ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : ความคืบหน้า สร้างกุฏิเรือนศรัทธา วัดเวฬุวันนาคา จ.แพร่(N)
กุฏิเรือนศรัทธาวัดเวฬุวันนาคา
พระครูบาวชิริล คุมงานก่อสร้างเข้ม
----------------
🙏🙏 19 มิถุนายน 2565 ท่านพระครูปลัดวชิริล ภทฺทมุนี
หรือที่สาธุชนเรียกขานกันในนาม “ พระครูบาวชิริล ” แห่ง วัดเดิมบาง (คงคาราม) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นประธานก่อสร้าง
วัดเวฬุวันนาคา อ.เด่นชัย จ.แพร่
เดินตรวจคุมงานก่อสร้างกุฏิเรือนศรัทธาอย่างพิถีพิถัน
🙏🙏 ซึ่งหลังจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเสร็จ ก็ลุยงานเต็มที่ เพื่อสรรสร้างงานในพระพุทธศาสนา บัดนี้คณะช่างกำลังเร่งทำโครงหลังคา กุฏิเรือนศรัทธา วัดเวฬุวันนาคา จ.แพร่ เตรียมการจะมุงหลังคาภายใน เดือนกรกฎาคมนี้

🙏🙏ในการสร้างวัดแห่งน้ี พระครูบาวชิริล มีจุดประสงค์สร้างถวายเป็นพุทธบูชาเป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีสถานท่ี ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น ทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ไหว้พระสวดมนต์ ถือศีลปฏิบัติธรรม อันเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ของชาวตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และที่ เดินทางมาแสวงบุญจากพื้นที่ต่างๆ ดั้งน้ันจึงต้ังเพื่อเป็นสถานที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นสถานท่ีพํานักของพระภิกษุสามเณรสืบไป

🧲🧲 แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566
🙏#ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
⚛️ #กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ
🉐 #สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้
โทร.062-6528796 , 0946-4539415

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 19:33 น.]โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 19:33 น.] #4002731 (1/8)


(N)


🧲🧲 แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566
🙏#ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
⚛️ #กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ
🉐 #สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้
โทร.062-6528796 , 0946-4539415

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 19:33 น.] #4002732 (2/8)


(N)


🧲🧲 แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566
🙏#ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
⚛️ #กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ
🉐 #สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้
โทร.062-6528796 , 0946-4539415

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 19:33 น.] #4002733 (3/8)


(N)


🧲🧲 แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566
🙏#ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
⚛️ #กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ
🉐 #สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้
โทร.062-6528796 , 0946-4539415

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 19:34 น.] #4002734 (4/8)


(N)


🧲🧲 แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566
🙏#ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
⚛️ #กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ
🉐 #สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้
โทร.062-6528796 , 0946-4539415

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 19:34 น.] #4002735 (5/8)


(N)


🧲🧲 แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566
🙏#ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
⚛️ #กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ
🉐 #สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้
โทร.062-6528796 , 0946-4539415

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 19:34 น.] #4002736 (6/8)


(N)


🧲🧲 แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566
🙏#ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
⚛️ #กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ
🉐 #สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้
โทร.062-6528796 , 0946-4539415

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 19:34 น.] #4002737 (7/8)


(N)


🧲🧲 แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566
🙏#ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
⚛️ #กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ
🉐 #สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้
โทร.062-6528796 , 0946-4539415

โดยคุณ KingOfGaruda (0)  [อ. 21 มิ.ย. 2565 - 19:34 น.] #4002738 (8/8)


(N)
🧲🧲 แจ้งข่าวล่วงหน้า งานบุญปี 2566
🙏#ขอเชิญผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ผู้ศรัทธาในบารมี หลวงพ่อทวด และ พญานาคราชอนันตทรัพย์ (องค์ดำ) ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสมทบทุนสร้างวัดเวฬุวันนาคา
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
⚛️ #กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566
เวลา 13.09 น.พิธีถวายผ้าป่าสร้าง เสนาสนะทานฯ
เวลา 14.09 น. พิธีเจิม ครอบฝ่ามือ เปิดเส้นวาสนา เสริมดวงสิริมงคลฯ
🉐 #สถานที่ทอดผ้าป่า : ณ วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญสร้างวัดแจ้งได้
โทร.062-6528796 , 0946-4539415

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM