ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 02 พ.ค. 2566 - 08:41 น.]



โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 31 พ.ค. 2566 - 08:41 น.] #86809 (26/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660503-009 ED352899993TH เฮงเฮงเฮง168 (579337) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ660512-018 ED481741479TH natvjit (580742) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660517-005 ED556538718TH ต่อแต้ม (581228) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ660518-004 ED509291043TH พารวย_99 (581357) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ660519-003 ED585007677TH ประเสริฐวัง (581483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660519-020 ED557829062TH Songphol69 (581502) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660522-007 ED577414308TH tongjoy (581762) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ660522-015 EH194929894TH นกแก้ว (581768) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
9 # 1อจ660522-016 ED514589489TH Syumpu (581778) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ660522-019 ED500470042TH karopy (581786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660522-023 RL702531270TH Nopanan (581725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ660522-024 ED462458928TH Teehatyai (581728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660523-001 TH011844PCTY4B0 suphahat (581872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660523-002 ED578116141TH หลานตาจวบ (581934) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660523-005 ED577416051TH tongjoy (581924) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 1อจ660523-006 ED565665476TH seranee (581939) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 1อจ660523-011 RL707428416TH toy_clong8 (581908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660523-012 ED584711730TH พัทธลุง (581911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660523-017 ED546166420TH Thanapong36 (581931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ660523-103 ED154770755TH natvjit (581940) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
21 # 1อจ660524-002 ED572913187TH non31 (582033) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ660524-003 ED554146458TH bancha18 (582012) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ660524-005 EH194931076TH นกแก้ว (582040) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 1อจ660524-007 EJ466150324TH Sawadee9 (582019) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660524-008 ED576915400TH Peterwong2436 (582026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660524-015 RSP0018918334 Kawaiimuch (582032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ660524-018 ED169194887TH วัชรชัย (582050) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
28 # 1อจ660524-022 PYP260800000558 Vincent (582053) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
29 # 1อจ660524-024 ED547839017TH yoon9 (582020) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660524-026 EJ134543318TH pradrem (582025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660524-029 ED469851365TH มีดีพระเครื่อง (582060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ660525-005 EX607956503TH print (582155) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ660526-001 TH01184563CT9B0 ChinThanakit (582242) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
34 # 1อจ660526-002 ED548853580TH promlok (582252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ660526-004 ED405879879TH Tondesu (582260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ660527-003 ED570125862TH mootoo36 (582367) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 1อจ660527-028 ED510953504TH jingmanu (582407) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660515-028 legallaw (580977) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ660517-010 ริณดา (581224) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ660519-009 Thongarg241 (581527) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660520-006 เกษมสันต์99 (581584) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 2อจ660520-007 เกษมสันต์99 (581588) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ660520-008 เกษมสันต์99 (581591) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
7 # 2อจ660520-010 เกษมสันต์99 (581596) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 2อจ660520-016 khunpra (581610) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ660520-018 chanram (582178) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660522-001 jicko (581759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ660522-003 มณเฑียร (581765) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ660522-004 kui60 (581775) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ660522-005 เมืองทองยูไนเต็ด (581733) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
14 # 2อจ660522-018 ตาลเดชา (581746) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
15 # 2อจ660522-020 TADVENTURE (581674) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ660522-021 หลานตาจวบ (581790) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 2อจ660523-003 เอกลำชะร่า (581852) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660524-001 มดตะนอย (582003) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ660524-003 Pongsak999 (582051) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
20 # 2อจ660524-012 safeena (582036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660524-021 lovelyman (582564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ660525-013 hanhaniiz (582151) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
23 # 2อจ660525-014 hanhaniiz (582153) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ660526-005 vee2503 (582245) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ660526-006 vee2503 (582250) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ660526-007 vee2503 (582253) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ660526-008 vee2503 (582257) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ660526-009 vee2503 (582261) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660526-010 vee2503 (582267) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ660526-026 พุทธคุณ05 (582262) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ660529-007 การันตีพระ (582411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ660529-010 Rabbit2518 (582526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
33 # 2อจ660529-024 การันตีพระ (582409) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ660529-030 การันตีพระ (582565) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
35 # 2อจ660529-031 การันตีพระ (582563) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660518-141 EH194979581TH popeye289 + (581324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
แหวนหัวนะ หลวงพ่อเฮง วัดห้วยทรายใต้ เนื้อทองแดงหน้าอัลปาก้า ปี 2549 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ660518-186 ED554136835TH pakee + mr_kelvin (581415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2515 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก)
3 # 3อจ660520-003 คงทอง + เด็กท่าพระ (581552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
4 # 3อจ660522-007 Nickklins + nunthawat (581656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2509-2521 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ660522-111 ED514991975TH ไม้ทุ่งหันตรา + T3915 (581649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และตัดหู)
6 # 3อจ660522-154 EH194971336TH kohler + ขนมไทยแม่อารีย์ (581698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ชัยนาท (วัดหัวเด่นสร้าง)
7 # 3อจ660522-159 EH194971336TH kohler + ขนมไทยแม่อารีย์ (581713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.ชัยนาท (วัดหัวเด่นสร้าง)
8 # 3อจ660523-122 EH194930844TH tonyj + นกแก้ว (581803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร
9 # 3อจ660523-143 ED184187852TH tum087 + suwats (581844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพล้างผิว)
10 # 3อจ660523-310 KBO2700021573LR Mondbpr + vasuratb (581944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ660523-311 ED528956483TH รงค์ผลพูน + ดาบทอง (581807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2538 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
12 # 3อจ660524-012 Tourjen + pong971 (582046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
13 # 3อจ660524-111 ED585712453TH โชติกาบารมี + แพรวพรรณ (581966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 69%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ660524-115 EH194966512TH wanitcha + บอสตัน (581986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
15 # 3อจ660524-117 EH194966512TH p_awest + บอสตัน (581992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EH194966512TH
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเงิน ปี 2506 จ.นครปฐม (วัดขุนจันทร์สร้าง)(G 59%)
16 # 3อจ660524-122 ED461869480TH warning + autopower (581951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ ๒ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
17 # 3อจ660524-123 ED020018796TH nut2326 + garun (581956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง เนื้อเงิน จ.นครปฐม
18 # 3อจ660524-126 ED460932835TH เอี่ยมโชคดี + น้องโชตะ (581963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง วัดท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อดิน จ.ชัยนาท
19 # 3อจ660524-153 ED584708554TH chaiyut07 + พัทธลุง (581990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อตะกั่ว เนื้อแร่ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 32/ขนาด 3.2 ซม.)
20 # 3อจ660525-118 ED582357696TH dreamsconner + แอ๊ดป่าซาง (582103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ660525-158 ED529795875TH ศิษย์ท่านขุน + tasunflower8 (582142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
22 # 3อจ660526-107 ED539582552TH ชัย-ศรีมาลา + citynew (582206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดคู้สลอด พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ660526-109 ED573083296TH PBnew + pound2007 (582216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
24 # 3อจ660526-117 ED575830844TH Taranong + chaaim2246 (582213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นสร้างวิหาร เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี (620927-410)(G 62%)
25 # 3อจ660526-121 ED550337182TH เหน่งบางคู้ + บ้านสวน22 (582185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
26 # 3อจ660527-133 ED588852154TH กชณิชา + ponpon (582298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ชนมายุ 79 ปี เนื้อผง ปี 2517 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
27 # 3อจ660527-149 ED572824601TH lovehunterlove27 + sak15 (582379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่าย หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน ปี 2516 จ.เพรชบูรณ์ (หลังตะกรุด) กรอบเงิน(S 91%)
28 # 3อจ660527-171 ED529797341TH อรทัย960 + ผู้นำพล (582292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ก้างปลา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(620713-138)
29 # 3อจ660529-009 dreamsconner + dobae (582451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 12.6 กรัม)(G 86%)
30 # 3อจ660529-119 ED591656591TH sumat + Wnk809 (582447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(G 91%)
31 # 3อจ660529-149 ED421464376TH Ton_teerapong + peeeye (582483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.3 กรัม)(G 58%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 30 พ.ค. 2566 - 08:37 น.] #86804 (25/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660516-040 ED585004790TH ตี๋กฤต (581139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ660519-009 ED487559057TH เจ้าชายสีหมอก (581511) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660523-010 ED386784076TH TOKhong4 (581902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ660525-002 ED559523479TH โก้_บ้านดอน (582124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660525-003 ED586340152TH linyikaiii (582126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660525-008 OB273193846TH koollanon (582135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660525-009 ED537346940TH waves (582139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660525-010 EB894706304TH บอยบางตาล (582141) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660525-011 ED341686207TH ตุ๊หลวง (582147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660526-010 ED563120167TH โยธิน2521 (582268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660526-011 ED203189819TH paoboonjin (582251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660526-013 ED575928000TH Songphol69 (582264) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660526-015 ED553915517TH Nat_Bangrak (582269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660526-018 ED597151438TH sanyaa (582280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660527-005 EJ473354393TH doramon2345 (582396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660527-022 ED601102170TH bungbung (582399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660522-007 เมืองทองยูไนเต็ด (581780) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
2 # 2อจ660522-008 Buncha (581785) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660523-002 panadon (581898) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660523-006 mekya2706 (581904) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660525-001 เอ_วัดเสด็จ (582130) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ660525-008 rattapong931 (582137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660525-015 teetoon (582119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660525-017 มหาเศรษ (582121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660525-018 Bookkii (582164) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ660526-001 Hora371 (582276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ660526-004 Owarut999 (582279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ660526-017 หนูมิเตอร์ (582186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ660526-020 kk-aubon (582195) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
14 # 2อจ660526-024 nottosaad (582230) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ660526-025 จ่าแจ้ (582233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660526-029 พลนิกรกิมหงวน (582238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ660526-031 แฮปรามคำแหง (582223) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ660527-002 Ban2015 (582392) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
19 # 2อจ660527-011 thetuk_17 (582371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ660527-012 tiwakornwong (582406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660517-002 richard + pui1228 (581237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ660523-101 เสือตัวสุดท้าย + rote39 (581876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
TH011844QGUQ2B0
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
3 # 3อจ660523-306 ED570822418TH mod135 + lertlakhatthakij (581930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพซ่อมใบหน้าและขอบบนซ้ายขวา)(น้ำหนัก 26.5 กรัม)(G 81%)(650929-1100)
4 # 3อจ660524-134 EH381865436TH poshwises + R9999 (581957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นดาวเทียม พิมพ์หลังยันต์ขาด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.กำแพงเพชร
5 # 3อจ660525-123 ED576915395TH ton_Teera + (582085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Peterwong2436
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ660525-128 EB889857743TH hothen + ทนายโอ๊ต58 (582105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 89%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ660525-148 ED587680585ITH PBnew + คูณสตางค์ (582107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นสร้างหอสวดมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ660525-152 ED585952365TH Pasin_Pra168 + วินจันทรา (582118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัวจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.สุรินทร์(S 91%)
9 # 3อจ660526-104 ED606300407TH sakchidlom + Note_003 (582196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนครึ่งองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี(G 81%)
10 # 3อจ660526-112 SXF510300012643 aromdee + มงคลจักรวาล (582189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ660526-136 EJ41161047TH taranan + แบงค์อรัญ (582248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน (หมายเลข 2362)
12 # 3อจ660527-001 friendship + amulet9999 (582328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)(631224-220) (G 84%)
13 # 3อจ660527-003 chairatmt + oldshop (582336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ660527-004 tiwakornwong + chatchaik007 (582339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 945)(640121-011) (G 92%)
15 # 3อจ660527-006 gitsada_19 + seanza777 (582350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
16 # 3อจ660527-007 kob2424 + อรรถพล (582353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550806-128)
17 # 3อจ660527-008 kittipolduang + อรรถพล (582358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)

18 # 3อจ660527-009 Bun0813 + cat39 (582366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)(G 93%)
19 # 3อจ660527-101 ED494519623TH kong81 + อิสระพงษ์ (582290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4.1 กรัม)(G 87%)
20 # 3อจ660527-102 ED562342406TH พิมพ์นิยม + ต้นอุทยาน (582296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (660519-1094)
21 # 3อจ660527-103 TSAO000212659XB ญาณวุฑโฒ + บิ๊กกระทุ่มแบน (582303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
22 # 3อจ660527-104 EH533321647TH beer2126 + karopy (582310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
23 # 3อจ660527-105 KBNM2000303615A ตั้งเจริญพระเครื่อง + (582320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Yui_jaa2528
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660527-107 EM111466635TH Sleek + มุกดอนเมือง (582337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 62%)
25 # 3อจ660527-108 ED609700678TH Wuttipong1999 + (582343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jawnantawut
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ660527-109 ED172570659TH manta69 + you990 (582351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ660527-111 EJ594528659TH เขียววาริน + AmpFine (582293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
28 # 3อจ660527-112 EJ594528659TH pumcha + AmpFine (582297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงอะไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660527-113 EH194967230TH ภพเมืองสรรค์ + บอสตัน (582300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (640125-474) (G 68%)
30 # 3อจ660527-114 EH194967230TH bos2499 + บอสตัน (582305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660527-116 EH194967230TH Surawach + บอสตัน (582314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ660527-117 EH194967230TH pumcha + บอสตัน (582316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงอะไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
33 # 3อจ660527-118 ED490448011TH ฅนบางใหญ่ + สายอีสาน (582321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
34 # 3อจ660527-119 EB893263180TH gek1414 + Jjiann1979 (582327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 4.2 นิ้ว) (641113-1194)
35 # 3อจ660527-121 EB89943802TH Frankger1994 + จอมพล (582295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
36 # 3อจ660527-122 ED587681966TH sjitrakorn + คูณสตางค์ (582299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ จ.เชียงใหม่

37 # 3อจ660527-123 ED587681966TH werapun + คูณสตางค์ (582304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ660527-124 ED570816134TH toymlt + lertlakhatthakij (582307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (650707-1083)(G 80 %)
39 # 3อจ660527-125 ED58042716TH gymnastics + TALON (582313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2546 จ.สุรินทร์
40 # 3อจ660527-126 ED576853546TH Pissawat29 + เอสพระเครื่อง9 (582317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
41 # 3อจ660527-127 ED529784100TH Santiwall + UNICITY (582324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 67%)
42 # 3อจ660527-128 ED476636075TH แก้วอุษา + น้องหมี (582325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660311-1219)
43 # 3อจ660527-129 KBWMR00003318WB boyle + Liverpool2628 (582329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพกุมารเพชรมงคล หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1832/ขนาดสูง 7.8 นิ้ว)
44 # 3อจ660527-131 SXF010600008450 zafari + ตี๋กฤต (582291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง พิมพ์สระอิเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660527-132 ED586571068TH อาดัม + Viper (582294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
46 # 3อจ660527-134 ED541589233TH m-cot + เด็กแคมฟร็อก (582302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(530903-170)(G 90%)
47 # 3อจ660527-135 EJ623179414TH Autt_Teabsornchai + (582306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mumu99
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ. (621217-654)
48 # 3อจ660527-136 EJ623179414TH Autt_Teabsornchai + (582311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
mumu99
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ. (621217-655)
49 # 3อจ660527-137 EG870451919TH KUMPEE915 + ประวิทย์888 (582315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
50 # 3อจ660527-138 EG870451919TH raschapong + ประวิทย์888 (582319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วินัย วัดสลุด รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.สมุทรปราการ
51 # 3อจ660527-139 ED537227956TH A-BURAPHA + (582322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Thanakorn777
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2539 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องในเลี่ยมนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
52 # 3อจ660527-140 ED484951026TH jessada6678 + ลูกน้ำดำ (582326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
53 # 3อจ660527-142 ED462169838TH Alekadinho + (582341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZRONKETHUMMPE
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (651117-2030)
54 # 3อจ660527-143 ED597154655TH chane31 + shakespeare (582347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี (610317-020)(G 62%)
55 # 3อจ660527-144 ED503849320TH jack0542 + TALON (582355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นจงสำเร็จ เนื้อผงหน้ากากเงิน ปี 2555 จ.สุรินทร์ (ฝังเหรียญเม็ดยาและตะกรุดทอง) (หมายเลข 329)

56 # 3อจ660527-145 ED206971083TH กอล์ฟปริญญา + (582361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AladaThaiAmulet
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ660527-146 EB686109176TH numuthai + ซีพระเครื่อง (582364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(650924-2172) (G 65%)
58 # 3อจ660527-147 EB895106023TH หนึ่งเดียว + thetuk_17 (582370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เนื้อผง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ660527-148 ED484833333TH asupasit + jamesza (582375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ชัยภูมิ
60 # 3อจ660527-150 ED600115438TH Choke5383 + nut141 (582383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 6446)(660512-1139)
61 # 3อจ660527-151 ED159385079TH เหรียญ + พรหลวงปู่ (582330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
62 # 3อจ660527-152 EJ153990239TH Prachanba + (582402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sompobyaija11
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
63 # 3อจ660527-153 ED500886840TH siri737 + welding24 (582334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
64 # 3อจ660527-154 ED578121889TH Nattakan + หลานตาจวบ (582340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660527-156 TH011845E8031B0 Preawpan + นึกอ่อนนุช (582348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
66 # 3อจ660527-157 ED216765320TH Wi-58 + เจริญลาภครับ (582352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ660527-159 ED558477680TH Piragarn + กระปุก1967 (582360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำตรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 44950)(650901-1162)
68 # 3อจ660527-160 EB895071222TH gek1414 + kookig (582363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
69 # 3อจ660527-161 TH011845E3Y44B0 อิรวดี + Benyapa (582401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)
70 # 3อจ660527-164 ED574218922TH Akesaifa + Pig2525 (582349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660527-165 ED574218922TH Akesaifa + Pig2525 (582354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 66%)
72 # 3อจ660527-166 ED574218922TH Akesaifa + Pig2525 (582357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
73 # 3อจ660527-167 ED554194855TH toeykeng + WatcharaJ (582362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 8 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (621205-351)
74 # 3อจ660527-168 ED538841701TH Kaizer + rangsit456 (582365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่น 8 รอบ พิมพ์หลังหลวงปู่สรวง เนื้อสำริด ปี 2556 จ.สุรินทร์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 29 พ.ค. 2566 - 08:36 น.] #86800 (24/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660504-013 ED491538380TH พิชชากร (579556) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ660516-037 ED556538695TH ต่อแต้ม (581121) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 1อจ660517-002 ED556538704TH ต่อแต้ม (581223) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
4 # 1อจ660518-005 ED498553850TH naphat1981 (581381) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ660522-014 TH011844KCTA0B0 ChinThanakit (581795) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ660524-017 ED473292668TH ญาญ่าซัง (582038) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ660524-030 ED469851357TH มีดีพระเครื่อง (582062) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660510-010 ริณดา (580445) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 2อจ660511-006 JASMIN (580571) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 2อจ660515-019 witbcc143 (580972) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 2อจ660516-012 midori (581084) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660517-017 loongmike (581218) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ660518-005 พิมพ์นิยม (581380) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660518-016 จอมยุทธ77 (581416) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ660518-017 wilairat_22 (581398) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ660519-005 vandunlop (581516) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660520-015 poonpan (581597) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ660520-019 ศตกมล (582181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ660520-020 ปารมี_19 (582286) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ660520-021 Newton08 (582284) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ660520-022 หยกมณี (582285) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ660520-023 กองพิมพ์พัน (582289) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ660522-009 sittipong (581791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660522-011 สยามเมืองยิ้ม (581741) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
18 # 2อจ660522-012 pump992 (581665) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ660522-019 ตาลเดชา (581751) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 2อจ660524-009 bkk10250 (582058) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
21 # 2อจ660524-014 suchat-01 (582061) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ660526-003 การันตีพระ (582179) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
23 # 2อจ660526-011 การันตีพระ (582180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660527-009 การันตีพระ (582287) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ660527-010 การันตีพระ (582288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660522-101 ED588813513TH masterbill + hooligan (581618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ660522-179 EH533310560TH แร่บางไผ่ + BOARD (581750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาแร่บางไผ่ วัดโมลี รุ่น 2 เนื้อแร่ ปี 2545 จ.นนทบุรี
3 # 3อจ660523-121 EH194930844TH meanblog + นกแก้ว (581801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อบุญมี วัดเกาะ รุ่น 90 ปี เนื้อตะกั่ว จ.สุโขทัย
4 # 3อจ660524-007 BhuriKet26 + ไอโอดีนแมน (581975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ660524-102 ED565367384TH tagsmtd + kamon58 (582022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
6 # 3อจ660524-113 828118032534 Prachanba + samko09 (581977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
7 # 3อจ660524-143 EF107062395TH tepun + Buncha (581983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.เพชรบุรี (วัดบ้านไผ่สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
8 # 3อจ660525-101 EB89439157TH poo_56 + KhomBangkok (582162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช กรอบทอง(G 69%)
9 # 3อจ660525-102 ED569071787TH panitgang + tiwakornwong (582074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (651111-1071)
10 # 3อจ660525-104 ED556848167TH loveking + diethelm (582104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
11 # 3อจ660525-108 EJ506384727TH ประเสริฐวัง + แจ็คเชียงดาว007 (582132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาผาผ่า วัดกิตติวงศ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.แม่ฮ่องสอน
12 # 3อจ660525-129 ED553183088TH nut2326 + hooligan (582108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
13 # 3อจ660525-135 EJ035448338TH Chansri1 + พยัคฆ์สมิง (582090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เม็ดกระดุมหลังแบบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ660525-137 ED460933836TH WAN_D + น้องโชตะ (582099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร
15 # 3อจ660525-149 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ660601-011
16 # 3อจ660525-153 TH0118454MXB0B0 tananop + prasan32 (582122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ660526-001 tomato + playboy2106 (582182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาปรารถนา เนื้อสำริด ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 528)(660508-2128)
18 # 3อจ660526-002 Apraram + jitichai (582188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 71%)
19 # 3อจ660526-003 jack_edit + ไทยนิยม (582194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 8 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660302-2186) (G 74%)
20 # 3อจ660526-004 thonglor + เอฟอาปาเช่ (582199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
21 # 3อจ660526-005 jack_edit + เอฟอาปาเช่ (582204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660526-006 jack_edit + เอฟอาปาเช่ (582208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อผง(แดง) ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660526-007 Thananit + พุทธคุณ05 (582212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 2877)
24 # 3อจ660526-008 adiphong + แฮปรามคำแหง (582219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 626)
25 # 3อจ660526-009 PBnew + แฮปรามคำแหง (582225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 5375)
26 # 3อจ660526-010 ทิศเหนือ + แฮปรามคำแหง (582228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ660526-011 Feen_8Rew + แฮปรามคำแหง (582232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
28 # 3อจ660526-013 อรรถพล + นกบางพลี (582239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเต่า เนื้องผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
29 # 3อจ660526-014 thetuk_17 + poonsaka (582243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 87%)
30 # 3อจ660526-101 ED553183508TH เมืองช้าง + วิชญ์ดุลยวัต (582184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7121)
31 # 3อจ660526-102 ED544661920TH chay7 + สาวเหนือ2524 (582190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
32 # 3อจ660526-103 EJ875734625TH jean5555 + Anankiya (582192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี สำนักพุทธศรีรัตนประทีปสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 9.4 นิ้ว)
33 # 3อจ660526-105 ED588816452TH Prichar + พุทธสังมิ (582282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารเพชรพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ660526-106 ED600104381TH kritaya + ต่อยอด (582200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.สกลนคร (วัดสันโป่งสร้าง)
35 # 3อจ660526-108 ED458919708TH wittawat_tan + tui_bong (582211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
36 # 3อจ660526-110 ED594304850TH เมืองช้าง + beer2126 (582217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ปากหวอหลังยันต์ห้ามีขีด เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง)(660420-1023)(G 67%)
37 # 3อจ660526-111 ED548737080TH non31 + Chinnapat420 (582183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
38 # 3อจ660526-113 PD326084010TH tang2533 + ต๋องไตรมิตร (582193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุเทนถวายสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 11.5 นิ้ว)
39 # 3อจ660526-114 TH0118454JNQ8B0 พระประแดง26 + ตะกรุดโทน (582197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
40 # 3อจ660526-115 ED245880234TH p_chaiya + โชคเจริญ (582201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง
41 # 3อจ660526-116 ED426096850TH boylunatic34 + กชชโย19 (582209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
42 # 3อจ660526-118 ED575830844TH ปริศนาพระเครื่อง + (582218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaaim2246
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ660526-119 ED426096863TH tiwakornwong + กชชโย19 (582221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2 นิ้ว/สภาพใช้)(G 54%)
44 # 3อจ660526-120 ED550249695TH สล่าเหลิม + Akii8 (582224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
45 # 3อจ660526-122 ED550337182TH phon8899 + บ้านสวน22 (582205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 79 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร
46 # 3อจ660526-123 ED491573523TH เกษตร + นิวเอกชัย (582215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหยกเชียงราย วัดพระแก้ว เนื้อหยก ปี 2534 จ.เชียงราย (หมายเลข 1320/หน้าตัก 5 นิ้ว)
47 # 3อจ660526-124 ED588632785TH เขาควาย + I-nam (582222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปุ่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2476 จ.นครปฐม
48 # 3อจ660526-126 EB894963841TH Oat_Phk + jarun123 (582231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
49 # 3อจ660526-128 ED599421708TH Adun-1234 + thumma (582281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (660502-1143)
50 # 3อจ660526-129 ED514998775TH BhuriKet26 + T3915 (582244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660526-130 ED458754249TH komwoke + Choomsilp (582247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
52 # 3อจ660526-131 EH194953964TH tone555 + รถถังพระบ้าน (582187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
53 # 3อจ660526-132 ED491574665TH Beginner_Y + ชวนชื่น (582198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650305-2058)
54 # 3อจ660526-133 ED518282535TH รถโฟร์ค + มือปราบตลาดสด (582214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ660526-134 EB894914837TH เอี่ยมโชคดี + บิ๊กบีม (582240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระร่วงยืน กรุวัดไผ่แหลม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพซ่อมขอบซ้ายและฐานล่าง) (660518-1054)
56 # 3อจ660526-135 EB894914837TH บุญเลิศ2532 + บิ๊กบีม (582226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (วัดบางด้วนสร้าง)
57 # 3อจ660526-138 ED573084985TH kraisornuo + pound2007 (582266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
58 # 3อจ660526-139 ED517388999TH สมพงษ์คนรักพระ + Darkaun (582272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (660516-1123)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 27 พ.ค. 2566 - 08:36 น.] #86793 (23/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660426-019 ED523843445TH หมีน้อย168 (578401) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ660510-006 ED534534419TH ต๋องไตรมิตร (580446) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ660511-020 ED427149390TH sscsskff (580566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ660515-009 ED527056245TH bluezone69 (580953) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ660516-041 ED571314598TH Tzsamsak (581113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660518-017 ED400896892TH maii_amulet (581422) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ660518-024 EJ499815441TH kenshiro2810 (581417) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ660518-025 EJ499815441TH kenshiro2810 (581418) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660518-028 ED535261787TH เซียนพละ (581421) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ660519-002 ED545025315TH กานต์ (581506) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ660519-006 EJ466150409TH Sawadee9 (581493) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ660519-011 ED557793425TH คุณศิระ (581485) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660519-015 ED565372852TH Tee59 (581515) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ660519-022 ED518669430TH sudarat_P (581510) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ660519-023 ED565645247TH seranee (581512) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ660520-002 ED528966145TH Birdsp44 (581583) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660520-005 EB894135350TH jarun123 (581572) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ660520-009 ED140067975TH daew1970 (581606) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 1อจ660520-015 ED529633158TH mheeg (581575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ660520-016 ED529633158TH mheeg (581587) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 1อจ660522-020 ED565374031TH joeenok (581788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660524-001 ED500545125TH Johnprptk1904 (582008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660524-004 ED431284250TH Palm999 (582014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ660524-006 ASOK000125015UU kajell3555 (582015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ660524-009 TH011844X8H54B0 ดลบ่อน้ำร้อน (582070) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 1อจ660524-013 ED460932835TH น้องโชตะ (582030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660524-019 ED454353700TH belovedsiam (582041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660524-020 EJ585247301TH โมเลกุล (582043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ660524-021 TH011844YHT77B0 samran250 (582016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660524-023 ED465442913TH tinny (582018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660524-025 ED531343786TH aidteegon (582023) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ660524-031 ED508458263TH มีเก้า888 (582066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660429-010 panna08 (579003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ660503-011 ริณดา (579338) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660504-005 เหอลี่ (579575) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
4 # 2อจ660504-006 เหอลี่ (579576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
5 # 2อจ660506-006 เด็กตลาดใต้ (579919) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660506-014 เหอลี่ (579911) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ660506-015 เหอลี่ (579915) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
8 # 2อจ660506-016 เหอลี่ (579918) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ660506-017 เหอลี่ (579920) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ660506-018 เหอลี่ (579922) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
11 # 2อจ660513-002 มณเฑียร (580838) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ660515-005 ลิตเติ้ลตี๋ (580942) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ660518-007 boonlunch (581406) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ660518-010 suchat-01 (581411) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ660518-013 blue333 (581413) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ660519-001 thailandamulet (581505) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ660519-013 madeowsri (581518) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ660520-001 banana (581593) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 2อจ660520-004 bigbrother (581544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660520-005 jane77 (581609) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ660522-002 vijit (581659) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ660522-022 หลานตาจวบ (581686) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 2อจ660524-013 ไอโอดีนแมน (582039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660525-003 montree_m (582123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660525-019 การันตีพระ (582169) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 2อจ660525-020 การันตีพระ (582170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660525-021 Tree3 (582072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 2อจ660525-022 การันตีพระ (582171) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660525-023 การันตีพระ (582172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ660525-024 การันตีพระ (582173) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ660525-025 การันตีพระ (582174) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ660525-026 การันตีพระ (582175) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ660525-027 การันตีพระ (582176) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ660525-028 การันตีพระ (582177) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660513-112 EM010510856TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (580794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทัย วัดอนงคารามฯ เนื้อเมฆสิทธิ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ660515-132 ED454198418TH อำนาจธรรม + หลานตาจวบ (580868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ660516-172 ED427156930TH Watermelon + นำโชค- (581043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประจวบ
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และชำรุดศีรษะ)(G 87%)
4 # 3อจ660516-197 EB837265246TH aluminium + srithep (581072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสะบ้าย้อย เนื้อผงว่าน ปี 2539 จ.สงขลา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ660518-178 LKL300371044RQ jiravorn_b + numpraram2 (581342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นเจริญยศ เนื้อเงิน ปี 2547 จ.ภูเก็ต
6 # 3อจ660519-148 ED548229927TH ทิศเหนือ + บอยราชบุรี (581474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
7 # 3อจ660520-104 TH011844CMB6B ทบสยาม + manilmanggol (581553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีฯ เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 9 นิ้ว) **พระสร้างยุคหลัง ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลการจัดสร้าง
8 # 3อจ660520-105 ED482968837TH animalhell + คเวสโก (581558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย กรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าฤๅษี เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ660520-112 EH194980514TH auu2520 + ขนมไทยแม่อารีย์ (581551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ660522-008 chay7 + nut2326 (581663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ปรกโพธิ์บัวเล็บช้าง เนื้อดินลงรัก จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ660522-113 ED550118156TH พระประแดง26 + lulytoon (581653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง(ยุคปลาย) พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ660522-135 ED441879032TH Poyzamak1988 + gump16 (581752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ660522-142 ED467032496TH saravudth + Thanakrit88 (581654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
14 # 3อจ660522-164 EH194971336TH tommeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (581685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 66298)
15 # 3อจ660522-172 ED194188720TH schan2514 + นู๋นิ่มพระสวย (581722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดพรานนกสร้าง)
16 # 3อจ660522-200 ED541647402TH Ben2541 + มาริโอ (581692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.นครปฐม
17 # 3อจ660523-001 ads1091 + jane77 (581840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)

18 # 3อจ660523-180 ED160695855TH บางบาง + narade2517 (581919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ660524-112 ED518688439TH jeabkop + black-van (581974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (650929-1132)
20 # 3อจ660524-144 TH01184525YD5B0 payak437 + นึกอ่อนนุช (581984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบเงิน(S 91%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ660524-147 ED461346616TH Giant415 + nu_chit (581994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
22 # 3อจ660524-154 EJ295866955TH arucha2510 + pop8899 (581993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 442456)
23 # 3อจ660524-155 EJ295866955TH ทิศเหนือ + pop8899 (581997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 247268)
24 # 3อจ660524-158 TH0118452DZ09B0 Tao1475 + mai1975 (582007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(S 59%)
25 # 3อจ660525-001 Bobbie + เก๋นครนายก (582149) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นโพธิญาณ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์โพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 974)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
26 # 3อจ660525-002 NOP_BU8 + เอ_วัดเสด็จ (582156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่น 2 พิมพ์ดอกจิก เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
27 # 3อจ660525-003 Ong1971 + เอ_วัดเสด็จ (582157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ660525-004 DRAGON13 + dobae (582159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์แข้งตรง(จิ๋ว) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง (660210-1200)(G 81%)
29 # 3อจ660525-005 numuthai + joe8878 (582161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (651108-1019)(S 91%)
30 # 3อจ660525-006 kohler + joe8878 (582163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (660519-2182)
31 # 3อจ660525-007 pop2517 + luangtajunior (582165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 50)
32 # 3อจ660525-008 zointer + Donking1972 (582167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 3 (สายฝนเฉียง) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และแต่งผิว)
33 # 3อจ660525-103 ED563120175TH อาณาจักรพระ + โยธิน2521 (582094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด เนื้อผง จ.นนทบุรี
34 # 3อจ660525-105 ED587653982TH ราชสีห์ + ริณดา (582114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนนปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (660412-1023)
35 # 3อจ660525-106 ED164250763TH Angle99 + RUAYGABPRA (582120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ

36 # 3อจ660525-107 ED565375434TH ศักดิ์นรินทร์ + joeenok (582128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
37 # 3อจ660525-109 ED498557030TH boyle + naphat1981 (582143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 91/หน้าตัก 3.3 นิ้ว)
38 # 3อจ660525-110 tang160946 + tinnawong (582166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH011844SRND0B0
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดเกาะ พิมพ์ฐานห้าชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.ราชบุรี
39 # 3อจ660525-111 ED385798842TH NA-Uttaradit + pratheep_k (582075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
40 # 3อจ660525-112 EH194931062TH auu2520 + นกแก้ว (582080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
41 # 3อจ660525-114 EH194977501TH PIRAYA88 + ซาลาเปา (582088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ660525-115 EH194977501TH atthasit + ซาลาเปา (582092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพล้างผิว)
43 # 3อจ660525-116 EH194977501TH honzakub + ซาลาเปา (582096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ชุมพร(G 80%)
44 # 3อจ660525-117 EH194977501TH Somsuk + ซาลาเปา (582101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
EH194977501TH
พระยอดขุนพล กรุนาน้อย จ.น่าน **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
45 # 3อจ660525-119 ED354899130TH tummusic46 + Joker007 (582109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแซยิด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
46 # 3อจ660525-120 ED583105115TH jitlada555 + kanlaya48 (582116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
47 # 3อจ660525-121 KBT9800028168QB Yiddo + Manmoney88 (582077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี(G 77%)
48 # 3อจ660525-122 ED358545203TH นายตั้ม + Nui-095 (582081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
49 # 3อจ660525-124 ED480774688TH skipjack + Tlekokpho (582089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นลายเซ็น พิมพ์บัวรอบ เนื้อสำริด ปี 2508 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ660525-125 ED606401808TH เคอิโงะ + ดอกบัว99 (582093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบนหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 85%)
51 # 3อจ660525-126 SXF006300048557TH Autt_Teabsornchai + (582097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pmark18
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(660418-2001)
52 # 3อจ660525-127 SXF20290008764 Energy_KDK + เด็กบัวทอง (582100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเข็มกลัดชำรุด )
53 # 3อจ660525-130 ED558942647TH meanblog + OMBUN (582112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้) (660403-1149)
54 # 3อจ660525-131 ED597144278TH หลานตาจวบ + sanyaa (582076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ก้นกลวง เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี

55 # 3อจ660525-132 ED597144281TH zafari + sanyaa (582079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดบรมนิวาสฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660525-133 ED597144264TH ข้าวเปล่า + sanyaa (582082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660525-134 ED014770834TH staruch + จูมไม้เมือง (582086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ660525-138 ED517752351TH Benjapon88 + ปูแปดริ้ว (582106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อผง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ660525-139 ED405263089TH Golfthip4564 + ข้าวฟ่าง (582110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นแรก พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
60 # 3อจ660525-140 ED405263089TH nut2326 + ข้าวฟ่าง (582115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม
61 # 3อจ660525-141 ED597144295TH ต้อมเมตตามหานิยม + sanyaa (582073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(แดง) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
62 # 3อจ660525-142 ED549768139TH nopakk + maii_amulet (582078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660516-1114)(G 73%)
63 # 3อจ660525-143 ED216477836ITH wanitcha + civilwork (582083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อสำริด ปี 2545 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 19)
64 # 3อจ660525-144 ED563610157TH uthai08 + newpra (582087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
65 # 3อจ660525-145 ED565375791TH nopakk + องอาจ (582091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660525-146 ED584284988TH anut_rung + โกวบ้อ (582098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.เชียงใหม่
67 # 3อจ660525-147 ED573083265TH Ban2015 + pound2007 (582102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ660525-150 ED580423790TH popeye289 + TALON (582113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
69 # 3อจ660525-151 ED585952365TH Kurama + วินจันทรา (582117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
70 # 3อจ660525-154 ED584658521TH payungsak + โอ๋บางใหญ่ (582125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 39943)(สภาพสวย)(650628-1052)
71 # 3อจ660525-155 ED4615488879TH nochau + คนท้องทุ่ง (582129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (551122-078)
72 # 3อจ660525-156 ED596712896TH paniwat_n + sarapowarm (582133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (530812-286)(G 78%)
73 # 3อจ660525-157 ED596712896TH tummusic46 + sarapowarm (582138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง

74 # 3อจ660525-159 ED573083282TH KAICHERNGMAI + (582145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pound2007
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 26 พ.ค. 2566 - 09:08 น.] #86779 (22/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660503-027 ED499168257TH tongjoy (579355) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ660509-006 TH0118434UAA5B0 manutkhumpera (580245) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ660515-016 ED565351795TH องอาจ (580945) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660516-010 EH194929735TH นกแก้ว (581123) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 1อจ660516-028 EH194929130TH นกแก้ว (581128) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ660516-038 ESTS000270387 เอ็มซีเค (581134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660517-011 EH234581305TH tongleehae (581234) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
8 # 1อจ660518-002 ED541658674TH มหามณีจินดา (581412) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660518-016 ED427407054TH saifakung (581404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660518-029 EJ473286384TH เมืองสมุทร (581403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ660520-001 ED140068180TH Nippit (581559) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ660520-003 ED341684033TH ตุ๊หลวง (581564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660520-018 EH194980531TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660522-001 ED566662666TH พลธีร์5559 (581760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660522-002 ED549786113TH sakbangbon (581763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660522-003 EB894215061TH nampoo (581766) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ660522-006 EB894260848TH วิจิตร34 (581769) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660522-008 ED556033975TH tontatto (581770) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ660522-009 ED500459546TH นายพอเพียง (581774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660522-010 TH011844KYYP3B0 หลานยายจิ๋ว (581776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660522-011 TH011844KYYP3B0 หลานยายจิ๋ว (581773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660522-018 EM105987022TH Anankiya (581784) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ660522-022 EH194971628TH ซาลาเปา (581724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660523-004 ED577416051TH tongjoy (581882) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 1อจ660523-007 ED585032521TH Ramaasi (581886) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 1อจ660523-013 ED574620985TH thanrat (581916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660523-015 ED577417335TH tongjoy (581920) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ660523-016 EJ499815645TH kenshiro2810 (581929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ660523-101 ED172355071TH เด่นซัง (581915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
30 # 1อจ660523-102 ED526675732TH Khanoon (581917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ660523-104 EH694301238TH บารมีทวีคูณ (581922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660503-009 ริณดา (579329) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660503-010 ริณดา (579335) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660515-007 อชิตะพระเครื่อง (580893) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ660516-015 กาหยู (581095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660517-002 pong971 (581246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660517-006 pui1228 (581264) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ660517-008 ริณดา (581205) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660518-001 misterpou (581371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660519-002 phuwa (581509) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ660519-004 Buncha (581508) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ660519-006 lalalaon (581514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660519-007 เอฟสวนกุหลาบ (581517) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ660520-009 เกษมสันต์99 (581594) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
14 # 2อจ660520-011 เกษมสันต์99 (581598) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
15 # 2อจ660520-012 เกษมสันต์99 (581601) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
16 # 2อจ660522-010 nut2326 (581771) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ660522-014 pimtip (581782) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ660522-015 chanram (581787) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ660522-016 chanram (581792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ660523-001 โอ๋เมืองพาน (581846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660523-004 mana1 (581860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ660524-011 เด็กท่าพระ (582035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ660524-015 การันตีพระ (581946) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ660524-016 การันตีพระ (582068) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ660524-017 การันตีพระ (582069) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ660524-018 การันตีพระ (582067) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ660524-019 การันตีพระ (581947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ660524-020 Pongsak999 (581996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 2อจ660525-004 การันตีพระ (582071) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660518-012 kanokporn06 + ตี๋แยกปัก (581275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวาเล็กน้อย)
2 # 3อจ660518-103 TH0118447DFP9B0 c_nakarin + Nut0212 (581290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ660518-111 TH01184466F72B toeykeng + kkk707 (581276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 7095/หน้าตัก 9 นิ้ว)
4 # 3อจ660518-113 ED565637585TH วิบูลย์ + JAY101 (581286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
5 # 3อจ660518-134 EH194979581TH Ao297 + ขนมไทยแม่อารีย์ (581304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ660518-161 EB837605863TH somnuk + mitmitee (581364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางแขนอ่อน กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
7 # 3อจ660519-003 atthasit + Buncha (581436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ660519-120 EH194929792TH Weerawat0310 + นกแก้ว (581466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หน้าแก่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
9 # 3อจ660520-103 ED512285547TH tanint + salid (581549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพอุดซ่อมขอบหลังล่างซ้าย) (620211-050)(G 67%)
10 # 3อจ660520-119 EH194980528TH PLE_INNO + (581589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
หนุมานเชิญธงทรงพลัง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นไตรมาส เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2543 จ.นครปฐม (หมายเลข 1114/ขนาดสูง 6 นิ้ว)
11 # 3อจ660522-006 ขุมทรัพย์บูรพา + nunthawat (581648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
12 # 3อจ660522-021 chaiyarit_c + Bankkc (581615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 286)(G 78%)
13 # 3อจ660522-105 ED451037677TH Tree3 + basza56 (581630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(590606-017) (G 67%)
14 # 3อจ660522-144 66850711939903 พรพระพุทธคุณ + บิ๊กครับ (581661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 87%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
15 # 3อจ660522-152 ED565393438TH แม้วจอมเทียน + kamon58 (581688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
16 # 3อจ660522-153 ED565393438TH แม้วจอมเทียน + kamon58 (581695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
17 # 3อจ660522-158 EH194971336TH เจริญลาภครับ + (581711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 2 พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพตัวแหนบชำรุด)

18 # 3อจ660522-167 EH194971336TH keng_kung + (581691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
19 # 3อจ660522-171 EX605690697TH siri737 + Powdernok (581719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
20 # 3อจ660522-175 ED554634455TH สร-อ่าวอุดม + Patwat (581735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 78%)
21 # 3อจ660522-182 ED565384379TH เมืองช้าง + องอาจ (581617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
22 # 3อจ660522-185 EJ473286509TH YutBarameepra + เมืองสมุทร (581739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
23 # 3อจ660522-196 ED186285132TH panupong30 + p_chaiya (581678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (หลังเลข ๘) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
24 # 3อจ660523-002 คงทอง + jane77 (581842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 63%)
25 # 3อจ660523-003 วัฒน์วังหิน + Rabbit1980 (581845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) (660504-1194)(G 58%)
26 # 3อจ660523-004 Pmark18 + maiizza (581848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเส้นซุ้มบนซ้าย)
27 # 3อจ660523-005 kenshiro2810 + maiizza (581853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)
28 # 3อจ660523-006 ต้น1979 + Olarn29 (581857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
29 # 3อจ660523-007 Chaiwat13 + Olarn29 (581861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
30 # 3อจ660523-008 thonglor + pop_vat (581867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณโต วัดสมุหประดิษฐ์ เนื้อทองแดง ปี 2470
31 # 3อจ660523-009 tanayut + afrosalmon (581869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (660325-1170)
32 # 3อจ660523-011 thonglor + ไทยนิยม (581825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์มารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (660508-1074)(G 84%)
33 # 3อจ660523-012 Tppak + ไทยนิยม (581830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (660412-1073)(G 87%)
34 # 3อจ660523-013 natttao + kai_kaw (581834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (630613-049)
35 # 3อจ660523-102 TH011844PQJB7B0 kanokporn06 + เอกจิตต์ (581881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (540917-003)(G 63%)
36 # 3อจ660523-103 TH011844TT571B0 Ton_teerapong + CKHOS (581891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ660523-104 TH011844M4N77B0 pot13 + Toroclub (581900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 206)
38 # 3อจ660523-105 TH011844NY9N5B0 วรรณสินศิริ + ooakub (581907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
39 # 3อจ660523-106 TH011844RK9J5B0 bigsong + Song15 (581912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
40 # 3อจ660523-107 TH011844TW7J4B0 kittibut123 + SuerAey (581921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 245)
41 # 3อจ660523-108 TH11844TA6Y8B0 บอลปากน้ำ + เพิ่มให้99 (581925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุฯ รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ศรีสะเกษ
42 # 3อจ660523-109 TH011844TU6V6B0 Prachanba + supakorp (581933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
43 # 3อจ660523-110 EH194971659TH JackBrown + (581937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 697/น้ำหนักรวม 27.8 กรัม)
44 # 3อจ660523-111 EH194971659TH Todmuangchon + (581802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 67%)
45 # 3อจ660523-112 EH194971659TH Todmuangchon + (581805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี(G 81%)
46 # 3อจ660523-113 EH194971659TH chidchac + ขนมไทยแม่อารีย์ (581808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 84%)
47 # 3อจ660523-114 EH194971659TH pcha429 + ขนมไทยแม่อารีย์ (581813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 62%)
48 # 3อจ660523-115 EH194971659TH AodAnt + ขนมไทยแม่อารีย์ (581814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 67%)
49 # 3อจ660523-116 ED529793115TH chay7 + wichean15 (581817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660523-117 ED529793115TH pcha429 + wichean15 (581823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660523-118 ED529793115TH T_crossbone + wichean15 (581826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ปางรำพึง เนื้อผง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660523-119 ED529793115TH beer2126 + wichean15 (581829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปางไสยาสน์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660523-123 EH194930844TH พนินทร์ + นกแก้ว (581806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหวาน วัดดอกไม้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ660523-124 EH194930844TH tummusic46 + นกแก้ว (581809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี
55 # 3อจ660523-125 EH194930844TH amata2000 + นกแก้ว (581812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพนิชยการพระนครสร้าง เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ660523-126 EH194930844TH ขุมทรัพย์_พระสวย + นกแก้ว (581816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ660523-127 EH194930844TH กากุไรเดอร์ + นกแก้ว (581819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
58 # 3อจ660523-128 EH194930844TH Thanakrit88 + นกแก้ว (581821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660523-129 EH533309632TH joki_bank + lamborghinizi (581824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 64%)
60 # 3อจ660523-130 EH194971398TH kjd_54 + ซาลาเปา (581828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
61 # 3อจ660523-131 EH194971398TH NP_PRATHAI + ซาลาเปา (581879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (560801-010)
62 # 3อจ660523-132 EH194971398TH aramintra + ซาลาเปา (581885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
63 # 3อจ660523-133 EH194971398TH balrayong + ซาลาเปา (581887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (560801-019)
64 # 3อจ660523-135 ED517556839TH Juicy + liverpool1313 (581941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
65 # 3อจ660523-136 ED466540758TH logisman + mahawong (581895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์คะแนน เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ660523-137 ED539558496TH sugar + citynew (581899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ660523-138 ED523767620TH วัฒน์วรเอก + คนปีขาล (581903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
68 # 3อจ660523-139 ED588603642TH tummusic46 + Kason3 (581906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว)
69 # 3อจ660523-140 ED440534503TH เมืองช้าง + บิ๊กบีม (581909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก) **พระสภาพสวย
70 # 3อจ660523-141 ED530542105TH เรย์2550 + littletjzaa (581837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
71 # 3อจ660523-142 ED564926396TH แม้วจอมเทียน + Tondk (581841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
72 # 3อจ660523-144 EH194971676TH Q-Taro + ขนมไทยแม่อารีย์ (581847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%)
73 # 3อจ660523-145 EH194971676TH sherbet88 + (581850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
74 # 3อจ660523-146 EH194971676TH Q-Taro + ขนมไทยแม่อารีย์ (581851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)

75 # 3อจ660523-147 EH194971676TH surachet06 + (581856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช(G 63%)
76 # 3อจ660523-148 EH194971676TH Earthood + ขนมไทยแม่อารีย์ (581859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 86%)
77 # 3อจ660523-149 EH194971676TH วิสูตร์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (581862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
78 # 3อจ660523-150 EH194971676TH poo_56 + ขนมไทยแม่อารีย์ (581865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 54%)
79 # 3อจ660523-151 EH194971676TH ศิษย์ท่านขุน + (581835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ ปี 2524 กรอบทอง(G 69%)
80 # 3อจ660523-152 EH194971676TH Q-Taro + ขนมไทยแม่อารีย์ (581839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช(G 76%)
81 # 3อจ660523-153 ED521644203TH วรรณสินศิริ + puttakun666 (581843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 108)
82 # 3อจ660523-154 EH585330454TH Prachanba + ปาล์มมี่ (581849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
83 # 3อจ660523-155 EH585330454TH Prachanba + ปาล์มมี่ (581854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
84 # 3อจ660523-156 ED502564122TH Chansri1 + ชาติน (581858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี
85 # 3อจ660523-157 EB837591166TH สุวรรณดี + kanlaya48 (581864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
86 # 3อจ660523-158 EH194975205TH พงษ์ท่าม่วง + บอสตัน (581868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
87 # 3อจ660523-159 EH194975205TH memories + บอสตัน (581871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นกฐิน ๙ อาราม เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 10)(G 62%)
88 # 3อจ660523-160 EH194975205TH joeenok + บอสตัน (581875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจันและโค้ดอุ) (สภาพรมดำใหม่)(G 64%)
89 # 3อจ660523-162 EH194975205TH ปราถนา + บอสตัน (581804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์หลังตัวหนังสือ กรอบทอง(G 70%)
90 # 3อจ660523-163 EH194975205TH apeleven + บอสตัน (581810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
91 # 3อจ660523-164 EH194975205TH popeye289 + บอสตัน (581815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร(G 63%)
92 # 3อจ660523-165 ED156377847TH GJirapat + SAIFA (581820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดตัวแหวน)
93 # 3อจ660523-166 ED576922944TH ฮองซู + เรวัตตะ (581831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช

94 # 3อจ660523-167 ED554930438TH korn88 + muangtrat1987 (581942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)
95 # 3อจ660523-168 ED523476318TH Sudaratamulet + เรโกะจัง (581838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
96 # 3อจ660523-169 EB893125722TH Inawang + BallDesign (581855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ชุมพร
97 # 3อจ660523-170 ED172355301TH phon8899 + theera (581863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 92 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.สกลนคร
98 # 3อจ660523-171 ED549789874TH Piragarn + maii_amulet (581883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (660516-1110)
99 # 3อจ660523-172 ED547873574TH ข้าวตอกแตก + yoon9 (581888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
100 # 3อจ660523-173 ED541684232TH Nathanial + มหามณีจินดา (581892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (660502-1213)
101 # 3อจ660523-174 ED599802471TH Jorawat + prabaiboon (581897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ660523-175 ED489468265TH Kurama + พลกฤต (581901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีขาล เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
103 # 3อจ660523-176 ED577417335TH แก้วอุษา + tongjoy (581905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660504-2011) (G 69%)
104 # 3อจ660523-177 ED576838985TH magician + เขยมาบตาพุด (581910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์ (601103-016)
105 # 3อจ660523-178 ED582364431TH Rakchart + เสืออิบสาทร (581914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 64%)
106 # 3อจ660523-179 ED577618439TH aromdee + peeeye (581943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
107 # 3อจ660523-181 KBTP200007342WY sam8793 + เสรีไทย53 (581870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ สมาคมชาวกาญจนบุรีสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กาญจนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
108 # 3อจ660523-182 ED531806489TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + Cap1995 (581874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ660523-183 ED596603180TH T_crossbone + Nicharida (581878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 86%)
110 # 3อจ660523-184 SLOM000122867YT pontat567 + joeryan (581880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
111 # 3อจ660523-185 KBSCA000231623E mahachon + zerocb (581884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศนฯ รุ่นทรัพย์เพิ่มพูน พิมพ์ฉลุ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 158)
112 # 3อจ660523-186 ED537226791TH Weerawat0310 + (581889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanakorn777
แหวนเพชรกลับ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้ออัลปาก้าลงยา จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)

113 # 3อจ660523-187 TH011844XYZ43B0 บีเวียงพิงค์ + Aum2543 (581894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 1 โค้ด/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
114 # 3อจ660523-188 TH011844XYZ43B0 บีเวียงพิงค์ + Aum2543 (581896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 1 โค้ด/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
115 # 3อจ660523-301 EB894558282TH Nathan666 + jarun123 (581913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
116 # 3อจ660523-302 ED478871828TH วรุณ1 + เด็กใหม่ใจรัก (581918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก)(640911-107)
117 # 3อจ660523-303 ED565374133TH อ๊อบน้อยหอยสังข์ + องอาจ (581923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา
118 # 3อจ660523-304 EB894493140TH วิเศษชัยชาญ + Siripong_Am (581926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคูบัว พิมพ์เล็บมือ เนื้อดิน จ.ราชบุรี
119 # 3อจ660523-305 EB774991046TH zafari + ธีรพร (581928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
120 # 3อจ660523-307 ED165978836TH Bigbub + nanbanpho (581935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
121 # 3อจ660523-308 ED533754268TH Yuttana27 + tyzanavay16 (581936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ660523-309 ED152588298TH Nattakan + ansaldo (581938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
123 # 3อจ660523-312 TH011844X2M67B0 beer2126 + rote39 (581811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนขวาและล้างผิว)
124 # 3อจ660523-313 ED571321231TH payungsak + tui_bong (581818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ เนื้อเงิน ปี 2530 จ.พิษณุโลก
125 # 3อจ660523-314 EG283160618TH กล้าเก่งทุกทาง + นู๋โอปอ (581822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/ขนาด 2 ซม.) (660516-2058)
126 # 3อจ660523-315 ED507167715TH RUDY_BAYLOR + Nopzen (581827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์/สภาพสวย) (651021-1071)(G 72%)
127 # 3อจ660523-316 EB894593412TH Kaizer + Siripong_Am (581833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์สามเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.จันทบุรี
128 # 3อจ660523-317 EB894593412TH ดราก้อนปิง + Siripong_Am (581836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาแขนอ่อน กรุพญาดำ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
129 # 3อจ660524-001 กอล์ฟปริญญา + พรพระพุทธ (581945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 493)
130 # 3อจ660524-002 Siri88 + Neochang (582065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
131 # 3อจ660524-004 natapoln + เด็กท่าพระ (581952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ

132 # 3อจ660524-005 piyaphum + safeena (581964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 77%)
133 # 3อจ660524-006 m-cot + safeena (581969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 64%)
134 # 3อจ660524-008 Bophantom + ไอโอดีนแมน (581979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงขาว(ปิดทอง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5 ซม.)
135 # 3อจ660524-009 วุฒิพงศ์ + ปิดตา (581988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 720)
136 # 3อจ660524-010 Ton_gittivat + มหามงคลพระ (582063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพล้างผิว)
137 # 3อจ660524-011 jane77 + pong971 (582042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)(S 94%)
138 # 3อจ660524-101 ED312889746TH เมืองช้าง + Note_003 (582017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
139 # 3อจ660524-103 ED597602906TH บอยพระเครื่อง + เสน่หา (582024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นแรก ปี 2508 จ.สุรินทร์
140 # 3อจ660524-104 ED596603193TH numuthai + Nicharida (582028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (660227-1097)(G 62%)
141 # 3อจ660524-105 ED574914905TH sugar + Arunlert69 (582031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 79%)
142 # 3อจ660524-106 ED574914905TH Kunchut + Arunlert69 (582037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(660403-1018)(G 65%)
143 # 3อจ660524-107 ED526759636TH sudarat_P + ตะแคงขวด (582044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
144 # 3อจ660524-108 EJ136798222TH สุจินต์ + yodpra (582048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 4)(630911-045)
145 # 3อจ660524-109 ED551839591TH แม้วจอมเทียน + lag_yai (582049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
146 # 3อจ660524-110 ED584017810TH tiwakornwong + Piragarn (582052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660411-1119)
147 # 3อจ660524-114 ED585031512TH BhuriKet26 + hanuman2499 (581981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
148 # 3อจ660524-116 EH194966512TH Preawpan + บอสตัน (581989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
149 # 3อจ660524-118 EH194966512TH bos2499 + บอสตัน (581995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ **ไม่ระบุที่สร้าง
150 # 3อจ660524-119 EH194966512TH Boonmee888 + บอสตัน (581998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พิรอดแขน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

151 # 3อจ660524-120 ED498556357TH มณเฑียร + naphat1981 (582001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศิวะ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโชคลาภมหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 110/หน้าตัก 5 นิ้ว)
152 # 3อจ660524-121 ED589109107TH so-so + พาชนะ (581948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี
153 # 3อจ660524-125 ED600101867TH artman7007 + โอพุทธคุณ (581961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
154 # 3อจ660524-127 ED460932835TH ฮักแม่สรวย + น้องโชตะ (581967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอริยชาติ วัดพระธาตุดงสีมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เชียงราย
155 # 3อจ660524-130 SLOM0001227927D nopakk + CKHOS (581978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
156 # 3อจ660524-132 ED592431294TH pumcha + tle_wangpikul (581953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 66%)
157 # 3อจ660524-133 ED592431294TH pumcha + tle_wangpikul (581955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 67%)
158 # 3อจ660524-135 EH381865436TH สู้แล้วรวย + R9999 (581960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
159 # 3อจ660524-136 ED209729755TH Omeza + aboom2019 (581962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 82%)
160 # 3อจ660524-137 TH011844VEBZ1B0 บีเวียงพิงค์ + เขยศรีเกศ (581965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ ท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
161 # 3อจ660524-138 LAMB000230630KB opasn + ปลากัดป่า (581968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
162 # 3อจ660524-139 ED518270700TH prungthan + ทอเร็ตโต้ (581971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
163 # 3อจ660524-140 phalao2000 + Yui_jaa2528 (581972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBNM200030203KM
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
164 # 3อจ660524-141 chatchaisilaporn + (581976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBNM200030203KM Yui_jaa2528
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
165 # 3อจ660524-142 SKB1000261143WN Gap2527 + jatuponpond (581980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(640515-080) (G 66%)
166 # 3อจ660524-145 EJ585247301TH ทิศเหนือ + โมเลกุล (581987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
167 # 3อจ660524-148 ED565672389TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + Father (581999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
168 # 3อจ660524-149 ED591630869TH tiwakornwong + phon8899 (582002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
น้ำเต้า หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (G 79%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
169 # 3อจ660524-150 EB838472545TH nut2326 + kandapmy (582005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเทวสังฆาราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่ว จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้)

170 # 3อจ660524-151 TH0118450GJY8B0 ayw035 + RAK_PT (581982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่สระปทุมสร้าง)
171 # 3อจ660524-152 ED506680101TH Win_Amulet + หลังเขา30 (581985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 41 เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา
172 # 3อจ660524-156 ED534875829TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + scannut (582000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
173 # 3อจ660524-157 ED341698386TH wit_27 + ตุ๊หลวง (582004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้) (660517-2007)
174 # 3อจ660524-159 ED569867465TH Amuletism + Tppak (582010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผงไม้ ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (660515-2019)
175 # 3อจ660524-160 ED534087061TH เมืองช้าง + textile007 (582013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2520 จ.ชัยนาท
176 # 3อจ660524-162 TH0118450U9T0B0 ksomchai + prasan32 (581950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพปิดทอง)
177 # 3อจ660524-163 บุญสม + natanon03 (581954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 68%)
178 # 3อจ660524-164 EJ443744024TH วรุณ1 + armfreds (581959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(660508-1107)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 25 พ.ค. 2566 - 08:40 น.] #86750 (21/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660504-008 ED434456047TH RtitTi (579539) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ660504-009 ED434456047TH RtitTi (579555) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ660505-025 EH194927655TH นกแก้ว (579800) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ660511-022 ED499179759TH tongjoy (580584) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660512-024 EB889747941TH Charonephol9999 (580750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660513-002 ED518658998TH black-van (580835) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
7 # 1อจ660515-004 ED556176545TH doramon2345 (580935) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 1อจ660515-014 ED549764736TH PHLOI (580941) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660515-018 ED565631092TH seranee (580959) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 1อจ660515-019 ED568772240TH SOMDED (580952) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ660515-027 ED514466666TH อาราธนา (580968) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ660516-012 TH011843WH4P6B0 pimthong (581142) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ660516-019 ED171505937TH คอปแมน (581145) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 1อจ660516-020 TH011843W9485B0 สหายโก้นาป่า (581157) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
15 # 1อจ660516-022 ED476631688TH น้องหมี (581138) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ660516-025 TH011843WH7S3B0 pimthong (581147) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
17 # 1อจ660516-026 TH011843XH8V4B0 Sawadee9 (581148) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 1อจ660516-030 ED019972285TH probation (581146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660516-039 ED520183346TH ตุ๋ย-ท่าทราย (581137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660517-003 ED556538681TH ต่อแต้ม (581240) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ660517-004 EB889696555TH seed-seed (581232) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ660517-008 EV798834460TH ทางบุญ (581242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ660517-009 ED560150709TH อุกฤช (581244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
24 # 1อจ660517-010 EB686428872TH เฟื่องฟ้า (581248) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ660517-013 ED565636996TH seranee (581250) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ660517-014 ED565636996TH seranee (581252) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
27 # 1อจ660517-015 EJ815839597TH tongjoy (581256) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660517-016 EJ815839597TH tongjoy (581260) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
29 # 1อจ660517-020 ED416797464TH non31 (581238) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
30 # 1อจ660518-023 TH011844BTFJ9B0 RAK_PT (581424) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ660522-004 ED569044605TH tiwakornwong (581755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ660522-005 ED569044605TH tiwakornwong (581779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660502-010 nuiบัวหลวง (579177) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ660513-003 jojo5 (580843) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660513-005 Hora371 (580823) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660513-006 suchart_joe (580829) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660513-007 เด็กท่าพระ (580834) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ660513-011 พุทธคุณ05 (580837) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660515-001 เก้ากนก (580970) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ660515-008 Beginner_Y (580974) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ660515-009 Beginner_Y (580947) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660515-011 ทรัพย์เจริญ (580979) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 2อจ660516-001 Wanchana (581132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660516-002 สยามเมืองยิ้ม (581136) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ660516-019 ppffarm (581116) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ660517-014 BhuriKet26 (581270) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
15 # 2อจ660517-018 loongmike (581233) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660518-003 พระพันธุ์เทพ (581376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660518-008 Thedowntown (581385) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ660518-015 TADVENTURE (581392) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ660523-005 nouvo (581866) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660515-162 ED532688845TH Pond27 + patchara2509 (580936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ660515-163 ED532688845TH มงคล_เล็ก + patchara2509 (580938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นแรก ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ660516-131 EF107061885TH masterpiece + Buncha (581000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ660516-175 ED58580186TH มงคล_เล็ก + นิวเอกชัย (581054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครปฐม
5 # 3อจ660518-005 zakII + saisand (581292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.สุรินทร์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ660518-009 ccmachinery + Thawat07 (581307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 70%) **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
7 # 3อจ660518-104 ED534059057TH Thana999 + tnpong (581294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
8 # 3อจ660518-146 ED454049351TH Tarkkyp + (581339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Bowonkamphonphat
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบแขนกาง เนื้อผงลงรัก ปี 2515-2525 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ660518-160 EJ585272990TH tiwakornwong + กว๊านพะเยา (581363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
10 # 3อจ660519-138 ED584224220TH อ๋องสาย4 + โกวบ้อ (581461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ660520-111 EH194980514TH auu2520 + ขนมไทยแม่อารีย์ (581545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)
12 # 3อจ660520-113 EH194980514TH 9light + ขนมไทยแม่อารีย์ (581555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 281341)
13 # 3อจ660520-114 EH194980514TH witthpan + ขนมไทยแม่อารีย์ (581561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)(G 96%)
14 # 3อจ660520-115 EH194980514TH Rakchart + ขนมไทยแม่อารีย์ (581567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
15 # 3อจ660520-116 EH194980514TH Kampanat13 + (581573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตา เนื้อทองเหลือง
16 # 3อจ660520-117 ED550241294TH sumateass + เก่งจริงจริง (581579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(อัมพร) วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660520-118 ED389839905TH PANI_SAMIT + (581585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พงศ์ไผ่เหลือง
กุมารเทพคงทอง หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่งนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 239/ขนาดสูง 5 นิ้ว)

18 # 3อจ660520-120 ED441886444TH โอปปาติกะ + gump16 (581592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช กรอบเงิน(S 89%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ660522-001 mntpt + WeeKlinhom (581799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(640504-103) (G 75%)
20 # 3อจ660522-002 chairatmt + noomark (581613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ(G 33%)
21 # 3อจ660522-003 ราชสีห์ + มณเฑียร (581628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660513-2001)
22 # 3อจ660522-004 Wi-58 + nunthawat (581634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
23 # 3อจ660522-005 Boonmee888 + nunthawat (581641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดบ่อทรัพย์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
24 # 3อจ660522-009 nut2326 + koonnai (581669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
25 # 3อจ660522-010 bos2499 + piyathus (581675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
26 # 3อจ660522-011 มณเฑียร + พุทธัสสโร (581679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 97/หน้าตัก 4.6 นิ้ว) (660513-1240)
27 # 3อจ660522-012 กุสยาม + pump992 (581693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ660522-013 พรพระวิษณุ + ติ่งลี่ (581699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 164)
29 # 3อจ660522-014 boyle + ขุมทรัพย์บูรพา (581757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม พิมพ์ฐาน ๙ เนื้อดิน ปี 2548 จ.นครปฐม
30 # 3อจ660522-015 เมืองช้าง + porn100 (581707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
31 # 3อจ660522-016 t_inkeaw + porn100 (581718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)(G 82%)
32 # 3อจ660522-017 Kritthachalom + BoySuchatis (581723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(S 77%)
33 # 3อจ660522-018 blue333 + บารมีพระเครื่อง9 (581731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต 88 พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.ตราด (หมายเลข 417/สภาพสวย) (650721-1330)
34 # 3อจ660522-019 payupnetpu + Thawat07 (581742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานจากการใช้)(G 69%)
35 # 3อจ660522-020 เสือตัวสุดท้าย + Thawat07 (581753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(G 63%)
36 # 3อจ660522-022 ccmachinery + น้องอิมอิม (581619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม

37 # 3อจ660522-023 Pongsak999 + น้องอิมอิม (581622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (G 82%)
38 # 3อจ660522-024 Nongjeen + น้องอิมอิม (581625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
39 # 3อจ660522-025 kaity + น้องอิมอิม (581627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
40 # 3อจ660522-026 gymnastics + น้องอิมอิม (581631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
41 # 3อจ660522-027 alternatebc + น้องอิมอิม (581633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมคุณ เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)
42 # 3อจ660522-028 tiwakornwong + (581638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TADVENTURE
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(511113-057)
43 # 3อจ660522-029 tiwakornwong + (581642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TADVENTURE
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (511118-085) **พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
44 # 3อจ660522-030 tiwakornwong + (581646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TADVENTURE
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (550322-073)
45 # 3อจ660522-031 Namnathee1983 + (581616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chatchaik007
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640728-489) (G 78%)
46 # 3อจ660522-102 ED360995672TH กุมภาพันธ์ + THAITANIUM (581621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงิน จ.นครสวรรค์
47 # 3อจ660522-103 ED584218520TH Vorajak + โกวบ้อ (581623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ660522-104 ED588603979TH Rungrojn + I-nam (581626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 72%)
49 # 3อจ660522-106 ED564940058TH srikriangkrai + Tondk (581632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
50 # 3อจ660522-107 ED431547747TH numuthai + นุหนองคาย (581636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (640520-080)(G 81%)
51 # 3อจ660522-108 ED523690660TH Phichit_02 + Pui2529 (581637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
52 # 3อจ660522-109 ED028285387TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + อรทัย960 (581639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (560802-319)
53 # 3อจ660522-110 ED557086387TH Piragarn + tle_wangpikul (581643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
54 # 3อจ660522-112 ED460925534TH หิมพานต์มุ่งงาม + น้องโชตะ (581651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานหูช้าง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพซ่อมส่วนบน)
55 # 3อจ660522-114 EW004592309TH กำธรนคร + m-cot (581655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

56 # 3อจ660522-115 EB893097482TH Nopzen + chawarit (581657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660522-116 EH194975514TH pakee + บอสตัน (581660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหลวงพ่อไว วัดดาวดึงษ์ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม
58 # 3อจ660522-117 EH194975514TH nukro09 + บอสตัน (581662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อจีน วัดท่าลาด จ.ฉะเชิงเทรา
59 # 3อจ660522-118 ED576840573TH Bank2502 + piya1 (581745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 61%)
60 # 3อจ660522-119 ED529818191TH Sahapon + Wichean146 (581664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
61 # 3อจ660522-120 ED493395445TH Bee20 + Teerasak01 (581667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
62 # 3อจ660522-121 EJ594521134TH maturuch + AmpFine (581697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660522-122 EJ594521134TH monze + AmpFine (581702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อเงิน ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660522-123 ED482979980TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + (581777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaitawat99
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660522-124 EH132021322TH apeleven + aroonnurom (581708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกระดูกผี วัดโพธิ์ พิมพ์พระคง เนื้อผง
66 # 3อจ660522-125 EM010177696TH srilinjee + pong19 (581715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
67 # 3อจ660522-126 EB889854835TH nickkabin + kunbun (581772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องที่ไม่ตอกโค้ดของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
68 # 3อจ660522-127 ED467596665TH gitsada_19 + Khunpun (581721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลืองอ่อน) ปี 2546 จ.ระยอง (660412-1221) (ฝังตะกรุดทองแดง)
69 # 3อจ660522-128 TH011844KYYP3B0 ของขลัง + หลานยายจิ๋ว (581726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดบางยี่หน พิมพ์หลังพระสองพี่น้อง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
70 # 3อจ660522-129 TH011844KYYP3B0 DDman + หลานยายจิ๋ว (581729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดท้ายตลาด
71 # 3อจ660522-130 ED570417914TH somsak2518 + หิมพานต์มุ่งงาม (581734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เสมาหลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(660310-2051)
72 # 3อจ660522-131 KBKRP00001229GA keng_s + JumpeRBooM (581740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 51)
73 # 3อจ660522-132 ED434729182TH ไทยนิยม + jugree02 (581744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
74 # 3อจ660522-133 ED434729182TH ไทยนิยม + jugree02 (581748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา

75 # 3อจ660522-134 EH338227736TH rachane53 + ปืนใหญ่ (581749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นบุญสูง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2542 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ660522-136 EH194951861TH natthawat28 + รถถังพระบ้าน (581754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
77 # 3อจ660522-137 EH194951861TH nukro09 + รถถังพระบ้าน (581758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์ลายสาน เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660522-138 TH011844C7813B0 Besomkiat + Ritraya (581761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
79 # 3อจ660522-139 TH011844C7813B0 kanokporn06 + Ritraya (581764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 68%)
80 # 3อจ660522-140 8208117732282 Ramaasi + เอก..บางบัวทอง (581767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นดอกจันทร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (560208-059)
81 # 3อจ660522-141 ED531065464TH Frankger1994 + ศักดิ์นรินทร์ (581652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(660106-1002) (G 92%)
82 # 3อจ660522-143 ED577412721TH staruch + Jirawat1986 (581658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
83 # 3อจ660522-145 ED517380385TH trong9399 + Darkaun (581666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
84 # 3อจ660522-146 ED517380385TH trong9399 + Darkaun (581668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
85 # 3อจ660522-147 EH194971375TH bunpotth + ขนมไทยแม่อารีย์ (581671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่าย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ660522-148 ED567835456TH แก้วอุษา + หยูอี้ (581736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
87 # 3อจ660522-149 ED534548214TH adittha + suwipol (581677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
88 # 3อจ660522-150 ED587507914TH ประสิทธิ์ + Arnomony (581680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ660522-151 ED447099919TH m-cot + tanadul2539 (581732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
90 # 3อจ660522-155 EH194971336TH rock10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (581701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
91 # 3อจ660522-156 EH194971336TH rock10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (581704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นครสวรรค์
92 # 3อจ660522-157 EH194971336TH aramintra + (581706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นครสวรรค์
93 # 3อจ660522-160 EH194971336TH cpall + ขนมไทยแม่อารีย์ (581716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งน้อย ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าแว่น เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ(G 91%)

94 # 3อจ660522-161 EH194971336TH Energy_KDK + (581670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปถ่ายหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 91%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
95 # 3อจ660522-162 EH194971336TH nuch2545 + (581681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์
96 # 3อจ660522-163 EH194971336TH Q-Taro + ขนมไทยแม่อารีย์ (581683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา(G 85%)
97 # 3อจ660522-165 EH194971336TH นายช่างพานต๋าย + (581687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
98 # 3อจ660522-166 EH194971336TH lovehunterlove27 + (581690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ตะกรุด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
99 # 3อจ660522-168 EJ340677645TH goaaa + lastman (581694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
100 # 3อจ660522-169 ED512267150TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (581696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MINIGUNNER
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรโต เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง
101 # 3อจ660522-170 ED402374103TH chane31 + pineapple (581700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ660522-173 EG783981767TH zafari + aboom2019 (581727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงพ่อทบ วัดพระพุทบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
103 # 3อจ660522-174 ED526772323TH olMintlo + Thannathi (581730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ660522-176 ED598900203TH panitgang + ekchat (581738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (650729-1192)
105 # 3อจ660522-177 ED598900203TH Rakchart + ekchai (581743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (650729-1193)
106 # 3อจ660522-178 ED405686649TH PRAKUNPOR + อามอรรถพล (581747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
107 # 3อจ660522-180 ED534832854TH Ben2541 + pippinnu (581756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์
108 # 3อจ660522-181 ED552128831TH khrawsadid + microsoft (581614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ660522-183 ED477794387TH CLUSTER + สังกัจจายน์ (581620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (660512-1028)
110 # 3อจ660522-184 ED579604993TH แขกกำแพง + พระประแดง26 (581624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนขวาและล่างซ้าย) (660301-2023)
111 # 3อจ660522-186 ED451589247TH beer2126 + เด็กแคมฟร็อก (581629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
112 # 3อจ660522-187 ED565374031TH pakee + joeenok (581635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร

113 # 3อจ660522-188 ED341697275TH Piya1976 + ตุ๊หลวง (581640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (610217-019)
114 # 3อจ660522-189 ED530535609TH นายช่างพานต๋าย + (581645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
115 # 3อจ660522-190 ED530535609TH วิสูตร์ + numpraram2 (581650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
116 # 3อจ660522-191 ED572820057TH korn88 + tankamol (581644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี
117 # 3อจ660522-192 ED585921995TH walrawut + chaintv (581647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
118 # 3อจ660522-193 ED566288776TH อาณาจักรพระ + คูณสตางค์ (581672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยืนสามสิบศอก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
119 # 3อจ660522-195 ED565384365TH schan2514 + องอาจ (581676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์
120 # 3อจ660522-197 ED519328012TH gymnastics + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (581682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
121 # 3อจ660522-198 ED519328012TH sam8793 + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (581684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
122 # 3อจ660522-199 ED519328012TH gymnastics + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (581689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
123 # 3อจ660522-201 ED568739164TH chay7 + นู๋นิ่มพระสวย (581703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากการใช้และล้างผิว)
124 # 3อจ660522-202 ED509294760TH nuch2545 + เงินเหลือ (581705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน พิมพ์เล็บเต่า เนื้อผง จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
125 # 3อจ660522-203 TH011844Q0P79B0 thonglor + เอส5588 (581709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรสงคราม
126 # 3อจ660522-204 ED591612318TH Prachanba + โคราช01 (581710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
127 # 3อจ660522-205 ED553299262TH abc2519 + chaintv (581712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%) **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
128 # 3อจ660522-206 PC37000186112EH Autt_Teabsornchai + vijit (581714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(560223-171)
129 # 3อจ660522-207 EH194930623TH แม็คพระเครื่อง + นกแก้ว (581717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660508-2074)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 24 พ.ค. 2566 - 08:43 น.] #86743 (20/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660503-011 ED454170009TH หลานตาจวบ (579333) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ660503-026 ED499168257TH tongjoy (579354) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660504-011 ED523237159TH tiwakornwong (579512) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ660504-034 ED552230728TH ชัยพฤกษ์345 (579566) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660506-006 ED385957901TH Phartharapon (579923) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660506-013 TH011842BCTM7B0 Songkiat19 (579846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660511-001 ED439780541TH Juicy (580559) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ660511-008 ED4000893304TH maii_amulet (580583) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ660511-010 ED461865050TH you990 (580589) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ660512-013 ED511886633TH aircadet (580719) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660512-014 TH011843J1XQ8B0 sompong963 (580724) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ660512-016 EJ288105595TH golfsriracha (580733) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660512-017 EX607956225TH print (580738) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ660512-020 ED332935025TH pimthong (580749) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ660512-027 ED443276732TH ต้นเชือก (580756) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660512-028 EJ466596686TH Sawadee9 (580757) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ660512-030 ED544330225TH Birdsp44 (580758) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ660512-033 TH011843Q41J6B0 ตึ่งนั้ง (580761) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ660515-017 ED525438961TH Sittisaks (580924) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ660515-025 EM010511525TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580946) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ660518-003 ED469829186TH คอปแมน (581375) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ660518-014 EH194979595TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581395) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ660519-001 ED583711490TH payan (581480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660519-004 TEPA000708259ME marvellous (581486) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ660519-005 ED583711146TH waves (581490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660519-007 ED443280771TH jopawis (581501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660519-010 EH194929687TH นกแก้ว (581503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ660519-012 ED555743806TH yutthanaP (581487) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ660519-013 EB890171555TH weerayut2530 (581489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660519-014 EG550855111TH surathin (581495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660519-017 ED514385548TH KohMeaklong (581497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660519-021 ED576215141TH auu2520 (581529) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ660520-007 ED482968837TH คเวสโก (581578) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660520-008 ED554559485TH mink7689 (581581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ660520-017 EH194980531TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581576) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ660520-019 EH194980531TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ660520-021 EH194980182TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581600) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ660520-022 EH194980182TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ660520-023 EH194980182TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581604) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 1อจ660520-024 EH194980182TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ660520-025 ED514881388TH พาชนะ (581798) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660428-028 Seksann (578759) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ660502-012 intara99 (579180) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660503-020 หนุ่มธนบุรี (579349) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660504-002 nattasak (579570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ660504-023 mr_kelvin (579520) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ660505-015 sapool1119 (579777) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ660508-019 Boonmee888 (580032) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ660510-004 ฅนบางใหญ่ (580426) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ660511-003 ภพเมืองสรรค์ (580561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ660511-007 JASMIN (580552) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 2อจ660511-008 JASMIN (580558) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
12 # 2อจ660512-004 banana (580767) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ660512-010 หนุ่มธนบุรี (580763) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ660515-006 dang29 (580955) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660515-022 witbcc143 (580960) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 2อจ660518-014 Beung (581410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ660518-018 hunter04 (581419) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ660519-003 ราชสีห์ (581513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660519-008 หรั่งวัดไตร (581523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660519-010 ไซม่อน (581528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660520-002 เฑียรบูรพา (581547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ660520-003 อาร์ทวินเทจ (581550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660520-013 nuttakrit (581557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660520-014 ต่อคู้บอน (581554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ660522-013 chaleaw56 (581781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ660522-023 การันตีพระ (581797) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660510-230 ED541651702TH tonychan + มาริโอ (580315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ660515-127 TH011843U5CA9B0 หม่อง + คนมีของ (580911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหามงคล 89 เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดหัวคุ้งสร้าง)
3 # 3อจ660515-129 ED556945416TH บอยพระเครื่อง + D_akkharin (580919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นห้าเสือ พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี
4 # 3อจ660515-148 EM010511485TH เด็กเมืองชล +ขนมไทยแม่อารีย์ (580914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง รุ่นเมตตามหานิยม เนื้อทองคำ จ.ชลบุรี(G 93%)
5 # 3อจ660515-149 ED462158605TH ads1091 + ZRONKETHUMMPE (580917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 77%)
6 # 3อจ660516-153 ED564050516TH ekach + eakkapong (581021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดจามเทวี เนื้อดิน จ.ลำพูน(G 77%)
7 # 3อจ660516-165 EG388671681TH zafari + เพิ่มพูน888 (581120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งโสฬส หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ660517-101 TH0118443K1W9B0 pcha429 + เด็กบัวทอง (581182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
9 # 3อจ660517-107 ED490437637TH Kanlaya11 + napaphuch (581259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโปร่งฟ้า ญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อสำริด ปี 2548 จ.อุบลราชธานี
10 # 3อจ660517-119 ED560789615TH korawich + Nanapo (581239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
11 # 3อจ660517-123 ED354897200TH วัฒน์ทางหลวง + Joker007 (581172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์
12 # 3อจ660517-137 ED026556921TH Ben2541 + ป๋ามอส (581209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
13 # 3อจ660517-147 EJ793962776TH Nongboom + awante (581189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
14 # 3อจ660518-132 EH194979581TH warning + ขนมไทยแม่อารีย์ (581297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 46 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร
15 # 3อจ660519-118 EH194929792TH good_teen112 + นกแก้ว (581457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง
16 # 3อจ660520-001 Pig2525 + Pmark18 (581543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดระดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660520-002 thammanoon95 + bigbrother (581548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
18 # 3อจ660520-004 เป๋าแมน + jane77 (581556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
19 # 3อจ660520-101 ED459472023TH Sleek + Nicharida (581542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(660329-2113)
20 # 3อจ660520-102 ED560005785TH Ketsara1104 + Joker007 (581546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (610825-022)
21 # 3อจ660520-107 EH194980514TH ดาบทอง + ขนมไทยแม่อารีย์ (581563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และฝนขอบข้าง)
22 # 3อจ660520-108 EH194980514TH zafari + ขนมไทยแม่อารีย์ (581565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผงลงรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
23 # 3อจ660520-109 EH194980514TH เต้ยอิตาเลียน +ขนมไทยแม่อารีย์ (581568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือสร้าง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ชลบุรี(G 62%)
24 # 3อจ660520-110 EH194980514TH เคอิโงะ + ขนมไทยแม่อารีย์ (581570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (660426-1129)
25 # 3อจ660520-121 ED549790461TH Kasalong + Pop23 (581562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
26 # 3อจ660520-122 EB894015975TH gek1414 + tanandorn555 (581566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้,ชำรุดมุมบนซ้ายและล่างขวา)(G 68%)
27 # 3อจ660520-123 ED566651884TH อนันตรา + บางแก้ว1976 (581571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
28 # 3อจ660520-124 ED557788460TH murbur + Dang2505 (581574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นร่มเย็นเป็นสุข เนื้อเงิน ปี 2517 จ.อุดรธานี
29 # 3อจ660520-125 ED573892205TH jj2424 + sanyaa (581577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี (สภาพสวย)(641011-284) (G 64%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 23 พ.ค. 2566 - 08:36 น.] #86708 (19/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660502-014 ED139745762TH วุฒินันท์ (579176) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660505-009 EB774926189TH อาวุธ521 (579769) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ660506-017 ED512246075TH natvjit (579891) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ660508-014 ED555215565TH jojo5 (580062) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ660508-015 ED555215565TH jojo5 (580050) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ660508-018 ED476616969TH น้องหมี (580066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660508-020 ED512362544TH Wnk809 (580055) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ660508-022 EH194928616TH นกแก้ว (580069) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660509-016 ED416790639TH pradrem (580249) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 1อจ660509-017 ED534170033TH pupidlok (580255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ660509-018 ED491636170TH ferluci (580256) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ660509-019 ED565502022TH doramon2345 (580221) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
13 # 1อจ660509-021 ED171510035TH คอปแมน (580257) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660510-005 PW2305MDCZPW7C seranee (580393) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 1อจ660510-008 ED528950097TH Birdsp44 (580404) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660510-014 ED543128705TH pound2007 (580451) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ660510-016 ED528158869TH จุ๊สุราษฎร์ (580457) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660510-018 ED560112419TH อุกฤช (580415) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660510-019 ED496230383TH Natee999 (580456) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
20 # 1อจ660515-026 EM010511525TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660516-001 ED519382367TH ปลาโลมา (581085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ660516-002 ED541275839TH rooms_studio (581087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660516-004 EM010511896TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660516-005 ED537312521TH waves (581099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660516-006 EM010511975TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660516-008 EU873322581TH bunkkw (581105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660516-009 ED430996775TH suwatboat (581108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660516-013 ED512272910TH 52331 (581096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660516-015 ED511062530TH เก่งลำปาง (581098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660516-016 ED500875246TH welding24 (581100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ660516-017 EM043975089TH ตั้งเจริญพระเครื่อง (581103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660516-018 828111844722 tiktik03 (581107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660516-021 TH011843X9507B0 suphahat (581135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ660516-023 ED554587693TH ไม้ไท (581140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ660516-024 EH194978657TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ660516-027 ED444888869TH chinko (581143) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
37 # 1อจ660516-029 ED519429095TH ปราสาทหินพิมาย (581144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ660516-031 ED545157608TH toy_clong8 (581114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ660516-032 ED584201586TH โกวบ้อ (581119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ660516-033 ED555604676TH misterpou (581122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ660516-035 ED473763115TH คลับจับลิง (581129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ660516-036 EH688625098TH Ronado (581131) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ660517-001 ED26747712TH Sudkeed (581229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 1อจ660517-007 ED498538526TH newty53 (581236) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ660517-012 ED167047515TH witthpan (581219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ660517-018 ED543534757TH Tun2515 (581225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ660517-019 ED557790429TH คุณศิระ (581227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ660518-001 TH011844927T2B0 ต้นรูปเหมือน (581354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ660518-006 ED505435524TH skelth (581425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ660518-007 ED508167549TH insolence (581362) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
51 # 1อจ660518-008 ED520193873TH มีบุญ888 (581366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ660518-009 ED541658056TH มาริโอ (581368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ660518-011 ED202591306TH nontachote (581426) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
54 # 1อจ660518-012 ED547920844TH แสงดาว (581377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
55 # 1อจ660518-013 EE194979595TH ขนมไทยแม่อารีย์ (581389) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
56 # 1อจ660518-015 ED354690545TH skyman (581401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ660518-020 ED516463923TH หมุนบารมี (581409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
58 # 1อจ660518-021 TH011843T8QW8B0 Teerayutb (581394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 1อจ660518-022 ED508449099TH มีเก้า888 (581397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ660518-026 EH194950985TH รถถังพระบ้าน (581399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660503-013 ริณดา (579343) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660503-030 ชลชินเขต (579350) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
3 # 2อจ660504-021 จ็อบพระเครื่อง (579506) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
4 # 2อจ660506-012 เหอลี่ (579907) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
5 # 2อจ660506-013 เหอลี่ (579909) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
6 # 2อจ660508-009 Beginner_Y (580075) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660508-011 trong9399 (580028) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660508-012 ติ่งลี่ (580078) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ660508-021 pui1228 (580081) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660508-024 patchara (580085) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ660509-007 Pandajang (580259) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660509-011 bunluesak (580231) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 2อจ660509-022 ThaiWong (580253) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660510-003 ฅนบางใหญ่ (580420) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ660510-008 ริณดา (580431) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ660510-009 ริณดา (580440) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ660510-011 ริณดา (580449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660510-016 Seksann (580401) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
19 # 2อจ660510-021 ลมเย็น (580436) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ660511-009 เหอลี่ (580562) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
21 # 2อจ660515-002 ลูกเมืองพิชัย (580887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ660516-010 พลนิกรกิมหงวน (581133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ660516-011 SamilaMT (581081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660516-013 Chayanit2023 (581149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660516-014 กาหยู (581090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660516-016 สิทธิ์สปิ้น (581097) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ660516-017 ssanti (581102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ660516-018 chairatmt (581106) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ660516-020 chanram (581110) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ660516-021 chanram (581074) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ660517-001 แม็คหลักสี่ (581245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ660517-003 kamonsap (581247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ660517-005 kamonsap (581251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 2อจ660517-011 tumza502 (581253) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ660517-012 SuerAey (581254) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
36 # 2อจ660517-013 inun11 (581255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ660517-015 เสืออิบสาทร (581258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 2อจ660517-016 Matthew65 (581268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ660517-019 ศักดิ์ศิริ (581262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ660517-020 ประกาศิต (581263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 2อจ660518-002 มณเฑียร (581374) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ660518-004 paisarn (581378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ660518-006 morning (581382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ660518-009 tkboys (581391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ660518-011 chanram (581400) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
46 # 2อจ660518-012 Beung (581408) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
47 # 2อจ660519-012 golla (581507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 2อจ660520-017 magician (581611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
49 # 2อจ660508-023 teetoon (580043) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660508-160 ED474489180TH Tao1475 + Songpob (580056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ660516-155 ED581212094TH PIRAYA88 + peat1979 (581152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว พระอาจารย์ปาน วัดดอนศาลา พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.พัทลุง
3 # 3อจ660516-195 ED382165713TH apeleven + uncleho (581067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดหน้าอก)
4 # 3อจ660516-196 ED382165713TH chay7 + uncleho (581071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ วัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ660517-136 ED528255344TH nut2326 + yooti (581207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อเงินหน้าทอง จ.สมุทรสงคราม (ไม่ระบุปีสร้าง)
6 # 3อจ660517-148 ED521326885TH โอปปาติกะ + mchutith (581193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ660517-150 OB221937787TH Kanokwann + Theerapon04 (581197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดแจ้ง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
8 # 3อจ660518-109 ED566292002TH cpall + ริณดา (581318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (640402-188)
9 # 3อจ660518-112 ED453173573TH Donlaya + sipong (581283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง(G 66%)
10 # 3อจ660519-001 meanblog + nuttacha (581432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ พิมพ์นาคคู่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท
11 # 3อจ660519-002 บุญสม + nuttacha (581434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ รุ่นไตรมาส 51 เนื้ออัลปาก้า ปี 2551 จ.ชัยนาท
12 # 3อจ660519-004 บุญสม + naret18 (581437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองเรือนไทย พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2553 จ.ชัยนาท(G 88%)
13 # 3อจ660519-005 วิเศษชัยชาญ + สิงห์เงิน (581438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพันวษา วัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ660519-006 ภูริวัจณ์(โย) + summitf5 (581441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
15 # 3อจ660519-007 Akesaifa + Thawat07 (581444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 59%)
16 # 3อจ660519-008 Rakchart + Settawut (581445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (660113-2014)
17 # 3อจ660519-009 เมืองช้าง + tanu21 (581447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา

18 # 3อจ660519-010 Somsuk + tanu21 (581450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
19 # 3อจ660519-011 เมืองช้าง + tanu21 (581452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ660519-101 ED581303881TH pacifist + jingmanu (581456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอวโลกิเตศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพชรมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 3277)(660508-1135)
21 # 3อจ660519-102 ED543007985TH PBnew + mingch (581458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660519-103 ED543007985TH PBnew + mingch (581462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660519-104 ED573718065TH pavadee + Manver (581465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพใช้)
24 # 3อจ660519-105 ED573718065TH วัฒน์พระองค์ขาว + Manver (581467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
25 # 3อจ660519-106 ED549309167TH Dektida89 + Preecha_K (581524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ660519-107 TH011844CEAK4B0 gymnastics + Know1688 (581520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.สุรินทร์
27 # 3อจ660519-108 ED579602431TH jazzimo + พระประแดง26 (581473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นอายุครบ ๗๑ บริบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (650609-1172)(G 68%)
28 # 3อจ660519-109 ED509821948TH Kaowatch + Piyawan (581479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
29 # 3อจ660519-110 EJ474165303TH tananop + beer2126 (581482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
30 # 3อจ660519-111 ED500458041TH get001 + karopy (581431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660325-1323)
31 # 3อจ660519-112 TH011844B6AF7B0 เสือตัวสุดท้าย + Therdpong (581521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
32 # 3อจ660519-113 ED543932949TH jean5555 + ไข่มุข (581435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส รุ่นอนุสรณ์ครบ 101 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
33 # 3อจ660519-114 ED432249095TH Pond27 + sevenptk (581439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.สกลนคร (หน้าตัก 5.7 นิ้ว)
34 # 3อจ660519-115 ED577904258TH somnuk + pratheep_k (581442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ660519-116 TH01184481M08B0 DDman + popo119 (581446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตาด พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อดิน ปี 2431 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660519-117 TH01184481M08B0 ยุทธคู้บอน + popo119 (581453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

37 # 3อจ660519-119 EH194929792TH paoman + นกแก้ว (581460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน พิมพ์ไหล่ยก เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660519-121 EH194929792TH กระต่าย + นกแก้ว (581470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
39 # 3อจ660519-122 EH194929792TH phot87616 + นกแก้ว (581472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
40 # 3อจ660519-123 EH194929792TH TAVABUNCHA + นกแก้ว (581476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 73%)
41 # 3อจ660519-124 ED550240869TH กิจจำรูญ + maiizza (581478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑/สภาพแต่งใบหน้าและแต่งผิว) (630506-211)(G
68%)
42 # 3อจ660519-125 ED509291043TH แบงค์อรัญ + พารวย_99 (581484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
43 # 3อจ660519-126 พิมพ์นิยม + CKHOS (581488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PTMH000253120HU
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
44 # 3อจ660519-127 ED215549925TH somrut + เทพบุตรคลองวาฬ (581492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660519-128 ED576813555TH samran250 + ponrit (581494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
46 # 3อจ660519-129 ED565639745TH waves + JAY101 (581496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **พระสภาพสวย
47 # 3อจ660519-130 ED554757548TH AnanHH + อาราธนา (581500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(580829-104)
48 # 3อจ660519-131 EB894013360TH พาชนะ + Pramote111 (581525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.สุรินทร์
49 # 3อจ660519-132 ED546054383TH keng_kung + audy05 (581443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(S 88%)
50 # 3อจ660519-133 ED461550104TH เมืองไทย + KID_2 (581448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660519-134 ED460053580TH pradee125 + Pramote111 (581526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.สุรินทร์
52 # 3อจ660519-135 ED565338927TH Pratailoei + kamon58 (581451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
53 # 3อจ660519-136 ED565338927TH แม้วจอมเทียน + kamon58 (581454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
54 # 3อจ660519-137 ED581202888TH Viper + kanatatpalm (581459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
55 # 3อจ660519-139 ED547315200TH romantold + thoen (581464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 78%)

56 # 3อจ660519-140 EH194930155TH keng_kung + นกแก้ว (581468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคำ วัดหนองแก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ประจวบคีรีขันธ์
57 # 3อจ660519-141 ED584904678TH pakornkeit + kortzean (581433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650221-1064)
58 # 3อจ660519-142 ED577413024TH Grassbk1 + tongjoy (581498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงิน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660519-143 EJ015841948TH ซีพระเครื่อง + yodpra (581440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (660410-1050)(G 65%)
60 # 3อจ660519-144 ED503844336TH puttakun666 + TALON (581449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
61 # 3อจ660519-145 ED554780189TH Ramaasi + KONDEE446 (581455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ660519-146 TH011844FEYN0B0 pot13 + Nut0212 (581463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 205) **พระสภาพสวย
63 # 3อจ660519-147 TH011844FEYN0B0 pot13 + Nut0212 (581469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 204) **พระสภาพสวย
64 # 3อจ660519-149 ED459465946TH sianchat + Nattapat123 (581481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 356)
65 # 3อจ660519-150 ED550690307TH Besomkiat + JunKB (581491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ660519-151 EH194930209TH Tigerfish + นกแก้ว (581471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
67 # 3อจ660519-152 EH194930209TH Nicha-Malee + นกแก้ว (581475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี
68 # 3อจ660519-153 EH194930209TH preraya2510 + นกแก้ว (581477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ660520-005 spjpleoil + tongjoy (581612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 22 พ.ค. 2566 - 08:42 น.] #86704 (18/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660426-031 ED154478692TH heng9999 (578271) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660429-025 EH194926558TH นกแก้ว (579000) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
3 # 1อจ660502-016 ED497777706TH องอาจ (579179) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660503-020 ED515885620TH sasuthee (579340) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 1อจ660503-021 ED515885620TH sasuthee (579342) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
6 # 1อจ660504-001 ED539872170TH Khunpun (579553) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ660504-015 ED539517298TH citynew (579542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
8 # 1อจ660504-016 ED405670873TH Thanapong36 (579547) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ660504-019 ED532632121TH องอาจ (579551) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ660504-025 ED555600524TH Besomkiat (579540) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
11 # 1อจ660504-028 EJ435295261TH ponrit (579548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660504-030 EX607955984TH print (579563) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ660505-002 TH011842MOSZ5B0 Lpk-amulet (579768) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660505-003 TH011842MOPM7B0 Lpk-amulet (579763) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ660505-005 ED415573575TH ณัฐปรัชญ์ (579774) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ660505-010 ED469084085TH อุกฤช (579780) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ660505-013 ED541630971TH มาริโอ (579729) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ660505-016 KBWMR00003072KZ Liverpool2628 (579789) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 1อจ660505-017 EB686112095TH seranee (579778) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ660505-019 TH011842PEO03B0 เฟื่องฟ้า (579793) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660505-021 ED518653995TH black-van (579799) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ660505-022 EH194927669TH นกแก้ว (579794) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ660505-024 EM001688467TH จตุคาม (579796) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
24 # 1อจ660506-002 ED495282013TH tombetong (579900) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
25 # 1อจ660506-005 EH194927791TH นกแก้ว (579921) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
26 # 1อจ660506-009 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 1อจ660527-028
27 # 1อจ660506-012 GSV0243000031157 toopronchai (579913) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660506-015 ED541417483TH Khanoon (579925) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660509-012 ED541640758TH มหามณีจินดา (580229) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
30 # 1อจ660510-007 ED518661997TH black-van (580423) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
31 # 1อจ660511-003 ED524877856TH กล้าพระเครื่อง (580587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ660511-006 EH194928837TH นกแก้ว (580550) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 1อจ660512-003 ED172156155TH Aeychonburi (580698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660512-006 ED511697759TH naweena (580706) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ660512-009 EJ035735413TH golfsriracha (580714) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ660512-022 ED557762621TH คุณศิระ (580745) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
37 # 1อจ660517-006 ED524064548TH Namnathee1983 (581243) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
38 # 1อจ660519-008 ED504513905TH ซุ้มวัดศรี (581504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660504-012 nitithans (579492) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ660504-013 SUIDUI (579503) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ660504-022 จ็อบพระเครื่อง (579516) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ660505-003 tongjoy (579788) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ660505-004 tongjoy (579728) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660505-007 มณเฑียร (579792) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
7 # 2อจ660505-010 banana (579735) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 2อจ660505-013 Suthin1981 (579741) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 2อจ660505-016 maiizza (579791) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ660505-017 maiizza (579798) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ660505-020 kamonsap (579801) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660505-021 kamonsap (579754) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660508-002 Wanchana (579993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660512-006 amata_tong (580760) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ660512-008 มดตะนอย (580762) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ660512-009 kimpo (580765) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ660512-011 หนุ่มธนบุรี (580736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ660513-008 เดวิทเจียง (580840) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ660519-011 การันตีพระ (581533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660519-014 การันตีพระ (581530) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660519-015 การันตีพระ (581531) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660519-016 การันตีพระ (581532) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660519-017 การันตีพระ (581534) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ660519-018 การันตีพระ (581535) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ660519-019 การันตีพระ (581536) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ660519-020 การันตีพระ (581537) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ660519-021 การันตีพระ (581538) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ660519-022 การันตีพระ (581539) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660519-023 การันตีพระ (581540) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ660519-024 การันตีพระ (581541) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31# 2อจ660506-011 สถานีพระเครื่อง (579924) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660505-252 SXF356900006511 นู๋มาลี + อาลาดิน (579593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
2 # 3อจ660509-183 EH194999921TH korrapat905 + บอสตัน (580162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นที่ระลึกวางศิลาฤกษ์วิหาร เนื้อเงิน ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 1977)
3 # 3อจ660510-229 ED569005037TH wanitcha + jamesza (580313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
4 # 3อจ660511-106 ED151898341TH Ton_teerapong + Cap1995 (580481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ660511-113 ED529024316TH thanakorneak14 + Kop86 (580537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
6 # 3อจ660511-140 EM010510048TH ทิศเหนือ + ซาลาเปา (580484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ660511-155 EM010510296TH teerasuk + ขนมไทยแม่อารีย์ (580573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมประสิทธิ์ คุณอั๋นโอกิสร้าง พิมพ์หลังผง เนื้อสำริด ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2003)
8 # 3อจ660511-159 EM010510269TH warning + ขนมไทยแม่อารีย์ (580579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ660511-173 EB836672053TH zafari + ทรัพย์มหาลาภ (580534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อมุ่ย หลวงพ่อปาน วัดดอนไร่ พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2508 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ660512-004 abc2519 + gitsada_19 (580621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ660512-136 EH194989080TH peerasak_off + บอสตัน (580633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชุมพร
12 # 3อจ660512-162 ED497849147TH บอยสวนหลวง + AmpFine (580666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
13 # 3อจ660513-101 OB239534942TH joeenok + wongujung (580785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดแดงเหนือ รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ660516-014 ผู้นำพล + Maymy3895 (581151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 69%)
15 # 3อจ660516-140 EH338210025TH ต้นกรมทาง + นู๋มาลี (581033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาเชยคางข้างเม็ด กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชิน
16 # 3อจ660516-145 ED569022494TH Dadab168 + jamesza (581037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจำลอง พิมพ์หลังพระพรหม เนื้อทองแดง ปี 2512 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ660516-161 ED556726557TH payupnetpu + Manunicon (581104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้สึก)

18 # 3อจ660516-173 ED535641051TH magician + หมากคาย (581047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
19 # 3อจ660516-185 ED585801272TH saravudth + ชวนชื่น (581066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ เนื้อดิน จ.สระบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ660516-201 ED583101476TH PBnew + Akaphop (581088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์-ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
21 # 3อจ660516-202 ED583101476TH joki_bank + Akaphop (581092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
22 # 3อจ660517-007 Kampeang + หลานยายจิ๋ว (581266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเนินกระปรอก เนื้อผงลงรัก ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
23 # 3อจ660517-105 ED452044263TH beer2126 + panitan (581200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ660517-109 ED552174425TH gek1414 + angkoon (581206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดแค รุ่นปลดหนี้พุทธศิลป์ เนื้อทองคำลงยา ปี 2565 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 2/น้ำหนักทองรวม 22.6 กรัม)
25 # 3อจ660517-113 ED524130658TH aluminium + Nat_Bangrak (581222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสะบ้าย้อย เนื้อผงว่าน ปี 2539 จ.สงขลา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
26 # 3อจ660517-116 ED473685165TH ผู้นำพล + prabaiboon (581231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 82%)
27 # 3อจ660517-132 ED532495669TH nut2326 + ฟรุ๊คบางพลี (581265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ660517-133 ED532495669TH doby1 + ฟรุ๊คบางพลี (581261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุบึงสามพัน เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์ (สภาพล้างผิว)
29 # 3อจ660517-141 ED547826937TH pockypockdeng + yoon9 (581162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
30 # 3อจ660517-143 ED560636022TH BhuriKet26 + Benyapa (581175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ660517-153 KBNC2000173996P หิมพานต์มุ่งงาม + pradee125 (581213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดอัฏฐารส วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์ซุ้มระฆังสองหน้า(เล็ก) เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก
32 # 3อจ660518-001 Tun2515 + มณเฑียร (581274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660518-002 Tun2515 + มณเฑียร (581277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660518-003 พิมพ์นิยม + Piragarn (581279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (660505-1159)(G 67%)
35 # 3อจ660518-004 พิมพ์นิยม + Piragarn (581285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660518-006 gek1414 + paisarn (581293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดราชสิทธาราม เนื้อทองเหลืองลงบรอนซ์ทอง ปี 2563 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)

37 # 3อจ660518-007 samran250 + Thawat07 (581299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานขอบซ้าย)
38 # 3อจ660518-008 หนุ่มบ้านแพ้ว + Thawat07 (581303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดศาลาครืน รุ่นจัมโบ้ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%)
39 # 3อจ660518-010 Yutclub + pimpayak (581312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
40 # 3อจ660518-011 kingamulet + kittisak-pra (581273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 84%)
41 # 3อจ660518-013 chiradech + เมษเมษา (581278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 21192)
42 # 3อจ660518-014 chiradech + เมษเมษา (581280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 99067)
43 # 3อจ660518-015 Chatchaijew + psiam (581281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดินทาบรอนซ์ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) (ฝังเหรียญหนุมานกะไหล่ทองและตะกรุด)
44 # 3อจ660518-016 เหน่งบางคู้ + wilairat_22 (581284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(610910-038)
45 # 3อจ660518-017 taccord + ต่อคู้บอน (581288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)
46 # 3อจ660518-018 GJirapat + ต่อคู้บอน (581291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2540 จ.นครปฐม
47 # 3อจ660518-101 EB837480179TH เพชรพยาธร + Nattakan (581282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (660331-1009)
48 # 3อจ660518-102 TH0118448P0W4B0 รถโฟร์ค + Wilasinee18 (581287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 (รตท) เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
49 # 3อจ660518-105 TH0118446P8E7B0 atom45 + เพิ่มให้99 (581298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 4529) **พระสภาพสวย
50 # 3อจ660518-106 ED551249820TH pakee + Blackkoko (581302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรก หลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2489 จ.อุตรดิตถ์
51 # 3อจ660518-107 TH0118448QBC1B0 viponcity + โคราช01 (581308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรล่าง 91 พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองคำลงยาฝังเพชร ปี 2557 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙/กรรมการหมายเลข 15)
52 # 3อจ660518-108 ED545193667TH ภัคภร + golfsriracha (581314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
53 # 3อจ660518-110 ED565356608TH sompong963 + kamon58 (581321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ660518-114 EB837484768TH bank2310 + jarun123 (581289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ลูกท้อ เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม
55 # 3อจ660518-115 TH01184472563B0 walrawut + shiroman26 (581296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อผง ปี 2550 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 168)

56 # 3อจ660518-116 ED547826923TH weddy + yoon9 (581301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ660518-117 ED515795005TH นิลสนธิ + TALON (581306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ660518-118 ED014759065TH kala2524 + จูมไม้เมือง (581310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.สุรินทร์
59 # 3อจ660518-119 ED014759065TH Kurama + จูมไม้เมือง (581313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 39)
60 # 3อจ660518-120 EH194979900TH p_chaiya + ซาลาเปา (581317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)
61 # 3อจ660518-121 EH194979900TH Ruengchai + ซาลาเปา (581320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 42%)
62 # 3อจ660518-122 ED574604400TH Prapoj_w + วิเศษชัยชาญ (581323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ660518-123 ED565355655TH kingamulet + kamon58 (581328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (660419-1140)
64 # 3อจ660518-124 ED565355655TH jaidee-k5 + kamon58 (581334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อชื้น วัดบางหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(660404-1190)
65 # 3อจ660518-125 ED553296266TH Thawornkan + วินจันทรา (581338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
66 # 3อจ660518-126 ED553296266TH Thawornkan + วินจันทรา (581345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
67 # 3อจ660518-127 ED553296266TH salid + วินจันทรา (581348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อหิน ปี 2548 จ.สุรินทร์
68 # 3อจ660518-128 ED553296266TH PANI_SAMIT + วินจันทรา (581353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
69 # 3อจ660518-129 EH194979581TH mingloei + ขนมไทยแม่อารีย์ (581356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 11)(G 64%)
70 # 3อจ660518-130 EH194979581TH mingloei + ขนมไทยแม่อารีย์ (581360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แผ่นปั๊มรูปเหมือนพระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน พิมพ์หลังยันต์นกเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
71 # 3อจ660518-131 EH194979581TH warning + ขนมไทยแม่อารีย์ (581295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 33 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
72 # 3อจ660518-133 EH194979581TH chonlasid + (581300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.สมุทรสาคร
73 # 3อจ660518-135 EH194979581TH Chatchaijew + (581305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ660518-136 EH194979581TH skton + ขนมไทยแม่อารีย์ (581309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม

75 # 3อจ660518-137 EH194979581TH Pasin_Pra168 + (581311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
76 # 3อจ660518-138 EH194979581TH Wachara326 + (581315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือสร้าง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ชลบุรี
77 # 3อจ660518-139 EH194979581TH sirkob + ขนมไทยแม่อารีย์ (581316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
78 # 3อจ660518-140 EH194979581TH chay7 + ขนมไทยแม่อารีย์ (581319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 43 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สกลนคร
79 # 3อจ660518-142 EH194979581TH poshwises + (581326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุมดมสมพร รุ่น 48 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร
80 # 3อจ660518-143 EH194974139TH p_awest + บอสตัน (581329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 67%)
81 # 3อจ660518-144 EH194974139TH Tee59 + บอสตัน (581333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
82 # 3อจ660518-145 EH194974139TH thonglor + บอสตัน (581335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเสียบ วัดบ้านเกาะ พิมพ์หลังพระพุทธ เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
83 # 3อจ660518-147 TH011843UN034B0 Preawpan + หลานยายจิ๋ว (581344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง จ.อ่างทอง
84 # 3อจ660518-148 ED468644163TH ตะกรุดโทน + TONKHAW (581347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพังเถียะ พิมพ์หลัง 9 รัชกาล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สงขลา
85 # 3อจ660518-149 EX644771239TH คนกรุงศรี + owats (581351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5289)
86 # 3อจ660518-150 TH011844B2SF5B0 เมืองช้าง + jarun123 (581359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดโอม)
87 # 3อจ660518-151 ED540698751TH sirkob + ป้อดคุง (581330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (651219-1097)
88 # 3อจ660518-152 ED570424844TH chiradech + เจก่ะวาย (581337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 496698)
89 # 3อจ660518-153 EB837391156TH Perkun + Boon789 (581341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
90 # 3อจ660518-154 EB837391156TH Siris + Boon789 (581343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
91 # 3อจ660518-155 ED526177295TH attasit32 + Bank2014 (581350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ พิมพ์นั่งยอง เนื้อตะกั่ว จ.สมุทรปราการ
92 # 3อจ660518-156 TH011844CZ2J3B0 ทิศเหนือ + Reindeer_kwang (581352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 408218)
93 # 3อจ660518-157 UDS-35 + sarapowarm (581355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011844CMSN1B0
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 79%)

94 # 3อจ660518-158 ED246842665TH สถานีพระเครื่อง + tongxu (581358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อทองแดง ปี 2464-2499 จ.กรุงเทพฯ (660217-2021)(G 63%)
95 # 3อจ660518-162 ED566294604TH natthawat28 + คูณสตางค์ (581370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรูปถ่าย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นสุดท้าย เนื้อกะไหล่ทองเคลือบเรซิน ปี 2535 จ.อุทัยธานี
96 # 3อจ660518-163 PLF977000018272 krais1 + starthree (581373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ660518-164 ED549982372TH tur4848 + เทพมรณะ01 (581379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ เนื้อทองคำ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.2 กรัม) (641108-1332)
98 # 3อจ660518-165 ED550241935TH ท่านมหา + maiizza (581383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3322)
99 # 3อจ660518-166 ED529446875TH ยุทธภพ77 + Bassociety (581387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปิดตา วัดน้อยนพคุณ ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660518-167 TH0118448YFG8B0 ปิ่นอนงค์ + ovenes (581388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนนำโชค หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 74)
101 # 3อจ660518-168 TH011843T8QW8B0 ประศาสน์ + Teerayutb (581390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ660518-169 TEPA000706765ET wanitcha + marvellous (581393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 125/ขนาดใบมีด 5 นิ้ว)
103 # 3อจ660518-170 ED565329681TH Phichet_k + แมวจ้ะ (581429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือวัดไตรมิตรฯ รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (640202-041)
104 # 3อจ660518-171 ED469839965TH punya + อภิชาติบุญ (581322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นวิทยุสมัครเล่น เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (S 93%)
105 # 3อจ660518-172 ED548329871TH ob-om + lalalaon (581325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
106 # 3อจ660518-173 ED524665471TH joeenok + Bigbub (581327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
107 # 3อจ660518-174 ED356762749TH pakee + AmpFine (581331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.สมุทรสงคราม
108 # 3อจ660518-175 ED512874185TH Ketsara1104 + บอยบางตาล (581332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรึยญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
109 # 3อจ660518-176 ED451859496TH Kunchut + มงคลทิพย์ (581336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
110 # 3อจ660518-177 EB830274345TH pcha429 + ธนกิต (581340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 685/สภาพสวย)
111 # 3อจ660518-179 LKL3000371044RQ แม้วจอมเทียน + (581346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
112 # 3อจ660518-180 LKL3000371044RQ แม้วจอมเทียน + (581349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
numpraram2
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร

113 # 3อจ660518-181 ED527925913TH PhangAntique + ไซยะ13 (581365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเพระพุทธ วัดคลองขอม เนื้อตะกั่ว
114 # 3อจ660518-182 ED491326116TH piyathai + poo_56 (581372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุทหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (590125-150)(G 67%)
115 # 3อจ660518-183 ED491326116TH murbur + poo_56 (581384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2527 จ.ชลบุรี (570606-112)
116 # 3อจ660518-184 ED389086290TH เสือตัวสุดท้าย + คุณหนูมาย (581396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.พะเยา
117 # 3อจ660518-185 EB837622668TH somboonta + Siripong_Am (581405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ660518-187 EG874113196TH Poppylove + Bigz2545 (581420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์มารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ660518-188 TH0118443C9Q3B0 nut2326 + PHAKIN99 (581423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังพระแก้วมรกต เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ660518-189 ED570510551TH ccmachinery + punsa44 (581427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ รุ่นสรงน้ำ 95 เนื้อทองคำลงยา ปี 2555 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 3/น้ำหนักทองรวม 25.1 กรัม) **พระสภาพสวย
121 # 3อจ660518-190 SDOM000040832G6 dreamsconner + บุญมีมา (581428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก จ.นครปฐม
122 # 3อจ660518-191 SDOM000040832G6 หลานตาจวบ + บุญมีมา (581367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 พ.ค. 2566 - 08:36 น.] #86689 (17/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660419-004 ED478667813TH tiwakornwong (577309) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660426-026 ED405665428TH Thanapong36 (578263) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660429-002 ED518849003TH seranee (578954) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 1อจ660429-004 EJ134542811TH pradrem (578978) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ660429-014 ED405667812TH Thanapong36 (578983) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 1อจ660429-015 ED4056667812TH Thanapong36 (578985) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660429-017 ED514695235TH เบญจพระเครื่อง (578967) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660429-020 ED497454127TH mootoo36 (578977) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
9 # 1อจ660429-022 ED532614940TH องอาจ (578992) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660429-023 ED154763065TH natvjit (578982) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ660429-034 ED416783054TH pradrem (578990) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ660429-035 ED487858405TH supachai_u (579005) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 1อจ660502-003 ED450819981TH pravech789 (579166) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
14 # 1อจ660502-010 ED479133355TH wadeesuk (579181) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
15 # 1อจ660502-015 TH1184244Z60B0 yayara (579171) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ660503-003 ED416753772TH pradrem (579322) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660503-004 ED416753772TH pradrem (579339) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
18 # 1อจ660503-006 ED389047384TH ต้นอุทยาน (579348) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ660503-017 ED465184689TH ตาลทราย (579353) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
20 # 1อจ660503-018 ED465184689TH ตาลทราย (579358) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์
21 # 1อจ660503-023 maii_amulet (579352) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
22 # 1อจ660503-025 ED499168257TH tongjoy (579359) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
23 # 1อจ660510-023 TH011843A0X06B0 nampoo (580391) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ660511-011 ED339699286TH mchutith (580513) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660515-001 828109896412 ลูแปง (580930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ660515-002 ED536766336TH waves (580937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660515-003 ED378647881TH วณิชออโต้ (580939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660515-005 EH702683448TH ต้นคุง (580943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660515-007 ED527060029TH Hook2 (580950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660515-008 ED551772696TH ประเสริฐวัง (580951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 1อจ660515-013 ED418045122TH t_local (580918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660515-020 ED525739462TH tongjoy (580928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ660515-021 ED529035985TH Kop86 (580926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ660515-022 EJ591241807TH เอกเมืองเสมา (580929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 1อจ660515-024 EM010511525TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580933) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660426-004 ริณดา (578386) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660428-019 เบิร์ดบางขุนเทียน (578670) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660429-003 FieLdZ (578895) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ660429-011 ratchapol (578900) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ660429-012 golfsriracha (578951) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ660429-016 jitlada555 (578957) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660502-002 pipat_ch (579162) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ660502-004 KhomBangkok (579165) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660502-005 banana (579183) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660502-007 joe8878 (579168) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ660502-008 vijit (579173) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ660502-013 intara99 (579182) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ660502-016 sakbangbon (579160) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ660502-017 sakbangbon (579164) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ660502-018 sakbangbon (579167) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660502-019 sakbangbon (579169) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660502-020 sakbangbon (579172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660502-021 thitiporn (579184) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ660503-002 damboy08 (579331) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ660503-004 Buncha (579307) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660503-005 Buncha (579317) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ660503-006 attta (579324) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 2อจ660503-012 ริณดา (579336) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ660503-017 NutthapongSutt (579347) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
25 # 2อจ660503-022 b_wor (579344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ660503-027 Rungsan_Soo (579361) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ660503-028 หลานตาจวบ (579346) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ660503-029 หลานตาจวบ (579345) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ660508-003 aee_sotspa (580073) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
30 # 2อจ660510-002 vittaya14 (580383) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ660511-010 เหอลี่ (580564) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ660511-011 เหอลี่ (580567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ660512-019 lovelyman (581430) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 2อจ660515-003 ลูกเมืองพิชัย (580889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ660515-004 ลูกเมืองพิชัย (580890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ660515-010 tum04 (580895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ660515-016 witbcc143 (580967) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
38 # 2อจ660515-025 อรรถพล (580897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660509-141 ED560112334TH ouyerayong + auu2520 (580180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อทองเหลือง จ.ระยอง (สภาพใช้)
2 # 3อจ660509-165 KBCRK00004866JA pprapakorn + คุณเฮง (580145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ660512-011 numchoke2597 + Olarn29 (580602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งพาน เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 234)
4 # 3อจ660512-113 TH011843KJ9U7B0 Tigerfish + โคราช01 (580610) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกายเทพ เนื้อทองคำหุ้มหนังเสือ ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6/ขนาด 2.5 นิ้ว)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกายเทพ เนื้อเงินหุ้มหนังเสือ ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6/ขนาด 2.5 นิ้ว)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุดหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกายเทพ เนื้อทองเหลืองหุ้มหนังเสือ ปี 2556 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6/ขนาด 2.5 นิ้ว)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
5 # 3อจ660512-131 ED512371492TH น้องอิมอิม + kanlaya48 (580615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เต่าหลวงปู่ทองคำ รุ่นไตรมาสรวยทันตา เนื้อทองคำ กรอบทอง(G 80%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660512-137 EH194989080TH Ao297 + บอสตัน (580636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ660515-009 chotiwit_1801 + prasit_tj (580875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์เล็ก เนื้อหิน จ.นครนายก
8 # 3อจ660515-012 chay7 + ต่อคู้บอน (580853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมาน หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก ปี 2552 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ660515-139 EH194989779TH lovehunterlove27 + บอสตัน (580907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ660515-159 ED564907542TH art8888 + เบียร์แปดสาม (580927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ660516-130 ED525750777TH kritaya + ตราชั่ง (581094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)
12 # 3อจ660517-001 ChinV + แม็คหลักสี่ (581161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 14697)(660330-1162)
13 # 3อจ660517-003 Wimolwan168 + summitf5 (581171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นวันพ่อ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.สุรินทร์
14 # 3อจ660517-004 Phichit_02 + tumza502 (581173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660517-005 คนคลองด่าน + koonnai (581195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
16 # 3อจ660517-006 PBnew + koonnai (581176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660517-008 chutty + jane77 (581179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังภปร.(ใหญ่) เนื้อเงิน ปี 2523 จ.ลำปาง
18 # 3อจ660517-009 sam8793 + inun11 (581186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอวโลพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพชรมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1830)
19 # 3อจ660517-010 Manoch + inun11 (581190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 15)
20 # 3อจ660517-011 โบ้ขอนแก่น + loongmike (581199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้) (600818-074)
21 # 3อจ660517-012 suthi + loongmike (581202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (630514-263)
22 # 3อจ660517-102 ED549767030TH นุพระสยาม + ฅนบางใหญ่ (581187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี(S 92%)
23 # 3อจ660517-103 ED473285653TH Koko168 + ญาญ่าซัง (581191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (หมายเลข 305/วัดพลับพลาสร้าง)(G 63%)
24 # 3อจ660517-104 KB4SK00026518XT ภูริวัจณ์(โย) + nudchanon (581196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพรชบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อสำริด ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1005)
25 # 3อจ660517-106 SPXTH034068333555 Am_pra + Beengf (581269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 68%)
26 # 3อจ660517-108 ED410236143TH ของขลัง + หนองซอ (581203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม
27 # 3อจ660517-110 ED508524957TH c-bank + เพชรมรดกไทย (581210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดอาวุธฯ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
28 # 3อจ660517-111 TH011843YCPB1B0 Tao1475 + หนุ่มบ้านแพ้ว (581215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นรวยสมปรารถนา เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 45)(G 65%)
29 # 3อจ660517-112 ED160692859TH kohler + narade2517 (581220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
30 # 3อจ660517-114 ED205283882TH PhangAntique + seetocon (581226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 411)
31 # 3อจ660517-115 ED532891255TH พระประแดง26 + บอลปากน้ำ (581230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 21212)
32 # 3อจ660517-117 ED545192220TH ฟรุ๊คบางพลี + golfsriracha (581257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ สมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
33 # 3อจ660517-118 ED569018565TH newcharin + tiwakornwong (581235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ญสส. สมโภชน์ศาลหลักเมือง เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 11.5 กรัม) (630829-155)
34 # 3อจ660517-120 ED478845876TH Perkun + เด็กใหม่ใจรัก (581241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม.. (เจิมชาดแดงภายหลัง) (660426-1079)(S 89%)
35 # 3อจ660517-121 ED498538526TH yasawong + newty53 (581167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสัมพันธวงค์ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
36 # 3อจ660517-122 ED556854750TH toeykeng + นกแก้ว (581169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ปี 2509 สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
37 # 3อจ660517-124 มณเฑียร + แคฟวิลเลจ (581174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH0118443WQR4B0
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สุรินทร์
38 # 3อจ660517-125 tepun + แคฟวิลเลจ (581177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH0118443WQR4B0
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน(กลาง) เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(G 63%)
39 # 3อจ660517-126 TH0118443PEC0B0 jessada6678 + ชัยนเรศ (581181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
40 # 3อจ660517-127 SXF356900006628 ตี๋เล็กวัดหนองบัว + อาลาดิน (581183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
41 # 3อจ660517-128 ED167047515TH wit50 + witthpan (581185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660331-2009)
42 # 3อจ660517-129 ED167047515TH nut2326 + witthpan (581188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉาย วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
43 # 3อจ660517-130 6892300545800 warinyupa + Medkanoon (581192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
44 # 3อจ660517-131 6892300545800 warinyupa + Medkanoon (581198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660517-134 ED513274829TH Watermelon + srisawad (581201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
46 # 3อจ660517-135 EG550854195TH เด็กลาด508 + surathin (581204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 281)
47 # 3อจ660517-138 ED564916898TH jean5555 + Maxkro (581212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 5349/หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
48 # 3อจ660517-139 ED194186644TH Chaiong + pirawit (581214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
49 # 3อจ660517-140 ED194186644TH keng_kung + pirawit (581217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเจริญสุข เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
50 # 3อจ660517-142 ED451046930TH สร-อ่าวอุดม + basza56 (581166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (650608-1035)(G 68%)
51 # 3อจ660517-144 ED155367225TH ron30 + คนกรุงเก่า (581178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี
52 # 3อจ660517-145 ED550240872TH ทิศเหนือ + maiizza (581180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **พระสภาพสวย
53 # 3อจ660517-146 ED568736392TH east_noodles + chiradech (581184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(641116-1076)
54 # 3อจ660517-149 ED517373787TH nopakk + Darkaun (581194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระจันทร์ลอย วัดประสาทฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ660517-152 ED543842355TH กุมภาพันธ์ + THAITANIUM (581211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสื้อยันต์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครวสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
56 # 3อจ660518-159 EG783974457TH เมืองช้าง + aboom2019 (581361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(G 63%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 19 พ.ค. 2566 - 08:34 น.] #86680 (16/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660425-017 ED502312923TH thevit (578167) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 1อจ660427-012 EM010508778TH ขนมไทยแม่อารีย์ (578609) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660427-025 ED514148084TH Manmoney88 (578485) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660428-027 EB686071643TH seranee (578629) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
5 # 1อจ660428-031 ED505328922TH ศิษย์ท่านขุน (578643) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660428-035 EX607955746TH print (578648) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660428-105 ED541602556TH พิชชากร (578654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660506-018 ED512246075TH natvjit (579896) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
9 # 1อจ660508-005 ED416777408TH non31 (580082) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ660508-007 PTAS000120693JD meksonice (580074) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ660508-027 ED190087473TH tavadaindy (580084) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
12 # 1อจ660509-020 ED410168240TH theone (580233) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
13 # 1อจ660509-026 ED190073721TH tavadaindy (580235) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ660510-011 ED521321675TH mchutith (580400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660510-026 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 1อจ660520-025
16 # 1อจ660511-012 SXF521900001838 ฮักแม่สรวย (580518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660512-007 ED204267764TH สั่งใส่เพิ่ม (580709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ660512-011 ED404763458TH เจริญลาภเจริญทรัพย์ (580766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660512-019 EH234581282TH tongleehae (580755) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
20 # 1อจ660512-026 ED558314899TH ตั้มปราจีน (580754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660513-003 EB837056438TH บิ๊กบีม (580824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660515-010 ED527056259TH bluezone69 (580949) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ660515-011 EJ877186113TH พรชมพู (580954) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ660515-012 EJ877186127TH พรชมพู (580956) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ660515-015 ED527056231TH bluezone69 (580961) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ660516-003 EJ877186229TH พรชมพู (581111) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ660516-007 EJ877186215TH พรชมพู (581115) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ660516-034 ED569018574TH tiwakornwong (581126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660517-017 ED527056262TH bluezone69 (581221) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 16 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660425-010 แฮปรามคำแหง (578145) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660427-010 vee2503 (578582) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ660428-002 peeandmint (578855) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ660428-009 Pmark18 (578829) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660428-013 banana (578837) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ660428-020 พระเครื่องแดนสยาม295 (578678) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ660428-023 Seksann (578745) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660428-032 poonpan (578838) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
9 # 2อจ660428-037 jetsada_supat (578839) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660429-004 FieLdZ (578939) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ660429-009 banana (578944) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ660429-014 Cap1995 (578947) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ660504-001 สยามเมืองยิ้ม (579565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660504-003 nattasak (579572) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
15 # 2อจ660504-011 ต่อคู้บอน (579467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660505-022 สิทสามเสน (579753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660508-004 aee_sotspa (580076) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ660508-008 ชิษณุชา (580005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660509-003 สยามเมืองยิ้ม (580241) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ660509-013 ThaiWong (580244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
21 # 2อจ660509-014 ThaiWong (580247) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
22 # 2อจ660509-015 ThaiWong (580250) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ660510-007 slamjunk (580458) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ660512-001 Naisert (580759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ660512-012 hunter04 (580732) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ660512-018 ศตกมล (581272) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
27 # 2อจ660515-020 witbcc143 (580973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
28 # 2อจ660515-021 witbcc143 (580957) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ660515-023 witbcc143 (580964) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
30 # 2อจ660515-024 witbcc143 (580966) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
31 # 2อจ660517-004 kamonsap (581249) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
32 # 2อจ660517-021 การันตีพระ (581163) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 2อจ660517-022 การันตีพระ (581170) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
34 # 2อจ660517-023 การันตีพระ (581168) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ660517-024 การันตีพระ (581165) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 2อจ660517-025 การันตีพระ (581164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660504-111 ED528857980TH tagsmtd + ธีรดา (579505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.สุรินทร์
2 # 3อจ660509-155 SXF6613000141593 uitra + sheep9 (580149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ปัตตานี (หมายเลข 40)
3 # 3อจ660509-164 ED512939757TH nubma + ชัย109 (580142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2547 จ.ภูเก็ต
4 # 3อจ660509-169 ED549208659TH den242 + ry_ying (580160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดจมูก)
5 # 3อจ660509-199 ED454191573TH Pang13 + หลานตาจวบ (580260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ660509-208 ED548251369TH Suklonkan + nakornyong (580207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
7 # 3อจ660510-012 afrosalmon + PowerT (580288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2553 จ.ระยอง
8 # 3อจ660510-149 ED353692099TH อรุณชัย + เอ็มน้อยร้อยล้าน (580407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัว(มีเม็ดตา) เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ660510-152 ED461864385TH สร-อ่าวอุดม + kiattisak14 (580301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%)
10 # 3อจ660510-162 EH194928678TH danupo1 + นกแก้ว (580326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ660510-167 EH194988362TH lenpng + บอสตัน (580452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2512 จ.ภูเก็ต
12 # 3อจ660510-175 ED528158872TH chaiyut07 + จุ๊สุราษฎร์ (580427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อไม้เทพทาโร ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราข (ขนาด 5.2 ซม.)
13 # 3อจ660511-102 EB836679136TH 015669662 + สายปั่น (580469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)
14 # 3อจ660511-107 TH011843BSJM2B0 Dig_tut_959 + หมูอู๊ด (580483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพปิดทองใหม่)
15 # 3อจ660511-119 EM010510286TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (580560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าววิรุฬหกมหาราช หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 77/ขนาดสูง 9.5 นิ้ว)
16 # 3อจ660511-124 EM010510290TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (580473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวธตรฐมหาราช หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1606/ขนาดสูง 10 นิ้ว)
17 # 3อจ660511-125 EM010510309TH Nammongkol895 + ขนมไทยแม่อารีย์ (580477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวรมัน หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
18 # 3อจ660511-152 EM010510269TH ดาบทอง + ขนมไทยแม่อารีย์ (580568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
19 # 3อจ660511-156 EM010510269TH tomying + ขนมไทยแม่อารีย์ (580574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 65%)
20 # 3อจ660511-157 EM010510269TH tummusic46 +ขนมไทยแม่อารีย์ (580576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
21 # 3อจ660511-164 ED536638487TH Yiddo + กรเมืองกาญจ์ (580504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 เนื้อเงินลงยา ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพลงยาใหม่)(600826-115)
22 # 3อจ660511-186 ED557041978TH แบทแมน + tle_wangpikul (580591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
23 # 3อจ660512-106 ED396773577TH บุญเลิศ2532 + จอมพล (580606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
24 # 3อจ660512-169 ED501443595TH taladprathai + wewong (580688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
25 # 3อจ660513-002 sarun1826 + มณเฑียร (580789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (เลข ๘) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และตัดหู)(561016-016)
26 # 3อจ660513-008 Ben2541 + jicko (580808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
27 # 3อจ660513-009 หลานตาจวบ + THAITANIUM (580810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากรุวังหน้า พิมพ์เล็กสองหน้า เนื้อผงครั่ง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย)
28 # 3อจ660513-114 ED500856658TH Nammongkol895 + welding24 (580798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ660513-121 EG112749187TH mana1 + Culpidnoi (580815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ) (สภาพซ่อมหน้าอก)
30 # 3อจ660513-130 ED000136414TH jack0542 + sevenptk (580833) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง(เขียว) ปี 2544 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง(แดง) ปี 2544 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง(ดำ) ปี 2544 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์ (สภาพชำรุดปลายพระเกศ)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
31 # 3อจ660515-002 feifei + jane77 (580849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ660515-106 ED549764651TH หมีจันทบุรี + sakbangbon (580869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660515-126 ED519450901TH มงคลถาวร + ปราสาทหินพิมาย (580908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660515-128 EH702683434TH แมนเชียงราย + ต้นคุง (580916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์ยืน กรุวัดท้ายย่าน เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(651116-1177) (G 81%)
35 # 3อจ660515-146 EM010511485TH krais1 + ขนมไทยแม่อารีย์ (580909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กสร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ660515-154 ED551247497TH poo2515 + stdpuy (580913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 69%)
37 # 3อจ660515-167 NVTHATPFS768920069 nitipat8888 + ภณพระเครื่อง (581271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 66%)
38 # 3อจ660516-001 kingamulet + kittisak-pra (581019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 158)
39 # 3อจ660516-002 kingamulet + kittisak-pra (581022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 758)
40 # 3อจ660516-003 แบทแมน + kittisak-pra (581026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1351)
41 # 3อจ660516-004 Prachanba + workplace (581029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สุรินทร์
42 # 3อจ660516-005 สถานีพระเครื่อง + Wachilapat (581032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(650813-2160)
43 # 3อจ660516-006 PANI_SAMIT + ponto (581036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 837)
44 # 3อจ660516-007 ชมรมศิษย์สน + porn100 (581039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9046/สภาพสวย)
45 # 3อจ660516-008 zafari + Audi304 (581046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี
46 # 3อจ660516-009 Watermelon + Bancha999 (581049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660516-010 วุฒิพงศ์ + TONG_NK (581053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(651101-1083) (G 68%)
48 # 3อจ660516-011 cpat1 + wutpantip (580983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อชินตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา

49 # 3อจ660516-012 tor2516 + attta (580985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร **พระสภาพสวย
50 # 3อจ660516-013 สุวรรณดี + ชลชินเขต (580989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านเขียว วัดหรงบล เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ660516-017 dtruss + Thong4152 (581150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
52 # 3อจ660516-101 ED497489418TH zimon + TANSON65 (580982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660516-102 ED487470876TH thesj + bomtada (580984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (650723-3047)(G 80%)
54 # 3อจ660516-103 ED5497605087TH DDman + ฅนบางใหญ่ (580987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
55 # 3อจ660516-104 ED549765087TH DDman + ฅนบางใหญ่ (580998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(660314-1044)(G 67%)
56 # 3อจ660516-105 ED507076223TH Akesaifa + Pig2525 (581003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 69%)
57 # 3อจ660516-106 ED575911980TH get001 + Songphol69 (581006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
58 # 3อจ660516-107 TH011843ZWJ5B0 kohler + yoot108 (581008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
59 # 3อจ660516-108 PSP0018918320 Ae-minburi + Kawaiimuch (581011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ660516-109 ED449826818TH puttakun666 + ศิษย์ปู่สง่า (581015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมปัถวีธาตุ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

61 # 3อจ660516-110 TH011843UH2P7B0 วิเศษชัยชาญ + Song15 (581018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ660516-111 TH011843W4ZJ7B0 pcha429 + jarun123 (580986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดโอม)
63 # 3อจ660516-112 ED500445944TH somchaitoh + อาระดิน (580990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ พิมพ์หลังจาร เนื้อเงิน ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 185) **พระสภาพสวย
64 # 3อจ660516-113 ED489936405TH Kurama + ไกลปีนเทื่ยง (580993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อไม้ ปี 2546 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)
65 # 3อจ660516-114 ED553274455TH อุ๊อุ๊อุ๊ + chaintv (580994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660516-115 ED529744383TH แอลพระไทย + tasunflower8 (580996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.ศรีสะเกษ
67 # 3อจ660516-116 ED529744383TH บรมีหลวงปู่ทวด + tasunflower8 (580999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
68 # 3อจ660516-117 ED568405435TH zakII + pop2517 (581001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)(660227-1188)
69 # 3อจ660516-118 ED430996775TH Rakchart + suwatboat (581004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
70 # 3อจ660516-119 ED552147107TH taranan + เนตรมงคล (581007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.น่าน
71 # 3อจ660516-120 ED535451565TH ทิศเหนือ + Linda1114 (581010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัติรย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 66887)
72 # 3อจ660516-121 ED514591332TH midori + Rakchart (581060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (641204-1138)

73 # 3อจ660516-122 EB837287431TH xavisam + Siripong_Am (581064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ660516-123 ED565633460TH โก๋แก่ + JAY101 (581070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 62%)
75 # 3อจ660516-124 ED585002215TH Peerapob + hanuman2499 (581156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
76 # 3อจ660516-125 EH194990114TH joeenok + บอสตัน (581076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
77 # 3อจ660516-126 ED556860477TH loongmike + diethelm (581080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างขวา)
78 # 3อจ660516-127 ED536643425TH JJ_Zone76 + กรเมืองกาญจ์ (581083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
79 # 3อจ660516-128 EB837256615TH bunpotth + mitmitee (581086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
80 # 3อจ660516-129 ED557743168TH prajakrakngam + PharmX (581091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660516-132 ED470473935TH jitichai + Powdernok (581005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(หมายเลข 161909)(G 72%)
82 # 3อจ660516-133 TH011843VXXS6B0 อาณาจักรพระ + prasan32 (581009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
83 # 3อจ660516-134 ED539562575TH โก๋แก่ + eaknaengnoy (581012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)(531006-010)
84 # 3อจ660516-135 ED540696628TH morn7808 + เขยมาบตาพุด (581016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 63%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

85 # 3อจ660516-136 TH011843ZRK64B0 tummusic46 + supakorp (581020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ660516-137 TH011843ZRK64B0 Thananit + supakorp (581024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
87 # 3อจ660516-138 ED533750270ITH LasTShoT + tansave (581027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)
88 # 3อจ660516-139 ED528686477TH mawpong + Omeza (581031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
89 # 3อจ660516-141 831362032605 kingfisher + แมนปากท่อ (581023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
90 # 3อจ660516-142 TH011843W9485B0 sapirod + สหายโก้นาป่า (581160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
91 # 3อจ660516-143 ED569204934TH แสงธรรม01 + Tppak (581028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (660325-1198)(G 79%)
92 # 3อจ660516-144 EH585336633TH boonsatit + paikung (581034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ/สภาพล้างผิว)
93 # 3อจ660516-146 ED580401423TH yodrayong + PANI_SAMIT (581040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอนูน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
94 # 3อจ660516-147 EH194978612TH ธนกฤตพระเครื่อง + ซาลาเปา (581042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
95 # 3อจ660516-148 EH194978612TH ingkulanon + ซาลาเปา (581044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ660516-149 EH194978612TH พิชชากร + ซาลาเปา (581048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี

97 # 3อจ660516-150 EH194978612TH Peerapob + ซาลาเปา (581155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
98 # 3อจ660516-151 66850716651526 บุญสนองเลย + shibulaken (581013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี
99 # 3อจ660516-152 ED578910555TH Neng06 + sarapowarm (581017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10234) (น้ำหนักเงินรวม 56.7 กรัม)
100 # 3อจ660516-154 ED564050516TH ksomchai + eakkapong (581025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย(S 88%)
101 # 3อจ660516-156 ED423457934TH eakkapong + supaaomer307 (581030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน
102 # 3อจ660516-157 ED569818362TH karopy + tranger (581035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
103 # 3อจ660516-158 ED396992762TH bombee2 + tikloet (581158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1176)
104 # 3อจ660516-159 ED534057042TH kanokporn06 + tnpong (581041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ660516-160 NKAM000165995VZ vpong + Tatchaphong (581045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
106 # 3อจ660516-162 ED558452657TH อาณาจักรพระ + บุญรักษ์ษา (581109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
107 # 3อจ660516-163 TH011843SS520B0 ลูกพ่อพันท้าย + จุกจัง (581112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเก็ต หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี ปี 2542 จ.สุรินทร์
108 # 3อจ660516-164 ED539722590TH Botan007 + เอ๊าะสุรินทร์ (581117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์

109 # 3อจ660516-166 EK048928355TH คนบางเพลี้ย + ประวิทย์888 (581124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ660516-167 ED543927158TH PhangAntique + เอ๊าะสุรินทร์ (581125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
111 # 3อจ660516-168 ED570015544TH Inawang + JirayuChan (581159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นนะหน้าทอง เนื้อเงินหน้ากะไหล่ทอง ปี 2536 จ.ลำปาง
112 # 3อจ660516-169 ED535641065TH ครูสมชาย + หมากคาย (581127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
113 # 3อจ660516-170 ED557315822TH บรีสพระช่วย + เล็กอมตะชลบุรี (581130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 16 เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร
114 # 3อจ660516-171 ED451045625TH Akesaifa + basza56 (581038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (591028-173)(G 69%)
115 # 3อจ660516-174 EH338212039TH toy_clong8 + นู๋มาลี (581050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุวัดถ้ำเสือ พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
116 # 3อจ660516-176 ED517372852TH แอลพระไทย + Darkaun (581057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพหักซ่อมมุมล่างขวา)
117 # 3อจ660516-177 828105675821 m-cot + josiam65 (581058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
118 # 3อจ660516-178 ED548280498TH RUMPHOEY + nakornyong (581061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ660516-179 ED446263843TH loongmike + diethelm (581065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุสำปะสิว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
120 # 3อจ660516-180 ED534866504TH dreamsconner + patchara2509 (581069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ660516-181 ED513290716TH Tawanburapha + srisawad (581052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(540312-159)
122 # 3อจ660516-182 ED519368229TH พิชิตตลาดเพชร + mingch (581056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดศาลาครืน เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
123 # 3อจ660516-183 ED572810409TH nut2326 + tankamol (581059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
124 # 3อจ660516-184 ED585801272TH Kaowatch + ชวนชื่น (581062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650305-2059)
125 # 3อจ660516-186 ED480148304TH Alicetotle + tyzanavay16 (581068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมบนซ้าย)
126 # 3อจ660516-187 ED417553980TH Thawornkan + แมวจ้ะ (581154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
127 # 3อจ660516-188 ED559456465TH หงฟ้า + tayatang (581073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
128 # 3อจ660516-189 ED506656031TH WatcharaJ + pun027 (581075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ660516-190 ED505916248TH nut2326 + ศิรสิทธิ์88 (581078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
130 # 3อจ660516-191 ED482044457TH nopponsmith + Manatspong (581051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (ชำรุดขอบหลังล่าง)
131 # 3อจ660516-192 831363317304 JadeJ + แมนปากท่อ (581055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
132 # 3อจ660516-193 ED490178036TH samran250 + จริงใจ (581153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
133 # 3อจ660516-194 ED540698093TH pacifist + เขยมาบตาพุด (581063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 871)

134 # 3อจ660516-198 ED523638143TH morning + golflampang (581077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 64%)
135 # 3อจ660516-199 ED380474076TH warning + นายแทนคุณ (581079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสร้อย วัดเขาแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สระบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
136 # 3อจ660516-200 ED545192321TH zafari + golfsriracha (581082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ เนื้อดินเคลือบ ปี 2544 จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 18 พ.ค. 2566 - 08:34 น.] #86677 (15/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660427-001 ED469080083TH อุกฤช (578598) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660428-006 ED180942493TH นิคส์_ภูเขาทอง (578691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ660428-107 ED537702028TH sza1200 (578676) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
4 # 1อจ660504-003 TH011842BY075B0 Amazon (579534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660504-004 EM026321841TH Aum2543 (579538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660504-026 ED488240389TH คนกรุงศรี (579543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660504-027 ED482279925TH Chatree27 (579545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660505-004 ED537945223TH puklucky (579772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ660505-014 ED198191865TH nongnhun (579734) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ660505-023 ED539808256TH effy2 (579719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660506-011 ED565300334TH อิทธิพล85 (579843) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ660508-008 ED341669985TH ตุ๊หลวง (580077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660508-011 EM010513614TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580061) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ660508-012 EM010513614TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660508-017 ED528926053TH Birdsp44 (580070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ660508-023 ED540458950TH ยันต์ครู (580049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660509-004 TH0118431YP41B0 ดลบ่อน้ำร้อน (580201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660509-014 ED551253475TH ทนายหลวง (580242) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ660509-015 ED416790639TH pradrem (580246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660510-017 EG209635015TH กรอบสุข (580411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660510-020 ED565504099TH TaeJo (580413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660510-021 ED528159657TH โก้_บ้านดอน (580384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660510-025 EM010510051TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660511-002 EG382934172TH เชฟโคโรลาโด (580538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ660512-021 ED185376866TH magician (580740) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660512-023 ED5143800829TH Boon789 (580748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ660512-031 ED540692507TH เขยมาบตาพุด (580751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660512-032 KBNY20001495533 Reindeer_kwang (580753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660513-005 ED559462681TH แม่หมอ (580830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660424-014 tkboys (577895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ660427-022 teetoon (578500) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660428-003 พระราม9 (578809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ660503-007 attta (579309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660504-017 K_AERO (579476) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ660505-019 เจ้าชายอสูร (579787) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660506-002 น้องข้าวสวย (579875) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ660508-015 KUUGA (580015) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660509-010 jicko (580228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ660509-025 yutthanaP (580238) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ660510-012 jess5461 (580368) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660511-001 chairatmt (580541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ660512-005 olMintlo (580778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660512-016 เจ้าชายอสูร (580744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660516-003 การันตีพระ (580980) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ660516-004 การันตีพระ (580981) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ660516-005 การันตีพระ (580988) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 2อจ660516-006 การันตีพระ (580992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ660516-007 การันตีพระ (580997) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ660516-008 การันตีพระ (581002) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ660516-009 การันตีพระ (581014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660424-001 packykub0326 + Ban2015 (578021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์
2 # 3อจ660425-163 ED490119775TH Calceo + ล้างจาน (578122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 405)
3 # 3อจ660425-168 KBNY200013632T2 chayapol + (578146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
4 # 3อจ660425-207 ED498082838TH KandarDao + (578179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
พระหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์
5 # 3อจ660425-208 ED216480415TH KandarDao + civilwork (578182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์
6 # 3อจ660426-124 ED516417212TH comfortable13 + (578247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดวงมหาเศรษฐี
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
7 # 3อจ660426-197 ED442453657TH chaiyuth09 + electricalpower (578374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
8 # 3อจ660426-211 ED519308830TH PANI_SAMIT + (578249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบิร์ดกาฬสินธุ์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อชิน ปี 2545 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 224)(G 75%)
9 # 3อจ660427-118 ED532702220TH เอ๋พระรามห้า + jaaey (578603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์หลังลายผ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี (สภาพใช้และหักซ่อม)
10 # 3อจ660428-016 korn88 + littletjzaa (578846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ660428-164 ED514928726TH Bankky + T3915 (578742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์ไม่มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดด้านหลัง)
12 # 3อจ660429-120 ED541602613TH prasertpp + มาริโอ (578882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์
13 # 3อจ660502-008 Subtar + โนเมืองนนท์ (579055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
14 # 3อจ660502-141 EH585320307TH kohler + podsaveone (579062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ660504-104 ED163719459TH คุณเร_ธรรม์ชนก + Chakkapud (579367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
16 # 3อจ660504-110 ED514038438TH supered + tarro (579384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนชัยวรมัน หลวงปู่หงษ์ รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง/สภาพชำรุดส่วนบน)
17 # 3อจ660504-237 ED541612292TH Kurama + มาริโอ (579491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คฑาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2542 จ.สุรินทร์ (ขนาดยาว 4 นิ้ว)

18 # 3อจ660505-113 TH011842HGD52B0 BOONG + (579680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์
19 # 3อจ660505-121 ED449814531TH Mawin88 + ศิษย์ปู่สง่า (579803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์มหาเศรษฐี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2555 จ.สุรินทร์
20 # 3อจ660505-155 TH011842PDJ08B0 แก้วพรหม + ออกัส (579691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ660505-230 EM010512959TH เอตะทัคคะ + (579743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพนัสบดี มูลนิธิพระพนัสบดีสร้าง เนื้อทองคำ จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 12.8 กรัม)
22 # 3อจ660506-138 ED544767885TH baifern1979 + คูณสตางค์ (579914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2527 จ.นครปฐม
23 # 3อจ660506-167 ED540672414TH Nippit + Chaiyoyo (579862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรัก ปี 2518 จ.เชียงใหม่ กรอบทอง(G 80%)
24 # 3อจ660508-021 ลูกพ่อพันท้าย + Pitcha (579946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหูหลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง รุ่นชนะมาร เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.พัทลุง (หมายเลข 2)(S 89%)
25 # 3อจ660508-032 NametiNameti + niphonxxx (580087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นกองทุนสุขภาพ เนื้อตะกั่ว ปี 2552 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ660508-107 SXF100500004035 Thananit + แสงพระใหม่ (579962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
27 # 3อจ660508-111 ED516022696TH pradee125 + strucsteel (580020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์
28 # 3อจ660508-139 EJ585263159TH สร-อ่าวอุดม + พุทธคุณพระแท้ (579994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
29 # 3อจ660508-147 ED546025308TH sam8793 + methasit (579951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อดินลงรักปิดทอง ปี 2542 จ.สุรินทร์
30 # 3อจ660509-002 Phartharapon + kui60 (580144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
31 # 3อจ660509-104 EF367913507TH ccmachinery + gek1414 (580200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบล่าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
32 # 3อจ660509-110 TH011842PV682B0 Aungfa + Maekin0602 (580227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์แสง วัดป่าอรัญญาวิเวก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2539 จ.อำนาจเจริญ
33 # 3อจ660509-119 ED499590933TH toy_clong8 + Ratrat1234 (580128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
34 # 3อจ660509-120 TH0118436BNA2B0 เฟร้นซ์พระณคอน + (580130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
payupnetpu
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 195)
35 # 3อจ660509-200 ED454191573TH gymnastics + หลานตาจวบ (580173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
36 # 3อจ660510-005 khunpol500 + tpce(2002) (580278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร

37 # 3อจ660510-106 PTAS000121458EY Power168 + Reindeer_kwang (580309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660510-128 EJ594509822TH ฐานทอง + AmpFine (580361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองอายุครบ 7 รอบ เนื้อผงชานหมาก ปี 2544 จ.สุรินทร์
39 # 3อจ660510-191 ED487556206TH หิมพานต์มุ่งงาม + ผู้กอง (580357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 6 (สายฝนตรง) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
40 # 3อจ660510-220 ED546031484TH UDS-35 + audy05 (580380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว(ตัดชิด) เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (620228-155)(G 84%)
41 # 3อจ660510-223 TH011843BPAF8B0 puttakun666 + eaklugs (580297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
42 # 3อจ660510-224 ED360589137TH พรอิศรา + ทิศเหนือ (580302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660428-1150)
43 # 3อจ660511-003 ศักดิ์นรินทร์ + paepamorn (580491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1468)
44 # 3อจ660511-004 วิสูตร์ + paepamorn (580494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4045)
45 # 3อจ660511-008 Ao297 + babejakpet (580503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
46 # 3อจ660511-117 ED559024297TH Paramee + ตราชั่ง (580553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 85%)
47 # 3อจ660511-129 ED557314084TH somchaitoh + แม็คพระเครื่อง (580488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 78%)
48 # 3อจ660511-136 EM010510048TH suwichai + ซาลาเปา (580472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EM010510048TH
เหรียญหล่อหลวงปู่อุดมทรัพย์ สำนักสงฆ์มุจลินทร์เวฬุวัน รุ่นเศรษฐีอุดมทรัพย์ เนื้อแร่เหล็ก ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 132)
49 # 3อจ660511-141 EM010510048TH pound2007 + ซาลาเปา (580497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาโชค หลวงพ่อเกษม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
50 # 3อจ660511-154 EM010510269TH cediato + ขนมไทยแม่อารีย์ (580572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างเล็กน้อย)
51 # 3อจ660511-160 EM010510269TH แม็ก888 + ขนมไทยแม่อารีย์ (580581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 50%)
52 # 3อจ660511-165 EH194986035TH KhomBangkok + เวสแฮม (580506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
53 # 3อจ660511-167 ED440256668TH jitichai + khakprachin (580512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 17274)
54 # 3อจ660511-175 SMSK000118576G5 KhomBangkok + เรโกะจัง (580539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
55 # 3อจ660511-189 ED516446474TH Gaplast2 + หมุนบารมี (580594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

56 # 3อจ660511-190 KBNM200029085G5 Frankger1994 + Yui_jaa2528 (580595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 70%)
57 # 3อจ660512-001 Besomkiat + aom_nara (580611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 76%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
58 # 3อจ660512-114 ED561047420TH kanokporn06 + boylunatic34 (580617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660512-119 TMNG0001393428D mink7689 + จริงใจ (580637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 954/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
60 # 3อจ660512-147 ED565506510TH nongder + kraisornuo (580671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2517-2534 จ.เพชรบุรี
61 # 3อจ660512-157 ED486276978TH นักสู้_ภูธร + nai2516 (580768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2541 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 9)
62 # 3อจ660512-211 ED540692507TH tongxu + เขยมาบตาพุด (580654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
63 # 3อจ660512-215 ED540692507TH supered + เขยมาบตาพุด (580667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อไม้ ปี 2546 จ.สุรินทร์ (อุดผงและตะกรุดทอง)
64 # 3อจ660512-220 ED203266334TH แตงโมแดง + yongyot (580686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
65 # 3อจ660513-102 EH194929007TH อาจรูญ + นกแก้ว (580788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด(ตื้น) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
66 # 3อจ660513-106 EM010510856TH bos2499 + ขนมไทยแม่อารีย์ (580800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง
67 # 3อจ660513-119 EO888973439TH เมืองช้าง + glafer (580816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสุขสมหวัง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชัยนาท
68 # 3อจ660513-123 ED523654509TH ใบกะเพรา + sunton (580845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
69 # 3อจ660513-129 EM021089825TH Natee999 + sanyah (580831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
70 # 3อจ660515-001 PHLOI + noomark (580847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ปางอุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 86%)
71 # 3อจ660515-003 feifei + jane77 (580851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
72 # 3อจ660515-115 ED565325866TH sumateass + joeenok (580866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นมหาปรารถนา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครพนม (หมายเลข 5904)
73 # 3อจ660515-121 EH194989337TH Toroclub + บอสตัน (580891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี(G 62%)
74 # 3อจ660515-122 ED514889130TH tipzy + พาชนะ (580894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นจงสำเร็จ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์

75 # 3อจ660515-141 EH194989779TH Santi1989 + บอสตัน (580899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
76 # 3อจ660515-143 EH194989779TH numchoke2597 + บอสตัน (580901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบุรี(G 64%)
77 # 3อจ660515-145 EM010511485TH poshwises + (580905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
78 # 3อจ660515-158 EM010511471TH Pentor09 + ซาลาเปา (580925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
79 # 3อจ660516-015 myafter9 + ppffarm (580991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 5.3 กรัม)(G 77%)
80 # 3อจ660516-016 wiwat3 + ppffarm (580995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 10 กรัม)(G 77%)
81 # 3อจ660515-160 ED545169305TH อรุณชัย + golfsriracha (580931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
82# 3อจ660515-167 nitipat8888 + ภณพระเครื่อง (581271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NVTHATPFS768920069
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 66%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 17 พ.ค. 2566 - 08:44 น.] #86672 (14/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660427-022 TH011841TCU24B0 ChinThanakit (578467) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
2 # 1อจ660428-002 EJ042055186TH นกแก้ว (578770) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660428-007 ED400883165TH maii_amulet (578775) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
4 # 1อจ660428-010 ED517322710TH Darkaun (578782) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660428-011 ED517322710TH Darkaun (578788) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660428-015 ED494294050TH ฅนบางใหญ่ (578792) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ660428-026 EH194925963TH นกแก้ว (578799) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ660428-106 ED540224875TH kong_90 (578803) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ660504-037 ED497477508TH ลูแปง (579463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660506-007 EG283160357TH นู๋โอปอ (579882) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ660508-003 ED389048447TH กว๊านพะเยา (580068) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660508-024 ED557732253TH คุณศิระ (580052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660509-003 OE256049359TH Promarin (580196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660510-012 ED540824287TH weerawos (580406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ660511-007 ED547729997TH sur_suk (580555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660511-014 ED423646561TH litsupchuer (580523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660512-001 LASW000417829AA floi456 (580694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660512-002 ED530529930TH kawintec (580769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660512-005 ED465775920TH Nong_Arm (580703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660512-008 ED054785973TH madness8 (580712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660512-010 ED508445145TH มีเก้า888 (580717) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ660512-012 EB880238252TH thatarat_n (580770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660512-015 ED499192273TH tongjoy (580772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660512-025 ED423047435TH Thamma (580752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ660512-029 ED516438915TH sanopporn (580764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660513-004 EJ953594331TH นัฐสันต์ (580827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660513-006 EB837143865TH kanlaya48 (580832) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ660515-006 ED549764740TH PHLOI (580944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
29 # 1อจ660515-023 EM010511525TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580932) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660420-012 misterpou (577499) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 2อจ660427-002 สยามเมืองยิ้ม (578493) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ660427-006 vee2503 (578570) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660428-005 ซิยิ่นกุ้ย (578657) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660428-008 Bigfil (578662) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ660428-014 Tppak (578722) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660428-022 EKACHAI (578687) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 2อจ660428-030 guaran (578696) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ660428-036 jetsada_supat (578701) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ660506-009 mawin2520 (579897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ660508-028 อตกพระเครื่อง (580060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660512-007 Beecool2526 (580779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660512-013 schan2514 (580737) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ660512-015 เจ้าชายอสูร (580741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660512-017 Olarn29 (580747) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ660513-001 aniwat2499 (580836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660513-004 Hora371 (580839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660513-009 Aun2013 (580842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660513-010 teetoon (580844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660513-012 thailandamulet (580821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660515-026 การันตีพระ (580846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660425-144 ED498515905TH zafari + naphat1981 (578069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมเพชรสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อซาตินเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์
2 # 3อจ660427-125 EH793784165TH ทิศเหนือ + Coltd (578412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
3 # 3อจ660428-128 EM010509243TH Todmuangchon + (578834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นทานบารมี 84 เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 6/น้ำหนักทอง 22.1 กรัม)
4 # 3อจ660429-125 EM010512123TH เอตะทัคคะ + (578869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นทานบารมี 84 เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 18.2 กรัม)
5 # 3อจ660429-126 EM010512123TH เอตะทัคคะ + (578872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพนัสบดี มูลนิธิพระพนัสบดีสร้าง เนื้อทองคำ จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 16.2 กรัม)
6 # 3อจ660503-195 EM010512548TH joymonton + (579290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพนัสบดี มูลนิธิพระพนัสบดีสร้าง เนื้อเงิน จ.ชลบุรี(G 91%)
7 # 3อจ660506-165 ED534826995TH หิมพานต์มุ่งงาม + โกวบ้อ (579861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ660509-128 ED543633423TH laphat + iamponpanit (580115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยูไล ปัณณาสมวาร พระบรมศพรัชกาลที่ 6 เนื้อเงิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ660510-121 SDOM0000405812V Bassociety + บุญมีมา (580347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์เปิง วัดชินวนาราม
10 # 3อจ660510-146 ED540680870TH เมตตาบารมี + เขยมาบตาพุด (580396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลิงอุ้มทรัพย์ หลวงพ่ออิน วัดท่าลาด เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
11 # 3อจ660510-155 EH194928678TH theviper55 + นกแก้ว (580316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
12 # 3อจ660510-174 ED452992917TH mana1 + chay7 (580424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผง จ.กาญจนบุรี
13 # 3อจ660511-009 เต่านา + icejung (580505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
14 # 3อจ660511-105 เชษฐประตูผี + Arthit11 (580476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THHEY1683609549HERL
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.พิจิตร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
15 # 3อจ660511-114 ED543428387TH mana1 + Konig (580542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระรามมหาธาตุสิทธิ์ พ่อเที่ยง น่วมมานา สำนักบ้านมีดี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
16 # 3อจ660511-131 EM010510048TH พนินทร์ + ซาลาเปา (580461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ศรี วัดพระปรางค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
17 # 3อจ660511-138 EM010510048TH kollek + ซาลาเปา (580478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดโชค พิมพ์หลัง ก เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.ราชบุรี

18 # 3อจ660511-170 ED443275096TH phoomchai + นิรันทร (580522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 319/สภาพสวย) (650518-1070)(G 74%)
19 # 3อจ660511-174 ED550319201TH otto3528 + บ้านสวน22 (580536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ660512-101 ED536755832TH Dodo2522 + NGUAN (580598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม
21 # 3อจ660512-107 ED542706583TH เขาควาย + KKamulet (580607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660512-121 ED557819799TH murbur + Anankiya (580651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกศรีวิชัย พระอาจารย์ไสว วัดราชนัดดา เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660512-135 TH011843K1EN7B0 พระไม้ศิริมงคล + shiroman26 (580629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองอุโบสถ เนื้อผง ปี 2550 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 191)
24 # 3อจ660512-142 EH194948448TH หลานตาจวบ + รถถังพระบ้าน (580649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
25 # 3อจ660512-170 EM111461385TH Jckwanchai + littletjzaa (580691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ660512-181 ED172156889TH sanwiwat + benz51 (580711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650210-1136)(G 68%)
27 # 3อจ660512-182 EB836956245TH Paswara + giantgiant (580715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 87/สภาพสวย) (660306-1119)
28 # 3อจ660512-183 EM111461363TH kit01 + littletjzaa (580716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
29 # 3อจ660512-184 ED553830913TH PhangAntique + โด้โรบินสัน (580775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน กรุวัดห้วยเขน พิมพ์คะแนนปรกโพธิ์ เนื้อดิน จ.พิจิตร
30 # 3อจ660512-185 ED389073044TH tonliv + pimwirada (580718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
31 # 3อจ660512-186 828106930814 แบงค์_วิดวะ + ขุนพลแปดทิศ (580721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ660512-187 ED522495593TH jj2424 + AONGKALOY20 (580723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 47/สภาพสวย) (660318-1279)
33 # 3อจ660512-188 ED161899205TH m-cot + Cap1995 (580726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660512-189 EG870419343TH ทรัพย์กำเนิด + ประวิทย์888 (580727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660512-190 828108532882 artitsasompra + golflampang (580729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3190/สภาพสวย)(G 86%)
36 # 3อจ660512-191 ED449648180TH warinyupa + teebeam (580613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ660512-192 ED565306924TH Alicetotle + องอาจ (580619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 91%)
38 # 3อจ660512-193 ED539552768TH Kurama + ไพรพนม (580624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
39 # 3อจ660512-194 EJ473286234TH บรีสพระช่วย + เมืองสมุทร (580628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพแต่งผิว)(580923-122)
40 # 3อจ660512-195 ED400894826TH tongdang53 + maii_amulet (580631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมขอบขวาพระ) (660419-1032)(G 65%)
41 # 3อจ660512-196 ED576202409TH puriwaj + janroj (580635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยสร้าง พิมพ์หลัง ภปร.ทองคำ เนื้อผงปิดทอง ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 18186)
42 # 3อจ660512-197 SLOM000121622MP tangmo123 + joeryan (580640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุถ้ำหีบ เนื้อชิน จ.สุโขทัย
43 # 3อจ660512-198 ED485596304TH champRomklao + (580643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนไทยต้องรักกัน
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ660512-199 RYBK000101842AU yuttokkm + เพิ่มให้99 (580646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.นครปฐม (หมายเลข 5008)
45 # 3อจ660512-200 ED541662909TH เมืองไทย + jopawis (580650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660512-201 EH194948805TH preraya2510 + รถถังพระบ้าน (580720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660512-202 EH194948805TH montree_m + รถถังพระบ้าน (580722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
48 # 3อจ660512-203 ED486571175TH Dodo2522 + pikky (580725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
49 # 3อจ660512-204 TH011843PXE72B0 sunswiss + อามอรรถพล (580728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 5572)
50 # 3อจ660512-205 ED558324732TH gymnastics + PANI_SAMIT (580730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
51 # 3อจ660512-206 ED558324732TH dexubon + PANI_SAMIT (580776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นจงสำเร็จ พิมพ์ปิดตา เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์
52 # 3อจ660512-207 ED156438915TH jeabkop + sanopporn (580735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660512-208 ED516438915TH yyoyo + sanopporn (580739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ660512-209 ED498930030TH แอลพระไทย + Dome2524 (580743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
55 # 3อจ660512-210 ED565306969TH alex_essex + Tee59 (580746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานและชำรุดเข่าขวา) (651221-1085)(G 69%)

56 # 3อจ660512-212 ED540692507TH numchoke2597 + (580657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
รูปเหมือนหลวงพ่อท้วม วัดเขาโบสถ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.ประจวบคีรีขันธ์
57 # 3อจ660512-213 ED540692507TH กอล์ฟปริญญา + เขยมาบตาพุด (580660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ660512-214 ED540692507TH marlboroman + (580665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 12519)
59 # 3อจ660512-216 Wachara326 + Prapatson-wo (580670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000281187JE
เหรียญท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ เนื้ออัลปาก้าลงยาสี ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660512-217 Taliew + Prapatson-wo (580675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000281187JE
เหรียญพระแก้วมรกต กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660512-218 Suchart097 + Prapatson-wo (580774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000281187JE
เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม รุ่นแรก พิมพ์อุจุด เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
62 # 3อจ660512-219 ED203266334TH Namassakarn + yongyot (580682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660512-221 ED506475961TH mr_teerayut + chaivut (580731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ชลบุรี
64 # 3อจ660512-222 ED56180918TH Chaiwat13 + Constitute (580777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกวชิระมงคล วัดพลับพลา เนื้อเงิน ปี 2516 จ.นนทบุรี
65 # 3อจ660512-223 KBNY20001495533 LittleDragon + (580734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660513-001 somnuk + นครเมืองเก่า (580786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทองฐานบัว วัดพระสิงห์ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ปทุมธานี
67 # 3อจ660513-003 Bun0813 + olMintlo (580792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 60%)
68 # 3อจ660513-004 legallaw + jojo5 (580795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (660330-1043)
69 # 3อจ660513-005 sharit + lalalaon (580799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ660513-006 DRAGON13 + lalalaon (580802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 85%) **พระสภาพปิดทองใหม่ ไม่สามารถแยกได้
71 # 3อจ660513-007 PLE_INNO + vittaya14 (580805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2505 จ.ระยอง (660508-1037)
72 # 3อจ660513-010 เขาควาย + THAITANIUM (580812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโนรี วัดโพธิ์มอญ เนื้อไม้แกะ จ.ราชบุรี
73 # 3อจ660513-011 Gupruek + THAITANIUM (580782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ660513-012 RTPRA + Nadmon (580783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (571117-059)(G 68%)

75 # 3อจ660513-013 panitgang + Bekong (580784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (641109-2024)
76 # 3อจ660513-014 นาควารี + summitf5 (580787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
77 # 3อจ660513-103 EH194929007TH tummusic46 + นกแก้ว (580790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2478 จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว)
78 # 3อจ660513-104 EH194929007TH pcha429 + นกแก้ว (580793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เพชรบุรี(G 65%)
79 # 3อจ660513-105 EH194929007TH maipa + นกแก้ว (580797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 74%)
80 # 3อจ660513-107 EM010510856TH เมืองช้าง + ขนมไทยแม่อารีย์ (580801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660513-108 EM010510856TH waves + ขนมไทยแม่อารีย์ (580803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเต๋
82 # 3อจ660513-109 EM010510856TH นำโชค-ประจวบ + (580806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 76%)
83 # 3อจ660513-110 EM010510856TH chonlasid + (580809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EM010510856TH ขนมไทยแม่อารีย์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
84 # 3อจ660513-111 EM010510856TH tommeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (580791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
85 # 3อจ660513-113 ED518658998TH jeabkop + black-van (580796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (660429-1166)
86 # 3อจ660513-115 ED573830254TH jeabkop + shakespeare (580804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ660513-116 ED404974745TH maymaybaa + เรวัตตะ (580807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์กรัก วัดอัมพวัน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลพบุรี (สภาพใช้สึก)
88 # 3อจ660513-117 ED000136388TH salid + Overfly2525 (580811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
89 # 3อจ660513-118 ED560776033TH BhuriKet26 + นิวเอกชัย (580813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (651210-2117)
90 # 3อจ660513-120 EJ138128446TH สถานีพระเครื่อง + พงษ์ท่าม่วง (580819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 22832) (660318-1260)
91 # 3อจ660513-122 ED570706292TH Autt_Teabsornchai + (580818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
twongt
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นพิพิธภัณฑ์บริขาร เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สกลนคร. (650224-2098)
92 # 3อจ660513-124 EH194949179TH amlueky + รถถังพระบ้าน (580820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ660513-125 EK048917922TH ประวิทย์888 + เพิ่มพูนศิลป์ (580822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อผง จ.นนทบุรี

94 # 3อจ660513-126 ED555603888TH RtitTi + misterpou (580825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651028-1207) (G 66%)
95 # 3อจ660513-127 ED509249859TH Kurama + Thanamat (580826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นครบ 84 พรรษา ปี 2544 จ.สุรินทร์
96 # 3อจ660513-128 ED575905975TH aluminium + หนานเอ (580828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
97 # 3อจ660513-131 EG870419459TH lamborghinizi + อี๊ดเมืองเลย (580814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660513-132 ED533532782TH chok22 + Kloy1999 (580817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดนางชี จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ660515-004 schan2514 + อชิตะพระเครื่อง (580855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (มีโค้ด/สภาพกะไหล่เงินใหม่) (580110-268)
100 # 3อจ660515-005 Dig_tut_959 + lomlopburi (580859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (660303-1094)
101 # 3อจ660515-006 BhuriKet26 + suthi (580861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (660225-1091)
102 # 3อจ660515-007 thonglor + Thanakrit88 (580865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพนแขนหักศอก กรุวัดเขาหินตั้ง เนื้อชิน จ.สุโขทัย กรอบทอง(G 57%)
103 # 3อจ660515-008 thonglor + Thanakrit88 (580871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพนแขนหักศอก กรุวัดเขาหินตั้ง เนื้อชิน จ.สุโขทัย กรอบทอง(G 63%)
104 # 3อจ660515-010 tomato + omruk (580879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
105 # 3อจ660515-011 ภูริวัจณ์(โย) + omruk (580848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
106 # 3อจ660515-013 กุมภาพันธ์ + Olarn29 (580857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อปลัดปาน วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม
107 # 3อจ660515-101 EM010511627TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (580852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อดิน จ.นครปฐม
108 # 3อจ660515-102 ED000136428TH supered + sevenptk (580856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพชรมงคล ปี 2554 จ.สุรินทร์ (หลังผงและตะกรุดทอง) (หมายเลข 291)
109 # 3อจ660515-103 EB837090292TH Paswara + giantgiant (580858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1848/สภาพสวย) (660306-1117)
110 # 3อจ660515-104 ED506635751TH Pmark18 + ขุนอิน (580863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
111 # 3อจ660515-105 ED537481105TH กุ้งปรีชา + เอ็มซีเค (580867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (660504-1201)
112 # 3อจ660515-107 ED49153954TH jeabkop + พิชชากร (580873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (660404-1173)

113 # 3อจ660515-108 ED552285528TH ยุทธพนัง + โอ๋บางใหญ่ (580876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสุขเกษม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)
114 # 3อจ660515-109 EM111461377TH Namassakarn + มังกรพัดถิ่น (580880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
115 # 3อจ660515-110 TH011843SWJF3B0 beer2126 + banmakham (580882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
116 # 3อจ660515-111 ED557757710TH m-cot + Thirapinkaeo (580850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เพาะช่าง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
117 # 3อจ660515-112 TH011843SK0M5B0 พรพระพุทธคุณ + วิบูลย์ (580854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใต้ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
118 # 3อจ660515-113 ED159379802TH wit_27 + พรหลวงปู่ (580860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่
119 # 3อจ660515-114 ED517638073TH joeenok + aun38 (580862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
120 # 3อจ660515-116 ED538825071TH เอตะทัคคะ + ตุ้ยแปลงยาว (580870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งผมหวี หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตคาม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.ปราจีนบุรี
121 # 3อจ660515-117 TH011843U4VE3B0 salid + น๊อตระยอง456 (580874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริด ปี 2546 จ.สุรินทร์
122 # 3อจ660515-118 TH011843TVM43B0 ขุมทรัพย์บูรพา + khakprachin (580878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
123 # 3อจ660515-119 EH194989337TH โพธาราม + บอสตัน (580883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี
124 # 3อจ660515-120 EH194989337TH p_awest + บอสตัน (580885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
125 # 3อจ660515-123 EB837124858TH เรศเรณู + Nattakan (580896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 74%)
126 # 3อจ660515-124 TH011843SRKX1B0 ภูริวัจณ์(โย) + supakorp (580898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.สุรินทร์
127 # 3อจ660515-125 SDOM0000404229A wanitcha + บุญมีมา (580904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
128 # 3อจ660515-130 66850718603501 sheep9 + kmktb (580923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1054)
129 # 3อจ660515-131 ED454198418TH เงินทองพระเครื่อง + (580864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หลานตาจวบ
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (วัดตะล่อมสร้าง/หมายเลข 1) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
130 # 3อจ660515-133 TH011843TV315B0 gek1414 + sitawee (580872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตาปรือ จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ660515-134 EW004592238TH poshwises + จังซีลอน (580877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

132 # 3อจ660515-135 TH011843QNJA9B0 บอยพระเครื่อง + feifei (580881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง(G 50%)
133 # 3อจ660515-136 ED052176728TH เอกพระ + กระปุก1967 (580884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
134 # 3อจ660515-137 EH194989779TH pcha429 + บอสตัน (580886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 171)(G 61%)
135 # 3อจ660515-138 EH194989779TH กุ้งปรีชา + บอสตัน (580892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แพะหลวงพ่ออ่ำ กรอบทอง(G 65%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
136 # 3อจ660515-140 EH194989779TH jompol10 + บอสตัน (580910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยรับทรัพย์ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 931)(G 67%)
137 # 3อจ660515-142 EH194989779TH Tee59 + บอสตัน (580900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยหนุนดวง เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 139)
138 # 3อจ660515-144 SXF725300002832 chet8980 + Niipa (580903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ660515-147 EM010511485TH suthi + ขนมไทยแม่อารีย์ (580912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)(G 61%)
140 # 3อจ660515-150 ED547434175TH barmmanvip + Jeab_Sirin (580921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
141 # 3อจ660515-151 ED479145742TH ฅนบางใหญ่ + เอ_วัดเสด็จ (580888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.7 นิ้ว)
142 # 3อจ660515-152 KBPHU00004280RV joki_bank + Nathan666 (580902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641125-2064)(G 87%)
143 # 3อจ660515-153 ED525739462TH spjpleoil + tongjoy (580906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
144 # 3อจ660515-155 ED531993509TH กลมมล + magician (580915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ C (เข่าแตกแขนขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง) (660411-3025)(G 64%)
145 # 3อจ660515-156 EM010511471TH หม่อง + ซาลาเปา (580920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
146 # 3อจ660515-157 EM010511471TH pcha429 + ซาลาเปา (580922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
147 # 3อจ660515-161 EH194949593TH perfectman77 + รถถังพระบ้าน (580934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ660515-164 ED563524467TH bonaparte + fyuvbn (580940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา
149 # 3อจ660515-165 EM043975203TH WinWinner + dishwasher (580978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (สภาพล้างผิว)

150 # 3อจ660515-166 EH650008480TH นาควารี + แว่น (580976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 16 พ.ค. 2566 - 08:37 น.] #86668 (13/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660421-019 ED507106662TH zafari (577633) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
2 # 1อจ660505-011 ED445396517TH yossiri (579723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660509-001 ED549019108TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (580183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660509-002 ED185375083TH magician (580191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ660509-005 ED512682565TH peepop (580205) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660509-007 ED532686178TH Tee59 (580213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660509-008 TH01184369MU9B0 Arunlert69 (580217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660509-009 ED511342441TH ink1567 (580222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660509-011 KBBK200018018QA Anuphan (580226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660509-013 828097341444 สุธาสินี (580239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660509-022 ED451033131TH basza56 (580190) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ660509-023 TH0118439WD83B0 pors911 (580198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660509-024 ESTS000269553 เอ็มซีเค (580204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660509-025 KBL3800010688AU logisman (580208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660510-001 ED164674630TH phaiboon2007 (580429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660510-003 EB836349758TH nampoo (580433) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660510-004 NVTHATPFS280249464 ภณพระเครื่อง (580437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660510-009 ED453163973TH ปราบมารน้อย (580442) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
19 # 1อจ660510-010 ED211258122TH เวียงพิงค์ (580444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660510-015 ED530474799TH หนานเอ (580409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660510-022 EB686254346TH อ๊อบบางแก้ว (580387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660510-024 ED493378266TH maxxx555 (580394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ660510-027 NVTHATPFS445966828 ภณพระเครื่อง (580398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660511-004 ED529024316TH Kop86 (580547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660511-005 ED559623619TH Phupaaza2543 (580590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ660511-009 SSRR000137422Z5 krisda (580557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 1อจ660511-013 ED516976962TH เอ๊ะพระเครื่อง (580520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660511-016 ED421082417TH น้องอ๋อม (580525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660511-017 EM010510326TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660511-018 EM010510326TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660419-008 ริณดา (577307) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ660426-003 ริณดา (578377) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660502-009 aumnartkk (579156) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660504-010 jitlada555 (579562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ660509-008 พระสังข์ (580219) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ660509-009 jicko (580225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ660509-012 ระฆังคูณ (580230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660509-023 ไซม่อน (580234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ660509-024 Pond27 (580236) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 2อจ660510-001 Sookasem (580379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660510-005 chooboon (580386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ660510-006 แก้วอุษา (580389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660510-013 bigbrother (580372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660510-020 หนึ่งบารมีพระพุทธ (580376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660511-012 popnavy (580527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660511-013 chanram (580530) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ660511-014 chanram (580535) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660420-121 ED516910379TH Olaw168 + janroj (577394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ660429-199 EJ585899722TH Choke5383 + tongxu (579001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้/สภาพแต่งผิว)
3 # 3อจ660502-122 ED481022906TH Anucha168 + Dang2505 (579187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม
4 # 3อจ660505-128 ED534807316TH so-so + scannut (579737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ660505-175 120458617801 joki_bank + Medkanoon (579650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบน)
6 # 3อจ660506-159 ED534841459TH Autt_Teabsornchai + (579931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
LIM2512
พระพุทธชินราชท่าเรือ หลวงปู่ชู วัดมุมป้อม พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช. (651125-2147)
7 # 3อจ660509-179 TH01184399780B0 srisawat + (580141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหล่อหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิมพ์นั่งพาน เนื้อสำริด ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
8 # 3อจ660512-002 หมูขาว4036 + gitsada_19 (580614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (570314-020)
9 # 3อจ660512-003 geffy2019 + gitsada_19 (580616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560918-224)(G 85%)
10 # 3อจ660512-005 Manoch + pump992 (580626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
11 # 3อจ660512-006 NOP_BU8 + ไทยนิยม (580630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพซ่อมมุมบนซ้ายและลงแล็กเกอร์) (660316-
2010)(G 60%)
12 # 3อจ660512-007 ภูริวัจณ์(โย) + มดตะนอย (580634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ660512-008 Namsaii + มดตะนอย (580639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ660512-009 Dodo2522 + jordboot (580645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดเงิน เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660512-010 bunpotth + Olarn29 (580648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
16 # 3อจ660512-102 ED536755829TH Nickklins + NGUAN (580600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นลอยน้ำ เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ660512-103 ED559613130TH Swaha + beer_saraburi (580601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
18 # 3อจ660512-104 ED529981881TH จาพนม + golflampang (580603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ660512-105 ED492740545TH Amulet101 + aoudom99 (580604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมเจ็ดพญาช้างสาร หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา
20 # 3อจ660512-108 ED505915344TH saravudth + ศิรสิทธิ์88 (580609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
21 # 3อจ660512-109 ED539551745TH หิมพานต์มุ่งงาม + Viyadarat24 (580771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐารส กรุวัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
22 # 3อจ660512-110 ED491553095TH เขาควาย + แก้วพรหม (580612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660512-111 KBCNN00064128A8 wat888 + นาควารี (580605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
24 # 3อจ660512-112 ED567905038TH magician + wichan-2 (580608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
25 # 3อจ660512-115 ED491783204TH Swaha + อ้วนจัง (580620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หลังตรายาง)
26 # 3อจ660512-116 TTLY000406928G4 korn88 + numpraram2 (580623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ660512-117 ED560934777TH เจ้นปรัชญา + D_akkharin (580627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.จันทบุรี
28 # 3อจ660512-118 EJ035735400TH พุทธ2516 + golfsriracha (580632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ660512-120 EH702683275TH chaiyarit_c + ต้นคุง (580642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1515)
30 # 3อจ660512-122 EJ498145762TH tonyj + แสนเก่ง (580653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(S 91%)
31 # 3อจ660512-123 ED486276981TH นรสิงห์41 + nai2516 (580656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
32 # 3อจ660512-124 ED459458035TH boylunatic34 + Nicharida (580658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660512-125 ED561067441TH เงินทองพระเครื่อง + artthaporn (580661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (วัดตะล่อมสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
34 # 3อจ660512-126 EX525114325TH thonglor + Korawit5957 (580664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเสียบ วัดบ้านเกาะ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ660512-127 ED194183395TH akkorn + สิทธิวงค์ (580668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง รุ่นกฐิน เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.อุตรดิตถ์ (หมายเลข 220)
36 # 3อจ660512-128 ED525427561TH Bistrell + wut777 (580672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2530 จ.ระยอง
37 # 3อจ660512-129 ED490056196TH Poonsin + blackwidow (580676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นสิริวิชโย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำพูน
38 # 3อจ660512-130 ED490056196TH maymaybaa + blackwidow (580678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
39 # 3อจ660512-132 ED486277001TH Kaizer + nai2516 (580618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
40 # 3อจ660512-133 ED490995587TH gymnastics + timmumu07 (580622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (ตอก 2 โค้ด)
41 # 3อจ660512-134 ED389842688TH แม็ก888 + สารพัดกัน09 (580625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
42 # 3อจ660512-138 EH194989080TH Tee59 + บอสตัน (580638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ660512-139 ED486276995TH captainjack + nai2516 (580641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
44 # 3อจ660512-140 EH194948448TH zafari + รถถังพระบ้าน (580644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2557 จ.กาญจนบุรี (หมายเลข 41/สภาพสวย)
45 # 3อจ660512-141 EH194948448TH บอยสวนหลวง + รถถังพระบ้าน (580647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
46 # 3อจ660512-143 ED568204615TH mana1 + pui45267 (580652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ปัตตานี(G 69%)
47 # 3อจ660512-144 EH748206728TH JoThekop + somsak2518 (580655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660227-1203)
48 # 3อจ660512-145 ED565506510TH Songpol_cg + kraisornuo (580659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
49 # 3อจ660512-146 ED565506510TH greenmoon + kraisornuo (580663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี(G 62%)
50 # 3อจ660512-148 EG550853230TH Pang13 + ChaiyutPho (580674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2560 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ660512-149 EB831707847TH supered + ธีรดา (580680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อสำริด ปี 2544 จ.สุรินทร์
52 # 3อจ660512-150 TH011843JTN58B0 Namassakarn + Gamulet88 (580684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์(G 66%)
53 # 3อจ660512-151 TH011843JTN58B0 Namassakarn + Gamulet88 (580683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว)
54 # 3อจ660512-152 ED494663537TH boon_tar + sarapowarm (580687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
55 # 3อจ660512-153 ED494663537TH manusin_2317 + sarapowarm (580690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
56 # 3อจ660512-154 ED570004728TH karopy + router (580693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660329-1012)
57 # 3อจ660512-155 ED566205272TH ราชสีห์ + ริณดา (580695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)(660410-1159)
58 # 3อจ660512-156 ED479028975TH poo_56 + prinkopd (580697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7106) (น้ำหนักรวม 65.7 กรัม)(G 90%)
59 # 3อจ660512-158 ED516446488TH หม่อง + ดวงมหาเศรษฐี (580701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.อ่างทอง (หมายเลข 1921)
60 # 3อจ660512-159 ED551244751TH ธาวัช + stdpuy (580704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 50%)
61 # 3อจ660512-160 ED551244751TH tiwakornwong + stdpuy (580707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651216-1128)(G 88%)
62 # 3อจ660512-161 ED562040431TH numuthai + ตู๋สาธุ (580662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม. (สภาพสวย)(650617-2054)
63 # 3อจ660512-164 ED566250342TH sak_pk + ริณดา (580673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปรินายก วัดปรินายก อาจารย์เทพ สาริกบุตรสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (641021-1059)
64 # 3อจ660512-165 ED374607462TH nut2326 + BOYLOMSAK (580677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุส่องคบ พิมพ์ซุ้มไข่ปลา เนื้อดิน จ.ชัยนาท
65 # 3อจ660512-166 ED564906737TH kumpana + Maxkro (580679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์จิ๋ว เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา
66 # 3อจ660512-167 ED563602487TH laphat + aidteegon (580681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ วัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ660512-168 ED184175810TH Swaha + suwats (580685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้) (550218-126)
68 # 3อจ660512-171 ED020539267TH sapirod + som__o (580689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ ปี 2524 จ.ปัตตานี
69 # 3อจ660512-172 ED534528095TH Chunnarad + ต๋องไตรมิตร (580692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง)
70 # 3อจ660512-173 TH011843QFA02B0 Prasannoopan + (580696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
prasanchato
พระปิดตาพระอาจารย์หนู วัดโพธิ์ท่าเตียน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660512-174 TH011843NN1Y0B0 anndamun + jarun123 (580699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดโอม)
72 # 3อจ660512-175 EM010510771TH ตุ๊หลวง + ซาลาเปา (580702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ
73 # 3อจ660512-176 ED539731870TH ภูริวัจณ์(โย) + เอ๊าะสุรินทร์ (580705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 176)
74 # 3อจ660512-177 ED539731870TH ภูริวัจณ์(โย) + เอ๊าะสุรินทร์ (580708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
75 # 3อจ660512-178 ED562815242TH doramon2345 + Ban2015 (580710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์ (660429-1118) **พระสภาพสวย
76 # 3อจ660512-179 ED553142698TH daew1970 + Ben2541 (580773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์พระประธาน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และฝนขอบข้าง) (621016-235)(G 76%)
77 # 3อจ660512-180 TH011843N55E5B0 Choi2528 + ธัญสักปฐมาธนสรร (580713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดหนองจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สระบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 15 พ.ค. 2566 - 08:39 น.] #86664 (12/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660421-016 ED385771310TH ZuTharua (577654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ660421-031 EJ042053809TH นกแก้ว (577634) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660424-011 ED405661885TH Thanapong36 (577928) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660425-002 ED518827365TH seranee (578061) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660426-011 ED497451148TH mootoo36 (578242) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ660427-009 ED439195900TH sudarat_P (578539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660427-030 ED416771189TH non31 (578615) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ660427-031 EJ508160823TH ปอวีร์ (578616) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ660428-013 EH194945375TH ข้าวต้มพิศมัย (578632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660428-029 ED543801413TH HopeMan (578778) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 1อจ660429-005 ED463658792TH ต้อมตราโล่ (578948) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ660429-006 EW504097445TH เมิส_เพชรบูรณ์ (578966) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ660429-007 EW504097445TH เมิส_เพชรบูรณ์ (578972) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ660429-008 EW504097445TH เมิส_เพชรบูรณ์ (578976) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ660429-009 EW504097445TH เมิส_เพชรบูรณ์ (578980) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ660429-010 EW504097445TH เมิส_เพชรบูรณ์ (578984) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ660429-011 EW504097445TH เมิส_เพชรบูรณ์ (578986) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ660429-021 ED420481320TH wongujung (578994) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660502-002 ED527845628TH EXTRA1727 (579151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660503-008 ED352899993TH เฮงเฮงเฮง168 (579334) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ660504-035 ED541612301TH มาริโอ (579458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ660505-001 ED469832993TH fifa3623 (579764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660505-006 ED516434175TH หมุนบารมี (579781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660505-007 TH011842PDFQ0B0 Amazon (579783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660505-012 EK125315706TH kaikubkhai (579726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660505-015 EM010513353TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660505-018 ED178167023TH udonteva (579742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660505-020 ED473043158TH Torr1011 (579746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ660506-001 EM010513490TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660506-003 TH011842U0VN2B0 rote39 (579876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660506-004 ED392546795TH Tigergolf (579879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660506-008 EM010513415TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ660506-010 EM010513340TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660506-014 ED111691273TH กำไลทอง (579864) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ660508-001 ED493380891TH maxxx555 (580059) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
36 # 1อจ660508-002 ED302269045TH Dome2524 (580065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ660508-006 ED517354791TH Darkaun (580072) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
38 # 1อจ660508-009 ED549741908TH sakbangbon (580079) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
39 # 1อจ660508-010 EM010513614TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580083) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 1อจ660508-013 EM010513614TH ขนมไทยแม่อารีย์ (580064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ660508-016 ED184294732TH jessada6678 (580067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ660508-019 ED453161310TH Label (580071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ660508-021 ED539534543TH citynew (580047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
44 # 1อจ660508-026 ED52329449TH tiwakornwong (580053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ660508-028 EM010513937TH ซาลาเปา (580057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ660512-004 ED203266382TH พุทธคุณ2543 (580700) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ



** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660403-003 Poonsin (575804) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ660419-020 หลานตาจวบ (577357) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660421-016 Wachilapat (577695) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660424-010 karopy (578004) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ660425-002 ปรมัตถ์ (578127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660428-024 Seksann (578748) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660504-015 Owarut999 (579470) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660505-002 tongjoy (579750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660505-006 cpparu (579757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660505-008 My_dear (579761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660505-009 Beginner_Y (579762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660505-011 karopy (579766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660505-012 Suthin1981 (579770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660505-014 พุทธัสสโร (579775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660505-018 Aey_bsi (579784) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ660505-023 teetoon (579758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660505-024 prasit_jongsiri (579760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660506-001 Pakaymuk12 (579869) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ660506-003 surasak_bpb (579881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ660506-005 nosed (579884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660506-007 boytiew (579888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ660506-008 staruch (579894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660506-010 nopnak (579899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ660508-007 มณเฑียร (580000) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ660508-013 EnriqueZa (580011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 2อจ660508-018 เมฆาวรรโณ (580019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660508-020 wat_khongbin (580025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ660510-017 Seksann (580405) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ660512-002 การันตีพระ (580596) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ660512-003 การันตีพระ (580597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ660512-014 การันตีพระ (580599) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
32 # 2อจ660513-013 การันตีพระ (580780) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660412-166 EM010516261TH pungting + ขนมไทยแม่อารีย์ (576945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2505 จ.ชุมพร (สภาพลงรักและปิดทองใหม่)
2 # 3อจ660420-139 ED500731922TH SamilaMT + เรวัตตะ (577392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่สายฝน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ660424-121 EN044435978TH skton + samphan1991 (577954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
4 # 3อจ660424-171 EM010489566TH หนุ่มหนองแคน + รถถังพระบ้าน (577865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ชัยนาท
5 # 3อจ660424-215 ED487238874TH m-cot + golfsriracha (577923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงแดง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพเนื้อราน)
6 # 3อจ660425-103 ED507538583TH พรพระพุทธคุณ + cediato (578039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ660426-147 TH011841NDG84B0 เดชาชัย + Aeybangsaen (578258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
8 # 3อจ660426-170 EM010508265TH ป๋องณรงค์ชัย + ซาลาเปา (578292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ660427-131 ED390956400TH SiwaDa928 + kkk707 (578515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
10 # 3อจ660427-138 ED513595845TH electricalpower + nut141 (578545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
11 # 3อจ660427-210 EM010508716TH midori + ซาลาเปา (578474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงถม ปี 2518-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (G 81%)
12 # 3อจ660429-115 EJ042547945TH มารวยค่ะ + รถถังพระบ้าน (578868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา รุ่น 3 พิมพ์ย้อน พ.ศ. เนื้อทองแดง จ.สุพรรณบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
13 # 3อจ660429-124 EM010512123TH พจน์3841 + ขนมไทยแม่อารีย์ (578866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
14 # 3อจ660429-150 ED507583891TH Suparat_2832 + Prarichat (578937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นมรดกพ่อ เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 60%)
15 # 3อจ660429-156 ED532206150TH Kaizer + montreesaad (578925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเจริญพร 95 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 2466)
16 # 3อจ660429-165 ED394585236TH Stump + ออเดอร์ (578952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
17 # 3อจ660429-190 ED506767046TH murbur + หนุ่มฉลองกรุง (578917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระชัยวัฒน์นเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก
18 # 3อจ660502-103 ED440932553TH Phongphawan09 + (579028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
playmaker
พระปิดตาพังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นคันฉ่องสองจักรพรรดิ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อคันฉ่อง เนื้อคันฉ่อง ปี 2544 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ660502-145 ED172871906TH krais1 + Chopper13 (579076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลังไม่มีเลข ๗ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
20 # 3อจ660502-147 ED488464007TH jitnobnom + ทวีทรัพย์2564 (579080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
21 # 3อจ660502-172 ED545131645TH เขาควาย + Pond-1 (579102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลีหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท
22 # 3อจ660503-161 ED462144178TH PBnew + Joeymorn (579245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ กรอบทองแดงชุบทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ660504-101 ED526717035TH assory + gnokia (579564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
24 # 3อจ660504-125 66850700760100 prosperity9 + Lisa1988 (579383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ
25 # 3อจ660504-142 EH194997642TH KhomBangkok + บอสตัน (579417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2538 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 50%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ660504-167 ED557010278TH แบทแมน + tle_wangpikul (579459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ660504-168 ED557010278TH แบทแมน + tle_wangpikul (579468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ660504-211 EH338225117TH Rtn_nam2521 + นู๋มาลี (579390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดโพธิญาณ พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
29 # 3อจ660504-225 ED516560987TH kueakool + VICx2 (579433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
30 # 3อจ660504-247 ED539420020TH walrawut + maitree (579386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ660505-009 AChen + becham (579635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)
32 # 3อจ660505-021 pcha429 + prungthan (579577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดโอม) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
33 # 3อจ660505-024 w_penoom + Olarn29 (579582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
34 # 3อจ660505-027 juipeter + Audi304 (579588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
35 # 3อจ660505-115 EV200869358TH แม้วจอมเทียน + ทรัพย์1990 (579690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
36 # 3อจ660505-116 ED550910042TH mr_teerayut + มังกรชล (579693) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1127)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสุดท้าย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 1127)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
37 # 3อจ660505-133 ED528185396TH ภูมิภัทรพระเครื่อง + supichai (579583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 5 พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
38 # 3อจ660505-135 ED545105319TH แป้ง67 + golfsriracha (579587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕)
39 # 3อจ660505-136 EJ594507061TH bigปากน้ำ + AmpFine (579590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อเบญจโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ660505-149 TH011842PDFQ0B0 ตุ้ยแปลงยาว + (579639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
41 # 3อจ660505-152 ED212181552TH เมืองช้าง + Monton (579681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ660505-166 ED542413939TH pisanx + tassunoh (579637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
43 # 3อจ660505-171 ED427402281TH Rtn_nam2521 + saifakung (579636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดฐานล่างซ้าย)
44 # 3อจ660505-172 ED545106570TH m-cot + golfsriracha (579640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
45 # 3อจ660505-176 120458617801 bagio + Medkanoon (579653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660505-177 EV200869401TH peeandmint + ทรัพย์1990 (579656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
47 # 3อจ660505-179 EH194998767TH แอลพระไทย + บอสตัน (579664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์ขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พิจิตร
48 # 3อจ660505-185 ED442984187TH Nippit + belive17 (579672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
49 # 3อจ660505-191 ED439757021TH makhasil + น้องอิมอิม (579722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ660505-192 ED498476702TH พิชิตตลาดเพชร + teerawit (579725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ660505-195 ED545106637TH เต่านา + golfsriracha (579744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ปราบไตรจักร หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.อ่างทอง
52 # 3อจ660505-196 ED477780547TH Tawan2021 + สังกัจจายน์ (579747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพเนื้อราน)
53 # 3อจ660505-203 ED557003881TH ksomchai + tle_wangpikul (579665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว จ.ปัตตานี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
54 # 3อจ660505-204 ED557003831TH roykean + tle_wangpikul (579670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี

55 # 3อจ660505-205 ED557003881TH Sasisinen + tle_wangpikul (579673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
56 # 3อจ660505-206 ED557003881TH nco29-48 + tle_wangpikul (579675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
57 # 3อจ660505-218 ED510195821TH ksomchai + ZippoRenascenT (579625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
58 # 3อจ660505-225 EM010512959TH อาทิตย์โคจร + (579724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
59 # 3อจ660505-226 EM010512959TH อาทิตย์โคจร + (579727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงว่าน ปี 2517 จ.ชุมพร
60 # 3อจ660505-236 EM010512959TH หิมพานต์มุ่งงาม + (579779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่าราง (๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เพชรบุรี
61 # 3อจ660505-243 EM010512959TH ตี๋อิติปิโส + ขนมไทยแม่อารีย์ (579699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ660505-244 EM010512959TH Tarkkyp + ขนมไทยแม่อารีย์ (579701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
63 # 3อจ660505-245 EM010512959TH keng_kung + (579703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
64 # 3อจ660505-247 EM010512959TH เคอิโงะ + ขนมไทยแม่อารีย์ (579709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 2 พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
65 # 3อจ660505-250 SXF356900006511 Gundrickz + อาลาดิน (579715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพชำรุดซุ้มบนซ้าย)
66 # 3อจ660505-251 828093859574 joki_bank + Chansri1 (579591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนเล็กน้อย)
67 # 3อจ660506-104 ED185374485TH มาม่าเป็ด + magician (579844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
68 # 3อจ660506-168 ED495629639TH kit01 + กระทิงขาว (579863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
69 # 3อจ660508-002 sscopyprint + Pboonchai (579965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
70 # 3อจ660508-011 สิทธิ์สปิ้น + Pritetw (579989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ660508-014 sam8793 + ติ่งลี่ (580001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
72 # 3อจ660508-017 gek1414 + เหน่งเมืองนนท์ (580010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
73 # 3อจ660508-018 ขุมทรัพย์_พระสวย + Audi304 (580012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

74 # 3อจ660508-019 ขุมทรัพย์_พระสวย + Audi304 (580014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
75 # 3อจ660508-029 Chatchaijew + psiam (579974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดินทาบรอนซ์ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญหนุมานทองแดงและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)
76 # 3อจ660508-103 ED518892616TH thotsaphot + JAY101 (579950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
77 # 3อจ660508-104 ED410232977TH nick1880 + หนองซอ (579954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หูกระต่าย เนื้อแร่ ปี 2505 จ.นครปฐม
78 # 3อจ660508-112 KBL3800010539U9 pop2517 + alendis13 (580023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
79 # 3อจ660508-115 ED494661108TH กลมมล + sarapowarm (580088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
80 # 3อจ660508-121 EJ585906247TH pop2517 + srilinjee (579987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
81 # 3อจ660508-125 ED543612701TH opasn + ศิษย์ปู่สง่า (580006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
82 # 3อจ660508-129 EH381864912TH salid + R9999 (580022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์
83 # 3อจ660508-131 ED528157126TH tommeng + นพพล1 (579963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
84 # 3อจ660508-136 ED565500684TH sam8793 + doramon2345 (579985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
85 # 3อจ660508-138 ED491560122TH slaton57 + แก้วพรหม (579991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่บุญ วัดแก้วไพบูลย์ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
86 # 3อจ660508-143 ED488234247TH popeye289 + คนกรุงศรี (579942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
87 # 3อจ660508-145 ED565500698TH gymnastics + doramon2345 (579945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
88 # 3อจ660508-146 EM010513720TH bungbung + (579948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
89 # 3อจ660508-148 ED512362544TH Angle99 + Wnk809 (579953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
90 # 3อจ660508-154 EB836384675TH patichok + unity (580041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 62)
91 # 3อจ660508-164 ED522877717TH AodAnt + planoi (580016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นรวยทันใจ พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 77)
92 # 3อจ660508-166 ED163799559TH trong9399 + Chakkapud (580024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 223)

93 # 3อจ660508-170 ED443069412TH gymnastics + nitithans (580042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
94 # 3อจ660509-108 ED390580009TH DanielOat + dishwasher (580218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัวบายน หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อสำริด ปี 2548 จ.สุรินทร์
95 # 3อจ660510-108 ED482662993TH boyle + Aeybangsaen (580314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเรซินลงบรอนซ์ทอง ปี 2549 จ.ระยอง (หน้าตัก 3 นิ้ว)
96 # 3อจ660510-196 ED512860249TH t_inkeaw + บอยบางตาล (580370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 64%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
97 # 3อจ660511-001 มอร์เมืองทอง + workplace (580487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นทรัพย์แม่ธรณี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 473)
98 # 3อจ660511-002 เขาควาย + ทรัพย์เจริญ (580490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ660511-005 ฅนบางใหญ่ + นครเมืองเก่า (580495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา
100 # 3อจ660511-006 ขุมทรัพย์บูรพา + deawn (580498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองสมบัติ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก เนื้อผงผสมปูนลงบรอนซ์ทอง จ.นครปฐม (หน้าตัก 4 นิ้ว)
101 # 3อจ660511-007 Preawpan + babejakpet (580502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจาย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ660511-010 beambeam1 + popnavy (580510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
103 # 3อจ660511-101 ED380470012TH GJirapat + ศิษย์หลวงปู่ (580466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดหนองอีดุกสร้าง)
104 # 3อจ660511-103 ED510225789TH pairoat + golflampang (580471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 506) **พระสภาพสวย
105 # 3อจ660511-104 ED532687607TH Takamine + อิทธิพล85 (580474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2542 จ.สุรินทร์
106 # 3อจ660511-108 ED461855640TH jack0542 + Suriyachon (580486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (600322-056)
107 # 3อจ660511-109 TH011843D49V8B0 yodpra + suphahat (580489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ชัยนาท (กรอบทองแดงชุบทอง)
108 # 3อจ660511-110 EM111450238TH dreamsconner + coldplay (580493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลางอกกากบาท จ.ลพบุรี
109 # 3อจ660511-111 ED496123804TH poshwises + ibas7723 (580526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อตะกั่ว ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ660511-112 TH011843DKZ45B0 Poyzamak1988 + (580532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อามอรรถพล
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแจกทาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์
111 # 3อจ660511-115 ED509436715TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (580545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี เนื้อผง ปี 2518 จ.สกลนคร

112 # 3อจ660511-116 EM010510312TH toeykeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (580551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิทธมงคล วัดพลับ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.5 นิ้ว)
113 # 3อจ660511-118 ED5522139295TH greensnake + suchart_joe (580556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 72%)
114 # 3อจ660511-120 ED540484711TH poonsub + โอพุทธคุณ (580563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 70X)
115 # 3อจ660511-121 อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (580462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH011843DYQQ9B0
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีเปลวงเพลิงหลังนาง จ.พิษณุโลก
116 # 3อจ660511-122 TH011843BD578B0 PANI_SAMIT + feifei (580464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่น 7 รอบ เนื้อเงิน ปี 2544 จ.สุรินทร์
117 # 3อจ660511-123 TH011843BD578B0 Tppak + feifei (580467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 3 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660420-1016) (G 77%)
118 # 3อจ660511-126 TH011843BSY85B0 แมนเชียงราย + หนุ่มบ้านแพ้ว (580480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร(G 78%)
119 # 3อจ660511-127 ED205581210TH แม่ตะเคียนทอง + toymlt (580482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (660325-1195) (G 61%)
120 # 3อจ660511-128 ED532637662TH karopy + teerawit (580485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
121 # 3อจ660511-130 EM010510048TH cowman + ซาลาเปา (580492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
122 # 3อจ660511-132 EM010510048TH ไข่มุข + ซาลาเปา (580463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ปั้น วัดชุมพลทิกายาราม
123 # 3อจ660511-133 EM010510048TH murbur + ซาลาเปา (580465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธฉาย วัดเขาชะโงก เนื้อเงิน ปี 2489 จ.นครนายก (สภาพใช้)
124 # 3อจ660511-134 EM010510048TH Bankky + ซาลาเปา (580468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
125 # 3อจ660511-135 EM010510048TH walrawut + ซาลาเปา (580470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EM010510048TH
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.สระบุรี(G 66%)
126 # 3อจ660511-137 EM010510048TH comfortable13 + ซาลาเปา (580475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระครูปราการศิลปะกฤต
127 # 3อจ660511-139 EM010510048TH MooYuong + ซาลาเปา (580479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
128 # 3อจ660511-142 EM010510048TH joeenok + ซาลาเปา (580500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี(G 71%)
129 # 3อจ660511-143 EB543139411TH tungsaima + chit-p (580507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์(S 89%)
130 # 3อจ660511-144 ED547731488TH chattawat + stargon (580509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นหงษ์แก้วสารพัดนึก เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1787/ขนาดยาว 3.5 นิ้ว)

131 # 3อจ660511-145 ED521478863TH copter4869 + OaTaWa (580511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.สุรินทร์
132 # 3อจ660511-146 ED476618369TH zenith + น้องหมี (580514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ660511-147 ED476618369TH Preawpan + น้องหมี (580516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ660511-148 ED487566968TH goaaa + ก้อนกรวด (580519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังรูปเหมือน จ.ชัยนาท
135 # 3อจ660511-149 ED546345797TH sorn16 + kengpo (580521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (640918-291)(G 93%)
136 # 3อจ660511-150 ED565322136TH Namassakarn + องอาจ (580524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 91%)
137 # 3อจ660511-151 ED540682195TH daew1970 + kritsada5484 (580565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์ กรุท้ายย่าน พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(640814-367)(S 94%)
138 # 3อจ660511-153 EM010510269TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (580569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660502-1145)(G 75%)
139 # 3อจ660511-158 EM010510269TH poo_56 + ขนมไทยแม่อารีย์ (580577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญสุข 93 เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4195/น้ำหนัก 57.2 กรัม) (สภาพใช้)
140 # 3อจ660511-161 EM010510269TH bos2499 + ขนมไทยแม่อารีย์ (580496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
141 # 3อจ660511-162 ED549750745TH cellamic + เทียมเยาวราช (580499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาท เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
142 # 3อจ660511-163 ED523288411TH dobae + tiwakornwong (580501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(651015-1096) (G 86%)
143 # 3อจ660511-166 ED374862235TH JoThekop + Rakchart (580508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพฝนขอบข้างและหลัง) (651223-1068)(G 87%)
144 # 3อจ660511-168 ED470461022TH Dodo2522 + promlok (580515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
145 # 3อจ660511-169 EH194908359TH lingling + บอสตัน (580517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1649/ขนาดสูง 19.5 นิ้ว)
146 # 3อจ660511-171 EM010510272TH Auttaporn1979 + ซาลาเปา (580528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
147 # 3อจ660511-172 EB836672053TH Nonsumee + ทรัพย์มหาลาภ (580531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ660511-176 ED002863281TH tomyum + รักษ์ต้มเลือดหมู (580540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (601019-179)(G 75%)
149 # 3อจ660511-177 ED481016980TH loongmike + บารมีอาจารย์ปู่ (580543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง เนื้อผง ปี 2463 จ.ปทุมธานี

150 # 3อจ660511-178 EJ585261073TH magician + Bigsansook (580546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
151 # 3อจ660511-179 ED197486625TH Tppak + AroonZ9 (580548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดด้านหน้า) (600306-042)(G 67%)
152 # 3อจ660511-180 SXF832300000460 teespy + serew (580554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์กำแพงสิบสอง เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
153 # 3อจ660511-181 ED520168295TH thonglor + kitjapong (580575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นคุณนายลิ้นจี่ เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ชลบุรี (สภาพลงยาชำรุด)
154 # 3อจ660511-182 ED374857071TH korn88 + hooligan (580578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสามพระอาจารย์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
155 # 3อจ660511-183 EB889823400TH kit01 + บีเวียงพิงค์ (580582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดอาวุธฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
156 # 3อจ660511-184 SFX506900012557 Sunadi + jack0606 (580585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1301/สภาพทำความสะอาดผิว)
157 # 3อจ660511-185 SFX506900012557 Sunadi + jack0606 (580588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์เล็ก เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1988)
158 # 3อจ660511-187 TH011843JE5D7B0 Promarin + เมืองรัตนบุรี (580592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
159 # 3อจ660511-188 ED374857068TH Ton820 + hooligan (580593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เต็ม วัดนิมมานดี พิมพ์หลังยันต์แปด
160 # 3อจ660511-191 EB836751992TH bunpott + serew (580549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 69%)
161 # 3อจ660512-012 ED385770760TH Bophantom + ลูกพระวิษณุ (580781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม
162 # 3อจ660512-163 ED416086671TH PHLOI + บี1727 (580669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 4.4 กรัม)(G 64%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 13 พ.ค. 2566 - 08:39 น.] #86661 (11/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660408-030 ED474432208TH anothaitmc46 (576568) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660419-002 ED491419277TH payan (577313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660421-015 ED507106676TH zafari (577674) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ660422-002 SPP339500000108 Karaker (577779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660427-011 ED497589835TH คุณศิระ (578498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ660427-013 BABO0002365436S บ๊อบบางบ่อ (578507) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ660427-021 TH011841RX1J2B0 ChinThanakit (578424) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
8 # 1อจ660502-012 EM010512171TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ660503-014 EJ042074698TH นกแก้ว (579320) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660503-024 ED477748820TH สังกัจจายน์ (579313) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ660504-024 ED529021031TH Kop86 (579537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660508-025 ED523296449TH tiwakornwong (580086) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ660511-021 ED499179759TH tongjoy (580570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660419-009 ริณดา (577312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ660419-010 ริณดา (577318) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ660419-012 ริณดา (577343) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ660419-013 ริณดา (577345) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ660422-007 pipat_promsuk (577789) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ660426-015 Pongsak999 (578213) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660504-004 ณัชกิจ (579554) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ660508-001 Wanchana (580090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660508-025 patchara (580058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
10 # 2อจ660511-002 การันตีพระ (580459) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ660511-004 ภพเมืองสรรค์ (580544) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
12 # 2อจ660511-005 การันตีพระ (580460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660411-153 ED140076141TH schan2514 + yootha (576771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเตารีด เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ660412-170 EM010516261TH Gwinkwow + (577004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
3 # 3อจ660421-001 wosatorn + isawa108 (577714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี (สภาพสะดือชำรุด) (630313-206)
4 # 3อจ660421-168 ED510833603TH Tao1475 + tomay (577625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2558 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ660422-008 ภูริวัจณ์(โย) + jopawis (577813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.สุรินทร์
6 # 3อจ660425-104 ED538000114TH toeykeng + เอเอพระเครื่อง (578040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุ 92 ปี ปี 2539 จ.นครปฐม
7 # 3อจ660426-110 ED360948064TH anurak99 + THAITANIUM (578238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์เปิง วัดชินวรารามฯ เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี กรอบทอง(G 62%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ660426-137 ED027147614TH ton_Teera + DaIrOz (578341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ660427-168 EH194947867TH ไข่มุข + รถถังพระบ้าน (578441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ปี 2535 จ.นคนปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ660428-001 นาจนครชัยศรี + peeandmint (578843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสิงห์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ660428-002 นาจนครชัยศรี + peeandmint (578842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อว่าน ปี 2509 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ660429-109 ED511324187TH yodpra + tanapat05 (578904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
13 # 3อจ660429-183 EB835421779TH จ่าตั้มศิรา + mitmitee (578894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูญาณ วัดสัมปทวน เนื้อผงคลุกรัก ปี 2450 จ.ฉะเชิงเทรา
14 # 3อจ660429-194 EM001687943TH natthawat28 + แร่บางไผ่ (578969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นสุดท้าย ปี 2535 จ.อุทัยธานี(G 66%)
15 # 3อจ660502-020 panna08 + บุญเลิศ2532 (579059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 63%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ660503-007 Omeza + THAITANIUM (579239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
17 # 3อจ660503-110 ED380463864TH Tao1475 + ศิษย์หลวงปู่ (579213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท

18 # 3อจ660503-176 ED54793365TH boyle + เด็กลาดกระบัง (579312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง สำนักเขาดินเนินหย่อง เนื้อปูนผสมผงลงบรอนซ์ทอง ปี 2556 จ.ระยอง (หลวงพ่อสาคร ปลุกเสก) (หมายเลข 735/หน้าตัก 3 นิ้ว)
19 # 3อจ660503-189 ED538004822TH kenshiro2810 + เด็กส่องพระ (579279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธคยา วัดทุ่งเสรี พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ660504-002 ตู๋สาธุ + BoySuchatis (579374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
21 # 3อจ660504-133 ED536824144TH พระราม9 + noi70 (579402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
22 # 3อจ660504-146 ED423050955TH supered + Bigsansook (579434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
23 # 3อจ660504-191 KBS3700014875C8 Golf2424 + Neochang (579428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 87%)
24 # 3อจ660504-207 ED175841951TH gymnastics + TALON (579528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
25 # 3อจ660504-232 EG385494069TH บอยสวนหลวง + K-SANSRI (579571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2509 จ.นครปฐม
26 # 3อจ660505-014 กำธรนคร + นกบางพลี (579652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ660505-015 Pond27 + Tow168 (579655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 72080)
28 # 3อจ660505-109 TH011842K0GE3B0 แป้ง67 + Yui_jaa2528 (579613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 38867) (สภาพทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ660505-132 ED532220885TH Kaizer + montreesaad (579581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเจริญพร ๙๕ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1712)
30 # 3อจ660505-134 ED545105185TH แม้วจอมเทียน + golfsriracha (579585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
31 # 3อจ660505-141 ED525566002TH เมืองช้าง + บางแก้ว1976 (579606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 64%)
32 # 3อจ660505-178 EH194998767TH SiwaDa928 + บอสตัน (579660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
33 # 3อจ660505-181 EM010513455TH wit50 + ขนมไทยแม่อารีย์ (579654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660505-184 ED562000208TH teeprakron + sapo-g (579668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(เทา) ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660505-186 ED027151432TH taveecahijarung + (579677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
prabaiboon
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
36 # 3อจ660505-194 ED426076679TH thanet + กชชโย19 (579738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ660505-197 ED474494635TH เมืองช้าง + เรวัตตะ (579751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ660505-200 ED514949536TH Musashi + T3915 (579759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
39 # 3อจ660505-213 TH011512N4D23B0 tungsaima + Pisan35 (579605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 66%)
40 # 3อจ660505-214 ED491313642TH tiwakornwong + poo_56 (579610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(600811-041) (G 79%)
41 # 3อจ660505-235 EM010512959TH ศักดิ์นรินทร์ + (579776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 4810)(G 69%)
42 # 3อจ660505-239 EM010512959TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (579786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(G 65%)
43 # 3อจ660505-248 EH093526471TH jookkadui + รุ่งโรจน์ (579710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
44 # 3อจ660506-005 THARIS + oasiss21 (579828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 280)
45 # 3อจ660506-141 ED423642922TH Aonzazxc555 + litsupchuer (579860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสุนทรีวาณี ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660506-154 TH0118428M3F3B0 Sololo + ครูโอ๊ตลพบุรี (579877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต เนื้อดิน จ.ลพบุรี
47 # 3อจ660508-001 sscopyprint + Pboonchai (579960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมเข่าขวาขอบซ้าย-ขวา,ล่าง)(G 80%)
48 # 3อจ660508-006 pradee125 + ทรัพย์เจริญ (579976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆังฯ กรุวัดมหาธาตุฯ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
49 # 3อจ660508-009 bussakorn + jane77 (579983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660508-020 อรรถพล + ทวดนรรัตน์ (580017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
51 # 3อจ660508-022 Pentor09 + anurak99 (579949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เต่า หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร กรอบทอง(G 62%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ660508-030 เขาควาย + wutpantip (579979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่างาม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบเงิน(S 93%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
53 # 3อจ660508-102 ED499183223TH มีเก้า888 + prachuk (579947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 659)
54 # 3อจ660508-108 ED542808790TH pop2517 + Danai33 (579966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.สุรินทร์
55 # 3อจ660508-113 ED553232711TH karn_rayong + geffy2019 (580027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกแรก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 80%)

56 # 3อจ660508-114 ED512144898TH Dewmaytung + chi-351 (580029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ660508-130 EH381864912TH flywheel + R9999 (580026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2556 จ.สุรินทร์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
58 # 3อจ660508-140 ED488234247TH พิมพ์นิยม + คนกรุงศรี (579998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง
59 # 3อจ660508-142 ED488234247TH sugar + คนกรุงศรี (579939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
60 # 3อจ660508-153 ED529022947TH waves + Kop86 (580037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น ร.ส.200 เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ660508-168 ED499178002TH คุณตาวิธาน + rungroj (580034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ660509-001 art8888 + ราชสีห์ (580140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660403-1025)
63 # 3อจ660509-106 ED547805512TH patichok + monsang (580210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อเงิน ปี 2546 จ.สุรินทร์
64 # 3อจ660509-107 ED452988254TH gymnastics + pop2517 (580214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์ (660307-1172)
65 # 3อจ660509-111 ED507726493TH citynew + theera (580104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
66 # 3อจ660509-125 ED440776249TH kong_90 + tassunoh (580107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(550218-150)
67 # 3อจ660509-126 ED426573660TH natapoln + thumma (580109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8475)
68 # 3อจ660509-127 ED478188517TH Pummelo + doramon2345 (580112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
69 # 3อจ660509-133 TH0118436QYJ7B0 gymnastics + supakorp (580105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
70 # 3อจ660509-134 ED557636067TH m-cot + sanyaa (580108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
71 # 3อจ660509-188 ED451033162TH Kaizer + basza56 (580178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
72 # 3อจ660509-209 TEPA000703120BJ Nottj + marvellous (580211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนนารายณ์ตรึงไตรภพ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นบูรพาจารย์ 49 เนื้อเงิน ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 916)
73 # 3อจ660509-210 TEPA000703120BJ Nottj + marvellous (580215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนนารายณ์ตรึงไตรภพ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นบูรพาจารย์ 49 เนื้อเงิน ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 868)
74 # 3อจ660510-001 เต่านา + arpakorn (580269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า พิมพ์คอยาว ปี 2497 จ.ลำพูน

75 # 3อจ660510-002 korn88 + Dig_tut_959 (580271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
76 # 3อจ660510-003 Prapatson-wo + ดลพันธ์ทิพย์ (580274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสนธิ์ วัดเขาคอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก
77 # 3อจ660510-004 m-cot + chooboon (580277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
78 # 3อจ660510-006 มองผ่านเลนส์ + เด็กวังละโว้ (580280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ660510-007 JoThekop + THAITANIUM (580282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหนังเสือ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
80 # 3อจ660510-008 Omeza + THAITANIUM (580284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
81 # 3อจ660510-009 Keeno + Bankkc (580287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุวัฒนมงคล 94 พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8257)(G 68%)
82 # 3อจ660510-010 หม่อง + ขุนเดชช์ (580290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 24)
83 # 3อจ660510-011 ชัย-ศรีมาลา + สิงห์เงิน (580286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
84 # 3อจ660510-013 ตะกรุดโทน + Meepool4289 (580289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 75%)
85 # 3อจ660510-014 Apraram + jitichai (580292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
86 # 3อจ660510-015 sherbet88 + jitichai (580294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
87 # 3อจ660510-101 ED506651745TH Amuletism + ธีรดา (580296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
88 # 3อจ660510-102 ED536869565TH กชณิชา + noi70 (580299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
89 # 3อจ660510-103 ED536869565TH kjd_54 + noi70 (580300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ชลบุรี
90 # 3อจ660510-104 828103398264 Kaizano + jame1122 (580303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้น เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
91 # 3อจ660510-105 ED547805693TH NirutPremuim + yoon9 (580307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์
92 # 3อจ660510-107 SPP339500000175 วุฒิปราการ + Karaker (580312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อเงินฝังบุษราคัม ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 241) **พระสภาพสวย
93 # 3อจ660510-109 ED214460081TH uitra + จุ๋มจิ๋ม (580317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (650711-1089)

94 # 3อจ660510-110 ED548807421TH อุ๊อุ๊อุ๊ + promlok (580320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นนทบุรี (641206-1141)
95 # 3อจ660510-111 TH0118438A2E1B0 yodpra + muser31 (580319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (660424-1010)
96 # 3อจ660510-112 ED332940855TH myafter9 + ก๊อกน้ำ (580322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา (540525-113)(G 71%)
97 # 3อจ660510-113 SKB10002582176M Pond27 + Sorawit (580325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
98 # 3อจ660510-114 ED461864638TH แม็คพระเครื่อง + มงคลทิพย์ (580328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม พิมพ์คฑาไขว้ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ราชบุรี
99 # 3อจ660510-115 ED461864638TH xavisam + มงคลทิพย์ (580332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
100 # 3อจ660510-116 ED461864638TH midori + มงคลทิพย์ (580334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ660510-117 ED553218913TH gitsada_19 + Crono_1995 (580441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)
102 # 3อจ660510-118 EB836349758TH ชัยเจเจ + nampoo (580337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660418-1136)
103 # 3อจ660510-119 ED537230411TH pakee + Thanakorn777 (580341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
104 # 3อจ660510-120 SDOM0000405812V หลานตาจวบ + บุญมีมา (580345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุดและทำความสะอาดผิว)
105 # 3อจ660510-122 SDOM0000405812V AumSaraburi + บุญมีมา (580348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม รุ่นแรก เนื้อทองแดง
106 # 3อจ660510-123 SDOM0000405812V chaidee + บุญมีมา (580350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
SDOM0000405812V
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์ลายสาน เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ660510-124 ED511165137TH เล็ก2521 + Nyusuktip (580351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
108 # 3อจ660510-125 ED506651771TH gymnastics + som3693 (580353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
109 # 3อจ660510-126 ED560903678TH คนจอมแก้ว + D_akkharin (580454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ660510-127 ED532761355TH TUPANTIP + ketanirut (580354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (660330-1087)(G 70%)
111 # 3อจ660510-129 ED460918811TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + น้องโชตะ (580455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังพระธาตุดอยสุเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2478 จ.ลำพูน
112 # 3อจ660510-130 TH0118439K6P2B0 chiradech + watwansa (580366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 491928)(G 64%)

113 # 3อจ660510-131 ED488474945TH ประเสริฐวัง + ทวีทรัพย์2564 (580270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
114 # 3อจ660510-132 ED564903639TH beer2126 + Maxkro (580272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
115 # 3อจ660510-133 รักปู่ทิม + hot2523 (580273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RCNP000035957EM
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 81%)
116 # 3อจ660510-134 ED537230399TH yodpra + Thanakorn777 (580275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2539 จ.ชัยนาท (กรอบทองแดงชุบทอง)
117 # 3อจ660510-136 ED494661465TH poshwises + sarapowarm (580279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
118 # 3อจ660510-137 ED512148461TH krais1 + chi-351 (580281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
119 # 3อจ660510-138 TH011843B0812B0 Pummelo + ท่าคกเรือ (580283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
120 # 3อจ660510-140 ED519361322TH LittleDragon + เสน่หา (580291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ660510-141 yut02 + FreedomUamulet (580374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000280336TJ
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ปัตตานี
122 # 3อจ660510-142 ED518661997TH jeabkop + black-van (580381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (650929-1129)
123 # 3อจ660510-143 ED537471148TH Thiva95 + Man99 (580385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
124 # 3อจ660510-144 ED540680870TH bboypm + เขยมาบตาพุด (580390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
125 # 3อจ660510-145 ED540680870TH Manunicon + เขยมาบตาพุด (580392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
126 # 3อจ660510-147 ED511878107TH wit50 + เทพบุตรคลองวาฬ (580399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
127 # 3อจ660510-148 ED140084704TH toymlt + Nippit (580403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง สช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 64%)
128 # 3อจ660510-150 ED476095432TH xavisam + aechakkit (580412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 138)
129 # 3อจ660510-151 ED549726905TH Calceo + ฅนบางใหญ่ (580298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนและเข่าซ้าย)
130 # 3อจ660510-153 ED517617793TH PANI_SAMIT + aun38 (580306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 373)
131 # 3อจ660510-154 ED517617793TH sam8793 + aun38 (580311) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง(เขียว) ปี 2544 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]

พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง(แดง) ปี 2544 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง(ดำ) ปี 2544 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
132 # 3อจ660510-156 EH194928678TH อตกพระเครื่อง + นกแก้ว (580318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก เนื้อตะกั่ว กรอบทอง(G 36%)
133 # 3อจ660510-157 EH194928678TH เต๋อคูทราย + นกแก้ว (580321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
134 # 3อจ660510-158 EH194928678TH joeenok + นกแก้ว (580324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
135 # 3อจ660510-159 EH194928678TH koonmay35 + นกแก้ว (580327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวสุวรรณพรหมาสุติเทพ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
136 # 3อจ660510-160 EH194928678TH อนันตรา + นกแก้ว (580330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ660510-161 EH194928678TH joeenok + นกแก้ว (580323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
138 # 3อจ660510-163 EH194928678TH alex_essex + นกแก้ว (580329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ660510-164 EH194928678TH chaibangseemeang + นกแก้ว (580331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวสุวรรณพรหมาสุติเทพ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
140 # 3อจ660510-165 ED564903656TH PhangAntique + (580333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบียร์แปดสาม
เหรียญหล่อพระพุทธ เนื้อตะกั่ว
141 # 3อจ660510-166 EH194988362TH prungthan + บอสตัน (580336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 99)
142 # 3อจ660510-168 EH194988362TH อตกพระเครื่อง + บอสตัน (580339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
143 # 3อจ660510-169 EH194988362TH Pritetw + บอสตัน (580342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
144 # 3อจ660510-170 EH194988362TH korrapat905 + บอสตัน (580343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยสร้าง พิมพ์หลัง ภปร.ทองคำ เนื้อผงปิดทอง ปี 2548 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 17885)
145 # 3อจ660510-171 EH194988362TH หนุ่มบ้านแพ้ว + บอสตัน (580417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสงคราม (ไม่ระบุปีสร้าง/ขนาดสูง 11 นิ้ว)
146 # 3อจ660510-172 ED521321675TH Rakchart + mchutith (580419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
147 # 3อจ660510-173 ED557734360TH serew + kingcrow (580422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นเทพยินดี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา
148 # 3อจ660510-176 ED480143647TH sangnineface + jumbok (580430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 9783)(G 85%)

149 # 3อจ660510-177 ED429945849TH gek1414 + sitipol (580434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมหลังบนซ้าย)
150 # 3อจ660510-178 EH779972199TH อัคคีเวหา + ยศวิเศษ (580435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ธรรมรังษี วัดพระพุทธบาทพนมดิน รุ่นเงินสด เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 437)
151 # 3อจ660510-179 ED480143324TH Bobbie + Name092 (580438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
152 # 3อจ660510-180 EH194991905TH นายต่อ + ข้าวต้มพิศมัย (580439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อริ้ว วัดตลาดเกรียบ เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
153 # 3อจ660510-181 EH194991905TH ป๋องณรงค์ชัย + ข้าวต้มพิศมัย (580335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
154 # 3อจ660510-182 ED550109052TH guanger + lulytoon (580338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (650830-1019)
155 # 3อจ660510-183 ED550109052TH kkiet + lulytoon (580340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้)(650927-1098)
156 # 3อจ660510-184 ED553219233TH อ้นปราจีน + terktextile (580344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี
157 # 3อจ660510-185 ED506651754TH triplejye + ธีรดา (580346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นคันฉ่องผ่าตะวันเหนือดวง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3.2 ซม.)
158 # 3อจ660510-186 EW446929915TH Pongsak999 + เจก่ะวาย (580349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อชื้นจากการเก็บ)
159 # 3อจ660510-187 ED542811604TH medee + beemiko5555 (580352) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 1.2 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
160 # 3อจ660510-188 EJ585260603TH Pasin_Pra168 + เสน่หา (580448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 873) **พระสภาพสวย
161 # 3อจ660510-189 EJ585260603TH Pasin_Pra168 + เสน่หา (580450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 871)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 880)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
162 # 3อจ660510-190 EJ585260603TH Pasin_Pra168 + เสน่หา (580453) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 886)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 874)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
163 # 3อจ660510-192 ED560760760546TH korawich + ninnin (580359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี(G 84%)
164 # 3อจ660510-193 ED364878576TH KhomBangkok + (580362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RUAYGABPRA
พระสังกัจจายน์หลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์เล็ก ปี 2485 จ.พัทลุง
165 # 3อจ660510-194 ED550637465TH Nopsiamu + JunKB (580364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช

166 # 3อจ660510-195 ED212856921TH bellic + เหยินน้อยโคราช (580367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แผ่นปั๊มหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2470 จ.พระนครศรีอยุธยา
167 # 3อจ660510-197 ED550529783TH ณัชกิจ + น้ากร (580373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660106-1042) (G 73%)
168 # 3อจ660510-198 ED507090344TH richmanshop789 + (580378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
สุวรรณโชค
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม
169 # 3อจ660510-199 ED536615628TH phuchis1995 + กรเมืองกาญจ์ (580382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
170 # 3อจ660510-200 ED565504099TH kent8338 + TaeJo (580388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(เล็ก) เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 485/สภาพสวย)(G
77%)
171 # 3อจ660510-201 ED491323313TH Kaowatch + poo_56 (580397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (600605-158)
172 # 3อจ660510-202 ED48266840TH gymnastics + Manow2426 (580447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
173 # 3อจ660510-203 ED515775955TH กานต์ + TALON (580443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์(G 64%)
174 # 3อจ660510-204 ED526751062TH เพชรรุ่งโรจน์ + ตะแคงขวด (580402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ชลบุรี
175 # 3อจ660510-205 ED546107832TH Songpol_cg + Pat029 (580408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 898)
176 # 3อจ660510-206 ED477775445TH mostt + สังกัจจายน์ (580410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
177 # 3อจ660510-207 ED547709241TH เทพดิน + stargon (580414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.สุรินทร์
178 # 3อจ660510-208 ED550215382TH triplejye + ธาราวดี (580416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นคันฉ่องผ่าตะวันเหนือดวง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3.2 ซม.)
179 # 3อจ660510-209 ED194182452TH tommeng + นู๋นิ่มพระสวย (580421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดพระเกศ)
180 # 3อจ660510-210 ED76617522TH Preawpan + น้องหมี (580425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
181 # 3อจ660510-211 ED476617522TH jeabkop + น้องหมี (580355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐานล่างขวา)
182 # 3อจ660510-212 ED476617522TH jeabkop + น้องหมี (580356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (651114-1137)
183 # 3อจ660510-213 TLHM000200351XC apeleven + Autsawin (580358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
184 # 3อจ660510-214 TH011843A0X06B0 nut141 + nampoo (580360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 6446)

185 # 3อจ660510-215 TH011843A0X06B0 xavisam + nampoo (580363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังศิษยานุศิษย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 62%)
186 # 3อจ660510-216 ED526642513TH tadsuang + Khanoon (580365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
187 # 3อจ660510-217 ED539547025TH กาแฟอดีต + Kjohnpat (580369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญ อ.ก. วัดบางพลีใหญ่กลาง เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.สมุทรปราการ
188 # 3อจ660510-218 ED514569379TH natapoln + hooligan (580371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
189 # 3อจ660510-219 ED458469535TH TUPANTIP + sarapowarm (580377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
190 # 3อจ660510-221 ED515758158TH jack0542 + PANI_SAMIT (580293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อเงิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
191 # 3อจ660510-222 ED515758158TH สายฝน + PANI_SAMIT (580295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1102)
192 # 3อจ660510-225 ED529764808TH Chaiwat13 + tasunflower8 (580304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
193 # 3อจ660510-226 ED529764808TH Tazmania + tasunflower8 (580305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
194 # 3อจ660510-227 ppffarm + จัดหนัก (580308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011843FBCM5B0
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย)
195 # 3อจ660510-228 ED442152229TH gymnastics + จูมไม้เมือง (580310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์ (ตอก 2 โค้ด)(570313-024)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 12 พ.ค. 2566 - 08:42 น.] #86657 (10/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660504-005 ED546443088TH กำนันไก่ต๊อก (579541) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 1อจ660504-006 ED516425032TH ดวงมหาเศรษฐี (579544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ660504-007 ED498859888TH นกแก้ว (579546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ660504-010 EM010173306TH wanitcha (579549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ660504-012 ED528847259TH ATTORN43 (579522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ660504-014 ED540442835TH jetsada_supat (579524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660504-018 ED477717204TH ลูกพ่อพญาแล2565 (579526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660504-020 ED439391100TH หนึ่งท่าข้าม (579529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ660504-021 ED520032496TH Fantasy (579533) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ660504-023 EB774925798TH zong2521 (579536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660504-029 ED539531723TH citynew (579550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ660504-031 ED514360679TH Mnnuttapon (579451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660504-032 EJ585268292TH หวานเย็น007 (579454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660504-033 ED494298710TH เทียมเยาวราช (579457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660504-036 TH011842JA8H4B0 feifei (579461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660505-008 ED516433294TH พระลพ (579749) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
17 # 1อจ660510-013 ED465199105TH doramon2345 (580418) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660508-022 นายตั้ม (580080) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660509-016 ThaiWong (580251) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 2อจ660510-014 เด็กท่าพระ (580375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ660510-015 การันตีพระ (580266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660510-018 การันตีพระ (580267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660510-019 การันตีพระ (580268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660506-163 ED540672405TH sscopyprint + Chaiyoyo (579857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพสวย) (650406-1132)(G 90%)
2 # 3อจ660508-016 paniwat_n + KUUGA (580007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(650506-2086)
3 # 3อจ660509-003 jeabkop + oudood (580150) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดผิวด้านหน้า)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้าและเข่า)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปางไสยาสน์ วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
4 # 3อจ660509-004 Namassakarn + ชัยชนะ56 (580163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650509-2057)
5 # 3อจ660509-005 Prichar + inun11 (580168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นจงสำเร็จ พิมพ์ปิดตา เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์
6 # 3อจ660509-006 Chadtida + แทนบางนา (580171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ปั้น วัดหาดทนง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ660509-007 Bekong + Pom123 (580176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660509-101 ED555707313TH มันตู + manop2557 (580185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
9 # 3อจ660509-102 ED548675080TH numdang + boonsatit (580192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
10 # 3อจ660509-103 ED385786835TH puriwaj + ZuTharua (580195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2535 จ.ลำปาง (หมายเลข 308)
11 # 3อจ660509-105 ED547805512TH แบงค์อรัญ + monsang (580206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัวจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.สุรินทร์

12 # 3อจ660509-109 ED536753108TH preeyawat + phot87616 (580224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (641027-2053)
13 # 3อจ660509-112 ED507726493TH sarun1826 + theera (580106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
14 # 3อจ660509-113 ED516019842TH นายตั้ม + strucsteel (580110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมคุณ เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์
15 # 3อจ660509-114 ED474497773TH วิสูตร์ + เด็กใหม่ใจรัก (580113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก)(G 68%)
16 # 3อจ660509-115 TH011842F3T73B0 Weerapolwan + pong77 (580252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
17 # 3อจ660509-116 TH011842U14J0B0 แซมแม่ฮ่องสอน + wnoithong (580119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดี วัดบ้านยาง เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
18 # 3อจ660509-117 EB836381550TH ทิศเหนือ + sarapowarm (580122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
19 # 3อจ660509-118 EB836381550TH showgun + sarapowarm (580126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
20 # 3อจ660509-121 ED529753629TH chay7 + tasunflower8 (580097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง ปี 2471 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660509-122 ED529753629TH nopakk + tasunflower8 (580099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบมะยม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ660509-123 TH0118435VGS8B0 AChen + Arunlert69 (580101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 16.3 กรัม) (660428-1182)
23 # 3อจ660509-124 ED440776249TH toy_clong8 + tassunoh (580103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ไม่มีหู เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (550218-135)
24 # 3อจ660509-129 ED549724520TH ฐานแซม + maii_amulet (580116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (660408-1075)
25 # 3อจ660509-130 TH0118436GWV6B0 numchoke2597 + (580118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศูนย์แปด08
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นจิ๊กโก๋ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 32) **พระสภาพสวย
26 # 3อจ660509-131 ED511329175TH เพชรพยาธร + อ้อยป่า (580100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (630709-172)(G 69%)
27 # 3อจ660509-132 ED511329175TH chaleaw56 + อ้อยป่า (580102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.8 กรัม)(G 78%)
28 # 3อจ660509-135 828093570290 Ottokung + minpin123 (580111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660201-1082)
29 # 3อจ660509-136 TH0118431GE1B0 jobsuwan + classic84 (580114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
30 # 3อจ660509-137 TH0118433HKM5B0 armto + มหาราษฏร์ (580117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์

31 # 3อจ660509-138 ED470458346TH wittawat_tan + Powdernok (580121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ660509-139 ED494540025TH Nongpho + อิสระพงษ์ (580125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร ปี 2546 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ660509-140 TH01184369MU9B0 wut777 + Arunlert69 (580131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 68%)
34 # 3อจ660509-142 ED540749303TH apeleven + แอ๊ดป่าซาง (580184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางมารวิชัย พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุกรุ)
35 # 3อจ660509-143 ED443192388TH เบิร์ดกาฬสินธุ์ + akara (580188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศรีธาตุ หลวงปู่เกลี้ยง วัดศรีธาตุ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2553 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 55)(581118-134)
36 # 3อจ660509-144 TH011843530T3B0 นุพระสยาม + สรานนท (580194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(S 91%)
37 # 3อจ660509-145 ED0216485214TH นายูนอิม + civilwork (580197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง/สภาพชำรุดขอบล่าง)
38 # 3อจ660509-146 ED565502019TH พรพระวิษณุ + doramon2345 (580202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
39 # 3อจ660509-147 ED551253475TH Perkun + ทนายหลวง (580209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสุวรรณ วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นสมโภช 660 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2560 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1320)
40 # 3อจ660509-148 ED551253475TH ขุมทรัพย์บูรพา + ทนายหลวง (580216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อชินเงิน กรอบทอง(G 66%)
41 # 3อจ660509-149 ED407459171TH เมืองรัตนบุรี + psvtheewarat (580220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 63)
42 # 3อจ660509-150 norakarn + tiwakornwong (580223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นครบรอบ 400 ปี เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.พิษณุโลก (น้ำหนักทอง 14.3 กรัม) (651029-2095)
43 # 3อจ660509-151 ED543613018TH ยอดขุนพลบ้านค่าย + (580136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์ปู่สง่า
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสื้อเกราะ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
44 # 3อจ660509-152 ED537470071TH juipeter + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (580139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 78%)
45 # 3อจ660509-153 ED339498752TH jack_edit + ศิรสิทธิ์88 (580143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาลปัจจุบัน พิมพ์สุโขทัย เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2530 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.6 นิ้ว)
46 # 3อจ660509-154 ED339498752TH gold_rabbit + ศิรสิทธิ์88 (580147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุทุ่งเศรษฐี เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
47 # 3อจ660509-156 ED551744324TH ทิศเหนือ + hanuman2499 (580154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660509-157 ED549745309TH Khun_nu + prachuk (580161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแจกทาน เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 43)
49 # 3อจ660509-158 ED178994007TH นายช่างพานต๋าย + บารมีสุธีโร (580166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศิษย์มีครู พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2565 จ.ชัยนาท

50 # 3อจ660509-159 ED545165414TH Sahapon + Gassy108 (580170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
51 # 3อจ660509-160 EM010514022TH marlboroman + ซาลาเปา (580174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 15783)(G 66%)
52 # 3อจ660509-161 EM010514022TH trong9399 + ซาลาเปา (580134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ660509-162 EM010514022TH trong9399 + ซาลาเปา (580135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
54 # 3อจ660509-163 ED391367625TH นิลสนธิ + kjd_54 (580137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.ชลบุรี
55 # 3อจ660509-166 ED557850184TH อนันตรา + ชาตินครนายก (580152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660509-167 ED557031366TH KandarDao + OaTaWa (580156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นบันดาลทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.สุรินทร์
57 # 3อจ660509-168 SPP192500000975 pop2517 + Reo2566 (580254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ660509-170 EB836440805TH juipeter + Asada_de (580175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
59 # 3อจ660509-171 ED390580848TH promlok + dishwasher (580120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 461)
60 # 3อจ660509-172 ED462147934TH bungbung + (580123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ZRONKETHUMMPE
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 77%)
61 # 3อจ660509-173 PTAS000121142LW Dig_tut_959 + meksonice (580124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง
62 # 3อจ660509-174 KBTKR00001999DT JoThekop + katodvd (580127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของ รุ่น/พิมพ์นี้
63 # 3อจ660509-175 TH011843A07C2B0 natapoln + Benyapa (580129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
64 # 3อจ660509-176 ED172881510TH Kang2525 + Chopper13 (580132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ660509-177 ED451033145TH ภูริวัจณ์(โย) + basza56 (580133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
66 # 3อจ660509-178 BBN5000267934D4 teerapat119 + bboypm (580138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
67 # 3อจ660509-180 ED540669106TH ssakda + DuckyMan (580146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5830)
68 # 3อจ660509-181 ED451033176TH gymnastics + basza56 (580155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์

69 # 3อจ660509-182 EH194999921TH poo2515 + บอสตัน (580158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
70 # 3อจ660509-184 EH194999921TH สิงห์สยามศิลป์ + บอสตัน (580165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นวิทยุสมัครเล่น เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลำปาง(G 62%)
71 # 3อจ660509-185 EH194999921TH midori + บอสตัน (580169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา กรอบทอง(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
72 # 3อจ660509-186 EH194999921TH midori + บอสตัน (580172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EH194999921TH
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ660509-187 EH194999921TH หลานตาจวบ + บอสตัน (580177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
74 # 3อจ660509-189 KBMAT00003896AC Far2520 + aemwanchalerm (580181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
75 # 3อจ660509-190 KBMAT00003896AC supered + aemwanchalerm (580187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBMAT00003896AC
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
76 # 3อจ660509-191 ED451033159TH Fah_Shawisa + basza56 (580258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
77 # 3อจ660509-192 EB889471226TH taratchon + tum101 (580148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชิน จ.ลพบุรี
78 # 3อจ660509-193 EB889471226TH saijai66 + tum101 (580151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
79 # 3อจ660509-194 EB889471226TH โพธาราม + tum101 (580153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
80 # 3อจ660509-195 ED404964964TH Inawang + PhaoNamo98 (580157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่
81 # 3อจ660509-196 ED1637194737TH kenshiro2810 + Chakkapud (580159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ660509-197 EK051929143TH อำนาจรามอินทรา + (580164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pinocchio
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.7 กรัม)
83 # 3อจ660509-198 ED502869243TH joobb + tar2499 (580167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 2912)
84 # 3อจ660509-201 ED454191573TH bellic + หลานตาจวบ (580179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
85 # 3อจ660509-202 ED477782239TH magician + worarit (580182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ660509-203 ED184174522TH Medkanoon + suwats (580186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ660509-204 SXF157700013229 Ketsara1104 + หมูกหนองแขม (580189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้และชุบนิกเกิลใหม่) (591222-025)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรไว้

88 # 3อจ660509-205 ED517336197TH fung-nana + Darkaun (580193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
89 # 3อจ660509-206 ED548251369TH numuthai + nakornyong (580199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
90 # 3อจ660509-207 ED548251369TH AChen + nakornyong (580203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 68%)
91 # 3อจ660510-139 ED528158767TH Nammongkol895 + ชฎาทอง (580285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 7.1 กรัม)(G 41%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 11 พ.ค. 2566 - 08:43 น.] #86631 (9/26)

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660420-016 EB824384443TH มีพอดี (577477) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660421-005 PLF977000016729 starthree (577676) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660424-014 EM010489288TH ขนมไทยแม่อารีย์ (577861) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660425-023 ED455795099TH Tawee888 (578086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660426-002 ED518835534TH seranee (578217) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ660426-008 ED518220782TH bancha18 (578233) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
7 # 1อจ660426-030 EX607955658TH print (578268) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660427-010 ED544720282TH popeye289 (578606) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ660427-019 ED504860159TH pineapple (578462) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660427-026 EV306987497TH บัวแก้ว (578565) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 1อจ660427-028 EJ508155850TH ปอวีร์ (578610) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 1อจ660427-029 ED525811238TH ต้นอุทยาน (578612) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660428-001 ED541322600TH patchaya (578681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660428-025 KBKUW00005226B5 tongleehae (578661) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ660429-018 ED169183408TH วัชรชัย (578989) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ660502-018 ED224662295TH นนท์2515 (579134) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ660503-002 ED498859874TH นกแก้ว (579293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660503-005 ED498859865TH นกแก้ว (579298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660503-016 ED498859891TH นกแก้ว (579325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660504-017 ED469832980TH มีดีพระเครื่อง (579502) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ660509-010 TH01184350QT7B0 laksi (580212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660405-021 ริณดา (576099) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 2อจ660419-015 ริณดา (577354) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660426-012 bkk10250 (578390) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660426-013 bkk10250 (578371) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660426-016 loomthong (578384) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ660426-017 loomthong (578389) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ660426-020 Suthin1981 (578396) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660427-001 banana (578488) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ660427-013 vee2503 (578592) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ660427-016 PRAMOTEtung (578410) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระไม่แท้ 18 องค์
11 # 2อจ660427-021 chanram (578432) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660428-025 Seksann (578751) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ660428-026 Seksann (578754) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
14 # 2อจ660428-027 Seksann (578756) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
15 # 2อจ660428-029 Seksann (578763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ660429-005 คราบกรุ (578970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660429-006 Boss7 (578971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660504-007 noomann2 (579557) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ660504-008 Naisert (579559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ660504-009 nuttakrit (579560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660504-016 DrBoot (579473) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
22 # 2อจ660504-018 Moonlightshadow (579480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660504-019 Bentleyspielberg (579482) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ660504-020 mana1 (579488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660509-001 การันตีพระ (580093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ660509-002 การันตีพระ (580092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660509-004 การันตีพระ (580094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ660509-005 การันตีพระ (580095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ660509-006 การันตีพระ (580096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ660509-026 การันตีพระ (580098) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ660509-027 การันตีพระ (580261) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ660509-028 การันตีพระ (580262) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ660509-029 การันตีพระ (580263) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ660509-030 การันตีพระ (580264) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ660509-031 การันตีพระ (580265) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660421-147 EM010477497TH juipeter + ซูโม่ (577569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาเคลือบเรซิน ปี 2538 จ.สมุทรสาคร
2 # 3อจ660422-014 apeleven + THAITANIUM (577724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง สมัยอยุธยา พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.1 นิ้ว)
3 # 3อจ660424-180 ED456083109TH หลวงปู่ช้างให้ + router (577911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกหลังบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ660424-211 ED527701337TH จ่าจอก + ตาลทราย (577903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อเงิน จ.สุรินทร์ (หมายเลข 626) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ660425-169 ED498863043TH FKWAI19 + bunhave (578148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อสำริด ปี 2544 จ.สุรินทร์
6 # 3อจ660426-125 ED522412982TH numchoke2597 + ตี๋วัดทุ่ง (578251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
7 # 3อจ660426-154 EB760387365TH GJirapat + catwalkz (578310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดมหาโจร หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อตะกั่ว ปี 2520 จ.จันทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ660427-002 KandarDao + aeeds (578556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ660427-127 TH01184100N15B0 จ่าจอก + phadungsakTh (578415) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อสำริด ปี 2556 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
10 # 3อจ660427-129 ED41896043TH tagsmtd + toucanpat (578419) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อสำริด ปี 2556 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
11 # 3อจ660427-143 ED374851581TH Viper + hooligan (578439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแบน วัดท่าเคย รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า จ.สุราษฏร์ธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ660427-182 ED490035165TH pornlimk + Anankiya (578475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาครูบาแก้ว วัดเขื่อนคำลือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.แพร่ (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
13 # 3อจ660427-318 ED211399690TH ปากานี่ + นครคำแดงดี (578472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมคุณ เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)
14 # 3อจ660502-121 ED443263053TH plektmd + RUAYGABPRA (579077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ใหญ่ฐานสูงหลังยันต์อิติ เนื้อผง จ.ชลบุรี
15 # 3อจ660503-008 ball_amulet + (579242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
พระนาง กรุวัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 58%)
16 # 3อจ660503-167 TH011842BTX30B0 Yuttana27 + เสน่หา (579267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2525-2530 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 8/หน้าตัก 5 นิ้ว)
17 # 3อจ660504-193 ED383994393TH beer2126 + peeeye (579436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิงหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)
18 # 3อจ660504-210 ED553212439TH Pornavy120 + วินจันทรา (579569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแม้น วัดใหญ่โพธิ์หัก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ราชบุรี
19 # 3อจ660504-240 EJ663406499TH Rakchart + ขนมกรุบ (579498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อสามกษัตริย์ จ.เพชรบูรณ์
20 # 3อจ660505-110 828092282382 taratchon + mitmitee (579617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ660505-122 ED449814531TH pimthong + ศิษย์ปู่สง่า (579716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปัฐวีธาตุ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นาคปรก ปี 2541 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ660505-130 EB835888844TH โพธาราม + Siripong_Am (579748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมใบหน้า)
23 # 3อจ660505-131 EX557800470TH บารมีธรรม + KID_2 (579578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ครูบาสิงห์แก้ว วัดปากกอง เนื้อผง ปี 2507 จ.เชียงใหม่
24 # 3อจ660505-161 ED517352124TH หลานตาจวบ + HongHaow (579621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโพธิ์ วัดโรงวัว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พิจิตร
25 # 3อจ660505-174 ED216484253TH Tow168 + civilwork (579647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (ไม่ตอกโค้ด)
26 # 3อจ660505-180 EH194998767TH SiwaDa928 + บอสตัน (579667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นเก้าหน้า เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร(G 69%)
27 # 3อจ660505-207 ED519443843TH Ramaasi + ปราสาทหินพิมาย (579679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ660505-234 EM010512959TH มหามณีจินดา + (579773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660506-001 Wanlop + supphachai (579816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อสำริด ปี 2544 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 293/ขนาดสูง 4.5 นิ้ว)
30 # 3อจ660506-002 gek1414 + lomlopburi (579818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 60%)
31 # 3อจ660506-003 sanmita + ob-om (579821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี(G 82%)
32 # 3อจ660506-004 ท่านมหา + sherbet88 (579825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(660213-1183) (G 66%)
33 # 3อจ660506-006 magician + nopnak (579832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ660506-101 ED160687624TH บางบาง + narade2517 (579835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
35 # 3อจ660506-102 ED477761888TH jitnobnom + สังกัจจายน์ (579838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมบน)
36 # 3อจ660506-103 ED477761888TH juneman + สังกัจจายน์ (579841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
37 # 3อจ660506-105 ED553005533TH Rabbit1980 + cediato (579845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(650616-1021) (G 70%)
38 # 3อจ660506-106 ED553005533TH korawich + cediato (579848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
39 # 3อจ660506-107 ED410550079TH พัชริน + montr (579930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (660118-1087)
40 # 3อจ660506-108 EB543111360TH Kamthorn77 + พุทธปฐม (579852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
41 # 3อจ660506-109 TH011842TDQT3B0 NP_PRATHAI + (579856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
richmanshop789
พระกริ่งหลวงพ่อทูร รุ่น 2 เนื้อสำริด
42 # 3อจ660506-110 ED526719760TH mahachon + ตะแคงขวด (579858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสด็จพ่อ-เสด็จแม่ หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.สิงห์บุรี(S 92%)
43 # 3อจ660506-111 EB879693121TH trong9399 + เด็กนอก (579815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
44 # 3อจ660506-112 ED512929026TH bungbung + ชิตสกลนคร (579817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแจกทาน เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 38)
45 # 3อจ660506-113 ED553231543TH NirutPremuim + TALON (579819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์
46 # 3อจ660506-114 ED5553231543TH NirutPremuim + TALON (579822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อผง ปี 2544 จ.สุรินทร์
47 # 3อจ660506-115 ED547803975TH kaity + yoon9 (579824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์
48 # 3อจ660506-116 ED533706761TH Alicetotle + tyzanavay16 (579827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
49 # 3อจ660506-117 SXF597900012886 m-cot + mawin2520 (579830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
50 # 3อจ660506-118 ED444884076TH pod2481 + tomying (579834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
51 # 3อจ660506-119 EH194996298TH asupasit + เวสแฮม (579837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ660506-120 SXF134800011957 คนกรุงศรี + นรสิงห์41 (579839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
53 # 3อจ660506-121 TH011842Q40X5B0 อ๋องสาย4 + Pisan35 (579820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (650602-1072)(G 69%)
54 # 3อจ660506-122 TNR50002362355Q chaiyarit_c + จริงใจ (579823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5231) **พระสภาพสวย
55 # 3อจ660506-123 ED532684716TH tmbig + โชติอนันต์ (579826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) ปี 2518 จ.นครปฐม (650907-2015)
56 # 3อจ660506-124 EJ506385104TH THARIS + แจ็คเชียงดาว007 (579829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เชียงใหม่
57 # 3อจ660506-125 EJ506385104TH ltpaisarn + แจ็คเชียงดาว007 (579831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอดละโว้ เนื้อทองเหลือง ปี 2482
58 # 3อจ660506-126 ED512667427TH Ketsara1104 + Joeymorn (579833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดปลายจมูก)(G 67%)
59 # 3อจ660506-127 ED549020295TH preaw + Ksittiros (579926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1942/ขนาด 3.2 ซม.)
60 # 3อจ660506-128 TH011842UJNV5B0 tommeng + joker19 (579836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660506-129 ED552132685TH kueakool + พระราม9 (579840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (620506-049)
62 # 3อจ660506-130 ED543909287TH Dadab168 + ไข่มุข (579842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
63 # 3อจ660506-131 ED410165566TH Prapatson-wo + lexrain (579902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสนธิ์ วัดเขาคอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครนายก
64 # 3อจ660506-132 ED56848415TH พระประแดง26 + noi70 (579904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
65 # 3อจ660506-133 ED536848415TH JadeJ + noi70 (579905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
66 # 3อจ660506-134 ED494487316TH บรีสพระช่วย + โจ้นางรอง (579906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
67 # 3อจ660506-135 wongthep + โคราช01 (579910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011842UEPW5BO
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.เพชรบุรี
68 # 3อจ660506-136 ED510078578TH sunswiss + golflampang (579912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2011)
69 # 3อจ660506-137 120458876661 bungbung + kisaru (579928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) พิมพ์ ด ขีด เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630701-314)
70 # 3อจ660506-139 ED544767885TH tienmcn + คูณสตางค์ (579916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้ง เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
71 # 3อจ660506-140 ED544767885TH ZuTharua + คูณสตางค์ (579917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
72 # 3อจ660506-142 ED404759557TH nudchanon + piyawat999 (579927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์
73 # 3อจ660506-143 ED404759557TH kanjana_nuna + piyawat999 (579866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
74 # 3อจ660506-144 ED404759557TH ภูริวัจณ์(โย) + piyawat999 (579870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองอายุครบ 7 รอบ เนื้อผงชานหมาก ปี 2544 จ.สุรินทร์
75 # 3อจ660506-145 ED161896632TH Pmark18 + Cap1995 (579874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดพระดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ660506-146 ED493358142TH gek1414 + ลิงทอง (579878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นแบ่งบุญหนุนการศึกษา เนื้อทองคำ ปี 2545 จ.พิจิตร (หมายเลข 323/น้ำหนักทอง 22.1 กรัม)
77 # 3อจ660506-147 EJ585907049TH ChaPhirawat + coldplay (579885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 96 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.สุรินทร์ **พระสภาพสวย
78 # 3อจ660506-148 EJ585906406TH ตู๋สาธุ + srilinjee (579889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
79 # 3อจ660506-149 EJ585266362TH คนชอบพระ01 + (579892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุทธคุณพระแท้
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ตัวหนังสือใหญ่(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ660506-150 EJ585266362TH boylunatic34 + (579895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุทธคุณพระแท้
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ (เสาอากาศมีกลาก) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
81 # 3อจ660506-151 ED565300334TH kanjana_nuna + อิทธิพล85 (579865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
82 # 3อจ660506-152 ED565300334TH tankung + อิทธิพล85 (579871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.สุรินทร์
83 # 3อจ660506-153 ED415684850TH gek1414 + รถโฟร์ค (579873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวมหาพรหม หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโชคดีมีสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 159/หน้าตัก 5 นิ้ว)
84 # 3อจ660506-155 ED494657474TH rock10 + sarapowarm (579880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
85 # 3อจ660506-157 ED514048585TH pompy + PANI_SAMIT (579890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1400)(660318-1208)
86 # 3อจ660506-158 ED565500640TH มีเก้า888 + doramon2345 (579893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์ (660307-1164)
87 # 3อจ660506-160 ED526728280TH nut2326 + bunhave (579898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(S 85%)
88 # 3อจ660506-161 ED544769498TH เต่านา + คูณสตางค์ (579854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นอายุ 79 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.นครปฐม
89 # 3อจ660506-162 ED443185585TH bungbung + punsa44 (579855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
90 # 3อจ660506-164 LAMB000226139WE owats + godarmy (579859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (651109-2034)(G 64%)
91 # 3อจ660506-166 ED506454618TH pacifist + พญาธร (579929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
92 # 3อจ660506-169 ED517107469TH titong + พิมพ์พิมล (579867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2517 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
93 # 3อจ660506-170 ED477920108TH Piyanan1606 + jammanee (579868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
94 # 3อจ660506-171 ED534827015TH nut2326 + โกวบ้อ (579847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระมหาวีระวงค์(ติสโสอ้วน) วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ660506-172 ED548810743TH feifei + promlok (579849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
96 # 3อจ660506-173 ED014757501TH gymnastics + จูมไม้เมือง (579850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2546 จ.สุรินทร์
97 # 3อจ660506-174 ED405674915TH เสือตัวสุดท้าย + Thanapong36 (579851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660506-175 EK138041135TH มือใหม่ตุลา2022 + พุดซ่า (579853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเก้าหน้ามหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ660508-003 เสือตัวสุดท้าย + ksomchai (579967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550713-078)
100 # 3อจ660508-004 บอยพระเครื่อง + ทรัพย์เจริญ (579970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่มโพธิ์ กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพซ่อมองค์พระและแต่งผิวด้านหน้า)
101 # 3อจ660508-005 แม้วจอมเทียน + ทรัพย์เจริญ (579972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
102 # 3อจ660508-007 pradee125 + ทรัพย์เจริญ (579977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์ (สภาพซ่อมหน้าอก,แขนและเข่าซ้าย)
103 # 3อจ660508-008 อนันตรา + มหาเศรษ (579980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641112-1048)
104 # 3อจ660508-010 gold_rabbit + มณเฑียร (579986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **พระเครื่องควรเอ็กซ์เรย์ เพื่อตรวจสอบสภาพหักซ่อม
105 # 3อจ660508-012 jetsada_supat + montree_m (579992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สุรินทร์
106 # 3อจ660508-013 BhuriKet26 + pockfullhouse (579996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
107 # 3อจ660508-015 promlok + ติ่งลี่ (580003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 301)
108 # 3อจ660508-023 toeykeng + เมษเมษา (579952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 5068/หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
109 # 3อจ660508-024 toeykeng + Boonmee888 (579955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธชินชัยศรี วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 68/หน้าตัก 9.8 นิ้ว) (660117-1016)
110 # 3อจ660508-025 Nattakan + victoria (579959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ660508-026 Nattakan + victoria (579961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ660508-027 Apraram + jitichai (579964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 66%)
113 # 3อจ660508-028 สรขอนแก่น + jitichai (579968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 77%)
114 # 3อจ660508-031 นะโม39 + niphonxxx (579938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์ (550113-301)
115 # 3อจ660508-101 ED508517369TH ibas7723 + น้องข้าวสวย (579943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพล้างผิว) (521127-534)
116 # 3อจ660508-105 ED522446779TH nut2326 + pupa09 (579957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดคลองเตยใน เนื้อทองแดง ปี 2474 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ660508-106 EH195715793TH Boy-Pr + prapan2525 (580091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
118 # 3อจ660508-109 ED536829075TH puriwaj + Panida_999 (579971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ660508-110 QFX040200008843 ภูริวัจณ์(โย) + จูมไม้เมือง (579975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (660418-1025)
120 # 3อจ660508-116 ED494661108TH walrawut + sarapowarm (580033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(G 49%)
121 # 3อจ660508-117 EH194999351TH nut2326 + บอสตัน (580036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อเงินลงยา ปี 2501 จ.เพชรบุรี
122 # 3อจ660508-118 EH194999351TH nut2326 + บอสตัน (580039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
123 # 3อจ660508-119 EH194999351TH วิสูตร์ + บอสตัน (580040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 29901)(660418-1087) (G 62%)
124 # 3อจ660508-120 EH194999351TH glodenfish + บอสตัน (580044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบน-ล่างขวา) (660424-1033)(G 68%)
125 # 3อจ660508-122 EH194990600TH pornpipat + ข้าวต้มพิศมัย (579990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ เนื้อดิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
126 # 3อจ660508-123 TH011842T2TU5B สว่างเลิศ + kkk707 (579995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.หนองคาย (หมายเลข 581/หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
127 # 3อจ660508-124 ED485593299TH พ่อมาเฟีย + จ็อบพระเครื่อง (579999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 602) (สภาพสวย)(650122-1164)
128 # 3อจ660508-126 ED026554608TH wootubon + Thana999 (580009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดหน้าอกและซ่อมมุมบนซ้าย)
129 # 3อจ660508-127 ED496219771TH เมืองไทย + pommaksuwan (580013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ660508-128 ED539508795TH arun2515 + eaknaengnoy (580018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (660329-2051)
131 # 3อจ660508-132 ED427402750TH บีเวียงพิงค์ + saifakung (579969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง สมัยอยุธยา เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ/สภาพซ่อมพระศอซ้าย)
132 # 3อจ660508-133 828095707423 รถโฟร์ค + Giant415 (579973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพบารมี 91 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.สิงห์บุรี
133 # 3อจ660508-134 ED453161218TH BhuriKet26 + dechatorn (579978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (570308-123)
134 # 3อจ660508-135 ED541417452TH pcha429 + Khanoon (579982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
135 # 3อจ660508-137 EB836285893TH chay7 + SiwaDa928 (579988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
136 # 3อจ660508-141 ED488234247TH champ06 + คนกรุงศรี (579937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (640415-072)(G 68%)
137 # 3อจ660508-144 ED488234247TH Gucci_Boy + คนกรุงศรี (579944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
138 # 3อจ660508-149 ED534417275TH pakornkeit + berry (579956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660329-1170)
139 # 3อจ660508-150 ED534417275TH Sleek + berry (579958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(641119-1090) (G 78%)
140 # 3อจ660508-151 ED529733575TH Benita + tasunflower8 (580031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
141 # 3อจ660508-152 ED529733575TH Benita + tasunflower8 (580035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์พระคง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
142 # 3อจ660508-155 ED557732253TH otto3528 + คุณศิระ (580045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
143 # 3อจ660508-156 ED557732253TH Namnathee1983 + คุณศิระ (580046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพสวย) (660425-3024)
144 # 3อจ660508-157 ED557732253TH ศักดิ์นรินทร์ + คุณศิระ (580048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไซ้ร วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้สึก)
145 # 3อจ660508-158 828087733896 Thanaphu9 + (580051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พ่อนะโมพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อขาว พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2521
146 # 3อจ660508-159 ED496843085TH zoom_zoom + insolence (580054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)(660405-1219) (G 84%)
147 # 3อจ660508-161 ED514571412TH jeabkop + Rakchart (580002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (660404-1171)
148 # 3อจ660508-162 ED531044036TH tongxu + นู๋นิ่มพระสวย (580004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
149 # 3อจ660508-163 0B256049362TH mahachon + Promarin (580008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวงพระพุทธเจ้า หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวนาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี
150 # 3อจ660508-165 ED556937658TH โด้แพนด้า + หนุมานเชิญธง (580021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
151 # 3อจ660508-167 ED540666935TH daew1970 + pjanon (580030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสามชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(650714-1246)
152 # 3อจ660508-169 ED551237530TH mr_teerayut + ข้าวตอกแตก (580038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(640716-219)
153 # 3อจ660508-171 ED518233429TH sirkob + lhuksit (579981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (650726-1008)
154 # 3อจ660508-172 ED537470085TH playboy2106 + (579984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
พระพุทโธน้อย แม่บุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 10 พ.ค. 2566 - 08:42 น.] #86622 (8/26)

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660421-028 ED502312937TH thevit (577650) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
2 # 1อจ660424-037 SPP273700000086TH Sawadee9 (577989) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660508-004 ED459454268TH Nicharida (580089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660427-020 chanram (578607) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ660508-005 การันตีพระ (579932) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 2อจ660508-006 ทรัพย์เจริญ (579997) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
4 # 2อจ660508-010 การันตีพระ (579933) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ660508-014 การันตีพระ (579934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660508-016 การันตีพระ (579935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660508-017 การันตีพระ (579936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ660508-026 การันตีพระ (579940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660508-027 การันตีพระ (579941) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660424-145 EM010477948TH poo2515 + ซูโม่ (577827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม
2 # 3อจ660425-165 LTP125900000163 วัชรชัย + Thanakrit88 (578133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุบ้านตาก พิมพ์บัวสองชั้น(เล็ก) เนื้อชินเงิน จ.ตาก(G 77%)
3 # 3อจ660427-160 TH011841S7V31B0 เซียนน้อยหนึ่ง + TANASIN (578614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมคุณ เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)
4 # 3อจ660502-033 December + frist (579153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (560603-069)
5 # 3อจ660505-112 ED540639268TH Patwat + kritsada5484 (579676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)(S 93%)
6 # 3อจ660505-190 ED439757021TH เซียนน้อยหนึ่ง + น้องอิมอิม (579696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมคุณ เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)
7 # 3อจ660505-220 ED449815055TH THAI-PRA + amazing2511 (579631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 384)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 09 พ.ค. 2566 - 08:34 น.] #86610 (7/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660403-006 ED382485139TH zafari (575716) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
2 # 1อจ660408-017 EJ042568543TH ขนมไทยแม่อารีย์ (576538) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660411-007 ED505304838TH กล่องแก้ว (576838) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
4 # 1อจ660411-012 EJ466596505TH Sawadee9 (576848) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
5 # 1อจ660412-003 ED470065843TH kankanmol (576916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660418-006 EM010516482TH ขนมไทยแม่อารีย์ (577129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660420-013 ED491072204TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (577396) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ660421-014 ED422077373TH jingmanu (577617) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ660421-020 ED478823439TH เด็กใหม่ใจรัก (577686) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ660421-024 ED491055943TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (577616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660422-006 ED503193309TH หนุ่มธนบุรี (577785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660422-008 EJ042074622TH นกแก้ว (577767) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 1อจ660422-016 EM001686761TH จตุคาม (577772) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660424-016 EM010489288TH ขนมไทยแม่อารีย์ (577872) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660424-019 ED520109283TH ต้นพระสยาม (577886) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660424-027 ED404124664TH awra0007 (577962) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660424-028 ED530001670TH โอ๊ตหาดใหญ่ (577972) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660424-053 ED483037934TH ธนาชัย (577909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660425-007 ED017762718TH เสือทองแดง (578154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ660425-024 ED498461416TH misterpou (578089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ660426-003 ED474656497TH มหามณีจินดา (578337) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ660426-005 ED499147291TH tongjoy (578244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660426-013 ED481013714TH มหาเวส (578391) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
24 # 1อจ660426-014 ED507564606TH ป๋องณรงค์ชัย (578336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660426-015 EJ585907287TH THARIS (578343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660426-016 ED494281931TH maii_amulet (578394) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 1อจ660426-017 ED171471408TH คอปแมน (578357) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 1อจ660426-027 EJ042055084TH นกแก้ว (578393) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660426-029 ED497786915TH Tee59 (578395) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
30 # 1อจ660426-032 ED45141680TH jirawatrewq (578355) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660427-003 ED516109145TH กาลนานศิริ (578517) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
32 # 1อจ660427-015 ED502329138TH thevit (578453) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
33 # 1อจ660427-101 ED476063845TH supanutk (578543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660427-102 EB889428815TH supphakrit (578546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ660428-004 BTCN0000092335H แบงค์ธาตุพนม (578685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ660428-005 ED507815131TH noi70 (578688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ660428-017 1682300088774 Ottokung (578642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ660428-018 ED502329141TH thevit (578625) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ660428-030 EH194925950TH นกแก้ว (578784) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ660428-034 BKAE0001227812W nopakk (578797) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
41 # 1อจ660428-102 ED486816810TH keyhello (578729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ660428-103 ED497453872TH mootoo36 (578666) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 1อจ660502-006 ED526270468TH วิสูตรนนทบุรี (579170) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 1อจ660502-007 ED526270468TH วิสูตรนนทบุรี (579174) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ660502-008 ED526270468TH วิสูตรนนทบุรี (579178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 1อจ660502-013 828084557602 ทวนทองสุภาบุญ (579127) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ660502-021 EH194927425TH นกแก้ว (579145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ660506-016 ED534841459TH LIM2512 (579903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ660506-019 ED482520712TH Namnathee1983 (579901) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660405-017 tongprakueang (576080) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ660405-018 ริณดา (576083) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660411-007 vittaya14 (576751) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660418-001 thailandamulet (577160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660418-027 เล็กอารี (577139) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ660419-004 afrosalmon (577293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660421-015 danupo1 (577607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660422-002 ฅนบางใหญ่ (577780) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ660422-009 jojo5 (577794) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660426-007 กอล์ฟ (578359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ660427-009 vee2503 (578580) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660427-018 phuwa (578601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660428-011 ipattamulet (578715) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660428-016 likeit (578731) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ660429-007 เด็กท่าพระ (578973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ660429-008 เด็กท่าพระ (578974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ660502-015 WIRAT999 (579163) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
18 # 2อจ660503-019 เจ่กเตี้ย (579295) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ660505-001 tongjoy (579795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660412-105 TH011840B6867B0 เด็กวัง + Jatsada9 (576889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งวงเดือนมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ660412-128 ED026549934TH xavisam + ป๋ามอส (576915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
3 # 3อจ660419-170 ED394188654TH scpra + คนไกลบ้าน (577283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นกฐิน 56 พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2556 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
4 # 3อจ660419-171 ED501062226TH Kang2525 + หนุมานเชิญธง (577186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นอายุวัฒนะมงคล 8 รอบ เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์ ปี 2556 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
5 # 3อจ660420-131 EB834206031TH animalhell + yaramila (577374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้า 15 พระองค์ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
6 # 3อจ660421-162 ED517603247TH เด็กลาดกระบัง + aun38 (577598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองครบ 7 รอบ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงชานหมาก ปี 2544 จ.สุรินทร์
7 # 3อจ660421-163 ED490415203TH Kamonpong1559 + (577604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจริญพรรุ่งเรือง
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อเมฆพัด ปี 2496 จ.นครปฐม
8 # 3อจ660421-181 ED508264846TH thonglor + popsleep (577580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ660421-194 EM010507812TH masterpiece + ซาลาเปา (577588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ660421-226 ED510030252TH THARIS + ร่มเย็น09 (577642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2541 จ.สุรินทร์
11 # 3อจ660422-003 pegasus6699 + BOSSONE (577807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดมหายันต์จักรพรรดิตราธิราช หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ660424-143 ED355399767TH playboy2106 + sasuthee (577997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาปรารถนา เนื้อสำริด ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 528)
13 # 3อจ660424-159 ED173564456TH Nammongkol895 + newkid (577874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี
14 # 3อจ660424-164 ED482932228TH น้าเดช + เนรัญชลาพระเครื่อง (577950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระปางประทานพร หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ660424-177 ED456716225TH zafari + อิเค็นจิโร (577893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ660425-004 tagsmtd + inun11 (578055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพชรมงคล เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.สุรินทร์

17 # 3อจ660425-135 ED422602502TH oasiss21 + หนุมานเชิญธง (578185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
18 # 3อจ660425-138 ED523602385TH krisanut + องอาจ (578207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (660407-1292)
19 # 3อจ660425-167 KBNY200013632T2 เด็กบางทราย + (578141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพร เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
20 # 3อจ660425-186 ED480540422TH richmanshop789 + (578106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
hardez3459
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพร เนื้อทองแดงสามกษัตริย์ ปี 2556 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ
รุ่น/พิมพ์นี้
21 # 3อจ660425-189 ED348196049TH electricalpower + JadeJ (578117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อสำริด ปี 2553 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ660425-202 ED497757264TH PANI_SAMIT + chaonsri (578162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี ปี 2542 จ.สุรินทร์
23 # 3อจ660426-127 828079413976 MRSAM + golflampang (578256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4168/สภาพสวย)
24 # 3อจ660426-129 ED521451494TH wongthep + OaTaWa (578262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเพชรสุรินทร์โปร่งฟ้า หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อสำริด ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 612)
25 # 3อจ660426-139 EM010474266TH yodrayong + เวสแฮม (578346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
26 # 3อจ660426-159 EM010508265TH montblanc + ซาลาเปา (578331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ660426-183 ED517611892TH Ronnie5566 + aun38 (578397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองครบ 7 รอบ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงชานหมาก ปี 2544 จ.สุรินทร์
28 # 3อจ660426-188 ED489860225TH กิตช่างไม้ + ฅนบางใหญ่ (578311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
29 # 3อจ660426-196 ED533122080TH bellic + lohbetong (578370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
30 # 3อจ660427-170 ED200895548TH สวนดอก + mingch (578445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
31 # 3อจ660427-171 ED200895548TH สวนดอก + mingch (578621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
32 # 3อจ660427-183 ED535855794TH เต่านา + Friday (578487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
33 # 3อจ660427-197 ED456558034TH THARIS + ศิษย์ปู่สง่า (578512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ660427-200 EJ335872995TH slaton57 + supakorp (578524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโปร่งฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 993)
35 # 3อจ660427-313 ED510038653TH ภูริวัจณ์(โย) + ร่มเย็น09 (578454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์

36 # 3อจ660428-122 ED474689212TH KandarDao + มาริโอ (578824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
37 # 3อจ660428-313 ED449390015TH Au-kb + อัจจิมา (578743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาหมูมหาลาภ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
38 # 3อจ660429-114 ED414634110TH Kurama + นายถนัด (578865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย เนื้อผง ปี 2541 จ.สุรินทร์
39 # 3อจ660429-154 PTYA000268996XV Wanlop + Reindeer_kwang (578919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 181)
40 # 3อจ660429-173 ED505329993TH Manunicon + เก่งเฮง (578926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อสมชาย วัดปริวาสฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ660429-195 EB835297113TH กิตช่างไม้ + Siripong_Am (578988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดหนองปลิง พิมพ์หน้าหนูหลังยันต์นะ เนื้อผง ปี 2509 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ660502-010 pompwa90 + deawn (579070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
43 # 3อจ660502-012 rey0119 + omruk (579025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด/สภาพต่งผิว)(G 81%)
44 # 3อจ660502-013 Apraram + omruk (579027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)
45 # 3อจ660502-014 tomato + พรพระพุทธ (579029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(G 61%)
46 # 3อจ660502-019 Paswara + intara99 (579057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 276)
47 # 3อจ660502-022 Dadab168 + อ้วนเมืองใหม่ (579097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ ๕ คูณทวีฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ660502-160 ED448091580TH อัจจิมา + PANI_SAMIT (579119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าสัวบายน หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อเงิน ปี 2548 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอกหมายเลขของ รุ่น/พิมพ์นี้
49 # 3อจ660503-116 ED541364247TH kenshiro2810 + Pakornpas (579204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุดทอง/วัดศาลาครืนสร้าง) (กรอบทองแดงชุบเงิน)
50 # 3อจ660503-171 ED001367873TH Bophantom + mingloei (579294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อผง(ดำ) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.2 ซม.)
51 # 3อจ660503-172 ED001367873TH Bophantom + mingloei (579297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อผง(ดำ) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 5.2 ซม.)
52 # 3อจ660503-173 ED001367873TH Promarin + mingloei (579301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
53 # 3อจ660504-116 PTAS000120330U4 poonsub + Reindeer_kwang (579519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 398)
54 # 3อจ660504-118 ED525413457TH supered + Danai33 (579525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อสำริด ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 700)

55 # 3อจ660504-130 ED550201879TH supakit_lck + ธาราวดี (579400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
56 # 3อจ660504-132 EH381864824TH flywheel + R9999 (579398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2556 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ
รุ่น/พิมพ์นี้
57 # 3อจ660504-181 ED072793463TH เด็กลาด508 + juad-sirimit (579460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นครบ 7 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2544 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ660504-201 ED002858295TH noomark + รักษ์ต้มเลือดหมู (579507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (580630-065)(G 84%)
59 # 3อจ660504-212 ED216483394TH aniwat2499 + civilwork (579395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2556 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
60 # 3อจ660504-239 ED514423904TH bungbung + pakansit (579496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
61 # 3อจ660505-002 korawich + tongjoy (579609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660331-1055)
62 # 3อจ660505-003 Tun2515 + มณเฑียร (579612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660505-004 ภูริวัจณ์(โย) + cpparu (579616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 479)
64 # 3อจ660505-005 Thananit + omruk (579619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 467)
65 # 3อจ660505-006 Thananit + omruk (579627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 465)
66 # 3อจ660505-007 วรรณสินศิริ + omruk (579630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 71)
67 # 3อจ660505-008 วรรณสินศิริ + omruk (579632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 97)
68 # 3อจ660505-010 m_bluesky + ซารีญา (579638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ฤๅษีนารอด หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.สุรินทร์ **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
69 # 3อจ660505-011 toeykeng + ออเดอร์ (579642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดวังจิก รุ่นสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2542 จ.พิจิตร (หมายเลข 20/หน้าตัก 9 นิ้ว) (660411-1206)
70 # 3อจ660505-012 อาจารย์เสือ + ออเดอร์ (579646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(660411-1202)
71 # 3อจ660505-013 wit50 + naret18 (579649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
72 # 3อจ660505-016 Golf2424 + ลูกปลา (579659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อตะกั่ว ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (660425-2076)
73 # 3อจ660505-017 prasong + chairatmt (579662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเหลือล้น เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 134) **พระสภาพสวย
74 # 3อจ660505-018 prasong + chairatmt (579666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยเหลือล้น เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2563 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 984)
75 # 3อจ660505-019 walrawut + ไทยนิยม (579669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660208-1113)(G 76%)
76 # 3อจ660505-020 DanielOat + ไทยนิยม (579674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640225-131) (G 80%)
77 # 3อจ660505-022 Nongpho + Olarn29 (579579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฤๅษีนารอท หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพชรมงคล เนื้อสำริด ปี 2554 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 2)
78 # 3อจ660505-023 Thananit + Olarn29 (579580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
79 # 3อจ660505-025 Alicetotle + pipat_ch (579584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ วัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
80 # 3อจ660505-026 Chittawan22 + pipat_ch (579586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (660412-2058)
81 # 3อจ660505-028 tipzy + inun11 (579589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นจงสำเร็จ พิมพ์ปิดตา เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์
82 # 3อจ660505-101 ED496118866TH bungbung + BoyRama2 (579594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (641026-1147)
83 # 3อจ660505-102 TH011842KMJV3B0 Boy117 + น๊อตระยอง456 (579805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
84 # 3อจ660505-103 ED523885768TH nopakk + jukree (579597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ660505-104 ED477912591TH Susit0302 + jammanee (579600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ660505-105 ED477912591TH แบงค์อรัญ + jammanee (579602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
87 # 3อจ660505-106 ED536741011TH tonychan + NGUAN (579604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์พุทธกวัก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ660505-107 828090648330 จูมไม้เมือง + Mawin88 (579807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
89 # 3อจ660505-108 ED523275917TH iBose + tiwakornwong (579608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1731) (660311-1112)
90 # 3อจ660505-111 EB543095596TH lumpini6655 + pikkared (579671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และขึ้นพิมพ์องค์พระใหม่) (660304-1179)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
91 # 3อจ660505-114 ED460168596TH MIXMUK + Songphol69 (579685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
92 # 3อจ660505-117 SXF661300011241 gek1414 + sheep9 (579700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
93 # 3อจ660505-118 ED528214322TH gek1414 + tony2007 (579702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครราชสีมา (570922-277)
94 # 3อจ660505-119 ED449814531TH THAI-PRA + ศิษย์ปู่สง่า (579707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 987)
95 # 3อจ660505-120 ED449814531TH poonsub + ศิษย์ปู่สง่า (579711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 139)
96 # 3อจ660505-123 ED494298887TH midori + ฅนบางใหญ่ (579718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์มารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ660505-124 ED413437135TH tiwakornwong + Thanyawut (579806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวย 97 เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5888) (น้ำหนักรวม 42.7 กรัม)(G 80%)
98 # 3อจ660505-125 ED506630808TH พรพระพุทธคุณ + maiizza (579721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660407-1269)(G 76%)
99 # 3อจ660505-126 EJ035415683TH Kaizer + supakorp (579731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
100 # 3อจ660505-127 ED519350205TH อชิตะพระเครื่อง + (579733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบิร์ดกาฬสินธุ์
พระจอมขวัญบรมครู หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์
101 # 3อจ660505-129 EJ554910215TH Kurama + จูมไม้เมือง (579745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
102 # 3อจ660505-137 TH011842QE2Y0B0 Energy_KDK + ปารเมศ (579592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ660505-138 ED491320665TH zimon + poo_56 (579595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 737)(610328-024)
104 # 3อจ660505-139 ED491320665TH ยุทธภพ77 + poo_56 (579598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(S 89%)
105 # 3อจ660505-140 ED491320665TH bigbig + poo_56 (579601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(S 55%)
106 # 3อจ660505-142 EH381864886TH อชิตะพระเครื่อง + R9999 (579611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง ปี 2556 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
107 # 3อจ660505-143 EJ333943456TH nopakk + prasit_888 (579615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ660505-144 EJ333943456TH วิเศษชัยชาญ + prasit_888 (579620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเงิน
109 # 3อจ660505-145 ED529750375TH Bankky + tasunflower8 (579624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดเงิน เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ660505-146 ED529750375TH DDman + tasunflower8 (579628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จแหวกม่าน กรุวัดทรงประมูล เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ660505-147 ED513042453TH Dodo2522 + ของขลัง (579804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระกริ่งพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.สกลนคร
112 # 3อจ660505-148 TH011842PDFQ0B0 numpradee + (579634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำพูน
113 # 3อจ660505-150 ED169779022TH popo119 + Beed098 (579644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
114 # 3อจ660505-151 ED471117207TH bellic + jabee (579678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประทานพร วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ660505-153 TH011842PENZ3B0 แผนบ้านกร่าง + pdarnswat (579684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ660505-154 TH011842P65G8B0 Nicharida + rung-55 (579687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
117 # 3อจ660505-156 PEX090100024263 charlott + Gamulet88 (579695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
118 # 3อจ660505-157 SPD020700005490 fung-nana + Tatamm (579698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ660505-158 ED532744030TH disapongsaard + ไลอ้อนเรด (579704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อเงินลงยา ปี 2541 จ.สุรินทร์
120 # 3อจ660505-159 ED452978022TH pot13 + pop2517 (579708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 270/สภาพสวย)
121 # 3อจ660505-160 TH011842Q22J8B0 samsun + ปิ่นเพชร (579712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(560207-131)
122 # 3อจ660505-162 ED517352124TH tummusic46 + HongHaow (579622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์สามเสือ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.จันทบุรี
123 # 3อจ660505-163 ED180567210TH JoThekop + katodvd (579802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องที่ไม่ตอกโค้ดของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
124 # 3อจ660505-164 ED509253120TH nirun4 + Thanamat (579626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 463)
125 # 3อจ660505-165 TH011842NZC65B0 Prachanba + Naphat1129 (579633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
126 # 3อจ660505-167 ED54213939TH Bophantom + tassunoh (579641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (650713-1061)(G 65%)
127 # 3อจ660505-168 TH011842Q2YY1B0 บรีสพระช่วย + Ritraya (579643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (มีโค้ด)(631024-208)
128 # 3อจ660505-169 ED500427251TH Nippit + karopy (579648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (660407-1245)
129 # 3อจ660505-170 EJ585265795TH ball_amulet + (579651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้องใบคูณพระเครื่อง
พระร่วงยืน กรุวังเพิ่ม พิมพ์ประทานพร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ขอนแก่น (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
130 # 3อจ660505-173 ED375479800TH เซียนน้อยหนึ่ง + prasertpp (579645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตานาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมคุณ เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)
131 # 3อจ660505-182 ED562010823TH zafari + Prarichat (579658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา พิมพ์หันข้าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
132 # 3อจ660505-183 ED528156514TH พรพระวิษณุ + pungting (579663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 809)
133 # 3อจ660505-187 EH194993155TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + หมูกุ๋น (579683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์สังฆาฏิเปิง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์
134 # 3อจ660505-188 ED544765195TH kamon58 + คูณสตางค์ (579688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ660505-189 ED498525920TH Teesan1709 + joycezalnw (579692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเขี้ยวแก้ว หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อผงลงบรอนซ์ทอง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
136 # 3อจ660505-193 EJ585904731TH Thananit + srilinjee (579730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
137 # 3อจ660505-198 ED483092621TH Benjapon88 + เด็กดี (579756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง จ.ชัยนาท
138 # 3อจ660505-199 KFSL8PUF030523 siamclassic54 + (579797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Momo2535
รูปถ่ายหลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
139 # 3อจ660505-201 ED471282892TH ลมเย็น + nattawutng (579657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)
140 # 3อจ660505-202 EJ165661527TH Aungfa + เซียนน้อยหนึ่ง (579661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสง วัดป่าอรัญญาวิเวก รุ่นเจริญสุข เนื้ออัลปาก้า ปี 2544 จ.อำนาจเจริญ (กรอบทองแดงชุบทอง)
141 # 3อจ660505-208 ED502213568TH boyle + Kittikhun (579682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองสมบัติ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2541 จ.นครปฐม
142 # 3อจ660505-209 ED140083377TH pop2517 + Nippit (579686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660412-2031)
143 # 3อจ660505-210 ED486545935TH armfreds + บุญโขง (579689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(660224-2199)
144 # 3อจ660505-211 861492438870 นายนุ + framerin (579599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร
145 # 3อจ660505-212 ED519443830TH ไทยนิยม + ปราสาทหินพิมาย (579603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
146 # 3อจ660505-215 ED544765006TH anothaitmc46 + ริณดา (579614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.8 นิ้ว)(660401-1231)
147 # 3อจ660505-216 ED389841798TH พรอิศรา + kritikorn714 (579618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (660104-1055)
148 # 3อจ660505-217 ED498166688TH savebank163 + บารมีคุณย่า (579623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิบัวสองชั้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
149 # 3อจ660505-219 ED491519329TH หนุ่มบ้านแพ้ว + แก้วพรหม (579629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล เนื้ออัลปาก้า ปี 2492 จ.เพชรบุรี
150 # 3อจ660505-221 ED176427975TH Perkun + jdbig (579706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระบองท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อไม้ขนุน ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 2 นิ้ว)
151 # 3อจ660505-222 ED461540481TH toymlt + คนท้องทุ่ง (579714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (650120-1105) (G 84%)
152 # 3อจ660505-223 EM010512959TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (579717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดขอบบนซ้ายเล็กน้อย)
153 # 3อจ660505-224 EM010512959TH เอตะทัคคะ + (579720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (660412-1242) (G 79%)
154 # 3อจ660505-227 EM010512959TH norakarn + ขนมไทยแม่อารีย์ (579732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายลเข 116)(เพชรแท้) (660420-1012)(G 82%)
155 # 3อจ660505-228 EM010512959TH nopakk + ขนมไทยแม่อารีย์ (579736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
156 # 3อจ660505-229 EM010512959TH กรอุดร + ขนมไทยแม่อารีย์ (579740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 81%)
157 # 3อจ660505-231 EM010512959TH พ่อฟอร์ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (579765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโกวิโท หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม
158 # 3อจ660505-232 EM010512959TH Sleek + ขนมไทยแม่อารีย์ (579767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (เพชรแท้)(660420-1013) (G 76%)
159 # 3อจ660505-233 EM010512959TH นัตตะ + ขนมไทยแม่อารีย์ (579771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปางดีดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม
160 # 3อจ660505-237 EM010512959TH jtrsnum + ขนมไทยแม่อารีย์ (579782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
161 # 3อจ660505-238 EM010512959TH ltsarapp + ขนมไทยแม่อารีย์ (579785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดี วัดบ้านยาง เนื้อเมฆพัด
162 # 3อจ660505-240 EM010512959TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (579790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
163 # 3อจ660505-241 EM010512959TH noomann2 + (579694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
164 # 3อจ660505-242 EM010512959TH kritikorn714 + (579697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชุมพร
165 # 3อจ660505-246 EM010512959TH keng_kung + (579705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
166 # 3อจ660505-249 ED557004533TH wat888 + OaTaWa (579713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นทรัพย์แม่ธรณี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 776)
167 # 3อจ660505-253 ED517353221TH Sahapon + HongHaow (579596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นอนามัยพร้าว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
168 # 3อจ660506-156 ED494657474TH walrawut + sarapowarm (579883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

กรอบทอง(G 78%)
169 # 3อจ660426-004 yodpra + nutsorn (578222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สุพรรณบุรี (วัดเดิมบางสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 08 พ.ค. 2566 - 08:38 น.] #86606 (6/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660418-001 66850695902240 อัมพร (577116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ660419-010 ED434429404TH RtitTi (577341) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ660424-001 ED517313205TH Darkaun (577935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660424-003 ED410146519TH theone (577984) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ660425-009 ED134493072TH ชอบจัง (578157) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
6 # 1อจ660426-009 ED442063166TH อาราธนา (578349) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
7 # 1อจ660426-010 ED512224959TH bomtada (578373) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ660426-018 ED532614936TH องอาจ (578365) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ660426-022 ED527012195TH Hook2 (578388) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ660427-002 ED190072227TH tavadaindy (578421) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
11 # 1อจ660428-020 ED486239737TH สมยศ5 (578651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660428-023 ED505328936TH ศิษย์ท่านขุน (578765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660429-032 ED169183399TH วัชรชัย (578991) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ660503-001 ED498859905TH นกแก้ว (579289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660503-007 ED352899993TH เฮงเฮงเฮง168 (579300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660503-010 ED490967612TH mongkhon-1 (579302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660503-013 ED532672899TH joeenok (579318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660503-015 EM010512494TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660503-019 TH011842E2137B0 feifei (579327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660503-022 ED500836640TH welding24 (579310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660419-011 ริณดา (577340) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660422-003 ฅนบางใหญ่ (577783) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ660422-013 THAITANIUM (577771) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 2อจ660424-007 deawn (578023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ660427-004 vee2503 (578561) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660427-005 vee2503 (578566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660427-007 vee2503 (578574) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660427-008 vee2503 (578578) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660427-011 vee2503 (578585) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ660427-012 vee2503 (578588) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ660427-014 vee2503 (578613) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ660427-017 PRAMOTEtung (578596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660428-007 pop_vat (578816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ660428-034 kit49 (578734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660502-022 chaleaw56 (579147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660503-003 damboy08 (579306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660503-008 noraka (579311) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ660503-014 THAITANIUM (579284) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ660503-015 Poom168 (579351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ660503-016 Ton_teerapong (579356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ660503-018 boms13 (579291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ660503-021 Tppak (579326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660503-023 หรั่งวัดไตร (579328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660503-024 หนึ่งบารมีพระพุทธ (579330) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 2อจ660503-026 jess5461 (579332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660505-005 ราชสีห์ (579755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 2อจ660505-025 การันตีพระ (579809) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
28 # 2อจ660505-026 การันตีพระ (579810) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660505-027 การันตีพระ (579811) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ660505-028 การันตีพระ (579812) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ660505-029 การันตีพระ (579813) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ660505-030 การันตีพระ (579814) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ660505-031 การันตีพระ (579808) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ660506-004 การันตีพระ (579752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660420-160 ED500412138TH SamilaMT + นายพอเพียง (577512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดเขาอ้อ รุ่นเบตง เนื้อแร่ ปี 2508 จ.พัทลุง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ660421-108 ED457769318TH น้องอิมอิม + noommin (577544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.สุรินทร์
3 # 3อจ660421-128 ED418979080TH PeeRaka + toucanpat (577661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์หลังพระแม่ธรณี จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ660421-158 ED448063399TH CLUSTER + (577576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ArnonChonburi
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ660422-135 ED449359948TH PeeRaka + อัจจิมา (577760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพระแม่ธรณี เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660422-141 ED216469640TH จ่าจอก + civilwork (577736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 462)
7 # 3อจ660424-003 wongthep + Ban2015 (578002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 663)
8 # 3อจ660424-169 ED408438473TH Chatchaijew + vigorasco (577977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุโขทัย หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อกะไหล่นาก ปี 2518 จ.นครนายก
9 # 3อจ660425-003 PANI_SAMIT + inun11 (578050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 464)
10 # 3อจ660425-143 ED517611141TH Perkun + aun38 (578066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
11 # 3อจ660425-161 ED449375115TH PANI_SAMIT + อัจจิมา (578115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นสมปรารถนา เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.สุรินทร์ (ไม่ตอกโค้ดและหมายเลข)
12 # 3อจ660426-001 Wanlop + supphachai (578212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 329/ขนาดสูง 4.5 นิ้ว)
13 # 3อจ660426-161 EM010508265TH midori + ซาลาเปา (578267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก วัดหนองกาน้ำ เนื้อผงปิดทอง ปี 2515 จ.ชลบุรี(G 90%)
14 # 3อจ660426-166 EM010508265TH midori + ซาลาเปา (578283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จครูบาบุญชุ่ม กรอบทอง(G 86%)
15 # 3อจ660426-168 EM010508265TH ธนกฤตพระเครื่อง + ซาลาเปา (578288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่จันทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ660426-180 ED530411935TH natthaphon59 + (578299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 454)
17 # 3อจ660426-207 ED495261035TH เอ๊าะสุรินทร์ + toy2k (578329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 90)

18 # 3อจ660427-005 pound1972 + inta156 (578568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อสำริด ปี 2553 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ660427-147 ED429697663TH KandarDao + nitithans (578452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข พิมพ์หลังพระพิฆเนศวร เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2553 จ.สุรินทร์
20 # 3อจ660427-152 ED503653402TH KANDEE + (578534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ATTAPON2530
หนุมานหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อสำริด ปี 2553 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ660427-157 ED154191062TH Nippit + งดงาม (578563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 75)
22 # 3อจ660427-218 EM010508716TH kampanat + ซาลาเปา (578482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อลี พิมพ์ใบโพธิ์
23 # 3อจ660427-222 ED456577149TH ขุมทรัพย์บูรพา + เล็กรางบัว (578544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองลูกเพชร หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง เนื้อปูนลงสี จ.นนทบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
24 # 3อจ660427-324 FPAK000143929BK aluminium + (578501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพรหมนารายณ์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อจำนงค์ วัดสว่างวงษ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.นครสวรรค์
25 # 3อจ660428-032 Kurama + disapongsaard (578647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ จ.สุรินทร์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ660428-125 EM010509243TH sittisak + ขนมไทยแม่อารีย์ (578830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ กรอบทอง(G 80%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ660428-173 ED489417547TH bunpotth + พลกฤต (578798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนนาคปรก หลวงพ่อสมภพ วัดสาลีโข เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.นนทบุรี
28 # 3อจ660428-180 ED474694861TH playboy2106 + มหามณีจินดา (578815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 267)
29 # 3อจ660428-209 ED497835718TH wongthep + AmpFine (578726) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระไม่สรุปผล 12 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
30 # 3อจ660428-315 ED214785088TH ร้อยวิทย์ + bank18 (578750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
31 # 3อจ660429-142 EB35429809TH แก้วอุษา + A_rawan (579015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 60%)
32 # 3อจ660429-151 828072696500 KandarDao + samko09 (578912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 84 ปี เนื้อดิน จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
33 # 3อจ660429-174 ED376672282TH PANI_SAMIT + tarro (578929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกต หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองสมโภชน์ ปี 2542 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ660429-180 ED532609349TH wongthep + chaonsri (578950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์
35 # 3อจ660502-011 ช็อคโกแลค + phakphoom52 (579022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ) **พระสภาพสวย
36 # 3อจ660502-102 ED531953685TH Kaizer + หนุมานเชิญธง (579024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 358)
37 # 3อจ660502-114 EJ506381155TH เล็ก2521 + แจ็คเชียงดาว007 (579071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 64%)
38 # 3อจ660502-123 ED028554530TH pop_014 + เขียวชัยภูมิ (579085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด เนื้อดิน ปี 2475 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 4 ซม.) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
39 # 3อจ660502-129 EH194927142TH Rtn_nam2521 + เสือสมิง (579107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
40 # 3อจ660502-134 EH194927125TH vpong + เสือสมิง (579067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ660502-137 EH194927125TH pipat_promsuk + เสือสมิง (579074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
42 # 3อจ660502-161 ED448091580TH Thanawin491 + (579189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PANI_SAMIT
กุมารเพชรพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์
43 # 3อจ660502-170 TH0118424YSU1B0 กุ้งหวาน + richmanshop789 (579146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660502-179 EH194995536TH tadpole + เวสแฮม (579137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลัง ภปร.สก.
45 # 3อจ660503-104 ED396966881TH srinakara + tikloet (579200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์
46 # 3อจ660503-105 ED535423873TH wit_27 + Linda1114 (579203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเจี๊ยะ วัดป่าภูริทัตฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปทุมธานี
47 # 3อจ660503-106 ED541611725TH นาควารี + มหามณีจินดา (579206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 38)
48 # 3อจ660503-129 ED499799960TH sanmita + หนุมานเชิญธง (579235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 341)
49 # 3อจ660503-151 ED550204053TH gek1414 + อาณาจักรพระ (579226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
50 # 3อจ660503-190 TH011842SU328B0 ธีระศักดิ์ + เอส5588 (579281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดจันทร์เจริญสุข เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ660503-191 EM010512548TH noyza + ขนมไทยแม่อารีย์ (579278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.ร้อยเอ็ด(G 78%)
52 # 3อจ660504-001 tungsaima + pongpamorn (579370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 606/สภาพทำความสะอาดผิว) (660428-1202)
53 # 3อจ660504-003 Amuletism + aun38 (579378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 44)
54 # 3อจ660504-004 minmy + zenden (579381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
55 # 3อจ660504-005 Akalak + suwanarat (579385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
56 # 3อจ660504-006 CHAMAY_24 + ยุทธพนัง (579567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อตะกั่ว ปี 2554 จ.ชัยนาท
57 # 3อจ660504-007 ยอดขุนพลบ้านค่าย + หนองหมี (579389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสื้อเกราะ เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม (600403-117)
58 # 3อจ660504-008 แป้ง67 + เจษเมืองกาญจน์ (579392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 65%)
59 # 3อจ660504-102 ED549703887TH chay7 + ฅนบางใหญ่ (579363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี
60 # 3อจ660504-103 ED517730841TH toymlt + โยสามพราน (579366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
61 # 3อจ660504-105 ED514038441TH ภูริวัจณ์(โย) + tarro (579368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
62 # 3อจ660504-106 ED544511457TH นัตตะ + มะนาวแป้น (579369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660504-107 ED544511457TH นัตตะ + มะนาวแป้น (579373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660504-108 ED511128908TH Nono2009 + may1804 (579377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแซยิด พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.จันทบุรี
65 # 3อจ660504-109 TH011842BY075B0 เมืองช้าง + Reindeer_kwang (579380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
66 # 3อจ660504-112 RBT1000290098VL bungbung + thepmonkon (579509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
67 # 3อจ660504-113 ED498490117TH มณเฑียร + misterpou (579510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
68 # 3อจ660504-114 ED498490117TH ลิงทอง + misterpou (579514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (620308-129)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (620306-071)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย

69 # 3อจ660504-115 ED538811452TH Apraram + rangsit456 (579517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
70 # 3อจ660504-117 ED399677155TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (579521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร
71 # 3อจ660504-119 ED550204138TH raschapong + อัจจิมา (579527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์ (สภาพใช้)
72 # 3อจ660504-120 TH0118428E7Z0B0 Nat_tg + Takamine (579531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เต่าหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อหิน จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ660504-122 TH011842EQ035B0 pockypockdeng + เด็กข้างวัด (579364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นลาภยศ พิมพ์หลังราชสีห์ เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 269/น้ำหนักทอง 19.9 กรัม) **พระสภาพสวย
74 # 3อจ660504-123 ED546443088TH VICx2 + กำนันไก่ต๊อก (579375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (651020-1445)(G 61%)
75 # 3อจ660504-124 LKL200260156TM yongzom026 + ลาเสือ (579561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8289)
76 # 3อจ660504-126 TH011842F5202B0 เต่านา + ตี๋กฤต (579387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญตรามหาเดช ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทาราม เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660504-127 ED166590711TH wichai4165 + TONG70 (579393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660504-128 828088946020 โก๋โรจน์ + เก้าออโต้ (579397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโย รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ660504-129 TH0118427SEX5B0 boyle + boochido (579558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง. (โค้ดนะกลับ/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (ขนาด 4 นิ้ว)(630212-427)
80 # 3อจ660504-131 ED526272177TH หลานตาจวบ + ฟลุ๊ค (579396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่หลัง สก. เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660504-134 ED408043515TH sanmita + jumjum (579405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 350)
82 # 3อจ660504-135 ED441977882TH วังหว้า + Somkiathong (579407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4899)
83 # 3อจ660504-136 EH194997642TH kueakool + บอสตัน (579410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
84 # 3อจ660504-137 EH194997642TH sittisak + บอสตัน (579413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 70%)
85 # 3อจ660504-138 EH194997642TH yutthapongp + บอสตัน (579416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถฯ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ราชบุรี
86 # 3อจ660504-139 EH194997642TH New_chain + บอสตัน (579419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
87 # 3อจ660504-140 EH194997642TH เบียร์วุ้น + บอสตัน (579422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหนังเสือ

88 # 3อจ660504-141 EH194997642TH Songkiat19 + บอสตัน (579414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
89 # 3อจ660504-143 EH194997642TH บรีสพระช่วย + บอสตัน (579421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (มีโค้ด)
90 # 3อจ660504-144 EH194997642TH คลองสาย3 + บอสตัน (579424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 61%)
91 # 3อจ660504-145 ED471586620TH ยุทธิชัย + yoon9 (579430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโชคลาภมหาเศรษฐี ปี 2546 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 22/ฝังตะกรุดทอง)
92 # 3อจ660504-147 ED423050955TH จูมไม้เมือง + Bigsansook (579439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
93 # 3อจ660504-148 EJ875689444TH Wachara326 + Anankiya (579443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์
94 # 3อจ660504-149 ED465184539TH จูมไม้เมือง + doramon2345 (579447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อเงิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
95 # 3อจ660504-150 ED486265666TH แก้วอุษา + WASIT (579450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (620222-083)(G 66%)
96 # 3อจ660504-151 ED483083925TH Viraphan711 + พยัคฆ์ร้าย123 (579479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ(G 88%)
97 # 3อจ660504-152 ED514943745TH วัชรฉัตร + T3915 (579483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และตัดหู)
98 # 3อจ660504-153 ED528921952TH Parichai + Birdsp44 (579484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (660217-1022)
99 # 3อจ660504-154 ED461530498TH Q-Taro + ArnonChonburi (579487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(640521-197)
100 # 3อจ660504-155 EB835631429TH เจริญ42 + Nattakan (579490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ660504-156 ED540425642TH prasong + ยันต์ครู (579493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12034) **พระสภาพสวย
102 # 3อจ660504-157 ED532625412TH jitlada555 + patchara2509 (579495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ660504-158 EJ585902333TH bungbung + Poonan9955 (579499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
104 # 3อจ660504-159 EJ585902333TH bungbung + Poonan9955 (579501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอธุยา
105 # 3อจ660504-160 ED400886365TH teerasuk + neamsumran (579504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
106 # 3อจ660504-161 ED542713615TH เซียนน้อยหนึ่ง + nitithans (579431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมคุณ เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดเงิน)

107 # 3อจ660504-162 ED532633691TH benzy + องอาจ (579437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ยันต์มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
108 # 3อจ660504-163 ED451570679TH m-cot + เด็กแคมฟร็อก (579440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
109 # 3อจ660504-164 EH194997639TH Casino_G + ซูโม่ (579444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 64%)
110 # 3อจ660504-165 ED508442405TH ภูริวัจณ์(โย) + ชายภีม (579453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
111 # 3อจ660504-166 ED497456445TH DanielOat + (579456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปั๊มปากคลองพระแท้
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2546 จ.สุรินทร์ (สภาพสวย)
112 # 3อจ660504-169 ED557010278TH แบทแมน + tle_wangpikul (579472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
113 # 3อจ660504-170 ED389291336TH mahachon + มะยมพุทธคุณ (579474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
114 # 3อจ660504-171 ED534515088TH nitipat8888 + ต๋องไตรมิตร (579388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 488518)
115 # 3อจ660504-172 ED489579774TH pop2517 + Ban2015 (579391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
116 # 3อจ660504-173 ED170489963TH แป๊ะ2498 + Kissada2415 (579568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
117 # 3อจ660504-174 ED534515091TH jaroenpat + ต๋องไตรมิตร (579394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม
118 # 3อจ660504-175 ED518627749TH sompong963 + BankHiWay (579399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.นครราชสีมา
119 # 3อจ660504-176 EH194927301TH อนันตรา + เสือสมิง (579403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660406-1097)
120 # 3อจ660504-177 ED553211288TH tipzy + chaintv (579406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นจงสำเร็จ พิมพ์ปิดตา เนื้อสำริด ปี 2555 จ.สุรินทร์
121 # 3อจ660504-178 EK048917105TH TAVABUNCHA + อี๊ดเมืองเลย (579409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม(G 62%)
122 # 3อจ660504-179 ED551715230TH Besomkiat + Ramaasi (579411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (660408-2002)
123 # 3อจ660504-180 ED540453665TH Kaizano + jugree02 (579574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
124 # 3อจ660504-182 ED543905926TH สิงห์สยามศิลป์ + ไข่มุข (579462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขันฑ์ รุ่นอิติปิโส หน้าทอง เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2557 จ.ลพบุรี (หมายเลข 840)
125 # 3อจ660504-183 ED540639254TH Tha_Bearing + (579465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kritsada5484
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 87%)

126 # 3อจ660504-184 ED539156271TH sumateass + โกวบ้อ (579471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ660504-185 EJ585268743TH tiwakornwong + Bbeenaja (579475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
128 # 3อจ660504-186 EJ585268743TH tiwakornwong + Bbeenaja (579478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
129 # 3อจ660504-187 ED529021031TH bank2310 + Kop86 (579485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
130 # 3อจ660504-188 SXF851900000152 Sunadi + jack0606 (579489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
131 # 3อจ660504-189 ED555301975TH Cap1995 + Naphat1129 (579497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
132 # 3อจ660504-190 ED482030625TH Taoz2119 + พระไม้ศิริมงคล (579500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
133 # 3อจ660504-192 ED205569298TH วัฒน์วังหิน + toymlt (579432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660322-1156)
134 # 3อจ660504-194 ED497477370TH พรบูรพา + PHAITOON (579441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650611-1017) (G 63%)
135 # 3อจ660504-195 EJ585903648TH pop2517 + Poonan9955 (579446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7033) **พระสภาพสวย
136 # 3อจ660504-196 ED488240769TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (579449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Anuphap_chai
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
137 # 3อจ660504-197 ED353690977TH kueakool + เอ็มน้อยร้อยล้าน (579452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดห้วยแขยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครศรีธรรมราช
138 # 3อจ660504-198 EM107941902TH midori + Phontrailuck (579455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
139 # 3อจ660504-199 EM107941902TH Giant415 + Phontrailuck (579464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) กรอบทอง(G 65%)
140 # 3อจ660504-200 ED532741841TH แซมแม่ฮ่องสอน + Arnomony (579466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดี วัดบ้านยาง จ.ราชบุรี
141 # 3อจ660504-202 ED457343600TH หนองซอ + สมศักดิ์คงมั่น (579511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ประจวบคีรีขันธ์
142 # 3อจ660504-204 ED476735921TH pandp + GEARBAN (579515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 4 พิมพ์หลังพระนารายณ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (640920-202) (G 74%)
143 # 3อจ660504-205 EB831437708TH yaair + ธีรดา (579518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
144 # 3อจ660504-206 ED439765076TH จ่าจอก + น้องอิมอิม (579523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์

145 # 3อจ660504-208 EB835854695TH ไซม่อน + kala2524 (579530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/หมายเลข 1291) (ขนาด 3 นิ้ว)(650901-1222)
146 # 3อจ660504-209 ED164869503TH อ๋องสาย4 + กรอมูเลท (579532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เศียรพ่อแก่ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน จ.พระนครศรีอยุธยา
147 # 3อจ660504-213 ED517722845TH ชายภีม + Burapha777 (579401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
148 # 3อจ660504-214 EJ506381028TH suras_photmail + (579404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผงใบลาน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
149 # 3อจ660504-215 ED548005938TH gymnastics + toucanpat (579408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2546 จ.สุรินทร์
150 # 3อจ660504-216 ED548005938TH gymnastics + toucanpat (579412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
151 # 3อจ660504-217 ED529731481TH Sompis987 + tasunflower8 (579415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2513 จ.ชัยนาท
152 # 3อจ660504-218 ED529731481TH แฮปรามคำแหง + (579420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
tasunflower8
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
153 # 3อจ660504-220 ED492298710TH ouyerayong + เทียมเยาวราช (579427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง พิมพ์เม็ดกระดุม ปี 2518 จ.เชียงใหม่
154 # 3อจ660504-221 ED432250840TH thesj + Joeymorn (579418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 76%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
155 # 3อจ660504-222 EH338225125TH DDman + นู๋มาลี (579423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี
156 # 3อจ660504-223 ED553211844TH gek1414 + Patwat (579426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานบัวฟันปลา เนื้อผง ปี 2493 จ.พระนครศรีอยุธยา (640707-083)
157 # 3อจ660504-224 ED535885748TH Nathanial + Friday (579429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
158 # 3อจ660504-226 EJ585903696TH seed-seed + มังกรพัดถิ่น (579435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หัวใจ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา
159 # 3อจ660504-227 ED382148777TH วัชรชัย + uncleho (579438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
160 # 3อจ660504-228 ED549914223TH Gassy108 + coffeenuy (579442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
161 # 3อจ660504-229 EB879522379TH Nathanial + เด็กนอก (579445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (550324-097)
162 # 3อจ660504-230 ED175841965TH เต้ย_พฤกษา19 + (579448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PANI_SAMIT
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 60%)
163 # 3อจ660504-231 ED528828816TH gek1414 + porn100 (579469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.ระยอง (หมายเลข 13/สภาพสวย)

164 # 3อจ660504-233 TH011842M3EQ7B0 ภูริวัจณ์(โย) + วาสนา99 (579477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2546 จ.สุรินทร์
165 # 3อจ660504-234 ED553212425TH วรรณสินศิริ + วินจันทรา (579481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฤๅษีหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2550 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 188)
166 # 3อจ660504-235 ED544761865TH Tawan2021 + คูณสตางค์ (579486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
167 # 3อจ660504-236 ED389852915TH Kaizano + เจริญ42 (579573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
168 # 3อจ660504-238 ED219991988TH Octtoman + Pasakorm3297 (579494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พัทลุง
169 # 3อจ660504-241 ED408543896TH bank2310 + bank9 (579362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
170 # 3อจ660504-242 ED491543932TH tongxu + teespy (579365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1986)
171 # 3อจ660504-243 ED461532176TH joeenok + Pond-1 (579371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นศาลาการเปรียญ พิมพ์เล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
172 # 3อจ660504-244 ED158353605TH Beginner_Y + เฮียนพพร (579376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ด ของรุ่น/พิมพ์นี้
173 # 3อจ660504-245 ED532741815TH kenshiro2810 + kankanmol (579379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดินลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา
174 # 3อจ660504-246 EJ042549544TH otto3528 + หมูกุ๋น (579382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมคางขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
175 # 3อจ660505-001 pockypockdeng + Delta (579607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนักรวม 9.8 กรัม)(G 81%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 06 พ.ค. 2566 - 08:39 น.] #86591 (5/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660411-022 ED436982071TH KONDEE446 (576773) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660419-003 ED518812618TH seranee (577315) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660421-004 ED488213255TH คนกรุงศรี (577672) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ660421-022 ED412482924TH numpradee (577639) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ660421-029 ED412482907TH numpradee (577655) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ660424-004 ED470536091TH บุญสนองเลย (577939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ660424-026 ED157173482TH techinmonpan (577944) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
8 # 1อจ660424-042 EJ868280464TH chuanwong (577960) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ660424-043 EJ868280464TH chuanwong (577966) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ660424-044 EJ868280464TH chuanwong (577969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ660424-045 EJ868280464TH chuanwong (577973) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ660424-046 EJ868280464TH chuanwong (577976) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ660424-047 EJ868280464TH chuanwong (577979) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ660424-048 EJ868280464TH chuanwong (577982) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ660424-049 EJ868280464TH chuanwong (577985) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ660425-004 EM010507857TH ขนมไทยแม่อารีย์ (578147) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660425-008 ED497427872TH mootoo36 (578153) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
18 # 1อจ660425-013 ED491516146TH พิชชากร (578161) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ660426-020 ED527012195TH Hook2 (578379) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ660426-021 ED527012195TH Hook2 (578382) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
21 # 1อจ660428-104 SM65000249275AE suchat-01 (578668) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
22 # 1อจ660504-002 ED465177042TH doramon2345 (579552) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ660504-022 EJ893891176TH k_nine (579535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660418-008 Sunflower3245 (577168) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660418-013 Buncha (577125) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660420-002 panuwat99 (577473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ660422-011 Tourjen (577758) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ660426-009 bkk10250 (578229) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 2อจ660426-010 bkk10250 (578232) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
7 # 2อจ660426-011 bkk10250 (578237) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 2อจ660427-023 teetoon (578434) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
9 # 2อจ660504-014 Owarut999 (579508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660411-147 ED360962826TH Energy_KDK + (576766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ660412-134 ED479919183TH Taranong + ตี๋วัดทุ่ง (576908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดอ่างศิลา เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
3 # 3อจ660412-146 ED162159700TH โต้งกระนวน + มุกภูเก็ต (576973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกเทพนิมิต พิธีเสด็จกลับ เนื้อผง(แดง) ปี 2511 จ.ภูเก็ต (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
4 # 3อจ660418-024 jane77 + มณเฑียร (577012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
5 # 3อจ660418-033 tsong_tc + thammarod (577050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
6 # 3อจ660418-122 ED491452635TH เหน่งบางคู้ + waves (577048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี
7 # 3อจ660419-114 ED517101470TH daew1970 + พิมพ์พิมล (577239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660419-148 828071155645 bunpotth + mitmitee (577305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม เนื้อดิน จ.กำแพงเชร (ไมระบุกรุ/สภาพใช้)
9 # 3อจ660420-123 ED433937351TH หลานตาจวบ + Thana999 (577399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ660420-124 ED433937351TH Thawat07 + Thana999 (577402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ660420-125 ED433937351TH AodAnt + Thana999 (577408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ660420-126 ED433937351TH Thawat07 + Thana999 (577412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ660420-159 ED471727557TH TANTEMU + ไชยสิทธิ์ (577509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจันทร์ วัดประชุมชลธารา พิมพ์ฐานสูง เนื้อผงว่าน ปี 2504 จ.นราธิวาส
14 # 3อจ660420-185 ED398399937TH benzy + Game1305 (577521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
15 # 3อจ660421-103 EM010489212TH เต่านา + รถถังพระบ้าน (577530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ660421-134 EH932615827TH tosuphan + bank18 (577555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แซยิดแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
17 # 3อจ660421-164 EH932615685TH dobae + bank18 (577611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบน-ล่างซ้าย)

18 # 3อจ660421-172 ED482836748TH เซียนน้อยหนึ่ง + Blackk (577586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดยันต์หอมเซียง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อตะกั่ว ปี 2544 จ.นครปฐม
19 # 3อจ660421-176 ED458217280TH pound1972 + Lisa1988 (577605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ660421-186 ED508246595TH Swaha + แมวปลาทอง (577608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี (620123-148)
21 # 3อจ660421-214 ED475468314TH tiwakornwong + audy05 (577685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (520128-043)(G 69%)
22 # 3อจ660421-222 ED482838103TH danse45 + Maxkro (577630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผง ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
23 # 3อจ660422-124 ED449380251TH สิงห์สยามศิลป์ + banana (577800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สี่หูห้าตา ครูบาบุญยัง วัดห้วยน้ำ เนื้อไม้พญางิ้วดำ ปี 2555 จ.ลำพูน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ660424-132 ED530603153TH supered + เมืองมีนถิ่นทอง (577922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
25 # 3อจ660424-157 ED324267443TH นายตั้ม + prajukbw (577862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
26 # 3อจ660424-175 ED509324002TH kanjana_nuna + khakprachin (577883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 292)
27 # 3อจ660424-214 TH011841CFT78B0 KandarDao + Borwpaer (577918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
28 # 3อจ660425-012 นาควารี + GOD_FATHER (578188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัวบายน หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 121)
29 # 3อจ660425-121 EH194942502TH สมอแดง + ซูโม่ (578080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า กรอบทอง(G 51%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
30 # 3อจ660425-197 ED491492334TH jompol10 + probation (578129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เตารีดใหญ่ ปี 2505 **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ660426-021 sarawut123 + Pom123 (578387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา
32 # 3อจ660426-104 ED498517061TH Bentleyspielberg + (578218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
naphat1981
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 395/หน้าตัก 5 นิ้ว)
33 # 3อจ660426-113 ED514531399TH nuiบัวหลวง + thong_tum (578287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโปร่งฟ้า พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 71) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
34 # 3อจ660426-114 EJ042054971TH วัฒน์ทางหลวง + เสือสมิง (578293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660426-155 TH011841NDG81B0 ศัทธาพระเครื่อง + (578316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Aeybangsaen
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
36 # 3อจ660426-172 EM010508265TH สุจินต์ + ซาลาเปา (578260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%)

37 # 3อจ660426-208 ED154190549TH เรโกะจัง + Akaphop (578332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ660427-119 ED082498077TH Giant415 + ดอนทราย (578605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.ลำปาง (หมายเลข 451)
39 # 3อจ660427-155 MEGA0104755667R joki_bank + สอปลายฟ้า (578553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผงเกสร จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%)
40 # 3อจ660427-174 EJ042583090TH samartw + หมูกุ๋น (578587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.นนทบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
41 # 3อจ660427-178 TH011841RFF3B0 ท่านรอง888 + CKHOS (578618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 111 ปี พิมพ์จัมโบ้หลังยันต์ตรี เนื้อผง ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่)
42 # 3อจ660427-180 EJ499815150TH Angle99 + kenshiro2810 (578604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660427-315 EJ585908044TH tiwakornwong + coldplay (578460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 82%)
44 # 3อจ660427-322 ED520269170TH SiwaDa928 + POOSIT (578494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช(G 81%)
45 # 3อจ660427-323 ED455798121TH Bophantom + โกวบ้อ (578496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งลหวงพ่อพระใส รุ่น 2 พิมพ์ฐานสูง ปี 2512 **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
46 # 3อจ660427-327 ED521445595TH thonglor + tle_wangpikul (578509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์กลีบจำปา เนื้อทองเหลือง ปี 2476 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดขอบล่าง,กะไหล่ทองใหม่)
47 # 3อจ660428-031 m-cot + jitichai (578645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
48 # 3อจ660428-126 ฎ?010509243ธ็ Kampeang + (578832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 72%)
49 # 3อจ660428-131 EM010509243TH ธีระศักดิ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (578766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ660428-138 EM010509243TH boonsatit + ขนมไทยแม่อารีย์ (578781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
51 # 3อจ660428-151 ED374847882TH tawee999 + hooligan (578671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นผ้าป่าสามัคคี ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 95)
52 # 3อจ660428-183 ED515718556TH richmanshop789 + (578706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PANI_SAMIT
ตะกรุดน้ำเพ็ญ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพระแม่คงคา เนื้อเงิน ปี 2552 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 945/ขนาด 5 ซม.)
53 # 3อจ660428-311 ED532731932TH schan2514 + ketanirut (578736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม
54 # 3อจ660429-002 naresean + กานต์13 (578864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดหน้าจีน ปี 2508 จ.ปัตตานี
55 # 3อจ660429-198 ED528139533TH murbur + TECHNOLOG (578997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรหลักเมือง วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 447)

56 # 3อจ660502-030 lomlopburi + seanza777 (579136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตกแขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
57 # 3อจ660502-107 EJ585270177TH New_chain + เขยมาบตาพุด (579039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
58 # 3อจ660502-120 ED443263053TH w_penoom + RUAYGABPRA (579093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
59 # 3อจ660502-126 EH194927142TH gek1414 + เสือสมิง (579094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
60 # 3อจ660502-132 ED540418730TH มหากันภัย + ปิยะชาติ (579060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี
61 # 3อจ660502-135 EH194927125TH tookta + เสือสมิง (579185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (วัดขุนจันทร์สร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
62 # 3อจ660502-136 EH194927125TH ดาบทอง + เสือสมิง (579072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
63 # 3อจ660502-139 EH194927125TH เมืองช้าง + เสือสมิง (579087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
64 # 3อจ660502-142 ED502526380TH ชุ้งอุดมสุข + ชาติน (579065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ660502-173 TH0118421YF83B0 อาณาจักรพระ + (579110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Aeybangsaen
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
66 # 3อจ660502-184 ED533155595TH น้องพอดี + midland (579040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ660502-188 EG870418060TH phuchis1995 + อี๊ดเมืองเลย (579048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ660502-189 EG870418060TH phuchis1995 + อี๊ดเมืองเลย (579056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ660502-190 EG870418060TH phuchis1995 + อี๊ดเมืองเลย (579061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ660502-191 EG870418060TH phuchis1995 + อี๊ดเมืองเลย (579032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ660503-001 chutty + damboy08 (579218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง (531118-364) **พระสภาพสวย
72 # 3อจ660503-002 เขาควาย + THAITANIUM (579222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์นะหัวเข่า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
73 # 3อจ660503-003 Omeza + THAITANIUM (579225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก สร้างก่อนปี 2500 (สภาพชำรุดเหลือ 2 นิ้ว) **ไม่ระบุที่สร้าง
74 # 3อจ660503-004 Rakchart + THAITANIUM (579228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2485 จ.สมุทรสาคร

75 # 3อจ660503-005 Energy_KDK + (579233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
76 # 3อจ660503-006 Amulet101 + THAITANIUM (579236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกสะกด หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
77 # 3อจ660503-009 pop2517 + โยพระแสง (579246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริด ปี 2546 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 35)
78 # 3อจ660503-010 แฮปรามคำแหง + หรั่งวัดไตร (579249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
79 # 3อจ660503-011 nut2326 + babejakpet (579253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นลาภผลพูลทวี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
80 # 3อจ660503-012 แม็คกระเพาะหมู + ชลชินเขต (579255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง (660422-1153)(G 76%)
81 # 3อจ660503-101 ED524105035TH PANI_SAMIT + หนึ่งสองสาม (579195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์ (สภาพใช้)
82 # 3อจ660503-102 ED537213563TH pakee + kopko (579196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญมา วัดหาดสูง เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.ปราจีนบุรี
83 # 3อจ660503-103 ED534621926TH bombee2 + doramon2345 (579198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 96 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 577) **พระสภาพสวย
84 # 3อจ660503-107 ED554111706TH mana1 + schan2514 (579207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หน้าลอย เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(611107-007)
85 # 3อจ660503-108 ED486271468TH korawich + สมยศ5 (579209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(651006-1190)
86 # 3อจ660503-109 ED540629420TH พุทธ2516 + เขยมาบตาพุด (579211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
87 # 3อจ660503-111 EJ875688642TH ZuTharua + Anankiya (579194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
88 # 3อจ660503-112 EJ042548760TH rock10 + หมูกุ๋น (579197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นจุลกฐิน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
89 # 3อจ660503-113 EJ042548760TH masterpiece + หมูกุ๋น (579199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อตะกั่ว จ.นครนายก
90 # 3อจ660503-114 ED543906688TH toeykeng + ไข่มุข (579201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 8.5 นิ้ว)
91 # 3อจ660503-115 EB835686396TH cpall + krisda (579202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (วัดคอกหมูสร้าง)
92 # 3อจ660503-117 TH011842503S1B0 สิงห์สยามศิลป์ + Toroclub (579208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 792)
93 # 3อจ660503-118 TH011842503S1B0 สิงห์สยามศิลป์ + Toroclub (579212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 217)

94 # 3อจ660503-119 TH011842503S1B0 สิงห์สยามศิลป์ + Toroclub (579214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 216)
95 # 3อจ660503-120 EW446929827TH VICx2 + เจก่ะวาย (579216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
96 # 3อจ660503-121 ED531411557TH หนุ่มสุพรรณ + สรรค์บางชัน (579205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพชรมงคล เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.สุรินทร์
97 # 3อจ660503-122 ED185371223TH กอล์ฟปริญญา + magician (579210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)
98 # 3อจ660503-123 EH194927292TH m-cot + เสือสมิง (579219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ660503-124 EH194927292TH keng_kung + เสือสมิง (579220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
100 # 3อจ660503-125 EH194927292TH keng_kung + เสือสมิง (579223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
101 # 3อจ660503-126 EH194927292TH keng_kung + เสือสมิง (579227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 793)
102 # 3อจ660503-127 EH194927292TH ใบเตย + เสือสมิง (579229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ660503-128 EH194927292TH maximum9 + เสือสมิง (579232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส จ.สมุทรปราการ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
104 # 3อจ660503-130 ED516017775TH THAI-PRA + strucsteel (579238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 3100)
105 # 3อจ660503-131 EX607955794TH alex_essex + print (579260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
106 # 3อจ660503-132 สิงห์สยามศิลป์ + Nut0212 (579263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011842EESH1BO
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 271)
107 # 3อจ660503-133 ED394589428TH apeleven + ออเดอร์ (579360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(ยุคปลาย) เนื้ออัลปาก้า ปี 2475-2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.7 นิ้ว)
108 # 3อจ660503-134 ED548003680TH gymnastics + toucanpat (579270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
109 # 3อจ660503-135 ED544511253TH Jjiann1979 + ใบละบาท (579273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และหักซ่อม)
110 # 3อจ660503-136 ED538317613TH loongmike + Bumpzaza (579277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
111 # 3อจ660503-137 EJ473285865TH CLUSTER + เมืองสมุทร (579280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี (660121-1203)
112 # 3อจ660503-138 ED515735948TH salid + TALON (579283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์

113 # 3อจ660503-139 ED500423855TH อนันตรา + karopy (579286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660325-1322)
114 # 3อจ660503-140 ED500423855TH gold_rabbit + karopy (579288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (660325-1320)( 78%)
115 # 3อจ660503-141 ED465183958TH ouy2524 + นะโม1 (579215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
116 # 3อจ660503-142 ED466377323TH jicko + boytiew (579217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(660208-2045)
117 # 3อจ660503-143 ED521622097TH jibimaru99 + puttakun666 (579221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์วัดดีหลวง เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ660503-144 ED525704640TH ขุนกิม + ตราชั่ง (579224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตกแขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
119 # 3อจ660503-145 ED531014122TH Ton_teerapong + numpradee (579357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (660114-1087)
120 # 3อจ660503-146 EG874112465TH อตกพระเครื่อง + Bigz2545 (579231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์พุทธกวัก เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม (สภาพใช้และชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
121 # 3อจ660503-147 ED421659764TH เมืองไทย + ดีมอ555 (579237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอวโลกิเตศวรฯ วัดประตูป่อง พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
122 # 3อจ660503-148 ED421659764TH เมืองไทย + ดีมอ555 (579241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอวโลกิเตศวรฯ วัดประตูป่อง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
123 # 3อจ660503-149 ED550204053TH sutin_boons + อาณาจักรพระ (579244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
124 # 3อจ660503-150 ED550204053TH gek1414 + อาณาจักรพระ (579247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
125 # 3อจ660503-152 ED550204053TH gek1414 + อาณาจักรพระ (579230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
126 # 3อจ660503-153 ED507722134TH Beginner_Y + theera (579234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
127 # 3อจ660503-154 EH194998166TH jack_edit + บอสตัน (579240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดใหม่ไสพิมพ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ลพบุรี (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
128 # 3อจ660503-155 ED514943723TH Yutclub + T3915 (579243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ660503-156 ED525563845TH pachre + บางแก้ว1976 (579248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (660426-1102)
130 # 3อจ660503-157 EJ585902470TH scottruth + จริงใจ (579254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1873)
131 # 3อจ660503-158 ED405670122TH chalermwut + ศิลป์รามัญ (579259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน จ.พระนครศรีอยุธยา

132 # 3อจ660503-159 ED482880738TH juipeter + Maxkro (579265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (วัดสิงห์สร้าง/สภาพใช้)
133 # 3อจ660503-160 ED483325652TH adoon + tony2007 (579269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาสิบเอก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพซ่อมหน้าอกและขาซ้าย) (650214-3005)(G 73%)
134 # 3อจ660503-162 ED462144178TH gek1414 + Joeymorn (579250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบบน)(G 79%)
135 # 3อจ660503-163 ED462144178TH thriphop09 + Joeymorn (579252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
136 # 3อจ660503-164 ED462144178TH PBnew + Joeymorn (579256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด/สภาพชำรุดมือ)(G 64%)
137 # 3อจ660503-165 ED551714075TH lekdee + Ramaasi (579258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบการจากเก็บ) (660408-2001)
138 # 3อจ660503-166 ED473270177TH powerP + ญาญ่าซัง (579264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)
139 # 3อจ660503-168 ED514945865TH Pongsak999 + Somkiathong (579271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 83%)
140 # 3อจ660503-169 ED515737467TH pop2517 + TALON (579274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
141 # 3อจ660503-170 ED207936644TH WuthNuchNatcha + (579276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Vespaputtima
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(G 66%)
142 # 3อจ660503-174 PYP040900005168 Namnathee1983 + (579305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
taveecahijarung
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดป่าฯ/สภาพสวย) (650916-1013)
143 # 3อจ660503-175 ED489869079TH PANI_SAMIT + (579308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้นเชือก
เหรียญหล่อเจ้าสัวบายน หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นธนสารสมบัติ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.สุรินทร์
144 # 3อจ660503-177 ED474697845TH PANI_SAMIT + มาริโอ (579314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 331/หน้าตัก 4.3 นิ้ว)
145 # 3อจ660503-178 ED163795075TH เทพดิน + Chakkapud (579315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นไตรมาส เนื้ออัลปาก้า ปี 2545 จ.สุรินทร์
146 # 3อจ660503-179 TH011842AJQG6B0 Kaizer + TANASIN (579319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัวจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2542 จ.สุรินทร์
147 # 3อจ660503-180 TH011842E2137B0 cpall + feifei (579321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใต้ เนื้อผง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร (590407-061)(G 76%)
148 # 3อจ660503-181 ED514433495TH art8888 + pakansit (579251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นหงษ์แก้วสารพัดนึก เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1843/ขนาด 3 นิ้ว)
149 # 3อจ660503-182 ED497841395TH Kurama + AmpFine (579257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
150 # 3อจ660503-183 TH011842F1VW7B0 Susit0302 + supakorp (579261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์

151 # 3อจ660503-184 TH011842F1VW7B0 Kaizer + supakorp (579262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2555 จ.สุรินทร์
152 # 3อจ660503-185 ED494297665TH Piragarn + maii_amulet (579266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย) (660412-1090)
153 # 3อจ660503-186 ED496482387TH kenshiro2810 + kaimotor (579268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
154 # 3อจ660503-187 828091644892 Kaizer + sam8793 (579272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
155 # 3อจ660503-188 ED523237145TH Chittawan22 + (579275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tiwakornwong
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(651222-1005)
156 # 3อจ660503-192 EM010512548TH Chatchaijew + (579282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงเหลืองโรยตะไบทองปิดทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
157 # 3อจ660503-193 EM010512548TH Chatchaijew + (579285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระแก้วมรกต ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงเหลืองโรยตะไบทองปิดทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
158 # 3อจ660503-194 EM010512548TH Chatchaijew + (579287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธสิหิงค์ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงเหลืองโรยตะไบทองปิดทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
159 # 3อจ660503-196 EM010512548TH prapun_ch + (579292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงเหลืองโรยตะไบทองปิดทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)(G 97%)
160 # 3อจ660503-197 EM010512548TH zafari + ขนมไทยแม่อารีย์ (579296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธเชียงแสน หลวงปู่สีห์ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
161 # 3อจ660503-198 EM010512548TH zafari + ขนมไทยแม่อารีย์ (579299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธเชียงแสน หลวงปู่สีห์ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
162 # 3อจ660503-199 EH194927417TH eakkapong + เสือสมิง (579303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
163 # 3อจ660504-121 PSP0018876249 p_chaiya + Boypty2512 (579372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(G 80%)
164 # 3อจ660504-203 ED001355124TH jeera + mingloei (579513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ข้อต่อทอง (น้ำหนัก 0.5 กรัม)(G 77%)
165 # 3อจ660504-219 ED523275925TH อรทัย960 + vorapot-p (579425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 7.6 กรัม)(G 70%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 05 พ.ค. 2566 - 08:36 น.] #86570 (4/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660408-010 ED219979783TH tiktony (576544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660422-014 EJ042053962TH นกแก้ว (577765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660422-018 ED213584592TH Kaeokleng (577774) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 1อจ660422-019 ED498506934TH ผู้นำพล (577790) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 1อจ660424-010 ED482838545TH tongjoy (577921) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
6 # 1อจ660429-001 ED465173536TH doramon2345 (578940) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ660429-003 ED473261095TH ญาญ่าซัง (578942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ660429-012 ED473261731TH พัทธลุง (578975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660429-013 EH888096229TH sawang (578979) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ660429-016 ED535847118TH jarungrux (578981) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
11 # 1อจ660429-019 TH01184203YW1B0 sutee (578987) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ660429-024 EM010172932TH wanitcha (578998) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 1อจ660429-026 EM010512083TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579002) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ660429-027 EM010512083TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579006) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ660429-028 EM010512083TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579007) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660429-029 ED534109283TH thanatorn (579012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660429-030 ED416783045TH pradrem (579008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660429-031 ED506271022TH bunkkw (578996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ660429-033 EM026324525TH Aum2543 (578999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660429-036 ED178590648TH Sakda2530 (579011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660502-001 EH194927195TH นกแก้ว (579149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660502-004 ED484807466TH ยายข้างวัด (579154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660502-005 ESTS000268510 เอ็มซีเค (579157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660502-009 TH0118425K4Y4B0 เทพธันเดอร์ (579158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660502-011 EM010512070TH ขนมไทยแม่อารีย์ (579123) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ660502-017 ED184292396TH jessada6678 (579131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660502-019 ED491498221TH waves (579139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660502-020 ED545134584TH toy_clong8 (579141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660503-012 ED394788707TH pooke (579316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660411-008 ตุ๊ต๊ะ (576756) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660421-010 hunter04 (577689) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 2อจ660426-006 boytiew (578356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660428-010 Pmark18 (578818) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660429-001 เทพอำนวย (578961) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ660429-002 showgun (578964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660429-013 golfsriracha (578953) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ660502-001 โอ๋เมืองพาน (579148) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ660502-006 inun11 (579152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660502-011 trong9399 (579150) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 2อจ660502-014 Olarn29 (579161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660502-025 การันตีพระ (579192) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ660502-026 การันตีพระ (579193) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ660503-001 ประศาสน์ (579304) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660419-163 EJ042053874TH matina + นกแก้ว (577258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่วม วัดไทร เนื้อทองแดง จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ660420-174 ED423630822TH nopakk + litsupchuer (577409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ660424-017 kanjana_nuna + workplace (577846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจอมขวัญบรมครู หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์
4 # 3อจ660425-006 PAT8921 + suthi (578062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (560112-173)
5 # 3อจ660425-180 EM010508305TH เขาควาย + ซาลาเปา (578175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.4 นิ้ว)
6 # 3อจ660426-013 BhuriKet26 + Syumpu (578363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 79%)
7 # 3อจ660426-187 ED459438129TH Hora371 + Nicharida (578303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ660426-204 EH132020667TH จุ๊กกรู๊พระเครื่อง + aroonnurom (578312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหายันต์ พระอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา เนื้อชินตะกั่ว ปี 2483 จ.พัทลุง
9 # 3อจ660427-192 ED465761112TH joki_bank + หนุ่มหนองแคน (578489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
10 # 3อจ660427-212 EM010508716TH เต่านา + ซาลาเปา (578471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาผาผ่า วัดผาผ่า รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.แม่ฮ่องสอน (วัดกิตติวงค์สร้าง) (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
11 # 3อจ660427-310 ED530413993TH เรโกะจัง + Mahamonkkol888 (578583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจอมขวัญบรมครู หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์
12 # 3อจ660428-309 ED535807290TH Kornkrit365 + maiizza (578783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุเทพฯ(G 56%)
13 # 3อจ660429-001 raschapong + konthom (578859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
14 # 3อจ660429-003 ร้อยวิทย์ + ไกรศาล (578867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
15 # 3อจ660429-004 นพ_บ้านฉาง + เด็กท่าพระ (578871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (สภาพใช้)(660421-1119)
16 # 3อจ660429-005 ads1091 + panna08 (578875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
17 # 3อจ660429-006 ภูริวัจณ์(โย) + อรรถพล (578878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 433)

18 # 3อจ660429-007 nirun4 + อรรถพล (578880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 914)
19 # 3อจ660429-101 ED516945735TH จ่าตั้มศิรา + janroj (578883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสืบ วัดสิงห์ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2551 จ.นครปฐม (หมายเลข 306) **พระสภาพสวย
20 # 3อจ660429-102 ED161589172TH puriwaj + kisaru (578884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
21 # 3อจ660429-103 ED216481739TH KandarDao + civilwork (578885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยาพาลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 96 เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์
22 # 3อจ660429-104 ED185370700TH m-cot + magician (578888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)
23 # 3อจ660429-105 ED544731325TH แม้วจอมเทียน + คูณสตางค์ (578891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
24 # 3อจ660429-106 ED544731325TH แม้วจอมเทียน + คูณสตางค์ (578896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
25 # 3อจ660429-107 ED441851405TH Somchat2508 + gump16 (579009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมลธรรโมภาส จปร. วัดนิเวศธรรมประวัติฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
26 # 3อจ660429-108 ED490426245TH เหน่งพระยาสุเรนทร์ + สายอีสาน (578901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 มหามงคลพระชนมพรรษา 60 เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ660429-110 EJ663406295TH กุมภาพันธ์ + ขนมกรุบ (578907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดดาบ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ660429-111 ED216481725TH Kurama + civilwork (578858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาปรารถนา เนื้อสำริด ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 500)
29 # 3อจ660429-112 ED439754325TH gek1414 + น้องอิมอิม (578860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
30 # 3อจ660429-113 ED439754325TH สวนดอก + น้องอิมอิม (578862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
31 # 3อจ660429-116 ED532206129TH THARIS + montreesaad (578870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจอมขวัญบรมครู หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์
32 # 3อจ660429-117 EK125315048TH ks_somsin + chusak38 (578873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
33 # 3อจ660429-118 ED544730996TH อ้นวัฒนา + ริณดา (578877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (660410-1184)
34 # 3อจ660429-119 ED544730996TH Suranat + ริณดา (579014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (660404-1188)
35 # 3อจ660429-121 KBTD2000262283A archin + พจน์3841 (578857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 172/น้ำหนักเงินรวม 53.3 กรัม)
36 # 3อจ660429-122 EM010512123TH นายตั้ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (578861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.ชลบุรี (หมายเลข 276/น้ำหนักทอง 5.2 กรัม) (660408-3045)

37 # 3อจ660429-123 EM010512123TH ณัฐปรัชญ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (578863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660429-127 EM010512123TH แม้วจอมเทียน + (578874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)(G 66%)
39 # 3อจ660429-128 EM010512123TH December + (578876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด
40 # 3อจ660429-129 EM010512123TH pichet344 + (578879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตานะทรหด หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อสำริด ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 465)
41 # 3อจ660429-130 EM010512123TH KANC3 + ขนมไทยแม่อารีย์ (578881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบขอบล่าง)
42 # 3อจ660429-131 EM010512123TH kay9999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (578887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
43 # 3อจ660429-132 EM010512123TH Au-kb + ขนมไทยแม่อารีย์ (578889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1714)(660404-1052)
44 # 3อจ660429-133 EM010512123TH teerasuk + ขนมไทยแม่อารีย์ (578892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นอายุครบ 70 ปี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสงคราม
45 # 3อจ660429-134 EM010512123TH bungbung + (578893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
46 # 3อจ660429-135 EM010512123TH Todmuangchon + (578897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นแรก พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ชลบุรี (หมายเลข 191)(G 96%)
47 # 3อจ660429-136 EM010512123TH เอตะทัคคะ + (578899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(660411-1114) (G 67%)
48 # 3อจ660429-137 PAN2000206552PS numuthai + poodumken (578903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปัจฉิมวัย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)(G 61%)
49 # 3อจ660429-138 KBCNN000622867A nirun4 + นาควารี (578905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 847)
50 # 3อจ660429-139 KBCNN000622867A wongthep + นาควารี (578908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 107)
51 # 3อจ660429-140 ED540153520TH Choke5383 + ลูกวังสะพุง (578910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)
52 # 3อจ660429-141 ED540153520TH หลานตาจวบ + ลูกวังสะพุง (578915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกตัวหนอน สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ(G 94%)
53 # 3อจ660429-143 TH0118421VZ49B0 wongthep + Tlechaiphan (578918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
54 # 3อจ660429-144 TNR50C0234470BN golla + จริงใจ (578922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7009) **พระสภาพสวย
55 # 3อจ660429-145 ED163792785TH แก้วอุษา + Chakkapud (578924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (630106-658)(G 79%)

56 # 3อจ660429-146 ED17967936TH gymnastics + Tar_MDU35 (578927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์ (660320-2001)
57 # 3อจ660429-147 TH0118420ZSU8B0 อชิตะพระเครื่อง + จอมทอง33 (578930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ660429-148 ED541905795TH takmoh48 + Tumkung (578933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
59 # 3อจ660429-149 KLUA000255914JZ seanza777 + หนุนดวง99 (578935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
60 # 3อจ660429-152 ED540228660TH m-cot + tuszaa (578914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงปู่เผือก วัดโมลี พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
61 # 3อจ660429-153 PTYA000268996XV ads1091 + Reindeer_kwang (578916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสืออาคม หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2546 จ.ลพบุรี (หมายเลข 377/ฝังตะกรุดทอง)
62 # 3อจ660429-155 ED461326041TH Nongpho + lomlopburi (578921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองอายุ 85 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.สุรินทร์
63 # 3อจ660429-157 ED465173615TH Kaizer + doramon2345 (578928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแจกทาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 989)
64 # 3อจ660429-158 ED456585335TH playboy2106 + (578931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
กุมารทองเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสริมทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
65 # 3อจ660429-159 ED002350667TH seanza777 + ไก่สระบุรี (579010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660429-160 ED547700636TH จูมไม้เมือง + จุกจัง (578934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
67 # 3อจ660429-161 ED482858160TH manusin_2317 + Maxkro (579013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง
68 # 3อจ660429-162 ED542802620TH สวนดอก + Danai33 (578943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
69 # 3อจ660429-163 EJ165660773TH nuiบัวหลวง + เซียนน้อยหนึ่ง (578945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู พิมพ์เจริญพรบน เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 273)(G 76%)
70 # 3อจ660429-164 ED498464681TH RtitTi + misterpou (578949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650820-1042) (G 76%)
71 # 3อจ660429-166 EH194944171TH เมืองไทย + บอสตัน (578955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660429-167 EH194944171TH สิงห์สยามศิลป์ + บอสตัน (578959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวสุวรรณพรหมาสุติเทพ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ660429-168 EH194944171TH บรีสพระช่วย + บอสตัน (578962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี
74 # 3อจ660429-169 EH194944171TH ปอตลิ่งชัน + บอสตัน (578965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย เนื้อเงิน จ.ระยอง **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

75 # 3อจ660429-170 ED489865063TH Thana999 + ฅนบางใหญ่ (578968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
76 # 3อจ660429-171 ED489865063TH วิเศษชัยชาญ + ฅนบางใหญ่ (578920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดขอบบนขวาและมุมล่างซ้าย)
77 # 3อจ660429-172 TH011841ZG268B0 wongthep + barmmanvip (578923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
78 # 3อจ660429-175 ED514197765TH gek1414 + som3693 (578932) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อทองคำ 90 % ปี 2536 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบุญญาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
79 # 3อจ660429-176 ED540430112TH Yuaat + โอพุทธคุณ (578936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(G 69%)
80 # 3อจ660429-177 ED394585240TH Dig_tut_959 + ออเดอร์ (578938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
81 # 3อจ660429-178 ED536720626TH taat_007 + NGUAN (578941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม
82 # 3อจ660429-179 ED026553063TH anndamun + ป๋ามอส (578946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดโอม)
83 # 3อจ660429-181 EJ781446885TH Manmoney88 + somchaytik (578886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา
84 # 3อจ660429-182 ED545101904TH สุจินต์ + kuptonzon (578890) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อกะไหล่เงินลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 609)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อกะไหล่นากลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 609)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 609)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
85 # 3อจ660429-184 ED489436767TH gymnastics + พลกฤต (578898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ660429-185 ED515719199TH ภูริวัจณ์(โย) + PANI_SAMIT (578902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย เนื้อผง ปี 2541 จ.สุรินทร์
87 # 3อจ660429-186 ED423639044TH หม่อง + litsupchuer (578906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นที่ 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ660429-187 ED506271022TH somdetpoonsawat + bunkkw (578909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (590423-235)(G 64%)
89 # 3อจ660429-188 ED511271507TH Au-kb + karunwich (578911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สุรินทร์
90 # 3อจ660429-189 ED536806171TH pachre + pop8899 (578913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 8677) (น้ำหนักทอง 22.8 กรัม)
91 # 3อจ660429-191 ED482767835TH เสี่ยเมืองกาญฯ + บีลูกพระธาตุ (578956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)

92 # 3อจ660429-192 ED396977306TH krais1 + tikloet (578960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
93 # 3อจ660429-193 EM026324525TH อนันตรา + Aum2543 (578963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
94 # 3อจ660429-196 ED542404778TH chay7 + meef2002 (578993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
95 # 3อจ660429-197 ED020278147TH kala2524 + ekaluck (578995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัวจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
96 # 3อจ660429-200 EJ585899722TH Choke5383 + tongxu (579004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
97 # 3อจ660502-001 Nathanial + greenday88 (579020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660502-002 sutee + greensnake (579023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่เผือก วัดโมลี รุ่นแรก ปี 2468 จ.นนทบุรี
99 # 3อจ660502-003 gek1414 + Pritetw (579026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (660422-1005)
100 # 3อจ660502-004 schan2514 + Rabbit1980 (579030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(650117-2060) (G 58%)
101 # 3อจ660502-005 toeykeng + sherbet88 (579044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640602-010)
102 # 3อจ660502-006 Jckwanchai + staruch (579050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 48%)
103 # 3อจ660502-007 WeeBangpree + (579052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มิตรพระแท้
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ660502-009 gymnastics + somrut (579058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
105 # 3อจ660502-015 numuthai + joe8878 (579031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเมตตามหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (650617-1217)(G 86%)
106 # 3อจ660502-016 อรทัย960 + Kanom (579049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(660322-2024) (G 78%)
107 # 3อจ660502-017 tagsmtd + GOD_FATHER (579051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองสมโภชน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.สุรินทร์
108 # 3อจ660502-018 ไทยนิยม + cee_39 (579054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ660502-021 jonakhon + บุญเลิศ2532 (579095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 28971)
110 # 3อจ660502-023 nongnene + tuk08 (579105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ

111 # 3อจ660502-024 อชิตะพระเครื่อง + Pboonchai (579109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660401-1099)(G 72%)
112 # 3อจ660502-025 Besomkiat + เบย์เบลด (579113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (660411-1004)
113 # 3อจ660502-026 anurak99 + punpun (579116) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
114 # 3อจ660502-028 scottruth + golflampang (579121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 650)(G 66%)
115 # 3อจ660502-029 iamhon + lomlopburi (579132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(660412-2030)
116 # 3อจ660502-031 ไข่มุข + ขนมไทยแม่อารีย์ (579140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.นครปฐม (หน้าตัก 6.8 นิ้ว)
117 # 3อจ660502-032 anonnat + frist (579143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงฯ รุ่นสมโภชน์ ๖๗๘ ปี เนื้อทองคำ ปี 2545 จ.พระนครศรีอยุธยา (600728-076)(G 78%)
118 # 3อจ660502-034 โอ้บางบอน + Pom123 (579155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
119 # 3อจ660502-035 sokos + Tow168 (579159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 3) กรอบทอง(G 68%)
120 # 3อจ660502-101 ED508056477TH korawich + Konig (579021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(660214-1053)
121 # 3อจ660502-104 EB835379740TH คนกรุงศรี + eakasitcha (579033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
122 # 3อจ660502-105 ED439754983TH Promarin + น้องอิมอิม (579035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2548 จ.สุรินทร์ (สภาพลงบรอนซ์ทองใหม่)
123 # 3อจ660502-106 ED184049839TH joki_bank + ekaluck (579037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 81%)
124 # 3อจ660502-108 EJ585270177TH Roadrung + เขยมาบตาพุด (579042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 79%)
125 # 3อจ660502-109 EJ585270177TH gymnastics + เขยมาบตาพุด (579045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
126 # 3อจ660502-110 EJ585270177TH pontat567 + เขยมาบตาพุด (579047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
127 # 3อจ660502-111 ED469823594TH loongmike + มีดีพระเครื่อง (579064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
128 # 3อจ660502-112 EJ585900672TH nut2326 + Watchbank (579066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
129 # 3อจ660502-113 EW004592119TH Gundrickz + m-cot (579069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660130-1055)
130 # 3อจ660502-115 EJ506381155TH ตี๋เล็กวัดหนองบัว + (579075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระอุปคุตศิลปะเขมร เนื้อสัมฤทธิ์ กรอบเงิน(S 91%)
131 # 3อจ660502-116 ED510595563TH พระประแดง26 + (579079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KONDEE446
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (520527-021)
132 # 3อจ660502-117 ED5147851766TH tawee999 + พาชนะ (579081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2555 จ.สุรินทร์ (ไม่ตอกโค้ด)
133 # 3อจ660502-118 ED514851766TH DanielOat + พาชนะ (579084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์พระนาคปรก เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)(S 91%)
134 # 3อจ660502-119 ED534616268TH pradee125 + doramon2345 (579088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
135 # 3อจ660502-124 EJ585270438TH Beed098 + น้องข้าวสวย (579089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
136 # 3อจ660502-125 EJ585270438TH ผงธุลี + น้องข้าวสวย (579092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพระแม่ธรณี เนื้อหิน ปี 2548 จ.สุรินทร์
137 # 3อจ660502-127 EH194927142TH หนองซอ + เสือสมิง (579100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์เสมาคว่ำ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.นครปฐม
138 # 3อจ660502-128 EH194927142TH Benjapon88 + เสือสมิง (579104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
139 # 3อจ660502-130 TH0118424ST20B0 กิตช่างไม้ + p_pegkyman (579111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดท่าพระ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ660502-131 ED510869642TH LIM2512 + rangsan9557 (579053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
141 # 3อจ660502-133 EO922339648TH ads1091 + phutthasil (579063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
142 # 3อจ660502-138 EH194927125TH pumcha + เสือสมิง (579082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
143 # 3อจ660502-140 EB888931031TH chsearn + tum101 (579090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงดอยคำ กรุวัดดอยคำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
144 # 3อจ660502-143 ED430397330TH สิงห์สยามศิลป์ + SOMCHAIV (579068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่พรหมมา วัดสวนหินผานางคอย รุ่นเงินล้าน เนื้อเงิน ปี 2538 จ.อุบลราชธานี
145 # 3อจ660502-144 EB835499756TH Nui-2499 + chaidee (579073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
146 # 3อจ660502-146 ED516865428TH Pongsak999 + เฮียนพพร (579078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
147 # 3อจ660502-148 ED448086695TH zenith + ArnonChonburi (579083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ660502-149 ED531682943TH กล้าเก่งทุกทาง + ข้าวตอกแตก (579086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงพ่อโต วัดตาปะขาวหาย พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (660419-2087)
149 # 3อจ660502-150 ED118796812TH Nathanial + คนผมขาว (579091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (660329-2084)
150 # 3อจ660502-151 ED485729535TH tommeng + หมูอู๊ด (579096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
151 # 3อจ660502-152 PYP095900000790 m-cot + assawin (579099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
152 # 3อจ660502-153 EM010512335TH Tazmania + (579101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด
153 # 3อจ660502-154 EM010512335TH Watermelon + (579103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
154 # 3อจ660502-155 EM010512335TH keng_kung + (579106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
155 # 3อจ660502-156 EM010512335TH keng_kung + (579108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
156 # 3อจ660502-157 EM010512335TH keng_kung + (579112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์กลาง เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย-ขวา)
157 # 3อจ660502-158 ED448091580TH gymnastics + PANI_SAMIT (579114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
158 # 3อจ660502-159 ED448091580TH Note99 + PANI_SAMIT (579115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 61%)
159 # 3อจ660502-162 ED020278221TH PANI_SAMIT + ekaluck (579117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
160 # 3อจ660502-163 CENW0001595578R pradee125 + เอี่ยมเลิศ (579120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
161 # 3อจ660502-164 TH011842507A1B0 wongthep + opulent_88 (579124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
162 # 3อจ660502-165 EB879187139TH มงคลถาวร + เด็กนอก (579128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
163 # 3อจ660502-166 ED526625454TH แมนเชียงราย + พ่อมาเฟีย (579130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (630731-281)(G 75%)
164 # 3อจ660502-167 TH0118421W6K4B0 Preawpan + prasanchato (579135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
165 # 3อจ660502-168 TH01184255K99B0 Namnathee1983 + movie (579138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(621029-804)
166 # 3อจ660502-169 ED500087703TH tummusic46 + kengsalaloi (579144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
167 # 3อจ660502-171 ED500087694TH Kaizer + kengsalaloi (579098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.สุรินทร์
168 # 3อจ660502-174 ED166589130TH wongthep + promsurin (579118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.สุรินทร์
169 # 3อจ660502-175 EJ343309407TH magician + Worawut153 (579122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
170 # 3อจ660502-176 EH194942516TH p_awest + บอสตัน (579126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ข้อทองคำ (นน.รวม 5.7 กรัม)(G 78%)
171 # 3อจ660502-177 TH011842BN850B0 Manmoney88 + พจน์3841 (579129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 46516)
172 # 3อจ660502-178 ED523238389TH Swaha + tiwakornwong (579133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่ (651116-1156)
173 # 3อจ660502-180 ED518780901TH UDS-35 + tong149 (579142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
174 # 3อจ660502-181 ED452975803TH Sasisinen + pop2517 (579034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำตรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 420548)
175 # 3อจ660502-182 ED471116100TH joeenok + jabee (579036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
176 # 3อจ660502-183 ED537440335TH Prapatson-wo + mitmitee (579038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ซามา วัดป่าอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เลย
177 # 3อจ660502-185 EJ052516996TH Chakkapud + miokikujung (579041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลานหน้าทอง ปี 2565 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 3/ฝังตะกรุดทอง)
178 # 3อจ660502-186 ED374849150TH อชิตะพระเครื่อง + hooligan (579043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2546 จ.สุรินทร์
179 # 3อจ660502-187 EH429844772TH Dadab168 + ปภานลิน (579046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ปราโมทย์ วัดป่านิโครธาราม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุดรธานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 04 พ.ค. 2566 - 08:37 น.] #86551 (3/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660422-007 ED463478685TH seranee (577788) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660422-009 ED494247854TH PHLOI (577776) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660422-012 ED464948031TH OMBUN (577795) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ660424-013 EJ042053888TH นกแก้ว (577933) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660424-039 ED490303215TH สันป่าตอง (577996) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660424-040 ED514829768TH พาชนะ (578001) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ660424-055 ED427143247TH sscsskff (577987) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ660425-019 EB816963967TH สำเหร่พระเครื่อง (578168) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ660426-006 ED499147291TH tongjoy (578353) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ660426-007 ED499147291TH tongjoy (578361) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ660428-003 EM010509212TH ขนมไทยแม่อารีย์ (578682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660428-008 ED522323307TH natapoln (578694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660428-012 EM010509226TH บอสตัน (578627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660428-014 ED473541643TH suparerk (578635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660428-016 ED491476022TH waves (578638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660428-019 ED459008932TH bdbdbd (578646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660428-021 ED178165447TH จิ๋วบางปะกอก (578757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660428-022 ED490425885TH สายอีสาน (578762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660428-024 ED520128755TH มีบุญ888 (578767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660428-028 ED526620402TH Khanoon (578773) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ660428-032 SINS000123483UL Ballacku24 (578790) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ660428-101 ED154487938TH heng9999 (578727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660422-006 lumpini6655 (577753) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660422-018 skyforce (577798) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660424-005 nincha (577999) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660426-005 ริณดา (578223) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ660426-018 loomthong (578219) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660427-027 ศตกมล (579190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ660428-004 chairatmt (578811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660428-006 THAITANIUM (578814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660428-015 พุทธัสสโร (578730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660428-017 มณเฑียร (578738) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ660428-018 เบิร์ดบางขุนเทียน (578741) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660428-021 EKACHAI (578699) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ660428-031 เล็กอารี (578733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660428-035 My_dear (578735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660502-003 sherbet88 (579175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660502-023 การันตีพระ (579186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660502-024 การันตีพระ (579191) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660410-101 ED394183008TH สวนดอก + คนไกลบ้าน (576614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์
2 # 3อจ660418-041 playboy2106 + DanielOat (577057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อสำริดก้นเงิน ปี 2542 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 527)
3 # 3อจ660420-144 ED499128788TH นายตั้ม + tongjoy (577427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
4 # 3อจ660421-198 EM010507812TH ศักดิ์นรินทร์ + ซาลาเปา (577594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 65%)
5 # 3อจ660424-005 nuten + danai3356 (578007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ พิมพ์นาคคู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ660424-007 Khun_nu + SuerAey (578011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
7 # 3อจ660424-102 ED376654978TH nuiบัวหลวง + tarro (577964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์
8 # 3อจ660424-106 ED451543735TH ภูริวัจณ์(โย) + punpin222 (578003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์
9 # 3อจ660424-119 ED376654981TH staruch + tarro (577853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
10 # 3อจ660424-126 ED482838545TH นายตั้ม + tongjoy (577971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
11 # 3อจ660424-144 ED355399767TH jack0542 + sasuthee (577998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์

12 # 3อจ660424-187 ED163668709TH nut141 + kaitai07 (577896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
13 # 3อจ660424-216 ED525625301TH Earthood + Overfly2525 (578025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
14 # 3อจ660425-102 ED489780907TH GJirapat + numrohm (578037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนปลอกมีด หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อเงิน ปี 2547 จ.ลพบุรี (หมายเลข 795)
15 # 3อจ660425-134 ED474780463TH hardez3459 + จุกจัง (578183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2555 จ.สุรินทร์
16 # 3อจ660425-178 SXF661300010699 ปากานี่ + sheep9 (578171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.สุรินทร์
17 # 3อจ660426-015 wongthep + ไกรศาล (578369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นศรัทธาบารมี พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2562 จ.ชัยนาท
18 # 3อจ660426-126 ED498508745TH สุขกายใจ + pornpipat (578254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 322)
19 # 3อจ660426-153 PEX090100023209 aunop50 + Gamulet88 (578305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่
20 # 3อจ660427-204 ED528135575TH vutrider + แก้วพรหม (578458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ660427-304 ED480133945TH vorapot-p + Name092 (578547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3623)
22 # 3อจ660427-307 ED511846206TH walrawut + jakruk1984 (578562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย
23 # 3อจ660428-015 pontat567 + littletjzaa (578845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี

24 # 3อจ660428-107 RPTI000219781DY jack_edit + poompim (578854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ660428-115 ED494294721TH manilmanggol + sakbangbon (578674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อทองเหลือง จ.บุรีรัมย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ660428-123 ED358437699TH Nathanial + คนเดินดิน (578826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
27 # 3อจ660428-157 EH454042804TH ประเสริฐวัง + Bophantom (578686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเมตตา พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 384)
28 # 3อจ660428-158 ED513243282TH RtitTi + sanopporn (578689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.4 นิ้ว)
29 # 3อจ660428-174 ED489417547TH Kengproget + พลกฤต (578801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี
30 # 3อจ660428-199 ED526713722TH kingamulet + มิ้นท์พระเครื่อง (578721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
31 # 3อจ660428-200 EJ386310932TH สว่างอารมณ์ + ณัฐดนัย (578724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 712/สภาพสวย)
32 # 3อจ660428-201 EJ386310932TH Vorajak + ณัฐดนัย (578704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 228)
33 # 3อจ660428-203 EJ386310932TH kong_90 + ณัฐดนัย (578708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 158) **พระสภาพสวย
34 # 3อจ660428-301 ED182066198TH Apraram + Prasobchok (578746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)



35 # 3อจ660428-314 ED497778851TH พ่อครู + nut2326 (578747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ660502-027 seksan1 + golflampang (579188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.2 กรัม)(G 78%)
37 # 3อจ660427-305 EG874112227TH Tawee888 + Bigz2545 (578552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 03 พ.ค. 2566 - 09:12 น.] #86542 (2/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660424-031 ED510561159TH อาราธนา (577958) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ660427-004 ED488225545TH คนกรุงศรี (578522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ660427-005 ED159267505TH icoll2009 (578526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660427-006 ED491744364TH chaiywutkunarsa (578530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660427-007 ED416781305TH pradrem (578533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660427-008 ED416780486TH pradrem (578535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660427-014 ED514148098TH Manmoney88 (578511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660427-016 ED513527390TH boon2469 (578514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660427-017 ED480067398TH bungbung (578518) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ660427-018 ED426557168TH thumma (578525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660427-020 ED474020989TH หงษ์ขาลง (578528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660427-023 EM010508755TH ขนมไทยแม่อารีย์ (578555) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660427-024 ED455768748TH ธีรดา (578559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660427-027 TH011841U6C70B0 Maruay (578571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660427-103 LTP085300004342 serew (578554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660428-033 ED169183411TH วัชรชัย (578794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660424-002 แก้วอุษา (578016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ660426-014 Syumpu (578324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ660427-019 ชณัฐพล (578611) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 2อจ660427-024 นัทปทุม (578437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ660427-025 Pond27 (578440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660427-026 ชิษณุชา (578443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660429-015 midori (578958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
8 # 2อจ660429-017 การันตีพระ (579016) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ660429-018 การันตีพระ (579017) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ660429-019 การันตีพระ (579018) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ660429-020 การันตีพระ (579019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660411-113 CENW0001564103C jittaamulet88 + เอี่ยมเลิศ (576876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
2 # 3อจ660419-004 Liverpool2628 + workplace (577199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ตอก 2 โค้ด)(G 84%)
3 # 3อจ660421-140 ED456538692TH opasn + ศิษย์ปู่สง่า (577575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ660424-014 yut157 + thotsaphot (577839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ660424-131 EK125313988TH disapongsaard + (577917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wutthipong1
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์
6 # 3อจ660424-133 ED492868745TH LittleTiger + JunKB (577924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ660424-200 TH0118414CPH5B0 doopradee + pieronut (577885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
8 # 3อจ660426-002 m-cot + Owarut999 (578214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
9 # 3อจ660426-011 midori + Uniconnan (578358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
10 # 3อจ660426-012 midori + Uniconnan (578360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
11 # 3อจ660426-119 ED330464456TH กานต์ + เทพนิมนต์ (578318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 147/ขนาดใบมีด 5 นิ้ว)
12 # 3อจ660426-133 ED535402167TH anonnat + Linda1114 (578320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 54968)
13 # 3อจ660426-141 EH194943202TH Saysabre + ซูโม่ (578243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
14 # 3อจ660426-163 EM010508265TH แม้วจอมเทียน + ซาลาเปา (578277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
15 # 3อจ660426-165 EM010508265TH Todmuangchon + ซาลาเปา (578281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 74632)
16 # 3อจ660426-171 EM010508265TH kttk2006 + ซาลาเปา (578257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพใช้)
17 # 3อจ660426-178 KBSSW00004891YQ dragon7775 + bancha18 (578285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)

18 # 3อจ660426-179 KBSSW00004891YQ modmodhero1 + bancha18 (578294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
19 # 3อจ660426-193 ED495261486TH nut2326 + tombetong (578354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
20 # 3อจ660426-210 ED439752639TH m-cot + น้องอิมอิม (578340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคารามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ660427-172 ED512226230TH asupasit + ไทยแลนด์ (578581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางลีลา หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660427-223 ED490050043TH เอิร์น + blackwidow (578430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดเจดีย์สถาน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เชียงใหม่
23 # 3อจ660428-003 ibas7723 + หนุ่มธนบุรี (578624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(660421-1110)
24 # 3อจ660428-004 Kurama + ลักษณพล (578626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 3 นิ้ว)
25 # 3อจ660428-005 meebaipho + ซิยิ่นกุ้ย (578628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (650524-1045)
26 # 3อจ660428-006 Prichar + montree_m (578631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 90 เนื้อนวโลหะ ปี 2550 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 119)
27 # 3อจ660428-007 กุมภาพันธ์ + THAITANIUM (578633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม
28 # 3อจ660428-008 Manunicon + (578636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
ตะกรุดไม้ครู หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือก จ.นครปฐม
29 # 3อจ660428-009 Energy_KDK + (578639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
วัวธนู หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม
30 # 3อจ660428-010 chaleaw56 + THAITANIUM (578641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดเหลือ 2.2 นิ้ว) (660327-1164)
31 # 3อจ660428-011 khunprem + THAITANIUM (578850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 85%)
32 # 3อจ660428-012 goaaa + THAITANIUM (578789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (660327-1162)
33 # 3อจ660428-013 Energy_KDK + (578793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
ลูกอมหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
34 # 3อจ660428-014 พชรเมืองกรุง + (578796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THAITANIUM
พระปิดตาคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
35 # 3อจ660428-017 laphat + littletjzaa (578847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660428-018 sam8793 + staruch (578800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 15)

37 # 3อจ660428-019 thonglor + pop_vat (578805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
38 # 3อจ660428-020 Watermelon + nottosaad (578807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
39 # 3อจ660428-021 ผงธุลี + nottosaad (578810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อหิน ปี 2548 จ.สุรินทร์
40 # 3อจ660428-022 gek1414 + walrawut (578813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์ (640921-145)
41 # 3อจ660428-023 proprayad + walrawut (578817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (640921-146)
42 # 3อจ660428-024 Tun2515 + มณเฑียร (578819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเรซิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660428-025 gold_rabbit + มณเฑียร (578820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(570707-119)
44 # 3อจ660428-026 AChen + เบิร์ดบางขุนเทียน (578823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660406-1072)
45 # 3อจ660428-027 opasn + guaran (578825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 14667)
46 # 3อจ660428-028 numchoke2597 + ตั้มวังเดิม (578828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ท)
47 # 3อจ660428-029 nopakk + เล็กอารี (578831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอแผงตัด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
48 # 3อจ660428-030 Switz_t + poonpan (578844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 ปี 2533 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
49 # 3อจ660428-101 ED374852131TH jukyit + hooligan (578852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 87)
50 # 3อจ660428-102 Namnathee1983 + (578630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011841VFMU3B0 classic84
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพสวย) (651010-1048)(G 66%)
51 # 3อจ660428-103 ED507815131TH พระราม9 + noi70 (578634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมแขนซ้ายและข้อมือขวา)
52 # 3อจ660428-104 ED507815131TH พระราม9 + noi70 (578637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
53 # 3อจ660428-105 ED507815131TH พระราม9 + noi70 (578640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
54 # 3อจ660428-106 ED489758965TH supered + ดวงมหาเศรษฐี (578644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแม่ธรณี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโชคลาภมหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2546 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 356/ขนาดสูง 9.5 นิ้ว)
55 # 3อจ660428-108 ED470887570TH wittawat_tan + DU-DOO (578649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม

56 # 3อจ660428-109 ED431483573TH Maya12 + tontatto (578652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นมูลนิธิ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์
57 # 3อจ660428-110 TH011841WK2S1B0 manilmanggol + (578655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
KUNMOOOODOOD
ตะกรุดหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์ กรอบเงิน(S 62%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ660428-111 ED400883165TH vpong + maii_amulet (578659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) (660401-1098)
59 # 3อจ660428-112 828085096101 pcha429 + cediato (578664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวราชบุตรนาจา หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2537 จ.สมุทรสงสราม (สภาพสวย)(G 49%)
60 # 3อจ660428-113 ED539821371TH maymaybaa + ต้นอุทยาน (578669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
61 # 3อจ660428-114 ED518444388TH นะเศรษฐี + DanielOat (578672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (สภาพสวย)
62 # 3อจ660428-116 ED485735496TH ทอเร็ตโต้ + หมูอู๊ด (578677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660428-117 ED180940360TH gek1414 + นิคส์_ภูเขาทอง (578680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวมหาพรหม หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโชคดีมีสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 209/หน้าตัก 5 นิ้ว)
64 # 3อจ660428-118 ED541602454TH Calceo + มาริโอ (578684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองสมโภชน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 17)
65 # 3อจ660428-119 ED374852128TH civilwork + hooligan (578690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
66 # 3อจ660428-120 ED502371966TH ks_somsin + MIXMUK (578693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(G 66%)
67 # 3อจ660428-121 TH011841W6M88B0 KandarDao + Toroclub (578822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อผง ปี 2550 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 228)
68 # 3อจ660428-124 EM010509243TH KokoCom + (578827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (660322-1212)
69 # 3อจ660428-127 EM010509243TH Todmuangchon + (578833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ(G 99%)
70 # 3อจ660428-129 EM010509243TH เอตะทัคคะ + (578835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 96/น้ำหนักทอง 17.6 กรัม) **พระสภาพสวย
71 # 3อจ660428-130 EM010509243TH juknarin08 + (578836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังพุทโธ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์
72 # 3อจ660428-132 EM010509243TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (578769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
73 # 3อจ660428-133 EM010509243TH toymlt + ขนมไทยแม่อารีย์ (578771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (660411-1103)(G 87%)
74 # 3อจ660428-134 EM010509243TH Rakchart + ขนมไทยแม่อารีย์ (578774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ660428-135 EM010509243TH Pupan_nick + (578776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ผ้ายันต์พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง/ขนาด 22.5 X 32 นิ้ว)
76 # 3อจ660428-136 EM010509243TH joymonton + (578777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพนัสบดี เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.ชลบุรี (หมายเลข 4/น้ำหนักทอง 17.3 กรัม) **พระสภาพสวย
77 # 3อจ660428-137 EM010509243TH นายชยพล + ขนมไทยแม่อารีย์ (578780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์เต็ม เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.นครพนม (660408-1064)(G 86%)
78 # 3อจ660428-139 EM010509243TH adiphong + ขนมไทยแม่อารีย์ (578785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 490)
79 # 3อจ660428-140 EM010509243TH bungbung + (578786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
80 # 3อจ660428-141 ED476623593TH wath132 + น้องหมี (578841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660428-142 ED468619005TH พระสมุทร22 + TONKHAW (578650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง
82 # 3อจ660428-143 ED44756476TH pop2517 + piyawat999 (578840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
83 # 3อจ660428-144 ED374847896TH เซียนน้อยหนึ่ง + hooligan (578653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์พระนาคปรก เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพชำรุดขอบล่าง)
84 # 3อจ660428-145 EJ781446792TH JadeJ + somchaytik (578656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์พระนาคปรก เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)
85 # 3อจ660428-146 EB835230757TH ร้อยวิทย์ + giantgiant (578658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองสมโภชน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ660428-147 KBNY200013919A5 strucsteel + araiva (578660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ660428-148 ED510590455TH kenshiro2810 + อัครพนธ์ (578663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง จ.ชัยนาท
88 # 3อจ660428-149 ED458967938TH tagsmtd + wisant1973 (578665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานไชโย หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สุรินทร์
89 # 3อจ660428-150 ED531215901TH รัฐพงษ์ + bluezone (578667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
90 # 3อจ660428-152 ED541602542TH หนุ่มบ้านแพ้ว + แก้วพรหม (578673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
91 # 3อจ660428-153 ED470451895TH wittawat_tan + Powdernok (578675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
92 # 3อจ660428-154 ED184291651TH pop2517 + ChaPhirawat (578853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
93 # 3อจ660428-155 TH011841PKJ98B0 winning + โคราช01 (578679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข พิมพ์เจริญพรบน เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.สุรินทร์

94 # 3อจ660428-156 ED3632173423TH ศรีเมืองระยอง + (578683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONG22_KHONKAEN
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นไตรมาส เนื้อสำริดหน้าเงินลงยา ปี 2560 จ.ระยอง(หมายเลข 5)(G 70%)
95 # 3อจ660428-159 ED415691351TH khunpra + รถโฟร์ค (578692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมหาพุทธพิมพ์ วัดชิโนรส เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ. (641222-1068)
96 # 3อจ660428-160 ED465172592TH gek1414 + doramon2345 (578695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
97 # 3อจ660428-161 ED512227306TH EnriqueZa + อาทิตย์๙๙ (578848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
98 # 3อจ660428-162 ED185367232TH RtitTi + magician (578737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(660411-3022) (G 63%)
99 # 3อจ660428-163 ED465762299TH นาจนครชัยศรี + (578739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุ่มหนองแคน
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ชัยนาท (ขนาด 4.8 นิ้ว)
100 # 3อจ660428-165 ED477908464TH wongthep + jammanee (578744) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.สุรินทร์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
101 # 3อจ660428-166 ED354794151TH wongthep + Takamine (578749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
102 # 3อจ660428-167 ED354794151TH wongthep + Takamine (578753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
103 # 3อจ660428-168 ED354794151TH wongthep + Takamine (578755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
104 # 3อจ660428-169 ED359106125TH kunthamas + teespy (578851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ660428-170 ED415682575TH panuvit + เขยมาบตาพุด (578761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.จันทบุรี
106 # 3อจ660428-171 ED415682575TH Keeno + เขยมาบตาพุด (578791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญสส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 77)
107 # 3อจ660428-172 ED415682575TH howsza + เขยมาบตาพุด (578795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 1549) **พระสภาพสวย
108 # 3อจ660428-175 ED513572867TH สมยศ5 + ฐานทอง (578802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นสร้างปราสาทฯ เนื้อผง ปี 2545 จ.สุรินทร์
109 # 3อจ660428-176 ED473663837TH gm2005 + nuthapol (578804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อเงิน ปี 2547 จ.ลพบุรี (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 222)
110 # 3อจ660428-177 ED491753057TH yodpra + อ้วนจัง (578806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ชัยนาท (กรอบชุบทอง)
111 # 3อจ660428-178 ED474694861TH ยุทธพนัง + มหามณีจินดา (578808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(660412-1142)
112 # 3อจ660428-179 ED474694861TH Dadab168 + มหามณีจินดา (578812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อกิ่ม วัดบางพลีใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.สมุทรปราการ (660131-1172)
113 # 3อจ660428-181 ED515718556TH วัฒน์วรเอก + PANI_SAMIT (578698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
114 # 3อจ660428-182 ED515718556TH ads1091 + PANI_SAMIT (578703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
115 # 3อจ660428-184 ED162961275TH aluminium + clear640 (578710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
116 # 3อจ660428-185 ED408678791TH seadweller + toucanpat (578712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 387)
117 # 3อจ660428-186 ED513253024TH roumchang + หมุนบารมี (578718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่บุญมี วัดเกาะ เนื้อเงิน จ.สุโขทัย
118 # 3อจ660428-187 120458617016 ueajanya11 + Medkanoon (578849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ660428-188 ED457897201TH Monkey_field + UNICITY (578725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 61%)
120 # 3อจ660428-189 ED457897201TH sugar + UNICITY (578728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 59%)
121 # 3อจ660428-190 ED457897201TH numuthai + UNICITY (578732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
122 # 3อจ660428-191 ED457897201TH S_U_N + UNICITY (578697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
123 # 3อจ660428-192 SXF454600029445 vorapot-p + Melody (578700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 514)
124 # 3อจ660428-193 ED525648404TH ศัทธาพระเครื่อง + คุณศิระ (578702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
125 # 3อจ660428-194 ED528144771TH Lawyerpom + เปนเอก (578705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก(ไม่มีเม็ดตา) เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
126 # 3อจ660428-195 EX644771401TH wath132 + owats (578709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม
127 # 3อจ660428-196 ED167661697TH Rakchart + ฅนฅอน (578713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นฟ้าผ่า เนื้ออัลปาก้า ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
128 # 3อจ660428-197 ED506744924TH ทิศเหนือ + Songphol69 (578717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
129 # 3อจ660428-198 TH011841XNDZ1B0 Kaizer + sam8793 (578719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อสามกษัตริย์ จ.สุรินทร์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
130 # 3อจ660428-202 EJ386310932TH Tun2515 + ณัฐดนัย (578707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 432 ปี ชาตกาล เนื้อเงินหน้าทองหลังทอง ปี 2556 จ.ปัตตานี (หมายเลข 9) **พระสภาพสวย
131 # 3อจ660428-204 ED489871761TH Manmoney88 + ฅนบางใหญ่ (578711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์เล็บมือปรกโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
132 # 3อจ660428-205 ED539804064TH gymnastics + Tawatchai1889 (578714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
133 # 3อจ660428-206 ED529367829TH ราชสีห์ + ริณดา (578716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (660401-1278)
134 # 3อจ660428-207 ED529367829TH อ้นวัฒนา + ริณดา (578720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (660410-1185)
135 # 3อจ660428-208 ED529367829TH อ้นวัฒนา + ริณดา (578723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (660410-1183)
136 # 3อจ660428-302 ED358537799TH Besomkiat + Yui_jaa2528 (578752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
137 # 3อจ660428-303 ED439659165TH seed-seed + Vespaputtima (578758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
138 # 3อจ660428-304 ED434686527TH เมืองช้าง + fung-nana (578760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
139 # 3อจ660428-305 ED434686527TH somchaitoh + fung-nana (578764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
140 # 3อจ660428-306 ED504910368TH peeeye + hattori (578768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทอง (น้ำหนักรวม 10.3 กรัม)(G 77%)
141 # 3อจ660428-307 EH194848071TH Chadtida + รถถังพระบ้าน (578772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
142 # 3อจ660428-308 ED498518901TH TONKHAW + naphat1981 (578779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโชคลาภมหาเศรษฐี ปี 2546 จ.สุรินทร์ (ฝังตกะกรุดทอง/หมายเลข 65)
143 # 3อจ660428-310 ED532731932TH wanitcha + ketanirut (578787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรสร้าง)
144 # 3อจ660428-312 ED499164175TH Choke5383 + ษิตท่าข้าม (578740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
145 #3อจ660426-212 ED505336756TH dreamsconner + โจบูรพาเหล็กกล้า (578253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.2 กรัม)(G 78%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 02 พ.ค. 2566 - 08:45 น.] #86535 (1/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660421-002 EJ042053790THG นกแก้ว (577592) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ660424-005 ED516515625TH VICx2 (577945) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ660424-009 ED400864223TH maii_amulet (577915) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ660424-024 ED355399767TH sasuthee (578000) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660424-030 ED504049515TH ตัวหนอน (577938) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 1อจ660424-035 ED518603773TH black-van (577940) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ660424-036 ED497793995TH Tee59 (577952) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 1อจ660424-041 ED514829768TH พาชนะ (577956) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ660425-020 ED465156970TH doramon2345 (578173) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ660426-024 EJ127116977TH donunun (578301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660428-009 ED482513331TH Namnathee1983 (578821) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660418-012 Buncha (577119) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660424-003 Ban2015 (577991) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
3 # 2อจ660424-004 Ban2015 (577995) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ660424-012 Buncha (577848) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660425-004 นายตั้ม (578160) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ660425-008 ประศาสน์ (578163) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660428-001 การันตีพระ (578622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660428-012 การันตีพระ (578623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660428-033 การันตีพระ (578856) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660424-120 EN044435978TH skton + samphan1991 (577856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ660424-186 ED518603773TH pondpra + black-van (577892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
3 # 3อจ660425-117 ED476987580TH หลวงปู่ช้างให้ + โอ๊ตหาดใหญ่ (578052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 69%)
4 # 3อจ660426-009 ball_amulet + เล็กอารี (578234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว วัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
5 # 3อจ660426-010 บีเวียงพิงค์ + เล็กอารี (578236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ660426-018 เขียวชัยภูมิ + jitichai (578380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 66%)
7 # 3อจ660426-019 feifei + jitichai (578383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 72%)
8 # 3อจ660426-145 EH194943202TH zafari + ซูโม่ (578252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 107)
9 # 3อจ660426-167 EM010508265TH seed-seed + ซาลาเปา (578286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว)(G 74%)
10 # 3อจ660426-169 EM010508265TH บรีสพระช่วย + ซาลาเปา (578289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ660426-174 EM010508265TH คนกรุงศรี + ซาลาเปา (578274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง

12 # 3อจ660426-175 ED385775475TH MRDAVE + ZuTharua (578276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เวชคาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.สระบุรี
13 # 3อจ660426-184 EJ585277643TH Energy_KDK + มุกดอนเมือง (578272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์เครายาว เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช(G 83%)
14 # 3อจ660426-199 ED514926376TH angelita69 + T3915 (578381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นไหว้ครู เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ660426-201 ED522315257TH มหาชัยพระเครื่อง + natapoln (578296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8614)
16 # 3อจ660426-206 ED539512622TH กิ่วกระ + MIXMUK (578327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
17 # 3อจ660427-001 Kaizer + aeeds (578549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
18 # 3อจ660427-004 JadeJ + ราษีเมถุน (578564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์พระนาคปรก เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)
19 # 3อจ660427-006 kopper + ไทยนิยม (578572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (660412-1074)(G 76%)
20 # 3อจ660427-007 Chittawan22 + pipat_ch (578575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (660412-2059)
21 # 3อจ660427-008 window + jitichai (578579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 59%)
22 # 3อจ660427-101 ED509240165TH gymnastics + Thanamat (578404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1377)
23 # 3อจ660427-102 ED520358714TH GJirapat + sanyaa (578407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2551 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

24 # 3อจ660427-103 ED211781303TH rakchoo + หมูแม่ลา (578411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
25 # 3อจ660427-104 ED476622505TH ไทยนิยม + น้องหมี (578414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ660427-105 ED476622505TH rote39 + น้องหมี (578416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ660427-106 ED539103778TH afrosalmon + พิมพ์นิยม (578417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (631102-555)
28 # 3อจ660427-107 ED458659061TH TAVABUNCHA + (578420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chinnapat420
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 66%)
29 # 3อจ660427-108 ED494292487TH tagsmtd + prachuk (578423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองสมโภชน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.สุรินทร์
30 # 3อจ660427-109 ED523818397TH Vkob2001 + Juicy (578426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660427-110 EJ507979461TH warning + thanodom (578428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาเข่าบุ๋ม หลวงพ่อโต วัดโพธิ์เอน เนื้อเมฆพัด จ.สระบุรี
32 # 3อจ660427-111 ED456557419 ศิวะประทานพร + ศิษย์ปู่สง่า (578577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
33 # 3อจ660427-112 ED456557419TH wongthep + ศิษย์ปู่สง่า (578584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 4855)
34 # 3อจ660427-113 ED532606890TH บอยพระเครื่อง + chaonsri (578589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นห้าเสือ พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี
35 # 3อจ660427-114 ED477907353TH Nongpho + jammanee (578591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 96 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 114)

36 # 3อจ660427-115 EG319844165TH seadweller + khomson (578595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 558)
37 # 3อจ660427-116 ED385775515TH natthawat28 + ZuTharua (578599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ660427-117 ED520134875TH Koker + คมทัตพรหมเสนะ (578600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย (สภาพใช้)
39 # 3อจ660427-120 ED489431929TH พระประแดง26 + พลกฤต (578608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง พิมพ์สระอิติดมีกลาก เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดมฤคทายวันสร้าง/สภาพใช้)
40 # 3อจ660427-121 ED394196620TH PANI_SAMIT + คนไกลบ้าน (578403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 93 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 461)
41 # 3อจ660427-122 EV717351623TH PANYA10 + พรพานิช (578406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี้ วัดลานหอย เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สุโขทัย (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
42 # 3อจ660427-123 ED509329852TH warning + terktextile (578408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมา วัดหาดสูง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.ปราจีนบุรี
43 # 3อจ660427-124 EB543048809TH Werachai10 + pikkared (578409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก.(ใหญ่) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14 กรัม)(660406-1037)
44 # 3อจ660427-126 ED511819205TH บางพระบางพระ + jakruk1984 (578413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660427-128 ED400882451TH nopakk + maii_amulet (578418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660419-1033)(G 66%)
46 # 3อจ660427-130 ED418996043TH wongthep + toucanpat (578422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
47 # 3อจ660427-132 ED510770421TH ทองครับ + chun_lp10 (578520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

48 # 3อจ660427-133 ED439418995TH วิเศษชัยชาญ + (578523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปริศนาพระเครื่อง
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ660427-134 TH011841J3AK9B0 Dadab168 + คุณากร (578527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.พะเยา
50 # 3อจ660427-135 ED517908898TH นายตั้ม + yut157 (578532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (651207-1144)
51 # 3อจ660427-136 EJ594502841TH ภูริวัจณ์(โย) + AmpFine (578537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3933)
52 # 3อจ660427-137 ED536521157TH modmodhero1 + คเวสโก (578541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ660427-139 ED513595845TH TONG_NK + nut141 (578548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 5458/สภาพสวย) (651026-1217)
54 # 3อจ660427-140 ED114878405TH siamclassic54 + yoot108 (578551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อขวัญ วัดบ้านไร่ จ.พิจิตร
55 # 3อจ660427-141 ED497758300TH Monkey_field + องอาจ (578431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
56 # 3อจ660427-142 ED514040096TH pop2517 + tarro (578435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 127)
57 # 3อจ660427-144 EH194947456TH Maya12 + รถถังพระบ้าน (578444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ660427-145 EH194947456TH Tigerfish + รถถังพระบ้าน (578446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งร่มเกล้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1342)
59 # 3อจ660427-146 ED503788974TH ChaiyutPho + TECHNOLOG (578448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 40/สภาพสวย) (กรอบทองแดงชุบทอง)

60 # 3อจ660427-148 TH011841Q4HT4B0 nuthapol + prasanchato (578619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ถ ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
61 # 3อจ660427-149 TH011841Q4HT4B0 natapoln + prasanchato (578620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
62 # 3อจ660427-150 ED468618702TH nut2326 + TONKHAW (578457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้ออัลปาก้า ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ660427-151 PC370001805477K พุทธบารมี 99 + vijit (578529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
64 # 3อจ660427-153 ED185363465TH ทิศเหนือ + magician (578538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 12 (ฉลองคล้ายวันเกิด) เนื้อทองแดงชุบทองลงยา ปี 2522 จ.นครปฐม (640510-259)(G 90%)
65 # 3อจ660427-154 ED456591830TH Tawee888 + ศิษย์ปู่สง่า (578550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 4386)
66 # 3อจ660427-156 PLF883400007388 wongthep + NirutPremuim (578558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
67 # 3อจ660427-158 ED500420338TH sokos + karopy (578567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640403-091)
68 # 3อจ660427-159 ED511246241TH Kaizer + karunwich (578573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
69 # 3อจ660427-161 EV306987483TH pornpipat + บัวแก้ว (578425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวร วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.พิษณุโลก
70 # 3อจ660427-162 ED474790655TH laksi + จุกจัง (578427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.สุรินทร์
71 # 3อจ660427-163 TH011841GDJ70B0 แฮปรามคำแหง + (578617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
shiroman26
มีดหมอ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข ปี 2553 จ.สุรินทร์ (ขนาดใบมีด 2.5 นิ้ว)

72 # 3อจ660427-164 ED529359204TH โคนันคุง + ริณดา (578429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก-หูชำรุดและล้างผิว) (660404-1194)
73 # 3อจ660427-165 ED532616336TH แม้วจอมเทียน + joeenok (578433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
74 # 3อจ660427-166 TNR5000233877DH นาควารี + จริงใจ (578436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
75 # 3อจ660427-167 TNR5000233877DH wongthep + จริงใจ (578438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
76 # 3อจ660427-169 ED510310059TH textile007 + ตี๋เงินเต็ม (578442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อผงปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660427-173 EM010474822TH Maya12 + จำปาเอฟซี (578586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่นอายุครบ 50 ปี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2507 จ.ระยอง
78 # 3อจ660427-175 ED476622920TH ท่านมหา + น้องหมี (578590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดข้อมือขวา)
79 # 3อจ660427-176 KLUA000255343K7 midori + หนุนดวง99 (578594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 94%)
80 # 3อจ660427-177 ED513527386TH sudarat_P + boon2469 (578597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
81 # 3อจ660427-179 EJ499815150TH Angle99 + kenshiro2810 (578602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
82 # 3อจ660427-181 ED159046606TH ssakda + น้องพฤกษ์ (578470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
83 # 3อจ660427-184 TH011841SJQ27B0 kollek + Tahklongkud (578491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)

84 # 3อจ660427-185 TH011841SJQ27B0 น้องพอดี + Tahklongkud (578495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธข้างเม็ด หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
85 # 3อจ660427-186 EG112749054TH yyoyo + Culpidnoi (578499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
86 # 3อจ660427-187 ED429237707TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + (578503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NamcheawAF
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ พ ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ660427-188 ED312870395TH ชาติลานสกา + KEN2505 (578506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเมตตาบารมี เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
88 # 3อจ660427-189 ED515717025TH พุทธศิลป์นำไทย + (578510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PANI_SAMIT
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดมหาเศรษฐี พิมพ์หลังจตุคามรามเทพ เนื้อเงิน ปี 2550 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 472)
89 # 3อจ660427-190 EH585331097TH tamonwon + ปาล์มมี่ (578519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
90 # 3อจ660427-191 EU689652381TH morn7808 + NubBank555 (578486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ660427-193 ED500826466TH walrawut + welding24 (578492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 3.5 นิ้ว) (660411-1099)
92 # 3อจ660427-194 KBT9800026954AU Musashi + Kriangdeck1995 (578497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ660427-195 EM001687395TH Dadab168 + เต่านา (578504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดป่าสามัคคีธรรม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กาฬสินธุ์ (660408-1052)
94 # 3อจ660427-196 ED489417272TH รุตช้างกลาง + พลกฤต (578508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน มูลนิธิท่งเซียเซี่ยตึ้ง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
95 # 3อจ660427-198 TH011841U6C70B0 rangsit456 + Maruay (578516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
96 # 3อจ660427-199 EJ335872995TH bombee2 + supakorp (578521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2555 จ.สุรินทร์
97 # 3อจ660427-201 ED489862521TH Nathanial + ฅนบางใหญ่ (578449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (660410-1229)(G 85%)
98 # 3อจ660427-202 ED523234360TH murbur + jamesza (578451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังตัวหนังสือแถวเดียว ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
99 # 3อจ660427-203 ED520135575TH Dadab168 + แก้วพรหม (578455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดม่วงคัน รุ่นแจกทาน เนื้อเงิน จ.อ่างทอง
100 # 3อจ660427-205 ED520135575TH toymlt + แก้วพรหม (578459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
101 # 3อจ660427-206 ED520135575TH vutrider + แก้วพรหม (578461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
102 # 3อจ660427-207 ED523234360TH dear55 + jamesza (578464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
103 # 3อจ660427-208 ED402346411TH sur_suk + AWAKEN (578465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
104 # 3อจ660427-209 ED455798118TH bunpotth + โกวบ้อ (578469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่เผือก วัดสาลีโข เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.นนทบุรี
105 # 3อจ660427-211 EM010508716TH Rakchart + ซาลาเปา (578468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
106 # 3อจ660427-213 EM010508716TH trong9399 + ซาลาเปา (578473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
107 # 3อจ660427-214 EM010508716TH lingling + ซาลาเปา (578476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ รุ่นมหายันต์ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

108 # 3อจ660427-215 EM010508716TH lamborghinizi + ซาลาเปา (578478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน จ.ราชบุรี
109 # 3อจ660427-216 EM010508716TH trong9399 + ซาลาเปา (578479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองแดง จ.พระนครศรีอยุธยา
110 # 3อจ660427-217 EM010508716TH trong9399 + ซาลาเปา (578480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
111 # 3อจ660427-219 EM010508716TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซาลาเปา (578483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
112 # 3อจ660427-220 66850706707195 pontat567 + พจน์3841 (578484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
113 # 3อจ660427-221 TSR2000398721JY thammanoon95 + jouicepeam (578540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (640215-146)
114 # 3อจ660427-301 ED385952833TH kengsalaloi + Phartharapon (578531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์ (660227-1186)
115 # 3อจ660427-302 ED410756532TH kttk2006 + แบทแมน (578536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
116 # 3อจ660427-303 EX557771739TH jeabkop + pwongphu (578542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
117 # 3อจ660427-306 ED525644985TH ภูริวัจณ์(โย) + PharmX (578557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3572)
118 # 3อจ660427-308 ED339695117TH Watermelon + mchutith (578569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
119 # 3อจ660427-309 ED527841970TH Kaizer + ขุนกิม (578576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์ (660408-1034)

120 # 3อจ660427-311 EB831211015TH pornnakornsi + ชาติน (578447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเส็ง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
121 # 3อจ660427-312 ED510038653TH ภูริวัจณ์(โย) + ร่มเย็น09 (578450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
122 # 3อจ660427-314 ED537302192TH nochau + waves (578456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง (660419-2062)
123 # 3อจ660427-316 ED479119314TH KandarDao + wadeesuk (578463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพชรมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.สุรินทร์
124 # 3อจ660427-317 ED526245582TH sanopporn + NOP_BU8 (578466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ660427-319 ED154190963TH Kaizer + Akaphop (578477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
126 # 3อจ660427-320 ED509370877TH KandarDao + chaintv (578481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 96 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดเงิน)
127 # 3อจ660427-321 ED463290398TH schlepp + มะนาวแป้น (578490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ เนื้อผงดำหน้าเงิน ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง)
128 # 3อจ660427-325 ED482645955TH cpall + กำนันไก่ต๊อก (578502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (620311-102)(G 69%)
129 # 3อจ660427-326 LTP85300004342 kala2524 + serew (578505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองอุโบสถ เนื้อผง ปี 2550 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง)
130 # 3อจ660427-328 ED521445595TH kollek + tle_wangpikul (578513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี

131 # 3อจ660427-003 natapoln+sirisopa ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี



ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1