ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนสิงหาคม 2566


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ส.ค. 2566 - 08:53 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 31 ส.ค. 2566 - 09:15 น.] #87242 (27/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660808-015 ED761326053TH องอาจ (590643) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
2 # 1อจ660818-022 ED772122073TH Cap1995 (592015) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660818-038 EJ868278620TH chuanwong (592006) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ660821-007 ED749948253TH PPRAWAT (592211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660821-027 NCWW000300141RS sanpol (592251) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660822-007 ED789921214TH tum_utt (592432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660823-020 TYA8000212694R4 sangnineface (592582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660824-004 ED575297135TH Thana999 (592680) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ660824-006 ED750254378TH TiRescue (592687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660824-008 ED794308993TH long_g (592674) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ660824-010 EJ357382591TH Aum2543 (592692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660824-013 TH01184GXUBJ9B0 Sawadee9 (592679) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660825-013 ED780816806TH sanopporn (592807) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660826-018 ED807815452TH บางแพ (592923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660828-006 ED782815882TH Juicy (593045) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660822-018 piyaphum (592444) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ660822-019 songklot (592448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ660823-010 บ้านทองอยู่ (592555) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ660823-015 sombat009 (592552) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ660825-002 Sittin (592792) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ660825-003 sombatbs (592828) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ660825-009 ppffarm (592830) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
8 # 2อจ660825-010 hunter04 (592802) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 2อจ660825-012 peterdriverbkk (592831) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660825-013 peterdriverbkk (592805) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
11 # 2อจ660825-014 peterdriverbkk (592810) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660826-012 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (592918) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 2อจ660826-020 Dig_tut_959 (592854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660828-005 puriwaj (593012) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ660829-011 การันตีพระ (593074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ660829-014 การันตีพระ (593075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660829-015 การันตีพระ (593200) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660829-016 การันตีพระ (593201) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660829-017 การันตีพระ (593202) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660829-018 การันตีพระ (593205) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660829-019 การันตีพระ (593203) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660829-020 การันตีพระ (593204) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660829-021 การันตีพระ (593207) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ660829-022 การันตีพระ (593210) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ660829-023 การันตีพระ (593208) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ660829-024 การันตีพระ (593211) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ660829-025 การันตีพระ (593209) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ660829-026 การันตีพระ (593199) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660815-014 atthasit + ไทยนิยม (591474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสร้างราวบันได พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660714-2144)
2 # 3อจ660818-124 ED764156557TH Templeland + Maxkro (591936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า พิมพ์เล็บมือ เนื้อผงว่าน ปี 2485 จ.สงขลา
3 # 3อจ660818-153 ED752883362TH chay7 + k_toon (591916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ660819-137 TH01184FR27X0B0 noomaoo + Choi2528 (592048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูพิรุณ วัดชัยมงคล เนื้อผง สร้างหลังปี 2533 จ.เชียงใหม่
5 # 3อจ660821-018 Winwoner + wutpantip (592185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโบ วัดศิลาชลเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ660821-151 EJ663428477TH prungthan + ขนมกรุบ (592225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ660822-004 Jaosuanoi + attta (592299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้นหนังสือเลยหู เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 97%)
**พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ660823-141 EM097700860TH midori + ซาลาเปา (592509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อทองแดง จ.นครปฐม(G 66%)
9 # 3อจ660824-105 EH721372806TH kookig + maximum9 (592645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
10 # 3อจ660824-114 ED805201981TH anndamun + ฅนกรุงเก่า (592608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ660824-130 ED742028159TH ksomchai + ก้อนกรวด (592631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
12 # 3อจ660824-133 EG525443856TH tungsaima + นราลัย (592602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 78%)
13 # 3อจ660824-153 EM097700961TH toopronchai + (592683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ660824-161 TH01184GV1RA5B0 บอยพระเครื่อง + aompol19 (592630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.บุรีรัมย์
15 # 3อจ660824-163 TH01184GY3X39B0 Reo2566 + Mahamonkkol888 (592633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์สร้าง) (ขนาด 3.2 ซม.) **พระสภาพสวย
16 # 3อจ660824-183 ED809313572TH tonphra + ch-max (592671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (590730-055)(G 70%)
17 # 3อจ660825-120 ED739088617TH สปาต้าร์ + pound2007 (592745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร
18 # 3อจ660825-124 ED776949077TH sonthaya_nurod + kay9999 (592762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 82%)
19 # 3อจ660825-125 ED773195253TH กิตช่างไม้ + sugkasem (592767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ จ.อุทัยธานี
20 # 3อจ660825-149 EM097701216TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (592788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ(G 85%)
21 # 3อจ660825-159 ED801606632TH m-cot + อุดรธานี (592796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
22 # 3อจ660825-160 ED79847223TH yotaabt + หลังสวน (592799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์หลังเจดีย์(เล็ก) เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
23 # 3อจ660825-164 ED801523836TH surasity + tombetong (592752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
24 # 3อจ660825-168 ED517177751TH babala + พิมพ์พิมล (592784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ660826-110 ED772128411TH en_amulet + ตงเทียน (592865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วง พิมพ์ปางเปิดโลก เนื้อดิน
26 # 3อจ660826-113 ED796326425TH ทำดีธรรมดี + ฅนบางใหญ่ (592869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ660826-117 ED638758763TH tombetong + ชาติน (592883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ660826-118 QSA087300001598 engineer27 + suthatpong (592884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นชนะศึก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี(G 78%)
29 # 3อจ660826-122 ED789121409TH anantachai2533 + maiizza (592900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
30 # 3อจ660826-123 ED790148871TH เรวัตตะ + คูณสตางค์ (592903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา
31 # 3อจ660826-132 ED002929646TH jirawuths + รักษ์ต้มเลือดหมู (592938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ660826-133 TH01184H41835B0 wepinta + หลานยายจิ๋ว (592842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
33 # 3อจ660826-134 TH01184H41835B0 beer2126 + หลานยายจิ๋ว (592845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง จ.ปัตตานี
34 # 3อจ660826-136 EM097697352TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + หมูกุ๋น (592851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
35 # 3อจ660826-138 EM097701471TH icebandon + (592857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพแต่งผิว)(G 68%)
36 # 3อจ660826-145 ED750263295TH เขียววาริน + พรพัฒน์ (592879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุบลราชธานี
37 # 3อจ660826-151 ED752896406TH Natithol + sutee2532 (592860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวรเดี่ยว กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
38 # 3อจ660826-156 ED769377405TH sherbet88 + chaintv (592878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
39 # 3อจ660828-005 aluminium + อุ้ยเสี่ยวป้อ (592951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (ไม่ตอกโค้ด)
40 # 3อจ660828-016 lovehunterlove27 + (592979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
moodang
รูปถ่ายหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
41 # 3อจ660828-117 ED705983424TH viper356 + เชษฐประตูผี (592958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เต่า หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ปี 2535 จ.นครปฐม
42 # 3อจ660828-120 ED754749670TH khunooms007 + theGod (592969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660828-125 ED791292910TH กอล์ฟปริญญา + โอพุทธคุณ (592987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
44 # 3อจ660829-001 norakarn + GEARBAN (593066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพสวย) (660612-1139)(G 74%)
45 # 3อจ660829-006 Wuttipong1999 + WIRAT999 (593080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
46 # 3อจ660829-007 เมืองช้าง + WIRAT999 (593084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660829-009 ทิศเหนือ + อรรถพล (593088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังขวา) (660815-1196)(G 80%)
48 # 3อจ660829-010 chaloemchai + (593093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bhin_pornmongkol
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างเส้น(เล็ก) เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 79%)
49 # 3อจ660829-103 EM231174174TH norakarn + (593110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นมหาลาภเจริญดี เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม) **พระสภาพสวย
50 # 3อจ660829-105 ED659435009TH ท่านมหา + กรเมืองกาญจ์ (593121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580109-194)
51 # 3อจ660829-106 ED742029344TH เสือตัวสุดท้าย + Narinrat (593127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
52 # 3อจ660829-107 ED790953421TH kphil + nakornyong (593134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660829-108 ED729663552TH ltsarapp + มะนาวแป้น (593139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ660829-113 ED777147616TH Kaizano + GodzillaNui168 (593073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
55 # 3อจ660829-114 ED777147616TH bangkokpoms + (593076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
GodzillaNui168

พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660829-115 ED777147616TH เล็กบ้านโป่ง + GodzillaNui168 (593077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660829-116 EB931723017TH อ๊อดจ้า + Peterwong2436 (593078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาขาโต๊ะ กรุวัดทอง เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660829-117 ED79129160TH บรีสพระช่วย + jugree02 (593081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660829-120 ED735119472TH piyaphum + Suriyachon (593091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(660818-1216)
60 # 3อจ660829-121 ED750264857TH puriwaj + พรพัฒน์ (593095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660829-126 ED777272242TH Namnathee1983 + (593109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golfsriracha
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ.. (สภาพสวย)(660818-1092)
62 # 3อจ660829-127 ED531865487TH chay7 + ตงเทียน (593113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อดิน จ.พิจิตร
63 # 3อจ660829-129 ED778764040TH ruamsup + hooligan (593124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
64 # 3อจ660829-130 ED792057572TH Dumy_kitsada + เมืองนนท์ (593126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660829-134 ON680007073333LU viponcity + Goodcobain (593143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง/สภาพสวย) (651202-1062)
66 # 3อจ660829-135 ED805017175TH audhatyai + eakkapong (593147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (650707-1075)
67 # 3อจ660829-136 ED7912951793TH บรีสพระช่วย + jugree02 (593150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660829-137 ED802444043TH ศิษย์จารย์จำเนียร + D_akkharin (593152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนางจามเทวี วัดหนองช้างคืน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.ลำพูน
69 # 3อจ660829-138 TH01184HFO9F6B0 panitgang + (593156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน (หมายเลข 624)
70 # 3อจ660829-140 EM097706828TH สายปั่น + ขนมไทยแม่อารีย์ (593161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ชลบุรี
71 # 3อจ660829-142 EM097706828TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (593083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อนาก ปี 2511 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักนาก 3.3 กรัม) (660819-1256)(G 90%)
72 # 3อจ660829-145 EM097706828TH eootyoo + ขนมไทยแม่อารีย์ (593092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 15952)
73 # 3อจ660829-146 EM097706828TH supha + ขนมไทยแม่อารีย์ (593094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์หลังยันต์สวน ๙๙ เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 168)
74 # 3อจ660829-148 EM097706828TH comfortable13 + (593100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์

เหรียญพระประธาน วัดเหนือ เนื้อเงิน ปี 2473 จ.มหาสารคาม (660814-1057)
75 # 3อจ660829-149 EM097706828TH dol369 + ขนมไทยแม่อารีย์ (593104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบรอบชาตกาล 143 ปี เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2565 จ.ระยอง (หมายเลข 138)(G 84%)
76 # 3อจ660829-151 ED801830641TH ทนายโอ๊ต58 + มหามณีจินดา (593149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 603/สภาพสวย) (651214-1053)
77 # 3อจ660829-152 ED740457169TH Darkwalf + welding24 (593154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
78 # 3อจ660829-153 SXF486500005963 ปั้นจั่น + Jirative (593194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดรัตนชัย รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ660829-157 EM097704380TH ลูกแม่จัน + รถถังพระบ้าน (593169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดละมุด เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ660829-160 EG525443961TH Namsaii + นราลัย (593178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
81 # 3อจ660829-162 EJ012986268TH maximum9 + เพิ่มพูน888 (593111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอาจารย์โง้วกิมโคย เนื้อเรซิน ปี 2523 จ.ปทุมธานี
82 # 3อจ660829-163 EB775344777TH bungbung + Santi1989 (593116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
83 # 3อจ660829-165 EB9088888825TH meildola + Noom-1976 (593192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 79%)
84 # 3อจ660829-167 ED794684711TH eootyoo + kao_za (593128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
85 # 3อจ660829-168 ปิงเปียง + ป๋องร้อยไร่ (593138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184HNJCK3B0
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
86 # 3อจ660829-169 EB909540930TH Sittin + Sugarbaby (593141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 34577)
87 # 3อจ660829-170 TH01184HPQJZ1B0 boonkue + tar99 (593146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 63%)
88 # 3อจ660829-174 Boyyy999 + ชัยนเรศ (593198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184HPPM93B0
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
89 # 3อจ660829-176 ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + ศิษย์ครูบา57 (593177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01184HQQKS1B0
ตะกรุดโทน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
90 # 3อจ660829-180 ED776001668TH Templeland + POOSIT (593206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อศรีธรรม วัดศรีธรรมาราม เนื้อผง ปี 2507 จ.พัทลุง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 30 ส.ค. 2566 - 08:36 น.] #87235 (26/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660812-004 ED767818966TH ข้าวตอกแตก (591233) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ660812-033 TH01184F41RJ0B0 อ๊อบบางแก้ว (591237) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ660815-018 EM097699305TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591593) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660817-010 ED652637205TH wat888 (591806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660817-018 EM041983079TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660821-025 TH01184GFS701B0 sza1200 (592247) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ660821-029 NGWW0003001429V sanpol (592259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660822-006 ED739445716TH พลธีร์5559 (592430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ660824-019 ED755099278TH Wuttipong1999 (592711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660828-014 ED768637483TH Namnathee1983 (593035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660821-016 ต่อคู้บอน (592269) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ660823-003 toopronchai (592573) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ660826-002 น้องข้าวสวย (592901) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ660826-005 chanapai (592906) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ660826-006 chairatmt (592925) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ660826-015 bangbai (592930) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660828-001 แทนม้าทอง (592955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660828-002 เก้าตะวัน (592960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660828-003 หนุ่มธนบุรี (592961) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ660828-008 ธนบดีมณีแสง (592970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660828-011 ปิง_บางกรวย (593056) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 2อจ660828-015 midori (592978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660828-016 midori (592980) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
14 # 2อจ660828-017 แพรวพรรณ (593030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660828-019 Kid_A (593054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660828-037 การันตีพระ (592941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ660828-038 เ moodang (592986) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660828-040 การันตีพระ (593038) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ660828-041 การันตีพระ (593043) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660821-128 ED783532383TH Pakapon735 + D_akkharin (592194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม พิมพ์หน้าหนุ่ม จ.จันทบุรี
2 # 3อจ660821-130 ED792122086TH loongmike + เก้ากนก (592199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดขาดาบ เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี
3 # 3อจ660823-171 ED795850667TH คงทอง + ketanirut (592558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 79%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ660824-145 EH203809441TH mahachon + (592665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pranakhonpanom2516
เหรียญหลวงปู่ผ่าน วัดป่าปทีปปุญญาราม รุ่นผ่านตลอด เนื้อทองเหลือง จ.สกลนคร
5 # 3อจ660825-123 ED0801823787TH sam8793 + มหามณีจินดา (592756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 93 เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.สุรินทร์ (กรรมการหมายเลข 77)
6 # 3อจ660825-155 ED772592655TH Tarkkyp + สหายเมืองลิง (592783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร
7 # 3อจ660826-143 EM097701471TH p_awest + ขนมไทยแม่อารีย์ (592874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย
8 # 3อจ660828-001 Nathan666 + ศตกมล (592943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(660607-1019)
9 # 3อจ660828-002 Santiwall + khankupt (592944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (570716-241)(G 81%)
10 # 3อจ660828-004 ทิศเหนือ + Pongsak999 (592949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(660719-1110) (G 69%)
11 # 3อจ660828-006 ksomchai + ben0429 (592952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง(G 61%)
12 # 3อจ660828-007 loomthong + narawutpom (592954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
13 # 3อจ660828-008 Sukpia2018 + ผมชื่อเสือ (592957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 02614)
14 # 3อจ660828-010 chinamulet + อรรถพล (592962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660815-1194)
15 # 3อจ660828-011 Saranphat + deskpop (593057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
16 # 3อจ660828-012 หม่อง + โฟล์คซอง (592966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพรมดำใหม่)
17 # 3อจ660828-013 paepae + ปิง_บางกรวย (593055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนนาคเกี้ยว หลวงปู่ชื่น วัดตาอี เนื้อผง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์

18 # 3อจ660828-014 uthai211 + ksomchai (592971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ660828-015 หมูจุ่ม + lomlopburi (592975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
20 # 3อจ660828-018 Tawee888 + ขนมผิง (592985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
21 # 3อจ660828-019 ED794928966TH เต้ยอิตาเลียน + กรบางมด (593065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
22 # 3อจ660828-101 EB919899727TH jack0606 + SAWANGSRI (592990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
23 # 3อจ660828-102 EM097701851TH maximum9 + จำปาเอฟซี (592993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660828-103 EM158697089TH ปากานี่ + มิลเลี่ยน (592994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงปิดทอง ปี 2548 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง-เงิน/หมายเลข 254)
25 # 3อจ660828-104 ED771741407TH Wimolwan168 + teespy (592995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อดิน ปี 2440 จ.นครปฐม
26 # 3อจ660828-105 yyoyo + yaramila (592997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EXSS2308261033254
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
27 # 3อจ660828-106 EM097706522TH eootyoo + ขนมไทยแม่อารีย์ (592999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 10983)
28 # 3อจ660828-107 EM097697627TH manutsri + หมูกุ๋น (593002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอุปคุต **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ660828-108 ED795882109TH chinamulet + chanchim (593003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (660812-1055)
30 # 3อจ660828-109 ED783551833TH ทิศเหนือ + หนุมานเชิญธง (593005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (651117-2093)
31 # 3อจ660828-114 ED813610824TH loomthong + อาณาจักรพระ (592950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดถ้ำเมืองนะ รุ่นกายสิทธิ์ เนื้อตะกั่ว ปี 2538 จ.เชียงใหม่
32 # 3อจ660828-115 ED772077799TH ทันบางบอน + ฤทธิ์ (592953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ (วัดหนองหลวงสร้าง)
33 # 3อจ660828-116 EM097695802TH attasit32 + ข้าวต้มพิศมัย (592956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหนุมาน หลวงพ่อกุน วัดพระนอน เนื้อเงินลงยา จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ660828-118 ED664498165TH sanchai1977 + Chanida469 (592964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
35 # 3อจ660828-119 ED790167473TH amlueky + ริณดา (592965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (660805-2055)(S 92%)
36 # 3อจ660828-121 TH01184H8Z487B0 ซิยิ่นกุ้ย + jozaa (592973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา

37 # 3อจ660828-122 ED790167646TH atthasit + คูณสตางค์ (592977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
38 # 3อจ660828-123 ED790167646TH atthasit + คูณสตางค์ (592981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
39 # 3อจ660828-124 ED696274760TH murbur + thong999 (592984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระอาจารย์พา วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
40 # 3อจ660828-126 EX525189558TH lohbetong + Korawit5957 (592989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หน้าหนุ่มหลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลำพูน
41 # 3อจ660828-127 EM097706479TH Weerawat0310 + ซาลาเปา (593060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 938/น้ำหนักทองรวม 3
กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 938)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
42 # 3อจ660828-128 EM097706479TH Weerawat0310 + ซาลาเปา (593061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 739/น้ำหนักทองรวม 3
กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 739)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
43 # 3อจ660828-129 EM097706479TH Weerawat0310 + ซาลาเปา (593062) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1038/น้ำหนักทองรวม 3
กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1038)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
44 # 3อจ660828-130 ED745655400TH boonlom + Easyone (592992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 65%)
45 # 3อจ660828-131 EB931485051TH พระสมุทร22 + Sutee-sai2 (593000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม ปี 2486 จ.นครปฐม
46 # 3อจ660828-132 ED745654815TH nottoขอนแก่น + Easyone (593004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 67%)
47 # 3อจ660828-133 ED751177385TH bos2499 + Jirawat1986 (593008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์
48 # 3อจ660828-134 EM086884663TH phalao2000 + นกแก้ว (593011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ660828-136 EM086884663TH ifeelblue + นกแก้ว (593017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงลงรักปิดทอง
50 # 3อจ660828-137 EM086884663TH plumkid + นกแก้ว (593019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660828-138 EM086884663TH แป๊ะปทุม + นกแก้ว (593022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6444) **พระสภาพสวย
52 # 3อจ660828-140 EM086884663TH lomlopburi + นกแก้ว (593026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่
53 # 3อจ660828-141 PINK000268157V8 ไซม่อน + ลุงตี๋6808 (593058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าววิรูปักษ์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 1917/ขนาดสูง 9 นิ้ว)

54 # 3อจ660828-142 ED454631496TH Besomkiat + Rakchart (592946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์กรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(660705-1143)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 29 ส.ค. 2566 - 08:43 น.] #87218 (25/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660815-007 ED698296480TH bluezone69 (591570) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660816-010 TH01184E3Q9A2B0 sompong963 (591738) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660817-008 ED673075479TH taranan (591797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660818-032 ED736808425TH มหามณีจินดา (592016) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660819-003 ED662071564TH nudchanon (592105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660821-014 EM160450089TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (592253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660821-021 KBMBW00006522A7 Supatssss (592236) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ660821-028 EB908295265TH บิ๊กบีม (592246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660822-014 ED756972142TH เด็กใหม่ (592442) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ660822-015 ED809900808TH BaroQue (592386) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
11 # 1อจ660822-017 SXF170400015833 Tammy (592422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660822-018 ED517176637TH พิมพ์พิมล (592396) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660822-021 ED565275776TH sorn16 (592451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660823-012 ED751173865TH tongjoy (592534) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ660823-022 EN046965925TH ตะพาบ (592587) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660823-028 ED778346715TH thumma (592527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660823-029 RL678054609TH Bobbie (592593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660824-003 EM086884195TH นกแก้ว (592675) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ
19 # 1อจ660824-017 TH01184GX87B7B0 jarun123 (592650) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ660825-005 ED676859113TH เด่นซัง (592806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660825-007 ED809902931TH BaroQue (592827) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
22 # 1อจ660825-008 ED796230846TH พลลำตะคลอง (592811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660825-009 ED777259714TH golfsriracha (592817) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
24 # 1อจ660825-011 ED608882210TH Angle99 (592823) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ660825-019 EJ868278695TH กานกินรี (592809) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ660825-020 ED775367163TH seranee (592826) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660826-001 ED783543298TH หนุมานเชิญธง (592887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660826-002 ED725109011TH kaimotor (592889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660826-004 ED646688707TH GEARBAN (592893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660826-007 ED654285829TH yodsiam (592896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ660826-008 ED672997658TH PING007 (592898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660826-011 TH01184H35UU7B0 yaramila (592902) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ660826-012 ED775374323TH surasity (592908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660826-014 EM097701468TH ขนมไทยแม่อารีย์ (592916) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

35 # 1อจ660826-017 ED789107177TH som3693 (592922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ660826-019 ED786908545TH Nutda13 (592936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660810-026 teetoon (590926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ660812-003 Bigyai (591244) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660817-005 likeit (591846) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ660817-010 thailandamulet (591833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ660817-017 Ga656 (591875) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660818-015 Jo_combo (592025) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ660821-012 rattapong931 (592179) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ660822-003 pipat_ch (592421) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660822-004 loongmike (592434) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ660822-011 amata_tong (592437) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ660822-012 midori (592428) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660822-016 teetoon (592436) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ660823-001 greensnake (592546) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 2อจ660823-004 Pungping (592592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660823-009 เชาว์นีโอ (592560) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660823-012 AnanBhangananda (592562) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 2อจ660823-014 จ่าแจ้ (592550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660824-005 joe0707 (592660) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 2อจ660824-007 Culpidnoi (592685) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 2อจ660824-009 Nathan666 (592689) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ660825-015 peterdriverbkk (592820) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ660826-004 joe8878 (592856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ660826-007 คุณพลอยคุณเพชร (592858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 2อจ660826-021 การันตีพระ (592940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 2อจ660829-042 BankHiWay (593064) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660812-128 EM041982507TH หลังสวน + ขนมไทยแม่อารีย์ (591159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ชุมพร (วัดดอนมะกอกสร้าง)
2 # 3อจ660816-150 ED776941396TH Wuttikri2523 + (591678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
rangsan9557
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ660817-107 ED685891562TH midori + BaroQue (591766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์ตัดเดี่ยว(เล็ก) เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
4 # 3อจ660817-150 EM097684827TH midori + ฮุนได (591820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่เผือก พิมพ์ข้างรัศมีหลังสาริกา เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)(G 79%)
5 # 3อจ660818-176 ED771150824TH eggcivil + tiwakornwong (591946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660104-1128)
6 # 3อจ660819-136 TH01184FR27X0B0 noomaoo + Choi2528 (592045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดชัยมงคล รุ่นมหาลาภ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (ฝังตะกรุด)
7 # 3อจ660821-101 ED735489331TH m_devil + nakornyong (592215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ660821-139 ED670020958TH roumchang + Sawaroj (592275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลีหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ660821-159 NGWW000300108MQ babala + ดุจติปิยะ (592243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำมีหู เนื้อเงิน ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ660822-001 bagio + ตาโต้ง (592291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ660822-106 ED780812659TH eootyoo + Succeed28 (592363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน พิมพ์สร้างเสริม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ660822-139 ED769651844TH Chansri1 + pigcity (592360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ขาไขว้ เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท
13 # 3อจ660822-140 ED709417305TH tummusic46 + Whitemalt (592364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ วัดชัยมงคล รุ่นร่ำรวยเงินทอง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.เชียงใหม่
14 # 3อจ660823-123 ED027194075TH somnuk + DaIrOz (592505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดบันไดหิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อชิน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ660823-145 ED719432829TH noomtce11 + jessada6678 (592590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660824-134 EJ959349042TH nincha + TOMAOR (592606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ทรงไก่หางพวง เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ660824-143 EJ754887441TH Chaiyakornwin + nop168 (592657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์รัตนจักร เนื้อผง ปี 2525-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้

18 # 3อจ660824-148 EM097700961TH อรทัย960 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อปรง วัดธรรมเจดีย์ จ.สิงห์บุรี (ขนาดใบมีด 4 นิ้ว)
19 # 3อจ660824-151 EM097700961TH masterpiece + (592667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผง จ.นครราชสีมา
20 # 3อจ660824-154 EM097700961TH viponcity + ขนมไทยแม่อารีย์ (592686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม(มีกลาก) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2523 จ.สระบุรี
21 # 3อจ660824-157 ED758829395TH tone555 + ภิรัต (592696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
22 # 3อจ660824-169 TH01184GZEV07B0 Tazmania + rungroj (592646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ660824-178 ED801439237TH pornpipat + คุณศิระ (592654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรผ่านศึก หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน เนื้อเงินก้นทอง ปี 2538 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ดและหมายเลข)
24 # 3อจ660825-010 suttanee + แมวปลาทอง (592749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 100 พรรษา เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 463)
25 # 3อจ660825-113 6732300833432 นู๋โอปอ + Moty5555 (592725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้ากลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี(สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(S 87%)
26 # 3อจ660825-116 ED734393711TH สิงห์สยามศิลป์ + สมอแดง (592732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน วัดบ้านไร่ รุ่น สธ. เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
27 # 3อจ660825-133 ED808206767TH taccord + nattapongp (592766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660701-2010)(G 68%)
28 # 3อจ660825-136 ED670387852TH tepun + boonlom (592779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1900)(G 78%)
29 # 3อจ660825-146 EM097701216TH chaleaw56 + (592782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2533 จ.ระยอง
30 # 3อจ660826-001 พิชัย999 + Pboonchai (592838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 61%)
31 # 3อจ660826-002 bangpakong + art_0307 (592840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนักรวม 8.9 กรัม)(G 80%)
32 # 3อจ660826-003 tulakunjoo + น้องอีฟพระแท้ (592843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2862)
33 # 3อจ660826-004 ตั้งเจริญพระเครื่อง + lalalaon (592846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2509-2521 จ.ปัตตานี (660717-2008)
34 # 3อจ660826-005 disorn + jojo5 (592849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (660719-2286)(G 69%)
35 # 3อจ660826-101 ED749478492TH Hug_Nongkhai + mekorn29 (592839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 64%)
36 # 3อจ660826-102 ED746347294TH sirkob + Nongboom (592841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2226)

37 # 3อจ660826-103 ED621480462TH มอร์เมืองทอง + gymnastics (592844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโชคลาภมหาเศรษฐี พิมพ์จัมโบ้ ปี 2546 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง 16 ดอก) (หมายเลข 40)
38 # 3อจ660826-104 ED626845859TH M_SUPAKIT + Juicy (592847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
39 # 3อจ660826-105 ED748789388TH viponcity + maiizza (592850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง
40 # 3อจ660826-106 ED026578326TH Siris + ป๋ามอส (592853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
41 # 3อจ660826-107 ED802002496TH p_chaiya + ksanti (592855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบ่อวิน พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 73%)
42 # 3อจ660826-108 ED791264180TH taranan + โอพุทธคุณ (592859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
43 # 3อจ660826-109 ED160898549TH sarawuthjumpapan + Wanlop (592862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิศมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อผงใบลาน จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ660826-111 OB283931532TH sakaekrung + เก้ากนก (592867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660826-112 EB909024281TH เฟิร์นสักหลง + sarapowarm (592935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นราชสีห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
46 # 3อจ660826-114 ED737597665TH kob2424 + ตราชั่ง (592871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
47 # 3อจ660826-119 TH01184GZPWM8B0 masterpiece + นายแทนคุณ (592888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นฉลองอายุครบ 76 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2530 จ.สระบุรี
48 # 3อจ660826-120 EB970187766TH ทิศเหนือ + สิริมงคล (592891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์(ใหญ่) เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
49 # 3อจ660826-121 ED793140404TH wacharaphum + natapoln (592894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (651215-1079)
50 # 3อจ660826-124 ED790148871TH อาณาจักรพระ + คูณสตางค์ (592905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี
51 # 3อจ660826-125 ED790148871TH kamon58 + คูณสตางค์ (592907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660826-126 ED745654829TH m-cot + Easyone (592909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมศีรษะ)(G 82%)
53 # 3อจ660826-128 ED817100945TH sanchai1977 + (592913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Peterwong2436
พระปางมารวิชัย กรุวัดตะไกร พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ660826-129 ED709325502TH โมรารัตน์ + leymwitt (592915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1980)
55 # 3อจ660826-130 ED668778789TH พัชริน + yut157 (592917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 10891)

56 # 3อจ660826-131 ED619751334TH natthakan + Beed098 (592837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานเข่าขวา)
57 # 3อจ660826-137 EM097697352TH jarykira + หมูกุ๋น (592852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (660809-1173)(G 77%)
58 # 3อจ660826-139 EM097701471TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (592863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หัวใจ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 83%)
59 # 3อจ660826-144 EM097701471TH phalao2000 + (592877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
60 # 3อจ660826-146 ED750263295TH anndamun + พรพัฒน์ (592882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660826-149 EX522710031TH อาณาจักรพระ + kusuma69 (592895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
62 # 3อจ660826-150 ED75286406TH wittawat_tan + sutee2532 (592897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
63 # 3อจ660826-152 ED775049491TH Taveep3366 + transport (592866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว)(560909-029)
64 # 3อจ660826-153 ED772750246TH ponpon + เรวัตตะ (592868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาพุธทพิมพาภิบาล วัดชีปะขาว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สิงห์บุรี
65 # 3อจ660826-154 ED786022883TH vuthinuntha + Pakin10 (592873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (631014-228)
66 # 3อจ660826-155 ED800928976TH doyct + pound2007 (592875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ660826-157 ED679892820TH anantachai2533 + (592881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Toodmerg
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (640428-008)(G 81%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 28 ส.ค. 2566 - 08:37 น.] #87215 (24/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660812-005 ED726197508TH golfsriracha (591252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ660816-007 ED698599463TH ChinThanakit (591732) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ660817-011 ED777226733TH golfsriracha (591844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660818-006 ED775634862TH tkonlayut (591960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660818-009 ED784410973TH OMBUN (592002) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ660818-028 ED720779156TH อุกฤช (592018) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ660818-039 ED724020468TH สั่งใส่เพิ่ม (592012) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 1อจ660819-008 ED784411320TH OMBUN (592062) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660821-003 ED737944617TH Darkaun (592198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660821-011 ED677459505TH คลับจับลิง (592222) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ660821-012 ED775619397TH router (592271) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ660821-016 ED771322674TH chsearn (592273) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660821-017 ED568170925TH จิ้งจกทองมหาลาภ (592256) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660821-026 TH01184G87FE3B0 สุธาสินี (592278) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
15 # 1อจ660822-005 EM086883875TH นกแก้ว (592427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660822-011 EB939176572TH tongleehae (592445) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ660822-012 ED504197085TH โพธาราม (592412) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660822-013 EJ237509049TH richard (592417) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ660822-016 EB939014022TH tongleehae (592450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ660823-001 ED764254245TH Chaiwat13 (592535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660823-002 ED723970988TH Nicharida (592539) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ660823-005 ED786940069TH อุกฤช (592566) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660823-009 EJ499762647TH kenshiro2810 (592574) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ660823-010 ED521182735TH burabha (592553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660823-014 ED777144552TH UNICITY (592570) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ660823-017 EB775326019TH อาวุธ521 (592579) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ660823-019 EB939268490TH tongleehae (592584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ660823-021 TH01184GT1DC2B0 Amazon (592491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660823-026 ED7585767465TH teerawit (592519) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ660823-027 ED791605683TH jozaa (592523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660824-001 ED772745731TH jeabnongnuch (592670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660824-002 ED751733313TH นพเก้า9 (592672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660824-005 ED799124909TH sarayut1986 (592684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660824-007 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ660828-019
35 # 1อจ660824-009 ED796203655TH พลลำตะคลอง (592691) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ660824-011 ED770927232TH chaiyo2529 (592699) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
37 # 1อจ660824-012 ED164275527TH RUAYGABPRA (592655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ660824-014 TH01184GHDE7B0 Tum168 (592706) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ660824-015 ED751741972TH มงคลทิพย์ (592659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ660824-018 ED763862805TH ขาวเมืองตาก (592664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ660825-002 ED644231432TH ป๋าอดิศร373 (592801) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ660825-004 ED732667656TH CTPRAKRUENG (592804) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ660825-006 ED741033722TH Nipon_Tho (592808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ660825-012 EB969830846TH ฮักแม่สรวย (592803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ660825-021 EX522710028TH kusuma69 (592812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


46 # 1อจ660825-022 ED640123640TH nontachote (592814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ660821-020 828241690555 c_nakarin (592244) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660814-016 มหกรรมพระเครื่อง (591409) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660815-014 hanhaniiz (591632) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ660816-018 ศตกมล (592836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ660818-002 phukaseam (591990) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660818-004 penpathum (592010) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660818-008 BankHiWay (591895) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
7 # 2อจ660818-009 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2อจ660829-042
8 # 2อจ660819-003 iamchatchai (592117) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660819-004 เหอลี่ (592107) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ660821-014 จอมยุทธ77 (592267) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ660821-017 ตาแจ๋ว (592268) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
12 # 2อจ660821-019 ตาแจ๋ว (592187) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ660823-002 chaiyatat (592567) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
14 # 2อจ660823-006 ภพเมืองสรรค์ (592580) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ660823-008 Owarut999 (592559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ660824-001 Tourjen (592597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660824-002 noomark (592598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660824-003 AommyAom (592601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660824-006 rgooladpraw87 (592612) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ660824-008 นายเอกรัตน์ (592616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660825-001 โอ๋เมืองพาน (592789) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ660825-005 Naveepop (592834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660825-011 เด็กท่าพระ (592800) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660816-141 ED735472795TH พุดซ่า + Paphatball (591643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม เนื้อตะกั่ว ปี 2461 จ.สมุทรสงคราม
2 # 3อจ660817-149 EM097684827TH ต้น_เบอเร่อ + ฮุนได (591817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ660818-111 ED758366171TH daew1970 + ต้อมตราโล่ (591877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง เนื้อตะกั่วสนิมแดง
4 # 3อจ660819-119 ED748053298TH PBnew + louisza (592070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดนางชี (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก)
5 # 3อจ660821-110 ED703475336TH อรทัย960 + dushmill (592237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร ปี 2549 จ.นครสวรรค์(S 93%)
6 # 3อจ660821-117 ED703475375TH toopronchai + Gigsszeet (592279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มตันฐานนะมะยามิ ปี 2505 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ660821-120 EM231167791TH gek1414 + มังกรพัดถิ่น (592168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660821-141 EM097681539TH Rungsan_Soo + หมูกุ๋น (592176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ660822-102 ED582754919TH supanutk + jessada6678 (592338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน (640712-312)
10 # 3อจ660822-130 ED727137029TH ทันบางบอน + playmaker (592327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผงขาว(ปิดทอง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.) (สภาพชำรุดขอบหลังล่างเล็กน้อย)(G 76%)
11 # 3อจ660822-132 ED764161512TH ต้นสุขสำราญ + เบียร์แปดสาม (592328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
12 # 3อจ660822-157 EM097700445TH momo_nid + (592415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่นาค วัดหัวหิน รุ่นสร้างวิหาร ปี 2533 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพปิดแผ่นทองหน้า-หลัง)(G 89%)
13 # 3อจ660822-175 ED729657061TH ltsarapp + มะนาวแป้น (592345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
14 # 3อจ660822-182 EM097681922TH thanyarats + หมูกุ๋น (592373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ660823-109 ED773923645TH Ketsara1104 + ช่างโอ๋ตาขัน (592488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)
16 # 3อจ660823-112 ED777117469TH zafari + tasunflower8 (592462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(แดง) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
17 # 3อจ660823-116 EM276481427TH suchat-01 + rakchoo (592467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ660823-118 ED748492396TH PSangkaeo + JunKB (592473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
19 # 3อจ660823-119 ED619238005TH Theerayoot + ansaldo (592475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ660823-124 ED807315125TH wittawat_tan + คเวสโก (592514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุวัดพระแก้ว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
21 # 3อจ660823-126 EJ754887322TH Chaiyakornwin + nop168 (592521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ660823-130 ED654293502TH NP_PRATHAI + (592538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Burapha777
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง
23 # 3อจ660823-140 TH01184GPUMC5B0 Nut2044 + jozaa (592499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระปิดตาสาริกา)
24 # 3อจ660823-146 ED786414902TH JogoZz + พยัคฆ์สมิง (592529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%)
25 # 3อจ660823-148 ED477986767TH gek1414 + สุรัตน์ชัย (592540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างปล้อง ปี 2504 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ660823-151 ED786414893TH เขียววาริน + พยัคฆ์สมิง (592501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
27 # 3อจ660823-161 ED247198292TH หนึ่งเดียว + นิยมไทย (592492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดทรงประมูล เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ660823-170 ED748476760TH เมืองช้าง + JunKB (592531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(S 91%)
29 # 3อจ660823-179 ED743352905TH Keang24 + รักษ์นครหลวง (592583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นมหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ660823-182 ED751180362TH Inawang + Manat (592508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ660824-103 ED744758907TH mana1 + anaken (592628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว พิมพ์มีกลาก เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ660824-104 ED771149891TH ริวตัง + tiwakornwong (592641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 5 กรัม)(G 83%)
33 # 3อจ660824-108 ED719433210TH m_devil + sevenptk (592656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง)
34 # 3อจ660824-119 ED803104942TH Olaw168 + birdgear (592623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(550109-173)
35 # 3อจ660824-135 ED734472082TH khunpol500 + Punkorat (592610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์เล็กหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม(G 84%)
36 # 3อจ660824-147 OB012281405TH Supatssss + momo_nid (592668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)

37 # 3อจ660824-159 TH01184GYWCR7B0 samachu + Momojato (592701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุคโต วัดสุทัศนฯ รุ่นบังเกิดทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ.. (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (650314-1025)(S 90%)
38 # 3อจ660824-164 TH01184GAQW0B0 ibajack + anothaitmc46 (592635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
39 # 3อจ660824-181 ED809313569TH Thanes5169 + ch-max (592666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด/สภาพแต่งผิว)(G 70%)
40 # 3อจ660825-001 chinamulet + หนุ่มธนบุรี (592717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (660814-1054)
41 # 3อจ660825-004 khunpol500 + engineer27 (592724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (631219-142)(G 90%)
42 # 3อจ660825-005 Nightt0 + ob-om (592728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพรมดำใหม่)(G 63%)
43 # 3อจ660825-006 kit01 + microsoft (592731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ660825-007 juipeter + microsoft (592735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
45 # 3อจ660825-008 chinamulet + Naveepop (592832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660825-009 PHLOI + แฮปรามคำแหง (592740) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 6.8 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ660825-011 กาเบียล + เมษเมษา (592726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (660810-2098)
48 # 3อจ660825-012 bankvasan + kit49 (592729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพแต่งผิว)(G 89%)
49 # 3อจ660825-013 engineer27 + wutpantip (592733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
50 # 3อจ660825-014 NP_PRATHAI + ขนมผิง (592738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (สภาพทาทองใหม่) (581016-044)
51 # 3อจ660825-101 ED756747708TH midori + vespa2 (592719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์กลีบบัวหลังพระปิดตา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี(G 89%)
52 # 3อจ660825-102 ED131947256TH korn88 + jiradech47 (592723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
53 # 3อจ660825-103 ED648391633TH tiwakornwong + Q-Taro (592734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640327-391) (G 71%)
54 # 3อจ660825-104 ED758556462TH แอลพระไทย + โกวบ้อ (592741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นบรรจุกริ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ

55 # 3อจ660825-105 ED714688221TH Jaosuanoi + (592744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MINIGUNNER
พระพุทธ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระ พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.สมุทรปราการ
56 # 3อจ660825-106 ED794312635TH gek1414 + CONVENTION (592747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (650902-1167)(G 69%)
57 # 3อจ660825-107 EG371318696TH Sawaroj + Buncha (592751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2481 จ.ราชบุรี
58 # 3อจ660825-108 ED774654168TH AMPjung + apiwat_66 (592757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ660825-109 ED656298895TH Tarkkyp + suwatboat (592760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
60 # 3อจ660825-110 ED728233707TH midori + KID_2 (592763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นสร้างวิหารบูรพาจาร เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.ชลบุรี (หน้าตัก 5.6 นิ้ว)
61 # 3อจ660825-112 ED762034357TH Rungsan_Soo + Linda1114 (592722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
62 # 3อจ660825-114 ED749655966TH ปิงเปียง + Bigz2545 (592727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ660825-115 EG371318753TH murbur + Buncha (592730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสภากาชาดไทย เนื้อเงิน ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 10201)
64 # 3อจ660825-117 ED685648378TH Apisiri + uncleho (592737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
65 # 3อจ660825-118 ED804804067TH บรีสพระช่วย + num1522 (592739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
66 # 3อจ660825-119 EJ793850134TH sonthaya_nurod + เมืองสมุทร (592743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (660810-1122)
67 # 3อจ660825-121 EJ499762576TH vuthinuntha + kenshiro2810 (592750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (660810-1167)
68 # 3อจ660825-122 ED184799885TH KohMeaklong + tonmana (592753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ660825-126 EM097697074TH PHLOI + หมูกุ๋น (592769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
70 # 3อจ660825-127 EM097697074TH icez1113 + หมูกุ๋น (592771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660825-128 EM097697074TH somsak-p + หมูกุ๋น (592774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี
72 # 3อจ660825-129 ED714687773TH piyaphum + อาทิตย์๙๙ (592776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองคำ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี (น้ำหนักทอง 2 กรัม)
73 # 3อจ660825-130 ED743262881TH masterpiece + อาระดิน (592777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตเจ้าชายสิทธัตถะ หลวงปู่จือ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เนื้อเงินซาติน ปี 2562 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 2)

74 # 3อจ660825-131 ED743262881TH masterpiece + อาระดิน (592755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8) **พระสภาพสวย
75 # 3อจ660825-132 ED743262881TH masterpiece + อาระดิน (592761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 8) **พระสภาพสวย
76 # 3อจ660825-134 ED796230846TH เสือท่าศาลา + พลลำตะคลอง (592770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
77 # 3อจ660825-135 ED777259705TH หนึ่งในสยาม + golfsriracha (592773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นนทบุรี
78 # 3อจ660825-137 EM097701216TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (592781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ รุ่น ๕ สมเด็จ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 45/ออกวัดท่าราม) (น้ำหนักทอง 60 กรัม)(660814-1055)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วัดสุทัศนฯ รุ่น ๕ สมเด็จ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (ออกวัดท่าราม/น้ำหนักทอง 4.2 กรัม) (660814-1056)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
79 # 3อจ660825-138 EM097701216TH babala + ขนมไทยแม่อารีย์ (592791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
80 # 3อจ660825-139 EM097701216TH maikeboy + ขนมไทยแม่อารีย์ (592794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลัง ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 72%)
81 # 3อจ660825-140 EM097701216TH maikeboy + ขนมไทยแม่อารีย์ (592797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)(G 93%)
82 # 3อจ660825-141 EM097701216TH tiwakornwong + (592746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (660814-1063)(G 88%)
83 # 3อจ660825-142 EM097701216TH Natsu_1389 + (592835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 77%)
84 # 3อจ660825-143 EM097701216TH ศัทธาพระเครื่อง + (592754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
แหวนหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี
85 # 3อจ660825-144 EM097701216TH พิชัย999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 88%)
86 # 3อจ660825-145 EM097701216TH m-cot + ขนมไทยแม่อารีย์ (592764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว)(G 78%)
87 # 3อจ660825-147 EM097701216TH warning + ขนมไทยแม่อารีย์ (592785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
88 # 3อจ660825-148 EM097701216TH namo08 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 72%)
89 # 3อจ660825-150 EM097701216TH Akuyeen250 + (592833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่
90 # 3อจ660825-151 EM097701216TH niruch + ขนมไทยแม่อารีย์ (592772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระมหาวีระวงค์(ติสโสอ้วน) วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ660825-154 EM097701216TH m-cot + ขนมไทยแม่อารีย์ (592780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (660814-1059)
92 # 3อจ660825-156 ED783533826TH ข้าวเปล่า + D_akkharin (592786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี
93 # 3อจ660825-157 ED783533826TH ข้าวเปล่า + D_akkharin (592790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี
94 # 3อจ660825-158 ED795617293TH พระสมุทร22 + Banker (592793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ660825-161 ED772739696TH Auttaporn1979 + เรวัตตะ (592736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 (อายุครบ 60 ปี) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
96 # 3อจ660825-162 ED2148565152TH เมวิกา001 + supraraat (592742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์สามเกลอ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
97 # 3อจ660825-163 ED214865152TH Kampanat13 + supraraat (592748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง จ.อ่างทอง
98 # 3อจ660825-165 EG371318784TH TAVABUNCHA + Buncha (592759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นพฤทธิ์กำจร เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
99 # 3อจ660825-166 ED745858610TH อุ๊อุ๊อุ๊ + NERAMIT (592765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสังฆ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660825-167 ED464398816TH tone555 + ฮุนได (592768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
101 # 3อจ660823-166 ED531855975TH จุ๋มจิ๋ม + ป้อมมัญจา (592517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพรมดำใหม่)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 26 ส.ค. 2566 - 08:38 น.] #87211 (23/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660815-012 ED736844475TH มาริโอ (591583) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ660816-008 ED774845216TH noi70 (591715) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660817-013 ED777226747TH golfsriracha (591816) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660818-002 ED765695487TH PHLOI (592005) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ660818-013 EN046873305TH ตะพาบ (592009) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ660818-014 ED775344879TH seranee (592013) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ660818-020 ED777752442TH กล่องแก้ว (591967) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
8 # 1อจ660818-024 ED768594329TH chaiwatar (592014) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660818-029 ED739442079TH non31 (591975) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 1อจ660818-031 ED736808425TH มหามณีจินดา (592020) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ660818-035 EJ499762457TH kenshiro2810 (592028) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660818-037 ED775347005TH seranee (592019) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 1อจ660819-001 ED761063578TH ฅนบางใหญ่ (592052) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ660821-004 ED748791418TH บิ๊กบีม (592201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ660821-010 ED607199070TH Juicy (592255) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 1อจ660821-015 ED726682478TH Angle99 (592261) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
17 # 1อจ660821-023 SRCK000058919Q8 numuthai (592274) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ660823-025 ED793830293TH Good1234 (592515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660815-013 hanhaniiz (591623) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660815-045 pop1109 (591601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ660817-016 Pujawbone (591826) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660819-012 palmerth (592122) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ660819-014 sanpol (592121) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660821-008 sombatbs (592272) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660821-011 chanram (592173) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660821-018 ตาแจ๋ว (592270) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ660822-021 Thanatebird (592447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ660824-010 การันตีพระ (592712) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ660824-011 การันตีพระ (592713) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ660824-012 การันตีพระ (592714) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ660824-013 การันตีพระ (592715) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ660824-014 การันตีพระ (592716) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660815-201 EM097682931TH pound2007 + ซูโม่ (591418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
2 # 3อจ660816-104 ED776701991TH schan2514 + หนุ่มฉลองกรุง (591697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (ขนาด 1.8x2.6 นิ้ว)
3 # 3อจ660817-008 อรทัย960 + เก๋นครนายก (591770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครนายก
4 # 3อจ660817-142 EM097683375TH aramintra + ซูโม่ (591788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เสาร์ วัดกุดเวียน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นครราชสีมา
5 # 3อจ660817-161 EM097684827TH JackBrown + ฮุนได (591801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
6 # 3อจ660818-119 ED718567348TH supachock + ดาบทอง (592031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2550 จ.บุรีรัมย์
7 # 3อจ660818-178 ED771721668TH เด็กตลาดใต้ + ชวนชื่น (591951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์แขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660819-007 ฟรุ๊คบางพลี + aom_nara (592079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง พิมพ์ใหญ่ข้างเม็ด เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
9 # 3อจ660819-113 ED780820023TH เซียนน้อยหนึ่ง + หมุนบารมี (592053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ พิมพ์นั่งสมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.นครปฐม (หน้าตัก 3 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา)
10 # 3อจ660819-135 ED796503765TH inspire + s-sean (592044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพล้างผิว)
11 # 3อจ660819-147 EM097699702TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (592072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 65%)
12 # 3อจ660819-153 EM097699702TH eootyoo + ขนมไทยแม่อารีย์ (592083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 65%)
13 # 3อจ660821-119 EB923873111TH lovehunterlove27 + ปราถนา (592164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นรวยรวยรวย เนื้อดินลงบรอนซ์ทอง ปี 2549 จ.นครปฐม (หน้าตัก 2.3 นิ้ว)
14 # 3อจ660821-140 EM097681539TH warning + หมูกุ๋น (592228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อไกร วัดใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.ชัยนาท
15 # 3อจ660821-149 EV716933786TH อิทธิมงคล9 + พรพานิช (592214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่ละมัย วัดสวนป่าสมุนไพร รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองอุดปรอท ปี 2543 จ.เพชรบูรณ์
16 # 3อจ660821-158 TH01184GECM1BO pound2007 + beerjenjob (592241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครปฐม
17 # 3อจ660822-104 ED773344831TH Tppak + sarapowarm (592355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชรสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.เพชรบูรณ์

18 # 3อจ660822-108 EM097700431TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (592371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 8.5 นิ้ว)
19 # 3อจ660822-109 ED792122775TH Nongjeen + พจน์3841 (592375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ660822-119 ED792015762TH sburan + คุณใส (592343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
21 # 3อจ660822-124 EM097700414TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (592308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นเพิ่มบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 12/หน้าตัก 8.7 นิ้ว)
22 # 3อจ660822-133 ED764161526TH masterpiece + เบียร์แปดสาม (592331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดสมนานัมบริหารฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
23 # 3อจ660822-136 ED784344165TH bunpotth + TALON (592349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครนายก (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)
24 # 3อจ660822-176 ED729657061TH juipeter + มะนาวแป้น (592350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นอายุครบ 60 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.สิงห์บุรี
25 # 3อจ660822-183 EM097681922TH masterpiece + หมูกุ๋น (592377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (วัดเทพธิดารามสร้าง)
26 # 3อจ660822-189 ED002935085TH yasticker + รักษ์ต้มเลือดหมู (592403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลศรีศากยะมุนี วัดต้นขนุน เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
27 # 3อจ660822-193 TH01184GGRNP1B0 mheeg + เด็กใหม่ (592383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (631218-151)
28 # 3อจ660822-194 TH01184GGRNP1B0 mheeg + เด็กใหม่ (592388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (630606-174)
29 # 3อจ660822-195 TH01184GGRNP1B0 mheeg + เด็กใหม่ (592391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์สามขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (630606-138)
30 # 3อจ660822-199 ED744239500TH blackpearl + plasplasplas (592402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก
31 # 3อจ660822-201 ED807315139TH sanchai1977 + คเวสโก (592369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบซ้าย)
32 # 3อจ660823-131 ED616185198TH หนึ่งในสยาม + Thanapong36 (592469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ660823-155 ED789258035TH Reo2566 + patchara2509 (592512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นมรดกพ่อ เนื้อผงลงรักหน้าสำริด ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 5.3 ซม.)
34 # 3อจ660824-001 spiderboy + หนุ่มสุพรรณ (592678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
35 # 3อจ660824-002 Rakchart + atatat (592682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (641008-032)
36 # 3อจ660824-003 . disorn + joe0707 (592690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพเกลาคางทูม) (ทำความสะอาดผิว)(G 81%)

37 # 3อจ660824-004 พลายหอม + โจ้บางโพ (592709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660824-005 apeleven + โจ้บางโพ (592694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660824-007 อัสซุย + เพชรผักไห่ (592700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (590219-015)
40 # 3อจ660824-101 ED721551970TH cpat1 + paul2509 (592620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(580401-094)
41 # 3อจ660824-106 ED791282435TH workshop2 + nut141 (592648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
42 # 3อจ660824-107 ED716248491TH บอยพระเครื่อง + (592653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
SanthanAmuletArt
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์เล็บมือ เนื้อดิน ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ (วัดป่าโรงเลื่อยสร้าง)
43 # 3อจ660824-109 ED767787036TH aboom2019 + ชฎาทอง (592695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยข้อมือ (น้ำหนัก 4.6 กรัม)(G 41%)
44 # 3อจ660824-110 ED789106429TH เหวัชระ + som3693 (592662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่วิเวียร วัดดองแข รุ่น 6 รอบ 72 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660824-111 ED751742139TH phalao2000 + มงคลทิพย์ (592600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
46 # 3อจ660824-112 ED749890417TH werty + Bankswimming (592603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
47 # 3อจ660824-113 EK166683872TH taccord + Easyone (592604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
48 # 3อจ660824-115 ED805201981TH หนึ่งในสยาม + ฅนกรุงเก่า (592611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด/สภาพใช้)
49 # 3อจ660824-116 ED750657624TH Krongsin + tongjoy (592614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (660814-1071)
50 # 3อจ660824-117 ED577988496TH tik_srt + ลูกพระวิษณุ (592617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
51 # 3อจ660824-118 ED745751370TH maikeboy + ออเดอร์ (592621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
52 # 3อจ660824-120 ED745751383TH PHLOI + ออเดอร์ (592625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
53 # 3อจ660824-121 EK166683912TH boonlom + Easyone (592596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
54 # 3อจ660824-122 ED712938536TH Kornrat65 + Sayanpf2 (592705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 71%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
55 # 3อจ660824-123 ED773337495TH loomthong + sarapowarm (592605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง

56 # 3อจ660824-124 ED782077250TH Niti333 + kay9999 (592609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เม็ดประคำ หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
57 # 3อจ660824-125 EK166683869TH m-cot + Easyone (592613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 64%)
58 # 3อจ660824-126 EK166683909TH neoaud + WasanKun (592702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
59 # 3อจ660824-127 ED577979018TH ซิยิ่นกุ้ย + ไอซ์_บ้านหมอ (592619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง ปี 2525 จ.สระบุรี
60 # 3อจ660824-128 EG525443927TH Boyprasertsak + นราลัย (592626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)(G 65%)
61 # 3อจ660824-132 ED761091049TH ไมตรี + ammoniamotion (592599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพแต่งผิว)
62 # 3อจ660824-136 ED792233820TH dtruss + kengkas (592615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660824-137 EG525443913TH Meechai + นราลัย (592618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
64 # 3อจ660824-139 ED746343765TH น้าดอกจิก + PANI_SAMIT (592622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์สร้าง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 08274)
65 # 3อจ660824-140 ED623154960TH midori + มหาจำเริญ (592707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
66 # 3อจ660824-141 EJ357382591TH กาแฟอดีต + Aum2543 (592643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ยืนหลังเสือ(นาวาเอกวิชิต) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี
67 # 3อจ660824-142 BBN5000286871HJ boonlers + p_tiyachamorn (592651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อนวโลหะ ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 2001)
68 # 3อจ660824-144 ED792408720TH อรทัย960 + jopawis (592661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือยันต์หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
69 # 3อจ660824-146 EK166683890TH Ketsara1104 + WasanKun (592703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 67%)
70 # 3อจ660824-149 EM097700961TH matina + ขนมไทยแม่อารีย์ (592676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
71 # 3อจ660824-150 EM097700961TH อรทัย960 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อบุญมี วัดโพธิสัมพันธ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชลบุรี
72 # 3อจ660824-155 EM097700961TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (592688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว) (660814-1064)
73 # 3อจ660824-156 EM097700961TH เรย์2550 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 68%)
74 # 3อจ660824-158 ED777767416TH Thanutum + ศิษย์ท่านขุน (592698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ.. (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดปลายพระบาท) (650907-1058)

75 # 3อจ660824-160 TH01184GYX7Q2B0 Ketsara1104 + MIXMUK (592704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
76 # 3อจ660824-162 ED776762117TH eaknaengnoy + Anankiya (592632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660824-166 ED751741972TH กายธรรมวิทย์ + มงคลทิพย์ (592638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
78 # 3อจ660824-167 ED751741972TH phalao2000 + มงคลทิพย์ (592642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
79 # 3อจ660824-168 EB908850419TH Jetsadakrutta + คนคอเรด (592644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
80 # 3อจ660824-170 ED797103999TH Far2520 + เสือตัวสุดท้าย (592649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธมารวิชัย เนื้อสำริด
81 # 3อจ660824-171 ED790147584TH midori + คูณสตางค์ (592634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกต ญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นร่ำรวย ปี 2548 จ.อุบลราชธานี
82 # 3อจ660824-172 ED796114814TH ทิศเหนือ + คุณพลอยคุณเพชร (592636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ660824-173 PYP019800007185 กิตช่างไม้ + kungkung1 (592637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญทวาราวดี หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นมฤคทายวัน เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม
84 # 3อจ660824-174 NGWW000300626QW สหายโก้นาป่า + wilairat_22 (592639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
85 # 3อจ660824-175 EM302530503TH Todmuangchon + nongder (592640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้องินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2030/น้ำหนักรวม 72.7กรัม) (630709-227)(G 98%)(เพชรไม่แท้)
86 # 3อจ660824-176 ED800837864TH ptk_1234 + เก้าออโต้ (592647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 899)
87 # 3อจ660824-177 KBHP200030908AA Bin_Prasae + Aeybangsaen (592652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 79%)
88 # 3อจ660824-179 ED623691711TH vongsako + Game1305 (592658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
89 # 3อจ660824-180 ED623691711TH tonphra + Game1305 (592663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
90 # 3อจ660824-182 ED790972346TH bos2499 + nakornyong (592669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 25 ส.ค. 2566 - 08:39 น.] #87208 (22/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660812-031 ED758742195TH SOMDED (591256) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ660814-025 ED517174525TH พิมพ์พิมล (591407) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660815-001 EM086883212TH นกแก้ว (591563) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
4 # 1อจ660815-013 EJ499762284TH kenshiro2810 (591627) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ660815-017 EJ466597117TH Sawadee9 (591591) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660816-006 ED656873748TH natvjit (591700) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ660816-013 OB005878625TH Supatssss (591740) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660816-014 TH01184FUXEB4B0 pdarnswat (591748) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660817-003 ED630334255TH tomcm (591779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660817-012 ED690661482TH giantgiant (591807) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ660817-014 ED764724540TH t-det (591843) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ660817-017 ED761049046TH maii_amulet (591848) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ660818-027 SPXTH038746597698 เอกลำปาง (592001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660818-036 ED767517762TH lulytoon (592011) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ660819-010 ED730420076TH pisanlost (592116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660821-008 ED783517355TH หนุมานเชิญธง (592216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660822-001 ED720471515TH DDman (592413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660822-002 EK164380936TH หวานเย็น007 (592419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660822-003 ED644224405TH ป๋าอดิศร373 (592446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660822-004 ED780609579TH Pui2529 (592425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660822-008 ED795510646TH น้องหมี (592435) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ660822-019 ED805602300TH Kirk2536 (592424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660822-020 ED778735732TH อำนวย (592426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660822-022 ED173698775TH Noppadon14 (592452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660823-003 EJ237509018TH richard (592542) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 1อจ660823-004 ED627676445TH อ๊อดจ้า (592545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660823-006 ED675089569TH petsh (592548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660823-007 ED771152927TH tiwakornwong (592551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660823-008 ED771152927TH tiwakornwong (592536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660823-013 EG525443860TH นราลัย (592568) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ660823-015 ED307897081TH toy_clong8 (592572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 1อจ660823-016 ED789918351TH Somkiathong (592576) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ660823-024 PLF977000022930 starthree (592503) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660814-009 Prasati (591405) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660815-002 tongjoy (591614) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660815-016 hanhaniiz (591621) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ660815-022 ThaiWong (591638) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ660815-031 ThaiWong (591619) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660815-046 wutpantip (591558) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660816-005 jumboboy7 (591719) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ660816-007 น้องข้าวสวย (591679) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 2อจ660816-008 Thanakrit31 (591685) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ660816-009 teetoon (591745) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ660817-001 สยามเมืองยิ้ม (591839) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ660817-002 เมวิกา001 (591762) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660817-003 thumma (591783) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ660817-006 Bell_72 (591873) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ660817-012 chairatmt (591794) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ660817-014 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (591838) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ660818-010 BankHiWay (591903) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
18 # 2อจ660818-011 BankHiWay (591904) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
19 # 2อจ660819-006 เหอลี่ (592111) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
20 # 2อจ660819-008 whutichai (592125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ660821-002 note1 (592158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660821-007 ตาลเดชา (592265) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
23 # 2อจ660822-001 โอ๋เมืองพาน (592404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660822-002 เก้าตะวัน (592406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
25 # 2อจ660822-007 น้องพลอย (592409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ660822-008 มังกรชล (592414) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ660822-009 WIRAT999 (592420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ660822-010 kongsak (592423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ660822-014 midori (592440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ660822-017 teetoon (592441) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ660822-020 bangkokpoms (592449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ660823-005 khunoak77 (592554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 2อจ660823-007 ภพเมืองสรรค์ (592557) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
34 # 2อจ660823-013 Lifebier4766 (592549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ660823-016 tanac (592561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ660823-017 Wongduen (592564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660814-104 TH01184FC7EJ0B0 Templeland + ชัชพนม (591319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวดนอโม พ่อท่านหวาน วัดลานควาย เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ660815-174 Dumy_kitsada + ลุงปิ่นเริน21 (591450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
DOMM000243497BS
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ660817-102 EM097681009TH tummusic46 + หมูกุ๋น (591752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพทำความสะอาดผิว)
4 # 3อจ660817-104 ED779315966TH bank2310 + sangexim (591757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 3 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อสำริด ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
5 # 3อจ660817-111 EB930507657TH ทนายหลวง + Sivilaihan (591755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 66%)
6 # 3อจ660817-122 ED679485239TH ชอบพิจิตร + โยสามพราน (591786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)กรอบเงิน(S 88%)
7 # 3อจ660817-125 ED638814200TH พิศุทธิ์ + อรทัย960 (591796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดปากกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
8 # 3อจ660817-134 ED693190915TH Promarin + อิทธิมงคล9 (591842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง(ชมพู) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
9 # 3อจ660817-145 EX522694532TH Hagow + kusuma69 (591800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
10 # 3อจ660817-157 EM097684827TH eootyoo + ฮุนได (591854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หลังหลวงพ่อในโบสถ์ เนื้อทองแดง ปี 2488 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวพรุนจากการใช้และแต่งผิว)
11 # 3อจ660817-168 EM267740865TH Dig_tut_959 + Benyapa (591830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2517 จ.ระยอง
12 # 3อจ660818-008 boylunatic34 + (591887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบขวา)
13 # 3อจ660818-103 ED733444638TH m_devil + Anankiya (591910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์นางกวัก หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาลาภ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับผ้ายันต์ไม่ปั๊มตราวัด
14 # 3อจ660818-106 ED715596597TH สิงห์สยามศิลป์ + somsak2521 (591919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660818-108 ED788031914TH eak1199 + tle_wangpikul (591927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อเงิน ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง)
16 # 3อจ660818-109 ED788031914TH วัชรฉัตร + tle_wangpikul (591930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง) (น้ำหนักทอง 11.2 กรัม) (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
17 # 3อจ660818-118 ED748439427TH tonmek + JunKB (591900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)

18 # 3อจ660818-121 ED708393545TH sang08 + ฐณะวัฒน์ (591920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
19 # 3อจ660818-126 ED775634862TH tantin + tkonlayut (591944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
20 # 3อจ660818-158 EJ754887075TH pakin1878 + nop168 (591959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ660818-163 EM183390423TH เมืองช้าง + nongder (591974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
22 # 3อจ660819-105 ED786710264TH friendship + golfgamefame (592097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนเจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 96%)
23 # 3อจ660819-108 ED717540763TH toopronchai + (592102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
24 # 3อจ660819-125 EB907863932TH logisman + Destiny31 (592092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่(บล็อกมูลนิธิ) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม(G 77%)
25 # 3อจ660821-012 Saysabre + anaken (592170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
26 # 3อจ660821-106 ED735130393TH midori + นกแก้ว (592229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระสังฆราช(ปุ่น) วัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
27 # 3อจ660821-115 ED712057576TH pandp + คเวสโก (592151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังศิษยานุศิษย์สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
28 # 3อจ660821-118 ED713990784TH Yiddo + ญาญ่าซัง (592156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยหน้าตรง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
29 # 3อจ660821-121 ED783517355TH dolotee + หนุมานเชิญธง (592172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2(๗ หางหยิก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ660821-126 ED758518725TH viper356 + โกวบ้อ (592188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ660821-138 EM184403517TH Wimolwan168 + ลักษณ์ตะวัน (592224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบรมครู หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อเงิน ปี 2514 จ.นครปฐม
32 # 3อจ660821-152 ED742226485TH เต๋อคูทราย + Tharin_P (592227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นหนุนดวง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2550 จ.นครปฐม (วัดหนองพงนกสร้าง)(G 79%)
33 # 3อจ660821-174 ED737642024TH วิเศษชัยชาญ + chokchaidam (592148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)
34 # 3อจ660822-002 cpat1 + โอ๋เมืองพาน (592293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660306-1122)
35 # 3อจ660822-003 yime2 + prungthan (592296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อผง ปี 2480 จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
36 # 3อจ660822-005 anndamun + pump992 (592302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง ที่ระลึกในพิธีเปิด สน.พลับพลาไชย เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1309)

37 # 3อจ660822-006 แก้วอุษา + Thong4152 (592303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 63%)
38 # 3อจ660822-007 taranan + rsatit (592307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 (ล) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม
39 # 3อจ660822-008 พรพระพุทธคุณ + มังกรชล (592310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 69%)
40 # 3อจ660822-009 pop2517 + มังกรชล (592312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 91%)
41 # 3อจ660822-010 somkidcha + พุทธัสสโร (592315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 133)
42 # 3อจ660822-011 jammanee + jane77 (592290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660810-2097)(G 84%)
43 # 3อจ660822-012 ต้นณเมืองกุย + MRDAVE (592294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.1 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (610808-096)(G 70%)
44 # 3อจ660822-013 memories + art_0307 (592297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นรับขวัญศิษย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 303)(S 93%)
45 # 3อจ660822-014 boymoo4 + Drpong (592301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)(600525-055)
46 # 3อจ660822-015 ต่อแต้ม + ไทยนิยม (592305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (650915-1065)(G 39%)
47 # 3อจ660822-016 พ่อฟอร์ม + โจ้บางโพ (592309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660822-017 พ่อฟอร์ม + โจ้บางโพ (592313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ660822-018 kttk2006 + ขนมผิง (592317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ660822-019 Teerubber + ขนมผิง (592319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (580115-251)(G 63%)
51 # 3อจ660822-101 ED791226561TH thonglor + ต่อยอด (592333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
52 # 3อจ660822-103 ED661513535TH masterpiece + weddy (592347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กลมเล็กหลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ660822-105 ED772213361TH benzy + lomlopburi (592358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1/สภาพสวย)(G 81%)
54 # 3อจ660822-107 ED764160622TH Nawaporn_Prathai + (592367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบียร์แปดสาม
เหรียญครูบาศรีนวล วัดเจริญเมือง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2525 จ.เชียงราย (หมายเลข 64)
55 # 3อจ660822-110 ED713630361TH เขาควาย + Khunpun (592382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม

56 # 3อจ660822-111 ED792033284TH taranan + chuanchai2505 (592314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 7742)
57 # 3อจ660822-112 EJ042558665TH bluearrow58 + เวสแฮม (592320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
58 # 3อจ660822-113 ED626798059TH babala + Arunlert69 (592322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 91%)
59 # 3อจ660822-114 ED680664935TH Goose + kran1781 (592443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
60 # 3อจ660822-115 EB930986799TH piyaphum + Sutee-sai2 (592325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมคางขีด เนื้อเงิน ปี 2513 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
61 # 3อจ660822-116 ED764160636TH korn88 + เบียร์แปดสาม (592330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ เนื้อผง จ.สุราษฎร์ธานี
62 # 3อจ660822-117 ED780960516TH Prapatson-wo + (592335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กาญจนบุรี (สภาพสวย)(660807-1057)
63 # 3อจ660822-118 ED776736165TH olympia + Twin_father (592339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660822-120 ED779014382TH tagsmtd + jack789 (592348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
65 # 3อจ660822-121 ED711050214TH jedsada + pikkared (592300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้-ขึ้นองค์พระและหนุมานใหม่) (660811-1012)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองไว้
66 # 3อจ660822-122 ED732674158TH walrawut + dargon (592304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.บุรีรัมย์
67 # 3อจ660822-123 ED751862131TH jane77 + loeiisan (592306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์สังฆาฏิมีหู เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)(G 78%)
68 # 3อจ660822-125 ED759627465TH sherbet88 + เจษเมืองกาญจน์ (592311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2125/สภาพสวย) (570212-184)(G 79%)
69 # 3อจ660822-126 ED793504838TH Taveep3366 + นครชัย68 (592316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
70 # 3อจ660822-127 ED789264305TH perfectman77 + kamon58 (592318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นปืนแตก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ660822-128 ED784344188TH reset-usb + PANI_SAMIT (592321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
72 # 3อจ660822-129 ED755688328TH six_cm + planoi (592323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นมหามนต์หมื่นศิลา เนื้อเงินลงยา ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 6/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
73 # 3อจ660822-131 ED778734224TH ทิศเหนือ + hooligan (592326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ660822-134 ED760431789TH PHLOI + mekin (592336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650922-1107)(G 81%)

75 # 3อจ660822-135 EB908165376TH สวนดอก + tobsung (592341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เสาร์ วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์หน้าแก่ยันต์สิบ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
76 # 3อจ660822-137 ED756968046TH หนึ่งในสยาม + Sompis987 (592353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
77 # 3อจ660822-138 ED753764826TH กอล์ฟปริญญา + Pakin10 (592356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)
78 # 3อจ660822-141 ED502266821TH วันชัย2511 + sarsi (592324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ660822-142 ED746463030TH Hug_Nongkhai + My_dear (592329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (660301-1279)
80 # 3อจ660822-143 ED626497941TH schlepp + โอแคราย (592334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์เล็ก เนื้อผงแดงปิดทอง ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง)
81 # 3อจ660822-144 ED778735176TH yyoyo + hooligan (592342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
82 # 3อจ660822-145 ED788409383TH chane + กำปั่นทอง (592346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ660822-146 ED504197085TH ธีระศักดิ์ + โพธาราม (592351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสาคร
84 # 3อจ660822-147 ED754696288TH stdpuy + D_akkharin (592357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ660822-148 ED712864759TH Nathanial + หลานตาจวบ (592362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ.. (660710-1021)
86 # 3อจ660822-149 ED712864759TH paoman + หลานตาจวบ (592365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสุพจน์ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ข้างยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ660822-150 ED801407937TH Jaosuanoi + TaNachaut (592368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม
88 # 3อจ660822-151 EM097700445TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (592392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 256401)
89 # 3อจ660822-152 EM097700445TH ทศวรรษ33 + (592394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบบนซ้าย) (660812-3004)
90 # 3อจ660822-153 EM097700445TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (592398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิษณุโลก (660805-1037)
91 # 3อจ660822-154 EM097700445TH masterpiece + (592401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอภิมหาทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครพนม (หมายเลข 1202)
92 # 3อจ660822-155 EM097700445TH ศัทธาพระเครื่อง + (592408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
หนุมาน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 2856)
93 # 3อจ660822-156 EM097700445TH Aodkrison + (592411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 65%)

94 # 3อจ660822-158 EM097700445TH perfectman77 + (592418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดเชิงเขาสร้าง/หมายเลข 212) (สภาพสวย)(G 66%)
95 # 3อจ660822-159 EM097700445TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (592431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม(G 66%)
96 # 3อจ660822-160 EM097700445TH aeed19 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2526 จ.ระยอง
97 # 3อจ660822-161 EM097700445TH ukaewsasan + (592352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อลัด วัดหนองกระบอก เนื้อตะกั่ว ปี 2530 จ.ระยอง
98 # 3อจ660822-162 EM086884005TH nanin + นกแก้ว (592372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
99 # 3อจ660822-163 EM086884005TH warning + นกแก้ว (592374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัสสปมุณี วัดปิบผลิวนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
100 # 3อจ660822-164 EM086884005TH ukaewsasan + นกแก้ว (592378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
101 # 3อจ660822-165 EM086884005TH SiwaDa928 + นกแก้ว (592381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพลงแล็กเกอร์)
102 # 3อจ660822-166 EM086884005TH เต้ยอิตาเลียน + นกแก้ว (592385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
103 # 3อจ660822-167 EM086884005TH เต้ยอิตาเลียน + นกแก้ว (592387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หน้าอ้วน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เพชรบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ รุ่น/พิมพ์
104 # 3อจ660822-168 EM086884005TH บรีสพระช่วย + นกแก้ว (592389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
105 # 3อจ660822-169 EM086884005TH Benjapon88 + นกแก้ว (592410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุคูบัว เนื้อดิน จ.ราชบุรี
106 # 3อจ660822-170 EM086884005TH zafari + นกแก้ว (592416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี
107 # 3อจ660822-171 EM086884005TH juipeter + นกแก้ว (592332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ660822-172 EM086884005TH numpradee + นกแก้ว (592337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พะเยา
109 # 3อจ660822-173 EM086884005TH Apipu6699 + นกแก้ว (592340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
110 # 3อจ660822-174 EM086884005TH Nicha-Malee + นกแก้ว (592344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม
111 # 3อจ660822-177 ED729657061TH juipeter + มะนาวแป้น (592354) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสรงน้ำเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง (หมายเลข 260)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสรงน้ำเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง (หมายเลข 260)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
112 # 3อจ660822-178 ED027193551TH korn88 + DaIrOz (592359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ660822-179 ED740461013TH ต้นคุง + welding24 (592361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับลายศิลปะนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
114 # 3อจ660822-180 EM097681922TH floi456 + หมูกุ๋น (592366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดผงชำรุด)
115 # 3อจ660822-181 EM097681922TH Kampanat13 + หมูกุ๋น (592370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก
116 # 3อจ660822-184 EX525185105TH Tatchakorn + Korawit5957 (592380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ660822-185 TH01184G7DD15B0 ton-230 + na_du (592384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 84%)
118 # 3อจ660822-186 KBSCP00024073EA toymlt + witlomsak (592390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ๙๔)
119 # 3อจ660822-187 ED626830593TH พรพระพุทธคุณ + บิ๊กครับ (592393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660728-1066)(G 87%)
120 # 3อจ660822-188 ED738786311TH Ritraya + Lekamulet (592399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
121 # 3อจ660822-190 ED778734238TH Choat + hooligan (592407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา (651222-2005)
122 # 3อจ660822-191 ED780631254TH limmy + taranan (592376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
123 # 3อจ660822-192 ED780631254TH limmy + taranan (592379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดปรกโพธิ์)
124 # 3อจ660822-196 EM097686023TH เอกลำชะร่า + ฮุนได (592395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
125 # 3อจ660822-197 ED626837733TH Keang24 + Juicy (592397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ เนื้อเงิน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
126 # 3อจ660822-198 ED769639707TH taranan + dreadlord (592400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
127 # 3อจ660822-200 ED800380141TH มหาราษฏร์ + phot87616 (592405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
128 # 3อจ660823-001 dindan4 + khunoak77 (592480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยนาก (น้ำหนัก 30 กรัม)(G 36%)
129 # 3อจ660823-002 opipat + babejakpet (592482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนนท์ วัดเหนือวน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.ราชบุรี
130 # 3อจ660823-003 dolotee + babejakpet (592486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
131 # 3อจ660823-004 warning + babejakpet (592490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อช้อย วัดหัวงิ้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.นครสวรรค์
132 # 3อจ660823-005 kamon58 + babejakpet (592494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2261)
133 # 3อจ660823-006 Chansri1 + schoi (592498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี
134 # 3อจ660823-007 khunprem + koonnai (592502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ660823-101 ED740427286TH attasit32 + ทอเร็ตโต้ (592460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพัดยศ ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทารามฯ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
136 # 3อจ660823-102 ED786840131TH inspire + wanapharni (592594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่)
137 # 3อจ660823-103 ED656971334TH suksannb + momo_nid (592463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)(G 43%)
138 # 3อจ660823-104 ED776465119TH นาควารี + ปุริมพัฒน์ (592468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
139 # 3อจ660823-105 ED732987142TH อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (592472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อดิน ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (ก้น ๕)
140 # 3อจ660823-106 ED786618619TH Chaiyakornwin + Nyusuktip (592477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
141 # 3อจ660823-107 ED679882093TH perfectman77 + ไข่มุข (592481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม เนื้อเงิน ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 80%)
142 # 3อจ660823-108 ED619725665TH หมูจุ่ม + Beed098 (592484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 79%)
143 # 3อจ660823-110 ED773923645TH อาณาจักรพระ + ช่างโอ๋ตาขัน (592493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
144 # 3อจ660823-111 ED801409632TH น้องพอดี + งดงาม (592461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
145 # 3อจ660823-113 ED777117469TH Cap1995 + tasunflower8 (592464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบน)
146 # 3อจ660823-114 ED769358587TH frist + chaintv (592465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี
147 # 3อจ660823-115 ED734642507TH Supatssss + jackhamo (592466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
148 # 3อจ660823-117 ED777262642TH song18 + golfsriracha (592470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์.. (โค้ด ๙๔) (660805-1096)
149 # 3อจ660823-120 ED758566836TH lomlopburi + WARUT0677 (592478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
150 # 3อจ660823-121 ED779014691TH pradee125 + TALON (592487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
151 # 3อจ660823-122 EB939440714TH Ketsara1104 + tongleehae (592496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
152 # 3อจ660823-125 ED771681181TH พุทธบูชา + Nattapat123 (592518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
153 # 3อจ660823-127 ED727826403TH pattarakorn + chaiya-2 (592526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี
154 # 3อจ660823-128 ED782344653TH Game_krub + เจก่ะวาย (592530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง เนื้อตะกั่ว ปี 2462 จ.นนทบุรี
155 # 3อจ660823-129 ED743049036TH m-cot + bos2499 (592533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี **พระสภาพสวย
156 # 3อจ660823-132 ED731124327TH SupachaiJan + นุหนองคาย (592471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (591110-128)
157 # 3อจ660823-133 ED619543929TH heng9999 + narade2517 (592474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
158 # 3อจ660823-134 ED798502771TH Berm_07 + Tea27 (592476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
159 # 3อจ660823-135 ED802302884TH มาม่าเป็ด + คนกรุงศรี (592479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
160 # 3อจ660823-137 ED751173865TH piyaphum + tongjoy (592485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(660801-2004)
161 # 3อจ660823-138 ED776746675TH tummusic46 + Anankiya (592489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังย้น เนื้อดิน ปี 2489 จ.ลำพูน
162 # 3อจ660823-139 TH01184GPUMC5B0 ซิยิ่นกุ้ย + jozaa (592495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
163 # 3อจ660823-142 EM097700860TH meildola + ซาลาเปา (592511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (660626-1170)
164 # 3อจ660823-143 EB908360888TH mangmee + pae1991 (592586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (กรอบทองแดงลงยา)
165 # 3อจ660823-144 ED777262639TH Kaowatch + golfsriracha (592516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม (660802-1079)
166 # 3อจ660823-147 EQ888982413TH jack7815 + glafer (592588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
167 # 3อจ660823-149 ED517170002TH mekin + kengkas (592544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
168 # 3อจ660823-150 KBSSW000076838W ทรงธรรมบ้านสวน + bancha18 (592547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
169 # 3อจ660823-152 EX644774558TH Automove + owats (592507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 63%)
170 # 3อจ660823-153 TH01184GA3ZG1B0 teenarok + (592591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Watcharapong6666
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 260) (วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) **พระสภาพสวย
171 # 3อจ660823-156 ED517177425TH Supatssss + พิมพ์พิมล (592528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม รุ่นแรก จ.เพชรบุรี
172 # 3อจ660823-157 ED807804485TH ตะกรุดโทน + nirun1975 (592532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650121-1061) (G 78%)
173 # 3อจ660823-158 ED782808643TH PRA001 + น้องอิมอิม (592537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
174 # 3อจ660823-159 TH01184GTX3F1B0 ปิงเปียง + ป๋องร้อยไร่ (592541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
175 # 3อจ660823-160 ED746939734TH tojane + catbkk (592543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์
176 # 3อจ660823-162 infinity88 + UDS-35 (592500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184GU4CS5B0
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงอะไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
177 # 3อจ660823-163 TH01184GSNAW8B0 Ritraya + jackmars007 (592506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
178 # 3อจ660823-164 ED611979695TH Arunlert69 + boonkue (592589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(660811-1013) (G 79%)
179 # 3อจ660823-165 ED716025684TH logisman + วัฒน์พระองค์ขาว (592513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
180 # 3อจ660823-167 EX608008001TH นาควารี + print (592520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
181 # 3อจ660823-168 EX608008001TH นาควารี + print (592522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
182 # 3อจ660823-169 EX608008001TH นาควารี + print (592524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
183 # 3อจ660823-172 ED625089447TH kai-au + suchat-01 (592563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
184 # 3อจ660823-173 ED753665956TH Name092 + Piyawan (592565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
185 # 3อจ660823-174 PLF977000022930 bank2310 + starthree (592569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
186 # 3อจ660823-175 ED617955153TH ron30 + autan (592571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4731)
187 # 3อจ660823-176 ED770633967TH พ่อน้องจ้าว + สินเพิ่มพูล (592575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน
188 # 3อจ660823-177 ED758549838TH jwisarn65 + โกวบ้อ (592577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี
189 # 3อจ660823-178 ED474384388TH Piragarn + tedsiri2530 (592581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 445871)(G 79%)
190 # 3อจ660823-180 EM010884310TH ทนายโอ๊ต58 + Teerubber (592585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ไม่ตัดช่อ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 19)
191 # 3อจ660823-181 ED748058644TH Pmark18 + converse_07 (592504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
192 # 3อจ660823-183 ED777871127TH DDman + โก๋แก่ (592510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 24 ส.ค. 2566 - 08:41 น.] #87205 (21/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660814-005 ED713618025TH Khunpun (591404) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 1อจ660814-024 ED775319675TH seranee (591372) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660814-026 ED736893193TH มาริโอ (591411) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ660818-021 ED779619741TH tar001 (591994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660818-030 TH01184G0UP3480 พญานาค (592004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660821-001 WAHA00032984536 Winai755 (592283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ660821-002 ED247193644TH tongxu (592197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660821-005 ED771047685TH babala (592204) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660821-006 ED752875352TH sutee2532 (592208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660821-009 ED790203255TH chaiywutkunarsa (592218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660821-013 EB923874664TH เชียงลี้ (592249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660821-018 SKB10002792199D milkns (592284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660821-019 OFF0000064932 reindeer_kwang(592264) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ660821-022 TH01184GGSTS5B0 นายแทนคุณ (592240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660821-024 TH01184GCG3K1B0 arucha2510 (592242) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ660822-009 ED656875275TH natvjit (592298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660809-012 wutpantip (590806) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660810-011 อรรถพล (590859) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660814-007 ธัมมจักร (591395) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ660814-011 montr (591400) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660814-012 surasak_bpb (591408) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
6 # 2อจ660814-013 ppffarm (591403) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660814-014 kengkas (591406) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660816-015 Anechap (591747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ660818-006 toeykeng (592003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660821-001 Boonyaritsss (592153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660821-003 ป้องนันปัง (592159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660821-004 หนุ่มธนบุรี (592160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660821-005 supachoke (592162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660821-006 susuki (592165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660821-009 surasak_bpb (592166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660821-010 ฐานแซม (592169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660821-013 kritmek (592180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660821-015 อรรถพล (592183) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ660822-005 การันตีพระ (592295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ660822-006 การันตีพระ (592292) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ660822-013 midori (592439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 2อจ660822-022 การันตีพระ (592454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660822-023 การันตีพระ (592455) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ660822-024 การันตีพระ (592456) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ660822-025 การันตีพระ (592457) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ660822-026 การันตีพระ (592458) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ660822-027 การันตีพระ (592459) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660812-179 EJ127168855TH greenmoon + สมมิตร (591285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อผง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ660818-150 ED765694420TH เสมาพระเครื่อง + ก้อนกรวด (591973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผง ปี 2519 จ.บุรีรัมย์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ660818-182 ED745642366TH inspire + Easyone (591966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 65%)
4 # 3อจ660818-186 ED102823855TH อสูรแดง + โอปปาติกะ (592453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
5 # 3อจ660819-157 ED746337782TH raschapong + sevenptk (592093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)
6 # 3อจ660821-163 828239487353 Reo2566 + bos2499 (592252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 3.2 ซม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 23 ส.ค. 2566 - 08:41 น.] #87201 (20/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660810-011 ED775308219TH seranee (590965) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
2 # 1อจ660811-002 EN046726412TH SarawutK10 (591086) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 1อจ660811-012 EM041981594TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591071) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660818-001 ED247188613TH tongxu (591947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660818-003 ED786315856TH My_dear (591950) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ660818-004 ED474380655TH tong32 (591954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660818-005 ED706566416TH nogyoon (591957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660818-007 ED740239861TH chakpong79 (591963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ660818-008 EJ668197642TH กำธรนคร (591968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660818-010 ED742749139TH ROYPUTH (591971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660818-012 ED725106908TH kaimotor (591982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660818-015 KBNU2000343018H papayapunny (591985) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ660818-017 EM135384476TH zizaboylouis (591989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660818-018 ED692474893TH bank121 (591993) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660818-019 BTPP00016697198 Xdireak (591997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ660818-026 TH01184FUTH41B0 ธงทอง465 (591998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660819-002 ED712856236TH มีเก้า888 (592096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660819-004 KBSMT00047174VM ทรัพย์1990 (592109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660819-007 TH01184G5DHE0B0 Resume (592112) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ660819-011 EK164372594TH Tonyou (592046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660811-005 หนุ่มธนบุรี (591097) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660811-009 BhuriKet26 (591105) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660814-006 songklot (591398) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ660817-009 Wiwatt (591829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660818-001 Sittin (591987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660818-003 penpathum (591995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660818-005 WIRETAP (591999) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ660818-007 seanza777 (592007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660818-014 dolotee (591941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660818-016 Boss7 (591945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660819-002 โอ๋เมืองพาน (592113) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660819-007 lidia (592120) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ660819-011 puriwaj (592115) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660819-013 palmerth (592128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660819-015 midori (592119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660821-020 การันตีพระ (592281) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660821-021 การันตีพระ (592285) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660821-022 การันตีพระ (592286) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660821-023 การันตีพระ (592287) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660821-024 การันตีพระ (592288) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660821-025 การันตีพระ (592289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660809-181 ED648288976TH Sombat14 + supot2030 (590817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์
2 # 3อจ660812-174 ED508784104TH weddy + พรพระพุทธองค์ (591173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นนำโชค เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ660814-147 ESTS000280271 LIM2512 + เอ็มซีเค (591347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
4 # 3อจ660815-004 Taveep3366 + seanza777 (591430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ660815-190 ED645532045TH taranan + Piyawan (591526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
6 # 3อจ660816-126 EK164375131TH August412 + Bbeenaja (591662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
7 # 3อจ660816-156 OB270544375TH chaidee + เด็กดี (591735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 ปี 2551 จ.ระยอง
8 # 3อจ660817-124 ED777906943TH joonKing + teerason (591872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ660817-135 ED800376408TH ศรมัญจา + payan (591845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หัวใจเศรษฐี หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
10 # 3อจ660818-173 ED789907889TH Kritthachalom + tum_utt (591934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครปฐม(G 67%)
11 # 3อจ660818-174 ED789908558TH รุตช้างกลาง + tum_utt (591937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร(G 47%)
12 # 3อจ660819-001 gek1414 + rsatit (592066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660805-1046)
13 # 3อจ660819-002 ชานนทร์ + surasak2504 (592068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (531016-059)
14 # 3อจ660819-003 มอร์เมืองทอง + ศตกมล (592071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660819-004 chinnasiha + toneparsak (592073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี (สภาพผิวพรุนและแต่งผิว)
16 # 3อจ660819-005 Sittikorn2546 + jitlada555 (592127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน)
17 # 3อจ660819-006 jojo5 + เด็กท่าพระ (592077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

18 # 3อจ660819-101 ED685893603TH Sirbang + BaroQue (592126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุทุ่งเศรษฐี พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
19 # 3อจ660819-102 ED729655454TH Watchara_Kp + มะนาวแป้น (592085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดพุทธาธิวาส รุ่นรักแผ่นดิน เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ยะลา (หมายเลข 5537)
20 # 3อจ660819-103 ED771627543TH หม่อง + Nattapat123 (592086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660819-104 ED572254391TH mana1 + tunya (592089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
22 # 3อจ660819-106 ED771627472TH เมืองช้าง + Nattapat123 (592098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
23 # 3อจ660819-107 ED717540763TH toopronchai + (592100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตามฝันสุดขอบฟ้า
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาลเข้ม) ปี 2515 จ.ชัยนาท
24 # 3อจ660819-109 ED780810009TH ทิศเหนือ + หมุนบารมี (592104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.เชียงใหม่
25 # 3อจ660819-110 EM106202074TH กงซุนเชอ + Anankiya (592106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสยามเทวาธิราช หลวงพ่อสมควร วัดถือน้ำ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2525 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 99/ขนาดสูง 12.5 นิ้ว)
26 # 3อจ660819-111 ED742662675TH suksannb + kankanmol (592047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
27 # 3อจ660819-112 ED788403995TH พรพระพุทธคุณ + Manver (592049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1421) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
28 # 3อจ660819-114 EH384933492TH เซียนน้อยหนึ่ง + R9999 (592055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6372/น้ำหนักรวม 61.9 กรัม)
29 # 3อจ660819-115 EH384933492TH rongruac + R9999 (592058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 263/น้ำหนักรวม 32.3 กรัม) (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ660819-116 ED800412330TH teera63 + cediato (592061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650909-1094) (G 81%)(เพชรไม่แท้)
31 # 3อจ660819-117 ED800412330TH staruch + cediato (592063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (660717-2070)
32 # 3อจ660819-118 ED800412330TH Meechai + cediato (592065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(660601-1048)(G 82%)
33 # 3อจ660819-121 ED429495290TH ตัส99 + เอ็มน้อยร้อยล้าน (592081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
34 # 3อจ660819-122 EJ127169325TH logisman + สมมิตร (592084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครปฐม
35 # 3อจ660819-123 ED652678519TH boonlom + wat888 (592088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 64%)
36 # 3อจ660819-124 ED785524075TH ks_somsin + makluayka (592090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)

37 # 3อจ660819-126 ED757082522TH ptk_1234 + เอวัดยายร่ม (592094) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 3406)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อนวโลหะ ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 8406)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 52566)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
38 # 3อจ660819-127 ED757082522TH ptk_1234 + เอวัดยายร่ม (592099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 3307) **พระสภาพสวย
39 # 3อจ660819-128 ED757082522TH ptk_1234 + เอวัดยายร่ม (592101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 4608)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อนวโลหะ ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 1095)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
40 # 3อจ660819-129 TH01184G4F1B7B0 keng_kung + เล็กหัวตะเข้ (592103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด)(หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
41 # 3อจ660819-130 ED745636649TH unvastar + มหัศจรรย์พระ (592108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 65%)
42 # 3อจ660819-131 ED745636649TH unvastar + มหัศจรรย์พระ (592038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 79%)
43 # 3อจ660819-132 ED745642370TH m-cot + Easyone (592039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 64%)
44 # 3อจ660819-133 ED703362127TH อนันตรา + mchutith (592040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
45 # 3อจ660819-134 ED772619089TH aeksitk + Chatamethee (592041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดเงิน) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้
รุ่น/พิมพ์ นี้
46 # 3อจ660819-138 EJ357370094TH Olaw168 + Benyapa (592050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.1 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
47 # 3อจ660819-139 EJ357370094TH Olaw168 + Benyapa (592051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
48 # 3อจ660819-140 EM010884218TH kingamulet + Teerubber (592054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 869)
49 # 3อจ660819-142 ED748946415TH eootyoo + romantold (592059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดแหลมฟ้าผ่า เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.สมุทรปราการ
50 # 3อจ660819-143 EK164372594TH สุเรนทรชิต + Tonyou (592060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 7(แจกพ่อครัว) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)
51 # 3อจ660819-144 EM097699702TH นุหลัก4 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ชัยนาท
52 # 3อจ660819-145 EM097699702TH เสือท่าศาลา + (592067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พัทลุง (วัดชิโนรสสร้าง)
53 # 3อจ660819-146 EM097699702TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (592069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ช่างฉิม จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 7 นิ้ว) (สภาพทำด้ามใหม่)
54 # 3อจ660819-148 EM097699702TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (592074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ660819-149 EM097699702TH bos2499 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660819-150 EM097699702TH pongldc + ขนมไทยแม่อารีย์ (592078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
57 # 3อจ660819-151 EM097699702TH sudarat_P + (592080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเส้นซุ้มล่างขวา)
58 # 3อจ660819-152 EM097699702TH dolotee + ขนมไทยแม่อารีย์ (592082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2(๗ หางหยิก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
59 # 3อจ660819-154 EM097699702TH eootyoo + ขนมไทยแม่อารีย์ (592087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
60 # 3อจ660819-155 EM097699702TH Cho289 + ขนมไทยแม่อารีย์ (592124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นแคบ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660819-156 ED780820010TH paul2509 + หมุนบารมี (592091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
62 # 3อจ660819-158 EB775314885TH blackpearl + THENINE- (592123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
LAMLUKKA6395
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
63 # 3อจ660821-001 boonkue + Pboonchai (592142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 66%)
64 # 3อจ660821-002 daew1970 + Boonyaritsss (592145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
65 # 3อจ660821-003 apeleven + Boonyaritsss (592147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนังเดี่ยว วัดพุทไธศวรรย์ เนื้อชินเงินปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ660821-004 perfectman77 + หนุ่มธนบุรี (592150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660728-1055) (G 80%)
67 # 3อจ660821-005 matee1974 + หนุ่มธนบุรี (592152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นคราบสนิมตะกั่ว) (660724-1022)(G 91%)
68 # 3อจ660821-006 กชชโย19 + Mint28 (592155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
69 # 3อจ660821-007 taranan + glubglai (592282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ ล สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
70 # 3อจ660821-008 boonkue + พีรยุทธ (592157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
71 # 3อจ660821-009 นาควารี + louisza (592161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
72 # 3อจ660821-010 PHLOI + สิริมงคล (592163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(530605-328)
73 # 3อจ660821-011 piyaphum + สิริมงคล (592167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (530605-326)(G 87%)
74 # 3อจ660821-013 masterpiece + anaken (592171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
75 # 3อจ660821-014 loomthong + anaken (592174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
76 # 3อจ660821-015 โด้ยบางพลี + belief (592280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นมรดกพ่อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ660821-016 แป้ง67 + tuk08 (592177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 10852) (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) **พระสภาพสวย
78 # 3อจ660821-017 teenarok + thatcharit (592182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 612)
79 # 3อจ660821-019 song18 + ต่อคู้บอน (592190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10167)(660810-1111) (G 48%)
80 # 3อจ660821-020 song18 + ต่อคู้บอน (592191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4032)(660810-1112) (G 51%)
81 # 3อจ660821-021 ศักดิ์นรินทร์ + tuicps (592205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 6244)
82 # 3อจ660821-022 บรีสพระช่วย + Audi304 (592207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
83 # 3อจ660821-023 บรีสพระช่วย + Audi304 (592210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
84 # 3อจ660821-102 ED793911686TH Sawaroj + AuHatyai66 (592276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
85 # 3อจ660821-103 TH01184G8PUF7B0 kollek + ป๋องร้อยไร่ (592221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.ราชบุรี
86 # 3อจ660821-104 SCON000385331JV Tunprakruang + pongpan_r (592223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
87 # 3อจ660821-105 TH01184GB8UK66B0 taranan + kinnaree (592226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2561 จ.นครปฐม (หมายเลข 1610)
88 # 3อจ660821-107 ป๋องร้อยไร่ + ละโว้ปุระ (592232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184G8RKD1B0
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
89 # 3อจ660821-108 EM097684138TH midori + รถถังพระบ้าน (592233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังเข็มกลัด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.พิษณุโลก
90 # 3อจ660821-109 ED758753312TH Prichar + พยัคฆ์ร้าย123 (592235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)
91 # 3อจ660821-111 ED726239874TH สิงห์สยามศิลป์ + yoon9 (592139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปมหามงคลมิ่งโมลี วัดใหม่พิเรนทร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 29/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
92 # 3อจ660821-112 ED696688801TH chinamulet + ชัยชนะ56 (592141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
93 # 3อจ660821-113 ED752875352TH kimber + sutee2532 (592144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
94 # 3อจ660821-114 ED732690853TH aompol19 + dargon (592149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบ ๘ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์
95 # 3อจ660821-116 ED024493866TH Ritraya + น้องหมี (592154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
96 # 3อจ660821-122 ED767784851TH inspire + โก้_บ้านดอน (592175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
97 # 3อจ660821-123 EB939411655TH masterpiece + seranee (592178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660821-124 EB925775219TH Thanawat99 + minicooper (592277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนซ้าย)
99 # 3อจ660821-125 EJ953903231TH ทิศเหนือ + anaken (592184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
100 # 3อจ660821-127 ED772735031TH เมืองไทย + anuruknavy44 (592192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
101 # 3อจ660821-129 ED748054695TH โต้งกระนวน + ณิชา56 (592196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนบายน หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อผง ปี 2547 จ.สุรินทร์
102 # 3อจ660821-131 EM086883844TH midori + นกแก้ว (592203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ660821-132 EM086883844TH midori + นกแก้ว (592206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ660821-133 EM086883844TH midori + นกแก้ว (592209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
105 # 3อจ660821-134 EM086883844TH midori + นกแก้ว (592212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา เนื้อผงว่าน
106 # 3อจ660821-135 EM086883844TH midori + นกแก้ว (592213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
107 # 3อจ660821-136 EM086883844TH maximum9 + นกแก้ว (592217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
108 # 3อจ660821-137 EM086883844TH eootyoo + นกแก้ว (592219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์คูณมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 60%)
109 # 3อจ660821-142 EB930722823TH midori + เด็กนอก (592181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
110 # 3อจ660821-143 EB930722823TH บรีสพระช่วย + เด็กนอก (592186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ660821-144 EM086883858TH kengkas + นกแก้ว (592189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660721-1124)(G 81%)
112 # 3อจ660821-145 ED772620294TH pontat567 + kasemsit (592193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
113 # 3อจ660821-146 ED745660271TH s-mega + Easyone (592195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 67%)
114 # 3อจ660821-147 EK164380499TH สวนดอก + gorn9 (592200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
115 # 3อจ660821-148 ED743338112TH Turtle-Jet + Gthammarat (592202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 71%)
116 # 3อจ660821-150 ED773917764TH chaidee + ช่างโอ๋ตาขัน (592220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง
117 # 3อจ660821-153 ED751165008TH หนึ่งในสยาม + joke13 (592230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ660821-154 RL804831385TH หัดเทพ + yongyot (592231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง)
119 # 3อจ660821-155 Nun_Thanaphat + (592234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184GHBR57BO crystalpower
พระอุปคุตศิลปะเขมร เนื้อทองเหลือง
120 # 3อจ660821-156 Tarkkyp + ชายชุดดำ (592238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184GDWJ04B0
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์
121 # 3อจ660821-157 SPP325300000919 เซียนน้อย + yoy1688 (592239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 65%)
122 # 3อจ660821-160 apeleven + yaramila (592245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184GDB036BO
พระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
123 # 3อจ660821-161 TH01184G12P53BO psarawut + Choi2528 (592248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวร วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.พิษณุโลก
124 # 3อจ660821-162 OB266846159TH ศักดิ์นรินทร์ + audy05 (592250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1733)(G 70%)
125 # 3อจ660821-164 OFF0000064024 กชชโย19 + (592254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ660821-165 OFF0000064024 กชชโย19 + (592257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
127 # 3อจ660821-166 เฉียบ + laksi (592258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184GG9M25BO
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 26)
128 # 3อจ660821-167 KBHP2000300156U น้องพอดี + Aeybangsaen (592260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
129 # 3อจ660821-168 EJ700865893TH กิตช่างไม้ + ธัมปารี_16 (592262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดท่าพระ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วผสมปรอท จ.กรุงเทพฯ
130 # 3อจ660821-169 ED654293051TH อรทัย960 + ตี๋แสนภู (592263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

มีดหมอปากกา หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
131 # 3อจ660821-170 EK072552119TH Tarkkyp + Oat_Phk (592266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อสำริดก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 276)(650926-1058)
132 # 3อจ660821-171 ED759350558TH vongsako + TANSON65 (592140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ660821-172 EJ798837863TH แอนกะดิว + beer2126 (592143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง.. (650531-2025)
134 # 3อจ660821-173 ED716657451TH น้ำแม่อาย + manusin_2317 (592146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 22 ส.ค. 2566 - 08:38 น.] #87198 (19/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660809-014 ED710937776TH taladprathai (590827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660811-003 ED002034523TH don22 (591112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660812-008 TH01184EZHLMH0B0 yayara (591255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ660812-017 TH01184F5H7S2BO amlueky (591273) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 1อจ660812-029 KBNM20036759HZ บรีสพระช่วย (591230) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660814-002 EM041983065TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660814-004 ED713618025TH Khunpun (591329) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660814-013 ED771120822TH tiwakornwong (591323) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 1อจ660815-002 PYP308400001729 ขาล-เสือ (591565) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ660815-003 ED768403965TH คอปแมน (591569) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ660815-015 ED698296493TH bluezone69 (591573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ660815-025 EX6080074624TH print (591597) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ660816-001 ED740240927TH วัชรนนท์ (591713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660817-001 EB930344888TH Promarin (591773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660817-002 ED742223892TH Meechai (591871) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ660817-004 ED731021849TH BigBenz (591781) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ660817-005 ED717095956TH หนุมานเชิญธง (591787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660817-007 ED742305753TH magician (591792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660817-009 ED724667084TH น้องหมี (591799) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ660817-015 ED666491845TH Kop86 (591849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660817-016 EM086883257TH นกแก้ว (591852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ660818-016 TH01184FUT512B0 c_nakarin (591983) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ660818-025 ED646678041TH popular_rock (591991) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660815-007 เหอลี่ (591572) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ660815-011 เหอลี่ (591585) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ660815-028 ThaiWong (591609) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
4 # 2อจ660815-030 ThaiWong (591616) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ660815-032 ThaiWong (591622) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ660815-033 ThaiWong (591626) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
7 # 2อจ660817-004 SRISUNGWON (591824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660817-007 Bell_72 (591865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660817-011 นุหลัก4 (591813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660817-013 chanram (591821) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ660817-019 ชิษณุชา (591835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660817-020 อิ่มจัง (591840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660819-001 เมวิกา001 (592042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660819-009 พัทธดนย์2508 (592043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ660819-016 การันตีพระ (592129) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660819-017 การันตีพระ (592130) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660819-018 การันตีพระ (592131) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660819-019 การันตีพระ (592132) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660819-020 การันตีพระ (592133) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660819-021 การันตีพระ (592134) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660819-022 การันตีพระ (592135) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660819-023 การันตีพระ (592136) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660819-024 การันตีพระ (592137) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ660819-025 การันตีพระ (592138) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660810-108 ED693563127TH หิมพานต์มุ่งงาม + น็อตประเวศ (590883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ660811-174 OB187441505TH rungwong + Bobbie (591009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2492 จ.ลพบุรี
3 # 3อจ660812-125 EM041982507TH song18 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
4 # 3อจ660812-142 EM041982878TH tungsaima + (591185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
5 # 3อจ660812-167 EV716933914TH Natthanan1 + พรพานิช (591264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.นครปฐม
6 # 3อจ660812-188 EB543714263TH birdgear + โรจน์บางแค (591277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุด 3 ดอก)
7 # 3อจ660814-130 ED789401987TH กิตช่างไม้ + eakkarin_1980 (591394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเกศไชโยฯ พิมพ์คะแนนฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
8 # 3อจ660815-103 ED7652848413TH chaiwatar + คุณศิระ (591509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ660815-129 ED685868816TH c-bank + BaroQue (591505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ซุ้มยอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ660815-130 EB923802733TH kttk2006 + เนตรหิรัญ (591615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรฯสร้าง)
11 # 3อจ660815-151 EM097699225TH เพชรนรา-01 + (591475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
12 # 3อจ660815-153 EM097699225TH Patwat + ขนมไทยแม่อารีย์ (591481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผง จ.บุรีรัมย์
13 # 3อจ660815-154 EM097699225TH masterpiece + (591485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรํรรมราช
14 # 3อจ660815-166 EM097699225TH chaiwatar + (591540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ660815-200 EM097682931TH Far2520 + ซูโม่ (591571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ660815-219 ED790102486TH zidane + คูณสตางค์ (591486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มห่าง เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
17 # 3อจ660816-102 ED619541137TH อภิชาติชุบทอง + narade2517 (591690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

18 # 3อจ660816-110 ED673758305TH Besomkiat + Sparrow (591722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
19 # 3อจ660816-151 TH01184FNNUW5BO เมืองสมุทร + โชคเจริญ (591714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
20 # 3อจ660817-114 ED785610035TH tongleehae + เวฬุวัน99 (591768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นอายุ 88 ปี พิมพ์หลังเงิน(ใหญ่) ปี 2535 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 467)
21 # 3อจ660817-131 ED745730922TH bigsong + manilmanggol (591828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย กรอบทอง(G 78%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ660817-164 EM097699733TH วิชามาร + ซาลาเปา (591815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
23 # 3อจ660818-001 Chatchaijew + pongldc (591876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด/สภาพใช้)
24 # 3อจ660818-002 jouicepeam + nottosaad (591878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ660818-003 kttk2006 + samartw (591879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
26 # 3อจ660818-004 กอล์ฟปริญญา + ลูกแม่รำเพย (591881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 78%)
27 # 3อจ660818-005 ทรัพย์กำเนิด + โจ้บางโพ (591883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ660818-006 parinya_utra + naret18 (591885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประทานพร หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง เนื้อผง ปี 2520 จ.อุบลราชธานี
29 # 3อจ660818-009 กรณ์สเต็ง + ammoniamotion (591890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660818-010 chinamulet + ขนมผิง (591893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (530311-202)
31 # 3อจ660818-011 น้ากร + ขนมผิง (591898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (571222-150)
32 # 3อจ660818-012 ทนายโอ๊ต58 + ขนมผิง (591902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าหน้านวโลหะลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (กรรมการหมายเลข 346) (580504-082)
33 # 3อจ660818-101 ED7739158335TH kenshiro2810 + ช่างโอ๋ตาขัน (591905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660818-102 ED726264128TH ipattamulet + joe0707 (591907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร
35 # 3อจ660818-104 ED703497328TH กรรมการ + dushmill (591913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 21 เนื้อเงินลงยา จ.สกลนคร
36 # 3อจ660818-105 ED780607122TH Nickklins + ภูมิภัทรพระเครื่อง (591915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้ายักษ์) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ660818-107 ED583546118TH SupachaiJan + (591923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ชาตินครนายก
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นนายร้อย จปร.72 สร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครนายก
38 # 3อจ660818-112 ED640660419TH Namnathee1983 + หัวแดง (591880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(610201-019)
39 # 3อจ660818-113 ED784023705TH boyle + แบงค์อรัญ (591882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 6270)
40 # 3อจ660818-114 ED789251372TH songklot + kamon58 (591884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
41 # 3อจ660818-115 ED776734031TH tommeng + Nicharida (591888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ660818-116 ED474380655TH ทิศเหนือ + tedsiri2530 (592034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
43 # 3อจ660818-117 ED771452382TH ทนายโอ๊ต58 + THANAKIT99 (591892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(660705-1120) (G 66%)
44 # 3อจ660818-120 ED454629016TH Jaraysang + Rakchart (592030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (640929-234)(G 70%)
45 # 3อจ660818-122 ED652295718TH floi456 + kong_taling (591928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเพทฯ
46 # 3อจ660818-123 ED713970161TH Baanjarn63 + ญาญ่าซัง (591931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
47 # 3อจ660818-125 ED741017217TH tiwakornwong + Piyawan (591940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
48 # 3อจ660818-127 ED777234403TH pattarakorn + ทองลำอู่ (591949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นตั้งตัว เนื้อผง ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพเนื้อรานขอบข้าง)
49 # 3อจ660818-128 EJ447304819TH bunpotth + oudood (591952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
50 # 3อจ660818-129 ED773332189TH Dumy_kitsada + (591958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sarapowarm
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์
51 # 3อจ660818-130 ED782047920TH maiizza + kay9999 (591964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (660504-1049)
52 # 3อจ660818-131 ED028572621TH สรพลจัน + เขียวชัยภูมิ (591886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 73%)
53 # 3อจ660818-132 ED758725815TH maximum9 + มะนาวแป้น (591889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง
54 # 3อจ660818-133 ED758725815TH ไม้ทุ่งหันตรา + มะนาวแป้น (591891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อริ้ว วัดตลาดเกรียบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ660818-134 ED758725815TH wanitcha + มะนาวแป้น (591894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี (หลังฝังเพชรหน้าทั่ง)

56 # 3อจ660818-135 EW004586524TH Chakkapud + จังซีลอน (591897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดต้นหนุน เนื้อผง ปี 2522 จ.เชียงใหม่
57 # 3อจ660818-136 ED750247876TH Prapatson-wo + (591901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
youzaa1993
เหรียญพระอาจารย์สุนทร วัดหนองสะเดา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สระบุรี
58 # 3อจ660818-137 EH423850942TH Name092 + Bigz2545 (591906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
59 # 3อจ660818-138 ED776427331TH Bankbhawk + เฉียบ (591908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.จันทบุรี (สภาพสวย) (650510-1052)(G 63%)
60 # 3อจ660818-139 PYP116600005560 ads1091 + Nuknik (592032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 45) **พระสภาพสวย
61 # 3อจ660818-140 ED778242936TH pontat567 + Ake595 (591912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ660818-141 ED764156530TH พิชชากร + Maxkro (591896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660818-142 TH01184FZZB14B0 สิงห์สยามศิลป์ + ArChaKung (591909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
64 # 3อจ660818-143 TH01184FYWHU1B0 m-cot + ต้น_เบอเร่อ (591917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)
65 # 3อจ660818-144 EB543745946TH ATTORN43 + Bankky (591924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (660809-1083)
66 # 3อจ660818-145 ED791209912TH puriwaj + ต่อยอด (591933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
67 # 3อจ660818-146 ED699367222TH พิศุทธิ์ + sanpol (591938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบขวา)
68 # 3อจ660818-147 ED758725807TH tookta + มะนาวแป้น (591942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง
69 # 3อจ660818-148 ED758725807TH tookta + มะนาวแป้น (591955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องลักษณะนี้/พิมพ์นี้
70 # 3อจ660818-149 ED758725807TH Taveep3366 + มะนาวแป้น (591969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด ต ลึก/วัดใหม่อัมพรสร้าง)
71 # 3อจ660818-151 ED001478168TH Olaw168 + jiradech47 (591911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.1 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(S 94%)
72 # 3อจ660818-152 ED780926418TH Namnathee1983 + (591914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(660807-1055)(G 62%)
73 # 3อจ660818-154 KBL3800014964HA kaohom1 + logisman (591921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
74 # 3อจ660818-155 82839719930 Saranphat + Marlbolo (592023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเททองปฐมฤกษ์ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 2855)(S 81%)

75 # 3อจ660818-156 ED770768978TH ศักดิ์ศิริ + Tppak (591925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบน)(660422-1151) (G 84%)
76 # 3อจ660818-157 EM131277410TH หมูแผ่น + jabee (591935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660818-159 ED197559210TH uthai211 + กัจจายนะ (591962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660818-160 ED738784298TH tosspong + Lekamulet (591965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครรราชสีมา กรอบทอง(G 64%)
79 # 3อจ660818-161 ED753660208TH พงษ์ท่าม่วง + Atiwat-Amulet (591970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพลงรัก)
80 # 3อจ660818-162 ED626496708TH Kaowatch + นิวเอกชัย (591972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรกลับ ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (650909-1035)
81 # 3อจ660818-164 ED729682070TH พ่อน้องจ้าว + เวียงห้วยเขน (591976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
82 # 3อจ660818-165 EB925626435TH boyle + atchayarat (591978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.บึงกาฬ(S 90%)
83 # 3อจ660818-166 ED769868293TH Supatssss + เกมมาเอง (591981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
84 # 3อจ660818-167 TH01184FUTH41B0 mana1 + ธงทอง465 (591984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์กลาง จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ660818-168 TH01184FUTH41B0 mana1 + ธงทอง465 (591988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ660818-169 ED753556871TH star_ts + Piragarn (591992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 161909)(660518-1233) (G 72%)
87 # 3อจ660818-170 ED780927767TH kttk2006 + ThoucH7666 (591996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
88 # 3อจ660818-171 ED766787397TH kaksuntech + maiizza (591926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 2669/สภาพสวย/เพชรแท้)(G 94%)
89 # 3อจ660818-172 ED769868276TH ต่อคู้บอน + เกมมาเอง (591929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
90 # 3อจ660818-175 TH01184G3JET6B0 somsak-p + ddaut (591943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่คอหูเหรียญกว้าง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ660818-177 ED790202904TH pcha429 + อ้วนจัง (591948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นบงกชบูรพา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 336) **พระสภาพสวย
92 # 3อจ660818-179 ED705638479TH Nathanial + kueakool (591953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(660111-1078)
93 # 3อจ660818-180 ED772729376TH s-sean + เรวัตตะ (591956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2506 จ.สิงห์บุรี

94 # 3อจ660818-181 ED664493485TH Bankbhawk + Chanida469 (591961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)(650505-1153)
95 # 3อจ660818-183 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ660828-186
96 # 3อจ660818-184 ED172189034TH RtitTi + benz51 (591980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(660603-2044)(G 64%)
97 # 3อจ660818-185 ED767517762TH สวนดอก + lulytoon (591986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์ (สภาพสวย)(660407-1092) (G 77%)
98 # 3อจ660819-141 ED201390722TH nontha + จุ๋มจิ๋ม (592056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.3 กรัม)(G 63%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 21 ส.ค. 2566 - 08:37 น.] #87195 (18/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660804-016 ED749555923TH Khunpun (590244) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
2 # 1อจ660807-029 EK164365766TH nongnhun (590532) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660808-003 ED756223802TH aircadet (590681) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660808-023 ED719887003TH chaiwatar (590683) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ660809-011 ED619481787TH vichan3844 (590839) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ660809-019 ED773505091TH PING007 (590831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660811-008 EM041981594TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591117) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660811-011 EM041981594TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591066) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660811-021 ED675091275TH OMBUN (591107) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ660811-022 ED726197511TH golfsriracha (591111) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 1อจ660812-034 ED675092302TH OMBUN (591239) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660814-012 ED736807739TH t_local (591318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660815-004 ED774022753TH ตาลทราย (591560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660815-005 ED720458695TH DDman (591561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660815-006 ED717094916TH หนุมานเชิญธง (591564) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ660815-008 ED750234926TH Khanoon (591568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ660815-009 EB907065133TH บอยบางตาล (591574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660815-010 ED794900375TH win2521 (591578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660815-014 ED736844484TH มาริโอ (591587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660815-019 EM097699305TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660815-021 ED755068960TH ป๋องณรงค์ชัย (591575) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 1อจ660815-022 ED765692168TH ninnin (591580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660815-024 EX608007624TH print (591589) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
24 # 1อจ660815-027 EN046815687TH ตะพาบ (591581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660815-030 TH01184FA07S8B0 น้ำแม่อาย (591584) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ660816-002 ED770630719TH KONDEE446 (591716) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660816-003 ED783302725TH ธนูทอง (591720) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
28 # 1อจ660816-004 ED739743462TH สายอีสาน (591723) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ660816-005 ED765268988TH ปักต้นกล้า (591728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ660816-009 ED758514887TH wuaface (591730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660816-011 ED735418746TH siam_yuth (591736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660816-012 ED625085462TH บูรพาบารมี (591739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ660816-015 ED755069554TH moo_bpk (591743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ660818-011 ED766868011TH Songkiat19 (591977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

35 # 1อจ660818-034 ED706224456TH golf_kk (592008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660807-002 สยามเมืองยิ้ม (590538) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660809-009 Tumsushi (590838) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
3 # 2อจ660810-009 Supatssss (590874) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660811-006 vijit (591099) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
5 # 2อจ660811-010 noppthai (591065) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660814-003 อตกพระเครื่อง (591393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ660815-001 Pboonchai (591545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660815-003 vittaya14 (591547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ660815-005 เก้าตะวัน (591551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660815-018 PHAN2521 (591637) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ660815-027 ThaiWong (591607) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660815-047 penoi (591606) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660815-048 ผมชื่อเสือ (591610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660816-001 แก้วอุษา (591704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660816-002 kunavaro (591708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660816-004 kunavaro (591711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660816-010 teetoon (591727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660816-011 teetoon (591729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ660816-012 MA_A_AU (591731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660816-013 พุทธัสสโร (591733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660816-014 น้องกันต์ (591734) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ660818-012 midori (591939) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
23 # 2อจ660818-013 การันตีพระ (591918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660818-017 การันตีพระ (592029) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ660818-018 การันตีพระ (592033) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ660818-019 การันตีพระ (592035) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ660818-020 การันตีพระ (592036) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ660818-021 การันตีพระ (592037) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660818-022 การันตีพระ (592021) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ660818-023 การันตีพระ (592022) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ660818-024 การันตีพระ (592026) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 2อจ660818-025 การันตีพระ (592027) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 2อจ660818-026 การันตีพระ (592024) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660809-171 ED711035968TH เป็กสัมพุทธโธ + กิแอนทีค (590840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
2 # 3อจ660812-005 ตั้งเจริญพระเครื่อง + Bigyai (591146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และตัดหู)
3 # 3อจ660812-103 ED761128870TH apeleven + ต้อมตราโล่ (591129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุวัดท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อดิน จ.ชัยนาท
4 # 3อจ660812-126 EM041982507TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (591157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์กลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า)(G 77%)
5 # 3อจ660814-008 poo2515 + nantachai99 (591381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึก)
6 # 3อจ660814-011 schan2514 + nomercy (591294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์(G 90%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ660815-005 midori + aeknice (591432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ คุณกมลฤทธิ์สร้าง รุ่นสังฆรักษา เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.อุดรธานี (หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ขาว ปลุกเสก)(G 77%)
8 # 3อจ660815-013 niti_por + ไทยนิยม (591470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (660623-1005)
9 # 3อจ660815-104 ED765284813TH พ่อฟอร์ม + คุณศิระ (591514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุ วิทยาลัยเทคนิคอุดรสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.อุดรธานี
10 # 3อจ660815-134 ED745634550TH jarupan + ทอเร็ตโต้ (591528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดมหาชัย เนื้ออัลปาก้า ปี 2473 จ.มหาสารคาม
11 # 3อจ660815-158 EM097699225TH Bee20 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ
12 # 3อจ660815-167 EM097699225TH Banphot + ขนมไทยแม่อารีย์ (591544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี
13 # 3อจ660815-172 EM097699225TH โต้งพระเครื่อง + (591443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 64%)
14 # 3อจ660816-001 เมืองช้าง + HAROMAN (591642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
15 # 3อจ660816-002 pcha429 + ksomchai (591644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660816-003 jean5555 + sorn42 (591647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (660805-1033)
17 # 3อจ660816-004 tiseng + bangkokpoms (591650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ660816-005 terktextile + rsatit (591653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
19 # 3อจ660816-006 araya2 + ศตกมล (591658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660726-2001)(G 64%)
20 # 3อจ660816-007 Namnathee1983 + ศตกมล (591663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(660802-2013)
21 # 3อจ660816-008 gymnastics + MA_A_AU (591669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์
22 # 3อจ660816-009 SiwaDa928 + ไทยนิยม (591672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (660718-1095)
23 # 3อจ660816-010 วิเศษชัยชาญ + โจ้บางโพ (591676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660816-011 misterpou + Rich989 (591681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
25 # 3อจ660816-101 ED778812160TH CHAOWANA26 + (591686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
natthawat
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู พิมพ์ใหญ่ ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ660816-103 ED772726295TH มองผ่านเลนส์ + เรวัตตะ (591694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ซุ้มกนก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.จันทบุรี
27 # 3อจ660816-105 EB919395083TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + สุเรนทรชิต (591701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (641022-1293)
28 # 3อจ660816-106 EB919395083TH โต้งพระเครื่อง + สุเรนทรชิต (591706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (600519-143)
29 # 3อจ660816-107 ED782318392TH พิชชากร + eakkarin_1980 (591710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660816-108 EN046852781TH sanchai1977 + num1522 (591712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
31 # 3อจ660816-109 ED770608962TH CHAOWANA26 + pakansit (591717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ660816-111 ED716646459TH น้ำแม่อาย + numpradee (591655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
33 # 3อจ660816-112 ED696694342TH kttk2006 + ชัยชนะ56 (591657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
34 # 3อจ660816-113 ED726248814TH somnuk + yoon9 (591661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนะโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง
35 # 3อจ660816-114 ED745628165TH pop2517 + coldplay (591666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
36 # 3อจ660816-115 ED769740252TH jeabkop + black-van (591670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (660717-1141)

37 # 3อจ660816-116 ED626778142TH JackBrown + Benz6698 (591677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
38 # 3อจ660816-117 EJ596042581TH Kungfujay + AmpFine (591680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อหยก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
39 # 3อจ660816-118 ED626794627TH Look_tann + ใบไผ่ใบตาล (591683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ660816-119 ED758063785TH popbtc + Omeza (591687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (660801-1030)(G 56%)
41 # 3อจ660816-120 ED765290527TH แป๊ะปทุม + ชัยวัฒน์เจ้าสัว (591691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
42 # 3อจ660816-121 ED717708631TH Ao297 + proprayad (591645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
43 # 3อจ660816-122 ED77906474TH tagsmtd + jack789 (591649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
44 # 3อจ660816-123 ED626496654TH anndamun + พิชชากร (591652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเบอ วัดคุ้งตำหนัก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.เพชรบุรี
45 # 3อจ660816-124 ED774845220TH sscopyprint + noi70 (591656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660816-125 ED751152401TH คชสาร + Maxkro (591659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
47 # 3อจ660816-127 EK164375131TH BhuriKet26 + Bbeenaja (591665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
48 # 3อจ660816-128 EK164375131TH Pboonchai + Bbeenaja (591668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ660816-129 EK164375131TH PHLOI + Bbeenaja (591671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
50 # 3อจ660816-130 EK164375131TH chutty + Bbeenaja (591675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ660816-131 ED751152415TH eootyoo + Maxkro (591673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660816-132 ED622137364TH SuriyanTik + วรรณสินศิริ (591746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
53 # 3อจ660816-133 ED751152392TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + Maxkro (591682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
54 # 3อจ660816-134 ED791420300TH หมูอินโด + KAI28 (591688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดงปิดทอง จ.ลำปาง
55 # 3อจ660816-135 ED743053530TH toymlt + สุดยอด (591693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หลังตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.นครสวรรค์ (640522-318)

56 # 3อจ660816-136 ED700898605TH Ketsara1104 + (591696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
eaknaengnoy
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (660216-1073)
57 # 3อจ660816-137 SLYA000278895WZ ptk_1234 + เด็กตลาดพลู (591699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 504 )
58 # 3อจ660816-138 EW004586484TH schan2514 + m-cot (591703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่)
59 # 3อจ660816-139 EW004586484TH อุ๊อุ๊อุ๊ + จังซีลอน (591707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
60 # 3อจ660816-140 ED725114396TH sony1 + kaimotor (591709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (590601-208)(G 84%)
61 # 3อจ660816-142 ED794820757TH Alekadinho + Ramaasi (591646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (สภาพสวย) (660525-2098)(G 86%)
62 # 3อจ660816-143 TH01184F901B8B0 virun123 + sburan (591648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ660816-145 ED767502391TH นายนุ + ซิยิ่นกุ้ย (591654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยศิลปะเชียงใหม่ เนื้อไม้ปิดทอง จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 3.7 นิ้ว/สภาพชำรุดจมูก)
64 # 3อจ660816-146 EK118706715TH sherbet88 + ประวิทย์888 (591660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660816-147 ED222538786TH บรีสพระช่วย + thanodom (591664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
66 # 3อจ660816-148 ED685869745TH wittawat_tan + BaroQue (591667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
67 # 3อจ660816-149 TH01184FP22N8B0 Falarem + khak2800 (591674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี
68 # 3อจ660816-152 ED771045110TH zafari + เที่ยงพุทธคุณ (591718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
69 # 3อจ660816-153 ED638271154TH โพธาราม + lexrain (591721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแขก วัดสันป่าลาน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ตาก (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
70 # 3อจ660816-154 ED634486645TH supervigo + Potaplam (591724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (660701-1146)
71 # 3อจ660816-155 ED761396139TH blue333 + kamon58 (591726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660816-157 TH01184FUR131B0 Bankbhawk + tone555 (591737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19436/สภาพสวย) (660804-1069)(G 52%)
73 # 3อจ660816-158 ED794900906TH บรีสพระช่วย + ps_alone (591741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
74 # 3อจ660816-159 jompol10 + korn88 (591742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
GSPZ0000075888QK
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา

75 # 3อจ660816-161 828234305334 maiizza + lekmgeups (591684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
76 # 3อจ660816-162 863108599360 พระยอดบางขวาง + (591689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศรีเมืองระยอง
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเทพนิมิต พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2554 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 263)
77 # 3อจ660816-163 EM001814386TH jean5555 + แร่บางไผ่ (591692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (660302-2097)
78 # 3อจ660816-164 ED791207749TH taranan + โอพุทธคุณ (591695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
79 # 3อจ660816-165 ED720515335TH นิดบางกอก + สำเร็จธงชัย (591698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ตรีโลกเชษฐ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ 62% ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)
80 # 3อจ660816-166 ED713372101TH น้ำแม่อาย + Pakapon735 (591702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2537 จ.ลำปาง
81 # 3อจ660816-167 ED755069554TH viponcity + moo_bpk (591705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเททอง เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 11.4 กรัม)
82 # 3อจ660817-001 Benjapon88 + บางขุนเทียน (591756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธวิชิตมาร หลวงปู่จันทร์ วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
83 # 3อจ660817-002 ท่านมหา + บางขุนเทียน (591874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมคางซ้าย) (ผิวมีคราบจากการเก็บ)
84 # 3อจ660817-003 RTHANIT + tanint (591758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (660309-1115)(G 85%)
85 # 3อจ660817-009 Bankbhawk + ธัมมจักร (591774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 3414/สภาพสวย) (660328-1196)
86 # 3อจ660817-010 payungsak + ธัมมจักร (591778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1204) **พระสภาพสวย
87 # 3อจ660817-011 โตท่าเรือ + ฤทธา6666 (591866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ รุ่นหมดห่วง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (คุณสุธันย์สร้าง)
88 # 3อจ660817-101 EM323040111TH playboy2106 + Pat029 (591751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งยุทธหัตถี วัดป่าเลไลยก์ฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี
89 # 3อจ660817-103 ED684791259TH นะโม39 + ขอบกระด้ง (591754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง เนื้อไม้ดำ จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
90 # 3อจ660817-105 ED782807299TH inspire + Juicy (591760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (วัดเดิมบางสร้าง)
91 # 3อจ660817-106 ED729236829TH น้ำแม่อาย + kwang019 (591765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
92 # 3อจ660817-108 ED739084836TH เฉียบ + pound2007 (591769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ660817-109 EB907386212TH jack2518 + Kornsad (591771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 172) **พระสภาพสวย

94 # 3อจ660817-110 ED735056049TH wanida + diethelm (591775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (650801-2051)(G 67%)
95 # 3อจ660817-112 EW613989338TH jame1122 + เก๋งกาฬสินธุ์ (591759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์
96 # 3อจ660817-113 ED771460477TH ท่านเปา + THANAKIT99 (591764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
97 # 3อจ660817-115 EK164376300TH JJ_Zone76 + หวานเย็น007 (591772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
98 # 3อจ660817-116 ED706580713TH pinnares + unvastar (591777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนซ้ายและหน้าอก)(G 68%)
99 # 3อจ660817-117 ED706580713TH bangpakong + unvastar (591780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)
100 # 3อจ660817-118 ED783010625TH nutpatkol + Phongphawan09 (591785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดหก กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม
101 # 3อจ660817-119 ED789102461TH พระสมุทร22 + หลังเขา30 (591789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มไข่ปลา กรุวัดป่าแตง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
102 # 3อจ660817-120 ED630334255TH Pissawat29 + tomcm (591795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน
103 # 3อจ660817-121 ED762576582TH yotaabt + เขยมาบตาพุด (591782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (660130-1003)(G 82%)
104 # 3อจ660817-123 ED745730573TH BhuriKet26 + แม็คพระเครื่อง (591790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 69%)
105 # 3อจ660817-126 ED538077189TH Narerut + เด็กส่องพระ (591802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ฉะเชิงเทรา
106 # 3อจ660817-127 EK045930765TH supervigo + yodpra (591804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651201-2035)(G 64%)
107 # 3อจ660817-128 EG388149387TH teerasuk + ผู้ใหญ่เอก (591809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
108 # 3อจ660817-129 ED744250045TH numuthai + ธนาชัย (591811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (650226-1140)(G 85%)
109 # 3อจ660817-130 ED739084819TH เฉียบ + pound2007 (591818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ660817-132 ED719423359TH Santiwall + sevenptk (591834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบนหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง
111 # 3อจ660817-133 ED721664662TH เด็กวัง + สุรัตน์ชัย (591836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์
112 # 3อจ660817-136 EM097685133TH kay9999 + ฮุนได (591847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือ เนื้อกระดูก

113 # 3อจ660817-137 ED686626334TH Besomkiat + วณิชออโต้ (591850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 2254)
114 # 3อจ660817-138 ED747013346TH gitsada_19 + Pakin10 (591853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
115 # 3อจ660817-139 ED747013346TH Ritraya + Pakin10 (591855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 70%)
116 # 3อจ660817-140 ED747013346TH taranan + Pakin10 (591858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
117 # 3อจ660817-141 EM097683375TH Joker007 + ซูโม่ (591784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ พิมพ์สามหน้า เนื้อทองแดง กรอบทอง(G 88%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
118 # 3อจ660817-143 EM097683375TH boytiew + ซูโม่ (591791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระภูธราวดี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.นครปฐม
119 # 3อจ660817-144 EM097683375TH thawath + ซูโม่ (591798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองเหลือง
120 # 3อจ660817-146 EM097684827TH krais1 + ฮุนได (591805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวสังฆาฏิจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509-2512 จ.เพชรบุรี
121 # 3อจ660817-147 EM097684827TH โอบอุ้ม + ฮุนได (591808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี(G 67%)
122 # 3อจ660817-148 EM097684827TH จุ๋มจิ๋ม + ฮุนได (591812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ660817-151 EM097684827TH penpathum + ฮุนได (591861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
124 # 3อจ660817-152 EM097684827TH pangjung + ฮุนได (591863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดป่าชัยรังสี เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.สมุทรสาคร(G 78%)
125 # 3อจ660817-153 EM097684827TH romsai + ฮุนได (591864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 69%)
126 # 3อจ660817-154 EM097684827TH comfortable13 + ฮุนได (591868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงิน
127 # 3อจ660817-155 EM097684827TH eootyoo + ฮุนได (591870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
128 # 3อจ660817-156 EM097684827TH eootyoo + ฮุนได (591851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 82 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร
129 # 3อจ660817-158 EM097684827TH payungsak + ฮุนได (591856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 14973)
130 # 3อจ660817-159 EM097684827TH nut2326 + ฮุนได (591859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
131 # 3อจ660817-160 EM097684827TH dolotee + ฮุนได (591860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเชาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 (๗ หางหยิก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี

132 # 3อจ660817-162 EM097684827TH เมืองสมุทร + ฮุนได (591803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระภูธราวดี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
133 # 3อจ660817-163 EM097684827TH chanchaixx + ฮุนได (591810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ660817-166 EW097699733TH tawansun + ซาลาเปา (591822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 5906)(G 49%)
135 # 3อจ660817-167 TH01184FF42Y7B0 เสาร์ห้าบารมีพ่อ + Takamine (591825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
136 # 3อจ660817-169 ED777241449TH araya2 + Gassy108 (591837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
137 # 3อจ660817-170 ปอนด์แปดคิว + ladprakon (591841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184FW3WA3B0
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 381420) (660810-1060)(G 78%)
138 # 3อจ660817-171 EB907333546TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + (591823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
tanandorn555
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหักซ่อม) (610623-067)(G 64%)
139 # 3อจ660817-172 TH01184FVT1G9B0 Game_krub + khak2800 (591827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง
140 # 3อจ660817-173 ED774914716TH ทิศเหนือ + jonakhon (591831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (510205-010)
141 # 3อจ660818-007 กิจจำรูญ + ประมูลคุณพระช่วย (591922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์จิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (580109-293)(G 79%)
142 # 3อจ660818-110 ED770779967TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + เสรีไทย (591932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 32.5 กรัม)(G 82%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 19 ส.ค. 2566 - 08:35 น.] #87191 (17/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660731-004 ED720670701TH seranee (589696) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660804-009 RD749555937TH Khunpun (590229) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ660805-021 TH01184E3Q1Y7B0 sompong963 (590328) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660807-002 ED685870871TH BaroQue (590529) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660807-005 EJ8682784857TH กานกินรี (590457) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ660807-006 EJ868278457TH กานกินรี (590466) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ660807-007 EJ868278457TH กานกินรี (590470) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660807-008 EJ868278457TH กานกินรี (590474) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ660808-002 ED638812963TH อรทัย960 (590639) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ660808-025 TH01184E9KHG0B0 Sawadee9 (590668) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 1อจ660809-012 ED637872400TH ferluci (590770) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660809-017 ED765629655TH PHLOI (590829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660809-020 ED735286501TH ฟรุ๊คบางพลี (590832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660809-024 ED757063599TH ประเสริฐวัง (590773) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ660810-010 ED775308219TH seranee (590964) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
16 # 1อจ660810-017 ED715189749TH KONDEE446 (590951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660811-004 EB906483133TH tksboomt (591114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660811-017 TH01184F0DH97B0 toopronchai (591103) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660812-003 ED5904148099TH tiktony (591226) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
20 # 1อจ660812-007 ED647474552TH kaohom1 (591254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660812-011 ED651396794TH tanapat05 (591203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660812-012 KBSD300001344WG มีดีพระเครื่อง (591270) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ660812-018 EJ435347193TH ponrit (591216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660812-022 KBTLM00002158NK punpin222 (591225) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
25 # 1อจ660812-023 ED758047513TH Omeza (591227) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ660812-025 ED736866958TH มหามณีจินดา (591253) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
27 # 1อจ660812-030 KBSD3000013449 มีดีพระเครื่อง (591278) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ660812-036 ED720749401TH อุกฤช (591243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660814-001 ED773920247TH ช้างมีสุข (591369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660814-003 EK164374330TH Phichit_02 (591379) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660814-007 ED410279206TH หนองซอ (591382) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660814-008 ED759326854TH ลูแปง (591387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
33 # 1อจ660814-011 EM097682874TH ซูโม่ (591315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660814-014 EJ132033538TH เมิส_เพชรบูรณ์ (591334) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ660814-015 EJ132033538TH เมิส_เพชรบูรณ์ (591341) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ660814-016 EJ32033538TH เมิส_เพชรบูรณ์ (591348) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 1อจ660814-017 EJ21022427TH เมิส_เพชรบูรณ์ (591353) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 1อจ660814-018 EJ132033538TH เมิส_เพชรบูรณ์ (591361) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 1อจ660814-019 ED748435938TH JunKB (591325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ660814-030 ED761046535TH PHLOI (591357) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
41 # 1อจ660815-020 ED698598746TH ChinThanakit (591577) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
42 # 1อจ660815-023 ED508598124TH tongleehae (591586) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
43 # 1อจ660815-026 TH01184FP4DA2B0 kritsana3300 (591602) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
44 # 1อจ660815-028 ED508598115TH tongleehae (591605) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 1อจ660815-029 ED795801105TH สยามรุ่งโรจน์ (591608) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
46 # 1อจ660817-006 ED777226720TH golfsriracha (591767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660804-006 แฮปรามคำแหง (590222) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660805-002 Yodes (590315) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660809-013 ชลชินเขต (590834) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660810-005 nattasak (590921) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660810-006 สยามเมืองยิ้ม (590934) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660810-014 สุเรนทรชิต (590908) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ660810-020 เจ้าชายอสูร (590918) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ660810-021 เจ้าชายอสูร (590865) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ660810-022 bombkumphang (590923) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660810-027 teetoon (590929) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ660811-004 หนุ่มธนบุรี (591096) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660812-001 jeabkop (591241) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ660812-004 akekawat (591245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ660812-008 koonnai (591248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ660812-011 jojo5 (591240) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ660812-012 teetoon (591242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ660814-001 แฮปรามคำแหง (591386) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 2อจ660814-002 nattasak (591391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ660814-008 note1 (591402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ660814-015 peterdriverbkk (591362) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
21 # 2อจ660814-018 อรรถพล (591401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660815-015 hanhaniiz (591592) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
23 # 2อจ660815-023 ThaiWong (591595) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
24 # 2อจ660815-024 ThaiWong (591598) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
25 # 2อจ660815-025 ThaiWong (591603) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
26 # 2อจ660815-026 ThaiWong (591600) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
27 # 2อจ660815-029 ThaiWong (591613) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
28 # 2อจ660815-034 ThaiWong (591629) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660815-035 ThaiWong (591633) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ660815-036 ThaiWong (591594) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
31 # 2อจ660815-037 ThaiWong (591599) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ660815-038 ThaiWong (591604) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ660815-039 ThaiWong (591611) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ660815-040 ThaiWong (591617) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ660815-041 ThaiWong (591620) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ660815-042 ThaiWong (591625) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ660815-043 ThaiWong (591628) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ660815-044 ThaiWong (591630) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
39 # 2อจ660815-049 blue333 (591635) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ660817-008 Suriyachon (591862) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
41 # 2อจ660817-015 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (591867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ660817-018 การันตีพระ (591750) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
43 # 2อจ660817-021 การันตีพระ (591776) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
44 # 2อจ660817-022 การันตีพระ (591793) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
45 # 2อจ660817-023 การันตีพระ (591814) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
46 # 2อจ660817-024 การันตีพระ (591832) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660807-014 charlott + gun87 (590395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ เนื้อดิน **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้/ รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ660807-135 ED659763049TH SAPATAR + Matae (590400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ย้อนยุคหลัง อ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/สภาพใช้)
3 # 3อจ660808-002 เจริญ56 + เกษตร (590577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังหนังสือสามแถว เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 85%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ660808-147 KBK5T000064147P pong987 + แบงค์ธาตุพนม (590638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2533 จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 เลขที่ 3อจ660808-180 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ660829-180
6 # 3อจ660808-190 worrakhit + Anuson_k (590610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184E9TGP2BO
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ C (เข่าแตกแขนขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร(G 63%)
7 # 3อจ660808-196 EM605771625TH Chansri1 + Maxnattapon38 (590619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์ข้างเม็ด หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ660809-009 Taveep3366 + kaninnek (590723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 60%)
9 # 3อจ660809-109 EM086882795TH ต้นณเมืองกุย + นกแก้ว (590774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
10 # 3อจ660809-123 ED685597852TH klang_pra + (590837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
GodzillaNui168
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ660809-127 ED720248263TH hengheng639 + suk2006 (590752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย กรุวัดสุวรรณ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง
12 # 3อจ660809-172 ED496180112TH Taveep3366 + ibas7723 (590727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%)
13 # 3อจ660809-173 ED496180112TH ซิยิ่นกุ้ย + ibas7723 (590732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%)
14 # 3อจ660810-001 asupasit + aom_nara (590842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดโพธิ์ท่าเตียน เนื้อผง ปี 2485 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ660810-006 เล็กบ้านโป่ง + ชนกสุภา (590850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660810-007 mana1 + tanac (590852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์เล็บมือ เนื้อผงว่าน จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ660810-102 ศิษย์จารย์จำเนียร + zonerex (590864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184EMW788B0
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่น 2 สร้างเสริม(มีกลาก) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2523 จ.สระบุรี

18 # 3อจ660810-109 ED441675326TH joe0707 + Mahamonkkol888 (590887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปูโต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 88%)
19 # 3อจ660810-117 ED408497848TH pong987 + vigorasco (590858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2533 จ.นครพนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ660810-128 ED598707885TH Weerawat0310 + (590899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Rungrojrangyai
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 70%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ660810-130 ED745725573TH Teesan1709 + ออเดอร์ (590902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่น 9 มวลสาร เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.นครสวรรค์ (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
22 # 3อจ660810-142 ED782004354TH tiwakornwong + kay9999 (590878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 62%)
23 # 3อจ660810-152 EM041980259TH ศัทธาพระเครื่อง + ซูโม่ (590930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง วัดสุวรรณ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ660811-008 gek1414 + (590986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มหกรรมพระเครื่อง
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปูใจ วัดเสด็จ พิมพ์เล็กหนึ่งเข็ม เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
25 # 3อจ660811-153 ED479795147TH Apipu6699 + thi3790 (591008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640818-139)(G 76%)
26 # 3อจ660811-171 SXF561300017015 แสนพันดีเชล + (591000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีพ่อพระใส2564
พระสังกัจจายน์ วัดชิโนรส เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ660812-006 Phichit_02 + joe8878 (591149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
28 # 3อจ660812-117 EM041982507TH phalao2000 + (591136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญเข็มกลัดพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2491 จ.พิษณุโลก
29 # 3อจ660812-119 EM041982507TH ป๋องณรงค์ชัย + (591141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ660812-134 ED619540128TH sittojung + GOLFPTM (591163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อสละ วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ660812-152 EJ1754886724TH karan + nop168 (591172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรอบทองแดงชุบเงิน)
32 # 3อจ660812-155 EJ042556995TH prasangsit + จำปาเอฟซี (591183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย
33 # 3อจ660812-159 ED761043437TH klang_pra + Pig2525 (591193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างขวา)
34 # 3อจ660812-164 ED720388583TH siamclassic54 + (591260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ชาตินครนายก
รูปถ่ายหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ660812-165 ED748045549TH teerasuk + yoon9 (591261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังกระทึงสร้าง)
36 # 3อจ660812-169 ED772909214TH ซีพระเครื่อง + ต้นพระสยาม (591266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)

37 # 3อจ660812-181 ED772108292TH en_amulet + ตงเทียน (591206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)
38 # 3อจ660812-196 ED775825323TH hang47 + Choomsilp (591283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง อาจารย์เทพ สาริกบุตรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660812-197 ED565261026TH เล็กบ้านโป่ง + Chinnapat420 (591212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ660812-209 ED735472778TH Besomkiat + nakornyong (591284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์จม(หนา) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ660812-212 66850764097735 เมืองช้าง + Wittawat2537 (591190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ660814-001 babala + thumma (591356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ660814-006 nincha + แดนสุขาวดี (591376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงผสมปูน ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
44 # 3อจ660814-010 รัถการ + rsatit (591385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชรญสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพสวย)
45 # 3อจ660814-129 ED732241205TH gymnastics + RtitTi (591390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (660717-1093)(G 71%)
46 # 3อจ660814-131 ED628766181TH wat888 + Ti2566 (591295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ660814-145 ED780804326TH กระแสร์2 + หมุนบารมี (591340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660814-146 ED780804330TH misuozil + หมุนบารมี (591410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ660814-153 ED765272483TH catbkk + นิยมชมชอบ (591370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปหลวงพ่อองค์แสน วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เนื้อทองเหลือง จ.สกลนคร (หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
50 # 3อจ660815-110 EB907208177TH Satelite + ปราถนา (591537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นมูลนิธิเจริญ เนื้อปูนอุดผง ปี 2554 จ.นครปฐม (หน้าตัก 2.5 นิ้ว)
51 # 3อจ660815-139 ED735468685TH staruch + chatree1 (591548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ660815-160 EM097699225TH เรโกะจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (591516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ660815-161 EM097699225TH โอปปาติกะ + (591521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ระยอง
54 # 3อจ660815-197 TH01184FPE0E2BO Benjapon88 + PloyKanok (591562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งประทานพร หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.เชียงใหม่
55 # 3อจ660815-220 ED790102486TH chay7 + คูณสตางค์ (591490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.ปัตตานี

56 # 3อจ660817-004 babala + ประมูลคุณพระช่วย (591753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(600629-230)(G 85%)
57 # 3อจ660817-005 Chokwoottichai + (591761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (650422-2080)
58 # 3อจ660817-006 m-cot + ประมูลคุณพระช่วย (591763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650315-1075)(G 84%)
59 # 3อจ660817-007 warinkyo01 + (591869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (641029-1292)(G 80%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 18 ส.ค. 2566 - 08:36 น.] #87187 (16/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660808-026 SPD056600000953 เต้ย_พฤกษา19 (590665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ660811-005 ED703482500TH Thannathi (591079) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ660812-027 EK067112162TH tongjoy (591231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ660814-028 EM041983025TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660808-008 Buncha (590649) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ660808-013 นครนายก (590650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ660808-015 ศตกมล (591639) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
4 # 2อจ660810-013 nuttakrit (590845) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
5 # 2อจ660812-013 teetoon (591246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660816-003 สยามเมืองยิ้ม (591640) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ660816-006 jumboboy7 (591725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ660816-016 Oat-Trat (591641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660816-017 การันตีพระ (591749) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660808-119 EB925346325TH จาพนม + umpun (590676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2558 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ660808-176 ED680287845TH catbkk + vsumit (590648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
3 # 3อจ660809-106 EM086882795TH midori + นกแก้ว (590766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนอน วัดคูหาภิมุข พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเงินลงยา จ.ยะลา (ไม่ระบุปีสร้าง)
4 # 3อจ660809-118 ED735465255TH Omeza + nakornyong (590734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ660809-138 ED767870348TH yutputsoon + ทนายหลวง (590804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครสวรรค์
6 # 3อจ660810-135 TH01184ES5PS2B0 catbkk + k0281 (590915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน จ.ลำพูน กรอบทอง(G 90%)
7 # 3อจ660810-148 EM041980259TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + ซูโม่ (590893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุราษฎร์ธานี
8 # 3อจ660811-177 ED738618931TH Preawpan + aompol19 (591020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ660812-175 ED508784104TH Tun2515 + พรพระพุทธองค์ (591175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
10 # 3อจ660814-105 TH01184FBZ1Q3B0 นรสิงห์ + เฟื่องฟ้า (591324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
11 # 3อจ660814-111 TH01184FBZ1P4B0 นรสิงห์ + เฟื่องฟ้า (591304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
12 # 3อจ660814-124 TH01184FBZ1P8B0 นรสิงห์ + เฟื่องฟ้า (591368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดศาลาครืน พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
13 # 3อจ660815-001 disorn + Pboonchai (591424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 77%)
14 # 3อจ660815-002 ทิศเหนือ + surasak2504 (591425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (531119-295)
15 # 3อจ660815-003 อาณาจักรพระ + surasak2504 (591428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
16 # 3อจ660815-006 wat888 + jitichai (591437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 79%)
17 # 3อจ660815-007 wat888 + jitichai (591439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 78%)

18 # 3อจ660815-008 RTHANIT + มังกรชล (591442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 84%)
19 # 3อจ660815-009 Kampeang + (591452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RUNGPAEMA
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
20 # 3อจ660815-010 raschapong + kewell (591454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด (หมายเลข 277/สภาพสวย) (650201-1024)
21 # 3อจ660815-011 แมนพระเครื่อง + annihi (591459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี (สภาพล้างผิว)
22 # 3อจ660815-012 SiwaDa928 + ไทยนิยม (591464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (660802-1164)
23 # 3อจ660815-015 บีเวียงพิงค์ + โจ้บางโพ (591478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660815-016 Siriyod + wutpantip (591482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
25 # 3อจ660815-017 เด็กตลาดใต้ + สัจจะธรรม (591488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ660815-101 TH01184EEYZU2B0 pandp + (591495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
27 # 3อจ660815-102 EJ012978880TH masterpiece + Pat029 (591504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กาญจนบุรี
28 # 3อจ660815-105 ED743041718TH พระประแดง26 + bos2499 (591517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 532)
29 # 3อจ660815-106 ED780070523TH sugar + Gthammarat (591522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สี่ขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 62%)
30 # 3อจ660815-107 RYTR0268292194Q gek1414 + เจษเมืองกาญจน์ (591527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 232)(G 79%)
31 # 3อจ660815-108 ED692387491TH puriwaj + Manunicon (591531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ660815-109 ED711043085TH ต๋องปากเกร็ด + eakkarin_1980 (591534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
33 # 3อจ660815-111 EJ619521092TH wepinta + แจ็คเชียงดาว007 (591417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
34 # 3อจ660815-112 ED759340533TH Eagle007 + Anukug28 (591636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660815-113 EJ953895019TH สรานนท + bankvasan (591419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
36 # 3อจ660815-114 ED743326661TH NongOprakruang + (591618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เฮงเฮงรวยรวย
พระปิดตากรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ขัดสมาธิเพชร เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ660815-115 EM041975259TH Rakchart + รถถังพระบ้าน (591427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
38 # 3อจ660815-116 EM041975259TH ฟรุ๊คบางพลี + รถถังพระบ้าน (591435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเพชรหลีก ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ เนื้อผงใบลาน
39 # 3อจ660815-117 EM041975259TH dkny1800 + รถถังพระบ้าน (591436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
40 # 3อจ660815-118 EX281977267TH Ritraya + Look_tann (591438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650813-1183)(G 79%)
41 # 3อจ660815-119 ED787802483TH แม็คพระเครื่อง + น้องโชตะ (591446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.จันทบุรี (660804-1116)
42 # 3อจ660815-120 ED784324988TH aniwat2499 + PANI_SAMIT (591451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
43 # 3อจ660815-121 ED720348876TH PornchaiPK + Nicharida (591460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660803-2041)
44 # 3อจ660815-122 EJ619520959TH Kritthachalom + (591466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
45 # 3อจ660815-123 OB271042361TH mheeg + mumu99 (591472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ. (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (640929-268)
46 # 3อจ660815-124 OB271042361TH mheeg + mumu99 (591476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ. (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (640929-276)
47 # 3อจ660815-125 OB271042361TH mheeg + mumu99 (591484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ. (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (640929-277)
48 # 3อจ660815-126 ED761056413TH ทัดเทียม + Pig2525 (591489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
49 # 3อจ660815-127 ED761056413TH Taveep3366 + Pig2525 (591494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660815-128 ED761056413TH เกษตร + Pig2525 (591500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660815-131 ED780705297TH tombetong + Sirachai22 (591510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
52 # 3อจ660815-132 ED757799091TH keng_kung + ริณดา (591518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผุย วัดหน้าพระธาตุ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2486 จ.ชลบุรี (660728-1100)
53 # 3อจ660815-133 ED701221634TH มอร์เมืองทอง + เจริญ42 (591523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ660815-135 TNR5000260842GW นุลุ่มน้ำแม่กลอง + ดุจติปิยะ (591530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์
55 # 3อจ660815-136 TH01184FB3JK8B0 susuki + yayara (591535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ เนื้อดิน จ.สระบุรี (สภาพใช้)

56 # 3อจ660815-137 ED741024221TH Ketsara1104 + tanandorn555 (591538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
57 # 3อจ660815-138 ED702683902TH บรีสพระช่วย + num1522 (591542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
58 # 3อจ660815-140 ED751725285TH น้ากร + Watermelon (591555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(660627-2007) (G 75%)
59 # 3อจ660815-141 ED705972228TH taranan + กระไหล่ทอง (591423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เขี้ยวเสือ หลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
60 # 3อจ660815-142 EB969862353TH pradee125 + ร่มฟ้าภูพิงค์ (591426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลายอดอัฏฐารส กรุวัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์ข้างเม็ด เนื้อชินเขียว จ.พิษณุโลก
61 # 3อจ660815-143 ED577984755TH zafari + ZuTharua (591429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
62 # 3อจ660815-144 EK013983206TH เขาควาย + richard (591434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660815-145 ED776409205TH wanitcha + noi70 (591445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
64 # 3อจ660815-146 EF106046184TH midori + อาจรูญ (591449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้และซ่อมส่วนบน) (600814-205)
65 # 3อจ660815-147 EM097699225TH นาค2521 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
66 # 3อจ660815-148 EM097699225TH babala + ขนมไทยแม่อารีย์ (591455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็กหุ้มทอง ปี 2545-2552 จ.นครปฐม(G 82%)
67 # 3อจ660815-149 EM097699225TH Viraphan711 + (591462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ลูกอม เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
68 # 3อจ660815-150 EM097699225TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (591467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนุมานแผลงฤทธิ์ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ660815-152 EM0197699225TH มีดีพระเครื่อง + (591477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
70 # 3อจ660815-155 EM097699225TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (591491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
71 # 3อจ660815-156 EM097699225TH อรทัย960 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพธิ์ พิมพ์ข้างอุ ปี 2479 จ.นครนายก
72 # 3อจ660815-157 EM0976992255TH ตาลเดชา + ขนมไทยแม่อารีย์ (591501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ660815-159 EM097699225TH เรโกะจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (591512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ660815-162 EM097699225TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (591525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2478 จ.ลำพูน

75 # 3อจ660815-163 EM097699225TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (591529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (660802-1031)(G 92%)
76 # 3อจ660815-164 EM097699225TH jicko + ขนมไทยแม่อารีย์ (591533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม เนื้ออัลปาก้าลงยา จ.ชลบุรี (สภาพใช้) (660803-2100)(G 88%)
77 # 3อจ660815-165 EM097699225TH tone555 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
78 # 3อจ660815-168 EM097699225TH สวนดอก + ขนมไทยแม่อารีย์ (591550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหลวง เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) (660602-2021)(G 66%)
79 # 3อจ660815-169 EM097699225TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (591554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
80 # 3อจ660815-170 EM097699225TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (591557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
81 # 3อจ660815-171 EM097699225TH โต้งพระเครื่อง + (591440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)
82 # 3อจ660815-173 EJ042557316TH น้องพอดี + เวสแฮม (591448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม เนื้อปิดแผ่นทอง กรอบทอง(G 91%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
83 # 3อจ660815-175 ED771121788TH จ่าจอก + suthee069 (591453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
84 # 3อจ660815-176 EJ340679995TH C-PRUK + lastman (591457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ชัยนาท
85 # 3อจ660815-177 ED757798003TH pikkared + ริณดา (591461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. 72 พรรษา สำนักนายกรัฐมตรีสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม) (660720-2328)
86 # 3อจ660815-178 ED724664675TH sirin911 + น้องหมี (591465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
87 # 3อจ660815-179 ED771121655TH Chainarin + jamesza (591468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นปรกเกล้า เนื้อไม้ปิดทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
88 # 3อจ660815-180 EB939301814TH mheeg + seranee (591473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (660727-1020)
89 # 3อจ660815-181 EB939301814TH mheeg + seranee (591480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง.. (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (660727-1022)
90 # 3อจ660815-182 EB939301814TH mheeg + seranee (591487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธนิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ.. (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (660727-1021)
91 # 3อจ660815-183 EB939301814TH masterpiece + seranee (591492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บึงกาฬ
92 # 3อจ660815-184 ED739426354TH สิงห์คำรณ + non31 (591498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพใช้)
93 # 3อจ660815-185 ED761393804TH jetsada_supat + kamon58 (591503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์

94 # 3อจ660815-186 ED746333525TH suthi + Pakin10 (591511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ660815-187 ED757797935TH taranan + คูณสตางค์ (591519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
96 # 3อจ660815-188 ED757797935TH keng_kung + คูณสตางค์ (591520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
97 # 3อจ660815-189 ED645532045TH jouicepeam + Piyawan (591524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
98 # 3อจ660815-191 EB907303969TH แบงค์อรัญ + sarapowarm (591532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
99 # 3อจ660815-192 ED792003883TH หิมพานต์มุ่งงาม + (591539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chuanchai2505
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
100 # 3อจ660815-193 TH01184FBPH62B0 เฮี้ยงห้าแยก + (591541) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
Reindeer_kwang
พระพุทธสิหิงค์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธสิหิงค์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธสิหิงค์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
101 # 3อจ660815-194 TH01184FBPH62B0 สวนดอก + Reindeer_kwang (591552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
102 # 3อจ660815-195 TH01184FBPH62B0 อรทัย960 + (591556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง
103 # 3อจ660815-196 TH01184FBPH62B0 taranan + Reindeer_kwang (591559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
104 # 3อจ660815-198 joymonton + โคราช01 (591566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184FEPMK8B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 89 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 276)(G 64%)
105 # 3อจ660815-199 OSA07650003794 print + พรหมแพทย์ (591567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
106 # 3อจ660815-202 EM097682931TH toy_clong8 + ซูโม่ (591420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
107 # 3อจ660815-203 EM097682931TH หนึ่งในสยาม + ซูโม่ (591421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์นั่งเต่า เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
108 # 3อจ660815-204 ED611977473TH PHLOI + RUAYGABPRA (591422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ660815-205 ED748944547TH จิรัฏฐาโน + pupa09 (591431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสีซีดจากการใช้)
110 # 3อจ660815-206 ED723957292TH อภิชาติชุบทอง + เอกสตูล (591433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.8 กรัม)(G 76%)
111 # 3อจ660815-207 ED757799746TH kamon58 + คูณสตางค์ (591441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หัวใจเล็ก ปี 2500 จ.นครปฐม

112 # 3อจ660815-208 ED757799746TH kamon58 + คูณสตางค์ (591444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโชคดีมีสุข พิมพ์หลังท้าวมหาพรหม เนื้อกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2547 จ.สุรินทร์
113 # 3อจ660815-209 TH01184FFXUV5B0 kiam47 + sburan (591634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
114 # 3อจ660815-210 TH01184FP47P5B0 บรีสพระช่วย + MIXMUK (591447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
115 # 3อจ660815-211 TH01184FP47P5B0 บรีสพระช่วย + MIXMUK (591456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
116 # 3อจ660815-212 ED611977487TH Jaosuanoi + boonkue (591458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 62%)
117 # 3อจ660815-213 TH01184FJ3NM1B0 jouicepeam + nuch2545 (591463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
118 # 3อจ660815-214 TH01184FG9SZ9B0 nochau + Chansri1 (591469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย พิมพ์หลังเรียบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (660614-1269)(G 65%)
119 # 3อจ660815-215 TH01154FE7HU6B0 kaikubkhai + ศิษย์หลวงพ่อพวง (591631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ
120 # 3อจ660815-216 ED790102486TH kamon58 + คูณสตางค์ (591471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อตะกั่ว ปี 2512 จ.นครปฐม
121 # 3อจ660815-217 ED790102486TH พญาสุกร + คูณสตางค์ (591479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ หลวงปู่สอ วัดป่าบ้านหนองแสง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ยโสธร
122 # 3อจ660815-218 ED790102486TH midori + คูณสตางค์ (591483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 พิมพ์สายบาตรสั้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร (มีโค้ด)
123 # 3อจ660815-221 ED790102486TH Besomkiat + คูณสตางค์ (591493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
124 # 3อจ660815-222 ED790102486TH thieng + คูณสตางค์ (591496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวสังฆาฏิจุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509-2512 จ.เพชรบุรี
125 # 3อจ660815-223 ED790102486TH pontat567 + คูณสตางค์ (591499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ660815-224 ED748944555TH บรรเจิด + pupa09 (591502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดพลับพลา เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.นนทบุรี
127 # 3อจ660815-225 TH01184FBYM28B0 pinhuto + AladaThaiAmulet (591506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชรสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
128 # 3อจ660815-226 TH01184FJDGK3B0 tungsaima + ต้น_เบอเร่อ (591508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
129 # 3อจ660815-227 TH01184FJDGK3B0 sugar + ต้น_เบอเร่อ (591513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
130 # 3อจ660815-228 TH01184FJDG3B0 pop2517 + ต้น_เบอเร่อ (591515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 79%)

131 # 3อจ660816-144 KBKI200018948AA chintech + sukkasem13 (591651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
ข้อทอง (น้ำหนัก 0.9 กรัม)(G 77%)
ข้อทอง (น้ำหนัก 1 กรัม)(G 78%)
132 # 3อจ660816-160 ED777723684TH nochau + ptgao99 (591744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.8 กรัม)(G 61%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 17 ส.ค. 2566 - 08:41 น.] #87183 (15/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660805-010 ED701498555TH chengpsg002 (590373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660808-007 EH971358921TH sittisak (590655) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660809-013 EJ499762196TH kenshiro2810 (590775) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ660809-016 ED687858445TH พันธิตรา (590782) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ660809-018 ED758027329TH Omeza (590830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660810-007 ED775308219TH seranee (590962) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ660810-008 ED775308219TH seranee (590961) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 1อจ660810-009 ED775308219TH seranee (590963) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ660810-012 ED775308219TH seranee (590966) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ660810-015 ED775308219TH seranee (590969) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ660810-024 ED708367452TH tombetong (590906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660810-025 ED679158239TH chaiywutkunarsa (590913) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ660811-007 EM041981594TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591116) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
14 # 1อจ660811-009 EM041981594TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591118) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ660811-016 ED739418066TH pradrem (591093) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 1อจ660811-019 TH01184F0ZET1B0 ตึ่งนั้ง (591052) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
17 # 1อจ660812-001 EM086883098TH นกแก้ว (591247) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ660812-006 ED777322672TH นราทัศน์ (591263) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ660812-016 TH01184F5H7S2B0 amlueky (591214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660812-019 LADP000261855JD vanbastens (591219) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ660812-021 ED726694670TH Angle99 (591228) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660812-032 ED775315475TH seranee (591235) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ660814-022 ED777223286TH toy_clong8 (591342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660815-011 ED720348859TH Nicharida (591546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660815-016 ED698296493TH bluezone69 (591590) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660805-004 ลูกปลา (590340) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660805-013 จ่าแจ้ (590345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ660808-009 Buncha (590687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660809-005 Supatssss (590797) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ660810-023 hunter04 (590927) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ660811-008 Uniconnan (591061) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660812-010 teetoon (591251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660815-004 vittaya14 (591549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ660815-017 kewell (591624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
10 # 2อจ660815-020 การันตีพระ (591416) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ660815-021 midori (591543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660803-110 EN046575862TH ทนายหลวง + ตะพาบ (590116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ660809-115 ED567143605TH Teerayutb + Starbucks (590728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวเป็นสนิมจากการใช้)
3 # 3อจ660809-141 EM041982042TH บารมีพ่อท่านฮก + (590704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเบตง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
4 # 3อจ660810-110 ED715169404TH Bobbie + mnus_yui (590890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2482 จ.นครพนม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ660810-122 ED616167557TH หนึ่งเดียว + ฟิล์มเมืองลพ (590882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผงว่าน จ.ปัตตานี
6 # 3อจ660811-010 Kaizano + วิชามาร (590988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ660811-108 ED656283366TH Park--PrapradanG + (591041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
suwatboat
พระปิดตาหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 87%)
8 # 3อจ660811-119 EM041963998TH guanger + ขนมไทยแม่อารีย์ (590991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อเงินก้นนาก ปี 2561 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 75)
9 # 3อจ660811-127 EM041963998TH auu2520 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อผง จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
10 # 3อจ660811-129 EM041963998TH guanger + ขนมไทยแม่อารีย์ (591025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อสำริดก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (กรรมการหมายเลข 75)
11 # 3อจ660811-136 EM041963998TH ukaewsasan + (591046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
12 # 3อจ660811-138 ED784310989TH magician + PANI_SAMIT (591051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
13 # 3อจ660811-139 ED784310989TH Pasin_Pra168 + (591053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PANI_SAMIT
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่หงษ์ วัดเพชบุรี เนื้อเงิน ปี 2545 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 143)
14 # 3อจ660811-152 ED586187462TH จูมไม้เมือง + Rtaf201 (591006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารเพชรพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2555 จ.สุรินทร์
15 # 3อจ660811-190 EM184402202TH warning + ชอบพิจิตร (591083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ660812-001 sittojung + jeabkop (591132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ660812-101 ED703280808TH tone555 + BOYLOMSAK (591124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ660812-104 EM041983017TH Putthasingh + (591131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินสีห์ วัดชิโนรส เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 9/หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
19 # 3อจ660812-107 ED751716845TH ปอนด์แปดคิว + มงคลทิพย์ (591140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 224224)
20 # 3อจ660812-108 ED577973488TH จริงจัง + ZuTharua (591142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ660812-110 ED772613525TH pcha429 + deawn (591148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(S 91%)
22 # 3อจ660812-111 ED619539575TH catbkk + narade2517 (591121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
23 # 3อจ660812-118 EM041982507TH phalao2000 + (591138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ล็อกเกตหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ใหญ่ ปี 2508 จ.สิงห์บุรี(G 83%)
24 # 3อจ660812-129 EM041982507TH Saysabre + ขนมไทยแม่อารีย์ (591162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 614/น้ำหนักทอง 15.1 กรัม) **พระสภาพสวย
25 # 3อจ660812-136 ED761027828TH กิตช่างไม้ + ฅนบางใหญ่ (591167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมบนขวา)
26 # 3อจ660812-144 EM041982878TH บัวลอยไข่หวาน + (591191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ660812-147 EM041982878TH keng_kung + (591197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
28 # 3อจ660812-148 EM041982878TH keng_kung + (591199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม
29 # 3อจ660812-150 828233368782 พระราม9 + ทาสธรรม (591204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
30 # 3อจ660812-153 ED682676335TH Prince_Pratya + (591178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปานเกตเกษตรวิสัย
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ660812-156 bosbarkley + arjarnjo (591281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184F5RCR8B0
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
32 # 3อจ660812-157 EJ984833544TH aeksitk + sanyah (591186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2512 จ.นครราชสีมา
33 # 3อจ660812-158 EJ984833544TH IBELIVE2000 + sanyah (591189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
34 # 3อจ660812-160 ED761043437TH Rahoo + Pig2525 (591195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
35 # 3อจ660812-172 ED009429106TH paul2509 + tiwakornwong (591169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (660524-006)(G 77%)
36 # 3อจ660812-173 ED7753223600TH taranan + JAY101 (591171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม

37 # 3อจ660812-183 ED758327685TH attapon_i + บางแก้ว1976 (591215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์(G 81%)
38 # 3อจ660812-187 NKCS000254739EH autopower + tonone (591232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
39 # 3อจ660812-193 TH01184F6RT74B0 tommeng + เทพธันเดอร์ (591202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
40 # 3อจ660812-200 ED517173437TH sanchai1977 + พิมพ์พิมล (591287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ660812-201 ED577983882TH zafari + ZuTharua (591269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นอายุ 7 รอบ 84 ปี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ660812-211 66850764097735 ทิศเหนือ + Wittawat2537 (591187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660814-007 ศิษย์ท่านขุน + Drpong (591378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
44 # 3อจ660814-142 ED724512167TH ptk_1234 + เด็กตลาดพลู (591327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อทองเหลือง ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 773)
45 # 3อจ660811-110 Nightto + TALON (591048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 16 ส.ค. 2566 - 08:40 น.] #87177 (14/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660808-001 TH01184E77162BO ChinThanakit (590680) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
2 # 1อจ660808-005 ED732424416TH เซียนพละ (590685) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ660808-014 ED656872331TH natvjit (590689) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ660808-016 EN046650705TH ตะพาบ (590693) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660808-024 ED719887003TH chaiwatar (590695) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ660810-013 ED775308219TH seranee (590967) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ660810-016 ED775308219TH seranee (590909) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ660811-018 ED745861154TH เรศเรณู (591085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ660812-002 ED754507713TH Nat_Bangrak (591249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660812-013 EB906696924TH Kantada3691 (591289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660812-014 ED787801267TH น้องโชตะ (591207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660812-015 ED673096522TH taranan (591210) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ660812-020 ED679753791TH thepjinda1985 (591223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660812-028 ED745728155TH แม็คพระเครื่อง (591236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660812-035 TH01184F9PUB3B0 arucha2510 (591229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ660814-006 EF196984465TH น้องหมี (591392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ660814-009 ED755325646TH เซียนส่อง (591389) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ660814-010 EB906931534TH ลูกชิ้นงับงับ (591413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660814-020 ED640469014TH ปิ่นอนงค์ (591330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660814-021 ED716241286TH Nut2044 (591337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660814-023 ED653947163TH ฤทธิ์ (591412) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 1อจ660814-027 EM010884133TH Teerubber (591346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660814-029 ED784323157TH PANI_SAMIT (591352) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660803-020 noppthai (590144) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ660807-001 สยามเมืองยิ้ม (590526) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
3 # 2อจ660808-010 Buncha (590690) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660810-008 สยามเมืองยิ้ม (590939) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ660810-010 yody18 (590877) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660811-012 R-pong (591063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660812-009 chairatmt (591250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660814-004 Yodes (591396) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ660814-005 champ06 (591397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660814-010 การันตีพระ (591293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660814-017 Deaw-9 (591399) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660814-019 tombetong (591320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660804-145 EM041963542TH zymeus + ขนมไทยแม่อารีย์ (590206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ660807-118 EB929341796TH taranan + Thanawin491 (590467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.นครปฐม
3 # 3อจ660808-125 EM086882804TH เต่านา + นกแก้ว (590561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (660715-1438)
4 # 3อจ660809-007 พระประแดง26 + อาร์มไข่เค็ม (590717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี กรอบเงิน(S 90%)
5 # 3อจ660809-159 ED736866224TH nut2326 + พิชชากร (590768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพ่วง วัดกก พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วใหญ่ เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ. (660411-2323)
6 # 3อจ660809-175 ED740442337TH Ant-Tepharak + Park-- (590737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
7 # 3อจ660809-176 ED740442337TH Ant-Tepharak + Park-- (590739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
8 # 3อจ660810-165 EM104701735TH ศิษย์ท่านขุน + thanodom (590947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.เชียงใหม่
9 # 3อจ660811-104 ED683943219TH กระแสร์2 + pattarakorn (591027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ660811-113 ED577982326TH RYUTA + ZuTharua (590979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำมีหู เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ660811-128 EM041963998TH redtritium + (591021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(G 89%)
12 # 3อจ660811-133 EM041963998TH Sahapon + ขนมไทยแม่อารีย์ (591037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
13 # 3อจ660811-135 EM041963998TH ผู้นำพล + ขนมไทยแม่อารีย์ (591043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี
14 # 3อจ660811-137 EM041963998TH kiattisak + ขนมไทยแม่อารีย์ (591049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
15 # 3อจ660811-173 ED759317336TH เบิร์ทลายสยาม + (591005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
apirakoho2522
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
16 # 3อจ660811-186 ED778313460TH babala + thumma (591070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ660811-189 ED742646616TH zafari + infinity88 (591080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

18 # 3อจ660812-003 kpstsp + tumza502 (591139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 72%)
19 # 3อจ660812-109 EM041980656TH Energy_KDK + ซูโม่ (591145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 มูลนิธิรามาธิบดีสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 470/ขนาดสูง 13 นิ้ว)
20 # 3อจ660812-149 EM041982878TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (591201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระราชอริยคุณาธาร วัดป่าประดู่ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 39%)
21 # 3อจ660812-161 ED667458678TH Rungsan_Soo + pimwirada (591257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ660812-168 ED783702312TH kob2424 + aun38 (591265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาปรารถนา เนื้อสำริด ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 376) (กรอบทองแดงชุบทอง)
23 # 3อจ660812-186 ED782802858TH taranan + Poonan9955 (591224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อดำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
24 # 3อจ660814-002 กชณิชา + แฮปรามคำแหง (591358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(G 62%)
25 # 3อจ660814-003 Bassociety + somwit (591363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดี วัดพระรูป พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2534 จ.สุพรรณบุรี
26 # 3อจ660814-004 klang_pra + suthi (591367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(560815-263)
27 # 3อจ660814-005 ข้าวปุ้น + ธัมมจักร (591371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 9176/สภาพสวย)
28 # 3อจ660814-009 piyaphum + ตาโต้ง (591383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อดิน ปี 2459 จ.นครปฐม
29 # 3อจ660814-012 chay7 + PhangAntique (591296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์ดอกจันโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์
30 # 3อจ660814-013 jadenipat + อาชาเหล็ก (591298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660814-014 Putthasingh + kk-aubon (591300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระพุทธยุติธรรมบดี กระทรวงยุติธรรมสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.7 นิ้ว)
32 # 3อจ660814-015 greenmoon + babejakpet (591302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
33 # 3อจ660814-016 Alekadinho + babejakpet (591305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้าง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ660814-017 kamon58 + babejakpet (591307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นเงินก้นถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.นครปฐม
35 # 3อจ660814-101 ED619540573TH อภิชาติชุบทอง + narade2517 (591310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
36 # 3อจ660814-102 ED720095749TH Energy_KDK + เจก่ะวาย (591313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี (ขนาดสูง 3.8 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

37 # 3อจ660814-103 ED720095749TH sudarat_P + เจก่ะวาย (591317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660814-106 RYTR001102940X5 workshop2 + เจษเมืองกาญจน์ (591332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 79%)
39 # 3อจ660814-107 RYTR001102940X5 m-cot + เจษเมืองกาญจน์ (591338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 1858)
40 # 3อจ660814-108 ED782314665TH wepinta + Man99 (591343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
41 # 3อจ660814-109 ED735876741TH araya2 + บารมีธรรม (591345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (630124-032)(G 78%)
42 # 3อจ660814-110 EM097680215TH Pissawat29 + หมูกุ๋น (591350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5.2 นิ้ว)
43 # 3อจ660814-112 ED761625066TH SAHAKORN + tnpong (591311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660801-2051)(G 83%)
44 # 3อจ660814-113 ED619540692TH blackpearl + GOLFPTM (591314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครนายก
45 # 3อจ660814-114 ED652128834TH somkidcha + สิทธิวงค์ (591321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 20 กรัม)
46 # 3อจ660814-115 EM097682865TH SiwaDa928 + ซูโม่ (591326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนล่าง)
47 # 3อจ660814-116 EM097682865TH น้องจักรพงษ์ + ซูโม่ (591328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 813)
48 # 3อจ660814-117 EM097682865TH midori + ซูโม่ (591333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ จ.สิงห์บุรี
49 # 3อจ660814-118 EM097682865TH waves + ซูโม่ (591335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
50 # 3อจ660814-119 ED658928912TH vanbastens + chan082 (591339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
51 # 3อจ660814-120 ED785505187TH tonphra + ตู๋สาธุ (591344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)(G 67%)
52 # 3อจ660814-121 EM267743685TH Rungsan_Soo + Benyapa (591354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
53 # 3อจ660814-122 ED638825587TH teenarok + อรทัย960 (591360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ปัตตานี (660107-1028)(G 73%)
54 # 3อจ660814-123 ED748770483TH pontat567 + manop2557 (591365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
55 # 3อจ660814-125 EJ596049240TH tiwakornwong + AmpFine (591374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย

56 # 3อจ660814-126 TH01184F908G2B0 sutthiphornn + met26 (591377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
57 # 3อจ660814-127 ED717055886TH puriwaj + หนุมานเชิญธง (591384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3) (สภาพทำความสะอาดผิว)
58 # 3อจ660814-128 ED687072680TH พญายูงทอง + พรอ่างทอง (591388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กิเลนนำโชค หลวงปู่จันทร์ วัดหาดสองแคว รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.อุตรดิตถ์
59 # 3อจ660814-132 ED686638814TH ปิงเปียง + นรสิงห์41 (591297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660814-133 ED789901395TH taranan + maythee2002 (591299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
61 # 3อจ660814-134 ED722656248TH aluminium + nologo1234 (591301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2523 จ.ตราด
62 # 3อจ660814-135 ED743318869TH Veerachai899 + (591303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Gthammarat
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 81%)
63 # 3อจ660814-136 ED754682394TH engineer27 + ซี_แซน (591306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์บ่าไม่ร้าว เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.จันทบุรี(G 59%)
64 # 3อจ660814-137 ED764136711TH คชสาร + Maxkro (591308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2512 จ.นครราชสีมา
65 # 3อจ660814-138 ED783511471TH Manoos + jumjum (591309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
66 # 3อจ660814-139 ED685876809TH araya2 + pop2517 (591312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660626-1030) (G 77%)
67 # 3อจ660814-140 831498501562 danupo1 + pongpan_r (591316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม
68 # 3อจ660814-141 ED724512167TH ptk_1234 + เด็กตลาดพลู (591322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 805)
69 # 3อจ660814-143 ED640469014TH somsak2518 + ปิ่นอนงค์ (591331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)
70 # 3อจ660814-144 ED761055894TH กรณ์สเต็ง + Pig2525 (591336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
71 # 3อจ660814-148 EX522694002TH สายไหม + kusuma69 (591351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660814-149 EV716933812TH mana1 + พรพานิช (591355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธาราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
73 # 3อจ660814-150 EM041983051TH Kungfujay + (591359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่ออั๊บ วัดท้องไทร รุ่นสร้างกำแพง เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครปฐม
74 # 3อจ660814-151 EM041983051TH Toncow + ขนมไทยแม่อารีย์ (591364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร

75 # 3อจ660814-152 EW004586467TH dodduh + m-cot (591366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีดกว้าง)(651021-1059)
76 # 3อจ660814-154 ED649636933TH chintech + daew1970 (591373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4.5 กรัม)(G 78%)
77 # 3อจ660814-155 EM010884133TH ทนายโอ๊ต58 + Teerubber (591380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 972)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 15 ส.ค. 2566 - 08:35 น.] #87173 (13/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660801-001 RPCM000177845RP numuthai (589927) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660801-003 ED714629033TH beer_saraburi (589932) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ660802-009 EB939038925TH seranee (590044) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 1อจ660802-105 ED738049055TH แปะยุ้ย (590042) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660805-003 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 1อจ660805-023
6 # 1อจ660805-014 ED749430631TH Yuisuper (590287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660807-003 EJ133634613TH พิชชาพชร (590449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660807-004 TH01184E4D0Z2B0 c_nakarin (590450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ660807-024 ED389896329TH สารพัดกัน09 (590517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660808-004 ED727614488TH Thanakorn777 (590667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660808-009 EM041980982TH ขนมไทยแม่อารีย์ (590674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ660808-010 ED696598227TH tiwakornwong (590675) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660810-001 ED726193143TH toy_clong8 (590948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660810-002 EH016479981TH tantantann (590949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660810-003 EB939144481TH tongleehae (590957) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ660810-005 EM086883019TH นกแก้ว (590954) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660810-014 ED775308219TH seranee (590968) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
18 # 1อจ660810-018 EM267761772TH Aum2543 (590955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660810-019 ED476685964TH น้องหมี (590959) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ660810-020 ED766719732TH jarungrux (590960) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 1อจ660810-021 EJ435469047TH yodsiam (590895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ660810-022 ED758921996TH kwanjaiLP (590900) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660810-023 ED633389797TH Kunphra (590903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660811-001 EB925427386TH narapat_nkd (591108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ660811-006 EM041981594TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591115) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ660811-010 EM041981594TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591119) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
27 # 1อจ660811-013 EM041981594TH ขนมไทยแม่อารีย์ (591075) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ660811-014 120458581073 Medkanoon (591078) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 1อจ660811-015 EJ012978301TH Pat029 (591082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660811-020 ED673095725TH taranan (591090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ660811-023 TH01184EUHD06B0 visitjim (591035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660811-024 ED547363871TH taveecahijarung (591042) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
33 # 1อจ660811-025 EK164371885TH Apipu6699 (591047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660812-010 ED777222949TH golfsriracha (591213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ660812-024 ED736866958TH มหามณีจินดา (591209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ660812-026 EK067112162TH tongjoy (591217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ660805-023 ED734619980TH Eik_Sinchai (591414) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่ออกผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660729-012 rokman28 (589650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ660801-003 teenarok (589933) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660802-004 ริณดา (590040) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ660807-010 pockypockdeng (590540) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
5 # 2อจ660810-003 thailandamulet (590869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660810-004 nattasak (590871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660810-007 สยามเมืองยิ้ม (590937) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 2อจ660810-015 WIRAT999 (590911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660810-016 walrawut (590912) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660810-017 chanram (590914) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ660810-018 chanram (590916) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660810-025 teetoon (590925) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660811-001 แก้วอุษา (591091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660811-002 boonlers (591094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660811-007 หิมพานต์มุ่งงาม (591101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 2อจ660811-011 ฐานแซม (591060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ660812-002 การันตีพระ (591120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660812-005 การันตีพระ (591128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ660812-006 การันตีพระ (591126) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ660812-007 การันตีพระ (591122) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ660812-014 การันตีพระ (591290) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660812-015 การันตีพระ (591291) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660812-016 การันตีพระ (591292) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660802-115 ED653919247TH เอลำลูกกา + superD (590058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 3 นิ้ว)
2 # 3อจ660804-006 Drpong + แฮปรามคำแหง (590166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(แดง) ปี 2513 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ660805-115 EM025253283TH Chansri1 + Thitiwat246 (590308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ฐานตาราง เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
4 # 3อจ660807-008 kritbig + ไทยนิยม (590430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงหน้าอิฐ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(660210-2029)
5 # 3อจ660807-107 EM041978927TH สิงห์สยามศิลป์ + ซูโม่ (590422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธประทานพร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 9 นิ้ว)
6 # 3อจ660808-122 ED580838324TH nuthapol + TOMAOR (590554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ660808-133 TH01184EB79W0B0 Olaw168 + SuerAey (590590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร พิมพ์เม็ดบัว เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660808-140 ED757760515TH KAICHERNGMAI + (590626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คูณสตางค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ660808-142 ED712835165TH tumtam + หลานตาจวบ (590620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร อาจารย์อนันต์ กรมศิลปากรสร้าง เนื้อสำริด ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ660808-197 ED605771625TH Chansri1 + Maxnattapon38 (590623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์นะชาลีติ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
11 # 3อจ660808-199 ED583144701TH wanitcha + Akaphop (590632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อสำริด ปี 2543 จ.สุรินทร์
12 # 3อจ660809-112 EM086882795TH song18 + นกแก้ว (590721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตเข็มกลัด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นงานเป่ายันต์เกราะเพชรครั้งที่ 5 เนื้อกะไหล่ทองฝังพลอย ปี 2528 จ.อุทัยธานี
13 # 3อจ660809-119 ED755137033TH komwoke + hooligan (590738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สีห์ วัดสะแก รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ660809-145 EM041982042TH pound2007 + (590715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง
15 # 3อจ660810-005 midori + บุญเลิศ2532 (590848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
16 # 3อจ660810-111 ED611993578TH BankHiWay + ฟิล์มบางกรวย (590847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดซุ้มบนและขอบหลังล่างซ่าย)
17 # 3อจ660810-121 ED761328173TH taranan + patchara2509 (590880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี
18 # 3อจ660810-146 EM041980259TH warning + ซูโม่ (590888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง
19 # 3อจ660810-149 EM041980259TH c_nakarin + ซูโม่ (590897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.สมุทรสาคร (หมายเลข 5138)
20 # 3อจ660810-150 EM041980259TH c_nakarin + ซูโม่ (590898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นกริ่งเกษา เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ660810-158 EJ506384510TH plumkid + แจ็คเชียงดาว007 (590940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี
22 # 3อจ660810-167 ED742023029TH tombetong + ก้อนกรวด (590953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ปัตตานี (S 91%)
23 # 3อจ660811-001 Prapatson-wo + (590972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
HAROMAN
เหรียญหลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.สกลนคร
24 # 3อจ660811-011 babala + aeknice (590990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 13 กรัม)(G 76%)
25 # 3อจ660811-017 laphat + noppthai (591004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (550613-034)
26 # 3อจ660811-107 ED776405146TH SiwaDa928 + เด็กเมื่อวานซืน (591038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบเงิน(S 91%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
27 # 3อจ660811-120 EM041963998TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (590993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 90 ปี โรงพยาบาลศรีราชา เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2535 จ.ชลบุรี(G 90%)
28 # 3อจ660811-126 EM041963998TH waves + ขนมไทยแม่อารีย์ (591016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
29 # 3อจ660811-150 ED652127290TH เขียวสดใส + สิทธิวงค์ (591106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
30 # 3อจ660811-180 ED656278661TH Nantakarn + suwatboat (591029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ660811-182 ED736807549TH tummusic46 + มาริโอ (591059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
32 # 3อจ660811-188 ED773306881TH Poy111 + sarapowarm (591076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นราชสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
33 # 3อจ660812-002 midori + THAITANIUM (591135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (660728-1057)
34 # 3อจ660812-004 joki_bank + atatat (591144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641012-028)
35 # 3อจ660812-007 Tao339 + cpat1 (591152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบซ้าย-ขวาและหลังล่าง) (660814-1104)(G 66%)

36 # 3อจ660812-008 kttk2006 + ขนมผิง (591153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580124-130)
37 # 3อจ660812-102 ED736024728TH muyongpi + a-talala (591275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาแก่น วัดประตูป่อง ปี 2518 จ.ลำปาง
38 # 3อจ660812-105 ED619235959TH AOUN_D + ansaldo (591134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ พ่อท่านพรหม วัดพลานุภาพ รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อสำริด ปี 2554 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดทอง-เงิน/นำฤกษ์หมายเลข 69)
39 # 3อจ660812-106 ED745617525TH สรานนท + ช็อคโกแลค (591137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (551206-383)
40 # 3อจ660812-112 EM097680238TH midori + หมูกุ๋น (591123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.3 นิ้ว)
41 # 3อจ660812-113 ED769005474TH เชาว์วิทย์ + kao_za (591125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ660812-114 ED762556225TH gek1414 + Chaiyoyo (591127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (650402-1158)(G 84%)
43 # 3อจ660812-115 EM041982507TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (591130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองหยิบ วัดโบสถ์ เนื้อทองคำ รุ่นครบ 6 รอบ ปี 2520 จ.ชลบุรี (หมายเลข 14)(G 81%)
44 # 3อจ660812-116 EM041982507TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (591133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร. วัดดอนตูม เนื้อทองคำ ปี 2513 จ.ราชบุรี (น้ำหนักทอง 15.6 กรัม)
45 # 3อจ660812-120 EM041982507TH JackBrown + (591143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7936/น้ำหนัก 62.2 กรัม)
46 # 3อจ660812-121 EM041982507TH Aaekaa + ขนมไทยแม่อารีย์ (591147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 1 วัดป่าสัก เนื้อทองคำ จ.ชัยนาท (น้ำหนักทอง 14.7 กรัม)
47 # 3อจ660812-122 EM041982507TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (591150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาโชค หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง

48 # 3อจ660812-123 EM041982507TH sittojung + ขนมไทยแม่อารีย์ (591151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแรก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2500 จ.ชลบุรี (660728-2327)(G 93%)
49 # 3อจ660812-124 EM041982507TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (591154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา(จักรเพชร) วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (660727-1147)
50 # 3อจ660812-127 EM041982507TH song18 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (660727-1141)(G 93%)
51 # 3อจ660812-130 EM041982507TH Bassociety + (591164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อดี วัดพระรูป พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2534 จ.สุพรรณบุรี
52 # 3อจ660812-131 EM041982507TH nco29-48 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.นครปฐม(G 87%)
53 # 3อจ660812-132 EM041982507TH Vorajak + ขนมไทยแม่อารีย์ (591160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ฮก วัดราษฎร์เรืองสุข รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ชลบุรี (หมายเลข 2388)(G 76%)
54 # 3อจ660812-133 ED790301252TH IBELIVE2000 + peerasak_off (591161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (561116-159)(G 71%)
55 # 3อจ660812-135 EM183358391TH surasakkk + Easyone (591165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย)(G 71%)
56 # 3อจ660812-137 ED621464425TH Sorawit + gymnastics (591168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%)
57 # 3อจ660812-138 TH01184EZGMH0B0 midori + yayara (591170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4406/หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
58 # 3อจ660812-139 EM041982878TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (591174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์หลังทองคำ ปี 2523 จ.อุดรธานี(G 85%)
59 # 3อจ660812-140 EM041982878TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (591176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกต กรอบทอง(G 77%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

60 # 3อจ660812-141 EM041982878TH keng_kung + (591184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
61 # 3อจ660812-143 EM041982878TH พัทธดนย์2508 + (591188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (660727-1137)***พระสภาพสวย***
62 # 3อจ660812-145 EM041982878TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (591194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.สมุทรสงคราม(G 81%)
63 # 3อจ660812-146 EM041982878TH พัทธดนย์2508 + (591196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (660727-1138)***พระสภาพสวย***
64 # 3อจ660812-151 EJ754886724TH jaturatep054 + nop168 (591288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพแต่งผิว)
65 # 3อจ660812-154 ASOK000138756LC viponcity + khunanu (591181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2555 จ.ปัตตานี. (โค้ด ก)(650406-2005)
66 # 3อจ660812-162 ED502263079TH หนึ่งในสยาม + sarsi (591258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ660812-163 ED757794474TH tagsmtd + คูณสตางค์ (591259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660812-166 ED764134636TH Eagle007 + (591262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรามสองพระเครื่อง
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ660812-170 ED705962662TH อาณาจักรพระ + Somkiathong (591268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นศุขเกษม เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) **พระสภาพสวย
70 # 3อจ660812-171 ED685597849TH chay7 + GodzillaNui168 (591166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660812-176 EM041974678TH Auttaporn1979 + รถถังพระบ้าน (591177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 89 มหามงคล เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ660812-177 EM041974678TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + รถถังพระบ้าน (591179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
73 # 3อจ660812-178 ED77286404TH sonthaya_nurod + tayatang (591180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (660725-2015)
74 # 3อจ660812-180 ED715812353TH catbkk + auraauya (591182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา
75 # 3อจ660812-182 KBSLA00014610TV House123 + nmsnsc (591211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์ (660707-1127)
76 # 3อจ660812-184 KBTKA00002244LU cediato + naphong99 (591220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 2196) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 87%)
77 # 3อจ660812-185 ED616180156TH PBnew + Thanapong36 (591222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
78 # 3อจ660812-189 EW004586440TH หมูจุ่ม + m-cot (591234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
79 # 3อจ660812-190 ED771430475TH Taveep3366 + thi3790 (591238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 70%)
80 # 3อจ660812-191 ED769418515TH Inawang + อากงพระเครื่อง (591198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 731)
81 # 3อจ660812-192 KBNM200037180AC sukkasem13 + Yui_jaa2528 (591200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก ปี 2517 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ660812-194 EB969830713TH Nongjeen + pradee2010 (591205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(550127-081)(G 77%)

83 # 3อจ660812-195 EM183359539TH tommeng + Easyone (591208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดด้านหลัง)(G 78%)
84 # 3อจ660812-198 EM131276079TH พระสมุทร22 + jabee (591218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
85 # 3อจ660812-199 ED745862659TH ศิษย์หลวงปู่ + เข้หนองแขม (591221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
86 # 3อจ660812-202 ED702465037TH Supatssss + ใหม่เมืองเหนือ (591271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
87 # 3อจ660812-203 TH01184F1XPV9B0 รักษ์ต้มเลือดหมู + yongyot (591272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม พิมพ์ทำน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (หมายเลข 1495/วัดซับลำใยสร้าง)
88 # 3อจ660812-204 EB929651886TH Banphot + Peterwong2436 (591274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ พิมพ์ ด ขีด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
89 # 3อจ660812-205 ED690245411TH สวนดอก + warning (591276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ ป แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร.. (660714-1067)
90 # 3อจ660812-206 ED690245411TH สมิงพราย + warning (591279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (660318-1299)
91 # 3อจ660812-207 EF241092174TH RAPIN + pirawit (591280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเจริญสุข เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
92 # 3อจ660812-208 ED704363985TH zafari + รันตาพระเครื่อง (591282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่น 3 พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปทุมธานี
93 # 3อจ660812-213 ED623666924TH Thiva95 + Game1305 (591192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
94 # 3อจ660801-180 ED757304666TH นาควารี + sarayut1986 (589894)ส่งตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ชุมพร
95 # 3อจ660812-210 ED756934609TH สปาต้าร์ + yutboss175 (591286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ใบสาเก ๒ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 14 ส.ค. 2566 - 08:36 น.] #87170 (12/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660726-010 ED674739784TH มหามณีจินดา (589329) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660802-013 ED699978635TH goodmondays (590054) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ660802-016 ED738049055TH แปะยุ้ย (590046) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ660803-001 Thanapong36 (590098) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ660803-003 EM041962547TH ขนมไทยแม่อารีย์ (590103) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660803-006 EM041962547TH ขนมไทยแม่อารีย์ (590110) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ660804-013 EB939423044TH seranee (590241) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ660805-011 EM086882282TH นกแก้ว (590275) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660805-013 EB905341125TH Phirapong1750 (590282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660805-022 ED718537607TH Birdsp44 (590268) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ660807-001 ED616159989TH Thanapong36 (590444) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660807-009 ED771712604TH ชวนชื่น (590477) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ660807-014 ED750216026TH Khanoon (590534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660807-015 EJ132033674TH เมิส_เพชรบูรณ์ (590479) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ660807-016 EJ132033674TH เมิส_เพชรบูรณ์ (590483) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ660807-022 ED726169780TH toy_clong8 (590508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660807-036 ED737927392TH Darkaun (590519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660808-008 EM041980982TH ขนมไทยแม่อารีย์ (590662) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
19 # 1อจ660808-011 ED625081514TH GEARBAN (590679) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ660808-017 ED740226085TH giantgiant (590678) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 1อจ660808-020 ED755033268TH chayapa2522 (590691) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660809-001 EM041982056TH ขนมไทยแม่อารีย์ (590785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660809-003 ED780610081TH taranan (590807) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 1อจ660809-004 ED568157328TH กรอมูเลท (590809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660809-006 ED598172377TH ต้นอุทยาน (590813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660809-007 ED460998134TH น้องโชตะ (590815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660809-008 EG854412960TH Suprarop (590816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660809-009 ED767715462TH harrypotter (590818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660809-010 ED666881488TH caszamix (590820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660809-015 ED772707804TH jeabnongnuch (590828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660809-021 ED703335872TH mchutith (590759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ660809-022 ED757327548TH amulet_p999 (590765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660809-023 ED780011560TH พระสังข์ (590767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660809-005 EB939498379TH tongleehae (590810) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้ 20 องค์

** ตั้งแต่วัวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660801-002 en_amulet (589815) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ660803-008 ทวดนรรัตน์ (590114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660803-011 Owarut999 (590122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660804-007 โพธาราม (590186) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ660804-008 เมษเมษา (590228) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ660804-013 teetoon (590245) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660804-017 มังกรชล (590199) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ660804-018 wilairat_22 (590248) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ660805-006 หนุ่มธนบุรี (590344) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 2อจ660805-012 goodie51 (590341) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ660807-003 สยามเมืองยิ้ม (590544) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ660807-004 tongjoy (590464) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ660807-005 tongjoy (590535) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 2อจ660807-008 chanchim (590539) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ660807-017 ชิษณุชา (590516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660807-021 midori (590543) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 2อจ660807-022 bunlue3801 (590548) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660808-006 สิทสามเสน (590637) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ660808-011 songklot (590644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ660808-014 iamchatchai (590651) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ660809-001 Phanda168 (590788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660809-003 boonkue (590793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660809-006 ศิลป์ (590801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660809-007 sombat009 (590803) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
25 # 2อจ660809-008 tuk08 (590808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660809-010 Rich989 (590811) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ660809-011 kongsak (590833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ660809-014 R-pong (590835) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
29 # 2อจ660809-015 Owarut999 (590836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ660810-024 hunter04 (590941) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ660811-003 การันตีพระ (590973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660801-171 ED679946386TH สปาต้าร์ + suratask (589854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์ กรอบทอง(G 78%)
2 # 3อจ660802-112 ED719298090TH maikeboy + เขยมาบตาพุด (589951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2456 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ660802-123 EJ299165737TH อสูรแดง + ปืนใหญ่ (589957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดสะบ้าย้อย เนื้อผงว่าน ปี 2539 จ.สงขลา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ660803-002 teerasuk + damboy08 (590079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (540319-006)(S 90%)
5 # 3อจ660803-008 yyoyo + Mikechina (590095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระครูใบฏีกาเกลี้ยง วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660803-009 walrawut + sorn42 (590096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
7 # 3อจ660803-107 EM231143778TH tonyadam22 + (590097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mahamonkkol888
พระขุนแผนอาจารย์ชุม ไชยคีรี เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
8 # 3อจ660804-112 ED714599288TH kitti7070 + ออเดอร์ (590159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปื 2516 จ.นครปฐม
9 # 3อจ660804-120 ED751615965TH sittojung + มะนาวแป้น (590191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง ปี 2473 จ.นครราชสีมา
10 # 3อจ660804-122 ED751615965TH ltsarapp + มะนาวแป้น (590197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ660804-126 EM041978414TH warning + ซูโม่ (590209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.ชลบุรี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
12 # 3อจ660805-104 ED733679681TH รักษ์ต้มเลือดหมู + เฉียบ (590276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
13 # 3อจ660805-116 EM041978900TH สิงห์สยามศิลป์ + ซูโม่ (590310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
14 # 3อจ660805-130 TH01184E0JN42B0 JJ_Zone76 + เลี่ยมทอง (590351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2517 จ.นครสวรรค์
15 # 3อจ660805-137 ED647463311TH suteesom + พลกฤต (590360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ660805-140 ED408496595TH bunpotth + vigorasco (590366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครราชสีมา
17 # 3อจ660805-152 EM041978975TH juipeter + ซูโม่ (590260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 77%)

18 # 3อจ660805-173 EM041973023TH somsak-p + ท่านเปาบุ้นจิ้น (590316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
19 # 3อจ660807-006 พัทธดนย์2508 + spklittleman (590424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 61%)
20 # 3อจ660807-009 หนึ่งในสยาม + babejakpet (590432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นผ้าป่าสามัคคี เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ660807-106 ED609693932TH belcid + สหายเมืองลิง (590415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอง รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พิษณุโลก
22 # 3อจ660807-116 ED164269138TH บางแพ + RUAYGABPRA (590460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมมุมบนซ้าย) (ลงบรอนซ์ทองใหม่)
23 # 3อจ660807-129 ED648877495TH blackpearl + เด็กสังขละ (590447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
24 # 3อจ660807-138 ED736358686TH kaikubkhai + เก้ากนก (590410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว จ.นครนายก
25 # 3อจ660807-148 EK164366537TH คนไม่สำคัญ + Tong_76 (590481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ660807-153 ED756150393TH norakarn + Teerawut29 (590491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท (กรอบทองแดงชุบทอง)
27 # 3อจ660807-154 ED479782293TH พิชชาพชร + greenmoon (590497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
28 # 3อจ660807-158 ED648291153TH รักษ์ต้มเลือดหมู + Pat029 (590513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอินทราราม เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
29 # 3อจ660807-159 ED626766250TH ThanaphatBoonrueng + (590520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Benz6698
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ660808-101 ED735072112TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (590557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์โล่อาร์มบูชา เนื้ออลูมิเนียม ปี 2516 จ.นครปฐม
31 # 3อจ660808-107 EM086882747TH ittbmw + นกแก้ว (590569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อทองเหลือง
32 # 3อจ660808-112 ED736163543TH บอยพระเครื่อง + บ้านทองอยู่ (590657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ660808-114 ED758629743TH Pissawat29 + พาชนะ (590663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุเขาดีสลัก พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
34 # 3อจ660808-115 ED775803169TH หมูอ้วนอ้วน + Choomsilp (590666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
35 # 3อจ660808-120 ED698283781TH ต้นแอปเปิ้ล + นรสิงห์41 (590677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุมมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี(G 77%)
36 # 3อจ660808-131 ED695698419TH mars7783 + cpparu (590582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังพระพุทธชินราช เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท

37 # 3อจ660808-139 ED757760515TH kit01 + คูณสตางค์ (590622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
38 # 3อจ660808-144 TH01184E9BR85BO witthpan + tamlucky (590627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660808-158 EM041981223TH tummusic46 + (590596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ660808-159 EM041981223TH M_class + ขนมไทยแม่อารีย์ (590692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา
41 # 3อจ660808-160 EM041981223TH เกษตร + ขนมไทยแม่อารีย์ (590601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิม เนื้อเงิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
42 # 3อจ660808-172 EM041973672TH จุ๋มจิ๋ม + ฮุนได (590633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
43 # 3อจ660808-174 EM041973672TH Tun2515 + ฮุนได (590641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.สุพรรณบุรี
44 # 3อจ660808-177 teerasuk + tigerlittle (590653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000297129X2
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
45 # 3อจ660808-181 KBHP200028153RW Far2520 + toopronchai (590570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง ปี 2515 จ.นนทบุรี
46 # 3อจ660808-183 ED605785602TH Preawpan + Maxnattapon38 (590578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
47 # 3อจ660808-185 ED761034262TH TONG_NK + jatuponpond (590588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 6514/โค้ดนะตัวที่ 4)(G 63%)
48 # 3อจ660808-194 EM041979255TH พระพุทธคุณ55 + ซูโม่ (590614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์พุทธซ้อน เนื้อเงินลงยา ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ660809-010 amnat108 + moodang (590726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดสาริกา หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (ขนาด 2.2 นิ้ว)
50 # 3อจ660809-116 ED626726763TH อาณาจักรพระ + อบสุพรรณ (590730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง จ.นครปฐม
51 # 3อจ660809-117 ED7326473656TH อาณาจักรพระ + ต้องนครนายก (590733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์อะระหัง เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
52 # 3อจ660809-128 ED717705649TH arkorn + แซมแม่ฮ่องสอน (590756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660809-142 EM041982042TH มหกรรมพระเครื่อง + (590707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ660809-146 EM041982042TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (590716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ซุ้มตื้น เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ660809-156 ED772861335TH tone555 + แปะยุ้ย (590758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์

56 # 3อจ660809-167 ED762544125TH midori + มิลเลี่ยน (590792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ660810-104 ED755164277TH หลานตาจวบ + DekBangyai (590867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหางแมงป่อง หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.พิจิตร
58 # 3อจ660810-105 ED761264226TH sukanes + โอพุทธคุณ (590873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660810-106 ED761264226TH เอฟอาปาเช่ + โอพุทธคุณ (590876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660810-126 ED772860927TH warning + แปะยุ้ย (590894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660810-129 ED598707885TH catbkk + Rungrojrangyai (590901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(S 91%)
62 # 3อจ660810-140 PHKW000177604BN หนึ่งเดียว + เพชรอโยธยา (590924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)(S 92%)
63 # 3อจ660810-156 ED719420692TH m_devil + sevenptk (590936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด ต)
64 # 3อจ660810-159 EJ506384510TH ธนาวิศว์ + แจ็คเชียงดาว007 (590944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 86%)
65 # 3อจ660810-160 EJ506384510TH dreamsconner + (590946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2464 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660811-002 m-cot + Pboonchai (590974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 64%)
67 # 3อจ660811-003 taranan + ชิษณุชา (590976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
68 # 3อจ660811-004 เมืองสมุทร + น้องพลอย (590978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
69 # 3อจ660811-005 ปิงเปียง + สัจจะธรรม (590980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ660811-006 Eagle007 + สัจจะธรรม (590982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660811-007 หนึ่งในสยาม + สัจจะธรรม (590984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660811-009 piyaphum + toeykeng (590987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (590804-220)(G 77%)
73 # 3อจ660811-012 song18 + Bankkc (590992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 14421)
74 # 3อจ660811-013 Oliver + babejakpet (590994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี

75 # 3อจ660811-014 taranan + babejakpet (590996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
76 # 3อจ660811-015 wichai4165 + Pritetw (590998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์กรัก วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
77 # 3อจ660811-016 พ่อมด + loongmike (591001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก)(601109-141) (G 88%)
78 # 3อจ660811-018 PHLOI + ขนมผิง (591007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(581005-042) (G 62%)
79 # 3อจ660811-019 ทนายโอ๊ต58 + ขนมผิง (591010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 235)(580223-053)
80 # 3อจ660811-020 Aon9999 + Boonyaritsss (591109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อสมภพ วัดสาลีโข เนื้อเงิน ปี 2514 จ.นนทบุรี (ตอกโค้ด)
81 # 3อจ660811-101 ED724296105TH Supatssss + เกมมาเอง (591014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
82 # 3อจ660811-102 ED772823028TH หนึ่งอุดร + iphone99 (591018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 1412)
83 # 3อจ660811-103 ED764151210TH วัชรฉัตร + Maxkro (591023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 177) **พระสภาพสวย
84 # 3อจ660811-105 ED767716131TH ทนายหลวง + จุ๊สุราษฎร์ (591031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน)
85 # 3อจ660811-106 ED776405146TH SiwaDa928 + เด็กเมื่อวานซืน (591034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
86 # 3อจ660811-109 ED748762495TH pontat567 + manop2557 (591044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
87 # 3อจ660811-111 EB906270589TH สวนดอก + noppadon111 (590975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
88 # 3อจ660811-112 ED617942282TH vanbastens + เทพนิมนต์ (590977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
89 # 3อจ660811-114 ED668765887TH Besomkiat + yut157 (590981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 12431)
90 # 3อจ660811-115 ED583585111TH murbur + nuilumlukka (590983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อเงิน ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ660811-116 EJ468454133TH sonthaya_nurod + (590985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เซียนน้อยหนึ่ง
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (660720-1057)
92 # 3อจ660811-117 EM041982011TH ppichet + ขนมไทยแม่อารีย์ (591113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
93 # 3อจ660811-118 EM041963998TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (590989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 88%)

94 # 3อจ660811-121 EM041963998TH momo_nid + (590995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (สภาพลงแล็กเกอร์)
95 # 3อจ660811-122 EM041963998TH sukanes + ขนมไทยแม่อารีย์ (590997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
96 # 3อจ660811-123 EM041963998TH Chatchaijew + (590999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ660811-124 EM041963998TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (591012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางรำพึง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 92%)
98 # 3อจ660811-125 EM041963998TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (591015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
99 # 3อจ660811-130 EM041963998TH chonlasid + (591028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
100 # 3อจ660811-131 EM041963998TH doby1 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.ลำพูน
101 # 3อจ660811-132 EM041963998TH คนไม่สำคัญ + (591033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 67%)
102 # 3อจ660811-134 EM041963998TH kttk2006 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 12151)(G 53%)
103 # 3อจ660811-140 ED784310989TH JadeJ + PANI_SAMIT (591055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
104 # 3อจ660811-141 ED784310989TH จูมไม้เมือง + PANI_SAMIT (591084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อเงิน ปี 2546 จ.สุรินทร์(G 78%)
105 # 3อจ660811-142 EV717300003TH anndamun + beer_saraburi (591087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดโพธาราม เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.ราชบุรี
106 # 3อจ660811-143 ED715812203TH corpse + Number13 (591089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว เนื้อทองเหลือง จ.สิงห์บุรี
107 # 3อจ660811-144 ED622136196TH ruenthong + วรรณสินศิริ (591092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดโพธิ์บัลลังค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี
108 # 3อจ660811-145 ED767502414TH กล้าเก่งทุกทาง + ซิยิ่นกุ้ย (591095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 2 นิ้ว) (650727-1088)
109 # 3อจ660811-146 EM041982025TH icez1113 + ขนมไทยแม่อารีย์ (591098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวสุวรรณพรหมาสุติเทพ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
110 # 3อจ660811-147 EM2311522783TH murbur + มังกรพัดถิ่น (591100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างเส้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
111 # 3อจ660811-148 ED745607554TH นครชัย68 + Easyone (591102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 67%)
112 # 3อจ660811-149 ED565239249TH อ๋อย77 + Chinnapat420 (591104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้าม เนื้อผง จ.ชลบุรี

113 # 3อจ660811-151 ED521790930TH Weerawat0310 + ต่อเงิน (591003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
114 # 3อจ660811-154 EM010884102TH Nut2044 + Teerubber (591017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2555 จ.ระยอง (ฝังพระปิดตาตะกั่วและตะกรุดทอง) (หมายเลข 46)
115 # 3อจ660811-155 EB906484955TH เขาควาย + โชคเจริญ (591022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ660811-156 ED767502405TH eakkapong + ซิยิ่นกุ้ย (591026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สามศิลปะฝาง เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 2 นิ้ว) (650712-1032)
117 # 3อจ660811-157 ED755036865TH พระประแดง26 + (591030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patanakarn39
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 67%)
118 # 3อจ660811-158 TH01184ECHYD2BO Wuttikri2523 + muser31 (591036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(660724-1031)
119 # 3อจ660811-159 ธาวัช + Anuson_k (591040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184EFSAK1BO
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ C (เข่าแตกแขนขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
120 # 3อจ660811-160 ED781000784TH ซีดานราชาเหรียญ + nong27 (591045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ.. (641213-2246)
121 # 3อจ660811-161 ED776004505TH Winwoner + POOSIT (591050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อสำริด กรอบเงิน(S 91%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
122 # 3อจ660811-162 EH776004505TH อตกพระเครื่อง + POOSIT (591054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.ปัตตานี
123 # 3อจ660811-163 ED751083414TH tungsaima + nattawutng (591056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ660811-164 ED736160003TH หนุ่มหนองแคน + สนบางกรวย (591058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(น้ำตาลเข้ม) ปี 2515 จ.ชัยนาท
125 # 3อจ660811-165 ED030331757TH หนุนดวง99 + นายชยพล (591062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660217-2010)(G 61%)
126 # 3อจ660811-166 ED714662771TH หนึ่งในสยาม + อาทิตย์๙๙ (591069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
127 # 3อจ660811-167 ED699353360TH Giant415 + ข้าวเปล่า (591072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
128 # 3อจ660811-168 ED777431862TH somnuk + แอ๊ดป่าซาง (591074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
129 # 3อจ660811-169 ED777431862TH somnuk + แอ๊ดป่าซาง (591077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว สมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ พิมพ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อชินเงิน (ไม่ระบุกรุ)
130 # 3อจ660811-170 ED768537264TH suttanee + ขุนกิม (591081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (590125-056)
131 # 3อจ660811-172 TH01184EUYA99B0 บัวลอยไข่หวาน + (591002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
phalao2000
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ

132 # 3อจ660811-175 EW456887962TH Aon_wariator + Buncha (591011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660728-1003)
133 # 3อจ660811-176 ED745861154TH taranan + เรศเรณู (591013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด 2 เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)
134 # 3อจ660811-178 ED706557414TH jouicepeam + unvastar (591024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้ายเล็กน้อย)
135 # 3อจ660811-179 ED706557414TH Pujawbone + unvastar (591110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7836)(630706-284) (G 64%)
136 # 3อจ660811-181 ED646994066TH matee1974 + mekin (591057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640429-033)(G 82%)
137 # 3อจ660811-183 ED641478919TH toy_clong8 + เล็กชล (591064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดซับลำใย พิมพ์หลังพระแม่ธรณี เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
138 # 3อจ660811-184 ED721662729TH สมยศ5 + สุรัตน์ชัย (591067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหูอมจันทร์ หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ เนื้อกะลาแกะ ปี 2530 จ.นครปฐม
139 # 3อจ660811-185 OB284971983TH ทิศเหนือ + m_devil (591068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้างรัศมีหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
140 # 3อจ660811-187 TH01184EV2174B0 PHLOI + โพไร่หวาน (591073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโศก วัดปากคลอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 84%)
141 # 3อจ660811-191 ED739417882TH pinhuto + non31 (591088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 12 ส.ค. 2566 - 08:40 น.] #87167 (11/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660725-010 ED731217528TH jingmanu (589139) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ660728-002 ED656855086TH นู๋โอปอ (589547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660804-003 TH01184DXW916B0 หมูอินโด (590226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660804-011 ED771710055TH ชวนชื่น (590170) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660808-018 ED776210414TH Nat_Bangrak (590686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660810-004 ED765628187TH อสูรแดง (590952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ660810-006 ED698266151TH tommeng (590905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660724-005 Suriyachon (589047) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ660729-001 หนุ่มธนบุรี (589620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660810-001 การันตีพระ (590866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ660810-002 การันตีพระ (590868) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ660810-012 การันตีพระ (590870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660810-019 การันตีพระ (590872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660727-141 KBROS0002888VD siamclassic54 + ปุริมพัฒน์(589336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปถ่ายหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังยันต์หมึก ปี 2510-2520 จ.ปราจีนบุรี
2 # 3อจ660728-136 ED752000019TH thonglor + หลุดกระจาย (589525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี
3 # 3อจ660731-143 ED723747529TH Nathanial + แอลพระไทย (589689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ660801-123 EM041962533TH Energy_KDK + (589822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2530-2560 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
5 # 3อจ660801-176 BANA00017704153 Keng_kp + เอ๋เด็กวัดด่าน (589876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร ปี 2506 จ.นครสวรรค์
6 # 3อจ660801-178 ED684478955TH boylunatic34 + sarapowarm (589884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ660801-189 EM041962723TH jopawis + ขนมไทยแม่อารีย์ (589906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว จ.ระยอง
8 # 3อจ660805-119 ED771101681TH รักษ์ต้มเลือดหมู + suthee069 (590335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อเงินก้นนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 54)
9 # 3อจ660805-125 ED762532476TH guidenaja + เขยมาบตาพุด (590343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
10 # 3อจ660808-103 EM041976988TH toeykeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (590562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลรัตนภูมิฯ วัดมงคลรัตนาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2523 ประเทศสหรัฐอเมริกา (หน้าตัก 9.8 นิ้ว)

11 # 3อจ660808-143 ED738098595TH ฉางฟง + tayatang (590624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (660706-1102)
12 # 3อจ660808-179 ED720697205TH Medkanoon + bankvasan (590659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
13 # 3อจ660809-001 pcha429 + aoopasio (590702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบูรพาราม รุ่นเพิ่มยศ-เพิ่มลาภ-เพิ่มบารมี เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ตราด (หมายเลข 71/สภาพสวย)
14 # 3อจ660809-002 pikkared + afrosalmon (590706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (660411-1027)(G 70%)
15 # 3อจ660809-003 รักษ์ต้มเลือดหมู + porn08 (590709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 79%)
16 # 3อจ660809-004 ปิงเปียง + โพธาราม (590711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครนายก (สภาพสวย)
17 # 3อจ660809-005 misterpou + โพธาราม (590713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพืหยดน้ำ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 87%)
18 # 3อจ660809-006 Bigfil + nopparutMak (590714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 356725)
19 # 3อจ660809-008 Besomkiat + อาร์มไข่เค็ม (590719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้และซ่อมลูกแก้ว) (651201-1108)(S 89%)
20 # 3อจ660809-011 Auttaporn1979 + Taoz2119 (590778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นครบรอบ 75 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ660809-012 ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + wutpantip (590780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ660809-013 attapon_i + พรพระพุทธคุณ (590783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660128-1266)(G 62%)

23 # 3อจ660809-101 ED777710898TH โฟล์คซอง + jaaey (590744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)
24 # 3อจ660809-102 ED733659735TH ซิยิ่นกุ้ย + noi70 (590749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 20167/หน้าตัก 5 นิ้ว)
25 # 3อจ660809-103 EK164369122TH หิมาลัย + พุทธศิลป์12 (590754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อตะกั่วลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.7 นิ้ว)
26 # 3อจ660809-104 EK164369122TH หิมาลัย + พุทธศิลป์12 (590757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อตะกั่วลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.1 นิ้ว)
27 # 3อจ660809-105 EK164369122TH หิมาลัย + พุทธศิลป์12 (590762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อตะกั่วลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.7 นิ้ว)
28 # 3อจ660809-107 EM086882795TH thanakorneak14 + นกแก้ว (590769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660809-108 EM086882795TH SiwaDa928 + นกแก้ว (590771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ660809-110 EM08682795TH toy_clong8 + นกแก้ว (590777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
31 # 3อจ660809-111 EM086882795TH keng_kung + นกแก้ว (590708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
32 # 3อจ660809-113 ED715464640TH midori + พลลำตะคลอง (590724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
33 # 3อจ660809-114 ED741022115TH chonlasid + warakon (590841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
34 # 3อจ660809-120 ED621591741TH fifadida + somsak2521 (590740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 4 พิมพ์พระคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.จันทบุรี

35 # 3อจ660809-121 ED742641021TH m-cot + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (590729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผัดก๋วยเตี๋ยว พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนซ้ายและขอบขวา)
36 # 3อจ660809-122 ED703249122TH ton_Teera + BOYLOMSAK (590731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุนาตาพวง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
37 # 3อจ660809-124 ED691421276TH พระสมุทร22 + ManSikhio (590736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครนายก
38 # 3อจ660809-125 OB254894333TH yutputsoon + บีเวียงพิงค์ (590741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดจีน เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.อุดรธานี
39 # 3อจ660809-126 ED460998134TH chay7 + น้องโชตะ (590747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
40 # 3อจ660809-129 ED757914968TH taranan + Vuttipong (590761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดศีรษะขวา)
41 # 3อจ660809-130 ED741004522TH Ketsara1104 + Piyawan (590764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 68%)
42 # 3อจ660809-131 ED774930698TH Teehatyai + warravut (590786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ พิมพ์รุ่นแรกหลังยันต์มีจุด ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660809-132 EM041974196TH ลูกแม่จัน + ฮุนได (590789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ660809-133 ED706549885TH TAVABUNCHA + unvastar (590791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1534)(G 79%)
45 # 3อจ660809-134 ED654678233TH Omeza + walloptum (590794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ660809-135 ED761018494TH Xabi17 + ฅนบางใหญ่ (590796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660427-1052)(G 80%)

47 # 3อจ660809-136 ED756107205TH pontat567 + (590798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นะรวย_มหาเสน่ห์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ660809-137 ED751722576TH เจ้าตะพุ่น + มงคลทิพย์ (590800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
49 # 3อจ660809-139 ED767870348TH บีเวียงพิงค์ + ทนายหลวง (590812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
50 # 3อจ660809-140 EM041982042TH นายต่อ + ขนมไทยแม่อารีย์ (590814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดลครทำ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660809-143 EM041982042TH นายนุ + ขนมไทยแม่อารีย์ (590710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ660809-144 EM041982042TH ตัส99 + ขนมไทยแม่อารีย์ (590712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา กรอบทอง(G 88%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ660809-147 EM041982042TH araya2 + ซาลาเปา (590718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 214719)(G 66%)
54 # 3อจ660809-148 EM041982042TH xavisam + ขนมไทยแม่อารีย์ (590720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2565 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 148)
55 # 3อจ660809-149 EM041982042TH Preawpan + (590722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ซุ้มลึก เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660809-150 EM041982042TH Preawpan + (590725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ซุ้มตื้น เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660809-151 EM041982042TH พระประแดง26 + (590742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
58 # 3อจ660809-152 EM041982042TH Bobbie + ขนมไทยแม่อารีย์ (590745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
59 # 3อจ660809-153 EM041982042TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (590748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งภูริทัตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660809-154 EM041982042TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (590751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชัยมงคล หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี
61 # 3อจ660809-155 ED772861335TH tone555 + แปะยุ้ย (590755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
62 # 3อจ660809-157 ED692439335TH nuthapol + ณชินบัญชร (590760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ660809-158 ED652268160TH maiizza + popnavy (590763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 72%)
64 # 3อจ660809-160 PSP0019582889TH pakornkeit + sabainang (590772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
65 # 3อจ660809-161 ED771606089TH Siris + photo_one (590776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ660809-162 ED728208282TH peacemaker + KID_2 (590779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ660809-163 ED60144882TH ศักดิ์นรินทร์ + ศุกลเศรษฐ (590781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4984)(590209-099)(G 70%)
68 # 3อจ660809-164 ED601448882TH Pongsak999 + ศุกลเศรษฐ (590784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (641119-2058)
69 # 3อจ660809-165 ED601448882TH kitti29 + ศุกลเศรษฐ (590787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(560228-231)

70 # 3อจ660809-166 120458584691 jaroenpat + Medkanoon (590790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (แช่น้ำมนต์)(660706-2020)
71 # 3อจ660809-168 ED719857430TH sonthaya_nurod + โก๋แก่ (590795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดลูกอมโลกธาตุ หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม (651114-2028)
72 # 3อจ660809-169 OB266845051TH รักษ์ต้มเลือดหมู + yongyot (590799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท
73 # 3อจ660809-170 EH748811435TH teenarok + Albibo_x (590802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650607-1056) (G 63%)
74 # 3อจ660809-174 ED696386148TH Besomkiat + Somkiathong (590735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4979)(660728-1231)
75 # 3อจ660809-177 TH01184EM7K87B0 c_nakarin + Nut0212 (590743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ660809-178 EX522693143TH dolotee + kusuma69 (590746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660809-179 EF106045780TH surasity + อาจรูญ (590750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
78 # 3อจ660809-180 ED698264425TH loongmike + tommeng (590753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
79 # 3อจ660809-182 EM086882971TH anantachai2533 + นกแก้ว (590819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (660718-1097)(G 63%)
80 # 3อจ660809-183 EM136545824TH ภัคภร + tanandorn555 (590821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
81 # 3อจ660809-184 ED703335872TH อนันตรา + mchutith (590822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา

82 # 3อจ660809-185 TH01184EKA5A5B0 fifadida + zonerex (590823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
83 # 3อจ660809-186 ED684619993TH pornlimk + ณัฏฐ์5 (590824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2561 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 86)
84 # 3อจ660809-187 ED684619993TH pornlimk + ณัฏฐ์5 (590825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนุมาน พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่เงินสามกษัตริย์ ปี 2563 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 10)
85 # 3อจ660809-188 ED746921150TH Kaizano + catbkk (590826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ660810-002 SAHAKORN + ไทยนิยม (590843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบนิยม) ปี 2515 จ.ระยอง (660801-1111)
87 # 3อจ660810-003 tiseng + Wachilapat (590844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดินลงแล็กเกอร์ ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
88 # 3อจ660810-004 workshop2 + Wachilapat (590846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
89 # 3อจ660810-008 บอยพระเครื่อง + (590855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนนิยมพระเครื่อง
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิษณุโลก
90 # 3อจ660810-009 chaidee + ขนมผิง (590857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 509/สภาพสวย) (580703-050)
91 # 3อจ660810-101 EM267745275TH โคนันคุง + Benyapa (590861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
(สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
92 # 3อจ660810-103 ED699348118TH aee_sotspa + สองเหนือ (590970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
93 # 3อจ660810-107 TH01184EP3DR1B0 หนึ่งในสยาม + โพไร่หวาน (590879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.นครพนม

94 # 3อจ660810-112 EM086882985TH bos2499 + นกแก้ว (590849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อกระดูก
95 # 3อจ660810-113 ED712931277TH Popeye82 + นรสิงห์41 (590851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม
96 # 3อจ660810-114 EM041980038TH attasit32 + ซูโม่ (590853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ วชผ. หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อเงิน ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
97 # 3อจ660810-115 EB775272783TH kollek + ธีรพร (590854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
98 # 3อจ660810-116 ED761380235TH tosspong + skyforce (590856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650923-1233)
99 # 3อจ660810-118 ED408497848TH khunooms007 + vigorasco (590860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660810-119 ED748742607TH pontat567 + manop2557 (590862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
101 # 3อจ660810-120 ED000590214TH Somkiathong + Pongsak999 (590863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650224-1033)(G 64%)
102 # 3อจ660810-123 ED616167557TH คุณพ่อลูกแฝด + ฟิล์มเมืองลพ (590885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ660810-124 ED617935613TH toy_clong8 + เทพนิมนต์ (590889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชมพูนุช วัดซับลำใย เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (สภาพทาบรอนซ์ทอง)
104 # 3อจ660810-125 ED736166893TH pontat567 + อ้วนเจริญ (590892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ660810-127 ED713270990TH อาราธนา + Kirk2536 (590896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

106 # 3อจ660810-131 ED732649459TH เซียนน้อยหนึ่ง + น้อยหน่า (590904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
107 # 3อจ660810-132 TH01184ESY5U2B0 jister + MIXMUK (590971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง(ขาว) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1607)
108 # 3อจ660810-133 ED651013340TH ลมเย็น + phuwa (590907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 3 (สมโภชพระเจดีย์) เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ (660728-1050)
109 # 3อจ660810-134 TH01184ET0RC2B0 sangnineface + (590910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจษเมืองกาญจน์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
110 # 3อจ660810-136 ED567786772TH xavisam + sumsawang (590917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 230) **พระสภาพสวย
111 # 3อจ660810-137 ED476685978TH apiwat_66 + น้องหมี (590919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ660810-138 TH01184ESDU85B0 เขาควาย + ธงทอง465 (590920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ660810-139 Yiddo + ดุจติปิยะ (590922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000297712X9
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม
114 # 3อจ660810-141 TH01184ES19R4B0 pontat567 + myphilos (590875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
115 # 3อจ660810-143 TH01184ET7648B0 Kitipong29 + ชัยนเรศ (590881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอสมัยอยุธยา เนื้อดิน
116 # 3อจ660810-144 TH01184ET7648B0 อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (590884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด ครูบาศรีวิชัย เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
117 # 3อจ660810-145 EM041980259TH อนันตรา + ซูโม่ (590886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ660810-147 EM041980259TH monchai02 + ซูโม่ (590891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา
119 # 3อจ660810-151 EM041980259TH Sahapon + ซูโม่ (590928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.ลำพูน (วัดพระนอนขอนม่วงสร้าง)
120 # 3อจ660810-153 EM041980259TH ooakub + ซูโม่ (590931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
121 # 3อจ660810-154 EM041980259TH พระประแดง26 + ซูโม่ (590932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ660810-155 ED719420692TH m_devil + sevenptk (590933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง)
123 # 3อจ660810-157 ED687863944TH นิกส์เพชรเกษม + matee1974 (590938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(641108-1182)(G 67%)
124 # 3อจ660810-161 ED609669187TH บอยพระเครื่อง + watbannon (590935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน พิมพ์หลังชาย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.นครราชสีมา
125 # 3อจ660810-162 ED712837740TH Nopzen + หลานตาจวบ (590942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ660810-163 ED667447088TH หนึ่งในสยาม + เสือตัวสุดท้าย (590943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 2 เนื้อแก้ว(ม่วง) ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม
127 # 3อจ660810-164 TH01184EMSZ98B0 marvellous + khak2800 (590945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง (660329-2075)
128 # 3อจ660810-166 EM131275039TH susuki + jabee (590950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก พิมพ์สามชั้นหูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา
129 # 3อจ660810-168 ED769834119TH joeenok + บ้านสวน22 (590956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์

130 # 3อจ660810-169 ED197551664TH Chatchaijew + กัจจายนะ (590958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 11 ส.ค. 2566 - 08:35 น.] #87164 (10/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660728-006 KB11300033266AW มีดีพระเครื่อง (589543) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 1อจ660729-004 EJ034467097TH ธนกฤต999 (589623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ660801-010 ED726160785TH toy_clong8 (589934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660802-003 ED765204466TH คุณศิระ (590039) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660802-008 ED675585885TH thepmonkon (590051) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ660802-010 ED675585894TH thepmonkon (590053) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ660802-011 ED740220600TH giantgiant (590049) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ660802-014 ED699978635TH goodmondays (590055) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ660802-017 ED675585903TH thepmonkon (590057) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ660803-009 EJ499762001TH kenshiro2810 (590092) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
11 # 1อจ660804-001 ED742021218TH ก้อนกรวด (590223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660804-002 ED751117135TH tongjoy (590249) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 1อจ660804-006 EN046595615TH ตะพาบ (590237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660804-010 ED726173299TH golfsriracha (590238) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 1อจ660804-012 TH01184DXX9U3BO ChinThanakit (590233) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
16 # 1อจ660805-004 ED726181701TH golfsriracha (590334) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 1อจ660807-010 TH01184E7D917B0 jjjack (590456) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ660807-011 PYP260800000749 Vincent (590523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660807-012 ED002923515TH รักษ์ต้มเลือดหมู (590527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660807-013 CAL0000029615 น้องอลัน (590531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660807-017 EF306944425TH NMBTHAI (590537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660807-018 ED769702271TH BankHiWay (590490) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
23 # 1อจ660807-019 ED732418716TH AnuchaAmulet (590541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660807-023 ED630341574TH tomcm (590512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660807-025 ED519782872TH บิ๊กเฆ่ (590521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660807-026 ED687277635TH ตนพยัคฆ์ (590525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660807-027 ED519782886TH บิ๊กเฆ่ (590528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660807-030 ED719885002TH โก๋แก่ (590536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660807-031 ED718779617TH bancha18 (590498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ660807-032 EM135384051TH inuisiam49 (590505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 1อจ660807-033 ED469898442TH คอปแมน (590495) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ660807-034 ED744732184TH monster_ep (590510) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
33 # 1อจ660807-035 ED737927392TH Darkaun (590514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660808-006 EJ499762151TH kenshiro2810 (590671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ660808-012 ED666482450TH Kop86 (590682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ660808-013 ED765113703TH supanutk (590684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ660808-019 PBSK0002111473G เนเน่จัง (590688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ660808-021 ED202494247TH punsa44 (590660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ660808-022 ED770726584TH เสรีไทย (590661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ660808-027 8282243747110 ซีดานราชาเหรียญ (590670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ660809-002 ED172377797TH เด่นซัง (590805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660729-015 ppffarm (589624) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ660731-004 Beginner_Y (589763) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660731-029 teetoon (589749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660731-030 peterdriverbkk (589751) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660801-001 KENPLA (589898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660801-006 biggboss2540 (589936) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660801-010 jojo5 (589823) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ660802-003 ริณดา (590037) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ660802-005 ริณดา (590045) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660802-006 ริณดา (590050) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 2อจ660803-002 jane77 (590120) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ660803-017 เก้าตะวัน (590141) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ660803-019 คนบางระกำ (590151) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ660804-001 Pongsak999 (590250) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ660804-002 m_bluesky (590180) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ660804-005 แฮปรามคำแหง (590213) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ660804-014 teetoon (590246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660805-009 jojo5 (590313) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
19 # 2อจ660805-015 peterdriverbkk (590326) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 2อจ660805-016 peterdriverbkk (590331) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660807-006 chanchim (590515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660807-007 chanchim (590500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660807-009 pockypockdeng (590506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660807-012 penpathum (590501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660807-013 dang29 (590530) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 2อจ660807-014 ชิษณุชา (590504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ660807-015 ชิษณุชา (590507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ660807-016 ชิษณุชา (590511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ660807-018 ชิษณุชา (590518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 2อจ660807-019 ชิษณุชา (590522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ660807-023 babejakpet (590431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ660807-024 babejakpet (590434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ660807-025 donkingddd (590439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 2อจ660807-034 อรรถพล (590492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ660807-035 wangkangkao (590496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ660808-001 suksannb (590634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ660808-005 ประมูลคุณพระช่วย (590555) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
38 # 2อจ660808-007 thumma (590640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ660808-012 picasso (590646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ660809-002 การันตีพระ (590705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ660809-004 การันตีพระ (590703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660728-106 ED713065287TH Niti333 + appza555 (589495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
วัวธนู หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ ปี 2530 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ660728-114 EM041939296TH ต่อคู้บอน + ฮุนได (589517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดวังจิกสร้าง)
3 # 3อจ660731-103 EM041967535TH อรทัย960 + ซูโม่ (589706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว)
4 # 3อจ660731-106 EM041967535TH vadcharapol + ซูโม่ (589715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ห่าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
5 # 3อจ660801-203 ED652285874TH Chansri1 + หลังเขา30 (589910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังยันต์ ศ ตัน เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต
6 # 3อจ660802-106 EM041971946TH cpat1 + รถถังพระบ้าน (589956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นที่ระลึกปลอดภัย พิมพ์ ต มีจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2519 จ.กำแพงเพชร (โค้ด วบ./สภาพทำความสะอาดผิว)
7 # 3อจ660802-111 ED719298090TH เมืองสมุทร + เขยมาบตาพุด (589947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
8 # 3อจ660802-128 ED217535813TH รุตช้างกลาง + ตาแอน (589974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ660804-107 EB929048667TH KhomBangkok + (590253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บารมีหลวงปู่ไปล่
สาริกาพ่อท่านน่วม วัดหลวงครู พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน จ.นครศรีธรรมราช กรอบเงิน(S 89%)
10 # 3อจ660804-108 EB929048667TH KhomBangkok + (590252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บารมีหลวงปู่ไปล่
สาริกาพ่อท่านน่วม วัดหลวงครู พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ660804-127 EM041978414TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (590212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 79%)
12 # 3อจ660804-129 EM041978414TH พิชชาพชร + ซูโม่ (590218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
13 # 3อจ660804-136 EM041963542TH tummusic46 + (590173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 61%)
14 # 3อจ660804-144 EM041963542TH เจอร์ราร์ด + ขนมไทยแม่อารีย์ (590202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี **พระสภาพสวย
15 # 3อจ660804-147 EM041963542TH CHAIWAT99 + (590211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ชลบุรี (หมายเลข 323)
16 # 3อจ660805-145 ED758621444TH หนึ่งในสยาม + พาชนะ (590372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างหอพระไตรปิฎก พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660805-169 EM041973023TH pcha429 + ฮุนได (590302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(G 67%)

18 # 3อจ660805-172 EM041973023TH SiwaDa928 + ฮุนได (590312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
19 # 3อจ660807-004 สวนดอก + ming168 (590418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เวชคาม หลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อทองคำ ปี 2531 จ.สระบุรี(G 91%)
20 # 3อจ660807-005 teenarok + thatcharit (590421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1115)(G 73%)
21 # 3อจ660807-007 m-cot + spklittleman (590427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง กรอบทอง(G 62%)
22 # 3อจ660807-010 m_bluesky + Taoz2119 (590436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐินพระราชทาน เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11789) (น้ำหนักรวม 47.2 กรัม)
23 # 3อจ660807-011 เมืองช้าง + golfj (590384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 69%)
24 # 3อจ660807-013 เมืองไทย + gun87 (590390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
25 # 3อจ660807-015 บารมีพ่อท่านฮก + gun87 (590397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ยืน เนื้อผง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ660807-019 animalhell + tpce(2002) (590413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อผาด วัดดงตาล เนื้อผง ปี 2474 จ.ลพบุรี
27 # 3อจ660807-104 EJ133634613TH Ketsara1104 + พิชชาพชร (590407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 58%)
28 # 3อจ660807-109 PYP16590014271 bos2499 + ramase (590435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
29 # 3อจ660807-110 KBPDY00008024G7 Pisitkorn + srithep (590445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี(G 64%)
30 # 3อจ660807-113 TH01184E8NV43B0 Chatchaijew + MIXMUK (590448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
31 # 3อจ660807-119 ED755150026TH วัฒน์วรเอก + พ่อมาเฟีย (590473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
32 # 3อจ660807-139 EM041980979TH shookiat + ขนมไทยแม่อารีย์ (590416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
33 # 3อจ660807-162 ED730411794TH wanitcha + Pramote111 (590458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ660807-168 EM041973346TH tone555 + ฮุนได (590480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 14210)(G 52%)
35 # 3อจ660807-170 EM041973346TH ต่อคู้บอน + ฮุนได (590485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10165/สภาพสวย)(G 54%)
36 # 3อจ660807-171 EM041973346TH ต่อคู้บอน + ฮุนได (590423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาส เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 863)(G 70%)

37 # 3อจ660807-172 EM041973346TH ต่อคู้บอน + ฮุนได (590428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 10167)(G 48%)
38 # 3อจ660807-173 EM041973346TH ต่อคู้บอน + ฮุนได (590429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4032)(G 51%)
39 # 3อจ660808-167 ED667462394TH Amzaa + ต้นอุทยาน (590617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
40 # 3อจ660808-168 ED027188287TH บอยพระเครื่อง + wittayac (590621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)(G 75%)
41 # 3อจ660808-192 EM041979255TH ธนูทอง + ซูโม่ (590608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ เนื้อตะกั่ว กรอบนาก(G 39%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 10 ส.ค. 2566 - 08:37 น.] #87160 (9/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660726-003 E720727825TH อุกฤช (589327) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660726-018 ED639597135TH CTPRAKRUENG (589291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660728-003 EB904522744TH ขจรวัฒน์ (589548) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ660729-007 ED724009414TH สั่งใส่เพิ่ม (589605) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ660801-009 ED720664842TH bankvasan (589931) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660801-013 ED735230003TH ฟรุ๊คบางพลี (589935) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 1อจ660802-002 ED674238108TH Bankky (590016) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ660802-006 EG047273165TH gek1414 (590029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660803-007 ED654266025TH Burapha777 (590115) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660803-013 ED724291488TH เหน่งบางคู้ (590132) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ660804-015 ED735241615TH ฟรุ๊คบางพลี (590251) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
12 # 1อจ660805-001 ED606341809TH supraraat (590301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660805-002 ED708083243TH joechainat (590307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660805-005 ED675082027TH petsh (590321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660805-006 ED68587169TH สยามรุ่งโรจน์ (590325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660805-007 ED154796815TH kanokporn06 (590327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660805-008 ED762532476TH เขยมาบตาพุด (590330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660805-009 ED762532476TH เขยมาบตาพุด (590333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660805-012 ED761030447TH Taenoi (590279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660805-015 ED667461354TH ต้นอุทยาน (590290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660805-016 ED565223368TH Chinnapat420 (590291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660805-017 ED773906599TH มะตูมนะโม (590356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660805-019 ED689290245TH Tea27 (590303) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660805-020 SXF197300006990 ช้างไห้1985 (590306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660807-020 ED738744577TH Namnathee1983 (590471) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ660807-037 KBSCS00025769MS winnerman (590493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660726-004 long999 (589310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ660729-008 Ballramintra (589670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ660731-024 dabby (589724) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ660801-007 peterdriverbkk (589901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ660801-008 peterdriverbkk (589915) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ660802-001 Pboonchai (590043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660805-001 PANPEUNG (590311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660805-003 Supatssss (590318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660805-005 lidia (590320) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ660805-007 พระพันธุ์เทพ (590322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660805-010 Noom_ck (590359) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ660805-011 Varawut1699 (590339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660805-014 สารพัดกัน09 (590347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660807-036 การันตีพระ (590696) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
15 # 2อจ660807-037 การันตีพระ (590697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660807-038 การันตีพระ (590698) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660807-039 การันตีพระ (590699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660807-040 การันตีพระ (590700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660807-041 การันตีพระ (590701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660808-002 การันตีพระ (590551) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ660808-003 การันตีพระ (590552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660726-101 ED164266936TH Taveep3366 + (589220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RUAYGABPRA
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%)
2 # 3อจ660728-003 PHLOI + NMBTHAI (589476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 2 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ660728-011 แม็ก888 + ต้นณเมืองกุย (589507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อตะกั่วชุบทอง จ.ระยอง กรอบทอง(G 82%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ660728-117 EM041939296TH ต่อคู้บอน + ฮุนได (589526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ660728-123 EH150328193TH Hug_Nongkhai + ศรัทธา999 (589477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นเสาร์ 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.หนองคาย
6 # 3อจ660728-148 EJ499761831TH kaimotor + Angle99 (589491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ660728-152 D2DU0002671051 PBnew + บรรเจิด (589509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์ฐานสูง
8 # 3อจ660729-145 ED740407180TH bellic + Park--PrapradanG (589622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
9 # 3อจ660731-112 EM041962564TH chaiyawit_doh + (589737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ660801-121 EM041971521TH prasangsit + ฮุนได (589817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพัน วัดบางสะพาน เนื้อสำริด จ.พิษณุโลก
11 # 3อจ660802-141 EM041966425TH wanitcha + ซูโม่ (589997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดจอมสุรินทร์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
12 # 3อจ660802-152 EM041963088TH akkhapons + (589984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ660802-166 EB925239927TH tiwakornwong + apiwat4825 (589985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(G 83%)
14 # 3อจ660802-177 ED736354358TH Apisiri + เก้ากนก (590022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
15 # 3อจ660803-120 ED679848171TH thonglor + framerin (590131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระลีลา หลวงพ่อกาพย์ วัดจรรย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี
16 # 3อจ660804-004 surathin + โพธาราม (590162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2462 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
17 # 3อจ660804-116 ED431599545TH waan_yokee + นุหนองคาย (590174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

18 # 3อจ660804-130 EM041978414TH อนันตรา + ซูโม่ (590219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หน้าอ้วน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เพชรบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
19 # 3อจ660804-141 EM041963542TH ปิงเปียง + ขนมไทยแม่อารีย์ (590187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี
20 # 3อจ660804-153 ED603381830TH Pongsak999 + บิ๊กครับ (590224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
21 # 3อจ660805-154 EM041978975TH long_g + ซูโม่ (590264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 4 พิมพ์นาคคู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
22 # 3อจ660805-159 SBPA000075979TH staruch + MrTeeAyutthaya (590274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (ไม่ตอกโค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
23 # 3อจ660805-160 ED740212197TH lami60 + vongsako (590277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตกแขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
24 # 3อจ660807-101 ED496176577TH กชชโย19 + ibas7723 (590399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
25 # 3อจ660807-102 EM041963984TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (590402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัชกาล เนื้อทองเหลือง ปี 2475-2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5.2 นิ้ว)
26 # 3อจ660807-117 EB929341796TH ผู้นำพล + Thanawin491 (590463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
27 # 3อจ660807-141 ED761236260TH pop2517 + โอพุทธคุณ (590454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ660807-142 ED729006746TH sompong963 + (590459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
taatumzaa2527
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
29 # 3อจ660807-143 ED763822571TH tekapol + วรรณสินศิริ (590462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
30 # 3อจ660807-144 ED696674731TH blue333 + จ๊ะเอ๋พระเครื่อง (590469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
31 # 3อจ660807-145 EJ499762222TH kaimotor + kenshiro2810 (590472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
32 # 3อจ660807-147 EW004593542TH ทิศเหนือ + จังซีลอน (590478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ660807-149 ED767710669TH หลวงปู่ช้างให้ + ชฎาทอง (590486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนักรวม 9.2 กรัม)(G 91%)
34 # 3อจ660807-150 ED73544940TH Kunchut + akm345 (590488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร) (640916-188)(G 79%)
35 # 3อจ660807-151 EG388149373TH chaloemchai + ผู้ใหญ่เอก (590476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี (จารอุ 2 ตัว)
36 # 3อจ660807-152 EN046630189TH บรีสพระช่วย + num1522 (590487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่

37 # 3อจ660807-155 ED750206810TH masterpiece + Friday (590499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2527 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 90)
38 # 3อจ660807-156 ED712335703TH tiwakornwong + Zinemala (590503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(G 82%)
39 # 3อจ660807-157 ED630341574TH frist + tomcm (590509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
40 # 3อจ660807-160 ED744732184TH Game_krub + monster_ep (590524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นบูชาครู พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2511 จ.นครปฐม
41 # 3อจ660807-161 ED730411794TH สิทธิชัย + Pramote111 (590453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
42 # 3อจ660807-163 ED741332457TH Far2520 + ทรงธรรมบ้านสวน (590461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.สงขลา
43 # 3อจ660807-164 ED741332457TH ณัชกิจ + ทรงธรรมบ้านสวน (590465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)(650823-1040)
44 # 3อจ660807-165 ED7329294547TH future + ศักดิ์นรินทร์ (590468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 4117)(641109-2020)(G 64%)
45 # 3อจ660807-166 ED758512118TH กชชโย19 + wuaface (590550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
46 # 3อจ660807-167 ED758512118TH Kaowatch + wuaface (590549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (660621-1154)
47 # 3อจ660807-169 EM041973346TH enrich999 + ฮุนได (590482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาลาโภ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
48 # 3อจ660807-174 EB905541869TH Billyku + sheep9 (590433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 2531)
49 # 3อจ660807-175 ED476697239TH อนันตรา + คนเหนือพลัดถิ่น (590437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
50 # 3อจ660807-176 ED476697239TH บรีสพระช่วย + (590440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คนเหนือพลัดถิ่น
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.1 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
51 # 3อจ660808-001 midori + thailandamulet (590560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(660304-1026)
52 # 3อจ660808-003 ณัฐปรัชญ์ + แดนสุขาวดี (590579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ660808-004 piyaphum + เพชรผักไห่ (590583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550616-014)(G 69%)
54 # 3อจ660808-005 chay7 + ไทยนิยม (590592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(660724-3002)
55 # 3อจ660808-102 ED768050698TH reset-usb + Pakornpas (590559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์

56 # 3อจ660808-104 EM086882747TH ใบเตย + นกแก้ว (590563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่
57 # 3อจ660808-105 EM086882747TH ราชสีห์ + นกแก้ว (590565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660808-106 EM086882747TH ธนาชัย + นกแก้ว (590567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660808-108 EM086882747TH chaiwatar + นกแก้ว (590571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
60 # 3อจ660808-109 ED724009560TH Pookla + มะโหน่ง (590573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ(ครูบาเทือง) วัดบ้านเด่น เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 6 นิ้ว)
61 # 3อจ660808-110 ED695861021TH somkidcha + va1111 (590575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ660808-111 ED550181539TH นาควารี + lulytoon (590654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(660407-1243)
63 # 3อจ660808-113 ED674520279TH thotsaphol4110 + (590658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หลานยายจิ๋ว
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน เนื้อชินเขียว
64 # 3อจ660808-116 ED708367157TH tagsmtd + jitnobnom (590669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
65 # 3อจ660808-117 ED777712125TH สุดยอด + maitree (590672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่(บล็อกหลวงพ่อแช่ม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.นครปฐม
66 # 3อจ660808-118 ED519783586TH คเวสโก + บิ๊กเฆ่ (590673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ660808-121 EM041976957TH toossapon + ท่านเปาบุ้นจิ้น (590694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660808-123 ED683940985TH พุดซ่า + sony1 (590556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สุโขทัย
69 # 3อจ660808-124 ED713068805TH jack0542 + หนุมานเชิญธง (590558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอวโลพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพชรมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 3169)
70 # 3อจ660808-126 ED757761825TH kamon58 + คูณสตางค์ (590564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์เส้นคอเล็กหลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.ภูเก็ต
71 # 3อจ660808-127 ED666482450TH Pongsak999 + Kop86 (590566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660808-128 ED680646698TH jirawatrewq + KENJANG (590568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
73 # 3อจ660808-129 ED775302865TH PRA001 + JAY101 (590572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
74 # 3อจ660808-130 ED708566935TH paul2509 + citynew (590574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือนเต็มองค์ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์) (660519-2267)(G 63%)

75 # 3อจ660808-132 ED675595432TH TUPANTIP + Kridnakorn (590587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 64%)
76 # 3อจ660808-134 ED631287755TH yut_be + janya (590595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660808-135 ED682987425TH สิงห์คำรณ + komwoke (590599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
78 # 3อจ660808-136 KBCNN00071798C2 bastketboy + นาควารี (590604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 77%)
79 # 3อจ660808-137 KBCNN00071798C2 tony2007 + นาควารี (590612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 3.2 ซม./สภาพสวย)
80 # 3อจ660808-138 EK118698775TH pornlimk + อี๊ดเมืองเลย (590618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (660710-1126)
81 # 3อจ660808-141 ED712835165TH Ratrat1234 + หลานตาจวบ (590616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ660808-145 ED704196179TH Arthit99 + TALON (590630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อสำริด ปี 2548 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 567)
83 # 3อจ660808-146 ED704196179TH สมิงพราย + TALON (590635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 62%)
84 # 3อจ660808-148 EM041981223TH NP_PRATHAI + (590645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
85 # 3อจ660808-149 EM041981223TH ตั้มฟิวเจอร์ + (590647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้/พิมพ์นี้
86 # 3อจ660808-150 EM041981223TH Vorajak + ขนมไทยแม่อารีย์ (590652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 3 เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม(G 73%)
87 # 3อจ660808-151 EM041981223TH Benjapon88 + (590580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
88 # 3อจ660808-152 EM041981223TH เรโกะจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (590581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
89 # 3อจ660808-153 EM041981223TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (590585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโพธิญาณ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 468)
90 # 3อจ660808-154 EM041981223TH Q-Taro + ขนมไทยแม่อารีย์ (590586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
91 # 3อจ660808-155 EM041981223TH araya2 + ขนมไทยแม่อารีย์ (590589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
92 # 3อจ660808-156 EM041981223TH ศิษย์หลวงปู่ + (590591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ660808-157 EM041981223TH Tawee888 + (590594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระครูพรหมจักสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.ลำพูน

94 # 3อจ660808-161 EM041981223TH Besomkiat + (590598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
95 # 3อจ660808-162 EM041981223TH long_g + ขนมไทยแม่อารีย์ (590600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่
96 # 3อจ660808-163 EM041981223TH long_g + ขนมไทยแม่อารีย์ (590603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
97 # 3อจ660808-164 EM041981223TH Somsuk + ขนมไทยแม่อารีย์ (590607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ตื้น เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660808-165 EM041981223TH chaiwatar + (590609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
99 # 3อจ660808-166 EM041981223TH ตาแจ๋ว + ขนมไทยแม่อารีย์ (590613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
100 # 3อจ660808-169 TH01184EFWZ04B0 midori + kridtanaibpp247 (590625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้นฐานสองชั้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมและชำรุดมุมล่างขวา)
101 # 3อจ660808-170 ED753374732TH noomark + somkiatthornburi (590629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
102 # 3อจ660808-171 EM041973672TH บารมีพ่อท่านฮก + ฮุนได (590631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
103 # 3อจ660808-173 EM041973672TH otto3528 + ฮุนได (590636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ เนื้อเมฆพัด ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ660808-175 ED519783572TH เนเน่จัง + บิ๊กเฆ่ (590642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 386198)
105 # 3อจ660808-178 ED708468898TH ป๋องณรงค์ชัย + paoboonjin (590656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (สภาพชำรุดขอบล่าง)
106 # 3อจ660808-182 ED619481265TH kinetic + บุญโขง (590576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(660609-2019)
107 # 3อจ660808-184 ED696658416TH dolotee + บ้านทองอยู่ (590584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ660808-186 EB905834709TH อนันตรา + sheep9 (590593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ปัตตานี (หมายเลข 893)
109 # 3อจ660808-187 ทนายหลวง + AJBanchale31 (590597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184ED6GK8BO
พระท่ามะปราง กรุวัดสะตือ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
110 # 3อจ660808-188 กิตช่างไม้ + AJBanchale31 (590602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184ED6GK8BO
พระพิจิตรใบข้าว กรุบ้านตาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ตาก (สภาพใช้)
111 # 3อจ660808-189 สิงห์คำรณ + AJBanchale31 (590606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184ED6GKBBO
พระพุทธชินราช วัดเสาธงทอง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
112 # 3อจ660808-191 EM041979255TH juipeter + ซูโม่ (590605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
113 # 3อจ660808-193 EM041979255TH Moty5555 + ซูโม่ (590611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
114 # 3อจ660808-195 EM041979255TH เซียนน้อยหนึ่ง + ซูโม่ (590615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 77%)
115 # 3อจ660808-198 ED583144701TH tontatto + Akaphop (590628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไตรมาส หลวงปู่อ่อนสา วัดป่าชุมพลพัฒนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.อุดรธานี (หมายเลข 89)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 09 ส.ค. 2566 - 08:36 น.] #87139 (8/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660726-009 ED675056296TH OMBUN (589328) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660727-009 ED740014130TH chaiwatar (589462) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ660727-022 KBSD300001169HR มีดีพระเครื่อง (589461) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ660731-002 ED460985569TH น้องโชตะ (589723) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ660801-002 ED680267908TH KONDEE446 (589918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660801-012 ED726129882TH golfsriracha (589913) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 1อจ660802-020 EG799185240TH o-larn (590060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ660807-021 ED696674780TH Teerasak01 (590502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 1อจ660807-028 ED716311866TH teenarok (590484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660726-009 zitthinan (589298) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660728-004 jojo5 (589541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660731-022 ThaiWong (589693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660801-012 jojo5 (589835) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ660802-007 nuttakrit (590052) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ660803-009 chairatmt (590137) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660804-012 midori (590243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660807-011 paisan2508 (590494) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
9 # 2อจ660807-020 midori (590533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
10 # 2อจ660807-026 การันตีพระ (590378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660807-027 การันตีพระ (590379) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ660807-028 การันตีพระ (590381) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ660807-029 การันตีพระ (590385) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ660807-030 การันตีพระ (590388) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ660807-031 การันตีพระ (590391) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ660807-032 การันตีพระ (590393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ660807-033 ทรัพย์เจริญ (590489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660727-153 ED675057610TH tone555 + OMBUN (589388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
2 # 3อจ660728-149 ED643077652TH sonthaya_nurod + สิทธิชัย (589496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(651018-3002)
3 # 3อจ660731-158 ED704173822TH เทิดศักดิ์ + TALON (589782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์(G 61%)
4 # 3อจ660803-003 murbur + damboy08 (590082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์พา วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (570714-042)
5 # 3อจ660804-121 ED751615965TH song18 + มะนาวแป้น (590195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.นครสวรรค์
6 # 3อจ660805-001 Yongyut14 + ธัมมจักร (590257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 1940) **พระสภาพสวย
7 # 3อจ660805-002 sompong + ธัมมจักร (590265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 3204/สภาพสวย)
8 # 3อจ660805-003 boylunatic34 + annihi (590258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ(S 93%)
9 # 3อจ660805-004 walrawut + หนุ่มธนบุรี (590259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ660805-005 THANAKIT99 + jojo5 (590261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (660719-2285)
11 # 3อจ660805-006 PHLOI + ศตกมล (590262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660719-2004)(G 65%)
12 # 3อจ660805-101 ED753347618TH คอหงส์ + tle_wangpikul (590270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 58%)
13 # 3อจ660805-102 EG784142866TH vongsomboon + Noppadon14 (590272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง
14 # 3อจ660805-103 ED680088291TH Numnaglab + yaramila (590273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ660805-105 BlackHeart + tanandorn555 (590278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DR9TN8BO
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(S 92%)
16 # 3อจ660805-106 ittidech + tanandorn555 (590281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DR9TN8BO
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
17 # 3อจ660805-107 EB905375248TH worrakhit + Ti2566 (590283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว)

18 # 3อจ660805-108 ED577594410TH nuthapol + Superheat (590285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม(ดาวกระจาย) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
19 # 3อจ660805-109 EM231144209TH jean5555 + Watchbank (590288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหมอชีวกโกมารภัต หมอสมหมายสร้าง เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2554 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
20 # 3อจ660805-110 ED565223385TH อาณาจักรพระ + Chinnapat420 (590293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
21 # 3อจ660805-111 EM041978935TH midori + ซูโม่ (590295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2514-2517 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6 นิ้ว)
22 # 3อจ660805-112 ED763508663TH bangpakong + Kridnakorn (590297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 79%)
23 # 3อจ660805-113 ED675080750TH หิมพานต์มุ่งงาม + OMBUN (590300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิ(เล็ก) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ660805-114 ED449868217TH หงส์บ้านเม้ง + ศิษย์ปู่สง่า (590304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
25 # 3อจ660805-117 ED733654282TH เมืองสมุทร + noi70 (590317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวเป็นสนิมจากการเก็บ)
26 # 3อจ660805-118 ED720675142TH sam8793 + bankvasan (590332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 62%)
27 # 3อจ660805-120 EM041978895TH midori + ซูโม่ (590337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
28 # 3อจ660805-121 ED774900751TH laphat + somsak2521 (590329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดเกาะนันทราราม พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง จ.ราชบุรี
29 # 3อจ660805-122 EM041978913TH สิงห์สยามศิลป์ + ซูโม่ (590336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล เนื้อสำริด ปี 2475-2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.7 นิ้ว)
30 # 3อจ660805-123 ED706018202TH zafari + Beelzebub (590338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อดิน ปี 2492 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ660805-124 ED718382009TH Frodojack007 + Ratrat1234 (590342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2516 จ.หนองคาย (สภาพสวย)(660407-1090) (G 63%)
32 # 3อจ660805-126 ED762532476TH pinhuto + เขยมาบตาพุด (590346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
33 # 3อจ660805-127 ED607179027TH m-cot + น้องอิมอิม (590348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
34 # 3อจ660805-128 ED693846477TH teerasuk + pungting (590349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
35 # 3อจ660805-129 EB905375251TH kenshiro2810 + Ti2566 (590350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพลงรัก)
36 # 3อจ660805-131 ED773601288TH ศรีประภาสกุล + Nicha- (590352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Malee
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางถวายเนตร เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

37 # 3อจ660805-132 ED733654305TH ธาวัช + noi70 (590353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 88%)
38 # 3อจ660805-133 ED729616549TH weddy + sittong (590354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบขวา)(G 78%)
39 # 3อจ660805-134 ED748025765TH PRA001 + boom6449 (590355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวเป็นสนิมตะกั่ว)
40 # 3อจ660805-135 ED172184774TH m-cot + Aeychonburi (590357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
41 # 3อจ660805-136 ED773601274TH apeleven + Nicha-Malee (590358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เนื้อดินปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ660805-138 ED760130262TH boss15 + Thantharat (590361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ราหูกะลาแกะ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2536 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ660805-139 ED408496595TH songprapob + vigorasco (590364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี
44 # 3อจ660805-141 ED694227807TH เมืองช้าง + tumza502 (590369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ660805-142 ED746917813TH pontat567 + catbkk (590371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660805-143 ED761341824TH krabinet + องอาจ (590374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
47 # 3อจ660805-144 ED748017865TH Chaiong + kao_za (590370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่
48 # 3อจ660805-146 EM041978975TH Rahoo + ซูโม่ (590362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดถ้ำสิงโตทอง พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2535 จ.ราชบุรี(G 64%)
49 # 3อจ660805-147 EM041978975TH Maya12 + ซูโม่ (590363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1089)
50 # 3อจ660805-148 EM041978975TH boytiew + ซูโม่ (590365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครปฐม
51 # 3อจ660805-149 EM041978975TH song18 + ซูโม่ (590367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 13833/สภาพสวย)(G 48%)
52 # 3อจ660805-150 EM041978975TH นิยมไทย + ซูโม่ (590368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ660805-151 EM041978975TH araya2 + ซูโม่ (590256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
54 # 3อจ660805-153 EM041978975TH สปาต้าร์ + ซูโม่ (590263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 60%)
55 # 3อจ660805-155 ED757743897TH Alekadinho + ริณดา (590266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์ (660717-1230)

56 # 3อจ660805-156 ED704166092TH มอร์เมืองทอง + TALON (590267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
57 # 3อจ660805-157 ED704166092TH SiwaDa928 + TALON (590269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ660805-158 TH01184E35CP9B0 ชุ้งอุดมสุข + Kampanat13 (590271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 2 พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.จันทบุรี
59 # 3อจ660805-161 TH01184E48E76B0 Nathanial + Borwpaer (590280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดบรมนิวาสฯ เนื้อเมฆพัด ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ.. (660412-1122)
60 # 3อจ660805-162 ED720444815TH taranan + สุภามาลา (590284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอนุสรณ์ 89 ปี ค้าขายดี เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 10858)
61 # 3อจ660805-163 ED740127445TH Piragarn + ตะวันแดง2020 (590286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
62 # 3อจ660805-164 ED738069863TH anndamun + Jumman2519 (590289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.เพชรบุรี
63 # 3อจ660805-165 ED761225474TH taranan + โอพุทธคุณ (590292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
64 # 3อจ660805-166 EM041973023TH taladprathai + ฮุนได (590294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
65 # 3อจ660805-167 EM041973023TH numpradee + ฮุนได (590296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังพระสมเด็จ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สุพรรณบุรี
66 # 3อจ660805-168 EM041973023TH jopawis + ฮุนได (590298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุปคุตญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นชนะมาร เนื้อสำริด ปี 2540 จ.อุบลราชธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
67 # 3อจ660805-170 EM041973023TH SiwaDa928 + ฮุนได (590305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(G 64%)
68 # 3อจ660805-171 EM041973023TH s-sean + ฮุนได (590309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
69 # 3อจ660805-174 828223267233 taranan + Giant415 (590319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.นครปฐม (651103-2010)(G 65%)
70 # 3อจ660805-175 ED648285405TH บรมีหลวงปู่ทวด + moo_tah (590323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (650812-1044)(G 65%)
71 # 3อจ660807-001 TAWANPHOTOGRAPHY (590408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
+ intge
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์จับบาตร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.จันทบุรี (สภาพแต่งผิว)
72 # 3อจ660807-002 รักษ์ต้มเลือดหมู + tongjoy (590411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660719-1100)
73 # 3อจ660807-003 เพิ่งหัดดู + pockypockdeng (590417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(651013-1016) (G 70%)
74 # 3อจ660807-012 amnat108 + gun87 (590387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง

75 # 3อจ660807-016 Rakchart + paloem (590401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 67%)
76 # 3อจ660807-017 mr_teerayut + Dig_tut_959 (590405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเทพนิมิตร พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2555 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/กรรมการหมายเลข 65)
77 # 3อจ660807-018 ltsarapp + พิศรุษ (590409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังพัดยศ เนื้อผง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
78 # 3อจ660807-020 thonglor + patchara (590414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงเปิดโลก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (651020-2049)(G 91%)
79 # 3อจ660807-021 tosspong + patchara (590376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650617-1290) (G 79%)
80 # 3อจ660807-022 ไซม่อน + ราษีเมถุน (590377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมหาธรรมมิกราชา วัดม่วงชุม รุ่นสร้างศาลาการเปรียญ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.เพชรบูรณ์ (หน้าตัก 8.5 นิ้ว)
81 # 3อจ660807-023 catbkk + ทรัพย์เจริญ (590380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.หนองคาย (หมายเลข 2592/หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
82 # 3อจ660807-024 พญาราชสีห์ + อรรถพล (590382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ660807-025 toymlt + อรรถพล (590383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (660801-1090)(G 83%)
84 # 3อจ660807-026 chane31 + tungsaima (590386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์ปาดตาล เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึก)(G 65%)
85 # 3อจ660807-027 pop2517 + anonnat (590389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1951) **พระสภาพสวย
86 # 3อจ660807-103 EJ133634613TH Teerayutb + พิชชาพชร (590404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
87 # 3อจ660807-105 EM041980815TH catbkk + ขนมไทยแม่อารีย์ (590412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.6 นิ้ว)
88 # 3อจ660807-108 ED609684290TH sudarat_P + ดวงมหาเศรษฐี (590425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ660807-111 ED759112200TH somnuk + dreadlord (590441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระทวาราวดี กรุวัดดงสัก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
90 # 3อจ660807-112 EM041963905TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (590446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2515 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.2 นิ้ว)
91 # 3อจ660807-114 RS10000130388ED psyren001 + Porncharean (590452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ
92 # 3อจ660807-115 ED739892719TH Supatssss + (590455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
nungbangprom
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้พิมพ์นี้
93 # 3อจ660807-120 ED605786069TH Kaizano + Maxnattapon38 (590542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท

94 # 3อจ660807-121 SXF561300016782 pornlimk + (590547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีพ่อพระใส2564
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(520626-126)
95 # 3อจ660807-122 TH01184E6M3S0B0 yime2 + โชคสมบูรณ์ (590546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ปทุมธานี
96 # 3อจ660807-123 ED679954161TH chen_2222 + บอลบาแดง (590420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดสอง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
97 # 3อจ660807-124 EH423850505TH อุ๊อุ๊อุ๊ + Bigz2545 (590426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้ามบล็อกวัดมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
98 # 3อจ660807-125 EM041979074TH kritsana3300 + ซูโม่ (590438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ไม่ตอกโค้ด/สภาพแต่งผิว)
99 # 3อจ660807-126 EF309644425TH somwit710 + NMBTHAI (590545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (660724-1107)(G 66%)
100 # 3อจ660807-127 ED717277313TH sitthawee + วินจันทรา (590442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
101 # 3อจ660807-128 ED717277313TH auu2520 + วินจันทรา (590443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปครอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
102 # 3อจ660807-130 ED757755113TH บารมีองค์พ่อ + เต่านา (590451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางห้ามสมุทร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (660610-1248)
103 # 3อจ660807-131 EM086882755TH ธาวัช + นกแก้ว (590392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (660717-1156)(G 78%)
104 # 3อจ660807-132 EM086882755TH song18 + นกแก้ว (590394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (660715-2029)
105 # 3อจ660807-133 ED702562039TH popular_rock + eiw5211 (590396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ660807-134 ED623999405TH Pasin_Pra168 + Easyone (590398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 67%)
107 # 3อจ660807-136 ED717078578TH moo1027 + teerapat119 (590403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ660807-137 ED638766760TH ณัฐ888 + ชาติน (590406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชรสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
109 # 3อจ660807-140 ED638691443TH supervigo + (590419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rayongratchasima
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว) (611210-088)
110 # 3อจ660807-146 ED696674780TH jane77 + Teerasak01 (590475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3 กรัม)(G 62%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 08 ส.ค. 2566 - 08:40 น.] #87134 (7/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660724-001 ED696353697TH Somkiathong (589013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ660727-010 TH01184D03FH3B0 yaramila (589440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660728-004 ED726135389TH golfsriracha (589549) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660729-003 EM086882027TH นกแก้ว (589616) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660731-001 ED670888417TH mootoo36 (589710) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660801-015 EH453350636TH อี๊ดเมืองเลย (589937) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
7 # 1อจ660801-016 TH01184D41QB4B0 nuch2545 (589930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ660802-021 ED699978635TH goodmondays (590062) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ660804-004 ED741648301TH lohbetong (590231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660804-005 PSRI000171161TQ ArmMuengMeen (590234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660804-007 ED746512929TH C-Path (590239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660804-014 EF107030089TH กานต์เมืองปทุม (590235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660804-017 ED751615957TH มะนาวแป้น (590236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660805-018 ED688896705TH ประกายแก้ว (590299) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660725-012 peterdriverbkk (589173) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ660726-011 nukro09 (589302) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660727-010 keng_kung (589449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660728-002 NMBTHAI (589536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ660731-002 Skybreak (589713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660731-007 ๙อุอากะสะ (589721) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
7 # 2อจ660731-009 ๙อุอากะสะ (589727) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660731-020 ThaiWong (589682) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660731-023 Tourjen (589766) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ660803-007 damboy08 (590128) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ660803-012 Owarut999 (590124) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ660803-015 suwat1318 (590134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660803-016 boonkue (590139) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ660804-003 Donking1972 (590208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660804-004 c-bank (590210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ660804-009 nottosaad (590230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ660804-010 sodsivakorn (590232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660804-011 midori (590242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660804-016 Nan_Diva (590247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660804-019 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (590203) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
21 # 2อจ660804-020 การันตีพระ (590255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ660805-008 jojo5 (590324) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660727-008 joonKing + รัฐสยาม (589456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นดวงมงคล พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2536 จ.ลำปาง (ฝังตะกรุดทอง)
2 # 3อจ660727-112 EM231134039TH มาม่าเป็ด + apiwat4825 (589381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ660727-164 ED668474323TH หนึ่งในสยาม + ร้านอินทิรา (589433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.สุรินทร์
4 # 3อจ660728-006 ส่งภูธร + midori (589551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (660717-2017)
5 # 3อจ660728-132 ED696099080TH chay7 + Paphatball (589506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดชนะสงคราม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ660728-141 TH01184DA7G4B0 tasunflower8 + toopronchai (589470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ660728-147 ESTS000278706 เมืองสมุทร + เอ็มซีเค (589487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ660729-109 ED744909567TH Nathanial + yime2 (589635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกและหูชำรุด) (660202-1031)
9 # 3อจ660729-110 ED677213697TH somchaitoh + sumat (589642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณโต วัดโพธ์เอน พิมพ์เข่าบุ๋ม จ.สระบุรี
10 # 3อจ660729-118 ED646182703TH masterbill + เฉียบ (589652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
11 # 3อจ660729-129 ED172183368TH saranthapat + Aeychonburi (589601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ660729-147 EB888263828TH ศรีประภาสกุล + (589630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Peterwong2436
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ660731-107 EM041967535TH eootyoo + ซูโม่ (589717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 66%)
14 # 3อจ660731-142 ED683480207TH tiwakornwong + hooligan (589681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์แข้งตรง(เล็ก) เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง(G 64%)
15 # 3อจ660801-007 บรมีหลวงปู่ทวด + ต่อคู้บอน (589806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักมหาเสน่ห์ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อซิลิก้า ปี 2546 จ.นครปฐม (ขนาดสูง 10 นิ้ว)
16 # 3อจ660801-008 ไซม่อน + ต่อคู้บอน (589810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักมหาเสน่ห์ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว เนื้อซิลิก้า ปี 2546 จ.นครปฐม (ขนาดสูง 10 นิ้ว)
17 # 3อจ660801-134 ED692393497TH nattapongp + ROYPUTH (589851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(G 93%)

18 # 3อจ660801-139 EM041968006TH เต่านา + ซูโม่ (589868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกต กรอบนาก(G 31%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ660801-162 TH01184DRM9M0B0 Ronnie5566 + sam8793 (589852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อไม้แกะ ปี 2553 จ.สุรินทร์
20 # 3อจ660801-174 TH01184DQFWG9B0 nottoขอนแก่น + อามอรรถพล (589869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 1)
21 # 3อจ660801-177 ED675482245TH supanutk + ประดู่เหลือง (589879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ660802-105 EM041971946TH Benjapon88 + รถถังพระบ้าน (589954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
23 # 3อจ660802-114 ED740706436TH KhomBangkok + (589963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pravech789
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 69%)
24 # 3อจ660802-137 EM041968425TH Benjapon88 + ซูโม่ (590003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)(สภาพชำรุดแขนและขาซ้าย)
25 # 3อจ660802-167 ED626752936TH เซียนน้อยหนึ่ง + อบสุพรรณ (589989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม กรอบเงิน(S 92%)
26 # 3อจ660803-104 EM041963247TH Weerawat0310 + (590088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
27 # 3อจ660803-121 ED737543018TH Nongjeen + ตราชั่ง (590135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพทำความสะอาดผิว)
28 # 3อจ660803-123 ED659692444TH Prapatson-wo + หมากคาย (590138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.สุราษฎร์ธานี
29 # 3อจ660803-125 TH01184DV6562B0 วิเศษชัยชาญ + นึกอ่อนนุช (590142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก่หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน ปี 2470-2497 จ.อ่างทอง กรอบเงิน(S 91%)
30 # 3อจ660803-130 ED726173308TH nut2326 + golfsriracha (590150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดมหาธาตุฯ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ660804-001 inspire + wuttiphan (590157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(660213-1026)
32 # 3อจ660804-002 Yutclub + rattapong931 (590158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หน้าตัก 2.7 นิ้ว)
33 # 3อจ660804-003 พุดซ่า + chaiyatat (590160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดคลองทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.จันทบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
34 # 3อจ660804-005 supervigo + แฮปรามคำแหง (590163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่)
35 # 3อจ660804-007 babala + Anothaimetal (590168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ660804-008 สันเผือง + rsatit (590172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์

37 # 3อจ660804-009 nanta + rsatit (590175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
38 # 3อจ660804-010 Nicha-Malee + ชนกสุภา (590178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมล่างขวา)
39 # 3อจ660804-011 เหมาเหมา + nottosaad (590153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (วัดเดิมบางสร้าง)
40 # 3อจ660804-012 Q-Taro + skyforce (590254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ พ ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (660429-1068)
41 # 3อจ660804-101 ED743221286TH virun123 + Asada_de (590181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(660710-1066)
42 # 3อจ660804-102 6742300610476 Popeye82 + k0281 (590185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
43 # 3อจ660804-103 ED646195123TH inspire + noi70 (590189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (660725-2066)
44 # 3อจ660804-104 TH01184DXW916B0 pumcha + หมูอินโด (590193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่งไหล่ตรง กรุท้ายย่าน เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
45 # 3อจ660804-105 KBHP200027417AA sugar + Aeybangsaen (590194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 76%)
46 # 3อจ660804-106 828216776936 zafari + ผู้พัน (590196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อทองเหลือง จ.นราธิวาส
47 # 3อจ660804-109 PEX012000009727 กชชโย19 + Oat-Trat (590198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมอู่ทหารเรือสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ชลบุรี
48 # 3อจ660804-110 ED646195110TH RtitTi + noi70 (590204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร พิธี 25 พุทธศตวรรษ เนื้อแก้ว(ม่วง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 12 นิ้ว)
49 # 3อจ660804-111 ED699877265TH สรานนท + may1804 (590155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (650526-1189)
50 # 3อจ660804-113 ED764105285TH juipeter + Maxkro (590161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคกขามสร้าง)
51 # 3อจ660804-114 ED764404262TH Note2499 + pop_vat (590164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660804-115 ED628774642TH Juicy + คเวสโก (590169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดเสาธงทอง เนื้อดินลงรัก จ.สุพรรณบุรี
53 # 3อจ660804-117 EM161421747TH Nut2044 + Teerubber (590182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 241) **พระสภาพสวย
54 # 3อจ660804-118 ED623997311TH teespy + AONGKALOY20 (590184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ660804-119 SXF597900016360 ภัคภร + mawin2520 (590188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง

56 # 3อจ660804-123 ED676491527TH Kaowatch + THANAKIT99 (590200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660719-1040)(G 74%)
57 # 3อจ660804-124 KBNM200036336CL เมืองช้าง + Yui_jaa2528 (590201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งอธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1204)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์อธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1204)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
58 # 3อจ660804-125 EF107030089TH kkiet + กานต์เมืองปทุม (590205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวงนิยม เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ660804-128 EM041978414TH Ao297 + ซูโม่ (590216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ เนื้อลงรัก
60 # 3อจ660804-131 EM041978414TH tone555 + ซูโม่ (590154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 29135)(G 68%)
61 # 3อจ660804-132 EM041978414TH boonlom + ซูโม่ (590156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อมฐาน) (กรอบทองแดงชุบทอง)
62 # 3อจ660804-133 EM041963542TH Bigfil + ขนมไทยแม่อารีย์ (590165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 40742)
63 # 3อจ660804-134 EM041963542TH Taveep3366 + (590167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660804-135 EM041963542TH tookta + ขนมไทยแม่อารีย์ (590171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่(บล็อกหลวงพ่อแช่ม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.นครปฐม
65 # 3อจ660804-137 EM041963542TH chaiwatar + (590176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ660804-138 EM041963542TH ukaewsasan + (590177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะลึก/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
67 # 3อจ660804-139 EM041963542TH chay7 + ขนมไทยแม่อารีย์ (590179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660804-140 EM041963542TH sukanes + ขนมไทยแม่อารีย์ (590183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 243870)
69 # 3อจ660804-142 EM041963542TH Bigfil + ขนมไทยแม่อารีย์ (590190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 16901)
70 # 3อจ660804-143 EM041963542TH พลธีร์5559 + (590192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 00794)(G 75%)
71 # 3อจ660804-146 EM041963542TH รุตช้างกลาง + (590207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ660804-148 EM041963542TH atthasit + ขนมไทยแม่อารีย์ (590214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
73 # 3อจ660804-149 EM041963542TH ราชสีห์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (590217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพตัดเคลื่อน)
74 # 3อจ660804-150 ED73870557TH reset-usb + (590221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONG22_KHONKAEN

เหรียญหลวงปู่เฮง วัดบ้านด่านช่องจอม รุ่นเฮงทวีโชค เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2562 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 9) **พระสภาพสวย
75 # 3อจ660804-151 ED751615957TH juipeter + มะนาวแป้น (590215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ660804-152 ED751615957TH juipeter + มะนาวแป้น (590220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทยสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660804-154 ED768009850TH eakkapong + Pakornpas (590227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 65%)
78 # 3อจ660805-007 ED6622766954TH TONG_NK + พิชชากร (590375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดขุนจันทร์ รุ่นแรก ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 07 ส.ค. 2566 - 08:36 น.] #87128 (6/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660728-001 ED720364701TH Nicharida (589538) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ660802-001 ED740220595TH giantgiant (590041) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ660803-002 ไบร์ทหนองช้างคืน (590100) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ660803-004 EM041962547TH ขนมไทยแม่อารีย์ (590104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660803-005 EM041962547TH ขนมไทยแม่อารีย์ (590105) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ660803-008 EJU793849428TH เมืองสมุทร (590118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660803-010 ED621833417TH มุกภูเก็ต (590121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660803-011 ED772200249TH กาแฟอดีต (590126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660803-012 ED708683579TH boatM3 (590130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660804-008 ED768503504TH chaiwatar (590240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660722-006 พุทธบูชา (588919) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ660725-011 peterdriverbkk (589172) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660725-021 picasso (589164) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ660726-001 หนุ่มธนบุรี (589260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660731-005 rsatit (589756) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ660731-010 ThaiWong (589716) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ660731-026 Nathan666 (589732) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660801-011 jojo5 (589829) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660801-013 jojo5 (589840) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ660803-001 เก๋นครนายก (590101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ660803-006 pumbcom (590111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660803-010 พ่อใหญ่ตั๊ก (590117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660803-013 Panamera (590127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660803-014 ลูกเมืองพิชัย (590133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660803-018 tuicps (590146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660803-022 sorn42 (590149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660804-015 Nan_Diva (590225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660801-127 EM267727229TH บรีสพระช่วย + Benyapa (589834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
2 # 3อจ660801-159 Sleek + Lpk-amulet (589882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DRK4H2B0
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะตัวที่ 2/หมายเลข 6841) (660721-1104)
3 # 3อจ660801-167 LTBK000164080RL หนึ่งในสยาม + Sitthichai1993 (589870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ660801-194 EM041962723TH MooYuong + (589889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรทุย เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(G 80%)
5 # 3อจ660802-159 EM041963088TH jopawis + ขนมไทยแม่อารีย์ (590014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกต หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 96 ปี พิมพ์ใหญ่ ปี 2555 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 99)
6 # 3อจ660803-001 dodduh + mahahing (590077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนเล็กน้อย)
7 # 3อจ660803-004 รักษ์ต้มเลือดหมู + pui1228 (590084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 66%)
8 # 3อจ660803-005 Reo2566 + พาหิยะ (590087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นคันฉ่องผ่าตะวันเหนือดวง เนื้อเงิน ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 4.8 ซม.)
9 # 3อจ660803-006 swangpiboon + อรรถพล (590089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (660412-2082)
10 # 3อจ660803-007 Bassociety + Mikechina (590091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ (660410-1036)
11 # 3อจ660803-010 เอกลำชะร่า + jess5461 (590099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
12 # 3อจ660803-101 ED748016349TH daew1970 + ประกาศิต (590078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ660803-102 ED709987143TH tongdang53 + maii_amulet (590080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (660715-1427)
14 # 3อจ660803-103 EK164362380TH BhuriKet26 + Bbeenaja (590086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ น ศีรษะ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ660803-105 ED734832713TH Berm_07 + นายชลิต (590090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 70)
16 # 3อจ660803-106 ED702536351TH s-sean + eiw5211 (590094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายสี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660803-108 EM231143778TH ทิศเหนือ + Mahamonkkol888 (590107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นหนู เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง

18 # 3อจ660803-109 ED709410523TH บัวลอยไข่หวาน + พรหลวงปู่ (590112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.เชียงใหม่
19 # 3อจ660803-111 ED71928815TH PopNajaroen + (590152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1984
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
20 # 3อจ660803-112 ED751703815TH ผู้นำพล + มงคลทิพย์ (590102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (วัดหนองกาน้ำสร้าง)
21 # 3อจ660803-113 EJ623423777TH nokklang + ไบร์ทหนองช้างคืน (590106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
22 # 3อจ660803-114 ED705732240TH pandp + Tarkkyp (590109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ660803-115 TH01184DS3EY8B0 klang_pra + pop58 (590113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
24 # 3อจ660803-116 EJ333244865TH Nat_tg + ponrit (590119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ระยอง
25 # 3อจ660803-117 EH318552356TH ลูกพ่อ88 + จุ๋มจิ๋ม (590123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
26 # 3อจ660803-118 ED605890614TH attapon_i + RTPRA (590125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (660516-1042)(G 68%)
27 # 3อจ660803-119 EJ302372524TH ต่อลูก2 + jumjum (590129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 3327)
28 # 3อจ660803-122 ED761315271TH pandp + kamon58 (590136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
29 # 3อจ660803-124 ED771710064TH พรอิศรา + นิวเอกชัย (590140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660803-126 OB278144294TH lumpini6655 + Mai2008 (590143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (650611-3003)(G 68%)
31 # 3อจ660803-127 ED757740215TH khunpol500 + ริณดา (590145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. 72 พรรษา สำนักนายกรัฐมนตรีสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.7 กรัม) (660720-2327)
32 # 3อจ660803-129 LTP083900003778 wanitcha + noi70 (590148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
33 # 3อจ660803-131 ED621833417TH suttanee + มุกภูเก็ต (590093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 05 ส.ค. 2566 - 08:44 น.] #87121 (5/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660718-019 ESTS000277386 เอ็มซีเค (588400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660724-045 EM041827065TH ขนมไทยแม่อารีย์ (589027) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660726-011 ED709968762TH PHLOI (589269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ660727-024 EJ499761828TH kenshiro2810 (589423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660728-005 EH694122126TH บารมีทวีคูณ (589550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660729-006 ED726129879TH golfsriracha (589629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660729-011 ED701468540TH Oat-Trat (589648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660731-007 ED751106469TH tongjoy (589729) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ660731-008 ED751106469TH tongjoy (589742) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ660801-004 ED720048770TH ATTORN43 (589919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660801-006 ED606184754TH s-sean (589924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ660801-011 ED685839284TH สยามรุ่งโรจน์ (589926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660802-004 EK164362005TH cowman (590019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660802-005 ED726170831TH golfsriracha (590023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660802-007 ED631269505TH janya (590032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660802-012 EJ333244851TH ponrit (590036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660802-018 ED009434724TH เมืองไทย (590038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660802-019 TH01184DE0H84B0 Aumkup42 (590063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660727-004 ฐานแซม (589441) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ660728-007 alrondark (589558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ660729-016 ppffarm (589634) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660731-003 kanokporn06 (589718) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ660731-011 ThaiWong (589730) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
6 # 2อจ660731-016 ThaiWong (589753) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660731-025 maiizza (589736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660731-027 มหกรรมพระเครื่อง (589740) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ660801-009 loongmike (589902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660801-015 แม็คพระเครื่อง (589908) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ660801-016 suchat-01 (589921) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660802-002 WAT2514 (590061) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
13 # 2อจ660802-008 tanac (590047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ660802-009 ลมเย็น (590048) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660803-003 seanza777 (590108) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
16 # 2อจ660803-004 การันตีพระ (590081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ660803-005 การันตีพระ (590083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ660803-021 การันตีพระ (590085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660725-128 ED733532261TH บรีสพระช่วย + กระติบ (589083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
2 # 3อจ660726-110 TH01184CVYQ48B0 บอยพระเครื่อง + ChaiyutPho (589256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นมรดกพ่อ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ660726-157 EM086881812TH ศัทธาพระเครื่อง + นกแก้ว (589209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงลงแล็กเกอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ660726-166 EM035886634TH Reo2566 + โกเมนทร์ (589236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 195/ขนาด 3.2 ซม.)
5 # 3อจ660726-185 ED007497284TH m_devil + Chuay1312 (589268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ660727-158 ED638763220TH birdgear + ชาติน (589408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ตัวหนังสือเลยฐาน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ660728-140 ED758500891TH ประเสริฐวัง + โกวบ้อ (589540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 695/สภาพอุดผงใหม่)
8 # 3อจ660728-153 ED702526677TH Besomkiat + eiw5211 (589514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ660729-005 PoohJuatathep + (589661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Bass_Marlbo
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
10 # 3อจ660729-009 arkorn + Naisert (589591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
11 # 3อจ660729-122 ED743525897TH kiam47 + Anucha1985 (589563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ เนื้อผง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
12 # 3อจ660729-127 ED643884676TH Kunphra + Cap1995 (589594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ660729-131 SXF160400021577 birdgear + nueng1234 (589562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้หนังสือเต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ660729-137 EM005009253TH sanya1002 + Benyapa (589587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดศาลา)
15 # 3อจ660729-154 ED748008740TH จาพนม + boom6449 (589580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2524 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ660729-161 ED471185595TH Tammy + jabee (589574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สิบสตางค์ เนื้อดินลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี
17 # 3อจ660729-166 EM005009620TH kohler + Benyapa (589596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อไม้ ปี 2518 จ.ระยอง

18 # 3อจ660731-146 ED687995429TH น้องอีฟพระแท้ + โกวบ้อ (589704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
19 # 3อจ660731-154 ED740049160TH Taveep3366 + karjo123 (589762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่างขวา)(G 66%)
20 # 3อจ660801-102 EM212163032TH JoThekop + potjanun (589794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ปัตตานี (หมายเลข 913)
21 # 3อจ660801-103 ED732619806TH kenshiro2810 + เจ๋งจริง (589797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ660801-106 ED611984837TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + kimzo (589803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660801-112 TH01184DDXA73B0 panupong30 + ชัยนเรศ (589802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
24 # 3อจ660801-130 EK164360914TH india-china + มุกดอนเมือง (589842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 10 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
25 # 3อจ660801-156 831500652382 bos2499 + pongpan_r (589866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
26 # 3อจ660801-157 EB919137932TH amulet_p999 + waiwai00 (589942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ660801-172 ED679946386TH boonlom + suratask (589859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
28 # 3อจ660801-183 EM041962723TH anndamun + (589888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นนทบุรี
29 # 3อจ660801-187 EM041962723TH Boston2022 + (589899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อรานด้านหลัง)
30 # 3อจ660801-190 EM041962723TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (589925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
31 # 3อจ660801-193 EM041962723TH anndamun + (589886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นนทบุรี
32 # 3อจ660801-200 EM041962723TH new999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (589903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
33 # 3อจ660801-204 tksboomt + แป๊ะปทุม (589912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184DR8DP7B0
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2508 จ.จันทบุรี
34 # 3อจ660801-206 ED334266867TH gammag + ซี_แซน (589916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี
35 # 3อจ660802-002 พระแท้สยาม + wit50 (589955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (660330-1136)
36 # 3อจ660802-003 Namnathee1983 + ศตกมล (589959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ/สภาพสวย)(660628-2002)

37 # 3อจ660802-004 RtitTi + พรพระพุทธคุณ (589962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650526-1153) (G 82%)
38 # 3อจ660802-005 รักปู่ทิม + อรรถพล (589966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
39 # 3อจ660802-101 ED621587384TH หนึ่งในสยาม + somsak2521 (589945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครนายก
40 # 3อจ660802-102 ED764103015TH chaiwatar + (589946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรามสองพระเครื่อง
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ660802-103 ED749815552TH ฟรุ๊คบางพลี + เสน่หา (589948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
42 # 3อจ660802-104 ED749815552TH KhomBangkok + เสน่หา (589950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ660802-107 ED647461240TH Keng_kp + พลกฤต (589958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
44 # 3อจ660802-108 EM041972120TH preraya2510 + ฮุนได (589965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการพระนครสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660802-109 ED460985657TH มาริโอ + น้องโชตะ (589969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอริยชาติ วัดพระธาตุดงสีมา รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.เชียงราย (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
46 # 3อจ660802-110 ED719298090TH vanbastens + เขยมาบตาพุด (589972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 69%)
47 # 3อจ660802-113 ED614196431TH วิเศษชัยชาญ + (589960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
pattanasupanta
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
48 # 3อจ660802-116 ED740407556TH tangmo123 + Park-- (589968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
49 # 3อจ660802-117 ED740407556TH Ant-Tepharak + Park-- (589976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660802-118 ED740407556TH Ant-Tepharak + Park-- (589979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
51 # 3อจ660802-119 ED740407556TH Ant-Tepharak + Park-- (589983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
52 # 3อจ660802-120 ED666446188TH QHatyai + Yai_charat (589988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660802-121 ED690639011TH sanya1002 + mheeg (589949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)(660222-1434)
54 # 3อจ660802-122 ED692865109TH boonlom + Thana999 (589953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และฝนขอบข้าง)
55 # 3อจ660802-124 EV717299755TH Kaizano + beer_saraburi (589961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(640907-124)

56 # 3อจ660802-125 ED720672415TH Shark20 + JAY101 (589964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะโค้ง/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
57 # 3อจ660802-126 ED607178375TH บัวลอยไข่หวาน + Poonan9955 (589967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
58 # 3อจ660802-127 ED631269505TH kollek + janya (589971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นบูรณะบันได เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
59 # 3อจ660802-129 ED597760915TH tiwakornwong + อรรถพล (589977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (660717-1160)(G 68%)
60 # 3อจ660802-130 ED719407149TH Ninja929 + พระหลักร้อย (589982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ660802-131 EB939038925TH sumateass + seranee (589986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนม หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย พิมพ์หลังพระธาตุมหาชัย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครพนม
62 # 3อจ660802-132 ED718358512TH guanger + Ratrat1234 (589992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
63 # 3อจ660802-133 EM041968425TH Nantapop64 + ซูโม่ (589994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)(G 66%)
64 # 3อจ660802-134 EM041968425TH Nantapop64 + ซูโม่ (589996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
65 # 3อจ660802-135 EM041968425TH KhomBangkok + ซูโม่ (590000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 111684)(G 61%)
66 # 3อจ660802-136 EM041968425TH พิชชากร + ซูโม่ (590002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวงษ์ วัดมะกอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง
67 # 3อจ660802-138 EM041968425TH อรทัย960 + ซูโม่ (590006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.ชลบุรี(G 68%)
68 # 3อจ660802-139 EM041968425TH tone555 + ซูโม่ (590009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 19436/สภาพสวย)(G 52%)
69 # 3อจ660802-140 EM041968425TH JackBrown + ซูโม่ (590013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ660802-142 EM041968425TH Nantapop64 + ซูโม่ (590004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง(G 67%)
71 # 3อจ660802-143 EM041963088TH Chot56 + ขนมไทยแม่อารีย์ (590008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม (660710-2066)
72 # 3อจ660802-144 EM041963088TH เขียววาริน + ขนมไทยแม่อารีย์ (590012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)(G 68%)
73 # 3อจ660802-145 EM041963088TH เขียววาริน + ขนมไทยแม่อารีย์ (590018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660715-2044)(G 77%)
74 # 3อจ660802-146 EM041963088TH พระรามสองพระเครื่อง + (590021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 24.8 กรัม) (660712-1089)

75 # 3อจ660802-147 EM041963088TH ผงธุลี + ขนมไทยแม่อารีย์ (590024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่
76 # 3อจ660802-148 EM041963088TH Sleek + ขนมไทยแม่อารีย์ (590027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (660715-2045)(G 86%)
77 # 3อจ660802-149 EM041963088TH maikeboy + ขนมไทยแม่อารีย์ (590028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมประสิทธิ์ คุณอั๋นโอกิสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2175)(G 73%)
78 # 3อจ660802-150 EM041963088TH tonphra + ขนมไทยแม่อารีย์ (590033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 72%)
79 # 3อจ660802-151 EM041963088TH vpong + ขนมไทยแม่อารีย์ (589980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
80 # 3อจ660802-153 EM041963088TH เล็ก2521 + ขนมไทยแม่อารีย์ (589987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
81 # 3อจ660802-154 EM041963088TH seed-seed + (589990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2546 จ.นครปฐม (660715-2043)(G 53%)
82 # 3อจ660802-155 EM041963088TH sittojung + ขนมไทยแม่อารีย์ (589993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 2449)(G 49%)
83 # 3อจ660802-156 EM041963088TH sittojung + ขนมไทยแม่อารีย์ (589999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แพะ หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ จ.ระยอง กรอบทอง(G 65%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
84 # 3อจ660802-157 EM041963088TH guanger + ขนมไทยแม่อารีย์ (590005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อเงินก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 75)
85 # 3อจ660802-158 EM041963088TH guanger + ขนมไทยแม่อารีย์ (590010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อเงินก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 121)
86 # 3อจ660802-160 EM041963088TH kttk2006 + ขนมไทยแม่อารีย์ (590015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข กก 21939/สภาพสวย)(G 65%)
87 # 3อจ660802-161 ED696576589TH masterpiece + jamesza (589970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พิจิตร (หมายเลข 456) **พระสภาพสวย
88 # 3อจ660802-162 ED696576589TH magician + jamesza (589973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.สุรินทร์
89 # 3อจ660802-163 ED722913366TH sitthawee + panupong1000 (589975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อดินเคลือบเหลือง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)(660422-2025)
90 # 3อจ660802-164 EH749500641TH ต่อยอด + Dumy_kitsada (589978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นประทานพร เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 83/สภาพสวย)
91 # 3อจ660802-165 PBSK000209530XS ทิศเหนือ + ladprakon (589981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 239963)(S 93%)
92 # 3อจ660802-168 pinhuto + แป๊ะปทุม (589991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DRBFP6B0
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 61)(641223-2114) (G 58%)
93 # 3อจ660802-169 ED746414348TH Tarkkyp + supaket808 (589995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุทัยธานี

94 # 3อจ660802-170 MBC9000438039 midori + seed-seed (589998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(660710-2039) (G 88%)
95 # 3อจ660802-171 ED582283300TH Aon_wariator + (590001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rayongratchasima
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)(610811-168) (G 63%)
96 # 3อจ660802-172 ED631282081TH wepinta + ท่านมหา (590056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (660630-1024)
97 # 3อจ660802-173 EV717299821TH pikkared + beer_saraburi (590007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(570131-120)
98 # 3อจ660802-174 ED697276807TH บุญโขง + คลังพระ (590011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)(510516-022)
99 # 3อจ660802-175 EW004593485TH Nongjeen + m-cot (590017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(660211-1044)
100 # 3อจ660802-176 EW004593485TH ตี๋จันทบุรี + จังซีลอน (590059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ราชบุรี
101 # 3อจ660802-178 ED668361009TH sumat + รักษ์นครหลวง (590026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ช่างสอน จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 8 นิ้ว/สภาพขัดสนิมใบมีด) (660713-1148)
102 # 3อจ660802-179 ED708099005TH wanitcha + พระราม9 (590030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
103 # 3อจ660802-180 ED708099005TH wanitcha + พระราม9 (590034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
104 # 3อจ660802-181 ED708099005TH wanitcha + พระราม9 (590020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
105 # 3อจ660802-182 ED476695269TH wath132 + น้องหมี (590025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
106 # 3อจ660802-183 ED687983139TH joki_bank + winnerman (590031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.4 นิ้ว) (590301-006)(G 77%)
107 # 3อจ660802-184 ED665798020TH MoTeSaK + ว่านหวาย (590035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดก้อนแก้ว พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
108 # 3อจ660803-128 ED661068317TH Father + Exdesign (590147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 1.3 กรัม)(G 70%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 04 ส.ค. 2566 - 09:16 น.] #87116 (4/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660715-003 ED712302104TH TAWANPHOTOGRA (588138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PHY
2 # 1อจ660721-017 ED434791264TH rattasah (588846) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ660721-020 ED675043902TH OMBUN (588850) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660724-031 EB903589855TH c_nakarin (589033) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ660724-043 EM041827065TH ขนมไทยแม่อารีย์ (589019) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660725-011 ED641995396TH giantgiant (589149) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ660725-012 PYP308400001522 ขาล-เสือ (589159) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ660726-015 ED726221927TH yoon9 (589280) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660726-023 EJ466597015TH Sawadee9 (589330) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ660727-001 ED756000218TH tongleehae (589451) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
11 # 1อจ660727-006 TH01184D1CBU3B0 ตึ่งนั้ง (589452) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ660727-007 TH01184D1CBU3B0 ตึ่งนั้ง (589453) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ660727-008 TH01184D1CBU3B0 ตึ่งนั้ง (589454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ660727-012 ED469893989TH คอปแมน (589455) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ660727-014 ED736830335TH มาริโอ (589464) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ660727-019 ED698256582TH ฅนบางใหญ่ (589463) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ660727-026 EH384932885TH R9999 (589429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660727-028 ED707167517TH ตะกรุดโทน (589432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ660728-010 ED725805065TH ณัฐเมืองย่า (589557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660728-011 TH01184D9GG34B0 chaibangseemeang (589545) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
21 # 1อจ660729-001 TH01184D4QDT9B0 c_nakarin (589589) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ660729-005 TH0184D7BBY8B0 อ๊อบบางแก้ว (589660) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 1อจ660731-005 ED508590050TH tongleehae (589703) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
24 # 1อจ660801-005 ED744865438TH maiizza (589922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660801-007 ED7151478737TH อาราธนา (589874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660801-008 ED704174947TH TALON (589928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ660801-014 TH01184DQQQ31B0 yaramila (589929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660717-009 Buncha (588238) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660725-006 เมวิกา001 (589157) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660725-013 peterdriverbkk (589174) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660725-014 peterdriverbkk (589175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ660725-018 peterdriverbkk (589179) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660725-024 คานธี (589160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660726-012 nukro09 (589308) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 2อจ660727-006 microsoft (589445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ660727-009 หลานตาจวบ (589427) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 2อจ660728-001 สยามเมืองยิ้ม (589531) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ660729-005 midori (589640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660729-011 ข้าวเปล่า (589610) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ660729-014 เด็กวัดป่า (589618) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660731-012 ThaiWong (589735) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ660731-013 ThaiWong (589741) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660731-014 ThaiWong (589744) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
17 # 2อจ660731-015 ThaiWong (589747) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660731-017 ThaiWong (589757) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
19 # 2อจ660731-018 ThaiWong (589761) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ660731-021 ThaiWong (589687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ660801-014 phukaseam (589905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660801-017 ต่อคู้บอน (589911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ660802-010 การันตีพระ (590064) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ660802-011 การันตีพระ (590065) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ660802-012 การันตีพระ (590066) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ660802-013 การันตีพระ (590067) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ660802-014 การันตีพระ (590068) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ660802-015 การันตีพระ (590069) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660802-016 การันตีพระ (590070) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ660802-017 การันตีพระ (590071) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ660802-018 การันตีพระ (590072) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ660802-019 การันตีพระ (590073) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ660802-020 การันตีพระ (590074) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ660802-021 การันตีพระ (590075) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ660802-022 การันตีพระ (590076) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660724-122 ED714630513TH Nitipat_PN + อาทิตย์๙๙ (588933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ660726-140 ED708954387TH กระปุก1967 + insolence (589219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหน้าเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.นครปฐม กรอบเงิน(S 93%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ660726-158 EM086881812TH บอยพระเครื่อง + นกแก้ว (589211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2491 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)
4 # 3อจ660727-105 EF402491285TH pandp + mix12 (589348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
5 # 3อจ660727-133 EM041966915TH dolotee + ซูโม่ (589375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
6 # 3อจ660727-135 EM041966915TH SiwaDa928 + ซูโม่ (589384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 3 เนื้อสำริด ปี 2506 จ.สิงห์บุรี(G 68%)
7 # 3อจ660727-136 EM041966915TH หนึ่งในสยาม + ซูโม่ (589387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ พิมพ์หลังยันต์นะมะพะทะ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ลพบุรี
8 # 3อจ660727-140 ED724262265TH เมอะมะอุ + บ้านสวน22 (589399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นพิเศษ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2523 จ.สระบุรี
9 # 3อจ660727-147 ED720341714TH ปิงเปียง + pockypockdeng (589361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 3117) **พระสภาพสวย
10 # 3อจ660727-157 ED577963826TH ob-om + ลูกพระวิษณุ (589404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ660728-111 EM041939296TH numpradee + ฮุนได (589510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อทองแดงก้นทองคำ ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 75)
12 # 3อจ660728-118 EM041939296TH RedBlue + ฮุนได (589529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้ออัลปาก้าก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 75)
13 # 3อจ660728-142 TH01184D9WNTOBO Pookla + myphilos (589475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ660729-107 ED648269190TH IBELIVE2000 + (589625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ดวงมหาเศรษฐี
พระสิวลีหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 4 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ660729-123 ED674900008TH RAPIN + Manat (589568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อผ้า(หยาบ) จ.สมุทรสาคร (ขนาด 17x18 นิ้ว)
16 # 3อจ660729-132 ED647459728TH ร้านอินทิรา + พลกฤต (589565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชินอุตตฺโม หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
17 # 3อจ660729-146 TH01184D53WX8B0 Bobbie + jantzen (589626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 พิมพ์เล็ก ปี 2516 จ.สกลนคร

18 # 3อจ660729-156 ED724265430TH srinakhon + บ้านสวน22 (589588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพย้อมสีดำ)(S 91%)
19 # 3อจ660729-158 KBCHY00048156AE pontat567 + myphilos (589599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
20 # 3อจ660731-118 EM041971243TH TAVABUNCHA + ฮุนได (589752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
21 # 3อจ660731-122 EM041962388TH tomying + ขนมไทยแม่อารีย์ (589672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะตัวที่ 1/หมายเลข 5859)
22 # 3อจ660731-124 EM041962388TH RTPRA + ขนมไทยแม่อารีย์ (589678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพสวย)(660714-2142) (G 86%)
23 # 3อจ660731-127 EM041962388TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (589691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
24 # 3อจ660801-184 EM041962723TH anndamun + (589891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 66%)
25 # 3อจ660801-192 EM041962723TH redtritium + (589883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 67%)
26 # 3อจ660801-201 EM041962723TH Joker007 + ขนมไทยแม่อารีย์ (589907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 67%)
27 # 3อจ660801-202 EX602382003TH yime2 + tnpong (589909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 98%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ660801-209 ED726160998TH blue19 + Gassy108 (589938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
29 # 3อจ660801-210 ED722663252TH ผู้นำพล + Patwat (589920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 81%)
30 # 3อจ660802-001 gm2005 + แมนพระเครื่อง (589952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยนาก (น้ำหนัก 20.3 กรัม)(G 58%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 03 ส.ค. 2566 - 08:42 น.] #87112 (3/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660721-003 ED713916320TH meenlawyer (588757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660721-004 TH01184C97CB1B0 atsmark2 (588762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660721-006 ED740400840TH วิทย์พระประแดง (588767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ660721-016 ED714292268TH bluezone69 (588804) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 19 องค์
5 # 1อจ660724-002 ED423695253TH litsupchuer (589017) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660724-040 EM041827065TH ขนมไทยแม่อารีย์ (589018) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660726-004 ED725080975TH นะรวย_มหาเสน่ห์ (589253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ660727-013 ED756000235TH tongleehae (589457) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ660727-016 ED756000221TH tongleehae (589460) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ660727-021 ED696359394TH Somkiathong (589417) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ660728-007 ED575283508TH Oliver (589552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660728-008 ED640118018TH nontachote (589554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660728-009 ED593997050TH dreadlord (589555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660728-012 ED630015124TH Kunphra (589530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660729-002 ED656257661TH suwatboat (589611) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ660729-008 EM086882089TH นกแก้ว (589633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660729-009 EB904614454TH noppadon111 (589638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660729-010 ED709983402TH Taenoi (589643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660729-012 ED708277156TH บางแก้ว1976 (589651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660729-013 ED685849984TH BaroQue (589669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660729-014 ED741616493TH lohbetong (589657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660729-016 EB904305501TH Ti2566 (589664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660729-017 ED735718175TH Tammy_Zannthai (589665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660729-019 EM158454590TH RJ-YAW (589666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660731-003 ED555639689TH Besomkiat (589679) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660731-011 ED736145712TH poka_sea (589785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ660731-012 ED751702744TH มงคลทิพย์ (589699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660731-013 ED712545517TH suwipol (589701) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660731-014 ED726154895TH toy_clong8 (589705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660731-015 ED668348855TH Name092 (589707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660731-016 EN046397787TH ตะพาบ (589711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660713-007 rattapong931 (587913) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 2อจ660722-015 teetoon (588905) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ660722-017 ศตกมล (589944) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660725-002 boytiew (589140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ660725-016 peterdriverbkk (589177) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
6 # 2อจ660728-005 ใบเตย (589542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660728-006 chaiyatat (589544) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ660728-009 wilairat_22 (589546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660729-002 Palm-Amisa (589663) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 2อจ660729-003 โอ๋เมืองพาน (589627) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ660729-004 scannut (589636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660729-006 midori (589644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660729-007 midori (589647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660729-009 ข้าวเปล่า (589654) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
15 # 2อจ660729-010 ข้าวเปล่า (589658) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
16 # 2อจ660729-013 KhomBangkok (589653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660729-017 goodie51 (589656) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ660731-006 ๙อุอากะสะ (589726) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 9 รายการ
19 # 2อจ660731-008 Sittin (589731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ660731-019 ThaiWong (589674) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ660731-028 teetoon (589745) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ660801-004 การันตีพระ (589808) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ660801-005 การันตีพระ (589812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660719-169 ED669030697TH midori + นำโชค-ประจวบ (588542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 61%)
2 # 3อจ660722-112 EM041951875TH midori + ซูโม่ (588859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 76%)
3 # 3อจ660724-010 noomark + nunthawat (588967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 2 พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม
4 # 3อจ660724-011 babala + sillaprathai (588925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค บล็อกแป๊ะซัง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 71%)
5 # 3อจ660724-132 ED691741981TH เอลำลูกกา + wongujung (588928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660724-133 ED656385056TH AodAnt + kay9999 (588931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก)(650720-2006)(G 66%)
7 # 3อจ660724-134 ED656385056TH thonglor + kay9999 (588935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบมะยม เนื้อดินลงรัก จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(G 80%)
8 # 3อจ660725-102 TH01184CMP65B0 ก๊อกน้ำ + เซียนส่อง (589062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน พิมพ์สร้างเสริม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ660725-162 ED661508725TH Supatssss + นครเมืองเก่า (589095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญาตัดเดี่ยว กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
10 # 3อจ660725-164 D2DU0002671456 เต่านา + บรรเจิด (589101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2466 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ660726-118 KBYP200021532AB gek1414 + (589204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
PAE_PONGCHAI
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ660727-010 เซียนน้อยหนึ่ง + oldshop (589366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
13 # 3อจ660727-120 ED611981535TH sanz9797 + ต่อ_ถนนตก (589419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยนาก (น้ำหนัก 73.4 กรัม)(G 29%)
14 # 3อจ660727-139 BAKY0001808909T den2516 + Sirisopa (589395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์หลังพระแม่ธรณี(นูน) เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
15 # 3อจ660729-139 ED748007262TH นิดบางกอก + louisza (589592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกเชษฐ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองคำ 70% ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ(น้ำหนักทอง 4.1 กรัม)
16 # 3อจ660729-155 ED697018578TH babala + auu2520 (589584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพตัดหู)
17 # 3อจ660731-001 panitgang + Yodes (589673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2518 จ.น่าน (660722-2068)
18 # 3อจ660731-002 zafari + เอกลำชะร่า (589677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
19 # 3อจ660731-003 taranan + หนุ่มธนบุรี (589680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(เอ) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(660712-1179)
20 # 3อจ660731-004 jouicepeam + Skybreak (589683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
21 # 3อจ660731-005 kollek + THAITANIUM (589685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
22 # 3อจ660731-007 น้ำแม่อาย + Taoz2119 (589690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
23 # 3อจ660731-008 maikeboy + chatchaik007 (589692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640129-148)(G 85%)

24 # 3อจ660731-009 อาราธนา + chatchaik007 (589695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(660617-2009) (G 89%)
25 # 3อจ660731-010 หงฟ้า + เบียร์แปดสาม (589791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน เนื้อทองแดง ปี 2465 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ660731-101 EG432343365TH pcha429 + treepra1 (589767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่อิง วัดโคกทม รุ่นแรก พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์
27 # 3อจ660731-102 EM041967535TH nut2326 + ซูโม่ (589700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.พิษณุโลก
28 # 3อจ660731-104 EM041967535TH midori + ซูโม่ (589709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อผง ปี 2559 จ.สกลนคร (กรอบทองแดงชุบทอง)
29 # 3อจ660731-105 EM041967535TH Tumtim + ซูโม่ (589712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 67%)
30 # 3อจ660731-108 EM041967535TH naret18 + ซูโม่ (589719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 63%)
31 # 3อจ660731-109 ED744573837TH rsermsak + suthee069 (589722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และตัดหู)(S 91%)
32 # 3อจ660731-110 EM041962374TH ซิยิ่นกุ้ย + ขนมไทยแม่อารีย์ (589728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2749/หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
33 # 3อจ660731-111 EM041962564TH chaiyawit_doh + (589733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 8422/หน้าตัก 5 นิ้ว) (660707-1114)
34 # 3อจ660731-113 EM041971243TH chiradech + ฮุนได (589739) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 509/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 509)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]


35 # 3อจ660731-114 EM041971243TH chiradech + ฮุนได (589743) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 732/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 732)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
36 # 3อจ660731-115 EM041971243TH Panida_999 + ฮุนได (589746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา
37 # 3อจ660731-116 EM041971243TH Panida_999 + ฮุนได (589748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ รุ่นแรก เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา
38 # 3อจ660731-117 EM041971243TH atthasit + ฮุนได (589750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
39 # 3อจ660731-119 EM041971243TH anndamun + ฮุนได (589754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่น 2 พิมพ์หน้าบาก เนื้อเงิน ปี 2506 จ.ชลบุรี
40 # 3อจ660731-120 EM041971243TH ananv + ฮุนได (589755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 6237)
41 # 3อจ660731-121 EM041962388TH sittojung + ขนมไทยแม่อารีย์ (589671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 65%)
42 # 3อจ660731-123 EM041962388TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (589675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครปฐม (วัดวังน้ำขาวสร้าง)
43 # 3อจ660731-125 EM041962388TH trong9399 + (589684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
44 # 3อจ660731-126 EM041962388TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (589686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 173/สภาพสวย)(G 79%)
45 # 3อจ660731-128 EM108974028TH SotusPixs + ปภานลิน (589771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.อุดรธานี
46 # 3อจ660731-129 ED702639237TH jeabkop + ศักดิ์นรินทร์ (589698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดใบหน้าและโพธิ์บน) (660127-1156)(G 64%)
47 # 3อจ660731-130 EB925158446TH ทนายโอ๊ต58 + ansaldo (589702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ660731-131 ED714644375TH pMike + อาทิตย์๙๙ (589758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ660731-132 SXE125900063231 AMPjung + chaidee (589760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดงลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 325)
50 # 3อจ660731-133 ED573977263TH Nathanial + nong27 (589764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(651116-2124)
51 # 3อจ660731-134 ED735943636TH Choomsilp + Teerayutb (589768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660731-135 ED743007053TH anantachai2533 + พิมพ์พิมล (589773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (660609-1133)
53 # 3อจ660731-136 ED707773892TH numuthai + audy05 (589776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
54 # 3อจ660731-137 ED665793739TH Kason3 + เด็กใหม่ใจรัก (589777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพล้างผิว)
55 # 3อจ660731-138 ED687994635TH มเหศวร3 + โกวบ้อ (589778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
56 # 3อจ660731-139 ED735943653TH eaknaengnoy + Choomsilp (589780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660731-140 ED687994627TH ศรีประภาสกุล + โกวบ้อ (589781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 85)
58 # 3อจ660731-141 ED703460929TH hanhaniiz + ตะแคงขวด (589676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระไพรีพินาศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 4.9 กรัม)

59 # 3อจ660731-144 ED583579990TH wanitcha + paonai (589694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
60 # 3อจ660731-145 ED751702744TH kollek + มงคลทิพย์ (589697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์ ล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
61 # 3อจ660731-147 ED642744624TH kridtanaibpp247 + pineapple (589708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนบน)
62 # 3อจ660731-148 ED730196680TH pop2517 + Nong2552 (589714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
63 # 3อจ660731-149 ED70592787TH หิมพานต์มุ่งงาม + กระไหล่ทอง (589720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
64 # 3อจ660731-150 EM108974102TH พิชชากร + ปภานลิน (589725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
65 # 3อจ660731-151 ED703251130TH armarging + ปูบางโคล่ (589734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดวังกระโจม เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660731-152 ED643080872TH taranan + thongma (589738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2536 จ.นครปฐม
67 # 3อจ660731-153 ED740049160TH pontat567 + karjo123 (589759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
68 # 3อจ660731-155 ED717268002TH บรีสพระช่วย + chaintv (589765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม (สภาพใช้)
69 # 3อจ660731-156 ED560534329TH stdpuy + ทางบุญ (589770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ660731-157 ED704173822TH Pond27 + TALON (589775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 68%)

71 # 3อจ660731-159 ED677213927TH midori + Working_Working (589784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660731-160 ED668348855TH precha1150 + Name092 (589779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานกายสิทธิ์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อผงลงรัก ปี 2529 จ.จันทบุรี
73 # 3อจ660731-161 KBTP2000111334A ทนายหลวง + นับหนึ่ง (589783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดอ่างทอง พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2491 จ.อ่างทอง
74 # 3อจ660801-001 nopakk + neo110 (589940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
75 # 3อจ660801-002 สวนดอก + teenarok (589792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธปริต หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนาก ปี 2515 จ.สุรินทร์ (531013-113)(G 94%)
76 # 3อจ660801-003 chane + noppthai (589796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์คะแนน เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (550412-352)
77 # 3อจ660801-004 Rahoo + Pom123 (589798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) กรอบทอง(G 71%)
78 # 3อจ660801-005 berry + แม็คพระเครื่อง (589801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย) (660707-1049)(G 68%)
79 # 3อจ660801-006 สวนดอก + Wachilapat (589804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
80 # 3อจ660801-009 อาราธนา + Oat-Trat (589943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (G 87%)
**พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
81 # 3อจ660801-101 ED66106090TH seed-seed + Kitti2289 (589793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
82 # 3อจ660801-104 KBKUW000117036L toy_clong8 + sermsak (589799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมจักรสีห์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืนหมุนโชค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (สภาพล้างผิว)

83 # 3อจ660801-105 EB697584621TH raydy + Ksittiros (589800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
84 # 3อจ660801-107 ED761211245TH babala + ต่อยอด (589805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 6.8 กรัม)(G 70%)
85 # 3อจ660801-108 ED707784593TH vanbastens + apiwat_66 (589807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
86 # 3อจ660801-109 TH01184DK6NY7B0 taranan + Kamthorn77 (589811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
87 # 3อจ660801-110 TH01184DDXA73B0 addoo + ชัยนเรศ (589813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคร้าม วัดพระเงิน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผงใบลาน ปี 2485 จ.นนทบุรี
88 # 3อจ660801-111 TH01184DDXA73B0 virun123 + ชัยนเรศ (589795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหัวใจกำแพง กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้-ฝนขอบข้างและหลัง)
89 # 3อจ660801-113 TH01184DKNB47B0 payungsak + bwoody17 (589809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (640422-097)
90 # 3อจ660801-114 ED645399522TH taranan + Piyawan (589816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
91 # 3อจ660801-115 ED732594790TH kiattisak + งดงาม (589820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระแก้วมรกต หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ราชบุรี
92 # 3อจ660801-116 EM041971376TH Viraphan711 + รถถังพระบ้าน (589826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นฉลองอนุสาวรีย์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
93 # 3อจ660801-117 EM041971376TH เสือตัวสุดท้าย + รถถังพระบ้าน (589830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นมนต์พระกาฬ เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครพนม (หมายเลข 267)
94 # 3อจ660801-118 ED761311972TH วิดวะพระเครื่อง + องอาจ (589832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)

95 # 3อจ660801-119 ED699745193TH บารมีพ่อท่านฮก + พรหลวงปู่ (589836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
96 # 3อจ660801-120 ED748731635TH Pookla + manop2557 (589841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
97 # 3อจ660801-122 EM041971521TH ต่อคู้บอน + ฮุนได (589819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ660801-124 EX602381643TH Supatssss + jaroonroj (589825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เข่าตรง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
99 # 3อจ660801-125 ED757706174TH ข้าวเปล่า + คูณสตางค์ (589827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660801-126 EM267727229TH วิบูลย์ + Benyapa (589831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
101 # 3อจ660801-128 ED717052173TH ศัทธาพระเครื่อง + jumjum (589837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
102 # 3อจ660801-129 ED627784507TH ซากุระ + pakornkeit (589839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นห้าแชะ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา
103 # 3อจ660801-131 ED761311717TH wit22 + พาชนะ (589843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3998)
104 # 3อจ660801-132 ED732407259TH Moohan555 + หนูเมืองแกลง (589845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ660801-133 ED685574661TH midori + tasunflower8 (589847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ660801-135 ED732568962TH thonglor + Punkorat (589857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)

107 # 3อจ660801-136 ED732568962TH Phichit_02 + Punkorat (589858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ660801-137 EM041962652TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (589861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร.วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 15935/หน้าตัก 5 นิ้ว) (660707-1112)
109 # 3อจ660801-138 ED753815695TH Rathprasert3835 + มีกินมีอยู่ (589865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)(660720-2078)
110 # 3อจ660801-140 EM041968006TH midori + ซูโม่ (589871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร ปี 2518 จ.สกลนคร
111 # 3อจ660801-141 EM041968006TH น้องอีฟพระแท้ + ซูโม่ (589814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุ 70 ปี เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สมุทรสาคร
112 # 3อจ660801-142 EM041968006TH พิชชากร + ซูโม่ (589818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่ออ๋อย วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ660801-143 EM041968006TH eootyoo + ซูโม่ (589821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
114 # 3อจ660801-144 EM041968006TH SiwaDa928 + ซูโม่ (589824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
115 # 3อจ660801-145 ED736444141TH suttanee + ชาติน (589828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน)(S 91%)
116 # 3อจ660801-146 khunooms007 + Song15 (589833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DRV1R3B0
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
117 # 3อจ660801-147 อี๊ดเมืองเลย + Pawit2126 (589941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DQBR73B0
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี


118 # 3อจ660801-148 joeenok + assory (589838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DRDGW0B0
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 70%)
119 # 3อจ660801-149 ED720664842TH เจ้าตะพุ่น + bankvasan (589844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
120 # 3อจ660801-150 TH01184DKJAR2B0 ouy2524 + KhomBangkok (589848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 204810) (สภาพทำความสะอาดผิว)(S 93%)
121 # 3อจ660801-151 TH01184DKJAR2B0 pumcha + KhomBangkok (589846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 83%)
122 # 3อจ660801-152 TH01184DKJAR2B0 ซิยิ่นกุ้ย + KhomBangkok (589850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข พ 339)
123 # 3อจ660801-153 ED764402332TH ทันบางบอน + lalalaon (589853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
124 # 3อจ660801-154 chaiwatar + ณัฐเมืองย่า (589855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DNYM99B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบรครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 67%)
125 # 3อจ660801-155 Gap2527 + ณัฐเมืองย่า (589862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DNYM99B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 58%)
126 # 3อจ660801-158 ED696666046TH นุพระสยาม + ชัยชนะ56 (589878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ660801-160 ED679946390TH Boyprasertsak + suratask (589887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี
128 # 3อจ660801-161 KEX31106320028 direk_inkul + pradee125 (589849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2467 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)

129 # 3อจ660801-163 ED751108014TH โมรารัตน์ + tongjoy (589856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบนิยม) ปี 2515 จ.ระยอง (660717-1100)(G 64%)
130 # 3อจ660801-164 ED751108014TH สวนดอก + tongjoy (589860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นอุดมความสุข เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก/สภาพสวย) (660720-2058)(G 70%)
131 # 3อจ660801-165 828220518895 ทองนพคุณ + golflampang (589864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 6.2 กรัม)(G 75%)
132 # 3อจ660801-166 828220517795 babala + golflampang (589867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 7.8 กรัม)(G 81%)
133 # 3อจ660801-168 ED740418430TH vanbastens + Tanadol1969 (589873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
134 # 3อจ660801-169 อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (589875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184DQR4P0B0
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
135 # 3อจ660801-170 สิงห์คำรณ + ชัยนเรศ (589877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DQR4P0B0
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บน)
136 # 3อจ660801-173 ED184791754TH ส่งภูธร + kritk (589863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยกำแพงเพชร เนื้อสำริด (หน้าตัก 4.2 นิ้ว) (สภาพซ่อมพระศอ,พระเศียร) (หน้าอกและแขน)(660707-1100)
137 # 3อจ660801-175 ED743013646TH taranan + mars7783 (589872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
138 # 3อจ660801-179 ED711292697TH joki_bank + maii_amulet (589890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ660801-181 EM041962723TH ปิงเปียง + ขนมไทยแม่อารีย์ (589881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดงหน้าทอง ปี 2554 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 71) **พระสภาพสวย
140 # 3อจ660801-182 EM04192723TH ปิงเปียง + ขนมไทยแม่อารีย์ (589885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นเหนือดวง เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2554 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 299) **พระสภาพสวย
141 # 3อจ660801-185 EM041962723TH ลุงบิ๊ก + ขนมไทยแม่อารีย์ (589893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
142 # 3อจ660801-186 EM041962723TH เล็ก2521 + ขนมไทยแม่อารีย์ (589896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นโรงเหล็ก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร
143 # 3อจ660801-188 EM041962723TH pradee125 + (589904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่คำ วัดศรีจำปาชนบท เนื้อเงิน ปี 2517 จ.สกลนคร
144 # 3อจ660801-191 EM041962723TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (589880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)(G 79%)
145 # 3อจ660801-195 EM041962723TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (589892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (660707-1116)
146 # 3อจ660801-196 EM041962723TH พระแท้สยาม + (589939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
147 # 3อจ660801-197 EM041962723TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (589895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (660707-1115)
148 # 3อจ660801-198 EM041962723TH eootyoo + ขนมไทยแม่อารีย์ (589897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
149 # 3อจ660801-199 EM041962723TH khunpol500 + (589900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.นครปฐม
150 # 3อจ660801-205 EX644774500TH เด็กตลาดพลู + owats (589914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2554)(580727-135)
151 # 3อจ660801-207 ED721126884TH pinhuto + vespa2 (589917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (660719-1136)

152 # 3อจ660801-208 KBSSW00007090ZA หมูแผ่น + bancha18 (589923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
153 # 3อจ660729-102 ED682892780TH bungbung + thanit (589602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(S 91%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 02 ส.ค. 2566 - 08:47 น.] #87107 (2/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660719-007 ED709746845TH chay7 (588615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660719-027 ED607985796TH aumnartkk (588599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ660721-009 ED738020560TH tayatang (588773) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ660721-022 TH01184BWZZY0B0 เทพธันเดอร์ (588787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660724-007 ED743902531TH Wisarutd (589026) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ660724-039 EM041827065TH ขนมไทยแม่อารีย์ (589014) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ660725-003 TH01184CRHHV1B0 wealthy83 (589156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660725-007 ED711366545TH Omeza (589167) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660726-007 ED695665384TH tnpong (589262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660726-013 ED724102122TH Tatamm (589275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660727-018 ED614762128TH ตุ๊หลวง (589418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ660727-020 ED698256582TH ฅนบางใหญ่ (589422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660731-006 ED751106469TH tongjoy (589688) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ660731-009 ED751106469TH tongjoy (589769) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ660731-010 Chailee (589774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660719-015 sombat009 (588544) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660720-011 อรรถพล (588672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ660721-008 chairatmt (588827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660724-004 Olarn29 (589045) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660725-023 disapongsaard (589154) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ660727-001 กล้าเก่งทุกทาง (589437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660729-018 การันตีพระ (589786) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660729-019 การันตีพระ (589787) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660729-020 การันตีพระ (589788) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ660729-021 การันตีพระ (589789) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ660731-001 Prichar (589772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660719-006 เมืองช้าง + Pritetw (588460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี
2 # 3อจ660720-118 ED697251487TH kingamulet + คุณศิระ (588669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ660721-009 ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + zonerex (588730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สะดือบุ๋ม เนื้อผงลงรัก ปี 2493 จ.นนทบุรี
4 # 3อจ660721-121 TH01184C9GA49B0 vichet + nuch2545 (588707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เศียรโต เนื้อผง(ดำ) ปี 2510 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ660721-132 ED679617076TH ltsarapp + พรบุญช่วย (588758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่น 3 (เสริม ๑) พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.นครปฐม
6 # 3อจ660721-134 EM041956793TH artto13 + ซูโม่ (588770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ660721-144 ED734411225TH tongxu + Wnk809 (588735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ660722-123 EM041827079TH ruenthong + ฮุนได (588866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุปคุต หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม เนื้อทองเหลือง ปี 2492 จ.นครปฐม
9 # 3อจ660722-134 ED688890416TH นิวเอกชัย + pupa09 (588878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่พุ่ม วัดบางโคล่ เนื้อทองเหลือง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ660724-110 ED701624050TH Tawanburapha + โสธโร (588968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
11 # 3อจ660724-147 ED735821062TH นิวเอกชัย + kong_taling (588969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ660725-171 EX644774615TH เคอิโงะ + owats (589125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (580819-112)(G 72%)

13 # 3อจ660726-006 wittawat_tan + zitthinan (589213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อชิน จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ660726-113 ED689449704TH chattawat + sirimongkon (589191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เนื้อสำริด ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 10 นิ้ว)
15 # 3อจ660726-131 PYP023900000152 Teesan1709 + tkekop1977 (589185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (ขนาดสูง 9.4 นิ้ว)
16 # 3อจ660726-142 ED571661663TH แม็ก888 + แสงบูรพา (589228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
17 # 3อจ660726-191 ED616163538TH หัดเทพ + Thanapong36 (589282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ660727-106 ED665790057TH kridtanaibpp247 + เรศเรณู (589352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
19 # 3อจ660727-109 ED686709073TH แม็ก888 + (589367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaibangseemeang
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกสอง เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
20 # 3อจ660728-001 staruch + สยามเมืองยิ้ม (589469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(660720-2066)
21 # 3อจ660728-002 Manunicon + NMBTHAI (589472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (660620-1062)
22 # 3อจ660728-004 naresean + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (589478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่)(G 64%)

23 # 3อจ660728-005 viponcity + midori (589481) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
พระกริ่งวิบูลย์สุข สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อสำริด ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (660708-2047)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วิบูลย์สุข สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (660708-2048)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วิบูลย์สุข สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 4.6 กรัม)(660708-2051)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วิบูลย์สุข สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงิน ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (660708-2049)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์วิบูลย์สุข สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.กรุงเทพฯ (660708-2050)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
24 # 3อจ660728-007 guanger + midori (589490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น(นิยม) เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ.. (สภาพสวย)(640810-194) (G 87%)
25 # 3อจ660728-008 โคนันคุง + ไทยนิยม (589494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (651206-1213)(G 78%)
26 # 3อจ660728-009 Omeza + ไทยนิยม (589499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (640621-142)(G 69%)
27 # 3อจ660728-010 Benita + wutpantip (589502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (581022-047)
28 # 3อจ660728-012 masterpiece + babejakpet (589512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ660728-013 ekach + babejakpet (589519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ราชบุรี
30 # 3อจ660728-014 noomark + babejakpet (589522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660728-015 noomark + babejakpet (589527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พัทลุง
32 # 3อจ660728-101 ED659178398TH Preawpan + NamoChonburi (589471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาลเข้ม) ปี 2515 จ.ชัยนาท

33 # 3อจ660728-102 ED694597396TH Reo2566 + ramase (589473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(ขาว) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)(S 90%)
34 # 3อจ660728-103 ED6494597396TH staruch + ramase (589485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพทำความสะอาดผิว)(S 93%)
35 # 3อจ660728-104 ED722309376TH Nathanial + bellic (589489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(660224-1178)(S 87%)
36 # 3อจ660728-105 ED686630753TH raddy_rak + Nicktrapra (589493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว) (สภาพปลอกมีดชำรุด)
37 # 3อจ660728-107 KBS93000088251X Nathanial + นึกอ่อนนุช (589498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และตัดหู)
38 # 3อจ660728-108 KBS93000088256X เขาควาย + นึกอ่อนนุช (589501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หมากเปลือย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
39 # 3อจ660728-109 PSP0019582900 เหน่งบางคู้ + sabainang (589503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดพลับ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ660728-110 EM041939296TH YuiYui07 + ฮุนได (589508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 63%)
41 # 3อจ660728-112 EM041939296TH ukaewsasan + ฮุนได (589513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ปีกกว้างหลังแบบ เนื้อผง ปี 2508 จ.ชลบุรี
42 # 3อจ660728-113 EM041939296TH dolotee + ฮุนได (589516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี(G 63%)
43 # 3อจ660728-115 EM041939296TH midori + ฮุนได (589520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5(อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 74%)44 # 3อจ660728-116 EM041939296TH midori + ฮุนได (589524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.อุดรธานี
45 # 3อจ660728-119 EM041939296TH อรทัย960 + ฮุนได (589533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
46 # 3อจ660728-120 EM041939296TH toy_clong8 + ฮุนได (589534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพแต่งผิวทั่วองค์)
47 # 3อจ660728-121 EM041939296TH prasangsit + ฮุนได (589468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
48 # 3อจ660728-122 ED727528271TH kollek + nopnak (589474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์
49 # 3อจ660728-124 ED583245342TH ball_amulet + เสกโสร่งบาน (589480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน
50 # 3อจ660728-125 ED714643619TH RYUTA + อาทิตย์๙๙ (589483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่บุดดา ปลุกเสก)
51 # 3อจ660728-126 ED736134343TH pandp + เป็นหนึ่ง-1 (589486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ660728-127 ED736309447TH zafari + Worawut153 (589488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นผ้าป่าสามัคคี เนื้อเงิน ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
53 # 3อจ660728-128 EB904546856TH wichai4165 + tobsung (589556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระมหาวีระวงศ์(ติสโสอ้วน) วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2477 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ660728-129 ED732941242TH tungsaima + ศักดิ์นรินทร์ (589492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(660421-1046)
55 # 3อจ660728-130 ED660990595TH nudchanon + toucanpat (589497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.สุรินทร์ (660621-1243)

56 # 3อจ660728-131 ED718988059TH มหกรรมพระเครื่อง + (589504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
sarayut1986
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวหลังตัวหนังสือห้าแถวแข้งยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี
57 # 3อจ660728-133 ED643077140TH taranan + thongma (589511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
58 # 3อจ660728-134 pop2517 + เต่าเมืองชล (589515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184CWJSZ5B0
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1759/สภาพสวย)
59 # 3อจ660728-135 pop2517 + เต่าเมืองชล (589521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184CWJSZ5B0
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองเหลืองหน้าทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1866/สภาพสวย)
60 # 3อจ660728-137 ED586729472TH หนึ่งในสยาม + bank18 (589528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างหอพระไตรปิฎก เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660728-138 ED203295786TH zafari + yongyot (589532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2517 จ.นนทบุรี
62 # 3อจ660728-139 EM041961419TH หนึ่งในสยาม + ท่านเปาบุ้นจิ้น (589537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660728-143 ESTS000278705 Akkhanee + เอ็มซีเค (589553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.อ่างทอง
64 # 3อจ660728-144 ED661065465TH Drpong + ketanirut (589479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
65 # 3อจ660728-145 ED661065465TH kttk2006 + ketanirut (589482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมังกรทอง วัดสุทัศนฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660728-146 ED661065465TH Drpong + ketanirut (589484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)

67 # 3อจ660728-150 ED705938592TH นาควารี + Somkiathong (589500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (640619-393)(G 78%)
68 # 3อจ660728-151 ED696363425TH Pongsak999 + Somkiathong (589505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (570726-268)(G 67%)
69 # 3อจ660728-154 ED733639943TH auu2520 + ทาสธรรม (589518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
70 # 3อจ660728-155 ED662698915TH kttk2006 + Maxkro (589523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 376)
71 # 3อจ660729-001 asupasit + หนุ่มธนบุรี (589559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
72 # 3อจ660729-002 RtitTi + pawaris (589561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650110-1087)(G 64%)
73 # 3อจ660729-003 sukanes + supaket808 (589564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
74 # 3อจ660729-004 หมูบินกวนอู + supaket808 (589567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 55%)
75 # 3อจ660729-006 jitnobnom + ราษีเมถุน (589571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 83 เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ลำปาง (ขนาด 7 นิ้ว)
76 # 3อจ660729-007 pandp + Tourjen (589579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น 3 เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.สมุทรสาคร
77 # 3อจ660729-008 murbur + Tourjen (589585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
78 # 3อจ660729-101 ED729628365TH vanbastens + sittong (589598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 68%)

79# 3อจ660729-103 ED718338328TH berry + Ratrat1234 (589607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 17.9 กรัม)(G 84%)
80 # 3อจ660729-104 EB888373465TH midori + ทอเร็ตโต้ (589612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660729-105 ED757702623TH kttk2006 + คูณสตางค์ (589615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
82 # 3อจ660729-106 ED736116968TH อรรถพล + insolence (589619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 83%)
83 # 3อจ660729-108 ED677213706TH อู๊ดจอมทอง + sumat (589631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
84 # 3อจ660729-111 yyoyo + denbike (589621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184DA7HU2B0
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ660729-112 TH01184D8BBZ7B0 Poonsin + น้องหมี (589628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบน)
86 # 3อจ660729-113 ED656257661TH Kungfujay + suwatboat (589632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไร่ขิง รุ่นพิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
87 # 3อจ660729-114 ED740416323TH bigbrother + Yodasa (589637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ660729-115 ED740416323TH เก้าออโต้ + Yodasa (589641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวชำรุดจากความร้อนและล้างผิว)
89 # 3อจ660729-116 ED761300192TH opasn + joeenok (589646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอัมรินทราราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ660729-117 ED761001587TH PHLOI + Taenoi (589649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660121-1228)

91 # 3อจ660729-119 ED719294141TH supervigo + เขยมาบตาพุด (589668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 64%)
92 # 3อจ660729-120 ED638812331TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + อรทัย960 (589659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
93 # 3อจ660729-121 ED720062122TH หนึ่งในสยาม + เจก่ะวาย (589560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน (วัดพลับพลาสร้าง)
94 # 3อจ660729-124 ED689091770TH ตาแจ๋ว + BankHiWay (589573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
95 # 3อจ660729-125 EJ971892040TH SiwaDa928 + woodie (589576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร รุ่นกายทิพย์ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 48)
96 # 3อจ660729-126 ED713929031TH pinhuto + ญาญ่าซัง (589582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
97 # 3อจ660729-128 ED677397390TH nuthapol + บ้านสวน22 (589597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ660729-130 ED702089852TH nattapongp + surasakkk (589608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
99 # 3อจ660729-133 ED647459728TH รักษ์ต้มเลือดหมู + พลกฤต (589570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
100 # 3อจ660729-134 ED734947588TH benzy + น้องอลัน (589572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 75%)
101 # 3อจ660729-135 SXF59700016128 tommeng + mawin2520 (589577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตกแขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
102 # 3อจ660729-136 EM005009253TH ต้นณเมืองกุย + Benyapa (589581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง


103 # 3อจ660729-138 EM041967456TH นกจิ๊บ + ซูโม่ (589590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
104 # 3อจ660729-140 ED699339527TH taranan + punsa44 (589600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่ปั่น วัดหนองกระทุ่ม รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 306)
105 # 3อจ660729-141 ED751701854TH เซียนน้อยหนึ่ง + มงคลทิพย์ (589604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 69%)
106 # 3อจ660729-142 RSP0018999795 teespy + Boypty2512 (589609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลักฮะฮก วัดโพธิ์แมน เนื้อพลาสติกหกสี ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
107 # 3อจ660729-143 ED627361698TH Ritraya + matee1974 (589614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
108 # 3อจ660729-144 ED740407180TH Ant-Tepharak + Park-- (589617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PrapradanG
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 2 พิมพ์นาคเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
109 # 3อจ660729-148 ED698256313TH pinhuto + tommeng (589655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 67%)
110 # 3อจ660729-149 ED701468540TH ไทยนิยม + Oat-Trat (589639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบนิยม) ปี 2515 จ.ระยอง (640612-187)(G 76%)
111 # 3อจ660729-150 ED701468540TH jessepre + Oat-Trat (589645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
112 # 3อจ660729-151 ED701468540TH jeera + Oat-Trat (589566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมบนขวา)(G 90%)
113 # 3อจ660729-152 TH01184DDDKQ9B0 nincha + kengpo (589569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นสร้างมณฑป เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครปฐม
114 # 3อจ660729-153 ED741616493TH ลลิลิล + lohbetong (589575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
115 # 3อจ660729-157 EJ663428300TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + ขนมกรุบ (589595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เขี้ยวเสือแกะ
116 # 3อจ660729-159 ED637891046TH takrit + tananop (589606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดหู)
117 # 3อจ660729-160 EK164359955TH watboy + หวานเย็น007 (589613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)
118 # 3อจ660729-162 ED471185595TH wichai4165 + jabee (589578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์เศียรบาตร จ.พิจิตร
119 # 3อจ660729-163 BBB3000203858MG taranan + Pondnineteen (589583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ660729-164 ED70414817TH kttk2006 + TALON (589586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
121 # 3อจ660729-165 ED748008719TH เจ้าตะพุ่น + boom6449 (589593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
122 # 3อจ660729-167 ED718278235TH House123 + twongt (589603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นถิ่นกำเนิด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (651119-2023)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 01 ส.ค. 2566 - 08:56 น.] #87099 (1/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660718-004 ED695487423TH คุณศิระ (588360) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660726-008 ED719405253TH sevenptk (589266) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ660729-015 TH01184D5ZXH6B0 pimthong (589662) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
4 # 1อจ660729-018 ED704148417TH TALON (589667) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660628-004 ริณดา (586122) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ660628-009 ริณดา (586142) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660726-002 tualek + Marvel (589192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ660726-129 ED737910613TH zafari + Darkaun (589324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นมหาลาภ 55 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 888)
3 # 3อจ660726-130 ED737910613TH zafari + Darkaun (589326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นมหาลาภ 55 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 333)
4 # 3อจ660727-111 ED566777187TH kueakool + Mark299 (589377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2484/น้ำหนักรวม 62.5 กรัม) (สภาพใช้)(S 91%)
5 # 3อจ660727-152 ED572374981TH get001 + naresean (589383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 91%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM