ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมกราคม 2566


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมกราคม 2566 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 ม.ค. 2566 - 09:05 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 30 ม.ค. 2566 - 08:40 น.] #86006 (24/24)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660110-017 ED196457203TH zafari (565804) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ660116-004 ED162255025TH Thanapong36 (566421) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660116-007 ED281442236TH citynew (566424) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660116-016 ED256175079TH giantgiant (566432) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660116-018 TH01183NWHYM7B0 yayara (566437) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ660117-001 EJ042060359TH นกแก้ว (566542) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ660117-007 ED315812295TH teera63 (566545) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ660117-010 ED306130072TH มาริโอ (566549) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ660117-012 EJ499807445TH kenshiro2810 (566554) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660117-013 EJ499807445TH kenshiro2810 (566558) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
11 # 1อจ660117-014 ED263271610TH bluezone69 (566561) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ660117-015 ED316102408TH seranee (566563) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660117-024 ED322010419TH อ๊อฟโคราช (566567) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ660119-024 TH01183MXB7T9B0 GOLDTHAI (566802) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
15 # 1อจ660119-025 TH01183MXB7T9B0 GOLDTHAI (566805) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
16 # 1อจ660121-015 ED268977293TH Akaphop (567049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ660123-002 ED325503435TH บูรพาบารมี (567178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660123-003 ED115524214TH kridsanapong (567182) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 1อจ660123-012 ED176375947TH Angle99 (567176) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
20 # 1อจ660124-006 ED322771715TH goodmondays (567252) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ660124-007 EH457429725TH Namnathee1983 (567224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660124-008 EJ042573075TH ขนมไทยแม่อารีย์ (567228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660124-010 ED154652484TH NirutPremuim (567301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ660124-011 ED188080595TH pangjung (567246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660125-005 ED263292416TH thanwa2555 (567377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660125-007 EH191547905TH amarin302 (567386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ660125-009 ED005342585TH ยอดควนตาหลวง (567389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660125-011 ED303440177TH Kop86 (567401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660125-012 ED303440177TH Kop86 (567417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660125-016 ED318226609TH กล้าธรรม (567416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660125-017 ED318226609TH กล้าธรรม (567413) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
32 # 1อจ660125-018 ED312118186TH goaaa (567419) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 1อจ660125-020 ED311323376TH insolence (567421) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ660125-024 EB755696275TH สวนดอก (567430) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

35 # 1อจ660125-025 ED337800798TH Darkaun (567437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660111-015 ริณดา (565960) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660123-007 QiciQ (567216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660123-017 Eric_Chen (567190) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 2อจ660124-003 เทพประสิทธิ์ (567302) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ660124-007 witbcc143 (567260) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660124-008 witbcc143 (567266) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660124-009 witbcc143 (567270) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660124-010 witbcc143 (567273) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
9 # 2อจ660125-004 เมวิกา001 (567436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ660125-005 staruch (567439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660125-007 aeknice (567440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660125-008 นภเก้า (567441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660125-018 หมวดสไปร์999 (567424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660125-021 aom_nara (567445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660126-017 การันตีพระ (567554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ660127-010 meanblog (567641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ660128-011 การันตีพระ (567669) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660128-012 การันตีพระ (567670) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660128-013 การันตีพระ (567671) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660118-130 EJ042495673TH manutsri + บอสตัน (566604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ660119-111 EJ042576227TH KC-Tung + ข้าวต้มพิศมัย (566711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อลี(G 65%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ660120-107 EJ042576638TH หลานตาจวบ + ข้าวต้มพิศมัย (566839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผง ปี 2504 จ.ชลบุรี
4 # 3อจ660121-102 EJ042572494TH Subtar + ขนมไทยแม่อารีย์ (566948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตราย วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.นครปฐม (หน้าตัก 6 นิ้ว)
5 # 3อจ660121-167 EJ042572548TH หิมพานต์มุ่งงาม + (567034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นตระกูลโจว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี (ไม่ตอกโค้ด)
6 # 3อจ660121-169 EJ042572548TH กุมภาพันธ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (567038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหมอชีวกโกมารภัต หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์นี้
7 # 3อจ660121-171 EJ042572548TH JPort + ขนมไทยแม่อารีย์ (567043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นบูรณะศาลเสด็จเตี่ยฯ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.ตราด (หมายเลข 1057/หลวงปู่บัว ปลุกเสก)
8 # 3อจ660123-004 masterbill + jordboot (567092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อกะไหล่ทอง จ.ราชบุรี
9 # 3อจ660123-101 EJ042573248TH east_noodles + (567075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6 นิ้ว)
10 # 3อจ660124-120 ED279986747TH Piyawatkrai2509 + NAN777 (567294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.1 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ660124-131 ED321908324TH boyle + NAN777 (567222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.1 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ660125-010 เขาควาย + aom_nara (567365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์หูบายศรี เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
13 # 3อจ660125-103 TH01183Q6YU45B0 พระประแดง26 + lucifer (567388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
14 # 3อจ660125-112 EJ042062244TH tiseng + นกแก้ว (567332) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี เนื้อทองคำลงยา ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26) (น้ำหนักทองรวม 30.7 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
15 # 3อจ660125-132 EJ042573852TH keng_kung + (567366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธกวัก หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
16 # 3อจ660125-160 ED328324720TH korn88 + ouddy5695 (567438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
17 # 3อจ660125-161 ED314960791TH PHLOI + Songkiat19 (567321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 70%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
18 # 3อจ660126-002 Keang24 + jane77 (567460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2380 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ660126-003 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + suthi (567465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(580902-164) (G 73%)
20 # 3อจ660126-004 noomwny + ไทยนิยม (567472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (630219-015)
21 # 3อจ660126-005 ริวตัง + jdbig (567477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนังฯ พิมพ์หัวบานเย็น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660126-006 Nickklins + rakchoo (567481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
23 # 3อจ660126-007 krisda + rakchoo (567484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
24 # 3อจ660126-008 m-cot + ChaiyutPho (567488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ660126-101 EJ042573968TH Putthasingh + (567497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธสิหิงค์ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2545 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
26 # 3อจ660126-102 EJ042573910TH dekmai + ขนมไทยแม่อารีย์ (567504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดเขาตะเครา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ660126-103 EB767451567TH CLEAR_NA + Pmark18 (567572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630806-130)
28 # 3อจ660126-104 TSR2000375008P8 Auttaporn1979 + (567516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golflampang
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 6318)(G 79%)
29 # 3อจ660126-108 ON680006275202F บอยรุ่งเจริญ + ลูกแม่รำเพย (567536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 79%)
30 # 3อจ660126-109 ED281468318TH nut2326 + บิ๊กบีม (567541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660126-110 ED153974942TH อสูรแดง + ขันติ (567543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
32 # 3อจ660126-114 ED238076707TH สมยศ5 + tk_10 (567466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประสาทฯ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

33 # 3อจ660126-116 ED264375505TH prasangsit + อาระดิน (567471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 62) **พระสภาพสวย
34 # 3อจ660126-117 EJ623422555TH yyoyo + ไบร์ทหนองช้างคืน (567475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดใบหน้าและขอบ)
35 # 3อจ660126-118 EJ623422555TH pramual + ไบร์ทหนองช้างคืน (567479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
36 # 3อจ660126-119 ED307963069TH Thetoi + patama (567482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 79%)
37 # 3อจ660126-120 ED288671613TH สวนดอก + ชินกอนการจักร์ (567485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1260)
38 # 3อจ660126-121 EJ042578347TH จุ๋มจิ๋ม + ข้าวต้มพิศมัย (567454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อถักเชือกลงรัก
39 # 3อจ660126-125 RL346192441TH พัทธดนย์2508 + (567464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนองเสือพระแท้
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดปลายหูซ้าย)
40 # 3อจ660126-126 EH444580295TH ตุ้ยแปลงยาว + อี๊ดเมืองเลย (567467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ660126-127 EW004580433TH gwutdy + m-cot (567470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (600706-136)
42 # 3อจ660126-130 EJ042062377TH keng_kung + นกแก้ว (567483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ (สภาพล้างผิว)
43 # 3อจ660126-131 EJ042062377TH keng_kung + นกแก้ว (567487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม
44 # 3อจ660126-133 ED299529975TH เมืองสมุทร + beeampawa (567492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
45 # 3อจ660126-135 ED326112254TH wichai88 + nochau (567495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660126-136 ED311204820TH เมืองสมุทร + hairgrit (567498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
47 # 3อจ660126-137 ED311304195TH friendship + ชินนิมอน (567501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660126-138 ED240310791TH birdgear + umrin (567505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ660126-139 ED318830386TH Saranphat + Friday (567509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม (โค้ด น)
50 # 3อจ660126-141 ED328930273TH somphong007 + pukkakub (567452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 347/หน้าตัก 3 นิ้ว) (640506-103)
51 # 3อจ660126-142 ED159591172TH boyle + joycezalnw (567459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม

52 # 3อจ660126-143 EX607954286TH kook582 + print (567463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพหักซ่อมมุมบนซ้าย)
53 # 3อจ660126-144 ED313318793TH Nongjeen + kttk2006 (567468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
54 # 3อจ660126-146 ED303944081TH สวนดอก + พระประแดง26 (567476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (651010-1046)(G 67%)
55 # 3อจ660126-147 TH01183QA02Q1B0 xavisam + Tlechaiphan (567571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
56 # 3อจ660126-148 ED331643913TH uthai211 + คูณสตางค์ (567480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660126-150 ED307829890TH nut2326 + golfsriracha (567490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660126-153 ED253562811TH richmanshop789 + (567502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
BOYLOMSAK
พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
59 # 3อจ660126-154 TH01183Q520E1B0 pichetfuse + (567508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ธัญสักปฐมาธนสรร
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 28 ม.ค. 2566 - 08:40 น.] #85993 (23/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660112-006 ED297212448TH tookatun (566071) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ660113-008 ED052374374TH tuktu40 (566170) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
3 # 1อจ660116-019 ED306208639TH sutthiphornn (566385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ660116-024 ED065971296TH Rakchart (566405) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
5 # 1อจ660117-029 EH889252716TH school (566537) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 1อจ660119-019 ED231785644TH Darkaun (566782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660120-001 ED307841670TH golfsriracha (566908) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660120-004 EO045247945TH looknam1 (566914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ660120-006 ED267081576TH koekoe (566922) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660120-008 ED269534447TH maii_amulet (566927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660120-009 ED281456005TH citynew (566929) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ660120-011 ED216210529TH panupong1000 (566903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660120-012 EH450669235TH ร้านอินทิรา (566905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ660120-015 ED255949095TH visa1 (566907) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660120-016 TH01183PJUQ2B0 richmanshop789 (566909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660120-017 KBNY200008867D9 Reindeer_kwang (566911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660120-020 ED127380588TH ตามฝันสุดขอบฟ้า (566913) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ660120-024 EH944627915TH Neng06 (566881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660120-027 EW590091071TH ขนมหวาน (566889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660121-001 ED014576699TH คนเดินดิน (567037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660121-005 ED323511133TH UNICITY (567045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660121-006 822819494556 JJ_Zone76 (567046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ660121-008 ED308184657TH tayatang (567050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660121-009 ED005340880TH ยอดควนตาหลวง (567052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ660121-011 ED082698348TH chaowat (567030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660121-012 ED295850249TH nampoo (567039) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ660121-013 ED300874982TH kikbenzna (567072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660121-016 ED182754524TH jabee (567054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ660121-018 ED257889726TH มะนาวแป้น (567059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660121-021 ED2310198569TH aumnartkk (567064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660121-022 ED166734469TH phat2509 (567073) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 1อจ660123-001 TH01183PVEAA4B0 weerachart (567177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660123-004 ED325115585TH nut141 (567188) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 1อจ660123-006 822832509752 long_g (567197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ660123-008 ED231249354TH Pig2525 (567201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ660123-009 ED161343069TH น้องหมี (567202) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ660123-011 EJ042496665TH บอสตัน (567205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ660123-013 ED291614752TH jarungrux (567209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
39 # 1อจ660123-017 TH01183PUBCR3B0 ChaiyutPho (567211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ660123-019 KEX30987118925 Forzajuve (567213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ660123-022 EJ042588256TH บอสตัน (567164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ660123-023 EJ042579081TH หมูกุ๋น (567167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ660123-024 ED299471207TH พรวิภัทร์ (567168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ660123-025 ED311204073TH hairgrit (567172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ660125-001 ED171253941TH คอปแมน (567402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 1อจ660125-002 ED211223596TH เวียงพิงค์ (567408) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
47 # 1อจ660125-008 ED166012470TH Namnathee1983 (567412) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ660126-011 ED263294037TH bluezone69 (567526) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660114-005 nincha (566297) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ660116-002 rattapong931 (566427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ660116-004 vittaya14 (566394) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ660116-007 midori (566408) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660116-010 พิมพ์พิมล (566414) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 2อจ660119-014 ต่อคู้บอน (566755) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660120-003 siam72 (566885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660120-004 หนุ่มธนบุรี (566890) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ660120-007 rattapong931 (566895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660120-009 poonpan (566897) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ660120-010 Ekkarath (566901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660121-003 พระพันธุ์เทพ (567012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660121-006 Deaw-9 (567023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660123-001 ประศาสน์ (567203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ660123-002 prasong9237 (567204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660123-003 rattapong931 (567206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660123-004 มายาเยน (567208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ660123-005 aniwat2499 (567210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660123-006 ต่อยอด (567212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660123-009 Commander (567219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 2อจ660123-014 Eric_Chen (567179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
22 # 2อจ660123-015 Eric_Chen (567184) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
23 # 2อจ660123-022 Eric_Chen (567161) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ660126-024 nouvo (567515) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660119-152 822828946542 m-cot + Leklek (566727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ660120-118 ED246761220TH น้องจักรพงษ์ + เอกปากช่อง (566875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
3 # 3อจ660120-122 ED248089223TH นครชัย68 + หลานตาจวบ (566824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดประสาทฯ เนื้อสำริด ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ660120-167 ED160633674TH หลานตาจวบ + narade2517 (566862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ660121-112 ED315818032TH vutrider + cediato (566947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญธร พิมพ์ฐานสูง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)(660109-1001)
6 # 3อจ660121-127 EJ042573000TH Kampanat13 + (567003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง จ.ชลบุรี
7 # 3อจ660121-140 ED321511440TH chuanchai2505 + กวงยะลา (567035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อผงว่าน 108 หน้าทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.2 ซม.)
8 # 3อจ660121-161 ED240278107TH Kanchakoch + ตะแคงขวด (567068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ660121-174 ED164418945TH tonychan + คเวสโก (567051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สีห์ วัดสะแก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ660121-189 ED324414583TH เซียนน้อยหนึ่ง + tankamol (567004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นกันภัย เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้าเงิน จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
11 # 3อจ660123-113 ED314418016TH xinehp + teerawit (567123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว) (650712-2051) **พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
12 # 3อจ660123-150 ED308415585TH สุรชัย15 + litsupchuer (567129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก พิมพ์ ป โค้ง เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ660123-159 ED265055919TH tagsmtd + noi70 (567154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นพิเศษ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบเงิน(S 90%)
14 # 3อจ660123-176 ED333207139TH taat_007 + นครชัย68 (567142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หน้าเล็ก ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา แหวนนาก(G 38%)
15 # 3อจ660125-001 dek_bansuan + engineer27 (567322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (640626-287)(G 83%)
16 # 3อจ660125-003 toey7 + gek1414 (567333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลาภยศทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา(G 63%)
17 # 3อจ660125-004 tonychan + thong999 (567337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบข้าง)(621014-025)(G 88%)
18 # 3อจ660125-005 TAVABUNCHA + tanu21 (567344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ660125-006 kenshiro2810 + เกษมสันต์99 (567347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
20 # 3อจ660125-008 njeesom + Doitung (567353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาบุญชุ่ม วัดพระธาตุดอนเรือง รุ่นเมตตา เนื้อเงินลงยา ปี 2562 ประเทศเมียนมา (หมายเลข 80)
21 # 3อจ660125-009 yyoyo + หมวดสไปร์999 (567359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660125-101 TH01183Q6E6Q7B0 midori + ออกัส (567381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
23 # 3อจ660125-102 EH596923087TH rungrot + pravitoo (567383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
24 # 3อจ660125-104 ED315254132TH xavisam + อบสุพรรณ (567449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ660125-105 ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + Zen101 (567435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183Q5UHC6B0
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
26 # 3อจ660125-106 ED243869735TH iamhon + จ่าแจ้ (567393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (660118-2014)
27 # 3อจ660125-107 EJ042588891TH เมืองสมุทร + บอสตัน (567404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 (อายุครบ 60 ปี) เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 63%)
28 # 3อจ660125-108 ED296197903TH DDman + tuirc (567410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเกาะนันทาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ราชบุรี
29 # 3อจ660125-109 EJ811365817TH masterpiece + ประธานพร (567415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660125-111 EJ659156211TH m-cot + Tow168 (567326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
31 # 3อจ660125-114 EJ042062244TH keng_kung + นกแก้ว (567338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
32 # 3อจ660125-115 EJ042062244TH เอฟอาปาเช่ + นกแก้ว (567341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660125-116 EJ042062244TH tiseng + นกแก้ว (567345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ660125-117 EJ042062244TH ไกรศาล + นกแก้ว (567349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเทพปฏิมา เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660125-118 EJ042062244TH ChartKT + นกแก้ว (567351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660125-119 EJ042573852TH WAKKA + ขนมไทยแม่อารีย์ (567354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
37 # 3อจ660125-120 EJ042573852TH WAKKA + ขนมไทยแม่อารีย์ (567358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ660125-121 EJ042573852TH newcharin + (567394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี (660105-1017)
39 # 3อจ660125-122 EJ042573852TH peepop + ขนมไทยแม่อารีย์ (567396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(G 67%)
40 # 3อจ660125-123 EJ042573852TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (567397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
41 # 3อจ660125-124 EJ042573852TH masterpiece + (567399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ660125-125 EJ042573852TH แม้วจอมเทียน + (567400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 7759)
43 # 3อจ660125-126 EJ042573852TH m-cot + ขนมไทยแม่อารีย์ (567403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 81%)
44 # 3อจ660125-127 EJ042573852TH p_did + ขนมไทยแม่อารีย์ (567406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผงเคลือบแล็กเกอร์ ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช
45 # 3อจ660125-129 EJ042573852TH WAKKA + ขนมไทยแม่อารีย์ (567411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ(G 89%)
46 # 3อจ660125-130 EJ042573852TH Inawang + ขนมไทยแม่อารีย์ (567414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
47 # 3อจ660125-133 EJ042573852TH keng_kung + (567368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า 4-4/4-4 (วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
48 # 3อจ660125-134 EJ042573852TH chaiyawit_doh + (567370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 4834) **พระสภาพสวย
49 # 3อจ660125-135 EJ042573852TH samsun + ขนมไทยแม่อารีย์ (567374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ สก. รุ่นครบ 5 รอบมหาราชินี พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.7 กรัม)(651220-2026)
50 # 3อจ660125-136 PYP260800000334 m-cot + Vincent (567379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
51 # 3อจ660125-137 ED282274485TH tiwakornwong + tosspong (567382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (651025-1162) **พระสภาพสวย
52 # 3อจ660125-138 EJ659156083TH xavisam + ลูกวังสะพุง (567385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้น ๙๖ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 162)
53 # 3อจ660125-139 ED294733192TH noorin + pattamaphong (567387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ จ.นครปฐม
54 # 3อจ660125-140 ED334403554TH SAHAKORN + POOSIT (567391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดปืน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (650811-1131)(G 82%)
55 # 3อจ660125-141 EB751249153TH nut2326 + ธีรพร (567320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
56 # 3อจ660125-142 ED280354711TH natthaphon59 + phot87616 (567323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงไก่ เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
57 # 3อจ660125-143 ED321141072TH xavisam + vittaya14 (567325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660125-144 ED184240439TH บรีสพระช่วย + เชือกกล้วย (567329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
59 # 3อจ660125-145 ED307838494TH virun123 + golfsriracha (567330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดบ่อวินสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
60 # 3อจ660125-146 EJ611471355TH ศิษย์ท่านขุน + หมูแผ่น (567334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดจมูก)
61 # 3อจ660125-147 ED325315281TH thammanoon95 + (567336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TECHNOLOG
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
62 # 3อจ660125-148 EB767374919TH nut2326 + สุชาติสาย2 (567339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
63 # 3อจ660125-149 SXF745700001019 xavisam + เหน่งเมืองนนท์ (567342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660125-150 EJ659156525TH ChaiyutPho + โมเลกุล (567348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศรรย์ รุ่นเหนืองดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ660125-151 ED319933223TH FieLdZ + เขยมาบตาพุด (567352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 201)
66 # 3อจ660125-152 ED240290289TH Somkiathong + ตะแคงขวด (567355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
67 # 3อจ660125-153 ED240290289TH NooAum16 + ตะแคงขวด (567357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
68 # 3อจ660125-154 ED240290289TH DeeDee63 + ตะแคงขวด (567360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ660125-155 ED240290289TH teera63 + ตะแคงขวด (567361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
70 # 3อจ660125-156 EG386993468TH thammanoon95 + ChaiyutPho (567364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1022)
71 # 3อจ660125-157 ED290242374TH masterpiece + สายปั่น (567369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ660125-158 EJ042573530TH keng_kung + ซาลาเปา (567371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ660125-159 NVMN000059820Y8 paisan2508 + ksomchai (567373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
74 # 3อจ660125-162 822829097042 thammawut + arthur9669 (567328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าซ้าย)(650621-1118)
75 # 3อจ660125-163 TH01183Q4VB34B0 kimsiam + ปรียาพระซิ่ง168 (567331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
76 # 3อจ660125-164 ED186469811TH Phawan + kitsanucha (567446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุกระต่ายแกลบ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดซุ้มบนซ้าย)
77 # 3อจ660125-165 ED240269520TH xavisam + ตะแคงขวด (567340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี
78 # 3อจ660125-166 ED315048935TH wit50 + Ake595 (567343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (641103-1137)
79 # 3อจ660125-167 NGWW000254414UH kamron_ch + (567346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5615)
80 # 3อจ660125-169 ED027114182TH กล้าธรรม + DaIrOz (567356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำพูน
81 # 3อจ660125-170 ED168084307TH Keang24 + manliar (567362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
82 # 3อจ660125-171 TH01183Q4VAC0B0 jeabrock + Aum2543 (567367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.9 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
83 # 3อจ660125-172 TH01183Q4VAC0B0 Manunicon + Aum2543 (567372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
84 # 3อจ660125-173 ED326207080TH extreme + microsoft (567375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ660125-175 m_bluesky + oldamulet (567380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183QAZWY1B0
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
86 # 3อจ660125-176 ED280568310TH chai99 + ธิติวราห์ (567384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ โรงเจตลาดพลู เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **(เหรียญตกค้างโรงงาน)
87 # 3อจ660125-177 ED257096369TH prasit2512 + ต้อมตราโล่ (567390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว)
88 # 3อจ660125-178 ED297231433TH พิชิตตลาดเพชร + tookatun (567392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(651203-1141) (G 65%)
89 # 3อจ660125-179 ED305737731TH ekach + tananop (567395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดใบหน้าและโพธิ์บน) (651205-1169)(G 64%)
90 # 3อจ660125-180 ED178035597TH gallardo + TaeJo (567398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(เล็ก) เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 858)(G 75%)

91 # 3อจ660123-127 ED034478024TH bellic + ศิษย์พ่อปู่เสือ(567180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 ม.ค. 2566 - 08:39 น.] #85981 (22/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660109-007 EJ042267565TH นกแก้ว (565677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660112-005 ED02009675TH garun (566082) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660112-012 EJ473807071TH เมืองสมุทร (566074) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660116-001 EJ042487014TH ขนมไทยแม่อารีย์ (566400) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660116-003 EH188513124TH pradrem (566406) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ660119-014 EJ042572052TH ขนมไทยแม่อารีย์ (566770) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ660119-015 ED232207761TH tuchaisuwan01 (566779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660119-021 ED172118761TH benz51 (566786) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660119-022 ED243265221TH giantgiant (566799) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
10 # 1อจ660120-013 ED305333445TH k9cob (566892) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
11 # 1อจ660120-025 ED295958395TH goodmondays (566896) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ660120-026 ED290378615TH sakbangbon (566898) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ660121-014 ED263274664TH bluezone69 (567019) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
14 # 1อจ660121-020 EJ871453045TH วิเศษชัยชาญ (567032) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
15 # 1อจ660123-014 822832591125 ตึ่งนั้ง (567192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 1อจ660123-015 822832591125 ตึ่งนั้ง (567196) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
17 # 1อจ660123-018 ESLB0001448329C Goodcobain (567200) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
18 # 1อจ660125-013 EJ042062227TH นกแก้ว (567405) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660111-004 Buncha (565907) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ660111-005 Buncha (565910) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ660111-008 ริณดา (565945) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ660114-022 witbcc143 (566289) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
5 # 2อจ660117-002 TADVENTURE (566498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660119-004 หนุ่ยแสตมป์ (566804) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ660123-016 Eric_Chen (567185) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660123-018 Eric_Chen (567191) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660123-019 Eric_Chen (567193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ660123-020 Eric_Chen (567195) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ660123-021 Eric_Chen (567198) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660125-010 การันตีพระ (567324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660125-017 tuicps (567423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660111-179 EJ042486230TH บ้านกรอบเงิน + (565931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ660113-156 ED252859696TH Octtoman + ไชยสิทธิ์ (566157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดห้วยเงาะ พิมพ์ใหญ่หูกาง เนื้อผง ปี 2538 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ660116-123 EB755550488TH Suksawat + หม่อง (566367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ พิธีศาลหลักมือง รุ่นเหนือดวง 59 เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครศรีธรรมราช(G 68%)
4 # 3อจ660116-140 ED282333011TH วัชรชัย + MosZa (566354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุหนองควายโซ เนื้อดิน จ.สระบุรี
5 # 3อจ660116-142 ED318100152TH walrawut + Taeminburi (566360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมด็จหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง เนื้อผงว่าน จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ660117-002 gallardo + gek1414 (566476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชูชกมหาลาภ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.นครปฐม(G 63%)
7 # 3อจ660118-137 ED307307292TH taladprathai + tontatto (566625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
8 # 3อจ660118-149 EJ042571701TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (566601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ660118-152 EJ042571701TH king_64 + ขนมไทยแม่อารีย์ (566610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ ปี 2500-2524 จ.นครปฐม
10 # 3อจ660118-156 ตราชั่ง + เจษเมืองกาญจน์ (566632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RYTR077369678CW
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
11 # 3อจ660118-165 ED314712171TH jojosan + นันทวัน2460 (566579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อจตุคามรามเทพ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อสำริด ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ไม่ตอกโค้ด)
12 # 3อจ660118-170 ED250137608TH Weerawat0310 + mitkamon (566593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
13 # 3อจ660118-182 EJ663368305TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (566700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4 นิ้ว/สภาพใช้)
14 # 3อจ660119-004 boyle + Olarn29 (566725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2505 จ.นครปฐม
15 # 3อจ660119-101 EJ042572137TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (566737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินวร วัดอินทรฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
16 # 3อจ660119-110 EJ042576227TH ukaewsasan + ข้าวต้มพิศมัย (566792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660119-112 EJ65913618TH แบงค์อรัญ + OaTaWa (566713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์

18 # 3อจ660120-010 tee-amulet + sneijderz (566935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระนาคปรกมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
19 # 3อจ660120-116 joe8878 + บอสตัน (566871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 217)(G 66%)
20 # 3อจ660120-133 ED26953444TH Natthanan1 + maii_amulet (566870) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(651217-1126)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อสำริด ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาหลวงพ่อเชื้อ วัดชนะสงสาร เนื้อผง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
21 # 3อจ660120-158 ED295309033TH พระสมุทร22 + jeweljang (566838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่น 3 ปี 2545 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1717) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ660120-166 ED245659460TH เจ้าคุณ + AmpFine (566859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด ต)
23 # 3อจ660121-101 EG700125999TH boyle + กานต์เมืองปทุม (566945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
24 # 3อจ660121-106 EJ042496515TH ไข่มุข + บอสตัน (566964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน เนื้อสำริด ปี 2547 จ.นครปฐม(G 62%)
25 # 3อจ660121-108 EJ042576964TH tone555 + ข้าวต้มพิศมัย (566970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ660121-124 EJ042573000TH zafari + ขนมไทยแม่อารีย์ (566998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500-2515 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดบัวหลังล่าง)
27 # 3อจ660121-130 EJ042573000TH print + ขนมไทยแม่อารีย์ (567009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
28 # 3อจ660121-131 EJ042573000TH พรสิบประการ + (567011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660121-132 EJ042573000TH Nyusuktip + (567015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
30 # 3อจ660121-155 ED318582551TH คงทอง + pakbankaew (566993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อผาด วัดไร่ ปี 2551 จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ660121-159 SMAT000054142MA xavisam + sakda2 (567010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 416)
32 # 3อจ660121-160 ED268977293TH khrawsadid + Akaphop (567013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสูง เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (660109-2120)
33 # 3อจ660121-162 EJ042572548TH nitpon + ขนมไทยแม่อารีย์ (567021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 70%)
34 # 3อจ660121-163 EJ042572548TH murbur + ขนมไทยแม่อารีย์ (567024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหงส์ทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี
35 # 3อจ660121-164 EJ042572548TH TadSnave + (567026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ(G 63%)

36 # 3อจ660121-165 EJ042572548TH Nammongkol895 + (567029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม
37 # 3อจ660121-166 EJ042572548TH หมูเซียนน้อย + (567033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 9 (๘ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
38 # 3อจ660121-168 EJ042572548TH SamilaMT + (567036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (วัดสมัคยารามสร้าง)
39 # 3อจ660121-170 EJ042572548TH บ้านกรอบเงิน + (567041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเสาร์ห้ามหามงคล เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ลำปาง
40 # 3อจ660121-172 EH610942977TH anndamun + ศิษย์ปู่สง่า (567044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
41 # 3อจ660121-173 ED317906052TH boyle + prons (567047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.นครปฐม (610726-006)
42 # 3อจ660121-175 EB757348605TH peemark + MA_A_AU (567055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ660121-176 ED320524265TH pandp + โกวบ้อ (567056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
44 # 3อจ660121-177 ED132679454TH pornlimk + t_inkeaw (567057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหรั่ง วัดสามเรือน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก (650722-3004)
45 # 3อจ660121-178 EJ042586428TH ซุ้มวัดศรี + จำปาเอฟซี (567060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนางจามเทวี วัดหนองช้างคืน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.ลำพูน
46 # 3อจ660121-179 EH132023456TH ธนภัทร์ + aroonnurom (567061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
47 # 3อจ660121-180 ED163454005TH masterpiece + yutthanan9768 (567062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
48 # 3อจ660121-181 EH132023371TH ธนภัทร์ + aroonnurom (566982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
49 # 3อจ660121-182 EF241091770TH นกเอก + pirawit (566987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2517 จ.เชียงใหม่
50 # 3อจ660121-183 ED107590344TH บรีสพระช่วย + tararutach (566988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
51 # 3อจ660121-184 EX623779356TH หนึ่งเดียว + pwongphu (566991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานฐาน)
52 # 3อจ660121-185 EJ507469640TH ssakda + thanodom (566994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 27 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
53 # 3อจ660121-186 EB767057757TH Tawan2021 + ปราถนา (566997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2535 จ.ระยอง
54 # 3อจ660121-187 EJ042061345TH midori + นกแก้ว (567000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนจักรนารายณ์ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (660104-2011)

55 # 3อจ660121-188 ED328913045TH คนกรุงศรี + Thiva95 (567071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
56 # 3อจ660121-190 EJ623422445TH walrawut + ไบร์ทหนองช้างคืน (567014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660121-191 ED273465495TH audy05 + ต๋องไตรมิตร (566996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 65%)
58 # 3อจ660123-001 สุพานี + Sololo (567077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเนื้อรานปรกโพธิ์)
59 # 3อจ660123-002 phoomchai + สยามเมืองยิ้ม (567081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 864/สภาพสวย) (660114-2066)
60 # 3อจ660123-003 PLE_INNO + momon (567086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อเงิน ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ (651102-1037)
61 # 3อจ660123-005 t_inkeaw + Komsank (567097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 78%)
62 # 3อจ660123-008 สยามรุ่งโรจน์ + artpakkrang (567117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(651114-1098)
63 # 3อจ660123-009 beer2126 + AommyAom (567125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660123-010 zafari + ทรัพย์เจริญ (567131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์
65 # 3อจ660123-011 zafari + ทรัพย์เจริญ (567135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นมูลนิธิ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์
66 # 3อจ660123-012 chaidee + jitichai (567139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
67 # 3อจ660123-013 ต้นกรมทาง + tanu21 (567147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1021)
68 # 3อจ660123-014 anantachai2533 + suthi (567150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(601031-039)
69 # 3อจ660123-015 loongmike + wutpantip (567155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ.. (641125-1156)(G 89%)
70 # 3อจ660123-016 xavisam + monchail (567158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660123-017 Tzsamsak + chaiparkway (567162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน
72 # 3อจ660123-018 แสนสุดสวาท + เด็กตลาดใต้ (567166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (600203-129)
73 # 3อจ660123-019 yime2 + prungthan (567169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี

74 # 3อจ660123-020 khrawsadid + OKK08 (567173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย-ขอบขวาพระ)(G 84%)
75 # 3อจ660123-102 ED284680685TH owats + เงินทองพระเครื่อง (567079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ660123-103 EJ042061439TH masterpiece + นกแก้ว (567082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง เนื้อผง ปี 2496 จ.จันทบุรี
77 # 3อจ660123-104 EJ042061439TH PBnew + นกแก้ว (567087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์หลังพระอาจารย์ฮวด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
78 # 3อจ660123-106 EJ042061439TH Tar_MDU35 + นกแก้ว (567094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 617)
79 # 3อจ660123-107 EJ042061439TH เซียนน้อยหนึ่ง + นกแก้ว (567098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
80 # 3อจ660123-108 EJ042061439TH ChartKT + นกแก้ว (567102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
81 # 3อจ660123-109 EJ042061439TH เขียววาริน + นกแก้ว (567105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(อินทรธนูลอย) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 58%)
82 # 3อจ660123-110 TH01183PU88Y9BO va1111 + นันทวัน2460 (567109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธแก้วสารพัดนึก หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อทองเหลืองก้นอุดผง ปี 2538 จ.สิงห์บุรี
83 # 3อจ660123-111 ED328311567TH เดอะแห้ว + ขุนกิม (567115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2518 จ.ระยอง
84 # 3อจ660123-112 ED269536607TH mekin + maii_amulet (567120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(651116-1192)
85 # 3อจ660123-114 EJ659135432TH หม่อง + ลูกวังสะพุง (567128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้นช้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ660123-115 TH01183PTPB53B0 Tanple + Konig (567215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธ แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 91%)
87 # 3อจ660123-116 EX492352470TH yaikong + tongxu (567134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
88 # 3อจ660123-117 ED167897487TH weddy + งดงาม (567138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 64%)
89 # 3อจ660123-118 ED231249354TH eakasitcha + Pig2525 (567141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
90 # 3อจ660123-119 ED208293994TH พลอยรุ้ง + Tlekokpho (567145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650418-3068)
91 # 3อจ660123-120 ED318595087TH kingamulet + ริณดา (567151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข รุ่นสามอุ เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.สิงห์บุรี (น้ำหนักทอง 44.6 กรัม) (660106-2011)
92 # 3อจ660123-121 822815805394 peerapan25 + สนบางกรวย (567156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2515 จ.ชัยนาท (651015-1123)

93 # 3อจ660123-122 EJ042061310TH lount + นกแก้ว (567163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนซ้าย)
94 # 3อจ660123-123 EJ042061310TH ปราถนา + นกแก้ว (567171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
95 # 3อจ660123-124 EJ042061310TH Kampanat13 + นกแก้ว (567174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน ปี 2464 จ.นครปฐม
96 # 3อจ660123-125 w_penoom + Nattawut357 (567220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183PUU3M1B0
รูปเหมือนหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
97 # 3อจ660123-126 EW004580328TH xavisam + จังซีลอน (567175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
98 # 3อจ660123-129 TH01183PUBCR3B Suprarop + ChaiyutPho (567186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
99 # 3อจ660123-132 ED284493930TH peerapan25 + ขุมทรัพย์พระ (567080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (650809-1050)
100 # 3อจ660123-133 ED286361260TH เขาควาย + ล้านมาแชร์ (567083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดเนินสุทธาวาส เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
101 # 3อจ660123-134 RM34000404599LD คนหลังเขา1 + numpraram2 (567085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
102 # 3อจ660123-135 ED240278708TH karan + ตะแคงขวด (567089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2519 จ.ขอนแก่น (หมายเลข 919)
103 # 3อจ660123-136 KBS370008333AB scpra + tonphra (567091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
104 # 3อจ660123-137 EJ042573092TH keng_kung + (567093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง รุ่นแรก พิมพ์หลังรูปถ่าย เนื้อผง ปี 2513 จ.ชลบุรี
105 # 3อจ660123-138 EJ042573092TH จ่าจอก + ขนมไทยแม่อารีย์ (567096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สังฆาฏิยุบ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ
106 # 3อจ660123-139 EJ042573092TH ดำเมืองสิงห์ + (567099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสังกัจจายน์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
107 # 3อจ660123-140 TNR5000206669BV tiwakornwong + ซากุระ (567100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1731) **พระสภาพสวย
108 # 3อจ660123-141 ED077881142TH แป๊ะดำเนิน + ramase (567104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์หน้าเทพ เนื้อเงิน ปี 2561 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 589)
109 # 3อจ660123-142 ED314438510TH navy3188 + patchara2509 (567108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โรงเรียนนายเรือสร้าง เนื้อเงิน ปี 2535 จ.สมุทรปราการ(S 90%)
110 # 3อจ660123-143 ED298894218TH joe8878 + บ้านสวน22 (567111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม

111 # 3อจ660123-144 ED309050886TH UDS-35 + pukkakub (567113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
112 # 3อจ660123-145 ED247690904TH หม่อง + Manat (567116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผ้า(หยาบ) จ.อุทัยธานี
113 # 3อจ660123-146 ED291865296TH ตุ้ยแปลงยาว + (567118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คมทัตพรหมเสนะ
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
114 # 3อจ660123-147 SCBY000214744EH Nongjeen + พ่อมาเฟีย (567121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (650426-1046)
115 # 3อจ660123-148 EJ659155644TH PHLOI + ลูกวังสะพุง (567124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้นช้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.สุรินทร์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
116 # 3อจ660123-149 ED273466071TH ปืนใหญ่ + ต๋องไตรมิตร (567126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
117 # 3อจ660123-151 ED161663213TH เด็กวัง + kengsalaloi (567132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ท)(G 58%)
118 # 3อจ660123-152 ED289445879TH ob-om + PANI_SAMIT (567136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชัยมงคล หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
119 # 3อจ660123-153 ED306145315TH bioenjoy_k + nirut25 (567137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์) (660110-1042)(G 65%)
120 # 3อจ660123-154 LTP08230001676 inspire + yorch (567140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (620905-141)
121 # 3อจ660123-155 EB767172823TH kengkas + Pmark18 (567143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
122 # 3อจ660123-156 ED323503931TH เมืองช้าง + UNICITY (567146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
123 # 3อจ660123-157 ED323503931TH teera63 + UNICITY (567149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
124 # 3อจ660123-158 ED306649300TH บารมีองค์พ่อ + Suwattana2542 (567152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
125 # 3อจ660123-160 ED306685854TH xavisam + kingcrow (567159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ร้อยเอ็ด
126 # 3อจ660123-161 ED306685854TH ไกรศาล + kingcrow (567076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 40 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
127 # 3อจ660123-162 ED184015296TH หมูขาว4036 + suebtrakoon (567084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)
128 # 3อจ660123-163 ED323520974TH พรพระพุทธคุณ + benz51 (567088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651221-1051)(G 67%)
129 # 3อจ660123-164 ED258148093TH kttk2006 + ขุนอิน (567095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)

130 # 3อจ660123-165 ED234792785TH pukkakub + apiwat4825 (567101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 69%)
131 # 3อจ660123-166 ED306649295TH bksura14 + Suwattana2542 (567103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 302)
132 # 3อจ660123-167 ED255146252TH pop2517 + john-otto (567107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (630811-127)
133 # 3อจ660123-168 ED289309269TH xavisam + pakchong26 (567110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 795/สภาพสวย)
134 # 3อจ660123-169 ED330112471TH peerapan25 + maii_amulet (567114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(651217-1116)
135 # 3อจ660123-170 EJ042588035TH chaiyut07 + บอสตัน (567119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน)
136 # 3อจ660123-171 ED316131568TH ChartKT + ปิงเปียง (567122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
137 # 3อจ660123-172 Nongjeen + (567127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183PYNW32B0 AladaThaiAmulet
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดแคบ)
138 # 3อจ660123-173 ED282572484TH biwpangprong + Thanamat (567130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่ว จ.อ่างทอง
139 # 3อจ660123-174 ED289538111TH AnanHH + Wittawat2537 (567217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ660123-175 ED290147912TH Puttawat + KAI28 (567133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว)
141 # 3อจ660123-177 ED168083227TH จุ๋มจิ๋ม + manliar (567144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ชัยภูมิ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
142 # 3อจ660123-179 ED325118834TH AWAKEN + โอพุทธคุณ (567148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
143 # 3อจ660123-180 ED192810870TH maxxx555 + Gibsonhotza (567207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี
144 # 3อจ660124-001 njeesom + nattasak (567223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
145 # 3อจ660124-002 kengkas + เทพประสิทธิ์ (567300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพใช้) (611219-009)
146 # 3อจ660124-003 newcharin + golfj (567225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ (สภาพสวย)(550215-004)(G 68%)
147 # 3อจ660124-004 tiseng + มงคลถาวร (567230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (651021-1120)(G 62%)
148 # 3อจ660124-005 natnakon_1979 + Pom123 (567233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง

149 # 3อจ660124-006 จันทร์ส่องหล้า + จ่าบินนครปฐม (567235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพล เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
150 # 3อจ660124-007 inspire + ทวดนรรัตน์ (567237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผงเหลือง (โซนเนื้อหยาบ) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (ออกวัดสารนาถฯ)
(แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต)(660121-1077)
151 # 3อจ660124-008 nirun4 + ppffarm (567240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 983)(651022-2048)
152 # 3อจ660124-009 ปิดตา + ppffarm (567242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(660118-1169)
153 # 3อจ660124-010 nattapongp + ppffarm (567247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(651022-2047)(G 74%)
154 # 3อจ660124-101 ED313330825TH xavisam + kttk2006 (567299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
155 # 3อจ660124-102 ED274678554TH DeeDeeDee + tongjoy (567234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(530219-049)(G 67%)
156 # 3อจ660124-103 TH01183PXNYY5B0 ขุนอิน + CKHOS (567238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชูนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
157 # 3อจ660124-104 TH01183Q1EVN0B0 teeyai + แฟร้ง_007 (567241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
158 # 3อจ660124-106 ED321023359TH น้องจักรพงษ์ + Teesan1709 (567249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(640407-114)
159 # 3อจ660124-107 ED289188702TH Bigbub + kamon58 (567255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
160 # 3อจ660124-108 TH01183011KG1B0 Tlekopt + Arlan (567258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
161 # 3อจ660124-109 ED308435151TH นายแก้ว + ChaiyutPho (567263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
162 # 3อจ660124-110 ED306649335TH บูลย์ + Suwattana2542 (567269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
163 # 3อจ660124-111 ED326310039TH Tarkkyp + รักษ์นครหลวง (567274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
164 # 3อจ660124-112 ED326310039TH narade2517 + รักษ์นครหลวง (567278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
165 # 3อจ660124-113 ED318595042TH walrawut + คูณสตางค์ (567280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 943)
166 # 3อจ660124-114 ED318595042TH nawin 5599 + คูณสตางค์ (567283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นนทบุรี
167 # 3อจ660124-115 KandarDao + คูณสตางค์ (567286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นบูรพาจารย์ 49 เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 897)

168 # 3อจ660124-116 ED261172490TH BhuriKet26 + prabaiboon (567289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนอาจารย์เปล่ง บุญยืน เนื้อผงว่าน ปี 2541 จ.สุรินทร์
169 # 3อจ660124-117 EJ042573177TH PHLOI + ซาลาเปา (567292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อเงิน
170 # 3อจ660124-118 EJ042573177TH piyaphum + ซาลาเปา (567288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ(G 59%)
171 # 3อจ660124-119 EJ042573177TH rattanun + ซาลาเปา (567290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
172 # 3อจ660124-122 ED299037415TH พรพระพุทธคุณ + patama (567256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา พิมพ์หลัง สก.(ใหญ่) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
173 # 3อจ660124-124 ED251383287TH เซียนน้อยหนึ่ง + อาทิตย์๙๙ (567262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย-ไวทย์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนัก 37.7 กรัม/สภาพล้างผิว)
174 # 3อจ660124-125 ED273466045TH Kobchai2528 + ต๋องไตรมิตร (567264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 317/สภาพสวย)
175 # 3อจ660124-126 EJ506362810TH artto13 + แจ็คเชียงดาว007 (567267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า จ.กรุงเทพฯ
176 # 3อจ660124-127 ED239664806TH piyaphum + noppadon111 (567268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 65%)
177 # 3อจ660124-128 ED218302276TH murbur + miokikujung (567272) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเสมาทองสิบทิศ เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเสมาทองสิบทิศ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเสมาทองสิบทิศ เนื้อนวโลหะ ปี 2563 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นเสมาทองสิบทิศ เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
178 # 3อจ660124-129 ED194128995TH Aaekaa + เก้าหน้า (567276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราช หลวงพ่อบุญเย็น วัดป่าไม้แดง รุ่นมหาราช เนื้อทองคำ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (น้ำหนักทอง 12.2 กรัม)
179 # 3อจ660124-130 ED319919717TH natnakon_1979 + reddevil (567279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 108) **พระสภาพสวย
180 # 3อจ660124-132 ED239638939TH seman235 + ชาติน (567226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
181 # 3อจ660124-133 ED282955767TH อ้วนจัง + เสริมสกลนคร (567232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 588/วัดซับลำใยสร้าง)
182 # 3อจ660124-134 ED286573233TH piyaphum + โจ้บางโพ (567236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 105)(660111-2081)
183 # 3อจ660124-135 SKTS000047193XS Surame + พ่อนะโมพระเครื่อง (567243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2538 จ.ปัตตานี
184 # 3อจ660124-137 ED308966296TH w_penoom + nattapongp (567253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 191)(G 77%)
185 # 3อจ660124-138 ED314438639TH xinehp + โกวบ้อ (567259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
186 # 3อจ660124-139 ED321150105TH xavisam + vit_2513 (567265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว)
187 # 3อจ660124-140 ED245665195TH xinehp + AmpFine (567271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 26 ม.ค. 2566 - 08:37 น.] #85977 (21/24)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660105-012 ED279922786TH NAN777 (565226) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ660111-002 ED227973535TH สอง555 (565918) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660112-001 ED025877329TH สุดเขต (566056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ660123-016 822832591125 ตึ่งนั้ง (567199) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 10 องค์
5 # 1อจ660124-005 ED305174942TH อาราธนา (567239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660114-003 atthasit (566294) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660116-019 ศตกมล (567303) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ660119-003 Pannapat (566808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660124-001 dobae (567277) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
5 # 2อจ660124-005 การันตีพระ (567229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660124-014 joe8878 (567250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ660124-018 การันตีพระ (567227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660124-019 การันตีพระ (567305) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ660124-020 การันตีพระ (567311) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ660124-021 การันตีพระ (567313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660124-022 การันตีพระ (567312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660124-023 การันตีพระ (567306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660124-024 การันตีพระ (567309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660124-025 การันตีพระ (567310) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ660124-026 การันตีพระ (567314) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ660124-027 การันตีพระ (567304) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ660124-028 การันตีพระ (567307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ660124-029 การันตีพระ (567308) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ660125-012 การันตีพระ (567315) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660125-013 การันตีพระ (567317) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660125-014 การันตีพระ (567319) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ660125-015 การันตีพระ (567316) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660125-016 การันตีพระ (567318) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660112-123 EJ042268552TH jackmars007 + เสือสมิง (566019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ660116-001 Joker1111 + (566334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560720-166)
3 # 3อจ660117-117 ED316112895TH logisman + ปิงเปียง (566461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี
4 # 3อจ660118-139 ED302164671TH Rakchart + ปิงเปียง (566634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมิน เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวพรุนจากการใช้และแต่งผิว) (530624-184)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรไว้
5 # 3อจ660119-108 ED298154636TH เซียนน้อยหนึ่ง + kengsalaloi (566785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นเปิด ส.ภ.อ.ฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ660119-130 TH01183PE3311B0 AMNARD1519 + (566775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Phonkhaokho
เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ วัดบ้านแดง พิมพ์รุ่นที่ 1 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.อุดรธานี (หลวงปู่ชมสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
7 # 3อจ660120-109 EJ042576598TH โอ่งเมืองราช + ท่านเปาบุ้นจีน (566932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660120-153 ED302184203TH joeenok + ปิงเปียง (566825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ660120-173 EJ43885525TH murbur + แบงค์อรัญ (566877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางรำพึง วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพหูชำรุด)
10 # 3อจ660121-001 เมืองช้าง + athachai5809 (566946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อตะกั่ว ปี 2556 จ.ชัยภูมิ (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 24)
11 # 3อจ660121-002 persia + jitichai (566951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (660119-1078)
12 # 3อจ660121-003 มอร์เมืองทอง + pipat_ch (566956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
13 # 3อจ660121-004 อาทิตย์โคจร + จ่าบินนครปฐม (566963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้าเทวดา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ660121-005 krichayan + lexrain (566969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเทพปฏิมา มูลนิธิพระพรหมเอราวัณสร้าง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660121-006 Nippit + มังกรพัดถิ่น (566975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
16 # 3อจ660121-007 kimsiam + มังกรพัดถิ่น (566983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ660121-008 มอร์เมืองทอง + มังกรพัดถิ่น (566986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
18 # 3อจ660121-009 NooAum16 + มังกรพัดถิ่น (567069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ660121-010 ณัฐปรัชญ์ + jane77 (566992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลเกษม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ลำปาง
20 # 3อจ660121-103 ED293326555TH persia + Suprarop (566952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)
21 # 3อจ660121-104 EJ042496515TH Ketsara1104 + บอสตัน (566957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
22 # 3อจ660121-105 EJ042496515TH somdusit + บอสตัน (566960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
23 # 3อจ660121-109 ED207731708TH Watchrin + maewtato (566974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.อุดรธานี
24 # 3อจ660121-110 ED207731708TH บรีสพระช่วย + maewtato (566976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.อุดรธานี
25 # 3อจ660121-111 ED207731708TH Tarkkyp + maewtato (566944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเม็ดบัวสิบสตางค์ หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ660121-113 ED307017998TH Nongjeen + lulytoon (566950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (650823-1047) **พระสภาพสวย
27 # 3อจ660121-114 EB766927939TH Rabbit2518 + ปราถนา (566954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร.. (วัดมูลเหล็กสร้าง/สภาพสวย) (650430-2272)(G 69%)
28 # 3อจ660121-115 ED32504205TH hellodanial + PANI_SAMIT (566958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
29 # 3อจ660121-116 EO037370256TH ปากานี่ + รุจสวนผึ้ง (566961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมประสิทธิ์ หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 79) **พระสภาพสวย
30 # 3อจ660121-117 ED319704968TH Chatchaijew + chi-351 (566965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
31 # 3อจ660121-118 ED216226625TH kohler + panupong1000 (566966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานเก้าชั้นอกตรง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
32 # 3อจ660121-119 ED305577853TH แหลมสิงห์55 + jane77 (566971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
33 # 3อจ660121-120 ED324030685TH ตี๋กฤต + Park--PrapradanG (566973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660121-121 ตาลเดชา + นันทวัน2460 (566977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183PQTFU6B0
รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ660121-122 yime2 + นันทวัน2460 (566979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183PQTFU6B0
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660121-125 EJ042573000TH Maya12 + ขนมไทยแม่อารีย์ (566999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (สภาพชำรุดศีรษะและขาซ้าย)
37 # 3อจ660121-126 EJ042573000TH Bobbie + ขนมไทยแม่อารีย์ (567001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
38 # 3อจ660121-128 EJ042573000TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (567005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
39 # 3อจ660121-129 EJ042573000TH toong + ขนมไทยแม่อารีย์ (567008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลำพูน (สภาพใช้)
40 # 3อจ660121-133 EJ042573000TH loomthong + (567016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร ครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลภูมิพล เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.กรุงเทพฯ(G 95%)
41 # 3อจ660121-134 EJ042573000TH เมืองสมุทร + (567018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ660121-136 ED194127371TH ลูกพ่อพันท้าย + เก้าหน้า (567022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ รุ่นปฐมพรหมปฐมฤกษ์ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 1/น้ำหนักทอง 42.8 กรัม)
43 # 3อจ660121-137 822832010464 หม่อง + Giant415 (567025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง มูลนิธิปอเต็กตึ้งสร้าง รุ่นกาญจนาภิเษก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660121-138 ED322003639TH tree39 + Suwattana2542 (567028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 89%)
45 # 3อจ660121-139 ED315860826TH Somkiathong + PHLOI (567031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641201-1052) (G 85%)
46 # 3อจ660121-141 EB766972677TH pukpik + thi3790 (566949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 94%)
47 # 3อจ660121-142 สมยศ5 + aftertank (566953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183PPR0M8B0
ลูกอมพระปลัดปาน วัดตุ๊กตา เนื้อผง จ.นครปฐม
48 # 3อจ660121-143 EH581617390TH เอกจักร + Thantharat (566955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
49 # 3อจ660121-144 TH01183PR3B88BO pcha429 + jarun123 (566959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
50 # 3อจ660121-145 EB766971455TH kittibut123 + jacks7 (566962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2552 จ.ชัยนาท (620111-200)
51 # 3อจ660121-146 ED274372340TH Korngavee + สร้างตัว (566967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660121-147 KBWR2000034228A Pinthu + ดั่งดวงตะวัน (566972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัดพระประธาน วัดร่องขุ่น อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง รุ่นที่ระลึก 60 ปี เนื้อเงิน ปี 2558 จ.เชียงราย (หมายเลข 332)
53 # 3อจ660121-149 ED082698348TH kittipolduang + chaowat (566980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(G 81%)
54 # 3อจ660121-150 ED157664861TH korn88 + litsupchuer (566984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทาทอง)
55 # 3อจ660121-151 ED282345845TH kreethawut13 + maraga (567067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระหลวงพ่อสุทธิ์ วัดหนองหวาย เนื้อทองเหลือง จ.สุราษฎร์ธานี กรอบนาก (น้ำหนัก 6 กรัม)(G 39%)
56 # 3อจ660121-152 831286006143 chuanchai2505 + peterpote (566985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ เทวาลัยจตุคามรามเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่แดง ปี 2559 จ.ประจวบคีรีขันธ์
57 # 3อจ660121-153 ED318590589TH nut141 + คูณสตางค์ (566989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 14718)
58 # 3อจ660121-154 ED318590589TH thriphop09 + คูณสตางค์ (566990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 3137)
59 # 3อจ660121-156 ED295850249TH yaikong + nampoo (566995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 61%)
60 # 3อจ660121-157 ED288646993TH jackmars007 + (567002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชินกอนการจักร์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบรอบองค์)
61 # 3อจ660121-158 ED288646993TH yyoyo + ชินกอนการจักร์ (567006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบขวา)
62 # 3อจ660124-136 ED310060090TH dreamsconner + พลังศรัทธา (567248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 12.3 กรัม)(G 86%)
63 # 3อจ660124-141 ED245665195TH boonlers + AmpFine (567282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยนาก (น้ำหนัก 7 กรัม)(G 33%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 25 ม.ค. 2566 - 08:43 น.] #85974 (20/24)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660118-022 EJ042571729TH ขนมไทยแม่อารีย์ (566642) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ660119-004 ED148141699TH ตาลทราย (566780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ660123-005 EB755500098TH หม่อง (567165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660112-021 ศตกมล (567221) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ660117-012 a_lek (566516) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660119-001 กิตติพระแท้ (566796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ660119-006 ไอโอดีนแมน (566810) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ660123-011 teepoptee (567157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 2อจ660123-013 kortzean (567160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660112-167 ED080694238TH tonliv + พลกฤต (566043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม รุ่นแรก เนื้อผง จ.สมุทรสาคร
2 # 3อจ660114-001 Kurama + GEARBAN (566220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท(G 88%)
3 # 3อจ660117-163 TH01183P4VRJ2B0 artto13 + anothaitmc46 (566497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ660118-143 EJ042571701TH MikeShiNoDa + (566582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยสร้าง เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 369/น้ำหนักรวม 18.8 กรัม)
5 # 3อจ660120-001 piyaphum + noomark (566818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 65%)
6 # 3อจ660120-002 prasertpp + Kanopon (566822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์หลังแม่ธรณี(จม) เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
7 # 3อจ660120-003 midori + koonnai (566829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
8 # 3อจ660120-004 เต่านา + golfj (566834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดอนงคารามฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ660120-005 chanachok + (566848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BkkChalyThailand
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6014)
10 # 3อจ660120-006 เด็กระยอง + ติ่งลี่ (566852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 22)
11 # 3อจ660120-007 xavisam + babejakpet (566857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ660120-008 thonglor + จ่าบินนครปฐม (566861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพพรณบุรี
13 # 3อจ660120-009 narade2517 + fully (566867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
14 # 3อจ660120-011 เมืองสมุทร + sneijderz (566942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม (วัดบางหลวงสร้าง)
15 # 3อจ660120-101 EJ042572582TH Sleek + ขนมไทยแม่อารีย์ (566819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 808/หน้าตัก 9 นิ้ว)
16 # 3อจ660120-102 ED275154394TH powerjojo + amrunin (566823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
17 # 3อจ660120-103 ED299615855TH พลอยพระนคร + ชวนชื่น (566826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย

18 # 3อจ660120-104 EF238943101TH tanint + กานต์เมืองปทุม (566830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นครบ 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
19 # 3อจ660120-105 ED249099258TH Viraphan711 + Maxkro (566832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ660120-106 ED237894320TH หนึ่งในสยาม + Choomsilp (566836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สีห์ วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
21 # 3อจ660120-108 822831364541 walrawut + มนต์ตรา (566842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
22 # 3อจ660120-110 ED253487364TH pooke + oukaa (566847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างบ้านให้พ่อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2029)
23 # 3อจ660120-111 ED245662203TH zafari + AmpFine (566845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง พิมพ์สระอิเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
24 # 3อจ660120-112 EJ042495996TH meanblog + บอสตัน (566858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง G 63% **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
25 # 3อจ660120-113 EJ042495996TH meanblog + บอสตัน (566860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อรานและชำรุดขอบซ้าย)
26 # 3อจ660120-114 EJ042495996TH t_inkeaw + บอสตัน (566865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
27 # 3อจ660120-115 EJ042495996TH Thanabura + บอสตัน (566934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ660120-117 EJ042495996TH เมืองไทย + บอสตัน (566874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 402838/สภาพล้างผิว)
29 # 3อจ660120-119 ED165776198TH Nongjeen + jojosan (566878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 66%)
30 # 3อจ660120-120 ED256056417TH วิเศษชัยชาญ + harn2519 (566941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดหัวเสือ)
31 # 3อจ660120-121 ED248089223TH midori + หลานตาจวบ (566820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ660120-123 ED313177945TH pramual + rachanya (566940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660120-124 EH585105365TH JackBrown + Ronado (566827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนุมาน วัดซับลำใย พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
34 # 3อจ660120-125 EB542462722TH pontat567 + youzaa1993 (566837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660120-126 EB542462722TH pontat567 + youzaa1993 (566841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660120-127 KBNM200021100AK PHLOI + Yui_jaa2528 (566844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)

37 # 3อจ660120-128 TH01183PJ6SP2B0 กระแสร์2 + Benyapa (566849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
38 # 3อจ660120-129 ED248692354TH pandp + prachuk (566853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
39 # 3อจ660120-130 ED315920604TH chanachok + srithep (566855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 67%)
40 # 3อจ660120-131 ED120991130TH pandp + prachuk (566863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
41 # 3อจ660120-132 ED294945325TH โจ้ณอโยธยา + (566866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
narongchangkong
พระกริ่งพุทโธอรหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 0543)
42 # 3อจ660120-134 ED301591276TH xavisam + THAI-PRA (566879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
43 # 3อจ660120-135 SXF300000003133 กุ้งหวาน + NART21 (566883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
44 # 3อจ660120-136 ED318804766TH noom_alter + Khanoon (566886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(651209-1091)
45 # 3อจ660120-137 ED267591910TH Preawpan + อิ๊คิว (566939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
46 # 3อจ660120-138 ED312114737TH tagsmtd + Sompis987 (566938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นมงคล 9 พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.จันทบุรี
47 # 3อจ660120-139 ED312114737TH Nook1996 + Sompis987 (566937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหลังเสือ เนื้อผง(ดำ) ปี 2523 จ.จันทบุรี
48 # 3อจ660120-140 ED305333445TH Paswara + k9cob (566888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ.. (650929-1153)
49 # 3อจ660120-141 ED318537901TH kamon58 + คูณสตางค์ (566899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
50 # 3อจ660120-142 ED291853960TH พระลพ + พิชชากร (566900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)(G 63%)
51 # 3อจ660120-143 ED291853960TH jiravorn_b + พิชชากร (566902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อพ่วง วัดกก พิมพ์พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ. (650712-1256)
52 # 3อจ660120-144 ED274365352TH natapoln + Meaw7824 (566904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมผิวใหม่)
53 # 3อจ660120-145 ED274365352TH ตู๋สาธุ + Meaw7824 (566906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 62%)
54 # 3อจ660120-146 EG385487845TH เหน่งบางคู้ + K-SANSRI (566910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
55 # 3อจ660120-147 ED266038625TH ChaiyutPho + Teesan1709 (566912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (650706-1045)(G 81%)

56 # 3อจ660120-148 ED309407378TH anantand + ppffarm (566915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 79%)
57 # 3อจ660120-149 ED264040396TH kenshiro2810 + dukeza01 (566916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
58 # 3อจ660120-150 ED250799487TH transport + Suprarop (566918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี(G 81%)
59 # 3อจ660120-151 ED255478555TH wat888 + chaiklang_35 (566817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
60 # 3อจ660120-152 822830455252 ตุ้ยแปลงยาว + pdarnswat (566821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
61 # 3อจ660120-154 KBNY200008867D9 เมืองช้าง + Reindeer_kwang (566828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เพชรบุรี
62 # 3อจ660120-155 EB751163642TH mindnoid + ธีรพร (566831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
63 # 3อจ660120-156 ED170146138TH jessada6678 + ลูกน้ำดำ (566833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
64 # 3อจ660120-157 ED298081545TH chatchaik007 + เหน่งบางคู้ (566835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึกมาก)(651221-3012)
65 # 3อจ660120-159 RYMC000125783X7 Konig + Maldini (566840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ660120-160 EJ035009291TH bellic + artto13 (566843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
67 # 3อจ660120-161 ED314433716TH Sorawit + องอาจ (566846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพฝนด้านหลัง)
68 # 3อจ660120-162 ED309330149TH showgun + jj2424 (566850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑวิบูลย์วุฒิ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (สภาพสวย)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
69 # 3อจ660120-163 ED292365328TH ธาวัช + ตะแคงขวด (566851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพใช้)
70 # 3อจ660120-164 transport + thanapan (566854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RRTM000099155AR
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 9305)
71 # 3อจ660120-165 KBNY200008836AE punlopkamee + (566856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นอนุสรณ์พระพุทธชินราช 639 ปี เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2539 จ.พิษณุโลก
72 # 3อจ660120-168 ED319927112TH เมืองสมุทร + เขยมาบตาพุด (566864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อผงลาย ปี 2512 จ.จันทบุรี
73 # 3อจ660120-169 EH450716465TH ตุ้ยแปลงยาว + อี๊ดเมืองเลย (566868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
74 # 3อจ660120-170 ED270364303TH ทันบางบอน + (566869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ภูมิภัทรพระเครื่อง
แหวนทอง (น้ำหนักรวม 13.3 กรัม)(G 80%)

75 # 3อจ660120-171 ED289051718TH kenshiro2810 + ketanirut (566873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
76 # 3อจ660120-172 ED289051718TH nongder + ketanirut (566876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
77 # 3อจ660120-174 ED308946212TH toong + เยียร์_แปดริ้ว (566880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี
78 # 3อจ660120-175 ED305724605TH scpra + คุณวันชัย (566882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ660120-176 ED238071660TH beer2126 + sanopporn (566884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 1 )
80 # 3อจ660120-177 EJ656118510TH avenger + Watchbank (566887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 61%)
81 # 3อจ660120-178 ED274848219TH chatchaik007 + ไข่มุข (566891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร รุ่นเสาร์ห้าอจินไตย เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.เพชรบูรณ์ (หมายเลข 5)
82 # 3อจ660120-179 ED136339062TH thawath + พิมพ์พิมล (566893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์ปาดตาล เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม
83 # 3อจ660120-180 ED136339062TH Tumtim + พิมพ์พิมล (566894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
84 # 3อจ660123-006 schan2514 + Boonyaritsss (567106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 13 กรัม)(G 78%)
85 # 3อจ660123-007 tiwakornwong + Boonyaritsss (567112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 15.1 กรัม)(G 76%)
86 # 3อจ660123-131 PSP0010655968 tiwakornwong + Boypty2512 (567078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 10.1 กรัม)(G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 24 ม.ค. 2566 - 08:40 น.] #85967 (19/24)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660106-007 EH450665432TH อี๊ดเมืองเลย (565411) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660106-012 ED289130092TH องอาจ (565417) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ660107-002 ED271052704TH jojubkay (565510) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660109-014 ED285720200TH tongjoy (565682) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660109-015 ED068589130TH maii_amulet (565680) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660109-018 PYP260800000300TH Vincent (565683) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ660111-007 ED305301986TH k9cob (565926) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 1อจ660111-022 ED299140315TH ต่อยอด (565939) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ660111-023 EJ628838158TH Sawadee9 (565944) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ660112-002 ED306607865TH คุณศิระ (566058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 1อจ660113-001 ED252786319TH อุกฤช (566189) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ660113-002 ED305320910TH k9cob (566193) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ660113-003 ED305320910TH k9cob (566198) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660113-007 ED227974479TH สอง555 (566200) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ660113-011 ED279750321TH OMBUN (566202) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
16 # 1อจ660113-013 EJ042507204TH เวสแฮม (566166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660113-014 ED194123975TH SOMDED (566203) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
18 # 1อจ660113-015 ED194123967TH SOMDED (566205) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ660114-002 ED109152023TH มะยมพุทธคุณ (566299) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ660114-004 ED162248682TH Thanapong36 (566305) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 1อจ660114-006 ED292193999TH คิวภูเก็ต (566307) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660114-007 ED221779105TH chen_2222 (566313) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
23 # 1อจ660114-009 ED305316875TH BankHiWay (566317) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 1อจ660114-011 ED248074918TH หลานตาจวบ (566321) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ660114-013 ED079184630TH RtitTi (566323) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 1อจ660118-005 ED257489184TH LIM2512 (566651) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
27 # 1อจ660118-008 ED282538899TH thepmonkon (566654) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
28 # 1อจ660118-012 TH01183P9XX64B0 ChinThanakit (566660) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
29 # 1อจ660118-019 ED282538908TH thepmonkon (566665) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 1อจ660119-005 ED166053505TH Namnathee1983 (566781) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
31 # 1อจ660119-016 822826621760 ตึ่งนั้ง (566794) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ660119-017 ED130763579TH theone (566797) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660104-008 ริณดา (564998) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660105-009 nuiบัวหลวง (565244) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ660111-001 โอ๋เมืองพาน (565932) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ660111-014 ริณดา (565956) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660111-016 ริณดา (565937) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ660111-022 หนุ่มธนบุรี (565886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660113-007 BhuriKet26 (566179) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ660113-012 patchara (566201) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660113-016 neng641 (566204) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 2อจ660114-002 เหน่งบางคู้ (566288) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ660114-006 พลังศรัทธา (566302) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 2อจ660117-001 สยามเมืองยิ้ม (566540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ660119-013 ต่อคู้บอน (566801) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
14 # 2อจ660120-005 การันตีพระ (566816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660121-004 midori (567017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660113-137 ED271296278TH tomtoy + หนุมานเชิญธง (566103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2555 จ.เชียงราย (หมายเลข 3036)
2 # 3อจ660114-167 TH01183NUGNN0B0 นครชัย68 + chaintv (566270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ660116-139 ED257046084TH kenshiro2810 + kungtak (566352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
4 # 3อจ660116-141 ED300313191TH นู๋มาลี + kai-kolok (566357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
5 # 3อจ660118-112 EJ042510954TH ukaewsasan + ข้าวต้มพิศมัย (566670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อลัด วัดหนองกะบอก เนื้อตะกั่ว ปี 2530 จ.ระยอง
6 # 3อจ660118-146 EJ042571701TH comfortable13 + (566591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ 90%
7 # 3อจ660118-168 ED250137608TH Weerawat0310 + mitkamon (566587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
8 # 3อจ660121-148 ED302487717TH ต้นแอปเปิ้ล + ชฎาทอง (566978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 81.5 กรัม)(G 44%)
9 # 3อจ660121-011 (567074) หรั่งวัดไตร + wutpantip (567074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 23 ม.ค. 2566 - 08:38 น.] #85964 (18/24)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660110-022 ED271827356TH Wanlop (565807) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ660111-025 ED279736466TH OMBUN (565951) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660112-003 EJ042268257TH นกแก้ว (566066) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660112-007 ED289138051TH องอาจ (566072) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ660112-011 ED249862491TH DU-DOO (566073) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ660112-016 ED194122428TH SOMDED (566075) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 1อจ660112-017 EB771500406TH มีพอดี (566076) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ660113-005 PTAS000107566T9 Reindeer_kwang (566175) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ660114-003 822813417893 kopko (566329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660116-002 ED272645448TH doramon2345 (566404) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
11 # 1อจ660116-012 ED257045937TH พรวิภัทร์ (566372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660116-023 ED211220524TH เวียงพิงค์ (566403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660116-025 ED2660207446TH jiravorn_b (566409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660117-002 ED274681045TH tongjoy (566515) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ660117-003 ED143396309TH hairgrit (566518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660117-004 ED317910644TH misterpou (566520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660117-005 ED289198449TH ต่อเจริญนคร (566521) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ660117-006 ED251887466TH HopeMan (566522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ660117-008 ED299445003TH พรวิภัทร์ (566524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660117-009 ED306650648TH akkhapons (566527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660117-011 EJ659158359TH ipattamulet (566536) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660117-016 ED256055297TH ประดู่เหลือง (566539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660117-017 EH788128476TH runrun21 (566541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660117-018 ED241387925TH ตะกรุดโทน (566544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660117-019 ED278373442TH suparoek (566547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660117-020 ED306835939TH Aitziix (566548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660117-021 TH01183P1ZB75B0 Vespaputtima (566528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660117-022 SXF550600007398 ไอโอดีนแมน (566530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660117-025 SKB1000229746QP Sorawit (566532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660117-026 TH01183P5N0E8B0 ball_amulet (566533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660117-027 TH01183P2CTS6B0 KhomBangkok (566534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ660117-028 TH01183P56SJ3B0 guanirut (566535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660118-002 TH01183P9KST0B0 powerjojo (566636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660118-010 ED269358901TH golfsriracha (566639) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ660118-011 ED255947505TH UNICITY (566656) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
36 # 1อจ660118-016 ED314712171TH นันทวัน2460 (566659) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ660118-017 phetbanpra (566663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ660118-020 ED244698467TH วาสนารุ่งเรือง (566666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ660118-023 ED173321383TH CTPRAKRUENG (566645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ660119-001 EJ042572145TH ขนมไทยแม่อารีย์ (566771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ660119-003 ED209422029TH ยอดควนตาหลวง (566777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ660119-007 ED028519714TH เขียวชัยภูมิ (566784) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ660119-009 ED322501656TH นัทกะน้ำ (566789) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
44 # 1อจ660119-010 ED185329424TH magician (566793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ660119-011 ED185329424TH magician (566764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ660119-012 ED302515917TH kjack (566767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ660119-023 822779788493 endzone (566791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660109-019 kikapuu (565673) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660111-010 ริณดา (565952) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 2อจ660111-011 ริณดา (565954) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660112-012 กุ้งหวาน (566046) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660112-013 กุ้งหวาน (566054) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660112-015 ภักดีนาถ (566059) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ660113-008 BhuriKet26 (566186) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ660113-009 BhuriKet26 (566197) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ660113-010 BhuriKet26 (566199) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ660114-014 witbcc143 (566315) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
11 # 2อจ660116-003 โจ้ณอโยธยา (566430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660116-013 ทรัพย์เจริญ (566392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
13 # 2อจ660117-004 ทวดนรรัตน์ (566500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660117-005 pachre (566503) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ660117-006 chaleaw56 (566507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660117-008 หรั่งวัดไตร (566508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660117-009 เพชรมณี (566510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ660118-011 manthegun (566626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ660118-013 Owarut999 (566629) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ660118-016 greenday88 (566633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660119-002 Olarn29 (566798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 2อจ660119-005 mahahing (566807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660119-007 จ่าบินนครปฐม (566813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660117-010 tonphra (566513) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660105-124 ED256593490TH Kurama + นิวเอกชัย (565100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ควายธนู หลวงปู่คำแสน วัดป่าดอนมูล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
2 # 3อจ660107-128 822809172345 yyoyo + framerin (565498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อผง ปี 2512 จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ660112-003 ย้ายข้อมูลใหม่ไป 3อจ660121-011

4 # 3อจ660112-164 ED076864681TH Jatsada9 + สุขสงบ (566077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ เนื้อผง จ.สุราษฎร์ธานี
5 # 3อจ660113-112 ED291445400TH arun2528 + pound2007 (566089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ660113-159 EJ042498935TH Kamonpong1559 + บอสตัน (566208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
7 # 3อจ660114-116 EJ042486889TH เมืองสมุทร + (566219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นสมบูรณ์ลาภ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 65)
8 # 3อจ660116-006 Seangchin + pump992 (566349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2530-2535 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
9 # 3อจ660116-011 สมิงพราย + tanu21 (566386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (651222-1002)
10 # 3อจ660116-119 EJ04206035TH เขาควาย + เสือสมิง (566362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ660116-122 LB771564145TH น้องจักรพงษ์ + (566364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
MrTeeAyutthaya
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พระประธาน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้-ซ่อมใบหน้า-เข่าและซุ้มบนขวา) (640812-190)
12 # 3อจ660116-131 ED257492360TH อู๊ดจอมทอง + nut2326 (566336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ660117-139 ED259559081TH Burapha777 + Toon1905 (566553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
14 # 3อจ660118-101 ED273438376TH Nammongkol895 + (566606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ต๋องไตรมิตร
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.ชัยนาท
15 # 3อจ660118-125 ED302164685TH Tawan2021 + ปิงเปียง (566698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(แดง) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
16 # 3อจ660118-126 ED266037430TH numchoke2597 + (566586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Teesan1709
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(650323-2004) (G 63%)
17 # 3อจ660118-127 ED120892830TH birdgear + KOBAYASHI (566592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ660118-128 ED314823556TH m-cot + aoopasio (566595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งใบหน้า)
19 # 3อจ660118-129 ED315813083TH tiseng + PHLOI (566599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (651022-3001)
20 # 3อจ660118-131 EJ042495673TH พ่อฟอร์ม + บอสตัน (566609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ660118-132 EJ042495673TH shookiat + บอสตัน (566611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพาโชค หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
22 # 3อจ660118-133 EJ042508377TH Vichai2498 + เวสแฮม (566614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660118-134 EJ042508377TH thepmonkon + เวสแฮม (566618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ660118-135 ED306127351TH poonsaka + บิ๊กกระทุ่มแบน (566619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม(G 80%)
25 # 3อจ660118-136 ED307307292TH thiarin + tontatto (566622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (650722-1148)(G 65%)
26 # 3อจ660118-138 TH0183P9D2N1B0 JPort + Kamthorn77 (566630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 70%)
27 # 3อจ660118-140 ED300736972TH Chaiong + maymaybaa (566638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก) (สภาพใช้และแต่งผิว)
28 # 3อจ660118-141 ED298917510TH หิมพานต์มุ่งงาม + bordeesorn (566696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ศรีสะเกษ
29 # 3อจ660118-142 EJ042571701TH ยุทธจันทบุรี + (566575) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
30 # 3อจ660118-144 EJ042571701TH tanachon + ขนมไทยแม่อารีย์ (566585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรางวัลประกวดพันธุ์ข้าว อำเภอบางกะปิ เนื้อเงิน ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660118-145 EJ042571701TH st_kitti + ขนมไทยแม่อารีย์ (566588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
32 # 3อจ660118-147 EJ042571701TH Goodcobain + (566594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ660118-148 EJ042571701TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (566596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
34 # 3อจ660118-150 EJ042571701TH เพชรอโยธยา + (566603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

35 # 3อจ660118-151 EJ042571701TH m-cot + ขนมไทยแม่อารีย์ (566607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
36 # 3อจ660118-153 EJ042571701TH Sorawit + ขนมไทยแม่อารีย์ (566615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ660118-154 ED258138706TH Korngavee + หลังเขา30 (566624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ660118-155 ED245825913TH Ton820 + โชคเจริญ (566628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
39 # 3อจ660118-157 Benhanami + เจษเมืองกาญจน์ (566693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RYTR077369678CW
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
40 # 3อจ660118-158 ED303405056TH ninnin + Tunprakruang (566637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (651223-2009)
41 # 3อจ660118-159 ED258145361TH ชิษณุชา + pun027 (566641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ660118-160 ED258145361TH ทนายโอ๊ต58 + pun027 (566643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
43 # 3อจ660118-161 EJ659159283TH joe8878 + Bbeenaja (566569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660118-162 ED289237669TH Weerawat0310 + วินจันทรา (566572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
45 # 3อจ660118-163 ED175248791TH Gassy108 + Thanapong36 (566574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660118-164 ED038989964TH Phongphisit + prajukbw (566577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 336)(570411-038)
47 # 3อจ660118-166 ED314712171TH Xabi17 + นันทวัน2460 (566581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660118-167 BCSD0001887184Q tommeng + Narongrad_107 (566583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
49 # 3อจ660118-169 ED250137608TH zafari + mitkamon (566590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์ตัวหนังสือจม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชุมพร
50 # 3อจ660118-171 ED165774838TH meildola + หนุ่มธนบุรี (566597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เล็กฐานสูง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม (651013-1140)
51 # 3อจ660118-172 EH747211369TH เสือเต่า + oudood (566600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660118-173 ED288532276TH loongmike + ksomchai (566602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660118-174 ED288532276TH Jorayoot + ksomchai (566605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี

54 # 3อจ660118-175 ED267999125TH เขียววาริน + แพรวพรรณ (566608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)
55 # 3อจ660118-177 ED289031041TH yut157 + ketanirut (566613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 35396)
56 # 3อจ660118-178 ED092569586TH khrawsadid + golf_kk (566617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 824) (น้ำหนักทององค์พระ 22.8 กรัม) (621101-084)(G 92%)
57 # 3อจ660118-179 ED295414663TH civilwork + ppffarm (566620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 673)(641008-338)(G 92%)
58 # 3อจ660118-180 ED295414663TH guanger + ppffarm (566623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651216-1227)
59 # 3อจ660118-181 EJ042508394TH siamclassic54 + เวสแฮม (566695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม ปี 2498 จ.นครสวรรค์
60 # 3อจ660118-183 TH01183PAHF93B0 xavisam + pornpipat (566703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
61 # 3อจ660118-184 EJ553649706TH teerasuk + virun123 (566707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน) (540513-088)
62 # 3อจ660118-185 TH01183PAFBY6B0 suparerk + sitawee (566699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโต วัดเนินสุทธาวาส พิมพ์ชะลูด เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
63 # 3อจ660118-186 ED157940564TH Wachara326 + Akaphop (566701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หน้าหนุ่มย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2513 จ.สมุทรสาคร (พระอาจารย์หยัดสร้าง)
64 # 3อจ660118-187 ED318802796TH tiseng + Friday (566702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 90%)
65 # 3อจ660118-188 ED249097549TH เซียนน้อยหนึ่ง + Maxkro (566704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
66 # 3อจ660118-189 ED172213855TH Suprarop + อัศวินม้าขาว (566705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ660118-190 ED103644170TH Giant415 + ปรียาพระซิ่ง168 (566706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
68 # 3อจ660118-191 ED288372177TH Wuttipong1999 + vorapot-p (566647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650905-1064)
69 # 3อจ660118-192 ED321102578TH kampanat + prajuab (566650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 8 (ดวงเพชรฆาตฤกษ์) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม
70 # 3อจ660119-001 Namchai + Tourjen (566709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (650129-1054)
71 # 3อจ660119-002 tosspong + gitsada_19 (566715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(570423-150)(G 69%)
72 # 3อจ660119-003 gwutdy + เด็กบางคลาน (566719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นคชสารหมื่นปี เนื้องาแมมมอธ ปี 2541 จ.ปัตตานี

73 # 3อจ660119-005 บอยพระเครื่อง + konthom (566729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
74 # 3อจ660119-102 EK123414312TH ขวัญแก้วจันทบูรณ์ + nongder (566746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(S 91%)
75 # 3อจ660119-103 TH01183P95K88B jirapach + มะโหน่ง (566757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ วัดเจดีย์หลวง รุ่นสมโภช 600 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 8.6 นิ้ว)
76 # 3อจ660119-104 ED300769454TH xavisam + กีตาร์ (566761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ศรีสะเกษ
77 # 3อจ660119-106 ED306656155TH masterpiece + คุณศิระ (566773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาวัง วัดบ้านเด่น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ตาก
78 # 3อจ660119-107 ED157298142TH บอยพระเครื่อง + calibre36 (566778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะนาว เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสงคราม
79 # 3อจ660119-109 TH01183PDTR72B0 boyle + natthawut888 (566788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2545 จ.นครปฐม (หมายเลข 272)
80 # 3อจ660119-113 ED306644687TH kob2424 + ก๊อกน้ำ (566717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 61109)
81 # 3อจ660119-114 ED659133895TH Somkiathong + Bbeenaja (566721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (651220-1299)
82 # 3อจ660119-115 ED266038086TH walrawut + Teesan1709 (566723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)(650528-1076)(G 81%)
83 # 3อจ660119-116 EJ473807505TH memories + เมืองสมุทร (566728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (660110-1029) **พระสภาพสวย
84 # 3อจ660119-117 ED659133913TH Suprarop + หวานเย็น007 (566731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ660119-118 ED139984158TH xavisam + SanthanAmuletArt (566735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 391092)
86 # 3อจ660119-119 ED241253720TH xinehp + JellUro (566738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
87 # 3อจ660119-120 ED180635484TH ayew1986 + ไทอภัยโส (566742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
88 # 3อจ660119-121 ED318534255TH xavisam + คูณสตางค์ (566747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ660119-122 ED318534255TH บรีสพระช่วย + คูณสตางค์ (566750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ660119-123 ED248090266TH มารวยค่ะ + sanopporn (566753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
91 # 3อจ660119-124 ED165466046TH อ๊อฟโคราช + ไอซ์_บ้านหมอ (566756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 287)

92 # 3อจ660119-125 EJ611470681TH powerjojo + หมูแผ่น (566759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผง จ.นนทบุรี
93 # 3อจ660119-126 EJ473807282TH Perkun + เมืองสมุทร (566762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
94 # 3อจ660119-127 ED161319855TH pontat567 + น้องหมี (566765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ660119-128 ED161319855TH AnanHH + น้องหมี (566769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (660110-2034)
96 # 3อจ660119-129 EJ663368447TH หรั่งวัดไตร + ขนมกรุบ (566772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว) (สภาพถักเชือกใหม่และใช้)
97 # 3อจ660119-131 ED200636512TH สุธาสินี + HatPra (566710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
98 # 3อจ660119-132 ED103639360TH pop2517 + jamesza (566712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะขอบเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 17) **พระสภาพสวย
99 # 3อจ660119-133 ED298792718TH กล้าธรรม + ครู-ซี7 (566714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
100 # 3อจ660119-134 ED180272918TH anantachai2533 + tonmek (566716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (650921-1040)
101 # 3อจ660119-135 ED274364825TH jouicepeam + nakarin (566718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 69%)
102 # 3อจ660119-136 ED267496247TH Ruengchai + นิยมไทย (566722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชยโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานหกชั้นอกตลอด เนื้อผง จ.อ่างทอง
103 # 3อจ660119-137 ED051378794TH Watchara_Kp + ตุ๊กติ๊ก01 (566724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหูและกะไหล่ทองใหม่)
104 # 3อจ660119-138 ED240679754TH xavisam + มหัศจรรย์พระ (566726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อเงิน ปี 2565 จ.ตราด (หมายเลข 80) **พระสภาพสวย
105 # 3อจ660119-139 ED285281724TH xavisam + planoi (566732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อเงิน ปี 2565 จ.ตราด (หมายเลข 643) **พระสภาพสวย
106 # 3อจ660119-140 ED205924011TH อธิปัญโญ + นะสิวัง (566734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นจตุพร เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (วัดชุมแสงสร้าง/หมายเลข 83) (สภาพสวย)(590928-149)(G 68%)
107 # 3อจ660119-141 ED041133426TH w_penoom + boon1981 (566739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์เฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)(G 75%)
108 # 3อจ660119-142 ED296134611TH กิตช่างไม้ + tuirc (566741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
109 # 3อจ660119-143 ED205924025TH tiktik03 + นะสิวัง (566744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 125) (สภาพสวย)(610305-076)(G 64%)
110 # 3อจ660119-144 ED162670105TH jane77 + โก๋บางบัวทอง (566748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก พิมพ์ลึกที่ 3 เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

111 # 3อจ660119-145 SMAT000054143A6 xavisam + sakda2 (566751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2624)
112 # 3อจ660119-146 ED306132039TH yut02 + มหามณีจินดา (566752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ปัตตานี (650625-2090)
113 # 3อจ660119-147 822829736131 Chelsea + ศูนย์แปด08 (566754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญพรฯ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2742) **พระสภาพสวย
114 # 3อจ660119-148 EO045197183TH xinehp + boonsatit (566760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
115 # 3อจ660119-149 ED242656998TH walrawut + doramon2345 (566763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (650922-1104)(G 63%)
116 # 3อจ660119-150 ED284636001TH attta + t_tum (566766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระมหาเม่า วัดแหลมยาง จ.พิจิตร
117 # 3อจ660119-151 KBJDB00014034HA tanint + chaibangseemeang (566720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกเหนือ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.นนทบุรี
118 # 3อจ660119-153 831283558210 นายแก้ว + peterpote (566730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นคันฉ่องสองจักรพรรดิ์ พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2544 จ.นครศรีธรรมราช
119 # 3อจ660119-154 EJ042494956TH Pleum127 + บอสตัน (566733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2534 จ.สมุทรสงคราม
120 # 3อจ660119-155 ED240282530TH KhomBangkok + ตะแคงขวด (566736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
121 # 3อจ660119-156 ED240282530TH กระต่าย + ตะแคงขวด (566740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธไชยศรี วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
122 # 3อจ660119-157 EX607954034TH afrosalmon + print (566743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
123 # 3อจ660119-158 EX607954034TH afrosalmon + print (566745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาล) ปี 2515 จ.ชัยนาท
124 # 3อจ660119-159 EX607954034TH kook582 + print (566749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 21 ม.ค. 2566 - 08:40 น.] #85960 (17/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660104-013 822806879701 พ่อนะโมพระเครื่อง (565034) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ660105-005 ED281408901TH citynew (565215) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ660105-009 ED252782135TH อุกฤช (565222) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ660105-013 ED228972275TH Culpidnoi (565229) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660105-022 ED268460924TH router (565236) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660107-011 EB759437617TH bagio (565522) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660109-004 EJ042485319TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565674) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ660110-001 TH01183N1UQQAB0 พรจากฟ้า (565777) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660110-003 หลานตาจวบ (565772) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660110-006 ED281131928TH bluezone69 (565789) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ660110-007 ED299120951TH twongt (565801) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ660111-017 ED296141060TH chatree1 (565908) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660111-021 ED286027516TH Thana999 (565936) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ660112-004 KBSNS00005264AA แสนเก่ง (566063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660116-005 EJ042487028TH ขนมไทยแม่อารีย์ (566412) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ660118-009 ED282538899TH thepmonkon (566657) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

17 # 1อจ660119-002 EJ04257215TH ขนมไทยแม่อารีย์ (566774) ส่งส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660105-008 nuiบัวหลวง (565247) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ660107-001 โพธาราม (565467) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ660107-006 ฅนบางใหญ่ (565497) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ660110-009 เมวิกา001 (565768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660110-013 pornsak20 (565787) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ660111-007 rattanun (565938) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660113-001 thailandamulet (566162) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ660114-007 น้องกันต์ (566287) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ660114-009 witbcc143 (566303) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
10 # 2อจ660114-010 witbcc143 (566306) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 2อจ660114-011 witbcc143 (566308) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
12 # 2อจ660114-012 witbcc143 (566310) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
13 # 2อจ660114-013 witbcc143 (566312) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
14 # 2อจ660114-015 witbcc143 (566316) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
15 # 2อจ660114-016 witbcc143 (566318) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ660114-017 witbcc143 (566320) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ660114-018 witbcc143 (566322) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ660114-019 witbcc143 (566281) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 2อจ660114-020 witbcc143 (566283) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ660114-021 witbcc143 (566286) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ660114-023 witbcc143 (566290) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
22 # 2อจ660114-024 witbcc143 (566293) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
23 # 2อจ660119-009 พรของแม่ (566814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 2อจ660119-016 นุหนองคาย (566776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
25 # 2อจ660119-017 kohler (566811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660104-175 822806879731 KandarDao + (564949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พ่อนะโมพระเครื่อง
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ
2 # 3อจ660109-153 ED303230465TH เต่านา + aphisit (565611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา
3 # 3อจ660111-121 EJ013671530TH beer2126 + Pat029 (565835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และซ่อมพระศอ)
4 # 3อจ660114-111 EJ042486889TH Bobbie + ขนมไทยแม่อารีย์ (566210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
5 # 3อจ660114-132 ED191209743TH RYUTA + ซุ้มวัดศรี (566251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย (สภาพล้างผิว)
6 # 3อจ660114-133 ED281419864TH xinehp + boymoo4 (566254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นนพเกล้า เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ชลบุรี (หมายเลข ก6)
7 # 3อจ660114-137 EJ042493553TH แค่นี้ก็พอ + หมูกุ๋น (566266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660114-156 ED200647002TH matina + playmaker (566223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5 ซม.)
9 # 3อจ660116-125 ED2902068846TH transport + petcharee (566373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 2.5 นิ้ว)(651221-3006)
10 # 3อจ660117-001 จอมทอง33 + kmktb (566551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม(G 75%)
11 # 3อจ660117-003 xavisam + momon (566484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
12 # 3อจ660117-004 somnuk + ทวดนรรัตน์ (566490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ660117-005 GJirapat + nattasak (566564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์ฐานสามชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ660117-006 xavisam + Audi304 (566496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.จันทบุรี
15 # 3อจ660117-007 noomsrc + ทศวรรษ33 (566501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650623-1077)
16 # 3อจ660117-008 terktextile + Siriyod (566506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
17 # 3อจ660117-009 loomthong + workplace (566512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์

18 # 3อจ660117-010 พ่อฟอร์ม + ต่อคู้บอน (566514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน ปี 2475 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ660117-011 kengkas + tonphra (566517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 92%)
20 # 3อจ660117-013 พิชิตตลาดเพชร + prungthan (566526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
21 # 3อจ660117-014 สุขกายใจ + a_lek (566529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660117-101 ED286987487TH swangpiboon + pukkakub (566538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
23 # 3อจ660117-102 ED196735803TH bellic + sumsawang (566543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ660117-103 ED299434884TH thitiporn + rooms_studio (566546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย
25 # 3อจ660117-104 ED231588335TH mekin + ชวนชื่น (566550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
26 # 3อจ660117-105 ED231588335TH Natnicha77 + ชวนชื่น (566552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ660117-106 ED231588335TH พิชิตตลาดเพชร + ชวนชื่น (566556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ660117-107 EJ042493964TH จ่าจอก + หมูกุ๋น (566559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง)
29 # 3อจ660117-108 EJ042493964TH มงคลถาวร + หมูกุ๋น (566565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660117-109 EJ042493964TH ฅนบางใหญ่ + หมูกุ๋น (566566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.2 นิ้ว/สภาพรักทองชำรุด)
31 # 3อจ660117-110 ED299444192TH reset-usb + พรวิภัทร์ (566560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีษะเกษ (หมายเลข 2355)(650901-1115)
32 # 3อจ660117-111 ED290355699TH อ๋องสาย4 + PHLOI (566445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท (วัดส้มเสี้ยวสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651006-2098)(G 87%)
(เพชรแท้ 23 เม็ด น้ำหนัก 1 สตางค์ต่อเม็ด
33 # 3อจ660117-112 EK033606380TH tiwakornwong + aboom2019 (566449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอุปคุต หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี(G 87%)
34 # 3อจ660117-113 thriphop09 + นึกอ่อนนุช (566452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183NXUW79B0
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2)
35 # 3อจ660117-114 ED276432837TH kenshiro2810 + wongdown (566454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
36 # 3อจ660117-115 ED281642396TH willy + นิรันทร (566457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650905-2006)

37 # 3อจ660117-116 ED306651127TH บอมเบ + Suwattana2542 (566459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่น 2 พิมพ์หลังแบบไม่ตัดขอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ชัยภูมิ (โค้ดนะและโค้ด ๙/หมายเลข 73)
38 # 3อจ660117-118 ED2323086374TH aomm35 + saowaluk12 (566464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
39 # 3อจ660117-119 EJ611470148TH ทิศเหนือ + หมูแผ่น (566467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนขวา)
40 # 3อจ660117-120 EJ042571366TH pop2517 + ขนมไทยแม่อารีย์ (566470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
41 # 3อจ660117-121 ED042571366TH ปราถนา + ขนมไทยแม่อารีย์ (566473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 68%)
42 # 3อจ660117-122 TH01183O5Q8E6B0 ชุมพล5 + toopronchai (566474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
43 # 3อจ660117-123 ED274681292TH ninnin + numpraram2 (566475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
44 # 3อจ660117-124 ED274681292TH Apipu6699 + numpraram2 (566478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660117-125 ED288768011TH zakII + nukro09 (566481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือเศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (650506-1083)
46 # 3อจ660117-126 ED252599735TH Keng_kp + Sudaratamulet (566483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
47 # 3อจ660117-127 ED309242271TH samsun + พบธรรม (566486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (650303-3014)
48 # 3อจ660117-128 ED304176023TH kamon58 + คูณสตางค์ (566489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ660117-129 ED306650648TH Rabbit1980 + akkhapons (566491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
50 # 3อจ660117-130 ED310205470TH Suklonkan + Maxkro (566494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
51 # 3อจ660117-131 ED280256714TH punpun + อำนวย (566446) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
52 # 3อจ660117-132 ED196967095TH staruch + mchutith (566447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
53 # 3อจ660117-133 ED310205435TH เจ่กเตี้ย + Maxkro (566448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพแต่งผิว)
54 # 3อจ660117-134 ED302477493TH chuanchai2505 + (566450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TECHNOLOG
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ พิมพ์ปรกเกล้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ660117-135 ED307816834TH Pakin10 + อูกิม (566451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)(G 64%)
56 # 3อจ660117-136 ED307816834TH alex_essex + อูกิม (566453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
57 # 3อจ660117-137 ED321700355TH หลานตาจวบ + tangmo-septat (566455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
58 # 3อจ660117-140 ED054129513TH Keng_kp + kho9918 (566458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้)(640121-156)
59 # 3อจ660117-141 ED319901129TH loomthong + เขยมาบตาพุด (566460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 68%)
60 # 3อจ660117-142 ED287773616TH เซียนน้อยหนึ่ง + bank121 (566462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์หลังผง ปี 2527 จ.นครปฐม(S 92%)
61 # 3อจ660117-143 ED24655560TH man77 + AmpFine (566463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธบาทสัจพันธ์บรรพต เนื้ออลูมิเนียม ปี 2449 จ.สระบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
62 # 3อจ660117-144 deripper + ssanti (566465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183P4UWX4B0
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660117-145 BR56000264016ZJ dittasagul + tayatang (566466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
64 # 3อจ660117-146 ED284924572TH bugpee + Starbucks (566468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อผงหน้าทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) **พระสภาพสวย
65 # 3อจ660117-147 ED290967740TH ดินชินผง + หนึ่งเมืองแพร่ (566469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงเทา(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
66 # 3อจ660117-148 ED288793081TH คุณณัชชา + bancha18 (566471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)
67 # 3อจ660117-149 TH01183POK9T5B หลานตาจวบ + Mamew (566555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.อ่างทอง
68 # 3อจ660117-150 chaidee + Mamew (566557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183POK9T5BO
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ660117-151 ED275249145TH ทวีลาภ + jakruk1984 (566472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
70 # 3อจ660117-152 ED268968084TH องอาจ + toyota888 (566477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
71 # 3อจ660117-153 EJ042510490TH Pmark18 + ข้าวต้มพิศมัย (566479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสุดท้าย เนื้อเงิน ปี 2527 จ.ลำปาง
72 # 3อจ660117-154 ED269790034TH Puttawat + ตถาตา (566480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง(G 55%)
73 # 3อจ660117-155 ED315221372TH wat26 + พาเจริญ (566562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ660117-156 ED314412027TH Burapha777 + (566482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เซียนใหญ่สายร่ม

เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 2664)
75 # 3อจ660117-157 EJ656043723TH Bin_Prasae + ppffarm (566485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพสวย) (651116-1256)(G 78%)
76 # 3อจ660117-159 ED289262725TH k-man + khakprachin (566488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อเงิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660117-160 ON68000621416ED joy2007 + num8383 (566492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลขแปด เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง/โค้ด วจ)
78 # 3อจ660117-161 EJ611470134TH goaaa + หมูแผ่น (566493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ660117-162 KBSCA000205753Y pooke + zerocb (566495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
80 # 3อจ660117-164 TH01183P4HEP4B0 Tulayong + CKHOS (566499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660117-165 SMAT0000539809U pcha429 + sakda2 (566502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสินสร้าง เนื้อเงิน ปี 2554 จ.จันทบุรี (หมายเลข 1123)(G 68%)
82 # 3อจ660117-167 ED281444299TH พระประแดง26 + (566505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manop2557
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
83 # 3อจ660117-168 ED281444299TH พระประแดง26 + (566509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manop2557
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
84 # 3อจ660117-169 m-cot + ดุจติปิยะ (566511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000251730XZ
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
85 # 3อจ660118-001 midori + เก้าตะวัน (566690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพสี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ660118-002 THANLAP + misterpou (566570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม(G 68%)
87 # 3อจ660118-003 zakII + jackmpa (566578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ซุ้มโย้มีขอบ เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (650610-3111)
88 # 3อจ660118-004 pramual + manthegun (566584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
89 # 3อจ660118-005 Kritthachalom + jane77 (566589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ660118-006 เขยมาบตาพุด + greenday88 (566598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (641129-1023)(G 68%)
91 # 3อจ660118-102 ED273438380TH C_RONALDO + ต๋องไตรมิตร (566616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ660118-103 ED269358889TH กงซุนเชอ + golfsriracha (566621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้ออัลปาก้า ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดยาว 7.5 นิ้ว)
93 # 3อจ660118-105 ED127377782TH masterpiece + (566635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า

พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ660118-106 ED259580844TH m-cot + Toon1905 (566640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)
95 # 3อจ660118-107 ED042507853TH นครชัย68 + เวสแฮม (566646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นมฤคทายวัน พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้)
96 # 3อจ660118-108 TNR5000204908YQ โมรารัตน์ + จริงใจ (566649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2261)
97 # 3อจ660118-109 ED258156554TH natrod + บูมกังวาน (566655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)(G 67%)
98 # 3อจ660118-110 ED240264567TH Oat-Trat + มิ้นท์พระเครื่อง (566661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
99 # 3อจ660118-111 EJ042510954TH masterpiece + ข้าวต้มพิศมัย (566667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดบรมนิวาสฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660118-113 EJ042510954TH midori + ข้าวต้มพิศมัย (566672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ660118-114 KBNM200020957HA m-cot + Yui_jaa2528 (566675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
102 # 3อจ660118-115 TH01183P9XDH2B0 tiwakornwong + Energy_KDK (566678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง (630627-012)(G 91%)
103 # 3อจ660118-116 EV717244743TH auu2520 + beer_saraburi (566681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง
104 # 3อจ660118-117 ED289030899TH เมืองช้าง + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (566683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ660118-118 ED076866546TH m-cot + TheIronMan (566685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(G 65%)
106 # 3อจ660118-119 ED076866546TH kueakool + TheIronMan (566687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 57%)
107 # 3อจ660118-120 EJ295784607TH jitichai + casio (566691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 457358)
108 # 3อจ660118-121 ED238865130TH xavisam + promlok (566568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศรีมงคล พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย เนื้อเงินเกศทอง ปี 2546 จ.ปัตตานี (หมายเลข 540)
109 # 3อจ660118-122 ED300206918TH Susit0302 + พุทธคุณ05 (566571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 13373)
110 # 3อจ660118-123 ED188431473TH Tree3 + deripper (566576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพ(G 69%)
111 # 3อจ660118-124 tonychan + (566580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NVTHATPFS618878245 ThanaphatBoonrueng
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
112 # 3อจ660117-166 ชัยบางแค +ckhos (566504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183P4HHS5B0
พะสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 20 ม.ค. 2566 - 08:40 น.] #85955 (16/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660104-010 ED231727037TH Darkaun (565033) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660105-003 ED261452755TH Bobber1979 (565224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660107-018 ED272755117TH โก๋แก่ (565529) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660112-010 ED307802384TH golfsriracha (566070) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660113-016 TH01183NMBWC4B0 หมงครุใน (566169) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660113-021 EJ042498927TH บอสตัน (566176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660116-006 ED288365220TH tiwakornwong (566413) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ660116-008 ED097658478TH Chansri1 (566416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ660116-011 ED257045937TH พรวิภัทร์ (566369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660116-013 ED257045937TH พรวิภัทร์ (566375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660116-014 ED239398062TH ตี๋แยกปัก (566379) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ660116-015 ED27451952TH Juleas (566418) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660116-020 EJ862384395TH ต้นคุง (566389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660116-021 ED161318546TH น้องหมี (566401) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ660117-023 ED322010419TH อ๊อฟโคราช (566519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660103-007 วิชามาร (564811) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ660104-005 ริณดา (564981) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5
องค์
3 # 2อจ660104-006 ริณดา (564986) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660104-012 ริณดา (565016) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ660106-006 kamol111 (565381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660107-011 ฅนบางใหญ่ (565513) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660107-014 แฮปรามคำแหง (565500) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660111-017 ริณดา (565941) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660111-018 ริณดา (565943) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660114-004 Teesan1709 (566285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ660114-008 wandet (566330) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660116-001 noinazung (566426) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
13 # 2อจ660116-014 jitichai (566393) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ660116-015 หนึ่งบารมีพระพุทธ (566396) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660116-016 SeksitK (566398) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ660118-012 การันตีพระ (566573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660118-014 Owarut999 (566631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660118-018 การันตีพระ (566694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660119-008 การันตีพระ (566708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660103-145 ED268116841TH vongsomboon + คูณสตางค์ (564767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 2.5 กรัม)
2 # 3อจ660111-004 ราชภัฏ + microsoft (565824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดรังษี พิมพ์กลาง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ660111-129 EH338219964TH เจริญ42 + ปืนใหญ่ (565853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
4 # 3อจ660111-165 ED181824921TH bangkokpoms + นุหนองคาย (565884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
5 # 3อจ660111-174 ED265458008TH NAPATSADOL + seven13 (565919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เสมาเล็กหลังนางกวัก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.นครปฐม
6 # 3อจ660112-006 Thetoi + Sirisopa (566078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
7 # 3อจ660112-113 ED042502119TH บารมีธรรม + รถถังพระบ้าน (565978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางด้วนนอก พิมพ์ทรงนก เนื้อผง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (หลวงปู่เผือก ปลุกเสก)
8 # 3อจ660112-131 EJ042268552TH midori + เสือสมิง (565967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
9 # 3อจ660112-158 KBNM200020622TH masterpiece + Yui_jaa2528 (566010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
10 # 3อจ660112-170 ED266970615TH จ้าวท่า + poosit (566052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ660113-121 EJ042268654TH ปิงเปียง + เสือสมิง (566118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ660113-144 ED287759954TH ยายทรัพย์ + bank121 (566120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
13 # 3อจ660113-166 EJ042502516TH สุขกายใจ + รถถังพระบ้าน (566131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์พนมมือ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
14 # 3อจ660113-176 EH450668337TH Jorayoot + อี๊ดเมืองเลย (566167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลัง ๒ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร
15 # 3อจ660114-161 ED303910658TH thriphop09 + buobucha (566247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1776)
16 # 3อจ660116-002 powerjojo + จ่าบินนครปฐม (566339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
17 # 3อจ660116-003 Tiger89 + จ่าบินนครปฐม (566344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดไก่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

18 # 3อจ660116-004 virud + เด็กบางคลาน (566442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ660116-005 goaaa + Kanopon (566441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ซุ้มคู่ เนื้อดิน ปี 2510 จ.ชัยนาท
20 # 3อจ660116-007 somchaitoh + workplace (566355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ยอดเศียรหลักเมือง วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 28)
21 # 3อจ660116-008 somchaitoh + workplace (566361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1445)
22 # 3อจ660116-009 tiwakornwong + wit22 (566368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (621107-100)(G 84%)
23 # 3อจ660116-010 bunpotth + skyforce (566377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 843)(660106-1138)
24 # 3อจ660116-012 tiseng + sitpusook (566391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของรุ่น/พิมพ์นี้
25 # 3อจ660116-013 tomtam2516 + Chan59 (566397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพสวย)(640710-361) (G 85%)
26 # 3อจ660116-014 midori + oldshop (566402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ660116-015 yodpra + Yutclub (566407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท(G 79%)
28 # 3อจ660116-016 เมืองช้าง + Yutclub (566410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (640208-008)(G 79%)
29 # 3อจ660116-017 kitti29 + Yutclub (566411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
30 # 3อจ660116-101 ED184722246TH bellic + kritk (566417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดเศวตฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660116-102 ED251167359TH Prichar + ปรเมศวร (566419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ660116-103 ED309812755TH Maya12 + thatcharit (566422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1851/หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
33 # 3อจ660116-104 ED315201948TH Phecharai + ingkamarathon (566423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
34 # 3อจ660116-105 ED118741181TH บรมีหลวงปู่ทวด + (566425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อมยิ้มสีชมพู
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)(S 90%)
35 # 3อจ660116-106 ED164360300TH cheid + PSangkaeo (566429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 92%)
36 # 3อจ660116-107 EJ042487059TH yut157 + ขนมไทยแม่อารีย์ (566433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4942)

37 # 3อจ660116-108 ED160372510TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + THAI-PRA (566435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดส่วนบน)
38 # 3อจ660116-109 ED191740055TH Feen_8Rew + ไอซ์_บ้านหมอ (566436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 84%)
39 # 3อจ660116-110 ED238060914TH บัวลอย + ธิติวราห์ (566438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปิ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500-2510 จ.ชลบุรี
40 # 3อจ660116-111 TH01183NXY334B sunsadee + เพชรรุ่งโรจน์ (566340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
41 # 3อจ660116-112 ED311403247TH ษิตท่าข้าม + Berm_07 (566342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(651126-2014)
42 # 3อจ660116-113 ED283424297TH ครูสมชาย + nongder (566346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดจมูก)
43 # 3อจ660116-114 ED585105042TH pandp + Ronado (566348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน(กลาง) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
44 # 3อจ660116-115 EB766285381TH vongsomboon + (566350) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เฮงเฮงเฮง168
พระพุทธโสธร วัดพุทธจักรมงคลชยาราม รุ่น ญสส. เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (กรรมการหมายเลข 406) (น้ำหนักทอง 11.5 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร วัดพุทธจักรมงคลชยาราม รุ่น ญสส. เนื้อเงิน ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (กรรมการหมายเลข 406)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธโสธร วัดพุทธจักรมงคลชยาราม รุ่น ญสส. เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (กรรมการหมายเลข 406)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
45 # 3อจ660116-116 ED268494503TH peerapan25 + nuy_two (566353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ660116-117 ED247264819TH tiseng + ทิศเหนือ (566356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
47 # 3อจ660116-118 EJ42060305TH mbkhong + เสือสมิง (566358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
48 # 3อจ660116-120 EJ042060305TH Akalak + เสือสมิง (566365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
49 # 3อจ660116-121 ED148863541TH zakII + tumtam (566359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(651223-2001)
50 # 3อจ660116-124 EJ656043286TH ทิศเหนือ + prasittichai34 (566370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพหูชำรุด)
51 # 3อจ660116-126 ED302973427TH pandp + ธาราวดี (566376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
52 # 3อจ660116-127 ED290975560TH เวียงสววรค์999 + (566380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนึ่งเมืองแพร่
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ชัยนาท
53 # 3อจ660116-128 ED301911015TH zafari + aoudom99 (566382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา
54 # 3อจ660116-129 ED237884375TH เมืองไทย + UDS-35 (566384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ

55 # 3อจ660116-130 EB766382984TH kohler + kanlaya48 (566388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพขอบพรุนจากการใช้)
56 # 3อจ660116-132 ED281137687TH nochau + bluezone69 (566338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(651209-1135)
57 # 3อจ660116-133 ED188431297TH m-cot + deripper (566341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
58 # 3อจ660116-134 ED318500291TH น_สุขปลอด + คูณสตางค์ (566343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
59 # 3อจ660116-135 KBMNK00014005KA nuikrub + Danai33 (566345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 709)
60 # 3อจ660116-136 ED308150110TH Surawach + misterpou (566347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
61 # 3อจ660116-137 LTP113300006051 Seikonun + ดาวเงิน (566440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
62 # 3อจ660116-138 ED246738929TH เมืองสมุทร + ronnakorn2516 (566351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
63 # 3อจ660116-143 ED267065468TH Vorajak + koekoe (566363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นเกาหลี พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดกงจักร ๒๑)(651220-1231)
64 # 3อจ660116-144 TH01183NX5QP7B0 masterpiece + (566366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nongmaiamulet
เหรียญหลวงปู่แสง วัดโพธิ์ชัย รุ่นมังกร 5 แผ่นดิน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2562 จ.นครพนม (หมายเลข 2)
65 # 3อจ660116-145 ED280413834TH powerjojo + aksomsak (566371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐารส กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
66 # 3อจ660116-146 ED296908016TH pod2481 + Nicharida (566374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650603-1009)
67 # 3อจ660116-147 FR771558587TH ม่วงทองพระ + blackvazabi (566378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
68 # 3อจ660116-148 EH338215344TH เจริญ42 + ปืนใหญ่ (566381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
69 # 3อจ660116-149 PYL2000212399L4 ปอนด์แปดคิว + มงคลถาวร (566383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
70 # 3อจ660116-150 PYL2000212399L4 ปอนด์แปดคิว + มงคลถาวร (566387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (กรอบทองแดงชุบเงิน) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 19 ม.ค. 2566 - 08:36 น.] #85948 (15/24)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660104-020 ED271009785TH jojubkay (565046) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660106-018 SXF139700015555 ขาล-เสือ (565382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660107-006 EJ042485322TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565515) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660107-019 FAM0002419559 เอ็ดวังหลุม (565528) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 1อจ660107-021 ED106515846TH Banz09 (565530) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 1อจ660109-006 EJ042267605TH นกแก้ว (565675) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ660109-012 ED274167745TH seranee (565678) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 1อจ660109-017 ED171224741TH คอปแมน (565586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ660111-008 ED305301986TH k9cob (565928) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ660111-010 NVTHATPF5472003246 ThanaphatBoonrueng (565930) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ660111-018 ED164836598TH thanan0218 (565911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660111-019 ED143385181TH หิ่งห้อย108 (565933) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ660111-028 RRKN000092309R4 Warakorn (565963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660113-004 ED284186877TH แปะยุ้ย (566172) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660114-005 ED295931398TH goodmondays (566282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ660116-026 ED001317713TH mingloei (566415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660107-003 nincha (565487) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ660107-020 Gbidding (565514) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660109-001 seanza777 (565668) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ660109-013 attta (565669) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ660109-020 ppffarm (565676) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ660110-012 suratask (565782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660111-006 Buncha (565912) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
8 # 2อจ660111-019 ริณดา (565947) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ660111-020 ริณดา (565949) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
10 # 2อจ660111-024 montr (565950) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ660113-002 สยามเมืองยิ้ม (566182) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660113-005 ต่อยอด (566168) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660113-015 จ่าแจ้ (566184) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ660113-021 kwwee (566196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660117-011 การันตีพระ (566444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660105-160 EH469138755TH นายแก้ว + geffy2019 (565217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สาริกาหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2509 จ.นครนายก (สภาพใช้)(G 88%)
2 # 3อจ660111-126 ED289010687TH Q-Taro + ketanirut (565845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี กรอบทอง(G 67%)
3 # 3อจ660112-124 EJ042268552TH วัชรชัย + เสือสมิง (566022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หงส์คู่ หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อผ้า(ละเอียด) ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (ขนาด 12x20 นิ้ว)
4 # 3อจ660112-143 ED254865941TH ผู้นำพล + ว่านหวาย (565996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว รุ่น 3 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
5 # 3อจ660112-162 ED231586201TH Yutclub + Ratchanon (566026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 82%)
6 # 3อจ660113-002 tigertui + koonnai (566095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
7 # 3อจ660113-006 ธาวัช + rakchoo (566105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
8 # 3อจ660113-101 EJ042486433TH dekmai + ขนมไทยแม่อารีย์ (566109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสุโขทัย พิมพ์ฐาน สธ. เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 792/หน้าตัก 5 นิ้ว)
9 # 3อจ660113-102 ED259135706TH jitlada555 + หมากคาย (566113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อดินเคลือบเหลือง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
10 # 3อจ660113-105 ED2909730657TH กานต์13 + tle_wangpikul (566135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ660113-116 EJ042268654TH seman235 + เสือสมิง (566207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
12 # 3อจ660114-159 ED272813296TH thawath + auraa (566239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อสำริดเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
13 # 3อจ660117-012 eax2000 + golflampang (566523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 12.7 กรัม)(G 76%)
14 # 3อจ660117-158 EJ656043723TH tiwakornwong + ppffarm (566487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 18.6 กรัม)(G 93%)
15 #3อจ660111-134 EB771520785TH dek_bansuan + MrTeeAyutthaya (565873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง เนื้อผงผสมปูน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 84%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 18 ม.ค. 2566 - 08:40 น.] #85944 (14/24)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651223-018 EJ623154704TH mumu99 (564642) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
2 # 1อจ651223-019 EJ623154704TH mumu99 (564644) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
3 # 1อจ651223-020 EJ623154704TH mumu99 (564646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ651223-021 EJ623154704TH mumu99 (564651) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
5 # 1อจ651223-022 EJ623154704TH mumu99 (564655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ651223-023 EJ623154704TH mumu99 (564658) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 1อจ651223-024 EJ623154704TH mumu99 (564660) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
8 # 1อจ651223-025 EJ623154704TH mumu99 (564664) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
9 # 1อจ651223-026 EJ623154704TH mumu99 (564668) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
10 # 1อจ651223-027 EJ623154704TH mumu99 (564670) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
11 # 1อจ651223-028 EJ623154704TH mumu99 (564643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
12 # 1อจ651223-032 EJ623154704TH mumu99 (564666) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
13 # 1อจ660104-011 ED274632265TH tongjoy (565045) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660105-030 ED167825648TH kanlaya48 (565161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660106-021 ESTS000256543 เอ็มซีเค (565377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660107-026 ED273430871TH ต๋องไตรมิตร (565531) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
17 # 1อจ660110-008 EJ042485384TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660110-009 ED285175986TH kay9999 (565790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660110-015 ED299405242TH พรวิภัทร์ (565767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660110-018 EJ042485375TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660110-019 EJ042485373TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660111-005 ED242978040TH บิ๊กบีม (565922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660111-027 ED159674985TH inspire (565946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660113-006 120454241891 Medkanoon (566180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ660113-009 ED097667418TH Chansri1 (566185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660113-010 ED140030184TH Nippit (566188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660113-017 ED231770605TH Darkaun (566171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660113-018 ED111595555TH อิสระพงษ์ (566173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660113-019 ED268476685TH vuthinuntha (566174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660114-001 ED290709051TH บางแก้ว1976 (566295) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ660114-008 ED276175705TH เขยมาบตาพุด (566298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660114-010 ED143386200TH hairgrit (566300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660114-012 ED276432315TH Burapha777 (566278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ660114-014 BSAE000170386JN Danusorn (566279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ660116-009 ED311403255TH Berm_07 (566395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660111-009 ริณดา (565948) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 2อจ660111-012 ริณดา (565958) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
3 # 2อจ660111-013 ริณดา (565955) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
4 # 2อจ660113-006 นูบางตาล (566177) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660113-014 คราบกรุ (566183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660113-017 ของสะสม (566187) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660113-018 Boonmee888 (566190) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ660113-019 Boonyaritsss (566192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660113-020 TumKungFuuu555 (566195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660114-025 midori (566292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660116-006 มงคลถาวร (566431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660116-008 การันตีพระ (566335) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660116-012 ทรัพย์เจริญ (566390) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
14 # 2อจ660116-017 การันตีพระ (566333) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ660116-018 alongkorn_touch (566443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660107-116 EJ042267407TH weerasaktumctp25 + นกแก้ว (565444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ660110-009 เหน่งบางคู้ + nottosaad (565703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ660110-013 loongmike + aom_nara (565728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สองสะดือ เนื้อผงลงรัก ปี 2495-2505 จ.นนทบุรี
4 # 3อจ660110-135 ED304111186TH เซียนน้อยหนึ่ง + ศรัทธา111 (565753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
5 # 3อจ660112-110 EJ419611623TH บอยพระเครื่อง + แร่บางไผ่ (566067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ660112-148 ED310201265TH joy2007 + Maxkro (566008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
7 # 3อจ660114-002 BhuriKet26 + GEARBAN (566225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)(651114-2039) (G 76%)
8 # 3อจ660114-003 หลานตาจวบ + jakkit3017 (566227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
9 # 3อจ660114-005 bank2310 + ไทยนิยม (566233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (651015-1007)
10 # 3อจ660114-006 ศรอดิศร + prasong9237 (566326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพระครูสุทธิกิจโกศล วัดสะพานสูง รุ่นไตรมาส 65 เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก ปี 2565 จ.นนทบุรี (ขนาด 3.5 นิ้ว)
11 # 3อจ660114-007 reddevil + พาหิยะ (566325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม
12 # 3อจ660114-008 reddevil + พาหิยะ (566324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 600) **พระสภาพสวย
13 # 3อจ660114-009 chaidee + wutpantip (566243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
14 # 3อจ660114-010 bunpotth + skyforce (566255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(660106-1139)
15 # 3อจ660114-011 loomthong + vinit09 (566264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม) **พระสภาพสวย
16 # 3อจ660114-101 EJ042486861TH art8888 + ขนมไทยแม่อารีย์ (566271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 236/หน้าตัก 5 นิ้ว)
17 # 3อจ660114-102 EJ160630956TH Akalak + narade2517 (566276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(แดง) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

18 # 3อจ660114-103 EJ280330922TH krit2512 + payan (566284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ)
19 # 3อจ660114-104 ED306624988TH Chot56 + คุณศิระ (566291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่น 2 พิมพ์ตัวหนังสือนูน เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.กำแพงเพชร
20 # 3อจ660114-105 ED306624988TH Phichit_02 + คุณศิระ (566296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660114-106 ED306624988TH numchoke2597 + คุณศิระ (566301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ660114-107 ED273436260TH แสงเงินแสงทอง + ต๋องไตรมิตร (566304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
23 # 3อจ660114-108 EJ042486889TH lovehunterlove27 + (566309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองเหลืองทองแดงอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ660114-109 EJ042486889TH น้ากร + ขนมไทยแม่อารีย์ (566311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพใช้และตัดหู)
25 # 3อจ660114-110 EJ042486889TH honzakub + ขนมไทยแม่อารีย์ (566314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
26 # 3อจ660114-112 EJ042486889TH กระดุมทอง + (566212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ660114-113 EJ042486889TH kanatatpalm + (566214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
28 # 3อจ660114-114 EJ042486889TH Panida_999 + (566215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 66%)
29 # 3อจ660114-115 EJ042486889TH ksomchai + ขนมไทยแม่อารีย์ (566217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660114-117 ED268944012TH ศรอดิศร + TALON (566328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
31 # 3อจ660114-118 EH338215335TH m-cot + ปืนใหญ่ (566222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
32 # 3อจ660114-119 ED268486351TH Ketsara1104 + router (566224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2)(640730-118)
33 # 3อจ660114-120 ED280570021TH phichit07 + สหายเมืองลิง (566226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660114-121 ED280570021TH ppeekun + สหายเมืองลิง (566228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นนวรัตน์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 908)
35 # 3อจ660114-122 EJ042509770TH print + ข้าวต้มพิศมัย (566230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660114-123 EJ042509770TH Kampanat13 + ข้าวต้มพิศมัย (566232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลกนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ

37 # 3อจ660114-124 EJ042509770TH บารมีธรรม + ข้าวต้มพิศมัย (566235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง) กรอบทอง(G 69%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
38 # 3อจ660114-125 EJ042509770TH NP_PRATHAI + (566237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ข้าวต้มพิศมัย
พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
39 # 3อจ660114-126 ED287448974TH afrosalmon + Energy_KDK (566238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อชินเงิน จ.กาญจนบุรี
40 # 3อจ660114-127 EH316510407TH pop2517 + pirawit (566240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ660114-128 ED173438651TH chay7 + พตภูเก้า (566242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ660114-129 ED240262699TH purich + ตะแคงขวด (566244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
43 # 3อจ660114-130 ED009283975TH xinehp + เมืองไทย (566246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (650924-1055)(S 94%)
44 # 3อจ660114-131 ED120879586TH Apirom28 + คนเดินดิน (566249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660114-134 ED154127603TH persia + งดงาม (566256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
46 # 3อจ660114-135 EJ042493553TH birdgear + หมูกุ๋น (566261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
47 # 3อจ660114-136 EJ042493553TH ศัทธาพระเครื่อง + หมูกุ๋น (566263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมพรายกัญญา วัดป่าเจ้าสัว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ660114-138 ED261481805TH m-cot + Reindeer_kwang (566269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(ละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ660114-139 ED243436242TH Tosa2524 + ต๋องไตรมิตร (566273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ660114-140 ED147274345TH Rtn_nam2521 + หมูอินโด (566274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
51 # 3อจ660114-141 ED273436239TH ลาภิสรา24 + ต๋องไตรมิตร (566245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ660114-142 ED226887376TH maikeboy + ครู-ซี7 (566250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ660114-143 EJ656046821TH ปิดตา + ppffarm (566252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(600601-070) (G 80%)
54 # 3อจ660114-144 EJ042494721TH pop2517 + บอสตัน (566258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 351)
55 # 3อจ660114-145 EJ042494721TH TAVABUNCHA + บอสตัน (566259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม

56 # 3อจ660114-146 ED292730247TH สุทัสสา + จริงใจ (566262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 646)
57 # 3อจ660114-147 ED302463579TH เมืองไทย + จุ๊สุราษฎร์ (566265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีจอ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ660114-148 ED027519077TH goaaa + Thitima1 (566268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
59 # 3อจ660114-149 OB026983010TH สวนดอก + soralee (566327) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
60 # 3อจ660114-150 TH01183NTCA09B0 chaidee + richmanshop789 (566272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ660114-151 TH01183NU3T48B0 อภิชาติดาบไม้ + Tu_1111 (566213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ660114-152 ED264839115TH เมืองช้าง + ตั้มปาปาเร้ด (566216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 69828)
63 # 3อจ660114-153 ED108994124TH nirun4 + Clubpra (566218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 79%)
64 # 3อจ660114-154 ED297609044TH มาม่าเป็ด + teera63 (566221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(650720-1023)
65 # 3อจ660114-155 ED276175705TH thepotter + เขยมาบตาพุด (566331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(G 83%)
66 # 3อจ660114-157 ED273436256TH charlott + ต๋องไตรมิตร (566234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
67 # 3อจ660114-158 ED262199349TH Suprarop + kortzean (566236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
68 # 3อจ660114-160 ED272813296TH Chatchaijew + auraa (566241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
69 # 3อจ660114-162 ED275383595TH jarykira + พรญาณ (566248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(620727-058)
70 # 3อจ660114-163 VDRS00203703V6 Phanin + Piyawan (566253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 65%)
71 # 3อจ660114-164 ED157659795TH korn88 + litsupchuer (566257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อดิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660114-165 ED302463565TH เมืองไทย + จุ๊สุราษฎร์ (566260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะแม เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
73 # 3อจ660114-166 ED26955768TH willy + maii_amulet (566267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (651220-2068)(G 69%)
74 # 3อจ660114-168 TH01183NUGNN0B0 tagsmtd + chaintv (566275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
75 # 3อจ660114-169 TH01183NTR36B0 Watchrin + Thotsawat (566277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
76 # 3อจ660114-170 ED266563855TH Olaw168 + sirimongkon (566280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพิฆเนศวร รุ่น 108 ปี กรมศิลปากร เนื้อเงิน ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1752)
77 # 3อจ660114-171 eax2000 + nuch2545 (566319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183NTW9P9B0
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660111-122 ED27970355TH (565836) อ็อด-อมูเลท + tar99 ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 17 ม.ค. 2566 - 08:42 น.] #85941 (13/24)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651223-029 ED027030712TH นภดล1 (564649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
2 # 1อจ660104-001 ED069633285TH nithiwat (565018) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ660104-015 ED274139563TH seranee (565039) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660105-002 EJ042267146TH นกแก้ว (565205) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660105-015 ED250884208TH มหามณีจินดา (565235) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660105-016 ED250884208TH มหามณีจินดา (565241) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ660105-017 EJ042267101TH นกแก้ว (565234) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
8 # 1อจ660105-019 ED267909371TH เหน่งบางคู้ (565245) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ660105-023 ED250893142TH t_local (565139) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ660105-027 EJ042267132TH นกแก้ว (565240) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ660106-001 ED289721355TH Princi-B (565409) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ660106-004 ED263236873TH bluezone69 (565410) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
13 # 1อจ660106-008 ED137990147TH Finish (565414) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 1อจ660106-020 TH01183MQ4MS3B0 powerjojo (565423) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 1อจ660106-022 EJ036768801TH ตุ้ยขอนแก่น (565380) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ660106-024 EB756992915TH toong (565427) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660106-026 ED264742235TH ตั้มปราจีน (565388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ660106-028 TH01183MQ854B0 sittisak (565428) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ660106-032 ED149989985TH print (565429) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ660107-009 ED275240084TH aircadet (565516) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ660107-023 ED242794338TH ยุทธจันทบุรี (565485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660109-003 EJ042485319TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565671) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660109-008 ED046042568TH errorman (565679) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 1อจ660109-011 TH01183MVK5G3B0 weerapongmaneeket (565650) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
25 # 1อจ660109-016 ED291740469TH tuktu40 (565681) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 1อจ660109-020 TH01183MVK7M0B0 weerapongmaneeket (565656) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
27 # 1อจ660109-032 ED295005350TH non31 (565670) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
28 # 1อจ660110-005 ED295005496TH pradrem (565780) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651223-017 hanhaniiz (564697) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660103-016 doyct (564828) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ660104-004 khunoak77 (564964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660104-013 เที่ยงพุทธคุณ (565021) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ660105-026 ศตกมล (566332) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ660106-009 ATTORN43 (565395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660107-002 Tourjen (565479) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ660107-005 ฅนบางใหญ่ (565491) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ660107-007 ฅนบางใหญ่ (565501) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ660107-009 pipat_ch (565506) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ660107-010 ฅนบางใหญ่ (565511) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660107-016 jojo5 (565519) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660107-017 ปิงเปียง (565504) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ660107-018 หนึ่งในสยาม (565508) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 2อจ660109-010 MRDAVE (565651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ660109-012 ไทยนิยม (565654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660109-016 jitlada555 (565672) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660110-011 Ekkachai (565806) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ660110-015 วีไทรน้อย (565793) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 2อจ660114-001 การันตีพระ (566211) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ660114-026 กว๊านพะเยา (566209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 2อจ660114-027 Jetsadakrutta (566231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660104-106 ED282920309TH masterpiece + พิมพ์พิมล (564898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
2 # 3อจ660104-167 ED1743447005TH nut2326 + ปาล์มเรสซิ่ง (565037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์อะระหัง เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
3 # 3อจ660105-120 EH450667464TH KUMPEE915 + ประวิทย์888 (565089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ชลบุรี
4 # 3อจ660105-185 ED001135582TH pr1972 + bongbiab (565196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา (651119-3012) **พระสภาพสวย
5 # 3อจ660106-004 โชคราหู + BENURBAN (565256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ รุ่น 2 พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง
6 # 3อจ660106-005 เหวัชระ + BENURBAN (565258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ รุ่น 2 พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง
7 # 3อจ660106-214 ED273185840TH องอาจ + Bomecool (565340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง
8 # 3อจ660109-015 ssakda + attta (565570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ปี 2515 จ.พิจิตร
9 # 3อจ660109-016 ท๊อปTURBO + flywheel (565573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
10 # 3อจ660109-025 yarit + ppffarm (565597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2850) (สภาพซ่อมขอบล่างหน้า-หลัง) (631130-292)(G 69%)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
11 # 3อจ660109-138 ED253833307TH เหน่งบางคู้ + สุริยวัส (565579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์เล็กหลังเบี้ย เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ660109-159 ED249091909TH จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + Maxkro (565623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ พิมพ์อุเดียว เนื้อเงินยวง จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ660110-008 อตกพระเครื่อง + เก่งจริงจริง (565702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2511 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ660110-101 ED257448879TH Gthammarat + nut2326 (565749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ660110-116 EJ042485702TH TheJo + ขนมไทยแม่อารีย์ (565700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ยันต์กำเนิด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ปัตตานี (หมายเลข 22/น้ำหนักทอง 7.1 กรัม)
16 # 3อจ660110-131 EJ012485628TH SAHAKORN + (565741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2514 จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ660110-143 ED132238182TH SeksitK + ไชยสิทธิ์ (565718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

ขุนช้าง วัดห้วยเงาะ รุ่นแรก เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ660111-001 Ong1971 + mezzo (565818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกองทุน เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
19 # 3อจ660111-006 Mysticism + montr (565827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นเจริญโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 299/หน้าตัก 5 นิ้ว)
20 # 3อจ660112-101 ED269519762TH pumcha + neamsumran (566041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
21 # 3อจ660112-114 EG112748500TH patchara + Culpidnoi (565983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (651223-3111)
22 # 3อจ660112-141 ED020009370TH นายแก้ว + garun (566080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบบน)
23 # 3อจ660113-001 อ็อด-อมูเลท + microsoft (566093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (651216-1153)
24 # 3อจ660113-003 เด็กวัง + koonnai (566098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ660113-004 หนุ่มหนองแคน + ninemhee (566100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2564 จ.ชัยนาท
26 # 3อจ660113-005 pop2517 + Boonyaritsss (566102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 69%)
27 # 3อจ660113-103 ED232067605TH aomm35 + saowaluk12 (566121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธธรรมประทีปสร้าง เนื้อแก้ว(เขียวเคลือบทอง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
28 # 3อจ660113-104 ED271295391TH toymlt + ขุนเมืองจันทร์ (566130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (641116-1094)
29 # 3อจ660113-106 ED173445017TH Chansri1 + พตภูเก้า (566141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น จ.นนทบุรี
30 # 3อจ660113-107 ED314401041TH pockypockdeng + ศิริมงคล (566144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง กรอบทอง(G 93%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ660113-108 ED286040999TH นุหลัก4 + naratip_19 (566147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และหูชำรุด)
32 # 3อจ660113-109 ED305705274TH tiseng + พิชชากร (566150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660113-110 EJ042506889TH print + เวสแฮม (566155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
34 # 3อจ660113-111 ED254834105TH พระประแดง26 + นิรันทร (566087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย) (641204-1062)(G 72%)
35 # 3อจ660113-113 EJ042268654TH anonnat + เสือสมิง (566091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
36 # 3อจ660113-114 EJ042268654TH poshwises + เสือสมิง (566096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ660113-115 EJ042268654TH midori + เสือสมิง (566099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
38 # 3อจ660113-117 EJ042268654TH ukaewsasan + เสือสมิง (566104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660113-118 EJ042268654TH ปิงเปียง + เสือสมิง (566107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
40 # 3อจ660113-119 EJ042268654TH ruenthong + เสือสมิง (566111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ660113-120 EJ042268654TH poshwises + เสือสมิง (566114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ660113-122 EJ042268654TH ลูกพ่อพญาแล2565 + เสือสมิง (566123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660113-123 ED258135381TH kenshiro2810 + ขุนอิน (566128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660113-124 ED277239469TH Giant415 + (566133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 69%)
45 # 3อจ660113-125 ED255984928TH loomthong + tasunflower8 (566137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลัง ภปร. สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.8 กรัม)
46 # 3อจ660113-126 ED278731428TH แม้วจอมเทียน + arucha2510 (566143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 75%)
47 # 3อจ660113-127 ED269540495TH goodaomzc + maii_amulet (566148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (651217-1121)(G 69%)
48 # 3อจ660113-128 EW004580084TH เอกจักร + m-cot (566153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (650707-1099)
49 # 3อจ660113-129 ED263883152TH tommeng + ธีรดา (566160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
50 # 3อจ660113-130 ED292714275TH อดิศร + จริงใจ (566164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 3992) **พระสภาพสวย
51 # 3อจ660113-131 ED213526229TH laphat + Kaeokleng (566088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดศิลามูล พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อสำริด จ.นครปฐม (650813-2185)
52 # 3อจ660113-132 ED164212266TH icez1113 + RUAYGABPRA (566090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660113-133 ED097667418TH Varawut1699 + Chansri1 (566092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%)
54 # 3อจ660113-134 ED165462883TH tommeng + ไอซ์_บ้านหมอ (566094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
55 # 3อจ660113-135 ED018722508TH AodAnt + PopQC (566097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
56 # 3อจ660113-136 ED310010650TH sumateass + payan (566101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ รุ่น 108 ปี เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
57 # 3อจ660113-138 ED274354690TH nongnene + ทองหลังพระ (566106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
58 # 3อจ660113-139 ED274354690TH หม่อง + ทองหลังพระ (566108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี
59 # 3อจ660113-140 EB686509372TH sudarat_P + สอปลายฟ้า (566110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
60 # 3อจ660113-141 PBSK000168241LW TheJo + supha (566112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ราหูอมจันทร์ ครูบานันทา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ660113-142 PBSK000168241LW bunpotth + supha (566115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(660103-1032)
62 # 3อจ660113-143 ED287759954TH Powdernok + bank121 (566117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.อุทัยธานี
63 # 3อจ660113-145 ED287759954TH newservice007 + bank121 (566122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2746)
64 # 3อจ660113-146 ED241488447TH loomthong + promlok (566125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นสู้ เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.พิษณุโลก (น้ำหนักทอง 20.1 กรัม) **พระสภาพสวย
65 # 3อจ660113-147 PLF997100002089 Dodosigum + toutsakorn (566127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นอายุครบ 100 ปี เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 116)
66 # 3อจ660113-148 ED135259650TH bellic + thanapan (566132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม
67 # 3อจ660113-149 tiktik03 + jarun123 (566136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183NPZSU7B0
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
68 # 3อจ660113-150 822811986275 พงษ์บู๋ + Gassy108 (566139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (651020-1229)
69 # 3อจ660113-151 ED267697385TH beer2126 + sapo-g (566142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
70 # 3อจ660113-152 ED095962085TH natthawat28 + jack0606 (566146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเหยียบเงินเหยียบทองเนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2561 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660113-153 ED289607611TH loomthong + ศิรสิทธิ์88 (566149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
72 # 3อจ660113-155 ED306124562TH Beginner_Y + มหามณีจินดา (566154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (651212-1177)
73 # 3อจ660113-157 ED257481112TH สุธาสิต + nut2326 (566206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
74 # 3อจ660113-158 EJ042498935TH ศิษย์จารย์จำเนียร + บอสตัน (566159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระครูพรหมจักสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ลำพูน
75 # 3อจ660113-160 EJ042498935TH Giant415 + บอสตัน (566163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 169126)
76 # 3อจ660113-161 EJ042498935TH siamclassic54 + บอสตัน (566116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
77 # 3อจ660113-162 ED290818842TH Oliver + Nono2009 (566119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางลีลา หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.สมุทรปราการ
78 # 3อจ660113-163 ED300741836TH แม้วจอมเทียน + ขุนกิม (566124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
79 # 3อจ660113-164 EJ042502516TH สุขกายใจ + รถถังพระบ้าน (566126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
80 # 3อจ660113-165 EJ042502516TH Nicha-Malee + (566129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รถถังพระบ้าน
พระพุทธ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงเสือ เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี
81 # 3อจ660113-167 ED267096870TH trong9399 + tanawin55 (566134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
82 # 3อจ660113-168 BTSD000149082TH คลังพระ + นครชัย68 (566138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกัลยาฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
83 # 3อจ660113-169 ED125946322TH หิมพานต์มุ่งงาม + เทียนพรรษา (566140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ศรีสะเกษ
84 # 3อจ660113-170 ED201315868TH พรพระพุทธคุณ + จุ๋มจิ๋ม (566145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650111-1246)(G 67%)
85 # 3อจ660113-171 ED238987677TH พิศุทธิ์ + bellic (566152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
86 # 3อจ660113-172 ED263261728TH Heart1982 + bluezone69 (566156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย) (650923-1106)(G 66%)
87 # 3อจ660113-173 ED304135580TH Tawee888 + คูณสตางค์ (566158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
88 # 3อจ660113-174 ED296109651TH xinehp + chatree1 (566161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
89 # 3อจ660113-175 ED285031602TH Goodcobain + bolo1 (566165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า จ.สิงห์บุรี
90 # 3อจ660114-004 พระสมุทร22 + พลังศรัทธา (566229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 11.2 กรัม)(G 81%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 16 ม.ค. 2566 - 08:37 น.] #85934 (12/24)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651213-011 ED231960887TH seranee (563481) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ660105-032 ED257233025TH Teehatyai (565071) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660106-014 TH01183MPRVJ6B0 JellUro (565419) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660106-029 ED265033618TH noi70 (565394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660106-031 ED240254454TH ชัย109 (565397) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ660107-004 EJ042485322TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565509) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660107-013 ED171232147TH คอปแมน (565520) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660107-015 ED292431662TH maymaybaa (565523) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ660109-009 ED276644385TH เยียร์_แปดริ้ว (565641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660109-021 ED239157985TH HS2NAJ (565647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660110-002 TH01183N46Q69B0 KhomBangkok (565779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660110-004 ED069635272TH nithiwat (565784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660110-010 ED226158655TH JAPAN-55 (565794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660110-011 TH01183N4E5H0B0 narongchangkong (565811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660110-012 EJ042485296TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660110-014 ED267528850TH kowit_pra (565764) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660110-016 EH327526235TH aidteegon (565770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ660110-020 ED287914883TH lohbetong (565781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660110-021 ED298108923TH dragoneyes (565797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ660111-001 ED173516654TH newkid (565898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ660111-003 ED288329094TH tiwakornwong (565917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660111-009 TH01183N6QBH4B0 Thanawat299 (565924) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ660111-011 ED302202848TH Dome2524 (565962) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
24 # 1อจ660111-012 EB755612196TH popamam (565887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ660111-013 ED274437350TH anuphanboonsuk (565896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ660111-015 ED289155015TH patchara2509 (565900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660111-016 ED273323395TH comfortable13 (565904) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660111-020 PEX026600001673 สมชายฐานทัพ (565915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660111-024 ED287755215TH suparerk (565940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ660111-026 ED069635697TH nithiwat (565942) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660111-029 TH01183N7PDW8B0 Wirat356 (565964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660111-030 ED289918256TH ประกาศิต (565953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660112-008 TH01183NFY2G6B0 TANTEMU (566068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660112-009 ED297662504TH tananop (566069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ660112-013 ED249093754TH takrit (566018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ660112-014 ED306607874TH คุณศิระ (566023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ660112-015 ED00269247TH รักษ์ต้มเลือดหมู (566025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
38 # 1อจ660113-012 ED123562639TH TECHNOLOG (566194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ660113-020 ED275142475TH ติเมืองสรรค์ (566178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651210-002 nattasak (563203) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ651221-027 เอกจิตต์ (564442) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
3 # 2อจ651222-010 titong (564554) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
4 # 2อจ660104-007 ริณดา (564993) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660104-009 ริณดา (565002) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ660104-011 ริณดา (565012) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660104-021 dewkuhaku (564996) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ660105-003 nattasak (565237) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ660105-004 สยามเมืองยิ้ม (565243) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660105-025 ammoniamotion (565248) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ660106-010 tanate (565415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660110-004 suksannb (565752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ660110-005 chaleaw56 (565755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ660110-006 chaleaw56 (565757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660110-007 chaleaw56 (565760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660110-008 chaleaw56 (565762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660110-010 VerygooD (565805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660110-016 ทวีทรัพย์2564 (565785) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ660111-002 โอ๋เมืองพาน (565874) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ660111-003 Bbankk (565961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660111-023 lek1310 (565888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ660111-026 เกจิมหาเวทย์ (565892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660112-009 jumboboy7 (566060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660113-011 patchara (566191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660113-013 patchara (566181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660103-122 ED028832295TH Kurama + newzalagun (564718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
2 # 3อจ660104-155 ED149762495TH yaair + kohler (564969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ ปี 2535-2550 จ.นครปฐม
3 # 3อจ660104-170 ED267944339TH ปิงเปียง + บ้านสวน22 (564938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
4 # 3อจ660105-154 EJ042267185TH เสนาะ53 + นกแก้ว (565193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ660106-142 822807023430 tam_led + หนกอุทัย (565369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2556 จ.ชัยนาท กรอบเงิน(S 91%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660106-180 ED271228508TH kitti7070 + kwunjaii (565338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2516 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
7 # 3อจ660107-124 ED279608555TH นายแก้ว + กว๊านพะเยา (565473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2436-2469 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660109-113 SXF363300001247 somnuk + สมาร์ทพระแท้ (565577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก กรอบเงิน(S 93%)
9 # 3อจ660109-125 EJ042267680TH jasumet + นกแก้ว (565609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (651212-1039)(G 83%)
10 # 3อจ660109-132 ED206619353TH มอร์เมืองทอง + Beelzebub (565562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดช้างนาฬาคีรี เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ660109-162 ED530396836TH saranthapat + bagio (565557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
12 # 3อจ660110-006 pramual + Nanompb23 (565699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
13 # 3อจ660110-011 DDman + Naisert (565721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ660110-014 walrawut + pornsak20 (565731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2522 จ.จันทบุรี
15 # 3อจ660110-019 niti2014 + มังกรพัดถิ่น (565745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
16 # 3อจ660110-111 ED258441165TH ปิ่นอนงค์ + หมูขุขันธ์ (565691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
17 # 3อจ660110-113 PLF960200009345 doramon2345 + เอลำลูกกา (565696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส 2 เนื้อเงิน ปี 2533 จ.สิงห์บุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)

18 # 3อจ660110-118 ED268960443TH jirapach + toyota888 (565705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเวฬุราชิณ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ660110-128 EJ42501144TH หลานตาจวบ + ข้าวต้มพิศมัย (565733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
20 # 3อจ660110-139 EJ435180856TH pimonrut + ponrit (565769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ660111-110 ED154125806TH หลิน_หลิน + งดงาม (565846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง จ.ศรีสะเกษ
22 # 3อจ660111-124 ED237876290TH ณัฐปรัชญ์ + Pakapon735 (565842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลเกษม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ลำปาง
23 # 3อจ660111-128 ED297662243TH Agoto31 + jackza2040 (565851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพตัดหู)(G 74%)
24 # 3อจ660111-152 EJ042509050TH กีตาร์ + ข้าวต้มพิศมัย (565876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดสุทัศนฯ จ.กรุงเทพฯ **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
25 # 3อจ660111-184 RERW00008324626 toong + sanopporn (565852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมเด็จนางพญา วัดนางพญา เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
26 # 3อจ660112-001 ต้อมเมตตามหานิยม + (566011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Prapoj_w
พระพุทธ หลวงพ่อบุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มไข่ปลา เนื้อดิน จ.นครปฐม กรอบทอง(G 66%)
27 # 3อจ660112-002 pop2517 + cuntona (566016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 75%)
28 # 3อจ660112-004 ส-ท่าอิฐ + gek1414 (566024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่ว ปี 2400-2431 จ.ชลบุรี
29 # 3อจ660112-007 หนึ่งเดียว + ภักดีนาถ (566032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(630709-351)
30 # 3อจ660112-008 nextnext + ภักดีนาถ (566034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื้อเงิน ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660112-009 บรีสพระช่วย + oldshop (566036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ660112-010 ตู๋สาธุ + oldshop (566038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ660112-102 ED269519759TH masterpiece + neamsumran (566044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี
34 # 3อจ660112-103 EJ528215827TH nottoขอนแก่น + Oat_Phk (566048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน
35 # 3อจ660112-104 ED231759009TH zafari + Darkaun (566050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสุพจน์ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660112-105 ED233587261TH kenshiro2810 + sckew (566051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ660112-106 EJ042486212TH pongpong9 + (566057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดสะตือ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 6.7 นิ้ว)
38 # 3อจ660112-107 EJ042486212TH sappas + ขนมไทยแม่อารีย์ (566061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
39 # 3อจ660112-108 ED261357984TH chay7 + patchaya (566062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
40 # 3อจ660112-109 ED303262366TH ข้าวฟ่าง + aphisit (566065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิ์ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
41 # 3อจ660112-111 ED291452842TH korn88 + pound2007 (565966) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งอธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1227)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์อธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1227)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
42 # 3อจ660112-112 ED289743121TH anantachai2533 + tongjoy (565973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651216-1012) (G 77%)
43 # 3อจ660112-115 ED308122343TH zafari + t_tum (565988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ660112-116 ED310800304TH Gbidding + gump16 (565992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ660112-117 EX607953776TH kook582 + print (565995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
46 # 3อจ660112-118 EJ474612669TH anonnat + doramon2345 (565999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
47 # 3อจ660112-119 ED249093771TH Pmark18 + takrit (566002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพใช้)
48 # 3อจ660112-120 EB542387125TH jeera + Rimoru (566081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน วัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี
49 # 3อจ660112-121 ED282007635TH tomyum + ลูกวังสะพุง (566007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660112-122 EH450666234TH kenshiro2810 + อี๊ดเมืองเลย (566015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
51 # 3อจ660112-125 EJ042268552TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + เสือสมิง (566028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ660112-126 EJ042268552TH pound2007 + เสือสมิง (566030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อต่วน วัดละหาร เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
53 # 3อจ660112-127 EJ042268552TH midori + เสือสมิง (566033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ660112-128 EJ042268552TH midori + เสือสมิง (566037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ660112-129 EJ042268552TH zafari + เสือสมิง (566039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทน์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660112-130 EJ042268552TH Tongten + เสือสมิง (566040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
57 # 3อจ660112-132 EJ042268552TH BhuriKet26 + เสือสมิง (565968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660112-133 822816013950 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + pdarnswat (565969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก/สภาพใช้)
59 # 3อจ660112-134 ED145089385TH koekoe + Juicy (565971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
60 # 3อจ660112-135 ED135424405TH afrosalmon + yyoyo (565974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา. (630201-023)
61 # 3อจ660112-136 ED127372326TH murbur + ตามฝันสุดขอบฟ้า (565976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ660112-137 ED310800295TH opasn + gump16 (565980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดส่วนล่าง)
63 # 3อจ660112-138 ED194122431TH kenshiro2810 + นู๋นิ่มพระสวย (565982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาลเข้ม) ปี 2515 จ.ชัยนาท
64 # 3อจ660112-139 ED293024784TH Phichit_02 + tyzanavay16 (565984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
65 # 3อจ660112-140 ED293024784TH juipeter + tyzanavay16 (565986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
66 # 3อจ660112-142 ED194122414TH susuki + นู๋นิ่มพระสวย (565991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาลเข้ม) ปี 2515 จ.ชัยนาท
67 # 3อจ660112-144 ED307802438TH IAMSKY + golfsriracha (566079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ660112-145 ED277588376TH diny1 + เสรีไทย (566083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650929-1047)
69 # 3อจ660112-146 EX334181322TH Oat-Trat + Tobphalo911 (566001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวสุวรรณพรหมาสุติเทพ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
70 # 3อจ660112-147 ED299118330TH wee2096 + โอพุทธคุณ (566005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 69%)
71 # 3อจ660112-149 ED248081423TH Koker + หลานตาจวบ (566012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
72 # 3อจ660112-150 ED274346804TH หม่อง + ธาราวดี (566014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ660112-151 ED170141997TH midori + num1522 (565989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สร้อยประคำ หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวกการาม เนื้อผงเกสร จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ660112-152 ED170141997TH midori + num1522 (565993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

แหนบพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
75 # 3อจ660112-153 ED305910063TH หนองซอ + มะนาวแป้น (565994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ660112-154 ED151745292TH เสือเต่า + apiwat4825 (565997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ660112-155 ED265040534TH พิชชากร + noi70 (566000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
78 # 3อจ660112-156 ED276798400TH pound2007 + ครู-ซี7 (566003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
79 # 3อจ660112-157 ED254665819TH ekach + LekSalaya (566009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (631002-250)(G 78%)
80 # 3อจ660112-159 SXF363300001265 m-cot + สมาร์ทพระแท้ (566013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สามพระอาจารย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 67%)
81 # 3อจ660112-160 ED091267258TH yime2 + uncleho (566017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์บัวห้าเม็ด เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ660112-161 ED091267258TH น้องจักรพงษ์ + uncleho (566021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
83 # 3อจ660112-163 ED289138065TH nattapongp + องอาจ (566031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
84 # 3อจ660112-165 ED240229432TH Tarkkyp + ตะแคงขวด (566035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหงส์ทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี
85 # 3อจ660112-166 ED280555041TH KandarDao + ละโว้ปุระ (566042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
86 # 3อจ660112-168 ED291827324TH sw_fssc + พิชชากร (566047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
87 # 3อจ660112-169 ED263859652TH Inawang + iamponpanit (566049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
88 # 3อจ660112-171 ED266970615TH watt_patt + POOSIT (566045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดรัตนชัย เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
89 # 3อจ660112-172 ED266970615TH bunpotth + POOSIT (566053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม
90 # 3อจ660113-154 ED141339745TH tiwakornwong + tongsound (566151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 15.3 กรัม)(G 71%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 14 ม.ค. 2566 - 08:41 น.] #85921 (11/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651213-013 EJ042481215TH ขนมไทยแม่อารีย์ (563455) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ651223-014 ED256437163TH c_nakarin (564692) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ660103-009 822754665235 สุธาสินี (564781) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660103-010 ED228488500TH โก๋แก่ (564802) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660103-013 ED242174317TH goodmondays (564813) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ660104-005 ED256592389TH Birdsp44 (565025) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ660104-006 ED196870919TH บุญโขง (565029) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ660104-007 ED237846908TH วิทย์4301 (565009) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ660104-008 ED281326368TH winwin (565015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660104-012 SCBY0002121133P ดอกบัว99 (565030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660105-025 ED242198260TH goodmondays (565165) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ660106-009 TH01183MP2H10B0 ThanaphatBoonrueng (565402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ660106-010 TH01183MP2H10B0 ThanaphatBoonrueng (565404) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ660106-011 TH01183MP2H10B0 ThanaphatBoonrueng (565406) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ660106-019 SXF185300022394 Lpk-amulet (565407) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 1อจ660109-001 EJ042485305TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660109-028 ED283705669TH DH-amulet17 (565659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660109-036 ED148054558TH มงคล_เล็ก (565599) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ660109-037 ED238051784TH goodaomzc (565602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660111-006 ED305301986TH k9cob (565920) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
21 # 1อจ660111-014 ED263258750TH bluezone69 (565935) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651223-014 Gbidding (564678) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ651223-019 hanhaniiz (564702) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
3 # 2อจ660103-015 คานธี (564803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ660103-026 Olarn29 (564794) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660103-030 ศตกมล (566086) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ660104-003 aniwat2499 (564972) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ660104-016 pidok (564968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ660105-011 บารมีคุณย่า (565143) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660105-012 บารมีคุณย่า (565151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ660105-013 บารมีคุณย่า (565157) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
11 # 2อจ660105-016 แป๊ะ2498 (565175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660105-017 แป๊ะ2498 (565183) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ660105-020 แป๊ะ2498 (565198) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 2อจ660105-022 แป๊ะ2498 (565218) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ660107-013 แฮปรามคำแหง (565496) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ660109-003 noinazung (565642) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ660109-021 Settawut (565660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660112-001 การันตีพระ (565965) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ660112-002 การันตีพระ (565970) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ660112-003 การันตีพระ (565972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660112-004 การันตีพระ (565975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660112-005 การันตีพระ (565977) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ660112-006 การันตีพระ (565979) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ660112-007 การันตีพระ (565981) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ660112-008 การันตีพระ (565985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ660112-010 Apraram (566055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660112-011 การันตีพระ (565987) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ660112-014 Toroclub (566064) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
29 # 2อจ660112-016 การันตีพระ (565990) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
30 # 2อจ660112-017 การันตีพระ (565998) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
31 # 2อจ660112-018 การันตีพระ (566004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ660112-019 การันตีพระ (566006) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ660112-020 magician (566029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 2อจ660113-003 การันตีพระ (566084) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
35 # 2อจ660113-004 การันตีพระ (566085) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660104-138 ED256543895TH ชานนทร์ + ketanirut (564892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะใหญ่)
2 # 3อจ660104-185 ED272436612TH kit01 + นัทกะน้ำ (564997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2515 จ.นครสวรรค์
3 # 3อจ660104-201 ED256557152TH บารมีธรรม + ketanirut (564838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 70%)
4 # 3อจ660106-179 ED235445411TH Goget_000 + ก้อนกรวด (565334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
5 # 3อจ660106-207 ED253540895TH Auttaporn1979 + s-uncle (565312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ กรอบเงิน(S 92%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ660107-123 ED286980081TH เมืองช้าง + tleremem66 (565469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
7 # 3อจ660107-133 ED248064663TH ดาวนาดง + หลานตาจวบ (565443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ660109-011 Oliver + besttrp (565559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.นนทบุรี
9 # 3อจ660109-021 loongmike + ทวดนรรัตน์ (565587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มไข่ปลา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 43%)
10 # 3อจ660109-103 ED273440180TH จุ๋มจิ๋ม + บ้านกรอบเงิน (565544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(S 92%)
11 # 3อจ660109-111 ED267796140TH swangpiboon + Keng_kp (565571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ660109-128 ED281126812TH ouyerayong + belive17 (565620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระปิดตาสาริกาและพลอย)
13 # 3อจ660109-161 ED077388670TH neung2520 + Suwattana2542 (565554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ660110-002 ไทยนิยม + ชลชินเขต (565692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญกาปณ์ สยามรัฐ 1 สตางค์ เนื้อทองแดง ปี 2480 **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ660110-138 ED285530510TH Niti333 + ชอบพิจิตร (565766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ660110-157 EJ042267778TH birdgear + นกแก้ว (565798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปด เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
17 # 3อจ660111-002 cheid + rattanun (565819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)

18 # 3อจ660111-003 masterpiece + jordboot (565823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุ พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ660111-005 jane77 + microsoft (565825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดแหลมฟ้าผ่า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
20 # 3อจ660111-101 วิเศษชัยชาญ + bbpra (565829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660111-102 ED308120532TH walrawut + แปะยุ้ย (565831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660111-103 ED308120532TH PhaoNamo98 + แปะยุ้ย (565833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660111-104 ED296123211TH ChinV + nakornyong (565834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 26600)(G 63%)
24 # 3อจ660111-105 ED296123211TH pontat567 + nakornyong (565837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 5 (เสริมมงคล) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำลงยา ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทองรวม 18.9 กรัม) **พระสภาพสวย
25 # 3อจ660111-106 ED164356101TH zafari + PSangkaeo (565838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ660111-107 ED263859122TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + ชวนชื่น (565840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพเนื้อราน)
27 # 3อจ660111-108 ED130554425TH kuromi + dealer (565841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (660103-1022)
28 # 3อจ660111-109 ED276173664TH เน้นพระสวย + reddevil (565843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ใหญ่) เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 245)
**พระสภาพสวย
29 # 3อจ660111-111 ED154125806TH Thong4152 + งดงาม (565814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
30 # 3อจ660111-112 EJ042506637TH เซียนน้อยหนึ่ง + เวสแฮม (565815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
31 # 3อจ660111-113 ED275633951TH kenshiro2810 + ซาเล้งหลังเขา (565817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบน)
32 # 3อจ660111-114 ED237876207TH nopakk + terasak99 (565820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660111-115 ED258133726TH nut2326 + หลังเขา30 (565821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
34 # 3อจ660111-116 ED191236029 จารย์เบนซ์ + น้องพอดี (565822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ. (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)(651025-2076)
35 # 3อจ660111-118 ED206261778TH pontat567 + srithep (565828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ660111-119 EB68262514TH เด็กลาดกระบัง + (565830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pharayong2557
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดหนองสนม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 77%)
37 # 3อจ660111-120 ED240680559TH หยกเมืองเพรียว + Manchestar (565832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
38 # 3อจ660111-123 Watchrin + Benyapa (565839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183NCKAD6B0
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
39 # 3อจ660111-125 ED120974984TH zafari + Manat (565844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี
40 # 3อจ660111-127 ED289010687TH m-cot + ketanirut (565848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
41 # 3อจ660111-130 ED018320393TH toymlt + stdpuy (565858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
42 # 3อจ660111-131 EH13202366TH bunjerd + aroonnurom (565864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
43 # 3อจ660111-132 ED2782373815TH m-cot + ตราชั่ง (565868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังยันต์นูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
44 # 3อจ660111-133 ED272373815TH thawath + ตราชั่ง (565870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
45 # 3อจ660111-135 822774022770 caiza + Piyawan (565957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
46 # 3อจ660111-136 822812001200 AoomsiN + lhuksit (565882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650810-1093)(G 64%)
47 # 3อจ660111-137 ED275348449TH เจ้าชายสีหมอก + ยักษ์เขียว (565889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660111-138 ED186562025TH m-cot + มงคลเก้า (565895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
49 # 3อจ660111-139 ED161316678TH AnanHH + น้องหมี (565902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
50 # 3อจ660111-140 ED161316678TH แสงธรรม01 + น้องหมี (565906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660111-141 ED272358393TH Feen_8Rew + jojosan (565854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ660111-142 ED164356163TH pakornkeit + แจ๊ค_อ่างทอง (565856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
53 # 3อจ660111-143 ED288729772TH boyle + มือปราบตลาดสด (565859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวักมหาลาภ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม (หมายเลข 248)
54 # 3อจ660111-144 ED154126191TH PHLOI + งดงาม (565861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 64%)
55 # 3อจ660111-145 ED154126191TH cpat1 + งดงาม (565865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมบนซ้าย) (มุมหลังล่างซ้าย)
56 # 3อจ660111-146 EJ662449087TH opasn + พรพานิช (565867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
57 # 3อจ660111-147 ED274437350TH อ๊อฟโคราช + (565869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
anuphanboonsuk
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 69%)
58 # 3อจ660111-148 ED268484109TH พัทธดนย์2508 + router (565871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (641025-2303)
59 # 3อจ660111-149 ED172116261TH preeyawat + benz51 (565875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650719-1061)(G 66%)
60 # 3อจ660111-150 EJ042509050TH ChartKT + ข้าวต้มพิศมัย (565879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660111-151 EJ042509050TH zloty + ข้าวต้มพิศมัย (565872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว หลวงปู่ปั้น วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
62 # 3อจ660111-153 EJ042509050TH อนันตรา + ข้าวต้มพิศมัย (565878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660111-154 EJ042509050TH อนันตรา + ข้าวต้มพิศมัย (565880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660111-155 EJ042509050TH พรรณราณย์ + ข้าวต้มพิศมัย (565883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ท้าวพญาชมพู จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660111-156 EJ0656048544TH purich + coldplay (565885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อเงิน ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660111-157 ED117274094TH ท่านมหา + Nat_Bangrak (565890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ฉ ไม่มีขีด/สภาพใช้และรมผิวใหม่)(G 52%)
67 # 3อจ660111-158 ED305901693TH THEW113 + rungrot (565894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิงหลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์ **พระสภาพสวย
68 # 3อจ660111-159 ED305901778TH SAPATAR + ใบละบาท (565897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้สึก)
69 # 3อจ660111-160 EJ763365806TH skipjack + somsak2518 (565901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
70 # 3อจ660111-161 822814885970 pcha429 + ศูนย์แปด08 (565862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญพรฯ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1447/สภาพสวย)
71 # 3อจ660111-162 ED249985460TH trong9399 + พิชชากร (565959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660111-164 ED158269235TH หลานตาจวบ + pui45267 (565881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี
73 # 3อจ660111-166 ED299140315TH amarin99 + ต่อยอด (565891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (651212-1046)
74 # 3อจ660111-167 ED160152403TH เฉียบ + panitan (565893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์ชุม ไชยคีรี สำนักเขาไชยสน รุ่นแรก เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2517 จ.พัทลุง
75 # 3อจ660111-168 SCBY0002130187J pradipat + ดอกบัว99 (565899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
76 # 3อจ660111-169 SCBY0002130187J takrit + ดอกบัว99 (565903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (651223-1064)(G 71%)
77 # 3อจ660111-170 ED290613044TH Princi-B + eakkapong (565905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660111-171 EB753483692TH ท่านมหา + Vorakrit007 (565909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 77%)
79 # 3อจ660111-172 ED157657004TH chatchai2516 + litsupchuer (565913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
80 # 3อจ660111-173 ED104997584TH pop2517 + น้องอิมอิม (565916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรหมประสิทธิ์ หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 38/สภาพสวย)(G 84%)
81 # 3อจ660111-176 ED291005941TH นายแก้ว + กำเนิดนพคุณ (565923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)(G 78%)
82 # 3อจ660111-177 SCBY000213101RY Sudaratamulet + Gamulet88 (565927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7283)(G 65%)
83 # 3อจ660111-178 EJ042486230TH พ่อมาเฟีย + ขนมไทยแม่อารีย์ (565929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิวจมูก)(G 75%)
84 # 3อจ660111-180 EJ042486230TH กระดุมทอง + (565934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
85 # 3อจ660111-181 EJ042486230TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (565847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์ ๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
86 # 3อจ660111-182 EJ042486230TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (565849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ660111-183 EJ042486230TH weerachart + (565850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
88 # 3อจ660111-185 ED247223978TH keng_kung + ทิศเหนือ (565855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
89 # 3อจ660111-186 ED247223978TH keng_kung + ทิศเหนือ (565857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
90 # 3อจ660111-187 PTAS0001067104Q logisman + Starbucks (565860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4.2 นิ้ว)
91 # 3อจ660111-188 PTAS0001067104Q เขียววาริน + Reindeer_kwang (565863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 67%)
92 # 3อจ660111-189 PTAS0001067104Q Sahapon + (565866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ลำพูน
93 # 3อจ660112-005 อภิชาติชุบทอง + SamilaMT (566027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.6 กรัม)(G 72%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 13 ม.ค. 2566 - 08:39 น.] #85915 (10/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651216-006 ED028830555TH c_nakarin (563905) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
2 # 1อจ651220-006 EJ042492093TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ651222-006 EJ042492147TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564502) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ651223-005 EJ623154718TH mumu99 (564671) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ660104-017 ED242197321TH goodmondays (565038) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ660104-019 ED060136685TH auu2520 (565036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660105-001 ED218983058TH Good1234 (565221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660105-008 ED256771527TH sp-ooy (565231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660105-010 ED258124976TH ขุนอิน (565233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660105-026 ED257233039TH Teehatyai (565170) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ660105-031 ED257233025TH Teehatyai (565069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660107-007 TH01183MSX7F5B0 suphahat (565517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660107-017 ED255306705TH natvjit (565525) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์
14 # 1อจ660107-024 SPD032400005806 Nattakan (565488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660109-002 ED231756719TH Darkaun (565637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660109-005 ED234446999TH เก่งลำปาง (565639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660109-010 ED281126826TH belive17 (565644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660109-019 ED273241966TH Birdsp44 (565667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660109-022 EJ623428730TH ไบร์ทหนองช้างคืน (565649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ660109-023 ED257179151TH คนเหนือพลัดถิ่น (565652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660109-024 TH01183N031B4B0 KanawootTarin (565665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ660109-025 ED245553490TH Poompoommi (565653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660109-026 ED223678643TH Ball2523 (565657) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ660109-027 SXF745700000283 เหน่งเมืองนนท์ (565658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660109-029 ED284271014TH insolence (565661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660109-030 ED162246616TH ศิลป์รามัญ (565663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ660109-031 ED297618806TH อสูรแดง (565591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660109-033 ED299120965TH twongt (565589) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
29 # 1อจ660109-034 ED299405619TH rooms_studio (565594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660110-013 ED299120979TH twongt (565799) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
31 # 1อจ660111-004 ED288329094TH tiwakornwong (565914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651220-010 ThaiWong (564284) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 2อจ651223-013 Gbidding (564672) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ651223-016 Gbidding (564685) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 2อจ660103-001 banana (564774) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660103-021 เด็กท่าพระ (564830) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ660104-020 Rabbit2518 (564978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660105-015 แป๊ะ2498 (565163) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 2อจ660105-018 แป๊ะ2498 (565188) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
9 # 2อจ660105-019 แป๊ะ2498 (565194) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ660105-021 แป๊ะ2498 (565211) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
11 # 2อจ660107-015 jojo5 (565492) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660109-002 toei89 (565688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660109-004 Yodes (565646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660109-006 deawn (565648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660109-007 การันตีพระ (565616) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ660109-017 Chaiyaphol (565655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660109-018 yutpg (565689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ660109-022 jeen6702 (565664) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
19 # 2อจ660109-023 ชิษณุชา (565666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ660111-021 หนุ่มธนบุรี (565925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660111-025 การันตีพระ (565816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651221-152 TTYL0003688373E slaton57 + numpraram2 (564306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระครูแก้ว วัดประทุมทายิการาม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช (วัดท่าควายสร้าง)
2 # 3อจ651221-191 ED254634545TH birdgear + zafari (564391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ651222-141 ED256435410TH พระสมุทร22 + Khunpun (564511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ651223-152 ED224469315TH สมยศ5 + Prince13 (564617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เม็งราย วัดศรีบุญเรือง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่แหวน ปลุกเสก/สภาพผิวเป็นสนิม) (ทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ660104-002 Sahapon + ดิอาโบล (564843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ660104-108 ED293412157TH มงคลถาวร + กล่องแก้ว (565014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงหลังช้างเผือก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ660104-125 ED143445075TH แสงธรรม01 + ปาล์มเรสซิ่ง (565032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ660104-134 ED282502262TH numchoke2597 + เงินเหลือ (564881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทรัพย์สิน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่
9 # 3อจ660104-197 TH01183MCAEHSBO gymnastics + Nantakarn (565011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (651209-1017)(G 78%)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรใว้
10 # 3อจ660104-203 ED149768136TH Nattakan + beer_saraburi (564842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ (วัดตึกสร้าง)
11 # 3อจ660104-209 ED268708433TH beer2126 + POPJAZ (564856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2540 จ.ชัยนาท
12 # 3อจ660104-213 EG859500737TH ลาภิสรา24 + jirajira (564865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่น 2 พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.หนองคาย (สภาพใช้)
13 # 3อจ660104-218 ED233191229TH kenshiro2810 + ttbikeofrode (564878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
14 # 3อจ660104-224 ED261432946TH พ่อมาเฟีย + suesathaporn (564895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ660104-225 ED182131643TH Littledear + Stapornch (564897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน
16 # 3อจ660105-013 birdgear + ammoniamotion (565130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปทุม วัดจันทร์ตนาราม เนื้อทองเหลืง ปี 2521 จ.ขอนแก่น (หลวงพ่อผาง ปลุกเสก)
17 # 3อจ660105-101 ED280222083TH Siris + Ton820 (565050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
18 # 3อจ660105-116 ED255024259TH แอนกะดิว + เปาโลพระเครื่อง (565079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ660105-139 ED250884517TH joy2007 + nirut25 (565072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้นช้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.สุรินทร์
20 # 3อจ660105-144 ED178024529TH magician + Jetsadakrutta (565136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์แขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิว)
21 # 3อจ660105-150 ED243249285TH Koker + janya (565238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 68%)
22 # 3อจ660105-156 EJ042267185TH nut2326 + นกแก้ว (565203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
23 # 3อจ660105-181 ED138038502TH ไทยนิยม + toatim25 (565178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
24 # 3อจ660105-183 ED265569383TH birdgear + ทองอิ่ม (565189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
25 # 3อจ660105-216 EJ042267000TH jwisarn65 + นกแก้ว (565202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
26 # 3อจ660105-223 ED283330351TH masterpiece + noommin (565147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
27 # 3อจ660106-110 ED257328553TH piyaphum + สิทธิชัย (565298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
28 # 3อจ660106-115 ED096087607TH กุ้งหวาน + Yalan (565320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมุทรเจดีย์ วัดพระสมุทรเจดีย์ เนื้อเงิน ปี 2486 จ.สมุทรปราการ
29 # 3อจ660106-133 ED261833405TH neung2520 + yongyot (565321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกบัว/หมายเลข 1430) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ660106-137 ED260338555TH m-cot + pudeenun1716 (565336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.สมุทรสงคราม
31 # 3อจ660106-155 ED182745213TH isoda + jabee (565314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมซุ้มบนซ้าย)
32 # 3อจ660106-167 EJ656056571TH TEE_INTER + ลูกวังสะพุง (565368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้นช้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.สุรินทร์
33 # 3อจ660106-168 EJ656056571TH CLUSTER + ลูกวังสะพุง (565375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 87%)
34 # 3อจ660107-102 TH01183MQYUE6B0 goodaomzc + Hinaon (565460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660107-122 ED261471967TH c_nakarin + AMPjung (565465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ660107-125 ED170119971TH เนเน่จัง + Sahapon (565478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น ทอ.3 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
37 # 3อจ660107-129 ED290914971TH ATTORN43 + phatcharoen (565499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
38 # 3อจ660109-005 น้ากร + staruch (565545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(บี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ660109-130 ED103642050TH Preawpan + ปรียาพระซิ่ง168 (565627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
40 # 3อจ660109-150 ED282311974TH rada888 + Arnomony (565645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสายใต้ เนื้อทองเหลือง
41 # 3อจ660110-001 chanachok + โชคดีเซอร์วิส (565690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดแผ่นทองใหม่)
42 # 3อจ660110-003 kenshiro2810 + ทรัพย์เจริญ (565693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
43 # 3อจ660110-004 Keng_kp + คงกะพันชาตรี (565695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์
44 # 3อจ660110-005 afrosalmon + Nanompb23 (565697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล ปี 2470 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ660110-007 เต่านา + Nanompb23 (565701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดบางกะพี้ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2450 จ.ชัยนาท
46 # 3อจ660110-010 midori + nottosaad (565706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660110-012 nuthapol + aom_nara (565724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสะแก เนื้อผงผสมปูน จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ660110-015 แก่นมาลี + วีไทรน้อย (565808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 33623) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ660110-016 แบทแมน + ทวีทรัพย์2564 (565737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (651223-2026)(G 63%)
50 # 3อจ660110-017 alex_essex + ทวีทรัพย์2564 (565739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)(651223-2037) (G 64%)
51 # 3อจ660110-018 Jorayoot + มังกรพัดถิ่น (565742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร วัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
52 # 3อจ660110-102 ED286916199TH kenshiro2810 + jarungrux (565751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาลเข้ม) ปี 2515 จ.ชัยนาท
53 # 3อจ660110-103 EJ042485614TH east_noodles + (565754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดปอแดง รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 11)(651212-1185) (G 79%)
54 # 3อจ660110-104 EJ042485614TH Gthammarat + (565758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (651206-1358)
55 # 3อจ660110-105 ON68000617043X2 pop2517 + ลูกแม่รำเพย (565761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 83%)
56 # 3อจ660110-106 ED191032842TH Weerawat0310 + plukpee (565765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อผง ปี 2496 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ660110-107 ED290740241TH Vichai2498 + noonno2525 (565809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660110-108 ED244681461TH kay9999 + MINIGUNNER (565771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อดิน ปี 2496 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่น/พิมพ์นี้
59 # 3อจ660110-109 ED282531992TH ษิตท่าข้าม + ครู-ซี7 (565774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์บล็อกเฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว)
60 # 3อจ660110-110 ED282531992TH panitgang + ครู-ซี7 (565776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
61 # 3อจ660110-112 TH01183N4BTV5B0 somdusit + chaintv (565694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
62 # 3อจ660110-114 ED258771635TH หลานตาจวบ + มะโหน่ง (565698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.เชียงใหม่
63 # 3อจ660110-115 EJ042492368TH ลูกพ่อพญาแล2565 + หมูกุ๋น (565810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (ไม่ตอกหมายเลข) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
64 # 3อจ660110-117 TH01183N3M574B0 nopponsmith + หลุดกระจาย (565704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
65 # 3อจ660110-119 ED228267083TH nincha + หนุ่มหนองแคน (565707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
66 # 3อจ660110-120 ED249091965TH มงคลถาวร + Maxkro (565710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
67 # 3อจ660110-121 ED289208367TH อ๊อฟโคราช + TALON (565711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ660110-122 ED289208367TH uthai08 + TALON (565713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
69 # 3อจ660110-123 ED241383645TH suabsak + ตะกรุดโทน (565716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
70 # 3อจ660110-124 ED266680255TH nueng39 + เฮียนพพร (565719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 6.4 กรัม)
71 # 3อจ660110-125 EV717244641TH Rtn_nam2521 + (565722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
beer_saraburi
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
72 # 3อจ660110-127 EJ42501144TH birdgear + ข้าวต้มพิศมัย (565730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นปืนแตก เนื้อผง ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา
73 # 3อจ660110-129 SXF597900003530 tokmeramad + mawin2520 (565735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
74 # 3อจ660110-130 EJ882910308TH jessada6678 + Anankiya (565738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
75 # 3อจ660110-132 EJ042485628TH monchai02 + (565744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา (651209-1070)
76 # 3อจ660110-133 EJ0124856285TH keng_kung + (565748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (651222-2008)
77 # 3อจ660110-134 ED257884499TH marchtu23 + rungrot (565750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเจ้าสัวเยาวราช วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 291)
78 # 3อจ660110-136 ED296385133TH deripper + Gassy108 (565756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ660110-137 ED299503580TH becham + konthai9858 (565763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งตาและผิวมีคราบจากการเก็บ)
80 # 3อจ660110-140 PSP0010654035 powerjojo + Boypty2512 (565773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660110-141 ED266104182TH nuengmoxk1 + ตาลทราย (565812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
82 # 3อจ660110-142 EG368982543TH kit01 + Bigyai (565714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย
83 # 3อจ660110-144 EJ042485588TH เขียววาริน + ขนมไทยแม่อารีย์ (565720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 11090)
84 # 3อจ660110-145 EJ042485588TH นกจิ๊บ + ขนมไทยแม่อารีย์ (565723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
85 # 3อจ660110-146 EJ042485588TH เซียนน้อยหนึ่ง + (565725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
86 # 3อจ660110-147 EJ042485588TH m-cot + ขนมไทยแม่อารีย์ (565727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์
87 # 3อจ660110-148 EJ042485588TH แม้วจอมเทียน + (565729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูร้อน เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18.1 กรัม)
88 # 3อจ660110-149 EX607953507TH toy_clong8 + print (565732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
89 # 3อจ660110-150 PLF977000012427 swangpiboon + starthree (565734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
90 # 3อจ660110-151 ED287914883TH Pmark18 + lohbetong (565788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ660110-152 leeco + jarun123 (565791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183N4DZU9B0
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
92 # 3อจ660110-153 PLF032300001618 จุ๋มจิ๋ม + JOM1999 (565813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ660110-154 ED293840500TH Chairut + Jippooh (565792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
94 # 3อจ660110-155 ED207526105TH perfectman77 + lulytoon (565795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(610526-023) (G 86%)
95 # 3อจ660110-156 EJ042267778TH vadcharapol + นกแก้ว (565796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
96 # 3อจ660110-158 EJ042267778TH เซียนน้อยหนึ่ง + นกแก้ว (565800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตมงกุฎเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือกลาง เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2530 จ.อุทัยธานี
97 # 3อจ660110-159 EJ042267778TH พ่อฟอร์ม + นกแก้ว (565802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อิติฐานสูง เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี
98 # 3อจ660110-160 EJ042267778TH vadcharapol + นกแก้ว (565803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ660110-161 ED026526831TH kengkas + ป๋ามอส (565736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
100 # 3อจ660110-162 ED305002275TH kenshiro2810 + jonakhon (565740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ660110-163 doramon2345 + jarun123 (565743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183N7R1K5BO
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
102 # 3อจ660110-165 EJ435180887TH chaichon + ponrit (565747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
103 # 3อจ660111-117 EB753351478TH Thanabura + NUNG1789 (565826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.2 กรัม)(G 76%)
104 # 3อจ660111-163 ED305503498TH tiwakornwong + maiizza (565877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 18 กรัม)(G 82%)
105 # 3อจ660111-175 ED283421083TH Thanabura + nongder (565921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 1.6 กรัม)(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 12 ม.ค. 2566 - 08:43 น.] #85912 (9/24)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651223-002 EJ042492133TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564657) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ651223-004 EJ042492204TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564665) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ651223-031 ED242172188TH goodmondays (564662) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ651223-033 ED243375920TH theone (564669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ651223-038 ED171176652TH คอปแมน (564677) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ651223-040 EJ616564567TH kenshiro2810 (564680) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660103-001 EJ042492249TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564819) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ660105-004 ED248653687TH anuwatpolsri (565225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660105-006 ED204215838TH สั่งใส่เพิ่ม (565227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660105-007 SXF13480000517 นรสิงห์41 (565228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660105-011 EB755296975TH หม่อง (565230) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ660105-014 ED284612169TH takrit (565232) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ660105-018 ED028835124TH kaimotor (565239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660105-020 ED133855345TH มีเก้า888 (565242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ660105-021 ED237858486TH วิทย์4301 (565131) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ660105-024 ED165455321TH tummin (565149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660105-029 ED262625965TH น้องหมี (565155) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ660106-002 ED280234400TH สาลิกาดง (565387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ660106-005 ED165446355TH หนุ่มโรงสี (565398) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ660106-006 ED244674015TH chaiwat (565401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660106-015 ED255040353TH tanapat05 (565362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660106-016 ED289714301TH ป๋องณรงค์ชัย (565370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660106-017 ED237862415TH วิทย์4301 (565372) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ660106-023 ED068760645TH ArmBuengsnom (565424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660106-025 TH01183MMZYU6B0 พจ_ลาดพร้าว (565385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660106-027 ED233556715TH Phichit_02 (565391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ660106-030 ED157561354TH wichian80 (565422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660106-033 ED166143461TH ปิ่นอนงค์ (565400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660106-034 ED251948995TH Max_099 (565420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ660106-035 ED271394995 ตี๋หลังสวน (565403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660107-001 ED193518597TH paitool (565503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660107-003 TH01183MUYRF5B0 Reindeer_kwang (565507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660107-005 EJ042485322TH ขนมไทยแม่อารีย์ (565512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ660107-008 ED230851143TH jack_mali (565518) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ660107-010 ED240256870TH umrin (565521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ660107-012 ED288323318TH tiwakornwong (565524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
37 # 1อจ660107-014 ED6204217555TH สั่งใส่เพิ่ม (565526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ660107-016 ED140179676TH Kop86 (565527) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
39 # 1อจ660107-022 TH01183MVNRG2B0 Thanawat299 (565484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ660107-025 KBPDB0000700GA taratchon (565489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651221-002 ริณดา (564409) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ651221-005 ริณดา (564431) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ651222-003 nattasak (564549) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
4 # 2อจ651222-004 nattasak (564551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 2อจ651222-005 สยามเมืองยิ้ม (564529) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ651223-006 pui1228 (564693) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ651223-018 hanhaniiz (564701) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ660103-005 suchat-01 (564808) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ660103-020 Krajub2002 (564809) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660104-025 lovelyman (565537) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
11 # 2อจ660105-006 sapool1119 (565185) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ660105-007 เมวิกา001 (565190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660105-010 SmarThai1234 (565195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660105-014 KhomBangkok (565201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660105-023 อตกพระเครื่อง (565204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660105-024 DDman (565207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660106-001 thailandamulet (565358) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ660106-002 seanza777 (565364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660106-003 เจ่กเตี้ย (565367) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ660106-005 wit_27 (565374) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660106-007 ภควัม (565390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ660106-008 kmutnb (565392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ660106-011 thong999 (565343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660106-012 คุณชายแดง (565345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660107-004 rattapong931 (565490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ660107-012 sitpusook (565494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
27 # 2อจ660107-019 LIM2512 (565495) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
28 # 2อจ660110-001 การันตีพระ (565708) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ660110-003 การันตีพระ (565715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ660110-014 pornsak20 (565783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 2อจ660110-017 การันตีพระ (565709) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
32 # 2อจ660110-018 การันตีพระ (565712) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651221-101 EB752161047TH Nammongkol895 + จอมพล (564316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี (ขนาดใบมียาว 9.5 นิ้ว)
2 # 3อจ651221-107 PTP8000213794X9 ChartKT + orborb (564336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์ วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ651221-108 ED243607262TH เหน่งบางคู้ + มงคลทิพย์ (564340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ651221-158 KEX20962759670 Nammongkol895 + (564330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Naruedon2456
ล็อกเกตหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2500 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 84%)
5 # 3อจ651223-101 EJ447219038TH พลอยพระนคร + boom6449 (564575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2510/หน้าตัก 5 นิ้ว)
6 # 3อจ660103-109 ED1147149129TH นายแก้ว + makluayka (564815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง
7 # 3อจ660103-127 ED230292356TH Nattakan + บุญรักษ์ษา (564833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นกฐินสามัคคีวัดตึก พิมพ์รูปไข่ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660106-146 playboy2106 + Gupruek (565379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NVTHSTAMPDP1144600
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีเถาะ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช ตลับเงิน (น้ำหนักรวม 11.4 กรัม)(S 90%)
9 # 3อจ660106-164 ED191023029TH นิลสนธิ + plukpee (565356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.นครสวรรค์ (วัดหัวหวายสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ660106-169 ED235595190TH boyle + IBABALL (565378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อหุ้มเงินลงยา ปี 2548 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ660106-186 ED263817992TH amcung111 + maikeboy (565259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1752/สภาพแต่งผิว)(G 68%)
12 # 3อจ660106-198 EJ623424239TH แม้วจอมเทียน + (565282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
13 # 3อจ660106-199 ED235595209TH จอมพล + IBABALL (565284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อหุ้มเงิน ปี 2548 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ660107-106 EJ447224316TH เมืองสมุทร + boom6449 (565475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิว)
15 # 3อจ660107-136 ED268463608TH พระสมุทร22 + router (565447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นศาลาธรรมสภา เนื้อเงิน ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ660109-001 Littledear + ราชสีห์ (565539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(651005-2019)(G 66%)
17 # 3อจ660109-002 kttk2006 + toei89 (565540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)

18 # 3อจ660109-003 DeeDeeDee + toei89 (565542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 970/สภาพสวย)(G 58%)
19 # 3อจ660109-004 m-cot + toei89 (565543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
20 # 3อจ660109-006 goaaa + jatlada555 (565546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ พระอาจารย์กา วัดแค จ.นครปฐม
21 # 3อจ660109-007 หลิน_หลิน + deawn (565549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง จ.ศรีสะเกษ
22 # 3อจ660109-008 Krittaphat1 + Ruengchai (565551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 64%)
23 # 3อจ660109-009 Qman99 + Ruengchai (565553) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นที่ระลึกวันปิยะมหาราช เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ลำปาง(G 61%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นที่ระลึกวันปิยะมหาราช เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นที่ระลึกวันปิยะมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
24 # 3อจ660109-010 zoom_zoom + Ruengchai (565556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(640127-394) (G 74%)
25 # 3อจ660109-013 Namnathee1983 + (565566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มงคลถาวร
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651004-1018)
26 # 3อจ660109-014 Namnathee1983 + (565568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มงคลถาวร
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพสวย)(630118-467)
27 # 3อจ660109-017 doyct + wutpantip (565575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออาจ วัดเสน่หา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2474 จ.นครปฐม
28 # 3อจ660109-018 aeakarat + koonnai (565576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660109-019 boyle + ทวดนรรัตน์ (565580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ660109-020 ต้นคุง + ทวดนรรัตน์ (565582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
31 # 3อจ660109-022 ปอพังงา + pornnakornsi (565588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อดินเคลือบ(น้ำเงิน) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
32 # 3อจ660109-023 kenshiro2810 + sineru32 (565592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา)
33 # 3อจ660109-024 โจ้บางโพ + kikapuu (565595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 105)
34 # 3อจ660109-026 คนคลองด่าน + ppffarm (565600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพรมผิวใหม่)(G 68%)
35 # 3อจ660109-027 shardow + jane77 (565603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (650819-2015)

36 # 3อจ660109-028 boyle + nantachai99 (565605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม พิมพ์หลังกุมารสมบัติ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2548 จ.นครปฐม
37 # 3อจ660109-029 trong9399 + morn7808 (565608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4259)(S 90%)
38 # 3อจ660109-101 PYP279700000909 สมิงพราย + pieronut (565538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ อว. สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด 1/สภาพหูชำรุด)
39 # 3อจ660109-102 ED164414714TH BoyRama2 + คเวสโก (565541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ660109-104 ED188057950TH dodduh + suebtrakoon (565547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (611026-006)(G 76%)
41 # 3อจ660109-105 ED276644385TH กุมภาพันธ์ + เยียร์_แปดริ้ว (565548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ660109-106 ED288804840TH Tee59 + ladprow (565550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660109-107 ED241339859TH คนกรุงศรี + ตะกรุดโทน (565552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง
44 # 3อจ660109-108 ED123558930TH somchaitoh + TECHNOLOG (565555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 231)
45 # 3อจ660109-109 ED206918410TH jatlada555 + เอกวัชร์ (565560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อดินเคลือบ(เหลือง) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
46 # 3อจ660109-110 ED277464147TH Nickklins + rattanun (565565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ660109-112 ED285720200TH อ๊อฟโคราช + tongjoy (565574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (651117-2078)
48 # 3อจ660109-114 ED273231601TH xinehp + chani (565687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (650506-1199)
49 # 3อจ660109-115 ED273231601TH xinehp + chani (565685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี.. (621213-842)
50 # 3อจ660109-116 LASW000378291GK naresh + lamborghinizi (565583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ข้างแจกัน เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ.. (650714-1197)(G 71%)
51 # 3อจ660109-117 TH01183N04RQ0B0 m-cot + jdbig (565585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี
52 # 3อจ660109-118 ED124844596TH pramual + joe0707 (565590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660109-119 EH747211355TH Rtn_nam2521 + oudood (565686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
54 # 3อจ660109-120 ED2818726886TH tonychan + doyct (565593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (590307-167)

55 # 3อจ660109-121 ED257179151TH อนันตรา + คนเหนือพลัดถิ่น (565598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
56 # 3อจ660109-122 ED286443383TH waves + bantatai (565601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ660109-123 ED263595071TH frist + หนึ่งเมืองแพร่ (565604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กัณหา-ชาลี หลวงปู่หลิว วัดสี่แยกเจริญพร รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 376)(G 66%)
58 # 3อจ660109-124 ED095946202TH kingcrow + เจริญ42 (565606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660109-126 ED26475081TH Kurama + PANI_SAMIT (565612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
60 # 3อจ660109-127 ED284145387TH witoonrich + เอ็มซีเค (565615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (651219-1119)
61 # 3อจ660109-129 ED299101555TH สวนดอก + nut141 (565622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 67%)
62 # 3อจ660109-131 ED028522007TH แม่มณี + เขียวชัยภูมิ (565561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
63 # 3อจ660109-133 ED196863246TH rakang2409 + Vespaputtima (565564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง(G 73%)
64 # 3อจ660109-134 ED061781901TH deripper + PANI_SAMIT (565567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1237)
65 # 3อจ660109-135 ED061781901TH kala2524 + PANI_SAMIT (565569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2/สภาพรมผิวใหม่)(G 68%)
66 # 3อจ660109-136 ED1922189256TH savings + Damwoo (565572) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 13080)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 13042)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 13018)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 39573)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 13001)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 39505)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
67 # 3อจ660109-137 ED234880573TH อ๊อฟโคราช + กรเมืองกาญจ์ (565578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1969)(560826-135)(G 69%)
68 # 3อจ660109-139 ED253833307TH เต่านา + สุริยวัส (565581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์หางชิด เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี
69 # 3อจ660109-140 SSAP000115075J6 Patumwan67 + zeaezeae (565584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)(G 75%)
70 # 3อจ660109-141 ED253472413TH Dumy_kitsada + oukaa (565626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง วัดพระมหาธาตุฯ รุ่น 9 รอบ 9 พิธีฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 2428)
71 # 3อจ660109-143 ED241567269TH popmook + ตาลเดชา (565631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550704-082)
72 # 3อจ660109-144 ED284023304TH พระประแดง26 + (565634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manop2557
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ660109-145 ED239176202TH เหรียญ + dargon (565636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ660109-146 EH037136899TH cheid + anurak99 (565638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)(651215-1027)
75 # 3อจ660109-147 TH01183MMRS50B0 vongsomboon + SNOWKID (565640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่นโสธร ๒๕๖๐ ตร.๘ ริ้ว พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 939/น้ำหนักนาก 5.5 กรัม)
76 # 3อจ660109-148 EG700127853TH ลาภิสรา24 + กานต์เมืองปทุม (565643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย **พระสภาพสวย
77 # 3อจ660109-149 ED292318291TH xinehp + ยายทรัพย์ (565684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์.. (630509-108)
78 # 3อจ660109-151 ED293214505TH anut_rung + likeit(565607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือ เนื้อผง
79 # 3อจ660109-152 KBS9300002414PD ใบเตย + นึกอ่อนนุช (565610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 24837)
80 # 3อจ660109-154 ED238051736TH Thanabura + ทรัพย์เทวา (565613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)(S 93%)
81 # 3อจ660109-155 KBS9300002413Y3 พงษ์ดินแดง + นึกอ่อนนุช (565617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.นครปฐม
82 # 3อจ660109-156 TH01183N752G8B0 ChonChob + สรานนท (565618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อต่วน วัดตาประขาวหาย เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก
83 # 3อจ660109-157 ED260634669TH frist + แสนสุดสวาท (565619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
84 # 3อจ660109-158 EJ987076937TH อ๊อฟโคราช + sanyah (565621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)(G 63%)
85 # 3อจ660109-160 ED077388670TH m-cot + Suwattana2542 (565625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
86 # 3อจ660109-163 ED265447668TH boyle + seven13 (565558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครปฐม
87 # 3อจ660110-126 ED285855555TH tiwakornwong + wiwat3 (565726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 29.2 กรัม)(G 85%)
88 # 3อจ660110-164 ED170140634TH midland + ลูกน้ำดำ (565746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 5.9 กรัม)(G 76%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 11 ม.ค. 2566 - 08:43 น.] #85902 (8/24)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651220-005 EJ042492093TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660104-003 ED231728103TH Darkaun (565028) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ660104-018 ED276410805TH boonyuen (565042) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660106-037 ED271666279TH วิสูตรนนทบุรี (565408) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ660109-013 ED297210521TH tookatun (565662) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ660109-035 ED017730825TH เสือทองแดง (565596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651221-004 ริณดา (564426) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ651223-020 Gbidding (564686) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ660104-014 เกษมสันต์99 (565005) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660104-015 เกษมสันต์99 (565008) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ660106-004 jicko (565351) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660109-005 การันตีพระ (565614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660109-008 การันตีพระ (565624) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ660109-009 การันตีพระ (565628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660109-011 การันตีพระ (565630) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ660109-014 การันตีพระ (565632) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ660109-024 ของสะสม (565535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 2อจ660109-025 atthasit (565536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651221-006 Gassy108 + Nathan666 (564310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ651221-162 ED096059566TH neung2520 + (564347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
electricalpower
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ651223-106 ED186128106TH Princi-B + Pakin10 (564700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 64%)
4 # 3อจ660103-146 ED268116841TH neung2520 + คูณสตางค์ (564772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นนทบุรี
5 # 3อจ660104-101 ED250116165TH พจน์3841 + mitkamon (564887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660104-139 ED256543895TH yodpra + ketanirut (564894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2539 จ.ชัยนาท กรอบชุบทอง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ660104-140 ED256543895TH yodpra + ketanirut (564900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ชัยนาท กรอบชุบทอง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ660104-160 DONM000196885HM pronprom + ลุงปิ่นเริน21 (564995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ660104-204 ED229669579TH มงคลถาวร + sumetnet (564844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ660105-012 BhuriKet26 + (565127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางพวง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมองค์พระ) (ฝนขอบข้างและชำรุดด้านหลัง)
11 # 3อจ660105-105 ED269284130TH Tazmania + โกวบ้อ (565056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
12 # 3อจ660105-114 ED257862388TH Arphakorn8888 + เวียงห้วยเขน (565074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ660105-140 ED250884517TH weddy + nirut25 (565075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)(G 65%)
14 # 3อจ660105-148 ED113675525TH ภูวนัย + ต้อมตราโล่ (565168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์ยืน เนื้อดิน จ.ชัยนาท
15 # 3อจ660105-152 EJ042267185TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (565187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดนก เนื้อผงใบลาน จ.อ่างทอง
16 # 3อจ660105-205 EJ042267177TH poshwises + นกแก้ว (565141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระครูอรัญประเทศ วัดหลวงอรัญ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สระแก้ว
17 # 3อจ660105-206 EJ042267177TH ukaewsasan + นกแก้ว (565146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี

18 # 3อจ660105-225 ED066748227TH masterpiece + sarsi (565160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อสายทอง วัดพรหมนิวาส เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา(หมายเลข 44)(S 84%)
19 # 3อจ660106-001 ChaiyutPho + kamol111 (565249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5 ซม.)
20 # 3อจ660106-007 pla2526 + thong999 (565262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ660106-105 ED143447663TH poo2515 + ปาล์มเรสซิ่ง (565280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
22 # 3อจ660106-106 ED143447663TH nut2326 + ปาล์มเรสซิ่ง (565283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
23 # 3อจ660106-118 ED273180825TH suparoek + prathep (565337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)(G 69%)
24 # 3อจ660106-120 ED2921105155TH magician + Viper (565353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 374)
25 # 3อจ660106-136 jane77 + ป็อบเหล็กฉาก (565416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01183MMUJW9B0
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ660106-149 FAM0004963888 Apraram + Xdireak (565389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 83%)
27 # 3อจ660106-163 ED087693118TH guanger + บารมีธรรม (565354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก) กรอบเงิน(S 94%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ660106-204 ED172025781TH ชินครับ + ภูชมดาว (565301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพแต่งผิว)(G 80%)
29 # 3อจ660107-001 เหน่งบางคู้ + aom_nara (565432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660107-002 TheJo + BallDesign (565434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)(641025-2269)(G 69%)
31 # 3อจ660107-003 ruamsup + narongsak2534 (565532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
32 # 3อจ660107-004 comfortable13 + Siriyod (565436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผง จ.กาญจนบุรี
33 # 3อจ660107-005 พลธีร์5559 + sitpusook (565439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ตอกโค้ด)
34 # 3อจ660107-006 virun123 + Pea_d (565533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นกฐิน 46 พิมพ์หลังเต่า เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง
35 # 3อจ660107-007 พิชชากร + หนึ่งในสยาม (565440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กาญจนบุรี
36 # 3อจ660107-008 Akalak + หนึ่งในสยาม (565446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดโคกจินดาราม พิมพ์ใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ660107-009 ตุ้ยแปลงยาว + หนึ่งในสยาม (565449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวสังฆาฏิจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509-2512 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ660107-010 jarykira + หนึ่งในสยาม (565451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (651206-1317)
39 # 3อจ660107-101 ED289006912TH kai_kaw + Exdesign (565458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นฉลองโบสถ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1325)
40 # 3อจ660107-103 ED261540305TH triplejye + Jippooh (565463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ660107-104 SXF006700004532 kay9999 + สุริยา213 (565468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2543 จ.ลำพูน
42 # 3อจ660107-105 TH01183MTWRB0B0 เบิ้มบารมีคูณ + pors911 (565472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ660107-107 EB753265984TH zafari + noppadon111 (565477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่าเรือ วัดพระมหาธาตุฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
44 # 3อจ660107-108 0B239160370TH aumnuey + Gassy108 (565481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (651114-1101)
45 # 3อจ660107-109 0B239160370TH Tee59 + Gassy108 (565483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660107-110 ED266145315TH beer2126 + pikkared (565486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660107-111 ED284764473TH chaintv + คูณสตางค์ (565431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
48 # 3อจ660107-112 ED284764473TH หิมพานต์มุ่งงาม + คูณสตางค์ (565433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
49 # 3อจ660107-113 ED245394436TH Surachat_04 + konthai9858 (565437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660107-114 EJ042267526TH thonglor + นกแก้ว (565435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิ่ม วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2470 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(651217-1037)
51 # 3อจ660107-115 EH309436079TH korn88 + thanodom (565438) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์นวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
52 # 3อจ660107-117 EJ042267407TH beer2126 + นกแก้ว (565448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้สึก)
53 # 3อจ660107-118 EJ042267407TH kit01 + นกแก้ว (565452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสร้างโบสถ์ เนื้อผง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
54 # 3อจ660107-119 EJ042267407TH beer2126 + นกแก้ว (565455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
55 # 3อจ660107-120 EJ042267407TH danse45 + นกแก้ว (565457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
56 # 3อจ660107-121 EJ042267407TH perfectman77 + นกแก้ว (565461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660107-126 ED135168928TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (565482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 10 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพแต่งผิวด้านหน้า)
58 # 3อจ660107-127 ED275107598TH Toncow + สยามรุ่งโรจน์ (565493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพสวย)(651220-1303)
59 # 3อจ660107-130 EB682615906TH เมืองช้าง + weeshiro (565502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
60 # 3อจ660107-131 ED248064663TH toey7 + หลานตาจวบ (565441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 474531)(650521-1043)
61 # 3อจ660107-132 ED248064663TH kenshiro2810 + หลานตาจวบ (565442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ660107-134 PTNK000176914B6 nut2326 + wit22 (565445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นครบ 7 รอบ พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.นครปฐม
63 # 3อจ660107-135 822812767560 เมืองสมุทร + pae_thanayot (565534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
64 # 3อจ660107-137 ED268463608TH ตุ้ยแปลงยาว + router (565450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
65 # 3อจ660107-138 ED268463608TH artman7007 + router (565453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (651212-2033)
66 # 3อจ660107-139 ED275355759TH จารย์เบนซ์ + kttk2006 (565454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สานฝนตรง)(650923-2058)
67 # 3อจ660107-140 ED245821721TH Viper + Gengscorpions (565456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 4306) **พระสภาพสวย
68 # 3อจ660107-141 EB682515845TH Tee59 + jumnong (565459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว
69 # 3อจ660107-142 EJ506385824TH wichai4165 + (565462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระกริ่งปางฉันสมอ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
70 # 3อจ660107-143 EJ506385824TH C_RONALDO + (565464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่(G 61%)
71 # 3อจ660107-144 ED267447025TH Prachanba + xzong (565466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
72 # 3อจ660107-145 ED267447025TH Prachanba + xzong (565470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
73 # 3อจ660107-146 ED223662780TH xavisam + witlomsak (565471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
74 # 3อจ660107-147 EK132437210TH Park--PrapradanG + (565474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะโมอยุธยา

เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 2 พิมพ์พญานาคใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
75 # 3อจ660107-148 KBB6200000562JV niti2014 + numpraram2 (565476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ660107-149 ED277470434TH tanint + บารมีหลวงพ่อ (565480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(600928-014)
77 # 3อจ660109-012 ทันบางบอน + MRDAVE (565563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทอง (น้ำหนักรวม 7.5 กรัม)(G 67%)
78 # 3อจ660109-142 ED284173737TH sapo-g + apexshop (565629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4.1 กรัม)(G 52%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 10 ม.ค. 2566 - 08:41 น.] #85898 (7/24)
ตั้งแต่ วันพุธ 11 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ 11 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651217-002 ED137756498TH mars7783 (564029) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ651220-014 ED116236996TH Akaphop (564259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ651221-007 ED113668935TH non31 (564439) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ651221-012 ED250107739TH บางบาง (564456) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ651222-002 EJ042492147TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564520) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ651222-015 EJ623153862TH mumu99 (564564) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ651222-016 EJ623153862TH mumu99 (564565) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ651222-017 EJ623153862TH mumu99 (564566) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ651222-018 EJ623153862TH mumu99 (564568) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ651222-019 EJ623153862TH mumu99 (564542) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ651222-020 EJ623153862TH mumu99 (564547) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ651222-021 EJ623153862TH mumu99 (564548) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ651222-022 EJ623153862TH mumu99 (564552) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ651222-023 EJ623153862TH mumu99 (564557) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ651222-024 EJ623153862TH mumu99 (564559) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ651222-028 EU524516472TH บัวแก้ว (564536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ651222-029 ED252738525TH อุกฤช (564518) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ651222-032 ED252281939TH คุณศิระ (564540) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ651222-035 ED239620924TH bluezone (564546) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ651223-006 EJ623154718TH mumu99 (564674) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ651223-007 EJ623154718TH mumu99 (564679) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ651223-008 EJ623154718TH mumu99 (564681) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ651223-009 EJ623154718TH mumu99 (564684) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ651223-010 EJ623154718TH mumu99 (564688) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ651223-011 EJ623154718TH mumu99 (564690) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ651223-012 EJ623154718TH mumu99 (564691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ651223-035 BTKH000243432ZE raydy (564676) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ651223-039 EJ616564553TH kenshiro2810 (564687) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
29 # 1อจ660103-005 ED242154595TH Intra103 (564818) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
30 # 1อจ660103-006 822754665224 สุธาสินี (564820) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ660103-008 ED177343367TH เฮงเฮงเฮง168 (564826) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ660103-011 ED237362670TH Tiger89 (564827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
33 # 1อจ660104-002 ED281522212TH แจ๊ค_อ่างทอง (565001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ660105-028 ED163937414TH มีดีพระเครื่อง (565177) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ660107-020 ED248064663TH หลานตาจวบ (565505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ 11 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651214-013 matina (563644) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ651221-003 ริณดา (564418) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ651221-028 เอกจิตต์ (564447) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ651222-014 sukthapood (564562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ651223-010 จอมยุทธ77 (564696) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ651223-012 หลานตาจวบ (564695) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660103-006 suchat-01 (564799) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
8 # 2อจ660103-013 Buncha (564821) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ660103-017 ตาลเดชา (564804) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ660104-024 พุทธรักษ์ษา (564990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660105-005 สยามเมืองยิ้ม (565138) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ660107-008 การันตีพระ (565430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ 11 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651222-114 ED241993187TH ตะกรุดโทน + POOSIT (564478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ651223-003 cediato + Mint28 (564596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานสูง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)
3 # 3อจ651223-116 ED237155099TH ครูสมชาย + jackhamo (564650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ651223-136 anonnat + Marksiam007 (564619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000246182ZG
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ651223-142 ED154325895TH PharmX + mac2528 (564581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ660103-002 supojth + noomark (564710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ660103-007 shardow + schoi (564733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ660103-016 อรทัย960 + aeed19 (564773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ660103-017 Tui9080 + yingaree (564778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่น 9 รอบ 9 พิธีฯ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1273)
10 # 3อจ660103-028 ของสะสม + Krajub2002 (564712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)(540427-143)(G 94%)
11 # 3อจ660103-029 jeopardise + เด็กท่าพระ (564713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สระบุรี (วัดหนองโนสร้าง)
12 # 3อจ660103-107 ED219016590TH tiseng + สาวเหนือ2524 (564810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ660103-111 ED250567545TH jitlada555 + ชฎาทอง (564721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(แดง) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
14 # 3อจ660103-141 ED116987085TH น้าเดช + บอยพระเครื่อง (564752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 2657)
15 # 3อจ660104-006 first9944 + เก้ากระบี่เดี่ยว (565023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 69%)
16 # 3อจ660104-118 ED249341093TH jarykira + Suradech (564940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (651013-1108)(S 92%)
17 # 3อจ660104-145 ED285804559TH neung2520 + ขุมทอง99 (564922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

18 # 3อจ660104-151 ED158263683TH m-cot + Somkiathong (564951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
19 # 3อจ660104-176 SPD03240005806 bomnr7 + Nattakan (564954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ660104-188 sombatbs + Energy_KDK (565007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183KX6DD7BO
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660104-208 ED149766461TH kiatjinda + beer_saraburi (564854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
22 # 3อจ660105-128 ED247629947TH jirapach + Manat (565112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าทันใจ วัดทุ่งยู รุ่นยกช่อฟ้าฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
23 # 3อจ660105-215 EJ042267000TH กระแสร์2 + นกแก้ว (565197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดเมือง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ยะลา
24 # 3อจ660106-002 nut2326 + มังกรพัดถิ่น (565252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
25 # 3อจ660106-003 เขาควาย + มังกรพัดถิ่น (565254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อขี้นกเขาเป้า ปี 2465 จ.นครปฐม
26 # 3อจ660106-006 TANTEMU + BENURBAN (565260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเล๊ะ วัดอาเหรกลันตัน รุ่นแรก เนื้อทองดง ประเทศมาเลเซีย
27 # 3อจ660106-008 RtitTi + thong999 (565265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 81%)
28 # 3อจ660106-009 ศิษย์พระครูไข่ + thong999 (565267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพลงยาชำรุด)(600218-086) (G 70%)
29 # 3อจ660106-101 EJ662448841TH เมืองไทย + พรพานิช (565270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660106-102 ED019840214TH bagio + pieronut (565272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
31 # 3อจ660106-103 ED224195783TH sudarat_P + เด็กบางพุด (565274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (วัดพันดุงสร้าง)
32 # 3อจ660106-104 ED250983421TH Namnathee1983 + vorapot- (565277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
p
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง/สภาพสวย) (650930-2062)(G 69%)
33 # 3อจ660106-107 ED097661790TH wit50 + Chansri1 (565286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 67%)
34 # 3อจ660106-108 ED097661790TH tekapol + Chansri1 (565290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีผด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
35 # 3อจ660106-109 EG385487638TH masterpiece + บุ๋มบิ๋ม (565294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
36 # 3อจ660106-111 ED245629057TH ท่านมหา + AmpFine (565304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 795)

37 # 3อจ660106-112 ED24562907TH CharinT + AmpFine (565307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดพระเชตุพนฯ เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660106-113 ED256545450TH เอกวิชา + pomSL (565311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (คุณสุธันย์สร้าง)
39 # 3อจ660106-114 ED096087607TH กุ้งหวาน + Yalan (565316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางห้ามสมุทร วัดพระสมุทรเจดีย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
40 # 3อจ660106-116 EJ178254408TH weddy + เซียนน้อยหนึ่ง (565325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หลังหลวงพ่อในโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึกและล้างผิว) (650127-1177)(G 81%)
41 # 3อจ660106-117 ED273180825TH Aonpra + prathep (565330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม(G 68%)
42 # 3อจ660106-119 ED273180825TH Oneone20 + prathep (565348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
43 # 3อจ660106-121 ED0006570385TH tungsaima + POOSIT (565275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660106-122 ED006570385TH xavisam + POOSIT (565278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.สงขลา
45 # 3อจ660106-123 ED014569273TH อภิชาติชุบทอง + คนเดินดิน (565281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชัยมงคล เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
46 # 3อจ660106-124 EB755828263TH NongOprakruang + (565285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คนวังพลับ
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ660106-125 ED258126535TH บารมีธรรม + สารัช (565288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือเศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ660106-126 ED160245799TH ตะกรุดโทน + teerawit (565289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 76%)
49 # 3อจ660106-127 TH01183KXWOPBO bellic + ศิษย์พ่อปู่เสือ (565292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660106-128 KBCNN00053058H4 Ketsara1104 + นาควารี (565295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 65%)
51 # 3อจ660106-129 KBCNN00053058H4 poshwises + นาควารี (565299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%)
52 # 3อจ660106-130 ED2976000601TH jack_13 + teera63 (565303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(650525-1139) (G 73%)
53 # 3อจ660106-131 TH01183MP4J71BO kohler + ชุมธรรม (565310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
54 # 3อจ660106-132 ED289130058TH m_devil + saijai66 (565315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 91%)
55 # 3อจ660106-134 ED261833405TH maxxx555 + yongyot (565329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ชลบุรี

56 # 3อจ660106-135 ED289130089TH so-so + องอาจ (565332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
57 # 3อจ660106-138 TH01183MHKHN9B0 ท่านมหา + warunyoo (565342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3290)
58 # 3อจ660106-139 ED262172350TH ppffarm + keattisak (565346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (651201-1095)
59 # 3อจ660106-140 TTLY000372793EP Princi-B + numpraram2 (565350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660106-141 ED289714301TH dreamsconner + ป๋องณรงค์ชัย (565361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660106-143 Amnat2517 + rungroj (565365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183MMP779BO
พระสมเด็จหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อมส่วนบน)
62 # 3อจ660106-144 ED104243235TH plankton + lomlopburi (565371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650209-2002)(G 78%)
63 # 3อจ660106-145 ED249082632TH kribth + Maxkro (565376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
64 # 3อจ660106-147 KBNC200010886UY savebank163 + pradee125 (565384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ660106-148 EJ419609871TH bunpotth + เต่านา (565386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพพิเศษ เนื้อผง ปี 2517 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 957)
66 # 3อจ660106-150 ED2363141155TH Nongjeen + maikeboy (565393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (561120-123)(G 68%)
67 # 3อจ660106-151 822809843822 Pupan_nick + ศรีเมืองระยอง (565291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อผ้า(ละเอียด) ปี 2537 จ.ระยอง
68 # 3อจ660106-152 TH01183MQ4MS3B0 Wimolwan168 + powerjojo (565418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(530612-052)(G 38%)
69 # 3อจ660106-153 ED289130061TH thammanoon95 + saijai66 (565302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 90%)
70 # 3อจ660106-154 SXF363300001242 หม่อง + สมาร์ทพระแท้ (565309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี ปี 2496 จ.ประจวบคีรีขันธ์
71 # 3อจ660106-156 ED182745213TH ฅนบางใหญ่ + jabee (565319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี
72 # 3อจ660106-157 ED182745213TH สยามรุ่งโรจน์ + jabee (565323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ660106-158 ED299500084TH Pmark18 + KONDEE446 (565326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ660106-159 EK132441642TH kit01 + นะโมอยุธยา (565331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสงคราม

75 # 3อจ660106-160 ED216714067TH mixerpra + เจริญลาภครับ (565335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 47 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.สกลนคร (651124-1168)
76 # 3อจ660106-161 ED216714067TH dittasagul + เจริญลาภครับ (565341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
77 # 3อจ660106-162 ED249082646TH shibulaken + Maxkro (565347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ660106-165 EH584994744TH Tar_MDU35 + paikung (565359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
79 # 3อจ660106-166 EJ656056571TH เปาโลพระเครื่อง + ลูกวังสะพุง (565363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
80 # 3อจ660106-170 ED289130075TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง + saijai66 (565383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 91%)
81 # 3อจ660106-171 ED285136466TH junn353 + วิทย์4301 (565296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2281/สภาพสวย) (651219-1131)
82 # 3อจ660106-172 ED249975520TH anantachai2533 + พิชชากร (565300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (651115-1115)
83 # 3อจ660106-173 ED249975520TH anantachai2533 + พิชชากร (565305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (651115-1116)
84 # 3อจ660106-174 ED284780312TH ราชสีห์ + ริณดา (565308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานขอบหลังบน) (651210-2042)
85 # 3อจ660106-175 ED159566252TH boyle + joycezalnw (565313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
86 # 3อจ660106-176 TH01183MPS800B0 อนันตรา + Benyapa (565318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ660106-177 ED254174230TH Siris + ChatchavanRX (565324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
88 # 3อจ660106-178 ED233556715TH Apipu6699 + Phichit_02 (565328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ660106-181 ED074088702TH xavisam + นิธิกานต์ (565250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
90 # 3อจ660106-182 EH506229841TH kohler + เต๋าเด็กกาญ (565251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง กรอบทอง(G 62%)
91 # 3อจ660106-183 EH506229841TH แม่ตะเคียนทอง + เต๋าเด็กกาญ (565253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
92 # 3อจ660106-184 ED234748654TH susuki + apiwat4825 (565255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
93 # 3อจ660106-185 KBJDB000134693H rungrot + Syumpu (565257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)(G 62%)

94 # 3อจ660106-187 ED299500098TH Thanapol1995 + (565261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KONDEE446
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพลงรักปิดทอง) (550303-387)
95 # 3อจ660106-188 ED210186438TH terktextile + aumnartkk (565263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
96 # 3อจ660106-189 ED271228499TH wichai4165 + kwunjaii (565264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสีนวล วัดเกวียนหัก เนื้อดิน ปี 2500 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
97 # 3อจ660106-190 ED213418207TH josiam65 + wanida (565266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก
98 # 3อจ660106-191 ED213418207TH neung2520 + wanida (565268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิษณุโลก
99 # 3อจ660106-192 ED097662662TH pukkakub + Chansri1 (565269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่น 3 พิมพ์ติ่ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา (651107-1202)(G 69%)
100 # 3อจ660106-193 ED249082629TH เต่านา + Maxkro (565271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2474 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
101 # 3อจ660106-194 ED044047766TH Jorayoot + patrollawyer (565426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน(G 79%)
102 # 3อจ660106-195 ED261262853TH หม่อง + suthiwit (565273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นครบ 90 ปี มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เนื้อเงิน ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ660106-196 ED274336342TH Pracha40 + ม้านำ (565276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมงคลนิมิตร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 13.5 นิ้ว)
104 # 3อจ660106-197 ED238038213TH atthasit + Pukkinai1996 (565279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เปลวเทียน(หน้ายาว) เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
105 # 3อจ660106-200 SXF399300019906 หม่อง + เมิฟบางกระดี่ (565425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานพญาชิงชัย วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นไหว้ครู 53 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา
106 # 3อจ660106-201 ED290008283TH Xabi17 + Kumnal (565287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนภาดุลยศาสดา กองบิน 23 สร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.อุดรธานี
107 # 3อจ660106-202 EK00182486TH perfectman77 + พจน์3841 (565293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 79%)
108 # 3อจ660106-203 ED266145329TH khunpra + pikkared (565297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี (สภาพล้างผิว)(651213-1053)
109 # 3อจ660106-205 ED178931435TH Dumy_kitsada + บารมีสุธีโร (565412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นสร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นยิ้มรับทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1358) (วัดเชิงเขาสร้าง)
110 # 3อจ660106-206 ED103633804TH มังกรพัดถิ่น + ปรียาพระซิ่ง168 (565306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 63%)
111 # 3อจ660106-208 ED052361473TH แม่ตะเคียนทอง + tuktu40 (565317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง/สภาพสวย) (651118-1033)
112 # 3อจ660106-209 ED052364173TH แม่ตะเคียนทอง + tuktu40 (565322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง/สภาพสวย) (651118-1032)

113 # 3อจ660106-210 ED052364173TH แม่ตะเคียนทอง + tuktu40 (565327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง/สภาพสวย) (651118-1031)
114 # 3อจ660106-211 ED196873795TH Beed098 + Vespaputtima (565413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 84%)
115 # 3อจ660106-212 ED231576601TH วัฒน์วรเอก + ปภานลิน (565333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเสือ วัดบางแวก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ660106-213 ED187922459TH PBnew + วรรณสินศิริ (565339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดแหลมฟ้าผ่า พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
117 # 3อจ660106-215 หม่อง + เด็กอ่างหิน (565344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183MTGY20B0
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4895) **พระสภาพสวย
118 # 3อจ660106-216 ED241217268TH pop2517 + มิ๊ก_อยุธยา (565349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 92%)
119 # 3อจ660106-217 ED145948441TH บรีสพระช่วย + แปะยุ้ย (565352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ660106-218 ED145948441TH พันเปอร์เซ็น + แปะยุ้ย (565355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ660106-219 ED125940656TH perfectman77 + Anankiya (565357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ660106-220 ED238976997TH เมืองช้าง + bellic (565360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(651104-1112)(G 56%)
123 # 3อจ660106-221 ED261509075TH poomnat + วิทย์4301 (565421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม
124 # 3อจ660106-222 ED259963565TH เมืองสมุทร + yutboss175 (565366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผงลาย ปี 2512 จ.จันทบุรี
125 # 3อจ660106-223 ED135168914TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (565373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 09 ม.ค. 2566 - 08:40 น.] #85893 (6/24)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651222-008 EJ623153859TH mumu99 (564550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ651222-009 EJ623153859TH mumu99 (564553) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ651222-010 EJ623153859TH mumu99 (564555) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ651222-011 EJ623153859TH mumu99 (564558) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ651222-012 EJ623153859TH mumu99 (564561) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ651222-013 EJ623153859TH mumu99 (564563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ651223-016 ED145891781TH แปะยุ้ย (564694) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660103-004 ED242154595TH Intra103 (564814) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ660106-003 EJ042267092TH นกแก้ว (565396) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
10 # 1อจ660106-013 KBSKD00001949AA poodumken (565399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ660106-036 ED281423311TH citynew (565405) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ


** ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651222-012 hijacker (564556) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ651222-013 คุณชายแดง (564560) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ660103-025 kritmek (564792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651221-106 PTP8000213794X9 yyoyo + orborb (564332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ651221-181 ED240107632TH prasan32 + rangsan9557 (564385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ปี 2528 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ651222-131 ED250459038TH powerjojo + thanet (564464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตร หลวงพ่อดี วัดพระรูป พิมพ์หลังลายผ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2530 จ.สุพรรณบุรี(G 63%)
4 # 3อจ651222-139 ED227870111TH tahtee + montree_eit (564489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ651223-010 สิทธิชัย + Olarn29 (564620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ651223-103 ED160930828TH kenshiro2810 + narunta (564588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
7 # 3อจ651223-108 ED254229565TH eddie + Eik_Sinchai (564613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงลีลา เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
8 # 3อจ660103-032 ตุ้ยแปลงยาว + หรั่งวัดไตร (564720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
9 # 3อจ660103-101 ED169034664TH Rtaf201 + น้องเอิงเอย (564836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ เนื้อดิน ปี 2497 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดใบหน้า)
10 # 3อจ660103-115 ED244628713TH เหน่งบางคู้ + MINIGUNNER (564738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคุ้ย วัดหญ้าไทร เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.นนทบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้สึก)
11 # 3อจ660104-004 จันทร์ส่องหล้า + montree_m (564849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์คะแนน เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
12 # 3อจ660104-009 Preawpan + sakaekrung (564861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
13 # 3อจ660104-102 ED255915692TH aek555 + ถัมภ์บรรฑุ (564889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
14 # 3อจ660104-103 EJ013634130TH ARNON + Pat029 (564891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบซ้าย-ขวา)
15 # 3อจ660104-109 ED243826403TH pompwa90 + ออกัส (564907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง(น้ำตาล) ปี 2541 จ.ลพบุรี (หมายเลข 217/ฝังตะกรุดทอง) (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
16 # 3อจ660104-121 ED257059026TH SeksitK + ภาณุวัฒน์เขียว (564839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนเซียนแปะโรงสี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ660104-124 EJ435180122TH Hongzoo + ponrit (564848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 182)

18 # 3อจ660104-128 822767631136 surasity + (564860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อันดาพระเครื่องสากล
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างไท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ660104-144 ED259651979TH trong9399 + momotaroa (564915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
20 # 3อจ660104-162 SCBY0002121133P Teehatyai + ดอกบัว99 (564913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
21 # 3อจ660104-179 822764676355 surasity + jame1122 (564963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
22 # 3อจ660104-184 ED072339513TH masterpiece + Jarun14 (564992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นนทบุรี
23 # 3อจ660104-191 ED251339155TH parhome + อาทิตย์๙๙ (564980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นกฐิน 50 เนื้อเงิน ปี 2550 จ.ลพบุรี (หมายเลข 404)
24 # 3อจ660104-200 ED240051332TH print + ปิงเปียง (565022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
25 # 3อจ660104-202 ED149768136TH vongsako + beer_saraburi (564840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง/สภาพใช้)
26 # 3อจ660104-210 EB752479855TH Energy_KDK + ooLekoo (565049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นนทบุรี
27 # 3อจ660104-211 EG859500737TH KoM_PanG + jirajira (564859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ660104-216 ED281355404TH trong9399 + sapo-g (564873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ660104-222 EJ475338795TH ya666 + anaken (564886) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระท่ามะปราง วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นยอดขุนพล เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นยอดขุนพล เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนางพญา วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นยอดขุนพล เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
30 # 3อจ660104-229 ED274152975TH thesj + Vorakrit007 (564905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี(G 70%)
31 # 3อจ660104-230 ED256557166TH ดินชินผง + ketanirut (564909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ660104-231 ED120299768TH Tochiro + Kitti2289 (564912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก พิมพ์โมคคัลลาน์-พระสารีบุตร เนื้อดิน จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ660104-245 EJ862384007TH กิตช่างไม้ + ต้นคุง (564952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นบูชาพระคุณหลวงพ่อ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.อุทัยธานี
34 # 3อจ660105-001 midori + greensnake (565086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พิรอดแขน หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
35 # 3อจ660105-002 ท่านมหา + kui60 (565090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)(520813-146)

36 # 3อจ660105-003 Namnathee1983 + ศตกมล (565096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650617-1172)
37 # 3อจ660105-004 khrawsadid + Pusitbeer (565098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี(G 75%)
38 # 3อจ660105-005 tagsmtd + babejakpet (565102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กลมเล็กหลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ660105-006 masterpiece + babejakpet (565106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กลมเล็กหลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ660105-007 trong9399 + rattapong931 (565109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงคลุกรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี
41 # 3อจ660105-008 Watchrin + Uniconnan (565111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
42 # 3อจ660105-009 พิชชากร + Uniconnan (565116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ660105-010 นายแก้ว + ammoniamotion (565119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ660105-011 lexrain + ammoniamotion (565124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กระบี่
45 # 3อจ660105-102 ED276641883TH tomwong + เยียร์_แปดริ้ว (565052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660105-103 ED276641883TH Kermit + เยียร์_แปดริ้ว (565053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ660105-104 ED163187415TH becham + sattha10120 (565055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660105-106 ED252590881TH xavisam + สายปั่น (565058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
49 # 3อจ660105-107 ED281408901TH คนกรุงศรี + citynew (565060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
50 # 3อจ660105-108 SXF300000002910 แม้วจอมเทียน + NART21 (565062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ660105-109 ED080690871TH ron30 + พลกฤต (565064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ660105-110 ED080690871TH Vorajak + พลกฤต (565066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ660105-111 ED080690871TH นายแก้ว + พลกฤต (565067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
54 # 3อจ660105-112 ED267645799TH Nongjeen + ตู๋สาธุ (565070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (640906-621)(G 78%)

55 # 3อจ660105-113 ED272631466TH nextnext + pun27 (565073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660105-115 ED133855464TH ชานนทร์ + KENJANG (565076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา
57 # 3อจ660105-117 ED086436210TH หมูบินกวนอู + m-cot (565083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
58 # 3อจ660105-118 ED086436210TH แบงค์อรัญ + m-cot (565084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
59 # 3อจ660105-119 ED086436210TH Watchrin + m-cot (565087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(650607-1012)
60 # 3อจ660105-121 EB542324947TH ชานนทร์ + Boon789 (565092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพปิดทอง/เจิมชาดแดงภายหลัง)
61 # 3อจ660105-122 ED265749345TH พรพระพุทธคุณ + saravudth (565094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(S 89%)
62 # 3อจ660105-123 ED290302400TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Pop23 (565097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดหัวกระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
63 # 3อจ660105-125 ED263037824TH bellic + meef2002 (565104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660105-126 TH01183MK34C0B0 ต้นคุง + pornpipat (565107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เลย(S 91%)
65 # 3อจ660105-127 ED114790540TH อรทัย960 + Nicharida (565110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ปัตตานี (651221-1171)(G 73%)
66 # 3อจ660105-129 ED258130614TH tiwakornwong + maiizza (565115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 12.9 กรัม)(G 84%)
67 # 3อจ660105-130 ED156652487TH zong2521 + prasertpp (565121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เขี้ยวเสือ หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส จ.สมุทรปราการ
68 # 3อจ660105-131 ED284912035TH ninjaykk + Manunicon (565051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2499 จ.นครศรีธรรมราช
69 # 3อจ660105-132 ED025415264TH phichit07 + เพิ่มพูนศิลป์ (565054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์หย่อง เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
70 # 3อจ660105-133 EX607953351TH ninjaykk + print (565057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี(S 92%)
71 # 3อจ660105-134 ED271347200TH ตราชั่ง + หมูอ้วน1264 (565059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
72 # 3อจ660105-135 ED241894096TH Pmark18 + PANI_SAMIT (565061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ660105-136 ED256593512TH JJ_Zone76 + ชวนชื่น (565063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม

74 # 3อจ660105-137 ED256593512TH zakII + ชวนชื่น (565065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดบรมนิวาสฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (630220-035)
75 # 3อจ660105-138 ED267654708TH JJ_Zone76 + ตู๋สาธุ (565068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม. (สภาพสวย)(650617-2053)
76 # 3อจ660105-141 ED276425442TH นิคมตะวันออก + (565082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Burapha777
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (651118-1138)(G 91%)
77 # 3อจ660105-142 ED246191514TH laphat + k9cob (565126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรแหลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660105-143 ED267439633TH beer2126 + aoopasio (565129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
79 # 3อจ660105-145 ED024435214TH ukaewsasan + Jet2012 (565145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
80 # 3อจ660105-146 ED062085213TH Burapha777 + พ่อไอ้โก๊ะ (565150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
81 # 3อจ660105-147 ED160814331TH deripper + Wanlop (565156) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
82 # 3อจ660105-149 ED263478035TH เมืองไทย + joeenok (565173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป./หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
83 # 3อจ660105-151 ED130887012TH ประดู่เหลือง + boonkue (565181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(651209-1261)
84 # 3อจ660105-153 EJ042267185TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (565191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ เนื้อตะกั่ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
85 # 3อจ660105-155 EJ042267185TH keng_kung + นกแก้ว (565199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
86 # 3อจ660105-157 EJ042267185TH keng_kung + นกแก้ว (565206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
87 # 3อจ660105-158 EJ042267185TH เขาควาย + นกแก้ว (565210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก เนื้อผง ปี 2514 จ.น่าน
88 # 3อจ660105-159 EJ042267185TH จ๊ะแจงร้อน + นกแก้ว (565213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 8151)
89 # 3อจ660105-161 เหน่งบางคู้ + yayara (565091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183MHWXC0B0
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
90 # 3อจ660105-162 ED246347928TH ธีตรา + doramon2345 (565095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(650125-1034)
91 # 3อจ660105-163 ED246347928TH jompol10 + doramon2345 (565101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (650202-2010)(G 65%)
92 # 3อจ660105-164 ED242997429TH ต่อ_ถนนตก + สยามรุ่งโรจน์ (565105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากทวีปยุโรป เนื้ออัลปาก้า ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 66%)
93 # 3อจ660105-165 ED165446347TH chaiyarit_c + สามพี่น้อง (565108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 96)(G 89%)
94 # 3อจ660105-166 EJ042267044TH Viraphan711 + นกแก้ว (565114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
95 # 3อจ660105-167 EJ042267044TH neung2520 + นกแก้ว (565118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม (โค้ด น)
96 # 3อจ660105-168 EJ042267044TH Aungfa + นกแก้ว (565122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 79%)
97 # 3อจ660105-169 EJ042267044TH ณัฐเมืองย่า + นกแก้ว (565123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 68%)
98 # 3อจ660105-170 EJ042267044TH เสนาะ53 + นกแก้ว (565125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
99 # 3อจ660105-171 EJ042267044TH korn88 + นกแก้ว (565133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
100 # 3อจ660105-172 EJ042267044TH เอ๋พระรามห้า + นกแก้ว (565135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1422)
101 # 3อจ660105-173 EJ042267044TH เอ๋พระรามห้า + นกแก้ว (565140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 918)
102 # 3อจ660105-174 EJ042267044TH tanand45 + นกแก้ว (565144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
103 # 3อจ660105-175 EJ042267044TH เมืองสมุทร + นกแก้ว (565148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
104 # 3อจ660105-176 EJ042267044TH ukaewsasan + นกแก้ว (565154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ปีกกว้าง เนื้อผง ปี 2508 จ.ชลบุรี
105 # 3อจ660105-177 EJ042267044TH KandarDao + นกแก้ว (565158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 4075)
106 # 3อจ660105-178 EJ042267044TH เอกวิชา + นกแก้ว (565162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง
107 # 3อจ660105-179 EH338205130TH jane77 + ปืนใหญ่ (565164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
108 # 3อจ660105-180 ED290303294TH Bigbub + jatuponpond (565172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3561)
109 # 3อจ660105-182 ED277828788TH deripper + โอพุทธคุณ (565182) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 1.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
110 # 3อจ660105-184 ED241894105TH deripper + TALON (565192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา

111 # 3อจ660105-186 ED267909218TH artman7007 + แพรวพรรณ (565200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (650813-2032)
112 # 3อจ660105-187 ED235054971TH Tar_MDU35 + unvastar (565209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่/สภาพสวย) (630917-048)(G 63%)
113 # 3อจ660105-188 ED235054971TH friendship + unvastar (565214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 76%)
114 # 3อจ660105-189 ED290303277TH deripper + jatuponpond (565220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
115 # 3อจ660105-190 ED254844615TH tiwakornwong + LekSalaya (565223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (580805-171)(G 90%)
116 # 3อจ660105-191 เอกลำชะร่า + yayara (565077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183MHWSW1B0
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ขนาด 2.2 ซม.) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
117 # 3อจ660105-192 TH01183MGWEA0B0 juipeter + nuch2545 (565080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ660105-193 ED269360922TH lohbetong + golfsriracha (565085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
119 # 3อจ660105-194 ED196455587TH ทิศเหนือ + zafari (565088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651205-1223)(G 76%)
120 # 3อจ660105-195 RSP0018051480 benz39 + porramess (565093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
121 # 3อจ660105-196 ED262195053TH แป้ง67 + kortzean (565099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
122 # 3อจ660105-197 ED262165053TH พรพระพุทธคุณ + kortzean (565103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650221-1062)
123 # 3อจ660105-198 EST000256408TH Kongkee + เอ็มซีเค (565113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามงคลเก้า หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครปฐม
124 # 3อจ660105-199 EJ042267177TH Kampanat13 + นกแก้ว (565117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
125 # 3อจ660105-200 EJ042267177TH poshwises + นกแก้ว (565120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช้าง วัดศิลามูล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม
126 # 3อจ660105-201 EJ042267177TH Cotton + นกแก้ว (565246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ660105-202 EJ042267177TH sorn_singkhorn + นกแก้ว (565128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ660105-203 EJ042267177TH masterpiece + นกแก้ว (565132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
129 # 3อจ660105-204 EJ042267177TH nut2326 + นกแก้ว (565134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)

130 # 3อจ660105-207 EJ978756622TH ตุ้ยแปลงยาว + เอก_พระสิงห์ (565152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ660105-208 ED271532745TH ใบเตย + Anankiya (565159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
132 # 3อจ660105-209 EJ042267000TH น้องปีเตอร์ + นกแก้ว (565167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
133 # 3อจ660105-210 EJ042267000TH Kampanat13 + นกแก้ว (565169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ชลบุรี
134 # 3อจ660105-211 EJ042267000TH poshwises + นกแก้ว (565176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
135 # 3อจ660105-212 EJ042267000TH kohler + นกแก้ว (565180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
136 # 3อจ660105-213 EJ042267000TH alex_essex + นกแก้ว (565184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ660105-214 EJ042267000TH มิสอามุน + นกแก้ว (565186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน (หมายเลข 440/วัดพลับพลาสร้าง)
138 # 3อจ660105-217 EJ042267000TH ninnin + นกแก้ว (565208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(อินทรธนูลอย) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
139 # 3อจ660105-218 EJ042267000TH Littledear + นกแก้ว (565212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 72%)
140 # 3อจ660105-219 EJ042267000TH poshwises + นกแก้ว (565216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หลัง ๗ ซ้อน) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
141 # 3อจ660105-220 EH222156209TH Bomecool + ไทอภัยโส (565219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลาง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
142 # 3อจ660105-221 EJ042266772TH มีกินมีอยู่ + นกแก้ว (565137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651208-1025) (G 85%)
143 # 3อจ660105-222 EJ042266772TH supa16 + นกแก้ว (565142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (651210-2125)
144 # 3อจ660105-224 822808594112 ppffarm + peterpote (565153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชญสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
145 # 3อจ660105-226 RCRP000151554AB ปิงเปียง + ปลากัดป่า (565166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
146 # 3อจ660105-227 KBPKT00031846AG nongder + kajell3555 (565171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
147 # 3อจ660105-228 ED265749337TH ป๋องณรงค์ชัย + saravudth (565174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)(571211-152)(G 83%)
148 # 3อจ660105-229 ED121728684TH dekmai + jugree02 (565179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 07 ม.ค. 2566 - 08:39 น.] #85883 (5/24)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651215-004 ED152190577TH พรวิภัทร์ (563788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ651219-010 822738627152 minpin123 (564217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ651221-014 ED192063611TH toopronchai (564441) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ651222-031 ED231994934TH seranee (564523) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ651222-034 ED237298693TH Keng_kp (564567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ651223-015 ED145891764TH แปะยุ้ย (564675) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ651223-041 ED116992045TH บอยพระเครื่อง (564683) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660103-002 ED237643794TH ศิริมงคลลำปาง (564822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660103-003 ED269603385TH ธาราวดี (564825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660103-012 ED246009165TH จุ๋มจิ๋ม (564824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660104-004 ED096995142TH แป๊ะมงคล (565004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660104-009 ED281326371TH winwin (565020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660104-016 ED125268921TH chaiwatar (565031) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651212-032 tanint (563343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ651214-010 ริณดา (563639) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ651217-013 เด็กวัดป่า (564038) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ651222-007 damboy08 (564533) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
5 # 2อจ651222-015 susuki (564534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660103-002 หนุ่มธนบุรี (564775) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ660103-003 thailandamulet (564834) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ660103-008 pot13 (564816) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 2อจ660103-009 piwat (564779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660103-010 แม่หมอ (564782) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ660103-012 เก่งจริงจริง (564797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660103-014 คานธี (564800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660103-018 skyforce (564829) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ660103-019 koonnai (564805) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ660103-022 chane (564785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660103-023 chaleaw56 (564788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ660103-024 chaleaw56 (564791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660103-027 เขาควาย (564796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660104-017 phuchis1995 (564971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ660104-018 phuchis1995 (564973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660104-019 Chatnarong_ch (564976) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 2อจ660104-022 likeit (564982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ660104-023 อตกพระเครื่อง (564985) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ660105-001 การันตีพระ (565078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660105-002 การันตีพระ (565081) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651215-148 EJ042497334TH สิงค์ใต้สายดำ + ซูโม่ (563725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อกวย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ651219-101 PD326052480TH workplace + ต๋องไตรมิตร (564069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนะเมติ เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 3 นิ้ว)
3 # 3อจ651221-136 ED256541064TH prasertpp + ketanirut (564318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี(จม) เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
4 # 3อจ651222-009 Pichitj + sanopporn (564488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 7 (แจกพ่อครัว) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เพชรบุรี
5 # 3อจ651222-119 ED264234834TH boyle + bluezone (564506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ651222-120 ED264234834TH boyle + bluezone (564508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช(S 89%)
7 # 3อจ651222-144 ED257138262TH ต้อมเมตตามหานิยม + (564530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Aum2543
พระปิดตาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร พิมพ์กลาง เนื้อผงโสฬส ปี 2512 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ651223-117 ED196440741TH PraLike + zafari (564653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นสมโภช 660 ปี เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 486)
9 # 3อจ660103-030 ตุ้ยแปลงยาว + เด็กท่าพระ (564715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ660103-129 ED247699603TH beer2126 + nut2326 (564739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดฐานขวา)
11 # 3อจ660104-001 pongpamorn + (565019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
athachai5809
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 111)
12 # 3อจ660104-005 ปราถนา + khunoak77 (564852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(590519-290) (G 92%)
13 # 3อจ660104-007 kavin_s + เก้ากระบี่เดี่ยว (564855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
14 # 3อจ660104-008 khrawsadid + amarin99 (564858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (631118-180)(G 91%)
15 # 3อจ660104-010 เหวัชระ + เที่ยงพุทธคุณ (564862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2547 จ.นครปฐม
16 # 3อจ660104-011 นกจิ๊บ + THAITANIUM (564867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อถักเชือกลงรัก ปี 2537 จ.นครปฐม
17 # 3อจ660104-012 witoonrich + THAITANIUM (564870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ660104-013 krais1 + pongbuakaew (564872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
19 # 3อจ660104-015 อนุพล2531 + paloem (565026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสีซีด)
20 # 3อจ660104-016 ปิงเปียง + Tosa2524 (564879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ660104-017 สวนดอก + ธนาวดี (564882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ660104-018 NP_PRATHAI + microsoft (564884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660104-104 ED258746247TH amnat108 + เก้าหน้า (564893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (651121-1180)
24 # 3อจ660104-105 ED264908638TH nongder + ญาญ่าซัง (564896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
25 # 3อจ660104-107 EH581616981TH nut2326 + ธงชัย (564904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
26 # 3อจ660104-110 EH581616995TH อ๊อฟโคราช + ธงชัย (564910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
27 # 3อจ660104-111 EH581616805TH อ๊อฟโคราช + ธงชัย (564914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
28 # 3อจ660104-112 ED069633285TH Yiddo + nithiwat (564918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%)
29 # 3อจ660104-113 ED179752245TH masterpiece + หมุนบารมี (564921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ660104-114 ED170387540TH zafari + pobtham019 (564925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช(S 91%)
31 # 3อจ660104-115 ED257425440TH kohler + WARUT0677 (565027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม
32 # 3อจ660104-116 EU689652165TH Preawpan + เบญจรงค์888 (564929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดทุ่งสีกัน พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660104-117 ED250117325TH Thanabura + mitkamon (564935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระตรีกาย กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน
34 # 3อจ660104-119 ED243643475TH กิตติ2528 + thriphop09 (564947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (650615-1124)(G 66%)
35 # 3อจ660104-120 ED257059026TH va1111 + ภาณุวัฒน์เขียว (564950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(S 88%)
36 # 3อจ660104-122 ED290301466TH bellic + เทียมเยาวราช (564841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2502

37 # 3อจ660104-123 ED273857656TH เที่ยงพุทธคุณ + จุ๊สุราษฎร์ (564845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเมีย เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
38 # 3อจ660104-126 ED249028234TH swangpiboon + Maxkro (564851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตมงกุฎเพชร หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์ตัวหนังสือใหญ่ เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2532 จ.อุทัยธานี
39 # 3อจ660104-127 ED273857660TH Syumpu + จุ๊สุราษฎร์ (564857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเส็ง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ660104-129 ED277812893TH TATRAS + โอพุทธคุณ (564864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
41 # 3อจ660104-130 ED273160255TH อ๊อฟโคราช + กีตาร์ (564866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก ท แตก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
42 # 3อจ660104-131 ED091259945TH uthai211 + uncleho (564871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660104-132 EJ473806782TH jitnobnom + เมืองสมุทร (564874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 70%)
44 # 3อจ660104-133 EJ473806782TH jitnobnom + เมืองสมุทร (564877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 67%)
45 # 3อจ660104-135 ED131169021TH kohler + mrtaex (565035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
46 # 3อจ660104-136 ED145921951TH birdgear + Banker (564885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660104-137 ED256543895TH anndamun + ketanirut (564888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม(G 69%)
48 # 3อจ660104-141 ED061776067TH pandp + PANI_SAMIT (564903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพรมผิวใหม่)(G 69%)
49 # 3อจ660104-142 ED196870905TH doramon2345 + บุญโขง (564906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(651104-2064)
50 # 3อจ660104-143 EJ329849729TH LUCKY7 + barmmanvip (564911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (651124-1150) **พระสภาพสวย
51 # 3อจ660104-146 ED079175880TH winyuchon + RtitTi (564926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660104-147 ED222048133TH kuromi + dittasagul (564932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดส่วนบน)(S 91%)
53 # 3อจ660104-148 EG700125702TH หนุ่มสุพรรณ + กานต์เมืองปทุม (564937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
54 # 3อจ660104-149 SSAN00008456433 Theptarget + สถาศิลป์ (564941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)(651015-1010)
55 # 3อจ660104-150 ED250892685TH kook582 + มาริโอ (564944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นมงคล 8 ประการ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ราชบุรี (651020-1026)

56 # 3อจ660104-152 NGWW000248499UX สุชาติสาย2 + prasittichai34 (564953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)(650627-1007) (G 63%)
57 # 3อจ660104-153 ED237846267TH baifern1979 + Choomsilp (564959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคชวัตร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1367)
58 # 3อจ660104-154 ED255953466TH Sirisopa + ชุ้งอุดมสุข (564965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดซุ้มบน) (ลงรักปิดทองใหม่)
59 # 3อจ660104-156 KLUA0002299963U มงคลถาวร + หนุนดวง99 (564975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
60 # 3อจ660104-157 ED261056644TH birdgear + k_toon (564979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ตรัง
61 # 3อจ660104-158 ED274632265TH Albibo_x + tongjoy (564983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (651216-1180)(G 67%)
62 # 3อจ660104-159 ED274632265TH ชัยเจเจ + tongjoy (564989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(651217-1176)
63 # 3อจ660104-161 Olaw168 + Pmark18 (564908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183MCRAUOBO
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660104-163 ED280803772TH jadenipat + beer2126 (564917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (650721-1308)(G 65%)
65 # 3อจ660104-164 ED280803772TH Phichit_02 + beer2126 (564919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 55%)
66 # 3อจ660104-165 TPLU000241468RV น้ากร + Nathan666 (564924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(651217-1139) (G 73%)
67 # 3อจ660104-166 EJ091900409TH chay7 + Thanaphu9 (564928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660104-168 ED291804884TH Chot56 + พิชชากร (565043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นครบรอบ 50 ปี เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
69 # 3อจ660104-169 ED267944339TH ปิงเปียง + บ้านสวน22 (564931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ660104-171 ED267944339TH ปิงเปียง + บ้านสวน22 (564942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี
71 # 3อจ660104-172 nirun4 + ดุจติปิยะ (564945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000248005Z9
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 692)
72 # 3อจ660104-173 KBKK200002353GR deripper + PANI_SAMIT (565041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ660104-174 EH450060303TH Prachanba + xzong (565040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
74 # 3อจ660104-177 LAW0000028777 thi3790 + pitchayuit (564957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(651108-1123)

75 # 3อจ660104-178 ED276766319TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + chaidee (564961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดหัวกระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
76 # 3อจ660104-180 ED251351117TH แม็คกระเพาะหมู + ท่านมหา (564967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (651219-1063)
77 # 3อจ660104-181 ED222055783TH Namnathee1983 + (564970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
dittasagul
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพสวย) (590611-124)(G 65%)
78 # 3อจ660104-182 ED028890735TH บีเวียงพิงค์ + num1522 (564974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดหูแกง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ตรัง
79 # 3อจ660104-183 ED250995115TH jitnobnom + tulakunjoo (564977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)
80 # 3อจ660104-186 ED286732080TH magicpost + Chukiat-k (565000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
81 # 3อจ660104-187 แม้วจอมเทียน + (565003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183KX6DD7BO Energy_KDK
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (550505-015)(G 77%)
82 # 3อจ660104-189 ED129055025TH sunchai07 + เอ_วัดเสด็จ (565010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
83 # 3อจ660104-190 ED110198481TH Krongsin + tookatun (565013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (651210-1149)
84 # 3อจ660104-192 EJ663367716TH virun123 + ขนมกรุบ (564984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง จ.เพชรบูรณ์
85 # 3อจ660104-193 EJ663367716TH welding24 + ขนมกรุบ (564987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อไม้ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ660104-194 KBTP2000003350AA goaaa + เสรีไทย53 (564991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ สมาคมชาวกาญจนบุรีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กาญจนบุรี
87 # 3อจ660104-195 ED255116349TH chaloemchai + ภิรัต (564994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพล้างผิว)
88 # 3อจ660104-196 ED182127992TH loongmike + Stapornch (564999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจุก กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(611103-083)
89 # 3อจ660104-199 deripper + Wirat356 (565048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183MDF9K1B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคดมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)
90 # 3อจ660104-205 ED002667698TH trong9399 + รักษ์ต้มเลือดหมู (564846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
91 # 3อจ660104-206 EB686461312TH xavisam + phirat21 (564850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นอายุ 89 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2547 จ.นครปฐม
92 # 3อจ660104-207 BTSL000006842XS m-cot + goodaomzc (564853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
93 # 3อจ660104-212 EG859500737TH chaloemchai + jirajira (564863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

94 # 3อจ660104-214 ED263457702TH tagsmtd + kamon58 (564868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
95 # 3อจ660104-215 ED242763769TH SanthanAmuletArt + (564869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
supatjakin
ตะกรุดหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี
96 # 3อจ660104-217 ED274972525TH AodAnt + TadSnave (564876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมหลายชิ้น)
97 # 3อจ660104-219 ED080686214TH โพธาราม + พลกฤต (564880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงปู่เผือก วัดโมลี พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นนทบุรี
98 # 3อจ660104-220 ED080686214TH bagio + พลกฤต (564883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์ใหญ่เลข 1 เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
99 # 3อจ660104-221 ED061776053TH deripper + TALON (565044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
100 # 3อจ660104-223 tiwakornwong + Konig (564890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183M6TKD4B0
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ660104-226 ED222048120TH tomwong + dittasagul (564899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
102 # 3อจ660104-227 EG283160175TH Tun2515 + นู๋โอปอ (564901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปมารวิชัยศิลป์นคร เนื้อสำริด
103 # 3อจ660104-228 ED224378455TH m-cot + ติ่งลี่ (564902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1008)
104 # 3อจ660104-232 ED274318750TH aopitbull + โซฟี007 (565047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา(G 69%)
105 # 3อจ660104-233 ED196870896TH tungsaima + บุญโขง (564916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(651104-2065)
106 # 3อจ660104-234 SXF184200002179 ศิษย์หลวงปู่ + kittidet (564920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเหิน วัดป่าสักภักดีภูริทัต รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2563 จ.เพชรบูรณ์
107 # 3อจ660104-235 ED124831045TH โตท่าเรือ + Piyawan (564923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 75%)
108 # 3อจ660104-236 ED124831045TH tankung + Piyawan (564927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
109 # 3อจ660104-237 ED262151301TH pandp + casanova21 (564930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ดวง ๑ ส เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
110 # 3อจ660104-238 ED184022045TH jitnobnom + suebtrakoon (564933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 79%)
111 # 3อจ660104-239 EJ616564765TH zakII + kenshiro2810 (564934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดตาปะขาวหาย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(640129-086)
112 # 3อจ660104-240 ED271009785TH tansave + jojubkay (564936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(630912-282)

113 # 3อจ660104-241 EB756955175TH Surawach + toong (564939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
114 # 3อจ660104-242 BR56000258687GD tiwakornwong + tayatang (564943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
115 # 3อจ660104-243 ED241481571TH Charity + promlok (564946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
116 # 3อจ660104-244 ED269046532TH ChaiyutPho + ธาราวดี (564948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3867)
117 # 3อจ660104-246 ED250892694TH นกเอก + มาริโอ (564955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย เนื้อสำริด ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา
118 # 3อจ660104-247 ED274954115TH เจ้าชายอุลต้า + boonsatit (564958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
119 # 3อจ660104-248 ED289106266TH เต่านา + patchara2509 (564962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ660104-249 EJ700865142TH hengheng639 + ธัมปารี_16 (564966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดสุวรรณ เนื้อชินตะกั่ว จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 06 ม.ค. 2566 - 08:35 น.] #85872 (4/24)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651210-011 ED239305162TH มหาเวส (563200) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ651213-015 EJ042481215TH ขนมไทยแม่อารีย์ (563491) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
3 # 1อจ651221-013 ED238014870TH กล้วยหิน (564434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ651222-004 EJ042492147TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564525) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ651222-005 EJ042492147TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564527) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ651223-003 EJ042492133TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ651223-030 ED263215649TH bluezone69 (564654) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ651223-036 SCBY0002103408C Mankomson_09 (564635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ651223-037 ED242172174TH goodmondays (564673) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ660104-014 ED110198481TH tookatun (565024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

11 # 1อจ651223-042 EB682501268TH ปราถนา (564637)
ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651223-001 อาศิรา (564689) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 2อจ651223-004 รักษ์นครหลวง (564636) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ651223-015 Gbidding (564682) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 2อจ660104-001 showgun (564956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660104-002 sherbet88 (564960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651213-169 ED120752917TH loongmike + thep8 (563406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ651219-136 ED228478079TH แก้วอุษา + jj2424 (564075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแรก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ651221-102 ED174020889TH chin99 + ดลเครื่องราง (564320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูอุปการโกศล วัดเทพอุปการาม เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
4 # 3อจ651221-153 PSP0016468512 ChartKT + Boypty2512 (564312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ651221-164 ED164535054TH boyle + amulet07 (564355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประจำวัน พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.1 เนื้อผงว่าน จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ651222-107 EH598211606TH toymlt + ท๊อปTURBO (564500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือมีจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (โค้ด วจ/วัดวังจิกสร้าง)
7 # 3อจ651222-117 ED233509525TH paepae + Thanabura (564494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดถ้ำสิงโตทอง พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2535 จ.ราชบุรี
8 # 3อจ651222-124 ED250564416TH บอยพระเครื่อง + จุ๊สุราษฎร์ (564514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะแม เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ651222-126 EB750964457TH kohler + Santi1989 (564517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่)
10 # 3อจ651223-001 อรทัย960 + สยามเมืองยิ้ม (564586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ651223-006 ratchaplee + pui1228 (564610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ651223-009 somchaitoh + Olarn29 (564618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 4150)
13 # 3อจ651223-105 ED160240567TH มเหศวร3 + PhaoNamo98 (564601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสร้างที่ว่าการอำเภอแม่ริม เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
14 # 3อจ651223-118 OB096226025TH supojth + ซุยคิขิง (564656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
15 # 3อจ651223-119 OB096226025TH nut2326 + ซุยคิขิง (564659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
16 # 3อจ651223-120 EJ042063369TH ปิงเปียง + นกแก้ว (564663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ651223-122 EJ042063369TH ปิงเปียง + นกแก้ว (564577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อผงฝังพลอย ปี 2522 จ.จันทบุรี

18 # 3อจ651223-124 EJ042063369TH เมืองสมุทร + นกแก้ว (564582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
19 # 3อจ651223-132 EJ042063369TH ปิงเปียง + นกแก้ว (564606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ651223-144 ED259114520TH Pearpear99 + srithep (564589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
21 # 3อจ651223-147 EJ662505570TH Puttawat + กุนซือ (564598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑวิบูลย์วุฒิ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
22 # 3อจ660103-021 floi456 + noprama9 (564703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ660103-121 ED200510154TH Piyawatkrai2509 + vongkomin (564717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพลับพลาชัยสร้าง)
24 # 3อจ660103-123 ED127663425TH Nattapongg + Tumkung (564722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
25 # 3อจ660103-124 TH01183K6PB12B0 zakII + แคฟวิลเลจ (564723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท.. (650311-1151)
26 # 3อจ660103-125 ED262932912TH ตี๋กฤต + Park--PrapradanG (564727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 2 พิมพ์พญานาคใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
27 # 3อจ660103-126 ED262932912TH ตี๋กฤต + Park--PrapradanG (564729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
28 # 3อจ660103-128 zafari + Poyzamak1988 (564732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
VTHLETPT510986567
เหรียญพระนาคปรกนาสีดา หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย
29 # 3อจ660103-130 ED243813078TH เมืองสมุทร + มงคลทิพย์ (564742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
30 # 3อจ660103-131 ED243813078TH amlueky + มงคลทิพย์ (564747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
31 # 3อจ660103-132 ED113685063TH tekapol + non31 (564749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
32 # 3อจ660103-133 MTNG0002485978G kritaya + ลูกอีสาน (564753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
33 # 3อจ660103-134 ED277400053TH NOP_BU8 + poa_sarawut (564755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.นนทบุรี (วัดลานนาบุญสร้าง)
34 # 3อจ660103-135 ED271002416TH jeera + buobucha (564757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
35 # 3อจ660103-136 ED264307695TH แม้วจอมเทียน + chuchart-k (564760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
36 # 3อจ660103-137 ED245339995TH BankHiWay + นุพระสยาม (564763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

37 # 3อจ660103-138 KBPKH00008709QJ yotaabt + Goget_000 (564766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
38 # 3อจ660103-139 SXF132400021601 beer2126 + Danai33 (564769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 5016)
39 # 3อจ660103-140 ED116987085TH น้าเดช + บอยพระเครื่อง (564770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นแรก พิมพ์ตาเป็ก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี (ไม่ตอกโค้ด)
40 # 3อจ660103-142 ED184712765TH น้าเดช + Sahapon (564754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
41 # 3อจ660103-143 ED0184712765TH น้าเดช + Sahapon (564761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
42 # 3อจ660103-144 ED268116841TH เสนาะ53 + คูณสตางค์ (564765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1232)
43 # 3อจ660104-003 berry + sherbet88 (564847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 26.1 กรัม)(G 88%)
44 # 3อจ660104-014 mr_teerayut + tanu21 (564875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.3 กรัม)(G 80%)
45 # 3อจ660104-198 EJ288814878TH vichan + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (565017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 10.2 กรัม)(G 68%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 05 ม.ค. 2566 - 08:39 น.] #85848 (3/24)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651209-005 ED133676536TH อุกฤช (563102) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ651212-004 TH01183HG84A8B0 ThanaphatBoonrueng (563355) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
3 # 1อจ651212-009 EJ042480838TH ขนมไทยแม่อารีย์ (563367) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ651213-017 EJ04281215TH ขนมไทยแม่อารีย์ (563496) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
5 # 1อจ651213-018 EJ042481215TH ขนมไทยแม่อารีย์ (563457) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ651213-026 ED138790408TH LIM2512 (563497) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ651214-006 ED089268095TH ต่อแต้ม (563617) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ651214-030 ED231518820TH ชวนชื่น (563636) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ651215-027 TH01183J2RFY3B0 Aum2543 (563794) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ651217-004 EJ042062540TH นกแก้ว (564037) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ651217-006 ED219150003TH OMBUN (564040) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ651219-025 ED051349577TH bunjerd (564200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ651220-003 EJ042492102TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564266) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ651222-001 EJ042492147TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564515) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ651222-003 EJ042492147TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564522) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ651222-007 EJ042492147TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564504) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ651222-025 ED249009990TH thayarat007 (564509) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
18 # 1อจ651222-027 EJ616564536TH kenshiro2810 (564513) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ651223-013 ED252253601TH คุณศิระ (564667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ651223-017 ED186128106TH Pakin10 (564699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ651223-034 ED053168878TH คลับจับลิง (564634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651212-001 mvunbay (563336) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ651214-004 aek1979 (563602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ651214-011 ริณดา (563641) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ651216-012 ATTORN43 (563892) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ651223-005 sneaKeR (564638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ651223-009 TEE_INTER (564639) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660103-004 การันตีพระ (564716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660103-011 staruch (564795) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
9 # 2อจ660103-028 triplejye (564776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660103-029 ขนมไทยแม่อารีย์ (564837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651214-182 ED190411557TH โพธาราม + ทรัพย์กำเนิด (563590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครปฐม
2 # 3อจ651215-200 ED182725681TH จักรพรรดิ์ + jabee (563784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเปาะ วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง จ.ราชบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ651217-002 gallardo + gek1414 (563939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร รุ่นอุดมโชคโภคทรัพย์ เนื้อทองคำ ปี 2550 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 82%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ651219-147 ED164823299TH ต่อ_ถนนตก + จิ้งจกทองมหาลาภ (564126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนัก 15.1 กรัม)
5 # 3อจ651220-009 cpall + nottosaad (564249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง เนื้อเงิน ปี 2480 จ.พิจิตร
6 # 3อจ651221-117 EH443735464TH บรีสพระช่วย + ประวิทย์888 (564325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 16 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
7 # 3อจ651221-130 ED152257574TH yodpra + pattamaphong (564379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ชัยนาท
8 # 3อจ651222-135 EJ753965301TH karan + nop168 (564477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ651223-002 คนชอบพระ01 + sukanes (564592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) (651013-1002)
10 # 3อจ651223-004 พิชิตตลาดเพชร + (564600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somboonput
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (651104-1117)(G 79%)
11 # 3อจ651223-005 Energy_KDK + pui1228 (564604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวนารามฯ เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
12 # 3อจ651223-007 susuki + toopronchai (564611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ651223-008 loongmike + toopronchai (564615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ651223-011 lohbetong + หลานตาจวบ (564627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท
15 # 3อจ651223-102 ED131680005TH juneman + ดาบทอง (564583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่น/พิมพ์นี้
16 # 3อจ651223-104 ED108964224TH chai99 + ปรเมศวร (564594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ651223-107 ED229663015TH m-cot + ธนาชัย (564607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 78%)

18 # 3อจ651223-109 ED254934315TH Apipu6699 + Dadab168 (564621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ)
19 # 3อจ651223-110 ED236093530TH Phichit_02 + อูกิม (564626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)(G 75%)
20 # 3อจ651223-111 ED267903042TH artman7007 + lulytoon (564633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระทวาราวดี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (651019-1012)(G 75%)
21 # 3อจ651223-112 ED214314163TH kenshiro2810 + NarathipEx (564640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)(G 56%)
22 # 3อจ651223-113 ED239132334TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + Patwat (564641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)(G 66%)
23 # 3อจ651223-114 ED249040306TH พระสมุทร22 + ส-เมืองสมุทร (564645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์สองหน้า จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ651223-115 ED175234687TH jwisarn65 + Thanapong36 (564648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(S 93%)
25 # 3อจ651223-121 EJ042063369TH midori + นกแก้ว (564573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอุปคุต หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ651223-123 EJ042063369TH ปิงเปียง + นกแก้ว (564579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์พระคู่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.จันทบุรี
27 # 3อจ651223-125 EJ042063369TH keng_kung + นกแก้ว (564585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็กหลังธรรมจักร เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา
28 # 3อจ651223-126 EJ042063369TH pornpipat + นกแก้ว (564587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
29 # 3อจ651223-127 EJ042063369TH เซียนน้อยหนึ่ง + นกแก้ว (564590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ651223-128 EJ042063369TH Far2520 + นกแก้ว (564593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 223694)
31 # 3อจ651223-129 EJ042063369TH ปิงเปียง + นกแก้ว (564597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
32 # 3อจ651223-130 EJ042063369TH chaidee + นกแก้ว (564599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ651223-131 EJ042063369TH kengkas + นกแก้ว (564603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
34 # 3อจ651223-133 EH872105311TH อ้วนจัง + nagikung (564609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี(เล็ก) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
35 # 3อจ651223-134 EH872105311TH อ้วนจัง + nagikung (564612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่านหลังพระแม่ธรณี(ใหญ่) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
36 # 3อจ651223-135 KLUA000229511WQ TEE_INTER + หนุนดวง99 (564616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้ชำรุดมุมบนซ้ายและล่างขวา)(G 63%)

37 # 3อจ651223-137 ED254670517TH jitnobnom + TadSnave (564623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
38 # 3อจ651223-138 ED178050093TH เอ๋พระรามห้า + nosed (564625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 9411)
39 # 3อจ651223-139 ED17820093TH เอ๋พระรามห้า + nosed (564629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 9910)
40 # 3อจ651223-140 ED266815412TH หม่อง + สรยุทธ (564630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1152)
41 # 3อจ651223-141 KBNM200019601AV newprakan + Yui_jaa2528 (564576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 83%)
42 # 3อจ651223-143 ED170117159TH Prichar + Sahapon (564584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
43 # 3อจ651223-145 EJ662505570TH virun123 + ขนมกรุบ (564591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)
44 # 3อจ651223-146 EJ662505570TH มงคลถาวร + ขนมกรุบ (564595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เขี้ยวเสือ กรอบทอง(G 85%)
45 # 3อจ651223-148 ED158109653TH bunpotth + แสงเงินแสงทอง (564602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-6/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)(651209-1278) (G 93%)
46 # 3อจ651223-149 ED137967205TH Tzsamsak + ขวัญนคร (564605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดชีปะขาวหาย พิมพ์เล็ก จ.พิษณุโลก
47 # 3อจ651223-150 PTYA00024287565 jadenipat + เด็กดี (564608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
48 # 3อจ651223-151 EB752337203TH Wee08 + Siripong_Am (564614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นทรัพย์สิน พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.อุดรธานี
49 # 3อจ651223-153 ED224469315TH สมยศ5 + Prince13 (564622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วุฒน์สุจิณโณ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)
50 # 3อจ651223-154 ED251315579TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + จิตรเทพ (564624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดทุ่งน้อย พิมพ์ขี้ตา เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.พิจิตร
51 # 3อจ651223-155 ED250958617TH powerjojo + vorapot-p (564628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง ปี 2495-2515 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 67%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ651223-156 ED091255833TH Thanachai4299 + ต้นอุทยาน (564698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงสุพรรณ เนื้อดิน ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
53 # 3อจ651223-157 ED130137977TH tiwakornwong + gymnastics (564632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (601117-108)(G 80%)
54 # 3อจ651223-158 ED251830550TH tiseng + ใบไผ่ใบตาล (564647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (651115-1030)
55 # 3อจ660103-001 Preawpan + bboon (564705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ660103-003 zointer + หนุ่มธนบุรี (564714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์) (651212-1003)(G 86%)
57 # 3อจ660103-004 soontorn2014 + monchail (564719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4408)
58 # 3อจ660103-005 toymlt + Komsank (564725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 92%)
59 # 3อจ660103-006 RYUTA + นครเมืองเก่า (564731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน
60 # 3อจ660103-008 gwutdy + atsawawisuit (564737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดปริวาสฯ รุ่นพ่อประทานทรัพย์ เนื้องาแมมมอธ ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 107/ขนาด 5.2 ซม.)
61 # 3อจ660103-009 Maranya + suchat-01 (564741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ660103-010 Maranya + suchat-01 (564745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
63 # 3อจ660103-011 แสงธรรม01 + sombatbs (564756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(650702-1095)
64 # 3อจ660103-012 niti2014 + ไทยนิยม (564758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ พ ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (651107-1013)
65 # 3อจ660103-013 willy + midori (564762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบเทียนขอบขวา) (651029-2096)(G 81%)
66 # 3อจ660103-014 น้องพอดี + tpce(2002) (564768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร
67 # 3อจ660103-015 Yutclub + piwat (564771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 65%)
68 # 3อจ660103-018 Chatchaijew + เก่งจริงจริง (564783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญหนุมานกะไหล่ทองและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)
69 # 3อจ660103-019 บรมีหลวงปู่ทวด + เอกลำชะร่า (564786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 2.5 นิ้ว)(650608-1016)
70 # 3อจ660103-020 kit01 + Buncha (564789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นเมตตา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.จันทบุรี
71 # 3อจ660103-022 tosspong + becham (564704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
72 # 3อจ660103-023 ปราถนา + becham (564706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)
73 # 3อจ660103-024 Auttaporn1979 + thatcharit (564707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ660103-025 tiwakornwong + thatcharit (564708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1467)

75 # 3อจ660103-026 tiwakornwong + (564709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tharahimalai
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (590114-071)
76 # 3อจ660103-027 tiwakornwong + (564711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tharahimalai
พระหลวงปู่ทวด แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (551130-147)
77 # 3อจ660103-031 Watchrin + หรั่งวัดไตร (564832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.3 นิ้ว)
78 # 3อจ660103-033 Nuysamui + tanapat05 (564726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ660103-034 แหลมสิงห์55 + thong999 (564730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (590114-219)
80 # 3อจ660103-035 pharaoh + thong999 (564734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
81 # 3อจ660103-036 สวนดอก + Olarn29 (564736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน พิมพ์เก้ายอด ปี 2465 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ660103-037 ktona + พรพระพุทธคุณ (564831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสารพัดดี เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (650223-1082)
83 # 3อจ660103-038 ปราถนา + Prapoj_w (564743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (640529-262)(G 73%)
84 # 3อจ660103-039 apiwat4825 + Prapoj_w (564748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)(640901-222)(G 76%)
85 # 3อจ660103-040 พจน์3841 + anurak99 (564750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
86 # 3อจ660103-041 kohler + anurak99 (564759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว)(G 68%)
87 # 3อจ660103-042 nut2326 + prungthan (564764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
88 # 3อจ660103-043 anonnat + prungthan (564777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
89 # 3อจ660103-044 bunpotth + มังกรพัดถิ่น (564780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.ชลบุรี (หน้าตัก 6 นิ้ว)
90 # 3อจ660103-045 loomthong + มังกรพัดถิ่น (564784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพตัดหู)(G 90%)
91 # 3อจ660103-046 magician + มังกรพัดถิ่น (564787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)
92 # 3อจ660103-047 พลอยพระนคร + มังกรพัดถิ่น (564790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
93 # 3อจ660103-102 ED167820739TH หนึ่งในสยาม + (564793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พ่อนะโมพระเครื่อง
พระปิดตา เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

94 # 3อจ660103-103 ED268116872TH tiwakornwong + ริณดา (564798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อขาว ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 22.8 กรัม)(651206-1077)
95 # 3อจ660103-104 ED268116872TH ราชสีห์ + ริณดา (564801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651206-1134)
96 # 3อจ660103-105 ED268116872TH ราชสีห์ + ริณดา (564806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (651206-1021)
97 # 3อจ660103-106 ED256961472TH zakII + gikoo (564807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(640129-301) (G 74%)
98 # 3อจ660103-108 TH01183K9E323B0 beer2126 + Park-- (564812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และตัดหู)(S 89%)
99 # 3อจ660103-110 ED162236640TH beer2126 + Thanapong36 (564817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660103-112 ED267903232TH jasumet + lulytoon (564724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(650928-1070) (G 62%)
101 # 3อจ660103-113 ED179611168TH doramon2345 + Tar_MDU35 (564728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(650826-1118)
102 # 3อจ660103-114 ED266704748TH nop_parat + supap2526 (564735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 87/สภาพสวย)
103 # 3อจ660103-116 ED252386846TH มังกรพัดถิ่น + tananop (564740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
104 # 3อจ660103-117 ED111355957TH masterpiece + mbjung (564744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นโชคดีร่ำรวย เนื้อเงิน ปี 2565 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 25)
105 # 3อจ660103-118 ED246554015TH จุ๋มจิ๋ม + taemza533 (564746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพแต่งจมูก)
106 # 3อจ660103-119 ED140180776TH Nakinmak + Supojpoj (564835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดต้นหนุน เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
107 # 3อจ660103-120 ED200510154TH กิตช่างไม้ + vongkomin (564751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ยักษ์ วัดละมุด เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 04 ม.ค. 2566 - 08:40 น.] #85814 (2/24)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ651212-024 ED218469792TH มาริโอ (563370) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ651212-026 EJ0422653054TH เสือสมิง (563236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ651213-014 EJ042481215TH ขนมไทยแม่อารีย์ (563485) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ651213-029 ED250811143TH มหามณีจินดา (563500) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ651213-044 EJ041996126TH ซูโม่ (563445) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ651214-015 ED250424935TH maii_amulet (563630) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ651214-016 ED089268127TH ต่อแต้ม (563635) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ651215-017 ED025518516TH zafari (563815) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ651215-019 ED025518493TH zafari (563818) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ651215-025 SXF597900002978 Chatree27 (563798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ651215-033 ED235535633TH IBABALL (563765) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ651217-011 EJ616564346TH kenshiro2810 (564046) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ651219-009 EJ260691961TH DekBangyai (564144) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ651219-029 EU524516089TH บัวแก้ว (564209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ651219-035 PLF011300002862 lyla03 (564215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ651221-001 EJ042498768TH ซูโม่ (564414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ651221-015 TH01183K0YGQ4B0 แบ็คแดด (564436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ651223-001 EJ042492133TH ขนมไทยแม่อารีย์ (564652) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ


** ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651210-007 yakuzaa (563205) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ651210-008 Deaw-9 (563207) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ651212-022 jojo5 (563348) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ651213-009 dealer (563495) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ651214-006 ริณดา (563627) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ651214-008 ริณดา (563634) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ651214-015 sombatbs (563647) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ651215-002 ratchapong (563806) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ651215-003 Tochiro (563809) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
10 # 2อจ651216-006 จอมยุทธ77 (563915) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ651217-003 ฅนบางใหญ่ (564035) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ651219-015 ป้อมปืนใหญ่ (564176) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ651221-014 vee2503 (564445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ651222-001 แก้วอุษา (564539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ651222-002 ชิษณุชา (564541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ651223-002 supha (564631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ651223-003 การันตีพระ (564574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ651223-007 การันตีพระ (564572) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ651223-011 การันตีพระ (564578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ651223-021 การันตีพระ (564580) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651214-115 ED081039548TH poshwises + teespy (563538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ651214-118 ED234713607TH pukpik + apiwat4825 (563551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมยันต์และล้างผิว)
3 # 3อจ651214-147 ED238021120TH yyoyo + เพิ่มพูน888 (563571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระวัดเงิน พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ651215-007 Surame + golf29 (563693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ651215-188 EJ042483803TH zafari + หมูกุ๋น (563721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่น 2 พิมพ์หน้าบาก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ชลบุรี (สภาพตัดหูและล้างผิว)
6 # 3อจ651216-105 ED260400712TH Energy_KDK + แอ๊ดป่าซาง (563846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองสะดุ้งกลับ กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
7 # 3อจ651216-138 TH01183J6EU19B0 hengheng639 + ลำกระดาน (563893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
8 # 3อจ651216-158 EJ042481714TH sutee + ซาลาเปา (563900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อสมชาย วัดโพรงอากาศ เนื้อเงินลงยา ปี 2531 จ.ฉะเชิงเทรา
9 # 3อจ651219-006 ศิษย์จารย์จำเนียร + aun1972 (564085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่สรุปผล 2 องค์
ลูกอมหลวงปู่ปัน วัดแม่ยะ เนื้อผง จ.ตาก[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ลูกอมหลวงปู่ปัน วัดแม่ยะ เนื้อผง จ.ตาก[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ651219-103 ED259420065TH animalhell + blackvazabi (564074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดสะตือ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ651219-113 ED096057640TH payak437 + electricalpower (564148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้าฤๅษี เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)
12 # 3อจ651219-142 ED256521008TH trong9399 + ketanirut (564106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
13 # 3อจ651219-159 ED162233303TH หนึ่งในสยาม + ศิลป์รามัญ (564218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดนันโทปนันทะนาคราช เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ651219-175 822747088800 dazzzit + apiwat4825 (564149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมบนขวา)
15 # 3อจ651221-105 PTP8000213794X9 kohler + orborb (564329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ (ว ขาด) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
16 # 3อจ651221-116 EW947393865TH ruamsup + นวฤกษ์ (564323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

17 # 3อจ651221-159 ED232030137TH tombetong + (564334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Kaiphutthipong
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร ปี 2506 จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ651221-180 ED264222385TH ครูสมชาย + จุ๊กกรู๊พระเครื่อง (564376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช(G 80%)
19 # 3อจ651222-102 ED154117190TH TP-SMITH + Akaphop (564481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดใหม่อัมพร เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ ปลุกเสก)
20 # 3อจ651222-118 EH581616615TH อ๊อฟโคราช + ธงชัย (564496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ651222-127 EJ475335468TH phoenix80 + พิบูลพระเครื่อง (564521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
22 # 3อจ651222-129 ED250446445TH kingamulet + jatuponpond (564526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ651222-133 ED214717511TH ninjaykk + ตาลทราย (564469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อเงิน ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง/สภาพทำความสะอาดผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 ม.ค. 2566 - 09:08 น.] #85789 (1/24)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่พุธ ที่ 4 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ651208-027 ED240520557TH บางแก้ว1976 (562981) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ651209-020 EJ662448373TH พรพานิช (563107) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ651212-006 ED182624042TH ขุนพลมะพร้าวอ่อน (563323) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 1อจ651213-005 ED192043387TH toopronchai (563470) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ651213-034 ED150163517 Khunpun (563474) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ651214-019 ED231715688TH Darkaun (563640) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ651214-024 ED23782826TH nongnhun (563621) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ651214-031 ED250921271TH tiwakornwong (563597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ651215-008 EH193526531TH เมิส_เพชรบูรณ์ (563791) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ651215-009 EH193526531TH เมิส_เพชรบูรณ์ (563796) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ651215-010 EH193526531TH เมิส_เพชรบูรณ์ (563800) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ651215-020 EH948082754TH doramon2345 (563821) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ651215-023 ED247614948TH องอาจ (563823) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ651216-004 ED228925151TH Culpidnoi (563921) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ651219-006 ED221761762TH chen_2222 (564150) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ651219-011 ED237918264TH tongjoy (564157) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ651219-012 ED219174202TH OMBUN (564166) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ651219-013 ED119297040TH bluezone69 (564171) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ651219-017 ED072497647TH noi70 (564182) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ651219-020 EJ616564350TH kenshiro2810 (564188) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 1อจ651219-022 EJ042266171TH นกแก้ว (564190) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ651219-023 TH01183J8NEZ3B0 ThanaphatBoonrueng (564186) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ651219-024 TH01183J8NEZ3B0 ThanaphatBoonrueng (564187) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
24 # 1อจ651219-030 EJ473806235TH เมืองสมุทร (564211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ651219-034 EJ616564385TH kenshiro2810 (564193) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ651220-002 ED044889863TH จุ๋มจิ๋ม (564262) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
27 # 1อจ651220-004 SCBY000209822XZ ดอกบัว99 (564272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ651220-008 ED162225823TH Thanapong36 (564269) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ651220-009 TH01183JMWF8B0 feifei (564279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ651220-011 ED233542565TH Khanoon (564275) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ651220-012 ED246141291TH BankHiWay (564280) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
32 # 1อจ651221-002 ED264901467TH ญาญ่าซัง (564435) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 1อจ651221-003 ED135160632TH สายอีสาน (564416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ651221-004 ED255906228TH UNICITY (564420) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ651221-005 ED255906231TH UNICITY (564423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ651221-006 EB754834996TH seed-seed (564425) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
37 # 1อจ651221-008 ED238718180TH aksomsak (564428) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 1อจ651221-009 ED255906245TH UNICITY (564430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 1อจ651221-010 ED028831309TH c_nakarin (564429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
40 # 1อจ651221-011 ED028831309TH c_nakarin (564432) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
41 # 1อจ651221-016 KBNY200007984GW Reindeer_kwang (564437) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
42 # 1อจ651222-014 ED240784077TH pound2007 (564499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ651222-026 ED257032275TH rooms_studio (564532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ651222-030 ED218089658TH ksanti (564538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
45 # 1อจ651222-033 ED191715736TH วาสนารุ่งเรือง (564543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46# 1อจ651208-028 Tumtam (564569) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ651130-007 ริณดา (562000) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ651130-035 ริณดา (564571) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ651209-008 microsoft (563083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ651209-009 microsoft (563085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ651213-010 dealer (563487) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ651217-001 ป้องนันปัง (564004) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ651217-002 ฅนบางใหญ่ (564031) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ651217-006 danupo1 (564013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ651219-013 S_U_N (564169) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ651220-002 Tunprakruang (564253) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ651220-005 ทรัพย์เจริญ (564263) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ651220-006 b_wor (564267) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ651220-009 ทวีทรัพย์2564 (564270) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ651220-012 ThaiWong (564271) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ651220-013 ThaiWong (564274) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ651220-014 ThaiWong (564278) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ651220-015 ThaiWong (564281) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ651220-016 ThaiWong (564283) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ651220-017 ThaiWong (564285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ651220-019 ThaiWong (564295) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ651220-024 ThaiWong (564290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ651220-025 ThaiWong (564291) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ651220-026 ThaiWong (564292) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ651221-001 Suwatq (564401) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ651221-006 ริณดา (564433) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 2อจ651221-007 ริณดา (564438) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
27 # 2อจ651221-008 Settonz (564398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ651221-009 SmarThai1234 (564403) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ651221-010 Settawut (564405) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ651221-011 vee2503 (564440) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ651221-012 vee2503 (564443) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ651221-013 vee2503 (564444) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ651221-015 vee2503 (564446) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 2อจ651221-016 vee2503 (564448) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ651221-017 vee2503 (564449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ651221-018 vee2503 (564450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ651221-019 vee2503 (564452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ651221-020 jicko (564392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ651221-021 jicko (564424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ651221-022 bkk10250 (564453) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
41 # 2อจ651221-023 bkk10250 (564411) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
42 # 2อจ651221-024 bkk10250 (564415) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
43 # 2อจ651221-025 bkk10250 (564419) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 2อจ651221-026 bkk10250 (564422) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
45 # 2อจ651221-029 Free70 (564451) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
46 # 2อจ651221-030 Nathan666 (564427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ651222-006 บอยโมจิ (564544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 2อจ651222-008 การันตีพระ (564459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
49 # 2อจ651222-009 Owarut999 (564545) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 2อจ651222-011 akekawat (564531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 2อจ651222-016 การันตีพระ (564463) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
52 # 2อจ651222-017 การันตีพระ (564468) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
53 # 2อจ651222-018 การันตีพระ (564471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 2อจ651223-008 การันตีพระ (564570) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ651209-147 ED052595509TH prateepx + takrit (563025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2514 จ.นครสวรรค์(S 93%)
2 # 3อจ651214-004 pramual + tumacer (563513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก เนื้อดิน จ.สุโขทัย
3 # 3อจ651214-111 ED252230398TH jouicepeam + paparuszy (563517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผง จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ651215-118 EJ042266021TH จันทร์ส่องหล้า + เสือสมิง (563671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี
5 # 3อจ651215-126 EB754782450TH yodpra + Charonephol9999 (563728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ651215-129 ED245332312TH พิศุทธิ์ + poshwises (563737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ชะลูดหน้าอุ เนื้อผง(ดำ) ปี 2499 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ651215-171 EJ042266052TH บุญพา + เสือสมิง (563740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สิงห์บุรี
8 # 3อจ651216-102 EJ042500245TH นครชัย68 + ข้าวต้มพิศมัย (563839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก)
9 # 3อจ651216-122 ED186527616TH Wayoo + มงคลเก้า (563918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ651216-135 PYP140100016035 พระสมุทร22 + (563885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ651217-108 ED257903516TH nokpamai + nakornyong (563949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2516 จ.ลพบุรี
12 # 3อจ651217-109 EJ611294032TH จวบเมืองชล + หมูแผ่น (563953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
13 # 3อจ651217-113 ED120167210TH thonglor + yyoyo (563931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์กลีบบัว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (651025-2087)
14 # 3อจ651217-116 ED196909067TH birdgear + mchutith (563945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุดสามกษิตริย์)
15 # 3อจ651217-150 ED240781274TH PraLike + pound2007 (563999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช
16 # 3อจ651219-017 chay7 + pui1228 (564131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
17 # 3อจ651219-102 ED259420065TH anut_rung + blackvazabi (564070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก

18 # 3อจ651219-126 ED242817507TH หนึ่งในสยาม + maymaybaa (564084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ651219-166 ED115395537TH limmy + ลูกปัตต์ (564194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น ร.ศ.200 เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ651220-105 RCRP000148674QF yodpra + ปลากัดป่า (564254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ชัยนาท
21 # 3อจ651221-124 ED252265255TH Tarkkyp + งดงาม (564358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
22 # 3อจ651221-138 ED116992054TH Pichitj + บอยพระเครื่อง (564331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิงหลังยันต์สาม เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์
23 # 3อจ651221-166 ED243164007TH Energy_KDK + (564368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ทัชสะพานใหญ่
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิตร เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ651221-167 ED247685003TH neung2520 + องอาจ (564373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ชุมพร (ไม่อุดกริ่ง/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
25 # 3อจ651222-001 numcrma + nakarin (564461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 16.1 กรัม)(G 93%)
26 # 3อจ651222-002 tongpolsci + oofroad (564462) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่ง อ.ว. วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ อ.ว. วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
27 # 3อจ651222-003 แม้วจอมเทียน + eakasitcha (564467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพรมดำใหม่)
28 # 3อจ651222-004 chuanchai2505 + jae2530 (564472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 6799) **พระสภาพสวย
29 # 3อจ651222-005 yodpra + piwat (564476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งบัลลังก์ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 6.5 นิ้ว)
30 # 3อจ651222-006 Bin_Prasae + ImGhost (564479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อราน)(G 86%)
31 # 3อจ651222-007 เอ๋พระรามห้า + teap2012 (564482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 22682)
32 # 3อจ651222-008 กระแสร์2 + sanopporn (564484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช สำนักพุทธธรรมประทีปสร้าง พิธีพุทธาภิเษกวัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.8 นิ้ว)
33 # 3อจ651222-010 ทรัพย์กำเนิด + sanopporn (564492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
34 # 3อจ651222-011 Tee59 + prungthan (564458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ651222-012 c_nakarin + prungthan (564460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ651222-101 EK030604637TH gold1 + PP-Art (564475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมซุ้มบนซ้าย)(G 80%)
37 # 3อจ651222-103 ED208784830TH wirachat + อำนาจธรรม (564485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (650712-1002)(G 67%)
38 # 3อจ651222-104 ED110787528TH Sujinda + Somysom (564490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
39 # 3อจ651222-105 EJ882860796TH P_karn + Anankiya (564495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
40 # 3อจ651222-106 ED250934607TH tanint + vorapot-p (564498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.3 กรัม)(G 91%)
41 # 3อจ651222-108 ED259113475TH noppadon111 + หมากคาย (564505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง(S 91%)
42 # 3อจ651222-109 ED321545961TH อ้วนอุดร + pun027 (564507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
43 # 3อจ651222-110 ED213413332TH Oliver + wanida (564510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ651222-111 ED213413332TH Oliver + wanida (564465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นมหาจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1957)
45 # 3อจ651222-112 EB682481325TH เมืองช้าง + pharayong2557 (564470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
46 # 3อจ651222-113 ED114676125TH เอ๋พระรามห้า + วิชญ์ดุลยวัต (564474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1095)
47 # 3อจ651222-115 ED118715907TH kingcrow + bastketboy (564486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (640908-451)
48 # 3อจ651222-116 ED087385664TH goodaomzc + ญาญ่าซัง (564491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ651222-121 ED063583183TH zafari + lag_yai (564497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บึงกาฬ
50 # 3อจ651222-122 ED238219975TH ลิตเติ้ลตี๋ + lount (564501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 4.6 กรัม)(G 65%)
51 # 3อจ651222-123 ED248033136TH นาวิกโยธิน43 + manliar (564503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
52 # 3อจ651222-125 ED233545010TH หม่อง + Friday (564516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์หลังยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
53 # 3อจ651222-128 EJ475335468TH phoenix80 + พิบูลพระเครื่อง (564524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วบุษราคัม รุ่นที่ระลึกสร้างศาลหลักเมือง เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.อุบลราชธานี
54 # 3อจ651222-130 ED235421300TH kenshiro2810 + ก้อนกรวด (564528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
55 # 3อจ651222-132 ED143451844TH enrich999 + pound2007 (564466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

สร้อยทอง (น้ำหนัก 15.6 กรัม)(G 72%)
56 # 3อจ651222-134 ED244555168TH ksomchai + choot89 (564473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
57 # 3อจ651222-136 EW667563702TH เอ๋พระรามห้า + ศิษย์ระยอง (564480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 11353)
58 # 3อจ651222-137 ED154325379TH jessada6678 + ลูกน้ำดำ (564483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
59 # 3อจ651222-138 ED154325379TH MALIJEEP + ลูกน้ำดำ (564487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
60 # 3อจ651222-140 EB682475421TH บรีสพระช่วย + kala2524 (564493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพแต่งผิว)(650523-1034)
61 # 3อจ651222-142 ED218794010TH perfectman77 + tongjoy (564512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (651205-1073)(G 82%)
62 # 3อจ651222-143 ED256435423TH วิเศษชัยชาญ + Khunpun (564519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดคอเสือ)
63 # 3อจ651222-145 ED257138262TH Thotsawat + Aum2543 (564535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
64 # 3อจ651222-146 EJ288062590TH Bobbie + pitakchai_s (564537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ.. (631201-014)(G 77%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM