ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนตุลาคม 2565


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ต.ค. 2565 - 08:37 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 31 ต.ค. 2565 - 08:42 น.] #85302 (26/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651007-010 ED852176185TH dekphet (555637) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ651012-010 ED978138823TH teespy (556139) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ651020-006 ED060788214TH องอาจ (557128) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ651020-013 822619243762 สุธาสินี (557155) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ651020-017 ED080115985TH tiwakornwong (557197) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
6 # 1อจ651020-019 ED079605173TH ข้าวตอกแตก (557178) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ651020-039 ED087710955TH maii_amulet (557193) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ651022-001 EJ623026121TH mumu99 (557451) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ651022-014 SCBY00015651Q8 Gamulet88 (557475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ651024-005 ED998190544TH mixsick150 (557607) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ651024-020 ED080132379TH tiwakornwong (557631) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ651024-021 822627996632 สุธาสินี (557629) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ651025-002 ED080471496TH องอาจ (557792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ651025-003 EJ041926187TH ขนมไทยแม่อารีย์ (557793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ651025-005 EJ041926187TH ขนมไทยแม่อารีย์ (557797) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ651025-008 ED922276792TH insolence (557802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ651025-009 EJ041915697TH รถถังพระบ้าน (557803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ651025-016 EJ742683684TH zizaboylouis (557682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ651025-017 EJ597545744TH เทียนทอง (557727) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ651025-018 EJ597545744TH เทียนทอง (557734) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ651025-026 SSAN0000771372H สถาศิลป์ (557750) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ651025-027 TH01183C1JQJ0B0 แก้วพิษณุ (557753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ651025-028 EG266598426TH หนุ่ม14 (557756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ651025-029 822636596644 uppakid (557758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ651025-030 EF241089569TH pirawit (557760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ651025-031 ED083206098TH HopeMan (557709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ651025-032 ED092816530TH Sammual (557711) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 1อจ651026-006 ED018608525TH หม่อง (557847) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ651026-010 EJ177203149TH เมืองสมุทร (557853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ651026-013 EH614772213TH naphat61 (557846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ651026-015 ED080137455TH tiwakornwong (557854) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ651026-018 ED072818275TH หนุ่มทุ่งสง (557861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ651026-019 ED056031539TH Darkaun (557863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ651028-024 ED018610991TH หม่อง (558175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ651028-025 ED0934189185TH tookatun (558178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651012-002 ริณดา (556212) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ651012-007 ริณดา (556247) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ651018-003 somsak-p (556878) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
4 # 2อจ651019-004 ริณดา (557053) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
5 # 2อจ651020-002 วณิชออโต้ (557181) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ651021-006 ชุมพล5 (557304) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ651021-012 srisuwan (557312) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 2อจ651024-003 somsak-p (557632) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ651024-009 Rabert (557633) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ651024-014 singha_eak (557634) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ651025-002 Nut789 (557801) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ651025-004 ฅนบางใหญ่ (557791) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ651025-008 อรรถพล (557662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ651025-009 พล1967 (557667) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ651025-010 piaric (557798) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ651025-011 nuiบัวหลวง (557804) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
17 # 2อจ651025-012 Tee290 (557764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ651025-013 penpathum (557747) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ651025-014 สังสรรค์มงคลเกษม (557766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ651025-015 sitthawee (557769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ651025-017 วีไทรน้อย (557806) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ651025-019 Suchat_TUM (557808) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 2อจ651026-003 greensnake (557856) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ651026-004 pot13 (557859) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ651026-032 ต่อคู้บอน (557889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ651028-001 การันตีพระ (558079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ651029-009 การันตีพระ (558210) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
28 # 2อจ651029-010 การันตีพระ (558216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ651029-011 การันตีพระ (558211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ651029-012 การันตีพระ (558212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ651029-013 การันตีพระ (558217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ651029-014 การันตีพระ (558213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ651029-015 การันตีพระ (558218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ651029-016 การันตีพระ (558214) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 2อจ651029-017 การันตีพระ (558215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ651029-019 การันตีพระ (558208) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 2อจ651029-020 การันตีพระ (558209) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651013-112 EJ041911562TH chuanchai2505 + (556296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา
2 # 3อจ651015-148 ED042079148TH naenaldo + (556582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มณฑกาญจน์พระเครื่อง
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา
3 # 3อจ651019-102 ED051561999TH จ่าจอก + piaric (556909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
4 # 3อจ651019-126 ED950673769TH yodpra + ตาลทราย (556975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 4 พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.ชัยนาท
5 # 3อจ651021-187 ED032368026TH NIPHON63 + pommaksuwan (557240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ระยอง(G 61%)
6 # 3อจ651022-132 EJ041925765TH Pleum127 + (557341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อวัด เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
7 # 3อจ651022-148 ED947559769TH ทวีสิน + pop2517 (557376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (650726-1047)
8 # 3อจ651024-116 EJ030136863TH appza555 + นกแก้ว (557531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ651024-145 ED061441275TH swangpiboon + ssakda (557568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผ้า(หยาบ) จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ651024-157 ED080480192TH เจ่กเตี้ย + โชติอนันต์ (557596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ651025-122 EJ041926195TH lovehunterlove27 + (557646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
12 # 3อจ651025-124 EJ041926195TH อตกพระเครื่อง + (557649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพังเถียะ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.สงขลา
13 # 3อจ651025-160 EJ623426994TH tayatang + ไบร์ทหนองช้างคืน (557785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
14 # 3อจ651025-168 ED051584439TH พ่อมด + promlok (557748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและทำความสะอาดผิว)(G 73%)
15 # 3อจ651025-177 ED081870733TH Preawpan + แปะยุ้ย (557724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(550330-255)
16 # 3อจ651028-131 ED009163111TH Nirut9185 + golflampang (558082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4.5 กรัม)(G 78%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานEMS [ส. 29 ต.ค. 2565 - 08:45 น.] #85299 (25/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
1 # 1อจ651011-011 ED037227572TH มาริโอ (556093) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ651018-007 EJ030136846TH เสือสมิง (556861) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
3 # 1อจ651019-018 ED968339905TH Aitziix (557018) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ651019-029 ED940433857TH เฮงเฮงเฮง168 (557010) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ651020-020 ED994632167TH naphat1981 (557172) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ651020-028 ED996966640TH บีลูกพระธาตุ (557195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ651020-037 EB679165606TH nampoo (557168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ651021-007 ED969156639TH Teehatyai (557280) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
9 # 1อจ651022-003 ED028214451TH อรทัย960 (557487) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ651022-004 ED994190654TH Aofphanu (557501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ651022-006 ED075967645TH Chikkan (557455) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ651022-007 ED936049226TH oattamon190 (557490) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ651022-012 ED934185161TH tookatun (557458) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ651024-001 EG906887481TH godarmy (557570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ651024-011 ED091502384TH เจริญพรหม (557609) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ651024-014 ED100400023TH มาริโอ (557618) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ651025-019 EJ597545744TH เทียนทอง (557737) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ651027-006 ED041332577TH AWAKEN (557971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ651027-027 TH01183C80HM1B0 ป๋องณรงค์ชัย (557968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ650831-014 ริณดา (550897) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ651012-010 ริณดา (556261) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ651012-011 ริณดา (556264) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ651012-017 ริณดา (556271) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
5 # 2อจ651019-005 ริณดา (557054) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ651019-009 ริณดา (557058) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ651019-011 ริณดา (557061) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 2อจ651020-014 norakarn (557161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ651022-007 มหามงคลพระ (557498) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ651022-011 ducheyboy (557447) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ651024-008 maiizza (557599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ651024-011 Owarut999 (557606) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ651024-015 สิทสามเสน (557635) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 2อจ651024-020 nuttakrit (557536) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
15 # 2อจ651027-002 ประศาสน์ (558006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ651027-016 หมูหิน3276 (558044) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
17 # 2อจ651027-018 การันตีพระ (557931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ651027-019 การันตีพระ (557933) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ651006-218 EJ041896318TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (555517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตา เนื้อผงลงรักปิดทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ651013-102 EJ662506133TH อรทัย960 + ขนมกรุบ (556315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ651015-104 EJ041908064TH mahachon + บอสตัน (556531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หน้าหนุ่มย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สมุทรสาคร (อาจารย์หยัดสร้าง)
4 # 3อจ651015-145 BW8200017797437 anndamun + ketanirut (556570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะใหญ่)
5 # 3อจ651017-009 เซียนน้อยหนึ่ง + มังกรพัดถิ่น (556690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึกมาก)
6 # 3อจ651018-103 EJ662506535TH Bobbie + ขนมกรุบ (556794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ651018-104 EJ662506535TH sanko88 + ขนมกรุบ (556796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดปากกา หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ (ขนาดใบมีด 2.5 นิ้ว)
8 # 3อจ651019-002 zafari + Buncha (556914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ชัยนาท
9 # 3อจ651019-122 ED981138749TH pramual + หมุนบารมี (556956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ651019-165 EG967545914TH phubed + Watchbank (557012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2478 จ.ลำพูน(G 69%)
11 # 3อจ651019-180 EJ623424049TH zafari + ไบร์ทหนองช้างคืน (556967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์เชื้อ หนูเพชร วัดสะพานสูง พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นนทบุรี (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
12 # 3อจ651020-005 เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + อาศิรา (557080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อผง จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
13 # 3อจ651020-007 promlok + san_sap99 (557083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท
14 # 3อจ651020-101 ED067228090TH showgun + สนบางกรวย (557069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
15 # 3อจ651020-103 ED979984436TH Jinn2555 + tomyum (557073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นแผ่นดินไหว เนื้อผง ปี 2557 จ.ลำพูน
16 # 3อจ651020-116 ED934182457TH civilwork + SAHAKORN (557101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
17 # 3อจ651020-146 ED981070406TH Automove + มรดกเมืองไทย (557104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อเงิน ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

18 # 3อจ651020-157 ED006311258TH Dang2 + udomsakstamp (557143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
19 # 3อจ651020-158 ED929950015TH TheJo + Jarernkong (557144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
20 # 3อจ651021-008 pramual + babejakpet (557213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ651021-129 EJ041913325TH น้าเดช + ขนมไทยแม่อารีย์ (557285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ651021-130 EJ041913325TH น้าเดช + ขนมไทยแม่อารีย์ (557286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อชุบนิกเกิลลงยา ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ651021-131 EJ041913325TH น้าเดช + ขนมไทยแม่อารีย์ (557289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อชุบนิกเกิลลงยา ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ651021-132 EJ041913325TH น้าเดช + ขนมไทยแม่อารีย์ (557291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่น 2 พิมพ์ฟ้าผ่า เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
25 # 3อจ651021-133 EJ041913325TH น้าเดช + ขนมไทยแม่อารีย์ (557294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช
26 # 3อจ651021-138 EJ041913325TH Bobbie + ขนมไทยแม่อารีย์ (557303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ651021-140 EJ041919040TH พันเปอร์เซ็น + ข้าวต้มพิศมัย (557307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
28 # 3อจ651022-001 จุ๋มจิ๋ม + jicko (557354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดอัปสรสวรรค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก/สภาพใช้)
29 # 3อจ651022-104 ED066266159TH ท่านมหา + ภาณุวัฒน์เขียว (557351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
30 # 3อจ651022-107 ED070459252TH ks_somsin + ญาญ่าซัง (557359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ใหญ่) เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 140/สภาพสวย)(G
71%)
31 # 3อจ651022-126 EJ041925765TH chajks + ขนมไทยแม่อารีย์ (557422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(G 69%)
32 # 3อจ651022-136 EJ030141832TH บุญพระคุ้ม + นกแก้ว (557346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ651022-142 EJ030141832TH kritikorn714 + นกแก้ว (557360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ประจวบคีรีขันธ์
34 # 3อจ651022-152 EJ659094242TH tanit_p + BOAT26 (557388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
35 # 3อจ651022-163 EJ506708649TH พงศ์นริศร์ + chaiklang_35 (557504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
36 # 3อจ651022-166 ED044696046TH pramual + manop2557 (557446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)

37 # 3อจ651022-168 ED060778203TH หม่อง + องอาจ (557449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
38 # 3อจ651022-210 ED965758240TH Preawpan + เล็กอมตะชลบุรี (557476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
39 # 3อจ651024-128 ED080423748TH อรทัย960 + kamon58 (557558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
40 # 3อจ651024-144 ED982281211TH winning + ต้องนครนายก (557566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
41 # 3อจ651025-001 panitgang + ฅนบางใหญ่ (557651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651017-2165)(G 85%)
42 # 3อจ651025-002 อาทิทัต + อรรถพล (557655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (651015-3083)
43 # 3อจ651025-004 six_cm + เมวิกา001 (557661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (650526-1186)
44 # 3อจ651025-005 pongpamorn + เมวิกา001 (557666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (650929-2031)
45 # 3อจ651025-006 Songpol_cg + เมวิกา001 (557670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ651025-007 noprama9 + Nathan666 (557673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650917-2026)
47 # 3อจ651025-008 ใบเตย + ดิอาโบล (557676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
48 # 3อจ651025-009 บุญพา + ดิอาโบล (557680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
49 # 3อจ651025-010 บุญพา + ดิอาโบล (557684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
50 # 3อจ651025-011 Chamulet + nunthawat (557686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อวัดเขาตะเครา พิมพ์หลังมะเมีย เนื้อทองเหลือง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ651025-012 keattisak + nunthawat (557689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง) **พระสภาพลงรักใหม่ ทำให้พิจารณายาก
52 # 3อจ651025-013 gunlover + Olarn29 (557693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือ เนื้อแร่ ปี 2510 จ.นครปฐม(G 91%)
53 # 3อจ651025-014 bangkanoon89 + ลูกน้ำมูล (557701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
54 # 3อจ651025-015 ชอบจัง + ลูกน้ำมูล (557703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
55 # 3อจ651025-016 Game_krub + sjitrakorn (557705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลังพระปิดตา(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2519 จ.นครปฐม

56 # 3อจ651025-101 EJ030142360TH yodpra + นกแก้ว (557644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
57 # 3อจ651025-102 TH01183BXVB64B0 ธงทอง465 + aphisit (557645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดแร่บางไผ่ เนื้อแร่ จ.นนทบุรี
58 # 3อจ651025-103 TH01183BS9419B0 พาสุขพระเครื่อง + (557647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตูมตามบารมีหลวงปู่
พระสมเด็จพระครูสุพจน์ วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ651025-104 TH01183BS9419B0 nopakk + ตูมตามบารมีหลวงปู่ (557650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสุพจน์ วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
60 # 3อจ651025-105 BTKH000218245BN pramual + jumrust (557654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
61 # 3อจ651025-106 TH01183BXJ9W6B0 กิตช่างไม้ + เบิ้มบารมีคูณ (557660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดกุดตาลาด รุ่น 2 พิมพ์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครราชสีมา
62 # 3อจ651025-107 PNAM0002257764K ต้นคุง + Big27 (557664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)(551214-041)
63 # 3อจ651025-108 EJ041917959TH Tatchakorn + ซูโม่ (557669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่พุทธย้อยยาว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมและตัดหู)
64 # 3อจ651025-109 EJ041917959TH Komoot21 + ซูโม่ (557671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)(G 61%)
65 # 3อจ651025-110 EJ041917959TH lnwRitto + ซูโม่ (557675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
66 # 3อจ651025-111 EJ041917959TH นกจิ๊บ + ซูโม่ (557679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)(G 69%)
67 # 3อจ651025-112 EJ041917959TH Moty5555 + ซูโม่ (557681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)(G 64%)
68 # 3อจ651025-113 EJ041917959TH nop168 + ซูโม่ (557683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พัทลุง
69 # 3อจ651025-114 EJ041917959TH Piyawatkrai2509 + ซูโม่ (557685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
70 # 3อจ651025-115 EJ041917959TH rut8842 + ซูโม่ (557687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.กาญจนบุรี (หมายเลข 92)
71 # 3อจ651025-116 EJ041917959TH joeenok + ซูโม่ (557690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปิดทองใหม่)
72 # 3อจ651025-117 EJ041917959TH welding24 + ซูโม่ (557695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ651025-118 EJ041926195TH สมยศ5 + ขนมไทยแม่อารีย์ (557697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
74 # 3อจ651025-123 EJ041926195TH nop168 + ขนมไทยแม่อารีย์ (557648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2463 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้สึกมาก)

75 # 3อจ651025-125 EJ041926195TH trong9399 + (557653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงินลงยา ปี 2512 จ.ภูเก็ต
76 # 3อจ651025-127 EJ041926195TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (557659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม
77 # 3อจ651025-128 EJ041926195TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (557663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 68%)
78 # 3อจ651025-130 ED056658252TH panitgang + jojubkay (557668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(600722-090)
79 # 3อจ651025-131 EJ041921777TH Amulet_Learning + เวสแฮม (557674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี
80 # 3อจ651025-132 TH01183BXUH47B0 ตาลเดชา + inpotel2008 (557677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
81 # 3อจ651025-133 ED709499154TH poshwises + ข้าวตอกแตก (557692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพลอย วัดเงินบางพรม เนื้อทองเหลือง ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ651025-134 ED097210132TH บุญพา + มงคลทิพย์ (557696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
83 # 3อจ651025-137 ED07481751TH tiwakornwong + Wanlop (557710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 4 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (650708-1180)(G 85%)
84 # 3อจ651025-138 EJ028544855TH logisman + porramess (557714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดห้วหาด เนื้อตะกั่ว
85 # 3อจ651025-139 EJ030142210TH keng_kung + นกแก้ว (557718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ651025-141 ED982281375TH Marksiam007 + (557722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CTPRAKRUENG
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ651025-142 EH632144308TH logisman + nop168 (557729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ651025-143 ED068384374TH chajks + ลูกวังสะพุง (557733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ651025-144 ED044345172TH Phanin + พิชัย999 (557736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (650625-2037)(G 65%)
90 # 3อจ651025-145 ED904792185TH tansave + pigpigpig (557740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
91 # 3อจ651025-146 ED102700357TH pramual + Earthquake (557743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(651015-1031)
92 # 3อจ651025-147 ED086043059TH นะโม39 + tgiporp (557746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดโอม)
93 # 3อจ651025-148 EJ041915581TH Sitthichai1993 + รถถังพระบ้าน (557749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)

94 # 3อจ651025-150 EJ041915581TH eaknaengnoy + รถถังพระบ้าน (557755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
95 # 3อจ651025-151 ED098702819TH pramual + manop2557 (557762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
96 # 3อจ651025-152 EJ030142223TH pongpamorn + เสือสมิง (557765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ651025-153 EJ030142223TH kritikorn714 + เสือสมิง (557768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้ออัลปาก้า ปี 2520 จ.สมุทรปราการ
98 # 3อจ651025-154 EJ030142223TH joeenok + เสือสมิง (557771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงหน้ากะไหล่เงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
99 # 3อจ651025-155 ED042130341TH abc2519 + KEN2505 (557773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 76%)
100 # 3อจ651025-156 ED054351209TH Tatsuya + เหล็กใน (557776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยกำแพงเพชร เนื้อสำริด จ.กำแพงเพชร (หน้าตัก 3.9 นิ้ว) (สภาพซ่อมพระศอ-พระเกศและฐาน)
101 # 3อจ651025-157 ED953759778TH น้าเดช + Sahapon (557779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
102 # 3อจ651025-158 EJ623426994TH eaknaengnoy + (557781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
103 # 3อจ651025-159 EJ623426994TH BunchaK + (557784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
104 # 3อจ651025-161 ED082321517TH น้ำแดงโซดา + เงินเหลือ (557725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
105 # 3อจ651025-162 ED064088257TH pawie2184 + บารมีมา (557730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
106 # 3อจ651025-163 ED064088257TH opasn + บารมีมา (557732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
107 # 3อจ651025-164 ED055432805TH Trex4 + Thanapong36 (557735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี
108 # 3อจ651025-165 ED055432805TH m-cot + Thanapong36 (557739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
109 # 3อจ651025-166 ED048432915TH Nongjeen + ณัฐปรัชญ์ (557744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดราชบพิธฯ เนื้อดินลงรัก ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ651025-167 ED972445940TH yut157 + Somkiathong (557745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630829-148)(G 61%)
111 # 3อจ651025-170 ED057477937TH หม่อง + จูปีเตอร์ (557757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข กก 1718/สภาพสวย) (651015-1129)(G 65%)
112 # 3อจ651025-171 EF314079366TH คนเดินดิน + พรพานิช (557713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง/สภาพใช้)

113 # 3อจ651025-172 ED860570562TH midori + น้องหมี (557715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ651025-173 ED102203560TH Chat13 + k_nine (557796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ651025-174 ED101620167TH matee1974 + พระเหรียญ (557719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
116 # 3อจ651025-175 ED009222680TH pramual + เมืองไทย (557721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ651025-176 ED916389526TH Syumpu + thongma (557723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
118 # 3อจ651025-178 ED068394924TH pontat567 + thumma (557726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
119 # 3อจ651025-179 EF241089569TH keng_kung + pirawit (557728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
120 # 3อจ651025-180 ED055436824TH ปิ่นอนงค์ + หมุนบารมี (557731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์
121 # 3อจ651025-181 ED083507036TH ayw035 + photo_one (557688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
122 # 3อจ651025-182 ED083507036TH ayw035 + photo_one (557691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
123 # 3อจ651025-183 ED083507036TH ayw035 + photo_one (557694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุหนังเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
124 # 3อจ651025-184 ED040965079TH numchoke2597 + ซุยคิขิง (557698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี(S 90%)
125 # 3อจ651025-185 ED040965079TH คนเดินดิน + ซุยคิขิง (557702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
126 # 3อจ651025-186 ED929939054TH เด็กสำราญ + Jarernkong (557706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
127 # 3อจ651025-187 ED078012752TH pop2517 + ติ่งลี่ (557708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
128 # 3อจ651025-188 ED836553643TH thonglor + bellic (557712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (650617-1255)
129 # 3อจ651025-189 822636950063 คนเดินดิน + num8383 (557716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกระทึงสร้าง)
130 # 3อจ651025-190 ED074727189TH pramual + เอก_พระสิงห์ (557720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ651025-191 ED985612840TH Marsu_03 + suebtrakoon (557799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังบนขวา)

132 # 3อจ651025-192 ED063958782TH pramual + pun027 (557759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ651025-194 ED097210702TH magician + ตะแคงขวด (557767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
134 # 3อจ651025-195 ED098703978TH jitichai + MIXMUK (557770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดมุมบนขวา)(G 62%)
135 # 3อจ651025-196 ED908581181TH boonlers + t_inkeaw (557774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (650922-1169)
136 # 3อจ651025-197 ED070366405TH Ptrabbit08 + สรานนท (557778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
137 # 3อจ651025-199 ED092931019TH เมตตาบารมี + noi70 (557782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
138 # 3อจ651025-200 ED038384000TH zafari + tommeng (557786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
139 # 3อจ651026-001 kengkas + Muchwealth (557830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
140 # 3อจ651026-002 Meenakhom + Prapoj_w (557839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีนพิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 60%)
141 # 3อจ651026-003 PHLOI + Prapoj_w (557842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเข็มกลัด พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา
142 # 3อจ651026-004 ธาวัช + Prapoj_w (557845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 136355)(G 71%)
143 # 3อจ651026-005 six_cm + thatcharit (557850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 78%)
144 # 3อจ651026-006 Chamulet + greensnake (557852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักลงรัก จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 64%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
145 # 3อจ651026-008 ตี๋เล็กวัดหนองบัว + Siriyod (557858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผงคลุกรัก จ.กาญจนบุรี
146 # 3อจ651026-010 cheid + Pig2525 (557862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
147 # 3อจ651026-011 ปราถนา + Pig2525 (557893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
148 # 3อจ651026-012 korndecha + Neonat (557922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุคลายแบบที่ 1 ปี 2558 จ.ชัยนาท
149 # 3อจ651026-013 ทนายโอ๊ต58 + Aircraft07 (557919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
150 # 3อจ651026-014 joe8878 + ศตกมล (557895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(651013-2045)

151 # 3อจ651026-015 misterpou + ศตกมล (557898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651003-1009)(G 66%)
152 # 3อจ651026-019 piyaphum + blue333 (557904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (640201-471)
153 # 3อจ651026-102 EJ041930650TH เบิร์ทลายสยาม + ซูโม่ (557826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
154 # 3อจ651026-103 EJ041930650TH Arphakorn8888 + ซูโม่ (557827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
155 # 3อจ651026-104 EJ041930650TH joey18 + ซูโม่ (557828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร(G 70%)
156 # 3อจ651026-105 EJ041930650TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (557831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 (อายุครบ 60 ปี) เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
157 # 3อจ651026-107 ED018608525TH Kurama + หม่อง (557834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (640918-459)(G 72%)
158 # 3อจ651026-108 ED934190073TH Songpol_cg + tookatun (557836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (650618-2071)(G 66%)
159 # 3อจ651026-109 ED952791661TH สรานนท + Dslam (557838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี(G 68%)
160 # 3อจ651026-111 ED061903313TH Apipu6699 + พิชชากร (557866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ(G 56%)
161 # 3อจ651026-112 ED061903313TH disapongsaard + พิชชากร (557868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 64%)
162 # 3อจ651026-114 PTP8000200864YF ruenthong + yutthanaP (557871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
163 # 3อจ651026-116 TNR5000183134KG หม่อง + จริงใจ (557875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 732) **พระสภาพสวย
164 # 3อจ651026-117 BBB3000157753JF Kop86 + Pondnineteen (557878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
165 # 3อจ651026-118 KLUA00021262388 Songpol_cg + หนุนดวง99 (557880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี(G 76%)
166 # 3อจ651026-119 EJ041926686TH comfortable13 + (557881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาพระอาจารย์เปิง เนื้อผงคลุกรัก
167 # 3อจ651026-122 EJ041926686TH lohbetong + (557909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นบรรจุกริ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
168 # 3อจ651026-123 EJ041926686TH joymonton + (557910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญยี่กอฮง ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง รุ่นที่ระลึกครบ 1 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
169 # 3อจ651026-124 EJ041926686TH keng_kung + (557911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)

170 # 3อจ651026-126 EJ041926686TH บุญพา + ขนมไทยแม่อารีย์ (557914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
171 # 3อจ651026-128 EJ041926686TH สุพลบาศรี + ขนมไทยแม่อารีย์ (557916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
172 # 3อจ651026-129 EJ041926686TH keng_kung + (557917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
173 # 3อจ651026-130 EJ041926686TH keng_kung + (557918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
174 # 3อจ651026-131 EJ041926686TH keng_kung + (557820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.ชลบุรี (วัดช่องลมสร้าง)
175 # 3อจ651026-133 ED047528342TH junshern222 + en_amulet (557822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้าง เนื้อผง ปี 2513 จ.สุรินทร์
176 # 3อจ651026-134 PD326050736TH ฅนบางใหญ่ + ต๋องไตรมิตร (557823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.7 นิ้ว/สภาพปลายพระเกศชำรุด)
177 # 3อจ651026-136 ED891272918TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (557925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
juknarin08
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
178 # 3อจ651026-138 ED067281665TH sudarat_P + สนบางกรวย (557829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2515 จ.ชัยนาท
179 # 3อจ651026-139 ED051587024TH Teerasak01 + เรโกะจัง (557833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
180 # 3อจ651026-140 ED099210740TH มังกรพัดถิ่น + AonLotus (557835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม
181 # 3อจ651026-141 ED817678685TH boonlers + nong27 (557837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2862)
182 # 3อจ651026-142 ED068094730TH โพธาราม + Thirapinkaeo (557840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
183 # 3อจ651026-143 ED37288934TH poshwises + มาริโอ (557843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสละ วัดประดู่ทรงธรรม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา
184 # 3อจ651026-144 ED758699041TH pingmahakarn + ศิษย์ปู่สง่า (557923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
185 # 3อจ651027-015 mouse88 + dobae (557949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 8.6 กรัม)(G 84%)
186 # 3อจ651027-134 ED892074012TH Tar_MDU35 + JASMIN (558053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4.7 กรัม)(G 86%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 28 ต.ค. 2565 - 08:41 น.] #85294 (24/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651012-006 ED957231893TH mchutith (556249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ651019-022 ED037254374TH มาริโอ (557029) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ651019-023 EW667563472TH ศิษย์ระยอง (557045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ651019-031 ED940433857TH เฮงเฮงเฮง168 (557027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ651020-023 ED947462022TH natvjit (557179) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ651020-029 ED966384566TH หลานตาจวบ (557176) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ651024-017 ED036557382TH Anoma (557621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ651026-007 ED934190073TH tookatun (557851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ651026-014 ED080137455TH tiwakornwong (557849) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651012-012 ริณดา (556258) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ651015-005 pairat9999 (556608) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ651019-006 ริณดา (557055) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ651019-013 Muatti (557032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ651019-021 Sirisopa (556971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ651020-004 disapongsaard (557154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ651020-019 เกียรติกังวาน (557189) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ651026-027 การันตีพระ (557876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ651026-028 การันตีพระ (557882) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ651026-029 robert62 (557844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ651026-030 ษิตท่าข้าม (557848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ651004-012 มรดกเมืองไทย (555098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651018-133 ED957792099TH pinits + Nuttaphol_t (556791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัวธนูอุสุภราช ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ลำพูน
2 # 3อจ651021-164 ED868769178TH pramual + teespy (557282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)
3 # 3อจ651022-144 EJ030141832TH korn88 + นกแก้ว (557364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ651022-154 ED867086892TH เจ่กเตี้ย + ปรเมศวร (557395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
5 # 3อจ651022-156 EJ041917551TH พันเปอร์เซ็น + บอสตัน (557399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร ปี 2543 จ.พิจิตร
6 # 3อจ651022-159 ED981611680TH สวนดอก + Chakkapud (557408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.ลพบุรี
7 # 3อจ651022-218 ED070860151TH วัฒน์ทางหลวง + tojane (557491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
8 # 3อจ651024-119 EJ030136863TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (557545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
9 # 3อจ651024-146 EJ028544841TH teespy + porramess (557571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ651024-147 ED067976469TH หม่อง + pound2007 (557575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์พิศาล วัดราษฎร์อุปถัมภ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พังงาส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 27 ต.ค. 2565 - 08:44 น.] #85290 (23/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ651011-014 LKL3000311226DN litsupchuer (556094) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ651012-016 ED860561441TH น้องหมี (556149) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ651013-012 ED967247544TH โอ๊ตหาดใหญ่ (556345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ651014-019 ED067332486TH DH-amulet17 (556428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ651015-010 Vincent (556577) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
PYPST1029976787947634688
6 # 1อจ651018-002 SCSR000145936VP มีดีพระเครื่อง (556889) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ651018-012 EJ041912571TH ขนมไทยแม่อารีย์ (556872) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ651019-005 ED067520780TH Arunlert69 (557023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ651019-009 EJ030136925TH เสือสมิง (557013) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ651019-017 EJ041912877TH ขนมไทยแม่อารีย์ (556998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ651019-019 ED049630656TH อุกฤช (557021) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ651019-020 ED974177923TH mekorn29 (557002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ651020-009 EB686224738TH seranee (557140) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ651020-024 ED943336973TH kopper (557182) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 1อจ651020-035 ED943336960TH kopper (557184) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
16 # 1อจ651020-036 ED943336960TH kopper (557190) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ651021-002 SSRR000109475LU krisda (557318) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ651021-010 ED895616905TH pun027 (557270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ651022-009 ED749585125TH tongjoy (557502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ651022-010 ED881765666TH thanet (557503) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ651022-013 ED046188188TH หนุมานเชิญธง (557473) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ651022-015 ED951341944TH ธนูทอง (557477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ651022-016 ED932277466TH นาวิกโยธิน43 (557479) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ651022-017 ED060246261TH Sathienpong (557489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ651022-019 ED068093155TH คุณศิระ (557495) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ651022-020 ED0789982315TH เสืออิบสาทร (557497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ651024-002 ED047188502TH วิสูตรนนทบุรี (557532) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ651024-004 ED069162334TH seranee (557600) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
29 # 1อจ651024-008 SCSR00014692882 Suriyothai (557576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ651024-009 ED977198278TH โกวบ้อ (557578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ651024-010 ED977198278TH โกวบ้อ (557580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ651024-012 ED053418540TH กชณิชา (557613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ651024-013 ED764880409TH nukulkongkaew (557616) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
34 # 1อจ651024-015 ED860564540TH น้องหมี (557619) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

35 # 1อจ651024-016 TH01183B5XXQ9B0 เฟื่องฟ้า (557623) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
36 # 1อจ651024-018 ED868989908TH maii_amulet (557626) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
37 # 1อจ651024-019 ED080132379TH tiwakornwong (557624) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 1อจ651024-022 ED000275760TH armyboy23 (557620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ651024-024 ED080132382TH tiwakornwong (557622) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
40 # 1อจ651024-025 EJ041925915TH ขนมไทยแม่อารีย์ (557625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ651024-026 TH01183BUJY33B0 ThanaphatBoonrueng (557627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ651024-028 ED087717619TH Boonmee888 (557630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650907-013 ริณดา (551712) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ650929-015 likeit (554621) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ651017-003 tongjoy (556767) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ651017-007 dang29 (556774) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ651017-008 dang29 (556745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ651017-024 ThaiWong (556783) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ651018-011 ppffarm (556887) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ651018-013 เกษมสันต์99 (556886) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ651018-018 กุ้งหวาน (556892) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ651019-003 ริณดา (557052) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ651019-012 ภักดี168 (557031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ651019-016 หรั่งวัดไตร (557039) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ651019-019 malakul (557037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ651019-020 Pond27 (557041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ651019-022 BhuriKet26 (557048) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ651020-001 watkaow (557150) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ651020-006 kttk2006 (557188) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ651020-007 อาศิรา (557158) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ651020-016 Pmark18 (557191) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ651020-021 lovelyman (557642) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
21 # 2อจ651021-011 EKACHAI (557309) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ651022-001 jicko (557430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ651022-003 Sticker (557434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ651022-004 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2 อจ 651102-028 (558978)
25 # 2อจ651022-005 ธัมมจักร (557494) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 2อจ651022-006 แฮปรามคำแหง (557438) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ651022-008 montree_m (557441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ651022-009 พระพันธุ์เทพ (557443) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
29 # 2อจ651022-010 Free70 (557445) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ651024-002 c_chai27 (557589) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ651024-004 tanint (557591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ651024-005 tanint (557592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ651024-006 tamo1 (557595) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 2อจ651024-007 supphachai (557598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ651024-010 pimtip (557604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ651024-012 prons (557610) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ651024-013 Monoment (557612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ651024-018 chanram (557614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
39 # 2อจ651024-019 chanram (557617) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ651024-021 พิมพ์พิมล (557637) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
41 # 2อจ651025-005 การันตีพระ (557640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ651025-006 การันตีพระ (557641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ651026-015 การันตีพระ (557812) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
44 # 2อจ651026-016 การันตีพระ (557809) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ651026-017 การันตีพระ (557810) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 2อจ651026-018 การันตีพระ (557813) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
47 # 2อจ651026-019 การันตีพระ (557814) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 2อจ651026-020 การันตีพระ (557815) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
49 # 2อจ651026-021 การันตีพระ (557811) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
50 # 2อจ651026-022 การันตีพระ (557816) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 2อจ651026-023 การันตีพระ (557817) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
52 # 2อจ651026-024 การันตีพระ (557818) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
53 # 2อจ651026-025 การันตีพระ (557819) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651014-114 ED079300636TH pjanon + ศิรสิทธิ์88 (556443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ก้างปลา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
2 # 3อจ651015-156 TH01183B079H4B0 Chot56 + รุ่งโรจน์ (556575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (630627-704)
3 # 3อจ651015-160 ED807571185TH อมตะพล + tongnan (556609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
4 # 3อจ651019-110 ED979982130TH pinits + tomyum (556942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นแผ่นดินไหว เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2557 จ.ลำพูน
5 # 3อจ651019-183 ED070506023TH มอร์เมืองทอง + Asteria (557003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมล่างขวา) (650419-2006)(G 75%)
6 # 3อจ651020-135 EJ030140995TH joeenok + นกแก้ว (557105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์บล็อกแตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ระยอง (สภาพใช้)
7 # 3อจ651021-134 EJ041913325TH เอบันไทสมอ + (557296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
8 # 3อจ651021-144 EH574951449TH benzmin23 + (557215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ651021-157 EJ706755803TH arun2528 + nonsiam1995 (557257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย พิมพ์หลังปีฉลู เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 280)
10 # 3อจ651022-114 EJ041911134TH Bomecool + เวสแฮม (557383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ651022-133 EJ041925765TH โพธาราม + ขนมไทยแม่อารีย์ (557342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อท้วม วัดบางขวาง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
12 # 3อจ651022-149 ED042589101TH joeyzab + ซุยคิขิง (557379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ651022-170 ED927098541TH Pondnineteen + ชินนิมอน (557453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ651022-184 EB681978728TH หมูขาว4036 + ปราถนา (557461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (650901-1194)(S 90%)
15 # 3อจ651022-190 EJ030141829TH ริวตัง + นกแก้ว (557474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(G 89%)
16 # 3อจ651022-193 ED075724144TH sudarat_P + terasak99 (557424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ651022-208 ED087725558TH Teerasak01 + Zippo44 (557506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ651024-001 rungrot + pipat_ch (557514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพล้างผิว)
19 # 3อจ651024-002 Tatsuya + Sirisopa (557516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ651024-003 pramual + prasit_tj (557518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ651024-004 nong_7861 + prasit_tj (557519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ651024-005 พ่อมาเฟีย + ลูกแม่จัน (557521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (531208-365)(G 85%)
23 # 3อจ651024-006 zidane + Haasdk123 (557524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ651024-007 kttk2006 + Bekong (557526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดต้นหนุน เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
25 # 3อจ651024-101 EJ041925898TH Chunnarad + (557509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
26 # 3อจ651024-102 ED044528604TH Tumtim + hemman (557511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.อ่างทอง
27 # 3อจ651024-103 EJ041917463TH joeenok + บอสตัน (557513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
28 # 3อจ651024-104 ED8751867478TH ฅนบางใหญ่ + ต้นอุทยาน (557515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระเจ้าองค์ตื้อ วัดปากแซง เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 1081/หน้าตัก 3 นิ้ว)
29 # 3อจ651024-105 ED064093708TH บัวแก้ว + บารมีมา (557611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาราช วัดพระเชตุพนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
30 # 3อจ651024-106 SPD00620002812 pramual + kookig (557517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
31 # 3อจ651024-107 ED952394807TH เหวัชระ + Maldini (557605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ลาแตก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (561005-282)(G 70%)
32 # 3อจ651024-108 ED744494241TH piyaphum + tanawin55 (557520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ(S 90%)
33 # 3อจ651024-109 ED053352344TH ultraman27 + boom6449 (557603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้และตัดหู)
34 # 3อจ651024-110 TTLY000344465DM pramual + Newpraram2 (557528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ651024-111 SSRR000109711QR richmanshop789 + krisda (557522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ651024-112 EJ030136863TH kitikorn16 + นกแก้ว (557523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย

37 # 3อจ651024-113 EJ030136863TH keng_kung + นกแก้ว (557525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
38 # 3อจ651024-114 EJ030136863TH t_inkeaw + นกแก้ว (557527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
39 # 3อจ651024-115 EJ030136863TH Ketsara1104 + นกแก้ว (557529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
40 # 3อจ651024-117 EJ030136863TH Maximax + นกแก้ว (557538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ รุ่นพระธรรมปิฎก 61 เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ651024-118 EJ030136863TH korn88 + นกแก้ว (557541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 58%)
42 # 3อจ651024-120 EJ030136863TH tiwakornwong + นกแก้ว (557548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 151204)
43 # 3อจ651024-122 EJ080136863TH showgun + นกแก้ว (557533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
44 # 3อจ651024-124 EB681123975TH tommeng + เวียงสววรค์999 (557537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 90%)
45 # 3อจ651024-125 ED917859725TH เหน่งบางคู้ + proof1 (557546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ651024-126 SXF140500010871 Ketsara1104 + ครูแป้ง (557551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
47 # 3อจ651024-127 SXF140500010871 Ketsara1104 + ครูแป้ง (557555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ651024-129 SCBY00019601533 engineer27 + ดอกบัว99 (557561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพล้างผิว)(651010-1031) (G 63%)
49 # 3อจ651024-130 ED860564244TH tiktik03 + น้องหมี (557565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
50 # 3อจ651024-131 OFM081A002002 สรานนท + Amornwiw (557534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
51 # 3อจ651024-132 TH01183BP46D3B0 Chatnarong_ch + Weraphol (557539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระโพธิสัตว์ประทานความสุข อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.เชียงราย (หมายเลข 1285)
52 # 3อจ651024-133 ED931559885TH m-cot + Theflash (557540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พระอาจารย์กูน วัดบ้านทึง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2469 จ.สุพรรณบุรี
53 # 3อจ651024-135 EJ041917945TH nop168 + ซูโม่ (557544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ651024-136 EJ041917945TH trong9399 + ซูโม่ (557547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพล้างผิว)(G 58%)
55 # 3อจ651024-137 ED972536889TH ราชสีห์ + numpraram2 (557549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสองชั้นตื้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2464-2499 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ651024-138 EB682002660TH หม่อง + Siripong_Am (557552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.สระบุรี
57 # 3อจ651024-139 ED057760162TH Rakchart + คเวสโก (557556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม(พ ขีดมีกลาก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ651024-140 BBN5000221847YX เก้าออโต้ + bboypm (557560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
59 # 3อจ651024-141 EW446564636TH uhusiam + เจก่ะวาย (557553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
60 # 3อจ651024-142 EJ014747725TH cediato + Pat029 (557557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)(651010-1028)
61 # 3อจ651024-143 ED044478032TH Phanin + bancha18 (557563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(651011-2016)
62 # 3อจ651024-148 ED083717145TH เหน่งบางคู้ + Punkorat (557579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
63 # 3อจ651024-149 ED080064696TH UDS-35 + prathep (557581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
64 # 3อจ651024-150 ED077108445TH boonyuen + chaiklang_35 (557583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
65 # 3อจ651024-151 ED068393495TH nopakk + ลูกวังสะพุง (557582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี(G 72%)
66 # 3อจ651024-152 ED087717619TH Tatsuya + Boonmee888 (557585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ651024-153 ED089212247TH เจ่กเตี้ย + เด็กสังขละ (557586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (630718-097)
68 # 3อจ651024-154 EW004583001TH บอยยุทธนา + m-cot (557587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (650628-1080)
69 # 3อจ651024-155 EJ474163320TH nong27 + beer2126 (557590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบบนขวาและหลังล่างซ้าย) (650316-1106)(G 64%)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรฯไว้
70 # 3อจ651024-156 ED092712251TH m-cot + Nuttaphol_t (557593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
71 # 3อจ651024-158 ED081109796TH towerboy + โกวบ้อ (557597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถฯ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ราชบุรี
72 # 3อจ651024-159 ED080433643TH Game_krub + joeenok (557601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์นาคคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม
73 # 3อจ651024-160 ED053685700TH panitgang + ใบไผ่ใบตาล (557602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (651006-1051)
74 # 3อจ651024-161 ED823697330TH ตนพยัคฆ์ + Belton (557550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง

75 # 3อจ651024-162 ED965758633TH trong9399 + เล็กอมตะชลบุรี (557554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
76 # 3อจ651024-163 ED965758633TH trong9399 + เล็กอมตะชลบุรี (557559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
77 # 3อจ651024-164 ED904993385TH ตุ้ยแปลงยาว + อิสระพงษ์ (557562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน พิมพ์ใบสาเกมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครนายก (สภาพใช้)
78 # 3อจ651024-165 ED069914008TH SONGYHOD + รวยทันใจ33 (557608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
79 # 3อจ651024-166 SXF006300029224 tiseng + Pmark18 (557567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 90%)
80 # 3อจ651024-167 ED080126651TH pop2517 + vorapot-p (557569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(650930-1163) (G 89%)
81 # 3อจ651024-168 PD150001386464Q ประวิทย์888 + supha (557572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
82 # 3อจ651024-169 ED926492165TH tpoly + Manoos (557574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ651024-170 EJ013590425TH BoyRama2 + Thanapong36 (557577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
84 # 3อจ651024-171 EJ013590425TH ปิ่นอนงค์ + Thanapong36 (557564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)ส่วนงานจรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 26 ต.ค. 2565 - 08:43 น.] #85285 (22/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650929-005 ED879897836TH Teehatyai (554629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ651012-004 ED925060954TH pound2007 (556243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ651012-026 TH01183APA2M2B0 sutee (556182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ651013-005 ED069920198TH OMBUN (556373) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ651014-004 ED932475798TH มงคลทิพย์ (556504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ651014-009 SSAK000019979WB เฮง88 (556507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ651014-014 ED006516910TH POOSIT (556418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ651015-014 ED051682161TH teera63 (556571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ651017-007 ED934475226TH Bassociety (556727) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ651017-012 ED060744482TH saijai66 (556780) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ651018-009 ED063983963TH jojo5 (556884) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ651018-018 ED049840717TH router (556883) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ651019-008 ED045039134TH Berm_07 (557030) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ651019-014 EJ041912877TH ขนมไทยแม่อารีย์ (556986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ651019-015 EJ041912877TH ขนมไทยแม่อารีย์ (556991) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ651019-026 ED926696954TH noi70 (557040) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ651019-028 ED063364404TH เต๋อคูทราย (557050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ651019-036 ED948959215TH kook582 (556993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ651019-039 ED080404182TH Tee59 (557049) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ651019-042 ED998039161TH RedZone89 (557051) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 1อจ651020-021 ED994632167TH naphat1981 (557174) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ651020-034 ED080115937TH tiwakornwong (557165) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ651021-004 ED885285400TH วิสูตรนนทบุรี (557276) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ651021-008 ED863976068TH zafari (557283) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ651021-012 EH207269438TH พูลทรัพย์อรัญ (557287) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ651024-006 ED998190544TH mixsick150 (557573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
27 # 1อจ651024-023 ED080132382TH tiwakornwong (557588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ651011-013 Sololo (556076) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ651012-015 ริณดา (556269) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ651013-002 ฅนบางใหญ่ (556382) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ651015-001 banana (556597) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ651017-006 Pusitbeer (556742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ651017-009 นุหลัก4 (556747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ651017-027 artpakkrang (556764) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ651019-007 ริณดา (557056) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ651019-014 thumma (557060) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ651019-018 น้องกันต์ (557043) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ651021-009 ดุจติปิยะ (557250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ651024-001 หนุ่มธนบุรี (557584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ651024-017 การันตีพระ (557508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ651024-022 Nicharida (557543) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
15 # 2อจ651024-025 การันตีพระ (557510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ651024-026 การันตีพระ (557512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651011-132 ED967957212TH Look_tann + ป่าบอนต่ำ (556048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระธาตุ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ651012-001 เพียงรัก + golfj (556191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.พัทลุง
3 # 3อจ651012-174 TH01183APSG67B0 nongder + สิบแปด (556210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ651014-107 ED979274604TH pramual + ตุลา26 (556413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุบ้านตาก เนื้อชินเงิน จ.ตาก กรอบเงิน(S 91%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ651014-108 ED047315736TH จอมทอง33 + srithep (556416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 65%)
6 # 3อจ651014-155 ED056485035TH Eric_Chen + โอพุทธคุณ (556514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ651014-181 ED036549151TH ธัญสักปฐมาธนสรร + (556491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบียร์แปดสาม
พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุด)
8 # 3อจ651015-101 TH01183AWE5K1B0 Gthammarat + Benyapa (556519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
9 # 3อจ651015-162 TH01183AZSH86B0 Dig_tut_959 + หรั่งวัดไตร (556562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ651017-001 noomark + nunthawat (556651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
11 # 3อจ651017-033 อรรถพล + เต๋าเด็กกาญ (556624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง(G 78%)
12 # 3อจ651017-105 EJ041908546TH น_สุขปลอด + ซูโม่ (556672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวขัน จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ651017-164 ED920041468TH yyoyo + jabee (556744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ651017-167 EH786709819TH naenaldo + แจ็คเชียงดาว007 (556754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
15 # 3อจ651017-180 ED085710462TH jane77 + ต่อยอด (556688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
16 # 3อจ651017-181 ED053661867TH SChuenban + ปาล์มครับ (556723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพชำรุดขอบบน)
17 # 3อจ651018-003 ศิษย์ท่านขุน + SamilaMT (556800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดแจ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา

18 # 3อจ651018-105 ED055691861TH puttakun666 + chiradech (556799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2636)
19 # 3อจ651018-128 ED040039849TH kitikorn16 + natapoln (556870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
20 # 3อจ651018-130 ED032947229TH ฅนบางใหญ่ + (556875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
watcharapong99
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
21 # 3อจ651018-132 ED980436370TH วัฒนไชย์ + มิสอามุน (556789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2441 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 89%)
22 # 3อจ651018-144 EJ641916635TH phot87616 + บอสตัน (556818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
23 # 3อจ651018-150 TH01183B5T0B4B0 motion + Nattapat123 (556839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ651018-155 ED916391799TH บรีสพระช่วย + สิทธิชัย (556855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหล่อ เนื้อสำริด **ไม่ระบุที่สร้าง
25 # 3อจ651019-120 EJ659092207TH pramual + BOAT26 (556937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
26 # 3อจ651019-124 ED043730041TH nirun4 + สิทธิธรรม (556969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 83%)
27 # 3อจ651019-133 ED050930091TH satam + tranger (556904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช(G 83%)
28 # 3อจ651019-151 TH01183B91E91B0 jompol10 + จ็อบพระเครื่อง (556943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)(G 77%)
29 # 3อจ651019-153 TH01183B91E84B0 ผู้นำพล + จ็อบพระเครื่อง (556949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 71%)
30 # 3อจ651019-164 EG967545914TH jeera + Watchbank (557009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก)
31 # 3อจ651019-175 ED969670680TH น้าเดช + บอยพระเครื่อง (556945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 2891)
32 # 3อจ651020-109 ED069318235TH BankHiWay + bantatai (557087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ651020-118 ED965756252TH jojosan + แม็คพระเครื่อง (557109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
34 # 3อจ651020-143 ED973265961TH arthur9669 + โอพุทธคุณ (557096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงดำ ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบเงิน(S 91%)
35 # 3อจ651020-155 ED729053746TH ฐากรณิศาพัส + peerapon (557139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดรัตนชัย รุ่นจตุรพิธพรชัย ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
36 # 3อจ651020-163 ED044666322TH pramual + manop2557 (557129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

37 # 3อจ651020-164 ED964328147TH pontat567 + Tatamm (557134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ651021-106 ED982537345TH midori + winning (557214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
39 # 3อจ651021-107 ED982537345TH s-sean + winning (557219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
40 # 3อจ651021-108 PLF816200001243 nutcha + pradit1977 (557222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
41 # 3อจ651021-122 EJ041913325TH boatM3 + ขนมไทยแม่อารีย์ (557266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองเหลืองลงยาสีเขียว ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 7748)(G 73%)
42 # 3อจ651021-158 ED976373660TH น้าเดช + ดรัณรัตน์ (557260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้น ๙๖ เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สุรินทร์
43 # 3อจ651021-175 ED096200482TH korn88 + Wanlop (557311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) (650305-1091)
44 # 3อจ651021-188 ED032368026TH vigorasco + pommaksuwan (557243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ651022-002 tar2499 + jicko (557358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
46 # 3อจ651022-003 Kob_surat2 + jicko (557361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(650504-1088)
47 # 3อจ651022-004 Preawpan + ksomchai (557362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ651022-005 LIM2512 + phairoj1186 (557365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 473923)
49 # 3อจ651022-007 วัฒนไชย์ + jessepre (557369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2514 จ.นครปฐม
50 # 3อจ651022-008 newzalagun + (557372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พรพระพุทธคุณ
พระกริ่งไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
51 # 3อจ651022-009 Sleek + พรพระพุทธคุณ (557375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
52 # 3อจ651022-010 Chalee + ธัมมจักร (557377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7762)
53 # 3อจ651022-011 panitgang + montree_m (557381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (551005-079)(G 69%)
54 # 3อจ651022-012 guanger + tuk08 (557384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
55 # 3อจ651022-013 yodpra + piwat (557386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศิษย์มีครู เนื้อทองเหลือง ปี 2565 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
56 # 3อจ651022-014 yodpra + piwat (557387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งบัลลังก์ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 6.5 นิ้ว)
57 # 3อจ651022-015 yodpra + piwat (557390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.4 นิ้ว)
58 # 3อจ651022-016 yodpra + piwat (557391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
59 # 3อจ651022-017 บ้านกรอบเงิน + เฮี้ยงห้าแยก (557394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ.. (650829-1148)
60 # 3อจ651022-101 ED625255691TH krittanan + aumnartkk (557344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง/สภาพใช้)
61 # 3อจ651022-102 EJ662506592TH Viraphan711 + ขนมกรุบ (557347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงทองเหลืองตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.6 นิ้ว/สภาพใช้)
62 # 3อจ651022-103 ED064068990TH พระประแดง26 + noi70 (557349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ปี 2509 สร้างเสริม(พระเทพคุณาธาร) เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 259/หน้าตัก 5 นิ้ว)
63 # 3อจ651022-105 ED992688203TH goodaomzc + น้องอิมอิม (557353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย)(G 79%)
64 # 3อจ651022-106 EO106378425TH tosspong + Pisan35 (557356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(590107-133)
65 # 3อจ651022-108 ED580792843TH gizzard + ยศศิริ (557507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
66 # 3อจ651022-109 ED057082378TH เต้ยอิตาเลียน + วินจันทรา (557366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
67 # 3อจ651022-111 ED026509348TH pongpamorn + ป๋ามอส (557374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
68 # 3อจ651022-113 ED063170346TH PRAKUNPOR + kwwee (557380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม
69 # 3อจ651022-115 ED965951061TH Exdesign + ติ่งลี่ (557389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 103)
70 # 3อจ651022-116 ED939399994TH phanuphong414 + เด็กสังขละ (557505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
71 # 3อจ651022-117 ED939399994TH ส-ท่าอิฐ + เด็กสังขละ (557393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ651022-118 ED935442771TH seed-seed + (557396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phongphawan09
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์อกเล็กสองหน้า เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
73 # 3อจ651022-119 NGWW000228650GG pramual + Marksiam007 (557400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
74 # 3อจ651022-120 ED864839275TH ต่อ_ถนนตก + Tar_MDU35 (557404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว) (651007-2031)
75 # 3อจ651022-121 EJ041915255TH zafari + ฮุนได (557409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพสวย)
76 # 3อจ651022-122 ED868769306TH NongOprakruang + (557411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ladprow
พระลีลา กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ651022-124 EJ041925765TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (557416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นกูผู้ชนะไพรีพินาศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
78 # 3อจ651022-127 EJ041925765TH kueyunon + ขนมไทยแม่อารีย์ (557423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
79 # 3อจ651022-128 EJ041925765TH กุมภาพันธ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (557425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
80 # 3อจ651022-130 EJ041925765TH เจ่กเตี้ย + ขนมไทยแม่อารีย์ (557428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
81 # 3อจ651022-134 EJ041925765TH โพธาราม + ขนมไทยแม่อารีย์ (557343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งผมหวี เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ651022-135 ED036569624TH ฉัตรชัย98 + Maxkro (557345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ651022-137 EJ030141832TH ต่อคู้บอน + นกแก้ว (557348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ651022-138 EJ030141832TH Watchara_Kp + นกแก้ว (557350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์เทวดา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
85 # 3อจ651022-139 EJ030141832TH เสนาะ53 + นกแก้ว (557352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
86 # 3อจ651022-141 EJ030141832TH panupong30 + นกแก้ว (557357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
87 # 3อจ651022-143 EJ030141832TH isoda + นกแก้ว (557363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
88 # 3อจ651022-145 EJ030141832TH กิมเล้ง + นกแก้ว (557367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
89 # 3อจ651022-146 EJ030141832TH jarungrux + นกแก้ว (557370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
90 # 3อจ651022-150 EJ54830904TH NOP_BU8 + Anankiya (557382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (640812-158)
91 # 3อจ651022-151 ED069217789TH zafari + stargon (557385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ651022-153 ED080440848TH พรญาณ + kamon58 (557392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จชนะ วัดชนะสงคราม เนื้อผงลายปิดทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ651022-155 EJ041917551TH poshwises + บอสตัน (557397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ651022-157 ED999646888TH จอมพล + kotee (557402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
95 # 3อจ651022-158 ED081807625TH mekin + toomtui-s (557406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง (651012-1110)
96 # 3อจ651022-160 ED981611680TH สวนดอก + Chakkapud (557413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
97 # 3อจ651022-161 ED057467055TH uthai08 + smile730 (557432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (590919-045)(G 75%)
98 # 3อจ651022-162 ED057037144TH Kaewklom + dachamut (557435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวงพุทธาลัย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2562 จ.ราชบุรี
99 # 3อจ651022-164 ED946197198TH kenshiro2810 + จ่าแจ้ (557439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโป้ กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
100 # 3อจ651022-165 ED044696046TH MIXMUK + manop2557 (557444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
101 # 3อจ651022-167 ED868667457TH zafari + KANC3 (557448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บึงกาฬ
102 # 3อจ651022-169 ED081807608TH phubed + cediato (557450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม(G 60%)
103 # 3อจ651022-171 ED036569598TH บีเวียงพิงค์ + Maxkro (557398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ651022-172 ED964455083TH Wisanu1965 + toopronchai (557401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2495 จ.ชลบุรี (650905-1103)
105 # 3อจ651022-173 ED049079575TH sakol + คนเหนือพลัดถิ่น (557403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง/โค้ดนะชินบัญชร) (โค้ดอิ/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (สภาพแต่งผิวรมดำ)
106 # 3อจ651022-174 ED049079575TH บรีสพระช่วย + (557405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
107 # 3อจ651022-175 ED049079575TH บรีสพระช่วย + (557407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
108 # 3อจ651022-176 ED049079575TH พรพระพุทธคุณ + (557410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (651010-1081)
109 # 3อจ651022-177 ED049079575TH Amulet_Learning + (557412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มฯ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ระยอง (โค้ด ตส)
110 # 3อจ651022-178 NWA2000316136JP จ๊ะแจงร้อน + prinkopd (557414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 24161)
111 # 3อจ651022-179 NWA2000316136JP จ๊ะแจงร้อน + prinkopd (557417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1084)
112 # 3อจ651022-180 บรีสพระช่วย + พจ_ลาดพร้าว (557420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183BGKUU3B0

รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
113 # 3อจ651022-181 WCBK000240497K3 ฆ้อนทอง + โอ๊ตนาซี (557456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641210-1156)
114 # 3อจ651022-182 EJ041919433TH หมูฝอยใจดี + ข้าวต้มพิศมัย (557457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังยันต์สุกิตติมา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
115 # 3อจ651022-183 EJ041919433TH พันเปอร์เซ็น + ข้าวต้มพิศมัย (557459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
116 # 3อจ651022-185 ED069926814TH อภิชาติชุบทอง + รวยทันใจ33 (557463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน เนื้อดินเคลือบ
117 # 3อจ651022-186 ED075963802TH คุณหรั่ง + เมต้า (557465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
118 # 3อจ651022-187 pramual + king-rayong (557467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183BEUVQ3B0
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (621211-449)
119 # 3อจ651022-188 ตะกรุดโทน + พจ_ลาดพร้าว (557470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183BGKUU3B0
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
120 # 3อจ651022-189 EJ127060028TH ศิษย์ครูบา57 + บอยเชียงราย (557472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
121 # 3อจ651022-191 ED965815273TH ท่านมหา + armymen2525 (557418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 2 โค้ด/สภาพล้างผิว)
122 # 3อจ651022-192 ED091422567TH สุพัฒน์กิจ + เหล็กใน (557421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
123 # 3อจ651022-194 ED080527345TH yutthapongp + (557426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มณฑกาญจน์พระเครื่อง
พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
124 # 3อจ651022-195 ED070852901TH บีเวียงพิงค์ + Pukkinai1996 (557499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์คะแนน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
125 # 3อจ651022-196 ED050454429TH zebastian + rungrot (557429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
126 # 3อจ651022-197 ED009145515TH kimsiam + ล้างจาน (557433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 65%)
127 # 3อจ651022-198 EB730167944TH panitgang + ทนายโอ๊ต58 (557437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(650923-1171)
128 # 3อจ651022-199 MBC9000191478 ทิศเหนือ + king-rayong (557440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ651022-200 ED986011719TH bioenjoy_k + yongyot (557442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ651022-201 ED051317897TH pontat567 + maggie (557452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
131 # 3อจ651022-202 ED948991304TH pinits + สรานนท (557454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
132 # 3อจ651022-203 EJ030142104TH keng_kung + นกแก้ว (557460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(650927-1177)
133 # 3อจ651022-205 ED03240061TH tommeng + อูกิม (557464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **พระสภาพสวย
134 # 3อจ651022-206 ED940429852TH ssakda + ศักดิ์นรินทร์ (557466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
135 # 3อจ651022-207 ED977198281TH ayw035 + โกวบ้อ (557468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มไข่ปลา กรุวัดป่าแตง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
136 # 3อจ651022-209 ED947574562TH artman7007 + pop2517 (557471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (650720-1063)
137 # 3อจ651022-213 LKAW0001239953Y กรรมการ + Benyapa (557482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
138 # 3อจ651022-214 LKAE0001239953Y teespy + Benyapa (557483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
139 # 3อจ651022-216 VDRS000183152HK ตี๋ตชด + Piyawan (557486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
140 # 3อจ651022-217 EH473725987TH Game_krub + Bassociety (557488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อเงิน จ.ปัตตานี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
141 # 3อจ651022-219 ED070860151TH seanza777 + tojane (557492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
142 # 3อจ651022-220 ED070860151TH seanza777 + tojane (557496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (650908-2309)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 25 ต.ค. 2565 - 08:41 น.] #85282 (21/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651020-001 ED072128284TH moo_bpk (557145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ651020-003 ED071253538TH praveen (557148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ651020-004 ED958296533TH Pui2529 (557151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ651020-005 ED044694399TH Tongten (557153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ651020-007 EH632143917TH nop168 (557157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ651020-008 ED804858140TH AtipatU (557159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ651020-011 ED991773381TH pradrem (557122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ651020-012 ED818697513TH ตุ๊หลวง (557125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ651020-015 ED036872185TH Skyblue (557126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ651020-031 ED044342162TH WANAPUEK1234 (557186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ651020-032 ED053647304TH autpichut (557162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ651020-038 EH959382233TH ส-เมืองสมุทร (557169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ651021-001 ED927069077TH welding24 (557259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ651021-006 ED903283305TH ทางบุญ (557267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ651021-011 ED087705479TH เทียมเยาวราช (557273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ651022-005 ED083203366TH HopeMan (557481) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ651022-008 ED749585125TH tongjoy (557484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651020-005 UltraMan50 (557156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ651020-015 Owarut999 (557163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ651020-020 chanram (557166) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ651021-003 greenday88 (557245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ651021-004 นครเมืองเก่า (557246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ651021-008 pramual (557248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ651021-010 Kae33 (557253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651014-106 ED962677105TH ตะกรุดโทน + (556411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
2 # 3อจ651018-110 ED060799225TH จิ้งจกมหาเสน่ห์ + องอาจ (556810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นภูหินร่องกล้า เนื้อผง ปี 2511 จ.จันทบุรี
3 # 3อจ651018-156 EJ041912687TH สถาศิลป์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (556859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชิด วัดลาดบัวขาว ปี 2486 จ.ราชบุรี
4 # 3อจ651019-104 Sirisopa + Vincent (556919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PYPST1031420172675276800
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อผง(แดง) ปี 2495 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ651020-001 thatcharit + greensnake (557071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 70%)
6 # 3อจ651020-002 thammawut + disapongsaard (557074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 68%)
7 # 3อจ651020-003 วัฒนไชย์ + prasit_tj (557076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
8 # 3อจ651020-004 Rabbit2518 + ษิตท่าข้าม (557078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(650530-1006)
9 # 3อจ651020-006 warravut + เด็กท่าพระ (557081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2501 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 8x8.9 นิ้ว)
10 # 3อจ651020-008 sapirod + เกียรติกังวาน (557086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
11 # 3อจ651020-102 ED996670335TH sirkob + pop8899 (557070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ651020-105 apollo12 + จอมทอง33 (557079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183BCSMS4B0
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630925-077) (G 92%)
13 # 3อจ651020-106 ED067518295TH sutee + เจก่ะวาย (557082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
14 # 3อจ651020-107 EH189032971TH midori + เมิส_เพชรบูรณ์ (557084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ651020-110 TH01183BD3VP9B0 amnat108 + Nattapat123 (557088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2478 จ.ลำพูน (651008-1031)
16 # 3อจ651020-111 ED070828125TH direk_inkul + แซนวิช (557072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดไลย์ ปี 2460 จ.ลพบุรี
17 # 3อจ651020-114 TH01183BDZ632B0 wit22 + yorch (557094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม

18 # 3อจ651020-115 ED006518045TH Sadayusa + POOSIT (557095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพซ่อมขอบบนขวา)(G 77%)
19 # 3อจ651020-117 ED061425595TH dream777 + มะนาวแป้น (557107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ651020-119 EO0920104168TH Chalee + ทองครับ (557113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 11843)
21 # 3อจ651020-120 ED036565962TH Pratailoei + Maxkro (557117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
22 # 3อจ651020-121 ED882639450TH tidtay50 + narunta (557099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ651020-122 ED975678166TH m-cot + SAPATAR (557102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดโมลี ปี 2485 จ.นนทบุรี
24 # 3อจ651020-123 ED975678166TH rooms_studio + SAPATAR (557110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ651020-124 ED044694969TH bigpon13 + MIXMUK (557116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 67%)
26 # 3อจ651020-125 EB679145456TH Chalee + thaiman1947 (557120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นนำฤกษ์หัวใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ระยอง (หมายเลข 2486)
27 # 3อจ651020-126 ED056292021TH Phakawan + Sammual (557123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหัวแหวน หลวงปู่ทวด ร้านทองสร้าง เนื้อทองคำ
28 # 3อจ651020-127 ED056292021TH Duii_dui + Sammual (557183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ651020-130 EH632143917TH w_penoom + nop168 (557133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ651020-131 ED070830835TH jackmahakhun + sak15 (557090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี(G 65%)
31 # 3อจ651020-132 ED867083975TH chajks + คเวสโก (557093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกล้าย วัดหงส์รัตนาราม เนื้อดิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ651020-133 ED908568548TH wat2499 + ชายภีม (557097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
33 # 3อจ651020-134 EJ030140995TH joeenok + นกแก้ว (557103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
34 # 3อจ651020-136 EJ030140995TH ปราถนา + นกแก้ว (557111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง กรอบทอง(G 81%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ651020-137 EJ030140995TH joeenok + นกแก้ว (557114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง)
36 # 3อจ651020-138 ED080051304TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + สุทนต์ (557118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

37 # 3อจ651020-139 ED080051304TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + สุทนต์ (557119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดำ วัดกุฎี พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่วทาทอง จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
38 # 3อจ651020-140 ED080051304TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + สุทนต์ (557121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสี่ทิศ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
39 # 3อจ651020-142 ED922272892TH Pichitj + insolence (557092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (650929-1031)
40 # 3อจ651020-144 ED081908535TH kikapuu + คูณสตางค์ (557098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ651020-145 EB730169667TH midori + เจริญลาภครับ (557100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 432108)(650719-1101)(G 70%)
42 # 3อจ651020-147 ED948929695TH Amulet_Learning + สรานนท (557106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ651020-148 ED063712585TH สังกัจจายน์ + Aeybangsaen (557108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ651020-149 ED066206875TH หมูฝอยใจดี + ต้อมตราโล่ (557112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงินปิดทอง จ.ลำพูน (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
45 # 3อจ651020-150 ED998186805TH yut157 + Nicharida (557115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 68%)
46 # 3อจ651020-151 ED575555682TH ธาวัช + Mewsittichai (557131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ651020-152 ED067521255TH pramual + เงินทองพระเครื่อง (557132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
48 # 3อจ651020-153 RPDT000073235RK midori + toyota888 (557135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2598/ขนาด 9 นิ้ว)
49 # 3อจ651020-154 EG388620251TH pramual + watbannon (557137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังบนซ้าย)
50 # 3อจ651020-156 ED091200517TH พระสมุทร22 + ต้นอุทยาน (557141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)
51 # 3อจ651020-159 ED042594512TH ศิษย์ครูบา57 + payan (557147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี (สภาพชำรุดขอบขวา)
52 # 3อจ651020-160 ED070514325TH kaksuntech + Danai33 (557149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(G 87%)
53 # 3อจ651020-161 ED927096302TH golf29 + welding24 (557124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้และตัวแหวนชำรุด) (651006-1118)
54 # 3อจ651020-162 ED034189795TH lertsak + phot87616 (557127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ651020-165 ED056845431TH jompol10 + Friday (557136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

56 # 3อจ651020-166 EB679165606TH amarin99 + nampoo (557138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
57 # 3อจ651020-167 ED079605187TH พร108 + ข้าวตอกแตก (557185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อผงว่านบุทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.3 นิ้ว)
58 # 3อจ651020-168 EH959382233TH pramual + ส-เมืองสมุทร (557142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ651021-001 Game_krub + Buncha (557198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (651017-1093)
60 # 3อจ651021-002 pramual + nongnims (557200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ651021-003 Aomarch + เฑียรบูรพา (557202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) (651013-1231)
62 # 3อจ651021-004 pramual + Komsank (557204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
63 # 3อจ651021-005 naenaldo + ทวดนรรัตน์ (557207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว เนื้อผงใบลาน จ.นครปฐม
64 # 3อจ651021-006 korn88 + thawath (557208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(650917-2037)(G 68%)
65 # 3อจ651021-007 nopakk + babejakpet (557211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด(หลัง ๗ เอียง) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ651021-009 warning + babejakpet (557216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ651021-010 naenaldo + มังกรพัดถิ่น (557218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม(G 79%)
68 # 3อจ651021-011 Sato2022 + มังกรพัดถิ่น (557221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
69 # 3อจ651021-012 m-cot + มังกรพัดถิ่น (557320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
70 # 3อจ651021-101 EG630653532TH NAPATSADOL + เกษมจิต (557199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออลูมิเนียมกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม(S 89%)
71 # 3อจ651021-102 ED091810500TH แบงค์อรัญ + Aomzd (557203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ชิด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
72 # 3อจ651021-103 ED927087274TH Park--PrapradanG + ตี๋กฤต (557205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสภากาชาดไทย เนื้อเงิน ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 12666/สภาพใช้)
73 # 3อจ651021-104 ED927087274TH Park--PrapradanG + ตี๋กฤต (557209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสภากาชาดไทย เนื้อเงิน ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 23058) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
74 # 3อจ651021-105 ED080008875TH pramual + สุทนต์ (557212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดนนทรีย์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

75 # 3อจ651021-109 ED080430196TH morning + Nong2552 (557224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 79%)
76 # 3อจ651021-110 ED054337119TH pramual + ประกาศิต (557226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ651021-111 ED939661517TH เจ่กเตี้ย + keattisak (557231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ไหล่ขวา เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 71%)
78 # 3อจ651021-112 ED063985978TH mekin + Chaiwatwong (557234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
79 # 3อจ651021-114 ED964448578TH น้าเดช + tontatto (557238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่ออ่อนสา วัดประชาชุมพล รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.อุดรธานี
80 # 3อจ651021-115 pikky + สถาศิลป์ (557242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBRCM00000795AY
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (ไม่ตอกโค้ด)
81 # 3อจ651021-116 bunpotth + wilairat_22 (557247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW0002283524G
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูฝน เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 17.8 กรัม)(651008-1010)
82 # 3อจ651021-117 ED997368135TH ต้นณเมืองกุย + lulytoon (557251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย) (650903-2020)
83 # 3อจ651021-118 TH01183BGYY89B0 ตาลอินดี้ + P_karn (557255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมโพธิ์บนและเข่าขวา)
84 # 3อจ651021-119 VDRS000182773LO เซียนน้อยหนึ่ง + Piyawan (557258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(G 66%)
85 # 3อจ651021-120 EJ041913325TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (557261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.สงขลา(G 66%)
86 # 3อจ651021-121 EJ041913325TH gammag + ขนมไทยแม่อารีย์ (557265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพหูชำรุด)
87 # 3อจ651021-123 EJ041913325TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (557269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัวธนู หลวงปู่คำแสน วัดป่าดอนมูล รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651011-1070)
88 # 3อจ651021-124 EJ041913325TH trong9399 + (557271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี
89 # 3อจ651021-125 EJ041913325TH Sitthichai1993 + (557272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
90 # 3อจ651021-126 EJ041913325TH viponcity + ขนมไทยแม่อารีย์ (557275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.สระบุรี(G 61%)
91 # 3อจ651021-127 EJ041913325TH amuletfocus + (557279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
92 # 3อจ651021-135 EJ041913325TH chajks + ขนมไทยแม่อารีย์ (557297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังหลวงพ่อช่วง เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต(G 63%)
93 # 3อจ651021-136 EJ041913325TH suwichai + ขนมไทยแม่อารีย์ (557300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี

94 # 3อจ651021-137 EJ041913325TH Goodcobain + (557301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
95 # 3อจ651021-139 EJ041913325TH storm17 + ขนมไทยแม่อารีย์ (557305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดไชโยฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.อ่างทอง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
96 # 3อจ651021-141 ED951470612TH tpoly + piak25 (557201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ651021-142 ED036555506TH pramual + Maxkro (557206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
98 # 3อจ651021-143 ED063983994TH พระสมุทร22 + Ronaldo2007 (557210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
99 # 3อจ651021-146 EB684912629TH เหน่งบางคู้ + Poy111 (557220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2475 จ.ลำปาง
100 # 3อจ651021-147 D2DU0002732141 Oat_Phk + aragon_ttt (557223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อสำริด ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 146)
101 # 3อจ651021-148 ED058146959TH pramual + charkauto (557225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ651021-149 ED078963015TH mekin + เบญจพระเครื่อง (557229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง (650214-3024)
103 # 3อจ651021-150 ED907395293TH Nattyos + mixsick150 (557233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม
104 # 3อจ651021-151 ED063337678TH เมืองช้าง + 510165 (557239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
105 # 3อจ651021-153 ED055128488TH Game_krub + Birdsp44 (557244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (651006-1171)
106 # 3อจ651021-154 ED879534479TH tiwakornwong + งดงาม (557249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.อ่างทอง(G 71%)
107 # 3อจ651021-155 ED879534479TH วัฒนไชย์ + งดงาม (557252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี เนื้อผง กรอบทอง(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
108 # 3อจ651021-156 ED947565101TH sur_suk + gunserza02 (557254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6229) (น้ำหนักเงินรวม 60.8 กรัม)
109 # 3อจ651021-159 ED053665577TH chaloemchai + (557263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anuphanboonsuk
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ651021-160 EJ030141537TH pop_014 + นกแก้ว (557264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (651010-2009)
111 # 3อจ651021-161 EB679181847TH หมูฝอยใจดี + จอมพล (557274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู) **กรอบทองแดงชุบเงิน
112 # 3อจ651021-162 EH574951435TH jannarong_99 + (557277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)

113 # 3อจ651021-163 ED923531338TH guanger + Suprarop (557278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
114 # 3อจ651021-165 EB681978691TH อรทัย960 + ปราถนา (557284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย) (650927-1151)(G 68%)
115 # 3อจ651021-166 EJ041919036TH tombetong + ข้าวต้มพิศมัย (557288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งคล วัดเขากง เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.นราธิวาส
116 # 3อจ651021-167 ED064833280TH pramual + แบงค์อรัญ (557290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
117 # 3อจ651021-168 ED064833280TH pramual + แบงค์อรัญ (557292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
118 # 3อจ651021-169 ED064833280TH pramual + แบงค์อรัญ (557295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
119 # 3อจ651021-170 ED064833280TH pramual + แบงค์อรัญ (557298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
120 # 3อจ651021-171 ED868989094TH Olaw168 + maii_amulet (557302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
121 # 3อจ651021-172 ED049843829TH บรมีหลวงปู่ทวด + เต่ามังกร (557306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ651021-173 ED049838554TH KhomBangkok + nuy_two (557308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อรานฐาน)
123 # 3อจ651021-174 EB681978705TH หลวงปู่ช้างให้ + ปราถนา (557310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
124 # 3อจ651021-176 EB681978714TH วิบูลย์ + ปราถนา (557313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
125 # 3อจ651021-177 EH338198399TH บรีสพระช่วย + ปืนใหญ่ (557314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
126 # 3อจ651021-179 ED075631473TH Sutee-sai2 + jasada568 (557321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
127 # 3อจ651021-180 ED038371085TH guanger + tommeng (557317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
128 # 3อจ651021-181 ED083504600TH tummin + ซุยคิขิง (557227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
129 # 3อจ651021-182 ED083504600TH roykean + ซุยคิขิง (557228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)(G 68%)
130 # 3อจ651021-183 ED083504600TH guidenaja + ซุยคิขิง (557230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานขอบซ้าย)
131 # 3อจ651021-185 EJ041914820TH karunwich + ฮุนได (557235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 69%)

132 # 3อจ651021-186 ED066270153TH wongdown + พรวิภัทร์ (557237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)(651011-1052)
133 # 3อจ651022-006 t_inkeaw + phairoj1186 (557368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 6.1 กรัม)(G 84%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 24 ต.ค. 2565 - 08:39 น.] #85277 (20/26)
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ651006-039 ED996639401TH นันทวัฒน์ (555538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ651010-018 ED044634625TH บิ๊กบีม (555799) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ651014-005 ED938097989TH Khanoon (556449) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ651014-008 ED055308842TH SOMDED (556452) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ651014-018 ED069903155TH OMBUN (556458) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ651014-024 ED979276154TH PHLOI (556471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ651015-002 ED936047171TH มหามณีจินดา (556590) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ651015-006 ED934169288TH tookatun (556596) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ651017-005 ED990868746TH akara (556768) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ651017-011 ED979276622TH maii_amulet (556771) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ651018-004 EJ030136885TH เสือสมิง (556877) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ651018-005 PTPN000153608PV apollo12 (556880) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ651018-008 ED066237268TH พรวิภัทร์ (556864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ651018-017 ED042578506TH phot87616 (556882) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ651019-001 822623277630 spytoon (557011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ651014-007 chai99 (556497) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ651014-008 Bigfil (556501) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ651015-003 ถนัดซ้าย08 (556600) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
4 # 2อจ651015-007 pairat9999 (556602) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ651015-008 marchtu23 (556605) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ651015-010 เสมาพัดยศ (556606) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ651017-005 nuk_chok (556737) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ651017-026 kitsanachai_1 (556762) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ651017-028 kikapuu (556769) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ651018-004 TANSON65 (556881) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 2อจ651018-006 apollo12 (556885) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ651018-007 Pakin-2515 (556896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ651018-012 เกษมสันต์99 (556890) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ651018-014 microsoft (556891) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ651021-007 pramual (557322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ651021-050 การันตีพระ (557324) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
17 # 2อจ651021-051 การันตีพระ (557325) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ651021-052 การันตีพระ (557326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ651021-053 การันตีพระ (557327) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 2อจ651021-054 การันตีพระ (557328) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ651021-055 การันตีพระ (557329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ651021-056 การันตีพระ (557330) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ651021-057 การันตีพระ (557331) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ651021-058 การันตีพระ (557332) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ651021-059 การันตีพระ (557333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ651021-060 การันตีพระ (557334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ651021-061 การันตีพระ (557335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ651021-062 การันตีพระ (557336) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ651021-063 การันตีพระ (557337) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ651021-064 การันตีพระ (557338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ651021-065 การันตีพระ (557339) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ651011-177 ED056217136TH suksilp + numpraram2 (555970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ651011-221 ED919926100TH TAVABUNCHA + teenlay (556022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ651014-104 ED050445268TH ใบละบาท + ถิ่นบูรพา (556510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก จ.อุทัยธานี
4 # 3อจ651014-132 SXF189100006294 comfortable13 + PHAKIN99 (556415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาวัง วัดบ้านด่าน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ตาก
5 # 3อจ651015-150 ED058074174TH pramual + แปะยุ้ย (556588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ651017-006 เบียร์_บางบูน + prasit_tj (556670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
7 # 3อจ651017-007 โจ้บารมี + มังกรพัดถิ่น (556674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
8 # 3อจ651017-012 พระสมุทร22 + Pusitbeer (556620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ651017-172 ED068046310TH คนสยาม + คุณศิระ (556661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ห่าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพขรบุรี
10 # 3อจ651018-108 EB681942388TH Chatchaijew + ปราถนา (556807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
11 # 3อจ651018-111 ED054331819TH waves + เหล็กใน (556816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.นครปฐม
12 # 3อจ651018-121 EJ030140514TH arthur9669 + นกแก้ว (556856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี
13 # 3อจ651018-127 EJ041916220TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + ซูโม่ (556868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ลมีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
14 # 3อจ651018-134 TPLU000222596AD midori + Oneone20 (556793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมขอบซ้าย) (651006-1047)
15 # 3อจ651018-138 EJ041912571TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (556806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ651018-139 EJ041912571TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (556809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระจันทร์ลอย เนื้อผง
17 # 3อจ651018-146 EJ041916635TH talogo + บอสตัน (556827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ

18 # 3อจ651019-155 ED047822931TH pot13 + wosatorn (556955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ651021-013 phoomchai + tranger (557323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดหนองช้างแล่น รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2491 จ.ตรัง
20 # 3อจ651021-178 ED056319974TH sanz9797 + armbasic (557316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนักรวม 17.4 กรัม)(G 86%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 22 ต.ค. 2565 - 08:42 น.] #85273 (19/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650922-015 ED964403205TH toopronchai (553697) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650923-002 EJ030137824TH นกแก้ว (553748) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 1อจ650930-026 EB678743104TH pumcha (554798) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
4 # 1อจ651007-021 ED037224324TH มหามณีจินดา (555650) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ651015-011 ED925587051TH tanandorn555 (556560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ651015-013 ED080700843TH เล็กอมตะชลบุรี (556568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ651017-002 EG909762605TH kjd_54 (556713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ651018-015 ED976449068TH Chopper168 (556893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ651018-016 ED932947360TH tikloet (556879) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ651019-002 ED072142873TH ป๋องณรงค์ชัย (557014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ651019-004 EJ030136965TH นกแก้ว (557019) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ651019-006 ED914449173TH หนุ่มโรงสี (557025) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ651019-007 ED794386749TH ภาสพยัคฆ์ (557028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ651019-010 EJ030136832TH นกแก้ว (557033) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ651019-011 EG240589855TH Ratchanon (556976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ651019-012 EJ041912877TH ขนมไทยแม่อารีย์ (556979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ651019-016 EJ041912877TH ขนมไทยแม่อารีย์ (556994) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ651019-021 ED947192245TH ปราศมณฑิล (557042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ651019-030 ED940433857TH เฮงเฮงเฮง168 (557022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ651019-033 ED995797936TH HopeMan (556977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ651019-034 OSA907400000249 kaohom1 (556982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ651019-035 ED041249910TH koekoe (556989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ651019-037 ED998575505TH sipong (556995) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ651019-038 ED032343024TH golfsriracha (557001) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ651019-040 ED071316175TH Burapha777 (557005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ651019-041 ED040949147TH ซุยคิขิง (557036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ651020-002 ED0742128284TH moo_bpk (557171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ651020-018 ED053319269TH yoon9 (557173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ651020-026 ED038349440TH bluezone69 (557194) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
30 # 1อจ651020-027 ED038349440TH bluezone69 (557175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ651020-033 ED080115937TH tiwakornwong (557177) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651006-005 Free70 (555537) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ651010-014 ฐากรณิศาพัส (555903) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
3 # 2อจ651011-009 pramual (556011) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ651011-010 wilairat_22 (556016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ651012-004 ริณดา (556226) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
6 # 2อจ651012-014 ริณดา (556266) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ651012-020 ริณดา (556225) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
8 # 2อจ651014-006 พรญาณ (556490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ651015-006 pairat9999 (556610) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ651015-011 อรรถพล (556587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ651017-021 ThaiWong (556775) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ651017-022 ThaiWong (556778) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ651017-023 ThaiWong (556782) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ651017-025 ThaiWong (556784) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ651018-016 kueyunon (556888) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 2อจ651019-001 KENPLA (556968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ651019-002 Owarut999 (556970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ651019-015 โจ้บารมี (557034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ651019-017 หรั่งวัดไตร (557035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ651019-023 nengdkny (556973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ651020-003 วณิชออโต้ (557152) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
22 # 2อจ651020-017 การันตีพระ (557170) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650927-144 EJ041881812TH winwin + ขนมไทยแม่อารีย์ (554235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อสมชาย วัดโพรงอากาศ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิลลงยา ปี 2531 จ.ฉะเชิงเทรา
2 # 3อจ651007-146 ED918686368TH รักษ์พระกรุ + CC-AMULET (555561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ651010-155 ED575551456TH ketanont + Mewsittichai (555816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญโชคชัย หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ651011-008 jdbig + Pond27 (555928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ศาลาหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ651011-143 EJ030137197TH keng_kung + นกแก้ว (555934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (วัดเจดีย์หลวงสร้าง)
6 # 3อจ651011-147 EJ030137197TH keng_kung + นกแก้ว (555942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. ด ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ651011-164 ED997549866TH tagsmtd + srithep (555935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (650630-1239)
8 # 3อจ651011-192 EJ030137356TH keng_kung + เสือสมิง (555977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร. ด ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ651011-199 EJ030137356TH หนองซอ + เสือสมิง (555998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 75%)
10 # 3อจ651012-108 ED047161147TH แม้วจอมเทียน + เมืองนนท์ (556141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทอง จ.ปัตตานี
11 # 3อจ651012-114 EJ030137299TH pinits + นกแก้ว (556115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.อุบลราชธานี (วัดด้ามพร้าสร้าง/สภาพใช้)
12 # 3อจ651014-113 ED927083935TH kueakool + manop2557 (556439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
13 # 3อจ651014-123 ED67847813TH คนคลองด่าน + pompwa90 (556394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)(S 91%)
14 # 3อจ651014-126 ED896708254TH กระปุก1967 + มุกภูเก็ต (556397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น ร.ศ.200 เนื้อทองแดง สร้างหลังปี 2525 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ651015-001 TheJo + Rambo_thai (556586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
16 # 3อจ651015-153 ED080700843TH benzmin23 + เล็กอมตะชลบุรี (556611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดหอไกรสร้าง)
17 # 3อจ651017-020 หม่อง + แฮปรามคำแหง (556644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโปร่งฟ้า ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อสำริด ปี 2548 จ.อุบลราชธานี

18 # 3อจ651017-022 bunpotth + BkkChalyThailand (556622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ)
19 # 3อจ651017-108 EJ041908546TH lnwRitto + ซูโม่ (556679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (4-4/4-4) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
20 # 3อจ651017-109 EJ041908546TH appza555 + ซูโม่ (556682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ชูชก หลวงพ่อโฉม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ651018-102 ED709496802TH loongmike + ข้าวตอกแตก (556786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดพระแก้ว เนื้อผง ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
22 # 3อจ651018-113 EB681954103TH mawinroch + derss (556821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรี พิมพ์เตารีด ปี 2514 จ.ขอนแก่น
23 # 3อจ651018-115 ED071521415TH chuanchai2505 + (556826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
srikriangkrai
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 3121) **พระสภาพสวย
24 # 3อจ651018-135 TH01183B68W76B0 amuletfocus + เซียนส่อง (556797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
25 # 3อจ651018-143 ED564689533TH kanjana_nuna + pusook66 (556895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2558 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ651018-149 KLUA000209945GY sorn16 + หนุนดวง99 (556836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี(G 62%)
27 # 3อจ651018-153 BBUA000223003ME userchai + chan082 (556851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
28 # 3อจ651019-001 เจ่กเตี้ย + vee2504 (556912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น ร.ส.200 เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ651019-003 murbur + Buncha (556921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
30 # 3อจ651019-004 yungsiam + Buncha (556925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
31 # 3อจ651019-005 ทนายโอ๊ต58 + ชัยเจเจ (556929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(651006-1218)(G 77%)
32 # 3อจ651019-006 yutputsoon + punpun (556934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง)(G 88%)
33 # 3อจ651019-007 พอใจพระ + Prapoj_w (556938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ651019-008 พอใจพระ + Prapoj_w (556941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
35 # 3อจ651019-009 tiseng + ศตกมล (556944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (651003-1003)
36 # 3อจ651019-010 Patwat + หรั่งวัดไตร (556947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)

37 # 3อจ651019-011 DDman + wutpantip (556898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ651019-012 หิมาลัย + Fullbustor (556899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 2 นิ้ว)
39 # 3อจ651019-013 Watermelon + มังกรพัดถิ่น (556900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่โหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
40 # 3อจ651019-014 arthur9669 + ninjaykk (556901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 73%)
41 # 3อจ651019-101 ED890664056TH kitti7070 + ต้นน้ำ53 (556905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อเรซิน ปี 2526 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 02718/ขนาดสูง 16 นิ้ว)
42 # 3อจ651019-105 ED051685684TH midori + lekdee (556924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ651019-106 ED905472094TH Kob_surat2 + mana_k (556928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(571106-173)
44 # 3อจ651019-107 ED947869417TH Chot56 + kankanmol (556933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ก้นอุ เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ651019-108 TH01183B9WDW7B0 เหน่งบางคู้ + คนมีของ (556936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ651019-109 ED070352260TH แขกกำแพง + Man99 (556939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
47 # 3อจ651019-111 ED075187879TH Chaiong + k9cob (556907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
48 # 3อจ651019-112 EJ388226866TH pramual + พจน์3841 (556911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
49 # 3อจ651019-113 TH01183B7VPY5B0 วิเศษชัยชาญ + preaw29 (556917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม พิมพ์มีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 จ.ราชบุรี
50 # 3อจ651019-114 ED014811468TH โคนันคุง + Apisiri (556920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.เชียงใหม่
51 # 3อจ651019-115 ED933890635TH ARNON + รพีพงศ์ (556923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวรสมัยลพบุรี เนื้อสำริด จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมใบหน้า-ใบหูและแต่งผิว) (หน้าตัก 1.8 นิ้ว)
52 # 3อจ651019-116 ED947869329TH ฅนบางใหญ่ + kankanmol (556926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)(G 88%)
53 # 3อจ651019-117 ED922098403TH chaloemchai + กวงยะลา (556930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ651019-118 EF332861248TH kengpo + ดำบ้านดอน (556932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
55 # 3อจ651019-119 ED078810607TH เอกภูมิ + arjarnjo (557046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อสำริด จ.นครปฐม

56 # 3อจ651019-121 ED079896309TH louisate49 + teaw7 (556952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนและล่างซ้าย)
57 # 3อจ651019-123 ED929935358TH มิสอามุน + Jarernkong (556965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางมูลนาก เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.พิจิตร
58 # 3อจ651019-125 ED049609698TH tar2499 + moo1027 (556972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ651019-127 ED976480071TH zafari + ขุมทอง99 (556980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังขวัญถุงมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ651019-128 EJ041912885TH keng_kung + (556985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ651019-129 EG980080795TH toyswnr + nooing (556987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ651019-130 EJ330832632TH civilwork + suratecho (556990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)
63 # 3อจ651019-131 ED089700032TH numchoke2597 + (556902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PANI_SAMIT
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
64 # 3อจ651019-132 ED882642632TH arthur9669 + yanaton (556903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุมมีกลาก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
65 # 3อจ651019-134 EF314078958TH rote39 + พรพานิช (556906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
66 # 3อจ651019-135 ED0365556497TH pramual + Maxkro (556908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
67 # 3อจ651019-136 ED077305057TH sirkob + Suwattana2542 (556910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
68 # 3อจ651019-137 ED077305057TH pramual + Suwattana2542 (556913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
69 # 3อจ651019-138 ED077305057TH gymnastics + Suwattana2542 (556915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
70 # 3อจ651019-139 ED077305057TH phetbanpra + Suwattana2542 (556918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3396/สภาพสวย)(G 60%)
71 # 3อจ651019-140 ED077305057TH TEE_INTER + (556922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suwattana2542
พระกริ่งพุทธาคม วัดเขาอ้อ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2544 จ.พัทลุง (ฝังตะกรุดทอง)
72 # 3อจ651019-141 ED052982777TH บรมีหลวงปู่ทวด + เต่ามังกร (556948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผงลงรัก ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ651019-142 ED974048209TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (556950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
sumetnet
พระรอด กรุวัดมหาวัน เนื้อดิน จ.ลำพูน
74 # 3อจ651019-143 ED043720530TH บรีสพระช่วย + THEW113 (556954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ651019-144 EJ041914294TH seanza777 + ฮุนได (556957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
76 # 3อจ651019-145 ED967536890TH Nopzen + isarawut (556974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์/สภาพสวย)(G 72%)
77 # 3อจ651019-146 ED863569064TH เหรียญ + นำโชค-ประจวบ (556978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ651019-147 ED086900278TH pramual + P_karn (556981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดนางเหลียวสร้าง)
79 # 3อจ651019-148 TH01183B91E64B0 ibas7723 + จ็อบพระเครื่อง (556984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650903-2307)(G 79%)
80 # 3อจ651019-149 ED043076046TH Tao339 + santi_1957 (556988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นพุทธศิลป์ เนื้อทองแดงลงยาหน้ากะไหล่ทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม
81 # 3อจ651019-150 ED908751190TH หิมาลัย + jabee (556992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ เนื้อชินเงิน
82 # 3อจ651019-152 ED038347231TH Nazzty + น้องข้าวสวย (556946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์เล็ก/วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 73%)
83 # 3อจ651019-154 TH01183B91E84B0 ผู้นำพล + จ็อบพระเครื่อง (556953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 70%)
84 # 3อจ651019-156 ED061554082TH dream777 + panthong2522 (556958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
85 # 3อจ651019-157 EJ178341186TH wanitcha + เซียนน้อยหนึ่ง (556959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ651019-158 TH01183B91E70B0 SarawutK10 + จ็อบพระเครื่อง (556960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650817-1203)(G 70%)
87 # 3อจ651019-159 ED075948270TH Kamthorn77 + suratask (556962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)
88 # 3อจ651019-160 ED075948270TH so-so + suratask (556964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)
89 # 3อจ651019-161 TH01183BA5312B0 อ็อด-อมูเลท + tonyswag (556997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2517 จ.ระยอง
90 # 3อจ651019-162 ED038347466TH ธนกฤตพระเครื่อง + Khaowin (557000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
91 # 3อจ651019-163 ED056634962TH Chaiong + jojubkay (557004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (630331-205)
92 # 3อจ651019-166 ED964446991TH pramual + tontatto (557015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ651019-167 ED964446991TH pramual + tontatto (557017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

94 # 3อจ651019-168 ED065850704TH Martyns + มังกรชล (557020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพรมผิวใหม่)(G 61%)
95 # 3อจ651019-169 ED947571685TH Chatchaijew + rak01 (557024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
96 # 3อจ651019-170 ED075712852TH Amulet_Learning + (557026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บีเวียงพิงค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (650912-2002)(G 69%)
97 # 3อจ651019-171 PTRR000228072RA kaokao9 + BOMBA (556927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (651007-2005)
98 # 3อจ651019-172 NWA200314918E5 Chalee + prinkopd (556931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 35108)
99 # 3อจ651019-173 ED084511292TH Alekadinho + sirimongkon (556935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
100 # 3อจ651019-174 ED758086579TH Chatchaijew + TheIronMan (556940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
101 # 3อจ651019-176 ED036954640TH kai_emotionfc19 + ตะแคงขวด (556951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
102 # 3อจ651019-177 ED036954640TH wootubon + ตะแคงขวด (556961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก. เนื้อทองคำ 89 % ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม)
103 # 3อจ651019-178 TH01183B32YA3B0 เจ่กเตี้ย + yorch (556963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
104 # 3อจ651019-179 ED984808385TH pramual + เด่นซัง (556966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
105 # 3อจ651019-181 ED040949147TH P-Pong + ซุยคิขิง (556996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
106 # 3อจ651019-182 ED040949147TH wiwat3 + ซุยคิขิง (556999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
107 # 3อจ651019-184 ED057449658TH kohler + เขยมาบตาพุด (557006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
108 # 3อจ651019-185 ED992787740TH Tar_MDU35 + (557008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
busayanampech
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี (560328-017)
109 # 3อจ651020-104 ED072128284TH บิ๊กนคร + moo_bpk (557075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 13.3 กรัม)(G 87%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 21 ต.ค. 2565 - 08:48 น.] #85270 (18/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651011-001 ED037227569TH มาริโอ (556087) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ651011-004 ED002560590TH citynew (556090) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ651011-006 ED962674109TH วุฒินันท์ (556091) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ651011-007 DDB0003718517 แก้วพิษณุ (556092) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
5 # 1อจ651011-015 ESTS000245345 เอ็มซีเค (556032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ651011-024 ED037251744TH มหามณีจินดา (556095) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ651012-005 ED049607140TH อุกฤช (556131) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ651012-017 EB681912704TH Nattapat123 (556155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ651012-018 ED042038214TH เหน่งบางคู้ (556162) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ651013-006 ED977185209TH LIM2512 (556378) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ651013-007 ED934167300TH tookatun (556383) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ651013-008 ED051607727TH ฅนบางใหญ่ (556385) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ651013-011 ED044820962TH จุ๋มจิ๋ม (556343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ651015-005 TH01183AWZH05B0 รถโฟร์ค (556601) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ651017-003 ED061136280TH อาราธนา (556718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ651017-004 EJ038349396TH ฮุนได (556721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ651017-006 ED038268437TH บางแก้ว1976 (556725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ651017-008 EJ041909484TH จำปาเอฟซี (556730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ651017-009 EB681078154TH อาจรูญ (556736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ651017-010 ED60562190TH น้องหมี (556741) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ651017-013 ED060756959TH Nong2552 (556746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ651017-014 ED068056095TH kengsalaloi (556750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ651017-015 ED087900416TH janya (556753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ651018-006 EJ041916176TH ซูโม่ (556858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ651018-010 ESTS000246203 เอ็มซีเค (556866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ651018-011 EJ041912571TH ขนมไทยแม่อารีย์ (556869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ651018-013 EJ041912571TH ขนมไทยแม่อารีย์ (556874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ651018-014 EJ332080224TH Teerubber (556876) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ651019-013 EJ041912877TH ขนมไทยแม่อารีย์ (556983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
30 # 1อจ651019-025 ED053318246TH pongpamorn (557007) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ650923-009 lovehunterlove27 (553780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ651006-013 ศตกมล (557068) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ651012-003 ริณดา (556217) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
4 # 2อจ651012-005 ริณดา (556234) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ651012-006 ริณดา (556244) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
6 # 2อจ651012-008 ริณดา (556253) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
7 # 2อจ651012-009 ริณดา (556259) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 2อจ651012-013 ริณดา (556262) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
9 # 2อจ651012-019 Free70 (556272) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 2อจ651012-021 ริณดา (556229) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
11 # 2อจ651012-022 ริณดา (556231) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ651012-023 ริณดา (556232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
13 # 2อจ651012-024 ริณดา (556236) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
14 # 2อจ651012-025 ริณดา (556238) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
15 # 2อจ651012-026 ริณดา (556241) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
16 # 2อจ651012-032 ลักษ์101 (556178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ651013-003 ฅนบางใหญ่ (556384) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ651013-009 Lonely (556386) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ651013-010 หนุ่มธนบุรี (556388) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ651017-004 prasit_tj (556734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ651017-010 robert62 (556751) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ651017-012 อตกพระเครื่อง (556757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ651017-013 aek1979 (556758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ651017-015 patchara (556760) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 2อจ651017-017 แฮปรามคำแหง (556763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ651017-018 แฮปรามคำแหง (556776) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 2อจ651017-019 ปรมัตถ์ (556779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ651017-020 บารมีพระเครื่อง9 (556781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ651018-001 หนุ่มธนบุรี (556842) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ651018-002 นายเอกรัตน์ (556843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ651018-008 zebastian (556845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ651018-009 boonlunch (556846) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ651018-010 QiciQ (556848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ651018-017 บูมศิษย์ปู่ทิม (556852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ651018-019 Olarn29 (556854) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
36 # 2อจ651019-024 การันตีพระ (556897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ651020-008 การันตีพระ (557062) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ651020-009 การันตีพระ (557063) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ651020-010 การันตีพระ (557064) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ651020-011 การันตีพระ (557065) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 2อจ651020-012 การันตีพระ (557066) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 2อจ651020-013 การันตีพระ (557067) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651011-010 keng_kung + Wsummut (555939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2004)
2 # 3อจ651012-103 ED963929335TH Dr_CHET + Anankiya (556124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ651012-112 EJ030137299TH senju444 + นกแก้ว (556113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดปากกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ651012-134 ED057426008TH guidenaja + เขยมาบตาพุด (556170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระขุนแผนพรายกัญญา วัดป่าเจ้าสัว จ.อุบลราชธานี (ฝังตะกรุดเงิน) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ651012-173 ED047144299TH warning + chuanchai2505 (556205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอปเปิ้ล เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
6 # 3อจ651012-189 ED044662189TH นิกส์เพชรเกษม + บิ๊กบีม (556257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดปัญจวัดคีย์ เนื้อผงผสมปูน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ651012-190 ED044662189TH นิกส์เพชรเกษม + บิ๊กบีม (556260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดเท้าพกาพรหม เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ651013-007 VUDDY54 + Chocalate (556289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ(G 92%)
9 # 3อจ651014-111 ED979274595TH Him2542 + ตุลา26 (556434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
10 # 3อจ651014-152 ED898958008TH monstajim + mike1995 (556431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
11 # 3อจ651014-162 EJ659089640TH Amulet_Learning + Bbeenaja (556466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้/สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (650712-1013)
12 # 3อจ651014-172 822617271383 Feen_8Rew + ตึ่งนั้ง (556438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
13 # 3อจ651015-152 ED080700843TH KoM_PanG + (556561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อผง(แดง) ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพหักซ่อม)
14 # 3อจ651017-010 เซียนน้อยหนึ่ง + มังกรพัดถิ่น (556694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
15 # 3อจ651017-030 เอกจักร + seelek111 (556649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
16 # 3อจ651017-101 ED954008112TH Nichkhun + นกแก้ว (556655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2212/หน้าตัก 4.4 นิ้ว) (651006-1046)
17 # 3อจ651017-114 ED036560735TH พนินทร์ + Blackk (556659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลับบัว หลวงพ่อฉาย วัดบางบำหรุ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ651017-187 ED047172649TH จันทร์ส่องหล้า + คุณใส (556743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ651018-001 bunpotth + เหมียวบางใหญ่ (556788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนางพญา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม) (641002-111)
20 # 3อจ651018-002 bunpotth + เหมียวบางใหญ่ (556798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ วัดไชโยฯ รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.อ่างทอง (น้ำหนักทอง 15.3 กรัม) (641002-110)
21 # 3อจ651018-004 ICT500 + ksomchai (556805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
22 # 3อจ651018-005 jirayut + Slump (556894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 62%)
23 # 3อจ651018-006 chaaim2246 + samartw (556812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองตำลึง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก
24 # 3อจ651018-007 six_cm + แร่บางไผ่ (556815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (641211-1143)
25 # 3อจ651018-008 pramual + เฮี้ยงห้าแยก (556817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ651018-009 พิชิตตลาดเพชร + punpun (556820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
27 # 3อจ651018-010 พอใจพระ + babejakpet (556822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
28 # 3อจ651018-011 ภัคภร + babejakpet (556825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมและแต่งผิวด้านหน้า)
29 # 3อจ651018-012 seanza777 + เกษมสันต์99 (556828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (650817-1261)
30 # 3อจ651018-013 tiwakornwong + ลูกเมืองพิชัย (556831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1406/น้ำหนักทอง 30.5 กรัม)
31 # 3อจ651018-014 บีเวียงพิงค์ + golfj (556834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
32 # 3อจ651018-015 showgun + fully (556838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
33 # 3อจ651018-016 kob2424 + pigazy (556841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
34 # 3อจ651018-101 ED946661605TH พรบูรพา + Starbucks (556785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
35 # 3อจ651018-106 ED002565155TH เหมียวบางใหญ่ + boymoo4 (556801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมุห์ขิง วัดกลาง เนื้อเงิน ปี 2468 จ.สมุทรปราการ
36 # 3อจ651018-107 ED046573402TH iamhon + ตู๋สาธุ (556804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (640728-034)(G 66%)

37 # 3อจ651018-109 ED068044530TH โจ้บารมี + ปักต้นกล้า (556808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี.. (สภาพใช้)(650923-1209)(G 62%)
38 # 3อจ651018-112 ED054331819TH pramual + เหล็กใน (556819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ651018-114 EJ332080269TH ตราชั่ง + Teerubber (556823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(600710-100)
40 # 3อจ651018-116 ED954088946TH keng_kung + เด็กเมืองชล (556829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นปาฏิหาริย์มาฆะบูชา เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1781)(641029-2021)
41 # 3อจ651018-117 ED055414174TH tagsmtd + Pukkinai1996 (556833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
42 # 3อจ651018-118 ED996956982TH หนุ่มธนบุรี + เจริญพรรุ่งเรือง (556835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2527 จ.นครปฐม
43 # 3อจ651018-119 ED971886132TH panitgang + Darksugar (556837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
44 # 3อจ651018-120 ED998174025TH Phanin + Nicharida (556840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650928-2004)
45 # 3อจ651018-122 EJ030140514TH kampanat + นกแก้ว (556857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
46 # 3อจ651018-123 EJ030140514TH walrawut + นกแก้ว (556860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อผง(เขียว) ปี 2522 จ.จันทบุรี
47 # 3อจ651018-124 EJ030140514TH somdusit + นกแก้ว (556862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
48 # 3อจ651018-125 ED955719476TH สุเรนทรชิต + ทวีสิน (556865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังพระแม่โพสพ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดเฟื้อสุธรรมสร้าง)(541008-097)
49 # 3อจ651018-126 ED006607964TH gong_40 + เดชอุบล (556867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดจุฬามณี พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
50 # 3อจ651018-129 TH01183B6HRK7B0 tuchaisuwan01 + (556873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kamthorn77
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
51 # 3อจ651018-131 SXF006300028580 Chalee + Pmark18 (556787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 54181)(G 68%)
52 # 3อจ651018-136 EJ041912571TH ต้นคุง + ขนมไทยแม่อารีย์ (556802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
53 # 3อจ651018-137 EJ041912571TH ธาวัช + ขนมไทยแม่อารีย์ (556803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิมิตร์ หลวงพ่อเปลี่ยน วัดตาลดำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี
54 # 3อจ651018-140 EJ041912571TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (556811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ651018-141 EJ041912571TH หมูฝอยใจดี + (556813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดเสด็จในกรมฯ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.ชุมพร

56 # 3อจ651018-142 822620006810 ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + หนุมานเดินดิน (556814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
57 # 3อจ651018-145 EJ041916635TH chay7 + บอสตัน (556824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง)
58 # 3อจ651018-147 EJ041916635TH Maximax + บอสตัน (556830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ651018-151 SXF363300000936 sudarat_P + สมาร์ทพระแท้ (556847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ651018-152 ED042578395TH confirmed + Skyblue (556849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ651018-154 BBUA000223003ME กิ่วกระ + chan082 (556853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
62 # 3อจ651019-103 ED962679525TH guanger + วุฒินันท์ (556916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 15.5 กรัม)(G 90%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 20 ต.ค. 2565 - 08:41 น.] #85266 (17/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651001-018 ED918057708TH rungroj (554841) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ651004-017 TH011839E9A45B0 ChinThanakit (555153) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 1อจ651004-020 ED969109695TH Teehatyai (555128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ651005-002 DONM0001778082N ลุงปิ่นเริน21 (555307) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
5 # 1อจ651006-012 EJ466596301TH Sawadee9 (555414) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
6 # 1อจ651007-007 ED052051802TH Wanlop (555628) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ651007-020 EH450162435TH อี๊ดเมืองเลย (555647) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 1อจ651007-027 ED916362951TH สิทธิชัย (555601) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ651008-008 NGWW000224443L3 Aum2543 (555754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ651008-021 ED979685454TH pound2007 (555753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ651010-009 EH189034059TH เมิส_เพชรบูรณ์ (555900) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ651010-010 EH189034059TH เมิส_เพชรบูรณ์ (555904) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ651010-011 EH189034059TH เมิส_เพชรบูรณ์ (555906) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ651010-013 PYP095900000524 assawin (555902) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
15 # 1อจ651010-020 831209370876 LIM2512 (555907) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ651010-022 SCSR000144319CC มีดีพระเครื่อง (555908) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ651010-023 ED060203694TH ป๋ามอส (555910) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ651010-030 ED868984344TH maii_amulet (555821) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ651011-016 ED951697829TH กล่องแก้ว (556068) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
20 # 1อจ651012-022 RPRB000093843 suttisak (556172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ651012-023 ED965535154TH puttakun666 (556174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ651013-004 OB037366296TH ไทรปัณ (556376) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
23 # 1อจ651013-015 BTKH000212120PL raydy (556358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ651014-001 EJ388225004TH plankton (556499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ651014-002 82261486921 adisak197 (556502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ651014-003 EJ030139958TH นกแก้ว (556503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ651014-006 ED927083754TH welding24 (556505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ651014-010 ED993576747TH ศัทธาบารมี (556512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ651014-011 ED948957342TH สรานนท (556408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ651014-012 ED846288347TH ต้นอุทยาน (556410) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ651014-013 ED047662744TH keattisak (556414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ651014-015 TH01183AU16K7B0 ThanaphatBoonrueng (556494) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ651014-016 TH01183AU16K7BO ThanaphatBoonrueng (556420) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ651014-017 822613793256 ทวนทองสุภาบุญ (556423) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

35 # 1อจ651014-020 ED922253363TH insolence (556430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ651014-021 ED080012362TH ตาลอินดี้ (556465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ651014-022 ED038354949TH tommeng (556467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ651014-023 ED982254984TH dargon (556469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ651015-001 822616816895 ibas7723 (556592) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ651015-003 ED059833463TH oneeman (556615) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
41 # 1อจ651015-004 ED046177485TH หนุมานเชิญธง (556599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
42 # 1อจ651015-009 ED047006743TH tongjoy (556604) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 1อจ651015-012 ED754897143TH mahachon (556564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650928-021 ริณดา (554493) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ651006-003 Frodojack007 (555532) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ651006-004 romsai (555535) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ651007-004 Buncha (555636) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ651008-019 chanapai (555766) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ651008-020 ลูกระยอง (555769) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ651008-021 ลูกระยอง (555770) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ651008-022 ลูกระยอง (555772) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ651014-001 suchat-01 (556488) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ651014-002 chanram (556476) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ651014-003 chanram (556479) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ651014-004 Taenoi (556483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ651014-005 KhomBangkok (556487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ651015-002 hijacker (556607) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ651015-004 ถนัดซ้าย08 (556580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ651015-009 BENURBAN (556583) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ651015-012 nuttakrit (556594) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ651017-002 tongjoy (556772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ651017-016 patchara (556773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ651018-005 TANSON65 (556844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ651018-015 penggo (556850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 2อจ651018-020 การันตีพระ (556790) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ651018-021 การันตีพระ (556792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ651018-022 การันตีพระ (556795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651008-130 TDZ22467488 toong + เชน3536 (555702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพืข้างรัศมี จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
2 # 3อจ651010-104 EJ475087806TH พระสมุทร22 + นัฐสันต์ (555830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดปรกเจริญ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี
3 # 3อจ651010-158 ED066100477TH ทรัพย์กำเนิด + bantam (555822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(621217-009)
4 # 3อจ651011-152 ED965763810TH Watermelon + (555926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
5 # 3อจ651011-159 ED057017618TH jirapach + nickkabin (555963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาตรามหาเดช วัดอินทาราม จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 491) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ651012-136 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (556177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183AKB8414B0 อ้อมกอดพุทธคุณ
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้และแต่งผิว)(520731-152)(G 61%)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้
7 # 3อจ651012-146 EJ389686974TH Bobbie + hattori (556227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี(G 79%)
8 # 3อจ651013-107 EJ041911562TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (556329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
9 # 3อจ651013-139 822613413145 numchoke2597 + โก๋โรจน์ (556346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย/หมายเลข 5206)
10 # 3อจ651013-149 ED042057037TH warning + บ้านสวน22 (556380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
11 # 3อจ651013-159 BBB30001556199U กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (556347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Pondnineteen
รูปเหมือนเจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ651014-102 ED036548235TH tiseng + Maxkro (556406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อผง จ.สิงห์บุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ651014-110 EJ177202537TH Wachara326 + เมืองสมุทร (556424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ รุ่นเทวสถิตย์ เนื้อสำริด ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ651014-116 ED006607244TH anut_rung + เดชอุบล (556448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก
15 # 3อจ651014-160 ED058093916TH six_cm + jj2424 (556445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (640529-270)
16 # 3อจ651014-161 ED058093916TH six_cm + jj2424 (556463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (640529-271)
17 # 3อจ651015-004 แขกกำแพง + มังกรพัดถิ่น (556593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เสมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 70%)
18 # 3อจ651015-108 EJ041911837TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (556546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 973)
19 # 3อจ651015-118 EJ041908055TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + ซูโม่ (556545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
20 # 3อจ651015-120 EJ041908055TH Inawang + ซูโม่ (556554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรอด วัดคลองเขื่อน เนื้อเงิน ปี 2482 จ.ฉะเชิงเทรา
21 # 3อจ651017-002 เงินทองพระเครื่อง + nunthawat (556654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ651017-003 Teerasak01 + เรโกะจัง (556658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 295115) (สภาพทำความสะอาดผิว)(S 93%)
23 # 3อจ651017-004 เมืองช้าง + jessepre (556662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระทวาราวดี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (521112-269)(G 75%)
24 # 3อจ651017-005 wiwat3 + prasit_tj (556667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
25 # 3อจ651017-008 ซีดานราชาเหรียญ + (556686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มังกรพัดถิ่น
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
26 # 3อจ651017-011 บอยพระเครื่อง + หวังลี่ (556617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงหลังลิ่ม วัดช้างล้อม เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
27 # 3อจ651017-013 ppeekun + Big999 (556623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพแต่งผิว)
28 # 3อจ651017-014 พระราม9 + robert62 (556626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560329-183)
29 # 3อจ651017-015 seanza777 + เก๋นครนายก (556628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด(หลัง ๗ หางกระรอก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ651017-016 seanza777 + เก๋นครนายก (556631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด(นิยม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ651017-017 ทิศเหนือ + ดิอาโบล (556634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดอัปสรสวรรค์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651007-3013)
32 # 3อจ651017-018 tanint + แฮปรามคำแหง (556637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (651007-3011)(G 82%)
33 # 3อจ651017-019 puriwaj + แฮปรามคำแหง (556640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
34 # 3อจ651017-021 Jirawat1986 + (556619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีพระเครื่อง9
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(651007-2001)
35 # 3อจ651017-023 เก้าออโต้ + becham (556625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 11622)
36 # 3อจ651017-024 chai99 + becham (556629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
37 # 3อจ651017-025 kengpo + becham (556632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ651017-026 ม่วงทองพระ + Doitung (556636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 85%)
39 # 3อจ651017-027 hemman + Bankkc (556639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสรงน้ำเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 549) (สภาพสวย)(G 80%)
40 # 3อจ651017-028 สังกัจจายน์ + แมวปลาทอง (556643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดต้นหนุน เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
41 # 3อจ651017-029 sucheewa + seelek111 (556646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ651017-032 Mai2008 + เต๋าเด็กกาญ (556621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
43 # 3อจ651017-034 แทนพระคุณ + เต๋าเด็กกาญ (556627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
44 # 3อจ651017-102 ED932476780TH SHADOW + tuchaisuwan01 (556660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่)
45 # 3อจ651017-103 BW820001779757B อุ๊อุ๊อุ๊ + ketanirut (556664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรปราการ
46 # 3อจ651017-104 EJ041908546TH ขาล-เสือ + ซูโม่ (556668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
47 # 3อจ651017-106 EJ041908546TH Gbidding + ซูโม่ (556675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
48 # 3อจ651017-107 EJ041908546TH chintech + ซูโม่ (556677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 81%)
49 # 3อจ651017-110 EJ041908546TH keng_kung + ซูโม่ (556685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
50 # 3อจ651017-111 822618267251 pramual + ibas7723 (556647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ651017-112 ED908567499TH Nongboom + pop8899 (556653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
52 # 3อจ651017-113 ED908567499TH ทิศเหนือ + pop8899 (556656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ651017-115 ED051669196TH jeen6702 + pun027 (556663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ651017-116 ED051669196TH peudminburi + pun027 (556666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พระประธานหลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด 3 ดอก)(651006-1045)
55 # 3อจ651017-117 TM21000090567WN Weerawat0310 + (556671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นที่ระลึกวันกู้เอกราชครบ 200 ปี เนื้อเงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ651017-118 ED083901265TH kttk2006 + THAI-PRA (556680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
57 # 3อจ651017-119 EJ030140559TH tpoly + นกแก้ว (556683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์คะแนน เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 4.1 กรัม)
58 # 3อจ651017-120 EJ030140559TH warning + นกแก้ว (556687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
59 # 3อจ651017-121 tanint + นกแก้ว (556697) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
60 # 3อจ651017-122 EJ030140559TH แม้วจอมเทียน + นกแก้ว (556700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.2 กรัม)
61 # 3อจ651017-123 EJ030140559TH อรทัย960 + นกแก้ว (556703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างเจดีย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ651017-124 EJ030140559TH puriwaj + นกแก้ว (556706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ651017-125 EJ030140559TH numchoke2597 + นกแก้ว (556708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ651017-126 EJ030140559TH แม้วจอมเทียน + นกแก้ว (556711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.2 กรัม)
65 # 3อจ651017-127 EJ030140559TH p_did + นกแก้ว (556715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5378)
66 # 3อจ651017-128 EJ030140559TH Inawang + นกแก้ว (556719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ราชบุรี
67 # 3อจ651017-129 EJ030140559TH Tar_MDU35 + นกแก้ว (556722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
68 # 3อจ651017-130 EJ041905995TH อรทัย960 + ข้าวต้มพิศมัย (556728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
69 # 3อจ651017-131 EJ030137413TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (556630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นกแก้ว
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลังผด( ๗ หางสั้น) เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
70 # 3อจ651017-132 EJ030137413TH ChartKT + นกแก้ว (556633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพขัดผิว)
71 # 3อจ651017-133 EJ030137413TH bantam + นกแก้ว (556635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์
72 # 3อจ651017-134 EJ030137413TH เอกภูซาง + นกแก้ว (556638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
73 # 3อจ651017-135 EJ030137413TH keng_kung + นกแก้ว (556641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
74 # 3อจ651017-136 EJ030137413TH naenaldo + นกแก้ว (556642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
75 # 3อจ651017-137 EJ030137413TH พิชัย999 + นกแก้ว (556645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง)
76 # 3อจ651017-138 EJ030137413TH nuch2545 + นกแก้ว (556648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
77 # 3อจ651017-139 ED071712242TH พงษ์บู๋ + kaoaotzaa (556650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ651017-140 EX558785592TH junn353 + pwongphu (556652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ651017-141 ED044472370TH โจ้บารมี + พระราม9 (556691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (650704-2170)(G 78%)
80 # 3อจ651017-142 ED044472370TH Tar_MDU35 + พระราม9 (556695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นหนู เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (650617-2152)
81 # 3อจ651017-143 ED036560700TH chay7 + Maxkro (556698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ขัดสมาธิเพชร เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ651017-144 ED044690074TH Puttawat + MIXMUK (556701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(G 63%)
83 # 3อจ651017-145 ED075181690TH pramual + BankHiWay (556705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ651017-146 EJ041912188TH lovehunterlove27 + (556707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
85 # 3อจ651017-147 EJ041912188TH wongthep + (556709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ651017-148 EJ041912188TH วิเศษชัยชาญ + (556712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
87 # 3อจ651017-149 EJ041912188TH chuanchai2505 + (556714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4968)
88 # 3อจ651017-150 EJ041912188TH Kampanat13 + (556717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี
89 # 3อจ651017-151 EJ041912188TH tanint + ขนมไทยแม่อารีย์ (556689) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่น 50 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อทองคำ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่น 50 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อเงิน ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่น 50 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
90 # 3อจ651017-152 EJ041912188TH kai_kaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (556693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง
91 # 3อจ651017-153 EJ041912188TH บุญพา + ขนมไทยแม่อารีย์ (556696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ651017-154 ED036560727TH chay7 + Maxkro (556699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
93 # 3อจ651017-155 pramual + ซุยคิขิง (556702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MNKP000179085WP
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ651017-156 ED072250008TH Intra103 + คูณสตางค์ (556704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.ปราจีนบุรี
95 # 3อจ651017-157 ED964451118TH pramual + tontatto (556716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ651017-158 ED964451118TH pramual + tontatto (556720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ651017-159 ED061553087TH Eric_Chen + boonsatit (556724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
98 # 3อจ651017-160 ED972225348TH pramual + เซียนพละ (556729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (650930-2151)
99 # 3อจ651017-162 ED920041468TH ChonChob + jabee (556738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรวิหาร พิมพ์อกนูน เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
100 # 3อจ651017-163 ED920041468TH panupong30 + jabee (556740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
101 # 3อจ651017-165 ED044680267TH pramual + manop2557 (556749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
102 # 3อจ651017-166 ED051669205TH san_sap99 + pun027 (556752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดนิ้วหัวแม่มือซ้าย)
103 # 3อจ651017-168 ED055320199TH ICT500 + Thanapong36 (556756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
104 # 3อจ651017-169 ED954016754TH Tarkkyp + เด็กเมืองชล (556759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นครปฐม
105 # 3อจ651017-170 822616820712 abc2519 + ibas7723 (556761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)
106 # 3อจ651017-171 822616499946 kiatjinda + naibee (556657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดซำป่างาม รุ่น 90 เนื้อเงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา (S 48%)
107 # 3อจ651017-174 PYL2000188883AV midori + jack_edit (556669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
108 # 3อจ651017-175 ED0993593881TH soontorn2014 + (556673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 เนื้อนวโลหะผิวเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 82)
109 # 3อจ651017-176 RMCB00020772YC pattarakorn + ปอ-ปอ (556676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ตราด (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)

110 # 3อจ651017-177 ED078930295TH หิมาลัย + แอ๊ดป่าซาง (556678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเชียงแสนเดี่ยว พิมพ์สมาธิ เนื้อว่าน จ.เชียงราย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้พิมพ์นี้
111 # 3อจ651017-178 ED908264025TH loongmike + onntiwang (556681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ วัดบรมนิวาสฯ พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพลงรักทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
112 # 3อจ651017-182 ED064027876TH เจริญพรหม + เยียร์_แปดริ้ว (556770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
113 # 3อจ651017-183 ED922270928TH ทันบางบอน + RUAYGABPRA (556726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานแปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ651017-184 ED055414191TH JJ_Zone76 + Pukkinai1996 (556732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
115 # 3อจ651017-185 ED057447820TH พิชิตตลาดเพชร + (556735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง(G 78%)
116 # 3อจ651017-186 ED057447820TH amaging + เขยมาบตาพุด (556739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระ อา แตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพแต่งผิว)
117 # 3อจ651017-188 ED89769288TH พี่แดง + ศิรสิทธิ์88 (556748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
118 # 3อจ651017-189 ED050817446TH gwutdy + john-otto (556765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม (ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (591123-195)(G 81%)
119 # 3อจ651017-190 ED979278549TH saithip + ammoniamotion (556766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ651017-191 ED078710970TH Pok2532 + เอกฤกษ์ (556692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์จอบเล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ651018-148 RKYC000031774QA ศัทธาพระเครื่อง + (556832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
พุทธศิลป์ล้ำค่า
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.7 กรัม)(G 81%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 19 ต.ค. 2565 - 08:45 น.] #85260 (16/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650930-022 BTKH0002058454G raydy (554783) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ650930-023 ED965725079TH เล็กอมตะชลบุรี (554794) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ651001-011 ED854985971TH จุ๋มจิ๋ม (554831) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ651001-015 ED880104777TH pjanon (554837) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ651003-006 ED966316566TH หลานตาจวบ (554999) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ651003-022 ED944685269TH aircadet (555003) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ651003-029 ED932445748TH บางบาง (555008) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ651004-021 ED969109395TH Teehatyai (555155) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ651004-022 ED969109395TH Teehatyai (555156) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ651005-011 ED039102513TH witlomsak (555309) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ651005-019 EH478245276TH หนุ่ม14 (555317) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 1อจ651005-020 ED933676819TH เต๋าเด็กกาญ (555318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ651005-030 SPAW000066765EZ zitthinan (555296) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
14 # 1อจ651006-015 EJ041896383TH ขนมไทยแม่อารีย์ (555454) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ651006-019 ED904963865TH tankung (555501) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 1อจ651006-027 EB729849747TH SOMDED (555513) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ651006-046 ED960770045TH tiwakornwong (555536) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ651007-016 EJ030137206TH นกแก้ว (555626) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
19 # 1อจ651008-001 ED929486124TH เถ้าแก่เนี้ย (555741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ651010-007 ED962427694TH Thana999 (555887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ651011-005 EJ030137149TH นกแก้ว (556084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ651011-012 ED935597985TH peepop (556019) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ651011-018 ED743894375TH ริวตัง (556107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ651013-001 ED057443479TH pjanon (556293) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ651013-002 ED974166466TH nanoh2015 (556298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ651013-009 ED037961491TH sornnarai (556301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ651013-010 ED05166192TH kawin1980 (556304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ651013-013 ED873484805TH Burapha777 (556349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ651013-014 EB729872048TH MonMos (556351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ651013-016 ED053105056TH Poo1980 (556361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ651017-001 ED979295856TH ไลอ้อนเรด (556710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650831-011 ริณดา (550890) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650928-019 ริณดา (554490) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650929-023 ต่อคู้บอน (554656) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650930-015 madeowsri (554780) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ651003-011 หนูมิเตอร์ (554997) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ651004-004 Pmark18 (555126) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ651005-003 ริณดา (555277) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ651007-014 law_lux (555608) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ651008-002 แก้วอุษา (555721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ651010-009 QiciQ (555895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ651010-016 คุณชายแดง (555909) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ651011-005 Buncha (556055) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ651011-006 เฑียรบูรพา (556062) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 2อจ651011-007 numcrma (556066) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 2อจ651011-008 สยามเมืองยิ้ม (556073) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ651011-012 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (556089) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ651011-019 Charat11 (556080) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
18 # 2อจ651011-020 pairott (556069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ651013-004 ฅนบางใหญ่ (556353) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
20 # 2อจ651013-006 นรสิงห์41 (556357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ651013-007 danupo1 (556362) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ651013-012 กรรมการ (556288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ651017-001 หมูหิน3276 (556731) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
24 # 2อจ651017-011 ลูกแม่จัน (556755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
25 # 2อจ651017-014 patchara (556777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650928-126 EJ030137121TH Anuson_k + เสือสมิง (554364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 7 (แจกพ่อครัว) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
2 # 3อจ650928-188 EJ041888166TH Tatamm + ขนมไทยแม่อารีย์ (554366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)(G 70%)
3 # 3อจ651001-132 ED984501913TH tiwakornwong + เจริญลาภครับ (554824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา(G 86%)
4 # 3อจ651003-017 vorapot-p + denbike (554906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วหลังยันต์อะ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี.. (650622-1204)(G 62%)
5 # 3อจ651006-204 EJ041896247TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (555429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ธงหลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ651007-119 ED974964412TH Goodcobain + nakornyong (555632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สมุทรสงคราม(G 88%)
7 # 3อจ651008-118 TH011839SKZA0B0 หิมพานต์มุ่งงาม + suttisak (555676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ651008-140 BW82000176537H3 wanitcha + ketanirut (555727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเขาอ้อ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2508 จ.พัทลุง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ651008-152 ED0365327571TH Piyawatkrai2509 + Blackk (555667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ651010-015 comfortable13 + friendship (555874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์เปิง เนื้อผงคลุกรัก จ.ปราจีนบุรี (G 79%)
11 # 3อจ651010-017 ED055005400TH Wan123 + nack168 (555760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นฟ้าคำรณ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.พิจิตร
12 # 3อจ651010-107 ED979270196TH หลวงปู่ช้างให้ + ฅนบางใหญ่ (555835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดใหญ่ เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
13 # 3อจ651010-109 ED979270196TH poshwises + ฅนบางใหญ่ (555841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
14 # 3อจ651010-110 TH01183A04HW1B0 toopronchai + ออกัส (555843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี
15 # 3อจ651010-119 ED885158202TH โต้งราม + rada888 (555793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ651011-104 EG283160286TH greenday88 + นู๋โอปอ (555956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดทองแท่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
17 # 3อจ651011-145 EJ030137197TH parin7412 + นกแก้ว (556096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังยันต์สามนะ เนื้อผง ปี 2537 จ.ลำปาง (ฝังตะกรุดทอง 2 ดอก)(G 66%)

18 # 3อจ651012-009 HS2NAJ + jane77 (556211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 5 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
19 # 3อจ651012-128 ED806948832TH พงศ์นริศร์ + เดี่ยว999 (556142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2530 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ651012-152 ED054870495TH numchoke2597 + THAI- (556143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PRA
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
21 # 3อจ651012-153 ED054870495TH numchoke2597 + THAI- (556150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PRA
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
22 # 3อจ651013-002 มอร์เมืองทอง + kwankao (556276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อสำริด ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาดสูง 2.5 นิ้ว)
23 # 3อจ651013-103 EJ662506133TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (556318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.8 นิ้ว/สภาพใช้)
24 # 3อจ651013-130 ED042921169TH sumat + หนองซอ (556297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสุโขทัย หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.นครนายก (หน้าตัก 5 นิ้ว)
25 # 3อจ651013-131 ED002562352TH tombetong + Kjohnpat (556300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ651013-133 EB729316439TH sur_suk + สวนดอก (556307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(G 75%)
27 # 3อจ651013-143 ED777179548TH pichetfuse + sumat (556367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 75%)
28 # 3อจ651013-146 LTBK000109271X9 chatchaik007 + ลูกเนียง18 (556372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
29 # 3อจ651013-147 ED042057037TH Wirote2541 + บ้านสวน22 (556377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
30 # 3อจ651013-148 ED042057037TH kit01 + บ้านสวน22 (556379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ651013-150 ED042057037TH midori + บ้านสวน22 (556381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ651014-001 poo2515 + kvandi (556398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
33 # 3อจ651014-002 มือใหม่ตุลา2022 + workplace (556509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิติอุ)
34 # 3อจ651014-003 ผู้นำพล + สปาต้าร์ (556400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 81%)
35 # 3อจ651014-004 ขุมทรัพย์พระ + becham (556405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 13327)
36 # 3อจ651014-005 Kiatcharoen888 + (556475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีพระเครื่อง9
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นภาวนาบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2565 จ.ระยอง (หมายเลข 453)

37 # 3อจ651014-006 Kiatcharoen888 + (556477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีพระเครื่อง9
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นภาวนาบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2565 จ.ระยอง (หมายเลข 404)
38 # 3อจ651014-101 ED026507466TH Roma96 + ป๋ามอส (556404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
39 # 3อจ651014-103 ED763393245TH bongbiab + Thamma (556508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
40 # 3อจ651014-105 ED070512179TH นายชยพล + Danai33 (556407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (650909-1017)
41 # 3อจ651014-109 ED932475798TH savings + มงคลทิพย์ (556421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ651014-112 ED057060298TH Saysabre + chaintv (556436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพงษ์ภูวนาถ ค่ายจักรพงษ์สร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
43 # 3อจ651014-115 ED933325432TH ดาบพจน์ + Torhay (556446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 797)(650906-1253) (G 64%)
44 # 3อจ651014-117 ED947168198TH nopakk + น้อยหน่า (556450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ651014-118 ED072229495TH ปราถนา + ริณดา (556453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (650927-1228)
46 # 3อจ651014-119 ED072229495TH AChen + ริณดา (556455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650913-2009)
47 # 3อจ651014-120 ED072229495TH Amulet_Learning + ริณดา (556457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (650917-2044)
48 # 3อจ651014-121 TH01183ATT7R1B0 zafari + โพไร่หวาน (556392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดชนะสงคราม พิมพ์ใหญ่ จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ651014-122 ED075136395TH ธงทอง465 + aphisit (556393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเหล็ก จ.นนทบุรี
50 # 3อจ651014-124 ED043010583TH Songpol_cg + SarawutK10 (556395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพสวย) (650921-1205)(G 85%)
51 # 3อจ651014-125 ED57444236TH Amulet_Learning + (556396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nantakarn
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (650920-1402)(G 61%)
52 # 3อจ651014-127 ED952382429TH pramual + คนมีของ (556399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
53 # 3อจ651014-128 SSAK000019979WB koonmay35 + เฮง88 (556511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ651014-129 ED039414105TH numchoke2597 + (556403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ronnakorn2516
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
55 # 3อจ651014-130 ED053306971TH ศิษย์จารย์จำเนียร + yoon9 (556409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ651014-131 ED934272299TH welding24 + waves (556412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
57 # 3อจ651014-133 ED067304318TH sudarat_P + bunjerd (556417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ651014-134 SCBY00019394828 aomthai + Gamulet88 (556419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่)(G 63%)
59 # 3อจ651014-135 SXF19010051546 pramual + schan2514 (556422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ651014-136 ED006516910TH กำธรนคร + POOSIT (556425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 80%)
61 # 3อจ651014-137 ED949072152TH หม่อง + BlackHeart (556426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9611)
62 # 3อจ651014-138 TH01183ASRT39B0 อาราธนา + nattawutng (556429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(501215-116)
63 # 3อจ651014-139 822614823166 ตอปทุม + spytoon (556432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ651014-140 ED042921583TH หิมาลัย + หนองซอ (556433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.2 นิ้ว)
65 # 3อจ651014-141 ต้นคุง + Pisan35 (556460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183ATAHR7B0
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 76%)
66 # 3อจ651014-142 numchoke2597 + Pisan35 (556462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183ATAHR7B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 80%)
67 # 3อจ651014-143 Watermelon + Pisan35 (556464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011834ATAHR7B0
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 68%)
68 # 3อจ651014-144 TH01183ATOK09B0 ภัคภร + จ่าโท (556468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.ระยอง (หมายเลข 400)
69 # 3อจ651014-145 822614352873 pot13 + ratchapong (556472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ651014-146 TH01183AT5NV6B0 เซียน99 + เมืองภูผา (556474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
71 # 3อจ651014-147 822613793256 panna08 + ทวนทองสุภาบุญ (556480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่งไหล่ยก เนื้อชิน จ.ชัยนาท
72 # 3อจ651014-148 SXF0444000026067 bellic + aum6267 (556481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ651014-149 TH01183AT8J47B0 sur_suk + khak2800 (556484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
74 # 3อจ651014-150 EB681930929TH bluezone69 + (556485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Bank_Thanasak
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา

75 # 3อจ651014-151 EH248174536TH mr_teerayut + nagikung (556427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 976)
76 # 3อจ651014-153 EH971884057TH Parinya_So + Wittaya1 (556513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(571211-082)
77 # 3อจ651014-154 ED056485035TH arthur9669 + โอพุทธคุณ (556435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดปลายจมูก)
78 # 3อจ651014-156 EG967532677TH tiseng + Gthammarat (556437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(650621-1049) (G 70%)
79 # 3อจ651014-157 EW446564389TH Bobbie + เจก่ะวาย (556440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ651014-158 ED872634755TH keng_kung + วิทย์4301 (556442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600909-038)
81 # 3อจ651014-159 ED973740740TH PHLOI + Tossaporn98 (556444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย)(G 63%)
82 # 3อจ651014-163 ED875819436TH kennyhsieh + BankHiWay (556470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (580907-124)
83 # 3อจ651014-164 ED022011699TH ผู้นำพล + supaket808 (556473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่)
84 # 3อจ651014-165 ED879532169TH sanmita + kanlaya48 (556478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙)
85 # 3อจ651014-166 ลิตเติ้ลตี๋ + พ่อนะโมพระเครื่อง (556482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH011834WMC70B0
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม จ.ฉะเชิงเทรา
86 # 3อจ651014-167 TH0183AWMC70B0 Pritetw + พ่อนะโมพระเครื่อง (556486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดพุทไธศวรรย์
87 # 3อจ651014-168 EG967532133TH เหน่งบางคู้ + ลูกวังสะพุง (556489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพใช้)
88 # 3อจ651014-169 EG697532133TH pjanon + ลูกวังสะพุง (556492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
89 # 3อจ651014-170 EG967532133TH SamilaMT + ลูกวังสะพุง (556496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
90 # 3อจ651014-171 ED979295365TH wat2499 + ammoniamotion (556515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ651014-173 EG967532495TH ปราถนา + Patpat (556441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กุมารทอง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
92 # 3อจ651014-174 ED072283788TH Clastal29 + ริณดา (556516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 10760)(650927-1205)
93 # 3อจ651014-175 ED867082167TH วิบูลย์ + T_WATCHOENG (556447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก)

94 # 3อจ651014-176 EJ693469121TH Tarkkyp + sanyah (556451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
95 # 3อจ651014-177 ED049818299TH กิมเล้ง + anothaitmc46 (556454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่ว จ.ราชบุรี
96 # 3อจ651014-178 ED964450815TH pra_today + lulytoon (556456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (650908-1249)
97 # 3อจ651014-179 ED064424909TH pramual + Aomzd (556459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
98 # 3อจ651014-180 EH189032588TH midori + เมิส_เพชรบูรณ์ (556461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ651014-182 ED055424344TH Charity + sanopporn (556493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
100 # 3อจ651014-184 ED058084928TH เมืองช้าง + chanchim (556498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ651014-185 ED049818308TH กิมเล้ง + anuruknavy44 (556500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ราชบุรี
102 # 3อจ651015-002 Kengproget + Rambo_thai (556589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองสมบัติ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อผงปิดทอง ปี 2546 จ.นครปฐม (หน้าตัก 4 นิ้ว)
103 # 3อจ651015-003 โจ้บารมี + มังกรพัดถิ่น (556591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
104 # 3อจ651015-005 เหน่งบางคู้ + เด็กท่าพระ (556595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
105 # 3อจ651015-006 บารมีธรรม + microsoft (556598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
106 # 3อจ651015-102 เจี๊ยบเพชรบูรณ์ + Arunlert69 (556522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183AWEH78B0
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพล้างผิว)
107 # 3อจ651015-103 ED067218101TH ธนกฤตพระเครื่อง + (556526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สนบางกรวย
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
108 # 3อจ651015-105 PYP019800003614 JackBrown + kungkung1 (556533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ651015-106 EJ041911837TH Giant415 + ขนมไทยแม่อารีย์ (556537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
110 # 3อจ651015-107 EJ041911837TH Giant415 + ขนมไทยแม่อารีย์ (556542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
111 # 3อจ651015-109 EJ041911837TH p_did + ขนมไทยแม่อารีย์ (556548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กลมเล็กหลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
112 # 3อจ651015-110 EJ041911837TH โจ้ณอโยธยา + (556551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

113 # 3อจ651015-111 EJ041911837TH ตอปทุม + ขนมไทยแม่อารีย์ (556520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ651015-112 EJ041911837TH gammag + ขนมไทยแม่อารีย์ (556525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ(G 87%)
115 # 3อจ651015-113 EJ041911837TH warning + ขนมไทยแม่อารีย์ (556529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพันธุ์ วัดจุมพล เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ขอนแก่น
116 # 3อจ651015-114 TWCR00019062726 pondpra + วิชชุกรณ์ (556612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2560 จ.ลพบุรี (หมายเลข 1576/สภาพสวย)
117 # 3อจ651015-115 ED050913076TH panja + tranger (556530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (520813-033)
118 # 3อจ651015-116 TH01183AVRZA5B0 pandp + pieronut (556536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุกระต่ายแกลบ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
119 # 3อจ651015-117 EJ011908055TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + ซูโม่ (556541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
120 # 3อจ651015-119 EJ041908055TH Saysabre + ซูโม่ (556549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ปราจีนบุรี
121 # 3อจ651015-121 EJ041908055TH taat_007 + ซูโม่ (556521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
122 # 3อจ651015-122 TH01183AW7UJ1B0 nung100 + จ็อบพระเครื่อง (556524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)
123 # 3อจ651015-123 BMOD000099453V8 Tammy + หูบิน (556527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดขากระดก เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
124 # 3อจ651015-124 BBN50002181165Q kennyhsieh + bboypm (556532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ651015-125 ED044294918TH พิชิตตลาดเพชร + เสรีไทย (556535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650524-1022)
126 # 3อจ651015-126 ED725097582TH ปิดตา + rungroar (556539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3690)(G 63%)
127 # 3อจ651015-127 BANA000126467BZ pukkakub + ฐานแซม (556543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(620926-226)
128 # 3อจ651015-128 ED070308345TH walrawut + kook582 (556544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ใบสาเกใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.จันทบุรี
129 # 3อจ651015-129 LTP010700001267 pramual + เต๋อคูทราย (556550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
130 # 3อจ651015-130 LTP010700001267 pramual + เต๋อคูทราย (556553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
131 # 3อจ651015-131 TH01183AVCXB9B0 pramual + Tumkung (556523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

132 # 3อจ651015-132 TH01183AXGR71B0 komwoke + Watchara_Kp (556528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมใบหน้าและฐาน)(G 69%)
133 # 3อจ651015-133 EH786709867TH Pooma1 + แจ็คเชียงดาว007 (556614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
134 # 3อจ651015-134 SCBY000194139H7 Giant415 + พ่อมาเฟีย (556534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 62%)
135 # 3อจ651015-135 PMCB000120591XR not443 + ปอ-ปอ (556538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อนาก ปี 2553 จ.ตราด
136 # 3อจ651015-136 ED075707455TH adisak197 + kandapmy (556540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเก๋งจีน เนื้อตะกั่วปิดทอง จ.ระยอง
137 # 3อจ651015-137 mintmax + ChorChaya (556613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
138 # 3อจ651015-138 ED925587051TH เมืองช้าง + tanandorn555 (556547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี
139 # 3อจ651015-139 ED925587051TH BUNGZA + tanandorn555 (556552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด ว้ดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
140 # 3อจ651015-140 ED925587051TH doramon2345 + (556555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tanandorn555
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
141 # 3อจ651015-141 ED925587051TH doramon2345 + (556556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tanandorn555
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2533 จ.สมุทรสาคร
142 # 3อจ651015-142 ED925587051TH new999 + tanandorn555 (556559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดศอกซ้าย)
143 # 3อจ651015-143 ED925587051TH chonlasid + tanandorn555 (556563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 61xxx)
144 # 3อจ651015-144 ED925587051TH mahachon + tanandorn555 (556566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข กรอบทอง(G 65%)
145 # 3อจ651015-146 RRTM000086669PX Nongboom + แก้วหลังวิก (556574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 78%)
146 # 3อจ651015-147 kittipolduang + RAK_PT (556579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (611211-011)
147 # 3อจ651015-149 TH01183AZW611B0 pramual + วิบูลย์ (556585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
148 # 3อจ651015-151 BW82000177976VJ zafari + ketanirut (556557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอ วัดหางน้ำ รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครสวรรค์
149 # 3อจ651015-154 ED965615935TH ตราชั่ง + Nazzty (556567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพแต่งผิว)
150 # 3อจ651015-155 RL364934573TH tantin + ARNON (556572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)

151 # 3อจ651015-157 ED047324640TH ksomchai + หมากคาย (556578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
152 # 3อจ651015-158 ED056907414TH suteesom + กวงยะลา (556581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (650922-1150)
153 # 3อจ651015-159 KBPNB00007829MB Darksugar + ppp_batwc (556584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 80%)
154 # 3อจ651015-161 RLOP000116960PR บรีสพระช่วย + KANC3 (556558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร
155 # 3อจ651015-163 ED962689823TH ผู้นำพล + ขวัญแก้วจันทบูรณ์ (556565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ยืนหลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี (สภาพสวย)
156 # 3อจ651015-164 ED083510715TH pramual + Skyblue (556569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
157 # 3อจ651015-165 ED083510715TH pot13 + Skyblue (556573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
158 # 3อจ651015-166 ED954321966TH midori + seranee (556576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
159 # 3อจ651017-031 พระสมุทร22 + artpakkrang (556618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ก้ามปู (น้ำหนัก 5 กรัม)(G 71%)
160 # 3อจ651017-173 ED083320760TH เชษฐประตูผี + วุฒินันท์ (556665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหนบทอง (น้ำหนัก 4.7 กรัม)(G 71%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 18 ต.ค. 2565 - 08:39 น.] #85232 (15/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651003-024 RTSA0002545226C marut_toon (555002) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ651003-025 EJ038182930TH นกแก้ว (555004) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
3 # 1อจ651004-008 ED947431127TH natvjit (555081) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ651004-011 EJ623013689TH mumu99 (555112) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 1อจ651004-016 ED925451439TH toong (555137) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 1อจ651006-002 ED056001320TH Darkaun (555480) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ651006-013 ED992275768TH อุกฤช (555491) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ651006-022 ED797438414TH ARNON (555506) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ651006-025 TH011839RXBD6B0 ThanaphatBoonrueng (555533) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ651006-028 ED032890802TH องอาจ (555520) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ651006-029 ED001303285TH บุญสนองเลย (555449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ651006-032 ED962545767TH tongjoy (555524) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ651006-033 EJ041896247TH ขนมไทยแม่อารีย์ (555534) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ651006-047 ED934443869TH FIREWALL (555539) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ651007-014 TH01183A1KJU7B0 pimthong (555640) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ651007-017 ED759242995TH เหยินน้อยโคราช (555641) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
17 # 1อจ651007-018 ED997038880TH Tzsamsak (555642) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ651007-019 ED934439780TH Bassociety (555644) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
19 # 1อจ651007-022 ED929478216TH ระเบียบ (555653) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ651007-023 ED960771377TH tiwakornwong (555654) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
21 # 1อจ651008-004 ED960770031TH tiwakornwong (555775) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ651008-006 ED951678541TH ศิษย์ท่านขุน (555759) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ651008-007 ED902796697TH Wanlop (555763) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 1อจ651008-010 ED990857292TH sanpol (555768) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ651008-012 822600719323 benzy (555771) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 1อจ651008-013 EB686445181TH seranee (555774) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ651008-017 EG911611538TH NP_PRATHAI (555773) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ651010-001 ED960771385TH tiwakornwong (555782) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ651010-002 ED979270196TH ฅนบางใหญ่ (555785) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ651010-017 EB729288256TH เจริญลาภครับ (555792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ651010-024 ED966349255TH หลานตาจวบ (555807) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ651010-029 EG266597200TH หนุ่ม14 (555813) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ651011-002 ED977176140TH Tawee888 (556082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ651011-009 ED037227555TH มาริโอ (556086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ651012-011 ED057426008TH เขยมาบตาพุด (556188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ651015-008 tongjoy (556518) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651005-001 ริณดา (555263) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ651005-002 ริณดา (555269) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ651005-004 ริณดา (555284) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ651005-005 ริณดา (555293) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ651005-006 ริณดา (555298) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 2อจ651005-011 TEE_INTER (555302) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 2อจ651006-009 calibre36 (555540) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ651007-005 Buncha (555627) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ651007-009 ชัยปราการ (555634) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ651007-011 banana (555638) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ651010-002 banana (555896) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
12 # 2อจ651010-006 kttk2006 (555858) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
13 # 2อจ651010-007 pitchayuit (555899) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ651011-017 Pond27 (556061) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ651006-014 EJ662505875TH deeclub + ขนมกรุบ (556616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ651011-193 EJ030137356TH keng_kung + เสือสมิง (555980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
3 # 3อจ651011-212 ED974968405TH กิมเล้ง + towerboy (556017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
4 # 3อจ651012-102 ED954442655TH chai99 + ปลื้มอนันต์ (556122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ651012-107 ED758085255TH deeclub + TheIronMan (556137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์กวักเงินกวักทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผ้า ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ขนาด 13X10 นิ้ว)
6 # 3อจ651012-110 ED957231893TH ชานนทร์ + mchutith (556146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)
7 # 3อจ651012-118 EJ030137299TH keng_kung + นกแก้ว (556119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
8 # 3อจ651012-164 ED060744479TH PBnew + องอาจ (556157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สีห์ วัดสะแก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ651013-004 ปอวีร์ + aomm35 (556279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (650610-3008)(G 82%)
10 # 3อจ651013-121 EJ041911562TH Thanapol_25 + (556278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
11 # 3อจ651013-123 EJ041911562TH Saysabre + ขนมไทยแม่อารีย์ (556281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
12 # 3อจ651013-124 EJ041911562TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (556283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 22 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
13 # 3อจ651013-126 EJ041911562TH เสนาะ53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (556287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
14 # 3อจ651013-145 TH01183AN0F81B0 Notestudio + watwansa (556390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงิน ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 60411)
15 # 3อจ651013-168 ED009135115TH หยกเมืองเพรียว + golflampang (556330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 26150)(G 66%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 17 ต.ค. 2565 - 08:37 น.] #85227 (14/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650917-005 ED958710215TH ต้อมตราโล่ (553112) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650928-004 ED969607320TH บอยพระเครื่อง (554472) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650930-019 ED966590055TH เจ้าชายสีหมอก (554772) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ651003-004 822588987732 richmanshop789 (554996) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ651003-021 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (555000) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
6 # 1อจ651003-026 EJ030137095TH นกแก้ว (555006) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ651003-030 SKTS000041023Q5 พ่อนะโมพระเครื่อง (555009) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 1อจ651004-001 ED961346889TH สนบางกรวย (555143) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ651004-003 ED928962198TH tiwakornwong (555141) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ651004-005 ED039824065TH เบญจพระเครื่อง (555146) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ651004-009 EJ623013689TH mumu99 (555095) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ651004-010 EJ623013689TH mumu99 (555104) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ651004-025 ED979229415TH maii_amulet (555151) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ651005-004 ED957974247TH ป๋ามอส (555310) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ651005-005 ED972367505TH ประสาน (555274) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ651005-009 KBSPN00020804G7 kpuud (555327) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ651005-012 ED683771567TH คอปแมน (555312) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ651005-018 TH011839PJ1A4B0 เฟื่องฟ้า (555281) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ651005-022 ED950636205TH doramon2345 (555287) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ651005-033 ED951158824TH NAN777 (555299) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ651005-037 ED749572820TH พิมพ์พิมล (555301) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
22 # 1อจ651006-004 ED849375544TH อ๊อดจ้า (555432) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ651006-017 TH011839W2GK5B0 preaw29 (555466) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ651006-021 ED849374420TH คเวสโก (555433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ651008-002 822602693920 chatcheor (555746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ651008-005 ED970893083TH Father (555752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ651008-020 ED989923428TH Thanapong36 (555764) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ651010-003 PPT000164868XU ผมชื่อเสือ (555878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ651010-006 ED040114955TH ferluci (555898) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
30 # 1อจ651010-012 PYP095900000524 assawin (555901) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
31 # 1อจ651010-015 EJ013566664TH sai-9ton (555905) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ651010-021 831209370876 LIM2512 (555844) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ651011-003 ED873688168TH ขุนอิน (556083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ651011-008 EB729814955TH Pisan35 (556085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ651011-013 TH01183AC3C84B0 Reindeer_kwang (556025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ651011-017 ACSM000161832H4 floi456 (556035) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ651011-019 TH011839PC8T8B0 Thanita2524 (556040) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
38 # 1อจ651011-020 ED749575375TH พิมพ์พิมล (556051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ651011-021 ED046539936TH pjanon (556072) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ651011-022 ED927065455TH พระราม9 (556075) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
41 # 1อจ651011-023 ED056470433TH boon2469 (556078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ651011-025 EH747178610TH AChen (556081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ651011-026 EG654514699TH ponrit (556079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ651012-001 ED0000245842TH armyboy23 (556233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ651012-003 ED899298947TH Poompoommi (556239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ651012-007 ED940023857TH TYAKONE (556252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
47 # 1อจ651012-008 BCSD00016437055 มีดีพระเครื่อง (556197) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
48 # 1อจ651012-009 ED067920685TH pound2007 (556255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ651012-012 ED072004877TH เก๋งกาฬสินธุ์ (556192) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ651012-013 ED068021953TH คุณศิระ (556195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
51 # 1อจ651012-014 ED056419093TH so-so (556207) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
52 # 1อจ651012-015 ED945605267TH civilwork (556199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
53 # 1อจ651012-019 ED967708833TH เก่งลำปาง (556201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ651012-020 ED986907324TH tomkovic (556208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ651012-021 6812203505473 พจ_ลาดพร้าว (556169) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
56 # 1อจ651012-024 ED057426538TH Chaiyoyo (556176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
57 # 1อจ651012-025 EB681916927TH ปราถนา (556179) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
58 # 1อจ651012-027 EJ030137342TH นกแก้ว (556185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650907-014 ริณดา (551698) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ650921-008 ริณดา (553580) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650928-020 ริณดา (554491) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650929-006 hanhaniiz (554618) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650929-007 hanhaniiz (554626) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ650929-009 hanhaniiz (554640) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650929-010 hanhaniiz (554644) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650930-001 หนุ่มธนบุรี (554762) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ650930-005 midori (554771) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ651003-002 Earthquake (554991) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ651004-001 สิทสามเสน (555117) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 2อจ651004-007 EKACHAI (555132) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ651004-013 misterpou (555139) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ651004-014 nengdkny (555144) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ651006-006 Siamclassic (555421) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ651008-010 Kungfujay (555736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ651008-017 chanapai (555765) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ651008-018 chanapai (555767) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ651010-003 wat_khongbin (555883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ651010-005 kttk2006 (555857) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 2อจ651010-015 midori (555861) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 2อจ651011-002 นครเมืองเก่า (556101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ651011-003 ประศาสน์ (556008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ651011-015 สถาศิลป์ (556056) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 2อจ651011-018 likeit (556065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ651012-018 SamilaMT (556171) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ651012-027 ชลชินเขต (556175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ651013-011 ฐากรณิศาพัส (556369) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
29 # 2อจ651014-009 การันตีพระ (556401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ651014-010 การันตีพระ (556402) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
31 # 2อจ651014-011 Wittaya1 (556517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650929-171 EJ038179079TH doramon2345 + นกแก้ว (554588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
2 # 3อจ650930-109 EN865995904TH doramon2345 + dachyong (554688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ650930-172 RERW0000775325T joeenok + sanopporn (554725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ651001-005 vpong + JASMIN (554809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 76%)
5 # 3อจ651004-109 ED973273398TH จิ้งจกมหาเสน่ห์ + Agnostic (555099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ราหูหลวงพ่อจืด วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม เนื้อกะลา จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ651004-136 ED935873502TH Bobbie + เพิ่มพูนศิลป์ (555092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี
7 # 3อจ651005-102 ED973162057TH pramual + kingcrow (555174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ651005-122 TH011839F3U12B0 mawinroch + sanz9797 (555205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นยกช่อฟ้าฯ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดอัมพวาสร้าง)
9 # 3อจ651005-177 EJ041893603TH natapoln + ข้าวต้มพิศมัย (555252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ651006-116 (555460) ย้ายข้อมูลไปที่ 3อจ651006-014

11 # 3อจ651006-136 EJ041891390TH taat_007 + ฮุนได (555544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อชุบทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
12 # 3อจ651006-183 EJ041896247TH tiwakornwong + (555402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่น ๙ หน้ามหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 50)
13 # 3อจ651006-187 EJ041896247TH bksura14 + ขนมไทยแม่อารีย์ (555413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาเคลือบเรซิน ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ651006-225 EJ041900423TH juipeter + ซูโม่ (555462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
15 # 3อจ651007-121 ED032893106TH Maya12 + องอาจ (555576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.น่าน
16 # 3อจ651007-135 EH747165545TH TEE_INTER + oudood (555562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.สงขลา
17 # 3อจ651008-160 ED036532712TH Chatchaijew + Blackk (555687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) (ฝังหนุมานกะไหล่ทองและฝังตะกรุด) (สภาพทาบรอนซ์ทองใหม่)

18 # 3อจ651008-162 EJ038348002TH phot87616 + รถถังพระบ้าน (555733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อชุบทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
19 # 3อจ651008-165 ED979270182TH tekapol + Semaeieiok (555738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สองสะดือ เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ651010-106 ED979270196TH poshwises + ฅนบางใหญ่ (555831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบแขนกาง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
21 # 3อจ651010-115 ED005948613TH pramual + แปะยุ้ย (555784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์จัมโบ้หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
22 # 3อจ651010-150 EJ030137237TH เจริญพรหม + นกแก้ว (555894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อหินแกะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 68%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ651010-169 ED780861297TH keng_kung + เอ๋หลังเซ็น (555853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
24 # 3อจ651011-002 nop168 + ekkasit (555917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2536 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (แช่น้ำมนต์) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ651011-111 EJ041907041TH เพิ่มศักดิ์ + ซูโม่ (555973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเฒ่า วัดค้างคาว เนื้อผง จ.ชัยนาท
26 # 3อจ651011-127 ED067503614TH nop168 + NAN777 (556030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผงขาว ปี 2536 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ฝังตะกรุดเงิน) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ651011-148 EJ030137197TH keng_kung + นกแก้ว (555945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นสร้างหอฉัน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชุมพร
28 # 3อจ651011-165 ED054314461TH เรย์2550 + เหล็กใน (555940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.นครปฐม (วัดไทยาวาสสร้าง)(G 87%)
29 # 3อจ651011-181 KBSNB00000241A8 pucca88 + gunner (556102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
30 # 3อจ651011-195 EJ030137356TH หนุ่มโรงสี + เสือสมิง (555985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ651011-205 EJ030137356TH นกจิ๊บ + เสือสมิง (555982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมส่วนบน)
32 # 3อจ651012-006 PBnew + SamilaMT (556204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ651012-007 ake2512 + SamilaMT (556206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดใหม่อัมพร พิมพ์หลังเตารีดหัวมน ปี 2506 จ.นครราชสีมา
34 # 3อจ651012-119 EJ030137299TH กิมเล้ง + นกแก้ว (556121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดป่า เนื้อผง(เหลือง) ปี 2515 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อแดง ปลุกเสก)
35 # 3อจ651012-126 ED049826803TH modjoy19 + mixsick150 (556265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
36 # 3อจ651012-137 ED042038395TH tuszaa + jonakhon (556181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)

37 # 3อจ651012-140 ED831098491TH ChartKT + gump16 (556193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
38 # 3อจ651012-143 ED049622297TH pound2007 + auu2520 (556221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
39 # 3อจ651012-145 TH01183AJBQU4B0 ต่อนนทบุรี + ปั้นจั่น (556224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
40 # 3อจ651012-148 ED044284907TH ป๋องแป๋ง + tranger (556235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
41 # 3อจ651012-154 KLUA000208547D6 หมูฝอยใจดี + หนุนดวง99 (556153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
42 # 3อจ651012-157 ED873696354TH nop168 + kong_taling (556160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดหนองสนม เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
43 # 3อจ651012-160 BBB30001554029U สิทธิชัย + Pondnineteen (556166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ651012-161 BBB30001554029U TAVABUNCHA + (556148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pondnineteen
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
45 # 3อจ651012-175 ED960799358TH tombetong + Jakkapan2537 (556214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ651013-001 Nicha-Malee + Naisert (556275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดด่าน พิมพ์หลังลายเซ็นต์ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
47 # 3อจ651013-003 บ้านบุญ + ICT500 (556277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(621017-057) (G 68%)
48 # 3อจ651013-005 หิมาลัย + THAITANIUM (556282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.7 นิ้ว)
49 # 3อจ651013-006 หิมาลัย + THAITANIUM (556286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.7) (สภาพซ่อมปลายพระเกศ)
50 # 3อจ651013-008 ภัคภร + มังกรพัดถิ่น (556295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
51 # 3อจ651013-101 ED071301499TH tiseng + boonyuen (556310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2554 จ.สิงห์บุรี(S 94%)
52 # 3อจ651013-104 EJ013572165TH กิมเล้ง + Thanapong36 (556321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่ว จ.ราชบุรี กรอบทอง(G 35%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
53 # 3อจ651013-105 EJ013572165TH godarmy + Thanapong36 (556324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ651013-106 ED022011481TH jedsada + supaket808 (556326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2514 จ.นครสวรรค์
55 # 3อจ651013-108 EJ041911562TH บุญพา + ขนมไทยแม่อารีย์ (556332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร

56 # 3อจ651013-109 EJ041911562TH doramon2345 + (556334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 67%)
57 # 3อจ651013-110 EJ041911562TH Gthammarat + (556337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (650927-1196)(G 76%)
58 # 3อจ651013-111 EJ041911562TH ต้นคุง + ขนมไทยแม่อารีย์ (556291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ651013-113 EJ041911562TH keng_kung + (556299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดช่องลม เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี
60 # 3อจ651013-114 EJ041911562TH engineer27 + (556303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
61 # 3อจ651013-115 EJ0419911562TH niti2014 + ขนมไทยแม่อารีย์ (556306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
62 # 3อจ651013-116 EJ041911562TH sonicotan + (556309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
63 # 3อจ651013-117 EJ041911562TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (556311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ดนะและโค้ด ๙)
64 # 3อจ651013-118 EJ041911562TH tunya32 + ขนมไทยแม่อารีย์ (556314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
65 # 3อจ651013-119 EJ041911562TH dewkuhaku + (556317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
66 # 3อจ651013-120 EJ041911562TH ตอปทุม + ขนมไทยแม่อารีย์ (556320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ651013-122 EJ041911562TH ศัทธาพระเครื่อง + (556280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
68 # 3อจ651013-125 EJ041911562TH plumkid + ขนมไทยแม่อารีย์ (556285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
69 # 3อจ651013-127 EJ041911562TH TAVABUNCHA + (556290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
70 # 3อจ651013-128 EJ041911562TH CONVENTION + (556292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 66%)
71 # 3อจ651013-129 EJ041911562TH PRAKUNPOR + (556294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 03892)
72 # 3อจ651013-132 ED037239522TH Werawath01 + มาริโอ (556302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (650929-1042)
73 # 3อจ651013-134 ED904775624TH nop168 + สิทธิชัย (556313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี
74 # 3อจ651013-135 ED037959762TH จูปีเตอร์ + รวยทันใจ33 (556336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข กก 1718/สภาพสวย)(G 65%)

75 # 3อจ651013-136 ED994174427TH boyblue + Aofphanu (556340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
76 # 3อจ651013-137 ED028606268TH doramon2345 + ray15 (556342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (600819-152)
77 # 3อจ651013-138 ED725096278TH จักร-เขวาใหญ่ + อาทิตย์๙๙ (556389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก จ.เพชรบูรณ์
78 # 3อจ651013-140 TH01183AP37P1B0 seanza777 + chaloemchai (556348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2467-2510 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ651013-141 08251653228TH Kay_pysd + ต่อยอด (556359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
80 # 3อจ651013-142 ED049828150TH แขกกำแพง + router (556363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (650704-2054)
81 # 3อจ651013-144 TH01183AQF9S9B0 Phichit_02 + classic84 (556368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640220-196) (G 67%)
82 # 3อจ651013-151 ED051639883TH poo2515 + nockout (556322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปทุมธานี
83 # 3อจ651013-152 OFM081A001978 เมืองช้าง + Amornwiw (556325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ651013-153 TH01183APVYP2B0 Amulet_Learning + (556328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Wachara326
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพรมดำใหม่)
85 # 3อจ651013-154 SCBY000193692D7 ภัคภร + ดอกบัว99 (556331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 60%)
86 # 3อจ651013-155 PTAS000094902MN m-cot + meksonice (556335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง
87 # 3อจ651013-156 ED047690229TH โอ๊ตหาดใหญ่ + (556339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 68%)
88 # 3อจ651013-157 ED047690229TH warning + แฮปรามคำแหง (556341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
89 # 3อจ651013-158 SXF010600007548 ipattamulet + schan2514 (556344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
90 # 3อจ651013-160 ED037961491TH sakchidlom + sornnarai (556350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
91 # 3อจ651013-161 TNR50001805689U เมืองช้าง + จริงใจ (556305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1442) **พระสภาพสวย
92 # 3อจ651013-162 KLUA000208803UQ Watermelon + หนุนดวง99 (556308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)(G 63%)
93 # 3อจ651013-163 HPPS000091729EZ Intra103 + preaw29 (556312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ราชบุรี

94 # 3อจ651013-164 ED852118130TH chane31 + beer2126 (556316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ.. (สภาพใช้)(650908-1051)(G 63%)
95 # 3อจ651013-165 ED852118130TH siriarpa + beer2126 (556319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
96 # 3อจ651013-166 ED059091196TH junn353 + เบญจพระเครื่อง (556323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ651013-167 EG388601133TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (556327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เพิ่มพูน888
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 2 โค้ด)
98 # 3อจ651013-169 ED054327451TH Jukmakaew + Anothaimetal (556333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง
99 # 3อจ651013-170 ED054327451TH ต้นคุง + Anothaimetal (556338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง
100 # 3อจ651013-171 ED067331684TH lertlakhatthakij + berry (556352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 2 เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.4 กรัม) (630905-073)(G 81%)
101 # 3อจ651013-172 EJ127059387TH showgun + phannop2538 (556354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (กรอบชุบทอง)
102 # 3อจ651013-173 ED0708124551TH หมูฝอยใจดี + แซนวิช (556356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อจำเนียร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
103 # 3อจ651013-174 ED000305775TH Tumtim + เก๋นครนายก (556360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
104 # 3อจ651013-175 EJ659088321TH pramual + มุกดอนเมือง (556364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ651013-176 ED042921570TH sumat + หนองซอ (556366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโนรี วัดโพธิ์มอญ เนื้อไม้แกะลงรักปิดทอง จ.ราชบุรี (หน้าตัก 1.4 นิ้ว)
106 # 3อจ651013-177 ED947860007TH Win3597 + Arnomony (556370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
107 # 3อจ651013-178 ED041110102TH FIFAH + Sugarbaby (556374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (650824-1005)
108 # 3อจ651013-179 ED064037811TH ทิศเหนือ + ชายภีม (556387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
109 # 3อจ651013-180 ED997998428TH Amulet_Learning + tar2499 (556375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640825-326)(G 85%)
110 # 3อจ651014-183 ED962638061TH PHLOI + วุฒินันท์ (556495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 5.2 กรัม)(G 91%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 15 ต.ค. 2565 - 08:37 น.] #85222 (13/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650916-013 EJ038180205TH เสือสมิง (552949) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ650917-003 ED875890069TH k9cob (553099) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650927-016 ED962518466TH tongjoy (554291) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650929-003 ED975615118TH kawin1980 (554623) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ650929-011 ED973134475TH คุณศิระ (554646) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650930-018 ED959872841TH nongJN (554792) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
7 # 1อจ650930-020 EG283160269TH นู๋โอปอ (554781) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ650930-025 ED970837957TH seranee (554797) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ651001-017 ED970847720TH seranee (554822) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 1อจ651003-005 822585302895 สุธาสินี (554993) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ651004-014 ED939168298TH Intra103 (555149) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 1อจ651004-015 SXF597900001569 Chatree27 (555102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ651004-028 ED966576583TH โกวบ้อ (555130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ651006-007 ED973156215TH คุณศิระ (555443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ651006-016 ED870851806TH bank9 (555459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ651007-024 66850585615815TH ThanGTR-R35 (555646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ651010-008 ED967855329TH เสน่หา (555891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ651010-014 EJ038173195TH นกแก้ว (555829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ651010-019 SXF366100002523 Ronari (555838) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ651011-010 ED848967554TH บอลปากน้ำ (556088) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ651012-002 ED000245842TH armyboy23 (556183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ651013-003 EH207269367TH พูลทรัพย์อรัญ (556371) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ650919-004 Buncha (553214) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650928-017 ริณดา (554483) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ650928-022 ริณดา (554492) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ650929-001 Artit9999 (554583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ650929-008 hanhaniiz (554633) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650929-011 hanhaniiz (554648) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 2อจ650929-022 เกษมสันต์99 (554624) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 2อจ650930-004 panna08 (554767) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
9 # 2อจ650930-017 madeowsri (554768) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ651001-010 หรั่งวัดไตร (554856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ651005-013 tuk08 (555226) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ651006-012 คุณเฮง (555477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ651010-008 teetoon (555892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ651010-010 Sirisopa (555897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ651012-001 นัทปทุม (556187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ651013-001 หมูหิน3276 (556355) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
17 # 2อจ651013-005 การันตีพระ (556284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ651013-008 danupo1 (556365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650926-149 ED975324248TH หลานตาจวบ + ศรัทธา111 (554065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ปี 2509 สร้างเสริม(พระเทพคุณาธาร) เนื้อทองเหลืองกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
2 # 3อจ650930-158 ED853825899TH ch_worathep + Beed098 (554730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ651001-114 ED952457780TH atthasit + สุเรนทรชิต (554857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดมหาธาตุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.เพชรบุรี กรอบเงิน(S 88%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ651006-162 ED979681293TH ksomchai + pound2007 (555348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกฐิน 39 พิมพ์บัวรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ651006-196 EJ041896247TH Chiraphat + (555492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ651006-222 ED982240146TH pramual + dargon (555453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดชะเมา เนื้อชินเงิน จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ651006-245 ED879527950TH ชอบจัง + Akaphop (555403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดคูหาภิมุข พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ยะลา
8 # 3อจ651007-103 EG773419415TH วิรารัตน์2702 + thi3790 (555573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ651007-131 ED9555637613TH numdang + Atiwat-Amulet (555549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบน(ไม่มีห่วง) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา กรอบเงินชุบทอง(S 86%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
10 # 3อจ651007-152 KLUA000206779YW ChaiyutPho + หนุนดวง99 (555599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพแต่งใบหน้า)

11 # 3อจ651008-104 EJ041894100TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (555712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ651008-116 EJ041901168TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (555665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.4 นิ้ว)
13 # 3อจ651008-128 EB677142165TH charlott + Santi1989 (555698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กำแพงเพชร
14 # 3อจ651008-141 EB688822889TH Charonephol9999 + (555690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MonMos
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พุทธกวัก เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพซ่อมมุมล่างขวาและแต่งผิวด้านหน้า)
15 # 3อจ651008-161 EG980080588TH nop168 + nooing (555730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว หลวงพ่อนวม วัดกลาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ651008-167 EB677160478TH prasertpp + apiwat4825 (555743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี(นูน) เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท (สภาพซ่อมมุมบนซ้าย)
17 # 3อจ651010-121 EJ041906457TH chaibangseemeang + ซูโม่ (555798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี(G 60%)
18 # 3อจ651010-123 EJ041906457TH attasit32 + ซูโม่ (555803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา
19 # 3อจ651010-145 EJ030137237TH sattha10120 + นกแก้ว (555879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย(G 63%)
20 # 3อจ651010-153 EJ030137237TH sattha10120 + นกแก้ว (555812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย กรอบทอง(G 89%)
21 # 3อจ651011-101 EJ038348585TH prisajee + ฮุนได (555948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นนำโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.ขอนแก่น
22 # 3อจ651011-107 ED046151174TH tekcheng + ซี_แซน (556097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)

23 # 3อจ651011-112 ED898963189TH tanapat05 + tananop (555976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (สภาพสวย)(S 88%)
24 # 3อจ651011-121 ED002560586TH iamhon + citynew (556010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
25 # 3อจ651011-122 EF241089507TH keng_kung + pirawit (556014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บึงกาฬ
26 # 3อจ651011-123 EF241089507TH keng_kung + pirawit (556018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
27 # 3อจ651011-124 ED974170077TH mekin + nanoh2015 (556020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ651011-125 ED968469278TH vichan + Thanapong36 (556023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดน้อยนพคุณ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองคำลงยา ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8/น้ำหนักทองรวม 15.6 กรัม) **พระสภาพสวย
29 # 3อจ651011-126 ED064802883TH บรีสพระช่วย + ธนกฤต999 (556027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
30 # 3อจ651011-128 ED043057339TH ตะกรุดโทน + (556034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CREATIVE888
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ651011-129 ED049404725TH dnatwoo + ARNON (556037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ651011-130 ED067401840TH อาจรูญ + เจ้นปรัชญา (556039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึก)(S 91%)
33 # 3อจ651011-131 D2DB0003718517 ธนภัทร์ + แก้วพิษณุ (556045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
34 # 3อจ651011-133 ED056452695TH AWAKEN + โอพุทธคุณ (556050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย

35 # 3อจ651011-134 ED938087575TH แขกกำแพง + Khanoon (556054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650929-1050)
36 # 3อจ651011-135 ED974159111TH kittibut123 + prasan32 (556057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
37 # 3อจ651011-136 EJ030137197TH ครอบครัวพระ + นกแก้ว (556059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดผิว)(G 79%)
38 # 3อจ651011-137 EJ030137197TH juipeter + นกแก้ว (556064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมงคลบารมี 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 230)(G 64%)
39 # 3อจ651011-138 EJ030137197TH golden568 + นกแก้ว (556067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่รี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม(G 67%)
40 # 3อจ651011-139 EJ030137197TH tanit_p + นกแก้ว (556070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
41 # 3อจ651011-140 EJ030137197TH golden568 + นกแก้ว (556071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม(G 67%)
42 # 3อจ651011-141 EJ030137197TH keng_kung + นกแก้ว (555929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ **พระสภาพสวย
43 # 3อจ651011-142 EJ030137197TH kritaya + นกแก้ว (555932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ651011-144 EJ030137197TH keng_kung + นกแก้ว (555938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
45 # 3อจ651011-146 EJ030137197TH keng_kung + นกแก้ว (555941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
46 # 3อจ651011-149 EJ030137197TH golden568 + นกแก้ว (555947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมคางขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 65%)

47 # 3อจ651011-150 ED973729191TH pisanlost + manliar (555950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้) (550121-108)
48 # 3อจ651011-151 ED641063050TH pramual + โก๋โรจน์ (555922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650506-1201)(S 90%)
49 # 3อจ651011-153 ED965763810TH Bobbie + เล็กอมตะชลบุรี (555930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 65%)
50 # 3อจ651011-154 ED916588473TH m-cot + Phichit_02 (555933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ651011-155 ED974051619TH R-pong + MAYUREE999 (555937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศรีเพชรรัตน์ พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.พัทลุง (หมายเลข 031)
52 # 3อจ651011-156 ED974051619TH nop168 + MAYUREE999 (555944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
53 # 3อจ651011-157 ED053313354TH sekson + yoon9 (555949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ651011-158 ED054920625TH tiwakornwong + (555961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (650915-1389)(G 69%)
55 # 3อจ651011-160 ED948966596TH Doitung + สรานนท (555968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650920-1338)(G 88%)
56 # 3อจ651011-161 ED60716455TH พรหมญาณ + saijai66 (556103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำ)
57 # 3อจ651011-162 EJ465275331TH pramual + eawtel (555927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
58 # 3อจ651011-163 ED982260945TH PHLOI + dargon (555931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง เนื้อผงลงรัก จ.สมุทรปราการ

59 # 3อจ651011-166 ED071501433TH pramual + srikriangkrai (555946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (650927-1165)
60 # 3อจ651011-167 ED056616840TH zebastian + พจน์3841 (555952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
61 # 3อจ651011-168 ED913175570TH pramual + ญาญ่าซัง (555955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ651011-169 TH01183ABKX11B0 Surawach + เจตน์ (556105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
63 # 3อจ651011-170 EJ030137308TH pinits + นกแก้ว (555960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(650926-2026)
64 # 3อจ651011-171 ED036550115TH pontat567 + Blackk (555954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
65 # 3อจ651011-172 tanint + surathin (555957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183ADNG83B0
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขาม พิมพ์แขนชิด เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท
66 # 3อจ651011-173 TH01183AAJ7W7B0 Naimarpra + P_karn (555959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโกศัย วัดพระบาทมิ่งเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.แพร่ (สภาพใช้)
67 # 3อจ651011-174 ED975657515TH nong_7861 + phairod101 (556098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
68 # 3อจ651011-175 EJ030137183TH นิกส์เพชรเกษม + เสือสมิง (555965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (650921-1073)
69 # 3อจ651011-176 TH01183AD77T7B0 friendship + ลูกเจ้าตาก99 (555967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
70 # 3อจ651011-178 TH01183AE9A16B0 Carrikmanu + CKHOS (555971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
71 # 3อจ651011-179 ED071501416TH methee88 + srikriangkrai (555975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
72 # 3อจ651011-180 SXF189100006139 komwoke + PHAKIN99 (555979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
73 # 3อจ651011-182 EJ030137356TH keng_kung + เสือสมิง (555990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
74 # 3อจ651011-183 EJ030137356TH keng_kung + เสือสมิง (555994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ651011-184 EJ030137356TH keng_kung + เสือสมิง (555997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
76 # 3อจ651011-185 EJ030137356TH พิชชากร + เสือสมิง (556001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
77 # 3อจ651011-186 EJ030137356TH m-cot + เสือสมิง (556003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
78 # 3อจ651011-187 EJ030137356TH คนท้องทุ่ง + เสือสมิง (556006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.สงขลา(G 64%)
79 # 3อจ651011-188 EJ030137356TH keng_kung + เสือสมิง (556009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
80 # 3อจ651011-189 EJ030137356TH nueng1234 + เสือสมิง (556012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
81 # 3อจ651011-190 EJ030137356TH nueng1234 + เสือสมิง (556015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
82 # 3อจ651011-191 EJ030137356TH tansave + เสือสมิง (555974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ) (สภาพใช้)(G 85%)

83 # 3อจ651011-194 EJ030137356TH bongbiab + เสือสมิง (555983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
84 # 3อจ651011-196 EJ030137356TH Santiwall + เสือสมิง (555988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 63%)
85 # 3อจ651011-197 EJ030137356TH Santiwall + เสือสมิง (555991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
86 # 3อจ651011-198 EJ030137356TH korn88 + เสือสมิง (555993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 72%)
87 # 3อจ651011-200 EJ030137356TH seadweller + เสือสมิง (556002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ651011-201 EJ030137356TH treasury + เสือสมิง (555964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสี ปลุกเสก)
89 # 3อจ651011-202 EJ030137356TH Bomecool + เสือสมิง (555966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์มารวิชัยข้างเส้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก)
90 # 3อจ651011-203 EJ030137356TH Nong3514 + เสือสมิง (555972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพแต่งผิว)(G 65%)
91 # 3อจ651011-204 EJ030137356TH surasity + เสือสมิง (555978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
92 # 3อจ651011-206 EJ030137356TH korn88 + เสือสมิง (555984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี(G 66%)
93 # 3อจ651011-207 EJ030137356TH แก้วอุษา + เสือสมิง (555987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน เนื้อผง กรอบทอง(G 78%)
94 # 3อจ651011-208 EJ030137356TH chay7 + เสือสมิง (555995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบขวา)

95 # 3อจ651011-209 ED933768991TH panitgang + ศักดิ์นรินทร์ (555999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (590616-148)(G 61%)
96 # 3อจ651011-210 ED032314969TH schan2514 + อูกิม (556005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรอยพระพุทธบาท เกาะสีชัง เนื้อดีบุก ปี 2435 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 74%)
97 # 3อจ651011-211 ED065598755TH จ่าจอก + kon112 (556013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก เนื้อทองเหลือง
98 # 3อจ651011-213 BCRK000148496VH bksura14 + noprama9 (556021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (G 73%)
99 # 3อจ651011-215 ED044642374TH MIXMUK + manop2557 (556031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
100 # 3อจ651011-216 SXF597900001731 Chatree27 + mawin2520 (556036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
101 # 3อจ651011-217 PBSK000144250LJ Jhakkapat + supha (556041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1547) **พระสภาพสวย
102 # 3อจ651011-218 ED046539936TH Tawwaz22 + pjanon (556106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ651011-219 ED032899143TH sonicotan + vittaya14 (556046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
104 # 3อจ651011-220 ED939456113TH เมืองช้าง + SUIDUI (556049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
105 # 3อจ651011-222 ED961725127TH numchoke2597 + march859 (556024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
106 # 3อจ651011-223 ED037251744TH Bobbie + มหามณีจินดา (556026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (651003-2001)

107 # 3อจ651011-224 ED062304293TH autpichut + ทิศเหนือ (556029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650920-1386)(G 79%)
108 # 3อจ651011-225 ED974985704TH pom53 + pawie2184 (556033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
109 # 3อจ651011-226 ED050442757TH bantam + มะนาวแป้น (556038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์
110 # 3อจ651011-227 ED050442757TH teespy + มะนาวแป้น (556042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนิรันตราย วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 18276)
111 # 3อจ651011-228 ED868766928TH jane77 + นิวเอกชัย (556043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสองชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2464-2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (650823-2010)
112 # 3อจ651011-229 ED058061825TH auUthaithani + Pummelo (556044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์นาคเกี้ยว เนื้อผง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์
113 # 3อจ651011-231 ED057842207TH พันเปอร์เซ็น + Thanapong36 (556052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแป้น วัดกระทุ่มปี่ พิมพ์ฐานสูง จ.สิงห์บุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
114 # 3อจ651011-232 ED843390129TH แม้วจอมเทียน + thanodom (556053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ ภปร. วัดปทุมวนาราม เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18.6 กรัม)
115 # 3อจ651011-233 ED043410382TH duannaka + rungrot (556058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ธูป วัดแค เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ651011-234 E0712163654TH Tumtim + dewkuhaku (556060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
117 # 3อจ651011-235 EJ456363673TH swangpiboon + หมูแผ่น (556063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
118 # 3อจ651012-002 chai99 + vee2504 (556194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา

119 # 3อจ651012-003 pop_014 + lomlopburi (556196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650727-2112)
120 # 3อจ651012-004 chad007 + หิมพานต์มุ่งงาม (556200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (630118-032)
121 # 3อจ651012-005 tanit_p + โฟล์คซอง (556202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 72%)
122 # 3อจ651012-008 บีเวียงพิงค์ + jane77 (556209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ651012-010 ฅนบางใหญ่ + ดิอาโบล (556213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.3 นิ้ว)
124 # 3อจ651012-011 loongmike + tong0259 (556129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อไม้ กรอบทอง(G 77%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
125 # 3อจ651012-012 หม่อง + pigazy (556133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแจกแม่ครัวรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
126 # 3อจ651012-013 taratchon + ateomak (556136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ651012-014 Manver + ลักษ์101 (556140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 216511)
128 # 3อจ651012-101 EJ028542783TH Phichit_02 + artzeed (556120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ651012-104 ED075122039TH Chaiong + k9cob (556127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
130 # 3อจ651012-105 ED977683760TH anuphanboonsuk + Songg (556130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 69%)

131 # 3อจ651012-106 ED029704757TH pramual + nim4011 (556134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
132 # 3อจ651012-109 Chaiyoyo + khak2800 (556144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01183AHH5N9B0
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
133 # 3อจ651012-111 ED96404734TH pramual + Tobphalo911 (556112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
134 # 3อจ651012-113 EJ030137299TH อาราธนา + นกแก้ว (556114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง(G 64%)
135 # 3อจ651012-115 EJ030137299TH aek1979 + นกแก้ว (556116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมถักเชือก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
136 # 3อจ651012-116 EJ030137299TH keng_kung + นกแก้ว (556117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดป่าประดู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2508 จ.ระยอง (โค้ด ร.ย.o๘) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
137 # 3อจ651012-117 EJ030137299TH incutuM + นกแก้ว (556118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
138 # 3อจ651012-120 EJ030137299TH เสนาะ53 + นกแก้ว (556123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ651012-121 EJ030137299TH numchoke2597 + นกแก้ว (556125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ651012-122 EJ030137299TH incutuM + นกแก้ว (556126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
141 # 3อจ651012-123 ED949341605TH เหมียวบางใหญ่ + tassunoh (556128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
142 # 3อจ651012-124 EB684786228TH tantin + นิยม_พุทธคุณ (556132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์ข้าวหลามตัด เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่

143 # 3อจ651012-125 EB684786228TH ม่วงทองพระ + นิยม_พุทธคุณ (556135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นตองโข่ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
144 # 3อจ651012-127 ED005306089TH kueakool + Tondesu (556138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590206-079)
145 # 3อจ651012-129 ED997997921TH thatcharit + tar2499 (556145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 230)
146 # 3อจ651012-130 ED032334098TH tonmek + อูกิม (556147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 77%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
147 # 3อจ651012-131 TH01183AJMZJ9B0 Wirote2541 + Aklongl (556268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
148 # 3อจ651012-132 822608255921 วัฒนไชย์ + aboom2019 (556152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทาบรอนซ์ทอง)(G 65%)
149 # 3อจ651012-133 ED986506065TH เต๋าตลาดไท + (556167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RUAYGABPRA
พระนางกำแพงเม็ดมะลื่น กรุวัดพิกุล เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
150 # 3อจ651012-135 ED057426008TH san_sap99 + เขยมาบตาพุด (556173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 81%)
151 # 3อจ651012-138 ED966363685TH ศักดิ์นรินทร์ + lucky9 (556186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
152 # 3อจ651012-139 ED966363685TH pramual + lucky9 (556190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
153 # 3อจ651012-141 ED060716742TH amarin99 + ต่อเจริญนคร (556216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม(G 78%)
154 # 3อจ651012-142 ED037238527TH Wuttikri2523 + มาริโอ (556218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (650929-1041)

155 # 3อจ651012-144 ED965753300TH บุญพา + เล็กอมตะชลบุรี (556222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
156 # 3อจ651012-147 ED898955695TH Naruge1966 + mike1995 (556230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 66%)
157 # 3อจ651012-149 PTPN000152612CN พลังศรัทธา + Sogood35 (556237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนักรวม 18.7 กรัม)(G 75%)
158 # 3อจ651012-150 ED948967217TH Tawwaz22 + tananop (556240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ อ.ว. สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
159 # 3อจ651012-151 ED908260575TH tpoly + บางกระสอ (556263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
160 # 3อจ651012-155 ED0752208756TH Aonzazxc555 + nouvo (556156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบารมีธรรม เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักทอง 3.6 กรัม)
161 # 3อจ651012-156 ED767177074TH เทวาพิทักษ์ + บีชาการ (556158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 963)
162 # 3อจ651012-158 ED050632994TH hanhaniiz + Silages (556161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงแก่นจันทร์ ปี 2496 จ.นครปฐม
163 # 3อจ651012-159 ED050632994TH Aonpra + Silages (556164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
164 # 3อจ651012-162 ED977678230TH jackmahakhun + Chakkapud (556151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบขวา)(G 67%)
165 # 3อจ651012-163 EW004582774TH suparerk + m-cot (556154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม (570808-160)
166 # 3อจ651012-165 PTAS000094739PF fortunato + (556159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

167 # 3อจ651012-166 ED881567201TH Juleas + หลิงศรีประจันต์ (556267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
168 # 3อจ651012-167 ED977989458TH Preawpan + Chaiwatwong (556163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
169 # 3อจ651012-168 ED986907324TH Feen_8Rew + tomkovic (556165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 86%)
170 # 3อจ651012-169 พระประแดง26 + sanopporn (556180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000078185CY
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
171 # 3อจ651012-170 susuki + sanopporn (556184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RERW000078185CY
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ หลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2489 จ.อุตรดิตถ์
172 # 3อจ651012-171 EB677180937TH Dig_tut_959 + ธีรพร (556198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริดก้นอุดผง ปี 2519 จ.ระยอง
173 # 3อจ651012-172 ED976443697TH pandp + น้องปุ๊ก (556203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพสวย)(G 58%)
174 # 3อจ651012-176 ED674497487TH พระสมุทร22 + OUOU83 (556215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หลัง ๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี **พระสภาพสวย
175 # 3อจ651012-177 ED055106607TH kor_kai + ดาบทอง (556219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
176 # 3อจ651012-178 ED959797933TH kay9999 + พิชชากร (556220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
177 # 3อจ651012-179 ED733270557TH เงินทองพระเครื่อง + Meetung (556223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
178 # 3อจ651012-180 ED038909263TH ยอดข้าว + จูปีเตอร์ (556228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(G 74%)
179 # 3อจ651012-181 ED980942040TH kttk2006 + TDiamond (556242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
180 # 3อจ651012-182 EB681921975TH Werawath01 + ปราถนา (556245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ รุ่นฉลองอุโบสถ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2535 จ.ระยอง
181 # 3อจ651012-183 ED967757352TH transport + เก่งลำปาง (556246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
182 # 3อจ651012-184 ED056640821TH หมูฝอยใจดี + jojubkay (556248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดพระทรง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.เพชรบุรี
183 # 3อจ651012-185 EJ036807814TH dnatwoo + kachi (556250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง(G 79%)
184 # 3อจ651012-186 ED053104696TH Namnathee1983 + aumnuey (556251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(620829-075)
185 # 3อจ651012-187 ED042115327TH nop168 + bantam (556254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์
186 # 3อจ651012-188 ED970261237TH keng_kung + artliver (556256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
187 # 3อจ651012-191 ED932474792TH แม้วจอมเทียน + sutheptheep (556168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550516-145)(G 88%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 14 ต.ค. 2565 - 08:41 น.] #85216 (12/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650912-017 ED896256948TH Darkaun (552336) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ650923-007 ED889931109TH แสงเงินแสงทอง (553765) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650923-021 ED970106949TH Goodcobain (553786) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 1อจ650923-028 ED970106966TH Goodcobain (553789) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
5 # 1อจ650924-014 ED937062317TH aumnuey (553990) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650926-005 ED935215063TH มะยมพุทธคุณ (554124) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ650929-009 TH0118394P3G9B0 ThanaphatBoonrueng (554643) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ650929-021 ED036201931TH pongpamorn (554650) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ650930-002 ED934153892TH tookatun (554766) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ650930-003 ED9179462TH non31 (554789) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650930-005 EJ030137081TH นกแก้ว (554769) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ650930-007 EB666357341TH Suradech (554779) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
13 # 1อจ650930-008 EB666357341TH Suradech (554782) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 1อจ650930-009 EB666357341TH Suradech (554790) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ651001-001 ED039824079TH เบญจพระเครื่อง (554888) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ651001-006 ED973128841TH คุณศิระ (554840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ651001-012 ED683729003TH คอปแมน (554817) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ651001-013 ED041720687TH 6230(นู๋เป็ด) (554835) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ651003-028 ED977619727TH kengsalaloi (555007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ651005-003 EJ030137055TH นกแก้ว (555230) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ651005-027 ED772946747TH จิ๊บจิ๊บ (555250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ651005-036 ED051003880TH Danusorn (555264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ651006-005 EJ659081703TH โมเลกุล (555438) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ651006-014 EJ041896383TH ขนมไทยแม่อารีย์ (555451) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ651006-020 ON68000557036KF Goodcobain (555475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ651007-003 EJ041896511TH ขนมไทยแม่อารีย์ (555606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ651007-026 ED044632828TH มาม่าเป็ด (555633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ651010-005 ED959051687TH nongder (555885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ651010-016 ED0574114764TH เขยมาบตาพุด (555833) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ651010-026 TH01183A5NQ7160 noppadol2009 (555867) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ651010-027 ED044416276TH bancha18 (555875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650927-018 romsai (554285) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650928-015 ริณดา (554478) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650929-018 sangnineface (554654) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650930-009 ลูกเมืองพิชัย (554774) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ650930-011 sattha10120 (554778) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ650930-016 madeowsri (554764) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
7 # 2อจ650930-018 madeowsri (554777) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650930-022 madeowsri (554787) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ650930-023 blue333 (554788) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650930-025 khunpra (554791) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ651001-001 banana (554884) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ651001-003 เฑียรบูรพา (554885) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ651001-004 อรรถพล (554845) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ651001-011 หรั่งวัดไตร (554886) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 2อจ651001-013 Ban2015 (554887) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 2อจ651001-014 JASMIN (554889) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 2อจ651005-012 Win168 (555224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ651005-019 ศตกมล (556274) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ651008-014 tanu21 (555742) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ651008-016 skyforce (555748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ651010-011 sukanes (555912) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 2อจ651010-012 เด็กท่าพระ (555886) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ651010-013 chanram (555890) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ651012-028 การันตีพระ (556109) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ651012-029 การันตีพระ (556110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ651012-030 การันตีพระ (556111) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ651012-031 ลักษ์101 (556189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ651012-033 การันตีพระ (556273) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650923-139 EJ038231777TH sntterx39 + บอสตัน (553820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร กรอบทอง(G 74%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ650924-146 EJ041880613TH เรโกะจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (553848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร (ไม่ระบุปีสร้าง)(G 78%)
3 # 3อจ650928-123 EJ030137121TH kritikorn714 + เสือสมิง (554357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ประจวบคีรีขันธ์
4 # 3อจ650928-159 EB678676104TH loongmike + probation (554386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดขาดาบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี
5 # 3อจ650929-115 ED996064954TH คำพันธ์ + Suwattana2542 (554557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลังไม่มีเลข ๗ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ651001-135 EB729765415TH Jokaiwan + วัฒน์พะเยา (554830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร.กฐินต้น วัดเทวสังฆาราม พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2506-2526 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ651001-147 EJ030137064TH หมูฝอยใจดี + นกแก้ว (554894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกูด เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
8 # 3อจ651003-005 กระปุก1967 + suratask (555017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ651003-026 anurak99 + boonlers (554936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้รุ่น นี้/พิมพ์ นี้
10 # 3อจ651003-116 ED859689879TH sunsadee + หมุนบารมี (554944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงหลังรางปืน วัดพระสิงห์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ651003-122 ED987502467TH Bseries + oasmnk14 (554946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์มะอะอุ เนื้อผง(ดำ) ปี 2513 จ.ชัยนาท **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ651004-003 แก้วอุษา + noomark (555066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หมูหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 61%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
13 # 3อจ651004-118 ED922489280TH พาสุขพระเครื่อง + (555133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
eaknaengnoy
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูบายศรีหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ651005-149 ED962544191TH ppeekun + tongjoy (555262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650915-1395)(G 64%)
15 # 3อจ651005-167 ED927075599TH Game_krub + welding24 (555217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดปากกา หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 2.5 นิ้ว) (650922-2031)
16 # 3อจ651005-172 ED047622762TH samunella + น้องข้าวจี่ (555237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์จัมโบ้หลังเจริญพร เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง (650906-1105)
17 # 3อจ651005-178 TINT000286536AM cowman + lamborghinizi (555255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ651006-102 ED904770539TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + สิทธิชัย (555404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
19 # 3อจ651006-123 EJ475149298TH ซุ้มวัดศรี + Choomsilp (555335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.สมุทรสงคราม
20 # 3อจ651006-129 ED989908010TH mr_teenoy + Thanapong36 (555346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 85%)
21 # 3อจ651006-152 EJ030137223TH Ao297 + นกแก้ว (555329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ651006-179 EJ041896247TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (555389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหมสร(รอด) วัดบ้านไพ พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค(1) เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
23 # 3อจ651006-184 EJ041896247TH warning + ขนมไทยแม่อารีย์ (555406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์ศูนย์รี เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
24 # 3อจ651006-226 EJ041893909TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (555463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม
25 # 3อจ651006-234 ED926819980TH pumbcom + POOSIT (555484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
26 # 3อจ651006-246 ED879527950TH supavut + Akaphop (555408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
27 # 3อจ651007-109 SXF140300026988 หลานตาจวบ + ขุมทรัพย์99 (555589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณโต วัดโพธิ์เอน พิมพ์เข่าบุ่ม เนื้อเมฆพัด จ.สระบุรี
28 # 3อจ651007-110 ED935040628TH tpoly + Nopzen (555591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงหน้าเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ651007-112 ED788903231TH pramual + newkid (555616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า พิมพ์แขนกลม เนื้อชิน จ.พิจิตร
30 # 3อจ651007-136 EF612616992TH ICT500 + แมนพระนคร (555567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่วงเดือน ปี 2505 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ651007-155 ED953137535TH นู๋โอปอ + หลุดกระจาย (555648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า พิมพ์เล็ก
32 # 3อจ651007-157 ED969840741TH sirikun + comfortable13 (555618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผง ปี 2495 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้พิมพ์นี้
33 # 3อจ651008-101 ED817495554TH tpoly + tuchaisuwan01 (555703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน เนื้อเงิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ651008-109 EJ041901168TH กระปุก1967 + ซูโม่ (555729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นแซยิด 89 ปี เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.นครปฐม(G 68%)
35 # 3อจ651008-115 EJ041901168TH บัณฑิตย์ + ซูโม่ (555662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
36 # 3อจ651008-126 ED951695244TH SeksitK + ตี๋กฤต (555692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อผง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ651008-158 ED863563305TH chay7 + นำโชค-ประจวบ (555682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ651008-166 ED979270182TH Art_50 + Semaeieiok (555740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบกลาง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี
39 # 3อจ651010-003 พิชชากร + teetoon (555791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ651010-006 kttk2006 + แมวปลาทอง (555797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดต้นหนุน เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
41 # 3อจ651010-128 ED996091889TH ต้อมเมตตามหานิยม + (555815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZUMO53
พระกริ่งหลวงพ่อชาญณรงค์ วัดเงินบางพรหม เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ651010-140 EJ041904500TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (555880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดพระรูป เนื้อเมฆพัด ปี 2532 จ.สุพรรณบุรี
43 # 3อจ651010-154 ED848967041TH AodAnt + สรานนท (555814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นสุดท้าย เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
44 # 3อจ651010-162 ED005979916TH wee2096 + Coupe987 (555832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ651011-001 YuiYui07 + โอ๋เมืองพาน (555916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(650914-1062) (G 67%)
46 # 3อจ651011-003 เนตรพระเครื่อง + Buncha (555918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาวัง วัดบ้านเด่น รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ตาก (สภาพใช้)
47 # 3อจ651011-004 TEE_INTER + microsoft (555920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง"ปิ" วัดสุทัศนฯ พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (650923-2065)
48 # 3อจ651011-005 Nazzty + babejakpet (555923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
49 # 3อจ651011-006 Namnathee1983 + (555925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัฒน์พระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (620617-071)
50 # 3อจ651011-007 Auttaporn1979 + Bankkc (556104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 330)
51 # 3อจ651011-011 Susit0302 + prungthan (555943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ651011-102 ED937088291TH Naruedon2456 + กบเฒ่า (555951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
53 # 3อจ651011-103 ED968469193TH yodpra + ธิติวราห์ (555953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อโม วัดจันทนาราม ปี 2520 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
54 # 3อจ651011-105 ED977176140TH so-so + Tawee888 (555958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
55 # 3อจ651011-106 ED041748124TH ท่านมหา + tonsaylom (555962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 73%)

56 # 3อจ651011-108 EJ041907041TH อตกพระเครื่อง + ซูโม่ (555969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี
57 # 3อจ651011-109 EJ041907041TH mossbangrachan999 + ซูโม่ (556100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
58 # 3อจ651011-110 EJ041907041TH mossbangrachan999 + ซูโม่ (556099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
59 # 3อจ651011-113 EJ028542593TH reset-usb + artzeed (555981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(570820-118)
60 # 3อจ651011-114 ED002536750TH PRAKUNPOR + (555986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
eaknaengnoy
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม
61 # 3อจ651011-115 ED057993799TH ขุมทรัพย์_พระสวย + Chusana (555989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
62 # 3อจ651011-116 EH786708892TH แม็คพระเครื่อง + (555992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.เชียงใหม่
63 # 3อจ651011-117 EJ041904884TH zafari + ข้าวต้มพิศมัย (555996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
64 # 3อจ651011-118 EJ041904924TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (556000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
65 # 3อจ651011-119 EJ041907924TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (556004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
66 # 3อจ651011-120 EJ041907259TH khaninnakoon + ซูโม่ (556007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อจุ่น วัดโคกบำรุงราษฎร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ราชบุรี
67 # 3อจ651011-230 ED976347126TH thipakon + พลังศรัทธา (556047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง+เพชรแท้(น.น 11.4 กรัม)(G 88%) **เพชรแท้จำนวน 44 เม็ด น้ำหนักประมาณ 3-5 สตางค์ต่อเม็ด
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 13 ต.ค. 2565 - 08:45 น.] #85185 (11/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650912-016 ED994327613TH องอาจ (552335) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650923-003 ED974712144TH ข้าวตอกแตก (553755) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ650924-042 ED864971141TH gymnastics (553975) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ650927-015 DONM000176121QG ลุงปิ่นเริน21 (554280) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ650928-002 ED973116429TH ปักต้นกล้า (554469) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650928-007 ED892930514TH nengsilk (554474) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
7 # 1อจ650928-014 ED939161564TH Intra103 (554477) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ650929-010 EJ041888308TH หมูกุ๋น (554636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650929-023 ED914441311TH ลูกพระวิษณุ (554638) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 1อจ650930-006 EJ435500484TH นัตตะ (554749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650930-010 ED846276026TH ต้นอุทยาน (554753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ651004-004 ED992291831TH bomtada (555150) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ651004-024 822593212291 tupymove (555119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ651005-001 EJ030137016TH นกแก้ว (555227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ651008-009 ED978145413TH aun38 (555757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ651008-011 ED057003477TH terktextile (555750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ651008-014 TH01183A1MXB7B0 toy_clong8 (555751) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ651008-015 ED932472156TH มงคลทิพย์ (555755) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ651008-016 ED995784835TH HopeMan (555758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ651008-022 ED032312146TH golfsriracha (555756) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ651008-023 ED037021026TH chaowat (555761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650921-012 ริณดา (553506) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650923-007 แม็คพระเครื่อง (553798) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650926-004 dang29 (554126) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
4 # 2อจ650928-018 ริณดา (554489) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650928-028 สยามรุ่งโรจน์ (554486) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ650928-029 สยามรุ่งโรจน์ (554487) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ650928-030 tongprakueang (554494) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ650929-003 anurak99 (554615) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ650929-017 toomtui-s (554652) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ650929-019 เกษมสันต์99 (554603) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ651003-026 หนุ่มนพลักษณ์ (554992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ651008-004 พุทธคุณ05 (555723) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ651008-005 bigbrother (555725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ651008-006 Nan_Diva (555728) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ651008-007 ถนัดซ้าย08 (555732) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ651008-011 pungting (555735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ651008-013 บารมีพระเครื่อง9 (555739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ651008-015 aeknice (555744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ651011-001 การันตีพระ (556108) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ651011-004 การันตีพระ (555919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ651011-011 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (556074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ651011-014 การันตีพระ (555921) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ651011-016 สถาศิลป์ (556077) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ651011-021 การันตีพระ (555924) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651006-130 ED989908010TH bunpotth + Thanapong36 (555349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
2 # 3อจ651006-176 EJ041896247TH KandarDao + (555384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง ปี 2545 จ.เพชรบุรี
3 # 3อจ651006-220 ED989920523TH chaina + Thanapong36 (555521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 2 พัน เนื้อผง ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
4 # 3อจ651007-138 ED867067978TH Rakchart + ปรเมศวร (555571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม(พ ขีดมีกลาก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ651008-121 TPLU000219624Z2 Goodcobain + Oneone20 (555681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง รุ่นแรก พิมพ์ยันต์นูน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.สุโขทัย
6 # 3อจ651008-131 ED040113439TH Komshnoy + ศิษย์ปู่สง่า (555777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ651010-001 ฉัตรชัย98 + aoopasio (555787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 467221)
8 # 3อจ651010-002 doramon2345 + lovebuff (555789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี
9 # 3อจ651010-004 ผู้นำพล + สปาต้าร์ (555794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ651010-005 Gimjiyinglek + มังกรพัดถิ่น (555796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
11 # 3อจ651010-007 samsun + มังกรชล (555800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(S 91%)
12 # 3อจ651010-008 บุญพา + มังกรชล (555802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
13 # 3อจ651010-009 เนตรพระเครื่อง + มังกรชล (555804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง(G 62%)
14 # 3อจ651010-010 vutrider + มังกรชล (555805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง(G 62%)
15 # 3อจ651010-011 วีรวัต + Olarn29 (555863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
16 # 3อจ651010-012 jeabkrub + Olarn29 (555865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ651010-013 ธัญสักปฐมาธนสรร + Olarn29 (555868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 65%)

18 # 3อจ651010-014 sanko88 + midori (555871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (640428-091)
19 # 3อจ651010-016 ผู้นำพล + tbcsaosila2 (555914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 64%)
20 # 3อจ651010-101 ED042909619TH midori + หนองซอ (555824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพุทธรูปปางลีลา **ไม่ระบุที่สร้าง
21 # 3อจ651010-102 ED921996095TH บอยพระเครื่อง + Choomsilp (555826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพสวย)
22 # 3อจ651010-103 EJ475087810TH โก๋แก่ + นัฐสันต์ (555827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม
23 # 3อจ651010-105 EJ659085121TH chay7 + มุกดอนเมือง (555911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐาน)
24 # 3อจ651010-108 ED979270196TH piyaphum + ฅนบางใหญ่ (555837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(650813-1004)
25 # 3อจ651010-111 ED947158920TH พุดซ่า + chaiwat (555780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี
26 # 3อจ651010-112 ED964044975TH pramual + Tobphalo911 (555781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
27 # 3อจ651010-113 ED005948613TH mntpt + แปะยุ้ย (555783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
28 # 3อจ651010-114 ED005948613TH Teera_d + แปะยุ้ย (555913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
29 # 3อจ651010-116 ED042909605TH TEE_INTER + หนองซอ (555786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด (หน้าตัก 2.3 นิ้ว) (สภาพชำรุดพระเกศและเข่าขวา) (640703-191)
30 # 3อจ651010-117 EG967531098TH สวนดอก + Watchbank (555788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.ลำพูน(G 65%)
31 # 3อจ651010-118 EB677168159TH piyaphum + king-rayong (555790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(640514-346) (G 68%)
32 # 3อจ651010-120 ED963172443TH walrawut + champ32 (555795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้อผง ปี 2517 จ.อุดรธานี (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
33 # 3อจ651010-122 EJ041906457TH chaibangseemeang + ซูโม่ (555801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือน เนื้อทองเหลือง กรอบทอง(G 65%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ651010-124 EJ041906457TH ศิษย์จารย์จำเนียร + ซูโม่ (555806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(S 89%)
35 # 3อจ651010-125 ED934470705TH TEE_INTER + พิชัย999 (555808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (650624-1146)
36 # 3อจ651010-126 ED974255912TH หัดเทพ + tyzanavay16 (555915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 90%)

37 # 3อจ651010-127 ED929928989TH พล1967 + Jarernkong (555810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
38 # 3อจ651010-129 ED975655593TH cpat1 + พิชชากร (555818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ651010-130 ED975655593TH ทนายโอ๊ต58 + พิชชากร (555820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650920-1309)(G 80%)
40 # 3อจ651010-131 ED043026084TH keng_kung + jack789 (555846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
41 # 3อจ651010-132 ED043026084TH auUthaithani + jack789 (555851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
42 # 3อจ651010-133 EJ030137152TH TEE_INTER + นกแก้ว (555852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
43 # 3อจ651010-134 ED060203725TH ต้นคุง + ป๋ามอส (555855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
44 # 3อจ651010-135 ED859287328TH BUNGZA + sakdac2488 (555859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ651010-136 ED989508238TH ท๊อปTURBO + ท่านมหา (555860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
46 # 3อจ651010-137 ED891638619TH jane77 + ปืนใหญ่ (555870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
47 # 3อจ651010-138 EJ041904500TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (555873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
48 # 3อจ651010-139 EJ041904500TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (555877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
49 # 3อจ651010-141 EJ041904500TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (555866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
50 # 3อจ651010-142 EJ030137237TH tone555 + นกแก้ว (555869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกระทึงสร้าง)
51 # 3อจ651010-143 EJ030137237TH keng_kung + นกแก้ว (555872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2139) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ651010-144 EJ00137237TH Wichean146 + นกแก้ว (555876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
53 # 3อจ651010-146 EJ030137237TH จิรัฏฐาโน + นกแก้ว (555882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า4-4/4-4(สร้างเสริม) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
54 # 3อจ651010-147 EJ030137237TH keng_kung + นกแก้ว (555884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ651010-148 EJ030137237TH สุเรนทรชิต + นกแก้ว (555889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)

56 # 3อจ651010-149 EJ030137237TH keng_kung + นกแก้ว (555893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
57 # 3อจ651010-151 EJ030137237TH walrawut + นกแก้ว (555809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นบูรณะบันได เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
58 # 3อจ651010-152 EJ030137237TH kanjana_nuna + นกแก้ว (555811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุคลายแบบที่ 1 ปี 2558 จ.ชัยนาท
59 # 3อจ651010-156 ED982961452TH tiwakornwong + Ake595 (555817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ651010-157 ED878077021TH อาทิทัต + kajell3555 (555819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ651010-159 EJ041904513TH intermilan + ข้าวต้มพิศมัย (555823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อเม็ด วัดบึงกระจับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา
62 # 3อจ651010-160 ED044118459TH king_64 + JAPAN-55 (555825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อตะกั่ว ปี 2536 จ.นครรราชสีมา (540528-122)
63 # 3อจ651010-161 EG114512458TH Bobbie + เสกเมืองตาก (555828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 66%)
64 # 3อจ651010-163 ED921996135TH พิชชากร + Choomsilp (555834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดทุ่งโพธิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.อุทัยธานี
65 # 3อจ651010-164 8226048676796 mtongtos + ratchapong (555836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดไก่เตี้ย พิมพ์เล็ก เนื้อชินบุทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ651010-165 ED961668314TH เหน่งบางคู้ + อัครพนธ์ (555839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
67 # 3อจ651010-166 TH01183A4YXV0B0 yodpra + เมืองภูผา (555840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
68 # 3อจ651010-167 ED950396456TH หม่อง + pakchong26 (555847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
69 # 3อจ651010-168 EH920812643TH Game_krub + saijai66 (555849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
70 # 3อจ651010-170 ED056137279TH เซียนน้อยหนึ่ง + คูณสตางค์ (555856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
71 # 3อจ651010-171 ED934164042TH pramual + Chelsea (555845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
72 # 3อจ651010-173 ED044416276TH Sunadi + bancha18 (555854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์ ล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650930-1079)
73 # 3อจ651010-174 EG268990207TH keng_kung + Aeybangsaen (555862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)
74 # 3อจ651011-009 welegal + golflampang (555936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.4 กรัม)(G 79%)

75 # 3อจ651011-214 ED878087182TH สมยศ5 + vittya2511 (556028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4 กรัม)(G 76%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 12 ต.ค. 2565 - 08:37 น.] #85181 (10/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650920-015 ED926655067TH noi70 (553397) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650920-024 ED973200529TH ต่อยอด (553409) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ650923-011 ED936009037TH มาริโอ (553782) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650924-033 EJ041880817TH ขนมไทยแม่อารีย์ (553945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ650924-036 ED734391083TH Preecha_K (553967) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650926-014 ED992761067TH ธนูทอง (554132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ650927-002 ED937685612TH บิ๊กบีม (554246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ650928-015 ED939161564TH Intra103 (554452) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ650929-007 ED938295834TH ช_ชุติวัตร (554632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ650930-029 EG262253835TH Intra103 (554785) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ650930-030 EG262253835TH Intra103 (554786) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ651001-009 ED958893814TH ชยุตจันท์ (554882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ651003-014 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ651003-020 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554998) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ651006-036 ED970568376TH DH-amulet17 (555541) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ651004-026 OB259911166TH s-sean (555123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ651004-027 ED973138177TH Songg (555127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ651004-029 ESTS000244308 เอ็มซีเค (555134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ651005-008 ED842478646TH สถาศิลป์ (555236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ651005-024 TH011839SYX60B0 พีพีเคโบราณ (555245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ651005-029 BCSD000162807H2 มีดีพระเครื่อง (555325) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ651006-008 EH192068171TH pradrem (555445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ651006-018 SAI400019264235 Chatree27 (555472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ651006-023 PHKW00132467DY popsleep (555435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ651006-024 TH011839X1MP2B0 Name092 (555439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ651006-026 TH011839RXBD6BO ThanaphatBoonrueng (555446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ651006-031 EJ041889440TH หมูกุ๋น (555507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ651006-034 ED899294327TH nuthapol (555509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ651006-035 ED956917331TH เอสผู้ชนะสิบทิศ (555511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ651006-037 EJ852122196TH เพิ่มพูนศิลป์ (555516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ651006-038 ED794383756TH ภาสพยัคฆ์ (555519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ651006-040 ED959175695TH พรวิภัทร์ (555522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ651006-041 ED956576218TH satam (555523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ651006-042 EH747219172TH yoon9 (555525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ651006-043 ED818689463TH ตุ๊หลวง (555528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ651006-044 ED818679449TH ตุ๊หลวง (555529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ651006-045 ED973165416TH kingcrow (555531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ651007-001 ED860552250TH น้องหมี (555598) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
39 # 1อจ651007-002 ED995776145TH HopeMan (555605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ651007-004 ED997080278TH Diws2533 (555609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ651007-005 EJ038347642TH ฮุนได (555612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ651007-006 TH01183A17836B0 SuerAey (555615) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ651007-008 TH01183A0NAP4B0 kamron_ch (555617) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ651007-009 EJ041896556TH ขนมไทยแม่อารีย์ (555623) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ651007-011 SMPM000041893PT surasak_8351 (555643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ651007-012 ED950378948TH thanapipat (555611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ651007-013 ED036218821TH mongkhon-1 (555614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ651007-015 ED868786834TH ladprow (555620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
49 # 1อจ651007-025 ED748349806TH รวยทันใจ33 (555631) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
50 # 1อจ651010-004 ED856079935TH หลวงสิน (555842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ651010-025 TTKS000078283HW บ๊อบบางบ่อ (555864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
52 # 1อจ651010-028 ED044416276TH bancha18 (555848) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650916-025 ipattamulet (552950) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
2 # 2อจ650919-003 Buncha (553168) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ650923-019 เกษมสันต์99 (553801) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ650926-008 pipat_ch (554138) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ650926-019 ฐากรณิศาพัส (554149) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
6 # 2อจ650927-016 romsai (554258) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ650928-016 ริณดา (554480) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ650929-021 เกษมสันต์99 (554610) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ651003-003 Owarut999 (554964) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ651003-021 iamhon (554968) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ651004-003 SeksitK (555060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ651006-011 chanram (555470) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ651007-002 norakarn (555585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ651007-003 TADVENTURE (555588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ651007-006 คนน้ำกร่อย (555590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ651007-007 เซี้ยะโชคชัย4 (555651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ651007-008 ดาบทอง (555593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ651007-012 patcharapon (555639) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ651010-001 หมูหิน3276 (555881) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
20 # 2อจ651010-004 ราชสีห์ (555888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
21 # 2อจ651010-017 การันตีพระ (555779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650922-007 mixsick150 + แฮปรามคำแหง (553615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ650923-140 EJ038231777TH tiwakornwong + บอสตัน (553770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 64%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ650924-145 EJ041880613TH วัฒนไชย์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (553845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สี วัดสะแก เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ650928-125 EJ030137121TH joeenok + เสือสมิง (554363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว)(G 70%)
5 # 3อจ650928-138 ED954060188TH winforever + diethelm (554397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ650929-142 ED937659422TH SamilaMT + บิ๊กบีม (554617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์หลังพระพรหมสี่หน้า เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
7 # 3อจ650929-150 TH011839168R6B0 showgun + พยัคฆ์สมิง (554639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
8 # 3อจ650929-153 TH0118393K420B0 Syumpu + Sukan2525 (554515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ650929-202 EG967514585TH kobloei + coldplay (554539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ650930-001 Ketsara1104 + nunthawat (554667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ650930-101 SXF140500009716 HS2NAJ + ครูแป้ง (554662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
12 # 3อจ650930-120 ED992638122TH pramual + ปาล์มครับ (554720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดบันไดหิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ650930-136 EG388613750TH murbur + K-SANSRI (554675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธชัยสีมา วัดใหม่บ้านดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อผาง ปลุกเสก)
14 # 3อจ650930-138 ED868764414TH นายแก้ว + นิวเอกชัย (554682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารดูดรก หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.นครปฐม
15 # 3อจ650930-140 EJ129343101TH poo2515 + addmanoch (554690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
16 # 3อจ650930-141 ED904955970TH นายทัพ + KID_2 (554694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
17 # 3อจ650930-154 EX644616058TH กำจัดภัย168 + print (554796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จอรหังสุคโต หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ650930-157 ED947536034TH animalhell + ติเมืองสรรค์ (554727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ651001-104 EJ041895184TH chaibangseemeang + (554804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.นราธิวาส (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
20 # 3อจ651001-107 ED859280072TH aarun + sakdac2488 (554810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ651001-131 ED984501913TH natapoln + เจริญลาภครับ (554821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร กรอบเงิน(S 89%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ651001-152 ED973147908TH นู๋มาลี + kingcrow (554848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป เนื้อผงว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง)
23 # 3อจ651003-011 นาควารี + Wsummut (554895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นผ้าป่าสามัคคี เนื้อเงิน ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ651003-022 wongthep + patchara (554924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (630902-074)(G 95%)
25 # 3อจ651003-105 ED961673402TH loongmike + Gaorak009 (554945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี
26 # 3อจ651003-119 EF601359958TH JadJan + tony2007 (555012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ651004-138 ED926555293TH toymlt + payak437 (555103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพิเศษ เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2525 จ.พิจิตร
28 # 3อจ651004-141 ED888548309TH Wah168 + pairoje (555160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 1/หมายเลข 548) (สภาพใช้)
29 # 3อจ651004-145 EJ041899243TH Giant415 + ซูโม่ (555070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสำรวย วัดตะโก กรอบทอง(G 66%)
30 # 3อจ651005-001 Somsong + สามภพพ่าย (555171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดบันไดหิน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพหักซ่อม)
31 # 3อจ651005-101 EJ041895649TH วัชรชัย + ขนมไทยแม่อารีย์ (555173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทราราม เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
32 # 3อจ651005-106 ED982233919TH bboypm + dargon (555201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ651005-109 ED940262083TH ศิริศักดิ์ + TEE_INTER (555215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)(611113-049)(S 90%)
34 # 3อจ651005-131 ED036933596TH Funfun27 + ตะแคงขวด (555185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดรัตนชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 65%)
35 # 3อจ651005-135 EJ41899892TH Nammongkol895 + ซูโม่ (555190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
36 # 3อจ651005-146 TH011839NSUZ0B0 bussakorn + Nattapat123 (555251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ651005-158 ED988303992TH murbur + จิ้งจกทองมหาลาภ (555292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราช หลวงพ่อบุญเย็น วัดป่าไม้แดง รุ่นแรก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (น้ำหนักทอง 7.1 กรัม)
38 # 3อจ651005-161 ED988303992TH anndamun + (555202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จิ้งจกทองมหาลาภ
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(G 79%)
39 # 3อจ651005-163 ED988303992TH phalao2000 + (555206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จิ้งจกทองมหาลาภ
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
40 # 3อจ651005-180 TH011839SP2E3B0 suttichai + Everyman (555258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(G 91%)
41 # 3อจ651005-197 ED990443273TH แก้วพิษณุ + 015669662 (555308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(S 90%)
42 # 3อจ651006-103 ED952493243TH memories + maggie (555407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
43 # 3อจ651006-106 ED610590440TH BENTAR + Poy111 (555422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดฐานและมุมล่างซ้าย)
44 # 3อจ651006-119 ED931528914TH ใบไผ่ใบตาล + jawnantawut (555471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ651006-126 ED989900010TH PHLOI + Thanapong36 (555340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์ขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 79%)
46 # 3อจ651006-127 ED98990010TH PHLOI + Thanapong36 (555343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หน้าสิงห์ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 68%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ651006-140 ED897592977TH sonicotan + ตะแคงขวด (555377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
48 # 3อจ651006-144 ED973283687TH Thitirat + ลูกชัยเจริญ (555393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
49 # 3อจ651006-159 ED022002153TH m-cot + supaket808 (555342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
50 # 3อจ651006-164 KLUA000206400XL pramual + หนุนดวง99 (555352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อชินเงิน จ.กาญจนบุรี (สภาพชำรุดขอบขวา)
51 # 3อจ651006-186 EJ041896247TH zafari + ขนมไทยแม่อารีย์ (555412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดศรีบุรีรัตนาราม เนื้อเงิน จ.สระบุรี
52 # 3อจ651006-191 EJ041896247TH so-so + ขนมไทยแม่อารีย์ (555481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
53 # 3อจ651006-197 EJ041896247TH Tar_MDU35 + (555494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
วัวธนู หลวงปู่คำแสน วัดป่าดอนมูล รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
54 # 3อจ651006-207 ED990697661TH เด็กตลาดใต้ + ทองหลังพระ (555437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ651006-215 ED775094460TH gumoo007 + rattasah (555512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หัวนะโม พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

56 # 3อจ651006-217 EJ041896318TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (555515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ
57 # 3อจ651006-232 ED957630555TH naykrong + cnontarat (555479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นสุรพล เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี(G 89%)
58 # 3อจ651006-233 ED957630555TH naykrong + cnontarat (555482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดขอบหลังบนขวา) (630415-120)(G 76%)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้
59 # 3อจ651006-236 ED970011296TH กิตช่างไม้ + LexCyber (555493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนไกร เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี กรอบเงิน(S 92%)
60 # 3อจ651006-237 EJ041896445TH กำจัดภัย168 + ซาลาเปา (555496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช กรอบทอง(G 72%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ651006-242 ED054305513TH m-cot + ธาราวดี (555385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ651007-004 midori + charles (555554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานสร้าง เนื้อเรซินปิดทอง ปี 2527 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 8.7 นิ้ว)
63 # 3อจ651007-115 ED051302053TH เมืองไทย + ตุ๊กติ๊ก01 (555645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อตะกั่ว ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ651007-130 TH01183A05FE3BO นกเอก + chatchaib (555597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
65 # 3อจ651007-137 ED036516459TH cpall + Blackk (555569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลังตัวหนังสือนอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่
66 # 3อจ651008-001 หิมาลัย + พุทธคุณ05 (555658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 4.6 นิ้ว)
67 # 3อจ651008-002 fortunato + afrosalmon (555661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
68 # 3อจ651008-003 fuseza555 + Kampanat13 (555663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)(G 64%)
69 # 3อจ651008-004 Thanyapod + Kungfujay (555666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (650829-1289)
70 # 3อจ651008-005 pramual + kosita (555668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
71 # 3อจ651008-006 กำธรนคร + skyforce (555671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650311-1025)
72 # 3อจ651008-007 yodpra + piwat (555672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.8 นิ้ว)
73 # 3อจ651008-008 yodpra + piwat (555674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศิษย์มีครู เนื้อทองเหลือง ปี 2565 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
74 # 3อจ651008-009 makhasil + chanapai (555778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)

75 # 3อจ651008-010 เหรียญหลวงพ่อคูณ + oldshop (555678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 111)
76 # 3อจ651008-102 ED0708/00643TH pramual + ธิติวราห์ (555705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุเมืองศาสตร์ เนื้อดิน จ.ลำปาง
77 # 3อจ651008-103 EJ041894100TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (555707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
78 # 3อจ651008-105 EJ041894100TH floi456 + ข้าวต้มพิศมัย (555715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
79 # 3อจ651008-106 EJ041900803TH ขุมทรัพย์_พระสวย + ซูโม่ (555718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
80 # 3อจ651008-107 ED959895207TH Nathan666 + เขยมาบตาพุด (555720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 81%)
81 # 3อจ651008-108 EJ041901168TH nop168 + ซูโม่ (555726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชัยมงคล เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
82 # 3อจ651008-110 EJ041901168TH nop168 + ซูโม่ (555731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชัยมงคล เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
83 # 3อจ651008-111 EJ041901188TH Game_krub + ซูโม่ (555656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงบุทอง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพบุทองชำรุด)
84 # 3อจ651008-112 EJ041901168TH Charity + ซูโม่ (555657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
85 # 3อจ651008-113 EJ041901168TH sirikun + ซูโม่ (555659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ลำปาง(G 64%)
86 # 3อจ651008-114 EJ041901168TH โพธาราม + ซูโม่ (555660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปางประทานพร เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
87 # 3อจ651008-117 ไม่มีเลขพัสดุ m-cot + sukpraserta (555669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดพระทรง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.เพชรบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 80%)
88 # 3อจ651008-119 ED044627743TH พรพระพุทธคุณ + บิ๊กบีม (555680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสุทัศนฯ รุ่นชนะจน พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 72)(G 77%)
89 # 3อจ651008-120 ED055103910TH ครูช่าง + โยสามพราน (555683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(S 92%)
90 # 3อจ651008-122 ED733267853TH Thanabura + nopadol_U (555684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
91 # 3อจ651008-123 TH01183A4U6M8B0 Mzee95 + jarun123 (555686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
92 # 3อจ651008-124 ED040924131TH cpat1 + ซุยคิขิง (555688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (570813-267)
93 # 3อจ651008-125 ED951695244TH SeksitK + ตี๋กฤต (555689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ

94 # 3อจ651008-127 ED032895212TH Vachirasorn + saijai66 (555695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
95 # 3อจ651008-129 EB677142165TH doramon2345 + Santi1989 (555701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
96 # 3อจ651008-132 ED978145413TH sura9 + aun38 (555708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
97 # 3อจ651008-133 ED054307491TH jirayut + สำรวมใจ (555710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
98 # 3อจ651008-134 MBC0002445314 ksomchai + chaloemchai (555713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
99 # 3อจ651008-135 TH01183A3XBG9B0 natapoln + toutsakorn (555716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 66%)
100 # 3อจ651008-136 TH01183A4GY23B0 เต๋าตลาดไท + เสน่หา (555776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
101 # 3อจ651008-137 KBBWK00001070AY tangmo123 + numpraram2 (555719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ651008-138 SPXTH02112336450A Kop86 + CKHOS (555722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ651008-139 ED981955416TH chay7 + dacha07 (555724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ651008-142 EX646611946TH pramual + yutthapongp (555693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
105 # 3อจ651008-143 ED067201052TH sudarat_P + สนบางกรวย (555697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2515 จ.ชัยนาท
106 # 3อจ651008-144 ED067201052TH showgun + สนบางกรวย (555700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
107 # 3อจ651008-145 OFM081A001965 jirayut + Amornwiw (555704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์
108 # 3อจ651008-146 OFM081A001965 kawoat + Amornwiw (555706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
109 # 3อจ651008-148 TH01183A3SX31B0 Sunadi + smasterz (555711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6241) **พระสภาพสวย
110 # 3อจ651008-149 ED660525585TH murbur + jirajira (555714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (500210-005)
111 # 3อจ651008-150 ED060740097TH numchoke2597 + joeenok (555717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
112 # 3อจ651008-151 ED060740097TH Aonpra + joeenok (555664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม

113 # 3อจ651008-153 EJ041896539TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (555670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (650927-1117)
114 # 3อจ651008-154 EB677163457TH rungrot + ธีรพร (555673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
115 # 3อจ651008-155 ED948964670TH pramual + pomSL (555675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรกโพธิ์ซุ้มบัลลังก์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพตัดซุ้มโพธิ์และใช้)
116 # 3อจ651008-156 ED913281627TH alife + ดำปืน (555677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจุก วัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และชำรุดด้านหลัง)
117 # 3อจ651008-157 EJ659083718TH tiwakornwong + Bbeenaja (555679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ651008-159 ED047834245TH Tongten + แสงเสือ (555685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 71%)
119 # 3อจ651008-163 EJ079506312TH pramual + ต้นคุง (555734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
120 # 3อจ651008-164 ED820544564TH ธนภัทร์ + peaky (555737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
121 # 3อจ651008-168 ED993559134TH แก้วอุษา + เหรียญหลวงพ่อคูณ (555745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
122 # 3อจ651008-169 ED979775407TH PHLOI + kamol111 (555747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (650930-2167)(G 76%)
123 # 3อจ651010-172 ED056320266TH chidchac + armbasic (555850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 25 กรัม)(G 84%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 11 ต.ค. 2565 - 08:37 น.] #85178 (9/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650920-005 ED966303077TH หลานตาจวบ (553379) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ650927-003 ED937685612TH บิ๊กบีม (554277) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ650927-014 EJ014743533TH sai-9ton (554273) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ650928-006 ED967715746TH เผ่าพงษ์ (554448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650930-001 LTMP00008539523 Aum2543 (554742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650930-012 EJ030136996TH นกแก้ว (554750) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
7 # 1อจ651005-006 ED947137385TH bomtada (555233) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ651005-007 ED971595846TH karjo123 (555235) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ651005-013 SMNK000101242J7 marut_toon (555311) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ651005-014 ED940262097TH TEE_INTER (555314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ651005-015 ED925651293TH คนเหนือพลัดถิ่น (555315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ651005-017 EB731778580TH มีพอดี (555316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ651005-021 EB686418172TH seranee (555232) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ651005-023 ED877545187TH ferluci (555240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ651005-025 ED037647583TH suparerk (555246) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ651005-028 ED970575071TH พลฐานวโร (555254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ651005-031 ED927075599TH welding24 (555257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ651005-032 RTAP000163843K3 ongjern (555260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ651005-035 ED905998265TH jeabnongnuch (555261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ651005-038 ED833092783TH ไอยเรศ (555267) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ651005-039 ED853826333TH Beed098 (555268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ651005-040 ED940556670TH บูรพาบารมี (555271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ651005-041 ED939336455TH fung-nana (555222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ651005-043 ED974958902TH เต๋อคูทราย (555228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ651006-030 ED934136262TH tookatun (555465) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ651008-003 ED041764855TH ป๋องณรงค์ชัย (555749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
27 # 1อจ651008-018 ED700237920TH Tarkkyp (555762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651001-002 Teesan1709 (554843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ651005-009 สุเรนทรชิต (555231) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ651005-014 ชลชินเขต (555229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ651008-001 การันตีพระ (555655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ651008-003 การันตีพระ (555691) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ651008-008 การันตีพระ (555694) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ651008-009 การันตีพระ (555696) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ651008-012 การันตีพระ (555699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650930-119 ED992638122TH บางศรีเมือง + ปาล์มครับ (554718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
2 # 3อจ650930-121 ED992638122TH patchara + ปาล์มครับ (554698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาหลังเข็ม กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
3 # 3อจ650930-178 ED972914679TH Nicha-Malee + (554741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
tawat_boonyarat
แผ่นดุนเงิน พิมพ์ปางห้ามญาติ เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้/พิมพ์นี้
4 # 3อจ651001-120 ED974230371TH Natnicha77 + suk2006 (554875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ651003-002 เจริญพรหม + nunthawat (554915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 75%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ651003-014 eaknaengnoy + ดิอาโบล (554899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ651003-114 ED014753632TH arthur9669 + Thanapong36 (554938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดส่วนบน)
8 # 3อจ651004-108 KBDKM00005826A8 tanit_p + คุณเฮง (555093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุบ้านละหาร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ651004-110 ED964666255TH phoomchai + tranger (555106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดมัชฌิมภูมิ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.ตรัง
10 # 3อจ651005-182 EJ507281370TH t-nonm + thanodom (555273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์จม เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
11 # 3อจ651006-120 ED992939493TH bioenjoy_k + (555474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วิโรจน์เจริญวิทูฒ์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
12 # 3อจ651006-173 ED038225710TH sanko88 + บางแก้ว1976 (555376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)(630523-091) (G 62%)
13 # 3อจ651006-206 ED047633663TH Bobbie + แฮปรามคำแหง (555434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ651007-001 tiseng + ฉางฟง (555547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)(650330-1157) (G 69%)
15 # 3อจ651007-002 KoM_PanG + Buncha (555550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
16 # 3อจ651007-003 BUNGZA + ตึก_ติวานนท์ (555552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ651007-005 BoyRama2 + ดาบทอง (555557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นบูชาคุณ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ชัยนาท (ตอก 9 โค้ด/วัดซับลำใยสร้าง)

18 # 3อจ651007-006 แก้วพิษณุ + nottosaad (555560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
19 # 3อจ651007-007 midori + Mienthong (555563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
20 # 3อจ651007-008 Pearl2519 + pump992 (555565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(650917-2014)
21 # 3อจ651007-101 ED931864540TH nop168 + dear8013 (555649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดประดู่เรียง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พัทลุง (สภาพใช้)
22 # 3อจ651007-102 ED036516462TH thipakon + Blackk (555568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ651007-104 EJ014746659TH pramual + Pat029 (555574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)
24 # 3อจ651007-105 ED975638241TH SHADOW + kawin1980 (555577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพรมผิวใหม่)
25 # 3อจ651007-106 ED948828657TH จิ้งจกมหาเสน่ห์ + (555582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์บ่าร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ651007-107 ED910329507TH บารมีองค์พ่อ + sevenptk (555584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพล้างผิว)(G 63%)
27 # 3อจ651007-108 ED052051802TH pinits + Wanlop (555586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5189)(650924-2149)
28 # 3อจ651007-111 ED856389036TG ทนายโอ๊ต58 + Bobbie (555613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (650927-1154)
29 # 3อจ651007-113 ED996652155TH newzip + KENJANG (555619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ651007-114 SXF027600019388 Gimjiyinglek + Hinaon (555621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐานล่างซ้ายพระ)
31 # 3อจ651007-116 ED064502138TH cellamic + tawat_boonyarat (555625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรวิหาร พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (ชำรุดมุมหลังล่างขวา)
32 # 3อจ651007-117 ED032893185TH PhaoNamo98 + (555629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patchara2509
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ651007-118 ED94964412TH nutcha + nakornyong (555630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
34 # 3อจ651007-120 TH01183A0EAM3B0 แขกกำแพง + Arunlert69 (555635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 76%)
35 # 3อจ651007-122 ED059030492TH Phichit_02 + maikeboy (555578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
36 # 3อจ651007-123 ED036115610TH Doitung + Nicharida (555580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

37 # 3อจ651007-124 ED966597380TH confirmed + หมูอ้วน1264 (555581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ651007-125 ED957738637TH ดาวนาดง + Nuttaphol_t (555652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
39 # 3อจ651007-126 ED005987237TH กุสยาม + superman_vuth (555583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดนิ้วหัวแม่มือขวา)
40 # 3อจ651007-127 822600552793 พิศุทธิ์ + CKHOS (555587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
41 # 3อจ651007-128 ED065900516TH Chalee + mai1975 (555592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม(G 73%)
42 # 3อจ651007-129 ED907686526TH เจริญพรหม + Arunlert69 (555595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์(G 67%)
43 # 3อจ651007-132 EG388614375TH kenshiro2810 + K-SANSRI (555553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ651007-133 ED920157642TH แสงธรรม01 + takkp23 (555555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพสวย) (641014-019)(G 66%)
45 # 3อจ651007-134 ED056134082TH nop168 + ริณดา (555559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (650917-3005)
46 # 3อจ651007-139 ED033983602TH Alicetotle + chaidee (555575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
47 # 3อจ651007-140 ED998164592TH หมูขาว4036 + Nicharida (555579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650928-2006)
48 # 3อจ651007-141 ED065596573TH seed-seed + jasada568 (555546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดไก่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
49 # 3อจ651007-142 ED991064643TH ม่วงทองพระ + Wuttikri2523 (555548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นตองโข่ เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พิษณุโลก (สภาพทำความสะอาดผิว)
50 # 3อจ651007-143 ED036516476TH pramual + Pukki9585 (555551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ651007-144 ED922251155TH jeen6702 + kimzo (555556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ651007-145 ED036516502TH thipakon + Blackk (555558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งใบหน้า)
53 # 3อจ651007-147 ED989922745TH avenger + Thanapong36 (555564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ651007-148 ED0947518194TH Bassociety + สยามรุ่งโรจน์ (555566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)
55 # 3อจ651007-149 ED038332047TH Golf2424 + tommeng (555570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา

56 # 3อจ651007-150 ED979780248TH แก้วอุษา + jj2424 (555572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 69567)(600828-140)
57 # 3อจ651007-151 ED938279054TH ฅนบางใหญ่ + autpichut (555596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)
58 # 3อจ651007-153 ED905641646TH Kobchai2528 + Sattaya999 (555603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 71%)
59 # 3อจ651007-154 PYP140100005761 Mai2008 + deeclub (555607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)
60 # 3อจ651007-156 ED032302594TH poon09 + nongnene (555610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
61 # 3อจ651007-158 ED934457103TH RTHANIT + tomkovic (555622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (650210-1174)(G 66%)
62 # 3อจ651007-159 ED927694098TH mntpt + โตกรุงเก่า (555624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ651008-147 ED976337971TH pjanon + พลังศรัทธา (555709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 33.1 กรัม)(G 80%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 10 ต.ค. 2565 - 08:40 น.] #85169 (8/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650916-021 EJ038180457TH เสือสมิง (552953) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650917-018 EH598206985TH ท๊อปTURBO (553125) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ650920-017 ED947377678TH sakbangbon (553405) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
4 # 1อจ650920-022 ED991722711TH pradrem (553408) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ650924-051 ED967030074TH Nong2552 (553979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ650926-001 ED989900268TH Thanapong36 (554129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ650926-013 ED820540426TH วัชรชัย (554127) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ650926-023 EB666336465TH Nattapat123 (554146) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ650927-021 ED040901325TH ซุยคิขิง (554243) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650927-022 ED973240995TH ลูกชัยเจริญ (554249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ650928-017 ED717641435TH จิ๋วบางปะกอก (554476) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ650928-018 ED936079700TH มาริโอ (554479) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ651003-009 ED995759354TH HopeMan (554983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ651003-016 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ651006-001 ED907363208TH mixsick150 (555427) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
16 # 1อจ651006-009 ED990432125TH THAI-PRA (555526) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ651006-010 ED990432125TH THAI-PRA (555527) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 1อจ651006-011 ED990432125TH THAI-PRA (555530) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
19 # 1อจ650928-010 ED936084695TH มหามณีจินดา (554473)ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650914-014 ริณดา (552643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650916-026 teepoptee (552920) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650921-004 บ้านแคออก (553572) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650926-005 panna08 (554133) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ650926-011 wilairat_22 (554144) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 2อจ650926-013 ประศาสน์ (554147) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ650926-020 คานธี (554148) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ650927-008 อรรถพล (554269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650928-032 kikapuu (554488) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650928-034 ppffarm (554454) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ650929-002 SamilaMT (554586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ651007-001 การันตีพระ (555594) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ651007-010 การันตีพระ (555600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ651007-013 การันตีพระ (555602) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ651007-015 การันตีพระ (555604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650926-116 ED907665781TH Bbeenaja + ฐณะวัฒน์ (554022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดสะแก ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ650927-140 ED952598663TH lertsak + POOSIT (554220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย)(G 86%)
3 # 3อจ650927-148 EJ041881812TH สวนดอก + ขนมไทยแม่อารีย์ (554245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2517 จ.สระบุรี
4 # 3อจ650928-160 EB678676104TH บอยพระเครื่อง + probation (554389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
5 # 3อจ650928-196 EJ041888166TH UltraMan50 + (554436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ650930-124 ED979213945TH โพธาราม + ammoniamotion (554708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.นนทบุรี
7 # 3อจ650930-130 ED991061602TH pramual + พ่อครู (554728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจืด วัดถ้ำเขาพลู รุ่นแรก ปี 2495 จ.ชุมพร
8 # 3อจ650930-164 ED904955966TH golf29 + KID_2 (554738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ650930-165 ED961221668TH midori + nstnathapong (554740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานขอบซ้าย)(G 79%)
10 # 3อจ651003-124 EH478245024TH จ่าจอก + หนุ่ม14 (554955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ651003-126 SKTS000041023Q5 chanan + พ่อนะโมพระเครื่อง (554963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครสวรรค์
12 # 3อจ651003-127 SKTS000041023Q5 ธาวัช + พ่อนะโมพระเครื่อง (554965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
13 # 3อจ651004-115 EB631127952TH meanblog + เจตต์โรงลี (555122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดไผ่เงิน รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ651004-122 ED047304101TH เซียนน้อยหนึ่ง + หมากคาย (555118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ651004-125 SCBY0001907068T จิ้งจกมหาเสน่ห์ + Gamulet88 (555131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี
16 # 3อจ651006-001 Tar_MDU35 + Frodojack007 (555351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (630801-069)(G 85%)
17 # 3อจ651006-002 Goodcobain + ALINA (555355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(641006-074) (G 88%)

18 # 3อจ651006-003 murbur + dragonboz (555358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ651006-004 หิมาลัย + nongnims (555360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปศิลปะพม่า เนื้อสำริด ประเทศเมียนมา (หน้าตัก 1.6 นิ้ว)
20 # 3อจ651006-005 Thanapol_25 + schan2514 (555362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ปราจีนบุรี
21 # 3อจ651006-008 YuiYui07 + babejakpet (555545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ651006-009 pontat567 + wuttiphan (555371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 5 (เสริมมงคล) เนื้อทองคำลงยา ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทองรวม 18.8 กรัม)
23 # 3อจ651006-010 Namnathee1983 + (555373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nathan666
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641126-1005)
24 # 3อจ651006-011 TEE_INTER + คุณเฮง (555382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 2.9 นิ้ว)
25 # 3อจ651006-012 Nippit + Doitung (555383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 67%)
26 # 3อจ651006-013 keng_kung + มังกรพัดถิ่น (555394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 15803)
27 # 3อจ651006-101 ED961721289TH confirmed + march859 (555398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
28 # 3อจ651006-104 ED952493243TH aoy789 + maggie (555410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
29 # 3อจ651006-105 ED969818235TH jitnobnom + comfortable13 (555415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
30 # 3อจ651006-107 ED917852126TH pontat567 + พระบ้านทั่วไทย (555425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
31 # 3อจ651006-108 ED915793306TH bioenjoy_k + ข้าวซอยไก่ (555426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
32 # 3อจ651006-109 ED905458945TH tiwakornwong + mana_k (555430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(561211-303)(G 65%)
33 # 3อจ651006-110 TH011839W0F25B0 pramual + นึกอ่อนนุช (555436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ651006-111 EH574930157TH hopper + เหรียญหลวงพ่อคูณ (555441) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 190)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์กลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 190)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 190)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
35 # 3อจ651006-112 ED933468674TH Bassociety + ฅนบางใหญ่ (555447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(650624-1131)

36 # 3อจ651006-113 ED856387790TH Naruedon2456 + BenZeem (555450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
37 # 3อจ651006-114 EH786709527TH guidenaja + แจ็คเชียงดาว007 (555452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
38 # 3อจ651006-115 ED036529174TH loongmike + Blackk (555456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ651006-117 EJ079506136TH nukulkongkaew + ต้นคุง (555464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้) (ชำรุดโพธิ์ซ้าย,ซ่อมใบหน้าและโพธิ์ขวา) (611003-077)(G 65%)
40 # 3อจ651006-118 ED025933017TH อาทิตย์โคจร + kopuree (555468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อชินตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
41 # 3อจ651006-121 EJ041896318TH UDS-35 + ขนมไทยแม่อารีย์ (555331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 69%)
42 # 3อจ651006-122 ED990432125TH พุทธบูชา + THAI-PRA (555333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
43 # 3อจ651006-124 ED965961024TH akmobile9 + บุษกร (555337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานขอบหลังขวา)
44 # 3อจ651006-125 ED961359595TH ซุ้มวัดศรี + สนบางกรวย (555339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
45 # 3อจ651006-128 ED989908010TH poshwises + Thanapong36 (555345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
46 # 3อจ651006-131 ED989908010TH Ronado + Thanapong36 (555353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
47 # 3อจ651006-132 ED954005204TH กรรมการ + นกแก้ว (555356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ระยอง (หน้าตัก 5 นิ้ว)
48 # 3อจ651006-133 TH011839WAYB0B0 Nantakarn + sanernar (555359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 13878)
49 # 3อจ651006-134 ED923520026TH Kop86 + ศิษย์พุทธองค์ (555361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์(G 74%)
50 # 3อจ651006-135 BTSM00018709606 บารมีทวีคูณ + loryinglong (555365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ651006-137 EJ041891077TH Maximax + ฮุนได (555543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2465 จ.นครปฐม (สภาพใช้และล้างผิว)
52 # 3อจ651006-138 ED046984500TH ibas7723 + พ่อน้องจ้าว (555368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ651006-139 EH993892435TH rojheavy + เป็กสัมพุทธโธ (555375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ651006-141 ED966579488TH panitgang + PHLOI (555387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (650708-1002)(G 79%)

55 # 3อจ651006-142 ED962290695TH nui555 + hattori (555390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางไสยาสน์ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 4 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ651006-143 KBMKC0000273774 Nippit + nuniie17 (555392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื้อสำริด ปี 2484 จ.ลำปาง
57 # 3อจ651006-145 EJ030137223TH ร้อยวิทย์ + นกแก้ว (555396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
58 # 3อจ651006-146 EJ030137223TH tiwakornwong + นกแก้ว (555401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร(G 78%)
59 # 3อจ651006-147 EJ030137223TH Gimjiyinglek + นกแก้ว (555405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ651006-148 EJ030137223TH Amnat2517 + นกแก้ว (555411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบหลังบน)
61 # 3อจ651006-149 EJ030137223TH TAVABUNCHA + นกแก้ว (555417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
62 # 3อจ651006-150 EJ030137223TH murbur + นกแก้ว (555419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อช้วน วัดหนังฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ651006-151 EJ030137223TH พ่อฟอร์ม + นกแก้ว (555328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ651006-153 EJ030137223TH nco29-48 + นกแก้ว (555330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
65 # 3อจ651006-154 ED849374420TH MrTeeAyutthaya + คเวสโก (555332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)
66 # 3อจ651006-155 EG903868355TH หลวงปู่ช้างให้ + laphat (555334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (560731-249)
67 # 3อจ651006-156 RCNP0000283545Q winaiaof + hot2523 (555336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (650325-2030)
68 # 3อจ651006-157 ED034347315TH supervigo + ลูกวังสะพุง (555338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 79%)
69 # 3อจ651006-158 ED034347315TH Burapha777 + ลูกวังสะพุง (555341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลกุเสก)(G 65%)
70 # 3อจ651006-160 ED962277677TH kong1394 + Man99 (555344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
71 # 3อจ651006-161 ED974330953TH bioenjoy_k + k9cob (555347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ./หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
72 # 3อจ651006-163 ED019811535TH น้องพอดี + pieronut (555350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
73 # 3อจ651006-165 ED852192308TH wutprarayong + highway (555354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)

74 # 3อจ651006-166 ED050407640TH vitamin + มะนาวแป้น (555357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
75 # 3อจ651006-167 ED080407640TH manutsri + มะนาวแป้น (555363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อผงว่านหน้าทอง จ.สุโขทัย
76 # 3อจ651006-168 ED040024447TH pramual + natapoln (555364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (650905-2002)
77 # 3อจ651006-169 BBB3000154149X6 UDS-35 + Pondnineteen (555367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ651006-170 ED996380815TH payungsak + BhuriKet26 (555370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650908-1124) (G 67%)
79 # 3อจ651006-171 BKWT000141594WT ดีพร้อมพระเครื่อง + sermsak (555372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นและผิวมีคราบจากการเก็บ)
80 # 3อจ651006-172 BABO0002096575K yime2 + WeeBangpree (555374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ651006-174 EJ659082385TH BhuriKet26 + ชินนิมอน (555379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ651006-175 EB729268282TH อาราธนา + ฮักแม่สรวย (555381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (631218-048)(G 65%)
83 # 3อจ651006-177 EJ041896247TH หนึ่งพระสยาม + (555386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระแก้วมรกต แม่ชีบุญเรือน วัดสารนาถฯ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2506 จ.ระยอง (สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย)
84 # 3อจ651006-178 EJ041896247TH jitnobnom + (555388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้าและมุมบนขวา)
85 # 3อจ651006-180 EJ041896247TH keng_kung + (555391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
86 # 3อจ651006-181 EJ041896247TH keng_kung + (555397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
87 # 3อจ651006-185 EJ041896247TH ทนายโอ๊ต58 + (555409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อจูลิ่ม วัดบางทิง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2482 จ.สงขลา
88 # 3อจ651006-188 EJ041896247TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (555416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
89 # 3อจ651006-189 EJ041896247TH tiwakornwong + (555418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อเจ้าพ่อพญาแล พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.ชัยภูมิ (650928-1118)(G 89%)
90 # 3อจ651006-190 EJ041896247TH Jokaiwan + ขนมไทยแม่อารีย์ (555420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (650927-1195)
91 # 3อจ651006-192 EJ041896247TH UDS-35 + ขนมไทยแม่อารีย์ (555483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 86%)
92 # 3อจ651006-193 EJ041896247TH UDS-35 + ขนมไทยแม่อารีย์ (555485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 69%)

93 # 3อจ651006-194 EJ041896247TH UDS-35 + ขนมไทยแม่อารีย์ (555488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเทพปฏิมา มูลนิธิพระพรหมเอราวัณสร้าง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
94 # 3อจ651006-195 EJ041896247TH UDS-35 + ขนมไทยแม่อารีย์ (555490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเอราวัณ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ651006-198 EJ041896247TH แม้วจอมเทียน + (555495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
96 # 3อจ651006-199 EJ041896247TH แม้วจอมเทียน + (555497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพรหมวชิรญาณ เนื้อทองคำ ปี 2545(G 77%)
97 # 3อจ651006-200 EJ0418961247TH ส.วัชรินทร์ + (555500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ651006-201 EJ041896247TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (555423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 65%)
99 # 3อจ651006-202 EJ041896247TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (555424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.พิษณุโลก (650905-2043)(G 69%)
100 # 3อจ651006-203 EJ041896247TH waves + ขนมไทยแม่อารีย์ (555428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
101 # 3อจ651006-205 ED047633663TH อ้วนอุดร + แฮปรามคำแหง (555431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ651006-208 EJ797871452TH Payaak1973 + doramon2345 (555440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (560807-059)
103 # 3อจ651006-209 EW004582655TH JackBrown + m-cot (555442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
104 # 3อจ651006-210 TNR5000178856BX Sunadi + จริงใจ (555444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5629) **พระสภาพสวย
105 # 3อจ651006-211 TNR5000178856BX Sunadi + จริงใจ (555503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1110) **พระสภาพสวย
106 # 3อจ651006-212 ED998138133TH amarin99 + Nicharida (555505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650928-2007)
107 # 3อจ651006-213 ED873481818TH Dig_tut_959 + Burapha777 (555508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 200)
108 # 3อจ651006-214 ED873481818TH พยัคฆ์ทมิฬ + Burapha777 (555510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(650923-2060)
109 # 3อจ651006-216 EJ041896318TH UDS-35 + ขนมไทยแม่อารีย์ (555514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช(G 79%)
110 # 3อจ651006-219 ED748351795TH audhatyai + รวยทันใจ33 (555518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยเมตตาบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1205/น้ำหนักรวม 33.1 กรัม)(G 79%)
111 # 3อจ651006-221 EJ61663252TH seanza777 + kenshiro2810 (555448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา) (650908-1242)

112 # 3อจ651006-223 ED039404465TH UDS-35 + ronnakorn2516 (555455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ651006-224 ED057802534TH murbur + Nicharida (555457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
114 # 3อจ651006-227 ED989515137TH atthasit + rattasah (555467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง)(650923-1242)
115 # 3อจ651006-228 ED765564019TH อ้นวัฒนา + chokchai (555469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (630701-331) **พระสภาพสวย
116 # 3อจ651006-229 ED919945789TH Naruedon2456 + teenlay (555473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้อสำริด ปี 2527 จ.ราชบุรี(G 70%)
117 # 3อจ651006-230 EJ885471146TH warning + หลานดาบหัก (555476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์อกนูน เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
118 # 3อจ651006-231 ED925822015TH น้าเดช + Sahapon (555478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
119 # 3อจ651006-235 ED926819980TH chanachok + POOSIT (555487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 5 (เสริมมงคล) พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 85%)
120 # 3อจ651006-238 RPTY0000489449L Hongzoo + A_Surachai (555499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
121 # 3อจ651006-239 ED966344125TH pramual + หลานตาจวบ (555502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ651006-240 ED968134257TH keng_kung + jane77 (555504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
123 # 3อจ651006-241 EJ038347293TH หลานตาจวบ + ฮุนได (555542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ ท่านเจ้าจุ้ย วัดสามปลื้ม เนื้อผง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานขอบขวา)
124 # 3อจ651006-244 EH574930188TH seanza777 + (555400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 08 ต.ค. 2565 - 08:45 น.] #85164 (7/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650913-024 EB666167838TH Suradech (552450) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ650921-005 ED962230357TH kook582 (553558) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650924-001 ED904088563TH Yo_live_story (553981) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ650924-002 ED91174188TH ตะพาบ (553984) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ650924-017 EJ038178895TH นกแก้ว (553909) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650924-040 ED957613274TH เซียนพละ (553992) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ650924-046 ED941884481TH ภพเมืองสรรค์ (553996) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ650924-048 ED934132623TH tookatun (553982) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ650924-055 ED947531235TH สยามรุ่งโรจน์ (553941) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ650926-020 ED915757860TH แค่นี้ก็พอ (554128) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ650926-022 ED97523193TH linyikaiii (554114) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 1อจ650927-006 PYP260800000079 Vincent (554286) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ650927-012 ED002511545TH citynew (554288) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ650927-019 ED970826945TH seranee (554282) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ650927-023 ED806940618TH somchai_lawit (554294) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ650929-015 ET0118393RSW9B0 Tac1996 (554653) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ651003-027 ES390001658568U Sorawit (555005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ651004-002 PTRR000222758P8 BOMBA (555148) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ651004-006 LTBK000106908Z5 kugelfung (555152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ651004-007 ED981603533TH Chakkapud (555154) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ651004-013 ED96005767TH PING007 (555096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ651004-018 TH011839J7P73B0 sutee (555113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ651004-023 TLIP000196000YR พาสุขพระเครื่อง (555115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ651004-031 EJ041585956TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (555071) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ651005-026 BCSD00016280685 มีดีพระเครื่อง (555322) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ651005-042 ED041725843TH 6230(นู๋เป็ด) (555225) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
27 # 1อจ651006-003 ED939173797TH Intra103 (555458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ651006-006 ED973156215TH คุณศิระ (555461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650919-025 เด็กท่าพระ (553223) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ650921-009 ริณดา (553492) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650921-011 ริณดา (553501) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650922-009 tanint (553687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 2อจ650922-019 แฮปรามคำแหง (553667) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650924-002 เสมาพัดยศ (553988) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ650926-009 pipat_ch (554108) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ650926-014 Buncha (554113) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ650926-017 microsoft (554119) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650927-003 banana (554278) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ650927-004 teerawit (554287) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ650927-006 songklot (554261) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ650927-009 teetoon (554279) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ650927-011 มังกรพัดถิ่น (554290) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ650927-017 romsai (554284) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ650927-021 Nicharida (554281) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 2อจ650928-004 ราชสีห์ (554460) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ650928-007 ษิตท่าข้าม (554467) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
19 # 2อจ650928-012 rattasah (554471) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ650928-014 ริณดา (554475) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ650930-019 madeowsri (554760) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ650930-020 madeowsri (554763) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
23 # 2อจ650930-021 madeowsri (554765) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ651003-013 ดิอาโบล (554982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ651004-002 บารมีพระเครื่อง9 (555057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ651004-005 pramual (555063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ651004-006 pramual (555067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ651004-010 trong9399 (555161) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ651006-001 การันตีพระ (555378) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 2อจ651006-002 การันตีพระ (555380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ651006-007 หมูหิน3276 (555486) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
32 # 2อจ651006-008 calibre36 (555489) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
33 # 2อจ651006-010 calibre36 (555498) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650928-102 ED875283982TH maikeboy + goodaomzc (554382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 76%) **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
2 # 3อจ650929-124 ED919943417TH อรทัย960 + teenlay (554519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ650930-114 ED981602780TH anuphanboonsuk + (554693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chakkapud
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)(G 66%)
4 # 3อจ650930-160 ED654372491TH lnwRitto + glafer (554743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.นครปฐม (วัดใหม่ราษฎร์นุกูลสร้าง/สภาพใช้)
5 # 3อจ650930-176 EJ014744936TH จ่าจอก + Thanapong36 (554736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม(มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อสง่า ปลุกเสก)
6 # 3อจ651001-124 ED944784831TH Gthammarat + ซุยคิขิง (554819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
7 # 3อจ651003-003 korn88 + phanatphong (554919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (590203-038)
8 # 3อจ651003-004 PhaoNamo98 + suratask (554922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ651003-113 ED996070359TH mawinroch + (554934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
Suwattana2542
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นฉลองชนมายุ 90 พรรษา เนื้อทองคำ 96% ปี 2534 จ.เลย (น้ำหนักทอง 19.6 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นฉลองชนมายุ 90 พรรษา เนื้อเงิน ปี 2534 จ.เลย[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นฉลองชนมายุ 90 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.เลย[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
10 # 3อจ651003-117 ED957981662TH somphong007 + (554947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mnnuttapon
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพขึ้นพิมพ์ด้านหน้าใหม่และแต่งผิว) (650903-2061)
11 # 3อจ651004-004 TEE_INTER + (555069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 12.8 นิ้ว)
12 # 3อจ651004-010 thonglor + เด็กตลาดใต้ (555090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์พระอู่ทองท้องช้าง(ใหญ่) เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(640120-049)
13 # 3อจ651005-103 EG859959995TH พรีพุทธคุณ + ประวิทย์888 (555176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
14 # 3อจ651005-104 ED032847716TH chaidee + joeenok (555178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ651005-105 ED996376722TH ads1091 + BhuriKet26 (555180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (650915-2022)
16 # 3อจ651005-107 BCOT0000571063W arthur9669 + patchaya (555209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
17 # 3อจ651005-108 BCOT0000571063W Rakchart + patchaya (555212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ651005-110 EG967518321TH MRDAVE + ลูกวังสะพุง (555219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ651005-111 ED866669027TH golf29 + hairgrit (555172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ651005-112 EJ030137104TH vadcharapol + นกแก้ว (555175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)(G 80%)
21 # 3อจ651005-113 EJ030137104TH เสนาะ53 + นกแก้ว (555177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงแดง(ยุคปลาย) ปี 2517 จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ651005-114 EJ030137104TH วัฒน์ทางหลวง + นกแก้ว (555179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%)
23 # 3อจ651005-115 EJ030137104TH pra_yai + นกแก้ว (555181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์ตัวหนังสือจม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
24 # 3อจ651005-116 EJ030137104TH scottruth + นกแก้ว (555182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
25 # 3อจ651005-117 ED982232309TH yime2 + เจ๋งจริง (555183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
26 # 3อจ651005-118 ED974927508TH ป๋องณรงค์ชัย + Paphatball (555184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (650923-1153)
27 # 3อจ651005-119 REKB000089958UB suesathaporn + ตะกรุดโทน (555189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
28 # 3อจ651005-120 ED925651293TH tone555 + คนเหนือพลัดถิ่น (555192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
29 # 3อจ651005-121 ED049521347TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ban999 (555198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทราราม พิมพ์ฐานคู่แขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ651005-123 TH01189J1M23B0 Somcom + เมืองภูผา (555319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
31 # 3อจ651005-124 TH011839J1M23B0 showgun + เมืองภูผา (555213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ651005-125 Nong3514 + panthong2522 (555216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011839QUPG8B0
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 62%)
33 # 3อจ651005-126 TH011839J40Q4B0 isoda + กิตติ์ธเนศป้ายแดง (555220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/วัดศาลาครืนสร้าง)
(สภาพชำรุดศอกซ้ายและขอบล่างขวา)(G 67%)
34 # 3อจ651005-127 EJ030137271TH Tar_MDU35 + นกแก้ว (555223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว) (650819-2120)
35 # 3อจ651005-128 ED974947309TH pramual + nakornyong (555266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ651005-129 ED036922695TH taemza533 + ตะแคงขวด (555320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นไหว้ครูใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
37 # 3อจ651005-130 ED036933596TH เมืองช้าง + ตะแคงขวด (555272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางรำพึง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง(G 64%)
38 # 3อจ651005-132 EH189030882TH midori + เมิส_เพชรบูรณ์ (555186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ651005-133 ED972384667TH Warasoon + golfsriracha (555187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
40 # 3อจ651005-134 EJ041899892TH Golfthip4564 + ซูโม่ (555188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็กหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
41 # 3อจ651005-136 EJ041899892TH jompol10 + ซูโม่ (555191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 79%)
42 # 3อจ651005-137 EJ041899892TH ธนูทอง + ซูโม่ (555193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ เนื้อเงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ651005-138 EJ041899892TH พงษ์ดินแดง + ซูโม่ (555195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
44 # 3อจ651005-139 EJ041899892TH Giant415 + ซูโม่ (555196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดหัวคุ้งสร้าง)
45 # 3อจ651005-140 EJ041899892TH eakkapong + ซูโม่ (555200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
46 # 3อจ651005-141 EJ041899892TH พันธิตรา + ซูโม่ (555238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์มหาลอย วัดแหลมจาก เนื้อทองแดง
47 # 3อจ651005-142 EJ041899892TH ร้อยวิทย์ + ซูโม่ (555241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์พนมมือ เนื้อชินเงิน จ.ขอนแก่น(G 82%)
48 # 3อจ651005-143 TH011839KH3J0B0 tongxu + zhiwa (555321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ พิมพ์หูห่าง เนื้อผง ปี 2465 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
49 # 3อจ651005-144 ED885152615TH Goodcobain + pomSL (555243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (คุณสุธันย์สร้าง)
50 # 3อจ651005-145 EJ659078338TH dreamsconner + ลูกวังสะพุง (555248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ651005-147 ED959776709TH supervigo + พลฐานวโร (555253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (650927-1166)
52 # 3อจ651005-148 ED970010905TH pramual + saenplern (555259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ651005-150 ED962544191TH newcharin + tongjoy (555265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650803-2032)
54 # 3อจ651005-151 ED951259995TH PhaoNamo98 + arjarnjo (555275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นอายุครบ 71 บริบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
55 # 3อจ651005-152 TH011839551E0B0 pramual + Tumkung (555278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ651005-153 TH011839551E0B0 seanza777 + Tumkung (555280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
57 # 3อจ651005-154 Nantakarn + สอปลายฟ้า (555283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MEGA000195520WY
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร(G 75%)
58 # 3อจ651005-155 ED939381724TH Xabi17 + สุวรรณโชค (555285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางห้ามสมุทร หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อดิน จ.พิจิตร
59 # 3อจ651005-156 EJ030137285TH madeowsri + นกแก้ว (555288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพแต่งผิวและปิดแผ่นทองใหม่) (650923-1170)
60 # 3อจ651005-157 ED872998407TH hemman + golflampang (555291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 4880)(G 66%)
61 # 3อจ651005-159 ED988303992TH murbur + จิ้งจกทองมหาลาภ (555294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อขันตี วัดป่ามะม่วงไข่ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.เชียงใหม่ (น้ำหนักทอง 2.1 กรัม)
62 # 3อจ651005-160 ED988303992TH AChen + จิ้งจกทองมหาลาภ (555297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลัง สก.(เล็ก) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.5 กรัม)
63 # 3อจ651005-162 ED988303992TH tiwakornwong + (555204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จิ้งจกทองมหาลาภ
เหรียญหลวงหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)(G 91%)
64 # 3อจ651005-164 ED988303992TH Tar_MDU35 + (555208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จิ้งจกทองมหาลาภ
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)
65 # 3อจ651005-165 FMP20000141728 prapun_ch + Chaibangbor (555211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ651005-166 ED975638462TH Chalee + เก้าออโต้ (555214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 37178)
67 # 3อจ651005-168 822597205802 amcung111 + Giant415 (555218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (640408-103)
68 # 3อจ651005-169 ED921984242TH บรีสพระช่วย + วิทย์4301 (555221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาใบข้าว หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
69 # 3อจ651005-170 ED921984242TH 15201520 + วิทย์4301 (555323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ651005-171 ED921984242TH PHLOI + วิทย์4301 (555234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง ปี 2461 จ.พิจิตร
71 # 3อจ651005-174 ED931390708TH เอกจักร + บอลบาแดง (555244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
72 # 3อจ651005-175 EJ511679976TH Nathan666 + plankton (555247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631120-201)
73 # 3อจ651005-176 PNAM000220031Q5 pramual + MIXMUK (555249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
74 # 3อจ651005-179 ED973294058TH memories + ลูกชัยเจริญ (555256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
75 # 3อจ651005-181 ED036030857TH tar2499 + กุ้งหวาน (555270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630326-113)(G 69%)
76 # 3อจ651005-183 ED810485583TH chatchaisilaporn + นายเก้ (555276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
77 # 3อจ651005-184 ED545577888TH keng_kung + หนานเอ (555279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
78 # 3อจ651005-185 LP870002150878W nopakk + เด็กดำเนิน (555324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดปรกเจริญ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี
79 # 3อจ651005-186 D934861882TH Ball2008 + พุทธคุณ05 (555282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
80 # 3อจ651005-188 ED963156105TH keng_kung + champ32 (555289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (650923-1224)
81 # 3อจ651005-189 ED950636222TH เมืองไทย + doramon2345 (555290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
82 # 3อจ651005-190 ED050617643TH jirayut + Silages (555295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ ตัวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
83 # 3อจ651005-191 ED922550857TH เจริญพรหม + Meetung (555300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังบน)
84 # 3อจ651005-192 ED993997550TH Toey21 + Theethuch (555326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (650520-1029)
85 # 3อจ651005-193 ED020902517TH ทองครับ + Torhay (555303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8893)
86 # 3อจ651005-194 ED927076435TH สิทธิชัย + maymaybaa (555304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
87 # 3อจ651005-195 ED9045963928TH sutee + KID_2 (555305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ651005-196 ED927057785TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + Tanadol1969 (555306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี
89 # 3อจ651006-006 แก้วอุษา + schan2514 (555366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนักรวม 23.2 กรัม)(G 83%)
90 # 3อจ651006-007 พิชิตตลาดเพชร + schan2514 (555369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 18.4 กรัม)(G 82%)
91 # 3อจ651006-243 ED968482359TH tiwakornwong + surasak_bpb (555395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 20.7 กรัม)(G 71%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 07 ต.ค. 2565 - 08:38 น.] #85159 (6/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ650922-014 ED878288992TH golf2010 (553693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ650923-006 ED936009023TH มาริโอ (553762) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ650923-008 ED915974983TH Birdsp44 (553771) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ650923-010 KBBMI00002257VK พ่อนะโมพระเครื่อง (553777) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
5 # 1อจ650923-018 ED868971354TH maii_amulet (553787) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650923-026 EJ030137784TH นกแก้ว (553791) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ650924-012 ED946508774TH router (553957) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ650924-021 ED960740321TH tiwakornwong (553962) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650926-025 ED939138985TH Intra103 (554143) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ650927-005 PYP260800000079 Vincent (554270) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ650927-020 ED939148506TH Intra103 (554275) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ650928-016 BCSD00016154499 มีดีพระเครื่อง (554456) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
13 # 1อจ650929-001 EJ795937774TH Neng06 (554619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650929-002 ED979222315TH PHLOI (554622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ650929-004 ED921971337TH วิทย์4301 (554627) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ650929-006 ED860545276TH น้องหมี (554630) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 1อจ650929-008 EJ041889983TH รถถังพระบ้าน (554635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650929-012 EJ030137118TH นกแก้ว (554585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ650929-013 TH011839444B7B0 siriarpa (554587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ650929-014 ED966553675TH win2521 (554591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ650929-016 ED954062144TH นกแก้ว (554600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ650929-017 RCBV000091977T9 บุญทับ (554604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650929-018 THLU000217201BG Oneone20 (554608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ650929-019 EH372598459TH treasury (554613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ650929-020 ED035623037TH rukrukna (554616) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ650929-022 EG967514130TH Thesun66 (554649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ650929-024 ED995766369TH HopeMan (554651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ650930-004 ED933185077TH nakorn05 (554745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ650930-011 EJ030137078TH นกแก้ว (554747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ650930-013 ED036020832TH soontorn2014 (554770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650930-014 ED677961743TH Eik_Sinchai (554773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ650930-015 ED662488443TH naphat1981 (554784) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ650930-016 822577834374 richmanshop789 (554775) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ650930-017 ED973118760TH คุณศิระ (554776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

35 # 1อจ650930-021 TH0118398P335BO ThanaphatBoonrueng (554748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ650930-027 EH973272755TH heretic (554756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ650930-028 ED979224660TH เทียมเยาวราช (554758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ650930-031 ED973135357TH techinmonpan (554761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ651001-002 EJ030136982TH นกแก้ว (554859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ651001-003 ED927055546TH welding24 (554864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ651001-004 ED725078570TH เจริญพรหม (554867) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
42 # 1อจ651001-005 ED991760768TH pradrem (554874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ651001-007 ED996637414TH นันทวัฒน์ (554877) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ651001-008 ED934155006TH SAHAKORN (554879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ651001-010 ED620953121TH ปาล์มวัดแจ้ง (554883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ651001-014 ED818686855TH ตุ๊หลวง (554858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ651001-019 ED972328501TH golfsriracha (554863) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 1อจ651003-002 EX555677700TH Starbucks (554962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 1อจ651003-003 EJ041895272TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 1อจ651003-007 ED992765599TH Bee20 (554974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ651003-008 ED017711027TH เสือทองแดง (554978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
52 # 1อจ651003-010 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554988) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 1อจ651003-011 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554953) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
54 # 1อจ651003-012 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
55 # 1อจ651003-013 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554961) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
56 # 1อจ651003-015 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554972) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
57 # 1อจ651003-017 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 1อจ651003-019 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554994) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
59 # 1อจ651003-023 ED975624401TH kawin1980 (555001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
60 # 1อจ651004-030 EH207269194TH พูลทรัพย์อรัญ (555158) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
61 # 1อจ651005-010 ED959190370TH พรวิภัทร์ (555207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
62 # 1อจ651005-016 ED047110675TH วิสูตรนนทบุรี (555313) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
63 # 1อจ651005-034 EJ041586418TH ธนกฤต999 (555210) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650921-015 Theethuch (553583) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ650922-011 ลูกเมืองพิชัย (553706) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ650923-002 ฅนบางใหญ่ (553792) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650923-006 พ่อมด (553795) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ650923-016 likeit (553794) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ650926-015 Buncha (554130) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 2อจ650927-005 ratchapol (554260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ650928-013 นัทปทุม (554465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ650928-031 kikapuu (554468) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ650929-004 kom19 (554590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650929-005 hanhaniiz (554599) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
12 # 2อจ650929-012 LUCIFER9 (554641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ650929-013 chanram (554642) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ650929-014 chanram (554645) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ650929-016 Nan_Diva (554647) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ650929-020 เกษมสันต์99 (554607) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ650930-003 sakaekrung (554734) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ650930-008 Monoment (554737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ650930-024 aek1979 (554759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ651001-005 โจ้บารมี (554847) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ651001-006 detket (554849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ651001-007 kopuree (554844) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
23 # 2อจ651001-008 tanu21 (554851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ651001-009 พุดซ่า (554853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ651003-005 Owarut999 (554971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ651003-006 staruch (554975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ651003-007 phuchis1995 (555013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ651003-010 อตกพระเครื่อง (554981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ651003-017 QiciQ (554984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ651003-018 ชัยเจเจ (554987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ651003-019 NuNeng (554990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ651003-020 Sookasem (554995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
33 # 2อจ651003-022 chanram (554976) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ651003-023 chanram (554980) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ651003-027 Kim415 (555014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 2อจ651005-010 การันตีพระ (555194) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 2อจ651005-015 การันตีพระ (555197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ651005-016 การันตีพระ (555199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ651005-017 การันตีพระ (555203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ651005-018 การันตีพระ (555242) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650917-137 ED897580951TH kook582 + ตะแคงขวด (553033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ จ.บุรีรัมย์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ650922-105 EJ662469197TH Rakchart + ขนมกรุบ (553596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.7 นิ้ว/สภาพใช้)
3 # 3อจ650923-011 Piyawatkrai2509 + (553779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เกษมสันต์99
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังพระบรมธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ650923-122 TH011838G2A07B จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + (553714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ThanaphatBoonrueng
เหรียญหลวงพ่อปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างวิหาร เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 6872)
5 # 3อจ650923-151 EW004582536TH Automove + m-cot (553805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (641117-1183)
6 # 3อจ650924-049 ED868752623TH chaiklang + piyaseelo (553980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แพะหลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก รุ่นไตรมาส เนื้อเขาควาย ปี 2530 จ.ระยอง (โค้ดตอกไม่เต็ม)
7 # 3อจ650924-152 ED896639179TH เหน่งบางคู้ + punlopkamee (553836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ650926-004 บีเวียงพิงค์ + Neonat (554159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง พิมพ์ฐานบัว เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
9 # 3อจ650926-009 noomark + nunthawat (554033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดใหม่อตมรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ650926-145 ED749569689TH toymlt + numpraram2 (554052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ650926-180 ED921965518TH boonyuen + Pakapon735 (554112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอวโลกิเตศวร หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง
12 # 3อจ650926-181 BBB30001519755L oadkabb + Pondnineteen (554047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมมุมล่างซ้าย-ขวา)(G 63%)
13 # 3อจ650927-104 KBCNN000451093V บุญพา + นาควารี (554215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ650927-119 หลานตาจวบ + keng5998 (554196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011838MN4FBB0
รูปเหมือนหลวงพ่อศรีไพร วัดอินทราราม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
15 # 3อจ650927-133 ED948271378TH eaknaengnoy + (554197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แฮปรามคำแหง
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 82%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ650928-141 ED908718874TH วัฒน์ทางหลวง + jabee (554321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครพนม
17 # 3อจ650928-143 EJ475136263TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + anaken (554326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระชีว์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.สุรินทร์

18 # 3อจ650928-163 EJ041886390TH เมืองไทย + บอสตัน (554408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา (ขนาด 5X7 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
19 # 3อจ650928-170 EJ475136201TH จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + anaken (554434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง
20 # 3อจ650928-186 ED945894317TH new999 + tee_bang (554356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 7 พระราชทานธรรมนูญ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ650928-189 ED011828186TH ใบเตย + ขนมไทยแม่อารีย์ (554370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกุหลาบ วัดบางเป้ง ปี 2484 จ.ชลบุรี
22 # 3อจ650928-200 EJ041888166TH แก้วอุษา + ขนมไทยแม่อารีย์ (554450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หมูหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองคำ จ.นครปฐม กรอบทอง(G 64%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
23 # 3อจ650929-138 EX648713191TH สิงห์สยามศิลป์ + tongleehae (554597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อผง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพหักซ่อมมุมล่างซ้าย,ซ่อมผิวด้านหน้า)
24 # 3อจ650929-140 ED968450197TH teespy + หมุนบารมี (554605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเวก วัดศาลาหมูสี พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ650929-151 ED890636700TH PHLOI + tongsound (554507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท (วัดส้มเสี้ยวสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 87%)
26 # 3อจ650929-162 TH01183949MR7B0 susuki + Komsank (554549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
27 # 3อจ650929-187 EJ038179079TH Boonmee888 + นกแก้ว (554595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
28 # 3อจ650929-189 EJ038179079TH Goodcobain + นกแก้ว (554579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผงใบลาน จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
29 # 3อจ650929-195 EJ038179079TH seadweller + นกแก้ว (554509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
30 # 3อจ650930-148 TPLU0002173426V นายนุ + numpraram2 (554709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงพ่อชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์
31 # 3อจ650930-175 TH01183996DT6B0 pramual + pdarnswat (554732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
32 # 3อจ651001-116 EJ795250637TH พุดซ่า + aftertank (554866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมศรีพรหมมินทร์ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อผง ปี 2484 จ.ราชบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ651001-128 ED912225399TH prasit2512 + เอเอพระเครื่อง (554827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดเนินกระปรอกสร้าง)
34 # 3อจ651003-001 เมืองช้าง + nunthawat (554910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
35 # 3อจ651003-006 keng_kung + suratask (554927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
36 # 3อจ651003-007 กำจัดภัย168 + spilze (554930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 6 โค้ด/สภาพสวย)(G 63%)

37 # 3อจ651003-008 yodpra + piwat (554935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ทำน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
38 # 3อจ651003-009 yodpra + piwat (554937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเมตตาศิษย์ พิมพ์นั่งอ่านคัมภีร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
39 # 3อจ651003-010 yodpra + piwat (554942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศิษย์มีครู เนื้อทองเหลือง ปี 2565 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
40 # 3อจ651003-012 pakornkeit + Mint28 (554896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ651003-013 bksura14 + wutpantip (554897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
42 # 3อจ651003-015 หมูฝอยใจดี + ดิอาโบล (554901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
43 # 3อจ651003-016 vorapot-p + denbike (554904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 68%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ651003-018 confirmed + vee2504 (554908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรียุธยา
45 # 3อจ651003-019 JackBrown + prungthan (554912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
46 # 3อจ651003-020 tiwakornwong + patchara (554916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดปลายหูขวา) (650617-1287)
47 # 3อจ651003-021 tiwakornwong + patchara (554921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650204-1139)(G 85%)
48 # 3อจ651003-023 welegal + แทนบางนา (554926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง จ.ชัยนาท
49 # 3อจ651003-024 anndamun + vittaya14 (554929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ651003-025 Pearl + Nathan666 (554932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ651003-101 ED962262947TH Sasisinen + Man99 (554925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
52 # 3อจ651003-102 ED999626680TH Kan01 + panitan (554933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้าง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดโคกเมรุสร้าง)
53 # 3อจ651003-103 ED980913145TH thanakorneak14 + (554941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SAGITARIUS
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ651003-104 ED954674230TH bellic + เกมมาเอง (554943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางรำพึง ท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
55 # 3อจ651003-106 ED041041027TH Bobbie + ริณดา (554948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650917-1012)

56 # 3อจ651003-107 RBRN000122857YS waves + aum6267 (554950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ651003-108 ED951673941TH Phonkhaokho + ptgao99 (554951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 60%)
58 # 3อจ651003-109 ED95167394TH Pmark18 + ptgao99 (554954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 60%)
59 # 3อจ651003-110 ED036321982TH ouy2524 + อักษรไพบูลย์ (554960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อสำริด ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม/สภาพใช้)
60 # 3อจ651003-111 EB677116602TH pramual + naratip_19 (554928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ651003-115 EH32022402TH ปริศนาพระเครื่อง + (554940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
aroonnurom
เหรียญหล่อพระปางป่าเลไลย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ651003-118 ED890489224TH mawinroch + wongdown (554949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
63 # 3อจ651003-120 ED921980308TH hengy + terasak99 (554956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งภูธราวดี พระอาจารย์เชื้อ วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
64 # 3อจ651003-121 ASOK000083710Z4 somchai2281 + kajell3555 (554939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 83%)
65 # 3อจ651003-123 ED923988065TH หิมาลัย + ต๋องไตรมิตร (554952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.7 นิ้ว/สภาพทองชำรุด)
66 # 3อจ651003-125 noomwny + Yui_jaa2528 (554959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBNM200013592UQ
เหรียญหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี
67 # 3อจ651003-128 ED037650826TH อรรถพล + kimzo (554969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ651003-129 EJ811673530TH jeng22 + NooNooN1 (555015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
69 # 3อจ651003-130 KBSTT000070298A Tar_MDU35 + krai007 (554973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 11020)
70 # 3อจ651003-131 ED963067241TH power12 + thumma (555016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
71 # 3อจ651003-132 TH011839FB4N3B0 joeenok + takmoh48 (555018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
72 # 3อจ651003-133 ED964286376TH Jinn2555 + Singh_Amulet (554898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพรกลาง เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 42)
73 # 3อจ651003-134 ED935031365TH yime2 + Nopzen (554902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท
74 # 3อจ651003-135 ED940017746TH tommeng + TYAKONE (554907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 80%)

75 # 3อจ651004-001 pramual + ตึก_ติวานนท์ (555059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ651004-002 Chalee + ธัมมจักร (555062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4037/สภาพสวย) (650722-2035)
77 # 3อจ651004-005 แม้วจอมเทียน + koonnai (555072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกล้าย วัดหงส์รัตนาราม เนื้อดินลงรัก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ651004-006 damboy08 + koonnai (555075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดสมุหประดิษฐ์ เนื้อทองแดง จ.สระบุรี
79 # 3อจ651004-007 ทรัพย์กำเนิด + Auttaporn (555079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3 10139/หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
80 # 3อจ651004-008 nithiwat1612 + tumza502 (555157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว)
81 # 3อจ651004-009 autpichut + ป้องนันปัง (555087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(ยุคปลาย) พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.8 นิ้ว)
82 # 3อจ651004-011 wuthichai + nengdkny (555101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (650920-1436)
83 # 3อจ651004-012 NOP_BU8 + olympia (555107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (640614-036)
84 # 3อจ651004-101 ED947141062TH artman7007 + Berm_07 (555064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ651004-102 ED969122405TH โอบอุ้ม + กัจจายนะ (555068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
86 # 3อจ651004-103 ED982924358TH vpong + Ake595 (555074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ651004-104 ED961339335TH สมยศ5 + kttk2006 (555077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
88 # 3อจ651004-105 ED979151653TH ขุมทรัพย์_พระสวย + Yuttiwat (555082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว)
89 # 3อจ651004-106 ED979151653TH ขุมทรัพย์_พระสวย + Yuttiwat (555085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว)
90 # 3อจ651004-107 ED979151653TH luffyop + Yuttiwat (555159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว)
91 # 3อจ651004-111 ED035627042TH yime2 + ศักดิ์นรินทร์ (555105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด) (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
92 # 3อจ651004-112 ED036319811TH ตนพยัคฆ์ + เชาว์นีโอ (555109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
93 # 3อจ651004-113 EG873616183TH tagsmtd + Bigz2545 (555111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม

94 # 3อจ651004-114 ED009203460TH tonychan + เมืองไทย (555116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
95 # 3อจ651004-116 EB631127952TH chay7 + เจตต์โรงลี (555125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
96 # 3อจ651004-117 TH011839KS1Q8B0 yime2 + phalao2000 (555129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
97 # 3อจ651004-119 ED046905325TH เมืองช้าง + golflampang (555136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3465)(G 71%)
98 # 3อจ651004-120 ED041724335TH tuszaa + Park--PrapradanG (555140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
99 # 3อจ651004-121 ED649604706TH Nakedboom + chokchaidam (555114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดไลย์ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(560605-039)
100 # 3อจ651004-123 EJ041892982TH หมูฝอยใจดี + ข้าวต้มพิศมัย (555121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม
101 # 3อจ651004-126 EJ475140869TH Chatchaijew + (555135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดมงคล_เทพอวตาร
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 65%)
102 # 3อจ651004-127 ED051611973TH bioenjoy_k + plankton (555138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
103 # 3อจ651004-128 ED911187972TH น้ากร + พิมพ์พิมล (555142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ651004-129 EJ041895652TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (555145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธนิรันตราย เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของพิมพ์นี้
105 # 3อจ651004-130 PLF962500024539 pontat567 + mooser (555147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดมือและฐานบัว)
106 # 3อจ651004-131 ED018603253TH แขกกำแพง + หม่อง (555076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
107 # 3อจ651004-132 ED908548279TH prasertpp + Mango_3366 (555080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นที่ระลึกทำบุญฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
108 # 3อจ651004-133 ED997882481TH gong_40 + แบงค์อรัญ (555084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ651004-135 SXF006300026808 ibas7723 + Pmark18 (555089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
110 # 3อจ651004-137 ED979252250TH pupa5588 + YAIO987 (555100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
111 # 3อจ651004-139 ED97317423TH Goodcobain + สายธาร (555108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
112 # 3อจ651004-140 ED904756700TH เมืองช้าง + สิทธิชัย (555110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

113 # 3อจ651004-142 ED046974224TH pramual + patchaya (555058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
114 # 3อจ651004-143 EG388614106TH chaidee + watbannon (555061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ651004-144 EJ041899243TH midori + ซูโม่ (555065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
116 # 3อจ651004-146 EJ041899243TH Giant415 + ซูโม่ (555073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
117 # 3อจ651004-147 EJ041899243TH seed-seed + ซูโม่ (555078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เขี้ยวเสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ
118 # 3อจ651004-148 ED863560887TH TANTEMU + นำโชค-ประจวบ (555083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ651004-149 ED868693046TH titong + รัชตพล (555088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
120 # 3อจ651004-150 ED0005981101TH pontat567 + chanchim (555162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
121 # 3อจ651005-173 ED037647597TH tiwakornwong + suparerk (555239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนักรวม 30.6 กรัม)(G 81%)
122 # 3อจ651005-187 ED25916402TH tiwakornwong + thi3790 (555286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 10.6 กรัม)(G 72%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 06 ต.ค. 2565 - 08:39 น.] #85155 (5/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650916-010 ED936029266TH มาริโอ (552945) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ650923-027 ED972320573TH golfsriracha (553815) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ650928-001 ED973116619TH คุณศิระ (554439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650928-003 ED906439015TH Poeng (554441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ650928-005 ED997163851TH winaiaof (554445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ650928-008 ED946067065TH ตาต้น (554437) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
7 # 1อจ650928-012 ED892930505TH nengsilk (554442) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
8 # 1อจ650928-019 ED962249150TH Man99 (554433) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ650930-024 ED911192031TH ตะพาบ (554751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ650913-004 Thanitpd (552424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ650927-012 ปวพนธ์ (554253) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ650927-013 ปวพนธ์ (554256) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
4 # 2อจ650928-003 maiizza (554453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650928-005 piaric (554458) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ650928-006 นครเมืองเก่า (554459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ650928-008 jicko (554461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650928-009 jicko (554463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650928-010 treasury (554466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ650928-011 แก้วอุษา (554462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ650930-007 พุทธคุณ05 (554757) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ651001-012 maii_amulet (554842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ651003-008 อตกพระเครื่อง (554986) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
14 # 2อจ651003-034 การันตีพระ (555163) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ651003-035 การันตีพระ (555164) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ651003-036 การันตีพระ (555165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ651003-037 การันตีพระ (555019) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ651003-038 การันตีพระ (555020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ651003-039 การันตีพระ (555021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ651003-040 การันตีพระ (555022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ651003-041 การันตีพระ (555167) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 2อจ651003-042 การันตีพระ (555023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ651003-043 การันตีพระ (555168) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 2อจ651003-044 การันตีพระ (555024) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ651003-045 การันตีพระ (555025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ651003-046 การันตีพระ (555026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ651003-047 การันตีพระ (555027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ651003-048 การันตีพระ (555028) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ651003-049 การันตีพระ (555029) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 2อจ651003-050 การันตีพระ (555030) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ651003-051 การันตีพระ (555031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ651003-052 การันตีพระ (555032) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ651003-053 การันตีพระ (555033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ651003-054 การันตีพระ (555034) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

35 # 2อจ651003-055 การันตีพระ (555035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ651003-056 การันตีพระ (555036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ651003-057 การันตีพระ (555037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ651003-058 การันตีพระ (555038) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
39 # 2อจ651003-059 การันตีพระ (555039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ651003-060 การันตีพระ (555040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ651003-061 การันตีพระ (555041) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
42 # 2อจ651003-062 การันตีพระ (555042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ651003-063 การันตีพระ (555043) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
44 # 2อจ651003-064 การันตีพระ (555044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ651003-065 การันตีพระ (555045) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
46 # 2อจ651003-066 การันตีพระ (555046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ651003-067 การันตีพระ (555047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ651003-068 การันตีพระ (555048) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ651003-069 การันตีพระ (555049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
50 # 2อจ651003-070 การันตีพระ (555050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
51 # 2อจ651003-071 การันตีพระ (555051) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
52 # 2อจ651003-072 การันตีพระ (555052) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
53 # 2อจ651003-073 การันตีพระ (555053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
54 # 2อจ651003-074 การันตีพระ (555054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 2อจ651003-075 การันตีพระ (555055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 2อจ651003-076 การันตีพระ (555056) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
57 # 2อจ651004-008 การันตีพระ (555091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
58 # 2อจ651004-009 การันตีพระ (555094) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
59 # 2อจ651004-011 การันตีพระ (555097) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
60 # 2อจ651005-007 การันตีพระ (555166) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
61 # 2อจ651005-008 การันตีพระ (555169) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650912-139 ED863868426TH phetbanpra + บอยพระเครื่อง (552255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์ไหล่ขีด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และรมผิวใหม่)(G 61%)
2 # 3อจ650915-106 EJ038228835TH Mysticism + (552708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.สมุทรสงคราม (หน้าตัก 4.8 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา)
3 # 3อจ650921-001 logisman + Pusitbeer (553419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก พิมพ์สองหน้า ปี 2503 จ.เพชรบุรี(G 80%)
4 # 3อจ650921-178 ED9995379711TH Kapongdotcom + jj2424 (553481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ650926-119 ED982603605TH ราชสีห์ + POOSIT (554039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 90%)
6 # 3อจ650926-128 ED862370970TH tanusak_f + warning (554150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์โบราณหลังแบบ จ.ชลบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ650926-165 EJ041881605TH tiwakornwong + (554093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญสมเด็จพระพุทธอนันตฯ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อชินสร้าง/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
8 # 3อจ650927-101 suteesom + ekaluck (554207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SMFA000035360DW
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ650927-143 ED893988590TH กุ๊กราม2 + chen_2222 (554233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดินลงรัก ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ650927-147 EJ41881812TH สถาศิลป์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (554242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นฝังพัทธสีมา เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2517 จ.ระยอง (G 75%)
11 # 3อจ650928-130 EJ041889918TH tekapol + รถถังพระบ้าน (554376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ650928-134 ED955592758TH Chatchaijew + apexshop (554387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
13 # 3อจ650928-194 EJ04888166TH pom53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (554430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นทรัพย์ล้นเหลือ เนื้อเงินลงยา ปี 2534 จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ650928-213 ED963444243TH Keang24 + tle_wangpikul (554485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ650929-005 หัดเทพ + tahtee (554503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้พุทธศิลป์(ใหญ่) เนื้อทองคำลงยา 96% ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 160)
16 # 3อจ650929-149 ED942873366TH Rakchart + Wittaya1 (554637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 1 ซม.)(G 76%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ650929-156 GSPZ0000518555H cediato + korn88 (554530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
18 # 3อจ650929-164 ED942873383TH Mai2008 + Wittaya1 (554556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว) (560626-084)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรฯไว้
19 # 3อจ650929-186 EJ038179079TH Boonmee888 + นกแก้ว (554570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแจง วัดแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ650930-002 mr_teenoy + สปาต้าร์ (554669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ650930-003 Olaw168 + kaity (554674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบน)
22 # 3อจ650930-004 juipeter + เอฟอาปาเช่ (554677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650527-1082)(G 62%)

23 # 3อจ650930-005 chaloemchai + microsoft (554681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
24 # 3อจ650930-006 Choomsilp + Pom123 (554793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650930-007 yime2 + เก็ทตลาดปัฎ (554692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง พิมพ์เกศอุ(ใหญ่) เนื้อผง จ.นนทบุรี(S 93%)
26 # 3อจ650930-102 ED910340105TH apichart23 + jessada6678 (554665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลบ กรุหนองเสน่า พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(650817-1371) (G 78%)
27 # 3อจ650930-103 ED951426675TH ponmobile + pippinnu (554671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ650930-104 ED940982978TH midori + Arnomony (554673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
29 # 3อจ650930-105 EB678695355TH ตู๋สาธุ + thi3790 (554676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
30 # 3อจ650930-106 EB678695355TH maikeboy + thi3790 (554680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
31 # 3อจ650930-107 EB678695355TH anak2022 + thi3790 (554683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (ไม่ตอกโค้ด)
32 # 3อจ650930-108 ED952462665TH บอยพระเครื่อง + maggie (554685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
33 # 3อจ650930-110 ED951238377TH tommeng + anaken (554691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ650930-111 ED009120955TH วิดวะพระเครื่อง + ล้างจาน (554679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)

35 # 3อจ650930-112 EH971882538TH sl129 + Wittaya1 (554686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%) **พระสภาพล้างผิวและอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
36 # 3อจ650930-113 ED942092135TH Feen_8Rew + อาคันติมายะ (554689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
37 # 3อจ650930-115 ED955445318TH เมืองไทย + Silages (554697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
38 # 3อจ650930-116 ED688775954TH paritas + วุฒิพงศ์ (554699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(641208-1132)
39 # 3อจ650930-117 ED966332630TH charlott + หลานตาจวบ (554710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
40 # 3อจ650930-118 ED952464468TH pattapee9 + mai1975 (554716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 73%)
41 # 3อจ650930-122 EG678107712TH transport + Sasisinen (554701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (650615-1030)(G 78%)
42 # 3อจ650930-123 ED981602776TH myafter9 + Chakkapud (554705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ650930-125 ED979213945TH กิมเล้ง + ammoniamotion (554711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ650930-126 ED787755077TH kokza + nitis (554714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท
45 # 3อจ650930-127 ED963060915TH jack0542 + thumma (554719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
46 # 3อจ650930-128 ED968108155TH toymlt + peudminburi (554721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)

47 # 3อจ650930-129 ED993172977TH NAKHONUDON + Focus53 (554724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบสี่ด้าน)
48 # 3อจ650930-131 ED040903128TH Wanlop + wilairat_22 (554657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นสิทธัตโถ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร (วัดบรมนิวาสฯสร้าง)
49 # 3อจ650930-132 ED955579385TH seed-seed + แปะยุ้ย (554660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ650930-133 EJ662469373TH อรทัย960 + ขนมกรุบ (554663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
51 # 3อจ650930-134 ED977407489TH memories + boonsatit (554666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
52 # 3อจ650930-135 EG388613750TH naret18 + K-SANSRI (554670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อผงฝังพลอย ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ650930-139 ED927054611TH Olaw168 + Park-- (554687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์หลัง จปร. เนื้อผงเคลือบแล็กเกอร์ ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดองค์พระและขอบล่างขวา)
54 # 3อจ650930-142 TH01183996DW4B0 yotaabt + pdarnswat (554696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
55 # 3อจ650930-143 ED968461084TH Syumpu + สหายเมืองลิง (554700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และรมดำใหม่)
56 # 3อจ650930-144 ED961709141TH kittibut123 + march859 (554703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
57 # 3อจ650930-145 ED949331617TH numchoke2597 + (554704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tossaporn98
พระกริ่งวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
58 # 3อจ650930-146 ED904955983TH Tarkkyp + KID_2 (554706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ650930-147 EB678744025TH สิทธิชัย + probation (554707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ650930-149 TH0118397NGN9B0 tiwakornwong + (554713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kamthorn77
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (650901-1178)
61 # 3อจ650930-150 ED975378263TH khunpra + ริณดา (554717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์.. (650913-1187)
62 # 3อจ650930-151 822586127134 susuki + Jackthanya (554695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.สระบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
63 # 3อจ650930-152 NGWW000222212UU ฐานแซม + Marksiam007 (554702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ650930-153 คนคลองด่าน + ดุจติปิยะ (554712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000222086G9
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ650930-155 KLUA0002044076U เล้งตราด + หนุนดวง99 (554715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 78%)
66 # 3อจ650930-156 ED934852735TH pairoje + PraLike (554722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นสมโภช 660 ปี เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1677)
67 # 3อจ650930-159 ED983002545TH Worachai1966 + umpun (554733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
68 # 3อจ650930-161 ED973260726TH intermilan + orion (554795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดบึงกระจับ รุ่นอายุ 6 รอบ เนื้อชุบนิกเกิลลงยา จ.ฉะเชิงเทรา
69 # 3อจ650930-162 ED972914682TH BankHiWay + (554726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tawat_boonyarat
พระสมเด็จเผ่า สมเด็จพระสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรวิหาร พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650930-163 EJ330831977TH Khaowin + kritsada1992 (554735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
71 # 3อจ650930-166 ED961221668TH louisate49 + nstnathapong (554744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 63%)
72 # 3อจ650930-167 ED897797423TH น้าเดช + lungwut (554746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
73 # 3อจ650930-168 EG388613998TH chaidee + watbannon (554752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ650930-169 ED970539817TH m-cot + พลฐานวโร (554754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 62%)
75 # 3อจ650930-170 ED971914045TH ตู๋สาธุ + เจมส์โพธิ์งาม (554755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
76 # 3อจ650930-171 RERW0000753251 อ๊อบน้อยหอยสังข์ + sanopporn (554723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
77 # 3อจ650930-173 ED846276281TH chiewchanze + pimwirada (554729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
78 # 3อจ650930-174 ED964030415TH chaiklang + Bassociety (554731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ650930-177 822586144052 RYUTA + ball_amulet (554739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์พระยอดขุนพล เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
80 # 3อจ651001-001 Phichit_02 + (554890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนนิยมพระเครื่อง
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
81 # 3อจ651001-002 piyaphum + kopuree (554801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดโพธิ์ซ้าย) (640925-271)(G 73%)
82 # 3อจ651001-003 015669662 + koonnai (554805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
83 # 3อจ651001-004 vpong + JASMIN (554807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแหนบ ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 77%)
84 # 3อจ651001-101 ED032833717TH หิมาลัย + maymaybaa (554800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา)
85 # 3อจ651001-102 EH899854313TH confirmed + phirat21 (554802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ651001-103 ED933659268TH piyaphum + ตะกรุดโทน (554803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (620315-008)(G 84%)
87 # 3อจ651001-105 EJ041895184TH wongdown + (554806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพรมผิวใหม่) (650920-1344)(G 81%)
88 # 3อจ651001-106 EJ041895184TH Darkaun + ขนมไทยแม่อารีย์ (554808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเคน วัดถ้ำเขาอีโต้ รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.ปราจีนบุรี
89 # 3อจ651001-108 EJ506699244TH pramual + Sahapon (554812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ651001-109 ED958892677TH จ่าจอก + เงินช่างทอง (554813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธยอดฉัตร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
91 # 3อจ651001-110 EF314078326TH Pmark18 + พรพานิช (554818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย)
92 # 3อจ651001-111 ED018301607TH เขียววาริน + stdpuy (554891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 27)(G 69%)
93 # 3อจ651001-112 ED956916246TH tanint + ติ่งลี่ (554852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)

94 # 3อจ651001-115 ED965609546TH boonyuen + Nazzty (554862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
95 # 3อจ651001-117 ED970471448TH Songpol_cg + My_dear (554868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพสวย) (640825-288)(G 90%)
96 # 3อจ651001-118 ED873659657TH itthikorn + ขุนอิน (554870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ651001-119 ED932192187TH tiseng + แสงเสือ (554872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
98 # 3อจ651001-121 ED853569524TH susuki + ศิริมงคลลำปาง (554814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2477 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)
99 # 3อจ651001-122 EJ506699213TH น้าเดช + Sahapon (554815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
100 # 3อจ651001-123 EJ506699213TH น้าเดช + Sahapon (554816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
101 # 3อจ651001-125 ED977329129TH Rakchart + autpichut (554820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงทองเหลืองตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
102 # 3อจ651001-126 ED923185925TH pramual + wit22 (554823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (650527-2004)
103 # 3อจ651001-127 ED709479971TH zafari + ข้าวตอกแตก (554825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
104 # 3อจ651001-129 HB739503555TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Jukkarin2543
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 738) **พระสภาพสวย
105 # 3อจ651001-130 ED897525327TH mawinroch + งดงาม (554833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพทำความสะอาดผิว)

106 # 3อจ651001-133 ED939167258TH เสน่หา + มังกรชล (554826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
107 # 3อจ651001-134 ED939167258TH tosspong + มังกรชล (554828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
108 # 3อจ651001-136 ED002526267TH puriwaj + manop2557 (554832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
109 # 3อจ651001-137 BCSK0001600153C satha55 + ทรัพย์1990 (554834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.พิษณุโลก (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 69%)
110 # 3อจ651001-138 EB729815859TH kengkas + วัฒน์พะเยา (554836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
111 # 3อจ651001-139 EB729815859TH kengkas + วัฒน์พะเยา (554838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
112 # 3อจ651001-140 ED897798622TH Bobbie + lungwut (554839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ651001-141 ED039854552TH junn353 + เบญจพระเครื่อง (554892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
114 # 3อจ651001-142 EJ030137064TH junn353 + นกแก้ว (554869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
115 # 3อจ651001-143 EJ030137064TH ปราถนา + นกแก้ว (554871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
116 # 3อจ651001-144 EJ030137064TH ต่อ_ถนนตก + นกแก้ว (554873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(G 65%)
117 # 3อจ651001-145 EJ030137064TH Note99 + นกแก้ว (554893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)

118 # 3อจ651001-146 EJ030137064TH นุหลัก4 + นกแก้ว (554876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือแถวเดียว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
119 # 3อจ651001-148 ED049801280TH โคนันคุง + router (554878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (650903-2051)
120 # 3อจ651001-149 ED893347928TH Anoma + tuey88 (554880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
121 # 3อจ651001-150 ED948276503TH yarit + Wittaya1 (554881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(620719-059)(G 65%)
122 # 3อจ651001-151 ED046902868TH Ketsara1104 + Tid-Tom (554846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
123 # 3อจ651001-153 ED948276517TH sutee + Wittaya1 (554850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ต้อ จ.นนทบุรี
124 # 3อจ651001-154 TH011839BZFG3B0 อาจรูญ + crafter (554854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
125 # 3อจ651004-124 ED944787064TH Gthammarat + วุฒินันท์ (555124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหนบทองทำ (น้ำหนัก 7.7 กรัม)(G 74%)
126 # 3อจ651004-134 ED928790691TH samko09 + นายชลิต (555086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนักรวม 4.5 กรัม)(G 71%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 05 ต.ค. 2565 - 08:42 น.] #85149 (4/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651003-001 ED001401345TH ยุทธภีม (554957) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
2 # 1อจ651003-018 EJ041895312TH ขนมไทยแม่อารีย์ (554989) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651003-001 อรรถพล (555010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ651003-004 Owarut999 (554970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ651003-009 หมูหิน3276 (554979) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
4 # 2อจ651003-012 การันตีพระ (554900) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ651003-014 การันตีพระ (554903) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ651003-015 การันตีพระ (554905) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ651003-016 การันตีพระ (554909) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ651003-024 การันตีพระ (554911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ651003-025 vittaya14 (555011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ651003-028 การันตีพระ (554914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ651003-029 การันตีพระ (554913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ651003-030 การันตีพระ (554917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ651003-031 การันตีพระ (554918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ651003-032 การันตีพระ (554920) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ651003-033 การันตีพระ (554923) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651003-112 ED046121314TH พิชิตตลาดเพชร + วุฒินันท์ (554931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 16.4 กรัม)(G 74%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 04 ต.ค. 2565 - 08:40 น.] #85143 (3/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650908-004 ED920406013TH sai-9ton (551831) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ650908-020 ED877561919TH ferluci (551850) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650914-022 ED733493165TH สุดเขต (552628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650915-015 ED936321298TH Anoma (552803) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ650917-004 ED875890069TH k9cob (553106) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650917-035 ED817474165TH errorman (553130) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ650922-002 ED873648376TH ขุนอิน (553676) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ650922-012 ED936057806TH มหามณีจินดา (553692) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ650924-020 EJ038178935TH นกแก้ว (553920) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
10 # 1อจ651001-016 ED037412322TH rsermsak (554861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650914-026 TEE_INTER (552664) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ650919-011 สยามเมืองยิ้ม (553173) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ650922-010 Look_tann (553689) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ650922-012 bigbrother (553650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ650924-005 Nathan666 (553997) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ650926-006 Pisan35 (554095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ650926-010 กรรมการ (554100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ650926-029 ศตกมล (554811) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ650924-103 ED959730698TH yime2 + พิชชากร (553862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อผง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี
2 # 3อจ650924-192 SXP140500009542TH HS2NAJ + ครูแป้ง (553960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
3 # 3อจ650924-196 ED969402122TH tiwakornwong + armarging (553974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระไพรีพินาศ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650926-171 EJ041884972TH oukaa + บอสตัน (554081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะหัก พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย เนื้อเงิน จ.ปัตตานี
5 # 3อจ650927-111 tungsaima + สมบูรณ์พระแท้ (554173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011838WPR10BO
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 65%)
6 # 3อจ650927-135 EJ041883481TH ไช้ไทรน้อย + จำปาเอฟซี (554199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดไผ่เงิน เนื้อทองเหลือง ปี 2497
7 # 3อจ650927-149 EJ041881812TH Nammongkol895 + (554248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อไกร วัดไทรทอง เนื้อทองแดง จ.ตราด
8 # 3อจ650928-115 EJ041882384TH Preawpan + ซาลาเปา (554327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ650928-127 EJ030137121TH มิสอามุน + เสือสมิง (554368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เครื่องรางยันต์นะ เนื้อผงว่าน กรอบทอง(G 77%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ650929-136 ED702775820TH ICT500 + yootha (554589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร(G 74%)

11 # 3อจ650929-191 EJ038179079TH teespy + นกแก้ว (554498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
12 # 3อจ650929-196 EJ038179079TH มิสอามุน + นกแก้ว (554513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
13 # 3อจ651001-006 EX555676562TH นุพระสยาม + Starbucks (554865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(S 92%)
14 # 3อจ651001-113 sak_thaiphat+pairoje (554855) กรอบทอง 1 องค์ ( G 78%)(น้ำหนัก 2.7 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 03 ต.ค. 2565 - 08:34 น.] #85139 (2/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650912-010 ED927013909TH โยพระประแดง (552326) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ650916-007 ED948216779TH so-so (552942) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ650917-007 ED917778289TH seranee (553138) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650917-009 ED937141575TH บัวลอย (553142) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ650917-013 ED911297289TH tiwakornwong (553116) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ650917-020 ED334247151TH Khunpun (553127) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 1อจ650917-023 ED941053149TH visa1 (553143) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ650917-025 ED425458098TH yyoyo (553145) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ650917-032 ED917787011TH seranee (553146) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ650917-034 EG859994873TH อี๊ดเมืองเลย (553113) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 1อจ650917-036 ED950611455TH ตาลทราย (553133) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 1อจ650921-008 ED933435702TH ฅนบางใหญ่ (553534) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ650921-014 ED914425565TH ลูกพระวิษณุ (553541) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
14 # 1อจ650921-016 6872201900151 พจ_ลาดพร้าว (553549) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ650921-017 ED928943463TH tiwakornwong (553547) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 1อจ650921-018 ED928943463TH tiwakornwong (553550) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ650921-023 ED970803998TH seranee (553553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ650921-025 ED875891308TH k9cob (553552) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ650921-026 ED875891308TH k9cob (553557) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ650921-028 ED995737288TH HopeMan (553560) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 1อจ650922-006 ED992260763TH อุกฤช (553685) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ650922-008 ED936751955TH ธนกฤตพระเครื่อง (553696) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ650922-019 ED935015209TH zafari (553698) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ650922-022 ED954755551TH องอาจ (553695) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ650923-014 EH284543830TH ธัมปารี_16 (553804) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ650923-020 ED970106952TH Goodcobain (553806) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ650923-023 ED970822904TH seranee (553807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ650923-024 ED683738963TH คอปแมน (553810) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
29 # 1อจ650923-025 ED947384943TH Pop23 (553813) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ650924-007 ED959834809TH Pranot02 (553938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ650924-052 ED996924619TH บีลูกพระธาตุ (553983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ650926-002 ED996924675TH สายอีสาน (554131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ650926-003 ED921134047TH ทัดเทียม (554135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ650926-012 EJ038233455TH ข้าวต้มพิศมัย (554161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ650926-017 TH011838R38N1B0 Aum2543 (554139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ650926-018 ED967608336TH Onauma8021 (554160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ650927-009 EJ038238925TH รถถังพระบ้าน (554265) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
38 # 1อจ650927-010 EG967512108TH โมเลกุล (554268) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ650927-011 ED973115437TH คุณศิระ (554240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
40 # 1อจ650928-013 ED954147026TH วิสูตรนนทบุรี (554447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 1อจ650926-021 ESTS000242994TH เอ็มซีเค (554111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650914-017 ริณดา (552653) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ650915-016 wutpantip (552813) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ650919-026 ชัยปราการ (553211) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ650920-031 ThaiWong (553387) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ650920-034 art8888 (553390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ650921-002 หนุ่มธนบุรี (553569) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ650921-006 EKACHAI (553574) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 2อจ650921-007 ริณดา (553577) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ650921-010 ริณดา (553496) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ650921-013 ริณดา (553513) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ650921-017 pui1228 (553585) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 2อจ650921-026 จอมยุทธ77 (553519) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ650921-029 microsoft (553522) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ650921-030 thitiporn (553527) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ650922-005 sanmita (553704) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
16 # 2อจ650922-014 ppffarm (553707) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ650922-020 แม็คพระเครื่อง (553708) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
18 # 2อจ650923-005 nattasak (553797) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ650923-010 lovehunterlove27 (553802) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 2อจ650924-003 sanmita (553994) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
21 # 2อจ650924-007 pramual (554001) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ650926-018 เฑียรบูรพา (554118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ650927-010 surasak_bpb (554271) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ650930-002 showgun (554672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ650930-006 การันตีพระ (554658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ650930-010 การันตีพระ (554659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ650930-012 การันตีพระ (554661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ650930-013 การันตีพระ (554664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ650930-014 การันตีพระ (554668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650922-015 โพธาราม + Pritetw (553670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลม วัดดอยท่าเสา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
2 # 3อจ650924-140 EJ041880613TH เอิร์น + ขนมไทยแม่อารีย์ (553916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดคูหาภิมุข เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
3 # 3อจ650924-141 EJ041880613TH พิชชากร + ขนมไทยแม่อารีย์ (553824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดบางนอน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ650926-124 EJ038179122TH meanblog + เสือสมิง (554032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อดิน จ.ชัยนาท (650905-1087)
5 # 3อจ650926-132 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ651021-013
6 # 3อจ650926-157 EJ041881605TH tomyum + ขนมไทยแม่อารีย์ (554071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.9 กรัม)
7 # 3อจ650926-163 EJ041881505TH ลุงบิ๊ก + ขนมไทยแม่อารีย์ (554084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง จ.ปทุมธานี
8 # 3อจ650926-168 EJ041884972TH เจ้าชายอุลต้า + บอสตัน (554101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
9 # 3อจ650927-125 ED973115437TH เบิ้มบารมีคูณ + คุณศิระ (554219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา กรอบเงิน(S 92%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ650927-127 EW772257504TH wanitcha + ท่านหลวง (554226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปั 2544 จ.ศรีสะเกษ
11 # 3อจ650927-152 ED954145303TH Nisila_zana + (554181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuanchai2505
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์หลัง ๗ หางตรง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี


12 # 3อจ650927-155 ED904068762TH mekin + Maxkro (554190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
13 # 3อจ650929-001 วณิชออโต้ + fully (554496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)
14 # 3อจ650929-002 Golf2424 + kom19 (554497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม(G 81%)
15 # 3อจ650929-003 pattapee9 + Buncha (554499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
16 # 3อจ650929-004 golf29 + Buncha (554501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
17 # 3อจ650929-006 jitichai + Taoz2119 (554506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 117754)
18 # 3อจ650929-007 lertsak + ตึก_ติวานนท์ (554508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ650929-101 EB739497188TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Jukkarin2543
พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2553 จ.ตราด (โค้ดเพชรไม่เต็ม/หมายเลข 338)
20 # 3อจ650929-102 EJ828348923TH หมอมีดี + som3693 (554517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
21 # 3อจ650929-103 KBCLT00024184YA Feen_8Rew + Kampanat13 (554521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
22 # 3อจ650929-104 ED683762463TH หิมาลัย + คอปแมน (554524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.7 นิ้ว/สภาพชำรุดปลายพระเกศ)
23 # 3อจ650929-105 ED9605434406TH พนินทร์ + numpraram2 (554527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)

24 # 3อจ650929-106 ED662498539TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
newty53
เหรียญหลวงพ่อสงัด วัดสันติคีรีเขต เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ชลบุรี
25 # 3อจ650929-107 ED973713015TH vtavee + manliar (554537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2898/สภาพสวย)
26 # 3อจ650929-108 ED957520054TH jaja123 + เซียนพละ (554538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
27 # 3อจ650929-109 ED957620054TH noyranong + เซียนพละ (554540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
28 # 3อจ650929-110 EJ127041562TH TUPANTIP + บอยเชียงราย (554543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ650929-111 KBNM200013324C5 เหน่งบางคู้ + Yui_jaa2528 (554545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ650929-112 ED870828127TH chaidee + bank9 (554547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ650929-113 ED996064954TH warning + Suwattana2542 (554551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ650929-114 ED996064954TH bombee2 + Suwattana2542 (554554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 67%)
33 # 3อจ650929-116 ED951827285TH cediato + ษิตท่าข้าม (554559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 76%)
34 # 3อจ650929-117 ED947388432TH topten + maii_amulet (554564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(650903-2354)
35 # 3อจ650929-118 ED972325584TH แม้วจอมเทียน + June2301 (554571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพแต่งผิว)

36 # 3อจ650929-119 ED873471427TH toon_cool + Burapha777 (554574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 446/สภาพสวย) (650914-1077)
37 # 3อจ650929-120 ED945893550TH Preawpan + Chaiwatwong (554578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
38 # 3อจ650929-121 PYP040900001383 junn353 + taveecahijarung (554504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (610203-254)(G 94%)
39 # 3อจ650929-122 ED966533424TH เอกพาณิชย์ธน + teaw7 (554510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเณร วัดปากสมุทร รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ650929-123 ED933444854TH walrawut + อภิชาติชุบทอง (554514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (650121-2006)(G 62%)
41 # 3อจ650929-125 EJ041894949TH tiwakornwong + (554523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ ร จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 68%)
42 # 3อจ650929-126 EJ041894949TH tiwakornwong + (554531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 88%)
43 # 3อจ650929-129 EJ041894949TH tiwakornwong + (554548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
44 # 3อจ650929-130 EJ041894949TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 71%)
45 # 3อจ650929-131 EJ041894949TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (554565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา


46 # 3อจ650929-132 EJ041894949TH newcharin + (554569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์/สภาพสวย) (650921-1089)(G 87%)
47 # 3อจ650929-133 EJ041894949TH อ๊อบน้อยหอยสังข์ + (554577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสนิท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ650929-134 EJ041894949TH Mysticism + (554582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 8.7 นิ้ว)
49 # 3อจ650929-135 ED963473823TH ต่อนนทบุรี + tle_wangpikul (554584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
50 # 3อจ650929-137 ED949438998TH sombatbs + moo_bpk (554594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (641207-1222)(S 89%)
51 # 3อจ650929-139 ED702775759TH glodenfish + Nippit (554601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650921-1087) (G 63%)
52 # 3อจ650929-141 PTPN000149082ZZ pinits + Sogood35 (554611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช(G 79%)
53 # 3อจ650929-143 EG967514316TH chay7 + tongxu (554655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมครุฑและย้อมสีดำ) (650803-2059)
54 # 3อจ650929-144 TH01183916593B0 Goodcobain + พยัคฆ์สมิง (554620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
55 # 3อจ650929-145 ED955593841TH pramual + แปะยุ้ย (554625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนซ้าย)


56 # 3อจ650929-146 ED955593841TH pramual + แปะยุ้ย (554628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ650929-147 ED914441308TH tiseng + ลูกพระวิษณุ (554631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
58 # 3อจ650929-148 TH01183944891B0 เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมีจันทบุรี
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
59 # 3อจ650929-152 ED942873370TH ม่วงทองพระ + Wittaya1 (554511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (560111-261)(G 61%)
60 # 3อจ650929-154 TH0113393GZA9B0 joey18 + Komsank (554520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร(G 60%)
61 # 3อจ650929-155 ED916689375TH nirun4 + ติ่งลี่ (554525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
62 # 3อจ650929-158 ED977930421TH stdpuy + ธีรดา (554541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ650929-159 ED977930421TH แก้วอุษา + ธีรดา (554542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร เวิร์คพ้อยท์สร้าง เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 1698)
64 # 3อจ650929-160 ED942873397TH หมูขาว4036 + Wittaya1 (554544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650107-1358)
65 # 3อจ650929-161 SXF132400018526 mr_teerayut + Danai33 (554546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 767)(G 63%)
66 # 3อจ650929-163 ED944782637TH zafari + payan (554553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวนายสิบ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
67 # 3อจ650929-165 ED964021691TH ใบไผ่ใบตาล + Bassociety (554560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา

68 # 3อจ650929-166 ED963908644TH keng_kung + หนานเอ (554563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
69 # 3อจ650929-167 ED847549865TH sura9 + maturuch (554568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ650929-168 ED932450473TH showgun + มงคลทิพย์ (554572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
71 # 3อจ650929-169 ED922469634TH Goodcobain + eaknaengnoy (554575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650628-1114)(G 78%)
72 # 3อจ650929-170 EJ038179079TH plumkid + นกแก้ว (554580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ650929-172 EJ038179079TH NUNG1789 + นกแก้ว (554592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ/สภาพใช้)
74 # 3อจ650929-173 EJ038179079TH สอปลายฟ้า + นกแก้ว (554593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ650929-174 EJ038179079TH จิ้งจกมหาเสน่ห์ + นกแก้ว (554596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อผงลาย ปี 2512 จ.จันทบุรี (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)
76 # 3อจ650929-175 EJ038179079TH tidtay50 + นกแก้ว (554598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อไม้แกะ จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 79%)
77 # 3อจ650929-176 EJ038179079TH kay9999 + นกแก้ว (554602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ650929-177 EJ038179079TH poshwises + นกแก้ว (554606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี (สภาพชำรุดมือซ้าย)
79 # 3อจ650929-178 EJ038179079TH กิมเล้ง + นกแก้ว (554609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

80 # 3อจ650929-179 EJ038179079TH warning + นกแก้ว (554612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ650929-180 EJ038179079TH บุญพา + นกแก้ว (554614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
82 # 3อจ650929-181 EJ038179079TH vadcharapol + นกแก้ว (554550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
83 # 3อจ650929-182 EJ038179079TH Game_krub + นกแก้ว (554555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย รุ่นอายุ 80 ปี พิมพ์เอไม่มีขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2480 จ.ระยอง(G 80%)
84 # 3อจ650929-183 EJ038179079TH Nicha-Malee + นกแก้ว (554558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี
85 # 3อจ650929-184 EJ038179079TH pinits + นกแก้ว (554562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
86 # 3อจ650929-185 EJ038179079TH pramual + นกแก้ว (554567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ650929-188 EJ038179079TH บุญพา + นกแก้ว (554576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
88 # 3อจ650929-190 EJ038179079TH tommeng + นกแก้ว (554581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
89 # 3อจ650929-192 EJ038179079TH bestrandom + นกแก้ว (554500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
90 # 3อจ650929-193 EJ038179079TH มิสอามุน + นกแก้ว (554502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ650929-194 EJ038179079TH tiwakornwong + นกแก้ว (554505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน กรอบทอง(G 76%)

92 # 3อจ650929-197 EJ038179079TH warning + นกแก้ว (554516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.ระยอง
93 # 3อจ650929-198 EJ038179079TH yyoyo + นกแก้ว (554518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
94 # 3อจ650929-199 ED997017814TH chaidee + Nathan666 (554522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ650929-200 ED948823155TH จิ้งจกมหาเสน่ห์ + (554528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขวัญแก้วจันทบูรณ์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
96 # 3อจ650929-201 ED950470593TH boy88 + สว่างอารมณ์ (554534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาโภคทรัพย์ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2554 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 225)
97# 3อจ650930-008 thesj+บี1727 (554684) สร้อยทอง 1 องค์ ( G 45%)(น้ำหนัก 11.7 กรัม)
98 # 3อจ650930-137 pjanon+วุฒินันท์ (554678) ตลับทอง 1 องค์ ( G 90%)(น้ำหนัก 21.1 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 01 ต.ค. 2565 - 08:43 น.] #85128 (1/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ650908-016 ED896250392TH Darkaun (551836) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ650915-024 ED875858046TH k9cob (552821) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ650916-023 ED875859072TH k9cob (552954) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ650919-009 ED954633561TH เหน่งบางคู้ (553194) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ650920-008 ED962612515TH tosspong (553385) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ650920-012 ED876462089TH thriphop09 (553368) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ650920-013 ED928941927TH tiwakornwong (553392) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 1อจ650920-014 ED928941927TH tiwakornwong (553395) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ650920-016 ED954405184TH bancha18 (553403) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ650920-019 ED947380283TH PHLOI (553406) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ650920-028 EX644605789TH print (553371) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ650922-023 SSRR00010492ZWB krisda (553680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ650924-039 ED957613274TH เซียนพละ (553959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ650924-056 EJ622991595TH mumu99 (553950) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ650924-057 EJ622991595TH mumu99 (553956) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ650924-058 EJ622991595TH mumu99 (553965) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ650924-059 EJ622991595TH mumu99 (553972) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ650924-060 EJ622991595TH mumu99 (553976) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ650924-061 EJ622991595TH mumu99 (553998) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ650924-062 EJ622991595TH mumu99 (553999) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ650924-063 EJ622991595TH mumu99 (554002) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ650924-064 EJ622991595TH mumu99 (554003) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ650924-065 EJ622991595TH mumu99 (554004) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ650924-066 EJ622991595TH mumu99 (554005) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ650924-067 EJ622991595TH mumu99 (554006) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ650924-068 EJ622991595TH mumu99 (554007) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ650928-009 ED960750173TH tiwakornwong (554464) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ650831-020 ริณดา (550908) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ650907-010 ริณดา (551695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ650907-017 ริณดา (551708) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ650909-005 มรดกเมืองไทย (552016) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ650914-009 ริณดา (552654) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ650914-022 ริณดา (552658) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ650915-012 หรั่งวัดไตร (552811) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ650915-017 Kang2525 (552800) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ650917-004 BhuriKet26 (553110) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
10 # 2อจ650917-006 artman7007 (553115) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ650919-001 somsak-p (553204) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ650919-002 somsak-p (553208) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ650919-005 Buncha (553217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ650919-014 สยามเมืองยิ้ม (553221) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ650919-023 banana (553222) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ650920-002 wutisil (553359) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 2อจ650920-026 Pmark18 (553375) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ650920-028 romsai (553378) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ650920-029 ThaiWong (553363) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ650920-030 ThaiWong (553383) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ650920-032 ThaiWong (553388) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ650923-012 bombkumphang (553785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ650924-006 kamol111 (553918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ650929-024 lertlakhatthakij (554526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
25 # 2อจ650929-025 การันตีพระ (554529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
26 # 2อจ650929-026 การันตีพระ (554561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ650929-027 การันตีพระ (554566) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ650929-028 การันตีพระ (554573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ650917-198 ED948224554TH เซียนน้อยหนึ่ง + ดิวศิษย์พ่อกวย (553058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ650921-128 ED748495826TH schan2514 + jibce (553493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงว่าน ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี
3 # 3อจ650921-163 ED941282420TH suttheechaomuang + (553441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kkanchana
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 233)(G 64%)
4 # 3อจ650923-123 TH011838GAZ51B sane30 + (553822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
weerapongmaneeket
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย โฆสิตาราม ปี 2558 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ650924-112 EW590056344TH เต่านา + ขนมหวาน (553827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ลพบุรี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สิงห์บุรี
6 # 3อจ650924-123 EJ041880613TH Kampanat13 + (553871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หูกระต่าย เนื้อแร่ ปี 2505 จ.นครปฐม
7 # 3อจ650926-131 EJ041887293TH pra_yai + หมูกุ๋น (554015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพทาทองใหม่)
8 # 3อจ650926-150 ED969402431TH พรพระพุทธคุณ + armarging (554068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.พิจิตร (น้ำหนัก 1 กรัม) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ650926-175 ED891016248TH เซียนน้อยหนึ่ง + (554162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Thepparit1975
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสือหมู ปี 2533 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ650927-122 EX555676562TH นุพระสยาม + Starbucks (554208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(S 92%)


11 # 3อจ650927-158 EJ041881865TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (554198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหู วัดศีรษะทอง รุ่นไตรมาส เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.นครปฐม (ขนาด 9 นิ้ว)
12 # 3อจ650928-001 yodpra + piwat (554317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
13 # 3อจ650928-002 yodpra + piwat (554320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
14 # 3อจ650928-003 yodpra + piwat (554323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศิษย์มีครู เนื้อทองเหลือง ปี 2565 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
15 # 3อจ650928-004 yodpra + piwat (554328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
16 # 3อจ650928-005 เกษตร + tpce(2002) (554329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุณี วัดสารนารถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต/สภาพแต่งผิว)
17 # 3อจ650928-006 ชินครับ + icevanira (554340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงินหน้าลงยาหน้าทอง ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 602)
18 # 3อจ650928-007 virun123 + หรั่งวัดไตร (554344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.ระยอง(G 68%)
19 # 3อจ650928-008 puriwaj + หรั่งวัดไตร (554350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อผง ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 64%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ650928-009 Goodcobain + เด็กท่าพระ (554355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธลีลา ส.ท. เนื้อเงินลงยา จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ650928-010 Seangchin + rattapong931 (554359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปภาคยนิเพธก์ วัดกัลป์ยาณบรรพต เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2518 จ.สระบุรี (หน้าตัก 9 นิ้ว)
22 # 3อจ650928-011 Pmark18 + sermsak (554367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ


23 # 3อจ650928-012 พรบูรพา + unt2499 (554373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา(G 65%)
24 # 3อจ650928-101 ED972350694TH KandarDao + ชัชพนม (554379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ650928-103 ED933443536TH tiwakornwong + (554395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อภิชาติชุบทอง
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)(สภาพสวย) (650105-2025)(G 69%)
26 # 3อจ650928-104 ED968450183TH Watpo + หมุนบารมี (554405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ650928-105 ED968432383TH เมืองช้าง + บารมีพ่อชาย (554410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
28 # 3อจ650928-106 ED868783254TH Bin_Prasae + นิวเอกชัย (554413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (650908-1028)
29 # 3อจ650928-107 EJ04188118TH anak2022 + หมูกุ๋น (554484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ650928-108 ED889177595TH Choomsilp + beer_saraburi (554417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
31 # 3อจ650928-109 ED889177595TH Choomsilp + beer_saraburi (554425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
32 # 3อจ650928-110 ED889177595TH ซีดานราชาเหรียญ + (554428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
beer_saraburi
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน(แจกเจ้าภาพกฐิน) เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 192)33 # 3อจ650928-111 EJ041881914TH Mysticism + (554318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดอินทรวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8 นิ้ว)
34 # 3อจ650928-112 ED041700550TH patama + patanakarn39 (554319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดเมือง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ยะลา(G 87%)
35 # 3อจ650928-113 ED733262927TH Chunnarad + Meetung (554322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงผสมชานหมาก ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ650928-114 EJ041881905TH Mysticism + (554325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/หมายเลข 340/หน้าตัก 9 นิ้ว)
37 # 3อจ650928-116 ED960750227TH motion + vorapot-p (554331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(650425-2029)
38 # 3อจ650928-117 ED887525465TH yime2 + Mozo109 (554336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอดละโล้ วัดกำแพง เนื้อผง ปี 2482 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
39 # 3อจ650928-118 ED932437605TH karn_rayong + มังกรชล (554339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(S 88%)
40 # 3อจ650928-119 ED864787715TH panja + ประวิทย์888 (554342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)(510712-066)
41 # 3อจ650928-120 ED864787715TH eakasitcha + ประวิทย์888 (554347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ650928-121 ED864787715TH Jindamanee55 + (554351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ประวิทย์888
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ650928-122 EJ030137121TH believe + เสือสมิง (554354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)


44 # 3อจ650928-124 EJ030137121TH tungsaima + เสือสมิง (554360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากยุโรป เนื้ออัลปาก้า ร.ศ. 126 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
45 # 3อจ650928-128 EJ030137121TH pramual + เสือสมิง (554371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
46 # 3อจ650928-129 EB678673010TH zidane + ท๊อปบางนรา (554375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
47 # 3อจ650928-131 ED975339976TH Nisila_zana + ริณดา (554378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หลัง ๗ หางยาว) เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี.. (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650917-1134)
48 # 3อจ650928-132 ED950978505TH pramual + winforever (554383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่(หูแบน) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ650928-133 KBCHS000070892M panupong30 + jkioic001 (554385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลขแปด เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง/ไม่ตอกโค้ด)
50 # 3อจ650928-135 EJ014743856TH sudarat_P + Thanapong36 (554390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
51 # 3อจ650928-136 ED977923195TH สถาศิลป์ + maiizza (554392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ650928-137 ED954060188TH PHLOI + diethelm (554394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเอม วัดปากน้ำ พิมพ์หลังพระลีลา ปี 2470 จ.สุโขทัย
53 # 3อจ650928-139 ED902414509TH Jinn2555 + ansaldo (554399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเสมา 100 ปี เนื้อซาตินทองเหลืองหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 25)
54 # 3อจ650928-140 EB666344419TH หิมาลัย + ปราถนา (554401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)


55 # 3อจ650928-142 ED971605035TH pontat567 + ท๊อปห้วยยอด (554324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
56 # 3อจ650928-144 ED009120411TH hemman + golflampang (554332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1264)(G 79%)
57 # 3อจ650928-145 ED911077331TH ต่อ_ถนนตก + วีระบางลาย (554334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร
58 # 3อจ650928-146 ED948918335TH ดาวนาดง + aoopasio (554337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
59 # 3อจ650928-147 ED923516738TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์พุทธองค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 1469)
60 # 3อจ650928-148 ED962249146TH chane31 + Man99 (554345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
61 # 3อจ650928-149 ED971560935TH ประดู่เหลือง + ขุนกิม (554348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(650617-1095) (G 77%)
62 # 3อจ650928-150 ED971560935TH พจน์3841 + ขุนกิม (554352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อพลาสติก จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 55%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
63 # 3อจ650928-151 SSAN0000741036V ชานนทร์ + สถาศิลป์ (554358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
64 # 3อจ650928-152 EG859995785TH lowmance + ร้านอินทิรา (554362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.3 นิ้ว)(610301-116)
65 # 3อจ650928-153 ED860545316TH pramual + น้องหมี (554365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ650928-154 ED993824320TH swangpiboon + prasan32 (554369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี


67 # 3อจ650928-155 PKED000288534RB teespy + Gaorak009 (554372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
68 # 3อจ650928-156 ED921549279TH Aomarch + kaiza19 (554377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (650914-1246)
69 # 3อจ650928-157 CTWG000143860V4 sugar + Phichit_02 (554380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)(650916-1008)
70 # 3อจ650928-158 TH011838ZBAA3B0 พันเปอร์เซ็น + วิบูลย์ (554384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
71 # 3อจ650928-161 EJ041886409TH TEE_INTER + บอสตัน (554400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ650928-162 ED954147026TH MooPtnk + วิสูตรนนทบุรี (554403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
73 # 3อจ650928-164 EJ041886390TH ChartKT + บอสตัน (554412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
74 # 3อจ650928-165 EJ041886390TH anansakju + บอสตัน (554414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
75 # 3อจ650928-166 EJ041886390TH กรเมืองกาญจ์ + บอสตัน (554418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 431)
76 # 3อจ650928-167 EJ041886390TH ครอบครัวพระ + บอสตัน (554420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่คู้เก่าสร้าง) (สภาพมีคราบจากการเก็บ)(G 74%)
77 # 3อจ650928-168 EJ041886390TH eaknaengnoy + บอสตัน (554423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(S 89%)


78 # 3อจ650928-169 ED902773648TH harnwat + Wanlop (554429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650817-1207)
79 # 3อจ650928-171 ED856087415TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chane31
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.ตราด
80 # 3อจ650928-172 ED856087415TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chane31
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.ตราด
81 # 3อจ650928-173 ED856087415TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chane31
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.ตราด
82 # 3อจ650928-174 ED856087415TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chane31
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ตราด
83 # 3อจ650928-175 ED856087415TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chane31
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ตราด
84 # 3อจ650928-176 ED856807415TH เพชรมังกรเรียกทรัพย์ + (554402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chane31
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.ตราด
85 # 3อจ650928-177 ED941559995TH ananpanit + mai1975 (554404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม(G 73%)
86 # 3อจ650928-178 ED941559995TH ananpanit + mai1975 (554407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม(G 73%)
87 # 3อจ650928-179 EJ659073052TH พรพระพุทธคุณ + Bbeenaja (554411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3223) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)


88 # 3อจ650928-180 ED977431085TH scottruth + boonsatit (554415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 80%)
89 # 3อจ650928-181 KBNM200013325HV เปาโลพระเครื่อง + (554338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Yui_jaa2528
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
90 # 3อจ650928-182 ED897578975TH บ้านกรอบเงิน + ตะแคงขวด (554343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
91 # 3อจ650928-183 ED977431103TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (554346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boonsatit
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
92 # 3อจ650928-184 ED977431103TH ขุมทรัพย์_พระสวย + (554349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boonsatit
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 3 โค้ด/สภาพล้างผิว)
93 # 3อจ650928-185 ED974940861TH jedsada + towerboy (554353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (650314-2032)(G 63%)
94 # 3อจ650928-187 ED933443774TH prakran + ต้นเชือก (554361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.1 นิ้ว)
95 # 3อจ650928-190 EJ041888166TH seadweller + (554374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี
96 # 3อจ650928-191 EJ048881667TH plumkid + ขนมไทยแม่อารีย์ (554421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 14426)(G 64%)
97 # 3อจ650928-192 EJ041888166TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (554424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)

98 # 3อจ650928-193 EJ041888166TH keng_kung + (554426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 20837)
99 # 3อจ650928-195 EJ041888166TH ananpanit + (554432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตัดชิด จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
100 # 3อจ650928-197 EJ04188166TH เสนาะ53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (554440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 100/สภาพแต่งจมูกและปาก)
101 # 3อจ650928-198 EJ04188166TH เสนาะ53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (554443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 68)
102 # 3อจ650928-199 EJ041888166TH vadcharapol + (554446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 364436)
103 # 3อจ650928-201 EJ041888166TH redtritium + (554406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ลพบุรี (หมายเลข 680)
104 # 3อจ650928-202 EJ041888166TH panitgang + (554409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 998/สภาพสวย)
105 # 3อจ650928-203 EJ041888166TH what9999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (554482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเกล้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
106 # 3อจ650928-204 EJ041888166TH สถาศิลป์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (554416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
107 # 3อจ650928-205 EJ041888166TH waves + ขนมไทยแม่อารีย์ (554419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์ศูนย์รี เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.นครปฐม

108 # 3อจ650928-206 EJ041888166TH Kay_pysd + ขนมไทยแม่อารีย์ (554481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 427/สภาพสวย)
109 # 3อจ650928-207 EJ04188881666TH ต้อมหลังวัด + (554495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 2007/สภาพสวย)
110 # 3อจ650928-208 EJ041888166TH mntpt + ขนมไทยแม่อารีย์ (554422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (650921-1092)
111 # 3อจ650928-209 EJ041888166TH samsun + ขนมไทยแม่อารีย์ (554427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 1047)
112 # 3อจ650928-210 EJ041888166TH วัชรชัย + ขนมไทยแม่อารีย์ (554431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
113 # 3อจ650928-211 EJ041888166TH วัชรชัย + ขนมไทยแม่อารีย์ (554435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
114 # 3อจ650928-212 ED944413742TH savangnont + jojubkay (554438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนิด วัดทับมา รุ่นมหาโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (หมายเลข 198)
115 # 3อจ650928-214 ED963444243TH โอ๊ตหาดใหญ่ + tle_wangpikul (554444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ650928-215 ED931094532TH murbur + ขุมทรัพย์พระ (554449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ650928-216 ED973706519TH kittichai2499 + Nakinmak (554451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (เคลือบแล็กเกอร์ใหม่)
118 # 3อจ650928-217 TH0118390D1C4B0 memories + ทอเร็ตโต้ (554455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 50%)119 # 3อจ650928-218 EDTH041020061 gammag + บารมีคุณย่า (554457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดสัมพันธวงค์ พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดขอบมุมบนซ้าย-ขวา)
120 # 3อจ650929-127 tiwakornwong+ขนมไทยแม่อารีย์ (554533) ตลับทอง 1 องค์ ( G 80%)(น้ำหนัก 24.9 กรัม)
121 # 3อจ650929-128 tiwakornwong +ขนมไทยแม่อารีย์ (554536) ตลับทอง 1 องค์ ( G 75%)(น้ำหนัก 17.9 กรัม)
122 # 3อจ650929-157 tiwakornwong + KONDEE446 (554535) ตลับทอง 1 องค์ ( G 76%)(น้ำหนัก 25 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM