อัตราค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่อง ประจำปี 2567

 • อัตราบัตรค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่อง มีรายการดังต่อไปนี้

  บัตรค่าธรรมเนียมการตั้งประมูล
  (บาท)

  จำนวนหน่วยตั้งประมูล
  (หน่วย)
  อายุการใช้งาน
  (วัน)
  100
  10
  30
  300
  30
  90
  500
  50
  180
  1,000
  100
  365
  2,000
  250
  365
  3,000
  500
  365

 • *หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ในการตั้งประมูลพระเครื่องทุกรายการ จะใช้หน่วยในการตั้งประมูล 2 หน่วยต่อ 1 รายการตั้งประมูล

 • สิทธิที่ได้รับ

 • 1.
  สมาชิกจะได้รับสิทธิ์การตั้งประมูลพระเครื่อง ตามจำนวนหน่วยตั้งประมูลและอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งสมาชิกทั่วไปไม่สามารถตั้งประมูลพระเครื่องได้
  2.
  สมาชิกสามารถจัดเก็บรายการประมูลพระเครื่องที่ท่านสนใจใน Favorites Box ได้ 20 รายการ

 • การสั่งซื้อบัตรค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่อง สามารถสั่งซื้อได้ที่

     1.สำนักงานนิตยสารการันตีพระ ตึกมงคล ชั้น 5 หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ บริษัท การันตีพระ จำกัด 57/40 ตึกมงคล ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
     2.ศูนย์การันตีพระทุกแห่ง
     3.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนรามอินทรา

  ชื่อบัญชี เลขที่
  บริษัท การันตีพระ จำกัด 088-2-00684-2

  ***เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ กรุณาโอนเพิ่มเศษสตางค์ เช่น 1000.01 , 1000.54 , 1000.23

  หากท่านชำระเงินทางธนาคารจะต้องแจ้งการชำระเงินดังนี้

  1.ส่งสลิปการโอนเงินพร้อม ชื่อยูสเซอร์เนม , ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ มายังช่องทางตามรายละเอียดด้านล่าง

  ลำดับ ช่องทางแจ้งการชำระเงิน รายละเอียด
  1. ทางไลน์แอด ส่วนงานการชำระเงิน (line@) @g-pra.payment
  2. ทางอีเมล (e-mail) payment@g-pra.com

  2.เมื่อทางส่วนงานฯ ได้รับแจ้งการชำระเงินแล้ว จะดำเนินการเติมจำนวนรายการตั้งประมูลพระเครื่อง ให้ท่านภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


 • หมายเหตุ

  -: เมื่อจำนวนหน่วยตั้งประมูลพระเครื่องหมด ท่านยังสามารถใช้งานฟังค์ชั่นต่างๆ ได้เหมือนเดิมแต่ท่านจะไม่สามารถตั้งประมูลพระเครื่องได้

  -: เมื่ออายุใช้งานหมด ท่านจะต้องต่ออายุโดยเติมบัตรค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจำนวนหน่วยตั้งประมูลของท่านที่เหลืออยู่ จะหมดอายุการใช้งานตามไปด้วย และสถานะภาพสมาชิกของท่านจะกลับไปเป็นสมาชิกทั่วไป ถ้าท่านสมาชิกมีความประสงค์จะตั้งประมูลใหม่ ท่านจะต้องแจ้งขอเปิดสมาชิกตั้งประมูลใหม่กับทางเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง

  -: ถ้าท่านเติมบัตรค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันหมดอายุ จำนวนหน่วยตั้งประมูลใหม่ของท่านจะไปรวมกับจำนวนหน่วยตั้งประมูลเดิมที่เหลืออยู่ และถ้าอายุการใช้งานใหม่ของท่านน้อยกว่าอายุการใช้งานเดิมที่เหลืออยู่ อายุการใช้งานของท่านจะเท่ากับอายุการใช้งานเดิม แต่ถ้าอายุการใช้งานใหม่ของท่านมากกว่าอายุการใช้งานเดิมที่เหลืออยู่ อายุการใช้งานของท่านจะเท่ากับอายุการใช้งานใหม่

  -: ท่านสามารถเติมจำนวนหน่วยตั้งประมูลพระเครื่อง ด้วยตัวท่านเองที่ เติมหน่วยตั้งประมูล โดยซื้อบัตรค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องได้ตามรายละเอียดข้างต้น
  -: ทางเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องนี้ในทุกกรณี.
  -: ทางเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ของสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการและจำนวนหน่วยตั้งประมูลนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


  Copyright ©G-PRA.COM