Feedback ถึงคุณ nirunthonabud ( คำติ) ทั้งหมด 3776 ความเห็น  
คำชม 3771 ความเห็น             เฉย ๆ 3 ความเห็น             คำติ 2 ความเห็น    

  2.) Singh_AMULET (19.5K) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #27696890 อ. - 10 ต.ค. 2566 - 16:25:03 น.   
ขอให้คำติ เนื่องจากไม่ได้รับการชำระเงิน จะครบเดือนแล้วครับ
 

  1.) Singh_AMULET (19.5K) [ ผู้ตั้งประมูล ] อ้างอิงถึงการประมูลเลขที่ #27696884 ส. - 23 ก.ย. 2566 - 13:59:22 น.   
ยกเลิกรายการนี้
ขอให้คำติ เนื่องจากไม่ได้รับการโอนเงินภายใน7วันตามกฏเว็บจีRE : แจ้งรายการรร่วมประมูลเกิน1สัปดาห์
ผู้ส่ง : nirunthonabud
วันที่ส่ง : 2023-09-20 19:54:58

ข้อความ

พรุ่งนี้จัดการให้ค
รับ
---------------------------------- ข้อความเดิม -------------------------------------
ผู้เขียน : Singh_AMULET
วันที่เขียน : 2023-09-20 16:34:41
ข้อความ : เกินกำหนด7วันแล้วครับ
https://www2.g-pra.com/auction/view.php?aid=27696884
https://www2.g-pra.com/auction/view.php?aid=27696890
 


Copyright ©G-PRA.COM
www1