ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ** ประกาศแจ้งวันหยุดทำการสำนักงานนิตยสารการันตีพระ **
** เนื่องในหยุดสิ้นปีประจำปีพ.ศ.2549 นี้ ทางสำนักงานนิตยสารการันตีพระจะหยุดทำการในวันที่ 24 ธ.ค.2549 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2550 และเปิดทำการตามปกติในวันที่ 4 ม.ค. 2550 ครับ **


*** สุขสันต์วันปีใหม่ครับ ***

โดยคุณ webmaster4 [ส. 04 พ.ย. 2549 - 10:54 น.]โดยคุณ nooing (26776) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 10:57 น.] #2741 (1/30)

โห !!! น่าอิจฉาหยุดยาวเลย เป็นสัปดาห์เชียว

สุขสันต์ปีใหม่ ทีมงานทุกท่านเช่นกันครับ


โดยคุณ dd-team2005 (403) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 11:04 น.] #2742 (2/30)

รับทราบครับ........ดีครับเหนื่อยกันมาตลอดปี เที่ยวให้สนุกนะคร้าบบบบบบบ
อ้อ สุขสันต์วันปีใหม่เช่นกันครับ ( อิ อิ ล่วงหน้ากันเป็นเดือนเลย )


โดยคุณ ศิษย์กรุทอง (325) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 11:07 น.] #2743 (3/30)ร่วมด้วยช่วยกันครับ


โดยคุณ nongjook (2176) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 11:09 น.] #2744 (4/30)ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อดูแลพวกเราเหล่าสมาชิก ด้วยความยุติธรรมและเสียสละเสมอมา.....
ปีใหม่ 2550 นี้....ผมขออวยพรให้ทีมงานการันตีพระ และครอบครัวทุกๆท่าน จงประสพแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ.....


โดยคุณ webmaster4 [ส. 04 พ.ย. 2549 - 11:10 น.] #2745 (5/30)*************** วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม *************************


*ความหมาย

วันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ปี หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน และ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ


*ความเป็นมา

นานาชาติ ในสมัยโบราณนั้น แต่ละชาติต่างก็ไม่มีวันขึ้นปีใหม่ที่ตรงกัน เช่นในประเทศเยอรมัน ชาวเยอรมันในสมัยโบราณจะมีวันขึ้นปีใหม่ในปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเวลาที่กำลังมีอากาศหนาวเย็น ประชาชนที่แยกย้ายออกไปหากินในที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ในช่วงฤดูร้อน หลังจากเก็บเกี่ยวพืชผล และ นำขึ้นยุ้งฉางเสร็จแล้ว ก็จะมาร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ในระยะนี้ ต่อมาเมื่อชาวโรมันได้เข้ามารุกราน จึงได้เลื่อนการฉลองปีใหม่มาเป็น วันที่ 1 มกราคม ชาติโบราณ เช่น ไอยคุปค์ เฟนิเชียนและอิหร่าน เริ่มปีใหม่ราว วันที่ 21 กันยายน รวมถึงชาวโรมันก็เริ่มปีใหม่วันนี้เช่นเดียวกัน
ครั้งมาถึงสมัยของซีซาร์ที่ใช้ปฏิทินแบบยูเลียน จึงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 มกราคม แต่พวกยิวจะขึ้นปีใหม่ อย่างเป็นทางการประมาณวันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม และ ทางศาสนาเริ่มวันที่ 21 มีนาคม ส่วนชาวคริสเตียนในยุคกลางจะเริ่มปีใหม่ในวันที่ 25 มีนาคม คนอังกฤษ เชื้อสายแองโกลซักซอนได้เริ่มปีใหม่วันที่ 25 ธันวาคม ภายหลังเมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยม ( William the Conqueror ) ได้เป็นราชาธิราชแห่งเกาะอังกฤษ จึงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 มกราคม ต่อมาเมื่อถึงยุคกลางชาวอังกฤษก็เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 25 มีนาคม เช่นเดียวกับชาวคริสเตียนอื่น ๆ แต่ต่อมาเมื่อมีการใช้ปฏิทินแบบกรีกอเรียน ชาวคริสเตียนิกายโรมันคาทอลิกก็กลับมาขึ้นปีใหม่วันที่ 1 มกราคมกันอีกไทย ประเพณีปีใหม่ของไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ตอนต้น ถือวันทางจันทรคติ เป็นวันขึ้นปีใหม่ สำหรับพระราชพิธีปีใหม่นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าเสด็จ เข้าไปรับพระราชทานเลี้ยง ณ ท้องพระโรงกลางพระที่นังจักรีมหาปราสาทพระราชทาน ฉลากแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการบางคน ครั้นพระราชทานสิ่งของตามฉลากแล้วเสด็จพระราชดำเนินมา ที่ชาลาหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทอดพระเนตรละคร หลวงแล้วเสด็จ ฯ กลับ
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯให้ใช้พุทธศักราช แทนรัตนโกสินทรศก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๕ และต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดให้รวมพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์เถลิงศก สงกรานต์ พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลถือน้ำพระพิพัฒน์ สัตยาเข้าด้วยกันเรียกว่าพระราชพิธีตรุษสงกรานต์
ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ ๘ คณะผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ใน พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล ได้ประกาศให้ใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็น วันขึ้นปีใหม่ เพราะวันที่ ๑ มกราคม ใกล้เคียงวันแรม ๑ ค่ำ เดือนอ้าย เป็นการใช้ฤดูหนาวเริ่มต้นปี และเป็นการสอดคล้อง ตามจารีตประเพณีโบราณของไทยต้องตามคติแห่งพระบวร พุทธศาสนาและตรงกับนานาประเทศ โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 31 เป็นต้นไป

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ คณะผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์โปรดให้ยกการพระราชกุศลสดับปกรณ์ผ้าคู่ในวัน ขึ้นปีใหม่ไปใช้ในพระราชพิธีสงกรานต์ ซึ่งฟื้นฟูขึ้นใหม่ตาม โบราณราชประเพณีซึ่งเป็นเทศกาล สงกรานต์ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ เมษายน

ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ งดการ พระราชกุศลสวดมนต์เลี้ยงพระในวันขึ้นปีใหม่ เปลี่ยน เป็นเสด็จออก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรวันขึ้นปีใหม่แทนใน พุทธศักราช ๒๕๐๑ และ

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดย รถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนัก จิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตไปพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธปฏิมาที่พระแท่น นพปฎลมหาเศวตฉัตรภายในท้องพระโรง

เวลา ๗ นาฬิกา เสด็จฯ ลงยังสนามหน้าพระที่นั่ง จักรีมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรง บาตรพร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรมโดยจัดเป็น สาย ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศา นุวงศานุวงศ์ ๕๐ รูปนอกนั้นสายละ ๒๕ รูป รวมพระ สงฆ์ ๓๐๐ รูป เสร็จแล้วเสด็จฯ ขึ้น งานนี้แต่งเครื่องแบบ ปรกติขาว งานนี้มีสังข์ แตร ปี่พาทย์ ประโคม บรรเลง ตั้งแต่เสด็จทรงจุดเทียนจนเสด็จขึ้น

วันนี้ เวลา ๙ นาฬิกาจนถึงเวลา ๑๗ นาฬิกา สำนักพระราชวัง จะได้จัดที่สำหรับลงพระนามและนาม ถวายพระพรไว้ที่พระบรมมหาราชวัง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เปลี่ยนการ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร ขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคมเป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ซึ่ง เป็นวันสิ้นปี

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลทรงบาตรขึ้นปีใหม่ ได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้จัดเป็นงาน ส่วนพระองค์ ณ พระราชฐานที่ประทับ

สำหรับ พิธีของราชการและประชาชนสำหรับงานของทาง ราชการและประชาชนในวันขึ้นปีใหม่ก็จะมีตั้งแต่คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม จนถึง วันที่ ๑ มกราคมเช่นเคยยึดถือมาเดิม คือในวันสิ้นปี หรือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ทางราชการหรือ ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ จัดให้มีการรื่นเริง และมหรสพ มีพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พรปีใหม่ แก่ประชาชน สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลสำคัญของบ้านเมือง เช่น ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธาน ศาลฎีกากล่าวคำ ปราศรัย พอถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. วัดวาอารามต่างๆ จะจัด พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อแสดง ความยินดีต้อนรับรุ่งอรุณแห่งชีวิตของประชาชนในปีใหม่ โดยทั่วกัน ตอนเช้าวันที่ ๑ มกราคมก็จะมีการทำบุญตักบาตร สุดแท้แต่การจัด บางปีมีการจัดร่วมกัน บางปีบางท้องที่ก็ไป ทำบุญตักบาตรกันที่วัด หรือที่ใดๆ บางท่านบางครอบครัว ก็มีการทำบุญตักบาตร หรือการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้าน ที่สำนักงานของตน


*การทำบุญในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะพากันเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับไฟและธงชาติตามสถานที่สำคัญๆ ครั้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม ก็จะมีการทำบุญเลี้ยงพระไปวัดเพื่อประกอบกิจกุศลต่าง ๆ เช่น ฟังพระธรรมเทศนา ถือศีลปฏิบัติธรรมแต่บางคนก็แค่ทำบุญตักบาตร ตอนกลางคืนบางแห่งอาจจัดเทศกาลกินเลี้ยงที่ครื้นเครงสนุกสนาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช้าวันที่ 1 มกราคม จะมีการทำบุญตักบาตร ไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือ มีการมอบของขวัญและบัตรอวยพรให้แก่กัน สำหรับในต่างจังหวัด จะมีการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับ กลางคืนมีการละเล่นพื้นบ้านหรือจัดมหรสพมาฉลอง


*คติข้อคิดในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปครบ 1 ปี เราได้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ลองมองย้อนหลังกลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือเปล่า และได้กระทำคุณงามความดีอันใดไว้บ้าง และควรหาโอกาสกระทำให้ดียิ่ง ๆขึ้นทุกปีในขณะเดียวกันเราได้กระทำความผิดหรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องไว้หรือไม่หากมีต้องรีบปรับปรุงแก้ไขตัวเอง


*กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

เก็บกวาดดูแลทำความสะอาด ประดับธงชาติตามอาหารบ้านเรือน
ทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว
ไปวัดเพื่อทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม หรือฟังพระธรรมเทศนาฯลฯ เพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำมาตลอดปี ว่ามีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จลุล่วงไปได้แค่ไหน หากมีคั่งค้างก็ต้องเร่งขวนขวายปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ดีก็ให้ตั้งใจทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
หากมีเรื่องบาดหมางหรือขุ่นเคืองกับผู้ใด ในวันนี้ควรถือโอกาสให้อภัยซึ่งกันและกัน เริ่มสานความสัมพันธ์ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยดี


โดยคุณ ผดุงชอบ (486) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 11:22 น.] #2746 (6/30)

รัยทราบครับ หยุดยาวเลยนะครับ


โดยคุณ nurseman (2102) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 11:29 น.] #2747 (7/30)

รับทราบคับผม+หยุดยาวจังก็คิดถึงแย่ซิ


โดยคุณ suankularb (315) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 11:36 น.] #2748 (8/30)

ขออวยพรให้กับพนักงาน G-Pra ทุกท่านประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปและมีความสุขมากๆ นะครับ


โดยคุณ leela (1282) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 12:29 น.] #2749 (9/30)HAPPY NEW YEAR TO YOU


โดยคุณ loeiisan (2164) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 15:33 น.] #2750 (10/30)

รับทราบครับ.... หยุดหลายวันอย่าลืมสมาชิกนะครับ ...เว็บฯไม่ได้หยุดด้วยใช่เปล่าครับ


โดยคุณ พุทธบูชา (2207) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 15:37 น.] #2751 (11/30)

ขอให้ทีมงาน g-pra ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ปราศจากโรคภัยต่างๆ มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดปีนี้ ปีใหม่ และตลอดทุกๆปีครับ


โดยคุณ arlex (530) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 19:55 น.] #2753 (12/30)

ในโอกาสนี้ขออวยพรล่วงหน้าคงไม่ว่าอะไรนะครับ
ขอคุณพระรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้ ทีมงาน,คณะที่ปรึกษาและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย ตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงและตลอดไป
ส่วนในช่วงวันหยุดของ G-pra ก็จะเป็นช่วงที่ผมหยุดยาวเช่นกัน ว่าจะขึ้นไปเที่ยว camping ที่แม่ฮ่องสอนสัก 7 วัน ขอให้มีความสุขทุกท่านครับ


โดยคุณ ปลาดุก (77) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 21:34 น.] #2757 (13/30)

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆสมาชิก G-praอวยพรผมขอมอบให้กับทีมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกๆคนสาธุ รวยๆๆๆๆๆกันถ้วนๆๆหน้าครับ


โดยคุณ prasongnarkorn (353) [ส. 04 พ.ย. 2549 - 22:22 น.] #2759 (14/30)

ขอให้มีความสุขนะครับ


โดยคุณ สมประสงค์ (99) [อา. 05 พ.ย. 2549 - 08:58 น.] #2761 (15/30)

ขออวยพรให้ทีมงานทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ


โดยคุณ jv475 (184) [อา. 05 พ.ย. 2549 - 10:03 น.] #2762 (16/30)

Happy new year 2007 to all of you


โดยคุณ บ-ธนา (6984) [อา. 05 พ.ย. 2549 - 10:43 น.] #2763 (17/30)

ขอให้ทีมงานและสมาชิกทุกๆท่าน ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง สุขีสุขีครับ


โดยคุณ vivi2542 (9) [อา. 05 พ.ย. 2549 - 14:12 น.] #2767 (18/30)

ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับพี่ๆทุกคน ผมจะรอการกลับมาของพี่ๆ ทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะครับ


โดยคุณ srisukkho (1164)(2) [อา. 05 พ.ย. 2549 - 19:39 น.] #2769 (19/30)....พักผ่อนและเที่ยวให้สนุกครับรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงกว่าเดิมเพื่อมาเสริมสร้างงานคุณภาพต่อให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะครับ... เป็นกำลังใจเสมอครับผม


โดยคุณ นางพญาไพร (3346) [อา. 05 พ.ย. 2549 - 21:35 น.] #2770 (20/30)

ขอให้ webmasterจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ถูกหวย รวยๆทุกท่าน ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณ


โดยคุณ มะข่วย (578) [จ. 06 พ.ย. 2549 - 11:36 น.] #2777 (21/30)

หยุดยาวเลย พักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วกลับมาเหนื่อยกับพวกเราใหม่


โดยคุณ satits (545) [จ. 06 พ.ย. 2549 - 17:34 น.] #2780 (22/30)

พักผ่อนให้สบาย เที่ยวให้สนุกน๊ะครับ พวกผม จะยึดเวปนี้ชั่วคราว รอจนกว่าพวกคุณจะกลับมา เอาคืนน๊ะครับ ขออย่างเดียวอย่าให้เวปล่มน้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ฮ่าๆๆๆ


สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับผม


โดยคุณ mut007 (5015) [จ. 06 พ.ย. 2549 - 23:42 น.] #2784 (23/30)

ขอให้ทีมงานมีความสุขมากๆ นะครับในวันหยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่ จะได้มีแรงมาทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปครับผม


โดยคุณ เอ073 (189)(1) [อ. 07 พ.ย. 2549 - 12:43 น.] #2787 (24/30)

ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขไปตลอดนะครับผม(อวยพรให้ก่อนล่วงหน้าคงไม่ว่ากันนะครับผม)


โดยคุณ noklek (1872) [อ. 07 พ.ย. 2549 - 13:38 น.] #2788 (25/30)

Happy New Year 2007 ค่ะ
ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะค่ะ
แล้วก็..อย่าลืมเที่ยวอย่างระมัดระวัง
ด้วยห่วงใยและความปราถนาดี..จากใจ


โดยคุณ narongo (192) [พฤ. 09 พ.ย. 2549 - 12:31 น.] #2815 (26/30)ไปเที่ยวไหนกันครับ ไปด้วยได้ป่าวน้องตุ๊กตา


โดยคุณ wandeepoomanee (610) [พฤ. 30 พ.ย. 2549 - 07:50 น.] #3116 (27/30)

สวัสดีปีใหม่ ล่วงหน้าครับ ขอให้สมาชิกทุกท่าน มีความสุขสมหวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการครับผม


โดยคุณ vatbangna (152)(3) [จ. 04 ธ.ค. 2549 - 17:29 น.] #3178 (28/30)

HAPPY NEW YEAR2007 ครับ

ขอบ่นหน่อยนะครับ คือว่าโทรจองพระในหนังสือการันตีเรานี่ ในรอบสมาชิก กะว่า9.00น เป้งกดเลย แล้วก็ติดด้วย เราก็บอกเลยว่าจองหน้านั้นลำดับนี้ พนักงานสาวก็บอกว่า คิวที่ 2 นะคะ เราก็เลยถามไปว่าเปิดจองตั้งแต่กี่โมง เขาบอก9 โมง แล้วเราก็งง ว่า นี่เราก็โทร9โมง ยังมีก่อนเราอีก ฉะนั้น แสดงว่า คิวแรกน่าจะโทรก่อน9 โมง หรือมีโทรจิตพิเศษ หรือญาณขั้นสูง ที่สามารถสื่อสารได้ก่อนใครๆ ครับ ช่วยตรวจสอบด้วยครับ คุณหมอ ขอบคุณที่ ให้บ่นครับ
สวัสดีปีใหม่ 2550 ครับพี่น้องชาว Web g-par: ขอให้โชคดีทุกท่านตลอดปี นะครับ สาธุ


โดยคุณ sattha10120 (2043) [จ. 04 ธ.ค. 2549 - 19:25 น.] #3182 (29/30)

To G-pra teams.
Have a nicedays for Everytime and
Have a goodtimes for Everydays.
In this year 2007.


โดยคุณ T_lek (92) [ศ. 15 ธ.ค. 2549 - 08:54 น.] #3250 (30/30)เที่ยวให้สนุกครับ แล้วกลับมาเล่าให้ฟังบ้าง


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM