ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมีนาคม 2567


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 มี.ค. 2567 - 09:10 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 30 มี.ค. 2567 - 08:34 น.] #88023 (26/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670320-001 ED327469688TH Songkiat19 (613755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670321-006 TH01185DM9978B0 weerachart (613892) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ670321-019 ED358351437TH chaiwatar (613866) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 1อจ670322-015 ED313359170TH Kae395 (614003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670322-019 ED356519143TH Uthai_Taptim (614021) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670322-024 ED371416035TH seranee (614023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ670325-011 ED233263950TH winwin (614196) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ670325-012 ED329532689TH ขาล-เสือ (614201) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670325-013 EM511464048TH ซาลาเปา (614210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670325-016 ED371311401TH Namo2538 (614228) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ670327-001 EM0138620386TH paisalpra (614341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ670327-002 JN096156378TH ตะพาบ (614384) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ670327-004 ED320742212TH คนกรุงศรี (614391) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ670327-007 ED360830520TH toy_clong8 (614349) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670327-008 ED083359465TH Nippit (614395) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ670327-009 ED202265332TH Hun6611 (614400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ670327-010 EM162202116TH นกแก้ว (614397) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ670327-011 ED317677434TH วาสนารุ่งเรือง (614382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670327-012 ED359937308TH KONDEE446 (614385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670327-013 EJ623188800TH mumu99 (614396) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
21 # 1อจ670327-014 EJ623188800TH mumu99 (614401) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
22 # 1อจ670327-016 ED374911943TH hairgrit (614387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670327-018 ED377431929TH หนึ่งอุดร (614390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ670327-019 ED367352648TH ponrit (614392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ670327-021 ED341049810TH voravitt (614398) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ670327-022 ED332047245TH Silages (614412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ670328-001 ED346274786TH ระเบียบ (614496) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
28 # 1อจ670328-010 EJ334073892TH prasit_888 (614499) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670316-004 sanopporn (613409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ670320-001 Duk_DM (613769) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ670321-004 kui60 (613894) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670323-001 sangnineface (614073) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ670323-003 tweesak (614101) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ670323-004 artpakkrang (614080) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670323-006 nincha (614089) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ670323-010 พบธรรม (614087) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ670323-011 อาศิรา (614084) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670323-012 หลานตาจวบ (614082) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ670325-008 midori (614225) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
12 # 2อจ670325-014 kamonsap (614153) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
13 # 2อจ670325-016 Poom168 (614157) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 2อจ670327-009 sanpol (614357) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ670327-011 midori (614364) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ670327-013 numcrma (614355) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ670327-015 b_wor (614368) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 2อจ670327-016 hajuitmc (614359) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ670327-018 คานธี (614362) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ670327-019 คานธี (614366) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 2อจ670327-020 คานธี (614374) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 2อจ670327-021 คานธี (614409) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 2อจ670327-022 คานธี (614410) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ670327-024 toopronchai (614380) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 2อจ670328-005 การันตีพระ (614416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ670328-006 montree_m (614498) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 2อจ670328-009 Folkfolk (614502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ670328-010 ptgao99 (614503) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ670328-011 การันตีพระ (614418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ670326-010 แพรวพรรณ (614280) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
31 # 2อจ670327-006 sunone (614369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ670325-007 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2อจ670325-025

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670321-110 ED336022006TH พระเมืองพุทธ + jawnantawut (613927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
2 # 3อจ670321-121 EB598262832TH kohler + MAVINT (613910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2518 จ.ระยอง
3 # 3อจ670321-143 ED296181174TH กุหลาบแดง + RAY_BBT (613824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก ปี 2444 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ670322-109 ED153775915TH Nisila_zana + Sayumpoo (613956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 66%)
5 # 3อจ670322-134 ED314268020TH tony2007 + bos2499 (613958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย ปี 2545 **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ670323-138 ED241438658TH ป๋ามอส + มีพอดี (614063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
7 # 3อจ670325-002 patchaya + พิศรุษ (614107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
8 # 3อจ670325-103 EB598711709TH Surawach + Kantada3691 (614158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์บัวรอบ เนื้อสำริด ปี 2508 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ670325-125 TH01185E2J0R7B0 ทนายหลวง + kankanmol (614121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสามเส้นครึ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพขัดผิว)
10 # 3อจ670325-137 ED310890534TH srithep + ศิษย์ปู่สง่า (614130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น ร.ศ 200 เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2449)
11 # 3อจ670325-157 ED371450859TH Piragarn + bankvasan (614174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 64%)
12 # 3อจ670325-167 EM511464153TH ninjaykk + ฮุนได (614177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
13 # 3อจ670326-107 EM511464140TH Panarin0808 + ซาลาเปา (614301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดมุมหลังบนขวา)
14 # 3อจ670326-112 EM511464079TH วอเตอร์ + ซาลาเปา (614244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์นเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.เชียงใหม่ (ขนาด 5.2 นิ้ว)
15 # 3อจ670326-124 EB599249483TH หม่อง + WeeNava (614250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ670326-131 EJ443534462TH BhuriKet26 + tafu-boy (614241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่าง)
17 # 3อจ670327-114 ED136791286TH Gaboy8051 + ZuTharua (614335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)

18 # 3อจ670327-129 ED095850124TH wichai4165 + attajpra (614350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพ่วง วัดหนองกระโดน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ670327-131 ED167058977TH korn88 + OUOU83 (614305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองชายหนา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
20 # 3อจ670327-140 ED153678352TH ป้อมปืนใหญ่ + SamilaMT (614321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดควนวิเศษ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ตรัง
21 # 3อจ670327-141 ED179973312TH Owarut999 + mana10549 (614356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาบัวผุด หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังพลอย)(G 81%)
22 # 3อจ670328-001 peudminburi + ศตกมล (614415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หูบายศรีหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ (660817-1006)
23 # 3อจ670328-003 อั๋น4398 + KhomBangkok (614421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)(G 62%)
24 # 3อจ670328-004 Paradon99 + KhomBangkok (614425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 69%)
25 # 3อจ670328-005 Koker + KhomBangkok (614430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
26 # 3อจ670328-006 poo_56 + KhomBangkok (614434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ (631017-100)(G 66%)
27 # 3อจ670328-008 yellyx18 + ppffarm (614440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(651109-1225)(G 76%)
28 # 3อจ670328-009 lomlopburi + ptgao99 (614443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างกุฏิวัดปรก เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1647)(G 65%)
29 # 3อจ670328-010 tomying + ptgao99 (614447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ)(G 63%)
30 # 3อจ670328-101 EM531416744TH kollek + มังกรพัดถิ่น (614417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางห้ามสมุทร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง กรุงเทพฯ
31 # 3อจ670328-102 ED240925605TH tleremem66 + somchai_lawit (614422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดใบหูขวา)
32 # 3อจ670328-103 ED381841995TH nanoman + เขยโทน (614429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระโคนสมอ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อดิน ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
33 # 3อจ670328-104 ED202487952TH jitlada555 + num1522 (614432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุใหม่ เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพผิวชำรุด)
34 # 3อจ670328-105 EB666773965TH ประดู่เหลือง + อ้วนดำเด้ง (614435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 76%)
35 # 3อจ670328-106 ED336297178TH arun2515 + tiwakornwong (614438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (650901-1154) (G 93%)
36 # 3อจ670328-107 ED380804237TH BankHiWay + vasuratb (614444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเมตตาบารมี พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.สุรินทร์

37 # 3อจ670328-109 ED327750448TH ปืนใหญ่ + tranger (614453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบนและซ้าย)
38 # 3อจ670328-110 EM531415770TH แขกกำแพง + มุกดอนเมือง (614455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ
39 # 3อจ670328-111 EM531415770TH ChaiyutPho + มุกดอนเมือง (614420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 กรุงเทพฯ
40 # 3อจ670328-113 EM156829992TH เมืองช้าง + มงคลทิพย์ (614428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
41 # 3อจ670328-114 TH01185E9VF10B0 masterpiece + phongpan (614433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.เชียงใหม่
42 # 3อจ670328-119 EM511465131TH Bangkokcity + ซาลาเปา (614459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดไร่ขิง พิมพ์สร้างเสริม เนื้อเรซินปิดทอง ปี 2532-2550 จ.นครปฐม (หน้าตัก 6.9 นิ้ว)
43 # 3อจ670328-120 ED315040211TH ส_รุ่งฟ้า + mchutith (614462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคง วัดธรรมโฆษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
44 # 3อจ670328-121 ED344771315TH suras_photmail + โกวบ้อ (614469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ670328-125 EB666537895TH สิงห์คำรณ + tongleehae (614482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.สิงห์บุรี
46 # 3อจ670328-126 EM374615251TH joeenok + Benyapa (614485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2517 จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
47 # 3อจ670328-127 EM374615279TH หม่อง + Aum2543 (614487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป.10 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
48 # 3อจ670328-128 EM511465162TH walrawut + ฮุนได (614490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพใช้)(G 62%)
49 # 3อจ670328-130 EM511465162TH thanawat_bz + ฮุนได (614493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก จ.ปัตตานี
50 # 3อจ670328-131 EM511465162TH Bassociety + ฮุนได (614423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 กรุงเทพฯ
51 # 3อจ670328-132 EM511465162TH midori + ฮุนได (614426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร เวิร์คพ้อยท์สร้าง เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เนื้อทองแดง ปี 2550 กรุงเทพฯ(G 80%)
52 # 3อจ670328-134 EM511465162TH NoomNatthapong + ฮุนได (614431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนเสน่ห์จันทร์ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2530 จ.จันทบุรี
53 # 3อจ670328-136 EM511465162TH kollek + ฮุนได (614439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
54 # 3อจ670328-138 EM511465162TH Alice + ฮุนได (614445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนซุ้มไข่ปลา กรุป่าแตง จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ670328-139 EM511465162TH noppadon111 + ฮุนได (614449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)

56 # 3อจ670328-140 EM511465162TH peepop + ฮุนได (614452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ขาว) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพเนื้อราน)
57 # 3อจ670328-141 EM511465162TH ALINA + ฮุนได (614450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2563 จ.ปทุมธานี (นำฤกษ์หมายเลข 426/สภาพสวย)(G 72%)
58 # 3อจ670328-142 EM511465162TH seadweller + ฮุนได (614454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวบดี หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2542 จ.สมุทรสงคราม
59 # 3อจ670328-143 EM511465162TH midori + ฮุนได (614458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 โรงพยาบาลพานทองสร้าง เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ชลบุรี(G 79%)
60 # 3อจ670328-144 ED360635993TH puriwaj + nakornyong (614460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2)
61 # 3อจ670328-146 ED379120544TH บอยพระเครื่อง + jitnobnom (614465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(590319-128)(G 67%)
62 # 3อจ670328-147 ED361168997TH pop2517 + shyamal (614468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1252) **พระสภาพสวย
63 # 3อจ670328-148 ED347465393TH disorn + ingkamarathon (614471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นราธิวาส
64 # 3อจ670328-149 ED333136769TH Aris40 + electricalpower (614475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
65 # 3อจ670328-150 ED372576303TH niphonxxx + ศิริมงคล (614478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 กรุงเทพฯ(G 67%)
66 # 3อจ670328-151 EB599643347TH gong_40 + watbannon (614461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2521 กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
67 # 3อจ670328-153 ED118974932TH patchara + หิมพานต์มุ่งงาม (614467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นพฤทธิ์กำจร เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(670313-2018)
68 # 3อจ670328-154 ED128594324TH nopakk + bungbung (614472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
69 # 3อจ670328-156 ED244342636TH ตุ้ยแปลงยาว + thaweesak_U (614477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
70 # 3อจ670328-157 ED285941563TH Syumpu +Naruephon789 (614504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของรุ่นแรกนี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 29 มี.ค. 2567 - 08:32 น.] #88018 (25/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670319-010 ED121582437TH คอปแมน (613666) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670319-024 ED351045358TH Anucha1985 (613695) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ670320-006 ED348758022TH karjo123 (613768) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ670321-003 ED313135747TH Thana999 (613856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ670321-005 EM531407040TH tongjoy (613828) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670321-009 EM511470030TH ซาลาเปา (613852) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670321-010 EM511470030TH ซาลาเปา (613864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670321-016 ED364044458TH คุณศิระ (613909) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ670322-004 ED340492947TH สยามเมืองยิ้ม (614020) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670322-006 ED366718869TH น้องหมี (614007) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 1อจ670322-014 ED210431487TH เรดิโอสะออน (614001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670323-001 TH01185DUFPT7B0 Kampanat13 (614065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ670323-003 EM511470785TH ซาลาเปา (614067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670323-013 ED372538693TH องอาจ (614099) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ670325-006 ED342045995TH bluezone69 (614189) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 1อจ670325-009 EN386931684TH akara (614166) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ670325-010 ED372571371TH อ้วนโกบ๊อ (614185) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 1อจ670325-015 ED337189210TH moodang (614218) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
19 # 1อจ670325-019 ED329535963TH ขาล-เสือ (614191) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ670325-020 ED374617698TH Vitsurawach (614195) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
21 # 1อจ670325-022 ED372565169TH องอาจ (614173) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
22 # 1อจ670325-023 ED374822979TH kengkas (614180) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 1อจ670326-005 ED380725548TH thanet (614279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ670320-010 EM246957155TH bluezone69 (613737) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670318-001 kusuma69 (613574) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ670321-017 aeknoi (613899) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670322-001 Owarut999 (614019) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670323-005 birdsiamu41 (614083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ670326-002 Pitcy (614291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670326-006 audhatyai (614293) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670326-011 nincha (614298) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
8 # 2อจ670327-001 จ่าแจ้ (614361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670327-005 chattawat (614367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670327-008 JadeJ (614376) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
11 # 2อจ670327-010 midori (614377) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
12 # 2อจ670327-012 deawn (614414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670327-014 เอกลำชะร่า (614378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670327-017 hajuitmc (614381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670327-025 poomatirut (614399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670320-105 EB597874612TH new999 + chaidee (613738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาล เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ670321-137 ED296652721TH จุ๋มจิ๋ม + พลกฤต (613800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพแต่งผิว)
3 # 3อจ670321-154 KBMH200017296AK staruch + Tatamm (613839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบน รุ่นแรก ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ670323-117 ED356448138TH Toey-1999 + Takod (614061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน เนื้อผง
5 # 3อจ670323-122 ED274086826TH อาจารย์เอ + หมากคาย (614033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ670323-142 ED359234012TH autopower + JunKB (614088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่) (ทำความสะอาดผิว)
7 # 3อจ670325-004 Belton + suksannb (614113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท(S 91%)
8 # 3อจ670325-010 ชัยเจเจ + SamilaMT (614129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)
9 # 3อจ670325-102 ED310877039TH Pongsak999 + โอเว่น (614146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670325-117 ED343469956TH nincha + rachanya (614149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์พระนาคปรกใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2527 จ.จันทบุรี
11 # 3อจ670325-122 EM511464388TH vespa2 + ฮุนได (614108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)
12 # 3อจ670325-128 ED338654460TH หิมาลัย + ตาลทราย (614131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวมหาพรหมเอราวัณ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ
13 # 3อจ670325-130 EJ895494107TH king_64 + Suprarop (614139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 11 กรัม)(G 80%)
14 # 3อจ670325-132 ED366753287TH thotsaphol4110 + ปัจเจก (614106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ชัยนาท
15 # 3อจ670326-007 thevit + Man_Angthong (614288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์เจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 กรุงเทพฯ
16 # 3อจ670326-009 ferment + น้องอิมอิม (614300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพหักซ่อม)
17 # 3อจ670326-109 EM511464140TH juipeter + ซาลาเปา (614270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หน้าตรงอะมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ

18 # 3อจ670326-116 ED363057747TH boonsatit + ooakub (614260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
19 # 3อจ670326-122 ED372556927TH อ้วนจัง + อ้วนโกบ๊อ (614242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.สมุทรสาคร
20 # 3อจ670326-125 ED349270134TH print + หมอพี (614254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
21 # 3อจ670326-126 ED320047169TH เสี่ยเมืองกาญฯ + goodluck1994 (614262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่นครบรอบ 80 ปี โรงเรียนนายร้อยฯ เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครนายก (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้และล้างผิว)
22 # 3อจ670326-135 EM156829618TH midori + มงคลทิพย์ (614256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์หลังพระ เนื้อเงิน ปี 2495 จ.ชลบุรี
23 # 3อจ670326-136 EM156829618TH Reo2566 + มงคลทิพย์ (614259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
24 # 3อจ670326-137 EM156829618TH Reo2566 + มงคลทิพย์ (614264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
25 # 3อจ670327-001 หนุกหนาน + kitsanachai_1 (614304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 194544)(G 67%)
26 # 3อจ670327-002 doi_salas + adiphong (614308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
27 # 3อจ670327-003 Nongjeen + อรรถพล (614310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (670224-1108)
28 # 3อจ670327-004 ธาวัช + K_taopun (614312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 65%)
29 # 3อจ670327-005 attasit32 + kobyoyo (614313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อยันต์ เนื้อทองเหลือง
30 # 3อจ670327-006 คุณบุพการี + sunone (614315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (571115-053)
31 # 3อจ670327-007 pop2517 + เจนเมืองฉะ (614318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ห้ารวยพญาไก่ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8731/สภาพสวย)
32 # 3อจ670327-008 อนันตรา + ไทยนิยม (614319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (670322-1027)
33 # 3อจ670327-009 pinits + papaman02 (614402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก (670219-2013)
34 # 3อจ670327-010 anut_rung + papaman02 (614404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืนทรงเกราะ กรุวัดมหาธาตุฯ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
35 # 3อจ670327-011 pinits + papaman02 (614403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
36 # 3อจ670327-012 หิมพานต์มุ่งงาม + papaman02 (614405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์แขนกลม เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร กรอบทอง(G 62%)

37 # 3อจ670327-013 shopzeza + August1552 (614322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
38 # 3อจ670327-014 naloeupon + kamonsap (614330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดประสิทธิชัย รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ตรัง (สภาพใช้)
39 # 3อจ670327-015 Mong6395 + PHAKIN99 (614333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 พิมพ์หางกระรอก เนื้อทองเหลือง ปี 2534 กรุงเทพฯ
40 # 3อจ670327-101 ED390000101TH namo08 + first8826 (614303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.สิงห์บุรี
41 # 3อจ670327-102 ED347639390TH lami60 + Nattn08 (614323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อเงิน ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพล้างผิว)(670302-2030)
42 # 3อจ670327-103 ED351787077TH ประเสริฐวัง + สำเร็จธงชัย (614326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อสมชาย วัดปริวาสฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2532 กรุงเทพฯ
43 # 3อจ670327-104 ED329063654TH Viraphan711 + ลิปอาย (614329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสามชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2464-2499 กรุงเทพฯ
44 # 3อจ670327-105 ED354724875TH แม็กซิมัม99 + TALON (614331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 71%)
45 # 3อจ670327-106 ED366767635TH เอกจักร + babala (614336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 กรุงเทพฯ (661221-1172)(G 61%)
46 # 3อจ670327-107 EM138620372TH dem777 + paisalpra (614340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
47 # 3อจ670327-108 ED329356278TH yutthanan9768 + Mr_Cruze (614406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระสภาพสวย
48 # 3อจ670327-111 ED381802762TH niti_por + Gassy108 (614325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (660720-2076)
49 # 3อจ670327-112 ED351085992TH ichiro + superman_vuth (614328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
50 # 3อจ670327-113 ED313099404TH jwisarn65 + พิชชากร (614332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.อุทัยธานี (หมายเลข 250/หน้าตัก 5.8 นิ้ว)
51 # 3อจ670327-115 EH710526387TH หิมาลัย + AmpFine (614337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
52 # 3อจ670327-116 ED319899249TH Aris40 + กุ้งหวาน (614339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช
53 # 3อจ670327-117 ED319899249TH gong_40 + กุ้งหวาน (614343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆาราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 กรุงเทพฯ
54 # 3อจ670327-118 ED31989249TH gong_40 + กุ้งหวาน (614348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆาราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองแดง ปี 2520 กรุงเทพฯ
55 # 3อจ670327-119 ED205482676TH jeera + Phartharapon (614351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่ากว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์

56 # 3อจ670327-120 ED345915510TH sangexim + Sahapon (614354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ปี 2522 กรุงเทพฯ(S 93%)
57 # 3อจ670327-121 ED371429635TH Nisila_zana + อ๊อบบางแก้ว (614306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเทวสังฆาราม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพหักซ่อมพระศอ)
58 # 3อจ670327-122 ED205482680TH maonkoong + Phartharapon (614324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
59 # 3อจ670327-123 ED343868030TH nopparutMak + พรพระวิษณุ (614327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
60 # 3อจ670327-124 ED329472438TH Feen_8Rew + ชินนิมอน (614334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด)
61 # 3อจ670327-126 ED371573380TH Alice + ทนายหลวง (614342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
62 # 3อจ670327-128 ED367353008TH karn_rayong + เขยมาบตาพุด (614347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
63 # 3อจ670327-130 EM511465485TH saweit + ฮุนได (614352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง จ.ฉะเชิงเทรา
64 # 3อจ670327-132 ED310879635TH pop2517 + ศิษย์ปู่สง่า (614307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา
65 # 3อจ670327-134 ED28683553TH oHmslimmer + Somysom (614309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 77%)
66 # 3อจ670327-135 ED326647427TH warning + สิงห์คำรณ (614311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 234)
67 # 3อจ670327-136 EJ443534480TH bunjerd + KENJANG (614314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 9.8 กรัม)(G 69%)
68 # 3อจ670327-137 EJ443534480TH bunjerd + KENJANG (614316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 7.8 กรัม)(G 76%)
69 # 3อจ670327-138 ED302970045TH kankanmol + Sahapon (614317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง) **พระสภาพสวย
70 # 3อจ670327-139 ED299796910TH oHmslimmer + kon112 (614320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ภปร. วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 กรุงเทพฯ
71 # 3อจ670327-142 ED385010857TH lomlopburi + bankake9999 (614358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)(G 77%)
72 # 3อจ670327-143 EM231030855TH anuphanboonsuk + (614360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หวานเย็น007
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 55%)
73 # 3อจ670327-145 ED333624735TH kumplee + Piyawan (614371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 74%)
74 # 3อจ670327-146 863514312835 UNICITY + Takamine (614373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง

75 # 3อจ670327-147 TH01185EG97V5B0 Chicharito + jozaa (614375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง
76 # 3อจ670327-148 TH01185EAW2V3B0 Viraphan711 + schan2514 (614379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 35%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 28 มี.ค. 2567 - 08:33 น.] #88010 (24/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670313-029 OB269847811TH welding24 (613189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ670314-008 ED041209045TH don22 (613292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ670316-013 ED371400282TH seranee (613413) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 1อจ670318-003 ED083355843TH Nippit (613539) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670318-015 ED319952908TH tongjoy (613572) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ670318-016 ED044889700TH เมืองไทย (613563) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670319-003 EM511469385TH ซาลาเปา (613686) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ670319-005 EM511469385TH ซาลาเปา (613692) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ670319-011 ED338616078TH meanblog (613693) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670319-013 MAHA000392239A3 Sirivimon (613702) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ670319-017 EM511468889TH ซาลาเปา (613664) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ670319-021 ED338781772TH noi70 (613706) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ670320-011 ED371821912TH ต้อมตราโล่ (613754) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ670321-001 ED339850386TH ภูมิภัทรพระเครื่อง (613850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670321-007 ED343863205TH มหามณีจินดา (613840) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ670321-020 ON68000769335BT Goodcobain (613907) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670322-001 ED181770415TH พระยอดขุนพล (613986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670322-003 ED191622019TH PhantomGT (613992) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ670322-010 EM098284406TH นกแก้ว (613994) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
20 # 1อจ670322-016 ED323480983TH เสือร้อยป่า (614006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670322-021 ED336986844TH เสืออิบสาทร (614014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670322-022 ED320435968TH นู๋โอปอ (613999) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ670323-002 ED350233261TH CURFEW (614097) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 1อจ670323-005 EM511470785TH ซาลาเปา (614071) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ670323-006 ED168040663TH เหอลี่ (614094) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
26 # 1อจ670323-007 ED168040663TH เหอลี่ (614096) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ670323-009 TH01185DMNNC7B0 kankanmol (614074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ670323-014 ED319957370TH tongjoy (614100) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
29 # 1อจ670325-001 EM511470865TH ซาลาเปา (614212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ670325-002 EM511470865TH ซาลาเปา (614214) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ670325-003 EM511470865TH ซาลาเปา (614216) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ670325-004 EM511470865TH ซาลาเปา (614219) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
33 # 1อจ670325-021 EM162201835TH นกแก้ว (614206) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

34 # 1อจ670325-024 ED33735508TH ponrit (614209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
35 # 1อจ670325-026 ED361821229TH wuth2002 (614215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ670325-027 ED078719483TH Kongsason (614220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ670326-001 ED366723719TH babala (614297) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ670326-002 EJ443534476TH tafu-boy (614271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ670326-003 ED093854260TH Konlenpra (614276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ670326-006 ED365409662TH eiw5211 (614283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670318-004 ภพเมืองสรรค์ (613578) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ670318-005 ภพเมืองสรรค์ (613546) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ670318-008 chane (613523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670318-013 Buncha (613588) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
5 # 2อจ670321-014 หนุ่มธนบุรี (613889) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670321-016 Man_Angthong (613896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670322-002 damboy08 (614018) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 2อจ670322-006 nuch2545 (614005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670322-009 ศตกมล (614302) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
10 # 2อจ670323-008 jojo5 (614093) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
11 # 2อจ670323-009 jojo5 (614095) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
12 # 2อจ670325-001 Anankiya (614187) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ670325-002 ลูกแม่รำเพย (614192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670325-004 noinazung (614197) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ670325-006 สตางค์54 (614199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670325-011 Pboonchai (614143) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ670325-012 tuk08 (614145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ670325-013 Audi304 (614151) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ670325-015 eggcivil (614155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ670326-008 tamo1 (614295) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ670326-009 เอ_วัดเสด็จ (614296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670316-119 ED283074477TH Bbeenaja + Songpat (613435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์โลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวะโลหะ ปี 2526 จ.จันทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ670318-145 EM098022802TH samat + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 10 (หลัง ๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)(G 64%)
3 # 3อจ670318-159 ED326632833TH masterpiece + (BeBe) (613559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดแหลมฟ้าผ่า พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สมุทรปราการ
4 # 3อจ670319-101 EB6666641479TH masterpiece + Sutee-sai2 (613608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ670319-117 EM511469155TH โองการ + ซาลาเปา (613649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 6 นิ้ว)
6 # 3อจ670320-001 thiarin + pimpayak (613721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี ตลับทอง (น้ำหนักรวม 15.3 กรัม)(G 70%)
7 # 3อจ670321-102 ED340276293TH สันคลองสาม + vee2504 (613789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.เลย
8 # 3อจ670321-108 EM535711999TH lekyo89 + ธาราวดี (613807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ670321-113 ED231780995TH yutputsoon + panitan (613815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน ปี 2505 จ.สงขลา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
10 # 3อจ670321-116 KEX1800091471404 likeit + poompim (613821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ670321-122 ED354720560TH บารมีสุธีโร + ดำเมืองสิงห์ (613928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ปี 2514 จ.นครสวรรค์ กรอบเงิน(S 93%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน (RC)
12 # 3อจ670321-123 ED375814228TH ratchaplee + kay9999 (613911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมหาว่าน พระอาจารย์เอียด วัดเขาอ้อ พิมพ์เล็กแขนขีด เนื้อผงว่านดำ ปี 2483 จ.พัทลุง
13 # 3อจ670321-142 PTPN000270282H7 Bobbie + Sogood35 (613822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ670321-156 ED329961590TH สิงห์สยามศิลป์ + boom6449 (613846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 กรุงเทพฯ
15 # 3อจ670321-158 ED322261332TH somsak2518 + Notmay2425 (613851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดหัวงิ้ว พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ (หลวงพ่อเดิม ปลุกเสก)
16 # 3อจ670321-166 EM098284247TH lybhutha + นกแก้ว (613898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดทรายขาว ปี 2540 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)
17 # 3อจ670321-169 EM098284247TH juipeter + นกแก้ว (613905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

18 # 3อจ670321-179 ED349153606TH alife + KAI28 (613843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดโรงทอ พิมพ์ซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ670321-180 ED319549319TH teeyai + promlok (613845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
20 # 3อจ670321-186 ED362507396TH aoy789 + Piragarn (613801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ670321-189 ED351736282TH kaity + อสูรแดง (613812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อดิน ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ670322-003 Chatchaijew + tanu21 (613938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2509 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ670322-004 phuchis1995 + WIRAT999 (613941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑล เนื้อชิน ปี 2460 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 75%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
24 # 3อจ670322-107 EM265444026TH thieng + nongder (613950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด(ตื้น) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ670322-116 EM097986218TH หมวดสไปร์999 + หมูกุ๋น (613942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางนาคปรก หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น 5 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ670322-119 ED309391103TH masterpiece + ริมธาร (613949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เชียงใหม่
27 # 3อจ670322-120 ED370640176TH uthenkhukid + ZuTharua (613952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ670322-122 ED297081711TH sanchai1977 + Khanoon (613966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
29 # 3อจ670322-123 EJ334073654TH พุทธคุ้มครอง + prasit_888 (613973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อผง จ.สมุทรปราการ
30 # 3อจ670322-127 ED322261791TH Popbeta + Notmay2425 (613987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
31 # 3อจ670322-133 EB598620662TH ปัญจพล + MAVINT (613955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง เนื้อผง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ (วัดชิโนรสสร้าง)
32 # 3อจ670322-136 ED340290865TH midori + pockypockdeng (613962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ(G 78%)
33 # 3อจ670322-138 ED201238980TH tekapol + เสือเต่า (613967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่ เนื้อผง ปี 2544 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 2645)
34 # 3อจ670322-142 EB628873716TH Itsarapp + Thanapong36 (613961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 73%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
35 # 3อจ670322-143 ED301484881TH natt99 + gump16 (613964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2508 กรุงเทพฯ
36 # 3อจ670322-146 ED352146225TH บิ๊กนคร + เอกปากเซ (613971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ670322-148 ED238636123TH chutty + Ratrat1234 (613977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
38 # 3อจ670322-151 ED375101099TH กระดุมทอง + tranger (613975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2605)
39 # 3อจ670322-154 EB552059186TH สุเรนทรชิต + Santi1989 (613983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 7 (แจกพ่อครัว) เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)
40 # 3อจ670323-002 yyoyo + มงคลถาวร (614031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670323-004 ตุ้ยแปลงยาว + หนุ่มสุพรรณ (614036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
42 # 3อจ670323-005 minions + หนุ่มสุพรรณ (614038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
43 # 3อจ670323-104 EB628784812TH poshwises + Promarin (614056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม
44 # 3อจ670323-105 ED352423008TH เอกจักร + punpun (614059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
45 # 3อจ670323-106 TH0185DTEQM0B0 นุลุ่มน้ำแม่กลอง + สรานนท (614064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี
46 # 3อจ670323-109 SXF1795A0014804 KAICHERNGMAI + Mark- (614076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Mon2015
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผง จ.ชลบุรี
47 # 3อจ670323-110 EM511470879TH Toey-1999 + ซาลาเปา (614081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ไม่มีจุด เนื้ออัลปาก้า ปี 2499 กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670323-112 EM511470879TH rock10 + ซาลาเปา (614046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
49 # 3อจ670323-125 ED296660382TH Gap2527 + พลกฤต (614043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง(แดง) ปี 2494 กรุงเทพฯ
50 # 3อจ670323-126 ED210199856TH Nisila_zana + สายธาร (614047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
51 # 3อจ670323-129 ED370417454TH เสือร้อยป่า + m-cot (614054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
52 # 3อจ670323-131 EM098284511TH Itsarapp + นกแก้ว (614035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
53 # 3อจ670323-132 EM51146647TH จ่าจอก + ส้มหยุด (614039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา
54 # 3อจ670323-137 ED095203350TH ศิษย์ท่านขุน + วิเศษชัยชาญ (614060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)
55 # 3อจ670323-139 ED269095003TH C_RONALDO + สายปั่น (614066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 4680)

56 # 3อจ670323-140 EB629071353TH vespa2 + บุญบันดาลพระเครื่อง (614069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
57 # 3อจ670323-143 ED359234012TH noonbkk + JunKB (614090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
58 # 3อจ670325-005 TheCollector + ลูกแม่รำเพย (614116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สิงห์บุรี
59 # 3อจ670325-006 Nongmini + ลุงเปี๊ยก (614118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
60 # 3อจ670325-014 songsakt + Onrawin (614119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมงคลเกษม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.ลำปาง
61 # 3อจ670325-015 bos2499 + Onrawin (614123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมบุตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2546 จ.สุรินทร์
62 # 3อจ670325-111 EM531413028TH Princi-B + aoy101 (614133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
63 # 3อจ670325-112 TH01185E176M0B0 korn88 + คเวสโก (614136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ ติ่ง) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เพชรบุรี
64 # 3อจ670325-115 ED304375934TH aorauanklom + tananop (614230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
65 # 3อจ670325-118 ED299446304TH Chatchaijew + non31 (614152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
66 # 3อจ670325-119 opasn + ปราถนา (614159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185DZHJQ9B0
พระสมเด็จ วัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
67 # 3อจ670325-120 ED917081752TH เมืองช้าง + MIXMUK (614162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
68 # 3อจ670325-124 TH01185B2J0R7B0 yaair + kankanmol (614117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
69 # 3อจ670325-126 ED371509112TH Nippit + Manver (614125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว)
70 # 3อจ670325-129 TH01185E38QM2B0 maxxx555 + BallDesign (614135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม
71 # 3อจ670325-131 ED340866352TH แสงธรรม01 + นกแก้ว (614104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2514-2527 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.3 นิ้ว)
72 # 3อจ670325-133 ED303719633TH บรมีหลวงปู่ทวด + anoremy (614110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
73 # 3อจ670325-135 ED339525532TH Aum2543 + ปลาโลมา (614120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่ (ไม่ตอกโค้ด)
74 # 3อจ670325-136 ED210671947TH Princi-B + greenmoon (614124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก(ตื้น) เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)

75 # 3อจ670325-140 EM197986629TH สมบัติบูรพาบารมี + หมูกุ๋น (614144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นสมบูรณ์ทรัพย์ เนื้อดิน ปี 2557 จ.นครปฐม
76 # 3อจ670325-141 ED361821229TH ตาแจ๋ว + wuth2002 (614186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์หลังแบบ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ดพิเศษและโค้ด ๙)
77 # 3อจ670325-142 ED320028156TH SupachaiJan + (614188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
goodluck1994
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์นวมหาราช เนื้อเงิน ปี 2530 กรุงเทพฯ
78 # 3อจ670325-146 EM097986632TH nooker1981 + หมูกุ๋น (614198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(4-4/4-4 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
79 # 3อจ670325-148 ED321039813TH Princi-B + พาชนะ (614203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้าย้อนยุค พิมพ์เสือคู่ เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ/หมายเลข 1133/สภาพสวย)
80 # 3อจ670325-149 ED322847989TH AMPjung + montr (614205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2817)
81 # 3อจ670325-150 ED283879934TH บิ๊กนคร + Piragarn (614208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
82 # 3อจ670325-151 EM511464065TH Gthammarat + ซาลาเปา (614148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 5361/หน้าตัก 3 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
83 # 3อจ670325-155 EB552064901TH โจ้บารมี + friendship (614164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (661002-2094)
84 # 3อจ670325-159 EM162201645TH หลานตาจวบ + นกแก้ว (614182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.สระบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
85 # 3อจ670325-160 EM162201645TH midori + นกแก้ว (614184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 19 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
86 # 3อจ670325-161 EM162201645TH midori + นกแก้ว (614163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์สมาธิ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
87 # 3อจ670326-001 มุกดอนเมือง + Koko168 (614277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (670124-1181)
88 # 3อจ670326-002 ทนายโอ๊ต58 + อาราธนา (614281) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 7 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้] **พระสภาพสวย
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
89 # 3อจ670326-004 art8888 + เอกพระพุทธ (614285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
90 # 3อจ670326-005 ท่านมหา + อรุณ2519 (614286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(670210-1094)
91 # 3อจ670326-006 glodenfish + Beginner_Y (614287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดตรีทศเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2491 กรุงเทพฯ (670131-1089)
92 # 3อจ670326-008 pong987 + แพรวพรรณ (614290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์กลางหลังยันต์กลับ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 กรุงเทพฯ.. (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (670206-1107)

93 # 3อจ670326-102 EM511464140TH masterpiece + ซาลาเปา (614251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เข็มกลัด วัดพระศรีมหาธาตุฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2485 กรุงเทพฯ
94 # 3อจ670326-103 EM511464140TH Itsarapp + ซาลาเปา (614253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ราหู พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง จ.นครปฐม กรอบนาก(G 29%)
95 # 3อจ670326-104 EM511464140TH ประดู่เหลือง + ซาลาเปา (614255) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.นครสวรรค์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2517 จ.นครสวรรค์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
96 # 3อจ670326-105 EM511464140TH แมนเชียงราย + ซาลาเปา (614258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (สภาพตัดหู)(G 86%)
97 # 3อจ670326-106 EM511464140TH tawat07 + ซาลาเปา (614261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
98 # 3อจ670326-108 EM511464140TH midori + ซาลาเปา (614267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 กรุงเทพฯ
99 # 3อจ670326-110 EM511464140TH juipeter + ซาลาเปา (614273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
100 # 3อจ670326-111 ED370900931TH nweaingc + Dslam (614240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.สุโขทัย (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 7 นิ้ว)
101 # 3อจ670326-113 EM511464082TH หนองซอ + ซาลาเปา (614249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธประทานพร หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
102 # 3อจ670326-115 ED340890816TH chaidee + diethelm (614257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 กรุงเทพฯ
103 # 3อจ670326-117 EM098030446TH luangtajunior + บอสตัน (614263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นครบ 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
104 # 3อจ670326-118 EB599197429TH oHmslimmer + ภูมิแคราย (614266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
105 # 3อจ670326-119 EB599197429TH Musashi + ภูมิแคราย (614268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อดิน ปี 2500 กรุงเทพฯ (สภาพปิดแผ่นทองภายหลัง)
106 # 3อจ670326-120 EB599197429TH oHmslimmer + ภูมิแคราย (614272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
107 # 3อจ670326-121 EB665041867TH พ่อค้าเรือเร่ + นันทวัฒน์99 (614239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์หน้าตั๊กแตน เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่นพิมพ์นี้
108 # 3อจ670326-123 ED374445535TH nopakk + Party2554 (614245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ เนื้อดิน ปี 2500 กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
109 # 3อจ670326-127 ED368950507TH bluezone69 + fung-nana (614265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง รุ่นปราบอั้งยี่ เนื้อตะกั่ว ปี 2485 จ.ภูเก็ต (วัดชนะสงครามสร้าง)
110 # 3อจ670326-129 ED296657746TH pradee2010 + พลกฤต (614274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
111 # 3อจ670326-130 ED296657746TH พุทธคุ้มครอง + พลกฤต (614278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
112 # 3อจ670326-132 EJ443534462TH m-cot + tafu-boy (614243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
113 # 3อจ670326-133 ED352147945TH เมืองช้าง + เอกปากเซ (614246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
114 # 3อจ670326-134 ED366767652TH Tee59 + babala (614248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (571008-150)(G 72%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 27 มี.ค. 2567 - 08:37 น.] #88006 (23/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670319-012 ED338616078TH meanblog (613677) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670319-022 ED320397200TH คิวภูเก็ต (613708) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ670321-002 ED347418172TH ingkamarathon (613901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670322-009 ED356451790TH maii_amulet (614015) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670322-018 ED359773635TH Khanoon (613997) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ670323-008 ED168040663TH เหอลี่ (614098) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
7 # 1อจ670323-010 ED240458545TH ibas7723 (614079) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670325-007 ED342045995TH bluezone69 (614224) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ
9 # 1อจ670325-017 ED364072238TH PharmX (614226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670325-028 ED160876985TH pippinnu (614217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670318-026 metorstar (613593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670325-009 midori (614204) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
3 # 2อจ670325-017 การันตีพระ (614231) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ670325-018 การันตีพระ (614232) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
5 # 2อจ670325-019 การันตีพระ (614233) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ670325-020 การันตีพระ (614234) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ670325-021 การันตีพระ (614235) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ670325-022 การันตีพระ (614236) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ670325-023 การันตีพระ (614237) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ670325-024 การันตีพระ (614238) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670316-114 ED301478118TH thayarat007 + gump16 (613422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณผล วัดหนังฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2509 กรุงเทพฯ
2 # 3อจ670318-144 EM098022802TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดชำป่างาม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2483 จ.ฉะเชิงเทรา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ670318-172 ED291086675TH กระไหล่ทอง + มะนาวแป้น (613518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระครูสุจิณ วัดบ้านนา รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.กระบี่
4 # 3อจ670319-136 EM511469371TH monsang + ซาลาเปา (613671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนารายน์ทรงครุฑ หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง เนื้อเงิน จ.ปทุมธานี
5 # 3อจ670319-143 TH01185DFCNC6B0 rookie + สรานนท (613635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2499 จ.เพชรบุรี
6 # 3อจ670319-147 ED293486971TH ChatchavanRX + ปางไม้ (613651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2504 กรุงเทพฯ
7 # 3อจ670319-158 ED240455102TH manta69 + ibas7723 (613688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
8 # 3อจ670321-132 EM511470026TH เด็กอ่างหิน + ฮุนได (613788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อช่วง วัดฉลอง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ภูเก็ต
9 # 3อจ670321-161 EM098284247TH toy_clong8 + นกแก้ว (613881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดสะแก เนื้อสำริดก้นอุดผง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ670321-174 EM098284247TH yyoyo + นกแก้ว (613826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อเล็ก วัดบางนมโค เนื้อผง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ670321-178 EM419452082TH sompamit + nop168 (613838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อกะไหล่เงิน จ.ปัตตานี
12 # 3อจ670321-190 EM511470012TH Itsarapp + ซาลาเปา (613814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อทองคำ จ.ชลบุรี(G 90%)
13 # 3อจ670322-111 EM097986218TH doramon2345 + หมูกุ๋น (613929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรูปเหมือน เนื้อกะไหล่ทอง กรอบทอง(G 77%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ670322-135 ED371308946TH Tara2025 + Merlin600 (613960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวน หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน ปี 2506 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ670323-101 ED311086133TH nopakk + NERAMIT (614030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ เนื้อทองแดง กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ670323-113 EM511470879TH tarro + ซาลาเปา (614048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงปู่ดี วัดพระรูป เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.สุพรรณบุรี (น้ำหนักทอง 4.5 กรัม)
17 # 3อจ670323-115 EM531409292TH Varawut1699 + ชินนิมอน (614055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพฝังตะกรุดทองใหม่)

18 # 3อจ670325-001 ชิษณุชา + แก้วอุษา (614105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 กรุงเทพฯ (661004-1463)
19 # 3อจ670325-003 Namnathee1983 + hunter04 (614109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 กรุงเทพฯ (ตอก 3 โค้ด)(670318-2005)
20 # 3อจ670325-007 Kanchai895 + Big999 (614229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2562 กรุงเทพฯ (หมายเลข 1197)
21 # 3อจ670325-008 Beginner_Y + jicko (614122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 กรุงเทพฯ (วัดช้างสร้าง/สภาพใช้) (670315-1080)
22 # 3อจ670325-009 Nisila_zana + มงคลถาวร (614126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินคลือบ ปี 2472 กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบล่างขวา)
23 # 3อจ670325-012 masterpiece + danai3356 (614111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.พะเยา
24 # 3อจ670325-013 hopper + warut (614115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ก้นเดือย เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 39)
25 # 3อจ670325-016 เอลำลูกกา + Audi304 (614128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองแดง ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด)
26 # 3อจ670325-017 witlomsak + kamonsap (614132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 95 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์
27 # 3อจ670325-101 EB629036802TH อำนาจธรรม + Thanapong36 (614141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
28 # 3อจ670325-104 EB665028145TH Kobchai2528 + สิทธิวงค์ (614150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (กรอบเงินชุบทอง)(S 91%)
29 # 3อจ670325-105 ED302948997TH หิมาลัย + Sahapon (614161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมเทพปฏิมา มูลนิธิพระพรหมเอราวัณสร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 กรุงเทพฯ
30 # 3อจ670325-106 EJ623188654TH amnat108 + mumu99 (614167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิวด้านหน้า) (601110-149)
31 # 3อจ670325-108 ED359809445TH gong_40 + suchat-01 (614176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นฉลองอนุเสาวรีย์ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ670325-109 EB631701818TH nopakk + พุทธปฐม (614178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 4 (สมโภชอุโบสถ 100 ปี) พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2567 กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
33 # 3อจ670325-110 ED324162448TH มารวยค่ะ + hooligan (614183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหิน วัดเขาพระยาเดินธง รุ่นแรก
34 # 3อจ670325-113 ED367347435TH หงส์บ้านเม้ง + หลานยายจิ๋ว (614140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป.1 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
35 # 3อจ670325-114 EM511464175TH shookiat + ซาลาเปา (614142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดไร่ขิง เนื้อเรซินปิดทอง ปี 2532 จ.นครปฐม (หน้าตัก 6.8 นิ้ว)
36 # 3อจ670325-121 ED287671170TH p_chaiya + converse_07 (614103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 81%)

37 # 3อจ670325-127 ED348178867TH บรีสพระช่วย + suthee069 (614127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
38 # 3อจ670325-134 PY1740A0002809 masterpiece + gunner (614114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นสงครามเกาหลี ปี 2493 กรุงเทพฯ (โค้ดกงจักร)
39 # 3อจ670325-138 ED310890534TH k-man + ศิษย์ปู่สง่า (614134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา
40 # 3อจ670325-139 ED30576604TH Tao339 + ท่านมหา (614138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบหลังซ้าย) (670212-1026)(G 65 %)
41 # 3อจ670325-143 ED307166816TH piyaphum + ประดู่เหลือง (614190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อทองคำ ปี 2539 กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม/สภาพสวย) (651217-1173)
42 # 3อจ670325-144 EM097986836TH อตกพระเครื่อง + หมูกุ๋น (614193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
43 # 3อจ670325-145 EM097986632TH Itsarapp + หมูกุ๋น (614194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%)
44 # 3อจ670325-147 ED339419247TH Pop_Sym + tookatun (614200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 กรุงเทพฯ (670203-2012)(G 64%)
45 # 3อจ670325-152 EM162201795TH winwin + นกแก้ว (614154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2515 กรุงเทพฯ
46 # 3อจ670325-153 EM162201795TH Omeza + นกแก้ว (614156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
47 # 3อจ670325-154 EM162201795TH นายต่อ + นกแก้ว (614160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
48 # 3อจ670325-156 ED314071455TH kong1394 + วิหควิหค (614170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
49 # 3อจ670325-158 EM162201645TH แป้ง67 + นกแก้ว (614179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข P 11356/นน.ทอง 15.1 กรัม) (สภาพชำรุดปลายพระเกศ)
50 # 3อจ670325-162 EM162201645TH Montria + นกแก้ว (614165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
51 # 3อจ670325-163 EM511464153TH Nongbright88 + ฮุนได (614168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่น ข 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.พิจิตร กรอบทอง(G 68%)
52 # 3อจ670325-164 EM511464153TH Nongbright88 + ฮุนได (614171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเพชรหลีก ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิสร วัดใต้ กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
53 # 3อจ670325-165 EM511464153TH Navaporn_Shu + ฮุนได (614172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หัวใจ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 77%)
54 # 3อจ670325-166 EM511464153TH นุพระสยาม + ฮุนได (614175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 26 มี.ค. 2567 - 08:32 น.] #88003 (22/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670313-010 ED277197392TH Birdsp44 (613165) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670313-012 ED259268543TH Khunpun (613174) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670313-017 ED343837148TH มหามณีจินดา (613200) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670314-001 EB576360183TH seranee (613291) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ670316-005 ED240526118TH natvjit (613441) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ670316-007 ED343470755TH ป๋องณรงค์ชัย (613430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ670316-011 ED340073605TH golfsriracha (613448) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670318-005 NGWW000339807B3 sanpol (613554) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670318-011 ED367306382TH ponrit (613494) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ670319-006 EM511469385TH ซาลาเปา (613697) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670319-016 EM511468889TH ซาลาเปา (613658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
12 # 1อจ670319-027 EM098284193TH นกแก้ว (613707) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ670320-003 ED371413343TH seranee (613757) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ670320-012 ED340086008TH golfsriracha (613759) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ670321-008 ED318887505TH Bestsomeone (613912) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
16 # 1อจ670321-011 ED101412535TH wadeesuk (613903) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ670321-017 EM328206087TH nutakit (613882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670322-002 ED35010981TH PING007 (613990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670322-007 ED156680871TH tongjoy (614011) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ670322-011 EX644293525TH print (614022) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 1อจ670323-004 EM511470785TH ซาลาเปา (614070) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ670323-012 ED276278007TH โอบอุ้ม (614092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670314-003 หนุ่มธนบุรี (613288) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ670318-002 Neng2524 (613545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670319-011 iamchatchai (613674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ670320-003 moltol (613760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ670320-004 น้องกันต์ (613764) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670321-002 midori (613890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
7 # 2อจ670321-005 Ouan1 (613886) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ670321-010 vee2503 (613782) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
9 # 2อจ670321-011 vee2503 (613792) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
10 # 2อจ670321-012 vee2503 (613805) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
11 # 2อจ670321-013 vee2503 (613816) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
12 # 2อจ670321-015 atta77 (613893) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ670322-003 toy_clong8 (614002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ670322-008 yellyx18 (614010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670323-007 Osunta (614086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ670323-013 การันตีพระ (614027) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670316-120 SHYN001009781GA Sayumpoo + มหาชัยพระเครื่อง (613436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า พิมพ์เล็บมือ เนื้อผงว่าน จ.สงขลา
2 # 3อจ670316-123 TH01185CZ5GX1B0 หลานทวดสิน + ดอกบัว99 (613388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นเกาะเภตรา พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.นครศรีธรรมราช (ไม่ตอกโค้ด)
3 # 3อจ670318-103 ED131166983TH namo64 + พุทธคุณดอทคอม (613470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
4 # 3อจ670318-109 ED303209480TH ponpon + greenmoon (613499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์เล็ก สร้างหลังปี 2517 จ.เพชรบุรี
5 # 3อจ670318-162 ED335945888TH สังกัจจายน์ + seven13 (613489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ670318-175 EB634352895TH นึกอ่อนนุช + som__o (613530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ ปี 2512 จ.ภูเก็ต
7 # 3อจ670319-109 EM097989293TH tummusic46 + หมูกุ๋น (613629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
8 # 3อจ670319-159 ED323849685TH kuromi + โจ้นางรอง (613690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโอภาสี วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 กรุงเทพฯ
9 # 3อจ670320-110 EM356236558TH bombee2 + ทรัพย์เทวา (613752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคันธารราษฎร์ วัดสมณานัมบริหารฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
10 # 3อจ670320-116 ED341537432TH bbbpra + มังกรชล (613745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 85%)
11 # 3อจ670321-131 EM511470026TH กุมภาพันธ์ + ฮุนได (613785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มัจฉานุหลวงปู่พรหมมา วัดสวนหินผานางคอย เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.อุบลราชธานี
12 # 3อจ670321-150 ED362002013TH nopakk + poshwises (613849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อเฮง วัดบ้านขอม พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อเมฆพัด ปี 2497 จ.สมุทรสาคร
13 # 3อจ670321-152 ED127290009TH Boripatyam + Oliver (613925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
14 # 3อจ670321-170 EM098284247TH juipeter + นกแก้ว (613908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 กรุงเทพฯ
15 # 3อจ670322-101 ED329961609TH yyoyo + boom6449 (613930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
16 # 3อจ670322-105 SXF8464A0000305 nincha + numpraram2 (613943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นศุขเกษม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (สภาพทำความสะอาดผิว)
17 # 3อจ670322-110 ED329039071TH onntiwang + ลิปอาย (613959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ670322-114 EM097986218TH opasn + หมูกุ๋น (613937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 69%)
19 # 3อจ670322-124 ED343475642TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (613976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
somboonta
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2171/น้ำหนักรวม 60.7 กรัม)
20 # 3อจ670322-125 TH01185DREY81B0 อุ๊อุ๊อุ๊ + moolpia (613981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดเฉลิมพระเกียรติ เนื้อผง จ.นนทบุรี
21 # 3อจ670322-126 EM156829286TH หงส์บ้านเม้ง + บัวแก้ว_47 (613984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงปู่เพิ่ม เนื้อผงยา
22 # 3อจ670322-128 ED341455588TH wit22 + geffy2019 (613989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพใช้และย้อมสีดำ)(G 67%)
23 # 3อจ670322-129 ED320181353TH ขุมทรัพย์บูรพา + (613993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
seenuanchai
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
24 # 3อจ670322-132 ED284388698TH Mahamehey + ญาญ่าซัง (613953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ670322-137 ED329050718TH magician + ลิปอาย (613965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสามชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2464-2499 กรุงเทพฯ
26 # 3อจ670322-140 EM481332103TH nongder + TuangUB (613972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สกลนคร
27 # 3อจ670322-149 ED307293029TH gefos191 + black-van (613979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงสิบชาติ กรุวัดกระชาย พิมพ์มารวิชัย(เล็ก) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบบนขวาเล็กน้อย)
28 # 3อจ670322-153 ED169156597TH Princi-B + toymlt (613980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ670322-156 ED149990541TH Arahan3031 + numpraram2 (613988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
30 # 3อจ670322-157 ED056742105TH แดนนี่_จาง + kanjana2527 (614025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดยันต์โสฬส หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อตะกั่ว ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ670322-159 ED305576787TH รอยยิ้ม + ketanirut (614026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ลึก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)
32 # 3อจ670323-001 เต้ยอิตาเลียน + ตาโต้ง (614028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี
33 # 3อจ670323-003 สวนดอก + mawin2520 (614032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 69%)
34 # 3อจ670323-102 กำจัดภัย168 + เทพธันเดอร์ (614034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185DUHEJ2B0
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
35 # 3อจ670323-103 shakespeare + aoaka (614041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185DQM900B0
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 2724)
36 # 3อจ670323-107 ED235226115TH aoreo2526 + Aeychonburi (614068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดินเคลือบ ปี 2472 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 81%)

37 # 3อจ670323-108 NLCH001222420WZ Peerapob + loryinglong (614072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง/สภาพสวย)
38 # 3อจ670323-111 EM511470879TH Pongsak999 + ซาลาเปา (614044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
39 # 3อจ670323-114 ED307293412TH tangmo123 + BankHiWay (614051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์เทวดา เนื้อผง ปี 2495 กรุงเทพฯ (641010-100)(G 74%)
40 # 3อจ670323-116 น้องพอดี + kankanmol (614058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185DMNNC7B0
พระสรรคนั่ง พิมพ์ไหล่ยก เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
41 # 3อจ670323-118 82573010204 tumza502 + Taoupd (614062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 69%)
42 # 3อจ670323-119 ED350225282TH Benjapon88 + tomying (614075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจักรพรรดิ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2545 กรุงเทพฯ (หมายเลข 74)
43 # 3อจ670323-120 EM373327568TH namo64 + ประวิทย์888 (614077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดลานคา จ.สุพรรณบุรี
44 # 3อจ670323-121 ED139773026TH chatchai14 + น้องหมี (614029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
45 # 3อจ670323-123 EM374742839TH samat + Aum2543 (614037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
46 # 3อจ670323-124 EM374742839TH samat + Aum2543 (614040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
47 # 3อจ670323-127 ED304191958TH gong_40 + เบียร์แปดสาม (614049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์กลีบบัว เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม
48 # 3อจ670323-128 EM098025083TH Thanabura + บอสตัน (614052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 111 ปี พิมพ์จัมโบ้หลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2541 กรุงเทพฯ
49 # 3อจ670323-130 EM098284511TH vespa2 + นกแก้ว (614057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 กรุงเทพฯ
50 # 3อจ670323-133 EB546196903TH ศักดิ์นรินทร์ + stepdog (614042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อแร่มวลสารหลวงปู่ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 15064)
51 # 3อจ670323-134 ED350117637TH Ketsara1104 + tanadul2539 (614045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 66%)
52 # 3อจ670323-135 ED188145067TH chatty + บุญนำพา (614050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธวิโมกข์ หลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขารวก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
53 # 3อจ670323-136 ouyerayong + juthamat (614053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185DUU0N8B0
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพระปิดตาสาริกาทองแดงและตะกั่ว)
54 # 3อจ670323-141 ED349618052TH เคอิโงะ + noi70 (614085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดกุฎโง้ง เนื้อผง(ดำ) ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 25 มี.ค. 2567 - 08:33 น.] #87999 (21/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670313-013 ED306468775TH meanblog (613202) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670314-003 TH01185CPT999B0 nampoo (613309) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ670314-010 TH01185CVA0P2B kaninnek (613301) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ670316-006 EM098283167TH นกแก้ว (613443) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670316-010 BKAE000160606Y6 nopakk (613438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670316-015 ED233260715TH winwin (613449) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 1อจ670319-001 ED356161205TH องอาจ (613704) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670319-002 EM511469385TH ซาลาเปา (613683) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ670319-004 EM511469385TH ซาลาเปา (613689) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ670319-008 ED361540360TH winwin (613687) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670319-018 EM511468889TH ซาลาเปา (613669) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 1อจ670319-020 EM511469439TH ซาลาเปา (613676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670320-005 EM423675885TH Anuwat156 (613766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670320-007 EM516399045TH thanrat (613770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670320-008 ED083308070TH Nippit (613772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670321-004 ED334638696TH ThoucH7666 (613859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670321-012 ED278488224TH UNICITY (613870) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 1อจ670321-013 EM098284321TH นกแก้ว (613872) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
19 # 1อจ670321-014 ED324148619TH อ้วนเจริญ (613877) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ670321-018 ED356443921TH Pig2525 (613885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670322-005 ED321765974TH jackky (613995) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670322-008 ED156680871TH tongjoy (614012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670322-012 EJ334073654TH prasit_888 (613998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ670322-013 ED293346665TH superdry75 (614000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ670322-020 ED126692111TH ตุ๊หลวง (614009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ670322-023 ED371425412TH อ๊อบบางแก้ว (614016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670307-003 pipat_ch (612549) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670312-010 matina (613022) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ670313-011 popeye289 (613183) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ670314-001 Owarut999 (613302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670314-009 jingmanu (613299) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ670315-002 คมทัตพรหมเสนะ (613369) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ670315-007 มังกรชล (613372) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ670318-003 staruch (613517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670318-010 หนูมิเตอร์ (613583) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ670318-014 Buncha (613555) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ670318-016 b_wor (613573) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ670318-018 Nakorn17 (613585) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ670318-019 donkingddd (613533) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 2อจ670318-021 susuki (613576) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 2อจ670318-022 Pongsak999 (613589) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ670318-023 mekya2706 (613564) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ670318-024 mekya2706 (613590) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ670318-025 aun38 (613558) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ670319-001 yutthanan9768 (613654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ670319-007 Kosang (613716) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ670319-008 Kosang (613717) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 2อจ670319-009 nuttakrit (613657) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 2อจ670321-006 wongthep_t (613918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ670321-007 Ouan1 (613883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ670321-008 diaw14 (613887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ670321-009 Boons1618 (613916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ670321-018 laray (613897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ670322-005 toopronchai (614004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ670322-007 จักราช (614008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670309-116 TH01185BT6B76B0 type-voy + takrit (612732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญขวัญถุง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 76%)
2 # 3อจ670311-111 EB626677047TH kollek + Thanapong36 (612908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเฟื่อง วัดอมรญาติฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ670312-119 EM097987690TH อาทิตย์โคจร + หมูกุ๋น (612960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ670312-139 ED354103531TH golde + frenchfry99 (613010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์ใหญ่(แต่ง) เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง)
5 # 3อจ670313-199 ED332579142TH murbur + toyota888 (613161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อดำ วัดสุทัศนฯ ปี 2493 กรุงเทพฯ
6 # 3อจ670314-102 EM098022263TH จิ๊กโก๋หลังวัง + ซาลาเปา (613218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(521016-118)
7 # 3อจ670314-111 EM097988647TH TAVABUNCHA + หมูกุ๋น (613217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร กรอบทอง(G 62%)
8 # 3อจ670316-111 ED322694761TH Merlin600 + chotikanta (613414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ ปี 2472 จ.สมุทรสาคร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ670318-002 joki_bank + sitpusook (613458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบูชาพญาเต่าเรือน หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อหินอ่อน จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ670318-004 masterpiece + พรพระพุทธ (613462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 พิมพ์สายบาตรสั้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
11 # 3อจ670318-102 EB666185488TH นรสิงห์ + ดีพร้อมพระเครื่อง (613465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลวงพ่อโตวัดบางกระทิง เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ670318-121 EM511468827TH มิสอามุน + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อโชติ วัดตะโน พิมพ์ฐานห้าชั้น เนื้อผง กรุงเทพฯ
13 # 3อจ670318-137 ED323470102TH MrTeeAyutthaya + (613575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ต้อมตราโล่
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ670318-143 EM098022802TH ไซม่อน + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
15 # 3อจ670319-002 โก๊ะห้วยขวาง + tuk08 (613604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุและโค้ดนะตอกเพิ่มภายหลัง)(G 73%)
16 # 3อจ670319-006 wuttiphan + peterdriverbkk (613619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาสารพัดนึก หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อผงลงรัก ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ670319-102 SPXTH044432774263 บิ๊กนคร + yongyot (613610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ670319-103 TH01185DBCJ03B0 mostt + danai33 (613614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อมและแต่งผิว)(S 91%)
19 # 3อจ670319-105 EM511469442TH จ่าจอก + ซาลาเปา (613621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นกฐิน 53 เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 5.5 นิ้ว)
20 # 3อจ670319-107 EM511469133TH KENG_112 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นไตรมาสดี๊ดี เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2543 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 31) (หน้าตัก 4.3 นิ้ว)
21 # 3อจ670319-112 ED349612973TH นายต้น + noi70 (613624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
22 # 3อจ670319-113 ED238446141TH Champrawin3239 + สายปั่น (613627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี
23 # 3อจ670319-115 TH01185DA55Y5B0 KhomBangkok + (613637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
suphannachai
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
24 # 3อจ670319-116 EM511469147TH KENG_112 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทพนางจันทร์กวัก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 395/ขนาดสูง 7 นิ้ว)
25 # 3อจ670319-120 EM098283555TH nopakk + นกแก้ว (613662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อผง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 66%)
26 # 3อจ670319-121 EM098283555TH midland + นกแก้ว (613606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
27 # 3อจ670319-126 ED303656289TH hamham + eoneon161 (613625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี รุ่นชัยมหานาถ พิมพ์หลังพระพรหมสี่หน้า เนื้อผง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์
28 # 3อจ670319-127 RJTC000009230ZA Virayut + เจษเมืองกาญจน์ (613630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)
29 # 3อจ670319-129 EM511469371TH พยัคฆ์ทักษิณ + ซาลาเปา (613638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 3.8 กรัม)
30 # 3อจ670319-132 EM511469371TH Bistrell + ซาลาเปา (613655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อทองคำ ปี 2538 จ.ระยอง (หมายเลข 14/น้ำหนักทอง 13.8 กรัม)
31 # 3อจ670319-140 EB597838592TH kohler + สายปั่น (613696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง
32 # 3อจ670319-144 ED372202632TH tonliv + march859 (613639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
33 # 3อจ670319-145 ED342885337TH KAICHERNGMAI + (613643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
โอพุทธคุณ
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 พิมพ์หลังอุมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
34 # 3อจ670319-148 ED208335575TH เอ๋พระรามห้า + wongdown (613656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดราชนัดดา พิมพ์หลังพระพุทธชินราช(ใหญ่) เนื้อดิน ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก)
35 # 3อจ670319-152 ED156675046TH Mahamehey + พิมพ์พิมล (613715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อเงิน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ670319-153 ED156675050TH เมืองช้าง + พิมพ์พิมล (613672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์นะสังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม

37 # 3อจ670319-164 EM535715942TH เมืองไทย + ธาราวดี (613644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลาหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
38 # 3อจ670319-165 EM535715942TH เมืองไทย + ธาราวดี (613646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
39 # 3อจ670320-002 thiarin + pimpayak (613724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
40 # 3อจ670320-004 luffyop + tle_wangpikul (613730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 301) **พระสภาพสวย
41 # 3อจ670320-008 Sirbang + PHAKIN99 (613741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์คิ้วแตก เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี
42 # 3อจ670320-102 ED340449135TH อนันตรา + สยามเมืองยิ้ม (613727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
43 # 3อจ670320-106 ED336538571TH ซีดานราชาเหรียญ + (613743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pobtham019
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน พิมพ์หลังยันต์ว่าวจุฬา เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)
44 # 3อจ670320-111 ED145466815TH xavisam + rattasah (613723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่านปิดทอง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
45 # 3อจ670320-112 ED343457391TH เหงียนคีทัก + joechainat (613729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 4 (สมโภชอุโบสถ 100 ปี) พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2567 กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
46 # 3อจ670320-115 ED310857140TH กิมเล้ง + ศิษย์ปู่สง่า (613742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
47 # 3อจ670320-118 ED209168556TH Champrawin3239 + (613751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TOMAOR
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ670320-121 EB634392523TH chay7 + phrimploy (613725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2548 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.3 นิ้ว)
49 # 3อจ670321-103 ED055938619TH ทิศเหนือ + เสือหรรษา (613793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา
50 # 3อจ670321-105 EB598288021TH nopakk + Gamulet88 (613799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กาญจนบุรี
51 # 3อจ670321-107 EM511470043TH Osunta + ซาลาเปา (613803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2535 กรุงเทพฯ (หมายเลข 544/หน้าตัก 5 นิ้ว)
52 # 3อจ670321-111 TH01185DESN46B0 น้องพอดี + atchayarat (613813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
53 # 3อจ670321-112 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ670328-157
54 # 3อจ670321-118 ED336277916TH thanet + tiwakornwong (613827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660524-2004) **พระสภาพสวย
55 # 3อจ670321-134 EM511470026TH Nippit + ฮุนได (613794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพแต่งผิว)(G 78%)

56 # 3อจ670321-136 ED334135376TH หม่อง + yodsiam (613797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 3818)
57 # 3อจ670321-139 ED337228219TH babala + jozaa (613808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อตะกั่ว ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ670321-145 ED329048175TH nopakk + ลิปอาย (613833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสามชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2464-2499 กรุงเทพฯ
59 # 3อจ670321-148 ED278488224TH ณัฐ888 + UNICITY (613844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 63%)
60 # 3อจ670321-149 ED039724243TH magician + veerapolton (613847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 73)
61 # 3อจ670321-155 TH01185DRH557B0 wit50 + BallDesign (613842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กาญจนบุรี
62 # 3อจ670321-182 ED297082561TH laphat + พรพัฒน์ (613784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์-ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
63 # 3อจ670321-183 EB628664222TH Poyzamak1988 + (613787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
อามอรรถพล
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดไร่ พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
64 # 3อจ670321-199 EM156828970TH Reo2566 + บัวแก้ว_47 (613879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ระยอง
65 # 3อจ670322-001 เล็ก_ท่าแพ + kobyoyo (613934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเฟื่อง วัดอมรญาติฯ รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.ราชบุรี (สภาพใช้)
66 # 3อจ670322-002 boss15 + tong0259 (613936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
67 # 3อจ670322-005 Aekchai_M + yellyx18 (614024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(670314-1031)(G 72%)
68 # 3อจ670322-006 kollek + PHAKIN99 (613945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม
69 # 3อจ670322-007 midori + spklittleman (613948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง+เพชรแท้ (น้ำหนักรวม 3.5 กรัม)(G 75%) **เพชรแท้จำนวน 6 เม็ด น้ำหนักประมาณ 1.5 สตางค์ต่อเม็ด
70 # 3อจ670322-102 ED350109635TH bunjerd + tanadul2539 (613932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
71 # 3อจ670322-103 EM531408867TH meanblog + มุกดอนเมือง (613935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 28485)
72 # 3อจ670322-104 SYAL005470615XA RYUTA + krisda (613939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อไม้แกะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ670322-106 BKAE000161280RG Amuletism + nopakk (613946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (641007-313)
74 # 3อจ670322-108 ED330022467TH Musashi + lag_yai (613954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดอุดมรังษี พิมพ์เปลวเพลิง เนื้อผง ปี 2516 กรุงเทพฯ

75 # 3อจ670322-112 EM097986218TH Bin_Prasae + หมูกุ๋น (613931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2510 จ.ระยอง
76 # 3อจ670322-113 EM097986218TH masterpiece + หมูกุ๋น (613933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อเงิน ปี 2522 จ.ชลบุรี
77 # 3อจ670322-115 EM097986218TH thonglor + หมูกุ๋น (613940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าวงแหวน(สร้างเสริม) เนื้อทองเหลือง ปี 2516-2526 จ.ฉะเชิงเทรา
78 # 3อจ670322-117 EM097986218TH Pmark18 + หมูกุ๋น (613944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ(G 67%)
79 # 3อจ670322-118 EM097986218TH seven13 + หมูกุ๋น (613947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเจิม วัดพุทธบูชา เนื้อทองแดง จ.กาญจนบุรี
80 # 3อจ670322-121 ED372804544TH อรรถพล + sotorn (613963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4422/หน้าตัก 3 นิ้ว)
81 # 3อจ670322-130 ED359905866TH poshwises + bunjerd (613996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
82 # 3อจ670322-131 ED219959041TH pimthong + ศิษย์ปู่สง่า (613951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดชิโนรส เนื้อเมฆพัด ปี 2512 กรุงเทพฯ
83 # 3อจ670322-139 ED203633515TH กานต์ + tiwakornwong (613970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 20.5 กรัม)(G 90%)
84 # 3อจ670322-141 ED289256671TH MoTeSaK + Tarkkyp (613957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (571015-295)
85 # 3อจ670322-144 ED314060957TH tomying + phrut (613969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 29.6 กรัม)(G 93%)
86 # 3อจ670322-145 ED325250081TH ปิดตา + chaingame (613968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 83%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
87 # 3อจ670322-147 ED358035182TH phuchis1995 + ไอโอดีนแมน (613974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)
88 # 3อจ670322-150 EM3625869625TH yyoyo + เอกอาคาร (613982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
89 # 3อจ670322-152 ED344214538TH sanchai1977 + แอ๊ดป่าซาง (613978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดศรีจำปา เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
90 # 3อจ670322-155 EM098027875TH หมูพิษณุโลก00 + ส้มหยุด (613985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์เล็ก เนื้อสำริด ปี 2485 จ.นนทบุรี
91 # 3อจ670322-158 ED305576787TH xavisam + ketanirut (613991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ รุ่นสร้างพระอุโบสถ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 23 มี.ค. 2567 - 08:34 น.] #87994 (20/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670308-002 EB626114117TH Thanapong36 (612646) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670311-011 ED342011926TH bluezone69 (612894) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670313-011 ED340039277TH golfsriracha (613201) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670313-021 EX619934519TH manta69 (613207) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670316-012 EM098022524TH ซาลาเปา (613426) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ670318-002 SPYA150667775A Teerubber (613581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ670319-014 EM511468889TH ซาลาเปา (613645) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670319-023 LTP1509A0018392 KhomBangkok (613705) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670313-003 Putthasingh (613104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ670319-014 wilairat_22 (613701) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670321-001 midori (613878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ670321-003 midori (613902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670311-112 ED311632182TH กิจจำรูญ + jeera (612815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(510801-058)
2 # 3อจ670316-124 ED328559787TH yaair + Chadtida (613395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นครบรอบ 72 ปี พิมพ์เตารีด เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ปัตตานี (หมายเลข 27)
3 # 3อจ670318-114 ED355442213TH nongder + tranger (613479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบน)
4 # 3อจ670318-166 ED304178130TH TAVABUNCHA + (613504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบียร์แปดสาม
เหรียญหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สมุทรสาคร
5 # 3อจ670319-137 TH01185DFHMB2B0 รถโฟร์ค + อ้วนอุดร (613681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองจินดามณี วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 7265)
6 # 3อจ670319-142 ติณณ์ณชัย + ดุจติปิยะ (613631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
NGWW000340425BR
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ปราจีนบุรี
7 # 3อจ670320-104 EM394076043TH nincha + TEKKY (613736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.จันทบุรี
8 # 3อจ670320-119 ED115299460TH Nitipat_PN + t_inkeaw (613753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 137)(G 81%)
9 # 3อจ670321-001 nopakk + Merlin600 (613854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครปฐม (670314-1082)(G 85%)
10 # 3อจ670321-002 Gthammarat + ไทยนิยม (613857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 18873/หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)(670305-1049)
11 # 3อจ670321-003 korawich + noomark (613861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 68%)
12 # 3อจ670321-004 niphonxxx + noomark (613865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2502 กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 71%)
13 # 3อจ670321-005 print + Doitung (613867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 กรุงเทพฯ
14 # 3อจ670321-006 piyaphum + wilairat_22 (613868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(670226-1123)
15 # 3อจ670321-007 Thirawat3949 + หนุ่มธนบุรี (613922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ (670311-1060)
16 # 3อจ670321-008 tekapol + Man_Angthong (613873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
17 # 3อจ670321-009 tekapol + Man_Angthong (613875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 กรุงเทพฯ

18 # 3อจ670321-010 bnbig7 + olympia (613880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลมหาเศรษฐี เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2552 จ.ตราด (หมายเลข 1119)(600216-253)
19 # 3อจ670321-101 RCRK000132569GA Mark-Mon2015 + พ่อครู (613786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ทองบัว วัดป่าโรงธรรมสามัคคี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
20 # 3อจ670321-104 ED343519122TH Doinkerz + jirawatrewq (613795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2505 กรุงเทพฯ (สภาพตัดหูและแต่งผิว) (670308-1045)(G 70%)
21 # 3อจ670321-106 EM511470043TH chanu + ซาลาเปา (613802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรองค์ดำ เนื้อทองเหลือง ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 612/หน้าตัก 3.3 นิ้ว)
22 # 3อจ670321-109 ED25418750TH Toey-1999 + BOYLOMSAK (613809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผงลงรักปิดทอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
23 # 3อจ670321-114 EM511470074TH midori + ฮุนได (613819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์ หลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อทองเหลือง ปี 2519 กรุงเทพฯ (หมายเลข 85/ขนาด 6.5 นิ้ว)
24 # 3อจ670321-115 TH01185DGMEN8B0 dangnadong + nuengx (613924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
25 # 3อจ670321-117 EM098029451TH pimthong + เวสแฮม (613825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดห้วยเขน พิมพ์คะแนนปรกโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2456 จ.พิจิตร
26 # 3อจ670321-119 ED277488523TH poshwises + first8826 (613831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
27 # 3อจ670321-120 ED277488523TH poshwises + first8826 (613834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.สิงห์บุรี
28 # 3อจ670321-124 ED139772051TH เซียนน้อยหนึ่ง + น้องหมี (613913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
29 # 3อจ670321-125 EM511470026TH สรขอนแก่น + ฮุนได (613914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2540 จ.นครปฐม(G 67%)
30 # 3อจ670321-126 EM511470026TH สรขอนแก่น + ฮุนได (613915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นหายห่วง เนื้อตะกั่ว ปี 2534 จ.นครปฐม(G 68%)
31 # 3อจ670321-127 EM511470026TH อรุณ2519 + ฮุนได (613917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม(G 63%)
32 # 3อจ670321-128 EM511470026TH dreamsconner + ฮุนได (613919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง
33 # 3อจ670321-129 EM511470026TH Itsarapp + ฮุนได (613920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.พะเยา
34 # 3อจ670321-130 EM511470026TH Itsarapp + ฮุนได (613921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ เนื้อผง จ.อ่างทอง
35 # 3อจ670321-133 EM511470026TH นนท์รามคำแหง + ฮุนได (613791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 40%)
36 # 3อจ670321-135 EM511470026TH kay9999 + ฮุนได (613796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 กรุงเทพฯ

37 # 3อจ670321-138 EM186856104TH Pop_Sym + jadelongpar (613804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 1930) **พระสภาพสวย
38 # 3อจ670321-140 ED337228219TH midori + jozaa (613811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ
39 # 3อจ670321-141 ED220345505TH masterpiece + ตาลทราย (613818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอริยชาติ วัดพระธาตุดงสีมา เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.เชียงราย
40 # 3อจ670321-144 EB631677518TH อ้อยป่า + พุทธานุภาพพระสยาม (613830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (661013-1208)
41 # 3อจ670321-146 ED354720556TH Pissawat29 + ดำเมืองสิงห์ (613837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี (ขนาดใบมีด 11 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์นี้
42 # 3อจ670321-147 ED366422104TH boynabua + D_akkharin (613841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
43 # 3อจ670321-151 Tee59 + takrit (613836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185DRD2A0B0
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ)(G 58%)
44 # 3อจ670321-153 ED324157916TH Tanakhon13 + สุจิตรา (613923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ปัตตานี (หมายเลข 255)(590429-152)
45 # 3อจ670321-157 ED191783696TH ศักดิ์นรินทร์ + gymnastics (613848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง(ก้านช่อ) ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 5041)
46 # 3อจ670321-162 EM098284247TH Beginner_Y + นกแก้ว (613884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อขำ วัดแก้ว พิมพ์เม็ดบัว เนื้อดิน ปี 2470 กรุงเทพฯ
47 # 3อจ670321-163 EM098284247TH New_chain + นกแก้ว (613888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกเทพนิมิต วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อดิน ปี 2497 จ.นครศรีธรรมราช (อาจารย์ชุม ไชยคีรี ปลุกเสก)
48 # 3อจ670321-164 EM098284247TH lybhutha + นกแก้ว (613891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์ฯ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี (สภาพสวย)(G 65%)
49 # 3อจ670321-165 EM098284247TH lybhutha + นกแก้ว (613895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม(G 71%)
50 # 3อจ670321-167 EM098284247TH bombee2 + นกแก้ว (613900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2492 กรุงเทพฯ
51 # 3อจ670321-168 EM098284247TH thanawat_bz + นกแก้ว (613904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ670321-171 EM098284247TH juipeter + นกแก้ว (613817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังเสือ(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
53 # 3อจ670321-172 EM098284247TH ศักดิ์นรินทร์ + นกแก้ว (613820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง(ก้านช่อ) ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 2836)
54 # 3อจ670321-173 EM098284247TH เสนาะ53 + นกแก้ว (613823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
55 # 3อจ670321-175 EM098284247TH ต้นคุง + นกแก้ว (613829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครบ 3 รอบ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 กรุงเทพฯ(G 67%)

56 # 3อจ670321-176 EM098284247TH รักษ์ต้มเลือดหมู + นกแก้ว (613832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์มือนับแบงค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
57 # 3อจ670321-177 ED184428814TH ทนายหลวง + ป๋าอดิศร373 (613835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (661215-1236)
58 # 3อจ670321-181 EB628682708TH ตุ้ยแปลงยาว + Thanapong36 (613783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
59 # 3อจ670321-185 ED370005419TH ตู๋สาธุ + takrit (613798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ(G 68%)
60 # 3อจ670321-187 ED372804337TH หิมาลัย + ธาราวดี (613810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้าสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ
61 # 3อจ670321-188 ED372804337TH หิมาลัย + ธาราวดี (613806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้าสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ
62 # 3อจ670321-191 EM511470012TH nakarin + ซาลาเปา (613858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศรีอุบล เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.อุบลราชธานี (540930-225)(G 88%)
63 # 3อจ670321-192 EM511470012TH ชอบจัง + ซาลาเปา (613860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ670321-193 EM511470012TH พ่อฟอร์ม + ซาลาเปา (613862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หันข้างเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ
65 # 3อจ670321-194 EM511470012TH mod135 + ซาลาเปา (613863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นครบรอบ 71 ปี เนื้อไม้แกะก้นทอง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 45)
66 # 3อจ670321-195 EM511470012TH ประทีป + ซาลาเปา (613869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาลาภ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 18.5 กรัม)
67 # 3อจ670321-196 EM511470012TH เมืองไทย + ซาลาเปา (613871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
68 # 3อจ670321-197 EM511470012TH midori + ซาลาเปา (613874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ชานหมาก อาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร กรอบทอง(G 86%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
69 # 3อจ670321-198 EM511470012TH wootubon + ซาลาเปา (613876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
70 # 3อจ670320-120 ED301479802TH gump16+ TORWARUT (613756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย เนื้อทองเหลือง (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 22 มี.ค. 2567 - 08:33 น.] #87984 (19/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670217-007 ED304644429TH Leklek (610878) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670313-008 EB545847086TH pakavat (613196) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670313-016 ED356104923TH องอาจ (613186) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670316-016 ED356513171TH Uthai_Taptim (613446) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670318-001 ED123240231TH ARNON (613565) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ670318-014 ED233779394TH poshwises (613509) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ670318-017 ED356515022TH Uthai_Taptim (613579) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ670319-007 EM511469385TH ซาลาเปา (613699) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 1อจ670319-009 ED306963819TH pippinnu (613700) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ670319-015 EM511468889TH ซาลาเปา (613652) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670319-019 ED3556541213TH pakee (613673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ670319-025 ED093845909TH Konlenpra (613698) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670319-026 ED111956510TH UNICITY (613703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ670320-002 EM276097866TH sawang (613761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670320-004 ED306966523TH Yodes (613763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ670320-009 ED286899005TH Nicharida (613774) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ670320-013 ED278485695TH UNICITY (613777) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670311-017 ต่อยอด (612905) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670311-022 witbcc143 (612847) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ670312-001 tongjoy (613030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670312-015 teerawit (613027) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ670312-018 naweena (612977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670313-008 กระเพา (613213) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670313-010 sherbet88 (613135) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ670314-008 ซุปเปอร์บอย (613313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670315-001 kui60 (613365) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670315-008 มังกรชล (613373) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ670318-011 Sunflower3245 (613553) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ670318-015 Nathanon2530 (613525) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ670319-010 Nakorn17 (613670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670319-012 nukro09 (613709) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
15 # 2อจ670319-013 nukro09 (613710) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
16 # 2อจ670319-015 nottosaad (613678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ670319-016 ptgao99 (613679) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ670320-002 Duk_DM (613758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ670320-005 อรรถพล (613773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ670320-006 อรรถพล (613762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ670320-007 อรรถพล (613765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ670320-009 vpong (613767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ670320-010 การันตีพระ (613775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ670320-011 การันตีพระ (613776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ670320-012 การันตีพระ (613778) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
26 # 2อจ670320-013 การันตีพระ (613779) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ670320-014 การันตีพระ (613780) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ670312-019 SmarThai1234 (612981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670308-106 ED314241319TH ดาวทรัพย์ + sing1 (612609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธัมมาโร หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้ รุ่นมหาลาภ ๙๖ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 590)
2 # 3อจ670309-146 AodAnt + ดรัณรัตน์ (612773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01185C5YHH7B0
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดหน้าพระบรมธาตุ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ670311-140 ED329017513TH popeye289 + Anothaimetal (612895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานพระครูสุวัฒน์ วัดศรีทวีป เนื้อผง จ.สุราษฎร์ธานี
4 # 3อจ670312-102 รุตช้างกลาง + นาควารี (612918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBCNN00086118HZ
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังพระพุทธรูปทองคำ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ670313-129 EM098283048TH Kritthachalom + นกแก้ว (613107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นอนุสรณ์ ร.ล.ชุมพร ณ หาดทรายรี เนื้อเงิน ปี 2523 จ.ชุมพร
6 # 3อจ670314-113 EM097988647TH peepop + หมูกุ๋น (613221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.สมุทรสาคร(G 67%)
7 # 3อจ670314-135 ED336406465TH DDman + Prachanba (613251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสร้างหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท **พระสภาพชุบนิกเกิลใหม่ ทำให้พิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
8 # 3อจ670314-142 EM098022158TH deeclub + ซาลาเปา (613238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี
9 # 3อจ670314-145 EM098022158TH juipeter + ซาลาเปา (613257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ670315-004 hanhaniiz + electricalpower (613331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดศีลขันธาราม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.อ่างทอง (หน้าตัก 9 นิ้ว)
11 # 3อจ670315-116 ED330787111TH DEVA8888 + pakbankaew (613342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเทพนาคา อาจารย์หม่อมสร้าง เนื้อนวโลหะ กรุงเทพฯ(S 91%)
12 # 3อจ670318-008 Champrawin3239 + Neonat (613474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อนวโลหะ ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ670318-101 ED340819539TH midori + นกแก้ว (613461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
14 # 3อจ670318-104 ED340819587TH maymaybaa + นกแก้ว (613476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2530 จ.สมุทรปราการ (หน้าตัก 7 นิ้ว)
15 # 3อจ670318-107 TH01185D2G9Y6B0 Tarkkyp + Noom-1976 (613490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 72%)
16 # 3อจ670318-110 ED3408199573TH Putthasingh + นกแก้ว (613505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ ภปร. วัดบวรนิเวศฯ กองทุนฟันเทียมฯ สร้าง เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2548 กรุงเทพฯ (หมายเลข 338/หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
17 # 3อจ670318-123 EM51468827TH nui555 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)

18 # 3อจ670318-139 ED303209502TH มาเร็วหางเหลือง + greenmoon (613594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่น 3 สร้างครั้งที่ 2 (หลัง ๗ หางหยิก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
19 # 3อจ670318-146 EM098022802TH midori + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
EM098022802TH
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมพร รุ่น 17 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ของรุ่นนี้
20 # 3อจ670318-154 ED302574230TH ponpon + คุณพลอยคุณเพชร (613542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 จ.ชลบุรี (ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิต)
21 # 3อจ670318-156 DDman + ลุงปิ่นเริน21 (613550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONM000276793LU
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ
22 # 3อจ670318-157 ED370312839TH BhuriKet26 + superman_vuth (613552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
23 # 3อจ670318-168 ED238446155TH kohler + สายปั่น (613510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพชำรุดขอบขวา)
24 # 3อจ670318-178 ED342875975TH Musashi + ต่อยอด (613540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ670318-179 ED342366283TH Champrawin3239 + Grit43 (613543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ยืนหลังเสือ(น.อ.วิชิต) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.จันทบุรี (สภาพแต่งผิว)
26 # 3อจ670319-108 TH01185D5M134B0 jackmahakhun + อ้ายบุ๋ม (613626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง(G 78%)
27 # 3อจ670319-118 ED284364135TH มงคลสยาม + ญาญ่าซัง (613653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ670319-133 EM511469371TH bos2499 + ซาลาเปา (613660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
29 # 3อจ670319-139 KBSG200147403TV Peerapob + โอ้บางบอน (613691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) **พระสภาพสวย
30 # 3อจ670319-141 TMNG000184867JD pandanamchor + จริงใจ (613628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
31 # 3อจ670319-155 ED338798319TH อุ๊อุ๊อุ๊ + noi70 (613680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ670319-156 ED322258404TH พรหลวงปู่ + Notmay2425 (613682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
33 # 3อจ670319-157 ED322258404TH mostt + Notmay2425 (613684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งประทานอภัย วัดป่าประดู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
34 # 3อจ670319-162 EB546063368TH yaair + มุกราชสีมา (613640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ670319-166 ED111956510TH รักปู่ทิม + UNICITY (613650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 69%)
36 # 3อจ670320-003 tiseng + vpong (613726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ

37 # 3อจ670320-005 aoy789 + Osunta (613732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (670130-1054)
38 # 3อจ670320-006 sook14 + amarin99 (613735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 17.8 กรัม)(G 86%)
39 # 3อจ670320-007 Osunta + chaiyatat (613740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้ ฝนขอบข้างและหลัง)
40 # 3อจ670320-009 kohler + PHAKIN99 (613744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670320-010 หม่อง + thetee2552 (613746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าตรงหลังเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
42 # 3อจ670320-101 ED351133976TH Kirk2536 + loryinglong (613720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(661201-1108) (G 79%)
43 # 3อจ670320-103 ED329343036TH Nongbright88 + pop2517 (613731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
44 # 3อจ670320-107 OB057664855TH New_chain + Chinnapat420 (613747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
45 # 3อจ670320-108 EX556806388TH grantdee + Ninepok (613781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
46 # 3อจ670320-109 ED349570624TH Nongbright88 + HS2NAJ (613750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอด เนื้อผ้าลงรัก
47 # 3อจ670320-113 ED178378535TH Pop_Sym + ศักดิ์นรินทร์ (613734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3817)(670311-1026) (G 73%)
48 # 3อจ670320-114 ED348670498TH KoM_PanG + เกมมาเอง (613739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2521 จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ670320-117 ED361225283TH murbur + pakbankaew (613748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
50 # 3อจ670320-122 ED205583873TH santi_1957 + Non999 (613771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อโต เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
51 # 3อจ670320-123 PD330496241TH wirat + โบตั้ม (613728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น ญสส.80 พรรษา เนื้อทองเหลือง ปี 2536 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.9 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 21 มี.ค. 2567 - 08:36 น.] #87981 (18/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670307-005 ED334346684TH องอาจ (612520) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ670308-005 EM098020174TH ซาลาเปา (612652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ670308-006 EM098020829TH ซาลาเปา (612655) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ670312-002 ED29809766TH มาริโอ (613018) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ670312-003 EH888719856TH Maxnattapon38 (612987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ670312-015 ED326136295TH Darkaun (613033) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670313-007 ED334904913TH มีเก้า888 (613193) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ670313-020 ED222742787TH คนคลองด่าน (613095) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 1อจ670313-023 ED286739366TH Gthammarat (613181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670313-024 ED269877861TH petsh (613209) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ670313-027 JN036261665TH ตะพาบ (613210) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ670314-002 ED182848650TH bubu1970 (613284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670314-004 ED123239366TH ARNON (613310) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ670314-006 ED076361980TH chsearn (613297) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670315-001 ED122355175TH krittanan (613360) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ670315-002 ED192265525TH Lamoon (613344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ670315-003 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ เลข 1 อจ 670320-013
18 # 1อจ670315-004 ED083354851TH Gaokod2549 (613364) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
19 # 1อจ670315-006 EX644293247TH print (613370) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 1อจ670316-002 EB597436599TH Jay6345 (613425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670316-003 EM098283224TH นกแก้ว (613433) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ670316-009 ED109261584TH khamsornmontri (613447) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
23 # 1อจ670316-020 EO585240745TH Phontaladplufc (613445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ670318-004 ED126688810TH ตุ๊หลวง (613582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ670318-007 ED364035266TH คุณศิระ (613584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ670318-009 EM098283913TH นกแก้ว (613586) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
27 # 1อจ670318-010 ED340126869TH Nongjeen (613587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ670318-012 ED332155466TH กิตติ์ธเนศป้ายแดง (613500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ670318-013 ED357604639TH peepop (613506) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670309-015 แพรวพรรณ (612757) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ670311-015 engineer27 (612900) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ670312-004 pumuang (613005) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ670314-005 คุณเฮง (613304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ670314-006 kongsak (613305) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ670314-010 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2อจ670330-011
7 # 2อจ670315-003 Tee333 (613375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ670315-004 สิงห์เงิน (613367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670315-012 ศตกมล (613718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ670316-003 เมวิกา001 (613444) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
11 # 2อจ670316-006 jojo5 (613440) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 2อจ670318-006 ภพเมืองสรรค์ (613551) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ670318-007 midori (613520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ670318-009 Beginner_Y (613549) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ670318-012 Sunflower3245 (613521) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ670318-017 eeemaaa (613529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ670318-020 peterdriverbkk (613560) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 2อจ670319-002 การันตีพระ (613602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ670319-003 การันตีพระ (613605) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ670319-004 การันตีพระ (613609) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 2อจ670319-005 การันตีพระ (613611) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ670319-006 การันตีพระ (613616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670311-008 sorn16 + peterdriverbkk (612823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่งไชยปราการ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 กรุงเทพฯ(G 75%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถพิจารณาโค้ดได้
2 # 3อจ670312-128 EB634091599TH maonkoong + พี่นิดพระเครื่อง (613009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
3 # 3อจ670312-130 ED317655629TH danupo1 + bomtada (613019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ไม่มีย่าม เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท
4 # 3อจ670313-004 Kitj789 + tungsaima (613077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึกและทำความสะอาดผิว)(G 66%)
5 # 3อจ670313-104 EM156808754TH midori + มงคลทิพย์ (613073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุครบ 74 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
6 # 3อจ670313-155 EM098282918TH konkakam + นกแก้ว (613113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้ออัลปาก้า จ.เพชรบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมบล็อกนี้ของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
7 # 3อจ670313-175 ED210663897TH กชชโย19 + greenmoon (613142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ สร้างหลังปี 2517 จ.เพชรบุรี
8 # 3อจ670314-118 ED317055001TH Maxnattapon38 + (613237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตั้มเพชรบุรี
รูปถ่าย หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท
9 # 3อจ670314-119 TH01185CUXT32B0 Nattapong23 + napolyonk (613239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670314-120 ED344424973TH KhomBangkok + tombetong (613242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2530 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ670314-121 ED305560756TH Kitti2289 + kankanmol (613247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ670314-123 ED042322457TH Omeza + Vespaputtima (613256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 83%)
13 # 3อจ670314-125 ED333116702TH แถวอุรุพงษ์ + electricalpower (613265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ สร้างหลังปี 2517 จ.เพชรบุรี
14 # 3อจ670314-129 TNR5000310450AY boonlers + ดุจติปิยะ (613280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 พิมพ์หลังอุมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ670314-132 ED042322465TH พลฐานวโร + Vespaputtima (613240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง(สภาพทำความสะอาดผิว)(G 84%)
16 # 3อจ670314-134 OB297197935TH ron30 + lekdee (613245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่ปั๊มเครื่อง เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดขอบบนขวาเล็กน้อย)
17 # 3อจ670314-140 EM098022158TH Joker007 + ซาลาเปา (613272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง

18 # 3อจ670314-144 EM098022158TH พรญาณ + ซาลาเปา (613253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นครบ ๘ รอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
19 # 3อจ670314-162 EM098022158TH krabinet + ซาลาเปา (613246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ670314-163 EM098022158TH sajjabun + ซาลาเปา (613248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
21 # 3อจ670314-171 ED322217784TH pikkared + Notmay2425 (613277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด/สภาพใช้)
22 # 3อจ670315-002 Tarkkyp + น้องออโต้ (613325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อผัน วัดอินทาราม พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อผงจุ่มรัก ปี 2517 จ.นนทบุรี
23 # 3อจ670315-005 อุ๊อุ๊อุ๊ + PHAKIN99 (613332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นอายุครบ 90 ปี พิมพ์ซุ้มกนก เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.ศรีสะเกษ
24 # 3อจ670315-102 ED233249710TH สมิงพราย + winwin (613328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (670120-2004)(G 69 %)
25 # 3อจ670315-103 ED305560861TH midori + kankanmol (613335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
26 # 3อจ670315-112 ED359644012TH entaneer + nui555 (613326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดนารายณ์แปลงรูป พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อเงิน ปี 2535-2542 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ670315-115 EB596973450TH Susit0302 + อัญชิสา (613338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระวิษณุกรรม สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2542 กรุงเทพฯ (หมายเลข 244/ขนาดสูง 14 นิ้ว)
28 # 3อจ670315-119 EM438872003TH somphong007 + ขนมกรุบ (613352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือสมิง หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อทองเหลือง ปี 2552 จ.ลพบุรี (ขนาดยาว 9 นิ้ว)
29 # 3อจ670315-120 EM438872003TH somphong007 + ขนมกรุบ (613356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.สุรินทร์
30 # 3อจ670315-129 EM156828285TH kamao + มงคลทิพย์ (613362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
31 # 3อจ670316-002 bankvasan + vittaya14 (613381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ(S 6%) ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ฉ มีขีด/สภาพแต่งผิว) (670304-1219)
32 # 3อจ670316-109 ED319874595TH jackmars007 + pupa09 (613401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
33 # 3อจ670316-132 ED175938540TH kaity + กรอมูเลท (613385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ670318-153 ED244484206TH namoo + vintagejazz (613535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ข้อสร้อยข้อมือ(G 84%) **สร้อยข้อมือพลอยโกเมนแท้
35 # 3อจ670319-001 jane77 + เมษเมษา (613603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (ผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 86%)
36 # 3อจ670319-003 meanblog + ruayrumcai (613607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 78%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

37 # 3อจ670319-004 รักษ์พระกรุ + nottosaad (613612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2500 กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
38 # 3อจ670319-005 tamonwon + ptgao99 (613615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (670311-1011)
39 # 3อจ670319-007 Pop_Sym + ธัมมจักร (613714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 498/สภาพสวย) (670103-1098)
40 # 3อจ670319-104 EM511469425TH โจ้ณอโยธยา + ซาลาเปา (613618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 9 นิ้ว)
41 # 3อจ670319-106 EM511468963TH แสงธรรม01 + ท่านเปาบุ้นจิ้น(613623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 7.2 นิ้ว)
42 # 3อจ670319-110 EM097989293TH Thanabura + หมูกุ๋น (613632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 กรุงเทพฯ
43 # 3อจ670319-111 EM097989293TH SITDU + หมูกุ๋น (613622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปล้องอ้อย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
44 # 3อจ670319-114 ichiro + CKHOS (613633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185D9YDR8B0
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670319-119 EM098283555TH Ao297 + นกแก้ว (613659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา
46 # 3อจ670319-122 EM098283555TH สี่สามเอี่ยว + นกแก้ว (613713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังซ้ายเล็กน้อย)
47 # 3อจ670319-123 EM098283555TH Rakchart + นกแก้ว (613613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
48 # 3อจ670319-124 EM098283555TH ดาบทอง + นกแก้ว (613617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้ ชำรุดใบหน้าและใบโพธิ์)
49 # 3อจ670319-125 EM0982883555TH พ่อมาเฟีย + นกแก้ว (613620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 76%)
50 # 3อจ670319-128 EM511469371TH namo08 + ซาลาเปา (613634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ(G 62%)
51 # 3อจ670319-130 EM511469371TH ponrit + ซาลาเปา (613641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 7.4 กรัม)
52 # 3อจ670319-131 EM511469371TH กีตาร์ + ซาลาเปา (613647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐานล่างขวา)(G 68%)
53 # 3อจ670319-134 EM511469371TH namo08 + ซาลาเปา (613663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ(G 58%)
54 # 3อจ670319-135 EM511469371TH ขาล-เสือ + ซาลาเปา (613667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)(G 66%)
55 # 3อจ670319-138 Princi-B + jadelongpar (613685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185DABRV9B0
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 8960)

56 # 3อจ670319-146 ED369006553TH บรีสพระช่วย + พุทธคุณ05 (613648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ670319-149 EB628370400TH Nongbright88 + โชคเจริญ (613661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์เล็บมือ เนื้อผง จ.นนทบุรี
58 # 3อจ670319-150 ED360908578TH esarch18 + Nattapol32 (613665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และหูชำรุด)
59 # 3อจ670319-151 ED357753235TH newcharin + บารมีธรรม (613668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ(S 91%)
60 # 3อจ670319-154 ED351133962TH xavisam + loryinglong (613675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(G 62%)
61 # 3อจ670319-160 ED176360125TH kanokporn06 + lulytoon (613694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผงปิดทอง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี (670317-1027)
62 # 3อจ670319-161 EM531406438TH เอฟดำ + Thana999 (613636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและขึ้นพิมพ์ด้านหน้าใหม่) (670306-2164)
63 # 3อจ670319-163 ED344750709TH เมืองช้าง + โกวบ้อ (613642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งภูริทัตโต วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 กรุงเทพฯ
64 # 3อจ670314-108 ED145596855TH nut141 + porn08(613229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุดสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 20 มี.ค. 2567 - 09:15 น.] #87977 (17/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670316-001 ED334133790TH Burapha777 (613423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670316-004 ED175040845TH LexCyber (613428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ670316-014 EB597394911TH MAVINT (613432) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ670316-017 EB545967146TH Kicha2533 (613437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670316-018 KBMBW00013990ET supatssss (613439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670316-019 ED342874453TH มรดกเมืองไทย (613442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670318-006 EM534231418TH tongjoy (613528) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ670318-008 ED364035266TH คุณศิระ (613536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670315-011 การันตีพระ (613601) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ670316-001 suksannb (613403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670316-002 collector (613406) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ670318-027 การันตีพระ (613376) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ670318-028 การันตีพระ (613595) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ670318-029 การันตีพระ (613596) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
7 # 2อจ670318-030 การันตีพระ (613597) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ670318-031 การันตีพระ (613598) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ670318-032 การันตีพระ (613599) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 2อจ670318-033 การันตีพระ (613600) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670228-181 ED116788654TH oohtom + Jackthanya (611817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามชายยาว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
2 # 3อจ670313-157 EM098282918TH nui555 + นกแก้ว (613118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ670313-170 ED321441457TH บรีสพระช่วย + พุทธคุณ05 (613168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
4 # 3อจ670313-197 ED202492759TH บรีสพระช่วย + num1522 (613153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
5 # 3อจ670316-001 I-nam + bhin_pornmongkol (613378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยี่ วัดดงตาก้อนทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พิษณุโลก(S 93%)
6 # 3อจ670316-003 Gunt_A + sanopporn (613384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)
7 # 3อจ670316-004 ghotam + sanopporn (613387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7088)
8 # 3อจ670316-005 DDman + sanopporn (613390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
9 # 3อจ670316-006 print + บุญเลิศ2532 (613393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพชำรุดขอบซ้ายเล็กน้อย)
10 # 3อจ670316-007 panupong720 + aeknoi (613396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)(G 68%)
11 # 3อจ670316-008 ศักดิ์นรินทร์ + oatphichai (613398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพล้างผิว)
12 # 3อจ670316-009 tuszaa + sukanes (613399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อเงินลงถม จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ670316-101 ED360703543TH Soday01 + Khunpun (613451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต จ.เพชรบุรี
14 # 3อจ670316-102 ED368911723TH Wiwat23 + fung-nana (613382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่
15 # 3อจ670316-103 EB664988124TH namo64 + frenchfry99 (613386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.สงขลา
16 # 3อจ670316-104 ED330417408TH แสงธรรม01 + ไข่มุข (613389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
17 # 3อจ670316-105 ED289054935TH WuthNuchNatcha + โกมีนัม (613391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้

18 # 3อจ670316-106 ED343839798TH alongkot_sak + มาริโอ (613394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
19 # 3อจ670316-107 ED351607155TH wit50 + ตอปทุม (613397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ.. (650922-1242)(G 69%)
20 # 3อจ670316-108 ED361505875TH เหวัชระ + anochay (613450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
21 # 3อจ670316-110 ED172135535TH Reo2566 + vongkomin (613407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 3 นิ้ว)
22 # 3อจ670316-112 ED179154145TH บุตรสุนทร + sumat (613417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ670316-113 ED153658928TH ขุมทรัพย์บูรพา + payak437 (613420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิ(ใหญ่) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ670316-115 EM098026543TH เจ้าชายอสูร + รถถังพระบ้าน (613424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2496 จ.นครปฐม
25 # 3อจ670316-116 TH01185CY3M09B0 บุญเลิศ2532 + ตัส99 (613427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
26 # 3อจ670316-117 pimthong + minttopten (613429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONM000276502AW
พระพุทธ หลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง พิมพ์เม็ดบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.ปทุมธานี
27 # 3อจ670316-118 ED312748964TH เต่านา + หมุนบารมี (613431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ670316-121 KBNM200063331BA tanadul2539 + Yui_jaa2528 (613379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
29 # 3อจ670316-122 KBNM200063331BA bobby028 + Yui_jaa2528 (613383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2521 กรุงเทพฯ
30 # 3อจ670316-125 ED328559787TH masterpiece + Chadtida (613400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
31 # 3อจ670316-126 EJ579112852TH eakkapong + kawoat (613404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 77%)
32 # 3อจ670316-127 ED321557092TH วัฒน์พระเครื่อง + joeenok (613408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
33 # 3อจ670316-128 ED321557092TH Poyzamak1988 + joeenok (613412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
34 # 3อจ670316-129 ED360103527TH อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (613415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดโคกสวาย เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ670316-130 ED343454038TH kohler + microsoft (613418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้ายและล่างขวา)
36 # 3อจ670316-131 EM578724589TH teewhytee + Mahamongkoll (613380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

37 # 3อจ670316-133 ED356031846TH nopakk + pound2007 (613392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 กรุงเทพฯ
38 # 3อจ670316-134 EB627876821TH viponcity + ธิติวราห์ (613402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนฤมิตรโชค หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พิมพ์กวางใหญ่ เนื้อดินลงแล็กเกอร์ ปี 2511 จ.สิงห์บุรี
39 # 3อจ670316-135 PYP1572A0001029 namo64 + Benz1997 (613405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 228529) (สภาพทำความสะอาดผิว)
40 # 3อจ670316-136 ED188809022TH gizzard + BlackHeart (613410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ670316-137 ED343845436TH sutthi_chai + มาริโอ (613416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญแคบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 กรุงเทพฯ (661014-1041)
42 # 3อจ670316-138 Nongjeen + ดุจติปิยะ (613419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW0003398343B
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
43 # 3อจ670316-139 SXF8993A0002582 nhoojoke + เมิฟบางกระดี่ (613421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
44 # 3อจ670318-001 gotopattalung + jicko (613456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้ายเล็กน้อย) (670315-1079)
45 # 3อจ670318-003 กิตช่างไม้ + นครเมืองเก่า (613460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม เนื้อชินเงิน กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบซ้ายและชำรุดส่วนบน)
46 # 3อจ670318-005 gong_40 + Rich989 (613466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
47 # 3อจ670318-006 Medkanoon + Rich989 (613468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (670309-1042)
48 # 3อจ670318-007 zidane + skyforce (613472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (660819-1013)
49 # 3อจ670318-009 Wi-58 + Man_Angthong (613478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 กรุงเทพฯ
50 # 3อจ670318-010 babala + aun38 (613482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หยดน้ำหลังเหลี่ยม เนื้อสำริด ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา (631116-072)
51 # 3อจ670318-011 เมืองไทย + August1552 (613457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
52 # 3อจ670318-012 เมืองไทย + August1552 (613459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีเถาะ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
53 # 3อจ670318-013 เมืองไทย + August1552 (613463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเมีย เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
54 # 3อจ670318-105 ED237391340TH wiroj + tumtam (613481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (661028-1068)
55 # 3อจ670318-106 EM637978122TH AChen + กุหลาบแดง (613484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุช่อแฮ รุ่นฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เนื้อทองคำ 93 % ปี 2555 จ.แพร่ (หมายเลข 13/น้ำหนักทอง 7.2 กรัม)

56 # 3อจ670318-108 ED366001407TH babala + Gthammarat (613493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (670106-2019)
57 # 3อจ670318-111 xavisam + BallDesign (613467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185D4MKT4B0
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
58 # 3อจ670318-112 ED180796084TH เซียนน้อยหนึ่ง + สุริยวัส (613471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
59 # 3อจ670318-113 ED361905105TH บีเวียงพิงค์ + ทองอิ่ม (613475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.เชียงใหม่
60 # 3อจ670318-115 ED136768676TH 015669662 + ZuTharua (613483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ670318-116 ED047028995TH Koker + pinmarine35 (613485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (670124-1190)
62 # 3อจ670318-117 EM511468827TH สิงห์เงิน + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส จ.สมุทรปราการ
63 # 3อจ670318-118 EM511468827TH จุ๋มจิ๋ม + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรอบนาก(G 38%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ670318-119 EM511468827TH suttanee + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรอบทอง(G 76%)
65 # 3อจ670318-120 EM511468827TH ธนูทอง + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)
66 # 3อจ670318-122 EM511468827TH มิสอามุน + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ กรอบทอง(G 86%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
67 # 3อจ670318-124 TH01185D2U136B0 sutheewwk + kamron_ch (613524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธรฯ วัดโสธรฯ รุ่น ๙ ทศวรรษ พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 54) **พระสภาพสวย
68 # 3อจ670318-125 ED332589309TH Chatchaijew + คุณศิระ (613527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
69 # 3อจ670318-126 ED332589309TH เอลำลูกกา + คุณศิระ (613532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองปิดทอง กรุงเทพฯ (หน้าตัก 1.5 นิ้ว)
70 # 3อจ670318-127 EM098022762TH ekaluck + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 168/หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
71 # 3อจ670318-128 RPNM000312870A2 อชิตะพระเครื่อง + Nitipat_PN (613541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 3712)(661220-2006) (S 89%)
72 # 3อจ670318-129 EB597556234TH pandanamchor + Nakorn17 (613544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น สก. พิมพ์ฉลุ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพขัดผิว) (กรอบทองแดงชุบเงินลงยา)
73 # 3อจ670318-130 ED332742121TH ชัยเจเจ + chaiywutkunarsa (613548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 15.8 กรัม)(G 83%)
74 # 3อจ670318-131 ED296649798TH nhoojoke + พลกฤต (613556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช

75 # 3อจ670318-132 ED265494433TH pandp + Nattapol32 (613591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2500 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
76 # 3อจ670318-133 ED347426908TH guanger + Juicy (613561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อเงิน ปี 2534 กรุงเทพฯ
77 # 3อจ670318-134 ED328061161TH อนันตรา + เงินเหลือ (613566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
78 # 3อจ670318-135 ED330860148TH เมืองไทย + ธาราวดี (613568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
79 # 3อจ670318-136 EB597585394TH Nongbright88 + โชคเจริญ (613570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพลาย วัดมะขาม พิมพ์เล็ก เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี
80 # 3อจ670318-138 ED323470102TH เสนาะ53 + ต้อมตราโล่ (613577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 91%)
81 # 3อจ670318-140 ED317660748TH พันเปอร์เซ็น + auu2520 (613580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง กรอบทอง(G 65%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
82 # 3อจ670318-141 ED314272191TH boytos + mars7783 (613464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เกราะเพชร เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
83 # 3อจ670318-142 ED364035266TH สมเดช + คุณศิระ (613469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้สึก) (670309-1124)
84 # 3อจ670318-147 EM098022802TH เสนาะ53 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก พิมพ์ ล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง/สภาพแต่งผิว)(G 82%)
85 # 3อจ670318-148 EM098022802TH midori + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 27935)(G 53%)
86 # 3อจ670318-149 EM098022802TH น้องพอดี + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นสามัคคีมีสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
87 # 3อจ670318-150 EM098022802TH ธาวัช + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(571024-019)(G 66%)
88 # 3อจ670318-151 EM098022802TH Bassociety + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร พิมพ์หลังค่อม ปี 2500 จ.พิจิตร
89 # 3อจ670318-152 ED348854718TH ศักดิ์นรินทร์ + (613531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
boonnampa2014
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง(ก้านช่อ) ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 5472)
90 # 3อจ670318-155 ED349365146TH CarePC + sittipon (613592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
91 # 3อจ670318-158 EM511469411TH joeenok + ท่านเปาบุ้นจิ้น (613557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
92 # 3อจ670318-160 EM293630174TH nopakk + อี๊ดเมืองเลย (613562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี
93 # 3อจ670318-161 ED364836240TH อนันตรา + suratask (613486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองสำโรง พิมพ์กลีบบัว เนื้อผงคลุงรัก จ.สมุทรปราการ

94 # 3อจ670318-163 OB281891169TH พรญาณ + บ้านสวน22 (613492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรฯ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2499 กรุงเทพฯ
95 # 3อจ670318-164 ED305563602TH ปลาพลวง + บอลปากน้ำ (613496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2555 กรุงเทพฯ (670119-1043)
96 # 3อจ670318-165 EM097989452TH Jindamanee55 + (613502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ข้าวต้มพิศมัย
เหรียญหล่อพระปางรำพึง หลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2489 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
97 # 3อจ670318-167 PBSK000253221QQ kai_kaw + ladprakon (613508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
98 # 3อจ670318-169 EM098026945TH ifeelblue + ส้มหยุด (613513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
99 # 3อจ670318-170 TH01185D6TZ03B0 babala + Pichitj (613516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา (670305-1026)
100 # 3อจ670318-171 ED291086675TH nick1880 + มะนาวแป้น (613514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
101 # 3อจ670318-173 ED299784593TH อรทัย960 + polchai999 (613522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาล่าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
102 # 3อจ670318-174 TH01185DA12X6B0 tangmo123 + Chansri1 (613526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (670305-1020)(G 68%)
103 # 3อจ670318-176 EB634352895TH xavisam + som__o (613534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
104 # 3อจ670318-177 ED323437937TH กิตช่างไม้ + ต้อมตราโล่ (613537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชตุพน กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์บัวสองชั้น(ใหญ่) เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (สภาพหักซ่อม)
105 # 3อจ670318-180 ED351734131TH warning + สำเร็จธงชัย (613547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ รุ่นพระธรรมปิฎก 61 เนื้อนวโลหะ ปี 2534 กรุงเทพฯ
106 # 3อจ670318-181 EM097989466TH Jindamanee55 + (613567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ข้าวต้มพิศมัย
เหรียญหล่อพระปางนาคปรก หลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2489 จ.อุตรดิตถ์
107 # 3อจ670318-182 EM097989466TH yyoyo + ข้าวต้มพิศมัย (613569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
108 # 3อจ670318-183 RYTR035162297ZA เขียววาริน + เจษเมืองกาญจน์ (613571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 62%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 19 มี.ค. 2567 - 08:34 น.] #87974 (16/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670309-007 EM098282113TH นกแก้ว (612782) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
2 # 1อจ670311-010 EJ014589750TH Succeed28 (612903) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ670312-004 ED326278951TH chaiwatar (613023) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
4 # 1อจ670312-005 ED356410490TH ฅนบางใหญ่ (613026) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ670312-006 ED356410490TH ฅนบางใหญ่ (613029) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ670312-008 ED346223020TH Chinnapat420 (613031) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 1อจ670312-010 ED051085291TH รักษ์ต้มเลือดหมู (613002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670312-011 ED156665914TH kengkas (613036) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ670312-016 EM098282847TH นกแก้ว (613032) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ670312-019 ED332584964TH คุณศิระ (613035) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ670312-021 ED341021184TH voravitt (613037) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ670313-005 EB596734830TH sornna (613102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670313-009 ED315015367TH mchutith (613197) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ670313-014 ED344709468TH ธนูทอง (613203) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670313-018 ED343837148TH มหามณีจินดา (613195) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ670313-019 ED332578819TH คุณศิระ (613204) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ670316-008 EM098283122TH นกแก้ว (613434) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 13 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670308-002 อตกพระเครื่อง (612664) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ670308-005 BOSSONE (612673) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ670311-023 witbcc143 (612851) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
4 # 2อจ670312-002 chattar (613038) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670312-006 อรรถพล (613011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670312-008 vittaya14 (613015) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670312-009 matina (613020) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670312-011 พิมพ์นิยม (613025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ670312-016 ppffarm (613034) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ670312-017 naweena (613028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ670313-004 สรขอนแก่น (613112) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ670313-007 sukanes (613119) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ670314-011 จ่าแจ้ (613307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670314-020 lovelyman (613452) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ670316-005 jojo5 (613411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ670316-007 การันตีพระ (613453) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ670316-008 การันตีพระ (613454) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ670316-009 Beed098 (613455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670311-004 เอกจักร + matee34 (612812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์แข้งหมอน เนื้อผง จ.อ่างทอง กรอบทอง(G 67%)
2 # 3อจ670311-011 Nippit + เหมียวบางใหญ่ (612833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่หน้าจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 85%)
3 # 3อจ670312-161 EM374740515TH Taveep3366 + Benyapa (612955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโค้ดบล็อกนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
4 # 3อจ670312-163 EM277684956TH เพรชแปดริ้ว + weddy (612964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)(550307-034)(G 79%)
5 # 3อจ670312-178 ED240525038TH Tochiro + น้อยหน่า (612992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง วัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.นนทบุรี
6 # 3อจ670313-002 วิเศษชัยชาญ + kobyoyo (613066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ เนื้อดิน ปี 2440 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
7 # 3อจ670313-116 ED301459706TH หลานตาจวบ + gump16 (613147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดพลับบ้านบางกะจะ พิมพ์เล็ก เนื้อชิน จ.จันทบุรี
8 # 3อจ670313-128 EM098283048TH suttanee + นกแก้ว (613101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคลองตะเคียน เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
9 # 3อจ670313-156 EM098282918TH Negba + นกแก้ว (613115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด กรุวัดพระสิงห์ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ670313-159 EM098282918TH Negba + นกแก้ว (613124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่ (สภาพชำรุดหน้าผาก)
11 # 3อจ670313-171 ED321441457TH บรีสพระช่วย + พุทธคุณ05 (613123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อผง ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ670313-177 ED301253826TH Negba + NICHA (613151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ670313-196 ED202492759TH บรีสพระช่วย + num1522 (613145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ670314-101 EM098022113TH เอกจักร + ซาลาเปา (613215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(570802-165)(G 78%)
15 # 3อจ670314-124 ED331794723TH xavisam + เขยมาบตาพุด (613261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี
16 # 3อจ670314-138 EM098022158TH alife + ซาลาเปา (613264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
17 # 3อจ670314-168 ED267296912TH รุตช้างกลาง + pakornkeit (613262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน รุ่นอายุ 99 ปี พิมพ์หลังยันต์สวนพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2564 จ.นครปฐม (หมายเลข 2050/สภาพสวย)(S 91%)

18 # 3อจ670314-169 ED349560445TH HS2NAJ + Patwat (613267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
19 # 3อจ670315-003 masterbill + jordboot (613327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อศรพรหมมาศ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวนาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.ราชบุรี
20 # 3อจ670315-105 ED339754699TH คุณเร_ธรรม์ชนก + ลูกวังสะพุง (613343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ
21 # 3อจ670315-111 OB296560132TH ส_รุ่งฟ้า + เพิ่มศักดิ์ (613374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
22 # 3อจ670315-114 EB665049959TH แมนเชียงราย + (613334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
pockypockdeng
พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ 93% (น้ำหนักทอง 11.6 กรัม)
**ไม่ระบุที่สร้าง
23 # 3อจ670315-128 ED284364246TH Chalerm2526 + ญาญ่าซัง (613357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 18 มี.ค. 2567 - 08:38 น.] #87971 (15/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670306-008 ED300254737TH อุกฤช (612411) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670306-010 ED314473794TH maii_amulet (612431) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ670307-004 EM098281890TH นกแก้ว (612538) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ670307-010 EM098281841TH นกแก้ว (612541) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670307-016 EB658889944TH panupong720 (612545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ670307-017 ED128567425TH bungbung (612529) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670308-001 ED314241319TH sing1 (612639) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 1อจ670308-008 ED312044775TH Chan789 (612680) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
9 # 1อจ670308-014 ED0376959319TH narade2517 (612678) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
10 # 1อจ670308-015 ED156670171TH พิมพ์พิมล (612670) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
11 # 1อจ670308-016 EB575975747TH seranee (612679) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
12 # 1อจ670309-002 ED083352263TH Gaokod2549 (612779) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 1อจ670309-003 ED282355153TH สมยศ5 (612756) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
14 # 1อจ670309-004 TH01185BT5SC1B0 feifei (612761) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ670309-005 ED179444451TH หนองซอ (612764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670309-011 ED194047982TH Kontakradan (612797) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670311-003 TH01185BVMAG9B0 pimthong (612883) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ670311-004 ED340513032TH pipattamhus (612882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ670311-006 ED313642749TH nosnayas (612889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670312-001 TH01185C9D822B0 เสน่หา (612985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ670312-007 ED335960806TH Merlin600 (612990) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ670312-009 ED171187672TH ptgao99 (612998) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ670312-014 ED231924920TH เอ็มน้อยร้อยล้าน (613017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ670312-020 ED065847339TH preedeekarun (613024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ670313-004 ED278484562TH UNICITY (613097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ670313-022 EM533215745TH เสกสิทธิ์ (613178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 1อจ670314-005 EJ334073274TH prasit_888 (613287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ670314-007 TH01185CVBF11B0 JellUro (613289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ670314-009 ED340124409TH Nongjeen (613296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ670315-005 ED342433629TH บุญบันดาลพระเครื่อง (613359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ670315-007 ED301156104TH aircadet (613363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670305-006 Osunta (612330) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670307-007 dobae (612553) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ670308-014 toopronchai (612640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670309-007 วินวิน (612786) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ670309-014 WEEKANGTIN (612790) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ670309-016 แพรวพรรณ (612767) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670311-003 ตาโต้ง (612902) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670311-004 teetoon (612862) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ670311-010 matee34 (612906) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ670311-020 witbcc143 (612837) ส่งพระตรวจสอบ 46 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 46 องค์
11 # 2อจ670311-021 witbcc143 (612843) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
12 # 2อจ670311-024 witbcc143 (612854) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ670311-025 witbcc143 (612856) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
14 # 2อจ670311-026 witbcc143 (612859) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
15 # 2อจ670312-003 jupiter (613041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ670312-005 อรรถพล (613043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 2อจ670313-015 การันตีพระ (613377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ670314-004 อตกพระเครื่อง (613303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 2อจ670314-007 nouvo (613306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ670314-012 ninjaykk (613308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ670315-005 Rich989 (613366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ670315-006 การันตีพระ (613371) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ670315-009 prasit_jongsiri (613368) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 2อจ670315-010 midori (613353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670309-119 ED342905677TH tomato + Thanapong36 (612741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณเสงี่ยม วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ของปี 2506 วัดสุทัศนฯ
2 # 3อจ670309-122 TH01185BWUDK1BD nares_cbc + arjarnjo (612738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ670309-130 EM480355743TH Monoment + เด็กดี (612763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทิม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ670311-007 Chicharito + warut (612821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ช่อรูปเหมือนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.ระยอง
5 # 3อจ670312-011 SIVILAI + Audi304 (612948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นไตรมาส เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง
6 # 3อจ670312-101 ED346403123TH narongo + ตุ้ยแปลงยาว (612914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นเสาร์ ๕ ๕ มงคล เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ670312-109 ED315014715TH คุ้มเสมา + mchutith (612940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 91%)
8 # 3อจ670312-111 863492754305 สมบัติบูรพาบารมี + (612912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
jirawatpao0212
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
9 # 3อจ670312-112 ED132384914TH บอยพระเครื่อง + parpaya (613044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ตอกโค้ด)
10 # 3อจ670312-113 TH01185CD1XK1B0 อ้อยป่า + แคฟวิลเลจ (612919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นนพเก้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ670312-122 EM097987690TH Energy_KDK + หมูกุ๋น (612979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2539 จ.นนทบุรี (สภาพชำรุดด้านหลัง)
12 # 3อจ670312-123 EM097987690TH arthur + หมูกุ๋น (612984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นนทบุรี
13 # 3อจ670312-124 EM097987690TH Chakitsakul + หมูกุ๋น (612989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 73%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ670312-140 ED329018394TH kamao + เก่งจริงจริง (613013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ เนื้อผง กรุงเทพฯ
15 # 3อจ670312-147 ED337750133TH New_chain + srikriangkrai (612962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณเจริญทรัพย์ เนื้อผง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
16 # 3อจ670312-160 EB577944053TH panupong720 + Superman12 (612947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
17 # 3อจ670312-173 TH01185CK7235B0 กิตช่างไม้ + maggesan (612969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ670312-179 ED307271916TH aechakkit + black-van (612996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
19 # 3อจ670312-181 EM156808621TH sam8793 + บัวแก้ว_47 (613001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ตู้ไปรษณีย์ เนื้อเงิน จ.ชัยนาท
20 # 3อจ670313-006 ต้นณเมืองกุย + Owarut999 (613086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว) (670309-1127)
21 # 3อจ670313-011 puriwaj + kittisak-pra (613114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
22 # 3อจ670313-105 ED278484562TH palmbec + UNICITY (613078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 84%)
23 # 3อจ670313-108 ED353104120TH surasity + kkk707 (613094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและตัดหู)
24 # 3อจ670313-135 EM098283048TH ukaewsasan + นกแก้ว (613149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
25 # 3อจ670313-144 ED110298683TH น้องปีเตอร์ + noppadon (613067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังเตารีดใหญ่(ปั๊มซ้ำ) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ670313-150 ED343837148TH มอร์เมืองทอง + มหามณีจินดา (613088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 2 พิมพ์หลังแบบไม่ตัดขอบ เนื้อทองเหลือง ปี 2557 จ.นครราชสีมา (โค้ด ๙/หมายเลข 164)
27 # 3อจ670313-152 EM098282918TH Itsarapp + นกแก้ว (613103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางถวายเนตร หลวงพ่อห่วง วัดท่าใน เนื้อเงินลงยา ปี 2496 จ.นครปฐม
28 # 3อจ670313-153 EM098282918TH Wiwat23 + นกแก้ว (613211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)
29 # 3อจ670313-160 EM098282918TH Arphakorn8888 + นกแก้ว (613126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ670313-163 ED314192119TH Princi-B + nakornyong (613140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
31 # 3อจ670313-166 ED168777524TH tummusic46 + ร่มเย็น09 (613148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
32 # 3อจ670313-167 ED534705063TH bos2499 + TALON (613155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
33 # 3อจ670313-174 ED291146595TH boonlers + yaair (613137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
34 # 3อจ670313-176 ED212937979TH magician + จำลองกัตติยบุตร (613146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (สภาพแต่งผิว)
35 # 3อจ670313-179 สวนดอก + FKWAI19 (613167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000339221PY
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(600424-067) (G 78 %)
36 # 3อจ670313-180 EG363145565TH TAVABUNCHA + Buncha (613179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

37 # 3อจ670313-198 ED332579142TH puriwaj + toyota888 (613156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นภาวนา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่อัมพวันสร้าง)
38 # 3อจ670313-200 ED332579142TH puriwaj + toyota888 (613166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นภาวนา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่อัมพวันสร้าง)
39 # 3อจ670314-105 EM098022263TH walrawut + ซาลาเปา (613224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ670314-106 EM098022263TH poshwises + ซาลาเปา (613225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ670314-116 TH01185CU2128B0 memories + assory (613231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นสยบไพรีพินาศ พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ใหญ่) เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 184)
42 # 3อจ670314-136 EM098022158TH juipeter + ซาลาเปา (613255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ670314-141 EM098022158TH wirat3003 + ซาลาเปา (613232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)
44 # 3อจ670314-146 EM098022158TH juipeter + ซาลาเปา (613260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
45 # 3อจ670314-148 EM098022158TH จงมีเงิน + ซาลาเปา (613266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ670314-152 EM098022158TH juipeter + ซาลาเปา (613279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ670314-154 EM098022158TH Q-Taro + ซาลาเปา (613285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
48 # 3อจ670314-165 EM098022158TH patchara + ซาลาเปา (613252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเจดีย์ 84 เนื้อเงิน ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)
49 # 3อจ670314-166 EM098022158TH madamannie + ซาลาเปา (613254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
50 # 3อจ670314-167 EM098022158TH papawin + ซาลาเปา (613258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
51 # 3อจ670314-172 ED238444653TH Tui9080 + สายปั่น (613278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
52 # 3อจ670315-001 suchartlim + (613323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Man_Angthong
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
53 # 3อจ670315-006 PollaPiya + ksomchai (613337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
54 # 3อจ670315-007 joki_bank + Mynu157 (613340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
55 # 3อจ670315-101 ED334035007TH พ่อค้าเรือเร่ + จอมขมังเวทย์2 (613324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 กรุงเทพฯ

56 # 3อจ670315-104 OB281865892TH masterpiece + บ้านสวน22 (613339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นนทบุรี
57 # 3อจ670315-106 ED313339467TH ต่อ_ถนนตก + Kae395 (613347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นตำรวจภูธรภาค 6 สร้าง พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2552 จ.พิจิตร (หมายเลข 140/น้ำหนักทอง 7.7 กรัม) **พระสภาพสวย
58 # 3อจ670315-107 ED301477449TH อ๋อย77 + gump16 (613351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.ชัยนาท
59 # 3อจ670315-108 ED28689551TH PRAKUNPOR + ศรัทธาพระ (613355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2535 จ.นครปฐม
60 # 3อจ670315-109 ED357906245TH teewhytee + tum087 (613358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
61 # 3อจ670315-110 ED364601068TH ศักดิ์นรินทร์ + เจ๋ง380 (613361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 604)
62 # 3อจ670315-113 ED330424267TH แสงธรรม01 + วอเตอร์ (613330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6 นิ้ว)
63 # 3อจ670315-117 ED367500077TH ท่านมหา + Man99 (613346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
64 # 3อจ670315-118 EB627574636TH Ritraya + เด็กแคมฟร็อก (613350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (510131-030)
65 # 3อจ670315-121 ED364833994TH magician + cpparu (613329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช อาจารย์ทูน วัดบ้านทึง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2469 จ.สุพรรณบุรี
66 # 3อจ670315-122 ED339029025TH tongjoy + Piyawan (613333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม(G 66%)
67 # 3อจ670315-123 ED367311246TH bank59 + DuckyMan (613336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
68 # 3อจ670315-124 EM578719059TH JackBrown + (613341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamongkoll
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
69 # 3อจ670315-125 ED182849575TH meanblog + khomson (613345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2541 จ.สุรินทร์
70 # 3อจ670315-126 ED312738445TH Albibo_x + สะสมพระ (613349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นมหามงคล 89 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดหัวคุ้งสร้าง)
71 # 3อจ670315-127 ED266686063TH รุตช้างกลาง + Tumkung (613354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ พิมพ์หัวขมวดมวย เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 16 มี.ค. 2567 - 08:35 น.] #87967 (14/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670306-007 EG283161009TH นู๋โอปอ (612429) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670308-018 ED326119059TH Darkaun (612653) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670311-007 ED161953895TH TONKHAW (612899) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670313-001 ED326311683TH supa16 (613076) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
5 # 1อจ670313-002 EB658973001TH ขาวเมืองตาก (613083) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670313-003 ED175818900TH Laem06 (613092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ670313-006 ED295355608TH กัจจายนะ (613108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670313-015 ED348997124TH nakub (613090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ670313-025 ED348633645TH เหน่งบางคู้ (613184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670313-026 ED217636406TH กุหลาบแดง (613187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670314-011 ED314229159TH bos2499 (613321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ670309-009 NGWW000338436AH FKWAI19 (612777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670301-014 ปิ่นเพชร (612017) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ670305-011 mvunbay (612322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670306-009 tuszaa (612430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670306-010 Buransuk (612439) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670307-011 Pond27 (612539) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ670308-016 b_wor (612657) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
7 # 2อจ670309-008 jojo5 (612787) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670309-011 midori (612789) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ670309-019 หลานตาจวบ (612794) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ670309-022 olympia (613318) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ670309-023 olympia (613319) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ670309-024 olympia (613320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670311-005 teetoon (612885) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ670311-006 Buncha (612888) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ670311-008 บิ๊กนคร (612904) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ670311-009 poonpan (612893) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
17 # 2อจ670311-011 Osunta (612907) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 2อจ670311-014 peterdriverbkk (612897) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
19 # 2อจ670311-027 ThaiWong (612865) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ670311-028 ThaiWong (612871) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ670311-029 ThaiWong (612875) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ670312-012 AQUAMAN39 (612975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 2อจ670313-001 jicko (613171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ670313-002 jicko (613173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ670313-012 Folkfolk (613205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ670313-014 อรรถพล (613206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ670314-013 การันตีพระ (613311) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ670314-014 การันตีพระ (613312) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ670314-015 การันตีพระ (613314) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 2อจ670314-016 การันตีพระ (613315) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ670314-017 การันตีพระ (613316) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ670314-018 การันตีพระ (613317) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ670314-019 chane (613322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670304-116 ED323420137TH Nongbright88 + ต้อมตราโล่ (612153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุดถักเชือกลงรัก **ไม่ระบุที่สร้าง
2 # 3อจ670308-101 RL950817763TH PANYA10 + Choomsilp (612586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์หลังพระประธาน(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.สมุทรสาคร
3 # 3อจ670308-129 OB306301660TH คุณหนูมาย + เสือตัวสุดท้าย (612626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ670309-110 EM098023374TH sakeson666 + บอสตัน (612795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
5 # 3อจ670309-112 EM097761339TH sakeson666 + เวสแฮม (612796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
6 # 3อจ670309-113 ED342010599TH Chicharito + Narongrit53 (612724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพรมดำใหม่)(G 49%)
7 # 3อจ670309-126 เทพธันเดอร์ + Nuknik (612747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185C1TMQ6B0
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
8 # 3อจ670309-128 EM010885978TH เฮียรัก + Teerubber (612758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
9 # 3อจ670309-143 ED304170516TH kollek + phusiam (612768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ พิมพ์หลังยันต์นะมะพะทะ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ลพบุรี
10 # 3อจ670309-152 EM098021170TH Itsarapp + ซาลาเปา (612748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดไร่ขิง พิมพ์เล็กฐานเตี้ย เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
11 # 3อจ670309-154 EM09802170TH rock10 + ซาลาเปา (612752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
12 # 3อจ670311-107 ED331771427TH nincha + เขยมาบตาพุด (612828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ670311-132 ED175577174TH ธาวัช + ผู้นำพล (612857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 82%)
14 # 3อจ670311-133 ED175577174TH ธาวัช + ผู้นำพล (612861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (580721-089)(G 89%)
15 # 3อจ670311-136 EM082740332TH backdagon + โพธิ์เงินล้าน (612872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อยี วัดดงตาก้อนทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)
16 # 3อจ670311-139 ED075678087TH ดาวทรัพย์ + hooligan (612890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นกฐินสามัคคี ปี 2553 จ.สุรินทร์
17 # 3อจ670311-146 Poy111 + auu2520 (612860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185CDHK87B0
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (โค้ดอิ/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)(G 56%)

18 # 3อจ670311-153 TH01185CDHHK8B0 kritbig + auu2520 (612891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (โค้ดนะชินบัญชร/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (สภาพทำความสะอาดผิว)(G
19 # 3อจ670312-003 ตุ้ยแปลงยาว + Man_Angthong (612917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า วัดอินทรฯ พิมพ์ทรงเจดีย์ เนื้อผง ปี 2495 กรุงเทพฯ
20 # 3อจ670312-004 gecko + ming168 (612921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ670312-005 Tommy29 + V-rasak (612923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)(G 89%)
22 # 3อจ670312-009 masterpiece + Audi304 (612939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นนทบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
23 # 3อจ670312-107 ED330414225TH oHmslimmer + วอเตอร์ (612935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์พุทธสมาคม(บล็อกผด) เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครพนม
24 # 3อจ670312-108 ED293984044TH ตุ้ยแปลงยาว + พาชนะ (612938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ670312-114 TH01185CD1XK1B0 kai_kaw + แคฟวิลเลจ (612930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดแหลมสอ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุราษฎร์ธานี
26 # 3อจ670312-116 ED356502474TH lomlopburi + Uthai_Taptim (612943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
27 # 3อจ670312-117 ย้ายข้อมูลใหม่ไปเลขที่ 3อจ670319-167
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 79%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ670312-121 EM097987690TH atta77 + หมูกุ๋น (612974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.นราธิวาส (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
29 # 3อจ670312-131 ED294374835TH หนุ่มทุ่งสง + Champrawin3239 (612973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ670312-138 ED334813293TH ศรัทธาพระเครื่อง + อ้วนโกบ๊อ (613006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดกลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ670312-156 ED301459710TH nincha + gump16 (612933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
32 # 3อจ670312-157 ED338735849TH อตกพระเครื่อง + บารมีมา (612937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
33 # 3อจ670312-159 ED209666445TH jackmars007 + kaigreenline (612944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%)
34 # 3อจ670312-166 ED329832595TH ตาแจ๋ว + เสือหรรษา (612991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสหกรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครราชสีมา
35 # 3อจ670312-167 EM098026000TH เสนาะ53 + ส้มหยุด (612994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2516 จ.หนองคาย
36 # 3อจ670312-169 ED301180151TH lekyo89 + forest (613040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.พัทลุง

37 # 3อจ670312-172 ED211070422TH อ้อยป่า + chokun_son (612965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์(G 88%)
38 # 3อจ670313-003 Kitj789 + tungsaima (613071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 63%)
39 # 3อจ670313-005 pandp + sukanes (613081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนและทำความสะอาดผิว) (กรอบเงินชุบทอง)(660721-1055)(S90%)
40 # 3อจ670313-007 TOM11 + popmook (613093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670313-008 sudarat_P + August1552 (613099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีกุน เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
42 # 3อจ670313-009 pandanamchor + (613105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
August1552
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะเส็ง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
43 # 3อจ670313-010 015669662 + becham (613109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ670313-101 ED159157332TH akkorn + แสงเงินแสงทอง (613061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
45 # 3อจ670313-102 ED280663845TH tanaetm21 + Bassociety (613064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาเต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
46 # 3อจ670313-103 ED337154140TH warning + jojoe123 (613070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 กรุงเทพฯ
47 # 3อจ670313-106 ED359720592TH Choi2528 + ponpon (613084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สมุทรปราการ
48 # 3อจ670313-107 ED341610375TH เขียววาริน + deawn (613089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
49 # 3อจ670313-109 ED139764174TH pratheep_k + Nicha-Malee (613100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ670313-110 ED319437079TH เซียนน้อยหนึ่ง + (613106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Navaporn_Shu
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5790) (น้ำหนักเงินรวม 31.6 กรัม)
51 # 3อจ670313-111 ED292160620TH juipeter + ชินนิมอน (613117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(G 58%)
52 # 3อจ670313-112 EB627122415TH Juicy + อามอรรถพล (613122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
53 # 3อจ670313-113 ED329030024TH nincha + terasak99 (613128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระทศพลญาณ วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 กรุงเทพฯ
54 # 3อจ670313-114 ED329030024TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + terasak99 (613133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางรำพึง หลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2489 จ.อุตรดิตถ์
55 # 3อจ670313-115 ED299780225TH opasn + patchaya (613141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลถาวร วัดลำต้อยติ่ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ

56 # 3อจ670313-117 ED207091412TH batman1 + tokiada (613152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนิรันตราย วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 กรุงเทพฯ (หมายเลข 18276) (651014-1085)
57 # 3อจ670313-118 EB627004373TH Nattyos + BlackHeart (613158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 กรุงเทพฯ
58 # 3อจ670313-119 ED297391302TH ลุงทศ + sarapowarm (613162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ(G 60%)
59 # 3อจ670313-120 ED297391302TH Suranat + sarapowarm (613170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 71%)
60 # 3อจ670313-121 ED332339867TH กุ้งหวาน + noppadon111 (613068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียยหล่อพระพุทธ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2450 จ.นครปฐม (สภาพตัดหูและผิวมีคราบจากการเก็บ) (670202-2037)(G 79%)
61 # 3อจ670313-122 EM098283048TH บรีสพระช่วย + นกแก้ว (613074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตื้อ วัดป่าอรัญญวิเวก รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครพนม (วัดศรีวิชัยสร้าง)
62 # 3อจ670313-123 EM098283048TH tojane + นกแก้ว (613080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์หลังหลวงพ่อเดิม เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
63 # 3อจ670313-124 EM098283048TH BEER1234 + นกแก้ว (613212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
64 # 3อจ670313-125 EM098283048TH มังกรพัดถิ่น + นกแก้ว (613087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ(G 63%)
65 # 3อจ670313-126 EM098283048TH tonglai + นกแก้ว (613091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์หกเหลี่ยม เนื้อผงลาย ปี 2512 จ.จันทบุรี
66 # 3อจ670313-127 EM098283048TH ukaewsasan + นกแก้ว (613096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
67 # 3อจ670313-131 EM098283048TH Ben0503 + นกแก้ว (613130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ)
68 # 3อจ670313-132 EM098283048TH Ben0503 + นกแก้ว (613134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์ตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ)
69 # 3อจ670313-133 EM098283048TH Bassociety + นกแก้ว (613138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
70 # 3อจ670313-134 EM098283048TH Beginner_Y + นกแก้ว (613143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กัณหา-ชาลี หลวงพ่อคล้อย วัดบางไกรนอก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.นนทบุรี
71 # 3อจ670313-136 EM098283048TH atta77 + นกแก้ว (613154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2522 กรุงเทพฯ
72 # 3อจ670313-137 ED296646173TH โอพุทธคุณ + พลกฤต (613157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
73 # 3อจ670313-138 ED044888602TH Berm_07 + เมืองไทย (613163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (670229-1075)(S 94%)
74 # 3อจ670313-139 หลานตาจวบ + jozaa (613169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185CJHDE5B0
พระปรุหนัง กรุวัดมหาธาตุฯ เนื้อชิน จ.พระนครศรีอยุธยา

75 # 3อจ670313-140 ED121439912TH ปิดตา + taro2536 (613172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (โค้ด ก.ก.)(G 64%)
76 # 3อจ670313-141 ED342908568TH Bobbie + Thanapong36 (613060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่นแรก พิมพ์แต่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
77 # 3อจ670313-142 ED342908568TH bunjerd + Thanapong36 (613063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร
78 # 3อจ670313-143 ED342809568TH pooke + Thanapong36 (613065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเม็ดบัว ท่านเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อดิน ปี 2442 กรุงเทพฯ
79 # 3อจ670313-145 ED301459723TH จูมไม้เมือง + gump16 (613072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพทำความสะอาดผิว)
80 # 3อจ670313-146 EM231015465TH teeyai + หวานเย็น007 (613075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 79%)
81 # 3อจ670313-147 EM156808493TH Kamthorn77 + มงคลทิพย์ (613079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
82 # 3อจ670313-148 ED297599510TH อรทัย960 + djaonja (613082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 5 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
83 # 3อจ670313-149 ED324411471TH natapoln + ณัฐ888 (613085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
84 # 3อจ670313-151 ED167235221TH HS2NAJ + opasn (613098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อสำริด กรุงเทพฯ
85 # 3อจ670313-154 EM098282918TH OCTOPUS + นกแก้ว (613111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี (หลวงพ่อเอีย ปลุกเสก)
86 # 3อจ670313-158 EM098282918TH nopakk + นกแก้ว (613121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
87 # 3อจ670313-161 ED294383117TH templedog + (613131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Champrawin3239
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์ยืน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
88 # 3อจ670313-162 ED341307187TH วิระ2526 + pop02 (613136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ
89 # 3อจ670313-164 ED356413876TH Aon_wariator + Auten10 (613144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 70%)
90 # 3อจ670313-165 ED211451117TH ท่านมหา + Wat5799 (613214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 55%)
91 # 3อจ670313-168 TH01185CN8492B0 พ่อค้าเรือเร่ + กรเขาไม้แก้ว (613160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเหลือ หลวงพ่อรอด วัดศรีจุฬา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.นครนายก
92 # 3อจ670313-169 ED292147977TH type-voy + tiwa9977 (613164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หลังกำแพงแก้ว(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
93 # 3อจ670313-172 EB665080928TH Suksawat + aoy101 (613127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 63%)

94 # 3อจ670313-173 EM531394403TH ibas7723 + superman_vuth (613132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
95 # 3อจ670313-178 OB297735440TH บุญบันดาลพระเครื่อง + mraeh (613159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนายาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.เพชรบุรี
96 # 3อจ670313-181 EB627290064TH Reo2566 + อามอรรถพล (613175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
97 # 3อจ670313-182 ED336133611TH boonkue + กำนันนก (613208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
98 # 3อจ670313-183 ED336239382TH chane + tiwakornwong (613177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผงใบลาน กรุงเทพฯ.. (สภาพหักซ่อม)(660519-2277)
99 # 3อจ670313-184 ED350429095TH nincha + นพพล1 (613185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานกว้าง(มือนับแบงค์) เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
100 # 3อจ670313-185 ED329040361TH nopakk + jod4493 (613188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เส้นด้ายหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 กรุงเทพฯ
101 # 3อจ670313-186 ED289358035TH tommeng + bantatai (613190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
102 # 3อจ670313-187 EB597067196TH พรสิบประการ + Moddang (613192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2469 จ.นครศรีธรรมราช
103 # 3อจ670313-188 ED204606975TH doramon2345 + บารมีสุธีโร (613194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)(G 70%)
104 # 3อจ670313-189 TH01185CPT912B0 แช้มป์พระเครื่อง + nampoo (613198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง(ก้านช่อ) ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 4593)
105 # 3อจ670313-190 ED306480802TH Alice + meanblog (613199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้ โซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้
106 # 3อจ670313-191 EM098028513TH ศิษย์ท่านขุน + จำปาเอฟซี (613116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
107 # 3อจ670313-192 EM098028513TH masterpiece + จำปาเอฟซี (613120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
108 # 3อจ670313-193 ED176356381TH doi_salas + lulytoon (613125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
109 # 3อจ670313-194 ED176356381TH เขียววาริน + lulytoon (613129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.ลพบุรี (660329-1027)(G 70%)
110 # 3อจ670313-195 ED176356381TH มันตู + lulytoon (613139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(670209-1012)
111 # 3อจ670314-001 korn88 + tuk08 (613216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
112 # 3อจ670314-002 puriwaj + tatelittle (613226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจ้าคุณญาณวิทยาคม เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 285)

113 # 3อจ670314-003 ตัส99 + Choke5383 (613230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อดิน ปี 2494 กรุงเทพฯ (660612-1141)(G 70 %)
114 # 3อจ670314-103 EM098022263TH ไตรคุณพระเครื่อง + ซาลาเปา (613220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 64%)
115 # 3อจ670314-104 EM098022263TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (613222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(551103-093)
116 # 3อจ670314-107 EM098022263TH midori + ซาลาเปา (613227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ลูกอมมหากัน หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม กรอบทอง(G 76%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
117 # 3อจ670314-109 ED167473827TH nongder + คาถาพระเครื่อง (613233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง จ.ระยอง
118 # 3อจ670314-110 ED167473827TH บอยพระเครื่อง + (613234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คาถาพระเครื่อง
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพแต่งผิว)
119 # 3อจ670314-112 EM097988647TH Thanabura + หมูกุ๋น (613219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสนปรกโพธิ์ กรุเชียงแสน เนื้อชินเงิน จ.เชียงราย
120 # 3อจ670314-114 ED302483715TH Ball2008 + SAPATAR (613223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก รุ่นแรก พิมพ์หลังรวงข้าว ปี 2465
121 # 3อจ670314-115 ED329418074TH loongmike + ชินนิมอน (613228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็กหลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง)
122 # 3อจ670314-117 ED166981880TH toymlt + wattichai (613235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสร้างวิหาร เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์ (วัดจันทร์นิมิตสร้าง)
123 # 3อจ670314-122 ED349710247TH หม่อง + paoofem789 (613249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์หลังพระพุทธ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.สมุทรปราการ (สภาพทำความสะอาดผิว) (670112-2075)(G 91%)
124 # 3อจ670314-126 ED341025084TH thotsaphol4110 + (613270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Choomsilp
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์ต้อ กรุงเทพฯ
125 # 3อจ670314-127 EN386501115TH อ้อยป่า + ช้างไห้1985 (613273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม
126 # 3อจ670314-128 EJ334073274TH Pentor09 + prasit_888 (613275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน
127 # 3อจ670314-130 TH01185CU6EJ7B0 likeit + cityhunter (613283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว
128 # 3อจ670314-131 ESTC0000304368B Negba + เอ็มซีเค (613236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
129 # 3อจ670314-133 ED340061099TH Torrettor + golfsriracha (613243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
130 # 3อจ670314-137 EM098022158TH juipeter + ซาลาเปา (613259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ B (แขนขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพสวย)(670304-2004) (G 91%)
131 # 3อจ670314-139 EM098022158TH witthpan + ซาลาเปา (613268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)

132 # 3อจ670314-143 EM098022158TH doramon2345 + ซาลาเปา (613241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 กรุงเทพฯ
133 # 3อจ670314-147 EM098022158TH juipeter + ซาลาเปา (613263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
134 # 3อจ670314-149 EM098022158TH Monkey_field + ซาลาเปา (613271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (560613-341)
135 # 3อจ670314-150 EM098022158TH midori + ซาลาเปา (613274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นพระราชทานเพลิงศพ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 83%)
136 # 3อจ670314-151 EM098022158TH juipeter + ซาลาเปา (613276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
137 # 3อจ670314-153 EM098022158TH juipeter + ซาลาเปา (613281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์โง้วกิมโคย เนื้อเงิน
138 # 3อจ670314-155 EM098022158TH วอเตอร์ + ซาลาเปา (613286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไทยพุทธคุณรักษา อาจารย์ไสว วัดราชนัดดา เนื้อนวโลหะ ปี 2519 กรุงเทพฯ
139 # 3อจ670314-156 EM098022158TH Moddang + ซาลาเปา (613290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ
140 # 3อจ670314-157 EM098022158TH moneyno1 + ซาลาเปา (613294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม เนื้อผง ปี 2513 กรุงเทพฯ (560503-196)
141 # 3อจ670314-158 EM098022158TH Bassociety + ซาลาเปา (613295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 กรุงเทพฯ
142 # 3อจ670314-159 EM098022158TH Joker007 + ซาลาเปา (613298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)(G 66%)
143 # 3อจ670314-160 EM098022158TH midori + ซาลาเปา (613300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างขวา)
144 # 3อจ670314-161 EM098022158TH นายนุ + ซาลาเปา (613244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็กมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
145 # 3อจ670314-164 EM098022158TH Noraset + ซาลาเปา (613250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ
146 # 3อจ670314-170 ED359714570TH likeit + ketanirut (613269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
147 # 3อจ670313-001 Ong1971 + Dig_tut_959 (613062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
148 # 3อจ670313-130 EM098283048TH อาทิตย์โคจร + นกแก้ว (613110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ข้างเม็ด เนื้อผง ปี 2484 กรุงเทพฯ
149 # 3อจ670312-132 ED326018758TH บางบาง + kajits(612978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ชลบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 15 มี.ค. 2567 - 08:38 น.] #87964 (13/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670223-017 ED212562131TH ต้นอุทยาน (611378) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670227-008 ED276243325TH โอบอุ้ม (611703) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ670229-013 ED300270641TH อุกฤช (611938) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670301-001 ED321219925TH seranee (612014) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 1อจ670308-017 ED075677095TH Rakchart (612675) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ670309-001 ED317341381TH anuwatpolsri (612762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ670309-010 EB626469591TH toong (612781) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670309-012 TH01185BY5E61B0 สมบัติบูรพาบารมี (612743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670309-013 ED128567536UTH bungbung (612749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670311-001 ED115295012TH ladprakon (612876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670311-002 ED332554171TH mesa918 (612880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ670311-005 ED198064218TH kanlaya48 (612887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670311-009 ED331766064TH ช่างธนภูมิ (612898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670312-012 ED337407453TH ponrit (613008) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ670312-013 ED337135446TH เก้ากนก (613012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670312-017 ED346230272TH ระเบียบ (613021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670312-018 ED313742565TH koko01 (613039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670313-028 ED324832766TH praveen (613069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670228-007 boonlunch (611810) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 2อจ670301-003 พระพันธุ์เทพ (612031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ670306-008 pop_vat (612448) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 2อจ670307-006 หนุ่มธนบุรี (612551) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ670307-013 praveen (612556) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670308-004 suksannb (612644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ670308-010 paoofem789 (612677) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670309-003 titong (612784) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 2อจ670309-005 ปลาบู่ทอง (612785) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ670309-006 Tooche (612792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670309-018 หลานตาจวบ (612770) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ670309-020 การันตีพระ (613182) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ670309-021 การันตีพระ (613191) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ670311-001 JadeJ (612853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670311-007 Buncha (612864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670311-012 สิปปวิชญ์ (612909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 2อจ670311-016 ไม้ล้มลุก (612874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ670311-019 witbcc143 (612878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ670311-030 yellyx18 (612901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ670312-007 nakarin (613045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ670312-014 ปองปู่ทิม (612976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ670312-024 การันตีพระ (613051) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ670312-025 การันตีพระ (613052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ670313-005 สรขอนแก่น (613150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ670313-009 midori (613176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ670313-013 การันตีพระ (613180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670304-150 EJ136491370TH Nicharida + ท๊อปTURBO (612190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
2 # 3อจ670306-103 ED226822525TH inspire + ดาวนาดง (612353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 11 (๗ ตัวเล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
3 # 3อจ670306-157 ED340811932TH poo2515 + อิ๊คิว (612408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ670307-004 minions + พิศรุษ (612467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปางปาฏิหาริย์ วัดพระศรีฯ เนื้อดิน จ.ลพบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ670308-110 828546270160 Yuttana27 + sam8793 (612625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน รุ่น 500 พรรษาประจำวัดทั่วจักรวาล เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ670308-121 EB626320975TH เหน่งบางคู้ + tananop (612581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ
7 # 3อจ670308-122 ED214538152TH New_chain + (612588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปริศนาพระเครื่อง
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดหน้าผาก)
8 # 3อจ670308-123 ED139762540TH kohler + น้องหมี (612593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
9 # 3อจ670308-133 ED147354817TH บอยพระเครื่อง + Poeng (612587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว กรุบ้านตาก เนื้อชินเงิน จ.ตาก
10 # 3อจ670309-002 Negba + pipat_ch (612702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
11 # 3อจ670309-004 Nongjeen + AIR2515 (612709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ670309-006 ขจรศักดิ์พระใหม่ + deawn (612714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อดิน ปี 2541 จ.สุรินทร์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ670309-009 noobeat + art_0307 (612723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพขัดผิว)
14 # 3อจ670309-011 บรมีหลวงปู่ทวด + (612700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หลานตาจวบ
พระท่าพระดานน้อย กรุท่าเสา เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ670309-102 ED322241165TH KhomBangkok + Notmay2425 (612708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ670309-104 ED165182185TH thawath + Pui2529 (612718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ670309-105 ED341013293TH masterpiece + เกียรติกังวาน (612721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอู่ทอง หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา

18 # 3อจ670309-106 ED341013293TH yutputsoon + เกียรติกังวาน (612725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นมงคลลาภ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ670309-107 ED314238266TH เมืองไทย + gaiant (612731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่(ตื้น) เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ
20 # 3อจ670309-114 surasity + เสน่หา (612727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185BMUSP0B0
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
21 # 3อจ670309-115 EB634008937TH สิงห์สำอาง + Manoos (612730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพหล่อชำรุดเข่าซ้าย)
22 # 3อจ670309-120 ED342905677TH bunpotth + Thanapong36 (612744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา
23 # 3อจ670309-121 EJ302077076TH bos2499 + wanitcha (612729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สุรินทร์
24 # 3อจ670309-127 KLUA0003828847R อนันตรา + หนุนดวง99 (612754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
25 # 3อจ670309-131 ED344552249TH วิเศษชัยชาญ + aek1979 (612704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางประทานพร กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ670309-133 ED342905650TH พระคุณพ่อแม่888 + (612712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 กรุงเทพฯ
27 # 3อจ670309-135 ED342905650TH ratchaplee + Thanapong36 (612719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ670309-136 EB633876383TH pornlimk + Thanakorn777 (612722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นเมตตาศิษย์ พิมพ์อ่านคัมภีร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2563 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4 นิ้ว)
29 # 3อจ670309-137 TH01185C74FS7B0 ลุงทศ + Prarichat (612798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
30 # 3อจ670309-138 ED314139042TH pcha429 + nakornyong (612728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
31 # 3อจ670309-144 ED337955199TH ท่านมหา + Jippooh (612769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ670311-104 ED332591378TH PAE_PONGCHAI + (612813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Punkorat
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน กรุงเทพฯ
33 # 3อจ670311-105 EX535117388TH Alicetotle + attajpra (612820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์วัดศาลาครืน เนื้อผ้าหยาบ ปี 2516 กรุงเทพฯ
34 # 3อจ670311-113 ED338708715TH vat_k + noi70 (612819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก วัดซับลำใย เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
35 # 3อจ670311-119 EM098021271TH midori + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ(G 62%)
36 # 3อจ670311-120 EM098021271TH midori + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมจมูกและชำรุดขอบล่าง)(G 64%)

37 # 3อจ670311-121 EM098021271TH chonlasid + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดปลายจมูก)(G 67%)
38 # 3อจ670311-123 EM098021271TH pandp + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
39 # 3อจ670311-127 ED289828961TH รักษ์ต้มเลือดหมู + toucanpat (612829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(611004-061)(G 81%)
40 # 3อจ670311-147 ED332022411TH thongchaideenum + (612866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Silages
พระสิวลี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
41 # 3อจ670311-150 ED305533849TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (612873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
kankanmol
พระกริ่งใหญ่ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ670311-154 Laem06 + kaohom1 (612896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185C9GBR9B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท ไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
43 # 3อจ670312-001 korn88 + sotorn (612911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ (หมายเลข 3 3x3/หน้าตัก 5 นิ้ว)
44 # 3อจ670312-002 alife + Man_Angthong (612915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ครอบแก้วเล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670312-006 araya2 + V-rasak (612927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1488)(670118-1006)
46 # 3อจ670312-007 thamrong-w + teerawit (612931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(640611-059)(G 70%)
47 # 3อจ670312-008 reset-usb + ppffarm (612934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
48 # 3อจ670312-010 Chatchaijew + Audi304 (612942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
49 # 3อจ670312-012 bos2499 + shansatran (612951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองศาลา เนื้อสำริด ปี 2547 จ.สุรินทร์
50 # 3อจ670312-013 sitthawee + ศตกมล (612953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ (670223-1001)
51 # 3อจ670312-103 TH01185C707B8B0 Joke1 + หลานยายจิ๋ว (612922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ
52 # 3อจ670312-104 บุญนำพา + Takamine (612925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185CA1NM7B0
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์
53 # 3อจ670312-105 ED344275041TH PhaPooh + พจน์3841 (612928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 กรุงเทพฯ
54 # 3อจ670312-106 ED314474171TH noomsrc + อ๊อดบางแค (612932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (541118-160)(G 67%)
55 # 3อจ670312-110 EB590446395TH หม่อง + thi3790 (612945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อเงิน ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)

56 # 3อจ670312-115 ED311048095TH Princi-B + พรพระวิษณุ (612936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 68%)
57 # 3อจ670312-118 KEX41246036873 chajks + Chapanya (612954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 กรุงเทพฯ
58 # 3อจ670312-120 EM097987690TH asupasit + หมูกุ๋น (612963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอุปปฌาย์(ปั้น) วัดพิกุลโสคัณธ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
59 # 3อจ670312-125 ED310848267TH apichart23 + ศิษย์ปู่สง่า (612993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
60 # 3อจ670312-126 ED348740239TH บารมีองค์พ่อ + ขุนกิม (612997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
61 # 3อจ670312-127 ED331767419TH niphonxxx + Mech_Eak (613004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 60%)
62 # 3อจ670312-129 ED321142020TH จ่าจอก + sukit_42 (613016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นบรรจุกริ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.สมุทรปราการ(G 64%)
63 # 3อจ670312-133 EM040621612TH xavisam + thanakorneak14 (612983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นมหาลาภ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.นครปฐม
64 # 3อจ670312-134 TH01185CCT493B0 bunpotth + ปิ่นเพชร (612988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุถ้ำขุนตาล เนื้อชินตะกั่วปิดทอง จ.เชียงใหม่ (551129-027)
65 # 3อจ670312-135 EM156808272TH บรีสพระช่วย + มงคลทิพย์ (612995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
66 # 3อจ670312-136 ED347002166TH ท่านมหา + eiw5211 (612999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ670312-137 ED303290027TH bbbpra + greenmoon (613003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ สร้างหลังปี 2517 จ.เพชรบุรี
68 # 3อจ670312-141 ED342833621TH Chantima + ทองอิ่ม (612946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดบางเคียน รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
69 # 3อจ670312-142 EM098021550TH pcha429 + ซาลาเปา (612950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(G 97%)
70 # 3อจ670312-143 ED308547060TH พระประแดง26 + ตะกรุดโทน (612952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
71 # 3อจ670312-144 ED317655120TH อนันตรา + auu2520 (612956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (โค้ด ๙๕)(G 65%)
72 # 3อจ670312-145 ED271799831TH อนันตรา + anuruknavy44 (612957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
73 # 3อจ670312-146 ED271799831TH tiktik03 + anuruknavy44 (612959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
74 # 3อจ670312-148 ED233874925TH โอบอุ้ม + zafari (612966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์หลังยันต์มอญ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี

75 # 3อจ670312-149 EB596476035TH Navaporn_Shu + boon_tar (612968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
76 # 3อจ670312-150 ED327725029TH วีรวัฒน์_มาศนุ้ย + tranger (612971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
77 # 3อจ670312-151 EM098025809TH Thanabura + ส้มหยุด (612916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
78 # 3อจ670312-152 EM438871379TH Navaporn_Shu + ขนมกรุบ (612920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เขี้ยวเสือหมอบ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
79 # 3อจ670312-153 EM438871379TH Nongbright88 + ขนมกรุบ (612924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อรุ่ง วัดหนองศรีนวล จ.นครสวรรค์
80 # 3อจ670312-154 EB545865796TH doramon2345 + pakavat (612926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์
81 # 3อจ670312-155 828553387955 wirat3003 + am_52 (612929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.นครปฐม
82 # 3อจ670312-158 ED291092676TH ธาวัช + sittong (612941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
83 # 3อจ670312-162 ED318550029TH nincha + suwipol (612958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวิสุทธิญาณ หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.จันทบุรี
84 # 3อจ670312-164 ED348718244ITH THAI-PRA + ขุนกิม (612967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)
85 # 3อจ670312-165 ED330011464TH แช้มป์พระเครื่อง + thong88 (612970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) พิมพ์ปั๊ม เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 183)
86 # 3อจ670312-168 EB596614430TH นัฐสันต์ + Nakorn17 (613042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดคู้สลอด เนื้อผงว่าน จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ670312-170 ED189874376TH ichiro + กฤตโคราช (613046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
88 # 3อจ670312-171 thotsaphol4110 + a-pro (612961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185CHKKZ4B0
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
89 # 3อจ670312-174 ED341908235TH yeenbangna + winnerman (612972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 79%)
90 # 3อจ670312-175 ED329030435TH Nongbright88 + บางกะปิ (612980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
91 # 3อจ670312-176 KAICHERNGMAI + ดุจติปิยะ (612982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000339040A6
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หลัง ๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.เพชรบุรี (สภาพล้างผิว)
92 # 3อจ670312-177 DOAM0002761589A Chatchai101 + minttopten (612986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระยอดธงหลวงปู่เจี๊ยะ วัดป่าภูริทัตฯ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
93 # 3อจ670312-180 EM578711951TH เชลล์ไทย + bankvasan (613000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 50%)

94 # 3อจ670312-182 ED356510691TH popeye289 + Uthai_Taptim (613007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต พิมพ์ ๖ ห่าง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี(G 69%)
95 # 3อจ670312-183 ED356510691TH Boyprasertsak + (613014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Uthai_Taptim
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 71%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 14 มี.ค. 2567 - 08:36 น.] #87961 (12/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670306-011 EM165032521TH Preecha_K (612436) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670308-003 EM098020174TH ซาลาเปา (612645) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670302-009 พบธรรม (612117) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670306-005 penpathum (612424) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ670306-014 nooker1981 (612433) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670308-008 Nisila_zana (612658) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ670308-009 Nisila_zana (612650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 2อจ670308-034 กองพิมพ์พัน (612910) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ670309-012 sanopporn (612751) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670311-018 การันตีพระ (612801) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
9 # 2อจ670311-031 การันตีพระ (612806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670311-032 การันตีพระ (612808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670312-013 การันตีพระ (612913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670312-020 การันตีพระ (613047) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ670312-021 การันตีพระ (613048) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ670312-022 การันตีพระ (613049) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ670312-023 การันตีพระ (613050) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ670312-026 การันตีพระ (613053) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ670312-027 การันตีพระ (613054) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ670312-028 การันตีพระ (613055) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ670312-029 การันตีพระ (613056) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ670312-030 การันตีพระ (613057) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ670312-031 การันตีพระ (613058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ670312-032 การันตีพระ (613059) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670307-002 Aaekaa + propra (612459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่ออาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า รุ่นร่ำรวยทรัพย์ เนื้อทองคำ ปี 2567 จ.ปทุมธานี (หมายเลข 5/เพชรแท้)(G 93%) **เพชรแท้จำนวน 5 เม็ด น้ำหนักประมาณ 3
สตางค์ต่อเม็ด
2 # 3อจ670307-007 mars7783 + Taoz2119 (612477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเสาร์ 5 เนื้อผงใบลาน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 68%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ670308-107 EM098020735TH เขมณิจ + ซาลาเปา (612613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เต่าหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จ.นครนายก
4 # 3อจ670308-108 EM098020735TH เขมณิจ + ซาลาเปา (612619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เต่าหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จ.นครนายก
5 # 3อจ670308-159 ED320018220TH ชุมพล5 + ก้อนกรวด (612666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จแก่นจันทร์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปี 2496 จ.นครปฐม
6 # 3อจ670309-101 ED221438795TH savebank163 + Pissawat29 (612703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดโพธิ์บนและทำความสะอาดผิว)
7 # 3อจ670309-103 ED278298888TH บรีสพระช่วย + (612713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BOONNUM2526
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นกฐินยะลา เนื้อผง ปี 2513 กรุงเทพฯ
8 # 3อจ670311-001 doi_salas + poonpan (612802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผ้า(หยาบ) จ.อุทัยธานี (ขนาด 11x6 นิ้ว)
9 # 3อจ670311-002 hero2009 + ming168 (612805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ระยอง (หมายเลข 250/หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
10 # 3อจ670311-003 หม่อง + Taoz2119 (612809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 8823)
11 # 3อจ670311-005 paparuszy + Osunta (612816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(641011-282)
12 # 3อจ670311-006 Pacharapat + Choke5383 (612818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
13 # 3อจ670311-009 ท๊อปTURBO + oatcmu (612827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 08949)
14 # 3อจ670311-010 Sai2539 + yellyx18 (612831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (670210-1087) (G 90%)
15 # 3อจ670311-101 EM098021400TH jouicepeam + ซาลาเปา (612803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์เทียนคู่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
16 # 3อจ670311-102 ED126587776TH coolkul + ptgao99 (612807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(670302-2037) (G 65%)
17 # 3อจ670311-103 ED313080031TH bangkokpoms + teespy (612810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนน เนื้อผง ปี 2510 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังบน)
18 # 3อจ670311-106 ED283058151TH somrut + Songpat (612824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660913-1134) (G 79%)
19 # 3อจ670311-108 ED032772139TH puklucky + บางปะกง (612832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
20 # 3อจ670311-109 EX619930551TH เอกจักร + manta69 (612834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ (660405-1149)(G 79%)
21 # 3อจ670311-110 EB626677047TH midori + Thanapong36 (612836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
22 # 3อจ670311-114 ED226823968TH ขุนกิม + ดาวนาดง (612825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมาน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา (650625-2091)
23 # 3อจ670311-115 ED316142883TH taccord + Piragarn (612830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)(670301-1021) (G 87%)
24 # 3อจ670311-116 EM098025636TH Inawang + ส้มหยุด (612835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นเมตตาบารมี 38 พิมพ์ตะกรุดคู่มหาอำนาจ เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
25 # 3อจ670311-117 ED164783475TH babala + KONDEE446 (612838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (พระมีคราบตะกั่วด้านหน้าองค์พระ) (510130-056)
26 # 3อจ670311-118 TH01185C2S2C0B0 aemwanchalerm + Pichitj (612840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)(G 62%)
27 # 3อจ670311-122 EM098021271TH tikPK + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ รุ่นอายุ 91 ปี เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ
28 # 3อจ670311-124 EM098021271TH DuckyMan + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงินลงยา ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
29 # 3อจ670311-125 828546709045 khunprem + jozaa (612822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
30 # 3อจ670311-126 828546709045 kohler + jozaa (612826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดไหล่ซ้าย)
31 # 3อจ670311-128 ED085421823TH ตุ้ยแปลงยาว + ponrat (612839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
32 # 3อจ670311-129 ED234736302TH mrsurasit + phetbanpra (612842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพทำความสะอาดผิว)
33 # 3อจ670311-130 EM535755266TH meanblog + ธาราวดี (612846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ670311-131 ED351102761TH Thatpong8966 + (612855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
loryinglong
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
35 # 3อจ670311-134 ED356500694TH สาวศิลป์ + Uthai_Taptim (612863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ
36 # 3อจ670311-135 ED330665342TH Aaekaa + chiradech (612868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดช วัดสังฆมงคล รุ่นเมตตาเจริญสุข เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 10/น้ำหนักทอง 24.4 กรัม)
37 # 3อจ670311-137 EB59633540TH pavadee + โก๋โรจน์ (612877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(วงเดือน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวเป็นสนิมจากการเก็บ) (670203-2059)
38 # 3อจ670311-138 ED313128318TH apichartploysai + naratip_19 (612884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
39 # 3อจ670311-141 ประเสริฐวัง + tomwong (612841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
RNPN000034208MA
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังเล็ก ปี 2513 จ.นครสวรรค์
40 # 3อจ670311-142 dindan4 + tomwong (612845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RNPN000034208MA
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
41 # 3อจ670311-143 ED164783484TH อุ๊อุ๊อุ๊ + KONDEE446 (612849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอธิการสิน วัดบางบัวทอง เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.นนทบุรี
42 # 3อจ670311-144 TH01185C2RZ41B0 kowit_nn + Pichitj (612850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (641029-1205)
43 # 3อจ670311-145 ED305728403TH print + น้อยหน่า (612852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม
44 # 3อจ670311-148 ED309346815TH บรีสพระช่วย + rungrot (612867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670311-149 ED355600815TH หม่อง + viruch2499 (612869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 1.7 ซม.)(670125-2007)
46 # 3อจ670311-151 KEX41244585980 Nipatpromdet + Mech_Eak (612881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)(560822-271)
47 # 3อจ670311-152 ED156117802TH Khem1259 + (612886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เนรัญชลาพระเครื่อง
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทรัพย์แสนล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4068) (น้ำหนักเงินรวม 69.2 กรัม)
48 # 3 อจ670306-110 GD011211249TH Bangkokcity+ซาลาเปา (612381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2551 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1/หน้าตัก 12 นิ้ว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 13 มี.ค. 2567 - 08:32 น.] #87958 (11/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670228-003 ED318766422TH thelord (611849) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ670229-016 ED083346413TH Nippit (611919) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 1อจ670301-010 EM098018105TH ซาลาเปา (612054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ670301-015 ED156660758TH tongjoy (612030) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ670302-004 EM098281118TH นกแก้ว (612086) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
6 # 1อจ670304-005 ED290156755TH ออเดอร์ (612240) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670304-010 ED305977224TH golfsriracha (612237) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670304-019 ED298047932TH มาริโอ (612225) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670304-020 ED316459336TH องอาจ (612234) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670305-007 NGWW000337706YA wilairat_22 (612324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670305-011 ED299636201TH บิ๊กบีม (612317) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ670306-002 EM531385300TH Tzsamsak (612432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670306-004 ED283862531TH Diws2533 (612438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ670307-013 ED173157850TH เหอลี่ (612507) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ670307-014 ED173157846TH เหอลี่ (612517) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
16 # 1อจ670308-004 EM098020174TH ซาลาเปา (612649) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670308-011 ED340026110TH golfsriracha (612665) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ670308-012 ED30164881TH RtitTi (612668) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ670308-013 ED093850268TH Konlenpra (612669) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670308-019 ED332590488TH คุณศิระ (612671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670308-020 ED198751110TH doonuss_23 (612672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ670309-006 TH01185BT6B76B0 takrit (612772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ670309-008 ED290055500TH UNICITY (612776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
24 # 1อจ670311-008 ED104682191TH phrut (612892) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
25 # 1อจ670311-012 ED342011926TH bluezone69 (612879) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
26 # 1อจ670307-015 KBAN000419739EW taccord (612501) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
26 # 1อจ670308-007 EM098020829TH :ซาลาเปา (612656) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670223-008 jingmanu (611368) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670301-005 Owarut999 (612033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ670301-006 numcrma (612034) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670302-002 tuszaa (612096) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670304-012 ศตกมล (612689) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 2อจ670305-001 อตกพระเครื่อง (612312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670306-004 sherbet88 (612420) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670306-015 nooker1981 (612446) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ670308-012 บรีสพระช่วย (612635) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ670308-017 jitichai (612642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670309-001 wit22 (612783) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ670309-009 manilmanggol (612788) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
13 # 2อจ670311-002 JadeJ (612858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ670311-013 patchara (612870) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670305-101 ED132864840TH boytoplay + pineapple (612270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
2 # 3อจ670306-162 ED314483690TH สุรชัย15 + เล็กจี๊ดจ๊าด (612402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 กรุงเทพฯ
3 # 3อจ670307-110 KBKHU00049735AD หนองซอ + sing1 (612494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดหนองกาทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.เพชรบุรี (สภาพตัดหู)
4 # 3อจ670308-104 EM374723809TH samat + Benyapa (612598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
5 # 3อจ670308-105 EM097761210TH ณัฐนันท์ + เวสแฮม (612604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นพุทธธรรมบันลือ เนื้อทองเหลือง ปี 2550 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาดสูง 17 นิ้ว)
6 # 3อจ670308-128 ED314228119TH Aaekaa + sing1 (612622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (641117-2093)
7 # 3อจ670308-132 EB551326795TH paifire22 + โอพุทธคุณ (612584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง
8 # 3อจ670308-144 ED322230009TH ไซม่อน + Notmay2425 (612620) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นศรัทธา เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทอง 5.8 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรก หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นศรัทธา เนื้อเงิน ปี 2534 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรก หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นศรัทธา เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.สมุทรสงคราม[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
9 # 3อจ670308-145 ED322230009TH joeenok + Notmay2425 (612624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 445)
10 # 3อจ670308-152 KBS9300016606AH pongchon + นึกอ่อนนุช (612638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกำแพงแสน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2522 จ.สุรินทร์
11 # 3อจ670308-154 ED340225994TH nopakk + vee2504 (612647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ670308-158 EM111098096TH yutthanan9768 + tongxu (612663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(G 57%)
13 # 3อจ670309-123 ED348714772TH กระดุมทอง + Bomecool (612739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นมหาปราบ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 234) **พระสภาพสวย
14 # 3อจ670309-124 ED290055500TH เขมณิจ + UNICITY (612742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 8.3 กรัม)(G 83%)
15 # 3อจ670309-129 EM010885978TH natt99 + Teerubber (612759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

พระกริ่งชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 257)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ชินบัญชร หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อเงินก้นอุดผง ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 257)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
16 # 3อจ670309-140 KEX180009470893 minions + poompim (612740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา เนื้อดิน
17 # 3อจ670309-155 EM098021170TH รักษ์ต้มเลือดหมู + ซาลาเปา (612755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 12 มี.ค. 2567 - 08:35 น.] #87954 (10/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670302-006 EM098018272TH ซาลาเปา (612106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670302-009 ED278465285TH UNICITY (612111) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670304-021 EJ628838405TH Sawadee9 (612238) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670307-009 EX644292895TH print (612536) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ670307-012 EB576195274TH seranee (612540) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ670308-009 ED171475183TH rayongratchasima (612659) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 17 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670307-005 หนุ่มธนบุรี (612548) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670308-007 pui1228 (612676) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ670308-013 toopronchai (612674) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ670309-002 การันตีพระ (612701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ670309-004 chane (612791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ670309-010 art_0307 (612793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ670309-013 K_AERO (612753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ670309-017 tkboys (612760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670301-148 ED314141307TH DDman + nakornyong (611996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
2 # 3อจ670302-109 TH01185AX25P3B0 masterpiece + yongyot (612121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
3 # 3อจ670302-119 ED317609933TH Ao297 + MINIGUNNER (612088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง จ.ชลบุรี
4 # 3อจ670304-104 ED310256817TH Choi2528 + Benz6698 (612147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทองออกศึก วัดพระธาตุ รุ่นจงอาจศึก เนื้อชินตะกั่ว ปี 2510 จ.สุพรรณบุรี
5 # 3อจ670304-165 ED098018618TH winwin + ซาลาเปา (612186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์เล็ก สร้างหลังปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 90%)
6 # 3อจ670305-009 เซียนน้อยหนึ่ง + Ponggta2068 (612333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์หลังเงินทอง(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
7 # 3อจ670305-112 EM097984821TH นายนุ + หมูกุ๋น (612250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2552-2564 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
8 # 3อจ670305-121 ED311534976TH choke2512 + kankanmol (612289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
9 # 3อจ670305-122 ED311534976TH MosZa + kankanmol (612291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670305-123 ED311534976TH midori + kankanmol (612294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดพระธาตุหริภุญชัย เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย-ขวา)
11 # 3อจ670305-128 EM156807334TH khunprem + มงคลทิพย์ (612309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ปี 2524 กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ670305-146 EM097984985TH masterpiece + หมูกุ๋น (612298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สมุทรปราการ
13 # 3อจ670305-150 EM156807665TH ชอบจัง + มงคลทิพย์ (612314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
14 # 3อจ670306-002 gong_40 + penpathum (612352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชื้อ วัดชนะสงสาร เนื้อผง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
15 # 3อจ670306-106 EB638473633TH joeenok + ถัมภ์บรรฑุ (612368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นสารพัดกัน ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสีซีด)
16 # 3อจ670306-109 EM156807714TH Alek-Sathit + มงคลทิพย์ (612453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.สุรินทร์ (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
17 # 3อจ670306-115 EB638473647TH virun123 + ถัมภ์บรรฑุ (612364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.ระยอง (หมายเลข 357/หน้าตัก 4.8 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

18 # 3อจ670306-130 ED134498361TH bbbpra + electricalpower (612375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ สร้างหลังปี 2517 จ.เพชรบุรี
19 # 3อจ670306-142 TH01185BD1893B0 hamham + bankanit3018 (612391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลวงปู่ชื่น วัดตาอี เนื้อชนวน ปี 2546 จ.บุรีรัมย์ (ไม่ตอกหมายเลขและโค้ด) **กรอบทองแดงชุบเงิน
20 # 3อจ670307-012 watercolour + Poom168 (612495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเงินล้าน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพแต่งนิ้วมือและอุดซ่อมไหล่ซ้าย)(G 76%)
21 # 3อจ670307-112 PYP1572A0000796 รุตช้างกลาง + Benz1997 (612466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร กรอบเงิน(S 91%)
22 # 3อจ670307-125 EM158862735TH Kasalong + มิลเลี่ยน (612471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ
23 # 3อจ670307-128 TH01185BT0EM7B0 kohler + หลานยายจิ๋ว (612481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
24 # 3อจ670307-148 EM097985535TH หม่อง + หมูกุ๋น (612523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์
25 # 3อจ670308-001 เจริญ42 + เปี๊ยกตุ๊กแก (612579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 67.6 กรัม)(G 41%)
26 # 3อจ670308-007 ตั้งเจริญพระเครื่อง + สิฐฐิลาโภ (612799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอดหลวง กรุวัดมหาวัน เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้สึก)
27 # 3อจ670308-008 รุตช้างกลาง + Nopbns990 (612800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น ส.ข.๑ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
28 # 3อจ670308-102 ED312741555TH supha + หมุนบารมี (612590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศรี วัดป่ากุง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2552 จ.ร้อยเอ็ด
29 # 3อจ670308-103 ED348810938TH bombee2 + Yukiyuki (612595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์หนา เนื้อตะกั่ว ปี 2457 กรุงเทพฯ
30 # 3อจ670308-112 EB595833283TH กิตช่างไม้ + DEKDEK (612606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2502 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
31 # 3อจ670308-116 ED318015600TH Princi-B + ขุนเมืองจันทร์ (612618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ รุ่น 2 ท่านสรรเพชญสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ670308-117 ED196116941TH iNote_dunyapong + เก้าระยอง (612623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ตอกโค้ด)
33 # 3อจ670308-120 ED156807921TH ประเสริฐวัง + บัวแก้ว_47 (612634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
34 # 3อจ670308-124 EM506673485TH BeeWinOne + เซียนน้อยหนึ่ง (612599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
35 # 3อจ670308-126 EM156807997TH atta77 + มงคลทิพย์ (612610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์เสาร์ วัดป่าสาลวัน เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครราชสีมา (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
36 # 3อจ670308-127 SXF6055A0014982 ธาวัช + poo2515 (612614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (661107-1051)

37 # 3อจ670308-131 ED314486475TH guidenaja + เล็กจี๊ดจ๊าด (612580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 กรุงเทพฯ
38 # 3อจ670308-134 KLUA000382425R5 popeye289 + หนุนดวง99 (612591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
39 # 3อจ670308-135 EM64750932TH ตี๋บางบัวทอง + somsak2518 (612594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด/สภาพสวย) (670207-1079)(G 66%)
40 # 3อจ670308-136 EB626283345TH Tikbuchapra + เด็กนอก (612597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670308-137 ED289449941TH namoo + THEW113 (612600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาสาริกา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
42 # 3อจ670308-138 EM097987289TH Maya12 + หมูกุ๋น (612601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด(หลัง ๗ เอียง) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
43 # 3อจ670308-141 EM098020695TH Bassociety + ซาลาเปา (612612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนครูบาอินสม วัดทุ่งน้อย เนื้อตะกั่วลงบรอนซ์ทอง ปี 2512 จ.เชียงใหม่
44 # 3อจ670308-146 ED284993839TH Nongbright88 + ขาล-เสือ (612628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อกัน จ.นครสวรรค์ (ขนาดยาว 5 นิ้ว)
45 # 3อจ670308-149 ED340215060TH หนุกหนาน + f-ford (612633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 1098)
46 # 3อจ670308-150 ED309869857TH ทศวรรษ33 + Auten10 (612636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองจุดรัดประคตเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 63%)
47 # 3อจ670308-151 EB595682606TH Poonsin + ภูมิแคราย (612637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
48 # 3อจ670308-157 ED344253987TH K_bangkhontee + แอ๊ดป่าซาง (612660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศาสดา กรุพญาดำ เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพใช้)
49 # 3อจ670309-001 taladprathai + wit22 (612699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพรมดำใหม่)
50 # 3อจ670309-003 k_weerawat + pecth88 (612706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660929-1304)
51 # 3อจ670309-005 joki_bank + deawn (612711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ670309-007 หัดเทพ + nakarin (612717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (กรรมการหมายเลข 966)
53 # 3อจ670309-008 แช้มป์พระเครื่อง + nakarin (612720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 33991)
54 # 3อจ670309-010 หิมพานต์มุ่งงาม + sanopporn (612726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
55 # 3อจ670309-012 Beginner_Y + หลานตาจวบ (612705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 กรุงเทพฯ (670224-1034)

56 # 3อจ670309-013 คนบ้านด่าน + (612710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
rgooladpraw87
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดเพิ่ม 2 โค้ดภายหลัง)
57 # 3อจ670309-108 ED135054418TH ptgao99 + manop_nak (612734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (510223-008)
58 # 3อจ670309-109 ED348104060TH gecko + tuktu40 (612736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ รุ่นยอดขุนพล เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
59 # 3อจ670309-111 EH820256611TH พบธรรม + ลักษณ์ตะวัน (612716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่)
60 # 3อจ670309-117 ED342905677TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (612735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์รุ่นแรกสร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 81%)
61 # 3อจ670309-118 ED342905677TH doramon2345 + (612737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 75%)
62 # 3อจ670309-125 TH01185BVP5W7B0 xavisam + เซียนส่อง (612745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(G 63%)
63 # 3อจ670309-132 ED342905650TH ป๋องณรงค์ชัย + (612707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเข็มกลัด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
64 # 3อจ670309-134 ED342905650TH พระคุณพ่อแม่888 + (612715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดมุมหลังล่างขวา)(G 79%)
65 # 3อจ670309-139 ED314139042TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (612733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nakornyong
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
66 # 3อจ670309-141 ED295361775TH warning + sangexim (612765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นเขาค้อ เนื้อทองแดง ปี 2520 กรุงเทพฯ
67 # 3อจ670309-142 EM111094284TH doramon2345 + (612766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หวานเย็น007
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(670226-1132)
68 # 3อจ670309-145 EM111093522TH doramon2345 + (612771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หวานเย็น007
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(670226-1131)
69 # 3อจ670309-147 ED340814854TH thevit + diethelm (612774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสี ปลุกเสก)
70 # 3อจ670309-148 ED299433053TH nincha + non31 (612775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดบ่อวิน พิมพ์สุโขทัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชลบุรี. (660701-2383)
71 # 3อจ670309-149 EM098021180TH Vorajak + ซาลาเปา (612778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (กรอบทองแดงชุบนาก)
72 # 3อจ670309-150 EM098021170TH Nonsumee + ซาลาเปา (612780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
73 # 3อจ670309-151 EM098021170TH SiamAmulet168 + ซาลาเปา (612746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 กรุงเทพฯ
74 # 3อจ670309-153 EM098021170TH ศักดิ์นรินทร์ + ซาลาเปา (612750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3817)(G 73%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 11 มี.ค. 2567 - 08:39 น.] #87951 (9/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670223-024 ED116196841TH pradrem (611379) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ670226-001 EM374683883TH Aum2543 (611577) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670227-002 ED305963239TH golfsriracha (611700) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670228-001 ED2993819691TH blackwidow (611839) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670229-004 ED319907634TH tongjoy (611865) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670302-008 EM098281104TH นกแก้ว (612108) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670302-013 ED276053088TH เซียนพละ (612093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670302-019 TH01185B173A5B0 dewkuhaku (612098) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670304-001 EM374704916TH Aum2543 (612239) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ670304-007 ED231759936TH panitan (612227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670304-009 EM513853301TH sutidas (612233) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ670305-001 KBNM200061468Y3 Yui_jaa2528 (612320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670305-002 EM531381427TH tongjoy (612295) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ670305-009 EB625555271TH Thanapong36 (612304) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
15 # 1อจ670305-014 ED312821240TH Linda1114 (612325) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ670305-015 EM098019220TH ซาลาเปา (612331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670306-001 TH01185BKWPP3B0 หมุเมืองโอ่ง (612426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670306-005 ED298085799TH มหามณีจินดา (612423) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ670306-006 ED292234720TH Name092 (612442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670306-012 ED332547167TH คุณศิระ (612425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670307-001 ED305550820TH เพิ่มศักดิ์ (612534) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ670307-002 ED343420975TH ป๋องณรงค์ชัย (612537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670307-003 ED329818284TH เสือหรรษา (612544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ670307-006 ED330617510TH Vic_Rapepat (612547) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ670307-007 ED335915135TH Merlin600 (612550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ670307-008 ED323338537TH PHLOI (612552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ670308-010 EM098281909TH นกแก้ว (612661) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670227-001 Owarut999 (611716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670301-004 Beginner_Y (612028) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ670301-011 sanopporn (612042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ670302-005 jojo5 (612112) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 2อจ670302-007 chanapai (612101) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670304-005 นึกอ่อนนุช (612229) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 2อจ670304-006 teetoon (612222) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670304-008 teetoon (612226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ670305-005 Owarut999 (612315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670305-010 trong9399 (612327) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670305-015 olympia (612575) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ670305-016 olympia (612576) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ670305-017 olympia (612577) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ670305-018 olympia (612578) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ670306-002 jupiter (612434) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ670306-006 Gunt_A (612427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ670306-007 บิ๊กนคร (612428) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 2อจ670306-019 teetoon (612451) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ670307-001 greensnake (612526) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
20 # 2อจ670307-002 Nakorn17 (612530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ670307-004 Pae_sarawut (612532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 2อจ670307-012 Rich989 (612542) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ670307-014 nu5839 (612543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 2อจ670307-028 การันตีพระ (612693) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ670308-001 Sookasem (612641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 2อจ670308-003 Tomzero (612682) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 2อจ670308-006 RT0892 (612648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ670308-011 paoofem789 (612631) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 2อจ670308-018 มังกรชล (612662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ670308-019 การันตีพระ (612683) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ670308-020 การันตีพระ (612684) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 2อจ670308-021 การันตีพระ (612685) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
33 # 2อจ670308-022 การันตีพระ (612686) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
34 # 2อจ670308-023 การันตีพระ (612687) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

35 # 2อจ670308-024 การันตีพระ (612688) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ670308-025 การันตีพระ (612690) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
37 # 2อจ670308-026 การันตีพระ (612691) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 2อจ670308-027 การันตีพระ (612692) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
39 # 2อจ670308-029 การันตีพระ (612694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ670308-030 การันตีพระ (612695) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
41 # 2อจ670308-031 การันตีพระ (612696) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
42 # 2อจ670308-032 การันตีพระ (612697) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
43 # 2อจ670308-033 การันตีพระ (612698) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670229-114 PYP1740A0002681 ไทยนิยม + gunner (611924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหาไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2516 จ.ระยอง
2 # 3อจ670301-010 octobizz + WIRAT999 (611986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อดิน ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (วัดป่าคลองกุ้งสร้าง) (สภาพใช้)
3 # 3อจ670301-140 EM098017949TH trong9399 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์หลังแบบ กรอบทอง(G 72%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ670302-102 ED263679134TH thitiporn + noi70 (612103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.กำแพงเพชร
5 # 3อจ670304-118 ED056729002TH อรทัย960 + kanjana2527 (612161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงปู่ปรง วัดธรรมเจดีย์ ปี 2538-2539 จ.สิงห์บุรี (ขนาด 4.5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ670304-125 ED334022122UTH บอมเบ + navy2525 (612141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2527 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)
7 # 3อจ670304-139 EH933433162TH รัถการ + มหาชัยพระเครื่อง (612205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนวโลหะ กรอบเงิน(S 91%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ670304-147 EM098015262TH masterpiece + ส้มหยุด (612183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
9 # 3อจ670305-113 ED263090317TH softjap + แหม่มโพธิ์ดำ (612253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ670305-116 ED076348277TH เหน่งบางคู้ + chsearn (612262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สถูปเจดีย์ เนื้อผง (ขึ้นกรุที่วัดบางสะแก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน(RC)
11 # 3อจ670305-144 ED137951801TH Wachira25 + hooligan (612336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงปิดทอง สร้างหลังปี 2513 กรุงเทพฯ
12 # 3อจ670305-147 ED202483292TH rakchoo + num1522 (612302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนซ้าย)
13 # 3อจ670305-152 ED114736929TH BhuriKet26 + Beed098 (612276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
14 # 3อจ670305-156 ED332822108TH meanblog + นัทกะน้ำ (612290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง กรอบเงิน(S 94%)
15 # 3อจ670306-101 ED321009374TH Tee59 + numponpra (612345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ670306-102 ED278468295TH Krongsin + ผู้นำพล (612350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ลำปาง(G 80%)
17 # 3อจ670306-105 ED166787648TH เอลำลูกกา + ดวงเศรษฐี (612365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

18 # 3อจ670306-112 EM156807728TH จ๊าบบุปผา12 + มงคลทิพย์ (612349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.สกลนคร (หน้าตัก 5.8 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา)
19 # 3อจ670306-121 EM480353402TH Khong19 + ก้องภพ99 (612348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2540 จ.ปัตตานี (ฝังตะกรุดเงิน)
20 # 3อจ670306-131 ED170242050TH พ่อค้าเรือเร่ + crafter (612378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 กรุงเทพฯ
21 # 3อจ670306-140 ED311051721TH UNICITY + berry (612401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
22 # 3อจ670306-148 EM098281775TH เกษตร + นกแก้ว (612413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดนางเหลียวสร้าง)
23 # 3อจ670306-149 EM098281775TH Nongbright88 + นกแก้ว (612416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อเหลียง วัดตาด้วง จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ670306-152 EM098281775TH shookiat + นกแก้ว (612389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครราชสีมา
25 # 3อจ670306-155 EM111095510TH Look_tann + OaTaWa (612398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นทรัพย์แม่ธรณี เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 529) **พระสภาพสวย
26 # 3อจ670306-164 ED332832241TH nopakk + นัทกะน้ำ (612407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พิมพ์ดอกจิกย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.สมุทรปราการ (ไม่ระบุปีสร้าง)
27 # 3อจ670307-005 มาม่าเป็ด + wiev77 (612559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
28 # 3อจ670307-008 joki_bank + JadeJ (612480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (660928-1054)
29 # 3อจ670307-010 สวนดอก + พุทธคุณ05 (612486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด(G 63%)
30 # 3อจ670307-101 ED313334195TH BhuriKet26 + lamborghinizi (612456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
31 # 3อจ670307-103 EM097761064TH PuLahE + เวสแฮม (612464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา พระอาจารย์ลี เนื้อปูน
32 # 3อจ670307-104 EB625891653TH Reo2566 + อามอรรถพล (612468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
33 # 3อจ670307-107 ED333318815TH ทิศเหนือ + thanet (612483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์นะอะระหัง เนื้อผง ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบน-ล่างซ้ายเล็กน้อย)
34 # 3อจ670307-113 ED083350894TH Moohan555 + yootha (612469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.นครราชสีมา (530128-125)
35 # 3อจ670307-114 ED326606056TH nongder + สิงห์คำรณ (612472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)(G 77%)
36 # 3อจ670307-115 ED080374640TH thotsaphol4110 + เจริญ42 (612475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่คอหูเหรียญแคบ เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ

37 # 3อจ670307-117 ED313340142TH teeihg01 + Kae395 (612555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดมะม่วงขาว เนื้อเงิน ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 514)(G 64%)
38 # 3อจ670307-120 ED335915135TH Goodcobain + Merlin600 (612558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
39 # 3อจ670307-121 ED349520849TH Nongbright88 + Draft999 (612455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดชนะสงคราม เนื้อผงใบลาน กรุงเทพฯ
40 # 3อจ670307-124 ED240919525TH กานต์กฤษฏา + (612465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
somchai_lawit
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670307-126 ED305519762TH ตุ้ยแปลงยาว + maii_amulet (612474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
42 # 3อจ670307-129 EM438871229TH PeeRaka + กุนซือ (612485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ670307-130 EM438871229TH Nongbright88 + ขนมกรุบ (612488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
44 # 3อจ670307-131 EM098020302TH มิสอามุน + ซาลาเปา (612493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง รุ่นสารพัดนึก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.บุรีรัมย์
45 # 3อจ670307-132 EM098020302TH sook14 + ซาลาเปา (612498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
46 # 3อจ670307-135 EM098020302TH joeenok + ซาลาเปา (612505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเนินกระปรอก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
47 # 3อจ670307-139 EM098020302TH New_chain + ซาลาเปา (612515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2518 กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670307-140 EM098020302TH น้ำเหนือ + ซาลาเปา (612554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
49 # 3อจ670307-141 EM098020302TH เขมณิจ + ซาลาเปา (612497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเส้นซุ้มล่างขวา)
50 # 3อจ670307-142 EM098020302TH เขมณิจ + ซาลาเปา (612504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
51 # 3อจ670307-146 EM098020302TH engineer27 + ซาลาเปา (612519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 กรุงเทพฯ
52 # 3อจ670307-149 EM097985535TH น้องพอดี + หมูกุ๋น (612525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 กรุงเทพฯ
53 # 3อจ670307-150 EM097985535TH Pongsatorn15 + หมูกุ๋น (612528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%)
54 # 3อจ670307-152 EM098020276TH กุ๊กราม2 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 กรุงเทพฯ
55 # 3อจ670307-153 EM098020276TH danupo1 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

56 # 3อจ670307-158 EM098020276TH masterpiece + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.ระยอง
57 # 3อจ670307-160 EM098020276TH ฮก_ลก_ซิ่ว + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้อทองแดง ปี 2499 ฉะเชิงเทรา
58 # 3อจ670307-161 ED054968614TH สวนดอก + golf_kk (612492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ชัยภูมิ (สภาพทำความสะอาดผิว) (660126-1101) **พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรไว้
59 # 3อจ670307-162 ED054968614TH สวนดอก + golf_kk (612496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอคอติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (670209-1103)
60 # 3อจ670308-002 เหน่งบางคู้ + pui1228 (612582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ
61 # 3อจ670308-003 บรีสพระช่วย + kamonsap (612585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 กรุงเทพฯ
62 # 3อจ670308-004 ผู้นำพล + tuk08 (612589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์นั่งพานนิยม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 61%)
63 # 3อจ670308-005 Ritraya + amarin99 (612592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (660318-1266)
64 # 3อจ670308-006 Osunta + amarin99 (612596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (560831-086)
65 # 3อจ670308-109 ED126684296TH song18 + ตุ๊หลวง (612621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2482 กรุงเทพฯ (670206-1174)(G 85%)
66 # 3อจ670308-111 ED334025574TH sirkob + dem777 (612602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(590922-049)
67 # 3อจ670308-113 ED341011275TH ศิษย์หลวงปู่ + Choomsilp (612608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นบูชาครู พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2561 จ.ชัยนาท
68 # 3อจ670308-114 ED159098360TH แม็ก888 + insolence (612611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 2414/สภาพแต่งผิว)(G 69%)
69 # 3อจ670308-115 ED159098360TH cpall + insolence (612616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 68%)
70 # 3อจ670308-118 EM293620999TH Poonsin + อี๊ดเมืองเลย (612627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2434)
71 # 3อจ670308-119 ED312741864TH ต่อนนทบุรี + สะสมพระ (612630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4092)
72 # 3อจ670308-125 EM506673485TH grantdee + เซียนน้อยหนึ่ง (612603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
73 # 3อจ670308-130 OB317708026TH สุรชัย15 + kengkas (612632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(670227-2034) (G 68 %)
74 # 3อจ670308-139 EM098020695TH Ant_pp + ซาลาเปา (612605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 กรุงเทพฯ

75 # 3อจ670308-140 EM098020695TH m_devil + ซาลาเปา (612607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างขวา)
76 # 3อจ670308-142 EM098020801TH walrawut + ซาลาเปา (612615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อชินเขียว กรอบทอง(G 87%)
77 # 3อจ670308-143 EM111097189TH aoy789 + หวานเย็น007 (612617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 75%)
78 # 3อจ670308-147 ED199228505TH gold1 + ชอบจัง (612629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ปลัดขิก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อไม้ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
79 # 3อจ670308-148 ED318917564TH มนุษย์ป้า + Mahamongkoll (612681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.พิจิตร
80 # 3อจ670308-153 ED342333427TH น้องพอดี + THAI-PRA (612643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสวนสี่ เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
81 # 3อจ670308-155 EB545798677TH Ketsara1104 + (612651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thossawat1020
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตื้น)(G 55%)
82 # 3อจ670308-156 ED300779920TH kai_kaw + วิราศิณีพระใหม่ (612654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 26737)
83 # 3อจ670308-160 ED320018220TH puklucky + ก้อนกรวด (612667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 09 มี.ค. 2567 - 08:37 น.] #87947 (8/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670223-006 TH011859RYS48B0 nampoo (611357) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
2 # 1อจ670226-023 EB593259774TH Kantada3691 (611600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670227-007 ED269857663TH OMBUN (611730) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ670228-009 EM098280673TH นกแก้ว (611809) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670228-013 EM098280585TH นกแก้ว (611813) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670229-008 ED279259378TH NAN777 (611879) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ670229-014 ED081019217TH Thanawut2543 (611904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670229-017 EM098280815TH นกแก้ว (611926) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 1อจ670301-002 ED127265432TH Thana999 (612039) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ670301-009 EM098018105TH ซาลาเปา (612053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670301-013 EM098018105TH ซาลาเปา (612036) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ670301-014 EM098018105TH ซาลาเปา (612041) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ670301-017 KBROC00023373JJ kulcharoen (612037) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ670302-010 ED302059109TH KONDEE446 (612114) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ670302-012 ED300894718TH PHLOI (612113) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ670302-018 TH01185B1Z570B0 King-4289 (612124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670304-002 ED240123175TH kritk (612216) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ670304-011 ED332504728TH mesa918 (612193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670304-014 ON68000763266ZA Goodcobain (612232) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ670304-015 EJ334019653TH prasit_888 (612199) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ670304-016 TH01185B2C0V7B0 AnuchaAmulet (612203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670304-017 ED271039725TH eiw5211 (612207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670304-018 ED300759664TH น้องหมี (612219) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 1อจ670305-004 EB576053024TH seranee (612299) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ670305-006 ED312019121TH ChinThanakit (612329) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
26 # 1อจ670305-010 ED300498558TH คุณศิระ (612328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ670305-012 ED065844805TH preedeekarun (612319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ670306-013 EH234582985TH tongleehae (612435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 1อจ670307-011 ED298086145TH มาริโอ (612535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ670605-003 EX644292927TH print (612286) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670222-013 กุ้งหวาน (611288) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ670227-003 Look_tann (611709) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ670228-003 midori (611814) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670229-005 vittaya14 (611931) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670301-008 แฮปรามคำแหง (612038) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 2อจ670301-013 ppffarm (612009) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
7 # 2อจ670304-002 Buncha (612213) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 2อจ670304-004 midori (612217) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 2อจ670304-009 teetoon (612236) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670304-010 Rich989 (612228) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ670304-011 จ่าแจ้ (612235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670305-007 ถนัดซ้าย08 (612316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670306-013 sitpusook (612443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ670307-008 dobae (612546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670307-009 JadeJ (612533) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
16 # 2อจ670307-010 การันตีพระ (612460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ670307-015 การันตีพระ (612561) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ670307-016 การันตีพระ (612562) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ670307-017 การันตีพระ (612564) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ670307-018 การันตีพระ (612566) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ670307-019 การันตีพระ (612568) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ670307-020 การันตีพระ (612563) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ670307-021 การันตีพระ (612565) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ670307-022 การันตีพระ (612567) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ670307-023 การันตีพระ (612569) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ670307-024 การันตีพระ (612571) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ670307-025 การันตีพระ (612572) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ670307-026 การันตีพระ (612573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ670307-027 การันตีพระ (612574) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ670308-028 การันตีพระ (612570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670301-102 ED309570538TH masterpiece + ต่อยอด (611949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์เล็ก เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ670301-104 EM098018119TH keng_kung + ซาลาเปา (611956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์ช่างบรรพรต เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2514-2518 จ.พิษณุโลก (หน้าตัก 5 นิ้ว)
3 # 3อจ670301-107 ED286091491TH pacifist2000 + nirun_sir (611965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง รุ่นใหญ่ได้ดี ปี 2566 จ.ร้อยเอ็ด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ670301-117 ED258694275TH พรายเงิน + Choomsilp (612016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ670301-118 ED226830853TH eak_nark + ดาวนาดง (612019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ670301-126 EM097984424TH TAVABUNCHA + หมูกุ๋น (611963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)
7 # 3อจ670301-139 EM098017949TH trong9399 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่สร้างเสริม) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ670301-150 ED317618095TH ริมธาร + Pol_Maneepon (611998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมี วัดพระทรง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2496 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ670301-151 EH338268333TH อาจารย์เอ + ปืนใหญ่ (611994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(เทา) ปี 2506 กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670301-155 EG868036169TH ชุมพล5 + อิเค็นจิโร (612013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ เนื้อดิน ปี 2511 จ.ชัยนาท
11 # 3อจ670302-101 ED147973789TH swangpiboon + มีเงินมีทอง (612100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดินลงบรอนซ์ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ฝังเหรียญหนุมานกะไหล่ทองและตะกรุด) (วัดซับลำใยสร้าง)
12 # 3อจ670302-110 EB633714567TH เชลล์ไทย + phrimploy (612125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
13 # 3อจ670302-115 ED317406533TH songpon_hor + มีเงินมีทอง (612081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นทศพร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ราชบุรี
14 # 3อจ670302-121 EM156806886TH warning + มงคลทิพย์ (612066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
15 # 3อจ670302-122 EM156806886TH print + มงคลทิพย์ (612068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
16 # 3อจ670302-123 EM156806886TH print + มงคลทิพย์ (612071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
17 # 3อจ670304-005 Ketsara1104 + คุณเฮง (612135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ

18 # 3อจ670304-011 Chatchaijew + Rich989 (612159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง(ดำ) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
19 # 3อจ670304-013 Poonsin + อ้วนเมืองใหม่ (612167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่สามัคคีธรรมสร้าง)
20 # 3อจ670304-102 ED318050941TH toymlt + D_akkharin (612140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
21 # 3อจ670304-103 ED334305044TH ปริศนา + corach (612143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1505)
22 # 3อจ670304-110 ED309485450TH penpathum + PALMKING (612165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์กลีบบัว เนื้อผง ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ670304-112 EX644292900TH Wachira25 + print (612132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาล) ปี 2515 จ.ชัยนาท
24 # 3อจ670304-120 EB633774322TH Putthasingh + (612171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Waraporn168
รูปเหมือนบูชา หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นประตูพัง เนื้อทองเหลือง ปี 2566 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 8.4 นิ้ว)
25 # 3อจ670304-122 ED310828483TH ตาแจ๋ว + ศิษย์ปู่สง่า (612130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 93 เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 137/สภาพสวย)
26 # 3อจ670304-124 ED226831505TH แร่บางไผ่ + ดาวนาดง (612136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
27 # 3อจ670304-127 EJ376148424TH KhomBangkok + ไชยสิทธิ์ (612152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสามทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ปัตตานี
28 # 3อจ670304-133 TH01184AYC3S3B0 มหากันภัย + ญาญ่าซัง (612182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่าย หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลายที่ 2 ของลายของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
29 # 3อจ670304-141 ED303263273TH ลูกระยอง + greenmoon (612168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง) **พระสภาพสวย
30 # 3อจ670304-142 ED29362806TH โต้งกระนวน + (612172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Champrawin3239
พระปิดตาหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อดิน ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ670304-145 ED290158124TH Sitthichai1993 + ออเดอร์ (612178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโม ษ ขีดมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
32 # 3อจ670304-154 ED318034983TH nui555 + D_akkharin (612194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ670304-155 ED265568122TH wee2096 + nuten (612196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 91%)
34 # 3อจ670304-157 ED226822225TH นายต้น + ดาวนาดง (612201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์หลังหลวงพ่อเจริญ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี (วัดพลับพลาชัยสร้าง) (สภาพแต่งผิว)
35 # 3อจ670304-162 ED266990345TH piyaphum + tanadul2539 (612174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
36 # 3อจ670304-166 ED098018618TH ชัยไทรงาม + ซาลาเปา (612204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

37 # 3อจ670304-169 ED098018618TH KhomBangkok + ซาลาเปา (612212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
38 # 3อจ670304-170 ED303205885TH ประเสริฐวัง + greenmoon (612214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
39 # 3อจ670305-001 tony2007 + engineer27 (612243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ไม่มีจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
40 # 3อจ670305-005 บารมีสุธีโร + Osunta (612257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
41 # 3อจ670305-006 Chatchaijew + Icesunday (612259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(แดง) ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง)
42 # 3อจ670305-102 ED33172745TH ประเสริฐวัง + ladiitan19 (612335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ670305-103 ED310714605TH หม่อง + Patpat (612278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญซำปอกง หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1515)
44 # 3อจ670305-104 ED310714605TH หม่อง + Patpat (612288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญซำปอกง หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4408)
45 # 3อจ670305-107 ED322446376TH m-cot + hairgrit (612301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
46 # 3อจ670305-110 TH01185B71PQ4B0 jaroenpat + jozaa (612308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังจาร เนื้อผง ปี 2517 จ.นครปฐม
47 # 3อจ670305-111 TH01185B71PQ4B0 IBABALL + jozaa (612245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นอายุครบ 88 ปี เนื้อผง ปี 2516 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์/สภาพเนื้อราน)
48 # 3อจ670305-114 ED281784814TH Chansri1 + น้องภู (612256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
49 # 3อจ670305-119 ED317031345TH namo64 + Kjohnpat (612275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
50 # 3อจ670305-130 EM098019180TH หลานตาจวบ + ซาลาเปา (612313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี
51 # 3อจ670305-132 EM098019180TH print + ซาลาเปา (612251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ670305-133 EM098019180TH lamborghinizi + ซาลาเปา (612254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
53 # 3อจ670305-134 EM098019180TH lamborghinizi + ซาลาเปา (612260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
54 # 3อจ670305-135 EM098019180TH lamborghinizi + ซาลาเปา (612263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
55 # 3อจ670305-136 EM098019180TH maxxx555 + ซาลาเปา (612267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา

56 # 3อจ670305-138 EM156807348TH bbbpra + มงคลทิพย์ (612274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (สภาพผิวมีคราบบูชา) (หน้าตัก 5 นิ้ว)
57 # 3อจ670305-149 ED329413956TH doi_salas + AONGKALOY20 (612310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
58 # 3อจ670306-009 ฅนกรุงเก่า + khunprem (612377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนพระอาจารย์ลอย โพธิ์เงิน วัดรัตนชัย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพปิดทองใหม่)
59 # 3อจ670306-113 ED322227455TH ประดู่เหลือง + Notmay2425 (612356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
60 # 3อจ670306-114 ED322227455TH Game_krub + Notmay2425 (612360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง (หมายเลข 340)
61 # 3อจ670306-123 ED284477132TH somphong007 + numrohm (612354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือสมิง หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อทองเหลือง ปี 2556 จ.ลพบุรี (ขนาดยาว 9 นิ้ว)
62 # 3อจ670306-125 ED301235473TH เด่นซัง + คนเมืองเหนือ (612361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา(G 66%)
63 # 3อจ670306-126 EB625909650TH xekamai + Thanapong36 (612363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
64 # 3อจ670306-129 KLUA000381431U6 นพพล1 + หนุนดวง99 (612371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานเล็กน้อย)
65 # 3อจ670306-133 ED212239765TH cpall + เชษฐ์ไธสง (612383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์ลึก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร(G 65%)
66 # 3อจ670306-144 ED314473794TH พระไม้ศิริมงคล + (612400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
maii_amulet
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ670306-146 EM098281775TH jirawatrewq + นกแก้ว (612406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดมหาธาตุฯ เนื้อทองแดง ปี 2505 กรุงเทพฯ (สภาพตัดหูและแต่งผิว)
68 # 3อจ670306-147 EM098281775TH น้องพอดี + นกแก้ว (612410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร (สภาพเนื้อราน)
69 # 3อจ670306-156 ED309866572TH เป๋าแมน + Auten10 (612405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
70 # 3อจ670306-158 EB595465500TH สิทธัตโถ + serew (612412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
71 # 3อจ670306-159 EB595465500TH chokun_son + serew (612415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดมหาธาตุ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ชลบุรี
72 # 3อจ670306-161 ED332547167TH puriwaj + คุณศิระ (612399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(S 87%)
73 # 3อจ670306-163 ED293974413TH NoomNatthapong + tomyum (612404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หน้าอ้วน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เพชรบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องบล็อกนี้ของ
รุ่น/พิมพ์ นี้
74 # 3อจ670306-166 ED317425356TH CARTHEMAN + มีเงินมีทอง (612414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโตใหญ่ เนื้อผงดำปิดทอง ปี 2505 จ.ระยอง

75 # 3อจ670306-168 EM156807847TH JackieGoal + มงคลทิพย์ (612421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบข้าง)
76 # 3อจ670306-169 EM156807847TH midori + มงคลทิพย์ (612422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้านาง เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
77 # 3อจ670307-001 Juicy + greensnake (612457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
78 # 3อจ670307-003 เหน่งบางคู้ + คุณเฮง (612463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
79 # 3อจ670307-006 nincha + พรพระวิษณุ (612470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพสวย)(G 69%)
80 # 3อจ670307-009 pinmarine35 + Osunta (612482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา (641026-2169)
81 # 3อจ670307-011 pane2529 + เด็กตลาดใต้ (612491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651028-1075)
82 # 3อจ670307-013 aimmy123 + athijit (612557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน วัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 151 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2566 กรุงเทพฯ (หมายเลข 1406/หน้าตัก 5 นิ้ว)
83 # 3อจ670307-102 EM09800506TH สันทราย + ซาลาเปา (612560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน เนื้อผงใบลาน(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
84 # 3อจ670307-105 ED321227207TH pop2517 + bankvasan (612473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 69%)
85 # 3อจ670307-106 ED321518465TH เอ็กซ์เมืองชัย99 + joeenok (612479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส รุ่นอนามัยบางบ่อ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.สมุทรปราการ
86 # 3อจ670307-108 EM097761078TH midori + เวสแฮม (612487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานสร้าง เนื้อเรซิน ปี 2527 จ.อุทัยธานี
87 # 3อจ670307-109 ED263399633TH Nongbright88 + เก้าตะวัน (612490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง รุ่นคู่ชีวิต เนื้อเงิน จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ670307-111 EM098020660TH วอเตอร์ + ซาลาเปา (612461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์พระสยามเทวาธิราช วัดดอน รุ่นอนุสรณ์ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลือง ปี 2525 กรุงเทพฯ (ขนาดกว้าง 6 นิ้ว)
89 # 3อจ670307-116 ED322653413TH kritsada5484 + chotikanta (612478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร พิมพ์สมาธิ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2470 จ.อุตรดิตถ์
90 # 3อจ670307-118 EM098020656TH wirat + ซาลาเปา (612484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2554 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 7 นิ้ว)
91 # 3อจ670307-119 ED268585629TH nincha + มิสเตอร์เฮ้าส์ (612489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ไหล่ยก ปี 2502 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
92 # 3อจ670307-122 ED302464910TH ต้นณเมืองกุย + kengkas (612458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(661018-2115) (G 73%)
93 # 3อจ670307-123 ED334912092TH nopakk + นันทวัฒน์ (612462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดนางชี พิมพ์เศียรแหลม เนื้อตะกั่ว กรุงเทพฯ

94 # 3อจ670307-127 ED305519762TH สุรชัย15 + maii_amulet (612476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (670223-1141)(G 64%)
95 # 3อจ670307-133 EM098020302TH ขนมเปียกปูน + ซาลาเปา (612500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
96 # 3อจ670307-134 EM098020302TH DDman + ซาลาเปา (612502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แซยิดแขนหักศอก เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม) (631203-070)
97 # 3อจ670307-136 EM098020302TH เมืองช้าง + ซาลาเปา (612509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
98 # 3อจ670307-137 EM098020302TH เรย์2550 + ซาลาเปา (612510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)
99 # 3อจ670307-138 EM098020302TH สุพัฒน์กิจ + ซาลาเปา (612513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง กรุงเทพฯ
100 # 3อจ670307-143 EM098020302TH หมูพิษณุโลก00 + ซาลาเปา (612508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หน้าหนุ่มมีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
101 # 3อจ670307-144 EM098020302TH wootubon + ซาลาเปา (612512) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
102 # 3อจ670307-145 EM098020302TH Nongbright88 + ซาลาเปา (612516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
103 # 3อจ670307-147 EM097985535TH Thanabura + หมูกุ๋น (612521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครสวรรค์
104 # 3อจ670307-151 ED291066778TH กิตช่างไม้ + มะนาวแป้น (612499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยอยุธยา พิมพ์มารวิชัย เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 2.5 นิ้ว) (สภาพซ่อมพระศอและปลายพระเกศ)
105 # 3อจ670307-154 EM098020276TH Tarkkyp + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท ปี 2435 กรุงเทพฯ
106 # 3อจ670307-155 EM098020276TH เสนาะ53 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อสำริด ปี 2485 จ.สมุทรสาคร
107 # 3อจ670307-156 EM098020276TH เขียวสดใส + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี(G 81%)
108 # 3อจ670307-157 EM098020276TH tomying + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(G 54%)
109 # 3อจ670307-159 EM098020276TH ฮก_ลก_ซิ่ว + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 53%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 08 มี.ค. 2567 - 08:34 น.] #87944 (7/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670222-004 ED245888215TH เพิ่มศักดิ์ (611272) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670226-013 ED309609698TH นพพล1 (611539) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ670228-007 ED287466425TH Tawee888 (611805) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670301-011 EM098018105TH ซาลาเปา (612029) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ670302-005 EM098018272TH ซาลาเปา (612102) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ670302-007 ED298046367TH มหามณีจินดา (612107) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ670305-005 ED260186078TH mac2528 (612323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670305-008 MVLD00060401583 Kornnaja (612326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670305-016 ED101276234TH ฤทธิ์ (612332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670306-003 ED1344498361TH electricalpower (612437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670306-009 ED285874413TH บุญสนองเลย (612444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670224-010 EB593449420TH WeeNava (611440) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670304-001 พรพระพุทธ (612218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ670306-001 การันตีพระ (612445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ670306-003 jupiter (612452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ670306-011 jicko (612440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670306-012 jicko (612441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670306-016 การันตีพระ (612447) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ670306-017 การันตีพระ (612449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ670306-018 mixsick150 (612450) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670228-119 EM098016767TH เด็กตลาดใต้ + ซาลาเปา (611762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง พิมพ์เล็กหลังยันต์ห้า เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี(สภาพชำรุดเข่าขวา)
2 # 3อจ670301-153 ED310713018TH บ้านกรอบเงิน + Juicy (612004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงิน ปี 2499 กรุงเทพฯ
3 # 3อจ670302-106 ED286477815TH Musashi + Chinnapat420 (612116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 70%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์นี้
4 # 3อจ670304-111 ED309485494TH เชลล์ไทย + PALMKING (612128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ670304-119 ED340500484TH murbur + mahaphom (612166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กรรมการโค้ดนะ)
6 # 3อจ670304-129 ED290156636TH ขุมทรัพย์บูรพา + ออเดอร์ (612160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อใย วัดบึงบน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึก)
7 # 3อจ670304-130 ED175573858TH UNICITY + ผู้นำพล (612164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
8 # 3อจ670304-131 ED175573858TH เปี๊ยกตุ๊กแก + ผู้นำพล (612175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่หน้าจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (670117-2126)(G 78%)
9 # 3อจ670304-149 EJ136491370TH puriwaj + ท๊อปTURBO (612188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
10 # 3อจ670304-153 ED303205871TH yo99_kk + greenmoon (612241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่(ลึก) เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)(G 65%)
11 # 3อจ670304-159 ED316489925TH nincha + อ้วนโกบ๊อ (612211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 112 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อผงลงรัก ปี 2551 จ.นนทบุรี (650729-2094)
12 # 3อจ670305-105 828538989972 Peerapob + loryinglong (612292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง/สภาพสวย)
13 # 3อจ670305-109 TH01185B71PQ4B0 wit107 + jozaa (612305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
14 # 3อจ670305-124 EM098019176TH pinits + ซาลาเปา (612297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ670305-126 ED309639213TH gm2005 + ชฎาทอง (612300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 6.4 กรัม)(G 75%)
16 # 3อจ670305-139 ED165043590TH ราชสีห์ + Punkorat (612277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
17 # 3อจ670305-140 ED165043590TH นพ_ระยอง + Punkorat (612282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
18 # 3อจ670305-141 828542512674 เมืองช้าง + อ๊อดบางแค (612281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (580403-238)(G 78%)
19 # 3อจ670305-145 EM156807325TH bbbpra + มงคลทิพย์ (612293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
20 # 3อจ670305-151 ED263689675TH ประเสริฐวัง + noi70 (612273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ670305-155 ED343402375TH dnatwoo + วิทย์พระประแดง (612285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 กรุงเทพฯ (670129-1004)(G 91%)
22 # 3อจ670306-001 ปิ่นอนงค์ + พรพระพุทธ (612347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
23 # 3อจ670306-003 BhuriKet26 + mdkm11 (612355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(530528-106)(G 79%)
24 # 3อจ670306-004 ประเสริฐวัง + joe0707 (612359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 82%)
25 # 3อจ670306-005 kimber + tuszaa (612362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี **พระสภาพสวย
26 # 3อจ670306-006 Kai13 + Buransuk (612366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
27 # 3อจ670306-007 Cap1995 + nooker1981 (612369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกล้าย วัดงหงส์รัตนาราม เนื้อดิน ปี 2468 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
28 # 3อจ670306-008 สวนดอก + คุณประเสริฐ (612374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์ A (เข่าไม่แตกแขนไม่ขีด) เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 73%)
29 # 3อจ670306-104 EO878518965TH BeeWinOne + จตุคาม (612358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ670306-107 LAMB000288598RH Choomsilp + godarmy (612373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
31 # 3อจ670306-108 PYP2925A0010818 Chalermchon + นวฤกษ์ (612376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 กรุงเทพฯ
32 # 3อจ670306-111 ED139761442TH apiwat_66 + น้องหมี (612346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
33 # 3อจ670306-116 ED321126897TH somphong007 + folk_pp (612372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานครองเมือง หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อทองเหลือง ปี 2551 จ.ลพบุรี (หน้าตัก 3.5 นิ้ว)
34 # 3อจ670306-117 ED331739470TH KAICHERNGMAI + (612379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามเล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
35 # 3อจ670306-118 ED331739470TH SuerAey + เขยมาบตาพุด (612382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช(G 62%)
36 # 3อจ670306-119 ED319845625TH patichok + rachanya (612387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ(G 86%)
37 # 3อจ670306-120 ED144541824TH Atom54 + ทัดเทียม (612392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(670119-2013)
38 # 3อจ670306-122 ED032770380TH เมืองช้าง + niyomdee2 (612351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์คะแนนแพพัน เนื้อผงปิดทอง ปี 2510 จ.สิงห์บุรี
39 # 3อจ670306-124 SXF6055A0014909 fifadida + poo2515 (612357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(660330-2186)
40 # 3อจ670306-127 EB625909650TH komwoke + Thanapong36 (612367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
41 # 3อจ670306-128 ED301128240TH อรทัย960 + นำโชค-ประจวบ (612370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ670306-132 TH01185BJDH15B0 meanblog + met26 (612380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จระเข้ หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง จ.นครนายก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์นี้
43 # 3อจ670306-134 EM098281625TH Gap2527 + นกแก้ว (612384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2513 จ.สุรินทร์
44 # 3อจ670306-135 EM098281625TH Arahan3031 + นกแก้ว (612388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดตะไกร เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ670306-136 EM098281625TH ZuTharua + นกแก้ว (612390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังเล็ก เนื้อผง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
46 # 3อจ670306-137 EM098281625TH Bobbie + นกแก้ว (612394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สนธิ์ วัดท่าดอกแก้วเหนือ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.นครพนม
47 # 3อจ670306-138 PSRI0002033106S Nongjeen + somsak2521 (612397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
48 # 3อจ670306-139 PEX0901A0054974 พ่อค้าเรือเร่ + BossAmulet (612454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศิรากาศ โรงพยาบาลภูมิพลสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2524 กรุงเทพฯ
49 # 3อจ670306-141 ED300828342TH somman + สำเร็จธงชัย (612386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2536 กรุงเทพฯ
50 # 3อจ670306-143 ED083350072TH kiattisak + jadelongpar (612395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 1642) **พระสภาพสวย
51 # 3อจ670306-145 EM098281775TH ไซม่อน + นกแก้ว (612403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์โปรดปัญจวัคคีย์ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
52 # 3อจ670306-150 EM098281775TH propra + นกแก้ว (612418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อทองคำ ปี 2539 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
53 # 3อจ670306-151 EM098281775TH อาณาจักรพระ + นกแก้ว (612385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 กรุงเทพฯ
54 # 3อจ670306-153 EM098281775TH hamham + นกแก้ว (612393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอุปคุต หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นกองบัญชาการตำรวจภูธรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ขอนแก่น
55 # 3อจ670306-154 EM098281775TH Vorajak + นกแก้ว (612396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่วรพรต วัดจุมพล เนื้อผง ปี 2485 จ.ขอนแก่น
56 # 3อจ670306-160 ED314154212TH Ruampol1689 + tuirc (612419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
57 # 3อจ670306-165 ED103661133TH joeenok + Bigwitsarut22 (612409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2514 กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง) (สภาพกะไหล่เงินหน้าทองใหม่)
58 # 3อจ670306-167 ED340222919TH น้องพอดี + Anankiya (612417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 07 มี.ค. 2567 - 08:34 น.] #87941 (6/26)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670223-015 ED287454691TH ธนูทอง (611347) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670226-019 EO585054694TH Phontaladplufc (611585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
3 # 1อจ670228-011 TH01185AB3U20B0 สมบัติบูรพาบารมี (611837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670229-006 JN036005565TH ตะพาบ (611928) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670229-015 ED316409666TH องอาจ (611892) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ670229-020 PLF0002A00011585 antonio (611917) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ670301-004 ED332120569TH คนริมปาว (612048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670301-005 EM098018105TH ซาลาเปา (612049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ670301-007 EM098018105TH ซาลาเปา (612051) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670301-012 EM098018105TH ซาลาเปา (612032) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ670301-016 EJ334019640TH prasit_888 (612044) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ670302-001 ED072152685TH Pook168 (612122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670302-003 ED212877855TH chiradech (612084) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670302-014 ED219148794TH Gaokod2549 (612095) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
15 # 1อจ670302-016 ED144690015TH tookatun (612119) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ670304-003 EM098018414TH ซาลาเปา (612220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
17 # 1อจ670304-004 ED298047946TH มาริโอ (612230) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
18 # 1อจ670304-006 EM098018428TH ซาลาเปา (612224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670304-008 EM098018269TH ซาลาเปา (612231) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ670304-012 ED303957329TH kttk2006 (612195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670304-013 ON68000763198AE Goodcobain (612197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670305-013 ED293319072TH Sutee-sai2 (612321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670305-017 ED161953431TH TONKHAW (612318) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ670228-012 ED305927174TH golfsriracha (611841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670223-004 กล้าเก่งทุกทาง (611359) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670226-002 legallaw (611578) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670226-005 legallaw (611545) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670226-015 swan98 (611603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ670226-023 tula_ff (611533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ670227-005 Win3597 (611719) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670227-009 jicko (611726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ670227-015 Siwarit59 (611731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ670228-004 dekkhong (611818) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ670228-005 Poom168 (611827) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
11 # 2อจ670228-006 boonlunch (611821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670229-001 CURFEW (611930) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 2อจ670301-002 มังกรชล (612025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ670301-012 wasanpi (612043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ670301-015 ศตกมล (612242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
16 # 2อจ670301-016 การันตีพระ (612337) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ670301-017 การันตีพระ (612338) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ670301-018 การันตีพระ (612339) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ670301-019 การันตีพระ (612340) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ670301-020 การันตีพระ (612341) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ670301-021 การันตีพระ (612342) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ670301-022 การันตีพระ (612343) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
23 # 2อจ670302-003 kao_za (612110) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ670304-007 coldplay (612223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ670305-002 การันตีพระ (612244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ670305-003 การันตีพระ (612246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ670305-004 การันตีพระ (612248) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
28 # 2อจ670305-008 การันตีพระ (612264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ670305-009 การันตีพระ (612266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ670305-012 การันตีพระ (612268) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 2อจ670305-014 ตู๋หรุ่น (612344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670228-130 Goodcobain + มีเงินมีทอง (611780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185AGCAS8B0
พระกริ่งตั๊กแตน หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.สมุทรสาคร
2 # 3อจ670228-146 EM481536322TH รักษ์ต้มเลือดหมู + TuangUB (611793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ซี ปี 2505 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ670228-150 EM098280611TH สิทสามเสน + นกแก้ว (611806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สมุทรสาคร (อาจารย์หยัด สร้าง)
4 # 3อจ670228-156 ED109343734TH araya2 + ดวงเจริญลาภ (611784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมเทพรำลึก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
5 # 3อจ670228-159 ED331710119TH sapool1119 + เขยมาบตาพุด (611794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
6 # 3อจ670228-160 ED331710119TH หิมพานต์มุ่งงาม + (611796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเทาโรยแร่(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 68%)
7 # 3อจ670228-161 ED331710119TH เซียนน้อยหนึ่ง + เขยมาบตาพุด (611774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึกและตัดหู)
8 # 3อจ670229-112 EB594284214TH Dig_tut_959 + จอมพล (611918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งผมหวี วัดมกุฎฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2478 กรุงเทพฯ
9 # 3อจ670301-013 Xboxpupa123 + (611952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Arphakorn8888
นางกวัก ท่านจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ670301-018 Juicy + sanopporn (611971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
11 # 3อจ670301-103 ED302881181TH pop2517 + Prarichat (611953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
12 # 3อจ670301-123 OB189892114TH yut157 + paloem (611951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ670301-134 ED289826395TH sittisak + toucanpat (611989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
14 # 3อจ670301-136 E308941630TH oHmslimmer + Kaowatch (611993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 กรุงเทพฯ (660613-1008)
15 # 3อจ670301-141 EM098017949TH บรีสพระช่วย + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ670301-144 EM098017949TH Nongbright88 + (611985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาสฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 กรุงเทพฯ
17 # 3อจ670301-145 ED329402304TH เพื่อนเรียกป๊อ + (611987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผงปิดทอง ปี 2533 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ670301-158 ED300993684TH jame1122 + ป่าบอนต่ำ (612020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวยฐานสูง เนื้อเมฆพัด ปี 2506 จ.สงขลา
19 # 3อจ670301-159 ED300993684TH jame1122 + ป่าบอนต่ำ (612022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
20 # 3อจ670301-162 EM111091265TH Game_krub + หวานเย็น007 (612007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ670301-163 EM111091265TH Navaporn_Shu + (612011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หวานเย็น007
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิสังขรณ์วัดหันตรา เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ670302-105 ED132873183TH noyranong + pineapple (612109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นเมตตาบารมี 38 เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ประจวบคีรีขันธ์
23 # 3อจ670304-006 Kirk2536 + somrut (612138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดไหล่ซ้ายเล็กน้อย)
24 # 3อจ670304-105 B2S031A002828 m-cot + loryinglong (612150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
25 # 3อจ670304-107 EM098018710TH markc2 + ซาลาเปา (612155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศรีศากยะทศพลญาณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2525 กรุงเทพฯ (หมายเลข 9 2480/ขนาดสูง 9 นิ้ว)
26 # 3อจ670304-117 ED286880052TH pikkared + พลังศรัทธา (612157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 พิมพ์มีหู เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
27 # 3อจ670304-128 ED337500793TH gm2005 + Zinemala (612156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
28 # 3อจ670304-132 EM098019131TH pinits + ซาลาเปา (612177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 เนื้อทองเหลือง ปี 2561 กรุงเทพฯ (หมายเลข 32/49) (ขนาดสูง 25 นิ้ว)
29 # 3อจ670304-138 EH452916938TH อรุณ2519 + ประวิทย์888 (612202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอนุสรณ์ 89 ปี เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (หมายเลข 974)
30 # 3อจ670304-146 EM098018666TH RtitTi + ซาลาเปา (612180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศรีศากยะทศพลญาณ เนื้อทองเหลือง ปี 2534 กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 19 นิ้ว)
31 # 3อจ670304-158 ED298891534TH มหกรรมพระเครื่อง + (612206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
gump16
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
32 # 3อจ670304-164 ED317650666TH dewkuhaku + อาทิตย์๙๙ (612184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 63%)
33 # 3อจ670305-002 dem777 + แม้วจอมเทียน (612249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (650318-1003)
34 # 3อจ670305-003 คนเมืองเหนือ + Owarut999 (612252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์พุทธซ้อน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2486 จ.พระนครศรีอยุธยา (670217-2020)(G 81%)
35 # 3อจ670305-004 พระไม้ศิริมงคล + kphil (612255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 92)(611112-099)
36 # 3อจ670305-007 loongmike + ming168 (612261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง กรุงเทพฯ

37 # 3อจ670305-008 fifadida + zonerex (612265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบไม่มีกลาก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)(661130-1074)(G 75%)
38 # 3อจ670305-106 EM098018595TH RtitTi + ซาลาเปา (612296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระศรีศากยะทศพลญาณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2525 กรุงเทพฯ (หมายเลข 15 709/ขนาดสูง 15 นิ้ว)
39 # 3อจ670305-108 EM098019105TH pinits + ซาลาเปา (612303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
40 # 3อจ670305-115 ED302722123TH murbur + oudoud (612258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ชุมพร (สภาพใช้สึก)
41 # 3อจ670305-117 ED332541252TH คาถาพระเครื่อง + Wnk809 (612269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์
42 # 3อจ670305-118 ED323334566TH dobae + PHLOI (612272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (650903-2262)
43 # 3อจ670305-120 TH01185B3B400B0 รถโฟร์ค + ปราถนา (612280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กุมารทองหลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นรวย รวย รวย เนื้อดินลงบรอนซ์ทอง ปี 2549 จ.นครปฐม (หน้าตัก 2.5 นิ้ว)
44 # 3อจ670305-125 ED298884493TH NoomNatthapong + (612334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วินจันทรา
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
45 # 3อจ670305-127 ED337803508TH แม็คกระเพาะหมู + suwatboat (612307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก กรอบทอง(G 79%) **ไม่ระบุที่สร้าง
46 # 3อจ670305-129 EM098019180TH เรโกะจัง + ซาลาเปา (612311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหน้าผากสามเส้น เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(G 65%)
47 # 3อจ670305-131 EM098019180TH wuttaro + ซาลาเปา (612247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
48 # 3อจ670305-137 EM098019180TH maxxx555 + ซาลาเปา (612271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.สมุทรสาคร(G 78%)
49 # 3อจ670305-142 EB625555271TH midori + Thanapong36 (612284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
50 # 3อจ670305-143 ED292135069TH BhuriKet26 + ชินนิมอน (612287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
51 # 3อจ670305-148 ED342822323TH กิมเล้ง + bunjerd (612306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกเทพนิมิตร อาจารย์ชุม ไชยคีรี เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
52 # 3อจ670305-153 ED300497994TH กำธรนคร + kingcrow (612279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธิเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ670305-154 EH721371669TH parnpnn + maximum9 (612283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 06 มี.ค. 2567 - 08:36 น.] #87938 (5/26)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670222-024 EG860068466TH อี๊ดเมืองเลย (611276) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670224-014 ED320701102TH คนกรุงศรี (611441) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 1อจ670226-010 ED306417711TH meanblog (611591) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 1อจ670226-022 ED222739037TH คนคลองด่าน (611597) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670228-002 TH01185AERSZ8B0 กรเขาไม้แก้ว (611802) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ670229-005 EX644292754TH print (611921) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ670229-007 ED312146195TH สยามเมืองยิ้ม (611932) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
8 # 1อจ670302-002 ED207440237TH ทวารวดี (612099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ670302-011 TH01185AU0Q5B0 Pichitj (612089) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
10 # 1อจ670302-015 ED590145766TH Watermelon (612091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670302-017 ED247285252TH ponrit (612094) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12#1อจ670228-016 จตุคาม (611846) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670224-002 noomark (611404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ670226-016 midori (611565) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ670228-012 ลมเย็น (611834) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670301-001 suchat-01 (612023) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ670301-009 toopronchai (612027) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ670302-001 nunoom13 (612104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ670302-004 jojo5 (612097) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ670302-006 วรวรรธน์ (612115) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ670304-003 midori (612221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670220-121 ED309443389TH warning + noi70 (611014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุภา วัดสีลสุภาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ภูเก็ต
2 # 3อจ670226-002 wiroj + noomark (611458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ รุ่นแรก ปี 2485 จ.พัทลุง กรอบทอง(G 86%)
3 # 3อจ670226-003 พลนิกรกิมหงวน + noomark (611461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อวัฒน์ วัดชมพูพนัส รุ่นแรก ปี 2485 จ.สุราษฎร์ธานี กรอบทอง(G 78%)
4 # 3อจ670226-112 ED291627359TH Bucha_pra + bunjerd (611462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนเสด็จกลับ หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ (วัดสารอดสร้าง)
5 # 3อจ670226-187 ED294487182TH poliris + DuckyMan (611560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ670227-008 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ670308-008
7 # 3อจ670227-107 ED323001223TH esarch18 + ไซยะ13 (611636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพแต่งผิวด้านหน้า)
8 # 3อจ670227-108 ED263192259TH eak_nark + (611643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
9 # 3อจ670227-143 EM098017382TH เจ้าชายอสูร + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์แปดชั้นหูติ่ง เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้ายและส่วนล่าง)
10 # 3อจ670227-150 EM098017135TH Nongbright88 + ซาลาเปา (611693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสาม เนื้อดิน จ.ลำพูน **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ670227-153 EM098017135TH TadSnave + ซาลาเปา (611663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุวัดเงิน เนื้อผง กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 79%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ670228-003 natapoln + Man_Angthong (611743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมส่วนล่าง)
13 # 3อจ670228-109 ED320351857TH kamao + POOSIT (611767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน ปี 2511 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ670228-113 828531763076 KhomBangkok + promlok (611746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงิน ปี 2530 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ670228-118 EM098016767TH ขนมเปียกปูน + ซาลาเปา (611760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ หลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา พิมพ์หลังวิบูล เนื้อผง ปี 2515 จ.กำแพงเพชร
16 # 3อจ670228-124 EM098017334TH coolkul + ซาลาเปา (611750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดโรงช้าง เนื้อทองเหลืองปิดทอง จ.พิจิตร (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
17 # 3อจ670228-139 ED3071311147TH captainjack + ประดู่เหลือง (611820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นพระอาจารย์สมจิตรสร้างครั้งที่ 3 ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 412)(G 64%)

18 # 3อจ670228-154 EM098280611TH โพธาราม + นกแก้ว (611779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดใหม่ เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึก)
19 # 3อจ670229-005 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ670308-007
20 # 3อจ670229-101 SPXTH045760073922 masterpiece + yongyot (611864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อดิน ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
21 # 3อจ670229-107 ED290797816TH KhomBangkok + Songkiat19 (611885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา เนื้อตะกั่ว ปี 2515 จ.พัทลุง(G 81%)
22 # 3อจ670229-145 ED317617696TH ตุ้ยแปลงยาว + อาทิตย์๙๙ (611877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพใช้สึก)
23 # 3อจ670301-019 vutrider + Maymy3895 (611972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
24 # 3อจ670301-109 ED145651826TH มงคลบารมี + Khanoon (612058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
25 # 3อจ670301-152 ED220546285TH เจ็ดศูนย์-23 + nosed (612055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1709)
26 # 3อจ670302-001 rungrot + nunoom13 (612064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 851)
27 # 3อจ670302-002 เมืองช้าง + วรวรรธน์ (612067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี
28 # 3อจ670302-003 Tee59 + วรวรรธน์ (612069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน
29 # 3อจ670302-004 เจ้าชายอุลต้า + bowon (612072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจิม วัดหอยราก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2496 จ.นครศรีธรรมราช
30 # 3อจ670302-005 เหวัชระ + phanatphong (612076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ (591114-108)
31 # 3อจ670302-006 wat888 + Osunta (612078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพร 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 787)
32 # 3อจ670302-007 ส-ท่าอิฐ + พบธรรม (612080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่)(670216-1119) (G 69%)
33 # 3อจ670302-103 ED072152685TH toeykeng + Pook168 (612123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2499 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4 นิ้ว/สภาพผิวมีคราบบูชา)
34 # 3อจ670302-104 ED171365656TH piyathai + john-otto (612105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (581212-079)(G 59%)
35 # 3อจ670302-107 ED083347759TH Thatpong8966 + yootha (612118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2538 จ.ลำปาง (หมายเลข 501)
36 # 3อจ670302-108 EM156807192TH aeksitk + มงคลทิพย์ (612120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 2624/หน้าตัก 4.9 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)

37 # 3อจ670302-111 TH01185AT8KB5B0 pacifist2000 + taefiesta (612065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง รุ่นรวยนะ ๙ ดี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2537 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 325)
38 # 3อจ670302-112 TH01185AU46K2B0 Thanakrit31 + เสน่หา (612070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ
39 # 3อจ670302-113 ED290145766TH ประชาอุทิศ99 + Watermelon (612074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นวัฒนมงคล 100 ปี เนื้อเงิน ปี 2545 จ.เชียงใหม่
40 # 3อจ670302-114 EB594559090TH เขียววาริน + ขาล-เสือ (612077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร.สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 กรุงเทพฯ(G 61%)
41 # 3อจ670302-116 TH01185AKP9B0 vanbastens + CKHOS (612082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
42 # 3อจ670302-117 ED314109346TH Chansri1 + nakornyong (612085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
43 # 3อจ670302-118 EM356234764TH surasity + ทรัพย์เทวา (612087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ670302-120 ED212571561TH yaair + ต้นอุทยาน (612092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์สระแอจุด(หลัง ๗ หางกระรอก) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)
45 # 3อจ670302-124 TH01185B1HEQ6B0 bouyzaa + TALTAWAN (612073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพใช้และล้างผิว)
46 # 3อจ670302-125 ED144540925TH วิเศษชัยชาญ + วัชรชัย (612075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
47 # 3อจ670302-126 ED226831519TH ประเสริฐวัง + ดาวนาดง (612079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
48 # 3อจ670304-001 sirkob + หนึ่งสภาพัฒน์ (612127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2612/สภาพสวย)
49 # 3อจ670304-002 Suvat_dee + Taoz2119 (612129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
50 # 3อจ670304-003 พระราม9 + โจ้ณอโยธยา (612131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 88%)
51 # 3อจ670304-004 เมืองไทย + Icesunday (612134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
52 # 3อจ670304-007 สิทธัตโถ + vittaya14 (612142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (670208-1058)
53 # 3อจ670304-008 Feen_8Rew + Phamaiz (612145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) พิมพ์ปางมารวิชัย กรุงเทพฯ (หน้าตัก 7 นิ้ว)
54 # 3อจ670304-009 nongder + coldplay (612148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 กรุงเทพฯ
55 # 3อจ670304-010 suttanee + koonnai (612151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งยาคูคำดี วัดธาตุหลวงใต้ เนื้อทองเหลือง ประเทศลาว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้

56 # 3อจ670304-012 พระไม้ศิริมงคล + Rich989 (612163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์แขนอ่อน เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
57 # 3อจ670304-014 Thanutum + tanu21 (612169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
58 # 3อจ670304-101 EB594902141TH TONKHAW + pae1991 (612137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
59 # 3อจ670304-106 ED089862097TH sombatbs + adiphong (612154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 กรุงเทพฯ (670129-1019)
60 # 3อจ670304-108 EM111092164TH honzakub + หวานเย็น007 (612158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิสังขรณ์วัดหันตรา เนื้อเงิน ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ670304-109 ED282643322TH นายต้น + som3693 (612162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
62 # 3อจ670304-113 ED167575168TH พุทธานุภาพพระสยาม + (612139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมูแม่ลา
พระพุทธ กรุวัดสามปลื้ม พิมพ์สามเหลี่ยมกลาง เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
63 # 3อจ670304-114 ED331733976TH wit22 + เขยมาบตาพุด (612144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 64%)
64 # 3อจ670304-115 ED331733976TH พระประแดง26 + เขยมาบตาพุด (612149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 68%)
65 # 3อจ670304-121 ED145652818TH ตาลเดชา + พรพัฒน์ (612126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม
66 # 3อจ670304-123 EB625322847TH NatdanaiS + สาวศิลป์ (612133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
67 # 3อจ670304-126 ED290156738TH มิสอามุน + ออเดอร์ (612146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี(S 89%)
68 # 3อจ670304-134 ED322129444TH คลังพระ + ทนายหลวง (612189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ครั้งที่ 1 เนื้อทองแดง จ.นครสวรรค์
69 # 3อจ670304-135 ED322129444TH ต้นกรมทาง + ทนายหลวง (612191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุดอนกระโดน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท
70 # 3อจ670304-136 ED324751152TH midori + ลูกวังสะพุง (612192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 18873/หน้าตัก 5 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบบูชา)
71 # 3อจ670304-137 EM362567032TH กาเบียล + เอกอาคาร (612198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ670304-140 ED336215369TH Nongjeen + Vespaputtima (612209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
73 # 3อจ670304-143 ED316489443TH นุพระสยาม + โกวบ้อ (612173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี
74 # 3อจ670304-144 EB591106197TH afrosalmon + (612176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pockypockdeng
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์ทอง วัดสำเภาเชย รุ่นสุวรรณมงคล เนื้อทองคำ ปี 2548 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 15.4 กรัม/สภาพสวย) (641022-1023)

75 # 3อจ670304-148 ED145653623TH morn7808 + Khanoon (612185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
76 # 3อจ670304-151 ED279280490TH sirkob + เงินทองพระเครื่อง (612181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 65%)
77 # 3อจ670304-152 ED299096197TH เมืองไทย + Prarichat (612187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ
78 # 3อจ670304-156 ED316526945TH jitnobnom + มงคล88 (612200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม(G 69%)
79 # 3อจ670304-160 ED301360357TH ryu_ice_shogun + Boonlaiy (612215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2554 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 4437)
80 # 3อจ670304-161 ED098019216TH pinits + ซาลาเปา (612170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกสร้างพระตำหนักปากพนังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2540 กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 23 นิ้ว)
81 # 3อจ670304-163 ED266990345TH Nongjeen + tanadul2539 (612179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 79%)
82 # 3อจ670304-167 ED098018618TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (612208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
83 # 3อจ670304-168 ED098018618TH X-mas + ซาลาเปา (612210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 05 มี.ค. 2567 - 08:36 น.] #87934 (4/26)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670224-002 ED256539905TH Burapha777 (611437) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670224-003 EM098279750TH นกแก้ว (611438) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 1อจ670224-004 EM098016285TH ซาลาเปา (611420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ670224-010 EB593449420TH WeeNava (611440) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ670224-013 ED123234735TH ARNON (611408) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ670226-002 ED317410983TH bolo1 (611606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ670226-003 EM48189888TH TuangUB (611582) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
8 # 1อจ670226-005 EM481489874TH TuangUB (611586) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 1อจ670226-016 ED144686510TH tookatun (611596) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ670226-018 EM098280537TH นกแก้ว (611599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ670227-001 ED286829883TH Nicharida (611721) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ670227-005 ED321210630TH seranee (611704) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ670227-009 EM098016325TH ซาลาเปา (611705) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
14 # 1อจ670227-010 ED249198879TH เนตรมงคล (611708) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ670227-014 ED321208335TH seranee (611711) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ670227-017 ED314428132TH kengkas (611732) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ670228-005 ED110285305TH eiw5211 (611831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670228-014 TH01185AM92U1B0 พีพีเคโบราณ (611843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670228-015 ED315810113TH sipong (611845) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 1อจ670228-019 TH01185AMSZ83B0 Sompan (611855) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ670229-001 TH01185AGWUW0B0 Thanakrit1995 (611902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ670229-002 ED099373629TH บ้านพระสหรัตธานี (611906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670229-021 ED309934238TH รุยคอสต้า (611903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ670301-008 EM098018105TH ซาลาเปา (612052) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670216-015 thanagrit (610778) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670222-004 Susit0302 (611241) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670224-003 pop02 (611398) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670224-004 jojo5 (611424) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670224-005 jojo5 (611402) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670224-006 คุณไวไว (611410) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ670224-007 คุณไวไว (611415) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ670224-008 คุณไวไว (611418) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ670224-009 คุณไวไว (611422) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ670224-010 คุณไวไว (611428) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
11 # 2อจ670224-011 คุณไวไว (611431) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ670226-003 legallaw (611605) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 2อจ670226-004 legallaw (611607) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ670226-006 legallaw (611557) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ670226-007 legallaw (611609) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ670226-008 legallaw (611611) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ670226-009 legallaw (611612) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ670226-010 legallaw (611614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ670226-011 legallaw (611562) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
20 # 2อจ670226-012 sitpusook (611584) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ670226-013 dabby (611589) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 2อจ670226-014 ต่อ_ถนนตก (611601) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 2อจ670226-017 midori (611592) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ670226-018 ทวดนรรัตน์ (611595) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 2อจ670226-020 Judysuzy (611598) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ670226-022 BankHiWay (611571) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
27 # 2อจ670227-004 jupiter (611715) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
28 # 2อจ670227-006 Audi304 (611698) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 2อจ670227-016 tanu21 (611702) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ670228-001 mekya2706 (611829) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 2อจ670228-010 yellyx18 (611825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ670229-002 praveen (611896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 2อจ670229-004 vittaya14 (611936) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 2อจ670229-009 การันตีพระ (612090) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ670302-008 การันตีพระ (612063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670227-165 EM098017135TH ยุทธพนัง + ซาลาเปา (611675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นวิเชียร เนื้อสำริด ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ670228-103 ED308312271TH บรีสพระช่วย + กระไหล่ทอง (611745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก พิมพ์อุเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.เลย
3 # 3อจ670228-127 ED329003015TH Sirunya99 + สร้างตัว (611769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง กรุงเทพฯ
4 # 3อจ670228-131 วิทาเหน่ง + มีเงินมีทอง (611787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185AGCAS8B0
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
5 # 3อจ670228-149 EM098280611TH salid + นกแก้ว (611803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์เพชรกลับ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2541 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 304)
6 # 3อจ670228-162 ED331710119TH hanhaniiz + เขยมาบตาพุด (611777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 78%)
7 # 3อจ670228-169 ED284497083TH wavethaw + หมุนบารมี (611808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุดทองแดง)
8 # 3อจ670228-176 ED317404634TH หมวดรัช + มีเงินมีทอง (611844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
9 # 3อจ670228-177 ED336000045TH RAK_PT + jawnantawut (611850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นกฐินสามัคคีวัดตึก พิมพ์รูปไข่ ปี 2537 กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670229-002 Mongatae + somsak-p (611940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์อกใหญ่ เนื้อดินเคลือบ ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
11 # 3อจ670229-103 EJ593340008TH RtitTi + juad-sirimit (611871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง พิธีเสาร์ห้า เนื้อแก้ว(เขียวเคลือบทอง) ปี 2500 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
12 # 3อจ670229-106 ED332511088TH korn88 + งดงาม (611882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ เนื้อทองเหลืองชุบทอง (หน้าตัก 2.6 นิ้ว)
13 # 3อจ670229-118 ED309660701TH sinchai1 + นพพล1 (611934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (670217-1115)(G 79%)
14 # 3อจ670229-120 ED26187894TH nuthapol + AONGKALOY20 (611937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผงปิดทอง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
15 # 3อจ670229-121 ED321217377TH Wit2465 + bankvasan (611866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 67%)
16 # 3อจ670229-123 TH01185AMJWQ5B0 masterpiece + โพไร่หวาน (611873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมู หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง จ.ปทุมธานี
17 # 3อจ670229-125 ED329800796TH sirkob + เสือหรรษา (611876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)

18 # 3อจ670229-128 EB545558945TH เมืองไทย + Thossawat1020 (611886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
19 # 3อจ670229-129 EB545558946TH natapoln + Thossawat1020 (611889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
20 # 3อจ670229-132 TH01185ANWMT5B0 Peerapob + kaninnek (611900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
21 # 3อจ670229-149 EB625022502TH vanbastens + Boyprasertsak (611891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (670203-1051)(G 67%)
22 # 3อจ670229-150 EB625022502TH ibas7723 + Boyprasertsak (611895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2516 กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(661206-1023)(G 63%)
23 # 3อจ670301-143 EM098017949TH อตกพระเครื่อง + (611983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
EM098017949TH ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระกริ่งหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ปางดีดน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 04 มี.ค. 2567 - 08:38 น.] #87930 (3/26)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670216-010 EM098279445TH นกแก้ว (610757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670216-017 ED269853145TH OMBUN (610774) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ670217-010 ED298732422TH Khunpun (610876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 16 องค์
4 # 1อจ670220-005 ED313201596TH เหยินน้อยโคราช (611056) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ670221-012 ED312133475TH สยามเมืองยิ้ม (611161) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
6 # 1อจ670222-019 EM098279729TH นกแก้ว (611275) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ670222-021 ED144675959TH SAHAKORN (611233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670222-023 ED285755977TH pimyut (611283) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ670223-001 ED298018936TH มาริโอ (611344) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
10 # 1อจ670223-002 EB576174800TH seranee (611352) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ670223-003 ED298018922TH มาริโอ (611370) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ670223-004 ED311713561TH sasuthee (611362) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670223-008 ED123234148TH ARNON (611374) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ670223-014 ED298036872TH มหามณีจินดา (611376) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ670223-019 ED076338249TH chsearn (611353) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ670223-020 ED310706414TH Juicy (611358) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670223-021 EM098279817TH นกแก้ว (611363) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 1อจ670224-001 ED097345735TH Puttiset (611439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670224-007 EM098016285TH ซาลาเปา (611426) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ670226-012 ED232051429TH น้องก้อง17 (611574) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ670227-006 ED316416707TH องอาจ (611722) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ670227-011 TH01185A40RK2B0 weerachart (611707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670227-013 EB593958042TH pipattamhus (611713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ670227-018 ED160831003TH pippinnu (611728) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 1อจ670228-008 ED303369053TH Nattn08 (611856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ670229-003 ED193473025TH เด็กใหม่ใจรัก (611908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ670229-010 ED305240712TH ptgao99 (611913) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ670301-003 ED297565944TH บางแก้ว1976 (612047) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ670301-006 EM098018105TH ซาลาเปา (612050) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ670301-018 ED332503325TH คุณศิระ (612045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ670301-019 ED204631515TH Pusapphaya (612046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670223-007 Putthasingh (611365) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ670223-009 Osunta (611373) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ670228-013 การันตีพระ (612059) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
4 # 2อจ670229-006 การันตีพระ (612060) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 2อจ670229-007 การันตีพระ (612061) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ670229-008 การันตีพระ (612062) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ670301-007 big1301 (612035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ670301-010 kamonsap (612040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670222-117 ED277260585TH ตัส99 + คเวสโก (611196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวและใช้)(G 68%)
2 # 3อจ670223-101 ED263951864TH teerawit + ศรัทธา111 (611325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ670226-004 surasity + noomark (611464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
4 # 3อจ670226-125 ED2866851731TH KhomBangkok + Nicharida (611476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ670226-128 ED305512490TH อ๋องสาย4 + พาชนะ (611487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์ข้างเม็ด เนื้อดิน จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโซนเนื้อของรุ่น/พิมพ์ นี้
6 # 3อจ670226-131 ED258896269TH Osunta + ศิษย์ปู่สง่า (611477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
7 # 3อจ670226-137 KBNC200031295RJ thevit + pradee125 (611502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
8 # 3อจ670226-142 ED164052476TH korn88 + phongthai (611503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาเมืองสรรค์ พิมพ์เกศคต เนื้อดิน จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ670226-144 ED296624969TH eak_nark + พลกฤต (611518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
10 # 3อจ670226-146 EJ120746718TH สุพัฒน์กิจ + เสี่ยเมืองกาญฯ (611534) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7861)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์เทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 7861)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
11 # 3อจ670226-147 EM238628158TH Pech_Muangchon + nooing (611541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงปิดทอง ปี 2510 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ670226-163 ED245860005TH chay7 + kankanmol (611501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดมุมบนขวาและล่างซ้าย)
13 # 3อจ670226-164 EB624236991TH visa1 + Thanapong36 (611506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
14 # 3อจ670226-165 EB624236991TH phichit07 + Thanapong36 (611512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
15 # 3อจ670226-167 EB624236991TH Reo2566 + Thanapong36 (611517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
16 # 3อจ670226-168 ED288925352TH masterpiece + tee_bang (611520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม พิมพ์เศียรโต เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 11)
17 # 3อจ670226-171 ED152697426TH ศักดิ์คอนวอย + russamee (611513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (หลังเลข ๘) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว)
18 # 3อจ670226-172 ED312805410TH pairoje + Linda1114 (611516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
19 # 3อจ670226-176 ED255377684TH teerawit + chi-351 (611528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ670226-179 TH01185X6X179B0 Man148 + ฉัฐวัฏ (611538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
21 # 3อจ670226-180 ED256541798TH pattamaphong + มงคลทิพย์ (611540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ670226-195 ED256540069TH bastketboy + มงคลทิพย์ (611551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
23 # 3อจ670226-197 ED256540069TH chidchac + มงคลทิพย์ (611559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
24 # 3อจ670226-203 EM098016807TH Cho289 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัตนตรัย เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2518 จ.นครปฐม
25 # 3อจ670226-207 ED296981299TH sirkob + เสือหรรษา (611587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)
26 # 3อจ670227-007 Bobbie + Doitung (611642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ670227-121 ED168666695TH kumplee + Piyawan (611620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
28 # 3อจ670227-141 EM098017382TH ฮก_ลก_ซิ่ว + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นอายุครบ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 63%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
29 # 3อจ670227-154 EM098017135TH chaiwatar + ซาลาเปา (611666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 3 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
30 # 3อจ670227-160 EM098017135TH jicko + ซาลาเปา (611688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จ้อย วัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ670228-008 yyoyo + chaiyatat (611764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 กรุงเทพฯ
32 # 3อจ670228-108 ED320351857TH Juicy + POOSIT (611765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
33 # 3อจ670228-133 ED309644669TH AodAnt + จุ๊สุราษฎร์ (611798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีชวด เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ670228-138 ED316491005TH กชชโย19 + องอาจ (611816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 กรุงเทพฯ
35 # 3อจ670228-141 ED307314758TH Chatchaijew + พระสังข์ (611775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
36 # 3อจ670228-167 EB594151782TH เหวัชระ + Porzaa (611800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์จิ เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
37 # 3อจ670228-174 ED233117679TH ปิ่นอนงค์ + อาลาดิน (611842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
38 # 3อจ670228-178 ED172743884TH Dadab168 + lulytoon (611851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ตี๋ วัดหลวงราชาวาส รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2520 จ.อุทัยธานี (660808-1111)
39 # 3อจ670228-180 EB624771141TH ธนา19 + D_akkharin (611853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
40 # 3อจ670229-109 ED313319405TH ปากานี่ + อาระดิน (611890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีปริสุทโธ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9)
41 # 3อจ670229-111 ED313319405TH ปากานี่ + อาระดิน (611915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีปริสุทโธ พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 9) **พระสภาพสวย
42 # 3อจ670229-116 RSV1000086496CP อรุณชัย + ยศวิเศษ (611929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
43 # 3อจ670229-135 TH01185A7VD10B0 เขียววาริน + พ่อมาเฟีย (611909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ670229-137 ED324010734TH Thanapol1995 + Sompis987 (611916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เศียรพ่อครูฤๅษี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไหว้ครูบูรพาจารย์ เนื้อผงว่าน ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบหลังบน)
45 # 3อจ670229-138 ED287281585TH bellic + on-yala (611922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาขรัวเฒ่าคลุมโปง วัดท่าพระ เนื้อตะกั่วผสมปรอท ปี 2435 กรุงเทพฯ
46 # 3อจ670229-139 EH697129976TH murbur + boynabua (611923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(สภาพทำความสะอาดผิว) (500817-013)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรฯไว้
47 # 3อจ670301-001 kritbig + virut19 (612056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ดอิ/วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง) (670223-1178)
48 # 3อจ670301-002 panu_pdd + virut19 (611948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (670223-1179)
49 # 3อจ670301-003 BangRuk + workplace (611954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ(G 80%)
50 # 3อจ670301-004 ต่ายวัดหนึ่ง + Doitung (611960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดกลางปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (670208-2127)(G 82 %)
51 # 3อจ670301-005 doramon2345 + sjitrakorn (611966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
52 # 3อจ670301-006 onntiwang + pui1228 (611970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
53 # 3อจ670301-007 เอลำลูกกา + pui1228 (611974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้)
54 # 3อจ670301-008 DDman + pui1228 (611977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มโค้ง เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)
55 # 3อจ670301-009 โก๊ะห้วยขวาง + Owarut999 (611980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่อินทาราม รุ่น 2 เนื้อเงินลงยา ปี 2487 จ.ชลบุรี (สภาพใช้สึก)(G 64%)
56 # 3อจ670301-011 แบงค์อรัญ + rsatit (611946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาเสน่ห์ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครปฐม(G 72%)
57 # 3อจ670301-012 อตกพระเครื่อง + nottosaad (611950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ670301-014 shookiat + sanopporn (611958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2514 จ.นนทบุรี
59 # 3อจ670301-015 Goose + sanopporn (611961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
60 # 3อจ670301-016 เจริญ42 + sanopporn (611964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 กรุงเทพฯ
61 # 3อจ670301-017 ริวสายสี่ + sanopporn (611967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์กลมเล็กยันต์บ่า เนื้อทองแดง ปี 2487 จ.ชลบุรี
62 # 3อจ670301-101 ED131160115TH autopower + (611945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พุทธคุณดอทคอม
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน จ.พิจิตร กรอบเงิน(S 92%)
63 # 3อจ670301-105 EM438851913TH warunyoo + ขนมกรุบ (611957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญตา วัดคลองเกตุ จ.ลพบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ670301-106 ED320518565TH paoman + viruch2499 (611962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุเก่า พิมพ์เล็กหน้าตุ๊กตา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
65 # 3อจ670301-108 ED300764338TH โอบอุ้ม + Nicha-Malee (611969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางห้ามสมุทร หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน เนื้อดิน จ.พิจิตร
66 # 3อจ670301-110 EM540081655TH Nongbright88 + TuangUB (611975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ ปี 2497 กรุงเทพฯ
67 # 3อจ670301-111 ED329005912TH PBnew + phuwa (611995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์
68 # 3อจ670301-112 EM111090375TH isoda + packking (611999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
69 # 3อจ670301-113 EM111090375TH namo64 + packking (612001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดอนงคฯ พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2464-2499 กรุงเทพฯ
70 # 3อจ670301-114 ED307454344TH Nonsumee + ketanirut (612003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
71 # 3อจ670301-115 ED307454344TH ตุ้ยแปลงยาว + ketanirut (612008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท
72 # 3อจ670301-116 ED309661715TH sawangvi + pungting (612012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (670118-1017)
73 # 3อจ670301-119 ED322207478TH สรขอนแก่น + Nocknot (612021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
74 # 3อจ670301-120 ED322207478TH tomying + Nocknot (612026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)
75 # 3อจ670301-121 ED322207478TH tomying + Nocknot (611944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
76 # 3อจ670301-122 ED290374698TH namo64 + Worawut153 (611947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง)
77 # 3อจ670301-124 ED308150035TH หิมพานต์มุ่งงาม + k_toon (611955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
78 # 3อจ670301-125 EM097984424TH อุ๊อุ๊อุ๊ + หมูกุ๋น (611959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2534 จ.ชลบุรี
79 # 3อจ670301-127 EM097984424TH Bigbub + หมูกุ๋น (611968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
80 # 3อจ670301-128 RYTR035161164V9 ภัคภร + เจษเมืองกาญจน์ (611973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2517 จ.ระยอง(G 95%)
81 # 3อจ670301-129 ED234731659TH เชลล์ไทย + phetbanpra (611976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง/สภาพแต่งผิว)(G 67%)
82 # 3อจ670301-130 ED226058445TH เหวัชระ + ปิ่นเพชร (611988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (560517-227)
83 # 3อจ670301-131 EB625096519TH kritaya + Thanapong36 (611979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 กรุงเทพฯ
84 # 3อจ670301-132 ED12765432TH pikkared + Thana999 (611982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมส่วนบน)
85 # 3อจ670301-133 ED144669304TH บรมีหลวงปู่ทวด + tookatun (611984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(670118-1092) (G 69%)
86 # 3อจ670301-135 ED308941630TH ตุ๊หลวง + Kaowatch (611991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(660522-2016)
87 # 3อจ670301-137 ED271348103TH autopower + boom6449 (611997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครราชสีมา
88 # 3อจ670301-138 EM098017949TH Thanabura + ท่านเปาบุ้นจิ้น (612000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอุปคุต หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
89 # 3อจ670301-142 EM098017949TH Nopthebarber + (611981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ จ.ระยอง
90 # 3อจ670301-146 ED309572255TH Bigbub + โอพุทธคุณ (611990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม
91 # 3อจ670301-147 EG371377337TH หม่อง + กานต์เมืองปทุม (611992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านแดง วัดภูเขาหลัก รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพตัดหู)
92 # 3อจ670301-149 ED298872433TH ดาวทรัพย์ + Pisanu9 (612057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
93 # 3อจ670301-154 ED269196347TH pornlimk + bluezone69 (612010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.นครปฐม (670208-1249)(G 68%)
94 # 3อจ670301-156 EM276635715TH RAK_PT + Anankiya (612015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข รุ่นพิเศษ 72 เนื้อผง ปี 2536 กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
95 # 3อจ670301-157 EM276635715TH RAK_PT + Anankiya (612018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข เนื้อผง ปี 2530 กรุงเทพฯ
96 # 3อจ670301-160 ED295317919TH tekapol + กัจจายนะ (612024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผงผสมทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
97 # 3อจ670301-161 ED257190259TH boonlunch + อาณาจักรพระ (612006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ถ ขีด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี (660908-2224)
98# 3อจ670228-125 EM267078489TH Chansri1 +wongdown (611754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย พิมพ์ไหล่ยก เนื้อดิน ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
99 # 3อจ670229-110 ED313319405TH อาระดิน + ปากานี่(611894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีปริสุทโธ พิมพ์ครึ่งองค์หลังเรียบ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 99)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 02 มี.ค. 2567 - 08:38 น.] #87926 (2/26)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670216-005 ED305063907TH kritsadaw (610742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ670216-020 ED083306900TH Gaokod2549 (610772) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ670220-006 EM323047477TH Succeed28 (611062) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ670221-010 ED299723501TH polchai999 (611153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ670224-005 EM098016285TH ซาลาเปา (611421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ670224-009 ED088594774TH seenuanchai (611432) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670226-004 EM097983698TH หมูกุ๋น (611608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670226-007 ED210361256TH Tor_Todsaporn (611615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ670226-008 TH01185A3CMC6B0 kamron_ch (611610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670226-015 ED131138642TH พุทธคุณดอทคอม (611580) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ670226-017 TH01185A7N9K6B0 anna_scott (611583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670226-020 ED302436026TH phairod101 (611588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670226-021 ED269987717TH หนุ่มธนบุรี (611594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670226-024 EB551973070TH Santi1989 (611602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670227-003 RRTM000167079HL thanapan (611696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670227-004 ED284481741TH สหายเมืองลิง (611701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ670227-012 EB593970511TH krisda (611710) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
18 # 1อจ670227-015 ED325926615TH winwin (611714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670227-016 OB110435781TH toy_clong8 (611717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670228-004 TH01185AH2Y90B0 nampoo (611830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670228-006 ED242798635TH วิทย์โคราช (611833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670228-010 ON680007620518G Goodcobain (611836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ670228-017 ED093968647TH narong54 (611847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
24 # 1อจ670228-018 ED175033186TH LexCyber (611848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
25 # 1อจ670229-009 ED231816205TH bancha18 (611911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ670229-011 ED291025549TH toy_clong8 (611899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ670229-012 ED314123997TH เต๋อคูทราย (611901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ670229-018 ED324010734TH Sompis987 (611910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ670229-019 ED313466341TH pradrem (611914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670214-008 อรรถพล (610584) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670219-002 teetoon (610954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ670222-002 Ant_pp (611284) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670222-005 boonlers (611247) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ670222-006 nakarach (611253) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ670222-008 ๙อุอากะสะ (611277) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
7 # 2อจ670222-012 ตาลเดชา (611256) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670223-001 karabran (611348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670223-010 ppffarm (611367) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ670226-019 bowon (611604) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670226-025 การันตีพระ (611863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670227-002 Buncha (611718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ670227-007 denbike (611720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ670227-008 jicko (611723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670227-014 tuk08 (611729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670228-008 wilairat_22 (611823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ670229-003 ธัมมจักร (611897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670224-113 ED200139416TH ponpon + uncleho (611393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นน้ำท่วม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพทาทองใหม่) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน (RC)
2 # 3อจ670224-125 ED271378895TH รุตช้างกลาง + joe0707 (611433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
3 # 3อจ670226-005 swangpiboon + ลาเสือ (611469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ทรงพลเล็ก เนื้อดิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดซับลำใยสร้าง) (ฝังเหรียญหนุมานกะไหล่ทองและตะกรุด)
4 # 3อจ670226-121 ED253888265TH nco29-48 + gotopattalung (611460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
5 # 3อจ670226-136 ED257392429TH วัฒนไชย์ + เก่งจริงจริง (611498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
6 # 3อจ670226-140 ED290132728TH bos2499 + ออเดอร์ (611510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2541 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 182)
7 # 3อจ670226-150 EB593704900TH backhot121 + Chalerm2526 (611550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.สกลนคร
8 # 3อจ670226-157 KBMAT00011167AT warinyupa + (611524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
aemwanchalerm
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ670226-198 ED256540069TH PBnew + มงคลทิพย์ (611563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
10 # 3อจ670226-202 ED256540069TH pikkared + มงคลทิพย์ (611573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ670227-006 นุหลัก4 + wutpantip (611639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเฟื่อง วัดอมรญาติฯ รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.ราชบุรี
12 # 3อจ670227-104 ED292114072TH กุมภาพันธ์ + ทอเร็ตโต้ (611628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ชลบุรี
13 # 3อจ670227-110 EM097983715TH Energy_KDK + หมูกุ๋น (611652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดจุฬามณี เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หน้าตัก 29 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
14 # 3อจ670227-113 ED257395195TH น้ำแม่อาย + ลิปอาย (611626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 2 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง
15 # 3อจ670227-127 EM098017405TH masterpiece + ซาลาเปา (611644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก ปี 2549 จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับก้นลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
16 # 3อจ670227-146 ED258389956TH jwisarn65 + HakaoRangsit (611678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อทองเหลืองปิดทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี (หมายเลข 3820/หน้าตัก 4.6 นิ้ว)
17 # 3อจ670227-147 ED305926409TH Namsaii + KID_2 (611684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หัวแหวน เนื้อทองคำ ปี 2508 จ.ปัตตานี (น้ำหนักทอง 2.30 กรัม)

18 # 3อจ670228-004 Game_krub + ไทยนิยม (611747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน (RC)
19 # 3อจ670228-104 EX644292825TH Ong1971 + print (611748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
20 # 3อจ670228-145 PYP2608A0001142 ตุ้ยแปลงยาว + Vincent (611789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ670228-148 ED316481904TH pigkolo + kamon58 (611799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นสร้างศาลา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ670228-153 EM098280611TH เสนาะ53 + นกแก้ว (611776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา(G 89%)
23 # 3อจ670228-155 EM098280611TH Navaporn_Shu + นกแก้ว (611782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
24 # 3อจ670228-158 EM481536340TH noi70 + TuangUB (611790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ
25 # 3อจ670228-165 ED144538927TH Nonsumee + วัชรชัย (611792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์ซุ้มจุด เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
26 # 3อจ670228-168 EB594327507TH Khongthasen + Zadororo (611804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด (ไม่ตอกโค้ด)
27 # 3อจ670229-001 salid + ปรมัตถ์ (611939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
28 # 3อจ670229-003 Chicharito + หนุ่มสุพรรณ (611941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่หลังจาร เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
29 # 3อจ670229-004 เอกจักร + loongmike (611942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้) (660519-1013)
30 # 3อจ670229-102 masterpiece + (611868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185AN3B040B0 Mahamonkkol888
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.เชียงใหม่
31 # 3อจ670229-104 ED309660600TH AodAnt + จุ๊สุราษฎร์ (611874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพระบรมธาตุฯ รุ่น 9 รอบ 9 พิธี 108 ปี เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
32 # 3อจ670229-105 ED305718264TH วิเศษชัยชาญ + TONKHAW (611878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุชฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 กรุงเทพฯ
33 # 3อจ670229-108 ED258580817TH เมืองไทย + kowit_c (611887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูปเชียงรุ้ง เนื้อตะกั่ว ประเทศลาว
34 # 3อจ670229-113 EB590905712TH Piragarn + สิทธิวงค์ (611920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)(G 87%)
35 # 3อจ670229-115 RSV1000086496CP กุมภาพันธ์ + ยศวิเศษ (611927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง กรุงเทพฯ
36 # 3อจ670229-117 ED305990132TH เต้ยอิตาเลียน + golfsriracha (611933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่หางเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด/สภาพแต่งผิว)

37 # 3อจ670229-119 ED205937341TH Kurama + dangthakram (611935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงิน ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1049/น้ำหนักเงิน 62.5 กรัม)
38 # 3อจ670229-122 ED305990129TH รุตช้างกลาง + golfsriracha (611870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กงจักรใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
39 # 3อจ670229-124 ED271758704TH โก๋โรจน์ + เรศเรณู (611875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมล่างซ้าย)
40 # 3อจ670229-126 ED322116321TH witthpan + สายลับ (611881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ670229-127 ED303571795TH พระคุณพ่อแม่888 + noy2015 (611883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง กรุงเทพฯ
42 # 3อจ670229-130 TH0118596NPJ9B วิทย์พระประแดง + ปราถนา (611893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
43 # 3อจ670229-131 TH01185ANWMT5B0 Peerapob + kaninnek (611898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
44 # 3อจ670229-133 ED171361481TH ขนมเปียกปูน + john-otto (611905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (591110-142)
45 # 3อจ670229-134 ED256528403TH กาตุ๊กพระบ้านบ้าน + nengneng (611907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 กรุงเทพฯ (ตอก 2 โค้ด/ขนาด 1.4 นิ้ว) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
46 # 3อจ670229-136 TH011859Q6DK8B0 Bassociety + พีพีเคโบราณ (611912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (670206-1036)
47 # 3อจ670229-140 LASW000512447AK Piragarn + natanon03 (611925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
48 # 3อจ670229-141 ED137858041TH ริมธาร + ฟรุ๊คบางพลี (611867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ไม่ระบุกรุ)
49 # 3อจ670229-142 ED302385488TH หิมพานต์มุ่งงาม + ranon (611869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระรัตนรังสี หลวงพ่อมหาวิบูลย์ วัดโพธิคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.ตาก
50 # 3อจ670229-143 ED336900344TH benzy + OaTaWa (611872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ670229-144 SPXTH046338677382 Paradon99 + yongyot (611943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2526 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ670229-146 ED300230007TH ขวัญเจริญ999 + bomtada (611880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์นะโมตาบอด เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)(651216-2031) (G 76%)
53 # 3อจ670229-147 ED145557255TH เมืองไทย + pramote1987 (611884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
54 # 3อจ670229-148 EM098018122TH keng_kung + ซาลาเปา (611888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนวราชบพิตร โครงการหลวงสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2539 กรุงเทพฯ(G 72%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 01 มี.ค. 2567 - 09:13 น.] #87919 (1/26)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670219-003 ED249191535TH เนตรมงคล (610944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670221-014 JN035832168TH ตะพาบ (611162) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670221-015 ED305931620TH golfsriracha (611157) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670226-006 ED305439242TH ต่อแต้ม (611568) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ670226-014 ED309609698TH นพพล1 (611561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670215-017 นกทุ่งสง (611858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670219-021 หลานตาจวบ (610961) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670221-003 kaninnek (611147) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670221-007 en_amulet (611137) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ670227-017 การันตีพระ (611860) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
6 # 2อจ670227-018 การันตีพระ (611861) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
7 # 2อจ670227-019 การันตีพระ (611862) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ670228-002 tanint (611819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ670228-011 ๙อุอากะสะ (611822) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670222-005 benzy + Doitung (611191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 กรุงเทพฯ
2 # 3อจ670222-106 ED174137383TH world + Ballramintra (611216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง/สภาพปิดทองใหม่)(S 92%)

3 # 3อจ670222-159 EM098013465TH phalao2000 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพเล็ก เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของหลังลักษณะนี้ของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ670224-002 ichiro + noomark (611392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 82%)
5 # 3อจ670224-121 ED278446241TH อรทัย960 + tasunflower8 (611417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง จ.ระยอง
6# 3อจ670226-106 ED300825010TH jame1122 + aompol19 (611474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 กรุงเทพฯ
7 # 3อจ670226-118 TH01185A4SGA3B0 nopakk + paoku (611488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผงปิดทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
8 # 3อจ670226-133 TH011859KV186B0 kriengkrai012 + takrit (611484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น 2 ปี 2510 จ.ตาก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ670226-149 ED310219108TH RtitTi + Benz6698 (611546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปพระบรมชนกและสมเด็จย่า กระทรวงสาธารณสุขสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2539 กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 9 นิ้ว)
10 # 3อจ670226-175 ED271764925TH เอกอาคาร + anuruknavy44 (611525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
11 # 3อจ670226-181 ED256541798TH เขียววาริน + มงคลทิพย์ (611543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้อเงิน ปี 2493 กรุงเทพฯ
12 # 3อจ670226-182 ED256541798TH หมวดสไปร์999 + มงคลทิพย์ (611547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง(G 76%)
13 # 3อจ670226-183 EM276250193TH ssakda + Anankiya (611549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 กรุงเทพฯ
14 # 3อจ670226-188 KB2PT00022968UA thaicps + yongyot (611564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดอาวุธฯ พิมพ์กลางหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2511 กรุงเทพฯ
15 # 3อจ670226-194 ED256526606TH Negba + มงคลทิพย์ (611613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชา พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร (หน้าตัก นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระหล่อบางของรุ่นนี้
16 # 3อจ670227-103 ED292114072TH masterpiece + ทอเร็ตโต้ (611625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสลุด รุ่น 2 พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
17 # 3อจ670227-111 ED103654591TH anuwatpolsri + (611621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ
18 # 3อจ670227-122 ED309321181TH poooh + rungrot (611623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นบรรจุกรุ เนื้อผง ปี 2518 กรุงเทพฯ
19 # 3อจ670227-123 ED264174937TH guanger + บ้านกรอบเงิน (611629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2555 กรุงเทพฯ
20 # 3อจ670227-125 EM098017405TH keng_kung + ซาลาเปา (611637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (670208-1039)
21 # 3อจ670227-128 EM098017405TH keng_kung + ซาลาเปา (611647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 719)
22 # 3อจ670227-129 EM098017405TH keng_kung + ซาลาเปา (611649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา(G 88%)
23 # 3อจ670227-130 EM098017405TH keng_kung + ซาลาเปา (611653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 กรุงเทพฯ
24 # 3อจ670227-131 EM0988017405TH มังกร2014 + ซาลาเปา (611664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพเนื้อรานมุมล่างซ้าย)
25 # 3อจ670227-132 EM098017405TH อะนันตะปัดชะเย + ซาลาเปา (611667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใบสาเก เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม
26 # 3อจ670227-133 EM098017405TH กระดุมทอง + ซาลาเปา (611670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
27 # 3อจ670227-134 EM098017405TH pieronut + ซาลาเปา (611674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ พิมพ์หลังทองแดง ปี 2537 จ.เลย (วัดท่าแขกสร้าง)
28 # 3อจ670227-135 ED204629945TH korn88 + Pusapphaya (611679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสรรค์ยืน กรุสรรคบุรี เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท
29 # 3อจ670227-136 ED204629945TH korn88 + Pusapphaya (611683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาหลังเข็ม กรุสุพรรณบุรี เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
30 # 3อจ670227-137 EB593905552TH Ong1971 + Choi2528 (611690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
31 # 3อจ670227-138 TH01185A571W3B0 cpat1 + pupidlok (611694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมมุมล่างซ้าย)
32 # 3อจ670227-139 EM098017382TH ตัส99 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวพ่อแก้ว วัดปากทะเล เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
33 # 3อจ670227-140 EM098017382TH แก้วอุษา + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.นครปฐม(G 69%)
34 # 3อจ670227-142 EM098017382TH masterpiece + ท่านเปาบุ้นจิ้น (611658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ระยอง
35 # 3อจ670227-144 ED301465105TH สิงห์สยามศิลป์ + gump16 (611665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 กรุงเทพฯ (ไม่จารก้น)
36 # 3อจ670227-145 ED226061170TH จิ๊กโก๋หลังวัง + พระไม้ศิริมงคล (611669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อไม้ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดอิ/ขนาด 3.8 นิ้ว) (650311-3123)
37 # 3อจ670227-148 EM098017135TH มหาราษฏร์ + ซาลาเปา (611689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
38 # 3อจ670227-149 EM098017135TH Nongbright88 + ซาลาเปา (611691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดกิ่งแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.สมุทรปราการ (ไม่ตอกโค้ด)
39 # 3อจ670227-151 EM098017135TH Santi1989 + ซาลาเปา (611657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดราชบพิธฯ รุ่นบูรณะวิหารน้อย เนื้อเงิน ปี 2531 กรุงเทพฯ
40 # 3อจ670227-152 EM098017135TH Sleek + ซาลาเปา (611659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 กรุงเทพฯ (670214-2022) (G 92%)
41 # 3อจ670227-155 EM098017135TH warning + ซาลาเปา (611671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตุยง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ670227-156 EM098017135TH thiarin + ซาลาเปา (611673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (670214-2013) (G 78%)
43 # 3อจ670227-157 EM098017135TH Nongjeen + ซาลาเปา (611677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพแต่งผิวรมดำ)(G 74%)
44 # 3อจ670227-158 EM098017135TH titong + ซาลาเปา (611681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 69%)
45 # 3อจ670227-159 EM098017135TH kollek + ซาลาเปา (611685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร
46 # 3อจ670227-161 EM098017135TH matina + ซาลาเปา (611660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
47 # 3อจ670227-162 EM098017135TH Yukiyuki + ซาลาเปา (611662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอุปคุต หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
48 # 3อจ670227-163 EM098017135TH Osunta + ซาลาเปา (611668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดปลายหูซ้าย)(670210-1115)
49 # 3อจ670227-164 EM098017135TH อำนาจรามอินทรา + ซาลาเปา (611672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเทวรูป สมัยลพบุรี พิมพ์สมาธิ เนื้อสำริด (670207-1063) (G 79%)
50 # 3อจ670227-166 EM098017135TH jingmanu + ซาลาเปา (611676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดบ่อวิน พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี
51 # 3อจ670227-167 EM098017135TH wirat3003 + ซาลาเปา (611680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ670227-168 EM098017135TH wuttaro + ซาลาเปา (611682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)
53 # 3อจ670227-169 EM098017135TH chffta + ซาลาเปา (611686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
54 # 3อจ670227-170 EM098017135TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (611687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังหลวงพ่อเปรื่อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
55 # 3อจ670227-171 EM098017135TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (611692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
56 # 3อจ670227-172 EM098017135TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (611695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 กรุงเทพฯ
57 # 3อจ670227-173 EM098014655TH Yukiyuki + ส้มหยุด (611697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพิฆเนศวร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
58 # 3อจ670228-001 พยัคฆ์ทักษิณ + บูรพาบารมี (611737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2537 กรุงเทพฯ (หมายเลข 4247) (น้ำหนักทอง 22.8 กรัม)
59 # 3อจ670228-002 อุ๊อุ๊อุ๊ + Man_Angthong (611741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกนูน เนื้อผง ปี 2495 กรุงเทพฯ
60 # 3อจ670228-005 จิ๊กโก๋หลังวัง + ไทยนิยม (611751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 4 เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (661206-2071)
61 # 3อจ670228-006 คนเมืองเหนือ + ไทยนิยม (611756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อรานขอบล่างซ้าย) (G 89%)
62 # 3อจ670228-007 Poonsin + ๙อุอากะสะ (611761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1921) (601019-068)
63 # 3อจ670228-009 ลูกพ่อพันท้าย + ผ่องพุทธคุณ (611854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2545 กรุงเทพฯ (หมายเลข 58) (น้ำหนักทอง 20.8 กรัม) **พระสภาพสวย
64 # 3อจ670228-101 EG860120206TH พิชชาพชร + ประวิทย์888 (611735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
65 # 3อจ670228-102 ED314438523TH xavisam + ammoniamotion (611739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่นอายุครบ 85 ปี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
66 # 3อจ670228-105 ED309465755TH masterpiece + noi70 (611753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
67 # 3อจ670228-106 ED305254053TH ตุ๊หลวง + rachanya (611757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ ปี 2479 กรุงเทพฯ
68 # 3อจ670228-107 TH011859Z77A9B0 เขียววาริน + kamron_ch (611759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุดทอง)(650816-1147) (G 81%)
69 # 3อจ670228-110 ED292126036TH รักษ์ต้มเลือดหมู + ชินนิมอน (611770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 กรุงเทพฯ
70 # 3อจ670228-111 ED282625757TH เล็กวังจาร + หลังเขา30 (611738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่น ข 5 เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.พิจิตร
71 # 3อจ670228-112 EM481536336TH noi70 + TuangUB (611742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
72 # 3อจ670228-114 EM098016767TH เสนาะ53 + ซาลาเปา (611749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 38)(G 69%)
73 # 3อจ670228-115 EM098016767TH นายต้น + ซาลาเปา (611752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 กรุงเทพฯ
74 # 3อจ670228-116 EM098016767TH pongpamorn + ซาลาเปา (611755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)
75 # 3อจ670228-117 EM098016767TH Viraphan711 + ซาลาเปา (611758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์

พระปิดตา เนื้อสำริด กรอบนาก(G 37%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
76 # 3อจ670228-120 EM098016767TH toeykeng + ซาลาเปา (611768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(570529-013)(G 62%)
77 # 3อจ670228-121 ED318777867TH oHmslimmer + black-van (611736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ (661012-1219)
78 # 3อจ670228-122 ED317614964TH lexrain + อาทิตย์๙๙ (611740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชิต วัดมหาธาตุ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.เพชรบุรี
79 # 3อจ670228-123 ED317234011TH อนันตรา + Suwatq (611744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
80 # 3อจ670228-126 ED329003015TH Sirunya99 + สร้างตัว (611763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง กรุงเทพฯ
81 # 3อจ670228-128 ED322140881TH rungrot + suthee069 (611771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์ขี้ตา เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 879)
82 # 3อจ670228-129 TH01185AH2Y90B0 mouse88 + nampoo (611773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม(G 88%)
83 # 3อจ670228-132 828531499644 บอยพระเครื่อง + kopko (611791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สระแก้ว
84 # 3อจ670228-134 ED330611622TH กชชโย19 + chiradech (611801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 กรุงเทพฯ
85 # 3อจ670228-135 ED330611622TH Nongjeen + chiradech (611807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (641020-1111)
86 # 3อจ670228-136 ED167892090TH warning + ธนูทอง (611812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุเจดีย์กลางทุ่ง พิมพ์หัวเรือเมล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
87 # 3อจ670228-137 ED318134567TH thanawat_bz + Phichit_02 (611815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 กรุงเทพฯ
88 # 3อจ670228-140 TH01185AFR1D2B0 เมืองไทย + pae1991 (611826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
89 # 3อจ670228-142 gati5735 + Thantharat (611778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
EJ055839029TH
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
90 # 3อจ670228-143 ED310408319TH nuch2545 + เล็กวังจาร (611783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ พิมพ์เศียรปลาไหล เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
91 # 3อจ670228-144 ED324715328TH Negba + ลูกวังสะพุง (611786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2514-2527 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
92 # 3อจ670228-147 ED271391075TH อรุณ2519 + เจริญ38 (611795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแช่น้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.นครปฐม
93 # 3อจ670228-151 EM098280611TH แงซาย + นกแก้ว (611766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
94 # 3อจ670228-152 EM098280611TH กำธรนคร + นกแก้ว (611772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง(G 67%)
95 # 3อจ670228-157 ED308524015TH เอกประจวบฯ + dreadlord (611788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ทรงเครื่องฤดูหนาว เนื้อทองคำ ปี 2525 กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 18 กรัม)
96 # 3อจ670228-163 ED331710119TH oHmslimmer + (611781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
97 # 3อจ670228-164 ED305990146TH ต้นกรมทาง + golfsriracha (611785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นเงินขวัญถุงเสาร์ห้า เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.กำแพงเพชร
98 # 3อจ670228-166 ED298915933TH sorn16 + Kirk2536 (611797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
99 # 3อจ670228-170 ED282249631TH อรุณ2519 + taranan (611811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(G 79%)
100 # 3อจ670228-171 ED305718216TH panitgang + jawnantawut (611835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา **พระสภาพสวย
101 # 3อจ670228-172 EB624901592TH ประเสริฐวัง + Thanapong36 (611838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวหน้าผากสามเส้น เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
102 # 3อจ670228-173 ED083307247TH Sahapon + yootha (611840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญครูบาผาผ่า รุ่นแรก ปี 2517 จ.แม่ฮ่องสอน
103 # 3อจ670228-175 EB551028307TH niphonxxx + Montien2525 (611857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือนพระสิวลี วัดห้วยผักชี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2537 จ.นครปฐม (หลวงปู่หลิว ปลุกเสก)(G 63%)
104 # 3อจ670228-179 ED298250924TH YuiYui07 + a-pro (611852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
105 # 3อจ670228-182 ED286084337TH Ballone + ธาวัช (611824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 303/สภาพสวย) (670215-1033)(G 51%)
106 # 3อจ670228-183 ED292344230TH yodsiam + supernatural (611859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ(G 86%)
107 # 3อจ670228-184 EM276271701TH Goodcobain + Anankiya (611828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
108 # 3อจ670228-185 ED286465256TH คนสยาม + Chinnapat420 (611832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(G 58%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM