ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนเมษายน 2567


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือน เมษายน 2567 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 เม.ย. 2567 - 08:32 น.]



โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 11 เม.ย. 2567 - 08:41 น.] #88081 (10/10)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670330-011 ED318674346TH NAN777 (614677) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ670403-014 EJ014570183TH Succeed28 (614963) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670404-001 ED381604740TH ธนกฤต999 (615054) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ670404-014 EM098035823TH ซาลาเปา (615085) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 1อจ670405-004 ED406801629TH บางแก้ว1976 (615140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670405-008 ED375046551TH สยามรุ่งโรจน์ (615164) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ670405-009 ED381849645TH golfsriracha (615168) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ670406-003 TH01185FKZA0B0 ตึ่งนั้ง (615217) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
9 # 1อจ670406-004 TH01185FKZAJ0B0 ตึ่งนั้ง (615224) ส่งพระตรวจสอบ 32 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 32 องค์
10 # 1อจ670408-003 ED394615627TH akkarachs08 (615328) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ670408-004 TH01185G0ATG5B0 metorstar (615334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670408-008 RBT10003572906C thepmonkon (615345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670408-009 EB669229647TH ToeyPaknam (615401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670408-015 EM480036395TH มงคลทิพย์ (615365) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
15 # 1อจ670408-017 SKB1000334694A4 Sorawit (615374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670408-018 ED359976876TH poshwises (615376) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ670408-023 EM374555266TH Aum2543 (615362) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ670408-024 EM162204298TH นกแก้ว (615379) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
19 # 1อจ670408-025 OB110436359TH toy_clong8 (615383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ670408-026 EM705724362TH nongder (615381) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ670409-001 ED079608475TH โบตั้ม (615468) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ670409-002 ED405914261TH viruch2499 (615473) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ670409-004 TH01185FYN1F5B0 jantzen (615482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ670409-005 ED083365148TH Gaokod2549 (615472) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
25 # 1อจ670409-008 EM531431137TH มุกดอนเมือง (615490) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670403-007 Beginner_Y (614962) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670404-003 pong971 (615097) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670404-005 Buncha (615089) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670405-001 เมตตาธรรม6939 (615161) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ670405-002 so-so (615135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ670406-005 midori (615230) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ670406-013 newwave9 (615246) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ670408-001 jojo5 (615301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670408-003 samsun (615319) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ670408-012 JadeJ (615293) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ670408-013 หลานตาจวบ (615388) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ670408-014 หลานตาจวบ (615351) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 2อจ670408-017 มงคลถาวร (615302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670408-018 jack_edit (615306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670408-019 ศิริจันทร์ (615397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 2อจ670408-021 wutpantip (615316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ670408-023 chinko (615392) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 2อจ670409-001 การันตีพระ (615409) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 2อจ670409-002 Sookasem (615457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ670409-003 toopronchai (615499) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 2อจ670409-005 patchara (615460) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
22 # 2อจ670409-006 การันตีพระ (615414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ670409-007 การันตีพระ (615412) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ670409-008 schan2514 (615449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670403-129 828580361840 attasit32 + sitawee (614947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดหมู เนื้อทองเหลือง กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลกเสก)
2 # 3อจ670405-003 KhomBangkok + เมษเมษา (615107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพแต่งผิวรมดำ)
3 # 3อจ670405-103 ED072172362TH CarePC + Pook168 (615116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์วัดดีหลวง เนื้อ(ดำ) ปี 2506 กรุงเทพฯ
4 # 3อจ670405-112 KBS9300017750AK m-cot + porramess (615115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนเล็กน้อย)
5 # 3อจ670405-116 ED167343005TH Phrakaew + patrollawyer (615121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดมหาธาตุ เนื้อทองคำ 94% จ.สุโขทัย
6 # 3อจ670406-005 Aekchai_M + พรพระพุทธคุณ (615189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 518)(G 99%)
7 # 3อจ670406-111 RPHP000000733YC tum007 + Pongsak999 (615202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ670406-112 ED084429349TH เขียววาริน + ป๋ามอส (615203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยา ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1900)(G 62%)
9 # 3อจ670406-115 EM166203553TH poshwises + นกแก้ว (615213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวิง วัดสะพาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670408-004 pornchai029 + K_taopun (615255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์เสมา เนื้อเงินลงยาหน้าทองหลังนาก ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 56) **พระสภาพสวย
11 # 3อจ670408-007 ploithai + Kang2525 (615264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
12 # 3อจ670408-105 EM098036687TH pinits + ซาลาเปา (615321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บาตรน้ำมนต์นเรศวรเมืองงาย วัดพระสิงห์ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.เชียงใหม่ (ขนาด 5.2 นิ้ว)
13 # 3อจ670408-106 ED3412071132TH masterpiece + mu101 (615327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
14 # 3อจ670408-111 EJ984022254TH meanblog + sanyah (615288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา
15 # 3อจ670408-113 ED383263235TH tummusic46 + Prarichat (615295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
16 # 3อจ670408-114 EB669357685TH Reo2566 + อามอรรถพล (615300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
17 # 3อจ670408-118 ED389916765TH wit_27 + ศิษย์ปู่สง่า (615324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพปัดผิว)

18 # 3อจ670408-123 EM098037002TH vintagejazz + ฮุนได (615349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
19 # 3อจ670408-127 EM098037002TH ท่านมหา + ฮุนได (615364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.นครราชสีมา
20 # 3อจ670408-133 ED079609158TH JogoZz + โบตั้ม (615282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
21 # 3อจ670408-134 ED186447569TH puriwaj + Charity (615287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทรัพย์เพิ่มพูน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา(G 72%)
22 # 3อจ670408-156 อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (615274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01185FTQUR0B0
พระเล็บมือ หลวงปู่เพิ่ม วัดอุทยาน พิมพ์หลังยันต์ เนื้อดิน จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
23 # 3อจ670408-158 ED34760073TH telex + ออเดอร์ (615281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ670408-159 ED354760073TH หนึ่งในสยาม + ออเดอร์ (615283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
25 # 3อจ670408-160 ED354760073TH masterpiece + ออเดอร์ (615286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดถาวรวราราม เนื้อทองเหลือง ปี 2489 จ.กาญจนบุรี
26 # 3อจ670408-162 ED387447248TH Komsank + teespy (615390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
27 # 3อจ670408-168 ED342084424TH pop2517 + นรสิงห์41 (615407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่)(G 76%)
28 # 3อจ670408-169 ED185365571TH Johnprptk1904 + saravudth (615402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ670408-173 EM480036395TH witpattataya + บัวแก้ว_47 (615367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
30 # 3อจ670408-184 EM098036660TH บุตรสุนทร + ฮุนได (615307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี
31 # 3อจ670408-185 EM098036660TH NoomNatthapong + ฮุนได (615314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)
32 # 3อจ670408-192 EM098036660TH sam8793 + ฮุนได (615331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ย้อนยุค เนื้อเงิน ปี 2530 จ.สมุทรปราการ
33 # 3อจ670408-193 EM511462740TH ชินครับ + เวสแฮม (615337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานขุนกระบี่ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม
34 # 3อจ670408-198 EM658349944TH chaintv + มะนาวแป้น (615368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง
35 # 3อจ670409-001 pr1972 + hunter04 (615410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด)(660928-1064) **พระสภาพสวย
36 # 3อจ670409-002 mark-max + เมวิกา001 (615411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(670320-1121)

37 # 3อจ670409-004 korn88 + เด็กกาญ (615415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาซุ้มแจกัน กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ670409-005 tsalarak + เมษเมษา (615417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ระยอง (น้ำหนักทอง 15.6 กรัม) **พระสภาพสวย
39 # 3อจ670409-006 Itsarapp + patchara (615418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง (G 40%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
40 # 3อจ670409-007 khunsarn + (615420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
PAE_PONGCHAI
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (670314-2072)
41 # 3อจ670409-008 SamilaMT + kusuma69 (615422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (670323-1047)(G 80%)
42 # 3อจ670409-009 กีตาร์ + ลักษ์101 (615424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ
43 # 3อจ670409-101 ED404619020TH RedBlue + เขยมาบตาพุด (615416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 4069)(G 68%)
44 # 3อจ670409-102 ED374090664TH มงคลบารมี + น้องปุ๊ก (615419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2533 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
45 # 3อจ670409-103 EM238629286TH oHmslimmer + nooing (615421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ
46 # 3อจ670409-104 ED21022636TH Goose + ออเดอร์ (615423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
47 # 3อจ670409-109 ED313187024TH AQUAMAN39 + Santi1989 (615432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
48 # 3อจ670409-111 ED079608475TH ฅนบางใหญ่ + โบตั้ม (615436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 80 พรรษา เนื้อทองเหลือง ปี 2536 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
49 # 3อจ670409-112 EM511324955TH meanblog + หมูกุ๋น (615439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อชม วัดตลุก เนื้อทองเหลือง จ.ชัยนาท (สภาพอุดกริ่งชำรุด)
50 # 3อจ670409-113 EM511324955TH tummusic46 + หมูกุ๋น (615441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
51 # 3อจ670409-114 ED394852780TH สิงค์ใต้สายดำ + มาริโอ (615443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นทำน้ำมนต์ พิมพ์คอนูน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี (670312-1056)
52 # 3อจ670409-117 ED210678843TH พระประแดง26 + (615447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
greenmoon
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 3 พิมพ์หลังอุมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.เพชรบุรี
53 # 3อจ670409-118 ED345937872TH RAPIN + tiwakornwong (615451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 14.4 กรัม)(G 78%)
54 # 3อจ670409-119 ED240929531TH doramon2345 + สำเร็จธงชัย (615455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 4 (สมโภชอุโบสถ 100 ปี) พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2567 กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
55 # 3อจ670409-120 EM238629272TH oHmslimmer + nooing (615463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดประสาทฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ

56 # 3อจ670409-121 ED400102734TH เหรียญ + ชินนิมอน (615427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดศาลาครืน เนื้อนวโลหะ ปี 2521 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
57 # 3อจ670409-122 KBNM200066845U7 boonchuay2583 + (615428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Yui_jaa2528
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 800 บาท) (น้ำหนักทอง 19.6 กรัม)
58 # 3อจ670409-123 EM098036673TH Muramasard + ซาลาเปา (615431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
59 # 3อจ670409-124 EM098036673TH Thanabura + ซาลาเปา (615433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 กรุงเทพฯ
60 # 3อจ670409-125 EM098036673TH aoy789 + ซาลาเปา (615435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จิ้งจก กรอบทอง(G 83%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ670409-126 EM098036673TH suttanee + ซาลาเปา (615437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เขี้ยวเสือ เนื้อกระดูก
62 # 3อจ670409-128 EM098036673TH น้องพอดี + ซาลาเปา (615440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์วัดตะไกร เนื้อผง จ.นนทบุรี
63 # 3อจ670409-129 EM098036673TH วอเตอร์ + ซาลาเปา (615442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมาน หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นมงคลบูรพา เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2561 จ.ตราด (หมายเลข 62)
64 # 3อจ670409-130 EM098036673TH Osunta + ซาลาเปา (615444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 กรุงเทพฯ (670325-1289)
65 # 3อจ670409-131 EM098036673TH เจ่กเตี้ย + ซาลาเปา (615450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพแต่งผิว)
66 # 3อจ670409-132 EM098036673TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ซาลาเปา (615453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์วัดตะไกร เนื้อผง จ.นนทบุรี
67 # 3อจ670409-133 ED326357155TH โพธาราม + eakkapong (615458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2492 จ.ลำพูน (สภาพใช้)
68 # 3อจ670409-139 TH01185G52V41B0 addoo + ชัยนเรศ (615483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกสุริยมุณี หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน ปี 2495 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
69 # 3อจ670409-140 ED389940875TH m_devil + โอเว่น (615488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
70 # 3อจ670409-141 EM511322455TH meanblog + ฮุนได (615448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน ปี 2454 จ.กาญจนบุรี กรอบทอง(G 66%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
71 # 3อจ670409-142 EM511322455TH midori + ฮุนได (615452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
72 # 3อจ670409-144 EM511322455TH Chatchaijew + ฮุนได (615456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อผง กรุงเทพฯ
73 # 3อจ670409-146 EM511322455TH เขียววาริน + ฮุนได (615461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)(G 65%)
74 # 3อจ670409-147 EM511322455TH เขียววาริน + ฮุนได (615464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นรัตโต เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี กรอบทอง(G 71%)

75 # 3อจ670409-148 EM511322455TH masterpiece + ฮุนได (615466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพบารมี 91 พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 3106)
76 # 3อจ670409-149 EM511322518TH Olaw168 + ซาลาเปา (615469) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.2 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 8.9 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
77 # 3อจ670409-151 EM531431137TH masterpiece + มุกดอนเมือง (615475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
78 # 3อจ670409-153 EM511322464TH เบิร์ทลายสยาม + ซาลาเปา (615480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(670323-2029) (G 58%)
79 # 3อจ670409-155 EM511322464TH Choomsilp + ซาลาเปา (615484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหน้าเสือ วัดเกาะลอย เนื้อทองคำ ปี 2525 จ.ตราด (น้ำหนักทอง 13.1 กรัม)
80 # 3อจ670409-156 EM511322464TH พบธรรม + ซาลาเปา (615486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2521 จ.ชัยนาท (670327-3006)
81 # 3อจ670409-157 EM511322464TH songpon_hor + ซาลาเปา (615489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ กรุงเทพฯ(G 68%)
82 # 3อจ670409-158 EM511322464TH jirapach + ซาลาเปา (615491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 4551)
83 # 3อจ670409-159 EM511322464TH sirkob + ซาลาเปา (615492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (670321-1041)(G 63%)
84 # 3อจ670409-160 ED383282866TH tikloet + ป๋องณรงค์ชัย (615494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
85 # 3อจ670409-162 เกมมาเอง + คเวสโก (615498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185G8BMA1B0
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)
86 # 3อจ670409-164 ED360694501TH pirat9 + nakornyong (615501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
87 # 3อจ670409-166 EM511322606TH Itsarapp + ซาลาเปา (615503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
สิงห์ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์หลังนางกวัก จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 77%) **ขณะนี้ยังไม่รับออกบัตรรับรอง ให้กับพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 10 เม.ย. 2567 - 08:37 น.] #88076 (9/10)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670401-023 ED357619315TH Pook168 (614778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670403-003 ED31534803TH mchutith (614971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ670403-010 ED401742481TH คุณศิระ (614979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670403-012 ED385217423TH boatM3 (614956) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670404-002 ED379207020TH Thana999 (615053) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
6 # 1อจ670404-004 ED161958345TH TONKHAW (615057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ670404-012 EM098035823TH ซาลาเปา (615082) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
8 # 1อจ670404-017 TH01185FGS9V7B0 เนตรหิรัญ (615092) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ670405-001 ED306995839TH ตาแจ๋ว (615157) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ670405-003 ED394818616TH มหามณีจินดา (615149) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ670405-005 ED306995842TH ตาแจ๋ว (615153) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 1อจ670405-015 ED375046565TH สยามรุ่งโรจน์ (615158) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
13 # 1อจ670405-016 ED083309469TH Nippit (615171) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน)
1 รายการ
14 # 1อจ670406-006 EM162203598TH นกแก้ว (615231) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
15 # 1อจ670406-008 ED105189955TH น้องโชตะ (615235) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ670406-009 ED312787526TH สะสมพระ (615233) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
17 # 1อจ670406-011 ED128596183TH bungbung (615241) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ670408-011 ED401421337TH มงคล_เล็ก (615352) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
19 # 1อจ670408-020 EJ304187159TH Worapong4591 (615338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ670408-021 ED41700953TH Birdsp44 (615350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670404-009 ED393216773TH babala (615072) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670403-008 jingmanu (614966) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670404-009 naret18 (615093) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ670404-010 Ouan1 (615041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670405-003 จ่าแจ้ (615137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ670406-001 หนุ่มธนบุรี (615204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670406-002 olympia (615206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ670406-003 damboy08 (615242) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670406-006 tamo1 (615212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670406-008 ต่อยอด (615243) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ670406-010 Duk_DM (615244) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 2อจ670406-011 อรรถพล (615211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670408-002 suwan (615303) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 16 รายการ
13 # 2อจ670408-004 การันตีพระ (615247) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
14 # 2อจ670408-005 การันตีพระ (615249) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ670408-007 การันตีพระ (615252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ670408-008 การันตีพระ (615250) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ670408-009 มังกรชล (615326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ670408-015 art_0307 (615298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
19 # 2อจ670408-016 การันตีพระ (615253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ670408-024 tamo1 (615408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
21 # 2อจ670403-006 armchair87(614982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670401-160 EM098093541TH kay9999 + ซาลาเปา (614792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (ชำรุดขอบล่าง)
2 # 3อจ670402-113 EJ619513167TH ป๋องณรงค์ชัย + แจ็คเชียงดาว007 (614858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 กรุงเทพฯ(G 76%)
3 # 3อจ670403-101 TH01185FBBJQ4B0 honeylemon + tanandorn555 (614900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผงไม้ ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพชำรุดขอบหลังบน)
4 # 3อจ670403-137 ED400110038TH อรทัย960 + welding24 (614940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบัวเผื่อน วัดพรหมนิมิต จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 2.5 นิ้ว)
5 # 3อจ670403-139 ED384325333TH Rakchart + tiwakornwong (614946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (660826-1108) **พระสภาพสวย
6 # 3อจ670403-144 EB634908697TH พรญาณ + umpun (614933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดรัตนชัย เนื้อดิน ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ670403-145 ED181179049TH Numracingcar + benter (614938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อดำ วัดสันติธรรม รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2540 จ.สระแก้ว
8 # 3อจ670404-005 ส_รุ่งฟ้า + ISUZU_5951 (614995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านเมือง วัดปากบางท่าพญา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ670404-130 EM162203519TH kanapod + นกแก้ว (615027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น ร.ศ.200 พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.ปัตตานี(G 63%)
10 # 3อจ670404-139 TH01185FBSN31B0 อชิตะพระเครื่อง + Choi2528 (615068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า พิมพ์ไม่ตัดขอบ เนื้อดีบุก ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ670404-148 ED075689116TH Rakchart + hooligan (615046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช (วัดหน้าพระธาตุสร้าง)
12 # 3อจ670404-160 ED238568281TH Uthai_Taptim + เจน55 (615083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ
13 # 3อจ670404-162 ED317089605TH chay7 + Kjohnpat (615029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง กรุงเทพฯ(G 78%)
14 # 3อจ670404-170 EM162203655TH lekdee + นกแก้ว (615050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม
15 # 3อจ670405-007 loongmike + Captain99 (615167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แขนกาง เนื้อผงลงรัก ปี 2515-2525 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
16 # 3อจ670405-008 loongmike + Captain99 (615169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดหลังแตก เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ670405-104 EM480010084TH jirapach + หอพระ (615174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อเงิน ปี 2543 กรุงเทพฯ
18 # 3อจ670405-106 EM098034329TH SITDU + หมูกุ๋น (615122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม
19 # 3อจ670405-108 ED145896418TH Sirbang + tongleehae (615127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.สิงห์บุรี
20 # 3อจ670405-109 ED364335230TH Nuttapon2524 + Teeman88 (615128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิษณุโลกพิทยาคม เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1722)
21 # 3อจ670405-111 ED390789300TH gong_40 + black-van (615113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัด 18 กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ670405-113 ED383811210TH nopakk + tontatto (615117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นสามัคคีมีสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
23 # 3อจ670405-117 EM001854221TH Sin_22 + เต่านา (615123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาวหน้านาง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(670301-1065)
24 # 3อจ670405-120 EM098036041TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + ซาลาเปา (615129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (วัดบางด้วนสร้าง)

25 # 3อจ670405-125 EM098036041TH Merlin600 + ซาลาเปา (615138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)
26 # 3อจ670405-128 EM098036041TH print + ซาลาเปา (615143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดนิ้วมือขวา)
27 # 3อจ670405-129 EM098036041TH raydy + ซาลาเปา (615145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
28 # 3อจ670405-130 EM098036041TH Osunta + ซาลาเปา (615147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กำไล หลวงพ่อจำลอง วัดเจดีย์แดง เนื้อเงิน ปี 2546 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพขัดผิว)
29 # 3อจ670405-133 ED391407625TH Kitti2289 + kankanmol (615154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย กรุวัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ670405-139 ED044899070TH thanyarats + เมืองไทย (615165) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นเสาร์ห้า 2 เนื้อผง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
31 # 3อจ670406-001 เบนซ์ท่าม่วง + somsak14 (615182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
32 # 3อจ670406-002 bowon + damboy08 (615183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อต่วน กรุวัดตาปะขาวหาย พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก) (สภาพเคลือบแล็กเกอร์)(590829-027)

33 # 3อจ670406-003 BhuriKet26 + Kapongdotcom (615186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
34 # 3อจ670406-004 tangmo123 + thesj (615188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 2)
35 # 3อจ670406-006 บรมีหลวงปู่ทวด + พบธรรม (615191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (670222-1051)(G 66%)
36 # 3อจ670406-007 Dig_tut_959 + ต่อยอด (615195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์นิรันตราย วัดราชประดิษฐฯ พิมพ์เล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2515 กรุงเทพฯ
37 # 3อจ670406-008 Rakchart + Nopbns990 (615196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.นครศรีธรรมราช (วัดหน้าพระธาตุสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
38 # 3อจ670406-009 ออยล์เจดีย์ใหญ่ + อรรถพล (615198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(660329-2114)
39 # 3อจ670406-010 witpattataya + nuttakrit (615199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเก้าหน้ามหาเศรษฐี เนื้อเงินลงยา ปี 2553 กรุงเทพฯ (หมายเลข 1348)(670321-1023) (G 81%)
40 # 3อจ670406-101 ED366034997TH พรพระวิษณุ + เทพพระเสาร์ (615184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670406-102 TH01185FV95G2B0 bos2499 + นกจิ๊บ (615185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
42 # 3อจ670406-103 ED164089207TH Champrawin3239 + wirat (615187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ670406-105 ED357216753TH chattar + Nat_Bangrak (615192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (660826-1132)(G 77%)
44 # 3อจ670406-106 ED193682505TH นุหนองคาย + banpot2511 (615193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี

45 # 3อจ670406-108 ED322295971TH ภักดี168 + Notmay2425 (615197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ
46 # 3อจ670406-109 ED350253867TH คนวังพลับ + bank121 (615200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อสำริด (หน้าตัก 2.8 นิ้ว) (สภาพซ่อมพระศอ)
47 # 3อจ670406-110 ED167343226TH อนันตรา + patrollawyer (615201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวตูม เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
48 # 3อจ670406-114 ED410401432TH toymlt + ต๋อ_แปดริ้ว (615209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นเข็มหัก เนื้อผง ปี 2515 จ.เพชรบูรณ์
49 # 3อจ670406-116 ED393121130TH เซียนน้อยหนึ่ง + Navaporn_Shu (615218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นศรฤทธิ์รวย รวย เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5890/น้ำหนักรวม 31.9 กรัม)
50 # 3อจ670406-117 ED315155639TH พิมพ์นิยม + crystalfang (615221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(G 58%)
51 # 3อจ670406-118 JM001618585TH Grand_magus + Ti2566 (615225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช รุ่นมหาสิทธิโชค เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ670406-119 ED394209592TH jetsada_supat + Anucha1985 (615227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผงใบลาน ปี 2460 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)(670328-1050)
53 # 3อจ670406-120 ED370961493TH RYUTA + น้องอลัน (615229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม
54 # 3อจ670406-121 ED355329491TH ภูมิภัทรพระเครื่อง + jopawis (615205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.4 กรัม)(G 83%)
55 # 3อจ670406-122 SXF3633A0002917 bellic + หลิน_หลิน (615210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
56 # 3อจ670406-123 EB679019909TH หนุ่มธนบุรี + กอล์ฟ-สมหมาย-สุท (615215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (โค้ดดาว/สภาพสวย)(630406-527) (G 62%)
57 # 3อจ670406-124 ED381716499TH พันเปอร์เซ็น + ออเดอร์ (615219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่ว
58 # 3อจ670406-125 KEX180009276000 bowon + lamborghinizi (615222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
59 # 3อจ670406-127 EH33818/5537TH ตุ้ยแปลงยาว + นู๋มาลี (615228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ
60 # 3อจ670406-128 ED356319924TH witpattataya + UNICITY (615232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(670307-2002)
61 # 3อจ670406-129 ED370961476TH jitnobnom + น้องอลัน (615236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรย์ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2536 กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดของรุ่น/พิมพ์นี้
62 # 3อจ670408-002 Boyprasertsak + Pongsak999 (615251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 79%)
63 # 3อจ670408-003 midori + jicko (615254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
64 # 3อจ670408-008 เมืองไทย + August1552 (615267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีฉลู เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพทำความสะอาดผิว)
65 # 3อจ670408-009 เมืองไทย + August1552 (615269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
66 # 3อจ670408-010 pikkared + nakarin (615271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
67 # 3อจ670408-011 Jippooh + engineer27 (615275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 9.2 กรัม)(G 85%)
68 # 3อจ670408-012 RAPIN + JadeJ (615279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 11.2 กรัม)(G 86%)
69 # 3อจ670408-013 tamo1 + ศิริจันทร์ (615284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง

70 # 3อจ670408-014 แซมแม่ฮ่องสอน + wutpantip (615296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดคลอง เนื้อสำริด
71 # 3อจ670408-101 ED396707153TH Premnampee + รัชตพล (615404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
72 # 3อจ670408-102 ED210678830TH ตุ้ยแปลงยาว + greenmoon (615308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว(หลัง ๗ ซ้อน) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
73 # 3อจ670408-103 ED076975271TH onntiwang + narade2517 (615312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
74 # 3อจ670408-110 ED156691738TH Chaiyaphol + พิมพ์พิมล (615347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
75 # 3อจ670408-112 ED315156299TH witpattataya + เอกประจวบฯ (615292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์จิ๋ว เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (สภาพสวย)(670309-1016)
76 # 3อจ670408-115 NGWW000343690HA นายต้น + ซากุระ (615304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.5 กรัม)(G 79%)
77 # 3อจ670408-116 ED236634147TH som__o + pipattamhus (615317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
78 # 3อจ670408-117 TH01185G0U796B0 DDman + tongleehae (615311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พัน เนื้อผงลาย ปี 2512 จ.สิงห์บุรี (สภาพหักซ่อม)
79 # 3อจ670408-119 JM001851287TH surasity + สาวเหนือ2524 (615330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
80 # 3อจ670408-120 ED298662222TH pandp + kwang019 (615336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์ห้ายอด เนื้อผ้าถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี.. (650820-1164)
81 # 3อจ670408-121 EM098037002TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ฮุนได (615344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์วัดตะไกร เนื้อผง จ.นนทบุรี

82 # 3อจ670408-122 EM098037002TH Goose + ฮุนได (615348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
83 # 3อจ670408-124 EM098037002TH Natthanan1 + ฮุนได (615354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม(G 66%)
84 # 3อจ670408-126 EM098037002TH NoomNatthapong + ฮุนได (615359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
85 # 3อจ670408-128 EM098037002TH เจ้าชายอสูร + ฮุนได (615366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
86 # 3อจ670408-129 EM098037002TH Mai2008 + ฮุนได (615369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)(G 69%)
87 # 3อจ670408-130 EM098037002TH เซียนน้อยหนึ่ง + ฮุนได (615370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือ พระอาจารย์แจ้ วัดน้อมประชาสรรค์ เนื้อเงินลงยา ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 31/น้ำหนักรวม 37.4 กรัม)(G 84%)
88 # 3อจ670408-131 EM098037002TH Muramasard + ฮุนได (615273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงใบลาน ปี 2518 กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด) กรอบทอง(G 65%)
89 # 3อจ670408-132 EM098037002TH Toey-1999 + ฮุนได (615278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
90 # 3อจ670408-135 ED324269166TH โก๋แก่ + มรดกเมืองไทย (615291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครศรีธรรมราช
91 # 3อจ670408-136 ED196651578TH meanblog + พระลพ (615297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หน้าวัวใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครปฐม
92 # 3อจ670408-137 ED313395526TH textile007 + Somjai (615299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเยิ้ม วัดใหม่บางจาก รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.เพชรบุรี
93 # 3อจ670408-140 ED391197351TH Alicetotle + Pig2525 (615313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดศาลาครืน เนื้อทองเหลือง ปี 2521 กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)

94 # 3อจ670408-142 ED382374963TH nopakk + tomay (615256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 4 (สมโภชอุโบสถ 100 ปี) พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2567 กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
95 # 3อจ670408-143 ED397667610TH vampire + uncle (615257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์จม เนื้อผงปิดทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี(S 86%)
96 # 3อจ670408-144 TH01185FUW3N2B0 pondpra + เทพธันเดอร์ (615260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
97 # 3อจ670408-145 ED351177053TH glubglai + loryinglong (615263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
98 # 3อจ670408-146 ED368936901TH Susit0302 + JOCHO987 (615391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพรมผิวใหม่)
99 # 3อจ670408-147 ED341389172TH tanint + joe_donmueang (615266) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุจิณโณ 89 พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองคำ ปี 2520 จ.เชียงใหม่ (น้ำหนักทอง 1.6 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุจิณโณ 89 พิมพ์ใบมะขาม เนื้อเงิน ปี 2520 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุจิณโณ 89 พิมพ์ใบมะขาม เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นสุจิณโณ 89 พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
100 # 3อจ670408-148 ED296681855TH Montria + พลกฤต (615272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2516 กรุงเทพฯ(G 88%)
101 # 3อจ670408-149 ED367568508TH วันชัย2511 + Sitthichai1993 (615276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 4 (สมโภชอุโบสถ 100 ปี) พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2567 กรุงเทพฯ
102 # 3อจ670408-152 SXF1823A0025109 tonmek + Maymy3895 (615262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ(G 78%)
103 # 3อจ670408-153 ED415700844TH วิระ2526 + golfsriracha (615265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์เล็กหลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2512 กรุงเทพฯ
104 # 3อจ670408-155 ED370018678TH supa16 + takrit (615270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครสวรรค์

105 # 3อจ670408-157 ED355479690TH gong_40 + ชัยแคราย (615277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ
106 # 3อจ670408-165 EH820289566TH Rakchart + Belton (615400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
107 # 3อจ670408-166 EM658349935TH JutaratPin + มะนาวแป้น (615403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อเงินลงยา ปี 2522 จ.ปัตตานี
108 # 3อจ670408-167 ED384642512TH แม่ตะเคียนทอง + raimon (615406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
109 # 3อจ670408-170 EN385627587TH vespa2 + BossCM2525 (615405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นเจริญพร 51 เนื้อเงิน ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 1141)
110 # 3อจ670408-171 ED358153754TH Leklek + ประวิทย์888 (615356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลางหลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
111 # 3อจ670408-172 EB666985664TH bobby028 + Sutee-sai2 (615363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นครบรอบอายุ 81 ปี พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2531 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
112 # 3อจ670408-174 EM480036395TH KhomBangkok + บัวแก้ว_47 (615371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพปัดผิว)
113 # 3อจ670408-176 ED359976862TH น้องพลอย + poshwises (615378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน เนื้อผงคลุกรักปิดทอง จ.ปทุมธานี
114 # 3อจ670408-177 ED178641217TH Goose + tle_wangpikul (615380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2543 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651222-1058) (G 74%)
115 # 3อจ670408-178 PYP3042A0000567 ประเสริฐวัง + พลังเก้าเอี๊ยง (615382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสมภพ วัดสาลีโข เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
116 # 3อจ670408-179 TH01185G06VJ0B0 หิมพานต์มุ่งงาม + kamron_ch (615385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 56%)

117 # 3อจ670408-181 TH01185G63F91B0 Rakchart + นกจิ๊บ (615285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (651117-2087)(S 91%)
118 # 3อจ670408-182 JM001984527TH TAVABUNCHA + pieronut (615289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจ้อย วัดบางช้างเหนือ รุ่นแรก พิมพ์หูเต็ม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.นครปฐม
119 # 3อจ670408-183 TH01185G7YBD4B0 เซียนน้อยหนึ่ง + ร่างทรงขุนแผน (615294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นรวยมหาเศรษฐี ปี 2542 จ.สุรินทร์ (660713-2004)(G 82%)
120 # 3อจ670408-186 EM098036660TH NoomNatthapong + ฮุนได (615318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 กรุงเทพฯ
121 # 3อจ670408-187 EM098036660TH khaninnakoon + ฮุนได (615323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.นครปฐม
122 # 3อจ670408-188 EM098036660TH thanawat_bz + ฮุนได (615329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2508-2521 จ.ปัตตานี
123 # 3อจ670408-189 EM098036660TH เจ้าชายอสูร + ฮุนได (615332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะใหญ่) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
124 # 3อจ670408-191 EM098036660TH มงคลถาวร + ฮุนได (615322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว ปี 2545-2552 จ.นครปฐม
125 # 3อจ670408-194 ED393123572TH carepor + peridot (615341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 02967)(G 76%)
126 # 3อจ670408-195 ED360417619TH Game_krub + meksonice (615346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดเทพรัญจวน หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2519 จ.ระยอง (670401-2032)
127 # 3อจ670408-196 ED398525428TH bobby028 + ฟลุ๊ค (615355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 09 เม.ย. 2567 - 08:35 น.] #88073 (8/10)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670401-033 ED361039480TH Khunpun (615245) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 1อจ670402-008 KBMBW00014428H7 supatssss (614892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ670404-022 EB668894095TH Vasan2518 (615075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670405-011 TH01185FEF307B0 paobunjin (615146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670406-007 ED319985835TH tongjoy (615216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670404-001 Sunflower3245 (615086) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ670406-004 midori (615208) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670403-106 ED105193637TH thawath + น้องโชตะ (614911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา(S 93%)
2 # 3อจ670403-121 828583058645 Chicharito + ศรีเมืองระยอง (614923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ระยอง
3 # 3อจ670404-121 TH01185FFB4X1B0 พระคุณพ่อแม่888 + (615004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Chalerm2526
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
4 # 3อจ670405-009 narinthon6571 + vittaya14 (615111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม(ใ มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (670318-2016)(G 67%)
5 # 3อจ670405-101 ED360431289TH Osunta + นกแก้ว (615112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อสามกษัตริย์ ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
6 # 3อจ670405-102 TH01185FCM81180 preraya2510 + อ้ายบุ๋ม (615114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นพระยาวันมหาลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.ลำปาง
7 # 3อจ670405-105 ED391213085TH ดราก้อนปิง + sinburiram (615118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 90 เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.สกลนคร
8 # 3อจ670405-114 ED383811210TH แก้วอุษา + tontatto (615119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง กรุงเทพฯ
9 # 3อจ670405-138 berry + คเวสโก (615163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185FSXMG2B0
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 70%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 08 เม.ย. 2567 - 08:36 น.] #88068 (7/10)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670329-018 ED286796111TH stepdog (614537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670330-015 ED366275233TH noppadon111 (614678) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ670401-003 ED392002238TH โอบอุ้ม (614751) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ670401-005 ED179866707TH pupidlok (614807) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
5 # 1อจ670401-012 ED126694951TH Tatsuya (614801) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ670401-015 EM098035338TH ซาลาเปา (614761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670401-018 ย้ายข้อมูลไปที่ 1อจ670401-033
8 # 1อจ670402-004 RPD6000107804UA peepop (614887) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ670403-001 ED330249231TH chanu (614967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670403-006 EM162203200TH นกแก้ว (614975) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ670403-008 ED325442546TH tongjoy (614915) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ670403-013 EM162203417TH นกแก้ว (614960) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ670403-015 ED076972624TH suphannachai (614964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670403-016 EM162203425TH นกแก้ว (614965) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ670404-005 EM098035695TH ซาลาเปา (615061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670404-013 EM098035823TH ซาลาเปา (615084) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
17 # 1อจ670404-015 EM098035823TH ซาลาเปา (615087) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
18 # 1อจ670404-019 ED385145219TH Sammual (615065) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670404-020 ED276084774TH hairgrit (615095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670404-021 EJ334074629TH prasit_888 (615074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670404-023 TH01185FK0JX9B0 ธนวัฎ (615096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670405-007 ED381626215TH jackky (615142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ670405-010 KBAN000495487AG taccord (615144) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
24 # 1อจ670405-014 ED083364085TH Gaokod2549 (615170) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670325-025 errar99 (615181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ670401-002 greensnake (614794) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ670401-008 หยกมณี (615180) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ670403-003 Nicharida (614952) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ670403-004 Benyapa (614959) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670403-010 jack_13 (614968) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ670403-011 tanu21 (614970) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 2อจ670403-013 Arphakorn8888 (614973) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
9 # 2อจ670404-002 Sunflower3245 (615038) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ670404-006 toopronchai (615100) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 2อจ670404-008 dabby (615090) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ670404-013 ptgao99 (615034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ670404-014 การันตีพระ (615177) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ670404-015 การันตีพระ (615178) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ670404-016 การันตีพระ (615179) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ670405-004 คานธี (615162) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ670405-005 การันตีพระ (615172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ670405-006 การันตีพระ (615173) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ670405-007 การันตีพระ (615175) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 2อจ670405-008 การันตีพระ (615176) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670330-112 TH01185ES1XG0B0 Teesan1709 + คเวสโก (614608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดบางกะจะ เนื้อชินเงิน จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
2 # 3อจ670401-153 EM098093541TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ซาลาเปา (614771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์วัดตะไกร เนื้อผงลงรัก จ.นนทบุรี
3 # 3อจ670401-177 ED155645768TH อ๋องสาย4 + joe4299 (614769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาลิ้นเป็ด เนื้อดิน จ.ชัยนาท (ไม่ระบุกรุ)
4 # 3อจ670402-107 PEX0901A0057660 gm2005 + Gamulet88 (614843) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี (น้ำหนักทอง 1.8 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2516 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
5 # 3อจ670402-129 ASOK000169847KB TAVABUNCHA + ALINA (614865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 กรุงเทพฯ (511206-078)(S 87%)
6 # 3อจ670403-003 chotiwit_1801 + Maymy3895 (614899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี กรอบทอง(G 58%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ670403-103 EB600145443TH ตัส99 + nutnile (614904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ670403-105 ASOK0001698466C attasit32 + ALINA (614908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อดิน จ.อ่างทอง(S 79%)
9 # 3อจ670403-118 EM480036170TH CLUSTER + มงคลทิพย์ (614918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ670403-120 ED379206055TH พิชชาพชร + Oliver (614922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
11 # 3อจ670403-124 ED347060226TH thayarat007 + eiw5211 (614934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 กรุงเทพฯ
12 # 3อจ670403-141 ED344476905TH Tara2025 + tombetong (614924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ670403-142 ED358146342TH supha + ประวิทย์888 (614927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ670403-146 ED386706825TH thammarod + (614941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ingkamarathon
พระปิดตาหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน รุ่นมหาเศรษฐีเงินล้าน เนื้อเงิน ปี 2553 จ.กาญจนบุรี
15 # 3อจ670404-103 EB630807145TH Reo2566 + อามอรรถพล (614997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี

16 # 3อจ670404-104 EB630807211TH Reo2566 + อามอรรถพล (614999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
17 # 3อจ670404-109 ED132396930TH อรุณชัย + anaken (615013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
18 # 3อจ670404-118 ED381180056TH Choi2528 + tananop (615015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดใหม่อัมพร พิมพ์เตารีด เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.นครราชสีมา
19 # 3อจ670404-123 bungbung + Nuyclub (615009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185FEDRH2B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 5 โค้ด/สภาพล้างผิว)
20 # 3อจ670404-129 ED396407729TH สิงห์สยามศิลป์ + เจริญ38 (615024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อโรงงาน เนื้อนวโลหะก้นเงิน ปี 2519 กรุงเทพฯ
21 # 3อจ670404-131 EM162203519TH kanapod + นกแก้ว (615044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 64%)
22 # 3อจ670404-134 EM162203519TH kanapod + นกแก้ว (615055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 90 เนื้ออัลปาก้า ปี 2518 จ.สกลนคร
23 # 3อจ670404-141 828589681776 lybhutha + พ่อมาเฟีย (615023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 705)(G 52%)
24 # 3อจ670404-142 PEX0901A0057816 ตุ้ยแปลงยาว + Taenoi (615025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบบน)
25 # 3อจ670404-150 ED372131278TH Ford-nr + ตาณพุทธศิลป์ (615088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ670404-156 ED167343019TH ตุ้ยแปลงยาว + patrollawyer (615073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ670404-165 ED381849668TH Kason3 + golfsriracha (615037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นวางศิลาฤกษ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
28 # 3อจ670404-167 ED235230509TH Bin_Prasae + Aeychonburi (615042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
29 # 3อจ670405-001 Pongsak999 + Ant_pp (615105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ(G 64%)
30 # 3อจ670405-002 alternatebc + jajoo (615106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงพ่อนิด วัดทับมา เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (650517-1048)
31 # 3อจ670405-004 Goose + เมษเมษา (615108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
32 # 3อจ670405-005 บรมีหลวงปู่ทวด + จ่าแจ้ (615109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่มีขอบ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา (670328-2045)
33 # 3อจ670405-006 Thirawat3949 + (615110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
birdsiamu41
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (670328-1036)(G 65%)
34 # 3อจ670405-107 JM001490668TH จิตทิพย์ + weeshiro (615124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2548 จ.เพชรบุรี (ฝังตะกรุด)

35 # 3อจ670405-110 ED339429200TH รักษ์ต้มเลือดหมู + (615130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
SAHAKORN
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(630706-255)(G 72%)
36 # 3อจ670405-115 OB105934577TH Reo2566 + ศิษย์หลวงปู่ (615120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2551 จ.ปทุมธานี
37 # 3อจ670405-118 TH01185FN8SP3B0 มหาชัยพระเครื่อง + เนตรหิรัญ (615125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ670405-119 EK122778165TH Loeicity + นราลัย (615126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธรฯ วัดโสธรฯ รุ่น ๙ ทศวรรษ พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงินหน้าทองลงยา ปี 2558 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 65)
39 # 3อจ670405-121 EM098036041TH Muramasard + ซาลาเปา (615132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
40 # 3อจ670405-122 EM098036041TH น้องพอดี + ซาลาเปา (615133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์วัดตะไกร เนื้อผง จ.นนทบุรี
41 # 3อจ670405-123 EM098036041TH Muramasard + ซาลาเปา (615134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
42 # 3อจ670405-124 EM098036041TH Muramasard + ซาลาเปา (615136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
43 # 3อจ670405-126 EM098036041TH masterpiece + ซาลาเปา (615139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 กรุงเทพฯ
44 # 3อจ670405-127 EM098036041TH เขียววาริน + ซาลาเปา (615141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 กรุงเทพฯ (670321-1044)(G 61%)
45 # 3อจ670405-131 EM098036041TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ซาลาเปา (615150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์วัดตะไกร เนื้อผง จ.นนทบุรี
46 # 3อจ670405-132 EM098036041TH Boyprasertsak + ซาลาเปา (615152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 2134) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
47 # 3อจ670405-134 ED399621108TH ทนายโอ๊ต58 + (615155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัดเพชรดอนยาง
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นวัดพังม่วง เนื้อทองคำ ปี 2563 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 31/น้ำหนักทอง 16.7 กรัม)
48 # 3อจ670405-135 ED382605928TH พยัคฆ์ทักษิณ + อนันตรา (615156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด เนื้อทองคำ ปี 2508
49 # 3อจ670405-136 ED329073081TH Tammy + ธาราวดี (615159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีขาล เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
50 # 3อจ670405-137 ED531426914TH Boyprasertsak + มุกดอนเมือง (615160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 79%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 06 เม.ย. 2567 - 08:37 น.] #88064 (6/10)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ670329-014 TH01185EP7MQ3B0 nampoo (614533) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670329-019 ED394800941TH มหามณีจินดา (614585) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 1อจ670401-008 EB634823603TH Phon25 (614755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670401-010 ED333038404TH เพิ่มทรัพย์ (614810) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670401-017 EM098035338TH ซาลาเปา (614765) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ670401-021 ED311357658TH CURFEW (614818) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670402-003 ED346579899TH Chinnapat420 (614885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670402-013 ED312782886TH suwatboat (614853) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 1อจ670403-002 ED401740145TH Konlenpra (614969) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 1อจ670403-004 ED340148484TH Nongjeen (614972) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670403-007 EM162203085TH นกแก้ว (614976) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 1อจ670403-009 ED400110038TH welding24 (614978) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670404-003 EM098035704TH ซาลาเปา (615056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670404-006 ED394806003TH มหามณีจินดา (614986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670404-007 ED122372633TH วัฒน์พระเครื่อง (614987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670404-008 ED372618215TH อาดัม (615064) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
17 # 1อจ670404-010 EM098035823TH ซาลาเปา (615069) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ670404-011 EM098035823TH ซาลาเปา (615081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670404-018 TH01185FMJY34B0 memories (614988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ670404-024 ED373039822TH Nyusuktip (615078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ670401-014 ED144554142TH วัชรชัย (614800) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 เมษายา 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670330-008 jojo5 (614671) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670402-004 Owarut999 (614878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670402-006 kui60 (614890) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670402-014 การันตีพระ (615101) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ670402-015 การันตีพระ (615102) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ670402-016 การันตีพระ (615103) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ670402-017 การันตีพระ (615104) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ670404-007 toey7 (615040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670404-011 niphonxxx (615030) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ670404-012 olympia (615033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670329-121 ED313083245TH Chunnarad + พิชชากร (614558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี (ขนาดสูง 3.5 นิ้ว)
2 # 3อจ670329-145 ED336298788TH natt99 + ณัฐพงศ์716 (614530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
3 # 3อจ670401-101 ED2760837425TH arkorn + hairgrit (614699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อปลอด วัดหัวป่า เนื้อผงว่าน จ.สงขลา
4 # 3อจ670401-139 ED360639085TH xinehp + nakornyong (614749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.จันทบุรี (สภาพใช้สึก)
5 # 3อจ670401-163 EM098093541TH alongkot_sak + ซาลาเปา (614798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดงกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2556 จ.สุรินทร์
6 # 3อจ670402-003 AChen + สุวรรณโชค (614833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี
7 # 3อจ670402-101 ED356538964TH อนันตรา + anuruknavy44 (614831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
8 # 3อจ670402-109 ED209185676TH laphat + rattasah (614846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2485 กรุงเทพฯ (530616-191)
9 # 3อจ670402-111 DSET000151997KP อาจารย์เอ + popsleep (614852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
10 # 3อจ670402-120 EB630365655TH hairgrit + MA_A_AU (614876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
11 # 3อจ670402-126 EM374620353TH samat + Benyapa (614857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
12 # 3อจ670402-128 ED062015022TH kaohom1 + เขียวชัยภูมิ (614862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ670403-001 nongder + jess5461 (614897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 8 (๘ วงเดือน) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
14 # 3อจ670403-004 MRDAVE + Maymy3895 (614901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ฐานเตี้ย เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
15 # 3อจ670403-107 ED340878130TH keng_kung + นกแก้ว (614913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อเรซินปิดทอง ปี 2539 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
16 # 3อจ670403-109 EM276319545TH พรญาณ + Anankiya (614919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.เชียงใหม่
17 # 3อจ670403-117 ED337452174TH tomying + suthatpong (614916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้ารไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 710) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

18 # 3อจ670403-119 ED315034803TH nopparutMak + mchutith (614920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดธรรมโฆษณ์ รุ่นกันภัย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สงขลา
19 # 3อจ670403-130 EM098035430TH atta77 + ซาลาเปา (614950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธไชยศรี วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
20 # 3อจ670403-133 ED389912239TH tungsaima + ศิษย์ปู่สง่า (614931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
21 # 3อจ670403-149 EJ169657284TH attasit32 + storm17 (614953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2 (ล) เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครปฐม
22 # 3อจ670403-155 EJ120551844TH เมืองไทย + เสี่ยเมืองกาญฯ (614958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
23 # 3อจ670404-001 Monoment + vintagejazz (614989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (660717-1163)
24 # 3อจ670404-002 witpattataya + น้องออโต้ (614990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)
25 # 3อจ670404-003 dinjaa + Energy_KDK (614991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงคลุกรัก ปี 2468 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 68%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
26 # 3อจ670404-004 sirkob + nosed (614993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
27 # 3อจ670404-006 xavisam + ISUZU_5951 (614996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นสุดท้าย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์
28 # 3อจ670404-007 nuang08 + niphonxxx (614998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรุหนัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมพระศอ)(540317-127)
29 # 3อจ670404-008 Pech_Muangchon + ptgao99 (615000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (670329-2107)
30 # 3อจ670404-101 ED339580366TH singha_37 + Benz1997 (614992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ(S 92%)
31 # 3อจ670404-102 ED383250801TH laphat + ป๋องณรงค์ชัย (614994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ
32 # 3อจ670404-105 ED381884449TH bellic + golfsriracha (615002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไกลปืนเที่ยง วัดทองนพคุณ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2481 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
33 # 3อจ670404-106 ED381847928TH Poppylove + golfsriracha (615003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 90 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2538 จ.นครปฐม (หน้าตัก 3 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ670404-107 ED356325978TH BankHiWay + visa1 (615006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเส้นซุ้มล่างซ้าย)
35 # 3อจ670404-108 ED381884421TH murbur + golfsriracha (615011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
36 # 3อจ670404-110 ED381884435TH yutthapongp + golfsriracha (615017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.สมุทรปราการ

37 # 3อจ670404-111 828588267721 เชษฐประตูผี + น้องอ๋อม (615001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 กรุงเทพฯ
38 # 3อจ670404-112 EM093034108TH Nongbright88 + หมูกุ๋น (615005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์
39 # 3อจ670404-113 EM093034108TH PAE_PONGCHAI + หมูกุ๋น (615008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
40 # 3อจ670404-114 EM093034108TH trong9399 + หมูกุ๋น (615010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
41 # 3อจ670404-115 EM093034108TH chaiwatar + หมูกุ๋น (615012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม เนื้อนวโลหะก้นทองแดง ปี 2553 จ.ตราด (โค้ดเพชรไม่เต็ม/หมายเลข 978)
42 # 3อจ670404-116 EM093034108TH ศิริจันทร์ + หมูกุ๋น (615094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์อิสวาสุ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดขอบซ้าย-ขวา)
43 # 3อจ670404-117 EM093034108TH Princi-B + หมูกุ๋น (615098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ
44 # 3อจ670404-119 ED394806003TH sudjarit + มหามณีจินดา (615019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
45 # 3อจ670404-120 ED394806003TH HUAKLONG6 + (615022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหามณีจินดา
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่นแรก พิมพ์ ส หางสั้นหน้าใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2507 จ.ศรีสะเกษ (651222-3088)
46 # 3อจ670404-122 ED393240980TH bos2499 + ธนา19 (615007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 846)
47 # 3อจ670404-124 ED179858419TH gong_40 + pattamaphong (615014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
48 # 3อจ670404-125 EM098034173TH น้องพอดี + หมูกุ๋น (615016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
49 # 3อจ670404-126 Alice + มหาชัยพระเครื่อง (615018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
SHYNO01012884RY
พระท่ากระดาน กรุวัดเหนือ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี
50 # 3อจ670404-127 ED393720629TH Themistz + tranger (615020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 971)
51 # 3อจ670404-128 828587173325 nooker1981 + director (615021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 กรุงเทพฯ
52 # 3อจ670404-132 EM162203519TH แจ็คหวัง + นกแก้ว (615048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึกและหูชำรุด)(G 93%)
53 # 3อจ670404-133 EM162203519TH bos2499 + นกแก้ว (615052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ตรีกาย เนื้อผงว่าน ปี 2519 จ.ระยอง
54 # 3อจ670404-135 EM162203519TH Nattapong23 + นกแก้ว (615058) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรรค์นั่ง พิมพ์ใหญ่ข้างเม็ด เนื้อดิน จ.ชัยนาท
55 # 3อจ670404-136 ED393216795TH tomyum + babala (615059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว พิมพ์ฐานสองชั้น เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)(660803-1024)(G 71%)

56 # 3อจ670404-137 ED359290385TH SamilaMT + JunKB (615062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง(เล็ก) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(661127-1041) RC
57 # 3อจ670404-140 SPPA0002158918A Chatchaijew + chuchart-k (615071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 11918) **พระสภาพสวย
58 # 3อจ670404-143 ED360406032TH Ketsara1104 + นกแก้ว (615028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
59 # 3อจ670404-144 TH01185FBZ1N9B0 พ่อค้าเรือเร่ + Rainbow1990 (615031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2489 จ.อุตรดิตถ์
60 # 3อจ670404-145 ED334737521TH chaiwatar + worrakhit (615036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้องผง ปี 2523 กรุงเทพฯ
61 # 3อจ670404-146 ED156690406TH Ritraya + พิมพ์พิมล (615039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
62 # 3อจ670404-147 ED397653425TH aek1979 + cpparu (615043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
63 # 3อจ670404-149 EJ334074629TH tansave + prasit_888 (615049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง กรุงเทพฯ
64 # 3อจ670404-151 ED385144142TH Apollo23 + schan2514 (615051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอายุ 84 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(660206-1052) (G 77%)
65 # 3อจ670404-152 พรญาณ + คเวสโก (615060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185SFF2183B0
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
66 # 3อจ670404-153 ED170397459TH nongder + popeye289 (615063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
67 # 3อจ670404-154 ED170397459TH korn88 + popeye289 (615067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก(ตื้น) เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
68 # 3อจ670404-155 ED360845348TH Chatchaijew + rungrot (615070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองเหลือง เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.พิจิตร (โค้ด 999/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
69 # 3อจ670404-157 ED290199248TH ตัส99 + เล็กอมตะชลบุรี (615076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเสมาธรรมจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึก)
70 # 3อจ670404-158 ED383251719TH art8888 + ตั้มปาปาเร้ด (615077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
71 # 3อจ670404-159 ED384916959TH Merlin600 + บ้านสวน22 (615080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 4 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2502 จ.นครปฐม
72 # 3อจ670404-161 ED238568485TH ธนูทอง + ตงเทียน (615026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
73 # 3อจ670404-163 ED366478298TH masterpiece + เงินช่างทอง (615032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
74 # 3อจ670404-164 ED346426481TH kingcrow + ตุ้ยแปลงยาว (615035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพหักซ่อม)

75 # 3อจ670404-166 ED044899083TH Takashi9529 + เมืองไทย (615099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุเขาพระศรี พิมพ์ซุ้มตรง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
76 # 3อจ670404-168 JM001592168TH minpin123 + watbannon (615045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดเก้ากุ่ม ครูบาวัง วัดบ้านเด่น เนื้อทองเหลือง จ.ตาก
77 # 3อจ670404-169 EM162203655TH Sirunya99 + นกแก้ว (615047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2460 กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
78 # 3อจ670401-172 ED342494764TH ยิ้มอ่อน + smarn (614759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 05 เม.ย. 2567 - 09:15 น.] #88049 (5/10)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670329-006 EM162202195TH นกแก้ว (614549) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
2 # 1อจ670329-012 ED156684391TH tongjoy (614526) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670329-015 828581210553 PoohJuatathep (614531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ670330-016 EB634823223TH Phartharapon (614665) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ670401-011 ED333038404TH เพิ่มทรัพย์ (614815) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 1อจ670401-026 ED371472956TH seranee (614824) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ670401-028 ED389140818TH siong058 (614791) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 1อจ670401-029 ED168843373TH Khanoon (614795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ670402-001 ED231931545TH เอ็มน้อยร้อยล้าน (614863) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ670402-002 ED385709312TH ต้อมตราโล่ (614867) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ670402-006 ED358118987TH บุญสนองเลย (614889) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ670402-007 KLUA000391299AA หนุนดวง99 (614891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670402-009 EM277694091TH mumu99 (614888) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
14 # 1อจ670402-010 EM277694091TH mumu99 (614893) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
15 # 1อจ670402-011 EM277694091TH mumu99 (614895) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ670402-015 KBL3800026032MW logisman (614860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ670403-005 ED366556392TH Bank2014 (614974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ670403-011 ED400812359TH newpramai (614961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670323-002 อรรถพล (614078) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ670327-027 BhuriKet26 (614411) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ670402-002 อรรถพล (614877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ670402-005 ออเดอร์ (614881) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670402-011 คานธี (614879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ670402-013 yellyx18 (614882) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ670403-001 หนุ่มธนบุรี (614980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ670403-002 Nicharida (614981) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 13 รายการ
9 # 2อจ670403-005 การันตีพระ (614898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670403-009 jack_13 (614983) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670330-137 EB599842498TH โป้ง88 + WeeNava (614636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 120 เนื้อเงิน ปี 2519 จ.สกลนคร (สภาพใช้)
2 # 3อจ670330-146 ED146060272TH แม็กซิมัม99 + montr (614679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
3 # 3อจ670401-011 sutheewwk + เก้ายอดเก้ามงคล (614697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลืองลงยา ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 371)
4 # 3อจ670401-104 ED340883758TH chaiyawit_doh + ซาลาเปา (614706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปกันทรวิชัยฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.มหาสารคาม (หมายเลข 0761/หน้าตัก 7.5 นิ้ว)
5 # 3อจ670401-142 EB634888459TH oHmslimmer + umpun (614744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระหลวงพ่อกวยพิมพ์นี้
6 # 3อจ670401-152 EM098035341TH Muramasard + ซาลาเปา (614822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นแซยิด 80 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
7 # 3อจ670401-155 EM098093541TH kanapod + ซาลาเปา (614777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครศรีธรรมราช (วัดอัมพวาสร้าง)
8 # 3อจ670401-161 EM098035341TH BROSNAN + ซาลาเปา (614829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พิมพ์ทรงประคำ เนื้อเงิน ปี 2545 จ.สุรินทร์
9 # 3อจ670401-171 ED223452361TH Bangkokcity + เสี่ยเมืองกาญฯ (614754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทองฝังเพชร (น้ำหนักทองรวม 5.8 กรัม)(G 72%) **เพชรแท้จำนวน 3 เม็ด น้ำหนักประมาณ 3 สตางค์ต่อเม็ด
10 # 3อจ670401-185 EB546386346TH ทนายหลวง + Promarin (614788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อสำริด
11 # 3อจ670402-001 pop2517 + Koko168 (614830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพล้างผิว)
12 # 3อจ670402-007 pop2517 + thanaphon (614842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ670402-102 TPD00000099868 propra + joeryan (614834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
14 # 3อจ670402-103 ED384941905TH pandanamchor + Tongkub (614836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อดินเคลือบ(เหลือง) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
15 # 3อจ670402-110 TYA200224001TV CarePC + paisan2508 (614848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3220)
16 # 3อจ670402-116 ED382511307TH onntiwang + ออเดอร์ (614869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด
17 # 3อจ670402-117 ED382511307TH ริมธาร + ออเดอร์ (614871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม

18 # 3อจ670402-121 SPPA000215202YB chaidee + zeaezeae (614849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
19 # 3อจ670402-130 ED329069731TH มิสอามุน + terasak99 (614868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พิมพ์ตาโปน ปี 2509 จ.สมุทรปราการ กรอบเงิน(S 93%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
20 # 3อจ670403-002 seeuseeu + jack_13 (614984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(660209-1191) (G 65%)
21 # 3อจ670403-005 Tarkkyp + kamonsap (614902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมราชา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
22 # 3อจ670403-102 EM098035443TH junshern222 + ซาลาเปา (614903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ พิมพ์หลังยันต์แปดตัว เนื้อผง ปี 2515 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)
23 # 3อจ670403-104 ED3840703317TH ทองครับ + superfat (614906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื้อทองคำ 94% ปี 2531 กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 7.6 กรัม) (600421-170)
24 # 3อจ670403-108 EM511468455TH บุตรสุนทร + ส้มหยุด (614917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ670403-110 OSA0676A00061689 chaingame + จอมทอง33 (614921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 กรุงเทพฯ (660519-2249)(G 70%)
26 # 3อจ670403-111 EM138702403TH เดอะแห้ว + Wisanu1965 (614905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 69%)
27 # 3อจ670403-112 EM138702403TH sonicotan + Wisanu1965 (614907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุเล็กทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (670209-1112)
28 # 3อจ670403-113 ED310753065TH chanapai + Juicy (614909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 กรุงเทพฯ
29 # 3อจ670403-114 ED240133102TH yaair + เอ๋หลังเซ็น (614910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
30 # 3อจ670403-115 ED341062192TH พยัคฆ์ทักษิณ + Choomsilp (614912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์หลังเลข ๘ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพขัดผิว)
31 # 3อจ670403-116 ED341497000TH ตัส99 + chaintv (614914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และชำรุดขอบล่าง)
32 # 3อจ670403-122 TH01185FAB250B0 ขุนกิม + k-man (614926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังพระนารายณ์ทรงสมุทร เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ670403-123 EM531424017TH Nattapong23 + littletjzaa (614929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ
34 # 3อจ670403-125 ED347060225TH print + eiw5211 (614936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี
35 # 3อจ670403-126 ED051854025TH จาพนม + ป้ายมงคล (614939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่ากว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
36 # 3อจ670403-127 ED320746611TH Nippit + คนกรุงศรี (614942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (661109-1178)

37 # 3อจ670403-128 ED384076525TH doramon2345 + PollaPiya (614945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 4 (สมโภชน์อุโบสถ 100 ปี) พิมพ์จอบเล็ก เนื้อเงิน ปี 2567 กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
38 # 3อจ670403-131 ED325442515TH กล้าบางใหญ่ + tongjoy (614925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (670206-1049)
39 # 3อจ670403-132 ED389912239TH kaksuntech + ศิษย์ปู่สง่า (614928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบนิยม) ปี 2515 จ.ระยอง
40 # 3อจ670403-134 EM511462245TH อิสระพงษ์ + เวสแฮม (614932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปหลวงพ่อเที่ยง น่วมมานา สำนักบ้านมีดี กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670403-135 ED129887307TH Kaowatch + สุดเขต (614935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ศิริราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก)
42 # 3อจ670403-136 ED381171187TH cholchet + โกวบ้อ (614937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อสำริด (หน้าตัก 1.8 นิ้ว)
43 # 3อจ670403-138 EB660370234TH ads1091 + Namsaii (614943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (670108-1060)
44 # 3อจ670403-140 ED143764241TH sudarat_P + คนปี่พาทย์ (614948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
45 # 3อจ670403-143 ED322395484TH Baanjarn63 + Phrakaew (614930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทอง (น้ำหนัก 6.5 กรัม)(G 82%)
46 # 3อจ670403-147 ED397628338TH raydy + suratask (614944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองสำโรง พิมพ์กลีบบัว เนื้อผงคลุกรัก จ.สมุทรปราการ
47 # 3อจ670403-148 ED156690159TH โก๊ะห้วยขวาง + พิมพ์พิมล (614949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
48 # 3อจ670403-151 EJ44354520TH ทนายโอ๊ต58 + KENJANG (614951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 9.7 กรัม)(G 79%)
49 # 3อจ670403-152 ED342065907TH Shogunzenki + tommeng (614985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2476-2510 กรุงเทพฯ (670227-1008)
50 # 3อจ670403-153 EB630887342TH Eagle007 + หนุแมน (614954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 2 เนื้อแก้ว(น้ำตาล) ปี 2493 จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ670403-154 ED328089995TH Natithol + มหาชัยพระเครื่อง (614957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเชียงแสนใบหอก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 04 เม.ย. 2567 - 08:39 น.] #88044 (4/10)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**
1 # 1อจ670327-003 ED381802762TH Gassy108 (614388) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ670328-003 ED371721874TH seranee (614483) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ670328-005 ED381803710TH golfsriracha (614495) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670328-009 ED356463926TH maii_amulet (614481) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ670329-002 ED360817934TH toy_clong8 (614541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670329-004 EM162202235TH นกแก้ว (614540) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
7 # 1อจ670329-007 ED076356485TH chsearn (614582) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ670329-011 ED306982013TH ตาแจ๋ว (614584) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
9 # 1อจ670329-017 ED313180763TH Thana999 (614535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ670330-001 ED391621861TH องอาจ (614676) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670330-003 ED530397111TH bagio (614637) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
12 # 1อจ670330-004 EM372343516TH ประวิทย์888 (614638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670330-008 ED339434301TH tookatun (614645) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
14 # 1อจ670330-009 ED344767426TH ธนูทอง (614656) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ670330-012 ED36356415TH nopnak (614666) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ670330-017 EB599849350TH Ti2566 (614668) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ670330-018 EO585375773TH Phontaladplufc (614673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670401-001 KBSG200151859AC โอ้บางบอน (614745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670401-004 ED34385608TH มาริโอ (614806) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
20 # 1อจ670401-006 ED296483055TH ponpisitknw (614813) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
21 # 1อจ670401-009 ED179866698TH pupidlok (614811) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ670401-013 ED368446559TH OaTaWa (614812) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 1อจ670401-019 ED311648868TH jeera (614768) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
24 # 1อจ670401-020 ED361293629TH jarungrux (614770) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 1อจ670401-025 ED364049680TH คุณศิระ (614805) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ670401-030 EH820253266TH natthawat (614762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ670401-031 ED367358889TH Worapong4591 (614797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ670402-005 TH01185F1EQ11B0 pharnarit (614873) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
29 # 1อจ670402-012 ED379914045TH birddd (614870) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670325-005 ลุงเปี๊ยก (614221) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ670327-003 ปิง_บางกรวย (614365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670328-002 น้องกันต์ (614466) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670328-012 chinko (614470) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670329-005 midori (614564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670330-001 sherbet88 (614657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ670330-002 tomying (614651) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ670330-003 chaiapple (614632) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670330-004 ถนัดซ้าย08 (614661) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 2อจ670330-005 ลูกระยอง (614663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670330-010 Ballramintra (614670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670401-003 matee34 (614772) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ670401-004 teetoon (614780) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ670401-007 ตาโต้ง (614789) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 2อจ670402-001 คานธี (614886) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
16 # 2อจ670402-003 อรรถพล (614875) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ670402-007 spklittleman (614880) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ670402-008 staruch (614883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
19 # 2อจ670402-009 toopronchai (614894) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
20 # 2อจ670402-010 midori (614884) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
21 # 2อจ670402-012 คานธี (614866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วัวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670321-160 EM098284247TH Nongbright88 + นกแก้ว (613855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมิ่ง วัดกก เนื้อทองเหลือง ปี 2509 กรุงเทพฯ
2 # 3อจ670328-124 ED317685767TH masterpiece + ต่อเสาไห้ (614480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์รูปไข่ เนื้อสำริด ปี 2539 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
3 # 3อจ670328-135 EM511465162TH Beginner_Y + ฮุนได (614436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก กรุวัดนก เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพใช้)(G 63%)
4 # 3อจ670329-111 OB083728664TH เล็ก_ท่าแพ + ตาลทราย (614524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา
5 # 3อจ670329-137 ED317090706TH storm17 + Kjohnpat (614578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง กรุงเทพฯ(G 74%)
6 # 3อจ670329-146 EM098033133TH บุตรสุนทร + ข้าวต้มพิศมัย (614534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
7 # 3อจ670330-005 suchartlim + sanopporn (614598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลทอง ปี 2495 กรุงเทพฯ
8 # 3อจ670330-009 น้องพอดี + Kampanat13 (614604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนน เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบนิยม) ปี 2515 จ.ระยอง (สภาพใช้)(S 91%)
9 # 3อจ670330-103 EM372343516TH lekyo89 + ประวิทย์888 (614606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
10 # 3อจ670330-106 ED389112304TH chaidee + namo64 (614612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดใหม่อัมพร เนื้อเมฆพัด ปี 2505 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ670330-107 pop2517 + Wisanu1965 (614614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBRMK00121092RW
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สะดือใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2495 จ.ชลบุรี (651025-1195)
12 # 3อจ670330-121 EM098033147TH พันเปอร์เซ็น + หมูกุ๋น (614628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ670330-123 EM098033147TH บุตรสุนทร + หมูกุ๋น (614635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี
14 # 3อจ670330-141 EB660726004TH psarawut + w_siriwat (614653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เทวดาน้อย พิธีเทวสถานเขาคา เนื้อสำริด(S 0%) ปี 2544 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ670330-154 ED374437105TH โอทุ่งครุ + ต่อยอด (614681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมุทรเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรปราการ (หมายเลข 1492)
16 # 3อจ670401-007 tanint + ninjaykk (614705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ670401-102 KBSG200151859AC kitty-jo + โอ้บางบอน (614701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) **พระสภาพสวย

18 # 3อจ670401-106 EM438873499TH TONKHAW + Posi2526 (614711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดคลองมอญ เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ670401-107 EM511467720TH นู๋มาลี + ส้มหยุด (614713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา
20 # 3อจ670401-108 ED324167621TH masterbill + hooligan (614715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบุเรงนอง หลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังวิเวก์การาม พิมพ์หลังกบ เนื้อดิน จ.กาญจนบุรี
21 # 3อจ670401-110 EM511467574TH บุตรสุนทร + ส้มหยุด (614719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นน้ำมนต์ พิมพ์คอขีด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.อุทัยธานี
22 # 3อจ670401-113 EM511465998TH saweit + ซาลาเปา (614716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แพะเมตตา หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อเขาควายแกะ ปี 2533 จ.ชลบุรี (สภาพแต่งตาใหม่)
23 # 3อจ670401-122 EM511465998TH pornpipat + ซาลาเปา (614725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 กรุงเทพฯ (กรอบทองแดง)
24 # 3อจ670401-124 EM511465998TH niphonxxx + ซาลาเปา (614729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพเจริญพร เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.นครราชสีมา (กรรมการหมายเลข 19) (น้ำหนักทอง 30.5 กรัม) **พระสภาพสวย
25 # 3อจ670401-125 EM511465998TH พยัคฆ์ทักษิณ + ซาลาเปา (614730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นกองทุน เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.ปัตตานี (หมายเลข 437/น้ำหนักทอง 14 กรัม)
26 # 3อจ670401-127 EM511465998TH tangmo123 + ซาลาเปา (614734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 63%)
27 # 3อจ670401-132 ED302967364TH เสือร้อยป่า + Sahapon (614733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระผงยันต์ครอบจักรวาล ครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน เนื้อผง ปี 2544 จ.ลำพูน
28 # 3อจ670401-137 ED357619315TH อนันตรา+ Pook168 (614742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
29 # 3อจ670401-140 ED360639085TH jitlada555 + nakornyong (614752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางเสน่ห์จันทร์ กรุตาเถรขึงหนัง เนื้อดิน จ.สุโขทัย
30 # 3อจ670401-141 EB630301544TH Reo2566 + อามอรรถพล (614743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
31 # 3อจ670401-144 EM162202592TH moltol + นกแก้ว (614750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
32 # 3อจ670401-145 EM162202592TH โพธาราม + นกแก้ว (614756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หลังนะชาลิติ เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ฉะเชิงเทรา
33 # 3อจ670401-151 EM098035341TH Muramasard + ซาลาเปา (614821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 84 เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 52) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
34 # 3อจ670401-154 EM098093541TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ซาลาเปา (614774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์วัดตะไกร เนื้อผง จ.นนทบุรี
35 # 3อจ670401-156 EM098093541TH ชัยพฤกษ์345 + ซาลาเปา (614781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
36 # 3อจ670401-157 EM098093541TH Pig2525 + ซาลาเปา (614784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 กรุงเทพฯ

37 # 3อจ670401-162 EM098093541TH ปิ่นอนงค์ + ซาลาเปา (614796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
38 # 3อจ670401-166 EM098093541TH suttanee + ซาลาเปา (614803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
39 # 3อจ670401-168 ED389823729TH ธาวัช + srikriangkrai (614804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 372373) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
40 # 3อจ670401-170 ED364049680TH Chatchaijew + คุณศิระ (614809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งท้าวปราบพระยาชมภู วัดช้างเผือก เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)
41 # 3อจ670401-174 ED399301262TH พ่อค้าเรือเร่ + chaintv (614764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชม วัดเขานันทาพาสุภาพ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ปราจีนบุรี
42 # 3อจ670401-178 ED128594837TH narinthon6571 + bungbung (614826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (670208-1080)
43 # 3อจ670401-180 opasn + wilairat_22 (614776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000342809Y7
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 1 โค้ด)
44 # 3อจ670401-181 ED223452389TH Todmuangchon + (614779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เสี่ยเมืองกาญฯ
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองคำ จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 440/น้ำหนักทอง 15.6 กรัม) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
45 # 3อจ670401-184 ED329543837TH luffyop + Phisiitwarakul (614828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 67%)
46 # 3อจ670402-002 bobby028 + luangtajunior (614832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.ลำปาง (หน้าตัก 5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
47 # 3อจ670402-004 naykrong + ธัมมจักร (614835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 8229) **พระสภาพสวย
48 # 3อจ670402-005 terachai + ไทยนิยม (614837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์-ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว) (670314-2023)
49 # 3อจ670402-006 Amornwiw + thanaphon (614840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 790)
50 # 3อจ670402-008 Amornwiw + thanaphon (614844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 790)
51 # 3อจ670402-009 Amornwiw + thanaphon (614847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบเล็ก เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก/หมายเลข 790)
52 # 3อจ670402-104 ED362535542TH เขียววาริน + nattawutng (614838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดียไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
53 # 3อจ670402-105 EH710528119TH pr1972 + AmpFine (614839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
54 # 3อจ670402-106 EM098035284TH เดอะแห้ว + ซาลาเปา (614841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป จปร. วัดราชบพิธฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
55 # 3อจ670402-108 ED38525283TH bantam + kon112 (614845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

56 # 3อจ670402-112 ED371458747TH เอกจักร + bankvasan (614855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 739/สภาพทำความสะอาดผิว)(G 65%)
57 # 3อจ670402-114 ED382133392TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + panitan (614861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว) (670309-2201)
58 # 3อจ670402-115 EJ070921394TH puriwaj + Chompu88 (614864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นบารมีบุญ คูณ ๕๕ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 18)
59 # 3อจ670402-118 ED382511307TH dragon7775 + ออเดอร์ (614872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่น ญสส. พิมพ์หลังเงิน ปี 2543 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 2197)
60 # 3อจ670402-119 ED360406151TH เพชรอโยธยา + นกแก้ว (614874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อสำริด ปี 2545 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
61 # 3อจ670402-122 Prapatson-wo + wilairat_22 (614850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW0003428966D
เหรียญหลวงพ่อรืน วัดนกงาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระนอง
62 # 3อจ670402-123 EM098035770TH มังกรพัดถิ่น + ฮุนได (614851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหมอชีวกโกมารภัต วัดสมณานัมบริหารฯ พิมพ์หลังยันต์มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2503 กรุงเทพฯ
63 # 3อจ670402-124 ED376045172TH toeykeng + popeye289 (614854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้า หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติก(เหลือง) ปี 2500 กรุงเทพฯ (สภาพรูปถ่ายอุดก้นชำรุด)(G 61%)
64 # 3อจ670402-125 ED325268272TH I-nam + jamespk (614856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
65 # 3อจ670402-127 828581157040 Surawach + sam8793 (614859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(650518-1225) (G 77%)
66 # 3อจ670401-112 EM511465998TH โพธาราม + ซาลาเปา (614714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคอน วัดชัยพฤกษมาลาฯ เนื้อผง ปี 2529 กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 03 เม.ย. 2567 - 08:40 น.] #88041 (3/10)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายร 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670326-004 ED343893961TH มหามณีจินดา (614282) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ670327-005 ED339419627TH tookatun (614394) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
3 # 1อจ670327-006 ED311578566TH บางปะกง (614345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ670328-007 ED256598735TH Burapha777 (614486) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ670328-008 ED315040211TH mchutith (614488) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ670329-009 ED299428549TH pradrem (614583) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ670329-016 ED364078235TH คุณศิระ (614548) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670330-006 ED351146060TH ChinThanakit (614669) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ670401-002 ED394801575TH t_local (614748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670401-007 KBAN000492496MK taccord (614753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 1อจ670401-016 EM098035338TH ซาลาเปา (614763) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ670401-022 ED357619315TH Pook168 (614775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670401-024 ED379006181TH ปราสาทหินพิมาย (614783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670401-027 ED346283672TH sorn16 (614786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670401-032 ED319973528TH tongjoy (614758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670327-004 Duk_DM (614407) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670328-003 witbcc143 (614491) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 2อจ670328-004 witbcc143 (614494) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
4 # 2อจ670328-007 ppffarm (614479) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 2อจ670328-016 การันตีพระ (614694) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ670329-003 ภพเมืองสรรค์ (614562) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 2อจ670330-007 jojo5 (614642) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670401-001 Duk_DM (614793) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670401-005 BenzKittitat (614825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670401-006 Folkfolk (614823) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670327-144 EM531416735TH นรสิงห์41 + มังกรพัดถิ่น (614370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดนางสาว เนื้อทองเหลือง ปี 2469 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
2 # 3อจ670328-112 EM511465159TH arm007 + ฮุนได (614424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อพระโส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
3 # 3อจ670329-001 momai + คุณเฮง (614506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดเล็กหน้าอาปาเช่ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งใบหน้าและแต่งผิว)(G 89%)
4 # 3อจ670329-003 CarePC + robert62 (614510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 3508)
5 # 3อจ670329-109 ED189055062TH kollek + พระพุทธคุณ (614520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต
6 # 3อจ670329-110 ED311647947TH joki_bank + teespy (614521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
7 # 3อจ670329-112 ED341270779TH kollek + Kitsada36 (614527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่เงินใหม่) (ใช้และแต่งผิว)
8 # 3อจ670329-117 ED165541921TH Poonsin + pjanon (614542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ไหล่จุด เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)
9 # 3อจ670329-120 ED333891507TH witlomsak + boonsatit (614553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่พิเรนทร์สร้าง)
10 # 3อจ670329-126 ED336186804TH แซนวิช + สหายเมืองลิง (614568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์เพชรกลับสองหน้า ปี 2490-2494 จ.นครสวรรค์
11 # 3อจ670329-127 ED051102131TH -อรุณ- + รักษ์ต้มเลือดหมู (614569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(670304-2197)
12 # 3อจ670329-132 OB296848556TH ดาบมังกรหยก + เพิ่มศักดิ์ (614570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สรวง วัดเลียบ พิมพ์เล็ก ปี 2530 กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
13 # 3อจ670329-134 EB599841395TH Oliver + Superman12 (614574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 กรุงเทพฯ
14 # 3อจ670329-135 ED371361898TH sudarat_P + photo_one (614576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ
15 # 3อจ670329-136 EB666037078TH เอกประจวบฯ + kong_rahat (614577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร(G 69%)
16 # 3อจ670329-138 ED231218860TH vongsako + jiradech47 (614579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดสารนาถฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2516 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
17 # 3อจ670329-141 ED379122094TH Juicy + Nicha-Malee (614522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)

18 # 3อจ670329-144 ED336298788TH natt99 + ณัฐพงศ์716 (614529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ670329-148 ED367372877TH เยียร์_แปดริ้ว + เขยมาบตาพุด (614539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ
20 # 3อจ670330-001 เจ้าคุณ + อตกพระเครื่อง (614597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 84%)
21 # 3อจ670330-002 midas666 + อาชาเหล็ก (614688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ลพบุรี
22 # 3อจ670330-003 Sujit2504 + sanopporn (614687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 1103)(G 70%)
23 # 3อจ670330-006 fifa3623 + sanopporn (614599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ670330-008 seven13 + sanopporn (614602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 2(ล) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครปฐม
25 # 3อจ670330-010 Nippit + เอกพระพุทธ (614605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมช้างใท้ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ670330-101 ED240833966TH พ่อค้าเรือเร่ + เด็กส่องพระ (614601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปู่เอม อยู่สถาพร รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
27 # 3อจ670330-102 ED364735983TH สิงห์สำอาง + petsh (614603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ดนะและโค้ด ๙)
28 # 3อจ670330-104 ED214887073TH Link5666 + bank9 (614689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดตัวเม่น)
29 # 3อจ670330-108 TH01185ES3JH9B0 fifa3623 + Tumkung (614617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว)
30 # 3อจ670330-109 ED323886215TH korn88 + sinburiram (614620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ (หมายเลข 2496/หน้าตัก 5 นิ้ว)
31 # 3อจ670330-110 EM438873468TH Pissawat29 + ขนมกรุบ (614624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
32 # 3อจ670330-113 ทิศเหนือ + nuniie17 (614610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185ETTMH4B0
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ670330-114 KBYP200035200AZ dongkong + (614611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
PAE_PONGCHAI
พระพลายคู่ หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2519 จ.ระยอง กรอบทอง(G 63%)
34 # 3อจ670330-122 EM098033147TH nopakk + หมูกุ๋น (614631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
35 # 3อจ670330-124 EM098033147TH masterpiece + หมูกุ๋น (614639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2505 จ.นครปฐม
36 # 3อจ670330-125 EM098033147TH masterpiece + หมูกุ๋น (614643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2505 จ.นครปฐม

37 # 3อจ670330-126 EM511467486TH พรญาณ + ส้มหยุด (614647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดพระขาว รุ่นชนะจน เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.พระนครศรีอยุธยา
38 # 3อจ670330-128 SXF3633A0002891 gong_40 + หลิน_หลิน (614655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) ปี 2507 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
39 # 3อจ670330-129 EM480036033TH magician + บัวแก้ว_47 (614658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
40 # 3อจ670330-131 ED361079696TH tum007 + SOMDED (614613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเชียงแสน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นชุนดูฮวาน เนื้อผงดำโรยแร่ ปี 2522 กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
41 # 3อจ670330-132 ED386072813TH เอกจักร + โอพุทธคุณ (614616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
42 # 3อจ670330-133 TH01185EUGCH1B0 ชายกอล์ฟบางพระ + (614619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
oHmslimmer
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบน)(G 68%)
43 # 3อจ670330-134 ED293348604TH midori + Sutee-sai2 (614622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
44 # 3อจ670330-136 ED361453303TH thotsaphol4110 + (614629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jawnantawut
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670330-139 ED381203242TH doi_salas + ดาวนาดง (614646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
46 # 3อจ670330-140 KBK5T00015406H9 บีเวียงพิงค์ + แบงค์ธาตุพนม (614649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
47 # 3อจ670330-142 ED386512594TH chuthaphat + Prarichat (614659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นอุดมโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดอุดมรังสีสร้าง)
48 # 3อจ670330-143 EB599849394TH print + Ti2566 (614664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ670330-144 ED186182773TH JJ_Zone76 + นำโชค- (614672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ประจวบ
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
50 # 3อจ670330-151 ED369017556TH เขียววาริน + พุทธคุณ05 (614621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นเสมาคู่บารมี เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2537 จ.นครปฐม
51 # 3อจ670330-152 EM231033300TH hairgrit + พุทธคุณพระแท้ (614630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวห่าง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดตาซ้าย)
52 # 3อจ670330-155 ED381203260TH มังกรชล + ดาวนาดง (614652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นขุมทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 70)
53 # 3อจ670401-001 คุ้มเสมา + vachirachiyamat (614695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 75%)
54 # 3อจ670401-002 pimthong + pongbuakaew (614696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี วัดชิโนรส พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2512 กรุงเทพฯ
55 # 3อจ670401-003 ธาวัช + K_taopun (614698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

56 # 3อจ670401-004 ทนายโอ๊ต58 + oatphichai (614700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพล้างผิว)(670319-1087)
57 # 3อจ670401-006 ชมรมศิษย์สน + porn100 (614703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 120 ปี กรมศุลกากร เนื้อทองคำพ่นทราย ปี 2537 กรุงเทพฯ (หมายเลข 2160) (น้ำหนักทอง 22.7 กรัม)
58 # 3อจ670401-008 thonglor + ตาโต้ง (614707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2466 กรุงเทพฯ (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)(G 86%)
59 # 3อจ670401-009 korn88 + ตาโต้ง (614708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
60 # 3อจ670401-010 korn88 + ตาโต้ง (614710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี
61 # 3อจ670401-103 ED320049880TH nanbanpho + pornkawee (614704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 32)
62 # 3อจ670401-105 ED083308653TH ฮักแม่สรวย + Nippit (614709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ รุ่นแจกทาน เนื้อเงิน ปี 2553 จ.เชียงราย (สภาพสวย)(670304-1200)
63 # 3อจ670401-109 EM638008495TH khunpol500 + ปอวีร์ (614717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุช่อแฮ รุ่นฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เนื้อทองคำ ปี 2555 จ.แพร่ (หมายเลข 6)(G 84%)
64 # 3อจ670401-111 EM511465998TH Joker007 + ซาลาเปา (614712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
65 # 3อจ670401-114 EM511465998TH เทพเจ้าดาวเหนือ + ซาลาเปา (614718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑมหาลาภ วัดโพธิทอง รุ่นล้างอาถรรพ์ เนื้อชุบทอง กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 71%)
66 # 3อจ670401-115 EM511465998TH tangmo123 + ซาลาเปา (614720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)(G 67%)
67 # 3อจ670401-116 EM511465998TH Tarkkyp + ซาลาเปา (614721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่นสร้างโบสถ์วัดพลับพลา เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.น่าน (หมายเลข 964)
68 # 3อจ670401-117 EM511465998TH จ่าจอก + ซาลาเปา (614722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
69 # 3อจ670401-118 EM511465998TH belcid + ซาลาเปา (614724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
70 # 3อจ670401-119 EM511465998TH tangmo123 + ซาลาเปา (614726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ท)(G 70%)
71 # 3อจ670401-120 EM511465998TH tangmo123 + ซาลาเปา (614728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดป่า เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท (หลวงพ่อแดง ปลุกเสก)(G 64%)
72 # 3อจ670401-121 EM511465998TH thanawat_bz + ซาลาเปา (614723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
73 # 3อจ670401-123 EM511465998TH Musashi + ซาลาเปา (614727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (สภาพปิดทองภายหลัง)
74 # 3อจ670401-126 EM511465998TH zymeus + ซาลาเปา (614732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ

75 # 3อจ670401-128 EM276303228TH Chunnarad + Anankiya (614736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ฐานกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.นนทบุรี (ขนาดสูง 3.5 นิ้ว)
76 # 3อจ670401-129 ED357945315TH บุตรสุนทร + tum087 (614739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
77 # 3อจ670401-130 ED238638583TH chattar + Ratrat1234 (614741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (650503-1023)(G 78%)
78 # 3อจ670401-131 EB629873902TH DeeDee63 + Promarin (614731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2482 จ.ชลบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
79 # 3อจ670401-133 ED321583185TH tikPK + joeenok (614735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พระนครศรีอยุธยา
80 # 3อจ670401-134 TH01185F2KUZ9B0 samat + หลานยายจิ๋ว (614737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 1 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
81 # 3อจ670401-135 EB600129865TH artthaporn + MAVINT (614738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2517 จ.ระยอง (670319-1118)
82 # 3อจ670401-136 ED156678949TH Chansri1 + พิมพ์พิมล (614740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังหลังยันต์ตรง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
83 # 3อจ670401-138 ED33385985TH อุ๊อุ๊อุ๊ + boymoo4 (614746) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนาม วัดใหม่บางปลากด รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.สมุทรปราการ
84 # 3อจ670401-143 EM162202592TH chay7 + นกแก้ว (614747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล จ.เพชรบุรี
85 # 3อจ670401-146 ED139783173TH เนตรหิรัญ + pongsak- (614757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bangyai
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อตะกั่วถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้และชำรุดเหลือ 1.3 นิ้ว)
86 # 3อจ670401-147 EM098035341TH Muramasard + ซาลาเปา (614814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.สุรินทร์
87 # 3อจ670401-148 EM098035341TH Muramasard + ซาลาเปา (614816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
88 # 3อจ670401-149 EM098035341TH Muramasard + ซาลาเปา (614817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
89 # 3อจ670401-150 EM098035341TH Muramasard + ซาลาเปา (614819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
90 # 3อจ670401-158 EM098093541TH ต้นคุง + ซาลาเปา (614787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนุมานแผลงฤทธิ์ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
91 # 3อจ670401-159 EM098093541TH wuttiphan + ซาลาเปา (614790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑมหาลาภ วัดโพธิทอง กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 72%)
92 # 3อจ670401-164 EM098093541TH alongkot_sak + ซาลาเปา (614799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
93 # 3อจ670401-165 EM098093541TH suttanee + ซาลาเปา (614802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลิงอุ้มทรัพย์ หลวงพ่ออิน วัดลาด เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.จันทบุรี

94 # 3อจ670401-167 EB600130656TH xinehp + MAVINT (614827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(660918-2019)
95 # 3อจ670401-169 ED364049680TH Chatchaijew + คุณศิระ (614808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
96 # 3อจ670401-173 EB600110461TH paparuszy + คมทัตพรหมเสนะ (614760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(670323-1043) (G 75%)
97 # 3อจ670401-175 ED139783244TH BOONG + น้องหมี (614766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
98 # 3อจ670401-176 ED361192364TH D_akkharin + popeye289 (614767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์เสาร์ วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์หน้าแก่หลังยันต์สิบ เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.สกลนคร (สภาพทำความสะอาดผิว)
99 # 3อจ670401-179 ED392331653TH nirun4 + tar001 (614773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
100 # 3อจ670401-182 EM162202589TH นิกส์เพชรเกษม + นกแก้ว (614782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)(670306-1023)
101 # 3อจ670401-183 ED188147712TH ตุ้ยแปลงยาว + บุญนำพา (614785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 02 เม.ย. 2567 - 08:33 น.] #88030 (2/10)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670321-015 TH01185DKY9C9B0 Benyapa (613906) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670322-017 ED366723736TH babala (614017) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
3 # 1อจ670323-011 ED356731755TH Cap1995 (614091) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ670325-005 EM511470865TH ซาลาเปา (614222) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670325-008 ED1616955914TH TONKHAW (614181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ670325-014 ED127293155TH Thana999 (614213) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ670325-018 ED311096056TH Chatree27 (614223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670325-025 ED290076147TH rayongratchasima (614211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ670327-015 EM162202178TH นกแก้ว (614386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670327-017 ED38321537TH Khanoon (614389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670327-020 ED314674120TH ไพรวัลย์ (614393) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 1อจ670328-002 ED300666980TH xinehp (614501) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
13 # 1อจ670328-004 ED371453775TH seranee (614489) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ670328-006 EX644293635TH print (614500) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ670328-011 ED317563088TH กุมภาพันธ์ (614497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670329-001 ED306982000TH ตาแจ๋ว (614555) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ670329-003 ED366809689TH aechakkit (614545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ670329-013 ED336186804TH สหายเมืองลิง (614528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670330-002 ED367356772TH พุทธศิลป์ล้ำค่า (614633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ670330-005 ED121593960TH fifa3623 (614640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ670330-007 EM531418232TH welding24 (614644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ670330-010 EJ334074337TH prasit_888 (614648) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ670330-014 TH01185EZ7AU4B0 auu2520 (614660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ670330-019 EB546365893TH Thossawat1020 (614675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670320-008 mekya2706 (613749) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
2 # 2อจ670325-010 wilairat_22 (614207) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ670326-001 Pongsak999 (614289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ670326-004 papa234 (614299) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ670326-005 คมทัตพรหมเสนะ (614292) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670326-007 punpun (614294) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ670327-002 จิตทิพย์ (614363) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 2อจ670327-007 JadeJ (614408) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ670327-023 toopronchai (614372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670327-026 nukro09 (614383) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ670328-001 หนุ่มธนบุรี (614457) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ670328-013 การันตีพระ (614691) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ670328-014 การันตีพระ (614692) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ670328-015 การันตีพระ (614693) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ670329-004 Buncha (614561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670330-006 ลูกระยอง (614596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ670330-009 midori (614667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 2อจ670330-011 jingmanu (614690) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 #2อจ670328-008 ppffarm (614484) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670321-159 EM098284247TH poshwises + นกแก้ว (613853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
2 # 3อจ670321-184 EM374741970TH โตวะริท + Aum2543 (613790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ670325-011 ลุงทศ + danai3356 (614102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ เนื้อทองแดง ปี 2459 จ.ราชบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
4 # 3อจ670325-018 Viraphan711 + wutpantip (614137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์เปิง วัดชินวราราม เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ670325-107 ED282659543TH ทิศเหนือ + หลังเขา30 (614169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ670325-123 ED368761309TH JJ_Zone76 + Panida_999 (614112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
7 # 3อจ670326-003 Note2499 + ตาโต้ง (614284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าอินเดีย สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2482 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
8 # 3อจ670326-101 EM511464140TH ศัทธาพระเครื่อง + ซาลาเปา (614247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ถ้ำเสือ(เล็ก) เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี
9 # 3อจ670326-114 TH01185E4BYN5B เอลำลูกกา + Rainbow1990 (614252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิม วัดพระขาว เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ670326-128 ED244341180TH Poo1980 + thaweesak_U (614269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง
11 # 3อจ670327-109 ED271583574TH Beginner_Y + black-van (614344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิ เนื้อผง กรุงเทพฯ (ขึ้นกรุวัดบางสะแก) (สภาพหักซ่อม)
12 # 3อจ670327-110 KEX180002519496 animalhell + poompim (614353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระ เนื้อดิน
13 # 3อจ670327-127 ED296659720TH zhiwa + พลกฤต (614346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
14 # 3อจ670328-002 Petro + มหานคร (614419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระปิดตาจิ๋ว เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
15 # 3อจ670328-007 Poyzamak1988 + (614437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
montree_m
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
16 # 3อจ670328-108 TH01185SEAVPB9B0 เที่ยงพุทธคุณ + คเวสโก (614448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นพิเศษ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ670328-115 EM511465635TH นิกส์เพชรเกษม + ซาลาเปา (614442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ เนื้อทองเหลืองบุทอง-เงิน ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 5 นิ้ว)

18 # 3อจ670328-116 EM156830046TH bellic + บัวแก้ว_47 (614446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
19 # 3อจ670328-117 ED287653556TH Nisila_zana + Kenaiji (614451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
20 # 3อจ670328-118 ED324430643TH midori + ksanti (614456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (มีโค้ด)
21 # 3อจ670328-122 ED361834307TH midori + wuth2002 (614473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่บล็อกสอง เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (530904-553)
22 # 3อจ670328-123 EJ120551291TH electricalpower + (614476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
เสี่ยเมืองกาญฯ
แหวนทองฝังเพชร (นน.รวม 3.7 กรัม)(G 61%)**เพชรแท้จำนวน 3 เม็ด น้ำหนักประมาณ 7 สตางค์ต่อเม็ด
23 # 3อจ670328-129 EM511465162TH thanawat_bz + ฮุนได (614492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.สกลนคร (สภาพใช้และกะไหล่ทองใหม่)
24 # 3อจ670328-133 EM511465162TH Thanabura + ฮุนได (614427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดหลังแตก เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี(G 63%)
25 # 3อจ670328-137 EM511465162TH บุตรสุนทร + ฮุนได (614441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
26 # 3อจ670328-145 ED360635980TH nanbanpho + nakornyong (614463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 179)
27 # 3อจ670328-152 ED356735258TH ssakda + Dit_napa (614464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้)
28 # 3อจ670328-155 ED372209905TH Nongjeen + (614474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Champrawin3239
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์ยืน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พนะครศรีอยุธยา
29 # 3อจ670329-103 ED336187230TH เมตตาธรรม6939 + numrohm (614509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จอาจารย์หนู วัดพระเชตุพนฯ พิมพ์วัดเกศไชโย เนื้อผง กรุงเทพฯ
30 # 3อจ670329-107 EM156830134TH joeenok + มงคลทิพย์ (614517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่อิง วัดโคกทม เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.บุรีรัมย์
31 # 3อจ670329-113 ED154256041TH jack121 + litsupchuer (614586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
32 # 3อจ670329-114 ED327174785TH สุเรนทรชิต + วิจิตรา (614532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
33 # 3อจ670329-116 ED364206495TH วุฒิปราการ + มหาอุตม์ (614538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระอาจารย์ไสว วัดราชนัดดา เนื้อนวโลหะ ปี 2510 กรุงเทพฯ (วัดเลาสร้าง)
34 # 3อจ670329-122 KBS93000175043C กิตช่างไม้ + porramess (614560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดมหาธาตุ พิมพ์คอสาก เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)(S 94%)
35 # 3อจ670329-123 ED203636176TH ทนายหลวง + wanida (614563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ กองทัพภาคที่ 3 สร้าง เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 1017)
36 # 3อจ670329-124 RSTU000000735KL แบงค์อรัญ + anochay (614565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 2)(G 79%)

37 # 3อจ670329-130 ED364078235TH เขียววาริน + คุณศิระ (614575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
38 # 3อจ670329-140 ED317090710TH กิตช่างไม้ + Kjohnpat (614581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พิมพ์มารวิชัย เนื้อผง กรุงเทพฯ(G 80%)
39 # 3อจ670329-143 ED229207695TH jeera + Benz1997 (614525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว จ.ลำพูน
40 # 3อจ670330-004 Pimmy246 + sanopporn (614686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
41 # 3อจ670330-007 lybhutha + sanopporn (614600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธบาท หลวงพ่อมา วัดสามปลื้ม เนื้อเงิน ปี 2498 กรุงเทพฯ
42 # 3อจ670330-105 ED280685571TH คนสวนพลู + ต๋อ_แปดริ้ว (614609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. พระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล เนื้อทองเหลือง ปี 2518 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
43 # 3อจ670330-111 TH01185ES1XG0B0 เอกจักร + คเวสโก (614607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2453 กรุงเทพฯ
44 # 3อจ670330-115 EB630010201TH wit22 + เด็กแคมฟร็อก (614615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ด 1)
45 # 3อจ670330-116 EM278671137TH GJirapat + TEKKY (614618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่น 2 พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2509 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
46 # 3อจ670330-117 ED322288525TH กานต์ + Notmay2425 (614623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ ญสส. เนื้อทองคำ ปี 2536 กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.6 กรัม)
47 # 3อจ670330-118 ED322288525TH Poo1980 + Notmay2425 (614626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 34/น้ำหนัก 18.1 กรัม)
48 # 3อจ670330-119 ED322288525TH เขียววาริน + Notmay2425 (614627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เนื้อทองคำ (น้ำหนักทอง 7.67 กรัม)
49 # 3อจ670330-120 ED346876145TH midas666 + likeit (614685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
50 # 3อจ670330-127 ED324167635TH gong_40 + hooligan (614650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
51 # 3อจ670330-130 ED076970711TH บุญเลิศ2532 + narade2517 (614662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
52 # 3อจ670330-135 ED374437437TH jaonine + akara (614625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(641213-1141)
53 # 3อจ670330-138 ED391183729TH poo2515 + Taenoi (614641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์อกเลา เนื้อทองแดง ปี 2460 จ.พิษณุโลก
54 # 3อจ670330-145 SBCG000000363TQ khunpol500 + Nantakarn (614674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์สองกระเดือก เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)(571106-151)(G 64%) พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
55 # 3อจ670330-147 ED381203256TH Nisila_zana + ดาวนาดง (614680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี

56 # 3อจ670330-148 ED320057223TH bombbkm + ก้อนกรวด (614682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด ปี 2484 จ.ชลบุรี
57 # 3อจ670330-149 EB599990545TH รักษ์ต้มเลือดหมู + คนริมปาว (614683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 608)(G 79%)
58 # 3อจ670330-150 EB546365893TH Tara2025 + Thossawat1020 (614684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีดหัวโต เนื้อทองแดง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์
59 # 3อจ670330-153 ED345368399TH นู๋โอปอ + ดุสิตบางเลน (614634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วง เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.สุพรรณบุรี กรอบเงิน(S 93%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 เม.ย. 2567 - 08:36 น.] #88026 (1/10)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670329-005 EM511465715TH ซาลาเปา (614547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670329-008 ED2472052436TH zloty (614552) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670329-010 SYMT0002773838A Pop_Sym (614556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660904-044 การันตีพระ (593989) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
2 # 2อจ670314-002 ออเดอร์ (613282) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
3 # 2อจ670322-004 toopronchai (614013) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670325-003 jupiter (614227) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 2อจ670329-001 tongjoy (614557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670329-002 tongjoy (614559) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ670329-006 กรเพชรบูรณ์ (614554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ670329-007 การันตีพระ (614589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670329-008 การันตีพระ (614590) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ670329-009 การันตีพระ (614591) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ670329-010 การันตีพระ (614592) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ670329-011 การันตีพระ (614593) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ670329-012 การันตีพระ (614594) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ670329-013 การันตีพระ (614595) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ670326-003 Buncha (614275) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670325-116 EM511464330TH Thanabura + ฮุนได (614147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
2 # 3อจ670327-125 ED334836816TH เยียร์_แปดริ้ว + midland (614338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดสุทัศนฯ รุ่น 2 พิมพ์พระกริ่งสวนเต่า เนื้อนวโลหะ ปี 2538 กรุงเทพฯ
3 # 3อจ670329-002 thayarat007 + กรเพชรบูรณ์ (614507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อยิ้ว วัดแค พิมพ์ป้อมใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
4 # 3อจ670329-004 chatchaik007 + เจริญ42 (614512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 กรุงเทพฯ (670308-1120)
5 # 3อจ670329-005 yutthawat + audhatyai (614514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(650216-1256) (G 71%)
6 # 3อจ670329-006 chatchaik007 + olympia (614516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2513 กรุงเทพฯ (หมายเลข 89/หน้าตัก 4.8 นิ้ว) (670205-1098)
7 # 3อจ670329-007 JogoZz + tanu21 (614518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 432 ปี ชาตกาล เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2557 จ.ปัตตานี (หมายเลข 105) **พระสภาพสวย
8 # 3อจ670329-101 ED235875362TH korn88 + Sayumpoo (614505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี(G 70%)
9 # 3อจ670329-102 ED371315669TH เมืองช้าง + payan (614508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(แดง) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
10 # 3อจ670329-104 ED170474031TH อรุณ2519 + kyokun (614511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (ไม่ตอกโค้ด ล)
11 # 3อจ670329-105 ED118974929TH virun123 + หิมพานต์มุ่งงาม (614513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.สมุทรปราการ (ขนาด 5 นิ้ว/สภาพใช้และถักเชือกชำรุด) (670207-1093)
12 # 3อจ670329-106 ED379909840TH I-nam + meanblog (614515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่นฟ้าผ่า เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.สุพรรณบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ670329-108 ED341050336TH masterpiece + Choomsilp (614519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2507 จ.ปทุมธานี
14 # 3อจ670329-115 ED282678785TH kanapod + som3693 (614588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
15 # 3อจ670329-118 ED118974977TH phrut + หิมพานต์มุ่งงาม (614546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามชายยาว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(650823-1004)
16 # 3อจ670329-119 828575407730 หมวดรัช + Taoupd (614550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)(G 78%)
17 # 3อจ670329-125 ED336186804TH Inawang + สหายเมืองลิง (614566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม รุ่นสร้างพระวิหาร เนื้อเงิน ปี 2517 จ.สกลนคร (หมายเลข 100)

18 # 3อจ670329-128 ED051102131TH platong + รักษ์ต้มเลือดหมู (614572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(660810-1036)
19 # 3อจ670329-129 EM511461885TH พันเปอร์เซ็น + เวสแฮม (614573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสามชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2464-2499 กรุงเทพฯ
20 # 3อจ670329-131 ED105187336TH พยัคฆ์ทักษิณ + น้องโชตะ (614567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
21 # 3อจ670329-133 ED375808942TH masterpiece + thanaanan (614571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 พิมพ์สายบาตรสั้น เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร (มีโค้ด)
22 # 3อจ670329-139 ED286796111TH เน้นพระสวย + stepdog (614580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1250) **พระสภาพสวย
23 # 3อจ670329-142 ED364084528TH bobby028 + kingcrow (614523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (570327-220)
24 # 3อจ670329-147 ED367372877TH Pech_Muangchon + (614536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 93%)
25 # 3อจ670329-149 ED367372877TH Nongbright88 + เขยมาบตาพุด (614543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด จ.ฉะเชิงเทรา
26 # 3อจ670329-150 ED357945394TH thepmonkon + (614587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เปิดพระพุทธคุณ88
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
27 # 3อจ670329-151 ED351882501TH artman7007 + (614544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AONGKALOY20
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ670329-152 ED261196709TH surasity + bellic (614551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM