)(G 83%)
69 # 3อจ650831-159 ED877738854TH Nathan666 + tosspong (550771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641110-1154)

70 # 3อจ650831-160 65HTA00089410220 auto1800 + GEARBAN (550775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นศุขเกษม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (631008-514)(G 81%)
71 # 3อจ650831-161 ED922123567TH tiwakornwong + ห้วยไผ่ (550785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 20275)
72 # 3อจ650831-162 ED921909975TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + วิทย์4301 (550792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ650831-163 ED917332369TH kttk2006 + Subin (550796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ650831-165 KBSWS00001030VB tiwakornwong + ทองหล่อ (550810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 100)(น้ำหนักเงินรวม 124 กรัม) (640526-340)
75 # 3อจ650831-166 EJ169225638TH กิมเล้ง + เซียนน้อยหนึ่ง (550815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (640811-093)(G 91%)
76 # 3อจ650831-168 ED861954189TH somkidcha + suthatpong (550827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิติ/หมายเลข 318)
77 # 3อจ650831-169 822520639290 pramual + nuniie17 (550832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ650831-170 EH478261923TH textile007 + รถถังพระบ้าน (550836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ650831-172 822524515035 arthur9669 + Thanakrit1995 (550894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
80 # 3อจ650831-175 ED896060711TH พรพระพุทธคุณ + (550724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manop2557
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร
81 # 3อจ650831-176 ED342389973TH tienmcn + Wanlop (550725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)


82 # 3อจ650831-178 TH011835WWSB0B โพธาราม + รักษ์พระกรุ (550731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พลายเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดเข่าขวา)
83 # 3อจ650831-179 TH01835WWSBOB พิชชากร + รักษ์พระกรุ (550734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ650831-181 EJ38205967TH aoy789 + ซาลาเปา (550742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
85 # 3อจ650831-182 EJ38205967TH แก้วอุษา + ซาลาเปา (550746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ห้า ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 66%)
86 # 3อจ650831-183 EJ038205967TH Joker007 + ซาลาเปา (550749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 102)
87 # 3อจ650831-184 ED92050673TH Feen_8Rew + สนบางกรวย (550751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 8772/หน้าตัก 3 นิ้ว)
88 # 3อจ650831-185 ED757288328TH Goodcobain + ทวีศักดิ์ (550757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดยาง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ650831-186 ED908662203TH Chunnarad + teaw7 (550761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
90 # 3อจ650831-188 ED908662203TH chatrabhin + teaw7 (550902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650831-189 GSPZ00049204DZ cowman + korn88 (550769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (650524-2007)
92 # 3อจ650831-190 ED899036725TH มังกรพัดถิ่น + jojubkay (550772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (620308-091)


93 # 3อจ650831-191 EG739400343TH cs16933 + storm17 (550776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650831-192 EG739400343TH joeenok + storm17 (550780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
95 # 3อจ650831-193 EG739400343TH NAPATSADOL + storm17 (550782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.จันทบุรี(G 64%)
96 # 3อจ650831-194 ED904915848TH jojamja + พยัคฆ์สมิง (550786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองคำ ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
97 # 3อจ650831-196 EW820323815TH ตุ๊หลวง + thanapan (550793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม
98 # 3อจ650831-197 ED904368475TH Look_tann + koontoop (550797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (650525-1105)(G 79%)
99 # 3อจ650831-198 EH819711295TH surats_s + ลักษณ์ตะวัน (550801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 67%)
100 # 3อจ650831-199 EJ659048680TH supervigo + ลูกวังสะพุง (550806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) (สภาพตัดหูและผิวมีคราบจากการใช้)
101 # 3อจ650831-200 EJ659048680TH PHLOI + ลูกวังสะพุง (550809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)
102 # 3อจ650831-202 ED911208350TH พันเปอร์เซ็น + vorapot-p (550816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 64%)
103 # 3อจ650831-203 ED922117306TH Warasoon + Paphatball (550819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคูบัว เนื้อดิน จ.ราชบุรี
104 # 3อจ650831-204 ED914922667TH jackmpa + tommeng (550823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา


105 # 3อจ650831-205 EJ038205919TH Saysabre + ขนมไทยแม่อารีย์ (550825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
106 # 3อจ650831-206 EJ038205919TH Saysabre + ขนมไทยแม่อารีย์ (550828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
107 # 3อจ650831-207 EJ038205919TH ekaluck + ขนมไทยแม่อารีย์ (550829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
108 # 3อจ650831-208 EJ038205919TH Intra103 + ขนมไทยแม่อารีย์ (550831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี
109 # 3อจ650831-209 EJ038205919TH kay9999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (550833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระ เนื้อผง **ไม่ระบุที่สร้าง
110 # 3อจ650831-210 EJ038205919TH CONVENTION + (550835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง(G 69%)
111 # 3อจ650831-211 EJ038205919TH Nong3514 + (550774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2241)
112 # 3อจ650831-213 EJ038205919TH สถาศิลป์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (550781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 342)
113 # 3อจ650831-214 EJ038205919TH Nong3514 + (550783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2466)
114 # 3อจ650831-215 EJ038205919TH Intra103 + ขนมไทยแม่อารีย์ (550788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นอายุ 106 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปราจีนบุรี


115 # 3อจ650831-216 EJ038205919TH sak15 + ขนมไทยแม่อารีย์ (550790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดนก พิมพ์ใหญ่
116 # 3อจ650831-217 RBRC000066335J8 ron30 + nonsiam1995 (550794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
117 # 3อจ650831-219 ED683183654TH pramual + mahawong (550802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพลงยาชำรุด)
118 # 3อจ650831-220 ED994800191TH Ketsara1104 + (550804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tle_wangpikul
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
119 # 3อจ650831-225 ED994800188TH กานต์13 + tle_wangpikul (550852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ650831-226 EH574809350TH หิมพานต์มุ่งงาม + (550857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
พระปิดตาพ่อท่านเกลื่อม วัดหรงบล เนื้อตะกั่ว ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช
121 # 3อจ650831-229 ED900276314TH Intra103 + ชายภีม (550865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหลือ วัดสาวชะโงก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
122 # 3อจ650831-231 EJ506668216TH น้าเดช + Sahapon (550784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
123 # 3อจ650831-232 ED526503193TH Bseries + Juicy (550787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
124 # 3อจ650831-233 ED848971275TH schan2514 + สรานนท (550791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
125 # 3อจ650831-234 EJ637551334TH magician + pitchayuit (550795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่น 2 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร


126 # 3อจ650831-235 ED858236228TH SAIPS + lag_yai (550798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
127 # 3อจ650831-237 ED907135965TH Porn_PP + Songg (550803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 64%)
128 # 3อจ650831-240 ED918520448TH showgun + เหมียวเขี้ยวเพชร (550812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มีกลากหลัง ๗ ตัวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (650824-1007)
129 # 3อจ650831-241 ED790860424TH T-bag + JACKEY (550813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
130 # 3อจ650831-242 ED918507676TH masterpiece + komwoke (550817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ650831-243 ED850989765TH masterpiece + เบญจรงค์888 (550818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง 3 ดวง)
132 # 3อจ650831-244 ED994702526TH areemitr + nattapongp (550821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อรานแก้มซ้าย)(G 80%)
133# 3อจ650831-222 tiwakornwong+วุฒินันท์ (550843) กรอบทอง 1 องค์ ( G 89%)(น้ำหนัก 6.5 กรัม)
134# 3อจ650831-223 tiwakornwong+วุฒินันท์ (550846) กรอบทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 8.4 กรัม)
135# 3อจ650831-224 เทพสมุทร+วุฒินันท์ (550848) แหนบทอง 1 องค์ ( G 74%)(น้ำหนัก 5.6 กรัม)
136# 3อจ650831-228 tiwakornwong+วุฒินันท์ (550863) กรอบทอง 1 องค์ ( G 88%)(น้ำหนัก 3.3 กรัม)
137# 3อจ650831-236 tiwakornwong+วุฒินันท์ (550800) กรอบทอง 1 องค์ ( G 83%)(น้ำหนัก 3.3 กรัม)
138# 3อจ650901-001 Sofee + kaity (550916) ตลับทอง 1 องค์ ( G 70%)(น้ำหนัก 11.2 กรัม)
139# 3อจ650901-004 แม้วจอมเทียน+somrut (550926) กรอบทอง 1 องค์ ( G 86%)(น้ำหนักรวม 14.4 กรัม)
140# 3อจ650901-133 tiwakornwong+sanz9797 (550962) กรอบทอง 1 องค์ ( G 85%)(น้ำหนักรวม 10.9 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 02 ก.ย. 2565 - 08:45 น.] #84869 (2/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650804-026 ED760450292TH KEN2505 (547588) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ650806-029 ED620871802TH tiktony (547870) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ650808-005 BTEC000056569CL สถาศิลป์ (547959) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ650808-007 ED843718586TH สยามรุ่งโรจน์ (547970) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
5 # 1อจ650808-008 ED870508278TH seranee (547914) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650808-009 ED853626884TH องอาจ (547930) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ650810-020 ED847806992TH sumat (548315) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ650815-004 ED871960095TH ปักต้นกล้า (548820) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ650815-009 EJ041418600TH ธนกฤต999 (548799) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ650815-010 TH011833URJF9B chaibangseemeang (548811) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 1อจ650815-011 TH011833URJF9B chaibangseemeang (548845) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 1อจ650817-021 ED879145496TH suparerk (549151) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ650817-035 ED747131175TH Kaeokleng (549180) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ650817-038 ED850183215TH nampoo (549193) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 1อจ650817-042 ED886705783TH t_local (549160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ650819-020 EH478297962TH ขนมไทยแม่อารีย์ (549461) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ650822-010 ED870337074TH SAHAKORN (549665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ650822-028 ED682979897TH มีดีพระเครื่อง (549712) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650822-029 ED892820227TH ณชินบัญชร (549648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650823-005 ED868594777TH RtitTi (549856) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ650823-014 ED886914150TH tongjoy (549821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ650823-017 EG960922179TH Tzsamsak (549834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ650824-006 ED848777325TH suk2006 (550057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ650824-009 ED850169672TH nampoo (550059) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ650824-019 ACSM0001550874R lamborghinizi (550086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ650824-021 EG860187463TH อี๊ดเมืองเลย (549982) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ650824-041 EH478298150TH ขนมไทยแม่อารีย์ (549928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ650824-046 ED881319385TH goodmondays (549973) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
29 # 1อจ650824-049 ED686169016TH กชณิชา (549946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ650824-053 ED839482019TH มงคลทิพย์ (549958) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ650824-055 ED851159739TH เด็กวัดป่า (550085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650825-005 ED222566305TH เด็กบ้านธิ (550150) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 1อจ650826-002 ED908336067TH bubu1970 (550285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ650826-003 KBPKT000262105A aun38 (550288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650826-004 ED910806705TH พรวิภัทร์ (550290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ650826-005 TH011835A7VF5B ChaiyutPho (550292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ650826-006 ED922110360TH เต๋อคูทราย (550296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ650826-007 ED897962329TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (550298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ650826-009 ED733319516TH preedeekarun (550301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ650826-011 ED885267265TH Forzajuve (550302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ650826-013 ED917303075TH jarungrux (550304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ650826-014 ED895513835TH pukpao (550306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ650826-016 ED910806665TH พรวิภัทร์ (550307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ650826-019 ED744885327TH zaza2014 (550308) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
45 # 1อจ650826-020 ED897962332TH kengsalaloi (550309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ650826-022 EJ489929360TH inuisiam49 (550263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ650826-023 PTAS0000884127S meksonice (550266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ650826-026 ED907119579TH งดงาม (550270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ650826-027 EB688303610TH godsyhero (550273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
50 # 1อจ650826-029 ED433586482TH bungbung (550276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 1อจ650826-030 ED892818603TH chinko (550281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ650826-031 ED881838709TH soontorn2014 (550250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ650826-032 ED860449717TH sak15 (550253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ650826-033 ED892319948TH Manmoney88 (550255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ650826-036 ED890431034TH ป๋าชาย (550260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ650827-005 ED775251253TH พ่อไอ้โก๊ะ (550418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ650827-012 ED914220553TH thaipra (550411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 1อจ650827-014 ED859643775TH Thanapong36 (550415) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
59 # 1อจ650827-016 ED892335512TH siamclassic54 (550419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ650827-017 ED925320328TH siamclassic54 (550426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
61 # 1อจ650827-021 ED918215868TH โกวบ้อ (550436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
62 # 1อจ650827-022 ED918215868TH โกวบ้อ (550421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
63 # 1อจ650827-023 ED430680989TH aemwanchalerm (550427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
64 # 1อจ650827-024 ED406770325TH เสือทองแดง (550428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
65 # 1อจ650827-026 ED827084933TH waves (550433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
66 # 1อจ650829-008 SKB1000196588QF Sorawit (550558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
67 # 1อจ650829-013 ED709682685TH aidteegon (550535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 1อจ650829-015 ED891220181TH ท่านหลวง (550548) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
69 # 1อจ650830-004 ED907133010TH kingcrow (550651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
70 # 1อจ650830-010 ED910841150TH พรวิภัทร์ (550664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
71 # 1อจ650830-012 ED890135337TH Tyza44 (550689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
72 # 1อจ650830-022 ED910809358TH พรวิภัทร์ (550631) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
73 # 1อจ650830-023 ED897954631TH Bumpzaza (550685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

74 # 1อจ650830-025 SXF127200018407 krisda (550642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
75 # 1อจ650830-026 ED807534465TH earthsiam81 (550688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
76# 1อจ650823-012 EH478298234TH ขนมไทยแม่อารีย์ (549816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650805-006 Buncha (547710) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650809-010 midori (548069) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ650809-012 buspom (548081) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650810-011 ริณดา (548296) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ650810-017 pui1228 (548302) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650815-003 pipat_ch (548849) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ650815-011 Boonmee888 (548839) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ650815-013 เด็กท่าพระ (548852) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650815-014 เด็กท่าพระ (548854) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ650815-018 kikapuu (548847) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ650819-018 พระเหรียญ (549447) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ650820-009 dang29 (549556) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ650822-017 Mana95 (549687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ650822-020 ลูกระยอง (549710) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ650823-002 อรรถพล (549833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ650823-006 same5699 (549840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ650823-026 เกษมสันต์99 (549867) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
18 # 2อจ650823-028 เกษมสันต์99 (549872) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
19 # 2อจ650824-002 Owarut999 (550058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ650824-015 Pig2525 (550064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ650825-015 witbcc143 (550160) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ650825-016 witbcc143 (550164) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
23 # 2อจ650825-017 witbcc143 (550166) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
24 # 2อจ650825-018 witbcc143 (550167) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ650825-019 witbcc143 (550169) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
26 # 2อจ650825-021 witbcc143 (550172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
27 # 2อจ650826-005 หงส์บ้านเม้ง (550279) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ650826-006 ภูสิทธิ (550310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ650827-002 Tid-Tom (550447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ650827-003 anurak99 (550413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ650827-004 สุวรรณภูมิ_17 (550414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ650827-005 thesj (550417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ650827-009 surasak_bpb (550420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ650827-013 tonychan (550430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

35 # 2อจ650829-003 patcharaphol (550522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ650829-007 ขนมเปียกปูน (550530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ650829-009 chanram (550534) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ650829-010 chanram (550540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ650829-013 Kampanat13 (550549) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ650830-004 ตาลเดชา (550663) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 2อจ650830-007 ถนัดซ้าย08 (550637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ650830-014 อรรถพล (550643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ650830-019 maradona (550652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ650830-020 kom19 (550654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ650830-021 arthur9669 (550606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ650830-023 Dadab168 (550611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ650831-027 การันตีพระ (550692) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
48 # 2อจ650831-028 การันตีพระ (550704) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
49 # 2อจ650831-029 การันตีพระ (550705) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650816-108 ED852261290TH tonychan + Kan01 (548897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หลังหมึกแดง เนื้อผง ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช (วัดอรุณฯสร้าง)
2 # 3อจ650820-120 ED890228780TH chuanchai2505 + (549525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
surasak_bpb
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
3 # 3อจ650822-102 ED735575931TH preecha + hooligan (549580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา ปี 2496 จ.ปราจีนบุรี
4 # 3อจ650822-109 ED868622331TH pramual + BOYLOMSAK (549613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังขวา)
5 # 3อจ650822-121 ED358230941TH เอลำลูกกา + เมืองไทย (549577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ650822-155 TH0118350Z3J3B พาสุขพระเครื่อง + Altintop66 (549725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์ปรกโพธิ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ650822-165 ED856855373TH pramual + Kkanchana (549597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุผีผอม เนื้อดิน จ.พะเยา (สภาพหักซ่อม)(S 93%)
8 # 3อจ650823-113 ED875488178TH korn88 + บางแก้ว1976 (549735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)
9 # 3อจ650823-172 ED872735944TH pramual + lucky9 (549784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงปืน เนื้อดิน (ไม่ระบุกรุ)
10 # 3อจ650823-182 ED903723648TH komwoke + naratip_19 (549824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
11 # 3อจ650823-188 ED879054662TH arthur9669 + Pop23 (549847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
12 # 3อจ650824-005 pramual + samtam (550083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
13 # 3อจ650824-019 บรมีหลวงปู่ทวด + zonerex (550077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว ปี 2525 จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ650824-127 ED842766109TH minions + Arnomony (549909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
15 # 3อจ650824-133 ED726126458TH pramual + เบาหวิว (549930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 4 เนื้อเงิน ร.ศ.122 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ650824-138 ED874780795TH pradee125 + ทัชสะพานใหญ่ (549956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า พิมพ์ถวายอาจารย์คง เนื้อผงว่าน ปี 2485 จ.สงขลา
17 # 3อจ650824-160 EJ375324105TH SamilaMT + tangmo-septat (550040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน **ไม่ระบุที่สร้าง

18 # 3อจ650824-181 EJ332080255TH martmai + Teerubber (549932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง กรอบทอง(G 60%)
19 # 3อจ650824-205 ED905104758TH taratchon + sedtha (550072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงลูกแป้งเดี่ยว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
20 # 3อจ650825-003 raddy_rak + mezzo (550112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นมูลนิธิ เนื้อผงทาทอง ปี 2547 จ.นครปฐม (หน้าตัก 4.3 นิ้ว)
21 # 3อจ650826-008 เมืองช้าง + Kampanat13 (550203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 63%)
22 # 3อจ650826-122 TH011835CEDP0B แก้วอุษา + Amulet33 (550188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม(G 61%)
23 # 3อจ650826-175 ED859321015TH สมิงพราย + APICHETTB (550249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
24 # 3อจ650827-168 ED912056531TH joe8878 + Ponweth (550380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650328-1003)
25 # 3อจ650830-001 thammawut + ตาลเดชา (550576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1139)
26 # 3อจ650830-002 พรพระพุทธคุณ + Kungfujay (550579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นสร้างโรงพยาบาล พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.นครปฐม (650615-3122)(G 65%)
27 # 3อจ650830-003 ออยล์เจดีย์ใหญ่ + kittisak-pra (550586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 102)
28 # 3อจ650830-004 เหน่งบางคู้ + Taenoi (550591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
29 # 3อจ650830-005 richmanshop789 + (550593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ถนัดซ้าย08
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์หลังอุ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
30 # 3อจ650830-006 Win_Amulet + eakasitcha (550600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร(G 69%)
31 # 3อจ650830-007 Bigyai + Siamclassic (550602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระวัดเกาะกลอย พิมพ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
32 # 3อจ650830-008 Oat-Trat + ทองแดง1009 (550607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
33 # 3อจ650830-010 กิตติ2528 + arthur9669 (550613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (650521-1026)(G 84%)
34 # 3อจ650830-012 tiwakornwong + patchara (550621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (หลังจาร)(650820-1232) (G 93%)
35 # 3อจ650830-013 tiwakornwong + patchara (550623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650820-1231)(G 72%)
36 # 3อจ650830-014 Phichit_02 + mut007 (550626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย

37 # 3อจ650830-101 ED901678844TH confirmed + superman_vuth (550574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 59%)
38 # 3อจ650830-102 SYMT000135872GY pramual + tongpolsci (550578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง''ปิ'' วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ650830-103 ED898642136TH ผงคลุกรัก + diethelm (550582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเมฆิยะ วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชลบุรี
40 # 3อจ650830-105 PKED0002779694S richmanshop789 + (550588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Gaorak009
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
41 # 3อจ650830-107 ED827324639TH confirmed + สิทธิวงค์ (550594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2083)(G 65%)
42 # 3อจ650830-108 EJ031528132TH midori + Petro (550597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต เนื้อผงใบลาน จ.ระยอง
43 # 3อจ650830-109 ED912061222TH arthur9669 + yingaree (550601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 44950)
44 # 3อจ650830-110 ED830268795TH kengkas + Reindeer_kwang (550604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 68%)
45 # 3อจ650830-111 ED830268795TH natthawat + (550610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 66%)
46 # 3อจ650830-113 EJ038175474TH tone555 + เสือสมิง (550619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ650830-116 ED337690145TH อาทิทัต + โองการ (550632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ650830-117 ED698354797TH tah08 + magician (550635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (650217-1085)
49 # 3อจ650830-118 ED899590801TH ball_amulet + prajuab (550639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ปราบไตรจักร หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง
50 # 3อจ650830-119 ED927412415TH dongkong + ซิยิ่นกุ้ย (550641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (650804-1166)(G 78%)
51 # 3อจ650830-120 EJ410937971TH thammawut + ktoonk (550644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 3032)
52 # 3อจ650830-121 EH478264292TH cediato + ฝอยทอง (550573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย ปี 2516 จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ650830-122 ED899557831TH pramual + Newpraram2 (550575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
54 # 3อจ650830-125 ED904394489TH uhusiam + koontoop (550687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(640608-201) (G 77%)
55 # 3อจ650830-126 ED574084678TH JadeJ + armymen2525 (550584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 2 โค้ด)

56 # 3อจ650830-127 ED7777142110TH Nammongkol895 + sumat (550587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 70%)
57 # 3อจ650830-128 ED903716307TH dongkong + Mnnuttapon (550592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพอุดเนื้อรานขอบพระ)
58 # 3อจ650830-129 TSR200311682Z9 Namchai + golflampang (550595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 93 เนื้ออัลปาก้า ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 386)(G 66%)
59 # 3อจ650830-130 EJ798122402TH Piyawatkrai2509 + beer2126 (550598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2475 จ.สุพรรณบุรี (650618-1015)(G 58%)
60 # 3อจ650830-132 822520496980 Kamthorn77 + Giant415 (550605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 81%)
61 # 3อจ650830-133 822520496980 นุหนองคาย + Giant415 (550608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
62 # 3อจ650830-134 ED739353042TH si_mong29 + khomson (550612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไจยะเบงชร ครูบาอินโท วัดฟ้าหลั่ง เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 38/กรอบเงินชุบทอง)(S 88%)
63 # 3อจ650830-135 ED8700049271TH ฅนบางใหญ่ + saowaluk12 (550614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
64 # 3อจ650830-136 SPP238000000007 Kasem1 + ม่าน09 (550618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
65 # 3อจ650830-137 ED696387761TH ball_amulet + patrollawyer (550624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดสาม กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
66 # 3อจ650830-138 ED921422216TH แสนพันดีเชล + ธฅนนิยม (550629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (550117-021)(G 69%)
67 # 3อจ650830-139 822521272053 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (550633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขุมทรัพย์บูรพา
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโปร่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้)(650820-1119)
68 # 3อจ650830-140 ED840193270TH zafari + sekmetal16 (550636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยอดขุนพล หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม
69 # 3อจ650830-141 TLHM000154885RX tommeng + sevenptk (550581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650830-142 SXF127200018407 taratchon + krisda (550583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
71 # 3อจ650830-143 PEX062400007221 นู๋โอปอ + Sinner44 (550682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดแขนซ้ายและฐาน)
72 # 3อจ650830-145 ED928201452TH สวนดอก + Ratrat1234 (550683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3747)(G 81%)
73 # 3อจ650830-146 ED842771024TH คนจอมแก้ว + Arnomony (550589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังใหญ่ตัดชิด เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
74 # 3อจ650830-147 ED876099735TH thriphop09 + มีพอดี (550599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์ รุ่นช่อฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 20)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์ รุ่นช่อฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 01 ก.ย. 2565 - 08:38 น.] #84838 (1/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ650806-010 ED839768498TH linyikaiii (547840) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ650810-014 ED870519681TH seranee (548299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ650825-001 TH0118358W4R1B Parika888 (550181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650825-002 ED872318413TH PHLOI (550146) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 1อจ650825-006 SXF139700009917 ขาล-เสือ (550153) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650825-009 EH192067511TH pradrem (550156) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650825-010 ED775250964TH PANI_SAMIT (550158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ650825-011 ED732969271TH james_15 (550142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650825-012 ED877774247TH วุฒินันท์ (550145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650825-013 ED810436137TH ชูชัย (550149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ650830-014 ED886916717TH tongjoy (550690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ650830-017 ED919705165TH moo_bpk (550691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ650810-008 ริณดา (548273) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650817-014 flywheel (549221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ650825-004 ใบเตย (550148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ650825-006 วีไทรน้อย (550155) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650825-007 วีไทรน้อย (550159) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ650825-013 สามภพพ่าย (550163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ650830-030 Nicharida (550622) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ650826-002 Arnomony + pui1228 (550186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า)
2 # 3อจ650826-003 Paswara + Nathan666 (550189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (650801-1140)
3 # 3อจ650826-004 ob-om + Nathan666 (550190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (650819-1151)(G 84%)
4 # 3อจ650826-005 มิสอามุน + montree_m (550193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)(G 62%)
5 # 3อจ650826-006 m-cot + peudminburi (550196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650826-007 kitti7070 + teetoon (550200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ650826-101 ED812365637TH Boonnawat + KATANA (550312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
8 # 3อจ650826-102 ED832089672TH Tatsuya + น้อยหน่า (550212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระครูบาผาผ่า วัดผาผ่า รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2507 จ.แม่ฮ่องสอน
9 # 3อจ650826-104 EJ797839205TH arthur9669 + Guruva (550215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
10 # 3อจ650826-105 EJ797839205TH arthur9669 + Guruva (550218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
11 # 3อจ650826-106 EJ797839205TH arthur9669 + Guruva (550221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิวรมดำ)
12 # 3อจ650826-107 ED907304791TH หม่อง + mixsick150 (550224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2932) **พระสภาพสวย
13 # 3อจ650826-108 ED758654924TH oasmnk14 + amfine (550226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
14 # 3อจ650826-109 ED732466871TH oltaot + วุฒิชัย (550228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
15 # 3อจ650826-110 TH0118359Y185B sudarat_P + พรีพุทธคุณ (550231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
16 # 3อจ650826-111 ED909210258TH pondpra + ดุจติปิยะ (550235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ650826-112 ED897608345TH Chunnarad + ศิรสิทธิ์88 (550238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
18 # 3อจ650826-113 ED808393676TH preeyawat + เจ้าชายอุลต้า (550241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง(G 79%)
19 # 3อจ650826-115 ED873632521TH somchai_lawit + ขุนอิน (550311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)
20 # 3อจ650826-116 ED859960282TH Piyawatkrai2509 + (550252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BoySuchatis
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
21 # 3อจ650826-117 ED912032331TH TEE_INTER + (550258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phrakhrupalad
พระกริ่งหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นอุดมพรชินบัญชร เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (นำฤกษ์หมายเลข 28)
22 # 3อจ650826-118 ED912032331TH TEE_INTER + (550264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phrakhrupalad
พระกริ่งหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นอุดมพรชินบัญชร เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 5)
23 # 3อจ650826-119 ED435016917TH teespy + เพิ่มพูนศิลป์ (550268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี

24 # 3อจ650826-120 ED907605536TH มิสอามุน + bolblp (550272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโป้ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (641104-1176)
25 # 3อจ650826-121 ED767991377TH นายแก้ว + ขวัญแก้วจันทบูรณ์ (550185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี(G 80%)
26 # 3อจ650826-123 EG903862477TH เซียนพระย่อย + laphat (550191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (571029-343)(G 65%)
27 # 3อจ650826-124 ED912052509TH JadeJ + tayatang (550195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 356) **พระสภาพสวย
28 # 3อจ650826-125 ED881196151TH logisman + somnuk (550199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมแขนซ้าย-ขวา)
29 # 3อจ650826-126 ED863522685TH chay7 + นำโชค-ประจวบ (550202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ650826-128 ED887915426TH ปานเกตเกษตรวิสัย + (550207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
montree_eit
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(650828-2047) (G 79%)
31 # 3อจ650826-130 ED910234680TH joeenok + คูณสตางค์ (550211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
32 # 3อจ650826-131 ED910416400TH สิงห์สยามศิลป์ + phairod101 (550213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง ญส. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
33 # 3อจ650826-132 ED837886333TH yodpra + ตั้มเพชรบุรี (550216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศิษย์มีครู เนื้อทองเหลือง ปี 2565 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
34 # 3อจ650826-133 TH011835BDBQ3B SeksitK + sewankum (550220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน พิมพ์จีวรใหญ่ จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ650826-134 KBNM200010680AV joeenok + Yui_jaa2528 (550223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 155278)(G 57%)

36 # 3อจ650826-135 ED662480277TH kenshiro2810 + naphat1981 (550229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ650826-136 TH011835C9YS1B weerapoi + LUCKYBOYBOY (550232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 68%)
38 # 3อจ650826-137 ED337689034TH chaloemchai + โองการ (550237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรอบเงินชุบทอง)(S 88%)
39 # 3อจ650826-139 ED890613071TH chuthaphat + ต้นน้ำ53 (550242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ลำปาง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
40 # 3อจ650826-140 GSPZ000048773DG thammawut + korn88 (550246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(650708-1472)(G 65%)
41 # 3อจ650826-141 ED907919818TH guxgru2 + อัครพนธ์ (550256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
42 # 3อจ650826-142 ED907123437TH จุ๋มจิ๋ม + Songg (550261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ650826-143 822514896361 แก้วอุษา + richmanshop789 (550265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650805-1016)
44 # 3อจ650826-144 TH011835A95P0B แม้วจอมเทียน + SNOWKID (550269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างพระอุโบสถ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 00486/น้ำหนักทอง 3.1 กรัม)
45 # 3อจ650826-145 822514831106 สวนดอก + srikriangkrai (550274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 579)
46 # 3อจ650826-146 ED901713055TH Tao1475 + POOSIT (550278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไปล่
47 # 3อจ650826-147 822514897444 bluezone69 + (550280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
richmanshop789
พระกริ่งวัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (650712-2102)

48 # 3อจ650826-148 822514897444 bluezone69 + (550284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
richmanshop789
พระกริ่งวัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650826-149 ED815843968TH Ploy916 + Boaai (550286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
50 # 3อจ650826-150 EJ513179584TH yodpra + boon1981 (550291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท(G 66%)
51 # 3อจ650826-151 EJ513179584TH korndecha + boon1981 (550192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองเรือนไทย พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)
52 # 3อจ650826-152 ED912043382TH บีเวียงพิงค์ + toomtui-s (550194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ650826-154 ED869429754TH magician + ต้นเทพประยูร (550198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง พิมพ์พัดใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2537 ประเทศเมียนมา
54 # 3อจ650826-155 EX412939343TH พ่อมาเฟีย + พุทธศิลป์ล้ำค่า (550201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อแบล็กโรเดียมกะไหล่ทองลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)
55 # 3อจ650826-156 EJ014666394TH Tumtim + Pat029 (550204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อผาด วัดดงตาล เนื้อผง ปี 2474 จ.ลพบุรี
56 # 3อจ650826-157 ED662076252TH ดีพร้อมพระเครื่อง + โกเหลียง (550206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ650826-159 ED914625195TH Tarkkyp + pungting (550208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ650826-160 ED574084015TH Vorajak + armymen2525 (550210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา (วัดพันอ้นสร้าง)
59 # 3อจ650826-162 ED872557838TH KandarDao + pobtham019 (550219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สระแก้ว (สภาพใช้)

60 # 3อจ650826-163 ED893666285TH ท๊อปบางนรา + Kkanchana (550222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
61 # 3อจ650826-164 EJ031845529TH balrayong + Golfji (550225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบล่าง)(G 79%)
62 # 3อจ650826-165 ED876642029TH amuletfocus + nakub (550227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(อินทรธนูลอย) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
63 # 3อจ650826-166 ED916913084TH รักษ์ต้มเลือดหมู + บางแก้ว1976 (550230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูป่า หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
64 # 3อจ650826-167 ED877447180TH sanko88 + ศิรสิทธิ์88 (550233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช พิมพ์หลังตัวหนังสือ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ650826-170 ED899890580TH rachane53 + Jakkapan2537 (550239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นบุญสูง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2542 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ650826-171 ED899890580TH rachane53 + Jakkapan2537 (550243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2539 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ650826-172 ED750950651TH MALIJEEP + ลูกน้ำดำ (550245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
68 # 3อจ650826-173 ED750950651TH NOP_BU8 + ลูกน้ำดำ (550247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
69 # 3อจ650826-174 ED880199559TH m-cot + Tinnakorntle (550248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
70 # 3อจ650826-176 ED837255782TH PBnew + Nicharida (550251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ650826-177 ED798539670TH tiwakornwong + เนตรมงคล (550254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา

72 # 3อจ650826-178 ED841859232TH pongchon + auu2520 (550257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
73 # 3อจ650826-179 ED526501816TH อ้อยป่า + Juicy (550259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์-ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ650826-180 EJ506666762TH เมืองช้าง + Sahapon (550262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (วัดป่าเจริญธรรมสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
75 # 3อจ650826-181 ED890431034TH isoda + ป๋าชาย (550267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสมาแปดรอบย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.ระยอง กรอบทอง(G 67%)
76 # 3อจ650827-001 m-cot + vadcharapol (550318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
77 # 3อจ650827-002 uthenkhukid + oltaot (550321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (650610-2301)
78 # 3อจ650827-003 jean5555 + nakub (550323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดหนองมน กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
79 # 3อจ650827-004 Pannataz + anurak99 (550326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(641110-2108)(G 78%)
80 # 3อจ650827-006 kawin1980 + monchail (550334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดเคลื่อน)
81 # 3อจ650827-007 Nisila_zana + mut007 (550338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นพฤทธิ์กำจร เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี **พระสภาพสวย
82 # 3อจ650827-008 santi_1957 + piwat (550343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
83 # 3อจ650827-009 กาโวว + piwat (550349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)

84 # 3อจ650827-010 June2301 + ดิอาโบล (550352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก รุ่น 3 พิมพ์อุตรง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี
85 # 3อจ650827-011 ต้นคุง + ดิอาโบล (550356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
86 # 3อจ650827-012 pot13 + tonklaa2011 (550357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 2 โค้ด)(G 62%)
87 # 3อจ650827-013 hemman + golflampang (550360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5170) **พระสภาพสวย
88 # 3อจ650827-014 Vasan2518 + golflampang (550363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 228)(G 79%)
89 # 3อจ650827-015 Phanin + golflampang (550368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1889)(G 79%)
90 # 3อจ650827-016 chaiyawit_doh + (550370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คงกะพันชาตรี
พระเชียงแสน เนื้อชินเงิน
91 # 3อจ650827-101 ED891899897TH Nottj + ริณดา (550375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธยอดฟ้า วัดพระเชตุพนฯ รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 33.7 กรัม)
92 # 3อจ650827-102 ED861568826TH kingcrow + Khanoon (550379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650418-1383)
93 # 3อจ650827-103 ED915903148TH Goodcobain + Birdsp44 (550381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ650827-104 ED881197687TH โพธาราม + องอาจ (550385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)
95 # 3อจ650827-105 ED907146565TH นาโนตาต้า + บารมีหลวงพ่อ (550388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 220)

96 # 3อจ650827-106 EH478259567TH ศิษย์ครูบา57 + บอสตัน (550390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 50%)
97 # 3อจ650827-107 EH478259567TH sak15 + บอสตัน (550393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 67%)
98 # 3อจ650827-108 EH478259567TH Charity + บอสตัน (550396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบรอบ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สุรินทร์(G 69%)
99 # 3อจ650827-109 EH478259567TH deawn + บอสตัน (550399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ650827-110 EH478259567TH ไกรศาล + บอสตัน (550404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 22243)(G 66%)
101 # 3อจ650827-111 EH478259567TH pupanjaem + บอสตัน (550317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย-ขวา)
102 # 3อจ650827-112 EH478259567TH รชตะธาดา + บอสตัน (550319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 69%)
103 # 3อจ650827-114 ED421876125TH โพธาราม + คเวสโก (550329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงหน้าอิฐ กรุวัดบรมธาตุฯ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
104 # 3อจ650827-115 ED421876125TH kittibut123 + คเวสโก (550333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่/สภาพแต่งผิว)
105 # 3อจ650827-116 SXF100500002146 JASMIN + แสงพระใหม่ (550337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นมีแล้วไม่จน พิมพ์สามเทพ เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 723/สภาพสวย)
106 # 3อจ650827-117 ED878418905TH pramual + bombkumphang (550341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์(โดดร่ม) กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
107 # 3อจ650827-118 ED440322340TH kanjana_nuna + sumeth (550346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพสวย) (631116-077)(G 71%)

108 # 3อจ650827-120 ED898616365TH richmanshop789 + VaVa21 (550451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองเหลือง
109 # 3อจ650827-122 ED919202582TH boonyuen + nongJN (550364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
110 # 3อจ650827-123 SNCT000127001YJ รชตะธาดา + Pig2525 (550367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
111 # 3อจ650827-124 ED910303221TH tommeng + sevenptk (550371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดข้อศอกขวาพระ)
112 # 3อจ650827-125 ED910303221TH arthur9669 + sevenptk (550374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดจมูก)
113 # 3อจ650827-126 ED910303221TH jadenipat + sevenptk (550378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ650827-127 ED910303221TH pramual + sevenptk (550382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
115 # 3อจ650827-128 ED912026044TH กอล์ฟปริญญา + tayatang (550386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.นครปฐม (หน้าตัก 4 นิ้ว)
116 # 3อจ650827-129 ED903983458TH tiwakornwong + BlackHeart (550391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 3398) (น้ำหนักรวม 120.8 กรัม)
117 # 3อจ650827-130 EJ443991476TH รชตะธาดา + jirachat (550394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ650827-131 TH011835ESXZ6B มะเอ๋อ + เซียนส่อง (550325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ650827-132 KBAYI00020210AP golfkongsak + zeaezeae (550328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2/สภาพสวย)(G 66%)
120 # 3อจ650827-134 ED062580472TH Wirote2541 + RUAYGABPRA (550336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ650827-135 KBNM200010742Z3 wit22 + Yui_jaa2528 (550339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1072)(G 82%)
122 # 3อจ650827-136 ED775251871TH หลวงปู่ช้างให้ + PANI_SAMIT (550342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
123 # 3อจ650827-137 ED816333895TH เด่นซัง + ต้อมตราโล่ (550345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
124 # 3อจ650827-138 ED816333895TH thipakon + ต้อมตราโล่ (550348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรหัวดง กรุหัวดง เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
125 # 3อจ650827-139 ED816333895TH pramual + ต้อมตราโล่ (550350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่มโพธิ์ กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
126 # 3อจ650827-140 ED898910155TH jojosan + tang160946 (550354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (650815-1001)
127 # 3อจ650827-141 ED832930769TH jandee + vipupak (550359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ650827-142 ED866428729TH Doitung + dod18 (550365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
129 # 3อจ650827-143 TH011835DCKT7B เมืองไทย + Kanokwann (550369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ650827-144 ED865869384TH teespy + BENURBAN (550373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
131 # 3อจ650827-145 ED921410249TH showgun + kritsada5484 (550377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาข้างขีด กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างซ้าย)
132 # 3อจ650827-146 ED885018620TH KarnKhonkaen + Aompadriew (550383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)

133 # 3อจ650827-147 ED71894717TH BUNGZA + thanapan (550450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)
134 # 3อจ650827-148 ED897923356TH Sin_22 + Punkorat (550389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ)(G 60%)
135 # 3อจ650827-149 ED843070120TH gwutdy + narongatyc (550397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
136 # 3อจ650827-150 ED826679560TH eaknaengnoy + somsak2521 (550402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
137 # 3อจ650827-151 ED877738338TH nongnoom + วุฒินันท์ (550320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด ฦๅ สั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (630428-001)
138 # 3อจ650827-152 ED908353670TH arthur9669 + องอาจ (550324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
139 # 3อจ650827-153 ED906753153TH tiwakornwong + sanyah (550327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
140 # 3อจ650827-155 MEGA000184031BY นายแก้ว + สอปลายฟ้า (550335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
141 # 3อจ650827-156 EG112749496TH thipakon + Culpidnoi (550340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรนาคกลาง กรุวัดนาคกลาง เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (650820-2039)
142 # 3อจ650827-157 ED825135393TH pot13 + beer2126 (550344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.สมุทรสาคร (650730-1287)(G 58%)
143 # 3อจ650827-158 ED868624859TH WeeBangpree + ไซยะ13 (550347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง)
144 # 3อจ650827-159 ESTS000238663 ayew1986 + เอ็มซีเค (550446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง

145 # 3อจ650827-160 ED802097661TH ท๊อปบางนรา + wilairat_22 (550351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (650813-1200)
146 # 3อจ650827-161 TH011835JG6Y6B พันเปอร์เซ็น + นันทวัน2460 (550358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
147 # 3อจ650827-162 ED828122947TH pramual + เจริญ42 (550361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ650827-163 ED4360680909TH บุญพา + aemwanchalerm (550362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
149 # 3อจ650827-164 EJ820796126TH ปราถนา + kaoaotzaa (550366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650816-1126)
150 # 3อจ650827-165 ED840178480TH Wisanu1965 + sevenptk (550449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
151 # 3อจ650827-166 EH478263898TH autopower + หมูกุ๋น (550372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
152 # 3อจ650827-167 ED898910711TH berry + mike1995 (550376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 80%)
153 # 3อจ650827-169 EG678106544TH Chatchaijew + Sasisinen (550384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
154 # 3อจ650827-170 ED752571081TH murbur + prasertporn (550387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.นครปฐม
155 # 3อจ650827-171 ED833474460TH popbtc + mumu4422 (550392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเขลข 3707)
156 # 3อจ650827-172 EH454041809TH aoy789 + Bophantom (550395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

157 # 3อจ650827-173 ED907125185TH Rakchart + Wnk809 (550398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี
158 # 3อจ650827-174 ED920613007TH ศิษย์ท่านขุน + boom6449 (550401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
159 # 3อจ650827-175 EJ659046454TH PHLOI + Bbeenaja (550403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์พระคงใหญ่ เนื้อผงลงรัก จ.กรุงเทพฯ
160 # 3อจ650827-176 ED820087586TH แม้วจอมเทียน + split (550405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
161 # 3อจ650827-177 SPD032400002343 tonyj + chkomtat (550406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
162 # 3อจ650827-178 ED810568416TH น้ากร + calibre36 (550408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
163 # 3อจ650827-179 ED812374506TH วีไทรน้อย + pippinnu (550409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นศาลหลักเมือง เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 855) **พระสภาพสวย
164 # 3อจ650827-180 ED926703006TH P-Pong + ฟลุ๊ค (550412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
165 # 3อจ650827-181 ED921405805TH sur_suk + เขยมาบตาพุด (550416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 80%)
166 # 3อจ650829-001 ผงคลุกรัก + prasit_tj (550453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
167 # 3อจ650829-002 arthur9669 + Pusitbeer (550456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี
168 # 3อจ650829-003 chottika + mixsick150 (550458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650601-1027)

169 # 3อจ650829-004 tanit_p + SuerAey (550461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี กรอบทอง(G 80%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
170 # 3อจ650829-005 tamonwon + sangnineface (550466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
171 # 3อจ650829-006 หลวงปู่ช้างให้ + sangnineface (550470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงดำ(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
172 # 3อจ650829-008 arthur9669 + ดิอาโบล (550477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
173 # 3อจ650829-009 วิเศษชัยชาญ + ดิอาโบล (550480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ วชผ. หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
174 # 3อจ650829-011 bear2509 + Syumpu (550488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
175 # 3อจ650829-012 pramual + Buncha (550494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
176 # 3อจ650829-013 so-so + Buncha (550498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
177 # 3อจ650829-014 บีเวียงพิงค์ + iceandink (550568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
178 # 3อจ650829-016 k9cob + iceandink (550566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
179 # 3อจ650829-017 chai99 + patchara (550502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (641010-365)
180 # 3อจ650829-018 weerapoi + วณิชออโต้ (550511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นกองทุนสงเคราะห์ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ปัตตานี (หมายเลข 260/น้ำหนักทอง 14 กรัม) (650804-2046)

181 # 3อจ650829-019 Wirote2541 + PRABAN (550570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
182 # 3อจ650829-020 Wirote2541 + PRABAN (550569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
183 # 3อจ650829-022 tiwakornwong + มังกรพัดถิ่น (550459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วรา วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี เฮงๆรวยๆ เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1622/น้ำหนักทอง 3.6 กรัม)
184 # 3อจ650829-023 Songg + มังกรพัดถิ่น (550464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
185 # 3อจ650829-024 นุหลัก4 + มังกรพัดถิ่น (550468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)
186 # 3อจ650829-025 Lawyerpom + jubjuub (550472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี
187 # 3อจ650829-101 TNR5000168991PT hemman + จริงใจ (550479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1192) **พระสภาพสวย
188 # 3อจ650829-102 ED887373478TH amnat108 + โก๋แก่ (550482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 86%)
189 # 3อจ650829-103 ED883409999TH boss15 + แม็คพระเครื่อง (550487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕)
190 # 3อจ650829-104 TH011835MPP03B lertlakhatthakij + jarun123 (550491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 5 (เสริมมงคล) พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทองรวม 7.6 กรัม) **พระสภาพสวย
191 # 3อจ650829-105 ED877738531TH print + thatarat_n (550497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
192 # 3อจ650829-106 ED895026577TH doramon2345 + Resume (550501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 28) **พระสภาพสวย

193 # 3อจ650829-107 EH239345189TH somrut + Dr_CHET (550505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (650421-1094)
194 # 3อจ650829-108 822516976470 ท๊อปบางนรา + กอล์ฟเมืองชล (550509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (641108-1276)(G 79%)
195 # 3อจ650829-109 ED852289545TH จันทร์ส่องหล้า + เหล็กใน (550516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว เนื้อผงหน้ากะไหล่ทอง ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา
196 # 3อจ650829-111 ED908661242TH พิศุทธิ์ + teespy (550462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
197 # 3อจ650829-112 CLK000193190P9 sur_suk + เจษเมืองกาญจน์ (550465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
198 # 3อจ650829-113 ED921806905TH m-cot + ญาญ่าซัง (550469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)(G 64%)
199 # 3อจ650829-114 ED526502290TH Jindamanee55 + Juicy (550473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
200 # 3อจ650829-116 EH478299019TH masterpiece + บอสตัน (550481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นดวงดี เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1304) **พระสภาพสวย
201 # 3อจ650829-117 EH478299019TH รชตะธาดา + บอสตัน (550483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์(G 62%)
202 # 3อจ650829-118 EH478299019TH สุรชัย15 + บอสตัน (550486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า เนื้อเงิน กรอบทอง(G 65%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
203 # 3อจ650829-119 EH478299019TH Ekapong_P + บอสตัน (550489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
204 # 3อจ650829-120 EH478299019TH เอกภูซาง + บอสตัน (550492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

205 # 3อจ650829-121 ED865693095TH ทรัพย์กำเนิด + jessepre (550495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (จารเฑาะว์)(G 77%)
206 # 3อจ650829-122 ED854097327TH เล้งตราด + bussakorn (550500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (650811-1048)
207 # 3อจ650829-123 ED906752921TH เอ๋พระรามห้า + Meetung (550504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมบนซ้ายและล่างขวา)
208 # 3อจ650829-124 ED625228078TH เอกลำชะร่า + aumnartkk (550507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
209 # 3อจ650829-125 ED917003133TH gallardo + marlboroman (550510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 15090)(G 73%)
210 # 3อจ650829-126 EJ038175077TH prapun_ch + เสือสมิง (550512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
211 # 3อจ650829-127 EJ038175077TH Ball2008 + เสือสมิง (550515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ 7 รอบ หลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง เนื้อนวโลหะ จ.นนทบุรี
212 # 3อจ650829-128 EJ038175077TH หนองซอ + เสือสมิง (550518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี
213 # 3อจ650829-130 EJ038175077TH t_inkeaw + เสือสมิง (550524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี(G 92%)
214 # 3อจ650829-131 EJ038175077TH RYUTA + เสือสมิง (550455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
215 # 3อจ650829-132 EJ038175077TH ธาวัช + เสือสมิง (550457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 79%)
216 # 3อจ650829-133 EJ038175077TH หนุ่มธนบุรี + เสือสมิง (550460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกราก รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และหูชำรุด)

217 # 3อจ650829-134 EJ038175077TH พันเปอร์เซ็น + เสือสมิง (550463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
218 # 3อจ650829-135 EJ038175077TH warning + เสือสมิง (550467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
219 # 3อจ650829-137 EJ038175077TH showgun + เสือสมิง (550475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 79%)
220 # 3อจ650829-138 ED887917095TH pradee125 + montree_eit (550478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 2.6 นิ้ว/สภาพใช้และหูชำรุด) (650528-1068)(G 68%)
221 # 3อจ650829-139 ED816074135TH Sugarbaby + หนองซอ (550485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพชำรุดขอบหลังบน)(G 64%)
222 # 3อจ650829-140 TH011835SAUE3B Jaosuanoi + guy2550 (550490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
223 # 3อจ650829-141 ED753238096TH pondpra + Aomzd (550493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่นิยม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
224 # 3อจ650829-142 ED847476412TH sscopyprint + อภิชาติชุบทอง (550496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง/สภาพสวย)(650105-2043)
225 # 3อจ650829-143 ED764762790TH bungbung + สิริธรรมโม (550499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
226 # 3อจ650829-144 ED908357376TH richmanshop789 + โกวบ้อ (550503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
227 # 3อจ650829-145 ED795864326TH naykrong + Piyawan (550506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 1)
228 # 3อจ650829-146 NWA200029444422 Aof199 + prinkopd (550508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5433)(G 69%)

229 # 3อจ650829-147 ED012323065TH chanchim + Anankiya (550513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
230 # 3อจ650829-148 ED816074127TH bigbrother + หนองซอ (550517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
231 # 3อจ650829-149 ED897856121TH กุ้ง_หลักสี่ + vespa2 (550519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี
232 # 3อจ650829-150 EH187408031TH korn88 + KarnKhonkaen (550523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650722-2027)
233 # 3อจ650829-151 ED861580756TH swangpiboon + numaoy (550525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 3213)
234 # 3อจ650829-152 BW82000168216P7 manop2557 + ketanirut (550528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
235 # 3อจ650829-153 EG908393736TH srithep + canon (550571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
236 # 3อจ650829-155 ED882058655TH tiwakornwong + sanko88 (550537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 67)(G 87%)
237 # 3อจ650829-156 ED903742390TH arthur9669 + ป๋ามอส (550542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
238 # 3อจ650829-157 TH011835SD9N4B toymlt + tone555 (550543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
239 # 3อจ650829-158 ED875241470TH Tazmania + chokun_son (550546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
240 # 3อจ650829-162 ED839474539TH Songpol_cg + มงคลทิพย์ (550532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตกหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง

241 # 3อจ650829-163 ED899848936TH loongmike + ทนายหลวง (550538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(G 65%)
242 # 3อจ650829-164 อุ๊อุ๊อุ๊ + wilairat_22 (550541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000213918G2
แหวนตราลัญจกร หลวงพ่อสมภพ วัดสาลีโข เนื้อเงิน ปี 2525 จ.นนทบุรี
243 # 3อจ650829-165 TNR5000169355AG Sunadi + จริงใจ (550545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 683) **พระสภาพสวย
244 # 3อจ650830-144 ED928200134TH tiwakornwong + Ratrat1234 (550684) ส่งพระตรวจสอบ 1 รายการ กรอบทอง (น้ำหนัก 102 กรัม)(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM