ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 01 พ.ย. 2566 - 08:35 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 30 พ.ย. 2566 - 09:11 น.] #87555 (25/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661113-006 ED929876270TH nakorn05 (601893) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
2 # 1อจ661116-011 EJ333319237TH ponrit (602233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661117-011 EM471614396TH Aum2543 (602371) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661117-019 ED972439048TH ฅนบางใหญ่ (602367) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ661120-010 ED900939375TH Thana999 (602642) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
6 # 1อจ661120-018 ED981229396TH seranee (602643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ661120-022 DONM000261414YF ลุงปิ่นเริน21 (602608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661121-025 EM097774615TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602805) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ661122-006 TH01184WT9WP1B0 Kaekaii (602939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ661122-015 ED013100719TH อุกฤช (602894) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661122-017 ED903364551TH beer2126 (602943) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 1อจ661122-021 TH01184VHDKH9B0 Pichitj (602919) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661123-003 TH01184WYQUV4B0 takrit (603076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661123-027 EG283161114TH นู๋โอปอ (603120) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
15 # 1อจ661124-001 ED932359457TH ANURUT (603230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ661124-002 ED974961570TH ธนูทอง (603233) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661124-007 EM410801228TH tongxu (603244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ661124-008 ED976850625TH spywarenona (603246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661124-010 ED998634092TH golfsriracha (603262) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 1อจ661124-014 ED972460394TH bluezone69 (603266) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
21 # 1อจ661124-017 ED981280909TH bankvasan (603261) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ661124-022 EB524962695TH bkk10250 (603267) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
23 # 1อจ661124-023 EB524937373TH โบตั้ม (603196) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
24 # 1อจ661125-003 ED949317836TH พรบุญช่วย (603323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ661125-005 ED938493106TH tongjoy (603325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ661125-009 ED984037126TH Khanoon (603329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ661125-012 EM097795363TH ขนมไทยแม่อารีย์ (603341) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 1อจ661125-014 ED001252907TH นิติเปรม (603358) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
29 # 1อจ661125-016 ED989098011TH อะนันตะปัดชะเย (603354) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ661125-017 EB525000380TH ขาล-เสือ (603359) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ661125-018 ED966248225TH นกแก้ว (603357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ661127-001 ED9272320834TH ธนูทอง (603467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ661127-002 ED962634073TH teebeam (603468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ661127-003 EM410803855TH Mnnuttapon (603471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ661127-014 ED999143877TH Pakin10 (603491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ661127-017 ED037610915TH คุณศิระ (603497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ661127-018 ED954686136TH shyamal (603498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661111-008 en_amulet (601805) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ661117-005 มังกรชล (602364) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ661118-015 hanhaniiz (602531) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
4 # 2อจ661120-009 เอี่ยมโชคดี (602660) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ661120-017 ton_ton (602628) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ661121-004 teetoon (602795) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ661122-015 microsoft (602955) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ661123-004 nukro09 (603110) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ661123-005 Neng2524 (603113) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ661123-006 JadeJ (603118) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ661123-008 teetoon (603116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661123-011 อรรถพล (603089) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ661124-001 nattapol78 (603239) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ661124-007 จ่าแจ้ (603253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ661124-011 มังกรชล (603231) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ661124-013 หลานตาจวบ (603236) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ661125-001 Piragarn (603350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ661125-004 ไทยนิยม (603353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ661125-006 Rich989 (603356) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ661125-014 teetoon (603313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ661125-015 Pond27 (603316) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
22 # 2อจ661125-017 dang29 (603338) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
23 # 2อจ661127-004 Buncha (603483) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ661127-006 ข้าวมันกล้วยหอม (603484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ661127-011 บารมีคุณย่า (603490) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
26 # 2อจ661127-012 บารมีคุณย่า (603492) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
27 # 2อจ661127-013 ton_ton (603435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ661127-014 rgooladpraw87 (603501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ661127-016 teetoon (603440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 2อจ661128-009 patchara (603508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ661128-012 การันตีพระ (603510) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
32 # 2อจ661128-020 การันตีพระ (603604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661121-119 ED006404065TH Nongbright88 + nuaaun (602718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระปลัดผัน วัดโบสถ์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
2 # 3อจ661121-187 ED974039771TH Nongbright88 + จอมขมังเวทย์2 (602743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
3 # 3อจ661122-116 ED987330991TH world + kankanmol (602866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 86%)
4 # 3อจ661123-131 EM097775372TH otto3528 + ขนมไทยแม่อารีย์ (603019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังหลวงพ่อเต็ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม (วัดนิมมานรดีสร้าง)(G 71%)
5 # 3อจ661123-149 EM098269103TH เต่านา + นกแก้ว (603028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)
6 # 3อจ661123-162 EM098269103TH Sirisopa + นกแก้ว (603091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ661123-177 EM097775386TH dangchonburi2508 + ซาลาเปา (603125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตชูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
8 # 3อจ661123-196 EM097931982TH danupo1 + บอสตัน (603038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังยันต์ ฤๅ ฦๅ ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
9 # 3อจ661123-198 ED891625337TH มหาราษฏร์ + มงคลทิพย์ (603044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 76%)
10 # 3อจ661124-108 ED663729110TH chiradech + Chopper13 (603187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 4 พิมพ์กลากสามหลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์
11 # 3อจ661124-127 ED987834946TH somsak2518 + tiwakornwong (603148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660929-2029)
12 # 3อจ661124-131 ED011203049TH อสูรแดง + ซุปโต้ง (603157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ระยอง
13 # 3อจ661124-159 ED913451330TH หนุ่มธนบุรี + แอนกะดิว (603249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(620306-157)
14 # 3อจ661124-183 EB512532892TH Thanutum + Som- Surinan1994 (603213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
15 # 3อจ661124-184 EB512532892TH taccord + Som- Surinan1994 (603215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์หกชั้นอกตลอด เนื้อผง จ.อ่างทอง
16 # 3อจ661127-004 ksomchai + sanopporn (603373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
17 # 3อจ661127-106 ED886822113TH Sitthichai1993 + Aeychonburi (603388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 303)
18 # 3อจ661127-112 TH01184X76583B0 นาควารี + jantzen (603368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
19 # 3อจ661127-117 TH01184X8R574B0 อนุชาพระเครื่อง + ดอกเอื้องผึ้ง (603385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
20 # 3อจ661127-118 TH01184XBR574B0 jompol10 + ดอกเอื้องผึ้ง (603389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
21 # 3อจ661127-151 ED03701190TH bellic + proof1 (603400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
22 # 3อจ661127-163 EB513045450TH Teerau + Komsank (603445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดแขนขวา)(G 65%)
23 # 3อจ661127-180 ED998499463TH ประดู่เหลือง + schan2514 (603479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนักรวม 18.7 กรัม)(G 83%)
24 # 3อจ661128-001 Taveep3366 + kaity (603509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
25 # 3อจ661128-002 Boyprasertsak + Doitung (603511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ661128-003 ตามฝันสุดขอบฟ้า + เก้าตะวัน (603514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ661128-004 Juicy + เก้าตะวัน (603517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ661128-007 walrawut + หนุ่มธนบุรี (603525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างขวา)(661122-1058)
29 # 3อจ661128-008 Woottipong33 + หนุ่มธนบุรี (603528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว) (661117-1044)
30 # 3อจ661128-010 Nongjeen + โอ๋เมืองพาน (603536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(660907-1262)
31 # 3อจ661128-011 Delta + โอ๋เมืองพาน (603539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(660504-1195)
32 # 3อจ661128-013 Punbangbon + ไทยนิยม (603599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2450 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(660705-1020)(G 70%)
33 # 3อจ661128-101 ED044710556TH ch_worathep + แม่ตะเคียนทอง (603515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (620525-100)
34 # 3อจ661128-102 ED973170328TH Nongbright88 + Notmay2425 (603518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
35 # 3อจ661128-105 ED871495805TH Tlekopt + เจริญพรรุ่งเรือง (603535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
36 # 3อจ661128-106 ED043500318TH bunpotth + TALON (603538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปริสุทโธ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 174)
37 # 3อจ661128-107 ED808956831TH ลิ้ม88 + jamesza (603540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
38 # 3อจ661128-108 ED808956831TH ลิ้ม88 + jamesza (603545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ661128-109 ED808956831TH ลิ้ม88 + jamesza (603548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
40 # 3อจ661128-110 ED939591158TH chokchai + อาระดิน (603553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีปริสุทโธ พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9/น้ำหนักทอง 25 กรัม) **พระสภาพสวย
41 # 3อจ661128-111 ED038507208TH masterpiece + chin99 (603512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
42 # 3อจ661128-112 EB969261535TH พรพระวิษณุ + mana10549 (603513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
43 # 3อจ661128-113 ED967323339TH Toey-1999 + จอมพล (603516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดห้วยจระเข้ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
44 # 3อจ661128-115 ED007548794TH Nongbright88 + Chuay1312 (603521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชาญณรงค์ เนื้อผง ปี 2529 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ661128-116 TH01184XK2SK0B0 โจ้ณอโยธยา + nattawutng (603523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 (บูรณะพระเจดีย์) เนื้อนวโลหะ ปี 2550 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ661128-117 ED939592048TH Watermelon + karopy (603527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ661128-118 TH01184XJP5M0B0 AodAnt + mawin2520 (603530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ661128-119 ED985942917TH trong9399 + wichan-2 (603534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)
49 # 3อจ661128-123 EM097785837TH นกจิ๊บ + ซูโม่ (603532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
50 # 3อจ661128-126 EM097785834TH autopower + ซูโม่ (603547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

51 # 3อจ661128-128 EM097785834TH Nongbright88 + ซูโม่ (603555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี (สภาพใช้สึก)
52 # 3อจ661128-129 EM097785834TH aek1979 + ซูโม่ (603560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
53 # 3อจ661128-130 EM097785834TH baanmaithara + ซูโม่ (603564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ661128-131 EM097792693TH กิตช่างไม้ + ซูโม่ (603558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
55 # 3อจ661128-134 EM097792693TH saweit + ซูโม่ (603569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าแม่กวนอิม
56 # 3อจ661128-137 EM097796134TH LEEYA + ขนมไทยแม่อารีย์ (603575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ661128-138 EM097796134TH แอลพระไทย +ขนมไทยแม่อารีย์ (603578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งขุนพันธ์พุทธาคมเขาอ้อ วัดเขาอ้อ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.พัทลุง (หมายเลข 72)
58 # 3อจ661128-142 EM097796806TH bos2499 + ซาลาเปา (603565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
59 # 3อจ661128-145 EM097796806TH Nongbright88 + ซาลาเปา (603572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง
60 # 3อจ661128-146 EM097796806TH Nongbright88 + ซาลาเปา (603574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
61 # 3อจ661128-147 EM097796806TH ลุงบิ๊ก + ซาลาเปา (603576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ เนื้อชินตะกั่ว
62 # 3อจ661128-149 EM097796806TH keng_kung + ซาลาเปา (603580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 13752)
63 # 3อจ661128-150 EM097796806TH keng_kung + ซาลาเปา (603583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ661127-119 EB576220288TH Teerayutb + pdarnswat (603392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 29 พ.ย. 2566 - 08:37 น.] #87552 (24/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661118-009 ED630388109TH tomcm (602516) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661118-013 ED011200294TH มาดหานทราย (602507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661120-014 ED981154976TH ขุนพลโต (602635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ661120-020 ED943323864TH ธนูทอง (602640) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ661121-010 ED017710208TH witthpan (602782) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ661121-021 ED987149740TH goodmondays (602791) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ661121-024 EM097774615TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ661121-032 ED978614916TH welding24 (602790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ661123-012 ED923189091TH NAN777 (603056) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ661123-026 EM929311936TH PhantomGT (603107) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 1อจ661124-003 ED746280411TH pornsak20 (603235) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ661124-005 ED207975957TH Vespaputtima (603240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661124-019 ED901496585TH eiw5211 (603265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661124-021 EJ219466231TH Kritthagon (603270) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ661125-004 ED795579895TH น้องหมี (603310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ661127-004 EM232639356TH Bbeenaja (603454) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661117-012 หลานตาจวบ (602393) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661118-016 hanhaniiz (602530) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661121-010 เด็กท่าพระ (602775) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661124-012 มังกรชล (603212) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ661124-015 atatat (603218) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661118-113 ED766269295TH alife + pui1228 (602413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์พุงป่องเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ661120-157 ED999405745TH kengpo + ruamzub (602616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นพรหม ๑ ย้อนยุค เนื้อผง ปี 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย) (ผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ661122-138 ED941281849TH montblanc + ลิปอาย (602902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระศรีสัจจญาณมุนี ท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ661122-168 EM097774425TH anndamun + (602929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
5 # 3อจ661123-013 เจริญพรหม + เพชรผักไห่ (602982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปีหลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี
6 # 3อจ661123-110 EM232635371TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + arthur9669 (602999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ661123-113 ED958854943TH TheJo + คเวสโก (602977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ661123-125 TH01184WUJ083B0 สวนดอก + sam8793 (603062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมออาจารย์ชุม ไชยคีรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ661123-130 ED960231690TH prosperity9 + helloxman (603082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 74)
10 # 3อจ661123-132 EM097775372TH Nammongkol895 + (603022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
แหวนหลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.บุรีรัมย์
11 # 3อจ661123-134 EM098269103TH Nongbright88 + นกแก้ว (603027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดพระพรหมจริยาวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.นครสวรรค์
12 # 3อจ661123-155 EM098269103TH NP_PRATHAI + นกแก้ว (603008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางรำพึง หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.อุตรดิตถ์
13 # 3อจ661123-158 EM098269103TH keng_kung + นกแก้ว (603016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระครูอรัญญประเทศ วัดหลวงอรัญ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สระแก้ว
14 # 3อจ661124-103 ED9657537254TH BangRuk + hattori (603171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์สิบขีด เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ661124-105 ED00658569TH หมวดรัช + montblanc (603178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2503 จ.ปทุมธานี
16 # 3อจ661124-115 EB512361230TH wirat3003 + Boom080 (603143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ661124-116 EB512361230TH cediato + Boom080 (603149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ661124-123 ED948282821TH Monoment + (603138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Champrawin3239
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อผง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ661124-124 ED816194385TH khowhom + chiewchanze (603140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ661124-125 ED013301503TH Nongjeen + teerapong141 (603145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ661124-135 EM097795261TH autopower + (603167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ661124-142 EM097795261TH Turtle-Jet + (603200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวขอบล่าง)(G 86%)
23 # 3อจ661124-143 EM097795261TH tonphra + ขนมไทยแม่อารีย์ (603202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลัง สก. เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองใหม่)
24 # 3อจ661124-144 EM097795261TH tonphra + ขนมไทยแม่อารีย์ (603204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดทุ่งเศรษฐี พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองคำลงยา จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทองรวม 15 กรัม)
25 # 3อจ661124-147 ED984988206TH jitlada555 + tar001 (603211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 3.2 ซม.)
26 # 3อจ661124-151 EM158862112TH nut2326 + มิลเลี่ยน (603226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
27 # 3อจ661124-161 EM097791715TH เขียววาริน + ซูโม่ (603166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ปัตตานี(G 67%)
28 # 3อจ661124-163 EM097791715TH Nuknik + ซูโม่ (603170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ พิมพ์สาริกา เนื้อผง จ.ปราจีนบุรี(G 86%)
29 # 3อจ661124-171 TH01184WTGGT4B0 ซีซีอาร์แปด + (603273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ661124-179 ED859238517TH chaichon + Ballramintra (603199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 61%)
31 # 3อจ661124-182 ED993513075TH หมวดรัช + ผู้นำพล (603210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (660929-1034)(G 66%)
32 # 3อจ661124-186 ED709458852TH Sawaroj + boymoo4 (603219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นบรรจุอัฐิ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ
33 # 3อจ661124-189 ED984852251TH FKWAI19 + promlok (603225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2545 จ.ปัตตานี (หมายเลข 69)
34 # 3อจ661124-190 ED768364816TH m-cot + bkimber (603227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
35 # 3อจ661125-001 tiwakornwong + พรบุญช่วย (603279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผงใบลาน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (G 79%)
36 # 3อจ661125-101 ED969755028TH Nattyos + Piragarn (603275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ661125-102 ED894972741TH korn88 + Odin-amulet (603277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ661125-109 TH01184X5UXK5B0 kollek + ชัชพนม (603295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก เนื้อผงรูป จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ661125-120 EM097795669TH jouicepeam + (603294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย พิมพ์หลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ661125-134 EM097942013TH หลานตาจวบ + รถถังพระบ้าน (603322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน เนื้อเงินลงยา จ.อุตรดิตถ์
41 # 3อจ661125-136 ED912658593TH สิงห์สยามศิลป์ + dragonkim (603324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ661125-137 ED964509538TH หนึ่งในสยาม + ตาลทราย (603330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี
43 # 3อจ661125-139 ED018513938TH Teerau + kingcrow (603335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตแปะโรงสี รุ่นแรก พิมพ์หลังเงิน ปี 2520 จ.ปทุมธานี กรอบทอง(G 63%)
44 # 3อจ661125-140 ED999205775TH preraya2510 + mahaphom (603339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อไม้เสาเอกกุฏิ ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ661127-003 อาวุธ521 + sanopporn (603370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ661127-005 Beginner_Y + sanopporn (603376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ661127-006 ประเสริฐวัง + sanopporn (603380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ ภปร. รุ่น 50 ปี ธรรมศาสตร์ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ661127-007 มหาจำเริญ + Mynunoija (603382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน เนื้อสำริด ปี 2535 จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ661127-008 แม็คกระเพาะหมู + UDS-35 (603386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดเงิน พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (660314-1388)(G 85%)
50 # 3อจ661127-013 nongder + nunthawat (603366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
51 # 3อจ661127-014 pongpamorn + nunthawat (603372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
52 # 3อจ661127-015 Buncha + Wirun (603504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดไร่ขิง รุ่นลาภผลพูนทวีรุ่งเรืองร่ำรวย เนื้อทองเหลืองลงบรอนซ์ทอง ปี 2564 จ.นครปฐม (ขนาดสูง 9.5 นิ้ว)
53 # 3อจ661127-016 หมวดรัช + Wirun (603505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 2/สภาพทำความสะอาดผิว)
54 # 3อจ661127-017 Ritraya + unt2499 (603377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (550906-159)
55 # 3อจ661127-018 song18 + mdkm11 (603384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)(G 69%)

56 # 3อจ661127-019 SiamAmulet168 + Phawiss (603387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
57 # 3อจ661127-020 thammanoon95 + wutpantip (603391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ)(560919-086)
58 # 3อจ661127-021 ED982345892TH AQUAMAN39 + HatPra (603507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด)(G 81%)
59 # 3อจ661127-101 ED920677679TH AnanHH + teerapat119 (603362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ661127-103 ED984255744TH Kampanat13 + นำโชค- (603375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ประจวบ
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ข้างอุ เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 66%)
61 # 3อจ661127-108 NGWW00031864683 towerboy + ดุจติปิยะ (603398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
62 # 3อจ661127-109 NGWW00031864683 ตัส99 + ดุจติปิยะ (603404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
63 # 3อจ661127-110 EM097795615TH Energy_KDK + (603407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดสะตือ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 9.9 นิ้ว)
64 # 3อจ661127-111 ED978449542TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + loryinglong (603365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
65 # 3อจ661127-113 EM097942543TH Tatamm + รถถังพระบ้าน (603371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงฯ เนื้อทองเหลือง จ.พัทลุง
66 # 3อจ661127-114 EM09742543TH หลานตาจวบ + รถถังพระบ้าน (603374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
67 # 3อจ661127-115 ED008415975TH kent8338 + srithep (603379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
68 # 3อจ661127-116 EM134420530TH จ๊ะแจงร้อน + Suprarop (603381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 67%)
69 # 3อจ661127-120 ED007141609TH เขาบูโด + k_toon (603395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา ตลับเงิน(S 94%)
70 # 3อจ661127-123 ED994764517TH นายต้น + คูณสตางค์ (603406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
71 # 3อจ661127-125 OB052192028TH JadeJ + ฐณะวัฒน์ (603410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี
72 # 3อจ661127-126 ED995108605TH Komsank + SAWANGSRI (603417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
73 # 3อจ661127-127 ED951954227TH kritbig + AmpFine (603420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้นหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

74 # 3อจ661127-128 ED029500524TH perfectman77 + wongdown (603424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่สี วัดเขาบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์(G 66%)
75 # 3อจ661127-129 แม็คพระเครื่อง + (603427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ใหม่บางแสน999
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560201-052) **พระสภาพสวย
76 # 3อจ661127-130 Beed098 + ใหม่บางแสน999 (603431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBNM200048345WT
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (590826-091)
77 # 3อจ661127-131 EM098269911TH PHLOI + นกแก้ว (603396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (661102-1080)
78 # 3อจ661127-132 EM098269911TH lertsak + นกแก้ว (603399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (661031-1032)
79 # 3อจ661127-134 EM133358204TH thonglor + Poeng (603408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา สายเขาอ้อ เนื้อทองเหลือง
80 # 3อจ661127-136 ED932990368TH aung_wongta + kohler (603415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (660711-1176)
81 # 3อจ661127-137 ED953167639TH staruch + บุษกร (603418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์เครายาว เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (640820-108)
82 # 3อจ661127-140 ED987836730TH บารมีทวีคูณ + Vespaputtima (603429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 79%)
83 # 3อจ661127-141 ED972649090TH nick1880 + พระราม9 (603413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ (640309-083)
84 # 3อจ661127-142 ED977364664TH OahZa + แบทแมน (603416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
85 # 3อจ661127-143 ED710446321TH chattar + toymlt (603421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (631016-045)(G 69%)
86 # 3อจ661127-145 ED974871300TH bos2499 + TALON (603430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
87 # 3อจ661127-146 ED974871300TH bos2499 + TALON (603432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
88 # 3อจ661127-147 ED037610915TH xinehp + คุณศิระ (603436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
89 # 3อจ661127-148 ED037610915TH TAVABUNCHA + คุณศิระ (603439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดศอกซ้ายและขอบบน)
90 # 3อจ661127-152 ED966285753TH Lawyerpom + diethelm (603402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
91 # 3อจ661127-153 ED944455141TH ลูกแม่จัน + jeera (603405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)(660826-3031)
92 # 3อจ661127-154 ED944455155TH สิริพรชัย + jeera (603409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (661101-1087)

93 # 3อจ661127-155 ED982090923TH ตราชั่ง + geffy2019 (603411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง(G 78%)
94 # 3อจ661127-156 EB505268530TH เนตรมงคล + siwakornsoi19 (603414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.อุตรดิตถ์
95 # 3อจ661127-157 ED905652326TH electricalpower + (603419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
manusin_2317
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อสำริด ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ661127-158 ED963175630TH เจ้าชายอุลต้า + Kittikhun03 (603502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรกลาง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 2303) **พระสภาพสวย
97 # 3อจ661127-159 ED037611235TH anndamun + kingcrow (603422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง วัดมหาธาตุ รุ่นบ่วงสื่อเฮง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2541 จ.นครศรีธรรมราช
98 # 3อจ661127-160 ED969981894TH บูมกังวาน + jacks7 (603428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ661127-161 OSA087300002225 ลิ้ม88 + suthatpong (603434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแซยิด เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2517 จ.จันทบุรี
100 # 3อจ661127-162 ED907085362TH masterpiece + teespy (603441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่ธูป วัดแค เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ661127-165 OB266876725TH kala2524 + audy05 (603450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์(G 67%)
102 # 3อจ661127-167 ED990918782TH JackieGoal + โด่งบ้านฉาง (603457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
103 # 3อจ661127-168 ED044500230TH toymlt + srithep (603458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
104 # 3อจ661127-169 ED891567767TH โบตั้ม + joeenok (603461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
105 # 3อจ661127-171 ED967272058TH โบตั้ม + Chinnapat420 (603451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
106 # 3อจ661127-172 ED036313840TH หนึ่งในสยาม + sanyah (603455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.บึงกาฬ (สภาพแต่งผิว)
107 # 3อจ661127-173 EB525454893TH เนตรหิรัญ + เบิร์ทลายสยาม (603460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ661127-174 EB525454893TH kanokporn06 + เบิร์ทลายสยาม (603463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%)
109 # 3อจ661127-175 EB525512358TH ทันบางบอน + Noom-1976 (603465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ต้อ เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม
110 # 3อจ661127-183 ED957060519TH print + tontatto (603442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ661127-184 ED891679825TH nuthapol + อยู่กับวัด (603449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ661123-115 TH01184WXCXZ7B0 อ้วนอุดร + เมตตาธรรม6939 (603121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (S92%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 28 พ.ย. 2566 - 08:36 น.] #87549 (23/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661109-013 ED917597763TH มหามณีจินดา (601606) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ661111-019 ED973206288TH ต้อมตราโล่ (601824) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ661113-003 ED677251942TH sumat (601909) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ661116-001 EM097927016TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ661117-010 EM190286324TH บุญโขง (602345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ661118-004 ED967863753TH JunKB (602508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ661118-015 ED976909073TH sanpol (602503) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ661120-016 ED978143390TH มาริโอ (602648) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ661120-019 ED984033977TH Khanoon (602638) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ661121-003 EB523769020TH Vincent (602804) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661121-004 ED981255453TH seranee (602807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ661121-016 EM097940675TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602768) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661121-018 ED977440989TH num1522 (602812) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
14 # 1อจ661121-019 ED988377037TH jojo5 (602815) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ661121-027 EM097774615TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ661121-029 EM097774902TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602816) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ661121-036 ED995338745TH ต่อยอด (602802) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ661122-001 ED919695879TH วาสนารุ่งเรือง (602920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661122-004 ED914866404TH Kop86 (602931) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ661122-005 EM294464406TH jabee (602935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ661122-007 KBSHI000015402R นายแทนคุณ (602942) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ661122-008 ED968846345TH Draft999 (602946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ661122-009 ED987988015TH Apipu6699 (602949) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ661122-010 ED994021899TH tyzanavay16 (602951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ661122-012 ED938468870TH tongjoy (602933) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ661122-013 ED994421260TH ธนูทอง (602938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ661122-014 ED923372680TH tk_10 (602940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ661122-022 ED987449449TH ดอกบัว99 (602923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ661123-005 TH01184WSFB26B0 artman7007 (603083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ661123-014 ED795568221TH น้องหมี (603061) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ661123-022 EM097775545TH ขนมไทยแม่อารีย์ (603096) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ661123-023 EM097775545TH ขนมไทยแม่อารีย์ (603100) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ661123-024 EM097775545TH ขนมไทยแม่อารีย์ (603101) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
34 # 1อจ661123-025 EM097775545TH ขนมไทยแม่อารีย์ (603105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ661124-004 ED970629645TH petcharee (603238) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
36 # 1อจ661124-006 ED956091965TH Thatpong8966 (603242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ661124-012 ED802089047TH ณัฐ888 (603252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ661124-013 ED940948835TH porn08 (603254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ661124-015 ED832656483TH winwin (603257) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
40 # 1อจ661124-018 EM09795108TH รถถังพระบ้าน (603264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661108-010 ริณดา (601483) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661110-016 ลิ้ม88 (601707) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661113-001 ๙อุอากะสะ (601910) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ661116-006 teetoon (602231) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ661116-008 teetoon (602224) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ661117-002 UltraMan50 (602379) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ661118-013 hanhaniiz (602523) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ661118-018 hanhaniiz (602533) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ661120-007 หนูมิเตอร์ (602622) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ661120-008 numcrma (602658) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ661120-020 บารมีคุณย่า (602653) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ661120-023 มหกรรมพระเครื่อง (602631) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ661120-026 ppffarm (602662) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 2อจ661121-001 สยามเมืองยิ้ม (602785) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ661121-002 Akedynamo (602758) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ661121-008 tsong_tc (602771) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
17 # 2อจ661121-009 BhuriKet26 (602821) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ661122-001 suchat-01 (602968) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 2อจ661122-002 pigfat08 (602947) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
20 # 2อจ661122-004 pigfat08 (602970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ661122-011 Anankiya (602918) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ661122-012 Hihachi (602926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ661122-013 QiciQ (602930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ661122-016 แพรวพรรณ (602960) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
25 # 2อจ661122-017 Nopbns990 (602944) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ661124-006 หนุ่มธนบุรี (603250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ661124-008 midori (603255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ661124-009 tanac (603258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ661125-011 ctaveesu (603340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661118-104 ED962996625TH pandp + KID_2 (602462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์สังฆาฏิ(เล็ก) เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
2 # 3อจ661118-141 EM314789799TH pongsak09 + ขนมกรุบ (602439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 5 นิ้ว)
3 # 3อจ661118-186 ED901467690TH ตุ้ยแปลงยาว + eiw5211 (602497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ661121-017 หลานตาจวบ + eootyoo (602685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2460 จ.สมุทรปราการ
5 # 3อจ661121-104 EB523641244TH laphat + Ti2566 (602678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ661121-190 TH01184WRYF68B0 อ๋องสาย4 + สูตรคูณ (602756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเหลือง ปี 2495 จ.อ่างทอง
7 # 3อจ661122-010 prariwat + jdbig (602848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว
8 # 3อจ661122-171 ED994737406TH panupong30 + คูณสตางค์ (602851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นแบ่งบุญหนุนการศึกษา เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2545 จ.พิจิตร (หมายเลข 3945)
9 # 3อจ661123-136 EM098269103TH Teerau + นกแก้ว (603033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 (ล) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
10 # 3อจ661124-001 wat888 + อัสซุย (603141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ661124-002 พรรณราณย์ + ninjaykk (603144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งใหญ่วัดวังกระโจม เนื้อตะกั่วกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2512 จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ661124-003 PuLahE + น้ำหนาว (603271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ661124-004 natapoln + Bankkc (603147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1828/น้ำหนักรวม 57.1 กรัม) (สภาพล้างผิว)
14 # 3อจ661124-006 pandp + wilairat_22 (603155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่นลาภผลพูนทวี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.นนทบุรี
15 # 3อจ661124-007 Kurobuta98 + atatat (603158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (640626-308)
16 # 3อจ661124-008 หลานตาจวบ + ninemhee (603161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ661124-101 EB512480413 cpoons + Reindeer_kwang (603165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกบัว/หมายเลข 1705)
18 # 3อจ661124-102 EB512480237TH Michel1 + Reindeer_kwang (603269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (สภาพกะไหล่ทอง-เงินใหม่)
19 # 3อจ661124-106 863297070414 jack0542 + เป็นไท (603181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
20 # 3อจ661124-109 TH01184WYBWE3B0 กำจัดภัย168 + Toroclub (603190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 62%)
21 # 3อจ661124-110 ED933078078TH siam_yuth + ต่อหนองงูเห่า (603194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อทองคำ ปี 2562-2565 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
22 # 3อจ661124-111 TH01184X35199B0 สมบัติบูรพาบารมี + pharayong2557 (603135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระปิดตาสาริกา)
23 # 3อจ661124-112 TH01184X35199B0 s-mega + pharayong2557 (603139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระปิดตาใหญ่)
24 # 3อจ661124-113 ED951949213TH autopower + AmpFine (603142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฎิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 568) (สภาพทำความสะอาดผิว)
25 # 3อจ661124-114 828380607994 ninewalk + am_52 (603272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
26 # 3อจ661124-117 863297136741 Feen_8Rew + jirawatpao0212 (603151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง) (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
27 # 3อจ661124-118 TH01184X261P6B0 masterpiece + thong999 (603156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.ราชบุรี
28 # 3อจ661124-119 TH01184X261P6B0 masterpiece + thong999 (603159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.ราชบุรี
29 # 3อจ661124-120 HAT8000196069GV tungsaima + สูตรคูณ (603162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
30 # 3อจ661124-121 ED931088191TH พันเปอร์เซ็น + sarapowarm (603134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ661124-122 EB982491285TH tungsaima + Jukkarin2543 (603136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ661124-126 ED795986435TH บอยพระเครื่อง + Bigbub (603146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
33 # 3อจ661124-128 ED975097943TH เสิดพระเครื่อง + jatuponpond (603150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรอบชุบทอง)
34 # 3อจ661124-129 ED972460417TH ลมว่าว + bluezone69 (603153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี (661016-2015)(G 70%)
35 # 3อจ661124-130 EB52491045TH nongder + Hug_Nongkhai (603154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพใช้)
36 # 3อจ661124-132 ED923194352TH eakkapong + NAN777 (603160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (661114-1041)
37 # 3อจ661124-133 ED938476880TH poshwises + เบียร์แปดสาม (603163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ661124-134 EM097795261TH Lek168 + ขนมไทยแม่อารีย์ (603164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
39 # 3อจ661124-136 EM097795261TH Pakin10 + ขนมไทยแม่อารีย์ (603169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
40 # 3อจ661124-137 EM097795261TH Dig_tut_959 +ขนมไทยแม่อารีย์ (603172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา(G 90%)
41 # 3อจ661124-138 EM097795261TH redtritium +ขนมไทยแม่อารีย์ (603175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อผงหน้าเงิน ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
42 # 3อจ661124-139 EM097795261TH sugar + ขนมไทยแม่อารีย์ (603177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ661124-141 EM097795261TH สมบัติบูรพาบารมี +ขนมไทยแม่อารีย์ (603197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 72%)
44 # 3อจ661124-146 EM097795261TH korn88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (603209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ661124-148 ED998930909TH kikbenzna + yoon9 (603214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
46 # 3อจ661124-150 ED000303372TH nokklang + พลกฤต (603220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
47 # 3อจ661124-152 TH01184X2E098B0 nuthapol + pongpan_r (603229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
48 # 3อจ661124-154 ED989096554TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + zitthinan (603234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานแปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(G 75%)
49 # 3อจ661124-155 ED989096554TH tiwakornwong + zitthinan (603237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
50 # 3อจ661124-156 TH01184X32PQ2B0 แม็ก888 + Benyapa (603241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์พัดโบก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
51 # 3อจ661124-158 ED008613565TH องอาจ + TALON (603245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ661124-160 EM097795108TH otto3528 + รถถังพระบ้าน (603251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
53 # 3อจ661124-162 EM097791715TH Skybreak + ซูโม่ (603168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 63%)
54 # 3อจ661124-164 EM097791715TH prasanchato + ซูโม่ (603173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
55 # 3อจ661124-165 EM097791715TH m_devil + ซูโม่ (603176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก) (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
56 # 3อจ661124-166 TH01184WWZQ66B0 Keng_kp + ตะกรุดโทน (603179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อปลั่ง วัดพระบรมธาตุฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กำแพงเพชร
57 # 3อจ661124-167 ED995307561TH poshwises + Party2554 (603182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ661124-168 ED990807146TH เจ้าชายอุลต้า + อมยิ้มสีชมพู (603185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงปู่ขุ้ย วัดชินตะเคียน ปี 2550 จ.เพชรบูรณ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
59 # 3อจ661124-169 TH01184WTGGT4B0 วิชามาร + Reindeer_kwang (603188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอุดมสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรฯสร้าง)
60 # 3อจ661124-170 TH01184WTGGT4B0 วิชามาร + Reindeer_kwang (603191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)
61 # 3อจ661124-173 EB524602304TH ทันบางบอน + โชคเจริญ (603186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.นครปฐม
62 # 3อจ661124-174 ED027700430TH joeenok + กรณ์ลานนา (603189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (โค้ดนะจุด/หลวงปู่ทิมร่วมปลุกเสก)
63 # 3อจ661124-175 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่เลขที่ 3อจ661124-191
64 # 3อจ661124-177 EB505533685TH parkkankhum + วัฒน์พะเยา (603195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
65 # 3อจ661124-178 ED011203375TH POPJAZ + ชัย109 (603198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
66 # 3อจ661124-180 ED998940322TH RtitTi + yoon9 (603205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
67 # 3อจ661124-181 TH01184X3W8G5B0 เขียววาริน + APDCA (603208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)(G 70%)
68 # 3อจ661124-185 TH01184X7Y460B0 nongnoom + takrit (603216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
69 # 3อจ661124-187 ED906721779TH ball_amulet + หมูแม่ลา (603221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุบางขลัง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
70 # 3อจ661125-002 วันชัย2511 + แกละหลังวัง (603360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อโต เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
71 # 3อจ661125-003 Kurobuta98 + CURFEW (603290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650815-1009)
72 # 3อจ661125-004 โตท่าเรือ + kit49 (603297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660825-1213)
73 # 3อจ661125-006 attasit32 + eootyoo (603302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนายาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.เพชรบุรี
74 # 3อจ661125-007 tonychan + eootyoo (603305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
75 # 3อจ661125-008 ตั้งเจริญพระเครื่อง + eootyoo (603307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเอม วัดคลองโป่ง เนื้อทองเหลือง จ.สุโขทัย

76 # 3อจ661125-104 ED935468867TH sudarat_P + Alek-1906 (603282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์อกครุฑ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพชำรุดขอบล่างขวาเล็กน้อย)
77 # 3อจ661125-105 ED649689635TH ลูกชิ้นงับงับ + yootha (603284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 549)(G 62%)
78 # 3อจ661125-106 ED984037262TH xinehp + Friday (603287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดนึก หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อผงลงรัก ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ661125-107 ED019406705TH phubed + เด็กสังขละ (603289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (661010-2041)(S 91%)
80 # 3อจ661125-108 ED028501015TH chattar + ป๋องณรงค์ชัย (603292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(661109-1071) (G 69%)
81 # 3อจ661125-110 EM097795672TH Ltsarapp + ขนมไทยแม่อารีย์ (603296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร วัดดอนศาลา รุ่นดอนศาลาราชาฤกษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.พัทลุง (ขนาดสูง 32 นิ้ว)
82 # 3อจ661125-111 ED988023666TH หมวดรัช + Piyawan (603276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
83 # 3อจ661125-112 ED891689139TH kollek + nengneng (603278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
84 # 3อจ661125-113 ED891689139TH เจ้าชายอุลต้า + nengneng (603281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
85 # 3อจ661125-114 ED891689139TH Moty5555 + nengneng (603283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
86 # 3อจ661125-115 EM097795669TH ลิ้ม88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (603285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (661114-1011)
87 # 3อจ661125-116 EM097795669TH electricalpower + ขนมไทยแม่อารีย์ (603286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดเส้นซุ้มล่างซ้าย)
88 # 3อจ661125-117 EM097795669TH noomevo7 + ขนมไทยแม่อารีย์ (603288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หลังยันต์(เล็ก) เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.สมุทรสาคร
89 # 3อจ661125-118 EM097795669TH guanger + ขนมไทยแม่อารีย์ (603291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ661125-119 EM097795669TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (603293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ661125-121 EM097795669TH Alekadinho + ขนมไทยแม่อารีย์ (603300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
92 # 3อจ661125-122 EM097795669TH Vorajak + ขนมไทยแม่อารีย์ (603301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ์ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 347)
93 # 3อจ661125-123 EM097795669TH ltsarapp + ขนมไทยแม่อารีย์ (603303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (661113-1092)(G 85%)
94 # 3อจ661125-124 EM097795669TH Alekadinho +ขนมไทยแม่อารีย์ (603306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทอง)(661113-1091) (G 81%)
95 # 3อจ661125-125 EM097795669TH Komsank + ขนมไทยแม่อารีย์ (603308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม (สภาพชำรุดมือขวา)
96 # 3อจ661125-126 EM097795669TH จิต141 + ขนมไทยแม่อารีย์ (603309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ661125-127 EM097795669TH champ_mufc + ขนมไทยแม่อารีย์ (603311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(661114-1013)
98 # 3อจ661125-129 EM097795669TH พยัคฆ์ทักษิณ +ขนมไทยแม่อารีย์ (603317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 62%)
99 # 3อจ661125-130 EM097795669TH Phichit_02 + ขนมไทยแม่อารีย์ (603319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ661125-131 EM097792336TH Lilmonkey + ซูโม่ (603314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบน)
101 # 3อจ661125-132 EM097792336TH กุ้งหวาน + ซูโม่ (603318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดศรีสะอาด พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เพชรบูรณ์
102 # 3อจ661125-135 EM097942013TH หลานตาจวบ + รถถังพระบ้าน (603328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นเดี่ยว เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
103 # 3อจ661125-138 ED994536090TH tungsaima + บุญโขง (603333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(661028-1136)
104 # 3อจ661125-142 ED816194399TH bunpotth + บุญโขง (603346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(661028-1137)
105 # 3อจ661124-188 ED957641774TH น้องพอดี + Superheat (603223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออบ วัดถ้ำแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 27 พ.ย. 2566 - 08:40 น.] #87546 (22/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ661108-001 ED969842172TH ชวนชื่น (601493) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661116-007 EJ466597559TH Sawadee9 (602226) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
3 # 1อจ661117-021 ED886179257TH Darkaun (602373) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
4 # 1อจ661117-029 828366134466 yutpg (602391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ661118-003 ED795566438TH น้องหมี (602505) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ661118-007 ED994740263TH m_devil (602509) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ661118-011 ED907067032TH kengkas (602515) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661118-012 ED7713956076TH chsearn (602519) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ661118-014 ED983680688TH คุณศิระ (602510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ661121-026 EM097774615TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602808) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661121-028 EM097774902TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602813) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ661122-016 ED906274912TH non31 (602957) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661110-011 หลานตาจวบ (601703) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ661115-008 ริณดา (602017) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661117-015 tanu21 (602376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ661118-006 Beginner_Y (602520) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ661120-001 สันติวงษ์ (602629) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ661120-022 มหกรรมพระเครื่อง (602661) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ661122-005 Phawiss (602971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
8 # 2อจ661123-001 เอกฤกษ์ (603111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ661123-002 kewell (603112) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ661123-007 manthegun (603115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ661123-010 Kobchai2528 (603119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661123-012 charoent (603092) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ661123-013 การันตีพระ (603127) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ661123-014 การันตีพระ (603128) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ661123-015 การันตีพระ (603129) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ661123-016 การันตีพระ (603130) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ661123-017 การันตีพระ (603131) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ661123-018 การันตีพระ (603132) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ661124-004 การันตีพระ (603133) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ661124-005 การันตีพระ (603137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ661124-018 การันตีพระ (603274) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661118-127 EB511401887TH โอพุทธคุณ + ลูกนกฮูก (602528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลังไม่มีเลข ๗ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ661118-161 EM097773986TH Varawut1699 + (602403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ล็อกเกตหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หัวใจ ปี 2518 จ.นครปฐม(G 92%)
3 # 3อจ661120-114 EM001828266TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + onntiwang (602564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาลเข้ม) ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมือ)
4 # 3อจ661121-004 น้องอลัน + พิศรุษ (602677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เสมาหลังสิงห์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ661121-128 EB523853252TH ทันบางบอน + Noom-1976 (602708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
6 # 3อจ661121-134 EM097774876TH nco29-48 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 13.4 กรัม)
7 # 3อจ661121-149 EM097790675TH อ๋อย77 + ซูโม่ (602811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 60%)
8 # 3อจ661121-163 EM097774791TH Kungfujay + ซาลาเปา (602745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 78%)
9 # 3อจ661122-001 จุ๋มจิ๋ม + supakorntt (602827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 69%)
10 # 3อจ661122-004 โบตั้ม + suchat-01 (602834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคานหามสร้าง)
11 # 3อจ661122-007 ไอโอดีนแมน + nottosaad (602841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
12 # 3อจ661122-008 sherbet88 + Sirisopa (602843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ661122-101 ED977788500TH Lek168 + kongy2d (602969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลืองโซนเนื้อหยาบ(นิยม) ปี 2515 จ.ระยอง
14 # 3อจ661122-103 OB266866975TH pornlimk + piaric (602836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์นะมะพะทะ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ661122-107 ED993193005TH BcBenz + chaidee (602854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ661122-109 anndamun + atchayarat (602863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184WR4QY2B0
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ661122-119 PAN200024309MY medee + poodumken (602877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างพระอุโบสถ พิมพ์หูตัน เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ระยอง

18 # 3อจ661122-133 EM097784975TH cs16933 + ซูโม่ (602880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 3066)
19 # 3อจ661122-134 EM097784975TH ใหม่บางแสน999 + ซูโม่ (602882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้)
20 # 3อจ661122-136 EM249934406TH เชษฐประตูผี + jabee (602891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดรังษี พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
21 # 3อจ661122-141 ED973132038TH MIXMUK + ชัย109 (602885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 588) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ661122-149 ED931086156TH money96 + sarapowarm (602911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพเนื้อราน)
23 # 3อจ661122-152 ED931086156TH Nongjeen + sarapowarm (602888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ661122-155 EM097774425TH tangmo123 + (602901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ล็อกเกตหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์รูปไข่เล็ก ปี 2518 จ.นครปฐม(G 93%)
25 # 3อจ661122-159 EM097774425TH Osunta + ขนมไทยแม่อารีย์ (602913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์จีวรหกชาย เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
26 # 3อจ661122-163 EM097774425TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (602904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ปี 2500 จ.นครปฐม(G 88%)
27 # 3อจ661122-190 ED967582191TH Lilmonkey + เกมมาเอง (602956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
28 # 3อจ661123-001 tabiengraphic + toneparsak (602985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น รศ.200 เนื้อเงิน ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ661123-002 masterpiece + sirisaksrijaem (602989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ661123-003 แม็คหลักสี่ + sirisaksrijaem (602992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 7 (แจกพ่อครัว) เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ661123-004 kaichon + Neng2524 (602993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(661027-1274)
32 # 3อจ661123-005 aluminium + Taoz2119 (602996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นครบรอบ 77 ปี เนื้อผงโรยพลอย ปี 2541 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 2116)
33 # 3อจ661123-007 Ketsara1104 + mo_dmp65 (603003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 79 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
34 # 3อจ661123-008 howsza + mo_dmp65 (603006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพร ปี 2551 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 624)
35 # 3อจ661123-009 เสือตัวสุดท้าย + mo_dmp65 (603009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ภปร.ราชวิทยาลัยสร้าง เนื้อเงิน ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ(S 93%)
36 # 3อจ661123-010 Tatsuya + wutpantip (603013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม

37 # 3อจ661123-011 lovelyman + ob-om (602975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660708-2013)
38 # 3อจ661123-012 กระดุมทอง + พัชริน (602979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 8810)
39 # 3อจ661123-101 ED877145405TH Nongbright88 + กระไหล่ทอง (602973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยา-รัตโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ661123-102 ED838150973TH หม่อง + เสี่ยเมืองกาญฯ (602976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์หลังยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1179)
41 # 3อจ661123-103 ED720553991TH อรรถพล + ขุนอิน (602978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ661123-104 EB524370715TH nakarin + boonjuan (602983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600902-030)(G 80%)
43 # 3อจ661123-105 ED010704596TH นายต้น + golflampang (602984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร(G 53%)
44 # 3อจ661123-106 EH234582265TH Sirbang + tongleehae (602987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
45 # 3อจ661123-107 ED977244445TH หนึ่งในสยาม + ออเดอร์ (602990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
46 # 3อจ661123-108 ED017260336TH jeabkrub + Choomsilp (602994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ661123-109 EB505507380TH น่านน้ำ + Mehades (602997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 62%)
48 # 3อจ661123-111 828378489514 Montria + CKHOS (603122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ661123-112 SYMT000249140U2 bagio + loryinglong (602974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ661123-114 ED939572940TH Navaporn_Shu + Kae395 (602980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ661123-116 ED954097293TH tiwakornwong + (602981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บางแก้ว1976
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ661123-117 ED872797365TH Nongbright88 + JackBrown (602986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผง กรอบทอง(G 93%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ661123-118 TH01184WR4HC3B0 taccord + Choi2528 (602988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ661123-119 TH01184WWF3C7B0 bellic + PhaPooh (602991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
55 # 3อจ661123-120 TH01184WWF3C7B0 golf_kk + PhaPooh (602995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอคอติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น

56 # 3อจ661123-121 KBLCS00084391TA ตาผักสด + ชุติมาพระใหม่ (603042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.ระยอง
57 # 3อจ661123-122 กานต์13 + artman7007 (603048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184WSFB26BO
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (520523-023)(S 83%)
58 # 3อจ661123-123 SYMT000249141YL m_devil + loryinglong (603051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
59 # 3อจ661123-124 SYMT000249141YL m_devil + loryinglong (603058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
60 # 3อจ661123-126 ED003371164TH โพธาราม + SOMDED (603064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุท่าฉนวน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท
61 # 3อจ661123-128 EJ895493469TH สรพลจัน + Suprarop (603073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 16942)(G 73%)
62 # 3อจ661123-129 KLUA000335238T3 Au-kb + หนุนดวง99 (603078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดซุ้มซ้าย)(661104-2164)(G 63%)
63 # 3อจ661123-133 EM098269103TH ชานนทร์ + นกแก้ว (603024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
64 # 3อจ661123-135 EM098269103TH ฅนรักพระ + นกแก้ว (603031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 83408/สภาพล้างผิว)
65 # 3อจ661123-137 EM098269103TH bos2499 + นกแก้ว (603036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
66 # 3อจ661123-138 EM098269103TH จิ๊กโก๋หลังวัง + นกแก้ว (603041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 766/น้ำหนักรวม 61.6 กรัม)
67 # 3อจ661123-139 EM098269103TH boonlom + นกแก้ว (603045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
68 # 3อจ661123-140 EM098269103TH เมืองช้าง + นกแก้ว (603046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
69 # 3อจ661123-141 EM098269103TH เจ้าชายอุลต้า + นกแก้ว (603004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
70 # 3อจ661123-142 EM098269103TH พรรณราณย์ + นกแก้ว (603007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
71 # 3อจ661123-143 EM098269103TH RtitTi + นกแก้ว (603010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
72 # 3อจ661123-144 EM098269103TH phalao2000 + นกแก้ว (603012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผงปิดแผ่นทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
73 # 3อจ661123-145 EM098269103TH Osunta + นกแก้ว (603015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหงษ์ทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวชั้นเดียว เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี
74 # 3อจ661123-146 EM098269103TH Nongbright88 + นกแก้ว (603018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

75 # 3อจ661123-147 EM098269103TH Pmark18 + นกแก้ว (603021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบขวาเล็กน้อย)
76 # 3อจ661123-148 EM098269103TH print + นกแก้ว (603025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
77 # 3อจ661123-150 EM098269103TH โบตั้ม + นกแก้ว (603030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อเงิน ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ661123-151 EM098269103TH sukchai + นกแก้ว (602998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
79 # 3อจ661123-153 EM098269103TH ichiro + นกแก้ว (603002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ661123-154 EM098269103TH ตึ่งนั้ง + นกแก้ว (603005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ661123-156 EM098269103TH NP_PRATHAI + นกแก้ว (603011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
82 # 3อจ661123-157 EM098269103TH NP_PRATHAI + นกแก้ว (603014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบดินทร วัดชนะสงคราม เนื้อทองเหลือง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
83 # 3อจ661123-159 EM098269103TH seadweller + นกแก้ว (603017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี
84 # 3อจ661123-160 EM098269103TH winwin + นกแก้ว (603020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
85 # 3อจ661123-161 EM098269103TH Nongmin99 + นกแก้ว (603088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 76%)
86 # 3อจ661123-163 ED992421721TH Jokaiwan + mekin (603093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อนวโลหะลงยาหน้าเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 44) (661028-1018)(G 61%)
87 # 3อจ661123-164 ED900486437TH Thanong168 + ทวีศักดิ์ (603123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2546 จ.ระยอง
88 # 3อจ661123-165 EM302470019TH เมืองช้าง + nongder (603097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว)
89 # 3อจ661123-167 ED887790522TH ทิศเหนือ + catbkk (603102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว) (660812-2026)(S 91%)
90 # 3อจ661123-169 EM097775386TH honeylemon + ซาลาเปา (603104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่หลังเหรียญเสมา เนื้อดิน ปี 2505 จ.นครปฐม
91 # 3อจ661123-170 EM097775386TH honeylemon + ซาลาเปา (603109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่หลังเหรียญเสมา เนื้อดิน ปี 2505 จ.นครปฐม
92 # 3อจ661123-171 EM097775386TH jouicepeam + ซาลาเปา (603050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
93 # 3อจ661123-172 EM097775386TH Nongbright88 + ซาลาเปา (603052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แย้ม วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

94 # 3อจ661123-174 EM097775386TH autopower + ซาลาเปา (603060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ661123-176 EM097775386TH Nongbright88 + ซาลาเปา (603067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ661123-178 EM097775386TH tree39 + ซาลาเปา (603072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ชลบุรี(G 65%)
97 # 3อจ661123-179 EM097775386TH transport + ซาลาเปา (603075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ661123-180 EM097775386TH honeylemon + ซาลาเปา (603077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่หลังเหรียญเสมา เนื้อดิน ปี 2505 จ.นครปฐม
99 # 3อจ661123-181 ED984040743TH Namsaii + พรพัฒน์ (603034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
100 # 3อจ661123-182 ED984040743TH m-cot + พรพัฒน์ (603037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 74%)
101 # 3อจ661123-183 ED984040743TH BhuriKet26 + พรพัฒน์ (603039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ661123-185 ED861256633TH joeenok + พิมพ์พิมล (603053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
103 # 3อจ661123-186 ED864777514TH หนุ่มดงมะตื๋น + ya666 (603055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
104 # 3อจ661123-187 ED802591214TH พระประแดง26 + Chansri1 (603059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์ปรกโพธ์มารวิชัย เนื้อดิน ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ (650701-1081)(G 66%)
105 # 3อจ661123-188 EJ515145098TH Komsank + kisspudding (603063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2556 จ.กรุงเทพฯ
106 # 3อจ661123-189 EJ515145098TH Kaiphutthipong + (603066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
kisspudding
รูปเหมือนหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว จ.พิษณุโลก
107 # 3อจ661123-191 ED983694903TH PANI_SAMIT + ผู้กองโจ้ (603023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
108 # 3อจ661123-192 ED0017264514TH เอกพระ + terasak99 (603026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
109 # 3อจ661123-193 EB512214585TH ฮักแม่สรวย + Rimoru (603029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
110 # 3อจ661123-194 EB512498105TH ลิ้ม88 + ลูกนกฮูก (603032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
111 # 3อจ661123-195 EM274997218TH ibas7723 + panudeja (603035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
112 # 3อจ661123-197 EB512214608TH หนุนดวง99 + Rimoru (603040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
113 # 3อจ661123-199 ED891625337TH boonlom + มงคลทิพย์ (603047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 74%)
114 # 3อจ661123-200 ED891625337TH BOONG + มงคลทิพย์ (603049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 68%)
115 # 3อจ661123-201 ED891625337TH เมืองช้าง + มงคลทิพย์ (603081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
116 # 3อจ661123-202 ED891625337TH babala + มงคลทิพย์ (603085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
117 # 3อจ661123-203 ED864555852TH Tumtim + marktnk199 (603126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
118 # 3อจ661124-157 ED002817327TH vichan + wiwat3 (603243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ข้อต่อทอง(G 82%)

119 # 3อจ661121-136 EM097774876TH Dig_tut_959 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นเมตตา 93 เนื้อเงิน ปี 2537 จ.เลย (G 88%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 25 พ.ย. 2566 - 08:33 น.] #87542 (21/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ661111-018 ED926221180TH Besomkiat (601823) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ661111-025 ED889891308TH สมยศ5 (601825) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ661113-002 TH01184V8Y0U3B0 Maxnattapon38 (601885) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ661114-019 ED978129353TH มาริโอ (602003) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ661115-010 ED906270439TH pradrem (602126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ661116-002 ED983663251TH คุณศิระ (602201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ661117-014 ED962995995TH golfsriracha (602383) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661117-016 EF174053286TH ตะพาบ (602389) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ661117-023 EX607998812TH print (602361) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ661117-027 ED960315094TH maii_amulet (602377) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ661120-004 ED865586215TH เฮียหมู (602654) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ661120-006 EM098268859TH นกแก้ว (602641) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661120-013 ED768469480TH มีดีพระเครื่อง (602659) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
14 # 1อจ661120-021 EH308813556TH เสี่ยเมืองกาญฯ (602603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661121-001 ED990905687TH ประดู่เหลือง (602759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661121-011 EM097940675TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602740) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
17 # 1อจ661121-017 EM097940675TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602774) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ661121-022 ED987149740TH goodmondays (602818) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ661121-023 ED932562143TH iBose (602822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ661121-030 EM097774902TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602819) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
21 # 1อจ661121-034 KBHP200043181WB akankung (602796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ661122-003 ED840359221TH bungbung (602954) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ661123-021 EM097775545TH ขนมไทยแม่อารีย์ (603094) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 12 รายการ
24.1อจ661117-031 ED858473814TH momo_nid(602347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ661118-002 EK118742108TH อี๊ดเมืองเลย (602492) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661108-001 engineer27 (601482) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ661108-012 ริณดา (601486) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ661109-002 Buncha (601592) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661109-004 mekya2706 (601603) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
5 # 2อจ661110-015 iphone99 (601695) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ661114-001 บ้านแคออก (602008) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ661115-012 paisan2508 (602020) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ661116-012 nooker1981 (602240) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ661117-008 จอมยุทธ77 (602387) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ661117-010 vittaya14 (602385) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ661117-011 หลานตาจวบ (602390) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
12 # 2อจ661117-014 tanu21 (602395) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ661120-002 สันติวงษ์ (602644) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
14 # 2อจ661120-016 ThaiWong (602645) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ661120-027 พนาดร (602621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ661121-005 mut007 (602820) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ661122-006 Neng2524 (602972) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 2อจ661123-009 teetoon (603117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661114-118 ED978607566TH จ่าจอก + ทอเร็ตโต้ (601999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข พิมพ์ปากหวอหลังยันต์ห้าวงเดือน(ผ) เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ (วัดสลุดสร้าง)
2 # 3อจ661115-175 EM098268023TH belive17 + นกแก้ว (602107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่ )
3 # 3อจ661116-144 ED965632142TH lohbetong + บารมีฟู (602170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
4 # 3อจ661117-123 EM097926611TH เจ้าชายอสูร + (602308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
จตุคามรามเทพ แพรนด้า จิวเวอรี่สร้าง รุ่นทานบารมี เนื้อทองคำโฟมมิ่ง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 656)
5 # 3อจ661117-128 EM097926611TH thawath + ขนมไทยแม่อารีย์ (602319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
6 # 3อจ661117-140 EM097926611TH Perkun + ขนมไทยแม่อารีย์ (602306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 65%)
7 # 3อจ661117-148 ED942640684TH nu5839 + Akaphop (602399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพกะไหล่เงินใหม่)
8 # 3อจ661117-165 ED939568809TH ปืนใหญ่ + BOARD (602348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์แดง วัดไร่ รุ่นกฐิน 53 เนื้อนวโลหะก้นนาก ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 19)
9 # 3อจ661117-180 ED906487798TH Toey-1999 + RAY_BBT (602400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
10 # 3อจ661118-005 kanokporn06 + โอ๋เมืองพาน (602422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ661118-129 ED897824251TH nongder + ดำเมืองสิงห์ (602486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ661118-155 ED012800167TH mimimi + ไข่มุข (602489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร.กฐินต้น วัดเทวสังฆาราม พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2506-2526 จ.กาญจนบุรี (หน้าตัก 5 นิ้ว)
13 # 3อจ661120-108 ED918262390TH Sirbang + Eik_Sinchai (602566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุท่าฉนวน พิมพ์เม็ดน้อยหน่า เนื้อดิน จ.พิจิตร
14 # 3อจ661121-001 Nongjeen + C-PRUK (602667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพแต่งผิว)
15 # 3อจ661121-002 Q-Taro + khaiegg (602669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา
16 # 3อจ661121-006 tekapol + pupanjaem (602684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
17 # 3อจ661121-007 jwisarn65 + teetoon (602688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ661121-102 ED941258575TH Pichitj + ธาราวดี (602672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ661121-103 EB505487314TH wonderwoman + (602675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Dannakhonpathom
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ661121-109 ED969526895TH LEEYA + รักษ์สีลม (602691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ พิมพ์เล็ก เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2548 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
21 # 3อจ661121-110 EJ224442900TH nongtait + srithep (602693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)(G 63%)
22 # 3อจ661121-113 EB518431866TH dashtom01 + ThioSon (602823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นไตรมาส 51 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 492/หลังฝังพลอย)
23 # 3อจ661121-121 ED984033827TH Tanadol5000 + พรพัฒน์ (602690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
24 # 3อจ661121-124 EH191769411TH masterbill + jackhamo (602698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเภา วัดหัวบึง เนื้อทองแดง ปี 2477 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
25 # 3อจ661121-129 EM097940468TH nubma + ซูโม่ (602711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเจตคุปต์เพ็ชรกลับ หลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด เนื้อสำริด ปี 2550 จ.บุรีรัมย์ (หมายเลข 268)
26 # 3อจ661121-133 EM097774876TH noom2015 + (602738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) กรอบทอง(G 98%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
27 # 3อจ661121-138 ED017710208TH Nammongkol895 + witthpan (602776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ661121-143 ED988273350TH masterpiece + บารมีเงิน (602794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 (อายุครบ 60 ปี) เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ661121-144 ED988273350TH masterpiece + บารมีเงิน (602797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 (อายุครบ 60 ปี) เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ661121-146 EM480128596TH ช้างไห้1985 + มะนาวแป้น (602801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ661121-148 EM097774845TH ลุงบิ๊ก + ขนมไทยแม่อารีย์ (602809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟุ้ง วัดราษฎร์สามัคคี พิมพ์หลังจาร เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.ชลบุรี
32 # 3อจ661121-152 ED871481801TH Chakkapud + เจริญพรรุ่งเรือง (602706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอุดมมงคล เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครพนม
33 # 3อจ661121-153 OB277823750TH มิสอามุน + Sittin (602709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร
34 # 3อจ661121-160 EM097774791TH tangmo123 + ซาลาเปา (602728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
35 # 3อจ661121-176 ED958853815TH Namchai + คเวสโก (602734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก) (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
36 # 3อจ661121-180 ED974534585TH โอพุทธคุณ + แบงค์อรัญ (602754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)

37 # 3อจ661121-188 ED833296225TH supra212 + mahaphom (602747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 7609)
38 # 3อจ661121-192 ED802590514TH tangmo123 + Chansri1 (602783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท (661030-2184)(กรอบเงินชุบทอง)(S 89%)
39 # 3อจ661122-002 ร้อยวิทย์ + supakorntt (602830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 68%)
40 # 3อจ661122-003 gecko + icevanira (602831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ661122-102 ED937181053TH ธนูทอง + ฅนบางใหญ่ (602832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
42 # 3อจ661122-110 EN480129101TH Natthanan1 + Manunicon (602868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก เนื้อดิน ปี 2541 จ.นครปฐม
43 # 3อจ661122-111 ED003370190TH mekin + SOMDED (602852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนักรวม 23 กรัม)(G 74%)
44 # 3อจ661122-112 ED983685075TH wat888 + kanlaya48 (602855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ661122-113 ED934011894TH opasn + tomcm (602857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังเรียบ เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ661122-114 ED987330991TH เซียนน้อยหนึ่ง + kankanmol (602860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
47 # 3อจ661122-115 ED987330991TH อะนันตะปัดชะเย + kankanmol (602865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ661122-121 ED999656718TH suchat-01 + Prarichat (602844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ661122-125 ED914718445TH yaramila + แมนเชียงราย (602858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ661122-128 EM097784975TH Nongbright88 + ซูโม่ (602867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี
51 # 3อจ661122-129 EM097784975TH deeclub + ซูโม่ (602871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.ปัตตานี(G 68%)
52 # 3อจ661122-130 EM097784975TH romsai + ซูโม่ (602874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ่ำ วัดเกตุน้อย เนื้อทองแดง ปี 2462 จ.ราชบุรี (สภาพใช้สึก)
53 # 3อจ661122-132 EM097784975TH chay7 + ซูโม่ (602876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 1.3 นิ้ว)
54 # 3อจ661122-137 EM294434406TH pakapol47 + jabee (602896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว รุ่นแรก ปี 2503
55 # 3อจ661122-144 ED828232240TH pronprom + (602893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อ๋าศิษย์หนองสะเดา
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี

56 # 3อจ661122-151 EM931086156TH lohbetong + sarapowarm (602884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือเลขแปด เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (ไม่ตอกโค้ด/วัดวังจิกสร้าง) (สภาพล้างผิว)
57 # 3อจ661122-173 ED652188585TH แขกกำแพง + aoy101 (602861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ661123-190 EM232634019TH ichiro + thanaphon (603070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 7.3 กรัม)(G 84%)
59 # 3อจ661122-186 ED919695193TH อะนันตะปัดชะเย + (602941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
beer_saraburi
พระพุทธ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 24 พ.ย. 2566 - 08:37 น.] #87534 (20/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661114-016 ED987119028TH goodmondays (601995) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 1อจ661115-003 KBSD3000022502D มีดีพระเครื่อง (602136) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ661115-007 ED975070384TH maii_amulet (602019) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ661115-013 KBSD3000022479L มีดีพระเครื่อง (602141) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ661115-014 ED947247474TH ญาญ่าซัง (602122) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661115-015 ED935296124TH ต้อมตราโล่ (602128) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ661115-016 TH01184VU7H84B0 sompong963 (602027) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 1อจ661115-019 KBSD300002246JA มีดีพระเครื่อง (602135) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ661116-009 ED989220849TH RtitTi (602232) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ661117-004 ED949576985TH KONDEE446 (602349) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ661117-015 ED768474459TH มีดีพระเครื่อง (602353) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ661117-018 ED768474462TH มีดีพระเครื่อง (602356) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ661118-008 KBAN000358520HV taccord (602513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ661120-009 TH01184WE5VZ4B0 Pichitj (602633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661120-012 ED768469493TH มีดีพระเครื่อง (602656) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ661120-015 EB982206051TH Tanapoon (602665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ661121-005 ED652187639TH เพ็ญจันทร์ (602770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ661121-007 EM097790732TH ซูโม่ (602773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661121-009 EK120071573TH Anuwat156 (602780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ661121-014 EM097940675TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ661121-015 EM097940675TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661104-005 en_amulet (601122) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ661108-009 ริณดา (601478) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661108-011 ริณดา (601484) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661113-005 nattasak (601884) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
5 # 2อจ661113-013 witbcc143 (601895) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
6 # 2อจ661113-019 zodster (601915) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ661114-003 boonlunch (602011) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ661115-005 นครเมืองเก่า (602016) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ661115-010 ริณดา (602063) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ661116-004 chairatmt (602235) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 2อจ661116-009 teetoon (602227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661117-016 August1552 (602396) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ661118-003 บารมีคุณย่า (602521) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ661118-007 บารมีคุณย่า (602522) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 2อจ661118-008 บารมีคุณย่า (602524) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 2อจ661118-017 hanhaniiz (602525) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ661118-019 hanhaniiz (602526) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
18 # 2อจ661120-018 บารมีคุณย่า (602649) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ661120-019 บารมีคุณย่า (602651) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
20 # 2อจ661120-021 บารมีคุณย่า (602655) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ661120-024 Dee91 (602657) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ661120-025 AnunAmulets (602666) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661116-120 EM097784224TH เขียววาริน + ซูโม่ (602175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ลำปาง(G 70%)
2 # 3อจ661116-160 ED962977538TH สายไหม + golfsriracha (602223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2148)
3 # 3อจ661116-162 EM097926979TH shookiat + ขนมไทยแม่อารีย์ (602186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ661117-107 ED006501521TH Jaokhun64 + goodluck1994 (602398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
5 # 3อจ661117-159 EM001827892TH บ้านกล้วย + แร่บางไผ่ (602313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ661117-166 EM097926660TH อ้อยป่า + ขนมไทยแม่อารีย์ (602352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นพรหมปาฏิหาริย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 3 นิ้ว)
7 # 3อจ661117-170 EJ057580470TH ธนบดีมณีแสง + ต้นคุง (602366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(590701-152)(G 57%)
8 # 3อจ661118-008 Reo2566 + jitlada555 (602436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(แดง) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
9 # 3อจ661118-103 ED000311250TH kent8338 + พลกฤต (602454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ661118-134 ED919682209TH nongder + MINIGUNNER (602415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดปากกา หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 2.5 นิ้ว)
11 # 3อจ661118-145 ED915718129TH pandp + กรอมูเลท (602451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ661118-156 ED989036025TH howsza + ปิงเปียง (602493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์หลัง ภปร.ชฎาขีด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ661118-173 EM097773986TH bos2499 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ รุ่น 2 ท่านสรรเพชญสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ661118-178 EM097773986TH Nongbright88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผอม วัดดอนใคร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ661120-013 บอยราชบุรี + ppffarm (602542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว) (661007-1102)(G 63%)
16 # 3อจ661120-109 ED984033141TH แขกกำแพง + Khanoon (602570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(661109-1205)
17 # 3อจ661120-121 EB939383416TH takrit + shogun (602569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดปลายใบหูซ้าย)
18 # 3อจ661120-122 ED939570895TH พระพุทธคุณ55 + chuchart-k (602572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพันตำลึง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.นครปฐม
19 # 3อจ661120-125 ED866864634TH Mong6395 + jeekoong (602663) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
20 # 3อจ661120-128 OSA087300002177 Chittawan22 + suthatpong (602592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเททองปฐมฤกษ์ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 50/โค้ด ๙)
21 # 3อจ661120-166 TH01184WHUCW7B0 Juicy + ชัชพนม (602607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
22 # 3อจ661121-111 EM097774690TH ภูมิแผ่นดิน +ขนมไทยแม่อารีย์ (602697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 995/หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
23 # 3อจ661121-116 ED987446527TH ichiro + ดอกบัว99 (602710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 5.9 กรัม)(G 86%)
24 # 3อจ661121-151 863287075486 yodpra + Akii8 (602702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2550 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.3 นิ้ว)

25 # 3อจ661121-170 TH01184WK11D2B0 ฐานะธรรม + ไม้เมือง (602825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ปี 2535 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ661121-179 OSA080000003261 pangjung + Tum168 (602748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
27 # 3อจ661121-185 ED888158524TH หม่อง + Zinemala (602736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 302)
28 # 3อจ661122-005 pandp + ฅนรักพระ (602837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 43300)(640513-034)
29 # 3อจ661122-006 cpall + ฟรุ๊คบางพลี (602839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (661109-1096)
30 # 3อจ661122-009 pop2517 + unt2499 (602845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ661122-011 วัฒน์พระเครื่อง + udom-pra (602828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ661122-012 หนุ่มโรงสี + เนตรมงคล (602829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ661122-013 sudarat_P + เนตรมงคล (602833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
34 # 3อจ661122-014 เหน่งบางคู้ + เนตรมงคล (602835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนหักศอก เนื้อผง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
35 # 3อจ661122-015 ruamsup + เนตรมงคล (602838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ661122-016 panupong30 + Nopbns990 (602840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง/สภาพใช้สึกและหูชำรุด)

37 # 3อจ661122-104 ED731182333TH Koker + นุหนองคาย (602842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (661113-2010)(G 76%)
38 # 3อจ661122-105 ED007215417TH ทวีสิน + babala (602847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (620404-081)
39 # 3อจ661122-106 EG367330421TH kong1394 + city2003 (602850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
40 # 3อจ661122-108 ED982044606TH เสือตัวสุดท้าย + Suparat11 (602859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (วัดนิมมานรดีสร้าง)
41 # 3อจ661122-117 EB523872061TH Sawaroj + pieronut (602870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสอน วัดป่าเลไลยก์ฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้ออัลปาก้า ปี 2478 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
42 # 3อจ661122-118 ED010418145TH yodpra + สิทธิ์ท่าฉลอม (602872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 100 ปี พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2566 จ.ชัยนาท (หมายเลข 2956) **พระสภาพสวย
43 # 3อจ661122-120 EM097791313TH Sirbang + ซูโม่ (602879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 4 (ล) เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ661122-122 ED999665604TH ท่านมหา + ตั้มปาปาเร้ด (602846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ661122-123 EM001828371TH susuki + onntiwang (602849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ661122-124 TH01184WSZEX4B0 อ้วนอุดร + Aum2543 (602853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
47 # 3อจ661122-126 EM097784975TH Teerau + ซูโม่ (602862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 (๗ หางหยิก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
48 # 3อจ661122-131 EM097784975TH PollaPiya + ซูโม่ (602875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ

49 # 3อจ661122-135 ED968839591TH SON1979 + ramase (602883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดน้ำรอบ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.พังงา (สภาพใช้)
50 # 3อจ661122-139 ED963338797TH Earthood + aboom2019 (602906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
51 # 3อจ661122-140 ED67098630TH Oliver + Sawaroj (602912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2471 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ661122-142 ED973132088TH Ketsara1104 + ชัย109 (602887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
53 # 3อจ661122-143 ED670098759TH konnonku + Sawaroj (602890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2492 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ661122-145 EB505549257TH kent8338 + pradee2010 (602895) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
55 # 3อจ661122-146 ED010305863TH Sudaratamulet + datyutthaya (602899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเจตคุปต์เพ็ชรกลับ หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด เนื้อนวโละ ปี 2550 จ.บุรีรัมย์ (หมายเลข 802)
56 # 3อจ661122-147 ED968846345TH Nongbright88 + Draft999 (602903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระตรามหาเดช ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดอินทรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2483 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ661122-148 ED010103279TH Turtle-Jet + สนบางกรวย (602908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (651026-1079)
58 # 3อจ661122-150 ED931086156TH sherbet88 + sarapowarm (602914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ661122-153 ED011201989TH พลฐานวโร + Burapha777 (602892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพแต่งผิว)(G 68%)
60 # 3อจ661122-154 ED784573305TH print + jugree02 (602897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบรอบองค์)
61 # 3อจ661122-156 EM097774425TH murbur + ขนมไทยแม่อารีย์ (602905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโปร่งฟ้า วัดสุทัศนฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 413)
62 # 3อจ661122-157 EM097774425TH เขียววาริน + ขนมไทยแม่อารีย์ (602907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)(G 68%)
63 # 3อจ661122-158 EM097774425TH nokklang + ขนมไทยแม่อารีย์ (602910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์(G 63%)
64 # 3อจ661122-160 EM097774425TH Osunta + ขนมไทยแม่อารีย์ (602916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ
65 # 3อจ661122-161 EM097774425TH เอตะทัคคะ +ขนมไทยแม่อารีย์ (602898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีดโย้)
66 # 3อจ661122-162 EM097774425TH ชาย2506 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (661104-1304)(G 78%)
67 # 3อจ661122-164 EM097774425TH ทิศเหนือ + ขนมไทยแม่อารีย์ (602909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
68 # 3อจ661122-165 EM097774425TH Osunta + ขนมไทยแม่อารีย์ (602915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม
69 # 3อจ661122-166 EM097774425TH Sleek + ขนมไทยแม่อารีย์ (602921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์)
70 # 3อจ661122-167 EM097774425TH กระดุมทอง +ขนมไทยแม่อารีย์ (602925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
71 # 3อจ661122-169 ED974564352TH pukpik + ณัฐเกล้าพระเครื่อง (602932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (661014-2041)(G 66%)
72 # 3อจ661122-170 ED994737406TH Choi2528 + คูณสตางค์ (602936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น ค.พ.อ. เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.จันทบุรี
73 # 3อจ661122-172 ED914718428TH poo2515 + แมนเชียงราย (602856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 66%)

74 # 3อจ661122-174 ED000313423TH kitty-jo + พลกฤต (602864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2522 จ.กาญจนบุรี (ฝังตะกรุดทอง)
75 # 3อจ661122-176 ED846757439TH บรีสพระช่วย + dishwasher (602873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี (มีโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
76 # 3อจ661122-177 ED968908765TH บารมีธรรม + gump16 (602878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดหนองจอก พิมพ์ถือดอกบัว เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) ปลุกเสก)
77 # 3อจ661122-178 ED961923771TH JFERRARI + BlackHeart (602881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาร เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1252/น้ำหนักรวม 113.1 กรัม)
78 # 3อจ661122-179 ED008603700TH bos2499 + TALON (602886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
79 # 3อจ661122-180 ED008603700TH bos2499 + TALON (602889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
80 # 3อจ661122-181 ED008603700TH bos2499 + TALON (602917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
81 # 3อจ661122-183 EM332675458TH หนึ่งในสยาม + ประวิทย์888 (602928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจวน วัดภูทอก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บึงกาฬ
82 # 3อจ661122-184 ED00606855TH Pech_Muangchon + วุฒินันท์ (602966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 81%)
83 # 3อจ661122-185 ED866390294TH เนตรมงคล + aidteegon (602937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระนาคปรกแสงอรุณ วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ661122-187 ED838150987TH หม่อง + เสี่ยเมืองกาญฯ (602945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์หลังยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม
85 # 3อจ661122-188 ED996842000TH detanan + Sompis987 (602948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
86 # 3อจ661122-189 ED966863187TH perfectman77 + doramon2345 (602952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (661012-1084)(G 67%)
87 # 3อจ661118-185 ED895719321TH รุตช้างกลาง + เอ็มน้อยร้อยล้าน (602491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกลับ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (วัดรวกสร้าง)(S 92%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 23 พ.ย. 2566 - 08:36 น.] #87531 (19/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ661111-007 ED976275115TH องอาจ (601818) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ661111-010 ED969851315TH Teresa (601817) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ661111-012 ED916446974TH papayapunny (601819) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661111-014 ED836585836TH Thanapong36 (601821) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661111-022 ED981224782TH seranee (601822) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661113-004 ED840356636TH bungbung (601913) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ661113-007 ED979578163TH ข้าวตอกแตก (601916) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661117-001 TH01184VSKWB2B0 Benjarong (602326) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ661117-002 ED963909579TH ตุ๋ยแปดริ้ว (602329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ661117-003 TH01184VW93Z1B0 nut2541 (602332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661117-006 ED948043530TH น๊อตลำปาง (602337) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ661117-007 ED874287166TH ฤทธิ์ (602339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661117-008 ED96228051TH nanoh2015 (602341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661117-009 EK118742099TH อี๊ดเมืองเลย (602344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661117-013 ED951433098TH Dan_TheCust1454 (602378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ661117-022 ED984031565TH Khanoon (602380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ661117-025 TH01184W4QK69B0 Forzajuve (602382) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 1อจ661117-028 EM410792101TH pantakrit (602388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ661117-030 ED956655318TH porn08 (602394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ661117-032 PLF077900006833 โบตั้ม (602351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ661118-001 ED865585714TH mchutith (602506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661118-005 ED870543473TH burabha (602511) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ661118-010 EM098268054TH นกแก้ว (602518) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
24 # 1อจ661118-016 ED976415696TH TaNachaut (602512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ661118-017 ED987521642TH JadeJ (602514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ661120-001 KBAN00035920922 taccord (602630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ661120-002 ED919752797TH ท่านมหา (602634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ661120-003 EB998559581TH ศรายุทธสายไหม (602637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ661120-005 NVTHSPYAC231117002 PoohJuatathep (602639) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 1อจ661120-007 EM97940278TH เวสแฮม (602647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ661120-008 ED938468557TH tongjoy (602650) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ661120-011 ED891590108TH Sutee-sai2 (602632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661111-004 midori (601812) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661111-010 jojo5 (601815) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661117-001 น้องข้าวสวย (602357) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ661117-004 wilairat_22 (602360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ661117-007 ลิ้ม88 (602369) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ661117-013 อนพัช (602374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ661118-001 kollek (602453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ661118-002 หนุ่มธนบุรี (602463) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ661118-005 Kurobuta98 (602474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ661118-010 โอ๋เมืองพาน (602482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ661118-011 tanac (602496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ661118-012 บุญรอดทองคำแท้ (602498) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ661120-003 patchara2509 (602614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ661120-004 supra212 (602617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ661120-005 เก้าตะวัน (602618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 2อจ661120-010 picasso (602627) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ661120-011 picasso (602620) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 2อจ661120-014 การันตีพระ (602534) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ661120-015 การันตีพระ (602545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661114-006 Montria + mawin2520 (601941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
2 # 3อจ661116-141 ED931090924TH sherbet88 + sarapowarm (602161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 68%)
3 # 3อจ661116-146 ED700279496TH Komsank + เที่ยงพุทธคุณ (602178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นกองบัญชาตำรวจภูธรสร้าง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ขอนแก่น
4 # 3อจ661116-154 ED974033805TH Nongbright88 + จอมขมังเวทย์2 (602207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผุด วัดวังเวียง พิมพ์เล็ก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2454 จ.จันทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ661117-105 ESTS000290894 winwin + เอ็มซีเค (602269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
6 # 3อจ661117-112 EB998102227TH Sawaroj + nopponsmith (602272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดกลางเหนือ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
7 # 3อจ661117-116 ED972543916TH แมนเชียงราย + thai2net (602285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 69%)
8 # 3อจ661117-125 EM097926611TH เจริญลาภครับ + ขนมไทยแม่อารีย์ (602311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ661117-150 TH01184W39RG9B0 bungbung + kakashi (602342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ661117-151 ED008600473TH Pasin_Pra168 + TALON (602275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
11 # 3อจ661117-152 ED008600473TH pops2525 + TALON (602279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
12 # 3อจ661117-153 ED984983138TH Jinojirayu + SOMDED (602284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ661117-177 ED810995003TH tummin + tommeng (602292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ซุ้มหนาม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
14 # 3อจ661118-107 TM21000160470WJ nooker1981 + john813 (602473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ661118-133 ED000223158TH Komsank + ทัชสะพานใหญ่ (602411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระฉิมพาลีมหาลาภ เนื้อทองเหลือง (ไม่ระบุที่สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
16 # 3อจ661118-136 ED958187808TH Thanutum + เก้ากนก (602421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ661118-147 EM097773972TH monchai02 +ขนมไทยแม่อารีย์ (602459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สมุทรปราการ (วัดนิยมยาตราสร้าง)
18 # 3อจ661120-003 chuthaphat + Mahamonkkol888 (602540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (ขนาดสูง 9.3 นิ้ว)
19 # 3อจ661120-011 phuchis1995 + jessepre (602538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ661120-012 Wi-58 + Maymy3895 (602541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 70%)
21 # 3อจ661120-105 TH01884WF0A78B0 Kasalong + pdarnswat (602549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา(ตื้น) เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
22 # 3อจ661120-110 ED932841766TH พรรณราณย์ + deawn (602574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจีนต้าเยิ่นถะ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 5515)
23 # 3อจ661120-111 MEGA010516255TP โบตั้ม + สอปลายฟ้า (602551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ661120-115 ED0.10412522TH Pig2525 + karjo123 (602567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด)
25 # 3อจ661120-119 ED904766980TH toeykeng + kopper (602584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด/สภาพกะไหล่เงินใหม่)
26 # 3อจ661120-129 ED977241373TH หม่อง + worapong (602594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.อ่างทอง (หมายเลข 3649/ขนาด 4 นิ้ว)
27 # 3อจ661120-136 ED983658747TH toeykeng + ผู้กองโจ้ (602568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปากปีกกว้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (570816-009)(G 70%)
28 # 3อจ661120-138 ED984033314TH sudarat_P + พรพัฒน์ (602577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
29 # 3อจ661120-141 ED984033314TH พระสมุทร22 + พรพัฒน์ (602580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
30 # 3อจ661120-142 ED952847581TH tiwakornwong + พรบุญช่วย (602583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพย้อมสีดำ)(G 64%)
31 # 3อจ661120-143 ED802090411TH เขยมาบตาพุด + ksanti (602586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง
32 # 3อจ661120-146 EJ779125936TH พระสมุทร22 + Thatpong8966 (602599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกลูกยอ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร ตลับเงิน (น้ำหนัก 16.1 กรัม)(S 91%)
33 # 3อจ661120-155 ED886197247TH chaintv + Darkaun (602609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ661120-156 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่เลขที่ 3อจ661127-021
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง (น้ำหนัก 3.6 กรัม)(G 81%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
35 # 3อจ661120-161 EB511572263TH เนตรมงคล + Komsank (602587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ
36 # 3อจ661120-163 EB511572127TH kit01 + Komsank (602595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2516 จ.สกลนคร (651013-3011)(G 82%)
37 # 3อจ661120-167 TH01184WJR861B0 rgooladpraw87 + Nov17 (602610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย

38 # 3อจ661120-168 TH01184WJR861B0 ก๊อกน้ำ + Nov17 (602612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 61%)
39 # 3อจ661121-003 toymlt + Doitung (602673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (660518-1214)(G 80%)
40 # 3อจ661121-005 winyuchon + pupanjaem (602680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (590727-038)
41 # 3อจ661121-008 เมืองไทย + teetoon (602694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ661121-009 บัวลอย + Culpidnoi (602696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุบ้านตาก พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.ตาก
43 # 3อจ661121-010 กิตช่างไม้ + Culpidnoi (602699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์
44 # 3อจ661121-011 เมืองช้าง + ไทยนิยม (602668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (661109-1060)(G 62%)
45 # 3อจ661121-012 jack_edit + จ่าระออง (602670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650701-1092) (G 80%)
46 # 3อจ661121-013 พระสมุทร22 + nuch2545 (602674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ปีกกว้างหลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
47 # 3อจ661121-014 blue333 + โลมาพระเครื่อง (602676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 369)(640524-107)
48 # 3อจ661121-015 BhuriKet26 + Taenoi (602679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาเคลือบเรซิน ปี 2511 จ.สมทุรสงคราม
49 # 3อจ661121-016 nuthapol + eootyoo (602682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม

50 # 3อจ661121-101 EO005811734TH AodAnt + ladprow (602671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ661121-105 ED965849745TH pimthong + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (602681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง เนื้อดิน จ.ปทุมธานี(G 77%)
52 # 3อจ661121-106 ED649686308TH Moohan555 + yootha (602683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(520625-017)
53 # 3อจ661121-107 ED993507579TH ทวีสิน + ผู้นำพล (602686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2516 จ.หนองคาย (สภาพสวย)(660407-1094) (G 65 %)
54 # 3อจ661121-108 SPD051900004730 พระสมุทร22 + DEKDEK (602689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อหม่น วัดคลองสิบสอง พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.ปทุมธานี
55 # 3อจ661121-112 ED006706088TH otto3528 + piaric (602700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม
56 # 3อจ661121-114 ED967313084TH tang160946 + จอมพล (602704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเลียบ เนื้อดินปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ661121-115 ED917356246TH rawee + สิทธิชัย (602707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม
58 # 3อจ661121-117 ED987446473TH ekach + เรย์2550 (602712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(650423-2022)(G 85%)
59 # 3อจ661121-118 EM097774655TH keng_kung + ขนมไทยแม่อารีย์ (602715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4339/หน้าตัก 4.7 นิ้ว) (661108-1127)
60 # 3อจ661121-120 ED006404065TH Nongbright88 + nuaaun (602722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาจั๊กจั่น กรุวัดอัมพวา เนื้อผง กรุงเทพฯ
61 # 3อจ661121-122 ED984033827TH Nongbright88 + พรพัฒน์ (602692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ661121-123 ED874756496TH pop2517 + sombut1743 (602695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง (610927-090)
63 # 3อจ661121-125 ED981266938TH pondpra + tumza502 (602701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
64 # 3อจ661121-127 ED994744035TH pinits + ริณดา (602705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทัย วัดไทรย้อย เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2504 จ.เพชรบุรี.. (661027-2068)
65 # 3อจ661121-130 EM097940468TH นายต้น + ซูโม่ (602714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
66 # 3อจ661121-131 EM097774876TH Ketsara1104 + ขนมไทยแม่อารีย์(602727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
67 # 3อจ661121-132 EM097774876TH Maya12 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
68 # 3อจ661121-135 EM097774876TH sculpter + ขนมไทยแม่อารีย์ (602755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
69 # 3อจ661121-139 ED959943707TH ICT500 + tasunflower8 (602779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุบ้านหัวเกาะ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี
70 # 3อจ661121-140 ED973140652TH pot13 + nengneng (602784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1376)
71 # 3อจ661121-141 ED941270109TH singha_eak + ลิปอาย (602789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
72 # 3อจ661121-142 ED941270109TH singha_eak + ลิปอาย (602792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม
73 # 3อจ661121-145 ED971817260TH aumnuey + yut157 (602798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (501214-052)
74 # 3อจ661121-147 ED988376915TH murbur + pakbankaew (602803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์แปลงรูป อาจารย์เทพ สาริกบุตร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.กรุงเทพฯ
75 # 3อจ661121-150 EM097790675TH Nongbright88 + ซูโม่ (602814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
76 # 3อจ661121-154 EM097774791TH savings + ซาลาเปา (602713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 945)(G 69%)
77 # 3อจ661121-155 EM097774791TH เขียววาริน + ซาลาเปา (602716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่เงินหน้าทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)(G 67%)
78 # 3อจ661121-157 EM097774791TH midori + ซาลาเปา (602721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
79 # 3อจ661121-158 EM097774791TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + ซาลาเปา (602723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
80 # 3อจ661121-159 EM097774791TH sirikun + ซาลาเปา (602725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นบรรจุกริ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
81 # 3อจ661121-161 EM097774791TH juipeter + ซาลาเปา (602739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
82 # 3อจ661121-162 EM097774791TH ibajack + ซาลาเปา (602742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อตะกั่ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
83 # 3อจ661121-164 EM097774791TH Kungfujay + ซาลาเปา (602749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดระฆังฯ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
84 # 3อจ661121-165 EM097774791TH phalao2000 + ซาลาเปา (602753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)(G 64%)
85 # 3อจ661121-166 EM097774791TH wirat3003 + ซาลาเปา (602761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองขีดตรง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
86 # 3อจ661121-167 EM097774791TH wirat3003 + ซาลาเปา (602764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด(หลัง ๗ เอียง) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)
87 # 3อจ661121-168 EM097774791TH wirat3003 + ซาลาเปา (602767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม(G 70%)

88 # 3อจ661121-169 EM097774791TH suwichai + ซาลาเปา (602772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแซยิด 83 ปี เนื้ออัลปาก้า จ.ปทุมธานี(G 68%)
89 # 3อจ661121-171 EH575875046TH หนึ่งในสยาม + AmpFine (602717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ661121-172 TH01184WS3GR3B0 pakorn2512 + Kamthorn77 (602720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (661028-1179)
91 # 3อจ661121-173 ED923373036TH หม่อง + หมุนบารมี (602724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหามงคล 89 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดหัวคุ้งสร้าง)
92 # 3อจ661121-174 ED619597255TH หนึ่งในสยาม + narade2517 (602729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
93 # 3อจ661121-175 ED004811857TH pikkared + แซนวิช (602731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
94 # 3อจ661121-177 ED981174216TH เทพรถไฟ46 + pjanon (602737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทริดขนนก กรุนาคเจ็ดเศียร เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(590603-203)
95 # 3อจ661121-178 EJ013018685TH พระสมุทร22 + Pat029 (602744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
96 # 3อจ661121-181 ED974534585TH panupong1000 + แบงค์อรัญ (602726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อพ่วง วัดกก พิมพ์พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ661121-182 ED941271245TH Xabi17 + kao_za (602730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (661111-1448)
98 # 3อจ661121-183 TLOR000318942AJ TAVABUNCHA + par_yama (602733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
99 # 3อจ661121-184 TH01184WS2KW5B0 thonglor + Flukeiiiz (602735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำ วัดชีปะขาว รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี(S 92%)
100 # 3อจ661121-186 ED619597374TH tommeng + GOLFPTM (602741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.ลำปาง
101 # 3อจ661121-191 ED992609395TH กิตติศักดิ์2519 + วุฒินันท์ (602781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อเงิน ปี 2506 จ.นครปฐม
102 # 3อจ661121-193 EB505567278TH แก้วอุษา + JackieGoal (602786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธประทานพร วัดร่องขุ่น อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.เชียงราย
103 # 3อจ661121-194 ED909235475TH แขกกำแพง + Dome2524 (602788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ661121-195 ED974036231TH อ๋อย77 + ข้าวเหนียวมะม่วง (602826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประทานพร หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2507 จ.ชลบุรี

105 # 3อจ661116-155 ED897898991TH พาชนะ + TALON (602209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นมหาฤทธิ์-มหารวย ปี 2557 จ.สุรินทร์ (หลังฝังเม็ดยาทองแดงและตะกรุดทอง)(G63%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 22 พ.ย. 2566 - 08:39 น.] #87528 (18/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661104-026 ED768459363TH คอปแมน (601127) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ661106-017 EJ042075937TH นกแก้ว (601192) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ661107-014 ED965218426TH jingmanu (601349) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ661109-016 ED919956659TH noi70 (601613) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ661109-018 ED901892900TH dargon (601633) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ661114-011 EM097925770TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601966) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ661114-017 ED918765202TH บุญสนองเลย (601980) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ661115-008 EB997436250TH โบตั้ม (602123) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ661115-012 EB997164159TH Nakorn17 (602132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ661120-017 ED819853325TH Namnathee1983 (602636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661106-005 Beginner_Y (601174) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ661106-015 mekya2706 (601213) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661110-007 nukro09 (601699) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ661110-008 nukro09 (601701) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ661113-002 teetoon (601865) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ661114-004 boonlunch (601932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ661114-011 ศตกมล (602664) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ661120-012 picasso (602624) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ661120-028 การันตีพระ (602646) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661113-002 Nongbright88 + SChuenban (601837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุลั่นทม พิมพ์ใบมะยม เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
2 # 3อจ661114-126 ED928598504TH Reo2566 + Tongkub (601952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อแร่ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ661114-127 ED624239556TH lertsak + teenarok (601955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศรีสุทโธ วัดห้วยหินแหบ รุ่นเศรษฐีศรีสุทโธ พิมพ์ขอบชนะจน เนื้อทองคำลงยาฝังเพชรพลอย
ปี 2566 จ.บึงกาฬ (หมายเลข 80/น้ำหนักทองรวม 25.3 กรัม) **พระสภาพสวย
4 # 3อจ661115-004 เซียนน้อยหนึ่ง + tanu21 (602036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม
5 # 3อจ661115-102 ED941252153TH Nopbns990 + terasak99 (602026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ661115-144 EB510899658TH KP_Duck + Subin (602144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ661115-152 EB997436250TH poo2515 + โบตั้ม (602079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข
8 # 3อจ661115-153 EB997436250TH tongnarong + โบตั้ม (602083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดศาลาครืน พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
9 # 3อจ661115-161 EB997264299TH เหวัชระ + Noom-1976 (602074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆาราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ661116-003 noobeat + chairatmt (602146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ661116-148 ED996503179TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Funfun27 (602184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์คะแนนหลังยันต์มิ เนื้อดิน ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก)
12 # 3อจ661117-106 ED881668593TH thonglor + Kaiphutthipong (602271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อป๊อก วัดหนองกรับ รุ่นแรก จ.สุโขทัย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ661117-149 ED942640684TH wepinta + Akaphop (602334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นสร้างวิหาร พิมพ์เล็ก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2506 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดขอบขวา)
14 # 3อจ661117-194 EM302467479TH เมืองช้าง + nongder (602370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลังผด(๗ หางสั้น) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพปัดผิว)(G 56%)
15 # 3อจ661118-001 tsong_tc + sangnineface (602404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม ตลับทอง(G 82%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
16 # 3อจ661118-002 boonchuay2583 + sangnineface (602409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพสวย)(เพชรแท้)(G 67%)
17 # 3อจ661118-003 อ๋องสาย4 + บารมีคุณย่า (602414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.นครปฐม
18 # 3อจ661118-004 แม็คพระเครื่อง + Owarut999 (602417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2529 จ.จันทบุรี (590210-026)
19 # 3อจ661118-006 NongFah + eootyoo (602427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
20 # 3อจ661118-007 bellic + eootyoo (602430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หลังยันต์ใบพัด เนื้อตะกั่ว ปี 2485 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ661118-101 TH01184WAD4T9B0 kitty-jo + Sirivimon (602441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงปิดทอง ปี 2522 จ.กาญจนบุรี (ฝังตะกรุด/สภาพเคลือบแล็กเกอร์)
22 # 3อจ661118-102 66850808663411 preraya2510 + พจน์3841 (602447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปัจฉิมวัย พิมพ์เล็ก เนื้ออทองแดง ปี 2541 จ.นครปฐม (วัดหนองอ้อสร้าง)(S 93%)
23 # 3อจ661118-105 ED994731377TH อ๋องสาย4 + ริณดา (602467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ข้างเม็ด เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท.. (661031-1026)
24 # 3อจ661118-106 TM21000160470WJ auu2520 + john813 (602470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (570505-033)(S 91%)
25 # 3อจ661118-108 ED904490454TH tangmo123 + วิจิตรา (602480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
26 # 3อจ661118-109 ED973131077TH natanon03 + Notmay2425 (602484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่/สภาพใช้)
27 # 3อจ661118-110 KBNM200047553A6 kaohom1 + Yui_jaa2528 (602488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ661118-111 EM097726853TH หลานตาจวบ + ข้าวต้มพิศมัย (602402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูป่าหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
29 # 3อจ661118-112 TH01184WAP6E4B0 Leklek + นกจิ๊บ (602406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
30 # 3อจ661118-114 ED907431490TH nengyo + นำโชค-ประจวบ (602416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ661118-115 EB997998502TH วันชัย2511 + Father (602423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ661118-116 TH01184W9S297B0 benzy + aoaka (602426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
33 # 3อจ661118-117 ED9882712343TH midori + noi70 (602433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
34 # 3อจ661118-118 ED652186474TH เอตะทัคคะ + aboom2019 (602435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐานหลังล่าง)
35 # 3อจ661118-119 TH01184W3UHY3B0 pronprom + PhaPooh (602438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ661118-120 TH01184W8UHY3B0 เมืองรัตนบุรี + PhaPooh (602444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์ (สภาพรมผิวใหม่)
37 # 3อจ661118-121 TH01184W3UY3B0 tansave + PhaPooh (602450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ661118-122 TH01184W3UHY3B0 แอลพระไทย + PhaPooh (602455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาพรหมจักสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ลำพูน
39 # 3อจ661118-123 EJ340017206TH preraya2510 + lastman (602460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตานะปถมัง พระอาจารย์ถนอม วัดประสาทสามัคคีธรรม เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.สมุทรสาคร
40 # 3อจ661118-124 ED905043254TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + บารมีฟู (602465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงินยวง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ661118-125 ED006507612TH pandp + โกวบ้อ (602468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ661118-126 ED977419513TH NAPATSADOL + วัฒน์พะเยา (602475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
43 # 3อจ661118-128 ED975069267TH Ritraya + maii_amulet (602478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(661014-1057) (G 62%)
44 # 3อจ661118-130 ED913876657TH เจ้าบุญทุ่ม + เจก่ะวาย (602490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.สังคีตมงคล เนื้อเงิน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ661118-131 ED994740263TH ichiro + m_devil (602529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้ายขวาเล็กน้อย)
46 # 3อจ661118-135 EH30655252TH pcha429 + เทพบุตรคลองวาฬ (602419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
47 # 3อจ661118-137 ED968853063TH asupasit + HS2NAJ (602425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ661118-138 ED006505404TH ท่านมหา + PHLOI (602429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660918-1309)
49 # 3อจ661118-139 EM097774156TH wootubon + ขนมไทยแม่อารีย์ (602432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก.(เล็ก) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)
50 # 3อจ661118-140 EM097774156TH noomevo7 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(661031-2031)
51 # 3อจ661118-142 ED987804771TH autopower + jamesza (602443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
52 # 3อจ661118-143 ED987804771TH chatchaisilaporn + jamesza (602446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
53 # 3อจ661118-144 ED915718129TH Monoment + กรอมูเลท (602449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
54 # 3อจ661118-146 EB998213885TH ธนูทอง + Ti2566 (602457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดมุมบนซ้ายขวา)
55 # 3อจ661118-148 EB511294088TH เอตะทัคคะ + Bird2566 (602461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร
56 # 3อจ661118-149 EM097793985TH ปิ่นอนงค์ + ส้มหยุด (602466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 4 พิมพ์กลากสามหลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
57 # 3อจ661118-150 ED974220224TH jokkaew + จอมพล (602469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 59756) (สภาพสวย)(661109-1118)
58 # 3อจ661118-151 EM097785352TH walrawut + ซูโม่ (602476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี(G 69%)
59 # 3อจ661118-152 ED008602222TH อนันตรา + TALON (602477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนอาจารย์โง้วกิมโคย เนื้อเรซิน ปี 2523 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
60 # 3อจ661118-153 ED874288590TH tanint + ฤทธิ์ (602481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑลรัศมี เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท
61 # 3อจ661118-154 ED96783406TH perfectman77 + AuHatyai66 (602485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 73%)
62 # 3อจ661118-157 EB997753045TH nakarin + sheep9 (602495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเก้าแก้ว หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อสำริด ปี 2526 จ.ระยอง
63 # 3อจ661118-158 TH01184WA3655B0 Tatsuya + Aom42 (602499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมพระปลัดปาน วัดตุ๊กตา เนื้อผง กรอบทอง(G 63%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

64 # 3อจ661118-159 ED941267626TH Nongbright88 + kao_za (602501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งตั๊กแตน เนื้อทองเหลือง (ไม่ระบุที่สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
65 # 3อจ661118-160 EM097773986TH เสนาะ53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 143)
66 # 3อจ661118-162 EM097773986TH Vorajak + ขนมไทยแม่อารีย์ (602407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชรสัตตโพชฌงค์ มูลนิธิหลวงปู่ทิมสร้าง เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 1779)
67 # 3อจ661118-163 EM097773986TH pandp + ขนมไทยแม่อารีย์ (602408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
68 # 3อจ661118-164 EM097773986TH newcharin +ขนมไทยแม่อารีย์ (602410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์หลังหนังสือจีน เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.สมุทรสงคราม(G 83%)
69 # 3อจ661118-165 EM097773986TH c_chai27 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
70 # 3อจ661118-166 EM097773986TH Tatsuya + ขนมไทยแม่อารีย์ (602418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาผาผ่า วัดกิตติวงศ์ รุ่นสมทบทุนสร้างอุโบสถ เนื้อเงิน ปี 2520 จ.แม่ฮ่องสอน
71 # 3อจ661118-167 EM097773986TH พ่อฟอร์ม + ขนมไทยแม่อารีย์ (602420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกล้วย วัดหมูดุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.จันทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
72 # 3อจ661118-168 EM097773986TH อาทิตย์โคจร + ขนมไทยแม่อารีย์(602424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 3 เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ661118-169 EM097773986TH เสนาะ53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 159/สภาพสวย)
74 # 3อจ661118-170 EM097773986TH เสนาะ53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยจริง เนื้อเงิน ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 282)
75 # 3อจ661118-171 EM097773986TH กิมเล้ง + ขนมไทยแม่อารีย์ (602437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นโดดร่ม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพล้างผิว)(G 77%)
76 # 3อจ661118-172 EM097773986TH สวนดอก + ขนมไทยแม่อารีย์ (602440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
77 # 3อจ661118-174 EM097773986TH oofwinnine +ขนมไทยแม่อารีย์ (602445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อเงินลงยา ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
78 # 3อจ661118-175 EM097773986TH ลูกแม่จัน + ขนมไทยแม่อารีย์ (602448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมรังสี วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดเฑาะว์ตรง/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (661107-1142)(G 64%)
79 # 3อจ661118-176 EM097773986TH Kason3 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี(G 68%)
80 # 3อจ661118-177 EM097773986TH tree39 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
81 # 3อจ661118-179 ED907067307TH akina + ชวนชื่น (602458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ661118-180 ED912575823TH anantachai2533 + ชัยแคราย (602464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม (660918-1204)
83 # 3อจ661118-181 ED976415696TH พระสมุทร22 + TaNachaut (602472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเสียบ วัดบ้านเกาะ พิมพ์หลังพระพุทธ เนื้อทองเหลือง จ.นครราชสีมา
84 # 3อจ661118-182 ED963326683TH Nonsumee + aboom2019 (602479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
85 # 3อจ661118-183 EJ052124782TH chanchaixx + Chompu88 (602483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 264/สภาพสวย)
86 # 3อจ661118-184 ED977427894TH ibajack + คณิตศาสตร์ (602487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
87 # 3อจ661118-187 EM073626039TH เอตะทัคคะ + pjanon (602500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(661107-1006)
88 # 3อจ661118-188 SRM70000001995P บอยน้ำมนต์ + john813 (602502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (520528-039)(G 54%)

89 # 3อจ661120-001 Stump + Pakapon735 (602535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพใช้)
90 # 3อจ661120-002 parkkankhum + Pakapon735 (602537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กรอบรูป รูปเหมือนหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อซิลิก้า ปี 2518 จ.ลำปาง (660914-1100)
91 # 3อจ661120-004 Omeza + Neng2524 (602543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (661115-2003)(G 62%)
92 # 3อจ661120-005 เซียนพระย่อย + numcrma (602548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660218-1190)
93 # 3อจ661120-006 tonliv + porn100 (602550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3328/สภาพสวย)
94 # 3อจ661120-007 ย้ง_บางกร่าง + picasso (602553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลังอุ เนื้อดิน ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ661120-008 ย้ง_บางกร่าง + picasso (602556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อดิน ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ661120-009 pop2517 + tanu21 (602559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(610809-141)
97 # 3อจ661120-010 khrawsadid + อรรถพล (602563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (661031-1100)
98 # 3อจ661120-014 ตุ๊หลวง + ppffarm (602547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(661019-1251) (G 67%)
99 # 3อจ661120-101 EB998561735TH PING007 + boonjuan (602536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600824-037)(G 60%)
100 # 3อจ661120-102 ED857796795TH Chatchaijew + giantgiant (602539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)

101 # 3อจ661120-103 ED877143515TH wichai4165 + กระไหล่ทอง (602544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อบุญเทียม วัดลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
102 # 3อจ661120-104 ED95193088TH เนตรมงคล + AmpFine (602546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2491 จ.สมุทรสงคราม
103 # 3อจ661120-106 ED000205931TH เน้นพระสวย + thumma (602558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (661106-1009) **พระสภาพสวย
104 # 3อจ661120-107 ED927156434TH ศิษย์หลวงปู่ + Culpidnoi (602561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอ กรุวังหน้า พิมพ์ห้อยพระบาท เนื้อชินเงิน จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ661120-112 TH01184WDY6P2B0 gymnastics + inpotel2008 (602554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
106 # 3อจ661120-113 EM097774417TH toeykeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (602560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.6 นิ้ว)(661108-1126)
107 # 3อจ661120-116 ED962988204TH แจ็คลพบุรี + kanatatpalm (602571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
108 # 3อจ661120-117 EM232632891TH ณ-ชัยภูมิ + thanaphon (602575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
109 # 3อจ661120-118 KBS9300012106U7 world + porramess (602579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ661120-120 ED006508459TH เล้งตราด + PHLOI (602588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(650804-1090)
111 # 3อจ661120-123 ED006703679TH meomern23 + audy05 (602576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์(G 67%)
112 # 3อจ661120-124 ED957142924TH Natthanan1 + น็อตประเวศ (602578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองสมบัติ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อผงผสมปูนลงบรอนซ์ทอง ปี 2541 จ.นครปฐม (หน้าตัก 3.8 นิ้ว)
113 # 3อจ661120-126 ED888670398TH thonglor + thanodom (602585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ
114 # 3อจ661120-127 TH01184WDP756B0 tangmo123 + MIXMUK (602589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2554)
115 # 3อจ661120-130 EM302468868TH ศรายุทธสายไหม + nongder (602598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ
116 # 3อจ661120-132 ED839058017TH cpall + ตุ๊หลวง (602555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (660713-1062)
117 # 3อจ661120-133 ED965847735TH Nongmin99 + BigFish (602557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติก(แดง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
118 # 3อจ661120-134 TLOR000318353UH masterpiece + kanesboy (602562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ661120-135 EG980415030TH ปิง_บางกรวย + nooing (602565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ661120-137 ED940194366TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ไข่มุข (602573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดโสฬสมงคล หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ เนื้อทองแดงถักเชือกปิดทอง ปี 2555 จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 4.5 นิ้ว)
121 # 3อจ661120-139 ED984033314TH Jetsadakrutta + พรพัฒน์ (602581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ A (เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และแต่งผิว)
122 # 3อจ661120-144 ED974026075TH nick1880 + chane (602591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเขี้ยวงู กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร (660310-1099)
123 # 3อจ661120-145 ED974026075TH nick1880 + chane (602597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 1 ซม.) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
124 # 3อจ661120-147 ED994731417TH masterpiece + คูณสตางค์ (602602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นอายุ 7 รอบ พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา
125 # 3อจ661120-148 ED994731417TH masterpiece + คูณสตางค์ (602605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นอายุ 7 รอบ พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา

126 # 3อจ661120-149 ED795566415TH lovelyman + น้องหมี (602611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
127 # 3อจ661120-150 ED619596039TH ตุ้ยแปลงยาว + narade2517 (602615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
128 # 3อจ661120-151 ED006402532TH Sirisopa + nuaaun (602593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขรัวอีโต้ กรุวัดเทพากร เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ661120-152 ED831230218TH tanaporn + pipattamhus (602596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (661107-1077)
130 # 3อจ661120-153 ED894751759TH likeit + DON76 (602601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หมายเลข 440)
131 # 3อจ661120-154 ED937167555TH ลูกแม่รำเพย + ฅนบางใหญ่ (602606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
132 # 3อจ661120-158 EM097790896TH Kampanat13 + ซูโม่ (602619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเขาควายแกะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
133 # 3อจ661120-159 EG799184765TH ninewalk + o-larn (602623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมี วัดทรงคนอง เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม (660406-1131)
134 # 3อจ661120-160 EM410797378TH magician + Boyprasertsak (602626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวพรุนจากการใช้)(G 64%)
135 # 3อจ661120-162 ED965849731TH kong-rit + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (602590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเม้ย วัดลาดเมธังกร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี
136 # 3อจ661120-164 TH01184WNR2R3B0 kikbenzna + Arunlert69 (602600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641012-030)(G 65%)
137 # 3อจ661120-165 TH01184WJ4CW8B0 effy2 + อ๊อดจ้า (602604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์วัดตะไกรหน้ามงคล เนื้อดิน ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
138 # 3อจ661115-125 ED907065270TH โอบอุ้ม + พิชชากร (602033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 21 พ.ย. 2566 - 08:41 น.] #87524 (17/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661102-019 ED972400550TH bluezone69 (600838) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
2 # 1อจ661104-017 ED924193543TH seranee (601126) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ661106-018 EJ042075764TH นกแก้ว (601201) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ661108-031 ED969841512TH เพิ่มศักดิ์ (601497) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ661108-035 EJ042075883TH นกแก้ว (601450) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661109-005 ED002042462TH don22 (601614) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ661110-004 ED938450919TH tongjoy (601685) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ661110-005 828345737170 สุธาสินี (601690) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ661110-009 ED890798000TH thanawat_bz (601697) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ661110-010 ED916356050TH OMBUN (601687) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ661110-011 EJ042076209TH นกแก้ว (601702) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ661111-017 ED928566444TH กานกินรี (601802) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
13 # 1อจ661113-001 ED896396066TH nampoo (601880) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ661113-009 ED627589692TH puritad (601908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ661114-008 EM097925770TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602007) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ661114-009 EM097925770TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602009) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ661114-015 ED987119028TH goodmondays (601990) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 1อจ661115-004 EH234582138TH tongleehae (602137) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ661115-005 EH234582138TH tongleehae (602139) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ661115-017 TH01184VU7MG5B0 sompong963 (602140) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ661116-003 KBCNN0078494PV นาควารี (602204) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ661116-004 ED975064145TH sakbangbon (602212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ661116-005 EM098268139TH นกแก้ว (602218) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 1อจ661116-006 ED968367234TH moo_bpk (602225) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ661116-008 ED962977453TH golfsriracha (602229) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ661116-013 ED963126355TH mac2528 (602236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ661116-014 ED987141508TH san_sap99 (602237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ661116-015 ED002999412TH รักษ์ต้มเลือดหมู (602241) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 1อจ661116-016 ED989026023TH อะนันตะปัดชะเย (602242) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ661116-017 ED001502542TH Rambo_thai (602243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ661116-019 ED965629466TH Burapha777 (602245) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ661116-020 ED850547272TH ibas7723 (602246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ661116-021 ED958029625TH nuthapol (602228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ661118-006 ED963915954TH teenarok (602494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661106-009 ฟรุ๊คบางพลี (601198) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ661106-010 เต้ยอิตาเลียน (601205) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
3 # 2อจ661106-016 mekya2706 (601164) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ661108-007 ริณดา (601467) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ661108-008 ริณดา (601471) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ661110-002 สยามเมืองยิ้ม (601681) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ661110-005 jicko (601693) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ661110-010 หลานตาจวบ (601692) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ661113-009 witbcc143 (601886) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 2อจ661113-012 witbcc143 (601894) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ661113-016 witbcc143 (601903) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
12 # 2อจ661113-018 witbcc143 (601901) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ661113-024 ตาแจ๋ว (601906) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ661115-001 หนุ่มธนบุรี (602095) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 2อจ661115-004 kawpunt (602110) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ661115-006 Artsaimai02 (602115) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ661115-013 ถนัดซ้าย08 (602116) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 2อจ661115-017 somchaik (602125) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 2อจ661115-022 piccar (602129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ661116-002 สยามเมืองยิ้ม (602234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ661116-010 Nummon (602230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661108-110 ED987920137TH pieronut + tuszaa (601407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า พิมพ์พระอาจารย์คง เนื้อผงว่าน ปี 2485 จ.สงขลา
2 # 3อจ661110-123 EM097933935TH Jakkapan2537 + ซูโม่ (601644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี
3 # 3อจ661113-127 ED914566237TH chaiyatat + supanutk (601854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
4 # 3อจ661113-134 ED978983947TH Rakchart + formmie (601881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 73%)
5 # 3อจ661113-135 ED718799673TH สาลิกาดง + ศิษย์ท่านขุน (601883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
6 # 3อจ661113-138 ED886190779TH น้ากร + เป็นเลิศ (601921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ661114-103 ED982024442TH masterpiece + Suparat11 (601968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม
8 # 3อจ661114-116 ED718799660TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + ศิษย์ท่านขุน (601996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ661114-138 ED914728408TH ekach + แมนเชียงราย (601945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์ยืน กรุวัดท้ายย่าน เนื้อดิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(660518-1051) (G 81%)
10 # 3อจ661114-153 ED978606101TH ไทยนิยม + ชินนิมอน (601926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่างขวา) (ทำความสะอาดผิว)(G 73%)
11 # 3อจ661115-003 naloeupon + naret18 (602029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ661115-008 babala + wutpantip (602053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
13 # 3อจ661115-105 TH01184VV49T1B0 pornpipat + Naruto24 (602035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม (วัดแจ้งในสร้าง)
14 # 3อจ661115-108 ED983653360TH boonlers + Punkorat (602045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ661115-114 ED895717436TH bellic + เอ็มน้อยร้อยล้าน (602046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตาลึก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
16 # 3อจ661115-118 EJ224442357TH Nakorn17 + Woradit9392 (602060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ661115-121 SXF190100100447 โอบอุ้ม + numpraram2 (602021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวพ่อแช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก พิมพ์หูเดียว เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพตัดหูและฝนขอบข้าง)
18 # 3อจ661115-130 ED984218582TH Tatsuya + นำโชค-ประจวบ (602054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ661115-132 ED907285655TH attasit32 + chin99 (602059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
20 # 3อจ661115-146 ED897897404TH สมบัติบูรพาบารมี + TALON (602073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 74%)
21 # 3อจ661115-151 ED906156748TH เชษฐประตูผี + อากงพระเครื่อง (602075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
22 # 3อจ661115-155 ED982040635TH ตุ๋ยแปดริ้ว + วินจันทรา (602092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ661115-160 ED941672694TH Sittin + แม่ปิง9 (602112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน รุ่นเททอง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ661116-002 ใหม่บางแสน999 + Phawiss (602251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี

25 # 3อจ661116-117 Teerau + ซูโม่ (602166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 8023)(G 67%)
26 # 3อจ661116-135 TH01184W0U722B0 sudjarit + Poompoom04 (602206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
27 # 3อจ661116-157 ED000139251TH anndamun + ibajack (602215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง ศาลพลับพลาไชย พิมพ์หลังมังกร เนื้อเงินลงยา ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ661116-163 EM097926979TH keng_kung +ขนมไทยแม่อารีย์ (602189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ โรงเจตลาดพลู เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ661116-164 EM097926979TH keng_kung + ขนมไทยแม่อารีย์ (602192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ โรงเจตลาดพลู เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ661117-103 ED964706175TH Namsaii + คเวสโก (602263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ661117-115 EM257705759TH puu2511 + Red54 (602282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 63%)
32 # 3อจ661117-155 ED950781009TH มีเงินมีทอง + กัจจายนะ (602294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)
33 # 3อจ661117-162 ED802086553TH somkidcha + ksanti (602325) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ระยอง (น้ำหนัก 1.5 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
34 # 3อจ661117-172 EJ619511648TH ยุทธภพ77 + แจ็คเชียงดาว007 (602273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อจ้อย วัดศรีอุทุมพร รุ่นซื้อที่ดิน เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครสวรรค์ (หน้าตัก 5 นิ้ว)

35 # 3อจ661117-174 ED923183712TH Lilmonkey + อิทธิมงคล9 (602280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ661117-182 ED989035997TH เนตรหิรัญ + zitthinan (602324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม่สวนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 20 พ.ย. 2566 - 08:33 น.] #87521 (16/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661102-023 ED916436328TH BaroQue (600842) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661106-007 EM097928820TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601218) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661106-010 ED945633002TH sing1 (601175) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ661106-015 EJ042075985TH นกแก้ว (601182) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ661109-020 ED983607762TH คุณศิระ (601598) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ661111-004 ED934007838TH tomcm (601784) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ661114-005 ED000122517TH Apipu6699 (602002) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661114-010 EM097925770TH ขนมไทยแม่อารีย์ (602010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ661114-014 KBHP200043182PA akankung (601975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661104-001 chanchim (601100) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661107-026 pornpipat (601350) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661108-026 JackO (601481) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ661111-001 Kampanat13 (601788) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 2อจ661111-002 pecth88 (601790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ661111-012 Rich989 (601808) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ661113-027 ตาแจ๋ว (601911) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 2อจ661115-023 Tida07 (602143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ661116-001 misterpou (602211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ661116-003 wilairat_22 (602214) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ661116-005 teetoon (602217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ661116-007 teetoon (602221) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ661116-011 corpse (602238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ661117-003 wilairat_22 (602259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ661117-006 ลิ้ม88 (602368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ661117-009 vittaya14 (602372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661113-101 EM097783405TH Nongbright88 + ซูโม่ (601834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ661113-102 EM097930620TH Nongbright88 + บอสตัน (601838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ661114-003 somnuk + นครเมืองเก่า (601930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ เนื้อตะกั่ว
4 # 3อจ661114-112 ED987315288TH นัฐสันต์ + kankanmol (601976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดแหลมฟ้าผ่า พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
5 # 3อจ661114-114 EF173990003TH วันชัย2511 + santi_1957 (601986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
6 # 3อจ661114-122 ED935295870TH nattapong24 + พรวิภัทร์ (601931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็น รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.มหาสารคาม (กรอบทองแดงชุบทอง)
7 # 3อจ661115-002 หนึ่งในสยาม + tongtip (602025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นบูชาครู ปี 2560 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ661115-103 ED701173338TH tungsaima + anaken (602030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 ฉลองสิริราชสมบัติ 25 ปี เนื้อเงิน รศ.112 **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ661115-112 EM097931109TH natthakorn168 + บอสตัน (602037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 6.3 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
10 # 3อจ661115-113 DONM000260121XF Nongbright88 + ลุงปิ่นเริน21 (602043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณโต วัดสมุหประดิษฐ์ พิมพ์เศียรโล้น เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.สระบุรี
11 # 3อจ661115-115 ED895717436TH อ๋องสาย4 + เอ็มน้อยร้อยล้าน (602050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดม่วง เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ661115-122 ED00200683TH Manunicon + eakkarin_1980 (602024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดศาลา) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของโค้ดตื้นของรุ่นนี้
13 # 3อจ661115-166 EM098268023TH Kampanat13 + นกแก้ว (602090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผง จ.ชลบุรี
14 # 3อจ661115-169 EM098268023TH เต่านา + นกแก้ว (602096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง วัดเจดีย์สูง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุโขทัย
15 # 3อจ661116-001 guanger + Phawiss (602250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
16 # 3อจ661116-108 ED983645346TH หนึ่งในสยาม + Punkorat (602180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สมุทรสาคร
17 # 3อจ661116-123 ED916566858TH น้องบอย + peerasak_off (602165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.เชียงใหม่
18 # 3อจ661116-136 PEX090100045182 นายแทนคุณ + Gamulet88 (602208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ หลวงพ่อผัน วัดราษฎร์เจริญ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.สระบุรี (หมายเลข 16)
19 # 3อจ661116-149 TH01184VVKV06B0 Komsank + maggesan (602188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี
20 # 3อจ661116-161 EM097926979TH Nongbright88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี (วัดสุทัศนฯสร้าง)
21 # 3อจ661117-001 chatchaik007 + moo1027 (602257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650915-1180)
22 # 3อจ661117-002 perfectman77 + ming168 (602262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 75%)
23 # 3อจ661117-003 chayapa2522 + อนพัช (602265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ661117-101 ED957747404TH หงฟ้า + terasak99 (602258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูช้วน วัดหนังฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ661117-102 ED964934291TH Moddang + เรวัตตะ (602261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใย วัดระนาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2476 จ.สิงห์บุรี
26 # 3อจ661117-104 PEX090100045181 ทิศเหนือ + jokkaew (602266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 281589)
27 # 3อจ661117-108 EM06240421TH Choi2528 + Anankiya (602260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช สำนักพุทธธรรมประทีปสร้าง พิธีวัดประสาทบุญญาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3 นิ้ว)
28 # 3อจ661117-109 ED996710865TH Nongjeen + ตราชั่ง (602264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
29 # 3อจ661117-110 ED766273556TH DDman + pui1228 (602267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
30 # 3อจ661117-111 ED911192031TH Nongbright88 + kollek (602270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตานคร พิมพ์หลังดอกจัน เนื้อทองแดง
31 # 3อจ661117-113 NGWW0003168126J korn88 + tigerlittle (602274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อน้อยสร้าง)
32 # 3อจ661117-114 ED971321833TH jack0542 + phot87616 (602278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นปืนแตก เนื้อผงปิดทอง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
33 # 3อจ661117-117 TH01184W67K54B0 detanan + barmmanvip (602290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
34 # 3อจ661117-118 ED804878303TH บรีสพระช่วย + num1522 (602293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อของรุ่น/พิมพ์นี้
35 # 3อจ661117-119 66850809639722 Syumpu + PollaPiya (602296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
36 # 3อจ661117-120 EM097926611TH สรญา24 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 63%)
37 # 3อจ661117-121 EM097926611TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (602301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ(G 57%)
38 # 3อจ661117-122 EM097926611TH playboy2106 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สุพรรณบุรี(G 68%)
39 # 3อจ661117-124 EM097926611TH tiseng + ขนมไทยแม่อารีย์ (602309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางเล็ก เนื้อดิน ปี 2511 จ.สิงห์บุรี (661028-2105)
40 # 3อจ661117-126 EM097926611TH Komsank + ขนมไทยแม่อารีย์ (602314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
41 # 3อจ661117-127 EM097926611TH Ppari_1992 +ขนมไทยแม่อารีย์ (602316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
42 # 3อจ661117-129 EM097926611TH บุลากรพงษ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (602321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
43 # 3อจ661117-130 EM097926611TH auu2520 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งใบหน้าและแต่งผิว)
44 # 3อจ661117-131 EM097926611TH Teerau + ขนมไทยแม่อารีย์ (602276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 860)(G 63%)
45 # 3อจ661117-132 EM097926611TH Onepiece1688 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวการาม พิมพ์แต่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กาญจนบุรี (วัดสุทัศนฯสร้าง)
46 # 3อจ661117-133 EM097926611TH เสนาะ53 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 3068)(G 65%)
47 # 3อจ661117-134 EM097926611TH roaddog64 +ขนมไทยแม่อารีย์ (602289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ661117-135 EM097926611TH LEEYA + ขนมไทยแม่อารีย์ (602291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.นครปฐม
49 # 3อจ661117-136 EM097926611TH LEEYA + ขนมไทยแม่อารีย์ (602295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
50 # 3อจ661117-137 EM097926611TH Somsuk + ขนมไทยแม่อารีย์ (602297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 966)(G 63%)
51 # 3อจ661117-138 EM097926611TH Somsuk + ขนมไทยแม่อารีย์ (602300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ661117-139 EM097926611TH tree39 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 72%)
53 # 3อจ661117-141 EM097926611TH Kampanat13 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพซ่อมมุมบนและขอบล่างขวา)
54 # 3อจ661117-142 EM097926611TH Lilmonkey +ขนมไทยแม่อารีย์ (602315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ661117-143 EM097926611TH Nongbright88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง(เหลือง) ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพหักชำรุด)
56 # 3อจ661117-144 EM097926611TH อ้อยป่า + ขนมไทยแม่อารีย์ (602320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นไตรมาส เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (661102-1104)(G 78%)
57 # 3อจ661117-145 EM097926611TH tnpong + ขนมไทยแม่อารีย์ (602322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
58 # 3อจ661117-146 EM097926611TH tnpong + ขนมไทยแม่อารีย์ (602328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)
59 # 3อจ661117-147 EM097926611TH tree39 + ขนมไทยแม่อารีย์ (602331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 50%)
60 # 3อจ661117-154 ED984015695TH หม่อง + Friday (602288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ661117-156 ED945671164TH ruamsup + เนตรมงคล (602299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ661117-157 ED966250887TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + diethelm (602303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา
63 # 3อจ661117-158 ED944379581TH GabZ2928 + anuphanboonsuk (602307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(641018-2050) (G 62%)
64 # 3อจ661117-160 ED924847427TH พ่อฟอร์ม + TONKHAW (602318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์แขนย้วย เนื้อดินลงรัก ปี 2496 จ.นครปฐม
65 # 3อจ661117-161 EB510960111TH เซียนน้อยหนึ่ง + Bird2566 (602401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
66 # 3อจ661117-163 EM097793610TH Komsank + รถถังพระบ้าน (602335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี
67 # 3อจ661117-164 ED831568751TH กิตช่างไม้ + Chatamethee (602338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
68 # 3อจ661117-167 ED957132167TH thonglor + น็อตประเวศ (602355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อดิน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 87%)
69 # 3อจ661117-168 ED784571627TH บรีสพระช่วย + jugree02 (602358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ661117-169 ED977768567TH yodpra + สิทธิ์ท่าฉลอม (602363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่น 100 ปี พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2566 จ.ชัยนาท (หมายเลข 2990) **พระสภาพสวย
71 # 3อจ661117-171 EJ173846593TH AodAnt + เซียนน้อยหนึ่ง (602268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
72 # 3อจ661117-175 ED998436477TH dnatwoo + องอาจ (602283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ661117-176 ED739269469TH Mongatae + DeawandLacto (602287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์สระอี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.สมุทรสาคร.. (640416-023)
74 # 3อจ661117-178 ED972543902TH Pech_Muangchon + thai2net (602298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 74%)
75 # 3อจ661117-179 ED969865394TH sompong + eakkarin_1980 (602304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
76 # 3อจ661117-181 ED912649469TH wit_27 + opol1812 (602312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ661117-183 ED9603150894TH Keeno + maii_amulet (602327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (661026-1120)
78 # 3อจ661117-184 ED948042605TH wongthep + ทิศเหนือ (602330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (661025-1054)
79 # 3อจ661117-185 ED007202183TH ทิศเหนือ + ชินนิมอน (602336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ661117-186 TH01184VYSU25B0 Jutamas5718 + ตะกรุดโทน (602340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)(G 67%)
81 # 3อจ661117-187 ED619593925TH wepinta + narade2517 (602343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
82 # 3อจ661117-188 ED937315722TH ชลชินเขต + เชือกกล้วย (602346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันโคราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
83 # 3อจ661117-189 EB997669943TH Nongbright88 + โชคเจริญ (602350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ661117-190 ED948264920TH singha_eak + peridot (602354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(580721-059)
85 # 3อจ661117-191 TH01184VSTGG2B0 tosspong + ตะกรุดโทน (602359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสัมฤทธิ์ผล หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3/สภาพสวย)(G 61%)
86 # 3อจ661117-192 ED951936617TH masterpiece + AmpFine (602362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น ๑ พิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ661117-193 ED936586658TH midori + tananop (602365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นแขนกลม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(G 66%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 18 พ.ย. 2566 - 08:32 น.] #87518 (15/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661101-022 ED836573529TH Thanapong36 (600696) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ661102-009 EJ595480983TH ท่านหลวง (600839) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661104-011 ED928251048TH tkonlayut (601120) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ661104-016 EJ499763744TH kenshiro2810 (601123) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
5 # 1อจ661104-020 ED978400439TH ChinThanakit (601124) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ661106-019 EJ042075945TH นกแก้ว (601208) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ661106-021 EJ042075971TH นกแก้ว (601219) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ661106-022 ED042075999TH นกแก้ว (601221) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
9 # 1อจ661107-015 ED870881621TH เซียนพละ (601332) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ661108-034 ED962228061TH รัถการ (601504) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661108-036 ED936129202TH อุกฤช (601468) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ661108-037 ED818691100TH somchad99 (601503) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 12 องค์
13 # 1อจ661108-039 EX608017887TH print (601474) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ661109-008 TH01184UR78S8B0 ลูกชิ้นงับงับ (601627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661109-012 ED962928545TH golfsriracha (601615) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 1อจ661109-015 ED924199435TH seranee (601632) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
17 # 1อจ661109-019 EB996119193TH Nakorn17 (601594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ661109-021 ED973808305TH Sinsiampra (601569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661110-014 ED912196180TH goodmondays (601677) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 1อจ661114-001 EM097925942TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ661114-002 ED990630639TH lohbetong (601991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ661114-003 ED938446199TH tongjoy (601992) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ661114-004 EB997050846TH กชณิชา (602000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ661114-006 ED919749838TH ท่านมหา (602005) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ661114-012 EM097925770TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ661114-013 ED943285619TH superman_vuth (601974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ661114-018 SBPA000081457JJ อาตมาพระเครื่อง (601985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ661115-001 ED190583185TH pun027 (602117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ661115-002 ED950216358TH นาวิกโยธิน43 (602118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 1อจ661115-006 ED918596509TH tongjoy (602121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ661115-011 ED969857804TH kook582 (602130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ661115-018 KBSD300002248AS มีดีพระเครื่อง (602142) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ661115-020 KBSD300002249KD มีดีพระเครื่อง (602138) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ661116-010 ED857498580TH Pech_Muangchon (602148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661102-001 nattasak (600747) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661103-019 toopronchai (600997) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ661104-003 titong (601117) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ661104-006 ออสก้า99 (601110) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ661106-002 เก้าตะวัน (601157) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ661106-007 หนูมิเตอร์ (601186) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ661106-018 Tumsushi (601223) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ661106-020 Uniconnan (601225) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ661107-003 somsak-p (601348) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
10 # 2อจ661107-022 ThaiWong (601338) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
11 # 2อจ661107-023 ThaiWong (601342) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ661107-024 ThaiWong (601345) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
13 # 2อจ661108-013 ริณดา (601488) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ661108-025 Suriyachon (601491) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ661113-008 Kobchai2528 (601873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
16 # 2อจ661113-010 witbcc143 (601889) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
17 # 2อจ661113-014 witbcc143 (601899) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ661113-015 witbcc143 (601900) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ661114-002 Dee91 (602006) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
20 # 2อจ661114-005 S_U_N (601935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ661114-006 Siwarit59 (601943) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ661114-007 ฅนกงษีไร่ (601948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ661114-008 tum1729 (602013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ661114-009 praveen (601956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ661114-010 phuchis1995 (601961) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
26 # 2อจ661115-002 SR_seven (602101) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 2อจ661115-007 corpse (602119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ661115-011 QiciQ (602113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ661115-014 sherbet88 (602120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ661115-015 อรรถพล (602124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ661115-016 Pungping (602134) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ661115-019 กระไหล่ทอง (602131) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
33 # 2อจ661115-020 Garfuse (602133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ661115-021 midori (602127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ661116-013 การันตีพระ (602256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ661116-014 การันตีพระ (602190) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ661116-015 การันตีพระ (602253) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ661116-016 การันตีพระ (602254) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ661116-017 การันตีพระ (602255) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661113-010 Moddang + อาร์มไข่เค็ม (601920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ พระครูพิศาล เนื้อเงิน ปี 2470 จ.นครศรีธรรมราช(S 91%)
2 # 3อจ661113-115 ED966235686TH keng_kung + นกแก้ว (601848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.4 นิ้ว)
3 # 3อจ661113-140 ED929891572TH tuy_301 + piaric (601898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพุทธรัตนมหามุนี วัดอนงคาราม เนื้อเงิน ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ661114-109 EM276360874TH ตุ้ยแปลงยาว + Anankiya (601989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดินลงรัก ปี 2496 จ.เชียงใหม่
5 # 3อจ661114-117 ED919676490TH บอยพระเครื่อง + RAD22 (601997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
6 # 3อจ661114-119 ED9055982056TH nincha + SOMDED (602001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ไม่ตอกโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
7 # 3อจ661114-120 ED819455439TH maipa + greenmoon (602004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ661114-130 EJ341104697TH เต่านา + nagikung (601967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.อ่างทอง
9 # 3อจ661114-136 EDE959848161TH pandp + Sitthichai1993 (601940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ661114-141 ED891674647TH jwisarn65 + nengneng (601954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
11 # 3อจ661114-145 TH01184VFKW24B0 pound2007 + นายแทนคุณ (601965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี
12 # 3อจ661114-146 TH01184VMCEW3B0 Mongatae + ท่านรอง888 (601970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร (วัดอุดมสร้าง)
13 # 3อจ661114-152 828360333253 เมืองช้าง + Kae33 (601923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 73%)
14 # 3อจ661115-005 akara + mekya2706 (602040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ลำปาง (หมายเลข 72/สภาพสวย) (น้ำหนักทอง 25.7 กรัม)(660418-1150)
15 # 3อจ661115-110 ED998433419TH Octtoman + kamon58 (602052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระยาวันมหาลาภหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง
16 # 3อจ661115-111 TH01184VTFFT1B0 Tumtim + Chaiwatwong (602034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.ชัยนาท
17 # 3อจ661115-116 ED919972325TH Lilmonkey + noi70 (602055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร(S 91%)
18 # 3อจ661115-117 ED909599997TH Nongbright88 + ใบละบาท (602058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม (วัดบางหลวงสร้าง)
19 # 3อจ661115-119 EK120071560TH Sanx87 + Anuwat156 (602065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (660915-1001)(G 68%)
20 # 3อจ661115-145 ED897897404TH bos2499 + TALON (602071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์
21 # 3อจ661115-149 ED802059062TH somkidcha + ksanti (602086) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม วัดละหารไร่ รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ระยอง[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
22 # 3อจ661115-154 ED802587223TH yodpra + น้องอลัน (602088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (661030-1004)(G 63%)
23 # 3อจ661115-163 EM098268023TH pinits + นกแก้ว (602081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
24 # 3อจ661115-164 EM098268023TH pinits + นกแก้ว (602085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
25 # 3อจ661116-004 เขียววาริน + captain_star (602151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ)(G 65%)
26 # 3อจ661116-005 Goose + แก้วอุษา (602153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)(661014-1225)
27 # 3อจ661116-006 Titikorn + อัสซุย (602157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (โค้ดดาว)(520807-277)
28 # 3อจ661116-101 EJ526857655TH pakawatw + oudood (602149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (660915-1034)
29 # 3อจ661116-102 EJ526857655TH tiwakornwong + oudood (602152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (580401-028)
30 # 3อจ661116-103 EB997836796TH Reo2566 + ป๋องร้อยไร่ (602156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดแขนซ้าย)
31 # 3อจ661116-104 EB997557743TH kengkas + ป๋องร้อยไร่ (602159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 63%)
32 # 3อจ661116-105 EB996423705TH nai_leartchon + โบตั้ม (602164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด รุ่นพินัยกรรม เนื้อผงว่าน ปี 2505
33 # 3อจ661116-107 EB996423705TH Ketsara1104 + โบตั้ม (602177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
34 # 3อจ661116-109 ED974009077TH yut157 + kanatatpalm (602185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์

35 # 3อจ661116-110 ED785473780TH ChaiyutPho + Thana999 (602191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางพวง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และแต่งพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (661107-1002)
36 # 3อจ661116-111 ED785473780TH ตู๋สาธุ + Thana999 (602147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และขึ้นพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (661107-1004)
37 # 3อจ661116-112 ED785473780TH Osunta + Thana999 (602247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และขึ้นองค์พระด้านหน้าใหม่) (661107-1005)
38 # 3อจ661116-113 EM097939969TH Vorajak + ซูโม่ (602150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยรับทรัพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 969)(G 67%)
39 # 3อจ661116-114 FB997188765TH Nongbright88 + Nongmin99 (602155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้าง เนื้อทองแดง จ.นครศรีธรรมราช
40 # 3อจ661116-115 ED824197692TH หนุ่มหนองแคน + พลกฤต (602158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
41 # 3อจ661116-116 ED965727049TH จิต141 + เล็กรางบัว (602162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ดาวไม้มงคล หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เนื้อดิน ปี 2530 จ.สระบุรี
42 # 3อจ661116-118 EM097784224TH หนุนดวง99 + ซูโม่ (602169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 68%)
43 # 3อจ661116-119 EM097784224TH แมนเชียงราย + ซูโม่ (602172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ฤๅษีบรมครู หลวงพ่อบุญมี วัดโพธิสัมพันธ์ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
44 # 3อจ661116-121 PD312572295TH chaiyawit_doh + nakornyong (602154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา) (660715-2017)
45 # 3อจ661116-122 EG799184774TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + o-larn (602160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
46 # 3อจ661116-124 KBCNN00078494PV Reo2566 + นาควารี (602168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)

47 # 3อจ661116-125 KBCNN00078494PV ตึ่งนั้ง + นาควารี (602173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค้ด)
48 # 3อจ661116-126 KBCNN00078494PV naykrong + นาควารี (602176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 60%)
49 # 3อจ661116-127 KBCNN00078494PV wanchaingoen + นาควารี (602179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน ร่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 69%)
50 # 3อจ661116-128 EM097926727TH thanawat_bz +ขนมไทยแม่อารีย์ (602183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม ปี 2509 เนื้อทองเหลือง ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
51 # 3อจ661116-129 ED940939541TH TheJo + ZEZ123 (602248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)
52 # 3อจ661116-130 ED940939541TH TheJo + ZEZ123 (602249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)
53 # 3อจ661116-131 ED910107862TH papayapunny + nukulkongkaew (602187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4.6 กรัม)(G 81%)
54 # 3อจ661116-132 ED979610368TH masterpiece + Korawit5957 (602195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก
55 # 3อจ661116-133 ED969864385TH New_chain + Man99 (602199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
56 # 3อจ661116-134 ED968367234TH Turtle-Jet + moo_bpk (602203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660819-1275) (G 75%)
57 # 3อจ661116-137 TNR5000284287ZD Nongbright88 + ดุจติปิยะ (602210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์พุทธกวัก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ661116-138 ED935454148TH pikkared + Alek-1906 (602252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ661116-139 ED487835801TH มีดีพระเครื่อง + supachai_u (602216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
60 # 3อจ661116-140 ED487835801TH จ่าระออง + supachai_u (602222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อเงิน ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา
61 # 3อจ661116-142 EM097926656TH jirapach + ขนมไทยแม่อารีย์ (602163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดเจ็ดยอด รุ่นสมโภชน์ 700 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
62 # 3อจ661116-143 EM097926673TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (602167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี 2529 จ.สมุทรสงคราม
63 # 3อจ661116-150 ED907428853TH MrTeeAyutthaya + นำโชค-ประจวบ (602193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
64 # 3อจ661116-151 ED995343881TH กชชโย19 + nut141 (602198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
65 # 3อจ661116-152 ED896822413TH pornlimk + chani (602202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี (660826-1121)
66 # 3อจ661116-153 ED952044721TH Nopbns990 + ธาราวดี (602205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นบ่วงซื่อเฮง เนื้อเงิน ปี 2541 จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ661116-156 ED89798991TH bos2499 + TALON (602213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2546 จ.สุรินทร์
68 # 3อจ661116-158 EJ120532876TH yorch + เสี่ยเมืองกาญฯ (602219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน พิมพ์หลังยันต์สวนเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2885)
69 # 3อจ661116-159 PD312572159TH Somcom + nakornyong (602220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว) (สภาพปลายพระเกศงอและผิวมีคราบบูชา)
70 # 3อจ661116-165 TH01184VW5D77B0 Delta + Song15 (602194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผง(แดง) ปี 2539 จ.นนทบุรี
71 # 3อจ661116-166 EX646268832TH seadweller + noy2015 (602196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา72 # 3อจ661116-167 EM097926934TH thanyarats + ขนมไทยแม่อารีย์ (602200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) **พระจำนวน 99 องค์เป็นพระแท้
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 17 พ.ย. 2566 - 08:38 น.] #87515 (14/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661031-018 OB277817811TH Sittin (600570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ661101-007 ED913198964TH คุณตาวิธาน (600653) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661101-020 ED966810312TH doramon2345 (600693) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
4 # 1อจ661102-001 ED925399518TH องอาจ (600819) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ661102-002 ED954964740TH babala (600825) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 1อจ661102-004 ED972400546TH bluezone69 (600831) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ661102-008 ED972400532TH bluezone69 (600836) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ661102-010 RCRP000196558YM Amazon (600807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ661102-011 EJ042075818TH นกแก้ว (600810) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 1อจ661102-022 ED917588355TH มาริโอ (600840) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661102-027 EJ466597390TH Sawadee9 (600843) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ661102-031 ED918129492TH บางแพ (600832) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ661103-003 EF173692469TH ตะพาบ (600945) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661103-008 ED956917362TH สิงห์คำรณ (600982) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
15 # 1อจ661103-013 ED937836856TH pot13 (600995) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ661103-015 ED887987241TH ChinThanakit (600957) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ661103-016 ED916327521TH OMBUN (600960) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ661104-007 ED886159473TH Darkaun (601121) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ661104-018 EJ815121660TH kengkas (601125) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ661104-019 EB993821093TH Jay6345 (601129) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ661104-025 RTAP0002239927X ongjern (601128) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
22 # 1อจ661106-008 EM097928820TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601220) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ661106-014 EJ042076005TH นกแก้ว (601207) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ661111-015 ED928566444TH กานกินรี (601796) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ661111-016 ED928566444TH กานกินรี (601799) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ661113-005 ED923351415TH หมุนบารมี (601887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ661113-008 EM097783325TH ซูโม่ (601904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661031-005 supra212 (600564) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ661031-019 toopronchai (600530) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 2อจ661101-006 ริณดา (600687) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661101-007 ริณดา (600691) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ661101-008 ริณดา (600695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ661103-002 สันติวงษ์ (600988) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 2อจ661103-003 สันติวงษ์ (600994) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ661103-010 kikapuu (600993) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ661103-015 วชิรัม (601000) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ661104-002 tomying (601106) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ661104-012 August1552 (601116) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ661109-010 ศตกมล (602014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 2อจ661110-003 Nathanon2530 (601658) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ661110-012 หลานตาจวบ (601671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ661111-007 suwipol (601800) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ661113-003 teetoon (601868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ661113-004 วิจิตรา (601869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ661113-007 toey7 (601871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ661113-011 witbcc143 (601891) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 2อจ661113-022 ตาแจ๋ว (601882) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ661113-023 Ohmoom567 (601919) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 2อจ661113-029 chanram (601897) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ661115-003 SR_seven (602108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 2อจ661115-024 khankupt (602084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661108-106 TH01184UPFMK0B0 LEEYA + สุรัตน์ชัย (601392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.นครสวรรค์(G 68%)
2 # 3อจ661109-132 EM097929555TH world + ขนมไทยแม่อารีย์ (601552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี
3 # 3อจ661109-147 EM097924845TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (601589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเฮงเฮงเฮง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2534 จ.ลำปาง (หน้าตัก 1.2 นิ้ว)
4 # 3อจ661110-110 EB996275746TH เหน่งบางคู้ + Noom-1976 (601683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้นหูบายศรี เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทองแดงชุบทอง
5 # 3อจ661110-113 EB996275732TH เคอิโงะ + Noom-1976 (601688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบขะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ661110-122 ED952929158TH Nongbright88 + อะนันตะปัดชะเย (601642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูญาณ วัดสัมปทวน พิมพ์เล็ก เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
7 # 3อจ661110-124 EM097933935TH Neng2524 + ซูโม่ (601646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร กรอบทอง(G 72%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ661111-005 yody18 + SamilaMT (601730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ รุ่นแรก พิมพ์เล้ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ตรัง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ661111-106 EM097783351TH บารมีสุธีโร + ซูโม่ (601753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
10 # 3อจ661111-116 TH01184V0A4A9B0 en_amulet + ชัชพนม (601736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ661111-134 ED950168958TH Teerau + อวตารพระเครื่อง (601758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
12 # 3อจ661113-006 nokklang + icejung (601852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์หลังยันต์กลับ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ661113-111 ED972618968TH ร้อยวิทย์ + ศิษย์ท่านขุน (601836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ661113-123 ED994713170TH pinits + ริณดา (601845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.กำแพงเพชร (สภาพใช้)(661026-2073)
15 # 3อจ661113-126 ED928226220TH หนึ่งในสยาม + tkonlayut (601850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุรินทร์
16 # 3อจ661114-001 natthawat28 + khunsarn (601924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2550/น้ำหนัก 60 กรัม) (สภาพทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ661114-002 toymlt + Piragarn (601927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (661104-1262)(G 62%)
18 # 3อจ661114-004 gitsada_19 + อชิตะพระเครื่อง (601933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660504-1112)(G 72%)
19 # 3อจ661114-005 bagio + Owarut999 (601938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ661114-007 พรพระพุทธคุณ + ฅนกงษีไร่ (601946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพสวย) (590805-165)
21 # 3อจ661114-008 พรพระพุทธคุณ + ฅนกงษีไร่ (601950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(590507-066) (G 73%)
22 # 3อจ661114-009 detanan + mo_dmp65 (601953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)(661101-3030)
23 # 3อจ661114-101 FB981882435TH สวนดอก + weerawos (601958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นไล่ควาย เนื้อผง ปี 2502 จ.ปราจีนบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (661004-2002)
24 # 3อจ661114-102 ED987431690TH กิมเล้ง + ดอกบัว99 (601962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.เพชรบูรณ์ (วัดศิลาโมงสร้าง)

25 # 3อจ661114-104 ED945638234TH nongder + พิมพ์พิมล (601971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ ปี 2505 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ661114-105 ED945638234TH ทันบางบอน + พิมพ์พิมล (601977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
27 # 3อจ661114-106 EV716985806TH Nongbright88 + beer_saraburi (601981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ661114-107 ED001700446TH pandp + ชฎาทอง (601983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทอง (น้ำหนักรวม 5.8 กรัม)(G 42%)
29 # 3อจ661114-108 ED929891590TH PBnew + piaric (601987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
30 # 3อจ661114-110 ED998423629TH sanchai1977 + Tee59 (601994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดปืน พิมพ์เล็ก เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี
31 # 3อจ661114-111 ED987315376TH Goodcobain + kankanmol (601973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง(ใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ661114-113 EF173990003TH Tumtim + santi_1957 (601979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
33 # 3อจ661114-115 ED974833669TH เซียนบ้านนอก + PANI_SAMIT (601993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 78%)
34 # 3อจ661114-121 ED8811062764TH LEEYA + manliar (601928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเมฆพัด กรอบทอง(G 76%)
35 # 3อจ661114-123 ED989024950TH คงทอง + som3693 (601937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%)
36 # 3อจ661114-124 ED890777954TH tanadul2539 + suwatboat (601942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดศีรษะและขอบบนขวา)(G 80%)

37 # 3อจ661114-125 ED919963270TH พระราม9 + noi70 (601949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)
38 # 3อจ661114-128 ED981140760TH Nongbright88 + pjanon (601959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ661114-129 ED981140760TH Nongbright88 + pjanon (601963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ661114-131 ED836588355TH masterpiece + Thanapong36 (601925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม จ.สมุทรสาคร(G 43%)
41 # 3อจ661114-132 ED974650762TH Songpob + แฮปรามคำแหง (601929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (อายุ 90 ปี) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
42 # 3อจ661114-133 ED907427708TH nincha + นำโชค-ประจวบ (601934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ661114-134 EM097926055TH honeylemon + ซาลาเปา (601936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่หลังเหรียญเสมา เนื้อดิน ปี 2500 จ.นครปฐม
44 # 3อจ661114-135 EM097926055TH honeylemon + ซาลาเปา (601939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่หลังเหรียญเสมา เนื้อดิน ปี 2500 จ.นครปฐม
45 # 3อจ661114-137 KBNY20003270635 ท่านมหา + Reindeer_kwang (601944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
46 # 3อจ661114-139 TH01184V6FPR9B0 เต่านา + pongpan_r (601947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณศรี(ประหยัด) วัดสุทัศนฯ พิมพ์แต่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ661114-140 ED976425027TH pong971 + pop_014 (601951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ661114-142 KBNM2000470934U chattar + Yui_jaa2528 (601957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630514-013)(G 67%)

49 # 3อจ661114-143 KBNM2000470934U Nongbright88 + Yui_jaa2528 (601960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 63%)
50 # 3อจ661114-144 ED985913425TH Chatchaijew + wichan-2 (601964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวชำรุด)(S 91%)
51 # 3อจ661114-147 DONM0002600819D ตุ้ยแปลงยาว + ลุงปิ่นเริน21 (601972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
52 # 3อจ661114-148 EM001109698TH วิเศษชัยชาญ + mitkamon (601978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี(S 90%)
53 # 3อจ661114-149 ED994721131TH naret18 + ริณดา (601982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน พิมพ์หน้าหนุ่มมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.นครนายก.. (661014-2029)
54 # 3อจ661114-150 ED994721131TH คงทอง + ริณดา (601984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา(จักรเพชร) วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (661020-2006)
55 # 3อจ661114-151 TH01184VNUUK7B0 Ppari_1992 + Ritraya (602012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (661027-1217)
56 # 3อจ661115-001 tomying + kawpunt (602023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (520829-423)
57 # 3อจ661115-006 miaterpra_punwa + likeit (602047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (560502-085)
58 # 3อจ661115-007 komwoke + ปิดตา (602049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 7367) **พระสภาพสวย
59 # 3อจ661115-101 RPTI000268748KR kanokporn06 + poompim (602022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
60 # 3อจ661115-104 ED978624405TH dreamsconner + Tanadol1969 (602032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร รุ่นแรก พิมพ์หน้าตรงหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ661115-106 ED964940601TH Bassociety + เรวัตตะ (602038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุ รุ่นแรก พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
62 # 3อจ661115-107 ED981627591TH dnatwoo + sanyaa (602042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์คะแนน เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม
63 # 3อจ661115-109 ED924494923TH ลูกชิ้นงับงับ + Prachanba (602048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์เสมา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 128)
64 # 3อจ661115-120 ED922496325TH NongFah + ตี๋แยกปัก (602070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2412 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ661115-123 ED99891519TH Nakorn17 + yoon9 (602028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 69%)
66 # 3อจ661115-124 828356795884 จาจ้า + Kapongdotcom (602031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
67 # 3อจ661115-126 ED824197675TH sirkob + kaohom1 (602039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1246)(G 73%)
68 # 3อจ661115-127 OB052187632TH kankanmol + ฐณะวัฒน์ (602041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
69 # 3อจ661115-128 ED969948584TH suksannb + spytoon (602044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์(G 78%)
70 # 3อจ661115-129 ED936547380TH pop2517 + mawin2520 (602051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 78%)
71 # 3อจ661115-131 SXF661300021585 สมบัติบูรพาบารมี + sheep9 (602057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
72 # 3อจ661115-133 ED969727075TH วันชัย2511 + fasaiinum (602062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
73 # 3อจ661115-134 TH0184VVSNR2B0 วันชัย2511 + MIXMUK (602066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)

74 # 3อจ661115-135 ED001500833TH น้ำแม่อาย + sipong (602068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)(660201-1033)
75 # 3อจ661115-136 ED999201504TH Tao339 + mahaphom (602069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ661115-137 ED979073491TH อ๋องสาย4 + iamchatchai (602072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบัวรอบ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่นนายควง เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660822-1192)
77 # 3อจ661115-138 TNR5000242885X ขุมทรัพย์_พระสวย + ซากุระ (602077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
78 # 3อจ661115-139 ED952997665TH Tarkkyp + subl_2 (602082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์
79 # 3อจ661115-140 ED902810990TH sburan + ทวารวดี (602087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
80 # 3อจ661115-141 ED759709346TH บารมีธรรม + yootha (602061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสาม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (510721-062)
81 # 3อจ661115-142 ED901477652TH หนึ่งในสยาม + saovaroj (602064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ661115-143 EB997454474TH tongdang53 + จอมพล (602067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตัดชิด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 81%)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
83 # 3อจ661115-147 ED959940802TH pronprom + GodzillaNui168 (602076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ661115-148 ED931081105TH tangmo123 + sarapowarm (602080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ กรอบเงิน(S 91%)
85 # 3อจ661115-150 ED975070384TH pop2517 + maii_amulet (602094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (661014-1053)(G 79%)

86 # 3อจ661115-156 ED884639865TH เอกพระพุทธ + Party2554 (602097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ661115-157 ED907285664TH Far2520 + chin99 (602099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
88 # 3อจ661115-158 ED986608585TH nengyo + lulytoon (602103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)(661004-1428)
89 # 3อจ661115-159 ED996704887TH tommeng + ตราชั่ง (602106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้สึก)
90 # 3อจ661115-162 ED940018154TH yut_be + Pongphayao (602078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดยอดพระไตรปิฎก หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
91 # 3อจ661115-165 EM098268023TH pinits + นกแก้ว (602089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล วัดดอน รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ661115-167 EM098268023TH ไซม่อน + นกแก้ว (602091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
93 # 3อจ661115-168 EM098268023TH ukaewsasan + นกแก้ว (602093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์เทวดา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
94 # 3อจ661115-170 EM098268023TH Nongbright88 + นกแก้ว (602098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อสำริด จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
95 # 3อจ661115-171 EM098268023TH Nongbright88 + นกแก้ว (602100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
96 # 3อจ661115-172 EM098268023TH บอมเบ + นกแก้ว (602102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ฉ ไม่มีขีด) (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
97 # 3อจ661115-173 EM098268023TH TAVABUNCHA + นกแก้ว (602104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ661115-174 EM098268023TH Nongbright88 + นกแก้ว (602105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
99 # 3อจ661115-176 EM098268023TH bos2499 + นกแก้ว (602109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (ตอกโค้ดชำรุด)
100 # 3อจ661115-177 EM098268023TH Nongbright88 + นกแก้ว (602111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อผงคลุกรัก จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ661115-178 EM098268023TH jeera + นกแก้ว (602114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งบุญญาบารมี หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ661113-103 ED957274664TH bankvasan + POOKE (601842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 16 พ.ย. 2566 - 08:36 น.] #87511 (13/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661031-012 EB939378243TH pdarnswat (600555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 1อจ661031-017 ED915710567TH จิ้งจกทองมหาลาภ (600538) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 1อจ661101-012 EJ042075676TH นกแก้ว (600656) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ661101-019 EJ42075659TH นกแก้ว (600688) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ661101-021 EJ042075631TH นกแก้ว (600689) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661102-003 EM2326152332TH ipattamulet (600800) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ661103-002 ED926571897TH Wisarutd (600985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ661103-014 EX608017618TH print (600850) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ661103-018 ED921496125TH wichai88 (600923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ661104-003 ED968325305TH ป๋องณรงค์ชัย (601084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ661106-006 EM097928820TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601215) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ661107-004 EM097928970TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601321) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ661107-013 TH01184UE9D00B0 Tea27 (601344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ661108-003 EJ540846115TH sangnineface (601438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 1อจ661108-011 ED899776942TH ตะกรุดโทน (601464) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661108-025 EB995431303TH saksit13 (601459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661109-006 EF173865955TH ตะพาบ (601619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ661109-009 ED960133074TH kakashi (601577) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
19 # 1อจ661109-014 ED923674892TH Nicharida (601586) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ661110-006 EM097924981TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601708) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ661110-016 EB981784835TH ฉัฐวัฏ (601675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661111-023 ED967056403TH Anucha1985 (601778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ661111-024 ED705059086TH anut_rung (601779) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ661110-015 ED912196180TH goodmondays (601682) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661031-002 art_0307 (600552) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661101-009 ริณดา (600700) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661101-010 ริณดา (600703) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ661102-002 nattasak (600794) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ661102-005 akekaprom (600806) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ661108-016 รินรดา (601508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ661109-001 en_amulet (601621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ661109-009 ton_ton (601638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ661110-004 เหมียวบางใหญ่ (601662) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ661110-013 apichartploysai (601674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ661110-018 จ่าแจ้ (601684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661113-017 witbcc143 (601907) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
13 # 2อจ661113-020 zodster (601902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ661113-028 ตาแจ๋ว (601912) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 2อจ661107-005 covpse (601343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661103-013 Sleek + Meepool4289 (600929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปากปีกกว้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
2 # 3อจ661106-137 ED964921029TH Sawaroj + เรวัตตะ (601187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ปากหวอ เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.สมุทรปราการ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
3 # 3อจ661107-157 ED911425195TH walrawut + lag_yai (601275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
4 # 3อจ661108-003 ใหม่บางแสน999 + Buncha (601501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก พิมพ์สองหน้า ปี 2503 จ.เพชรบุรี(G 81%)
5 # 3อจ661108-114 ED974634994TH parkkankhum + น้องข้าวจี่ (601378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน(G 77%)
6 # 3อจ661108-136 ED951921816TH New_chain + AmpFine (601383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ เนื้อผงว่าน ปี 2537 จ.ปัตตานี (หลังฝังตะกรุดและเพชรหน้าทั่ง)
7 # 3อจ661108-138 ED951921816TH New_chain + AmpFine (601390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ เนื้อผงว่าน ปี 2537 จ.ปัตตานี (หลังฝังเพชรหน้าทั่ง)
8 # 3อจ661109-001 tiwakornwong + jane77 (601515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบล่าง)
9 # 3อจ661109-134 EM097929555TH newcharin + (601558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
10 # 3อจ661109-157 ED901475299TH Pakin10 + eiw5211 (601625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ661109-178 ED978953401TH azayagency + formmie (601551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
12 # 3อจ661110-005 kon-88 + หลานตาจวบ (601649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ661110-105 ED977006945TH ต่ายวัดหนึ่ง + Komsank (601668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 84%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
14 # 3อจ661110-121 ED968342935TH วิหารกรอ + tonsaylom (601640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตแหลม เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ดนะและโค้ด ๙)
15 # 3อจ661110-125 EM097933935TH Neng2524 + ซูโม่ (601648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 62%)
16 # 3อจ661111-001 toopronchai + Kampanat13 (601718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี
17 # 3อจ661111-002 Nongbright88 + Kampanat13 (601723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี

18 # 3อจ661111-003 wepinta + Kampanat13 (601727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ661111-122 EM097925620TH ร้อยวิทย์ + ซาลาเปา (601720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กสร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ661111-132 ED987309027TH choke2512 + kankanmol (601751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
21 # 3อจ661111-136 ED950168958TH anndamun + (601763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อวตารพระเครื่อง
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นนทบุรี
22 # 3อจ661111-149 7027114178528483 naratip_19 + napolyonk (601809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา เนื้อทองเหลือง ปี 2488 จ.เพชรบุรี
23 # 3อจ661111-155 EJ042076645TH หนุ่มธนบุรี + นกแก้ว (601774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สามขีดใน เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
24 # 3อจ661111-159 ED967056403TH nokklang + Anucha1985 (601785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
25 # 3อจ661111-165 ED965236291TH jouicepeam + Poom168 (601761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบบนเล็กน้อย)(G 67%)
26 # 3อจ661111-167 ED787868935TH noppadon111 + น้องโชตะ (601768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั้มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2508 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ661111-168 ED959921984TH Nongbright88 + (601770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tasunflower8
พระปิดตา เนื้อผงคลุกรัก
28 # 3อจ661113-001 cpoons + SChuenban (601833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
29 # 3อจ661113-108 ED987420224TH Nawaporn_Prathai + (601872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
supaket808
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพตัดขอบเคลื่อน)(G 80%)
30 # 3อจ661113-110 ED958826125TH Jutamas5718 + nochau (601878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
31 # 3อจ661113-113 8693260549196 kollek + เป็นไท (601922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
32 # 3อจ661113-130 EJ249702870TH thailandamulet + กระติบ (601866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
33 # 3อจ661113-132 ED979578163TH niti_por + ข้าวตอกแตก (601877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้) (661028-1243)
34 # 3อจ661113-133 ED979578163TH bellic + ข้าวตอกแตก (601879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดขอบบน)
35 # 3อจ661113-136 EJ013021171TH Tawee888 + เพิ่มพูน888 (601888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา


36 # 3อจ661110-101 NGWW0003157AR tonmaiteam + ดุจติปิยะ (601659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 15 พ.ย. 2566 - 08:35 น.] #87508 (12/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661031-011 EG922490022TH seranee (600544) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
2 # 1อจ661101-008 EX608017670TH print (600670) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661101-014 ED814590131TH suwatboat (600681) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 1อจ661102-014 ED924177758TH seranee (600805) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ661102-024 EK118767158TH อี๊ดเมืองเลย (600822) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
6 # 1อจ661102-029 EM232616620TH Bbeenaja (600841) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 1อจ661102-032 ED917568974TH มหามณีจินดา (600837) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ661103-004 ED853779324TH ธนูทอง (600989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ661103-010 ED897867212TH PANI_SAMIT (601001) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
10 # 1อจ661107-008 EM097928895TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ661107-009 ED914844854TH Kop86 (601340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ661107-018 ED980320487TH ketanirut (601347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ661108-030 ED924198262TH surasity (601470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ661109-001 ED888474257TH บุญโขง (601595) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ661110-001 ED983607073TH kanlaya48 (601704) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ661110-002 EM097924978TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ661110-003 KBSG200075995AG Kasalong (601706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ661110-007 EM097924981TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601709) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ661110-008 EM097924981TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601711) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ661110-012 ED916798931TH ธนูทอง (601667) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ661111-001 ED977743432TH ตาลอินดี้ (601777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661111-002 ED652181287TH เพ็ญจันทร์ (601831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ661111-003 ED985804495TH theart1997 (601781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ661111-005 ED989106441TH พรวิภัทร์ (601786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ661111-006 EB996421041TH Ti2566 (601789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ661111-008 ED974519101TH ธนกฤต999 (601791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ661111-009 ED944390613TH นิติเปรม (601794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ661111-011 ED935258863TH เสือร้อยป่า (601814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ661111-020 ED795564318TH น้องหมี (601816) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
30 # 1อจ661111-021 EM134420185TH Suprarop (601775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ661111-026 ED959921984TH tasunflower8 (601782) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ661031-004 wilairat_22 (600558) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ661031-012 ThaiWong (600550) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
3 # 2อจ661031-023 ThaiWong (600535) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ661031-024 ThaiWong (600539) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ661031-025 ThaiWong (600541) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ661031-026 ThaiWong (600543) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ661031-027 ThaiWong (600546) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ661031-028 ThaiWong (600549) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
9 # 2อจ661104-007 teetoon (601112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ661104-009 พันเปอร์เซ็น (601118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ661106-006 หนุ่มธนบุรี (601188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661107-013 ThaiWong (601314) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ661107-014 ThaiWong (601319) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ661107-015 ThaiWong (601322) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ661107-016 ThaiWong (601324) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
16 # 2อจ661107-017 ThaiWong (601330) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ661107-018 ThaiWong (601320) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
18 # 2อจ661107-019 ThaiWong (601325) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ661107-020 ThaiWong (601327) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
20 # 2อจ661107-021 ThaiWong (601331) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ661110-001 สยามเมืองยิ้ม (601686) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
22 # 2อจ661110-006 naphat_siri (601665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ661110-009 K_AERO (601669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 2อจ661110-017 ลิ้ม88 (601679) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ661111-003 pecth88 (601793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ661111-005 midori (601810) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
27 # 2อจ661111-006 bigbrother (601797) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ661111-009 Hunter666 (601827) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ661111-011 Nopbns990 (601806) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ661111-013 teetoon (601811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ661113-021 rgooladpraw87 (601905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ661113-025 ตาแจ๋ว (601896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661101-177 ED9511574054TH tiwakornwong + tayatang (600672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
2 # 3อจ661102-113 ED891371460TH NongFah + (600835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaiywutkunarsa
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑลข้างเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
3 # 3อจ661102-173 EJ042075509TH heng9999 + นกแก้ว (600782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผง จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
4 # 3อจ661104-114 EH779171595TH Puttawat + บีอุตรดิตถ์ (601086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ661107-002 loongmike + SChuenban (601229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์หน้าชินสีห์ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
6 # 3อจ661107-125 ED914844854TH aumnuey + Kop86 (601263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ./หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(G 64%)
7 # 3อจ661107-163 ED809883194TH nuthapol + pairat7270 (601309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 79%)
8 # 3อจ661108-119 ED980304507TH somsak-p + pakbankaew (601394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ661108-126 ED980325612TH Nongmin99 + tayatang (601418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
10 # 3อจ661109-004 Somkiathong + Pongsak999 (601522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวรมดำ)
11 # 3อจ661109-118 EM097929555TH พยัคฆ์ทักษิณ + (601635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (น้ำหนักทอง 2.5 กรัม)
12 # 3อจ661109-136 ED861237705TH Chatchaijew + numpraram2 (601567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
13 # 3อจ661109-144 EB96105662TH tanint + phalittha (601573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ661109-146 EM097929493TH sherbet88 + (601584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ661109-160 EK118760716TH Komsank + อี๊ดเมืองเลย (601631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อแร่ ปี 2510 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
16 # 3อจ661109-163 ED954376973TH เรโกะจัง + โอพุทธคุณ (601520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ661109-164 ED954376973TH เรโกะจัง + โอพุทธคุณ (601523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ661109-165 EB996105680TH masterpiece + phalittha (601526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อเรซิน จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
19 # 3อจ661109-167 EH095367804TH en_amulet + vikorn (601530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งปากใหม่)
20 # 3อจ661110-002 Nippit + BAUSCH (601643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ ปี 2505 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ661110-007 bungbung + จอมยุทธ77 (601652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
22 # 3อจ661110-103 ED916798945TH Komsank + ธนูทอง (601663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อกุหลาบ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.นนทบุรี
23 # 3อจ661110-104 ED980344191TH BOONG + แปะยุ้ย (601666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน พิมพ์ก้นระฆัง เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2552 จ.นครปฐม
24 # 3อจ661110-109 ED845964973TH ตุ้ยแปลงยาว + อ๊อดจ้า (601680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
25 # 3อจ661110-115 EM097925369TH pandp + ซาลาเปา (601691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ661110-118 EM097925369TH Navaporn_Shu + ซาลาเปา (601698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด(หลัง ๗ หางกระรอก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
27 # 3อจ661110-127 ED891659565TH zymeus + มงคลทิพย์ (601653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
28 # 3อจ661110-131 ED603992417TH joeenok + Punkorat (601660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
29 # 3อจ661111-101 ED965714371TH อุ๊อุ๊อุ๊ + โกวบ้อ (601741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม (วัดเขาอีโก้สร้าง)
30 # 3อจ661111-102 ED908856646TH yotaabt + top5533 (601743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ก้ามปูทอง (น้ำหนัก 2.4 กรัม)(G 74%)
31 # 3อจ661111-105 ED954076404TH laphat + บางแก้ว1976 (601750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(G 69%)
32 # 3อจ661111-107 EM097783351TH Nopbns990 + ซูโม่ (601755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิว)
33 # 3อจ661111-109 ED968031819TH janthanee + มีเงินมีทอง (601762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ661111-111 ED686792416TH xinehp + Chokesiri (601724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นแรก พิมพ์ไม่อุดกริ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.เชียงใหม่
35 # 3อจ661111-113 EJ978838967TH prajunior + Sahapon (601729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (ไม่ตอกโค้ด)
36 # 3อจ661111-115 EM097930491TH Viraphan711 + บอสตัน (601733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 75%)

37 # 3อจ661111-124 EM097925620TH Navaporn_Shu + ซาลาเปา (601722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ661111-130 ED943313561TH kenshiro2810 + sckew (601744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ661111-131 ED954398418TH มีเก้า888 + โอพุทธคุณ (601748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
40 # 3อจ661111-137 ED950168958TH Komsank + อวตารพระเครื่อง (601765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระแท่นดงรัง วัดพระแท่นดงรัง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กาญจนบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
41 # 3อจ661111-138 ED976815583TH คนกรุงศรี + unvastar (601767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)(G 66%)
42 # 3อจ661111-142 ED936991117TH Pakin10 + พระประแดง26 (601795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า)
43 # 3อจ661111-143 ED912643055TH OaTaWa + opol1812 (601798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (ไม่ตอกโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ661111-145 ED947648574TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + เสือหรรษา (601803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
45 # 3อจ661111-146 EH234582155TH sompong963 + tongleehae (601804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อผงลาย ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
46 # 3อจ661111-147 EM247057502TH tamonwon + Manunicon (601807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
47 # 3อจ661111-150 EB505324421TH เชษฐประตูผี + วัฒน์พะเยา (601813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
48 # 3อจ661111-151 EJ042076645TH autopower + นกแก้ว (601771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
49 # 3อจ661111-152 EJ042076645TH thanan0218 + นกแก้ว (601829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบ่อวิน พิมพ์กนกข้าง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพเนื้อราน)
50 # 3อจ661111-160 EM410788053TH pandp + littletjzaa (601787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ661111-161 ED914716872TH รุตช้างกลาง + แมนเชียงราย (601749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(S 92%)
52 # 3อจ661111-164 ED821983010TH Jetsadakrutta + Cozyrhythm (601759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นโรงเหล็ก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร (661031-1153)
53 # 3อจ661111-166 ED787868935TH พันเปอร์เซ็น + น้องโชตะ (601764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑ หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
54 # 3อจ661113-003 Boyprasertsak + พรพระพุทธ (601841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 73%)
55 # 3อจ661113-004 lohbetong + วิจิตรา (601844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ661113-005 wat888 + สรขอนแก่น (601846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นดีเยี่ยม เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ661113-007 ผู้กอง + Doitung (601856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพิฆเนศวร อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.เชียงราย (หมายเลข 2996)
58 # 3อจ661113-008 พระแท้สยาม + BankHiWay (601860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (650707-1043)
59 # 3อจ661113-009 Titikorn + มหาเศรษ (601864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพสวย)(640805-025)(G 62%)
60 # 3อจ661113-011 น้องบอย + KohKansak (601870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลใหญ่ เนื้อผงทาทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลังฝังแผ่นปั๊มเนื้อเงินและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)(G 52%)
61 # 3อจ661113-104 ED718476046TH birdbeat + adiphong (601851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกพะงั่ว กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพเนื้อราน)
62 # 3อจ661113-105 TH01184V9H7K9B0 TheJo + pdarnswat (601855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (651114-1036)
63 # 3อจ661113-106 THED896396066TH tonmaiteam + nampoo (601863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1609)
64 # 3อจ661113-107 ED981233387TH เด็กท่า + seranee (601867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
65 # 3อจ661113-109 EX646268815TH MrTeeAyutthaya + noy2015 (601875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ661113-112 8286265975 น้องพอดี + sam8793 (601840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
67 # 3อจ661113-114 TH01184V9KYD2B0 Tossaporn98 + Ritraya (601843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 50%)
68 # 3อจ661113-116 ED937161822TH ตั้มเพชรบุรี + jitnobnom (601849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.ชัยนาท
69 # 3อจ661113-117 ED959838371TH Omeza + Man99 (601853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
70 # 3อจ661113-118 ED976415055TH Panvarin + ตี๋แยกปัก (601857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ชะลูด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ661113-119 ED976415055TH taccord + ตี๋แยกปัก (601859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2412 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ661113-120 ED994713170TH pinits + ริณดา (601861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (661025-1119)
73 # 3อจ661113-121 ED994713170TH pinits + ริณดา (601835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (661020-2015)
74 # 3อจ661113-122 ED994713170TH pinits + ริณดา (601839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สระแก้ว.. (661019-1103)

75 # 3อจ661113-124 EM232618197TH Koki2557 + Bbeenaja (601847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (650503-1029)
76 # 3อจ661113-125 EM232618197TH eksunthorn48 + Bbeenaja (601918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้ายเล็กน้อย) (661013-1211)
77 # 3อจ661113-128 ED939993165TH TheJo + ศักดิ์นรินทร์ (601858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(661012-1125) (G 67%)
78 # 3อจ661113-129 ED959922049TH คงทอง + GodzillaNui168 (601862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2444 จ.นครปฐม
79 # 3อจ661113-131 ED971963015TH prapun_ch + เด็กสายสอง (601874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
80 # 3อจ661113-137 ED937848390TH Nongbright88 + hooligan (601890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิฐานบัวสองชั้น เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ661113-139 ED958553603TH พรพระพุทธคุณ + พุทธปฐม (601892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ ภปร. วัดปทุมวนาราม เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18.8 กรัม)
82 # 3อจ661113-141 ED985210903TH apiwat4825 + (601876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 14 พ.ย. 2566 - 08:35 น.] #87504 (11/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661030-010 ED913186127TH golfsriracha (600392) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661031-013 ED883066199TH ChonChob (600510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661101-015 ED936151850TH อุกฤช (600659) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ661104-002 TH01184U4YDE6B0 met26 (601078) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ661104-004 TH01184U5ADB2B0 chaibangseemeang (601090) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ661104-005 ED919725187TH janya (601095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ661104-006 TH01184U6R2S8B0 adisak197 (601099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661104-008 ED962023638TH เรือนเขี้ยวแก้ว (601103) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ661104-009 ED962908223TH golfsriracha (601105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ661104-010 TH01184U6N1F7B0 ชัชพนม (601111) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ661104-012 ED865573203TH mchutith (601102) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ661104-013 ED840840566TH หม่อง (601108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ661104-014 ED928236235TH router (601113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ661104-015 EK067199005TH tongjoy (601115) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ661104-023 ED925964336TH Yodes (601071) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ661106-001 ED920664499TH วุฒินันท์ (601193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661106-002 ED983610316TH คุณศิระ (601197) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ661106-003 EJ120541379TH เสี่ยเมืองกาญฯ (601200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ661106-004 ED941231683TH kao_za (601209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ661106-005 EM097928904TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ661106-009 ED942159415TH Red54 (601222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661106-011 ED930213030TH Thanakorn777 (601195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ661106-012 EM097928847TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ661106-013 ED973103164TH umrin (601203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ661106-016 EM097928833TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ661106-020 EJ042075897TH นกแก้ว (601216) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ661106-023 ED920654576TH วุฒินันท์ (601161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ661107-001 ED920654562TH วุฒินันท์ (601311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ661107-002 ED956922362TH sitawee (601315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ661107-003 EB505301350TH ร่มฟ้าภูพิงค์ (601318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ661107-005 EM097928895TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601323) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 1อจ661107-006 EM097928895TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601328) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ661107-007 EM097928895TH ขนมไทยแม่อารีย์ (601333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ661107-010 EJ861297920TH chaikrit (601341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ661107-011 ED939964019TH kitikorn16 (601336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ661107-012 ED966220735TH kittipongbee (601339) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
37 # 1อจ661107-017 SMT0000705447S nirucha0012 (601346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ661108-002 ED967843144TH JunKB (601433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ661108-004 ED839052986TH หนุ่มดอย (601440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ661108-005 EB995592570TH Nakorn17 (601445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ661108-006 ED704753226TH KaiThepSteP (601447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 1อจ661108-007 ED974163650TH Eric_Chen (601451) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ661108-008 ED916185430TH tiwakornwong (601454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ661108-022 ED8799981110TH GodzillaNui168 (601449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 1อจ661108-023 ED907356184TH Tumkung (601452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
46 # 1อจ661108-024 828351315934 เนตรหิรัญ (601455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
47 # 1อจ661108-026 EB995678222TH Xdireak (601462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ661108-027 ED649679165TH Nippit (601465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
49 # 1อจ661108-029 ED619284075TH Konlenpra (601466) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
50 # 1อจ661108-032 ED731167035TH นุหนองคาย (601442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 1อจ661108-033 ED897719797TH หนองซอ (601446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
52 # 1อจ661109-002 ED989103065TH นักสู้_ภูธร (601601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
53 # 1อจ661109-003 EB502493077TH อาวุธ521 (601605) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ661109-007 ED951627301TH Yodes (601623) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
55 # 1อจ661109-011 ED932533062TH Khanoon (601582) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
56 # 1อจ661109-017 ED804866177TH num1522 (601585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661030-009 หลานตาจวบ (600403) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ661030-014 Buncha (600407) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ661101-001 หนุ่มธนบุรี (600637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661101-002 SR_seven (600709) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 2อจ661101-005 ริณดา (600686) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ661101-011 Artsaimai02 (600667) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ661101-012 toneparsak (600669) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ661104-004 winaichai (601109) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ661104-008 แม็คหลักสี่ (601114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ661104-010 PhangAntique (601119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ661104-011 kit49 (601066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ661106-001 เก้าตะวัน (601178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 2อจ661106-003 พรพระพุทธ (601181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ661106-004 อตกพระเครื่อง (601183) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ661106-008 pupanjaem (601190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ661106-011 ธนบดีมณีแสง (601202) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ661106-012 น้องกันต์ (601204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ661106-013 anantachai2533 (601206) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ661106-014 Settawut (601210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ661106-017 KENPLA (601214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ661106-019 Tumsushi (601217) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ661107-010 ThaiWong (601308) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
23 # 2อจ661107-025 QiciQ (601317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ661108-004 ไทยนิยม (601415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ661108-005 จ่าระออง (601419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ661108-014 naweena (601427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ661108-015 GabZ2928 (601430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 2อจ661108-020 teetoon (601436) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ661108-021 teetoon (601472) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
30 # 2อจ661108-023 ลุงบิ๊ก (601476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ661108-024 Artsking (601479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
32 # 2อจ661108-027 Seksann (601485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ661109-006 อั้นชลบุรี (601622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ661109-007 pruksasat (601626) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

35 # 2อจ661109-008 พงศ์สวัสดิ์ (601629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ661111-014 การันตีพระ (601719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661031-168 EM097780338TH เอตะทัคคะ +ขนมไทยแม่อารีย์ (600452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กะลา ราหู กรอบทอง(G 84%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ661031-172 EM097921305TH kitikorn16 + หมูกุ๋น (600463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
3 # 3อจ661101-123 TH01184TRRJU0B0 Nongbright88 + คุณตาวิธาน (600586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระครูนนท์ วัดนันทาราม พิมพ์นักกล้าม เนื้อผง ปี 2483 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ661101-132 EJ231365735TH Nongbright88 + aphisit (600629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ661101-137 EB504905751TH east_noodles + อาทิทัต (600646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อสำริด ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ661101-158 ED685696585TH ninewalk + uncleho (600616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดอัมพวา เนื้อผง
7 # 3อจ661102-001 tummusic46 + buspom (600714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก ปี 2528 จ.พิจิตร **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
8 # 3อจ661102-130 ED951915002TH Komsank + AmpFine (600788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ661102-145 ED881039709TH sudarat_P + manliar (600799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ661104-147 EM097928728TH Kitj789 + ขนมไทยแม่อารีย์ (601089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กะลาหลวงพ่อปิ่น หลวงพ่อน้อย กรอบนาก(G 35%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
11 # 3อจ661104-153 ED912635632TH หม่อง + opol1812 (601033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์

12 # 3อจ661106-009 xinehp + เต้ยอิตาเลียน (601154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนจักรนารายณ์ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
13 # 3อจ661106-116 ED931409846TH ponpon + สุขสงบ (601179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เขียว) ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
14 # 3อจ661107-003 ศักดิ์นรินทร์ + SChuenban (601238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ต้อมีกลาก เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 66%)
15 # 3อจ661107-136 ED984010327TH titong + พรพัฒน์ (601293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ661107-160 NGWW0003151614C sudarat_P + Gamulet88 (601285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์สามชั้นหลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
17 # 3อจ661107-166 PTMH000293118QF WINNER_NK + Sirivimon (601316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลังยันต์ตั้ง เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
18 # 3อจ661108-005 เสิดพระเครื่อง + Pracha40 (601362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
19 # 3อจ661108-111 TH01184UP85WAB0 midori + sburan (601367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
20 # 3อจ661108-113 EB509678521TH masterpiece + Komsank (601374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ661108-155 ED890795992TH beesomsak + SNOWKID (601368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ยันต์มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช(G 62%)
22 # 3อจ661109-008 insolence + mekya2706 (601545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานผ้าทิพย์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดขอบล่างซ้ายเล็กน้อย) (661101-3011)
23 # 3อจ661109-166 EM097933714TH sin10 + ซูโม่ (601529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม กรอบทอง(G 64%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ661110-001 bigball22 + อรรถพล (601641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (661031-1098)
25 # 3อจ661110-003 วุฒิปราการ + naphat_siri (601645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 162/สภาพสวย)
26 # 3อจ661110-004 kaichon + หลานตาจวบ (601647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังนูน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง.. (สภาพใช้สึก)(660929-1005)
27 # 3อจ661110-006 Oat_Phk + หลานตาจวบ (601651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นธนาคารทหารไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
28 # 3อจ661110-008 morn7808 + ปิดตา (601655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 885)
29 # 3อจ661110-102 ED877561905TH Tatsuya + aoudom99 (601661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางประกอก เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ661110-106 EV716985845TH somchaitoh + beer_saraburi (601672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแรก พิมพ์หลังแบบ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชลบุรี (สภาพชำรุดขาซ้าย)
31 # 3อจ661110-107 EV716985845TH Nongbright88 + beer_saraburi (601676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ661110-108 EV716985845TH Nongbright88 + beer_saraburi (601678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ
33 # 3อจ661110-111 EM097937804TH ananv + รถถังพระบ้าน (601710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ661110-112 ED984004984TH natapoln + พรพัฒน์ (601673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 61772)
35 # 3อจ661110-114 ED919673462TH Nongbright88 + Soravut519 (601689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เต่าหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
36 # 3อจ661110-116 EM097925369TH teoimeen + ซาลาเปา (601694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อตะกั่ว ปี 2490 จ.นครปฐม
37 # 3อจ661110-117 EM097925369TH midori + ซาลาเปา (601696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(G 62%)
38 # 3อจ661110-119 EM097925369TH natthawat28 + ซาลาเปา (601700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
39 # 3อจ661110-120 ED840355865TH บุญนำพา + bungbung (601712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
40 # 3อจ661110-126 ED962956294TH c-bank + golfsriracha (601650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดาน หลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ พิมพ์ใหญ่หน้ากลาง เนื้อตะกั่วสนิมแดง ปี 2520 จ.กาญจนบุรี (สภาพตัดเคลื่อน)
41 # 3อจ661110-128 ED891659565TH sirikun + มงคลทิพย์ (601654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม
42 # 3อจ661110-129 ED663766523TH taccord + Vorajak (601656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
43 # 3อจ661110-130 EB996599132TH wepinta + ป๋องร้อยไร่ (601657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์โบราณหลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
44 # 3อจ661110-132 ED991312570TH weddy + nakornyong (601664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
45 # 3อจ661111-004 nincha + penpathum (601728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (661014-2001)
46 # 3อจ661111-006 วัฒน์วังหิน + ชัยชาญ (601732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
47 # 3อจ661111-007 Montria + Kapongdotcom (601735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ661111-103 ED787868388TH Thong4152 + น้องโชตะ (601745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ครูบาอาทะ วัดน้ำปั้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.น่าน
49 # 3อจ661111-104 ED787868388TH bank2310 + น้องโชตะ (601747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
50 # 3อจ661111-108 ED982810404TH ฝนเหนือ + thong999 (601757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื้อทองคำ ปี 2560 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 20 กรัม)
51 # 3อจ661111-110 EB517804601TH aumnuey + ธีรพร (601766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
52 # 3อจ661111-112 ED938444799TH jj2424 + เบียร์แปดสาม (601726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ661111-114 TH01184V0R865B0 Siri145 + CKHOS (601832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ661111-117 ED919959329TH sompong963 + noi70 (601738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ661111-118 ED966214893TH ไทยนิยม + VaVa21 (601740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย รุ่นเกาหลี เนื้อผง ปี 2493 จ.ชลบุรี
56 # 3อจ661111-119 EB996436854TH nuang08 + Darat1986 (601742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์หลังพระมงคลบพิตร(เล็ก) เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)
57 # 3อจ661111-120 ED988330043TH ปัญญา + jojo5 (601746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (531125-267)
58 # 3อจ661111-121 EM097925620TH Tigerfish + ซาลาเปา (601717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ661111-123 EM097925620TH Sawaroj + ซาลาเปา (601721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2481 จ.ราชบุรี
60 # 3อจ661111-125 EM097925620TH toon6398 + ซาลาเปา (601725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี(G 64%)
61 # 3อจ661111-126 EM097925620TH toon6398 + ซาลาเปา (601731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี(G 58%)
62 # 3อจ661111-127 EM097925620TH bos2499 + ซาลาเปา (601734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
63 # 3อจ661111-128 EM232625480TH เซียนน้อยหนึ่ง + โมเลกุล (601737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นครปฐม(G 88%)
64 # 3อจ661111-129 ED987308931TH Eagle007 + infinity88 (601739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
65 # 3อจ661111-133 ED768976685TH พระสมุทร22 + jammanee (601754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง กรุท้ายย่าน พิมพ์ไหล่ตรง เนื้อดิน จ.ชัยนาท
66 # 3อจ661111-135 ED950168958TH masterpiece + อวตารพระเครื่อง (601760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งดีดน้ำมนต์ หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
67 # 3อจ661111-139 ED904360975TH ภูมิภัทรพระเครื่อง + หลังเขา30 (601769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ โรงเจตลาดพลู เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
68 # 3อจ661111-140 ED868770366TH nantao + SOMDED (601828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพหักซ่อมมุมบนซ้าย)
69 # 3อจ661111-141 ED936991125TH newcharin + พระประแดง26 (601792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์หลัง ๗ ตัวใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(660116-1012) (G 72%)
70 # 3อจ661111-144 ED868770370TH pikky + SOMDED (601801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ661111-148 ED905034385TH เมืองช้าง + Aoo2516 (601826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)
72 # 3อจ661111-153 EJ042076645TH noom2015 + นกแก้ว (601773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ661111-154 EJ042076645TH Vorajak + นกแก้ว (601830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
74 # 3อจ661111-156 EJ042076645TH dewar + นกแก้ว (601776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
75 # 3อจ661111-157 ED768976892TH บอยสวนหลวง + jammanee (601780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ661111-158 EM232627154TH tiwakornwong + Bbeenaja (601783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (สภาพซ่อมมุมล่างขวา) (ผิวมีคราบจากการเก็บ)(661020-2035) (G 82%)
77 # 3อจ661111-162 ED821983010TH Jetsadakrutta + Cozyrhythm (601752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นโรงเหล็ก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร (661031-1149)
78 # 3อจ661111-163 ED821983010TH Jetsadakrutta + Cozyrhythm (601756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นโรงเหล็ก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สมุทรสาคร (661031-1150)
79 # 3อจ661111-169 ED959921984TH Cap1995 + tasunflower8 (601772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 13 พ.ย. 2566 - 08:33 น.] #87501 (10/25)
ตั้งแต่ อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661026-015 ED892259277TH bluezone69 (599976) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ661028-003 ED910449907TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (600237) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ661101-017 ED926214855TH iBose (600682) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ661102-005 EJ886182874TH school (600791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661102-006 ED972400617TH Hook2 (600797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661102-007 ED891648695TH มงคลทิพย์ (600802) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ661102-012 OSA080000002503 Tum168 (600813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ661102-015 TH01184TWSCR0B0 Benjarong (600818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ661102-016 ED951182134TH toon6398 (600821) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ661102-017 ED954624587TH Syumpu (600824) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ661102-018 EH973272928TH heretic (600827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ661102-020 ED940022423TH Pongphayao (600829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ661102-030 ED933670215TH พลังเก้าเอี๊ยง (600793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661103-001 ED941228256TH kao_za (600980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661103-005 ED928557898TH เหน่งบางคู้ (600991) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ661103-006 ED935842261TH AOUN_D (600999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ661103-007 EB504907465TH kunbun (601002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ661103-009 ED943752625TH Bank2014 (601003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ661103-011 ED836236186TH ขจรศักดิ์พระใหม่ (600876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ661103-012 ED916343073TH petsh (600888) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 1อจ661103-019 TH01184TSXHF3B0 nattakom2525 (600930) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ661104-021 BCSD0002383119R มีดีพระเครื่อง (601081) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 1อจ661104-022 BCSD000238312CK มีดีพระเครื่อง (601088) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ661104-024 BCSD00023830468 มีดีพระเครื่อง (601093) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ661107-016 TH01184U9DDC3B0 Toroclub (601335) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ661108-012 EM181920018TH เมิส_เพชรบูรณ์ (601492) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ661108-014 EM181920018TH เมิส_เพชรบูรณ์ (601496) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ661108-015 EM181920018TH เมิส_เพชรบูรณ์ (601499) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ661108-016 EM181920018TH เมิส_เพชรบูรณ์ (601502) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ661108-017 EM181920018TH เมิส_เพชรบูรณ์ (601506) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ661108-018 EM181920018TH เมิส_เพชรบูรณ์ (601495) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ661108-019 EM181920018TH เมิส_เพชรบูรณ์ (601498) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 1อจ661108-020 EM181920018TH เมิส_เพชรบูรณ์ (601500) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 1อจ661108-021 EM181920018TH เมิส_เพชรบูรณ์ (601487) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 1อจ661108-038 EX608017887TH print (601463) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 1อจ661110-013 ED957272310TH pungting (601670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
37 # 1อจ661108-013 EM181920018TH print (601494) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661031-006 Artsking (600527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ661031-009 ThaiWong (600537) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
3 # 2อจ661031-010 ThaiWong (600542) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ661101-015 Dee91 (600702) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ661102-004 Frankenstein (600814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ661102-006 boonlunch (600816) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ661102-007 ถนัดซ้าย08 (600820) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ661102-008 แก้วอุษา (600823) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ661102-009 Supaporn_Sri (600826) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ661102-010 wirat3003 (600828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ661102-011 whutichai (600769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661103-001 sillaprathai (600947) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ661103-004 piaric (600951) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ661103-005 Ong1971 (600966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 2อจ661103-006 อรรถพล (600968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ661103-007 มังกรชล (600972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ661103-008 kikapuu (600987) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ661103-009 kikapuu (600990) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 2อจ661103-011 hajuitmc (600938) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 2อจ661103-012 suwanarat (600948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ661103-013 Owarut999 (600953) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ661103-014 พีรยุทธ (600958) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ661103-016 Pond27 (600962) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
24 # 2อจ661103-017 TOTI_TON (600974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ661103-018 Meepool4289 (600979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ661107-001 jessepre (601295) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ661107-002 jessepre (601297) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
28 # 2อจ661107-008 ThaiWong (601300) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ661107-009 ThaiWong (601305) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
30 # 2อจ661108-017 ตาลเดชา (601469) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ661108-018 ตาลเดชา (601473) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ661108-019 suchat-01 (601480) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
33 # 2อจ661110-014 การันตีพระ (601639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661031-176 66850797832934 wepinta + ชุ้งอุดมสุข (600477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบ๊วย วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังเจดีย์ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ661031-181 PSP0112984782 Nongbright88 + Boypty2512 (600505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า จ.ชลบุรี
3 # 3อจ661101-101 ED920607885TH Todmuangchon + วุฒินันท์ (600618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี กรอบทอง(G 90%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ661101-164 EB993650031TH bunpotth + mitmitee (600622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
5 # 3อจ661101-170 ED840349618TH hanhaniiz + suebtrakoon (600664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่นแรก เนื้อผง(เหลือง) ปี 2544 จ.ลำพูน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ661102-104 ED939061040TH Boyprasertsak + Pakin10 (600754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
7 # 3อจ661102-114 ED953452885TH คอร์อ่อน + yuttaphoom2 (600724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 67%)
8 # 3อจ661102-166 EM097928042TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (600758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/สภาพชำรุดหูซ้าย)
9 # 3อจ661103-173 EM097932435TH สมบัติบูรพาบารมี + ซูโม่ (600942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม **พระสภาพซ่อม ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ661103-181 EM097927841TH seata + ขนมไทยแม่อารีย์ (600846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.เชียงใหม่(G 75%)
11 # 3อจ661104-104 TH01184U5ADB2B0 Kitsukit + chaibangseemeang (601052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพหักซ่อมพระศอ)
12 # 3อจ661104-120 ED649678099TH ton_Teera + yootha (601107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์บัวห้าเม็ด เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
13 # 3อจ661106-007 อุกฤช + หนูมิเตอร์ (601150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดขอบบนขวา)
14 # 3อจ661106-111 ED890794285TH chane + Notmay2425 (601165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.นครปฐม (สภาพตัดหูและแต่งผิว)(G 77%)
15 # 3อจ661106-119 EB509329662TH mana1 + Promarin (601194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว ปี 2478 จ.นครปฐม
16 # 3อจ661107-001 danupo1 + SChuenban (601227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อเงินลงยา จ.นครสวรรค์ (สร้างก่อนปี 2500/สภาพใช้)
17 # 3อจ661107-006 jumboboy7 + SChuenban (601247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
18 # 3อจ661107-007 แร่บางไผ่ + SChuenban (601250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
19 # 3อจ661107-008 ชานนทร์ + tuk08 (601251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 8390/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
20 # 3อจ661107-009 JoEthaibev + jane77 (601255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
21 # 3อจ661107-011 tanint + smasterz (601269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองคำ ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักทอง 9.9 กรัม)
22 # 3อจ661107-108 ED919651161TH พระสมุทร22 + อาทิตย์๙๙ (601244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ฐานเรียบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
23 # 3อจ661107-112 EB995375283TH หม่อง + pieronut (601233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2554 จ.อ่างทอง (หมายเลข 2007)
24 # 3อจ661107-114 ED928050275TH anndamun + พาชนะ (601239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า ปี 2549 เนื้ออัลปาก้า จ.นครศรีธรรมราช(S 90%)

25 # 3อจ661107-123 EM097929048TH Nongbright88 + ซาลาเปา (601256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอก **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
26 # 3อจ661107-126 ED879167315TH Komsank + sniper211 (601267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เม่ง วัดบางสะแกใน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ(S 91%)
27 # 3อจ661107-143 SXF135600038978 มังกรพัดถิ่น + Noom-1976 (601292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดกำแพงแสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม **สมาชิกยกเลิกการตรวจสอบ
28 # 3อจ661107-149 SXF135600038979 kenshiro2810 + Noom-1976 (601310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ661108-002 BhuriKet26 + kaity (601357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.2 นิ้ว)(G 79%)
30 # 3อจ661108-004 ไทยนิยม + teetoon (601360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติก(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดก้นชำรุด)(661028-1123)
31 # 3อจ661108-127 ED693069212TH dittasagul + Thantharat (601431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจอมขวัญบรมครู หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สุรินทร์
32 # 3อจ661109-002 Uma_aor + Kapongdotcom (601634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ661109-003 Nongmin99 + Pongsak999 (601518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
34 # 3อจ661109-005 อนันตรา + มิตรพระแท้ (601536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ661109-006 cpat1 + boytiew (601540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลิ่น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ661109-007 สวนดอก + kittisak-pra (601542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 78%)

37 # 3อจ661109-009 sanchai1977 + Nopbns990 (601548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเลี่ยงหม้อ กรุวัดประตูลี้ เนื้อดิน จ.ลำพูน (661024-2044)
38 # 3อจ661109-101 ED969943471TH midori + Kjohnpat (601553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดศรีมหาราชา รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ชลบุรี
39 # 3อจ661109-102 ED932533059TH kaichon + Khanoon (601557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
40 # 3อจ661109-103 ED900464944TH Saranphat + ทวีศักดิ์ (601562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)
41 # 3อจ661109-104 EK118741500TH AodAnt + ประวิทย์888 (601566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ661109-105 EG371320774TH ตึ่งนั้ง + Buncha (601571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ661109-106 ED427461086TH อาทิทัต + paisalpra (601574) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
นางกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
นางกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
44 # 3อจ661109-107 ED853794834TH Stump + ธนูทอง (601578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสองชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2464-2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ661109-108 TH01184URENY3B0 พระราม9 + Arunlert69 (601581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660828-2040)(G 73%)
46 # 3อจ661109-109 EM097929555TH ราชสีห์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (601587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวันเกิด หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้ายเล็กน้อย)
47 # 3อจ661109-110 EM097929555TH ราชสีห์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (601590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
48 # 3อจ661109-111 EM097929555TH tiwakornwong +ขนมไทยแม่อารีย์ (601593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติก(แดง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (661027-2050)

49 # 3อจ661109-112 EM097929555TH pantun + ขนมไทยแม่อารีย์ (601597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่เฮง วัดบ้านด่านช่องจอม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง จ.สุรินทร์ (หมายเลข 31)(G 90%)
50 # 3อจ661109-113 EM097929555TH world + ขนมไทยแม่อารีย์ (601599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ661109-114 EM097929555TH world + ขนมไทยแม่อารีย์ (601602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นฉลองพระอุปัชฌาย์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.ชลบุรี (หมายเลข 67)
52 # 3อจ661109-115 EM097929555TH กุ้งปรีชา + ขนมไทยแม่อารีย์ (601604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสารพัดดี เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
53 # 3อจ661109-116 EM097929555TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (601607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติก(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรูปชำรุด)(661027-2053)
54 # 3อจ661109-117 EM097929555TH tiwakornwong + ขนมไทยแม่อารีย์ (601609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติก(เหลือง) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรูปซีดจาง)(661027-2052)
55 # 3อจ661109-119 EM097929555TH redtritium + ขนมไทยแม่อารีย์ (601611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดอุนิ/สภาพกะไหล่ทองใหม่)
56 # 3อจ661109-120 EM097929555TH gymnastics + ขนมไทยแม่อารีย์ (601617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11915)
57 # 3อจ661109-121 EM097929555TH ราชสีห์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (601516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ661109-122 EM097929555TH karn285 + ขนมไทยแม่อารีย์ (601519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพหักซ่อมส่วนบนและใบหน้า) (661024-1072)(G 78%)
59 # 3อจ661109-123 EM09792955TH Goose + ขนมไทยแม่อารีย์ (601521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
60 # 3อจ661109-124 EM097929555TH sugar + ขนมไทยแม่อารีย์ (601524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(661027-1016) (G 76%)
61 # 3อจ661109-125 EM097929555TH อู๊ดจอมทอง + ขนมไทยแม่อารีย์ (601525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอม เนื้อเมฆสิทธิ์ กรอบทอง(G 77%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ661109-126 EM097929555TH pakorn2512 + ขนมไทยแม่อารีย์ (601527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
63 # 3อจ661109-127 EM097929555TH นพรัต + ขนมไทยแม่อารีย์ (601528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 118)
64 # 3อจ661109-128 EM097929555TH suparoek + ขนมไทยแม่อารีย์ (601531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.ไม่แท้)
65 # 3อจ661109-129 EM097929555TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (601535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติก(ส้ม) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดก้นชำรุด)(661027-2048)
66 # 3อจ661109-130 EM097929555TH ninewalk + ขนมไทยแม่อารีย์ (601538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่น 2 พิมพ์หลังยันต์ ฤฤๅ ฦฦๅ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (661024-1074)(G 79%)
67 # 3อจ661109-131 EM097929555TH kitikorn16 + ขนมไทยแม่อารีย์ (601550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังแผนที่เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2522 จ.สุรินทร์
68 # 3อจ661109-133 EM097929555TH Joker007 + ขนมไทยแม่อารีย์ (601555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 40%)
69 # 3อจ661109-135 ED954386162TH newcar + เก้าหมู่เก้า (601560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (สภาพใช้)(S 89%)
70 # 3อจ661109-137 KBNM2000466965L Komsank + Aeybangsaen (601572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บัวเหลี่ยม ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ661109-138 ED943249483TH king_64 + superman_vuth (601575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ)
72 # 3อจ661109-139 ED9601330888TH taccord + kakashi (601579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ661109-140 TM2100015882635 ทิศเหนือ + john813 (601583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ

74 # 3อจ661109-141 TM2100015882635 Pech_Muangchon + john813 (601559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (561009-079)(G 52%)
75 # 3อจ661109-142 TM100015882635 Xabi17 + john813 (601564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
76 # 3อจ661109-143 ED916456702TH Pinthu + pop2517 (601568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อเงิน ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 651/สภาพสวย) (661027-1049)
77 # 3อจ661109-145 ED977731187TH perfectman77 + ขุนกิม (601580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่นแรก พิมพ์ตาโปน เนื้อผง(ขาว) ปี 2537 จ.ลำพูน
78 # 3อจ661109-148 ED954368787TH pound2007 + onntiwang (601591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา
79 # 3อจ661109-149 ED954368787TH Kasalong + onntiwang (601596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา(ตื้น) เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
80 # 3อจ661109-150 ED961019345TH LEEYA + bluezone69 (601600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ เนื้อเงิน ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ. (660821-1063)(G 85%)
81 # 3อจ661109-151 ED961019345TH LEEYA + bluezone69 (601608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร. (661004-1112)
82 # 3อจ661109-152 ED961019345TH LEEYA + bluezone69 (601612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังแบบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.กรุงเทพฯ (66102-1056)(G 69%)
83 # 3อจ661109-153 ED961019345TH LEEYA + bluezone69 (601616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.นครปฐม (661002-1059)(G 73%)
84 # 3อจ661109-154 EM097924880TH พ่อมาเฟีย + ขนมไทยแม่อารีย์ (601618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพรมดำใหม่)
85 # 3อจ661109-155 EM097924880TH jouicepeam + ขนมไทยแม่อารีย์ (601620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท(G 66%)
86 # 3อจ661109-156 EM097924880TH Nongbright88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (601624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
87 # 3อจ661109-158 ED930215296TH kitikorn16 + Waraporn168 (601628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
88 # 3อจ661109-159 ED868757183TH พุทธะสังมิ + ตี๋ลำปาง (601630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์หลังยันต์หมึก จ.นครนายก กรอบชุบทอง
89 # 3อจ661109-161 ED961740067TH jentamulet36 + บารมีคุณย่า (601636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย หลวงพ่อตี๋ วัดเขาเขียว ปี 2530 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
90 # 3อจ661109-162 ED778563745TH กชชโย19 + tinny (601517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ661109-168 ED964921885TH kent8338 + เด็กใหม่ใจรัก (601532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท
92 # 3อจ661109-169 ED931807131TH ราชสีห์ + Meepool4289 (601533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(661031-1099)
93 # 3อจ661109-170 ED957728113TH โพไร่หวาน + Choomsilp (601534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2261)
94 # 3อจ661109-171 TH01184UN5YR8B0 Phichit_02 + ตะกรุดโทน (601537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
95 # 3อจ661109-172 ED928244807TH wavethaw + dod18 (601539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก ๒ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พิจิตร
96 # 3อจ661109-173 EM286324770TH หนุ่มมีนบุรี + nop168 (601637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
97 # 3อจ661109-174 ED619589934TH Nongbright88 + narade2517 (601543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
98 # 3อจ661109-175 ED619589934TH Nongbright88 + narade2517 (601546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
99 # 3อจ661109-176 ED799847561TH guidenaja + แสงเงินแสงทอง (601547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ661109-177 ON68000729231HT glubglai + CREATIVE888 (601549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
101 # 3อจ661109-179 ED934396894TH nuthapol + tle_wangpikul (601554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 77%)
102 # 3อจ661109-180 ED907060785TH joy2007 + พิชชากร (601556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อพ่วง วัดกก พิมพ์ข้างยันต์ เนื้อดิน ปี 2473 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ661109-181 ED983607762TH Komsank + คุณศิระ (601561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์พุทธกวัก เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี
104 # 3อจ661109-182 ED609257019TH nuang08 + สัสดี57 (601563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
105 # 3อจ661109-183 ED938450905TH พรอิศรา + tongjoy (601565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(661006-2039)
106 # 3อจ661109-184 ED949297822TH eootyoo + Punkorat (601570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นพิเศษมงคล ๙ เนื้อเงินลงยา ปี 2521 จ.สมุทรปราการ
107 # 3อจ661109-185 ED949297822TH เมืองช้าง + Punkorat (601576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ661106-011 ninewalk + mekya2706 (601163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นแรก พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2500 จ.ชลบุรี (660920-1088)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 11 พ.ย. 2566 - 08:37 น.] #87498 (9/25)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661026-019 ED824380319TH ดวงเศรษฐี (599972) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 1อจ661101-001 ED123216229TH pMike (600624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ661101-002 ED936943258TH preaw1234 (600627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661101-003 ED951158838TH แปะยุ้ย (600633) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ661101-004 ED953110237TH โบตั้ม (600636) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ661101-005 ED883394747TH Somkiathong (600640) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ661101-006 ED947104895TH nongnhun (600645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ661101-009 ED964904825TH เรศเรณู (600655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ661101-010 EK056724190TH ATTORN43 (600660) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ661101-011 ED816336503TH คนจอมแก้ว (600651) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ661101-013 ED828215215TH อ๋าศิษย์หนองสะเดา (600662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ661101-016 ED962921423TH golfsriracha (600665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ661109-004 ED427461090TH paisalpra (601610) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
14 # 1อจ661109-010 ED923674901TH Nicharida (601588) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661031-007 teetoon (600531) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661031-008 chajks (600533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ661109-003 การันตีพระ (601541) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ661109-005 การันตีพระ (601544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661031-009 thanawat_bz + jane77 (600455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 90%)
2 # 3อจ661101-013 Gap2527 + ไอโอดีนแมน (600697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง(G 84%)
3 # 3อจ661101-105 ED914535875TH nut2326 + เวียงห้วยเขน (600630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
4 # 3อจ661101-122 ED965601825TH บีเวียงพิงค์ + บารมีฟู (600584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระคง วัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อดิน จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
5 # 3อจ661101-134 EB502459518TH babala + friendship (600634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
6 # 3อจ661102-101 ED813536355TH พุทธานุภาพพระสยาม + (600742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เชษฐ์ไธสง
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
7 # 3อจ661102-122 EJ411172824TH NongFah + noy2015 (600833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ661102-172 EJ042075509TH Nongbright88 + นกแก้ว (600780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อโชติ วัดตะโน เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ661103-115 ED935429863TH en_amulet + เบิร์ดพนาสนธิ์ (600933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาสรรค์หย่อง กรุวัดท้ายย่าน เนื้อดิน จ.ชัยนาท
10 # 3อจ661103-148 TH01184U15T94B0 Boyprasertsak + friendship (600901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 68%)
11 # 3อจ661103-158 EJ619511360TH พระสมุทร22 + (600971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ รุ่นแรก เนื้อผง จ.นนทบุรี
12 # 3อจ661103-159 ED827048383TH ton_Teera + รักษ์นครหลวง (600975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ661103-193 EM097927841TH thanrat + ขนมไทยแม่อารีย์ (600905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา
14 # 3อจ661104-119 EK118741028TH pongsak09 + อี๊ดเมืองเลย (601104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง(ขาว) ปี 2495 จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
15 # 3อจ661104-140 TH01184UARJK6B0 Nongbright88 + คุณตาวิธาน (601073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดปากทะเล เนื้อผง
16 # 3อจ661106-103 ED983610316TH Nicha-Malee + คุณศิระ (601138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 4 พิมพ์กลากสามหลังยันต์สามอุใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ (สภาพใช้)
17 # 3อจ661106-138 EM097937251TH Nongbright88 + รถถังพระบ้าน (601189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก

18 # 3อจ661107-101 ED981111162TH boonlom + มงคลชัย (601228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ) กรอบทอง(G 68%)
19 # 3อจ661108-001 C_Ping + kaity (601355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(641001-297) (G 64%)
20 # 3อจ661108-006 เด็กวัง + ลุงบิ๊ก (601507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์หน้าลิง ปี 2484 จ.พิจิตร
21 # 3อจ661108-007 Namnathee1983 + ศตกมล (601365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดนะ/สภาพสวย)(661031-1002)
22 # 3อจ661108-101 EB995689477TH lnwRitto + ภูมิแคราย (601369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
23 # 3อจ661108-102 ED932532455TH Arkhom58 + hooligan (601371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
24 # 3อจ661108-103 ED983620145TH Goose + งดงาม (601376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
25 # 3อจ661108-104 ED906476985TH harnwat + ชวนชื่น (601385) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 800 บาท) (น้ำหนักทอง 20 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) (น้ำหนักทอง 10.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
26 # 3อจ661108-105 EM232622072TH nokklang + โมเลกุล (601387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นดาวเทียม พิมพ์หลังยันต์เต็ม เนื้อเงิน ปี 2525 จ.กำแพงเพชร
27 # 3อจ661108-107 ED967843144TH wirat3003 + JunKB (601398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ661108-108 ED967843144TH autopower + JunKB (601401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ661108-109 EM097933572TH เรดิโอสะออน + ซูโม่ (601505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ661108-112 lohbetong + akankung (601370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
KBHP2000042060BB
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
31 # 3อจ661108-115 ED937145484TH bunpotth + ฅนบางใหญ่ (601380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ661108-116 อาราธนา + nattawutng (601384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184UQ8UF4B0
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ661108-117 WM374915579TH samat + Benyapa (601509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
34 # 3อจ661108-118 detanan + MIXMUK (601389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184UQCX58B0
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังตะกรุดทองแดง)
35 # 3อจ661108-120 ED819528445TH น้าเดช + Sahapon (601397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (สภาพทำความสะอาดผิว)
36 # 3อจ661108-121 ED819528445TH น้าเดช + Sahapon (601402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
37 # 3อจ661108-122 ED919663394TH doramon2345 + RAD22 (601403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ661108-123 ED839052972TH Komsank + ตุ๊หลวง (601405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์นะโมพุทธายะ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (660403-1529)
39 # 3อจ661108-124 ED965023420TH nop168 + มือปราบตลาดสด (601408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงตาเผือด วัดมะกอก จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
40 # 3อจ661108-125 ED965613934TH pukpaokab + Burapha777 (601411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 69%)
41 # 3อจ661108-128 ED961905075TH หนึ่งสภาพัฒน์ + BlackHeart (601435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ661108-129 ED824167608TH insolence + พลกฤต (601439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(เหลือง) ปี 2521 จ.ชัยนาท
43 # 3อจ661108-130 EB516188320TH sudarat_P + ชาติน (601443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเมีย เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ661108-131 ED939546975TH Kampanat13 + Kae395 (601490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงคลุกรักปิดทอง
45 # 3อจ661108-132 KLUA00032917382 azayagency + หนุนดวง99 (601366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี
46 # 3อจ661108-133 ED879998110TH Nongbright88 + (601372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
GodzillaNui168
พระนาคปรก หลวปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงโสฬส ปี 2505 จ.ระยอง
47 # 3อจ661108-134 ED879998110TH taccord + GodzillaNui168 (601375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์เข่าตรง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
48 # 3อจ661108-135 ED923672790TH eootyoo + หมูหก (601381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
49 # 3อจ661108-137 ED951921816TH Sittin + AmpFine (601388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์จอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.สมุทรสาคร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
50 # 3อจ661108-139 ED938029737TH kakashi + pawie2184 (601393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
51 # 3อจ661108-140 ED938029737TH kakashi + pawie2184 (601396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
52 # 3อจ661108-141 ED962956263TH Nongbright88 + golfsriracha (601399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
53 # 3อจ661108-142 EB509736175TH toopronchai + Boya123 (601489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ661108-143 ED891664843TH taccord + nengneng (601404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ661108-144 EX334257785TH pongsak09 + พุทธศิลป์ล้ำค่า (601410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
56 # 3อจ661108-145 ED817592919TH wirat3003 + sipong (601414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (590402-062)(G 67%)
57 # 3อจ661108-146 EK067199478TH Surasit4301 + tongjoy (601416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 2423)(661013-2027) (G 64%)
58 # 3อจ661108-147 Xabi17 + otto21 (601421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184UPRW95B0
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังบล็อกเขี้ยว เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
59 # 3อจ661108-148 ED891545934TH Bee20 + Sutee-sai2 (601424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
60 # 3อจ661108-149 ED742325656TH cs16933 + magician (601426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 7947) **พระสภาพสวย
61 # 3อจ661108-150 ED967215011TH พลฐานวโร + Danai33 (601428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 69%)
62 # 3อจ661108-151 EM097937557TH chairatmt + รถถังพระบ้าน (601356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยโชคดี เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1883)
63 # 3อจ661108-152 ED962956250TH Neungsuriya + golfsriracha (601358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์เกลียวเชือก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.อุทัยธานี
64 # 3อจ661108-153 ED972123485TH naresh + noppadon111 (601363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ661108-154 ED969828184TH kwwee + Man99 (601364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
66 # 3อจ661108-156 ED890795992TH thonglor + SNOWKID (601373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งผมหวี วัดมกุฎฯ พิมพ์ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
67 # 3อจ661108-157 EM410782784TH phichit07 + pantakrit (601377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง จ.นนทบุรี
68 # 3อจ661108-158 TH01184UR5MW3B0 Goodcobain + (601379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
CREATIVE888
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่รีวงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม
69 # 3อจ661108-159 ED897719806TH พ่อฟอร์ม + หนองซอ (601382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
70 # 3อจ661108-160 EM097929547TH sugar + ขนมไทยแม่อารีย์ (601386) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 747/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 747)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
71 # 3อจ661108-161 EM097929547TH sugar + ขนมไทยแม่อารีย์ (601391) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อทองคำลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 269/น้ำหนักทองรวม 3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์อาร์มเล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 269)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
72 # 3อจ661108-162 TH01184U50A93B0 Noppadon14 + Naruto24 (601395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นอุดมโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดอุดมรังสีสร้าง)

73 # 3อจ661108-163 ED910419499TH Choi2528 + แบงค์อรัญ (601400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป วัดเวฬุราชิณฯ พิมพ์ปางสนเข็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 3.7 นิ้ว)
74 # 3อจ661108-164 ED910419499TH Nongbright88 + แบงค์อรัญ (601406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดบางโฉลงนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.สมุทรปราการ
75 # 3อจ661108-165 ED910419499TH lohbetong + แบงค์อรัญ (601409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และหูชำรุด)
76 # 3อจ661108-166 ED950138046TH momo_nid + sanopporn (601413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี (สภาพชำรุดขอบซ้ายและปิดทองใหม่)
77 # 3อจ661108-167 ED861967369TH nung100 + พรพัฒน์ (601417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือคู่ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ)
78 # 3อจ661108-168 ED861967369TH chairatmt + พรพัฒน์ (601420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
79 # 3อจ661108-169 ED861967369TH ศักดิ์นรินทร์ + พรพัฒน์ (601423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพแต่งผิว)
80 # 3อจ661108-170 ED861967369TH world + พรพัฒน์ (601425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
81 # 3อจ661108-171 ED861967369TH supra212 + พรพัฒน์ (601429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นประดิษฐานวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชลบุรี
82 # 3อจ661108-172 ED861967369TH supra212 + พรพัฒน์ (601432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ661108-173 ED885036420TH lekdee + Johnprptk1904 (601434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
84 # 3อจ661108-174 ED910495274TH KohMeaklong + ธนกฤต999 (601437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ661108-175 ED967303011TH Kamthorn77 + จอมพล (601441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
86 # 3อจ661108-176 EJ231366625TH Jorayoot + aphisit (601444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นลอยน้ำ เนื้อผงว่าน ปี 2502 จ.ปัตตานี
87 # 3อจ661108-177 ED946334013TH แงซาย + makluayka (601448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.ลำพูน (หมายเลข 258/วัดสวนดอกสร้าง) (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
88 # 3อจ661108-178 EB996032038TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + บิ๊กบีม (601453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระรัตนะตรัย หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นนทบุรี
89 # 3อจ661108-179 ED924047758TH เอ็กซ์เมืองชัย99 + พันธิตรา (601456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด(ตื้น) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
90 # 3อจ661108-180 PYP019800007664 pokok27 + kungkung1 (601460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จนางพญาจิตรลดา พิมพ์หลัง สก.(เล็ก) เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 10 พ.ย. 2566 - 08:34 น.] #87495 (8/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661027-004 ED917554635TH มาริโอ (600141) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ661031-001 TH01184TMMUR8BO Arunlert69 (600547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ661031-002 OB299905115TH niti_por (600548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661031-003 ED959902512TH UNICITY (600551) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ661031-004 ED8619926272TH Khanoon (600554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ661031-005 ED952253937TH Korawit5957 (600556) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ661031-006 EB505007675TH JackieGoal (600559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661031-007 ED935217926TH boy88 (600561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ661031-008 ED568699289TH ขอบกระด้ง (600562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ661031-009 EM158868013TH ศิษย์ระยอง (600565) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ661031-010 ED878609405TH ต้นอุทยาน (600568) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ661031-014 ED956608410TH porn08 (600513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ661031-015 ED913398532TH nockout (600516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ661031-016 TH01184TBN8X1B0 อ๊อบบางแก้ว (600518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ661102-028 ED864540138TH พรรณราณย์ (600784) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
16 # 1อจ661108-009 ED916185430TH tiwakornwong (601461) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
17 # 1อจ661108-010 OB289660515TH โชติอนันต์ (601458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 1อจ661108-028 ED967303025TH จอมพล (601457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ661025-006 ริณดา (599817) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661025-007 ริณดา (599825) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ661026-025 en_amulet (601412) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661027-005 penpathum (600138) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ661027-007 หิมพานต์มุ่งงาม (600103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ661027-016 BhuriKet26 (600159) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ661031-001 vittaya14 (600521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ661031-003 อชิตะพระเครื่อง (600523) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ661031-029 Rich989 (600524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ661101-003 unt2499 (600643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ661101-013 ต่อนนทบุรี (600674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ661101-016 Kobchai2528 (600675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ661101-017 RTPRA (600678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ661101-018 pungting (600680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ661101-019 Phanda168 (600683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ661102-012 ศตกมล (601354) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 2อจ661108-002 การันตีพระ (601359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ661108-003 การันตีพระ (601361) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
19 # 2อจ661108-006 midori (601422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ661108-022 teetoon (601475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ661108-028 การันตีพระ (601477) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
22 # 2อจ661108-029 การันตีพระ (601514) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ661108-030 การันตีพระ (601513) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ661108-031 การันตีพระ (601512) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ661108-032 การันตีพระ (601510) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 2อจ661108-033 การันตีพระ (601511) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661028-127 ED951126407TH anndamun + ketanirut (600195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
2 # 3อจ661030-146 ED892908003TH Rakchart + Anankiya (600328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ661031-109 EM097921486TH vespa2 + หมูกุ๋น (600502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.ปัตตานี (สภาพเคลือบแล็กเกอร์/หน้าตัก 8.4 นิ้ว)
4 # 3อจ661031-141 EB518038209TH Komsank + LEEYA (600451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมั่งมีศรีสุข เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
5 # 3อจ661031-153 EM097780338TH tonphra + ขนมไทยแม่อารีย์ (600493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิวขอบล่าง)(G 86%)
6 # 3อจ661101-103 EB993856565TH ทอเร็ตโต้ + ป๋องร้อยไร่ (600623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นดาวเทียม พิมพ์หลังยันต์ไม่ขาด เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กำแพงเพชร
7 # 3อจ661101-108 ED920332222TH Thanakorn777 + มะยมพุทธคุณ (600638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระลีลา หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)(S 91%)
8 # 3อจ661101-120 ED957711909TH choomsilp + บีเวียงพิงค์ (600615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ661101-145 ED948213052TH nopsuthon + (600588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Champrawin3239
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ661101-165 EB993650031TH bunpotth + mitmitee (600628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกระรอกกระแต กรุวัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี
11 # 3อจ661101-175 ED839791050TH nincha + phot87616 (600666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
12 # 3อจ661102-004 Rakchart + anonnat (600722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ661102-102 ED957714471TH บัวลอยไข่หวาน + terasak99 (600745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์ฐานสามชั้นหูชิด เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ661102-125 EM097927740TH kitikorn16 + ขนมไทยแม่อารีย์ (600766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
15 # 3อจ661102-131 ED936049521TH chotiwit_1801 + wan-pra (600712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแชลงงัด เนื้อผง ปี 2536 จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 # 3อจ661102-142 ED937916829TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + black-van (600787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายงาม กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดแขนขวา)
17 # 3อจ661102-147 ED746264294TH ton_Teera + pornsak20 (600804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มข้างเม็ด กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)

18 # 3อจ661102-175 EJ042075509TH เปี๊ยกตุ๊กแก + นกแก้ว (600789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย หลวงพ่อตี๋ วัดเขาเขียว ปี 2530 จ.สุพรรณบุรี
19 # 3อจ661103-174 TH01184TY0JS9B0 เหน่งบางคู้ + เสน่หา (600944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ661103-202 EM097927841TH suksannb + ขนมไทยแม่อารีย์ (600973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ661104-001 แก้วพิษณุ + nungsan (601019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ661104-002 gunner203 + nungsan (601021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ661104-003 รถโฟร์ค + lexrain (601023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเทพปฏิมา มูลนิธิพระพรหมเอราวัณสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ661104-005 BIGRID + กรเพชรบูรณ์ (601029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)
25 # 3อจ661104-006 suwatboat + jane77 (601032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(660316-1019)
26 # 3อจ661104-007 PopNajaroen + eootyoo (601035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพชำรุดขอบล่าง)
27 # 3อจ661104-008 ต่อหนองงูเห่า + Bankkc (601038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4724)
28 # 3อจ661104-009 perfectman77 + Bankkc (601039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1484)
29 # 3อจ661104-101 ED619587394TH Nongbright88 + (601042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
narade2517
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จับโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
30 # 3อจ661104-102 ED817419840TH chay7 + hooligan (601045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเถาวัลย์ กรุวัดชนะสงคราม เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ661104-103 ED922140503TH ชาย2506 + กุมภาพันธ์ (601047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพเชื่อมหูและรมดำใหม่)(G 86%)
32 # 3อจ661104-105 EM229925158TH akehup + onntiwang (601055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
33 # 3อจ661104-106 ED949290532TH น้องจักรพงษ์ + kingcrow (601057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย
34 # 3อจ661104-107 ED891661569TH m-cot + ชัย109 (601061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 459/วัดสุทัศนฯสร้าง)
35 # 3อจ661104-108 ED953140503TH กาหยู + เจริญพรรุ่งเรือง (601063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพื่อชีวิต เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2539 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 606)
36 # 3อจ661104-109 ED895844602TH Juicy + jawnantawut (601068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อเงิน ปี 2514 จ.สระบุรี

37 # 3อจ661104-110 ED951196495TH giantgiant + ออสก้า99 (601072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 2628) **พระสภาพสวย
38 # 3อจ661104-111 ED941230590TH กระแสร์2 + สร้างตัว (601075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
39 # 3อจ661104-112 831549512603 tummusic46 + ผู้พัน (601079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร สำนักพุทธเทวประทีปสร้าง พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
40 # 3อจ661104-113 EB994559904TH m-cot + JutaratPin (601083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)(G 63%)
41 # 3อจ661104-115 ED886159473TH anndamun + Darkaun (601092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่นรับทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ661104-116 THR5000281698TL pachre + จริงใจ (601096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ661104-117 ED847968774TH Gegolffy + รักษ์นครหลวง (601098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ เนื้อไม้แกะ จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ661104-118 ED946056155TH ชุมพล5 + คูณสตางค์ (601101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม
45 # 3อจ661104-121 ED558264906TH tontot1551 + LexCyber (601020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดมหาธาตุ(กรุน้ำ) เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
46 # 3อจ661104-122 ED933664183TH Nawaporn_Prathai + โก๋แก่ (601022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 63%)
47 # 3อจ661104-123 ED978700725TH parkkankhum + yayara (601024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
48 # 3อจ661104-124 EJ993999017TH ลิ้ม88 + sanyah (601026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
49 # 3อจ661104-125 EJ993999017TH ลิ้ม88 + sanyah (601028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
50 # 3อจ661104-126 ED832547863TH thi3790 + lulytoon (601031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.อุทัยธานี (660227-2031)
51 # 3อจ661104-127 ED932527362TH Chansri1 + Athiwat (601034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ661104-128 OB052187235TH รถโฟร์ค + ฐณะวัฒน์ (601037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
53 # 3อจ661104-129 ED929069888TH แก้วพิษณุ + chaintv (601041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
54 # 3อจ661104-130 OA544952692TH Energy_KDK + (601044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กานต์เมืองปทุม
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 5.8 นิ้ว)
55 # 3อจ661104-131 ED918141944TH พลฐานวโร + Bassociety (601048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

56 # 3อจ661104-132 EM097928714TH Nongbright88 + ซาลาเปา (601049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ661104-133 EM097928714TH Kungfujay + ซาลาเปา (601051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช กรอบทอง(G 79%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ661104-134 ED873799005TH m-cot + nengneng (601053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
59 # 3อจ661104-135 ED840840566TH thi3790 + หม่อง (601056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นกูผู้ชนะไพรีพินาศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (651025-1172)
60 # 3อจ661104-136 ED872583965TH maximum9 + ออเดอร์ (601059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์หลังกุมารทองประสพโชค เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)
61 # 3อจ661104-137 ED872583965TH en_amulet + ออเดอร์ (601064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางขนนก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
62 # 3อจ661104-138 ED924193543TH tangmo123 + seranee (601067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)(620411-021)
63 # 3อจ661104-139 ED946786035TH ชัยเจเจ + โกวบ้อ (601069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ661104-141 EM097928728TH Nongbright88 + (601076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
65 # 3อจ661104-142 EM097928728TH Nongbright88 + (601077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นบำเพ็ญกุศล พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ชลบุรี
66 # 3อจ661104-143 EM097928728TH ร้อยวิทย์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (601080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
67 # 3อจ661104-144 EM097928728TH ร้อยวิทย์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (601082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
68 # 3อจ661104-145 EM097928728TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (601085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 68%)
69 # 3อจ661104-146 EM097928728TH autopower + (601087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
70 # 3อจ661104-148 EM097928728TH TAE-THANK + (601091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
71 # 3อจ661104-149 EM097928728TH Rakchart + ขนมไทยแม่อารีย์ (601094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังหลุมมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
72 # 3อจ661104-150 TH01184UA6MM6B0 Hihachi + sburan (601097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
73 # 3อจ661104-151 kitikorn16 + คุณตาวิธาน (601027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184U9DUR8B0
พระโคนสมอ พิมพ์ซุ้มปราสาท เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ661104-152 masterpiece + คุณตาวิธาน (601030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184U9DUR8B0
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)

75 # 3อจ661104-154 ED968306155TH บอมเบ + AONGKALOY20 (601036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
76 # 3อจ661104-155 ED902566711TH Caltex + phairod101 (601040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ661104-156 ED902566711TH eaknaengnoy + phairod101 (601043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ661104-157 ED954370587TH ตะกรุดโทน + nut141 (601046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
79 # 3อจ661104-158 ED849294341TH ppffarm + akara (601050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651020-2048)
80 # 3อจ661104-159 RNKP000223476U8 TONG_NK + junlyshrimp (601054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม รุ่นสร้างโรงพยาบาล เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.นครปฐม (หมายเลข 1101/น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
81 # 3อจ661104-160 ED873696836TH Kitti2289 + kankanmol (601058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
82 # 3อจ661104-161 ED873696836TH comfortable13 + kankanmol (601060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
83 # 3อจ661104-162 ED873696836TH midori + kankanmol (601062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ661104-163 ED966431323TH parkkankhum + maikeboy (601065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(660225-1030) (G 79%)
85 # 3อจ661104-164 tasunflower8 + met26 (601070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01184U9PWQ7B0
พระพุทธ หลวงปู่ภู่ วัดอนงคฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
86 # 3อจ661106-001 เทพธันเดอร์ + เก้าตะวัน (601130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่พุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว)
87 # 3อจ661106-002 ขวัญเจริญ999 + (601132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสาร์ห้าบารมีพ่อ
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (661016-1002)(G 82%)
88 # 3อจ661106-003 doramon2345 + phukaseam (601136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ661106-004 harnwat + pupanjaem (601139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 10 ครบ 4 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 11.2 กรัม)
90 # 3อจ661106-005 ต้นณเมืองกุย + หนุ่มธนบุรี (601144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660907-1211)
91 # 3อจ661106-006 ชาญยุทธ + อัสซุย (601147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
92 # 3อจ661106-008 tone555 + หนูมิเตอร์ (601152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
93 # 3อจ661106-010 noonbkk + Settawut (601158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองอยู่ วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงลงรัก ปี 2515 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 58%)
**อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้

94 # 3อจ661106-012 AnanHH + เกจิมหาเวทย์ (601168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
95 # 3อจ661106-013 guidenaja + ขนมผิง (601170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (580917-142)
96 # 3อจ661106-014 bunpott + Uniconnan (601172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานเก้าชั้น เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกหลังของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
97 # 3อจ661106-101 EM246875496TH t_inkeaw + มะนาวแป้น (601133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
98 # 3อจ661106-102 EB981427555TH ป๋องณรงค์ชัย + apiwat4825 (601135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 69%)
99 # 3อจ661106-104 ED939542545TH ปากานี่ + อาระดิน (601140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีปริสุทโธ พิมพ์ครึ่งองค์ไม่ตัดขอบ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙) **พระสภาพสวย
100 # 3อจ661106-105 ED919725641TH Komsank + TONKHAW (601142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ เนื้อเงิน ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา
101 # 3อจ661106-106 ED840354737TH arun2515 + bungbung (601146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650723-1093)(S 91%)
102 # 3อจ661106-107 ED840354737TH biwpangprong + bungbung (601149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
103 # 3อจ661106-108 ED966630386TH Sittin + wosatorn (601151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
104 # 3อจ661106-109 ED938428102TH jwisarn65 + เบียร์แปดสาม (601155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นครบรอบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.อุทัยธานี
105 # 3อจ661106-110 EV716985616TH Nongbright88 + (601160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
beer_saraburi
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
106 # 3อจ661106-112 EJ231366205TH Nongbright88 + aphisit (601167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครพนม(S 91%)
107 # 3อจ661106-113 ED958137660TH c_nakarin + พจน์3841 (601171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม(S 89%)
108 # 3อจ661106-114 ED906480313TH patbangbon + Teerasak01 (601176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ661106-115 ED958640642TH ลูกชิ้นงับงับ + (601224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Dannakhonpathom
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
110 # 3อจ661106-117 ED923342056TH chaidee + Sanphop (601185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ ๒ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร
111 # 3อจ661106-118 EB505253858TH kollek + nakarinmangkalad (601191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
112 # 3อจ661106-120 ED895713195TH หลานตาจวบ + เอ็มน้อยร้อยล้าน (601196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2501 จ.สมุทรสาคร (วัดสวนส้มสร้าง)

113 # 3อจ661106-121 ED650255512TH Sawaroj + พระลพ (601134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมา วัดอินทาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2498 จ.ฉะเชิงเทรา
114 # 3อจ661106-122 EM246875505TH pandp + Reindeer_kwang (601137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
115 # 3อจ661106-123 ED909461358TH thi3790 + เซียนน้อยหนึ่ง (601141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์โบไม่มีจุด เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2520 จ.อุทัยธานี. (640724-041)
116 # 3อจ661106-124 EM097928918TH keng_kung + (601143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
117 # 3อจ661106-125 EM097928918TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (601145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเอม วัดปากน้ำ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุโขทัย
118 # 3อจ661106-126 ED855538860TH guanger + พรพระพุทธองค์ (601148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นฉลองโรงเรียนฯ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.6 กรัม)
119 # 3อจ661106-127 EB509255718TH บรีสพระช่วย + เด็กนอก (601153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
120 # 3อจ661106-128 EB509255718TH อนันตรา + เด็กนอก (601156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ661106-130 ED957723915TH nungbangprom + terasak99 (601162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ661106-131 ED958550743TH ปกรณ์เทพ + vespa2 (601166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
123 # 3อจ661106-132 ED907028586TH นายต้น + teespy (601169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
124 # 3อจ661106-133 EB995428701TH Niti333 + krisda (601173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรี(หยัด) วัดสุทัศนฯ ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ661106-134 ED791092737TH Ekapong_P + hooligan (601177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
126 # 3อจ661106-135 ED889227835TH LEEYA + ขันติ (601180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นพุทธปวเรศ เนื้อสำริด ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 454)
127 # 3อจ661106-136 ED941347341TH wirat3003 + ขุนเมืองจันทร์ (601184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามขีดบาง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
128 # 3อจ661107-004 ฟรุ๊คบางพลี + SChuenban (601240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
129 # 3อจ661107-005 somnuk + SChuenban (601243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุนาตายม เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (สภาพอุดซ่อมด้านหลัง)
130 # 3อจ661107-010 Tossaporn98 + เด็กท่าพระ (601260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ661107-102 ED901893825TH Komsank + ต้องนครนายก(601231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์มารวิชัยฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

132 # 3อจ661107-103 ED890153888TH วันชัย2511 + suwatboat (601232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ห้าแถว เนื้อผง จ.ชัยนาท
133 # 3อจ661107-104 ED962553366TH กิตช่างไม้ + SOMDED (601235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี
134 # 3อจ661107-105 ED962553370TH Nongbright88 + SOMDED (601236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อทองเหลือง จ.พัทลุง
135 # 3อจ661107-106 ED958015913TH bankvasan + nuthapol (601237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะกะไหล่เงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (661031-2047)
136 # 3อจ661107-107 ED913854585TH BhuriKet26 + (601241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เงินทองพระเครื่อง
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ661107-109 ED962970132TH pandp + Pond-1 (601245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณฎีมีมาก เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 4 นิ้ว)
138 # 3อจ661107-110 EB995413273TH engineer27 + กชณิชา (601248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
139 # 3อจ661107-111 ED923338105TH nirun4 + tk_10 (601230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์ (660715-1276)(G 67%)
140 # 3อจ661107-113 ED962553383TH TANAWAT2520 + SOMDED (601234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
141 # 3อจ661107-115 ED874751220TH pcha429 + SotusPixs (601242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
142 # 3อจ661107-116 ED978603153TH sanwiwat + วิทย์พระประแดง (601246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (660925-1077)(G 64%)
143 # 3อจ661107-117 ED944409045TH swsss + jeera (601249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
144 # 3อจ661107-118 ED973103703TH thammawut + nengneng (601252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎโง้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
145 # 3อจ661107-119 ED973103703TH thammawut + nengneng (601257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
146 # 3อจ661107-120 ED937460645TH cpat1 + Xdireak (601261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 70%)
147 # 3อจ661107-121 ED911997079TH สะดือทะเล + peterdriverbkk (601352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (570519-084)
148 # 3อจ661107-122 ED973103694TH ninewalk + nengneng (601253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
149 # 3อจ661107-124 ED687383608TH kankanmol + TONKHAW (601259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
150 # 3อจ661107-127 EB544257278TH laphat + Ti2566 (601271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.อ่างทอง

151 # 3อจ661107-128 ED967029487TH noijp + ยายทรัพย์ (601273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชไย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง (650902-1048)
152 # 3อจ661107-129 ED965622264TH heng9999 + ooyooy (601277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
153 # 3อจ661107-130 ED964910525TH จินดามณี + เรศเรณู (601280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพหักซ่อม)
154 # 3อจ661107-131 ED964910525TH AodAnt + เรศเรณู (601274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
155 # 3อจ661107-132 ED981902767TH jintanai + patchara (601279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (641013-167)
156 # 3อจ661107-133 ED980323775TH yodpra + ketanirut (601283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2552 จ.ชัยนาท
157 # 3อจ661107-134 TM21000158335YK ทิศเหนือ + john813 (601287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
158 # 3อจ661107-135 ED984010327TH รุตช้างกลาง + พรพัฒน์ (601289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.นครศรีธรรมราช
159 # 3อจ661107-137 ED914844465TH อ้อยป่า + lungwut (601296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4 กรัม)(G 87%)
160 # 3อจ661107-138 ED916786200TH Komsank + ธนูทอง (601298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี
161 # 3อจ661107-139 ED974142782TH อนันตรา + (601302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Dan_TheCust1454
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานสองชั้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (640211-171)
162 # 3อจ661107-140 ED919726369TH perfectman77 + ท่านมหา (601306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (660925-1065)(G 64%)
163 # 3อจ661107-141 ED865574932TH suthee99 + mchutith (601288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข P 15827/น้ำหนักทอง 22.8 กรัม)
164 # 3อจ661107-142 ED865574932TH คนกรุงศรี + mchutith (601290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (661011-1085)
165 # 3อจ661107-144 ED874751216TH Komsank + SotusPixs (601294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2521 จ.อุดรธานี
166 # 3อจ661107-145 ED967421530TH somchaitoh + Santiwall (601299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด(น้อย) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(660829-1045) (G 81%)
167 # 3อจ661107-146 EK118768286TH ukaewsasan + อี๊ดเมืองเลย (601301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
168 # 3อจ661107-147 OB052190910TH อนันตรา + ฐณะวัฒน์ (601303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
169 # 3อจ661107-148 KBNM200046370A6 jarungrux + Yui_jaa2528 (601307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

170 # 3อจ661107-150 ED746267548TH pandp + montr (601313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (661020-1377)
171 # 3อจ661107-151 SXF209600013389 detanan + kala2524 (601254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(660410-1207)
172 # 3อจ661107-152 ED918753297TH Komsank + loeiisan (601258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ภปร. หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.เลย
173 # 3อจ661107-153 jouicepeam + bancha18 (601262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBSSW00010112AW
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
174 # 3อจ661107-154 ongjern + bancha18 (601264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBSSW00010112AW
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ท)
175 # 3อจ661107-155 ED941242978TH บารมีธรรม + (601266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.สมุทรปราการ(G 64%)
176 # 3อจ661107-156 ED190580771TH maymaybaa + pun027 (601270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
177 # 3อจ661107-158 TH01184U8PKT080 picasso + mawin2520 (601278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2534 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
178 # 3อจ661107-159 ED958550482TH บอมเบ + พุทธปฐม (601282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
179 # 3อจ661107-161 TH01184UF1TX8B0 ศรายุทธสายไหม + bank18 (601291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2545-2552 จ.นครปฐม (S 92%)
180 # 3อจ661107-162 EM410777515TH พรอิศรา + tongjoy (601304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(661006-2038)
181 # 3อจ661107-164 EB995081196TH aidteegon + Nongmin99 (601312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
182 # 3อจ661107-165 ED962407624TH Pig2525 + Chat_Amulet (601353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบบนขวา)(G 66%)
183 # 3อจ661107-167 ED907267277TH NongFah + suk2006 (601326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นขุดสระ พิมพ์เล็ก เนื้อผง จ.สมุทรปราการ
184 # 3อจ661107-168 ED950153145TH wootubon + แซนวิช (601329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพรายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
185 # 3อจ661107-169 ED914329785TH โบว์เมืองพระรถ + TEKKY (601351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (541010-103)(G 87%)
186 # 3อจ661107-170 EB662081222TH Nongbright88 + (601334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Nongmin99
พระปิดตาสายใต้ เนื้อทองแดง
187 # 3อจ661107-171 EB995081222TH Nongbright88 + (601265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Nongmin99
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
188 # 3อจ661107-172 EB995081222TH Nongbright88 + (601268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Nongmin99
พระปิดตาสายใต้ เนื้อสำริดส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 09 พ.ย. 2566 - 08:39 น.] #87492 (7/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661026-022 EM073562418TH pjanon (599903) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ661028-009 EM097779431TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600260) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ661030-008 EM097779958TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600381) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661025-003 ริณดา (599793) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ661025-004 ริณดา (599800) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661107-004 การันตีพระ (601272) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ661107-006 การันตีพระ (601276) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ661107-007 การันตีพระ (601281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ661107-011 การันตีพระ (601284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ661107-012 การันตีพระ (601286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661030-110 ESTS000288820 เมวิกา001 + เอ็มซีเค (600387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
2 # 3อจ661031-011 KandarDao + mo_dmp65 (600465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอม วัดคลองโป่ง รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง จ.สุโขทัย
3 # 3อจ661031-017 WINNER_NK + (600484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
wisit_wichai
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
4 # 3อจ661031-108 ED919722605TH natt99 + ท่านมหา (600500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพขัดผิว)(640707-141)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรไว้
5 # 3อจ661031-112 ED940550694TH paoku + chuanchai2505 (600512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมหาวิบูลย์ วัดโพธิคุณ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.ตาก
6 # 3อจ661031-125 EM097780355TH wuthichai + ขนมไทยแม่อารีย์ (600571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดเครือวัลย์ รุ่นสร้างอุโบสถ์ จ.ชลบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ661101-102 ED920643349TH thiarin + วุฒินันท์ (600621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทอง+เพชรแท้ (นน. 2.9 กรัม)(G 78%) **เพชรแท้จำนวน 9 เม็ด น้ำหนักประมาณ 15 สตางค์จำนวน 1 เม็ด/น้ำหนักประมาณ 1.5-2 สตางค์จำนวน 8 เม็ด
8 # 3อจ661101-126 MEGA01051252588 หนึ่งในสยาม + สอปลายฟ้า (600601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ661101-133 EJ231365735TH บุตรสุนทร + aphisit (600631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด (ขนาด 1.5 นิ้ว) กรอบเงิน(S 90%) **ไม่ระบุที่สร้าง
10 # 3อจ661101-152 ED709224778TH murbur + กะเพรา (600603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดเลา พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (พระอาจารย์ไสวสร้าง)
11 # 3อจ661102-005 weerawos + peterdriverbkk (600726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์เมจุด เนื้อผงคลุกรัก ปี 2501 จ.ชลบุรี (550914-095)
12 # 3อจ661102-112 ED930414368TH Niti333 + moonman (600719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์จิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (630506-221)
13 # 3อจ661102-159 EJ042075512TH thanawat_bz + นกแก้ว (600734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ661102-160 ED923152882TH Chansri1 + อิทธิมงคล9 (600737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ห้าแถว เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
15 # 3อจ661102-161 ED945630394TH wootubon + microsoft (600739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)(S 91%)
16 # 3อจ661102-162 EB994108581TH นพดล2519 + yoy1688 (600743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ661102-163 828340669774 Look_tann + ผู้พัน (600748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ661102-164 ED963110418TH mixsick150 + mahawong (600753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
19 # 3อจ661102-165 EM097928042TH t_inkeaw + ขนมไทยแม่อารีย์ (600755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นอุดมโภคทรัพย์ เนื้อทองคำลงยา ปี 2543 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 1034) (น้ำหนักทองรวม 15.2 กรัม)
20 # 3อจ661102-167 EB981242548TH มอร์เมืองทอง + khommanuch (600762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
21 # 3อจ661102-168 EJ042075509TH rachata56 + นกแก้ว (600765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี (ขนาดสูง 3.5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
22 # 3อจ661102-169 EJ042075509TH TAVABUNCHA + นกแก้ว (600768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี กรอบทอง(G 61%)
23 # 3อจ661102-170 EJ042075509TH Perkun + นกแก้ว (600771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคชวัตร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 606)
24 # 3อจ661102-171 EJ042075509TH murbur + นกแก้ว (600776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์อะระหัง เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
25 # 3อจ661102-174 EJ042075509TH ไซม่อน + นกแก้ว (600785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อนวโลหะ จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ661102-176 EJ042075509TH NP_PRATHAI + นกแก้ว (600790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกั่วเผาะ หลวงปู่ชู สำนักสงฆ์หินเหล็กไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2528 จ.สุรินทร์
27 # 3อจ661102-177 ED962931933TH nco29-48 + golfsriracha (600795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
28 # 3อจ661102-178 ED917568974TH piyaphum + มหามณีจินดา (600798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(661013-1159)
29 # 3อจ661102-179 ED917568974TH Nongjeen + มหามณีจินดา (600801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง
30 # 3อจ661102-180 ED917568974TH Suksawat + มหามณีจินดา (600808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง หลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.นครปฐม
31 # 3อจ661103-001 วันชัย2511 + sillaprathai (600852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ661103-002 AodAnt + isawa108 (600856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
33 # 3อจ661103-003 daew1970 + piaric (600861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ พิมพ์แต่ง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ661103-004 หนึ่งในสยาม + piaric (600864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อเกีย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง พิมพ์กลีบบัว เนื้อเมฆพัด ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม
35 # 3อจ661103-005 c_nakarin + somboonput (600870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ661103-006 Komsank + ISUZU_5951 (600878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นฉลองโรงเรียนฯ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.กำแพงเพชร
37 # 3อจ661103-007 Komsank + nottosaad (600882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระศิลา ท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2586 จ.นครปฐม
38 # 3อจ661103-008 ekachai08 + nottosaad (600890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ661103-009 เมืองใต้พระเครื่อง + (600895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกแม่รำเพย
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ661103-010 Pech_Muangchon + (600900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกแม่รำเพย
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(530929-082)(G 86%)
41 # 3อจ661103-011 X-change + patchara (600908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (651011-1117)
42 # 3อจ661103-012 bankvasan + mawin2520 (600914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 86%)
43 # 3อจ661103-014 หมูจุ่ม + amuletfocus (600939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 97/ขนาดสูง 19 นิ้ว) (620506-187)
44 # 3อจ661103-101 ED8880795195TH พจน์3841 + หมากคาย (600844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
45 # 3อจ661103-102 ED454684074TH เสี่ยเมืองกาญฯ + hooligan (600847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธวิริยากร(จิตร) วัดสันตนารถปริฉัตร เนื้อทองเหลือง จ.ราชบุรี
46 # 3อจ661103-103 ED957718102TH nincha + Choomsilp (600851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครปฐม
47 # 3อจ661103-104 EM374930355TH เคอิโงะ + Benyapa (600859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร)
48 # 3อจ661103-105 ED905590958TH NongFah + มีตังช็อป (600868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ661103-106 ED874638806TH ทนายหลวง + vespa2 (600875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
50 # 3อจ661103-107 Khunpun + เล็กบ้านโป่ง (600884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184TXQXW6B0
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
51 # 3อจ661103-108 ED895844620TH thotsaphol4110 + (600891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jawnantawut
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ661103-109 EM100384135TH สาลิกาดง + Gigsszeet (600899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อหลวงจร วัดท่ายางใต้ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2501 จ.ชุมพร
53 # 3อจ661103-110 ED9571102346TH Darkwalf + Wanlop (600904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพ็ชร์ หลวงพ่อโต วัดหัวดง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2483 จ.นครสวรรค์
54 # 3อจ661103-111 EM097928201TH บางแพ + ซาลาเปา (600911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์สองตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
55 # 3อจ661103-112 ED816523894TH เด็กใหม่ใจรัก + บางพระบางพระ (600915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญหล่อหลวงพ่อเส็ง วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ661103-113 ED961205585TH ธาวัช + GiantPimp2528 (600919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)(G 64%)
57 # 3อจ661103-114 ED827048471TH บุษกร + คเวสโก (600927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ661103-116 inspire + ปอ-ปอ (600943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184UOUYT6B0
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
59 # 3อจ661103-117 ED9683202547TH print + ศราวุธ (600946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
60 # 3อจ661103-118 TH01184TYSN06B0 sompong963 + wath132 (600954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ661103-119 ED928562221TH Komsank + เกมมาเอง (600959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ พิมพ์ใบมะยมข้างเม็ด(เล็ก) เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม
62 # 3อจ661103-120 863249255260 Nippit + PornchaiPK (600965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(บี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจาการเก็บ) (661002-1243)(G 74%)
63 # 3อจ661103-121 EM06112395TH boonlers + Mommemza (600845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ661103-122 ED742324721TH บอยพระเครื่อง + magician (600848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานไชโย หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สุรินทร์
65 # 3อจ661103-123 EM097780704TH seata + ขนมไทยแม่อารีย์ (600855) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นบารมี ๙๔ พิมพ์พัดยศ เนื้อทองคำลงยา ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 46) (น้ำหนักทองรวม 7.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นบารมี ๙๔ พิมพ์พัดยศ เนื้อเงินลงยา ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 46)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นบารมี ๙๔ พิมพ์พัดยศ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 46)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นบารมี ๙๔ พิมพ์พัดยศ เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 46)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร รุ่นบารมี ๙๔ พิมพ์พัดยศ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 46)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
66 # 3อจ661103-125 EM097780704TH ลุงบิ๊ก + ขนมไทยแม่อารีย์ (600877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
67 # 3อจ661103-126 EM097780704TH หนุ่มบ้านแพ้ว + (600883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 67%)
68 # 3อจ661103-127 EM097780704TH เอตะทัคคะ + (600887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
กะลาราหู **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
69 # 3อจ661103-128 EM097780704TH Ritsurat + ขนมไทยแม่อารีย์ (600893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ661103-129 EM097780704TH Vorajak + ขนมไทยแม่อารีย์ (600897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อนวโลหะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
71 # 3อจ661103-130 EM097780704TH pakarapo + ขนมไทยแม่อารีย์ (600903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ661103-131 EM097780704TH Kop86 + ขนมไทยแม่อารีย์ (600909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเซ็งลี่ฮ้อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
73 # 3อจ661103-132 EM097780704TH Weerawat0310 + (600913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญกษาปณ์ เนื้อทองคำ **ไม่ระบุที่สร้าง
74 # 3อจ661103-133 EM097780704TH keng_kung + (600917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2549 จ.นครปฐม
75 # 3อจ661103-134 EM097780704TH keng_kung + (600921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
76 # 3อจ661103-135 EM097780704TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (600926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี (550113-205)(G 78%)
77 # 3อจ661103-136 EM097780704TH joymonton + (600934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นชนะมาร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 93/สภาพสวย)(G 79%)
78 # 3อจ661103-137 EM097780704TH karn285 + ขนมไทยแม่อารีย์ (600941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
79 # 3อจ661103-138 EM097780704TH natthakorn168 + (600998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ661103-139 EM097780704TH murbur + ขนมไทยแม่อารีย์ (600952) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งสุคโต หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.ชลบุรี (หมายเลข 496)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์สุคโต หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.ชลบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
81 # 3อจ661103-140 EM097780704TH Nongbright88 + (600964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
82 # 3อจ661103-141 EM097780704TH winwin + ขนมไทยแม่อารีย์ (600854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่นแรก เนื้อเงิน
83 # 3อจ661103-142 EM097780704TH ภูมิแผ่นดิน + (600860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งนเรศวรเพชรกลับ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2544 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 339)
84 # 3อจ661103-143 EM097780704TH Nongbright88 + (600862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพลงรัก)
85 # 3อจ661103-144 EB972813159TH เมืองช้าง + montr (600865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
86 # 3อจ661103-145 ED957605715TH บางบาง + อาลาดิน (600879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อเงินก้นทอง ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 11)
87 # 3อจ661103-146 ED963214727TH karabao2527 + ท่านรอง888 (600889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับบล็อกของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
88 # 3อจ661103-147 TH01184U15T94B0 chay7 + friendship (600894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีชวด เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
89 # 3อจ661103-149 ED948006758TH daew1970 + ทิศเหนือ (600906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
90 # 3อจ661103-150 TH01184TXRB5B0 Thedowntown + yellyx18 (600912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นฝังพัทธสีมา เนื้อตะกั่วชุบทอง ปี 2517 จ.ระยอง (661020-1315)

91 # 3อจ661103-151 ED795571322TH kaichon + น้องหมี (600924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
92 # 3อจ661103-152 SXF743800000325 นายตั้ม + shogun (600932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ661103-153 SXF743800000325 bank2310 + shogun (600937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
94 # 3อจ661103-154 ED964372110TH p_awest + Manver (600949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
95 # 3อจ661103-155 ED905988824TH Pech_Muangchon + kimber (600955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 64342) **พระสภาพสวย
96 # 3อจ661103-156 ED454684088TH หนึ่งเดียว + hooligan (600961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดพิกุล พิมพ์กลีบบัว
97 # 3อจ661103-157 ED960514002TH boonlom + suebtrakoon (600967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร(G 56%)
98 # 3อจ661103-160 ED943752625TH thonglor + Bank2014 (600978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญวัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2468 จ.นครปฐม
99 # 3อจ661103-161 ED962933568TH Nattakan + golfsriracha (600849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
100 # 3อจ661103-162 ED897867212TH Michy + PANI_SAMIT (600858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงินลงยา ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 8)
101 # 3อจ661103-163 ED740897510TH เฮียหมู + masterpiece (600866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ661103-164 ED905580417TH wath132 + แบทแมน (600873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
103 # 3อจ661103-165 ED897867209TH walrawut + TALON (600880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
104 # 3อจ661103-166 ED972401657TH pinits + bluezone69 (600886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ ศาลพระกาฬ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ลพบุรี (660828-1025)(G 69%)
105 # 3อจ661103-167 TH01184U1WEM8B0 psaran + Ritraya (600896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพใช้)(G 70%)
106 # 3อจ661103-168 ED891656833TH tonmaiteam + nengneng (600907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปลัดบุญ วัดกุฏโง้ง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
107 # 3อจ661103-169 ED740897523TH เฮียหมู + masterpiece (600918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ661103-170 ED454684091TH piyaphum + hooligan (600922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
109 # 3อจ661103-171 EM097932435TH นกจิ๊บ + ซูโม่ (600931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

110 # 3อจ661103-172 EM097932435TH patchara + ซูโม่ (600936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนุมานเชิญธง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.ราชบุรี
111 # 3อจ661103-175 TH01184U259U5B0 natt99 + boonlom (600950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (660918-1381)
112 # 3อจ661103-176 ED907036962TH nco29-48 + นิวเอกชัย (600956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
113 # 3อจ661103-177 TH01134TOXH68B0 Nongbright88 + (600963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
nattakom2525
พระปิดตาสายใต้ เนื้อเงิน
114 # 3อจ661103-178 ED969801685TH sudjarit + Sitthichai1993 (600970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเหยียบเงินเหยียบทอง เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2561 จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 2.2 นิ้ว)
115 # 3อจ661103-179 EM097927841TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (600977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.บุรีรัมย์(G 65%)
116 # 3อจ661103-182 EM097927841TH BOONG + ขนมไทยแม่อารีย์ (600853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
117 # 3อจ661103-183 EM097927841TH kphil + ขนมไทยแม่อารีย์ (600857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)(G 67%)
118 # 3อจ661103-184 EM097927841TH ลูกชิ้นงับงับ + (600863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7169)
119 # 3อจ661103-185 EM097927841TH Nongbright88 + (600869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อฉิ่ง วัดบางพระ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2506 จ.ชลบุรี
120 # 3อจ661103-186 EM097927841TH Nongbright88 + (600872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
121 # 3อจ661103-187 EM097927841TH หลานตาจวบ + (600874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จ กรุวัดนก พิมพ์แซยิด
122 # 3อจ661103-188 EM097927841TH jammanee + (600881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
123 # 3อจ661103-189 EM097927841TH ลูกชิ้นงับงับ + (600885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 7945)
124 # 3อจ661103-190 EM097927841TH murbur + ขนมไทยแม่อารีย์ (600892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2527 จ.ชลบุรี
125 # 3อจ661103-191 EM097927841TH Laem06 + ขนมไทยแม่อารีย์ (600898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นมาตาปิตุภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
126 # 3อจ661103-192 EM097927841TH keng_kung + (600902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
127 # 3อจ661103-194 EM097927841TH plumkid + ขนมไทยแม่อารีย์ (600910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 6407)
128 # 3อจ661103-195 EM097927841TH Joker007 + ขนมไทยแม่อารีย์ (600916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกวัด เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.ปัตตานี(G 64%)

129 # 3อจ661103-196 EM097927841TH pakorn2512 + (600920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
130 # 3อจ661103-197 EM097927841TH tone555 + ขนมไทยแม่อารีย์ (600925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 684)
131 # 3อจ661103-198 EM097927841TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (600928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองคำ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18.2 กรัม) (661018-1138)
132 # 3อจ661103-199 EM097927841TH tnpong + ขนมไทยแม่อารีย์ (600935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ เนื้อนวโลหะ ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ
133 # 3อจ661103-200 EM097927841TH print + ขนมไทยแม่อารีย์ (600940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
134 # 3อจ661103-201 EM097927841TH tiseng + ขนมไทยแม่อารีย์ (600969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
135 # 3อจ661103-203 EM097927841TH กากุไรเดอร์ + (600976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี
136 # 3อจ661103-204 EM097927841TH kollek + ขนมไทยแม่อารีย์ (600981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.สมุทรสาคร (วัดหนองนกไข่สร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
137 # 3อจ661103-205 EM097927841TH POOSIT + ขนมไทยแม่อารีย์ (600983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง รุ่นที่ระลึก 100 ปี เนื้อทองคำลงยา ปี 2549 จ.ภูเก็ต(G 86%)
138 # 3อจ661103-206 TH01184T339R6B0 detanan + น้ำแม่อาย (600986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง (660802-1004) **กรอบทองแดงชุบทอง
139 # 3อจ661103-207 TH01184T339R6B0 Oat_Phk + น้ำแม่อาย (600992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2525 จ.ลำปาง(G 62%)
140 # 3อจ661103-208 ED951414536TH anndamun + ktoonk (600996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 5 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
141 # 3อจ661103-209 EB502568504TH บอยพระเครื่อง + แหลมปิ้ด (601004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 8 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.บุรีรัมย์
142 # 3อจ661103-180 EM097927841TH ไซม่อน +ขนมไทยแม่อารีย์ (600984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำลงยา 96% ปี 2545 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทองรวม 15.6 กรัม)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 08 พ.ย. 2566 - 08:34 น.] #87489 (6/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661027-002 ED932807053TH shyamal (600122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661027-006 EB992328134TH บิ๊กบีม (600157) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ661027-007 ED861348811TH อุกฤช (600130) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661027-022 EM097779476TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600146) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ661027-030 ED785454131TH Thana999 (600162) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ661027-033 ED896363482TH nampoo (600166) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 1อจ661030-016 EM097780001TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661025-002 ริณดา (599811) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661026-004 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่เลขที่ 2อจ662106-025
3 # 2อจ661106-021 การันตีพระ (601131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661028-144 EK118763394TH Komsank + เพิ่มพูนศิลป์ (600218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.เลย
2 # 3อจ661031-151 EM097922019TH น่านน้ำ + หมูกุ๋น (600486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
3 # 3อจ661031-152 EM097922019TH maximum9 + หมูกุ๋น (600489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ ปี 2502 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ661031-154 EM097780338TH tangmo123 + (600496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)(620525-147)(G 68%)
5 # 3อจ661031-155 EM097780338TH ตึ่งนั้ง + ขนมไทยแม่อารีย์ (600497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1922/โค้ดนะตัวที่ 3)
6 # 3อจ661031-156 EM097780338TH ฝนเหนือ + ขนมไทยแม่อารีย์ (600498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
7 # 3อจ661031-157 EM097780338TH p_awest + ขนมไทยแม่อารีย์ (600499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
8 # 3อจ661031-158 EM097780338TH จ่าระออง + ขนมไทยแม่อารีย์ (600501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพแต่งผิว)(661012-1100)
9 # 3อจ661031-159 EM097780338TH Dig_tut_959 + (600503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญเซียนแปะโค้ว เนื้อเงิน ปี 2518
10 # 3อจ661031-160 EM097780338TH ภูมิแผ่นดิน + (600506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลชีวิต ๘๘ เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ตาด (หมายเลข 428)(580219-055)(G 77%)
11 # 3อจ661031-161 EM097780338TH wirat3003 + (600429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 496690)
12 # 3อจ661031-162 EM097780338TH patchara + ขนมไทยแม่อารีย์ (600432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น ส.ค.ส. เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ661031-163 EM097780338TH moin03 + ขนมไทยแม่อารีย์ (600434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังเข็มกลัด เนื้อทองคำ ปี 2507 จ.ชลบุรี (น้ำหนัก 6 กรัม)
14 # 3อจ661031-164 EM097780338TH Komsank + ขนมไทยแม่อารีย์ (600442) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 2.8 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ชลบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ชลบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ชลบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
15 # 3อจ661031-165 EM097780998TH กรณ์สเต็ง + ขนมไทยแม่อารีย์ (600445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

16 # 3อจ661031-166 EM097780338TH ชัยเจเจ + ขนมไทยแม่อารีย์ (600447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
17 # 3อจ661031-167 EM097780338TH pikkared + ขนมไทยแม่อารีย์ (600449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธอภัยมงคลสมังคี ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ(G 78%)
18 # 3อจ661031-169 EM097780338TH เอตะทัคคะ + (600454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำ จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 82%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ661031-170 EM097921305TH สมยศ5 + หมูกุ๋น (600457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่หลังเหรียญเสมา เนื้อดิน ปี 2500 จ.นครปฐม
20 # 3อจ661031-171 EM09921305TH midori + หมูกุ๋น (600461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%)
21 # 3อจ661031-173 EM097921305TH yodsiam + หมูกุ๋น (600464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(G 65%)
22 # 3อจ661031-174 EM097921305TH otton + หมูกุ๋น (600466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
23 # 3อจ661031-175 ED895293215TH Goffy + montree_eit (600471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (580813-182)
24 # 3อจ661031-177 TH01184TCHV32B0 ongjern + tone555 (600482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทริดขนนก ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี (661004-1455)
25 # 3อจ661031-178 ED848487969TH Boyprasertsak + ชินนิมอน (600485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างขวา)
26 # 3อจ661031-179 ED848487969TH Boyprasertsak + ชินนิมอน (600487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
27 # 3อจ661031-180 ED919925563TH บอยสวนหลวง + noi70 (600491) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเอวขวา)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
28 # 3อจ661031-182 ED911675825TH bos2499 + TALON (600508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
29 # 3อจ661031-183 ED911675825TH bos2499 + TALON (600511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
30 # 3อจ661031-184 ED911675825TH bos2499 + TALON (600514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.สุรินทร์
31 # 3อจ661101-001 พระแท้สยาม + SR_seven (600704) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 51)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 51)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริดหน้าเงิน ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 51)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
32 # 3อจ661101-002 สวนดอก + kittisak-pra (600668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา

33 # 3อจ661101-003 สวนดอก + kittisak-pra (600673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 83%)
34 # 3อจ661101-004 Teerau + Bankkc (600676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเงินไหลมา เนื้อทองเหลือง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1353)(G 69%)
35 # 3อจ661101-005 น้ำแม่อาย + บารมีพระเครื่อง9 (600679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอวโลกิเตศวรฯ วัดประตูป่อง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
36 # 3อจ661101-006 Armline1113 + พรพระพุทธ (600706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1/สภาพสวย)(G 77%)
37 # 3อจ661101-007 ชัยเจเจ + pukpik (600684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
38 # 3อจ661101-008 ท่านมหา + วิทย์62 (600710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ661101-009 ท่านมหา + วิทย์62 (600711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 88%)
40 # 3อจ661101-010 AQUAMAN39 + RTPRA (600690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (611127-040)(G 84%)
41 # 3อจ661101-011 perfectman77 + pungting (600692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 3)(G 80%)
42 # 3อจ661101-012 tiwakornwong + (600694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไอโอดีนแมน
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (สภาพย้อมสีดำ)(G 70%)
43 # 3อจ661101-014 Tanadol5000 + ชลชินเขต (600698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (660613-1047)
44 # 3อจ661101-015 Olaw168 + chairatmt (600699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
45 # 3อจ661101-104 SXF62460006612 saksitt + ton-230 (600626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 427435)
46 # 3อจ661101-106 ED883394129TH noomark + maythee2002 (600632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
47 # 3อจ661101-107 ED937306663TH asupasit + เชือกกล้วย (600635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดอนงคารามฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
48 # 3อจ661101-109 EM374912056TH p_tawatchat + Benyapa (600644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
49 # 3อจ661101-110 ED795570260TH kaichon + น้องหมี (600648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
50 # 3อจ661101-111 EM229931079TH Taveep3366 + เต่านา (600583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ661101-112 ED950140994TH animalhell + อวตารพระเครื่อง (600587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์คะแนน เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

52 # 3อจ661101-113 ED950140994TH อันดาพระเครื่องสากล + (600590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
อวตารพระเครื่อง
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว วัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
53 # 3อจ661101-114 ED922126149TH Surawach + somsak2521 (600593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนนิยม เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)(660920-1087)
54 # 3อจ661101-115 ED951157280TH Pentor09 + ฅนพลัดถิ่น (600597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
55 # 3อจ661101-116 ED9531102037TH taccord + โบตั้ม (600600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทองแดงชุบทอง
56 # 3อจ661101-117 ED619583295TH บางบาง + narade2517 (600602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
57 # 3อจ661101-118 ED940570950TH jitlada555 + ดอกบัว99 (600606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคารามเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ661101-119 ED940570950TH Kid_A + ดอกบัว99 (600607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ661101-121 TH01184TSBYU2B0 harnwat + Nuyclub (600581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 80 ปี กรมสรรพากร เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
60 # 3อจ661101-124 EM410772552TH beer11 + littletjzaa (600589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ661101-125 ED930212272TH Funfun27 + Waraporn168 (600598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อโต เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
62 # 3อจ661101-127 ED891660529TH natt99 + Burapha777 (600604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 502/สภาพสวย)
63 # 3อจ661101-128 ED891660529TH pcha429 + Burapha777 (600705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
64 # 3อจ661101-129 ED953409689TH มือใหม่ตุลา2022 + noi70 (600609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
65 # 3อจ661101-130 ED953409689TH tongprakueang + noi70 (600620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 67%)
66 # 3อจ661101-131 ED947540440TH ลิงทอง + วิราศิณีพระใหม่ (600625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
67 # 3อจ661101-135 EM286324386TH Pakin10 + nop168 (600639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
68 # 3อจ661101-136 ED939950139TH โพธาราม + คนคนนี้ (600641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจันทร์ วัดฝาละมี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 จ.พัทลุง
69 # 3อจ661101-138 ED831222579TH บิ๊กนคร + pipattamhus (600649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ661101-139 ED931305761TH babala + Chadtida (600654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์เอืยม เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี (660923-2095)

71 # 3อจ661101-140 ED637361397TH parkkankhum + (600707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kenglampang
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
72 # 3อจ661101-141 EJ623183175TH Arunlert69 + mumu99 (600579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (501215-021)
73 # 3อจ661101-142 ED916760692TH กชชโย19 + Oneone20 (600580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ661101-143 ED947333221TH แก้วพิษณุ + มูริญโญ่ (600582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุท่าเสา เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
75 # 3อจ661101-144 ED920959025TH ศักดิ์นรินทร์ + joseph999 (600585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 5123)(S 93%)
76 # 3อจ661101-146 EM097927634TH Nongbright88 + ซูโม่ (600591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังเลข ๑ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
77 # 3อจ661101-147 EM097927634TH Nongbright88 + ซูโม่ (600592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดนางชี พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ661101-148 EM097927634TH tookta + ซูโม่ (600594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
79 # 3อจ661101-149 EM097927634TH jouicepeam + ซูโม่ (600595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ661101-150 EM097927634TH Giant415 + ซูโม่ (600596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม (สภาพขัดผิว)
81 # 3อจ661101-151 EM097927634TH nut2326 + ซูโม่ (600599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
82 # 3อจ661101-153 ED726592534TH แก้วพิษณุ + มหาชัยพระเครื่อง (600605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดโพธิ์ เนื้อดิน
83 # 3อจ661101-154 ED809861707TH พุทธะสังมิ + toatim25 (600708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สุพรรณบุรี
84 # 3อจ661101-155 ED918228257TH Nongbright88 + paitool (600610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชิราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา
85 # 3อจ661101-156 ED917583662TH murbur + ราชันย์ (600612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ661101-157 ED918228243TH หนุ่มธนบุรี + paitool (600613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่พุทธย้อยยาว เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
87 # 3อจ661101-159 ED649675115TH Omeza + yootha (600617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (550726-070)
88 # 3อจ661101-160 ED864221562TH Besomkiat + กระติบ (600619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
89 # 3อจ661101-161 ED958012228TH tanint + nuthapol (600608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์ (สภาพสวย)(661021-2012)

90 # 3อจ661101-162 EM410772549TH หนองซอ + littletjzaa (600611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข เนื้อเงิน ปี 2514 จ.นนทบุรี
91 # 3อจ661101-163 ED942522617TH doramon2345 + (600614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lertlakhatthakij
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (630928-322)(G 70%)
92 # 3อจ661101-166 ED961516631TH Meechai + bastketboy (600642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (650420-1145)(G 79%)
93 # 3อจ661101-167 ED885049715TH kenshiro2810 + nuaaun (600647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดใบหน้าซ้าย)
94 # 3อจ661101-168 ED885049715TH Flukeiiiz + nuaaun (600650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
95 # 3อจ661101-169 ED885049715TH Tawee888 + nuaaun (600658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เทวดาซุ้มเส้นคู่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
96 # 3อจ661101-171 ED897716124TH chatchaik007 + หนองซอ (600652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (660915-1014)
97 # 3อจ661101-172 ED964904666TH Auttaporn1979 + เรวัตตะ (600657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 4 (อายุครบ 60 ปี) เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
98 # 3อจ661101-173 ED964904666TH nuthapol + เรวัตตะ (600661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.ภูเก็ต
99 # 3อจ661101-174 ED964904666TH kollek + เรวัตตะ (600663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น 3 (ยกช่อฟ้า) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
100 # 3อจ661101-176 ED649675129TH กิตช่างไม้ + yootha (600671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกวาง เนื้อดิน จ.ลำพูน
101 # 3อจ661101-178 ED865468620TH Phaopongpun + pongpong9 (600677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์
102 # 3อจ661102-002 Eagle007 + buspom (600717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
103 # 3อจ661102-003 Dig_tut_959 + bigปากน้ำ (600720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (560308-360)(G 70%)
104 # 3อจ661102-006 wirat3003 + KENPLA (600729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครปฐม
105 # 3อจ661102-007 wirat3003 + KENPLA (600732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ประจวบคีรีขันธ์
106 # 3อจ661102-009 c_nakarin + Wat2523 (600738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน พิมพ์ไก่คู่ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
107 # 3อจ661102-103 EB994107192TH yime2 + ป๋องร้อยไร่ (600750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธบาทสัจพันธ์บรรพต เนื้อทองเหลือง ปี 2449 จ.สระบุรี (สภาพใช้)
108 # 3อจ661102-105 ED938433972TH วัฒน์ทางหลวง + เบียร์แปดสาม (600760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ

109 # 3อจ661102-106 ED873689146TH เนตรหิรัญ + kankanmol (600767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ661102-107 ED920967132TH rgooladpraw87 + สัสดี57 (600770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580715-038) **พระสภาพสวย
111 # 3อจ661102-108 ED953442322TH paksom + Panida_999 (600774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบเงิน(S 91%)
112 # 3อจ661102-109 ED794058332TH Energy_KDK + (600779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Pol_Maneepon
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ พิมพ์ครั้งที่ 4 เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ661102-110 TH011845SWY288B0 boss15 + เซียนส่อง (600786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นมูลนิธิเจริญ เนื้อดินลงบรอนซ์ทอง ปี 2554 จ.นครปฐม (หน้าตัก 2.5 นิ้ว)
114 # 3อจ661102-111 ED190580065TH tomying + pun027 (600715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
115 # 3อจ661102-115 KBSUL00053018B3 ลมว่าว + Thanakrit31 (600728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี (660311-1125)(G 68%)
116 # 3อจ661102-116 ED897639759TH MrTeeAyutthaya + Chok0004 (600830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
117 # 3อจ661102-117 ED897639759TH MrTeeAyutthaya + Chok0004 (600834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา วัดนางพญา พิมพ์เทวดา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
118 # 3อจ661102-118 EM286324559TH เคอิโงะ + nop168 (600731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(620621-034) (G 54%)
119 # 3อจ661102-119 EM410770525TH BIGRID + opol1812 (600741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน
120 # 3อจ661102-120 ED938111650TH โก๋แห้ง + witlomsak (600744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดสามัคคีพัฒนา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.เพชรบูรณ์
121 # 3อจ661102-121 ED938032883TH jouicepeam + pawie2184 (600751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร
122 # 3อจ661102-123 ED824182503TH autopower + kaohom1 (600757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา(G 69%)
123 # 3อจ661102-124 EB993251799TH pachre + Nakorn17 (600761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)(G 65%)
124 # 3อจ661102-126 EB993504833TH masterpiece + Nongmin99 (600772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
125 # 3อจ661102-127 ED951915002TH yut157 + AmpFine (600775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
126 # 3อจ661102-128 ED951915002TH AChen + AmpFine (600778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา
127 # 3อจ661102-129 ED951915002TH lungwut + AmpFine (600783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ฉ ไม่มีขีด)(สภาพทำความสะอาดผิว)

128 # 3อจ661102-132 ED891648695TH nongder + มงคลทิพย์ (600725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว)
129 # 3อจ661102-133 ED891648695TH ตราชั่ง + มงคลทิพย์ (600736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ดศาลา)
130 # 3อจ661102-134 ED9201471250TH สว่างเลิศ + yoon9 (600740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)
131 # 3อจ661102-135 ED910469053TH Nongbright88 + ธนกฤต999 (600746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์(โสม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ
132 # 3อจ661102-136 ED936071723TH pachre + pjanon (600749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(630701-356)
133 # 3อจ661102-137 TM2100015753599 rojheavy + john813 (600752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวาและขอบล่าง)
134 # 3อจ661102-138 ED936944616TH Sleek + กุ้งหวาน (600756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสายฟ้า เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (661019-1237)
135 # 3อจ661102-139 ED738327899TH Noppadon14 + Poy111 (600759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นกองพันเชียงใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
136 # 3อจ661102-140 หนุ่มพื้นบ้าน + (600764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RCRP000196558YM Reindeer_kwang
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
137 # 3อจ661102-141 PCRP000196558YM หนองซอ + Reindeer_kwang (600781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผูก วัดเกาะ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2516 จ.เพชรบุรี
138 # 3อจ661102-143 EH779171003TH ninewalk + Thongchai7495 (600792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
139 # 3อจ661102-144 ED829988389TH kenshiro2810 + unvastar (600796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
140 # 3อจ661102-146 ED900608780TH ช็อคโกแลค + intara99 (600803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
141 # 3อจ661102-148 ED954624587TH wirat3003 + Syumpu (600809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)
142 # 3อจ661102-149 ED935155475TH POPJAZ + smarn (600811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหน่มสร้าง) (สภาพเนื้อรานขอบซ้าย ขวา)
143 # 3อจ661102-150 ED942516775TH Maxnet + lertlakhatthakij (600817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสือมหาเฮง วัดโพรงอากาศ พิมพ์หลังผด เนื้อทองคำ ปี 2521 จ.ฉะเชิงเทรา (น้ำหนักทอง 1.5 กรัม/สภาพสวย) (641020-1018)(G 61%)
144 # 3อจ661102-151 EJ042075512TH PharmX + นกแก้ว (600713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพชำรุดขอบบน)
145 # 3อจ661102-152 EJ042075512TH pinits + นกแก้ว (600716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพลอย วัดทุ่งโพธิ์ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.อุทัยธานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
146 # 3อจ661102-153 EJ042075512TH ltsarapp + นกแก้ว (600718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพปิดทองทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้

147 # 3อจ661102-154 EJ042075512TH joki_bank + นกแก้ว (600721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพเนื้อราน)
148 # 3อจ661102-155 EJ042075512TH Sawaroj + นกแก้ว (600723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด)(G 64%)
149 # 3อจ661102-156 EJ042075512TH newcar + นกแก้ว (600727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
150 # 3อจ661102-158 EJ042075512TH thanawat_bz + นกแก้ว (600733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
151 # 3อจ661106-129 ED957250314TH tiwakornwong + ชฎาทอง (601159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 14.4 กรัม)(G 78%)
152 # 3อจ661106-139 ED881279443TH khrawsadid + PornchaiPK (601226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพซ่อมใบหน้าและแต่งผิวทั่วองค์) (G 75%)
153 # 3อจ661102-157 EJ042075512TH SiamAmulet168 + นกแก้ว (600730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 07 พ.ย. 2566 - 08:32 น.] #87486 (5/25)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661025-006 ED768454785TH duannaka (599773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661025-008 ED853770055TH ธนูทอง (599776) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ661026-008 ED919555752TH Navaporn_Shu (599944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ661026-010 EX608017445TH print (599973) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 1อจ661026-028 EM173808096TH thanrat (599974) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ661027-008 ED938561852TH jeera (600161) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ661027-018 ED856433738TH mystic (600165) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 1อจ661027-021 EM097779476TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600142) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ661027-025 ED923326230TH kanokporn06 (600154) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ661028-010 ED909860797TH มาม่าเป็ด (600264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ661030-007 EM097779958TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600376) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ661102-025 EB993832493TH c_nakarin (600773) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ661102-026 EB993832493TH c_nakarin (600777) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ661104-001 KBKI200023520AR sukkasem13 (601074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ661026-005 ED771375345TH CHSEARN(599971) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ661026-014 joe8878 (599960) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ661028-001 อตกพระเครื่อง (600258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ661028-002 naweena (600263) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ661028-004 สยามเมืองยิ้ม (600269) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ661028-008 jojo5 (600302) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ661028-009 skyforce (600303) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ661030-004 thumma (600419) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ661031-021 ThaiWong (600528) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ661031-022 ThaiWong (600532) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661027-151 EM097779034TH ltsarapp + ซาลาเปา (600076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ661027-152 EM097779034TH ltsarapp + ซาลาเปา (600080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่หลังจาร เนื้อดิน ปี 2500 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ661027-176 ED952234779TH Gap2527 + maikeboy (600107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (G 82%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ661027-203 EM097779493TH ภูมิแผ่นดิน + ซาลาเปา (600000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่หลังจาร เนื้อดินลงรัก ปี 2500 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ661027-204 EM097779493TH ภูมิแผ่นดิน + ซาลาเปา (600002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ661028-169 EM09792830TH ltsarapp + หมูกุ๋น (600251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ661028-170 EM097920830TH wongfakc + หมูกุ๋น (600255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทัศนฯ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อดิน จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ661028-183 EM097779961TH เอตะทัคคะ + (600265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 90%)
9 # 3อจ661030-164 ED861992690TH shakespeare + Khanoon (600347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 64%)
10 # 3อจ661031-001 JutaratPin + phukaseam (600431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.ฉะเชิงเทรา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
11 # 3อจ661031-010 jammanee + ไทยนิยม (600458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดป่ามืด พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (641214-1062)(G 78%)
12 # 3อจ661031-106 ED861992686TH pikkared + Khanoon (600490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
13 # 3อจ661031-111 ED890768348TH Jutamas5718 + (600507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Notmay2425
แหนบหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพตัวแหนบชำรุด)
14 # 3อจ661104-004 natapoln + Mai2008 (601025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 12.8 กรัม)(G 79%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 06 พ.ย. 2566 - 08:38 น.] #87480 (4/25)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661024-014 EF173467573TH ตะพาบ (599595) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ661025-024 ED938407164TH tongjoy (599818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ661026-001 EM314789480TH ขนมกรุบ (599930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ661026-032 ED784499352TH OMBUN (599932) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661027-005 ED463895978TH ออเดอร์ (600147) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ661027-009 ED740780405TH pravech789 (600128) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ661027-010 TH01184SYTQF2B0 Benjarong (600133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661027-013 ED872086949TH router (600163) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ661027-026 KLUA000324596ZB หนุนดวง99 (600156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ661028-004 TH01184T3R1V4B0 sompong963 (600276) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ661028-013 ED716389667TH thitichon (600284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ661028-016 EM097779459TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600297) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661028-025 ED857765475TH mheeg (600287) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ661028-026 ED916318992TH OMBUN (600290) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ661028-030 EM097920667TH หมูกุ๋น (600279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661030-012 ED805226507TH กว๊านพะเยา (600380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ661030-013 ED831221953TH pipattamhus (600384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ661030-017 ED543097291TH ทวารวดี (600396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ661030-019 ED949263523TH คุณศิระ (600398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ661101-018 ED965501694TH aumnuey (600685) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
21 # 1อจ661102-013 EK118763417TH เพิ่มพูนศิลป์ (600815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22 # 1อจ661102-021 ED940128115TH KONDEE446 (600763) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 1อจ661103-017 TH01184TS0WN3B0 friendship (600867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661024-002 ส-ท่าอิฐ (599669) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ661025-010 corpse (599831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ661025-019 yody18 (599763) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ661027-010 poooh (600114) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ661027-012 aek1979 (600109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ661027-014 Anapana (600113) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ661027-015 kit49 (600118) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ661028-007 Nungnoot20 (600306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ661030-003 แฮปรามคำแหง (600357) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ661030-015 QiciQ (600383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ661031-011 ThaiWong (600545) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์
12 # 2อจ661031-013 ThaiWong (600553) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
13 # 2อจ661031-014 ThaiWong (600557) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ661031-015 ThaiWong (600560) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ661031-016 ThaiWong (600563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ661031-017 ThaiWong (600566) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ661031-018 ThaiWong (600567) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ661031-020 ThaiWong (600525) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ661101-014 Dee91 (600701) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ661102-003 midori (600812) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
21 # 2อจ661103-020 การันตีพระ (601005) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ661103-021 การันตีพระ (601006) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ661103-022 การันตีพระ (601007) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ661103-023 การันตีพระ (601008) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ661103-024 การันตีพระ (601009) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ661103-025 การันตีพระ (601011) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ661103-026 การันตีพระ (601014) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ661103-027 การันตีพระ (601016) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ661103-028 การันตีพระ (601010) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ661103-029 การันตีพระ (601012) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ661103-030 การันตีพระ (601013) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ661103-031 การันตีพระ (601015) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ661103-032 การันตีพระ (601017) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661018-112 EM026214754TH Kanokporn99 + Aum2543 (599082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
2 # 3อจ661018-142 EM158861545TH non31 + มิลเลี่ยน (599103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง(ดำ) ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ661018-181 EM041876945TH montree_m + นกแก้ว (599138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์กนกข้าง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์
4 # 3อจ661020-139 EM026238375TH kay9999 + Benyapa (599363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาโสฬส หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2503 จ.ระยอง
5 # 3อจ661025-104 EM026238282TH UNICITY + Benyapa (599709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
6 # 3อจ661025-113 EB972676210TH สังกัจจายน์ + montr (599707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
7 # 3อจ661026-157 EM410766092TH tanint + littletjzaa (599862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อทองแดง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
8 # 3อจ661027-007 Besomkiat + Taoz2119 (600009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ
รุ่น/พิมพ์นี้
9 # 3อจ661027-015 Boyprasertsak + จ่าแจ้ (600031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
10 # 3อจ661027-144 FB992441920TH Sirisopa + Ti2566 (600046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อดิน ปี 2476 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
11 # 3อจ661027-160 ED918040849TH nanta + met26 (600105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระงบน้ำอ้อย หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
12 # 3อจ661027-162 KBS9300011549R6 nop168 + porramess (600033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
13 # 3อจ661027-180 EB992594188TH pinits + Nattakan (600126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพอแก้ว วัดพวงมาลัย พิมพ์เศียรแหลม ปี 2460 จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 85%)
14 # 3อจ661028-103 EB992441496TH Beung + Rimoru (600253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ661028-105 ED928572997TH สาลิกาดง + Tongkub (600305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นเกาะเภตรา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.นครศรีธรรมราช (ไม่ตอกโค้ด)
16 # 3อจ661028-107 ED951741995TH ต้นกรมทาง + เซียนใหญ่สายร่ม (600266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท (สภาพใช้และซ่อมพระศอ)(S 79%)
17 # 3อจ661028-109 EM097779374TH newcharin + (600273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์

พระพิฒเนศวร วัดดอนศาลา รุ่นดอนศาลาฤกษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.พัทลุง (ขนาดสูง 32 นิ้ว)
18 # 3อจ661028-115 EM001825636TH nung4066 + onntiwang (600197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผงใบลาน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ661028-128 ED939906824TH Angle99 + เฉินไป่กวาง (600198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
20 # ยกเลิกผลการตรวจสอบเดิมออกผลใหม่ เลขที่ 3อจ661028-129 ย้ายไปเลขที่ 3อจ661106-139
21 # 3อจ661028-135 ED959900922TH Nippit + tasunflower8 (600208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว)
22 # 3อจ661028-139 ED959900922TH Nongbright88 + (600221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
tasunflower8
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว เนื้อผงจุ่มรัก จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ661028-147 ED941222576TH ธาวัช + Anothaimetal (600230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
24 # 3อจ661028-156 ED882067961TH Tui9080 + Nantapon (600239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลจักรวาล วัดเขาอ้อ รุ่นมงคลจักรวาลเขาอ้อ เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2545 จ.พัทลุง (หมายเลข 120)
25 # 3อจ661028-157 EG047273214TH aek555 + gek1414 (600242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2518 จ.ระยอง
26 # 3อจ661028-158 EG047273214TH พระแท้สยาม + gek1414 (600245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
27 # 3อจ661028-163 ED936140361TH รัถการ + nokpamai (600227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นภาวนา เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2565 จ.ระยอง (หมายเลข180/สภาพสวย)
28 # 3อจ661028-171 EM097920830TH comfortable13 + หมูกุ๋น (600180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ สมัยอยุธยา เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.8 ซม.)
29 # 3อจ661028-172 EM097920830TH anuwatpolsri + หมูกุ๋น (600183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
30 # 3อจ661028-174 EM097920830TH Kungfujay + หมูกุ๋น (600189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 77%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ661028-184 ED948207321TH Komsank + ของขวัญ (600267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต พิมพ์เข่ากว้าง เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ขอนแก่น (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
32 # 3อจ661028-191 ED903848912TH บารมีธรรม + เก้าตะวัน (601018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ ครูบาสิงห์แก้ว วัดปากกอง พิมพ์ครอบแก้ว เนื้อผง ปี 2496 จ.เชียงใหม่
33 # 3อจ661030-101 ED928230595TH lohbetong + router (600348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หัวโน เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (สภาพใช้)
34 # 3อจ661030-113 EB992882462TH Name092 + Aonzazxc555 (600317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 67%)
35 # 3อจ661030-148 ED783061622TH Sawaroj + Phongphawan09 (600336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุเตาทุเรียง พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
36 # 3อจ661030-155 831542877524 Templeland + CHAIWAT99 (600405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระพุทธ หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ เนื้อผงว่าน ปี 2485 จ.พัทลุง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
37 # 3อจ661031-002 tonliv + porn100 (600435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3793)
38 # 3อจ661031-003 PAE_PONGCHAI + (600438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พรพระพุทธ
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดวัดสุทัศนฯ/สภาพแต่งผิว)(G 83%)
39 # 3อจ661031-004 Neungsuriya + ming168 (600440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
40 # 3อจ661031-005 Neungsuriya + ming168 (600444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
41 # 3อจ661031-006 art117 + คงทอง (600572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 80%)
42 # 3อจ661031-007 east_noodles + wilairat_22 (600450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (660928-1128)
43 # 3อจ661031-008 lungwut + Chansri1 (600453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.ชัยนาท.. (650519-2083)(G 64%)
44 # 3อจ661031-012 kiatjinda + mo_dmp65 (600469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
45 # 3อจ661031-013 คงทอง + saksitt (600473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า (6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (660703-1016)(G 79%)
46 # 3อจ661031-014 น้องพอดี + เมษเมษา (600475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ661031-015 BankHiWay + vichet (600478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
48 # 3อจ661031-016 Akaphop + phanatphong (600481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590505-037)
49 # 3อจ661031-101 ED895841711TH Kitj789 + Menchanukon (600459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 85%)
50 # 3อจ661031-102 EM097780369TH Perkun + ขนมไทยแม่อารีย์ (600462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง จ.พิจิตร (หน้าตัก 5 นิ้ว)
51 # 3อจ661031-103 ED964901832TH Thitima + เรวัตตะ (600468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ ๖๐ พรรษา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
52 # 3อจ661031-104 EJ231365372TH Nongbright88 + aphisit (600472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ กรอบทอง(G 33%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ661031-105 828344351111 ธาวัช + par_yama (600480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
54 # 3อจ661031-107 SXF182400015212 Sanx87 + Pongsak999 (600495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
55 # 3อจ661031-110 KBK5T00009564W9 ร่มฟ้าภูพิงค์ + แบงค์ธาตุพนม (600504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน
56 # 3อจ661031-113 EB500294135TH Taveep3366 + masounjig (600515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ661031-114 EB993595595TH perfectman77 + Nattakan (600519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 62%)
58 # 3อจ661031-115 EQ530396717TH ibas7723 + bagio (600522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660919-1252)
59 # 3อจ661031-116 RTDS0002234684A xinehp + aftertank (600526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (510925-070)
60 # 3อจ661031-117 EB993409934TH tamonwon + bancha18 (600529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม
61 # 3อจ661031-118 EJ231365390TH Tochiro + aphisit (600534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา กรุวัดพลับ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 91%)
62 # 3อจ661031-119 ED880493533TH เอกประจวบฯ + Piragarn (600536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 62%)
63 # 3อจ661031-120 EM09780341TH ฅนบางใหญ่ + (600540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระติ้วพระเทียม วัดโอกาศฯ เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.นครพนม (หมายเลข 186/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
64 # 3อจ661031-121 ED926206315TH xinehp + Culpidnoi (600488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
65 # 3อจ661031-122 EM097780749TH newcar + ซาลาเปา (600492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 236247/สภาพล้างผิว)
66 # 3อจ661031-123 ED938424128TH Nongbright88 + Patipan1314 (600574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อห้อย วัดหอมเกร็ด จ.นครปฐม
67 # 3อจ661031-124 ED831616267TH Thitima + Subsuwandee (600569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
68 # 3อจ661031-126 ED874271055TH Sittin + ฤทธิ์ (600494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ภู่ วัดนอก พิมพ์เศียรมน เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรี
69 # 3อจ661031-127 EB993617353TH ภูมิภัทรพระเครื่อง + (600509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SiwaDa928
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพรมดำใหม่)
70 # 3อจ661031-128 EB500990887TH ton-6639 + Kicha2533 (600575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
71 # 3อจ661031-129 SXF821700000794 kit49 + Nakorn17 (600517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
72 # 3อจ661031-130 ED917566409TH Jetsadakrutta + มหามณีจินดา (600520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
73 # 3อจ661031-131 EM097921937TH mana1 + หมูกุ๋น (600430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6 นิ้ว)
74 # 3อจ661031-132 ED923328955TH panupong30 + (600433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kaiphutthipong

เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) **พระสภาพสวย
75 # 3อจ661031-133 ED923328955TH Lilmonkey + Kaiphutthipong (600436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน เนื้อชินเขียว จ.ลพบุรี
76 # 3อจ661031-134 ED892495077TH kowit_nn + Nammongkol895 (600437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2510 จ.พระนครศรีอยุธยา (661014-1238)
77 # 3อจ661031-135 ED928230811TH Meechai + amlueky (600439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 65%)
78 # 3อจ661031-136 EJ334583745TH perfectman77 + prasit2512 (600441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 93 เนื้อทองแดงลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 958)(G 67%)
79 # 3อจ661031-137 ED940903670TH sarawat845 + (600573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RUAYGABPRA
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
80 # 3อจ661031-138 ED908765843TH ตาผักสด + raimon (600443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.ระยอง
81 # 3อจ661031-139 ED944331955TH ยุทธพนัง + Juicy (600446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อผง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
82 # 3อจ661031-140 EM276590577TH หนุ่มดงมะตื๋น + bellic (600448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
83 # 3อจ661031-142 ED829986017TH วิชามาร + unvastar (600456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวชำรุดด้านหน้า)(G 79%)
84 # 3อจ661031-143 ED829986017TH wat888 + unvastar (600460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังยันต์เล็กย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2557 จ.นนทบุรี (หมายเลข 98/สภาพสวย)(G 79%)
85 # 3อจ661031-145 ED772986896TH kenshiro2810 + onntiwang (600467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
86 # 3อจ661031-146 ED885379288TH มีเก้า888 + เสือหรรษา (600470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 418)
87 # 3อจ661031-147 EJ042075441TH pinits + นกแก้ว (600474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (661002-1184)
88 # 3อจ661031-148 EM097922019TH Powdernok + หมูกุ๋น (600476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ661031-149 EM097922019TH pornpipat + หมูกุ๋น (600479) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
พระกริ่งวัดหลักเมืองวัฒนาราม จ.เพชรบูรณ์[พระไม่แท้]
พระชัยวัฒน์วัดหลักเมืองวัฒนาราม จ.เพชรบูรณ์[พระไม่แท้]
90 # 3อจ661031-150 EM097922019TH Nongbright88 + หมูกุ๋น (600483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดนางชี จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ661102-008 kob2424 + (600735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3162)(661027-2001)
92 # 3อจ661103-124 EM097780704TH tiseng + ขนมไทยแม่อารีย์ (600871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(G 98%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 พ.ย. 2566 - 09:12 น.] #87475 (3/25)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661020-030 ED929802983TH nakorn05 (599394) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ661024-013 EM041877013TH นกแก้ว (599615) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
3 # 1อจ661024-015 ED9163149690TH OMBUN (599624) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ661026-025 ED950102829TH sai-9ton (599970) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661027-016 EK120070082TH zizaboylouis (600140) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ661027-020 ED914822584TH Supojpoj (600149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ661027-027 ED649618308TH daew1970 (600158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ661028-008 EJ341096063TH nagikung (600256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ661028-018 EK082642088TH กานกินรี (600282) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ661028-019 EK082642088TH กานกินรี (600286) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ661028-020 EK082642088TH กานกินรี (600291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
EK082642088TH
12 # 1อจ661028-021 EK082642088TH กานกินรี (600293) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
EK082642088TH
13 # 1อจ661028-022 EK082642088TH กานกินรี (600294) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ661028-023 EK082642088TH กานกินรี (600296) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ661028-024 EK082642088TH กานกินรี (600298) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ661028-027 TH01184T35RR9B0 Toroclub (600300) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
17 # 1อจ661028-028 TH01184T35RR9B0 Toroclub (600301) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
18 # 1อจ661030-005 ED949253526TH kingcrow (600372) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
19 # 1อจ661030-015 EM097780001TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600390) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ661030-018 ED887983528TH ChinThanakit (600388) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661025-001 ริณดา (599805) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661026-011 teetoon (599946) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ661026-012 teetoon (599954) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ661028-003 สยามเมืองยิ้ม (600283) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
5 # 2อจ661028-006 พันเปอร์เซ็น (600268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ661030-007 sjitrakorn (600420) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ661030-012 ๙อุอากะสะ (600389) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ661030-013 ๙อุอากะสะ (600423) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ661030-017 blue333 (600393) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ661101-004 การันตีพระ (600578) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ661025-109 ED916753250TH perfectman77 + Ake595 (599723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
2 # 3อจ661027-119 EH172637395TH seven13 + Jukkapan (600099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.อุทัยธานี กรอบเงิน(S 92%)
3 # 3อจ661027-120 EH172637395TH Nongbright88 + Jukkapan (600104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อสำริด ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ661028-175 EM097920830TH Tochiro + หมูกุ๋น (600191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อดิน จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
5 # 3อจ661030-137 EB993105076TH ศักดิ์นรินทร์ + Noom-1976 (600367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 13837)
6 # 3อจ661030-153 EB992582851TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + Noom-1976 (600397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรโต เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
7 # 3อจ661030-162 ED920628562TH เมืองช้าง + วุฒินันท์ (600339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี(G 87%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 02 พ.ย. 2566 - 08:39 น.] #87471 (2/25)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ661019-001 TH01184S4RDC5B0 BENTAR (599285) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ661020-003 EM097773028TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599407) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ661020-035 ED835568227TH Sinsiampra (599405) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ661021-006 ED927792308TH ข้าวตอกแตก (599444) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661021-011 ED859594283TH tkonlayut (599467) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ661024-007 ED902270946TH unixs (599640) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ661025-002 ED922738530TH kulcharoen (599736) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ661025-003 ED818678165TH Siri999 (599844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ661025-005 ED915707320TH จิ้งจกทองมหาลาภ (599769) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ661025-007 ED821965197TH Cozyrhythm (599748) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ661025-014 ED924138431TH seranee (599718) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
12 # 1อจ661026-002 ED899265382TH สนบางกรวย (599936) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ661026-016 ED939437370TH รัถการ (599980) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ661026-021 ED944312412TH Juicy (599975) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ661026-027 RM010884725TH Teerubber (599921) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 1อจ661026-029 ED932520554TH กบอตก (599977) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
17 # 1อจ661026-036 KBSLA00016774AG nmsnsc (599928) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ661027-015 ED856433741TH mystic (600164) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
19 # 1อจ661030-001 ED719468718TH Songg (600361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ661030-003 ED951743877TH joeenok (600366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ661030-004 EB919712081TH ton_tanawat (600368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ661030-009 ED795558082TH น้องหมี (600385) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ661030-011 NVTHSPYAC271023001 PoohJuatathep (600374) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ661030-014 EM097780001TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600386) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ661030-020 ED916738368TH ธนูทอง (600400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ661013-013 ริณดา (598612) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ661014-010 teetoon (598725) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ661017-003 tanu21 (599023) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ661017-020 mekya2706 (599050) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 2อจ661018-009 ริณดา (599194) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ661018-010 ริณดา (599198) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ661024-008 Buncha (599664) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ661024-010 Bigyai (599676) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
9 # 2อจ661024-012 Win3597 (599608) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ661024-013 strada4x4 (599681) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ661024-014 mo_dmp65 (599688) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ661024-022 ThaiWong (599685) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
13 # 2อจ661024-025 b_wor (599670) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ661024-026 b_wor (599691) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ661024-028 หลานตาจวบ (599692) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
16 # 2อจ661024-036 ThaiWong (599689) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ661024-037 ThaiWong (599643) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ661024-038 ThaiWong (599649) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
19 # 2อจ661025-005 ริณดา (599809) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 2อจ661025-008 ปิง_บางกรวย (599829) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ661025-014 August1552 (599820) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 2อจ661025-020 ลิ้ม88 (599823) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ661027-001 ChinV (600151) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 2อจ661027-011 อาทิตย์โคจร (600155) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ661030-001 Panaddakj (600352) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ661030-005 Nathanon2530 (600422) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ661030-006 Yodes (600365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ661030-008 kittisak-pra (600369) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ661030-010 หลานตาจวบ (600421) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ661030-011 Meepool4289 (600379) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 2อจ661030-016 thetee2552 (600425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ661031-030 การันตีพระ (600576) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ661020-141 TH01184S5XGD0B0 heng9999 + nattakom2525 (599350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังยันต์อุ เนื้อผง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ661021-114 TH01184SD1TC5B0 greenmoon + ลูกชิ้นงับงับ (599512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา
3 # 3อจ661024-016 nincha + tatelittle (599586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง ปี 2518 จ.นนทบุรี
4 # 3อจ661026-127 SWNK000000698RP เซียนน้อยหนึ่ง + (599866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (สภาพเนื้อราน)
5 # 3อจ661026-137 EM097778294TH siamclassic54 + รถถังพระบ้าน (599927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านสวน วัดบางกระดาน เนื้อเงิน จ.ตราด
6 # 3อจ661026-163 ED932045949TH รุตช้างกลาง + bluezone (599893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
7 # 3อจ661026-179 EG392900845TH goaaa + Voonsan29 (599969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท
8 # 3อจ661027-136 ED951902940TH จอมทอง33 + AmpFine (600040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ661027-137 ED797356882TH krai007 + ศิษย์พระเจ้า (600045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
10 # 3อจ661027-154 EM097779034TH Joker007 + ซาลาเปา (600084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร ปี 2506 จ.พิจิตร กรอบนาก(G 38%)
11 # 3อจ661027-165 EM097779175TH khunpol500 + (600043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตาสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อเงิน ปี 2544 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ661027-168 ED914714125TH aek1979 + ทางบุญ (600056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดขาดาบ เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ661027-172 ED913712755TH Chatchaijew + Chakkapud (600092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ661027-173 ED543096588TH soontorn51 + ทวารวดี (600097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางกำแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ661027-179 ED924160995TH sirkob + bankvasan (600120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพชำรุดเท้าซ้าย)(G 84%)
16 # 3อจ661027-199 EM097779493TH babala + ซาลาเปา (600134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุเทนถวายสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ661028-116 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ661028-191
18 # 3อจ661028-117 ED911977065TH เซียนน้อยหนึ่ง + ranon (600206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหอมเชียง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นไหว้ครู เนื้อดีบุก ปี 2544 จ.นครปฐม (ขนาด 2.5 นิ้ว/สภาพใช้)
19 # 3อจ661028-118 ED940242852TH SARAT-RAMA2 + กิตติ (600209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
20 # 3อจ661028-124 ED736265658TH CHAOWANA26 + tojane (600182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (ไม่ตอกโค้ด/วัดวังจิกสร้าง)
21 # 3อจ661028-125 ED736265658TH CHAOWANA26 + tojane (600186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังเลข ๒ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ661028-130 ED881279443TH khrawsadid + PornchaiPK (600210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(ท) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)(G 64%)
23 # 3อจ661028-141 ED959900922TH masterpiece + tasunflower8 (600211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด)
24 # 3อจ661028-173 EM097920830TH Kungfujay + หมูกุ๋น (600185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต กรอบทอง(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ661028-176 EM097779961TH ไซม่อน + ขนมไทยแม่อารีย์ (600194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 513)(G 69%)
26 # 3อจ661028-180 EM097779961TH เอตะทัคคะ + (600207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
กะลาราหู **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องศิลปะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
27 # 3อจ661030-130 ED950005376TH WatcharaJ + kimber (600332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงธูป ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ661030-136 ED863988225TH print + taranan (600364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมขอบบน) (620425-148)
29 # 3อจ661030-151 ED649674052TH Automove + yootha (600391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (550703-090)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 01 พ.ย. 2566 - 08:52 น.] #87468 (1/25)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ****1 # 1อจ661017-004 ED785438385TH Oliver (599047) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
2 # 1อจ661021-007 ED927792308TH ข้าวตอกแตก (599449) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ661021-014 ED910438847TH Ksittiros (599478) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 1อจ661024-018 EX608017286TH print (599646) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ661024-023 EM097773456TH ขนมไทยแม่อารีย์ (599533) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
6 # 1อจ661024-035 ED825386012TH nuthapol (599665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ661024-036 ED893188210TH Red54 (599668) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ661026-004 ED924137847TH sasuthee (599967) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ661028-001 ED949261730TH คุณศิระ (600229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ661028-002 ED916757883TH โกวบ้อ (600231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ661028-005 ED427457078TH pnew99 (600241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ661028-006 EJ540900540TH Nok2944 (600246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ661028-007 828336003806 เนตรหิรัญ (600252) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
14 # 1อจ661028-011 ED941222505TH ประกาศิต (600274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ661028-012 ED907040573TH putthakhon (600281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ661028-014 ED935235289TH เสือร้อยป่า (600289) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ661028-015 ED920963440TH joseph999 (600295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ661028-017 EM097779459TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600299) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ661028-029 EM097920667TH หมูกุ๋น (600277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ661030-002 ED649673043TH Nippit (600363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 1อจ661030-006 EM097779958TH ขนมไทยแม่อารีย์ (600375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
22# 1อจ661024-017 ED846495993TH tongjoy(599638) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 1อจ661020-013 ED884388615TH piriyapt (599380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ661013-006 K_PRASIT (598664) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ661013-011 ริณดา (598597) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ661013-029 ริณดา (598662) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ661020-019 toopronchai (599434) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ661024-007 Buncha (599655) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ661024-009 ชณัฐพล (599639) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 2อจ661024-027 หลานตาจวบ (599673) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ661024-032 ThaiWong (599677) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
9 # 2อจ661024-034 ThaiWong (599683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ661024-035 ThaiWong (599686) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 2อจ661025-012 midori (599756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ661025-024 ศตกมล (600424) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ661026-006 thabthong_c (599958) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
14 # 2อจ661027-003 จ่าระออง (600095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ661027-009 จ่าแจ้ (600111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ661030-018 Tanadol5000 (600428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ661021-140 ED871428973TH Promarin + MIXMUK (599487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 4 พิมพ์กลากสามหลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ (วัดชิโนรสสร้าง/สภาพใช้)
2 # 3อจ661024-149 EM097778484TH pcha429 + ซาลาเปา (599632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ661024-150 EM097778484TH วิชามาร + ซาลาเปา (599635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
4 # 3อจ661024-158 ED924836225TH perfectman77 + ท่านมหา (599553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 531)
5 # 3อจ661025-167 ED884176641TH tansave + tnpong (599822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดสองชั้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบล่างซ้ายและล้างผิว)
6 # 3อจ661026-117 EM286323981TH CHAOWANA26 + nop168 (599887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ661026-118 EX608017445TH พรพัฒน์ + print (599890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
8 # 3อจ661026-119 EX608017445TH พรพัฒน์ + print (599895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดฐานกลางซ้าย)
9 # 3อจ661026-120 EX608017445TH pornlimk + print (599898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (661012-1047)
10 # 3อจ661026-145 ED916755281TH chaiyached + โกวบ้อ (599894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอะระหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
11 # 3อจ661026-146 EJ619511585TH nop168 + แจ็คเชียงดาว007 (599897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
12 # 3อจ661026-148 EM097920361TH ต้นกรมทาง + หมูกุ๋น (599902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่หลังจาร เนื้อดิน ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพเนื้อรานส่วนบนซ้าย)
13 # 3อจ661026-168 ED795957411TH เมืองช้าง + nakarin (599917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.ลำปาง
14 # 3อจ661027-010 xinehp + Culpidnoi (600016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
15 # 3อจ661027-149 EM097779034TH detanan + ซาลาเปา (600066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
16 # 3อจ661027-155 EM097779034TH นายต้น + ซาลาเปา (600167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้าย้อนยุค พิมพ์เสือคู่ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสาคร (หมายเลข 242/สภาพสวย)(G 64%)
17 # 3อจ661028-106 PD316106016TH SupachaiJan + (600261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ราชสีห์บ้านนอก
เหรียญรัชกาลที่ 5 ครบ 108 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครนายก (สภาพกะไหล่เงินใหม่)

18 # 3อจ661028-133 ED936919038TH jwisarn65 + พระประแดง26 (600200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ปี 2509 (สร้างเสริม) เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 7 นิ้ว)(610219-078)
19 # 3อจ661030-001 kenshiro2810 + Pboonchai (600399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
20 # 3อจ661030-002 รุตช้างกลาง + แฮปรามคำแหง (600402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี(S 91%)
21 # 3อจ661030-003 เต่านา + แฮปรามคำแหง (600404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งสุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สมุทรสาคร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์สุตาธิการี หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อนวโลหะ ปี 2526 จ.สมุทรสาคร[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
22 # 3อจ661030-004 AChen + แฮปรามคำแหง (600406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
23 # 3อจ661030-005 ศิษย์จารย์จำเนียร + boytiew (600408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งครูบาราศรี วัดถ้ำเชียงดาว รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
24 # 3อจ661030-006 wit50 + Kittinan (600410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(520923-254)
25 # 3อจ661030-007 AnanHH + sangnineface (600412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี
26 # 3อจ661030-008 artman7007 + sangnineface (600414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ661030-009 anndamun + sangnineface (600415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่น 2 พิมพ์สระอิติด เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 81%)
28 # 3อจ661030-010 nokklang + sangnineface (600417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์ไม่มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
29 # 3อจ661030-011 Kitj789 + sangnineface (600333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 84%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
30 # 3อจ661030-012 เซียนน้อยหนึ่ง + ทรัพย์เจริญ (600337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.อุทัยธานี (ขนาดสูง 13 นิ้ว)
31 # 3อจ661030-013 bigbig + Culpidnoi (600340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา เนื้อว่านบุเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1 นิ้ว/สภาพปลายพระเกศชำรุด)
32 # 3อจ661030-014 pachre + sherbet88 (600343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2135)(660712-2085)
33 # 3อจ661030-015 ตระกูลทอง + มังกรชล (600346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อเงิน ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 68)
34 # 3อจ661030-102 ED936047287TH jompol10 + bears (600350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 66%)
35 # 3อจ661030-103 EM073564590TH Tochiro + pjanon (600354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิม วัดหัวงิ้ว ปี 2483 จ.นครสวรรค์
36 # 3อจ661030-104 ED886798842TH ทิศเหนือ + สหายเมืองลิง (600358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
37 # 3อจ661030-105 ED900264979TH ตู๋สาธุ + มนต์เมืองเหนือ (600360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(620731-017) (G 73%)
38 # 3อจ661030-106 ED929045657TH Boyprasertsak + วินจันทรา (600371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ661030-107 ED865559498TH นคราฎ + mchutith (600377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660812-1013)
40 # 3อจ661030-108 ED870854833TH eakkapong + เซียนพละ (600378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)
41 # 3อจ661030-109 ED938070646TH พงษ์ดินแดง + nakornyong (600382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 51057)(571030-112)
42 # 3อจ661030-111 EM097779944TH bos2499 + ขนมไทยแม่อารีย์ (600311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนเกจิอาจารย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ661030-112 ED861592723TH nopsuthon + คเวสโก (600314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดพรานนกสร้าง)
44 # 3อจ661030-114 ED210886378TH Komsank + phetbanpra (600319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัด จ.สมุทรสงคราม
45 # 3อจ661030-115 ED915178667TH pachre + noi70 (600322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (650427-2093)(G 56%)
46 # 3อจ661030-116 ED936055650TH sai-9ton + มิลเลี่ยน (600326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์จีวรริ้ว เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ661030-117 ED771377908TH tommeng + นะสิวัง (600329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท(G 62%)
48 # 3อจ661030-118 ED816569940TH หนึ่งในสยาม + เด็กใหม่ใจรัก (600331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกบัวและโค้ดดอกจัน)
49 # 3อจ661030-119 ED891190754TH seadweller + Exdesign (600338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4624)
50 # 3อจ661030-120 ED770042236TH เด็กนครสวรรค์ + เทอดศักดิ์111 (600342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 67%)
51 # 3อจ661030-121 ED922239110TH kong81 + Zadororo (600427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(G 66%)
52 # 3อจ661030-122 ED921481355TH guanger + wiwat3 (600312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 19.6 กรัม)(G 87%)
53 # 3อจ661030-123 EB508135152TH guanger + nampoo (600316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ661030-124 EB500979277TH กำธรนคร + nestlp (600318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (สภาพล้างผิว)
55 # 3อจ661030-125 ED951743832TH อั๋นเด็กใหม่ + แมวจ้ะ (600321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญครูบากฤษดา วัดสันพระเจ้าแดง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.ลำพูน (หมายเลข 844)
56 # 3อจ661030-126 ED952930142TH midnightjojo + พงษ์บู๋ (600324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีตาไฟ หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ661030-127 ED861959994TH ต้นกรมทาง + พรพัฒน์ (600325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
58 # 3อจ661030-128 ED861959994TH คณิตศาสตร์ + พรพัฒน์ (600327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
59 # 3อจ661030-129 ED861959994TH Besomkiat + พรพัฒน์ (600330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
60 # 3อจ661030-131 EJ042075353TH tungsaima + นกแก้ว (600351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา(จักรเพชร) วัดดอน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (661002-1185)
61 # 3อจ661030-132 ED752192977TH บรีสพระช่วย + num1522 (600353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
62 # 3อจ661030-133 ED914528755TH supervigo + supanutk (600355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คอน้ำเต้าหลังเรียบ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพใช้)(551024-061)(G 68%)
63 # 3อจ661030-134 ED934361966TH แมนเชียงราย + tle_wangpikul (600359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 93%)
64 # 3อจ661030-135 ED513896236TH parkkankhum + ดอนทราย (600362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อผง ปี 2515 จ.ลำปาง (สภาพเนื้อชื้นจากการใช้) (ชำรุดมุมล่างขวา)
65 # 3อจ661030-138 ED906679665TH k-man + ท่านรอง888 (600370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
66 # 3อจ661030-139 ED868848658TH Komsank + Tarkkyp (600373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.อุดรธานี
67 # 3อจ661030-140 ED946727806TH pakorn2512 + ninnin (600426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
68 # 3อจ661030-141 ED897863958TH aumnuey + ดำเมืองสิงห์ (600310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครสวรรค์ (610927-109)(G 64%)
69 # 3อจ661030-142 TH01184TDG1E1B0 Nongbright88 + Kampanat13 (600313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2522 จ.ชลบุรี
70 # 3อจ661030-143 mangmee + amlueky (600315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184TDXXESB0
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
71 # 3อจ661030-144 guanger + amlueky (600320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184TDXXESB0
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ661030-145 863229365891 Sawaroj + เชาว์วิทย์ (600323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากความร้อนสูง)
73 # 3อจ661030-147 ED945606951TH murbur + microsoft (600334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.น่าน
74 # 3อจ661030-149 ED917558226TH Perkun + มาริโอ (600341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (660805-1035)
75 # 3อจ661030-150 ED940600170TH guanger + Mommemza (600345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ661030-152 ED824386617TH guanger + ดวงเศรษฐี (600395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ661030-154 831542877524 Tochiro + CHAIWAT99 (600401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์เศียรแหลมหลังจาร เนื้อตะกั่ว
78 # 3อจ661030-156 ศิษย์จารย์จำเนียร + kmktb (600409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01184TDJWH0B0
พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อเงิน ปี 2511 จ.นราธิวาส
79 # 3อจ661030-157 KBNM200045395VD warning + Yui_jaa2528 (600411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาวงศ์ วัดศรีนวลสว่างอารมณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2491 จ.อุบลราชธานี
80 # 3อจ661030-158 TNR5000279998VL PAE_PONGCHAI + จริงใจ (600413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
81 # 3อจ661030-159 ED938061525TH อนันตรา + pawie2184 (600416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.นครปฐม
82 # 3อจ661030-160 ED945623380TH แก้วอุษา + microsoft (600418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานหูซ้าย)
83 # 3อจ661030-161 EB508255169TH boonlers + BhuriKet26 (600335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (661013-1146)
84 # 3อจ661030-163 ED890768419TH Nongbright88 + gnokia (600344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
85 # 3อจ661030-165 ED945615216TH Jutamas5718 + พิมพ์พิมล (600349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ ปี 2512 จ.นครสวรรค์
86 # 3อจ661030-166 ED937816026TH บอยสวนหลวง + TANSON65 (600356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM