ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนกรกฎาคม 2567


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ก.ค. 2567 - 08:42 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 20 ก.ค. 2567 - 08:35 น.] #88583 (18/18)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670708-009 EM511386345TH ซาลาเปา (623946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670708-023 ED571897457TH คุณศิระ (623913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ670709-001 ED571877815TH Konlenpra (624045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ670710-003 EM680738258TH เซียนน้อยหนึ่ง (624189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ670710-008 EM162158046TH นกแก้ว (624165) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ670710-013 ED592418616TH มหามณีจินดา (624178) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ670710-015 JB008082589TH Thanapong36 (624183) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ670710-025 ED558418810TH chsearn (624175) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ670711-009 ED561683647TH ดาบทอง (624287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670711-010 ED593414765TH เนตรมงคล (624272) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ670711-014 EM511392575TH ซาลาเปา (624267) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ670711-016 ED380477545TH tookatun (624276) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670711-023 ED510924785TH ดอกลีลา (624255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670711-025 TH01185VNQPC3B0 chaibangseemeang (624261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670712-007 ED554607543TH heng9999 (624359) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ670712-009 ED613730530TH ChartKT (624364) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ670712-010 ED581574986TH golfsriracha (624368) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ670712-011 EM362453715TH Artist2559 (624350) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ670712-014 ED592437955TH มาริโอ (624372) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
20 # 1อจ670713-001 EM162158182TH นกแก้ว (624466) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
21 # 1อจ670713-004 JM017872744TH kamao (624439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ670713-009 ED592836250TH เขยมาบตาพุด (624456) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ670713-011 ED596814419TH ธนูทอง (624471) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ670713-013 ED581589022TH golfsriracha (624473) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ670713-014 ED592470735TH มหามณีจินดา (624472) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ670713-017 JB022448144TH seranee (624458) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ670713-018 ED529577819TH RtitTi (624474) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
28 # 1อจ670713-022 ED544467254TH Bowonkamphonphat (624475) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ670713-023 ED556280044TH ปูลมชมเล (624464) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
30 # 1อจ670715-023 828729012812 สุธาสินี (624582) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ670715-026 ED546982034TH ponrit (624578) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
32 # 1อจ670716-002 ED614227496TH seranee (624622) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
33 # 1อจ670716-005 ED608333575TH Tanadol1969 (624621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ670716-008 ED629911720TH yoon9 (624634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ670716-010 ED5891131184TH แหม่มโพธิ์ดำ (624644) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
36 # 1อจ670717-005 ED503567235TH วิเชียรมาศ (624769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ670717-007 ED629703015TH UNICITY (624770) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ670717-010 EM511397326TH ซาลาเปา (624772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
39 # 1อจ670717-011 ED581212576TH Eik_Sinchai (624715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ670717-012 TH01185WEB720B0 Chalerm2526 (624719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 1อจ670717-020 ED510930534TH ramez (624728) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ670718-001 ED616820177TH errar99 (624854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ670718-009 EM511397175TH ซาลาเปา (624883) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
44 # 1อจ670718-022 ED589744479TH นพ_บ้านฉาง (624833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670708-002 Neng2524 (623936) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670708-007 attta (623921) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ670709-012 toopronchai (624059) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670710-012 wilairat_22 (624184) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ670711-001 Owarut999 (624253) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670712-004 หนุ่มธนบุรี (624370) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ670712-005 Look_tann (624380) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ670713-005 artpakkrang (624470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ670713-007 หลานตาจวบ (624478) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670716-005 suksannb (624630) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ670716-007 penpathum (624642) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ670716-008 Tooche (624610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670716-009 ThaiWong (624645) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ670716-018 olympia (624889) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ670717-016 tuk08 (624781) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 2อจ670717-019 จ่าระออง (624757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 2อจ670718-002 teepoptee (624877) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
18 # 2อจ670719-001 การันตีพระ (624887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670709-101 ED614701818TH midori + เยียร์_แปดริ้ว (623964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
2 # 3อจ670710-109 ED588722313TH อ้วนรถตู้ + noi70 (624098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนางพญา วัดนางพญา เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.พิษณุโลก
3 # 3อจ670710-143 EM511390314TH NoomNatthapong + ฮุนได (624149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
4 # 3อจ670710-144 EM511390314TH NoomNatthapong + ฮุนได (624153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
5 # 3อจ670710-156 EM511390314TH Tun2515 + ฮุนได (624141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์ทรงผม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
6 # 3อจ670710-173 ED539856821TH BangRuk + AmpFine (624104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน รุ่นกริ่งกังวาล เนื้อเงิน ปี 2531 จ.สิงห์บุรี
7 # 3อจ670712-006 noomann2 + วันชัย2511 (624337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
8 # 3อจ670712-144 ED520062541TH นายต้น + pizzapai (624313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออบ วัดถ้ำแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง(S 0%) ปี 2516 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ670713-103 ED575363722TH ทวีสิน + berry (624392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (G 86%) **เพชรแท้ จำนวน 20 เม็ด น้ำหนักประมาณ 2 สตางค์ต่อเม็ด
10 # 3อจ670713-153 EM511393205TH Osunta + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมหาสทธิโชค พิมพ์หน้ากรรมการ เนื้อผงว่าน ปี 2535 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ670713-162 OB331239876TH Dig_tut_959 + (624426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
Naruephon789
เหรียญไต้ฮงกง เนื้อทองเหลือง กรุงเทพฯ **ไม่ระบุปีสร้าง
12 # 3อจ670715-103 ED599932026TH boatM3 + ผู้กองโจ้ (624518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่)
13 # 3อจ670715-104 ED521798788TH kiatpty + กรุงเก่า88 (624521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด เนื้อดิน ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1646)(วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
14 # 3อจ670715-121 ED605612244TH nincha + busayanampech (624544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์เกลียวเชือก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.อุทัยธานี
15 # 3อจ670715-123 ED559895104TH Navaporn_Shu + บารมีคุณย่า (624552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์ยืน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ670715-128 ED576866258TH Suksawat + Boyprasertsak (624562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก พิมพ์หน้านาง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.หนองคาย (ไม่ตอกโค้ด) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ670715-147 EM511374753TH ต่อคู้บอน + ส้มหยุด (624533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จระเข้หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย รุ่น 2 เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.นครนายก (ไม่ตอกโค้ด ทบ) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
18 # 3อจ670716-002 CHAOWANA26 + (624588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เก่งจริงจริง
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
19 # 3อจ670716-003 chuthaphat + เก่งจริงจริง (624590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นอุดมโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดอุดมรังสีสร้าง)
20 # 3อจ670716-004 BhuriKet26 + mdkm11 (624591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (ไม่ตอกโค้ด)
21 # 3อจ670716-103 ED500079684TH TAVABUNCHA + junefino (624676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เนื้อชินตะกั่ว ปี 2512 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องเนื้อนี้ของพิมพ์นี้
22 # 3อจ670716-104 panadon + ปราถนา (624602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185W4QNS2B0
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
23 # 3อจ670716-105 ED483686126TH ซีดานราชาเหรียญ + (624606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
electricalpower
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 กรุงเทพฯ
24 # 3อจ670716-110 EM511393474TH watboy + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
25 # 3อจ670716-112 EM511393474TH tienmcn + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง)
26 # 3อจ670716-114 EM511393474TH ต่อ_ถนนตก + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์ เนื้อหยกหลังทอง ปี 2543 จ.ฉะเชิงเทรา(G 74%)
27 # 3อจ670716-115 EM511393474TH thatarat_n + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
28 # 3อจ670716-117 EM511393474TH nick1880 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
29 # 3อจ670716-118 EM511393474TH nampeung168 + (624603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ670716-130 ED595911215TH Nattapong23 + มหาเทพ_2 (624649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเก็ตหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา รุ่นซำปราสาท ปี 2542 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
31 # 3อจ670716-132 ED460899556TH อั๋น4398 + Juicy (624613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
32 # 3อจ670716-134 ED616635008TH Goose + nakornyong (624620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ670716-139 ED596837352TH swangpiboon + โกวบ้อ (624641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
34 # 3อจ670716-141 ED553229955TH virun123 + thanodom (624654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
35 # 3อจ670716-144 ED579462589TH nochau + tongjoy (624663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพปัดผิว)
36 # 3อจ670716-145 JM01B527778TH babala + yellyx18 (624666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(670226-1129)(G 82%)
37 # 3อจ670716-147 ED449999756TH vampire + boonyuen (624668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2690)
38 # 3อจ670716-148 ED607339537TH babala + nut141 (624670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)
39 # 3อจ670717-001 พยัคฆ์ทักษิณ + goodie51 (624678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคต้น) ปี 2513 จ.เพชรบุรี
40 # 3อจ670717-102 ED626424913TH กระดุมทอง + kamon58 (624701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี
41 # 3อจ670717-103 Ketsara1104 + sarapowarm (624704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185W5WV57B0
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 68%)
42 # 3อจ670717-106 TH01185W8KYA2B0 แก้วอุษา + ลูกวังสะพุง (624712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 256561)
43 # 3อจ670717-108 ED523737075TH kiatpty + กรุงเก่า88 (624718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นนารายณ์จักรตรึงไตรภพ เนื้อสำริดหน้ากะไหล่นาก ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 983)
44 # 3อจ670717-112 ED593913148TH บารมีสุธีโร + (624750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Charonephol9999
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2558 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลายนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
45 # 3อจ670717-113 EM703202880TH chane31 + โพธิ์เงินล้าน (624752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
46 # 3อจ670717-114 ED586329112TH chad007 + pakin1878 (624756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508-2522 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
47 # 3อจ670717-116 JB032985955TH somyot1973 + prachuk (624762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองตราตั้ง เนื้อสำริด ปี 2561 จ.สุพรรณบุรี
48 # 3อจ670717-117 ED551763725TH Tara2025 + ลักษณ์ตะวัน (624765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
49 # 3อจ670717-119 ET100963846TH vampire + Anankiya (624789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
50 # 3อจ670717-120 ED619907779TH kengkas + องอาจ (624776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2519 กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
51 # 3อจ670717-121 JB000378424TH หิมพานต์มุ่งงาม + kwang019 (624703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นเก้ายอด เนื้อตะกั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ670717-124 ED509231331TH วันชัย2511 + Akaphop (624716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มพระอาจารย์ดิเรก วัดหนองทราย เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สุพรรณบุรี
53 # 3อจ670717-128 ED597343778TH นราลัย + Banksadao (624733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 (นิด้า) เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.ปัตตานี
54 # 3อจ670717-130 ED611117505TH puklucky + ponpon (624738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
55 # 3อจ670717-143 TH01185WFCFC3B0 NoomNatthapong + (624684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
jookkadui
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
56 # 3อจ670717-147 ED523190451TH กุสยาม + Nocknot (624692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อสำริด ปี 2523 กรุงเทพฯ (โค้ดนะล้อม)
57 # 3อจ670717-149 ED573331846TH NoomNatthapong + (624696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nat_Bangrak
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
58 # 3อจ670717-150 ED560799723TH เด็กหงษ์ + marvellous (624699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด พิมพ์เจริญพรล่าง 77 เนื้อสำริดหน้าเงินลงยา ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (โค้ด ๙/หมายเลข 18)
59 # 3อจ670717-152 ED562319637TH transport + CURFEW (624727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)(670518-1117)
60 # 3อจ670717-155 ED593647456TH พ่อมดขาว + พุทธปฐม (624734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นฟ้าต้าไฉ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1029)
61 # 3อจ670717-157 ED579529325TH vampire + Ratthaphum23 (624740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 3097/สภาพสวย)
62 # 3อจ670717-159 ED561157310TH บีเวียงพิงค์ + BOYLOMSAK (624744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
63 # 3อจ670717-160 ED629104140TH nutsuda + โอ๊ตหาดใหญ่ (624749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดหมื่นระงับรังสรรค์ พิมพ์ใหญ่ ปี 2497
64 # 3อจ670717-161 ED623213416TH ริมุรุ + มะแวร์น้อย (624787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นสร้างวิหาร พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.สุพรรณบุรี
65 # 3อจ670718-001 wit50 + กอล์ฟปริญญา (624794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(650816-1168) (G 73%)
66 # 3อจ670718-002 ตุ้ยแปลงยาว + damboy08 (624795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
67 # 3อจ670718-003 psvtheewarat + PIZZi (624797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
68 # 3อจ670718-007 เหรียญ + ศตกมล (624805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (670605-1001)
69 # 3อจ670718-008 โก๊ะห้วยขวาง + tungsaima (624807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึก)(661219-1091)(G 63%)
70 # 3อจ670718-009 murbur + เอกลำชะร่า (624810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดคอกหมูสร้าง)
71 # 3อจ670718-103 ED610423155TH teamteam01 + Natchu (624829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2478 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้สึกมาก) (601118-034)
72 # 3อจ670718-106 ED226670745TH Champrawin3239 + Damwoo (624841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (G 67%)
73 # 3อจ670718-108 EJ299189574TH masterpiece + นู๋มาลี (624845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางเสร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ชลบุรี
74 # 3อจ670718-113 ED616953607TH warning + eiw5211 (624800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อวาด วัดพลงไสว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง
75 # 3อจ670718-115 EM511397175TH piyaphum + ซาลาเปา (624804) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 9.4 กรัม) (670706-2086)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 7 กรัม) (670706-2087)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ (670706-2088)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
76 # 3อจ670718-116 EM511397175TH transport + ซาลาเปา (624806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (670706-2092)
77 # 3อจ670718-119 EM511397175TH mawinroch + ซาลาเปา (624817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งรัตนรังษี วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองคำ ปี 2537 กรุงเทพฯ (หมายเลข 559) (น้ำหนักทอง 54.4 กรัม) (670706-2098)
78 # 3อจ670718-120 EM511397175TH transport + ซาลาเปา (624819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ(มีขีด) เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (670706-2091) (G 84%)
79 # 3อจ670718-122 EM511397175TH NAT2542 + ซาลาเปา (624816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออุตตะมะ วัดวังก์วิเวการาม รุ่นแรก พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2522 จ.กาญจนบุรี (ฝังตะกรุด)
80 # 3อจ670718-123 EM511397175TH พรานม่วง + ซาลาเปา (624818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (670702-1077)
81 # 3อจ670718-128 EM511396515TH สิฐฐิลาโภ + หมูกุ๋น (624826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป สมัยอยุธยา พิมพ์สมาธิ เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.5 นิ้ว)
82 # 3อจ670718-131 EM511396515TH Yukiyuki + หมูกุ๋น (624808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ พิมพ์สมาธิฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2491 กรุงเทพฯ
83 # 3อจ670718-133 ED403756608TH Vichai2498 + kandapmy (624812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระฝักไม้ขาว กรุวัดสุนทรประดิษฐ์ เนื้อผง จ.พิษณุโลก (สภาพใช้และซ่อมขอบบนขวา)
84 # 3อจ670718-137 ED592723195TH NoomNatthapong + (624831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Pukki9585
พระสมเด็จรัศมี วัดคลองขอม เนื้อผง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
85 # 3อจ670718-143 ED428174064TH jammanee + kittibut123 (624840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 กรุงเทพฯ (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า)
86 # 3อจ670718-147 EM372530261TH หมีดำ + อี๊ดเมืองเลย (624862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
87 # 3อจ670718-153 ED575971144TH warning + Notmay2425 (624853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
88 # 3อจ670718-156 ED535292529TH wittawat_tan + Matae (624865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 19 ก.ค. 2567 - 08:38 น.] #88572 (17/18)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670705-004 ED592842167TH เขยมาบตาพุด (623698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ670708-016 EM511386345TH ซาลาเปา (623900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ670710-005 ED588722313TH noi70 (624161) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 1อจ670710-009 EM162158001TH นกแก้ว (624169) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
5 # 1อจ670710-011 ED607515109TH maii_amulet (624170) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ670710-012 TH01185VAD4U1B0 ปราถนา (624158) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ670710-019 EM603345320TH aphisit (624172) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670711-008 ED478846196TH mystic (624268) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ670712-002 ED402388629TH Korawit5957 (624374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ670713-021 ED583727676TH Navaporn_Shu (624461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670715-024 ED756130429TH พิสิษฐ์พระเครื่อง (624574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ670717-003 ED551291028TH PING007 (624766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ670717-013 ED473151585TH Cap1995 (624773) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ670717-021 ED546984145TH ponrit (624780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670717-024 ED610365130TH คุณศิระ (624753) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670706-002 Olarn29 (623792) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ670710-002 jicko (624177) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ670712-001 Buncha (624369) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ670712-016 ริณดา (624375) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
5 # 2อจ670712-020 BhuriKet26 (624376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670713-001 ไข่มุข (624476) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ670713-003 jojo5 (624477) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670716-011 ThaiWong (624669) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ670716-014 ThaiWong (624648) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
10 # 2อจ670716-015 ThaiWong (624653) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
11 # 2อจ670717-017 midori (624779) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ670717-018 midori (624755) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
13 # 2อจ670717-020 Chartchon (624793) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 15 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670709-109 ED429572337TH sapansoong + บางปะกง (623994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดทุ่งเสรี เนื้อผง ปี 2519 กรุงเทพฯ
2 # 3อจ670709-133 EM162157920TH sillaprathai + นกแก้ว (624007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
3 # 3อจ670710-136 ED584327241TH pimtip + ชัยชาญ (624080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดรังษี พิมพ์กลาง เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
4 # 3อจ670710-147 EM511390314TH Naruephon789 + ฮุนได (624167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดหนองกาน้ำ จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ670710-162 TH01185VHHXU9B0uthai211 + เด็กบัวทอง (624140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ลพบุรี
6 # 3อจ670710-183 JB033364365TH Feen_8Rew + KomsanK (624101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2529 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
7 # 3อจ670710-184 JB033364365TH เมืองช้าง + KomsanK (624106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์ข้างพญานาคคู่ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ลำพูน
8 # 3อจ670711-001 laphat + Yodes (624205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดเกาะนันทาราม พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง ปี 2468 จ.ราชบุรี
9 # 3อจ670711-115 ED59341765TH yyoyo + เนตรมงคล (624207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 กรุงเทพฯ
10 # 3อจ670711-116 EM511389470TH Bassociety + ข้าวต้มพิศมัย (624209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
11 # 3อจ670712-002 AChen + pornnakornsi (624325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดขอบขวา)
12 # 3อจ670712-102 ED539277270TH หงฟ้า + อาณาจักรพระ (624312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 4 นิ้ว) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน(RC)
13 # 3อจ670712-117 ED537864048TH uthai211 + virun123 (624299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2529 จ.ชลบุรี
14 # 3อจ670713-001 zafari + หนุ่มยางชุม (624387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ670713-002 นายต้น + jitichai (624388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
16 # 3อจ670713-003 lekmahoran + หลานตาจวบ (624390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ670713-105 ED543375653TH เมืองไทย + yoon9 (624395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ
18 # 3อจ670713-106 ED543375653TH เมืองไทย + yoon9 (624397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่(ตื้น) เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ
19 # 3อจ670713-107 EM511395047TH danupo1 + หมูกุ๋น (624399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
20 # 3อจ670713-116 JB008750606TH Natchu + Promarin (624406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม (670523-1093)
21 # 3อจ670713-117 EM648713333TH Tee59 + บีอุตรดิตถ์ (624410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผนพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นสมปรารถนา เนื้อผงทาทอง ปี 2565 จ.สุพรรณบุรี (หมายเลข 267) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ670713-121 ED614223375TH โกโก้วัดไทร + อ๊อบบางแก้ว (624482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมล่างซ้าย)
23 # 3อจ670713-126 ED528207865TH จารย์เบนซ์ + ป้ายมงคล (624455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเสือหัวขาด หลวงพ่อไฉน
24 # 3อจ670713-130 ED457157355TH เสืออิบสาทร + Sparrow (624465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นไตรมาส 63 เนื้ออัลปาก้า ปี 2563 จ.สุพรรณบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
25 # 3อจ670713-131 ED608307990TH kangnutta + ทอเร็ตโต้ (624407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพันธ์ วัดบางสะพาน รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้า จ.พิษณุโลก
26 # 3อจ670713-134 ED592836250TH kengkas + เขยมาบตาพุด (624416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 69%)
27 # 3อจ670713-135 ED619806483TH เด็กบัวทอง + Poom168 (624422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางงอ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพตัดเคลื่อน)
28 # 3อจ670713-137 EM480040571TH NoomNatthapong +บัวแก้ว_47 (624428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (สภาพแต่งผิว)
29 # 3อจ670713-140 SXF2006A0093759 frist + อากงพระเครื่อง (624436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ670713-146 ED587067611TH nakarin + ชฎาทอง (624433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 13.5 กรัม)(G 41%)
31 # 3อจ670713-147 ED476190172TH NARONGCHIT + jozaa (624440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
32 # 3อจ670713-148 ED476190172TH mheeg + jozaa (624443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
33 # 3อจ670715-013 กรเขาไม้แก้ว + neung2520 (624526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง กรอบทอง(G 65%)
34 # 3อจ670715-016 wittawat_tan + เน้นพระสวย (624539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง กรุงเทพฯ (670116-1117)
35 # 3อจ670715-101 EG798559569TH sunsadee + o-larn (624510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อผัน วัดราษฎร์เจริญ รุ่นพิเศษ 80 ปี เนื้อเงิน จ.สระบุรี
36 # 3อจ670715-132 EM511393735TH NoomNatthapong + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสีหมอก วัดเขาวังตะโก เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2500 จ.ชลบุรี
37 # 3อจ670716-101 TH01185WSHUE7B0 หงส์บ้านเม้ง + Rainbow1990 (624598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์คะแนน เนื้อผง
38 # 3อจ670716-111 EM511393474TH joeenok + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นผาสุก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 กรุงเทพฯ
39 # 3อจ670716-119 EM511393474TH yo1234 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
พระกริ่ง **ไม่ระบุที่สร้าง
40 # 3อจ670716-120 EM511393474TH วิชามาร + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต
41 # 3อจ670716-123 EM511393474TH Rainbow1990 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอรหัง วัดราชบพิธฯ พิมพ์หน้านางฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2498 กรุงเทพฯ (หลวงพ่อโอภาสี ปลุกเสก/สภาพอุดกริ่งชำรุด)
42 # 3อจ670716-125 EM511393474TH midori + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ670716-126 EM511393474TH midori + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ670716-127 EG849679347TH รชตะธาดา + DONG22_KHONKAEN (624638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอคอติ่ง เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพแต่งผิว)
45 # 3อจ670716-128 ED511762435TH pop2517 + thong999 (624643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงิน ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2487/สภาพสวย)
46 # 3อจ670716-137 JB033498022TH kiatpty + แสงพระใหม่ (624632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ลูกอมหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นฉลองพระประธาน เนื้อผง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (ฝังพระนาคปรกใบมะขามนวโลหะ) (หมายเลข 196/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
47 # 3อจ670716-140 ED065641649TH uthai211 + stdpuy (624647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ (สภาพห่วงชำรุด)
48 # 3อจ670716-142 ED457127282TH Bucha_pra + Sparrow (624656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระญาคูจุณฑ์ เนื้อดิน ปี 2567 จ.อุบลราชธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
49 # 3อจ670716-146 ED551534878TH newcharin + kjd_54 (624667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(S 91%)
50 # 3อจ670716-151 ED579516313TH poshwises + Ratthaphum23 (624650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อผง ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ670716-152 ED579516313TH เถ้าแก่น้อย + Ratthaphum23 (624651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
52 # 3อจ670716-153 ED619510982TH nopakk + golfsriracha (624655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หกเหลี่ยมฐานแคบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
53 # 3อจ670716-155 JB009391618TH วันชัย2511 + Wanchanok (624661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย พิมพ์สองหน้า เนื้อสำริด ปี 2561 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
54 # 3อจ670716-156 JB009391618TH srilinjee + Wanchanok (624665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย พิมพ์ประภามณฑล เนื้อสำริด ปี 2562 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
55 # 3อจ670717-002 Jindamanee55 +แม้วจอมเทียน (624679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (581113-037)
56 # 3อจ670717-004 Natithol + ชิษณุชา (624683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร วัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
57 # 3อจ670717-005 tanint + ชิษณุชา (624685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 พิมพ์มีหู เนื้อทองเหลือง จ.นครปฐม
58 # 3อจ670717-007 Benjapon88 + Owarut999 (624688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้ข้างอุหลังยันต์ตรี เนื้อผงปิดทอง ปี 2521 กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง)
59 # 3อจ670717-008 songpon_hor + Chartchon (624792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดพิสมร หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
60 # 3อจ670717-009 vuthinuntha + tungsaima (624690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากยุโรป เนื้ออัลปาก้า ร.ศ.126 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(650930-2079)
61 # 3อจ670717-010 โก๊ะห้วยขวาง + tungsaima (624695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2450 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(661129-2095) (G 70%)
62 # 3อจ670717-107 TH01185WAGVH3B0 สรานนท + atsmark2 (624714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (670329-2152)
63 # 3อจ670717-111 ET100963832TH เขียววาริน + Anankiya (624745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก พิมพ์ลึก เนื้อเงิน ปี 2493 กรุงเทพฯ
64 # 3อจ670717-115 ED554184147TH chay7 + แม็ก888 (624758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (670701-1088)(G 81%)
65 # 3อจ670717-118 ED512580765TH พ่อค้าเรือเร่ + THE_INSIDER (624771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนางกวัก หลวงพ่อเสือ วัดไผ่สามกอ เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.ฉะเชิงเทรา
66 # 3อจ670717-125 ED527352866TH Gap2527 + ณัฐ888 (624723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (670426-1060)(G 64%)
67 # 3อจ670717-127 ED597343778TH Beginner_Y + Banksadao (624730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองเหลือง ปี 2506 กรุงเทพฯ
68 # 3อจ670717-129 ED621320301TH พ่อค้าเรือเร่ + เงินช่างทอง (624735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
69 # 3อจ670717-131 TH01185WA39D3B0 banlad + ขุนพลแปดทิศ (624694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็น รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.มหาสารคาม (หมายเลข 8523)
70 # 3อจ670717-132 JB009374291TH ninnin + เด็กแคมฟร็อก (624697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์
71 # 3อจ670717-135 ED605281057TH nopnak + โกวบ้อ (624705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยทรัพย์ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
72 # 3อจ670717-136 SXF4034A0068290 NoomNatthapong + Earthsmith (624790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.ระยอง
73 # 3อจ670717-137 ED631805645TH tim111 + tanong666 (624708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 632/ธรรมอุทยานสร้าง)
74 # 3อจ670717-138 ED566366601TH p_did + กานต์ (624717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นิล วัดครบุรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
75 # 3อจ670717-139 ED634300371TH Aungfa + ถิรเดช (624721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
76 # 3อจ670717-140 TH01185WF50C0B0 นัทปทุม + Tikbuchapra (624724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2521 กรุงเทพฯ
77 # 3อจ670717-141 OB146569710TH lekmahoran + hooligan (624680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแจง วัดเกาะแก้ว ปี 2493 จ.พิษณุโลก
78 # 3อจ670717-142 EM511397330TH Nongbright88 + ซาลาเปา (624682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่ง เนื้อสำริด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
79 # 3อจ670717-144 ED581658765TH เมืองช้าง + k_toon (624687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ670717-145 ED574964249TH แอลพระไทย + patchaya (624689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเจ้าสัวเยาวราช วัดไตรมิตรฯ เนื้อเงินก้นทอง ปี 2559 กรุงเทพฯ (หมายเลข 210) **พระสภาพสวย
81 # 3อจ670717-154 ED517351818TH namo64 + jawnantawut (624732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หน้าหนุ่มมีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.เพชรบูรณ์
82 # 3อจ670717-158 ED561157310TH บีเวียงพิงค์ + BOYLOMSAK (624742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดมหาธาตุ เนื้อชินเงิน จ.เพชรบูรณ์

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 18 ก.ค. 2567 - 08:36 น.] #88569 (16/18)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670704-026 EM549976863TH tongjoy (623650) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670710-002 ED568761370TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (624188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ670710-004 ED413585721TH น้องโชตะ (624122) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ670710-020 ED121490038TH jookkadui (624174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670711-006 EM511392607TH ซาลาเปา (624281) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670712-012 EM162158165TH นกแก้ว (624357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 1อจ670713-002 ED569150895TH nutsuda (624432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670713-003 ED571730457TH yaowarat (624435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ670713-005 EM511378295TH ซาลาเปา (624441) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 20 รายการ
10 # 1อจ670713-012 ED559879565TH Damwoo (624446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670713-016 ED586327598TH sanpol (624462) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
12 # 1อจ670713-019 ED383388460TH kaimotor (624454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ670715-010 OB134516207TH chonpakorn (624519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670715-011 ED599931533TH kanlaya48 (624555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670715-012 EM511396855TH ซาลาเปา (624557) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ670715-013 EM511396855TH ซาลาเปา (624560) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 1อจ670715-014 EM511396855TH ซาลาเปา (624563) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
18 # 1อจ670715-016 EM511396855TH ซาลาเปา (624567) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ670715-017 EM511396855TH ซาลาเปา (624569) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670715-018 ED520584185TH tongjoy (624579) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
21 # 1อจ670715-025 ED587841067TH PANI_SAMIT (624577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ670716-006 ED631804070TH Yodes (624626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ670716-011 ED552097136TH artpakkrang (624652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670703-014 ริณดา (623533) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ670705-001 Owarut999 (623724) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ670709-009 bluezone69 (624019) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670711-002 attta (624282) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ670712-003 tangamata (624379) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ670712-008 rattasah (624373) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670712-018 gotji1812 (624386) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 2อจ670713-002 Peatkub2528 (624480) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
9 # 2อจ670715-001 หนุ่มธนบุรี (624545) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
10 # 2อจ670715-004 อตกพระเครื่อง (624551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670715-005 tanu21 (624554) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ670715-006 kit2509 (624558) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 2อจ670716-002 Buncha (624657) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ670716-017 การันตีพระ (624677) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670708-154 EM511386907TH Perkun + ซาลาเปา (623918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นคชสารหมื่นปี เนื้องาแมมมอธฐานทอง 81% ปี 2541 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ670708-163 EM279329326TH Wichian_po + พรชมพู (623878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นหมื่นหินรวยหมื่นล้าน เนื้อนวโลหะ ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1198)
3 # 3อจ670709-121 EM511392329TH Nongbright88 + ซาลาเปา (623971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอื้อน วัดราษฎร์สโมสร เนื้อผงลงรักปิดทอง จ.ชลบุรี(G 87%)
4 # 3อจ670709-135 EM162157920TH patchara + นกแก้ว (624016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง จ.ฉะเชิงเทรา (ไม่ระบุปีสร้าง)
5 # 3อจ670709-136 EM162157920TH นายตะกอน + นกแก้ว (624064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์เสมาเล็กหลังนางกวัก เนื้อเงินลงยา ปี 2512 จ.สมุทรปราการ
6 # 3อจ670709-139 EM162157920TH นายตะกอน + นกแก้ว (624065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)
7 # 3อจ670710-182 EM659016497TH เทพเจ้าดาวเหนือ + Teerubber (624097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง (โค้ด ๙)(G 57%)
8 # 3อจ670711-104 sittisak + ไผ่ปราจีนบุรี (624222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185VDUXF3B0
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นนารายณ์จักรตรึงไตรภพ เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (กรรมการหมายเลข 443)
9 # 3อจ670711-124 ED529358606TH babala + sanopporn (624245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา
10 # 3อจ670711-127 ED562426052TH หมีดำ + OMBUN (624254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิบชาติตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิ(เล็ก) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ670711-128 watboy + chaibangseemeang (624257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185VNQPC3B0
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
12 # 3อจ670711-129 ED514334387TH en_amulet + jetsada_supat (624260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ670712-106 ED595303453TH wittawat_tan + ณัฐปรัชญ์ (624326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ670712-125 KEX180015751358 สรขอนแก่น + poompim (624297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา (550119-005)
15 # 3อจ670712-127 ED562039138TH เขียววาริน + bankake9999 (624303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้(RC)
16 # 3อจ670712-140 TH01185VSHFV7B0 Navaporn_Shu + ปราถนา (624366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ670712-148 ED606539642TH murbur + ลิปอาย (624331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.สมุทรสงคราม
18 # 3อจ670712-153 JB0008695096TH Navaporn_Shu + Wanchanok (624318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิก หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
19 # 3อจ670713-005 nampeung168 + (624393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หลานตาจวบ
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์แจกแม่ครัวมีกลาก(ไม่มีเม็ดตา) เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
20 # 3อจ670713-104 ED153583005TH bos2499 + beemiko5555 (624394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นสร้างเจดีย์หมื่นหิน เนื้อผง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 418/ฝังตะกรุดเงินสามดอก)
21 # 3อจ670713-109 EM511395047TH NoomNatthapong + หมูกุ๋น (624403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ลำปาง
22 # 3อจ670713-110 EM511395047TH chay7 + หมูกุ๋น (624405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก กรุงเทพฯ
23 # 3อจ670713-118 tayfreeman + ไผ่ปราจีนบุรี (624414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185VWVC65B0
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นมหากฐิน ๖๖ เนื้อเงินลงยา ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 729/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
24 # 3อจ670713-119 JB000637027TH nuthapol + KomsanK (624417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยมนิยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่และใช้)
25 # 3อจ670713-120 EM372575020TH thotsaphol4110 + (624420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เพิ่มพูนศิลป์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ670713-124 ED569150895TH แม็ก888 + nutsuda (624449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกสอง เนื้อผง จ.ระยอง
27 # 3อจ670713-127 ED582954699TH Osunta + punkung5943 (624483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นฉลองพระประธาน เนื้อเงิน ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์
28 # 3อจ670713-129 ED457157355TH Teerapong117 + Sparrow (624463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
29 # 3อจ670713-133 ED571987753TH NoomNatthapong + (624415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
nooker1981
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
30 # 3อจ670713-136 EH979377997TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + ppuripat23 (624425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2512 จ.นครราชสีมา
31 # 3อจ670713-138 ED237068633TH หมูแผ่น + เหยินน้อยโคราช (624430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
32 # 3อจ670713-155 EM511393205TH ตาณพุทธศิลป์ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี(G 65%)
33 # 3อจ670713-156 EM511393205TH ตาณพุทธศิลป์ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ปัตตานี(G 88%)
34 # 3อจ670713-159 EM511393205TH Father + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย รุ่นอภิมหาทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครพนม (หมายเลข 4554)
35 # 3อจ670713-161 ED571529948TH Khunpun + beeampawa (624424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นนารายณ์จักรรึงไตรภพ เนื้อทองแดงหน้ากะไหล่ทอง ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 276)
36 # 3อจ670715-001 numuthai + เปี๊ยกตุ๊กแก (624489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (670614-1013) (G 66%)
37 # 3อจ670715-002 wittawat_tan + เปี๊ยกตุ๊กแก (624491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (670503-1013) (G 71%)
38 # 3อจ670715-003 Wichian_po + afrosalmon (624494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นหมื่นหินรวยหมื่นล้าน เนื้อเงิน ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 263/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) (สภาพสวย)(กรอบทองแดงชุบทอง)
39 # 3อจ670715-004 เฮียรัก + SR_seven (624497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นประทานพร พิมพ์เสมาเล็ก เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2555 จ.ระยอง (ไม่ตัดขอบ/หมายเลข 51)
40 # 3อจ670715-006 หม่อง + nunthawat (624502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670715-008 อมพะนำ + somrut (624507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก( ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ670715-010 ลุงทศ + Bankkclash2265 (624515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์ B เนื้อทองเหลือง ปี 2482 จ.นครสวรรค์ กรอบทอง(G 75%)
43 # 3อจ670715-011 Bin_Prasae + Number13 (624520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(651220-1234) (G 81%)
44 # 3อจ670715-012 Father + Doitung (624522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระราหู อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง หล่อครั้งที่ 7 เนื้อเงิน ปี 2553 จ.เชียงราย (หมายเลข 813)
45 # 3อจ670715-014 BhuriKet26 + kit2509 (624529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(580318-173) (G 78%)
46 # 3อจ670715-015 pop2517 + เน้นพระสวย (624536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตต์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (590714-190) (G 79%)
47 # 3อจ670715-102 JB023170175TH KomsanK + Q-Taro (624513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา (660524-1065)(G 85%)
48 # 3อจ670715-106 ED614620875TH korn88 + ศรัทธา111 (624525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สองชายตรงเฉียง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ670715-107 ED584431200TH New_chain + Meetung (624528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
50 # 3อจ670715-108 ED552289414TH loongmike + tuirc (624531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเกาะนันทาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.ราชบุรี (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
51 # 3อจ670715-113 ED535285338TH สิงห์สยามศิลป์ + ลิปอาย (624488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพันอ้น เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.เชียงใหม่
52 # 3อจ670715-114 EM806430610TH Noraset + tongxu (624490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหูซ้าย)
53 # 3อจ670715-115 ED612918065TH korn88 + Sompis987 (624492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเทพากร รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
54 # 3อจ670715-118 ED579462178TH Calceo + ศิษย์ปู่สง่า (624498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง รุ่นแรก พิมพ์ไม่มี พ.ศ. เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ราชบุรี
55 # 3อจ670715-119 ED497997066TH Gap2527 + Teerasak01 (624501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(670302-1229)
56 # 3อจ670715-120 828727599011 KP_Duck + pipat_promsuk (624503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
57 # 3อจ670715-122 ED470517906TH cpat1 + ปืนโต (624548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
58 # 3อจ670715-125 ED589363909TH wittawat_tan + rachanya (624556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 กรุงเทพฯ
59 # 3อจ670715-126 ED584857085TH NAN777 + Friday (624559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.นครปฐม
60 # 3อจ670715-127 OB321934390TH เนตรหิรัญ + phumuenwai (624561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก
61 # 3อจ670715-129 ED576866258TH virun123 + Boyprasertsak (624564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
62 # 3อจ670715-130 ED614620884TH zafari + ศรัทธา111 (624566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ระยอง
63 # 3อจ670715-131 ED607536024TH Kirk2536 + maii_amulet (624524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(670614-1015)
64 # 3อจ670715-133 EM511393735TH thayarat007 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
65 # 3อจ670715-135 EM723357497TH Thanakrit31 + Manunicon (624535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
66 # 3อจ670715-136 OB311040984TH ptbg_petch1 + ฐณะวัฒน์ (624538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
67 # 3อจ670715-137 ED572176575TH popo119 + natapoln (624541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีเถาะ(มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
68 # 3อจ670715-138 ED558347407TH โอมนาสาร + Piragarn (624542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ (670530-1089)(G 70%)
69 # 3อจ670715-139 ED605526174TH Yiddo + ศูนย์แปด08 (624546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเมตตา เนื้อเงินลงยา ปี 2566 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 116) **พระสภาพสวย
70 # 3อจ670715-140 ED605526174TH Yiddo + ศูนย์แปด08 (624550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเมตตา เนื้อเงินลงยา ปี 2566 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 513) **พระสภาพสวย
71 # 3อจ670715-141 ED605526174TH Yiddo + ศูนย์แปด08 (624505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเมตตา เนื้อเงินลงยา ปี 2566 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 928) **พระสภาพสวย
72 # 3อจ670715-142 ED597157308TH TAVABUNCHA + chaintv (624509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์หลังยันต์สามมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี
73 # 3อจ670715-143 ED571572495TH rachain + KONDEE446 (624514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่ว
74 # 3อจ670715-144 ED576130429TH perfectman77 + (624517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พิสิษฐ์พระเครื่อง
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(641029-1225)(G 79%)
75 # 3อจ670715-146 ED624121971TH print + suthee069 (624523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก ปี 2528 จ.พิจิตร
76 # 3อจ670715-148 ED595618109TH gymnastics + tansave (624537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสอาด รุ่นรวยไม่ยั้ง เนื้อสำริด ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
77 # 3อจ670716-001 maymaybaa + ob-om (624587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบเล็ก เนื้อผง ปี 2515 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 65%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์
78 # 3อจ670716-005 X-change + tungsaima (624593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์ปาดตาล เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)(G 68%)
79 # 3อจ670716-006 เขียววาริน + nco29-48 (624595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรักษานักรบกล้าอีสาน กองทัพภาคที่ 2 สร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 219/หน้าตัก 7 นิ้ว)
80 # 3อจ670716-106 ED529374158TH หมีดำ + Napatnoble (624609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดคงคาราม รุ่นปืนแตก ปี 2528 จ.พิจิตร
81 # 3อจ670716-107 ED529374158TH หมีดำ + Napatnoble (624611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
82 # 3อจ670716-108 EM511393474TH tomyum + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะซ้อน/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)(G 61%)
83 # 3อจ670716-109 EM511393474TH ศักดิ์นรินทร์ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์(G 66%)
84 # 3อจ670716-116 EM511393474TH NoomNatthapong + (624599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระปางรำพึง หลวงพ่อเดิม-หลวงพ่อกัน จ.นครสวรรค์
85 # 3อจ670716-121 EM511393474TH Rainbow1990 + (624615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระกริ่งใหญ่ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 กรุงเทพฯ
86 # 3อจ670716-122 EM511393474TH Rainbow1990 + (624623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระกริ่งใหญ่ ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 กรุงเทพฯ
87 # 3อจ670716-124 EM511393474TH Yukiyuki + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
88 # 3อจ670716-129 ED630100848TH Lawyerpom + วัชรชัย (624646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด กรุพะเยา พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา (สภาพใช้)
89 # 3อจ670716-131 EM806431663TH OKK08 + Bbeenaja (624607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1837)(G 64%)
90 # 3อจ670716-133 EM480040832TH arter19 + บัวแก้ว_47 (624619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพูน วัดตาลล้อม เนื้อทองแดง ปี 2480 จ.ชลบุรี (สภาพใช้)
91 # 3อจ670716-136 ED537873190TH วิระ2526 + rachain (624628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 กรุงเทพฯ (ขนาด 1.4 นิ้ว/สภาพใช้)
92 # 3อจ670716-154 ED592457019TH Golden9727 + มหาจินดามณี (624675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (670608-1145)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 17 ก.ค. 2567 - 08:33 น.] #88566 (15/18)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670709-011 ED452255787TH civilwork (624056) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ670709-012 ED521699913TH aircadet (624060) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ670710-001 ED589343189TH Folkfolk (624187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ670712-013 ED595707197TH fricknew (624361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ670713-006 EM511378295TH ซาลาเปา (624444) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 20 รายการ
6 # 1อจ670713-007 EM511378295TH ซาลาเปา (624448) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 20 รายการ
7 # 1อจ670713-008 ED459536885TH คนคลองด่าน (624453) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
8 # 1อจ670713-010 EM806302200TH tongxu (624460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ670713-015 ED551517185TH ผู้นำพล (624450) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ670715-004 EM511396881TH ซาลาเปา (624500) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 14 รายการ
11 # 1อจ670715-005 EM511396881TH ซาลาเปา (624504) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 18 รายการ
12 # 1อจ670715-007 ED612918065TH Nattapong23 (624568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670715-009 ED529373957TH sanopporn (624516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670703-013 ริณดา (623527) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ670709-011 toopronchai (624037) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ670710-008 TANAWAT2520 (624185) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670710-009 ppffarm (624186) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ670715-002 การันตีพระ (624586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670715-003 pungting (624549) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
7 # 2อจ670715-007 การันตีพระ (624571) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ670715-008 การันตีพระ (624573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ670715-009 การันตีพระ (624575) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ670715-010 การันตีพระ (624576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ670715-011 การันตีพระ (624585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670708-107 EM511386306TH Nongbright88 + ซาลาเปา (623870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2510 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ670712-105 EM806317005TH Nakorn17 + yellyx18 (624323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 206)
3 # 3อจ670712-113 EX644313573TH Far2520 + print (624292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หูกระต่าย เนื้อแร่ ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดเข่าซ้าย)
4 # 3อจ670712-114 EM717781883TH cartoonzaa + Gigsszeet (624294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หน้าพุทโธหลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ670712-123 ED573341004TH thotsaphol4110 + jiradech47 (624293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานชินบัญชร หลวงพ่อทองสุข วัดหนองฆ้อ รุ่นแรก เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2563 จ.ระยอง (หมายเลข 202)
6 # 3อจ670712-124 EM806317270TH pMike + coldplay (624295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
7 # 3อจ670712-133 EM480040470TH เถ้าแก่น้อย168 + บัวแก้ว_47 (624384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือนูน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
8 # 3อจ670712-138 ED533119960TH เหรียญ + Tawatchai1889 (624360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
9 # 3อจ670712-145 EM372581453TH wittawat_tan + อี๊ดเมืองเลย (624316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
10 # 3อจ670713-004 D_akkharin + หลานตาจวบ (624391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วิริยังค์ วัดธรรมมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2510 กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)
11 # 3อจ670713-112 ED562938343TH หมีดำ + TONKHAW (624398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
12 # 3อจ670713-113 828726678356 mawinroch + ผู้พัน (624400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก สำนักพุทธรัตนประทีปสร้าง เนื้อแก้วม่วง(เคลือบทอง) กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/หน้าตัก 4 นิ้ว)
13 # 3อจ670713-123 ED569150895TH frist + nutsuda (624445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)(G 65%)
14 # 3อจ670713-142 ED589354059TH สุขกายใจ + กล่องแก้ว (624412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า รุ่นสร้างเมืองแกลง เนื้อเงินลงยา ปี 2538 จ.ระยอง
15 # 3อจ670713-145 PSJD0004159803Z Kornrat65 + รติโก (624427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(600706-122)(G 82%)
16 # 3อจ670713-151 EM438904196TH ทศแก่งคอย + ขนมกรุบ (624409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 16 ก.ค. 2567 - 08:35 น.] #88563 (14/18)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670628-002 ED531990895TH อุกฤช (623088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670703-010 ED551744430TH Navaporn_Shu (623522) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ670704-004 ED542469694TH มหามณีจินดา (623638) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ670706-002 ED534895032TH LIM2512 (623814) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
5 # 1อจ670706-003 ED534895032TH LIM2512 (623819) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ670706-004 ED516779035TH สาลิกาดง (623810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ670706-005 ED492263001TH mchutith (623801) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ670706-006 EM162157902TH นกแก้ว (623803) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ670706-010 ED550534355TH ตุ๊หลวง (623816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670708-003 ED511386345TH ซาลาเปา (623927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ670708-005 ED511386345TH ซาลาเปา (623938) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ670708-008 EM511386346TH ซาลาเปา (623944) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
13 # 1อจ670708-012 EM511386345TH ซาลาเปา (623887) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ670708-014 EM511386345TH ซาลาเปา (623894) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
15 # 1อจ670708-015 EM511386345TH ซาลาเปา (623896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ670708-017 EM511386345TH ซาลาเปา (623904) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
17 # 1อจ670708-022 EM511386955TH ซาลาเปา (623925) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ670709-004 EM511387023TH ซาลาเปา (624034) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
19 # 1อจ670709-007 EM511387023TH ซาลาเปา (624044) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
20 # 1อจ670710-014 ED592418616TH มหามณีจินดา (624127) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
21 # 1อจ670710-017 ED518592948TH Yodes (624166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ670711-002 EM511392607TH ซาลาเปา (624269) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ670711-003 EM511392607TH ซาลาเปา (624273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ670711-005 EM511392607TH ซาลาเปา (624280) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
25 # 1อจ670711-011 EM511392575TH ซาลาเปา (624259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ670711-013 EM511392575TH ซาลาเปา (624265) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ670711-024 EX644313644TH print (624234) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
28 # 1อจ670711-026 EH888746159TH Maxnattapon38 (624278) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ670712-003 ED529575013TH RtitTi (624353) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ670712-004 ED406287254TH พิมพ์พิมล (624355) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 1อจ670712-005 ED554175278TH ริมธาร (624339) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
32 # 1อจ670712-008 ED443472839TH พรชัย2 (624348) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670708-006 thesj (623942) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ670709-014 golflampang (624054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ670710-006 pui1228 (624181) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ670710-007 beambeam1 (624182) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ670711-008 Bell_72 (624258) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670712-002 tangamata (624378) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
7 # 2อจ670712-007 กอล์ฟปริญญา (624329) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ670712-019 gotji1812 (624385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670713-008 suksannb (624485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670701-104 ED083382720TH ฮักแม่สรวย + Nippit (623268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ670702-149 ED486595101TH CLUSTER + bos2499 (623426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
3 # 3อจ670708-009 เมืองช้าง + zonerex (623839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์เล็ก เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
4 # 3อจ670708-010 UNICITY + น้องอีฟพระแท้ (623844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร เนื้อสำริด ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
5 # 3อจ670708-011 Keng_kp + จ่าจอก (623910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณวิเชียรโมลี วัดพระบรมธาตุ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน(RC)
6 # 3อจ670708-102 EM511386306TH Skybreak + ซาลาเปา (623852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเฟื่อง วัดคงคาเลียบ พิมพ์หน้าใหญ่มีกลาก เนื้อทองแดง จ.สงขลา
7 # 3อจ670708-121 TH01185UZNGM1B0 Nantakarn + รักษ์พระกรุ (623841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง(G 81%)
8 # 3อจ670708-123 EM162157451TH Nongbright88 + นกแก้ว (623850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนางสามเหลี่ยม ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ ปี 2485 กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ670708-124 EM162157451TH midori + นกแก้ว (623854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือแป เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
10 # 3อจ670708-127 EM162157451TH masterpiece + นกแก้ว (623862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หล่อเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ670708-141 828722730194 หมีจันทบุรี + Themos (623840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.สุพรรณบุรี
12 # 3อจ670708-149 EM511386907TH yut157 + ซาลาเปา (623864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ670708-150 EM511386907TH yut157 + ซาลาเปา (623866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
14 # 3อจ670708-166 ED532749213TH กระดุมทอง + TALON (623888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
15 # 3อจ670709-107 EM806351126TH Aaekaa + สิทธิวงค์ (623987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัวธนู หลวงปู่คำแสน วัดป่าดอนมูล รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.เชียงใหม่
16 # 3อจ670709-122 EM511392329TH jitlada555 + ซาลาเปา (623975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ670709-124 JB033317207TH มหาชัยพระเครื่อง + KomsanK (623980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
18 # 3อจ670709-134 EM162157920TH วิระ2526 + นกแก้ว (624012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 4 พิมพ์อกร่อง เนื้อตะกั่ว ปี 2517 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
19 # 3อจ670709-137 EM162157920TH Itsarapp + นกแก้ว (624021) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2513 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2513 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
20 # 3อจ670709-141 EM162157920TH Thanabura + นกแก้ว (623966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์เล็กหลังเจดีย์ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
21 # 3อจ670709-143 EM162157920TH aghanim + นกแก้ว (623970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา(G 79%)
22 # 3อจ670709-145 ED568748890TH newcharin + แบงค์อรัญ (623978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ รุ่นไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช
23 # 3อจ670709-148 ED568748890TH yaair + แบงค์อรัญ (623990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
24 # 3อจ670709-160 ED574286247TH ป๊อปแป๊ป012 + karjo123 (624035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ670709-169 EM806351885TH เมืองช้าง + สิทธิวงค์ (624038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอะระหัง หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.เชียงใหม่
26 # 3อจ670710-004 ankoon + mahana (624073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (แช่น้ำมนต์/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
27 # 3อจ670710-005 อาณาจักรพระ + mo_dmp65 (624075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นฉลองเรือนไทยฯ พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ชัยนาท
28 # 3อจ670710-101 ED423465581TH KhomBangkok + สุวรรณโชค (624081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
29 # 3อจ670710-104 EM308430070TH meomern23 + musuanuwat (624087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อนวโลหะ ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 816/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
30 # 3อจ670710-105 EM308430070TH เป๋าแมน + musuanuwat (624090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1211/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) **พระสภาพสวย
31 # 3อจ670710-108 JB008046771TH visa1 + เด็กนอก (624096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
32 # 3อจ670710-111 EM511389130TH shookiat + หมูกุ๋น (624105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
33 # 3อจ670710-112 ED602216465TH ทนายโอ๊ต58 + chane31 (624108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพไม่เจาะรูหูเหรียญ)
34 # 3อจ670710-114 ED602403560TH nueng39 + จิตรธรรมะ (624111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2522 กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 14.4 กรัม)
35 # 3อจ670710-115 ED575356531TH ทนายโอ๊ต58 + พลฐานวโร (624115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
36 # 3อจ670710-117 ED587261779TH azayagency + Thirawat3949 (624121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
37 # 3อจ670710-118 ED571440596TH Songpob + Tow168 (624124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นสร้างวิหาร พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.สุพรรณบุรี
38 # 3อจ670710-119 EJ223265409TH Tara2025 + srithep (624125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหูและทำความสะอาดผิว)(G 67%)
39 # 3อจ670710-123 ED589931499TH m_bluesky + than-663 (624107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์รุ่น 2 สร้างเสริม(มีกลาก) เนื้ออัลปาก้า ปี 2523 จ.สระบุรี
40 # 3อจ670710-130 ED584415533TH zafari + Meetung (624132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
41 # 3อจ670710-131 TNR50003333999A เป๋าแมน + ซากุระ (624070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 614/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) (สภาพสวย/กรอบชุบทอง)
42 # 3อจ670710-134 ED562719691TH บรีสพระช่วย + ฟิล์มเมืองลพ (624076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นนำโชค เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.ขอนแก่น **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
43 # 3อจ670710-135 ED562719691TH ออยล์เจดีย์ใหญ่ + ฟิล์มเมืองลพ (624078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่มีขอบ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ670710-137 JB008094220TH I-nam + Wanchanok (624193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส (เอ็ม 16) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สิงห์บุรี
45 # 3อจ670710-140 JB032961319TH พิมพ์นิยม + ketanirut (624088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
46 # 3อจ670710-141 RCBV000140070AH วิเศษชัยชาญ + แก้วพิษณุ (624142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
47 # 3อจ670710-149 EM511390314TH p_did + ฮุนได (624173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หล่อเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
48 # 3อจ670710-150 EM511390314TH พ่อค้าเรือเร่ + ฮุนได (624176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี
49 # 3อจ670710-151 ED511390314TH joeenok + ฮุนได (624130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังอุขีด เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ
50 # 3อจ670710-152 EM511390314TH Nongbright88 + ฮุนได (624131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กะลาแกะ หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว จ.สระบุรี
51 # 3อจ670710-155 EM511390314TH สมบัติบูรพาบารมี + ฮุนได (624139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 กรุงเทพฯ
52 # 3อจ670710-157 ED548266451TH จ๊ะแจงร้อน + พี่หลวงออย (624143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นสร้างวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
53 # 3อจ670710-161 ED510464660TH teerasuk + teamteam01 (624137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ670710-163 EJ299177837TH pandp + Yuttiwat (624144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 63%)
55 # 3อจ670711-006 QHatyai + koonnai (624212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด ครูบาอินทร วัดสันป่ายางหลวง รุ่น 2 พิมพ์หลัง อ. เนื้อดิน ปี 2538 จ.ลำพูน
56 # 3อจ670711-007 QHatyai + koonnai (624213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด ครูบาอินทร วัดสันป่ายางหลวง รุ่น 2 พิมพ์หลัง อ. เนื้อดิน ปี 2538 จ.ลำพูน
57 # 3อจ670711-010 Santi88 + สวนหลวง (624285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นมรดกพ่อ เนื้อทองแดง ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3.2 ซม.)
58 # 3อจ670711-102 ED519863457TH watboy + theera (624217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
59 # 3อจ670711-103 KBNC2000383299A พันเปอร์เซ็น + pradee125 (624220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2522 จ.ปทุมธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
60 # 3อจ670711-105 ED575715322TH thamrong-w + mahawong (624232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
61 # 3อจ670711-107 TREE200011220 platong + sarawat845 (624240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อนวโลหะ ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1419) (วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
62 # 3อจ670711-108 ED509228519TH Khunpun + เวสป้า-64 (624244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
63 # 3อจ670711-109 ED575823830TH hanhaniiz + pollakrit (624249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว เนื้อเงิน ปี 2538 จ.นครปฐม(G 84%)
64 # 3อจ670711-110 TH01185VK1NY8B0 witpattataya + Danai33 (624252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อนวโลหะหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1233)
65 # 3อจ670711-113 EM511374121TH คนผมขาว + ส้มหยุด (624203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ดาวหลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว จ.สระบุรี
66 # 3อจ670711-122 ED577607436TH ponpon + กรอมูเลท (624229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ670711-125 ED201845432TH จ๊ะแจงร้อน + Chain2928 (624248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
68 # 3อจ670711-130 ED605811109TH thotsaphol4110 + joeenok (624262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงหน้าเงิน ปี 2514 กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
69 # 3อจ670711-141 ED589872606TH พระประแดง26 + mingch (624224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.พิจิตร (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
70 # 3อจ670712-104 TH01185VNHME8B0 Wichian_po + Danai33 (624321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นแรก พิมพ์โต๊ะหมู่ เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 3873/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
71 # 3อจ670712-112 RL973569185TH nut2326 + นายพอเพียง (624290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงเต่า เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
72 # 3อจ670712-120 ED365498490TH พิชชาพชร + eiw5211 (624306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกผ้าป่า พิมพ์หลัง ๗ หางกระรอก(ตื้น) เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
73 # 3อจ670712-129 ED539410019TH อ้วนรถตู้ + jamesza (624310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งชินบัญชร วัดอินทรฯ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2543 กรุงเทพฯ (หมายเลข 96)
74 # 3อจ670712-130 ED558233149TH จ๊ะแจงร้อน + Danai33 (624314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 76%)
75 # 3อจ670712-134 TNR5000334346ZL pawit_wattana + จริงใจ (624346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นมหากฐิน ๖๕ เนื้อเงินลงยา ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 217/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) **พระสภาพสวย
76 # 3อจ670712-135 EM362453715TH พิชชาพชร + Artist2559 (624349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นสุดท้าย พิมพ์สามชายยาว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เพชรบุรี
77 # 3อจ670712-136 ED558647494TH aon13 + Chairut (624352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
78 # 3อจ670712-137 EM806317500TH mrsurasit + มังกรพัดถิ่น (624354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
79 # 3อจ670712-139 ED589865551TH chffta + chanchim (624363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครปฐม (590218-053)(G 69%)
80 # 3อจ670712-151 ED489443873TH พรพระวิษณุ + chiewchanze (624311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นมหาเศรษฐี 78 พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงปิดทอง ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (ฝังตะกรุดเงิน/หมายเลข 128) (ธรรมอุทยานสร้าง)
81 # 3อจ670713-101 EJ015956177TH casanova21 + yodpra (624389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชิราช หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อผง ปี 2521 จ.ชัยนาท.. (650927-1051)
82 # 3อจ670713-102 ED592439341TH thanayot-k + มหามณีจินดา (624484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (670130-1107)
83 # 3อจ670713-108 EM511395047TH ข้าวเปล่า + หมูกุ๋น (624401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 กรุงเทพฯ
84 # 3อจ670713-111 EM511395047TH ข้าวเปล่า + หมูกุ๋น (624396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ กรุงเทพฯ
85 # 3อจ670713-114 828726678356 mawinroch + ผู้พัน (624402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธบูชาพระแก้วปางไสยาสน์ พิธี 25 พุทธศตวรรษ พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว
86 # 3อจ670713-115 ED538146410TH pakee + aoudom99 (624404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อทองเหลือง
87 # 3อจ670713-122 ED602020242TH lekmahoran + supernatural (624442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
88 # 3อจ670713-125 JB033441840TH PANYA10 + thetuk_17 (624451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (520905-406)
89 # 3อจ670713-128 อั๋นเด็กใหม่ + john-otto (624459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185VYMVP6B0
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (591110-089)
90 # 3อจ670713-132 JM018020155TH พ่อค้าเรือเร่ + PHAKIN99 (624411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
91 # 3อจ670713-139 ED591118779TH น้ำค้าง + Draft999 (624481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2485 กรุงเทพฯ
92 # 3อจ670713-141 OB315312966TH Dig_tut_959 + montr (624408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ระยอง
93 # 3อจ670713-144 EH816771970TH OotamromoO + ChaiyutPho (624479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อเงิน ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(670226-1014) (G 82%)
94 # 3อจ670713-149 EB552384066TH meomern23 + โอเว่น (624447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ(G 68%)
95 # 3อจ670713-150 JB008892238TH lekmahoran + คนวังพลับ (624452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
96 # 3อจ670713-152 EM511393205TH kee123 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
น้ำเต้าหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อพลาสติก(เขียว) ปี 2500 กรุงเทพฯ (670627-1072)
97 # 3อจ670713-154 EM511393205TH Beginner_Y + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่ธูป วัดแค เนื้อทองเหลือง ปี 2484 กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)
98 # 3อจ670713-157 EM511393205TH แม้วจอมเทียน + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึก 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เนื้อทองคำ ปี 2535 กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม)
99 # 3อจ670713-158 EM511393205TH sutee + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นนทบุรี (ไม่ตอกโค้ด)
100 # 3อจ670713-160 EM511393205TH Gap2527 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (624438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (670529-2047)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 15 ก.ค. 2567 - 08:34 น.] #88536 (13/18)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670704-009 TH01185UGHBJ9B0 Kanokwann (623574) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ670704-010 TH01185UGHBJ9B0 Kanokwann (623578) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ670708-001 ED6043035555TH อุกฤช (623940) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ670708-006 EM511386345TH ซาลาเปา (623941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ670708-018 EM511392187TH ซาลาเปา (623906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ670708-019 ED571555545TH beeampawa (623929) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
7 # 1อจ670708-021 EM511386955TH ซาลาเปา (623920) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
8 # 1อจ670708-027 ED553091395TH มงคล88 (623934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
9 # 1อจ670710-006 ED476076314TH suwatboat (624190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ670710-018 EX554270203TH Stevecob (624168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670710-021 ED051178943TH รักษ์ต้มเลือดหมู (624110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670710-023 ED380490365TH SAHAKORN (624113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ670710-024 EM659016497TH Teerubber (624117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ670711-001 TH01185VHG0V3B0 Kampanat13 (624266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670711-004 EM511392607TH ซาลาเปา (624277) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ670711-007 EM511392607TH ซาลาเปา (624284) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ670711-012 EM511392575TH ซาลาเปา (624263) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ670711-015 ED535280208TH tiffy (624271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670712-001 ED601881719TH เสืออิบสาทร (624371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ670712-006 ED595303453TH ณัฐปรัชญ์ (624377) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ670702-003 Buncha (623427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 2อจ670702-009 teetoon (623436) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ670705-002 virut19 (623727) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ670709-002 รวยรวย666 (624062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ670709-007 flywheel (624008) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ670710-003 เอกลำชะร่า (624180) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ670711-003 midori (624236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ670711-004 midori (624238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ670711-005 midori (624241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670711-006 midori (624242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670711-007 Toynavamin (624246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670712-006 Look_tann (624365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670712-009 SmarThai1234 (624332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ670712-010 SmarThai1234 (624334) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ670712-011 ppffarm (624351) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
16 # 2อจ670712-012 วันชัย2511 (624367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ670712-013 torsak1111 (624356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ670712-014 zanta (624358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ670712-017 Audi304 (624362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670701-138 ED589113733TH วันชัย2511 + ฮกลกซิ่ว (623314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.สุพรรณบุรี
2 # 3อจ670702-146 EJ454430636TH วันชัย2511 + สุพรรณพงศ์ (623418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สุพรรณบุรี
3 # 3อจ670703-101 ED407403708TH khunpol500 + pound2007 (623446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านเอียดดำ วัดในเขียว รุ่นแรก ปี 2492 จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ670703-108 PTYA000366321GS Merlin600 + midnightjojo (623462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ670704-107 ED440171432TH วันชัย2511 + jumjum (623662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สุพรรณบุรี
6 # 3อจ670704-166 ED499959406TH วันชัย2511 + kampanat1977 (623620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย เนื้อเงิน ปี 2563 จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ670706-004 Nongbright88 + nuttakrit (623759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าจีน ท่านเจ้าคุณ(เสงี่ยม) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ฐานเรียบ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 กรุงเทพฯ
8 # 3อจ670706-111 ED546296597TH Merlin600 + Thanapong36 (623764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย เนื้ออัลปาก้า ปี 2563 จ.สุพรรณบุรี
9 # 3อจ670708-004 teamteam01 + jugree02 (623834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ670708-108 EM511386306TH Nongbright88 + ซาลาเปา (623872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอื้อน วัดราษฎร์สโมสร
11 # 3อจ670708-113 HPPY0004304066P Sunadi + laksi (623851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเบตง เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 76/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
12 # 3อจ670708-114 NGWW000359646EA nu5839 + MMadee (623868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 5763/โค้ดนะตัวที่ 2)
13 # 3อจ670709-132 EM511392261TH โอ๋อินทรา + ฮุนได (624005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง
14 # 3อจ670709-174 ED573714647TH สหายโก้นาป่า +เล็กอมตะชลบุรี (623982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี
15 # 3อจ670710-006 NoomNatthapong + Kitj789 (624077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเศรษฐีรวยปาฏิหาริย์ ๗๗ เนื้อทองแดงลงยา ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 19)
16 # 3อจ670710-107 ED224675348TH pukpaokab + jhocho (624093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 1366)(G 70%)
17 # 3อจ670710-124 EV716935668TH anut_rung + พรพานิช (624112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2495 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (661214-1107)(G 63%)
18 # 3อจ670710-132 ED581583183TH jenino + golfsriracha (624072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธประทานยศบารมี อาจารย์เฉลิมชัยสร้าง พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2552 จ.เชียงราย (หมายเลข 0518)
19 # 3อจ670710-138 ED579513100TH pornpipat + พิศรุษ (624082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นรวยทันใจ เนื้อผงชานหมาก ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
20 # 3อจ670710-139 JB007996832TH vampire + Sahapon (624085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ลำปาง
21 # 3อจ670710-165 ED581585096TH เมืองช้าง + golfsriracha (624151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
22 # 3อจ670710-166 ED550528346TH chaidee + Chuay1312 (624155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 กรุงเทพฯ
23 # 3อจ670710-167 ED550528346TH seadweller + Chuay1312 (624157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตเซียนแป๊ะโค้ว วัดศาลเจ้า ปี 2519 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
24 # 3อจ670710-175 ED505551794TH kiatpty + promlok (624114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด พิมพ์มียันต์ เนื้อเงิน ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์ **พระสภาพสวย
25 # 3อจ670710-176 ED575823843TH Vorajak + pollakrit (624195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 68%)
26 # 3อจ670710-177 JB007911474TH poshwises + Promarin (624119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
27 # 3อจ670711-003 jack_edit + จ่าระออง (624208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 รุ่น 90 ปี โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง-เงิน ปี 2535 จ.ชลบุรี
28 # 3อจ670711-117 ED588314915TH mawinroch + แก้วพรหม (624211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา รุ่นโสฬส เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.เพชรบุรี (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
29 # 3อจ670711-118 ED572863980TH My_melody + นัทกะน้ำ (624286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดพระขรรค์ หลวงพ่อแจ่ม วัดแดงเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
30 # 3อจ670711-134 ED546960419TH kwwee + ponrit (624227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ พิมพ์เสมาเจ็ดรอบ(สองหน้า) เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้ากะไหล่ทอง ปี 2555 จ.ระยอง (หมายเลข 52)
31 # 3อจ670711-138 EJ756329220TH วรวรรธน์ + ศรัทธา999 (624243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ
32 # 3อจ670711-144 ED575925652TH birdsiamu41 + Nocknot (624231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
33 # 3อจ670712-001 jeera + แม้วจอมเทียน (624322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(591028-043)
34 # 3อจ670712-003 Pracha40 + pipat_ch (624327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 กรุงเทพฯ
35 # 3อจ670712-004 euslur +somsakthaomaisom (624330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หลวง วัดคีรีสุบรรพต เนื้อทองคำ 94% ปี 2539 จ.ลำปาง (น้ำหนักทอง 2 กรัม)
36 # 3อจ670712-005 WeerapolL + ppffarm (624333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(670510-2094)
37 # 3อจ670712-007 RtitTi + จ่าระออง (624338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแม่โพสพ สำนักพุทธศรีประทีปสร้าง เนื้อแก้ว(ขาว) กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีสร้าง/ขนาดสูง 9.5 นิ้ว)
38 # 3อจ670712-008 RtitTi + aomm35 (624341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต พิธี 25 พุทธศตวรรษ สำนักพุทธเทวประทีปสร้าง พิมพ์ JAPAN เนื้อแก้ว(ขาว) ปี 2500 กรุงเทพฯ.. (หน้าตัก 5 นิ้ว)(670706-1136)
39 # 3อจ670712-009 Joecolor + August1552 (624344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง(มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพปัดผิว)
40 # 3อจ670712-010 Woottipong33 + jess5461 (624345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อนวโลหะ ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพแต่งผิว)(G 71%)
41 # 3อจ670712-101 ED601290107TH เขียววาริน + pound2007 (624308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์จิ๋ว เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 87%)
42 # 3อจ670712-103 ED438768592TH KomsanK + aksomsak (624317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เข่าตุ่ม เนื้อเมฆพัด ปี 2460 จ.นครปฐม
43 # 3อจ670712-107 ED476077155TH วันชัย2511 + boy2563 (624382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมประสิทธิ์ วัดประดู่ทรงธรรม คุณอั๋นโอกิสร้าง เนื้อสำริดหลังอุดผง ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 5567)
44 # 3อจ670712-108 ED504779537TH nopakk + เดี่ยวไร่ส้ม (624336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ670712-109 JB024681056TH toopronchai + som__o (624342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 69%)
46 # 3อจ670712-110 ED551037365TH น้องพลอย + m-cot (624347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
47 # 3อจ670712-111 ED551037365TH Berm_07 + m-cot (624288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี (670528-2061)
48 # 3อจ670712-115 TH01185VR1C38B0 ichiro + Everyman (624296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4.4 กรัม)(G 89%)
49 # 3อจ670712-118 EM511394996TH NoomNatthapong +ข้าวต้มพิศมัย (624302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
50 # 3อจ670712-119 EG798559555TH Natsu_1389 + o-larn (624304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ จ.สมุทรสงคราม
51 # 3อจ670712-121 ED549487525TH แม็คพระเครื่อง + wanapharni (624289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพสวย)(670626-1073)
52 # 3อจ670712-122 TH01185VRKDK8B0 JackieGoal + เปิดพุทธคุณ88 (624291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดคงคาราม รุ่นปืนแตก ปี 2528 จ.พิจิตร
53 # 3อจ670712-126 ED596824115TH zafari + kamon58 (624300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังรัชกาลที่ 5 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
54 # 3อจ670712-128 EM806318329TH เมืองช้าง + littletjzaa (624307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
55 # 3อจ670712-141 TH01185VT2N71B0 watboy + friendship (624301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(ดำ) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
56 # 3อจ670712-142 ED436205951TH สุขกายใจ + ปริศนาพระเครื่อง (624305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์กลาง เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 กรุงเทพฯ
57 # 3อจ670712-143 ED614104789TH witpattataya + warning (624309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหงษ์ทองปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.ชลบุรี (670530-2020)
58 # 3อจ670712-146 ED505099990TH พยัคฆ์ทักษิณ + บ้านกรอบเงิน (624319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (620429-093)
59 # 3อจ670712-147 ED592437941TH Nottj + มาริโอ (624328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สระแก้ว
60 # 3อจ670712-149 ED571992625TH HONDA-0159 + น้องหมี (624383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนขวา)
61 # 3อจ670712-150 ED571992625TH นายต้น + น้องหมี (624335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
62 # 3อจ670712-152 ED608315143TH witpattataya + พระราม9 (624315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(660227-2034) (G 91%)
63 # 3อจ670712-154 ED497524959TH Joecolor + zafari (624320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์จุดกระโดด เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต (670615-1017)
64 # 3อจ670712-155 EM806414387TH หมูบินกวนอู +พุทธคุณพระแท้ (624324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 13 ก.ค. 2567 - 08:34 น.] #88530 (12/18)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670628-009 ED577602310TH จิ้งจกทองมหาลาภ (623118) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ670701-020 ED571844825TH คุณศิระ (623324) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670702-002 ED379281855TH Thana999 (623402) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
4 # 1อจ670704-002 ED588321332TH va1111 (623664) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670704-025 ED435487261TH พระยอดขุนพล (623648) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670705-003 ED203063787TH ป๊อปแป๊ป012 (623711) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ670705-005 JN168407886TH ramez (623701) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ670706-001 EDF553091404TH มงคล88 (623809) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ670706-011 EM162157862TH นกแก้ว (623812) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 1อจ670708-013 EM511386345TH ซาลาเปา (623890) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
11 # 1อจ670708-025 ED552510436TH toymlt (623935) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ670709-003 ED392160018TH bungbung (624052) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ670709-005 EM511387023TH ซาลาเปา (624039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ670709-008 ED614210782TH seranee (624049) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
15 # 1อจ670709-014 EM372574466TH อี๊ดเมืองเลย (624003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
16 # 1อจ670710-016 JB022811717TH seed-seed (624162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670706-003 cee_39 (623799) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ670706-004 aof-papa (623796) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670706-006 ศตกมล (624192) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 2อจ670708-001 tang0303 (623949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ670708-005 chompu18 (623926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ670709-005 หนุ่มธนบุรี (624053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ670710-010 ppffarm (624154) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670701-108 SPD0035A0166684 nutsuda + Sayumpoo (623282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเพชรหลีก ท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ เนื้อตะกั่ว กรุงเทพฯ
2 # 3อจ670705-116 ED592409455TH เสืออิบสาทร + มาริโอ (623695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นยกช่อฟ้าวิหาร เนื้อชินเงิน ปี 2561 จ.สุพรรณบุรี
3 # 3อจ670708-002 thefriend15 + Thanajuk (623948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นมหากฐิน ๖๕ เนื้อนวโลหะ ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 3449/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
4 # 3อจ670708-008 Chansri1 + itthiwat (623838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เสมาใหญ่ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ670708-106 EM511386306TH Moddang + ซาลาเปา (623867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นไตรมาส(เอ็ม 16) เนื้อเงิน ปี 2513 จ.สิงห์บุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
6 # 3อจ670708-117 TH01185V3X6S3B0 NoomNatthapong + (623885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BossBoss
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1644)
7 # 3อจ670708-120 ED524387424TH atthasit + rungrot (623903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
8 # 3อจ670708-122 TH01185UZNGM1B0 somnuk + รักษ์พระกรุ (623845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาประทานพร เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)
9 # 3อจ670708-142 828723356086 punya + dragonkim (623842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ชัยภูมิ (หมายเลข 247)
10 # 3อจ670708-145 TH01185V3D983B0 ท่านมหา + kaohom1 (623853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
11 # 3อจ670708-165 EB682103164TH bunpotth + fifa3623 (623884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ซุ้มสิงห์คู่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 858)
12 # 3อจ670709-003 PAE_PONGCHAI + (623958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kittisak-pra
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1699/สภาพสวย)(G 64%)
13 # 3อจ670709-007 Kpisanu_123 + nottosaad (623962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หยดน้ำหลังยันต์พุทธซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ670709-103 ED570790984TH kiattisak + ศรัทธา111 (623968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ พิมพ์แปดเหลี่ยม เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 34707)
15 # 3อจ670709-104 ED600421441TH tomying + ปืนโต (623973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก(๗ หางยาว) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.เพชรบุรี
16 # 3อจ670709-105 ED518585289TH kiatpty + tanong666 (623977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นรวยไม่ยั้ง เนื้อผง ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 3436/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
17 # 3อจ670709-118 EM511392329TH joeenok + ซาลาเปา (624043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สระบุรี
18 # 3อจ670709-119 EM511392329TH Sao1151 + ซาลาเปา (624061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์โน๊ต เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ชลบุรี
19 # 3อจ670709-130 EM511392261TH eak_nark + ฮุนได (624000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
20 # 3อจ670709-138 EM162157920TH นู๋โอปอ + นกแก้ว (624025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
21 # 3อจ670709-156 TH01185UX0M29B0 cpat1 + minpin123 (624020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็น รุ่นสร้างบารมี เนื้อเงินลงยา ปี 2567 จ.มหาสารคาม (หมายเลข 91)
22 # 3อจ670709-157 ED540160724TH เมืองช้าง + เด็กบ้านนา (624024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นสร้างบารมี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.ตราด (หมายเลข 50/สภาพสวย)
23 # 3อจ670709-163 ED589885595TH komwoke + Khanoon (624009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง) กรอบทอง(G 68%)
24 # 3อจ670709-165 ED547438305TH พิชชาพชร + น้องใบข้าว (624017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ670709-166 ED609603265TH triplejye + พงษ์บู๋ (624022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 949)
26 # 3อจ670709-168 ED448576645TH attasit32 + GJirapat (624033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญเจ้าคุณทักษิณคณิศร วัดใต้ รุ่นฉลองอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2476 กรุงเทพฯ
27 # 3อจ670709-171 ED216474256TH นายต้น + bank18 (623969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
28 # 3อจ670709-172 EM511392641TH Joker007 + ซาลาเปา (623972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ
29 # 3อจ670710-103 ED589108438TH juipeter + ppffarm (624084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา (670530-1056)(G 77%)
30 # 3อจ670710-122 ED521899486TH pop2517 + Thongchai7495 (624103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2559 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 299)
31 # 3อจ670710-126 EM511392638TH กิตช่างไม้ + ฮุนได (624120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ
32 # 3อจ670710-133 EX646639839TH ichiro + sipong (624074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
33 # 3อจ670710-171 ED530487231TH Torzerosex + sangnineface (624094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (640804-052)(G 87%)
34 # 3อจ670710-172 ED239856821TH narinthon6571 + AmpFine (624100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นเราสู้ เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.เชียงใหม่
35 # 3อจ670710-181 ED593619591TH ทนายโอ๊ต58 + พุทธปฐม (624092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 351/สภาพสวย)
36 # 3อจ670711-002 ทิศเหนือ + attta (624206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 78%)
37 # 3อจ670711-004 joeenok + naret18 (624210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2516 กรุงเทพฯ
38 # 3อจ670711-008 วิเศษชัยชาญ + Bell_72 (624215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อดิน ปี 2476 กรุงเทพฯ
39 # 3อจ670711-009 wittawat_tan + Bell_72 (624218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เข่าตุ่ม เนื้อเมฆพัด ปี 2470 จ.นครปฐม
40 # 3อจ670711-101 TH01185VHG0V3B0 NoomNatthapong + (624214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kampanat13
พระสมเด็จหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว พิมพ์คะแนน จ.นครสวรรค์(G 64%)
41 # 3อจ670711-106 ED575715322TH เมืองช้าง + mahawong (624237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นครบ 6 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพแต่งรมดำ)
42 # 3อจ670711-111 ED552634753TH gong_40 + สอง555 (624201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
43 # 3อจ670711-112 TH01185VJZQJ5B0 songwutkongkaew + Ritraya (624202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ร่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (641113-1232) (G 63%)
44 # 3อจ670711-114 EM511374121TH Nongbright88 + ส้มหยุด (624204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุกระต่ายแกลบ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
45 # 3อจ670711-119 ED403743581TH minions + บีเวียงพิงค์ (624216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร พิมพ์เม็ดข้าวเม่า เนื้อชินเงิน จ.พิจิตร
46 # 3อจ670711-120 ED589947627TH เจ้าชายอุลต้า + แฮมเมอร์ (624219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 5451)
47 # 3อจ670711-121 JB032971262TH jaroenpat + โอพุทธคุณ (624226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
48 # 3อจ670711-123 ED610306785TH KomsanK + kingcrow (624235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.เลย (สภาพทำความสะอาดผิว) (670622-2030)
49 # 3อจ670711-126 ED573716342TH ตี๋แยกปัก + เล็กอมตะชลบุรี (624251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุเจดีย์ยอดทอง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
50 # 3อจ670711-131 EM659016568TH NAT2542 + Teerubber (624283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพซ่อมมุมล่างขวา ลงบรอนซ์ทองใหม่)
51 # 3อจ670711-132 ED575726617TH yo1234 + mahawong (624221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่ง วัดสุทัศนฯ กรุงเทพฯ
52 # 3อจ670711-133 ED511688417TH wit50 + bigปากน้ำ (624223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนดินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2519 กรุงเทพฯ (611110-049)
53 # 3อจ670711-135 ED081680884TH nueng1234 + saifakung (624230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส จ.สุราษฎร์ธานี
54 # 3อจ670711-136 TH01185VQ16R5B0 Bancha999 + Boonmee888 (624233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
55 # 3อจ670711-137 ED559353593TH KhomBangkok + เรศเรณู (624239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
56 # 3อจ670711-139 ED589124912TH อาณาจักรพระ + เซียนส่อง (624247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
57 # 3อจ670711-140 OSA0668A00181164 Juleas + peeto (624250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้
58 # 3อจ670711-142 ED047071835TH thayarat007 + เอ็กซ์เมืองชัย99 (624225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อตะกั่ว ปี 2512 จ.นครปฐม
59 # 3อจ670711-143 ED464054890TH ลักษณพล + TECHNOLOG (624228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 24)(S 92%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 12 ก.ค. 2567 - 08:36 น.] #88523 (11/18)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670629-010 ED377577291TH ธนูทอง (623166) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670702-011 ED411384395TH Titikorn (623408) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
3 # 1อจ670703-006 EM162157465TH นกแก้ว (623485) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
4 # 1อจ670704-008 EM616180995TH Khawpan168 (623669) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670704-023 EM511385478TH ซาลาเปา (623625) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ670705-006 ED476080251TH suwatboat (623715) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670706-008 SKB1000355438AA milkns (623811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670708-002 ED5655393971TH นกแก้ว (623922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ670708-004 EM511386345TH ซาลาเปา (623931) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
10 # 1อจ670708-011 EM511386345TH ซาลาเปา (623883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ670708-028 ED573628400TH Anankiya (623917) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ670709-006 EM511387023TH ซาลาเปา (624041) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ670709-009 EM511386898TH ซาลาเปา (624047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ670709-010 EM511386898TH ซาลาเปา (624048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ670709-013 EW913897113TH prasit_888 (624001) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ670710-010 ED584851683TH jojo5 (624066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ670710-022 ED574944730TH เด็กนอก (624067) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670703-001 ya2007 (623490) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ670703-006 SamilaMT (623508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670704-007 ออเดอร์ (623659) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
4 # 2อจ670708-004 chompu18 (623939) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ670708-008 จ่าจอก (623945) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ670709-001 อตกพระเครื่อง (624051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670709-013 หนึ่งบารมีพระพุทธ (624050) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ670709-015 siripongsss (624063) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ670709-016 lovelyman (624197) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 2อจ670710-001 art_0307 (624150) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
11 # 2อจ670710-004 การันตีพระ (624095) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
12 # 2อจ670710-005 การันตีพระ (624089) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ670710-013 การันตีพระ (624086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670710-014 olympia (624179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670710-015 JACK012 (624198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
16 # 2อจ670710-016 Perkun (624200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ670701-118 ED573707408TH maximum9 + ออเดอร์ (623267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ670703-122 EM162157200TH pinits + นกแก้ว (623487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดศรีประจันตคาม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
3 # 3อจ670704-134 TH024342265TH somphong007 + (623584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Phartharapon
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ รุ่นแรก จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ670705-129 ED599712285TH arkorn + Apisiri (623719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
5 # 3อจ670705-131 TH045618174817 Neonat + yongyot (623691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางสมาธิ หลวงพ่อบุญใหญ่ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.อุตรดิตถ์
6 # 3อจ670705-152 ED408999266TH mek_kab + Sutee-sai2 (623725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อผง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ670706-102 TH01185UR6434B0 Kunphra + laksi (623761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ศิลา วัดพระธาตุหมื่นหิน รุ่นแรก ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 261) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ670706-108 ปริศนา + nuengx (623777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185UP0DC7B0
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดใบหน้าและซ่อมเส้นซุ้มบนขวา)
9 # 3อจ670706-118 TH02442248TH mawinroch + Phartharapon (623787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.พิจิตร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
10 # 3อจ670706-136 BW82000282873D6 poshwises + วิภาวรรณ (623827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เหรียญ วัดบางระโหง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นนทบุรี
11 # 3อจ670706-144 ESTC0000315122 kee123 + เอ็มซีเค (623771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
12 # 3อจ670708-130 EM511387045TH Perkun + ซาลาเปา (623874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานการจัดสร้าง สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
13 # 3อจ670708-131 EM511386867TH Perkun + ซาลาเปา (623879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานการจัดสร้าง สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
14 # 3อจ670708-133 EM511386853TH Perkun + ซาลาเปา (623886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานการจัดสร้าง สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
15 # 3อจ670708-157 EM511386907TH NoomNatthapong + ซาลาเปา (623924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์
16 # 3อจ670708-167 ED600414689TH tonliv + banlad (623893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิตสร้าง เนื้อทองคำ ปี 2539 กรุงเทพฯ (หมายเลข 9937/น้ำหนักทอง 18 กรัม)
17 # 3อจ670708-168 ED604551265TH Tikbuchapra + หลุดกระจาย (623899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัวหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์หลังยันต์ เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
18 # 3อจ670708-169 ED589308244TH tonychan + สำเร็จธงชัย (623902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 กรุงเทพฯ
19 # 3อจ670709-106 ED051549335TH chutty + หนูเมืองแกลง (623981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญ วัดบ้านนา รุ่นไตรมาส เนื้อเงิน ปี 2520 จ.ระยอง
20 # 3อจ670709-111 JB033325424TH Inawang + สุชาติสาย2 (624011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 5194) **พระสภาพสวย
21 # 3อจ670709-112 ED51529190TH seadweller + คูณแรมโบ้ (624018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นเพชรกลับ จ.ชัยนาท กรอบเงิน(S 89%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ670709-125 JB033317207TH บารมีธรรม + KomsanK (623984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์แต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 67%)
23 # 3อจ670709-126 ED579928892TH Osunta + หม่อง (623988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยคอ (น้ำหนัก 0.9 กรัม)(G 41%)
24 # 3อจ670709-153 ED568748890TH songpon_hor + แบงค์อรัญ (624010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ
25 # 3อจ670709-154 ED568748890TH songpon_hor + แบงค์อรัญ (624014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญฤๅษีเบิกไพร วัดสุทัศนฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ
26 # 3อจ670709-164 ED310321955TH Bobbie + Wnk809 (624013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เสือ หลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อเขี้ยว จ.สมุทรปราการ
27 # 3อจ670709-170 ED569575881TH NoomNatthapong + ตู๋สาธุ (624042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นรวยทันใจ เนื้ออัลปาก้าลงยาหน้าทองเหลือง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1956)
28 # 3อจ670709-173 ED569419232TH kiatpty + Know1688 (623976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง/สภาพใช้)
29 # 3อจ670709-175 ED561924881TH phuchis1995 + (623986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THANAKIT99
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 กรุงเทพฯ (สภาพใช้) (660724-1021)
30 # 3อจ670710-001 กุมภาพันธ์ + THAITANIUM (624068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ห่วงทองแดง จ.นครปฐม
31 # 3อจ670710-002 xinehp + THAITANIUM (624069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง จ.นนทบุรี
32 # 3อจ670710-003 Promarin + THAITANIUM (624071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
33 # 3อจ670710-007 WeerapolL + tuk08 (624079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 77%)
34 # 3อจ670710-102 ED462376804TH nochau + cee_39 (624083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(660616-1041)
35 # 3อจ670710-106 JM017290029TH โพธาราม + Moddang (624091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลา วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)
36 # 3อจ670710-110 EM511389130TH kritikorn714 + หมูกุ๋น (624102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนครูบาอินโต วัดบุญยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.พะเยา
37 # 3อจ670710-113 ED055272476TH suttanee + พิสิษฐ์พระเครื่อง (624194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สิงห์ เนื้องาแกะ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
38 # 3อจ670710-116 EM623848290TH memories + พิชัย999 (624118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เถ่ง วัดหนองกรับ รุ่นชินบัญชร เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2564 จ.ระยอง (หมายเลข 3)(G 62%)
39 # 3อจ670710-120 ED438779048TH อตกพระเครื่อง + sombut1743 (624126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดโพธิ์ท่าเตียน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2502 กรุงเทพฯ
40 # 3อจ670710-121 JB033334103TH เขียววาริน + ป๋ามอส (624099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์สามเทพ เนื้อสัตตะโลหะลงยา ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม(G 62%)
41 # 3อจ670710-125 ED179387136TH casanova21 + อรทัย960 (624116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)(670223-1163)
42 # 3อจ670710-127 พิมพ์นิยม + Arunlert69 (624123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185VDGEN2B0
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์(G 65%)
43 # 3อจ670710-128 Darky004 + Arunlert69 (624196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185VDGEN2B0
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใบสาเก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครสวรรค์(G 65%)
44 # 3อจ670710-129 ED587063985TH หมีดำ + บอย5455 (624129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก จ.พิจิตร
45 # 3อจ670710-142 EM511390314TH xinehp + ฮุนได (624146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเมฆพัด
46 # 3อจ670710-145 EM511390314TH boylunatic34 + ฮุนได (624156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (550514-029)(G 78%)
47 # 3อจ670710-146 EM511390314TH Bassociety + ฮุนได (624160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน
48 # 3อจ670710-148 EM511390314TH danupo1 + ฮุนได (624171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อเดิม-หลวงพ่อกัน จ.นครสวรรค์ (ขนาด 1.1X1.8 ซม.)
49 # 3อจ670710-153 EM511390314TH Itsarapp + ฮุนได (624134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.พะเยา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
50 # 3อจ670710-154 EM511390314TH โก๋โรจน์ + ฮุนได (624135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (570305-023)
51 # 3อจ670710-158 EM806412620TH TOTI_TON + Tong_76 (624145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
52 # 3อจ670710-159 boatM3 + หลานยายจิ๋ว (624148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185VJUDQ6B0
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง
53 # 3อจ670710-160 ED613700816TH ขุมทรัพย์บูรพา + Choomsilp (624152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมึก วัดเกาะกง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ตราด
54 # 3อจ670710-164 ED613700855TH ตามฝันสุดขอบฟ้า + (624147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Choomsilp
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงปู่ดี วัดเหนือ เนื้อสำริด ปี 2485 จ.กาญจนบุรี
55 # 3อจ670710-168 ED550528346TH seadweller + Chuay1312 (624159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืน พิมพ์ปางเปิดโลก เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
56 # 3อจ670710-169 ED439144810TH อ้วนรถตู้ + (624163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Bowonkamphonphat
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง กรุงเทพฯ
57 # 3อจ670710-170 ED439144810TH en_amulet + (624164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Bowonkamphonphat
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง กรุงเทพฯ
58 # 3อจ670710-174 JM017435151TH sunshiro + Giant_Swing (624109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง(G 70%)
59 # 3อจ670710-178 ED165588929TH วัชรชัย + pjanon (624128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุดอนกระโดน เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ชัยนาท
60 # 3อจ670710-180 JM017354651TH tuszaa + weeshiro (624136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตลับยาหม่อง หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 ปี 2517 จ.นครปฐม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องรุ่นนี้
61 # 3อจ670711-005 ED523121782TH Perkun + autopower (624199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าตรง เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะเล็ก) **กรอบทอง (น้ำหนัก 1.7 กรัม)(G 65%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 11 ก.ค. 2567 - 08:33 น.] #88520 (10/18)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670626-011 SXF0836A0030742 rit_non (622910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ670628-003 ED429864454TH tarro (623073) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
3 # 1อจ670628-004 ED429864454TH tarro (623108) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ670628-012 EM518012952TH karopy (623134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ670701-004 ED492229190TH mchutith (623302) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 1อจ670701-005 ED579920443TH Chinnapat420 (623307) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670701-008 ED573210785TH บุญนำพา (623323) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
8 # 1อจ670701-013 EM162156941TH นกแก้ว (623315) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
9 # 1อจ670701-014 TH01185TZF6Z7B0 หลานยายจิ๋ว (623327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670701-017 ED544827947TH ขุนอิน (623330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ670702-010 EM511385583TH ซาลาเปา (623424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ670703-004 ED524383175TH toy_clong8 (623506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ670703-007 FJUT00015640347 Sleek (623493) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 1อจ670704-001 ED555477080TH Khanoon (623566) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 1อจ670704-006 EM616180995TH พระจันทร์ฉาย (623631) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ670704-007 EM616180995TH กานกินรี (623614) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ670704-019 EM511385478TH ซาลาเปา (623643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 1อจ670704-020 EM511385478TH ซาลาเปา (623645) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ670704-021 EM511385478TH ซาลาเปา (623617) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670704-022 EM511385478TH ซาลาเปา (623622) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ670704-031 ED588708002TH noi70 (623667) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
22 # 1อจ670705-001 ED586215764TH buobucha (623693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ670705-002 EB666405245TH seranee (623714) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 1อจ670706-007 EM162157828TH นกแก้ว (623807) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ670706-009 ED589870021TH inuisiam49 (623813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ670708-007 EM511386345TH ซาลาเปา (623943) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
27 # 1อจ670708-010 EM511386345TH ซาลาเปา (623947) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ670708-020 EM511386955TH ซาลาเปา (623914) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
29 # 1อจ670708-024 EM511386990TH ฮุนได (623932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ670708-026 ED529357662TH sanopporn (623937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
31 # 1อจ670709-002 ED561047606TH yodsiam (624032) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670626-009 ต่อคู้บอน (622915) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ670629-001 chaiwatar (623223) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ670629-002 tomying (623172) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ670702-010 หลานตาจวบ (623431) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ670703-003 damboy08 (623502) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 2อจ670703-009 Toynavamin (623537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ670703-010 Pongsak999 (623520) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 8 องค์
8 # 2อจ670703-011 ริณดา (623519) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
9 # 2อจ670703-016 suksannb (623523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670704-001 กำไลทอง (623652) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 2อจ670704-003 Pich142 (623670) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ670704-006 thitiporn (623598) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ670704-008 ออเดอร์ (623658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670705-003 blue333 (623708) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
15 # 2อจ670706-001 อรรถพล (623791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670709-004 lowping (624057) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ670709-006 การันตีพระ (623956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ670709-008 tpce(2002) (624055) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
19 # 2อจ670709-010 bluezone69 (624058) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670627-146 EM511370408TH babala + ซาลาเปา (623005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ670629-108 ED486426275TH ภุชชง + นุหนองคาย (623170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ670629-121 TH01185TU32S4B0 Nongbright88 + zonerex (623177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนไข่ผ่า หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2519 จ.ระยอง
4 # 3อจ670629-125 OB296286634TH wanitcha + Nopthebarber (623211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สิงห์หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
5 # 3อจ670629-126 TH01185TJKW11B0 thotsaphol4110 + (623215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
biwsarayoot
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.สุโขทัย(S 91%)
6 # 3อจ670629-160 ED567831644TH Name092 + พลลำตะคลอง (623220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี 2498 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบเงิน(S 91%)
7 # 3อจ670629-164 EB889241418TH เมืองช้าง + aoy101 (623236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดปืน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี
8 # 3อจ670701-106 ED533994334TH New_chain + Khanoon (623275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ
9 # 3อจ670701-116 ED577603099TH ชุมพล5 + จิ้งจกทองมหาลาภ (623261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อผงขมิ้นเสก ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดขอบล่าง)
10 # 3อจ670701-117 ED577603099TH หงส์บ้านเม้ง + จิ้งจกทองมหาลาภ (623264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดมะเขือแจ้ เนื้อทองแดง ปี 2472 จ.ตาก (สภาพใช้สึก)
11 # 3อจ670701-125 TH01185TZF6Z7B0 poshwises + หลานยายจิ๋ว (623293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์แซยิด เนื้อผง จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ670701-126 TH01185TZF6Z7B0 thonglor + หลานยายจิ๋ว (623296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก เนื้อผง จ.อ่างทอง
13 # 3อจ670701-131 ED557588812TH อาจารย์เอ + zitthinan (623295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา)(G 68%)
14 # 3อจ670701-135 EM615559764TH เจษเมืองกาญจน์ + Benyapa (623308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระร่วงรัตนฤทธิ์ หลวงพ่อแก้ว วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ670701-139 ED553069896TH pop2517 + มงคล88 (623318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร เนื้อเมฆพัด ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ670701-141 ED570033596TH pattamaphong + suthee069 (623263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กำแพงเพชร
17 # 3อจ670701-142 ED477163292TH sam8793 + หลุดกระจาย (623271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
18 # 3อจ670701-154 ED562562177TH Princi-B + iamkob (623277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
19 # 3อจ670701-155 ED562562177TH suwankal + iamkob (623279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
20 # 3อจ670701-157 ED562711640TH suwankal + Thanapong36 (623286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
21 # 3อจ670702-103 ED368198450TH nawin5599 + จอมพล (623354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดโลกธาตุ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเงิน จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
22 # 3อจ670702-130 TH01185U6V5Y7B0 วิเศษชัยชาญ + รักษ์พระกรุ (623409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระซุ้มระฆัง กรุวัดพระศรีรัตนฯ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
23 # 3อจ670702-137 ED468140850TH เมืองช้าง + เอ็กซ์เมืองชัย99 (623388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
24 # 3อจ670702-140 ED557365214TH ณัฐทิพย์ + หนุมานเชิญธง (623395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
25 # 3อจ670702-147 ED531674978TH thanawat_bz + Nyusuktip (623420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย พิมพ์บ่าแตกยาว เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
26 # 3อจ670702-148 ED533860139TH มงคลพระสวย + Sahapon (623423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
27 # 3อจ670702-153 ED554374999TH dreamtrance + เสืออิบสาทร (623412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
28 # 3อจ670703-106 ED557365228TH วีรวัต + หนุมานเชิญธง (623459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
29 # 3อจ670703-110 ED597820129TH chanu + ประเสริฐวัง (623473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
30 # 3อจ670703-113 ED456988073TH savangnont + คานธี (623458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมหาปราบ ปี 2546 จ.ระยอง (หลังฝังพระขุนแผนจิ๋ว)
31 # 3อจ670703-115 KBYKR42299YA warning + Nocknot (623464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง รุ่นแรก เนื้อสำริด ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
32 # 3อจ670703-142 EM49147452TH anuruknavy44 + Newnew (623538) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
33 # 3อจ670703-149 ED465144755TH xinehp + plasplasplas (623503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สิงห์แกะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ670703-157 ED578616805TH samko09 + chatchai2516 (623531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
35 # 3อจ670703-163 ED535258425TH arse2007 + Akii8 (623483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ หลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นหมื่นศิลา เนื้อนวโลหะ ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 306/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
(สภาพสวย/กรอบทองแดงชุบทอง)
36 # 3อจ670704-006 นนท์รามคำแหง + (623556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
THAITANIUM
สิงห์ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
37 # 3อจ670704-010 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3 อจ 670718-010
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด) (G 76%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้(RC)
38 # 3อจ670704-103 ED552761350TH wittawat_tan + black-van (623653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อผง กรุงเทพฯ
39 # 3อจ670704-104 ED444589666TH Nattapong23 + ก้อนกรวด (623657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดเทพากร เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
40 # 3อจ670704-105 ED514744501TH นายหลานคุณย่าโม่ + (623660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปลื้มอนันต์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (570221-027)(G 61%)
41 # 3อจ670704-128 EM511373259TH thanawat_bz + บอสตัน (623563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างตอก พิมพ์เสมาหลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2487 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ670704-142 EM511384526TH joeenok + ฮุนได (623577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร ร่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 126915)
43 # 3อจ670704-147 EM511384526TH nick1880 + ฮุนได (623600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้ารไร่ รุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านคลอง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ670704-152 EM437254066TH meanblog + Buncha (623585) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน พิมพ์หน้าแมว เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (วัดกกกว้าวสร้าง)
45 # 3อจ670704-155 ED551188167TH Juicy + Taenoi (623606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 กรุงเทพฯ(G 83%)
46 # 3อจ670704-156 ED551188167TH ทบสยาม + Taenoi (623609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(540427-062)(G 68%)
47 # 3อจ670704-158 ED569779068TH Rabert + โอพุทธคุณ (623616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นปฏิสังขรณ์ 2 เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.พิษณุโลก (หมายเลข 555/น้ำหนักทอง 14.7 กรัม)
48 # 3อจ670704-160 ED534496675TH Taveep3366 + Worawut153 (623623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบ)
49 # 3อจ670704-170 ED562582738TH wanitcha + welding24 (623634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
สิงห์หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
50 # 3อจ670704-171 ED577604868TH Tulayong + กรอมูเลท (623627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมาน หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
51 # 3อจ670704-172 ED577604868TH Tulayong + กรอมูเลท (623633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมาน หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517-2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ670704-173 ED451955705TH Dig_tut_959 + banlad (623636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์อรหัง วัดบวรนิเวศฯ รุ่นคุณประกอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2548 กรุงเทพฯ
53 # 3อจ670705-007 CXLcrazy + อ้วนเมืองใหม่ (623741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2529 จ.นครราชสีมา (ฝังตะกรุด)
54 # 3อจ670705-101 TH01185UMPVN0B0 nokpamai + pors911 (623676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงินลงยา ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 148)
55 # 3อจ670705-107 ED530919201TH itthiwat + Nippit (623687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
56 # 3อจ670705-109 ED567218839TH pawit_wattana + Pui2529 (623694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นนารายณ์จักรตรึงไตรภพ เนื้อทองแดง ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1845)
57 # 3อจ670705-112 ED535259908TH ต่อคู้บอน + ลิปอาย (623686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี
58 # 3อจ670705-117 ED517596767TH อั๋น4398 + Banksadao (623739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี
59 # 3อจ670705-118 ED517596767TH natt99 + Banksadao (623745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นมงคล 5 (นิด้า) พิมพ์เตารีดใหญ่ ปี 2541 จ.ปัตตานี (ไม่ตัดช่อ)
60 # 3อจ670705-121 ED552228477TH Kunphra + nakornyong (623703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพตัดตัวแหวนและกะไหล่ทองใหม่)
61 # 3อจ670705-122 ED406292912TH กิตช่างไม้ + กากุไรเดอร์ (623705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดพระศรีรัตนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
62 # 3อจ670705-125 JB007311930TH yut02 + ธิติวราห์ (623710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดยันต์หอมเชียง หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นไหว้ครู เนื้อดีบุก ปี 2544 จ.นครปฐม (ขนาด 1 นิ้ว)
63 # 3อจ670705-127 ED531744356TH Dumy_kitsada + (623740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Kusumote518
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
64 # 3อจ670705-133 ED562585941TH จ๊ะแจงร้อน + iamkob (623696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
65 # 3อจ670705-134 ED562585941TH จ๊ะแจงร้อน + iamkob (623699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
66 # 3อจ670705-137 JB024421351TH อาณาจักรพระ + อัญชิสา (623709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์ยืน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ670705-138 ED569425595TH ประยุทธ์ + Know1688 (623713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดธาตุประทับ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 14)
68 # 3อจ670705-140 ED562025880TH Chakkapud + bankake9999 (623718) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
69 # 3อจ670705-141 ED570061535TH Sasisinen + Jakkapan2537 (623721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี
70 # 3อจ670705-142 ED570061535TH Inawang + Jakkapan2537 (623723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
71 # 3อจ670705-149 JB024483722TH Jumanji + Sonchaychan13 (623744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแซยิด 6 รอบ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา
72 # 3อจ670705-153 EJ055883504TH ninnin + ธงชัย (623728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม
73 # 3อจ670705-156 ED506036571TH Chakkapud + เชือกกล้วย (623733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์สี่เหลี่ยมหลัง สก. เนื้อผง ปี 2546 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 2814)
74 # 3อจ670706-104 EM511388324TH shookiat + หมูกุ๋น (623765) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหหลวงพ่อทองคำ วัดไทรใหญ่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นนทบุรี
75 # 3อจ670706-110 ED545155289TH loongmike + อักษรไพบูลย์ (623784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังซ้าย)
76 # 3อจ670706-131 ED570776055TH poshwises + ศรัทธา111 (623815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาว เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุด)
77 # 3อจ670706-150 EM806349737TH Joecolor + aoy101 (623797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงธูป ปี 2521 กรุงเทพฯ
78 # 3อจ670708-005 Rakchart + patchara (623835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ
79 # 3อจ670708-006 ชาติไทยสมุทร + bigball22 (623836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ฉ ไม่มีขีด)
80 # 3อจ670708-105 EM511386306TH Dumy_kitsada + ซาลาเปา (623863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.ลพบุรี
81 # 3อจ670708-111 EM511386306TH NoomNatthapong + ซาลาเปา (623843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
82 # 3อจ670708-112 EM511386306TH Goppy05 + ซาลาเปา (623847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
83 # 3อจ670708-115 KEX180015754994 Tammy + poompim (623876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อผง ปี 2484 จ.นนทบุรี
84 # 3อจ670708-116 ED573021022TH joeenok + opol1812 (623881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ
85 # 3อจ670708-119 TREE200010777 boyniti + sarawat845 (623897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1079) (วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง/สภาพสวย)
86 # 3อจ670708-125 EM162157451TH Nisila_zana + นกแก้ว (623856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชม วัดเขานันทาพาสุภาพ รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.ปราจีนบุรี
87 # 3อจ670708-126 EM162157451TH pinits + นกแก้ว (623860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นเมตตา เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
88 # 3อจ670708-132 ED153580049TH Sunadi + beemiko5555 (623880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นสร้างเจดีย์หมื่นหิน เนื้อผง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 86/ฝังตะกรุดเงินสามดอก)
89 # 3อจ670708-135 OB339113871TH พันเปอร์เซ็น + (623892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มหกรรมพระเครื่อง
พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์(นวม) วัดอนงคารามฯ พิมพ์ฐานสามชั้นบล็อกแตก เนื้อทองแดง ปี 2464-2499 กรุงเทพฯ
90 # 3อจ670708-137 ED541144966TH Rakchart + ait333 (623898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 กรุงเทพฯ
91 # 3อจ670708-143 ED589122134TH Yukiyuki + แหม่มโพธิ์ดำ (623846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จมงคลมหาลาภ แม่ชีบุญเรือน พิมพ์เล็กหลังเรียบ เนื้อผง
92 # 3อจ670708-144 ED560790083TH aon13 + marvellous (623848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
93 # 3อจ670708-148 EM511386907TH yut157 + ซาลาเปา (623861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
94 # 3อจ670708-153 EM511386907TH ปืนปราจีน + ซาลาเปา (623916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.เชียงใหม่
95 # 3อจ670708-159 EM511386907TH อ้วน-หัตถ์เทพ + ซาลาเปา (623930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 กรุงเทพฯ
96 # 3อจ670708-160 EM511386907TH kuptonzon + ซาลาเปา (623933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครราชสีมา
97 # 3อจ670708-161 EM511386907TH juipeter + ซาลาเปา (623871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดราชบพิธฯ รุ่นบูรณะวิหารน้อย เนื้อทองแดง ปี 2531 กรุงเทพฯ
98 # 3อจ670708-162 EM511386907TH เมืองช้าง + ซาลาเปา (623873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.อุตรดิตถ์
99 # 3อจ670708-164 ED493534275TH นายต้น + greenmoon (623882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
100 # 3อจ670708-170 ED596555379TH eaknaengnoy + joeenok (623905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
101 # 3อจ670708-171 ED581590533TH momon + นายเก้ (623915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นฟาต้าไฉ เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1419)
102 # 3อจ670709-001 juipeter + ดับเบิ้ลเอ (623955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นบูรณะวิหารน้อย เนื้อทองแดง ปี 2531 กรุงเทพฯ
103 # 3อจ670709-002 Kornrat65 + ob-om (623957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 85%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
104 # 3อจ670709-004 Kornrat65 + พันเปอร์เซ็น (623959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท) (670627-1099)
105 # 3อจ670709-005 Ketsara1104 + nuch2545 (623960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หลังยันต์นูน เนื้อดิน กรุงเทพฯ
106 # 3อจ670709-006 aluminium + มงคลถาวร (623961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์เจนีวา เนื้อเงิน ปี 2475 กรุงเทพฯ (สภาพใช้) กรอบทอง(G 68%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้(RC)
107 # 3อจ670709-008 มหาชัยพระเครื่อง + wutpantip (623963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระ เนื้อสำริด ปี 2484 จ.พัทลุง
108 # 3อจ670709-102 ED512497303TH kai-au + กวงยะลา (623965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำลังแผ่นดิน วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผงเรซิน ปี 2539 กรุงเทพฯ (591117-208)
109 # 3อจ670709-108 JB032958178TH Osunta + Phichit_02 (623989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
110 # 3อจ670709-110 JB033325424TH Inawang + สุชาติสาย2 (623997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2566 จ.นครปฐม (หมายเลข 8753) **พระสภาพสวย
111 # 3อจ670709-113 ED568199036TH ปากานี่ + chaidee (624023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพลงบรอนซ์ทองใหม่)
112 # 3อจ670709-114 ED22170405TH มีเก้า888 + jojubkay (624026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปรโม หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2527 จ.ชลบุรี (หมายเลข 1783)(650317-1089)
113 # 3อจ670709-115 ED576526529TH 370006snt + FOREVER (624031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (561007-211)
114 # 3อจ670709-116 EM511392329TH เพชรสันติ + ซาลาเปา (624036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อเงิน ปี 2538 กรุงเทพฯ
115 # 3อจ670709-117 EM511392329TH phon8899 + ซาลาเปา (624040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ
116 # 3อจ670709-120 EM511392329TH ทนายหลวง + ซาลาเปา (624046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
117 # 3อจ670709-123 EM511392329TH Itsarapp + ซาลาเปา (623979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ รุ่นครบ 500 ปี เนื้อเงิน ปี 2535 จ.พะเยา
118 # 3อจ670709-127 ED541557640TH สันตุสสโก + พระยอดนิยม (623991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นโบราณ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมล่างขวา)(670619-1058)
**พระเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมที่เคยออกบัตรรับรองฯไว้
119 # 3อจ670709-128 EM511392261TH NoomNatthapong + ฮุนได (623995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์
120 # 3อจ670709-129 EM511392261TH seadweller + ฮุนได (623998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ
121 # 3อจ670709-131 EM511392261TH kay9999 + ฮุนได (624004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
122 # 3อจ670709-140 EM162157920TH phot87616 + นกแก้ว (624028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 กรุงเทพฯ
123 # 3อจ670709-142 EM162157920TH เมืองช้าง + นกแก้ว (623967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2519 กรุงเทพฯ
124 # 3อจ670709-144 JM016892124TH pornperm + bunn55 (623974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 กรุงเทพฯ
125 # 3อจ670709-146 ED568748890TH warning + แบงค์อรัญ (623983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ
126 # 3อจ670709-147 ED568748890TH cpall + แบงค์อรัญ (623985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อชุ่ม วัดบางนาใน เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
127 # 3อจ670709-149 ED568748890TH schan2514 + แบงค์อรัญ (623993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.สระบุรี
128 # 3อจ670709-150 ED568748890TH เมืองไทย + แบงค์อรัญ (623996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2509 กรุงเทพฯ
129 # 3อจ670709-151 ED568748890TH เต่านา + แบงค์อรัญ (624002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฎฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2478 กรุงเทพฯ
130 # 3อจ670709-152 ED568748890TH เต่านา + แบงค์อรัญ (624006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดมกุฎฯ พิมพ์หลังพระพุทธชินสีห์ เนื้อทองแดง ปี 2478 กรุงเทพฯ
131 # 3อจ670709-155 ED568748890TH รชตะธาดา + แบงค์อรัญ (624015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 กรุงเทพฯ
132 # 3อจ670709-158 ED593220393TH Plex_ex + คลับจับลิง (624027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์สาม เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2514 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
133 # 3อจ670709-159 ED392159006TH Jinn2555 + bungbung (624030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ
134 # 3อจ670709-161 ED574286247TH praveen + karjo123 (623992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ(G 70%)
135 # 3อจ670709-162 ED574286247TH อ้วน-หัตถ์เทพ + karjo123 (623999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อสำริด ปี 2523 กรุงเทพฯ (โค้ดนะล้อม)(G 79%)
136 # 3อจ670709-167 ED469197484TH น้องพลอย + ชัยแคราย (624029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สีห์ วัดสะแก รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2514 จ.พระนครศรีอยุธยา (670617-1035)
137# 3อจ670706-105 JB024483719TH ข้าวเปล่า + Sonchaychan13 (623768) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ/โค้ดนะและโค้ด ๙)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 10 ก.ค. 2567 - 08:35 น.] #88517 (9/18)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670701-016 TH01185TZUPW3B0 รักษ์พระกรุ (623320) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ670702-001 ED94902800TH babala (623415) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670702-012 ED540129551TH Darkaun (623398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 1อจ670703-009 ED560317196TH รักษ์นครหลวง (623516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670628-002 นนท์รามคำแหง (623098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670629-007 jojo5 (623225) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 2อจ670703-015 Deaw-9 (623510) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ670703-018 india-china (623515) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ670704-005 ppffarm (623655) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670705-005 การันตีพระ (623951) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ670705-006 การันตีพระ (623952) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ670705-007 การันตีพระ (623953) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ670706-005 การันตีพระ (623909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ670708-003 การันตีพระ (623950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670629-111 ED577602385TH Bassociety + จิ้งจกทองมหาลาภ (623162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเมฆพัด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ670629-112 ED577602385TH Marvel + จิ้งจกทองมหาลาภ (623168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ เนื้อตะกั่ว จ.ชลบุรี
3 # 3อจ670629-113 ED577602385TH เหน่งบางคู้ + จิ้งจกทองมหาลาภ (623171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
4 # 3อจ670629-148 EM615580271TH Taveep3366 + Benyapa (623150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ670629-149 EM615580271TH บรีสพระช่วย + Benyapa (623151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
6 # 3อจ670629-162 EX644313255TH BankHiWay + print (623233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
7 # 3อจ670701-110 ED521493494TH meanblog + ทอเร็ตโต้ (623290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอี่ยม วัดโพนทอง พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง จ.ลพบุรี (ไม่ระบุปีสร้าง)
8 # 3อจ670701-152 ED558619989TH Chaiyakornwin + บุญนำพา (623269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เสมา เนื้อผงผสมปูน ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ670702-108 ED565361951TH midori + นกแก้ว (623362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2514-2530 จ.ฉะเชิงเทรา (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
10 # 3อจ670702-128 EM162156875TH babala + นกแก้ว (623399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
กุมารทอง หลวงปู่แย้ม วัดสามง่าม รุ่นรวยรวยรวย เนื้อปูนลงบรอนซ์ทองก้นอุดผง ปี 2549 จ.นครปฐม (หน้าตัก 2.4 นิ้ว)
11 # 3อจ670702-129 TH01185U44H40B0 swangpiboon + เสน่หา (623405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (แช่น้ำมนต์/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
12 # 3อจ670703-143 ED423462608TH newcharin + สุวรรณโชค (623472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์กลม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ670703-144 ED423462608TH kay9999 + สุวรรณโชค (623482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด เนื้อดิน
14 # 3อจ670703-150 ED562931756TH หมีดำ + TONKHAW (623505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
15 # 3อจ670704-144 EM511384526TH นายต่อ + ฮุนได (623587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่นารถ วัดศรีโลหะฯ เนื้อตะกั่ว ปี 2520 จ.กาญจนบุรี
16 # 3อจ670705-004 ราชสีห์ + มังกรชล (623677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
17 # 3อจ670705-102 ED515527596TH wittawat_tan + คูณแรมโบ้ (623678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดขุนพล วัดอาวาสน้อย เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
18 # 3อจ670705-103 ED515527596TH ตุ๊หลวง + คูณแรมโบ้ (623681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธรูป ศิลปะจีน เนื้อสำริด
19 # 3อจ670705-104 ED515527596TH Marvel + คูณแรมโบ้ (623682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ670705-106 ED544219102TH tumza502 + สุวรรณโชค (623685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธกวัก ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 กรุงเทพฯ
21 # 3อจ670705-136 ED550936813TH thotsaphol4110 + router (623704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
22 # 3อจ670705-145 ED597828808TH หนึ่งในสยาม + (623732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
pudeenun1716
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นหลวงพรหมโยธี เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.พิษณุโลก
23 # 3อจ670705-146 JM016505412TH โก๊ะห้วยขวาง + Princi-B (623735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์มะย้อยหลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
24 # 3อจ670706-001 จ๊ะแจงร้อน + anakeeza (623829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
25 # 3อจ670706-002 sherbet88 + sangnineface (623757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี(G 87%)
26 # 3อจ670706-003 phatthanat159 + เด็กวังละโว้ (623758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 กรุงเทพฯ
27 # 3อจ670706-101 oong17 + Tatamm (623760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185UM00D5B0
เหรียญหลวงพ่อพระปราบฯ วัดพุทธภูม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2493 จ.ยะลา
28 # 3อจ670706-103 EM511388324TH lekmahoran + หมูกุ๋น (623762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระครูสิทธิยาภิรัต
29 # 3อจ670706-106 JB024483719TH ข้าวเปล่า + Sonchaychan13 (623772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะ)
30 # 3อจ670706-107 JB024483719TH ข้าวเปล่า + Sonchaychan13 (623773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
31 # 3อจ670706-109 ED577452646TH noonbkk + Rukclub (623780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ชินบัญชรเศรษฐี หลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 48/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
32 # 3อจ670706-112 ED534289824TH Chakkapud + mr_kelvin (623767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล พิมพ์หลัง สก. เนื้อเงิน ปี 2544 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หมายเลข 4785/4999)
33 # 3อจ670706-113 RL980508638TH บรีสพระช่วย + montree_eit (623769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (สภาพใช้และแต่งผิว)(570205-053)
34 # 3อจ670706-114 ED504774279TH เมตตาธรรม6939 + (623774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เดี่ยวไร่ส้ม
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 กรุงเทพฯ
35 # 3อจ670706-115 ED504774279TH teera63 + เดี่ยวไร่ส้ม (623778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 กรุงเทพฯ
36 # 3อจ670706-116 ED395279997TH นพ_บ้านฉาง + teenarok (623781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นกฐิน ๖๖ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 462/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) **พระสภาพสวย
37 # 3อจ670706-117 ED586739228TH sheep9 + boonsatit (623785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อสำริด ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 4908)(S 90%)
38 # 3อจ670706-119 ED565377713TH yotaabt + diethelm (623788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เชียงใหม่
39 # 3อจ670706-120 ninnin + Kamthorn77 (623795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185UVVEG4B0
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวมพุทธคุณ เนื้อนวโลหะ ปี 2538 จ.นครปฐม (โค้ดนะจุด/หลวงพ่อคูณร่วมปลุกเสก)
40 # 3อจ670706-121 ED500287801TH thamrong-w + maikeboy (623828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
41 # 3อจ670706-122 ED511599694TH RtitTi + thumma (623776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(631009-071)
42 # 3อจ670706-123 EX644313471TH s-uncle + print (623782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 กรุงเทพฯ
43 # 3อจ670706-124 JB007409228TH เมืองช้าง + หนุแมน (623786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
44 # 3อจ670706-125 EM648712179TH วันชัย2511 + บีอุตรดิตถ์ (623789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นสร้างวิหาร เนื้อเงิน ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพสวย
45 # 3อจ670706-126 ED498674138TH PANYA10 + ญาญ่าซัง (623794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้เสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
46 # 3อจ670706-127 ED52374212TH thayarat007 + eiw5211 (623800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งวัดหนองม่วงไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.แพร่
47 # 3อจ670706-128 ED607503304TH กุ้งหวาน + maii_amulet (623825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (670620-2008)(G 68%)
48 # 3อจ670706-129 ED570776069TH ariya16 + ศรัทธา111 (623806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
49 # 3อจ670706-130 EG798559728TH แอนกะดิว + o-larn (623808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
50 # 3อจ670706-132 TH01185UV2GT9B0 fung-nana + tttui (623818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
51 # 3อจ670706-133 EM806347930TH ทวีสิน + มังกรพัดถิ่น (623817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2468 กรุงเทพฯ
52 # 3อจ670706-134 ED575923665TH suchartlim + Notmay2425 (623820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 กรุงเทพฯ(G 83%)
53 # 3อจ670706-135 ED537567212TH Chatchaijew + พระสังข์ (623821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1239)
54 # 3อจ670706-137 ED563892458TH Rakchart + Joe_Freeman (623822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เนื้อใบลานถักเชือกลงรัก จ.สมุทรสงคราม (ขนาด 1.2 นิ้ว)(581030-088)
55 # 3อจ670706-138 ED570776038TH Dig_tut_959 + ศรัทธา111 (623823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 กรุงเทพฯ
56 # 3อจ670706-139 ED591274408TH tayfreeman + golflampang (623824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นกฐิน ๖๖ เนื้อเงินลงยา ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 988/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
57 # 3อจ670706-140 JM016721822TH baanmaithara + Giant_Swing (623826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
58 # 3อจ670706-141 ED570776041TH Rakchart + ศรัทธา111 (623763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางรำพึง วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.นครปฐม (สภาพตัดหู)
59 # 3อจ670706-142 ED566510847TH toopronchai + framerin (623766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แจกแม่ครัว เนื้อผง ปี 2515-2525 จ.นนทบุรี
60 # 3อจ670706-143 ED566510847TH print + framerin (623770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์เข่าตุ่ม เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
61 # 3อจ670706-145 JB023125998TH pontat567 + Tarkkyp (623775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
62 # 3อจ670706-146 ED459535647TH belcid + คนคลองด่าน (623779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 กรุงเทพฯ (661003-1033)(G 84%)
63 # 3อจ670706-147 ED594304925TH sherbet88 + บิ๊กนคร (623783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(660224-1136)
64 # 3อจ670706-148 JB007548295TH enkong + Thanapong36 (623790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 79%)
65 # 3อจ670706-149 EM806349737TH เมืองราช + aoy101 (623793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
66 # 3อจ670706-151 EM806348847TH เป๋าแมน + มุกดอนเมือง (623798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข 412579)
67 # 3อจ670706-152 EM806348816TH piyaphum + mawin2520 (623802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(660322-1063)
68 # 3อจ670706-153 EB682075755TH lekmahoran + manorom (623804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ร.ศ. 121 กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
69 # 3อจ670706-154 ED539852524TH Mai2008 + AmpFine (623805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 1)
70 # 3อจ670708-001 โก๊ะห้วยขวาง + เด็กวัง (623832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ/สภาพใช้สึก) (651219-1114)(G 67%)
71 # 3อจ670708-003 virun123 + ลูกปลา (623833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (670611-2113) (G 68%)
72 # 3อจ670708-007 phuchis1995 + พันเปอร์เซ็น (623837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 กรุงเทพฯ (สภาพลงแล็กเกอร์ใหม่) (670601-1061)
73 # 3อจ670708-101 EM511386306TH NoomNatthapong + ซาลาเปา (623849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงพ่อเนียม วัดน้อย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
74 # 3อจ670708-103 EM511386306TH โองการ + ซาลาเปา (623857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโอภาสี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
75 # 3อจ670708-104 EM511386306TH dreamtrance + ซาลาเปา (623859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรียอุธยา (670622-2039) (G 74%)
76 # 3อจ670708-109 EM511386306TH Muramasard + ซาลาเปา (623875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรบน-ล่าง เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 146)
77 # 3อจ670708-110 EM511386306TH Muramasard + ซาลาเปา (623877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรบน-ล่าง เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2558 จ.ระยอง (หมายเลข 246/สภาพสวย)
78 # 3อจ670708-118 ED568189158TH Pop_Sym + Yiddo (623891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 9.2 กรัม)(G 69%)
79 # 3อจ670708-128 EM511387006TH cpall + ซาลาเปา (623865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนรเทพศาสดา วัดไทยลอสแองเจลิสสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2522 ประเทศสหรัฐอเมริกา (หมายเลข 608/หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
80 # 3อจ670708-129 EM511386924TH midori + ซาลาเปา (623869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ศูนย์ศิษย์หลวงพ่อปานสร้าง เนื้อเรซินปิดทอง ปี 2527 จ.อุทัยธานี (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
81 # 3อจ670708-134 ED571897457TH NoomNatthapong + คุณศิระ (623889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จคะแนน กรอบทอง(G 72%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
82 # 3อจ670708-136 EM511386969TH jitnobnom + ซาลาเปา (623895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
83 # 3อจ670708-138 ED541144966TH Nongbright88 + ait333 (623901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
84 # 3อจ670708-139 ED518455920TH yotaabt + iamkob (623907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
85 # 3อจ670708-140 ED194287002TH สนิมกระป๋อง + yoot108 (623911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระตรีกาย กรุวัดพระศรี เนื้อดิน จ.ลพบุรี
86 # 3อจ670708-146 EM511386907TH cpoons + ซาลาเปา (623855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ กรมแพทย์ทหารบกสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2529 กรุงเทพฯ (หมายเลข 608)
87 # 3อจ670708-147 EM511386907TH cpoons + ซาลาเปา (623858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ กรมแพทย์ทหารบกสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2529 กรุงเทพฯ (หมายเลข 611)
88 # 3อจ670708-151 EM511386907TH namo08 + ซาลาเปา (623908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
89 # 3อจ670708-152 EM511386907TH thamrong-w + ซาลาเปา (623912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)
90 # 3อจ670708-155 EM511386907TH winwin + ซาลาเปา (623919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.นครปฐม
91 # 3อจ670708-156 EM511386907TH atta77 + ซาลาเปา (623923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวชิรมงกุฎ วัดมกุฎฯ พิมพ์กลาง เนื้อนวโลหะ ปี 2511 กรุงเทพฯ (หมายเลข 30)
92 # 3อจ670708-158 EM511386907TH ichiro + ซาลาเปา (623928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 09 ก.ค. 2567 - 08:35 น.] #88513 (8/18)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670619-003 JM013339795TH noppadon111 (622274) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ670620-009 ED448988995TH router (622348) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ670627-003 LADP000361163BY Tanple (622995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670627-004 ED537376500TH golfsriracha (623025) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670627-007 EM511370204TH ซาลาเปา (623001) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
6 # 1อจ670627-009 EM511370204TH ซาลาเปา (623014) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ670627-010 ED563936525TH yaair (623019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670627-017 KBPMY00005279RL Worapong4591 (623034) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 1อจ670627-020 ED578900725TH milkns (623050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670628-001 ED233173485TH เบียร์เปียร์นนท์ (623071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ670701-002 ED570564271TH joeenok (623297) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ670701-006 ED541861167TH meanblog (623309) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
13 # 1อจ670701-010 ED482919323TH winwin (623312) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 1อจ670701-018 TH01185TYMJF2B0 nampoo (623326) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670701-019 ED408692440TH warning (623331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670702-004 JB022739133TH seranee (623425) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 1อจ670703-002 ED532972187TH thanet (623496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ670704-003 ED542754915TH UNICITY (623569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ670704-005 ED550523825TH ตุ๊หลวง (623572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ670704-011 KBSNT00040545VA nutakit (623610) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
21 # 1อจ670704-012 EM511385478TH ซาลาเปา (623613) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ670704-014 EM511385478TH ซาลาเปา (623621) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 1อจ670704-015 EM511385478TH ซาลาเปา (623626) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 1อจ670704-016 EM511385478TH ซาลาเปา (623629) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
25 # 1อจ670704-017 EM511385478TH ซาลาเปา (623637) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 1อจ670704-018 EM511385478TH ซาลาเปา (623639) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
27 # 1อจ670704-024 EM511385478TH ซาลาเปา (623632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ670704-027 ED486428072TH นุหนองคาย (623635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ670704-028 ED517343873TH thaka (623640) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
30 # 1อจ670704-029 ED542756240TH visa1 (623646) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ670704-030 ED205858799TH เชษฐ์ไธสง (623651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ670704-032 ED581538326TH golfsriracha (623583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ670702-009 TH01185U44YP1B0 saharat (623439) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670624-007 wilairat_22 (622703) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670629-009 jojo5 (623228) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ670701-001 Neng2524 (623332) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ670701-004 เอกลำชะร่า (623334) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ670701-005 จีจ้าหมาตัวดำ (623338) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670701-006 Phuriputr (623335) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7 # 2อจ670702-002 Artsking (623440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ670702-006 midori (623433) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 2อจ670702-008 Nutanun (623430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 2อจ670702-013 การันตีพระ (623747) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ670702-014 การันตีพระ (623748) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ670702-016 การันตีพระ (623750) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ670702-017 การันตีพระ (623751) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ670702-018 การันตีพระ (623752) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ670702-019 การันตีพระ (623753) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
16 # 2อจ670702-020 การันตีพระ (623755) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ670702-021 การันตีพระ (623754) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ670702-022 การันตีพระ (623756) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ670702-023 MEA2007 (623830) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ670704-002 ต่อ_ถนนตก (623654) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ670704-004 SmarThai1234 (623656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ670626-211 ED578800705TH พรายเงิน + Sin_22 (622866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
2 # 3อจ670627-125 ED563936525TH Nongbright88 + yaair (622980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางอุ้มบาตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 กรุงเทพฯ
3 # 3อจ670627-160 ED498346265TH มีดีพระเครื่อง + สาลิกาดง (623041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (กรอบทองแดงชุบนาก)
4 # 3อจ670628-115 JM015051692TH gu_gappy + อัญชิสา (623093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญไต้ฮงกง พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2522 กรุงเทพฯ
5 # 3อจ670628-128 ED515125561TH taveecahijarung + หัวแดง (623128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 72%)
6 # 3อจ670629-124 ธาวัช + Anuson_k (623184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185TUTDU5B0
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวพรุนและแต่งผิว)
7 # 3อจ670629-142 ED481098286TH lybhutha + sanopporn (623138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือนูน เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
8 # 3อจ670629-161 ED539126460TH masterpiece + (623226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THE_INSIDER
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ670701-115 ESTC0000314151 Boonmee888 + เอ็มซีเค (623259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
10 # 3อจ670701-119 ED542466503TH Moocharji + มหามณีจินดา (623270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
11 # 3อจ670701-120 ED518419511TH kee123 + welding24 (623274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2512 กรุงเทพฯ
12 # 3อจ670701-153 ED574280213TH อ้วน-หัตถ์เทพ + karjo123 (623273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 กรุงเทพฯ (โค้ดนะลึก)
13 # 3อจ670702-121 EM511385606TH NoomNatthapong + ฮุนได (623375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองแดง จ.สมุทรสาคร
14 # 3อจ670702-132 ED588902536TH หนึ่งในสยาม + Khunpun (623369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นพฤทธิ์กำจร เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ670703-124 ED576106535TH Thanakrit31 + พิณเปี๊ยะ (623498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 61%)
16 # 3อจ670703-137 ED577038672TH Auten10 + บ้านสวน22 (623467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
17 # 3อจ670703-138 ED577038672TH Chatchaijew + บ้านสวน22 (623470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยปลดหนี้ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1055)
18 # 3อจ670704-102 ED476057981TH pikkared + Sanphop (623647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2479 กรุงเทพฯ
19 # 3อจ670704-110 JB024342906TH mawinroch + Tanapoon (623666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสารพัดนึก เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ลำปาง (ขนาดสูง 7 นิ้ว)
20 # 3อจ670704-115 ED465144954TH Viraphan711 + witchudeth (623571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์พระพรหมสี่หน้า อาจารย์เฮงไพวัลย์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ670704-116 ED433559218TH wittawat_tan + TONKHAW (623580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระคง กรุวัดสุวรรณ จ.อ่างทอง
22 # 3อจ670704-119 828714869006 Reo2566 + Giant415 (623597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
23 # 3อจ670704-124 EM511384628TH bears + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623551) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
24 # 3อจ670704-126 ED542754915TH เมืองช้าง + UNICITY (623557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
25 # 3อจ670704-132 EX644313539TH paungthong + print (623576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
26 # 3อจ670704-133 EX644313539TH nattakom2525 + print (623581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
27 # 3อจ670704-146 EM511384526TH pumcha + ฮุนได (623594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
28 # 3อจ670704-151 JB022801414TH mawinroch + Bigwitsarut22 (623579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 กรุงเทพฯ
29 # 3อจ670704-153 ED579925573TH มือใหม่ตุลา2022 + (623590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Chinnapat420
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2515 จ.ชัยนาท
30 # 3อจ670704-154 JM015920036TH แก้วอุษา + ริวสายสี่ (623595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2515 กรุงเทพฯ(G 74%)
31 # 3อจ670704-159 ED233185696TH skipjack + Nopbns990 (623619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดงฯ เนื้อทองเหลือง จ.พัทลุง
32 # 3อจ670704-164 ED504775787TH BoyRama2 + เดี่ยวไร่ส้ม (623608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ พิมพ์ยืน เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ670704-165 ED504775787TH เมืองช้าง + เดี่ยวไร่ส้ม (623618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2156)
34 # 3อจ670704-167 ED347386727TH songpon_hor + kritikorn714 (623624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านท้าวมหาพรหมธาดา วัดดอน รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 กรุงเทพฯ(S 91%)
35 # 3อจ670704-168 ED575931967TH กชณิชา + Nocknot (623628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นแรก เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
36 # 3อจ670704-169 ED575931967TH บุญเลิศ2532 + Nocknot (623630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพชำรุดมุมบนขวา)
37 # 3อจ670705-001 sumat + kawpunt (623673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (ตอก 2 โค้ด)(630502-322)
38 # 3อจ670705-105 TEPA000904375WA aon13 + marvellous (623683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
39 # 3อจ670705-108 TH01185UNS9V6B0 aon13 + ปอมะนาวแป้น (623689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
40 # 3อจ670705-114 ED575712808TH พระราม9 + blackwidow (623690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์มรณะ เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.สมุทรสงคราม
41 # 3อจ670705-115 ED575712808TH Musashi + blackwidow (623692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 กรุงเทพฯ
42 # 3อจ670705-132 ED571623682TH JackieGoal + อี๊ดเมืองเลย (623743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
43 # 3อจ670705-143 ED509226141TH pandp + เวสป้า-64 (623726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
44 # 3อจ670705-147 ED535264015TH ฅนบางใหญ่ + Matae (623736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปรกโพธิ์ตื้น เนื้อผง กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670705-148 ED575933282TH ตุ้ยแปลงยาว + Nocknot (623737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ
46 # 3อจ670705-150 ED142342661TH Tikbuchapra + ต่อยอด (623738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อกล่อม วัดดีบอน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรี
47 # 3อจ670705-151 EM480101721TH เมืองไทย + nengneng (623722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670705-155 ED582214278TH sherbet88 + คนคลองด่าน (623731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง(น้ำหนักรวม 18.3 กรัม)(G 91%)
49 # 3อจ670706-005 ED496194902TH Khunpun + beeampawa (623831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นนารายณ์จักรตรึงไตรภพ เนื้อทองแดงหน้ากะไหล่ทอง ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์
ตลับทอง(น้ำหนักรวม 18.3 กรัม)(G 91%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 08 ก.ค. 2567 - 08:34 น.] #88509 (7/18)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ670620-023    ED541457394TH PALMKING (622371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
2 # 1อจ670622-008    ED513787165TH nongnhun (622579) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์    ไม่สรุปผล 1 องค์   
3 # 1อจ670625-012    ED554603515TH heng9999 (622754) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์    พระไม่แท้    2 องค์
4 # 1อจ670627-002    ED583910411 noppadon111 (623021) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์    พระไม่แท้    1 องค์
5 # 1อจ670627-005    ED534863600TH ธนูทอง (623040) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้    3 องค์
6 # 1อจ670627-015    ED255286586TH prajuab (623031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
7 # 1อจ670627-016    JB022519490TH seranee (623061) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์   
8 # 1อจ670628-005    ED0902089939TH Succeed28 (623106) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์    ไม่สรุปผล 1 องค์   
9 # 1อจ670628-006    ED570562908TH อ้วนโกบ๊อ (623109) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์    พระไม่แท้    1 องค์
10 # 1อจ670629-005    ED520554625TH hanhaniiz (623147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์   
11 # 1อจ670629-007    ED542847983TH Hook2 (623153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
12 # 1อจ670629-008    ED522141689TH แมนเชียงราย (623156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
13 # 1อจ670701-003    ED566218395TH suttanee (623317) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์   
14 # 1อจ670701-011    EM162156907TH นกแก้ว (623322) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์    เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน)    7 รายการ
15 # 1อจ670701-012    ED552055913TH artpakkrang (623325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
16 # 1อจ670701-015    EM162156955TH นกแก้ว (623328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
17 # 1อจ670701-021    ED589824778TH chanchim (623321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
18 # 1อจ670702-003    ED542849304TH bluezone69 (623386) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์   
19 # 1อจ670702-005    EM511385455TH ซาลาเปา (623413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
20 # 1อจ670702-006    EM511385464TH ซาลาเปา (623416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
21 # 1อจ670702-007    TH01185U1D228B0 surathin (623419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
22 # 1อจ670702-008    TH01185U59QD3B0 อ๋าศิษย์หนองสะเดา (623421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
23 # 1อจ670702-013    ED450770965TH thanee_7799 (623403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
24 # 1อจ670703-001    ED502855655TH เพิ่มพูนศิลป์ (623489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
25 # 1อจ670703-003    JB000248530TH kookig (623501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
26 # 1อจ670703-008    ED544842992TH boylunatic34 (623511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
27 # 1อจ670703-011    ED589716291TH nosnayas (623530) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้    2 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ670618-003    kolasit (622107) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์   
2 # 2อจ670622-005    chaiwatar (622565) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์    พระไม่แท้    2 องค์
3 # 2อจ670625-001    bluezone69 (622773) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์    ไม่สรุปผล 2 องค์    พระไม่แท้    2 องค์
4 # 2อจ670625-005    JadeJ (622732) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์   
5 # 2อจ670626-007    เที่ยงพุทธคุณ (622929) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์    พระไม่แท้    1 องค์
6 # 2อจ670627-006    naret18 (623053) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์    พระไม่แท้    2 องค์
7 # 2อจ670629-003    rattasah (623179) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์    พระไม่แท้    1 องค์
8 # 2อจ670629-004    kui60 (623218) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์   
9 # 2อจ670629-006    Auikhamm (623188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์   
10 # 2อจ670629-015    midori (623229) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์    ไม่สรุปผล 1 องค์   
11 # 2อจ670629-016    toopronchai (623230) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์    พระไม่แท้    1 องค์
12 # 2อจ670629-017    chanapai (623232) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์   
13 # 2อจ670629-018    นางฟ้าเอราวัณ (623240) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์    พระไม่แท้    1 องค์
14 # 2อจ670629-021    robert62 (623234) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์   
15 # 2อจ670629-022    tanu21 (623237) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์    พระไม่แท้    2 องค์
16 # 2อจ670701-003    LittleDragon (623291) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์   
17 # 2อจ670702-004    August1552 (623380) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์   
18 # 2อจ670702-005    midori (623383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
19 # 2อจ670702-007    Nutanun (623401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
20 # 2อจ670702-012 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 2อจ670702-023 (623830)
21 # 2อจ670703-004    pungting (623494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
22 # 2อจ670703-007    SmarThai1234 (623499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
23 # 2อจ670703-008    Audi304 (623500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
24 # 2อจ670703-017    india-china (623524) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์   
25 # 2อจ670705-004    การันตีพระ (623746) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์   

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ670624-143 SXF1655A0001218 viponcity + kungkung1 (622676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาสย้อนยุค เนื้อทองคำ ปี 2556 จ.ระยอง (หมายเลข 2/น้ำหนักรวม 16.5 กรัม)
2 # 3อจ670626-149 EM511377091TH BankHiWay + ส้มหยุด (622908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 74)
3 # 3อจ670627-121 EB55234865TH ปริศนาพระเครื่อง + Santi1989 (622969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ670628-105 EM511385155TH Marvel + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี
5 # 3อจ670628-106 EM511385155TH Marvel + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ670628-108 EM511385155TH itthiwat + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แขนกาง เนื้อผงลงรัก ปี 2515-2525 จ.นนทบุรี
7 # 3อจ670628-120 ED419665003TH Beed098 + Aeychonburi (623103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็น รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.มหาสารคาม
8 # 3อจ670628-131 ED575314633TH Far2520 + Dig_tut_959 (623067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
9 # 3อจ670628-140 ED516343378TH witpattataya + BigBone (623095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
10 # 3อจ670629-114 Yongyuth_M + yingaree (623176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01185TJCWA2B0
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดมะม่วงขาว เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 3.2 ซม.)
11 # 3อจ670629-118 TH01185TJTCE3B0 Ketsara1104 + Yuttiwat (623193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
12 # 3อจ670629-122 TH01185TR9SK6B0 sirichai2519 + Wit2465 (623241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสุดท้าย พิมพ์งูเล็ก เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
13 # 3อจ670629-123 TH01185TR9SK6B0 น้องพอดี + Wit2465 (623182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
14 # 3อจ670629-128 TH01185TV8NS8B0 Dumy_kitsada + Sirivimon (623222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
15 # 3อจ670629-129 TH01185TV8NS8B0 วิระ2526 + Sirivimon (623224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้ายาว) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ670629-130 TH01185TV8NS8B0 Dumy_kitsada + Sirivimon (623227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
17 # 3อจ670629-135 ED504749084TH หม่อง + เดี่ยวไร่ส้ม (623190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี

18 # 3อจ670629-138 EM806337985TH kook582 + pranung (623202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่จุดหลัง ร ขีด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์(G 77%)
19 # 3อจ670629-140 ED566503086TH Nattapong23 + framerin (623207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประธาน วัดทุ่งสมอ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กาญจนบุรี (สภาพใช้สึก)
20 # 3อจ670629-145 EB681901508TH vampire + ปราถนา (623144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5.2 นิ้ว)
21 # 3อจ670629-158 ED561022581TH พระไม้ศิริมงคล + suphatpra (623213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
22 # 3อจ670629-159 ED531970692TH pukpaokab + auu2520 (623216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)
23 # 3อจ670701-124 TH01185TZRU51B0 สมิงพราย + schan2514 (623289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ วัดอนงคารามฯ พิมพ์ปางซ่อนหาย้อนยุค เนื้อเมฆสิทธิ์ ปี 2555 กรุงเทพฯ
24 # 3อจ670701-127 TH01185TYP4M5B0 jibimaru99 + friendship (623299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศิลา วัดธาตุประทับ รุ่นร่มเย็นเป็นสุข เนื้อทองเหลืองอุดผง ปี 2566 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 372/ขนาด 5 นิ้ว)
25 # 3อจ670701-151 ED548988202TH warning + long_g (623265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ670702-112 ED565342966TH Cho289 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
27 # 3อจ670703-102 EM105639637TH petcharee + Anankiya (623449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (670619-3001)
28 # 3อจ670703-112 SCBY000007230WD sombatbs + พ่อมาเฟีย (623454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (660531-1033)(G 70%)
29 # 3อจ670703-114 ED456988073TH Kornrat65 + คานธี (623461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า สมเด็จพระสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 กรุงเทพฯ (630425-177)
30 # 3อจ670704-001 Khong19 + หนุ่มสุพรรณ (623542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก พระครูสุพจน์ วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 กรุงเทพฯ
31 # 3อจ670704-002 yodpra + than-663 (623544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นสร้างวิหารหลวงพ่อโต เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
32 # 3อจ670704-004 WeerapolL + ต่อ_ถนนตก (623549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 4969)
33 # 3อจ670704-005 อตกพระเครื่อง + (623553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
THAITANIUM
ตะกรุดหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
34 # 3อจ670704-007 MrTeeAyutthaya + (623671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
THAITANIUM
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์
35 # 3อจ670704-008 Bank1188 + อรรถพล (623562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นมรดกพ่อ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2547 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ670704-009 lekmahoran + Doitung (623564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.เพชรบุรี (วัดเพรียงสร้าง)

37 # 3อจ670704-011 baanmaithara + attta (623548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
38 # 3อจ670704-012 javapor + เก่งจริงจริง (623552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร วัดพระเชตุพนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 11.5 นิ้ว)
39 # 3อจ670704-013 Stump + daviskangza (623558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแจกแม่ครัว พิมพ์ตาไก่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้)
40 # 3อจ670704-014 สิงห์สยามศิลป์ + อ้วนเมืองใหม่ (623559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ารอยเท้า หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อผ้า(หยาบ) ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ขนาด 13.5x12 นิ้ว)
41 # 3อจ670704-101 ED593503854TH นุหนองคาย + autpichut (623642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร กรุวัดถ้ำเสือ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
42 # 3อจ670704-106 TH01185UH3ZS9B0 SNOWKID + Taoupd (623661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ/สภาพแต่งผิว)(G 69%)
43 # 3อจ670704-108 TH01185U9E155B0 transport + ภูชมดาว (623663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
44 # 3อจ670704-109 ED489295534TH stdpuy + อาทิตย์๙๙ (623665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670704-111 ณัฐทิพย์ + Kampanat13 (623550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01185UFQHJ5B0
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
46 # 3อจ670704-112 ED469184622TH jirapach + วอเตอร์ (623555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเริ่ม วัดจุกเฌอ เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 584/หน้าตัก 5 นิ้ว)
47 # 3อจ670704-113 ED534183584TH อ้วน-หัตถ์เทพ + klang_pra (623561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670704-114 TH01185U9QD43B0 shumbrotta + a-pro (623567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นปลดหนี้ เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (แช่น้ำมนต์/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
49 # 3อจ670704-117 ED521767967TH winai10 + alongkot_sak (623586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (670608-1050)
50 # 3อจ670704-118 ED532023559TH New_chain + ตาลเดชา (623591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 กรุงเทพฯ
51 # 3อจ670704-120 TH01185UGTCC8B0 Ao297 + Ritraya (623603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ (640816-210)(G 66%)
52 # 3อจ670704-121 EM511384628TH Nongbright88 + (623543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
เหรียญ จปร. เนื้อเงิน
53 # 3อจ670704-122 EM511384628TH meanblog + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นปลอดภัย เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2510 จ.กำแพงเพชร
54 # 3อจ670704-123 EM511384628TH glubglai + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
55 # 3อจ670704-125 EM511384628TH seadweller + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง กรุงเทพฯ

56 # 3อจ670704-127 EM511373259TH NoomNatthapong + บอสตัน (623560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.สมุทรสงคราม
57 # 3อจ670704-129 EM511373259TH kit01 + บอสตัน (623565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.อุทัยธานี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
58 # 3อจ670704-130 EM511373259TH ทิศเหนือ + บอสตัน (623568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังขวัญถุงมั่งมีศรีสุข เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
59 # 3อจ670704-131 EM511373259TH thayarat007 + บอสตัน (623575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อเมฆพัด
60 # 3อจ670704-135 ED570724906TH kamon58 + ศรัทธา111 (623589) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สุโขทัย[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร รุ่นพิเศษ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.สุโขทัย[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุโขทัย[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ตะกรุด[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
61 # 3อจ670704-136 EM511374526TH Nongbright88 + ฮุนได (623593) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานบัวสองชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง
62 # 3อจ670704-137 EM511374526TH Tara2025 + ฮุนได (623596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้ออัลปาก้า ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
63 # 3อจ670704-138 EM511374526TH Tara2025 + ฮุนได (623599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
64 # 3อจ670704-139 EM511374526TH namo64 + ฮุนได (623601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
65 # 3อจ670704-140 EM511374526TH jessada6678 + ฮุนได (623604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้อย เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
66 # 3อจ670704-141 EM511384526TH Chatchaijew + ฮุนได (623573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ670704-143 EM511384526TH Stump + ฮุนได (623582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดเนินกระปอก พิมพ์หลังกลาก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (โค้ด 8/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
68 # 3อจ670704-145 EM511384526TH jira8 + ฮุนได (623588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาฝังทับทิม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า(ใหญ่) เนื้อผง ปี 2517 จ.ระยอง
69 # 3อจ670704-148 EM511384526TH NoomNatthapong + ฮุนได (623602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ลำปาง
70 # 3อจ670704-149 EM511384526TH Nongbright88 + ฮุนได (623607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
71 # 3อจ670704-150 EM511384526TH Nongbright88 + ฮุนได (623611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระครศรีอยุธยา
72 # 3อจ670704-157 JB033239592TH I-nam + Sutee-sai2 (623612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
73 # 3อจ670704-161 ED592826399TH บอยน้ำมนต์ + DuckyMan (623592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่บุญ วัดบ้านนา รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.ระยอง
74 # 3อจ670704-162 ED592826399TH Dumy_kitsada + DuckyMan (623605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
75 # 3อจ670704-163 ED581544159TH น้องพอดี + patcharapa1 (623668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นสามัคคีมีสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
76 # 3อจ670704-174 ED238681635TH เต้ลพบุรี + Ratrat1234 (623641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่(ซี) เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (670517-2155)
77 # 3อจ670704-175 ED575344224TH เด็กอ่างหิน + bunjerd (623644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นสร้างวิหาร พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2562 จ.สุพรรณบุรี
78 # 3อจ670704-176 ED456989198TH Game_krub + คานธี (623649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)(670624-1091)
79 # 3อจ670705-002 โก๊ะห้วยขวาง + Tourjen (623674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์เสาอากาศตาสองชั้น เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (670628-1041)
80 # 3อจ670705-003 khak2800 + artpakkrang (623675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
81 # 3อจ670705-005 KENPLA + มังกรชล (623679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2533 จ.ระยอง
82 # 3อจ670705-006 Gap2527 + amarin99 (623680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (580321-071)(G 88%)
83 # 3อจ670705-110 EM511373545TH teespy + ส้มหยุด (623697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม
84 # 3อจ670705-111 ED493531897TH Teerasak01 + greenmoon (623684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง 2539 จ.นครปฐม
85 # 3อจ670705-113 ED493531910TH พยัคฆ์ทักษิณ + greenmoon (623688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม
86 # 3อจ670705-119 ED413864726TH เต้ยอิตาเลียน + july2009 (623700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมบนขวา) (670622-2035)
87 # 3อจ670705-120 ED575557153TH UNICITY + บางแก้ว1976 (623707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(G 74%)
88 # 3อจ670705-123 EJ015956000TH Deardel1227 + yodpra (623742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระอา เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น (650120-1071)(G 73 %)
89 # 3อจ670705-124 ED574919837TH ธาวัช + taegto36 (623706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
90 # 3อจ670705-126 ED498673322TH ช็อคโกแลค + ญาญ่าซัง (623712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 กรุงเทพฯ (660323-1050)
91 # 3อจ670705-128 ED599712285TH อตกพระเครื่อง + Apisiri (623716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อชินตะกั่ว ปี 2457 จ.ชัยนาท
92 # 3อจ670705-130 ED599712285TH KhomBangkok + Apisiri (623720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

ลูกอม หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
93 # 3อจ670705-135 ED570231591TH ปากานี่ + amarin99 (623702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเมตตา พิมพ์ครึ่งองค์ห่มคลุม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 397/สภาพสวย) (570117-023)
94 # 3อจ670705-139 JB007308198TH Nongbright88 + เด็กนอก (623717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
95 # 3อจ670705-144 ED559854192TH GATEWAY + ตะกรุดโทน (623729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำพูน(G 83%)
96 # 3อจ670705-154 ED570774068TH teespy + ศรัทธา111 (623730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์เล็กหลังยันต์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2499 กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
97 # 3อจ670705-157 ED573713156TH ตัส99 + เล็กอมตะชลบุรี (623734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ย้อนยุค ปี 2558 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 06 ก.ค. 2567 - 08:33 น.] #88496 (6/18)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
1 # 1อจ670619-009    ED542092205TH อ้วนโกบ๊อ (622283) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์    พระไม่แท้    1 องค์
2 # 1อจ670621-012    JB004792999TH Thanapong36 (622501) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์    ไม่สรุปผล 2 องค์    พระไม่แท้    3 องค์
3 # 1อจ670624-004    ED580001712TH PollaPiya (622662) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์    พระไม่แท้    1 องค์
4 # 1อจ670625-006    828700351824 สุธาสินี (622718) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์    ไม่สรุปผล 1 องค์   
5 # 1อจ670627-018    ED560311128TH Name092 (623044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ 

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
1 # 2อจ670619-005    naweena (622302) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์    ไม่สรุปผล 4 องค์   
2 # 2อจ670624-001    โจ้บารมี (622628) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์   
3 # 2อจ670625-010    phata (622743) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์    ไม่สรุปผล 1 องค์    พระไม่แท้    2 องค์
4 # 2อจ670627-004    toopronchai (623057) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์    ไม่สรุปผล 1 องค์    พระไม่แท้    1 องค์
5 # 2อจ670703-002    การันตีพระ (623443) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์   
6 # 2อจ670703-020    การันตีพระ (623672) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์   

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
1 # 3อจ670618-143    EM511371403TH Nisila_zana + ซาลาเปา (622091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระอุปัชฌาย์คำ วัดสนามจันทร์ พิมพ์หลังยันต์เล็กมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา
2 # 3อจ670621-005    nboeke + Prakop (622433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
กัณหา-ชาลี หลวงพ่อคล้อย วัดบางไกรนอก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.นนทบุรี
3 # 3อจ670621-006    nboeke + Prakop (622434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
กัณหา-ชาลี หลวงพ่อคล้อย วัดบางไกรนอก รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2491 จ.นนทบุรี
4 # 3อจ670621-137    ED526443115TH cpall + Natchu (622492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพลอย วัดเงินบางพรหม พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2464 กรุงเทพฯ (590616-080)(RC)
5 # 3อจ670624-004    magician + เก้ง2506 (622709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
6 # 3อจ670624-137    ED544626239TH Auto1800 + Benz6698 (622654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ดิเรก วัดหนองทราย รุ่นวางศิลาฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2561 จ.สุพรรณบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับโค้ดของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์นี้
7 # 3อจ670625-120    ED397184118TH apeleven + ดาวเงิน (622751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี (สภาพหักซ่อม)
8 # 3อจ670625-140    ED504528851TH zafari + โกเหลียง (622784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยไชยเหนือ รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
9 # 3อจ670626-145    EM162156120TH chay7 + นกแก้ว (622902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดในปากทะเล จ.เพชรบุรี
10 # 3อจ670626-170    ED413570086TH จารย์เบนซ์ + น้องโชตะ (622850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปิดตานาคปรก หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพรหมคุณ เนื้อผงใบลาน ปี 2537 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดเงิน) (สภาพชำรุดขอบซ้าย ขวา)
11 # 3อจ670626-177    ED483660305TH ซีดานราชาเหรียญ + (622936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
electricalpower
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ปี 2506 กรุงเทพฯ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ670626-207    ED543329968TH giantgiant + boom6449 (622847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเสาร์ห้าบูชาครูสองสำเร็จ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สำนักสงฆ์แกเปะสร้าง)
13 # 3อจ670626-217    ED569726799TH Skybreak + โอพุทธคุณ (622898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(เทา) ปี 2506 กรุงเทพฯ(S 92%)
14 # 3อจ670627-126    EM511370323TH Muramasard + ซาลาเปา (622982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อสมชาย **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
15 # 3อจ670627-149    ED571518070TH Khunpun + beeampawa (623016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด เนื้อกะไหล่ทองลงยา ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์
16 # 3อจ670627-157    EM186875770TH tonyswag + donunun (623033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปี 2524 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ670627-183    Alice + ลูกวังสะพุง (623054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01185TPZRG9B0

พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ670628-103    ED586005045TH ตุ้ยแปลงยาว + aranyik (623111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นพุทโธ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผง ปี 2507 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดฐานล่างซ้าย)
19 # 3อจ670628-112    ED535493707TH อาณาจักรพระ + ซี_แซน (623086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 529)
20 # 3อจ670628-117    ED577022978TH shopzeza + Tongkub (623096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญจตุคารามเทพ รุ่นเกาะเภตรา พิมพ์ใบมะขาม เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.นครศรีธรรมราช (ไม่ตอกโค้ด/สภาพทำความสะอาดผิว)
21 # 3อจ670628-129    ED533545052TH Nongbright88 + ข้าวโอ๊ด (623129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อบ๊วย วัดท่าลาดเหนือ พิมพ์กลีบบัวเศียรแหลม เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
22 # 3อจ670629-003    Sunadi + thatcharit (623164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 146/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
23 # 3อจ670629-102    JM015197635TH xinehp + pieronut (623155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง กรุงเทพฯ
24 # 3อจ670629-104    ED153565130TH Osunta + beemiko5555 (623160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
25 # 3อจ670629-105    ED153565130TH miata + beemiko5555 (623163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นมหามนต์หมื่นศิลา เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 16/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) **พระสภาพสวย
26 # 3อจ670629-106    ED460863980TH จูมไม้เมือง + kapilo (623165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน/หมายเลข 294)
27 # 3อจ670629-115    ED394383667TH ปริศนา + ต้นอุทยาน (623181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
28 # 3อจ670629-136    ED504749084TH อ้วน-หัตถ์เทพ + เดี่ยวไร่ส้ม (623196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 กรุงเทพฯ
29 # 3อจ670629-141    ED472856473TH thanet + เล็กชล (623136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
30 # 3อจ670629-147    ED573707425TH ปุ๊กลุก + ออเดอร์ (623148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นหัวใจเจ็ดตำนาน เนื้อกะไหล่ทองหน้าเงิน ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 565)
31 # 3อจ670629-152    ED439254072TH Tar_MDU35 + pratim (623194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 317)
32 # 3อจ670629-153    JM015289235TH meanblog + watbannon (623198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นผูกพัทธสีมาวัดบ้านบุ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.นครราชสีมา
33 # 3อจ670701-001    Navaporn_Shu + super1 (623247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์บัวข้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ670701-003    templedog + เก้าตะวัน (623248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระนาคปรกใบมะขาม วัดเขาใหญ่ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี
35 # 3อจ670701-004    bunpotth + Audi304 (623250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระสมเด็จพระศาสดา วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2516 กรุงเทพฯ
36 # 3อจ670701-005    itthiwat + Audi304 (623252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   

เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
37 # 3อจ670701-006    มงคลพระสวย + Audi304 (623253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
38 # 3อจ670701-007    สวนดอก + aun38 (623254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธ ป มาลากุล เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.สกลนคร กรอบทอง(G 81%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องเจาะหูลักษณะนี้ของรุ่น/พิมพ์นี้
39 # 3อจ670701-008    Nakorn17 + จีจ้าหมาตัวดำ (623337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 157) (สภาพสวย/กรอบอัลปาก้า)
40 # 3อจ670701-009    Tee59 + noomark (623256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 2 ขีด)(G 64%)
41 # 3อจ670701-010    ต่ออ่างศิลา + มายาเยน (623258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นสร้างวิหาร พิมพ์หลังยันต์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2562 จ.สุพรรณบุรี
42 # 3อจ670701-101    ED581504910TH Nattapong23 + ait333 (623260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
43 # 3อจ670701-102    ED561916457TH เด็กหงษ์ + นะโม1 (623262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระชัยวัฒน์ชินบัญชรมหาเศรษฐี หลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด เนื้อตะกั่ว ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 2/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
44 # 3อจ670701-103    JB022857461TH joki_bank + aoy101 (623266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670701-105    ED427944999TH พิมพ์นิยม + ณัฐปรัชญ์ (623272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (สภาพแต่งผิว)(G 84%)
46 # 3อจ670701-107    ED534173247TH mitgb + nutsuda (623341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
47 # 3อจ670701-109    ED556358177TH Sunadi + วินจันทรา (623287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นสาริกาลิ้นทอง เนื้อเงินหลังอุดผงและสาริกาทอง ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (กรรมการหมายเลข 97)
48 # 3อจ670701-111    ED521493494TH บีเวียงพิงค์ + ทอเร็ตโต้ (623249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระหลวงปู่ทวด วัดพระสิงห์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.เชียงใหม่
49 # 3อจ670701-112    LTP1181A0006576 Chalerm2526 + arter19 (623251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 204)
50 # 3อจ670701-113    LTP1181A0006576 poppamak + arter19 (623255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นอายุวัฒนมงคล ๗๘ เนื้อเงินลงยา ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 532/ธรรมอุทยานสร้าง)
51 # 3อจ670701-121    ED482492999TH Dumy_kitsada + แหม่มโพธิ์ดำ (623278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
52 # 3อจ670701-122    ED591710195TH toopronchai + nmsnsc (623281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
53 # 3อจ670701-123    JM015383111TH Sunadi + Akii8 (623284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นโชคเหนือเมฆ พิมพ์หลังยี่กอฮง เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1446/กรอบชุบทอง)
54 # 3อจ670701-128    TH01185TY4S37B0 noomark + yayara (623304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปางอุ้มบาตร วัดบ่อทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สงขลา
55 # 3อจ670701-129    ED541234162TH สรขอนแก่น + ฅนพลัดถิ่น (623306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1473)
56 # 3อจ670701-130    ED569773737TH modmodhero1 + โอพุทธคุณ (623310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม
57 # 3อจ670701-132    EM511387465TH lekmahoran + หมูกุ๋น (623300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
เหรียญหลวงปู่กลีบ วัดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
58 # 3อจ670701-133    ED571844825TH mawinroch + คุณศิระ (623301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ
59 # 3อจ670701-134    ED402870045TH mawinroch + Pearl (623305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระชนมายุ 50 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2520 กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 5,000 บาท) (น้ำหนักทอง 29.9 กรัม)
60 # 3อจ670701-136    EM511385892TH Tun2515 + ฮุนได (623311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระนางเสน่ห์จันทร์ เนื้อว่านหน้าทอง จ.สุโขทัย
61 # 3อจ670701-137    ED137794831TH Yukiyuki + นันทศิลป์ (623340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิก เนื้อไม้แกะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
62 # 3อจ670701-140    ED573013922TH seeuseeu + แก้มกัน (623319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 กรุงเทพฯ
63 # 3อจ670701-143    KBNU200076755QH วันชัย2511 + Big27 (623276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระพุทธชินราช พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร เนื้อเงิน ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพสวย
64 # 3อจ670701-144    ED560753222TH noi-na + marvellous (623280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
65 # 3อจ670701-145    ED165584683TH midori + pjanon (623285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระสุพรรณ กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์หลังพระ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
66 # 3อจ670701-146    ED597800861TH Ratchapon + cemon24 (623339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา
67 # 3อจ670701-147    EM372529572TH suchat-01 + ประวิทย์888 (623294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ670701-148    ED550360416TH jitichai + boonsatit (623303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพแต่งผิว)
69 # 3อจ670701-150    EM105639036TH tanit_p + Anankiya (623316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นบำบัดทุกข์บำรุงสุข เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง
70 # 3อจ670702-001    ทวีสิน + โอ๋เมืองพาน (623347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่มีจุดหลัง ร ขีด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์
71 # 3อจ670702-002    มังกรพัดถิ่น + โอ๋เมืองพาน (623349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุสั้น เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)
72 # 3อจ670702-003    Oliver + jessepre (623353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 กรุงเทพฯ
73 # 3อจ670702-004    Spider_Man + Buncha (623355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อแดง หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
74 # 3อจ670702-006    santagear + ปอสุราษฎร์ (623438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทะเลซุง เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
75 # 3อจ670702-007    Wanwan + Oboys (623441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
76 # 3อจ670702-009    Thanakrit31 + Nutanun (623363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระพุทโธน้อย วัดอาวุธฯ เนื้อผง กรุงเทพฯ
77 # 3อจ670702-010    ยอดอ่างทอง + ก๊อง05 (623365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหล่อพระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พระนครศรีอยุธยา (มีโค้ด/สภาพล้างผิว)
78 # 3อจ670702-011    Peter965 + เด็กตรอกจันทน์ (623348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระพุทธ หลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด พิมพ์แหวกม่าน เนื้อดิน ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 9587/ธรรมอุทยานสร้าง)
79 # 3อจ670702-012    หมีจันทบุรี + Osunta (623350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ 81% ปี 2508 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ670702-101    ED584308199TH Tara2025 + direk_inkul (623351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 12651) **พระสภาพสวย
81 # 3อจ670702-102    ED516351051TH พิชชากร + Friday (623352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สมุทรสงคราม
82 # 3อจ670702-104    EB889231605TH NoomNatthapong + BunchaK (623356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระร่วงนั่ง พิมพ์ข้างเม็ด เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (ไม่ระบุกรุ) (สภาพชำรุดขอบขวา)
83 # 3อจ670702-105    ED576040989TH แม็คพระเครื่อง + Santi1989 (623358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม
84 # 3อจ670702-106    ED576040989TH parin7412 + Santi1989 (623360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอกโค้ดเพิ่ม 2 โค้ดภายหลัง)(G 68%)
85 # 3อจ670702-109    EM511387522TH Kanokwann + หมูกุ๋น (623364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งรักษาดินแดน **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
86 # 3อจ670702-110    ED552061729TH สุริยวัส + boatM3 (623366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชญสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
87 # 3อจ670702-111    ED526438319TH Moozir + tananop (623368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 76%)
88 # 3อจ670702-113    ED565342966TH Cho289 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
89 # 3อจ670702-114    ED565342966TH Cho289 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
90 # 3อจ670702-115    ED565342966TH Naruephon789 + (623379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระปิดตา วัดหนองกาน้ำ
91 # 3อจ670702-117    ED409984965TH Nakorn17 + ภิรัต (623387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์จัมโบ้ เนื้อผง ปี 2529 จ.นครราชสีมา
92 # 3อจ670702-118    TH01185U073N1B0 poshwises + อ้ายบุ๋ม (623390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นไตรลักษณ์ เนื้อผง ปี 2518 จ.ลำปาง
93 # 3อจ670702-119    EM511385606TH NoomNatthapong + ฮุนได (623392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์

พระพุทธชินราช กรุวัดอรัญญิก เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลก
94 # 3อจ670702-120    EM511385606TH sutee + ฮุนได (623397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระสมเด็จข้างอุ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร
95 # 3อจ670702-122    EM511385606TH อ้วน-หัตถ์เทพ + ฮุนได (623378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะก้นอุดผง ปี 2533 กรุงเทพฯ
96 # 3อจ670702-123    EM511385606TH xinehp + ฮุนได (623381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
97 # 3อจ670702-124    TH01185U63SP5B0 CLUSTER + (623385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
98 # 3อจ670702-125    ED509746751TH penoi + โอบอุ้ม (623389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปิดตาหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นจินดามณีมหาเศรษฐี เนื้อผง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 2727)
99 # 3อจ670702-126    TH01185TZRF01B0 Nattapong23 + tkekop1977 (623393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 กรุงเทพฯ(S 92%)
100 # 3อจ670702-127    TH01185Y3SQT6B0 Jorawat + som3693 (623396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเหนือดวง พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
101 # 3อจ670702-131    ED576042874TH newcharin + Santi1989 (623367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 63%)
102 # 3อจ670702-133    EM536104045TH ชุมพล5 + สุเรนทรชิต (623372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
เหรียญพระประธาน วัดปากคลองบางครก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.เพชรบุรี
103 # 3อจ670702-134    ED447273365TH Pmark18 + กระติบ (623374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 กรุงเทพฯ (สภาพเนื้อราน)
104 # 3อจ670702-138    ED368199543TH ตุ้ยแปลงยาว + จอมพล (623391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้ายเล็กน้อย)
105 # 3อจ670702-139    ED577415478TH สมมิตร + noi70 (623394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นธนาคารกรุงเทพสร้าง เนื้อทองแดง ปี 2520 กรุงเทพฯ
106 # 3อจ670702-141    ED563171950TH พลูโต + Ballramintra (623400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
รูปเหมือนพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.พัทลุง
107 # 3อจ670702-142    EM511387743TH otto3528 + หมูกุ๋น (623407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเมฆพัด ปี 2485 จ.ฉะเชิงเทรา
108 # 3อจ670702-143    EM511387743TH ATTORN43 + หมูกุ๋น (623404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
109 # 3อจ670702-144    EM186875871TH Leklek + สมมิตร (623411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เตารีดใหญ่(บล็อกแตก) เนื้อผงเกสร ปี 2523 กรุงเทพฯ
110 # 3อจ670702-150    ED541923581TH modmodhero1 + ต่อเงิน (623429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี
111 # 3อจ670702-154    ED518437665TH khrawsadid + Tanadol1969 (623417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 กรุงเทพฯ
112 # 3อจ670702-155    ED534248210TH ramez + มือปราบตลาดสด (623422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   

พญาครุฑพระอาจารย์วรา วัดโพธิทอง รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2556 กรุงเทพฯ (หมายเลข 8779) (สภาพทำความสะอาดผิว)
113 # 3อจ670702-156    EM511385481TH Ppari_1992 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ท ตัวที่ 2)
114 # 3อจ670702-157    EM511385481TH pornpipat + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระลีลา เนื้อชินเขียว
115 # 3อจ670702-158    ED240955151TH Janthanya1142 + สำเร็จธงชัย (623435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระพุทธชินราช พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองวิหาร เนื้อเงิน ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพสวย
116 # 3อจ670702-159    ED569415235TH shumbrotta + Know1688 (623437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดธาตุประทับ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 257)
117 # 3อจ670702-160    ED580038814TH กิ่วกระ + murbur (623442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระพุทธ พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้อสำริด ปี 2561 จ.สุพรรณบุรี
118 # 3อจ670703-001    Navaporn_Shu + damboy08 (623444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ เนื้อทองแดง ปี 2506 กรุงเทพฯ
119 # 3อจ670703-002    Kanokwann + peterdriverbkk (623445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระกริ่งโปร่งฟ้า วัดสุทัศนฯ รุ่น 100 ปี พระกริ่งไทย เนื้อนวโลหะ ปี 2541 กรุงเทพฯ (หมายเลข 61)
120 # 3อจ670703-003    joeenok + Audi304 (623447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น
121 # 3อจ670703-004    pumcha + Audi304 (623448) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
122 # 3อจ670703-103    ED496888541TH kook582 + bunjerd (623451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นสร้างวิหาร พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2564 จ.สุพรรณบุรี
123 # 3อจ670703-104    ED535256328TH พระคุณพ่อแม่888 + ลิปอาย (623453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ(G 67%)
124 # 3อจ670703-105    JB006504315TH พรพระวิษณุ + templeboy99 (623456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นราชันย์พยัคฆ์ เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 28) **พระสภาพสวย
125 # 3อจ670703-107    JB032937439TH Thangira + ketanirut (623536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ
126 # 3อจ670703-109    PTYA000366321GS กิ่วกระ + midnightjojo (623466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระพุทธ พระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย พิมพ์ทรงเม่น เนื้อทองแดง ปี 2564 จ.สุพรรณบุรี
127 # 3อจ670703-111    ED570045651TH ksomchai + Jakkapan2537 (623450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อรานและชำรุดปลายจมูก)
128 # 3อจ670703-116    ED559222187TH มหกรรมพระเครื่อง + Sutee- (623468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
sai2
พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
129 # 3อจ670703-117    ED472384969TH chffta + newzalagun (623475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหัวเสือ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.นครปฐม(G 79%)
130 # 3อจ670703-118    EM162157200TH Nongbright88 + นกแก้ว (623477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระยอดธง สมัยอยุธยา เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (หน้าตัก 1.3 ซม.) (สภาพตัดเดือย)
131 # 3อจ670703-119    EM162157200TH Alice + นกแก้ว (623481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   

พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
132 # 3อจ670703-120    EM162157200TH joeenok + นกแก้ว (623486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
เหรียญพระประจำวัน
133 # 3อจ670703-121    EM162157200TH nut2326 + นกแก้ว (623480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
134 # 3อจ670703-123    EM162157200TH wittawat_tan + นกแก้ว (623492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระนางกำแพงลูกแป้งเดี่ยว
135 # 3อจ670703-125    ED576106535TH ช_ชุติวัตร + พิณเปี๊ยะ (623504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นธุดงค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.เชียงใหม่
136 # 3อจ670703-126    SJNA000001731AV india-china + virun123 (623509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อนวโลหะพรายเงิน ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 224/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
137 # 3อจ670703-127    ED587806771TH Virayut + PANI_SAMIT (623513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเขาสำเภาทอง พิมพ์หนึ่งขีด เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
138 # 3อจ670703-128    tiffy + kularbramunn (623517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
TH01185U6UEG8B0
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 843/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
139 # 3อจ670703-129    ASOK000179988WV RtitTi + Tippavon (623525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 68%)
140 # 3อจ670703-130    doramon2345 + pors911 (623529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
TH0118SUBC1Z1B0
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
141 # 3อจ670703-131    ED579432220TH Nisila_zana + โอเว่น (623452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
142 # 3อจ670703-132    TH01185UBK425B0 susuki + crafter (623455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
รูปเหมือนท่านเจ้าคุณโต วัดสมุห์ประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.สระบุรี
143 # 3อจ670703-133    ED561946989TH aeyoku + kitjapong (623457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 385)
144 # 3อจ670703-134    Far2520 + snuttapong (623460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01185UK7C45BO
พระรอดหนองมน กรุหนองมน พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรี กรอบทอง(G 68%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
145 # 3อจ670703-135    ED603400088TH yotaabt + Bank2014 (623463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์หนู วัดโพธิ์ท่าเตียน เนื้อผง กรุงเทพฯ
146 # 3อจ670703-136    ED553834566TH kttk2006 + ppuripat23 (623465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
147 # 3อจ670703-139    EM717781367TH zafari + Gigsszeet (623471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หน้าพุทโธหลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
148 # 3อจ670703-140    EM511387876TH joeenok + หมูกุ๋น (623474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
149 # 3อจ670703-141    ED518451715TH jeera + ทอเร็ตโต้ (623469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
150 # 3อจ670703-145    ED541136854TH ศิษย์ครูบา57 + beemiko5555 (623484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   

พระปิดตาพระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็น รุ่นปลดหนี้สมปรารถนา เนื้อผงปิดทอง ปี 2563 จ.มหาสารคาม (ผังตะกรุดเงิน/นำฤกษ์หมายเลข 52)
151 # 3อจ670703-146    EM511389695TH joeenok + ฮุนได (623488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นศาลาการเปรียญ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
152 # 3อจ670703-148    ED220056123TH pinhuto + akgang (623495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 22X)
153 # 3อจ670703-151    JB006884684TH Nattapong23 + หนุแมน (623512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
154 # 3อจ670703-152    ED580091647TH Gap2527 + maikeboy (623514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
155 # 3อจ670703-153    EM238653166TH jiradech47 + nooing (623518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2515 จ.ชัยนาท
156 # 3อจ670703-154    ED537573544TH หนุ่มบึงกาฬ + ลักษณ์ตะวัน (623521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหล่อหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อเหล็กน้ำพี้ ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 510/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
157 # 3อจ670703-155    ED505991155TH บรีสพระช่วย + chen_2222 (623526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์หูขีด เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
158 # 3อจ670703-156    ED456988780TH joeenok + คานธี (623528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ศรีสะเกษ
159 # 3อจ670703-158    ED445199579TH seadweller + chane31 (623532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 กรุงเทพฯ
160 # 3อจ670703-159    EG362364026TH Suksawat + กานต์เมืองปทุม (623534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง เนื้อสำริด ปี 2444 กรุงเทพฯ
161 # 3อจ670703-160    ED541245372TH ตุ้ยแปลงยาว + อิทธิมงคล9 (623535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลังแตงโมดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (สภาพรมดำใหม่)
162 # 3อจ670703-161    ED573712181TH zafari + ลิงน้อยน่ารัก (623476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์   
เหรียญหลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า พิมพ์เสมาแปดรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2535 จ.ระยอง
163 # 3อจ670703-162    ED505092807TH ลิขิต + phutawandeang (623479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้    1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)
164 # 3อจ670704-003    ningwatgrang + wit50 (623546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน)    1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.2 กรัม)(G 71%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ 


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 05 ก.ค. 2567 - 08:33 น.] #88491 (5/18)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670629-004 ED520554625TH hanhaniiz (623200) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
2 # 1อจ670701-009 ED545796367TH สยามเมืองยิ้ม (623333) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
3 # 1อจ670703-005 ED226880452TH อรทัย960 (623478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ670629-035 Mojifuji (623539) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 2อจ670701-007 ศตกมล (623541) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 2อจ670703-005 peterdriverbkk (623497) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
4 # 2อจ670703-019 errar99 (623540) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670624-154 ED535236748TH eakkapong + Mienthong (622712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ670629-151 ED439150815TH itthiwat + Nicha-Malee (623191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง พิมพ์สองหู เนื้อทองแดง ปี 2484 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
3 # 3อจ670629-155 ED522141715TH somnuk + แมนเชียงราย (623203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระแม่ธรณีบีบมวยผม กรุวังหน้า เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ670702-135 ED592404926TH สิริพรชัย + มหามณีจินดา (623377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็กฐานสูง เนื้อทองเหลือง ปี 2444 จ.นครปฐม (660717-1178)
5 # 3อจ670702-136 ED592404926TH อาจารย์เสือ + มหามณีจินดา (623382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครปฐม (หลังจารเฑาะว์/สภาพทำความสะอาดผิว) (670318-1077)
6 # 3อจ670702-151 ED562331788TH ประดู่เหลือง + CURFEW (623406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง(น้ำหนัก 11.2 กรัม)(G 91%)
7 # 3อจ670703-147 JB006884018TH sherbet88 + หนุแมน (623491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 9.9 กรัม)(G 86%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 04 ก.ค. 2567 - 08:37 น.] #88486 (4/18)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670627-019 JN168126262TH ramez (623046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ670629-001 ED503254250TH chaina (623140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ670629-003 JM015151231TH Princi-B (623145) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670628-005 ขุมทรัพย์_พระสวย (623097) ส่งพระตรวจสอบ 50 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 50 องค์
2 # 2อจ670702-001 Kunphra (623428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670626-209 ED464498071TH Aum2543 + เด็กเมื่อวานซืน (622852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
2 # 3อจ670629-109 EB552333705TH Nattapong23 + jintraiofficial (623174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชัยนาท วัดหนองอีดุก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท
3 # 3อจ670629-116 EM362574648TH วิเศษชัยชาญ + เอกอาคาร (623187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ670629-131 TH01185TV8NS8B0 NoomNatthapong + Sirivimon (623178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราชใบเสมา
5 # 3อจ670629-143 ED212399705TH tangamata + moomancing (623141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระอาจารย์อดิเรก วัดหนองทราย รุ่นฉลองตราตั้งฯ เนื้อผง ปี 2561 จ.สุพรรณบุรี (ฝังตะกรุดสามกษัตริย์) (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)
6 # 3อจ670702-005 TheJo + Buncha (623357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (670613-1031)(S 89%)
7 # 3อจ670702-008 pichetfuse + ไทยนิยม (623359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี เฮงๆ รวยๆ พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2562 กรุงเทพฯ (หมายเลข 1714)(670627-1126)
8 # 3อจ670702-107 ED572132605TH อั๋น4398 + natapoln (623361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์เศียรโต เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้งาน) (670304-2039)
9 # 3อจ670702-116 ED583711115TH พูลลาภ + TONG_NK (623384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(670614-3035)
10 # 3อจ670702-145 ED411683641TH Thecivil + gymnastics (623414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(670605-2004)
11 # 3อจ670702-152 ED513963015TH suras_photmail +marchtu23 (623410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง ปี 2485 กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(550725-131)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 03 ก.ค. 2567 - 09:10 น.] #88479 (3/18)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670620-008 ED531919335TH อุกฤช (622343) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ670621-021 ED406275225TH kengkas (622502) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ670624-012 EM511369855TH ซาลาเปา (622689) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ670625-011 ED569531015TH ลี่5624 (622788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ670626-001 EM615533838TH Aum2543 (622909) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ670626-005 ED542455148TH มหามณีจินดา (622904) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ670626-010 ED552152036TH ahatyai (622906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ670627-001 ED51969160TH Chinnapat420 (623060) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ670627-006 ED530914694TH Prasong_63 (623045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ670627-008 EM511370204TH ซาลาเปา (623009) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ670627-011 EM162156337TH นกแก้ว (623048) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ670628-008 ED577602310TH จิ้งจกทองมหาลาภ (623080) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
13 # 1อจ670628-010 ED560745977TH chay7 (623112) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 2 องค์
14 # 1อจ670629-002 ED568711529TH ณัฐเกล้าพระเครื่อง (623142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ670629-006 ED504749084TH เดี่ยวไร่ส้ม (623149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ670701-001 ED534173247TH Kornrat65 (623329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ670701-007 ED542466503TH มหามณีจินดา (623298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670622-002 Bowonkamphonphat (622508) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ670624-002 หนุ่มธนบุรี (622631) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670626-002 montr (622892) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ670626-008 Zen123 (622883) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ670627-002 ธัมมจักร (623049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
6 # 2อจ670627-003 patchara (623052) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ670627-005 แพรวพรรณ (623058) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
8 # 2อจ670628-001 UDS-35 (623100) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ670628-004 พันธิตรา (623104) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ670628-008 wutpantip (623085) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ670629-005 น้องกันต์ (623186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ670629-010 midori (623195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ670629-011 midori (623210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ670629-012 midori (623212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ670629-013 midori (623214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ670629-014 midori (623231) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
17 # 2อจ670629-020 teetoon (623221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ670629-030 การันตีพระ (623343) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ670629-031 การันตีพระ (623344) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 2อจ670629-032 การันตีพระ (623345) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ670629-033 การันตีพระ (623342) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ670629-034 การันตีพระ (623346) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
23 # 2อจ670701-002 Neng2524 (623288) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670618-002 TAVABUNCHA + Buncha (622063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์สร้างเสริม เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ670624-002 thotsaphol4110 + ศรีมหาโพธิ์ (622606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ670624-165 EJ435344311TH thotsaphol4110 + (622687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
NP_PRATHAI
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2546 จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ670625-123 ED575925651TH ทบสยาม + thanawat_bz (622748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตก แขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(670221-1160) (G 61%)
5 # 3อจ670625-143 ED165582095TH Reo2566 + phetra (622772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ
6 # 3อจ670625-144 JB000977581TH panu_pdd + KomsanK (622776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 72%)
7 # 3อจ670626-171 OB242663655TH ชัยบางแค + suphahat (622928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อเงิน ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 725/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) (สภาพสวย)
8 # 3อจ670626-179 ED551151873TH เจริญลาภครับ + ชวนชื่น (622937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส รุ่นครบ 100 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร
9 # 3อจ670626-194 EJ299181085TH suttanee + นู๋มาลี (622813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
สิงห์ หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก จ.ระยอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ670626-214 ED493087802TH ads1091 + PornchaiPK (622873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 65%)
11 # 3อจ670627-010 Monkey_field + likeit (622966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฉลุ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง (560603-067)
12 # 3อจ670627-111 EM511370164TH danupo1 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (622954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ วัดคลองขอม พิมพ์บัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.สุพรรณบุรี (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก/สภาพใช้สึก)
13 # 3อจ670627-119 KBMAT0001452566 kollek + aemwanchalerm (622976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
14 # 3อจ670627-140 ED570707134TH เต่านา + ศรัทธา111 (623003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่แก้ว วัดช่องลม เนื้อเงิน ปี 2522 จ.สมุทรสาคร
15 # 3อจ670627-148 ED539840075TH than-663 + AmpFine (623012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่เงินใหม่และทำความสะอาดผิว)
16 # 3อจ670628-109 EM511385155TH หนึ่งในสยาม + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่นครบ 6 รอบ พิมพ์หลังสิงห์เทวดา เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ670628-122 JB022822079TH ya2007 + Bigwitsarut22 (623122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
18 # 3อจ670628-134 ED561932208TH พระไม้ศิริมงคล + นะโม1 (623077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นนารายณ์จักรตรึงไตรภพ เนื้อสำริดหน้ากะไหล่นาก ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1382)
19 # 3อจ670628-135 ED561932208TH พระไม้ศิริมงคล + นะโม1 (623081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นนารายณ์จักรตรึงไตรภพ เนื้อสำริดหน้ากะไหล่นาก ปี 2567 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 787)
20 # 3อจ670628-142 EM511382057TH m_bluesky + หมูกุ๋น (623132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2531 จ.นครสวรรค์
21 # 3อจ670629-150 ED529346568TH Tara2025 + หมุนบารมี (623152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นกำนันวิรัตน์ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.พิจิตร
22 # 3อจ670701-002 บิ๊กนคร + ปรางค์ปริตร (623336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยคอ (น้ำหนัก 30.5 กรัม)(G 96%)
23 # 3อจ670701-114 ED560751181TH แม็ก888 + marvellous (623257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะจุด)(670610-2020)
24 # 3อจ670701-149 JB0329322555TH komwoke + ketanirut (623313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(670304-2199)(G 65%)
25 # 3อจ670701-156 ED583906315TH toymlt + บิ๊กนคร (623283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (670430-1019)(G 83%)
26 # 3อจ670701-158 ED504036389TH สวนดอก + Poo1980 (623292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เศียรเล็ก เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพชำรุดมุมบนซ้ายเล็กน้อย) (670523-1206)(G 64%)

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 02 ก.ค. 2567 - 08:37 น.] #88455 (2/18)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670622-001 EJ466151090TH Sawadee9 (622558) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
2 # 1อจ670622-003 ED380445993TH tookatun (622566) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
3 # 1อจ670625-003 TH01185T2DN86B0 Rainbow1990 (622756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ670625-005 EX644313281TH print (622785) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
5 # 1อจ670626-003 ED623097068TH eiw5211 (622886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ670626-008 JN082289839TH Phontaladplufc (622894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ670626-009 ED489189164TH Thana999 (622899) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ670627-014 ED542228755TH petcharee (623026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ670628-007 ED504641445TH มีเก้า888 (623078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ670629-009 ED479327776TH Payaak1973 (623159) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670622-017 ศตกมล (623246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 2อจ670624-010 Tochiro (622645) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ670626-004 SamilaMT (622916) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670628-003 tuszaa (623102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ670628-007 wutpantip (623105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ670629-008 jojo5 (623192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
7 # 2อจ670629-019 เอลำลูกกา (623217) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
8 # 2อจ670629-023 การันตีพระ (623137) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ670629-024 การันตีพระ (623139) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ670629-025 การันตีพระ (623209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ670629-026 การันตีพระ (623242) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
12 # 2อจ670629-027 การันตีพระ (623243) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
13 # 2อจ670629-028 การันตีพระ (623244) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ670629-029 การันตีพระ (623245) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ670622-149 JB004833530TH NoomNatthapong + (622534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Promarin
ตะกรุด เนื้อทองคำ เนื้อทองคำ (น้ำหนัก 0.1 กรัม)(G 94%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
2 # 3อจ670624-010 teera63 + Ballramintra (622620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ (ไม่ฝังตะกรุด/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
3 # 3อจ670624-160 RSAN0001430117L หิมาลัย + Pol_Maneepon (622717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์หลังหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ภูเก็ต (วัดบุบผารามสร้าง)
4 # 3อจ670625-137 JB005422500TH Viraphan711 + Thanapong36 (622777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สมุทรสาคร
5 # 3อจ670626-136 EM162156120TH Wanwisa429 + นกแก้ว (622884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผงปิดทอง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
6 # 3อจ670626-138 EM162156120TH Onepiece1688 + นกแก้ว (622887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เสมาจิ๋วหลังนางกวัก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.นครปฐม(G 65%)
7 # 3อจ670626-157 EM162156164TH ปิ่นอนงค์ + นกแก้ว (622923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หน้าผากสองเส้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
8 # 3อจ670626-186 ED533851715TH sawangvi + Sahapon (622868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
วัวธนู หลวงปู่คำแสน วัดป่าดอนมูล รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.เชียงใหม่
9 # 3อจ670626-200 EM511370120TH NoomNatthapong + ซาลาเปา (622825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา
10 # 3อจ670626-208 ED564103528TH Sunadi + Joker007 (622849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นโชคเหนือเมฆ พิมพ์หลังยี่กอฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 155)
11 # 3อจ670627-104 SYAL005475579T8 Gforce + krisda (622948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา เนื้อเขี้ยวแกะ ปี 2485 จ.พัทลุง
12 # 3อจ670627-107 EM511370164TH เต้แม่โจ้ + ท่านเปาบุ้นจิ้น (622957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
13 # 3อจ670627-109 EM511370164TH Mission + ท่านเปาบุ้นจิ้น (622963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ชิ้นส่วน พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม เนื้อผง กรุงเทพฯ
14 # 3อจ670627-110 EM511370164TH xinehp + ท่านเปาบุ้นจิ้น (622965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และอุดซ่อมฐาน)
15 # 3อจ670627-117 ED481199846TH Natchu + kankanmol (622970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ เนื้อเมฆพัด **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
16 # 3อจ670627-139 ED491697545TH แสนเมือง + พิชชากร (622999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อนวโลหะ ปี 2515 กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
17 # 3อจ670627-141 GSPSO00091825AD Dig_tut_959 + korn88 (622987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อผงใบลาน ปี 2460 จ.สิงห์บุรี
18 # 3อจ670627-158 ED134768174TH Suksawat + toymlt (623036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพาน วัดบ้านโป่งกะสัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพแต่งผิว)(G 68%)
19 # 3อจ670627-161 ED555984104TH Pongsak999 + ไอโอดีนแมน (623023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ด 1 ขีด)
20 # 3อจ670627-166 ED577020739TH toymlt + tonyadam22 (623035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ เนื้อผง ปี 2510 นครศรีธรรมราช **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
21 # 3อจ670627-171 EM511370283TH juipeter + ซาลาเปา (622994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ670627-172 EM511370283TH juipeter + ซาลาเปา (622998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ670627-175 EM511370283TH ตาณพุทธศิลป์ + ซาลาเปา (623006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม(G 82%)
24 # 3อจ670627-180 EM511370283TH midori + ซาลาเปา (623017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
25 # 3อจ670628-005 Tow168 + Thanajuk (623069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดธาตุประทับ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.ร้อยเอ็ด (หมายเลข 167)
26 # 3อจ670628-101 ED434473147TH capt_sawat + นำโชค- (623107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ประจวบ
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2497 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 79%)
27 # 3อจ670628-104 ED542475690TH วีรวัต + มาริโอ (623113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ พระอาจารย์ดิเรก วัดหนองทราย พิมพ์หลังพระปิดตา เนื้ออัลปาก้า ปี 2561 จ.สุพรรณบุรี
28 # 3อจ670628-107 EM511385155TH m_bluesky + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นทอดกฐิน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
29 # 3อจ670628-114 ED544840149TH itthiwat + som3693 (623091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
30 # 3อจ670628-118 EM480040109TH ราชสีห์ + มงคลทิพย์ (623099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2516 กรุงเทพฯ
31 # 3อจ670628-119 EM480040109TH tomying + มงคลทิพย์ (623101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทา วัดถ้ำซับมืด รุ่นแรก เนื้อทองคำ จ.นครราชสีมา (หมายเลข 21/น้ำหนักทอง 33.1 กรัม)
32 # 3อจ670628-123 ED409981403TH nillanat + ภิรัต (623123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
33 # 3อจ670628-126 EM806336407TH Praop + Poonan9955 (623126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเศรษฐีเหนือดวง เนื้อสำริด ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1817/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
34 # 3อจ670628-127 JM015260355TH Tikbuchapra + Mai2008 (623127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
35 # 3อจ670628-133 ED571842966TH tiktony + Bank1188 (623075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบูรณะเจดีย์ราย เนื้อผง(ขาว) ปี 2545 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 4.5 ซม.)
36 # 3อจ670628-138 ED4630987441TH เด็กหงษ์ + พูลทรัพย์ (623087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ชินบัญชรเศรษฐี หลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด เนื้อทองเหลือง ปี 2564 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 814/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)
37 # 3อจ670629-001 kttk2006 + super1 (623157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ (สภาพเป็นสนิมขอบหลังล่าง)(G 69%)
38 # 3อจ670629-002 mawinroch + กระทิงขาว (623161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางประทานพร รุ่น 84 ปี ศิริราช เนื้อทองเหลือง ปี 2517 กรุงเทพฯ (หลวงพ่อเกษม ปลุกเสก) (หมายเลข 722/ขนาดสูง 13 นิ้ว)
39 # 3อจ670629-004 เมตตาธรรม6939 + เอลำลูกกา (623169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อชินเขียว (G 79%)
40 # 3อจ670629-005 Dumy_kitsada + ketanont (623173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม(G 67%)
41 # 3อจ670629-101 JB005961359TH NoomNatthapong + (623154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บารมีหลวงปู่ไปล่
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
42 # 3อจ670629-103 ED526449722TH ตี๋จันทบุรี + Natchu (623158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3 นิ้ว)(590808-140)
43 # 3อจ670629-107 ED550486028TH thanet + วัดเพชรดอนยาง (623167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นราชาครุฑ พิมพ์เล็ก เนื้อเงินลงยา ปี 2566 กรุงเทพฯ (หมายเลข 1778)
44 # 3อจ670629-110 ED592900148TH thayarat007 + eiw5211 (623175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งวัดประสาทฯ พิมพ์ไม่มีบัวหลัง เนื้อทองเหลือง ปี 2506 กรุงเทพฯ
45 # 3อจ670629-117 ED486426289TH ข้าวฟ่าง + นุหนองคาย (623189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แพะงาแกะ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
46 # 3อจ670629-119 ED527173365TH BangRuk + phairod101 (623197) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
47 # 3อจ670629-120 ED231965093TH suchartlim + เอ็มน้อยร้อยล้าน (623205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดเศวตฉัตร เนื้อนวโลหะ ปี 2509 กรุงเทพฯ
48 # 3อจ670629-127 TH01185TDBG42B0 natthawat + ปาล์มริมคลอง (623219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผงคลุกรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี กรอบทอง(G 64%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
49 # 3อจ670629-132 EM511370266TH pinits + ซาลาเปา (623180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อว่าน จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 96%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
50 # 3อจ670629-133 EH385064909TH narongchangkong + (623183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หมีozzy
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเจริญพร พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2564 กรุงเทพฯ (หมายเลข 1831)
51 # 3อจ670629-134 TH01185TJVY76B0 Kunchut + บี4956 (623185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2563 จ.กาฬสินธุ์ (สวนสงฆ์แกเปะสร้าง)(670620-3102)
52 # 3อจ670629-137 ED534867734TH ATTORN43 + โกวบ้อ (623199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระคันธารราษฎร์ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
53 # 3อจ670629-139 KBS9300021368F2 NoomNatthapong + (623204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นึกอ่อนนุช
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์หนา เนื้อตะกั่ว ปี 2457 กรุงเทพฯ
54 # 3อจ670629-144 ED559324637TH win14 + เรศเรณู (623143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
55 # 3อจ670629-146 EB681901508TH penpathum + ปราถนา (623146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธบูชาศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อสำริด (หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
56 # 3อจ670629-154 ED413580345TH juipeter + น้องโชตะ (623201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์มีกลาก เนื้อเงิน ปี 2505 กรุงเทพฯ
57 # 3อจ670629-156 ED550926113TH mawinroch + tkonlayut (623206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นอายุ 92 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.เลย (วัดป่าโคกมนสร้าง/หน้าตัก 4.8 นิ้ว)
58 # 3อจ670629-157 ED569833356TH Tar_MDU35 + (623208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Mahamonkkol888
เหรียญพระพุทธชินราช พระอาจารย์ดิเรก วัดหนองทราย เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2566 จ.สุพรรณบุรี
59 # 3อจ670629-163 ED542250246TH Spider_Man + petcharee (623235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(670517-2101)
60 # 3อจ670629-165 ED459542679TH Perkun + คนคลองด่าน (623238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (660911-1127)
61 # 3อจ670629-166 ED506032455TH สิริพรชัย + หิมพานต์มุ่งงาม (623239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก เนื้อสำริด จ.นครปฐม (สภาพใช้สึกและแต่งผิว) (640318-201)(G 61%)
62# 3อจ670627-178 EM511370283TH midori +ซาลาเปา (623011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 01 ก.ค. 2567 - 08:43 น.] #88451 (1/18)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ670621-003 ED449284034TH OMBUN (622497) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ670622-010 ED548074947TH babala (622586) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
3 # 1อจ670624-001 EM162156147TH นกแก้ว (622651) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
4 # 1อจ670624-002 ED536182706TH เหน่งบางคู้ (622655) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ670624-003 ED578500127TH nancham (622658) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ670624-005 ED570513297TH องอาจ (622704) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ670624-008 EM511369855TH ซาลาเปา (622649) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ670624-021 EM640933656TH duk101 (622705) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ670624-023 ED549642335TH Kunchut (622678) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ670625-013 ED5480088226TH babala (622759) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 1อจ670626-006 EM162156323TH นกแก้ว (622889) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 6 รายการ
12 # 1อจ670627-012 828710449534 ตาแจ๋ว (623056) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 1อจ670628-011 ED101524608TH pippinnu (623090) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 1อจ670626-007 ED550482715TH pichet344 (622913) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้พระไม่แท้ 3 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ670620-009 jojo5 (622414) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ670624-003 denbike (622699) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
3 # 2อจ670625-002 lowping (622599) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
4 # 2อจ670625-004 robert62 (622719) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ670625-007 teetoon (622747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ670625-008 OCTOPUS (622736) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
7 # 2อจ670625-009 vtavee (622735) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ670626-001 วีไทรน้อย (622888) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ670626-003 Buncha (622922) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
10 # 2อจ670626-006 เที่ยงพุทธคุณ (622920) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 2อจ670628-006 การันตีพระ (623135) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ670624-011 seksan1 + ตาโต้ง (622623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ระยอง
2 # 3อจ670624-121 EJM014360485TH paul2509 + chaidee (622656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(G 56%)
3 # 3อจ670626-104 ED54284570TH ukaewsasan + ฅนบางใหญ่ (622798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดเงิน พิมพ์พระคง เนื้อผง กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(660227-1225)
4 # 3อจ670626-121 ED569406534TH marut_toon + Know1688 (622848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดธาตุประทับ รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.ร้อยเอ็ด (โค้ดพิเศษ)
5 # 3อจ670626-134 EM162156120TH นกจิ๊บ + นกแก้ว (622880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย)
6 # 3อจ670626-139 EM162156120TH namo64 + นกแก้ว (622890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อทองแดงลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 12800)
7 # 3อจ670626-154 EM162156164TH siam_yuth + นกแก้ว (622918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 กรุงเทพฯ(G 67%)
8 # 3อจ670626-163 TH01185SYB4U4B0 เมืองช้าง + สุรัตน์ชัย (622827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ670626-173 EM511370310TH Varawut1699 + ซาลาเปา (622931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2535 กรุงเทพฯ (ตอกโค้ด/หน้าตัก 5.3 นิ้ว)
10 # 3อจ670626-174 ED449982870TH แม็ก888 + Burapha777 (622932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
11 # 3อจ670626-188 EM286424101TH alongkot_sak + nop168 (622875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 93 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 3364)
12 # 3อจ670626-198 EM511370120TH noppadon111 + ซาลาเปา (622821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 3 นิ้ว)
13 # 3อจ670627-001 กำจัดภัย168 + ฟรีโน่ (622943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
14 # 3อจ670627-003 Deddeaw999 + พีรยุทธ (622947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม
15 # 3อจ670627-006 montree_eit + montree_m (622953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อทองแดง ปี 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 910/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
16 # 3อจ670627-007 พ่อค้าเรือเร่ + nuch2545 (622956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์หกเหลี่ยมสองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
17 # 3อจ670627-101 ED570516259TH tummin + kamon58 (622942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นอนามัยพร้าว เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
18 # 3อจ670627-102 ED546281164TH ยูตะยูตะ + กำนันนก (622944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (ออกวัดเขาใหญ่)
19 # 3อจ670627-103 ED221959924TH jhocho + สะสมพระ (622946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7)(670523-1158)
20 # 3อจ670627-105 ED561011080TH witpattataya + sathitslc (622952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินหน้าเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 103)
21 # 3อจ670627-106 EB681802880TH noomark + น้าดอกจิก (622955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญฟูนัน เนื้อเงิน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
22 # 3อจ670627-113 EM511370164TH wirat3003 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (622960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
23 # 3อจ670627-115 ED481199846TH เอ๋พระรามห้า + kankanmol (622967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ เนื้อผง กรุงเทพฯ
24 # 3อจ670627-116 ED481199846TH NongOprakruang + (622968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
kankanmol
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง กรุงเทพฯ
25 # 3อจ670627-118 ED206185538TH Manus + Satchan48 (622972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นมหากฐิน ๖๕ เนื้อเงิน ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 1757/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง)
26 # 3อจ670627-122 ED519535227TH oHmslimmer + (622973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
joe_donmueang
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นเปิดโลกบันดาลทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2565 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 72/สวนสงฆ์แกเปะสร้าง) **พระสภาพสวย
27 # 3อจ670627-123 ED518417541TH murbur + welding24 (622975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เนื้อไม้ถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม (ขนาด 2.6 นิ้ว)
28 # 3อจ670627-124 ED470796225TH Tawan2021 + โอเว่น (622979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 กรุงเทพฯ
29 # 3อจ670627-131 EM511370323TH yo1234 + ซาลาเปา (622971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
30 # 3อจ670627-132 EM511370323TH yo1234 + ซาลาเปา (622974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ670627-135 ED225467620TH ยุทธแหลมทอง + ศุภกิจอธิคม (622983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ผ้ายันต์มหาพิชัยสงคราม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง ปี 2521-2534 จ.อุทัยธานี (ขนาด 8.3x3.4 นิ้ว)
32 # 3อจ670627-136 ED504756933TH rock10 + เดี่ยวไร่ส้ม (622986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
33 # 3อจ670627-137 ED504756933TH july2009 + เดี่ยวไร่ส้ม (622991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
34 # 3อจ670627-138 ED512545423TH ตุ้ยแปลงยาว + THE_INSIDER (622996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
35 # 3อจ670627-147 ED388964478TH Bowonkamphonphat + (623008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
suthee069
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
36 # 3อจ670627-152 ED524348981TH อชิตะพระเครื่อง + Nanthawn (623020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
37 # 3อจ670627-153 ED537368110TH panadon + golfsriracha (623022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอมีหู เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
38 # 3อจ670627-159 ED498346265TH ธาวัช + สาลิกาดง (623038) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
39 # 3อจ670627-163 ED533112215TH Bin_Prasae + aoy101 (623028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อทองคำขัดเงา ปี 2538 กรุงเทพฯ (หมายเลข พ 116/สภาพสวย)
40 # 3อจ670627-167 KBHT200005855GB Far2520 + sukuda07 (623037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์หลัง ภปร.ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ลำปาง
41 # 3อจ670627-168 EM511370283TH bangpakong + ซาลาเปา (623039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่)
42 # 3อจ670627-169 EM511370283TH ริมธาร + ซาลาเปา (623042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดสิบสอง กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม
43 # 3อจ670627-170 EM511370283TH คนชอบพระ01 + ซาลาเปา (623043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่แขนจุด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
44 # 3อจ670627-173 EM511370283TH schan2514 + ซาลาเปา (623000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
45 # 3อจ670627-174 EM511370283TH schan2514 + ซาลาเปา (623004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระอาจารย์สมบูรณ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
46 # 3อจ670627-176 EM511370283TH ponpon + ซาลาเปา (623007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2555 กรุงเทพฯ
47 # 3อจ670627-177 EM511370283TH mrsurasit + ซาลาเปา (623010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) กรอบทอง(G 79%)
48 # 3อจ670627-179 EM511370283TH midori + ซาลาเปา (623015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางถวายเนตร หลวงพ่อเดิม-หลวงพ่อกัน จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ670628-001 RtitTi + sotorn (623062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ดินไทย เนื้อทองเหลือง ปี 2508 กรุงเทพฯ (หมายเลข 1687/หน้าตัก 5 นิ้ว)
50 # 3อจ670628-002 บุญเลิศ2532 + attta (623064) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หน้านกฮูก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (ไม่ระบุปีสร้าง)
51 # 3อจ670628-003 โจ้นางรอง + UDS-35 (623066) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเมือง พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.ยะลา (610127-131)
52 # 3อจ670628-004 it28910 + kui60 (623068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผง ปี 2531 กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
53 # 3อจ670628-006 Bobbie + zitthinan (623072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพระอาจารย์แปลก วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
54 # 3อจ670628-007 Kornrat65 + zitthinan (623074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพแต่งผิว)(660803-1020)
55 # 3อจ670628-008 น้องจักรพงษ์ + zitthinan (623076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.ชัยนาท
56 # 3อจ670628-009 noomwny + zitthinan (623079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้สึกมาก)(660209-2010)
57 # 3อจ670628-010 khunpol500 + zitthinan (623082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเนียม วัดน้อย เนื้อชินตะกั่ว จ.สุพรรณบุรี
58 # 3อจ670628-011 SUIDUI + bigปากน้ำ (623063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผง ปี 2476-2510 กรุงเทพฯ (590727-008)
59 # 3อจ670628-012 xavisam + wutpantip (623065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2464
60 # 3อจ670628-102 ED590400921TH Yiddo + Betray-01 (623110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (หลังจาร)
61 # 3อจ670628-110 EM511385155TH แม้วจอมเทียน + (623120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท่านเปาบุ้นจิ้น
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง)
62 # 3อจ670628-111 EM511385155TH Cho289 + ท่านเปาบุ้นจิ้น (623084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ กรุวัดเงิน พิมพ์ไม่มีหู เนื้อผง กรุงเทพฯ
63 # 3อจ670628-113 ED460456399TH ptbg_petch1 + non31 (623089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (G 64%)
64 # 3อจ670628-116 ED523142853TH Yukiyuki + ออกัส (623094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพระครูญาณ วัดสำปะทวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทรา
65 # 3อจ670628-121 ED544636973TH ย้ง_บางกร่าง + ingkamarathon (623121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต็ม วัดนิมมานรดี รุ่นแรก เนื้อทองแดง กรุงเทพฯ
66 # 3อจ670628-124 ED544826561TH Yuttana27 + สารัช (623124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง
67 # 3อจ670628-125 EH888745944TH payungsak + (623125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Maxnattapon38
พระสรรค์นั่ง หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์กลาง เนื้อดิน ปี 2500 จ.ชัยนาท (670613-2013)
68 # 3อจ670628-130 ED481799258TH Namnathee1983 + (623130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
arun2515
เหรียญหลวงปู่ศิลา วัดโพธิ์ศรีสะอาด รุ่นพันพันล้าน เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปีร 2566 จ.กาฬสินธุ์ (หมายเลข 914/วัดพระธาตุหมื่นหินสร้าง) (สภาพสวย)(670504-2040)
69 # 3อจ670628-132 ED562920461TH witpattataya + ท่านมหา (623070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรครึ่งองค์ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1972)(670528-1114) (G 65%)
70 # 3อจ670628-136 ED455441992TH แม้วจอมเทียน + auu2520 (623083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 กรุงเทพฯ
71 # 3อจ670628-139 EM511384883TH yut157 + ซาลาเปา (623092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดพลับพลาสร้าง)
72 # 3อจ670628-141 EH0993529963TH Tan_Pakdee + รุ่งโรจน์ (623131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49 เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ปัตตานี.. (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (630627-710)
73 # 3อจ670628-143 ED557232218TH gong_40 + ลุงปิ่นเริน21 (623133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ670627-008 print + toopronchai (622959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระอรหัง หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2498 จ.ชลบุรี

ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1