ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2555


1.ผู้ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอมซึ่งผ่านการตรวจสอบบุคคลใน เบื้องต้นแล้ว จะสามารถทำธุรกรรมใด ๆในเว็บไซต์ฯได้ และสมาชิกฯจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
--- สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
--- เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
--- จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
--- การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ เมื่อพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ แต่ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบจำนวน 300 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 300 บาทจากค่าพระเครื่องที่จะคืนได้
--- จะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตาม มาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของ สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูล หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตาม กฏหมายอาญาต่อไป
--- ผู้ตั้งประมูล จะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้
--- *** ห้าม *** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล ยกเว้นเป็นการปิดรายการประมูลเพื่อตรวจสอบพระแท้-เก๊ เท่านั้น หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูล นั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิก สมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิดหรือลง ข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่ แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุก กรณี
--- ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปตลอดไป
--- *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูล หากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย stop
--- สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
--- หากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง จะต้องบริจาคเงิน 500 บาท ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451

3.การประมูล
--- ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 1.5 - 10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- การประมูลกรณี IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะแสดงด้วยความผิดปกติบนหน้า รายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของ กลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจ สอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืน ยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับรองบุคคลและรับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) โดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิก ภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ สมาชิกนั้นๆด้วย

4.การเสนอราคา
--- สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบ คอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดย อัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัต เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่าน ต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
--- เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการ ประมูลนั้นได้ โดยผู้ชนะการประมูลควรส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายัง สถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชา 200 บาท ) และค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 200 บาท ( คิดเฉพาะออกผลแท้-เก๊ หากไม่ออกผลจะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปองการันตีพระ หากเป็นพระแท้แต่ไม่ออกบัตรฯหรือไม่ทราบที่จะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปอง การันตีพระ 100 บาท ) รวมเป็น 300 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 400 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่อง )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 3000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 200 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง +ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 200 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 3000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 3000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังทราบผลการตรวจสอบพระเครื่อง
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระแท้และออกบัตรฯได้แล้ว หากผู้ชนะประมูลขอคืนตามกฏการรับประกันความพอใจ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบได้ 300 บาทและจะต้องโอนเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืน
--- กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- ในกรณีที่ผุ้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระแล้ว เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว สามารถแจ้งการรับเงินค่าพระมายัง สนง.การันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=559

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์
--- การระบุให้ทางสถาบันการันตีพระจ้ดส่ง พระเครื่องกลับทางไปรษณีย์นั้น สมาชิกฯจะต้องแจ้งส่งแบบไปรษณีย์ EMS รับประกันวงเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือชำรุดของพระเครื่อง หากสมาชิกฯระบุแจ้งให้ส่งแบบไปรษณีย์ EMS ธรรมดา สมาชิกฯจะต้องยอมรับในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางไปรษณีย์ได้ และ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางสถาบันการันตีพระ
--- รายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=540

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความเตือน ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/auction/
--- สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php
--- สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และการเปิดการตั้งประมูลต่อเนื่องสมาชิกจะต้องบริจาคเงินเข้าบัญชีการันตี พระเพื่อการกุศลจำนวน 500 บาท
---ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

9.การแสดงความเห็นในพระเครื่องรายการประมูล ( pra vote ) สมาชิกผู้โหวตจะต้องแสดงความเห็นในการโหวตลงในช่องแสดง ความคิดเห็นทุกครั้ง และโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในการโหวต ** จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ จากรูปพระเก๊ ** สมาชิกจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างไร หรือพระเก๊อย่างไร อันแสดงถึงเจตนาที่ดีในการโหวตด้วยทุกครั้ง ( ห้ามสมาชิกแสดงความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลที่ประกอบในการอธิบายพระแท้-เก๊เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=494

10. การออกบัตรรับรองฯของพระเครื่องสร้างใหม่นั้น ทางสถาบันการันตีพระจะรับตรวจสอบและออกบัตรฯให้กับพระเครื่องที่มีการระบุ แบบและชนิดไว้ในเอกสารการขอจัดสร้างหรือเสนอให้จองที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เสนอเปิดจองเท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูลในอัตราปกติคือ 200 บาทต่อองค์

11.บัตรรับรองพระเครื่อง
-ทาง.การันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
-.ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
-.ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง * ฟรี *
-. ทางสถาบันการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488

12.บัตรรับประกันพระเครื่อง
-ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489

13.การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง ( RECALL)
---ในกรณีที่ทาง สถาบันการันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทาง สนง.การันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่อง องค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจ สอบเพิ่มเติมที่ สถาบันการันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆในการ recall นี้ )
---หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สถาบันการันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
---หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทาง สถาบันการันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บ ข้อมูล ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่า(ผู้ซื้อ)ต่อไป หากมีการเช่าบูชาต่อไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวน ที่เช่าบุชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่า บูชามายัง สถาบันการันตีพระ เพือที่ทางสถาบันฯจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชา(ผู้ซื้อ)ต่อไป
---เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สถาบันการันตีพระออกให้กับสมาชิกโดยไม่มีค่าตรวจสอบพระเครื่อง ดังนั้นทาง สถาบันการันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องการ recall ทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จ ส่วนความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าของพระ เครื่ององค์นั้นๆ หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทาง สนง.การันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่ององค์ที่ออกบัตรฯไปนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489
--- หากทางสถาบันการันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง (ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทางสถาบันการันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทางสถาบันการันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ยินดีให้ทางสถาบันการันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

14. ** ห้าม ** ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประมูลเล่นในรายการตั้งประมูลที่ถูกแจ้งยกเลิก นั้นๆ หากสมาชิกท่านใดเข้าร่วมประมูลเล่นๆ อันไม่มีเจตนาจะประมูลจริง จะถูกพิจารณาพักการใช้งานตั้งประมูลหรือพักการใช้งานสมาชิกทั่วไปชั่วคราว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=554

15.การรับประกันกรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % โดยการระบุเพียงว่า * พระพร้อมเลี่ยมทอง * ให้ถือว่าสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทอง ไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585

16.กระดานเสนอขายพระเครื่องและกระดานเสนอจองพระเครื่องสร้างใหม่ ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรอง บุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=467

17.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=589

18.ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯ

19.หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก ก่อความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

20. เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

21.ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินดีให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางเว็บไซต์ฯ

เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

*** หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INFO ที่หน้านี้ค่ะ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php ***

โดยคุณ webmaster1 [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 10:59 น.]โดยคุณ webmaster1 [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 11:01 น.] #39468 (1/113)

รายละเอียดหลักๆที่ปรับปรุงจากปี 54 มีดังนี้ค่ะ
1.พระชนะประมูลที่ให้ผู้ตั้งประมูลส่งมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ หากผู้ชนะประมูลขอคืนตามกฏความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจสอบ 300 บาทได้และผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินคืนภายใน 3 วันหลังได้รับพระแล้วเช่นกัน
2.พระชนะประมูลที่ให้ผู้ตั้งประมูลส่งมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ หากผลการตรวจสอบออกผลทางหน้าเว็บไซต์ฯแล้ว ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วัน
3.การออกบัตรรับรองฯของพระเครื่องสร้างใหม่นั้น ทางสถาบันการันตีพระจะรับตรวจสอบและออกบัตรฯให้กับพระเครื่องที่มีการระบุ แบบและชนิดไว้ในเอกสารการขอจัดสร้างหรือเสนอให้จองที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เสนอเปิดจองเท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูลในอัตราปกติคือ 200 บาทต่อองค์


โดยคุณ BankHiWay (7.2K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 11:10 น.] #39470 (2/113)
โดยคุณ เด็กตรอกจันทน์ (2.2K)(2) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 11:14 น.] #39471 (3/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ korngavee (1.5K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 11:17 น.] #39472 (4/113)

รับทราบ


โดยคุณ sai-9ton (8K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 11:24 น.] #39475 (5/113)
โดยคุณ รักกัน (170) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 11:25 น.] #39476 (6/113)

ทราบเหมือนกันครับ


โดยคุณ หน้าหวาน (3.1K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 11:26 น.] #39477 (7/113)

โอเค


โดยคุณ ไม้มงคล (11.6K)(1) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 11:34 น.] #39479 (8/113)

มาแล้วกฎปี2555

ปีนี้สบายๆๆ ไม่ปรับราคาอะไรทั้งนั้น

ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ ต้อตาพระยา (539) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 12:02 น.] #39482 (9/113)

รับทราบคราบบบบบบบบบบบบ


โดยคุณ superfat (2K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 12:31 น.] #39483 (10/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ bunpot (3.5K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 12:40 น.] #39484 (11/113)
โดยคุณ kinetic (1K)(2) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 12:55 น.] #39485 (12/113)

-จัดไปเวป G....สุดยอดครับโดยคุณ shirew (4.6K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 13:35 น.] #39488 (13/113)

ไม่ปรับราคา+กฏโอนเงินภายใน3วันหลังจากผลออกบัตรออกเยี่ยมมากครับเพราะท่านที่ประมูลได้และขอให้ออกบัตรต้องเตรียมเงินไว้ด้วยไม่ใช่ให้รออีกเป็นอาทิตย์จึงจะโอนเยี่ยมครับ


โดยคุณ mu101 (2K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 14:34 น.] #39491 (14/113)

ยอดเยี่ยมครับ โดยเฉพาะข้อ 1 ถูกต้องและเป็นธรรมครับ


โดยคุณ aeksky (3.2K)(2) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 15:07 น.] #39495 (15/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ khunsarn (509) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 15:12 น.] #39496 (16/113)

ดีครับ ผู้ชนะประมูลจะได้ทราบว่า ต้องชำระเงินเพิ่มจากราคาที่ประมูลได้อีกกี่มากน้อยถ้าต้องการส่งตรวจสอบ ออกบัตรใหม่ รวมทั้งเวลาในการดำเนินการทั้งหมดน่าจะลงไว้ให้ทุกฝ่ายทราบนะครับ ปกติทางเวบก้ใช้เวลา 7 วันในการออกผล แล้วต้องบวกเพิ่มอีกกี่วัน ในการรอโอน การส่ง ปณ. น่าจะมีการแจ้งให้ทราบนะครับเวบมาสเตอร์


โดยคุณ khunsarn (509) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 15:16 น.] #39497 (17/113)

คนที่เข้าไปโหวตแสดงความเห็นมากกว่าพระแท้ไม่แท้ มีการพูดจาให้เสียหาย ต่อว่า น่ามีมาตรการจัดการด้วยนะครับ การโหวตว่าแท้ไม่แท้เป็นประโยชน์แก่ทุกคน แต่ไม่ควรให้มีการปรามาสใช้คำพูดกระทบกระเทียบครับ ผมมีตัวอย่างให้อ่านครับ ถ้าเวบมาสเตอร์ต้องการตรวจเช็ค

ตอบโดย webmaster 23/12/54

- จากกระทู้การแสดงความคิดเห็นในการโหวตของ PRA VOTE # 3 นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=494
- ผู้ตั้งประมูล หากพบว่ามีการโหวตที่ไม่ถูกต้องตามข้างต้น สามารถส่งรายละเอียดทั้งหมดไปที่ INFO ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php ทางเว็บไซต์ฯจะตรวจสอบและพิจารณาตามขั้นตอนให้จนแล้วเสร็จตามกฏ กติกาการโหวต


โดยคุณ apexshop (1.9K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 15:16 น.] #39498 (18/113)

ทราบครับ


โดยคุณ ริชชี่ (1.1K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 17:28 น.] #39502 (19/113)

ชอบตรงราคาไม่ขึ้นนี่ล่ะ แต่ถ้าลดก็จะดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจร้า


โดยคุณ dman2551 (11.8K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 18:22 น.] #39504 (20/113)

รับทราบ


โดยคุณ nokchaiyo (3.6K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 19:17 น.] #39505 (21/113)

รับทราบครับ...


โดยคุณ RONADO (10.1K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 19:35 น.] #39506 (22/113)
โดยคุณ ๙อุอากะสะ (3K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 20:31 น.] #39508 (23/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ newning (7.7K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 20:32 น.] #39509 (24/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ surasak_kmutt (752) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 21:30 น.] #39511 (25/113)

รับทราบคร้าบ


โดยคุณ KiTSEMA (1.5K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 22:23 น.] #39512 (26/113)

รับทราบครับ
สอบถามเพิ่มเติมครับ พระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและมีบัตรรับรองแล้ว
ผู้ชนะประมูลขอใช้สิทธิ์ร้องขอออกบัตรใหม่ จะต้องแนบเงิน 100 บาทพร้อมบัตรเดิมใช่ไหมครับ

ตอบโดย webmaster 24/12/54

ถูกต้องแล้วค่ะ
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ( พระเครื่องราคา 3000 - 9999 บาท ) ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )

-- เฉพาะพระเครื่องที่ราคาตั้งแต่ 10,000.-บาทและมีบัตรรับรองแล้ว...โอนหลังการส่งออกบัตรใหม่ครับ ( เพิ่มเติมข้อมูล 26/12/54 )


โดยคุณ sakaekrung (1.1K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 22:36 น.] #39513 (27/113)

ดีๆค่อยๆปรับกันไป


โดยคุณ suriyan04 (3.8K) [ศ. 23 ธ.ค. 2554 - 23:18 น.] #39514 (28/113)

รับทราบ


โดยคุณ Noomjj (1K) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 04:39 น.] #39517 (29/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ suangorndang (2.3K) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 07:03 น.] #39518 (30/113)

รับทราบคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบ


โดยคุณ BCC-106 (434) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 07:40 น.] #39519 (31/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ สายหนึ่งบางแค (1.7K) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 07:57 น.] #39520 (32/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ sitrayong (3K) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 08:40 น.] #39521 (33/113)

รับทราบคร้าบโดยคุณ ภุชงค์ชัยภูมิ (454) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 08:44 น.] #39522 (34/113)

รับทราบครับ แต่ผมติดอยู่ข้อนี้ครับ

2.พระชนะประมูลที่ให้ผู้ตั้งประมูลส่งมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ หากผลการตรวจสอบออกผลทางหน้าเว็บไซต์ฯแล้ว ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วัน

ข้อนี้ก็เหมาะสมครับ ถ้าได้เปิดเว็บทุกวัน หรือกับคนที่นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมฯทุกวันหรือคนทำงานอยู่กับที่ แต่สำหรัับคนที่วิ่งงานต่างจังหวัด(ถ้าในเมืองก็ดีไปช่วงเย็นพอได้เข้าร้านเน็ต) หลายวันกว่าจะได้เปิดเน็ต กว่าจะเสร็จงาน ผมว่า 5 วันเหมาะสมกว่าครับ


โดยคุณ KITTISAK-PRA (3.1K) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 09:40 น.] #39524 (35/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ ตรีรัตน์ (303) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 14:46 น.] #39529 (36/113)
โดยคุณ มาตรลพบุรี (2.5K) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 17:56 น.] #39531 (37/113)

รับทราบขอรับ


โดยคุณ nanjchu (117) [ส. 24 ธ.ค. 2554 - 22:27 น.] #39533 (38/113)

รับทราบครับผม


โดยคุณ ธรรมบัญชา (258) [อา. 25 ธ.ค. 2554 - 02:02 น.] #39534 (39/113)

รับทราบขอรับ


โดยคุณ nauts (1.9K)(1) [อา. 25 ธ.ค. 2554 - 09:46 น.] #39536 (40/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ บวรมงคล (124)(1) [อา. 25 ธ.ค. 2554 - 09:47 น.] #39537 (41/113)

รับทราบตะ


โดยคุณ technolog (4.3K) [อา. 25 ธ.ค. 2554 - 10:04 น.] #39538 (42/113)

รับทราบครับโดยคุณ ควร_เบญจ (1.5K) [อา. 25 ธ.ค. 2554 - 10:39 น.] #39540 (43/113)
โดยคุณ คอปแมน (44.2K) [อา. 25 ธ.ค. 2554 - 12:58 น.] #39544 (44/113)

ข้างบน(ใครเอ่ย)ยิ้มหน้าเขียว


โดยคุณ ๑k2king๑ (3.7K) [อา. 25 ธ.ค. 2554 - 13:50 น.] #39545 (45/113)

แจ่ม...


โดยคุณ พรหลวงพ่อ (1.2K) [อา. 25 ธ.ค. 2554 - 13:58 น.] #39546 (46/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ มานิต (3.2K) [อา. 25 ธ.ค. 2554 - 19:23 น.] #39547 (47/113)

กฏแห่งการคืนพระ
รับประกันความพอใจ ถ้าภายใน 3 วันบอกคืนพระแล้ว ทำไมไม่มีกฏต่อไปอีกหน่อยละครับ
ว่าต้องคืนภายในกี่วัน ปีนี้ทั้งปี ก็มีแต่คนสงสัย ถ้าจะคืนแล้ว ควรมีกำหนดระยะเวลาด้วยครับ
ว่าหลังจากแจ้งขอคืนแล้ว ต้องส่งของคืน ภายในกี่วัน
ถ้าไม่มีกำหนดแบบนี้ ปีหน้าก็เข้าอีแบบเดิม บอกคืนภายใน 3 วัน แต่กว่าจะส่งคือน ล่อเข้าไป 20 วัน ปีหน้าก็แย่ตลอดปีละครับ เหมือนเดิม
ถ้าผมอ่านกฏ ผิดไป ใครรู้ก็บอกมาด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสุง


โดยคุณ nicha (644) [จ. 26 ธ.ค. 2554 - 00:53 น.] #39549 (48/113)

รับทราบครับ เฮงๆๆทุกท่านรับปีใหม่2555 ครับ


โดยคุณ ekk_mark (239) [จ. 26 ธ.ค. 2554 - 11:11 น.] #39551 (49/113)

อยากให้ลงโทษพวกชอบตั้งกฏเอง เช่น เกิน 3000 ถ้าต้องการส่งเช็คออกเองทั้งหมด เกินหมื่นออกเอง เจอบ่อยมาก ควรมีมารตราการณ์เด็ดขาดกว่านี้ ตั้งกฏเองเป็นนังเลงพระ เวปจีมีกฏของเวปจี ตั้งกฏเองควรออกกฏลงโทษ ปล่อยไว้แบบนี้ป่วนเวปหมด

บ้านเมืองมีกฏหมาย เวปจีก็มีกฏ เคารพกฏทำตามกติกาปัญหาไม่เกิด

รักเวปจีครับ ปีใหม่ขอให้ทีมงานเวปจีประสบแต่สิ่งดีๆ เดินทางปลอดภัย โรคร้ายไข้สูงอย่าให้เจอ ทรัพย์จางให้หาย จากใจ ekk_mark


โดยคุณ udonteva (1.8K) [จ. 26 ธ.ค. 2554 - 14:39 น.] #39555 (50/113)

เยี่ยมครับผม


โดยคุณ อาชาเหล็ก (6.3K) [จ. 26 ธ.ค. 2554 - 15:03 น.] #39556 (51/113)

มีข้อส่งสัยเกี่ยวกับพระราคาตั้งแต่ 10,000.-บาทขึ้นไป ปัจจุบันใช้กฎข้อไหนครับ

ปล...ผู้ประมูลต้องโอนเงินก่อนหรือหลังการส่งพระออกบัตรใหม่ครับ

**********************************************************

กฎข้อนี้ให้ส่งพระตรวจสอบก่อนแล้วค่อยโอน...

-เนื่องจากมีการชนะประมูลพระเครื่องที่มีราคามากกว่า 10,000 บาทอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพแฝงตัวหาผลประโยชน์จากเพื่อนสมาชิก และเพื่อส่งเสริมการประมูลของสมาชิกใหม่ที่มี feedback ยังไม่มาก ดังนั้น *** พระเครื่องที่มีราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและมีบัตรรับรองฯ *** อยู่แล้ว หากผู้ชนะประมูลต้องการให้ทาง สนง.การันตีพระ ตรวจสอบพระเครื่องเพิ่มเติมก่อนการโอนเงินค่าพระนั้นๆ ผู้ชนะประมูลจะต้องแจ้งผู้ตั้งประมูลให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูล และจะต้องแจ้งทางเมล์ที่ชื่อ username ของผู้ตั้งประมูลเท่านั้น เมื่อทางผู้ตั้งประมูลได้รับแจ้งแล้วจะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯมายัง สนง.การันตีพระทันทีโดยระบุข้อความ ***** ( ด่วน ) ด้วยหมึกสีแดงตัวโตๆ ***** ลงในเอกสารที่แนบมาด้วย โดยมีรายละเอียดของการส่งพระเครื่องตามหัวข้อที่ 2และ3 ของกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=389 ดังนี้

***********************************************************

ส่วนข้อนี้บอกโอนก่อนแล้วค่อยส่งออกบัตรใหม่....

โดยคุณ KiTSEMA (594) (101.108.198.*) [23 Dec 2011 22:23] #39512 (26/50)


รับทราบครับ
สอบถามเพิ่มเติมครับ พระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและมีบัตรรับรองแล้ว
ผู้ชนะประมูลขอใช้สิทธิ์ร้องขอออกบัตรใหม่ จะต้องแนบเงิน 100 บาทพร้อมบัตรเดิมใช่ไหมครับ

ตอบโดย webmaster 24/12/54

ถูกต้องแล้วค่ะ
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )

************************************************************

ขอคำตอบชัดๆๆหน่อยครับ...พระเครื่องที่ราคาตั้งแต่ 10,000.-บาทและมีบัตรรับรองแล้ว...โอนก่อนหรือหลังการส่งออกบัตรใหม่ครับ

ตอบโดย webmaster 26/12/54

เฉพาะพระเครื่องที่ราคาตั้งแต่ 10,000.-บาทและมีบัตรรับรองแล้ว...โอนหลังการส่งออกบัตรใหม่ครับ


โดยคุณ nikron (2.1K) [จ. 26 ธ.ค. 2554 - 17:10 น.] #39557 (52/113)

ทราบครับ


โดยคุณ bluezone69 (9.7K) [จ. 26 ธ.ค. 2554 - 18:29 น.] #39558 (53/113)

รับทราบครับ....อ่านทุกบรรทัดแล้วครับ


โดยคุณ khinghoho (748) [อ. 27 ธ.ค. 2554 - 13:28 น.] #39566 (54/113)

โปร่งใสยุติธรรม


โดยคุณ lung_sam55 (399) [อ. 27 ธ.ค. 2554 - 13:51 น.] #39567 (55/113)

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบว่าเป็นพระแท้ แต่ไม่มีข้อมูลหรือยังไม่รับออกบัตรรับรอง ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลได้หรือไม่


โดยคุณ Naibangdee (810) [อ. 27 ธ.ค. 2554 - 22:17 น.] #39570 (56/113)

รับทราบโดยคุณ phongthorn (667) [พฤ. 29 ธ.ค. 2554 - 14:15 น.] #39577 (57/113)

รับทราบครับโดยคุณ onizuka2518 (4.7K) [ศ. 30 ธ.ค. 2554 - 10:42 น.] #39579 (58/113)

ดีจ้า


โดยคุณ Garuda (1.1K) [ศ. 30 ธ.ค. 2554 - 14:00 น.] #39580 (59/113)

เยี่ยมครับผมโดยคุณ จ๊าริมน้ำ (28.4K) [อา. 01 ม.ค. 2555 - 09:04 น.] #39588 (60/113)

รับครับ


โดยคุณ chaiwatnamo (1.2K) [อา. 01 ม.ค. 2555 - 09:05 น.] #39589 (61/113)

รับทราบครับ เยี่ยมๆ


โดยคุณ jin_pom35 (151) [อา. 01 ม.ค. 2555 - 13:40 น.] #39591 (62/113)

ซื่อตรงดี..ครับโดยคุณ เวียงนนท์ (1.9K) [อา. 01 ม.ค. 2555 - 21:08 น.] #39593 (63/113)

ขอสอบถามครับ
พระที่มีราคา 3000 บาท ขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลต้องการให้ออกบัตให้
ใครเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายครับ ผู้ตั้งประมูล หรือ ผู้ชนะประมูลครับ


โดยคุณ เวียงนนท์ (1.9K) [จ. 02 ม.ค. 2555 - 08:22 น.] #39594 (64/113)

ตัวหนังสือมันเยาะอ่านแล้วตารายครับ
ขอคำแนะนำหน่อยครับ (แก่แล้วครับ )


โดยคุณ เวียงนนท์ (1.9K) [จ. 02 ม.ค. 2555 - 08:23 น.] #39595 (65/113)
โดยคุณ pramanu (15) [จ. 02 ม.ค. 2555 - 09:23 น.] #39596 (66/113)

ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ natnatnaruk (211)(3) [จ. 02 ม.ค. 2555 - 11:34 น.] #39598 (67/113)

รับทราบเจ้าค่ะ


โดยคุณ wttnsr10310 (109)(1) [อ. 03 ม.ค. 2555 - 13:08 น.] #39602 (68/113)

รับทราบครับเจ้านาย


โดยคุณ มงคลชัย07 (556)(1) [อ. 03 ม.ค. 2555 - 13:08 น.] #39603 (69/113)
โดยคุณ Dragonbollz (94) [อ. 03 ม.ค. 2555 - 16:46 น.] #39605 (70/113)

รับทราบคร๊าบ


โดยคุณ paboo (377) [พ. 04 ม.ค. 2555 - 11:47 น.] #39608 (71/113)

รับทราบจ้า


โดยคุณ supertor (1.8K) [พ. 04 ม.ค. 2555 - 23:54 น.] #39618 (72/113)

รับทราบครับท่าน


โดยคุณ monton45 (1.1K)(1) [ส. 07 ม.ค. 2555 - 10:51 น.] #39669 (73/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ shibulaken (2.9K) [ส. 14 ม.ค. 2555 - 19:24 น.] #39707 (74/113)

ชอบใจตรง3วันโอนเงินหลังจาดออกบัตรบางที่ช้ามาก บ้างก้อ้างตามกฎ


โดยคุณ shibulaken (2.9K) [ส. 14 ม.ค. 2555 - 19:25 น.] #39708 (75/113)

แต่โดยรวมยอดเบี่ยมครับ


โดยคุณ ก้อนกรวด (9.1K) [อา. 15 ม.ค. 2555 - 08:52 น.] #39709 (76/113)

.............สอบถามๆๆๆๆครับ..........
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 3000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล(รับทราบข้อนี้เข้าใจเข้าใจ)
-----แล้วพระองค์นั้น.....(ไม่สรปผล ไม่มี่ข้อมูลอ้างอิง)....ธรรมเนียมการจัดส่ง 100 บาทคืนพระใครออกครับ"ผู้ตั้งประมูล"หรือ"ผู้ชนะประมูล"ล่ะครับ


โดยคุณ kundong1 (853) [อ. 17 ม.ค. 2555 - 13:28 น.] #39723 (77/113)

ขอสอบถามครับ ผู้ชนะประมูลพระราคา3000บาทขึ้นไป ขอให้ส่งออกบัตร เมื่อผลบัตรออกแล้วให้โอนเงินให้ผู้ตั้งประมูลภายใน3วัน ถ้าเกิน 3 วันแล้วมีมาตรการอย่างไรครับ ผมกำลังเจอปัญหานี้อยู่ครับ


โดยคุณ poowa (0) [อา. 22 ม.ค. 2555 - 01:14 น.] #39751 (78/113)

ผมขอถามปี55นี้ ถ้าผมจะส่งพระสมเด็จฯ2องค์ มาเพื่อขอบัตรรับรองพระเครื่อง ผมต้องโอนเงินมา 300 บาท (ค่าบัตร2ใบ200+ค่าส่งพัสดุ100) ผมเข้าใจถูกไหมครับ กรุณาชี้แนะมือใหม่ด้วยครับ


โดยคุณ orc_cocoa (184) [อา. 22 ม.ค. 2555 - 21:51 น.] #39755 (79/113)

ถ้าผมส่ง ตรวจสอบ 5 องค์ และต้องการออกบัตรทั้ง 5 องค์

ต้องโอน = 5*200(ค่าออกบัตรรับรอง G-pra 100+ ค่าเก็บข้อมูล100) + ค่าส่งคืน 100
= 1100 ผมเข้าใจถูกไหมครับ

และถ้าต้องการตรวจสอบเฉยๆโดยไม่ต้องการออกบัตรรับรอง G-pra
ต้องโอน =5* ??? (ค่าออกใบรายงานผล หรือค่าเก็บข้อมูล คิดยังไงเท่าไหร่ครับ) + ค่าส่งคืน100

รบกวนด้วยครับ


โดยคุณ orc_cocoa (184) [อา. 22 ม.ค. 2555 - 22:01 น.] #39756 (80/113)

เพิ่มเติมนะครับ ผมคิดว่าถ้ามือใหม่มาอ่าน น่าจะงงกันเยอะ ผมเองมือใหม่ก็ยัง งงๆครับ

ท่าจะให้ดีน่าจะทำเป็นตารางและยกตัวอย่างใส่ excel มาเลยครับว่าถ้าจะส่งเช็ค
จะมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง รวมเท่าไหร่ จะทำให้เข้าใจได้ง่ายมากๆเลยครับ

ฝากพิจารณาครับ


โดยคุณ poowa (0) [จ. 23 ม.ค. 2555 - 00:10 น.] #39757 (81/113)

น่าจะ งงงง หลายคนครับ เพราะการออกกฏใหม่ใดๆ(ปี55)ต้องเขียนกำกับไว้ท้ายเสมอว่า ให้ยกเลิกกฎเก่าหรือที่ขัดแย้งกับกฎใหม่ด้วย(หัวหมอครับอุอุ)..และผมเห็นด้วยหาก g-pra จะรับพิจารณาจัดทำตารางค่าใช้จ่ายตามที่คุณorc_cocoaเสนอ และบัญชีชื่อพระเครื่อง ที่ g-pra สามารถตรวจเช็คได้ ตามที่สมาชิกท่านอื่นเสนอไว้...ซึ่งจะเป็นประโยชน์ สะดวกรวดเร็วแก่สมาชิก ขอให้พิจารณาด้วยครับ


โดยคุณ AIPAO (815)(7) [อ. 24 ม.ค. 2555 - 09:33 น.] #39769 (82/113)

มาใหม่ครับ ยังงง พยายามศึกษาอยู่ครับ พระที่ลงประมูลที่ไม่มีบัตรก็ยังสรุปไม่ได้ว่าแท้หรือเก๊ใช่ไหมครับ นอกจากผู้ที่ดูเป็นจริงๆ ถึงมีการส่งพระตรวจสอบกันก่อน แบบนี้เป็นเรื่องที่ดีและถูกต้องแล้วครับ ส่วนตัวแล้วชอบมาตรฐานของg-pra ครับ


โดยคุณ srisawat (1.3K)(3) [ศ. 27 ม.ค. 2555 - 09:30 น.] #39783 (83/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ KiTSEMA (1.5K) [จ. 30 ม.ค. 2555 - 17:45 น.] #39800 (84/113)

จากการสอบถามและตอบโดย webmaster

โดยคุณ KiTSEMA (633) (101.108.198.*) [23 Dec 2011 22:23] #39512 (26/83)


รับทราบครับ
สอบถามเพิ่มเติมครับ พระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและมีบัตรรับรองแล้ว
ผู้ชนะประมูลขอใช้สิทธิ์ร้องขอออกบัตรใหม่ จะต้องแนบเงิน 100 บาทพร้อมบัตรเดิมใช่ไหมครับ

ตอบโดย webmaster 24/12/54

ถูกต้องแล้วค่ะ
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ( พระเครื่องราคา 3000 - 9999 บาท ) ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )

-- เฉพาะพระเครื่องที่ราคาตั้งแต่ 10,000.-บาทและมีบัตรรับรองแล้ว...โอนหลังการส่งออกบัตรใหม่ครับ ( เพิ่มเติมข้อมูล 26/12/54 )

ทำให้ผมเข้าใจว่าพระราคาตั้งแต่ 10000 บาทขึ้นไปและมีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลร้องขอให้ส่งตรวจสอบเพื่อออกบัตรใหม่จะต้องแนบพระ+บัตรเดิม+เงินค่าส่งพระคืน 100 บาท
แต่เมื่อดำเนินการตามกระทู้ที่ตั้งประมูล
https://www.g-pra.com/auction/view.php?aid=7347302
แต่ได้รับการโทรกลับจากสำนักงานจีพระให้โอนเงินเพิ่มในส่วนใบรายงานผลอีก 100 บาท
ผมอ่านในกฎกติกาก็ไม่เห็นได้ระบุไว้ตรงไหน งง ครับ แต่ก็ต้องโอนเงินให้เพิ่มอีก 100 บาท
สรุปว่าเป็นอย่างไรกันแน่ ถ้าจะต้องเพิ่มค่าใบรายงานผลอีก 100 บาทก็น่าจะเขียนไว้ให้ชัดในกฎกติกานะครับ จะได้ไม่มีปัญหากับผู้ชนะประมูลนะครับ
สอบถามมาเพื่อ ครั้งต่อไปจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง
ขอบคุณมากครับ
กิจเสมา
โดยคุณ แพทย์แผนปัจุบัน (1.1K)(1) [ศ. 09 มี.ค. 2555 - 12:35 น.] #40307 (85/113)

ขอบคุณครับ


โดยคุณ เริงเมือง (929)(6) [ศ. 09 มี.ค. 2555 - 21:03 น.] #40312 (86/113)

อยากถามครับ ว่าทำไมผมเอาพระลงประมูลไม้ได้ครับ

รบกวนช่วยบอกที่ครับ


โดยคุณ ขวัญพระนคร (163) [อ. 13 มี.ค. 2555 - 13:42 น.] #40325 (87/113)

ครับ


โดยคุณ ขวัญพระนคร (163) [อ. 13 มี.ค. 2555 - 13:43 น.] #40328 (88/113)

ครับ


โดยคุณ piti-koh (478) [ส. 24 มี.ค. 2555 - 21:23 น.] #40387 (89/113)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ justko (3.2K) [พ. 04 เม.ย. 2555 - 15:18 น.] #40479 (90/113)

ล่าสุด ผมพึ่งชนะประมูลพระในราคาไม่ถึง ๓๐๐๐ บ. ไม่มีบัตรรับรอง ภายหลังรับพระแล้ว นำไปถามผู้ชำนาญการด้านพระสายนั้นพิจารณาว่าไม่แท้ ก็จัดส่งพระคืนกลับให้ผู้ตั้งประมูลทันทีหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลโทรกลับมาตำหนิว่า เสียความรู้สึกกับผมมาก เพราะเขาก็มีสายตรงยืนยันว่าของเขาแท้ และไม่อยากจะส่งออกบัตร พร้อมกับบอกว่า ขายพระให้ผมทำให้เสียโอกาสขายหน้าตู้ ซึ่งได้ราคาสูงกว่าที่ขายให้ผมและเสียค่าจัดส่ง ค่าโอน ค่ารถไปดำเนินการต่างๆ ขอคืนเงินโดยหักไป 400 บาทเพื่อเป็นค่าเสียเวลา ผมก็จำใจรับปากไป ตอนนี้กำลังรอดูว่าจะโอนเงินกลับมาภายในเจ็ดวันรึเปล่า คืบหน้าจะเล่าสู่กันฟังอีกครับ

อยากทราบว่า กติกา การคืนเงิน ระบุไว้หรือไม่ว่าต้องคืนเต็มจำนวน หรือ หักค่าเสียโอกาส และค่าดำเนินการต่างๆได้กี่เปอร์เซ็นครับ

การให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จะต้องเชี่ยวชาญขนาดไหน จึงจะส่งพระคืนให้ผู้ตั้งประมูลได้ครับ

ไม่เช่นนั้นก็ยืนยันว่าของเขาแท้เสมอ อย่างตัวอย่างที่เล่ามาครับ


โดยคุณ nuijay (530) [อา. 15 เม.ย. 2555 - 13:24 น.] #40619 (91/113)

ยังไม่เคยส่งพระตรวจเช็คครับ ถามหน่อย
1.ผมกำลังจะนำพระไปตรวจเช็ค5องค์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรครับต่อพระ1องค์(แบบออกบัตรและไม่ออกครับ)กรณีพระเก๊เสียค่าตรวจเช็คไมครับ
2.กรณีมีผู้ชนะประมูลราคาเกิน๓๐๐๐.บ ผู้ชนะประมูลขอให้ออกบัตรใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายครับและใช้เวลาตรวจเช็คกี่วันครับ


โดยคุณ ปราณเทพ (0) [อา. 15 เม.ย. 2555 - 13:53 น.] #40621 (92/113)รับทราบคับ


โดยคุณ phudphong (966) [พ. 18 เม.ย. 2555 - 06:04 น.] #40629 (93/113)

สอบถามครับ
พระแท้ยังไม่รับออกบัตร หมายถึงพระประเภทใด ให้ข้อมูลหน่อยนะครนับ


โดยคุณ น้องกอล์ฟ (1.2K) [ส. 21 เม.ย. 2555 - 06:46 น.] #40645 (94/113)

สอบถามหน่อยครับ ในหัวข้อ
--- จะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตาม มาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของ สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูล หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตาม กฏหมายอาญาต่อไป
คือผมประมูลพระได้แล้วและตรวจสอบปรากฏว่าพระไม่แท้ คือได้รับพระ 11/4/55 และขอคืนพระ 20/4/55 และแจ้งคืนผู้ตั้งประมูลไปแล้วแต่ไม่มีการตอบรับ ผมต้องทำอย่าไรครับ ถ้าเขาไม่ยอมคืนเงิน สามารถขึ้นบัญชีดำได้เปล่าครับ
ขอบคุณครับโดยคุณ dangk2 (108)(1) [พ. 25 เม.ย. 2555 - 18:35 น.] #40695 (95/113)

รบกวนสอบถามครับ พอดีผมต้องการส่งพระเพื่อขอออกบัตรรับรอง ซึ่งเป็นพระที่ผมเช่ามาเองจากแผงพระทั่วไปและไม่ได้เช่าจากทางเวปผมสามารถขอออกบัตรรับรองได้ไหมครับ รบกวนทางเวปช่วยชี้แจงให้เข้าใจด้วยครับ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ เนื่องจากผมเป็นสมาชิกใหม่ยังไม่เข้าใจในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ NunnJaa (871) [ศ. 11 พ.ค. 2555 - 13:30 น.] #40795 (96/113)

ลูกค้าได้ประมูลพระไปตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.55 กระทั้งวันที่ 10 พ.ค.55 ลูกค้าได้โทรมาขอคืนพระเพราะบอกว่าไม่แท้่ แต่ผมได้เห็นลูกค้านำพระองค์ดังกล่าวไปตั้งประมูลในอีก website จึงอยากเรียนถาม webmaster ว่ากรณีนี้ผมจะต้องคืนเงินให้ลูกค้าหรือไม่เนื่องจาก1 ระยะเวลาที่เนิ่นนานตั้งแต่ลูกค้ารับพระไป 2 พระมีมูลค่า 3500 บาท หลังจากลูกค้าประมูลได้ไม่ใช้สิทธิตรวจสอบพระแต่ขอให้ผมลดราคาให้ 200 บาทแล้วจัดส่งให้ทันที ซึ่งจากการที่ผมได้อ่านกฎ --- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระแท้และออกบัตรฯได้แล้ว หากผู้ชนะประมูลขอคืนตามกฏการรับประกันความพอใจ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบได้ 300 บาทและจะต้องโอนเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืน
--- กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
จึงของให้ทาง webmaster ช่วยแนะนำด้วยครับ
นับถือ
นันท์ นาคไพโรจน์
หมายเหตุ : หากลูกค้าประมูลได้ไปแล้วตรวจสอบในระยะเวลา 10 วัน หากพระมีปัญหาผมยินดีรับคืน แต่กรณีดังกล่าวผมเห็นว่ามันเนิ่นนานมากเกินไป และที่ลูกค้าอ้างว่าพระมีปัญหาผมก็ไม่ทราบว่าลูกค้านำให้่ใครตรวจสอบ
อ้างอิงจากกระทู้ https://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=7581756


โดยคุณ ต้นbonny (9K) [จ. 21 พ.ค. 2555 - 23:05 น.] #40838 (97/113)

เคสของคุณ NunnJaa ยังไงก็ต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้ชนะการประมูลครับ เงินแท้ พระต้องแท้วันยันค่ำ ผมก็เคยมีลูกค้าขอส่งพระคืนบ้าง ผมก็ยินดีคืนให้เต็มจำนวน และผมเองก็เคยคืนพระผู้ตั้งประมูล ประมูลไปเกือบปี พอส่งเช็ค เป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลก็จะโอนเงินคืน เพราะถ้าไม่โอนเงินคืน แจ้งทางเว็ป ทางเว็ปก็จะตามให้ ถ้าไม่ได้คืน ก็จะบล็อคยูสเซอร์ของผู้ตั้งประมูลครับ และทางเว็ปจะแนะนำให้ผู้ชนะการประมูลแจ้งความดำเนินคดีครับ


โดยคุณ หนุ่มสะมะถะ (999) [ศ. 25 พ.ค. 2555 - 17:06 น.] #40942 (98/113)

ขออนุญาติถามผู้รู้ครับ
ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลพระตั้งราคาปิดไว้ที่8500.-แต่ไม่ได้บอกเรื่องบัตรจี-พระ
ถ้าผมชนะประมูลได้ และต้องการให้ออกบัตรจี-พระ ไม่ทราบว่าต้องเพิ่มให้ทางผู้ตั้งประมูลเท่าไรครับ อีกอย่างทางผู้ตั้งประมูลเหมือนพยายามบ่ายเบี่ยงในการขอออกบัตร ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ กลัวจะมีปัญหาพระไม่แท้เหมือนพี่ๆหลายๆคน
ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ


โดยคุณ chiewchol9871 (3.6K)(1) [จ. 02 ก.ค. 2555 - 21:25 น.] #41195 (99/113)
โดยคุณ puket24 (140) [ส. 28 ก.ค. 2555 - 20:56 น.] #42456 (100/113)

*** จากข้อ
6.ผู้ชนะการประมูล

*** และข้อย่อย
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ

*** ผมอยากทราบว่า การมีบัตรรับรอง หมายถึงที่ออกโดย "สถาบันการันตีพระ" อย่างเดียวหรือจากเพื่อนบ้านอื่นๆ ด้วยครับ
หากไม่นับรวมการรับรองจากเพื่อนบ้านผมจะได้ให้ "สถาบันการันตีพระ" ตรวจสอบครับโดยคุณ ร้านตลับ (81)(1) [จ. 30 ก.ค. 2555 - 11:26 น.] #42460 (101/113)

--- กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ

ถ้าเป็นพระที่มีบัตรรับรองอยู่แล้ว ( ปี 53 ) ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีนี้โดยคุณ ตั้มสะพานปูน (89)(3) [อา. 12 ส.ค. 2555 - 21:23 น.] #42623 (102/113)
โดยคุณ ตั้มสะพานปูน (89)(3) [อา. 12 ส.ค. 2555 - 21:26 น.] #42624 (103/113)

หมายความว่าถ้าผมเป็นสมาชิกใหม่ ผมมีพระเครื่องอยากตรวจสอบพร้อมออกบัตร2องค์ ผมต้องชำระค่าธรรมเนียมออกบัตรกับจัดเก็บข้อมูล200บาทค่าธรรมเนียมตรวจสอบฟรี ค่าส่งไปรษณีย์คืนผม100บาทรวมเป็น300บาทใช่ไหมครับ ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า


โดยคุณ frendship99 (501) [อ. 28 ส.ค. 2555 - 18:27 น.] #42710 (104/113)

เรื่องใหญ่ รบกวนพี่ๆด้วยครับ ผมชนะประมูล เขาส่งมาให้แบบลงทะเบียนธรรมดา และผมไม่ได้รับเลย คือหาย อย่างนี้ผมจะได้รับเงินคืนไหมครับ


โดยคุณ netiruk (278)(3) [พฤ. 30 ส.ค. 2555 - 16:28 น.] #42720 (105/113)

กรณี - การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ เมื่อพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ แต่ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบจำนวน 300 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 300 บาทจากค่าพระเครื่องที่จะคืนได้

-แล้วถ้าเกิดผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ การส่งพระคืน ผู้ชนะประมูลถูกหักเงินค่าใช้จ่ายในการออกบัตรแล้ว เวลาผู้ชนะประมูลส่งพระคืนให้กับผู้ตั้งประมูลนั้น ไม่ต้องส่งบัตรรับรองให้ผู้ตั้งประมูลใช่ไหมครับ เพราะผู้ชนะประมูลเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายเอง


โดยคุณ ยุทธิชัย (2.6K) [ศ. 26 ต.ค. 2555 - 18:00 น.] #43629 (106/113)

จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรณีที่พระที่ส่งกลับมามีการชำรุดเสียหายจะทำอย่างไรได้บ้างครับ


โดยคุณ zoneE (73) [พฤ. 08 พ.ย. 2555 - 22:41 น.] #43798 (107/113)

ในกรณีพระมีบัตรแต่นำพระเช็คแล้วได้รับคำตอบว่า
เป็นพระเก๊ เอาไปตู้ใหนก็ไม่รับ ควรทำอย่างไร


โดยคุณ weerasakp (426) [อา. 11 พ.ย. 2555 - 23:12 น.] #43822 (108/113)

รับทราบครับ


โดยคุณ เลอร์ดอนเมือง (63)(3) [ส. 17 พ.ย. 2555 - 17:19 น.] #43848 (109/113)

รับทราบคับผม


โดยคุณ nonnan (189)(4) [ศ. 30 พ.ย. 2555 - 11:53 น.] #44036 (110/113)

ขอทราบหน่อยครับ กรณีผู้ชนะการประมูล ประมูลพระไม่ถึง3000 และได้รับพระไปแล้ว อย่ากรู้มากครับว่าจะรับประกันความพอใจภายในกี่วันและหลังจากที่รับปรักันความพอใจแล้ว เมื่อนำพระไปให้คนอื่นดูแล้วกลัวแท้ไม่แน่ใจแต่เกินวันที่รับประกันแล้ว สามารถเอาไปคืนให้กับผู้ประมูลได้ไม๊อยากรู้มากครับ ช่วยตอบที่ ย้ำนะครับราคาไม่เกิน3000ครับ เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเอาไปคืนได้ก็เสียเวลาคนประมูล แล้วถ้าบอกว่าวัดใจครับอย่างนี้ผู้ประมูลจะมีสิทธิ์อะไรบ้างหล่ะครับ


โดยคุณ chaiyaphorn (1K) [อา. 02 ธ.ค. 2555 - 23:06 น.] #44052 (111/113)

ยิ่งอ่านยิ่งงงครับ ผมจะส่งพระไปออกบัตร ก้ยังงงอยู่ครับ ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่รู้ต้องใส่เงินไปเท่าไร ที่จริงหน้าจะมี หัวข้อปักมุดไว้เลยนะครับ สำหรับหารส่งพระไปตรวจสอบและออกบัตร ว่าส่งกี่องค์ต้องใส่ตังค์เท่าไร ยกตัวอย่างสัก1ตัวอย่างก็น่าจะเข้าใจ และส่งไปที่ไหน จ่าหน้าซองยังไง นี่แหละครับจะเป็นประโยชน์มากเลยครับ


โดยคุณ Dumkam (109) [ส. 15 ธ.ค. 2555 - 20:34 น.] #44147 (112/113)

การยืนยัน บุคคลนี่ทำยังไงครับ ผมกำลังสมัครสมาชิกใหม่ครับ อยากทราบข้อมูลครับ


โดยคุณ ยศอุดมสุข (14) [พ. 02 ก.ค. 2557 - 10:01 น.] #49194 (113/113)

แล้วการที่ ผู้ประมูลชนะ แล้วคืนของโดยไม่มีเหตุผล โดยใช้กฎความพอใจ อย่างเดียว แล้วคืนหลายคนมาก ผมว่าก็ไม่เหมาะนะครับ เอาไปขายไม่ได้เอามาคืน ไม่ใช่โดนคนสองคน พระเก๊จะไม่ว่าสักคำ อย่างงี้ผมก็เคาะเล่น ชนะได้พระมา ขายไม่ได้ก็คืน สนุกสนาน


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1