ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนตุลาคม 2566


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนตุลาคม 2566 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ต.ค. 2566 - 08:34 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 31 ต.ค. 2566 - 08:36 น.] #87465 (25/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661014-023 EM097771512TH ซาลาเปา (600308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ661018-020 ED924122723TH seranee (599164) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ661020-031 SLY20003104955K Polachet (599422) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ661020-032 SLY20003104955K Polachet (599425) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ661021-005 EJ499763639TH kenshiro2810 (599504) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 1อจ661021-008 EB990933759TH Maxnattapon38 (599498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ661021-009 EJ466597426TH Sawadee9 (599455) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661021-013 ED924116949TH seranee (599507) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
9 # 1อจ661024-003 TH01184SCMD0B0 Toroclub (599657) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ661024-025 EB505030762TH seed-seed (599674) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ661024-033 ED913825258TH takrit (599663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ661025-010 ED892259263TH bluezone69 (599794) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ661026-012 ED880848863TH LIM2512 (599957) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
14 # 1อจ661026-013 ED880848863TH LIM2512 (599962) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ661027-001 ED948725697TH นายโก๋ดา2517 (600119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661027-003 ED936913993TH rachanya (600125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661027-011 ED908753505TH เลี้ยงเมืองใหม่ (600132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ661027-012 BCH1000204087 par_yama (600135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ661027-014 TH01184T520F2B0 ChinThanakit (600139) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
20 # 1อจ661027-017 EF173573237TH ตะพาบ (600143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ661027-019 OB296305302TH Sittin (600145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661027-023 ED913168035TH golfsriracha (600150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ661027-024 ED924160995TH bankvasan (600152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ661027-028 TH01184T3QYP5B0 sompong963 (600144) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
25 # 1อจ661027-029 ED949209615TH techinmonpan (600160) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ661027-031 ED944340271TH Juicy (600148) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
27 # 1อจ661027-032 EM097779462TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600124) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661013-034 nuttakrit (598608) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661019-001 nattasak (599220) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
3 # 2อจ661021-002 nincha (599510) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ661021-003 tomying (599515) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ661021-008 teetoon (599482) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ661024-004 สยามเมืองยิ้ม (599650) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ661024-023 ThaiWong (599687) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ661024-024 ThaiWong (599690) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
9 # 2อจ661027-002 pungting (600090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ661027-004 มงคลถาวร (600098) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ661027-006 เรโกะจัง (600101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661027-008 paisan2508 (600108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ661027-013 Dee91 (600153) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 2อจ661028-005 การันตีพระ (600176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ661028-010 LUCIFER9 (600272) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
16 # 2อจ661028-011 การันตีพระ (600309) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
17 # 2อจ661030-002 การันตีพระ (600304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661017-152 EM097771968TH หลานตาจวบ + ซาลาเปา (598963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2504 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ661020-108 ED913816790TH Thelion + เจก่ะวาย (599439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์คลาย เนื้อทองเหลือง ปี 2500-2503 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ661021-120 ED949210605TH Nongbright88 + TaNachaut (599520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
4 # 3อจ661021-127 AMNARD1519 + na_du (599490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184SCXRQ7B0
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลางหลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ661024-123 ED619577057TH heng9999 + narade2517 (599614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
6 # 3อจ661024-126 EH338244147TH batสระรี + ปืนใหญ่ (599628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ661024-148 EM097770619TH pcha429 + หมูกุ๋น (599627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร กรอบทอง(G 74%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ661024-161 EM286323876TH Chansri1 + nop168 (599648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ661025-005 Akesaifa + anaken (599785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปางรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ661025-006 Akesaifa + anaken (599788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปางรับทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ661025-103 ED935142905TH aeyoku + peterdriverbkk (599706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพตัดเคลื่อน)
12 # 3อจ661025-107 ED785453136TH tonychan + Thana999 (599719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
13 # 3อจ661025-137 ED916143580TH นคราฎ + tiwakornwong (599772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(660809-1080)
14 # 3อจ661025-142 ED890709999TH bvmiracle + ออกัส (599733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่ เนื้อผงลงรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ661025-150 ED930220225TH Chansri1 + Thanakorn777 (599755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
16 # 3อจ661025-161 EJ19509658TH masterbill + แจ็คเชียงดาว007 (599806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสามหอม กรุดอยคำ พิมพ์ตัดเดี่ยว เนื้อดิน จ.เชียงใหม่
17 # 3อจ661025-165 ED861979755TH ibajack + พรพัฒน์ (599816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อดินกากยายักษ์ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังหัวนอโม/ขนาด 5.2 ซม.)

18 # 3อจ661025-173 ED940121457TH Goodcobain + kaoaotzaa (599732) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
19 # 3อจ661026-114 EM097778626TH จ่าจอก + ซาลาเปา (599880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้ออัลปาก้า ปี 2525 จ.สมุทรปราการ
20 # 3อจ661026-116 EB501993791TH tonboon + Pech_Muangchon (599884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ661026-151 EM097920361TH ไซม่อน + หมูกุ๋น (599850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก กรอบทอง(G 78%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ661026-165 ED868282584TH Komsank + Tanadol1969 (599904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 14 พิมพ์ระฆังห้าจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.สกลนคร
23 # 3อจ661026-172 ED849133551TH tonglai + ขวัญแก้วจันทบูรณ์ (599939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
24 # 3อจ661027-121 EH17267395TH Sompis987 + Jukkapan (600050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ661027-139 ED897861719TH bos2499 + TALON (600051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
26 # 3อจ661027-161 ED955002093TH พระสมุทร22 + ภิรัต (600029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อเป๋ วัดคลองขุนศรี จ.นนทบุรี
27 # 3อจ661027-174 66850792661519 Jckwanchai + โบตั้ม (600102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท
28 # 3อจ661027-175 66850792661519 thiarin + โบตั้ม (600106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
29 # 3อจ661027-178 ED649673410TH thesj + yootha (600116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระเทพวิทยาคม พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 173/วัดใหม่อัมพวันสร้าง)
30 # 3อจ661027-185 ED911605594TH magician + PANI_SAMIT (600074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
31 # 3อจ661027-190 ED891638239TH มหากันภัย + มงคลทิพย์ (600086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 95%)
32 # 3อจ661027-208 ED911605617TH magician + TALON (600014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
33 # 3อจ661028-001 tonmana + singha_eak (600175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
34 # 3อจ661028-002 pakansit + songklot (600178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
35 # 3อจ661028-003 น้องพอดี + jicko (600181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
36 # 3อจ661028-004 tnpong + phanatphong (600187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(600316-097)(G 74%)
37 # 3อจ661028-101 ED928574255TH natkarn + แพรวพรรณ (600247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (660930-1080)(G 72%)
38 # 3อจ661028-102 ED87289857TH พิชชากร + router (600250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
39 # 3อจ661028-104 ED836557398TH babala + ฟิล์มเมืองลพ (600257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ661028-108 ED917681695TH ninewalk + ศิษย์ท่านขุน (600270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์.. (660714-1016)
41 # 3อจ661028-110 ED919933406TH SiwaDa928 + noi70 (600278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ661028-111 attasit32 + appza555 (600179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184T8W0M2B0
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นสร้างหอสวดมนต์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ661028-112 ED954901271TH teespy + sanyaa (600184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
44 # 3อจ661028-113 EB992628006TH มีดีพระเครื่อง + Nakorn17 (600188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3369)(660915-1156) (G 65%)
45 # 3อจ661028-114 ED874488097TH RtitTi + doramon2345 (600192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพสวย)(640728-519)
46 # 3อจ661028-119 ED931025130TH คณิตศาสตร์ + sarapowarm (600307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ กรอบเงิน(S 90%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
47 # 3อจ661028-120 ED931025130TH kakashi + sarapowarm (600215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ661028-121 ED861241483TH ธาวัช + ดิจิม่อน (600173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 67%)
49 # 3อจ661028-122 EB991712864TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Noom- (600174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
1976
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
50 # 3อจ661028-123 ED904083226TH TONKHAW + (600177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Pech_Muangchon
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ661028-126 ED872565627TH Rabbit1980 + แม็คพระเครื่อง (600190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(660804-1025)
52 # 3อจ661028-131 EK118763403TH Komsank + เพิ่มพูนศิลป์ (600193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เต่า หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
53 # 3อจ661028-132 ED951151035TH นายต้น + แปะยุ้ย (600199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(560927-059)
54 # 3อจ661028-134 ED959900922TH Nongbright88 + (600204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tasunflower8
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท
55 # 3อจ661028-136 ED959900922TH cpat1 + tasunflower8 (600212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
56 # 3อจ661028-137 ED959900922TH midori + tasunflower8 (600214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2495 จ.อ่างทอง
57 # 3อจ661028-138 ED959900922TH yutthapongp + tasunflower8 (600217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้นข้างอุ เนื้อผง จ.อ่างทอง
58 # 3อจ661028-140 ED9559900922TH tansave + tasunflower8 (600225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2495 จ.อ่างทอง
59 # 3อจ661028-142 ED959900922TH พระสมุทร22 + tasunflower8 (600213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
60 # 3อจ661028-143 ED959900922TH รักษ์นครหลวง + tasunflower8 (600216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
61 # 3อจ661028-145 ED885287516TH piaric + mekorn29 (600222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์สมาธิเข่าบ่วง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
62 # 3อจ661028-146 ED885287516TH piaric + mekorn29 (600226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
63 # 3อจ661028-148 EM097921061TH junshern222 + หมูกุ๋น (600234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
64 # 3อจ661028-149 EM097921061TH junshern222 + หมูกุ๋น (600236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สีห์ วัดสะแก เนื้อดิน ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ661028-150 ED891653275TH blue333 + มงคลทิพย์ (600243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ661028-151 ED891653275TH ทิศเหนือ + มงคลทิพย์ (600220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
67 # 3อจ661028-152 ED918037456TH Nongbright88 + met26 (600224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ภู่ วัดนอก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
68 # 3อจ661028-153 EM097922977TH pattapee9 + รถถังพระบ้าน (600228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
69 # 3อจ661028-154 EM097922915TH nincha + รถถังพระบ้าน (600232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ661028-155 ED935235289TH comfortable13 + เสือร้อยป่า (600235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระปิดตาพระอาจารย์เปิง วัดชินวราราม เนื้อตะกั่ว จ.ปทุมธานี
71 # 3อจ661028-159 ED929063664TH Boyprasertsak + Suparat11 (600249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ661028-160 ED958998032TH nuthapol + jimlucky (600254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
73 # 3อจ661028-161 TH01184T9CVY1B0 natapoln + poppopka (600219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
74 # 3อจ661028-162 ED878630522TH cpat1 + คุณหนูมาย (600223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น จ.กรุงเทพฯ(S 93%)
75 # 3อจ661028-164 ED961002530TH Alekadinho + bluezone69 (600233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (660314-1373)(G 68%)
76 # 3อจ661028-165 ED961002530TH Alekadinho + bluezone69 (600238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์กลาง เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ.. (660707-1173)(G 68%)
77 # 3อจ661028-166 ED961002530TH Alekadinho + bluezone69 (600240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493-2495 จ.พิษณุโลก (660926-1157)(G 70%)
78 # 3อจ661028-167 EM097779927TH tiseng + ซาลาเปา (600244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่สอ วัดโพธิ์ศรี รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2561 จ.นครพนม(G 65%)
79 # 3อจ661028-168 EM097779927TH tiseng + ซาลาเปา (600248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
80 # 3อจ661028-177 EM097779961TH kphil + ขนมไทยแม่อารีย์ (600196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)(G 54%)
81 # 3อจ661028-178 EM097779961TH Nongbright88 + (600203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี
82 # 3อจ661028-179 EM097779961TH heng9999 + (600205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EM097779961TH ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดสว่างฟ้า พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2505 จ.ชลบุรี
83 # 3อจ661028-181 EM097779961TH tonphra + ขนมไทยแม่อารีย์ (600259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/แช่น้ำมนต์) (สภาพชำรุดขอบบนขวาเล็กน้อย)(G 72%)
84 # 3อจ661028-182 EM097779961TH Tanadol5000 + (600262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ขนมไทยแม่อารีย์
กรอบทอง (น้ำหนัก 4.6 กรัม)(G 84%)
85 # 3อจ661028-185 ED960611225TH CHAIWAT99 + winwin (600271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 388/ฝังตะกรุดเงิน)
86 # 3อจ661028-186 KBHP200040735J4 Rabbit1980 + akankung (600275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
87 # 3อจ661028-187 ED946014408TH นคราฎ + ริณดา (600280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2134)(661012-1230)
88 # 3อจ661028-188 ED946014408TH นคราฎ + ริณดา (600285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660930-1049)
89 # 3อจ661028-189 EM097779913TH natapoln + ขนมไทยแม่อารีย์ (600288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 256)(630801-135)(G 68%)
90 # 3อจ661028-190 KBHP200040734A6 Alekadinho + akankung (600292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นอุดมโภคทรัพย์ เนื้อทองคำลงยา ปี 2543 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 914) (น้ำหนักทองรวม 15.4 กรัม)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 30 ต.ค. 2566 - 08:33 น.] #87462 (24/25)

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661011-012 ED901277293TH องอาจ (598373) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661011-014 EM041876463TH นกแก้ว (598374) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661014-013 EJ466598364TH Sawadee9 (598681) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661014-015 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 1อจ661014-023
5 # 1อจ661016-003 ED916227381TH อุกฤช (598851) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ661018-008 ED853914687TH เหยินน้อยโคราช (599108) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 1อจ661018-016 ED823491905TH หิมพานต์มุ่งงาม (599146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ661018-023 MEGA010509818A7 สอปลายฟ้า (599053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ661018-025 ED912728538TH คุณศิระ (599060) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ661020-012 ED910450349TH Ksittiros (599420) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ661020-014 ED747579516TH sapapa2506 (599384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ661020-025 ED913119621TH golfsriracha (599421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ661024-001 ED917467437TH Waralee01 (599621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ661024-006 ED896746133TH Birdsp44 (599605) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ661024-008 ED823776182TH Diws2533 (599645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661024-022 EM097773456TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599529) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661024-024 ED768730041TH ป๊อปแป๊ป012 (599658) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ661025-012 ED532969568TH butterfly88 (599841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ661025-019 ED907139879TH รถโฟร์ค (599729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 1อจ661025-027 ED874146194TH mekin (599827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ661026-003 ED919716826TH ท่านมหา (599933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661026-006 ED935213500TH พรวิภัทร์ (599935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ661026-007 ED619280825TH Konlenpra (599937) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ661026-009 ED621872574TH มุกภูเก็ต (599945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ661026-011 ED829740442TH เชษฐประตูผี (599959) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
26 # 1อจ661026-014 ED949208601TH คุณศิระ (599963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ661026-017 ED936507567TH เรศเรณู (599965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ661026-018 ED946510035TH Tao1475 (599968) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ661026-020 EB992277313TH ขาล-เสือ (599964) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ661026-023 ED897861722TH PANI_SAMIT (599909) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
31 # 1อจ661026-024 ED630383645TH tomcm (599914) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 1อจ661026-026 ED794578956TH บุญโขง (599919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ661026-030 ED931021447TH sarapowarm (599926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

34 # 1อจ661026-031 ED913128230TH golfsriracha (599912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
35 # 1อจ661026-033 ED859772956TH มีเก้า888 (599916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ661026-034 ED920962400TH suebtrakoon (599920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ661026-035 ED849133551TH ขวัญแก้วจันทบูรณ์ (599924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661013-010 ริณดา (598589) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ661016-004 Neng2524 (598877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661017-011 pinkii (599043) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ661018-011 ริณดา (599199) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ661018-014 wilairat_22 (599200) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
6 # 2อจ661018-015 wilairat_22 (599176) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ661020-016 penpathum (599433) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ661020-017 penpathum (599376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ661020-020 toopronchai (599382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ661021-006 SARAT-RAMA2 (599513) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ661021-007 แฮปรามคำแหง (599501) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ661024-006 Aon9999 (599637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ661024-011 อชิตะพระเครื่อง (599602) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ661024-016 ขุมทรัพย์_พระสวย (599618) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ661024-018 ThaiWong (599678) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ661024-019 ThaiWong (599679) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
17 # 2อจ661024-020 ThaiWong (599682) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
18 # 2อจ661024-033 ThaiWong (599680) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ661026-001 Settonz (599941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ661026-002 หนุ่มธนบุรี (599943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ661026-003 เจ้าคุณสีลม (599981) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
22 # 2อจ661026-005 ถนัดซ้าย08 (599947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ661026-008 Sunflower3245 (599949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ661026-009 chanram (599952) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ661026-010 teetoon (599956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ661026-013 teetoon (599953) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661018-182 EM041876945TH danupo1 + นกแก้ว (599140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
2 # 3อจ661019-125 EM097772929TH ตี๋จันทบุรี + ขนมไทยแม่อารีย์ (599228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ661019-143 EM097772929TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (599218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม(G 85%)
4 # 3อจ661019-144 EM097772929TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (599219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นสร้างวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.น่าน(G 80%)
5 # 3อจ661019-147 EM097772929TH Tanadol5000 + (599226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (หลังเลข ๘) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)
6 # 3อจ661019-149 BW82000242304DS wichai4165 + ketanirut (599233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิบูลย์ วัดพระแท่น รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.อุดรธานี (สภาพใช้และล้างผิว)
7 # 3อจ661019-161 TH01184S0S648B0 Themistz + unfar (599281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
8 # 3อจ661020-021 เนตรมงคล + Olarn29 (599303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก ปี 2527 จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ661020-112 ED719764401TH นิยมไทย + kangnutta (599321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดป่ามืด พิมพ์ตื้น(เล็ก) เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดขอบบน)
10 # 3อจ661020-127 ED808927971TH en_amulet + ข้าวตอกแตก (599375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชินราชซุ้มขีด เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพชำรุดใบหน้า)(S 89%)
11 # 3อจ661020-148 ED930633828TH Aon9999 + แก้มกัน (599374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อท่อน วัดศรีอภัยวัน รุ่นเมตตา เนื้อเงิน ปี 2533 จ.เลย (650906-1185)
12 # 3อจ661020-150 EJ146045862TH ขุนกิม + kanjana2527 (599381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งติสฺสเทโว หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 414)
13 # 3อจ661021-005 ชานนทร์ + isawa108 (599461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นเบิกพระเนตร พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
14 # 3อจ661021-112 ED891948227TH Komsank + harn2519 (599509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
15 # 3อจ661024-122 ED906409447TH goodaomzc + ชัยชนะ56 (599609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
16 # 3อจ661024-142 EM097778453TH rock10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (599604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 3.6 นิ้ว)
17 # 3อจ661024-155 EM097768561TH นกจิ๊บ + ขนมไทยแม่อารีย์ (599543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2548 จ.นครปฐม (สภาพใช้)

18 # 3อจ661024-157 ED941205034TH midori + ทองหลังพระ (599549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ661024-160 ED856795958TH ต่ายวัดหนึ่ง + thanet (599561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งจมูกและแต่งผิว)
20 # 3อจ661025-001 ผู้นำพล + jane77 (599770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้ายขวาและล่าง)
21 # 3อจ661025-004 chaidee + noomark (599780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด ปี 2506 จ.นครสวรรค์
22 # 3อจ661025-007 mekin + midori (599791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 90 ปี โรงพยาบาลศรีราชา เนื้อทองแดงกะไหล่เงินหน้ากะไหล่ทอง ปี 2535 จ.ชลบุรี (660814-1068)(G 73%)
23 # 3อจ661025-124 EB502003618TH หมวดรัช + Song15 (599834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
24 # 3อจ661025-134 RPTI0002628686D ลูกเจ้าตาก99 + poompim (599762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์คะแนนสามชั้น เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
25 # 3อจ661025-135 ED846487467TH nop168 + เบียร์แปดสาม (599766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
26 # 3อจ661025-139 ED911670709TH bos2499 + PANI_SAMIT (599779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
27 # 3อจ661025-140 ED911670709TH bos2499 + PANI_SAMIT (599783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
28 # 3อจ661025-144 nop168 + prasan32 (599739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184SMASC1B0
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
29 # 3อจ661025-177 ED935214010TH somnuk + ต้อมตราโล่ (599747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุโพธิ์ประทับช้าง พิมพ์คอสาก เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพซ่อมขอบซ้ายขวา)
30 # 3อจ661026-113 828335412262 kangbowin + Giant415 (599876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 65%)
31 # 3อจ661026-115 ED841576085TH tanawut04 + ไข่มุข (599882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. พระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตก 5 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา)
32 # 3อจ661026-121 TH01184SVXJ40B0 Piragarn + หลานยายจิ๋ว (599846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เก้าชั้นอกร่อง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ661026-138 ED949633100TH animalhell + ข้าวตอกแตก (599929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
34 # 3อจ661026-141 ED956501824TH อัสซุย + toeypl (599982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520729-160)
35 # 3อจ661026-142 ED956501824TH Teerasak01 + toeypl (599983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (521112-267)(G 81%)
36 # 3อจ661026-143 ED956501824TH เน้นพระสวย + toeypl (599984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(G 82%)

37 # 3อจ661026-149 EM097920361TH tangmo123 + หมูกุ๋น (599906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อแร่มวลสารหลวงปู่ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 6648)(G 66%)
38 # 3อจ661026-155 EM097920361TH นิยมไทย + หมูกุ๋น (599859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หน้าหนุ่ม ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
39 # 3อจ661026-177 EB999055418TH goaaa + ธนกิต (599961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2552 จ.กาญจนบุรี
40 # 3อจ661026-178 ED885278593TH naykrong + GiantPimp2528 (599966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 62%)
41 # 3อจ661027-001 Kang_313 + noomark (600169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
42 # 3อจ661027-002 kenshiro2810 + ธชปภัสร (599997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ รุ่นพุทโธ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ661027-003 parkkankhum + penpathum (599999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
44 # 3อจ661027-004 kttk2006 + eootyoo (600003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ661027-005 dragon7775 + eootyoo (600005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู เนื้อผง ปี 2502
46 # 3อจ661027-006 AodAnt + เรโกะจัง (600008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2445 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ661027-008 Dig_tut_959 + หิมพานต์มุ่งงาม (600012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดราชประดิษฐฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (640712-175)
48 # 3อจ661027-009 Su4433 + กระไหล่ทอง (600015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ661027-011 pop2517 + Komsank (600021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (661017-2005) (G 79%)
50 # 3อจ661027-012 ongjern + peterdriverbkk (600024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน วัดราชบพิธฯ รุ่นปืนแตก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ. (660728-2088)
51 # 3อจ661027-013 แก้วพิษณุ + เอกพระพุทธ (600026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ661027-014 ChinThanakit + เอกพระพุทธ (600028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ661027-016 บอยสวนหลวง + อาทิตย์โคจร (600035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ661027-017 บอยสวนหลวง + อาทิตย์โคจร (600038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ661027-018 บอยสวนหลวง + อาทิตย์โคจร (600042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ661027-019 มีรวย + frist (600044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (530604-090)
57 # 3อจ661027-101 PTTO0001812372W aumnuey + zeaezeae (599995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ661027-102 TH01184SZPHV7B0 bangpakong + yellyx18 (599998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (650720-2061)(G 81%)
59 # 3อจ661027-103 EM201869819TH supra212 + kai26 (600001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
60 # 3อจ661027-104 SXF032000032977 Zea_rabbit + watwansa (600168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 305079)
61 # 3อจ661027-105 ED936913993TH Stump + rachanya (600006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
62 # 3อจ661027-106 EG525442714TH ศิษย์ระยอง + นราลัย (600011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร 2 เนื้อเงิน ปี 2557 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙/หมายเลข 110) **พระสภาพสวย
63 # 3อจ661027-107 ED935652157TH tekapol + pipattamhus (600013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 (รตท) เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
64 # 3อจ661027-108 ED935652157TH tekapol + pipattamhus (600017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
65 # 3อจ661027-109 EM104641532TH chaiyached + พิชัย999 (600019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
66 # 3อจ661027-110 TH01184SZQBK4B0 sompong963 + amlueky (600025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ661027-111 TH01184SZQBK4B0 sompong963 + amlueky (600069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ661027-112 TH01184SY44E6B0 Ronnie5566 + Gassy108 (600073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
69 # 3อจ661027-113 EM099209110TH Nongbright88 + มะนาวแป้น (600079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง เนื้อเมฆพัด
70 # 3อจ661027-114 EM099209110TH ukaewsasan + มะนาวแป้น (600082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ661027-115 EM099209110TH aeed19 + มะนาวแป้น (600083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2557 จ.ระยอง (หมายเลข 59/วัดหนองพะวาสร้าง)
72 # 3อจ661027-116 EM001825021TH Wuttikri2523 + current (600087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว) (611222-089)(G 79%)
73 # 3อจ661027-117 TH01184SZ54N7B0 ตุ้ยแปลงยาว + pharayong2557 (600091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
74 # 3อจ661027-118 TH01184SVNH72B0 Thanakornz71 + zonerex (600094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ661027-122 ธาวัช + นาควารี (600053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBCNN00077343TW
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 34499)(G 76%)
76 # 3อจ661027-123 รักปู่ทิม + นาควารี (600057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBCNN00077343TW
พระปิดตาพังพะกาฬ รุ่นเกาะเภตรา พิมพ์เล็ก เนื้อแร่ ปี 2543 จ.นครศรีธรรมราช
77 # 3อจ661027-124 EM099209106TH Dig_tut_959 + มะนาวแป้น (600062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริดก้นอุดผง ปี 2519 จ.ระยอง
78 # 3อจ661027-125 EM099209106TH textile007 + มะนาวแป้น (600065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ661027-126 ED861348811TH nung4066 + อุกฤช (600068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาเชยคางข้างเม็ด กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (660915-2111)
80 # 3อจ661027-127 ED949686235TH โพธาราม + ชัยแคราย (600072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเก๋ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2511 จ.นนทบุรี
81 # 3อจ661027-128 EN386945184TH glubglai + makluayka (600075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
82 # 3อจ661027-129 ED881033493TH หลานตาจวบ + manliar (600078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ661027-130 ED861232946TH ทิศเหนือ + พิมพ์พิมล (600085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
84 # 3อจ661027-131 ED686766393TH Pichitj + Namsaii (600020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(600306-021)
85 # 3อจ661027-132 ED892894573TH Kamthorn77 + Anankiya (600023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
86 # 3อจ661027-133 EM097920622TH Ketsara1104 + หมูกุ๋น (600027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยแล้วให้รวยอีก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)(G 67%)
87 # 3อจ661027-134 TM210001561438N เด็กอ่างหิน + john813 (600030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
88 # 3อจ661027-135 ED951902940TH ตึ่งนั้ง + AmpFine (600034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดโรงหีบ พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม ต มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้)
89 # 3อจ661027-138 ED897861719TH bos2499 + TALON (600049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
90 # 3อจ661027-140 ED952910845TH หนุ่มพื้นบ้าน + zitthinan (600054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (630629-612)(G 65%)
91 # 3อจ661027-141 ED9476311044TH เจ้าตะพุ่น + เสือหรรษา (600032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา
92 # 3อจ661027-142 TH01184T52RE2B0 ทนายหลวง + friendship (600037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปิดทองใหม่)
93 # 3อจ661027-143 TH01184T52RE2B0 Banksqweez + friendship (600041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1768)

94 # 3อจ661027-145 EM097779034TH Kungfujay + ซาลาเปา (600048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (550216-068)(G 94%)
95 # 3อจ661027-146 EM097779034TH ภูมิแผ่นดิน + ซาลาเปา (600055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 29651) (661004-1456)(G 63%)
96 # 3อจ661027-147 EM097779034TH autopower + ซาลาเปา (600058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดขอบและโพธิ์บนขวา)
97 # 3อจ661027-148 EM097779034TH ภูมิแผ่นดิน + ซาลาเปา (600061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EM097779034TH
พระปิดตาราเมศวร พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.นครศรีธรรมราช
98 # 3อจ661027-150 EM097779034TH tangmo123 + ซาลาเปา (600070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง(G 61%)
99 # 3อจ661027-153 EM097779034TH Joker007 + ซาลาเปา (600081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 90%)
100 # 3อจ661027-156 EM097779034TH Natsu_1389 + ซาลาเปา (600088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ661027-157 EM097779034TH tangmo123 + ซาลาเปา (600093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน พระอาจารย์สายชล วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 5154/สภาพสวย)(G 65%)
102 # 3อจ661027-158 ED892905007TH nopakk + เล็กสะพานสูง (600096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (641005-322)(G 68%)
103 # 3อจ661027-159 ED908747270TH พงษ์ดินแดง + raimon (600100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
104 # 3อจ661027-163 ED908965779TH กาแฟอดีต + สามัญชน (600036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน
105 # 3อจ661027-164 ED952910885TH Nongbright88 + zitthinan (600039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ เนื้อทองเหลือง
106 # 3อจ661027-166 EM097779175TH เต่านา + ขนมไทยแม่อารีย์ (600047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนังฯ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ661027-167 KBSV2000045616S pornlimk + ขุมทรัพย์บูรพา (600052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี (660828-3014)
108 # 3อจ661027-169 ED935109317TH ทิศเหนือ + peterdriverbkk (600059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (661002-1066)
109 # 3อจ661027-170 ED901868653TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + HS2NAJ (600063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อตะกั่ว ปี 2493 จ.นครสวรรค์
110 # 3อจ661027-171 EB505087020TH ไทยนิยม + สิริมงคล (600089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติก(เหลือง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ661027-177 ED952234779TH tiwakornwong + maikeboy (600112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(660802-1030)(G 63%)
112 # 3อจ661027-181 EM069847816TH print + ThioSon (600060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)

113 # 3อจ661027-182 ED827475126TH tiwakornwong + chiradech (600064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (เพชรแท้) (660531-1075)(G 71%)
114 # 3อจ661027-183 ED907050346TH Wan123 + teespy (600067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
115 # 3อจ661027-184 ED890747475TH พุทธิชัย + Notmay2425 (600071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
116 # 3อจ661027-186 ED912626091TH Pig2525 + แก้มกัน (600172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง)
117 # 3อจ661027-187 ED912626091TH tonphra + แก้มกัน (600171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
118 # 3อจ661027-188 ED912626091TH Prichar + แก้มกัน (600170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง/สภาพล้างผิว)
119 # 3อจ661027-189 ED933757101TH javapor + pound2007 (600077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไทยพุทธคุณรักษา อาจารย์ไสว วัดราชนันดา เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ661027-191 ED891638239TH เต่านา + มงคลทิพย์ (600110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
121 # 3อจ661027-192 ED891638239TH Goose + มงคลทิพย์ (600115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)
122 # 3อจ661027-193 ED598862156TH midori + บารมีสุธีโร (600117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ661027-194 ED933757075TH patbangbon + pound2007 (600121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพลับ วัดเชิงทะเล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.ภูเก็ต
124 # 3อจ661027-195 ED948011801TH seanza777 + คนกรุงศรี (600123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
125 # 3อจ661027-196 EM097779493TH Komsank + ซาลาเปา (600127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
126 # 3อจ661027-197 EM097779493TH kai09 + ซาลาเปา (600129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 115330/สภาพล้างผิว)
127 # 3อจ661027-198 EM097779493TH TAVABUNCHA + ซาลาเปา (600131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
128 # 3อจ661027-200 EM097779493TH rungrot + ซาลาเปา (600136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
129 # 3อจ661027-201 EM097779493TH pcha429 + ซาลาเปา (599994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา(G 65%)
130 # 3อจ661027-202 EM097779493TH Tanadol5000 + ซาลาเปา (599996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
131 # 3อจ661027-205 EM097779493TH ทิศเหนือ + ซาลาเปา (600004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)

132 # 3อจ661027-206 ED939519502TH หนึ่งในสยาม + อาระดิน (600007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ พิมพ์หลังจาร เนื้อเงิน ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 83) **พระสภาพสวย
133 # 3อจ661027-207 ED911605617TH tekapol + TALON (600010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) พิมพ์ ด ขีด เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
134 # 3อจ661027-209 ED895286356TH ทิศเหนือ + เสน่หา (600018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
135 # 3อจ661027-210 ED932018798TH pongpong9 + pecth88 (600022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (660918-1325)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 28 ต.ค. 2566 - 08:34 น.] #87458 (23/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661014-012 ED583181823TH kanlaya48 (598675) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
2 # 1อจ661016-018 EM097773663TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598795) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
3 # 1อจ661019-002 ED026589315TH Mnnuttapon (599286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ661020-002 EM097773028TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599400) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661020-007 ED921442343TH maii_amulet (599412) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661024-002 ED768448887TH fifa3623 (599626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ661024-004 ED577268389TH หลานยายจิ๋ว (599630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661024-005 ED938001985TH เต๋อคูทราย (599636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ661024-012 OB296304806TH Sittin (599642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ661024-016 ED86495993TH tongjoy (599644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ661024-019 ED931020384TH sarapowarm (599647) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ661024-020 EM041877115TH นกแก้ว (599652) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ661024-021 EM097773456TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599526) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ661024-026 EM097778524TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599537) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ661024-027 EM097778524TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599541) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ661024-028 EM097778524TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661024-029 EM097778524TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599550) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ661024-032 ED026590432TH ป๋ามอส (599660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661024-037 ED802394996TH คนกรุงศรี (599672) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ661025-001 ED843029153TH พระยอดขุนพล (599759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ661025-004 ED931545152TH ประกาศิต (599765) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ661025-009 ED902259146TH Gassy108 (599781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ661025-011 ED950111114TH suwatboat (599701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ661025-013 ED914832697TH Kop86 (599708) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 1อจ661025-015 ED939005839TH Pakin10 (599715) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ661025-016 ED892276709TH kit49 (599721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ661025-017 ED892472986TH sinburiram (599727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ661025-020 ED717418603TH เสือทองแดง (599730) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ661025-021 EJ499763585TH kenshiro2810 (599812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ661025-022 ED802766967TH บรีสพระช่วย (599813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ661025-023 ED847963216TH รักษ์นครหลวง (599815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ661025-025 ED938407164TH tongjoy (599821) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 1อจ661025-026 ED898681554TH chane (599824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661014-006 แพรวพรรณ (598754) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ661020-004 มิตรพระแท้ (599408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ661020-015 teetoon (599432) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ661020-018 Artsaimai02 (599379) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ661020-024 peterdriverbkk (599390) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
6 # 2อจ661020-026 singha_eak (599398) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ661021-005 นคราฎ (599497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ661024-001 phukaseam (599629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ661024-003 Yodes (599633) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ661024-015 Panaddakj (599613) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ661024-017 sombat009 (599622) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ661024-021 ThaiWong (599684) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ661024-029 pruksasat (599612) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ661024-031 nouvo (599603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ661024-039 QiciQ (599607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ661024-040 Varawut1699 (599610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ661025-011 panuwat1998 (599753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ661025-013 Neng2524 (599760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ661025-023 phuchis1995 (599803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ661026-007 การันตีพระ (599847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ661026-015 joe8878 (599955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 2อจ661026-016 การันตีพระ (599985) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ661026-017 การันตีพระ (599986) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ661026-018 การันตีพระ (599987) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ661026-019 การันตีพระ (599988) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ661026-020 การันตีพระ (599989) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ661026-021 การันตีพระ (599990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ661026-022 การันตีพระ (599991) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ661026-023 การันตีพระ (599992) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ661026-024 การันตีพระ (599993) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661017-154 EM097771968TH toymlt + ซาลาเปา (598971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองคำ ปี 2540 จ.ฉะเชิงเทรา(G 63%)
2 # 3อจ661017-157 EM097771968TH Nongbright88 + ซาลาเปา (598981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณวิเชียร กรอบทอง(G 76%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ661018-183 EM041876945TH midori + นกแก้ว (599143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา(G 80%)
4 # 3อจ661019-119 EG946034169TH ต้นกรมทาง + chaikrit (599257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ขีดใน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
5 # 3อจ661019-126 EM097772929TH tiseng + ขนมไทยแม่อารีย์ (599232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง
6 # 3อจ661020-106 ED937104604TH นุพระสยาม + ฅนบางใหญ่ (599323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดวังบัว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ661020-118 EM100383245TH changnapa + Gigsszeet (599343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
8 # 3อจ661021-004 ชานนทร์ + isawa108 (599458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นเบิกพระเนตร พิมพ์กลีบบัว เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
9 # 3อจ661021-107 ED885282880TH Banksqweez + (599462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหมียวเขี้ยวเพชร
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ661021-110 EM097773354TH พุทธานุภาพพระสยาม + (599473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ช่อพระกริ่ง วัดสุทัศนฯ รุ่นแพพันล้าน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 31)
11 # 3อจ661021-128 azayagency + ตรีปากน้ำโพธิ์ (599496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184SCN2W4B0
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ661021-139 KBNM200044597TK pop2517 + Yui_jaa2528 (599486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
13 # 3อจ661021-143 ED932040796TH ภูมิภัทรพระเครื่อง + pecth88 (599454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ661021-146 ED872081270TH wath132 + เรศเรณู (599463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ661024-009 doramon2345 + pukpik (599551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 73%)
16 # 3อจ661024-023 Komsank + magnew (599570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ661024-026 Veerapat1112 + (599579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
biggboss2540
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ661024-027 Veerapat1112 + (599583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
biggboss2540
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ661024-121 EB980596266TH รักปู่ทิม + Phartharapon (599598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเล็บมือ วัดหนองอีดุก เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ661024-127 ED903860241TH anndamun + เก้าตะวัน (599631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเหลี่ยม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ661025-002 tiwakornwong + Deaw-9 (599774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (660621-1233)
22 # 3อจ661025-003 เน้นพระสวย + somrut (599778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
23 # 3อจ661025-008 jammanee + ไทยนิยม (599795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวาเล็กน้อย) (660902-1188)(G 69%)
24 # 3อจ661025-009 พระสมุทร22 + nottosaad (599797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน
25 # 3อจ661025-010 มงคลถาวร + Neng2524 (599802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมหาปราบ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2546 จ.ระยอง (หมายเลข 371)
26 # 3อจ661025-011 จ่าระออง + Neng2524 (599786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านางตื้น เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ661025-012 จ่าระออง + Neng2524 (599787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
28 # 3อจ661025-013 warning + attta (599790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ ๒ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร (สภาพล้างผิว)
29 # 3อจ661025-014 get001 + tungsaima (599792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 64%)
30 # 3อจ661025-015 guanger + tungsaima (599796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือห้าแถว เนื้อเงิน ปี 2460 จ.พิษณุโลก (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 62%)
31 # 3อจ661025-016 jitlada555 + August1552 (599798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(ดำ) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
32 # 3อจ661025-017 wat888 + eootyoo (599801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นดีเยี่ยม เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา
33 # 3อจ661025-018 chai99 + bwerawat (599804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(540819-173)(G 71%)
34 # 3อจ661025-019 matee1974 + isawa108 (599807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ661025-101 ED927220217TH Nantakarn + sikarase_n (599702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
36 # 3อจ661025-102 ED900429695TH เจ้าตะพุ่น + ทวีศักดิ์ (599705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพชุบเงินใหม่)

37 # 3อจ661025-105 ED938020640TH วันชัย2511 + nakornyong (599712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ห้าแถว เนื้อผง จ.ชัยนาท
38 # 3อจ661025-106 ED923324070TH loongmike + หมุนบารมี (599714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ661025-108 ED940130247TH Olaw168 + ขุมทอง99 (599720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)(G 80%)
40 # 3อจ661025-110 TH01184SUUVJ8B0 paisan2508 + เอ็กซ์เมืองชัย99 (599725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ661025-111 EM026239053TH amlueky + Benyapa (599700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.3 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
42 # 3อจ661025-112 EM026239053TH amlueky + Benyapa (599704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
43 # 3อจ661025-114 ED857988155TH pop2517 + นุพระสยาม (599710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 651/สภาพสวย) (650302-1109)
44 # 3อจ661025-115 ED907018544TH Mai2008 + putthakhon (599713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
45 # 3อจ661025-116 EX608017405TH jiradech47 + print (599717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ661025-117 ED912787363TH eootyoo + kengsalaloi (599724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อคนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
47 # 3อจ661025-118 ED892887303TH Thanapol1995 + เล็กสะพานสูง (599734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640922-350) (G 80%)
48 # 3อจ661025-119 ED892887303TH Ritraya + เล็กสะพานสูง (599738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650305-2038) (G 66%)
49 # 3อจ661025-120 66850796536199 ศิษย์ระยอง + arter19 (599741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแฟ้ม วัดป่าฯ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2516 จ.ชลบุรี
50 # 3อจ661025-121 EH793469521TH hippo555 + print (599843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ661025-122 ED621885096TH จอมพล + มุกภูเก็ต (599832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 59756) (660914-2047) **พระสภาพสวย
52 # 3อจ661025-123 66850790619263TH บารมีพระเครื่อง9 + Lisa1988 (599833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
53 # 3อจ661025-125 ED836353885TH cpat1 + eiw5211 (599835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
54 # 3อจ661025-126 ED859674769TH น้องอลัน + ข้าวโอ๊ด (599836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดมหาปราบหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดง จ.สมุทรปราการ
55 # 3อจ661025-127 ED859674769TH tongpolsci + ข้าวโอ๊ด (599837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ สมัยอยุธยา เนื้อเงิน จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ661025-128 ED759732821TH Moohan555 + yootha (599838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (520822-058)
57 # 3อจ661025-129 ED652166112TH Natithol + สิทธิวงค์ (599839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1982/น้ำหนัก 28.1 กรัม) **พระสภาพสวย
58 # 3อจ661025-130 ED856798058TH รถโฟร์ค + thanet (599840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
59 # 3อจ661025-131 TH01184SMKP26B0 boonlers + Takamine (599750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3581)
60 # 3อจ661025-132 ED908752694TH chaiyached + raimon (599754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครพนม
61 # 3อจ661025-133 ED832443355TH trong9399 + Tik1994 (599758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดคลองทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
62 # 3อจ661025-136 ED879077822TH piyaphum + องอาจ (599768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (661014-1099)
63 # 3อจ661025-138 ED902059754TH Besomkiat + หนึ่งเมืองแพร่ (599777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
64 # 3อจ661025-141 ED902259146TH Akesaifa + Gassy108 (599731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
65 # 3อจ661025-143 ED938551926TH บุตรสุนทร + yime2 (599737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 2.5 นิ้ว)
66 # 3อจ661025-145 ED879077805TH Noppadon14 + องอาจ (599742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเซ้งลี้ฮ้อ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
67 # 3อจ661025-146 ED925394436TH Thong4152 + joeenok (599744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
68 # 3อจ661025-147 ED925394436TH bank33 + joeenok (599745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กลมเล็กหลังพระนารายณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ661025-148 ED950111114TH kiattisak + suwatboat (599749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญผูกพัทธสีมา วัดลาดหญ้า รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2479 จ.กาญจนบุรี
70 # 3อจ661025-149 ED927459205TH Note2499 + sculpter (599751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ชะลูด เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม
71 # 3อจ661025-151 TH01184SSRJD6B0 puppy666 + wath132 (599746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ661025-152 TH01184SNU612B0 boonlers + amlueky (599752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ661025-153 ED949660799TH tuicps + suthee069 (599757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
74 # 3อจ661025-154 ED663756486TH nincha + joe4299 (599761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม

75 # 3อจ661025-155 ED900017116TH lohbetong + แหม่มโพธิ์ดำ (599764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ661025-156 Ritraya + thanapan (599767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RRTM000143740ZW
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยมขาโต๊ะ เนื้อผงแกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ661025-157 ED718882322TH Pichitj + Jaturong220 (599771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่นศาลาธรรมสภา เนื้อเงิน ปี 2538 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(S 91%)
78 # 3อจ661025-158 ED892472986TH ทอเร็ตโต้ + sinburiram (599775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
79 # 3อจ661025-159 ED913182624TH จอมพล + golfsriracha (599782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 434776) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
80 # 3อจ661025-160 KBSWS0001333165 korn88 + arthur9669 (599784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
81 # 3อจ661025-162 ED907139879TH boss15 + รถโฟร์ค (599808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
82 # 3อจ661025-163 ED903871859TH วิทย์_ห้วยโป่ง + promlok (599810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
83 # 3อจ661025-164 ED861979755TH nick1880 + พรพัฒน์ (599814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 114678)
84 # 3อจ661025-166 ED946510027TH boonlers + Tao1475 (599819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (660920-1031)(G 76%)
85 # 3อจ661025-168 ED706979275TH Joe_Arthit + คาถาพระเครื่อง (599842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
86 # 3อจ661025-169 ED924129655TH Besomkiat + seranee (599826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
87 # 3อจ661025-170 ED861980643TH พรอิศรา + พรพัฒน์ (599828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
88 # 3อจ661025-171 ED908993165TH Ritraya + superman_vuth (599726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ661025-172 ED908993165TH kphil + superman_vuth (599728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ661025-174 ED824176406TH Lawyerpom + พลกฤต (599735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ661025-175 ED879077819TH ks_somsin + องอาจ (599740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 91%)
92 # 3อจ661025-176 ED836497028TH yorch + Choomsilp (599743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2507 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
93 # 3อจ661025-178 ED874146194TH Noraset + mekin (599845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)(650810-1155) (G 65%)

94 # 3อจ661026-001 Phichit_02 + kaity (599875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพล้างผิว)(G 88%)
95 # 3อจ661026-002 nuang08 + Cozyrhythm (599877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดขอบล่าง)(G 58%)
96 # 3อจ661026-003 ton_Teera + thitiporn (599881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชตุพน เนื้อชิน จ.สุโขทัย
97 # 3อจ661026-004 perfectman77 + Wat2523 (599886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมงคลบารมี เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 281/สภาพสวย)(G 69%)
98 # 3อจ661026-005 BOONG + ประมูลคุณพระช่วย (599888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3162) (660213-1166)
99 # 3อจ661026-006 ton-230 + Olarn29 (599891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ661026-007 nonthachai + Frodojack007 (599892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 86)(G 50%)
101 # 3อจ661026-008 อำนาจรามอินทรา + (599896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธคุณ
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นสร้างโรงพยาบาล พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.นครปฐม (650901-1147)(G 65%)
102 # 3อจ661026-009 midori + india-china (599900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 10 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660804-1018)(G 73%)
103 # 3อจ661026-101 EM097778630TH sin10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (599849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.เชียงใหม่
104 # 3อจ661026-102 EM097778630TH Nongbright88 + (599851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดศาลาลอย พิมพ์ตัวหนังสือจม เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ชุมพร
105 # 3อจ661026-103 EJ410924010TH หนุ่มพื้นบ้าน + vikorn (599854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
106 # 3อจ661026-104 ED893677646TH Korn6666 + I-nam (599979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ (วัดปีกกาสร้าง)
107 # 3อจ661026-105 ED622186745TH masterpiece + ภาณุวัฒน์เขียว (599856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
108 # 3อจ661026-106 ED909061647TH AChen + rjannon (599863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองคำ 99% ปี 2540 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 00781/น้ำหนักทอง 15.4 กรัม) (661011-2038)
109 # 3อจ661026-107 ED6523311515TH chay7 + ดาวทรัพย์ (599868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(600513-148)
110 # 3อจ661026-108 ED827039934TH AChen + Menchanukon (599978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 60%)
111 # 3อจ661026-109 ED890762566TH Gaplast2 + nengneng (599872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
112 # 3อจ661026-110 TH01184SRA3G7B0 kkiet + psaran (599878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

113 # 3อจ661026-111 ED861231509TH tanint + กากุไรเดอร์ (599869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อชินเงิน
114 # 3อจ661026-112 EM097770976TH keng_kung + หมูกุ๋น (599873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 5 นิ้ว)
115 # 3อจ661026-122 dnatwoo + Komsank (599848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184SM4GG4B0
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (661005-1004)(G 67%)
116 # 3อจ661026-123 ED790664597TH akara + แม็คพระเครื่อง (599853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(650329-1081)
117 # 3อจ661026-124 ED623311965TH lohbetong + มหาจำเริญ (599858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
118 # 3อจ661026-125 ED895272992TH พระประแดง26 + เสน่หา (599860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
119 # 3อจ661026-126 EM026231046TH naykrong + Benyapa (599864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
120 # 3อจ661026-128 EM097770993TH RAK_PT + หมูกุ๋น (599871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแซยิด พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี(G 68%)
121 # 3อจ661026-129 828335855653 sakaekrung + sam8793 (599874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
122 # 3อจ661026-130 828335855653 classic84 + sam8793 (599879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
123 # 3อจ661026-131 EM232609632TH Montria + Apipu6699 (599905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
124 # 3อจ661026-132 ED899272600TH สิงค์ใต้สายดำ + พุทธปฐม (599907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
125 # 3อจ661026-133 EB992306774TH aompol19 + ป๋องร้อยไร่ (599911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
126 # 3อจ661026-134 ED854079907TH silaw + วุฒินันท์ (599915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม(G 88%)
127 # 3อจ661026-135 ED823798948TH สมิงพราย + Athiwat (599918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (661013-1006)
128 # 3อจ661026-136 EM097778294TH เรโกะจัง + รถถังพระบ้าน (599923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
129 # 3อจ661026-139 EM073562418TH pradee125 + pjanon (599931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาอาจารย์ศีรีแก้ว วัดไทรใหญ่ ปี 2485 จ.สงขลา
130 # 3อจ661026-140 EM073562418TH พันเปอร์เซ็น + pjanon (599934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก จ.นครปฐม
131 # 3อจ661026-144 ED863539751TH phuchis1995 + LAK888 (599883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด)

132 # 3อจ661026-147 ED929051808TH อตกพระเครื่อง + วินจันทรา (599901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
133 # 3อจ661026-150 EM097920361TH Nongbright88 + หมูกุ๋น (599910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อทองเหลือง
134 # 3อจ661026-152 EM097920361TH natthawat28 + หมูกุ๋น (599852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
135 # 3อจ661026-153 EM097920361TH เป็กสัมพุทธโธ + หมูกุ๋น (599855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่าย หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
136 # 3อจ661026-154 EM097920361TH pandp + หมูกุ๋น (599857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 4 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
137 # 3อจ661026-156 EM097920361TH กุมภาพันธ์ + หมูกุ๋น (599861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแพ เนื้อนวโลหะก้นทอง
138 # 3อจ661026-158 ED839777795TH ตาลเดชา + ศรัทธาพระ (599865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
139 # 3อจ661026-159 ED941209359TH ครูสมชาย + อัจจิมา (599867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
140 # 3อจ661026-160 ED824163257TH Besomkiat + พลกฤต (599870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
141 # 3อจ661026-161 EM097778949TH จ่าจอก + ขนมไทยแม่อารีย์ (599885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นพยัคฆ์แสนล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.นครสวรรค์(G 71%)
142 # 3อจ661026-162 ED936042055TH zimon + เขยมาบตาพุด (599889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง (หมายเลข 565)
143 # 3อจ661026-164 EJ136483648TH Komsank + ท๊อปTURBO (599899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (650901-1109)(G 84%)
144 # 3อจ661026-166 ED842799155TH nco29-48 + microsoft (599908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
145 # 3อจ661026-167 EM410765945TH apeleven + littletjzaa (599913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
146 # 3อจ661026-169 ED795769033TH pukpaokab + Burapha777 (599922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง
147 # 3อจ661026-170 ED920962400TH KohMeaklong + (599925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suebtrakoon
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
148 # 3อจ661026-171 ED920962400TH Phichit_02 + suebtrakoon (599938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมหลังบนขวา)
149 # 3อจ661026-173 EM097779136TH นพรัต + ซาลาเปา (599942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
150 # 3อจ661026-174 EM097779136TH นพรัต + ซาลาเปา (599948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม

151 # 3อจ661026-175 EM097779136TH นพรัต + ซาลาเปา (599950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2549 จ.นครปฐม
152 # 3อจ661026-176 ED921461515TH tonliv + Weraphol (599951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 2386)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 27 ต.ค. 2566 - 08:38 น.] #87455 (22/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661012-022 ED842773215TH sing1 (598433) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ661014-019 ED871021385TH แบทแมน (598698) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ661016-001 Thamma (598840) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ661017-002 ED927421721TH thumma (599035) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661019-008 TH01184S4R2T6B0 sompong963 (599294) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ661019-010 TH01184S4R6P2B0 sompong963 (599296) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
7 # 1อจ661020-024 EG283160927TH นู๋โอปอ (599417) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661020-027 TH01184S60FM7B0 DH-amulet17 (599426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ661020-029 ED929802983TH nakorn05 (599385) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
10 # 1อจ661020-033 ED88886643TH doramon2345 (599399) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ661021-002 EM097773147TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ661024-009 SLY2000310801JT Polachet (599662) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ661024-010 SLY2000310801JT Polachet (599667) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ661024-011 SLY2000310801JT Polachet (599671) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ661024-034 ED825386012TH nuthapol (599524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ661025-018 KBAN000345521HT taccord (599789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661009-010 Komsank (598094) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ661013-022 Nicharida (598658) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661016-013 ThaiWong (598836) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 2อจ661016-028 ThaiWong (598862) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ661017-005 sanopporn (599027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ661018-003 หนึ่งในสยาม (599186) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 2อจ661018-004 หนึ่งในสยาม (599190) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ661020-008 ภพเมืองสรรค์ (599428) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ661020-009 ภพเมืองสรรค์ (599429) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ661020-010 ภพเมืองสรรค์ (599430) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
11 # 2อจ661020-014 teetoon (599431) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ661020-023 peterdriverbkk (599387) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ661021-009 PhangAntique (599508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ661024-005 suchat-01 (599675) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ661025-009 midori (599830) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
16 # 2อจ661025-015 การันตีพระ (599699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ661025-016 การันตีพระ (599703) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ661025-017 การันตีพระ (599711) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 2อจ661025-018 การันตีพระ (599716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ661025-021 ลิ้ม88 (599799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ661025-022 การันตีพระ (599722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661018-128 EM097771490TH เอตะทัคคะ + ซาลาเปา (599089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดโรงงาน/สภาพแต่งผิว)(G 67%)
2 # 3อจ661018-132 EM097771490TH ร้อยวิทย์ + ซาลาเปา (599054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี(G 57%)
3 # 3อจ661019-118 ED931523126TH khrawsadid + maiizza (599250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว) (660911-1312)(G 77%)
4 # 3อจ661019-163 EH384934189TH ยุทธภพ77 + R9999 (599287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชา หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเขาสมอคอน เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.ลพบุรี (หลวงพ่อบุญมี ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ661020-022 meildola + singha_eak (599309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5.4 นิ้ว)
6 # 3อจ661020-114 ED850766264TH jeabkop + loeiisan (599327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (510905-025)
7 # 3อจ661020-124 ED879590586TH kaity + Champrawin3239 (599364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายพระพุทธเจ้า หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ661021-108 ED899247389TH บรีสพระช่วย + mekya2706 (599464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (620916-071)
9 # 3อจ661021-109 ED917487445TH gitsada_19 + jatuponpond (599470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 484)
10 # 3อจ661021-117 ED900740562TH พันเปอร์เซ็น + บัวลอยไข่หวาน (599517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (600407-044)
11 # 3อจ661021-122 EB991123029TH หนึ่งในสยาม + อาระดิน (599481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ พิมพ์หลังจาร เนื้อเงิน ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 259) **พระสภาพสวย
12 # 3อจ661021-142 ED938102922TH phuchis1995 + พัทยา (599451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขาซ้ายและขอบหลังบน ล่าง)
13 # 3อจ661021-147 EM097773368TH pairat9999 + (599466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1347/น้ำหนักทองรวม 3
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1347)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
14 # 3อจ661021-148 EM097773368TH pairat9999 + (599469) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 603/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 603)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
15 # 3อจ661021-150 ED768343630TH ตะกรุดโทน + bkimber (599475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.นครสวรรค์
16 # 3อจ661024-008 midori + ฅนบางใหญ่ (599547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อดิน ปี 2437 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
17 # 3อจ661024-015 jiradech47 + ฅนบางใหญ่ (599581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อดิน ปี 2437 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบขวา)
18 # 3อจ661024-017 sonicotan + mo_dmp65 (599695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
19 # 3อจ661024-018 Thong4152 + mo_dmp65 (599696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
20 # 3อจ661024-101 ED876296130TH ปากานี่ + somsak2521 (599539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิสงฆ์ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 44)
21 # 3อจ661024-104 ED913585380TH kkiet + ริณดา (599548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพทำความสะอาดผิว) (660927-1024)
22 # 3อจ661024-111 ED920140430TH แตงโมแดง + boom6449 (599568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
23 # 3อจ661024-117 ED913166445TH maximum9 + golfsriracha (599592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 50 เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สกลนคร
24 # 3อจ661024-132 ED823664478TH khunooms007 + toyota888 (599574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาฯสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ661024-136 EH779982315TH thaka + Belton (599588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
26 # 3อจ661024-141 ED916734984TH joeenok + ธนูทอง (599601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
27 # 3อจ661024-152 ED892491455TH นกจิ๊บ + โด้โรบินสัน (599531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
28 # 3อจ661024-154 EM097768561TH toymlt + ขนมไทยแม่อารีย์ (599538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือพุทธาคม หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2546 จ.นครปฐม (หมายเลข 527/ฝังตะกรุดทอง)
29 # 3อจ661024-156 EM097768561TH keng_kung + (599545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
30 # 3อจ661024-164 ED883374274TH pachre + tum_utt (599654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

ส่วนงานตรสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 26 ต.ค. 2566 - 08:42 น.] #87452 (21/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661006-007 ED908311184TH โอ๊ตหาดใหญ่ (597793) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661016-021 LTBK0001740473U Sitthichai1993 (598815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ661017-013 ED900917790TH jarun123 (598930) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ661018-002 ED913145564TH golfsriracha (599167) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ661018-010 ED858430796TH momo_nid (599120) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ661018-017 ED716383236TH thanawat_bz (599131) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
7 # 1อจ661018-022 ED903533697TH Cap1995 (599170) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ661018-024 ED876881205TH kengkas (599151) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ661019-005 ED917529953TH มาริโอ (599229) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ661019-007 ED925352833TH องอาจ (599241) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ661019-009 ED913146573TH golfsriracha (599295) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ661020-015 EW667564760TH ศิษย์ระยอง (599386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661020-016 ED898647487TH ใบกะเพรา (599389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661020-034 TH01184S8CTX3B0 Reindeer_kwang (599370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ661021-001 EM097773147TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599488) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 1อจ661021-003 ED829358961TH JJ_Zone76 (599493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ661021-010 ED917486895TH karjo123 (599502) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ661024-030 EM097778515TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599556) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 11 รายการ
19 # 1อจ661024-031 EM097778515TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599656) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661004-005 ริณดา (597570) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ661010-009 ตาแจ๋ว (598179) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
3 # 2อจ661013-012 ริณดา (598605) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ661013-015 ริณดา (598650) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ661016-003 KENPLA (598855) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ661016-011 YAIO987 (598878) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ661016-014 ThaiWong (598841) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 2อจ661018-002 ChinV (599197) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ661018-017 Nummon (599206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ661019-006 midori (599279) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 2อจ661020-025 Dee91 (599392) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
12 # 2อจ661020-028 ศตกมล (599698) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
13 # 2อจ661021-001 aek1979 (599492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ661021-004 อตกพระเครื่อง (599494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ661024-030 nouvo (599617) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661010-113 ED899670218TH รุตช้างกลาง + bluezone (598145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่หลังเจดีย์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว)
2 # 3อจ661011-159 ED856774357TH witpayasuren + Mienthong (598359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ661013-154 EM097722975TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + หมูกุ๋น (598615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นยกช่อฟ้าฯ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดอัมพวาสร้าง/สภาพกะไหล่เงินใหม่)
4 # 3อจ661014-134 ED789681377TH พระสมุทร22 + nack168 (598768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และซ่อมส่วนบน)
5 # 3อจ661016-108 EM097776639TH autopower + รถถังพระบ้าน (598833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงปู่เกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส เนื้อทองเหลือง จ.ชลบุรี (หมายเลข 353) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ661017-149 ED912782030TH ศิษย์จารย์จำเนียร + kingcrow (598925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2505 จ.สิงห์บุรี
7 # 3อจ661017-204 EM097772190TH ต้นกรมทาง + (598954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงินก้นนวโลหะ ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 21)
8 # 3อจ661018-115 ED822093200TH tonglai + rungrot (599097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 6714)(S 94%)
9 # 3อจ661018-118 ED906112680TH guanger + joke13 (599109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (กรอบเงินชุบทอง)
10 # 3อจ661018-139 EM231234978TH thiarin + Mnnuttapon (599067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้นอกตัน เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้และหักซ่อม)
11 # 3อจ661019-129 EM097772929TH Oliver + ขนมไทยแม่อารีย์ (599238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (ไม่ตอกโค้ดและหมายเลข)
12 # 3อจ661019-134 EM097772929TH suthee069 + (599258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นขวัญถุง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
13 # 3อจ661019-160 ED922815320TH jirapach + ต่อยอด (599283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ661020-012 Komsank + daviskangza (599319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์เม็ดแตง เนื้อเงิน ปี 2521 จ.อุบลราชธานี (สภาพใช้)
15 # 3อจ661020-125 ED568694675TH Baanjarn63 + sumat (599369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยประคำ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 1/หมายเลข 184) (สภาพเชือกชำรุด)(631218-040)
16 # 3อจ661021-103 ED942807852TH นกจิ๊บ + Banker (599450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดนางชี เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ661021-104 ED928560146TH otto3528 + บ้านสวน22 (599452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์สมาธิฐานสูง(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ

18 # 3อจ661021-105 ED928560146TH คุณตาวิธาน + บ้านสวน22 (599456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ661024-001 somrut + Pboonchai (599525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ661024-002 วันพฤหัส + เก่งจริงจริง (599528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660421-1080)
21 # 3อจ661024-003 somnuk + นครเมืองเก่า (599530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
22 # 3อจ661024-004 ทิศเหนือ + Rabbit1980 (599532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660617-1184)
23 # 3อจ661024-005 ทิศเหนือ + Rabbit1980 (599534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ661024-006 chay7 + Rabbit1980 (599536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
25 # 3อจ661024-007 tonphra + Rabbit1980 (599540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ661024-010 Songkiat19 + เดวิทเจียง (599555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (560627-036)
27 # 3อจ661024-011 หลานตาจวบ + Bigyai (599560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปรุหนัง วัดมหาธาตุ พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบนาก(G 30%)
28 # 3อจ661024-012 amnat108 + Beginner_Y (599563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (660116-1041)
29 # 3อจ661024-013 annnyamulet + Mint28 (599566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพชำรุดด้านหลังซ้ายเล็กน้อย)
30 # 3อจ661024-014 Delta + ฅนบางใหญ่ (599569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้า)
31 # 3อจ661024-019 kwanphichai + tuk08 (599590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 15455) (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
32 # 3อจ661024-020 guanger + buriram26 (599694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ661024-021 ตาลเดชา + bigปากน้ำ (599562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
34 # 3อจ661024-022 เปาโลพระเครื่อง + atatat (599565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (641008-038)
35 # 3อจ661024-024 bombee2 + หลานตาจวบ (599573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรก วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม (660719-1146)
36 # 3อจ661024-025 เชษฐประตูผี + หลานตาจวบ (599576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)

37 # 3อจ661024-028 newcharin + kaity (599585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(660119-1047)(G 86%)
38 # 3อจ661024-029 Ritraya + Meepool4289 (599591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
39 # 3อจ661024-030 Ao0422 + Meepool4289 (599697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ661024-102 ED856425467TH Rakchart + phetra (599542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ661024-103 ED937810540TH bigsong + TANSON65 (599544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
42 # 3อจ661024-105 ED913585380TH amnat108 + ริณดา (599552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (660927-1052)
43 # 3อจ661024-106 ED913585380TH แก้วอุษา + ริณดา (599554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (660927-1014)
44 # 3อจ661024-107 ED864499325TH ปิ่นอนงค์ + sarapowarm (599558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 276334)
45 # 3อจ661024-108 ED864499325TH Kamthorn77 + sarapowarm (599559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
46 # 3อจ661024-109 ED925364496TH Kid_A + เซียนใหญ่สายร่ม (599564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ661024-110 ED920140430TH chok22 + boom6449 (599567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
48 # 3อจ661024-112 ED920140430TH pop2517 + boom6449 (599572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)(G 79%)
49 # 3อจ661024-113 ED850531003TH pakawatw + ibas7723 (599575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660930-1072)(G 67%)
50 # 3อจ661024-114 ED804288142TH santana + สิงห์คำรณ (599578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
51 # 3อจ661024-115 ED920140372TH PANI_SAMIT + เจริญ38 (599584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักทรัพย์แสนล้าน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครราชสีมา (ขนาดสูง 8 นิ้ว)
52 # 3อจ661024-116 ED916734975TH Notestudio + ธนูทอง (599587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิวและเชื่อมหูใหม่)
53 # 3อจ661024-118 PSP0012984778 dreamsconner + (599594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
Boypty2512
สร้อยทอง (น้ำหนัก 1.4 กรัม)(G 40%)
54 # 3อจ661024-119 ED928213243TH Ketsara1104 + thatcharit (599597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ล)
55 # 3อจ661024-120 NBAN000344295CC puriwaj + taccord (599600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660926-2013)(G 78%)

56 # 3อจ661024-124 ED730480857TH Albibo_x + Pramote111 (599619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
57 # 3อจ661024-125 ED933905370TH ณัชกิจ + direk_inkul (599625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทอง (น้ำหนักรวม 9.1 กรัม)(G 78%)
58 # 3อจ661024-128 ED932907771TH masterpiece + Tongza888 (599634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์นะชาลีติ เนื้อดิน ปี 2527 จ.สระบุรี
59 # 3อจ661024-129 ED848597540TH แสงธรรม01 + Sirimart (599693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ661024-130 EB991443116TH amnat108 + Nakorn17 (599641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)(G 65%)
61 # 3อจ661024-131 ED923616753TH ซากุระ + หมูหก (599571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560523-440)
62 # 3อจ661024-133 ED917320975TH boonlers + electricalpower (599577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
63 # 3อจ661024-134 ED920630932TH กิตติ2528 + หนุมานเชิญธง (599580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660916-1150)(G 74%)
64 # 3อจ661024-135 ED881031890TH Perkun + Karaker (599582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
65 # 3อจ661024-137 EJ013009927TH ทิศเหนือ + Pat029 (599589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
66 # 3อจ661024-138 ED848477238TH guanger + Mommemza (599593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ661024-139 ED913825258TH piyaphum + takrit (599596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
68 # 3อจ661024-140 ED913825258TH chiradech + takrit (599599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
69 # 3อจ661024-143 EM097770619TH thanan0218 + หมูกุ๋น (599606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.เชียงใหม่
70 # 3อจ661024-144 EM097770619TH ศราวุธ + หมูกุ๋น (599611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์เล็ก เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1849)
71 # 3อจ661024-145 EM097770619TH Giant415 + หมูกุ๋น (599616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (วัดนิมมานรดีสร้าง)
72 # 3อจ661024-146 EM097770619TH Giant415 + หมูกุ๋น (599620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (วัดนิมมานรดีสร้าง)
73 # 3อจ661024-147 EM097770619TH pcha429 + หมูกุ๋น (599623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นลูกเสือชาวบ้าน เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 71%)
74 # 3อจ661024-151 EM097778484TH yodsiam + ซาลาเปา (599527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)

75 # 3อจ661024-153 EM097768561TH autopower + (599535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 84%)
76 # 3อจ661024-159 ED885390884TH สรขอนแก่น + ANURUT (599557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังบนซ้าย)
77 # 3อจ661024-162 TH01184SHE2Q9B0 akapun + poppopka (599651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
78 # 3อจ661024-163 ED899763878TH sapool1119 + บ้านบุญ (599653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ661024-165 Komsank + ริชชี่ (599659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184SDZQX9B0
รูปเหมือนหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.อุดรธานี
80 # 3อจ661024-166 ED802394996TH Naruedon2456 + คนกรุงศรี (599661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660418-1001)
81 # 3อจ661024-167 ED802394996TH classic84 + คนกรุงศรี (599666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 25 ต.ค. 2566 - 08:36 น.] #87449 (20/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661006-019 EB987423557TH ป๋องร้อยไร่ (597814) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ661007-029 ED852195905TH Chikkan (598000) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ661012-007 ED849260379TH Weerawat0310 (598389) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ661012-020 ED879694135TH pornpipat (598418) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ661013-010 EM041876429TH นกแก้ว (598651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ661013-013 ED916414319TH BaroQue (598652) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ661013-020 ED924105946TH seranee (598642) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 1อจ661013-023 EB989087053TH คุณตาวิธาน (598577) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ661013-025 ED907006268TH kengkas (598654) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ661014-004 ED728276472TH Pond-1 (598755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ661014-018 ED862588359TH nakorn05 (598752) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
12 # 1อจ661016-002 ED913103652TH golfsriracha (598844) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661016-012 EM097773663TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ661016-017 EM097773663TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598789) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 1อจ661016-019 EM09773663TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598798) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ661017-003 ED891138856TH Teresa (599041) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661017-011 EX608017082TH print (599051) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ661018-004 ED861374140TH อุกฤช (599159) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 1อจ661020-001 ED775965100TH tumtam (599397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ661020-004 EM097773028TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599410) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ661020-005 ED921439123TH Pig2525 (599414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ661020-006 ED859231195TH Game1305 (599416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ661020-008 ED935207901TH พรวิภัทร์ (599418) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ661020-009 ED668239356TH feelgood (599419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ661020-010 ED9287142785TH ponrit (599423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ661020-011 ED862496992TH Syumpu (599372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ661020-017 EH218569835TH โต_หัวอิฐ (599391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ661020-018 KBACI00001573LA KUNASIN89 (599440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ661020-019 ED916420645TH papayapunny (599393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 1อจ661020-020 EM231237458TH tongxu (599396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ661020-021 ED925372594TH joeenok (599406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ661020-022 ED908670765TH punyapat (599409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ661020-023 ED917542257TH มาริโอ (599413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ661020-028 ED922846375TH Pwankes (599427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ661021-004 ED930653371TH jarungrux (599495) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
36 # 1อจ661021-012 ED819835834TH Namnathee1983 (599480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661007-004 guidenaja (597976) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ661010-008 ตาแจ๋ว (598222) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ661010-010 somsak-p (598227) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661010-012 pipat_ch (598233) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ661012-020 หลานตาจวบ (598453) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ661013-002 lekgunner (598639) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ661013-021 ฟรุ๊คบางพลี (598656) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 2อจ661013-024 กุ้งหวาน (598659) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ661013-039 ppffarm (598636) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ661014-008 teetoon (598727) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ661016-005 oongchat (598860) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ661016-007 xinehp (598863) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
13 # 2อจ661016-008 koonnai (598868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ661016-009 Worachai1966 (598873) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ661016-027 ThaiWong (598846) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ661016-029 ThaiWong (598866) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ661016-030 ThaiWong (598870) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ661016-031 ThaiWong (598872) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ661016-032 ThaiWong (598867) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ661016-033 ThaiWong (598871) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ661017-009 หนูมิเตอร์ (599038) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ661017-013 teetoon (599032) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ661017-018 จอมยุทธ77 (599046) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
24 # 2อจ661017-021 Nopbns990 (599045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ661018-006 ton-230 (599181) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ661018-007 ริณดา (599188) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ661018-008 ริณดา (599192) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ661019-002 น้องกันต์ (599263) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
29 # 2อจ661019-003 staruch (599267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ661020-001 หนุ่มธนบุรี (599401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ661020-002 thailandamulet (599402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 2อจ661020-003 Panaddakj (599404) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ661020-006 mac13 (599411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ661020-007 Ong1971 (599415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 2อจ661020-011 คงทอง (599373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ661020-021 จ่าระออง (599441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ661020-022 likeit (599395) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
38 # 2อจ661020-027 tanu21 (599403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ661021-010 การันตีพระ (599521) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
40 # 2อจ661021-011 การันตีพระ (599522) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
41 # 2อจ661021-012 การันตีพระ (599523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
42 # 2อจ661013-014 ริณดา (598621) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661012-107 ED856783447TH Saysabre + Anothaimetal (598426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2530 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ661012-136 ED583179728TH Beginner_Y + งดงาม (598493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุจิตโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ661012-139 ED91580429TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + tranger (598503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2512 จ.นครศรีธรรมราช (ฝังตะกรุด 3 ดอก)
4 # 3อจ661012-148 ED583180346TH tonychan + Akaphop (598459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ฐานสูง จ.นครสวรรค์ (วัดหนองหลวงสร้าง)
5 # 3อจ661014-161 ED804847323TH nakorn05 + num1522 (598711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มจิก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
6 # 3อจ661016-112 TH01184R82VAB0 Santi1989 + godanaw (598826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
7 # 3อจ661016-126 ED836483681TH GTOME + terasak99 (598837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ661017-003 m-cot + piaric (598961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์จุดกระโดด เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต
9 # 3อจ661017-019 Nongjeen + babejakpet (598908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กสร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ661017-125 ED922809196TH masterpiece + onntiwang (598918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุมหน้ายาว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
11 # 3อจ661017-163 EM097771968TH Nattakan + ซาลาเปา (598893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
12 # 3อจ661017-169 EM097771968TH joeenok + ซาลาเปา (598905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฏโง้ง เนื้อผง(เทา) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
13 # 3อจ661017-191 EM097769655TH Sirivimon + หมูกุ๋น (599014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ ปี 2513 จ.เพชรบุรี
14 # 3อจ661017-192 EM097769655TH Sirivimon + หมูกุ๋น (599018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ ปี 2513 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ661017-194 EM097769655TH เรโกะจัง + หมูกุ๋น (598950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ ปี 2513 จ.เพชรบุรี
16 # 3อจ661017-199 EM097772190TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (598970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพิจิตร วัดท่าฬ่อ เนื้อทองคำ จ.พิจิตร (น้ำหนักทอง 11.8 กรัม)
17 # 3อจ661017-201 EM097772190TH chay7 + ขนมไทยแม่อารีย์ (598944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมหลังยันต์นะไตรภพ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)

18 # 3อจ661018-122 EG731210374TH preraya2510 + ขวัญนคร (599073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อผง จ.ลำปาง
19 # 3อจ661018-144 PSP0019352752 แม็กบุรีรมณ์ + Kaiphutthipong (599111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางรำพึง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ661018-153 ED927707429TH ทนายหลวง + ข้าวตอกแตก (599088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชฎาสองหน้า เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
21 # 3อจ661018-163 ED869248235TH แก้วอุษา + jutarat (599126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธประทานพร วัดร่องขุ่น พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.เชียงราย (หมายเลข 7505/อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง)
22 # 3อจ661018-200 ED663763751TH อาณาจักรพระ + joe4299 (599114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ661019-101 ED701152678TH vuthinuntha + anaken (599240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กสร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ661019-131 EM097772929TH doramon2345 + (599249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(G 62%)
25 # 3อจ661020-001 anndamun + tuy_301 (599305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเทพปฏิมา มูลนิธิพระพรหมเอราวัณสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ661020-002 ตะกรุดโทน + kphil (599310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(531223-053)(G 80%)
27 # 3อจ661020-003 werty + nottosaad (599314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
28 # 3อจ661020-004 พระสมุทร22 + ชิษณุชา (599317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ661020-005 Phaopongpun + Ong1971 (599438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ661020-006 taccord + Ong1971 (599328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ661020-007 UNICITY + คงทอง (599330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(661007-1211)
32 # 3อจ661020-008 print + Audi304 (599333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อดิน ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ661020-009 nut2326 + Audi304 (599337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
34 # 3อจ661020-010 ขุมทรัพย์บูรพา + Audi304 (599339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ชลบุรี
35 # 3อจ661020-011 uthai211 + ทาสธรรม (599315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ661020-013 AnanHH + หนุ่มสุพรรณ (599322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี

37 # 3อจ661020-014 ninekao9 + เจ้าชายอสูร (599325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ661020-015 Lawyerpom + เจ้าชายอสูร (599329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดทุ่งเสรี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนซ้าย)
39 # 3อจ661020-016 สวนดอก + kittisak-pra (599332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
40 # 3อจ661020-017 print + Neng2524 (599336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ661020-018 กิตติ2528 + thegemini (599338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (650708-1508)(G 80%)
42 # 3อจ661020-019 visa1 + ninjaykk (599342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู) (660929-1115)
43 # 3อจ661020-020 taccord + Olarn29 (599346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย)
44 # 3อจ661020-023 อุ๊อุ๊อุ๊ + tanu21 (599313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ661020-101 ED454668346TH โพธาราม + hooligan (599304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปางรำพึง หลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง ปี 2495 จ.เพชรบุรี
46 # 3อจ661020-102 RRTM000142911LD Chansri1 + Somysom (599308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ661020-103 ED846733154TH c_nakarin + อภิชาติดาบไม้ (599312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 446807)
48 # 3อจ661020-104 ED921444018TH patbangbon + เทียมเยาวราช (599316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนท่านเจ้าคุณธรรมจารีย์ วัดขันเงิน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.ชุมพร
49 # 3อจ661020-105 ED535388054TH Giant415 + ดีมอ555 (599320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอวโลกิเตศวรฯ วัดประตูป่อง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
50 # 3อจ661020-107 EJ136487790TH daew1970 + ท๊อปTURBO (599326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)(G 84%)
51 # 3อจ661020-109 ED886776348TH attasit32 + แซนวิช (599334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปางประทานพร หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ661020-110 ED886776348TH ฟรุ๊คบางพลี + แซนวิช (599345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ วัดคู้ยาง จ.กำแพงเพชร
53 # 3อจ661020-111 RRTM0001429107V ภูม-ภีม + Somysom (599318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
54 # 3อจ661020-113 ED872074061TH Besomkiat + เรศเรณู (599324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างขวา)
55 # 3อจ661020-115 EJ249701905TH thanan0218 + กระติบ (599331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 227)

56 # 3อจ661020-116 EJ249701888TH สิงห์สยามศิลป์ + กระติบ (599335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเจ้าสัวเสาร์ห้า เนื้อเงินหน้าทองหลังทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ661020-117 EB506667309TH Ruengchai + Boyprasertsak (599341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี(G 81%)
58 # 3อจ661020-119 EJ499763545TH มีตังช็อป + Angle99 (599348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
59 # 3อจ661020-120 ED913816313TH นพเมืองชล + belive17 (599351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง
60 # 3อจ661020-121 ED901062085TH wat888 + march859 (599352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
61 # 3อจ661020-122 ED909341681TH marut_toon + oukaa (599355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ661020-123 ED768447921TH จอมพล + มีดีพระเครื่อง (599361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(660307-1165) (G 65%)
63 # 3อจ661020-126 ED915166465TH SherD + เยียร์_แปดริ้ว (599437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
64 # 3อจ661020-128 TH01184S9TUU2B0 en_amulet + Nnoom1235 (599377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน 2472 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ661020-129 ED862496992TH kong1394 + Syumpu (599383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม
66 # 3อจ661020-130 ED907156951TH attapon_i + บางแก้ว1976 (599388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
67 # 3อจ661020-131 ED920523690TH bos2499 + Brahmaputra (599436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
68 # 3อจ661020-132 ED923008130TH พระสมุทร22 + zitthinan (599340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดจุฬามณี เนื้อผง
69 # 3อจ661020-133 ED830053131TH taranan + โอพุทธคุณ (599344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด)
70 # 3อจ661020-134 ED925362518TH piyaphum + องอาจ (599347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ (661012-1034)(G 67%)
71 # 3อจ661020-135 TH01184SA05W4B0 tonphra + yongyot (599349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
72 # 3อจ661020-136 ED916089606TH attasit32 + suratask (599353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 65%)
73 # 3อจ661020-137 0B249217003TH Sawaroj + forest (599357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้)
74 # 3อจ661020-138 ED727845535TH Omeza + chaiya-2 (599359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (650108-1041)

75 # 3อจ661020-140 EM097770361TH บางแพ + หมูกุ๋น (599366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
76 # 3อจ661020-142 ED771372021TH เหน่งบางคู้ + chsearn (599354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ661020-143 ED913581900TH kwwee + ริณดา (599356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (660927-1017)
78 # 3อจ661020-144 ED913581900TH kwwee + ริณดา (599360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา.. (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660926-1230)
79 # 3อจ661020-145 ED834187099TH sompong963 + มิสอามุน (599362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
80 # 3อจ661020-146 ED900227707TH KandarDao + jakruk1984 (599368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์นารายณ์ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.สระแก้ว (หมายเลข 1713)
81 # 3อจ661020-147 ED715697499TH ปากานี่ + Karaker (599371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 5177)
82 # 3อจ661020-149 EB990945160TH Nongbright88 + Vincent (599378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2498 จ.ชลบุรี
83 # 3อจ661020-151 ED836179705TH print + พัทยา (599358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
84 # 3อจ661020-152 ED920561993TH seadweller + ศราวุธ (599365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ661020-153 ED856792894TH ตึ่งนั้ง + Meaw7824 (599367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด ๙ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
86 # 3อจ661021-001 สมบัติบูรพาบารมี + chanapai (599446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (660225-1026) (G 89%)
87 # 3อจ661021-002 Yutclub + แฮปรามคำแหง (599448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 67%)
88 # 3อจ661021-003 เมืองช้าง + แฮปรามคำแหง (599453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีศรีสังวร รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.สุโขทัย (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
89 # 3อจ661021-101 EK118740725TH เซียนน้อยหนึ่ง + ประวิทย์888 (599445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
90 # 3อจ661021-102 ED851290003TH taccord + เรโกะจัง (599447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ661021-106 EM097773306TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (599459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.สกลนคร (หน้าตัก 5.8 นิ้ว)(661005-1116)
92 # 3อจ661021-111 ED891171432TH ไทยนิยม + kankanmol (599505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพสาสติก(เหลือง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรูปชำรุด)
93 # 3อจ661021-113 ED949520479TH MRDAVE + mnus_yui (599511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 1.4 กรัม)

94 # 3อจ661021-115 ED872571361TH junshern222 + (599514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ661021-116 ED872571361TH junshern222 + (599516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ661021-118 EM097773297TH อรรถพล + ขนมไทยแม่อารีย์ (599518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส เนื้อทองเหลือง จ.สกลคร (หน้าตัก 4.8 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
97 # 3อจ661021-119 ED916422686TH ฐณะวัฒน์ + hilanderkhunsri (599519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 66%)
98 # 3อจ661021-121 ED899265325TH สิงค์ใต้สายดำ + พุทธปฐม (599476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
99 # 3อจ661021-123 ED906124192TH logisman + อากงพระเครื่อง (599484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
100 # 3อจ661021-124 ED90612492TH สุเรนทรชิต + อากงพระเครื่อง (599485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
101 # 3อจ661021-125 ED906124192TH Laem06 + อากงพระเครื่อง (599503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
102 # 3อจ661021-126 EB991105158TH หนุ่มหนองแคน + DEKDEK (599489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาลาภ วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
103 # 3อจ661021-129 ED913583812TH jeabkop + ริณดา (599499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (660927-1018)
104 # 3อจ661021-130 ED902477398TH nopakk + pjanon (599500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุทัพชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร (สภาพซ่อมขอบขวา) (651013-1260)
105 # 3อจ661021-131 ED850530113TH joki_bank + ibas7723 (599465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพปิดทองใหม่ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
106 # 3อจ661021-132 ED097773323TH chay7 + ขนมไทยแม่อารีย์ (599468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอชาตรี หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ปี 2535 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
107 # 3อจ661021-133 ED097773323TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (599472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดมุมล่างซ้ายและซ่อมโพธิ์บน)(G 78%)
108 # 3อจ661021-134 ED097773323TH Pandee + ขนมไทยแม่อารีย์ (599474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า เนื้อเงิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
109 # 3อจ661021-135 ED097773323TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (599477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย ขวา)
110 # 3อจ661021-136 ED097773323TH Owarut999 + (599479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่น 2 พิมพ์หลังยันต์ ฤฤๅ ฦฦๅ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (661007-1121) (G 79%)
111 # 3อจ661021-137 ED857463775TH Kanokwan94 + (599506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pech_Muangchon
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (640508-544)(G 79%)
112 # 3อจ661021-138 ED891171327TH kankanmol + Kitti2289 (599483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร จ.ระยอง

113 # 3อจ661021-141 EM158861647TH pomSL + มิลเลี่ยน (599443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ661021-144 ED897655615TH วันชัย2511 + คุณวันชัย (599457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
115 # 3อจ661021-145 ED873745571TH attasit32 + diethelm (599460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ661021-149 ED891087615TH songwutkongkaew + supha (599471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 24 ต.ค. 2566 - 08:39 น.] #87446 (19/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661004-020 ED836534423TH Thanapong36 (597579) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ661005-015 ED853674261TH มหามณีจินดา (597718) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ661005-019 ED867580153TH golfsriracha (597606) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ661007-015 ED853657609TH มาริโอ (597990) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661011-003 ED824362920TH Reindeer_kwang (598325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661011-010 ED784488672TH OMBUN (598255) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ661012-018 ED861347060TH auu2520 (598469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ661013-002 EK050966839TH ภาสพยัคฆ์ (598637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ661013-011 ED879953334TH UNICITY (598542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ661013-017 ED885109351TH จุ๋มจิ๋ม (598556) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661013-018 ED923302352TH sanopporn (598561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ661013-021 ED846634735TH สายอีสาน (598574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ661014-005 ED846479655TH Maxkro (598757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ661014-009 ED907731582TH artpakkrang (598764) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ661014-010 ED852315316TH wittayac (598667) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
16 # 1อจ661014-020 ED912780087TH paparuszy (598707) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661014-022 ED891640816TH nengneng (598708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ661016-014 EM097773663TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ661017-005 ED891342154TH chaiywutkunarsa (598987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ661017-007 ED908936786TH phetbanpra (598997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ661017-008 ED905283802TH วศินสาริยา (599001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ661018-001 ED772968549TH เกิดมากลึง (599163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ661018-028 ED906208913TH non31 (599195) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
24 # 1อจ661019-003 ED879947064TH UNICITY (599288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ661019-004 TH01184S4RAA6B0 sompong963 (599293) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ661020-026 ED892266511TH bluezone69 (599424) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661006-014 mekya2706 (597827) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ661006-024 ต่อคู้บอน (597855) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ661007-001 nincha (597964) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661009-009 Komsank (598089) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ661010-001 สยามเมืองยิ้ม (598198) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ661010-013 เหน่งบางคู้ (598202) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ661013-016 intara99 (598653) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ661013-018 jojo5 (598628) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ661013-037 onicake2 (598663) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ661014-002 lexrain (598733) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ661014-004 montr (598743) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ661014-005 akachon (598749) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
13 # 2อจ661014-009 teetoon (598720) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 2อจ661018-013 ธนบดีมณีแสง (599173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ661018-018 monchuern (599201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ661019-005 midori (599273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
17 # 2อจ661019-008 hunter04 (599223) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
18 # 2อจ661020-005 การันตีพระ (599311) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ661020-012 การันตีพระ (599306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ661020-013 การันตีพระ (599307) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661004-148 ED866550155TH bristop + Nuysamui (597511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 474)
2 # 3อจ661012-133 EM097718185TH keng_kung + รถถังพระบ้าน (598484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
3 # 3อจ661013-004 kiatjinda + eootyoo (598543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
4 # 3อจ661013-136 BBUA000301280LP LittleDragon + Mai2008 (598591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเทวาประทานทรัพย์สินเจริญดี เนื้อเงินลงยา ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม(G 63%)
5 # 3อจ661013-152 EM097722975TH Nongbright88 + หมูกุ๋น (598611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูกาแก้ว วัดหน้าพระธาตุ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวพรุนจากการใช้)
6 # 3อจ661014-108 PLF980000008014 Veerapat1112 + poppopka (598772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี (561009-239)
7 # 3อจ661014-112 ED888238633TH eootyoo + พุทธคุณ05 (598744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสาลาวดี รุ่นเกินร้อย เนื้อผง จ.ร้อยเอ็ด (หลวงพ่อทองมา ปลุกเสก) (กรอบเงินชุบทอง)
8 # 3อจ661014-131 ED877366319TH นิดท่าพระ + rachanya (598765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ พิมพ์เล็ก ปี 2485 จ.พัทลุง
9 # 3อจ661014-133 EB989503615TH Bassociety + เปลือกไม้ (598767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
10 # 3อจ661014-147 EM097769156TH บรีสพระช่วย + หมูกุ๋น (598691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
11 # 3อจ661014-151 ED907730410TH บรีสพระช่วย + ฅนบางใหญ่ (598706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือมารวิชัย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
12 # 3อจ661014-167 TH01184RPEH02B0 amnat108 + สรานนท (598729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
13 # 3อจ661014-171 อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (598702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184RND1F1B0
พระยอดธง กรุวัดพญาดำ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดปลายพระเกศ)
14 # 3อจ661016-109 ED895484215TH Komsank + kosiew (598839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผงว่าน ปี 2539 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 3 นิ้ว)
15 # 3อจ661016-113 ED872062369TH punlopkamee + router (598832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
16 # 3อจ661016-118 ED913556114TH nop168 + คูณสตางค์ (598856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ661016-119 ED913556114TH nop168 + คูณสตางค์ (598859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ661016-120 ED913556114TH nop168 + คูณสตางค์ (598861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
19 # 3อจ661016-122 detanan + barmmanvip (598876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184RPNEU6B0
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง
20 # 3อจ661016-123 EB980237864TH somsak-p + ป๋องร้อยไร่ (598820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง(เหลือง) จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ661017-013 Neng2524 + ไทยนิยม (598890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผงฝังพลอย ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ661017-014 Neng2524 + midori (598894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผงฝังพลอย ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ661017-015 Neng2524 + midori (598898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผงฝังพลอย ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ661017-016 Neng2524 + midori (598901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นพิเศษ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ661017-017 Neng2524 + midori (598903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นพิเศษ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ661017-018 นุหลัก4 + ใหญ่กรุแตก (598906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเซาะแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่)(G 77%)
27 # 3อจ661017-106 TH01184RJ47X8B keng_kung + อ้ายบุ๋ม (598900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นศาลากลาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
28 # 3อจ661017-110 D2DB0004723920 Somsuk + Chansri1 (598953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุท่าฉนวน พิมพ์เม็ดน้อยหน่า เนื้อดิน จ.พิจิตร(G 66%)
29 # 3อจ661017-122 ED864737489TH wit_27 + ya666 (598911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (580720-184)(G 74%)
30 # 3อจ661017-142 ED877754959TH Syumpu + บุญสม (598912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ) **พระสภาพสวย
31 # 3อจ661017-143 ED911643751TH Woottipong33 + (598914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
PANI_SAMIT
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ A (เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด) เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.สมุทรสาคร **พระสภาพชุบเงินใหม่ทำให้พิจารณายาก
32 # 3อจ661017-150 ED728281512TH ทิศเหนือ + Pond-1 (598927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ661017-153 EM097771968TH นกจิ๊บ + ซาลาเปา (598966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน(เล็ก) เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(G 79%)
34 # 3อจ661017-155 EM097771968TH Tanadol5000 + ซาลาเปา (598974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 62%)
35 # 3อจ661017-156 EM097771968TH เรโกะจัง + ซาลาเปา (598978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
36 # 3อจ661017-166 EM097771968TH tiseng + ซาลาเปา (598899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)

37 # 3อจ661017-167 EM097771968TH Tanadol5000 + ซาลาเปา (598902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ661017-168 EM097771968TH Tanadol5000 + ซาลาเปา (598904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หน้าอ้วน จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 65%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
39 # 3อจ661017-176 ED727497781TH anut_rung + audy05 (599033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระมเหศวร วัดบรมธาตุ พิมพ์เล็กแขนม้วน เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
40 # 3อจ661017-178 ED927732525TH Dumy_kitsada + (599037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ข้าวตอกแตก
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
41 # 3อจ661017-190 EM097769655TH Tanadol5000 + หมูกุ๋น (599019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด(หลัง ๗ หางหยิก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
42 # 3อจ661017-196 EM097769655TH autopower + หมูกุ๋น (598956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
43 # 3อจ661017-198 EM097772190TH jack_edit + ขนมไทยแม่อารีย์ (598960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสำลี วัดห้วยยาง พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงลาย ปี 2513 จ.ชลบุรี
44 # 3อจ661017-203 EM097772190TH atatat + ขนมไทยแม่อารีย์ (598949) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
45 # 3อจ661017-216 ED929980224TH Far2520 + สุวรรณโชค (599435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2545-2552 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
46 # 3อจ661018-001 ประเสริฐวัง + noomark (599055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร
47 # 3อจ661018-005 อัครวินท์ + icevanira (599066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ661018-006 tangmo123 + golflampang (599070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสารพัดดี เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 3467)(G 64%)
49 # 3อจ661018-102 ED504596825TH nut2326 + น้องพอดี (599168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
50 # 3อจ661018-105 ED912727245TH Komsank + kingcrow (599177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ พิมพ์อุเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เลย
51 # 3อจ661018-108 ED865553040TH teerawit + mchutith (599191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ661018-109 ED908337941TH azayagency + ช้างไห้1985 (599193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ661018-110 EM026214754TH Thotsawat + Aum2543 (599196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
54 # 3อจ661018-113 EM026214754TH Nongbright88 + Aum2543 (599087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง
55 # 3อจ661018-116 ED873976561TH BIGRID + joeenok (599101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน
56 # 3อจ661018-134 EM097771490TH Chatchaijew + ซาลาเปา (599059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
57 # 3อจ661018-135 EM097771490TH pcha429 + ซาลาเปา (599062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
58 # 3อจ661018-137 ED929023529TH akkhapons + Suparat11 (599204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
59 # 3อจ661018-146 ED912727206TH pradee2010 + kingcrow (599118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ (สภาพใช้)
60 # 3อจ661018-151 ED819519752TH korn88 + kritk (599080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงโค เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
61 # 3อจ661018-152 ED936005287TH องอาจ + เขยมาบตาพุด (599083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่
62 # 3อจ661018-155 EK118740535TH KUMPEE915 + ประวิทย์888 (599098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
63 # 3อจ661018-159 ED810018498TH noraka + AladaThaiAmulet (599112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย พิมพ์หลังปีขาล เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 121)
64 # 3อจ661018-162 ED823775071TH litsupchuer + Athiwat (599124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
65 # 3อจ661018-168 ED905873795TH Hihachi + bagio (599154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
66 # 3อจ661018-176 EM097772274TH pandp + ซาลาเปา (599141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
67 # 3อจ661018-178 ED900622075TH azayagency + Piyawan (599148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 68%)
68 # 3อจ661018-184 EM041876945TH Pandee + นกแก้ว (599147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
69 # 3อจ661018-185 EM041876945TH keng_kung + นกแก้ว (599153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสฯ รุ่น 2 เนื้อสำริด ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 454)
70 # 3อจ661018-186 EM041876945TH keng_kung + นกแก้ว (599156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)
71 # 3อจ661018-188 EM041876945TH keng_kung + นกแก้ว (599158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี
72 # 3อจ661018-195 TH01184RW01P4B0 tummusic46 + ลูกชิ้นงับงับ (599090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
73 # 3อจ661018-201 ED826889223TH wat888 + ญาญ่าซัง (599121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
74 # 3อจ661019-001 หมวดรัช + SRISUNGWON (599297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นนทบุรี
75 # 3อจ661019-102 SXF208600002513 Olaw168 + Kaiphutthipong (599243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
76 # 3อจ661019-104 ED899252653TH murbur + eakkarin_1980 (599251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดศาลา)
77 # 3อจ661019-106 ED880652566TH wat888 + srithep (599261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ661019-108 ED883670436TH tanint + น้องอลัน (599271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนักรวม 9.3 กรัม)(G 87%)
79 # 3อจ661019-112 ED920509551TH กิตติ2528 + 6230(นู๋เป็ด) (599231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (660216-1067)(G 76%)
80 # 3อจ661019-113 ESTS000287679 Jinojirayu + superdry75 (599298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ661019-114 ED802764847TH Jinojirayu + Aeybangsaen (599234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ **พระสภาพสวย
82 # 3อจ661019-117 ED897838105TH suwan23 + PANI_SAMIT (599247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.3 กรัม)
83 # 3อจ661019-120 ED913146587TH supra212 + golfsriracha (599259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์นั่งหัวเสือสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
84 # 3อจ661019-123 ED883670422TH บุตรสุนทร + น้องอลัน (599221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (ขนาด 2.2 นิ้ว/สภาพถักเชือกชำรุด)(G 58%)
85 # 3อจ661019-124 ED823793906TH pornlimk + tui_bong (599224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นนทบุรี. (630401-101)
86 # 3อจ661019-127 EM097772929TH seed-seed + (599235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเสือ วัดสามกอ พิมพ์หยดน้ำหลังนางกวัก เนื้อทองเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา
87 # 3อจ661019-136 EM097772929TH นายตั้ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (599264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ทรงนก เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นครปฐม
88 # 3อจ661019-141 EM097772929TH keng_kung + (599214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.บุรีรัมย์
89 # 3อจ661019-142 EM097772929TH keng_kung + (599216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.บุรีรัมย์
90 # 3อจ661019-146 EM097772929TH keng_kung + (599225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี
91 # 3อจ661019-148 ED712763018TH narade2517 + purawat (599230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (ไม่ตอกโค้ด)
92 # 3อจ661019-153 ED836486714TH Zongxy + Pakapon735 (599253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี วัดบุญยืน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
93 # 3อจ661019-164 ED821884578TH Vincent + sak15 (599290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ฐาน ป. เนื้อผงว่าน ปี 2508 จ.ชลบุรี
94 # 3อจ661019-165 RRTM000142426T8 eootyoo + ฅนพลัดถิ่น (599291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1175/สภาพปิดแผ่นทองใหม่)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 21 ต.ค. 2566 - 08:44 น.] #87442 (18/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661006-002 ED851253059TH เรโกะจัง (597781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ661009-009 ED853668589TH t_local (598084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ661009-020 ED900206083TH aircadet (598107) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661012-001 TH01184R1HK10B0 Akuyeen250 (598473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ661012-008 ED897818622TH PANI_SAMIT (598496) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
6 # 1อจ661012-023 EK118738845TH อี๊ดเมืองเลย (598490) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ661013-026 ED802773000TH RedZone89 (598655) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 1อจ661013-028 ED856293995TH noi70 (598657) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ661014-008 ED888333245TH KONDEE446 (598710) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ661016-004 EM180565806TH เมิส_เพชรบูรณ์ (598792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ661016-005 EM180565806TH เมิส_เพชรบูรณ์ (598799) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ661016-006 EM180565806TH เมิส_เพชรบูรณ์ (598807) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ661016-007 EM180565806TH เมิส_เพชรบูรณ์ (598811) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ661016-008 EM180565806TH เมิส_เพชรบูรณ์ (598817) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ661016-009 EM180565806TH เมิส_เพชรบูรณ์ (598822) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ661016-010 EM180565806TH เมิส_เพชรบูรณ์ (598829) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ661016-011 EM180565806TH เมิส_เพชรบูรณ์ (598835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ661016-015 EM097773663TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ661018-003 ED893656147TH Juicy (599183) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ661018-005 ED816565157TH เด็กใหม่ใจรัก (599172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ661018-006 ED501684486TH moonim (599174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661018-007 ED819833591TH Namnathee1983 (599092) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 1อจ661018-009 ED795554125TH น้องหมี (599178) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ661018-011 EB989394765TH ขาล-เสือ (599187) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ661018-012 ED650246175TH วิหารกรอ (599129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ661018-013 ED787293074TH noynoi1980 (599133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ661018-014 ED754590450TH อุดมชัย (599136) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ661018-015 ED795776480TH Burapha777 (599142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ661018-018 ED795547014TH น้องหมี (599150) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ661018-019 RRTM000142562UU naphong99 (599155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ661018-021 RBT10003240293T thepmonkon (599189) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ661018-026 ED939502626TH นายพอเพียง (599063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ661018-027 ED937901149TH พ่อน้องจ้าว (599068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ661019-006 ED649669707TH daew1970 (599289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ661019-011 NGWW000308824BZ FKWAI19 (599302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660928-007 Chanyi (596937) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
2 # 2อจ661002-002 ส-ท่าอิฐ (597303) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ661006-021 หลานตาจวบ (597847) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ661006-025 ต่อคู้บอน (597851) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ661010-025 friendship (598208) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ661012-003 สยามเมืองยิ้ม (598510) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
7 # 2อจ661012-006 chinamulet (598430) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ661012-017 yellyx18 (598508) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ661013-005 K_PRASIT (598665) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ661013-026 Nicharida (598660) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ661013-036 eootyoo (598618) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
12 # 2อจ661013-038 ppffarm (598602) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ661016-010 YAIO987 (598828) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ661016-015 ThaiWong (598849) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ661016-016 ThaiWong (598858) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ661016-017 ThaiWong (598869) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ661016-018 ThaiWong (598874) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ661016-019 ThaiWong (598879) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ661016-020 ThaiWong (598880) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ661016-021 ThaiWong (598881) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ661016-022 ThaiWong (598847) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ661016-023 ThaiWong (598853) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ661016-024 ThaiWong (598857) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ661017-008 teerawit (599034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ661018-001 สยามเมืองยิ้ม (599185) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
26 # 2อจ661018-005 pukpik (599179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ661018-012 noijp (599171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ661019-004 midori (599270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ661019-007 เที่ยงพุทธคุณ (599274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ661019-009 การันตีพระ (599299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ661019-010 การันตีพระ (599300) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ661019-011 การันตีพระ (599301) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661010-108 EK082641737TH wirat3003 + ปกีรณัม (598234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่น 2 ปี 2524 จ.สิงห์บุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ661010-166 ED836469662TH kwanphichai + nongnhun (598160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สายฝนใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)
3 # 3อจ661010-167 ED836469662TH kwanphichai + nongnhun (598164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สายฝนเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
4 # 3อจ661010-171 ED895453178TH BIGRID + pound2007 (598138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบูรณ์ (วัดศิลาโมงสร้าง)(S 91%)
5 # 3อจ661010-173 TH01184QUMC31B0 piyaphum + ปราถนา (598150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม กรอบทอง(G 50%)
6 # 3อจ661011-004 ooakub + ton-230 (598261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
7 # 3อจ661011-178 EM041876450TH sudarat_P + นกแก้ว (598368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
8 # 3อจ661012-006 cheemingsen + (598407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Meepool4289
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
9 # 3อจ661012-102 เจ้าตะพุ่น + killau (598413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184R1MWM3B0
หมูมหาลาภ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณทวี เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง ปี 2538 จ.นครราชสีมา
10 # 3อจ661012-142 ED861560694TH Ruengchai + totonunu (598436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (641129-2192)(G 78%)
11 # 3อจ661012-154 EM097723035TH tangmo123 + หมูกุ๋น (598442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม ปี 2509 เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 7 นิ้ว)
12 # 3อจ661012-169 EM010494901TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (598477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2545-2552 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
13 # 3อจ661012-178 EM010494901TH nokklang + ขนมไทยแม่อารีย์ (598525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
14 # 3อจ661014-120 ED836545664TH autopower + มาตรลพบุรี (598762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา(G 94%)
15 # 3อจ661014-130 ED913151817TH chay7 + golfsriracha (598704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสือหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ (วัดปีกกาสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ661014-152 EG371320315TH TAVABUNCHA + Buncha (598709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฮะ วัดดอนไก่ดี รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2500 จ.สุมทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ661016-102 ED887594125TH sherbet88 + กิตติ (598806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.สามจุดนิยม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช

18 # 3อจ661016-116 TH01184RJ92J4B0 ibajack + Sukan2525 (598848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผงดำ ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ661017-107 ED862481410TH wirachat + Rakchart (598945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660720-1058)(S 90%)
20 # 3อจ661017-108 EM231233059TH คงทอง + Boyprasertsak (598947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 76%)
21 # 3อจ661017-115 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ661017-216
22 # 3อจ661017-117 EM097772288TH Mysticism + (598937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นศุภมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครพนม (หมายเลข 189/หน้าตัก 9 นิ้ว)
23 # 3อจ661017-136 ED883349005TH noomark + maythee2002 (599006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
24 # 3อจ661017-137 ED889749457TH จุ๋มจิ๋ม + โอพุทธคุณ (599008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ661017-139 ED829948141TH เมืองช้าง + unvastar (599012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 65%)
26 # 3อจ661017-144 ED911643751TH Lilmonkey + PANI_SAMIT (598915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
27 # 3อจ661017-146 RBTA000120176V5 jwisarn65 + boon_tar (598919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ661017-148 TH01184RRH256B0 Natthanan1 + เซียนส่อง (598923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นรวยรวยรวย เนื้อดิน ปี 2549 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
29 # 3อจ661017-158 EM097771968TH sompong963 + ซาลาเปา (598985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ661017-172 ED822384202TH thayarat007 + CURFEW (599022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ661017-174 EM097769828TH midori + หมูกุ๋น (599029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ว หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับเบี้ยที่ไม่มีรอยจาร
32 # 3อจ661017-179 ED927732525TH thonglor + ข้าวตอกแตก (599039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (660927-1177)
33 # 3อจ661017-180 ED649668508TH Nongbright88 + yootha (599040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หน้าหนุ่มหลังยันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2478 จ.ลำพูน (สภาพผิวเป็นสนิมจากการเก็บ)
34 # 3อจ661017-208 EM097772190TH pachre + ขนมไทยแม่อารีย์ (598968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (660922-2058)(G 84%)
35 # 3อจ661018-004 กิติพระเครื่อง + art_0307 (599064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ661018-111 EM026214754TH UNICITY + Aum2543 (599078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)

37 # 3อจ661018-119 ED845769121TH tangmo123 + black-van (599113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์ซุ้มปราสาท เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ661018-141 EM158861545TH korn88 + มิลเลี่ยน (599100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และตัดขอบข้าง)
39 # 3อจ661018-158 ED892387537TH ตึ่งนั้ง + nopnak (599110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
40 # 3อจ661018-164 EX608017105TH pandp + print (599132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์หูบายศรีข้างยันต์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ661018-165 ED919910042TH titong + noi70 (599139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ661018-187 EM041876945TH keng_kung + นกแก้ว (599157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ โรงเจตลาดพลู รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
43 # 3อจ661018-191 EM041876945TH Vorajak + นกแก้ว (599071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 503)
44 # 3อจ661018-197 ED804390135TH pakarapo + chanu (599099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว รุ่นโชคดีร่ำรวย เนื้อเงินขอบทอง ปี 2565 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 148)(G 79%)
45 # 3อจ661019-002 Neng2524 + jack_edit (599215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (661011-2045)(G 68%)
46 # 3อจ661019-103 EB544119625TH PLE_INNO + pikkared (599246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (660922-1066)
47 # 3อจ661019-105 ED784182009TH midori + polycarbonate (599256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 90974)(630201-077)(G 65%)
48 # 3อจ661019-107 ED902550288TH พันเปอร์เซ็น + phairod101 (599266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ661019-109 ED936510274TH tamonwon + พลฐานวโร (599276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (660928-1124)
50 # 3อจ661019-110 ED917541115TH Themistz + มหามณีจินดา (599282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผงแร่แดง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
51 # 3อจ661019-111 ED901348661TH tiwakornwong + nottoขอนแก่น (599227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดศิลามูล พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
52 # 3อจ661019-115 ED622184523TH Swaha + pakavat (599239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
53 # 3อจ661019-116 ED916740667TH wirachat + Tawee888 (599244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข ส.1484) (ฝังตะกรุดทอง)(590108-151)
54 # 3อจ661019-121 ED851788164TH classic84 + Kridnakorn (599213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ661019-122 EM097772875TH พ่อฟอร์ม + ซาลาเปา (599217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงสมุทร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา

56 # 3อจ661019-128 EM097772929TH Manoos + ขนมไทยแม่อารีย์ (599237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 67%)
57 # 3อจ661019-130 EM097772929TH pornpipat + ขนมไทยแม่อารีย์ (599242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
58 # 3อจ661019-132 EM097772929TH keng_kung + (599252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดเสด็จในกรมฯ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.ชุมพร
59 # 3อจ661019-133 EM097772929TH bhin_pornmongkol + (599254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช วันสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
60 # 3อจ661019-135 EM097772929TH ukaewsasan + (599262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปางประทานพร หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์ปุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี
61 # 3อจ661019-137 EM097772929TH tangmo123 + (599268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 64%)
62 # 3อจ661019-138 EM097772929TH wit50 + ขนมไทยแม่อารีย์ (599272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 72%)
63 # 3อจ661019-139 EM097772929TH Maya12 + ขนมไทยแม่อารีย์ (599275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบ ๘ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สุรินทร์
64 # 3อจ661019-140 EM097772929TH namonam + (599278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดข้อมือขวาเล็กน้อย)
65 # 3อจ661019-145 EM097772929TH keng_kung + (599222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.สระบุรี
66 # 3อจ661019-150 ED795554491TH joyjintai + น้องหมี (599236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพหักซ่อม)
67 # 3อจ661019-151 TNR500027753368 boonlers + ดุจติปิยะ (599245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
68 # 3อจ661019-152 ED940503589TH ธาวัช + DekBangyai (599248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 61%)
69 # 3อจ661019-154 RS100001388595C daew1970 + Porncharean (599255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์สามชั้น เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
70 # 3อจ661019-155 ED908718698TH kollek + raimon (599260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ661019-156 ED861954895TH Thiva95 + Khanoon (599265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดมุมบนขวา)(G 51%)
72 # 3อจ661019-157 ED649669891TH tungsaima + yootha (599269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์(ไม่ตัดขอบ) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษและโค้ด ๙) (530318-052)
73 # 3อจ661019-158 ED869554173TH BoyRama2 + jirayut (599277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ชัยนาท
74 # 3อจ661019-159 EK082641887TH Spider_Man + ปกีรณัม (599280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผงลาย ปี 2513 จ.สิงห์บุรี

75 # 3อจ661019-162 EB990321460TH ลิ้ม88 + Nakorn17 (599284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดเพิ่ม 1 โค้ดภายหลัง) (สภาพล้างผิว)
76 # 3อจ661019-166 ED906302905TH Choi2528 + auraauya (599292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อแก้ว(ขาวเคลือบเงิน) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.8 นิ้ว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 20 ต.ค. 2566 - 08:38 น.] #87439 (17/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661005-011 ED837991155TH tongjoy (597715) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ661006-003 ED890242716TH แปะยุ้ย (597783) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ661007-008 EK082641710TH กานกินรี (597873) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 1อจ661010-003 EM232592265TH Nattapongg (598237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ661011-016 ED894659555TH zitthinan (598375) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 1อจ661012-003 ED913350486TH ninnin (598482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ661012-009 ED878049649TH Darkaun (598501) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ661012-010 ED886748421TH sai-9ton (598495) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
9 # 1อจ661013-008 ED793685826TH Kop86 (598648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ661017-001 เซียนพละ (598982) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ661017-006 ED763142358TH chaiyo2529 (598992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ661017-009 KLUA000320371K9 หนุนดวง99 (599005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ661017-012 ED582859959TH converse_07 (599044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661004-007 ริณดา (597580) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ661007-002 สยามเมืองยิ้ม (597863) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ661009-007 patchara (598101) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ661012-025 vittaya14 (598492) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ661013-003 lekgunner (598641) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ661013-008 รักนนท์ (598643) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ661013-019 ถนัดซ้าย08 (598565) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ661013-035 Artsaimai02 (598632) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ661017-002 แก้วอุษา (599021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ661017-004 เดวิทเจียง (599024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ661017-007 durian2519 (599030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ661017-010 dreamtrance (599042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ661017-014 teetoon (598936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ661017-015 midori (598939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ661017-019 phukaseam (598942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ661017-023 Artsking (599049) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ661018-016 frist (599180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
18 # 2อจ661018-019 คนคลองด่าน (599056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ661018-020 การันตีพระ (599207) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ661018-021 การันตีพระ (599208) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ661018-022 การันตีพระ (599210) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ661018-023 การันตีพระ (599209) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 2อจ661018-024 การันตีพระ (599211) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 2อจ661018-025 การันตีพระ (599212) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661012-128 EM097767331TH wanida + จำปาเอฟซี (598437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช เนื้อเงิน
2 # 3อจ661013-119 EM097776165TH somsak-p + รถถังพระบ้าน (598549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงปู่สีห์ วัดสะแก เนื้อทองเหลืองหน้าทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ661014-158 ED891160559TH Komsank + Moowhan (598730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางรำพึง วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
4 # 3อจ661017-001 juthamat + monchail (598955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง
5 # 3อจ661017-002 toymlt + piaric (598958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด ปี 2490 จ.นครปฐม(S 92%)
6 # 3อจ661017-004 UNICITY + staruch (598964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตกแขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
7 # 3อจ661017-005 อัจจิมา + bigปากน้ำ (598967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ661017-006 Delta + boonlers (598969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นนทบุรี (650729-1218)(G 68%)
9 # 3อจ661017-007 kkiet + ราชสีห์ (598973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660828-1081)(G 90%)
10 # 3อจ661017-008 สิงห์คำรณ + หนูมิเตอร์ (598977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ661017-009 PAE_PONGCHAI + jitichai (598979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(G 68%)
12 # 3อจ661017-010 goodaomzc + มังกรชล (598983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
13 # 3อจ661017-011 ส-ท่าอิฐ + angelita69 (598883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลมหาเศรษฐี หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 235)
14 # 3อจ661017-012 ไม้ทุ่งหันตรา + Owarut999 (598886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นมังคลายุ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 54%)
15 # 3อจ661017-101 TH01184RSXWR7B0 เสน่หา + Sirivimon (599025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (มีโค้ด)
16 # 3อจ661017-102 ED890736416TH พุทธิชัย + Notmay2425 (598884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็กแขนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
17 # 3อจ661017-103 EM097772209TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (598889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธรูป ภปร. มหาวิทยาลัยนเรศวรสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 89/หน้าตัก 8.7 นิ้ว)
18 # 3อจ661017-104 ED911643734TH อ๊อดจ้า + TALON (598892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ661017-105 ED911643734TH เชษฐประตูผี + TALON (598896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพหักซ่อมฐานล่างซ้าย)
20 # 3อจ661017-109 EM097772226TH rock10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (598951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา รุ่น สธ. เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2528 จ.เพชรบุรี (หน้าตัก 7 นิ้ว)
21 # 3อจ661017-111 ED920111800TH Pig2525 + yoon9 (598929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (สภาพอุดซ่อมมุมบนซ้าย)
22 # 3อจ661017-112 ED807065436TH อตกพระเครื่อง + (598931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
GodzillaNui168
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ661017-113 ED807065436TH picasso + GodzillaNui168 (598932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลังยันต์จม ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ661017-114 ED771796618TH Sawaroj + พิชชากร (598933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดี วัดเทวสังฆาราม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กาญจนบุรี
25 # 3อจ661017-116 ED870842424TH แม้วจอมเทียน + เซียนพละ (598935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง **พระสภาพสวย
26 # 3อจ661017-118 EJ410923972TH nop168 + vikorn (598938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
27 # 3อจ661017-119 ED906417430TH pcha429 + Teerasak01 (598941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1854)(560306-139)
28 # 3อจ661017-120 ED916091349TH tangmo123 + thanet (598943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 74%)
29 # 3อจ661017-121 ED899068379TH รักปู่ทิม + ดอกบัว99 (598909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ661017-124 EM097720396TH ต้นกรมทาง + ข้าวต้มพิศมัย (598916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญ กรอบทอง(G 88%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ661017-126 ED855276585TH khunpol500 + NERAMIT (598920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อผง ปี 2511 จ.นครศรีธรรมราช (วัดมะเฟืองสร้าง/สภาพเนื้อราน)
32 # 3อจ661017-128 ED848463865TH ล้างจาน + มหัศจรรย์พระ (598924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
33 # 3อจ661017-129 ED890127582TH Apipu6699 + watbannon (598926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ661017-130 perfectman77 + (598928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184RPBDK3B0 ArChaKung
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(S 91%)
35 # 3อจ661017-131 perfectman77 + (598990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184RPBDK3B0 ArChaKung
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(S 90%)
36 # 3อจ661017-132 ED913813833TH บารมีธรรม + jitnobnom (598993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
37 # 3อจ661017-133 ED913813833TH sarun1826 + jitnobnom (598996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
38 # 3อจ661017-134 EM041876675TH ดาบพจน์ + นกแก้ว (599000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักรวม 16.6 กรัม)(660928-1141)
39 # 3อจ661017-135 ED815997540TH ประเสริฐวัง + BOYLOMSAK (599002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
40 # 3อจ661017-138 EM097720436TH deeclub + ข้าวต้มพิศมัย (599010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
41 # 3อจ661017-140 ED891138520TH เมืองช้าง + สรานนท (599015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
42 # 3อจ661017-141 ED873976297TH sombatbs + natapoln (598910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (660519-2128)
43 # 3อจ661017-145 ED925337632TH amnat108 + joeenok (598917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ661017-147 ED826876692TH amnat108 + ญาญ่าซัง (598921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ661017-151 EM097771968TH TAVABUNCHA + ซาลาเปา (598959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.สมุทรสาคร(G 64%)
46 # 3อจ661017-159 EM097771968TH midori + ซาลาเปา (598986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
47 # 3อจ661017-160 EM097771968TH somdetpoonsawat + ซาลาเปา (598989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 65%)
48 # 3อจ661017-161 EM097771968TH Rakchart + ซาลาเปา (598888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 68%)
49 # 3อจ661017-162 EM097771968TH midori + ซาลาเปา (598891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดด้านหน้า)
50 # 3อจ661017-164 EM097771968TH glubglai + ซาลาเปา (598895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นเสริมหนึ่ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.นครปฐม
51 # 3อจ661017-165 EM097771968TH tiseng + ซาลาเปา (598897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม(G 66%)
52 # 3อจ661017-170 EM097771968TH midori + ซาลาเปา (598907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 117920)(G 75%)
53 # 3อจ661017-171 EM097771968TH เฮี้ยงห้าแยก + ซาลาเปา (599020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2455)(G 66%)
54 # 3อจ661017-173 ED822384202TH บารมีธรรม + CURFEW (599026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสี ปลุกเสก)
55 # 3อจ661017-175 EM097769828TH Teerau + หมูกุ๋น (599031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพรมดำใหม่)
56 # 3อจ661017-177 EM097772243TH ฅนบางใหญ่ + (599036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล พิมพ์ปางประทานพร เนื้อทองเหลือง ปี 2475-2500 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 7.5 นิ้ว)
57 # 3อจ661017-181 ED921539271TH หมูจุ่ม + ketanirut (598995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 63%)
58 # 3อจ661017-182 EM097769655TH Nongbright88 + หมูกุ๋น (598999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอชาตรี วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ661017-183 EM097769655TH thitiporn + หมูกุ๋น (599003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
60 # 3อจ661017-184 EM097769655TH Nongbright88 + หมูกุ๋น (599007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
61 # 3อจ661017-185 EM097769655TH midori + หมูกุ๋น (599009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ เนื้อผงว่าน กรอบทอง(G 80%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
62 # 3อจ661017-186 EM097769655TH midori + หมูกุ๋น (599011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ กรุวัดเงิน พิมพ์เล็บมือมารวิชัย จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ661017-187 EM097769655TH midori + หมูกุ๋น (599013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพใช้และชำรุดซุ้มบน)
64 # 3อจ661017-188 EM097769655TH midori + หมูกุ๋น (599016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง กรอบทอง(G 86%)
65 # 3อจ661017-189 EM097769655TH pcha429 + หมูกุ๋น (599017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 22 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
66 # 3อจ661017-193 EM097769655TH เรโกะจัง + หมูกุ๋น (598948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน
67 # 3อจ661017-195 EM097769655TH heng9999 + หมูกุ๋น (598952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุ เนื้อชิน จ.น่าน
68 # 3อจ661017-197 EM097772190TH Torrettor + ขนมไทยแม่อารีย์ (599028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดเส้นซุ้มซ้าย)
69 # 3อจ661017-200 EM097772190TH wongfakc + ขนมไทยแม่อารีย์ (598976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
70 # 3อจ661017-202 ED097772190TH eddy32 + ขนมไทยแม่อารีย์ (598946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 82)
71 # 3อจ661017-205 EM097772190TH Manoos + ขนมไทยแม่อารีย์ (598957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
72 # 3อจ661017-206 EM097772190TH Manoos + ขนมไทยแม่อารีย์ (598962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง
73 # 3อจ661017-207 EM097772190TH แม็ก888 + ขนมไทยแม่อารีย์ (598965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
74 # 3อจ661017-209 EM097772190TH เคอิโงะ + ขนมไทยแม่อารีย์ (598972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระรอด หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
75 # 3อจ661017-210 EM097772190TH เคอิโงะ + ขนมไทยแม่อารีย์ (598975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
76 # 3อจ661017-211 EM097772190TH Nongbright88 + (598980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
77 # 3อจ661017-212 EM097772190TH Nongbright88 + (598984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อเอื้อน วัดราษฎร์สโมสร เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี
78 # 3อจ661017-213 EM097772190TH eootyoo + ขนมไทยแม่อารีย์ (598988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด(G 64%)
79 # 3อจ661017-214 EM097772190TH non109 + ขนมไทยแม่อารีย์ (598991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ661017-215 EM097772190TH เคอิโงะ + ขนมไทยแม่อารีย์ (598994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
81 # 3อจ661018-002 kttk2006 + JadeJ (599058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา(G 69%)
82 # 3อจ661018-003 กิตติ2528 + พรพระพุทธคุณ (599061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660823-1220) (G 69%)
83 # 3อจ661018-007 toeykeng + en_amulet (599072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนรเทพศาสดา วัดไทยลอสแองเจลิสสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 ประเทศสหรัฐอเมริกา (หมายเลข 572)(หน้าตัก 4.8 นิ้ว) (661013-1003)
84 # 3อจ661018-101 EM232597007TH หนุ่มพื้นบ้าน + มุกดอนเมือง (599165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุด 3 ชิ้น)
85 # 3อจ661018-103 ED906108022TH masterpiece + wutclub (599169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญงานฉลองพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ661018-104 ED921440603TH tekapol + Taenoi (599175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
87 # 3อจ661018-106 ED912727245TH Promarin + kingcrow (599182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 72%)
88 # 3อจ661018-107 ED847463498TH กิตติ2528 + jirawatrewq (599184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 64%)
89 # 3อจ661018-114 ED880122736TH Ketsara1104 + gymnastics (599091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพหักซ่อม)(G 78%)
90 # 3อจ661018-117 ED880861621TH เด็กใหม่ใจรัก + iamponpanit (599104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ661018-120 EK054282137TH sudarat_P + นับหนึ่ง (599117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดอ่างทอง พิมพ์เจ็ดชั้นอกวี เนื้อผง ปี 2491 จ.อ่างทอง (สภาพซ่อมมุมหลังล่างซ้าย)
92 # 3อจ661018-121 ED881358398TH pikkared + lount (599069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก พิมพ์คอน้ำเต้า เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.นครปฐม (660310-1107)
93 # 3อจ661018-123 ED892456643TH m-cot + sinburiram (599075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
94 # 3อจ661018-124 ED834185314TH Thong4152 + เก้าตะวัน (599077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุ ครูบาขัติยะวงศ์ วัดท่าล้อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.น่าน (สภาพทำความสะอาดผิว)
95 # 3อจ661018-125 EM097771490TH tangmo123 + ซาลาเปา (599081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดราชบพิธฯ รุ่นบูรณะวิหารน้อย เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
96 # 3อจ661018-126 EM097771490TH Nongbright88 + ซาลาเปา (599085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม
97 # 3อจ661018-127 EM097771490TH Nongbright88 + ซาลาเปา (599086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
98 # 3อจ661018-129 EM097771490TH lohbetong + ซาลาเปา (599093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณโต วัดโพธิ์เอน จ.สระบุรี
99 # 3อจ661018-130 EM097771490TH doramon2345 + ซาลาเปา (599096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (660919-1304)(G 62%)
100 # 3อจ661018-131 EM097771490TH jouicepeam + ซาลาเปา (599052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
101 # 3อจ661018-133 EM097771490TH tangmo123 + ซาลาเปา (599057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)(G 65%)
102 # 3อจ661018-136 ED795554151TH หนุ่มพื้นบ้าน + น้องหมี (599065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
103 # 3อจ661018-138 ED929023529TH camaroj + Suparat11 (599202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
104 # 3อจ661018-140 ED939701644TH พุดซ่า + infinity88 (599074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา ปี 2522 จ.ปทุมธานี
105 # 3อจ661018-143 SXF561300019329 spiderboy + (599107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีพ่อพระใส2564
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา
106 # 3อจ661018-145 EV716983297TH Keng_kp + beer_saraburi (599115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว) (551218-052)
107 # 3อจ661018-147 ED795776480TH wepinta + Burapha777 (599122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ฉะเชิงเทรา (650914-1076)
108 # 3อจ661018-148 ED909026441TH บุษกร + wichan-2 (599125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 349)
109 # 3อจ661018-149 PLF986400025519 norakarn + Ritraya (599128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (650829-1006)
110 # 3อจ661018-150 EG315571838TH Mongatae + paikung (599134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
111 # 3อจ661018-154 EK118740535TH dreamsconner + (599094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประวิทย์888
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
112 # 3อจ661018-156 ED920111795TH jouicepeam + boom6449 (599102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
113 # 3อจ661018-157 EB989716275TH wat888 + Nakorn17 (599105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
114 # 3อจ661018-160 ED891634064TH บารมีพ่อพระใส2564 + (599116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
autopower
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
115 # 3อจ661018-161 EB990053176TH แม็ก888 + sarapowarm (599119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 68%)
116 # 3อจ661018-166 ED759730953TH ท่านมหา + yootha (599145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (550628-074)
117 # 3อจ661018-167 ED907543933TH วิเศษชัยชาญ + หงส์บ้านเม้ง (599149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดคูบัว เนื้อดิน จ.ราชบุรี
118 # 3อจ661018-169 ED765353346TH wibun + litsupchuer (599203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองทรงเครื่อง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพพระศอราน)
119 # 3อจ661018-170 ED772260185TH Nongbright88 + lomlopburi (599160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระตรามหาเดช ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทราราม เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
120 # 3อจ661018-171 EB544107168TH แขกกำแพง + (599123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุทธานุภาพพระสยาม
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพซ่อมโพธิ์บนซ้าย) (660718-1046) **พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรไว้
121 # 3อจ661018-172 ED726492006TH changnapa + (599127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ศิษย์หลวงพ่อเต้า
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ661018-173 EJ410923986TH สิงห์คำรณ + vikorn (599130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา
123 # 3อจ661018-174 ED649617925TH charlott + yootha (599135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (โค้ดดาว)(520603-015)
124 # 3อจ661018-175 ED883052844TH murbur + ก้อนกรวด (599137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์มะอะอุ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ661018-177 EM097772274TH jouicepeam + ซาลาเปา (599144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
126 # 3อจ661018-179 ED850998816TH หนึ่งในสยาม + อาระดิน (599152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมนต์พระกาฬ พิมพ์หลังจาร เนื้อเงิน ปี 2560 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 223) **พระสภาพสวย
127 # 3อจ661018-180 EB501649538TH Themistz + Namsaii (599166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(660727-1146) (G 66%)
128 # 3อจ661018-189 EM041876945TH bos2499 + นกแก้ว (599161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
129 # 3อจ661018-190 EM041876945TH nop168 + นกแก้ว (599162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
130 # 3อจ661018-192 EM041876945TH maturuch + นกแก้ว (599076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่(บล็อกหลวงพ่อแช่ม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.นครปฐม
131 # 3อจ661018-193 EM041876945TH keng_kung + นกแก้ว (599079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง ภ หน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
132 # 3อจ661018-194 ED937102577TH prasangsit + hooligan (599084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์ถัน วัดเครือวัลย์ รุ่น 2 ปี 2468 จ.ชลบุรี
133 # 3อจ661018-196 ED859225204TH pop2517 + Game1305 (599095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ661018-198 EM097773031TH นายตั้ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (599106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ661018-199 ED842367662TH Navaporn_Shu + (599205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กระไหล่ทอง
เบี้ยแก้ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 19 ต.ค. 2566 - 08:34 น.] #87436 (16/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661004-014 ED879652569TH seranee (597575) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661005-014 ED890108929TH พระลพ (597605) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661006-010 ED879655361TH seranee (597730) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ661006-017 TH01184QBDS92BO ตึ่งนั้ง (597803) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
5 # 1อจ661006-025 EX608016643TH print (597761) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ661007-006 EM010493628TH ขนมไทยแม่อารีย์ (597971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ661007-007 EK082641710TH กานกินรี (597870) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ661007-009 EK082641710TH กานกินรี (597878) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ661007-022 ED893152538TH Red54 (597973) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ661010-002 ED801345954TH monK_key (598235) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661011-002 ED910017186TH รัถการ (598366) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ661011-007 ED878066868TH CTPRAKRUENG (598334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ661011-008 ED867598551TH golfsriracha (598251) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ661012-011 EM041876375TH นกแก้ว (598448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661012-016 ED862673953TH sasuthee (598396) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ661012-017 EW559875422TH พูลทรัพย์อรัญ (598499) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ661013-003 EB988776286TH noppadon111 (598661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ661013-022 ED857742673TH giantgiant (598531) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
19 # 1อจ661013-024 ED907006268TH kengkas (598640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ661014-001 KBKBR00029533QX nitakorn (598742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ661014-002 TH01184RE9537B0 Reo2566 (598748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661014-003 ED874255937TH ฤทธิ์ (598751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ661014-006 ED883347061TH Somkiathong (598761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ661014-007 ED842363952TH Phontaladplufc (598763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ661014-011 ED888370504TH KONDEE446 (598740) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ661014-014 EM097771512TH ซาลาเปา (598741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ661014-017 ED908708877TH tobsung (598746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ661014-021 ED861960900TH Khanoon (598705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ661016-013 ED097773663TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598778) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ661016-016 EM097773663TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598785) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ661016-020 EM097773663TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 1อจ661016-022 ED895574919TH เกมมาเอง (598821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ661017-010 ED874467004TH doramon2345 (599004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661003-006 toopronchai (597374) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ661004-009 ริณดา (597588) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ661007-003 สยามเมืองยิ้ม (597978) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ661007-012 ฟรุ๊คบางพลี (597992) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ661009-002 dang29 (598103) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
6 # 2อจ661009-025 Q-Taro (598105) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ661009-028 อรรถพล (598110) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ661010-016 nukro09 (598238) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ661010-022 ลิ้ม88 (598242) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ661010-024 friendship (598229) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ661011-001 Panaddakj (598348) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ661011-002 ตาผักสด (598350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ661011-016 เจ้าชายอสูร (598296) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ661012-007 chinamulet (598475) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 2อจ661012-008 tanu21 (598479) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ661012-012 peterdriverbkk (598520) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ661012-013 Nan_Diva (598443) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ661012-026 Dee91 (598514) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 2อจ661013-001 thailandamulet (598566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ661013-023 Nicharida (598600) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ661014-001 koa_leng (598717) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
22 # 2อจ661014-003 Tourjen (598721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ661014-007 หนุ่มธนบุรี (598723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ661014-011 teetoon (598735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ661014-012 teetoon (598732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ661016-001 aek1979 (598850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ661016-002 mac13 (598852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ661016-006 Supaporn_Sri (598865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ661016-012 Sakdadm (598864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ661016-025 Phatmuaythai12 (598818) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ661016-026 Phatmuaythai12 (598824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
32 # 2อจ661016-034 หนุ่มนนท์ (598830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ661016-035 luangtajunior (598834) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
34 # 2อจ661017-001 การันตีพระ (598882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ661017-006 การันตีพระ (598885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ661017-012 Owarut999 (598998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 2อจ661017-016 midori (598940) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
38 # 2อจ661017-017 การันตีพระ (598887) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 2อจ661017-022 frist (599048) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661004-104 ED803138552TH Nopbns990 + birdgear (597541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.1 เนื้อผง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ661005-128 ED693944315TH มหามงคลพระเครื่อง + บางบาง (597637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ เนื้อทองแดง ปี 2543
3 # 3อจ661006-110 PBSK000222010PV อ๋องบางพระ + supha (597849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผงแดง(ยุคปลาย) ปี 2517 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ661006-134 ED794053278TH เต่านา + Pol_Maneepon (597773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อตะกั่ว ปี 2513 จ.เพชรบุรี (ไม่ตอกโค้ด)
5 # 3อจ661006-139 EB970554726TH คนคลองด่าน + (597786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Charonephol9999
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม(มีกลาก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ661006-170 TH01184PZ3Y49B0 taratchon + สุรัตน์ชัย (597762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
7 # 3อจ661007-004 m-cot + tomying (597867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 9 นิ้ว)
8 # 3อจ661007-005 สิงห์สยามศิลป์ + yody18 (597869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อวัด เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ661007-110 ED877354341TH Nongbright88 + rachanya (597896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสีพุฒ วัดมะเดื่อทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2480 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ661009-109 EM232590922TH fifadida + มุกดอนเมือง (598026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม(มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
11 # 3อจ661009-123 ED855270874TH nongder + เด็กนอก (598069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
12 # 3อจ661010-123 EM041876049TH midori + นกแก้ว (598118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณมหาเศรษฐี ปี 2536 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 72%)
13 # 3อจ661010-182 PLF077900006473 udomkaew + โบตั้ม (598214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2536 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
14 # 3อจ661011-003 ruamsup + cuntona (598258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา วัดชัยมงคล พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงธูป ปี 2522 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ661011-156 ED848584815TH มหาราษฏร์ + ฅนบางใหญ่ (598349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
16 # 3อจ661011-176 EM041876450TH rachata56 + นกแก้ว (598361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ661011-182 PLF077900006387 คงทอง + โบตั้ม (598379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นสมปรารถนา ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
18 # 3อจ661012-105 TH01184R5WJ58B0 รุตช้างกลาง + ท่านรอง888 (598421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหน้าเสือ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.จันทบุรี (วัดเกาะลอยสร้าง)
19 # 3อจ661012-108 ED913350486TH เหน่งพระยาสุเรนทร์ + ninnin (598428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ661012-110 TH01184R75PW2B0 สุเรนทรชิต + อากงพระเครื่อง (598432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 พิมพ์หลังมะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ661012-114 ED897818622TH bos2499 + PANI_SAMIT (598392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
22 # 3อจ661012-115 ED897818622TH bos2499 + PANI_SAMIT (598395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
23 # 3อจ661012-117 ED842375023TH หนุ่มหนองแคน + กระไหล่ทอง (598402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ661012-124 ED865539493TH joseph999 + mchutith (598425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 81%)
25 # 3อจ661012-129 ED847946875TH sherbet88 + Name092 (598439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 74%)
26 # 3อจ661012-135 EM097771217TH อ้อยป่า + ขนมไทยแม่อารีย์ (598491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศรีวิชัยภิมงคล หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 16/หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
27 # 3อจ661012-147 ED583180346TH teetoon + Akaphop (598455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดกลาง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ661012-152 ED891147305TH choke2512 + kankanmol (598507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
29 # 3อจ661012-170 EM010494901TH bangpakong + (598481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ661013-115 ED862591344TH ชัยบดี + nakorn05 (598539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (561108-082)
31 # 3อจ661013-116 EB970719408TH nincha + peeto (598540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต เนื้อผง ปี 2505 จ.ระยอง
32 # 3อจ661013-117 ED856777089TH bos2499 + อัจจิมา (598544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้ามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 104)
33 # 3อจ661013-127 taratchon + AJBanchale31 (598570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184RD9BU4B0
พระรอด กรุหนองมน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี
34 # 3อจ661014-105 ED905174966TH slaton57 + thanaanan (598678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ661014-110 SSRR000158784HZ Suksawat + krisda (598697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ วัดวิหารเบิก เนื้อแร่ ปี 2485 จ.พัทลุง
36 # 3อจ661014-118 ED915703521TH มอร์เมืองทอง + กรอมูเลท (598759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดพุทธมารดา เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
37 # 3อจ661014-132 ED891640643TH มือใหม่ตุลา2022 + ซุปโต้ง (598766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ661014-143 EM097769156TH สมมิตร + หมูกุ๋น (598680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นนทบุรี
39 # 3อจ661014-144 EM097769156TH masterpiece + หมูกุ๋น (598682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู รุ่นถุงเงินมหาลาภ เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.อุบลราชธานี (หมายเลข 268)
40 # 3อจ661014-157 ED804847337TH tanapat05 + num1522 (598726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูพิรุณ วัดชัยมงคล เนื้อผง สร้างหลังปี 2533 จ.เชียงใหม่ (ฝังตะกรุด)
41 # 3อจ661016-001 Varawut1699 + kaity (598776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660404-1131)
42 # 3อจ661016-002 Somkiathong + kaity (598779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650910-1011)
43 # 3อจ661016-003 SiamAmulet168 + (598875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pongsak999
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ661016-004 Nadon + พรพระพุทธ (598782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
45 # 3อจ661016-006 Weerawat0310 + (598790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wilairat_22
เหรียญเจ้าพ่อพระวอ ศาลเจ้าพ่อพระวอ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ตาก
46 # 3อจ661016-007 daew1970 + eootyoo (598794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดพิกุล พิมพ์ฐานตาราง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
47 # 3อจ661016-008 jiradech47 + mezzo (598796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองพ่วงเพชร หลวงปู่หงษ์ วัดเชพรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2542 จ.สุรินทร์
48 # 3อจ661016-009 ทิศเหนือ + nuk_chok (598802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
49 # 3อจ661016-010 ต้นณเมืองกุย + เน้นพระสวย (598805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (620819-113)(G 91%)
50 # 3อจ661016-011 Namsaii + เน้นพระสวย (598780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(610921-063) (G 80%)
51 # 3อจ661016-012 Sleek + เน้นพระสวย (598784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (630113-353)(G 86%)
52 # 3อจ661016-013 Namsaii + เน้นพระสวย (598786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (620923-355)(G 79%)
53 # 3อจ661016-014 ชัยเจเจ + เน้นพระสวย (598788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (610201-011)
54 # 3อจ661016-015 thanawat_bz + เน้นพระสวย (598791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 1) (611207-135)(G 65%)
55 # 3อจ661016-016 บรีสพระช่วย + buspom (598793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
56 # 3อจ661016-017 tiwakornwong + pokok27 (598797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และซ่อมมุมบนซ้าย) (600710-092)(G 68%)
57 # 3อจ661016-018 Varawut1699 + อรรถพล (598801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
58 # 3อจ661016-019 ร้อยวิทย์ + เด็กวังละโว้ (598804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี
59 # 3อจ661016-020 boonlom + Chansri1 (598808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 63%)
60 # 3อจ661016-021 tonphra + atatat (598809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ661016-022 goodaomzc + atatat (598813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640626-311)
62 # 3อจ661016-101 TH01184RPMXG2B0 yodsiam + blackeyekub (598800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)(550620-100)
63 # 3อจ661016-103 ED902484270TH ภัคภร + เขยมาบตาพุด (598810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)
64 # 3อจ661016-104 ED906406247TH Pracha40 + Bee20 (598814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 7 กรัม) (660721-1054)
65 # 3อจ661016-105 ED874470944TH taccord + doramon2345 (598816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ661016-106 ED9352001679TH tonychan + เสือร้อยป่า (598823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ661016-107 ED7910622655TH ทิศเหนือ + SUIDUI (598827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
68 # 3อจ661016-110 ED908629159ITH psaran + WasanKun (598845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป เนื้ออัลปาก้า(นำฤกษ์) ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
69 # 3อจ661016-111 EK067114000TH เขียววาริน + tongjoy (598819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2) (660926-1071)(G 64 %)
70 # 3อจ661016-114 ED900527295TH Komsank + Teresa (598838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.อุดรธานี
71 # 3อจ661016-115 TH01184RJ92J4B0 maximum9 + Sukan2525 (598843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิษณุโลก
72 # 3อจ661016-117 ED913556114TH nop168 + คูณสตางค์ (598854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
73 # 3อจ661016-121 ED913556114TH sompong963 + คูณสตางค์ (598812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2521 จ.อ่างทอง
74 # 3อจ661016-124 ED938000194TH ศักดิ์นรินทร์ + nakornyong (598825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 34556)(G 70%)
75 # 3อจ661016-125 ED938000194TH wirat3003 + nakornyong (598831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
76 # 3อจ661016-127 ED915135825TH Nongjeen + noi70 (598842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
77 # 3อจ661017-123 ED918422009TH AodAnt + mooyaya (598913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวน+เพชรแท้ (นน. 3.3 กรัม(G 69%)(เพชรแท้ 5 เม็ด น้ำหนักประมาณ 8 สตางค์ต่อเม็ด)
78 # 3อจ661017-127 ED891137970TH Wuttikri2523 + Exdesign (598922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.5 กรัม)(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 18 ต.ค. 2566 - 08:36 น.] #87433 (15/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661005-005 ED893836183TH ป๋องณรงค์ชัย (597699) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ661007-021 ED889482855TH chaidee (597969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661010-001 ED910407592TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (598232) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661013-001 ED848588083TH อภิชาติชุบทอง (598634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661013-005 EM041876392TH นกแก้ว (598645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ661013-006 ED856776432TH phuwa (598646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ661013-007 ED891506992TH Sutee-sai2 (598647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661013-009 EF105898092TH ตะพาบ (598649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ661013-014 ED842262826TH yayara (598548) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ661013-016 ED923712658TH formmie (598553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ661013-019 EB937201393TH Promarin (598563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ661013-027 ED861947917TH Khanoon (598580) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ661011-004 EB988523313TH Boyamp2528 (598328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660930-004 อชิตะพระเครื่อง (597085) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661002-023 rattapong931 (597269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661004-008 ริณดา (597584) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 2อจ661006-015 mekya2706 (597832) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ661009-022 แม็คพระเครื่อง (598100) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ661012-009 peterdriverbkk (598513) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ661012-011 peterdriverbkk (598518) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 2อจ661013-004 อตกพระเครื่อง (598568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ661013-007 มหาเศรษ (598571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ661013-009 singha_eak (598572) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ661013-017 Khai2510 (598666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ661013-020 ธนะพล (598569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ661013-028 puriwaj (598590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ661013-030 midori (598593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ661013-032 midori (598630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ661012-010 peterdriverbkk (598516) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661004-007 วัชระ + bigball22 (597474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (650902-1126)(G 88%)
2 # 3อจ661006-004 ตุ๊หลวง + adiphong (597748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศน์ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 90%)
3 # 3อจ661006-151 EM010493614TH tsalarak + ขนมไทยแม่อารีย์ (597811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี ปี 2517 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ661007-108 TH01184QG16J5B0 dekmai + unfar (597887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ661007-131 ED889737670TH titong + โอพุทธคุณ (597899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ661010-119 EM041876049TH Benjapon88 + นกแก้ว (598166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ661011-112 ED920600975TH kaohom1 + วุฒินันท์ (598263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)(S 90%)
8 # 3อจ661011-128 EX522791145TH BIGRID + kusuma69 (598329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (โค้ดนะ) (กรอบทองแดงชุบเงิน)
9 # 3อจ661011-129 ED819516813TH tangmo123 + เต้แม่โจ้ (598333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด กรอบทอง(G 81%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ661011-130 ED824362920TH ตาแจ๋ว + Reindeer_kwang (598335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
11 # 3อจ661011-141 ED686772371TH taranan + T3915 (598259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ661011-148 ED864491658UTH Sinsiampra + sarapowarm (598281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป ปี 2514 จ.นครสวรรค์(G 64%)
13 # 3อจ661011-149 OB8294218557TH c_nakarin + Mmy125 (598284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
14 # 3อจ661011-150 OB294218557TH c_nakarin + Mmy125 (598288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ661012-118 ED881865995TH ouy2524 + ทวีศักดิ์ (598405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อผงเหลือง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
16 # 3อจ661012-150 EM010495005TH Tao1475 + ขนมไทยแม่อารีย์ (598466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นครบ 200 ปี วันประสูติ เนื้อสำริด ปี 2552 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 4.5 นิ้ว)
17 # 3อจ661012-159 EM286323301TH kuromi + nop168 (598458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (570523-087)

18 # 3อจ661014-001 ปราถนา + torsak1111 (598668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (631210-361)(G 78%)
19 # 3อจ661014-002 pakawatw + Tourjen (598670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
20 # 3อจ661014-003 taccord + akachon (598672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบบน)(G 68%)
21 # 3อจ661014-004 Komsank + pipat_ch (598674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
22 # 3อจ661014-101 ED893653698TH khunpol500 + อบสุพรรณ (598669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางประทานพร วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
23 # 3อจ661014-102 ED906416641TH manta69 + นิวเอกชัย (598671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 63%)
24 # 3อจ661014-103 EH172637231TH chairatmt + Jukkapan (598673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
25 # 3อจ661014-104 ED906416655TH เอตะทัคคะ + ชวนชื่น (598676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเส็ง วัดศรีประจันตคาม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
26 # 3อจ661014-106 ED886439306TH mangmee + nakornyong (598683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ661014-107 EB937372512TH amnat108 + ซุ้มวัดศรี (598687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (660210-1209)
28 # 3อจ661014-109 ED913554161TH keng_kung + ริณดา (598690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (660927-1040)
29 # 3อจ661014-111 ED888765189TH puriwaj + Sompis987 (598738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
30 # 3อจ661014-113 ED788122204TH kobloei + น้อยหน่า (598747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
31 # 3อจ661014-114 ED829955726TH tangmo123 + unvastar (598750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
32 # 3อจ661014-115 ED921544648TH Maxnattapon38 + ketanirut (598753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสีวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
33 # 3อจ661014-116 ED766442921TH jouicepeam + (598756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปริศนาพระเครื่อง
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ661014-117 ED795952754TH เจ้าชายอุลต้า + Bigbub (598758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นพรายจินดามณี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 939/ฝังตะกรุดทองเหลือง) (วัดสันนาเม็งสร้าง)
35 # 3อจ661014-119 ED901285428TH ks_somsin + องอาจ (598760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
36 # 3อจ661014-121 ED921409245TH ลูกแม่รำเพย + ฅนบางใหญ่ (598684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง)

37 # 3อจ661014-122 ED921409245TH เหน่งบางคู้ + ฅนบางใหญ่ (598686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์ปรกโพธิ์สมาธิข้างเม็ด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบน)
38 # 3อจ661014-123 ED901285927TH murbur + joeenok (598689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง รุ่นอนุสรณ์สร้างศาลาศาล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์
39 # 3อจ661014-124 EM097771415TH tangmo123 + ซาลาเปา (598692) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 759/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 759)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
40 # 3อจ661014-125 EM097771415TH tangmo123 + ซาลาเปา (598694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1446/น้ำหนักทองรวม 3
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1446)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
41 # 3อจ661014-126 EB937438324TH Phartharapon + ศักสิทธิ์ (598696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อตี๋ วัดเขาเขียว พิมพ์จัมโบ้ เนื้อดิน ปี 2517 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
42 # 3อจ661014-127 EM097771530TH art_0307 + ขนมไทยแม่อารีย์ (598700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
43 # 3อจ661014-128 ED913354267TH แม้วจอมเทียน + lekdee (598701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ661014-129 ED649667927TH Perkun + yootha (598703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(550719-100)(G 67%)
45 # 3อจ661014-135 ED829963245TH kaichon + unvastar (598769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(640608-147)
46 # 3อจ661014-136 EM097776466TH Gbidding + รถถังพระบ้าน (598770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
47 # 3อจ661014-137 ED669096764TH แขกกำแพง + นำโชค-ประจวบ (598771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
48 # 3อจ661014-138 ED896917765TH babala + ry_ying (598773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (660914-3012)
49 # 3อจ661014-139 TH01184REQJS3B0 Sinsiampra + โพไร่หวาน (598774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
50 # 3อจ661014-140 EW004587309TH kay9999 + จังซีลอน (598775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (530109-374)
51 # 3อจ661014-141 EM097769156TH นนท์รามคำแหง + หมูกุ๋น (598677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ661014-142 EM097769156TH pcha429 + หมูกุ๋น (598679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเพชรรุ่งโรจน์ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ661014-145 EM097769156TH tkboys + หมูกุ๋น (598685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้)
54 # 3อจ661014-146 EM097769156TH เขียววาริน + หมูกุ๋น (598688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง จ.ชลบุรี กรอบทอง(G 68%)

55 # 3อจ661014-148 EM097769156TH taccord + หมูกุ๋น (598693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 365234) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
56 # 3อจ661014-149 EM097769156TH ibajack + หมูกุ๋น (598695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงหน้าอิฐ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
57 # 3อจ661014-150 ED824157265TH Teerau + kaohom1 (598699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 17147)(G 68%)
58 # 3อจ661014-153 EB989656537TH chairatmt + PHAKIN99 (598712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
59 # 3อจ661014-154 ED916717725TH m-cot + โกวบ้อ (598715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ661014-155 ED886771751TH Nattyos + สหายเมืองลิง (598718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) **พระสภาพสวย
61 # 3อจ661014-156 ED823476948TH bangpakong + eakkapong (598722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ661014-159 ED812895422TH สวนดอก + comfortable13 (598731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน วัดเหนือ เนื้อเงิน ปี 2473 จ.มหาสารคาม (660830-1270)
63 # 3อจ661014-160 TH01184RP3AA9B0 surasity + myphilos (598737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
64 # 3อจ661014-162 EB501620335TH นกจิ๊บ + เอ็กซ์เมืองชัย99 (598713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ661014-163 66850795118560 KandarDao + arter19 (598716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นไตรมาส 49 พิมพ์หลังพระนารายณ์แปลงรูป เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 357)
66 # 3อจ661014-164 EM041876715TH เคอิโงะ + นกแก้ว (598719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้และล้างผิว) (661004-1479)(G 77%)
67 # 3อจ661014-165 ED650245705TH Nicha-Malee + วิหารกรอ (598724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกรัก วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ลพบุรี
68 # 3อจ661014-166 TH01184RP8TX4B0 SON1979 + TheIronMan (598728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5779/น้ำหนัก 59.5 กรัม)
69 # 3อจ661014-168 EG315571807TH tamonwon + paikung (598734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
70 # 3อจ661014-169 EG315571807TH sirkob + paikung (598736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
71 # 3อจ661014-170 nopakk + ชัยนเรศ (598739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184RNB1F1BO
พระปิดตาสี่ทิศ กรุวัดคู้ยาง เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
72 # 3อจ661016-005 Tanadol5000 + พรพระพุทธ (598787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนักรวม 8.4 กรัม)(G 77%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 17 ต.ค. 2566 - 08:34 น.] #87430 (14/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660927-025 ED771775842TH ชวนชื่น (596841) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661006-023 ED61265641TH Konlenpra (597842) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ661007-012 EJ466598395TH Sawadee9 (597985) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661010-008 EM010494291TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598245) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ661012-014 ED903110061TH bamboss (598461) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ661014-016 ED924011118TH อาณาจักรพระ (598714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661009-001 suksannb (598096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661010-023 ลิ้ม88 (598193) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661005-103 ED850971243TH Park--PrapradanG + (597703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นายพอเพียง
พระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อดินลงแล็กเกอร์ ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ661005-131 EM231218621TH pondpra + coldplay (597644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ661007-152 ED727695787TH เสาร์ห้าบารมีพ่อ + (597937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanakorn777
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
4 # 3อจ661007-189 ED876855752TH thotsaphol4110 + พิชชากร (597946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สุโขทัย
5 # 3อจ661009-112 ED767037491TH srikriangkrai + (598036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Teeranon4694
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
6 # 3อจ661010-120 EM041876049TH ร่มฟ้าภูพิงค์ + นกแก้ว (598169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยง กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
7 # 3อจ661011-113 EB988493466TH sapool1119 + โบตั้ม (598266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
8 # 3อจ661011-114 EB988493466TH sapool1119 + โบตั้ม (598268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ระยอง
9 # 3อจ661011-152 ED823158803TH จักรนารายณ์ + น็อตประเวศ (598378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูป เนื้อสำริด (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
10 # 3อจ661011-168 ED850522253TH คนคลองด่าน + ibas7723 (598313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
11 # 3อจ661012-182 ED912705506TH นนท์รามคำแหง + คุณศิระ (598403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่น 100 ปี เนื้อพลาสติกเขียว ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ(G 71%)
12 # 3อจ661013-105 EM222152119TH singha_37 + เซียนน้อยหนึ่ง (598623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(S 88%)
13 # 3อจ661013-107 ED912514594TH natthawat28 + Patpat (598627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปรอทกินทอง ครูบาศรีอ่อง วัดบรรพตสถิตย์ จ.ลำปาง กรอบทอง(G 44%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ661013-111 ED899681723TH บีเวียงพิงค์ + pecth88 (598530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อรานและผิวมีคราบจากการเก็บ)
15 # 3อจ661013-113 EM097723123TH thitiporn + ขนมไทยแม่อารีย์ (598535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 8.5 นิ้ว)
16 # 3อจ661013-114 ED882038775TH Tanadol5000 + bluezone69 (598537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี (G 70%)(650523-2084)
17 # 3อจ661013-121 ED889787693TH Leklek + โอพุทธคุณ (598554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อยบล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม

18 # 3อจ661013-122 ED879953334TH t_inkeaw + UNICITY (598558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 5.2 กรัม)(G 77%)
19 # 3อจ661013-123 ED879953334TH t_inkeaw + UNICITY (598559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 10 กรัม)(G 79%)
20 # 3อจ661013-143 EB988897580TH คนเหนือพลัดถิ่น + Nakorn17 (598588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 16 ต.ค. 2566 - 08:30 น.] #87427 (13/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660928-038 ED836527334TH Thanapong36 (596940) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ660930-001 EB935501545TH Poy111 (597092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ661002-002 ED784464849TH OMBUN (597283) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661003-016 EG283160683TH นู๋โอปอ (597427) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 1อจ661004-017 ED897703103TH หนองซอ (597573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ661004-019 EG252442935TH นราลัย (597571) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ661005-016 ED861215228TH พิมพ์พิมล (597719) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
8 # 1อจ661005-018 ED724534595TH เด็กตลาดพลู (597720) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ661006-008 ED910402224TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (597798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ661006-012 ED768438978TH คอปแมน (597735) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 1อจ661006-018 ED784491932TH OMBUN (597745) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 1อจ661007-014 ED903757068TH Khunpun (597882) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ661007-016 ED914800632TH Kop86 (597994) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661007-017 ED903757054TH Khunpun (597889) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
15 # 1อจ661007-018 ED871968956TH maii_amulet (597995) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 1อจ661007-025 ED882031176TH bluezone69 (597997) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ661007-026 ED725137803TH num1522 (597999) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ661009-010 ED865528495TH mchutith (598088) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661009-017 ED879073919TH องอาจ (598086) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ661010-010 EB939408736TH seranee (598217) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 1อจ661010-017 ED890121837TH Succeed28 (598205) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ661011-005 ED867598548TH golfsriracha (598330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ661011-009 ED908330594TH เรือนเขี้ยวแก้ว (598338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ661011-011 EM010494305TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ661011-018 ED762467653TH มรดกเมืองไทย (598376) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
26 # 1อจ661011-020 ED794398265TH num1522 (598265) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ661012-002 OB296303669TH Sittin (598478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ661012-004 OA456809982TH vpong (598485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ661012-005 ED917406384TH chaiwatar (598488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ661012-006 ED804281334TH inspire (598494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ661012-012 EJ499763568TH kenshiro2810 (598450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ661012-013 EJ499763568TH kenshiro2810 (598457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ661012-015 ED583180346TH Akaphop (598465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ661012-019 ED630381406TH tomcm (598406) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์

35 # 1อจ661012-021 ED875045719TH Kokhai-519 (598509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ661013-004 ED916311212TH petsh (598644) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
37 # 1อจ661013-012 ED771366613TH นะสิวัง (598545) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
38 # 1อจ661013-015 TH01184RCTCT6B0 คุ้มเสมา (598638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661002-005 attta (597314) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ661005-007 BhuriKet26 (597712) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661005-013 teetoon (597702) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ661006-003 puriwaj (597830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ661006-005 penpathum (597845) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ661006-023 August1552 (597856) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ661007-005 tomying (597987) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ661009-004 intara99 (598079) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 2อจ661009-011 จ่าแจ้ (598038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ661009-024 pruksasat (598052) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ661011-003 Tanadol5000 (598351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661011-007 ChinV (598341) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ661011-010 babejakpet (598343) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ661011-011 midori (598283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ661011-012 en_amulet (598363) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ661011-015 en_amulet (598292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ661012-001 KAEOKHONG025 (598468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ661012-004 Seksann (598472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ661012-014 chanram (598498) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ661012-015 chanram (598502) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ661012-016 yellyx18 (598504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ661012-019 Dig_tut_959 (598512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ661012-021 WIRAT999 (598483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ661012-022 kit49 (598486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ661012-023 อรรถพล (598489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ661012-024 BenzNiljinda (598511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ661013-025 กุ้งหวาน (598583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 2อจ661013-027 Nicharida (598586) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 20 รายการ
29 # 2อจ661013-031 midori (598629) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
30 # 2อจ661013-033 การันตีพระ (598534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ661013-040 การันตีพระ (598532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661004-184 EH093528469TH kai_kaw + poppopka (597460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8822)
2 # 3อจ661005-109 EJ666393202TH masterpiece + ขนมกรุบ (597716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์นะชาลิติ เนื้อดินลงบรอนซ์ทอง เงิน ปี 2527 จ.สระบุรี
3 # 3อจ661005-114 ED583175227TH Komsank + Akaphop (597613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชยโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ661005-151 ED837992133TH mangmee + น_สุขปลอด (597638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ661006-167 EM097722105TH midori + หมูกุ๋น (597753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อใหญ่ วัดไทรงาม เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.สุพรรณบุรี(G 75%)
6 # 3อจ661007-122 TH01184Q66973B0 lexrain + เสน่หา (597877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดทุ่งโพธิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2504 จ.อุทัยธานี (สภาพใช้และตัดหู)
7 # 3อจ661007-140 ED789184236TH vichet + anothaitmc46 (597939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ661007-166 EM010493985TH Joker007 + ขนมไทยแม่อารีย์ (597935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดง จ.ราชบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)(G 70%)
9 # 3อจ661007-184 ED755189044TH khowhom + Somysom (597922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
10 # 3อจ661009-104 ED849695778TH หลานตาจวบ + มีตังช็อป (598010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์แจกครอบครัวเล็ก เนื้อผงคลุกรัก จ.กาญจนบุรี
11 # 3อจ661009-114 EM102832812TH chuthaphat + Noppadon14 (598042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบารมี 81 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.ลำปาง (หน้าตัก 6 นิ้ว)
12 # 3อจ661009-129 ED835157045TH jammanee + ต้อมตราโล่ (598080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ661009-130 ED835157045TH สันตุสสโก + ต้อมตราโล่ (598083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบสอง เนื้อดิน จ.ลำพูน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ661009-131 ED835157045TH หลานตาจวบ + ต้อมตราโล่ (598012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์ยืน เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ661009-134 EX608016745TH Ninja_Sakda + print (598113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
16 # 3อจ661009-136 ED913513065TH กล้าเก่งทุกทาง + ริณดา (598023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครปฐม (สภาพใช้)(660603-2073)
17 # 3อจ661009-137 EB987889128TH อาณาจักรพระ + Noom-1976 (598025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไพรีพินาศ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.จันทบุรี กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

18 # 3อจ661010-001 พระสมุทร22 + หลังเลนส์ (598204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ661010-104 ED862472585TH nokklang + hooligan (598223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์เศียรโล้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
20 # 3อจ661010-146 ED871994681TH kttk2006 + BkkChalyThailand (598249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอิทธิบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ661010-154 TH01184QRT3B5B0 taratchon + Namudsakan (598146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเทริดขนนก กรุบ้านดงเชือก เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ661010-175 ED883846098TH Spider_Man + boonsatit (598157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดเพิ่ม 2 โค้ดภายหลัง)
23 # 3อจ661011-103 ED780886170TH midori + หมุนบารมี (598302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ661011-140 ED873703041TH pinits + นกแก้ว (598316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระวิษณุกรรม เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ661011-165 EB939348799TH perfectman77 + pdarnswat (598301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (640703-052)(G 81%)
26 # 3อจ661011-179 EM041876450TH Hihachi + นกแก้ว (598370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดเสาธงทอง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
27 # 3อจ661012-111 EM097723083TH toeykeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (598388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธอภัยมงคลสมังคี วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.กรุงทพฯ (หมายเลข 686/ขนาดสูง 21.5 นิ้ว)
28 # 3อจ661012-112 ED804281334TH print + inspire (598390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
29 # 3อจ661012-113 EM010495045TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (598391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
30 # 3อจ661012-116 ED872543975TH rgooladpraw87 + BygoN (598398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
31 # 3อจ661012-119 ED658197603TH taccord + ศิษย์หลวงปู่ (598409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
32 # 3อจ661012-120 EB988721747TH Komsank + D_bangsan (598411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดราชนัดดาฯ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ661012-121 EB988776255TH pakawatw + myphilos (598415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
34 # 3อจ661012-122 EB988776255TH pakawatw + myphilos (598420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
35 # 3อจ661012-123 ED824155511TH nextstep + kaohom1 (598423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นราชาฤกษ์โภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ661012-125 ED913806395TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ฐณะวัฒน์ (598427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระราชปรีชามุนี วัดโมลี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 69%)

37 # 3อจ661012-126 ED913806395TH สิงห์สยามศิลป์ + ฐณะวัฒน์ (598431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
38 # 3อจ661012-127 EM097723070TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (598434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัชกาลยุคปลาย พิมพ์มารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2475-2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
39 # 3อจ661012-130 ED864992549TH Aum2543 + mawin2520 (598441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)
40 # 3อจ661012-131 ED879692585TH gu_gappy + ยุทธิชัย (598476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ.. (621130-116)
41 # 3อจ661012-132 ED895592183TH Susit0302 + แพรวพรรณ (598480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ661012-134 ED787849525TH ทิศเหนือ + น้องโชตะ (598487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 248559) (สภาพทำความสะอาดผิว)
43 # 3อจ661012-137 ED911706289TH chairatmt + thongma (598497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
44 # 3อจ661012-138 ED911706289TH chairatmt + thongma (598500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอนุสรณ์ 89 ปี เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 7334)
45 # 3อจ661012-140 ED808924082TH nick1880 + jamesza (598506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุททรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์บ่าแตก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
46 # 3อจ661012-141 ED808924082TH amnat108 + jamesza (598422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ661012-143 ED856775542TH tommeng + Meaw7824 (598505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ661012-144 ED562176010TH suthee069 + Tumacme (598440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(G 81%)
49 # 3อจ661012-145 ED911932033TH ทนายโอ๊ต58 + Nong2552 (598447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 91%)
50 # 3อจ661012-146 ED833252471TH taccord + mahaphom (598451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อผงหน้าทอง ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
51 # 3อจ661012-149 ED583180346TH punyathit + Akaphop (598463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
52 # 3อจ661012-151 ED891147305TH pornpipat + kankanmol (598435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน เนื้อผง
53 # 3อจ661012-153 ED737232262TH wat888 + TALTAWAN (598438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 100 ปี พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2566 จ.ชัยนาท (หมายเลข 2918) **พระสภาพสวย
54 # 3อจ661012-155 ED819517252TH taranan + tonmana (598444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ661012-156 ED819517252TH taranan + tonmana (598446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)

56 # 3อจ661012-157 EM010494932TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (598449) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 533/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 533)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
57 # 3อจ661012-158 EM010494932TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (598454) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 540/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 540)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
58 # 3อจ661012-160 ED872054053TH Auttaporn1979 + thatcharit (598462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3(ยกช่อฟ้า) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
59 # 3อจ661012-161 ED868729219TH nut1510 + คลับจับลิง (598445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 168/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
60 # 3อจ661012-162 EB500588038TH เหวัชระ + popae (598452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660708-1344)(G 76%)
61 # 3อจ661012-163 EM010494901TH AodAnt + ขนมไทยแม่อารีย์ (598456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(660928-1080) (G 70%)
62 # 3อจ661012-164 EM010494901TH winwin + ขนมไทยแม่อารีย์ (598460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
63 # 3อจ661012-165 EM010494901TH aek555 + ขนมไทยแม่อารีย์ (598464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
64 # 3อจ661012-166 EM010494901TH ภูมิแผ่นดิน + (598467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ล)(G 79%)
65 # 3อจ661012-167 EM010494901TH tiwakornwong + (598470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (660929-1189)
66 # 3อจ661012-168 EM010494901TH Joker007 + ขนมไทยแม่อารีย์ (598474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5040)(G 73%)
67 # 3อจ661012-171 EM10494901TH Phichit_02 + (598515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ661012-172 EM010494901TH zymeus + ขนมไทยแม่อารีย์ (598517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ชลบุรี
69 # 3อจ661012-173 EM010494901TH toeykeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (598519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (660929-1184)(G 86 %)
70 # 3อจ661012-174 EM010494901TH toymlt + ขนมไทยแม่อารีย์ (598521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(660929-1192)(G 84%)
71 # 3อจ661012-175 EM010494901TH Nongbright88 + (598522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
72 # 3อจ661012-176 EM010494901TH taccord + ขนมไทยแม่อารีย์ (598523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ(G 58%)
73 # 3อจ661012-177 EM010494901TH nokklang + ขนมไทยแม่อารีย์ (598524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 39759)

74 # 3อจ661012-179 EM010494901TH weddy + ขนมไทยแม่อารีย์ (598526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
75 # 3อจ661012-180 EM010494901TH honeylemon + (598527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
76 # 3อจ661012-181 EM010494901TH SiwaDa928 + (598400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
77 # 3อจ661012-183 ED912705506TH kttk2006 + คุณศิระ (598408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 593) (สภาพทำความสะอาดผิว)
78 # 3อจ661012-184 ED886746831TH รถโฟร์ค + supot2030 (598412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ ครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นทวีโชค เนื้อผง ปี 2542 จ.ลำพูน
79 # 3อจ661012-185 ED519195885TH nextstep + KoM_PanG (598414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
80 # 3อจ661012-186 ED918502603TH entaneer + Manat (598417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
81 # 3อจ661013-001 ธาวัช + singha_eak (598536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เข่าแตกแขนขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)
82 # 3อจ661013-002 Champrawin3239 + (598538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อชิตะพระเครื่อง
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (570918-216)(G 81%)
83 # 3อจ661013-003 masterpiece + มงคลถาวร (598541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ661013-005 tansave + eootyoo (598546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า พิมพ์แขนกลมเกศเอียง เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
85 # 3อจ661013-006 ลูกพ่อ88 + eootyoo (598550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า พิมพ์แขนหักเกศคต เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
86 # 3อจ661013-007 Merlion + bwerawat (598552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อตะกั่ว ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (540728-165)
87 # 3อจ661013-008 india-china + bwerawat (598555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(540804-065)
88 # 3อจ661013-009 dragon7775 + en_amulet (598557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (600823-090)
89 # 3อจ661013-010 เอตะทัคคะ + JASMIN (598560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (550113-114)(G 76%)
90 # 3อจ661013-101 ED795373809TH pokok27 + บ้านพระสหรัตธานี (598610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล พิมพ์จิ๋ว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ661013-102 EB989078017TH samran250 + ธิติวราห์ (598614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ661013-103 ED930611080TH Jinojirayu + BOYTAPEE (598616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ

93 # 3อจ661013-104 ED786093108TH otto3528 + AmpFine (598620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
94 # 3อจ661013-106 ED879953674TH tiwakornwong + visa1 (598624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรทุย เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (660914-2039)(G 86%)
95 # 3อจ661013-108 ED871555844TH ปิ่นอนงค์ + ติ่งลี่ (598631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
96 # 3อจ661013-109 ED871555844TH คนคลองด่าน + ติ่งลี่ (598633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
97 # 3อจ661013-110 ED676763429TH taranan + อนันตรา (598635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
98 # 3อจ661013-112 ED902801905TH c-bank + ทวารวดี (598533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ จ.กำแพงเพชร
99 # 3อจ661013-118 ED905190955TH บุตรสุนทร + tiptida (598547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 2.6 นิ้ว)
100 # 3อจ661013-120 ED930100316TH vutrider + taveecahijarung (598551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(660814-1066)
101 # 3อจ661013-124 ED842262826TH เอ็กซ์เมืองชัย99 + yayara (598562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดเขื่อนกรุณา เนื้อทองแดง ปี 2479 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)
102 # 3อจ661013-125 ED842262826TH เขียววาริน + yayara (598564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(เล็ก) เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม(G 58%)
103 # 3อจ661013-126 lungwut + แม็กบุรีรมณ์ (598567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184REDSU0B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(651006-2013)
104 # 3อจ661013-128 EM097773650TH Numnaglab + (598573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ เนื้อดินเคลือบ ปี 2444 จ.พระนครศรีอยุธยา
105 # 3อจ661013-129 ED097771251TH keng_kung + (598576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
106 # 3อจ661013-130 ED097771251TH keng_kung + (598579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
107 # 3อจ661013-131 EM097771251TH หมีดำ + ขนมไทยแม่อารีย์ (598575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ค่ายมหาสุรสิงหนาทสร้าง รุ่นสู้ศึก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ระยอง
108 # 3อจ661013-132 EM097771251TH thiarin + ขนมไทยแม่อารีย์ (598578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 339838)
109 # 3อจ661013-133 EM097771251TH keng_kung + (598581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 200155)
110 # 3อจ661013-134 EM097771251TH keng_kung + (598584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
111 # 3อจ661013-135 ED899070837TH kunthamas + ฟลุ๊ค (598587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดบวรนิเวศฯ รุ่นหนึ่งในสยาม พิมพ์หลังพระไพรีพินาศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

112 # 3อจ661013-137 ED913561202TH แก้วอุษา + ริณดา (598595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)(660927-1036)
113 # 3อจ661013-138 ED913561202TH toymlt + ริณดา (598599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 6.7 กรัม) (661002-2017)
114 # 3อจ661013-139 ED901043863TH toymlt + march859 (598603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
115 # 3อจ661013-140 EB989098382TH taccord + pae1991 (598606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ661013-141 ED832532311TH Popeye82 + lulytoon (598582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวสุวรรณพรหมาสุติเทพ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
117 # 3อจ661013-142 ED897650224TH เล็ก_ท่าแพ + พิชชากร (598585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
118 # 3อจ661013-144 udomkaew + นกจิ๊บ (598592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184REUNB8B0
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
119 # 3อจ661013-145 ED872061978TH ทรงธรรมบ้านสวน + router (598594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 3 (สายฝนเฉียง) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)(650402-2009)
120 # 3อจ661013-146 ED871020481TH chay7 + แบทแมน (598596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
121 # 3อจ661013-147 ED649666759TH Nongjeen + yootha (598598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
122 # 3อจ661013-148 ED834868769TH INNO-GOLF + boom6449 (598601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
123 # 3อจ661013-149 ED894659520TH sittpee + zitthinan (598604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แพะหลวงพ่ออ่ำ กรอบทอง(G 82%)
124 # 3อจ661013-150 EM097722975TH taccord + หมูกุ๋น (598607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม(G 77%)
125 # 3อจ661013-151 EM097722975TH Vorajak + หมูกุ๋น(598609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ661013-153 EM097722975TH Vorajak + หมูกุ๋น (598613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกต กรอบทอง(G 82%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
127 # 3อจ661013-155 EM286323434TH Nammongkol895 + nop168 (598617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
128 # 3อจ661013-156 EB544061231TH pop2517 + (598619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พุทธานุภาพพระสยาม
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพหักซ่อม) (660916-1061)
129 # 3อจ661013-157 ED898813900TH lingling + ชุติมาพระใหม่ (598622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. พระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา)
130 # 3อจ661013-158 ED917512900TH เอ๋พระรามห้า + ตุ๋ย-ท่าทราย (598625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 41637)

131 # 3อจ661013-159 ED8090249476TH rungrot + KoM_PanG (598626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นเงินขวัญถุงเสาร์ห้า เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.กำแพงเพชร (สภาพทำความสะอาดผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 14 ต.ค. 2566 - 08:35 น.] #87423 (12/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660927-031 ED768329876TH bkimber (596821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ661004-005 ED884407274TH สันป่าตอง (597542) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ661005-012 TH01184Q0D4G1B0 หนึ่งหาดใหญ่ (597725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ661006-013 ED630378035TH tomcm (597807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ661006-021 EX608016776TH print (597818) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661007-001 ED847086195TH Suchart16 (597956) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ661007-005 EF105764705TH ตะพาบ (597966) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ661007-019 ED891607165TH มงคลทิพย์ (597953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ661009-015 EM010494274TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598091) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ661009-021 TH01184QKV964B0 Toroclub (598106) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ661011-001 EJ419619278TH na159 (598321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ661011-006 ED863938365TH taranan (598331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661011-013 ED893873402TH ป๋องณรงค์ชัย (598360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ661011-015 ED823766432TH Athiwat (598364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661011-017 TH01184QT6RK6B0 บุตรสุนทร (598367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661011-019 EB970626136TH mangmee (598369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ661011-021 ED836539200TH Thanapong36 (598372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660929-008 en_amulet (597019) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ661003-007 b_wor (597446) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ661004-010 ริณดา (597591) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ661004-011 ริณดา (597585) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ661004-012 ริณดา (597589) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
6 # 2อจ661004-016 eeemaaa (597491) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ661004-019 dabby (597590) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ661006-012 KENPLA (597784) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ661006-017 vittaya14 (597840) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ661006-018 แฮปรามคำแหง (597797) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ661006-019 toneparsak (597804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ661006-020 Kid_A (597805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ661009-012 Poom168 (598041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ661010-019 likeit (598131) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ661011-008 เอกฤกษ์ (598354) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ661011-009 ton-230 (598358) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ661011-013 en_amulet (598286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ661011-014 en_amulet (598289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ661011-017 จ่าทอง (598306) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ661012-002 tonychan (598471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661004-103 ED823152227TH วิชามาร + Wanlop (597538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ661004-128 ED839358776TH tungsaima + แม็ก888 (597563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก จ.ระยอง กรอบทอง(G 71%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ661004-134 ED781043348TH karn_rayong + RUAYGABPRA (597501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
4 # 3อจ661004-157 ED809385027TH เหน่งบางคู้ + Notmay2425 (597497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง จ.ปทุมธานี
5 # 3อจ661005-122 ED891124389TH thakorn26 + kankanmol (597618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
6 # 3อจ661005-135 ED876285463TH narade2517 + plasplasplas (597657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังหัวแหวน เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ661006-116 ED840952908TH เหน่งบางคู้ + mawin2520 (597796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ661006-117 ED850461347TH yuttokkm + joeenok (597800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ661006-121 ED891781558TH พระสมุทร22 + หนุ่มนคร (597731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่คำ วัดอัมรินทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ661006-125 EM315585837TH Far2520 + โกเศส (597738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก พ่อท่านเขียว วัดหรงบล พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ661006-127 ED686685519TH nincha + วณิชออโต้ (597742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบน)
12 # 3อจ661006-129 ED894646945TH piyaphum + zitthinan (597749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
13 # 3อจ661007-105 NGWW000308708V9 Sittin + tigerlittle (597875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อน้อยสร้าง)
14 # 3อจ661007-111 ED875933498TH JoThekop + wavethaw (597876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงพ่อน้อย วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
15 # 3อจ661007-112 ED810015117TH daew1970 + mana1 (597880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดใหม่ปากบาง พิมพ์ฐานชั้นเดียว เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา(G 64%)
16 # 3อจ661007-125 ED874857778TH Nopbns990 + supichai (597886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 5 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ661007-147 ED891607165TH ครูสมชาย + มงคลทิพย์ (597988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ จ.พัทลุง
18 # 3อจ661007-167 EM010493985TH ผู้นำพล + ขนมไทยแม่อารีย์ (597938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หิน วัดหนองสนม จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ661007-175 ED871016249TH มีตังช็อป + หลานดาบหัก (597933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
20 # 3อจ661007-177 ED840317345TH BIGRID + bungbung (597996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
21 # 3อจ661009-006 BIGRID + Thong4152 (598024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนดัน รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน (หมายเลข 1600)
22 # 3อจ661009-013 Thanutum + eootyoo (598043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดินลงบรอนซ์เงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญหนุมานกะไหล่ทองและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)
23 # 3อจ661009-101 EV716983218TH seanza777 + beer_saraburi (598005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง) (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
24 # 3อจ661009-102 ED892842925TH pukpik + Nicharida (598006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ661009-108 ED849728935TH pinits + นกแก้ว (598022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
26 # 3อจ661009-118 TH01184QMUJ76B0 sompong963 + bangbai (598057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.๕ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ661009-119 EH670901762TH บัวลอยไข่หวาน + srithep (598060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ661009-140 ED855524208TH pieronut + พรพระพุทธองค์ (598033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) กรอบทอง(G 65%)
29 # 3อจ661010-008 Keang24 + nukro09 (598226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ661010-009 wat888 + icejung (598230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ661010-102 ED862472599TH ฟรุ๊คบางพลี + hooligan (598216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดละโว้ วัดกำแพง เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.ลพบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
32 # 3อจ661010-107 ED86272568TH naykrong + hooligan (598231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรผงดำ วัดสุทัศนฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 84%)
33 # 3อจ661010-110 ED786080055TH มีเก้า888 + AmpFine (598239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 341)
34 # 3อจ661010-111 ED786080055TH Bee20 + AmpFine (598139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ661010-128 ED861939310TH nincha + พรพัฒน์ (598130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
36 # 3อจ661010-131 ED859743566TH kenshiro2810 + หลานตาจวบ (598178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
37 # 3อจ661010-132 EG946033778TH ชาย2506 + chaikrit (598181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ661010-135 ED791060204TH คงทอง + พิมพ์นิยม (598188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง **พระสภาพสวย
39 # 3อจ661010-139 ED844752972TH kiewrai + ธาราวดี (598200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ661010-143 ED886063608TH iNote_dunyapong + THAI- PRA (598180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
41 # 3อจ661010-145 ED894673668TH panupong30 + zitthinan (598185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
42 # 3อจ661010-170 EM296323125TH Ketsara1104 + nop168 (598170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บและชำรุดขอบ)
43 # 3อจ661010-174 TH01184QNXJ20B0 autopower + เบียร์เปียร์นนท์ (598154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เห่รียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
44 # 3อจ661011-105 EB988461905TH ท่านมหา + ธิติวราห์ (598309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลพบุรี
45 # 3อจ661011-107 ED923800335TH taccord + แม่ปิง9 (598317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)
46 # 3อจ661011-109 ED910640095TH นรสิงห์41 + kasan (598323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
47 # 3อจ661011-110 EB501380241ITH เกษตร + ชาติน (598326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีฉลู เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ661011-111 ED871554472TH อาราธนา + บุษกร (598260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
49 # 3อจ661011-118 831538340430 ขุมทรัพย์บูรพา + ผู้พัน (598280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
50 # 3อจ661011-127 ED885251922TH กอล์ฟปริญญา + GiantPimp2528 (598380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
51 # 3อจ661011-133 ED878620817TH Ball8800 + ต้นอุทยาน (598290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพใช้)
52 # 3อจ661011-136 ED786081816TH วันชัย2511 + AmpFine (598303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ661011-142 ED806287241TH Komsank + เซียนน้อยหนึ่ง (598262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดราชนัดดา พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ661011-161 ED870517558TH ซีดานราชาเหรียญ + งดงาม (598291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาชุ่ม วัดวังมุย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน
55 # 3อจ661011-162 ED870517558TH จิรัฏฐาโน + งดงาม (598294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
56 # 3อจ661011-170 ED830674229TH print + kankanmol (598319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
57 # 3อจ661011-171 ED767508275TH รงค์ผลพูน + lulytoon (598339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง/สภาพสวย) (กรอบทองแดงชุบเงิน)(660209-1239)
58 # 3อจ661011-177 EM041876450TH sarun1826 + นกแก้ว (598365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม(พ ขีดมีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
59 # 3อจ661011-183 TH01184QH56Y8B0 RYUTA + rojheavy (598337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน เนื้อผง ปี 2522 จ.สุรินทร์
60 # 3อจ661011-184 ED836539200TH autopower + Thanapong36 (598340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
61 # 3อจ661012-001 jammanee + อัสซุย (598394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
62 # 3อจ661012-002 TAVABUNCHA + SamilaMT (598397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
63 # 3อจ661012-003 อภิชาติชุบทอง + Dig_tut_959 (598399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2 กรัม)(G 82%)

64 # 3อจ661012-004 anut_rung + pokok27 (598401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(630206-003) (G 72%)
65 # 3อจ661012-005 m-cot + vittaya14 (598404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5221)(660704-1016)(G 65%)
66 # 3อจ661012-007 TH01184P8A8V7B0 BOONG + Sivilaihan (598528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.ราชบุรี
67 # 3อจ661012-008 ED878291679TH Komsank + งดงาม (598529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
68 # 3อจ661012-101 ED649666334TH pirat9 + yootha (598410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (570327-201)(G 85%)
69 # 3อจ661012-103 ED922802785TH pornlimk + gorn9 (598416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (660925-1118)
70 # 3อจ661012-104 TH01184QYZVR1B0 daew1970 + jantzen (598419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ เนื้อสำริด
71 # 3อจ661012-106 TH01184R88PT6B0 Pakin10 + blackeyekub (598424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660328-1071) (G 68%)
72 # 3อจ661012-109 ED908707338TH เจ้าตะพุ่น + เลี้ยงเมืองใหม่ (598429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นกูนั่ง ฮ. มาปลอดภัยดีมีลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
73 # 3อจ661010-177 EB987182808TH ลิ้ม88 + Nakorn17(598165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 13 ต.ค. 2566 - 08:32 น.] #87420 (11/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660930-005 EM097739256TH ขนมไทยแม่อารีย์ (597105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ661002-003 ED890702752TH nengneng (597285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661002-017 EF105620882TH ตะพาบ (597293) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ661003-014 EX512152877TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (597392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ661004-018 EM061100890TH แก้วพิษณุ (597582) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
6 # 1อจ661005-001 EM041875542TH นกแก้ว (597688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ661006-015 ED901207329TH องอาจ (597810) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ661006-024 ED861220466TH kengkas (597821) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ661007-002 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 1 อจ 661019-011
10 # 1อจ661007-013 ED830895401TH สุเรนทรชิต (597949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ661007-028 ED861354658TH อุกฤช (597972) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ661009-008 ED761858162TH ท่านมหา (598109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ661010-004 ED002973361TH รักษ์ต้มเลือดหมู (598240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661010-005 ED847170959TH porn08 (598241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661010-006 ED820184804TH Eik_Sinchai (598243) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661010-007 ED879074300TH Nong2552 (598244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ661010-009 ED907124905TH tekapol (598247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ661010-011 RD872046834TH anuruknavy44 (598183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661010-012 ED731152481TH นุหนองคาย (598186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ661010-013 828307941193 tokoldam (598190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ661010-014 ED600377875TH kisaru (598195) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ661010-015 TH01184QV8MX1B0 mawin2520 (598199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ661010-016 ED868250255TH nancham (598201) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ661010-018 TH01184QW11T9B0 goodaomzc (598209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ661011-022 golfsriracha (598377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

26 # 1อจ661004-007 ED705472482TH Phartharapon (597581) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660920-008 ริณดา (596015) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ661004-013 bkk10250 (597592) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ661005-002 เด็กสังขละ (597612) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661006-007 midori (597820) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ661006-010 Tourjen (597823) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ661010-002 Sakdadm (598177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ661010-011 คงทอง (598116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ661010-014 Voravirul (598120) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ661010-015 นราคอฟ (598123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ661010-017 loongmike (598124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ661010-018 Suthin1981 (598127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ661010-021 ลิ้ม88 (598219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ661011-004 การันตีพระ (598252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ661011-005 การันตีพระ (598253) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
15 # 2อจ661011-006 การันตีพระ (598254) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ661011-018 การันตีพระ (598383) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ661011-019 การันตีพระ (598384) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ661011-020 การันตีพระ (598385) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ661011-021 การันตีพระ (598386) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ661012-005 การันตีพระ (598387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660930-162 ED699240147TH เจริญบารมี + jantzen (597106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์เคราสั้น เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช(G 80%)
2 # 3อจ661003-132 ED813681879TH lamborghinizi + noprama9 (597327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดสั้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
3 # 3อจ661004-182 ED795541612TH wath132 + น้องหมี (597454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
4 # 3อจ661005-157 EM098969613TH Nongbright88 + มะนาวแป้น (597659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาจั่น วัดเสม็ด เนื้อเงิน ปี 2467 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
5 # 3อจ661006-103 EB987208099TH opulent_88 + โบตั้ม (597837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
6 # 3อจ661006-112 ED784491915TH อภิชาติชุบทอง + OMBUN (597780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
7 # 3อจ661007-123 ED824358823TH tksboomt + KID_2 (597881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หลังหมึกแดง เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2508 จ.จันทบุรี
8 # 3อจ661007-127 ED849759915TH Manoos + nengneng (597895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
9 # 3อจ661007-128 ED873701893TH NAN777 + นกแก้ว (597898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ จ.พิษณุโลก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับการสร้างพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
10 # 3อจ661007-173 ED823472787TH bagio + eakkapong (597923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (660722-1071)
11 # 3อจ661009-005 สวนดอก + patchara (598021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 79 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สกลนคร (650617-1285)
12 # 3อจ661009-113 EB987838673TH chaibangseemeang + เฮียรัก (598039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด ๙ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
13 # 3อจ661010-163 EX558099055TH CLUSTER + Tobphalo911 (598147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
14 # 3อจ661010-180 KEX31146384348 doramon2345 + kajell3555 (598174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 67%)
15 # 3อจ661010-181 KEX31146384348 doramon2345 + kajell3555 (598211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650114-1204) (G 74%)
16 # 3อจ661011-001 aumnuey + ศตกมล (598256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
17 # 3อจ661011-002 payungsak + ศตกมล (598257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660906-1067)(G 63%)
18 # 3อจ661011-005 Piragarn + babejakpet (598267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (660918-1237)
19 # 3อจ661011-006 Namnathee1983 + อรรถพล (598270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(661006-2043)
20 # 3อจ661011-007 niti_por + อรรถพล (598273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม(G 80%)
21 # 3อจ661011-008 โมรารัตน์ + พลฐานวโร (598276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
22 # 3อจ661011-009 Nongbright88 + Kidsana1987 (598382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา
23 # 3อจ661011-101 ED900613073TH Tumtim + glubglai (598295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์คอพอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
24 # 3อจ661011-102 ED854090672TH chutty + วุฒินันท์ (598299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดหนองสนม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง (สภาพผิวชื้นขี้ผึ้ง)(G 85%)
25 # 3อจ661011-104 ED832399351TH Komsank + โกวบ้อ (598304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.นครปฐม
26 # 3อจ661011-106 EG731210153TH JoThekop + ขวัญนคร (598311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนครูบาสร้อย วัดมงคลคีรีเขต พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ตาก
27 # 3อจ661011-108 ED888441642TH Gaplast2 + Angle99 (598320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบน)
28 # 3อจ661011-115 ED854246777TH fifadida + Piyawan (598271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (660811-1039)(G 68%)
29 # 3อจ661011-116 ED854246777TH kangbowin + Piyawan (598274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
30 # 3อจ661011-117 ED912112600TH bastketboy + มังกรชล (598277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 64%)
31 # 3อจ661011-119 EM100382744TH พระสมุทร22 + Gigsszeet (598282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์เล็กหลังอุ ปี 2495 จ.นนทบุรี
32 # 3อจ661011-120 ED829946004TH tiwakornwong + unvastar (598285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (640906-597)(G 79%)
33 # 3อจ661011-121 ED829946004TH เจ้าชายอุลต้า + unvastar (598314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2546 จ.ระยอง(G 68%)
34 # 3อจ661011-122 ED816563584TH Seopoo + เด็กใหม่ใจรัก (598318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
35 # 3อจ661011-123 EB988578569TH Chansri1 + ป๋องร้อยไร่ (598322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้ากลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
36 # 3อจ661011-124 EB988578569TH chairatmt + ป๋องร้อยไร่ (598324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรก (ส) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
37 # 3อจ661011-125 ED862588380TH ruamsup + promp (598327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

38 # 3อจ661011-126 TH01184R06VP3B0 taccord + nut1510 (598381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(610627-142)(G 67%)
39 # 3อจ661011-131 ED652160137TH tonliv + สิทธิวงค์ (598279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
40 # 3อจ661011-132 ED883860112TH gu_gappy + eaknaengnoy (598287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (660728-1203)
41 # 3อจ661011-134 ED768954282TH taranan + jammanee (598293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ661011-135 ED907108117TH วัฒน์พระองค์ขาว + บางแก้ว1976 (598298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยมีชื่อ เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพใช้)(G 80%)
43 # 3อจ661011-137 ED786081816TH bunjerd + AmpFine (598307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ661011-138 ED786081816TH Besomkiat + AmpFine (598310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
45 # 3อจ661011-139 ED893155273TH เต๋อคูทราย + thanawat_bz (598312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์คอสามเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (660619-1006)(G 85%)
46 # 3อจ661011-143 828313613326 SiwaDa928 + Jumman2519 (598264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
47 # 3อจ661011-144 ED904606815TH maturuch + หนุมานเชิญธง (598269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (660916-1158)
48 # 3อจ661011-145 ED909754895TH amnat108 + than-663 (598272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ661011-146 ED834866927TH tangmo123 + boom6449 (598275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพอุดซ่อมรอยรานขอบขวา)(G 61%)

50 # 3อจ661011-147 ED901032287TH uthenkhukid + march859 (598278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
51 # 3อจ661011-151 ED622181076TH cpat1 + pakavat (598336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบขวาเล็กน้อย)
52 # 3อจ661011-153 KBAN000337553KR somdetpoonsawat + taccord (598342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660828-3002)(G 68%)
53 # 3อจ661011-154 ED893155123TH Ratchanon + Red54 (598344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (660915-1030)(G 79%)
54 # 3อจ661011-155 ED815186087TH masterpiece + suumpai (598346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว พิมพ์หลังพระสังกัจจายน์นะชาลีติ เนื้อดินลงบรอนซ์ทอง เงิน ปี 2527 จ.สระบุรี (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)
55 # 3อจ661011-157 ED848584815TH chay7 + ฅนบางใหญ่ (598352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบนและมุมล่างซ้าย)
56 # 3อจ661011-158 ED691519995TH TONG_NK + witthpan (598355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)(660524-1003) (G 96%)
57 # 3อจ661011-160 ED792482795TH AMNARD1519 + jopawis (598362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อผง ปี 2513 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ661011-163 EM232592764TH Ritraya + Tow168 (598297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
59 # 3อจ661011-164 ED916720778TH aumnuey + Tawee888 (598300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ661011-166 ED851774678TH classic84 + Kridnakorn (598305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ661011-167 ED830675649TH otto3528 + Teresa (598308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อโม วัดจันทนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท

62 # 3อจ661011-169 ED913514817TH sompong963 + คูณสตางค์ (598315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นบูชาครู พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงว่าน ปี 2511 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
63 # 3อจ661011-172 EM041876450TH nooker1981 + นกแก้ว (598345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดทุ่งเสรี เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ661011-173 EM041876450TH schan2514 + นกแก้ว (598347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
65 # 3อจ661011-174 EM041876450TH ruenthong + นกแก้ว (598353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งผมหวี วัดมกุฎฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1684) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
66 # 3อจ661011-175 EM041876450TH นุหลัก4 + นกแก้ว (598357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญใบสาเก วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ661011-180 EM041876450TH Ben0503 + นกแก้ว (598371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ661011-181 EM041876450TH Chawalit29 + นกแก้ว (598332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 12 ต.ค. 2566 - 08:34 น.] #87416 (10/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660929-013 ED829286085TH rjannon (597054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660929-027 EJ014885559TH sai-9ton (597059) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ661002-015 ED771357355TH chsearn (597229) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ661003-019 ED837977989TH tongjoy (597407) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ661004-010 ED790295985TH chaiywutkunarsa (597587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ661004-021 EB986846041TH c_nakarin (597560) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ661005-020 EB986909798TH pop_014 (597709) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 1อจ661006-020 ED849694843TH มีตังช็อป (597816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ661007-011 EM010493659TH ขนมไทยแม่อารีย์ (597945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ661009-002 EW201080062TH Game1305 (598067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ661009-003 ED8660493989TH tangmo123 (598070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ661009-004 ED913100877TH toy_clong8 (598075) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ661009-006 ED867537889TH golfsriracha (598078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661009-007 ED761858162TH ท่านมหา (598082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661009-011 ED832397599TH Tawee888 (598081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661009-013 ED795543919TH น้องหมี (598087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ661009-016 EM010494274TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598092) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660830-020 ริณดา (593383) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ661002-013 ThaiWong (597280) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
3 # 2อจ661002-021 ThaiWong (597307) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
4 # 2อจ661004-017 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (597463) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ661006-001 หนุ่มธนบุรี (597826) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ661006-013 panuwat1998 (597791) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ661007-007 surasakkk (597902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ661007-008 Owarut999 (597906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ661007-009 Owarut999 (597909) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 2อจ661007-014 ศตกมล (598194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ661009-006 khunsarn (598098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661009-008 ขุมทรัพย์บูรพา (598102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ661009-013 Komsank (598044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ661009-014 tatelittle (598046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ661009-015 เอกลำชะร่า (598048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ661009-019 chanram (598050) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ661009-020 chanram (598056) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ661010-003 การันตีพระ (598117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ661010-004 การันตีพระ (598119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ661010-005 การันตีพระ (598121) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 2อจ661010-006 การันตีพระ (598129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ661010-007 การันตีพระ (598132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ661010-020 การันตีพระ (598134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ661010-026 การันตีพระ (598136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660929-102 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ661012-007
2 # 3อจ660929-109 828294157493 เมืองช้าง + dragonkim (596994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ660929-131 ED824125320TH Sombat14 + พลกฤต (596993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้าง 11 นิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
4 # 3อจ660929-159 ED848418209TH ทนายหลวง + ทอเร็ตโต้ (597038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
5 # 3อจ661002-128 EM097739361TH waves + ขนมไทยแม่อารีย์ (597300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณโต วัดโพธิ์เอน เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.สระบุรี
6 # 3อจ661004-113 ED794239414TH thakorn26 + prisajee (597455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อเมฆพัด ปี 2518 จ.ขอนแก่น (วัดบึงแก้วสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ661004-116 ED853229653TH apeleven + เอ็มน้อยร้อยล้าน (597465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโมคคัลลา-พระสารีบุตร หลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือก เนื้อดิน ปี 2458 จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ661004-119 TH01184PZ0Y66B0 ซิยิ่นกุ้ย + ball_amulet (597476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2555 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ661004-120 RSV1000080758Z5 ตั้งเจริญพระเครื่อง + ยศวิเศษ (597479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หูกระต่าย เนื้อผง ปี 2516 จ.ปราจีนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ661004-137 ED502288583TH momai + ศุกลเศรษฐ (597506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
11 # 3อจ661004-156 ED809385027TH RYUTA + Notmay2425 (597495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
12 # 3อจ661004-160 ED819513879TH thonglor + kritk (597507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพิณ วัดบางหัวเสือ เนื้อผง ปี 2440 จ.สมุทรปราการ (สภาพเนื้อราน)
13 # 3อจ661004-167 EM041875468TH chay7 + นกแก้ว (597525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดชัยมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา (สภาพใช้สึก)
14 # 3อจ661004-191 EM041875508TH SChuenban + นกแก้ว (597509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ พิมพ์ปั๊ม เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (โค้ดอกเลา/ไม่ระบุปีสร้าง)
15 # 3อจ661005-124 ED195696459TH bioenjoy_k + (597623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อ๋าศิษย์หนองสะเดา
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
16 # 3อจ661005-174 EM098969627TH Lilmonkey + มะนาวแป้น (597721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่นครบรอบ 120 ปี เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นนทบุรี (หมายเลข 1897)
17 # 3อจ661005-181 ED798748046TH kttk2006 + น้องภู (597701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งร่มเกล้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 981)

18 # 3อจ661006-118 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ661012-008
19 # 3อจ661006-120 ED881015764TH ต้นกรมทาง + patsin (597809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ661006-152 EM010493614TH mac13 + ขนมไทยแม่อารีย์ (597813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดนาสัก รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชุมพร
21 # 3อจ661006-153 ED821863480TH tonychan + moo_tah (597815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.อ่างทอง(G 77%)
22 # 3อจ661007-107 ED836463378TH vuthinuntha + Choomsilp (597883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ปัตตานี (หมายเลข 355)
23 # 3อจ661007-114 ED856415399TH น้ำดอกไม้ + phetra (597888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ661007-118 ED860815101TH คนชอบพระ01 + แตงโมแดง (597904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และแต่งผิว)
25 # 3อจ661007-132 ED892361398TH อ๊อดจ้า + nopnak (597903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางไสยาสน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
26 # 3อจ661007-133 ED824057837TH Red54 + tontatto (597908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
27 # 3อจ661007-138 ED891521028TH พลดินแดง + Sutee-sai2 (597930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
28 # 3อจ661007-141 ED583177395TH Hihachi + Akaphop (597977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง
29 # 3อจ661007-142 ED583177395TH midori + Akaphop (597980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 74%)
30 # 3อจ661007-145 ED166741310TH kenshiro2810 + ชินนิมอน (597984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดพระเกศ)
31 # 3อจ661007-148 ED891607165TH กานต์13 + มงคลทิพย์ (597989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
32 # 3อจ661007-151 EM286323227TH karan + nop168 (597929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 66%)
33 # 3อจ661007-169 EM010493985TH pcha429 + ขนมไทยแม่อารีย์ (597944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 69%)
34 # 3อจ661007-183 ED899033114TH yut157 + ดอกบัว99 (597917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ661007-191 ED830674484TH วิเศษชัยชาญ + infinity88 (597959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
36 # 3อจ661007-192 ED830674484TH Cap1995 + infinity88 (597963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

37 # 3อจ661009-001 c_nakarin + suksannb (598011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ661009-002 taranan + มิตรพระแท้ (598013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ661009-003 GabZ2928 + Varawut1699 (598114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 65%)
40 # 3อจ661009-004 naykrong + khunsarn (598018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 39612)
41 # 3อจ661009-007 m-cot + พุทธัสสโร (598027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานปูปลา เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ระยอง (หมายเลข 24/หน้าตัก 8.3 นิ้ว)
42 # 3อจ661009-008 sang08 + art_0307 (598030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
43 # 3อจ661009-009 Feen_8Rew + pruksasat (598032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.นครปฐม
44 # 3อจ661009-010 พรพระพุทธคุณ + zodster (598034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 518/สภาพสวย) (660928-1131)(G 97%)
45 # 3อจ661009-011 Nakorn17 + eootyoo (598037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
46 # 3อจ661009-012 kitikorn16 + eootyoo (598040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหัวใจกำแพงตัดเดี่ยว กรุเตาทุเรียง พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.ลำพูน
47 # 3อจ661009-014 print + เด็กวังละโว้ (598045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ661009-103 EW436812673TH taranan + fake79 (598008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ661009-105 EF105758210TH va1111 + Phartharapon (598014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นประตูพัง เนื้อทองเหลือง ปี 2566 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 8.4 นิ้ว)
50 # 3อจ661009-106 ED830674215TH camaroj + kankanmol (598017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฉัตรเพชร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ661009-107 ED830674215TH พ่อฟอร์ม + kankanmol (598020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ
52 # 3อจ661009-110 ED869246645TH mangmee + pound2007 (598028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ661009-111 ED872051193TH เพิ่งหัดดู + เรศเรณู (598035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพอุดซ่อมท้อง)
54 # 3อจ661009-115 ED863519978TH thongma + LAK888 (598047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์ ล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
55 # 3อจ661009-116 ED904617610TH masterpiece + D_akkharin (598049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ

56 # 3อจ661009-117 nextstep + bangbai (598053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184QMUJ76B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ661009-120 EM010494362TH entaneer + ซาลาเปา (598063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อโบสถ์ วัดจอมคีรีนาคพรต เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
58 # 3อจ661009-121 ED824929313TH เบิร์ดกาฬสินธุ์ + ZuTharua (598059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
59 # 3อจ661009-122 ED881772786TH ปากานี่ + somsak2521 (598061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
60 # 3อจ661009-124 EM010494359TH keng_kung + (598071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
61 # 3อจ661009-125 EM010494359TH keng_kung + (598073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย รุ่นสร้างหอฉัน จ.ชุมพร
62 # 3อจ661009-126 EM010494359TH เพชรมณเฑียร + (598074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
63 # 3อจ661009-127 EM010494359TH เพชรมณเฑียร + (598076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า เนื้อดิน กรอบทอง(G 91%)
64 # 3อจ661009-128 ED795938868TH joyjintai + nakarin (598077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึกนิยม เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ661009-132 EM010494345TH Ritraya + ซาลาเปา (598015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (สภาพขัดเงาใหม่)(G 65%)
66 # 3อจ661009-133 EM010494345TH sirikun + ซาลาเปา (598016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นนทบุรี
67 # 3อจ661009-135 OSA087300001900 m-cot + suthatpong (598019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นชนะศึก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
68 # 3อจ661009-138 ED850881477TH tamonwon + bancha18 (598029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (660810-1050)
69 # 3อจ661009-139 ED901280757TH Manoos + joeenok (598031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นศาลาการเปรียญ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
70 # 3อจ661009-141 ED896554456TH GTOME + BOYTAPEE (598111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์เสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)
71 # 3อจ661009-142 KBAN000335933G4 pcha429 + taccord (598054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง/สภาพสวย) (660926-2016)(G 80%)
72 # 3อจ661009-143 ED916211625TH ahatyai + totonunu (598112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(660227-1054)
73 # 3อจ661009-144 ED704739462TH aek555 + bordeesorn (598058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
74 # 3อจ661009-145 EM232591826TH wongdown + Naruto095 (598062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (660928-1039)(G 64%)

75 # 3อจ661009-146 EM232591826TH เขียววาริน + Naruto095 (598064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)(660928-1040) (G 62%)
76 # 3อจ661009-147 ED847932956TH ต้นคุง + tansave (598066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ช่างสอน จ.นครสวรรค์ (ขนาดมีด 8 นิ้ว/สภาพขัดสนิมใบมีด) (660804-1100)
77 # 3อจ661009-148 TH01184QN9H98B0 BhuriKet26 + takrit (598068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
78 # 3อจ661009-149 EM010494265TH ฅนบางใหญ่ + ซาลาเปา (598072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา **พระสภาพปิดทองใหม่ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
79 # 3อจ661010-002 TaeJo + bigปากน้ำ (598210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
80 # 3อจ661010-003 perfectman77 + Bankkc (598212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 9487)(G 64%)
81 # 3อจ661010-004 masterpiece + ninekao9 (598215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง รุ่นแรก เนื้อผงลงรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี
82 # 3อจ661010-005 เขียววาริน + sansai (598218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(650705-1097) (G 87%)
83 # 3อจ661010-006 puriwaj + jitichai (598221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 54 เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 71%)
84 # 3อจ661010-007 pornlimk + เหน่งบางคู้ (598224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)(660923-2002)
85 # 3อจ661010-101 EB502373729TH tone555 + ธีรพร (598213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพแต่งผิว)
86 # 3อจ661010-103 ED814386144TH น้ำแม่อาย + MINIGUNNER (598220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบางลำพูน เนื้อดิน
87 # 3อจ661010-105 EB988049487TH sonthaya_nurod + (598225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
weerayut2530
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท (660916-2015)(G 63 %)
88 # 3อจ661010-106 ED862472571TH winwin + hooligan (598228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อเงิน ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
89 # 3อจ661010-109 ED908914508TH เอกพระ + Chiu2002 (598236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ661010-112 ED855265636TH taccord + TANSON65 (598141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ661010-114 EM097717882TH entaneer + รถถังพระบ้าน (598148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อโอภาสี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
92 # 3อจ661010-115 ED652158972TH camaroj + SOMDED (598152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
93 # 3อจ661010-116 ED847550020TH taccord + tanapat05 (598156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.6 กรัม)(G 84%)

94 # 3อจ661010-117 ED908924006TH tangmo123 + phetbanpra (598159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)(G 83%)
95 # 3อจ661010-118 EM041876049TH หนุ่มบ้านแพ้ว + นกแก้ว (598162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ661010-121 EM041876049TH pinits + นกแก้ว (598115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ สมัยอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 2.1 ซม.)
97 # 3อจ661010-122 EM041876049TH moonim + นกแก้ว (598248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ661010-124 ED902672088TH เสือตัวสุดท้าย + thumma (598122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเอกลาภเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
99 # 3อจ661010-125 ED862585848TH เต่านา + piaric (598125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
100 # 3อจ661010-126 ED861939310TH nokklang + พรพัฒน์ (598126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี
101 # 3อจ661010-127 ED861939310TH แป๊ะปทุม + พรพัฒน์ (598128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นอภิเมตตามหาโพธิสัตว์ พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2557 จ.ปัตตานี (หมายเลข 28) (วัดวชิรธรรมารามสร้าง)
102 # 3อจ661010-129 ED717784712TH KoM_PanG + สยามอาร์ต (598133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยกำแพงเพชร เนื้อสำริด จ.กำแพงเพชร (หน้าตัก 1.8 นิ้ว) (สภาพชำรุดพระเศียรพระพักตร์และฐาน)
103 # 3อจ661010-130 ED859743566TH Suranat + หลานตาจวบ (598135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท.. (660925-1153)
104 # 3อจ661010-133 ED913514817TH nooker1981 + คูณสตางค์ (598184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
105 # 3อจ661010-134 ED791060204TH mangmee + พิมพ์นิยม (598187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ661010-136 ED901238290TH ยุทธพนัง + saijai66 (598191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 91%)
107 # 3อจ661010-137 ED899055905TH goodaomzc + อนันตรา (598196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660419-2038)
108 # 3อจ661010-138 ED865441975TH pornlimk + chane31 (598197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ.. (650214-3039)
109 # 3อจ661010-140 ED893892830TH Beed098 + พระราม9 (598203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(650531-1026) (G 64%)
110 # 3อจ661010-141 EW004587286TH RAK_PT + จังซีลอน (598171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
111 # 3อจ661010-142 EW004587286TH RAK_PT + จังซีลอน (598176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
112 # 3อจ661010-144 ED919901394TH nincha + noi70 (598182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี

113 # 3อจ661010-147 ED912734119TH bos2499 + kingcrow (598189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
114 # 3อจ661010-148 ED880774560TH Feen_8Rew + rambo93 (598192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 53 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 400)
115 # 3อจ661010-149 ED785435092TH yyoyo + Thana999 (598206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบน)
116 # 3อจ661010-150 ED785435092TH Juleas + Thana999 (598207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมส่วนบน)
117 # 3อจ661010-151 ED785435092TH หมูพิษณุโลก00 + Thana999 (598250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (660929-1183)
118 # 3อจ661010-152 ED785435092TH karn_rayong + Thana999 (598137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (660929-1182)
119 # 3อจ661010-153 ED872679791TH Suranat + ริณดา (598142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (660920-2027)
120 # 3อจ661010-155 ED847889626TH puriwaj + tiwakornwong (598149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(660809-1095) (G 82%)
121 # 3อจ661010-156 EB988328212TH แม็คกระเพาะหมู + Nattakan (598155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
122 # 3อจ661010-157 ED872542419TH กิจจำรูญ + แม็คพระเครื่อง (598158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลิงอุ้มทรัพย์ หลวงพ่ออิน วัดลาด เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
123 # 3อจ661010-158 EQ530396751TH ทนายโอ๊ต58 + bagio (598163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 2 พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (660928-1033)
124 # 3อจ661010-159 ED856417885TH reset-usb + mystic (598173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590125-105)
125 # 3อจ661010-160 ED869237025TH m-cot + pound2007 (598175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ661010-161 TH01184QS5TS1B0 ดวงเศรษฐี + Chansri1 (598140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2460 จ.ลพบุรี(G 61%)
127 # 3อจ661010-162 ED814386158TH Nongbright88 + (598143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MINIGUNNER
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พิมพ์เจดีเต็ม เนื้อเงิน ปี 2508
128 # 3อจ661010-164 ED794072405TH maximum9 + มัสชา (598151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
129 # 3อจ661010-165 ED916104705TH opasn + suthee069 (598153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (วัดไทรทองฯสร้าง)
130 # 3อจ661010-168 ED652158986TH camaroj + SOMDED (598167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพล้างผิว)
131 # 3อจ661010-169 ED738999869TH มีตังช็อป + coachnr (598246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ

132 # 3อจ661010-172 PC37000214204LL payungsak + vijit (598144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อย้อย วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.สระบุรี (650923-1023)
133 # 3อจ661010-176 EM232590936TH Kitsukit + Mnnuttapon (598161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (660830-2082)
134 # 3อจ661010-178 EB987182808TH chinamulet + Nakorn17 (598168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
135 # 3อจ661010-179 EM392397703TH thotsaphol4110 + aidteegon (598172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ย่า รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.สุโขทัย

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 11 ต.ค. 2566 - 08:45 น.] #87412 (9/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660928-020 ED810627896TH มหาเวส (596934) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ660929-007 ED876942261TH kartthian (597050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ660930-003 EM041879399TH นกแก้ว (597098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ661002-005 ED824346723TH Reindeer_kwang (597291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ661002-007 ED699240164TH jantzen (597298) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661002-013 ED865531027TH mchutith (597255) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ661002-014 7227097880157483 musuanuwat (597261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ661002-016 ED892209854TH Hook2 (597266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ661002-018 EM284931692TH Oat_Phk (597270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ661003-002 ED617987292TH แจ็คหวัง (597386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661003-015 ED895509504TH เหน่งบางคู้ (597398) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ661004-022 TH01184PTX2B6B0 JJ_Zone76 (597562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ661006-014 ED899538659TH insolence (597808) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661006-016 ED900008499TH แหม่มโพธิ์ดำ (597812) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
15 # 1อจ661007-003 ED895221151TH Bankswimming (597967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ661007-004 EJ954052748TH นัฐสันต์ (597970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661007-010 SKB1000287843YB milkns (597974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ661007-020 ED598855570TH korawich (597957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661007-023 EM294390285TH jabee (597975) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ661007-024 ED903441179TH beambeam1 (597979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ661007-027 ED867593894TH golfsriracha (597982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661009-001 ED568689445TH sumat (598065) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
23 # 1อจ661009-005 ED913702660TH Chakkapud (598108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ661009-012 ED901256320TH โชติอนันต์ (598085) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
25 # 1อจ661009-014 EM010494274TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598090) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
26 # 1อจ661009-018 EM010494274TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598093) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
27 # 1อจ661009-019 EM010494212TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598095) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
28 # 1อจ661009-022 EM010494115TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598097) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
29 # 1อจ661009-023 EM010494138TH ขนมไทยแม่อารีย์ (598099) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660920-005 ริณดา (596016) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 2อจ660922-013 peterdriverbkk (596181) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660928-004 ploithai (596927) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660928-005 ชาย2506 (596869) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660928-008 ย้ง_บางกร่าง (596881) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 2อจ660930-005 Bigyai (597168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660930-006 WIRAT999 (597170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ661002-024 tanu21 (597272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ661003-003 gun87 (597429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ661004-001 LUCIFER9 (597524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ661004-003 แทนม้าทอง (597533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ661004-006 ริณดา (597576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ661005-001 thailandamulet (597609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ661007-006 เที่ยงพุทธคุณ (597897) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ661007-010 K_AERO (597914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ661007-011 บารมีพ่อชาย (597920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ661009-003 การันตีพระ (598004) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 2อจ661009-005 การันตีพระ (598009) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ661009-021 แม็คพระเครื่อง (598051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
20 # 2อจ661009-023 แม็คพระเครื่อง (598104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ661009-026 การันตีพระ (598007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ661009-027 Q-Taro (598055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660928-129 ED828348733TH winyuchon + Chikkan (596887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (สภาพเนื้อรานมุมหลังล่างซ้าย)
2 # 3อจ661004-127 TH01184PZ2MX4B0 สอปลายฟ้า + kokkok (597561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สอน วัดเสิงสาง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
3 # 3อจ661004-144 ED901240205TH joeenok + kamon58 (597496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง (สภาพทำความสะอาดผิว)
4 # 3อจ661004-181 ED842747847TH somdetpoonsawat + พิมพ์พิมล (597452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ661005-126 ED892421335TH wat888 + sinburiram (597631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ661005-130 EM231218621TH owats + coldplay (597645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 66%)
7 # 3อจ661006-102 EB987208099TH sapool1119 + โบตั้ม (597835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
8 # 3อจ661006-104 inspire + FreedomUamulet (597841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000308669T2
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(G 81%)
9 # 3อจ661006-108 ED851253059TH ปิ้กพาหุง + เรโกะจัง (597852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ661006-135 ED815180929TH Champrawin3239 + (597775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tongza888
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ661006-137 ED886736074TH vichet + หมุนบารมี (597778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ661007-113 ED810015117TH momai + mana1 (597884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660927-1077)(G 82%)
13 # 3อจ661007-117 EM001821020TH sudjarit + current (597900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ อาจารย์เทพ สาริกบุตรสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ661007-126 ED901245313TH พระประแดง26 + (597893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เซียนใหญ่สายร่ม
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
15 # 3อจ661007-137 ED711935493TH กิมเล้ง + tone555 (597925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
16 # 3อจ661007-146 ED878603884TH Promarin + ต้นอุทยาน (597986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ661007-181 ED652157190TH Prode51 + aoy101 (597998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)

18 # 3อจ661007-188 ED868151558TH masterpiece + blackwidow (597943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจุล หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.กำแพงเพชร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
19 # 3อจ661007-190 ED830674728TH chuleewanb + kankanmol (597951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 10 ต.ค. 2566 - 08:38 น.] #87407 (8/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660921-006 ED809254976TH Birdsp44 (596144) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660921-008 ED606377587TH KEN2505 (596155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ660921-014 ED79657979TH เปาโลพระเครื่อง (596152) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660921-023 ED784470889TH OMBUN (596153) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660923-008 ED885200585TH phetnara (596416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660926-018 TH01184NRAKW2B0 ตะกรุดโทน (596702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660926-024 ED864505581TH พรรณราณย์ (596620) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ660927-023 ED852775309TH เขยมาบตาพุด (596801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660927-024 EM041879266TH นกแก้ว (596815) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660928-037 ED888403057TH puttakun666 (596921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ660929-009 ED853877922TH naweena (597057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660929-011 ED797150897TH ต้นอุทยาน (597049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660929-029 EJ879803723TH mumu99 (597073) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ660929-030 EJ879803723TH mumu99 (597076) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ660929-031 EJ879803723TH mumu99 (597078) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ660929-032 EJ879803723TH mumu99 (597079) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ660929-033 EJ879803723TH mumu99 (597080) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ660929-034 EJ879803723TH mumu99 (597081) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ660930-007 ED849317590TH chatty (597095) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
20 # 1อจ661002-006 ED699240155TH jantzen (597296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ661002-009 EK027904923TH mumu99 (597309) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ661002-010 EK027904923TH mumu99 (597310) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ661002-011 EK027904923TH mumu99 (597312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ661003-013 ED888820194TH doramon2345 (597428) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
25 # 1อจ661003-017 ED555686247TH Besomkiat (597438) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
26 # 1อจ661003-018 TH01184PD5X92B0 sompong963 (597439) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 1อจ661003-020 ED844887348TH พจน์3841 (597443) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ661004-012 ED887922912TH ChinThanakit (597547) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
29 # 1อจ661004-015 ED887922909TH ChinThanakit (597553) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ661004-025 EM097716290TH รถถังพระบ้าน (597557) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
31 # 1อจ661005-008 ED887924533TH ChinThanakit (597705) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 1อจ661006-006 ED787836045TH น้องโชตะ (597789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ661006-009 ED768442354TH คอปแมน (597799) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
34 # 1อจ661006-011 ED902209989TH Chinnapat420 (597802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์

35 # 1อจ661006-022 OB281082935TH PhangAntique (597794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ661006-026 ED897812219TH PANI_SAMIT (597857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660921-012 ggiftggift (596177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660927-004 ริณดา (596812) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660929-001 marchtu23 (597068) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660930-007 jojo5 (597161) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
5 # 2อจ660930-009 jojo5 (597166) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ661003-001 dreamsconner (597434) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 2อจ661003-002 art_0307 (597442) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ661003-011 WIRAT999 (597387) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ661003-013 ibajack (597447) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ661003-014 ibajack (597448) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ661004-018 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (597471) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
12 # 2อจ661006-002 ทัชบ้านคลองสวน (597829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ661006-004 bigbrother (597831) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ661006-006 chajks (597834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ661006-008 midori (597836) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ661006-009 midori (597838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ661006-016 puriwaj (597795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ661006-022 หลานตาจวบ (597843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ661007-013 Delta (597890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ661009-016 การันตีพระ (598001) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ661009-017 การันตีพระ (598002) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ661009-018 การันตีพระ (598003) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660922-158 ED858339995TH TONG_NK + เพชรพยาธร (596255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพแต่งผิว)
2 # 3อจ660925-147 EJ950342237TH อาณาจักรพระ + (596566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
3 # 3อจ660925-148 EJ950342237TH อาณาจักรพระ + (596568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
บารมีอาจารย์ปู่
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
4 # 3อจ660925-163 PAN2000234188KD wasanpi + poodumken (596511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแสนสุข เนื้อเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)
5 # 3อจ660925-175 EB985008191TH ruamsup + Wipapramai (596563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
6 # 3อจ660926-123 EM097737547TH Energy_KDK + (596584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2525-2540 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 9 นิ้ว)
7 # 3อจ660926-145 EM097737493TH ลิ้ม88 + ซาลาเปา (596687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 73%)
8 # 3อจ660926-149 EM097737493TH progessive7 + ซาลาเปา (596699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2499 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
9 # 3อจ660926-185 EM097737555TH บุลากรพงษ์ + (596649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ660927-134 TH01184NQ9362B0 Tatamm + Choi2528 (596748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดเจดีย์ เนื้อสำริด ปี 2533 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ660928-001 Nammongkol895 + (596854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
พระพุทธรูป หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์สุโขทัย เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.นครนายก (หน้าตัก 5 นิ้ว)
12 # 3อจ660929-135 EB985730740TH ทันบางบอน + Nattakan (597017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(เสาอากาศ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 64%)
13 # 3อจ660930-003 Templeland + Bigyai (597171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
14 # 3อจ660930-004 jumrust + Bigyai (597174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นหัวกลับ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และล้างผิว)
15 # 3อจ660930-006 Panvarin + Bigyai (597177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่เบรค เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ660930-009 Jutamas5718 + ออเดอร์ (597187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ660930-108 EK166726555TH nuang08 + coldplay (597107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ เนื้อดิน ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ660930-110 ED886721446TH เซียนน้อยหนึ่ง + หมุนบารมี (597114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์หลังลายนิ้วมือ เนื้อผง จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ660930-119 EH793901135TH autopower + Coltd (597158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
20 # 3อจ661002-004 witpayasuren + koonnai (597253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก(มีเม็ดตา) เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ661002-005 chaidee + noomark (597256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ661002-014 apipong + mana1 (597201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนังเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา(G 61%)
23 # 3อจ661002-105 ED852159015TH คนคลองด่าน + แพรวพรรณ (597220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง(แดง) ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ661002-120 EH338241463TH ฟรุ๊คบางพลี + นู๋มาลี (597231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
25 # 3อจ661002-121 EH338241463TH ya666 + นู๋มาลี (597281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์นั่ง พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ661002-125 EM097739361TH bangpakong + (597292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ661002-134 EM097740002TH panja + ฮุนได (597228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2508 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ661002-155 EB986204878TH Tao1475 + Nattakan (597246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 86%)
29 # 3อจ661002-162 ED871526088TH jouicepeam + กานต์ (597279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดหน้าผากและแก้มซ้าย) (620119-072)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
30 # 3อจ661003-004 แก้วพิษณุ + Sololo (597332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ661003-007 pachre + Bigfil (597340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) (660918-1248)(G 68%)
32 # 3อจ661003-008 pachre + Bigfil (597344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว) (660918-1247)(S 90%)
33 # 3อจ661003-013 en_amulet + chaiyatat (597368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
34 # 3อจ661003-114 TH01184PU2CPB0 PBnew + MIXMUK (597362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพเนื้อรานและเคลือบแล็กเกอร์ใหม่)(S 91%)
35 # 3อจ661003-131 ED845746219TH thotsaphol4110 + (597324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BankHiWay
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
36 # 3อจ661003-137 ED809396815TH non31 + nengneng (597339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง

37 # 3อจ661003-138 ED852310680TH cpat1 + DaIrOz (597341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ661003-156 ED861929768TH naret18 + พรพัฒน์ (597433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไมตอกโค้ด)
39 # 3อจ661003-160 ED641365554TH thepawat + jutarat (597445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
40 # 3อจ661003-164 EM010493058TH Nongbright88 + ฮุนได (597360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรก หลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อตะกั่ว จ.บุรีรัมย์
41 # 3อจ661003-169 ED851747275TH ต่อคู้บอน + Thanamat (597379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์สามชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
42 # 3อจ661003-171 ED838377460TH แซมแม่ฮ่องสอน + อบสุพรรณ (597389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่ออ้น วัดบางจาก เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
43 # 3อจ661004-129 ED824145125TH pachre + kaohom1 (597566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ661004-145 ED857935634TH nongder + bunjerd (597500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นครสวรรค์
45 # 3อจ661005-105 ED879931546TH noomark + tommeng (597708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 68%)
46 # 3อจ661005-110 tonmaiteam + ดุจติปิยะ (597717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000308256Y3
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
47 # 3อจ661005-119 ED832385009TH babala + Mahamonkkol888 (597630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
48 # 3อจ661005-133 EB986978515TH Manunicon + Nakorn17 (597650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี(G 73%)
49 # 3อจ661005-136 ED833569834TH วัฒน์วรเอก + aechakkit (597661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1228)
50 # 3อจ661005-143 ED897809515TH bos2499 + PANI_SAMIT (597658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
51 # 3อจ661005-148 EJ515113824TH Chansri1 + kisspudding (597723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ฐานขีด เนื้อผงว่าน ปี 2500 จ.ชัยนาท
52 # 3อจ661005-149 ED649663426TH Nongmin99 + yootha (597722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ลำพูน (สภาพใช้)(500925-041)(G 72%)
53 # 3อจ661005-163 TH01184Q33C88B0 บัญชายุทธ + อากงพระเครื่อง (597656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์ ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
54 # 3อจ661005-169 EM041875539TH ข้าวฟ่าง + นกแก้ว (597672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
55 # 3อจ661005-179 ED891611871TH psaran + มงคลทิพย์ (597639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพตัดหู)

56 # 3อจ661006-106 ED886736216TH ลิ้ม88 + สหายเมืองลิง (597850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)
57 # 3อจ661006-115 ED891157306TH Ketsara1104 + ketanirut (597792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 1)
58 # 3อจ661006-144 EM010493614TH Red54 + ขนมไทยแม่อารีย์ (597765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)
59 # 3อจ661006-155 ED820980547TH nextstep + Sahapon (597819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
60 # 3อจ661006-160 EM010493645TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (597828) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1320/น้ำหนักทองรวม 3
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1320)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
61 # 3อจ661006-161 EM010493645TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (597733) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 931/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 931)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
62 # 3อจ661006-162 EM010493645TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (597736) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 643/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 643)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
63 # 3อจ661006-171 ED777179724UTH eakkapong + UNICITY (597729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย) (660918-2008)(G 94%)
64 # 3อจ661007-001 Kritthachalom + than-663 (597862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ661007-002 Boyprasertsak + Sasisinen (597864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 271913) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
66 # 3อจ661007-003 วัฒน์ทางหลวง + aom_nara (597866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์หลังยันต์สำเร็จ เนื้อผง ปี 2503 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
67 # 3อจ661007-006 แฟรงค์ตาทิพย์ + ฟรุ๊คบางพลี (597872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระทวาราวดี กรุหนองบัว เนื้อดิน จ.ชลบุรี (660929-1212)
68 # 3อจ661007-101 ED649664568TH ลิ้ม88 + yootha (597861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา (550221-001)(G 56%)
69 # 3อจ661007-102 ED619571434TH heng9999 + narade2517 (597865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
70 # 3อจ661007-103 ED851229718TH klang_pra + เรโกะจัง (597868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2468 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ661007-104 ED771362850TH Komsank + นะสิวัง (597871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท(G 62%)
72 # 3อจ661007-106 ED901235470TH วรวรรธน์ + kamon58 (597879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นคชสารหมื่นปี เนื้องาแมมมอธหน้าทอง ปี 2540 จ.กาญจนบุรี
73 # 3อจ661007-109 ED888974686TH เขียววาริน + goodluck1994 (597892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
74 # 3อจ661007-115 ED795543321TH somdetpoonsawat + น้องหมี (597891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สุรินทร์ (651221-1267)
75 # 3อจ661007-116 ED829942166TH masterpiece + spywarenona (597894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก รุ่นแสนสะท้าน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ
76 # 3อจ661007-119 PYP114000002272 pakawatw + myphilos (597907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
77 # 3อจ661007-120 PYP114000002272 pakawatw + myphilos (597910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
78 # 3อจ661007-121 ED897112843TH Namnathee1983 + ทิศเหนือ (597874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพสวย)(660925-1029)
79 # 3อจ661007-124 ED890120275TH Nongbright88 + Kanyapuk (597885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.สระบุรี
80 # 3อจ661007-129 ED875933507TH Komsank + wavethaw (597901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เข่าตุ่ม เนื้อเมฆพัด จ.นครสวรรค์
81 # 3อจ661007-130 EM010494040TH Joker007 + ขนมไทยแม่อารีย์ (597905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อกะไหล่เงิน จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 80%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์นี้
82 # 3อจ661007-134 ED822088403TH Spider_Man + rungrot (597911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
83 # 3อจ661007-135 ED850783470TH oukaa + เพิ่มพูนศิลป์ (597915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ระลึกสร้างพระตำหนักฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.ชุมพร (ขนาดสูง 10.5 นิ้ว)
84 # 3อจ661007-136 ED871982811TH cpat1 + Pig2525 (597921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)(G 67%)
85 # 3อจ661007-139 TH01184PXRXZ4B0 น้ำแม่อาย + ครูโอ๊ตลพบุรี (597934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ661007-143 ED783793976TH chintech + songprapob (597981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
87 # 3อจ661007-144 ED889208893TH ศักดิ์นรินทร์ + ROYPUTH (597983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1149)(G 65%)
88 # 3อจ661007-149 ED870380965TH C-PRUK + ต้อมตราโล่ (597991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดการ้อง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สิงห์บุรี
89 # 3อจ661007-150 ED889482855TH NongKrub_Ad + chaidee (597993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงิน ปี 2544 จ.ระยอง (หมายเลข 106)
90 # 3อจ661007-153 EM010493985TH kangbowin + (597942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครปฐม(G 69%)
91 # 3อจ661007-154 EM010493985TH เด็กสังขละ + ขนมไทยแม่อารีย์ (597950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ661007-155 EM010493985TH Natsu_1389 + (597952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์

เหรียญหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
93 # 3อจ661007-156 EM010493985TH Natsu_1389 + (597955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหล่อ เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
94 # 3อจ661007-157 EM010493985TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (597960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังพระประธาน เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.สมุทรสาคร(G 66%)
95 # 3อจ661007-158 EM010493985TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (597962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)
96 # 3อจ661007-159 EM010493985TH Manoos + ขนมไทยแม่อารีย์ (597965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
97 # 3อจ661007-160 EM010493985TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (597968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้สึกและหักซ่อม) (660923-2090)(G 85%)
98 # 3อจ661007-161 EM010493985TH toymlt + ขนมไทยแม่อารีย์ (597916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
99 # 3อจ661007-162 EM010493985TH torsux + ขนมไทยแม่อารีย์ (597918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
100 # 3อจ661007-163 EM010493985TH เขียววาริน + ขนมไทยแม่อารีย์ (597924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 62%)
101 # 3อจ661007-164 EM010493985TH เขียววาริน + ขนมไทยแม่อารีย์ (597927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธไชยศรี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 69%)
102 # 3อจ661007-165 EM010493985TH jammanee + (597931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพแต่งผิว)(G 65%)
103 # 3อจ661007-168 EM010493985TH amlueky + ขนมไทยแม่อารีย์ (597941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 84%)
104 # 3อจ661007-170 ED803142455TH Nopbns990 + birdgear (597947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (651221-1003)
105 # 3อจ661007-171 ED669092161TH kay9999 + นำโชค-ประจวบ (597912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
106 # 3อจ661007-172 ED861353944TH thotsaphol4110 + auu2520 (597919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
107 # 3อจ661007-174 EJ447467865TH ibas7723 + oudood (597928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660915-1033)
108 # 3อจ661007-176 EJ499763506TH Komsank + Angle99 (597940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาล) ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพทาบรอนซ์ทองใหม่)
109 # 3อจ661007-178 EK118734526TH hrung_anek + อี๊ดเมืองเลย (597948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (660928-1015)
110 # 3อจ661007-179 ED669092175TH dreamsconner + นำโชค- (597954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ประจวบ
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์ไม่มีหู เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ661007-180 EM158861369TH พิชชากร + มิลเลี่ยน (597958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์ ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ661007-182 ED504588078TH Choi2528 + น้องพอดี (597913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดเสาธงหิน เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นนทบุรี
113 # 3อจ661007-185 EM010494005TH baanmaithara + (597926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 386/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 386)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
114 # 3อจ661007-186 EM010494005TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (597932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1441/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1441)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
115 # 3อจ661007-187 EM010494005TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (597936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 832/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 832)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
116# 3อจ661005-159 ED791047106TH art616+Powdernok(597666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 09 ต.ค. 2566 - 08:43 น.] #87403 (7/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660920-003 EB913868695TH lekyo89 (596025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660922-023 EK164521109TH เทียนทอง (596282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
3 # 1อจ660922-026 EK164521109TH เทียนทอง (596293) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ660923-006 ED787043200TH Jarun14 (596421) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ660927-010 EM097737913TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596835) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ660927-011 ED861340044TH อุกฤช (596836) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ660929-005 EJ466597182TH Sawadee9 (597053) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ660929-024 EB686069463TH pdarnswat (597069) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660929-036 ED886103240TH Darkaun (597074) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660930-008 828290751573 zitthinan (597154) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ661003-004 ED892413719TH sinburiram (597395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ661004-001 ED847151699TH Tammy_Zannthai (597567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ661004-002 EB986802743TH myphilos (597572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661004-003 ED901226420TH Tee59 (597574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ661004-004 ED560571074TH heng9999 (597577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661004-006 ED777178865TH GodzillaNui168 (597578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661004-008 ED857891669TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (597583) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 1อจ661004-009 ED874644945TH koekoe (597586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661004-013 TH01184PZJFB3B0 nutsuda (597596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ661004-023 ED868230922TH ชินนิมอน (597565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ661004-026 EB775469750TH Poom168 (597859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ661005-002 ED855423535TH thumma (597690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ661005-003 ED906410900TH pun027 (597693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ661005-004 ED868226888TH welding24 (597694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ661005-009 ED555697810TH misterpou (597704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ661005-013 EM098969613TH มะนาวแป้น (597677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ661005-017 EM041875560TH นกแก้ว (597680) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ661006-001 ED889982825TH TiRescue (597779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 1อจ661006-004 ED847891939TH tiwakornwong (597727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ661006-005 EF105759467TH Phartharapon (597787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ661006-027 ED813684433TH bastvip99 (597858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660919-007 eootyoo (595899) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ660919-018 friendship (595915) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660923-003 titong (596409) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660927-017 ริณดา (597860) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ660929-004 มหกรรมพระเครื่อง (597066) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660929-005 อตกพระเครื่อง (596985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660929-010 ppffarm (597072) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ660930-002 สยามเมืองยิ้ม (597159) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 2อจ661002-004 ChinV (597311) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ661002-006 คงทอง (597315) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
11 # 2อจ661002-007 Buncha (597200) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ661002-022 ThaiWong (597211) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ661004-002 mark-max (597526) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ661004-004 suphatpra (597537) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ661004-014 panuwat1998 (597484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ661004-015 heretic (597487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ661004-020 Artsaimai02 (597597) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ661005-003 Oatjo (597724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ661005-004 tungsaima (597626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ661005-009 chanram (597635) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ661005-010 chanram (597646) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ661005-012 อรรถพล (597683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ661005-014 teetoon (597685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ661005-015 teetoon (597687) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 2อจ661006-011 การันตีพระ (597728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660919-150 EM097735696TH midori + ซาลาเปา (595839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นมหามงคล เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2547 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 374)(G 76%)
2 # 3อจ660930-142 ED122692045TH ขจรศักดิ์พระใหม่ + treasury (597185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย เนื้อผง ปี 2541 จ.สุรินทร์
3 # 3อจ660930-166 ED898030099TH SamilaMT + formmie (597120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงสร้างเสริม(ใหญ่) เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 5.5 กรัม)
4 # 3อจ661003-113 ED822261092TH สิงห์สยามศิลป์ + พรหลวงปู่ (597359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอะระหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
5 # 3อจ661004-138 ED777178865TH อาณาจักรพระ + (597512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
GodzillaNui168
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ก้นหนู เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
6 # 3อจ661004-141 ED899314389TH หนุ่มบึงกาฬ + golflampang (597482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2126/สภาพสวย)(G 66%)
7 # 3อจ661004-142 ED887819416TH Red54 + khantong (597488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์ข้าวต้มมัด เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
8 # 3อจ661004-143 ED783379248TH Olaw168 + บ้านทองอยู่ (597494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก พิมพ์รุ่นแรกมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ระยอง
9 # 3อจ661004-146 ED798574495TH t_inkeaw + yomon (597504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2535 จ.ระยอง
10 # 3อจ661004-147 ED844879655TH เมืองช้าง + moodang (597508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
11 # 3อจ661004-149 ED705472479TH pikky + Phartharapon (597521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้สึก)(G 42%)
12 # 3อจ661004-150 ED898114222ITH nufever + ทนายหลวง (597527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นไตรภาคี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
13 # 3อจ661004-151 ED502288570TH natapoln + ศุกลเศรษฐ (597481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพซ่อมขอบซ้าย)(G 62%)
14 # 3อจ661004-152 ED841545980TH masterpiece + ไข่มุข (597483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 114)
15 # 3อจ661004-153 ED832338975TH เนตรหิรัญ + ธนูทอง (597486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
16 # 3อจ661004-154 ED783378622TH wat888 + joke13 (597489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 100 ปี พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2566 จ.ชัยนาท (หมายเลข 2739/สภาพสวย)
17 # 3อจ661004-155 ED809385027TH RYUTA + Notmay2425 (597492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)

18 # 3อจ661004-158 ED676586471TH chok22 + bank9 (597499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
19 # 3อจ661004-159 ED676586471TH ฟรุ๊คบางพลี + bank9 (597502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน กรุบ้านหัวเกาะ พิมพ์ต้อ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
20 # 3อจ661004-161 TH01184PZJFB3B0 toymlt + nutsuda (597598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 64%)
21 # 3อจ661004-162 ED856392962TH annact + sutee2532 (597503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ661004-163 ED893608742TH chane31 + Juicy (597510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(660928-1051)
23 # 3อจ661004-164 ED904631466TH Bassociety + D_akkharin (597514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นมหาลาภมหาเศรษฐี เนื้อผง ปี 2521 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
24 # 3อจ661004-165 ED828365538TH เอิร์น + Chikkan (597517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.เชียงใหม่
25 # 3อจ661004-166 EM041875468TH keng_kung + นกแก้ว (597522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ661004-168 EM041875468TH keng_kung + นกแก้ว (597529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
27 # 3อจ661004-169 EM041875468TH keng_kung + นกแก้ว (597532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ รุ่นแรก พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
28 # 3อจ661004-170 EM041875468TH keng_kung + นกแก้ว (597536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
29 # 3อจ661004-171 EM041875468TH keng_kung + นกแก้ว (597523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
30 # 3อจ661004-172 EM041875468TH masterbill + นกแก้ว (597528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยมหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ661004-173 EM041875468TH keng_kung + นกแก้ว (597530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
32 # 3อจ661004-174 ED824145307TH อั๋น4398 + พลกฤต (597593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
33 # 3อจ661004-175 ED824145307TH kritbig + พลกฤต (597535) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
34 # 3อจ661004-176 ED837606824TH murbur + พิบูลพระเครื่อง (597539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานพเก้า หลวงปู่พรหมมา วัดสวนหินผานางคอย เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.อุบลราชธานี
35 # 3อจ661004-177 ED889206040TH kwwee + ROYPUTH (597544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7360/สภาพสวย) (660401-1014)(G 65%)
36 # 3อจ661004-178 ED821099064TH boonlom + Pakin10 (597551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
37 # 3อจ661004-179 ED821099064TH บุษกร + Pakin10 (597554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(651029-2100)
38 # 3อจ661004-180 ED900511984TH pop2517 + Man99 (597556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
39 # 3อจ661004-183 TH01184PP0PE9B0 Chansri1 + มัคนายก (597457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เสมาหลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ661004-185 ED820374508TH m_devil + tyzanavay16 (597462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 88%)
41 # 3อจ661004-186 ED849236763TH chairatmt + ข้าวเปล่า (597466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
42 # 3อจ661004-187 ED849236763TH chairatmt + ข้าวเปล่า (597469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม
43 # 3อจ661004-188 EM041875508TH SiwaDa928 + นกแก้ว (597472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ661004-189 EM041875508TH ทิศเหนือ + นกแก้ว (597475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%)
45 # 3อจ661004-190 EM041875508TH ศิษย์ท่านขุน + นกแก้ว (597478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
46 # 3อจ661004-192 EM041875508TH Nonsumee + นกแก้ว (597513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ661004-193 EM041875508TH pinits + นกแก้ว (597516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครสวรรค์
48 # 3อจ661004-194 EM041875508TH toymlt + นกแก้ว (597519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EM041875508TH
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพซ่อมมุมบนขวา) (ผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ661004-195 EM041875508TH JutaratPin + นกแก้ว (597520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
50 # 3อจ661005-001 poo2515 + tungsaima (597682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์ปาดตาล เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึก)
51 # 3อจ661005-002 chairatmt + babejakpet (597684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
52 # 3อจ661005-003 mangmee + babejakpet (597686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ661005-004 เซียนน้อยหนึ่ง + เด็กสายสอง (597689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดหูเหรียญ) (ขาบนซ้ายจากการปั๊ม)
54 # 3อจ661005-005 AChen + Game1305 (597692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ661005-006 Boston2022 + naret18 (597695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
56 # 3อจ661005-007 ทนายโอ๊ต58 + ขนมผิง (597698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพสวย)(580207-046)
57 # 3อจ661005-101 ED872532632TH บรีสพระช่วย + changnapa (597691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ661005-102 ED853674227TH thotsaphol4110 + พิชชากร (597696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
59 # 3อจ661005-106 ED874248777TH อัคคีเวหา + ฤทธิ์ (597711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แพะเมตตา หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อเขาควายแกะ ปี 2533 จ.ชลบุรี
60 # 3อจ661005-107 ED846626257TH mangmee + เจริญพรรุ่งเรือง (597713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
61 # 3อจ661005-108 EG980442429TH mangmee + nooing (597714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ661005-111 ED895921715TH taranan + tonmana (597607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ661005-112 ED851838957TH YuiYui07 + chakpong79 (597608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
64 # 3อจ661005-113 ED872507139TH vutrider + แม็คพระเครื่อง (597610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ/สภาพสวย) (660906-1049)
65 # 3อจ661005-115 ED583175227TH joki_bank + Akaphop (597617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ661005-116 ED769169795TH มีตังช็อป + gump16 (597621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสื้อยันต์ หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2484 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ661005-117 ED786068032TH ลิ้ม88 + AmpFine (597622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2512 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ661005-118 ED849685395TH Jorawat + มีตังช็อป (597625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ดอกจันทร์ตรง เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์
69 # 3อจ661005-121 ED895921692TH kankanmol + tonmana (597615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ661005-123 EM104641064TH t_inkeaw + พิชัย999 (597620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2535 จ.ระยอง(S 94%)
71 # 3อจ661005-125 ED686684907TH chok22 + วณิชออโต้ (597627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อแร่มวลสารหลวงปู่ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 375)(G 65%)
72 # 3อจ661005-127 ED734693945TH panupong30 + jackhamo (597634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/สภาพสวย)
73 # 3อจ661005-129 EN231218621TH ekaluck + coldplay (597642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 70%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
74 # 3อจ661005-132 EH338236021TH Film789 + ปืนใหญ่ (597647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ661005-134 ED815080510TH บอยพระเครื่อง + jackky (597653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
76 # 3อจ661005-137 ED755291324TH mangmee + บ้านบุญ (597669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ661005-138 ED898630875TH kttk2006 + Reindeer_kwang (597673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณบารมีกูให้สร้าง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 129)
78 # 3อจ661005-139 ED891041809TH kenshiro2810 + (597676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
superman_vuth
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ661005-140 ED879653811TH Komsank + seranee (597679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
80 # 3อจ661005-141 ED890414566TH Chansri1 + chen_2222 (597654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ขาโต๊ะ จ.ชัยนาท
81 # 3อจ661005-142 TH01184Q6EZU9B0 อรทัย960 + paoku (597655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอ สายชัยนาท
82 # 3อจ661005-144 ED686760736TH kengkas + Namsaii (597664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ661005-145 ED686760736TH korn88 + Namsaii (597667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ661005-146 ED598854999TH Xabi17 + korawich (597674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)(G 67%)
85 # 3อจ661005-147 OB012283750TH หนุ่มธนบุรี + momo_nid (597678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์ ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 77%)
86 # 3อจ661005-150 828306809190 ปากานี่ + lekmgeups (597681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
87 # 3อจ661005-152 EM232586675TH kttk2006 + ผมชื่อเสือ (597640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2916)
88 # 3อจ661005-153 ED815169163TH chatty + Tongza888 (597726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ดาวหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นมังสัง เนื้อผง ปี 2558 จ.สระบุรี (อาจารย์สามารถสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
89 # 3อจ661005-154 SXF150300003842 pcha429 + TOKhong4 (597643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ661005-155 ED856763354TH bunjerd + kao_za (597649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อทองคำ 85% ปี 2503 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของ
รุ่น/พิมพ์นี้
91 # 3อจ661005-156 ED819513882TH Martyns + kritk (597651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบใหญ่ เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี
92 # 3อจ661005-158 EM098969613TH หมีดำ + มะนาวแป้น (597663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดราชประดิษฐฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ661005-160 ED832526801TH pachre + lulytoon (597670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)(580711-048)
94 # 3อจ661005-161 ED832526801TH PorCharn + lulytoon (597648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งอธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1204)(660807-1033)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์อธิบดี วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1204)(660807-1034)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
95 # 3อจ661005-162 ED858416026TH ITTIPONGSUM + wadeesuk (597652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหู อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง ครั้งที่ 1 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.เชียงราย (หมายเลข 870)
96 # 3อจ661005-164 ED900513628TH pcha429 + Man99 (597660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(หลังตรายาง)
97 # 3อจ661005-165 ED07527746TH korn88 + Chuay1312 (597662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
98 # 3อจ661005-166 ED007527746TH หลานตาจวบ + Chuay1312 (597665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางป่าเลไลย์ กรุวัดท้ายตลาด จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ661005-167 ED007527746TH ฅนบางใหญ่ + Chuay1312 (597668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ661005-168 EM041875539TH keng_kung + นกแก้ว (597671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคำ วัดหนองแก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
101 # 3อจ661005-170 EM041875539TH keng_kung + นกแก้ว (597675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ661005-171 EM041875539TH keng_kung + นกแก้ว (597614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ661005-172 ED853674261TH อสูรแดง + มหามณีจินดา (597616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
104 # 3อจ661005-173 EM098969627TH kttk2006 + มะนาวแป้น (597619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 197)
105 # 3อจ661005-175 EM098969627TH thonglor + มะนาวแป้น (597624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และล้างผิว)
106 # 3อจ661005-176 ED840332688TH amlueky + suchet_w (597628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ661005-177 ED891611871TH sudarat_P + มงคลทิพย์ (597632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ661005-178 ED891611871TH lanna_1877 + มงคลทิพย์ (597636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
109 # 3อจ661005-180 ED891611871TH Thanapol2510 + มงคลทิพย์ (597641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ661006-001 Viraphan711 + สร้างตัว (597739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ661006-002 Ikwang + เสาร์ห้าบารมีพ่อ (597839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์ไม่แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (660819-1316)(G 81%)

112 # 3อจ661006-003 PoohJuatathep + neo110 (597743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
113 # 3อจ661006-005 Namnathee1983 + (597750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สรขอนแก่น
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพสวย)(631003-205)
114 # 3อจ661006-006 Tanadol5000 + ทรัพย์เจริญ (597754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (660920-1059)(G 72%)
115 # 3อจ661006-007 bigbrother + Kop86 (597756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(660810-1057)(G 68%)
116 # 3อจ661006-008 sunsadee + naret18 (597854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
117 # 3อจ661006-009 ปากานี่ + ขนมผิง (597760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
118 # 3อจ661006-010 popsleep + kiewrai (597764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหลวงพ่อพัฒน์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (วัดหน้าพระธาตุสร้าง/สภาพล้างผิว)(G 67%)
119 # 3อจ661006-101 ED649663766TH tonmaiteam + yootha (597833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ด 8/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (571127-125)
120 # 3อจ661006-105 ED886736216TH nongder + สหายเมืองลิง (597848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครพนม
121 # 3อจ661006-107 ED880069854TH jarunphant + ประกาศิต (597853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(630627-003) (G 83%)
122 # 3อจ661006-109 ED823782143TH Komsank + ชัยแคราย (597846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดราชนัดดา เนื้อผง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
123 # 3อจ661006-111 ED891127345TH เหน่งบางคู้ + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (597768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์สิบสตางค์ เนื้อผงลงรัก ปี 2495 จ.นนทบุรี
124 # 3อจ661006-113 KEX100000518537 ศักดิ์นรินทร์ + sangnineface (597785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 62%)
125 # 3อจ661006-114 EG700106354TH RYUTA + TONG70 (597788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.สิงห์บุรี
126 # 3อจ661006-119 ED906420694TH pop2517 + joke13 (597806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 100 ปี พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2566 จ.ชัยนาท (หมายเลข 4943)
127 # 3อจ661006-122 ED840792273TH tamonwon + pop_014 (597732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
128 # 3อจ661006-123 ED829123229TH taccord + sura9 (597734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)
129 # 3อจ661006-124 ED864820963TH เขียววาริน + สุวรรณโชค (597737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
130 # 3อจ661006-126 ED885325506TH Komsank + jacks7 (597741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

131 # 3อจ661006-128 ED864467818TH Delta + sarapowarm (597746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 64%)
132 # 3อจ661006-130 ED865535457TH taranan + mchutith (597752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660927-2093)
133 # 3อจ661006-131 KBSVR000221068X Wuttikri2523 + เขาควาย (597767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660926-2015)
134 # 3อจ661006-132 ED894711410TH midland + TALTAWAN (597770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3 กรัม)(G 72%)
135 # 3อจ661006-136 ED856764505TH chay7 + Meaw7824 (597777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.สมุทรปราการ
136 # 3อจ661006-138 ED856757402TH taccord + converse_07 (597782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. เนื้อผงหน้าเงิน ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
137 # 3อจ661006-140 EM010493614TH meildola + ขนมไทยแม่อารีย์ (597790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
138 # 3อจ661006-141 EM010493614TH ราชสีห์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (597757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 60%)
139 # 3อจ661006-142 EM010493614TH Tanadol5000 + (597759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลัง ๗ หางหยิก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (660927-3008)(G 64%)
140 # 3อจ661006-143 EM010493614TH bangpakong + (597763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
141 # 3อจ661006-145 EM010493614TH ltsarapp + ขนมไทยแม่อารีย์ (597766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย เนื้อผงปิดทอง ปี 2505 จ.สุโขทัย(G 87%)
142 # 3อจ661006-146 EM010493614TH tiwakornwong + (597769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
143 # 3อจ661006-147 EM010493614TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (597771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ เนื้อแก้ว กรอบทอง(G 88%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
144 # 3อจ661006-148 EM010493614TH RtitTi + ขนมไทยแม่อารีย์ (597772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 68%)
145 # 3อจ661006-149 EM010493614TH chairatmt + ขนมไทยแม่อารีย์ (597774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EM010493614TH
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์สนามแป้ เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นครปฐม
146 # 3อจ661006-150 EM010493614TH Tao1475 + ขนมไทยแม่อารีย์ (597776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
147 # 3อจ661006-154 ED871981586TH เขียววาริน + เทียมเยาวราช (597817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์เล็ก เนื้อเงินกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ661006-156 ED862571075TH TAVABUNCHA + audy05 (597822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (580813-043)
149 # 3อจ661006-157 ED882018798TH ปิ่นอนงค์ + ติ่งลี่ (597824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)

150 # 3อจ661006-158 ED856420765TH ประสิทธิ์ + mystic (597844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็ก เนื้อผงลงรัก ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
151 # 3อจ661006-159 828304370526 chinamulet + Gassy108 (597825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (660912-1061)
152 # 3อจ661006-163 EB987423557TH seed-seed + ป๋องร้อยไร่ (597740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
153 # 3อจ661006-164 EM097722105TH ChonChob + หมูกุ๋น (597744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ วัดรังษี พิมพ์ใหญ่
154 # 3อจ661006-165 EM097722105TH pangjung + หมูกุ๋น (597747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
155 # 3อจ661006-166 EM097722105TH เขียววาริน + หมูกุ๋น (597751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยธุธยา (หมายเลข 6171)(G 50%)
156 # 3อจ661006-168 EM097722105TH midori + หมูกุ๋น (597755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง เนื้อทองเหลือง กรอบทอง(G 78%)
157 # 3อจ661006-169 OB281082935TH บุตรสุนทร + PhangAntique (597758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 07 ต.ค. 2566 - 08:37 น.] #87397 (6/25)
ตั้งแต่ วันวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660922-017 ED867514945TH golfsriracha (596188) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ660922-018 EX608016100TH print (596306) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660927-018 EM041879270TH นกแก้ว (596799) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660928-011 EB985463726TH bunn56 (596925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661003-007 EB970524168TH ร่มฟ้าภูพิงค์ (597414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ661003-010 ED847874175TH tiwakornwong (597431) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ661005-010 ED837991155TH tongjoy (597710) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8# 1อจ661005-006 ED856277499TH noi70 (597707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660920-009 ริณดา (596018) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ660921-007 naret18 (596110) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660921-013 tontatto (596169) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660923-002 titong (596351) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ660923-009 midori (596423) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ660927-005 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2อจ660927-017
7 # 2อจ660927-011 หลานตาจวบ (596823) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 2อจ661002-015 ThaiWong (597286) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ661002-016 ThaiWong (597290) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
10 # 2อจ661002-017 ThaiWong (597294) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ661002-018 ThaiWong (597299) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ661002-019 ThaiWong (597301) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
13 # 2อจ661002-020 ThaiWong (597306) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ661003-015 lovelyman (597604) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ661004-022 PornchaiPK (597603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ661005-005 Buncha (597697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ661005-006 บี1727 (597629) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 2อจ661005-008 การันตีพระ (597611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ661005-011 อรรถพล (597700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660929-001 tiwakornwong + (597046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Dig_tut_959
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (650729-2081)(G 78%)
2 # 3อจ661002-139 ED891111955TH kankanmol + Moowhan (597244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
3 # 3อจ661004-001 chok22 + joint (597456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 2592)
4 # 3อจ661004-002 Komsank + เอกแหลมสิงห์ (597601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ661004-003 วันชัย2511 + เอกแหลมสิงห์ (597599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ขาโต๊ะหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ661004-004 เก้าออโต้ + หรั่งวัดไตร (597459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลม เนื้อผงว่าน จ.นครปฐม
7 # 3อจ661004-005 kittipolduang + รักนนท์ (597467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
8 # 3อจ661004-006 babala + pokok27 (597470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (581225-089)(G 93%)
9 # 3อจ661004-008 ปอนด์แปดคิว + annnyamulet (597477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660703-1010)(G 68%)
10 # 3อจ661004-009 anndamun + likeplusplus (597595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง หลวงปู่หมุน รุ่นไพลินคาสิโน เนื้อเงิน ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ661004-010 แม็คหลักสี่ + Anothaimetal (597480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
12 # 3อจ661004-011 จ่าจอก + Anothaimetal (597485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่น 6 รอบ พิมพ์หน้าเณร เนื้ออัลปาก้า ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ661004-101 EB986573056TH anndamun + ธิติวราห์ (597531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
14 # 3อจ661004-102 ED569386463TH เซียนน้อยหนึ่ง + อมยิ้มสีชมพู (597534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดนาสัก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชุมพร
15 # 3อจ661004-105 ED815177522TH chatchaislk + beer_saraburi (597545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ661004-106 EM097721723TH สุจินต์ + หมูกุ๋น (597548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 65%)
17 # 3อจ661004-107 TH01184PXS0U4B0 พระสมุทร22 + ครูโอ๊ตลพบุรี (597550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.สมุทรปราการ

18 # 3อจ661004-108 OSA087300001878 popmook + suthatpong (597555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
19 # 3อจ661004-109 ED840159698TH johnimm + f-ford (597559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 290546)
20 # 3อจ661004-110 ED859737367TH คนกรุงศรี + JadeJ (597564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
21 # 3อจ661004-111 EM010493319TH Nongbright88 + ฮุนได (597453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
22 # 3อจ661004-112 ED893241771TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + akesathu (597600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ฤๅษี เนื้อทองเหลือง
23 # 3อจ661004-114 ED849728944TH pinits + นกแก้ว (597461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กุมารทองเรียกทรัพย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ661004-115 ED856761591TH Viraphan711 + สร้างตัว (597464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อแพ พิมพ์ลึก
25 # 3อจ661004-117 Nongbright88 + met26 (597468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184PYWNY9B0
เหรียญหลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ661004-118 EB970558087TH walrawut + หิมพานต์มุ่งงาม (597473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (ขนาด 2.2 นิ้ว/สภาพถักเชือกชำรุด) (660506-1251)
27 # 3อจ661004-121 ED894634837TH บอยพระเครื่อง + Choomsilp (597540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงปู่เม้า วัดสี่เหลี่ยม พิมพ์ตัวหนังสือนูน จ.บุรีรัมย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ661004-122 ED652156322TH noom2015 + aoy101 (597543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและชำรุดมุมล่างซ้าย)
29 # 3อจ661004-123 828303173865 โคนันคุง + Aum2543 (597546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.1 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
30 # 3อจ661004-124 ED883213538TH อนันตรา + SA_peT (597549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ661004-125 anothaitmc46 + taccord (597552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBAN0003329820KR
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (660919-1258)
32 # 3อจ661004-126 EM229929058TH Keang24 + เต่านา (597558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (660815-1047)
33 # 3อจ661004-130 ED840315163TH kankanmol + suchet_w (597568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ661004-131 EB986656572TH sudarat_P + gunner (597490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเส็ง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
35 # 3อจ661004-132 TH01184Q08139B0 taccord + BigFish (597493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาเม็ด เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2)
36 # 3อจ661004-133 ED659495064TH tummusic46 + กรเมืองกาญจ์ (597498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม

37 # 3อจ661004-135 ED888948363TH RYUTA + อสูรแดง (597505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ661004-136 ED882022015TH thitipant + Nantapon (597594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ พิมพ์แปดกร เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง (หมายเลข 109)
39 # 3อจ661004-139 ED802760876TH pornlimk + บรีสพระช่วย (597515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (651125-1049)
40 # 3อจ661004-140 ED844474528TH บอยพระเครื่อง + grantdee (597518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ661005-104 ED795770059TH ธาวัช + Burapha777 (597706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4 กรัม)(G 67%)
42 # 3อจ661005-120 ED676592962TH น้ำแม่อาย + bank9 (597633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 5.9 กรัม)(G 41%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 06 ต.ค. 2566 - 08:44 น.] #87393 (5/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660912-003 ED713624975TH Khunpun (594978) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ660915-022 ED774479702TH สมยศ5 (595420) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660918-019 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595708) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 1อจ660920-014 ED786997995TH อุกฤช (596017) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660922-015 ED883202075TH jingmanu (596191) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660925-011 ED867517266TH golfsriracha (596567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660926-025 ED782553740TH TONKHAW (596695) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
8 # 1อจ660927-008 EM097737913TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596828) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ660928-001 831531918103 อนุรักษ์ (596894) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660928-005 ED865063409TH โอ๊ตหาดใหญ่ (596916) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660928-010 EB985479261TH Vincent (596956) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 1อจ660928-014 ED776696024TH ใบไผ่ใบตาล (596941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660928-016 ED837972805TH tongjoy (596947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660928-018 828289502412 สุธาสินี (596950) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ660928-021 ED879624917TH seranee (596959) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 1อจ660928-024 EM097738879TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660929-012 EM097739313TH ขนมไทยแม่อารีย์ (597051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660929-035 TH01184NH3Q59B0 t-det (596974) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661002-001 PYP308400002112 ขาล-เสือ (597308) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ661002-020 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 1อจ661004-026
21 # 1อจ661002-021 KBSI300012241LA aumnuey (597313) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 1อจ661003-001 EJ666392935TH ขนมกรุบ (597383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ661003-003 828296670806 tiktik03 (597391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ661003-005 ED802050505TH ksanti (597402) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
25 # 1อจ661003-006 ED883222469TH AladaThaiAmulet (597406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ661003-008 ED863508842TH LAK888 (597418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ661003-009 ED746999049TH catbkk (597423) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ661003-011 ED777177564TH GodzillaNui168 (597388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ661003-012 TH01184PTGDM6B0 ChinThanakit (597417) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
30 # 1อจ661004-011 PSP0019349610 Boypty2512 (597569) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
31 # 1อจ661004-016 ED87284794TH AnanBhangananda (597451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ661004-024 ED771769348TH ชวนชื่น (597458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660911-007 หรั่งวัดไตร (594813) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660913-011 ริณดา (595190) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660913-016 ริณดา (595182) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660926-003 suksannb (596588) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660928-001 Sunflower3245 (596858) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ660928-002 สยามเมืองยิ้ม (596961) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660928-003 watphanavisip (596966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660928-006 pruksasat (596877) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660929-003 มหกรรมพระเครื่อง (597071) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
10 # 2อจ660930-008 jojo5 (597163) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
11 # 2อจ661002-012 ThaiWong (597276) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ661002-014 ThaiWong (597282) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
13 # 2อจ661003-004 midori (597432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ661003-005 midori (597435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ661003-008 เด็กท่าพระ (597437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ661003-009 atthasit (597440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ661003-010 atthasit (597444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ661003-012 เพชรผักไห่ (597411) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ661004-021 การันตีพระ (597602) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660922-002 attasit32 + sanopporn (596251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับบล็อกของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ660922-117 EB984110696TH Leklek + gunner (596215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบเงิน(S 89%)
3 # 3อจ660923-007 Pmark18 + Tourjen (596359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งตั๊กแตน หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง 2526 จ.สมุทรสาคร (ไม่ตอกโค้ด)
4 # 3อจ660923-114 ED81964377TH Auttaporn1979 + jakruk1984 (596434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ660923-132 EM097764485TH nop168 + ซูโม่ (596350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ660925-138 ED861916509TH janthanee + พรพัฒน์ (596497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหลวงพ่อพัฒน์ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (วัดหน้าพระธาตุสร้าง)
7 # 3อจ660925-142 EG912169683TH Komoot21 + พยัคฆ์สมิง (596543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 10 (๘ ข้างแตก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ660926-101 EJ526836770TH masterpiece + boom6449 (596703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์สมาธิ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย
9 # 3อจ660926-120 ED872651277TH kamon58 + ริณดา (596643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สิงห์เจ้าพ่อดำ วัดบุพพาราม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่คำแสน ปลุกเสก)
10 # 3อจ660926-139 gunner + kraisornuo (596725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
PTMH000283967CN
ลูกอมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 52%)
11 # 3อจ660926-141 EM097737771TH keng_kung + (596668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นฉลองสิริราชครบ 50 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 7 นิ้ว)
12 # 3อจ660926-188 ED85750950968TH danupo1 + payak437 (596659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
13 # 3อจ660926-195 EM294373596TH บอยพระเครื่อง + jabee (596660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์เจ็ดชั้นอกร่อง เนื้อผง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ (วัดป่าหลังโรงเลื่อยสร้าง)
14 # 3อจ660926-196 EM294373596TH บอยพระเครื่อง + jabee (596664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง พิมพ์เจ็ดชั้นอกร่อง เนื้อผง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์ (วัดป่าหลังโรงเลื่อยสร้าง)
15 # 3อจ660927-117 ED728259505TH seed-seed + Pond-1 (596755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ660927-118 ED560897155TH TaeJo + Jetsadakrutta (596757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
17 # 3อจ660927-159 TH01184PK9R2B0 เสิดพระเครื่อง + Sivilaihan (596847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)

18 # 3อจ660928-006 tungsaima + Choke5383 (596886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
19 # 3อจ660928-137 EB985301167TH แก้วพรหม + โบตั้ม (596960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท
20 # 3อจ660928-146 EM097738627TH tiseng + ขนมไทยแม่อารีย์ (596868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อเมฆพัด ปี 2460 นครปฐม (สภาพใช้)(G 67%)
21 # 3อจ660928-150 EM097738627TH suttanee + ขนมไทยแม่อารีย์ (596883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
22 # 3อจ660928-154 EM097738627TH pandp + ขนมไทยแม่อารีย์ (596907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
23 # 3อจ660929-101 TH01184P499H7B0 preraya2510 + godanaw (596972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดมหาธาตุ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2508-2512 จ.เพชรบุรี
24 # 3อจ660929-111 ED836449040TH poo2515 + Pakapon735 (596976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพใช้และแต่งผิว)
25 # 3อจ660929-114 ED823634140TH DDman + TaNachaut (596979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
26 # 3อจ660929-129 ED876345431TH SiwaDa928 + sarayut1986 (597010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุม วัดนาสัก เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชุมพร (ไม่ระบุปีสร้าง)(G 68%)
27 # 3อจ660929-134 EB985730740TH Nongbright88 + Nattakan (597012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 81%)
28 # 3อจ660929-139 ED622856860TH SiwaDa928 + bank18 (597036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 5 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ660929-158 ED802297760TH icebandon + Poom168 (597034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)(G 72%)
30 # 3อจ660929-160 ED848418209TH บีเวียงพิงค์ + ทอเร็ตโต้ (597042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ660930-015 กายธรรมวิทย์ + (597100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
PhangAntique
ล็อกเกตหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง (วัดโพธิสัมพันธ์สร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
32 # 3อจ660930-103 EM097718517TH SiwaDa928 + ข้าวต้มพิศมัย (597091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
33 # 3อจ660930-118 ED765340740TH สวนดอก + เจก่ะวาย (597156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร(G 53%)
34 # 3อจ660930-124 ED850515408TH ตาแจ๋ว + ibas7723 (597141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
35 # 3อจ660930-129 TH01184PEARX5B0 Kornkung + Nattakan (597155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 91%)
36 # 3อจ660930-140 ED892015941TH kengkas + Mahamonkkol888 (597152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้ายเล็กน้อย)

37 # 3อจ660930-149 EB958780658TH m_devil + Nakorn17 (597180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อืองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของ รุ่น/พิมพ์นี้
38 # 3อจ660930-154 ED878264792TH joki_bank + ผู้กองโจ้ (597126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ661002-009 Somcom + deawn (597271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ ปี 2517 จ.เลย (หน้าตัก 5 นิ้ว)
40 # 3อจ661002-016 Perkun + somrut (597205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ661002-101 ED871945306TH Kop86 + Pig2525 (597209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
42 # 3อจ661002-109 NGWW00030764256 thonglor + wilairat_22 (597232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกสิณ หลวงพ่อเผือก วัดพระโยค เนื้อดิน ปี 2470 จ.สุราษฎร์ธานี
43 # 3อจ661002-127 EM097739361TH แก้วอุษา + ขนมไทยแม่อารีย์ (597297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
44 # 3อจ661003-001 taranan + มิตรพระแท้ (597322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ661003-002 Pratailoei + baibua29 (597326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเมืองศรีเทพ เนื้อผง จ.เพชรบูรณ์
46 # 3อจ661003-003 kohler + ฅนรักพระ (597328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังตรายางฐานเรียบ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดขอบบนและมุมล่างซ้าย)
47 # 3อจ661003-005 viponcity + ไทยนิยม (597335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(660803-1463)
48 # 3อจ661003-006 Komsank + ไทยนิยม (597337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (660812-1063)(G 67%)
49 # 3อจ661003-009 บรีสพระช่วย + oldshop (597348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ661003-010 kankanmol + sapool1119 (597353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ661003-011 Nopbns990 + เอกลำชะร่า (597450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดสั้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (660407-1145)
52 # 3อจ661003-012 Far2520 + tong0259 (597363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา หลวงพ่อนวม วัดกลาง พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงดำ ปี 2480 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
53 # 3อจ661003-101 ED905110886TH engineer27 + thanaanan (597355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวพรุนจากการใช้ ตัดหูและแต่งผิว)
54 # 3อจ661003-102 PYP019800007432 mojomung + kungkung1 (597357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท/น้ำหนัก 7.7 กรัม)
55 # 3อจ661003-103 ED771313200TH Phichit_02 + chsearn (597361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660825-1063)
56 # 3อจ661003-104 TH01184PR8B66B0 Sawaroj + jakruk1984 (597364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
57 # 3อจ661003-105 EM097763683TH กาแฟอดีต + บอสตัน (597366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดไผ่เงิน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ661003-106 ED878247919TH attasit32 + คุณศิระ (597369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดหลวงปรีชากูล เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้และชำรุดหู)
59 # 3อจ661003-107 ED878247919TH ingkulanon + คุณศิระ (597372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ661003-108 ED878247919TH ลิ้ม88 + คุณศิระ (597377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ED878247919TH
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 337)
61 # 3อจ661003-109 thonglor + ป๋องร้อยไร่ (597380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01184PQVWZ1B0
พระพิฆเนศวร หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน ปี 2480 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ661003-110 SNOI0002430005A UltraMan50 + auraauya (597384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนราวันตบพิตร วัดต้นลำไย รุ่นเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2550 จ.กาญจนบุรี (ขนาดสูง 17 นิ้ว)
63 # 3อจ661003-111 ED889614185TH electricalpower + yuttip2524 (597350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว กรอบทอง(G 85%)
64 # 3อจ661003-112 ED839329559TH ponpiya + rungrot (597354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
65 # 3อจ661003-115 ED883006725TH Patwat + goodluck1994 (597367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
66 # 3อจ661003-116 ON68000717405XE แม้วจอมเทียน + Popbeta (597370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
67 # 3อจ661003-118 ED658190976TH preraya2510 + ศิษย์หลวงปู่ (597376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูปลัดวิชัย วัดสันติวิหาร รุ่นแรก พิมพ์จารมือ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.สระบุรี
68 # 3อจ661003-119 ED841545361TH hero2009 + ไข่มุข (597381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
69 # 3อจ661003-120 ED850748186TH Ritraya + อี๊ดเมืองเลย (597385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ661003-121 ED895205539TH Delta + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (597323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 66%)
71 # 3อจ661003-122 ED868218073TH หนึ่งในสยาม + Yodasa (597325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งผิว)
72 # 3อจ661003-123 ED772196442TH Phichit_02 + Cap1995 (597330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
73 # 3อจ661003-124 ED896512306TH chai99 + ธีรดา (597334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 73%)
74 # 3อจ661003-125 ED891471009TH yut157 + suratask (597336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท)(G 67%)
75 # 3อจ661003-126 ED854188031TH kangbowin + Piyawan (597342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 70%)
76 # 3อจ661003-127 ED622158333TH จุ๋มจิ๋ม + ภาณุวัฒน์เขียว (597345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์แจกแม่ค้า เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ (660908-1174)
77 # 3อจ661003-128 EJ120770875TH ชลชินเขต + เสี่ยเมืองกาญฯ (597347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์หลังยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม
78 # 3อจ661003-129 EM010493101TH Nongbright88 + ฮุนได (597349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณโต วัดโพธิ์เอน
79 # 3อจ661003-130 ED870334170TH swsss + ต้อมตราโล่ (597351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ661003-133 EM097716428TH kit01 + รถถังพระบ้าน (597329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูพลิกแผ่นดิน หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2550 จ.สระแก้ว (หมายเลข 909)
81 # 3อจ661003-134 ED874862906TH pornlimk + chane31 (597331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต (600707-246)
82 # 3อจ661003-135 ED863139056TH วันชัย2511 + tanadul2539 (597333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (ชำรุดมุมบนและล่างขวา)
83 # 3อจ661003-136 EH203128823TH m-cot + wichan-2 (597338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
84 # 3อจ661003-139 ED680894880TH เซียนน้อยหนึ่ง + chaintv (597343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ661003-140 ED890107027TH BhuriKet26 + Kanyapuk (597346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1/สภาพสวย) (620529-131)(G 80%)
86 # 3อจ661003-141 ED746999049TH Ketsara1104 + catbkk (597390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 62%)
87 # 3อจ661003-142 EM097721215TH tone555 + หมูกุ๋น (597394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
88 # 3อจ661003-143 EM097721215TH SiwaDa928 + หมูกุ๋น (597397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง กรอบทองแดงชุบทอง
89 # 3อจ661003-144 EM097721215TH เขียววาริน + หมูกุ๋น (597400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(G 69%)
90 # 3อจ661003-145 EM097721215TH ltsarapp + หมูกุ๋น (597403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
91 # 3อจ661003-146 EM097721215TH Viraphan711 + หมูกุ๋น (597408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์หลังเรียบ **ไม่ระบุที่สร้าง
92 # 3อจ661003-147 EM097721215TH walrawut + หมูกุ๋น (597410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(G 67%)
93 # 3อจ661003-148 EM097721215TH chairatmt + หมูกุ๋น (597413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 65%)
94 # 3อจ661003-149 EM097721215TH taccord + หมูกุ๋น (597420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร(G 67%)
95 # 3อจ661003-150 EG980442344TH Olaw168 + nooing (597425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ661003-151 ED872676013TH keng_kung + ริณดา (597412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (660918-1383)
97 # 3อจ661003-152 ED872676013 keng_kung + ริณดา (597416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (660914-1174)
98 # 3อจ661003-153 ED809396016TH natapoln + Notmay2425 (597421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ661003-154 ED809396016TH ภัคภร + Notmay2425 (597426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 89%)
100 # 3อจ661003-155 ED809396016TH wat888 + Notmay2425 (597430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อพลาสติก จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
101 # 3อจ661003-157 ED861929768TH X-change + พรพัฒน์ (597436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดหนองนา รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
102 # 3อจ661003-158 ED880430326TH city2003 + Piragarn (597449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ661003-159 EG946033438TH ศักดิ์นรินทร์ + chaikrit (597441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 25475)
104 # 3อจ661003-161 ED849319556TH natthakan + blackeyekub (597352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)(651205-1196)
105 # 3อจ661003-162 ED849319556TH Ritraya + blackeyekub (597356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)(G 64%)
106 # 3อจ661003-163 EM010493058TH toy_clong8 + ฮุนได (597358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
107 # 3อจ661003-165 EM010493058TH ponpon + ฮุนได (597365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง เนื้อผงปิดทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ661003-166 EM010493058TH ponpon + ฮุนได (597371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณนรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง เนื้อผงปิดทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ661003-167 EM010493058TH ponpon + ฮุนได (597375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกตพระท่านเจ้าคุณนรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง เนื้อผงปิดทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ661003-168 EM010493058TH Ao297 + ฮุนได (597378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ661003-170 ED838377460TH masterpiece + อบสุพรรณ (597382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
112 # 3อจ661003-172 ED898331712TH Pichitj + ปัจเจก (597393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
113 # 3อจ661003-173 ED898331712TH supatssss + ปัจเจก (597396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
114 # 3อจ661003-174 EM041879915TH ltsarapp + นกแก้ว (597399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (660919-1274)(G 71%)
115 # 3อจ661003-175 ED872683734TH tiseng + ริณดา (597404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (660918-1157)
116 # 3อจ661003-176 ED872683734TH tiseng + ริณดา (597409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 40691)(660918-1425)
117 # 3อจ661003-177 ED872675914TH midori + คูณสตางค์ (597415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ661003-178 ED872675914TH midori + คูณสตางค์ (597419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ED872675914TH
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ661003-179 ED872675914TH nop168 + คูณสตางค์ (597422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ ภปร. รุ่น 50 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ661003-180 ED872675914TH teespy + คูณสตางค์ (597424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้ากลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
121 # 3อจ661003-181 ED87261591TH midori + คูณสตางค์ (597401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ661003-182 EM284932260TH โมรารัตน์ + chatrchai_chan (597405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองแดงหน้าทองเหลือง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 39)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 05 ต.ค. 2566 - 09:20 น.] #87390 (4/25)
ตั้งแต่ วันวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660908-029 ED786990459TH อุกฤช (594565) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660911-007 828269400394 ratchapong (594828) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660912-004 ED784436817TH OMBUN (594980) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ660914-016 TH01184M3DNS2B0 sompong963 (595314) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660915-005 ED864501148TH psaran (595408) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ660916-020 ED815219695TH ผู้นำพล (595550) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ660920-020 ED560557571TH heng9999 (596050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660921-002 EM041878209TH นกแก้ว (596146) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
9 # 1อจ660921-003 นกแก้ว (596150) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
10 # 1อจ660922-012 ED859519248TH tkonlayut (596184) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
11 # 1อจ660922-027 EK164521109TH เทียนทอง (596297) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ660923-010 EM267784376TH Benyapa (596419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660923-015 ED826473662TH KONDEE446 (596374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660926-014 EM097737581TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ660926-017 EM097737581TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596700) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 1อจ660926-019 EM041879133TH นกแก้ว (596706) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
17 # 1อจ660927-017 EX608016263TH print (596824) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
18 # 1อจ660927-022 ED796388433TH bluezone69 (596829) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ660928-025 EK027871788TH mumu99 (596905) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ660928-026 EK027871788TH mumu99 (596914) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 1อจ660928-027 EK027871788TH mumu99 (596920) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ660928-028 EK027871788TH mumu99 (596923) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ660928-029 EK027871788TH mumu99 (596928) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ660928-030 EK027871788TH mumu99 (596932) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ660928-031 EK027871788TH mumu99 (596935) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ660928-032 EK027871788TH mumu99 (596939) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ660928-033 EK027871788TH mumu99 (596942) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ660928-034 EK027871788TH mumu99 (596945) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ660928-035 EK027871788TH mumu99 (596946) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ660928-036 EK027871788TH mumu99 (596952) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ660929-010 ED739486843TH non31 (597070) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
32 # 1อจ660930-002 ED769167446TH gump16 (597096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660930-004 EM041879408TH นกแก้ว (597101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ660930-006 ED649617007TH Nippit (597111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ660930-009 ED870808175TH udnhun (597115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ660930-010 ED824598611TH jookkadui (597119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ661002-004 ED862450465TH Syumpu (597288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ661002-008 ED803548455TH จอมพล (597304) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ661002-019 TH01184PK4AY6B0 ศิษย์มีครู (597273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660918-030 weerawos (595686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ660922-009 penpathum (596186) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 2อจ660926-004 puriwaj (596589) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660926-005 สรขอนแก่น (596626) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
5 # 2อจ660927-003 ริณดา (596839) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660929-006 pontat567 (597075) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 2อจ660929-007 สรขอนแก่น (597077) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
8 # 2อจ660930-001 หนุ่มธนบุรี (597167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ661002-001 ส-ท่าอิฐ (597193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ661002-009 Supaporn_Sri (597195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ661002-010 นราคอฟ (597199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ661002-011 Voravirul (597318) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันวันวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660921-173 LTBK000170942WW zafari + Sitthichai1993 (596109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ660922-004 ไซม่อน + sanopporn (596262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธรูปปางประทานพร เนื้อทองเหลือง (ขนาดสูง 8.8 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ660923-108 ED809377388TH komwoke + นพเก้า9 (596424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
4 # 3อจ660923-138 EM097737003TH pornpipat + ซาลาเปา (596383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครปฐม (วัดท่ามะเดื่อสร้าง)
5 # 3อจ660923-165 EB979005390TH KandarDao + umpun (596385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปดวงแก้วพระสิวลี วัดโฆสิตาราม ปี 2563 จ.ชัยนาท (หมายเลข 333)
6 # 3อจ660925-167 ED779084750TH อาณาจักรพระ + TALON (596524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
7 # 3อจ660926-102 ED783598858TH rachata56 + kwunjaii (596708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ660926-108 ED836443603TH น้ำแม่อาย + Pakapon735 (596721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ลำปาง
9 # 3อจ660926-119 ED872651277TH pcha429 + ริณดา (596639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
10 # 3อจ660926-148 EM097737493TH pcha429 + ซาลาเปา (596696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
11 # 3อจ660926-198 EB924439578TH kala2524 + Promarin (596669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2521 จ.ชัยนาท (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว)
12 # 3อจ660926-203 ED736671090TH จ่าจอก + Hihachi (596641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อผง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 62%)
13 # 3อจ660927-107 ED789663395TH แก้วพิษณุ + nack168 (596778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังชินราช เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
14 # 3อจ660927-122 ED867526577TH pandp + golfsriracha (596744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นนทบุรี
15 # 3อจ660927-129 EJ950342271TH taccord + บารมีอาจารย์ปู่ (596787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปราถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
16 # 3อจ660928-111 ED583171239TH midori + Akaphop (596888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ660928-142 EM097738627TH EkaErrors + (596856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม

18 # 3อจ660929-113 ED751547863TH บอยพระเครื่อง + Somjai (597083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
19 # 3อจ660929-117 ED865981865TH Maya12 + OaTaWa (596991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่หลังจาร เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
20 # 3อจ660929-128 ED870319950TH Michy + ภาณุวัฒน์เขียว (597007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานไชโย หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 161)
21 # 3อจ660929-132 EB985722726TH masterpiece + Nazzty (596997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
22 # 3อจ660929-148 EM041879252TH PBnew + นกแก้ว (597023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี (สภาพปิดทองใหม่)
23 # 3อจ660929-150 EM041879252TH สิงห์สยามศิลป์ + นกแก้ว (597029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสุจิณโณ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
24 # 3อจ660930-001 pachre + sherbet88 (597160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (660901-2043)(G 66%)
25 # 3อจ660930-002 pachre + sherbet88 (597164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2125/สภาพสวย) (660823-1245)(G 79%)
26 # 3อจ660930-005 noppadon111 + Bigyai (597176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ ปี 2505 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ660930-007 karabao2527 + eootyoo (597186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
28 # 3อจ660930-008 Q-Taro + ออเดอร์ (597181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660930-010 thonglor + ออเดอร์ (597183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.3 นิ้ว) (สภาพปิดทองแก้มใหม่) (ซ่อมปลายพระเกศ)
30 # 3อจ660930-011 thonglor + ออเดอร์ (597087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระภิกษุณี สมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.7 นิ้ว) (สภาพปิดทองฐานใหม่และไม่มีตาลปัด)
31 # 3อจ660930-012 thonglor + ออเดอร์ (597089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 2.1 นิ้ว) (สภาพชำรุดปลายพระเกศ)
32 # 3อจ660930-013 chinamulet + taweekun (597093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (640318-187)(G 73%)
33 # 3อจ660930-014 king_64 + taweekun (597189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(ข้างแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (631111-101)
34 # 3อจ660930-016 tiseng + พรพระพุทธคุณ (597104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (650127-1169)
35 # 3อจ660930-017 sirkob + พรพระพุทธคุณ (597108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 87%)
36 # 3อจ660930-018 Q-Taro + พรพระพุทธคุณ (597112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)

37 # 3อจ660930-101 ED619564708TH wepinta + narade2517 (597086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
38 # 3อจ660930-102 ED852787222TH Atiwith_S + มิลเลี่ยน (597088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.สมุทรสงคราม
39 # 3อจ660930-104 ED886721450TH natt99 + หมุนบารมี (597094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน ปี 2495 จ.อ่างทอง
40 # 3อจ660930-105 ED780878686TH masterpiece + sanopporn (597097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ660930-106 EB985974375TH thotsaphol4110 + ป๋องร้อยไร่ (597099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
42 # 3อจ660930-107 EH779169591TH Loeicity + ลักษณ์ตะวัน (597103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
43 # 3อจ660930-109 EB935501554TH tummusic46 + Poy111 (597109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง(S 92%)
44 # 3อจ660930-111 ED742099036TH ninjaykk + ก้อนกรวด (597127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ660930-112 ED784465478TH Far2520 + OMBUN (597131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดม่วง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
46 # 3อจ660930-113 ED832415876TH taccord + Tik1994 (597135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
47 # 3อจ660930-114 ED659493015TH wasanpi + กรเมืองกาญจ์ (597139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
48 # 3อจ660930-115 ED889925956TH Maxnattapon38 + ketanirut (597145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
49 # 3อจ660930-116 ED880409915TH klang_pra + Piragarn (597150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
50 # 3อจ660930-117 ED814374305TH Ruengchai + MINIGUNNER (597153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์กรมหลวงชุมพร
51 # 3อจ660930-120 ED892210438TH pop2517 + นรสิงห์41 (597162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)
52 # 3อจ660930-121 ED875511849TH sakchidlom + t_inkeaw (597129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 57%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ660930-122 ED875511849TH pong987 + t_inkeaw (597134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (660410-1113)(G 61%)
54 # 3อจ660930-123 ED653475438TH chairatmt + พจน์3841 (597138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(S 92%)
55 # 3อจ660930-125 ED751777447TH viponcity + Suriyachon (597144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด/สภาพสวย) (650730-2275)(G 78%)

56 # 3อจ660930-126 ED652152073TH เอตะทัคคะ + Tawatchai1889 (597147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
57 # 3อจ660930-127 ED864926598TH Kitj789 + mawin2520 (597190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
58 # 3อจ660930-128 BTCN000022879JP Chansri1 + แบงค์ธาตุพนม (597151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์ยืน หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ660930-130 ED846191008TH bos2499 + PANI_SAMIT (597157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
60 # 3อจ660930-131 ED889612198TH BlackHeart + ต๋องไตรมิตร (597117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหามงคล 89 เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 143/สภาพชำรุดปลายจมูก)
61 # 3อจ660930-132 ED881844369TH วัชรฉัตร + ลูกแม่รำเพย (597122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 65%)
62 # 3อจ660930-133 TNR500027265622 pachre + จริงใจ (597125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1263)(550531-143)
63 # 3อจ660930-134 TNR500027265622 akara + จริงใจ (597128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
64 # 3อจ660930-135 ED878273658TH นกจิ๊บ + งดงาม (597132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
65 # 3อจ660930-136 ED791052477TH joki_bank + sangnineface (597136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะก้นอุดเทียนชัย ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด)(660830-2013)
66 # 3อจ660930-137 ED872316094TH bigbrother + Apipu6699 (597142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 77%)
67 # 3อจ660930-138 ED864816195TH บัวลอยไข่หวาน + สุวรรณโชค (597146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
68 # 3อจ660930-139 ED891109055TH berry + Exdesign (597149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นรวยสุดสุด พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 142)(G 80%)
69 # 3อจ660930-141 828290157494 เซียนบ้านนอก + zitthinan (597165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบซ้าย)(G 60%)
70 # 3อจ660930-143 ED872648193TH แก้วอุษา + ริณดา (597169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (660715-2048)
71 # 3อจ660930-144 ED872648193TH pop2517 + ริณดา (597172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (660909-1145)
72 # 3อจ660930-145 ED834852945TH Nantakarn + boom6449 (597173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงลงยาเคลือบเรซิน ปี 2522 จ.ปัตตานี
73 # 3อจ660930-146 ED745799324TH MAI1117 + ออเดอร์ (597175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่มั่น วัดบ้านโนนเจริญ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.อุบลราชธานี (หน้าตัก 5.5 นิ้ว)
74 # 3อจ660930-147 ED882639267TH ภูมิแผ่นดิน + tar001 (597178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 436) **พระสภาพสวย

75 # 3อจ660930-148 ED164284890TH ake2512 + RUAYGABPRA (597179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ660930-150 EM277035593TH pradee125 + puttakun666 (597182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
77 # 3อจ660930-151 EK112646369TH Nightt0 + กรภัทร์ (597118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ660930-152 ED789191121TH Kampanat13 + สารัช (597121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง
79 # 3อจ660930-153 ED891501876TH หนุนดวง99 + Sutee-sai2 (597123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
80 # 3อจ660930-155 EM097739463TH tiseng + ขนมไทยแม่อารีย์ (597130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่(บล็อกหลวงพ่อแช่ม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.นครปฐม
81 # 3อจ660930-156 EM097739463TH tiseng + ขนมไทยแม่อารีย์ (597133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 628/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจฯ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 628)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
82 # 3อจ660930-157 ED872023745TH Sawaroj + router (597137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ660930-158 ED738148420TH Pmark18 + ราชสีห์บ้านนอก (597140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ660930-159 ED861213607TH nongder + พิมพ์พิมล (597143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี วัดโอภาสี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ660930-160 EM284931715TH Komsank + Oat_Phk (597148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงิน ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ660930-161 ED832369099TH T_crossbone + โกวบ้อ (597102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ660930-163 ED872505597TH staruch + แม็คพระเครื่อง (597110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(650915-1027)
88 # 3อจ660930-164 ED721420078TH ตะกรุดโทน + loeiisan (597113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (520711-092)
89 # 3อจ660930-165 ED834839405TH pong987 + yoon9 (597116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.นครนายก (โค้ด ทบ)
90 # 3อจ660930-167 ED836926402TH หนึ่งในสยาม + Surachai2008 (597188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
91 # 3อจ660930-168 ED740762945TH เสือตัวสุดท้าย + Happypim (597124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะก้นเงิน **ไม่ระบุที่สร้าง
92 # 3อจ661002-001 เมืองไทย + มิตรพระแท้ (597242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ661002-002 arucha2510 + สรขอนแก่น (597247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
94 # 3อจ661002-003 Montria + Game1305 (597317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(G 65%)
95 # 3อจ661002-006 bunpotth + tpce(2002) (597260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนางพญา สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.9 กรัม)
96 # 3อจ661002-007 lohbetong + babejakpet (597264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง
97 # 3อจ661002-008 komwoke + babejakpet (597267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง
98 # 3อจ661002-010 rojheavy + deawn (597277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
99 # 3อจ661002-011 เมืองช้าง + kittisak-pra (597194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
100 # 3อจ661002-012 monchai02 + kittisak-pra (597196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา(G 65%)
101 # 3อจ661002-013 tiwakornwong + นราคอฟ (597198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่เจาะหูเหรียญ)(660920-2016)
102 # 3อจ661002-015 kankanmol + mana1 (597203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
103 # 3อจ661002-017 pandp + workplace (597206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากทวีปยุโรป ร.ศ.126 เนื้ออัลปาก้า ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
104 # 3อจ661002-018 Wi-58 + เอกลำชะร่า (597208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่อง เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ661002-019 dabby + Sukpia2018 (597212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640930-048) (G 85%)
106 # 3อจ661002-020 payungsak + touchy4960 (597216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท.. (640720-691)
107 # 3อจ661002-102 ED783396100TH Choi2528 + ชัยชนะ56 (597213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ661002-103 ED861213876TH ชัยบางแค + tongjoy (597215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660812-1031)
109 # 3อจ661002-104 ED843895215TH ประกาศิต + (597218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
110 # 3อจ661002-106 ED889715498TH maha29 + โอพุทธคุณ (597223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์ ล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)(G 79%)
111 # 3อจ661002-107 ED837509473TH chay7 + เอ็มน้อยร้อยล้าน (597225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุโรงทอ พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
112 # 3อจ661002-108 OB296616826TH RAK_PT + m_devil (597227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
113 # 3อจ661002-110 ED848083139TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ท่านรอง888 (597235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (กรอบทองแดงชุบเงิน)
114 # 3อจ661002-111 EB985780675TH pachre + Nakorn17 (597202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 65%)
115 # 3อจ661002-112 ED820373913TH thakorn26 + tyzanavay16 (597204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 88%)
116 # 3อจ661002-113 ED856748961TH attasit32 + Meaw7824 (597207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
117 # 3อจ661002-114 ED870327443TH Watchara_Kp + ต้อมตราโล่ (597210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ ๒ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร(S 93%)
118 # 3อจ661002-115 EB986293643TH ต่อคู้บอน + Nattakan (597214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
119 # 3อจ661002-116 ED824346723TH มอร์เมืองทอง + (597217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญรัชกาลที่ 6 ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ661002-117 EB935506605TH ขจรศักดิ์พระใหม่ + (597221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Watcharapong6666
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2544 จ.สุรินทร์
121 # 3อจ661002-118 ED722867785TH chok22 + แม่ปิง9 (597226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นปลอดภัยพิเศษ เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.นครปฐม (หมายเลข 4727)
122 # 3อจ661002-119 ED793869820TH Fernsupit + navy2525 (597316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโทน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี 2533 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
123 # 3อจ661002-122 ED893610065TH piyaphum + อบสุพรรณ (597284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
124 # 3อจ661002-123 ED862562759TH Boyprasertsak + piaric (597287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครพนม (สภาพขัดผิว)
125 # 3อจ661002-124 ED890702766TH puppy666 + nengneng (597289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.1 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
126 # 3อจ661002-126 EM097739361TH poo2515 + ขนมไทยแม่อารีย์ (597295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์ใหญ่บล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึก)
127 # 3อจ661002-129 EM097739361TH khunooms007 + (597302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังพระนาคปรกมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 78%)
128 # 3อจ661002-130 EM097739361TH Boyyy999 + ขนมไทยแม่อารีย์ (597305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ661002-131 EM097739361TH joeenok + ขนมไทยแม่อารีย์ (597219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.บุรีรัมย์
130 # 3อจ661002-132 EM097740002TH tone555 + ฮุนได (597222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
131 # 3อจ661002-133 EM097740002TH ท่านมหา + ฮุนได (597224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 29651)(G 63%)
132 # 3อจ661002-135 ED876918639TH chairatmt + kartthian (597230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
133 # 3อจ661002-136 ED876918639TH chairatmt + kartthian (597233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
134 # 3อจ661002-137 ED876918639TH chairatmt + kartthian (597236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
135 # 3อจ661002-138 ED865531027TH อนันตรา + mchutith (597239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
136 # 3อจ661002-140 EJ013143042TH Doramon118 + Ning2517 (597319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ661002-141 ED889927550TH มอร์เมืองทอง + tayatang (597238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปพิมพ์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค รุ่นอายุครบ 60 ปี ปี 2478 จ.พระนครศรีอยุธยา
138 # 3อจ661002-142 ED872672351TH pinits + ริณดา (597241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูป่า หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี (660918-1417)
139 # 3อจ661002-143 ED872672351TH แก้วอุษา + ริณดา (597245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (660629-1322)
140 # 3อจ661002-144 ED872672351TH เอฟดำ + ริณดา (597248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านางหลัง ภ เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (660915-1270)
141 # 3อจ661002-145 EM097739582TH moo1027 + ขนมไทยแม่อารีย์ (597250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี
142 # 3อจ661002-146 EM097739582TH ภูมิแผ่นดิน + (597254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ตะกรุดมหาระงับ หลวงพ่อวัดสาลีโข **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
143 # 3อจ661002-147 ED889960105TH เดี่ยว999 + Pig2525 (597257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
144 # 3อจ661002-148 ED889960105TH เดี่ยว999 + Pig2525 (597259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 65%)
145 # 3อจ661002-149 EM097766398TH Teerau + หมูกุ๋น (597262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะมาร พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 50%)
146 # 3อจ661002-150 EM097766398TH SiwaDa928 + หมูกุ๋น (597265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 2639)(G 68%)
147 # 3อจ661002-151 EM097766398TH KohMeaklong + หมูกุ๋น (597234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์ปาดตาลย้อนยุค เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม
148 # 3อจ661002-152 EM097766398TH maximum9 + หมูกุ๋น (597237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระสมเด็จจิตรลดา **ยังไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้
149 # 3อจ661002-153 TH01184PJJWP5B0 ธนูทอง + CREATIVE888 (597240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา
150 # 3อจ661002-154 EB986204878TH anndamun + Nattakan (597243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

กัณหา-ชาลี หลวงพ่อคล้อย วัดบางไกรนอก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.นนทบุรี
151 # 3อจ661002-156 EM041879819TH Kridnakorn + นกแก้ว (597249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้างเล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (660909-1073)
152 # 3อจ661002-157 EM041879819TH คุณพ่อลูกแฝด + นกแก้ว (597252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้) (660918-1231)
153 # 3อจ661002-158 EM041879819TH boonchuay2583 + นกแก้ว (597258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18 กรัม) (660916-1188)
154 # 3อจ661002-159 ED848216484TH jaonine + PuttinunBj (597263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
155 # 3อจ661002-160 KEX31141427673 Pongsak999 + kajell3555 (597268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้ายเล็กน้อย)
156 # 3อจ661002-161 ED787263925TH noomark + ภูชมดาว (597274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย ปี 2506 จ.สงขลา
157 # 3อจ661003-117 EM010493061TH นายตั้ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (597373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 12.8 กรัม)(G 90%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 04 ต.ค. 2566 - 08:43 น.] #87387 (3/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660915-004 ED784428356TH OMBUN (595399) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660915-031 ED784437888TH OMBUN (595445) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660929-001 ED817174912TH สมอแดง (597033) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660929-002 EB970634693TH Nanapo (597037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660929-003 TH01184P23693B0 beer2126 (597040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660929-004 ED754563729TH Nov17 (597043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660929-006 ED861835147TH เชษฐ์ไธสง (597047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660929-008 ED883930388TH tongjoy (597056) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ660929-014 KBAN000330550Q5 taccord (597058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660929-016 ED867543717TH golfsriracha (597061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660929-017 ED864942009TH DH-amulet17 (597063) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660929-018 ED879906419TH ท่านอ๋อง (597064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660929-019 ED653979245TH คนคลองด่าน (597065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660929-021 ED856739942TH converse_07 (597032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660929-022 ED864436651TH sarapowarm (597035) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ660929-023 ED782557809TH TONKHAW (597039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660929-025 ED819267360TH towerboy (597044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660929-026 ED0000362203TH Patwat (597045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660929-028 EM041879385TH นกแก้ว (597048) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
20 # 1อจ661002-012 ED897805178TH PANI_SAMIT (597251) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
21 # 1อจ661002-022 ED839271981TH จุ๊สุราษฎร์ (597320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660913-009 ริณดา (595179) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 2อจ660929-002 banana (596981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ660929-009 en_amulet (596988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660929-011 มหาเฒ่า (597025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660929-012 บอยสวนหลวง (597028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ661002-003 การันตีพระ (597192) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
7 # 2อจ661002-008 การันตีพระ (597197) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ661002-025 นัทคลองสวน (597275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ661002-026 การันตีพระ (597321) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660926-117 EM097737595TH toeykeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (596634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัชกาล เนื้อสำริด ปี 2460-2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.2 นิ้ว)
2 # 3อจ660928-107 สรานนท + atsmark2 (596893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184P2UGC6B0
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 66%)
3 # 3อจ660928-157 EM097738627TH dobae + ขนมไทยแม่อารีย์ (596917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกหน้าบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 03 ต.ค. 2566 - 08:42 น.] #87383 (2/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660909-030 ED788109891TH natvjit (594688) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660911-011 TH01184JJQAC4B0 รักษ์พระกรุ (594825) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660914-015 ED786949682TH อุกฤช (595309) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660915-008 ED831775008TH bagio (595415) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ660918-010 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660918-013 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595687) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
EM097735210TH
7 # 1อจ660918-017 EM097735210TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ660918-023 EG283160670TH นู๋โอปอ (595724) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ660919-004 TH01184MU6XY0B0 Danai33 (595887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660919-006 TH01184M19U56B0 koy9955 (595922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ660919-021 ED819765965TH tankung (595890) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ660919-026 EM097735546TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595867) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660919-032 EM097735546TH ขนมไทยแม่อารีย์ (595816) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 1อจ660920-001 ED819766918TH golfsriracha (596020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660921-009 ED863422951TH เอ็มน้อยร้อยล้าน (596157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660922-003 ED809273136TH Birdsp44 (596274) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ660922-014 EX535055927TH กชณิชา (596289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660922-019 KBLKT00004664DJ pot13 (596183) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
19 # 1อจ660922-021 ED862168175TH ยันต์ครู (596264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660923-001 ED873004518TH kongton203 (596393) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ660925-001 ED861210755TH tongjoy (596554) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660925-005 ED002038573TH don22 (596555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ660925-006 ED786807743TH kengkas (596560) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ660925-010 ED831096867TH seranee (596565) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
25 # 1อจ660925-012 EH694168658TH บารมีทวีคูณ (596569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660925-013 ED793664707TH Kop86 (596571) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ660925-014 ED721412765TH mingloei (596573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660925-018 EM097737745TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660925-019 EM392285145TH WANAPUEK1234 (596577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660926-001 ED882606198TH paylu (596648) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660926-002 ED820380640TH tansave (596654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660926-003 ED859541436TH tkonlayut (596681) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
33 # 1อจ660926-008 OB296313697TH Sittin (596673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 1อจ660926-009 TH01184NSKPH6B0 tinnawong (596678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ660926-010 TH01184NPHCG6B0 ChinThanakit (596688) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
36 # 1อจ660926-011 TH01184NPHCG6B0 ChinThanakit (596618) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
37 # 1อจ660926-013 ED828885048TH mooyaya (596685) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
38 # 1อจ660926-015 EM097737581TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596694) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
39 # 1อจ660926-022 ED875243820TH bagio (596612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ660926-023 ED647060520TH paoboonjin (596615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ660927-003 EM231208350TH Thana999 (596814) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
42 # 1อจ660927-007 EM097737913TH ขนมไทยแม่อารีย์ (596822) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 1อจ660927-012 ED739485264TH non31 (596819) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
44 # 1อจ660927-015 ED853643936TH มหามณีจินดา (596834) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
45 # 1อจ660927-026 ED531877030TH Cap1995 (596843) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
46 # 1อจ660927-030 ED543373326TH phetbanpra (596813) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 1อจ660927-032 ED751782985TH มงคลทิพย์ (596826) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ660928-002 NGWW000307114W2 MMadee (596900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ660928-004 ED875173899TH Vitsurawach (596911) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ660928-006 ED721687955TH พลธีร์5559 (596924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ660929-015 kwwee (596971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660909-009 pipat_ch (594678) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ660912-013 bristop (594966) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ660913-013 ริณดา (595193) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660914-007 doopra (595305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660915-006 Yodes (595447) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 2อจ660915-007 teetoon (595433) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
7 # 2อจ660915-023 อัคคีเวหา (595422) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ660916-016 หลานตาจวบ (595552) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660918-004 apollo12 (595726) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 2อจ660919-019 KAEOKHONG025 (595913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ660920-017 chinamulet (596035) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660920-018 warriorric (596041) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ660921-015 ศตกมล (597184) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
14 # 2อจ660922-001 สยามเมืองยิ้ม (596182) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
15 # 2อจ660922-002 nincha (596185) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660922-006 bluezone69 (596226) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ660922-010 frist (596256) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ660922-014 teetoon (596189) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ660922-015 teetoon (596321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660922-017 loomthong (596307) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
21 # 2อจ660922-018 loomthong (596322) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ660922-023 วันชัย2511 (596233) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 2อจ660922-024 suchat-01 (596316) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 2อจ660923-004 Teresa (596417) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
25 # 2อจ660923-006 Tourjen (596402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660925-002 nattasak (596450) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ660925-009 thailandamulet (596485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ660925-014 Spider_Man (596541) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ660925-015 somm9 (596547) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ660927-007 jojo5 (596830) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 2อจ660927-009 bkk10250 (596842) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
32 # 2อจ660927-010 bkk10250 (596845) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
33 # 2อจ660927-012 issueto (596731) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ660928-009 sekson (596965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ660930-003 sherbet88 (597090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36# 2อจ660927-008 jojo5 (596840) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660919-146 EM097735696TH นุหลัก4 + ซาลาเปา (595828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
2 # 3อจ660922-121 ED754539407TH sirkob + Nov17 (596187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ660923-103 EJ971936885TH puriwaj + paikung (596400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพอุดซ่อมรอยรานด้านหน้า)
4 # 3อจ660925-012 lohbetong + เอกลำชะร่า (596446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ660925-122 ED814360527TH tojane + อาทิตย์๙๙ (596472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือมีจุด เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพใช้)
6 # 3อจ660925-143 ED824592905TH jwisarn65 + komwoke (596548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง รุ่นครบรอบ 100 วัน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ660925-174 ED836324420TH Juicy + eiw5211 (596559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
8 # 3อจ660926-157 ED750295474TH Nongbright88 + พรพัฒน์ (596604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
9 # 3อจ660926-158 ED750295474TH ชาย2506 + พรพัฒน์ (596606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
10 # 3อจ660926-161 ED780873715TH lekdee + sanopporn (596607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 1378)
11 # 3อจ660926-170 ED658180435TH พาชนะ + ศิษย์หลวงปู่ (596631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูปลัดวิชัย วัดสันติวิหาร รุ่นแรก พิมพ์จารมือ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.สระบุรี
12 # 3อจ660926-200 ED824575275TH ปิงเปียง + เล็กบ้านโป่ง (596677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 4931)
13 # 3อจ660927-006 audhatyai + เพชรผักไห่ (596753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
14 # 3อจ660927-104 ED878242580TH Besomkiat + คุณศิระ (596759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
15 # 3อจ660927-121 EG497919537TH PEESUWAT + หนองซอ (596735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ660927-127 ED557539785TH กิตติพงศ์ + armymen2525 (596768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
17 # 3อจ660927-132 ED870653261TH kollek + prasertporn (596739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต

18 # 3อจ660927-136 EX608016263TH pornlimk + print (596761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (660904-1024)
19 # 3อจ660927-137 ED861923822TH Aon_wariator + พรพัฒน์ (596767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สามขีดใน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
20 # 3อจ660927-138 ED861923822TH kavin_s + พรพัฒน์ (596770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ660927-139 ED557539799TH เสิดพระเครื่อง + armymen2525 (596780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
22 # 3อจ660927-140 ED557539799TH rgooladpraw87 + (596786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
armymen2525
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
23 # 3อจ660927-149 EM097765256TH Jarun14 + ซูโม่ (596781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ660927-155 ED878207680TH เสือท่าศาลา + toyota888 (596837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
25 # 3อจ660927-156 ED857950251TH พชรเมืองกรุง + นุพระสยาม (596838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัย(ใหญ่) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ660927-161 ED864435656TH nanta + sarapowarm (596772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
27 # 3อจ660927-164 ED861796103TH อาณาจักรพระ + อสูรแดง (596784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ660927-168 TH01184P1VEN3B0 anndamun + ตะกรุดโทน (596797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
29 # 3อจ660928-009 ปิ่นอนงค์ + suratask (596897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพซ่อมอกขวาและขอบซ้าย)
30 # 3อจ660928-012 นะโม39 + ติ่งลี่ (596855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นกถึดทือกระพือเรียกทรัพย์ หลวงปู่ชู วัดทัพชุมพล เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2555 จ.นครสวรรค์
31 # 3อจ660928-104 TH01184P3N1J3B0 seetocon + น้องข้าวจี่ (596878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 62%)
32 # 3อจ660928-110 EM064394040TH Sittin + ปัจเจก (596912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
33 # 3อจ660928-116 ED828348720TH PAE_PONGCHAI + Chikkan (596915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)***พระสภาพสวย***
34 # 3อจ660928-128 ED82439876TH kttk2006 + kaohom1 (596884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
35 # 3อจ660928-152 EM097738627TH tonsattha + ขนมไทยแม่อารีย์ (596902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
36 # 3อจ660930-019 863145843766 นัทคลองสวน + PornchaiPK (597191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(บี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 74%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 02 ต.ค. 2566 - 08:37 น.] #87370 (1/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660916-013 ED796473255TH ต๋องไตรมิตร (595511) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660918-022 EM041877985TH นกแก้ว (595720) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ660918-024 EM041878075TH นกแก้ว (595729) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
4 # 1อจ660918-025 ED836518726TH Thanapong36 (595732) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660921-005 ED811457941TH tongjoy (596135) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ660921-015 EJ499763276TH kenshiro2810 (596163) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ660921-017 EB939483476TH seranee (596167) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 1อจ660921-018 EF105439295TH ตะพาบ (596173) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 1อจ660921-019 TH01184N07YJ2B0 Sawadee9 (596162) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ660928-003 ED792468533TH My_dear (596908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660928-007 TH01184P2YQH0B0 samran250 (596929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660928-008 EM097715538TH ข้าวต้มพิศมัย (596933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660928-009 ED759593055TH patrollawyer (596936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660928-012 ED809975602TH BaroQue (596931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660928-013 ED706038975TH Beelzebub (596938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660928-015 ED857605981TH sukit_42 (596944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660928-019 ED867542725TH golfsriracha (596958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660928-022 BBUA000297245MK Ketsara1104 (596943) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ660928-023 ED867542711TH golfsriracha (596948) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660929-020 EM097739260TH ขนมไทยแม่อารีย์ (597067) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660918-002 Pongsak999 (595713) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ660918-003 en_amulet (595744) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660918-010 teetoon (595749) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ660920-006 ริณดา (596021) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ660920-007 ริณดา (596024) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660920-016 chinamulet (596028) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
7 # 2อจ660921-009 jicko (596164) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660913-197 EM097733956TH ltsarapp + ขนมไทยแม่อารีย์ (595188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นมหาจักรพรรดิ์ เนื้อเหล็กน้ำพี้ก้นทอง ปี 2545 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 571)
2 # 3อจ660918-002 lohbetong + nunthawat (595580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราชท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
3 # 3อจ660918-192 EM097735118TH ltsarapp + ซาลาเปา (595660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญทรัพย์ พิมพ์เล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 216)(G 83%)
4 # 3อจ660920-168 ED825182411TH เด่นซัง + หมุนบารมี (595970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระลีลา หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี
5 # 3อจ660921-115 ED867802632TH Flukeiiiz + archi (596085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สร้อยสังวาลย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ660921-172 ED825437575TH Taveep3366 + พ่อน้องจ้าว (596104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 72%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ660923-136 TH01184N244C6B0 chairatmt + therapan (596370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
8 # 3อจ660925-133 ED568674830TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + deripper (596478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ660925-155 ED810625475TH nuthapol + pop_014 (596521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำ เนื้อสำริด ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)
10 # 3อจ660925-165 EM097737785TH นกจิ๊บ + ขนมไทยแม่อารีย์ (596516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
11 # 3อจ660926-103 ED701060000TH amaging + ตี๋ลำปางหลวง (596711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพระพุทธประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 82%)
12 # 3อจ660926-153 EM097764729TH หนึ่งในสยาม + ซูโม่ (596593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 2 เนื้อแก้ว(ฟ้า) ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม
13 # 3อจ660926-166 EB985057334TH หมูแผ่น + Nakorn17 (596619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
14 # 3อจ660926-192 EB979015423TH Taveep3366 + Teerayutb (596650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์ซุ้มชื่อ เนื้อตะกั่ว ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660926-204 ED767449152TH boonlom + ปาล์มนคร (596646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
16 # 3อจ660927-110 ED815963943TH MrTeeAyutthaya + (596793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BOYLOMSAK
พระนางพิชัย กรุบึงสามพัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
17 # 3อจ660927-116 ED797981665TH nai_leartchon + (596751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Nuttapong9594
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ660927-130 ED663750510TH pimthong + joe4299 (596791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเปลี่ยน วัดบึง จ.นครราชสีมา
19 # 3อจ660927-146 EM097751305TH maximum9 + รถถังพระบ้าน (596774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ลพบุรี
20 # 3อจ660927-169 ED869871321TH krit2512 + photo_one (596802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดขุนจันทร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660928-011 เมืองช้าง + ติ่งลี่ (596852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสำเร็จประสงค์ หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง เนื้อสำริดก้นอุดทอง ปี 2547 จ.ปทุมธานี
22 # 3อจ660928-108 ED893202375TH FLOOKER + jeabasn (596899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
23 # 3อจ660928-109 ED755399175TH tiwakornwong + ppffarm (596906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือมหาอำนาจ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม(G 74%)
24 # 3อจ660928-114 ESTS000285270 หม่อง + เอ็มซีเค (596903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ พิมพ์หกกร เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.อ่างทอง
25 # 3อจ660928-117 EM097765517TH dreamsconner + ซูโม่ (596918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.สมุทรปราการ (ไม่ตอกโค้ด)
26 # 3อจ660928-122 ED001496294TH piyaphum + jiradech47 (596859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 66%)
27 # 3อจ660928-151 EM097738627TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (596898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูธรรมวโรทัย วัดสวรรคาราม เนื้อทองแดง จ.สุโขทัย(G 87%)
28 # 3อจ660929-002 ibas7723 + taweekun (597052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (631224-064)(G 67%)
29 # 3อจ660929-003 Far2520 + WinWinner (597055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
30 # 3อจ660929-004 อั๋นบุญชู + wit50 (597082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (660616-1002)
31 # 3อจ660929-005 Olaw168 + vichet (597060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ660929-006 nincha + lumpini6655 (597062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 8064)(660921-1087)
33 # 3อจ660929-103 กิตช่างไม้ + ธัมปารี_16 (596975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EJ700866063TH
พระนางพญา เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท (ไม่ระบุกรุ)
34 # 3อจ660929-104 ED875033993TH numuthai + tombetong (596978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
35 # 3อจ660929-105 ED741085588TH แทนพระคุณ + glubglai (596980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
36 # 3อจ660929-106 ED878271731TH mcmc1 + Punkorat (596982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

37 # 3อจ660929-107 EJ013006378TH korn88 + Succeed28 (596986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)
38 # 3อจ660929-108 ED852157615TH ศักดิ์ศิริ + แพรวพรรณ (596990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (660918-1210)(G 72%)
39 # 3อจ660929-110 ED819512255TH เมืองช้าง + kritk (596999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)
40 # 3อจ660929-112 ED853638825TH kankanmol + มาริโอ (596977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ660929-115 ED780869914TH Olaw168 + เพิ่มพูน888 (596983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ660929-116 ED884327179TH Alekadinho + piriyapt (596987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่น 4 (ฉลอง 125 ปี) เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม)
43 # 3อจ660929-118 ED814357029TH supra212 + อาทิตย์๙๙ (596995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
44 # 3อจ660929-119 ED814357029TH Bin_Prasae + อาทิตย์๙๙ (596998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/โค้ดเฑาะว์เล็ก)
45 # 3อจ660929-120 EM097739358TH sukkasem13 + (597001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระศากยมุนีศรีอโยธยา วัดพระญาติฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาดสูง 14 นิ้ว)
46 # 3อจ660929-121 ED849754140TH MIXMUK + Suriyachon (596984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (560916-137)(G 84%)
47 # 3อจ660929-122 ED877658997TH Nonsumee + น้องหมี (596989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
48 # 3อจ660929-123 ED877658997TH แก้วอุษา + น้องหมี (596992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมบนขวา)
49 # 3อจ660929-124 EM097751889TH Jarun14 + รถถังพระบ้าน (596996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ660929-125 ED659486310TH chairatmt + กรเมืองกาญจ์ (597000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
51 # 3อจ660929-126 EF452111569TH Thanapol1995 + Jorawat (597084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (660623-1055)(G 53%)
52 # 3อจ660929-127 ED719448090TH joki_bank + Akaphop (597004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660929-130 ED783056865TH นุหลัก4 + Phongphawan09 (597013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี
54 # 3อจ660929-133 ED856739942TH wat888 + converse_07 (597003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด)
55 # 3อจ660929-136 EW004587122TH RAK_PT + m-cot (597022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

56 # 3อจ660929-137 EW004587122TH bankvasan + m-cot (597027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
57 # 3อจ660929-138 EW004587122TH bankvasan + จังซีลอน (597031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
58 # 3อจ660929-140 EM097739327TH ต่อคู้บอน + ฮุนได (597041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
59 # 3อจ660929-141 EM097739327TH Flukeiiiz + ฮุนได (597002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
60 # 3อจ660929-142 EM097739327TH Nongbright88 + ฮุนได (597005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาฯ เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
61 # 3อจ660929-143 EM097739327TH นาควารี + ฮุนได (597006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
62 # 3อจ660929-144 EM041879252TH arun2528 + นกแก้ว (597009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
63 # 3อจ660929-145 EM041879252TH Nonsumee + นกแก้ว (597014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้ายเล็กน้อย)
64 # 3อจ660929-146 EM041879252TH สุเรนทรชิต + นกแก้ว (597016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก( ๗ ติ่ง) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี **พระสภาพสวย
65 # 3อจ660929-147 EM041879252TH เซียนน้อยหนึ่ง + นกแก้ว (597020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
66 # 3อจ660929-149 EM041879252TH pinits + นกแก้ว (597026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ660929-151 EM041879252TH tummusic46 + นกแก้ว (597008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช (วัดเสมาเมืองสร้าง)
68 # 3อจ660929-152 EM041879252TH keng_kung + นกแก้ว (597011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
69 # 3อจ660929-153 EM041879252TH แบทแมน + นกแก้ว (597015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดท่าเรือ รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
70 # 3อจ660929-154 ED854953917TH midori + Punkorat (597018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดหนองคู เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
71 # 3อจ660929-155 TH01184P32UD6B0 kankanmol + tone555 (597021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660929-156 KBHP200034969AS catbkk + Aeybangsaen (597024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ660929-157 TH01184P1VBV5B0 kangbowin + ตะกรุดโทน (597030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM