ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * ประจำเดือนมีนาคม 2566


สถาบันการันตีพระขอแจ้งผลการ * ตรวจสอบพระเครื่อง * เบื้องต้นประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังมีรายละเอียดต่อไป

( การค้นหาข้อมูลในหน้านี้ให้กด ctrl และ f จะขึ้นแถบช่องค้นหา ให้ใส่คำที่ต้องการค้นหาและกด enter ไปเรื่อยๆจนพบข้อมูลที่ต้องการ )

โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 01 มี.ค. 2566 - 08:39 น.]โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 31 มี.ค. 2566 - 08:40 น.] #86257 (27/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660302-013 EJ042545539TH ขนมไทยแม่อารีย์ (571836) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
2 # 1อจ660304-018 EJ042044475TH นกแก้ว (572099) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660306-009 ED365273219TH bluezone69 (572257) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
4 # 1อจ660308-006 EJ042546066TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572572) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660309-007 ED410427151TH mootoo36 (572751) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660309-022 ED341739664TH ชวนชื่น (572762) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 1อจ660310-006 ED311299495TH หิ่งห้อย108 (572925) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660313-026 ED431412020TH toopronchai (573265) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660313-032 ED323779857TH router (573271) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 1อจ660314-001 ED425910825TH intermilan (573320) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
11 # 1อจ660314-010 ED398742997TH maxxx555 (573341) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 1อจ660314-017 ED318463537TH pimthong (573347) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660315-003 ED418056377TH มหามณีจินดา (573535) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ660315-018 ED430171296TH jojo5 (573570) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660315-020 ED428738786TH องอาจ (573575) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 1อจ660315-028 ED351044879TH เฮงเฮงเฮง168 (573507) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
17 # 1อจ660315-032 ED414040147TH อุกฤช (573440) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660316-030 EM01052143TH ขนมไทยแม่อารีย์ (573727) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
19 # 1อจ660317-003 TH01183WUWB67B0 toopronchai (573784) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
20 # 1อจ660317-012 TH01183WZKPG1B0 Konig (573932) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ660317-013 ED426613219TH Teehatyai (573795) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
22 # 1อจ660317-014 ED426613219TH Teehatyai (573803) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
23 # 1อจ660317-022 ED206058741TH doonuss_23 (573917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ660317-027 ED415279300TH ต่อแต้ม (573824) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ660317-043 ED163995045TH มีดีพระเครื่อง (573835) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ660318-004 ED195237254TH pimthong (574054) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
27 # 1อจ660318-007 ED398915803TH overture17 (574059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660320-018 ED361871565TH ชาติน (574180) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660322-008 ED417765635TH goodmondays (574499) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
30 # 1อจ660322-020 ED368064648TH Pat029 (574483) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660323-011 EM010518259TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 1อจ660324-001 ED435427798TH KohMeaklong (574733) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ660324-029 EM010518404TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574751) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
34 # 1อจ660324-032 EM010518404TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574758) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ660325-015 ED443909531TH Namnathee1983 (574877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
36 # 1อจ660325-024 TH01183XWQTF8B0 kamron_ch (574887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ660327-001 ED375186718TH ต้นอุทยาน (575019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
38 # 1อจ660327-003 EJ042049490TH นกแก้ว (575023) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
39 # 1อจ660327-008 ED428798657TH joeenok (575030) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 1อจ660327-015 ED389251717TH kiattisak (575043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
41 # 1อจ660327-016 ED434282045TH original (575046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 1อจ660327-017 ED097757100TH Chansri1 (575052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 1อจ660327-018 EJ309473522TH madness8 (575055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ660327-019 ED400536758TH อาราธนา (575056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 1อจ660327-023 ED112185715TH Oatty444 (575069) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
46 # 1อจ660327-024 ED452466615TH ชัยพฤกษ์345 (574973) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
47 # 1อจ660327-025 EK004784122TH sarapowarm (575070) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
48 # 1อจ660327-026 TH01183YB28Y7B0 Syumpu (575073) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
49 # 1อจ660327-027 ED412355775TH Khanoon (575074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
50 # 1อจ660327-028 ED437059901TH ตุลา26 (575076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ660327-029 ESTS000264969 เอ็มซีเค (575077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ660327-030 SXF197900005351 ช้างไห้1985 (575078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ660327-031 ED309578871TH Golfji (575062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
54 # 1อจ660328-011 ED448649630TH teera63 (575198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
55 # 1อจ660328-014 ED161392921TH น้องหมี (575207) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
56 # 1อจ660328-017 EB823187994TH Sutee-sai2 (575210) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
57 # 1อจ660328-018 ED399784636TH Ploy916 (575212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 1อจ660328-021 ED434096817TH วิสูตรนนทบุรี (575187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ660328-022 ED475411819TH แม็คหลักสี่ (575190) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
60 # 1อจ660329-008 ED478605155TH tiwakornwong (575317) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
61 # 1อจ660329-019 ED460902516TH boboaf (575335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660307-036 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (572437) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660308-011 vittaya14 (572612) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660310-023 พุทธบูชา (572951) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660314-003 Frodojack007 (573360) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
5 # 2อจ660315-009 สวนหลวง (573565) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660316-008 teetoon (573755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660320-020 เหอลี่ (574207) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660320-034 เหอลี่ (574241) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660320-037 เหอลี่ (574227) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
10 # 2อจ660320-039 เหอลี่ (574232) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
11 # 2อจ660320-043 puu2511 (574240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660321-016 ThaiWong (574355) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
13 # 2อจ660321-017 ThaiWong (574358) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 2อจ660322-018 bkk10250 (574498) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
15 # 2อจ660322-019 bkk10250 (574501) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
16 # 2อจ660327-001 หนุ่มธนบุรี (575026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660327-005 tongjoy (575031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660327-006 tongjoy (575034) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ660327-017 nutsorn (575045) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ660327-020 ต่อคู้บอน (575054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 2อจ660327-022 Nan_Diva (575057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660327-023 หนุ่มธนบุรี (575060) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ660328-002 tongSt (575213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660328-010 boonlunch (575219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ660329-020 midori (575376) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
26 # 2อจ660329-030 การันตีพระ (575379) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ660329-031 การันตีพระ (575380) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660310-176 masterpiece + nuch2545 (572864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183VSFTM6B0
พระปิดตาหลวงปู่เหมือน วัดกำแพง เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2500 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ660310-194 EJ042548738TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (572882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อแดง วัดช่องลม รุ่นแรก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.ชลบุรี (หมายเลข 130/น้ำหนักทอง 31.3 กรัม)
3 # 3อจ660311-101 EM010524736TH พันธิตรา + บอสตัน (572954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ศูนย์รี เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
4 # 3อจ660314-133 PSP0018394698 toopronchai + Boypty2512 (573334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี2510 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ660314-135 bussakorn + Nattapongg (573340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
NGWW000266699KG
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดหน้าจีน ปี 2508 จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 81%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ660314-156 EM010520646TH ron30 + ขนมไทยแม่อารีย์ (573366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พัทลุง (วัดชิโนรสสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
7 # 3อจ660315-122 ED414850710TH SiwaDa928 + ตาลทราย (573422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 3 พิมพ์ขาขีด เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
8 # 3อจ660316-149 ED351598192TH Xabi17 + ต๋องไตรมิตร (573652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อผง(ดำ) ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
9 # 3อจ660317-101 ED336871254TH richmanshop789 + (573948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
naphat1981
กุมารทองหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้าเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 65/หน้าตัก 3.2 นิ้ว)
10 # 3อจ660317-214 ED059549795TH Jorayoot + pooke (573801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างพระตำหนักปากพนัง พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2541 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และล้างผิว)
11 # 3อจ660318-006 moonman + nakarin (574024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
12 # 3อจ660320-006 boss15 + workplace (574082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
13 # 3อจ660320-166 QFX026000004092 เก้าออโต้ + KUNOHM (574185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ พิมพ์บัวรอบ เนื้อนวโลหะ ปี 2544 จ.ศรีสะเกษ กรอบทองชุบเงิน
14 # 3อจ660321-132 ED245853375TH magician + โชคเจริญ (574312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(ร แตก) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
15 # 3อจ660321-137 ED445432231TH นาควารี + OaTaWa (574326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตลับสีผึ้ง หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นยอดฉัตร เนื้อทองแดง ปี 25541 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้/พิมพ์นี้
16 # 3อจ660321-140 ED336874542TH มีดีพระเครื่อง + naphat1981 (574336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้าเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 225/หน้าตัก 4.5 นิ้ว)
17 # 3อจ660324-109 ED405193670TH mcka59 + audy05 (574677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นกันภัย พิมพ์มีกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)

18 # 3อจ660324-150 EJ506387913TH thetuk_17 + แจ็คเชียงดาว007 (574749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 70%)
19 # 3อจ660324-163 ED369388526TH Nipon_Tho + charlott (574771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นอายุ 80 ปี เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กำแพงเพชร
20 # 3อจ660325-101 ED433877644TH bigsong + ต่อยอด (574801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.หนองคาย
21 # 3อจ660325-115 EJ619948742TH ch_worathep + (574808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี(G 84%)
22 # 3อจ660327-125 ED148182455TH Auto29 + ตาลทราย (574994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ660327-132 ED376751127TH bamboss + jozaa (574967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง จ.นครสวรรค์
24 # 3อจ660327-165 ED401590684TH pop_014 + navy2525 (574997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารพราน เนื้อเงิน ปี 2526 จ.นครราชสีมา (วัดโนนแดงสร้าง)
25 # 3อจ660327-170 Lawyerpom + Tatamm (575015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183Y3UHW0B0
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
26 # 3อจ660327-179 ESTS000264970 Sunadi + เอ็มซีเค (575063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
27 # 3อจ660328-002 Ton820 + bangpakong (575133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเทวสุวรรณพรหมาสุติเทพ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม
28 # 3อจ660328-003 jubilant + panadon (575134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (650622-1129)
29 # 3อจ660328-004 Moohan555 + นกบางพลี (575137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแรก พิมพ์หัวขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2540 จ.เพชรบุรี
30 # 3อจ660328-005 HopeMan + Krajub2002 (575151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (540526-132)(S 87%)
31 # 3อจ660328-006 m-cot + เมตตาบารมี (575153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (สภาพข้าวสารดำชำรุด)
32 # 3อจ660328-008 m-cot + jitichai (575156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
33 # 3อจ660328-009 Tourjen + Audi304 (575159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นดับดาว เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
34 # 3อจ660328-011 พงษ์ท่าม่วง + nuch2545 (575165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์สองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
35 # 3อจ660328-013 loongmike + ดิอาโบล (575170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ เนื้อดินลงรักปิดทอง จ.พระนครศรีอยุธยา(S 93%)
36 # 3อจ660328-014 loongmike + ดิอาโบล (575173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์สามพระองค์ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา

37 # 3อจ660328-015 poo2515 + daviskangza (575176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์หลังเรียบมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
38 # 3อจ660328-101 ED442792160TH Tawan2021 + บ้านสวน22 (575108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อนวโลหะ ปี 2551 จ.ระยอง (หมายเลข 1968)
39 # 3อจ660328-102 ED469643703TH naresean + ketanirut (575110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท(G 70%)
40 # 3อจ660328-103 ED433191238TH noi70 + แฮปรามคำแหง (575113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี หลวงปู่เอี่ยม เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี
41 # 3อจ660328-104 EB823178388TH pramual + ดาวนาดง (575115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์แขนจุดบัวหลายจุด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
42 # 3อจ660328-105 ED443020961TH bellic + azamioo (575117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660328-106 TH01183Y58ZH1B0 Hora371 + Akaradej5164 (575118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 73%)
44 # 3อจ660328-107 ED457586337TH ตุ๊หลวง + pakbankaew (575121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์บล็อกทองคำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660328-110 ED458334493TH ขุนภิลม + องอาจ (575131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.สมุทรสาคร
46 # 3อจ660328-111 ED416728614TH natnakon_1979 + non31 (575093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรโสฬส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2533 จ.ระยอง
47 # 3อจ660328-112 ED459412696TH lndependent_Man + (575095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Nicharida
พระสมเด็จหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หลังรูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อผง ปี 2517 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
48 # 3อจ660328-113 TH01183YANR36B0 jokos + Dechrat (575097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์หลังขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
49 # 3อจ660328-114 ED157092642TH เขียววาริน + อ๋าศิษย์หนองสะเดา (575099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อเงิน ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1101/สภาพสวย)(G 74%)
50 # 3อจ660328-116 ED161392935TH หลักเมือง13 + น้องหมี (575103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย-ขวา)
51 # 3อจ660328-117 ED161392935TH SiwaDa928 + น้องหมี (575105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย)
52 # 3อจ660328-118 ED453009501TH pramual + ตูนเพชรบูรณ์ (575106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660328-119 ED422449769TH thaaic + prasan32 (575109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ660328-121 EJ852531757TH manonsri + Thanaphu9 (575116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นครบ 8 รอบ เนื้ออลูมิเนียม ปี 2561 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 453)
55 # 3อจ660328-123 ED440135611TH chaidee + MIXMUK (575122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

56 # 3อจ660328-125 EJ042049852TH backdagon + นกแก้ว (575126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
57 # 3อจ660328-128 EJ042049852TH อมตะพุทธศิลป์ + นกแก้ว (575136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น สข.๑ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
58 # 3อจ660328-129 EJ042049852TH Beginner_Y + นกแก้ว (575139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหนู หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ลำปาง
59 # 3อจ660328-130 EJ042049852TH ดาบทอง + นกแก้ว (575140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชุมพร
60 # 3อจ660328-131 ED455729165TH jubilant + scannut (575135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง)
61 # 3อจ660328-132 ED336876509TH GJirapat + naphat1981 (575138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเสาร์ห้าเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุข เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 393/หน้าตัก 5.3 นิ้ว)
62 # 3อจ660328-133 ED381675468TH laphat + สิทธิชัย (575141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางไสยาสน์ วัดพิกุลทอง เนื้ออัลปาก้า ปี 2471 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
63 # 3อจ660328-134 ED3570922550TH Namnathee1983 + (575143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
hardez3459
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพสวย)(640129-085)
64 # 3อจ660328-135 EJ042049906TH Viraphan711 + นกแก้ว (575144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
65 # 3อจ660328-136 EJ042049906TH กชชโย19 + นกแก้ว (575146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแม่ทัพ พิมพ์มีดาว เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
66 # 3อจ660328-137 EJ042049906TH bantam + นกแก้ว (575148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 96 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
67 # 3อจ660328-138 EJ042049906TH NAN777 + นกแก้ว (575152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเอกลาภเงินล้าน เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
68 # 3อจ660328-140 EJ042049906TH danse45 + นกแก้ว (575158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
69 # 3อจ660328-141 EJ42049906TH lee2009 + นกแก้ว (575181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ660328-142 EJ042049906TH ปราถนา + นกแก้ว (575184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ660328-143 EJ042049906TH midori + นกแก้ว (575185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660328-144 EJ042049906TH midori + นกแก้ว (575188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
73 # 3อจ660328-145 EJ042049906TH Ao297 + นกแก้ว (575189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ660328-146 EJ042049906TH murbur + นกแก้ว (575191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง เนื้อทองเหลือง จ.นนทบุรี (สภาพใช้)

75 # 3อจ660328-147 ED445474276TH tagsmtd + OaTaWa (575192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.สุรินทร์
76 # 3อจ660328-148 ED398757705TH loomthong + Teerasak01 (575193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660328-150 ED430933585TH พงษ์ท่าม่วง + สหายเมืองลิง (575196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660328-151 ED207577703TH amaging + lulytoon (575142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (630624-320)(G 70%)
79 # 3อจ660328-152 EJ875648538TH Koker + Anankiya (575145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ660328-153 ED194160240TH พงษ์ท่าม่วง + pirawit (575147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660328-154 ED454554255TH Saranphat + เขยมาบตาพุด (575149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
82 # 3อจ660328-155 ED454554255TH puriwaj + เขยมาบตาพุด (575150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม(G 66%)
83 # 3อจ660328-156 KBTAL00015258U3 ฅนบางใหญ่ + แสงบูรพา (575157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 5.5 นิ้ว)
84 # 3อจ660328-158 ED444776567TH Oat_Phk + aoopasio (575162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แสน วัดบ้านหนองจิก พิมพ์มังกรคู่ เนื้อนวโลหะลงยา ปี 2559 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 28)
85 # 3อจ660328-161 SXF000800010816 yodpra + jack0606 (575164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ทำน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 2.7 นิ้ว)
86 # 3อจ660328-162 EH406938785TH nenejunko + Suprarop (575167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นไหว้ครู เนื้อทองแดง ปี 2548 จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ660328-163 ED472920137TH nawinwit + goodluck1994 (575169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 เนื้ออัลปาก้า ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ660328-164 ED420429280TH ekach + kohler (575171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (660309-1141)
89 # 3อจ660328-166 ED377967164TH เมืองสมุทร + เวียงห้วยเขน (575178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
90 # 3อจ660328-167 ED375879498TH gitsada_19 + Phichit_02 (575180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ฐานสิงห์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ660328-168 ED375879498TH wit50 + Phichit_02 (575182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (651223-1078)
92 # 3อจ660328-169 ED375879498TH Baanjarn63 + Phichit_02 (575186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
93 # 3อจ660328-170 EB823196214TH Kaizer + pattapee9 (575209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อเงิน ปี 2563 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 15/สภาพสวย)

94 # 3อจ660328-171 ED349689544TH THARIS + TECHNOLOG (575197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปกเกล้า เนื้อเงิน ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 1723) **พระสภาพสวย
95 # 3อจ660328-173 EB823196228TH เมืองไทย + pattapee9 (575200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นคุ้มเกล้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
96 # 3อจ660328-174 EG799183575TH จารย์เบนซ์ + o-larn (575201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุบลราชธานี
97 # 3อจ660328-175 ED377888245TH poshwises + poo24 (575204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660328-176 ED394155378TH wee2096 + Somysom (575205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสุพจน์ วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 30 มี.ค. 2566 - 09:03 น.] #86229 (26/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660310-013 ED418308875TH takrit (572910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ660311-001 ED301480519TH manutkhumpera (573061) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ660311-003 ED360657945TH สอง555 (573064) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660311-009 ED403128758TH Tunprakruang (573070) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ660311-013 ED365291433TH belive17 (573054) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 1อจ660311-014 EJ499809327TH kenshiro2810 (573075) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660313-001 EB686470416TH seranee (573232) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ660313-002 EJ623190255TH mumu99 (573136) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 1อจ660313-003 EJ623190255TH mumu99 (573142) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 1อจ660313-004 EJ623190255TH mumu99 (573146) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ660313-005 EJ623190255TH mumu99 (573152) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 1อจ660313-006 EJ623190255TH mumu99 (573156) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ660313-007 EJ623190255TH mumu99 (573159) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ660313-008 EJ623190255TH mumu99 (573163) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ660313-009 EJ623190255TH mumu99 (573169) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 1อจ660313-010 EJ623190255TH mumu99 (573172) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 1อจ660313-014 828020110352 สุธาสินี (573236) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ660313-019 ED415042921TH Songphol69 (573245) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ660313-022 ED341625857TH ตุ๊หลวง (573255) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ660313-024 ED172336695TH เด่นซัง (573260) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4
องค์
21 # 1อจ660313-025 ED424105766TH DH-amulet17 (573268) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
22 # 1อจ660313-034 ED365291291TH bluezone69 (573278) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 1อจ660315-001 ED420035248TH tongjoy (573529) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 1อจ660315-009 ED415763504TH seranee (573546) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
25 # 1อจ660315-011 ED300966984TH kaimotor (573549) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
26 # 1อจ660315-014 ED428738790TH องอาจ (573563) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
27 # 1อจ660315-016 EJ499809579TH kenshiro2810 (573567) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660315-034 EX607951792TH print (573448) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660315-042 ED118777929TH คนผมขาว (573484) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660316-001 ED368742392TH จุ๋มจิ๋ม (573725) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
31 # 1อจ660316-002 ED396032252TH songprapob (573728) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
32 # 1อจ660316-024 ED369390290TH สยามรุ่งโรจน์ (573711) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ660317-015 ED426613219TH Teehatyai (573809) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
34 # 1อจ660317-016 ED426613219TH Teehatyai (573812) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์

35 # 1อจ660317-021 EJ469899765TH doramon2345 (573819) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 1อจ660317-050 EM010483413TH หมูกุ๋น (573876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ660320-001 ED425925921TH intermilan (574093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ660320-003 ED374393121TH Songpob (574096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ660321-001 ED370587780TH ตั๊กรัษฎา (574335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ660321-012 EJ585324343TH cowman (574299) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
41 # 1อจ660321-017 ED407959795TH Songpob (574332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ660322-015 EM010518191TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574476) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
43 # 1อจ660322-026 EK019089000TH thanrat (574439) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 1อจ660322-028 ED424171632TH berry (574448) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
45 # 1อจ660322-029 BCSD000201615EP มีดีพระเครื่อง (574504) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
46 # 1อจ660322-033 ED347086912TH ไพรวัลย์ (574466) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ660323-004 EM010518333TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ660323-024 TH01183XKHC68B0 ตึ่งนั้ง (574604) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
49 # 1อจ660323-025 TH01183XKHC68B0 ตึ่งนั้ง (574606) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
50 # 1อจ660323-026 TH01183XKHC68B0 ตึ่งนั้ง (574611) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
51 # 1อจ660323-027 TH01183XKHC68B0 ตึ่งนั้ง (574616) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
52 # 1อจ660323-028 TH01183XKHC68B0 ตึ่งนั้ง (574619) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ ไม่สรุปผล 18 องค์
53 # 1อจ660323-043 TH01183XHC68B0 ตึ่งนั้ง (574599) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
54 # 1อจ660323-044 TH01183XKHC68B0 ตึ่งนั้ง (574602) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
55 # 1อจ660323-045 TH01183XHKHC68B0 ตึ่งนั้ง (574605) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
56 # 1อจ660323-046 TH01183XKHC68B0 ตึ่งนั้ง (574608) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
57 # 1อจ660323-047 TH01183XKHC68B0 ตึ่งนั้ง (574613) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
58 # 1อจ660324-028 EB820604991TH Teva_99 (574750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
59 # 1อจ660325-008 SXF597900006540 Chatree27 (574907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
60 # 1อจ660328-020 ED383286179TH jitnobnom (575094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660308-005 ริณดา (572610) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660308-008 ริณดา (572606) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 2อจ660308-019 wilairat_22 (572492) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 2อจ660311-009 เที่ยงพุทธคุณ (573060) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
5 # 2อจ660313-010 บารมีคุณย่า (573226) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
6 # 2อจ660313-012 . เหน่งบางคู้ (573231) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660313-019 จอมยุทธ77 (573243) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ660313-020 ธัมมจักร (573246) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ660313-021 sitawee (573248) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
10 # 2อจ660314-007 midori (573390) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ660314-017 somchaytik (573395) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660314-024 EKACHAI (573400) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
13 # 2อจ660315-002 loomthong (573578) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
14 # 2อจ660315-007 kengkas (573584) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ660315-011 ฅนพลัดถิ่น (573588) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 2อจ660315-013 ฅนพลัดถิ่น (573532) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
17 # 2อจ660318-014 กำนันไก่ต๊อก (574056) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
18 # 2อจ660320-005 น้องกันต์ (574251) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 2อจ660320-021 เหอลี่ (574209) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660320-022 เหอลี่ (574211) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660321-018 ThaiWong (574359) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660325-004 pakin1878 (574881) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
23 # 2อจ660327-004 Nicharida (574980) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 2อจ660328-004 การันตีพระ (575092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660316-191 EB819600754TH degdee + kanlaya48 (573658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน พิมพ์หน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ศรีสะเกษ
2 # 3อจ660317-219 ED360293715TH meebaipho + sing1 (573817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น 3 พิมพ์หลังหลวงพ่อหิน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพกะไหล่ทอง)
3 # 3อจ660320-140 TSA0000203487X4 magician + บิ๊กกระทุ่มแบน (574157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์เต็ก วัดโสธรนิมิตต์ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
4 # 3อจ660321-142 EG966826224TH pramual + เอกอาคาร (574311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระร่วงนั่ง กรุวัดเทวสังฆาราม พิมพ์สมาธิ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรี (สภาพซ่อมพระศอ)
5 # 3อจ660323-101 ED440821314TH phetbanpra + witlomsak (574609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (สภาพแต่งผิว)
6 # 3อจ660323-118 EM010517911TH kueakool + ขนมไทยแม่อารีย์ (574544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเจ้าสัวเบตง วัดพุทธาธิวาส เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ยะลา (หมายเลข 20)
7 # 3อจ660323-144 tupymove + pieronut (574639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01183XSTD67BO
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังยันต์เก้ายอด เนื้อผง ปี 2513 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
8 # 3อจ660324-103 ED465102923TH Jet2012 + doramon2345 (574659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายังต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
9 # 3อจ660324-106 EJ499814446TH jeabkop + kenshiro2810 (574666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวาและหลังล่างซ้าย) (630709-366)
10 # 3อจ660324-110 ED444762174TH WeeBangpree + boonsatit (574678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ พิมพ์ อ แตก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ตอก 3 โค้ด)
11 # 3อจ660324-134 PYL200022208833 Vichai2498 + aomm35 (574697) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลังรวมใจ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลังรวมใจ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์หลังรวมใจ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เชียงใหม่[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
12 # 3อจ660324-164 EJ585862651TH ตุ๊หลวง + มังกรพัดถิ่น (574773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งประภามณฑล ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ รุ่น 4 เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ660325-128 TH01183XZMP08B0 Su4433 + panthong2522 (574869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 84%)
14 # 3อจ660327-003 champ_mufc + tongjoy (574936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660306-1154)(G 66%)
15 # 3อจ660327-004 อรทัย960 + tpce(2002) (574938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร
16 # 3อจ660327-005 chanachok + Nicharida (574941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
17 # 3อจ660327-006 คนท้องทุ่ง + Nicharida (574943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
18 # 3อจ660327-008 Thawat07 + สิทธิ์สปิ้น (574950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดในปากทะเล เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรี
19 # 3อจ660327-009 BhuriKet26 + amarin99 (574954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 119/น้ำหนักทอง 28.4 กรัม) (สภาพสวย)(641027-2032)
20 # 3อจ660327-010 kenshiro2810 + seanza777 (574957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660327-013 jeabkop + penpathum (575024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังบนซ้าย) (650528-1072)
22 # 3อจ660327-014 laphat + jane77 (575033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มกอ กรุวัดเงิน พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
23 # 3อจ660327-015 เยียร์_แปดริ้ว + jane77 (575036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดศอกซ้าย)
24 # 3อจ660327-101 OB073196507TH pandp + ลิปอาย (574934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเหล็ง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2540 จ.สมุทรสงคราม(G 83%)
25 # 3อจ660327-102 ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ660405-018
26 # 3อจ660327-104 ED458610576TH เขียววาริน + Danai33 (574942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 84%)
27 # 3อจ660327-106 ED448678494TH CLUSTER + teespy (574948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดคีรีวิหาร เนื้อทองเหลือง ปี 2520 จ.ตราด (660302-2149)
28 # 3อจ660327-107 ED408019295TH Watchrin + เงินช่างทอง (574951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
29 # 3อจ660327-108 ED421017546TH Benita + thanodom (574952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
30 # 3อจ660327-109 EV903087411TH ศักดิ์นรินทร์ + bunpot (574955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 850/สภาพสวย)(G 66%)
31 # 3อจ660327-110 ED432207118TH sanmita + jessada6678 (574958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (651207-2016)
32 # 3อจ660327-111 EB820637283TH gitsada_19 + ภณพระเครื่อง (575083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660327-112 ED437922410TH pop2517 + slowspeed (574932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (650727-1083)(G 72%)
34 # 3อจ660327-113 ED167889643TH RTHANIT + strada4x4 (574937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (560930-075)(G 77%)
35 # 3อจ660327-114 ED467705351TH พิมพ์นิยม + ibas7723 (574940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
36 # 3อจ660327-115 ED404931802TH แนนสาย5 + PhaoNamo98 (574944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ660327-116 ED432195825TH ธาวัช + vorapot-p (574949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 151204) (651115-1012)(G 79%)
38 # 3อจ660327-119 SXF12590054617 Skybreak + krisda (575081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
39 # 3อจ660327-120 TH01183Y0RB03B0 motomoshi + เอส5588 (574972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2467 จ.สมุทรสงคราม
40 # 3อจ660327-121 ED437063526TH Chamroon137 + jatuponpond (575080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะหูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(660308-1021) (G 79%)
41 # 3อจ660327-122 ED471520155TH c_nakarin + yoon9 (574982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นคูณรุ่งโรจน์ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครราชสีมา(G 68%)
42 # 3อจ660327-123 ED411578277TH natapoln + เก่งเฮง (574985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660327-124 ED376747388TH Nathanial + jozaa (574990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660327-126 SKB1000248538DW boyle + Settawut (575010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (สภาพหัวแหวนชำรุด) (651126-1019)
45 # 3อจ660327-127 ED376751127TH atit19 + jozaa (575014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660327-128 ED376751127TH joeenok + jozaa (575016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เล็กฐานสูง เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดเส้นซุ้มขวา)
47 # 3อจ660327-129 ED376751127TH เมืองไทย + jozaa (575018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
48 # 3อจ660327-131 ED376751127TH NARONGCHIT + jozaa (574963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
49 # 3อจ660327-133 ED376751127TH Game_krub + jozaa (574969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อไม้ จ.ชลบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
50 # 3อจ660327-134 ED428798657TH poshwises + joeenok (574971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.อ่างทอง
51 # 3อจ660327-137 H01183Y1F2C2B0 laphat + กานต์เมืองปทุม (574981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมุห์ขิง วัดกลาง เนื้อเงิน ปี 2468 จ.สมุทรปราการ(G 78%)
52 # 3อจ660327-138 Batmazda_Uamulet + (575089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH011183Y1F2V2B0 กานต์เมืองปทุม
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี
53 # 3อจ660327-140 ED479100145TH Sunadi + pippinnu (574987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อกะไหล่นาก ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
54 # 3อจ660327-141 EH234581092TH poshwises + tongleehae (574988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงลาย ปี 2514 จ.สิงห์บุรี
55 # 3อจ660327-142 ED378117535TH Narai19 + ปูศรีสะเกษ (575084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน(กลาง) เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
56 # 3อจ660327-143 ED391341265TH blackeyekub + สคารโว (574992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660327-144 ED112185684TH jubilant + บรีสพระช่วย (574993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.ขอนแก่น (660204-1095)
58 # 3อจ660327-145 EW004591440TH kritikorn714 + จังซีลอน (574996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
59 # 3อจ660327-146 TH01183Y4EXG3B0 m-cot + Karaker (575000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
60 # 3อจ660327-148 TH01183Y346E5BQ earp01 + Thanakrit1995 (575005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอริยชาติ วัดพระธาตุดงสีมา เนื้อทองแดง จ.เชียงราย
61 # 3อจ660327-149 ED161392572TH เซียนน้อยหนึ่ง + น้องหมี (575009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง/สภาพหักซ่อมฐานล่างซ้าย)
62 # 3อจ660327-150 ED432195848TH puriwaj + vorapot-p (575013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางห้ามญาติ ที่ระลึกในการสร้างหอพระยืน เนื้อทองคำ 95% ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หลวงพ่อคูณ แผ่เมตตา) (น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)(650905-2010)
63 # 3อจ660327-151 ED400536758TH pramual + อาราธนา (574959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (580323-053)(G 61%)
64 # 3อจ660327-152 ED444737342TH เขียววาริน + nutcha (574962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่วหน้าทอง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660327-153 ED186660204TH นุพระสยาม + เขียวชัยภูมิ (574966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
66 # 3อจ660327-155 EK138607243TH ball_amulet + พุดซ่า (574970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาท (ไม่ระบุกรุ/สภาพใช้)(S 94%)
67 # 3อจ660327-159 ED410688191TH ศิษย์ท่านขุน + ketanirut (574977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
68 # 3อจ660327-160 ED410688191TH Game_krub + ketanirut (574983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนวัดละหารไร่ รุ่นสากหัก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
69 # 3อจ660327-161 EJ042049509TH Beginner_Y + นกแก้ว (574986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (660304-2003)(G 85%)
70 # 3อจ660327-164 ED385930055TH Pogky + ขุนพลมะพร้าวอ่อน (574991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660314-1348)
71 # 3อจ660327-167 TH01183Y6ERD7B0 sipong + โอ้บางบอน (575001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660327-168 ED434546520TH eaknaengnoy + phairod101 (575006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ660327-172 ED455455308TH Jet2012 + คุณศิระ (575042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นลูกเสือชาวบ้าน พิมพ์ ท จุด เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครราชสีมา
74 # 3อจ660327-173 ED455455308TH Sleek + คุณศิระ (575044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพสวย) (660315-1024)
75 # 3อจ660327-174 ED458334502TH น้องพอดี + องอาจ (575048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดโมลี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.นนทบุรี
76 # 3อจ660327-175 ED454831237TH ต่อ_ถนนตก + คนมีของ (575050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660327-176 TNR5000225574LX chaiyarit_c + จริงใจ (575053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 664) **พระสภาพสวย
78 # 3อจ660327-177 Gassy108 + ลุงปิ่นเริน21 (575059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONM000213941R4
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ./หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
79 # 3อจ660327-180 EB801448786TH เอกพระ + ชาติน (575065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะแม เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
80 # 3อจ660327-181 EB801448786TH Tui333 + ชาติน (575086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะแม เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช(G 65%)
81 # 3อจ660327-182 EG799183629TH วิเศษชัยชาญ + o-larn (574995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อดำ วัดกุฎี พิมพ์สองหน้า เนื้อตะกั่ว จ.ปราจีนบุรี (สภาพใช้)
82 # 3อจ660327-183 EB820861607TH Rabbit1980 + Vorakrit007 (574998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 83%)
83 # 3อจ660327-185 KBK5T000027185Z Rtn_nam2521 + (575004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แบงค์ธาตุพนม
พระคง เนื้อดิน จ.ลำพูน **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
84 # 3อจ660327-187 ED309578871TH nochau + Golfji (575008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง(G 65%)
85 # 3อจ660327-188 TH01183Y7JX45B0 Paswara + peaky (575011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมีย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครราชสีมา
86 # 3อจ660328-001 pramual + bangpakong (575130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3.6 กรัม)(G 71%)
87 # 3อจ660328-016 PHLOI + paulpornpong (575177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 4 กรัม)(G 95%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 29 มี.ค. 2566 - 08:37 น.] #86226 (25/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660307-012 TH01183VB7043B0 ThanaphatBoonrueng (572439) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660308-025 ED373393876TH pupidlok (572595) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
3 # 1อจ660309-003 PYP26080000430 Vincent (572742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ660310-003 ED400824034TH maii_amulet (572921) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660310-009 ED020191600TH jjjack (572929) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
6 # 1อจ660310-012 ED136365368TH พิมพ์พิมล (572932) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
7 # 1อจ660310-017 ED364507345TH yoon9 (572934) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ660310-019 ED360360106TH Tossaporn98 (572937) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660310-020 ED377874309TH Thanapong36 (572940) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660316-021 ED398762339TH maxxx555 (573704) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
11 # 1อจ660321-005 ED440118922TH citynew (574339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660322-013 EM010518191TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574470) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660323-007 EM010518320TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660324-002 EM010518231TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574735) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 1อจ660324-005 ED367170526TH aeknice (574742) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660324-011 DBNY200011427HA Reindeer_kwang (574759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660325-001 ED410652237TH ชินนิมอน (574897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660325-002 ED400183242TH waves (574900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660325-011 ED45542784TH คุณศิระ (574867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660325-014 ED148182035TH ตาลทราย (574871) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660325-022 ED364259414TH noi70 (574882) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ660325-023 ED412349766TH Khanoon (574885) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ660325-025 ED191348878TH นนท์เสลภูมิ (574891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660325-026 ED437145579TH S_U_N (574894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660327-007 EH690031005TH ต้นคุง (575028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
26 # 1อจ660327-020 ED465106196TH doramon2345 (574984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660327-022 seed-seed (575067) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660309-002 suphatpra (572730) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ660310-025 แมวปลาทอง (572952) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660311-001 Deaw-9 (573050) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
4 # 2อจ660313-014 Uniconnan (573238) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ660315-010 wunlop (573571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660322-025 opor1217 (574415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660324-020 lovelyman (575087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660324-022 การันตีพระ (575090) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ660325-006 cheid (574889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660325-013 ลือพงษ์ (574896) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ660325-015 DrBoot (574901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 2อจ660325-016 Dig_tut_959 (574903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660325-019 teetoon (574915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660327-008 boytiew (575041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 2อจ660327-018 dobae (575049) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
16 # 2อจ660327-021 Nan_Diva (574978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660327-024 การันตีพระ (574931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 2อจ660327-025 nutsorn (575091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660304-110 ED322097021TH poshwises + (572075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Suwattana2542
ล็อกเกตหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ปี 2500-2524 (ยุคปลาย) จ.นครปฐม
2 # 3อจ660304-160 ED374351815TH ชุ้งอุดมสุข + เรวัตตะ (572127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดแหลมฟ้าผ่า พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.สมุทรปราการ (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
3 # 3อจ660308-004 RAPIN + THAITANIUM (572483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ660308-101 TH01183VH2EH4B0 jouicepeam + Satchan48 (572608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(เล็ก) เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.นครปฐม
5 # 3อจ660310-114 EJ042046082TH denbike + นกแก้ว (572800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หลังพระลีลา เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
6 # 3อจ660311-006 tiseng + teetoon (572966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา รุ่นโสฬส เนื้อทองเหลือง จ.เพชรบุรี (หมายเลข 3014/หน้าตัก 4.9 นิ้ว)
7 # 3อจ660311-122 ED403687482TH masterpiece + บ้านสวน22 (572995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดนะ)
8 # 3อจ660313-171 EM010525351TH numchoke2597 + บอสตัน (573229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดปรกสุธรรมาราม รุ่นรวยไม่เลิก เนื้อผง จ.สมุทรสงคราม(G 89%)
9 # 3อจ660314-111 EM010520297TH ifeelblue + ขนมไทยแม่อารีย์ (573381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น มจร.สร้าง เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช (วัดธาตุน้อยสร้าง/หน้าตัก 10 นิ้ว)
10 # 3อจ660314-143 ED434515045TH Wviboon + พิชชากร (573365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ C (เข่าแตกแขนขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (วัดศาลาครืนสร้าง)(G 71%)
11 # 3อจ660315-120 ED448800125TH walrawut + tananop (573435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงเหลือง(ยุคปลาย) ปี 2517 จ.เพชรบุรี(G 63%)
12 # 3อจ660315-139 ED134462000TH Krongsin + ชอบจัง (573557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(G 77%)
13 # 3อจ660315-193 ED345375063TH ฅนโคราช + noppyrc (573487) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
ปลัดขิกหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นเจริญพร เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ปลัดขิกหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นเจริญพร เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
ปลัดขิกหลวงพ่อยิด วัดหนองจอก รุ่นเจริญพร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.ประจวบคีรีขันธ์[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
14 # 3อจ660316-007 PhangAntique + N1 rotate (573624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 66%)
15 # 3อจ660316-128 ED200873074TH Phichit_02 + mingch (573620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
16 # 3อจ660316-129 EM010525935TH ยุทธพนัง + ซูโม่ (573622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช (วัดธาตุน้อยสร้าง/หน้าตัก 10 นิ้ว)
17 # 3อจ660316-141 EM010525970TH ยุทธพนัง + ซูโม่ (573628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองเหลือง จ.นครศรีธรรมราช (วัดธาตุน้อยสร้าง) (หมายเลข 162/หน้าตัก 9 นิ้ว)
18 # 3อจ660316-153 ED432137995TH Phrakaew + vorapot-p (573635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง เนื้อทองคำ จ.เชียงใหม่ กรอบทอง(G 80%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ660316-158 EJ042047304TH เมืองช้าง + นกแก้ว (573648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
20 # 3อจ660316-190 ED449302943TH Amuletism + ธาราวดี (573685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ660317-107 TH01183WUWB67B0 อมตะพุทธศิลป์ + toopronchai (573961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2509 จ.ชลบุรี
22 # 3อจ660317-108 TH01183WUWB67B0 vichet + toopronchai (573962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วซุ้มตันหลังยันต์ เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
23 # 3อจ660317-202 ED211243247TH Game_krub + เวียงพิงค์ (573862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อผง จ.นครปฐม
24 # 3อจ660317-204 ED371189016TH Game_krub + microsoft (573873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ปี 2500 จ.นครปฐม
25 # 3อจ660318-141 ED434845986TH PBnew + คูณสตางค์ (574034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ ปี 2458 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
26 # 3อจ660318-146 RSNR000131210ZR Frodojack007 + ของขวัญ (574040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
27 # 3อจ660320-172 EJ359941109TH เงินทองพระเครื่อง + o-larn (574165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
28 # 3อจ660321-120 ED366678674TH king_64 + kmktb (574305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660321-121 BB772257597TH memories + oasis81 (574280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม
30 # 3อจ660321-122 EJ499814415TH Sahapon + kenshiro2810 (574285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
31 # 3อจ660321-149 ED441508558TH Parinya27 + photo_one (574337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพล้างผิว)
32 # 3อจ660321-158 ED398845696TH p_did + ตัส99 (574320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร รุ่นอายุ 100 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.พิจิตร
33 # 3อจ660322-011 Note2499 + Owarut999 (574372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
34 # 3อจ660322-107 ED463730418TH AodAnt + ข้าวตอกแตก (574398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
35 # 3อจ660322-117 EB820275757TH numuthai + nampoo (574418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อแร่มวลสารหลวงปู่ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3103)
36 # 3อจ660322-118 ED382131034TH lumpini6655 + uncleho (574422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระถ้ำเสือ กรุถ้ำเสือ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
37 # 3อจ660322-143 ED439716565TH lumpini6655 + Poonan9955 (574446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนไกร กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
38 # 3อจ660323-117 EM010517911TH มังกรพัดถิ่น + (574540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
แหนบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 2 พิมพ์ก้านสั้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง
39 # 3อจ660323-133 REKB000121248WG prisajee + ArChaKung (574568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
40 # 3อจ660324-004 ชานนทร์ + พรพระพุทธคุณ (574663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.พระนครศรีอยุธยา
41 # 3อจ660324-116 ED438733298TH Rakchart + mingch (574702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
42 # 3อจ660324-122 ED455712885TH Ashita + หนุมาน55 (574669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม พิมพ์เสมาเจ็ดรอบสังฆาฏิมีเส้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2553 จ.ตราด (จารนะชาลิติอุ)
43 # 3อจ660324-123 ED317389530TH จูมไม้เมือง + Powdernok (574672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
44 # 3อจ660324-124 ED357455166TH Nickklins + jackhamo (574673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2507 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ660324-128 ED442916227TH Phichit_02 + เจก่ะวาย (574680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
46 # 3อจ660324-130 ED136370005TH ทันบางบอน + พิมพ์พิมล (574684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก พิมพ์เศียรโต เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ปัตตานี
47 # 3อจ660324-136 ED355375099TH tikloet + teoimeen (574708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
48 # 3อจ660324-139 TH01183XSNX15B0 Rakchart + liklyprathai (574716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ660324-147 ED330781330TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (574741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร
50 # 3อจ660324-148 ED398847391TH aluminium + ไข่มุข (574744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อสัญญา วัดกลางบางแก้ว รุ่นบันดาลทรัพย์เหนือดวง พิมพ์หลังเบี้ย เนื้อเงินลงยา ปี 2560 จ.นครปฐม (หมายเลข 84)
51 # 3อจ660324-161 ED362370865TH Phichit_02 + กาลนานศิริ (574769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
52 # 3อจ660324-167 EJ663386131TH Kampeang + ขนมกรุบ (574776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ เนื้อเหล็กน้ำพี้ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ660325-001 jeabkop + ราชสีห์ (574884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (651025-1101)
54 # 3อจ660325-002 blackeyekub + ฉางฟง (574886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650421-1038)(G 68%)
55 # 3อจ660325-003 นะโมชลบุรี + ลือพงษ์ (574893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(580214-162) (กรอบทองแดงชุบเงิน)
56 # 3อจ660325-004 พญาราชสีห์ + jitichai (574899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ครึ่งองค์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
57 # 3อจ660325-005 คุ้มเสมา + ขุนเดชช์ (574905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 79)
58 # 3อจ660325-006 pramual + โจวงศ์สว่าง (574908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (651222-1113)
59 # 3อจ660325-007 Chatchaijew + ออเดอร์ (574909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660325-102 RSRT0001707838S noomark + Jatsada9 (574802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.นครศรีธรรมราช (หน้าตัก 4.7 นิ้ว)
61 # 3อจ660325-104 ED418380631TH punyapat + Arunlert69 (574809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์(G 67%)
62 # 3อจ660325-105 ED455426244TH Manmoney88 + kingcrow (574810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 493691)
63 # 3อจ660325-106 ED349387861TH laksi + Chairut (574814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ลำปาง
64 # 3อจ660325-107 ED136380379TH Eagle007 + พิมพ์พิมล (574817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.เพชรบุรี
65 # 3อจ660325-108 ED200883054TH guidenaja + mingch (574822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรีตัดชิด เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง
รุ่น/พิมพ์ นี้
66 # 3อจ660325-109 ED450802399TH kenshiro2810 + pravech789 (574823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
67 # 3อจ660325-110 ED450802399TH Rakchart + pravech789 (574825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สระอะจุด เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)(590708-077)
68 # 3อจ660325-111 ED291089399TH m-cot + พลกฤต (574803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 64%)
69 # 3อจ660325-113 ED29793795TH akina + tookatun (574923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651109-2019) (G 63%)
70 # 3อจ660325-114 EJ623425248TH anothaitmc46 + (574806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
รูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเพชรรุ่งโรจน์ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660325-116 ED442249188TH นุลุ่มน้ำแม่กลอง + golfsriracha (574924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พิมพ์ปาดตาล เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้สึก)(660311-2190)
72 # 3อจ660325-118 ED341779836TH TP-SMITH + ชวนชื่น (574813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์แก้มขวามีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
73 # 3อจ660325-119 ED457528095TH suthee069 + ธีรดา (574818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พิจิตร(S 92%)
74 # 3อจ660325-120 KBTAL00015132Q5 ฅนบางใหญ่ + แสงบูรพา (574821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางห้ามสมุทร เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 6.2 นิ้ว)
75 # 3อจ660325-121 KBTAL00015132Q5 ฅนบางใหญ่ + แสงบูรพา (574849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางป่าเลไลย์ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 3.6 นิ้ว)
76 # 3อจ660325-122 ED446233268TH ไซม่อน + นกแก้ว (574856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์ปางเปิดโลก เนื้อทองเหลือง ปี 2533 จ.นครนายก (ขนาดสูง 12.5 นิ้ว)(660311-1221)
77 # 3อจ660325-123 ED437577588TH raydy + จุ๊สุราษฎร์ (574859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีจอ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
78 # 3อจ660325-124 ED447388972TH phuchis1995 + (574860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มือปราบตลาดสด
เหรียญหล่อองค์ท้าวพญามุจรินทนาคราช พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นบูชาครู เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ660325-125 ED439721676TH Tee59 + Patpat (574862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
80 # 3อจ660325-126 ED208160176TH eakkapong + tony2007 (574865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (620406-023)(G 65%)
81 # 3อจ660325-127 828044642924 ไทยนิยม + radar41 (574868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
82 # 3อจ660325-129 ED441805105TH Falarem + gump16 (574873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
83 # 3อจ660325-130 82804251594TH aluminium + Giant415 (574875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตามหาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 2962)(641022-1088)(G 69%)
84 # 3อจ660325-131 ED412349752TH champ_mufc + Khanoon (574816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
85 # 3อจ660325-133 ED403589065TH โยทิน + Teresa (574824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังยันต์พุทโธ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์ (620325-165)
86 # 3อจ660325-135 ED445439402TH Rong99 + OaTaWa (574926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริด ปี 2546 จ.สุรินทร์
87 # 3อจ660325-136 ED203250201TH mcmc1 + yongyot (574830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังไม่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ.. (650418-1458)
88 # 3อจ660325-137 ED437577591TH Energy_KDK + จุ๊สุราษฎร์ (574833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีชวด เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
89 # 3อจ660325-138 EG966826754TH ICT500 + เอกอาคาร (574838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มนครโกษา กรุทับชุมพล เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กำแพงเพชร
90 # 3อจ660325-139 ED394676440TH sanopporn + ทวีทรัพย์2564 (574841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
91 # 3อจ660325-140 EJ042048976TH p_awest + นกแก้ว (574844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด (หน้าตัก 2.8 นิ้ว) (สภาพพระเศียรคนละองค์กับองค์พระ)
92 # 3อจ660325-141 EJ042048976TH naret18 + นกแก้ว (574828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
93 # 3อจ660325-142 EJ042048976TH showgun + นกแก้ว (574831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี
94 # 3อจ660325-143 EJ042048976TH Oliver + นกแก้ว (574835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
95 # 3อจ660325-144 EJ042048976TH midori + นกแก้ว (574839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ
96 # 3อจ660325-147 EJ042048976TH thitiporn + นกแก้ว (574848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หลัง ๗ ซ้อน) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
97 # 3อจ660325-148 ED163774185TH phuchis1995 + Chakkapud (574851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์รุ่นแรกสร้างครั้งที่ 3 (ส) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม
98 # 3อจ660325-149 EJ042048976TH noomevo7 + นกแก้ว (574857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (660311-1260)
99 # 3อจ660325-150 EJ042048976TH บีอุตรดิตถ์ + นกแก้ว (574861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง/สภาพใช้) (660227-1242)
100 # 3อจ660325-151 ED329982039TH Rabbit1980 + mingch (574829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
101 # 3อจ660325-153 ED426785465TH Musashi + Nut0212 (574834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1185) **พระสภาพสวย
102 # 3อจ660325-154 ED471402326TH nopparutMak + k_nine (574837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
103 # 3อจ660325-155 EJ042149759TH kjd_54 + nengneng (574840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส พิมพ์ไม่มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี
104 # 3อจ660325-156 EJ662450301TH chaidee + พรพานิช (574845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
105 # 3อจ660325-157 ED391562939TH JadeJ + boonyuen (574847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ลำปาง (วัดอัมพวาสร้าง)
106 # 3อจ660325-158 ED360934309TH Beginner_Y + toatim25 (574850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
107 # 3อจ660325-159 ED362367186TH Rakchart + กาลนานศิริ (574853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
108 # 3อจ660325-160 EB82779778TH Rabbit1980 + ทนายโอ๊ต58 (574855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพล้างและแต่งผิว)
109 # 3อจ660325-161 ED432734233TH Rich168 + ล้านมาแชร์ (574927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์(G 81%)
110 # 3อจ660325-162 EB820729784TH kengkas + Boon789 (574852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
111 # 3อจ660325-163 EB820729784TH aluminium + Boon789 (574854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง) (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
112 # 3อจ660325-165 EDTH387689403TH วัฒน์พระองค์ขาว + (574863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แฮปรามคำแหง
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆัง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
113 # 3อจ660325-166 ED441562134TH 1110444 + photo_one (574866) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ปัตตานี
114 # 3อจ660325-167 ED410686978TH puriwaj + kankanmol (574872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
115 # 3อจ660325-169 ED458838831TH m-cot + suratask (574876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
116 # 3อจ660325-170 ED456690925TH showgun + ลูกวังสะพุง (574878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
117 # 3อจ660325-171 ED442739045TH jiravorn_b + เหน่งบางคู้ (574880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุด 108 หลวงพ่อสุด วัดกาหลง เนื้อทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมถักเชือก ปี 2519 จ.สมุทรสาคร (660307-1124)
118 # 3อจ660327-002 pukpik + Nicharida (574935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 13.7 กรัม)(G 83%)
119 # 3อจ660327-158 ED446341523TH Nirut9185 + balls (575085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยคอ (น้ำหนัก 5.1 กรัม)(G 44%)
120 # 3อจ660327-171 ED455455308TH dreamsconner + คุณศิระ (575038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.6 กรัม)(G 82%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 28 มี.ค. 2566 - 08:41 น.] #86221 (24/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660227-005 ED355049148TH มหามณีจินดา (571447) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660309-011 EJ466150179TH Sawadee9 (572756) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660309-021 ED415726308TH seranee (572758) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ660309-031 ED388553954TH อุกฤช (572765) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
5 # 1อจ660309-036 ED415612566TH ต้อมตราโล่ (572767) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 1อจ660309-037 ED190433892TH ทรัพย์กำเนิด (572772) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
7 # 1อจ660316-023 TH01183WT9UY9B0 Sunflower3245 (573708) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
8 # 1อจ660316-028 EM010521434TH ขนมไทยแม่อารีย์ (573722) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660318-003 ED358326980TH ไชยนาท (574053) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660320-007 ED437744745TH KIDTIN (574107) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660320-014 ED024457223TH Alexpeter (574171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660322-001 ED415892075TH รถโฟร์ค (574426) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
13 # 1อจ660322-025 ED437717886TH KIDTIN (574433) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ660324-003 ED418074150TH มาริโอ (574738) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ660324-004 ED456320925TH เต๋อคูทราย (574740) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660324-006 ED190018950TH tanasuebsiri (574752) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660324-007 KBHST00001228Z9 Manatspong (574783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660324-010 ED424046192TH Kloy1999 (574755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660324-012 ED435648975TH kobnamo (574761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660324-014 ED449216683TH Bin_Prasae (574764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660324-016 ED161389471TH น้องหมี (574765) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
22 # 1อจ660324-019 ED403587793TH kook582 (574766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 1อจ660324-025 EH888055927TH sawang (574748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660324-026 ED400183260TH greenmoon (574782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660324-031 EM010518404TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574756) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
26 # 1อจ660324-033 ED980427385TH ruamsup (574786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660324-024 TH01183XWMHU8B0 รักษ์พระเครื่อง (574745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660325-012 ED154751297TH natvjit (574913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ660302-003 Perkun (571845) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 2อจ660306-031 joe8878 (572228) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660308-006 ริณดา (572614) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660308-009 ริณดา (572609) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
5 # 2อจ660310-003 สยามเมืองยิ้ม (572943) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ660310-009 รักนนท์ (572944) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660310-012 THAITANIUM (572949) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
8 # 2อจ660315-006 misterpou (573559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660324-001 chane (574754) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660324-003 นัทปทุม (574760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660324-004 นายพอเพียง (574762) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ660324-018 LUCIFER9 (574767) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ660324-021 การันตีพระ (574930) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ660325-012 การันตีพระ (574800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 2อจ660325-033 การันตีพระ (574928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660325-035 การันตีพระ (574929) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660315-115 ED282062530TH Nazzty + ลูกวังสะพุง (573418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่งมงคลเกษม 1 เนื้อผง ปี 2517 จ.ลำปาง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ660317-010 hamham + sillaprathai (573785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง เนื้อดิน ปี 2496 จ.จันทบุรี
3 # 3อจ660317-192 ED431930143TH กล้าเก่งทุกทาง + T3915 (573883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2470 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
4 # 3อจ660318-151 ED443316502TH แป้ง67 + SurvivalS (574023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดปราสาทฯ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ660320-138 ED421740768TH Sunadi + มือปราบตลาดสด (574150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660320-143 ED041172230TH Sunadi + พุดซ่า (574101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมีแล้วรวย เนื้อเงินสามกษัตริย์ ปี 2540 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ660320-144 ED041172230TH Sunadi + พุดซ่า (574105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อเงินสามกษัตริย์ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
8 # 3อจ660321-117 ED381969351TH mouse88 + litsupchuer (574286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ660321-148 SXF139700018761 pornlimk + ขาล-เสือ (574334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ รุ่นตำนานแผ่นดิน เนื้อชินเงิน ปี 2555 จ.สุพรรณบุรี กรอบเงิน(S 89%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ660322-015 kewell + thong999 (574390) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อทองคำ ปี 2553 จ.ตราด(G 79%)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.ตราด[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อนาก ปี 2553 จ.ตราด (น้ำหนักนาก 0.6 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.ตราด[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นชินบัญชร ญสส.เพชรกลับ เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.ตราด[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
11 # 3อจ660323-124 TH01183XN6NE3B0 GJirapat + Atidtanin (574549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดทองคำ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา กรอบทอง(G 77%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ660323-163 ED198492137TH tum_utt + thanet (574530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
13 # 3อจ660324-001 pancha1 + phuwa (574656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
14 # 3อจ660324-003 กิตติ2528 + นัทปทุม (574662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออรรถ วัดน้ำวน เนื้อผงคลุกรัก จ.ปทุมธานี (630224-078)(G 63%)
15 # 3อจ660324-005 yodpra + piwat (574665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.5 นิ้ว)
16 # 3อจ660324-006 Korn_korn + nottosaad (574668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จ เนื้อผง
17 # 3อจ660324-007 เมตตาบารมี + ศตกมล (574670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (660301-2010)
18 # 3อจ660324-101 EG921421683TH lerdlit + wanya2527 (574655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเศรษฐีพลิกดวง เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2566 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 2255)
19 # 3อจ660324-102 ED463721932TH puriwaj + ข้าวตอกแตก (574657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิษณุโลก
20 # 3อจ660324-104 ED282066205TH อาราธนา + ลูกวังสะพุง (574661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นที่ระลึก เนื้อเงิน ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660324-105 ED282066205TH showgun + ลูกวังสะพุง (574664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์ น ขีด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ660324-107 ED375358735TH Gthammarat + Danai33 (574671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตตฺโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง(G 79%)
23 # 3อจ660324-108 ED455712845TH kenshiro2810 + scannut (574675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
24 # 3อจ660324-111 ED467500675TH Sleek + สวนดอก (574685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (651125-1015)(G 63%)
25 # 3อจ660324-112 ED416865439TH si_mong29 + (574688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
bhin_pornmongkol
เหรียญหลวงพ่อโก๊ะ วัดเก้าห้อง รุ่นพิเศษ เนื้อเงิน ปี 2534 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)
26 # 3อจ660324-113 ED438306706TH Khong19 + eaknaengnoy (574692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (650309-1058)
27 # 3อจ660324-114 ED390049515TH thawath + vit_2513 (574696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ใบมะขามหลังยันต์นูน เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.สมุทรสงคราม (สภาพทำความสะอาดผิว)
28 # 3อจ660324-115 ED424046215TH ชอบจัง + Kloy1999 (574699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่ออ้น วัดบางจาก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง ปี 2461 จ.สมุทรสงคราม
29 # 3อจ660324-118 ED438733298TH Sunadi + mingch (574707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก ปี 2551 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ660324-119 ED438733298TH Sunadi + mingch (574710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ปราบไตรจักร หลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อสำริด ปี 2552 จ.อ่างทอง
31 # 3อจ660324-120 ED463733737TH prasit2512 + ขวัญพระนคร (574715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
32 # 3อจ660324-121 ED074490505TH matee1974 + เสือเต่า (574667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 80%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
33 # 3อจ660324-126 EJ341817389TH ahatyai + Toodmerg (574676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (640424-035)(G 62%)
34 # 3อจ660324-127 EB820372949TH Viper + maiizza (574679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพสวย)(G 90%)
35 # 3อจ660324-129 ED451331237TH chay7 + aircadet (574682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ เนื้อผงคลุกรัก จ.นนทบุรี
36 # 3อจ660324-132 ED440519109TH yaair + บิ๊กบีม (574691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงตาพัน วัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
37 # 3อจ660324-133 TH01183XVUZE3B0 Kurama + Anattara (574694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 75%)
38 # 3อจ660324-135 ED307471002TH ARNON + ปอวีร์ (574706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธง กรุวัดราชบูรณะ เนื้อสำริด จ.พระนครศรีอยุธยา
39 # 3อจ660324-137 KBNY200011427HA joki_bank + (574711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ660324-138 ED404931039TH manta69 + sitipol (574713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ660324-140 SXF550600008851 เซียนน้อย + ไอโอดีนแมน (574717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)
42 # 3อจ660324-141 EJ585305715TH bunpotth + มุกดอนเมือง (574723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโลกนาถ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.จันทบุรี (หมายเลข 866)
43 # 3อจ660324-142 ED414612295TH pramual + adiphong (574724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
44 # 3อจ660324-143 EH575027473TH nut2326 + AmpFine (574728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.พิษณุโลก (สภาพลงยาชำรุดด้านขวา)
45 # 3อจ660324-144 ED431359749TH kitti29 + angkoon (574734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
46 # 3อจ660324-145 ED190019005TH hoabburi + tavadaindy (574736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา. (630118-150)
47 # 3อจ660324-146 EJ585862753TH bussakorn + tongxu (574739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้สึก)(G 79%)
48 # 3อจ660324-149 ED376559124TH mvunbay + Patwat (574747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์สามชั้นยันต์ห้าตัว เนื้อผง จ.นนทบุรี
49 # 3อจ660324-151 staruch + Yui_jaa2528 (574683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBNM200025433KW
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.ระยอง (หมายเลข 325)(660315-1015)
50 # 3อจ660324-152 ED438750574TH m-cot + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (574686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 2927)(G 80%)
51 # 3อจ660324-153 ED438750574TH Tumtim + เบิร์ดกาฬสินธุ์ (574687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) (สภาพชำรุดขอบหลังล่าง)(G 64%)
52 # 3อจ660324-154 ED400716834TH aluminium + myphilos (574690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
53 # 3อจ660324-155 ED403587780TH tungsaima + kook582 (574693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (660311-1200)(G 66%)
54 # 3อจ660324-156 ED184747035TH puriwaj + เอ๋หลังเซ็น (574695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
55 # 3อจ660324-158 ED163999524TH hoabburi + มีดีพระเครื่อง (574698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2550 จ.เพชรบุรี. (651019-2205)
56 # 3อจ660324-159 ED418258394TH thitichon + อนุภาพ (574700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อปี่ วัดโคกท่าเจริญ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.ชลบุรี
57 # 3อจ660324-160 ED420066656TH jeabkop + tongjoy (574701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (660308-1080)(G 68%)
58 # 3อจ660324-165 EJ663386131TH lovehunterlove27 + ขนมกรุบ (574774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี
59 # 3อจ660324-166 EJ663386131TH อาทิตย์๙๙ + ขนมกรุบ (574775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลืองทองแดงตะกั่วถักเชือก ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.8 นิ้ว) (สภาพใช้และถักเชือกชำรุด)
60 # 3อจ660324-168 ED391945797TH Kurama + amata_tong (574777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เล็กบล็อกลองพิมพ์ เนื้อผงพรายกุมาร ปี 2517 จ.ระยอง (570531-184)(G 87%)
61 # 3อจ660324-169 ED435409573TH kengkas + ป๋ามอส (574779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)(S 90%)
62 # 3อจ660324-170 ED348161742TH กีตาร์ + Tossaporn98 (574781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 64%)
63 # 3อจ660324-171 ED337281276TH kengkas + poonsaka (574722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพอุดซ่อมข้อมือซ้าย)
64 # 3อจ660324-172 ED458322889TH Kittinan + องอาจ (574726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 90%)
65 # 3อจ660324-173 ED203249631TH puriwaj + yongyot (574730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
66 # 3อจ660324-174 ED203249631TH natt99 + yongyot (574732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์กนกข้าง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
67 # 3อจ660325-132 AodAnt + Toroclub (574819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
TH01183XUQKX4B0
แหวนทอง (น้ำหนักรวม 10.4 กรัม)(G 39%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 27 มี.ค. 2566 - 08:42 น.] #86218 (23/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660315-012 ED412168401TH nextnext (573590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ660315-017 ED389182835TH aircadet (573539) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660315-022 ED407641795TH เก่งลำปาง (573486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660316-007 EJ313542082TH Bobber1979 (573742) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ660316-025 ED200392792TH boboaf (573715) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ660316-031 EM010521434TH ขนมไทยแม่อารีย์ (573729) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ660316-036 ED369943603TH เก่งลำปาง (573741) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
8 # 1อจ660316-037 ED395987426TH Promarin (573743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660317-034 ED390532935TH HIGHT (573885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660320-002 ED336869454TH naphat1981 (574228) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 1อจ660321-013 66850684066025 rung-55 (574307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660322-023 ED345470387TH Tazmania (574428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660323-005 ED443910565TH Namnathee1983 (574587) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ660323-010 ED446231015TH นกแก้ว (574589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660323-012 BPLA000235138MT natnakon_1979 (574597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660323-013 ESTS000264231 เอ็มซีเค (574600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660323-014 PTAS000115769XR Reindeer_kwang (574607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660323-015 EM010518228TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
19 # 1อจ660323-016 ED455424265TH คุณศิระ (574615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660323-018 EM010518214TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660323-019 EJ042048605TH นกแก้ว (574621) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
22 # 1อจ660323-020 ED40887300TH stargon (574625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
23 # 1อจ660323-048 ED391551675TH Burapha777 (574630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660323-049 ED404876292TH คลับจับลิง (574633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660323-050 ED452906065TH pop2517 (574636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660308-007 ริณดา (572616) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 2อจ660308-016 patchara (572615) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660308-018 เด็กท่าพระ (572617) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 2อจ660308-020 b_wor (572501) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660308-037 EKACHAI (572507) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ660309-001 suchat-01 (572728) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660309-015 karopy (572737) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
8 # 2อจ660313-006 suwat1318 (573217) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
9 # 2อจ660314-021 เหอลี่ (573353) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
10 # 2อจ660314-022 เหอลี่ (573355) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
11 # 2อจ660318-001 mut007 (574058) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660320-006 virut19 (574252) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660320-009 Pond27 (574254) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ660320-010 nouvo (574256) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ660320-016 เหอลี่ (574190) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
16 # 2อจ660320-017 เหอลี่ (574193) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
17 # 2อจ660320-018 เหอลี่ (574198) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
18 # 2อจ660320-029 เหอลี่ (574222) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660320-042 เหอลี่ (574239) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ ไม่สรุปผล 12 องค์
20 # 2อจ660320-044 tapami (574242) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660323-001 thailandamulet (574570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 2อจ660323-002 แก้วอุษา (574572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660323-003 jicko (574574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 2อจ660323-004 jicko (574576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660323-008 donkingddd (574579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ660323-009 thanitpl (574580) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ660323-011 azamioo (574573) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 2อจ660323-013 camelot (574577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ660325-021 การันตีพระ (574788) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ660325-022 การันตีพระ (574789) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ660325-023 การันตีพระ (574790) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ660325-024 การันตีพระ (574791) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ660325-025 การันตีพระ (574792) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ660325-026 การันตีพระ (574793) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ660325-027 การันตีพระ (574794) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
36 # 2อจ660325-028 การันตีพระ (574795) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
37 # 2อจ660325-029 การันตีพระ (574796) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ660325-030 การันตีพระ (574797) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ660325-031 การันตีพระ (574798) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
40 # 2อจ660325-032 การันตีพระ (574799) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660315-006 jack_edit + ไทยนิยม (573534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์พระคลองตะเคียน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.สุพรรณบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ660315-160 EH779910225TH KoM_PanG + (573478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thongchai7495
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองเหลือง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (วัดโพนทองสร้าง/หน้าตัก 3 นิ้ว)
3 # 3อจ660316-195 EM010521403TH เต่านา + ขนมไทยแม่อารีย์ (573676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ660317-007 somnuk + จ่าบินนครปฐม (573774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุสปจ. เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
5 # 3อจ660317-104 ED405595112TH korn88 + Banker (573956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เกศบัวตูม เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ660317-109 TH01183WUWB67B0 vichet + toopronchai (573964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
7 # 3อจ660317-120 ED350185889TH พรญาณ + OMBUN (573853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบชาตตัดเดี่ยว กรุวัดกระชาย พิมพ์สมาธิ(เล็ก) เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
8 # 3อจ660317-163 ED200393104TH UDS-35 + boboaf (573878) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ660317-203 TH01183X463M9B0 theviper55 + นึกอ่อนนุช (573868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงพ่อเกีย วัดภุมรินทร์ เนื้อเมฆพัด ปี 2459 จ.สมุทรสงคราม **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
10 # 3อจ660318-114 EM010500607TH Ao297 + ซูโม่ (574007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ภู รุ่นอายุครบ 100 ปี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
11 # 3อจ660318-128 ED347539706TH hoabburi + ต่อแต้ม (573987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิงหธรรมมงคล วัดบวรนิเวศฯ เนื้อเงิน ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ. (650709-2031)(S 93%)
12 # 3อจ660318-142 ED434845986TH ต่ายวัดหนึ่ง + คูณสตางค์ (574035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ชะลูด ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ660320-116 ED403568423TH afrosalmon + hattori (574121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ฐานแซมนายแฉล้ม เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
14 # 3อจ660322-147 QSV085900000042 afrosalmon + Newpraram2 (574456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
15 # 3อจ660323-002 pawaris + somboonput (574516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพสวย)(621010-137)(G 78%)
16 # 3อจ660323-003 joki_bank + joe8878 (574519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660323-004 toymlt + Kanopon (574521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.ชัยนาท (660311-2244)(G 61%)

18 # 3อจ660323-005 Tarkkyp + azamioo (574523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์จัมโบ้เล็ก เนื้อผงคลุกรัก ปี 2515-2525 จ.นนทบุรี (ฝังตะกรุด) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
19 # 3อจ660323-006 numuthai + pui1228 (574524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส รุ่น 100 ปี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (660314-1045)
20 # 3อจ660323-007 Tar_MDU35 + workplace (574526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
กริชพรหมคุณ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นบันดาลทรัพย์ ปี 2552 จ.สุรินทร์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ660323-008 Vichai2498 + jack_edit (574529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์กลางหลังยันต์ เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิฐานจิต) (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
22 # 3อจ660323-009 jack_edit + midori (574531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย) (641028-2093)(G 79%)
23 # 3อจ660323-010 peerapan25 + ไทยนิยม (574533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้น เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (660227-1086)
24 # 3อจ660323-011 zakII + ตูนเพชรบูรณ์ (574517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตรฯ เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 470/หน้าตัก 5.8 นิ้ว)
25 # 3อจ660323-012 Auttaporn1979 + เสกอุทัย (574787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพปิดทอง)(660323-1019) (G 66%)
26 # 3อจ660323-102 ED364256007TH Goodcobain + noi70 (574612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นของขวัญวันเกิด 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2524 จ.อุทัยธานี
27 # 3อจ660323-103 ED364256007TH nut2326 + noi70 (574614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพใช้)
28 # 3อจ660323-104 EJ359941452TH theviper55 + o-larn (574617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ เนื้อเมฆพัด ปี 2472 จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
29 # 3อจ660323-105 TH01183XM6997BO กำธรนคร + phalittha (574620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม(G 89%)
30 # 3อจ660323-107 ED172546527TH ลมเย็น + cat39 (574624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 10 ทรงผนวช เนื้อตะกั่ว ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660323-111 SXF139700018814 manta69 + ขาล-เสือ (574518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ660323-112 ED457703705TH ยุทธพนัง + nphohirun (574522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน(กลาง) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
33 # 3อจ660323-113 EM010517911TH อมตะพุทธศิลป์ + (574525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญศาลเจ้าพ่อเสือ เนื้อทองคำ จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15 กรัม)
34 # 3อจ660323-114 EM010517911TH อมตะพุทธศิลป์ + (574527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ตลับเหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660323-119 EM010517911TH อมตะพุทธศิลป์ + (574548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
36 # 3อจ660323-120 ED234392301TH kamron_ch + Pond-1 (574552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง

37 # 3อจ660323-121 828042271140 ไก่พระยา + ศรีเมืองระยอง (574541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อผง ปี 2548 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง-เงิน)
38 # 3อจ660323-122 ED433542376TH loomthong + aoopasio (574543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
39 # 3อจ660323-123 ED441541085TH พรพระวิษณุ + TONG_NK (574545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(640716-009) (G 80%)
40 # 3อจ660323-125 ED430196117TH jitlada555 + ธีรดา (574554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2271)
41 # 3อจ660323-126 ED191763949TH poshwises + Chaiyoyo (574556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่นสารพัดดี พิมพ์จิ๋ว เนื้อดิน จ.สกลนคร
42 # 3อจ660323-127 PTAS000115769XR joki_bank + (574558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660323-128 ED460900767TH ton_Teera + boboaf (574649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์บัวสองชั้น เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
44 # 3อจ660323-130 ED460900767TH kollek + boboaf (574564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)
45 # 3อจ660323-131 ED460900767TH sur_suk + boboaf (574561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ฐานสำเภา เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ660323-132 ED456344113TH วิชามาร + nakornyong (574566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1)
47 # 3อจ660323-134 ED360298925TH pramual + microsoft (574571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660323-135 ED455424265TH SiwaDa928 + คุณศิระ (574575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.สุรินทร์ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
49 # 3อจ660323-136 ED442249205TH NP_PRATHAI + (574578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golfsriracha
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660323-137 ED017097811TH new999 + aoy789 (574583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
51 # 3อจ660323-138 ED017097811TH joki_bank + aoy789 (574586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660323-140 828032402562 masterpiece + sirimongkol1 (574592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 11 เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สกลนคร
53 # 3อจ660323-141 828032402562 วิเศษชัยชาญ + sirimongkol1 (574634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.สงขลา (สภาพใช้)
54 # 3อจ660323-142 EB820340265TH taladprathai + Boon789 (574635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
55 # 3อจ660323-143 eaknaengnoy + pieronut (574638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183XSTD67BO
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นลายเซ็น เนื้อทองแดง ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา

56 # 3อจ660323-146 ED382385135TH Watchrin + noprama9 (574642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเกศมงคล เนื้อผง ปี 2524 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660323-147 ED405625171TH wittawat_tan + หนานเอ (574643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ลำปาง
58 # 3อจ660323-148 nut141 + eakkapong (574644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
KBWR200004801QG
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (651222-1062)
59 # 3อจ660323-149 KLUA000245016Q7 karn_rayong + หนุนดวง99 (574645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 5 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดศีรษะขวา)
60 # 3อจ660323-150 TH01183XSGRM5BO วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + ladprakon (574646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
61 # 3อจ660323-151 EJ312075494TH cpall + pong26 (574538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง(G 65%)
62 # 3อจ660323-152 ED405625812TH gymnastics + Thanapong36 (574542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 3511)
63 # 3อจ660323-153 ED432183385TH บอยพระเครื่อง + vorapot-p (574546) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ดนะ)(651027-1102)
64 # 3อจ660323-154 ED200882495TH afrosalmon + ทวารวดี (574550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
65 # 3อจ660323-155 BW82000208842L4 NP_PRATHAI + ketanirut (574553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นระฆังทอง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงลงบรอนซ์ทอง ปี 2553 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (กรอบทองแดงชุบทอง)
66 # 3อจ660323-156 BW82000208842L4 NP_PRATHAI + ketanirut (574557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน วัดละหารไร่ รุ่นสากหัก เนื้อผง(เทา) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังพลอย)
67 # 3อจ660323-157 ED460901025TH pongpamorn + boboaf (574559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิว)
68 # 3อจ660323-158 ED460901025TH magician + boboaf (574562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
69 # 3อจ660323-159 ED391551675TH Tochiro + Burapha777 (574565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเมฆพัด ปี 2467 จ.ฉะเชิงเทรา
70 # 3อจ660323-160 ED418074163TH believe + มาริโอ (574567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม(S 91%)
71 # 3อจ660323-161 EK138668052TH logisman + พุดซ่า (574520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
72 # 3อจ660323-162 ED198492137TH saksitt + thanet (574528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และแต่งผิวรมดำ)
73 # 3อจ660323-165 ED410684858TH puriwaj + kankanmol (574536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 25 มี.ค. 2566 - 08:35 น.] #86214 (22/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 1อจ660301-010 ON68000641407QU Goodcobain (571755) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
2 # 1อจ660301-015 ED388530865TH อุกฤช (571761) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660301-023 ED350129900TH OMBUN (571744) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ660302-028 EJ042545661TH ขนมไทยแม่อารีย์ (571885) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 1อจ660303-016 ED366949536TH doramon2345 (572001) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 1อจ660307-011 ED400823541TH maii_amulet (572438) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
7 # 1อจ660307-016 ED335373346TH bagio (572440) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ660307-018 ED390016265TH tongjoy (572308) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 1อจ660307-026 EJ042546110TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572441) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ660308-001 EJ042045087TH นกแก้ว (572585) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660308-008 ED420634153TH ป้อมปืนใหญ่ (572589) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 1อจ660308-009 EB686377359TH seranee (572593) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
13 # 1อจ660308-016 ED420008738TH tongjoy (572598) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ660308-023 ED353469788TH Oliver (572600) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 9 องค์
15 # 1อจ660309-023 ED172986020TH pravech789 (572770) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 1อจ660309-025 ED425340071TH คุณศิระ (572709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660310-004 EJ042046048TH นกแก้ว (572891) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660310-026 EJ876112785TH พรชมพู (572897) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 1อจ660311-017 EJ878889326TH พรชมพู (573090) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
20 # 1อจ660311-018 ED349899432TH klang_pra (573055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660311-026 828026889421 สุธาสินี (573094) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
22 # 1อจ660313-018 ED386331827TH สิริธรรมโม (573131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660313-028 ED163986358TH คอปแมน (573176) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
24 # 1อจ660315-023 ED383461981TH ferluci (573494) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ660315-027 ED351044879TH เฮงเฮงเฮง168 (573502) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
26 # 1อจ660317-025 EH944625322TH Neng06 (573921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660317-031 ED405175150TH nokxxx22 (573882) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
28 # 1อจ660317-035 ED109080919TH phetbanpra (573890) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 1อจ660322-002 ED452651484TH Darkaun (574430) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 1อจ660322-003 ED402853387TH suparoek (574457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660322-005 ED446533996TH WANAPUEK1234 (574432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660322-007 ED460612329TH terktextile (574436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ660322-011 ED432155013TH tiwakornwong (574440) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ660322-017 ED441904576TH กระไหล่ทอง (574480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
35 # 1อจ660322-019 EH948143674TH เมืองสมุทร (574482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ660322-024 ED441527132TH Promarin (574431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ660322-032 ED454527238TH เขยมาบตาพุด (574454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660227-049 เหอลี่ (571467) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ ไม่สรุปผล 9 องค์
2 # 2อจ660301-008 ริณดา (571764) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660301-010 ริณดา (571768) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ660301-029 corpse (571740) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660308-001 boytiew (572605) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
6 # 2อจ660309-003 nutsorn (572774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 2อจ660317-006 กันต์กวี (573955) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 2อจ660318-002 mut007 (574060) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660320-003 tongSt (574248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660321-009 วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ (574363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ660322-001 หนุ่มธนบุรี (574382) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660322-016 karopy (574386) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ660322-017 likeit (574393) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 2อจ660322-020 iTons (574397) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660322-024 Apinan_kampaya (574513) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
16 # 2อจ660322-043 Boonyaritsss (574424) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ660323-015 การันตีพระ (574514) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660308-145 ED429705705TH teerasuk + คเวสโก (572527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนกรุวัดเขาพนมเพลิง พิมพ์บัวห้าจุด เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
2 # 3อจ660308-162 ED414756011TH schan2514 + คูณสตางค์ (572573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
3 # 3อจ660310-149 ED372674858TH ตี๋ลำปาง + พิชชากร (572845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา พิมพ์ฐานสิงห์ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
4 # 3อจ660311-144 ED420030245TH TONKHAW + ไก่ท่าข้าม (572981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรกลม เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
5 # 3อจ660314-106 EM010520456TH va1111 + ขนมไทยแม่อารีย์ (573310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่น สธ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2523 จ.นครปฐม (หน้าตัก 5 นิ้ว)
6 # 3อจ660316-124 EJ660245054TH midori + พรพานิช (573606) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
7 # 3อจ660316-159 EJ042047304TH ไซม่อน + นกแก้ว (573651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นทอดผ้าป่าฯ เนื้อทองคำ ปี 2534 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 20.1 กรัม)
8 # 3อจ660317-125 EM010516981TH pinits + ขนมไทยแม่อารีย์ (573840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
9 # 3อจ660317-152 ED438805560TH pornlimk + bluezone69 (573864) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2516 จ.นครปฐม. (660105-2020)
10 # 3อจ660317-153 ED438805560TH pornlimk + bluezone69 (573875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2516 จ.นครปฐม. (660105-2030)
11 # 3อจ660317-154 ED438805560TH pornlimk + bluezone69 (573879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2516 จ.นครปฐม. (660105-2027)
12 # 3อจ660317-206 ED374646404TH ลูกพ่อ88 + BOYLOMSAK (573889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนารายณ์ทรงปืนตัดเดี่ยว กรุศรีมโหสถ พิมพ์พระนารายณ์สี่กร เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ปราจีนบุรี
13 # 3อจ660317-213 ED001349251TH poshwises + mingloei (573799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
14 # 3อจ660320-169 66850686619365 kollek + กระปุก1967 (574199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(S 88%)
15 # 3อจ660321-002 kai26 + Doitung (574267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เนื้อทองคำ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
16 # 3อจ660321-003 m-cot + pentoe (574272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 70%)
17 # 3อจ660321-004 Nickklins + scpra (574274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (571029-132)(S 90%)

18 # 3อจ660321-146 EM010517457TH อมตะพุทธศิลป์ + (574325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี เนื้อทองคำ จ.อุดรธานี (หมายเลข 18/น้ำหนักทอง 15.8 กรัม) (ไม่ระบุปีสร้าง)
19 # 3อจ660322-001 mawpong + robert62 (574374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อเงินลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1115/สภาพสวย) (651027-1059)
20 # 3อจ660322-002 numuthai + khunpra (574375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (630615-178)
21 # 3อจ660322-003 puriwaj + กิตติ2528 (574378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (650506-1100)
22 # 3อจ660322-004 เสี่ยเมืองกาญฯ + Pritetw (574379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2482 จ.นครสวรรค์
23 # 3อจ660322-005 teera63 + ทนายโอ๊ต58 (574381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเจริญพรไตรมาส เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หมายเลข 2061)
24 # 3อจ660322-006 punya + Bankkc (574383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 4117/สภาพสวย)
25 # 3อจ660322-007 mr_teenoy + anurak99 (574385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 67%)
26 # 3อจ660322-008 montree_anu + mookmik (574389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อนวโลหะลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 175) **พระสภาพสวย
27 # 3อจ660322-009 numuthai + bigbrother (574392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 46402)
28 # 3อจ660322-010 poshwises + เด็กวังละโว้ (574396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660322-012 jeabkop + thong999 (574377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
30 # 3อจ660322-013 jeabkop + thong999 (574384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(550223-165)
31 # 3อจ660322-014 jeabkop + thong999 (574388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
32 # 3อจ660322-016 Hora371 + ppffarm (574395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(660304-1159)(G 78%)
33 # 3อจ660322-017 Khem1259 + Boonyaritsss (574511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาอุดมโชค หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดไตรมิตรฯสร้าง)
34 # 3อจ660322-101 ED429624839TH ชิษณุชา + vespa2 (574373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสี่เส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี
35 # 3อจ660322-102 ED442261745TH joeenok + golfsriracha (574376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อประสาร วัดโนนผึ้ง เนื้อผง ปี 2540 จ.ศรีสะเกษ
36 # 3อจ660322-103 ED170267184TH bussakorn + Meetung (574380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผงใบลาน ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้

37 # 3อจ660322-104 ED170267184TH bussakorn + Meetung (574387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660322-105 ED418532898TH preeyawat + petcharee (574391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650118-1027)
39 # 3อจ660322-106 ED463730418TH วิเศษชัยชาญ + ข้าวตอกแตก (574394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
40 # 3อจ660322-108 ED364567928TH TONKHAW + บางกะปิ (574401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นปืนแตก พิมพ์เศียรบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.พิจิตร
41 # 3อจ660322-109 ED156352880TH sakkapan + manjung (574406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ(ขอบจุด) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
42 # 3อจ660322-110 ED351999920TH Chansri1 + Mienthong (574409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์หลังสิงห์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ660322-111 ED387985180TH AChen + jane77 (574399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 1500 บาท) (น้ำหนักทอง 3.7 กรัม)
44 # 3อจ660322-112 ED353619540TH Phichit_02 + เอ็มน้อยร้อยล้าน (574402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
45 # 3อจ660322-113 ED364567959TH masterpiece + บางกะปิ (574405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660322-114 ED165953383TH มงคล88 + เด็กตลาดพลู (574408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2405)
47 # 3อจ660322-115 ED380425693TH auu2520 + อาทิตย์๙๙ (574411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้สึก)
48 # 3อจ660322-116 ED410694311TH kollek + ketanirut (574413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแทน วัดแก้วฟ้า รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ราชบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
49 # 3อจ660322-119 EM010518174TH non109 + ขนมไทยแม่อารีย์ (574435) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ660322-120 ED446702403TH yodpra + Surfers (574438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่าน เนื้อผง ปี 2539 จ.ชัยนาท
51 # 3อจ660322-121 ED439122995TH jeabkop + k9cob (574400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(660118-1098)
52 # 3อจ660322-122 EJ333934088TH Beed098 + สคารโว (574403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (610926-049)
53 # 3อจ660322-123 ED192233324TH รามินทร์ + Damwoo (574407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (600112-008)(G 75%)
54 # 3อจ660322-125 ED385463490TH jitlada555 + supachai_u (574412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ ท่านสรรเพชญสร้าง รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
55 # 3อจ660322-126 ED38859275TH Goodcobain + auu2520 (574414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร

56 # 3อจ660322-127 ED37148181TH sam8793 + krai007 (574417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธปรกโพธิ์ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)(G 75%)
57 # 3อจ660322-128 ED455913811TH eaknaengnoy + หนุ่ยเพชรบุรี (574419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อเงิน ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 7962)
58 # 3อจ660322-129 ED419474264TH zuzaa + น้ากร (574423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หน้าเลื่อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (650927-1103)(G 69%)
59 # 3อจ660322-130 ED454506710TH Koko168 + Popbeta (574512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์ น แตกแขนแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (สภาพรมผิวใหม่และใช้)(G 65%)
60 # 3อจ660322-131 ED454527238TH แม้วจอมเทียน + (574416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เขยมาบตาพุด
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 65%)
61 # 3อจ660322-132 ED389952445TH numuthai + ศรัทธาพระ (574420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 22098)(S 91%)
62 # 3อจ660322-133 EB760031826TH นาควารี + พุทธปาฎิหารย์ (574425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปึ 2541 จ.สุรินทร์
63 # 3อจ660322-134 ED160842111TH AodAnt + จิราภรณคงเมือง (574427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานสามชั้น เนื้อผง จ.อ่างทอง (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
64 # 3อจ660322-135 ED442261688TH motomoshi + golfsriracha (574429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่นาถ วัดศรีโลหะฯ รุ่นแรก พิมพ์หลังหลวงพ่อพรต เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.กาญจนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว) (660302-1197)
65 # 3อจ660322-136 ED425934424TH joeenok + ตะแคงขวด (574434) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
66 # 3อจ660322-137 ED167886085TH popnavy + strada4x4 (574437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (621123-331)(G 77%)
67 # 3อจ660322-138 ED448782700TH sudarat_P + Surame (574441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
68 # 3อจ660322-139 ED154171669TH eaknaengnoy + Punkorat (574444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระปางถวายเนตร ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ660322-140 ED154171669TH loongmike + Punkorat (574452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
70 # 3อจ660322-141 TH01183XK9P29B0 lumpini6655 + preaw29 (574442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และชำรุดโพธิ์บนขวา)(S 89%)
71 # 3อจ660322-142 SKB1000247365VQ pongbangyai + Pondnineteen (574445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง เนื้อเมฆพัด
72 # 3อจ660322-144 EW004591348TH CHALEEWONG + m-cot (574447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
73 # 3อจ660322-145 EX607952121TH kook582 + print (574449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
74 # 3อจ660322-146 SXF109000007056 yodpra + jack0606 (574451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ทำน้ำมนต์ เนื้อทองเหลือง ปี 2558 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 2.7 นิ้ว)

75 # 3อจ660323-108 ED428854583TH อรทัย960 + armbasic (574626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนัก 25.8 กรัม)(G 92%)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 24 มี.ค. 2566 - 08:42 น.] #86210 (21/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660221-015 EJ042540810TH ขนมไทยแม่อารีย์ (570707) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
2 # 1อจ660223-005 ED311796314TH Wanlop (571020) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ660301-028 ED364219004TH noi70 (571753) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ660304-006 EJ359942237TH o-larn (572090) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
5 # 1อจ660306-004 ED329365771TH eveoil (572240) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660306-006 ED337861426TH Darkaun (572245) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ660306-007 ED337861426TH Darkaun (572246) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
8 # 1อจ660306-008 ED384370139TH ฅนบางใหญ่ (572251) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660306-011 ED365273222TH bluezone69 (572262) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
10 # 1อจ660307-003 ED328876983TH หลานตาจวบ (572426) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
11 # 1อจ660307-005 ED374186328TH doramon2345 (572432) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ660307-009 EJ04255998TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572434) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ660307-010 ED422010028TH jingmanu (572435) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ660308-012 EJ042546004TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572565) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660309-002 ED383056374TH โกวบ้อ (572736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 1อจ660310-014 EJ042553977TH บอสตัน (572912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660311-005 ED388554098TH bomtada (573082) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660311-011 ED425350309TH UDOMPUB (573051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660311-012 ED207927775TH Vespaputtima (573052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660311-021 ED335375687TH My_dear (573089) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ660311-023 ED406234384TH พรวิภัทร์ (573093) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ660311-025 ED3393096041TH Jjiann1979 (573096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
23 # 1อจ660315-010 ED163987000TH มีดีพระเครื่อง (573489) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 1อจ660316-009 EW504159873TH เมิส_เพชรบูรณ์ (573689) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 1อจ660316-010 EW504159873TH เมิส_เพชรบูรณ์ (573707) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 1อจ660316-011 EW504159873TH เมิส_เพชรบูรณ์ (573712) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 1อจ660316-012 EW504159873TH เมิส_เพชรบูรณ์ (573716) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 1อจ660316-013 EW504159873TH เมิส_เพชรบูรณ์ (573720) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 1อจ660316-014 EW504159873TH เมิส_เพชรบูรณ์ (573724) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 1อจ660316-015 EW504159873TH เมิส_เพชรบูรณ์ (573730) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 1อจ660316-016 EW504159873TH เมิส_เพชรบูรณ์ (573736) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 1อจ660317-002 ED421730142TH มหัศจรรย์พระ (573848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
33 # 1อจ660317-004 ED172784813TH พรหมมาตร์ (573852) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
34 # 1อจ660317-005 ED388563007TH bomtada (573856) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ

35 # 1อจ660317-006 EM010521417TH ขนมไทยแม่อารีย์ (573865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 1อจ660317-008 MEGA05138004326 สอปลายฟ้า (573872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
37 # 1อจ660317-009 ED418081646TH มาริโอ (573880) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 1อจ660317-010 BKAE000117164E9 nopakk (573896) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
39 # 1อจ660317-011 TH01183WYH823B0 peepop (573927) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
40 # 1อจ660317-017 828034552995 Porn_PP (573936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
41 # 1อจ660317-018 ED399758891TH ไทยดวงเดือน (573940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ660317-019 ED437036123TH Taenoi (573947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 1อจ660317-020 ED232268275TH ถกนธ์_มิ่ง (573969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 1อจ660317-029 EB822781552TH Sutee-sai2 (573924) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ660317-030 ED425753501TH terktextile (573928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ660317-040 ED363236403TH ksanti (573899) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
47 # 1อจ660317-041 EG644002001TH Patwat (573851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
48 # 1อจ660317-046 ED414034994TH ปราศมณฑิล (573855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ660317-047 ED402848965TH เสกอุทัย (573861) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
50 # 1อจ660317-048 EJ303519725TH NnTong2388 (573866) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
51 # 1อจ660317-049 ED424138530TH DH-amulet17 (573870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 1อจ660317-051 EM010521598TH ขนมไทยแม่อารีย์ (573931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
53 # 1อจ660317-052 ED430159627TH ธีรดา (573933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
54 # 1อจ660317-053 EJ133575107TH พิชชาพชร (573934) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
55 # 1อจ660318-001 EJ042048070TH นกแก้ว (574047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
56 # 1อจ660318-002 ED416222519TH chaiya-2 (574049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
57 # 1อจ660318-006 TH01183WQEYV5B0 CKHOS (574055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
58 # 1อจ660318-008 ED432324851TH yellyx18 (574061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
59 # 1อจ660318-013 ED140058488TH Gaokod2549 (574050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
60 # 1อจ660318-014 ED433454946TH KONDEE446 (574052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
61 # 1อจ660318-016 ED195237245TH pimthong (574057) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
62 # 1อจ660320-004 ED451502461TH singha_37 (574100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
63 # 1อจ660320-006 ED407893652TH ญาญ่าซัง (574103) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
64 # 1อจ660320-011 EM010517505TH ขนมไทยแม่อารีย์ (574164) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
65 # 1อจ660320-012 ED424145601TH DH-amulet17 (574169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
66 # 1อจ660320-016 EJ585324502TH Poopoo (574176) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
67 # 1อจ660320-022 EM010483400TH ฝอยทอง (574210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
68 # 1อจ660320-023 ED437744728TH KIDTIN (574212) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
69 # 1อจ660320-024 SXF132400024221 Danai33 (574215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
70 # 1อจ660320-027 KBT9800026154KB ssorsoon (574223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
71 # 1อจ660321-009 ED412346274TH Khanoon (574342) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
72 # 1อจ660321-010 ED404875221TH คลับจับลิง (574344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
73 # 1อจ660321-014 ED406850253TH BOONG (574324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

74 # 1อจ660321-015 ED431346317TH ป๋องณรงค์ชัย (574328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
75 # 1อจ660322-027 ED177493273TH winwin (574443) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
76 # 1อจ660322-030 ED460611898TH CTPRAKRUENG (574450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660227-016 sanopporn (571394) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ660301-003 ริณดา (571746) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660302-028 Bancha999 (571879) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
4 # 2อจ660304-006 Tourjen (572170) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ660304-008 intara99 (572183) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
6 # 2อจ660304-009 แมวปลาทอง (572186) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660304-010 ลูกระยอง (572188) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ660304-012 THAITANIUM (572190) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1
องค์
9 # 2อจ660306-016 Anusornj (572219) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระไม่แท้ 11 องค์
10 # 2อจ660306-032 blue333 (572234) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 2อจ660307-007 แก้วอุษา (572359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660310-018 vittaya14 (572936) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660311-002 tum_utt (573031) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
14 # 2อจ660311-003 ตาต้น (573066) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 2อจ660311-005 Turtle-Jet (573037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660311-010 แม็คหลักสี่ (573046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ660313-008 บารมีคุณย่า (573222) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660313-009 บารมีคุณย่า (573224) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ660314-002 Dig_tut_959 (573392) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ660314-019 เหอลี่ (573346) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
21 # 2อจ660314-020 เหอลี่ (573350) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
22 # 2อจ660315-012 ฅนพลัดถิ่น (573530) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
23 # 2อจ660315-014 ศตกมล (574371) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
24 # 2อจ660317-003 Owarut999 (573945) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
25 # 2อจ660317-004 pramual (573949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660317-009 Settawut (573958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
27 # 2อจ660318-003 manilmanggol (574041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ660318-005 สยามเมืองยิ้ม (574062) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
29 # 2อจ660318-006 hengy (574044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ660318-007 nikron (574048) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
31 # 2อจ660318-008 Prakop (574051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
32 # 2อจ660318-013 DrBoot (574074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ660320-002 Yodes (574246) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
34 # 2อจ660320-004 Anankiya (574249) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 2อจ660320-008 ซิยิ่นกุ้ย (574253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
36 # 2อจ660320-012 wutpantip (574200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 2อจ660320-014 Owarut999 (574202) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ660320-015 uudom (574204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 2อจ660321-001 Pboonchai (574345) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
40 # 2อจ660321-002 ษิตท่าข้าม (574348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ660321-005 Nutanun (574350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ660321-006 kongsak (574353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
43 # 2อจ660321-007 kongsak (574357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
44 # 2อจ660321-008 ปานเกตเกษตรวิสัย (574360) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
45 # 2อจ660321-019 เอ็มราชบุรี (574370) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ660307-169 ED371176644TH joki_bank + poshwises (572348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ660308-166 ED187571412TH daew1970 + birdgear (572581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระทราวดี เนื้อดิน (ไม่ระบุกรุ) (550810-146)(S 90%)
3 # 3อจ660310-129 ED16486939TH iamhon + กรอมูเลท (572838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ660310-138 ED382336903TH sherbet88 + pongpamorn (572875) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา
5 # 3อจ660310-139 ED382336903TH bunpotth + pongpamorn (572948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครราชสีมา
6 # 3อจ660310-140 ED382336903TH pongchon + pongpamorn (572880) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา
7 # 3อจ660310-148 EJ663385502TH ไม้ไท + ขนมกรุบ (572841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงถักเชือก ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 4.8 นิ้ว)
8 # 3อจ660310-150 ED372674858TH ตี๋ลำปาง + พิชชากร (572848) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
9 # 3อจ660310-175 ED319498563TH เอ๋พระรามห้า + boonraksa (572861) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 4420)
10 # 3อจ660310-186 EJ042546738TH Qman99 + ขนมไทยแม่อารีย์ (572906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นครบ 7 รอบ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.ชลบุรี (หมายเลข 87/น้ำหนักทอง 20.4 กรัม)
11 # 3อจ660310-202 ED398817205TH เวียงพิงค์ + ตัส99 (572945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว)

12 # 3อจ660311-011 sorn16 + โยพระแสง (572965) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 73%)
13 # 3อจ660311-148 ED335599954TH มหาชัยพระเครื่อง + wichan-2 (572997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน พิมพ์นั่งพาน เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.สุรินทร์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
14 # 3อจ660311-174 EB759914197TH เจ้าคุณ + พุทธปาฎิหารย์ (573024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
15 # 3อจ660311-175 ED431304855TH ธนาวิศว์ + rachanya (573033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(S 94%)
16 # 3อจ660311-196 EJ359942020TH บรมีหลวงปู่ทวด + o-larn (573074) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อใย วัดระนาม พิมพ์สองหน้า เนื้อเมฆพัด ปี 2476 จ.สิงห์บุรี
17 # 3อจ660311-200 NGWW0002664442L kit49 + ดุจติปิยะ (573080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 62%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ660313-022 Patwat + jane77 (573103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลุย วัดถ้ำผาปิ้ง รุ่นขวานฟ้า เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.เลย
19 # 3อจ660313-137 EJ042046343TH มหาราษฏร์ + นกแก้ว (573161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
20 # 3อจ660313-158 ED154154997TH noomark + งดงาม (573154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระทราวดี เนื้อดิน (ไม่ระบุกรุ)
21 # 3อจ660313-170 EM010525351TH poshwises + บอสตัน (573190) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ปี 2504-2512 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และชำรุดขอบบนขวา)
22 # 3อจ660313-180 ED434203683TH ariya16 + นะโม39 (573249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นพระแม่ธรณี เนื้อหินแกะ ปี 2548 จ.สุรินทร์
23 # 3อจ660313-190 EJ042564569TH juthamat + ฮุนได (573191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี กรอบทอง(G 63%)


24 # 3อจ660314-001 หนุ่มหนองแคน + (573302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chaiyakom888
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน(กลาง) เนื้อผง ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
25 # 3อจ660314-117 EM010520266TH อมตะพุทธศิลป์ + ซาลาเปา (573394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช พระธรรมจารีย์ วัดขันเงิน พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.ชุมพร
26 # 3อจ660314-141 ED036914739TH walrawut + ตะแคงขวด (573361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ ยุวพุทธิกสมาคมสร้าง รุ่นไตรภาคี พิมพ์เล็ก เนื้อผงเขียวปิดทอง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สมเด็จพระวันรัต ปลุกเสก)
27 # 3อจ660314-160 EM010520646TH เต่านา + ขนมไทยแม่อารีย์ (573380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุด หลวงพ่อโชติ วัดวชิราลงกรณ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ660315-106 RTBT000068186VP cheid + dream777 (573420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
29 # 3อจ660315-129 ED428706117TH Juicy + องอาจ (573442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธ พระสังวรา(ชุ่ม) วัดพลับ เนื้อตะกั่ว ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
30 # 3อจ660315-148 EM010520235TH ลูกพ่อ88 + ขนมไทยแม่อารีย์ (573454) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อตุด วัดคูหาสวรรค์ เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.พัทลุง (สภาพใช้)
31 # 3อจ660315-176 ED434605276TH montblanc + (573572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
BkkChalyThailand
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
32 # 3อจ660316-001 sam8793 + pumbcom (573599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดหน้าผากและตัดหู)(G 67%)
33 # 3อจ660316-134 Saysabre + rung-55 (573647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
MKMR000320934PO
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 14 เนื้อเงินลงยา จ.ปราจีนบุรี


34 # 3อจ660316-138 บีเวียงพิงค์ + ลุงปิ่นเริน21 (573666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
DONM0002114607Q
พระพุทธชินราช วัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์กลีบบัว เนื้อดิน จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
35 # 3อจ660316-139 ED419157187TH chok22 + TadSnave (573670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
36 # 3อจ660316-140 ED407186623TH sorn16 + เขยมาบตาพุด (573681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ(G 88%)
37 # 3อจ660316-151 ED200392792TH ChaiyutPho + boboaf (573627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)(600818-092)
38 # 3อจ660316-179 EM010521160TH SiwaDa928 + (573717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะหน้าเงิน ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 418)(G 65%)
39 # 3อจ660316-188 EM010521160TH เด็กหงษ์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (573678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 24)(G 62%)
40 # 3อจ660316-192 ED200869980TH loongmike + ทวารวดี (573662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อหมอ กรุถ้ำมหากัณฑ์ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้และชำรุดส่วนล่าง)
41 # 3อจ660316-210 ED360919536TH Tawwaz22 + THAITANIUM (573710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงนั่งข้างรัศมี เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.นครปฐม
42 # 3อจ660317-102 EJ042074579TH เซียนน้อยหนึ่ง + นกแก้ว (573950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร พิธีพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อแก้ว(เขียว) ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 4.4 นิ้ว)
43 # 3อจ660317-119 TH01183WZTE16B0 tonychan + kakashi (573847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
44 # 3อจ660317-161 ED200393104TH k9cob + boboaf (573867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์(โดดร่ม) กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
45 # 3อจ660317-167 EJ042047701TH pinits + นกแก้ว (573897) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(660227-1142) (G 85%)
46 # 3อจ660317-189 ED431324237TH sanopporn + ทอเร็ตโต้ (573869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางไสยาสน์ หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา เนื้อเงินลงยา ปี 2495 จ.ปราจีนบุรี
47 # 3อจ660318-102 ED379879737TH อมตะพุทธศิลป์ + นกแก้ว (573972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
48 # 3อจ660318-115 EM010500607TH เทพรถไฟ46 + ซูโม่ (574008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธดอนศาลาปาละ วัดดอนศาลา เนื้อสำริด ปี 2530 จ.พัทลุง
49 # 3อจ660318-120 ED379879745TH sanopporn + นกแก้ว (574019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแรก พิมพ์ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สิงห์บุรี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
50 # 3อจ660318-123 TH01183X0TNX6B0 pramual + yellyx18 (573974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
51 # 3อจ660320-122 EJ585324989TH Huajoak + หวานเย็น007 (574123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้และรมดำใหม่)(G 63%)
52 # 3อจ660320-142 66850687595533 phetnara + Newpraram2 (574098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อผง ปี 2510 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดซุ้มบนซ้าย)
53 # 3อจ660320-164 TH01183XD1FS2B0 nut2326 + moolpia (574173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)
54 # 3อจ660320-167 TH01183XAZ4T7B0 PHLOI + rungroj (574188) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพทำความสะอาดผิว) (610315-037)
55 # 3อจ660320-195 ED452351697TH น้องปีเตอร์ + patchaya (574192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (โค้ด ๙๔)
56 # 3อจ660321-001 เขาควาย + steppizz (574367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัว วัดบางเดือน พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2497 จ.สุราษฎร์ธานี (วัดราหูสร้าง)
57 # 3อจ660321-005 lungwut + scpra (574277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง) (ฝังตะกรุดเงิน/สภาพชำรุดขอบล่างขวา) (640903-613)


58 # 3อจ660321-006 puriwaj + pornsak20 (574282) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญหล่อพระแก้วมรกต วัดบวรนิเวศฯ รุ่นมรดกโลก เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 4.7 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพระแก้วมรกต วัดบวรนิเวศฯ รุ่นมรดกโลก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญหล่อพระแก้วมรกต วัดบวรนิเวศฯ รุ่นมรดกโลก เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
59 # 3อจ660321-101 ED461011609TH sonicotan + คูณสตางค์ (574268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
60 # 3อจ660321-104 TPD0000044320 NAPATSADOL + (574271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
BELLBANGNA
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2510 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
61 # 3อจ660321-106 ED388592215TH lekmgeups + susuki (574278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรข้างเม็ด กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย
62 # 3อจ660321-107 ED428762391TH ต้นณเมืองกุย + Nong2552 (574283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 69%)
63 # 3อจ660321-108 ED345377400TH สิงห์สยามศิลป์ + FIREWALL (574284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่ง ญส. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หล่อวัด เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660321-109 ED411568133TH Sunadi + bancha18 (574288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
65 # 3อจ660321-110 ED434534977TH eaknaengnoy + phairod101 (574290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี เนื้อทองเหลือง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660321-111 ED431355614TH VICx2 + moo_bpk (574266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (651216-2002)(G 65%)
67 # 3อจ660321-112 ED326726368TH khrawsadid + Piyawan (574270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม(G 70%)
68 # 3อจ660321-113 ED326726368TH Kanom + Piyawan (574273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(G 78%)
69 # 3อจ660321-114 EJ474164682TH pramual + beer2126 (574275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (641021-2117)
70 # 3อจ660321-115 ED454312047TH น้องพอดี + ศิษย์ท่านขุน (574279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2505 จ.ชุมพร
71 # 3อจ660321-116 ED464610164TH birdbin + TALON (574281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์หลังช้างหมอบ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สุรินทร์
72 # 3อจ660321-118 ED435774917TH AodAnt + anothaitmc46 (574293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน กรุวัดสุวรรณฯ เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.อ่างทอง
73 # 3อจ660321-119 ED441904134TH AodAnt + Juicy (574301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุวัดสุวรรณฯ เนื้อชินตะกั่ว จ.อ่างทอง
74 # 3อจ660321-123 ED403569415TH jeabkop + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (574289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพสวย
75 # 3อจ660321-124 ED395179129TH m-cot + MIXMUK (574291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)(G 61%)
76 # 3อจ660321-125 ED457014759TH Amuletism + ชาติน (574295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
77 # 3อจ660321-127 ED367268335TH numchoke2597 + tanapat05 (574298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(ดำ) ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660321-128 ED428792773TH Kittinan + องอาจ (574302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 91%)
79 # 3อจ660321-130 ED443319645TH super + jane77 (574308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง พระชนมายุครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 300 บาท) (น้ำหนักทอง 7.5 กรัม)
80 # 3อจ660321-131 ED442807329TH Chainarin + midland (574310) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่สรุปผล 2 องค์
ปลาตะเพียน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
ปลาตะเพียน หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา[พระไม่สรุปผล] **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
81 # 3อจ660321-133 ED458822482TH amnat108 + suratask (574315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 67%)
82 # 3อจ660321-134 EJ585326295TH Amuletism + หวานเย็น007 (574318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นเหนือดวง เนื้อทองเหลือง ปี 2549 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 78%)
83 # 3อจ660321-135 ED412333369TH naphannop + Khanoon (574369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660313-1041)
84 # 3อจ660321-138 ED350873888TH Koker + ท่านมหา (574331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดพิเศษ)(660104-1125)
85 # 3อจ660321-141 ED431936906TH geffy2019 + Somkiathong (574309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 พิมพ์หลังนะโมตาบอด เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (590220-108)(G 81%)
86 # 3อจ660321-143 EG966826224TH นกจิ๊บ + เอกอาคาร (574314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อผงใบลาน จ.พระนครศรีอยุธยา
87 # 3อจ660321-144 EW004591277TH numuthai + m-cot (574317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (660104-1074)
88 # 3อจ660321-145 EM010517457TH อมตะพุทธศิลป์ + (574321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
89 # 3อจ660321-147 EM010517457TH tang160946 + (574329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระขุนแผนเสด็จกลับ หลวงปู่สุภา วัดสีลสุภาราม พิธีเสด็จกลับ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงแดงหน้าเงิน ปี 2506 จ.ภูเก็ต (วัดสารอดสร้าง)(660222-1009)
90 # 3อจ660321-150 ED164231659TH แก้วอุษา + RUAYGABPRA (574340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2411 จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ660321-151 EJ013721616TH เอกลำชะร่า + Pat029 (574296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี


92 # 3อจ660321-154 ED455318868TH เจริญลาภครับ + Banker (574306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
93 # 3อจ660321-155 ED430512741TH ouiaumaim + ต๋องไตรมิตร (574313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก(เทพประทานพร) เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา
94 # 3อจ660321-156 ED427972500TH bank2310 + yongyot (574316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) **พระสภาพสวย
95 # 3อจ660321-157 ED391950275TH GJirapat + amata_tong (574319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660201-1005)
96 # 3อจ660321-159 ED404929724TH Chan59 + เรวัตตะ (574323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
97 # 3อจ660321-160 ED008038815TH ฆ้อนทอง + พงษ์ท่าม่วง (574327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (660211-1027)(S 88%)
98 # 3อจ660321-161 ED396653778TH jwisarn65 + จริงใจ (574287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นแรก พิมพ์ อ มีขีด(นิยม) เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.อุดรธานี (560612-163)
99 # 3อจ660316-205 FAM0001819775 ประดู่เหลือง+ BarameePutoh (573694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย)(650509-2004)( G 76%)(เพชรแท้)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 23 มี.ค. 2566 - 08:37 น.] #86205 (20/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660310-016 ED164184477TH TONKHAW (572885) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 1อจ660314-019 ED159034829TH น้องพฤกษ์ (573372) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 1อจ660315-002 ED425348659TH ปักต้นกล้า (573520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660315-006 ED415842808TH rock10 (573524) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660315-007 TH01183WKM6B3B0 ball_amulet (573531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660315-008 ESTS000263442 เอ็มซีเค (573533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660315-015 ED421926405TH koekoe (573537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660315-019 ED294275727TH pornperm (573545) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ660315-021 ED412317975TH Phichit_02 (573483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660315-024 ED316274045TH จิตรกรรม04 (573488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660315-025 ED432028425TH Wi-58 (573589) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ660315-029 ED425368707TH คุณศิระ (573491) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660315-030 ED396375717TH kridsanapong (573495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660315-031 ED449301143TH terasak99 (573500) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ660315-033 EH889293928TH school (573505) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ660315-035 ED439511920TH ตี๋กฤต (573508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660315-037 ED403558369TH kook582 (573511) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
18 # 1อจ660315-043 TH01183WPZX81B0 feifei (573517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660315-044 ED245851391TH โชคเจริญ (573521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660315-045 ED310883808TH pizzapai (573525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660316-003 ED140055725TH Nippit (573732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
22 # 1อจ660316-005 EF132446653TH isarawut (573734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660316-006 ED178146805TH จิ๋วบางปะกอก (573739) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
24 # 1อจ660316-008 TH01183WPMEH2B0 Nut2044 (573745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660316-017 EM010521200TH ขนมไทยแม่อารีย์ (573696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660316-018 ED410453995TH TANSON65 (573698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660316-019 ED385918094TH ขุนพลมะพร้าวอ่อน (573699) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
28 # 1อจ660316-026 ED349681537TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ (573719) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
29 # 1อจ660316-029 EM010521434TH ขนมไทยแม่อารีย์ (573723) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
30 # 1อจ660316-033 ED410210472TH หนองซอ (573735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660316-035 KBNY200010923A2 Reindeer_kwang (573738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660316-039 ED332519841TH khunpas (573744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660316-040 ED425359682TH ปักต้นกล้า (573747) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660316-041 EK124704214TH หนองเสือพระแท้ (573749) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

35 # 1อจ660320-028 ED425316435TH rattanun (572842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660222-007 ริณดา (570906) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660306-030 sjitrakorn (572269) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
3 # 2อจ660315-001 Panaddakj (573551) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ660315-004 Monoment (573555) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
5 # 2อจ660315-008 noppadondang (573561) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ660316-001 หนุ่มบ้านเกาะ (573750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660316-004 Varawut1699 (573752) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
8 # 2อจ660316-006 kumpha (573753) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660316-007 tanu21 (573754) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ660301-119 ED337846185TH poooh + Darkaun (571695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเก็ตหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
2 # 3อจ660301-153 EJ042553265TH เอตะทัคคะ + บอสตัน (571773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
จิ้งจก หลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ660304-141 EJ619948725TH PeeRaka + แจ็คเชียงดาว007 (572173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ660308-139 EJ042538507TH appza555 + รถถังพระบ้าน (572518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส พิมพ์ปาดตาล เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2517 จ.จันทบุรี (วัดยางสุทธารามสร้าง)
5 # 3อจ660308-148 ED377389497TH Kurama + KONDEE446 (572536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
มีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์ช่างฉิม จ.นครสวรรค์ (ขนาดใบมีด 5.3 นิ้ว) (สภาพทำตัวรัดปลอกมีดใหม่)
6 # 3อจ660311-169 ED410626197TH SChuenban + ketanirut (573041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง ปี 2517 จ.ระยอง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ660313-188 ED328885557TH xavisam + หลานตาจวบ (573185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดหนองสีนวล เนื้อทองแดง ปี 2489 จ.นครสวรรค์
8 # 3อจ660314-154 EM010520646TH Kampeang + (573358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงปู่หิน วัดหนองสนม รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
9 # 3อจ660315-108 SPPA0001441644E ouiaumaim + zeaezeae (573424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
10 # 3อจ660316-103 ED216453738TH puriwaj + civilwork (573596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
11 # 3อจ660316-181 EM010521160TH Tatamm + ขนมไทยแม่อารีย์ (573660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
12 # 3อจ660316-196 EM010521403TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (573677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเชย วัดกระเฉท รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองคำ ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 1/น้ำหนักทอง 20.7 กรัม)
13 # 3อจ660317-122 EM010516981TH yyoyo + ขนมไทยแม่อารีย์ (573831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พยัคฆ์เขี้ยวดาบ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม เนื้อสำริด(แร่) ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 4135)
14 # 3อจ660317-151 EM010525983TH พจน์3841 + ซูโม่ (573857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660317-155 ED170266475TH korn88 + Meetung (573884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660317-156 ED421730403TH joki_bank + ชินนิมอน (573888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ปวเรศ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
17 # 3อจ660317-157 ED448615582TH toeykeng + นิธิกานต์ (573893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(660213-2109) (G 78%)
18 # 3อจ660317-158 ED410690368TH Angle99 + kankanmol (573898) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดตาปะขาวหาย พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
19 # 3อจ660317-159 EH543586136TH วัฒน์ทางหลวง + BOARD (573901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2517 จ.ชลบุรี
20 # 3อจ660317-160 ED440820101TH thawath + นิลสนธิ (573905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630717-063)
21 # 3อจ660317-162 ED200393104TH nopakk + boboaf (573871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพล้างผิว)
22 # 3อจ660317-164 ED402045323TH anantachai2533 + Nattakan (573886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660317-165 ED415294704TH hoabburi + ต่อแต้ม (573891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดอนงคารามฯ เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ. (650706-2039)

24 # 3อจ660317-166 EJ042047701TH Watermelon + นกแก้ว (573894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม(มีกลาก) เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ชัยนาท (สภาพกะไหล่ทองใหม่) (660218-1101)
25 # 3อจ660317-168 EJ042047701TH pinits + นกแก้ว (573903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2460 จ.นครปฐม (สภาพใช้สึก)(660227-1243)
26 # 3อจ660317-169 EJ042047701TH ไซม่อน + นกแก้ว (573908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (660307-2038)(G 63%)
27 # 3อจ660317-170 ED431350722TH anantachai2533 + cediato (573912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบบนซ้าย)(G 78%)
28 # 3อจ660317-171 ED431350722TH ซีพระเครื่อง + cediato (573802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์พุ่มข้าวบิณฑ์ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
29 # 3อจ660317-172 EJ042566009TH chuthaphat + รถถังพระบ้าน (573805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี (สภาพซ่อมมุมหลังล่างขวา)
30 # 3อจ660317-173 EJ042566009TH trong9399 + รถถังพระบ้าน (573806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
31 # 3อจ660317-174 ED154159637TH nut2326 + Akaphop (573808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
32 # 3อจ660317-175 ED415294647TH ninewalk + ต่อแต้ม (573811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระประจำวัน วัดชิโนรส เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ. (660103-2062)
33 # 3อจ660317-176 ED361255271TH naret18 + Avocado_Man (573813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ660317-177 ED026544849TH kengkas + ป๋ามอส (573815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
35 # 3อจ660317-178 ED413738039TH เหน่งบางคู้ + พระประแดง26 (573816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดสำโรงเหนือ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2470 จ.สมุทรปราการ

36 # 3อจ660317-179 EK048868002TH yyoyo + อี๊ดเมืองเลย (573818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดสุทัศนฯ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ660317-180 ED066790471TH poshwises + Kittikhun (573821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660317-181 ED066790485TH joki_bank + Kittikhun (573826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660317-182 ED38042395TH xinehp + monze (573832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาลเข้ม) ปี 2515 จ.ชัยนาท (630713-377)
40 # 3อจ660317-183 ED434991892TH toymlt + ริณดา (573837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง (651126-1130)
41 # 3อจ660317-184 ED434991892TH numuthai + ริณดา (573841) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นขวัญใจคนจน เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (641129-2173)
42 # 3อจ660317-185 ED442225411TH ธนกฤตพระเครื่อง + (573843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golfsriracha
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660317-186 ED440432036TH kengkas + Kanthana (573850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษเมตตามหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม(G 60%)
44 # 3อจ660317-187 ED430438895TH pandp + เงินเหลือ (573859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางประทานพร กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660317-188 ED297282622TH เขียววาริน + โอ๊ยบ้านใหม่ (573863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นครบ 8 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2560 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 1161)
46 # 3อจ660317-190 ED442225442TH Moocharji + golfsriracha (573874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
47 # 3อจ660317-191 ED317385802TH dobae + SUIDUI (573881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 74%)

48 # 3อจ660317-193 ED431930143TH m-cot + T3915 (573887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/ฝังตะกรุด)
49 # 3อจ660317-194 ED456300801TH m-cot + nakornyong (573892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 32064)(G 67%)
50 # 3อจ660317-195 EJ474164585TH dancobain + beer2126 (573900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อทองแดงก้นอุดผง ปี 2552 จ.ระยอง (หมายเลข 5016)(660105-1013)(G 63%)
51 # 3อจ660317-196 ED437743435TH อรทัย960 + pigcity (573904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดผาทั่ง พิมพ์หลังหลวงปู่ทวด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.อุทัยธานี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
52 # 3อจ660317-197 ED407197232TH New_chain + เขยมาบตาพุด (573911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
53 # 3อจ660317-198 ED407197232TH Bin_Prasae + เขยมาบตาพุด (573915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พิมพ์นักเลงโต(ใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2505 จ.ระยอง(G 84%)
54 # 3อจ660317-199 TH01183X460Q1B0 ฉัตรชัย98 + นึกอ่อนนุช (573920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
55 # 3อจ660317-200 ED430508937TH keng051 + ต๋องไตรมิตร (573922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
56 # 3อจ660317-201 ED403581067TH Nammongkol895 + Teresa (573858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่เม่ง วัดบางสะแก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660317-205 EX08800907TH สิงห์สยามศิลป์ + Starbucks (573877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งตั๊กม้อ วัดสุทัศนฯ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 598)
58 # 3อจ660317-207 ED356649069TH Teera_d + prachuk (573902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ยิ้มหวานสังฆาฏิเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นนทบุรี
59 # 3อจ660317-208 ED379784115TH สุชาติ49 + UNICITY (573907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง/สภาพรมผิวใหม่)

60 # 3อจ660317-209 เลขพัสดุไม่ชัดเจน พรพระวิษณุ + srikriangkrai (573913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งศรีเทพ หลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2533 จ.ร้อยเอ็ด
61 # 3อจ660317-210 TH01183X3NFC1B0 patichok + เมืองมีนถิ่นทอง (573916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเพชรมงคล ปี 2554 จ.สุรินทร์ (ฝังตะกรุดทอง/หมายเลข 1)
62 # 3อจ660317-211 ED423970392TH Vigo3777 + Omeza (573792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (660225-1059)(G 65%)
63 # 3อจ660317-212 ED405620801TH masterpiece + Thanapong36 (573796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเกต หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660317-215 ED307178726TH friendship + วชิรัม (573804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังเรียบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (560926-455)
65 # 3อจ660317-216 ED423612510TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (573807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
litsupchuer
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ฐานเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660317-217 ED450707150TH ศรีเมืองระยอง + chaidee (573810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.ระยอง (หมายเลข 208)
67 # 3อจ660317-218 ED427878186TH sudarat_P + chaidee (573814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
68 # 3อจ660317-220 ED432462447TH birdgear + prathep (573820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
69 # 3อจ660318-001 puriwaj + สังสรรค์มงคลเกษม (574015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
70 # 3อจ660318-002 Nonsumee + manilmanggol (574016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
71 # 3อจ660318-003 ifeelblue + manilmanggol (574018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2 11927/หน้าตัก 5 นิ้ว)

72 # 3อจ660318-004 samman + manilmanggol (574020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ พิมพ์ปางห้ามสมุทร เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (ขนาดสูง 8.2 นิ้ว) (สภาพซ่อมพระศอและแต่งทองใหม่)
73 # 3อจ660318-005 สิฐฐิลาโภ + สยามเมืองยิ้ม (574021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ660318-007 numuthai + ธัมมจักร (574026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 6450)
75 # 3อจ660318-008 ชัยบางแค + เจก่ะวาย (574028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
76 # 3อจ660318-009 takrit + en_amulet (574031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (660307-2013)(G 53%)
77 # 3อจ660318-010 golla + sherbet88 (574032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพสวย) (640525-120)(G 66%)
78 # 3อจ660318-011 เมืองสมุทร + กำนันไก่ต๊อก (573994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์รูปไข่กลมสองหน้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครปฐม(G 69%)
79 # 3อจ660318-012 bunjerd + jaroowat999 (574071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว รุ่นพระราชทานเพลิงศพ เนื้อเงินลงยา ปี 2479 จ.นครปฐม
80 # 3อจ660318-013 Energy_KDK + nunthawat (573996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
81 # 3อจ660318-014 tor_ao_game + skyforce (573999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(660302-1186) (G 64%)
82 # 3อจ660318-015 Hora371 + skyforce (574003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(660220-2009)
83 # 3อจ660318-016 Gassy108 + nattakoon (574006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ

84 # 3อจ660318-017 sudjarit + nattakoon (574009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อไม้แกะ จ.กรุงเทพฯ
85 # 3อจ660318-018 wit50 + nattakoon (574011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลางหลังยันต์ดวงสระอิห้าตัว เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ(S 89%)
86 # 3อจ660318-019 joki_bank + nattakoon (574012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดใบหน้าซ้าย)
87 # 3อจ660318-101 828032505661 cha-yot_na + ลูแปง (573970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อปาน วังมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ (วัดปีกกาสร้าง/สภาพใช้สึก) (651209-1250)
88 # 3อจ660318-103 TH01183X3EYV1B0 nut2326 + Peterchann (573975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
89 # 3อจ660318-104 EG373151968TH เพชรพยาธร + rachanya (573977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2521 จ.นครศรีธรรมราช(G 69%)
90 # 3อจ660318-105 ED376058825TH joki_bank + comfortable13 (573980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ราหู พระอาจารย์ปิ่น วัดศีรษะทอง เนื้อกะลาแกะ จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
91 # 3อจ660318-106 ED156351986TH แก้วพรหม + ไม้ไท (573984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดประสิทธิชัย รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ตรัง
92 # 3อจ660318-107 EJ042562510TH เมืองไทย + รถถังพระบ้าน (573986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาลปัจจุบัน พิมพ์เชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2530 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.5 นิ้ว)
93 # 3อจ660318-108 EJ042048106TH sherbet88 + นกแก้ว (573988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
94 # 3อจ660318-109 EJ042048106TH ไซม่อน + นกแก้ว (573991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดพระศรีฯ รุ่น ร.ศ.212 เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)
95 # 3อจ660318-110 EJ042048106TH NongOprakruang + นกแก้ว (573992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ

96 # 3อจ660318-111 EM010500607TH Tatamm + ซูโม่ (573998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
97 # 3อจ660318-112 EM010500607TH ไข่มุข + ซูโม่ (574001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดาว วัดบ้านย่อ เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ยโสธร (สภาพใช้)(G 87%)
98 # 3อจ660318-113 EM010500607TH walrawut + ซูโม่ (574004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 242)(G 65%)
99 # 3อจ660318-116 EM010500607TH yyoyo + ซูโม่ (574010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660318-117 EM010500607TH chay7 + ซูโม่ (574013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อแก้ว เนื้อผง
101 # 3อจ660318-118 ED427111788TH นายชยพล + นำโชค-ประจวบ (574014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ660318-119 ED362362348TH แม้วจอมเทียน + กาลนานศิริ (574017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์มีเม็ดตา เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิว)
103 # 3อจ660318-121 ED379876523TH หิมพานต์มุ่งงาม + chanol1212 (574069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวไหล่จุด(ตื้น) เนื้อชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.เพชรบุรี
104 # 3อจ660318-122 ED177489733TH PHLOI + winwin (573971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เนื้อเงิน ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ660318-124 ED364340155TH MIXMUK + thriphop09 (573976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด)
106 # 3อจ660318-125 ED364340155TH wuth101 + thriphop09 (573978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)
107 # 3อจ660318-126 EB819873497TH aluminium + Boon789 (573981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)

108 # 3อจ660318-127 ED43960513TH Nong2552 + Vespaputtima (573982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อผง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
109 # 3อจ660318-129 ED374646418TH Tee59 + BOYLOMSAK (573989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช กรุทับผึ้ง พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2473 จ.สุโขทัย
110 # 3อจ660318-130 SAI40002136912U birdgear + patchaya (573990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูลมูล วัดสุทัศนฯ พิมพ์มีหน้าตา เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
111 # 3อจ660318-131 ED428756705TH pawaris + kamon58 (573993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นสันติบาล เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (สภาพทำความสะอาดผิว)
112 # 3อจ660318-132 ED216449455TH wat888 + civilwork (573995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1214)
113 # 3อจ660318-133 ED424227518TH พงษ์ท่าม่วง + showgun (573997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระอู่ทอง กรุวัดเขาพนมเพลิง เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัย (660114-2077)(S 88%)
114 # 3อจ660318-135 ED452901880TH sl129 + ต้นคุง (574002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 77%)
115 # 3อจ660318-136 ED434946142TH blue333 + ริณดา (574005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพรายกระซิบ วัดดอน พิมพ์คอหูเหรียญกว้างมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (650523-1044)
116 # 3อจ660318-137 ED427111774TH chay7 + นำโชค-ประจวบ (574022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า รุ่นแจกแม่ครัว เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาท
117 # 3อจ660318-138 ED427111465TH NonNai + นำโชค-ประจวบ (574025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดไชโยฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นแขนติ่ง เนื้อผง จ.อ่างทอง
118 # 3อจ660318-139 ED196776808TH pramual + sumsawang (574027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโกวิโท หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม
119 # 3อจ660318-140 ED390371805TH manutsri + tangmo-septat (574030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี

120 # 3อจ660318-144 ED434845986TH pramual + คูณสตางค์ (574038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดป่ามืด พิมพ์เม็ดมะเคล็ด เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
121 # 3อจ660318-145 ED434945986TH yyoyo + คูณสตางค์ (574039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ รุ่นห้าแชะ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงว่าน ปี 2538 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
122 # 3อจ660318-147 SXF218600008467 Winwoner + มดคันไฟ02 (574073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อ เนื้อทองเหลือง
123 # 3อจ660318-148 ED1828956402TH Phichit_02 + sanz9797 (574043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม/กรอบชุบทอง)
124 # 3อจ660318-149 ED407739375TH ชุมพล5 + โก๋แก่ (574045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผงยาจินดามณี ปี 2524 จ.นครปฐม (560925-255)
125 # 3อจ660318-150 ED300974861TH Somkiathong + kaimotor (574046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (630530-164)(G 87%)
126 # 3อจ660318-152 ED440044252TH Artid59 + winforever (574070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
127 # 3อจ660318-153 ED378627697TH สวนดอก + takrit (574029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสีห์ภูมิบาล เนื้อทองคำ 86% ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 12.5 กรัม) (660227-1155)
128 # 3อจ660318-154 ED378627697TH Hora371 + takrit (574033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพทำความสะอาดผิว)
129 # 3อจ660320-001 bestpop + สยามเมืองยิ้ม (574076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้ออัลปาก้า ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(660313-1069)
130 # 3อจ660320-003 Omeza + Uniconnan (574078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่บาง(สร้างเสริม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 62%)
131 # 3อจ660320-004 กชชโย19 + Neochang (574079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

132 # 3อจ660320-005 anantachai2533 + (574081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Neochang
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ(G 66%)
133 # 3อจ660320-007 dacool + workplace (574083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
134 # 3อจ660320-008 บอยพระเครื่อง + suthi (574085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (570903-191)(G 79%)
135 # 3อจ660320-009 เมืองช้าง + Buncha (574089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์สุวรรณประดิษฐ์-ฮั้งเตี้ยนเซ้ง เนื้อเงิน ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
136 # 3อจ660320-010 hoabburi + พันเปอร์เซ็น (574090) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์กนกข้างใหญ่(หูกลม) เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651125-2005)
137 # 3อจ660320-011 richard + noksev (574086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 7 เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
138 # 3อจ660320-012 เจ้าชายอุลต้า + kueyunon (574088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งภูธราวดี วัดดอนศาลา รุ่นพยัคฆ์ทักษิณ เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.พัทลุง
139 # 3อจ660320-013 ไอโอดีนแมน + Pond27 (574091) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช (651021-2001)
140 # 3อจ660320-014 Nokeieiei + daviskangza (574094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นปลัดพิศาล เนื้อแร่ ปี 2512 จ.เพชรบูรณ์
141 # 3อจ660320-015 khunpas + Nattakan (574099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(660308-1092) (G 63%)
142 # 3อจ660320-016 loomthong + tuk08 (574104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
143 # 3อจ660320-017 ahatyai + ปิ่นเพชร (574109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์ผ่าปาก เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึกและปิดแผ่นทองใหม่) (560607-216)(G 65%)

144 # 3อจ660320-101 ED455503808TH nopakk + terasak99 (574077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
145 # 3อจ660320-102 EH585106842TH CHALEEWONG + Ronado (574080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์นั่งเมฆ เนื้อผง(ชมพู) ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง/สภาพชำรุดขอบขวา)
146 # 3อจ660320-103 ED393026068TH pegasus6699 + yarit (574084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
147 # 3อจ660320-104 ED388336535TH kueakool + Superheat (574087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
148 # 3อจ660320-105 ED454522845TH bomtada + เขยมาบตาพุด (574092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 71%)
149 # 3อจ660320-106 ED404882240TH kai_kaw + คนกรุงศรี (574097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าสัว หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
150 # 3อจ660320-107 ED452417623TH sudarat_P + น้องหมี (574102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
151 # 3อจ660320-108 ED452417623TH lovelyman + น้องหมี (574106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660309-1183)
152 # 3อจ660320-109 ED434948642TH hoabburi + ริณดา (574112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา.. (650203-2096)
153 # 3อจ660320-110 EJ042048185TH Monkey_field + นกแก้ว (574115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)(660227-1240)
154 # 3อจ660320-111 EJ042048185TH Hora371 + นกแก้ว (574110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์สองขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ)(660227-1239)
155 # 3อจ660320-112 ED425848796TH บรีสพระช่วย + jeera (574114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์สองหน้า เนื้อทองเหลือง ปี 2473 จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดจากถูกเจาะรู) (660309-1001)

156 # 3อจ660320-113 ED375976937TH siamclassic54 + Arthit11 (574260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ล็อกเกต หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร จ.พิจิตร กรอบเงิน(S 90%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
157 # 3อจ660320-114 ED407787129TH Keang24 + โก๋แก่ (574117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว เนื้อเมฆพัด ปี 2467 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
158 # 3อจ660320-115 ED373756995TH suphimai + Tanadol1969 (574120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2535 จ.นครปฐม
159 # 3อจ660320-117 ED411827495TH joeenok + mahawong (574124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพรมดำใหม่)
160 # 3อจ660320-118 ED317394234TH เมษเมษา + Powdernok (574261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 333887)
161 # 3อจ660320-119 EG385493390TH ตุ้ยแปลงยาว + watbannon (574127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
162 # 3อจ660320-120 ED404890643TH richmanshop789 + aumnuey (574131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อตะกั่ว ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (640514-002)
163 # 3อจ660320-121 ED437038570TH ราชสีห์ + maii_amulet (574119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (660311-1249)
164 # 3อจ660320-123 TTKS0000972012G rungrot + ton-230 (574126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
165 # 3อจ660320-124 TH01183X752X5B0 nopakk + psarawut (574129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระครูสุพจน์ วัดสุทัศนฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
166 # 3อจ660320-125 EB822849881TH GJirapat + Thanwa777 (574132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเณร วัดทุ่งเศรษฐี รุ่นโภคทรัพย์เสาร์ ๕ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.กรุงเทพฯ
167 # 3อจ660320-126 ED367098248TH transport + BankHiWay (574138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (530721-163)

168 # 3อจ660320-127 EJ042048300TH Dome2524 + นกแก้ว (574143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
169 # 3อจ660320-128 EJ042048300TH poshwises + นกแก้ว (574146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
170 # 3อจ660320-129 EJ042048300TH อมตะพุทธศิลป์ + นกแก้ว (574151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ที่ระลึกเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2503 จ.กรุงเทพฯ
171 # 3อจ660320-130 ED042048300TH อมตะพุทธศิลป์ + นกแก้ว (574155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิก เนื้อทองคำ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
172 # 3อจ660320-131 EJ042048300TH kritikorn714 + นกแก้ว (574130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)
173 # 3อจ660320-132 EJ042048300TH juipeter + นกแก้ว (574133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
174 # 3อจ660320-133 TH01183X79BP5B0 Ketsara1104 + (574135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (ไม่ตอกโค้ด)
175 # 3อจ660320-134 TH01183X79BP5B0 joki_bank + (574136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Reindeer_kwang
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะทะนะ เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ
176 # 3อจ660320-135 ED352398665TH อาราธนา + panthong2522 (574140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 72%)
177 # 3อจ660320-136 TH01183X8TH04B0 gold_rabbit + Mnnuttapon (574142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมขอบบน)
178 # 3อจ660320-137 ED432166546TH numuthai + vorapot-p (574145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.ระยอง (660120-1171)(G 91%)
179 # 3อจ660320-139 ED421740768TH Sunadi + มือปราบตลาดสด (574153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 5 พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นเสาร์ห้า พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ เนื้อเงิน ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
180 # 3อจ660320-141 6685087595533 yyoyo + Newpraram2 (574095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
181 # 3อจ660320-145 ED414847335TH Artid59 + PLOYFON (574108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
182 # 3อจ660320-146 ED216449716TH นาควารี + civilwork (574111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
183 # 3อจ660320-147 ED431933533TH puriwaj + T3915 (574116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
184 # 3อจ660320-148 PBSK000181790BR พระไม้ศิริมงคล + supha (574118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
185 # 3อจ660320-149 ED403695271TH Tazmania + บ้านสวน22 (574122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระโคนสมอ สมัยอยุธยารัตนโกสินทร์
186 # 3อจ660320-150 ED403695271TH chaiyut07 + บ้านสวน22 (574125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
187 # 3อจ660320-151 ED406688986TH โมรารัตน์ + ซากุระ (574139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 363)
188 # 3อจ660320-152 EG966826153TH richmanshop789 + Lpk- (574147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
amulet
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
189 # 3อจ660320-153 ED453310739TH numuthai + โก๋แก่ (574149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (660302-1085)(G 80%)
190 # 3อจ660320-154 ED361871565TH Amuletism + ชาติน (574154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีเถาะ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
191 # 3อจ660320-155 ED156352536TH พิชชากร + manjung (574159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ

192 # 3อจ660320-156 ED424907918TH masterbill + boonraksa (574163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
193 # 3อจ660320-157 EK004790030TH Nippit + บางศรีเมือง (574167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
สร้อยทอง (น้ำหนัก 10.2 กรัม)(G 41%)
194 # 3อจ660320-158 ED446656068TH believe + THAI-PRA (574170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)
195 # 3อจ660320-159 EJ042562885TH anupong + รถถังพระบ้าน (574172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวักหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
196 # 3อจ660320-160 ED360940162TH lovehunterlove27 + (574175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
THAITANIUM
ปลัดขิกหลวพ่อฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ เนื้อไม้แกะ จ.ประจวบคีรีขันธ์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
197 # 3อจ660320-161 TH01183XBKH8B0 Game_krub + Nattapat123 (574161) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)(660304-1059) (G 50%)
198 # 3อจ660320-162 TH01183XEFB86B0 คนคลองด่าน + Akaradej5164 (574263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 70%)
199 # 3อจ660320-163 ED417098937TH toymlt + nakornyong (574166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
200 # 3อจ660320-165 ED203248865TH Tunprakruang + yongyot (574178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2518 จ.ปราจีนบุรี
201 # 3อจ660320-168 828040255744 gu_gappy + CKHOS (574194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
202 # 3อจ660320-170 TH01183XB2JQ4B0 numchoke2597 + wath132 (574205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน เนื้อเงิน ปี 2554 จ.สิงห์บุรี (หมายเลข 1834/สภาพสวย)
203 # 3อจ660320-171 TH01183XCT7G8B0 Jet2012 + pop_014 (574162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

204 # 3อจ660320-173 ED216449999T MANGORN + civilwork (574168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ
205 # 3อจ660320-174 EJ042563121TH natthawat28 + รถถังพระบ้าน (574177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
206 # 3อจ660320-175 PTAS000115525TH anonnat + meksonice (574181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรีญหลวงพ่อคูณ ว้ดบ้านไร่ รุ่นเพชรบูรพา เนื้อทองคำลงยา ปี 2558 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 68/น้ำหนักทองรวม 28.7 กรัม) **พระสภาพสวย
207 # 3อจ660320-176 PTAS000115525TX Patumwan67 + meksonice (574183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นบารมีแสน เนื้อทองคำ ปี 2558 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทองรวม 4.7 กรัม)
208 # 3อจ660320-177 TH01183XF1193B0 เชาว์วิทย์ + UltramanAek (574184) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
209 # 3อจ660320-178 ED425945492TH ภัคภร + Thannathi (574262) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เอวคอด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
210 # 3อจ660320-179 ED454103826TH artman7007 + หลานตาจวบ (574187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (660307-2033)
211 # 3อจ660320-180 ED082769662TH iamhon + phiwjan (574191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (660301-1283)
212 # 3อจ660320-181 BR560002902678S ถุงเงินกะมีตัง + tayatang (574128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (660225-1060)
213 # 3อจ660320-182 TH01183XAY3K2B0 เนรันชลา + takmoh48 (574134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโต วัดยาง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
214 # 3อจ660320-183 KBPKT00036572AA bussakorn + aun38 (574137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ รุ่นแจกแม่ครัว เนื้ออัลปาก้า ปี 2483 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)(G 86%)
215 # 3อจ660320-184 ED117869972TH อุ๊อุ๊อุ๊ + warunyu60 (574141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พิมพ์หลังพระพุทธโสธร เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.นนทบุรี

216 # 3อจ660320-185 KBOZV00014524QA joki_bank + Pakin10 (574144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
217 # 3อจ660320-186 ED447275454TH lumpini6655 + ต้องนครนายก (574148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้และล้างผิว)
218 # 3อจ660320-187 ED16595065TH numuthai + เด็กตลาดพลู (574152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 8474)
219 # 3อจ660320-188 ED165952065TH ข้าวปุ้น + เด็กตลาดพลู (574156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 2193)
220 # 3อจ660320-189 66850683615608 wittawat_tan + tttui (574158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุดวัดไผ่ล้อม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
221 # 3อจ660320-190 EX607952020TH pawaris + print (574160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
222 # 3อจ660320-191 ED403568613TH pachre + Man99 (574179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
223 # 3อจ660320-192 ED345670278TH pcha429 + shyamal (574182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นเศรษฐี เนื้อนวโลหะ ปี 2556 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 1802) **พระสภาพสวย
224 # 3อจ660320-193 ED452351697TH ศักดิ์นรินทร์ + patchaya (574186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3450/สภาพสวย)(G 61%)
225 # 3อจ660320-194 ED452351697TH numuthai + patchaya (574189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 5284/สภาพสวย)(G 67%)
226 # 3อจ660320-196 EM010518055TH ชอบจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (574195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เขี้ยวเสือหลวงพ่อนก วัดสังกะสี จ.สมุทรปราการ
227 # 3อจ660320-197 EM010518055TH ต่อคู้บอน + ขนมไทยแม่อารีย์ (574197) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2538 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทอง)

228 # 3อจ660320-198 EM010518055TH ชอบจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (574201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก รุ่นสร้างหอระฆัง เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2532 จ.ชลบุรี (หมายเลข 77/สภาพปิดแผ่นทองใหม่) (แผ่นทอง 95%)
229 # 3อจ660321-105 ED394461982TH Thana999 + kankanmol (574276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
230 # 3อจ660321-129 ED432491338TH Phrakaew + สุทนต์ (574304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
จี้ทองคำลงยา(นน.รวม 6.7 กรัม)(G 90%)
231 # 3อจ660321-139 ED455419645TH natt99 + Akaphop (574333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 22 มี.ค. 2566 - 08:35 น.] #86202 (19/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660220-004 828002452292 สุธาสินี (570555) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660225-004 ED377744873TH archin (571283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 1อจ660225-009 ED29568434TH pradrem (571289) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660302-029 ED411502083TH ศิษย์ท่านขุน (571875) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 1อจ660304-005 ED365265915TH bluezone69 (572193) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
6 # 1อจ660307-021 EJ042546123TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660320-026 ED438828115TH bluezone69 (574216) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ660222-008 ริณดา (570907) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660307-009 Taenoi (572362) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660320-001 สยามเมืองยิ้ม (574258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
4 # 2อจ660320-011 nouvo (574196) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
5 # 2อจ660320-047 การันตีพระ (574075) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660320-048 การันตีพระ (574265) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660309-130 ED428713311TH rungrot + saijai66 (572678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระนเรศวร วัดป่าเลไลย์กฯ รุ่นยุทธหัตถี เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุพรรณบุรี
2 # 3อจ660311-195 ED334072000TH korn88 + prabaiboon (573073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 67%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ660313-118 EJ042564175TH toong + ฮุนได (573277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกรุเขาเหมน จ.นครศรีธรรมราช **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ660313-129 ED206393218TH logisman + bank9 (573127) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
5 # 3อจ660313-136 EJ042046343TH chuthaphat + นกแก้ว (573160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
6 # 3อจ660313-141 EJ042046343TH juipeter + นกแก้ว (573281) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดคู้สลอด เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ660313-149 EG373151384TH cpat1 + rachanya (573291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
8 # 3อจ660314-137 TH01183WFE892B0 FKWAI19 + akkhapons (573345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ660315-190 ED368699694TH dk-king + cat39 (573586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนพลายเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ก้างปลา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดส่วนบน)(G 66%)
10 # 3อจ660315-200 ED289673434TH tikloet + ศิรสิทธิ์88 (573514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาอุตฺตโม พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.สกลนคร
11 # 3อจ660316-157 EJ042047304TH anurak99 + นกแก้ว (573646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นนทบุรี (สภาพแต่งผิว)
12 # 3อจ660316-178 ED364591119TH ต่อ_ถนนตก + บางกะปิ (573713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพตัดหู)
13 # 3อจ660316-180 EM010521160TH pop2517 + ขนมไทยแม่อารีย์ (573721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
14 # 3อจ660316-202 ED306095251TH naja22 + สิทธิชัย (573691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก ท่านเจ้าคุณโชติ วัดพระปฐมเจดีย์ เนื้อแร่ ปี 2472 จ.นครปฐม
15 # 3อจ660317-001 doihang + tong0259 (573762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโปร่งฟ้า หลวงพ่อผล วัดเทียนดับ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.นครปฐม
16 # 3อจ660317-002 chaiyut07 + Neonat (573764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร วัดวังบัว เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี
17 # 3อจ660317-003 เต่านา + Audi304 (573766) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแซยิด 83 เนื้ออัลปาก้า ปี 2526 จ.ปทุมธานี

18 # 3อจ660317-004 UDS-35 + denbike (573769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ ท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา วัดสุทัศนฯ พิมพ์วัดรังษี เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
19 # 3อจ660317-005 Somcom + ออเดอร์ (573968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2525 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9.6 นิ้ว)
20 # 3อจ660317-006 bellic + ISUZU_5951 (573772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
21 # 3อจ660317-008 Rakchart + tongprakueang (573777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว เนื้อทองแดงถักเชือกลงรัก จ.กาญจนบุรี (ขนาด 3.8 นิ้ว)
22 # 3อจ660317-009 ksomchai + Chaiyakom888 (573781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของรุ่นนี้/พิมพ์นี้
23 # 3อจ660317-103 TH01183WW6ZQ3B0 sudarat_P + (573954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AladaThaiAmulet
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีจอ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
24 # 3อจ660317-105 ED437299748TH เงินทองพระเครื่อง + Darkaun (573957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดตะล่อม เนื้อตะกั่ว ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
25 # 3อจ660317-106 EH443761084TH thotsaphol4110 + ประวิทย์888 (573959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ขอนแก่น
26 # 3อจ660317-110 ED430413655TH kala2524 + AuHatyai66 (573966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก พิมพ์สระเอ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ขอนแก่น
27 # 3อจ660317-111 ED201340672TH บุญสม + หนานเอ (573822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นรวมใจศิษย์ พิมพ์หลังหนุมาน เนื้อเงิน ปี 2564 จ.ชัยนาท (สภาพสวย)
28 # 3อจ660317-112 ED309483269TH xinehp + witsanu22 (573823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
29 # 3อจ660317-113 ED418058951TH bunpotth + มหามณีจินดา (573827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)(660218-1118)
30 # 3อจ660317-114 ED446700915TH sherbet88 + Ratthaphum23 (573830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
31 # 3อจ660317-115 ED367262029TH showgun + เปาโลพระเครื่อง (573833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
32 # 3อจ660317-116 ED412340245TH ขุนพล + Khanoon (573836) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (660307-1243)
33 # 3อจ660317-117 ED414028367TH มีเก้า888 + อาทิตย์๙๙ (573839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรล่างครึ่งองค์ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1529)
34 # 3อจ660317-118 ED403575203TH ตู่รักษ์พระ + Man99 (573842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
35 # 3อจ660317-121 EM010516981TH Bangkokcity + (573825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 274600)
36 # 3อจ660317-123 EM010516981TH อู๊ดจอมทอง + (573834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระปิดตา เนื้อสำริด

37 # 3อจ660317-124 EM010516981TH bussakorn + (573838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
38 # 3อจ660317-127 EM010516981TH อมตะพุทธศิลป์ + (573845) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ พิมพ์ใหญ่พิเศษ เนื้อผงฝังพลอย ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660317-129 EM010516981TH อรทัย960 + ขนมไทยแม่อารีย์ (573854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างพระตำหนักฯ พิมพใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2541 จ.ปัตตานี (หมายเลข 2504)
40 # 3อจ660317-130 EM010516981TH Giant415 + ขนมไทยแม่อารีย์ (573860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ(G 37%)
41 # 3อจ660317-131 828037093855 natnakon_1979 + katawoot (573776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง จ.ระยอง
42 # 3อจ660317-132 BBB30001851322A tanint + Pondnineteen (573779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดพลับ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660317-133 EM010500244TH Nonsumee + ซูโม่ (573782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
44 # 3อจ660317-134 EM010500244TH เมืองสมุทร + ซูโม่ (573787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)(G 78%)
45 # 3อจ660317-135 EM010500244TH บรีสพระช่วย + ซูโม่ (573789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นสร้างถังน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.อุดรธานี
46 # 3อจ660317-136 EM010500244TH Maya12 + ซูโม่ (573791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พะเยา (สภาพใช้)
47 # 3อจ660317-137 EM010500244TH seven13 + ซูโม่ (573794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงพ่อน้อย วัดศีรษะทอง เนื้อทองแดง ปี 2487 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
48 # 3อจ660317-138 EM010500244TH ตุ้ยแปลงยาว + ซูโม่ (573797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดคะตึกเชียงมั่นสร้าง)
49 # 3อจ660317-139 EM010500244TH floi456 + ซูโม่ (573798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660317-140 EM010500244TH ตนพยัคฆ์ + ซูโม่ (573800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
51 # 3อจ660317-141 ED172138117TH AChen + Aeychonburi (573906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660317-142 EH585106799TH pawaris + นิยมชัย (573909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดซับลำใย พิมพ์แหวกม่าน(กลาง) เนื้อผงทราย ปี 2543 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
53 # 3อจ660317-143 ED418638182TH Xabi17 + แบงค์อรัญ (573914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์ จ ลาง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
54 # 3อจ660317-144 ED418638182TH Oliver + แบงค์อรัญ (573919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระบา พิมพ์หลังหลวงพ่อทองมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2492 จ.ปราจีนบุรี
55 # 3อจ660317-145 ED418638182TH เล้งตราด + แบงค์อรัญ (573930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.ปราจีนบุรี(G 71%)

56 # 3อจ660317-146 NGWW000268000DB sonicotan + ดุจติปิยะ (573935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์มะย้อยหลังผด เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
57 # 3อจ660317-147 EM010525983TH อมตะพุทธศิลป์ + ซูโม่ (573937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยล้านช้าง เนื้อสำริด สปป.ลาว (หน้าตัก 1.5 นิ้ว)
58 # 3อจ660317-148 EM010525983TH อมตะพุทธศิลป์ + ซูโม่ (573938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์เชียงแสน(ยุคปลาย) เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 2.6 นิ้ว/สภาพชำรุดฐาน)
59 # 3อจ660317-149 EM010525983TH ธาวัช + ซูโม่ (573942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องหลังกลาก เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 63%)
60 # 3อจ660317-150 EM010525983TH พรญาณ + ซูโม่ (573944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ(G 69%)
61 # 3อจ660320-002 เจริญบารมี + (574264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
แหวนหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เนื้อเงินลงถม ปี 2488 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)(590505-032)
62 # 3อจ660320-018 eakkapong + somsak720 (574113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ก้ามปู (น้ำหนัก 5.1 กรัม)(G 73%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 21 มี.ค. 2566 - 08:47 น.] #86198 (18/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660220-001 ED321685162TH DU-DOO (570552) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 1อจ660227-009 ED363992274TH seranee (571459) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660303-009 ED171769046TH ผู้นำพล (571992) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 7 องค์
4 # 1อจ660304-024 EB817951877TH c_nakarin (572167) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ660310-015 EB818633606TH pakavat (572914) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660310-022 EB818565628TH bkk10250 (572890) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
7 # 1อจ660311-015 TH0183W0SGX1B0 ChinThanakit (573087) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660311-016 TH01183W0SGX1B0 ChinThanakit (573088) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 1อจ660313-023 ED341625865TH ตุ๊หลวง (573216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660313-031 ED438004643TH ชัยพฤกษ์345 (573202) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ660313-037 ED361246677TH keattisak (573188) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
12 # 1อจ660315-041 ED357254221TH natvjit (573512) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
13 # 1อจ660316-032 EM010521434TH ขนมไทยแม่อารีย์ (573733) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 4 รายการ
14 # 1อจ660316-034 ED368057752TH พระลพ (573746) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 1อจ660318-005 ED166092393TH Namnathee1983 (574042) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
16 # 1อจ660318-009 ED367971907TH blackwidow (574037) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660302-030 BhuriKet26 (571886) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 2อจ660303-004 ฅนบางใหญ่ (571957) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660306-001 ภพเมืองสรรค์ (572248) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660306-033 blue333 (572213) ส่งพระตรวจสอบ 18 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 18 องค์
5 # 2อจ660307-031 ThaiWong (572353) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
6 # 2อจ660309-008 หนูมิเตอร์ (572768) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 2อจ660309-009 หนูมิเตอร์ (572771) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 2อจ660310-002 สยามเมืองยิ้ม (572902) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
9 # 2อจ660311-004 ตาต้น (573071) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ660313-011 Yodes (573221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660313-015 hunter04 (573228) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660314-008 หนุ่มธนบุรี (573397) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 2อจ660317-002 dobae (573943) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
14 # 2อจ660317-005 กันต์กวี (573953) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ660303-124 EJ295713945TH masterpiece + พยัคฆ์สมิง (571966) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เนื้อทองแดง ปี 2486 จ.ภูเก็ต
2 # 3อจ660304-138 EW667564169TH goaaa + ศิษย์ระยอง (572109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
3 # 3อจ660304-139 EW667564169TH goaaa + ศิษย์ระยอง (572112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
4 # 3อจ660304-140 EW667564169TH goaaa + ศิษย์ระยอง (572115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หูบายศรี เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ660308-119 EJ042045093TH jitlada555 + นกแก้ว (572477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
6 # 3อจ660309-104 ED425336562TH เหน่งบางคู้ + คุณศิระ (572642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้สึก)
7 # 3อจ660309-148 ED311179515TH มันตู + ตุ้ยเลี่ยมพระ (572735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้ออัลปาก้า ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์สร้าง/หมายเลข 2483) (ขนาด 3.2 ซม.)
8 # 3อจ660310-110 ED420609220TH chutty + jirajira (572810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม รุ่นกายทิพย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.สุรินทร์
9 # 3อจ660310-142 ED201778035TH Tar_MDU35 + (572820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sapsomwang
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
10 # 3อจ660311-003 nongder + Tarkkyp (572960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 19 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร
11 # 3อจ660311-109 ED407733647TH manorom + khantong (572978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 81 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สกลนคร
12 # 3อจ660311-152 ED415729525TH Pentor09 + seranee (573048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
13 # 3อจ660311-178 ED374372912TH birdgear + เรวัตตะ (573044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ660313-124 EX461200995TH m-cot + ถังแหยมเปรมปรี (573110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(S 94%)
15 # 3อจ660313-193 EJ042564569TH BENTAR + ฮุนได (573196) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
16 # 3อจ660314-103 ED164041439TH ศิษย์ท่านขุน + pat123 (573306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ660314-116 ED414796143TH นิดบางกอก + ริณดา (573393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพันอ้น เนื้อทองคำ 90% ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (น้ำหนักทอง 17.8 กรัม)(660222-1068)
18 # 3อจ660314-129 ED406672751TH พจน์3841 + Kanthana (573336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์เก้านิ้ว เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม (สภาพกะไหล่ทองลงยาใหม่)
19 # 3อจ660314-158 EM010520646TH suparerk + ขนมไทยแม่อารีย์ (573374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพชำรุดผิว)(G 94%)
20 # 3อจ660315-130 ED375174272TH Sammual + เสือตัวสุดท้าย (573444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เขี้ยวเสือแกะ กระเช้าเงิน(S 91%)
21 # 3อจ660316-120 ED396641085TH jwisarn65 + จริงใจ (573636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองกะไหล่เงิน ปี 2516 จ.หนองคาย (สภาพสวย)(561123-196)
22 # 3อจ660316-131 ED155345573TH nut2326 + ฅนกรุงเก่า (573629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660316-132 ED417069122TH anndamun + nakornyong (573633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2540 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

24 # 3อจ660316-133 ED404924775TH DDman + PhaoNamo98 (573639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร กรุวัดท้ายตลาด เนื้อผงใบลาน จ.กรุงเทพฯ
25 # 3อจ660316-135 ED160661905TH แอนกะดิว + narade2517 (573650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์จัมโบ้หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
26 # 3อจ660316-136 ED431917323TH m-cot + T3915 (573655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นชาตรี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
27 # 3อจ660316-137 ED442230155TH birdgear + golfsriracha (573659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.ระนอง
28 # 3อจ660316-142 ED422925043TH บีเวียงพิงค์ + แบงค์ธาตุพนม (573631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุท่าฉนวน เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาท (สภาพใช้-ชำรุดใบหน้าและหน้าอก)
29 # 3อจ660316-143 EK048869419TH nopakk + ประวิทย์888 (573634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660316-144 EB686394860TH numuthai + seranee (573637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660227-1024)
31 # 3อจ660316-145 EM010521394TH lingling + ขนมไทยแม่อารีย์ (573640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปพระอภัยมงคลสมังคี เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 575/ขนาดสูง 11.5 นิ้ว)
32 # 3อจ660316-146 ED420242449TH phon8899 + Manunicon (573642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร (660222-1014)
33 # 3อจ660316-147 ED169759204TH believe + Beed098 (573645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (540930-047)
34 # 3อจ660316-148 ED374636203TH Rtee_Amulet + KANC3 (573759) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
35 # 3อจ660316-150 ED360664972TH numchoke2597 + phongpan (573656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งไจยะเบงชร ครูบาอิน วัดคันธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (หมายเลข 210)

36 # 3อจ660316-152 ED403440299TH masterbill + Atiwat-Amulet (573630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสามหอมเดี่ยว วัดพระธาตุดอยคำ เนื้อดิน จ.เชียงใหม่
37 # 3อจ660316-154 EJ042047304TH juipeter + นกแก้ว (573638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
38 # 3อจ660316-155 EJ042047304TH nokklang + นกแก้ว (573641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
39 # 3อจ660316-156 EJ042047304TH เจ้นปรัชญา + นกแก้ว (573643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
40 # 3อจ660316-160 EJ042047304TH ไซม่อน + นกแก้ว (573654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
41 # 3อจ660316-161 welding24 + sa001 (573644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183WVGVX8B0
แหวนหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี (กรอบชุบทอง)
42 # 3อจ660316-162 KBNY200010923A2 kusuma69 + Reindeer_kwang (573649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660316-163 KBNY200010923A2 pcha429 + Reindeer_kwang (573653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปึ 2515 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660316-164 ED391936463TH jouicepeam + joke13 (573657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม (สภาพรมผิวใหม่)
45 # 3อจ660316-165 EG980494050TH สมพงษ์คนรักพระ + nooing (573661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พิมพ์เศียรโตหลังเรียบ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660316-166 ED170968479TH loongmike + Chansri1 (573665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์แขนกาง เนื้อผงลงรัก ปี 2505-2515 จ.นนทบุรี (660131-1230)(G 65%)
47 # 3อจ660316-167 ED170968479TH kenshiro2810 + Chansri1 (573671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบบนซ้าย) (มุมล่างขวา)(G 74%)

48 # 3อจ660316-168 ED819493065TH gwutdy + Nattakan (573674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ ล สร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2525 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
49 # 3อจ660316-169 EB819493065TH gwutdy + Nattakan (573679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์เสมา เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา กรอบทอง(G 78%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
50 # 3อจ660316-171 EJ663385785TH อาทิตย์๙๙ + ขนมกรุบ (573687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองแดงตะกั่วถักเชือก จ.เพชรบูรณ์ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
51 # 3อจ660316-172 ED334075655TH Watchrin + nuthapol (573690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.3 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องหน้านี้พิมพ์นี้
52 # 3อจ660316-173 ED415776661TH hoabburi + seranee (573692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อประเทือง วัดหนองย่างทอย เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.เพชรบูรณ์ (660306-1110)
53 # 3อจ660316-174 EH948143436TH numuthai + เมืองสมุทร (573695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง. (650203-2004)
54 # 3อจ660316-176 ED332519841TH ahatyai + khunpas (573705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้สึก)(600518-029)(G 75%)
55 # 3อจ660316-177 ED360558642TH tiwakornwong + ทิศเหนือ (573709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้/ขนาด 1.5 นิ้ว) (660206-1062)(G 64%)
56 # 3อจ660316-182 EM010521160TH keng_kung + (573663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
ดอกพิกุล **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
57 # 3อจ660316-183 EM010521160TH ศักดิ์นรินทร์ + (573664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสังกัจจายน์ สก. รุ่นครบ 5 รอบมหาราชินี พิมพ์กลาง เนื้อทองคำ ปี 2535 จ.กรุงเทพฯ(G 81%)
58 # 3อจ660316-184 EM010521160TH อาทิตย์โคจร + (573668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญเสด็จพ่อ-เสด็จแม่ หลวงพ่อเชย วัดท่าควาย เนื้อทองแดง ปี 2490 จ.สิงห์บุรี (สภาพใช้)

59 # 3อจ660316-185 EM010521160TH แม็คกระเพาะหมู + (573669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 71%)
60 # 3อจ660316-186 EM010521160TH แม็คกระเพาะหมู + (573673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นราชาแห่งฤกษ์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
61 # 3อจ660316-187 EM01521160TH วิชามาร + ขนมไทยแม่อารีย์ (573675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 281)(G 66%)
62 # 3อจ660316-189 ED391538682TH believe + Burapha777 (573682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์เสมาหกรอบ เนื้อเงินลงยา ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 112)
63 # 3อจ660316-193 EM010521403TH แม้วจอมเทียน + (573667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 118 ปี เนื้อเงิน ปี 2533 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660316-194 EM010521403TH walrawut + ขนมไทยแม่อารีย์ (573672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 242)(G 66%)
65 # 3อจ660316-197 EM010521403TH jicko + ขนมไทยแม่อารีย์ (573680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม เนื้อกะไหล่เงิน ปี 2505 จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพล้างผิว)(G 60%)
66 # 3อจ660316-198 EM010521403TH Vasan2518 + (573683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
67 # 3อจ660316-199 ED349438753TH ตู๋สาธุ + (573758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเครื่องแดนสยาม295
พระชัยวัฒน์โกวิโท หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อเงิน ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม
68 # 3อจ660316-200 ED426305487TH ขุมทรัพย์_พระสวย + uthai08 (573684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา

69 # 3อจ660316-201 ED446811403TH numuthai + ibajack (573688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อสิน วัดละหารใหญ่ เนื้อเงินลงยา ปี 2561 จ.ระยอง (หมายเลข 28)(G 61%)
70 # 3อจ660316-203 ED420420507TH numuthai + kohler (573693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (631030-218)
71 # 3อจ660316-204 ED424712390TH zafari + โคตรเซียน2188 (573697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)

73 # 3อจ660316-206 EM010526357TH Nattakan + ซูโม่ (573700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแซยิด พิมพ์หลัง ๗ เอียง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี(G 64%)

74 # 3อจ660316-207 ED405618895TH Viraphan711 + Thanapong36 (573702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต วัดบางพลี เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรปราการ กรอบเงิน(S 92%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
75 # 3อจ660316-208 ED360919536TH หิมพานต์มุ่งงาม + (573703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THAITANIUM
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
76 # 3อจ660316-209 ED360919536TH เสือตัวสุดท้าย + THAITANIUM (573706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระแผงตัดเก้า กรุนาดูน เนื้อดิน จ.มหาสารคาม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
77 # 3อจ660316-211 ED360919536TH virun123 + THAITANIUM (573726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.พระนครศรีอยุธยา
78 # 3อจ660317-011 transport + kay9999 (573761) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
ก้ามปู (น้ำหนัก 1 กรัม)(G 72%)
ก้ามปู (น้ำหนัก 1 กรัม)(G 72%)

79 # 3อจ660318-020 sumateass +สิทธิชัย (574072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.นครปฐม


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 20 มี.ค. 2566 - 08:37 น.] #86195 (17/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660309-014 TH01183VSMDX1B0 Aum2543 (572761) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
2 # 1อจ660309-017 ED320690696TH juipeter (572747) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
3 # 1อจ660309-018 ED320690696TH juipeter (572754) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660309-019 ED3206906996TH juipeter (572752) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
5 # 1อจ660311-008 EJ878889612TH พรชมพู (573084) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ660311-020 KBKUW00002000DJ tongleehae (573091) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 1อจ660313-036 828028433901 สุธาสินี (573206) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ660309-004 รักษ์นครหลวง (572753) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
2 # 2อจ660310-013 Wiraj_ph (572903) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์
3 # 2อจ660310-014 jicko (572930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660313-001 Lifebier4766 (573209) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 2อจ660313-016 sherbet88 (573223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660317-007 การันตีพระ (573760) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 2อจ660317-017 การันตีพระ (573767) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660317-018 การันตีพระ (573771) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ660317-019 การันตีพระ (573773) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
10 # 2อจ660317-020 การันตีพระ (573775) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ660317-021 การันตีพระ (573778) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ660317-022 การันตีพระ (573780) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ660317-023 การันตีพระ (573783) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ660317-024 การันตีพระ (573786) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ660317-025 การันตีพระ (573790) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660317-026 การันตีพระ (573793) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660303-138 ED378618222TH warning + takrit (571968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2463 จ.ราชบุรี (สภาพใช้และล้างผิว)
2 # 3อจ660304-113 ED340773412TH PHLOI + THAITANIUM (572082) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เนื้อดิน จ.พิจิตร
3 # 3อจ660310-154 EJ042553977TH trong9399 + บอสตัน (572827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง กรอบทอง(G 79%) **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
4 # 3อจ660310-156 EJ042553977TH เมืองสมุทร + บอสตัน (572833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี
5 # 3อจ660310-163 ED405956933TH แม้วจอมเทียน + Pond-1 (572854) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ660311-104 TH01183W2V7A9B0 gold1 + Benyapa (572959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ปลัดขิกหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อไม้ ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดนะ) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
7 # 3อจ660313-005 panupong30 + sanopporn (573113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
8 # 3อจ660313-110 EM010519869TH อมตะพุทธศิลป์ + (573145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณธรรมจารีย์ วัดขันเงิน เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.ชุมพร
9 # 3อจ660313-125 EM010562269TH เอลำลูกกา + บอสตัน (573112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
10 # 3อจ660313-132 EJ042046343TH Phichit_02 + นกแก้ว (573149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
11 # 3อจ660313-143 EJ042046343TH ระฆังบุญ + นกแก้ว (573283) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทอก จ.จันทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
12 # 3อจ660313-186 ED417209845TH Thawat07 + เสกโสร่งบาน (573178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2497
13 # 3อจ660313-194 EJ042564569TH anurak99 + ฮุนได (573199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแดง วัดทองดีประชาราม เนื้อผงลงรัก ปี 2524 จ.นราธิวาส(G 85%)
14 # 3อจ660313-195 EJ042564569TH Kunphra + ฮุนได (573201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หกเหลี่ยมใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (วัดไชยามังคลารามสร้าง/สภาพใช้)
15 # 3อจ660314-118 ED396041926TH bdbdbd + songprapob (573396) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น สคส. ๓๓ เนื้อทองคำ ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา (น้ำหนักทอง 1.9 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น สคส. ๓๓ เนื้อเงิน ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ รุ่น สคส. ๓๓ เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.พระนครศรีอยุธยา[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
16 # 3อจ660314-152 EM010520646TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (573352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพระพุทธไตรยรัตนนายก วัดพนัญเชิงฯ เนื้อเงิน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
17 # 3อจ660315-001 Chalermchon + kusuma69 (573518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(G 69%)
18 # 3อจ660315-002 numuthai + olympia (573522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(660309-2012)
19 # 3อจ660315-003 blue333 + olympia (573526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(เหลือง) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(660309-2009)
20 # 3อจ660315-004 midori + savebank163 (573528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผงเคลือบแล็กเกอร์ ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (650128-1053)
21 # 3อจ660315-005 siripongbom + Nathan666 (573587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 57%)
22 # 3อจ660315-007 TP-SMITH + ฅนพลัดถิ่น (573536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1400)
23 # 3อจ660315-008 HS2NAJ + ฅนพลัดถิ่น (573538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลัง "ปิ" วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660315-101 KBNTU00022261ZQ maxxx555 + Onlinekim (573410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคำราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดดอกจัน)(S 88%)
25 # 3อจ660315-102 EJ042046480TH HinFlinstone + นกแก้ว (573413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ660315-103 TH01183WGJE87B0 พงษ์ท่าม่วง + เพชรมรดกไทย (573414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 4038) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
27 # 3อจ660315-104 ED399760396TH พลธีร์5559 + Maxkro (573416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกมงคลมหาลาภ วัดสัมพันธวงศ์ พิมพ์ใหญ่หลังยันต์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) (สภาพชำรุดขอบบนขวา)
28 # 3อจ660315-105 ED309480395TH ไอโอดีนแมน + ppffarm (573417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม กรอบทอง(G 61%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
29 # 3อจ660315-107 ED320896911TH benzy + bancha18 (573423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
30 # 3อจ660315-109 TH01183WADHE5B0 jessada6678 + ชัยนเรศ (573427) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
31 # 3อจ660315-110 ED170186640TH P_karn + num1522 (573429) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดพอกครั่ง ครูบานันตา วัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำปาง **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
32 # 3อจ660315-111 EJ042565048TH อมตะพุทธศิลป์ + ฮุนได (573409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธธิธรรมธาดา วัดสุวรรณวิชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.พัทลุง
33 # 3อจ660315-112 ED335691242TH Energy_KDK + Choomsilp (573411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวน หลวงปู่ทวด เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2506
34 # 3อจ660315-113 ED026544163TH kengkas + ป๋ามอส (573412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
35 # 3อจ660315-114 ED369368742TH Boonmee888 + ต้นคุง (573415) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพแต่งผิว)
36 # 3อจ660315-116 ED432107106TH tommeng + Jakkapan2537 (573421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)
37 # 3อจ660315-117 ED432107106TH pumcha + Jakkapan2537 (573425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดนวลประดิษฐฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.ชุมพร
38 # 3อจ660315-118 ED349568444TH lohbetong + กระติบ (573428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหน้าจีน ท่านเจ้าคุณ(เสงี่ยม) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660315-119 EM010520218TH Saysabre + ขนมไทยแม่อารีย์ (573432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 กรมราชองครักษ์สร้าง รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 03969)
40 # 3อจ660315-121 ED428706125TH pawaris + องอาจ (573419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ660315-123 ED438320257TH Nipon_Tho + eaknaengnoy (573582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (650907-1228)
42 # 3อจ660315-124 ED409393827TH puriwaj + ปิงเปียง (573426) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นพุทธคูณสยาม พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 182) (วัดใหม่อัมพวันสร้าง/น้ำหนักทอง 6.8 กรัม)(660214-
1171)
43 # 3อจ660315-125 ED409393827TH m-cot + ปิงเปียง (573431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง
44 # 3อจ660315-127 ED123288265TH หมูขาว4036 + amarin99 (573436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640806-200)
45 # 3อจ660315-128 ED405171714TH giantgiant + apiwat_66 (573439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ถุงโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องบล็อกนี้พิมพ์นี้
46 # 3อจ660315-131 ED435714706TH joki_bank + superman_vuth (573541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดข้อมือซ้าย)(G 62%)
47 # 3อจ660315-132 EB819214035TH pawaris + pakavat (573542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนเต็มองค์รัดประคตมน เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (โค้ดนะและโค้ด ๙)(611221-033)
48 # 3อจ660315-133 EJ169656845TH สะพานดำ + storm17 (573544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ากลม เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
49 # 3อจ660315-134 ED434509535TH แก้วอุษา + เก้าออโต้ (573547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660315-135 ED438806962TH AodAnt + bluezone69 (573548) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสุดท้าย ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (660302-2101)(G 69%)
51 # 3อจ660315-136 EW004581473TH jane77 + m-cot (573550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพทำความสะอาดผิว) (581017-113)
52 # 3อจ660315-137 ED414031057TH โครตเฮง + อาทิตย์๙๙ (573552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
53 # 3อจ660315-138 ED200872706TH MrTeeAyutthaya + ทวารวดี (573554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ พิมพ์เล็ก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
54 # 3อจ660315-140 ED297279847TH pinxo + tookatun (573560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651029-1142) (G 68%)
55 # 3อจ660315-141 ED430800969TH อมตะพุทธศิลป์ + yasataro (573433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
56 # 3อจ660315-142 ED375391348TH MrTeeAyutthaya + jimlucky (573437) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เนื้อดิน จ.พิจิตร
57 # 3อจ660315-143 ED216448450TH หลิน_หลิน + civilwork (573438) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโภคทรัพย์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดดอกจัน)
58 # 3อจ660315-144 EM010520235TH นายมาร์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (573441) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์แขนทะลุ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.ภูเก็ต (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
59 # 3อจ660315-145 EM010520235TH yodsiam + ขนมไทยแม่อารีย์ (573446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ พิมพ์ฮั้งเตี้ยงเซ้ง เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ(G 91%)
60 # 3อจ660315-146 EM010520235TH Giant415 + ขนมไทยแม่อารีย์ (573450) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)
61 # 3อจ660315-147 EM010520235TH กระปุก1967 + (573453) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด/สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
62 # 3อจ660315-149 EM010520235TH เมืองสมุทร + (573457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
63 # 3อจ660315-150 EM010520235TH กีตาร์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (573459) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
64 # 3อจ660315-151 EM010520235TH pornpipat + ขนมไทยแม่อารีย์ (573443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม
65 # 3อจ660315-152 EM010520235TH gammag + ขนมไทยแม่อารีย์ (573445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660315-153 EM010520235TH อาทิตย์โคจร + (573447) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
67 # 3อจ660315-155 ED434018845TH มอร์เมืองทอง + tnpong (573456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่นเล็ก เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดใบหน้า-หน้าอก) (ขอบบนซ้าย)
68 # 3อจ660315-156 EJ178915106TH สิงค์ใต้สายดำ + เซียนน้อยหนึ่ง (573460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
69 # 3อจ660315-157 ED396713658TH laksi + จอมพล (573466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง(S 88%)
70 # 3อจ660315-158 ED301980055TH golf29 + aoudom99 (573471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660315-159 ED437731450TH weddy + pigcity (573475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เสมาครึ่งองค์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
72 # 3อจ660315-161 ED306468758TH aluminium + napaphuch (573449) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม รุ่นร่ำรวยรุ่งเรือง เนื้อเงิน ปี 2549 จ.อุบลราชธานี
73 # 3อจ660315-162 ED306468758TH aluminium + napaphuch (573452) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญญาท่านสวน วัดนาอุดม เนื้อเงิน ปี 2549 จ.อุบลราชธานี
74 # 3อจ660315-163 ED383067995TH wanchaingoen + (573455) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
patchara2509
รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังสองเส้น เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.นครสวรรค์ (สภาพล้างผิว)
75 # 3อจ660315-164 ED428727973TH komwoke + patchara2509 (573458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์เต็มมีกลาก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด)
76 # 3อจ660315-165 ED425368707TH maxxx555 + คุณศิระ (573461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นปิติภูมิ เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.สมุทรสาคร (โค้ด ส)
77 # 3อจ660315-166 ED280888923TH thanet + เสือปืนไว (573464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาราเมศวร พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน
78 # 3อจ660315-167 ED122666558TH pawaris + imashiii (573468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
79 # 3อจ660315-168 ED414352405TH หมีพระแสง + tonyadam22 (573581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์กลมใหญ่สายฝน เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
80 # 3อจ660315-169 ED191749346TH Nammongkol895 + (573470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Chaiyoyo
พระนางพญา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมส่วนบน)
81 # 3อจ660315-170 ED354625189TH สวนดอก + kaiwwanorn (573474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสมปรารถนา เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 285)
82 # 3อจ660315-171 ED441503105TH puriwaj + photo_one (573562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
83 # 3อจ660315-172 ED437278345TH เซียนน้อยหนึ่ง + Darkaun (573564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง พิมพ์เล็กฐานเตี้ย เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม
84 # 3อจ660315-173 ED437278345TH จิต141 + Darkaun (573566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อรอด วัดศรีจุฬา รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.นครนายก (สภาพใช้)
85 # 3อจ660315-174 TH01183WQA806B0 stdpuy + watwansa (573568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 276602)
86 # 3อจ660315-175 ED440441174TH PING007 + แม็คหลักสี่ (573569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (660209-1045)
87 # 3อจ660315-177 m-cot + ดุจติปิยะ (573573) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000267280BP
พระกัมมัฏฐาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบขวา)
88 # 3อจ660315-178 ED396234294TH art8888 + Tawatchai1889 (573574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ (660306-1148)
89 # 3อจ660315-180 TH01183WRFQP9B0 pawaris + Poompoom04 (573577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
90 # 3อจ660315-181 ED253554404TH โพธาราม + ไซยะ13 (573462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่ออ้น วัดบางจาก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
91 # 3อจ660315-182 ED439113415TH พงษ์ท่าม่วง + k9cob (573465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 22832)
92 # 3อจ660315-183 ED439113415TH pramual + k9cob (573467) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
93 # 3อจ660315-184 ED348156019TH จุ๋มจิ๋ม + Tossaporn98 (573469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดคู้สลอด พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2465 จ.พระนครศรีอยุธยา
94 # 3อจ660315-185 tikloet + คุณหมูวังทอง (573583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183WQ84D3B0
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
95 # 3อจ660315-186 ED140055654TH gold_rabbit + yootha (573472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์สมาธิ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (590319-135)
96 # 3อจ660315-187 ED427110014TH thammanoon95 + sscsskff (573477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเจริญลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 688) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660224-3190)
97 # 3อจ660315-188 ED424567088TH amarin99 + superman_vuth (573481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660315-189 ED412331990TH loongmike + B-mano9 (573585) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
99 # 3อจ660315-191 ED435548218TH chusak38 + บารมีมา (573591) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา(G 62%)
100 # 3อจ660315-192 ED398832159TH อาชาเหล็ก + ตัส99 (573485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
101 # 3อจ660315-194 ED409404286TH ทรงธรรมบ้านสวน + Piyawan (573492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม **พระสภาพสวย
102 # 3อจ660315-195 ED420409325TH Nathanial + kohler (573497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (651209-2084)
103 # 3อจ660315-196 ED449202415TH หนุ่มหนองแคน + ปั้นจั่น (573499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
104 # 3อจ660315-197 ED125994291TH Rongme + Armpop2517 (573579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ พ ขีด เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
105 # 3อจ660315-198 วณิชออโต้ + rote39 (573503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183WP3NU1B0
พระสมเด็จใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 90%)
106 # 3อจ660315-199 EK048867276TH ทิศเหนือ + อี๊ดเมืองเลย (573510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบขวา)
107 # 3อจ660315-201 ED410608794TH Powdernok + kankanmol (573476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพชำรุดหน้าอก)
108 # 3อจ660315-202 ED410608794TH วิเศษชัยชาญ + kankanmol (573480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชิน
109 # 3อจ660315-203 ED407186606TH midori + pjanon (573482) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพมีคราบที่ขอบจากการใช้) (651008-3002)(G 84%)
110 # 3อจ660315-204 ED166565425TH Xabi17 + TONG70 (573490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (571201-137)

111 # 3อจ660315-205 EB819386971TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + Pmark18 (573493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสี่เข่า วัดศาลาครืน เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)
112 # 3อจ660315-206 TH01183WR8XM5B0 ปากานี่ + ศูนย์แปด08 (573496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2562 จ.สมุทรสงคราม (หมายเลข 47) **พระสภาพสวย
113 # 3อจ660315-207 ED407186583TH pawaris + PANI_SAMIT (573498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(600913-028)(G 80%)
114 # 3อจ660315-208 ED428690479TH Amuletism + ชาติน (573501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีขาล เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
115 # 3อจ660315-209 TH01183WQ1YW4B0 บอยพระเครื่อง + ชัยนเรศ (573504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น จ.กำแพงเพชร
116 # 3อจ660315-210 ED142799482TH ส.วัชรินทร์ + นำโชค-ประจวบ (573506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา กรอบทอง(G 56%)
117 # 3อจ660315-211 TH01183WPZX81B0 dorn27 + feifei (573509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์กรรมการใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา(G 77%)
118 # 3อจ660315-212 ED422029364TH บอยบางตาล + pobtham019 (573513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
119 # 3อจ660315-213 RTMP00017769CV mangmee + jackmars007 (573516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(651205-1229)
120 # 3อจ660315-214 ED074563162TH naja22 + มงคลธรรม (573519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสุคโต วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
121 # 3อจ660315-215 ED413064875TH บอยพระเครื่อง + กิตติ (573523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ รุ่น 3 เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ศรีสะเกษ(S 91%)
122 # 3อจ660315-216 ED419696456TH SUIDUI + joycezalnw (573527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์พุทธกวัก เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
123 # 3อจ660316-002 pachre + phipop12 (573604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (600127-117)(G 81%)
124 # 3อจ660316-003 pramual + หนุ่มบ้านเกาะ (573609) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ660316-004 suphimai + Nathan666 (573613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
126 # 3อจ660316-005 giantgiant + jitichai (573619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปราถนา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (660222-1375)(G 79%)
127 # 3อจ660316-006 ตั้งเจริญพระเครื่อง + N1 rotate (573621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
128 # 3อจ660316-101 ED432136717TH csee2004 + altenatemmetal (573757) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี
129 # 3อจ660316-102 ED403133585TH วัฒน์พระองค์ขาว + Kop86 (573594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์

130 # 3อจ660316-104 822889268025TH print + boonkhaew (573600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงเสือ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
131 # 3อจ660316-105 EH292468530TH pramual + pisanu1972 (573601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ากระดานน้อย กรุวัดศาลเจ้า เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ราชบุรี
132 # 3อจ660316-106 TH01183WNVXC3BC jedsada + นันทวัน2460 (573605) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีฯ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
133 # 3อจ660316-107 ED410609018TH ATTORN43 + MosZa (573607) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเชียงแสน กรุเชียงแสน พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.เชียงราย
134 # 3อจ660316-108 ED207567618TH Xabi17 + lulytoon (573611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(621125-187)
135 # 3อจ660316-109 ED001451474TH loomthong + jiradech47 (573615) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พิมพ์ทรงบัลลังก์ เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
136 # 3อจ660316-110 ED351991807TH noi70 + banana (573618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
137 # 3อจ660316-111 EM010525966TH เมืองไทย + ซูโม่ (573598) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาลศิลปะปัจจุบัน พิมพ์อู่ทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2530 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
138 # 3อจ660316-112 ED411923069TH จัดหนัก + chuanchai2505 (573603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนนอน)(620105-035)
139 # 3อจ660316-113 ED443202845TH lumpini6655 + (573610) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
tanandorn555
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
140 # 3อจ660316-114 ED443202845TH natt99 + tanandorn555 (573614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
141 # 3อจ660316-115 ED443202845TH จันทร์ส่องหล้า + tanandorn555 (573617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพลายคู่ กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกครุฑ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
142 # 3อจ660316-116 ED417726328TH Mosphapin + BhuriKet26 (573756) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงเกสร ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (660227-1008)(G 92%)
143 # 3อจ660316-117 ED309689753TH pcha429 + tanandorn555 (573623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)(G 73%)
144 # 3อจ660316-118 EH58161770TH จัดหนัก + Thantharat (573626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์ตาขีดหลังยันต์ตื้น เนื้อเงิน ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์สายฝนตรง)(620516-130)
145 # 3อจ660316-119 ED410608525TH เจนจัด + ชินนิมอน (573632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด)
146 # 3อจ660316-121 ED420042589TH shakespeare + tongjoy (573595) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสำเร็จจิต พิมพ์กลางหลังเงิน ปี 2542 จ.นครปฐม (หมายเลข 3993)
147 # 3อจ660316-122 EJ042561616TH เมืองไทย + ฮุนได (573597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปสมัยรัชกาลศิลปะปัจจุบัน พิมพ์เชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อทองเหลือง ปี 2515-2530 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.7 นิ้ว)
148 # 3อจ660316-123 ED36490705TH Sunadi + yoon9 (573602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2552 จ.อ่างทอง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน

149 # 3อจ660316-125 EJ042561616TH appza555 + ฮุนได (573608) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พิมพ์หลังแบบ กรอบทอง(G 63%)
150 # 3อจ660316-126 ED441503119TH krit2512 + photo_one (573612) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค รุ่นพรหมวิหารธรรม เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
151 # 3อจ660316-127 ED169067438TH sculpter + น้องเอิงเอย (573616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (650901-1142)
152 # 3อจ660316-130 ED432842768TH murbur + PhangAntique (573625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อนิล วัดตึกมหาชยาราม เนื้อทองเหลือง จ.สมุทรสาคร


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 18 มี.ค. 2566 - 08:37 น.] #86192 (16/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660228-004 ED255359120TH natvjit (571599) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660228-017 SPD032400007148 Nattakan (571606) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660303-013 ED368971687TH Pig2525 (571979) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 1อจ660304-026 ED384372007TH kasan (572169) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660309-008 PTTO000139212H7 พระยาเครื่องแกง (572745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660309-010 ED360088895TH มีบุญ888 (572750) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660310-001 ED405143951TH apiwat_66 (572878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ660311-002 ED159247038TH icoll2009 (573077) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
9 # 1อจ660311-006 ED415228489TH zeeds (573083) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660314-004 ED43288085TH พนินทร์ (573329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660314-006 ED433835105TH nut141 (573335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660314-009 ED350862559TH ท่านมหา (573339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660314-011 ED412322511TH Khanoon (573357) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
14 # 1อจ660314-013 ED204459336TH กฤษณะทองย้อย (573359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660314-016 ED314793590TH พลช้างเผือก (573367) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ660314-020 ED397461111TH yodkk (573376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660222-023 เหอลี่ (570897) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
2 # 2อจ660302-029 BhuriKet26 (571883) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660308-033 เหอลี่ (572511) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
4 # 2อจ660308-034 เหอลี่ (572517) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
5 # 2อจ660309-005 หนุ่มธนบุรี (572755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660313-005 ซิยิ่นกุ้ย (573215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660314-001 arucha2510 (573388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 2อจ660314-009 suksannb (573399) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ660314-010 iTons (573401) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660314-023 panuwat1998 (573408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660316-002 การันตีพระ (573592) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
12 # 2อจ660316-003 การันตีพระ (573593) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660303-109 ED352472216TH Besomkiat + bank121 (571911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ660303-155 828017166174 flywheel + yutpg (571929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อเงิน ปี 2529 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดหันตราสร้าง)
3 # 3อจ660307-137 ED280844936TH khunpas + Surachat_04 (572306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 80%)
4 # 3อจ660308-008 Xabi17 + เด็กท่าพระ (572494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์อุ้มกุมาร เนื้อนวโลหะ ปี 2520 จ.นครปฐม
5 # 3อจ660308-143 KLUA000241549M3 methee88 + หนุนดวง99 (572525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 10 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้ายและล่าง)
6 # 3อจ660308-182 KEX31016374895 joki_bank + Chapanya (572531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
7 # 3อจ660309-123 EH575019857TH puriwaj + AmpFine (572659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660309-132 ED307167564TH Boaai + วชิรัม (572672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อตะกั่ว ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (ขนาด 1.5 นิ้ว/สภาพใช้)(G 74%)
9 # 3อจ660310-115 EJ042046082TH PHLOI + นกแก้ว (572812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้/สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
10 # 3อจ660310-134 EM010524308TH ukaewsasan + บอสตัน (572858) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ รุ่นบุญสูง เนื้อผง(ดำ) ปี 2547 จ.ภูเก็ต (ขนาด 5 ซม.)
11 # 3อจ660310-197 EJ042548738TH chuanchai2505 + (572892) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่สุข วัดโพธิ์ทรายทอง รุ่น 4 พิมพ์กลากสามหลังยันต์สามอุใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.บุรีรัมย์ (สภาพใช้)
12 # 3อจ660311-146 TH01183VYT4Z7B0 poo2515 + เทพธันเดอร์ (572990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์
13 # 3อจ660311-179 ED414793059TH blue333 + ริณดา (573047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.พิจิตร (660227-2068)
14 # 3อจ660314-110 ED140054804TH plauspower + yootha (573318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดไก่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพใช้)(G 79%)
15 # 3อจ660314-119 EM010522885TH หลานตาจวบ + หมูกุ๋น (573402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
16 # 3อจ660316-175 EK123186779TH Q-Taro + nongder (573701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 3 กรัม)(G 80%)
17 # 3อจ660307-102 828019486814 Jippooh + sirimongkol1 (572288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงสร้างเสริม เนื้อเงิน 93% ปี 2522 จ.ปัตตานีส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 17 มี.ค. 2566 - 08:44 น.] #86189 (15/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660302-003 ED405923144TH golfsriracha (571843) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660302-007 ED182855995TH ARNON (571854) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660304-001 EB686513195TH seranee (572083) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
4 # 1อจ660304-010 EB817916314TH nampoo (572066) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660308-004 EJ042546066TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572563) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660309-004 NGWW000265649X7 Rich989 (572739) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660309-032 ED140060566TH Nippit (572734) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
8 # 1อจ660313-011 ED369376063TH เนรันชลา (573115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ660313-012 TH01183WOFTP2B0 Choi2528 (573118) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ660313-013 ED351469887TH ตะกรุดโทน (573123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660313-016 EJ507175994TH aidteegon (573126) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
12 # 1อจ660313-017 ED422183774TH win2521 (573129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660313-020 ED377794999TH terktextile (573132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660313-021 ED279448102TH คลับจับลิง (573214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660313-027 EM010526255TH บอสตัน (573218) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ660313-029 ED161367533TH น้องหมี (573219) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ660313-030 ED410607900TH kook582 (573220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660313-035 EJ298267417TH ตุ้ยขอนแก่น (573184) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
19 # 1อจ660313-038 ED410984588TH รุยคอสต้า (573192) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
20 # 1อจ660313-039 ED425363642TH คุณศิระ (573195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660313-040 ED387527391TH waves (573198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660313-041 ED375373715TH ระเบียบ (573197) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
23 # 1อจ660313-042 ED217443754TH เซียน99 (573200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660314-005 ED367960422TH blackwidow (573333) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
25 # 1อจ660315-005 RTLF0000569959K pondpra (573553) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660315-038 Kop86 (573558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660227-028 เหอลี่ (571422) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
2 # 2อจ660227-033 เหอลี่ (571441) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 5 องค์
3 # 2อจ660227-037 เหอลี่ (571450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
4 # 2อจ660227-038 เหอลี่ (571455) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
5 # 2อจ660227-041 เหอลี่ (571462) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
6 # 2อจ660301-016 sitpusook (571754) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660307-011 หนุ่มธนบุรี (572372) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660307-032 ThaiWong (572357) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
9 # 2อจ660307-035 ThaiWong (572366) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ ไม่สรุปผล 13 องค์
10 # 2อจ660313-002 boytiew (573211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660313-003 นายพอเพียง (573212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660313-004 ชณัฐพล (573213) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
13 # 2อจ660313-018 kongsak (573225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660313-022 sitawee (573210) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 2อจ660315-003 loomthong (573543) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ660307-108 ED377594428TH lovehunterlove27 + (572298) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
suthee069
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อวิจารณ์ วัดบางมูลนาก พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (โค้ด ว รัศมี)
2 # 3อจ660307-126 EJ42551605TH Nicha-Malee + หมูกุ๋น (572311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2508 จ.ปทุมธานี (ฝังตะกรุด 2 ดอก)
3 # 3อจ660307-135 EJ475301362TH สิงห์สยามศิลป์ + Chaivirin (572300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งธิเบต หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง (วัดเกาะวาลุการามสร้าง) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ660307-147 EJ0402044489TH masterpiece + นกแก้ว (572417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
5 # 3อจ660309-102 พิชชากร + คุณศิระ (572640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
6 # 3อจ660310-004 Olaw168 + Nutanun (572790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ660310-108 ED361244490TH เสือเต่า + โชตี้ (572798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
8 # 3อจ660310-133 EM010524308TH แม้วจอมเทียน + บอสตัน (572856) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.ปัตตานี
9 # 3อจ660310-196 EJ042548738TH แม้วจอมเทียน + (572888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งเฉลิมพล วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี
10 # 3อจ660311-107 ED372685935TH joki_bank + พิชชากร (572971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปัดผิว)(G 77%)

11 # 3อจ660311-113 ED364557744TH panupong30 + บางกะปิ (572968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ660311-155 ED407172213TH มาม่าเป็ด + เขยมาบตาพุด (573056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิมพ์สระอาแตก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.จันทบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพแต่งผิว)(G 67%)
13 # 3อจ660311-162 ED423606050TH doyct + litsupchuer (573022) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช หลวงพ่อเจิม วัดป่าโมก เนื้อทองเหลือง ปี 2470 จ.อ่างทอง
14 # 3อจ660311-163 ED403288370TH perfect + ปากคลองเปรง (573026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหร่ำ วัดกร่าง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2469 จ.ปทุมธานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
15 # 3อจ660311-197 ED323804415TH bunpotth + ดาบทอง (573076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
16 # 3อจ660313-001 Sutthisak_k + vampire (573105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)(G 64%)
17 # 3อจ660313-002 หยกเมืองเพรียว + sanopporn (573107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยสมปรารถนา เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 117)
18 # 3อจ660313-003 อ้นปราจีน + sanopporn (573109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์มีกำไลข้อมือข้อเท้า เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้)
19 # 3อจ660313-004 อ้นปราจีน + sanopporn (573111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
20 # 3อจ660313-006 aluminium + sanopporn (573114) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก พิมพ์นั่งพาน เนื้อเงิน ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา(S 88%)
21 # 3อจ660313-007 ahatyai + Audi304 (573117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)
22 # 3อจ660313-008 showgun + Audi304 (573119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน


23 # 3อจ660313-009 nut2326 + ซิยิ่นกุ้ย (573120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ จปร. สมัยรัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหูชำรุด)
24 # 3อจ660313-010 พระราม9 + ซิยิ่นกุ้ย (573122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กนกข้าง เนื้อผงใบลาน ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651219-1005) (G 75%)
25 # 3อจ660313-011 พระราม9 + ซิยิ่นกุ้ย (573251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660227-1252)(G 69%)
26 # 3อจ660313-012 Hora371 + Nathan666 (573253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650922-1080)(G 64%)
27 # 3อจ660313-013 joki_bank + gek1414 (573254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 1 เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้-ชำรุดขอบล่างขวาและล้างผิว)
28 # 3อจ660313-014 pandp + Buncha (573256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
29 # 3อจ660313-015 . mawpong + angchu (573258) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาใหญ่ไม้มลาย เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(620713-058)
30 # 3อจ660313-016 art8888 + sherbet88 (573259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641012-038)
31 # 3อจ660313-017 tosspong + sherbet88 (573263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (ตอก 7 โค้ด)(611129-084)
32 # 3อจ660313-018 Promarin + Narasak1987 (573264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
33 # 3อจ660313-019 ลุงน้อย + luangtajunior (573266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
34 # 3อจ660313-020 CHAOWANA26 + ธัมมจักร (573267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 5 (บูรณะหอสวดมนต์) เนื้อนวโลหะ ปี 2562 จ.นครปฐม (หมายเลข 1462)
35 # 3อจ660313-021 พระประแดง26 + jane77 (573102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำ เนื้อสำริด ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
36 # 3อจ660313-101 ED353634048TH ifeelblue + เอ็มน้อยร้อยล้าน (573125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งจตุรทิศ วัดสุทัศนฯ เนื้อนวโลหะ ปี 2528 จ.กรุงเทพฯ
37 # 3อจ660313-102 TH01183W601S5B0 zafari + supakorp (573290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
38 # 3อจ660313-103 ED410626991TH ลมเย็น + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (573128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดราชบพิธฯ รุ่นบูรณะวิหารน้อย เนื้อทองเหลือง ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660313-104 ED166088601TH Krongsin + (573134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Namnathee1983
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (650304-1054)
40 # 3อจ660313-105 Park--PrapradanG + ตี๋กฤต (573135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183W6PXM1B0
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ(S 91%)
41 # 3อจ660313-106 ED407167394TH Mr_Arm118 + เขยมาบตาพุด (573138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นครบแปดรอบ พิมพ์อุใหญ่ทิมซ้อน เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง(G 61%)
42 # 3อจ660313-107 EM010519869TH อมตะพุทธศิลป์ + (573139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์ไม่มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ660313-108 EM010519869TH อมตะพุทธศิลป์ + (573141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ660313-109 EM01519869TH Vasan2518 + (573143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)


45 # 3อจ660313-111 EM010519869TH แม้วจอมเทียน + (573269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระพุทธโสร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
46 # 3อจ660313-112 ED026543485TH kengkas + ป๋ามอส (573272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
47 # 3อจ660313-113 ED433814848TH Exdesign + ยันต์ครู (573270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 540)
48 # 3อจ660313-114 ED177147950TH Kobchai2528 + (573273) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จำลองกัตติยบุตร
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ **พระสภาพสวย
49 # 3อจ660313-115 ED372561808TH อนุชาพระเครื่อง + ชัยนเรศ (573274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร เนื้อชินเงิน
50 # 3อจ660313-116 ED372561808TH Olaw168 + ชัยนเรศ (573275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660313-117 ED372561808TH jessada6678 + ชัยนเรศ (573276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์ตั๊กแตน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
52 # 3อจ660313-119 EJ042564175TH Besomkiat + ฮุนได (573279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ กรอบทอง(G 65%) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ660313-120 ED372692406TH WASIT + kon112 (573280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นสร้างอุโบสถ เนื้อผง ปี 2537 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพซ่อมมุมหลังล่างขวา)
54 # 3อจ660313-121 EM010525161TH noppthai + บอสตัน (573104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้องมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 68%)
55 # 3อจ660313-122 EM010525161TH phetbanpra + บอสตัน (573106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเสาร์ห้าคูณพันล้าน เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2537 จ.นครราชสีมา(G 72%)

56 # 3อจ660313-126 ED351469873TH ponpon + ตะกรุดโทน (573116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้สึก)
57 # 3อจ660313-127 ED424519860TH asupasit + วิทย์4301 (573121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกุน วัดพระนอน เนื้อเงินลงยา จ.เพชรบุรี
58 # 3อจ660313-128 ED409511360TH Tar_MDU35 + (573124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานเชิญธง
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
59 # 3อจ660313-130 EJ042046343TH แม็คกระเพาะหมู + นกแก้ว (573130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
60 # 3อจ660313-131 EJ042046343TH ท่านมหา + นกแก้ว (573148) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์ครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (โค้ด ฉ ไม่มีขีด)
61 # 3อจ660313-133 EJ042046343TH chay7 + นกแก้ว (573151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดใหญ่ รุ่น 2 เนื้อเงินลงยา จ.ชลบุรี (สภาพใช้และลงยาชำรุด)
62 # 3อจ660313-134 EJ042046343TH ไก่ทองคำ + นกแก้ว (573153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
63 # 3อจ660313-135 EJ042046343TH Teera_d + นกแก้ว (573155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังลายผ้า เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660313-138 EJ042046343TH Pondnineteen + นกแก้ว (573164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
65 # 3อจ660313-139 EJ042046343TH phon8899 + นกแก้ว (573166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช
66 # 3อจ660313-140 EJ042046343TH kay9999 + นกแก้ว (573168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึกมาก)(G 78%)
67 # 3อจ660313-142 EJ042046343TH ทนายโอ๊ต58 + นกแก้ว (573282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม

68 # 3อจ660313-145 EJ042046343TH อมตะพุทธศิลป์ + นกแก้ว (573286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ รุ่นคันฉ่องผ่าตะวันเหนือดวง เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 4.8 ซม.)
69 # 3อจ660313-146 EJ042046343TH เมืองสมุทร + นกแก้ว (573287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2530 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)(G 64%)
70 # 3อจ660313-147 ED376296975TH แม้วจอมเทียน + misterpou (573288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
71 # 3อจ660313-148 ED410510551TH sudarat_P + pornsak20 (573289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
72 # 3อจ660313-150 ED404914319TH manorom + PhaoNamo98 (573292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อผงใบลาน ปี 2518 จ.เชียงใหม่
73 # 3อจ660313-151 ED365520079TH m-cot + โกเหลียง (573133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติฯ รุ่นทวีลาภ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.พระนครศรีอยุธยา
74 # 3อจ660313-152 ED3655200079TH Pinyo3340 + โกเหลียง (573285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์เข่าจม เนื้อทองเหลือง ปี 2486 จ.นครปฐม
75 # 3อจ660313-153 EG700199529TH กอล์ฟ-สมหมาย-สุท + Buncha (573137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอุปัชฌายะหรั่ง วัดสันติธาราวาส พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2504 จ.ชลบุรี
76 # 3อจ660313-154 ED194153310TH prabaiboon + newzalagun (573140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
77 # 3อจ660313-155 EW504159215TH Oliver + เมิส_เพชรบูรณ์ (573144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ลึก เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (กรอบชุบทอง)
78 # 3อจ660313-156 ED311389457TH xinehp + P_Nachakun (573147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (520227-148)
79 # 3อจ660313-157 ED352868109TH Gassy108 + Sahapon (573150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)

80 # 3อจ660313-159 ED154154997TH masterpiece + งดงาม (573157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐม(G 43%)
81 # 3อจ660313-160 ED401527338TH giantgiant + Aeychonburi (573158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์จอบใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หมายเลข 862/หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
82 # 3อจ660313-161 ED401527338TH rangsit456 + Aeychonburi (573170) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดคลองทรายสร้าง)
83 # 3อจ660313-162 EM010519855TH CONVENTION + ซาลาเปา (573173) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
84 # 3อจ660313-163 EJ042546928TH hon18 + ขนมไทยแม่อารีย์ (573174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตม์ หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง
85 # 3อจ660313-164 ED351985280TH ศิษย์ท่านขุน + Akii8 (573177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพชำรุดเส้นซุ้มขวา) (ขอบหลังบนซ้าย)
86 # 3อจ660313-165 ED129176647TH Besomkiat + ต้อมตราโล่ (573179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดบึงนารางสร้าง)
87 # 3อจ660313-166 ED434923623TH ราชสีห์ + ริณดา (573182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660223-1107)
88 # 3อจ660313-167 TH01183VTIN66B0 ตั้งเจริญพระเครื่อง + (573183) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
บีเคเพชรบุรี
เหรียญหลวงพ่อแฉ่ง วัดพิกุลเงิน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2473 จ.นนทบุรี (สภาพใช้และหูชำรุด)
89 # 3อจ660313-168 ED338775247TH mootoo36 + หนุ่มหนองแคน (573186) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อเงินยวง ปี 2539 จ.ชัยนาท (หน้าตัก 5 นิ้ว)
90 # 3อจ660313-169 ED407774607TH เมืองช้าง + thong999 (573189) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 30 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2515 จ.สกลนคร
91 # 3อจ660313-172 ED198482611TH khunpas + ibas7723 (573230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(651118-1056) (G 80%)

92 # 3อจ660313-173 EH443760177TH kengkas + ประวิทย์888 (573233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
93 # 3อจ660313-174 ED374368820TH gwutdy + router (573235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)(660116-2039)
94 # 3อจ660313-175 ED361836529TH sorn16 + ชาติน (573237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 63%)
95 # 3อจ660313-176 ED418340990TH WorapongP + takrit (573240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธสีห์ภูมิบาล เนื้อทองคำ 86% ปี 2531 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 12.2 กรัม)(660227-1154)
96 # 3อจ660313-177 TH01183W6Q070B0 ดราก้อนปิง + phalittha (573242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
97 # 3อจ660313-178 ED425363642TH poo2515 + คุณศิระ (573244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์ c (แขนขีด) เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)
98 # 3อจ660313-179 ED398679574TH กุ้งหวาน + superman_vuth (573247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังข้าวสารดำ เนื้อผง ปี 2516 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)
99 # 3อจ660313-181 ED427103818TH Bobbie + นำโชค-ประจวบ (573162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
100 # 3อจ660313-182 hemman + iBose (573165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000266339LS
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเจริญพร เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 76%)
101 # 3อจ660313-183 ED163596030TH Ritraya + auraa (573167) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
102 # 3อจ660313-184 ED404914968TH Wviboon + เรวัตตะ (573171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิมพ์สี่เหลี่ยมตัวหนังสือโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ภูเก็ต(S 92%)
103 # 3อจ660313-185 ED428424535TH ชุมพล5 + พรวีชอ (573175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.นครปฐม

104 # 3อจ660313-187 ED3815761595TH Apipu6699 + Pakin10 (573180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 3 พิมพ์กลมเล็ก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%)
105 # 3อจ660313-189 ED403555155TH บัวแก้ว + นิวเอกชัย (573187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์มีหู เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
106 # 3อจ660313-191 EJ042564569TH เมืองไทย + ฮุนได (573193) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
107 # 3อจ660313-192 EJ042564569TH ไข่มุข + ฮุนได (573194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 442041)
108 # 3อจ660313-196 EJ042564569TH นกจิ๊บ + ฮุนได (573203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับเอวเล็ก เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
109 # 3อจ660313-197 EJ042564569TH ธาวัช + ฮุนได (573204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อนวงเดือน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
110 # 3อจ660313-198 EJ042564569TH สุธาสินี + ฮุนได (573205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 2159)(540528-111)
111 # 3อจ660313-199 EJ042564569TH เมืองสมุทร + ฮุนได (573207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
112 # 3อจ660313-200 EFG19595020TH Nonsumee + storm17 (573208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แมน เนื้อผง ปี 2502 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ660313-201 EF619595020TH toymlt + storm17 (573250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นสร้างอำเภอ เนื้อทองเหลือง ปี 2522 จ.พิจิตร
114 # 3อจ660313-202 ED351595094TH jaroenpat + ต๋องไตรมิตร (573252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นอายุ 93 ปี เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เพชรบุรี
115 # 3อจ660313-203 ED419152794TH Pentor09 + TadSnave (573257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)

116 # 3อจ660313-204 EJ340700327TH ยุทธพนัง + nagikung (573261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพรหมสี่หน้า วัดโคกมะยม เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา (หลวงปู่ดู่ ปลุกเสก)
117 # 3อจ660314-002 mimimi + มังกรพัดถิ่น (573304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
118 # 3อจ660314-003 doramon2345 + sjitrakorn (573308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
119 # 3อจ660314-101 ED432119696TH โครตเฮง + Vespaputtima (573303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
120 # 3อจ660314-102 ED365523163TH pawaris + bkimber (573305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (สภาพสวย)(540505-147)
121 # 3อจ660314-104 TH01183WBYJ97B0 เด็กบ้านแพน + pineapple (573307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัวอรหัง หลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
122 # 3อจ660314-105 ED376957951TH eakkapong + jum-nong77 (573309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
123 # 3อจ660314-107 ED360547888TH rungrot + ทิศเหนือ (573313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
124 # 3อจ660314-108 TH01183WB9S75B0 pawaris + Forzajuve (573314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังดาวกระจาย เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
125 # 3อจ660314-109 ED140054818TH pawaris + yootha (573316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่น มทบ.7 เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพสวย)(570515-018)(G 67%)
126 # 3อจ660314-112 EB827579466TH ChinV + Piyanan1606 (573382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 35158)
127 # 3อจ660314-113 EH338208604TH yaramila + นู๋มาลี (573385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงซุ้มยอ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร (ไม่ระบุกรุ)

128 # 3อจ660314-114 ED389168949TH Pratailoei + jakruk1984 (573387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระร่วงยืนประทานพร กรุวังเพิ่ม เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ขอนแก่น
129 # 3อจ660314-115 ED414796143TH ราชสีห์ + ริณดา (573391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660223-1073)
130 # 3อจ660314-120 ED410608281TH เมืองไทย + Phitchaya99 (573403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ
131 # 3อจ660314-121 ED438805556TH numuthai + bluezone69 (573312) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (660302-1217)(G 70%)
132 # 3อจ660314-122 ED373752888TH yodpra + welding24 (573315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ตะกรุด เนื้อตะกั่วถักเชือก **ไม่ระบุที่สร้าง
133 # 3อจ660314-123 ED188445591TH ตนพยัคฆ์ + Juicy (573317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ชัยนาท
134 # 3อจ660314-124 ED430813083TH sittpee + yasataro (573319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุวัดบรมธาตุ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร กรอบทอง(G 74%)
135 # 3อจ660314-125 ED269885704TH nopponsmith + NarathipEx (573321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพผิวชำรุดหน้าผาก)
136 # 3อจ660314-126 ED407183627TH triplejye + wan-pra (573324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (กรอบเงินชุบทอง)(S 87%)
137 # 3อจ660314-127 ED433513803TH โก๋แก่ + Friday (573327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์ชีโบเล็ก เนื้อแร่ ปี 2524 จ.นครปฐม
138 # 3อจ660314-128 ED406672751TH พจน์3841 + Kanthana (573332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม
139 # 3อจ660314-130 ED409196518TH punyapat + pound2007 (573342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิบทัศน์ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม

140 # 3อจ660314-131 ED412167410TH ต้นคุง + หนึ่งเมืองแพร่ (573328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาวัง วัดบ้านเด่น รุ่นต่ออายุ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ตาก
141 # 3อจ660314-132 ED170186344TH bughumbeer + Sahapon (573330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง พิมพ์กลมใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่ (วัดสัมพันธวงศ์สร้าง)
142 # 3อจ660314-134 ED428750977TH เขียววาริน + patchara2509 (573337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โรงเรียนนายเรือสร้าง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2535 จ.สมุทรปราการ
143 # 3อจ660314-136 EH443768825TH tommeng + อี๊ดเมืองเลย (573343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางสมาธิ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
144 # 3อจ660314-138 ED435544936TH ตะกรุดโทน + noi70 (573348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
145 # 3อจ660314-139 KBNU2000076583K kuromi + pewja (573351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พ่อปู่เสือ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นจักรพรรดิ์นารายณ์ เนื้อสำริดสนิมเขียว ปี 2551 จ.สระแก้ว (หมายเลข 2069)
146 # 3อจ660314-140 ED360274787TH nuthapol + พิมพ์พิมล (573354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นมหาลาภ ปี 2519 จ.อุทัยธานี
147 # 3อจ660314-142 TH01183WFDX9B0 วัฒนไชย์ + anothaitmc46 (573363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดกุฎีทอง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
148 # 3อจ660314-144 ED425921774TH ชอบจัง + ตะแคงขวด (573368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนมงคลเก้า วัดราชบพิธฯ เนื้อทองแดง ปี 2481 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
149 # 3อจ660314-145 ED425921774TH WorapongP + ตะแคงขวด (573371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และแต่งผิว)
150 # 3อจ660314-146 ED425921774TH จิต141 + ตะแคงขวด (573373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวิหาร หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2490 จ.สมุทรสงคราม
151 # 3อจ660314-147 ED406698135TH puriwaj + ไม้ไท (573375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ

152 # 3อจ660314-148 BLT5000137766JE Nuttharish + kai26 (573378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
153 # 3อจ660314-149 ED411279255TH masterpiece + harrypotter (573383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อวิหาร หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน จ.สมุทรสงคราม
154 # 3อจ660314-150 EH575017122TH สมยศ5 + AmpFine (573386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมูป่า หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.ปทุมธานี
155 # 3อจ660314-151 EM010520646TH ชอบจัง + ขนมไทยแม่อารีย์ (573349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
156 # 3อจ660314-153 EM010520646TH เด็กอ่างหิน + ขนมไทยแม่อารีย์ (573356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง)
157 # 3อจ660314-155 EM010520646TH tommeng + ขนมไทยแม่อารีย์ (573362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์รูปไข่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
158 # 3อจ660314-157 EM010520646TH loomthong + (573370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก
159 # 3อจ660314-159 EM010520646TH เด็กเมืองชล + (573377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพุฒ วัดอินทรีย์ศรีสังวร เนื้อเงิน ปี 2518 จ.สุโขทัย(G 80%)
160 # 3อจ660314-161 EM010520646TH บีเวียงพิงค์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (573404) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญ จปร. เนื้อเงิน
161 # 3อจ660314-162 EM010520646TH Sleek + ขนมไทยแม่อารีย์ (573405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพล้างผิว)
162 # 3อจ660314-163 EM010520646TH wongdown + (573406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.ชัยนาท (วัดเดิมบางสร้าง)(G 61%)

163 # 3อจ660314-164 EM010520646TH RTPRA + ขนมไทยแม่อารีย์ (573407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่บัว วัดศรีบุรพาราม รุ่นแรก พิมพ์แก้มมีขีด เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.ตราด (660222-1380)
164 # 3อจ660315-009 audy05 + pancha1 (573515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร (G 60%)
165 # 3อจ660315-154 EM010520235TH damboy08 + (573451) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เข็มขัดเงิน (น้ำหนัก 73.6 กรัม)(S 92%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 16 มี.ค. 2566 - 08:45 น.] #86186 (14/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660301-013 ED305398021TH k9cob (571758) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ660304-002 ED37013355TH Boonmee888 (572086) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ660304-030 828021424425 teerasuk (572148) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
4 # 1อจ660304-031 ED422111110TH อสูรแดง (572181) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660304-034 ED41800284TH มาริโอ (572080) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660307-025 EJ042546110TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572429) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
7 # 1อจ660308-003 ED380134673TH witikan (572560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660308-011 EJ042546004TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572561) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660308-017 KLUA000241549M3 หนุนดวง99 (572579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660309-013 ED387526520TH waves (572760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660309-016 EB797717025TH kunbun (572764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660309-034 KBNM200024526JW Yui_jaa2528 (572740) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ660310-021 ED355128804TH moonman (572918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660314-002 EJ042046445TH นกแก้ว (573323) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
15 # 1อจ660314-003 ED177479890TH winwin (573325) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
16 # 1อจ660314-014 ED365523150TH bkimber (573364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
17 # 1อจ660314-018 ED425356068TH คุณศิระ (573398) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660220-019 pui1228 (570518) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
2 # 2อจ660222-003 ริณดา (570902) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660222-010 ริณดา (570912) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660227-032 เหอลี่ (571433) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 2อจ660301-020 pui1228 (571757) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 2อจ660302-009 Owarut999 (571869) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
7# 2อจ660307-033 ThaiWong (572360) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660307-034 ThaiWong (572364) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ660310-010 Dig_tut_959 (572923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660310-011 Audi304 (572927) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ660310-017 Owarut999 (572935) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ660313-007 ADELA77 (573227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660313-024 kowit_nn (573299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660314-018 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (573322) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ660314-025 การันตีพระ (573300) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
16 # 2อจ660314-027 การันตีพระ (573301) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ660314-028 นู๋มาลี (573311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660228-150 ED400506963TH KAICHERNGMAI + (571547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
phakphoom52
มีดหมอหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ปี 2547 จ.ลพบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของมีดลักษณ์นี้ รุ่นนี้
2 # 3อจ660306-111 KLUA000241233PB dobae + หนุนดวง99 (572224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 6 เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)(G 84%)
3 # 3อจ660309-110 ED398493773TH น้องต้นข้าว + Rattanin (572662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นอายุครบ 70 ปี เนื้อทองแดงลงยาเคลือบเรซิน ปี 2521 จ.สมุทรสงคราม
4 # 3อจ660309-114 PSP0019059697 yutthanan9768 + uncleho (572670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตงหน้าผากสามเส้น เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(570228-119)(G 73%)
5 # 3อจ660310-003 kong81 + น้องออโต้ (572788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา
6 # 3อจ660310-008 น้ากร + ดิอาโบล (572801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา หลวงพ่อฮก วัดท่าข้าม รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2509 จ.สงขลา
7 # 3อจ660310-102 ED412156712TH boylunatic34 + tle_wangpikul (572781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีเททองหล่อพระรูปฯ ปี 2512 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
8 # 3อจ660310-104 ED412736629TH Surawach + pancha1 (572786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
9 # 3อจ660310-109 ED398666187TH joki_bank + superman_vuth (572803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ660310-113 EJ042046082TH gymnastics + นกแก้ว (572797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
11 # 3อจ660310-128 ED026543211TH kakashi + ป๋ามอส (572835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
12 # 3อจ660310-130 ED425316435TH iamhon + rattanun (572843) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นปฏิบัติธรรม เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
13 # 3อจ660310-146 ED306090152TH ย้ายข้อมูลใหม่ไปที่ 3อจ660318-020 (574072)
14 # 3อจ660310-147 EJ663385502TH วัฒน์ทางหลวง + กุนซือ (572839) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเหม็น หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง เนื้อผง ปี 2495 จ.เพชรบุรี
15 # 3อจ660310-155 EJ042553977TH pramual + บอสตัน (572831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
16 # 3อจ660310-159 ED405945754TH Nathanial + golfsriracha (572844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกัสสปมุณี วัดปิปผลิวนาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง
17 # 3อจ660310-173 ED377874330TH dreamsconner + (572855) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Thanapong36
เหรียญหลวงพ่อสว่าง วัดท่าพุทรา รุ่นเงินขวัญถุงเสาร์ห้า เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2512 จ.กำแพงเพชร

18 # 3อจ660310-184 ED304878335TH alife + ชุติมาพระใหม่ (572901) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
19 # 3อจ660310-188 EJ042546738TH Hora371 + ขนมไทยแม่อารีย์ (572913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
20 # 3อจ660310-191 EJ042548738TH pandp + ขนมไทยแม่อารีย์ (572877) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพรมดำใหม่)
21 # 3อจ660310-198 EJ042548738TH กอล์ฟปริญญา + (572893) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ660310-203 ED398817205TH 015669662 + ตัส99 (572946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พิมพ์ปางเปิดโลก(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นครปฐม
23 # 3อจ660311-001 kenshiro2810 + seanza777 (572953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบตั้ง เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660311-002 ทนายหลวง + jane77 (572956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ660311-102 EM010524736TH Besomkiat + บอสตัน (572955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ซุ้มกอซุ้มชิด เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ660311-112 ED410332105TH believe + PANI_SAMIT (572964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
27 # 3อจ660311-120 ED403687482TH Pmark18 + บ้านสวน22 (572989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
28 # 3อจ660311-121 ED403687482TH masterpiece + บ้านสวน22 (572991) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี (สภาพรมดำใหม่)
29 # 3อจ660311-127 ED324242415TH matee1974 + piya1 (573019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)(G 70%)
30 # 3อจ660311-130 ED411026101TH pontat567 + Jakkapan2537 (573032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
31 # 3อจ660311-131 ED411026101TH pontat567 + Jakkapan2537 (572988) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
32 # 3อจ660311-132 EK048840605TH godarmy + อี๊ดเมืองเลย (572993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ฐานแพะ เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพซ่อมซุ้มและขอบขวา)
33 # 3อจ660311-137 EM010519387TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (573006) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหางหมาก หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
34 # 3อจ660311-139 EM010519387TH Vasan2518 + (573009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ รุ่นมหาเพชรกลับเหนือดวง เนื้อทองคำ ปี 2557 จ.พิจิตร (หมายเลข 10/น้ำหนักทอง 11.8 กรัม)
35 # 3อจ660311-140 EM010579387TH suparoek + ขนมไทยแม่อารีย์ (573012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พิมพ์หน้าใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2511 จ.พัทลุง (ตอก 3 โค้ด) **พระสภาพสวย
36 # 3อจ660311-141 EM010519387TH anurak99 + ขนมไทยแม่อารีย์ (572969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี

37 # 3อจ660311-142 ED413585369TH ขุนพลโต + superman_vuth (572972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างขวา)
38 # 3อจ660311-150 ED405071985TH ThanaphatBoonrueng + (573004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
yongyot
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างวิหาร พิมพ์เศียรโต เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 6404)
39 # 3อจ660311-151 TH01183W0V3U1B0 Juicy + Tossaporn98 (573042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
40 # 3อจ660311-157 ED405959705TH ชุ้งอุดมสุข + golfsriracha (573062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อจง วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ดำ) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (สภาพพระศอราน)
41 # 3อจ660311-158 ED351592685TH joki_bank + กีตาร์ (573065) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
42 # 3อจ660311-190 EJ042564189TH เขียววาริน + ฮุนได (573027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นฉลองสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครราชสีมา(G 73%)
43 # 3อจ660311-193 EJ042564189TH kphil + ฮุนได (573067) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 63%)
44 # 3อจ660311-194 EJ042564189TH tomying + ฮุนได (573069) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเทพประทานพร พิมพ์รูปไข่ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(G 70%)
45 # 3อจ660311-199 ED4346035757TH believe + หนุ่มสุพรรณ (573092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมาส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 15 มี.ค. 2566 - 08:46 น.] #86182 (13/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660227-012 ED180134457TH tang160946 (571469) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 1อจ660301-004 ED396011650TH songprapob (571749) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
3 # 1อจ660301-006 ED382421561TH zafari (571751) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660302-009 ED411502145TH กล่องแก้ว (571862) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ660303-005 EB817690434TH giantgiant (571985) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660303-008 ED361989913TH ป๋องณรงค์ชัย (572009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660303-011 ED207460510TH แม่เบญ_พระเครื่องไทย (572010) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
8 # 1อจ660303-012 ED206643600TH Beelzebub (571998) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660303-018 ED136370558TH tongjoy (572004) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 1อจ660303-019 ED350137251TH OMBUN (572006) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660304-004 ED317366423TH SUIDUI (572060) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660304-020 ED418003215TH มหามณีจินดา (572114) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660304-022 ED097716312TH Chansri1 (572165) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660304-025 ED422110953TH เจ้าชายสีหมอก (572131) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660304-027 PLF219500000132 Sawadee9 (572139) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660307-014 EH633990366TH homnoy (572416) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
17 # 1อจ660308-024 ED428931166TH juipeter (572521) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
18 # 1อจ660309-005 RONG0002281662J jeera (572741) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 1อจ660309-015 ED422128438TH tananop (572763) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660309-027 ED433401957TH KONDEE446 (572717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 1อจ660311-004 ED370856345TH ponpiya (573081) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
22 # 1อจ660311-007 ED403687482TH บ้านสวน22 (573085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660311-019 ED385916045TH ขุนพลมะพร้าวอ่อน (573057) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660311-024 ASOK000114862R3 kajell3555 (573095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 1อจ660311-027 PLF977000015232 พันตำรวจตรีรุ่ง (573101) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660313-033 ED365291291TH bluezone69 (573181) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660218-003 nincha (570438) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660224-007 PHLOI (571191) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660227-010 victoria (571426) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
4 # 2อจ660301-009 ริณดา (571766) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660301-011 amulet9999 (571742) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 2อจ660301-012 แป๊ะ2498 (571747) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 2อจ660302-010 เหอลี่ (571851) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
8 # 2อจ660302-011 เหอลี่ (571853) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
9 # 2อจ660302-013 เหอลี่ (571858) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
10 # 2อจ660302-014 เหอลี่ (571861) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
11 # 2อจ660302-015 เหอลี่ (571864) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ660302-017 เหอลี่ (571871) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
13 # 2อจ660302-018 เหอลี่ (571873) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
14 # 2อจ660302-019 เหอลี่ (571876) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
15 # 2อจ660302-020 เหอลี่ (571848) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660302-021 เหอลี่ (571849) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ660304-003 Muatti (572161) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ660304-004 chanapai (572189) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ660304-007 intara99 (572177) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
20 # 2อจ660306-019 ตาต้น (572267) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ660307-013 hunter04 (572317) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ660308-022 เหอลี่ (572526) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660309-012 puriwaj (572701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660310-008 sodsivakorn (572922) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 2อจ660310-020 ทองแดง1009 (572939) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ660311-007 โตท่าเรือ (573040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660311-008 ssanti (573043) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 2อจ660313-023 การันตีพระ (573262) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660314-011 การันตีพระ (573293) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
30 # 2อจ660314-012 การันตีพระ (573294) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ660314-013 การันตีพระ (573295) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ660314-014 การันตีพระ (573296) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ660314-015 การันตีพระ (573297) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ660314-016 การันตีพระ (573298) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660227-164 EJ169656394TH บอยพระเครื่อง + storm17 (571338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.จันทบุรี
2 # 3อจ660306-123 ED020260129TH manutsri + ekaluck (572247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านหีต วัดเผียน รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
3 # 3อจ660307-112 EJ042555964TH jwisarn65 + เวสแฮม (572371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
4 # 3อจ660307-120 EJ042522918TH jwisarn65 + ข้าวต้มพิศมัย (572393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
5 # 3อจ660308-111 ED328087637TH pachre + ชัยชาญ (572458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (520722-002)
6 # 3อจ660308-183 KEX31016374895 ukaewsasan + Chapanya (572535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค รุ่นขวัญถุง เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
7 # 3อจ660309-001 ครูสมชาย + Buncha (572623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง
8 # 3อจ660309-116 TH01183VFJZY4B0 อตกพระเครื่อง + Choi2528 (572679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ660309-120 ED412116038TH Perkun + OaTaWa (572704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นนั่งรวย เนื้อสำริด ปี 2546 จ.สุรินทร์
10 # 3อจ660309-137 ED341739664TH yaair + ชวนชื่น (572686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังยันต์หมึก เนื้อผง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่างขวา)
11 # 3อจ660309-145 ED352469353TH nongder + ตู่พระราม (572721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
12 # 3อจ660309-171 ED426811090TH Besomkiat + (572702) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
chaibangseemeang
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2524 จ.ปัตตานี
13 # 3อจ660310-002 gymnastics + Pitcha (572787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นรับเสด็จ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
14 # 3อจ660310-005 อ๋องบางพระ + พนินทร์ (572793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
15 # 3อจ660310-006 PBnew + nottosaad (572796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดคลองขอม พิมพ์ทรงครุฑ เนื้อทองเหลือง จ.สุพรรณบุรี
16 # 3อจ660310-103 ED412156712TH khunoak77 + tle_wangpikul (572784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร พิมพ์เม็ดยา เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)(G 67%)
17 # 3อจ660310-105 ED412736629TH toymlt + pancha1 (572789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และล้างผิว)(G 74%)

18 # 3อจ660310-107 ED342475014TH แม้วจอมเทียน + pokke (572795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2527 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
19 # 3อจ660310-135 EM010524308TH Hora371 + บอสตัน (572862) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ(G 66%)
20 # 3อจ660310-153 EJ042553977TH pong26 + บอสตัน (572824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ดบาง เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตื้น)(G 54%)
21 # 3อจ660310-158 EJ042553977TH Stump + บอสตัน (572840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดเนินกระปรอก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.ระยอง
22 # 3อจ660310-165 ED335686640TH ชุ้งอุดมสุข + terasak99 (572860) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพนางพญา กรุวัดเวียง เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
23 # 3อจ660310-180 ED364326198TH m-cot + thriphop09 (572873) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ล็อกเกตหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู ปี 2543 ศรีสะเกษ (หมายเลข 274)(G 74%)
24 # 3อจ660310-181 ED425339626TH เมืองช้าง + Suwattana2542 (572886) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมดำใหม่)
25 # 3อจ660310-185 EJ042546738TH transport + ขนมไทยแม่อารีย์ (572904) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์
เงินพดด้วง (น้ำหนัก 14.5 กรัม)(S 90%)
เงินพดด้วง (น้ำหนัก 15.1 กรัม)(S 89%)
เงินพดด้วง (น้ำหนัก 15.2 กรัม)(S 90%)
เงินพดด้วง (น้ำหนัก 14.5 กรัม)(S 93%)
เงินพดด้วง (น้ำหนัก 15.2 กรัม)(S 89%)
เงินพดด้วง (น้ำหนัก 14.2 กรัม)(S 91%)
เงินพดด้วง (น้ำหนัก 15.2 กรัม)(S 91%)
เงินพดด้วง **เงินไม่แท้
เงินพดด้วง (น้ำหนัก 15.2 กรัม)(S 89%)
เงินพดด้วง (น้ำหนัก 3.8 กรัม)(S 88%)
เงินพดด้วง **เงินไม่แท้
26 # 3อจ660310-195 EJ042548738TH Rabert + ขนมไทยแม่อารีย์ (572884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน พิมพ์นั่งพาน เนื้อทองคำ ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 80/น้ำหนักทอง 25.7 กรัม) **พระสภาพสวย
27 # 3อจ660310-199 EJ042548738TH Vasan2518 + (572896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 3738)(G 69%)
28 # 3อจ660310-200 EJ042548738TH Vasan2518 + (572899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม
29 # 3อจ660310-206 ED428420088TH PING007 + sanopporn (572876) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์เม็ดแตง เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดเฑาะว์ตรงตัวที่ 2)
30 # 3อจ660311-004 pramual + Tarkkyp (572962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (660104-1025)
31 # 3อจ660311-005 loongmike + satakun (573100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชลูด จ.นนทบุรี

32 # 3อจ660311-007 yodpra + piwat (572973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์อุ้มบาตร เนื้อทองเหลือง ปี 2561 จ.ชัยนาท (ขนาดสูง 8.5 นิ้ว)
33 # 3อจ660311-008 กำธรนคร + skyforce (572977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(660106-1137)
34 # 3อจ660311-009 อสูรแดง + skyforce (572983) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี (660130-1134)
35 # 3อจ660311-010 benzy + skyforce (572986) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งบน เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย)(650906-2092)
36 # 3อจ660311-103 EM010524736TH พรพระพุทธคุณ + บอสตัน (572957) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 50%)
37 # 3อจ660311-105 TH01183W2V7A9B0 Besomkiat + Benyapa (572963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป. 2 โค้ด) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
38 # 3อจ660311-106 TH01183W2V7A9B0 Besomkiat + Benyapa (572967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
39 # 3อจ660311-108 ED415061316TH น้องปีเตอร์ + Songphol69 (572975) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ **พระสภาพสวย
40 # 3อจ660311-110 ED422154282TH เมืองไทย + lekdee (572982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(630824-037)
41 # 3อจ660311-111 ED336851192TH มันตู + newty53 (572961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นโคตรเศรษฐี เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (ขนาด 3.2 ซม.) (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
42 # 3อจ660311-114 ED351388260TH pop2517 + jack789 (572970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ปราจีนบุรี
43 # 3อจ660311-115 ED405945785TH นพ_บ้านฉาง + golfsriracha (572974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์เกลียวเชือก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้สึก)
44 # 3อจ660311-116 ED159033474TH Pmark18 + พาชนะ (572979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ โรงเจตลาดพลู เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660311-117 EK123185138TH lohbetong + nongder (572980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพรมดำใหม่)
46 # 3อจ660311-118 ED427833922TH ศักดิ์นรินทร์ + peeeye (572984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์(G 79%)
47 # 3อจ660311-119 ED351986577TH m-cot + Anothaimetal (572987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพรมดำใหม่)
48 # 3อจ660311-123 ED407942438TH puriwaj + anuruknavy44 (572999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว กรุวัดลิงขบ เนื้อดิน ปี 2410 จ.กรุงเทพฯ
49 # 3อจ660311-124 ED395191487TH pawaris + manop2557 (573005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะ 2 ขีด/สภาพสวย) (641223-2116)(G 66%)
50 # 3อจ660311-125 ED343859695TH CLUSTER + จริงใจ (573010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 120)(G 79%)

51 # 3อจ660311-126 ED326358155TH poshwises + รักษ์นครหลวง (573014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อผง ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา
52 # 3อจ660311-128 ED161491368TH แม้วจอมเทียน + (573023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พรพรหมนารายณ์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.สมุทรสาคร
53 # 3อจ660311-129 ED410607745TH pawaris + kook582 (573028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์บล็อกแตก เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.พิจิตร.. (วัดบึงนารางสร้าง/สภาพสวย) (650505-1104)(G 66%)
54 # 3อจ660311-133 EM010519387TH sine939 + ขนมไทยแม่อารีย์ (572996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 61%)
55 # 3อจ660311-134 EM010519387TH เมืองสมุทร + (572998) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เสือหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2511 จ.จันทบุรี (สภาพใช้)
56 # 3อจ660311-135 EM010519387TH showgun + ขนมไทยแม่อารีย์ (573001) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์หลังกรมหลวงชุมพรฯ(ร ขีด) เนื้อทองแดงชุบทอง ปี 2515 จ.พิจิตร
57 # 3อจ660311-136 EM010519387TH ปิ่นอนงค์ + ขนมไทยแม่อารีย์ (573003) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2539 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 4393)
58 # 3อจ660311-138 EM010519387TH atthasit + ขนมไทยแม่อารีย์ (573007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
59 # 3อจ660311-143 ED365291447TH เสือเต่า + belive17 (572976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมมุมบนขวาและส่วนหลังบน)(G 78%)
60 # 3อจ660311-145 TH01183VYT4Z7B0 Nok2944 + เทพธันเดอร์ (572985) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพญานาค เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (โค้ดดาว)
61 # 3อจ660311-147 TH01183VYT4Z7B0 พิชิตตลาดเพชร + เทพธันเดอร์ (572992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (640723-300)
62 # 3อจ660311-149 PLF977000015231 ปรัชญ์ + starthree (573000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(G 70%)
63 # 3อจ660311-153 ED415025693TH The_Coffee + rungwong (573097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นอันตรายาปิ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (660201-1068)
64 # 3อจ660311-154 ED412315379TH pcha429 + Khanoon (573053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)(660301-1277)
65 # 3อจ660311-156 ED407172213TH Monkeyking + เขยมาบตาพุด (573059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นประวัติศาสตร์เปิดอาคารฯ เนื้อทองคำ ปี 2543 จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเลข 161/น้ำหนักทอง 11.6 กรัม)
66 # 3อจ660311-159 ED351871923TH น้องจักรพงษ์ + Jorayoot (573068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (651212-1040)
67 # 3อจ660311-160 ED407171473TH Besomkiat + nongJN (573072) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเจ้าห้าพระองค์ วัดบางคลาน เนื้อผงใบลาน ปี 2516 จ.พิจิตร
68 # 3อจ660311-161 828021791693 numuthai + Giant415 (573016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม (660228-1015)(G 63%)
69 # 3อจ660311-164 ED339328665TH น้องปีเตอร์ + witlomsak (573029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน รุ่นอายุ 94 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์

70 # 3อจ660311-165 828024240702 Tawan2021 + sirimongkol1 (573030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
71 # 3อจ660311-166 ED412128040TH doramon2345 + OaTaWa (573034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นเศรษฐีทวีคูณ เนื้อเงิน ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 767) **พระสภาพสวย
72 # 3อจ660311-167 ED017092037TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + aoy789 (573036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร เนื้อตะกั่วสนิมแดง
73 # 3อจ660311-168 ED362596714TH NP_PRATHAI + microsoft (573038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สามเหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ660311-170 ED410626197TH kengkas + ketanirut (573045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อเงิน ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
75 # 3อจ660311-171 EB818679599TH kimsiam + Boon789 (573017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
76 # 3อจ660311-172 EB818817998TH kengkas + Boon789 (573021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
77 # 3อจ660311-173 ED366348925TH กระต่าย + therapan (573098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์สิบนิ้ว เนื้อนวโลหะ ปี 2540 จ.นครปฐม (กรอบเงินชุบทอง)(S 87%)
78 # 3อจ660311-176 EJ047854761TH natt99 + Teerubber (573035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.ระยอง (หมายเลข 110/หน้าตัก 5 นิ้ว)
79 # 3อจ660311-177 ED360098985TH พรปิยะ + phairod101 (573039) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระชัยวัฒน์ปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
80 # 3อจ660311-180 ED414793059TH noomevo7 + ริณดา (573049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)(660223-1103)
81 # 3อจ660311-181 TH01183W72JG7B tumgaru + Komsank (572994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์สาริกา เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660302-1044)(G 80%)
82 # 3อจ660311-182 EH443760089TH Automove + ประวิทย์888 (573002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพกะไหล่สามกษัตริย์ใหม่)
83 # 3อจ660311-183 ED423606077TH pomSL + litsupchuer (573008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ660311-184 ED061892981TH Hora371 + ทรงธรรมบ้านสวน (573011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพสวย) (650713-1075) (G 73%)
85 # 3อจ660311-185 ED403297972TH numchoke2597 + ณาณา1815 (573013) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส รุ่นไจยะเบงชร เนื้อทองเหลือง ปี 2545 จ.เชียงใหม่ **พระสภาพสวย
86 # 3อจ660311-186 WASIT + iBose (573015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000266338EQ
พระขุนแผนหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นโภคทรัพย์ เนื้อผง ปี 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝังตะกรุดเงิน)
87 # 3อจ660311-187 EJ42564189TH เมืองไทย + ฮุนได (573018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 56248)
88 # 3อจ660311-188 EJ42564189TH JFERRARI + ฮุนได (573020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครปฐม (620531-023)(G 63%)
89 # 3อจ660311-189 EJ042564189TH เมืองสมุทร + ฮุนได (573025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง) (สภาพใช้)(G 72%)
90 # 3อจ660311-191 EJ042564189TH ก๊อกน้ำ + ฮุนได (573063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครรราชสีมา(G 60%)
91 # 3อจ660311-192 EJ042564189TH พระเครี่องบางปะอิน + ฮุนได (573099) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง)(G 78%)
92 # 3อจ660311-198 susuki + wilairat_22 (573078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000266419ZV
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่นแรก เนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิล ปี 2515 จ.สระบุรี (660222-2059)
93 # 3อจ660311-201 ED432309284TH m-cot + หมุนบารมี (572958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 14 มี.ค. 2566 - 08:38 น.] #86179 (12/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660301-018 ED357534235TH มงคลทิพย์ (571714) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
2 # 1อจ660302-002 ED201147232TH somchai_lawit (571839) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660302-004 ED345339208TH Sleek (571846) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660302-006 ED391313083TH ผู้นำพล (571852) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 1อจ660302-011 ED389006915TH ต้นอุทยาน (571865) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ660303-017 ED418000903TH ตุ๋ย-ท่าทราย (571965) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
7 # 1อจ660309-029 ED379772038TH UNICITY (572718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660310-002 ED424331847TH เอิร์น (572887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660310-005 ED412320405TH Khanoon (572894) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
10 # 1อจ660310-008 ED394642361TH DDman (572900) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660310-010 EM010524308TH บอสตัน (572905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 1อจ660310-011 EJ042046034TH นกแก้ว (572907) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 1อจ660310-025 ED327686824TH น็อตประเวศ (572926) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ660310-027 ED185343562TH magician (572928) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ660311-010 ED365521026TH bkimber (573086) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660222-018 เหอลี่ (570887) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
2 # 2อจ660222-019 เหอลี่ (570890) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
3 # 2อจ660222-020 เหอลี่ (570891) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
4 # 2อจ660222-021 เหอลี่ (570894) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ ไม่สรุปผล 15 องค์
5 # 2อจ660227-027 เหอลี่ (571419) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ ไม่สรุปผล 14 องค์
6 # 2อจ660227-039 เหอลี่ (571458) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
7 # 2อจ660227-040 เหอลี่ (571460) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ ไม่สรุปผล 20 องค์
8 # 2อจ660228-032 amata_tong (571607) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660301-006 ริณดา (571752) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 6 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660303-002 สยามเมืองยิ้ม (571950) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
11 # 2อจ660307-015 เหอลี่ (572319) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ660307-016 เหอลี่ (572322) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ660307-017 เหอลี่ (572324) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 2อจ660307-018 เหอลี่ (572326) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ660307-019 เหอลี่ (572329) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660308-023 เหอลี่ (572529) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ660308-024 เหอลี่ (572533) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 2อจ660308-025 เหอลี่ (572534) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
19 # 2อจ660308-026 เหอลี่ (572537) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
20 # 2อจ660308-028 เหอลี่ (572541) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ ไม่สรุปผล 11 องค์
21 # 2อจ660308-029 เหอลี่ (572543) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
22 # 2อจ660308-030 เหอลี่ (572545) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
23 # 2อจ660308-031 เหอลี่ (572548) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
24 # 2อจ660308-032 เหอลี่ (572551) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
25 # 2อจ660308-039 ปิ่นเพชร (572482) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
26 # 2อจ660310-001 thailandamulet (572920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 2อจ660310-015 jicko (572931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ660310-016 jicko (572933) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
29 # 2อจ660310-019 nong_sittiphong (572938) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 2อจ660310-021 kongsak (572941) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
31 # 2อจ660310-022 kongsak (572942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660303-131 ED353466089TH tiseng + KohMeaklong (571934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม
2 # 3อจ660303-147 ED410942486TH เจ้าคุณ + กีตาร์ (571932) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดบ้านน้อยสร้าง) (สภาพผิวถูกความร้อนสูง)
3 # 3อจ660303-156 ED292898715TH rachane53 + POOSIT (571931) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นบุญสูง ปี 2542 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ660306-120 ED373726199TH rungrot + Tanadol1969 (572239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์เฒ่า วัดเขาอ้อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.พัทลุง
5 # 3อจ660307-132 TH01183VC5SB6B0 WaruntornB + sitawee (572292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อทับ วัดอนงฯ พิมพ์ประภามณฑล เนื้อเมฆสิทธิ์ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
6 # 3อจ660307-136 ED351970254TH masterpiece + Meaw7824 (572303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผง **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
7 # 3อจ660307-166 EJ585328291TH เมืองสมุทร + ลูกวังสะพุง (572341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือ เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.นครปฐม (สภาพทำความสะอาดผิว)
8 # 3อจ660307-186 ED356250585TH แบงค์อรัญ + นายพอเพียง (572420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 6 เนื้อเงิน ปี 2513 จ.ปราจีนบุรี
09 # 3อจ660308-117 ED407148126TH บีเวียงพิงค์ + เขยมาบตาพุด (572471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธอังคีรส วัดจุฬามณี เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.ระยอง
10 # 3อจ660308-168 ED374358116TH เหน่งบางคู้ + เรวัตตะ (572584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
11 # 3อจ660308-175 828018440955 Nonsumee + sirimongkol1 (572597) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
12 # 3อจ660308-180 ED407153449TH Karaker + เขยมาบตาพุด (572604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์นะโภคทรัพย์ เนื้อทองเหลือง ปี 2530 จ.ระยอง
13 # 3อจ660308-181 ED407153449TH Karaker + เขยมาบตาพุด (572528) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง
14 # 3อจ660309-009 HinFlinstone + Naisert (572648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์จิ๋ว เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
15 # 3อจ660309-108 PYP260800000430 หนึ่งเดียว + Vincent (572652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา รุ่นสุรพล พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี
16 # 3อจ660309-111 ED398493773TH joki_bank + Rattanin (572658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ(G 68%)

17 # 3อจ660309-121 BR56000284955BA ninnin + tayatang (572654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
18 # 3อจ660309-142 EJ042568937TH Somcom + หมูกุ๋น (572710) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
19 # 3อจ660309-146 ED407161079TH ทศวรรษ33 + เอสพระเครื่อง9 (572725) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
20 # 3อจ660309-157 EJ042546830TH boonchai03 + (572687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์(เสาชิงช้า) เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5 นิ้ว)
21 # 3อจ660309-178 SXF132400023984 m-cot + danai3356 (572726) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่นมหาปราบ เนื้อสำริด ปี 2552 จ.ระยอง(G 65%)
22 # 3อจ660310-001 tiseng + Buncha (572785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองเหลือง ปี 2512 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 9 นิ้ว)
23 # 3อจ660310-007 poshwises + Audi304 (572799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผงใบลาน จ.ปทุมธานี
24 # 3อจ660310-009 อรทัย960 + Owarut999 (572805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์บล็อกเงินลงยา เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพกะไหล่เงินใหม่และล้างผิว)(G 84%)
25 # 3อจ660310-010 Nongjeen + โต_ท่าทราย (572808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี
26 # 3อจ660310-011 ไทยนิยม + ppffarm (572804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660116-1204)(G 67%)
27 # 3อจ660310-101 ED199862960TH pegasus6699 + (572778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ราชสีห์บ้านนอก
พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ เนื้อผง จ.สุราษฎร์ธานี
28 # 3อจ660310-106 ED412736629TH audy05 + pancha1 (572792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นธนาคารศรีนคร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร กรอบทอง(G 60%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
29 # 3อจ660310-111 EX607951608TH kook582 + print (572791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
30 # 3อจ660310-112 EX607951608TH kook582 + print (572794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
31 # 3อจ660310-116 ED352866425TH สิงห์สยามศิลป์ + Sahapon (572814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เชียงใหม่
32 # 3อจ660310-117 ED384385513TH anantand + Weraphol (572818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)
33 # 3อจ660310-118 ED360132885TH วณิชออโต้ + Taweesak48 (572823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660310-119 ED301965937TH tekapol + aoudom99 (572830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอม หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660310-120 ED400668475TH boss15 + มือปราบตลาดสด (572834) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑ ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ

36 # 3อจ660310-121 ED413741965TH ชุมพล5 + pupa09 (572809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
37 # 3อจ660310-122 ED178962809TH KandarDao + บารมีสุธีโร (572813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม ปี 2563 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
38 # 3อจ660310-123 ED415744068TH Keang24 + ธงทอง465 (572816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคารามฯ พิมพ์แต่ง เนื้อเมฆพัด จ.กรุงเทพฯ กรอบเงิน(S 91%)
39 # 3อจ660310-124 ED415744068TH tanint + ธงทอง465 (572819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง เนื้อถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ660310-125 ED415744068TH เขาควาย + ธงทอง465 (572822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หมากทุย หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อถักเชือกลงรัก จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ660310-126 ED415744068TH เขาควาย + ธงทอง465 (572826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว เนื้อถักเชือกลงรัก จ.นครปฐม
42 # 3อจ660310-127 ED364507337TH beambeam1 + yoon9 (572828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
43 # 3อจ660310-132 ED395947550TH ซีพระเครื่อง + TONG_NK (572847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่ เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (640517-317)(G 81%)
44 # 3อจ660310-136 ED369366137TH Nongjeen + ป๋องแป๋ง (572867) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนครึ่งองค์ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (650618-3033)
45 # 3อจ660310-137 ED403427624TH believe + ต้นคุง (572872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (650711-1109)
46 # 3อจ660310-141 ED422181075TH yyoyo + นิธิกานต์ (572817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปแหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวกลึง เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660310-143 EH690030407TH kaemkao + ต้นคุง (572825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นโกหว่า พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.นครศรีธรรมราช (581001-016)(G 66%)
48 # 3อจ660310-144 TH01183VSFG78B0 noomark + Jatsada9 (572829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครศรีธรรมราช (วัดพระธาตุน้อยสร้าง/หน้าตัก 3 นิ้ว)
49 # 3อจ660310-145 ED066786463TH somnuk + Kittikhun (572832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลาหลังเข็ม วัดชุมนุมสงฆ์ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี
50 # 3อจ660310-151 ED418308875TH puriwaj + takrit (572815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื้อทองคำ 81% ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 13.6 กรัม)(660227-1150)
51 # 3อจ660310-152 puriwaj + takrit (572821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธมงคลนิมิต วัดธรรมนิมิต เนื้อทองคำ 72% ปี 2515 จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 17.5 กรัม)(660227-1149)
52 # 3อจ660310-157 EJ042553977TH ไข่มุข + บอสตัน (572837) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทัต วัดเผียน **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
53 # 3อจ660310-160 ED405945768TH ต้นกรมทาง + golfsriracha (572846) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์หน้ามงคลกลาง เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพชำรุดส่วนล่างซ้าย)
54 # 3อจ660310-161 ED405956902TH ขาล-เสือ + Pond-1 (572849) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมเหศวร กรุวัดวังบัว พิมพ์สองหน้า เนื้อชินเขียว จ.เพชรบุรี

55 # 3อจ660310-162 EB797764229TH tommeng + pradee2010 (572852) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)(610511-020)
56 # 3อจ660310-164 EJ585315443TH nanoman + (572857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
น้องใบคูณพระเครื่อง
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660310-166 ED405424912TH midori + มะนาวแป้น (572863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660310-167 ED405424912TH midori + มะนาวแป้น (572865) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
59 # 3อจ660310-168 ED405424912TH midori + มะนาวแป้น (572868) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660310-169 ED405424912TH midori + มะนาวแป้น (572871) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
61 # 3อจ660310-170 ED405424912TH midori + มะนาวแป้น (572883) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ660310-171 ED405424912TH เฉียบ + มะนาวแป้น (572851) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดเกาะจันทร์ พิมพ์หลังจารนะ เนื้อผง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 39%)
63 # 3อจ660310-172 EH443844005TH noomark + ประวิทย์888 (572853) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660310-174 ED377874330TH nincha + Thanapong36 (572859) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2541 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)(660215-1224)
65 # 3อจ660310-178 vichet + nuch2545 (572869) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183VSFTM6B0
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วฐานสิงห์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2507 จ.ชลบุรี
66 # 3อจ660310-179 ED360089581TH Chansri1 + (572870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
คมทัตพรหมเสนะ
เหรียญหล่อเจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่โต๊ะ วัดซับไม้แดง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.เพชรบูรณ์
67 # 3อจ660310-182 EK152223377TH SiraparnP + โชตี้ (572889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
68 # 3อจ660310-183 ED390884929TH คนคลองด่าน + ทัชสะพานใหญ่ (572895) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ผ้ายันต์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
69 # 3อจ660310-187 EJ042546738TH Hora371 + ขนมไทยแม่อารีย์ (572909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหาไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (660222-1008)
70 # 3อจ660310-189 EJ042546738TH Vasan2518 + (572915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
71 # 3อจ660310-190 EJ042546738TH Vasan2518 + (572917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
72 # 3อจ660310-192 EJ042548738TH masterpiece + (572879) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพระพิฆเนศวร หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นโชคดีมีสุข เนื้อเงิน ปี 2547 จ.สุรินทร์
73 # 3อจ660310-193 EJ042548738TH pop2517 + ขนมไทยแม่อารีย์ (572881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(G 79%)

74 # 3อจ660310-201 ED398817205TH Wirote2541 + ตัส99 (572947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตา เนื้อแร่บางไผ่ กรอบทอง(G 64%)
75 # 3อจ660310-204 TH01183VUH812B0 ตนพยัคฆ์ + เด็กอ่างหิน (572850) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมานย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ชัยนาท
76 # 3อจ660310-205 ED428420088TH beer2126 + sanopporn (572874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์วัน วัดประสิทธิชัย รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ตรัง (สภาพใช้สึก)
77 # 3อจ660310-207 ED394131425TH pacifist2000 + คนไกลบ้าน (572950) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองมงคล 93 เนื้อนวโลหะ ปี 2553 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 366)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 13 มี.ค. 2566 - 08:31 น.] #86176 (11/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 1อจ660221-006 ED378541571TH jojubkay (570696) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ660221-012 ED379808965TH Sawadee9 (570709) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660223-001 ED388504468TH อุกฤช (571001) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660223-008 ON68000639468DM Goodcobain (571028) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
5 # 1อจ660223-012 ED392244058TH prons (571032) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660224-020 ED311465856TH beer_saraburi (571190) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ660227-002 ED065999189TH Rakchart (571437) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
8 # 1อจ660228-009 ED389127365TH aircadet (571583) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
9 # 1อจ660301-002 ED180134806TH tang160946 (571743) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
10 # 1อจ660301-011 ED412403042TH numpradee (571756) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 1อจ660301-017 ED269599615TH maii_amulet (571763) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 1อจ660301-019 EJ042043758TH นกแก้ว (571765) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 5 รายการ
13 # 1อจ660301-020 ED405604724TH Thanapong36 (571767) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
14 # 1อจ660301-021 ED408812712TH sur_suk (571702) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
15 # 1อจ660302-010 ED339633355TH mchutith (571842) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 1อจ660302-022 ED416913029TH kollek (571878) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 1อจ660302-026 ED361464297TH Songkiat19 (571882) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
18 # 1อจ660303-006 ED363209765TH ksanti (572007) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660303-007 ED352125698TH เจมส์โพธิ์งาม (572008) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 1อจ660303-010 ED350157110TH paoku (572011) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
21 # 1อจ660304-003 ED371367683TH chatree1 (572058) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
22 # 1อจ660304-007 ED399248536TH ปักต้นกล้า (572062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23 # 1อจ660304-008 EJ489823695TH Anuwat156 (572171) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
24 # 1อจ660304-013 ED093495394TH นุหนองคาย (572070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660304-029 EJ585326928TH หวานเย็น007 (572178) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 1อจ660307-001 ED178054035TH สำนักท้อน (572387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660307-007 EJ042545998TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572404) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
28 # 1อจ660307-013 TH01183V6EH93BO Pisit1963 (572412) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ660307-019 ED367028834TH BankHiWay (572312) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
30 # 1อจ660308-002 EH575019525TH ญาดา168 (572558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 1อจ660308-005 EJ042546066TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572567) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 1อจ660308-007 ED017374982TH ชาติน (572575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
33 # 1อจ660308-015 EJ585312835TH หวานเย็น007 (572574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
34 # 1อจ660308-018 ED342297659TH สิงห์ขร41 (572582) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 1อจ660308-019 ED376266386TH ฅนบางใหญ่ (572587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 1อจ660308-021 TH01183VGM4Y2B0 นันทวัน2460 (572544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 1อจ660308-026 ED403547088TH kook582 (572546) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 1อจ660308-027 ED425334120TH คุณศิระ (572552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39 # 1อจ660308-028 ED407153449TH เขยมาบตาพุด (572555) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 1อจ660309-001 ED312089493TH aidteegon (572733) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
41 # 1อจ660309-006 REKB000117563U9 ArChaKung (572773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 1อจ660309-009 ED414021973TH ท่านมหา (572749) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
43 # 1อจ660309-012 ED161381994TH น้องหมี (572759) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
44 # 1อจ660309-020 ED400057765TH ChartKT (572766) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
45 # 1อจ660309-024 ED419205850TH nochau (572706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 1อจ660309-026 ED379863975TH นกแก้ว (572713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 1อจ660309-028 ED432114288TH tiwakornwong (572769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
48 # 1อจ660309-030 ED400122305TH waves (572722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 1อจ660309-033 ED399877602TH ชัยพฤกษ์345 (572738) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
50 # 1อจ660309-035 TH01183VWJH23B0 Nantakarn (572744) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
51 # 1อจ660309-038 ED074475454TH เสือเต่า (572746) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
52 # 1อจ660310-007 ED432114305TH tiwakornwong (572898) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 2 รายการ
53 # 1อจ660310-018 ED422510505TH giantgiant (572916) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 2อจ660218-015 golfsriracha (570450) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ660224-005 jicko (571189) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660225-008 chanapai (571285) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 2อจ660227-005 saksun (571398) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
5 # 2อจ660301-001 ริณดา (571741) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ660301-005 ริณดา (571750) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
7 # 2อจ660301-014 บารมีคุณย่า (571729) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
8 # 2อจ660301-015 บารมีคุณย่า (571734) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
9 # 2อจ660301-019 Lucair (571725) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 2อจ660301-028 Lucair (571737) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660302-002 donkingddd (571841) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660303-001 สยามเมืองยิ้ม (571970) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
13 # 2อจ660303-008 เกษมสันต์99 (571975) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ660304-011 แม็คหลักสี่ (572151) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 2อจ660306-002 noinazung (572272) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
16 # 2อจ660306-004 vee2503 (572249) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660306-005 vee2503 (572252) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660306-006 vee2503 (572255) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660306-007 vee2503 (572258) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660306-008 vee2503 (572259) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 2อจ660306-009 vee2503 (572264) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
22 # 2อจ660306-010 vee2503 (572266) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
23 # 2อจ660307-012 pornsak20 (572376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660307-020 เหอลี่ (572333) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
25 # 2อจ660307-021 เหอลี่ (572336) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
26 # 2อจ660307-022 เหอลี่ (572340) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
27 # 2อจ660307-023 เหอลี่ (572343) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
28 # 2อจ660307-024 เหอลี่ (572345) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
29 # 2อจ660307-025 เหอลี่ (572347) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
30 # 2อจ660307-026 suchawadee (572380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
31 # 2อจ660307-027 เหอลี่ (572349) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
32 # 2อจ660307-028 เหอลี่ (572351) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
33 # 2อจ660307-029 เหอลี่ (572352) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระไม่แท้ 20 องค์
34 # 2อจ660308-010 arucha2510 (572467) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์

35 # 2อจ660308-017 teetoon (572470) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
36 # 2อจ660308-035 staruch (572475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
37 # 2อจ660308-036 ping_01 (572479) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
38 # 2อจ660308-038 EKACHAI (572481) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
39 # 2อจ660309-007 หนูมิเตอร์ (572757) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
40 # 2อจ660309-025 nuttakrit (572732) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
41 # 2อจ660310-004 การันตีพระ (572775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
42 # 2อจ660310-005 การันตีพระ (572776) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
43 # 2อจ660310-006 การันตีพระ (572779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ660310-007 การันตีพระ (572777) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
45 # 2อจ660310-024 การันตีพระ (572780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
46 # 2อจ660310-026 การันตีพระ (572782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
47 # 2อจ660310-027 การันตีพระ (572783) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
48 # 2อจ660310-028 ppffarm (572911) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
49 # 2อจ660310-029 การันตีพระ (572802) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
50 # 2อจ660310-030 การันตีพระ (572806) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
51 # 2อจ660310-031 การันตีพระ (572807) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
52 # 2อจ660310-032 การันตีพระ (572811) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

1 # 3อจ660223-147 ED143499056TH greenheart + promlok (570999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2539 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
2 # 3อจ660228-127 EJ042043656TH poshwises + นกแก้ว (571496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัวบ่ารางมีกลาก (๗ หางยาว) เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.เพชรบุรี
3 # 3อจ660301-008 poshwises + adoon (571637) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2503 จ.ระยอง
4 # 3อจ660301-147 ED179283771TH floi456 + Choomsilp (571730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 162/หน้าตัก 2.5 นิ้ว) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องรุ่นนี้
5 # 3อจ660301-149 D2DB0002168396 Thanakrit31 + เอกประจวบฯ (571736) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุ่น 1 เนื้อตะกั่ว ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 68%)
6 # 3อจ660301-157 ASOK000113135UQ kaihuasai + kajell3555 (571771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 67%)
7 # 3อจ660301-160 ED380505224TH Dig_tut_959 + zelais (571723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาโสฬสมหาพรหม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2503 จ.ระยอง
8 # 3อจ660301-183 ED173341555TH xinehp + pizzapai (571685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอธิราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
9 # 3อจ660302-101 ED326190027TH ภัคภร + คเวสโก (571776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาพนมรุ้ง หลวงพ่อทิพย์ วัดโพธิ์ทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
10 # 3อจ660302-146 828015970036 Chansri1 + sirimongkol1 (571817) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อกลิ่น วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
11 # 3อจ660303-010 pacifist2000 + workplace (571925) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นฉลองชัย พิมพ์เม็ดฟักทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
12 # 3อจ660303-111 ED362335245TH Phichit_02 + กาลนานศิริ (572020) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
13 # 3อจ660303-115 ED362335254TH pieronut + กาลนานศิริ (572017) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์จีวรหกชาย เนื้ออัลปาก้า ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
14 # 3อจ660303-125 ED386993777TH sittpee + Magnum (571969) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
15 # 3อจ660303-142 EB81727804TH Diswat + srithep (572012) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ660303-150 TH01183V2VCY4B0 SiripongLR + Chaiyan45 (571941) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาจักร์ พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เนื้อนวโลหะ ปี 2525 จ.นครศรีธรรมราช
17 # 3อจ660303-158 ED400463225TH guidenaja + ธีรดา (571935) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช

18 # 3อจ660303-164 ED366949496TH Belton + doramon2345 (571954) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นคชสารหมื่นปี พิมพ์พระรอด เนื้องาแมมมอธ ปี 2541 จ.ปัตตานี
19 # 3อจ660304-011 sanmita + SurvivalS (572045) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 815)(G 56%)
20 # 3อจ660304-012 เสาร์ห้าบารมีพ่อ + Deaw-9 (572048) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
21 # 3อจ660304-116 ED340773412TH PHLOI + THAITANIUM (572087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระยอดธงสมัยอยุธยา พิมพ์ปางมารวิชัย เนื้อเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ660304-126 ED365516967TH เหน่งบางคู้ + โกเหลียง (572116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโต วัดวิหารทอง พิมพ์ซุ้มกอ เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
23 # 3อจ660304-159 ED411615505TH เซียนน้อยหนึ่ง + Nong2552 (572126) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สร้อยข้อมือหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเปิดโลกสตมวาส เนื้อเงิน ปี 2560 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 7243/น้ำหนักรวม 66.8 กรัม) (สภาพทำความสะอาดผิว)
24 # 3อจ660304-188 ED427100025TH Rakchart + นำโชค-ประจวบ (572054) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 70%)
25 # 3อจ660304-206 TH01133V21GN1B0 Chainarin + Benyapa (572180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดเฑาะว์ใหญ่)
26 # 3อจ660304-207 TH01183V21GN1B0 Chainarin + Benyapa (572182) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญกษาปณ์ขวัญถุง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2517 จ.ระยอง (โค้ดนะชินบัญชร) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
27 # 3อจ660306-117 PYP140100021138 cediato + เจษเมืองกาญจน์ (572236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ ปี2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 91%) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
28 # 3อจ660306-119 ED410602859TH ฟาร์มเมืองตาก + kankanmol (572238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิจิตรเม็ดน้อยหน่า กรุท่าฉนวน เนื้อดิน จ.พิจิตร (สภาพใช้)
29 # 3อจ660306-125 ED142794689TH สิงห์สยามศิลป์ + นำโชค- (572253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ประจวบ
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร กรอบทอง(G 80%)
30 # 3อจ660307-001 t-toy + ป้องนันปัง (572445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้สึก)
31 # 3อจ660307-004 schan2514 + anonnat (572389) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธเหนือเศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
32 # 3อจ660307-014 อมตะพุทธศิลป์ + ชิษณุชา (572286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
33 # 3อจ660307-114 ED136364637TH บอยพระเครื่อง + พิมพ์พิมล (572379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หลังท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.อุทัยธานี
34 # 3อจ660307-118 PYP180000003070 beer2126 + rung-55 (572388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อผง ปี 2535 จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
35 # 3อจ660307-119 ED164862964TH juipeter + กรอมูเลท (572390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธเหนือเศียรพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์เล็ก เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
36 # 3อจ660307-122 ED372545575TH นายแก้ว + tongsound (572304) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)(G 79%)

37 # 3อจ660307-148 EJ0402044489TH รักษ์ต้มเลือดหมู + นกแก้ว (572419) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดเนินกระปอก เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
38 # 3อจ660307-164 ED306465178TH pramual + pegasus6699 (572332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธคยา กรุพุนพิน เนื้อดิน จ.สุราษฎร์ธานี (สภาพใช้และชำรุดขอบล่างซ้าย)
39 # 3อจ660307-170 EO921798055TH เอกอาคาร + แบงค์ธาตุพนม (572350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มปรกโพธิ์ กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
40 # 3อจ660307-172 ED367522639TH xinehp + tagsmtd (572358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นใต้ร่มเย็น พิมพ์บล็อกกองกษาปณ์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2526 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ660307-177 ED408166069TH หยกเมืองเพรียว + คเวสโก (572375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2528 จ.พระนครศรีอยุธยา
42 # 3อจ660308-002 Sleek + zong2521 (572472) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพแต่งผิว)(641129-2207) (G 82%)
43 # 3อจ660308-155 ED331079318TH somnuk + Eik_Sinchai (572557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพิจิตร กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เกศตรง เนื้อดิน จ.พิจิตร
44 # 3อจ660309-002 Suklonkan + Buncha (572627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ฉะเชิงเทรา
45 # 3อจ660309-003 มเหศวร3 + Buncha (572630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่นนามชัย เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.เชียงใหม่
46 # 3อจ660309-004 cellamic + Karanyawan (572632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
47 # 3อจ660309-005 hemman + Bankkc (572636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (กรรมการหมายเลข 11763)(G 66%)
48 # 3อจ660309-006 chattawat + marlboroman (572639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยศิลปากรสร้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 44/ขนาดสูง 16 นิ้ว)
49 # 3อจ660309-007 Namnathee1983 + (572643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Fullbustor
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ. (สภาพสวย)(650129-1123)
50 # 3อจ660309-008 pawaris + Fullbustor (572646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(651125-1081)
51 # 3อจ660309-010 ใบเตย + naret18 (572650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งสมเด็จย่า เนื้อทองเหลือง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3719)
52 # 3อจ660309-011 จุ๋มจิ๋ม + ภักดีนาถ (572626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) (630709-352)
53 # 3อจ660309-101 KBSSW00004011UA Ketsara1104 + bancha18 (572638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.นครปฐม (660213-1020)
54 # 3อจ660309-103 ED425336562TH โด้ยบางพลี + คุณศิระ (572641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้สึก)
55 # 3อจ660309-105 TH01183VRM044B0 NOP_BU8 + เขาควาย (572645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (630111-174)

56 # 3อจ660309-106 ED384384858TH เดอะแห้ว + นิวเอกชัย (572647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม เนื้อสำริด ปี 2444 จ.กรุงเทพฯ (650913-2036)(G 87%)
57 # 3อจ660309-107 ED411266455TH ซุ้มวัดศรี + chane31 (572651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
58 # 3อจ660309-109 EF612616710TH เต้แม่โจ้ + arnonprakrng (572657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์สองหน้า เนื้อผง ปี 2506 จ.ชลบุรี
59 # 3อจ660309-112 ED384384861TH อิคคิว2555 + ชวนชื่น (572663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระพุทธชินราช วัดทองนพคุณ เนื้อทองเหลือง ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหูชำรุด)
60 # 3อจ660309-113 ED405956125TH numchoke2597 + (572667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
golfsriracha
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดแผ่นทองภายหลัง)
61 # 3อจ660309-115 bunpotth + pop_014 (572676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183VSNQF0B0
พระกริ่ง ๙๙ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะก้นทอง ปี 2526 จ.นครราชสีมา (วัดใหม่อัมพรสร้าง)
62 # 3อจ660309-117 ED207561646TH sanopporn + lulytoon (572688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(5-7/5-7 วงแหวน) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว) (610214-084)(G 66%)
63 # 3อจ660309-118 EB772093624TH ศักดิ์นรินทร์ + เด็กชายคลอง (572695) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ เต็ม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์ (สภาพใช้)
64 # 3อจ660309-119 ED412116038TH ชาติลานสกา + OaTaWa (572700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
65 # 3อจ660309-122 EH575019857TH Phichit_02 + AmpFine (572656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (วัดใหม่อัมพรสร้าง/สภาพใช้)
66 # 3อจ660309-125 ED307058754TH ขุนกิม + เมืองมีนถิ่นทอง (572665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
67 # 3อจ660309-126 ED307058754TH มหาชัยพระเครื่อง + (572668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เมืองมีนถิ่นทอง
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
68 # 3อจ660309-127 ED425811725TH becham + sornnarai (572671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ660309-128 ED417953228TH Ainkaw + Benz6698 (572673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
70 # 3อจ660309-129 ED207127783TH คชสาร + anusornss (572675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์หูขีด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
71 # 3อจ660309-131 ED200388838TH จุ๋มจิ๋ม + boboaf (572669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ พิมพ์ระฆังเสาอากาศ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ลำปาง
72 # 3อจ660309-133 ED163265276TH perfectman77 + POOSIT (572674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งนเรศวรวังจันทร์ พิธีจักรพรรดิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2515 จ.พิษณุโลก (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)(G 88%)
73 # 3อจ660309-134 ED403550541TH khunpas + maii_amulet (572677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660227-1253) (G 67%)
74 # 3อจ660309-135 ED422128438TH Perkun + tananop (572680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เข่าย่อ เนื้อสำริด ปี 2532 จ.สมุทรสงคราม (โค้ดโอม)

75 # 3อจ660309-136 ED351973729TH Nonsumee + Mienthong (572684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดโชโยฯ รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.อ่างทอง
76 # 3อจ660309-138 ED341257004TH wanitcha + ตาลทราย (572690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นพระเจ้าห้าพระองค์ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดสุทัศนฯสร้าง)
77 # 3อจ660309-139 EH948196337TH xavisam + doramon2345 (572692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดบพิตรพิมุขฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660309-140 ED415225363TH Pongsak999 + BhuriKet26 (572696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อเงิน ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660227-1007)(G 81%)
79 # 3อจ660309-141 ED374359315TH trong9399 + เรวัตตะ (572708) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา
80 # 3อจ660309-143 ED245848021TH scpra + โชคเจริญ (572711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
81 # 3อจ660309-144 ED099097166TH afrosalmon + pittayazaa (572716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
82 # 3อจ660309-147 ED389671232TH PLE_INNO + natapoln (572731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (650305-1059)
83 # 3อจ660309-149 EJ042539255TH aeakarat + รถถังพระบ้าน (572743) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เนื้อทองเหลือง ปี 2527-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 6.5 นิ้ว)
84 # 3อจ660309-150 ED414781395TH Namnathee1983 + ริณดา (572748) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์วงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (660223-1109)
85 # 3อจ660309-151 EJ042546707TH juipeter + ซาลาเปา (572655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นโคตรรวย เนื้อสามกษัตริย์ จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 75%)
86 # 3อจ660309-152 EJ042546707TH nune07 + ซาลาเปา (572660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นรวยดี จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 77%)
87 # 3อจ660309-153 EJ042546707TH วัฒน์ทางหลวง + ซาลาเปา (572664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระแก้วมรกต หลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสงคราม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
88 # 3อจ660309-154 ED410982715TH friendship + กีตาร์ (572666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดถ้ำสิงโตทองสร้าง)
89 # 3อจ660309-155 EM010521964TH juipeter + หมูกุ๋น (572681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.พระนครศรีอยุธยา (วัดสิงห์สุทธาวาสสร้าง)
90 # 3อจ660309-156 EJ042546741TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (572683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง เนื้อสำริด สปป.ลาว (หน้าตัก 5 นิ้ว) (660224-1453)
91 # 3อจ660309-158 ED395171567TH non109 + บิ๊กบีม (572691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จิ๋วสองหน้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี.. (631102-600)
92 # 3อจ660309-159 SXF550600008443 หิมพานต์มุ่งงาม + ไอโอดีนแมน (572693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดจันทร์เพ็ญ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.ชัยนาท
93 # 3อจ660309-160 ED357061708TH THARIS + hardez3459 (572698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์เสมา เนื้อเงิน ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(651201-1100)

94 # 3อจ660309-161 ED405945771TH อ๋องบางพระ + golfsriracha (572682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(รูปไข่อุ้มดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
95 # 3อจ660309-162 EH948143008TH แถวอุรุพงษ์ + เมืองสมุทร (572685) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.นครปฐม (สภาพใช้)
96 # 3อจ660309-163 EG368968630TH chai99 + Bigyai (572689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นกระโดดบาตร พิมพ์มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.พระนครศรีอยุธยา (561024-291)(G 64%)
97 # 3อจ660309-164 EW004581345TH NOP_BU8 + m-cot (572694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(651015-1032)
98 # 3อจ660309-165 EW004581345TH Chan59 + จังซีลอน (572697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ660309-166 EW004581345TH NOP_BU8 + m-cot (572699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลืองโซนเนื้อหยาบ(นิยม) ปี 2515 จ.ระยอง (651222-1075)(S 90%)
100 # 3อจ660309-168 KBS3700012034AD Xdireak + Neochang (572720) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
101 # 3อจ660309-169 ED161382805TH pramual + น้องหมี (572724) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)
102 # 3อจ660309-170 ED426811090TH pot13 + chaibangseemeang (572727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อทองแดง ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 350)(571015-061)(G 60%)
103 # 3อจ660309-172 ED426811090TH masterpiece + (572705) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
chaibangseemeang
เหรียญพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า รุ่นเมตตามหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.เพชรบุรี (หมายเลข 1)
104 # 3อจ660309-173 Chansri1 + laksi (572707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
TH01183VWN3V0B0
เหรียญหล่อเจ้าแม่กวนอิม วัดซ้บไม้แดง เนื้อนวโลหะ ปี 2522 จ.เพชรบูรณ์ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
105 # 3อจ660309-174 ED398494456TH Darkhorse + องอาจ (572712) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 90%)
106 # 3อจ660309-175 ED398735452TH chatrchai_chan + บ้านทองอยู่ (572714) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พิมพ์หลังใบยาสูบและเกศา ปี 2510 จ.สุพรรณบุรี (611217-019)
107 # 3อจ660309-176 ED398735452TH ซุ้มวัดศรี + บ้านทองอยู่ (572719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก พิมพ์มีกลาก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.ราชบุรี
108 # 3อจ660309-177 ED419136479TH jane77 + TadSnave (572723) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ฐานเจ็ดชั้นหูติ่ง เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้และหักซ่อม)
109 # 3อจ660309-179 ED358225439TH puriwaj + sckew (572729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
110 # 3อจ660307-193 tanit_p_17+ ธงทอง (572908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยาส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 11 มี.ค. 2566 - 08:46 น.] #86171 (10/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660221-005 EJ042535085TH ขนมไทยแม่อารีย์ (570691) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660223-006 ED392807173TH montblanc (571027) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660224-012 ED397301551TH Phongphawan09 (571184) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
4 # 1อจ660224-019 ED350134065TH OMBUN (571188) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660227-007 EJ042069429TH นกแก้ว (571452) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
6 # 1อจ660228-003 ED375143686TH ต้นอุทยาน (571561) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660228-011 ED367458025TH Sompis987 (571603) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 1อจ660301-024 ED184253622TH jessada6678 (571705) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ660301-026 ED377574882TH tiwakornwong (571718) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
10 # 1อจ660304-017 ED268692101TH เบียเจ้าเจ็ด (572077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660308-013 EJ042546004TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572569) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ660308-020 ED399294062TH ก๊อกน้ำ (572591) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 7 รายการ


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ660222-004 ริณดา (570903) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
2 # 2อจ660225-004 en_amulet (571271) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 2อจ660227-012 nunthawat (571436) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660227-018 chai99 (571444) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ660228-031 อรรถพล (571482) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ660301-002 ริณดา (571745) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660301-007 ริณดา (571759) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ660301-026 Rabert (571735) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 2อจ660307-010 Pmark18 (572367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 2อจ660309-006 การันตีพระ (572618) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
11 # 2อจ660309-010 การันตีพระ (572619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660309-011 การันตีพระ (572620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660309-013 การันตีพระ (572621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660309-014 ขุมทรัพย์บูรพา (572703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
15 # 2อจ660309-016 การันตีพระ (572622) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
16 # 2อจ660309-017 การันตีพระ (572624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660309-018 การันตีพระ (572625) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
18 # 2อจ660309-019 การันตีพระ (572628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
19 # 2อจ660309-020 การันตีพระ (572629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660309-021 การันตีพระ (572631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660309-022 การันตีพระ (572633) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ660309-023 การันตีพระ (572634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 2อจ660309-024 การันตีพระ (572635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660309-026 การันตีพระ (572637) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ660309-027 การันตีพระ (572644) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
26 # 2อจ660309-028 การันตีพระ (572649) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
27 # 2อจ660309-029 การันตีพระ (572653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660225-140 KBTPC000617595A sapo-g + ธงทอง465 (571234) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปล่อง เนื้อเมฆพัด
2 # 3อจ660228-154 ED401833897TH schan2514 + Sattaya999 (571513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ปี 2519 จ.นครสวรรค์
3 # 3อจ660301-152 EJ042553265TH midori + บอสตัน (571696) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่สองหน้า เนื้อผง จ.ชลบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
4 # 3อจ660301-179 ED374345850TH SamilaMT + เรวัตตะ (571670) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกิด วัดพันธุวงษ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2472 จ.สมุทรสาคร
5 # 3อจ660302-106 ED374941684TH Nengava + AmpFine (571894) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระซุ้มยอ เนื้อดิน จ.สุโขทัย
6 # 3อจ660302-116 ED373734663TH xinehp + Tanadol1969 (571818) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2534 จ.นครปฐม
7 # 3อจ660302-126 TH01183UWRVD1B0 สิงห์สยามศิลป์ + P_karn (571803) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกริ่งธิเบต สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2514 จ.ลำปาง
8 # 3อจ660303-137 ED378618222TH Arunlert69 + takrit (571963) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดหัวหิน พิมพ์ปรกโพธิ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2466 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สภาพใช้)
9 # 3อจ660303-140 ED311379715TH Pinggold + P_Nachakun (571977) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ผ้ายันต์หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ660304-156 ED333448130TH Watermelon + (572117) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
พระหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรฯ รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2516 จ.สมุทรสงคราม
11 # 3อจ660304-158 TH01183V5F0V0B0 เสือเต่า + CKHOS (572121) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
12 # 3อจ660304-193 ED343245057TH อุ๊อุ๊อุ๊ + ก้อนกรวด (572152) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อช่วง พิมพ์หน้ามงคล เนื้อดิน (ไม่ระบุกรุ/สภาพชำรุดใบหน้าซ้าย)
13 # 3อจ660307-139 ED103679721TH Onlyyou + jamesza (572444) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอัคคธัมโม หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน เนื้อนวโลหะ ปี 2545 จ.ลพบุรี (หมายเลข 2038)
14 # 3อจ660307-161 EJ042522966TH jwisarn65 + ข้าวต้มพิศมัย (572320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี
15 # 3อจ660307-174 ED375936439TH asupasit + kay9999 (572365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ ท่านเจ้าคุณทิพย์โกษา วัดสุทัศนฯ พิมพ์วัดรังษี เนื้อผง ปี 2460 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660307-185 EB818393698TH ธนภัทร์ + Oat-Trat (572418) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
17 # 3อจ660308-001 transport + ศตกมล (572468) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(660304-1037)

18 # 3อจ660308-003 แฟรงค์ตาทิพย์ + (572478) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THAITANIUM
พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำริด จ.เชียงราย (หน้าตัก 3.2) (สภาพซ่อมพระเกศ-เข่าและฐาน)
19 # 3อจ660308-005 เขาควาย + THAITANIUM (572485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ จ.อ่างทอง
20 # 3อจ660308-006 PHLOI + THAITANIUM (572488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ พิมพ์เล็บมือ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
21 # 3อจ660308-007 เขาควาย + THAITANIUM (572491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อโนรี วัดโพธิ์มอญ เนื้อไม้แกะลงรัก จ.ราชบุรี
22 # 3อจ660308-102 ED362581839TH pramual + rachanya (572497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
23 # 3อจ660308-103 EB8222388031TH tayatang + ดาวนาดง (572502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
24 # 3อจ660308-104 EK048850369TH m-cot + อี๊ดเมืองเลย (572505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
25 # 3อจ660308-105 ED207560685TH golla + lulytoon (572508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้ออัลปาก้า ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 422/สภาพสวย) (650624-1179)(G 64%)
26 # 3อจ660308-106 ED376377682TH Oliver + opor1217 (572512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
27 # 3อจ660308-107 KBPHU00000107VS lumpini6655 + Lumpum (572514) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ รุ่น 2 เนื้อผง ปี 2534 จ.นครศรีธรรมราช
28 # 3อจ660308-108 ED104291669TH nattapongp + lomlopburi (572515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นไตรมาสรวยทันใจ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 36)
29 # 3อจ660308-109 ED376377679TH numchoke2597 + opor1217 (572519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์เล็ก เนื้อผง(ชมพู) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660308-110 EB818037158TH joki_bank + Best2536 (572522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 79%)
31 # 3อจ660308-112 ED309459389TH boyle + mixsick150 (572460) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
32 # 3อจ660308-113 ED161366215TH pramual + น้องหมี (572462) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
33 # 3อจ660308-114 ED307163620TH pukpik + วชิรัม (572464) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทโธน้อย แม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์พุทโธ เนื้อดิน ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660308-115 ED172860951TH juipeter + peerapon (572466) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง พิมพ์หลังเสือ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
35 # 3อจ660308-116 ED422511510TH m-cot + korndecha (572469) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคมย้อนยุค เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2552 จ.ชัยนาท(G 61%)
36 # 3อจ660308-118 ED403413713TH jtrsnum + ต้นคุง (572473) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (640601-113)(G 63%)

37 # 3อจ660308-120 EJ042045095TH midori + นกแก้ว (572480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 17 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2514 จ.สกลนคร **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ660308-121 EJ042045095TH boonchai03 + นกแก้ว (572484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
39 # 3อจ660308-122 EJ042045095TH สวนดอก + นกแก้ว (572487) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรกนาสีดา หลวงปู่เทศน์ วัดหินหมากเป้ง เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.หนองคาย
40 # 3อจ660308-123 EJ042045095TH juipeter + นกแก้ว (572489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงพญานาค เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี
41 # 3อจ660308-124 EJ042045095TH อาทิตย์โคจร + นกแก้ว (572490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์จัมโบ้ฐานเรียบ เนื้อผงคลุกรัก ปี 2508 จ.ชลบุรี
42 # 3อจ660308-125 EJ042045095TH p_awest + นกแก้ว (572493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียง ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2487 จ.กรุงเทพฯ
43 # 3อจ660308-126 EJ042045095TH mekya2706 + นกแก้ว (572495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้าคางทูม เนื้อทองหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
44 # 3อจ660308-127 EJ042045095TH chuthaphat + นกแก้ว (572496) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
45 # 3อจ660308-128 EJ042045095TH chuthaphat + นกแก้ว (572498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น จปร. พิมพ์บาง เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
46 # 3อจ660308-129 EJ042045095TH chay7 + นกแก้ว (572499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
47 # 3อจ660308-130 EJ042045095TH believe + นกแก้ว (572500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลัง ๗ หางหยิก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
48 # 3อจ660308-131 EX607951320TH kook582 + print (572503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2515 จ.ชัยนาท
49 # 3อจ660308-132 ED422010779TH pramual + jingmanu (572504) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งโกวิโท หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.สมุทรสงคราม
50 # 3อจ660308-133 ED356946835TH pontat567 + หมูอู๊ด (572506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)
51 # 3อจ660308-134 ED356946835TH pramual + หมูอู๊ด (572509) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งมหาสิทธิโชค วัดประสาทฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อสำริด ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดสามง่าม)
52 # 3อจ660308-135 ED370142953TH พรของแม่ + kong_taling (572510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเมตตาบารมี เนื้อเงิน ปี 2537 จ.ลำปาง (หมายเลข 377)
53 # 3อจ660308-136 Rakchart + moolpia (572611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183VMCU53B0
เหรียญอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังพระธรรมจักร เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ660308-137 ED165282250TH joeenok + อัศวินม้าขาว (572513) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ ส มีขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
55 # 3อจ660308-138 ED354029495TH pawaris + nongJN (572516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระนาคปรก ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์หลังสามจุด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

56 # 3อจ660308-140 ED413732455TH กำธรนคร + กุ้งหวาน (572520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่นแรก พิมพ์ไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.พัทลุง (630723-057)(G 81%)
57 # 3อจ660308-141 ED311383162TH โครตเฮง + My_dear (572523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิมพ์หลังผด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก/สภาพสวย) (640529-001)
58 # 3อจ660308-142 ED216452644TH xekamai + civilwork (572524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
59 # 3อจ660308-144 TH01183VN5BE0B0 bellic + moolpia (572613) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญอกเลา วัดพระศรีรัตนฯ จ.พิษณุโลก
60 # 3อจ660308-147 EJ478372694TH บรีสพระช่วย + Thotsawat (572532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.2 โค้ด/โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง) (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
61 # 3อจ660308-149 ED410605435TH PhangAntique + kankanmol (572538) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดนก พิมพ์ฐานบัว เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อมฐาน)
62 # 3อจ660308-150 ED410605435TH น้องพอดี + kankanmol (572540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระมหเหศวรสี่ เนื้อชิน จ.สุพรรณบุรี
63 # 3อจ660308-151 ED405610605TH masterpiece + Thanapong36 (572547) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยาหน้าเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660308-152 yyoyo + นันทวัน2460 (572550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183VGM4Y2B0
พระนาคปรก วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
65 # 3อจ660308-153 ED412728295TH โด้ยบางพลี + bank121 (572554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(560808-026)
66 # 3อจ660308-154 ED412728295TH trong9399 + bank121 (572556) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
67 # 3อจ660308-156 ED331079318TH somnuk + Eik_Sinchai (572559) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนาคปรก กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
68 # 3อจ660308-157 ED349665242TH นพรัต + TECHNOLOG (572562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด(คันฉ่อง) ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 230)
69 # 3อจ660308-158 ED417952655TH masterpiece + อบสุพรรณ (572564) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่เผือก วัดโมลี เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.นนทบุรี
70 # 3อจ660308-159 ED411061369TH noyranong + ข้าวตอกแตก (572566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อต่วน วัดตาปะขาวหาย เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2460 จ.พิษณุโลก (หลวงปู่ศุข ปลุกเสก)
71 # 3อจ660308-160 ED307165930TH คงทอง + pikkared (572568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อ เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพผิวชำรุดจากการใช้) (651126-1049)
72 # 3อจ660308-161 ED414756011TH น้องจักรพงษ์ + คูณสตางค์ (572570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
73 # 3อจ660308-163 ED428701083TH Choi2528 + องอาจ (572576) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดอ่างทอง พิมพ์หัวมวย เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.สงขลา
74 # 3อจ660308-165 EK048850372TH ตุ้ยแปลงยาว + อี๊ดเมืองเลย (572580) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ

75 # 3อจ660308-167 LP160001274847D tonychan + rung-55 (572583) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นขวัญถุงโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์
76 # 3อจ660308-169 JTCR000242144VL แม่ตะเคียนทอง + john-otto (572586) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม
77 # 3อจ660308-170 Golfji + เจษเมืองกาญจน์ (572588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183VD7UG9B0
เหรียญพระนาคปรก หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นไตรมาส พิมพ์อุยาว เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอิ)(G 68%)
78 # 3อจ660308-171 Hora371 + เจษเมืองกาญจน์ (572590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183VD7UG9B0
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นเสมาแปดรอบ พิมพ์ห้าขยัก เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (โค้ดอุ)(G 65%)
79 # 3อจ660308-172 ED203244356TH Apollo23 + yongyot (572592) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 94995) (570329-209)
80 # 3อจ660308-173 ED203244356TH giantgiant + yongyot (572594) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
81 # 3อจ660308-174 ED425334120TH Namnathee1983 + คุณศิระ (572596) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (มี 2 โค้ด/สภาพสวย)(660225-2007)
82 # 3อจ660308-176 ED392899245TH believe + kmktb (572599) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2553 จ.สมุทรสงคราม **พระสภาพสวย
83 # 3อจ660308-177 ED161382080TH spiderboy + น้องหมี (572601) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมล่างซ้าย)
84 # 3อจ660308-178 SLY2000253085T7 ChinV + เด็กตลาดพลู (572602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 13327) (651018-1036)
85 # 3อจ660308-179 KBNM2000242306Z อ็อด-อมูเลท + บรีสพระช่วย (572603) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาเล็ก เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี (สภาพหักซ่อม)(660224-1413)
86 # 3อจ660308-184 KEX31016374895 gink2903 + Chapanya (572539) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นโบสถ์ลั่น พิมพ์ก้อนเมฆ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี (สภาพรมดำใหม่)
87 # 3อจ660308-185 KEX31016374895 poshwises + Chapanya (572542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.สมุทรปราการ (วัดบางด้วนสร้าง)(G 65%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 10 มี.ค. 2566 - 08:46 น.] #86168 (9/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660209-008 ED240308475TH บางบาง (569233) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660220-005 EJ042540205TH ขนมไทยแม่อารีย์ (570563) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660220-007 ED396000325TH jeera (570561) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ660221-010 828000615256 teerasuk (570706) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660222-020 ED130797657TH theone (570875) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 1อจ660223-013 ED349858795TH goodmondays (571036) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660223-031 ED169154582TH วัชรชัย (571042) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ660225-007 ED351562391TH ต๋องไตรมิตร (571281) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
9 # 1อจ660225-011 ED367928254TH blackwidow (571304) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660301-003 ED376457575TH พระประแดง26 (571701) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 1อจ660301-025 ED369338136TH papayapunny (571710) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
12 # 1อจ660302-008 EB817582134TH Natchaphon_ra56 (571890) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660302-012 EJ042545539TH ขนมไทยแม่อารีย์ (571834) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
14 # 1อจ660302-021 KBKLU00012438AB numuthai (571874) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660303-003 EJ886087785TH school (572003) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
16 # 1อจ660304-009 ED373478086TH DH-amulet17 (572064) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 1อจ660304-028 EB758391542TH ซุ้มวัดศรี (572175) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660304-032 ED395961741TH seven13 (572184) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660306-001 ED300499615TH bomtada (572263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660306-002 ED178068935TH TaeJo (572265) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ660306-003 ED365423908TH เบิ้ลเมืองตรัง (572268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
22 # 1อจ660306-005 ED340781229TH HopeMan (572270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
23 # 1อจ660306-010 EK001724875TH พจน์3841 (572271) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660307-002 ED415709171TH ธงทอง465 (572391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660307-004 ED391024617TH น้องหมี (572398) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
26 # 1อจ660307-006 ED112165185TH Aeybangsaen (572402) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 1อจ660307-008 EJ042545998TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 1อจ660307-015 ED400131112TH waves (572425) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 1อจ660307-017 ED344428034TH tomcm (572427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
30 # 1อจ660307-020 ED325847064TH PANI_SAMIT (572430) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
31 # 1อจ660307-023 ED420015314TH tongjoy (572422) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
32 # 1อจ660308-010 EJ042546004TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572578) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 8 รายการ

33 # 1อจ660308-014 EJ042546004TH ขนมไทยแม่อารีย์ (572571) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
34 # 1อจ660308-022 ED405610605TH Thanapong36 (572486) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ660220-021 ธัญญลัษณ์ (570523) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
2 # 2อจ660222-006 ริณดา (570905) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
3 # 2อจ660222-009 ริณดา (570909) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660223-001 oudood (571024) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 2อจ660223-003 Thongarg241 (571062) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 2อจ660227-007 midori (571410) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
7 # 2อจ660227-011 เหน่งบางคู้ (571432) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
8 # 2อจ660227-014 somphong007 (571389) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 2อจ660227-015 jane77 (571439) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
10 # 2อจ660302-007 AunChonburi (571863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
11 # 2อจ660302-008 thanatip_tan (571892) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ660303-007 Yhoee (572019) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660304-005 Dig_tut_959 (572163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 2อจ660306-003 sapool1119 (572273) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 2อจ660306-017 ปลาบู่ทอง (572204) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660306-018 ตาต้น (572210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 2อจ660306-023 chanram (572242) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
18 # 2อจ660306-025 chanram (572243) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ660307-006 popeye289 (572356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 2อจ660307-008 Thanawat06 (572361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660307-030 Pond27 (572381) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ660308-002 การันตีพระ (572453) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
23 # 2อจ660308-003 การันตีพระ (572454) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
24 # 2อจ660308-012 การันตีพระ (572455) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
25 # 2อจ660308-013 การันตีพระ (572456) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660308-014 การันตีพระ (572457) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660308-015 การันตีพระ (572459) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
28 # 2อจ660308-021 blue333 (572474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 2อจ660308-027 การันตีพระ (572461) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
30 # 2อจ660308-040 การันตีพระ (572463) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ660308-041 การันตีพระ (572465) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ660308-042 olympia (572549) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
33 # 2อจ660308-043 olympia (572553) ส่งพระตรวจสอบ 7 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ660222-167 EJ656143718TH ปิ่นอนงค์ + Watchbank (570844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี
2 # 3อจ660222-169 ED240344415TH aeed19 + ตะแคงขวด (570847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง รุ่นยกช่อฟ้า เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2513 จ.ชลบุรี
3 # 3อจ660227-118 EJ042541695TH AMNARD1519 + (571377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งอู่ทอง หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา
4 # 3อจ660227-143 EJ042069401TH warning + นกแก้ว (571380) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ รุ่นแรก เนื้อผงลงรัก ปี 2529 จ.ชลบุรี
5 # 3อจ660227-155 ED160652599TH PAT8921 + narade2517 (571375) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรัก ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
6 # 3อจ660228-101 ED405420323TH somphong007 + มะนาวแป้น (571485) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระรูปเหมือนบูชา หลวงปู่ดู่ วัดสะแก รุ่นเปิดโลกเศรษฐี เนื้อทองเหลือง ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา
7 # 3อจ660228-116 ED307453848TH masterpiece + thanodom (571550) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเชียงแสน หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2504 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
8 # 3อจ660301-005 Pakin10 + มังกรพัดถิ่น (571624) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีด เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
9 # 3อจ660301-006 boyle + มังกรพัดถิ่น (571626) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 เนื้อดิน จ.นครปฐม
10 # 3อจ660302-002 Vasin289 + ถนัดซ้าย08 (571777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ล็อกเก็ตพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
11 # 3อจ660303-126 EJ816195584TH thonglor + popsleep (571971) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์อกเล็ก เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา)
12 # 3อจ660303-144 ED316685045TH m-cot + hooligan (571924) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญอาจารย์ชุม ไชยคีรี สำนักเขาไชยสน รุ่นแรก เนื้อสัตตะโลหะ ปี 2517 จ.พัทลุง
13 # 3อจ660303-180 ED405927999TH joki_bank + Gassy108 (572000) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
14 # 3อจ660304-155 ED333448130TH Watermelon + (572113) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
หัวขุนประคำปราบหงษ์ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (วัดป่าหนองหล่มสร้าง) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน
สำหรับพระเครื่องไม่ตอกโค้ดและเลข รุ่นนี้/พิมพ์นี้
15 # 3อจ660306-001 numchoke2597 + Yodes (572202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660306-002 ป้อมปืนใหญ่ + Kanopon (572205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านต้อ เนื้อผง จ.ชัยนาท **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
17 # 3อจ660306-003 เสือเต่า + scannut (572207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระพุทธฐานสิงห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
18 # 3อจ660306-004 Siripong_Am + ปลาบู่ทอง (572209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน ปี 2515 จ.สิงห์บุรี (หลวงพ่อกวย ปลุกเสก)
19 # 3อจ660306-005 วิชามาร + tonklaa2011 (572212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา
20 # 3อจ660306-006 tang2533 + kong2409 (572214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย เนื้อทองเหลือง ปี 2544 จ.หนองคาย (หมายเลข 6321/หน้าตัก 5 นิ้ว)
21 # 3อจ660306-007 เด็กใหม่ + patchara (572215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวขีดแต่งใหม่ เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(650312-2026)
22 # 3อจ660306-008 Tarkkyp + patchara (572217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ชัยนาท (ออกวัดเขาใหญ่/สภาพรมดำใหม่) (651210-2105)
23 # 3อจ660306-009 kob2424 + adiphong (572220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 92693)
24 # 3อจ660306-010 Patumwan67 + sjitrakorn (572222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อเงิน ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา (660222-1348)
25 # 3อจ660306-011 โมรารัตน์ + joe8878 (572200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ลึก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650901-1003) (G 78%)
26 # 3อจ660306-101 ED156345623TH เหน่งบางคู้ + Number13 (572216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)
27 # 3อจ660306-102 ED369370560TH ก๊อกน้ำ + ต้นคุง (572218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาวหลังสายฝน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
28 # 3อจ660306-103 KBKUW000015502R PHLOI + tongleehae (572221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระใบขนุน เนื้อดิน จ.สุโขทัย **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
29 # 3อจ660306-104 EJ042551361TH จิต141 + หมูกุ๋น (572223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
มีดหมอ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
30 # 3อจ660306-105 EJ042551361TH ศัทธาพระเครื่อง + หมูกุ๋น (572225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สร้างเสริม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
31 # 3อจ660306-106 EJ042551361TH ซุ้มวัดศรี + หมูกุ๋น (572227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี
32 # 3อจ660306-107 ED426002217TH Wviboon + Kenaiji (572229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) **พระสภาพสวย
33 # 3อจ660306-108 TH01183V6YRF0B0 shansatran + เมืองมีนถิ่นทอง (572232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
34 # 3อจ660306-109 KBKUW00001549ZZ June2301 + tongleehae (572235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง รุ่นแพ 3 พันพิเศษ เนื้อผง ปี 2516 จ.สิงห์บุรี
35 # 3อจ660306-110 PLF977000014859 wityota + starthree (572237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์) **พระสภาพสวย
36 # 3อจ660306-112 ED378581712TH ชุ้งอุดมสุข + Prarichat (572226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อโอด วัดจันเสน รุ่นสร้างมณฑป พิมพ์ชายสังฆาฏิหลังหนึ่งเส้น เนื้อทองแดง ปี 2531 จ.นครสวรรค์
37 # 3อจ660306-113 ED396612416TH Rong87 + golflampang (572274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยทันใจ เนื้อทองแดง ปี 2558 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 2353)(G 65%)
38 # 3อจ660306-114 SXF550600008294 ท่านมหา + ไอโอดีนแมน (572230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา
39 # 3อจ660306-115 ED314688319TH kai222 + Tawatchai1889 (572231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.ชัยนาท (651217-1044)
40 # 3อจ660306-116 ED314688319TH masterpiece + (572233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
Tawatchai1889
พระหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว พิมพ์ใหญ่(ปั๊มเครื่อง) เนื้อผงว่าน ปี 2514 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ660306-118 ED354028040TH yindee + Jorayoot (572275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
42 # 3อจ660306-121 ED375640368TH masterpiece + Meetung (572241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
43 # 3อจ660306-122 ED335372399TH ninewalk + tui_bong (572244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาศาล เนื้อผง(ดำ) ปี 2539 จ.พระนครศรีอยุธยา. (631014-184)
44 # 3อจ660306-124 ED295286142TH lumpini6655 + Poonan9955 (572250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เศียรพ่อแก่ หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี
45 # 3อจ660306-126 ED408778548TH phoomchai + tranger (572254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแสง วัดคลองน้ำเจ็ด รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ตรัง
46 # 3อจ660306-127 ED295286156TH หมูพัทยา + Patpat (572256) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
47 # 3อจ660306-128 ED420402154TH tiwakornwong + Berm_07 (572260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 464/สภาพสวย) (660117-2088)
48 # 3อจ660306-129 ED410943084TH jane77 + prathep (572261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
49 # 3อจ660307-002 puriwaj + พลอย_แสงเหนือ (572373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่หลัง สก. เนื้อผงหน้าทอง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660307-003 ชาติลานสกา + workplace (572377) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
51 # 3อจ660307-005 gunlover + Pmark18 (572392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ โรงเจตลาดพลู เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660307-006 NOP_BU8 + nuiบัวหลวง (572395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง พิมพ์ใบพุทรา เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (660208-1189)(G 81%)
53 # 3อจ660307-007 puriwaj + pornsak20 (572397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (660227-1207)
54 # 3อจ660307-008 hamham + yakuzaa (572400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์นะโมพุทธายะ เนื้อผง ปี 2500 จ.ชัยนาท (650422-1035)
55 # 3อจ660307-009 สุขกายใจ + suchawadee (572405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

รูปเหมือนหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา
56 # 3อจ660307-010 Prachanba + suchawadee (572409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตายันต์ยุ่ง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นมหาลาโภคูณลาภ เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
57 # 3อจ660307-011 t_inkeaw + Pond27 (572284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช (หมายเลข 28)(G 76%)
58 # 3อจ660307-012 pontat567 + ต่อคู้บอน (572285) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกันชง หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่น 5 (เสริมมงคล) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำลงยา ปี 2565 จ.สมุทรสงคราม (น้ำหนักทองรวม 18.8 กรัม) **พระสภาพสวย
59 # 3อจ660307-013 PhangAntique + ต่อคู้บอน (572442) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
60 # 3อจ660307-101 ED335676850TH พงษ์ท่าม่วง + terasak99 (572287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระแผงตัดเดี่ยว กรุวัดราชบูรณะ พิมพ์นาคปรก เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ660307-103 ED330424602TH auu2520 + แจ็คหวัง (572443) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
62 # 3อจ660307-104 ED313787244TH anantachai2533 + Tree3 (572290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)(651025-1078)
63 # 3อจ660307-105 ED420402640TH Heng7227 + kohler (572293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังเรียบ เนื้อผง ปี 2507 จ.กรุงเทพฯ (520227-196)
64 # 3อจ660307-106 ED405951750TH Musashi + golfsriracha (572294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพปิดแผ่นทองใหม่)
65 # 3อจ660307-107 ED373728230TH tonychan + ตี๋กฤต (572296) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660307-109 ED388032627TH nopakk + Siripong_Am (572299) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
67 # 3อจ660307-110 EH443843614TH Pig2525 + ประวิทย์888 (572301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช(แพ) วัดสุทัศนฯ รุ่นสายฟ้า เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด สฟ./หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(G 75%)
68 # 3อจ660307-111 ED399733838TH Hora371 + Ploy916 (572369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อมบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพแต่งผิว)(G 90%)
69 # 3อจ660307-113 ED294667520TH นพรัต + พ่อครู (572374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ รุ่นกรรมการ เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.สมุทรปราการ
70 # 3อจ660307-115 TH01183V4JMY5B0 nuthapol + Choi2528 (572382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.ปัตตานี
71 # 3อจ660307-116 ED374361163TH ชุ้งอุดมสุข + เรวัตตะ (572384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา จ.ฉะเชิงเทรา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องลักษณะนี้ของ รุ่น/พิมพ์ นี้
72 # 3อจ660307-117 TH01183VCFH61B0 เอกลำชะร่า + tinetantawan (572385) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อตะกั่วถักเชือก จ.สมุทรสงคราม
73 # 3อจ660307-121 CHALEEWONG + (572302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183VCDXB4B0 pittayazaa
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่นปลดหนี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ชัยนาท (วัดซับลำใยสร้าง)
74 # 3อจ660307-123 ED276589843TH tommeng + Piyawan (572305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวย รวย รวย เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครปฐม(G 62%)
75 # 3อจ660307-124 EJ042556196TH jwisarn65 + เวสแฮม (572307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง เนื้อทองแดง ปี 2527 จ.อุทัยธานี
76 # 3อจ660307-125 ED160657769TH transport + suphannachai (572309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.นครราชสีมา (สภาพใช้)(G 79%)
77 # 3อจ660307-127 ED066783949TH poshwises + Kittikhun (572313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ เนื้อผง ปี 2506 จ.ปทุมธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
78 # 3อจ660307-128 EW347863404TH sugar + จริงใจ (572314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้ออัลปาก้า ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1325)(660207-1065)
79 # 3อจ660307-129 RL382286328TH Chatchaijew + chan082 (572316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา พิมพ์หลังลายเซ็น เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างขวา)
80 # 3อจ660307-130 ED425033028TH juipeter + ปริศนาพระเครื่อง (572318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดสุทัศนฯ พวิมพ์ฐานคู่ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
81 # 3อจ660307-131 EK048849737TH natrod + อี๊ดเมืองเลย (572289) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอร์ พิมพ์นักกล้าม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ศรีสะเกษ (สภาพทำความสะอาดผิว)
82 # 3อจ660307-133 EST000262439 ayew1986 + เอ็มซีเค (572295) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง
83 # 3อจ660307-134 TH01183VB7ZJ2B0 p_awest + ตะกรุดโทน (572297) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
84 # 3อจ660307-138 ED103679721TH Artist2559 + jamesza (572310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นทูลเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ปัตตานี
85 # 3อจ660307-140 ED127398460TH numchoke2597 + (572315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สรรค์บางชัน
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
86 # 3อจ660307-141 EJ623190193TH numuthai + mumu99 (572396) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (590411-033)(สภาพสวย) (G 72%)
87 # 3อจ660307-142 EJ0402044489TH เมวิกา001 + นกแก้ว (572401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดจมูก)
88 # 3อจ660307-143 EJ0402044489TH ไซม่อน + นกแก้ว (572403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง
89 # 3อจ660307-144 EJ0402044489TH Nicharida + นกแก้ว (572408) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(มีหู) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
90 # 3อจ660307-145 EJ0402044489TH อาทิตย์โคจร + นกแก้ว (572411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ เนื้อเมฆพัด จ.ชลบุรี (สภาพใช้และชำรุดมุมล่างขวา)(G 69%)
91 # 3อจ660307-146 EJ0402044489TH boonchai03 + นกแก้ว (572413) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระจันทร์ลอย หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ขอบมน เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดขอบล่างซ้าย)
92 # 3อจ660307-149 EJ0402044489TH sanopporn + นกแก้ว (572421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลืองโซนเนื้อหยาบ(นิยม) ปี 2515 จ.ระยอง
93 # 3อจ660307-150 EJ0402044489TH Owarut999 + นกแก้ว (572423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดเงิน)
94 # 3อจ660307-151 ED134449825TH tanint + ชอบจัง (572321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง(G 85%)
95 # 3อจ660307-152 ED382596452TH Viper + บางแก้ว1976 (572323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฉลองมณฑป เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.นครสวรรค์ (โค้ดอุ/สภาพสวย)(650906-2094)
96 # 3อจ660307-153 EB797766176TH opasn + พยัคฆ์สมิง (572325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๋กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2509 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
97 # 3อจ660307-154 EJ042044957TH Besomkiat + นกแก้ว (572328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกบัวฟันปลา เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(660211-1010) (G 79%)
98 # 3อจ660307-155 EJ042044957TH juipeter + นกแก้ว (572331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผงลงแล็กเกอร์ ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (660207-1024)
99 # 3อจ660307-156 ED368966917TH รักษ์ต้มเลือดหมู + Pig2525 (572334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง) (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
100 # 3อจ660307-157 ED216452065TH Tar_MDU35 + civilwork (572335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
101 # 3อจ660307-158 ED180118468TH nopakk + tang160946 (572338) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกลีบบัว วัดสุทัศนฯ พิมพ์หลังยันต์ เนื้อผง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
102 # 3อจ660307-159 ED384373679TH hamham + บารมีธรรม (572339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์เสมาธรรมจักร เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.สมุทรปราการ (สภาพใช้)(630801-049)(S 91%)
103 # 3อจ660307-160 ED364315425TH winyuchon + Zinemala (572342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดปู่หมุน)
104 # 3อจ660307-162 ED176278582TH believe + mingch (572327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี (650202-1114)
105 # 3อจ660307-163 ED410424075TH transport + hooligan (572330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
106 # 3อจ660307-165 ED372154203TH CLUSTER + thatcharit (572337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 261) **พระสภาพสวย
107 # 3อจ660307-167 ED410424036TH wit_27 + hooligan (572344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นอายุ 72 ปี เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.ปทุมธานี
108 # 3อจ660307-168 ED172134248TH stdpuy + Aeychonburi (572346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพระพิจิตร เนื้อนวโลหะ ปี 2543 จ.พิจิตร (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
109 # 3อจ660307-171 ED410604024TH ลูกพ่อ88 + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (572354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเขียว จ.สุพรรณบุรี
110 # 3อจ660307-173 ED388308993TH new999 + Superheat (572363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.พัทลุง
111 # 3อจ660307-175 ED390016251TH gymnastics + tongjoy (572368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ตรี เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (660218-2052)(G 80%)
112 # 3อจ660307-176 ED390016251TH toymlt + tongjoy (572370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี (660218-2048)(G 69%)
113 # 3อจ660307-178 828006513913 UDS-35 + Vincent (572378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์เล็กหลังยันต์น้ำเต้า เนื้อผงคลุกรัก ปี 2510 จ.ชลบุรี
114 # 3อจ660307-179 ED403680396TH tonychan + AladaThaiAmulet (572383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีขาล เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
115 # 3อจ660307-180 ED403680396TH tonychan + AladaThaiAmulet (572386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
116 # 3อจ660307-181 EB759882171TH sam8793 + apiwat4825 (572394) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงนกสายบัว เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)
117 # 3อจ660307-182 EH423356842TH apeleven + winaicyto (572399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งคลองตะเคียน วัดประดู่ทรงธรรม พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา
118 # 3อจ660307-183 ED170778568TH Pitcha + Friday (572406) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
119 # 3อจ660307-184 ED203244081TH Tree3 + yongyot (572410) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
120 # 3อจ660307-187 ED428613605TH nincha + ชาติน (572424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีฉลู เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
121 # 3อจ660307-188 ED414015385TH Arunlert69 + kohler (572428) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์ (660109-2022)
122 # 3อจ660307-189 ED39580839TH เซียนน้อยหนึ่ง + payan (572431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์พุทธกวัก เนื้อดิน ปี 2505 จ.นครปฐม (สภาพชำรุดไหล่ซ้าย)
123 # 3อจ660307-190 ED344792902TH mangmee + bluezone69 (572433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (660116-1074)(G 68%)
124 # 3อจ660307-191 ED160763904TH masterpiece + พาชนะ (572436) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อนวโลหะหน้ากะไหล่ทอง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (วัดโคนอนสร้าง)
125 # 3อจ660307-192 ED343260200TH lexrain + Narinrat (572446) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อซ้อน วัดบุญเกิด เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.อ่างทอง (สภาพใช้)
126 # 3อจ660308-146 ED399294062TH pramual + ก๊อกน้ำ (572530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนักรวม 9.3 กรัม)(G 85%)
127 # 3อจ660308-186 ทิศเหนือ + pop8899 (572476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ฉะเชิงเทรา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน


ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 09 มี.ค. 2566 - 08:42 น.] #86164 (8/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660213-018 ED328835670TH หลานตาจวบ (569664) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660217-022 ED360323752TH seranee (570296) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 1อจ660222-026 ED355064834TH มาริโอ (570893) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660224-008 ED363347571TH เหน่งบางคู้ (571182) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
5 # 1อจ660225-014 EB800439054TH looknam1 (571252) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660227-010 ED384337929TH ฅนบางใหญ่ (571463) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 1อจ660227-011 ED384352078TH jatuponpond (571466) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ660228-008 ED398409719TH tongjoy (571601) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
9 # 1อจ660228-015 ED367480253TH Sompis987 (571605) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
10 # 1อจ660301-012 ED295090928TH non31 (571727) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
11 # 1อจ660302-015 828013054256 c_nakarin (571856) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
12 # 1อจ660302-016 828013054256 c_nakarin (571860) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 1อจ660302-025 BCSD000197656A9 มีดีพระเครื่อง (571880) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
14 # 1อจ660221-018 คอปแมน (570702) ส่งตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660217-009 eak1199 (570298) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ660217-012 tokyo (570305) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
3 # 2อจ660220-042 เหอลี่ (570539) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 2อจ660220-043 เหอลี่ (570540) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ660220-044 เหอลี่ (570542) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ660220-047 เหอลี่ (570548) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 2อจ660220-048 เหอลี่ (570550) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660222-011 ริณดา (570914) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 2อจ660222-024 เหอลี่ (570898) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
10 # 2อจ660222-027 เหอลี่ (570874) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ660227-009 nuiบัวหลวง (571418) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
12 # 2อจ660228-002 Thanawat06 (571491) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660301-023 paonai (571739) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
14 # 2อจ660302-012 เหอลี่ (571855) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
15 # 2อจ660307-001 การันตีพระ (572278) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
16 # 2อจ660307-002 การันตีพระ (572279) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
17 # 2อจ660307-003 การันตีพระ (572280) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
18 # 2อจ660307-004 การันตีพระ (572281) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
19 # 2อจ660307-005 naweena (572355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
20 # 2อจ660307-014 การันตีพระ (572282) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660307-037 การันตีพระ (572283) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 2อจ660307-038 การันตีพระ (572291) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 10 รายการ
23 # 2อจ660307-039 การันตีพระ (572447) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ660307-040 การันตีพระ (572448) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ660307-041 การันตีพระ (572449) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ660307-042 การันตีพระ (572451) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ660307-043 การันตีพระ (572450) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ660307-044 การันตีพระ (572452) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660218-151 SXF058500001660 Sunadi + Konig (570315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเที่ยง น่วมนามา สำนักบ้านมีดี พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ
2 # 3อจ660221-115 ED311462466TH บางบาง + beer_saraburi (570590) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
3 # 3อจ660221-200 ED304984776TH masterpiece + BOONG (570688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่นปราบอริราช เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)
4 # 3อจ660222-188 EJ042540196TH ronin28 + ขนมไทยแม่อารีย์ (570776) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พิมพ์เตารีดใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.ปัตตานี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
5 # 3อจ660227-116 EJ042541695TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (571369) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปัญจาคีรี หลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อนวโลหะก้นทองเหลือง ปี 2519 จ.ขอนแก่น (หมายเลข 1885)
6 # 3อจ660227-162 EJ169656394TH pongchon + storm17 (571326) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าสอง(4-4/4-4) วงแหวน เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
7 # 3อจ660301-126 TH01183UJE9J3B0 วิเศษชัยชาญ + เขยศรีเกศ (571660) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโคนสมอสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพปิดทองใหม่)
8 # 3อจ660301-139 828016682684 cediato + sirimongkol1 (571658) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ย้อนยุค เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505-2517 จ.กรุงเทพฯ
9 # 3อจ660301-161 ED380505224TH เหน่งบางคู้ + zelais (571668) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ
10 # 3อจ660302-104 ED357542599TH khowhom + you990 (571784) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ห้าจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ660302-123 กัสเบล + tankhunamulet (571790) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183UQP7D8B0
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์หลังยันต์ไตรสรณคม เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ชัยนาท
12 # 3อจ660302-133 ED404904767TH ชาติลานสกา + เรวัตตะ (571785) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้างไหล่จุด เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.นครศรีธรรมราช
13 # 3อจ660303-149 ED399086847TH midori + ริณดา (571937) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์มือกำ เนื้อทองเหลือง ปี 2481 จ.พิจิตร (สภาพผิวมีคราบจากการใช้) (660204-1215)
14 # 3อจ660303-167 ED398453876TH showgun + kamon58 (571961) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์แอ๊ปเปิ้ล เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
15 # 3อจ660303-170 EJ623424905TH loomthong + (571972) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2539 จ.กรุงเทพฯ
16 # 3อจ660303-171 EJ623424905TH masterpiece + (571981) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ไบร์ทหนองช้างคืน
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้อทองแดง ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660304-194 EJ585326928TH ซุ้มวัดศรี + หวานเย็น007 (572153) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.นครปฐม (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 08 มี.ค. 2566 - 08:44 น.] #86161 (7/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660213-002 ED028528296TH เขียวชัยภูมิ (569614) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660221-009 ED363948491TH seranee (570700) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
3 # 1อจ660221-014 ED328563557TH giantgiant (570712) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 1อจ660221-019 ED364206354TH noi70 (570718) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660221-020 ED341275816TH kakashi (570710) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
6 # 1อจ660221-022 ED368365047TH องอาจ (570715) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660221-023 ED315954639TH RtitTi (570721) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 1อจ660222-006 ED314685618TH Tawatchai1889 (570850) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
9 # 1อจ660222-011 ED338169066TH tongjoy (570858) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
10 # 1อจ660222-014 ED350538935TH kook582 (570868) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
11 # 1อจ660222-022 ED371313393TH โอ่งเมืองราช (570883) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
12 # 1อจ660223-004 ED399227805TH คุณศิระ (571013) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
13 # 1อจ660223-020 ED303479080TH Kop86 (571041) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 1อจ660223-023 ED380723048TH กิมเล้ง (571045) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 5 องค์
15 # 1อจ660223-026 ED319874940TH bluezone69 (571048) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
16 # 1อจ660223-028 OB253642863TH mraeh (571052) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระไม่แท้ 8 องค์
17 # 1อจ660223-034 ED052388890TH tuktu40 (571044) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 1อจ660224-004 EB686258436TH seranee (571176) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
19 # 1อจ660224-017 KBTKG00015665A6 Thanapol1995 (571187) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
20 # 1อจ660225-001 ED384336185TH ฅนบางใหญ่ (571278) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
21 # 1อจ660227-001 ED328861771TH หลานตาจวบ (571434) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
22 # 1อจ660227-003 EJ042069432TH นกแก้ว (571438) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
23 # 1อจ660227-004 ED323755657TH Birdsp44 (571442) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
24 # 1อจ660302-019 ED405034015TH toon6398 (571872) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
25 # 1อจ660303-001 ED401943449TH Keng_kp (572002) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 1อจ660303-004 ED312829186TH moterair (572005) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
27 # 1อจ660303-014 ED392948542TH วิสูตรนนทบุรี (571986) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
28 # 1อจ660303-015 ED407923195TH Songpob (571989) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
29 # 1อจ660303-020 ED420103314TH Patiphan (572021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 1อจ660303-021 ED405927999TH Gassy108 (571994) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
31 # 1อจ660304-011 ED401929760TH ตาลกิโล4 (572067) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
32 # 1อจ660304-012 ED369891937TH Khanoon (572069) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 1อจ660304-014 ED163579062TH surasakkk (572072) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
34 # 1อจ660304-015 EJ585326843TH cowman (572074) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์

35 # 1อจ660304-016 ED005361955TH Tondesu (572076) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
36 # 1อจ660304-019 ED179286659TH phikul (572079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
37 # 1อจ660304-021 ED351967683TH banana (572158) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
38 # 1อจ660304-033 ED391516846TH Burapha777 (572187) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
39
39 # 1อจ660217-031 ED324373036TH natvjit (570278) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
39


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660221-002 บ้านแคออก (570695) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 2อจ660222-005 ริณดา (570904) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 2อจ660222-012 ริณดา (570916) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 2อจ660222-034 Worachai1966 (570900) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 2อจ660223-008 เหอลี่ (570958) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ660223-009 เหอลี่ (570963) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
7 # 2อจ660223-010 เหอลี่ (570967) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
8 # 2อจ660223-011 เหอลี่ (570972) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
9 # 2อจ660223-012 เหอลี่ (570976) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
10 # 2อจ660223-015 เหอลี่ (570990) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
11 # 2อจ660223-016 เหอลี่ (570994) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
12 # 2อจ660223-017 เหอลี่ (571000) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
13 # 2อจ660223-019 จอมยุทธ77 (571060) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
14 # 2อจ660224-010 ทรัพย์เจริญ (571192) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
15 # 2อจ660224-011 FieLdZ (571194) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660224-015 คานธี (571195) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
17 # 2อจ660224-016 topkoo (571197) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
18 # 2อจ660227-023 เหอลี่ (571406) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660227-030 เหอลี่ (571428) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660227-031 เหอลี่ (571429) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660227-044 เหอลี่ (571454) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660227-046 เหอลี่ (571457) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
23 # 2อจ660227-047 เหอลี่ (571461) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
24 # 2อจ660227-048 เหอลี่ (571465) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
25 # 2อจ660301-018 หนุ่มธนบุรี (571720) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
26 # 2อจ660303-005 พิศรุษ (571988) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
27 # 2อจ660303-006 boytiew (571991) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
28 # 2อจ660303-010 nuttakrit (571996) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
29 # 2อจ660303-011 อรรถพล (572013) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
30 # 2อจ660304-001 noomark (572156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
31 # 2อจ660304-013 Deaw-9 (572154) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
32 # 2อจ660306-011 การันตีพระ (572276) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ660306-012 การันตีพระ (572277) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
34 # 2อจ660306-013 การันตีพระ (572194) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

35 # 2อจ660306-014 การันตีพระ (572195) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
36 # 2อจ660306-015 การันตีพระ (572196) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
37 # 2อจ660306-020 การันตีพระ (572197) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
38 # 2อจ660306-021 การันตีพระ (572198) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
39 # 2อจ660306-022 การันตีพระ (572199) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
40 # 2อจ660306-024 การันตีพระ (572201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
41 # 2อจ660306-026 การันตีพระ (572203) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
42 # 2อจ660306-027 การันตีพระ (572206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
43 # 2อจ660306-028 การันตีพระ (572208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
44 # 2อจ660306-029 การันตีพระ (572211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660221-011 ต่อ_ถนนตก + amarin99 (570617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์สร้างเสริม(หน้ายักษ์) เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ (650705-1037)
2 # 3อจ660222-186 EJ042540196TH zafari + ขนมไทยแม่อารีย์ (570771) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง
3 # 3อจ660223-130 ED363372987TH ปราถนา + บ้านสวน22 (570997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.ระยอง
4 # 3อจ660228-165 ED398450486TH ouyerayong + kamon58 (571525) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหอม วัดชากหมาก รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2517 จ.ระยอง
5 # 3อจ660302-113 ED319893215TH Hora371 + ไอโอดีนแมน (571806) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงครุฑกลาง เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา (660214-2006)
6 # 3อจ660302-144 LTP119300000938 pegasus6699 + สุริยา213 (571810) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาครูบาจันต๊ะ วัดหนองช้างคืน รุ่น 2 เนื้อผงฝังพลอย ปี 2543 จ.ลำพูน
7 # 3อจ660303-004 นนท์รามคำแหง + boytiew (571906) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 90%)
8 # 3อจ660303-007 m-cot + babejakpet (571914) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง(บรรจุกรุ) ปี 2517 จ.ระยอง
9 # 3อจ660303-101 ED353631510TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + (571899) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ปาล์มเรสซิ่ง
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)
10 # 3อจ660303-128 ED095986215TH auu2520 + สารพัดกัน09 (571976) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผง ปี 2515 จ.ระยอง
11 # 3อจ660303-134 ED361833496TH jitlada555 + ชาติน (571947) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ รุ่น 2 ท่านสรรเพชรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ660303-143 EJ042044254TH ทนายหลวง + นกแก้ว (571918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ชฎาสองหน้า เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(660216-2033)
13 # 3อจ660303-151 ED411233259TH peudminburi + จุ๊สุราษฎร์ (571917) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีชวด เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ660303-161 ED407119005TH susuki + เขยมาบตาพุด (571945) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660304-001 joeenok + nakarin (572023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
16 # 3อจ660304-002 TUPANTIP + กรเพชรบูรณ์ (572024) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
17 # 3อจ660304-003 PLE_INNO + chanapai (572026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดิน จ.ลพบุรี (สภาพฝนขอบข้างและหลัง) (660109-2091)

18 # 3อจ660304-004 SAWANGSRI + เมตตาบารมี (572028) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา
19 # 3อจ660304-005 Moohan555 + Nathan666 (572031) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
20 # 3อจ660304-006 khunpas + ศตกมล (572033) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(660215-2010)
21 # 3อจ660304-007 xinehp + Tourjen (572037) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก พิมพ์มีสระอี เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.สมุทรสาคร
22 # 3อจ660304-008 pramual + มงคลถาวร (572039) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาพิชัย กรุวัดคลองตะเคียน พิมพ์สี่หน้า เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพใช้)(651012-1133)
23 # 3อจ660304-009 anurak99 + cee_39 (572041) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 6 (พระไตรปิฎก) เนื้อผง ปี 2532 จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660304-010 LittleTiger + intara99 (572043) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2505 จ.ปัตตานี
25 # 3อจ660304-013 เบิ้มบารมีคูณ + มหามงคลพระ (572050) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)(G 63%)
26 # 3อจ660304-014 sapool1119 + นุลุ่มน้ำแม่กลอง (572052) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง
27 # 3อจ660304-101 TH01183V2CJ64B0 artman7007 + jarun123 (572057) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
28 # 3อจ660304-102 ED372661430TH สุขกายใจ + คุณวันชัย (572059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หนุมานหลวงพ่อมี วัดมารวิชัย เนื้อสำริด ปี 2535 จ.พระนครศรีอยุธยา
29 # 3อจ660304-103 EB772034952TH pontat567 + oasis81 (572192) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
30 # 3อจ660304-104 ED398454219TH Kittinan + องอาจ (572061) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดศาลาครืน เนื้อทองแดงกะไหล่เงินลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)(S 90%)
31 # 3อจ660304-105 ED413505309TH Nonsumee + Meetung (572063) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่สามจุด เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ
32 # 3อจ660304-106 ED349652969TH lamborghinizi + (572065) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
TECHNOLOG
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อสำริด ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระปิดตาพังพะกาฬ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
33 # 3อจ660304-107 ED183549440TH wongdown + yodsiam (572068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา เนื้อดิน จ.กรุงเทพฯ
34 # 3อจ660304-108 ED165945166TH ChinV + เด็กตลาดพลู (572071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 24855)
35 # 3อจ660304-109 ED322097021TH tommeng + Suwattana2542 (572073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม(G 66%)
36 # 3อจ660304-111 ED411232806TH doramon2345 + pungting (572078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
37 # 3อจ660304-112 TH01183V0T6E3B0 มีดีพระเครื่อง + vitATB (572081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)(650617-1132) (G 65%)
38 # 3อจ660304-114 ED340773412TH puriwaj + THAITANIUM (572084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพง กรุทุ่งเศรษฐี เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
39 # 3อจ660304-115 ED340773412TH Tun2515 + THAITANIUM (572085) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เนื้อสามกษัตริย์ จ.นครสวรรค์
40 # 3อจ660304-117 ED340773412TH ต่ายวัดหนึ่ง + THAITANIUM (572088) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเปิม กรุวัดดอนแก้ว เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพใช้)
41 # 3อจ660304-118 ED196766085TH prisajee + sumsawang (572089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.อุบลราชธานี
42 # 3อจ660304-119 ED372542891TH NarathipEx + อนุชาพระเครื่อง (572091) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อทองคำ ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 400 บาท) (น้ำหนัก 10.1 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี เนื้อเงิน ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
43 # 3อจ660304-120 EJ875894012TH puriwaj + Anankiya (572094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงหน้าทอง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660304-121 ED401337492TH pramual + ดาวนาดง (572097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี
45 # 3อจ660304-122 ED378571596TH transport + suchart_joe (572100) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (630331-203)(G 81%)
46 # 3อจ660304-123 ED216445382TH pop2517 + civilwork (572104) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
47 # 3อจ660304-124 TH01183V2J910B0 toey108 + pattapee9 (572108) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองเหลืองหน้าอัลปาก้า ปี 2559 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 484)
48 # 3อจ660304-125 ED411233245TH พรพระวิษณุ + จุ๊สุราษฎร์ (572110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีเถาะ เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
49 # 3อจ660304-127 ED394715347TH ชาติลานสกา + pongpong9 (572118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปางไสยาสน์ วัดพระมหาธาตุฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.นครศรีธรรมราช
50 # 3อจ660304-128 ED372657466TH ตี๋ลำปาง + พิชชากร (572123) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
51 # 3อจ660304-129 ED372657466TH ตี๋ลำปาง + พิชชากร (572128) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี
52 # 3อจ660304-130 ED372657466TH ตี๋ลำปาง + พิชชากร (572134) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวใหญ่) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี (สภาพผิวชำรุดด้านหน้า)
53 # 3อจ660304-131 ED372657466TH ตี๋ลำปาง + พิชชากร (572092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่น 2 พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2516 จ.เพชรบุรี
54 # 3อจ660304-132 ED403409740TH mettra + ต้นคุง (572093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม (571119-057)

55 # 3อจ660304-133 ED349893633TH chiradech + มังกรชล (572095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นอระหันต์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2518 จ.ระยอง (วัดแม่น้ำคู้เก่าสร้าง)
56 # 3อจ660304-134 ED398472107TH หนุ่มธนบุรี + joeenok (572096) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแจ๋ วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.ฉะเชิงเทรา
57 # 3อจ660304-135 ED382617373TH อชิตะพระเครื่อง + Arthit99 (572098) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ660304-136 EJ1789135555TH thepmonkon + เซียนน้อยหนึ่ง (572105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 3 (สร้างเขื่อน) เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม
59 # 3อจ660304-137 EJ317147935TH พงษ์ท่าม่วง + prasit_888 (572106) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระระฆังหลังค้อน เนื้อเมฆพัด ปี 2453 จ.กรุงเทพฯ
60 # 3อจ660304-142 EJ619948725TH lumpini6655 + (572119) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระโมคคัลลาน์ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา
61 # 3อจ660304-143 EJ619948725TH Lawyerpom + (572122) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แจ็คเชียงดาว007
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และทำความสะอาดผิว)
62 # 3อจ660304-144 EJ042044444TH midori + นกแก้ว (572125) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดระฆังฯ รุ่น 122 ปี เนื้อทองเหลือง ปี 2537 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 716/หน้าตัก 2.8 นิ้ว)
63 # 3อจ660304-145 ED385124315TH nusalaya + Wnk809 (572129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ(G 73%)
64 # 3อจ660304-146 TH01183VOPJJ1B0 p_awest + Choi2528 (572133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดเอี่ยมวรนุช ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
65 # 3อจ660304-147 ED360079099TH Sirunya99 + SAPATAR (572135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี กรอบเงิน(S 84%)
66 # 3อจ660304-148 ED189470972TH bunjerd + จิ๋วทองคำ (572138) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสบายใจ พิมพ์จิ๋ว เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.นครปฐม
67 # 3อจ660304-149 ET01183V7N2VB0 m-cot + pdarnswat (572140) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์เทวดา(ตื้น) เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ (สภาพล้างผิว)
68 # 3อจ660304-150 ED383039901TH ริวตัง + จีระพงศ์8899 (572143) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพฝนขอบหลัง) (651222-3002)
69 # 3อจ660304-151 ED416803315TH เอ๋พระรามห้า + สนบางกรวย (572102) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
70 # 3อจ660304-152 ED416803315TH kook582 + สนบางกรวย (572103) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(เทา) ปี 2515 จ.ชัยนาท
71 # 3อจ660304-153 JTCR00024182193 Hora371 + เจษเมืองกาญจน์ (572107) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรล่าง เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (650922-1168)(G 81%)
72 # 3อจ660304-154 ED415104762TH pacifist2000 + ขุนเมืองจันทร์ (572111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อตะกั่ว ปี 2541 จ.สุรินทร์
73 # 3อจ660304-157 ED333448130TH Watermelon + (572120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เล็กอมตะชลบุรี
แหวนพิรอด หลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน เนื้อผ้าถักลงรัก จ.กาญจนบุรี

74 # 3อจ660304-161 ED374351815TH masterpiece + เรวัตตะ (572130) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2507 จ.นนทบุรี (วัดบัวขวัญสร้าง)
75 # 3อจ660304-162 ED413562972TH bombay9 + yime2 (572132) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น 13 (ปฏิสังขรณ์) เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.นครปฐม (571020-027)
76 # 3อจ660304-163 EJ042545595TH chiradech + (572136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 353298)
77 # 3อจ660304-164 EJ042545595TH jicko + ขนมไทยแม่อารีย์ (572137) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธวิชิตมาร วัดท่าเกวียน เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (660218-1108)
78 # 3อจ660304-165 EJ042545595TH jopawis + ขนมไทยแม่อารีย์ (572141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้ออัลปาก้า ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง) (สภาพทำความสะอาดผิว)
79 # 3อจ660304-166 EJ042545595TH midori + ขนมไทยแม่อารีย์ (572142) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.ปัตตานี
80 # 3อจ660304-167 EJ042545595TH หม่อง + ขนมไทยแม่อารีย์ (572144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม รุ่นโรตารี่ เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี
81 # 3อจ660304-168 EJ042545595TH นายแก้ว + ขนมไทยแม่อารีย์ (572145) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
82 # 3อจ660304-169 EJ042545595TH Koker + ขนมไทยแม่อารีย์ (572146) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระไม่แท้]
พระพุทธ 25 ศตวรรษ เนื้อดิน ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญพระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ตื้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
83 # 3อจ660304-170 EJ042545595TH ZuTharua + (572149) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นอาก้า เนื้อผง ปี 2523 จ.จันทบุรี
84 # 3อจ660304-171 EJ042545595TH เต้แม่โจ้ + ขนมไทยแม่อารีย์ (572025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอินโต วัดบุญยืน รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.พะเยา
85 # 3อจ660304-172 EJ042545595TH นายชยพล + ขนมไทยแม่อารีย์ (572027) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์มั่น วัดป่าสุทธาวาส พิมพ์ฆ้องใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สกลนคร
86 # 3อจ660304-173 EJ042545595TH ตู๋สาธุ + ขนมไทยแม่อารีย์ (572029) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
87 # 3อจ660304-174 EJ042545595TH kakashi + ขนมไทยแม่อารีย์ (572030) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 1690)
88 # 3อจ660304-175 EJ042545595TH จันทร์ส่องหล้า + (572032) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี (สภาพใช้)
89 # 3อจ660304-176 EJ042545595TH juipeter + ขนมไทยแม่อารีย์ (572034) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อผง ปี 2538 จ.ลำปาง (หมายเลข 1214)
90 # 3อจ660304-177 EJ042545595TH numchoke2597 + (572035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังครุฑ เนื้อเงินลงยา ปี 2519 จ.พระนครศรีอยุธยา **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
91 # 3อจ660304-178 EJ042545595TH ltsarapp + ขนมไทยแม่อารีย์ (572036) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา

92 # 3อจ660304-179 EG362190325TH jibimaru99 + direk_inkul (572038) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
93 # 3อจ660304-180 ED206939746TH peudminburi + (572040) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
AladaThaiAmulet
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
94 # 3อจ660304-181 tommeng + dewkuhaku (572042) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183V4TYU5BO
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.นครปฐม (โค้ด ล ตัวที่ 2)
95 # 3อจ660304-182 ED395109145TH pramual + manop2557 (572044) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (ไม่ตอกโค้ด)
96 # 3อจ660304-183 loongmike + napolyonk (572046) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
NVTHATPF5398748355
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูด เนื้อผง จ.นนทบุรี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
97 # 3อจ660304-184 ED414751147TH เต่านา + ริณดา (572047) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2536 จ.พระนครศรีอยุธยา (660206-1005)
98 # 3อจ660304-185 ED348688940TH เสี่ยเมืองกาญฯ + TONG_NK (572049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แผ้ว วัดกำแพงแสน รุ่นปลอดภัย เนื้อทองเหลือง ปี 2547 จ.นครปฐม (640123-060)(G 64%)
99 # 3อจ660304-186 LASW000396855UT Jetsadakrutta + (572051) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
lamborghinizi
เหรียญหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า ปี 2482 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้สึก)(640619-286)
100 # 3อจ660304-187 TH01183V5EZ13B0 Rakchart + ตะกรุดโทน (572053) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอริยสัจสี่ วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หลังตัวหนังสือ เนื้อทองแดง ปี 2450 จ.กรุงเทพฯ (ตลับทองแดงชุบทอง)
101 # 3อจ660304-189 828017971524 อรรถพล + sirimongkol1 (572055) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
102 # 3อจ660304-190 EJ042537943TH Besomkiat + รถถังพระบ้าน (572056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
103 # 3อจ660304-191 TH01183V01962B9 FreedomUamulet + (572147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
sukuda07
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
104 # 3อจ660304-192 ED160836500TH anantand + Wanlop (572150) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (650407-1201)
105 # 3อจ660304-195 TH01183V4A43B0 midori + ออกัส (572155) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
106 # 3อจ660304-196 ED3666961041TH Besomkiat + doramon2345 (572157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
107 # 3อจ660304-197 ED419613292TH benzy + Goodcobain (572160) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.สมุทรสงคราม(G 83%)
108 # 3อจ660304-198 TH01183V53UB0B0 ชายภีม + Duk_DM (572162) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์ (โค้ด ก)
109 # 3อจ660304-199 ED309691902TH soontorn2014 + akara (572164) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์เล็ก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง)
110 # 3อจ660304-200 EJ465277482TH Besomkiat + nongder (572166) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)

111 # 3อจ660304-201 ED017090141TH bunpotth + navy2525 (572168) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.นครราชสีมา (660216-1006)
112 # 3อจ660304-202 ED384749519TH tonychan + hattori (572172) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ
113 # 3อจ660304-203 ED368040814TH cpoons + สหายเมืองลิง (572174) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2468 จ.ลพบุรี
114 # 3อจ660304-204 ED368040814TH เหน่งบางคู้ + สหายเมืองลิง (572176) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระปิดตา หลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ พิมพ์บล็อกนวโลหะ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.ระยอง (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
115 # 3อจ660304-205 ED368040814TH Tarkkyp + สหายเมืองลิง (572179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อตาบ วัดมะขามเรียง รุ่น 2 เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2519 จ.สระบุรี
116 # 3อจ660304-208 TH01183V21GN1B0 นโมอิสริโก + Benyapa (572191) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดละหารไร่ รุ่นชินบัญชรมหาโสฬส เนื้อนวโลหะ ปี 2533 จ.ระยอง
117 # 3อจ660304-209 TH01183V21GN1B0 อนันตรา + Benyapa (572185) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด วป.5 โค้ด/หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) (โค้ดศาลาตอกเพิ่มภายหลัง)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [อ. 07 มี.ค. 2566 - 08:41 น.] #86157 (6/27)
ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660217-002 EJ042067547TH นกแก้ว (570262) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 3 รายการ
2# 1อจ660218-003 ED350130871TH OMBUN (570434) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660221-031 EB770551106TH c_nakarin (570717) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
4 # 1อจ660222-010 ED343746699TH jibimaru99 (570872) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660224-016 BCSD000196768KY มีดีพระเครื่อง (571165) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 1อจ660225-018 EX607955539TH print (571273) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660225-023 ED161862449TH ป้อมมัญจา (571309) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660301-001 ED373924755TH kunbun (571699) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ660301-005 ED171337947TH คอปแมน (571724) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
10 # 1อจ660301-007 EJ13746887TH Pat029 (571703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
11 # 1อจ660301-008 ED417700294TH chaichon (571704) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660301-009 BTPP000144911BF Xdireak (571707) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 1อจ660301-014 ED161378465TH น้องหมี (571708) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
14 # 1อจ660301-016 ED357241449TH ท่านมหา (571712) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
15 # 1อจ660301-022 ED311357026TH Tikbuchapra (571774) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660301-027 ED390513809TH witsanu (571769) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660302-001 ED351428249TH ตะกรุดโทน (571835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660302-005 ED368954865TH Pig2525 (571837) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ660302-017 ED405034007TH boon2469 (571866) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระไม่แท้ 10 องค์
20 # 1อจ660302-020 828017653050 อ้ายเข้น้อย (571893) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
21 # 1อจ660302-023 BCSD0001976614P มีดีพระเครื่อง (571877) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 1อจ660302-024 ED353852374TH PING007 (571881) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
23
# 1อจ660302-027 ED39927679TH คุณศิระ (571884) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660222-013 Wiraj_ph (570884) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
2 # 2อจ660223-013 เหอลี่ (570981) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
3 # 2อจ660223-014 เหอลี่ (570985) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
4 # 2อจ660227-024 เหอลี่ (571408) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
5 # 2อจ660227-025 เหอลี่ (571412) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระไม่แท้ 13 องค์
6 # 2อจ660227-026 เหอลี่ (571415) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
7 # 2อจ660227-029 เหอลี่ (571424) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระไม่แท้ 14 องค์
8 # 2อจ660227-034 เหอลี่ (571443) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
9 # 2อจ660227-035 เหอลี่ (571445) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
10 # 2อจ660227-036 เหอลี่ (571448) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
11 # 2อจ660227-042 เหอลี่ (571464) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
12 # 2อจ660227-043 เหอลี่ (571451) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
13 # 2อจ660227-045 เหอลี่ (571456) ส่งพระตรวจสอบ 14 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์
14 # 2อจ660227-050 เหอลี่ (571468) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
15 # 2อจ660227-051 เหอลี่ (571470) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
16 # 2อจ660227-052 เหอลี่ (571472) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
17 # 2อจ660227-053 เหอลี่ (571446) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 2อจ660227-054 เหอลี่ (571449) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
19 # 2อจ660227-055 เหอลี่ (571453) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
20 # 2อจ660228-008 เหอลี่ (571548) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660228-009 เหอลี่ (571551) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660228-010 เหอลี่ (571553) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
23 # 2อจ660228-011 เหอลี่ (571555) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
24 # 2อจ660228-012 เหอลี่ (571556) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
25 # 2อจ660228-014 เหอลี่ (571564) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
26 # 2อจ660228-015 เหอลี่ (571569) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
27 # 2อจ660228-016 เหอลี่ (571573) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
28 # 2อจ660228-017 เหอลี่ (571576) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
29 # 2อจ660228-018 เหอลี่ (571580) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
30 # 2อจ660228-019 เหอลี่ (571582) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
31 # 2อจ660228-020 เหอลี่ (571585) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
32 # 2อจ660228-021 เหอลี่ (571586) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
33 # 2อจ660228-022 เหอลี่ (571590) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
34 # 2อจ660228-023 เหอลี่ (571591) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์

35 # 2อจ660228-024 เหอลี่ (571596) ส่งพระตรวจสอบ 13 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 13 องค์
36 # 2อจ660228-025 เหอลี่ (571597) ส่งพระตรวจสอบ 17 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 17 องค์
37 # 2อจ660228-026 เหอลี่ (571593) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
38 # 2อจ660228-027 เหอลี่ (571594) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
39 # 2อจ660228-028 เหอลี่ (571595) ส่งพระตรวจสอบ 12 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์
40 # 2อจ660228-029 เหอลี่ (571598) ส่งพระตรวจสอบ 11 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์
41 # 2อจ660301-022 scpra (571728) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
42 # 2อจ660301-024 likeit (571731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
43 # 2อจ660301-025 toey7 (571733) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
44 # 2อจ660302-001 Pboonchai (571838) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
45 # 2อจ660302-004 น้องข้าวสวย (571850) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
46 # 2อจ660302-005 tonychan (571857) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
47 # 2อจ660302-006 puriwaj (571859) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
48 # 2อจ660302-016 เหอลี่ (571867) ส่งพระตรวจสอบ 9 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 9 องค์
49 # 2อจ660302-023 jack_13 (571840) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
50 # 2อจ660302-025 Nan_Diva (571844) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
51 # 2อจ660302-026 Ben0503 (571847) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
52 # 2อจ660304-002 noomark (572159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660221-136 EJ04250885TH Piyawatkrai2509 + (570648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ใบโพธิ์เล็ก เนื้ออัลปาก้า ปี 2502 จ.นครศรีธรรมราช
2 # 3อจ660223-112 TSR20003828607Q ครูสมชาย + (570933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ต้อมเมตตามหานิยม
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เนื้อทองแดง ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช กรอบทอง(G 64%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
3 # 3อจ660225-133 ED361840174TH pramual + หมูแม่ลา (571208) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางเปิดโลก กรุเตาทุเรียง เนื้อดิน จ.สุโขทัย (สภาพชำรุดส่วนล่าง)
4 # 3อจ660228-109 ED305986209TH Besomkiat + sittong (571520) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพเนื้อราน)
5 # 3อจ660228-159 EB817398155TH หลานตาจวบ + SiwaDa928 (571527) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญไอ้ไข่ วัดเจดีย์ รุ่น 5 เนื้อทองแดง ปี 2546 จ.นครศรีธรรมราช (สภาพใช้)
6 # 3อจ660301-013 Boyamp2528 + pui1228 (571632) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 64%)
7 # 3อจ660301-140 FAM0005474789 laopermsuk + khunanu (571661) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ รุ่นเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ พิมพ์สองหน้า เนื้อนวโลหะหน้าทองลงยา ปี 2555 จ.สงขลา (หมายเลข 18)
8 # 3อจ660301-144 ED373026126TH pop2517 + นะโม39 (571717) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อนวโลหะ ปี 2541 จ.สุรินทร์
9 # 3อจ660301-154 EJ042553265TH midori + บอสตัน (571697) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
10 # 3อจ660301-155 EJ042532265TH warning + บอสตัน (571711) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต เนื้อผง ปี 2514 จ.ขอนแก่น (วัดสระจันทราวาสสร้าง)
11 # 3อจ660301-156 ED394008264TH BUNGZA + raimon (571713) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
12 # 3อจ660301-182 828010427042 เหวัชระ + sirimongkol1 (571682) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเรือง วัดหัววัง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.สงขลา (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
13 # 3อจ660303-002 ซิยิ่นกุ้ย + Tharahimalai (571903) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660218-1217)
14 # 3อจ660303-003 joki_bank + Nathan666 (571905) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
15 # 3อจ660303-005 masterpiece + boytiew (571909) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นครบ ๗๒ บริบูรณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.สมุทรสาคร
16 # 3อจ660303-006 ประสิทธิ์ + kroojob (571910) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว พิมพ์ทรงนาค เนื้อดิน ปี 2500 จ.สุพรรณบุรี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
17 # 3อจ660303-008 Rtn_nam2521 + babejakpet (571916) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเผ็ง วัดท่าอิฐ พิมพ์หลังยันต์เฑาะว์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2481 จ.ฉะเชิงเทรา

18 # 3อจ660303-009 kenshiro2810 + เกษมสันต์99 (571919) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
19 # 3อจ660303-011 Hora371 + Owarut999 (571943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย/เพชรแท้) (660202-1023)(G 75%)
20 # 3อจ660303-012 JFERRARI + nco29-48 (571946) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2 พิมพ์นิ้วสั้น เนื้อทองแดง ปี 2540 จ.นครปฐม กรอบเงิน(S 87%)
21 # 3อจ660303-102 ED240384763TH loomthong + ตะแคงขวด (571901) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช รุ่นพลังแผ่นดิน เนื้อทองคำ ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักทอง 15.2 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช รุ่นพลังแผ่นดิน เนื้อนาก ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 8.3 กรัม)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช รุ่นพลังแผ่นดิน เนื้อเงิน ปี 2554 จ.กรุงเทพฯ[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
22 # 3อจ660303-103 ED026541269TH kengkas + ป๋ามอส (571902) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
23 # 3อจ660303-104 EH929090815TH walrawut + Thana999 (571904) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงใหญ่ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
24 # 3อจ660303-105 ED297282735TH dancobain + tookatun (572016) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(651010-1006) (G 64%)
25 # 3อจ660303-106 ED381943266TH jaroenpat + เด็กบ้านนา (571907) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อนนท์ วัดหนองโพ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2493 จ.นครนายก
26 # 3อจ660303-107 EB817613715TH Tawan2021 + ThioSon (572018) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
นางกวัก วัดกุฎโง้ง เนื้อผง ปี 2518 จ.ชลบุรี (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
27 # 3อจ660303-108 ED377557116TH midori + vorapot-p (571908) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 3 พิมพ์ลึกที่ 1 หลังยันต์กลับ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (660119-1087)
28 # 3อจ660303-110 EJ042545508TH boonchuay2583 + (571913) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.ระยอง (วัดสุวรรณรังสรรค์สร้าง)
29 # 3อจ660303-112 ED306072233TH murbur + สิทธิชัย (571912) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์หลวงพ่อพลาย วัดมะขาม เนื้อทองเหลือง จ.ปทุมธานี
30 # 3อจ660303-113 ED410202079TH jwisarn65 + prasan32 (571921) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2535 จ.อุทัยธานี กรอบทอง(G 78%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
31 # 3อจ660303-114 ED041156311TH สวนดอก + hattori (571923) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทหารเสือ เนื้อทองคำ ปี 2536 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 273/น้ำหนักทอง 15 กรัม) **พระสภาพสวย
32 # 3อจ660303-116 TH01183UXVN98B0 Chatchaijew + เล็กชล (571926) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาชุตินฺธโร วัดซับลำใย เนื้อผง ปี 2541 จ.ลพบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก)
33 # 3อจ660303-117 ED316861363TH kamina + PraLike (571940) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาอิน วัดคันธาวาส เนื้อเงินลงยา ปี 2545 จ.เชียงใหม่ (สภาพสวย)(650907-1154)
34 # 3อจ660303-118 FB758461711TH kengkas + MA_A_AU (571944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660303-119 ED417000924TH piyaphum + เต๋อคูทราย (571948) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ซุ้มรัศมี เนื้อผงว่าน ปี 2459 จ.นครปฐม (651201-1089)(G 64%)

36 # 3อจ660303-120 ED369347756TH พิมพ์นิยม + ต้นคุง (571951) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สังฆาฏิมีเส้น เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 63%)
37 # 3อจ660303-121 ED362487714TH Tao1475 + chotikanta (571955) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
38 # 3อจ660303-122 ED362487714TH thonglor + chotikanta (571959) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธฯ เนื้อสำริด ปี 2491 จ.กรุงเทพฯ
39 # 3อจ660303-123 ED362487714TH bunjerd + chotikanta (571962) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช ท่านเจ้าคุณศรี(สนธ์) วัดสุทัศนฯ พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.กรุงเทพฯ (โค้ด มค.๑)
40 # 3อจ660303-127 ED354137645TH ANURUT + Thanamat (571974) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรฯ พิมพ์ก้างปลา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ660303-129 ED290674216TH bellic + eakkapong (571978) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิสั้น เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่ตอกโค้ด)(G 68%)
42 # 3อจ660303-130 ED290674216TH ตุ๋ยเขี้ยวเสือ + eakkapong (571980) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (651124-1109)(G 64%)
43 # 3อจ660303-132 ED314191334TH warning + โคตรเซียน2188 (571938) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2517 จ.ขอนแก่น (โค้ดผาง)
44 # 3อจ660303-133 ED206056255TH รพีพงศ์ + kueakool (571942) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง (650625-2105)
45 # 3อจ660303-135 ED311491706TH blackeyekub + kohler (571952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (641025-2065)(G 65%)
46 # 3อจ660303-136 EW791029941TH pacifist2000 + perfectman77 (571958) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 972)(650404-1050) (G 66%)
47 # 3อจ660303-139 ED377043031TH Auto29 + ake_siam (571973) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นปราบไพรี เนื้อเงินลงยา ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 191) **พระสภาพสวย
48 # 3อจ660303-141 EH384644822TH daew1970 + R9999 (571915) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับตะกรุดลักษณะนี้
49 # 3อจ660303-145 ED020013272TH สิงค์ใต้สายดำ + garun (571928) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระพุทธเหนือพรหม หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงผสมปูน ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
50 # 3อจ660303-146 ED297283197TH bussakorn + กาญจนสินธุ์ (571930) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ เนื้อตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660303-148 TH01183V2GJM9B0 SiraparnP + CKHOS (572014) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
52 # 3อจ660303-152 ED368971687TH sanopporn + Pig2525 (571920) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ตุ๊กตา เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (ฝังตะกรุด/วัดศาลาครืนสร้าง) (สภาพชำรุดศอกซ้าย)(660213-1192)
53 # 3อจ660303-153 ED298287460TH พิชิตตลาดเพชร + มิสอามุน (571922) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์จัมโบ้กนกข้างหลังยันต์ดวง เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (วัดศาลาครืนสร้าง/สภาพปิดทองใหม่) (651006-1246)(G 81%)
54 # 3อจ660303-154 ED305924221TH Exdesign + มะนาวแป้น (571927) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑพระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาเศรษฐี เนื้อทองคำ ปี 2547 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 2095/น้ำหนักทอง 3.7 กรัม)

55 # 3อจ660303-157 ED292898715TH nut2326 + POOSIT (571933) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ วัดห้วยสุวรรณ จ.สุพรรณบุรี
56 # 3อจ660303-159 ED203242412TH Teehatyai + tumtam (571936) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ลึก เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม ปี 2543 จ.ระยอง
57 # 3อจ660303-160 ED360541134TH motomoshi + ทิศเหนือ (571939) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นฟ้าผ่า เนื้อผง ปี 2512 จ.นครสวรรค์ (660216-1158)(G 82%)
58 # 3อจ660303-162 ED296968709TH staruch + Nicharida (571949) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวตัน) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (651221-1176)
59 # 3อจ660303-163 ED363175987TH ขมังเวท + Somkiathong (571953) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องโซนเนื้อนี้/พิมพ์นี้
60 # 3อจ660303-165 ED420103019TH zidane + suratask (571956) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ชุมพร
61 # 3อจ660303-166 ED420103019TH NID-NOI + suratask (571960) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.ชุมพร
62 # 3อจ660303-168 EB817884948TH tikloet + Siripong_Am (571964) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660303-169 ED245845895TH jonakhon + โก๋โรจน์ (571967) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยาหน้าทอง ปี 2564 จ.นครสวรรค์ (หมายเลข 8298) **พระสภาพสวย
64 # 3อจ660303-172 EH543491623TH loongmike + chatchaib (571982) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่องโซนเนื้อนี้ รุ่น/พิมพ์ นี้
65 # 3อจ660303-173 ED245845864TH nopakk + โชคเจริญ (571984) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660303-174 828015133201 น_สุขปลอด + sirimongkol1 (571990) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางตรา กรุท่าเรือ เนื้อดิน จ.นครศรีธรรมราช
67 # 3อจ660303-175 828015133201 บุญมีมา + sirimongkol1 (572015) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผง จ.นนทบุรี
68 # 3อจ660303-176 828015133201 yyoyo + sirimongkol1 (571993) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
69 # 3อจ660303-177 TH01183V2CJB9B0 พุดซ่า + ละโว้ปุระ (571995) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อพุ่ม วัดโคกสวาย เนื้อดิน จ.นครราชสีมา **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
70 # 3อจ660303-178 ED348142425TH sirkob + manliar (571997) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบน 89 เนื้อเงิน ปี 2555 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 1750)
71 # 3อจ660303-179 ED391022315TH kanogkon + น้องหมี (571999) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (สภาพหักซ่อม)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [จ. 06 มี.ค. 2566 - 08:44 น.] #86150 (5/27)
ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660216-008 EJ042067462TH นกแก้ว (570132) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 1อจ660216-015 82286355284 Warit22 (570140) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 1อจ660217-026 TH01183T7U5R3B0 Nattapat123 (570302) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
4 # 1อจ660218-028 EED189787725TH Phongphawan09 (570451) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
5 # 1อจ660221-024 ED285779942TH tongjoy (570674) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
6 # 1อจ660223-022 EJ042535911TH ฮุนได (571021) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 1อจ660224-005 ED334044216TH prabaiboon (571146) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660224-007 ED399250455TH หมูน้อยจอมโหด (571193) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
9 # 1อจ660225-002 ED384727120TH hattori (571279) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
10 # 1อจ660225-012 TH01183U9XV23B0 dk-king (571247) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ660227-008 ED407103875TH เขยมาบตาพุด (571430) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
12 # 1อจ660228-001 ED399270865TH คุณศิระ (571552) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 1อจ660228-002 ED351954398TH นนท์รามคำแหง (571557) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
14 # 1อจ660228-005 ED374336504TH thatcharit (571566) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
15 # 1อจ660228-006 ED357382438TH srikriangkrai (571571) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660228-007 ED341499252TH verapong2 (571574) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660228-010 ED392928242TH ดอกบัว99 (571588) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
18 # 1อจ660228-012 ED340484526TH koekoe (571504) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
19 # 1อจ660228-014 ED320668738TH Syumpu (571509) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
20 # 1อจ660228-018 ESTS000261873 เอ็มซีเค (571514) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 1อจ660303-002 ED297282735TH tookatun (571983) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660211-010 เด็กท่าพระ (569506) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 4 องค์
2 # 2อจ660214-001 naret18 (569826) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
3 # 2อจ660214-030 ThaiWong (569822) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
4 # 2อจ660217-013 drkamphaeng (570308) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
5 # 2อจ660220-012 หนูมิเตอร์ (570504) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 2อจ660220-015 เด็กท่าพระ (570509) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
7 # 2อจ660220-022 ppffarm (570525) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
8 # 2อจ660220-025 กาตุ๊กพระบ้านบ้าน (570532) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660224-004 jicko (571177) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 2อจ660224-009 Joey98 (571181) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ660225-001 หนุ่มธนบุรี (571290) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
12 # 2อจ660225-012 teetoon (571288) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
13 # 2อจ660225-015 ศตกมล (572022) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 2อจ660227-001 Pongsak999 (571404) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
15 # 2อจ660227-022 SeksitK (571440) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 2อจ660228-001 Pseheng (571487) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
17 # 2อจ660228-003 hunter04 (571538) ส่งพระตรวจสอบ 15 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์
18 # 2อจ660228-004 hunter04 (571546) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ660228-006 pit2514 (571495) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
20 # 2อจ660228-007 tong0259 (571500) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
21 # 2อจ660228-013 เหอลี่ (571559) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660228-030 Dang2 (571539) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
23 # 2อจ660301-013 บารมีคุณย่า (571726) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
24 # 2อจ660301-021 Lucair (571760) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
25 # 2อจ660302-022 jack_13 (571887) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660302-024 Nan_Diva (571888) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
27 # 2อจ660302-027 kitti7070 (571889) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
28 # 2อจ660303-003 ฅนบางใหญ่ (571987) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
29 # 2อจ660303-009 การันตีพระ (571898) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์


** ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 3อจ660222-101 ED327440715TH tongxu + sitawee (570755) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร
2 # 3อจ660222-189 EJ042540196TH Sorawit + ขนมไทยแม่อารีย์ (570781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร หลวงพ่อเหล็ง วัดโคกเพาะ เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.ชลบุรี
3 # 3อจ660223-135 ED383305173TH P-Pong + POPJAZ (570943) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์แหวกม่านมารวิชัยข้างเรียบ เนื้อผง จ.ชัยนาท
4 # 3อจ660224-115 ED176327354TH ไทยนิยม + สิริธรรมโม (571159) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบล่าง)
5 # 3อจ660224-128 ED357040053TH ยุทธพนัง + หนานเอ (571092) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อทองเหลือง ปี 2554 จ.ชัยนาท(S 88%)
6 # 3อจ660224-141 ED190432000TH พระสมุทร22 + ทรัพย์กำเนิด (571079) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อท่านเจ้าคุณ(โพธิ์) วัดชัยพฤกมาลา เนื้อสำริด จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 66%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
7 # 3อจ660224-150 ED0933398891TH wit50 + สิริมงคล (571109) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อนวโลหะ ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
8 # 3อจ660225-130 EB817104735TH walrawut + nampoo (571277) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
9 # 3อจ660225-131 EB817104735TH แม้วจอมเทียน + nampoo (571202) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลังยันต์โต๊ะกัง เนื้อดิน ปี 2456 จ.นครปฐม
10 # 3อจ660225-136 ED367038981TH Giant415 + k9cob (571218) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญ ภปร.รัชกาลที่ 9 พระราชทานผู้ไปสงครามเวียดนาม เนื้อเงิน ปี 2510 จ.กรุงเทพฯ
11 # 3อจ660225-159 ED360634091TH ยุทธพนัง + Tawatchai1889 (571248) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์รุ่นแรกย้อนยุค เนื้อตะกั่ว ปี 2554 จ.ชัยนาท

12 # 3อจ660225-166 EJ042552398TH midori + บอสตัน (571272) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยี่กอฮง รุ่นไพลินคาสิโน 2 เนื้อทองแดง ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
13 # 3อจ660225-167 EB817326198TH numpradee + Oat-Trat (571275) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
14 # 3อจ660227-008 Rtn_nam2521 + Pritetw (571331) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2496 จ.นนทบุรี (สภาพใช้)
15 # 3อจ660227-102 ED373722563TH ณัชกิจ + Tanadol1969 (571320) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงเม่น เนื้อดิน ปี 2460 จ.พระนครศรีอยุธยา
16 # 3อจ660227-108 EJ042069392TH ต่ายวัดหนึ่ง + นกแก้ว (571339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดท่าควาย พิมพ์สองหน้า เนื้อดิน จ.สิงห์บุรี
17 # 3อจ660227-110 EJ042069392TH juipeter + นกแก้ว (571345) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ พิมพ์แจกแม่ครัว(หน้าอ้วน) เนื้ออัลปาก้า ปี 2514 จ.เพชรบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
18 # 3อจ660227-129 EJ042542271TH พลอยรุ้ง + ซาลาเปา (571420) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อเปลี่ยน วัดไชยชุมพลฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2510 จ.กาญจนบุรี(G 66%)
19 # 3อจ660227-134 ED328584265TH หนุ่มสุพรรณ + giantgiant (571335) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงปู่หงษ์ วัดเพรชบุรี รุ่นโปร่งฟ้า พิมพ์เบ้าทุบ ปี 2545 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 711) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
20 # 3อจ660227-158 ED381517569TH bussakorn + พตภูเก้า (571386) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคารามฯ จ.กรุงเทพฯ
21 # 3อจ660227-168 ED338750789TH Nirut9185 + Nong_Arm (571353) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระเปิม เนื้อดิน จ.ลำพูน
22 # 3อจ660228-001 Pitcha + converse_07 (571475) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทองมา วัดสว่างท่าสี รุ่นอุดมทรัพย์ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2518 จ.ร้อยเอ็ด
23 # 3อจ660228-002 nut2326 + ป้องนันปัง (571476) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์คางจุด เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)

24 # 3อจ660228-003 เสาร์ห้าบารมีพ่อ + (571477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
thailandamulet
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้สึก)(660216-2003)
25 # 3อจ660228-004 zafari + Kang2525 (571479) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.นนทบุรี (สภาพล้างผิว)
26 # 3อจ660228-005 chiradech + prasit_tj (571480) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินพ่นทราย ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 126922)
27 # 3อจ660228-102 ED405420323TH comfortable13 + มะนาวแป้น (571489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดเม้าสุขา เนื้อทองคำ ปี 2539 จ.ชลบุรี (น้ำหนักทอง 1.8 กรัม)
28 # 3อจ660228-104 EH443842809TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + (571498) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประวิทย์888
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
29 # 3อจ660228-105 ED374343385TH เมืองรัตนบุรี + เรวัตตะ (571503) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน รุ่น 22 เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.ปราจีนบุรี
30 # 3อจ660228-108 ED384360012TH ตุ้ยแปลงยาว + (571517) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ammoniamotion
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์มีหน้าตา เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660228-115 EJ042544839TH natthawat28 + ซาลาเปา (571578) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังรูปเหมือน เนื้อผง ปี 2518 จ.นครสวรรค์ (สภาพเนื้อราน)
32 # 3อจ660228-119 EJ042043656TH arun2528 + นกแก้ว (571560) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่มฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ระยอง
33 # 3อจ660228-123 EJ042043656TH น้องพลอย + นกแก้ว (571484) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.ชุมพร
34 # 3อจ660228-124 EJ042043656TH warning + นกแก้ว (571486) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดแหลมฉบัง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.ชลบุรี

35 # 3อจ660228-125 EJ042043656TH keng_kung + นกแก้ว (571490) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อเงินลงถม ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
36 # 3อจ660228-126 EJ042043656TH juipeter + นกแก้ว (571494) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
37 # 3อจ660228-130 EJ042043656TH lovehunterlove27 + นกแก้ว (571502) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์พระบาทขีด เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี
38 # 3อจ660228-131 EJ042043656TH poshwises + นกแก้ว (571562) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่น 2 พิมพ์ตลับยาหม่องหลังหนังเสือ(ใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
39 # 3อจ660228-132 ED371962915TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + ยักษ์เขียว (571565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นอยู่เย็นเป็นสุข เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (วัดศีลขันธารามสร้าง)
40 # 3อจ660228-133 EV717300547TH Phichit_02 + beer_saraburi (571568) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
41 # 3อจ660228-138 EJ295803062TH นายแก้ว + samko09 (571584) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
42 # 3อจ660228-142 ED240381461TH TP-SMITH + damrongkorn (571526) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นนั่งพานชนะมาร เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 155)
43 # 3อจ660228-147 ED399083315TH tanint + คูณสตางค์ (571537) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท
44 # 3อจ660228-148 ED399083315TH walrawut + คูณสตางค์ (571540) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เต่าหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เนื้อทองเหลือง จ.พิจิตร (สภาพใช้)
45 # 3อจ660228-151 ED338193017TH Nongmini + Manat (571507) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม
46 # 3อจ660228-152 ED382712476TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (571508) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง รุ่น ทอ.1 พิมพ์หลังตัวหนังสือนอน เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.เชียงใหม่ (สภาพแต่งผิว)

47 # 3อจ660228-155 ED269878116TH อ๊อบน้อยหอยสังข์ + thanodom (571515) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
48 # 3อจ660228-156 ED382712445TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (571518) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 9 เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สกลนคร
49 # 3อจ660228-161 SPD032400007148 Varawut1699 + Nattakan (571506) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660228-162 7222020100095353 tiseng + Piyawan (571512) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
51 # 3อจ660228-167 ED398450486TH เซียนน้อยหนึ่ง + kamon58 (571535) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่น 3 (สร้างเขื่อน) พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.นครปฐม
52 # 3อจ660228-168 EX492407292TH กชชโย19 + tongxu (571536) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นมหาเสน่ห์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์/สภาพชำรุดข้อมือขวา)(G 62%)
53 # 3อจ660228-169 ED399082125TH kusuma69 + คูณสตางค์ (571544) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นพิเศษ พิมพ์หลังยันต์จม เนื้อผง ปี 2535 จ.อุทัยธานี
54 # 3อจ660228-170 ED399082125TH pandp + คูณสตางค์ (571549) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นกูผู้ชนะไพรีพินาศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
55 # 3อจ660228-171 ED399082125TH midori + คูณสตางค์ (571541) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ กรุวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660228-172 ED399082125TH loongmike + คูณสตางค์ (571545) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
57 # 3อจ660301-112 ED074555339TH หยกเมืองเพรียว + chan082 (571659) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้าบูชาครู เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพแผ่นทองชำรุด)
58 # 3อจ660301-113 ED074555339TH jupiter + chan082 (571665) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จพญาหงส์ทอง หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นมหาสมปรารถนา เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

59 # 3อจ660301-158 828011270251 joki_bank + สอปลายฟ้า (571716) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นเยือนอินเดีย เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 62%) **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
60 # 3อจ660302-001 ouiaumaim + เด็กสังขละ (571775) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พิมพ์หลังยันต์ดวง(นิยม) เนื้อทองแดง ปี 2526 จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพสวย)
61 # 3อจ660302-003 seed-seed + เอี่ยมโชคดี (571779) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลา กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.พระนครศรีอยุธยา (650829-1079)
62 # 3อจ660302-102 ED365514294TH pachre + supotroj (571778) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม ฦๅ สั้น เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (590420-094)(G 87%)
63 # 3อจ660302-103 ED402425233TH Oliver + lekyo89 (571781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
64 # 3อจ660302-105 ED387058588TH magician + ingkamarathon (571786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินขัดเงา ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 410155)
65 # 3อจ660302-107 ED388017117TH toymlt + ศิษย์ปู่สง่า (571788) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พิมพ์จิ๊กโก๋ใหญ่ เนื้ออัลปาก้า ปี 2506 จ.นครปฐม
66 # 3อจ660302-108 ED388017117TH tmbig + ศิษย์ปู่สง่า (571792) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นครบ 5 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม
67 # 3อจ660302-109 ED158848209TH BUNGZA + Suprarop (571794) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หน้าแก่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 68%)
68 # 3อจ660302-110 ED351556192TH boyle + ต๋องไตรมิตร (571798) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปางอุ้มบาตร หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
69 # 3อจ660302-111 ED041163215TH ตุ๊หลวง + Karaker (571801) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์บาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง
70 # 3อจ660302-112 ED375827915TH Giant415 + nut20 (571804) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่น 2 พิมพ์ตื้น เนื้อผง ปี 2534 จ.อุทัยธานี(G 65%)

71 # 3อจ660302-114 ED386975518TH numchoke2597 + ข้าวตอกแตก (571811) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกรุวัดจุฬามณี พิมพ์ฤๅษีหลังนาง เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
72 # 3อจ660302-115 ED386975518TH bomtada + ข้าวตอกแตก (571814) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นช้างคู่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2526 จ.พิจิตร (วัดท้ายน้ำสร้าง/สภาพสวย) (660131-1223)
73 # 3อจ660302-117 ED373723921TH pr1972 + Nipo1972 (571821) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2552 จ.สมุทรสงคราม
74 # 3อจ660302-118 TH01183URY065B0 ชินควัฒน5189 + (571825) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
หยกเมืองเพรียว
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า พิมพ์เสือเดี่ยว เนื้อทองแดง ปี 2520 จ.สมุทรสาคร (โค้ดอุ/สภาพใช้)
75 # 3อจ660302-119 ED345327139TH Perkun + วิทย์_ห้วยโป่ง (571828) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ รุ่น 4 (ผ้าป่า) พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงพรายกุมารหลวงปู่ทิม(ขาว) ปี 2546 จ.ระยอง (ฝังตะกรุดทองแดง) (660130-1131)
76 # 3อจ660302-121 831315060575 Tunprakruang + Pae141 (571783) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่น 2 เนื้อทองเหลือง ปี 2518 จ.นครสวรรค์
77 # 3อจ660302-122 ED297390430TH pandp + Aofphanu (571787) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข รุ่นพุทธอุทยานธรรมโกศล เนื้อทองแดง ปี 2534 จ.นนทบุรี (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(S 89%)
78 # 3อจ660302-124 ED399274567TH นายแก้ว + laziness (571891) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
79 # 3อจ660302-125 EB817583090TH kenshiro2810 + Oat-Trat (571795) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย)
80 # 3อจ660302-127 ED415800207TH believe + บางแก้ว1976 (571809) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดไม่มีขีด)(G 66%)
81 # 3อจ660302-128 ED169157575TH daew1970 + วัชรชัย (571815) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
82 # 3อจ660302-129 EJ042545499TH ไข่มุข + ขนมไทยแม่อารีย์ (571822) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 100 ปี อาจารย์ทิม เนื้อเงิน ปี 2555 จ.ปัตตานี (หมายเลข 3753)(G 62%)

83 # 3อจ660302-130 ED169157558TH imsin + วัชรชัย (571831) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
84 # 3อจ660302-131 ED383018521TH m-cot + โกวบ้อ (571780) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พิมพ์ครุฑแบกเสมา เนื้อทองแดง ปี 2498 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
85 # 3อจ660302-132 ED351566901TH walrawut + ต๋องไตรมิตร (571782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.สระแก้ว
86 # 3อจ660302-134 ED351566915TH nut2326 + ต๋องไตรมิตร (571789) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี 2488 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
87 # 3อจ660302-135 KBS93000042632X น้องอีฟพระแท้ + porramess (571791) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง จ.กรุงเทพฯ
88 # 3อจ660302-136 TPD0000012285 เจ้าคุณ + Father (571793) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญกริ่งหนุมานอารยสถาปัตย์ มูลนิธิอารยสถาปัตยฯสร้าง พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2559 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 186)
89 # 3อจ660302-137 ED345339715TH pimthong + เมเปิ้ล (571796) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ลูกอมวัดไผ่ล้อม เนื้อผง ปี 2513 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
90 # 3อจ660302-138 ED392947034TH ไอโอดีนแมน + Gamulet88 (571797) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์ห่วงเชื่อม ภ ขีด เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ระยอง (630829-201)(G 87%)
91 # 3อจ660302-139 EJ623190128TH Namnathee1983 + mumu99 (571799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(630118-425)
92 # 3อจ660302-140 ED344648066TH guidenaja + ธาราวดี (571802) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก พิมพ์เฮง เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
93 # 3อจ660302-141 ED383051099TH Thetoi + Subin (571800) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหัวใจพระสิวลี พระอาจารย์นะดี วัดเนินสาธารณ์ เนื้อเงินยวง ปี 2554 จ.อุทัยธานี **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
94 # 3อจ660302-142 ED026541255TH สอปลายฟ้า + ป๋ามอส (571805) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เนื้อผง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)

95 # 3อจ660302-143 ED374594361TH eakkapong + Songphol69 (571807) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
96 # 3อจ660302-145 ED342842036TH พระพุทธคุณ55 + umpun (571813) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ รุ่น 2 พิมพ์หลังตัวหนังสือสามแถว เนื้อทองเหลือง ปี 2503 จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้)
97 # 3อจ660302-147 828015970036 ไทยนิยม + sirimongkol1 (571820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระกำแพงหน้าอิฐ กรุวัดบรมธาตุ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
98 # 3อจ660302-148 TH01183UYED88B0 worrior + Chaiyan45 (571824) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์หน้ายักษ์ เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
99 # 3อจ660302-149 ED245844515TH goaaa + โชคเจริญ (571826) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อผงใบลาน ปี 2500 จ.ชัยนาท **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
100 # 3อจ660302-150 ED157698967TH ญาเมืองสิงห์ + หนานเอ (571829) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญโชคดี หลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2532 จ.ลำปาง
101 # 3อจ660302-151 EH423356754TH แก้วอุษา + winaicyto (571808) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
102 # 3อจ660302-152 พรพระพุทธคุณ + (571812) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
NGWW000263869X6 Nattapongg
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว หัวกลวง) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี(G 76%)
103 # 3อจ660302-153 ED214755801TH beambeam1 + Boaai (571816) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 79%)
104 # 3อจ660302-154 1204-5469-2621 kiatjam + Medkanoon (571819) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
105 # 3อจ660302-155 1204-5469-2621 transport + Medkanoon (571823) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 63%)
106 # 3อจ660302-156 ED172132689TH TaeJo + benz51 (571827) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระยอดขุนพล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650905-2005)(G 65%)

107 # 3อจ660302-157 ED403260337TH ตุ้ยแปลงยาว + ปากคลองเปรง (571832) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
108 # 3อจ660303-001 AodAnt + monchail (571900) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
แหวนทอง (น้ำหนักรวม 4.5 กรัม)(G 76%)
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ส. 04 มี.ค. 2566 - 08:43 น.] #86144 (4/27)
ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
1 # 1อจ660217-020 EJ623424358TH ไบร์ทหนองช้างคืน (570292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
2 # 1อจ660225-022 ED369242923TH phiwjan (571282) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาส่งที่ สนง.ชั้น 2 ดังนี้
1 # 2อจ660214-004 ภพเมืองสรรค์ (569829) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ660223-004 siwakornsoi19 (571026) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
3 # 2อจ660301-027 Lucair (571762) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ660302-031 การันตีพระ (571895) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ660302-032 การันตีพระ (571896) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
6 # 2อจ660302-033 การันตีพระ (571897) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660220-102 kimsiam + tum101 (570458) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
RPCM0001541279M
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2524-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 8.8 นิ้ว)
2 # 3อจ660222-115 EF619594934TH masterpiece + storm17 (570820) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์ ค โค้งมีกลาก เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ660222-133 ED371590754TH Surachat_04 + kosiew (570738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อทองเหลือง ปี 2524-2540 จ.กรุงเทพฯ (หน้าตัก 5.2 นิ้ว)
4 # 3อจ660227-151 EG314936850TH wath132 + แตงโมแดง (571361) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครราชสีมา (สภาพล้างผิว)(G 68%)
5 # 3อจ660228-141 TH01183UGTND1B0 mostt + rote39 (571521) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่น 100 วัน พิมพ์จันทร์ลอย เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง
6 # 3อจ660301-001 lomlopburi + amulet9999 (571616) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นเสาร์ห้ามหาเศรษฐี พิมพ์มังกรคู่ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะตัวที่ 1/สภาพสวย) (660215-1171)(G 72%)
7 # 3อจ660301-002 Tar_MDU35 + workplace (571617) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
8 # 3อจ660301-003 Thanakrit31 + ลูกแม่จัน (571618) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์คะแนนหลังยันต์เฑาะว์ เนื้อผงเหลือง(โซนเนื้อหยาบ) ปี 2515 จ.ระยอง (550316-201)(G 69%)
9 # 3อจ660301-004 nincha + มังกรพัดถิ่น (571622) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นแรก เนื้อตะกั่ว ปี 2506 จ.นครปฐม
10 # 3อจ660301-007 กุหลาบแดง + จ่าบินนครปฐม (571633) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหูยาน กรุวัดบ้านปืน พิมพ์ใหญ่ จ.ลพบุรี
11 # 3อจ660301-009 copter4869 + workplace (571643) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
12 # 3อจ660301-010 ron30 + หนุ่มธนบุรี (571646) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่น 2 พิมพ์หัวหมวก เนื้อทองเหลือง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
13 # 3อจ660301-011 jackmars007 + หนุ่มธนบุรี (571628) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงเกสร ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660223-1024)
14 # 3อจ660301-012 thanet + วณิชออโต้ (571630) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครปฐม (โค้ดโย้)
15 # 3อจ660301-014 ChinV + tanu21 (571636) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อสำริด ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 2124)
16 # 3อจ660301-015 laphat + montree_m (571639) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
17 # 3อจ660301-101 ED355069235TH รพีพงศ์ + มาริโอ (571619) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี (สภาพใช้สึก)(660218-1240)

18 # 3อจ660301-102 ED355069315TH tansave + มหามณีจินดา (571620) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อผงขาว(โซนเนื้อละเอียด) ปี 2515 จ.ระยอง (570529-119)
19 # 3อจ660301-103 ED386481720TH กชชโย19 + Viper (571621) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 84%)
20 # 3อจ660301-104 ED361832840TH Tulayong + ชาติน (571623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีวอก เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
21 # 3อจ660301-105 ED316684385TH ต้นคุง + hooligan (571625) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง รุ่น 4 พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.พระนครศรีอยุธยา
22 # 3อจ660301-106 ED18487816TH Tumtim + sarawut123 (571627) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น 2 พิมพ์หนา เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สมุทรสาคร (สภาพใช้)
23 # 3อจ660301-107 ED407112210TH pachre + Takamine (571631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์โล่ใหญ่หลังอุหางโค้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ **พระอยู่ในเลี่ยมไม่สามารถแยกได้
24 # 3อจ660301-108 TH01183UK17J2B0 chaiyarit_c + เด็กข้างวัด (571634) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่ รุ่นมงคลบารมี พิมพ์หลังจาร เนื้อเงินหน้าทอง ปี 2561 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 34)(S 91%)
25 # 3อจ660301-109 ED399081663TH panja + ริณดา (571640) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงฯ รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.พัทลุง (660213-1086)
26 # 3อจ660301-110 ED297379244TH sonicotan + ผู้กองชาย (571770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระครูอนุกูลฯ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2536 จ.ปัตตานี
27 # 3อจ660301-111 ED355069244TH kittibut123 + มาริโอ (571654) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายพระอาจารย์นะดี วัดเนินสาธารณ์ รุ่นเสาร์ห้า ปี 2560 จ.อุทัยธานี (หมายเลข 183)(651020-1003)
28 # 3อจ660301-114 EJ174834490TH pramual + Pinocchio (571669) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 6 รอบ เนื้อทองคำ ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (ราคาหลังเหรียญ 6000 บาท/น้ำหนักทอง 15.1 กรัม)
29 # 3อจ660301-115 ED370127721TH Heng7227 + ชวนชื่น (571676) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้าเล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2500 จ.ฉะเชิงเทรา
30 # 3อจ660301-116 OB265881225TH chai99 + m_devil (571679) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสังกัจจายน์ โรงเจตลาดพลู เนื้อทองแดงชุบนิกเกิล ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
31 # 3อจ660301-117 ED344646927TH pooke + บอลบาแดง (571683) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญนาคเกี้ยว วัดตรีจินดาวัฒนาราม เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2500 จ.สมุทรสงคราม
32 # 3อจ660301-118 TH01183UG9YT9B0 nongder + yasataro (571687) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.กรุงเทพฯ (สภาพกะไหล่ทองใหม่)(G 68%)
33 # 3อจ660301-120 828011623176 Syumpu + sirimongkol1 (571700) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ พิธีศาลหลักเมือง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช
34 # 3อจ660301-121 ED316659479TH RtitTi + hooligan (571645) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2509 จ.ฉะเชิงเทรา
35 # 3อจ660301-122 ED405118400TH sherbet88 + Songphol69 (571647) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (660220-1115)
36 # 3อจ660301-123 EJ591240700TH xinehp + ท่านหลวง (571650) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นอายุยืน เนื้อนวโลหะ ปี 2546 จ.ศรีสะเกษ (หมายเลข 1154)

37 # 3อจ660301-124 ED375744884TH pontat567 + sanopporn (571653) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) วัดใหม่อมตรส เนื้อเงิน ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660301-125 sanopporn + rote39 (571657) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183UGTKB1B0
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา
39 # 3อจ660301-127 ED337846137TH masterpiece + Darkaun (571663) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง รุ่นแรก ปี 2506 จ.นครศรีธรรมราช **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์ นี้
40 # 3อจ660301-128 EJ435200480T midori + ponrit (571671) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์ทรงหนุมาน เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก)
41 # 3อจ660301-129 828015083755 gwutdy + tarro (571674) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ฉะเชิงเทรา (640528-221)(G 82%)
42 # 3อจ660301-130 korn88 + เต๋าเด็กกาญ (571678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183UH76M3B0
กระดาษยันต์สารพัดกัน หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง (สภาพใช้)
43 # 3อจ660301-131 EB774689255TH น้องจักรพงษ์ + ธีรพร (571629) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2514 จ.เลย (สภาพล้างผิว)
44 # 3อจ660301-132 ED398429775TH transport + องอาจ (571635) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
45 # 3อจ660301-133 EJ042536951TH ไม้ทุ่งหันตรา + รถถังพระบ้าน (571638) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฟัก วัดบันได เนื้อทองแดง ปี 2503 จ.พระนครศรีอยุธยา
46 # 3อจ660301-134 ED296966328TH chane31 + Nicharida (571641) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเทศ วัดคอกช้าง รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.สุราษฎร์ธานี
47 # 3อจ660301-135 ED296966328TH chane31 + Nicharida (571644) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเทศ วัดคอกช้าง รุ่นผูกพัทธสีมา เนื้ออัลปาก้า ปี 2510 จ.สุราษฎร์ธานี
48 # 3อจ660301-136 828014243066 viponcity + Tow168 (571648) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์สองหน้า(6-7/6-7) เนื้อทองเหลือง ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา(G 85%)
49 # 3อจ660301-137 828014243066 pot13 + Tow168 (571651) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ หลวงพ่อผาด วัดดงตาล พิมพ์ทรงสิงห์ เนื้อดิน ปี 2474 จ.ลพบุรี
50 # 3อจ660301-138 828016682684 midori + sirimongkol1 (571655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
51 # 3อจ660301-141 ED387282380TH ท่านมหา + boonsatit (571706) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา (สภาพรมผิวใหม่)
52 # 3อจ660301-142 TH01183USSF95B0 showgun + (571709) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
narongchangkong
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่นเสาร์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2523 จ.สมุทรสาคร
53 # 3อจ660301-143 ED327460410TH Mrsonudom + inspire (571715) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2551 จ.อ่างทอง (620802-108)
54 # 3อจ660301-145 ED366671818TH laphat + lekdee (571722) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(560912-532)
55 # 3อจ660301-146 ED326575861TH นะเศรษฐี + ร่มเย็น09 (571772) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อสำริด ปี 2541 จ.สุรินทร์

56 # 3อจ660301-148 ED066781214TH Chan59 + Kittikhun (571732) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
57 # 3อจ660301-150 EJ042553265TH เซียนน้อยหนึ่ง + บอสตัน (571738) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาส พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครปฐม(G 65%)
58 # 3อจ660301-151 EJ042553265TH ตี๋ลำปาง + บอสตัน (571690) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นลาภ-ยศ เนื้อเงิน ปี 2537 จ.นครปฐม
59 # 3อจ660301-159 ED377747883TH azayagency + terktextile (571721) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์หลังพระยาอภัยภูเบศร เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.ปราจีนบุรี
60 # 3อจ660301-162 EJ289117431TH จ่าจอก + Ksittiros (571672) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
61 # 3อจ660301-163 TH01183UNRDS6B0 m-cot + Nov17 (571675) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังฯ พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ660301-164 ED356228622TH joki_bank + lamborghinizi (571677) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นปลดหนี้ พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบซ้าย)(G 64%)
63 # 3อจ660301-165 ED341751135TH ตี๋ลำปาง + พิชชากร (571681) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สมาธิ เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพใช้และฝนขอบข้าง)
64 # 3อจ660301-166 ED341751135TH suksilp + พิชชากร (571684) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดเขาตะเครา รุ่นแรก พิมพ์ปรกโพธิ์สะดุ้งกลับ(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2513 จ.เพชรบุรี (สภาพฝนขอบข้างและหลัง)
65 # 3อจ660301-167 ED410601385TH bos2499 + ketanirut (571688) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแม่ชีบุญเรือน วัดอาวุธฯ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ
66 # 3อจ660301-168 ED316675525TH Rtn_nam2521 + (571691) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
สาวเหนือ2524
เหรียญหลวงพ่อพระกาฬ วัดกลางบางซื่อ รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นนทบุรี
67 # 3อจ660301-169 ED394422105TH โจ_ศรีราชา + neung2426 (571694) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์วัดอัปสรสวรรค์ เนื้อสำริด ปี 2463 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่เอี่ยม ปลุกเสก) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ) (660214-1031)
68 # 3อจ660301-170 ED384348348TH pikkared + ฅนบางใหญ่ (571698) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์ปางปฐมเทศนา เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมบนซ้าย) (660199-2027)
69 # 3อจ660301-171 ED407106165TH laphat + เขยมาบตาพุด (571642) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา พิมพ์กลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2483 จ.ปราจีนบุรี (วัดบางหอยสร้าง)(660130-1139)(G 90%)
70 # 3อจ660301-172 ED351955711TH Ainkaw + Mienthong (571649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์คอน้ำเต้าหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
71 # 3อจ660301-173 ED159350199TH golla + CONVENTION (571652) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ห้า เนื้อเงิน ปี 2536 จ.นครปฐม (สภาพสวย)(650819-2078) (G 68%)
72 # 3อจ660301-174 ED326179446TH เนรันชลา + nochau (571656) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อตะกั่ว ปี 2518 จ.ระยอง (660218-2007)(G 68%)
73 # 3อจ660301-175 ED37445850TH ศิษย์ท่านขุน + เรวัตตะ (571662) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่นแจกปากพนัง พิมพ์สระอิเต็ม เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
74 # 3อจ660301-176 ED374345850TH ครูสมชาย + เรวัตตะ (571664) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสงครามเกาหลี เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม (วัดสนามแย้สร้าง)

75 # 3อจ660301-177 ED374345850TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + เรวัตตะ (571666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2506 จ.ปัตตานี
76 # 3อจ660301-178 ED374345850TH ตั้งเจริญพระเครื่อง + เรวัตตะ (571667) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
แหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2508 จ.ปัตตานี
77 # 3อจ660301-180 TH01183US51M7B0 kengkas + myphilos (571673) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงเกสร ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
78 # 3อจ660301-181 TH01183US51M7B0 kengkas + myphilos (571680) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระประจำวัน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน ปี 2520 จ.กรุงเทพฯ
79 # 3อจ660301-184 ED386610954TH Pratailoei + phongthai (571686) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกำแพงเปิดโลก กรุวัดสี่อิริยาบถ พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชร
80 # 3อจ660301-185 ED240384026TH Wviboon + ตะแคงขวด (571689) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
81 # 3อจ660301-186 ED240384026TH Wviboon + ตะแคงขวด (571692) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี วัดสารนาถฯ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ระยอง (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต)
82 # 3อจ660301-187 ED240384026TH เนเน่จัง + ตะแคงขวด (571693) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ พิมพ์หน้ากลาง เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา (สภาพสวย)
83 # 3อจ660302-120 ED395935327TH berry + พลังศรัทธา (571830) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
ตลับทอง (น้ำหนักรวม 24.9 กรัม)(G 90%)
84 # 3อจ660302-158 ED377557120TH พ่อมาเฟีย + vorapot-p (571833) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนักรวม 6 กรัม)(G 80%)


ส่วนงานตวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [ศ. 03 มี.ค. 2566 - 08:48 น.] #86133 (3/27)
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660209-017 ED350115888TH OMBUN (569228) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 1อจ660213-021 ED344709863TH bluezone69 (569667) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 15 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
3 # 1อจ660214-008 ED344740613TH bluezone69 (569849) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
4 # 1อจ660217-011 ED306176953TH มหามณีจินดา (570275) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
5 # 1อจ660217-013 ED328850751TH หลานตาจวบ (570282) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
6 # 1อจ660217-017 ED362461561TH khantong (570293) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
7 # 1อจ660217-036 EJ042067839TH นกแก้ว (570306) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
8 # 1อจ660218-009 EB770240775TH kwunjaii (570432) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
9 # 1อจ660218-010 EJ042532645TH ขนมไทยแม่อารีย์ (570433) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660218-012 EJ499808882TH kenshiro2810 (570436) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
11 # 1อจ660218-013 EJ499808882TH kenshiro2810 (570437) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ ไม่สรุปผล 3 องค์
12 # 1อจ660218-015 ED368370387TH องอาจ (570439) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
13 # 1อจ660218-016 EJ499808834TH kenshiro2810 (570442) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
14 # 1อจ660218-017 EJ499808834TH kenshiro2810 (570443) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
15 # 1อจ660218-018 ED368370373TH องอาจ (570446) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
16 # 1อจ660218-019 ED365776264TH Viper (570390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
17 # 1อจ660221-003 ED367755412TH Omeza (570664) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
18 # 1อจ660221-004 ED382829435TH Tigerfish (570666) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
19 # 1อจ660221-011 ED338898351TH Tongten (570703) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
20 # 1อจ660221-028 EB770551106TH c_nakarin (570705) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
21 # 1อจ660222-002 ED338745761TH หนุ่มหนองแคน (570854) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
22 # 1อจ660222-003 ED346595595TH nokxxx22 (570857) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
23 # 1อจ660222-012 ED339617772TH mchutith (570885) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 1อจ660223-018 ED32634430TH รักษ์นครหลวง (571051) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
25 # 1อจ660224-002 EB800410152TH มีพอดี (571142) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
26 # 1อจ660224-011 ED349859813TH goodmondays (571160) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
27 # 1อจ660224-024 ED352449212TH ณชินบัญชร (571186) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 1อจ660224-025 BCSD000196764PY มีดีพระเครื่อง (571170) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 1อจ660225-008 ED017750856TH เสือทองแดง (571287) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
30 # 1อจ660227-006 ED355049148TH มหามณีจินดา (571427) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
31 # 1อจ660228-013 ED338193516TH JPort (571533) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660201-008 ริณดา (568190) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
2 # 2อจ660209-016 Lonely (569204) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
3 # 2อจ660213-020 ส-ท่าอิฐ (569677) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
4 # 2อจ660213-022 wilairat_22 (569638) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
5 # 2อจ660215-009 ริณดา (570013) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 11 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 4 องค์
6 # 2อจ660215-012 ริณดา (570040) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 12 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2
องค์
7 # 2อจ660216-006 midori (570138) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660217-002 สยามเมืองยิ้ม (570291) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
9 # 2อจ660218-001 ต่อหนองงูเห่า (570435) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์ พระไม่แท้ 6 องค์
10 # 2อจ660218-005 popeye289 (570440) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
11 # 2อจ660218-010 skyforce (570444) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
12 # 2อจ660218-012 jojo5 (570448) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
13 # 2อจ660218-014 Lonely (570452) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
14 # 2อจ660222-022 เหอลี่ (570896) ส่งพระตรวจสอบ 19 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 19 องค์
15 # 2อจ660222-028 เหอลี่ (570878) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660222-029 เหอลี่ (570882) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
17 # 2อจ660222-031 เหอลี่ (570888) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660223-018 เหอลี่ (571037) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
19 # 2อจ660224-006 เมวิกา001 (571178) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์
20 # 2อจ660224-008 เด็กบ้านแพน (571180) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
21 # 2อจ660224-014 pornpipat (571066) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
22 # 2อจ660224-017 penpathum (571072) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
23 # 2อจ660227-002 มหานคร (571409) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
24 # 2อจ660227-003 wit_27 (571413) ส่งพระตรวจสอบ 6 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์
25 # 2อจ660227-004 Oatty444 (571421) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
26 # 2อจ660227-006 kongsak (571425) ส่งพระตรวจสอบ 3 องค์ พระไม่แท้ 3 องค์
27 # 2อจ660227-013 Yodes (571385) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
28 # 2อจ660227-017 Komsank (571396) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
29 # 2อจ660227-019 arnonprakrng (571400) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
30 # 2อจ660227-020 chanram (571402) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
31 # 2อจ660227-021 chanram (571435) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
32 # 2อจ660227-058 lovelyman (571478) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
33 # 2อจ660301-017 sitpusook (571719) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ


** ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660220-026 peerapan25 + nco29-48 (570474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พระรอด เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี
2 # 3อจ660220-107 EK131950900TH นพรัต + นะโมอยุธยา (570565) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
จตุคามรามเทพ วัดพระมหาธาตุฯ รุ่นปรกเกล้า เนื้อเบญจโลหะ ปี 2549 จ.นครศรีธรรมราช
3 # 3อจ660220-113 ED353609145TH joy2007 + ปาล์มเรสซิ่ง (570505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
หัวแหวนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2506 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ660221-151 EJ169656227TH isoda + storm17 (570623) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งเล็ก พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ฉะเชิงเทรา(G 77%)
5 # 3อจ660221-180 ED378895013TH สู้แล้วรวย + คูณสตางค์ (570604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์สมาธิ เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สภาพชำรุดขอบข้าง)
6 # 3อจ660222-102 EJ042541214TH Varawut1699 + ซาลาเปา (570762) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแจกทาน ปี 2515 จ.นครสวรรค์
7 # 3อจ660222-106 EJ042541214TH masterpiece + ซาลาเปา (570782) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล จ.อุดรธานี
8 # 3อจ660222-107 ED337839975TH หลานตาจวบ + Patwat (570786) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
9 # 3อจ660222-120 artman7007 + (570842) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183TWAYC9B0 narongchangkong
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม
10 # 3อจ660222-178 EJ042540196TH Vasan2518 + (570745) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ตื้น เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)(G 67%)
11 # 3อจ660222-209 สาลิกาดง + assawin (570758) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
THHAL1676866009499TH
พระปางอุ้มบาตร พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อผงว่าน ปี 2510 จ.นครศรีธรรมราช
12 # 3อจ660223-128 EJ656145325TH Pissawat29 + tongxu (570989) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ประภามณฑลข้างรัศมี เนื้อตะกั่ว จ.ชัยนาท กรอบทอง(G 83%) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
13 # 3อจ660223-129 ED353611965TH Wirote2541 + Bigga20 (571059) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนพ่อท่านเขียว วัดหรงบล รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครศรีธรรมราช
14 # 3อจ660223-154 EJ042520996TH พุดซ่า + ข้าวต้มพิศมัย (570944) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
15 # 3อจ660223-170 ED153325001TH Oliver + Sarunyubaw278 (571056) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าใหญ่) เนื้อทองแดง ปี 2539 จ.ปัตตานี
16 # 3อจ660224-108 ED377625859TH kai_kaw + proof1 (571124) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นมงคลเกษม 81 พิมพ์ฉลุ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.ลำปาง
17 # 3อจ660224-110 ED360054596TH แร่บางไผ่ + Hinaon (571141) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด ปี 2533 จ.อุทัยธานี

18 # 3อจ660224-121 EJ013735819TH สิงห์สยามศิลป์ + (571068) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Kaiphutthipong
พระปิดตาหลวงพ่อชม วัดบางปลา
19 # 3อจ660224-133 OB265869856TH วิโรจน์เจริญวิทูฒ์ + m_devil (571113) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
เหรียญพระปิดตา วัดหัวกระบือ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
พระหลวงพ่อโต วัดหัวกระบือ เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (หลวงปู่โต๊ะ ปลุกเสก)[พระแท้สามารถออกบัตรได้]
20 # 3อจ660224-138 EJ042534385TH masterpiece + ซูโม่ (571129) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก พิมพ์เบ้าทุบ เนื้อตะกั่ว ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 2095)
21 # 3อจ660224-151 ED345990626TH ผู้นำพล + PANI_SAMIT (571112) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์ห้าแตกวงเดือน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 71%)
22 # 3อจ660224-158 ED020249225TH crazyblabla + ekaluck (571135) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี เนื้อนวโลหะ ปี 2532 จ.ลำปาง
23 # 3อจ660224-183 ED074471744TH เซียนน้อยหนึ่ง + เสือเต่า (571156) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระคำข้าว หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นแรก พิมพ์แขนจุดบัวหนึ่งจุด เนื้อผง ปี 2533 จ.อุทัยธานี (สภาพซ่อมขอบหลังขวา)
24 # 3อจ660225-141 ED335663048TH hellodanial + terasak99 (571239) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2503 จ.ฉะเชิงเทรา
25 # 3อจ660225-146 ED374341739TH phon8899 + เรวัตตะ (571253) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พิมพ์แปดกลับ เนื้ออัลปาก้าลงยา ปี 2499 จ.ฉะเชิงเทรา
26 # 3อจ660227-005 บอยพระเครื่อง + Naisert (571323) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสมเด็จ วัดป่าหลังโรงเลื่อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2513 **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
27 # 3อจ660227-139 EJ042069401TH pandp + นกแก้ว (571362) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง รุ่นกูผู้ชนะไพรีพินาศ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2528 จ.อุทัยธานี
28 # 3อจ660228-006 seed-seed + อั่งเปา28 (571483) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส เนื้อนวโลหะ ปี 2521 จ.จันทบุรี (660210-1029)(G 84%)
29 # 3อจ660228-007 Vasan2518 + prasit_tj (571488) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
30 # 3อจ660228-008 masterpiece + บุญเลิศ2532 (571493) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปางประทานพร หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ พิมพ์หน้าอินเดีย เนื้อผงคลุกรักปิดทอง ปี 2507 จ.ชลบุรี
31 # 3อจ660228-009 Hora371 + Emily007 (571497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นครบ 7 รอบ เนื้อทองแดง ปี 2499 จ.พระนครศรีอยุธยา(G 83%)
32 # 3อจ660228-103 ED290671909TH เมืองช้าง + ดาวนาดง (571492) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่นฉลองเมืองเชียงราย เนื้อทองแดง ปี 2494 จ.เชียงราย **พระสภาพสวย
33 # 3อจ660228-106 ED317881758TH toeykeng + สวนดอก (571505) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธรูป ภปร. วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์หนังไก่ เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 3 9439/หน้าตัก 5 นิ้ว)
34 # 3อจ660228-107 ED363978989TH tonychan + ตี๋กฤต (571510) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ
35 # 3อจ660228-110 ED371374738TH ราชภัฏ + nakornyong (571523) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อเปาะ วัดช่องลม เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.ราชบุรี
36 # 3อจ660228-111 ED380755672TH phetbanpra + yasataro (571602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม กรุนางชี เนื้อชินตะกั่ว จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 73%)
37 # 3อจ660228-112 EJ047599729TH PHLOI + PUMIN59 (571567) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี
38 # 3อจ660228-113 EJ169656607TH Nonsumee + storm17 (571572) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จสัพพัญญู วัดโพธิ์แจ้ง เนื้อผง ปี 2502
39 # 3อจ660228-114 EJ042544839TH AnanHH + ซาลาเปา (571577) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 100 ปี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายางจาง) (สภาพชำรุดมุมหลังล่างซ้าย) (660213-1006)
40 # 3อจ660228-117 EB817380525TH noomark + Boyamp2528 (571554) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (มีโค้ด)(G 78%)
41 # 3อจ660228-118 EJ042043656TH Kampanat13 + นกแก้ว (571558) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม เนื้อดิน จ.นครปฐม
42 # 3อจ660228-120 EJ042043656TH ตี๋ลำปาง + นกแก้ว (571563) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาผาผ่า วัดผาผ่า เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.แม่ฮ่องสอน
43 # 3อจ660228-121 EJ042043656TH ninewalk + นกแก้ว (571481) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงพ่อโต หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ฐานหมอน เนื้อผง ปี 2496 จ.สมุทรปราการ
44 # 3อจ660228-122 EJ042043656TH บอยบางตาล + นกแก้ว (571604) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ 90 ปี เนื้อเงิน ปี 2539 จ.นครปฐม(G 64%)
45 # 3อจ660228-128 EJ042043656TH kay9999 + นกแก้ว (571499) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญครูบาแก้ว วัดเขื่อนคำลือ เนื้อนวโลหะ ปี 2518 จ.แพร่ (หมายเลข 326)
46 # 3อจ660228-129 EJ042043656TH masterpiece + นกแก้ว (571501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองเหลือง ปี 2494 จ.สิงห์บุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
47 # 3อจ660228-134 BR56000282070MR เมวิกา001 + tayatang (571570) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
48 # 3อจ660228-135 ED384360984TH ประทีป + lekdee (571575) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.สั้น เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์ (551109-438)
49 # 3อจ660228-136 ED130586936TH Olaw168 + suwatboat (571579) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด รุ่น 3 พิมพ์ไม่มีลูกกรงราวบันได เนื้อทองแดง ปี 2497 จ.กรุงเทพฯ **อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมของพระเครื่อง รุ่น/พิมพ์
50 # 3อจ660228-137 ED374336504TH pop2517 + thatcharit (571581) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยมหาเศรษฐี พิมพ์ห่วงเชื่อม เนื้อเงิน ปี 2557 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 572) **พระสภาพสวย
51 # 3อจ660228-139 ED399083390TH blue333 + ริณดา (571587) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2530 จ.กรุงเทพฯ (660204-1202)
52 # 3อจ660228-140 ED403505349TH โมรารัตน์ + maii_amulet (571589) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (660206-1057)(G 68%)
53 # 3อจ660228-143 TH01183UN6455B0 Ketsara1104 + Chaiyan45 (571529) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 4 พิมพ์ช้างปล้อง เนื้ออัลปาก้า ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(560617-055)
54 # 3อจ660228-144 ED399083315TH chay7 + คูณสตางค์ (571532) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิลันทน์ วัดระฆังฯ พิมพ์เปลวเพลิงเล็ก เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ (สภาพซ่อมส่วนบน)
55 # 3อจ660228-145 ED399083315TH หิมพานต์มุ่งงาม + คูณสตางค์ (571534) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์

พระกริ่งผมหวี วัดมกุฎฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2478 จ.กรุงเทพฯ
56 # 3อจ660228-146 ED399083315TH พุทธานุภาพพระสยาม + (571600) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
คูณสตางค์
รูปเหมือนไต้ฮงกง รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
57 # 3อจ660228-149 EJ332420444TH นราชิ + porramess (571543) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ พิมพ์หลังหนุมานออกศึก เนื้อทองแดง ปี 2524 จ.พระนครศรีอยุธยา
58 # 3อจ660228-153 ED378549650TH บอมเบ + Nut0212 (571511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นอายุยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 551) **พระสภาพสวย
59 # 3อจ660228-157 ED368856205TH showgun + golflampang (571522) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.4 กรัม)(G 78%)
60 # 3อจ660228-158 ED368856205TH showgun + golflampang (571524) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
กรอบทอง (น้ำหนัก 2.1 กรัม)(G 67%)
61 # 3อจ660228-160 ED400616924TH Koker + jatuponpond (571530) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 64%)
62 # 3อจ660228-163 ED302260117TH เมืองไทย + Dome2524 (571516) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระเล็บมือ กรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
63 # 3อจ660228-164 ED302260117TH เมืองไทย + Dome2524 (571519) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนทร์ พิมพ์ฐานแซม เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ
64 # 3อจ660228-166 ED398450486TH pornlimk + kamon58 (571531) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ไผ่ วัดไผ่งาม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.น่าน
ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พฤ. 02 มี.ค. 2566 - 08:49 น.] #86117 (2/27)
ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660207-008 ED335267121TH paparuszy (568951) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 6 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
2 # 1อจ660217-003 ED299668460TH ชวนชื่น (570269) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660220-009 ED389201962TH kiattisak (570519) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์
4 # 1อจ660223-002 TH01183U0R496B0 เด็กแคมฟร็อก (571035) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 1อจ660225-003 ED188994324TH sakonmaster (571305) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
6 # 1อจ660225-006 EJ042542002TH ขนมไทยแม่อารีย์ (571284) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 1อจ660225-010 ED334388415TH pichapob (571308) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
8 # 1อจ660225-013 ED385508426TH naphat61 (571249) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 1อจ660225-015 EB817104735TH nampoo (571255) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
10 # 1อจ660225-016 ED318889452TH Khanoon (571258) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 1อจ660225-017 EJ585338387TH BenzRK21 (571306) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 1อจ660225-019 ED405014268TH nut141 (571262) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
13 # 1อจ660225-020 ED361969088TH ป๋องณรงค์ชัย (571265) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
14 # 1อจ660225-021 KBNM200023509KB Yui_jaa2528 (571280) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
15 # 1อจ660225-024 ED391504556TH Burapha777 (571291) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**1 # 2อจ660214-015 Nicharida (569856) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 8 องค์
2 # 2อจ660217-008 suthi (570294) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 5 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
3 # 2อจ660221-003 boytiew (570673) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ660221-011 ศตกมล (571528) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
5 # 2อจ660224-013 ชณัฐพล (571162) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
6 # 2อจ660225-002 kai-au (571292) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
7 # 2อจ660225-003 วิชามาร (571293) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 2อจ660225-005 becham (571294) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
9 # 2อจ660225-009 ดิอาโบล (571298) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660225-010 nuttakrit (571299) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
11 # 2อจ660225-011 แม็คหลักสี่ (571286) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
12 # 2อจ660228-005 การันตีพระ (571474) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
13 # 2อจ660228-033 มงคลชัย (571542) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
14 # 2อจ660228-034 การันตีพระ (571608) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
15 # 2อจ660228-035 การันตีพระ (571609) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
16 # 2อจ660228-036 การันตีพระ (571610) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 10 องค์
17 # 2อจ660228-037 การันตีพระ (571611) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
18 # 2อจ660228-038 การันตีพระ (571612) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
19 # 2อจ660228-039 การันตีพระ (571613) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
20 # 2อจ660228-040 การันตีพระ (571614) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์
21 # 2อจ660228-041 การันตีพระ (571615) ส่งพระตรวจสอบ 20 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 20 องค์


** ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660218-103 ED362894125TH dewar + คุณศิระ (570339) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง ณ แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพใช้และตัดหู)
2 # 3อจ660218-143 SPPA000139972RV Chaiong + takky333 (570360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระปิดตาวัดสุวรรณรังสรรค์ เนื้อผง(ดำ) ปี 2516 จ.ระยอง (หลวงปู่ทิม ปลุกเสก) **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
3 # 3อจ660220-116 ED358913693TH pontat567 + Palmkit1997 (570511) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นเลื่อสมณศักดิ์ พิมพ์ไข่ปลาข้าง เนื้อทองแดง ปี 2538 จ.ปัตตานี
4 # 3อจ660222-187 EJ042540196TH Piyawatkrai2509 + (570773) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังพระบรมธาตุ เนื้อทองแดง ปี 2509 จ.นครศรีธรรมราช (วัดหน้าพระธาตุสร้าง)
5 # 3อจ660223-009 เมืองสมุทร + ple2499 (570968) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่นแรก พิมพ์เศียรโตบล็อกทองคำ เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.ปัตตานี
6 # 3อจ660223-107 ED379554364TH Surawach + tle_wangpikul (571004) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ660223-120 EH610943650TH พุดซ่า + ศิษย์ปู่สง่า (570952) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา รุ่นแรก พิมพ์ศูนย์ผ่า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นราธิวาส
8 # 3อจ660223-124 ED399712033TH จุ๋มจิ๋ม + Maxkro (570970) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือห้าแถว(แข้งสั้น) เนื้อทองเหลือง ปี 2506 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
9 # 3อจ660223-126 ED317086922TH tombetong + เก่งลำปาง (570979) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อเงิน จ.ปัตตานี **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
10 # 3อจ660223-172 828009521990 tonychan + sirimongkol1 (571011) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดพะโคะ พิมพ์เล็ก เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.สงขลา
11 # 3อจ660224-005 chanachok + gitsada_19 (571080) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (560921-348)(G 88%)
12 # 3อจ660224-006 kavin_s + jitichai (571084) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครราชสีมา(G 68%)
13 # 3อจ660224-008 m-cot + adoon (571095) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค รุ่นอายุยืน พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.นครสวรรค์ (สภาพแต่งผิว)(G 63%)
14 # 3อจ660224-103 TNR5000215271KT sugar + จริงใจ (571111) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นชนะจน เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2556 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 219)(G 79%)
15 # 3อจ660224-105 ED351939705TH Kop86 + Meaw7824 (571118) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง(แดง) ปี 2521 จ.กุรงเทพฯ
16 # 3อจ660224-111 ED362418890TH softjap + hijacker (571147) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่มหาเจิม วัดสระมงคล รุ่นแรก พิมพ์รูปไข่ เนื้อทองแดง ปี 2549 จ.นครปฐม
17 # 3อจ660224-112 ED156160615TH kuromi + Oat_Phk (571151) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพิราพ หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง ปี 2550 จ.สระแก้ว (หมายเลข 1900)

18 # 3อจ660224-114 EJ042541735TH Owarut999 + (571157) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เนื้อนวโลหะ ปี 2535 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 456)
19 # 3อจ660224-116 TH01183U3X347B0 chaidee + Nut2044 (571163) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดคลองทราย พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2543 จ.จันทบุรี (หลวงปู่หมุน ปลุกเสก) (สภาพชำรุดขอบหลังล่างขวา)
20 # 3อจ660224-124 EJ478066703TH boyle + Thotsawat (571077) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อเรซิ่น ปี 2517 จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
21 # 3อจ660224-126 ED378734603TH Muchwealth + arjarnjo (571087) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม รุ่นพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.กาญจนบุรี
22 # 3อจ660224-132 ED164642005TH mimimi + Twin_father (571110) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นดวงเศรษฐี เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (สภาพใช้และชำรุดใบหน้า)
23 # 3อจ660224-134 EJ042534385TH visitjim + ซูโม่ (571198) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหลวงปู่ชื่น วัดตาอี พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2544 จ.บุรีรัมย์
24 # 3อจ660224-135 EJ042534385TH zafari + ซูโม่ (571120) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 4 (สร้างเขื่อน) พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง ปี 2559 จ.นครปฐม (หมายเลข 10362)
25 # 3อจ660224-139 120454691125 aofniwes + Medkanoon (571131) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ใบโพธิ์หลังยันต์นะ เนื้อผงเกสร ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
26 # 3อจ660224-146 ED353985605TH xinehp + Gassy108 (571094) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมากนกมีดาว) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ กรอบทอง(G 68%)
27 # 3อจ660224-147 ED255196510TH nut2326 + ภิรัต (571097) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระขุนแผนหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง เนื้อดิน ปี 2464 จ.นครปฐม
28 # 3อจ660224-159 DA259478096TH อภิชาติชุบทอง + thetuk_17 (571139) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาวัดลาดปลาเค้า เนื้อผง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดเข่าขวา)
29 # 3อจ660224-162 ED381877522TH yut157 + โกมีนัม (571073) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อเจ้าสัว วัดกลางบางแก้ว รุ่น 3 พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2555 จ.นครปฐม (หมายเลข 35313)
30 # 3อจ660224-163 ED320579794TH Worachai1966 + Oneone20 (571076) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
31 # 3อจ660224-164 ED320579794TH suthi + Oneone20 (571078) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์พัดยศเล็กสร้างครั้งที่ 2 เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (โค้ดดาว)
32 # 3อจ660224-165 ESTS000261663 Tarkkyp + เอ็มซีเค (571081) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพรหมสี่หน้า หลวงพ่อผาด วัดไร่ รุ่นซ่อมโบสถ์ เนื้อทองเหลือง ปี 2553 จ.อ่างทอง
33 # 3อจ660224-171 ED322082605TH พระประแดง26 + Thai35 (571105) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ทรงรัศมีพรหม เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนขวาและล่างซ้าย)
34 # 3อจ660224-173 ED339356710TH ศิษย์ท่านขุน + noome (571115) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวเล็ก) เนื้อผง ปี 2515 จ.ชัยนาท
35 # 3อจ660224-177 ED164397110TH boylunatic34 + march859 (571133) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลพบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
36 # 3อจ660224-180 ED360056209TH Rabbit1980 + kengkas (571144) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 62%)

37 # 3อจ660225-007 lovehunterlove27 + teetoon (571215) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปถ่ายหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์สองหน้า ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์
38 # 3อจ660225-121 EJ410923561TH Pmark18 + Gate641 (571310) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญแปดเซียน หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี พิมพ์พัดจีน เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.สมุทรสงคราม (เจิมชาดแดงภายหลัง)
39 # 3อจ660225-122 TH01183U57P04B0 Dewmaytung + Choi2528 (571311) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดประสาทฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง(ขาว) ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
40 # 3อจ660225-123 TH01183U85UH3B0 sittisak + Onlinekim (571245) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร(G 64%)
41 # 3อจ660225-124 TH01183U8NXZ9B0 lohbetong + บีเวียงพิงค์ (571254) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระท่ามะปราง เนื้อชิน จ.กำแพงเพชร
42 # 3อจ660225-125 EJ042069415TH tanint + นกแก้ว (571259) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 7 เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สกลนคร (660210-1047)
43 # 3อจ660225-126 ED377551201TH Besomkiat + Jakkapan2537 (571263) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแจกปีนัง พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง ปี 2506 จ.ปัตตานี
44 # 3อจ660225-127 ED377551201TH yyoyo + Jakkapan2537 (571268) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสังกัจจายน์ วัดประสาทฯ เนื้อผง ปี 2506 จ.กรุงเทพฯ
45 # 3อจ660225-128 ED377551201TH Besomkiat + Jakkapan2537 (571270) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลาง เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพชำรุดจมูก)
46 # 3อจ660225-129 TH01183U9Z2C5B0 xinehp + Poompoom04 (571274) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
47 # 3อจ660225-132 ED024451092TH อุ๊อุ๊อุ๊ + Jet2012 (571205) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธบาทสัจพันธ์บรรพต เนื้ออลูมิเนียม ปี 2449 จ.สระบุรี (สภาพใช้และหูชำรุด)
48 # 3อจ660225-134 ED346769708TH ธาวัช + pobtham019 (571212) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
49 # 3อจ660225-135 ED367038981TH Giant415 + k9cob (571216) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช วัดบวรนิเวศฯ พิมพ์เจดีย์ไม่เต็ม เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.กรุงเทพฯ
50 # 3อจ660225-137 ED374341685TH thepmonkon + เรวัตตะ (571222) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.นครศรีธรรมราช
51 # 3อจ660225-138 ED205931370TH gymnastics + นะสิวัง (571227) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
52 # 3อจ660225-139 ED363167518TH Kittikhun + Plamburaparam (571230) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.สุรินทร์
53 # 3อจ660225-142 EJ623424715TH nongder + ไบร์ทหนองช้างคืน (571243) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่น 4 พิมพ์หลังไม่มีเลข ๗ เนื้อทองแดง ปี 2512 จ.เพชรบุรี
54 # 3อจ660225-143 ED399250407TH anndamun + Suwattana2542 (571246) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะอุดมพร เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ชัยภูมิ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
55 # 3อจ660225-144 ED408750641TH matina + Aitziix (571250) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญนามปี พิธีศาลหลักเมือง พิมพ์ปีมะโรง เนื้อทองแดง ปี 2532 จ.นครศรีธรรมราช

56 # 3อจ660225-145 ED367928603TH Watchrin + blackwidow (571303) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระรอด วัดพระสิงห์ เนื้อดิน ปี 2496 จ.เชียงใหม่
57 # 3อจ660225-147 ED399048013TH barmmanvip + ริณดา (571261) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นหน่วยรบลำปาง เนื้อเงิน ปี 2536 จ.ลำปาง (660131-1245)
58 # 3อจ660225-148 120454692190 เสือเต่า + Medkanoon (571266) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660225-149 ED357038077TH THARIS + hardez3459 (571300) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ลูกท้อ เนื้อเงิน ปี 2548 จ.สมุทรสงคราม (สภาพสวย)(651201-1101)
60 # 3อจ660225-150 TH01183UDTSJ3B0 Weerawat0310 + (571302) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
Thossawat1020
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
61 # 3อจ660225-151 TH01183UDTSJ3B0 toong + Thossawat1020 (571301) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน พิมพ์ฐานเตี้ยเข่ากว้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2505-2516 จ.เพชรบูรณ์ (วัดช้างเผือกสร้าง)
62 # 3อจ660225-152 ED352927840TH อาละดิน + เก่งเฮง (571211) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 49%)
63 # 3อจ660225-153 ED351563278TH เชลล์ไทย + ต๋องไตรมิตร (571220) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นเบตง 2 เนื้อนวโลหะ ปี 2537 จ.ปัตตานี (หมายเลข 4229)
64 # 3อจ660225-154 Sunadi + สอปลายฟ้า (571224) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
VEN30000002516WE
เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดกลางบางแก้ว รุ่นดวงมหาราช พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน ปี 2535 จ.นครปฐม(G 68%)
65 # 3อจ660225-155 ED363157250TH Noksiri + Somkiathong (571228) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรฯ เนื้อเงินลงยา ปี 2507 จ.ฉะเชิงเทรา (630801-029)(G 64%)
66 # 3อจ660225-156 ED385664633TH ninnin + tayatang (571231) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พญาครุฑหลวงพ่อเส็ง วัดบางนา รุ่นแรก เนื้อตะกั่วชุบทองแดง ปี 2522 จ.ปทุมธานี
67 # 3อจ660225-157 TH01183UBWT6B0 chanachok + CKHOS (571237) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์ปรกโพธิ์คะแนนหลังยันต์ตื้น เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ(G 65%)
68 # 3อจ660225-158 TH371144598TH Ballone + pawaris (571241) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือ(หน้าเล็กนิยม) เนื้อทองเหลือง ปี 2524 จ.ปัตตานี (สภาพสวย)(640615-171)(G 66%)
69 # 3อจ660225-160 ED307587306TH จารย์เบนซ์ + golflampang (571251) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทองลงยา ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 16053)(G 77%)
70 # 3อจ660225-161 ED375127873TH suchat-01 + pimwirada (571257) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก เนื้อทองแดง ปี 2505 จ.พระนครศรีอยุธยา
71 # 3อจ660225-162 ED382110564TH ซีพระเครื่อง + uncleho (571260) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นมหาลาภ พิมพ์ไหล่มีจุด เนื้อทองแดง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพใช้และแต่งผิว)
72 # 3อจ660225-163 ED374926214TH ทองครับ + Benz17 (571264) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ตะกรุดหลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม รุ่นไหว้ครู ปี 2549 จ.สระแก้ว (หมายเลข 1957) **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
73 # 3อจ660225-164 ED063704920TH Dig_tut_959 + (571267) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
Aeybangsaen
พระสมเด็จหลวงปู่แก้ว วัดละหารไร่ เนื้อผง ปี 2519 จ.ระยอง **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
74 # 3อจ660225-165 EJ042552398TH June2301 + บอสตัน (571269) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)

75 # 3อจ660225-168 EB817326198TH Lavenamulet78 + Oat-Trat (571276) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นสร้างโรงเรียน เนื้อผง ปี 2517 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดขอบหลังล่างซ้าย)
76 # 3อจ660227-001 blackeyekub + Pboonchai (571315) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
77 # 3อจ660227-003 boyle + สยามเมืองยิ้ม (571318) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระลีลาทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อผง ปี 2514 จ.นครปฐม (660220-1118)
78 # 3อจ660227-004 Hora371 + gek1414 (571321) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนฯ รุ่นประวัติศาสตร์ เนื้อทองคำ ปี 2562 จ.พิษณุโลก(G 84%)
79 # 3อจ660227-006 sumateass + victoria (571325) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์คะแนน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2545 จ.กรุงเทพฯ
80 # 3อจ660227-007 โพธาราม + Pritetw (571328) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.เพชรบุรี
81 # 3อจ660227-009 เสาร์ห้าบารมีพ่อ + เหน่งบางคู้ (571334) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเคลือวัลย์ เนื้อผงปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี (660105-1034)
82 # 3อจ660227-010 Auto29 + เมฆาวรรโณ (571337) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจริญพรคูณเจริญพร เนื้อเงิน ปี 2557 จ.นครราชสีมา (หมายเลข 119)
83 # 3อจ660227-011 pop2517 + workplace (571340) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้อทองแดง ปี 2541 จ.สุรินทร์
84 # 3อจ660227-012 Bigtho + Owarut999 (571344) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พิมพ์เจริญพรบน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพสวย)(651223-1174) (G 84%)
85 # 3อจ660227-013 juipeter + tapami (571348) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อนอ วัดกลาง รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
86 # 3อจ660227-014 juipeter + tapami (571352) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อโกย วัดพนัญเชิงฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.พระนครศรีอยุธยา (ออกวัดเขาใหญ่)
87 # 3อจ660227-015 ขุมทรัพย์_พระสวย + Buncha (571355) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเพชรน้ำเอก เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา
88 # 3อจ660227-016 Ketsara1104 + jane77 (571358) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือเล็ก(ว จุด) เนื้อทองเหลือง ปี 2505 จ.ปัตตานี (สภาพแต่งผิวรมดำ)(651203-1019)
89 # 3อจ660227-017 magician + KhomBangkok (571360) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 26078/สภาพล้างผิว)(S 89%)
90 # 3อจ660227-018 เมืองไทย + KhomBangkok (571366) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธโสธร รุ่น 80 ปี กรมตำรวจ เนื้อเงินกะไหล่สามกษัตริย์ ปี 2538 จ.กรุงเทพฯ (หมายเลข 16011)
91 # 3อจ660227-019 anantand + arnonprakrng (571370) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสฯ รุ่น 6 เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.กรุงเทพฯ(G 75%)
92 # 3อจ660227-020 ช่างโจ้ปทุมวัน + Bankkc (571373) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นไตรมาส 59 รวยรวยรวย เนื้อเงิน ปี 2559 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1070)(G 79%)
93 # 3อจ660227-021 puriwaj + wutpantip (571378) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พิมพ์ซุ้มพญานาค เนื้อผง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ

94 # 3อจ660227-022 numchoke2597 + prungthan (571381) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญยันต์ดวง หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม เนื้อทองแดง ปี 2500 จ.ราชบุรี (สภาพผิวมีคราบจากการใช้)
95 # 3อจ660227-101 BBB30001823013Y เสือเต่า + Pondnineteen (571316) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังพัดยศ(เสมา) เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.กรุงเทพฯ (660215-1189)(G 65%)
96 # 3อจ660227-103 EJ042069392TH midori + นกแก้ว (571324) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
97 # 3อจ660227-104 EJ042069392TH midori + นกแก้ว (571327) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีฯ เนื้ออัลปาก้า ปี 2475 จ.กรุงเทพฯ
98 # 3อจ660227-105 EJ042069392TH jicko + นกแก้ว (571329) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์ใหญ่ลึก(นิยม) เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ
99 # 3อจ660227-106 EJ042069392TH kenshiro2810 + นกแก้ว (571333) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
100 # 3อจ660227-107 EJ042069392TH jicko + นกแก้ว (571336) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 108 ปี พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2523 จ.กรุงเทพฯ (หลังตรายาง)
101 # 3อจ660227-109 EJ042069392TH Ao297 + นกแก้ว (571342) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม พิมพ์เสริมรุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2510 จ.นครปฐม
102 # 3อจ660227-111 EJ042069392TH keng_kung + นกแก้ว (571350) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อดิน ปี 2500 จ.สมุทรปราการ (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
103 # 3อจ660227-112 EJ042069392TH juipeter + นกแก้ว (571356) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พิมพ์ใหญ่ เนื้อแร่ ปี 2522 จ.นครปฐม
104 # 3อจ660227-113 EJ042069392TH เมืองสมุทร + นกแก้ว (571359) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เสือหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส เนื้อทองเหลือง ปี 2498 จ.สมุทรปราการ (วัดปีกกาสร้าง/สภาพใช้)
105 # 3อจ660227-114 EJ042069392TH SIVILAI + นกแก้ว (571363) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเกษม สุสานไตรลักษณ์ รุ่นสวัสดี 14 เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.ลำปาง (สภาพกะไหล่เงินใหม่)
106 # 3อจ660227-115 EJ623256990TH Namnathee1983 + mumu99 (571365) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่น 2 พิมพ์เขยื้อน เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.กรุงเทพฯ (สภาพสวย)(650426-2019)
107 # 3อจ660227-117 EJ042541695TH surachet06 + (571374) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งพระประธาน วัดระฆังฯ เนื้อทองแดง ปี 2515 จ.กรุงเทพฯ
108 # 3อจ660227-119 EJ042541695TH ปานเมืองทอง + (571383) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
พระกริ่งใหญ่ วัดอรุณฯ เนื้อทองเหลือง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
109 # 3อจ660227-120 EJ042541695TH PHLOI + ขนมไทยแม่อารีย์ (571392) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม พิมพ์ก้น ๙๖ เนื้อเงิน ปี 2526 จ.สุรินทร์ (หมายเลข 393)(660209-1249)
110 # 3อจ660227-121 EJ042541695TH noomevo7 + (571399) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
รูปเหมือนหลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ เนื้อนวโลหะ ปี 2527 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 1885)(660210-1053)
111 # 3อจ660227-122 EX607950925TH kook582 + print (571403) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผง(น้ำตาล) ปี 2515 จ.ชัยนาท (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
112 # 3อจ660227-123 ED322092007TH พระประแดง26 + Thai35 (571405) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นห้ามหาเมตตา พิมพ์หลังยันต์สิบ เนื้อผง ปี 2516 จ.นครสวรรค์ (สภาพชำรุดมุมบนขวาและล่างซ้าย)

113 # 3อจ660227-124 ED387090190TH JFERRARI + อบสุพรรณ (571407) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระพุทธชินราช เนื้อเงิน กรอบทอง(G 74%)
114 # 3อจ660227-125 EJ042542271TH beer2126 + ซาลาเปา (571411) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์ต้อบัวเล็บช้าง เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
115 # 3อจ660227-126 EJ042542271TH loomthong + ซาลาเปา (571414) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก พิมพ์ บ ขาด เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.อุตรดิตถ์
116 # 3อจ660227-127 EJ042542271TH midori + ซาลาเปา (571416) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
เบี้ยแก้ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
117 # 3อจ660227-128 EJ042542271TH winforever + ซาลาเปา (571417) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดดีหลวง พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2505 จ.สงขลา
118 # 3อจ660227-130 EJ042542271TH Vorajak + ซาลาเปา (571423) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา
119 # 3อจ660227-131 ED377570188TH so-so + vorapot-p (571317) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่นแรก เนื้อผง ปี 2493 จ.กรุงเทพฯ (สภาพชำรุดมุมหลังล่าง) (660119-1086)
120 # 3อจ660227-132 ED173340983TH Peterchann + pizzapai (571322) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญจอมสุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.สุรินทร์
121 # 3อจ660227-133 ED173340983TH บอยพระเครื่อง + pizzapai (571330) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน พิมพ์มังกรคู่สายฝน เนื้อทองแดง ปี 2517 จ.ปราจีนบุรี (โค้ดวัด)
122 # 3อจ660227-135 ED372370919TH หลักเมือง13 + Friday (571343) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์เม็ดแตง เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2508 จ.ปัตตานี (สภาพชุบนิกเกิลใหม่)
123 # 3อจ660227-136 ED158847384TH คุ้มเสมา + Suprarop (571347) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญเศียรหลักเมือง พิธีศาลหลักเมือง รุ่นแรก เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.นครศรีธรรมราช
124 # 3อจ660227-137 ED158847384TH nattapongp + Suprarop (571351) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นแรก พิมพ์เต็มองค์ เนื้อทองแดง ปี 2543 จ.ศรีสะเกษ (600909-152)(G 65%)
125 # 3อจ660227-138 ED158847384TH xekamai + Suprarop (571354) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นจักรพรรดิตราธิราช เนื้อทองแดง ปี 2545 จ.ศรีสะเกษ กรอบทอง(G 69%)
126 # 3อจ660227-140 EJ042069401TH แม็คกระเพาะหมู + นกแก้ว (571367) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังใหญ่ เนื้อผง ปี 2515 จ.นครสวรรค์(G 87%)
127 # 3อจ660227-141 EJ042069401TH naret + นกแก้ว (571372) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด เนื้อทองแดง ปี 2535 จ.นครปฐม (สภาพหูเหรียญและหางเต่าชำรุด)
128 # 3อจ660227-142 EJ042069401TH chaidee + นกแก้ว (571376) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นผูกพัทธสีมา พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2517 จ.ระยอง (สภาพใช้)
129 # 3อจ660227-144 EJ042069401TH peerapan25 + นกแก้ว (571384) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2524 จ.ปัตตานี(G 61%)
130 # 3อจ660227-145 EJ042069401TH ศิษย์ท่านขุน + นกแก้ว (571387) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดไทร พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงว่าน ปี 2506 จ.นครสวรรค์
131 # 3อจ660227-146 EJ042069401TH กล้วยไม้ + นกแก้ว (571390) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทรฯ รุ่นโภคทรัพย์ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ

132 # 3อจ660227-147 EJ042069401TH Ainkaw + นกแก้ว (571393) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
133 # 3อจ660227-148 EJ042069401TH pimthong + นกแก้ว (571395) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล พิมพ์เล็ก เนื้อทองเหลือง ปี 2516 จ.เพชรบูรณ์ (หลวงพ่อทบ ปลุกเสก)
134 # 3อจ660227-149 EJ042069401TH วัฒน์ทางหลวง + นกแก้ว (571397) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง ปี 2509 จ.สิงห์บุรี (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)
135 # 3อจ660227-150 EJ042069401TH Watermelon + นกแก้ว (571401) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.ปัตตานี
136 # 3อจ660227-152 ED022858419TH juipeter + ไอซ์_บ้านหมอ (571364) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ฯ รุ่นจตุรพิธพรชัย เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.สุพรรณบุรี (ออกวัดเขาใหญ่)
137 # 3อจ660227-153 ED351563255TH boyle + ต๋องไตรมิตร (571368) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรก หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม เนื้อดิน ปี 2503 จ.นครปฐม
138 # 3อจ660227-154 ED314313090TH Saranphat + Jarun14 (571371) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางกุ้ง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม (สภาพตัดหู)
139 # 3อจ660227-156 ED355049148TH Aaekaa + มหามณีจินดา (571379) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายอดิศรสร้าง เนื้อนวโลหะ ปี 2514 จ.สระบุรี (651209-1118)
140 # 3อจ660227-157 ED381517569TH bussakorn + พตภูเก้า (571382) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
ตะกรุดไม้ครู หลวงปู่ภู วัดอินทรฯ จ.กรุงเทพฯ
141 # 3อจ660227-159 ED154741706TH rung98 + natvjit (571388) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 18 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ (โค้ดมะแคบ)(650813-2178)
142 # 3อจ660227-160 ED285795358TH bussakorn + tongjoy (571391) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์หลังตัวหนังสือใหญ่(หน้าใหญ่) เนื้อทองเหลือง ปี 2508 จ.ปัตตานี
143 # 3อจ660227-161 EJ169656394TH พระประแดง26 + storm17 (571319) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
นางกวัก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี
144 # 3อจ660227-163 EJ169656394TH Nonsumee + storm17 (571332) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จหลังพระสิวลี หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่(เอวใหญ่) เนื้อผงใบลาน ปี 2515 จ.ชัยนาท
145 # 3อจ660227-165 EJ169656394TH nincha + storm17 (571341) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม รุ่นอายุ 90 ปี เนื้อผงปิดทอง ปี 2516 จ.นครปฐม
146 # 3อจ660227-166 EJ169656394TH loongmike + storm17 (571346) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระชัยวัฒน์พระครูสอน วัดมักกะสัน เนื้อทองเหลือง ปี 2484 จ.กรุงเทพฯ
147 # 3อจ660227-167 EB817319577TH xinehp + Siripong_Am (571349) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ธูป วัดแค รุ่นแรก พิมพ์หลังยันต์แตก เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.กรุงเทพฯ
148 # 3อจ660227-169 ED319347078TH natt99 + เอ_วัดเสด็จ (571357) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์ฐานรักบี้ เนื้ออัลปาก้า ปี 2515 จ.พิจิตร (วัดมูลเหล็กสร้าง) (สภาพผิวมีคราบจากการเก็บ)ส่วนงานตรวจสอบฯ


โดยคุณ ส่วนงานตรวจสอบฯ [พ. 01 มี.ค. 2566 - 08:43 น.] #86108 (1/27)
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566
ท่านสมาชิกสามารถรับพระเครื่องได้ที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5
**กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะแจ้งเลขที่ EMS
ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**

** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 1 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกส่งมาทาง EMS ดังนี้
** สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 1อจ660214-016 ED341456416TH kook582 (569851) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ พระไม่แท้ 7 องค์
2 # 1อจ660214-023 ED373304828TH pupidlok (569857) ส่งพระตรวจสอบ 8 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 7 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
3 # 1อจ660215-002 EG739401383TH storm17 (570016) ส่งพระตรวจสอบ 10 องค์ ไม่สรุปผล 10 องค์
4 # 1อจ660218-005 EJ475256439TH นัฐสันต์ (570424) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
5 # 1อจ660222-021 ED161374548TH น้องหมี (570856) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
6 # 1อจ660223-011 EX525415736TH Korawit5957 (571046) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์
7 # 1อจ660223-016 ED395121296TH Tongten (571049) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
8 # 1อจ660223-025 ED343914055TH อาดัม (571025) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 2 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกมาฝากตรวจสอบด้วยตนเองที่สถาบันฯ ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 2อจ660208-002 ริณดา (569064) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 14 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
2 # 2อจ660208-007 ริณดา (569088) ส่งพระตรวจสอบ 16 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 16 องค์
3 # 2อจ660213-023 pakansit (569643) ส่งพระตรวจสอบ 2 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 2 องค์
4 # 2อจ660221-005 ไอโอดีนแมน (570678) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
5 # 2อจ660222-016 แฮปรามคำแหง (570843) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
6 # 2อจ660223-002 iamhon (571023) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
7 # 2อจ660224-002 Anankiya (571173) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 4 องค์
8 # 2อจ660224-012 boytiew (571158) ส่งพระตรวจสอบ 5 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 3 องค์ ไม่สรุปผล 2 องค์
9 # 2อจ660224-018 eeemaaa (571166) ส่งพระตรวจสอบ 4 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ พระไม่แท้ 2 องค์
10 # 2อจ660227-008 midori (571431) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ เปอร์เซ็นต์ (ทอง/เงิน) 1 รายการ
11 # 2อจ660227-056 การันตีพระ (571313) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์


** ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 ท่านสมาชิกสามารถรับพระที่ สถาบันการันตีพระชั้น 5 **
กลุ่มที่ 3 * แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่องที่สมาชิกชนะประมูลพระเครื่อง ดังนี้
** กรณีแจ้งให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถาบันการันตีพระ จะแจ้งเลขที่ EMS ให้ทราบภายใน 2 วัน ที่หน้าแจ้งส่งพัสดุ**


1 # 3อจ660214-179 ED321668677TH หิมพานต์มุ่งงาม + DU-DOO (569781) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญพระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตรฯ รุ่น 2 เนื้อทองแดง ปี 2485 จ.พระนครศรีอยุธยา
2 # 3อจ660218-105 831306993193 chaiyut07 + Pae141 (570445) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆังพิเศษ เนื้อทองแดง ปี 2513 จ.นครสวรรค์
3 # 3อจ660220-019 danse45 + น้องอีฟพระแท้ (570489) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา เนื้อผง ปี 2504 จ.ชลบุรี
4 # 3อจ660220-105 ED192816435TH tommeng + Gibsonhotza (570471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์พุทธซ้อน เนื้ออัลปาก้า ปี 2511 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)(G 66%)
5 # 3อจ660220-106 ED192816435TH hairgrit + Gibsonhotza (570477) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์ใบสาเกหน้าหนุ่ม เนื้อทองแดง ปี 2508 จ.ปัตตานี(G 64%)
6 # 3อจ660220-111 ED391900795TH PBnew + joke13 (570497) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พิมพ์กลีบบัวรุน 1 เนื้อทองเหลือง ปี 2507 จ.ปัตตานี
7 # 3อจ660221-101 ED364672736TH sur_suk + มงคลชัย (570631) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระปิดตามหาอุตฺตโม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2518 จ.ระยอง
8 # 3อจ660221-123 EJ042068397TH kenshiro2810 + นกแก้ว (570611) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระหลวงพ่อโต กรุวัดบางกะทิง พิมพ์มารวิชัย เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
9 # 3อจ660221-146 ED336817528TH เซียนน้อยหนึ่ง + mahaphom (570602) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
แหวนกันภัย หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เนื้ออัลปาก้าหน้าเงิน จ.นครสวรรค์ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
10 # 3อจ660221-156 vichet + toopronchai (570649) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
TH01183TPYWU3B0
พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์ พิมพ์หลังแบบ เนื้อผงลงรักปิดทอง ปี 2490-2517 จ.ชลบุรี
11 # 3อจ660221-157 LIKE999 + toopronchai (570655) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
TH01183TPYWU3B0
พระปิดตาท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา พิมพ์นักกล้ามกลาง เนื้อผงว่าน ปี 2507 จ.ชลบุรี
12 # 3อจ660221-182 ED3414990868TH nongder + ศิษย์หลวงพ่อเต้า (570614) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์ประสบการณ์ เนื้อทองแดง ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพทำความสะอาดผิว)
13 # 3อจ660222-003 Ainkaw + Audi304 (570918) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 2 พิมพ์ไข่ปลาเล็กพุทธย้อยสั้น เนื้อทองแดง ปี 2502 จ.ปัตตานี (สภาพใช้)
14 # 3อจ660222-004 เอลำลูกกา + Audi304 (570730) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เนื้อทองแดง จ.เพชรบุรี **ไม่ระบุที่สร้าง สร้างหลังปี 2517
15 # 3อจ660222-105 EJ042541214TH masterpiece + ซาลาเปา (570777) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล รุ่นอายุครบ 81 ปี เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิล ปี 2511 จ.อุดรธานี
16 # 3อจ660222-125 ED328848262TH แม้วจอมเทียน + sanopporn (570863) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เนื้อทองเหลือง ปี 2536 จ.ปัตตานี (หน้าตัก 4 นิ้ว)
17 # 3อจ660222-127 EH948124729TH Tourjen + kai26 (570870) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง รุ่นแรก เนื้อนวโลหะ ปี 2519 จ.สมุทรสาคร

18 # 3อจ660222-131 ED328654138TH loongmike + hot2523 (570731) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช วัดสุทัศนฯ รุ่นอินโดจีน พิมพ์สังฆาฏิยาว เนื้อทองเหลือง ปี 2485 จ.กรุงเทพฯ (ไม่มีโค้ด)
19 # 3อจ660222-142 ED378865475TH supa16 + คูณสตางค์ (570764) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งพุทธมหาจักรแก่นนคร วัดหนองแวง เนื้อทองคำ ปี 2522 จ.ขอนแก่น (น้ำหนักทอง 15.8 กรัม)
20 # 3อจ660222-153 ED364675732TH toy_clong8 + เขยมาบตาพุด (570799) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ รุ่นมิตซูบิชิ เนื้อผง ปี 2514 จ.ระยอง
21 # 3อจ660222-164 ED351936920TH เหน่งบางคู้ + converse_07 (570835) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยฯ รุ่นสร้างเขื่อน พิมพ์คะแนน เนื้อผง ปี 2495 จ.อ่างทอง
22 # 3อจ660222-201 ED366029630TH gallardo + punpun (570727) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จวัดใหม่อมตรส พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง ปี 2509 จ.กรุงเทพฯ (สภาพใช้)
23 # 3อจ660222-211 ED366629259TH Stump + montblanc (570770) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระนาคปรก วัดสัมพันธวงศ์ เนื้อผง ปี 2499 จ.กรุงเทพฯ (แม่ชีบุญเรือน อธิษฐานจิต) **พระสภาพพิจารณายาก ไม่สามารถแยกได้
24 # 3อจ660223-131 ED363372987TH Ball8800 + บ้านสวน22 (570929) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง รุ่นแซยิด 90 ปี ปี 2548 จ.เพชรบุรี
25 # 3อจ660223-132 ED363372987TH joeenok + บ้านสวน22 (570934) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหมอบ พิมพ์สังฆาฏิแลบ เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ปี 2519 จ.สมุทรสาคร
26 # 3อจ660223-145 ED028540779TH gymnastics + เขียวชัยภูมิ (570992) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระกริ่งหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นทิ้งทวน เนื้อนวโลหะ ปี 2536 จ.นครราชสีมา **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
27 # 3อจ660223-150 EJ042541775TH Boonmee888 + (571010) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
ขนมไทยแม่อารีย์
แผ่นพญาครุฑ พระอาจารย์วราห์ วัดโพธิทอง รุ่นมหาบารมี จ.กรุงเทพฯ **ทางสถาบันฯ ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงมาตรฐาน สำหรับพระเครื่องพิมพ์นี้
28 # 3อจ660223-168 828002092282 Chatchaijew + tarro (571009) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน รุ่นหมุนเงินหมุนทอง พิมพ์ประคำ 19 เม็ด เนื้อทองแดง ปี 2542 จ.ศรีสะเกษ
29 # 3อจ660224-003 BhuriKet26 + Delta (571070) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี รุ่นแรก พิมพ์ นะ สังฆาฏิ เนื้อทองแดง ปี 2511 จ.สมุทรสงคราม(G 62%)
30 # 3อจ660224-104 ED169154596TH บีเวียงพิงค์ + วัชรชัย (571116) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางพญา กรุวัดใหม่ปากบาง เนื้อผง จ.พระนครศรีอยุธยา
31 # 3อจ660224-109 ED351439390TH พ่อมด + ตะกรุดโทน (571136) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปรกชุมพล กรุวัดพระรูป เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี (สภาพใช้สึก)
32 # 3อจ660224-120 ED399817881TH Oliver + ชัยพฤกษ์345 (571179) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ่น พิมพ์เสือหางตรง เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.สมุทรสาคร
33 # 3อจ660224-122 ED306445417TH สวนดอก + บีลูกพระธาตุ (571071) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 2 พิมพ์น้ำตัน เนื้อทองแดง ปี 2507 จ.สกลนคร (สภาพทำความสะอาดผิว)(G 72%)
34 # 3อจ660224-127 EH338207820TH บรีสพระช่วย + นู๋มาลี (571089) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่สรุปผล 1 องค์
พระสรงน้ำ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย พิมพ์เสาใหญ่ เนื้อผง ปี 2484 จ.ชลบุรี **ทัศนะที่ปรึกษาไม่ตรงกัน
35 # 3อจ660224-167 ED392923894TH kingcrow + Gamulet88 (571093) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค พิมพ์หลังพระพรหมสี่หน้า เนื้อทองแดง ปี 2519 จ.นครสวรรค์(G 38%)
36 # 3อจ660225-001 tonphra + Neochang (571307) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นจัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)(G 71%)

37 # 3อจ660225-002 pavee + tonphra (571201) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์ดวงเล็ก เนื้อผงใบลาน ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
38 # 3อจ660225-003 patichok + หนึ่งในสยาม (571204) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา ปี 2555 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 483)
39 # 3อจ660225-004 khrawsadid + หนึ่งในสยาม (571207) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่นรวยยั่งยืน เนื้อเงินลงยา ปี 2554 จ.พระนครศรีอยุธยา (หมายเลข 120/สภาพสวย)
40 # 3อจ660225-005 nuang08 + bboyjob142 (571210) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธชินราช หลวงพ่อโม วัดสามจีน พิมพ์บาง เนื้อตะกั่ว ปี 2457 จ.กรุงเทพฯ
41 # 3อจ660225-006 แอนกะดิว + chanapai (571213) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระนางกำแพงกลีบบัว เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
42 # 3อจ660225-101 EJ499809168TH nukulkongkaew + (571217) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
kenshiro2810
พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (สภาพทำความสะอาดผิว) (581029-101)
43 # 3อจ660225-102 ED360628564TH cpat1 + eakkapong (571221) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
44 # 3อจ660225-103 ED360628564TH kenshiro2810 + eakkapong (571225) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระประธาน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์กลีบบัวใหญ่ เนื้อผงเกสร ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ (แช่น้ำมนต์)
45 # 3อจ660225-104 ED276574472TH แค่นี้ก็พอ + cee_39 (571229) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
พระของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น 4 (พระธรรมขันธ์) พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผง ปี 2514 จ.กรุงเทพฯ
46 # 3อจ660225-105 ED216443259TH Amuletism + civilwork (571233) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
47 # 3อจ660225-106 ED093399415TH Phichit_02 + สิริมงคล (571235) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์หลังยันต์นะ เนื้อทองแดง ปี 2521 จ.กรุงเทพฯ
48 # 3อจ660225-107 ED372339352TH dream777 + Friday (571238) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ระฆัง ส.ช.ยาว เนื้ออัลปาก้า ปี 2513 จ.นครสวรรค์
49 # 3อจ660225-108 ED368663006TH Giant415 + Piyawan (571240) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเฮงแสนเฮง เนื้อนวโลหะ ปี 2539 จ.นครปฐม(G 63%)
50 # 3อจ660225-109 ED305297473TH puriwaj + เพชรรุ่งโรจน์ (571242) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดปรู่ฉิมพลี เนื้อทองแดง ปี 2522 จ.กรุงเทพฯ (วัดพระธาตุสบฝางสร้าง)
51 # 3อจ660225-110 ED327457000TH เปี๊ยกตุ๊กแก + inspire (571244) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พิมพ์หลังจาร เนื้อทองแดง ปี 2530 จ.ระยอง
52 # 3อจ660225-111 ED405601586TH pramual + ศิลป์รามัญ (571200) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระสมเด็จเผ่า พระครูสังฆรักษ์(เงิน) วัดอินทรฯ พิมพ์อกร่องหูบายศรี เนื้อผง ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ
53 # 3อจ660225-112 ED384727133TH m-cot + hattori (571203) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนางพญา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พิมพ์อกนูน เนื้อดิน ปี 2472 จ.กรุงเทพฯ
54 # 3อจ660225-113 ED398710504TH east_noodles + Teerasak01 (571206) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก เนื้อนาก ปี 2542 จ.กรุงเทพฯ (น้ำหนักนาก 6.9 กรัม)(640107-321)
55 # 3อจ660225-114 ED374933895TH pramual + AmpFine (571209) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระกริ่งปทุม วัดจันทร์ตนาราม เนื้อทองเหลือง ปี 2521 จ.ขอนแก่น (หลวงพ่อผาง ปลุกเสก)

56 # 3อจ660225-115 ED393437973TH nunthawat + tranger (571214) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระนาคปรกใบมะขาม วัดดอนศาลา พิมพ์หลัง ภปร. เนื้อเงิน ปี 2530 จ.พัทลุง
57 # 3อจ660225-116 EH77912249TH pop2517 + ลักษณ์ตะวัน (571219) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี รุ่นขุดสระ เนื้ออัลปาก้า ปี 2541 จ.สุรินทร์
58 # 3อจ660225-117 ED351950881TH nuthapol + ลิปอาย (571223) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
พระพุทธ 25 ศตวรรษ พิมพ์ไม่มีเข็ม เนื้อตะกั่ว ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
59 # 3อจ660225-118 ED292656569TH natrod + soo28 (571226) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสุดท้าย พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง ปี 2518 จ.นครปฐม
60 # 3อจ660225-119 EB797404441TH TadSnave + นันทวัฒน์99 (571232) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระไม่แท้ 1 องค์
รูปเหมือนหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2522 จ.ชัยนาท
61 # 3อจ660225-120 BANA000148845LC masterpiece + plug03 (571236) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหล่อพระสมเด็จ วัดกัลยาฯ พิมพ์หลังสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) เนื้อสำริด ปี 2500 จ.กรุงเทพฯ
62 # 3อจ660227-002 มหาชัยพระเครื่อง + (571314) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
ประมูลคุณพระช่วย
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 พิมพ์หลังเม็ดตาใหญ่ เนื้ออัลปาก้ากะไหล่เงิน ปี 2504 จ.ปัตตานี (สภาพล้างผิว)(660203-1241)
63 # 3อจ660227-023 คนคลองด่าน + kanopon (571471) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
เหรียญหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม รุ่น 3 พิมพ์หลังหนุมาน เนื้ออัลปาก้ากะไหล่ทอง ปี 2521 จ.ชัยนาท (สภาพใช้)(G 67%)


ส่วนงานตรวจสอบฯ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM