ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ ปี 2557


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- เนื่องจากมีท่านสมาชิกกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ และได้รับการพิจารณาจากทางเวบไซต์ฯแล้ว แต่ท่านสมาชิกไม่ได้รับทราบข้อมูล ดังนั้นทางเวบไซต์ฯจึงขอแจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯที่กระดานนี้
- จึงเรียนมาเพื่อทราบ
- เวบไซต์การันตีพระ

โดยคุณ webmaster3 [ส. 18 ม.ค. 2557 - 09:52 น.]โดยคุณ webmaster14 [ส. 18 ม.ค. 2557 - 10:27 น.] #48119 (1/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernameท๊อปTURBO กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 18 ม.ค. 2557 - 10:47 น.] #48122 (2/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernameล้านมั่นคง กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เรียนเชิญติดต่อรับรองบุคคลพร้อมรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 21 ม.ค. 2557 - 11:50 น.] #48145 (3/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username choetwong กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 มกราคม 2557โดยคุณ webmaster14 [พ. 22 ม.ค. 2557 - 17:26 น.] #48155 (4/329)


- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username howfox กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 29 มกราคม 2557


โดยคุณ webmaster14 [พ. 22 ม.ค. 2557 - 17:26 น.] #48156 (5/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Username มงคลทิพย์ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 22 ม.ค. 2557 - 17:38 น.] #48157 (6/329)


แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Username padung32 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 23 ม.ค. 2557 - 16:13 น.] #48163 (7/329)


แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Username indybeam กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 25 ม.ค. 2557 - 16:11 น.] #48177 (8/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username bussakorn กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 25 ม.ค. 2557 - 16:13 น.] #48178 (9/329)


- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ภาษิต กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 11:20 น.] #48191 (10/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username p7harit กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบขายนอกเว็บไซต์
-พักการตั้งประมูลโดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 14:35 น.] #48192 (11/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam ekrisda กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 14:48 น.] #48193 (12/329)


- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ศิษย์ปู่สง่า กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 14:54 น.] #48194 (13/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ynnoot กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 14:55 น.] #48195 (14/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernamezticky กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 15:01 น.] #48197 (15/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernamหลานย่า กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 15:02 น.] #48198 (16/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernamอากู๋ กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 15:04 น.] #48199 (17/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam คุณอั้ม กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 15:07 น.] #48200 (18/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam vit_2513 กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 15:10 น.] #48201 (19/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam pakob กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 15:12 น.] #48202 (20/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam boonbank กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 15:18 น.] #48203 (21/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam khinghoho กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 27 ม.ค. 2557 - 15:22 น.] #48204 (22/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam pizzaa กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster4 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 09:09 น.] #48210 (23/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username kridsada5301 กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 09:10 น.] #48211 (24/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username zindro5301 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 11:05 น.] #48212 (25/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username กระบี่ กรณีช่วยประมูล
- พักการเป็นผู้ตั้งประมูล


โดยคุณ webmaster4 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 11:06 น.] #48213 (26/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username vas10 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานสมาชิก


โดยคุณ webmaster14 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 11:18 น.] #48215 (27/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username engchit กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557


โดยคุณ webmaster14 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 11:25 น.] #48216 (28/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernameชัยนเรศ กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster14 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 17:11 น.] #48220 (29/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username MENATUM กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรียนเชิญรับรองบุคคล พร้อม รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 17:12 น.] #48221 (30/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username KHUNNMC กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 17:43 น.] #48222 (31/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username aekaat กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 17:45 น.] #48223 (32/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username janelovekik333 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรียนเชิญติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 28 ม.ค. 2557 - 17:56 น.] #48224 (33/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username suanoi กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 06 ก.พ. 2557 - 17:47 น.] #48293 (34/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username sawaddeetruee กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ก.พ. 2557 - 10:30 น.] #48303 (35/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username piya2518 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 7 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ก.พ. 2557 - 10:31 น.] #48304 (36/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username susmeyer กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรียนเชิญติดต่อรับรองบุคคลพร้อมรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ก.พ. 2557 - 11:10 น.] #48306 (37/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เด็กดอย1 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 7 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคลพร้อมรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ก.พ. 2557 - 11:11 น.] #48307 (38/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username mangkudgee กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรียนเชิญติดต่อรับรองบุคคลพร้อมรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 ก.พ. 2557 - 11:11 น.] #48308 (39/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Badtzman กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรียนเชิญติดต่อรับรองบุคคลพร้อมรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ก.พ. 2557 - 16:22 น.] #48330 (40/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernam ปลาตากลม กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการพักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ก.พ. 2557 - 16:24 น.] #48331 (41/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernamfoodtech กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ก.พ. 2557 - 16:43 น.] #48332 (42/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username hi-low กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ก.พ. 2557 - 16:49 น.] #48334 (43/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username converse_07 กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ก.พ. 2557 - 16:51 น.] #48335 (44/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ตู่ทีโอที กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ก.พ. 2557 - 16:57 น.] #48336 (45/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username จักรพรรดิ กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ก.พ. 2557 - 17:00 น.] #48337 (46/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ratchata กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 ก.พ. 2557 - 17:03 น.] #48338 (47/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username jungjung กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 ก.พ. 2557 - 10:17 น.] #48355 (48/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username katan73 กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 ก.พ. 2557 - 10:18 น.] #48356 (49/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Intern2555 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2557 จะต้องติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 ก.พ. 2557 - 11:04 น.] #48357 (50/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
Username siriroj1234 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 มีนาคม 2557
เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2557
จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 ก.พ. 2557 - 18:00 น.] #48360 (51/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เฟร้นซ์พระณคอน กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 ก.พ. 2557 - 18:02 น.] #48361 (52/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username นนธวัช กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 13 ก.พ. 2557 - 11:08 น.] #48373 (53/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nestlp กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 13 ก.พ. 2557 - 17:43 น.] #48381 (54/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username tongjoy กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 ก.พ. 2557 - 10:06 น.] #48470 (55/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username พลสกลนคร กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 ก.พ. 2557 - 10:13 น.] #48472 (56/329)


- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เด็กวัดแคราย กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 ก.พ. 2557 - 10:31 น.] #48474 (57/329)


-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ballloonyoyo กรณี โหวตไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์ฯ
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 ก.พ. 2557 - 11:00 น.] #48475 (58/329)


-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pornchai25 กรณี โหวตไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์ฯ
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 มีนาคม 2557


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 ก.พ. 2557 - 11:23 น.] #48477 (59/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username สายตรงพระเครื่อง กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 ก.พ. 2557 - 17:56 น.] #48483 (60/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username xnakhon กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 ก.พ. 2557 - 17:57 น.] #48484 (61/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Nosaikaw กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 ก.พ. 2557 - 17:59 น.] #48485 (62/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username tom2533 กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 21 ก.พ. 2557 - 14:49 น.] #48491 (63/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username tikloet กรณีไม่รับคืนพระไม่แท้ ตามกฏ กติกาเว็บไซต์
- พักการตั้งประมูล
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะติดต่อรับพระคืน และบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [ศ. 21 ก.พ. 2557 - 15:46 น.] #48492 (64/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username โขงเจียม กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 21 ก.พ. 2557 - 15:47 น.] #48493 (65/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ฝั่งโขง กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มีนาคม 2557 จะต้องติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 ก.พ. 2557 - 10:06 น.] #48521 (66/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ตู่เมืองตาก กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 24 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 24 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 ก.พ. 2557 - 10:07 น.] #48522 (67/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username komsan กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 24 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 24 มีนาคม 2557 จะต้องติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 ก.พ. 2557 - 15:42 น.] #48526 (68/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username โจโฉพระเครื่อง กรณีช่วยประมูล
- พักการเป็นผู้ตั้งประมูล


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 ก.พ. 2557 - 15:43 น.] #48527 (69/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nokkee กรณีช่วยประมูล
- พักการเป็นผู้ตั้งประมูล


โดยคุณ webmaster4 [จ. 24 ก.พ. 2557 - 15:45 น.] #48528 (70/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username พิมพ์สรรค์ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน


โดยคุณ webmaster4 [พ. 26 ก.พ. 2557 - 11:07 น.] #48537 (71/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username บอลตลิ่งชัน กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 26 ก.พ. 2557 - 11:10 น.] #48538 (72/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username มะนาวเปรี้ยว กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 มีนาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มีนาคม 2557 จะต้องติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 05 มี.ค. 2557 - 17:34 น.] #48577 (73/329)


-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username somprasong กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 5 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 06 มี.ค. 2557 - 10:05 น.] #48583 (74/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username suffer กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 6 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 06 มี.ค. 2557 - 11:14 น.] #48584 (75/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Usernameลูกพระพรหม กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 06 มี.ค. 2557 - 11:15 น.] #48585 (76/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username joajae กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 06 มี.ค. 2557 - 11:16 น.] #48586 (77/329)


-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username หนุ่ยเพชรบุรี กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักตั้งประมูลชั่ว คราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 06 มี.ค. 2557 - 11:31 น.] #48587 (78/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username idubbleman กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักตั้งประมูลชั่ว คราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 06 มี.ค. 2557 - 11:34 น.] #48588 (79/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username gniyom กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 มี.ค. 2557 - 11:15 น.] #48595 (80/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username จงเจริญ2557 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 7 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 มี.ค. 2557 - 11:16 น.] #48596 (81/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username kroovichit กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมุลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 7 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 มี.ค. 2557 - 11:39 น.] #48597 (82/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username witpayasuren กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 7 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 07 มี.ค. 2557 - 11:41 น.] #48598 (83/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เรืองกิตติ์ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 7 เมษายน 2557 พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 มี.ค. 2557 - 11:04 น.] #48604 (84/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sukitttc กรณี โหวตไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์ฯ
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2557


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 มี.ค. 2557 - 11:24 น.] #48605 (85/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username แนนท่านางเริง กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมุลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 มี.ค. 2557 - 11:25 น.] #48606 (86/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nongjule กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 มี.ค. 2557 - 11:25 น.] #48607 (87/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nong1 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 08 มี.ค. 2557 - 11:43 น.] #48609 (88/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username PraLike กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักตั้งประมูลชั่ว คราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 15 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 มี.ค. 2557 - 16:47 น.] #48624 (89/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username yutyim กรณี ช่วยประมูล
-พักการใช้งาน ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 มี.ค. 2557 - 16:49 น.] #48625 (90/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username nutintape กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 มี.ค. 2557 - 16:56 น.] #48626 (91/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username นินลพบุรี กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 มี.ค. 2557 - 16:59 น.] #48627 (92/329)


-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username หนุแมน กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 12 มี.ค. 2557 - 17:53 น.] #48632 (93/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Usernameกอล์ฟหอการค้า กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 19 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 12 มี.ค. 2557 - 17:56 น.] #48633 (94/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username shop-siam กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 19 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 12 มี.ค. 2557 - 18:00 น.] #48634 (95/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username chan_namo กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 19 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พ. 12 มี.ค. 2557 - 18:01 น.] #48635 (96/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username yakuzasung กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 19 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 18 มี.ค. 2557 - 10:24 น.] #48661 (97/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username meam52 กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูลชั่วคราว


โดยคุณ webmaster4 [อ. 18 มี.ค. 2557 - 10:25 น.] #48662 (98/329)


- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ลัดดา54 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราวโดยคุณ webmaster14 [พ. 19 มี.ค. 2557 - 10:21 น.] #48665 (99/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เจริญกรุง12 กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 19 มี.ค. 2557 - 10:47 น.] #48666 (100/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username พนธ์นักเลงทุ่น96 กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 19 มี.ค. 2557 - 10:48 น.] #48667 (101/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username oahpup กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการใช้งาน ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมเรียนเชิญรับรองบุคคล รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 19 มี.ค. 2557 - 10:48 น.] #48668 (102/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username กุ้งหวาน กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมเรียนเชิญรับรองบุคคล รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 มี.ค. 2557 - 11:26 น.] #48673 (103/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username แสงสุวรรณ กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 มี.ค. 2557 - 11:27 น.] #48674 (104/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username โดนัด2521 กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 มี.ค. 2557 - 17:42 น.] #48677 (105/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sniper211 กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 มี.ค. 2557 - 17:43 น.] #48678 (106/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-UsernameYAKMUTNB กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการใช้งานชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 มี.ค. 2557 - 17:45 น.] #48679 (107/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username บอยโมจิ กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 20 มี.ค. 2557 - 17:45 น.] #48680 (108/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username expert888 กรณี กรณีช่วยประมูล
-พักการใช้งานชั่วคราว1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทพร้อมติดต่อรับรองบุคคลพร้อม รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [ศ. 21 มี.ค. 2557 - 11:23 น.] #48682 (109/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username สุภามาลา กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 21 มี.ค. 2557 - 11:48 น.] #48683 (110/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username artittt กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 มีนาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 มีนาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 21 มี.ค. 2557 - 13:25 น.] #48685 (111/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Luechar2727 กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 21 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 21 มี.ค. 2557 - 13:26 น.] #48686 (112/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username mayzerza กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 21 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 21 มี.ค. 2557 - 13:26 น.] #48687 (113/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nonthawat14 กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 21 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 21 มี.ค. 2557 - 13:28 น.] #48688 (114/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username น้อยหนองคาย กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานสมาชิกต่อเนื้องเมื่อครบกำหนดวันที่ 21 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 25 มี.ค. 2557 - 17:48 น.] #48703 (115/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ภูติเพชรบูรณ์ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื้องเมื่อครบกำหนดวันที่ 25 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 25 มี.ค. 2557 - 17:49 น.] #48704 (116/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username tanatonn กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื้องเมื่อครบกำหนดวันที่ 25 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 28 มี.ค. 2557 - 13:35 น.] #48711 (117/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Jnasee58 กรณีช่วยประมูล
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 28 มี.ค. 2557 - 13:36 น.] #48712 (118/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username jessada1982 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 เมษายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานสมาชิกต่อเนื้องเมื่อครบกำหนดวันที่ 28 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 31 มี.ค. 2557 - 17:21 น.] #48744 (119/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username angelita69 กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 31 มี.ค. 2557 - 17:47 น.] #48745 (120/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username tatarCFC กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 7 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 01 เม.ย. 2557 - 10:22 น.] #48749 (121/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username มหามณีจินดา กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 30 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 01 เม.ย. 2557 - 10:37 น.] #48750 (122/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เศกชัย กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 01 เม.ย. 2557 - 10:40 น.] #48751 (123/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username poo98 กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 01 เม.ย. 2557 - 10:43 น.] #48752 (124/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ขุนกิม กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 8 เมษายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งปอระมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 เมษายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พ. 02 เม.ย. 2557 - 11:05 น.] #48759 (125/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username SAPATARกรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื้องเมื่อครบกำหนดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 02 เม.ย. 2557 - 11:06 น.] #48760 (126/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username โชคสมชาย กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื้องเมื่อครบกำหนดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 02 เม.ย. 2557 - 11:13 น.] #48761 (127/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ระท่าอิฐ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื้องเมื่อครบกำหนดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 02 เม.ย. 2557 - 11:15 น.] #48762 (128/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username tum_utt กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 02 เม.ย. 2557 - 11:16 น.] #48763 (129/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เหรียญเพชร กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 03 เม.ย. 2557 - 15:15 น.] #48776 (130/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username somphrach กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 จะต้องติดต่อรับรองบุคคลพร้อม บริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 22 เม.ย. 2557 - 16:14 น.] #48841 (131/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ธรณเทพ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่22 พฤษภาคม 2557 จะต้อง บริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster4 [อ. 29 เม.ย. 2557 - 10:07 น.] #48862 (132/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ป็อบเหล็กฉาก กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ
โดยคุณ webmaster4 [อ. 29 เม.ย. 2557 - 10:08 น.] #48863 (133/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username idsilveri กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 02 พ.ค. 2557 - 10:31 น.] #48886 (134/329)


-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ภูเบศเข็มมลฑ กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 03 พ.ค. 2557 - 16:27 น.] #48893 (135/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username yaris_2007 กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 03 พ.ค. 2557 - 16:34 น.] #48894 (136/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username jumongj กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [ส. 03 พ.ค. 2557 - 16:37 น.] #48895 (137/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username zangift กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster4 [ศ. 09 พ.ค. 2557 - 16:15 น.] #48913 (138/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username kohler กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 มิถุนายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 09 พ.ค. 2557 - 16:16 น.] #48914 (139/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username กะม่อน กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 มิถุนายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 09 พ.ค. 2557 - 16:17 น.] #48915 (140/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ชฎาภรณ์ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 มิถุนายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 13 พ.ค. 2557 - 14:56 น.] #48940 (141/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ทรายคำ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 มิถุนายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 13 พ.ค. 2557 - 14:57 น.] #48941 (142/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username tinjung กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 มิถุนายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 13 พ.ค. 2557 - 14:58 น.] #48942 (143/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username กฤษรวมโชค กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 มิถุนายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคลพร้อม รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พ. 14 พ.ค. 2557 - 10:34 น.] #48947 (144/329)


-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username kobsuphan กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster4 [พ. 14 พ.ค. 2557 - 10:40 น.] #48948 (145/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username โสเบ้ กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พ. 14 พ.ค. 2557 - 17:27 น.] #48952 (146/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username robod กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พ. 14 พ.ค. 2557 - 17:30 น.] #48953 (147/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username becham กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมุล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [พ. 14 พ.ค. 2557 - 17:40 น.] #48954 (148/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username phattirarat กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมุล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 16 พ.ค. 2557 - 16:00 น.] #48968 (149/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username weart02 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 16 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 16 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 17 พ.ค. 2557 - 10:35 น.] #48971 (150/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username มิ้นมีน59 กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 มิถุนายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 17 พ.ค. 2557 - 14:27 น.] #48973 (151/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username noychelsea กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาทโดยคุณ webmaster14 [อ. 20 พ.ค. 2557 - 17:04 น.] #48983 (152/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username kom_ku กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 22 พ.ค. 2557 - 11:43 น.] #48990 (153/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Mathong กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 24 พ.ค. 2557 - 17:17 น.] #49000 (154/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ponpiyo กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 24 พ.ค. 2557 - 17:28 น.] #49001 (155/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username thong999 กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมุล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 24 พ.ค. 2557 - 17:29 น.] #49002 (156/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ananpanit กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมุล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 29 พ.ค. 2557 - 10:47 น.] #49023 (157/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sukitti กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่28 มิถุนายน 2557 จะต้อง บริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 07 มิ.ย. 2557 - 11:17 น.] #49055 (158/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username bussakorn กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 07 มิ.ย. 2557 - 11:18 น.] #49056 (159/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username สองสอง กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 12 มิ.ย. 2557 - 14:21 น.] #49072 (160/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username taefiesta กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 19 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 12 มิ.ย. 2557 - 14:34 น.] #49074 (161/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ปภิณพระเครื่อง กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 19 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ส. 14 มิ.ย. 2557 - 17:45 น.] #49083 (162/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username huiza กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมุล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 14 มิ.ย. 2557 - 17:46 น.] #49084 (163/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pizzaa กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมุล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 14 มิ.ย. 2557 - 17:47 น.] #49085 (164/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เมืองช้าง กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 14 มิ.ย. 2557 - 17:48 น.] #49086 (165/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Karoon กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมุล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 14 มิ.ย. 2557 - 17:51 น.] #49087 (166/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pitakpatum กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 14 มิ.ย. 2557 - 17:54 น.] #49088 (167/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username SOMCHAIJKL กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมุล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 14 มิ.ย. 2557 - 17:59 น.] #49089 (168/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username chaipad กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 17 มิ.ย. 2557 - 15:30 น.] #49097 (169/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username somchaytik กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่17 กรกฎาคม 2557 จะต้อง ติดต่อรับรองบุคคลพร้อมบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 17 มิ.ย. 2557 - 15:58 น.] #49099 (170/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username onepit กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่17 กรกฎาคม 2557 จะต้อง ติดต่อรับรองบุคคลพร้อมบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 19 มิ.ย. 2557 - 16:42 น.] #49107 (171/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ตะเคียน กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 19 มิ.ย. 2557 - 16:43 น.] #49108 (172/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username น้ำเพรช กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [พฤ. 19 มิ.ย. 2557 - 16:51 น.] #49110 (173/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username พ่อลูกอ่อน กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 19 มิ.ย. 2557 - 16:51 น.] #49111 (174/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username kanan กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 19 มิ.ย. 2557 - 16:56 น.] #49112 (175/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Bobbie กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 19 มิ.ย. 2557 - 17:06 น.] #49113 (176/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username นายเก้ กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 19 มิ.ย. 2557 - 17:06 น.] #49114 (177/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username รักเบ๊นซ์ กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 19 มิ.ย. 2557 - 17:07 น.] #49115 (178/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sabydna กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกากระดานข่าวพระเครื่อง
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 มิถุนายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 26 มิ.ย. 2557 - 11:50 น.] #49138 (179/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username chonmane กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [พฤ. 26 มิ.ย. 2557 - 11:52 น.] #49139 (180/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username คนทำนา กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [พฤ. 26 มิ.ย. 2557 - 11:52 น.] #49140 (181/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username น้องเกี๊ยว กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 26 มิ.ย. 2557 - 15:25 น.] #49143 (182/329)


- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เก่งหลักสี่ กรณีเข้าประมูลกระทู้ที่แจ้งยกเลิกแล้ว
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 27 มิ.ย. 2557 - 10:03 น.] #49146 (183/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ลูกหล่า กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [ศ. 27 มิ.ย. 2557 - 10:04 น.] #49147 (184/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ดำ_แดง กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 30 มิ.ย. 2557 - 17:57 น.] #49180 (185/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username punnarai กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 30 กรกฏาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 กรกฏาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 30 มิ.ย. 2557 - 17:57 น.] #49181 (186/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ronnakab กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 30 กรกฏาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 กรกฏาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 01 ก.ค. 2557 - 10:45 น.] #49188 (187/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ขุนพลบ้านค่าย กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว เสนอขายพระเครื่อง
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิด วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 01 ก.ค. 2557 - 10:47 น.] #49189 (188/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username nui_chiangmai กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 ก.ค. 2557 - 11:17 น.] #49204 (189/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เล็กบ้านโป่ง กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [พฤ. 03 ก.ค. 2557 - 11:18 น.] #49205 (190/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username บ้านธาตุ01 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 04 ก.ค. 2557 - 10:39 น.] #49210 (191/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username มณีพรหม กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [จ. 07 ก.ค. 2557 - 17:31 น.] #49225 (192/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username wirut12 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 07 ก.ค. 2557 - 17:32 น.] #49226 (193/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ปาริฉัตร์ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 10 ก.ค. 2557 - 11:08 น.] #49239 (194/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username aatom กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 10 ก.ค. 2557 - 11:09 น.] #49240 (195/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username anon8 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 10 ก.ค. 2557 - 17:25 น.] #49246 (196/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username santipap กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 10 ก.ค. 2557 - 17:26 น.] #49247 (197/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username MZEER กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [จ. 14 ก.ค. 2557 - 10:20 น.] #49257 (198/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เสือทับ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [จ. 14 ก.ค. 2557 - 10:21 น.] #49258 (199/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username akhom กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [อ. 15 ก.ค. 2557 - 17:47 น.] #49264 (200/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username Anat266 กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 15 ก.ค. 2557 - 17:48 น.] #49265 (201/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username phoenix กรณี การโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 17 ก.ค. 2557 - 11:17 น.] #49271 (202/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username BIGTEE กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 17 ก.ค. 2557 - 11:21 น.] #49272 (203/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username topaz0115 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 17 ก.ค. 2557 - 11:24 น.] #49273 (204/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username PANUPONG9 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 21 ก.ค. 2557 - 13:46 น.] #49292 (205/329)


-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ยิ้มราชบุรี กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 21 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 22 ก.ค. 2557 - 11:45 น.] #49297 (206/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username พรญาณ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 22 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2557จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 28 ก.ค. 2557 - 10:51 น.] #49314 (207/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username jakkrit704 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 28 ก.ค. 2557 - 10:52 น.] #49315 (208/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username somdeg กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 29 ก.ค. 2557 - 10:39 น.] #49320 (209/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username arabica007 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 29 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 29 ก.ค. 2557 - 11:03 น.] #49321 (210/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username boyzone99 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 5 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 5 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 05 ส.ค. 2557 - 17:33 น.] #49347 (211/329)


แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username piyaphum กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 12 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 07 ส.ค. 2557 - 11:18 น.] #49378 (212/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username จงรวยเพิ่มพูน กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 14 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 07 ส.ค. 2557 - 17:18 น.] #49382 (213/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username katan73 กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 7 กันยายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 7 กันยายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster4 [พ. 13 ส.ค. 2557 - 10:28 น.] #49431 (214/329)

- Username noomni กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 กันยายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 กันยายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 14 ส.ค. 2557 - 11:35 น.] #49436 (215/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ฟู่กุ้ยจี๋เสียง กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 21 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 14 ส.ค. 2557 - 14:09 น.] #49437 (216/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ท๊อปTURBO กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 14 กันยายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 14 กันยายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 15 ส.ค. 2557 - 11:03 น.] #49442 (217/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ตำรับไทย กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 15 กันยายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 กันยายน 2557 จะต้องเรียนรับรองบุคคลพร้อม บริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [จ. 18 ส.ค. 2557 - 10:55 น.] #49458 (218/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ทั่วภพ กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 25 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 19 ส.ค. 2557 - 14:14 น.] #49468 (219/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username bankrotor กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 20 ส.ค. 2557 - 18:15 น.] #49475 (220/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username joechainat กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ขอปิดเพื่อถ่ายรูปใหม่และปรับราคาลง แต่ไม่ได้ลงตั้งประมูลใหม่
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 2 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 21 ส.ค. 2557 - 17:17 น.] #49482 (221/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username May1804 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 21 ส.ค. 2557 - 17:19 น.] #49483 (222/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ชาติเจ้าพระยา กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 21 ส.ค. 2557 - 17:21 น.] #49484 (223/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username chan_pn กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 21 ส.ค. 2557 - 17:23 น.] #49485 (224/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username sukitttc กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 21 ส.ค. 2557 - 17:25 น.] #49486 (225/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ตี๋ชล กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 21 ส.ค. 2557 - 17:26 น.] #49487 (226/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username tatarCFC กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 21 ส.ค. 2557 - 17:29 น.] #49488 (227/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ananpanit กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 21 ส.ค. 2557 - 17:45 น.] #49489 (228/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username neweye24 กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 สิงหาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 27 ส.ค. 2557 - 15:50 น.] #49512 (229/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เก่งกำแพงเพชร กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 3 กันยายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 3 กันยายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 28 ส.ค. 2557 - 10:39 น.] #49516 (230/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username tongtip กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ ขายนอกเว็บไซต์แล้ว
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 28 กันยายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 กันยายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 02 ก.ย. 2557 - 16:41 น.] #49535 (231/329)


- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nattawutng กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [อ. 02 ก.ย. 2557 - 16:42 น.] #49536 (232/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username thanakornn กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 2 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 2 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 04 ก.ย. 2557 - 10:21 น.] #49542 (233/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username แม็ก_เพชรบูรณ์ กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 11 กันยายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 กันยายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 11 ก.ย. 2557 - 10:40 น.] #49567 (234/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernamesarungo กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อ รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 11 ก.ย. 2557 - 10:41 น.] #49568 (235/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username namopra20 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 19 ก.ย. 2557 - 08:36 น.] #49599 (236/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username คนหลงทาง กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 19 ก.ย. 2557 - 08:37 น.] #49600 (237/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username พญานาคราช กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 20 ก.ย. 2557 - 11:03 น.] #49607 (238/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username yodchaiaa กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 20 ก.ย. 2557 - 11:03 น.] #49608 (239/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ธนปาโลพระเครื่อง กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 20 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 20 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 22 ก.ย. 2557 - 11:57 น.] #49617 (240/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username isawa108 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 22 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [จ. 22 ก.ย. 2557 - 11:58 น.] #49618 (241/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username pornsin กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 22 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 ก.ย. 2557 - 11:00 น.] #49624 (242/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ลูกเสือ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 23 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 23 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 ก.ย. 2557 - 17:45 น.] #49632 (243/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username อาทิตย์วิเชียร กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 ก.ย. 2557 - 17:46 น.] #49633 (244/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เอกสามแยก กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 25 ก.ย. 2557 - 17:47 น.] #49634 (245/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username น้องเจี๊ยบ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 25 ตุลาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 25 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 26 ก.ย. 2557 - 15:54 น.] #49637 (246/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username สุโพธิ์ กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 26 ก.ย. 2557 - 16:57 น.] #49638 (247/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username offyyyy กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ ขายนอกเว็บไซต์แล้ว
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 26 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 27 ก.ย. 2557 - 10:36 น.] #49642 (248/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username kroojob กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 27 ก.ย. 2557 - 10:37 น.] #49643 (249/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username นุซัง กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 27 ก.ย. 2557 - 10:38 น.] #49644 (250/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ยิ้มราชบุรี กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พ. 01 ต.ค. 2557 - 11:01 น.] #49652 (251/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username วิมลดอดคอม กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 04 ต.ค. 2557 - 11:12 น.] #49666 (252/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username chorsu กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 04 ต.ค. 2557 - 11:12 น.] #49667 (253/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username henry10 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 04 ต.ค. 2557 - 11:13 น.] #49668 (254/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ake_sb กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 09 ต.ค. 2557 - 17:30 น.] #49686 (255/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เสกเมืองตาก กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 09 ต.ค. 2557 - 17:30 น.] #49687 (256/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username phakuan กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 10:33 น.] #49711 (257/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ฟล้คหมูสนาม กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 10:35 น.] #49712 (258/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username molee กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 10:37 น.] #49714 (259/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username bangbai กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 17:28 น.] #49727 (260/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username tagsmtd กรณีแจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
-พักตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 17:34 น.] #49729 (261/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username วังแดง กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 17:37 น.] #49730 (262/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username naikuza กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งาน ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 17:41 น.] #49731 (263/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username degdee กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 17:46 น.] #49732 (264/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username neng641 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 17:48 น.] #49733 (265/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เด็กระยอง กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 11 ต.ค. 2557 - 17:51 น.] #49734 (266/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username พลสกลนคร กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 ตุลาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 06 พ.ย. 2557 - 11:45 น.] #50149 (267/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username เฮงเจริญสุข กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 6 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 06 พ.ย. 2557 - 11:47 น.] #50151 (268/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username สุขใจสบายกาย กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 6 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 10 พ.ย. 2557 - 16:25 น.] #50203 (269/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username พระสิทธิลักษณ์ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 10 พ.ย. 2557 - 16:26 น.] #50204 (270/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username มิวเล็ก กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 10 พ.ย. 2557 - 16:32 น.] #50205 (271/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username nutlegal กรณีปิดประมูลนอกรอบผิดกฏกติกาเว็บไซต์ฯ
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคลรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 10 พ.ย. 2557 - 17:56 น.] #50207 (272/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Wnk809 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 10 พ.ย. 2557 - 17:57 น.] #50208 (273/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username NHOOK กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 10 พ.ย. 2557 - 18:04 น.] #50209 (274/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username astina แจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 10:29 น.] #50216 (275/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username chayo แจ้งยกเลิกกระทู้ ปิดประมูลก่อนระบบ
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 15:05 น.] #50218 (276/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ตะกรุดแก้ว กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจิกายน2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 15:06 น.] #50219 (277/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username bluedream กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งานชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจิกายน2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster14 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 15:06 น.] #50220 (278/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username cat_test กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจิกายน2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 17:18 น.] #50223 (279/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username นะโม_ชลบุรี กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 17:18 น.] #50224 (280/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username klae6764 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 17:46 น.] #50225 (281/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username jhocho กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 17:47 น.] #50226 (282/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username mongkhon-1 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 17:48 น.] #50227 (283/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Ten2520 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 18:00 น.] #50228 (284/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ศรีกุญชร กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 18:03 น.] #50229 (285/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username พิภพ16 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster4 [อ. 11 พ.ย. 2557 - 18:03 น.] #50230 (286/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username เสริมทรัพย์2552 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการตั้งประมูลชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พ. 12 พ.ย. 2557 - 12:03 น.] #50233 (287/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ปวรวัฒน์ กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 12 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [พ. 12 พ.ย. 2557 - 12:05 น.] #50234 (288/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username ปีโป้_70 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 12 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 12 พ.ย. 2557 - 14:23 น.] #50235 (289/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username lerthong กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 12 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พ. 12 พ.ย. 2557 - 14:24 น.] #50236 (290/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username natchapol กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 12 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล/รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 13 พ.ย. 2557 - 16:57 น.] #50247 (291/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username หนึ่งไม้งาม กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 13 พ.ย. 2557 - 16:58 น.] #50248 (292/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username wallopo028 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 13 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [ส. 15 พ.ย. 2557 - 11:18 น.] #50255 (293/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- พักการตั้งประมูล
- Username vchit
- กรณีช่วยประมูลโดยคุณ webmaster4 [ส. 15 พ.ย. 2557 - 11:19 น.] #50256 (294/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- พักการตั้งประมูล
- Username prabert_wn
- กรณีช่วยประมูล


โดยคุณ webmaster14 [ส. 15 พ.ย. 2557 - 12:04 น.] #50257 (295/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username น้ำชลบุรี กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 15 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ส. 15 พ.ย. 2557 - 12:05 น.] #50258 (296/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username นิคมตะวันออก กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 15 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล/รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster14 [จ. 17 พ.ย. 2557 - 13:59 น.] #50275 (297/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username teerapatarinta กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [จ. 17 พ.ย. 2557 - 14:00 น.] #50276 (298/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Thepka กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 17 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล/รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 18 พ.ย. 2557 - 11:01 น.] #50285 (299/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- พักการตั้งประมูล
- Username chayo
- กรณีช่วยประมูล


โดยคุณ webmaster4 [อ. 18 พ.ย. 2557 - 11:01 น.] #50286 (300/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- พักการใช้งาน
- Username ดุจตา
- กรณีช่วยประมูล


โดยคุณ webmaster14 [อ. 18 พ.ย. 2557 - 17:35 น.] #50289 (301/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username สมศักดิ์โคราช
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 18 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 18 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล/รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [พ. 19 พ.ย. 2557 - 10:21 น.] #50293 (302/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username rassh กรณีให้คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ศ. 21 พ.ย. 2557 - 10:13 น.] #50305 (303/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ทิมสองพี่น้อง กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 22 พ.ย. 2557 - 12:57 น.] #50311 (304/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username โชติอนันต์ กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 27 พ.ย. 2557 - 17:43 น.] #50339 (305/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username ยศ-พระราม2 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 ธันวาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 27 พ.ย. 2557 - 17:44 น.] #50340 (306/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username tannawee กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งาน ตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 ธันวาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 27 พ.ย. 2557 - 17:45 น.] #50341 (307/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username pradee125 กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งาน ตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 ธันวาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 27 พ.ย. 2557 - 17:46 น.] #50342 (308/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username โจเมืองพลเหรียญ กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งาน ตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 4 ธันวาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500


โดยคุณ webmaster14 [ส. 29 พ.ย. 2557 - 17:25 น.] #50363 (309/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username rinsoda กรณีการโพสต์ผิดกฏ กติกา กระดานข่าว
-พักการใช้งาน ตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 6 ธันวาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูล ต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 6 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 04 ธ.ค. 2557 - 15:58 น.] #50404 (310/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username siriyukol กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 04 ธ.ค. 2557 - 15:59 น.] #50405 (311/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username คุณพระ0908 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 04 ธ.ค. 2557 - 16:00 น.] #50406 (312/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username อาร์มสกุลทิพย์ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 04 ธ.ค. 2557 - 17:27 น.] #50408 (313/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username แสมสารท่าพระ กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [พฤ. 04 ธ.ค. 2557 - 17:28 น.] #50409 (314/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Usernameหนองโสมพระดัง กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 4 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 4 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับรองบุคคล รับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [ส. 06 ธ.ค. 2557 - 10:10 น.] #50418 (315/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username tixx_choti กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 ธันวาคม 2557
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 13 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 ธ.ค. 2557 - 10:30 น.] #50420 (316/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username dakanda กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 6 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 6 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 ธ.ค. 2557 - 15:42 น.] #50421 (317/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username yarit กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการตั้งประมูล ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 ธันวาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [ส. 06 ธ.ค. 2557 - 16:30 น.] #50422 (318/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username kakjungza กรณีให้คำติไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 13 ธันวาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 13 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พ. 10 ธ.ค. 2557 - 17:24 น.] #50437 (319/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username thanatorn กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระโดยคุณ webmaster4 [พ. 10 ธ.ค. 2557 - 17:24 น.] #50438 (320/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username SUBAN999 กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งานชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 10 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 10 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 11 ธ.ค. 2557 - 12:21 น.] #50441 (321/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username โนหนองแขม กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 11 ธ.ค. 2557 - 12:21 น.] #50442 (322/329)

แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username นุช110 กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 11 ธ.ค. 2557 - 17:29 น.] #50445 (323/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username munmun กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ
โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 11 ธ.ค. 2557 - 17:30 น.] #50446 (324/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username jukgree กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 11 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 11 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster14 [ศ. 12 ธ.ค. 2557 - 17:28 น.] #50453 (325/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username kendevil กรณี โหวตไม่ถูกต้องตามกฏกติกาเว็บไซต์ฯ
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 19 ธันวาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 19 ธันวาคม 25572557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [จ. 15 ธ.ค. 2557 - 10:51 น.] #50463 (326/329)

-แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
-Username titong กรณีให้คำติกลับไม่ถูกต้องตามกฏ กติกา เว็บไซต์
-พักการใช้งาน ชั่วคราว 7 วัน กำหนดเปิดวันที่ 22 ธันวาคม 2557
-เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 22 ธันวาคม 2557 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [พฤ. 18 ธ.ค. 2557 - 10:57 น.] #50474 (327/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username aodphoto กรณีโหวตผิดวัตถุประสงค์ การโหวต
- พักการใช้งาน ชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 17 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดวันที่ 17 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 ธ.ค. 2557 - 16:27 น.] #50583 (328/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Gonto กรณีช่วยประมูล
- พักการตั้งประมูลชั่วคราว 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 24 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


โดยคุณ webmaster4 [อ. 23 ธ.ค. 2557 - 16:28 น.] #50584 (329/329)

- แจ้งผลการพิจารณาการกระทำผิดกฏ กติกาเวบไซต์ฯ
- Username Bangrakam กรณีช่วยประมูล
- พักการใช้งาน 1 เดือน กำหนดเปิดวันที่ 24 มกราคม 2558
- เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานต่อเนื่อง เมื่อครบกำหนดวันที่ 24 มกราคม 2558 จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล 500 บาท พร้อมติดต่อรับทราบกฏ กติกา เว็บไซต์ฯ ที่สถาบันการันตีพระ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1