Feedback ถึงคุณ Poonbuns63 ( คำติ) ทั้งหมด 2095 ความเห็น  
คำชม 2076 ความเห็น             เฉย ๆ 18 ความเห็น             คำติ 1 ความเห็น    

  1.) Angle99 (124) [ ผู้ชนะการประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #23398619 ศ. - 05 มี.ค. 2564 - 10:29:44 น.   
อันตรายมาก เพราะไม่ยอมส่งพระออกบัตรตามกฎที่ร้องขอ สอบถามเลข EMS ที่ส่งออกบัตรก็ไม่ตอบ ใครจะเช่าพระจากสมาชิกคนนี้ต้องระวังอย่างมาก เพราะเค้าจงใจไม่เล่นตามกติกาของเวป
 


Copyright ©G-PRA.COM