ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : 💥 เชิญร่วมสั่งจอง พระหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่น “ทรัพย์เจริญ” วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และวัดจุฬามณี พ


💥💥 #บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตำนานแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง มหาพิธีในการจัดสร้าง ๑ ใน “เบญจภาคี นทีปาฏิหารย์”

🔴ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชา วัตถุมงคลแห่งปี
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และวัดจุฬามณี
พร้อมใจกันจัดสร้าง

🔴เหรียญทรงจำปี พระปฏิมากร คุณพ่อบ้านแหลม ประทับหลังท้าวเวสสุวรรณโณ

🔴และพระผงสมเด็จฉัตรทอง หลวงพ่อบ้านแหลม ย้อนยุค ปี ๒๕๑๖

🧨 รุ่น “ทรัพย์เจริญ”สร้างพระอุโบสถ

🎯 รายการที่เปิดจอง ** ตัวหนังสือสีแดง ** โดยมีรายการดังนี้


🔴 เหรียญทรงจำปี ขนาด 4.6 ซม.

1. เหรียญทรงจำปี เนื้อทองคำลงยาราชาวดีสีแดง
บูชา 90,999 บาท

2. เหรียญทรงจำปี เนื้อทองคำบริสุทธิ์
บูชา 89,999 บาท

3. เหรียญทรงจำปี เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ หน้า-หลัง
บูชา 12,000 บาท

4. เหรียญทรงจำปี เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง "สมนาคุณเนื้อทองเหลืองผิวรุ้ง โค้ดโบสถ์ 1 เหรียญ"
บูชา 2,500 บาท

5. เหรียญทรงจำปี เนื้อเงินบริสุทธิ์
บูชา 2,000 บาท

6. เหรียญทรงจำปี เนื้อนวโลหะเต็มสูตร ลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากเงิน หน้า-หลัง
บูชา 1,500 บาท

7. เหรียญทรงจำปี เนื้อนวโลหะเต็มสูตร
บูชา 1,000 บาท

8. เหรียญทรงจำปี เนื้อมหาชนวนชาติเงิน หน้ากากกะไหล่ทอง หน้า-หลัง
บูชา 600 บาท

9. เหรียญทรงจำปี เนื้อมหาชนวนชุบสามกษัตริย์
บูชา 500 บาท

10. เหรียญทรงจำปี ชุดอุปถัมภ์ 2 เหรียญ
- เนื้อมหาชนวนเจ้าน้ำเงินลายทอง
- เนื้อมหาชนวนขันลงหินอาบทอง
บูชา 1,000 บาท

11. เหรียญทรงจำปี ชุดกรรมการ 3 เหรียญ
- เนื้อชนวนกะไหล่ทองลงยาหน้าแดง-หลังแดง
- เนื้อชนวนกะไหล่ทองลงยาหน้าเขียว-หลังแดง
- เนื้อชนวนกะไหล่ทองลงยาหน้าน้ำเงิน-หลังแดง
"สมนาคุณเนื้อทองฝาบาตร โค้ดโบสถ์ 1 เหรียญ"
บูชา 1,500 บาท

12. เหรียญทรงจำปี เนื้อทองแดง
บูชา 300 บาท

13. เหรียญทรงจำปี เนื้อทองแดงรมดำโบราณ
บูชา 300 บาท


🔴 พระผงพิมพ์ใหญ่

17. พระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่ ฉัตรทอง
บูชา 300 บาท

18. พระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่ ฉัตรขาว
บูชา 200 บาท


🔴 พระผงพิมพ์กลาง

19. พระเนื้อผงพิมพ์กลาง ฉัตรทอง
บูชา 250 บาท

20. พระเนื้อผงพิมพ์กลาง ฉัตรขาว
บูชา 150 บาท


🔴 พระผงพิมพ์เล็ก

21. พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก ฉัตรทอง
บูชา 200 บาท

22. พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก ฉัตรขาว
บูชา 100 บาท


🔴 พระผงชุดกรรมการ " นำฤกษ์ "
- พระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่ ฉัตรทอง
- พระเนื้อผงพิมพ์กลาง ฉัตรทอง
- พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก ฉัตรทอง
- พระเนื้อผงดินอินเดีย พิมพ์เล็ก ฉัตรทอง โค้ด "กรรมการ"
บูชา 999 บาท** พร้อมรับสิทธิ ออกบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 100 บาทเท่านั้น ( จากราคาปกติ 700 บาท ) ***

*** รับพระต้นเดือน ก.ย 67

โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:33 น.]โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:34 น.] #88385 (1/30)1. เหรียญทรงจำปี เนื้อทองคำลงยาราชาวดีสีแดง
บูชา 90,999 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:35 น.] #88386 (2/30)2. เหรียญทรงจำปี เนื้อทองคำบริสุทธิ์
บูชา 89,999 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:35 น.] #88387 (3/30)3. เหรียญทรงจำปี เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากทองคำ หน้า-หลัง
บูชา 12,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:36 น.] #88388 (4/30)4. เหรียญทรงจำปี เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดง "สมนาคุณเนื้อทองเหลืองผิวรุ้ง โค้ดโบสถ์ 1 เหรียญ"
บูชา 2,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:36 น.] #88389 (5/30)5. เหรียญทรงจำปี เนื้อเงินบริสุทธิ์
บูชา 2,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:37 น.] #88390 (6/30)6. เหรียญทรงจำปี เนื้อนวโลหะเต็มสูตร ลงยาราชาวดีสีแดง หน้ากากเงิน หน้า-หลัง
บูชา 1,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:37 น.] #88391 (7/30)7. เหรียญทรงจำปี เนื้อนวโลหะเต็มสูตร
บูชา 1,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:37 น.] #88392 (8/30)8. เหรียญทรงจำปี เนื้อมหาชนวนชาติเงิน หน้ากากกะไหล่ทอง หน้า-หลัง
บูชา 600 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:37 น.] #88393 (9/30)9. เหรียญทรงจำปี เนื้อมหาชนวนชุบสามกษัตริย์
บูชา 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:38 น.] #88394 (10/30)10. เหรียญทรงจำปี ชุดอุปถัมภ์ 2 เหรียญ
- เนื้อมหาชนวนเจ้าน้ำเงินลายทอง
- เนื้อมหาชนวนขันลงหินอาบทอง
บูชา 1,000 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:39 น.] #88395 (11/30)11. เหรียญทรงจำปี ชุดกรรมการ 3 เหรียญ
- เนื้อชนวนกะไหล่ทองลงยาหน้าแดง-หลังแดง
- เนื้อชนวนกะไหล่ทองลงยาหน้าเขียว-หลังแดง
- เนื้อชนวนกะไหล่ทองลงยาหน้าน้ำเงิน-หลังแดง
"สมนาคุณเนื้อทองฝาบาตร โค้ดโบสถ์ 1 เหรียญ"
บูชา 1,500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:39 น.] #88396 (12/30)12. เหรียญทรงจำปี เนื้อทองแดง
บูชา 300 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:39 น.] #88397 (13/30)13. เหรียญทรงจำปี เนื้อทองแดงรมดำโบราณ
บูชา 300 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:40 น.] #88398 (14/30)17. พระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่ ฉัตรทอง
บูชา 300 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:41 น.] #88399 (15/30)18. พระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่ ฉัตรขาว
บูชา 200 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:41 น.] #88400 (16/30)19. พระเนื้อผงพิมพ์กลาง ฉัตรทอง
บูชา 250 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:42 น.] #88401 (17/30)20. พระเนื้อผงพิมพ์กลาง ฉัตรขาว
บูชา 150 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:42 น.] #88402 (18/30)21. พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก ฉัตรทอง
บูชา 200 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:42 น.] #88403 (19/30)22. พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก ฉัตรขาว
บูชา 100 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:43 น.] #88404 (20/30)23. พระผงชุดกรรมการ " นำฤกษ์ "
- พระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่ ฉัตรทอง
- พระเนื้อผงพิมพ์กลาง ฉัตรทอง
- พระเนื้อผงพิมพ์เล็ก ฉัตรทอง
- พระเนื้อผงดินอินเดีย พิมพ์เล็ก ฉัตรทอง โค้ด "กรรมการ"
บูชา 999 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:46 น.] #88405 (21/30)**** ท่านสามารถสั่งจองได้ที่ ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.order หรือ
2. สถาบันการันตีพระ ชั้น1, ชั้น 5 หรือ
3. ทางโทรศัพท์ 02-970-7949


***** การชำระเงิน *****

1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "บริษัท การันตีพระ จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามอินทรา บัญชีเลขที่ 088-2-00684-2 หรือ
2. เคาน์เตอร์สถาบันการันตีพระ ชั้น1, ชั้น 5**** แจ้งการชำระเงิน ****

1. ทางไลน์แอด @g-pra.payment https://lin.ee/sUFJzXR หรือ
2. อีเมลแจ้งการโอนเงินพร้อมแนบไฟล์รูปสลิปการโอนเงิน และรายละเอียดรายการพระที่จอง มาที่ payment@g-pra.com
*** พร้อมรับสิทธิ์ ออกบัตรรับรอง QR Code เพียงใบละ 100 บาทเท่านั้น ( จากราคาปกติ 700 บาท ) ***


( ท่านที่ประสงค์ให้จัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ กรุณาเพิ่มค่าจัดส่งครั้งละ 100 บาท ต่อทุกๆ 20 องค์ )


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:48 น.] #88406 (22/30).


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:48 น.] #88407 (23/30).


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:48 น.] #88408 (24/30).


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 10:48 น.] #88409 (25/30).


โดยคุณ โคนันคุง (2.5K) [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 14:56 น.] #88411 (26/30)

รับทราบครับ


โดยคุณ Naibangdee (822) [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 17:05 น.] #88415 (27/30)

โดยคุณ elephant97 (5K)  [จ. 24 มิ.ย. 2567 - 18:31 น.] #88416 (28/30)
โดยคุณ beeampawa (1.2K)(1) [อ. 25 มิ.ย. 2567 - 06:19 น.] #88417 (29/30)
โดยคุณ JUED99 (155) [อ. 25 มิ.ย. 2567 - 17:40 น.] #88421 (30/30)

ขอบคุณครับ เยี่ยม


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1